2-650-614-51 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD plejer
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
posebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.
Upozorenje prilikom ugradnje u
automobile kod kojih kontakt-brava
nema ACC položaj na kontaktu
Posle gašenja automobila obavezno pritisnite
na uređaju za isključivanje
i zadržite
displeja.
U suprotnom displej se neće isključiti pa će
prouzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani uređaja.
RS
Uputstvo za upotrebu ___________________________
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj
proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. On treba da
se odloži na predviđeno mesto za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo Vas da kontaktirate vašu lokalnu upravu, deponiju
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač.
Za isključivanje DEMO funkcije, pogledajte str. 11.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi firme
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake zaštitni su znakovi firme Sony
Corporation.
Microsoft, Windows media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrovani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
CDX-A360
© 2007 Sony Corporation
2
Sadržaj
Dobrodošli!
Dobrodošli........................................................ 4
Ostale funkcije
Početak
Promena zvučnih parametara ..........................11
Podešavanje zvučnih karakteristika
— BAL/FAD/SUB ....................................11
Podešavanje krive ekvilajzera
— EQ3.......................................................11
Podešavanje opcija — SET .............................11
Upotreba dodatne opreme ...............................12
Dodatna audio oprema ...............................12
Resetovanje uređaja (resetovanje uređaja)........ 4
Priprema daljinskog upravljača ........................ 4
Podešavanje tačnog vremena............................ 5
Odvajanje prednjeg panela ............................... 5
Postavljanje prednjeg panela ....................... 5
Položaj komandi i osnovne radnje
Glavni uređaj............................................... 6
Daljinski upravljač RM-X151 ..................... 6
CD
Prikaz podataka ........................................... 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom.................................. 8
Početak
Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Sony auto
radio CD plejera. Na ovom uređaju možete da
uživate u sledećim funkcijama:
• Reprodukcija diska:
Možete da reprodukujete CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove
(MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (strana 13)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 14)).
Vrsta diska
Dodatne informacije
Radio prijemnik
Memorisanje i prijem stanica............................ 8
Automatsko memorisanje stanica — BTM . 8
Ručno memorisanje stanica......................... 8
Prijem memorisanih stanica ........................ 8
Automatsko podešavanje............................. 8
RDS.................................................................. 9
Pregled ........................................................ 9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (saobraćajnih obaveštenja)/TP
(saobraćajnog programa)............................. 9
Izbor vrste programa (PTY) ...................... 10
Podešavanje tačnog vremena (CT) ............ 10
Taster
RESET
Napomena
Pritisak na taster RESET obrisaće podešenje sata i
neke memorisane informacije.
MP3
WMA
ATRAC CD
Priprema daljinskog upravljača
Pre prve upotrebe daljinskog upravljača,
uklonite zaštitnu foliju.
• Radio prijem:
− Možete da memorišete do 6 stanica prema
talasnom području (FM1, FM2, FM3, MW i
LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
bira stanice jačih signala i memoriše ih.
• RDS usluge
Možete da koristite FM stanice sa sistemom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
− EQ3: Možete da izaberete krivu ekvilajzera
za 7 muzičkih žanrova.
• Mogućnost povezivanja dodatnih
uređaja
− Priključak AUX na prednjoj strani uređaja
omogućava povezivanje portabl audio
uređaja.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije,
kao što su naziv diska i zapisi, i imena izvođača.
3
Pre prvog korišćenja uređaja, ili posle zamene
ili prepovezivanja kontakata akumulatora, treba
da vratite uređaj na fabrička podešenja
(resetovanje uređaja).
Skinite prednji panel i pritisnite taster RESET
oštrim predmetom, npr. hemijskom olovkom.
Oznaka na disku
CD-DA
Mere predostrožnosti.......................................13
Napomene o diskovima..............................13
O MP3/WMA fajlovima ............................13
O ATRAC CD-u ........................................14
Održavanje ......................................................14
Vađenje uređaja ..............................................15
Tehnički podaci...............................................16
U slučaju problema .........................................16
Prikaz/poruke grešaka................................17
Fabrička podešenja
(resetovanje uređaja)
4
Podešavanje tačnog vremena
Sat koristi 24-časovni sistem prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite
.
Trepće indikator sati.
4
Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje sati i minuta.
Za pomeranje digitalnog indikatora pritisnite
.
5
Pritisnite taster za izbor.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz tačnog vremena pritisnite
za povratak na
Ponovo pritisnite
prethodni prikaz.
Položaj komandi i osnovne radnje
Postavljanje prednjeg panela
Prislonite deo A prednjeg panela na deo B
uređaja kao na slici, zatim lagano gurnite levu
stranu tako da klikne.
Glavni uređaj
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji deo prednjeg panela.
Daljinski upravljač
RM-X151
.
Savet
Tačno vreme možete da podesite automatski
pomoću funkcije RDS (strana 10).
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite
ili
Taster OFF
Isključivanje uređaja, zaustavljanje
reprodukcije izvora.
.
Numerički tasteri
CD:
/ : GP*1/ALBM*2 –/+
Za preskakanje grupa/albuma
(pritisnite); za preskakanje više
grupa/albuma (pritisnite i zadržite).
: REP 8
: SHUF 8
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
za memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).
Taster AF (alternativne frekvencije)
/TA (saobraćajna obaveštenja) 9
Za podešavanje funkcije AF ili TA u RDS-u.
Odvajanje prednjeg panela
Možete da odvojite prednji panel uređaja da
biste sprečili krađu.
Alarm
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednjeg panela, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite
.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite , zatim povucite prednji
panel prema sebi.
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tasteri na
uređaju.
Taster PTY (vrsta programa) 10
Za izbor vrste programa u RDS-u.
Napomene
● Nemojte jako da pritiskate panel i displej i pazite da
Vam panel ne ispadne.
● Ne izlažite prednji panel vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/zadnjoj ploči.
5
6
CD
Tasteri SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite);
preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim
pritisnite ponovo u roku od 1 sekunde i
zadržite); brzo pretraživanje zapisa unapred
ili unazad (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko pretraživanje stanica (pritisnite);
za ručno traženje stanica (pritisnite i zadržite).
Ležište diska
Ovde stavite disk (sa nalepnicom prema
gore). Posle toga počinje reprodukcija.
Taster
Za izbacivanje diska.
Taster
(otpuštanje prednjeg panela) 5
AUX ulaz 12
Za povezivanje portabl audio uređaja.
Prijem signala daljinskog upravljača
Taster RESET (iza prednjeg panela) 4
Taster SENS/BTM
Za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO
(pritisnite); za pokretanje funkcije BTM
(pritisnite i zadržite).
Taster EQ3 (ekvilajzer) 11
Za izbor zvučnog doživljaja (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ili OFF).
Taster SOURCE
Za uključivanje uređaja/promenu izvora
(Radio/CD/AUX).
Regulator jačine zvuka/taster za izbor 11
Za podešavanje jačine zvuka (okrenite);
izbor opcija za podešavanje (pritisnite i
okrenite).
Sledeći tasteri na daljinskom upravljaču takođe
imaju različit izgled/funkcije od tastera na
uređaju. Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe
(str. 4).
Tasteri
(
)/
(
)
Za upravljanje radiom/CD-om, isto kao i
–/+ na uređaju.
Taster VOL (jačina zvuka) +/–
Za podešavanje jačine zvuka.
Taster ATT
Za isključivanje zvuka. Za uključivanje,
pritisnite ponovo.
Taster SEL
Isto kao i taster za izbor na uređaju.
Radio prijemnik
Prikaz podataka
Memorisanje i prijem stanica
Pažnja
Prilikom podešavanja stanica za vreme vožnje,
koristîte funkciju "Best Tuning Memory" (BTM)
da biste sprečili eventualne saobraćajne nezgode.
Automatsko memorisanje stanica
— BTM
A
Izvor
WMA/MP3/ATRAC CD indikator
B
Broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije,
C
naziv diska/ime izvođača, broj albuma/
grupe*1, naziv albuma/grupe, naziv zapisa,
tekstualni podaci*2, tačno vreme
Tasteri (+)/ (–)
Za upravljanje CD uređajem, isto kao i
/
–/+ na uređaju.
Taster SCRL 8
Za skrolovanje stavki na displeju.
Numerički tasteri
Pritisnite za prijem memorisanih stanica;
pritisnite i zadržite za memorisanje stanica.
*1 Broj albuma/grupe prikazuje se samo prilikom
promene albuma/grupe.
*2 Prilikom reprodukcije MP3 zapisa prikazuju se ID3
podaci, a prilikom reprodukcije ATRAC CD-a prikazuju
se tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok se prilikom
reprodukcije WMA zapisa prikazuju WMA podaci.
,
Za promenu opcija u polju C, pritisnite
za skrolovanje indikatora na displeju C
pritisnite
na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (strana 12).
*1 Tokom reprodukcije ATRAC CD-a.
*2 Tokom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
Savet
Prikazani podatak razlikovaće se zavisno od vrste
diska, formata snimanja i podešenja. Za detalje o
MP3/WMA zapisima pogledajte stranu 13; ATRAC
CD, pogledajte stranu 14.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na displeju,
ne možete njime da upravljate daljinskim
upravljačem, osim ako ne pritisnete
na
uređaju ili ne stavite disk za uključivanje uređaja.
Savet
Za detalje o zameni baterije pogledajte poglavlje
"Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača" na
strani 14.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije više puta
pritisnite
(REP) ili
(SHUF) dok
se ne pojavi željeno podešenje.
Izaberite
Za reprodukciju
Taster DSPL (displej)/DIM (osvetljenost)
5, 8
Za promenu prikaza na displeju (pritisnite); za
promenu osvetljenosti displeja (pritisnite i
zadržite).
REP-TRACK
REP-ALBM*1
REP-GP*2
SHUF-ALBM*1
SHUF-GP*2
SHUF-DISC
zapisa više puta.
albuma više puta.
grupe više puta.
albuma slučajnim redosledom.
grupe slučajnim redosledom.
diska slučajnim redosledom.
Displej
*1 Tokom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tokom reprodukcije ATRAC CD-a.
Taster MODE 8
Za izbor talasnog područja (FM/MW/LW).
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
izaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
7
8
1
Pritisnite
više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Za promenu talasnog područja pritisnite
više puta. Možete da birate između
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite
dok ne
zatrepće "BTM".
Uređaj memoriše stanice redosledom
njihovih frekvencija. Kad je stanica
memorisana, začuje se zvučni signal.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i zadržite
do
) dok se
numerički taster (od
na displeju ne pojavi “MEM”.
Na displeju se pojavi oznaka numeričkog tastera.
Napomena
Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim
numeričkim tasterom, prethodno memorisana stanica
se briše.
Savet
Kada memorišete RDS stanicu, memorisaćete i
podešenje alternativne stanice (AF) i saobraćajnih
obaveštenja (TA) (strana 9).
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite talasno područje, zatim
pritisnite numerički taster (od
do
).
Automatsko podešavanje
1
Izaberite talasno područje i zatim
pritisnite
–/+ za traženje stanice.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem stanice. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene stanice.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice koju želite da slušate,
pritisnite i zadržite
–/+ dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na displeju, a zatim više puta
–/+ za precizno podešavanje
pritisnite
frekvencije (ručno podešavanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućava slanje dodatne
digitalne informacije zajedno sa radio signalom.
Podaci koji se prikazuju
A Talasno područje, funkcija
B TA/TP*1
C Frekvencija*2 (naziv stanice), tačno vreme,
RDS podaci
Izbor vrste programa (PTY)
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (saobraćajnih
obaveštenja)/TP (saobraćajnog
programa)
1
1
Tokom FM prijema pritisnite
Podešavanje tačnog vremena (CT)
.
Više puta pritisnite
dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Izaberite
Za
AF-ON
uključivanje AF i isključivanje TA.
TA-ON
uključivanje TA i isključivanje AF.
AF, TA-ON
uključivanje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključivanje AF i TA.
Memorisanje RDS stanica sa
funkcijama AF i TA
RDS stanice možete da memorišete tako da
istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako
koristite funkciju BTM, samo RDS stanice se
memorišu sa istim AF/TA podešenjima.
Prilikom ručnog podešavanja možete da
memorišete RDS stanice i one koje to nisu sa
funkcijama AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Ako stanica emituje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite
dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite
–/+.
Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi
izabranu vrstu programa.
Vrste programa
TA (saobraćajne vesti)/TP (saobraćajni program)
Pruža trenutne informacije o saobraćaju u vidu
obaveštenja ili programa. U slučaju prijema
bilo kakve saobraćajne vesti/programa,
trenutno izabrani izvor se prekida.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih
saobraćajnih obaveštenja i prekida trenutno
izabrani izvor.
Napomena
Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim
zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno izabranu vrstu programa.
Takođe traži izabranu vrstu programa.
Slušanje lokalnog programa — REG
Za promenu prikazanih parametara C pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti kao što su:
AF (alternativne frekvencije)
Izbor i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno da slušate
isti program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe da ručno podešavate iste stanice.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Zavisno od zemlje ili područja, neke RDS funkcije
neće biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili stanica ne emituje RDS podatke.
Podesite "CT-ON" u meniju
(strana 11).
Napomene
● Funkcija CT možda neće moći da radi, čak ni
prilikom prijema RDS stanice.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena može da postoji razlika.
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (razno), POP M (popularna
muzika), ROCK M (rok muzika), EASY M
(lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična
muzika), CLASSICS (klasična muzika),
OTHER M (druge vrste muzike), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (finansije),
CHILDREN (dečji programi), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (verski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (džez
muzika), COUNTRY (kantri muzika), NATION
M (narodna muzika), OLDIES (evergrin),
FOLK M (folklorna muzika), DOCUMENT
(dokumentarni program)
*1 "TA" trepće tokom saobraćajnih obaveštenja.
"TP" svetli prilikom prijema stanice sa saobraćajnim
programom.
*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake
frekvencije prikazuje se "*".
1
Podešavanje jačine zvuka
saobraćajnih obaveštenja
Možete da podesite nivo jačine zvuka
saobraćajnih obaveštenja tako da ih ne
propustite.
1 Podesite regulator jačine zvuka.
dok se ne pojavi
2 Pritisnite i zadržite
"TA".
Kada je uključena funkcija AF: fabrička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, zato ne može da se pređe na
drugu lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 12).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sledećoj stranici
9
10
Ostale funkcije
Promena zvučnih parametara
Podešavanje zvučnih parametara
— BAL/FAD/SUB
Omogućeno je podešavanje jačine zvuka levih i
desnih zvučnika, prednjih i zadnjih zvučnika i
jačinu i sabvufera.
1 Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Podešenje se menja na sledeći način:
LOW*1
MID*1
HI*1
FAD (prednjiBAL (levi-desni zvučnici)
zadnji zvučnici)
SUB (jačina zvuka
AUX*3
sabvufera)*2
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 11).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana
11) prikazan je "ATT" sa najnižim podešenjem
i može da se podesi u najviše 20 koraka.
*3 Kad je aktivan AUX izvor (strana 12).
2
Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje izabranog parametra.
Posle tri sekunde podešavanje je završeno, a
na displej se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite izabranu opciju pritiskom na
,
,
ili
.
Posle 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na displej se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savet
Drugi parametri ekvilajzera takođe su podesivi.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite izabranu opciju pritiskom na
,
,
ili
.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi željena opcija.
Okrenite regulator jačine zvuka za
izbor podešenja (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Podešavanje je dovršeno i na displej se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati zavisno od izvora i
podešenja.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite izabranu opciju pritiskom na
ili
.
Možete da podesite sledeće parametre
(pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije
informacije):" " označava fabričko podešenje.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" ( ) ili "REGOFF" (strana 9).
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za izbor prekidne frekvencije sabvufera: "LPF
OFF" ( ), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
*1 Kada je uređaj isključen.
*2 Prilikom FM prijema.
*3 Kada je audio izlaz podešen na "SUB".
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo minipriključnica) ovog
uređaja možete da povežete dodatni portabl
audio uređaj, da ga izaberete kao izvor i slušate
putem auto zvučnika. Razlika u jačini zvuka
između auto radija i dodatnog uređaja je
podesiva. Sledite postupak opisan u nastavku:
Povezivanje portabl audio uređaja
Podešavanje krive ekvilajzera - EQ3
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (strana 5)
Podešenje "CUSTOM" u okviru EQ3 omogućava
memorisanje vašeg podešenja ekvilajzera.
1 Izaberite izvor, zatim više puta
pritisnite
za izbor "CUSTOM".
2 Više puta pritisnite taster za izbor dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3 Okrenite regulator jačine zvuka za
podešavanje izabranog parametra.
Nivo zvuka može da se podesi u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
CT (tačno vreme)
Za izbor "CT-ON" ili "CT-OFF" ( ) (strana 9, 10).
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krive.
Za povratak na fabričko podešenje krive
ekvilajzera, pritisnite taster za izbor pre
dovršenja podešavanja.
DEMO*1 (prikaz mogućnosti uređaja)
Za izbor "DEMO-ON" ( ) ili "DEMO-OFF".
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko skrolovanje dugih naziva posle
promene diska/grupe/zapisa/albuma.
− "A.SCRL-ON": za skrolovanje
− "A.SCRL-OFF" ( ): za isključivanje
skrolovanja.
BEEP
Za izbor "BEEP-ON" ( ) ili "BEEP-OFF".
1 Isključite portabl audio uređaj.
2 Smanjite jačinu zvuka auto radija.
3 Povežite portabl audio uređaj sa auto radiom.
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključivanje indikatora AUX izvora "AUXA-ON" ( ) ili "AUX-A-OFF" (strana 12).
SUB/REAR*1
Za promenu audio izlaza.
− "SUB-OUT" ( ): za izlaz preko sabvufera.
− "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.
DIM (osvetljenost displeja)
Za podešavanje osvetljenosti displeja.
− "DIM ON": zatamnjenje displeja.
− "DIM-OFF" ( ): normalna osvetljenost.
Konekcioni kabl*
(nije isporučen)
nastavlja se na sledećoj stranici
* Koristîte isključivo kabl sa ravnim priključkom.
11
12
Podešavanje jačine zvuka
Pre reprodukcije obavezno podesite jačinu
zvuka svakog povezanog audio uređaja.
1 Smanjite jačinu zvuka auto radija.
2 Više puta pritisnite
dok se ne
pojavi "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju povezanog audio
uređaja uz umerenu jačinu zvuka.
4 Podesite uobičajeni nivo jačine zvuka na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite taster za izbor dok se ne
pojavi "AUX" i regulatorom jačine zvuka
podesite jačinu zvuka (od –6 dB do +6 dB).
Dodatne informacije
Mere predostrožnosti
• Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj
radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
• Pre upotrebe obrišite diskove krpom za čišćenje.
Brišite ih ravnim potezima od
sredine prema ivici. Nemojte
da koristite sredstva kao što
su benzin, razređivač,
komercijalna sredstva za
čišćenje ili antistatički sprej
namenjen za čišćenje vinilnih
ploča.
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(zavisno od opreme na kojoj su snimljeni i
njihovog stanja) nije moguća na ovom uređaju.
• U ovom uređaju ne mogu da se reprodukuju
nefinalizovani CD-R/CD-RW diskovi.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Muzički diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Napomene o diskovima
• Uvek držite disk za ivice i nemojte da dodirujete
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u upotrebi.
• Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili zadnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lepite nalepnice ili lepljivu traku na disk, jer
može da dođe do zaustavljanja rotacije i do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
Ovaj uređaj može da reprodukuje diskove koji
odgovaraju CD standardu. U poslednje vreme
pojedine firme proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova možda neće moći da
se reprodukuju u ovom uređaju jer ne odgovaraju
CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Treba da znate da se audio podaci možda
neće reprodukovati na ovom uređaju jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA fajlovima
• Nemojte da koristite diskove s nalepnicama ili
etiketama.
Zbog upotrebe takvih diskova može da dođe
do sledećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlepljene nalepnice koja može da se zaglavi u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio
podataka (na primer, preskakanje zvuka ili
nemogućnost reprodukcije) usled skupljanja
nalepnice izložene toploti i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnog oblika (oblik srca,
kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju na
ovom uređaju jer bi moglo da dođe do kvara. Ne
koristite takve diskove.
• Ne mogu da se reprodukuju CD-ovi prečnika 8 cm.
Redosled reprodukcije MP3/WMA
zapisa
MP3/WMA
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na staklu
u uređaju i na displeju može da se nakupi vlaga i
tada uređaj neće moći pravilno da radi. U tom
slučaju izvadite disk i sačekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prospete sok
ili druga pića.
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu da sadrže
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i
2.4). WMA oznaka može da sadrži 63 znaka.
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
sažima na približno 1/10 originalne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a
to je još jedan format kompresije audio podataka
koji audio podatke sažima na približno 1/22*
originalne veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzionim
formatima i Multi Session.
• Maksimalni broj:
– foldera (albuma): 150 (uključujući korenski i
prazne foldere).
– MP3/WMA fajlova (zapisa) i foldera na disku:
300 (ako naziv foldera/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može da bude i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu foldera/zapisa je
32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
ATRAC CD je snimljeni audio disk sa podacima
komprimovan na ATRAC3 ili ATRAC3plus
format pomoću ovlašćenog softvera, na primer
SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage Simple
Burner.
• Maksimalan broj:
– foldera (grupa): 255
– fajlova (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu foldera/fajla i
tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte uputstvo za
upotrebu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autorizovanog softvera,
na primer SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1.
Napomene
● Prilikom dodeljivanja naziva ne zaboravite da
dodate ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tokom reprodukcije MP3 fajla VBR (promenjive
brzine bita) ili ubrzane reprodukcije unapred ili
unazad, proteklo vreme reprodukcije možda se
neće ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reprodukuje samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reprodukuje se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reprodukuje se ATRAC
CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
Napomene o MP3 fajlovima
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
sa plejerom i posle čitanja uputstva, posavetujte se
sa prodavcem Sony opreme.
Održavanje
Zamena litijumske baterije
daljinskog upravljača
U normalnim uslovima baterija traje oko godinu
dana. (Trajanje može da bude i kraće, zavisno od
uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača se smanjuje. Zamenite bateriju novom
CR2025 litijumskom baterijom. Korišćenje druge
baterije može da dovede do požara ili do
eksplozije.
"+" strana gore
● Pre upotrebe diska u uređaju obavezno ga finalizujte.
● Ako reprodukujete MP3 disk velike brzine bita, na
primer 320 kbps, zvuk može da bude isprekidan.
Napomene o WMA fajlovima
● Fajlovi snimljeni uz "lossless" kompresiju ne mogu
da se reprodukuju.
● Fajlovi zaštićeni autorskim pravima ne mogu se
reprodukuju.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimovanja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10
originalne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
da komprimuje audio CD podatke na otprilike 1/20
originalne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3
i ATRAC3plus format.
nastavlja se na sledećoj stranici
13
Folder
(album)
MP3/WMA
fajl (zapis)
ATRAC CD
14
Napomene o litijumskoj bateriji
● Držite litijumsku bateriju izvan dohvata dece. Ako
dođe do gutanja baterije, odmah potražite pomoć
lekara.
● Obrišite bateriju suvom krpom sa biste postigli
dobar kontakt.
● Proverite polaritet baterije pre stavljanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
da dođe do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može da eksplodira usled
nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte da punite, rastavljate ni da
je bacate u vatru.
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite
Promena osigurača
Prilikom promene osigurača
koristîte osigurače iste jačine.
Ako osigurač pregori, proverite
priključak napajanja i zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je reč o kvaru na
uređaju. U tom slučaju obratite
se najbližem distributeru Sony
opreme.
Tehnički podaci
zaštitni okvir.
CD uređaj
Odnos signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednjeg panela nisu čisti. Da ne bi došlo
do toga, skinite prednji panel (strana 5) i očistite
spojeve štapićem od vate natopljenim alkoholom.
Ne primenjujte suviše jak pritisak, jer bi moglo da
dođe do oštećenja priključaka.
FM
2
Izvadite uređaj
1 Istovremeno stavite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Priključak za spoljnu antenu
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Odnos signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonijska distorzija na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Priključak za spoljnu antenu
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2 Povucite ključeve za vađenje da biste
oslobodili uređaj.
Zadnja strana
prednjeg panela
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedansa: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W x 4 (na 4 oma)
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Uopšteno
Izlazi:
Audio izlazni priključci (moguće prebacivanje
sabvufer/pojačalo)
Kontrolni izlaz releja za autom. izvlačenje antene
Kontrolni priključak pojačala
Ulazi:
ATT kontrolna priklljučnica za isključivanje
zvuka prilikom telefonskog poziva
Antenski ulaz
AUX ulaz (stereo minipriključnica)
Tonske komande:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 178 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Vađenje uređaja
1
Dizajn i tehničke karakteristike uređaja podložni su
promenama bez prethodnog obaveštavanja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Radio prijemnik
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Glavni uređaj
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca firmi Fraunhofer IIS i Thomson.
Skinite zaštitni okvir.
1 Odvojite prednji panel (strana 5).
2 Okačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Okrenite ključ
kao na slici.
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
15
16
● Halogeni usporivači vatre nisu korišćeni u
određenim štampanim programskim pločama.
● Halogeni usporivači vatre nisu korišćeni u
kućištima.
● Jastučići za pakovanje nisu izrađeni od polistirenske
pene.
● Za otisak na kartonu korišćena je boja na bazi
biljnog ulja bez štetnih organskih svojstava.
U slučaju problema
Sledeća tabela će Vam pomoći u rešavanju
problema koji mogu da se pojave u radu s
plejerom. Pre pregleda donje tabele, proverite
priključke uređaja i postupke korišćenja.
Uopšteno
Nema napajanja uređaja.
• Proverite spojeve. Ako je sve u redu, proverite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja, ne
možete njime da upravljate daljinskim upravljačem.
Prvo uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Jačina zvuka je suviše niska.
• Uključena ja funkcija ATT funkcija prigušenja
zvuka (str. 7) ili Telephone ATT funkcija (kad je na
ATT priključnicu povezan kabl telefona).
• Komanda fader ("FAD") nije podešena za
dvozvučnički sistem.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 11).
• Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste taster RESET.
Ponovo memorišite podešenja.
• Kabl za napajanje ili akumulator su odvojeni.
• Kabl za napajanje nije ispravno povezan.
Memorisane stanice i prikaz tačnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka prilikom okretanja ključa u kontakt-bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
povezani.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.
• Podesili ste "DIM-ON" (strana 11).
• Oznake na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite taster
.
Ponovo pritisnite i zadržite pritisnut taster
dok se prikaz ponovo ne uključi.
• Priključci su zaprljani (strana 15).
Reprodukcija CD-a
Ne možete da stavite disk.
• Već je stavljen drugi CD.
• CD je nasilno stavljen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne počinje.
• Oštećen ili zaprljan CD.
• Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji
nije audio (strana 13).
Ne mogu da se reprodukuju MP3/WMA fajlovi.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (strana 13).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba više vremena nego za ostale diskove.
Sledećim diskovima treba više vremena za početak
reprodukcije:
− diskovi komplikovane strukture.
− diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi kojima možete da dodate podatke.
Ne mogu da se reprodukuju ATRAC CD-ovi.
• Disk nije snimljen ovlašćenim softverom, na primer
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
• Zapisi koji nisu sadržani u folderu ne mogu da se
reprodukuju.
Prikazani podaci se ne skroluju na displeju.
• Kod diskova s mnogo znakova može da dođe do
tog problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
Pritisnite
na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (strana 12).
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili plejer.
Plejer ugradite pod uglom manjim od 45º u
stabilan deo automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tasteri.
Disk se ne izbacuje.
• Pritisnite taster RESET (strana 4).
Prijem radio stanica
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
• Povežite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na zadnjem/bočnom staklu).
• Proverite vezu antene.
• Antena se ne izvlači.
Proverite spoj na kablu za komandu antene.
• Proverite frekvenciju.
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
• Memorišite tačnu frekvenciju.
• Signal sa odašiljača je suviše slab.
NO AF
Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
Pritisnite
–/+ dok trepće naziv stanice.
Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
Nije moguće automatsko podešavanje.
• Nije ispravno podešena funkcija pretraživanja
lokalnih stanica.
Pretraživanje se suviše često zaustavlja:
Pritisnite
dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
Podešavanje se ne zaustavlja na stanici:
Više puta pritisnite
dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
• Emitovani signal je suviše slab.
Izvršite ručno podešavanje.
NO ID3
MP3 fajl ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA fajl ne sadrži
tekstualne podatke.
NO MUSIC
Disk nema muzičkih fajlova.
Stavite muzički disk u uređaj.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv zapisa/albuma/grupe/diska.
Tokom FM prijema trepće indikator "ST".
• Podesite tačnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je suviše slab.
Pritisnite
za uključivanje mono prijema
stanica "MONO-ON".
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe
dostupnu TP stanicu.
OFFSET
Možda je posredi interni kvar.
Proverite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlašćenom Sony servisu.
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
Pritisnite
dok se ne pojavi "MONOOFF".
READ
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
Sačekajte dok se završi postupak učitavanja i
reprodukcija će početi automatski. Zavisno od
strukture diska, možda će biti potrebno više od
minuta.
RDS
Posle nekoliko sekundi slušanja počinje
pretraživanje.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
Isključite funkciju TA (strana 9).
RESET
Plejerom ne može da se upravlja zbog nekih
problema.
Pritisnite taster RESET (strana 4).
Nema saobraćajnih informacija.
• Uključite funkciju TA (strana 9).
• Stanica ne emituje saobraćajne informacije iako je TP.
Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna stanica nije RDS stanica.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Stanica ne emituje signal vrste programa.
"
" ili "
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do
početka ili do kraja i ne može dalje da se pretražuje.
"
"
Oznaka ne može da se prikaže kod ovog uređaja.
Ako vam ovi postupci ne pomognu da otklonite
problem, obratite se ovlašćenom Sony servisu. Ako
auto radio odnosite na popravku zbog CD plejera,
molimo vas da ponesete i disk koji ste koristili
kada ste uočili problem.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
• Disk je zaprljan ili ubačen naopako.
Očistite ga ili stavite pravilno.
• Disk je prazan.
• Disk ne može da se reprodukuje zbog nekog
problema.
Ubacite drugi disk.
FAILURE
Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.
Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje.
L.SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog podešavanja.
nastavlja se na sledećoj stranici
ã
17
18
Ovlašćeni servisi:
Niš
Beograd
MD servis centar
7. jula 10
tel. (018) 40 359
BG ELEKTRONIK
Bulevar kralja Aleksandra 34
tel. (011) 3240030
Novi Sad
BELI ELEKTRONIK
Vojislava Ilića 42
tel. (011) 413 888
JEC
Slobodana Jovanovića 28
tel. (021) 401 134
ETC
Pere Velimirovića 8
tel. (011) 591 243
Podgorica
INPUT
Milentija Popovića 18
tel. (011) 132 877
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
tel. (081) 620 980
Zrenjanin
GP Elektronik
Save Tekelije 23 A
tel. (023) 526 115
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 10b/II/V
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF

advertising