Sony | MDR-AS210AP | Sony MDR-AS210AP MDR-AS210AP sportske slušalice za unutrašnjost uva Uputstva za rukovanje

Erdvinio garso ausinės
Stereo austiņas
Stereokõrvaklapid

Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.
liveware.extension.smartkey


MDR-AS210AP
Lietuvių
©2016 Sony Corporation
4-596-240-11(1) (LT-LV-EE)
Erdvinio garso ausinės
 Daugiafunkcis mygtukas
 Mikrofonas
 Jei įdiegsite programą „Smart Key“* iš parduotuvės
„Google PlayTM”, daugiafunkciu mygtuku galėsite
valdyti garso takelius ir garsumą išmaniajame
telefone.
* „Smart Key“ yra programa, skirta „XperiaTM“,
„AndroidTM“ OS 4.0 ir naujesnei versijai. Programa
gali būti pasiekiama ne visose šalyse ir (arba)
regionuose; nepalaikomuose išmaniųjų telefonų
modeliuose ji neveiks.
Suderinami gaminiai
Naudokite šį įrenginį su išmaniaisiais telefonais.
Pastabos
 Jei prijungsite prie nepalaikomo išmaniojo telefono,
šio įrenginio mikrofonas gali neveikti arba gali būti
žemas garsumo lygis.
 Negarantuojama, kad šiuo įrenginiu galėsite valdyti
skaitmeninius muzikos grotuvus.
prie ankstesnio garso takelio paspaudus tris kartus.
Paleidžiama funkcija „VoiceOver*2“ laikant paspaudus
(jei pasiekiama).
Norėdami atmesti gaunamą skambutį, palaikykite
nuspaudę apie dvi sekundes. Atmetę skambutį išgirsite
du tylius garsinius signalus.
*1 Mygtuko funkcija gali skirtis atsižvelgiant į išmanųjį
telefoną.
*2 Ar funkcija „VoiceOver“ veiks, priklauso nuo „iPhone“
ir jo programinės įrangos versijos.
Latviski
Stereo austiņas
 Daudzfunkciju poga
 Mikrofons
 Ja instalēsit lietotni Smart Key* no veikala
Google PlayTM, ieraksta un skaļuma regulēšanu
viedtālrunī varēs veikt ar daudzfunkciju pogu.
* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta XperiaTM,
AndroidTM OS 4.0 un jaunākām operētājsistēmām.
Lietotne atsevišķās valstīs un/vai reģionos var
nebūt pieejama, un to nevar izmantot ar
neatbalstītiem viedtālruņu modeļiem.
Daugiafunkcio mygtuko naudojimas*1
Paspauskite vieną kartą, kad atsilieptumėte į skambutį,
paspauskite dar kartą, kad jį baigtumėte; paspauskite,
kad paleistumėte / pristabdytumėte garso takelį.
Galimi veiksmai naudojant „iPhone“
Paleidžiamas / pristabdomas prijungto „iPhone“ gaminio
garso takelis paspaudus vieną kartą. Pereinama prie
tolesnio garso takelio paspaudus du kartus. Pereinama
Saderīgie izstrādājumi
Izmantojiet šo iekārtu ar viedtālruni.
Piezīmes
 Ja pievienosit neatbalstītu viedtālruni, pastāv iespēja,
ka šīs iekārtas mikrofons var nefunkcionēt vai var būt
zems skaļuma līmenis.
 Netiek garantēts, ka šī iekārta darbosies ar visiem
digitālās mūzikas atskaņotājiem.
Daudzfunkciju pogas lietošana*1
Ühilduvad tooted
Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz zvanu; nospiediet
vēlreiz, lai to pārtrauktu; nospiediet, lai atskaņotu/
pauzētu ierakstu.
Kasutage seda seadet nutitelefonidega.
Märkused
 Kui loote ühenduse toetuseta nutitelefoniga, ei pruugi
seadme mikrofon töötada või heli võib olla vaikne.
 Pole garanteeritud, et see seade töötab digitaalsete
muusikapleieritega.
iPhone ierīcei pieejamās darbības
Atskaņo/pauzē pievienota iPhone izstrādājuma ierakstu
ar vienu nospiedienu. Pāriet uz nākamo ierakstu, veicot
dubultu nospiedienu. Pāriet uz iepriekšējo ierakstu,
veicot trīskāršu nospiedienu. Palaiž funkciju VoiceOver*2,
veicot nospiedienu un turot (ja funkcija pieejama).
Turiet nospiestu aptuveni divas sekundes, lai noraidītu
ienākošu zvanu. Atlaišanas brīdī divi klusi pīkstieni
apstiprina, ka zvans tika noraidīts.
*1 Pogas funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no
viedtālruņa.
*2 Funkcijas VoiceOver pieejamība ir atkarīga no iPhone
modeļa un tā programmatūras versijas.
Eesti keel
Stereokõrvaklapid
 Mitme funktsiooniga nupp
 Mikrofon
 Kui installite Google PlayTM poest rakenduse
Smart Key*, saab teie nutitelefoni lugusid ja
helitugevust reguleerida mitme funktsiooniga
nupu abil.
* Smart Key on rakendus operatsioonisüsteemidele
XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 ja uuematele.
Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas
saadaval olla ning seda ei saa kasutada toetuseta
nutitelefonimudelitega.
Mitme funktsiooniga nupu kasutamine*1
Vajutage üks kord kõne vastuvõtmiseks, vajutage uuesti
kõne lõpetamiseks, vajutage loo esitamiseks/
peatamiseks.
iPhone’i puhul kasutatavad toimingud
Esitab/peatab ühendatud iPhone’il kõlava loo ühe
vajutusega. Liigub topeltvajutusega järgmise loo juurde.
Liigub kolmekordse vajutusega eelmise loo juurde.
Pika vajutusega käivitab funktsiooni VoiceOver*2 (kui on).
Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks hoidke ligikaudu
kaks sekundit all. Kui lahti lasete, kinnitavad kaks madalat
piiksu, et kõne on tagasi lükatud.
*1 Nupu funktsioonid võivad nutitelefonist olenevalt
erineda.
*2 Funktsiooni VoiceOver saadavus oleneb iPhone’ist
ja selle tarkvaraversioonist.
Specifikacijos / Specifikācijas / Spetsifikatsioonid
Atsargumo priemonės / Piesardzības pasākumi / Ettevaatusabinõud
Ausinės
Austiņas
Kõrvaklapid
Tipas:
atviros, dinaminės
Pagrindinis įrenginys:
13,5 mm, kupolo tipo
Galia:
50 mW (IEC*)
Varža:
16 Ω esant 1 kHz
Jautrumas:
104 dB/mW
Dažnio atsakas: 17 – 22 000 Hz
Kabelis:
apytiksl. 1,2 m ilgio, Y formos „Litz“
laidas
Kištukas:
L formos auksuotas 4 polių mažasis
kištukas
Svoris:
apytiksl. 12 g be kabelio
Veids:
Atvērta tipa, dinamisks
Membrāna:
13,5 mm, mīkstā kupolveida
Nominālā jauda: 50 mW (IEC*)
Pilnā pretestība: 16 Ω pie 1 kHz
Jutīgums:
104 dB/mW
Frekvenču raksturlīkne:
17–22 000 Hz
Kabelis:
Aptuveni 1,2 m, Litz stieple, Y forma
Spraudnis:
L formas 4 polu minispraudnis ar
zelta pārklājumu
Masa:
Aptuveni 12 g bez kabeļa
Tüüp:
Kõlaseade:
Võimsustaluvus:
Näivtakistus:
Tundlikkus:
Sagedusvastus:
Kaabel:
Pistik:
Mikrofons
Mikrofonas
Tipas:
elektretinis kondensatorius
Kryptingumas: daugiakryptis
Atviros jungimo įtampos lygis:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektyvusis dažnių diapazonas:
20 – 20 000 Hz
Veids:
Elektreta kondensators
Uztveršanas virziens:
Visaptverošs virziens
Sprieguma līmenis atvērtā ķēdē:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Efektīvais frekvenču diapazons:
20–20 000 Hz
Tüüp:
elektreedist kondensaator
Suunatavus:
toimib igas suunas
Avatud ahela pingetase:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Toimiv sagedusvahemik:
20–20,000 Hz
*
*
IEC – Tarptautinė elektrotechnikos komisija
Pridedami priedai
Segtukas (1)
„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas
JAV ir kitose šalyse.
„XperiaTM“ yra „Sony Mobile Communications AB“ prekės
ženklas.
IEC = International Electrotechnical Commission
(Starptautiskā elektrotehniskā komisija)
Kaal:
avatud, dünaamilised
13,5 mm, kuplitüüp
50 mW (IEC*)
16 Ω 1 kHz juures
104 dB/mW
17–22,000 Hz
ligikaudu 1,2 m, Litz-juhe, Y-tüüp
L-kujuline kuldne 4 poolusega
minipistik
ligikaudu 12 g ilma kaablita
Mikrofon
*
IEC = International Electrotechnical Commission
(Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon)
Kaasasolevad tarvikud
Klamber (1)
Komplektācijā iekļautais piederums
Piespraude (1)
iPhone on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk
USA-s ja teistes riikides.
iPhone ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un
citās valstīs.
XperiaTM on ettevõtte Sony Mobile Communications AB
kaubamärk.
XperiaTM ir Sony Mobile Communications AB preču zīme.
AndroidTM ja Google PlayTM on ettevõtte Google Inc.
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
„AndroidTM“ ir „Google PlayTM“ yra „Google, Inc.“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
AndroidTM un Google PlayTM ir Google, Inc. preču zīmes
vai reģistrētas preču zīmes.
CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai
taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės)
šalyse.
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana
ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas
Ekonomiskās zonas) valstis.
CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on
seadusega kehtestatud, peamiselt EMA (Euroopa
Majanduspiirkonna) riikides.
Klausantis dideliu garsumu galima pakenkti klausai.
Eismo saugumo sumetimais nenaudokite ausinių,
kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
Klausīšanās lielā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi.
Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet iekārtu, braucot
ar automašīnu vai divriteni.
Tugev heli võib teie kuulmist mõjutada. Liiklusohutuse
tagamiseks ärge kasutage sõiduki juhtimise või
jalgrattaga sõitmise ajal.
 Ausinių neplaukite.
 Nors šių ausinių konstrukcija yra atspari vandeniui,
saugokite ausines nuo didelio kiekio vandens ar
prakaito. Į ausinių vidų patekęs vanduo ar prakaitas
gali jas sugadinti. Jei garsas per ausines susilpnėja
arba nutrūksta, palikite ausines išdžiūti.
 Nemazgājiet austiņas.
 Lai arī šīm austiņām ir ūdensnoturīgs dizains,
izvairieties no austiņu pakļaušanas pārmērīgam ūdens
vai sviedru daudzumam. Austiņās nonākušais ūdens
vai sviedri var tās sabojāt. Ja austiņu skaņa paliek klusa
vai tās vispār pārstāj skanēt, atstājiet tās nožūt.
 Ärge peske kõrvaklappe.
 Kuigi need kõrvaklapid on veekindla disainiga, vältige
kõrvaklappide kokkupuudet liigse vee või higiga.
Kõrvaklappide sisse sattuv vesi või higi võib neid
kahjustada. Kui kõrvaklappidest tulev heli muutub
vaikseks või lakkab, laske kõrvaklappidel kuivada.
Pastaba dėl statinės elektros
Statinė kūne susikaupusi elektra gali sukelti lengvą
dilgčiojimo jausmą ausyse.
Kad iki minimumo sumažintumėte poveikį, dėvėkite
drabužius, pagamintus iš natūralių medžiagų.
Piezīme par statisko elektrību
Korpusā uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vieglu
kņudēšanu ausīs.
Lai minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska auduma
drēbes.
Märkus staatilise elektri kohta
Kehasse kogunenud staatiline elekter võib põhjustada
kõrvades kerget kuminat.
Selle mõju vähendamiseks kandke looduslikest
materjalidest rõivaid.
Download PDF