Sony | MDR-EX15AP | Sony MDR-EX15AP Lagane slušalice za unutrašnjost uha Uputstva za rukovanje


IKJ2
Stereo slušalice

Upute za uporabu

4-466-256-41(2)

MDR-EX15AP
S
Hrvatski
M
L
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Koristite ovaj uređaj s pametnim telefonima.
Napomene
 Ovisno o modelu pametnog telefona, možda
neće funkcionirati mikrofon ovog uređaja ili će
glasnoća biti preniska.
 Nije zajamčeno funkcioniranje ovog uređaja s
digitalnim audiouređajima.
Uporaba višefunkcijske tipke*
Pritisnite jednom za prihvaćanje poziva, pritisnite ponovno za prekid; pritisnite za reprodukciju/pauzu zapisa.
Dostupne funkcije za iPhone
Reproducira/pauzira zapis sa spojenog iPhone jednim
pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na sljedeći
zapis. Trostruki pritisak prebacuje na prethodni zapis.
Dulji pritisak započinje funkciju "VoiceOver**" (ako
je dostupna).
Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva.
Kad otpustite tipku, dva duboka zvučna signala
potvrđuju da je poziv odbijen.
* Funkcija tipke može se razlikovati ovisno o
pametnom telefonu.
** Raspoloživost funkcije "VoiceOver" ovisi o iPhone
uređaju i njegovoj verziji softvera.
Tehnički podaci
Slušalice
Tip: Zatvorene, dinamičke
Zvučnik slušalica: 9 mm, kupolaste
Snaga: 100 mW (IEC*)
Impedancija: 16 Ω pri 1 kHz
Osjetljivost: 100 dB/mW
Frekvencijski odziv: 8 Hz – 22 000 Hz
Kabel: 1,2 m, litz kabel (tipa Y)/
Priključak: Pozlaćeni stereo minipriključak s četiri
vodiča, u obliku slova L
Masa: Približno 3 g bez kabela
Mikrofon
Konstrukcija: Ugrađeni mikrofon
Tip: Electret kondenzatorski
Napon otvorenog kruga: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektivan frekvencijski raspon: 20 Hz – 20 000 Hz
Isporučeni pribor
Umeci: S (2 reda) (2), M (3 reda) (tvornički postavljeni
u slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2)
* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i
s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade
i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za
eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu
ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc. registriran
u SAD-u i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštićeni znak Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM zaštićeni su ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke Google, Inc.
Mjere opreza
Preglasan zvuk može vam oštetiti
sluh. Radi sigurnosti u prometu,
nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
Čvrsto stavite umetke Ako se umetak
slučajno odvoji i ostane u uhu, može
uzrokovati ozljedu.
Držite umetke čistima. Umetke perite
blagom otopinom deterdženta.

Napomene o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet u slušalicama može izazvati
lagano škakljanje u ušima.
Kako biste to spriječili, nosite odjeću od prirodnih
materijala.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey
Dodatno nabavljivi zamjenski umeci slušalica
mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Valjanost označavanja simbolom CE se ograničava
samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj.
uglavnom na zemlje u Europskom ekonomskom
području (EEA).
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Postupci
 Uporaba
 Višefunkcijska tipka
 Mikrofon
 Umeci
 Instalirate li aplikaciju Smart Key* dostupnu u internetskoj
*
trgovini Google PlayTM, zvučni zapis i glasnoća na pametnom
telefonu moći će se aktivirati višefunkcijskom tipkom.
Smart Key je aplikacija za XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 i novije.
Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim državama ili
regijama, te se možda neće moći koristiti na pametnim
telefonima koji nisu podržani.
©2013 Sony Corporation
SONY - MDR-EX15AP-OI Stereo slusalice.indd 1
4.4.2014. 14:01:22
MDR-EX15AP_CE7 [HR] 4-466-256-41(2)
Ȏ
IKJ2
Stereo slušalice
Uputstvo za upotrebu
ʭ
ʮ
4-466-256-(2)
MDR-EX15AP
ȏ
S
M
L
Ȑ
Srpski
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey
Stereo slušalice
Kompatibilni proizvodi
Ovaj uređaj koristiti sa mobilnim telefonima.
Napomene
ˎ U zavisnosti od modela telefona, mikrofon ovog
uređaja možda neće funkcionisati ili će glasnoća
zvuka biti niska.
ˎ Za ovaj uređaj se ne garantuje da će pravilno
funkcionisati sa muzičkim plejerima.
Upotreba multi-funkcijskog tastera *
Pritisnite jednom za odgovaranje na poziv,
pritisnite ponovo za završetak; pritisnite za
reprodukciju/ pauziranje numere.
Dostupne operacije za iPhone
Reprodukuje/pauzira numeru sa povezanog
iPhone uređaja jednim pritiskom. Duplim
pritiskom se preskače na sledeću numeru.
Trostrukim pritiskom se preskače na prethodnu
numeru. Dugim pritiskom se pokreće funkcija
“VoiceOver**” (ukoliko je dostupna).
Pritisnite i zadržite taster dve sekunde za odbijanje
poziva. Kada otpustite taster, dva zvučna signala
potvrđuju da je poziv odbijen.
* Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti
od telefona.
** Dostupnost funkcije “VoiceOver” zavisi od
iPhone uređaja i verzije njegovog softvera.
Tehničke karakteristike
Slušalice
Tip: Zatvorene, dinamičke
Zvučnici: 9 mm, kupolasti
Kapacitet snage: 100 mW (IEC*)
Impedansa: 16 Ω pri 1 kHz
Osetljivost: 100 dB/mW
Frekventni odziv: 8 Hz – 22.000 Hz
Kabl: 1.2 m, Licnasti (Y-tip)
Utičnica: Pozlaćeni stereo mini priključak u obliku
slova L
Masa: Pribl. 3 g bez kabla
Mikrofon
Dizajn: Linijski mikrofon
Tip: Elektret kondenzatorski
Napon otvorenog strujnog kola: –40 dB (0 dB = 1
V/Pa)
Efektivni opseg frekvencija: 20 Hz – 20.000 Hz
Isporučeni pribor
Jastučići: S (2 vrste) (2), M (3 vrste) (fabrički
postavljeni) (2), L (4 vrste) (2)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez prethodnog upozorenja.
iPod i je zaštićeni naziv Apple Inc., registrovan u
SAD-u i drugim zemljama.
XperiaTM je zaštićeni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM i Google PlayTM su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google
Inc.
Mere opreza
Preglasan zvuk vam može
oštetiti sluh. Radi bezbednosti u
saobraćaju, nemojte koristiti
tokom vožnje ili vožnje bicikla.
Čvrsto postavite jastučiće za uši.
Ušni jastučić može izazvati povrede
ako se otkači ili ostane u ušnoj
školjci.
Redovno čistite jastučiće za uši.
Čišćenje vršite pranjem u
rastvoru blagog deterdženta.
Napomene o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može
izazvati osećaj laganog golicanja u ušima.
Da biste minimizirali ovaj efekat, nosite odeću od
prirodnih materijala.
Funkcionisanje
Ȏ Kako koristiti
ʭ Multi-funkcijski taster
ʮ Mikrofon
ȏ Jastučići
Ȑ Ukoliko instalirate aplikaciju
Smart Key* sa prodavnice Google
PlayTM, numera i podešavanje
glasnoće na vašem telefonu će
biti moguće putem multifunkcijskog tastera.
* Smart Key je aplikacija za
XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 i
novije. Aplikacija možda neće biti
dostupna u nekim državama i/ili
regijama i ne treba da se koristi
sa nepodržanim modelima
telefona.
Dodatno nabavljivi zamenski jastučići za uši se
mogu naručiti kod vašeg najbližeg Sony
prodavca.
Validnost CE oznake je ograničena isključivo na
zemlje gde je ona zakonom propisana - uglavnom
u regiji Evropske Ekonomske Zajednice (European
Economic Area).
©2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Download PDF

advertising