2-651-185-21 (1)
Dobrodošli!
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Sony auto
radio CD plejera. Na ovom uređaju možete da
uživate u sledećim funkcijama:
• Reprodukcija diska:
Možete da reprodukujete CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove
(MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (str. 12)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (str. 12)).
FM/MW/LW
Auto radio CD plejer
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
MP3
WMA
ATRAC CD
RS
Uputstvo za upotrebu ___________________________
Za uključivanje DEMO funkcije, pogledajte str. 9.
Upozorenje prilikom ugradnje u
automobile kod kojih brava za paljenje
nema ACC položaj na kontaktu
Posle gašenja automobila obavezno pritisnite
na uređaju za isključivanje
i zadržite
displeja.
U suprotnom displej se neće isključiti i
prouzrokovaće potrošnju energije
akumulatora.
• Radio prijem:
– Možete da memorišete najviše 6 stanica
prema talasnom području (FM1, FM2, FM3,
MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
bira stanice jačih signala i memoriše ih.
• Usluge RDS:
Možete da koristite FM stanice sa sistemom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
– EQ3: Možete da izaberete krivu ekvilajzera
za 7 muzičkih žanrova.
• Mogućnost povezivanja dodatnih
uređaja
Priključak AUX na prednjoj strani uređaja
omogućava povezivanje prenosivog audio
uređaja.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije kao
što su naziv diska i zapisa i imena izvođača.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
posebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.
CDX-GT200S
CDX-GT200/201
© 2005 Sony Corporation
2
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj
proizvod ne sme da se odla\e kao kućni otpad. On treba da
bude odložen na za to predviđeno mesto za reciklažu
električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo Vas da kontaktirate Vašu lokalnu upravu,
deponiju otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi firme
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake su zaštitni znakovi firme Sony
Corporation.
Microsoft, Windows media i logotip Windows
su zaštićeni ili registrovani znakovi Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetovanje uređaja.......................................... 4
Podešavanje tačnog vremena............................ 4
Odvajanje prednjeg panela ............................... 4
Postavljanje prednjeg panela ....................... 4
Promena zvučnih parametara ............................9
Podešavanje zvučnih karakteristika
— BAL/FAD/SUB ......................................9
Podešavanje krive ekvilajzera
— EQ3.........................................................9
Podešavanje opcija — SET ...............................9
Upotreba dodatne opreme ...............................10
Dodatna audio oprema ...............................10
Daljinski upravljač RM-X114....................10
Položaj komandi i osnovne radnje
Glavni uređaj............................................... 5
CD
Prikaz podataka ........................................... 6
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom.................................. 6
Radio prijemnik
Memorisanje i prijem stanica............................ 6
Automatska memorisanje stanica — BTM.. 6
Ručno memorisanje stanica......................... 6
Prijem memorisanih stanica ........................ 6
Automatsko podešavanje............................. 6
RDS.................................................................. 7
Pregled ........................................................ 7
Podešavanje AF i TA/TP............................. 7
Izbor vrste programa (PTY) ........................ 8
Podešavanje tačnog vremena (CT) .............. 8
Odvajanje prednjeg panela
Početak
Resetovanje uređaja
Pre prvog korišćenja uređaja ili posle zamene ili
prepovezivanja kontakata akumulatora, treba da
resetujete uređaj.
Uklonite prednji panel i pritisnite taster RESET
šiljatim predmetom, npr. hemijskom olovkom.
Taster
RESET
Napomena
Pritisak na taster RESET obrisaće podešenje
časovnika i neke memorisane informacije.
Dodatne informacije
Mere predostrožnosti.......................................11
Napomene o diskovima..............................11
O MP3/WMA fajlovima ............................12
O ATRAC CD-u ........................................12
Održavanje ......................................................13
Vađenje uređaja ..............................................13
Tehnički podaci...............................................14
U slučaju problema .........................................14
Prikaz/poruke grešaka................................15
Možete da odvojite prednji panel plejera da
biste sprečili krađu.
Alarm
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednjeg panela, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite
.
Plejer se isključuje.
2
Pritisnite , zatim povucite prednji
panel prema sebi.
Podešavanje tačnog vremena
Sat koristi 24-časovni sistem prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite
.
Trepće indikator časova.
4
Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje časova i minuta.
Za pomeranje digitalnog indikatora pritisnite
.
5
Pritisnite taster za izbor.
Podešavanje je završeno i časovnik se
aktivira.
Za prikaz tačnog vremena pritisnite
za povratak na
Ponovo pritisnite
prethodni prikaz.
Napomene
● Nemojte jako da pritiskate panel i displej.
● Ne izlažite prednji panel vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbegavajte ostavljanje
panela u parkiranom automobilu na
prednjoj/zadnjoj ploči.
Postavljanje prednjeg panela
Prislonite deo ! prednjeg panela na deo ∀
uređaja, kao na slici i gurnite levu stranu dok ne
klikne.
.
Savet
Tačno vreme možete da podesite automatski
pomoću funkcije RDS (str. 8).
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje časova i minuta pritisnite
ili
.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji deo prednjeg panela.
3
4
Položaj komandi i osnovne radnje
CD
Glavni uređaj
Prikaz podataka
δ WMA/MP3/ATRAC CD indikator
ε Broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije,
naziv diska/ime izvođača, broj
albuma/grupe*1, naziv albuma/grupe, naziv
zapisa, tekstualni podaci*2, tačno vreme
φ Izvor
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Taster OFF
Isključivanje uređaja/zaustavljanje reprodukcije
izvora.
Regulator jačine zvuka/taster za izbor 9
Za podešavanje jačine zvuka (okrenite); izbor
opcija za podešavanje (pritisnite i okrenite).
Taster EQ3 (ekvilajzer) 9
Za izbor zvučnog doživljaja (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ili OFF).
Ležište diska
Ubacite disk (sa nalepnicom okrenutom prema
gore). Posle toga počinje reprodukcija.
Displej
Taster
Za izbacivanje diska.
Taster AF (alternativne frekvencije)/TA
(saobraćajna obaveštenja) 7
Za podešavanje funkcije TA/TP u RDS-u.
Taster DSPL (displej)/DIM (podešavanje
osvetljenosti displeja) 4, 6
Za promenu prikaza na displeju (pritisnite);
podešavanje osvetljenosti displeja (pritisnite i
zadržite).
Tasteri GP*1/ALBM*2 +/–
Za preskakanje grupa/albuma (pritisnite);
preskakanje više grupa/albuma (pritisnite i
zadržite).
Taster (skidanje prednjeg panela) 4
Tasteri SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo u roku
od 1 sekunde i zadržite); brzo pretraživanje
zapisa unapred ili unazad (pritisnite i zadržite).
*1 Broj albuma/grupe prikazuje se samo prilikom
promene albuma/grupe.
*2 Prilikom reprodukcije MP3 zapisa prikazuju se ID3
podaci, a prilikom reprodukcije ATRAC CD-a
prikazuju se tekstualni podaci SonicStage-a itd.,
dok se prilikom reprodukcije WMA zapisa
prikazuju WMA podaci.
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica
(pritisnite); za ručno pretraživanje stanica
(pritisnite i zadržite).
Taster SOURCE
Za uključivanje plejera/promenu izvora
(Radio/CD/AUX).
Taster PTY (vrsta programa) 8
Za izbor vrste programa u RDS-u.
Taster MODE 6
Za izbor talasnog područja (FM/MW/LW).
Taster RESET (iza prednjeg panela) 4
Numerički tasteri
CD:
: REP 6
: SHUF 6
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Pritisnite za prijem memorisanih stanica;
pritisnite i zadržite za memorisanje radio
stanice.
Taster SENS/BTM
Pritisnite za poboljšanje prijema:
LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za
pokretanje funkcije BTM.
Senzor daljinskog upravljača 10
AUX ulaz 10
Za povezivanje prenosivog audio uređaja.
Da biste promenili opciju u polju ε, pritisnite
, za pomeranje indikatora na displeju ε
podesite "A.SCRL-ON" (str. 9).
Savet
Prikazani podatak će se razlikovati zavisno od vrste
diska, formata snimanja i podešenja. Za detalje o
MP3/WMA zapisima pogledajte str. 12; ATRAC CD,
pogledajte str. 12.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim
redosledom
1
Tokom reprodukcije više puta
pritisnite
(REP) ili
(SHUF) dok
se ne pojavi željeni parametar.
Izaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
zapisa više puta.
REP-ALBM*1
albuma više puta.
2
*1 Tokom reprodukcije ATRAC CD-a.
*2 Tokom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
REP-GP*
grupe više puta.
SHUF-ALBM*1
albuma slučajnim
redosledom.
SHUF-GP*2
grupe slučajnim
redosledom.
SHUF-DISC
diska slučajnim
redosledom.
*1 Tokom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tokom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
izaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
5
6
Radio prijemnik
Memorisanje i prijem stanica
Pažnja
Prilikom podešavanja stanica za vreme vožnje,
koristîte funkciju "Best Tuning Memory" (BTM)
da biste sprečili eventualnu saobraćajnu nezgodu.
Automatsko memorisanje stanica
— BTM
1
Pritisnite
više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Da biste promenili talasno područje pritisnite
više puta. Možete da birate između
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite
dok ne
zatrepće "BTM".
Uređaj memoriše stanice redosledom
njihovih frekvencija. Kada je stanica
memorisana, začuje se zvučni signal.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i zadržite
do
) dok se
numerički taster (od
na displeju ne pojavi “MEM”.
Na displeju se pojavljuje oznaka numeričkog
tastera.
Napomena
Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim
numeričkim tasterom, prethodno memorisana stanica
se briše.
Savet
Kada memorišete RDS stanicu, memorisaćete i
podešenje alternativne stanice (AF) i saobraćajnih
vesti (TA) (str. 7).
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite talasno područje, zatim
do
pritisnite numerički taster (od
).
Automatsko podešavanje
1
Izaberite talasno područje i zatim
pritisnite
–/+ za traženje stanice.
Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj ostvari
prijem stanice. Ponovite opisani postupak dok se
ne ostvari prijem željene stanice.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice koju želite da slušate,
pritisnite i zadržite
–/+ dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na displeju, a zatim više puta
–/+ za precizno podešavanje
pritisnite
frekvencije (ručno podešavanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sistem
emitovanja koji FM stanicama omogućava
slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa
radio signalom.
Podaci koji se prikazuju
δ Talasno područje, funkcija
ε Frekvencija*1 (naziv stanice), tačno vreme,
φ
RDS podaci
TA/TP*2
*1 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake
frekvencije pojavljuje se "*".
*2 "TA" trepće tokom saobraćajnih obaveštenja. "TP"
svetli prilikom prijema stanice sa saobraćajnim
programom.
Za promenu prikazanih parametara ε pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti kao što su:
AF (alternativne frekvencije)
Izbor i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno da slušate
isti program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog podešavanja iste stanice.
TA (saobraćajna obaveštenja)/TP (saobraćajni
program)
Pruža trenutne informacije o saobraćaju u vidu
obaveštenja ili programa. U slučaju prijema
bilo kakve saobraćajne vesti/programa,
trenutno izabrani izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno izabranu vrstu programa.
Takođe traži izabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS
prijemom podešavaju časovnik.
Napomene
● U zavisnosti od zemlje ili područja, neke RDS
funkcije neće biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće moći ispravno da radi ako je
signal slab ili stanica ne emituje RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (saobraćajnih
obaveštenja)/TP (saobraćajnog
programa)
1
Više puta pritisnite
pojavi željeni parametar.
Izbor vrste programa (PTY)
1
dok se ne
Tokom FM prijema pritisnite
Podešavanje tačnog vremena (CT)
.
Ako stanica emituje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Izaberite
Za
AF-ON
uključinje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
2
Više puta pritisnite
dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite
–/+.
Plejer počinje da traži stanicu koja prenosi
izabranu vrstu programa.
Vrste programa
Memorisanje RDS stanica sa
funkcijama AF i TA
RDS stanice možete da memorišete tako da
istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako
koristite funkciju BTM, samo RDS stanice se
memorišu sa istim AF/TA podešenjima.
Prilikom ručnog memorisanja možete da
memorišete RDS stanice i one koje to nisu sa
funkcijama AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Podešavanje jačine zvuka
saobraćajnih obaveštenja
Možete da podesite jačinu zvuka saobraćajnih
obaveštenja tako da ih ne propustite.
1 Pritisnite i zadržite
dok se ne pojavi
"TA".
2 Okrenite regulator jačine zvuka za podešavanje.
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (razno), POP M (popularna
muzika), ROCK M (rok muzika), EASY M
(lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična
muzika), CLASSICS (klasična muzika),
OTHER M (druge vrste muzike), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (ekonomija),
CHILDREN (dečji programi), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (verski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (džez
muzika), COUNTRY (kantri muzika), NATION
M (narodna muzika), OLDIES (evergrin), FOLK
M (folklorna muzika), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim
zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobraćajnih
vesti i prekida trenutno izabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kada je uključena funkcija AF: fabrička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, zato nije moguć prelaz na
drugu lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (str. 10).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sledećoj strani
7
8
1
Podesite "CT-ON" u meniju
(str. 9).
Napomene
● Funkcija CT možda neće funkcionisati, čak ni
prilikom prijema RDS stanice.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena možda će postojati razlika.
Ostale funkcije
Promena zvučnih parametara
Podešavanje zvučnih karakteristika
— BAL/FAD/SUB
Možete da podesite balans između levog i
desnog i između zadnjih i prednjih zvučnika
(fader) i jačinu zvuka subwoofera.
1
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Parametri se smenjuju na sledeći način:
MID*1
HI*1
LOW*1
FAD
BAL (levi-desni zvučnici)
(prednji-zadnji zvučnici)
SUB (jačina
zvuka subwoofera)*2
AUX*3
*1 Kada je uključena funkcija EQ3 (str. 9).
*2 Kada je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 9)
prikazan je "ATT" sa najnižim podešenjem i
može da se podesi u najviše 20 koraka.
*3 Kada je aktivan AUX izvor (str. 10).
2
Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje izabranog parametra.
Posle tri sekunde podešavanje je završeno, a
na displej se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite izabranu opciju pritiskom na
,
,
ili
.
Podešavanje krive ekvilajzera — EQ3
Savet
Drugi parametri ekvilajzera takođe mogu da se podese.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite izabranu opciju pritiskom na
,
,
ili
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko skrolovanje dugih naziva posle
promene diska/grupe/zapisa/albuma.
– "A.SCRL-ON": za skrolovanje
– "A.SCRL-OFF" ( ): za isključivanje
skrolovanja.
.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi željena opcija.
Okrenite regulator jačine zvuka za
izbor parametra (na primer "ON" ili
"OFF").
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Podešavanje je završeno i na displej se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije se razlikuju zavisno od izvora i
podešenja.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite izabranu opciju pritiskom na
ili
.
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za izbor prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" ( ), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
*1 Kada je uređaj isključen.
*2 Prilikom FM prijema.
*3 Kada je audio izlaz podešen na "SUB".
Upotreba dodatne opreme
Pre reprodukcije obavezno podesite jačinu
zvuka svakog povezanog audio uređaja.
1 Smanjite jačinu zvuka auto radija.
dok se ne
2 Više puta pritisnite
pojavi "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju povezanog audio
uređaja uz umerenu jačinu zvuka.
4 Podesite uobičajenu jačinu zvuka na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite taster za izbor dok se ne
pojavi "AUX" i regulatorom jačine zvuka
podesite glasnoću.
Daljinski upravljač RM-X114
Položaj tastera
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
imaju iste funkcije kao i tasteri na uređaju.
Dodatna audio oprema
Možete da podesite sledeće parametre
(pogledajte odgovarajuću stranicu za više
informacija): " " označava fabrička podešenja.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
CT (tačno vreme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" ( )
(str. 8).
Na AUX ulaz (stereo minipriključak) ovog
plejera možete da povežete dodatni prenosivi
audio uređaj, da ga izaberete kao izvor i da ga
slušate pomoću auto zvučnika. Razlika u jačini
zvuka između auto radija i dodatnog uređaja
može da se podesi. Sledite postupak opisan u
nastavku:
Povezivanje prenosivog audio
uređaja
1 Isključite prenosivi audio uređaj.
2 Smanjite jačinu zvuka auto radija.
3 Povežite prenosivi audio uređaj sa auto radiom.
Podešenje "CUSTOM" u okviru EQ3
omogućava memorisanje Vašeg podešavanja
ekvilajzera.
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" ( ) ili
"BEEP-OFF".
1
Izaberite izvor, zatim više puta
pritisnite
da biste izabrali
"CUSTOM".
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključivanje indikatora AUX izvora "AUXA-ON" ( ) ili"AUX-A-OFF" (str. 10).
2
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
SUB/REAR*
3
Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje izabranog parametra.
Nivo zvuka može da se podesi u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krive.
Za povratak na fabričko podešenje krive
ekvilajzera, pritisnite taster za izbor pre
završetka podešavanja.
Posle 3 sekunde podešavanje je završeno i na
displej se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" ( ) ili
"REG-OFF" (str. 7).
Podešavanje jačine zvuka
1
Za promenu audio izlaza.
– "SUB-OUT" ( ): za izlaz preko subwoofera.
– "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.
DIM (osvetljenost displeja)
Za podešavanje osvetljenosti displeja.
– "DIM ON": zatamnjenje displeja.
– "DIM-OFF" ( ): uobičajena osvetljenost
displeja.
DEMO*1 (prikaz mogućnosti uređaja)
Za podešavanje "DEMO-ON" ( ) ili
"DEMO-OFF".
Kabl za
povezivanje*
(opcija)
nastavlja se na sledećoj stranici
* Koristîte isključivo kabl sa ravnim priključkom.
9
10
Sledeći tasteri na daljinskom upravljaču se razlikuju i imaju različite funkcije od onih na uređaju.
• Taster SOUND
Isto kao i taster za izbor na uređaju.
• Tasteri
/
(SEEK –/+)
Za upravljanje CD-om/radiom (isto kao
–/+ na uređaju. (Detalje o drugim funkcijama
potražite u odeljcima pod naslovom "Na
daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)
• Tasteri / (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD-om, isto kao i tasteri GP/
ALBM +/– na uređaju. (Detalje o drugim
funkcijama potražite u odeljcima pod naslovom
"Na daljinskom upravljaču" na svakoj stranici.)
• Taster ATT
Za isključivanje zvuka. Pritisnite ponovo za
uključivanje.
• Taster LIST
Za upravljanje radiom, isto kao taster
na uređaju.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja, ne
možete da rukujete daljinskim upravljačem ako ne
na uređaju ili ubacite disk
pritisnete taster
da biste uključili uređaj.
Zamena litijumske baterije
U normalnim uslovima baterije traju oko godinu
dana. (Trajanje može da bude i kraće, zavisno
od uslova rada.) Kada baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača se smanjuje. Zamenite
bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom.
Korišćenje druge baterije može da dovede do
požara ili do eksplozije.
Dodatne informacije
Mere predostrožnosti
• Ako je Vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
• Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kada uređaj
radi.
Kada pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
staklu unutar uređaja i na displeju može da se
nakupi vlaga i tada uređaj neće moći pravilno da
radi. U tom slučaju izvadite disk i sačekajte
otprilike jedan sat dok vlaga ne ispari.
Pazite da po plejeru ili diskovima ne prospete sok
ili neko drugo piće.
Napomene o diskovima
Napomene o litijumskoj bateriji
● Držite litijumsku bateriju izvan dohvata dece. Ako
dođe do gutanja baterije, odmah potražite pomoć
lekara.
● Obrišite bateriju suvom krpom zbog boljeg
kontakta.
● Proverite polaritet baterije pre stavljanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
da dože do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može da eksplodira usled
nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte da punite, rastavljate, niti
da je bacate u vatru.
Redosled reprodukcije MP3/WMA
zapisa
MP3/WMA
Folder
(album)
MP3/WMA
fajl (zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Napomene o kondenzaciji vlage
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
+ strana gore
• Pre upotrebe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od sredine
prema ivici. Nemojte da
koristite sredstva kao što su
benzin, razređivač,
komercijalna sredstava za
čišćenje ili antistatički sprej
namenjen za čišćenje vinilnih ploča.
• Uvek držite disk za ivice i nemojte da dodirujete
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kada nisu u upotrebi.
• Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili zadnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lepite nalepnicu ili samolepljivu traku na
disk, jer može da dođe do zaustavljanja rotacije i
do kvara uređaja ili oštećivanja diska.
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(zavisno od opreme na kojoj su snimljeni i od
njihovog stanja) nije moguća na ovom uređaju.
• U ovom uređaju nije moguća reprodukcija
nefinalizovanih CD-R/CD-RW diskova.
Muzički diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može da reprodukuju diskove koji podležu
CD standardu. U poslednje vreme pojedine firme
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda ne mogu da se reprodukuju u
ovom uređaju jer ne podležu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Treba da znate da se audio podaci možda
neće reprodukovati na ovom uređaju zato što ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA fajlovima
• Ne koristite diskove sa nalepnicom ili etiketom.
Zbog upotrebe takvih diskova može da dođe
do sledećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlepljene nalepnice koja može da zapne u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio
podataka (na primer, preskakanje zvuka ili
nemogućnost reprodukcije) usled skupljanja
nalepnice izložene toploti i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnog oblika (oblik srca,
kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju na
ovom uređaju jer bi moglo da dođe do kvara.
Nemojte da koristite takve diskove.
• Ne mogu da se reprodukuju CD-i prečnika 8 cm.
nastavlja se na sledećoj strani
11
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
sažima na približno 1/10 originalne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a
to je još jedan format kompresije audio podataka
koji audio podatke sažima na približno 1/22*
originalne veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
• Uređaj je kompatibilan sa formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzionim
formatima i Multi Session.
• Maksimalan broj:
– foldera (albuma): 150 (uključujući korenski i
prazne foldere).
– MP3/WMA dokumenta (zapisa) i foldera na
disku: 300 (ako naziv foldera/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može da bude manji od
300).
– prikazanih znakova po nazivu foldera/ zapisa
je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu da sadrže
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i
2.4). WMA oznaka može da sadrži 63 znaka.
12
Napomene
● Prilikom dodeljivanja naziva ne zaboravite da
dodate ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tokom reprodukcije MP3 fajla VBR (promenljive
brzine bita) ili ubrzane reprodukcije unapred ili
unazad, proteklo vreme reprodukcije možda se
neće ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reprodukuje samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kada je prvi zapis CD-DA, reprodukuje se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kada prvi zapis nije CD/DA, reprodukuje se
ATRAC CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema
podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO
MUSIC".
Napomene o MP3 fajlovima
● Pre upotrebe diska u uređaju obavezno ga finalizujte.
● Ako reprodukujete MP3 disk velike brzine bita, na
primer 320 kbps, zvuk može da bude isprekidan.
Napomene o WMA fajlovima
● Fajlovi snimljeni uz "lossless" kompresiju ne mogu
da se reprodukuju.
● Fajlovi zaštićeni autorskim pravima ne mogu da se
reprodukuju.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimovanja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10
originalne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
da komprimuje audio CD podatke na otprilike 1/20
originalne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3
i ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio disk komprimovan
na ATRAC3 ili ATRAC3plus format pomoću
ovlašćenog softvera, na primer SonicStage 2.0 ili
noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
– foldera (grupa): 255
– fajlova (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu foldera/ fajlova i
tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte uputstvo za
upotrebu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Tehnički podaci
Vađenje uređaja
1
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autorizovanog softvera,
na primer SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1 isporučeni sa Sony Network
proizvodima.
Skinite zaštitni okvir.
Izvadite prednji panel (str. 4).
Zakačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
Promena osigurača
Uređaj možda neće moći dobro raditi ako spojevi
između uređaja i prednjeg panela nisu čisti. Da ne
bi došlo do toga, skinite prednji panel (str. 4) i
očistite spojeve štapićem od vate natopljenim
alkoholom. Ne pritiskajte suviše jer bi moglo da
dođe do oštećenja priključaka.
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Izvadite uređaj
Istovremeno stavite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Povucite ključeve za vađenje da biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Zadnja strana
prednjeg panela
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikada ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Dizajn i tehničke karakteristike uređaja podložni su
promenama bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Radio prijemnik
Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Korisna osetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Odnos signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonijska distorzija na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
Okrenite ključ
kao na slici.
Održavanje
Čišćenje priključaka
Odnos signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
FM
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u
vezi sa plejerom i posle čitanja uputstva,
posavetujte se sa prodavcem Sony opreme.
Prilikom promene osigurača
koristîte osigurače iste
vrednosti. Ako osigurač pregori,
proverite priključak napajanja i
zamenite osigurač. Ako
osigurač ponovo pregori, možda
je reč o kvaru na uređaju. U tom
Osigurač (10 A)
slučaju obratite se najbližem
prodavcu Sony opreme.
CD uređaj
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca firmi Fraunhofer IIS i
Thomson.
Izvucite uređaj iz ležišta.
Pojačalo
Izlazi: Izlazi zvučnika (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedanca: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W x 4 (na 4 oma)
Uopšteno
Izlazi:
Audio izlazi (sporedni/zadnji, mogućnost izbora)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Antenski ulaz
AUX ulaz (stereo minipriključak)
Tonske komande:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 x 53 x 161 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Dodatna oprema:
Daljinski upravljač RM-X114
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
13
14
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
delova (više od 80%).
● Halogenizovani usporivači vatre nisu korišćeni u
određenim odštampanim programskim pločama.
● Halogenizovani usporivači vatre nisu korišćeni u
kućištima.
● Za tekst na ambalaži korišćeno je mastilo na bazi
biljnog ulja bez isparljivih organskih jedinjenja.
● Jastučići za pakovanje nisu izrađeni od
polistirenske pene.
U slučaju problema
Sledeća tabela će Vam pomoći da rešite problem
koji može da se pojavi u radu sa uređajem. Pre
pregleda donje tabele, proverite spojeve uređaja i
postupke za korišćenje.
Uopšteno
Nema napajanja uređaja.
• Proverite spojeve. Ako je sve u redu, proverite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja, ne
možete njime da upravljate daljinskim upravljačem.
Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Jačina zvuka je suviše mala.
• Uključena je funkcija ATT.
• Komanda fader (FAD) nije postavljena u srednji
položaj za dvozvučnički sistem.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (str. 9).
• Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste taster RESET.
Ponovo memorišite podešenja.
• Kabl za napajanje ili akumulator su izvučeni.
• Kabl za napajanje nije ispravno povezan.
Memorisane stanice i prikaz tačnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka prilikom okretanja ključa u kontakt-bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
povezani.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.
• Podesili ste "DIM-ON" (str. 9).
• Oznake na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite taster
.
Ponovo pritisnite i zadržite pritisnut taster
dok se prikaz ponovo ne uključi.
• Priključci su zaprljani (str. 13).
Reprodukcija diska
Ne možete da stavite disk.
• Već je stavljen drugi CD.
• CD je nasilno stavljen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne počinje.
• Oštećen ili zaprljan CD.
• Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji
nije audio (str. 12).
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
• Memorišite tačnu frekvenciju.
• Signal sa odašiljača je suviše slab.
Nije moguće automatsko pretraživanje.
• Nije ispravno podešena funkcija pretraživanja
lokalnih stanica.
Pretraživanje se suviše često zaustavlja:
Pritisnite
dok se ne pojavi "LOCALON".
Pretraživanje se ne zaustavlja na stanici:
Više puta pritisnite
dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
• Emitovani signal je suviše slab.
Izvršite ručno pretraživanje.
NO AF
Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
Pritisnite
–/+ dok trepće naziv stanice.
Plejer počinje da traži drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI
SEEK").
NO ID3
MP3 fajl ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA fajl ne sadrži
tekstualne podatke.
NO MUSIC
Disk nema muzičke fajlove.
Stavite muzički disk u uređaj.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv zapisa/albuma/grupe/diska.
Tokom FM prijema trepće indikator "ST".
• Podesite tačnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je suviše slab.
Pritisnite
za uključivanje mono
prijema stanica "MONO-ON".
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe
dostupnu TP stanicu.
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba duže vreme nego za ostale diskove.
Sledećim diskovima treba duže vreme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete da dodate podatke.
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
Pritisnite
dok se ne pojavi "MONOOFF".
OFFSET
Možda je posredi interni kvar.
Proverite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlašćenom Sony servisu.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen u ovlašćenom softveru, na primer
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi ne mogu da se
reprodukuju.
Posle nekoliko sekundi slušanja počinje
pretraživanje.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
Isključite funkciju TA (str. 7).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA fajlova.
Disk nije kompatibilan sa MP3 formatom i verzijom
(str. 12).
Prikazani podaci se ne skroluju na displeju.
• Kod diskova sa mnogo znakova može da nastane taj
problem.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
Podesite "A.SCRL-ON" (str. 9).
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili uređaj.
Plejer ugradite pod uglom manjim od 45º u
stabilan deo automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tasteri.
Disk se ne izbacuje.
• Pritisnite taster RESET (str. 4).
Prijem radio stanica
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
• Povežite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako Vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na zadnjem/ bočnom staklu).
• Proverite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
Proverite spoj na kablu za kontrolu antene.
• Proverite frekvenciju.
READ
Plejer učitava sve podatke zapisa i grupa sa diska.
Sačekajte dok se završi postupak učitavanja i
reprodukcija će početi automatski. Zavisno od
strukture diska, možda će biti potrebno više od
minuta.
RDS
Nema saobraćajnih informacija.
• Uključite funkciju TA (str. 7).
• Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna stanica nije RDS stanica.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Stanica ne emituje signal vrste programa.
RESET
CD uređajem ne možete da upravljate zbog nekih
problema.
Pritisnite taster RESET (str. 4).
"
" ili "
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do
početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.
" "
Oznaka ne može da se prikaže kod ovog uređaja.
AkoVam ovi postupci ne pomognu da otklonite
problem, obratite se ovlašćenom Sony servisu. Ako
auto radio nosite na popravku zbog CD uređaja,
molimo Vas da ponesete i disk koji ste koristili
kada ste uočili problem.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
• Disk je zaprljan ili stavljen naopako.
Očistite ga ili stavite pravilno.
• Disk je prazan.
• Disk ne može da se reprodukuje zbog nekog
problema.
Stavite drugi disk.
FAILURE
Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.
Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje.
L. SEEK –/+
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog pretraživanja.
nastavlja se na sledećoj strani
15
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 10b/II/V
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF

advertising