Sony | XBA-C10 | Sony XBA-C10 C10 Balanced Armature slušalice za unutrašnjost uva Uputstva za rukovanje

4-446-796-
(2)
Stereo slušalice
Uputstvo za upotrebu
XBA-C10
Srpski
Stereo slušalice
Tehnički podaci
Odlaganje starih električnih i elektronskih
uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja.
Tip: Zatvoreni, izbalansirane armature / Zvučnik:
Izbalansirane armature / Snaga: 100 mW (IEC*) /
Impedansa: 24 Ω pri 1 kHz / Osetljivost: 100 dB** /
Frekvencioni odziv: 5 Hz – 25 000 Hz / Kabl: 1,2 m
(tipa Y) / Priključak: Pozlaćeni stereo mini utikač u
obliku slova L / Masa: Približno 4 g bez kabla
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Treba
ga odloži ti na za tu namenu predviđenom mestu za
reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete o
zdravlju svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Isporučeni pribor
Umeci: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni)
(f abrički postavljeni u slušalice) (2), L (svetloplavi)
(2) / Štipaljka (1) / Regulator kabla (za namotavanje
kabla do 50 cm) (1)
* IEC = Međunarodna elektrotehnička komisija
** 150 mV ulazni napon
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Uklanjanje slušalica
Nakon upotrebe polako uklonite slušalice.
Napomena
Slušalice su dizajnirane da prianjaju uz uši. Ako ih snažno
pritisnete tokom upotrebe ili ih izvadite prebrzo, mogu uzrokovati
povrede.
Pri nošenju slušalica može se čuti zvuk pucketanja membrane.
Pojava ne predstavlja kvar.
Mere opreza
SS
S
M
L
Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Zbog sigurnosti u saobraćaju, nemojte
koristiti slušalice dok upravljate
motornim vozilom ili biciklom.
Čvrsto stavite umetke. Ako se umetak
slučajno odvoji i ostane u uhu, može
i zazvati povredu.
Držite umetke čistim. Umetke perite
blagim rastvorom deterdženta.
Napomene o statičkom elektricitetu
Statički elektricitet u slušalicama može izazvati
blago goli canje u ušima.
Kako biste to sprečili, nosite odeću od prirodnih
materijala.
Dodatno nabavljivi zamenski umeci slušalica
mogu da se naruče kod najbližeg Sony prodavca.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Postupci
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Upotreba
Jastučići
Štipaljka
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising