Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB USB gramofon Letak

PS-LX300USB
HR
SR
Prvo pročitajte ovo.
Najpre pročitajte ovo.
Napomene za registraciju korisnika softvera
U vezi sa registracijom korisnika softvera
Obavite registraciju korisnika u roku od 30 dana od instalacije priloženog
softvera „Sound Forge Audio Studio LE” na računalo.
Registracija korisnika potrebna je kako bi tvrtka Sony Creative Software, Inc.,
proizvođač softvera, dobila informacije o kupcima.
Prvo se s računala povežite na internet, izvršite registraciju korisnika i potom
započnite s upotrebom softvera.
Upotreba softvera neće biti moguća ako ne izvršite registraciju korisnika u roku
od 30 dana od instalacije.
Registracija korisnika moguća je čak i 31 ili više dana nakon instalacije softvera.
Dovršite registraciju korisnika u roku od 30 dana nakon što ste na svoj PC
računar instalirali softver „Sound Forge Audio Studio LE“, koji je isporučen sa
ovom jedinicom.
Registracija korisnika je potrebna kako bi kompanija Sony Creative Software,
Inc., proizvođač softvera, obezbedila informacije o korisniku.
Prvo se povežite sa PC računara na Internet, obavite registraciju korisnika,
a zatim koristite softver.
Softver će postati neupotrebljiv ako ne obavite registraciju korisnika u roku
od 30 dana nakon instalacije.
Registracija korisnika je moguća čak i 31 dan ili više nakon instalacije.
Upotreba softvera
Informacije o osnovnim radnjama softvera potražite u „Vodiču za brzi početak”
na priloženom CD-ROM-u.
1 Umetnite CD-ROM u pogonsku jedinicu za CD-ROM na računalu.
Izvršite radnju opisanu u 1. koraku Vodiča za instalaciju (zaseban
dokument).
2 Kliknite „Prikaži priručnik s uputama”.
Pojedinosti o upotrebi i verziji softvera potražite klikom na „Podrška proizvoda”
na početnoj stranici tvrtke Sony Creative Software na adresi
http://www.sonycreativesoftware.com/.
© 2008 Sony Corporation
Korišćenje softvera
Za osnovne radnje u softveru, pogledajte „Kratki vodič za početak“
na isporučenom CD-ROM disku.
1 Umetnite CD-ROM u CD-ROM jedinicu na PC računaru.
Obavite radnju opisanu u 1. koraku Vodiča za instalaciju (zaseban
dokument).
2 Kliknite na „Vidi uputstvo za upotrebu“.
Za detalje o korišćenju softvera i verziji softvera, kliknite na „Product Support“
na početnoj stranici kompanije Sony Creative Software koja se nalazi na adresi
http://www.sonycreativesoftware.com/.
4-111-771-21(1) (HR-SR)
Download PDF

advertising