Sony | CDX-GT550UI | Sony CDX-GT550UI GT550UI mp3/CD glavna jedinica sa funkcijom direktnog upravljanja iPod/iPhone uređajem Uputstva za rukovanje

4-198-109-31(1)
FM/MW/LW
Autoradio
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 6.
CDX-GT550UI
©2010 Sony Corporation
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u prednju
ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje,
pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/
povezivanje.
Ova nalepnica nalazi se na dnu kućišta.
Obaveštenje za korisnike: sledeće informacije
primenjuju se samo na opremu prodatu
u zemljama koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
servisa ili garancije obratite se na adrese koje su
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili garancije.
Odlaganje dotrajale električne i
elektronske opreme (primenjivo u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama s odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da uređaj ne sme da se tretira kao kućni otpad.
Uređaj treba da se preda na mesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj
službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
Windows Media je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
dopuštenja kompanije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovane
u SAD-u i ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom kompanije Fraunhofer IIS and Thomson.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 19). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vreme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite  na ovom uređaju
dok se ne isključi displej.
3
Sadržaj
Početak
Traženje zapisa
Diskovi koji se mogu reprodukovati . . . . . . . . . 6
Resetovanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Postavljanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZerTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje . . . . . . . . . . . . . 16
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio
Memorisanje i prijem stanica . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatsko memorisanje — BTM. . . . . . . . 10
Ručno memorisanje stanica . . . . . . . . . . . . 10
Prijem memorisanih stanica . . . . . . . . . . . . .10
Automatsko podešavanje . . . . . . . . . . . . . . .10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje AF i TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje tačnog vremena (CT) . . . . . . . 11
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom. . . . . . . . . . . . . . . . . .12
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod
Reprodukcija iPod uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Preskakanje albuma, podcast sadržaja,
žanrova, lista za reprodukciju i izvođača . . 14
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Direktno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Postavke zvuka i meni za
podešavanje
Menjanje zvučnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanje zvučnih funkcija . . . . . . . . . . . 17
Uživanje u sofisticiranim audio funkcijama
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odabir kvaliteta zvuka
— EQ7 Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanje krivulje ekvilajzera
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Optimizovanje zvuka vremenskim usklađivanjem
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Podešavanje položaja slušanja . . . . . . . . . . . 18
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Upotreba zadnjih zvučnika kao subwoofera
— Rear Bass Enhancer . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ostale funkcije
Upotreba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dodatna audio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RM-X114 daljinski upravljač . . . . . . . . . . . 21
Dodatne informacije
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
O iPod uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vađenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prikaz/poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Internet stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posetite
sledeću Internet stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
5 Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
5 Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Početak
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Ovaj uređaj može reprodukovati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 21)).
Vrsta diska
MP3
WMA
AAC
Resetovanje uređaja
Pre prve upotrebe uređaja, ili nakon zamene
akumulatora ili promene načina povezivanja,
potrebno je resetovati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 6) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, na primer,
hemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisaće se podešenja
sata i neki memorisani sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracioni prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
2
3
4
6
Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.
1
2
Oznaka na disku
CD-DA
1
Podešavanje sata
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ", zatim pritisnite.
Cifre sata trepere.
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomeranje indikatora cifri, pritisnite
 –/+.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovo pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS funkcije
(str. 11).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste sprečili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
2
Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DEMO", zatim ga pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Napomene
• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
displej.
• Prednju ploču nemojte izlagati toploti/visokim temperaturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/zadnjoj ploči.
• Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite deo A prednje ploče na deo B uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite levu
stranu dok se ne uglavi te se začuje "klik".
A
B
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnju površinu prednje
ploče.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Ovaj odeljak sadrži uputstvo o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
EFioka diska
Umetnite disk (stranu s nalepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
ATipke SEEK +/–
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite);
ručno podešavanje stanica (pritisnite i zadržite).
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unazad/unapred (pritisnite i zadržite).
FDisplej
BTipka  (BROWSE) str. 15
Za prelaz u Quick-BrowZer™ mod.
CTipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje
uređaja i prikaza na displeju.
DRegulator/tipka za odabir str. 17, 19
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
8
GTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
HUSB priključnica str. 12, 13
Za spajanje USB uređaja.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 6
JTipka l (BACK)/MODE str. 10, 15
Pritisnite za povratak na prethodni prikaz/
odabir talasnog područja (FM/MW/LW).
Pritisnite i zadržite za uključenje/isključenje
funkcije Passenger control.
KSenzor daljinskog upravljača
LTipka ZAP str. 16
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
MTipka AF (Alternative Frequencies)/ TA
(Traffic Announcement)/ PTY (Program
Type) str. 11
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.
NTipka RESET (smeštena iza prednje ploče)
str. 6
OBrojčane tipke
Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).
CD/USB:
/: ALBUM –/+ (tokom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
: REP* str. 12, 13, 14
: SHUF str. 12, 13, 14
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovo.
PTipka DSPL (displej)/SCRL
(pomeranje) str. 10, 12, 13, 14, 15
Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
QAUX ulazna priključnica str. 20
Za spajanje prenosnog audio uređaja.
* Ova tipka ima ispupčenje.
Napomena
Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste sprečili oštećivanje
diska.
9
Radio
Memorisanje i prijem stanica
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili
eventualne saobraćajne nezgode.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućava slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radio signalom.
Prikazane stavke
Automatsko memorisanje — BTM
1
2
3
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promenu talasnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BTM", zatim ga pritisnite.
Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih
frekvencija.
Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni
signal.
Ručno memorisanje stani ca
1
Dok slušate stanicu koju želite da memori-,
šete pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istom brojčanom tipkom, prethodno memorisana stanica se briše.
Savet
Kad memorišete RDS stanicu, memorisaćete i postavke
AF/TA (str. 11).
Prijem memorisanih stanica
1
Odaberite talasno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko podešavanje
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje stanica.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno podešavanje željene
frekvencije (ručno podešavanje).
10
ATA/TP*1
BTalasno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv stanice), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tokom informacija o prometu. "TP"
svetli kad je podešena takva stanica.
*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promenu prikazanih stavki C, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog podešavanja iste stanice.
TA (saobraćajne vesti)/ TP (saobraćajni program)
Pruža trenutne informacije o saobraćaju u vidu
vesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve saobraćajne vesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takođe traži odabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom
podešavaju sat.
Napomene
• Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili stanica ne emituje RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA-ON
uključenje AF i TA.
AF/TA-OFF
isključenje AF i TA.
Memorisanje RDS stani ca s funkcijama
AF i TA
RDS stanice možete memorisati tako da istovremeno
memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS stanice se memorišu s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog memorisanja možete memorisati RDS
stanice i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih vesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih
vesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savet
Ako podesite glasnoću tokom saobraćajnih vesti,
ta glasnoća će se sačuvati za buduće vesti,
nezavisno od normalne glasnoće.
Slušanje jednog lokalnog programa
— REGIONAL
Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prelaz na drugu
lokalnu stanicu s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u meniju
tokom FM prijema (str. 20).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
2
Pritisnite i zadržite  (PTY) tokom FM prijema.
Ako stanica šalje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (razno), POP M (popularna
muzika), ROCK M (rock muzika), EASY M
(lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična
muzika), CLASSICS (klasična muzika), OTHER
M (druge vrste muzike),WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (finansije), CHILDREN
(dečji program), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (verski program), PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz muzika),
COUNTRY (country muzika), NATION M
(narodna muzika), OLDIES (evergrini), FOLK M
(folklorna muzika), DOCUMENT (dokumentarni
program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje tačnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u meniju (str. 19).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS stanice.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
11
CD
USB uređaji
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Prikazane stavke
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1,
naziv izvođača*1, broj albuma*2, naslov
albuma*1, broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promeni
album.
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Savet
Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od vrste
diska, formata snimanja i postavki.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redosledom
1
5 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
5 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
5 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Zavisno
od USB uređaja, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji pre pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabl, upotrebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM*
reprodukciju albuma
slučajnim redosledom.
SHUF DISC
reprodukciju diska
slučajnim redosledom.
* Kad se reprodukuje MP3/WMA/AAC.
Nakon 3 sekunde podešenje je završeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tokom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Napomene
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti usled vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
• Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
12
• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Prikazane stavke
AIzvor
BNaziv zapisa, ime izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vreme
reprodukcije, sat
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" (str. 22) ili posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
U ovom uputstvu za upotrebu, "iPod" se koristi
kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno
u tekstu ili na slikama.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
* Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Napomene
• Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od USB
uređaja, formata snimanja i postavki. Za dodatne
informacije, posetite stranicu za korisničku podršku.
• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
– folder (albuma): 128
– datoteka (zapisa) po folderu: 500
• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
• Možda će trebati neko vreme da se pokrene repro dukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
• Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
• Reprodukcija sledećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
– lossless kompresija
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Reprodukcija iPod uređaja
Pre spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1
Spojite iPod na USB priključnicu
pomoću Dock-USB kabla.
iPod se automatski uključi i na iPod ekranu
se pojavi sledeći prikaz.*
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim redosledom.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Nakon 3 sekunde podešenje je završeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF". "
Savet
Za spajanje dock priključnice, preporučujemo upotrebu
RC-100IP USB kabla (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reprodukuju, od mesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju.
Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB". (Kad je prepoznat iPod
uređaj, na displeju se prikaže "IPD".)
* Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se neće pojaviti na ekranu.
nastavak na sledećoj stranici 
13
2
Podesite glasnoću.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Preskakanje albuma, podcast
sadržaja, žanrova, lista za reprodukciju i izvođača
Odspajanje iPod uređaja
Za
Učinite sledeće
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
Preskakanje
Pritisnite / (ALBUM –/+)
[pritisnite jedanput za svaki]
2 Odspojite iPod.
Oprez kod upotrebe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabla, glasnoću
telefona kontroliše sâm iPhone. Kako biste sprečili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na ovom uređaju tokom telefonskog poziva.
Preskakanje
Pritisnite i zadržite /
nekoliko albuma (ALBUM –/ +)
[držite pritisnutim do željenog
mesta]
Napomene
• Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
• Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom
Saveti
• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen, baterija iPod uređaja se puni.
• Ako odspojite iPod tokom reprodukcije, na displeju
uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način reprodukcije ovog uređaja menja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sledeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Prikazane stavke
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Savet
Kad se promeni album/podcast/žanr/izvođač/
lista za reprodukciju, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova sačuvana na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
 PODCAST
ponavljanje reprodukcije
podcast sadržaja.
 ARTIST
ponavljanje reprodukcije
odabranog izvođača.
 PLAYLIST
ponavljanje liste za reprodukciju.
 GENRE
ponavljanje reprodukcije
odabranog žanra.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim redosledom.
SHUF PODCAST reprodukciju podcast sadržaja slučajnim redosledom.
SHUF ARTIST
reprodukciju odabranog
izvođača slučajnim redosledom.
SHUF PLAYLIST reprodukciju liste za reprodukciju slučajnim redosledom.
SHUF GENRE
reprodukciju odabranog
žanra slučajnim redosledom.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Nakon 3 sekunde podešenje je završeno.
14
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Direktno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete direktno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite i
zadržite .
Prikaže se "MODE IPOD" i možete direktno
upravljati iPod uređajem.
Za promenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke menjaju se na sledeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazaće se "MODE AUDIO" i način reprodukcije
se menja u mod nastavljanja reprodukcije.
Napomene
• Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
• Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZerTM
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
1
2
3
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi lista kategorija za pretraživanje.
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redosledom.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Pojavi se sledeći prikaz.
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućem nivou
2
3
Zatim se pojavi naziv opcije.
Zakrenite regulator za odabir željene
opcije, ili opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
Pritisnite tipku za odabir.
Displej se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
nastavak na sledećoj stranici 
15
4
Zakrenite regulator za odabir željene
opcije i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Napomena
Ako ne sprovedete nikakav postupak unutar 7 sekundi,
Jump mod se poništava.
Pretraživanje abecednim redom —
Abecedno pretraživanje
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
koji želite da slušate. ZAPPIN mod je prikladan za
traženje zapisa tokom reprodukcije slučajnim
redosledom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim
redosledom.
1
Kad je iPod spojen na uređaj, možete potražiti
željenu stavku abecednim pretraživanjem.
1
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Prikaže se abecedna lista.
Pritisnite  tokom reprodukcije.
Nakon što se na displeju pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sledećeg
zapisa.
Odlomak se reprodukuje u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sledeći odlomak.
Zapis
Pritisnuta tipka .
2
3
Zakrenite regulator za odabir prvog slova željene stavke, zatim ga
pritisnite.
Abecednim redosledom se prikaže lista
stavki koje počinju odabranim slovom. Ako
nijedna pesma ne počinje traženim slovom,
prikaže se "NOT FOUND".
Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz abecednog pretraživanja
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Prikaže se lista kategorija pretraživanja.
Napomene
• Tokom abecednog pretraživanja simbol ili član
(a/an/the) pre odabranog slova stavke se izostavlja.
• Zavisno od odabrane stavke za pretraživanje, možda
će biti dostupan samo Jump mod.
• Ako ne sprovedete nikakav postupak unutar 5 sekundi,
abecedno pretraživanje se poništava.
16
2
Deo svakog zapisa
koji se reprodukuje
u ZAPPIN modu.
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vreme reprodukcije zapisa koji
želite da slušate.
Zapis koji ste odabrali reprodukuje se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Saveti
• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko 6
sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 20). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
• Pritisnite  +/– ili / (ALBUM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, takođe možete
pritisnuti l (BACK).
Postavke zvuka i meni za
podešavanje
Menjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih funkcija
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi željena stavka menija, zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ7 PRESET (str. 17)
EQ7 SETTING (str. 17)
POSITION
SET POSITION (Podešavanje položaja slušanja)
(str. 18)
ADJ POSITION*1 (Prilagođavanje položaja
slušanja) (str. 18)
SET SW POS*1*2 (Podešavanje položaja
subwoofera) (str. 18)
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka. "RIGHT-15" –
"CENTER" – "LEFT-15".
FADER
Podešavanje odnosnog nivoa. "FRONT-15" –
"CENTER" – "REAR-15".
DM+ (str. 19)
RB ENH (Rear Bass Enhancer) (str. 19)
SW LEVEL*2 (Nivo subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera: "+10 dB" –
"0 dB" – "- 10 dB".
("ATT" je prikazano pri najnižem podešenju.)
AUX VOL*3 (AUX glasnoća)
Podešava nivo glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "– 8 dB".
Ovime se izbegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Sakriveno kad je "SET POSITION" podešeno na
"OFF".
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 19).
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 20).
Uživanje u sofisticiranim audio
funkcijama — Advanced Sound
Engine
Sonyjev novi zvučni sistem Advanced Sound
Engine stvara idealno zvučno polje unutar automobila pomoću digitalne obrade signala. Advanced
Sound Engine sadrži sledeće funkcije: EQ7,
Listening Position, DM+ Advanced, Rear Bass
Enhancer.
Odabir kvaliteta zvuka
— EQ7 Preset
Možete odabrati krivulju ekvilajzera između
7 postavki ("XPLOD", "VOCAL", "EDGE",
"CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM"
ili "OFF").
1 Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 PRESET", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena krivulja ekvilajzera, zatim
pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje krivulje ekvilajzera odaberite
"OFF" u koraku 3.
Savet
Možete memorisati podešenje krivulje ekvilajzera za
svaki izvor.
Podešavanje krivulje ekvilajzera
— EQ7 Setting
Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omogućava
izradu ličnog podešenja ekvilajzera.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 SETTING", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BASE", zatim ga pritisnite.
Možete odabrati krivulju ekvilajzera kao
osnovu za dalje podešavanje.
Ako ne želite dodatno podešavati programiranu
krivulju ekvilajzera, pređite na korak 5.
4 Zakrenite regulator za odabir krivulje
ekvilajzera i zatim ga pritisnite.
nastavak na sledećoj stranici 
17
5
Podesite krivulju ekvilajzera.
AZakrenite regulator za odabir frekventnog opsega i zatim ga pritisnite.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz
BZakrenite regulator za podešavanje
glasnoće, zatim ga pritisnite.
Glasnoća se može podešavati u koracima
od 1 dB, između - 6 dB i +6 dB.
6
Za podešavanje ostalih frekventnih opsega,
ponovite korake 1 i 2.
Dvaput pritisnite l (BACK).
Krivulja ekvilajzera memorisana je pod
"CUSTOM" i displej se vraća na normalan
mod reprodukcije/prijema.
Optimizovanje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position
Uređaj može da promeni lokalizaciju zvuka odgađanjem
reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu s vašim
mestom slušanja te simulirati prirodno zvučno
polje tako da se postiže utisak bivanja u središtu
zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
Na raspolaganju su sledeće opcije za "POSITION".
"FRONT L" (1): Prednji
levi
"FRONT R" (2): Prednji
desni
"FRONT" (3): Prednji
srednji
"ALL" (4): U sredini vozila
"OFF": Položaj nije podešen
18
S vašeg mesta slušanja možete takođe podesiti
približan položaj subwoofera ako je:
– audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 19).
– položaj slušanja podešen na bilo koju opciju,
osim "OFF".
Na raspolaganju su sledeće opcije za "SET SW
POS".
"NEAR" (A): Blizu
"NORMAL" (B): Normalno
"FAR" (C): Daleko
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SET POSITION", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator za odabir opcije
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili
"ALL", zatim pritisnite.
4
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SET SW POS", zatim pritisnite.
Ako odaberete "FRONT L", "FRONT R",
"FRONT" ili "ALL" u koraku 3, možete
podesiti položaj subwoofera.
Zakrenite regulator za odabir "NEAR",
"NORMAL" ili "FAR" i zatim ga pritisnite.
5
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje položaja slušanja odaberite "OFF"
u koraku 3.
Podešavanje položaja slušanja
Možete precizno podesiti postavke za položaj
slušanja.
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"ADJ POSITION", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator za podešavanje
položaja slušanja, zatim ga pritisnite.
Opseg podešavanja: "+3" – "CENTER"
– "–3".
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
DM+ Advanced
DM+ Advanced poboljšava digitalno komprimovan zvuk tako što obnavlja visoke frekvencije
koje su izgubljene u postupku kompresije.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite tipku
za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DM+", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali "ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije.
Savet
Možete memorisati DM+ podešenje za svaki izvor.
Upotreba zadnjih zvučnika kao
subwoofera — Rear Bass
Enhancer
Rear Bass Enhancer pojačava basove primenom
postavke niskopropusnog filtera (str. 20) na
zadnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da
zadnji zvučnici rade kao subwoofer ako on nije
spojen.
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"RB ENH", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka, zatim pritisnite.
Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.*
Podešavanje je završeno.
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
* Za postavke CLOCK-ADJ i BTM, korak 4 nije potreban.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od izvora
i podešenja.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (Tačno vreme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 10, 11).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 20).
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
REAR/SUB*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promena svetline displeja: "ON", "OFF".
ILLUM (Osvetljenje)
Promena boje osvetljenja: "1," "2."
M.DISPLAY (Motion Display)
– "SA": prikazuje uzorke koji se pomeraju i spektralni analizator.
– "OFF": isključenje Motion Display prikaza.
AUTO SCR (Automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih naziva: "ON", "OFF".
nastavak na sledećoj stranici 
19
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
– "ON": za podešavanje stanica s jačim signalima.
– "OFF": za podešavanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Bira mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 11).
ZAP TIME (Zappin vreme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju
ZAPPIN.
– "Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME-2
(približno 15 sekundi)", "Z.TIME-3 (približno
30 sekundi)".
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Za aktivaciju zvučnih signala između odlomaka
zapisa: "ON", "OFF".
Ostale funkcije
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbegne razlika između ovog sistema i prenosnog audio uređaja. Sledite opisani postupak:
Spajanje prenosnog audio uređaja
1 Isključite prenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
LPF FREQ*3 (Frekvencija niskopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP*3 (Krivulja niskopropusnog filtera)
Odabir LPF krivulje: "1", "2", "3".
SW PHASE*4 (Faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF FREQ (Frekvencija visokopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/zadnjeg
zvučnika: "OFF", "50Hz", "60Hz", "80Hz",
"100Hz", "120Hz".
HPF SLOP (Krivulja visokopropusnog filtera)
Odabir HPF krivulje (može se podesiti samo
kad HPF FREQ nije podešeno na "OFF"): "1",
"2", "3".
LOUDNESS (Dinamička glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 10)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je izlaz zvuka podešen na "SUB-OUT" ili kad
opcija Rear Bass Enhancer nije podešena na "OFF".
*4 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Spojni kabl*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Pre reprodukcije svakako podesite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajeni nivo glasnoće na ovom
uređaju.
5 Podesite ulazni nivo (str. 17).
20
RM-X114 daljinski upravljač
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
ATT
–
Sledeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipki na uređaju.
• Tipka DSPL (prikaz)
Za promenu prikazanih stavki.
• Tipka SOURCE
Za uključenje; promenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX).
• Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje radio/CD/USB reprodukcijom,
isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
• Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
• Tipka OFF
Za isključenje napajanja; zaustavljanje
reprodukcije.
• Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
• Tipke / (DISC*/PRESET +/–)
Za odabir memorisanih stanica (radio).
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBM –/+) na uređaju.
• Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i displej isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
Dodatne informacije
Mere opreza
5 Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
5 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tečnost.
Napomene o diskovima
5 Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote, kao što su vodovi toplog vazduhaa. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
5 Pre reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
sredine prema ivici diska. Ne
koristite rastvore poput benzina,
razređivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
5 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki muzički diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podležu Compact Disc (CD) standardu te zbog toga
možda neće moći da se reprodukuju na ovom uređaju.
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
da reprodukuje
– Diskove s pričvršćenim etiketama, nalepnicama
ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer,
srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
– Diskove promera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
5 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
– folder (albuma): 150 (uključujući osnovni folder)
– datoteka (zapisa) i folder: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena foldera/datoteka sadrže mnogo
znakova)
– prikazanih znakova za naziv foldera/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
5 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reprodukuju.
nastavak na sledećoj stranici 
21
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
da reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskove s lošim kvalitetom zvuka.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizovani.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
muzičkom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
AAC datoteka
MP3/WMA/AAC
Održavanje
Zamena litijumske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uslovima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno
od uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite
bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom.
Korišćenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Folder
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
x
+ strana gore
O iPod uređaju
5 Možete spajati sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Napravljen za
– iPod touch (2. generacije)
– iPod touch (1. generacije)
– iPod classic
– iPod s video prikazom*
– iPod nano (5. generacije)
– iPod nano (4. generacije)
– iPod nano (3. generacije)
– iPod nano (2. generacije)
– iPod nano (1. generacije)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod s video prikazom.
5 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronski pribor koji je dizajniran za
spajanje na iPod ili iPhone uređaj, te je odobren od
strane razvojnog programera kao uređaj koji je u
skladu sa standardima izvedbe kompanije Apple.
5 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima.
22
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Napomene o litijumkoj bateriji
• Litijumsku bateriju držite van dometa dece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomoć.
• Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
• Proverite polaritet baterije pre umetanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamena osigurača
Kod zamene osigurača
koristite osigurače iste vrednosti. Ako osigurač pregori,
proverite priključak napajanja,
te zamenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je
reč o kvaru na uređaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi
između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne
bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 6) te
očistite spojeve vatiranim štapićem. Ne primenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do
oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
AIzvadite prednju ploču (str. 6).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Zadnja strana
prednje ploče
x
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
2
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
23
Tehnički podaci
Radio prijemnik
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg pode š avanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD uređaj
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedansa zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Opšte
24
Izlazi:
Audio izlazi (zadnji/prednji izmenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Delovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
USB spojni kabl za iPod: RC-100IP
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez
najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne štamparske
greške.
U slučaju problema
Sledeća tablica će vam pomoći u rešavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda
donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke
korišćenja.
Ako i dalje ne možete da rešite problem, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Opšte
Nema napajanja uređaja.
5 Proverite spojeve ili osigurač.
5 Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
5 Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabl telefona u vozilu spojen na ATT).
5 Kontrola "FADER" nije postavljena u srednji
položaj za sistem sa dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
5 Zvučni signal je isključen (str. 19).
5 Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
5 Pritisnuta je tipka RESET.
 Ponovo snimite sadržaje u memoriju.
5 Kabl za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
 Podesite "DEMO-OFF" (str. 19).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
displeju.
5 Podešeno je zatamnjenje ekrana "DIM-ON" (str. 19).
5 Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite .
 Pritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
5 Priključnice su zaprljane (str. 23).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
 Isključite uređaj.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
5 Spajanje nije izvedeno pravilno.
 Spojite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/
bočnom staklu).
 Proverite spoj antene.
 Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na kablu
za kontrolu antene.
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
5 Memorišite tačnu frekvenciju u memoriju.
5 Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko podešavanje.
5 Mod traženja lokalnih stanica nije pravilno podešen.
 Podešavanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 20).
 Podešavanje se ne zaustavlja prilikom prijema stanice:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 20).
5 Signal s odašiljača je preslab.
 Stanice podesite ručno.
Tokom FM prijema treperi indikator "ST".
5 Podesite tačnu frekvenciju.
5 Signal s odašiljača je preslab.
 Podesite "MONO-ON" (str. 20).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
 Podesite "MONO-OFF" (str. 20).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Isključite funkciju TA (str. 11).
Nema saobraćajnih informacija.
5 Uključite funkciju TA (str. 11).
5 Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
 Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
5 Trenutna stanica nije RDS stanica.
5 RDS podaci nisu primljeni.
5 Stanica ne emituje signal vrste programa.
nastavak na sledećoj stranici 
25
Naziv stanice treperi.
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 Pritisnite  +/– dok treperi naziv stanice.
Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje da traži
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
CD reprodukcija
Ne možete umetnuti disk.
5 Već je umetnut drugi disk.
5 Disk je nasilno umetnut naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
5 Oštećen ili zaprljan disk.
5 Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 21).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reprodukovati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom i
verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu
reprodukovati, posetite stranicu za korisničku podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba duže vreme nego za ostale.
Sledećim diskovima treba duže vreme za početak
reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomeraju displejom.
5 Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
5 Opcija "AUTO SCR" je podešena na "OFF".
 Podesite "A.SCRL-ON" (str. 19).
 Pritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
5 Niste dobro ugradili uređaj.
 Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u
stabilan deo automobila.
5 Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB reprodukcija
Ne možete reprodukovati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
 Spojite ga ponovo.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
 Pre odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
26
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio proverava povezanost s USB uređajem.
 Pričekajte dok se provera povezanosti ne završi.
ERROR
5 Disk je zaprljan ili umetnut naopako.
 Očistite ga ili umetnite pravilno.
5 Disk je prazan.
5 Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
 Umetnite drugi disk.
5 USB uređaj nije automatski prepoznat.
 Spojite ga ponovo.
5 Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
 Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT (Hub nije podržan)
Uređaj ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog podešavanja.
NO AF
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 Pritisnite  +/– dok treperi naziv stanice.
Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabl tokom
reprodukcije.
 Spojite USB uređaj ili USB kabl.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži muzičke datoteke.
 Umetnite CD koji sadrži muzičke datoteke.
 Spojite USB uređaj s muzičkim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NOT FOUND
U abecednom pretraživanju nije pronađena nijedna
stavka koja počinje traženim slovom.
NO TP
Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.
OFFSET
Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
 Proverite spajanje kablova. Ako je poruka o
grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom tipke .
 Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
 Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija
će započeti automatski. Zavisno od strukture diska,
možda će trebati duže od minuta.
RESET
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
 Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad
došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje
pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem,
obratite se ovlašćenom Sonyjevom servisu.
Ako uređaj odnosite na popravak zbog CD uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
27
Registrujte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mesto. Broj se nalazi na nalepnici na kućištu
sistema. Kad ispunite ovu identifikacionu karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom
uputstva. Sklonite identifikacionu karticu na sigurno
mesto. Kartica može poslužiti za identifikaciju
uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikaciona
kartica
Ova identifikaciona kartica služi kao dokaz
o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbegli zloupotrebu.
Model
CDX-GT550UI
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising