Sony | SHAKE-X3D | Sony SHAKE-X3D Kućni audio sistem velike snage sa BLUETOOTH® tehnologijom Letak

4-566-859-11(1) (SL-HR-SR)
Slovenščina
Z aplikacijama »SongPal« in »Fiestable«
si zagotovite vrhunsko zabavo!
SongPal
1
Vklopite
sistem.
Dohvatite burne zabave s pomoću
aplikacija „SongPal” i „Fiestable”!
Fiestable
Pripravite svoj zvočni sistem in prenesite aplikacijo »SongPal«.
V zvočnem
sistemu
Hrvatski
SongPal
1
Pripremite svoj audio sustav i preuzmite aplikaciju „SongPal”.
Na svojem audio
sustavu
V napravi Android™
Optično preberite dvodimenzionalno
kodo ali poiščite »SongPal« prek
naslova URL na desni.
Uključite
sustav.
Na uređaju s operacijskim sustavom Android™
Skenirajte dvodimenzionalni kod ili
aplikaciju „SongPal” potražite na
URL adresi navedenoj desno.
http://sonyapp.jp/songpal.html
http://sonyapp.jp/songpal.html
Gumb BLUETOOTH
držite pritisnjen
2
Držite pritisnutim
gumb BLUETOOTH
2 sekundi ali
dlje, da preklopite
V napravi iPhone ali iPod
v način seznanjanja.
Tapnite »Settings« >
»Bluetooth« in vklopite
funkcijo BLUETOOTH, nato
vzpostavite povezavo
BLUETOOTH z zvočnim
sistemom.
BLUETOOTH
Fiestable
Sledite navodilom na zaslonu in prenesite
aplikacijo SongPal«.
Aplikacijo lahko prenesete tudi tako, da
optično preberete dvodimenzionalno kodo
ali pa jo poiščete prek zgoraj navedenega
naslova URL.
Zaženite aplikacijo »SongPal« in prenesite aplikacijo »Fiestable«.
Zaženite aplikacijo »SongPal« in se
dotaknite ikone »Fiestable« v zgornjem
levem kotu.
Aplikacijo »Fiestable« lahko prenesete
iz spletne trgovine App Store ali
Google PlayTM.
2 sekunde ili
dulje kako biste
Na uređaju iPhone ili iPod
ušli u način rada za
uparivanje.
Dodirnite „Postavke” >
„Bluetooth” i uključite
BLUETOOTH funkciju te
dovršite BLUETOOTH
povezivanje svojeg audio
sustava.
BLUETOOTH
2
Kako biste preuzeli aplikaciju „SongPal”
slijedite upute na zaslonu.
Aplikaciju možete također preuzeti
skeniranjem dvodimenzionalnog koda
ili na URL adresi navedenoj iznad.
Pokrenite aplikaciju „SongPal” i preuzmite aplikaciju „Fiestable”.
Pokrenite aplikaciju „SongPal”
i dodirnite ikonu aplikacije
„Fiestable” u gornjem lijevom kutu.
Aplikaciju „Fiestable” možete
preuzeti na servisima App Store
ili Google PlayTM.
Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation te blagovne
znamke uporablja na podlagi licence.
Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom.
Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
iPhone in iPod sta blagovni znamki družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA in drugih državah. App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.
iPhone i iPod zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su svojih vlasnika.
© 2014 Sony Corporation
Napravite ludu zabavu pomoću
aplikacija „SongPal“ i „Fiestable“!
Srpski
SongPal
1
Fiestable
Pripremite audio sistem i preuzmite „SongPal“.
Na audio
sistemu
Uključite
sistem.
Na Android™ uređaju
Skenirajte dvodimenzionalni kôd
ili pretražite „SongPal“ koristeći
URL adresu na desnoj strani.
http://sonyapp.jp/songpal.html
Držite pritisnuto
dugme BLUETOOTH
tokom 2
sekunde
ili duže da biste ušli
Na iPhone ili iPod uređaju
u režim za uparivanje.
Dodirnite „Settings“ >
„Bluetooth“ i uključite funkciju
BLUETOOTH, a zatim dovršite
BLUETOOTH povezivanje sa
audio sistemom.
BLUETOOTH
2
Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli
aplikaciju „SongPal“.
Takođe možete da je preuzmete skenirajući
dvodimenzionalni kôd ili pretražujući
gorenavedenu URL adresu.
Pokrenite „SongPal“ i preuzmite „Fiestable“.
Pokrenite „SongPal“ i dodirnite ikonu
„Fiestable“ u gornjem levom uglu.
Aplikaciju „Fiestable“ možete da
preuzmete iz prodavnice App Store
ili Google PlayTM.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a kompanija Sony Corporation ih koristi
pod licencom.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
iPhone i iPod su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge kompanije
Apple Inc.
Svi ostali zaštićeni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika.
Download PDF

advertising