Sony | CDX-G1000U | Sony CDX-G1000U Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-466-657-11(1)
IIM8
FM/MW/LW
Kompakt disk plejer
Instaliranje/Povezivanje
Mere opreza
ˎOvaj uređaj je dizajniran isključivo za rad pri
negativnom uzemljenju, pri voltaži od 12 V DC.
ˎNemojte priklještiti kablove šrafom ili zakačiti za
pokretne delove (npr. klizače sedišta).
ˎPre povezivanja, isključite motor da ne bi došlo do
kratkog spoja.
ˎPovežite kabl za napajanje ʔ sa uređajem i
zvučnicima pre nego što ga povežete sa pomoćnim
priključkom napajanja.
ˎSprovedite sve kablove uzemljenja u zajedničku
tačku.
ˎIzolir-trakom izolujte sve labave, nepovezane kablove
radi bezbednosti.
Napomene o naponskom kablu (žuti)
ˎ Kada povezujete ovaj uređaj u kombinaciji sa
dodatnim stereo uređajima, nominalna vrednost
strujnog kola automobila mora biti veća od zbirne
vrednosti svih osigurača dodatnih uređaja.
ˎ Kada nominalna snaga strujnog kola automobila nije
dovoljno jaka, povežite uređaj direktno sa
akumulatorom.
ʓ
ʔ
A
B
C
*
Potrebna je priprema kablova zadnjeg zvučnika.
ʕ
ʖ
Primer povezivanja (
×2
)
Lako povezivanje sabvufera (ǵ-C)
Sabvufer možete koristiti bez pojačala kada je povezan
na kabl zadnjeg zvučnika.
Napomena
Budite sigurni da ste povezali sabvufer jačine 4 - 8 oma. Nemojte
povezivati zvučnik na drugi zadnji kabl zvučnika.
Spisak delova (
)
ˎBrojevi na spisku odgovaraju brojevima u uputstvu
za upotrebu.
ˎPodupirač ʓ i zaštitni okvir ʖ su pričvršćeni na
uređaj pre isporuke. Pre postavljanja uređaja
upotrebite ključeve za otpuštanje ʕ da biste skinuli
podupirač ʓ sa uređaja. Za detalje pogledajte
odeljak "Uklanjanje zaštitnog okvira i podupirača (Ƿ)".
ˎZadržite ključeve za otpuštanje ʕ za buduću
upotrebu, jer su potrebni da biste uklonili uređaj iz
automobila.
CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U
©2013 Sony Corporation Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Oprez
Pažljivo rukujte podupiračem ʓ kako ne biste povredili
prste.
* Nemojte ovom vezom povezivati zvučnik.
Napomene
ˎObavezno povežite kabl za uzemljenje pre nego što povežete
pojačalo.
ˎAlarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
*1 U zavisnosti od vrste automobila, upotrebite adapter
(nije isporučen) ako priključak za antenu nije
odgovarajuće veličine.
*2 RCA kabl sa pinovima (nije isporučen).
*3 Može biti potreban poseban adapter.
*4 Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma × 4
1
+
+
Zvučnik, prednji, levi
6
–
Zvučnik, prednji, levi
7
+
Zvučnik, zadnji, levi
–
Zvučnik, zadnji, levi
5
Ljubičasti
*2
*2
Zvučnik, zadnji, desni
Beli
2
–
3
+
Zvučnik, zadnji, desni
Zvučnik, prednji, desni
Zeleni
Sivi
* iz antene
automobila
1
4
Zvučnik, prednji, desni
8
Pozicije negativnog polariteta 2, 4, 6, i 8 imaju prugaste kablove.
Osigurač (10 A)
ʔ
–
*4
iz priključka za zvučnike automobila
iz priključka za napon automobila
Za detalje, pogledajte odeljak "Dijagram za povezivanje
napona ( ǻ )".
4
Žuti
stalno snabdevanje naponom
7
Crveni
snabdevanje naponom sa
prekidačem
5
Plavo/beli prugasti
električna antena/upravljanje električnim pojačalom (REM OUT)
8
Crni
uzemljenje
Pozicije 1, 2, 3, i 6 nemaju iglice (pinove).
Oprema koja se koristi na ilustracijama (nije isporučena).
Dijagram povezivanja (
)
Upozorenje
Ako imate električnu antenu bez kućišta releja,
povezivanje uređaja isporučenim kablom napajanja ʔ
može oštetiti antenu.
Prednji zvučnik
Napomene o kontrolnim i naponskim kablovima
ˎREM OUT kabl (plavo/beli prugasti) snabdeva uređaj sa +12 V DC
kada ga uključite.
ˎKada koristite dodatno pojačalo, povežite REM OUT kabl (plavo/beli
prugasti) ili dodatni kabl napajanja (crveni) na AMP REMOTE IN
pojačala.
ˎAko vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu u zadnje/bočno
staklo, povežite REM OUT kabl (plavo/beli prugasti) ili dodatni kabl
napajanja (crveni) sa priključnicom za napajanje postojećeg pojačala
za antenu. Za detalje se obratite vašem prodavcu.
ˎAntena bez kućišta releja se ne može koristiti sa ovim uređajem.
Sabvufer
Pojačalo
Povezivanje sa zadržavanjem memorije
Kada je žuti naponski kabl povezan, memorijsko kolo će uvek imati
snabdevanje naponom čak i kada je prekidač za paljenje isključen.
Napomene o povezivanju zvučnika
ˎPre povezivanja zvučnika isključite uređaj.
ˎKoristite zvučnike sa impedansom od 4 do 8 oma i sa dovoljno
kapaciteta za napon, kako bi izbegli oštećivanje.
ˎNemojte povezivati priključke zvučnika sa karoserijom automobila i
nemojte povezivati priključke desnog zvučnika sa priključcima levog
zvučnika.
Zadnji zvučnik
ˎNemojte povezivati kabl uzemljenja ovog uređaja sa negativnom (–)
priključnicom zvučnika.
ˎNemojte pokušavati da paralelno povežete zvučnike.
ˎPovežite isključivo pasivne zvučnike. Povezivanje aktivnih zvučnika (sa
ugrađenim pojačalom) sa priključnicama zvučnika može oštetiti uređaj.
ˎKako biste izbegli kvar, nemojte koristiti ugrađene kablove zvučnika
automobila ako uređaj deli negativni kabl (–) za leve i desne
zvučnike.
ˎNemojte međusobno povezati kablove zvučnika.
Mere opreza
1
2
ʕ
ʖ
q
q
ʓ
q
ˎPažljivo izaberite mesto za instaliranje da uređaj ne bi
ometao normalne radnje tokom vožnje.
ˎNemojte instalirati uređaj na mesta izložena prašini,
prljavštini, preteranim vibracijama ili visokoj
temperaturi, kao što su mesta direktno izložena
sunčevoj svetlosti ili blizu dovoda toplog vazduha.
ˎ Za bezbedno i sigurno postavljanje koristite samo
isporučenu opremu za instalaciju.
Podešavanje ugla postavljanja
Podesite ugao postavljanja na manje od 45°.
Postavite kukicu prema unutra.
Uklanjanje zaštitnog okvira i
podupirača ( )
Pre postavljanja uređaja uklonite zaštitni okvir ʖ
i podupirač ʓ sa uređaja.
1
3
2
Instrument tabla
182 mm (7 1/4 in)
ʓ
ʖ
53 mm (2 1/8 in)
Uklonite zaštitni okvir ʖ .
Pritisnite obe ivice zaštitnog okvira ʖ i izvucite ga.
2
Uklonite podupirač ʓ .
ɞ Ubacite oba ključa za otpuštanje ʕ zajedno
između uređaja i podupirača ʓ dok se ne čuje
"klik".
ɟ Spustite podupirač, ʓ zatim podignite uređaj
radi odvajanja.
Primer postavljanja (
)
Instaliranje u instrument tablu
Napomene
ˎPre instaliranja, uverite se da su držači na obe strane podupirača
ʓ savijeni 2 mm prema unutra (3/32 in). Ako su držači pravi ili savijeni
na spoljnu stranu, uređaj neće biti bezbedno instaliran i može iskočiti iz
ležišta ( Ǹ -1).
ˎDržače možete saviti na spoljnu stranu, ako je neophodno, da
bi uređaj što bolje stao u ležište ( Ǹ -2).
ˎ Uverite se da su 4 držača na zaštitnom okviru ʖ pravilno
spojena sa otvorima uređaja ( Ǹ -3).
Držač
ʓ
1
Šarke
Kako odvojiti i pričvrstiti prednji
panel ( )
Pre instaliranja uređaja, skinite prednji panel.
A
B
ǹ-A Skidanje
Pre nego što skinete prednji panel, pritisnite i zadržite
OFF. Pritisnite taster za skidanje prednjeg panela i
povucite ga ka sebi.
Taster za oslobađanje prednjeg panela
q
OFF
ǹ -B postavljanje
Spojite deo ʭ prednjeg panela sa delom ʮ uređaja,
kao na slici, i gurnite levu stranu na mesto dok ne
klikne.
Pomoćni naponski priključak
Osigurač (10 A)
1
Crveni
Žuti
3
2
Crveni
Crveni
Žuti
Crveni
Crveni
Žuti
stalno snabdevanje naponom
Crveni
snabdevanje naponom sa prekidačem
Žuti
Crveni
snabdevanje naponom sa prekidačem
automobil bez ACC položaja
Crveni
Žuti
Upozorenje ako paljenje vašeg
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju Auto Off. Za detalje
pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.
Uređaj će se automatski i potpuno isključiti u podešeno
vreme nakon što je uređaj isključen, što sprečava
trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, pritisnite i držite OFF
dok se displej ne isključi svaki put kada isključite
paljenje.
Zamena osigurača (
stalno snabdevanje naponom
Žuti
Žuti
Žuti
)
Kod promene osigurača, budite sigurni da koristite
osigurač iste naznačene snage kao na originalnom
osiguraču. Ako osigurač pregori, proverite priključak
napajanja i zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori posle zamene, možda je uzrok unutrašnji kvar.
U tom slučaju se obratite najbližem Sony prodavcu.
Dijagram za povezivanje
napona ( )
Pomoćni naponski priključak se može razlikovati u
zavisnosti od automobila. Proverite dijagram za
povezivanje pomoćnog napona vašeg automobila da
biste se uverili da je povezivanje odgovarajuće. Postoje
tri osnovna tipa (ǻ-1, ǻ-2, ǻ-3). Možda ćete morati da
zamenite pozicije crvenih i žutih kablova u naponskom
kablu audio uređaja automobila. Pošto ste pravilno
zamenili i povezali kablove napajanja, povežite uređaj na
izvor napajanja automobila. Ako imate pitanja ili
probleme tokom povezivanja vašeg uređaja koji nisu
obuhvaćeni ovim uputstvom, kontaktirajte vašeg
prodavca automobila.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising