4-427-100-31(1)
FM/MW/LW
Auto-radio CD
uređaj
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 4.
CDX-GT574UI/CDX-GT570UI
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj
uređaj u instrument tablu vozila. Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeno uputstvo za postavljanje/povezivanje.
Obaveštenje za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu prodatu u zemljama koje primenjuju EU
smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi
servisa ili garancije obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima koji
se tiču servisa ili garancije.
Laser
• Trajanje emisije: Neprekidno
• Snaga: Manje od 53,3 μW
(Vrednost je izmerena na udaljenosti
od 200 mm od sočiva objektiva sa
otvorom blende od 7 mm.)
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštićeni
znaci kompanije Sony Corporation.
Windows Media je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Microsoft
Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualne svojine kompanije Microsoft.
Upotreba ili distribucija te tehnologije izvan
ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence (ili licenci) kompanije
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su zaštićeni znaci komp. Apple Inc.,
registrovane u SAD-u i ostalim zemljama.
App Store je usluga komp. Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka
i patenti su pod licencom kompanije
Fraunhofer IIS and Thomson.
2
Android je zaštićeni naziv kompanije Google
Inc., a njegova upotreba je podložna dozvolama kompanije Google.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih kontakt brava nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 18). Uređaj
će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vreme nakon prebacivanja u
režim mirovanja, što sprečava trošenje
akumulatora. Ako ne podesite funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora
automobila svakako pritisnite i zadržite
 na uređaju dok se ne
isključi displej.
Odlaganje starih električnih
i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
odlagati kao kućni otpad. On treba da bude
odložen na za tu namenu predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem starog
proizvoda čuvate okolinu i brinete o zdravlju svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Sadržaj
Početak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Isključenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skidanje prednjeg panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Položaj kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Memorisanje i prijem stanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
USB uređaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reprodukcija USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Direktno upravljanje iPod uređajem — Passenger control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aplikacija App Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dvosmerno upravljanje muz ikom preko iPhone-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Traženje i reprodukcija zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reprodukcija zapisa u raznim modovima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pretraživanje zapisa po imenu — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavke zvuka i meni za podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Uživanje u sofisticiranim audio funkcijama — Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upotreba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dodatna audio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
Početak
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracioni prikaz
koji se pojavljuje kad je uređaj isključen.
1
Pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "DISPLAY", zatim
pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"DEMO", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator kako biste odabrali
"DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalni mod
prijema/reprodukcije.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza
vremena.
1
Pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "GENERAL", zatim
pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ", zatim pritisnite.
Brojevi sata trepere.
3
Okrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomeranje indikatora brojeva,
pritisnite  –/+.
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite .
4
Skidanje prednjeg panela
Možete skinuti prednji panel ovog uređaja
kako biste sprečili krađu.
1
Pritisnite i zadržite  .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite taster za skidanje prednjeg
panela  i zatim ga povucite ka sebi.
Alarm
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednjeg panela, alarm će se oglasiti
na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti
samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
Napomena
Prednji panel nemojte izlagati toploti/visokim
temperaturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje
panela u parkiranom automobilu ili na instrument tabli/dasci gepeka.
Postavljanje prednjeg panela
Pričvrstite deo  prednjeg panela na deo
 uređaja, kako je prikazano na slici, i utisnite levu stranu dok se ne uglavi i čuje se
"klik".
Položaj kontrola
Glavni uređaj
Ovaj odeljak sadrži uputstva o položaju
kontrola i osnovnim funkcijama.
Taster ZAP str. 15
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
Taster SOURCE/OFF *1
Pritisnite za uključenje; izbor izvora
(Radio/CD/USB/AUX). Pritisnite više
puta za promenu izvora.
Pritisnite i zadržite 1 sekundu za
isključenje uređaja.
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde
za isključenje uređaja i prikaza na
displeju.
Regulator/taster ENTER/MENU/APP
str. 12, 18
Okrenite za podešavanje jačine zvuka.
Pritisnite za ulaz u mod podešavanja.
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde
za App Remote.
Nakon pritiska tas tera ,
okrenite i pritisnite za promenu izvora.
Tasteri SEEK +/–
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica
(pritisnite); ručno podešavanje stanica
pritisnite i zadržite).
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite);
preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim
pritisnite ponovo u roku od 2 sekunde i
zadržite); pretraživanje zapisa unazad/
unapred (pritisnite i zadržite).
App Remote*2:
Za preskakanje zapisa (pritisnite)
Senzor daljinskog upravljača
Fioka diska
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom okrenite prema gore), reprodukcija počinje.
Displej
Taster  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
USB priključnica str. 9, 10
5
Taster l (BACK)/MODE str. 6, 11
Pritisnite za povratak na prethodni
prikaz; izbor talasnog područja (FM/
MW/LW).
Pritisnite i zadržite za uključenje/
isključenje funkcije Passenger control.
Taster za skidanje prednjeg panela
str. 4
Taster (BROWSE) str. 14
Za prelaz u Quick-BrowZer™ mod
(CD/USB).
Taster AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 7
Za izbor AF i TA (pritisnite) ili izbor
PTY (pritisnite i zadržite) u RDS
sistemu.
Numerički tasteri
Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite); memorisanje stanica (pritisnite
i zadržite).
CD/USB:
/: ALBUM / (tokom MP3/
WMA/AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite i zadržite).
:  (ponavljanje) *3 str. 13
: SHUF str. 13
App Remote*2:
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Pritisnite
ponovo za nastavak reprodukcije.
Taster DSPL (displej)/SCRL
(pomeranje) str. 7, 9, 10, 11
Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
AUX ulazna priključnica str. 20
6
*1 Ako se App Remote koristi sa iPhone-om, prili kom izbora izvora se naziv aplikacije pojavi
na d ispleju.
*2 Kada se App Remote koristi sa iPhon-om. Zavisno
od aplikacije, neke funkcije neće biti dostupne.
*3 Ovaj taster ima ispupčenje.
Radio
Memorisanje i prijem
stanica
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili eventualne saobrać ajne nezgode.
Automatsko memorisanje —
BTM
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promenu talasnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "GENERAL", zatim
pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"BTM", zatim ga pritisnite.
Uređaj memoriše stanice prema redosledu njihovih frekvencija.
Savet
Takođe možete pritisnuti , okrenuti regulator za izbor "TUNER" i pritisnuti ga
za izbor izvora.
Ručno memorisanje stanica
1 Dok slušate stanicu koju želite da memorišete pritisnite i zadržite numerički
taster (od  do ) sve dok se ne
pojavi "MEM".
Prijem memorisanih stanica
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite numerički taster (od  do ).
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (saobrać ajnih obaveštenja)
Automatsko podešavanje
AF konstantno iznova podešava stanicu sa
jačim signalom u mreži, a TA donosi nova
saobraćajna obaveštenja (TP), ako ih ima.
1
1
Odaberite talasno područje, zatim
pritisnite  +/– za pretraživanje
stanica.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj
podesi stanicu. Ponovite ovaj postupak
sve dok ne podesite željenu stanicu.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite
 +/– za traženje približne frekvencije,
zatim pritisnite  +/– više puta za precizno
podešavanje željene frekvencije (ručno podešavanje).
RDS
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja koji FM stanicama omogućava
slanje dodatne digitalne informacije zajedno
sa radio signalom.
Napomene
• Zavisno od zemlje/regije, možda neće biti dostupne sve RDS funkcije.
• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal
slab ili stanica ne emituje RDS podatke.
Promena prikazanih stavki
Pritisnite .
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje
TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje
AF.
AF/TA-ON
uključenje AF i TA.
AF/TA-OFF
isključenje AF i TA.
Memorisanje RDS stanica sa funkcijama
AF i TA
RDS stanice možete memorisati tako da
istovremeno memorišete i funkcije AF/TA.
Ako koristite funkciju BTM, samo se RDS
stanice memorišu sa istim AF/TA podešenjima. Kod ručnog memorisanja možete
memorisati RDS stanice i one koje to nisu
sa funkcijama AF/TA za svaku.
1
Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj
se automatski prebacuje na prijem hitnih
saobrać ajnih obaveštenja i prekida trenutno
odabrani izvor.
Savet
Ako podesite jač inu zvuka tokom saobrać ajnih
obaveštenja, ta jač ina će se memorisati za naredna obaveštenja, nezavisno od normalne jač ine.
7
Slušanje jednog lokalnog programa
— REGIONAL
Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem
na određeno područje, stoga nije moguć
prelaz na drugu lokalnu stanicu sa jačom
frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u
meniju tokom FM prijema (str. 18).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim
drugim područjima.
Izbor PTY (vrsta programa)
Koristite PTY za prikaz ili traženje željene
vrste programa.
1
2
Pritisnite i zadržite  (PTY)
tokom FM prijema.
Ako stanica emituje PTY podatke,
pojavljuje se oznaka trenutne vrste
programa.
Okrenite regulator dok se ne pojavi željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (razno), POP M (popularna muzika), ROCK M (rok muzika),
EASY M (lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična muzika), CLASSICS (klasična
muzika), OTHER M (druge vrste muzike),
WEATHER (vremenska prognoza),
FINANCE (finansije), CHILDREN (dečji
program), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (verski program), PHONE IN
(kontakt program), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (slobodno vreme), JAZZ (džez
muzika), COUNTRY (kantri muzika),
NATION M (narodna muzika), OLDIES
(evergrini), FOLK M (folk muzika),
DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Možda ćete ostvariti prijem druge stanice, a ne
one koju ste odabrali.
Podešavanje CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS
prijemom podešavaju sat.
1
Podesite "CT-ON" u meniju (str. 18 ).
Napomena
Funkcija CT možda neće raditi pravilno, čak i
kod prijema RDS stanice.
8
CD
Reprodukcija diska
Ovaj uređaj može reprodukovati CD-DA
diskove (koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/
CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC datoteke
(str. 21)).
1
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom
okrenite prema gore).
Reprodukcija se pokreće automatski.
Za izbacivanje diska pritisnite .
USB uređaji
• Mogu se koristiti USB uređaji tipa MSC
(Mass Storage Class) koji podržavaju USB
standard.
• Preporučeno je kreiranje sigurnosnih
kopija sadržaja USB uređaja.
• Mogu se koristiti MSC (Mass Storage
Class) Android™ uređaji koji podržavaju
USB standard.
• Zavisno od Andorid telefona, potrebno
je podesiti USB vezu na MSC.
Napomena
• Kod vađenja/postavljanja diska, isklju čite eventualno povezani USB uređaj kako biste sprečili oštećenje diska.
• Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
• Povežite USB uređaj nakon pokretanja motora.
• Zavisno od USB uređaja, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se poveže pre
pokretanja motora.
• Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
• Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
internet stranu navedenu na poslednjoj strani.
Promena prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno
od vrste diska, formata snimanja i postavki.
Reprodukcija USB uređaja
Napomena
1
Otvorite poklopac USB priključnice i
zatim u nju uključite USB uređaj.
Započinje reprodukcija.
Ako je USB uređaj već povezan, za pokretanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite i zadržite  na 1
sekundu za zaustavljanje reprodukcije.
9
Pre prekida veze sa USB uređajem zaustavite njegovu reprodukciju.
Napomena
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili
teški da mogu pasti usled vibracija ili uzrokovati
labavljenje veze.
• Ne skidajte prednji panel tokom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Promena prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke se mogu razlikovati,
zavisno od USB uređaja, formata snimanja
i postavki.
Napomena
• Maksimalni broj zapisa je 10.000.
• Možda će biti potrebno neko vreme da se po
krene reprodukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
• Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bita)
MP3/WMA/AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.
• Reprodukcija sledećih MP3/WMA/AAC
datoteka nije podržana.
– lossless kompresija
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
iPod
U ovom uputstvu za upotrebu, "iPod" se koristi kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod
i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije
navedeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" (str. 22) ili
posetite internet stranu navedenu na zadnjoj strani.
Reprodukcija iPod uređaja
Pre spajanja iPod uređaja, stišajte zvuk na
uređaju.
1
Otvorite pokloac USB priključnice i
zatim na nju povežite iPod pomoću
USB kabla za iPod (opcija)*.
* Savetujemo upot rebu RC-100IP USB kabla
za iPod.
Zapisi na iPod uređaju se automatski
reprodukuju, od mesta na kojem ste
zaustavili reprodukciju.
Ako je iPod već povezan, za pokretanje
reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB". (Kada
je prepoznat iPod uređaj, na displeju se
prikaže "IPD".)
Pritisnite i zadržite  na
1 sekundu za zaustavljanje reprodukcije.
Pre odvajanja iPoda zaustavite njegovu
reprodukciju.
10
Oprez kod upotrebe iPhone uređaja
Kada povežete iPhone preko USB kabla, jač i nu
zvuka telefona kontroliše sam iPhone. Pazite da
tokom razgovora slučajno ne pojačate jačinu zvuku jer se nakon toga može čuti vrlo glasan zvuk.
Napomena
Ne sk i dajte prednji panel tokom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
Savet
iPod se puni kada je uređaj uključen.
Mod nastavljanja reprodukcije
Kada je iPod povezan na dock priključnicu,
reprodukcija počinje u modu podešenom na
iPod-u. U tom modu sledeći tast eri ne rade.
– ()
– (SHUF)
Direktno upravljanje iPod
uređajem — Passenger
control
Možete direk t no upravljati iPod uređajem
čak i ako je povezan na dock priključnicu.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite i
zadržite .
Prikaže se "MODE IPOD" i možete direktno upravljati iPod uređajem.
Za izlaz iz funkcije Passenger control,
pritisnite i zadržite .
Prikazaće se "MODE AUDIO" i neće biti
moguće direk tno upravljanje iPod-om.
Napomena
Jačina zvuka se može podesiti samo na uređaju.
Promena prikazanih stavki
Pritisnite .
Napomena
Neka slova memorisana na iPod uređaju možda
neće biti prikazana ispravno.
Preskakanje albuma,
podkastova, žanrova,
reprodukcionih lista i
izvođača
Za
Učinite sledeće
Preskakanje
Pritisnite / (ALBUM
/) [pritisnite jednom za
svaki album]
Preskakanje
nekoliko
albuma
Pritisnite i zadržite /
(ALBUM /) [zadržite do
željene tačke]
11
3
Aplikacija App Remote
Za iPhone je potrebno preuzeti aplikaciju
"App Remote" iz AppStoreSM.
Ako se aplikacija preuzme na iPhone i on se
poveže na uređaj, dostupne su sledeće funkcije.
– Otvaranje i upravljanje kompatibilnim
aplikacijama na iPhone-u preko uređaja.
– Upravljanje iPhone-om potezom prsta za
kontrolu izvora na uređaju.
– Prikaz detaljnih informacija o izvoru
(naslov pesme, ime izvođača, slika albuma
itd.) na iPhone-u.
Dostupne funkcije razlikuju se, zavisno od
aplikacije. Za detalje o dostupnim aplikacijama
posetite internet stranu navedenu na zadnjoj
strani.
Napomene
 Zbog vaše sigurnosti pridržavajte se saobraćajnih
pravila i ne koristite aplikaciju u vožnji.
 Aplikacija "App Remote" dostupna je samo za
iPhone uređaje sa s istemom iOS 5.
Dvosmerno upravljanje
muz ikom putem iPhone-a
1
Povežite iPhone na USB priključnicu
upotre bom ovog priključnog kabla*.
* Savetujemo upo trebu RC-100IP USB kabla
za iPhone.
2
12
Otvorite aplikaciju "App Remote".
Pritisnite i zadržite  (APP) na
uređaju duže od 2 sekunde.
Počinje povezivanje sa iPhone uređajem.
Kada se uspostavi veza, na d i spleju iPhone
-a se pojavi naziv aplikacije pri izboru
izvora i postaju dostupne neke funkcije
reprodukcije za aplikaciju. (Dostupne
funkcije razlikuju se, zavisno od aplikacije.)
Ist o tako se neke reprodukcione funkcije
uređaja mogu kontrolisati putem iPhone-a.
Pojedinosti o funkcijama na iPhone-u
potražite u Help-u aplikacije.
Savet
Takođe možete pritisnuti , zakrenuti regulator za izbor "APP REM" i zatim pritisnuti za
uspotavljanje veze. I zatim pritisnite 
za izbor izvora.
Za prekid veze
Pritisnite i zadržite .
Reprodukcija slučajnim redosledom
Traženje i reprodukcija
zapisa
Reprodukcija zapisa u
raznim modovima
Zapise možete reprodukovati slučajnim redosledom ili se mogu ponavljati. Dostupni
modovi reprodukcije se razlikuju, zavisno
od odabranog izvora.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
() ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Možda će biti potrebno određeno
vreme za pokretanje reprodukcije u
određenom modu.
Ponavljanje reprodukcije
Odaberite
Za reprodukciju
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redosledom.
SHUF DISC*2
diska slučajnim redosledom.
SHUF PODCAST*1 podkast sadržaja
slučajnim redosledom.
SHUF ARTIST*1
SHUF PLAYLIST*1 reprodukcione liste
slučajnim redosledom.
SHUF GENRE*1
odabranog žanra
slučajnim redosledom.
SHUF DEVICE*3
svih zapisa na uređaju
slučajnim redosledom.
SHUF OFF
standardnim redosledom.
Odaberite
Za reprodukciju
*1 Samo iPod
*2 Samo CD
 TRACK
zapisa sa ponavljanjem.
*3 Samo USB i iPod
 ALBUM
odabranog izvođača
slučajnim redosledom.
albuma sa ponavljanjem.
 PODCAST*
podkast sadržaja sa
ponavljanjem.
 ARTIST*1
odabranog izvođača sa
ponavljanjem.
 PLAYLIST*1
reprodukcione liste sa
ponavljanjem.
 GENRE*1
odabranog žanra sa
ponavljanjem.
 OFF
standardnim redosledom.
1
13
Pretraživanje zapisa po
imenu — Quick-BrowZer™
Možete jednostavno pretraživati zapise na
CD disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
1
Pritisnite (BROWSE)*.
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer
mod i pojavljuje se lista kategorija za
pretraživanje.
Kad se pojavi lista zapisa, više puta
pritisnite l (BACK) dok se ne pojavi
željena kategorija pretraživanja.
* Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite
taster (BROWSE) duže od dve sekunde
za direktan povratak na početak liste
kategorija.
2
Okrenite regulator za izbor željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
3
Pritisnite .
Displej se vraća u Quick-BrowZer
mod i prikaže se odabrana stavka.
4
Okrenite regulator za izbor željene
opcije i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda pritisnite l (BACK)
ili  –.
Pretraživanje abecednim
redom — Abecedno
pretraživanje
Kada je iPod povezan na uređaj, možete potražiti željenu stavku abecednim pretraživanjem.
1
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
2
Okrenite regulator za odabir prvog
slova željene stavke, zatim ga pritisnite.
Abecednim redosledom se prikaže spisak
stavki koje počinju odabranim slovom.
3
Okrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda pritisnite
taster (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju
se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim
redosledom.
Pretraživanje preskakanjem
opcija — Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi veliki broj
opcija, možete brzo potražiti željenu opciju.
14
1
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Pojavi se naziv opcije.
2
Okrenite regulator za izbor stavke
pored željene stavke.
Preskakanje na listi se izvodi u koracima
od po 10% ukupnog broja stavki sa liste.
Za izlaz iz abecednog pretraživanja pritisnite
l (BACK) ili  –.
Napomene
 Tokom abecednog pretraživanja simbol ili
član (a/an/the) pre odabranog slova stavke se
izostavlja.
 Zavisno od odabrane stavke za pretraživanje,
možda će biti dostupan samo Jump mod.
 Zavisno od količine zapisa, abecedno pretraživanje može duže trajati.
Pretraživanje zapisa
slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa
na CD disku ili USB uređaju u nizu, možete
tražiti zapis koji želite da slušate. ZAPPIN
mod je zgodan za traženje zapisa tokom
reprodukcije slučajnim redosledom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim redosledom.
1
Pritisnite  tokom reprodukcije.
Reprodukcija započinje od odlomka
sledećeg zapisa. Možete podesiti trajanje
reprodukcije (str. 18).
Postavke zvuka i
meni za
podešavanje
Uživanje u so fisticiranim
audio funkcijama —
Advanced Sound Engine
Sistem Advanced Sound Engine kreira
idealno zvučno polje unutar automobila
pomoću digitalne obrade signala.
Zapis
Pritisnut
taster .
2
Deo svakog zapisa koji se
reprodukuje u ZAPPIN modu.
Pritisnite  ili  za vreme
reprodukcije zapisa koji želite da
slušate.
Zapis koji ste odabrali se reprodukuje od
početka u modu normalne reprodukcije.
Odabrani zapis će se reprodukovati i kad
pritisnete l (BACK).
Izbor kvaliteta zvuka — EQ7
Preset
Možete odabrati krivu ekvilajzera između 7
postavki (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite
 i okrenite regulator dok se ne
pojavi "SOUND", zatim pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 PRESET", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
željena kriva ekvilajzera, zatim
pritisnite.
4
Dvaput pritisnite l (BACK).
Saveti
• Pritisnite  +/– u ZAPPIN modu za
preskakanje zapisa.
• Pritisnite / (ALBUM /) u ZAPPIN
modu za preskakanje albuma.
Za poništenje krive ekvilajzera odaberite
"OFF" u koraku 3.
Savet
Možete memorisati podešenje krive ekvilajzera za
svaki izvor.
15
Podešavanje krive
ekvilajzera — EQ7 Setting
Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omogućava kreiranje spostvenog podešenja ekvilajzera.
1
Nakon izbora izvora pritisnite
 i okrenite regulator dok se ne
pojavi "SOUND", zatim pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 SETTING", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"BASE", zatim ga pritisnite.
Možete odabrati krivu ekvilajzera kao
osnovu za dalje podešavanje.
4
Okrenite regulator za izbor krive
ekvilajzera i zatim ga pritisnite.
5
Podesite krivu ekvilajzera.
Okrenite regulator za izbor opsega
frekvencije i zatim ga pritisnite.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz
Okrenite regulator za podešavanje
jač ine zvuka, zatim ga pritisnite.
Jač ina zvuka se može podešavati u koracima od 1 dB, između - 6 dB i +6 dB.
Za podešavanje ostalih opsega frekvencija, ponovite korake  i .
6
16
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
Kriva ekvilajzera je memorisana pod
"CUSTOM".
Optimizacija zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening
Position
Uređaj može da simulira prirodni zvuk
odlaganjem reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu sa vašim položajem sedenja.
Na raspolaganju su sledeće opcije za
"POSITION".
FRONT L (): Prednji
levi
FRONT R (): Prednji
desni
FRONT (): Prednji
centralni
ALL (): U sredini vozila
OFF: Položaj nije podešen
Sa vašeg mesta slušanja možete takođe podesiti približan položaj sabvufera ako je:
– audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 18).
– kad je mesto slušanja podešeno na opciju
koja nije "OFF".
Na raspolaganju su sledeće opcije za "SET
SW POS".
NEAR (): Blizu
NORMAL (): Normalno
FAR (): Daleko
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "SOUND", zatim
pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"POSITION", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"SET F/R POS", zatim pritisnite.
4
Okrenite regulator za izbor opcije
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili
"ALL", zatim pritisnite.
5
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"SET SW POS", zatim pritisnite.
6
7
Okrenite regulator za izbor položaja
sabvufera, "NEAR", "NORMAL" ili
"FAR", zatim ga pritisnite.
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
Za poništenje položaja slušanja odaberite
"OFF" u koraku 4.
Podešavanje položaja
slušanja
Možete precizno podesiti postavke za položaj slušanja.
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "SOUND", zatim
pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"POSITION", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"ADJ POSITION", zatim pritisnite.
4
Okrenite regulator za podešavanje
položaja slušanja, zatim ga pritisnite.
Opseg podešavanja: "+3" – "CENTER"
– "–3".
5
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
DM+ Advanced
DM+ Advanced poboljšava digitalno
kompresovan zvuk tako što obnavlja visoke
frekvencije koje su izgubljene u postupku
kompresije.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
 i okrenite regulator dok se ne
pojavi "SOUND", zatim pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"DM+", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator kako biste odabrali
"ON", zatim ga pritisnite.
4
Dvaput pritisnite l (BACK).
Savet
Možete memorisati DM+ podešenje za svaki izvor
osim tjunera.
Upotreba zadnjih zvučnika
kao sabvufera — Rear Bass
Enhancer
Rear Bass Enhancer pojačava basove
primenom postavke niskopropusnog filtera (str. 19) na zadnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da zadnji zvučnici rade
kao sabvufer ako on nije povezan.
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "SOUND", zatim
pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"RB ENH", zatim pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"RBE MODE", zatim pritisnite.
4
Okrenite regulator kako biste odabrali
"1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
5
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
Upotreba sabvufera bez
pojačala snage — Subwoofer
Direct Connection
Sabvufer možete koristiti bez pojačala
snage ako je povezan na kabl zadnjeg
zvučnika.
Napomena
Na bilo koji kabl zadnjih zvučnika povežite
sabvufer od 4-8 oma. Nemojte povezivati zvučnik na kabl zadnjeg zvučnika.
1
Tokom prijema/reprodukcije, pritisnite  i okrenite regulator
dok se ne pojavi "SOUND", zatim
pritisnite.
17
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"SW DIREC", zatim ga pritisnite.
3
Okrenite regulator dok se ne pojavi
"SW MODE", zatim ga pritisnite.
4
Okrenite regulator kako biste odabrali
"1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
5
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
Pojedinosti o podešavanju faze sabvufera,
položaja i frekvencije i krive niskopropusnog filtera potražite na str. 19.
Podešavanje opcija
1
Pritisnite , okrenite regulator
dok se ne pojavi željena kategorija,
zatim pritisnite.
2
Okrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka, zatim pritisnite.
3
Okrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.*
Podešavanje je završeno.
4
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka
podešenog vremena, kad je uređaj
isključen: "NO", "30S (sekundi)", "30M
(minuta)", "60M (minuta)".
AUX-A*1*2 (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora:
"ON", "OFF" (str. 20).
REAR/SUB*1
Izbor audio izlaza: "SUB-OUT"
(sabvufer), "REAR-OUT" (pojačalo).
CT (tačno vreme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF"
(str. 8).
REGIONAL*3
Ograničava prijem na određenu regiju.
"ON", "OFF" (str. 8).
BTM*4 (str. 6)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Zappin vreme)
Izbor trajanja reprodukcije za funkciju
ZAPPIN.
– "Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)",
"Z.TIME-2 (približno 15 sekundi)",
"Z.TIME-3 (približno 30 sekundi)".
Pritisnite l (BACK) za povratak na
prethodni prikaz.
* Za postavke CLOCK-ADJ i BTM, korak 4 nije
potreban.
Zavisno od izvora i postavki, mogu se podesiti sledeće opcije:
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Aktivacija zvučnih signala između odlomaka zapisa: "ON", "OFF".
*1
*2
*3
*4
*5
Kad je uređaj isključen.
Ne pojavljuje se u App Remote.
Kod prijema FM signala.
Kad je odabran tjuner.
Kad je odabrana CD ili USB funkcija.
GENERAL:
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
SOUND:
CAUT ALM*1 (Alarm)
Aktivira alarm. "ON", "OFF" (str. 4).
EQ7 PRESET (str. 15)
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
18
EQ7 SETTING (str. 16)
POSITION
SET F/R POS (podešavanje prednjeg/
zadnjeg položaja) (str. 16)
ADJ POSITION*1 (podešavanje položaja)
(str. 17)
SET SW POS*1 *2 (podešavanje položaja
sabvufera) (str. 16)
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka: "RIGHT-15
(R15)" – "CENTER (0)" – "LEFT-15
(L15)."
FADER
Podešavanje nivoa odnosa. "FRONT-15
(F15)" – "CENTER (0)" – "REAR-15
(R15)."
LOUDNESS (dinamična jačina zvuka )
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji
zvuk pri smanjenoj jačini zvuka:
"ON", "OFF".
ALO (Automatic Level Optimizer)
Podešavanje jačine zvuka svih izvora
reprodukcije na optimalni nivo
"ON", "OFF".
RB ENH*4 (naglašavanje zadnjih basova)
RBE MODE (mod naglašavanja
zadnjih basova)
Izbor moda naglašavanja zadnjih
basova: "1", "2", "3", "OFF",
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Izbor prekidne frekvencije sabvufera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (kriva niskopropusnog filtera)
Izbor LPF krive: "1," "2," "3."
SW DIREC*5 (direktna veza sabvufera)
SW MODE (mod sabvufera)
Izbor moda sabvufera: "1", "2", "3",
"OFF",
SW PHASE (faza sabvufera)
Izbor faze sabvufera: "NORM", "REV".
SW POS*1 (položaj sabvufera) (str. 16)
Podesite položaj sabvufera: "NEAR",
"NORMAL", "FAR". "
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Izbor prekidne frekvencije sabvufera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (kriva niskopropusnog
filtera)
Izbor LPF krive: "1," "2," "3."
S.WOOFER*2 (sabvufer)
SW LEVEL (nivo sabvufera)
Podešava nivo subwoofera: "+10 dB"
– "0 dB" – "- 10 dB". ("ATT" je prikazano
pri najnižem podešenju.)
SW PHASE (faza sabvufera)
Izbor faze sabvufera: "NORM",
"REV".
SW POS*1 (položaj sabvufera)
Podesite položaj sabvufera: "NEAR",
"NORMAL", "FAR". "
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Izbor prekidne frekvencije sabvufera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (kriva niskopropusnog
filtera)
Izbor LPF krive: "1," "2," "3."
HPF (visokopropusni filter)
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog filtera)
Izbor prekidne frekvencije prednjeg/
zadnjeg zvučnika: "OFF", "50Hz",
"60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
HPF SLOP (kriva visokopropusnog
filtera)
Izbor HPF krive (može da se podesi
samo kad HPF FREQ nije podešeno na
"OFF"): "1," "2," "3."
19
AUX VOL*6 (AUX jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka svake od povezanih komponenti: "+18 dB" – "0 dB"
– "–8 dB". Tako se izbegava pojedinačno
podešavanje razlike u jačini zvuka.
*1 Ne pojavljuje se kad je opcija "SET F/R POS"
podešena na "OFF".
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT"
(str. 18).
*3 Ne pojavljuje se kad je odabran tjuner.
*4 Kad je izlaz zvuka podešen na "REAR-OUT", a
opcija "SW DIREC" je podešena na "OFF".
*5 Kad je izlaz zvuka podešen na "REAR-OUT", a
opcija "RBE MODE" je podešena na "OFF".
*6 Kad je odabran AUX.
DISPLAY:
Upotreba dodatne
opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete povezati dodatni prenosni
audio uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati
ga putem auto zvučnika.
Povezivanje prenosnog audio uređaja
1
2
3
DEMO (demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
Isključite prenosni audio uređaj.
Smanjite jač inu zvuka na uređaju.
Povežite prenosni audio uređaj na autoradio odgovarajućim priključnim kablom
(opcija)*.
* Obavezno upotrebite ravni priključak.
DIMMER
Promena osvetljenosti displeja: "ON",
"OFF".
AUTO SCR* (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih naziva:
"ON", "OFF".
M.DISPLAY (Motion Display)
– "SA": prikazuje pokretne uzorke i spektralni analizator.
– "OFF": isključenje Motion Display
prikaza.
* Kad je odabrana CD ili USB funkcija
APP REM:
Uspostavljanje App Remote veze.
Podešavanje jačine zvuka
Pre reprodukcije obavezno podesite jačinu
zvuka svakog povezanog audio uređaja.
1
2
20
Smanjite jačinu zvuka na uređaju.
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
3
Pokrenite reprodukciju povezanog audio
uređaja uz umerenu jačinu zvuka.
4
Podesite uobičajeni nivo jačine zvuka na
ovom uređaju.
5
Podesite ulazni nivo (str. 20).
Dodatne informacije
Mere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano na direktnom
suncu, pustite da se uređaj malo ohladi pre
upotrebe.
• Ne ostavljajte prednji panel ili audio ure đaje
u vozilu jer to može izazvati kvarove zbog
visokih temperatura na direktnom suncu.
• Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga,
uklonite disk i sačekajte oko sat vremena da se
uređaj osuši; u suprotnom uređaj možda neće
raditi pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Pazite da na uređaj ili diskove ne prospete
teč nost.
Napomene o diskovima
• Ne izlažite diskove direktnom suncu ili
izvorima toplote, kao što su vodovi toplog
vazduha. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
• Pre reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje,
od sredine prema ivici
diska. Ne koristite rastvore
poput benzina, razređivača
i komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
• Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc i neki muzič ki diskovi
koji su kodirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava ne podležu Compact Disc
(CD) standardu i zbog toga možda neće moći
da se reprodukuju na ovom uređaju.
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
da reprodukuje
– Diskove sa prilepljenim etiketama, nalepnicama
ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na
primer, srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom
može doći do oštećenja uređaja.
– Diskove prečnika 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
–foldera (albuma): 150 (uključujući korenski
folder)
– datoteka (zapisa) i foldera: 300 (može biti i
manje od 300 ako imena foldera/datoteka
sadrže mnogo karaktera)
– prikazanih karaktera za naziv foldera/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ako disk snimljen u Multi Session formatu
počinje sa CD-DA sesijom, prepoznaje se kao
CD-DA disk, a ostale sesije se ne reprodukuju.
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
da reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskove sa lošim kvalitetom zvuka.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizovani.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni
u muzič kom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu sa ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo ili multi-session.
Redosled reprodukcije MP3/
WMA/AAC datoteka
MP3/WMA/AAC
Folder
(album)
MP3/WMA/AAC
datoteka (zapis)
21
O iPod uređaju
 Možete povezati sledeće modele iPod uređaja. Pre upo t rebe, ažurirajte svoje iPod
uređaje prema najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
– iPod touch (4. generacije)
– iPod touch (3. generacije)
– iPod touch (2. generacije)
– iPod classic
– iPod nano (6. generacije)
– iPod nano (5. generacije)
– iPod nano (4. generacije)
– iPod nano (3. generacije)
– iPod nano (2. generacije)
– iPod nano (1. generacije)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije).
 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronski pribor koji je
dizajniran za povezi vanje na iPod ili iPhone
uređaj, pa je odobren od strane razvojnog
programera kao uređaj koji je u skladu sa
standardima izrade komp. Apple. Apple
nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i
nadzornim standardima. Imajte na umu
da upot reba tog pribora uz iPod ili iPhone
može ut icati na bežični rad.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
za uređaj, a da nisu obrađeni u ovom uputstvu,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
22
Održavanje
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi
između uređaja i prednjg panela nisu čisti. Da
ne bi došlo do toga, skinite prednji panel
(str. 4) i očistite spojeve vatiranim štapićem.
Ne primenjujte prejak pritisak. U suprotnom,
može doći do oštećenja priključnica.
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja
priključnica isključite motor vozila i izvadite
ključ iz kontakt brave.
• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili
metalnim predmetima.
Tehnički podaci
Radio prijemnik
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Iskoristiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija:
9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD uređaj
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
USB uređaj
Isporučeni pribor:
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
USB pri ključni kabl za iPod: RC-100IP
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni
bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne
štamparske greške.
U slučaju problema
Sledeća tabela će vam pomoći u rešavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja.
Pre pregleda donje tabele, proverite spojeve
uređaja i postupke korišćenja.
Pojedinosti o osiguraču i vađenju uređaja iz
instrument table, pogledajte u isporučenom
uputstvu za ugradnju i povezivanje.
Ako i dalje ne možete rešiti problem, posetite
internet stranu navedenu na poslednjoj strani.
Opšte
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Nema napajanja uređaja.
 Proverite spojeve ili osigurač.
Pojačalo
Automatska antena se ne izvlači.
 Antena nema relej.
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Audio izlazi (zadnji/prednji izmenjivi)
Električna antena/Kontrolni izlaz pojačala snage
(REM OUT)
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  177 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  160 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Nema zvuka.
 Aktivirala se funkcija ATT.
 Kontrola "FADER" nije podešena na srednji
položaj za sistem sa dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
 Zvučni signal je isključen (str. 18).
 Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
23
Sadržaj memorije je izbrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator nisu povezani
ili nisu pravilno povezani.
 Uređaj je resetovan.
– Ponovo memorišite sadržaj.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
 Kablovi prema konektoru automobila nisu
dobro povezani.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
 Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
– Podesite "DEMO-OFF" (str. 20).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
displeju.
 Podešeno je zatamnjenje displeja "DIM-ON"
(str. 20).
 Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete
i zadržite .
– Pritisnite  na uređaju dok se
ne pojavi prikaz.
 Priključnice su zaprljane (str. 22).
Funkcija Auto Off ne radi.
 Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira
se nakon isključenja uređaja.
– Isključite uređaj.
Ne rade tasteri.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite  i l (BACK)/ duže
od 2 sekunde.
Sadržaji iz memorije su izbrisani. Zbog vaše
sigurnosti, nemojte resetovati tokom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije izvedeno pravilno.
– Proverite spoj antene.
– Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na
kablu za kontrolu antene.
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
 Memorišite tačnu frekvenciju.
 Signal sa odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko podešavanje.
 Signal sa odašiljača je preslab.
– Podesite stanice ručno.
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
– Isključite funkciju TA (str. 7).
Nema saobraćajnih informacija.
 Uključite funkciju TA (str. 7).
 Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako
je TP.
– Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 RDS podaci nisu primljeni.
 Stanica ne emituje signal vrste programa.
Naziv stanice treperi.
 Odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
– Pritisnite  +/– dok treperi naziv
stanice. Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj
počinje da traži drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI.
CD reprodukcija
Ne možete da ubacite disk.
 Već je ubač en drugi disk.
 Disk je nasilno ubač en naopako ili nepravilno.
24
Reprodukcija diska ne započinje.
 Oštećen ili zaprljan disk.
 Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW
koji nije audio (str. 21).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reprodukovati.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC
formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i
formatima koji se mogu reprodukovati, posetite stranu za korisničku podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba više vremena nego za ostale.
 Sledećim diskovima treba više vremena za
početak reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomeraju na displeju.
 Kod diskova sa mnogo znakova može doći do
tog problema.
 Opcija "AUTO SCR" je podešena na "OFF".
– Podesite "A.SCRL-ON" (str. 20).
– Pritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
 Niste dobro ugradili uređaj.
– Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u
stabilan deo automobila.
 Oštećen ili zaprljan disk.
USB reprodukcija
Ne možete reprodukovati sa uređaja
povezanog preko USB haba.
 Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje povezane preko USB haba.
Nije moguća reprodukcija.
 USB uređaj ne radi.
– Povežite ga ponovo.
Potrebno je više vremena za reprodukciju
USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom.
Zvuk je isprekidan.
 Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad
320 kbps.
Naziv aplikacije je neusklađen sa stvarnom
aplikacijom u App Remote.
 Ponovo otvorite aplikaciju iz aplikacije "App
Remote".
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
 Auto-radio proverava povezanost sa USB
uređajem.
– Sačekajte dok se provera povezanosti ne završi.
ERROR
 Disk je zaprljan ili uložen naopako.
– Očistite ga ili ubacite pravilno.
 Disk je prazan.
 Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
– Ubacite drugi disk.
 USB uređaj nije automatski prepoznat.
– Povežite ga ponovo.
 Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
 Neispravno povezani zvučnici/pojačalo.
– Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje
za ovaj model.
HUB NO SUPRT (Hab nije podržan)
 Uređaj ne podržava USB hab.
NO AF (nema alternativnih frekvencija)
 Odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
– Pritisnite  +/– dok treperi naziv
stanice. Uređaj počinje da traži drugu
frekvenciju istih podataka o programu PI
(pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
 "USB" je odabran kao izvor, a USB uređaj nije
povezan. Izvukli ste USB uređaj ili USB kabl
tokom reprodukcije.
– Povežite USB uređaj ili USB kabl.
25
NO DISC
 Disk je izbačen ili ste odabrali "CD" kao izvor
bez ubac ivanja diska.
NO MUSIC
 Disk ili USB uređaj ne sadrži audio datoteke.
– Ubacite CD koji sadrži audio datoteke.
– Povežite USB uređaj sa audio datotekama.
NO NAME
 Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije
snimljen u zapis.
NOT FOUND
 U abecednom pretraživanju nije pronađena
nijedna stavka koja počinje traženim slovom.
NO TP
 Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP
stanice.
OFFSET
 Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
– Proverite kablovske spojeve. Ako je poruka
o grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem
Sony distributeru.
OVERLOAD
 USB uređaj je preopterećen.
– Izvucite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom na taster .
– Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
povezan nepodržani USB uređaj.
PUSH EJT (Push Eject)
 Disk se ne može izbaciti.
– Pritisnite  (izbacivanje).
READ
 Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.
– Sačekajte da se završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Zavisno
od strukture diska, možda će biti potrebno
duže od jednog minuta.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
 Povezani USB uređaj nije podržan.
– Za detalje o podržanim USB uređajima,
posetite internet stranu za korisničku
podršku.
26
"
" ili "
"
 Disk je tokom pretraživanja napred/nazad
došao do početka ili do kraja i nije moguće
dalje pretraživanje.
" "
 Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Za App Remote:
APP -------- (Application)
 Nije uspostavljena veza sa aplikacijom.
– Ponovo uspostavite vezu iPhone-om.
APP MENU (Application Menu)
 Funkcija se ne može pokrenuti tast erom kad je
otvoren meni na iPhone-u.
– Zatvorite meni na iPhone-u.
APP NO DEV (Application No Device)
 Nije povezan uređaj s instaliranom aplikacijom.
–Povežite uređaj i uspostavite vezu s iPhone
-om.
OPEN APP (Open Application)
 Aplikacija "App Remote" nije aktivirana.
– Pokrenite aplikaciju na telefonu.
Ako ovi postupci ne pomognu u otklanjanju
problema, obratite se ovlašćenom Sony
servisu. Ako uređaj nosite na popravku zbog
CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste
koristili kad ste uočili problem.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Internet strana za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posetite
sledeću internet stranu:
http://support.sony-europe.com/
Registrujte svoj proizvod onlajn na:
www.sony-europe.com/myproducts
Krstićem označite oznaku pored vašeg modela u
donjem okviru.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mesto. Broj se nalazi na nalepnici na kućištu
uređ aja.
Kad ispunite ovu identifikacionu karticu, nikako
je ne ostavljajte u vozilu sa ostatkom uputstva.
Odložite identifikacionu karticu na sigurno
mesto. Kartica može poslužiti za identifikaciju
uređaja u slučaju krađe.
auto-radio
Identifikaciona
kartica
Ova identifikaciona kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbegli zloupotrebu.
Model
CDX-GT574UI
CDX-GT570UI
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising