Sony | XS-FB6930 | Sony XS-FB6930 Trosistemski koaksijalni zvučnici od 16 x 24 cm (6 x 9 inča) Uputstva za rukovanje

4-558-111-11(1) (SL-HR-SR)
3-smerni zvočnik
Trosmjerni zvučnik
3-sistemski zvučnik
Navodila
SL
Upute
HR
Uputstvo
SR
Previdnostni ukrepi
 Zvočniškega sistema ne uporabljajte dlje časa
pri moči, ki je večja od največje zmogljivosti.
 Posnete kasete, ure in kreditne kartice
z magnetnim kodiranjem hranite stran od
zvočniškega sistema ter jih tako zaščitite pred
škodo, ki jo lahko povzročijo magneti v zvočnikih.
 Pri nameščanju enot upoštevajte naslednje
nasvete; v nasprotnem primeru lahko pride
do okvare in/ali slabše kakovosti zvoka.
– Ne dotikajte se diafragem in/ali stožcev zvočnika
z rokami ali orodjem.
– Ne vstavljajte prstov skozi luknje okvirja.
– V enote ne vstavljajte tujkov.
Če ne najdete ustreznega mesta za namestitev,
se pred nameščanjem obrnite na prodajalca
avtomobilov ali najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Mjere opreza
 Nemojte dulje vrijeme koristiti sustav zvučnika
preko vršnog kapacitet snage.
 Snimljene vrpce, satove i kreditne kartice
s magnetnim zapisom držite podalje od sustava
zvučnika kako biste ih zaštitili od oštećenja koja
mogu prouzročiti magneti u zvučnicima.
 Prilikom instaliranja jedinica imajte na umu
sljedeće; u protivnom može doći do kvara i/ili
pogoršanja kvalitete zvuka.
– Nemojte dirati membrane i/ili konuse zvučnika
rukama ili alatima.
– Nemojte provlačiti prste kroz otvore na okviru.
– Nemojte ispuštati strane predmete u jedinice.
Ako ne možete pronaći odgovarajuće mjesto za
postavljanje, posavjetujte se sa svojim prodavačem
automobila ili najbližim prodavačem proizvoda
tvrtke Sony prije postavljanja.
Mere opreza
 Nemojte da neprekidno koristite sistem zvučnika
iznad maksimalnog kapaciteta snage.
 Snimljene trake, satove i lične kreditne kartice koje
sadrže magnetno kodiranje držite dalje od sistema
zvučnika da biste ih zaštitili od oštećenja
uzrokovanog magnetima u zvučnicima.
 Imajte u vidu sledeće kada instalirate jedinice;
u suprotnom može doći do oštećenja i/ili
opadanja kvaliteta zvuka.
– Ne dodirujte dijafragme i/ili kupole zvučnika
rukom ili alatkama.
– Ne provlačite prste kroz otvore na okviru.
– Ne stavljajte strane predmete u jedinice.
©2014 Sony Corporation
XS-FB6930/XS-FB1630
Ako ne možete da pronađete odgovarajuće mesto
za postavljanje, pre postavljanja se obratite svom
prodavcu vozila ili najbližem Sony prodavcu.
Tehnični podatki
Specifikacije
XS-FB6930
Zvočnik
XS-FB6930
Zvučnik
Koaksialni 3-smerni:
nizkotonec 16 × 24 cm,
stožčasti
visokotonski zvočnik
6,6 cm, stožčasti
super visokotonski
zvočnik 1,1 cm, kupolasti
Kratkotrajna največja moč*1 450 W*2
Nazivna moč
60 W*2
Moč RMS CEA 2031
60 W
Nazivna impedanca
4Ω
Raven izhodne glasnosti zvoka
92±2 dB (1 W, 1 m)*2
Dejanski frekvenčni razpon 40–22.000 Hz*2
Teža
Pribl. 1040 g na zvočnik
Priložena dodatna oprema Deli za namestitev
XS-FB1630
Zvočnik
Koaksialni 3-smerni:
globokotonec 16 cm,
stožčasti
visokotonski zvočnik
3,5 cm, kupolasti
super visokotonski
zvočnik 0,6 cm, kupolasti
Kratkotrajna največja moč*1 270 W*2
Nazivna moč
40 W*2
Moč RMS CEA 2031
45 W
Nazivna impedanca
4Ω
Raven izhodne glasnosti zvoka
91±2 dB (1 W, 1 m)*2
Dejanski frekvenčni razpon 50–24.000 Hz*2
Teža
Pribl. 630 g na zvočnik
Priložena dodatna oprema Deli za namestitev
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
*1 »Kratkotrajna največja moč« se lahko imenuje
tudi »najvišja moč«.
*2 Pogoji preizkušanja: IEC 60268-5 (2003-05)
Specifikacije
XS-FB6930
Zvučnik
Koaksijalni trosmjerni:
Woofer 16 × 24 cm
konusni
Tweeter 6,6 cm konusni
Super Tweeter 1,1 cm
s kupolom
Kratkoročna maksimalna snaga*1
450 W*2
Nazivna snaga
60 W*2
CEA 2031 RMS snaga
60 W
Nazivna impedancija
4Ω
Razina zvučnog tlaka
92±2 dB (1 W, 1 m)*2
Učinkoviti raspon frekvencija
40 – 22.000 Hz*2
Težina
Približno 1040 g po
zvučniku
Isporučena dodatna oprema
Dijelovi za postavljanje
XS-FB1630
Zvučnik
Mere
Dimenzije
Dimenzije
Enota: mm
Jedinica: mm
Jedinica: mm
XS-FB6930
280

166
4 - ø 4,5
153
94
36
118

84
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
4-4,5 × 7,5
72
23

ø 80
222
237
XS-FB1630
4 - ø 4,5
P.C.D. ø 142
27
ø 158

ø 75
ø 126
83

5
45°
45°
44
Koaksijalni trosmjerni:
Woofer 16 cm, konusni
Tweeter 3,5 cm
s balansiranom kupolom
Super Tweeter 0,6 cm
s kupolom
Kratkoročna maksimalna snaga*1
270 W*2
Nazivna snaga
40 W*2
CEA 2031 RMS snaga
45 W
Nazivna impedancija
4Ω
Razina zvučnog tlaka
91±2 dB (1 W, 1 m)*2
Učinkoviti raspon frekvencija
50 – 24.000 Hz*2
Težina
Približno 630 g po
zvučniku
Isporučena dodatna oprema
Dijelovi za postavljanje
18
150

166
180



Referenčna točka
Referentna točka
Referentna tačka
Referenčna ravnina
Referentna ravnina
Referentna ravan
Referenčna os
Referentna os
Referentna osa
Koaksijalni 3-sistemski:
Woofer 16×24 cm
konusnog tipa
Visokotonac 6,6 cm
konusnog tipa
Super visokotonac 1,1 cm
kupolastog tipa
Kratkotrajna maksimalna snaga*1
450 W*2
Nominalna snaga
60 W*2
CEA 2031 RMS snaga
60 W
Nominalna impedansa
4Ω
Nivo pritiska izlaznog zvuka
92±2 dB (1 W, 1 m)*2
Efektivni frekventni opseg 40–22.000 Hz*2
Masa
Približno 1040 g neto
po zvučniku
Isporučena dodatna oprema
Delovi za instalaciju
XS-FB1630
Zvučnik
Koaksijalni 3-sistemski:
Woofer 16 cm
konusnog tipa
Visokotonac 3,5 cm
balansiranog
kupolastog tipa
Super visokotonac
0,6 cm kupolastog tipa
Kratkotrajna maksimalna snaga*1
270 W*2
Nominalna snaga
40 W*2
CEA 2031 RMS snaga
45 W
Nominalna impedansa
4Ω
Nivo pritiska izlaznog zvuka
91±2 dB (1 W, 1 m)*2
Efektivni frekventni opseg 50–24.000 Hz*2
Masa
Približno 630 g neto po
zvučniku
Isporučena dodatna oprema
Delovi za instalaciju
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
*1 „Kratkotrajna maksimalna snaga“ se ponekad
naziva i „vršna snaga“.
*2 Uslovi testiranja: IEC 60268-5 (2003-05)
Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjive su samo za opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost proizvoda u EU: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
Nameščanje / Postavljanje / Postavljanje

Pred nameščanjem
Pre postavljanja
Za plosko nameščanje je potrebna globina vsaj
72 mm*1/44 mm*2. Izmerite globino območja,
kamor želite namestiti zvočnik, in zagotovite,
da zvočnik ne ovira drugih komponent
avtomobila. Pri izbiri mesta namestitve
upoštevajte naslednje:
 Zagotovite, da ob vratih (sprednjih ali
zadnjih) ali zadnji odlagalni plošči, kamor
boste namestili zvočnik, ni nobenih motečih
elementov.
 V notranji plošči vrat (sprednjih ali zadnjih)
ali zadnji odlagalni plošči je morda že
izrezana odprtina za nameščanje. V tem
primeru morate spremeniti le ploščo.
 Če boste ta zvočniški sistem namestili v vrata
(sprednja ali zadnja), priključki, okvir ali
magnet zvočnika ne smejo motiti notranjih
delov, kot je okenski mehanizem vrat
(ko odpirate ali zapirate okno) itd.
Zagotoviti morate tudi, da se mrežica
zvočnika ne dotika nobenih notranjih
elementov, kot so ročica za okno, kljuka za
odpiranje vrat, naslonjalo za roke, žepi na
vratih, lučka ali sedež itd.
 Če boste ta zvočniški sistem namestili na
zadnjo odlagalno ploščo, se priključki, okvir
ali magnet zvočnika ne smejo dotikati
notranjih delov avtomobila, kot so vzmeti
(ko odpirate ali zapirate pokrov
prtljažnika) itd.
Zagotoviti morate tudi, da se mrežica
zvočnika ne dotika nobenih notranjih
elementov, kot so varnostni pasovi,
naslonjala za glavo, središčne zavorne luči,
notranji pokrovi zadnjih brisalcev, zavese
ali čistilci zraka itd.
Za ugradnju je neophodna dubina od
najmanje 72 mm*1/44 mm*2. Izmerite dubinu
područja na koje želite da postavite zvučnike
i uverite se da zvučnik ne ometa druge delove
u vozilu. Imajte na umu sledeće kada budete
odlučivali o mestu za postavljanje:
 Uverite se da nema nikakvih ometanja oko
mesta za postavljanje u vratima (prednjim ili
zadnjim) ili zadnjeg ležišta u koje želite da
postavite zvučnik.
 Rupa za postavljanje je možda već isečena
sa unutrašnje strane na ploči vrata (prednjih
ili zadnjih) ili zadnjeg ležišta. U tom slučaju,
samo treba da modifikujete ploču.
 Ako želite da sistem zvučnika postavite
u vrata (prednja ili zadnja), uverite se da
priključci zvučnika, okvir ili magnet ne
ometaju unutrašnje delove, kao što je
mehanizam prozora u vratima (kada otvarate
ili zatvarate prozor).
Uverite se i da rešetka zvučnika ne dodiruje
unutrašnju opremu kao što su ručica prozora,
kvaka na vratima, nasloni za ruke, džepovi
u vratima, lampe ili sedišta.
 Ako želite da sistem zvučnika postavite
u zadnje ležite, uverite se da priključci
zvučnika, okvir ili magnet ne dodiruju
unutrašnje delove automobila, kao što
su amortizeri (za otvaranje ili zatvaranje
prtljažnika).
Uverite se i da rešetka zvučnika ne dodiruje
unutrašnju opremu kao što su pojasevi za
sedišta, nasloni za glavu, centralna stopsvetla, unutrašnji poklopci zadnjih brisača,
zavese ili prečistači vazduha.
Prije postavljanja
Za postavljanje u ravnini s površinom potrebna
je dubina od najmanje 72 mm*1/44 mm*2.
Izmjerite dubinu područja na koje želite
postaviti zvučnik i osigurajte da druge
komponente automobila ne ometaju zvučnik.
Pri odabiru mjesta za postavljanje imajte na
umu sljedeće:
 Pobrinite se da nema nikakvih prepreka oko
mjesta za postavljanje zvučnika na vratima
(prednjim ili stražnjim) ili na stražnjoj polici.
 Otvor za postavljanje može biti unaprijed
izrezan na unutarnjoj ploči vrata (prednjih ili
stražnjih) ili na stražnjoj polici. U tom slučaju
trebate samo izmijeniti ploču.
 Ako namjeravate postaviti sustav zvučnika
na vrata (prednja ili stražnja), pobrinite se
da priključci, okvir ili magnet zvučnika ne
kolidiraju s drugim unutarnjim dijelovima,
primjerice s mehanizmom za stakla na
vratima (kada otvorite ili zatvorite staklo) i sl.
Također osigurajte da rešetka zvučnika ne
dodiruje druge unutarnje komponente, kao
što su ručice za stakla, ručice na vratima,
nasloni za ruke, odjeljci u vratima, žaruljice,
sjedala i sl.
 Ako namjeravate postaviti sustav zvučnika
na stražnju policu, pobrinite se da priključci,
okvir ili magnet zvučnika ne dodiruju druge
unutarnje dijelove, primjerice torzijske
opruge (kada otvorite ili zatvorite poklopac
prtljažnika) i sl.
Također osigurajte da rešetka zvučnika ne
dodiruje druge unutarnje komponente, kao
što su sigurnosni pojasevi, nasloni za glavu,
treće kočno svjetlo, unutarnji poklopci
za stražnje brisače, zastori ili pročistači
zraka i sl.
Seznam delov / Popis dijelova / Lista delova
XS-FB6930
3

XS-FB1630


(× 2)
(× 2)


XS-FB6930

(× 2)
XS-FB1630

ø4
(× 8)
(× 2)
(× 2)
Nameščanje v notranjosti avtomobila / Postavljanje iz unutrašnjosti
vozila / Postavljanje iz unutrašnjosti automobila
(XS-FB6930)
Označite 4 luknje za vijake s premerom 3,2 mm.
Označite 4 otvora za vijke i napravite ih s promjerom od 3,2 mm.
Označite 4 mesta za šrafove i izbušite rupe prečnika 3,2 mm.
1
VRATA (SPREDNJA/ZADNJA) / VRATA (PREDNJA/STRAŽNJA) / VRATA (PREDNJA/ZADNJA)
(XS-FB1630)
Enota: mm
Jedinica: mm
Jedinica: mm
*1 XS-FB6930
*2 XS-FB1630
1
Označite 4 luknje za vijake s premerom 3,2 mm.
Označite 4 otvora za vijke i napravite ih s promjerom od 3,2 mm.
Označite 4 mesta za šrafove i izbušite rupe prečnika 3,2 mm.
Enota: mm
Jedinica: mm
Jedinica: mm
ø 3,2
ø 3,2


154 × 223
Zadnja odlagalna plošča
Stražnja polica
Zadnje ležište
ø 127

2
2

Kabel s črno progo
Kabel s crnom linijom
Kabl sa crnom prugom
Kabel s črno progo
Kabel s crnom linijom
Kabl sa crnom prugom
Ojačevalnik moči itd.
Pojačalo i sl.
Pojačalo snage itd.
Ojačevalnik moči itd.
Pojačalo i sl.
Pojačalo snage itd.

*1 Opomba
Pri sproščanju dela  trdno pritisnite zatič
in previdno sprostite .
Če uporabite pretirano silo, lahko poškodujete
zvočnik ali kabel priključka.
*2 Beli kabel – levi zvočnik
Sivi kabel – desni zvočnik
*1 Napomena
Kad otpuštate , čvrsto pritisnite zaponac
i pažljivo otpustite .
Ako upotrijebite prekomjernu silu, to može
rezultirati oštećenjem zvučnika ili priključnog
kabela.
*2 Bijeli kabel — lijevi zvučnik
Sivi kabel — desni zvučnik

*1 *2
*1 *2
*1 Napomena
Kada skidate , čvrsto gurnite hvataljku nadole
i pažljivo skinite .
Ako primenite prekomernu silu, može doći
do oštećenja zvučnika ili priključnog kabla.
*2 Beli kabl – levi zvučnik
Sivi kabl – desni zvučnik
*1 Opomba
Pri sproščanju dela  trdno pritisnite zatič
in previdno sprostite .
Če uporabite pretirano silo, lahko poškodujete
zvočnik ali kabel priključka.
*2 Beli kabel – levi zvočnik
Sivi kabel – desni zvočnik
*1 Napomena
Kad otpuštate , čvrsto pritisnite zaponac
i pažljivo otpustite .
Ako upotrijebite prekomjernu silu, to može
rezultirati oštećenjem zvučnika ili priključnog
kabela.
*2 Bijeli kabel — lijevi zvučnik
Sivi kabel — desni zvučnik
3
*1 Napomena
Kada skidate , čvrsto gurnite hvataljku nadole
i pažljivo skinite .
Ako primenite prekomernu silu, može doći
do oštećenja zvučnika ili priključnog kabla.
*2 Beli kabl – levi zvučnik
Sivi kabl – desni zvučnik




Download PDF