Sony | MDR-EX15LP | Sony MDR-EX15LP Lagane slušalice za unutrašnjost uha Uputstva za rukovanje

ȏ
Ȏ
IKJ3
S
M
L
Stereo slušalice
Uputstvo za upotrebu
*
Funkcionisanje
Ȏ Kako koristiti
ȏ Jastučići
Čvrsto postavite jastučiće za uši. Ušni jastučić
može izazvati povrede ako se otkači ili ostane
u ušnoj školjci.
*
4-465-909-(2)
MDR-EX15LP
Srpski
Stereo slušalice
Tehničke karakteristike
Tip: Zatvorene, dinamičke
Zvučnici: 9 mm, kupolasti
Kapacitet snage: 100 mW (IEC*)
Impedansa: 16 Ω pri 1 kHz
Osetljivost: 100 dB/mW
Frekventni odziv: 8 Hz – 22.000 Hz
Kabl: 1.2 m, Licnasti (Y-tip)
Utičnica: Pozlaćeni stereo mini priključak u obliku
slova L
Masa: Pribl. 3 g bez kabla
Isporučeni pribor
Jastučići: S (2 vrste) (2), M (3 vrste) (fabrički
postavljeni) (2), L (4 vrste) (2)
IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez prethodnog upozorenja.
*
Mere opreza
Preglasan zvuk vam može
oštetiti sluh. Radi bezbednosti u
saobraćaju, nemojte koristiti
tokom vožnje ili vožnje bicikla.
Redovno čistite jastučiće za uši.
Čišćenje vršite pranjem u
rastvoru blagog deterdženta.
Napomene o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može
izazvati osećaj laganog golicanja u ušima. Da biste minimizirali ovaj efekat, nosite odeću
od prirodnih materijala.
Dodatno nabavljivi zamenski jastučići za uši
se mogu naručiti kod vašeg najbližeg Sony
prodavca.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
©2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Stereo slušalice
S
M
L
Upute za uporabu
*
Postupci
Uporaba
Umeci
Čvrsto stavite umetke
Ako se umetak slučajno
odvoji i ostane u uhu,
može uzrokovati ozljedu.
*
4-465-909-41(2)
MDR-EX15LP
Hrvatski
Stereo slušalice
Tehnički podaci
Tip: Zatvorene, dinamičke
Zvučnik slušalica: 9 mm, kupolaste
Snaga: 100 mW (IEC*)
Impedancija: 16 Ω pri 1 kHz
Osjetljivost: 100 dB/mW
Frekvencijski odziv: 8 Hz – 22 000 Hz
Kabel: 1,2 m, litz kabel (tipa Y)/
Priključak: Mini priključak u obliku slova L
Masa: Približno 3 g bez kabela
Isporučeni pribor
Umeci: S (2 reda) (2), M (3 reda) (tvornički postavljeni
u slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2)
* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i
s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade
i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za
eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu
ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
Mjere opreza
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
Držite umetke čistima. Umetke perite
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
blagom otopinom deterdženta.
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu
SONY - MDR-EX15LP-OI Stereo slusalice.indd
1 predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
Napomene o statičkom elektricitetu
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Statički elektricitet u slušalicama može izazvati
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
lagano škakljanje u ušima.
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
Kako biste to spriječili, nosite odjeću od prirodnih
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
materijala.
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Dodatno nabavljivi zamjenski umeci slušalica
mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Preglasan zvuk može vam oštetiti
sluh. Radi sigurnosti u prometu,
nemojte koristiti slušalice dok
upravljate motornim vozilom ili
biciklom.
4.4.2014. 14:33:46
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising