Sony | MHC-M20D | Sony MHC-M20D Audio sistem velike snage M20D sa DVD plejerom Ostalo

4-736-072-21(1)
MHC-M20D
HR
Pojedinosti o reprodukciji diska/USB uređaja i ostalim funkcijama
potražite u priloženim uputama za rad.
Oglejte si priložena navodila za uporabo za podrobnosti o
predvajanju plošče/predvajanju prek USB in drugih funkcijah.
Upute za rad
Navodila za uporabo
SL
SR
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)
Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH (Seznanjanje
in povezovanje)
© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Povezivanje sustava s TV-om
Priključitev sistema na televizor
BLUETOOTH uređaj
Naprava BLUETOOTH
Gledanje videa
Ogled videoposnetka
Priključite HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen) na sustav. Za daljnje radnje pogledajte poglavlje
„Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za rad.
Priključite kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim priključkom (ni priložen) na sitem. Za nadaljnje ravnanje si preberite
razdelek »Priključitev televizorja« v priloženih navodilih za uporabo.
HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen)
Kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim priključkom
(ni priložen)
ili
ali
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Odaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Za daljnje radnje pogledajte odjeljak „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama
za uporabu.
Izberite eno od spodnjih povezav ( ali ). Za nadaljnje ravnanje si preberite razdelek »Priključitev televizorja«, ki ga vsebujejo
priložena navodila za uporabo.
BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.
Uključite sustav i više puta zaredom pritisnite FUNCTION
na jedinici kako biste odabrali „BLUETOOTH”.
Ako nema informacija o uparivanju, sustav automatski
unosi način uparivanja, a indikator BLUETOOTH brzo
treperi. Prijeđite na korak .
Pritisnite PAIRING na jedinici i držite dulje od 2 sekunde.
BLUETOOTH indikator brzo treperi.
Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i
odaberite „MHC-M20D“.
BLUETOOTH indikator zasvijetli kada se BLOOTOOTH veza
uspostavi.
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
Napravo BLUETOOTH približajte enoti na manj kot 1 meter.
Vklopite sistem in večkrat pritisnite tipko FUNCTION na
enoti, da izberete možnost »BLUETOOTH«.
Ko ni na voljo informacij za seznanjanje, sistem samodejno
vključi način seznanjanja in indikator BLUETOOTH hitro
utripa. Nadaljujte s korakom .
Na enoti pridržite gumb PAIRING za več kot 2 sekundi.
Indikator BLUETOOTH hitro utripa.
Vključite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH in
izberite »MHC-M20D«.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, indikator
BLUETOOTH zasveti.
V napravi BLUETOOTH začnite predvajanje.
Prilagodite glasnost.
Pojedinosti o ostalim BLUETOOTH postavkama potražite u
uputama za upotrebu.
Podrobnosti o drugih nastavitvah za BLUETOOTH so v priloženih
navodilih za uporabo.
Slušanje glazbe na osobnom računalu
Poslušanje glasbe z osebnim računalnikom
•• Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i
aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više
pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog
računala.
•• Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na
uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim
zvukom, sustav neće emitirati zvuk.
——Način rada s isključenim zvukom
•• Prepričajte se, ali ima računalnik funkcijo BLUETOOTH in jo
na računalniku vključite. Podrobnosti so na voljo v navodilih
za uporabo osebnega računalnika.
•• Vključite zvočnike računalnika. Če je nastavljen nemi način
(off), sistem zvoka ne bo predvajal.
——Nemi (off) način
——Zvok vključen
——Način rada s uključenim zvukom
Če sistem zvoka še vedno ne predvaja, kliknite ikono za
glasnost in glasnost prilagodite.
 Audio kabel (nije priložen)
Zvočni kabel (ni priložen)
 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen)
Kabel HDMI za hiter prenos z ethernetnim priključkom
(ni priložen)
Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine
zvuka i prilagodite jačinu zvuka.
Detaljne informacije o reprodukciji diskova / USB reprodukciji
potražite u isporučenom uputstvu za upotrebu.
MHC-M20D
Uputstvo za upotrebu
HR
SL
SR
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)
BLUETOOTH uređaj
Povezivanje sistema sa televizorom
Gledanje video sadržaja
Povežite HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom (ne isporučuje se) sa sistemom. Dodatne radnje potražite u odeljku
„Povezivanje sa televizorom“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
ili
Vodite računa da BLUETOOTH uređaj bude unutar 1 metra od jedinice.
Uključite sistem i više puta pritisnite FUNCTION na jedinici da biste izabrali „BLUETOOTH“.
Kada postoje informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u režim uparivanja i BLUETOOTH indikator brzo trepće.
Pređite na korak .
Držite pritisnuto PAIRING na jedinici duže od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo trepće.
Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju i izaberite „MHC-M20D“.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, BLUETOOTH indikator se uključuje.
Počnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Podesite jačinu zvuka.
Detaljne informacije o drugim BLUETOOTH podešavanjima potražite u isporučenom uputstvu za upotrebu.
Slušanje muzike na računaru
•• Uverite se da računar ima BLUETOOTH funkciju i aktivirajte BLUETOOTH funkciju na računaru. Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu računara.
•• Postavku zvučnika na računaru postavite na režim uključenja. Ako je postavljen režim bez zvuka (isključenja), sistem neće
emitovati zvuk.
——Režim bez zvuka (isključenja)
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Izaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u
isporučenom uputstvu za upotrebu.
 Audio-kabl (ne isporučuje se)
 HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
——Režim uključenja
Ako sistem i dalje ne emituje zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i podesite jačinu zvuka.
Download PDF

advertising