Sony | DSX-A510BD | Sony DSX-A510BD Bluetooth® multimedijalni risiver sa DAB radiom Uputstva za rukovanje

4-697-419-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Digital Media
Player
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO) pogledajte
str. 20.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 32.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 20.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 32.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije (DEMO),
pogledajte stranicu 20.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 32.
DSX-A510BD
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite na
upravljačku ploču automobila jer se stražnja
strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Povezivanje/
postavljanje” (str. 32).
Proizvedeno u Tajlandu
Radni napon i ostale informacije navedene su na
nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je oprema namijenjena upotrebi s odobrenom
verzijom odnosno odobrenim verzijama softvera
navedenim u Izjavi o sukladnosti za EU.
Softver opreme provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verzija softvera može se provjeriti u stavci
postavljanja ugrađenog softvera na izborniku
općenitog postavljanja.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation
ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
2HR
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Da biste
osigurali pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim baterijama
potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
Upozorenje ako kontaktna brava vašeg
automobila nema položaj za dodatnu
opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 20).
Jedinica će se automatski potpuno isključiti u
postavljeno vrijeme nakon što se isključi jedinica
i prikaže sat (tj. pritisnite i držite SRC 1 sekundu),
čime se sprječava pražnjenje baterije. Ako
funkcija AUTO OFF nije namještena, prilikom
svakog isključenja kontakta pritisnite i držite
gumb OFF sve dok se ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u
takvim slučajevima.
Važna napomena
Oprez
TVRTKA SONY NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA ILI DRUGA OŠTEĆENJA
KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA
GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA
PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME
KORIŠTENJA POVEZANA ILI NASTALA KAO
POSLJEDICA KORIŠTENJA PROIZVODA, NJEGOVOG
HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Poštovani kupci, ovaj proizvod sadrži radijski
odašiljač.
Sukladno UNECE Regulativi br. 10, proizvođači
vozila mogu propisati posebne uvjete za
ugradnju radijskih odašiljača u vozila.
Prije ugradnje proizvoda provjerite korisnički
priručnik vozila ili se obratite proizvođaču ili
distributeru vozila.
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu
ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Budući da to može uzrokovati nesreću, ovaj i sve
ostale BLUETOOTH uređaje isključite na sljedećim
mjestima:
 na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi,
u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili na
benzinskim postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog alarma.
 Ova jedinica podržava sigurnosne funkcije
usklađene s BLUETOOTH standardom kako bi
se omogućilo sigurno povezivanje pri upotrebi
BLUETOOTH bežične tehnologije, ali razina
sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni
prilikom komunikacije putem bežične tehnologije
BLUETOOTH.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH handsfree sustav za automobile i
elektronički uređaj koji je s njime povezan pri radu
koriste radijske signale, mobilne i fiksne telefonske
mreže te korisnički programirane funkcije, što ne
jamči uspostavljanje veze u svim uvjetima.
Stoga se za nužnu komunikaciju (primjerice hitne
medicinske slučajeve) ne oslanjajte isključivo na
elektroničke uređaje.
3HR
Settings
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetiranje jedinice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provjeravanje napona baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja . . . 10
Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . . . . . . . .
Rad osnovnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje postavki BLUETOOTH
(BLUETOOTH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje aplikacije Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
21
22
22
23
Dodatne informacije
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primanje DAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upotreba FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
12
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Playback
Povezivanje/postavljanje
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . 14
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . . . . . . 15
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaliranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree pozivi (samo putem
funkcije BLUETOOTH)
Odgovaranje na poziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upućivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Radnje dostupne tijekom poziva . . . . . . . . . . . . . . 17
Korisne funkcije
Sony | Music Center za pametni telefon
iPhone/Android. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upotreba glasovnog prepoznavanja (samo za
Android pametne telefone) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Upotreba funkcije Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . 19
4HR
23
23
24
24
26
30
32
32
33
35
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promjena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite da biste
promijenili izvor (istek vremena za 2 sekunde).
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
VOICE (str. 17, 19)
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde za
uključivanje glasovnog biranja, prepoznavanje
glasa (samo Android™ pametni telefoni) ili
funkcije Siri (samo iPhone).
Oznaka N
Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu, dodirnite
upravljački kotačić Android pametnim
telefonom.
 Prozor zaslona

/
(SEEK –/+)
Tijekom prijema DAB:
Odaberite uslugu. Pritisnite i držite za traženje
sklopa.
Tijekom prijema FM /MW/LW:
Automatsko traženje radijskih stanica.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
 PTY (vrsta programa) /
(pretraživanje)
(str. 11, 15)
Tijekom prijema DAB:
Ulazak u način pretraživanja. Dvaput pritisnite
kako biste odabrali PTY.
Tijekom prijema FM:
Odabir PTY pod RDS.
Tijekom reprodukcije:
Ulazak u način pretraživanja.
5HR
(Nije dostupno ako je odabran [BT AUDIO]
ili ako je priključen USB uređaj u načinu za
Android ili iPod.)
 CALL
Otvorite izbornik za pozivanje. Odgovaranje
na poziv/prekidanje poziva.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde za
promjenu BLUETOOTH signala.

(povratak)
Povratak na prethodni zaslon.
MODE (str. 10, 11, 12, 17)
 Prijemnik daljinskog upravljača
 Gumbi s brojevima (od 1 do 6)
Primanje pohranjenih DAB usluga ili radijskih
stanica. Pritisnite i držite za pohranjivanje
DAB usluga i radijskih stanica.
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste spriječili
krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve dok
se jedinica ne isključi, a zatim pritisnite
gumb za oslobađanje prednje ploče
 i povucite ploču prema sebi kako
biste je skinuli.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i držite za neprekidno preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
(nasumična reprodukcija)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
Alarm upozorenja
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF
položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno
pojačalo.
MIC (str. 17)
 (reprodukcija/pauza)
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju jačine
zvuka. Pritisnite za promjenu postavke EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
Serijski brojevi
Provjerite jesu li serijski brojevi koji se nalaze na
donjoj strani jedinice jednaki onima koji se nalaze
na prednjoj strani. U suprotnom ne možete upariti
BLUETOOTH i ne možete uspostaviti vezu te je
prekinuti funkcijom NFC.
 Ulazni priključak AU
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za promjenu stavki prikaza.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz prikazane
stavke.
 USB ulaz
 Mikrofon (ulazna ploča)
Da bi handsfree funkcija ispravno radila,
ne prekrivajte mikrofon vrpcom i sl.
6HR
Postavljanje prednje ploče
Resetiranje jedinice
Priprema BLUETOOTH uređaja
Prije prve upotrebe jedinice ili nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene priključaka,
morate resetirati jedinicu.
Ovisno o tome je li vaš pametni telefon, mobilni telefon
ili audio uređaj (u nastavku „BLUETOOTH uređaj” ako
nije drugačije navedeno) kompatibilan s BLUETOOTH
funkcijom, možete uživati u glazbi ili handsfree
pozivima. Pojedinosti o povezivanju potražite u
uputama za upotrebu priloženim uz uređaj.
Prije povezivanja uređaja smanjite jačinu zvuka
na ovoj jedinici jer u protivnom zvuk može biti
vrlo glasan.
1
Pritisnite DSPL i
(natrag)/MODE
dulje od 2 sekunde.
Note
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata
i neki pohranjeni sadržaji.
Postavljanje sata
Spajanje veze pametnim telefonom
upotrebom veze jednim dodirom (NFC)
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
Ako pametnim telefonom koji podržava funkciju
NFC* dodirnete upravljački kotačić jedinice, jedinica
će se automatski upariti i povezati s kompatibilnim
pametnim telefonom.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK-ADJ], a zatim ga pritisnite.
* NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i
IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se
komunikacija može jednostavno uspostaviti
dodirivanjem odgovarajućeg simbola ili mjesta na
uređajima kompatibilnima s tehnologijom NFC.
Prikaz sata treperi.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
4
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.
Postupak za prikaz sata
Za pametne telefone s instaliranim sustavom
Android OS 4.0 ili starijim, potrebno je preuzeti
aplikaciju „NFC Easy Connect” u trgovini Google
Play™. Aplikacija možda neće biti dostupna
za preuzimanje u svim državama/regijama.
1
Pritisnite DSPL.
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz pametni telefon.
Provjeravanje napona baterije
Možete provjeriti trenutačni napon baterije.
(Nije dostupno ako je izvor isključen, a sat prikazan.)
1
2
Dodirnite dio s oznakom N-Mark na
jedinici dijelom s oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Više puta zaredom pritisnite DSPL dok
se ne pojavi prikaz napona baterije.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
7HR
Za isključivanje veze upotrebom funkcije NFC
Ponovno dodirnite dio s oznakom N-Mark na jedinici
dijelom s oznakom N-Mark na pametnom telefonu.
Napomene
 Prilikom povezivanja pažljivo rukujte pametnim
telefonom kako ga ne biste ogrebali.
 Povezivanje putem funkcije veze jednim dodirom
nije moguće kada je adapter već povezan s nekim
uređajem koji podržava NFC. U tom slučaju prekinite
vezu s drugim uređajem i ponovno uspostavite vezu
s pametnim telefonom.
5
Izvršite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju kako biste pronašli ovu jedinicu.
6
Odaberite [DSX-XXXX] (naziv vašeg
modela) prikazan na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se naziv vašeg modela ne prikaže, ponovite
postupak od 2. koraka.
Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH
uređajem
Kada BLUETOOTH uređaj povezujete prvi put,
potrebna je obostrana registracija (koja se naziva
„uparivanje”). Uparivanje omogućuje da se jedinica
i drugi uređaji prepoznaju. Ova se jedinica može
povezati s dva BLUETOOTH uređaja (s dva mobilna
telefona ili s pametnim telefonom i audio
uređajem).
7
Ako je potrebno unijeti lozinku* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Lozinka se može pojaviti pod nazivom „pristupni
kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili „Lozinka” itd., ovisno
o uređaju.
Unos lozinke
[0000]
1
2
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra (3 stope)
od jedinice.
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET PAIRING], a zatim ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEVICE 1]* ili [SET DEVICE 2]*,
a zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u stanju pripravnosti
za uparivanje.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će se promijeniti
na naziv uparenog uređaja nakon dovršetka
uparivanja.
8HR
Kada se uparivanje završi,
8
neprekidno svijetli.
Odaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju kako biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
ili
svijetli kada se uspostavi veza.
Note
Prilikom povezivanja s BLUETOOTH uređajem, drugi
uređaj ne može prepoznati tu jedinicu. Unesite način
uparivanja i potražite jedinicu s drugog uređaja kako
biste omogućili prepoznavanje.
Postupak za pokretanje reprodukcije
Pojedinosti potražite u poglavlju „Reprodukcija s
BLUETOOTH uređaja” (str. 14).
Prekidanje veze s uparenim uređajem
Obavite korake od 2 do 4 kako biste prekinuli vezu
nakon uparivanja ove jedinice i BLUETOOTH uređaja.
Povezivanje s uparenim BLUETOOTH
uređajem
Kako biste upotrebljavali upareni uređaj, morate
ga povezati s jedinicom. Neki se upareni uređaji
povezuju automatski.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BT SIGNL], a zatim ga pritisnite.
Provjerite svijetli li
Povezivanje s uređajem iPhone/iPod
(BLUETOOTH automatsko uparivanje)
Kada je uređaj iPhone/iPod s instaliranim sustavom
iOS5 ili novijim priključen u USB ulaz, jedinica
se automatski uparuje i povezuje s uređajem
iPhone/iPod.
Da biste uključili BLUETOOTH automatsko uparivanje,
provjerite je li značajka [SET AUTOPAIR] in
[BLUETOOTH] postavljena na [ON] (str. 23).
1
Uključite BLUETOOTH funkciju na uređaju
iPhone/iPod.
2
Spojite iPhone/iPod na USB ulaz.
.
3
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
4
Uključite BLUETOOTH uređaj da biste
ga povezali s jedinicom.
ili
Savjet
Kod uključenog BLUETOOTH signala: kad je kontakt
u uključenom položaju, ova se jedinica automatski
ponovno povezuje s posljednjim povezanim mobilnim
telefonom.
svijetli.
Ikone na zaslonu:
Svijetli kada je dostupno telefoniranje u
handsfree načinu rada omogućavanjem
HFP-a (Handsfree Profile)
Svijetli kada je moguća reprodukcija s
audio uređaja uključivanjem profila A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
Postupak za povezivanje na posljednji
povezani uređaj s jedinice
Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju.
Za povezivanje s audiouređajem pritisnite SRC da biste
odabrali [BT AUDIO] i pritisnite  (reprodukcija/
pauziranje).
Za povezivanje s mobilnim telefonom pritisnite CALL.
Note
Prilikom emitiranja zvuka putem BLUETOOTH funkcije,
povezivanje s mobilnim telefonom s jedinice nije
moguće. Umjesto toga s jedinicom se povežite
s mobilnog telefona.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Napomene
 BLUETOOTH automatsko uparivanje nije moguće ako
je jedinica već povezana s još jednim BLUETOOTH
uređajem. U tom slučaju prekinite vezu s drugim
uređajem i ponovno povežite iPhone/iPod.
 Ako uspostavljanje veze putem BLUETOOTH
automatskog uparivanja nije moguće, pogledajte
„Priprema BLUETOOTH uređaja” (str. 7).
Povezivanje USB uređaja
1
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone
upotrijebite USB spojni kabel za iPod
(nije priložen).
9HR
Slušanje radija
Slušanje radija
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj u ulazni
priključak AUX (stereo mini utikač) na
jedinici spojnim kabelom (nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite
[TUNER].
Kada se pojas DAB po prvi puta odabere nakon
zamjene akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, automatski započinje inicijalno
traženje. Pustite da inicijalno traženje završi.
(Inicijalno traženje, ako se prekine, ponovno će
započeti prilikom sljedećeg odabira pojasa DAB).
Ako niti jedna radijska stanica DAB nije pohranjena
prilikom inicijalnog traženja, provedite novo
automatsko traženje (str. 11).
Savjet
Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka)
ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 21).
Primanje DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sustav
prijenosa na zemaljske mreže. DAB stanice
povezuju radijske programe („usluge”) u jedan
sklop i svaka se usluga sastoji od jednog ili više
sastavnih dijelova. Ponekad se ista usluga može
primati na različitim frekvencijama.
Ručno traženje usluge
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite
uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe na
jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 22).
10HR
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali
[DB1], [DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) da biste
pretraživali unutar programskog paketa
za uslugu; pritisnite i držite /
(SEEK –/+) da biste tražili različite
programske pakete.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal
usluge/sklopa. Tražite sve do prijema signala
željene usluge.
Ručno pohranjivanje usluge
1
Nakon prijema usluge koju želite pohraniti,
pritisnite i držite brojčani gumb (1 do 6) sve
dok se ne pojavi [MEM].
Prijem pohranjenih usluga
1
Slušanje istog ili sličnog programa čak i
prilikom slabog prijema
Postavite [SET SOFTLINK] na [ON] (str. 21).
[FM-LINK] svijetli tijekom prijema odgovarajućeg
FM programa.
„Hard Link” (tvrda veza) prati isti program, a „Soft
Link” (meka veza) sličan program.
SOFT
LINK
Nakon odabira željenog frekvencijskog
pojasa pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
Traženje usluge po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Možete prikazati popis usluga za lakše traženje.
1
Tijekom prijema DAB pritisnite
(pretraživanje).
Jedinica ulazi u način rada Quick-BrowZer i
pojavljuje se popis usluga.
2
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali željenu uslugu i zatim je pritisnite.
Pritisnite
(natrag).
OFF

ON

FM
Meka
lokaciji
Tvrda
lokaciji
Meka
lokaciji




Automatsko ažuriranje popisa usluga
(automatsko pretraživanje)
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali
[DB1], [DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AUTOSCAN] pa ga zatim pritisnite.
Prijem započinje.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
DAB
Tvrda
lokaciji
Jedinica ažurira popis usluga ulazi u načinu rada
Quick-BrowZer.
Postavljanje DAB najava
Ako omogućite DAB najave, one mogu prekinuti
trenutačno odabrani izvor.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali [SET ANNOUNCE] pa ga zatim
pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali [SET ANNC-ON] ili [SET ANNCOFF] pa ga zatim pritisnite.
Note
Tijekom DAB najava, jačina zvuka prilagođava se razini
koja je postavljena za obavijesti o stanju u prometu
značajke RDS (str. 12).
11HR
Upotreba FM/MW/LW
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Automatska pohrana (BTM)
Postavljanje alternativnih frekvencija
(AF) i obavijesti o stanju u prometu (TA)
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM], a zatim ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić na stavku
[SET AF/ TA] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Jedinica memorira stanice redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pokrenite traženje postaja.
Postupak za ručno namještanje postaje
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) kako biste
pronašli približnu frekvenciju, a zatim više puta
uzastopno pritisnite / (SEEK–/+) kako
biste precizno namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Traženje se prekida kada jedinica prim
i signal stanice.
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala stanice koju želite
memorirati pritisnite i držite brojčani gumb
(1 do 6) sve dok se ne prikaže [MEM].
Prijem signala s memoriranih stanica
1
Odaberite frekvencijski pojas i pritisnite
brojčani gumb (1 do 6).
12HR
Postupak za memoriranje RDS stanica
s postavkama AF i TA
RDS stanice možete memorirati zajedno s
postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon toga
memorirajte stanicu pomoću značajke BTM ili
ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete
memorirati i radijske stanice koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti
automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom
emitiranja obavijesti o stanju u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za naredne
obavijesti o stanju u prometu, neovisno o
uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL, nećete
biti prebačeni na drugu regionalnu stanicu s jačim
signalom. Ako napustite područje prijema
regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF] u
izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 21).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i
nekim drugim područjima.
Funkcija lokalne poveznice (samo za UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne
stanice na području, čak i kada ona nije
memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6)
na kojem je memorirana lokalna stanica. Ponovno
pritisnite brojčani gumb lokalne stanice unutar
narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve
do prijema signala lokalne postaje.
Vrste programa
NONE (Nema programa), NEWS (Vijesti), AFFAIRS
(Trenutačna zbivanja), INFO (Informacije), SPORT
(Sport), EDUCATE (Obrazovanje), DRAMA (Drama),
CULTURE (Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED
(Razno), POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock
glazba), EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Lagana
klasika), CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M
(Ostala glazba), WEATHER (Vremenska prognoza),
FINANCE (Financije), CHILDREN (Dječji program),
SOCIAL A (Društvena zbivanja), RELIGION (Religija),
PHONE IN (Emisije s otvorenim linijama), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Odmor), JAZZ (Jazz glazba),
COUNTRY (Country glazba), NATION M (Nacionalna
glazba), OLDIES (Stari hitovi), FOLK M (Folk glazba),
DOCUMENT (Dokumentarno)
Postavljanje vremena sata (CT)
Odabir vrste programa (PTY)
Upotrijebite PTY za prikaz ili potražite željeni tip
programa.
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
1
Postavite [SET CT] u [GENERAL] na
[SET CT-ON] (str. 21).
Tijekom prijema DAB
1
2
Dvaput pritisnite PTY.
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica navodi sve usluge u odabranoj vrsti
programa.
3
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena usluga, a zatim je pritisnite.
Prijem započinje.
Tijekom prijema FM
1
2
Pritisnite PTY.
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti stanicu koja emitira
odabranu vrstu programa.
13HR
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 9).
Pokreće se reprodukcija.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali
[USB] (na zaslonu će se pojaviti [IPD] kada se
prepozna iPod).
Playback
Reprodukcija s USB uređaja
U ovim se uputama za rad „iPod” upotrebljava
kao općenita referenca na funkcije uređaja iPod i
iPhone, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na ilustracijama.
2
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite
u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 24) ili na webmjestu podrške navedenom na posljednjoj stranici.
Postupak za uklanjanje uređaja
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase masovne
pohrane) i MTP (Media Transfer Protocol) usklađeni
s USB standardom. Ovisno o USB uređaju, na
jedinici se može odabrati način rada za Android
ili način rada MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih medija ili
pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
mogu tražiti postavljanje u načinu rada MTP.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni
s operacijskim sustavom Android
Napomene
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
 Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
OS 4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki pametni
telefoni možda u potpunosti ne podržavaju AOA 2.0
čak i ako je instaliran operacijski sustav Android OS 4.1
ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
 Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke sa zaštitom autorskih prava
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
 kompresijske datoteke bez gubitaka
Prije uspostavljanja veze odaberite način rada USB
(način rada za Android ili način rada MSC/MTP)
ovisno o USB uređaju (str. 21).
14HR
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada spojite iPhone putem USB-a, glasnoća
telefonskog poziva upravlja se uređajem iPhone, ne
jedinicom. Nemojte nehotice povećavati jačinu
zvuka na jedinici tijekom poziva, jer se vrlo glasan
zvuk može iznenada pojaviti kada poziv završi.
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja
Možete reproducirati sadržaje na povezanom
uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s audio
uređajem (str. 7).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 22).
2
Pritisnite SRC da biste odabrali
[BT AUDIO].
3
Pokrenite reprodukciju pomoću
audio uređaja.
4
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Napomene
 Ovisno o audio uređaju, informacije kao što su naslov,
vrijeme/broj pjesme i stanje reprodukcije možda se
neće prikazati na jedinici.
 Čak i ako promijenite izvor na jedinici, reprodukcija s
audio uređaja neće se prekinuti.
 [BT AUDIO] ne prikazuje se na zaslonu dok aplikacija
„Sony | Music Center” radi putem funkcije
BLUETOOTH.
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite
uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe na
jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND]  [SET
BTA VOL] (str. 22).
Traženje i reprodukcija pjesama
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android.
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog načina
reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu
može potrajati neko vrijeme.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste prikazali
željenu kategoriju pretraživanja.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste
se vratili na početak popisa kategorija.
2
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju pretraživanja
i zatim ga pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Pokreće se reprodukcija.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
Pretraživanje preskakanjem stavki
(način preskakanja)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije USB uređaja
(pretraživanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima
od po 10 % od ukupnog broja stavki.
4
Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom
izvoru zvuka.
Pritisnite ENTER da biste se vratili u način
Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
(pretraživanje).
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Pokreće se reprodukcija.
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje)* da biste prikazali
popis kategorija pretraživanja.
15HR
Handsfree pozivi (samo putem funkcije
BLUETOOTH)
Da biste upotrijebili mobilni telefon, povežite ga s
jedinicom. Na jedinicu možete povezati dva
mobilna telefona. Pojedinosti potražite u poglavlju
„Priprema BLUETOOTH uređaja” (str. 7).
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[PHONE BOOK], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali inicijal na popisu inicijala i zatim
ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali naziv na popisu naziva i zatim
ga pritisnite.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali broj na popisu brojeva i
zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Odgovaranje na poziv
1
Pritisnite CALL za odgovaranje na poziv
sa zvukom zvona.
Pozivanje s popisa poziva
1
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Note
Zvuk zvona i glas osobe koja govori emitiraju se samo iz
prednjih zvučnika.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
2
3
Ponovno pritisnite CALL.
Kada je priključen mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile), poziv možete
uputiti iz telefonskog imenika ili s popisa poziva.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, odaberite bilo koji od njih.
Iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[RECENT CALL], a zatim ga pritisnite.
Prikazuje se popis poziva.
Završetak poziva
Upućivanje poziva
Pritisnite CALL.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali ime ili broj telefona na popisu
poziva i zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje unosom broja telefona
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[DIAL NUMBER], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
unijeli broj telefona pa na kraju
odaberite [ ] (razmak) i zatim pritisnite
ENTER*.
Telefonski poziv započinje.
* Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
16HR
Note
Na zaslonu se prikazuje [_] umjesto [#].
Pozivanje upotrebom ponovnog
biranja
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje upotrebom glasovnih oznaka
Možete uputiti poziv izgovaranjem glasovne oznake
pohranjene u povezanom mobilnom telefonu koji
ima funkciju glasovnog biranja.
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[VOICE DIAL], a zatim ga pritisnite.
Umjesto toga možete pritisnuti i držati
VOICE dulje od 2 sekunde.
3
Radnje dostupne tijekom poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrenite upravljački kotačić prilikom odgovaranja
na poziv.
Prilagođavanje jačine zvuka glasa osobe
koja govori
Okrenite upravljački kotačić tijekom poziva.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka za
osobu s druge strane (prilagođavanje jačine
zvuka mikrofona)
Pritisnite MIC.
Prilagodljive razine jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Postupak za smanjenje jeke i šuma
(način poništavanja jeke/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Prilagodljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između handsfree načina
rada i ručnog načina
Tijekom poziva pritisnite MODE za prebacivanje
zvuka telefonskog poziva između jedinice i
mobilnog telefona.
Note
Ovisno o mobilnom telefonu, ova radnja možda neće
biti dostupna.
Izgovorite glasovnu oznaku pohranjenu
na mobilnom telefonu.
Vaš se glas prepoznaje i poziva se kontakt.
Poništavanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
17HR
4
Korisne funkcije
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Započinje povezivanje s pametnim telefonom
iPhone/Android.
Pojedinosti o radnjama na pametnom telefonu
iPhone/Android potražite u pomoći za
aplikaciju.
Sony | Music Center za pametni
telefon iPhone/Android
Potrebno je preuzeti najnoviju verziju aplikacije
„Sony | Music Center” s trgovine App Store za
iPhone ili s trgovine Google Play za pametne
telefone sa sustavom Android.
Ako se prikaže broj uređaja
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga, poštujte lokalne prometne
zakone i propise i nemojte upotrebljavati aplikacijom
tijekom vožnje.
 „Sony | Music Center” jest aplikacija za upravljanje
audio uređajima tvrtke Sony koji su kompatibilni s
aplikacijom „Sony | Music Center” putem pametnih
telefona iPhone/Android.
 O povezanom uređaju ovisi čime možete upravljati
pomoću aplikacije „Sony | Music Center”.
 Pojedinosti o značajkama aplikacije „Sony | Music
Center” potražite na pametnom telefonu iPhone/
Android kako biste ih najbolje iskoristili.
 Više pojedinosti o aplikaciji „Sony | Music Center”
potražite na sljedećom URL-u: http://www.sony.net/
smcqa/
 Posjetite web-mjesto u nastavku i provjerite
kompatibilne modele pametnih telefona iPhone/
Android.
Za iPhone: posjetite App Store
Za pametni telefon sa sustavom Android:
posjetite Google Play
Prekid veze
Uspostavljanje veze s aplikacijom Sony |
Music Center
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s pametnim
telefonom iPhone/Android (str. 7).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 22).
2
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center”.
3
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [SONY APP],
a zatim ga pritisnite.
18HR
Provjerite prikazuje li se broj (npr. 123456), a zatim
odaberite [Yes] na pametnom telefonu iPhone/
Android.
1
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do
postavke [SONY APP], a zatim ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke [CONNECT], a
zatim ga pritisnite.
Odabir izvora ili aplikacije
Na pametnom telefonu iPhone/Android možete
odabrati željeni izvor ili aplikaciju.
Postupak za odabir izvora
Više puta zaredom pritisnite SRC. Umjesto toga
možete pritisnuti SRC, okrenuti upravljački kotačić
da biste odabrali željeni izvor pa zatim pritisnuti
ENTER.
Prikaz popisa izvora
Pritisnite SRC.
Najava SMS poruke glasovnim vodičem
(samo za Android pametne telefone)
SMS poruke automatski se čitaju kroz zvučnike
automobila nakon što ih primite.
Pojedinosti o postavkama potražite u pomoći za
aplikaciju.
Odgovaranje na poruku SMS-a (samo na
Android pametnim telefonima)
Možete odgovoriti na poruku dodirom ikone za
odgovor.
1
Uključite aplikaciju „Sony | Music Center“ i zatim
dodirnite ikonu [Reply] (odgovor).
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
zaslon za unos poruke.
2
3
Unesite odgovor pomoću funkcije prepoznavanja
glasa.
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
popis kandidata za poruku.
Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali
željenu poruku i zatim ga pritisnite.
Poruka je poslana.
Postavljanje postavki za zvuk i prikaz
Možete prilagoditi postavke koje se odnose na zvuk
i prikaz putem pametnog telefona iPhone/Android.
Najprije morate dovršiti BLUETOOTH registraciju i
konfiguracije veze za uređaj iPhone i jedinicu.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Priprema
BLUETOOTH uređaja” (str. 7).
Za odabir uređaja iPhone pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (str. 22).
1
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz uređaj iPhone.
2
Pojedinosti o postavkama potražite u pomoći za
aplikaciju.
1
Pritisnite i držite VOICE za uključivanje
prepoznavanja glasa.
2
Izgovorite željenu glasovnu zapovijed u
mikrofon.
Isključivanje glasovnog prepoznavanja
Pritisnite VOICE.
Napomene
 Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno u
nekim slučajevima.
 Prepoznavanje glasa možda neće ispravno raditi,
ovisno o izvedbi povezanog Android pametnog
telefona.
 Upotrebljavajte funkciju prepoznavanja glasa u manje
bučnim uvjetima, na primjer kada je buka motora
manja.
Upotreba funkcije Siri Eyes Free
Siri Eyes Free omogućuje korištenje uređaja iPhone
u načinu rada slobodne ruke jednostavnim
govorenjem u mikrofon. Za upotrebu ove funkcije
morate povezati uređaj iPhone s jedinicom putem
BLUETOOTH veze. Raspoloživost je ograničena na
uređaje iPhone 4s ili novije. Provjerite je li na uređaju
iPhone instalirana najnovija verzija sustava iOS.
Pritisnite i držite VOICE dulje od
2 sekunde.
Prikazuje se zaslon glasovne naredbe.
3
Upotreba glasovnog
prepoznavanja (samo za
Android pametne telefone)
Uključite funkciju Siri na uređaju iPhone.
Kada na uređaju iPhone začujete zvučni
signal, izgovorite poruku u mikrofon.
S uređaja iPhone ponovno će se čuti zvučni
signal i nakon toga Siri započinje odgovarati.
Isključivanje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
 Ovisno o uvjetima upotrebe iPhone možda neće
prepoznati vaš glas. (Primjerice, ako se nalazite u
automobilu u pokretu.)
 Na mjestima na kojima je prijem signala uređaja
iPhone loš, Siri Eyes Free možda neće ispravno raditi
ili će odaziv funkcije biti usporen.
 Ovisno o uvjetima rada uređaja iPhone, Siri Eyes Free
možda neće ispravno raditi ili će se isključivati.
 Ako reproducirate pjesmu s uređaja iPhone pomoću
BLUETOOTH audio veze, kada reprodukcija pjesme
putem BLUETOOTH funkcije započne, funkcija Siri
Eyes Free automatski se isključuje i jedinica se
prebacuje na BLUETOOTH audio izvor.
 Ako funkciju Siri Eyes Free uključite tijekom
reprodukcije zvuka, jedinica se može prebaciti na
BLUETOOTH audio izvor čak i kada ne odredite koju
pjesmu želite reproducirati.
 Ako je iPhone spojen na USB ulaz, funkcija Siri Eyes
Free možda neće ispravno raditi ili će se isključivati.
 Nemojte uključivati funkciju Siri putem uređaja iPhone
prilikom njegovog povezivanja s jedinicom putem
USB ulaza. Siri Eyes Free možda neće ispravno raditi ili
će se isključivati.
 Dok je uključena funkcija Siri Eyes Free, nema zvuka.
19HR
Općenito postavljanje
(GENERAL)
Settings
Poništavanje DEMO načina rada
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok je izvor
isključen, a sat prikazan, možete poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF], a zatim ga pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način prijema/
reprodukcije.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama
postavljanja:
Općenito postavljanje (GENERAL), Postavljanje
zvuka (SOUND), Postavljanje zaslona (DISPLAY),
Postavljanje postavki BLUETOOTH (BLUETOOTH),
Postavljanje aplikacije Sony | Music Center
(SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i zatim
ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite su i
ovise o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
20HR
(natrag).
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 7)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 6).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
BEEP
Uključuje zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatski se potpuno isključuje nakon
određenog vremena kad je jedinica isključena i
prikazuje se sat (tj. pritisnite i držite SRC
1 sekundu): [ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Bilježi/resetira postavke daljinskog upravljača na
kolu upravljača.
(Dostupno dok je spojen putem kabela za
spajanje (nije isporučen).) (Dostupno samo dok
je izvor isključen, a sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do kvara,
prije upotrebe provjerite i uskladite način ulaza
na povezanom daljinskom upravljaču.
CUSTOM
Način ulaza daljinskog upravljača na kolu
upravljača
PRESET
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača (odabire se automatski kada
se izvrši [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) na
daljinskom upravljaču na kolu upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir funkcije
koju želite dodijeliti daljinskom upravljaču na
kolu upravljača, a zatim ga pritisnite.
 Dok stavka [REGISTER] treperi pritisnite i
držite gumb na daljinskom upravljaču na
kolu upravljača kojem želite dodijeliti
funkciju. Nakon dovršetka registracije
prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija ponovite
korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetira postavke daljinskog upravljača na kolu
upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
Napomene
 Tijekom namještanja postavki jedinicom možete
upravljati samo putem gumba. Iz sigurnosnih
razloga, prije namještanja te postavke parkirajte
automobil.
 Ako dođe do pogreške prilikom registriranja,
sačuvat će se sve prethodno registrirane
informacije. Ponovno pokrenite registraciju od
funkcije na kojoj je došlo do pogreške.
 Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite na
web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
USB MODE
Mijenja način rada za USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran USB izvor).
SOFTLINK
Traži i automatski podešava sličan program čim
signal trenutačnog programa postane preslab za
prijem: [ON], [OFF]. (dostupno samo tijekom
prijema DAB).
ANT-PWR (napajanje antene)
Napaja ulazni terminal DAB antene: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je jedinica isključena ili
tijekom prijema DAB.)
AUTOSCAN (automatsko pretraživanje)
Provodi automatsko pretraživanje kako bi se
ažurirao popis usluga u načinu rada QuickBrowZer. (dostupno samo tijekom prijema DAB).
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog softvera.
Pojedinosti potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog softvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko
minuta. Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt u
položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj.
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti o stanju
u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF) i postavku
obavijesti o stanju u prometu (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo koji izvor.)
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 12)
(Dostupno samo kada je odabran tuner
(FM/MW/LW)).
Postavljanje zvuka (SOUND)
Taj je izbornik za postavljanje dostupan kada je
odabran bilo koji izvor.
EQ10 PRESET
Omogućuje odabir jedne od 10 krivulja
ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može se
u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije. Osim
toga, nije podržana upotreba mikrofona.
ANNOUNCE (najava)
Omogućuje emitiranje najava: [ON], [OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo koji izvor.)
21HR
EQ10 CUSTOM
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Odaberite krivulju ekvilizatora:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Glasnoća se može podesiti u stupnjevima od
1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođava balans zvuka: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Prilagođava relativnu razinu: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera: [NORM],
[REV].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za isključenje
subwoofera: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (visoka frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje prednjeg/
stražnjeg zvučnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (jačina zvuka AUX)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
BLUETOOTH uređaj: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo ako je odabran BT audio ili
aplikacija.)
22HR
Postavljanje zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Mijenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF], [CLK] (sat).
Za postavljanje rada te funkcije tijekom fiksno
određenog razdoblja odaberite [CLK], a zatim
postavite vrijeme početka i završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je uključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je isključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje kada
je funkcija prigušivanja uključena ili isključena.
BRIGHTNESS
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina svjetline
može se prilagoditi: [1] – [10].
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka: [ON],
[OFF].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke: [ON],
[OFF].
(Nije dostupno samo kada je odabran AUX ili
tuner (FM/MW/LW)).
Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (str. 8)
Povezuje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] promijenit će se na
upareni uređaj nakon što se dovrši uparivanje.
AUDIODEV (audio uređaj)
Služi za odabir audio uređaja. [*] pojavljuje se na
uređaju uparenom s uređajem [DEVICE 1] ili
trenutačnim
audiouređajem kompatibilnim s A2DP-om.
RINGTONE
Omogućuje odabir emitiranja zvuka iz ove
jedinice ili povezanog mobilnog telefona:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatski odgovor)
Postavlja ovu jedinicu tako da automatski
odgovara na dolazni poziv: [OFF], [1] (otprilike
3 sekunde), [2] (otprilike 10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski pokreće BLUETOOTH uparivanje
kada je iOS uređaj verzije 5.0 ili novije spojen
putem USB-a: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 9)
Uključuje/isključuje funkciju BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH početno prilagođavanje)
Početno prilagođavanje svih postavki za
BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
informacije o uređaju itd.): [YES], [NO].
Prilikom odlaganja jedinice početno prilagodite
sve postavke.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
Postavljanje aplikacije Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH
Aktivira automatsko pokretanje aplikacije „Sony |
Music Center”: [ON], [OFF].
Ka je odabrano [ON], „Sony | Music Center”
automatski će se spojiti nakon što se uspostavi
BLUETOOTH veza.
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite webmjesto podrške navedeno na posljednjoj stranici i
slijedite upute na mreži.
Napomene
 Za ažuriranje ugrađenog softvera potreban je USB
uređaj (ne isporučuje se). Program za ažuriranje
pohranite u USB uređaj i uređaj priključite na USB
ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
 Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko minuta.
Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt u položaj OFF
ni ne uklanjajte USB uređaj.
Mjere opreza
 Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio na
izravnom sunčevom svjetlu.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio
uređaje u automobilu jer to može uzrokovati kvar
zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
 Antena se automatski izvlači.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu tekućinom.
Redoslijed reprodukcije audio datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
CONNECT
Uspostavite i prekinite funkciju „Sony | Music
Center” (povezivanje).
23HR
O uređaju iPod
Održavanje
 Možete spojiti sljedeće modele uređaja iPod. Prije
upotrebe, uređaje iPod ažurirajte najnovijim
softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacija)


iPod touch
(5. generacija)


iPod nano
(7. generacija)

 Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone” znače
da je elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na
performanse bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem koji
nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
24HR
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice
između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Kako
biste to spriječili, odvojite prednji poklopac (str. 6) i
štapićima od vate očistite priključnice. Ne pritišćite
jako. U suprotnome mogli biste oštetiti priključnice.
Napomene
 Radi sigurnosti postavite položaj ključa u kontaktnoj
bravi na isključeno i izvadite ključ iz kontaktne brave
prije nego krenete čistiti.
 Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili
metalnim uređajem.
Specifikacije
Odjeljak za tuner
DAB/DAB+
Raspon namještanja: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
FM
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Raspon namještanja:
MW: 531 kHz - 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
NFC komunikacija
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih mapa i datoteka:
mape (albumi): 256
broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Kompatibilan protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima: 8 kbit/s –
320 kbit/s (podržava varijabilnu brzinu
prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima: 32 kbit/s –
192 kbit/s (podržava varijabilnu brzinu
prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Specifikacija frekvencijskog pojasa i maksimalne
snage
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na 10 m
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
(Maks. provedeno +1 dBm)
Maksimalni komunikacijski raspon:
Vidljiva udaljenost pribl. 10 m (33 stopa)*1
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja, magnetska
polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Izlazi:
Terminal audio izlaza (REAR, SUB)
Komande antene/pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal DAB antene
Ulazni terminal FM/MW/AW antene
Ulazni priključak AUX (stereo mini utikač)
USB ulaz
Preduvjeti napajanja: akumulator automobila od
12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 inča × 2 inča × 4 3/4 inča) (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 inča × 2 1/8 inča × 4 1/8 inča) (š/v/d)
Težina: pribl. 0,7 kg (1 lb, 9 oz)
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje (1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu
opremu. Dodatne informacije zatražite od
prodavača.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Autorska prava
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation licencirana. Ostali zaštitni znakovi i
zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
25HR
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i
Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama. App Store servisna je oznaka tvrtke
Apple Inc.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika, sa
ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da su
zadovoljeni sljedeći uvjeti:
 Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
 Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
 Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju
ovog softvera bez prethodnog pismenog
dopuštenja.
26HR
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA,
NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI
PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA
UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ
ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S
MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Otklanjanje poteškoća
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete
ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača i
uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite u
odjeljku „Povezivanje/postavljanje” (str. 32).
Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto
podrške navedeno na posljednjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Glasnoća jedinice i/ili povezanog uređaja vrlo je
niska.
 Povećajte glasnoću zvuka jedinice i povezanog
uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate
ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni ili
nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane stanice i ispravno vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom
utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način
demonstracije.
 Ako se 5 minuta ne izvrši ikakva radnja s
postavljenom stavkom [DEMO-ON], pokreće se
način demonstracije.
 Postavite [DEMO-OFF] (str. 20).
Prikaz nestaje/ne prikazuje se u prozoru prikaza.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 22).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritišćite OFF na jedinici dok se prikaz ne
pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 24).
Prikaz/osvjetljenje treperi.
 Napajanje nije dovoljno.
 Provjerite snabdijeva li akumulator automobila
jedinicu dovoljnim napajanjem. (Potrebno
napajanje je
12 V DC.)
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
 Pritisnite DSPL i
(natrag)/MODE dulje od
2 sekunde da biste ponovno pokrenuli jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Zbog vlastite sigurnosti nemojte vraćati jedinicu
na tvorničke postavke tijekom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
 Provjerite vezu automobilske antene.
 Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu upravljačkog kabela antene.
 Ako se DAB signal ne može primati, pojedinosti
potražite u dijelu [NO SERV] (str. 30).
Namještanje memoriranih postaja nije moguće.
 Emitirani signal je preslab.
RDS
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab
signal.
 Isključite TA (str. 12).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 12).
 Radijska stanica ne emitira informacije o stanju u
prometu bez obzira što je TP.
 Namjestite drugu stanicu.
 Onemogućite DAB najave (str. 11).
 Obavijesti o stanju u prometu onemogućene
su dok su omogućene DAB najave.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna stanica nije RDS stanica.
 Nema prijema RDS podataka.
 Stanica ne prikazuje vrstu programa.
Treperi naziv usluge programa.
 Nema alternativne frekvencije za trenutačnu
postaju.
 Pritisnite  (SEEK –/+) dok treperi naziv
usluge programa. Prikazuje se [PI SEEK] i
jedinica započinje s traženjem druge
frekvencije s istim PI (identifikacija programa)
podacima.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavki s USB koncentratora nije
moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko USB
koncentratora.
Potrebno je dulje vrijeme za reprodukciju s USB
uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama
prijenosa u bitovima.
27HR
 Datoteke DRM (Digital Rights Management) u
nekim se slučajevima možda neće reproducirati.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani datotečnim
sustavima koji nisu FAT16 ili FAT32.*
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Pojedinosti potražite u uputama za rad
USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Nije moguće obavljanje zahvata kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki (skočni
način) i pretraživanje zapisa po imenu (QuickBrowZer).
 Ti se zahvati ne mogu obaviti kada je priključen
USB uređaj u načinu rada za Android ili iPod.
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 21).
 Uklonite iPod.
 Način rada USB uređaja nije postavljen na
odgovarajući način.
 Provjerite je li način rada USB uređaja
postavljen u način rada MSC/MTP.
Zvuk se ne može emitirati prilikom reprodukcije u
načinu rada za Android.
 Dok je jedinica u načinu rada za Android, zvuk se
emitira samo iz pametnog telefona Android.
 Provjerite stanje aplikacije za reprodukciju
zvuka na pametnom telefonu s operacijskim
sustavom Android.
 Reprodukcija možda neće biti ispravna ovisno
o pametnom telefonu s operacijskim sustavom
Android.
Funkcija NFC
Povezivanje putem veze jednim dodirom (NFC)
nije moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira na dodirivanje.
 Provjerite je li na pametnom telefonu uključena
funkcija NFC.
 Pomaknite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na jedinici.
 Ako je na pametnom telefonu maska, skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju.
Ako vam nekoliko puta ne uspije povezivanje
putem funkcije veze jednim dodirom s pametnim
telefonom, ručno uspostavite BLUETOOTH vezu.
28HR
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji povezujete ne može prepoznati ovu
jedinicu.
 Prije uparivanja postavite jedinicu u stanje
pripravnosti za uparivanje.
 Prilikom povezivanja s BLUETOOTH uređajem,
drugi uređaj ne može prepoznati tu jedinicu.
 Raskinite trenutačnu vezu i potražite jedinicu s
drugog uređaja.
 Nakon uparivanja uređaja izlazni BLUETOOTH
signal postavite na uključeno (str. 9).
Povezivanje nije moguće.
 Vezom se upravlja s jedne strane (ove jedinice
ili BLUETOOTH uređaja), no ne i s obje.
 Spojite se na ovu jedinicu BLUETOOTH
uređajem ili obrnuto.
Ne prikazuje se naziv otkrivenog uređaja.
 Ovisno o statusu drugog uređaja, prikaz naziva
možda neće biti moguć.
Ne čuje se zvuk zvona.
 Podesite glasnoću tako da okrenete upravljački
kotačić prilikom odgovaranja na poziv.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, zvuk zvona
se možda neće pravilno emitirati.
 Postavite [RINGTONE] na [1] (str. 23).
 Prednji zvučnici nisu povezani s jedinicom.
 Povežite prednje zvučnike s jedinicom. Zvuk
zvona emitira se samo iz prednjih zvučnika.
Ne može se čuti glas osobe koja govori.
 Prednji zvučnici nisu povezani s jedinicom.
 Povežite prednje zvučnike s jedinicom. Glas
osobe koja govori emitira se samo iz prednjih
zvučnika.
Osoba s druge strane kaže da je jačina zvuka
pretiha ili preglasna.
 Prilagodite jačinu zvuka prilagođavanjem jačine
zvuka mikrofona (str. 17).
Tijekom telefonskog razgovora prisutna je jeka ili
šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Postavite način EC/NC na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(str. 17).
 Ako je okolna buka tijekom telefonskog poziva
glasna, pokušajte je smanjiti.
Npr.: ako je otvoren prozor i buka s ceste je
glasna, zatvorite prozor. Ako je klima-uređaj
glasan, smanjite brzinu rada klima-uređaja.
Telefon nije povezan.
 Kada reproducirate zvuk BLUETOOTH, telefon nije
povezan čak i ako pritisnite CALL.
 Povežite se na telefonu.
Loša je kvaliteta zvuka telefona.
 Kvaliteta zvuka telefona ovisi o jačini signala
mobilnog telefona.
 Ako je prijem loš, pomaknite automobil na
mjesto na kojem je signal mobilnog telefona
jači.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja niska je
(visoka).
 Jačina zvuka razlikovat će se ovisno audio
uređaju.
 Prilagodite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ove jedinice.
Zvuk je isprekidan tijekom reprodukcije s
BLUETOOTH audio uređaja.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako se BLUETOOTH audio uređaj nalazi u futroli
koja prekida signal, izvadite ga iz futrole tijekom
upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih uređaja
koji emitiraju radijske valove koristi se u blizini.
 Isključite druge uređaje.
 Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije zaustavlja se privremeno
tijekom uspostavljanja veze između ove jedinice i
mobilnog telefona. To nije kvar.
Nije moguće upravljanje povezanim BLUETOOTH
audio uređajem.
 Provjerite podržava li povezani BLUETOOTH audio
uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Provjerite podržava li uređaj koji povezujete
dotične funkcije.
Nehotično ste odgovorili na poziv.
 Telefon koji povezujete namješten je da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspjelo zbog isteka vremena.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, vremensko
ograničenje za uparivanje može biti kratko.
 Pokušajte dovršiti uparivanje na vrijeme.
Uparivanje nije moguće.
 Jedinicu možda nije moguće upariti s prethodno
uparenim BLUETOOTH uređajem nakon vraćanja
jedinice na tvorničke postavke ako su se
informacije za uparivanje jedinice nalazile na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju izbrišite
informacije o uparivanju jedinice iz BLUETOOTH
uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
Funkcija BLUETOOTH ne radi.
 Isključite jedinicu pritiskanjem gumba OFF dulje
od 2 sekunde, a zatim je ponovno uključite.
Tijekom handsfree poziva zvuk se ne emitira iz
zvučnika automobila.
 Ako se zvuk emitira iz mobilnog telefona,
namjestite mobilni telefon tako da emitira zvuk iz
zvučnika automobila.
Funkcija Siri Eyes Free nije uključena.
 Registrirajte handsfree sustav za iPhone koji
podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Uključite funkciju Siri na uređaju iPhone.
 Poništite BLUETOOTH povezivanje s uređajem
iPhone i jedinicom te ponovno uspostavite vezu.
Rad aplikacije Sony | Music Center
Naziv aplikacije ne odgovara stvarnoj aplikaciji
na „Sony | Music Center”.
 Ponovno pokrenite aplikaciju s aplikacije „Sony |
Music Center”.
Dok aplikacija „Sony | Music Center” radi putem
funkcije BLUETOOTH, zaslon se automatski
prebacuje na [BT AUDIO].
 Pokvarena je aplikacija „Sony | Music Center”
ili funkcija BLUETOOTH.
 Ponovno pokrenite aplikaciju.
29HR
Aplikacija „Sony | Music Center” automatski se
isključuje kad se zaslon prebaci na [IPOD].
 Aplikacija „Sony | Music Center” na uređaju
iPhone/iPod ne podržava reprodukciju s uređaja
iPod.
 Promijenite izvor jedinice na nešto drugo osim
[IPOD], a zatim uspostavite vezu s aplikacijom
„Sony | Music Center” (str. 18).
Veza s aplikacijom „Sony | Music Center”
automatski se isključuje kad se način rada za USB
jedinice promijeni na [ANDROID].
 Pametni telefon sa sustavom Android ne
podržava reprodukciju u načinu rada za Android.
 Postavite način rada za USB jedinice na
[MSC/MTP], a zatim uspostavite vezu s
aplikacijom „Sony | Music Center” (str. 18).
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu podržani.
INVALID
 Odabrana radnja možda nije valjana.
 [USB MODE] ne može se promijeniti tijekom
reprodukcije s uređaja iPod.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite  (SEEK –/+) dok treperi naziv
usluge programa. Uređaj će započeti s traženjem
druge frekvencije s istim PI (identifikacija
programa) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
NO DATA
 Ne postoji DAB usluga za odabranu vrstu
programa.
 Pritisnite
(natrag).
NO INFO (nema informacija)
 Ne postoji informacija s oznakom trenutačne DAB
usluge.
30HR
NO SERV (nema uslugu)
Nije moguć prijem DAB signala.
 Provedite automatsko pretraživanje (str. 11).
 Provjerite vezu DAB antene.
 Provjerite je li [ANT-PWR] postavljeno na [ON]
(str. 21).
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje koje
emitiraju TP informacije.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android Open
Accessory) 2.0 priključen je na jedinicu dok je
[USB MODE] postavljen na [ANDROID].
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 21).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za odabir
drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
READ: Sada se čitaju informacije.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija će
automatski započeti. Ovisno o organizaciji
datoteka, to može potrajati neko vrijeme.
RECEIVING
 Odabran je frekvencijski pojas DAB i jedinica čeka
prijem usluge.
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno priključite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica
nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro
spojeni.
USB NO MUSIC: Nema datoteke koja se može
reproducirati.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se
mogu reproducirati (str. 25).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije spojen ili ga
jedinica nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno spojen
i je li uspostavljena BLUETOOTH veza s
BLUETOOTH uređajem.
ERROR: Odabranu radnju nije moguće izvršiti.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno.
UNKNOWN: Prikaz imena ili telefonskog broja nije
moguć.
WITHHELD: Pozivatelj je sakrio telefonski broj.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center” ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
Rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR: Došlo je do pogreške tijekom registracije
funkcije.
 Ponovno registrirajte od funkcije na kojoj je došlo
do pogreške (str. 20).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspjela zbog
isteka vremena.
 Probajte dovršiti registraciju dok treperi stavka
[REGISTER] (oko 6 sekundi) (str. 20).
Za rad aplikacije Sony | Music Center:
APP ––––––––: Nije uspostavljena veza s aplikacijom.
 Ponovno uspostavite vezu s aplikacijom „Sony |
Music Center” (str. 18).
APP DISCNCT: Aplikacija nije povezana.
 Uspostavite vezu s aplikacijom „Sony | Music
Center” (str. 18).
APP DISPLAY: Otvoren je prikaz postavke zaslona
aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zaslona aplikacije kako
biste omogućili rad gumba.
APP LIST: Otvoren je popis sadržaja na USB
uređaju.
 Izađite iz popisa aplikacija kako biste omogućili
rad gumba.
APP MENU: Otvoren je prikaz postavke aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke aplikacije kako biste
omogućili rad gumba.
Za nadogradnju ugrađenog softvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje nije pohranjen
na USB uređaju.
 Pohranite program za ažuriranje na USB uređaj pa
pokušajte ponovno (str. 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Ažuriranje
ugrađenog softvera nije ispravno dovršeno.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku pa
pokušajte ponovno. Tijekom ažuriranja ne
okrećite kontakt u položaj OFF ni ne uklanjajte
USB uređaj (str. 23).
 Umetnite USB uređaj na kojem je spremljen
program za ažuriranje i nakon toga pritisnite
ENTER.
Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
APP NO DEV: Uređaj s instaliranom aplikacijom nije
povezan ili prepoznat.
 Ponovno uspostavite BLUETOOTH vezi i vezu s
aplikacijom „Sony | Music Center” (str. 18).
APP SOUND: Otvoren je prikaz postavke zvuka
aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zvuka aplikacije kako
biste omogućili rad gumba.
31HR
Povezivanje/postavljanje
Popis dijelova za postavljanje


Upozorenja
 Provedite sve kabele za uzemljenje do
zajedničke točke uzemljenja.
 Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih
ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
 Prije spajanja isključite kontakt u automobilu kako
ne bi došlo do kratkog spoja.
 Priključite kabel za napajanje  u jedinicu i
zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu
utičnicu.
 Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene kabele
obavezno izolirajte izolirajućom trakom.
Mjere opreza
 Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti
jedinicu kako ne bi ometala uobičajene radnje
tijekom vožnje.
 Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta
izložena prašini, prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim temperaturama, primjerice
mjesta na izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini
grijaćih cijevi.
 Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte
isključivo priložene dijelove za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo
komponentama nazivna amperaža strujnog kruga
automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti viša
od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku
komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
32HR
×2


 Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj
paketa.
 Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni su na
jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice
ključevima za skidanje  uklonite nosač  s
jedinice. Pojedinosti potražite u poglavlju
„Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača” (str. 35).
 Sačuvajte ključeve za skidanje  za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni i za vađenje
jedinice iz automobila.
Connection
Subwoofer*1
*3
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanja” (str. 34).
Pojedinosti potražite u „Električnoj shemi za
priključivanje” (str. 35).
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priloženo)*4
s automobilske antene*5
s DAB antene (ne isporučuje se)*6
*1 Ne isporučuje se
*2 Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
*4 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter za
žičani daljinski upravljač (nije priložen). Pojedinosti
o upotrebi žičanog daljinskog upravljača potražite
u odjeljku „Upotreba žičanog daljinskog upravljača”
(str. 35).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter (ne
isporučuje se) ako priključnica antene ne odgovara.
*6 Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka)
ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 21).
Maks. struja napajanja 0,1 A
33HR
Jednostavno priključivanje subwoofera
Povezivanja
Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem
jedinice s priloženim kabelom za napajanje  možete
oštetiti antenu.
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako ga
priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.
Prednji zvučnik
 U priključnicu zvučnika automobila
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Stražnji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Stražnji zvučnik
(lijevi)

Ljubičasti

Ljubičasto-crni,
prugasti

Sivi
Povezivanje sa zadržavanjem memorije

Sivo-crni, prugasti

Bijeli

Crno-bijeli,
prugasti
Kada se priključi žuti kabel za napajanje, strujni
krug memorije i dalje se napaja čak i nakon
isključenja kontakta.

Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
 U strujnu utičnicu automobila
34HR
Napomene
 Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
 Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi
došlo do oštećenja.
12
neprekidno napajanje
Žuto
13
komanda antene /
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Povezivanje zvučnika
 Prije povezivanja zvučnika isključite jedinicu.
 Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne
bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu
utičnicu i ispravno povežite priključke kabela
u skladu s vrstom automobila.
Dodatna strujna utičnica
Upotreba žičanog daljinskog upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite [STR
CONTROL] u izborniku [SET STEERING]
na [PRESET] (str. 20).
Instaliranje
Zajednička veza
Crveni
automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi s
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču automobila.
Crveni
Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača
Žuto
Prije postavljanja jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač  s jedinice.
Žuto
1
12
neprekidno napajanje
Žuto
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice
 i izvucite je.

Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog
kabela
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
2
12
napajanje sa sklopkom
Žuto
15
neprekidno napajanje
Crveni
Umetnite oba ključa  tako da sjednu na
mjesto i povucite nosač  prema dolje, a
zatim povucite jedinicu prema gore kako
biste je odvojili.

Kada u automobilu nema položaja za
dodatnu opremu (ACC)
Crveni
Crveni


Žuto
Žuto
Okrenite kukicu prema unutra.
Nakon usklađivanja priključaka i kabela napajanja
sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje
35HR
Ugradnja jedinice u upravljačku ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje
strane nosača  savijeni prema unutra za
2 mm (3/32 inča).
1
Postavite nosač  u upravljačku ploču
i zatim savinite kvačice prema van
da dobro sjedne.
Odvajanje i postavljanje prednje ploče
Pojedinosti potražite u poglavlju „Odvajanje
prednje ploče” (str. 6).
Resetiranje jedinice
Pojedinosti potražite u poglavlju „Resetiranje
jedinice” (str. 7).
182 mm (7 1/4 inča)
Zamjena osigurača
53 mm (2 1/8 inča)

2
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
postavite zaštitnu obujmicu .


Napomene
 Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
 Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici
 pravilno umetnuta u utore jedinice.
36HR
Prilikom zamjene upotrebljavajte
Osigurač (10 A)
osigurače iste nazivne amperaže
kao originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, provjerite
električni priključak i zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovno
pregori nakon zamjene, možda je
došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaradi varnostnih razlogov namestite to enoto
na armaturno ploščo avtomobila, saj se njena
zadnja stran med uporabo segreje.
Podrobnosti so v razdelku »Povezava/namestitev«
(stran 32).
Izdelano na Tajskem
Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd.
je nameščena na dnu ohišja.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo
na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je namenjena za uporabo z odobrenimi
različicami programske opreme, ki so navedene
v izjavi o skladnosti EU.
Programska oprema, vključena v to opremo,
potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve direktive
2014/53/EU.
Različica programske opreme: 1_
Različico programske opreme lahko preverite v
meniju za splošne nastavitve, pod vnosom za
nastavitev vdelane programske opreme.
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
2SL
Odstranjevanje izrabljenih baterij
ter električne in elektronske
opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni,
da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z
drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne
podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 20). Enota se
bo popolnoma in samodejno izključila po
določenem času, ko je enota izklopljena in je
prikazana ura (npr. pritisnite in zadržite SRC
za 1 sekundo). Tako enota preprečuje praznjenje
baterije: Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, ob
vsakokratnem premiku vžiga v položaj za izklop
pritisnite in držite gumb OFF, dokler prikaz na
zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko
brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno
prekinejo ali ukinejo. Sony v takih primerih ne nosi
nobene odgovornosti.
Pomembno obvestilo
Pozor
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN ZA
MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO, KI MED
DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV,
PODATKOV, MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI
KATERE KOLI POVEZANE OPREME, IZGUBO
ČASA ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO
UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE TEGA
IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME IN/ALI
NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI
S TAKO UPORABO.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje radijski
oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko proizvajalci
vozil določijo posebne pogoje za namestitev
radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo preberite
priročnik za uporabo vozila ali se obrnite na
proizvajalca/prodajalca vozila.
Komunikacija BLUETOOTH
 Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH,
lahko vplivajo na delovanje elektronskih
medicinskih naprav. Na naslednjih lokacijah
izklopite to enoto in druge naprave BLUETOOTH,
saj lahko povzročijo nezgodo.
 povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini, v
bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah,
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
 Ta enota podpira varnostne funkcije, skladne s
standardom BLUETOOTH, z namenom
zagotavljanja varne povezave pri uporabi
brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar
tovrstna zaščita glede na nastavitev morda ne
bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične
tehnologije BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno
uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno uporabo
v vozilu in z njo povezana elektronska naprava
delujeta na podlagi radijskih signalov, mobilnih
in stacionarnih telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo zagotoviti
nemotene povezave v vseh pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih komunikacijah
(npr. nujni zdravstveni primeri) ne zanašajte samo
na uporabo morebitnih elektronskih naprav.
3SL
Nastavitve
Vsebina
Vodnik po delih sistema in
upravljalnih gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ponastavitev enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Preverjanje napetosti baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Priključitev drugih prenosnih zvočnih naprav . . . 10
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprejem DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
12
Predvajanje
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Predvajanje iz naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . 14
Iskanje in predvajanje skladb. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prostoročno telefoniranje
(samo prek povezave BLUETOOTH)
Sprejem klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vzpostavitev klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Razpoložljive funkcije med klicem. . . . . . . . . . . . . 17
Uporabne funkcije
Sony | Music Center z napravo
iPhone/pametnim telefonom Android . . . . . . 18
Prepoznavanje glasu (le pri telefonih
s sistemom Android). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uporaba funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . 19
4SL
Prekinitev predstavitvenega načina (DEMO) . . . .
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zvoka (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev za BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . . . . .
Nastavitve aplikacije Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
22
22
23
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske opreme . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev. . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 SRC (vir)
Vklopite enoto
Spremenite vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb,
da izklopite napajanje in da izbrišete prikaz
na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SRC in ga nato zavrtite in pritisnite,
da spremenite vir (časovna omejitev 2 s).
MENU
Odprite nastavitveni meni.
VOICE (stran 17, 19)
Pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da
aktivirate glasovno klicanje, prepoznavanje
glasu (samo v pametnih telefonih Android™)
ali funkcijo Siri (samo iPhone).
Oznaka N
S pametnim telefonom Android se dotaknite
gumba za upravljanje, da vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
 Zaslon

/
(ISKANJE –/+)
Med sprejemom DAB:
Izberite storitev. Pritisnite in držite gumb za
iskanje skupine.
Med sprejemom FM/MW/LW:
Samodejno poišče radijske postaje. Pritisnite
in držite gumb za ročno iskanje.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
 PTY (vrsta programa)/
(brskanje)
(stran 11, 15)
Med sprejemom DAB:
Preklopi v način brskanja. Pritisnite dvakrat,
da izberete PTY.
Med sprejemom FM:
Izberite PTY v RDS.
Med predvajanjem:
Preklopi v način brskanja.
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost [BT AUDIO]
ali je naprava USB v načinu Android ali je
priključen iPod.)
5SL
 KLIČI
Odpre meni za klicanje. Sprejme/konča klic.
Za več kot dve sekundi pridržite gumb,
da vklopite signal BLUETOOTH.

Uvod
(nazaj)
Vrnite se na prejšnji zaslon.
Odstranjevanje sprednje plošče
MODE (stran 10, 11, 12, 17)
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter tako
preprečite krajo.
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Številski gumbi (od 1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih storitev DAB ali
radijskih postaj. Pritisnite in držite gumb, da
shranite storitve DAB ali radijske postaje.
1
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno napravo.
Za zaporedno preskakovanje albumov pritisnite
in pridržite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android).
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.)
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.)
MIC (stran 17)
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti. Pritisnite, da spremenite nastavitev
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za spreminjanje elementov na zaslonu.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje po
elementih na zaslonu.
 Vrata USB
 Mikrofon (notranja plošča)
Da bi prostoročna funkcija delovala pravilno,
mikrofona ne prekrivajte z lepilnim trakom itd.
6SL
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za izklop,
ne da bi odstranili sprednjo ploščo, bo nekaj sekund
aktiviran opozorilni signal. Alarm bo aktiven samo,
če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.
Serijske številke
Preverite, ali se serijski številki na spodnji strani
enote in na hrbtni strani sprednje plošče ujemata.
V nasprotnem primeru postopka seznanjanja
BLUETOOTH ter vzpostavitve in prekinitve povezave
s funkcijo NFC ne bo mogoče izvesti.
Pritrjevanje sprednje plošče
Ponastavitev enote
Priprava naprave BLUETOOTH
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi
akumulatorja ali po vnovični priključitvi je treba
enoto ponastaviti.
Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte z
združljivo napravo BLUETOOTH, kot je pametni
telefon, mobilni telefon ali zvočna naprava (v
nadaljevanju »naprava BLUETOOTH«, če ni navedeno
drugače). Podrobnosti o povezovanju so na voljo
v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.
Pred povezovanjem naprave zmanjšajte glasnost te
enote, da preprečite glasno predvajanje zvoka.
1
Pridržite DSPL in
kot 2 sekundi.
(nazaj)/MODE več
Opomba
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
Nastavitev ure
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako, da zavrtite
gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
4
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
Preverjanje napetosti baterije
Preverite lahko trenutno napetost baterije.
(Ni na voljo, če je vir izklopljen in je prikazana ura).
1
Vzpostavljanje povezave s pametnim
telefonom z uporabo funkcije povezava
z enim dotikom (NFC)
Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv s
funkcijo NFC*, dotaknete gumba za upravljanje na
enoti, se enota seznani s pametnim telefonom,
povezava pa se samodejno vzpostavi.
* NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je
tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega
dosega med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni
in oznake IC. S funkcijo NFC lahko podatke enostavno
prenašate tako, da se dotaknete ustrezne oznake ali
predela naprav, ki so združljive s funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z nameščenim OS Android
4.0 ali starejšim je treba prenesti aplikacijo
»NFC Easy Connect«, ki je na voljo v trgovini Google
Play™. Aplikacija v nekaterih državah/regijah
morda ni na voljo.
1
Aktivirajte funkcijo NFC v pametnem
telefonu.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
2
Z delom pametnega telefona, na
katerem je oznaka N, se dotaknite
oznake N na enoti.
Pritiskajte DSPL, dokler se ne prikaže
napetost baterije.
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
7SL
Izklop z uporabo funkcije NFC
6
Z delom pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, se znova dotaknite oznake N na enoti.
Opombe
 Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte s
pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
 Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota že
povezana z drugo napravo, ki je združljiva s funkcijo
NFC. V takem primeru prekinite povezavo z drugo
napravo in znova vzpostavite povezavo s pametnim
telefonom.
Seznanjanje in vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH
Izberite možnost [DSX-XXXX] (ime vašega
modela), ki se prikaže na zaslonu naprave
BLUETOOTH.
Če se ime vašega modela ne prikaže, ponovite
postopek od 2. koraka.
7
Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo
BLUETOOTH je potrebna skupna registracija
(imenovana »seznanjanje«). Seznanjanje omogoči, da
se ta enota in druge naprave prepoznajo. S to enoto
lahko povežete dve napravi BLUETOOTH (dva mobilna
telefona ali mobilni telefon in zvočno napravo).
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
* Geslo je lahko označeno z besedami »Passcode«,
»PIN code«, »PIN number« ali »Password«,
odvisno od naprave.
Geslo za vnos
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
1
Napravo BLUETOOTH postavite največ
1 meter (3 čevlje) stran od te enote.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET PAIRING], in ga pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET DEVICE 1]* ali [SET DEVICE 2]*,
in ga pritisnite.
utripa, ko je enota v stanju pripravljenosti za
seznanjanje.
* Ko je seznanjanje končano, se bo napis
[SET DEVICE 1] ali [SET DEVICE 2] spremenil
v ime seznanjene naprave.
5
8SL
Izvedite postopek seznanjanja v napravi
BLUETOOTH, da zazna to enoto.
8
sveti
V napravi BLUETOOTH izberite to enoto,
da vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
ali
zasveti, ko je povezava vzpostavljena.
Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH,
druge naprave te enote ne morejo prepoznati. Če želite
omogočiti zaznavanje, omogočite način seznanjanja in
poiščite enoto z drugo napravo.
Zagon predvajanja
Podrobnosti so v razdelku »Predvajanje iz naprave
BLUETOOTH« (stran 14).
Prekinjanje povezave s seznanjeno napravo
Ko sta enota in naprava BLUETOOTH seznanjeni,
opravite korake 2 do 4, in tako prekinite povezavo.
Vzpostavljanje povezave s seznanjeno
napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
[SET BT SIGNL], in ga pritisnite.
Preverite, ali ikona
sveti.
3
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
4
Napravo BLUETOOTH povežite s to enoto.
Zasveti ikona
ali
Nasveti
Pri aktivnem signalu BLUETOOTH: enota se ob vklopu
vžiga samodejno poveže z mobilnim telefonom,
s katerim je bila nazadnje vzpostavljena povezava.
Vzpostavljanje povezave z napravo
iPhone/iPod (samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH)
Če v vrata USB priključite napravo iPhone/iPod z
nameščenim sistemom iOS5 ali novejšo različico,
se enota z njo seznani in poveže samodejno.
Če želite omogočiti samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH, nastavite [SET AUTOPAIR]
v meniju [BLUETOOTH] na [ON] (stran 23).
1
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
iPhone/iPod.
2
Priključite napravo iPhone/iPod v vrata USB.
.
Ikone na zaslonu:
Sveti, kadar je omogočeno prostoročno
telefoniranje prek profila za prostoročno
uporabo (HFP).
Sveti, kadar je omogočeno predvajanje
vsebin iz zvočne naprave prek profila
naprednega distribuiranja zvoka (A2DP).
Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je bila
nazadnje povezana z enoto
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH.
Če želite vzpostaviti povezavo z zvočno napravo,
pritisnite SRCin izberite [BT AUDIO] ter nato
pritisnite  (predvajanje/premor).
Če želite vzpostaviti povezavo s telefonom, pritisnite
CALL.
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka iz naprave BLUETOOTH
povezava te enote z mobilnim telefonom ne bo
mogoča. Namesto tega se z mobilnega telefona
povežite z enoto.
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
Opombe
 Samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, če je enota že povezana z drugo napravo
BLUETOOTH. V tem primeru prekinite povezavo s to
napravo in znova vzpostavite povezavo z napravo
iPhone/iPod.
 Če samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, glejte »Priprava naprave BLUETOOTH«
(stran 7).
Priključitev naprave USB
1
2
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Priključite napravo iPod/iPhone s kablom
USB za priključitev naprave iPod (ni priložen).
9SL
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico
AUX (stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC izberite
[TUNER]. Ob prvi izbiri pasu DAB po zamenjavi
akumulatorja ali vnovični priključitvi se začetno
iskanje zažene samodejno. Pustite, da se začetno
iskanje dokonča. (Če iskanje prekinete, se bo znova
zagnalo naslednjič, ko izberete pas DAB.) Če
začetno iskanje ne shrani nobene postaje DAB,
izvedite samodejno iskanje (stran 11).
Nasveti
Nastavite [SET ANT-PWR] na [ON] (privzeto) ali [OFF]
glede na vrsto antene DAB (stran 21).
Sprejem DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sistem prenosa
v zemeljskih omrežjih. Postaje DAB združujejo
radijske programe (»storitve«) v skupine, vsaka
storitev pa vključuje eno ali več komponent. Isto
storitev je včasih mogoče prejemati pri različnih
frekvencah.
Ročno iskanje storitve
4
Pritisnite SRC, da izberete [AUX].
1
Pritisnite MODE, da izberete [DB1],
[DB2] ali [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) za iskanje
storitve znotraj določene skupine;
pritisnite in pridržite / (SEEK –/+)
za iskanje različnih skupin.
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri zmerni
glasnosti in nastavite običajno raven za poslušanje
v enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND]  [SET AUX VOL]
(stran 22).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme storitev/
skupino. Iščite, dokler ne prejmete želene
storitve.
Ročno shranjevanje storitve
1
10SL
Če želite shraniti najdeno storitev,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
Prejemanje shranjenih storitev
1
Ko izberete želeni pas, pritisnite številski
gumb (1–6).
Iskanje storitve po imenu
(Quick-BrowZer™)
Poslušanje istega ali podobnega programa
tudi v primeru šibkega sprejema
Nastavite [SET SOFTLINK] na [ON] (stran 21).
Ko prejemate ustrezni program FM, zasveti [FM-LINK].
Možnost »Hard Link« sledi istemu programu,
možnost »Soft Link« pa podobnemu.
SOFT
LINK
Prikažete lahko seznam storitev za enostavno
iskanje.
1
Med sprejemom DAB pritisnite
(brskanje).
Enota preide v način Quick-BrowZer in prikaže
se seznam storitev.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
storitev in ga pritisnite.
Sprejem se začne.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite
(nazaj).
Nastavljanje obvestil DAB
Če omogočite obvestila DAB, lahko ta prekinejo
trenutno izbrani vir.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET ANNOUNCE] in ga
pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
[SET ANNC-ON] ali [SET ANNC-OFF] ter ga
pritisnite.
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Samodejno posodabljanje seznama
storitev (samodejno iskanje)
1
Pritisnite MODE, da izberete [DB1],
[DB2] ali [DB3].
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET AUTOSCAN] in ga pritisnite.
Enota posodobi seznam storitev v načinu
Quick-BrowZer.
Opomba
Med sprejemom DAB se glasnost nastavi na raven,
nastavljeno za TA v možnosti RDS (stran 12).
11SL
Uporaba FM/MW/LW
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Samodejno shranjevanje (BTM)
Nastavljanje alternativnih frekvenc (AF)
in prometnih obvestil (TA)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, MW ali LW)
lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede na
najmočnejši sprejeti signal v omrežju, TA pa
predvaja prejete trenutne prometne informacije
ali prometne programe (TP).
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET BTM] in ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET AF/TA], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
ali [SET AF/TA-OFF] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje za številske gumbe v
vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, MW ali LW)
lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / (ISKANJE –/+),
da poiščete ustrezno frekvenco, nato večkrat
pritisnite / (ISKANJE –/+), da jo nastavite
točno.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite / (SEEK –/+).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme signal
postaje.
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
12SL
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA in nato
shranite postajo s funkcijo BTM ali ročno. Pri ročni
prednastavitvi lahko prednastavite tudi postaje,
ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med prometnimi
obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne ravni
glasnosti.
Ohranjanje območnega programa (REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni, enota
ne bo preklopila na drugo območno postajo z
močnejšim signalom. Če se zapeljete iz območja
sprejema tega območnega programa, med
sprejemom FM nastavite [SET REG-OFF] v meniju
[GENERAL] (stran 21).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu in
nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave
(samo v Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene pod
številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb (1–6),
pod katerim je shranjena lokalna postaja. V roku
5 sekund znova pritisnite številski gumb lokalne
postaje. Ta postopek ponavljajte, dokler ne
prejmete signala lokalne postaje.
Vrste programov
NONE (brez vrste programa), NEWS (novice),
AFFAIRS (aktualni dogodki), INFO (informativni
program), SPORT (šport), EDUCATE (izobraževanje),
DRAMA (gledališče), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (pop glasba),
ROCK M (rock glasba), EASY M (glasba M.O.R.),
LIGHT M (lahka klasična glasba), CLASSICS
(klasična glasba), OTHER M (druge glasbene zvrsti),
WEATHER (vreme), FINANCE (finance), CHILDREN
(program za otroke), SOCIAL A (družbeni dogodki),
RELIGION (vera), PHONE IN (kontaktne oddaje),
TRAVEL (potovanje), LEISURE (zabava in prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES (zimzelene
melodije), FOLK M (folk glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Nastavitev ure (CT)
Izbira vrste programa (PTY)
Uporabite PTY za prikaz ali iskanje želene vrste
programa.
Uro nastavite s podatki CT iz prenosa RDS.
1
V meniju [GENERAL] nastavite možnost
[SET CT] na [SET CT-ON] (stran 21).
Med sprejemom DAB
1
2
Dvakrat pritisnite PTY.
Gumb za upravljanje vrtite, dokler
se ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Enota navede vse storitve v izbrani vrsti
programa.
3
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se
ne prikaže želena storitev, nato pa ga
pritisnite.
Sprejem se začne.
Med sprejemom FM
1
2
Pritisnite PTY.
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa, nato pa
ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano vrsto
programa.
13SL
1
Predvajanje
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite gumb
SRC in na zaslonu izberite možnost [USB], da
začnete predvajanje (ko je naprava iPod
prepoznana, se na zaslonu prikaže možnost
[IPD]).
Predvajanje iz naprave USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo na
splošno uporablja za funkcije iPod v napravah
iPod in iPhone, razen če je v besedilu ali na slikah
navedeno drugače.
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod glejte
»O napravi iPod« (stran 24) ali obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) in
MTP (Media Transfer Protocol), ki so združljive s
standardom USB. Glede na vrsto naprave USB lahko
v enoti izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom Android
bodo morda zahtevali nastavitev načina MTP.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik
medijev, pametni telefon z operacijskim
sistemom Android
Opombe
 Za podrobnosti o združljivosti naprave USB obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
 Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni telefoni
ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti, čeprav imajo
nameščen operacijski sistem Android OS 4.1 ali
novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona z
operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
 Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke z zaščito avtorskih pravic
 datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
 večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA:
 stisnjene datoteke Lossless
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način USB
(način Android ali MSC/MTP) glede na vrsto
naprave USB (stran 21).
14SL
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 9).
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost
telefonskega klica upravljate z napravo iPhone in ne
z enoto. Pazite, da med klicem nehote ne povečate
glasnosti enote, saj se lahko po koncu klica
predvaja nenaden glasen zvok.
Predvajanje iz naprave
BLUETOOTH
Vsebine lahko predvajate s priključeno napravo, ki
podpira profil BLUETOOTH A2DP (profil za napredno
distribucijo zvoka).
1
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z
zvočno napravo (stran 7).
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite MENU
in nato izberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stran 22).
2
3
4
Pritisnite SRC, da izberete [BT AUDIO].
Zaženite predvajanje v zvočni napravi.
Prilagodite raven glasnosti enote.
Opombe
 Informacije, kot so naslov, številka/trajanje skladbe
in stanje predvajanja, na enoti morda ne bodo
prikazane, kar je odvisno od zvočne naprave.
 Predvajanje zvočne naprave se ne zaustavi, tudi če
spremenite vir z enoto.
 Če se prek povezave BLUETOOTH izvaja aplikacija
»Sony | Music Center«, možnost [BT AUDIO] na
zaslonu ne bo prikazana.
Usklajevanje ravni glasnosti naprave
BLUETOOTH z drugimi viri
Predvajajte zvočno napravo BLUETOOTH pri zmerni
glasnosti in nastavite običajno raven za poslušanje
na enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND]  [SET BTA VOL]
(stran 22).
1
Med predvajanjem iz naprave USB
pritisnite
(prebrskaj)*, da se
prikaže seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže želena
kategorija iskanja.
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in več
kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje), da se
vrnete nazaj na začetek seznama kategorij.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo iskanja, nato pa izbiro
potrdite, tako da ga pritisnete.
3
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB v
načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni
način predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
Iskanje s preskakovanjem elementov
(preskočni način)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem prek povezave USB
pritisnite možnost
(brskanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
(brskanje).
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
element.
Enota predvaja elemente na seznamu tako,
da jih preskakuje po korakih, ki predstavljajo
10 % skupnega števila elementov.
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite ENTER.
Prikaže se izbrani element.
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
Predvajanje se začne.
15SL
Prostoročno telefoniranje
(samo prek povezave BLUETOOTH)
Če želite uporabljati mobilni telefon, ga povežite
z enoto. Na enoto lahko povežete dva
mobilna telefona. Podrobnosti so v razdelku
»Priprava naprave BLUETOOTH« (stran 7).
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [PHONE BOOK], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
črko na seznamu in ga pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
ime na seznamu in ga pritisnite.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
številko na seznamu in ga pritisnite.
Telefonski klic se sprejme.
Iz zgodovine klicev
1
Sprejem klica
1
Ko prejmete klic z zvonjenjem,
pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna telefona,
zavrtite gumb za upravljanje, da izberete enega
od telefonov, in ga pritisnite.
2
Telefonski klic se sprejme.
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja se oddajata samo prek
sprednjih zvočnikov.
Pritisnite CALL.
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [RECENT CALL], in ga pritisnite.
Prikaže se zgodovina klicev.
3
Zavrnitev klica
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
ime ali telefonsko številko v zgodovini
klicev in ga pritisnite.
Telefonski klic se sprejme.
Končanje klica
Znova pritisnite CALL.
Z vnosom telefonske številke
1
Vzpostavitev klica
Klic lahko vzpostavite iz imenika ali zgodovine
klicev, kadar je vzpostavljena povezava z
mobilnim telefonom, ki podpira profil za
dostop do imenika (PBAP).
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, izberite enega od njiju.
Iz imenika
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna telefona,
zavrtite gumb za upravljanje, da izberete enega
od telefonov, in ga pritisnite.
16SL
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna telefona,
zavrtite gumb za upravljanje, da izberete enega
od telefonov, in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [DIAL NUMBER], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na vnos
telefonske številke, izberite [ ]
(presledek) in nato pritisnite ENTER*.
Telefonski klic se sprejme.
* Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
Opomba
Na zaslonu se namesto [#] prikaže [_].
S ponovnim klicanjem
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna telefona,
zavrtite gumb za upravljanje, da izberete enega
od telefonov, in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [REDIAL], in ga pritisnite.
Telefonski klic se sprejme.
Z glasovnimi oznakami
Klic lahko vzpostavite tako, da izgovorite glasovno
oznako, ki je shranjena v povezanem mobilnem
telefonu s funkcijo glasovnega klicanja.
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna telefona,
zavrtite gumb za upravljanje, da izberete enega
od telefonov, in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [VOICE DIAL], in ga pritisnite.
Druga možnost je, da za več kot 2 sekundi
pridržite gumb VOICE.
3
Izgovorite glasovno oznako, ki je
shranjena v mobilnem telefonu.
Razpoložljive funkcije med
klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja
Pri sprejemu klica zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti klicatelja
Med klicem zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti druge osebe
(nastavitev mikrofona)
Pritisnite MIC.
Nastavljive ravni glasnosti: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Zmanjšanje odmeva in šuma (način za
odpravljanje odmeva/zmanjševanje šuma)
Pridržite gumb MIC.
Nastavljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Preklapljanje med prostoročnim in ročnim
načinom
Med klicem pritisnite gumb MODE, da preklopite
zvok telefonskega klica med enoto in mobilnim
telefonom.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od
mobilnega telefona.
Vaš glas je prepoznan in vzpostavi se klic.
Preklic glasovnega klicanja
Pritisnite VOICE.
17SL
4
Uporabne funkcije
Sony | Music Center z napravo
iPhone/pametnim telefonom
Android
Prenesti morate najnovejšo različico aplikacije
»Sony | Music Center«, in sicer iz trgovine App Store
za telefone iPhone ali iz trgovine Google Play za
pametne telefone Android.
Opombe
 Zaradi varnosti upoštevajte lokalno prometno
zakonodajo in predpise ter ne uporabljajte aplikacije
med vožnjo.
 »Sony | Music Center« je aplikacija za upravljanje z
njo združljivih zvočnih naprav s pametnim telefonom
iPhone/Android.
 Kaj lahko upravljate z aplikacijo »Sony | Music
Center«, je odvisno od priključene naprave.
 Podrobnosti glede uporabe funkcij »Sony | Music
Center« lahko preverite v pametnem telefonu
iPhone/Android.
 Dodatne podrobnosti o aplikaciji »Sony | Music
Center« so vam na voljo na spletnem naslovu:
http://www.sony.net/smcqa/
 Obiščite spodnja spletna mesta in poiščite združljive
modele pametnih telefonov iPhone/Android.
Za telefone iPhone: obiščite trgovino App Store
Za pametne telefone Android: obiščite trgovino
Google Play
Povezovanje z aplikacijo Sony | Music
Center
1
2
3
S pametnim telefonom iPhone/Android
vzpostavite povezavo BLUETOOTH
(stran 7).
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [CONNECT], in ga pritisnite.
Povezava s pametnim telefonom iPhone/
Android je vzpostavljena.
Podrobnosti o funkcijah v pametnem telefonu
iPhone/Android najdete v pomoči aplikacije.
Če se prikaže številka naprave
Preverite, ali je številka prikazana (npr. 123456),
in nato v pametnem telefonu iPhone/Android
izberite [Yes].
Prekinitev povezave
1
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SONY APP], in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete možnost
[CONNECT], in ga pritisnite.
Izbiranje vira ali aplikacije
V pametnem telefonu iPhone/Android lahko
izberete želeni vir ali aplikacijo.
Izbira vira
Pritiskajte gumb SRC. Lahko tudi pritisnete gumb
SRC, zavrtite gumb za upravljanje na želeni vir in
pritisnete gumb ENTER.
Prikaz seznama virov
Pritisnite SRC.
Obvestilo o sporočilu SMS prek glasovnega
pomočnika (le pri telefonih s sistemom
Android)
Ko prejmete sporočilo SMS, jih glasovni pomočnik
samodejno prebere na glas prek avtomobilskih
zvočnikov.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite MENU
in nato izberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stran 22).
Odgovarjanje na sporočilo SMS
(samo pametni telefon Android)
Zaženite aplikacijo »Sony | Music Center«.
Na sporočilo lahko odgovorite z dotikom na ikono
za odgovor.
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[SONY APP], in ga pritisnite.
1
18SL
Aktivirajte aplikacijo "Sony | Music Center" in nato
se dotaknite ikone [Reply] (odgovor).
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže zaslon
za vnos sporočila.
2
3
Vnesite sporočilo s prepoznavanjem glasu.
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže seznam
sporočil, ki so na voljo.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno sporočilo in
ga pritisnite.
Sporočilo je poslano.
Zvočne in zaslonske nastavitve
Prek pametnega telefona iPhone/Android lahko
prilagodite nastavitve v zvezi z zvokom in zaslonom.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči aplikacije.
1
Vklopite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena telefonu iPhone.
2
Pritisnite gumb VOICE in ga držite več
kot 2 sekundi.
Prikaže se zaslon za glasovni ukaz.
3
Po zvočnem signalu iz telefona iPhone
izgovorite želeni ukaz v mikrofon.
Ko znova zaslišite zvočni signal, se začne
funkcija Siri odzivati.
Izklop funkcije Siri Eyes Free
Prepoznavanje glasu (le pri
telefonih s sistemom Android)
1
Pritisnite in držite gumb VOICE, da
aktivirate prepoznavanje glasu.
2
V mikrofon izrecite želen glasovni ukaz.
Izklop prepoznavanja glasu
Pritisnite VOICE.
Opombe
 Funkcija prepoznavanja glasu v nekaterih primerih
morda ne bo na voljo.
 Prepoznavanje glasu morda ne bo pravilno delovalo,
kar je odvisno od zmogljivosti povezanega
pametnega telefona Android.
 Funkcijo prepoznavanja glasu uporabljajte, kadar
hrup iz okolja (npr. zvok motorja) ni moteč.
Uporaba funkcije Siri Eyes Free
Siri Eyes Free omogoča, da lahko prostoročno
uporabljate telefon iPhone, tako da preprosto
govorite v mikrofon. Če želite uporabljati to
funkcijo, morate povezati telefon iPhone z enoto
prek povezave BLUETOOTH. Funkcija je na voljo
samo v telefonih iPhone 4s ali novejših. Preverite,
ali je v telefonu iPhone nameščena najnovejša
različica sistema iOS.
Najprej morate dokončati registracijo in nastavitve
povezave BLUETOOTH za telefon iPhone z enoto.
Podrobnosti so v razdelku »Priprava naprave
BLUETOOTH« (stran 7).
Če želite izbrati iPhone, pritisnite MENU in nato
izberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (stran 22).
Pritisnite VOICE.
Opombe
 iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu,
kar je odvisno od pogojev uporabe. (Če ste na
primer v avtomobilu, ki se premika.)
 Na mestih, kjer je otežen sprejem signalov telefona
iPhone, funkcija Siri Eyes Free morda ne bo pravilno
delovala ali bo odzivni čas daljši.
 Glede na način delovanja telefona iPhone funkcija
Siri Eyes Free morda ne bo pravilno delovala ali se
bo izklopila.
 Če predvajate skladbo s telefonom iPhone prek
povezave z zvočno napravo BLUETOOTH in se začne
skladba predvajati prek povezave BLUETOOTH,
se funkcija Siri Eyes Free samodejno izklopi in
enota preklopi na zvočni vir BLUETOOTH.
 Če aktivirate funkcijo Siri Eyes Free med predvajanjem
zvoka, lahko enota preklopi na zvočni vir BLUETOOTH,
tudi če ne podate skladbe za predvajanje.
 Ko priključite telefon iPhone v vrata USB, funkcija
Siri Eyes Free morda ne bo pravilno delovala ali
se bo izklopila.
 Ko priključite telefon iPhone v enoto prek kabla USB,
ne aktivirajte funkcije Siri s telefonom iPhone.
Funkcija Siri Eyes Free morda ne bo pravilno
delovala ali se bo izklopila.
 Ko je funkcija Siri Eyes Free vklopljena, se zvok ne
predvaja.
19SL
Splošne nastavitve (GENERAL)
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir izklopljen
in se prikaže ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in ga
pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO-OFF] in ga pritisnite.
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 7)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 6).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Samodejni izklop po določenem času, ko je
enota izklopljena in je prikazana ura (npr.
pritisnite in zadržite SRC za 1 sekundo):
[ON] (30 minut), [OFF].
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni način
sprejemanja radijskih signalov/predvajanja
zvoka.
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
Splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve zvoka
(SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY), nastavitve
BLUETOOTH (BLUETOOTH), nastavitve aplikacije
Sony | Music Center
(SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo nastavitve in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se razlikujejo
glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na želene
možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite
20SL
(nazaj).
STEERING
Registrira/ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom.
(Na voljo, če je priklopljen povezovalni kabel
(ni priložen).) (Na voljo samo, kadar je vir
izklopljen in se prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega daljinskega
upravljalnika. Pred uporabo uskladite način za
vhod s povezanim daljinskim upravljalnikom,
da preprečite okvaro.
CUSTOM
Način za vhod za daljinski upravljalnik na
volanu
PRESET
Način za vhod za daljinski upravljalnik s
kablom brez daljinskega upravljalnika na
volanu (samodejno izbrano, ko izvedete
[RESET CUSTOM])
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–,
VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) za daljinski
upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
funkcijo, ki jo želite dodeliti daljinskemu
upravljalniku na volanu, in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER] utripa,
pridržite gumb na daljinskem upravljalniku
na volanu, ki mu želite dodeliti določeno
funkcijo. Ko je registracija dokončana, se
prikaže oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR CONTROL]
nastavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Ponastavi nastavitev daljinskega upravljanja z
volanom: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR CONTROL]
nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
 Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
 Če med registracijo pride do napake, se ohranijo vse
predhodno registrirane informacije. Ponovite
registracijo za funkcijo, pri kateri je prišlo do napake.
 Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na
zadnji strani priročnika.
USB MODE
Spremeni način USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvence/prometna obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in nastavitev
prometnih obvestil (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno regijo:
[ON], [OFF]. (Na voljo samo, ko naprava
sprejema frekvenco FM.)
BTM (shranjevanje radijskih postaj z najboljšim
signalom) (stran 12)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik
(FM/MW/LW).)
ANNOUNCE (obvestilo)
Omogoča obvestila o oddajanju: [ON], [OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
SOFTLINK
Išče in samodejno nastavi podoben program,
kadar je signal trenutnega programa prešibek
za sprejem: [ON], [OFF]. (Na voljo le med
sprejemom DAB.)
ANT-PWR (napajanje antene)
Omogoča napajanje za vhodni priključek antene
DAB: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko je enota
izklopljena ali med sprejemom DAB.)
AUTOSCAN (samodejno iskanje)
Izvede samodejno iskanje za posodobitev
seznama storitev v načinu Quick-BrowZer.
(Na voljo le med sprejemom DAB.)
FIRMWARE
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane programske
opreme. Za več informacij obiščite spletno mesto
za podporo, ki je navedeno na zadnji strani.
FW VERSION (različica vdelane programske
opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane programske
opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane programske
opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme traja
nekaj minut. Med posodobitvijo ne premaknite
vžiga v položaj za izklop in ne odstranite
naprave USB.
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni je na voljo, ko je izbran kateri
koli vir.
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med 10 možnostmi
ali ga izklopi:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko shranite
za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar vokala
med predvajanjem ni mogoče v celoti odstraniti.
Poleg tega uporaba mikrofona ni podprta.
21SL
EQ10 CUSTOM
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].
Omogoča izbiro krivulje izenačevalnika:
[BAND1] 32Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana možnost
[ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (glasnost naprave AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
(Na voljo samo, ko izberete AUX.)
BTA VOL (glasnost pri povezavi BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
(Na voljo samo, če je izbran zvok BT ali aplikacija.)
22SL
Nastavitve zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF], [CLK] (ura).
Če želite nastaviti, da je ta funkcija vključena
samo med določenim obdobjem, izberite
[CLK] ter nastavite čas začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena funkcija
zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in prilagodite
[BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija zatemnilnika
izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in prilagodite
[BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi, ko je
funkcija zatemnilnika vključena oz. izključena.
BRIGHTNESS
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti lahko
prilagajate: [1]–[10].
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve z zvokom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših
elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, kadar je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik (FM/MW/LW).)
Nastavitev za BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (stran 8)
Poveže največ dve napravi BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Možnost [DEVICE 1] ali [DEVICE 2] se bo
spremenila
v ime seznanjene naprave, ko bo seznanjanje
dokončano.
AUDIODEV (zvočna naprava)
Izbere zvočno napravo. [*] se pojavi
na napravi, ki je seznanjena z [DEVICE 1]
ali s trenutno
zvočno napravo, združljivo z A2DP.
RINGTONE
Omogoča izbiro, ali zvonjenje predvaja ta enota
ali povezani mobilni telefon: [1](ta enota),
[2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (samodejno sprejemanje klica)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme
dohodni klic: [OFF], [1] (približno 3 sekunde),
[2] (približno 10 sekund).
AUTOPAIR (samodejno seznanjanje)
Samodejno začne postopek seznanjanja
BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice
5.0 ali novejše povezana prek naprave USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (signal BLUETOOTH) (stran 9)
Aktivira/deaktivira funkcijo BLUETOOTH.
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko opremo,
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika, in sledite navodilom.
Opombe
 Za posodobitev vdelane programske opreme
potrebujete napravo USB (ni priložena). Orodje za
posodabljanje shranite v napravo USB in priključite
napravo v vrata USB, nato izvedite posodobitev.
 Posodobitev vdelane programske opreme traja nekaj
minut. Med posodobitvijo ne premaknite vžiga v
položaj za izklop in ne odstranite naprave USB.
BT INIT (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Ponastavi vse nastavitve, ki si povezane z
napravo BLUETOOTH (podatke o seznanjanju,
podatke o napravi itd.): [YES], [NO].
Ko zavržete enoto, inicializirajte vse nastavitve.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Previdnostni ukrepi
Nastavitve aplikacije Sony | Music
Center (SONY APP)
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
AUTO LAUNCH
Aktivira samodejni zagon aplikacije
»Sony | Music Center«: [ON], [OFF].
Kadar je izbrana možnost [ON], se po
vzpostavitvi povezave BLUETOOTH samodejno
poveže aplikacija »Sony | Music Center«.
 Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
 Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne puščajte v
avtomobilu, saj lahko zaradi visoke temperature
pride do okvare.
 Antena se samodejno podaljša.
Pazite, da enote ne polijete s tekočino.
Vrstni red predvajanja zvočnih datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
CONNECT
Aktiviranje in prekinitev funkcije (povezave)
»Sony | Music Center«.
23SL
O napravi iPod
Vzdrževanje
 Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi modeli
naprave iPod. Pred uporabo naprave iPod
posodobite njeno programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljiv model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šeste generacije)


iPod touch
(pete generacije)


iPod nano
(sedme generacije)
Če so konektorji med enoto in sprednjo ploščo
umazani, enota morda ne bo pravilno delovala.
To preprečite tako, da odstranite sprednjo ploščo
(stran 6) in očistite konektorje z bombažno palčko.
Konektorje očistite nežno, sicer jih lahko
poškodujete.
Opombe
 Preden začnete s čiščenjem konektorjev, zaradi
varnosti ugasnite motor in odstranite ključ iz vžiga.
 Nikoli se ne dotikajte konektorjev s prsti ali kovinsko
napravo.
Tehnični podatki
Radio

 Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi
za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje
Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali
njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
24SL
Čiščenje konektorjev
DAB/DAB+
Frekvenčni pas: 174,928–239,200 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
FM
Frekvenčni pas:
87,5–108,0 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Uporabna občutljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20–15.000 Hz
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: 531–1.602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Predvajalnik USB
Komunikacija NFC
Vmesnik: USB (največja hitrost)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih map in datotek:
map (albumov): 256
skupno št. datotek (skladb) v mapi: 256
Združljiv protokol Android Open Accessory (AOA): 2,0
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Tehnični podatki glede frekvenčnega pasu in
največje moči
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m pri 10 m
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
(največji prenos +1 dBm)
Največji obseg za komunikacijo:
Doseg brez fizičnih ovir približno 10 m (33 ft)*1
Frekvenčni pas:
Frekvenčni pas 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP 1.3)
Profil za daljinsko upravljanje zvoka/videa
(AVRCP 1.3)
Profil za prostoročni način (HFP 1.6)
Profil za dostop do imenika (PBAP)
SPP (Profil za serijska vrata)
Ustrezni kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične
ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, delovanje antene, operacijski sistem,
aplikacija programske opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključki za zvok (REAR, SUB)
Priključek za anteno/priključek za upravljanje
ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno DAB
Vhodni priključek za anteno FM/MW/LW
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtičnica)
vrata USB
Zahteve napajanja: 12-voltni enosmerni
avtomobilski akumulator (negativna ozemljitev)
Nazivna poraba toka: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 × 50 × 119 mm
(7 1/8 × 2 × 4 3/4 in) (š/v/g)
Dimenzije za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 102 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 4 1/8 in) (š/v/g)
Teža: Pribl. 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu morda ne
bodo na voljo. Za podrobne informacije se obrnite
na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na
podlagi licence. Druge blagovne znamke in
tovarniška imena so blagovne znamke svojih
lastnikov.
25SL
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in
v drugih državah.
Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in
Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je
storitvena znamka družbe Apple Inc.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
Google, Google Play in Android so blagovne
znamke družbe Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki ter s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
 Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev
odgovornosti.
 Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora v
dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo o
avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo
izjavo.
 Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske
opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
26SL
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z NAROČILOM
NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI
PRIHODKOV; OZ. PREKINITVIJO POSLOVANJA,
VENDAR NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO,
KAKO IN NA PODLAGI KATERE KOLI TEORIJE
ODGOVORNOSTI JE NASTALA, VSEENO ALI GRE ZA
DOLOČILA POGODBE, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST
ALI KAZNIVO DEJANJE (VKLJUČNO Z
MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE ZARADI
UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO
BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju
morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam, preverite
priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče glejte
»Povezava/namestitev« (stran 32).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti signala
[FADER] ni nastavljen za sistem dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave je zelo
nizka.
 Povečajte glasnost enote in/ali priključene
naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni pravilno
priklopljen ali pa je baterija odstranjena oziroma
ni pravilno vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se vklopi
predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON] in 5 minut
ne naredite ničesar, se vklopi predstavitveni način.
 Nastavite možnost [DEMO-OFF] (stran 20).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON] (stran 22).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon prazen.
 Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler se na
zaslonu ne prikaže vsebina.
 Konektorji so umazani (stran 24).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Napajanje ni zadostno.
 Preverite, ali avtomobilski akumulator enoti
dobavlja dovolj moči. (Zahteva napajanje
12 V pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
 Pritisnite DSPL in
(nazaj)/MODE ter ju
držite več kot
2 sekundi, da ponastavite enoto.
Vsebina, shranjena v pomnilniku, je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte enote med vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Enota ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je avtomobilska antena pravilno
priključena.
 Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje antene
pravilno priklopljen.
 Če signala DAB ne morete prejemati, glejte
razdelek [NO SERV] (stran 30) za podrobnejše
informacije.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu
ali ima šibek signal.
 Onemogočite TA (stran 12).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 12).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih obvestil,
čeprav je prometni program.
 Poiščite drugo postajo.
 Onemogočite obvestila DAB (stran 11).
 Prometna obvestila so onemogočena,
ko so obvestila DAB omogočena.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene alternativne
frekvence.
 Ko utripa ime programske storitve, pritisnite
 (ISKANJE –/+). Prikaže se oznaka
[PI SEEK] in enota začne iskati drugo frekvenco z
enakimi podatki PI (prepoznavanje programa).
Predvajanje iz naprave USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB ni mogoče.
 Ta enota ne prepozna naprav USB prek
zvezdišča USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo predvajati
z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno drevesno
strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni hitrosti,
na primer več kot 320 kb/s.
 Datotek DRM (Digital Rights Management)
v nekaterih primerih ni mogoče predvajati.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnim
sistemom FAT16 ali FAT32.*
27SL
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več
informacij poiščite v navodilih za uporabo posamezne
naprave USB ali se obrnite na proizvajalca.
Operacij za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni način) in
iskanje skladbe po imenu (Quick-BrowZer) ni
mogoče izvesti.
 Teh postopkov ni mogoče izvesti, kadar je
priključena naprava iPod ali naprava USB v načinu
Android.
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (stran 21).
 Odstranite napravo iPod.
 Način naprave USB ni nastavljen na ustrezen način.
 Prepričajte se, da je način USB v napravi
nastavljen na MSC/MTP.
Zvoka ni mogoče predvajati med predvajanjem
v načinu Android.
 Ko je enota v načinu Android, se zvok predvaja
samo prek pametnega telefona z operacijskim
sistemom Android.
 Preverite stanje aplikacije za predvajanje zvoka
v pametnem telefonu z operacijskim sistemom
Android.
 Predvajanje morda ne bo pravilno, kar je odvisno
od pametnega telefona z operacijskim sistemom
Android.
Funkcija NFC
Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča.
 Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
 Preverite, ali je v pametnem telefonu vključena
funkcija NFC.
 Del pametnega telefona, na katerem je oznaka
N, približajte oznaki N na tej enoti.
 Če je pametni telefon v etuiju, ga vzemite
iz etuija.
 Občutljivost sprejema NFC je odvisna od naprave.
Če vzpostavitev povezave z enim dotikom prek
pametnega telefona po več poskusih še vedno
ne uspe, ročno vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
Funkcija BLUETOOTH
Naprava, ki vzpostavlja povezavo, ne more
zaznati te enote.
 Pred seznanjanjem preklopite to enoto v način
pripravljenosti na seznanjanje.
 Ko se vzpostavlja povezava z napravo
BLUETOOTH, druge naprave te enote ne morejo
prepoznati.
 Prekinite trenutno povezavo in poiščite enoto
z drugo napravo.
 Ko je seznanjanje naprav končano, vklopite signal
BLUETOOTH (stran 9).
Povezava ni mogoča.
 Povezavo je mogoče upravljati samo z eno od
obeh naprav (to enoto ali napravo BLUETOOTH)
in ne z obema hkrati.
 Priključite to enoto iz naprave Bluetooth
ali obratno.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Glede na stanje druge naprave morda ne bo
mogoče dobiti imena.
Zvonjenje se ne predvaja.
 Prilagodite raven glasnosti tako, da ob
dohodnem klicu zavrtite gumb za upravljanje.
 Zvonjenje morda ni pravilno nastavljeno, odvisno
od naprave, ki vzpostavlja povezavo.
 Nastavite možnost [RINGTONE] na [1] (stran 23).
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
 Povežite sprednje zvočnike z enoto. Zvonjenje
se predvaja samo prek sprednjih zvočnikov.
Glasu klicatelja ni mogoče slišati.
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
 Povežite sprednje zvočnike z enoto.
Glas klicatelja se predvaja samo prek
sprednjih zvočnikov.
Sogovornik pravi, da je glasnost prenizka/
previsoka.
 Ustrezno prilagodite glasnost tako, da nastavite
mikrofon (stran 17).
Med telefonskim klicem se sliši odmev ali šum.
 Znižajte glasnost.
 Nastavite način EC/NC na [EC/NC-1] ali [EC/NC-2]
(stran 17).
28SL
 Če je okoliški šum, ki ga ne povzroča zvok
telefonskega klica, preglasen, ga poskusite
odpraviti.
Primer: če se skozi odprto okno sliši hrup s ceste
ipd., zaprite okno. Če je klimatska naprava
prehrupna, zmanjšajte njeno stopnjo delovanja.
Telefon ni povezan.
 Telefon med predvajanjem zvoka BLUETOOTH
ni povezan, tudi če pritisnete gumb CALL.
 Vzpostavite povezavo iz telefona.
Kakovost zvoka telefona je nizka.
 Kakovost zvoka telefona je odvisna od pogojev
sprejema signala z mobilnim telefonom.
 V primeru slabega sprejema premaknite
vozilo na lokacijo, kjer je signal mobilnega
telefona močnejši.
Glasnost povezane zvočne naprave je nizka
(visoka).
 Raven glasnosti se razlikuje glede na zvočno
napravo.
 Prilagodite glasnost priključene zvočne
naprave ali te enote.
Zvok se med predvajanjem iz zvočne naprave
BLUETOOTH prekinja.
 Skrajšajte razdaljo med enoto in zvočno
napravo BLUETOOTH.
 Če je zvočna naprava BLUETOOTH shranjena
v torbici, ki moti signal, jo pred uporabo
odstranite iz torbice.
 V bližini se uporablja več naprav BLUETOOTH
ali drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
 Izklopite druge naprave.
 Povečajte oddaljenost od drugih naprav.
 Pri vzpostavljanju povezave med to enoto in
mobilnim telefonom se predvajanje zvoka
začasno zaustavi. Ne gre za okvaro.
Upravljanje povezane zvočne naprave
BLUETOOTH ni mogoče.
 Preverite, ali povezana zvočna naprava
BLUETOOTH podpira AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Preverite, ali naprava, ki je vzpostavila povezavo,
podpira zadevne funkcije.
Klic se nenamerno sprejme.
 V telefonu, ki vzpostavlja povezavo, je
nastavljeno samodejno sprejemanje klicev.
Seznanjanje ni uspelo zaradi časovne omejitve.
 Časovna omejitev za seznanjanje je morda
kratka, odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo.
 Poskusite pravočasno dokončati seznanjanje.
Seznanjanje ni mogoče.
 Enota se po inicializaciji ne more seznaniti s
predhodno seznanjeno napravo BLUETOOTH,
če so podatki o seznanjanju enote v napravi
BLUETOOTH. V tem primeru izbrišite podatke
o seznanjanju iz naprave BLUETOOTH in nato
ponovno izvedite postopek seznanjanja.
Delovanje funkcije BLUETOOTH ni mogoče.
 Enoto izklopite s pritiskom OFF za več kot
2 sekundi, nato enoto ponovno vklopite.
Pri prostoročnem telefoniranju se iz zvočnikov
vozila ne predvaja zvok.
 Če se zvok predvaja iz mobilnega telefona,
nastavite mobilni telefon tako, da se bo
zvok predvajal iz zvočnikov vozila.
Funkcija Siri Eyes Free ni vključena.
 Opravite prostoročno registracijo za iPhone,
ki podpira Siri Eyes Free.
 Vključite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
 Prekinite povezavo BLUETOOTH med napravo
iPhone in enoto ter vzpostavite novo povezavo.
Uporaba aplikacije Sony | Music Center
Ime aplikacije se ne ujema z dejansko aplikacijo v
»Sony | Music Center«.
 Aplikacijo znova zaženite iz aplikacije
»Sony | Music Center«.
Med izvajanjem aplikacije »Sony | Music Center«
prek povezave BLUETOOTH zaslon samodejno
preklopi na [BT AUDIO].
 Napaka aplikacije »Sony | Music Center«
ali povezave BLUETOOTH.
 Znova zaženite aplikacijo.
29SL
Ko zaslon preklopi na [IPOD], se povezava z
aplikacijo »Sony | Music Center« samodejno
prekine.
 Aplikacija »Sony | Music Center« v napravah
iPhone/iPod ne podpira predvajanja v
napravi iPod.
 Izberite drug vir enote (ne [IPOD]) in
vzpostavite povezavo z aplikacijo
»Sony | Music Center« (stran 18).
Povezava s »Sony | Music Center« se samodejno
prekine, ko se način enote USB spremenite v
[ANDROID].
 Pametni telefon Android ne podpira
predvajanja v načinu Android.
 Način USB enote nastavite na možnost
[MSC/MTP] in vzpostavite povezavo s
»Sony | Music Center« (stran 18).
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali začnejo
utripati naslednja sporočila.
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
INVALID
 Izbrano dejanje je morda neveljavno.
 Med predvajanjem naprave iPod možnosti
[USB MODE] ni mogoče spremeniti.
IPD STOP: Predvajanje vsebin iz naprave
iPod je končano.
 Zaženite predvajanje v napravi iPod/iPhone.
NO SERV (brez storitve)
Signala DAB ni mogoče prejemati.
 Izvedite samodejno iskanje (stran 11).
 Preverite povezavo antene DAB.
 Prepričajte se, da je možnost [ANT-PWR]
nastavljena na [ON] (stran 21).
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB, ki ne
podpira protokola AOA (Android Open Accessory)
2.0, medtem ko je možnost [USB MODE]
nastavljena na [ANDROID].
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (stran 21).
OVERLOAD: Naprava USB je preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali
priključena naprava ni združljiva z enoto.
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in predvajanje
samodejno zažene. To lahko traja nekaj časa,
odvisno od datotečne strukture.
RECEIVING
 Pas DAB je izbran in enota čaka na prejem
storitve.
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave
USB ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko utripa ime programske storitve, pritisnite
 (ISKANJE –/+). Prikaže se oznaka
[PI SEEK] in enota začne iskati drugo frekvenco z
enakimi podatki PI (prepoznavanje programa).
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali je
enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena
oziroma je kabel USB ustrezno priklopljen.
NO DATA
 Za izbrano vrsto programa ni na voljo nobena
storitev DAB.
 Pritisnite
(nazaj).
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami,
ki jih je mogoče predvajati (stran 25).
NO INFO (brez informacij)
 Za trenutno storitev DAB ni na voljo informacij
o oznakah.
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Za podrobnosti o združljivosti naprave USB
obiščite spletno mesto za podporo, ki je
navedeno na zadnji strani priročnika.
30SL
Za funkcijo BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Naprava BLUETOOTH ni priključena
ali je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH ustrezno
povezana oziroma je z njo vzpostavljena
povezava BLUETOOTH.
ERROR: Izbranega dejanja ni bilo mogoče izvesti.
 Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova.
APP SOUND: Prikazan je zaslon z nastavitvami
zvoka aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi, zaprite
zaslon z nastavitvami zvoka aplikacije.
OPEN APP: Aplikacija »Sony | Music Center«
se ne izvaja.
 Zaženite aplikacijo.
Daljinsko upravljanje z volanom:
UNKNOWN: Prikaz imena ali telefonske številke ni
mogoč.
WITHHELD: Klicatelj je prikril telefonsko številko.
Za uporabo aplikacije Sony | Music Center:
APP ––––––––: Povezava z aplikacijo ni
vzpostavljena.
 Znova vzpostavite povezavo s »Sony | Music
Center« (stran 18).
APP DISCNCT: Povezava z aplikacijo je prekinjena.
 Vzpostavite povezavo s »Sony | Music Center«
(stran 18).
APP DISPLAY: Prikazan je zaslon z nastavitvami
zaslona aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi, zaprite
zaslon z nastavitvami zaslona aplikacije.
APP LIST: Seznam vsebine naprave USB je odprt.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi, zaprite
seznam aplikacije.
APP MENU: Prikazan je zaslon z nastavitvami
aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami aplikacije.
APP NO DEV: Naprava z nameščeno aplikacijo ni
povezana ali prepoznana.
 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH in se znova
povežite z aplikacijo »Sony | Music Center«
(stran 18).
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo do napake.
 Znova registrirajte v funkciji, pri kateri je prišlo do
napake (stran 20).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela zaradi
časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času, ko utripa
oznaka [REGISTER] (približno 6 sekund) (stran 20).
Za posodobitev vdelane programske
opreme:
NAPAKA DATOTEKE: Program za posodabljanje ni
shranjen v napravi USB.
 V napravo USB shranite program za
posodabljanje in poskusite znova (stran 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Posodobitev
vdelane programske opreme se ni pravilno
dokončala.
 Pritisnite ENTER, da počistite sporočilo, in
poskusite znova. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB (stran 23).
 Vstavite napravo USB, ki vsebuje posodobitev,
in nato pritisnite ENTER.
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
31SL
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
 Priključite vse ozemljitvene kable v skupno
ozemljitveno točko.
 Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake ali
med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
 Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig
avtomobila v položaj za izklop, da preprečite
kratek stik.
 Napajalni vodnik  najprej povežite z enoto in
zvočniki ter šele nato s pomožnim napajalnim
priključkom.
 Morebitne proste nepovezane vodnike ustrezno
zaščitite z izolacijskim trakom.
Previdnostni ukrepi
 Mesto namestitve izberite tako, da enota ne bo
vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
 Enote ne nameščajte na območjih, izpostavljenih
prahu, umazaniji, pretiranim vibracijam ali visoki
temperaturi, na primer na neposredni sončni
svetlobi ali ob grelnih loputah.
 Za varno namestitev uporabljajte le priloženo
namestitveno opremo.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost tokokroga
v vozilu, na katerega je priključena enota, višja od vsote
varovalk posameznih komponent.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
32SL
×2


 Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih
delov kompleta.
 Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem enote
odstranite nosilec  z enote tako, da uporabite
sprostitvena ključa . Podrobnosti so v razdelku
»Odstranjevanje zaščitnega okvirja in nosilca«
(stran 35).
 Shranite sprostitvena ključa  za prihodnjo
uporabo oziroma morebitno odstranjevanje
enote iz vozila.
Povezava
Globokotonec*1
*3
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Podrobnosti so v razdelku
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 34).
Za podrobnosti glejte »Vezalni načrt napajanja«
(stran 35).
z daljinskega upravljalnika
s kablom (ni priložen)*4
z antene vozila*5
iz antene DAB (ni priložena)*6
*1 Ni priloženo
*2 Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω × 4
*3 Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
*4 Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s
kablom (ni priložen), odvisno od vrste vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega upravljalnika
s kablom glejte »Uporaba daljinskega upravljalnika s
kablom« (stran 35).
*5 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*6 Nastavite [SET ANT-PWR] na [ON] (privzeto) ali
[OFF] glede na vrsto antene DAB (stran 21).
Najv. napajalni tok 0,1 A
33SL
Preprosta priključitev globokotonca
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja,
lahko s povezavo te enote s priloženim napajalnim
vodnikom  poškodujete anteno.
Ko je globokotonec povezan s kablom zadnjega
zvočnika, ga lahko uporabljate brez ojačevalnika
moči.
Sprednji zvočnik
 S konektorjem za zvočnik avtomobila
Globokotonec
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvočnik
(desni)

Vijoličen

Vijoličen/črne črte
Sprednji zvočnik
(desni)

Siv

Siv/črne črte
Sprednji zvočnik
(levi)

Bel

Bel/črne črte

Zelen

Zelen/črne črte
Zadnji zvočnik
(levi)
 S konektorjem za napajanje avtomobila
Opombe
 Potrebna je priprava kablov zadnjega zvočnika.
 Da preprečite okvare, uporabite globokotonec z
impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Povezava za neprekinjeno napajanje
pomnilnika
Ko je priključen rumen napajalni vodnik,
bo napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
 Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
 Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
34SL
12
Neprekinjeno napajanje Rumen
13
Napajanje za anteno/
priključek za upravljanje
Modro/bele črte
ojačevalnika moči
(REM OUT)
15
Preklapljano napajanje
Rdeč
16
Ozemljitev (zemlja)
Črn
Shema napajalnih povezav
Prepričajte se, da imate pomožni priključek
napajanja v avtomobilu in da se povezave kablov,
odvisno od avtomobila, pravilno ujemajo.
Uporaba daljinskega upravljalnika s
kablom
1
Pomožni priključek napajanja
Če želite uporabljati daljinski upravljalnik
s kablom, nastavite [STR CONTROL]
v meniju [SET STEERING] na [PRESET]
(stran 20).
Namestitev
Običajna povezava
Rdeč
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Rdeč
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni okvir
 in nosilec  z enote.
Rumen
Rumen
12
Neprekinjeno napajanje Rumen
15
Preklapljano napajanje
1
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.
Rdeč

Ko sta položaja rdečega in rumenega kabla
zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
2
12
Preklapljano napajanje
15
Neprekinjeno napajanje Rdeč
Rumen
Vstavite oba sprostitvena ključa  tako,
da se zaskočita, nato pa povlecite nosilec
 navzdol in enoto navzgor, da ta dela
ločite.

Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč
Rdeč


Rumen
Rumen
Obrnite zaponko navznoter.
Ko pravilno uredite povezave in priklopite napajalne
kable, priključite enoto na napajanje avtomobila.
Če imate kakršna koli vprašanja in težave v zvezi
s povezovanjem enote, ki niso zajeta v tem
priročniku, se obrnite na prodajalca avtomobilov.
35SL
Nameščanje enote na armaturno ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta zatiča na
obeh straneh nosilca  upognjena navznoter, in
sicer 2 mm (3/32 in).
1
Namestite nosilec  v armaturno ploščo
in nato upognite varovala navzven, da
zagotovite tesno prileganje.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .


Opombe
 Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, en
ota ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
 Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja
 ustrezno zaskočeni v režah enote.
Odstranjevanje in pritrditev sprednje
plošče
Podrobnosti so v razdelku »Odstranjevanje sprednje
plošče« (stran 6).
36SL
Ponastavitev enote
Podrobnosti so v razdelku »Ponastavitev enote«
(stran 7).
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalke uporabite
Varovalka (10 A)
varovalko, katere jakost
električnega toka ustreza jakosti,
navedeni na prvotni varovalki.
Če varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte varovalko.
Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Zbog bezbednosti, obavezno instalirajte ovu
jedinicu u komandnu tablu automobila jer zadnja
strana jedinice postaje vruća tokom korišćenja.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 32).
Napravljeno u Tajlandu
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i drugi
podaci nalazi se na donjoj strani kućišta.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je namenjena korišćenju sa odobrenim
verzijama softvera, koje su navedene u izjavi o
usklađenosti EU.
Softver učitan u ovu opremu je provereno usaglašen
sa osnovnim zahtevima direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verziju softvera možete da proverite u stavci
„Firmware setup“ menija „General setup“.
Napomena za korisnike: Sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati
ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
2SR
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili prodavnici
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranicu 20). Uređaj će se potpuno i automatski
isključiti u podešeno vreme nakon što se uređaj
isključi i prikaže se sat (tj. pritisnite i zadržite
SRC 1 sekundu), što sprečava pražnjenje baterije.
Ako ne podesite funkciju AUTO OFF, pritisnite
i držite OFF dok se ekran ne isključi svaki put
kada isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koja se odnosi
na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada
nastanu takve situacije.
Važna napomena
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE BITI
ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU, INDIREKTNU
ILI POSLEDIČNU ŠTETU UKLJUČUJUĆI, BEZ
OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK
PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST
KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE
OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE
IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI NA
KORIŠĆENJE ILI JE NASTALO KORIŠĆENJEM OVOG
PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži radio
predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači vozila
mogu da nametnu posebne uslove za ugradnju
radio predajnika u vozilima.
Pogledajte priručnik za upotrebu vozila ili pozovite
proizvođača ili prodavca vozila pre nego što
postavite ovaj proizvod u svoje vozilo.
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu
da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovu jedinicu i druge BLUETOOTH uređaje
na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode.
 Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u
bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi.
 u blizini automatskih vrata ili požarnog alarma
 Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti
koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom kako
bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali bezbednost
možda neće biti dovoljna što zavisi od
podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate
koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za
curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH elektronski uređaj za korišćenje u
automobilu bez upotrebe ruku povezuje se za
korišćenje bez upotrebe ruku pomoću radio signala,
mobilnih i fiksnih mreža, kao i funkcija koje je
programirao korisnik, što ne garantuje povezivanje
u svim uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate isključivo na
neki elektronski uređaj u slučaju neophodne
komunikacije (kao što su hitni medicinski slučajevi).
3SR
Podešavanja
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . . . . . . . . 7
Postavka sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provera napona baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje drugog prenosnog audio uređaja . . . 10
10
10
12
12
Povezivanje/instalacija
Reprodukcija
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . 14
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . . . . . . . . 15
Obavljanje poziva bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH veze)
Primanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dostupne opcije tokom trajanja poziva . . . . . . . . 17
Korisne funkcije
Sony | Music Center sa pametnim telefonom
iPhone/Android. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upotreba prepoznavanja glasa (samo za
pametne telefone Android) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korišćenje funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 19
4SR
20
20
20
21
22
22
23
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijem DAB programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje opsega FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . . . . . .
Opšta podešavanja (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje ekrana (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH podešavanje (BLUETOOTH) . . . . . . .
Podešavanje aplikacije Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
32
32
33
35
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 Dugme za otpuštanje prednje table
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i ekran.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite da biste
promenili izvor (u roku od 2 sekunde).
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
VOICE (stranicu 17, 19)
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
aktivirali glasovno biranje, glasovno
prepoznavanje (samo za Android™ pametni
telefon) ili Siri funkciju (samo za iPhone).
N-Mark
Dodirnite upravljački točkić Android pametnim
telefonom da biste uspostavili BLUETOOTH vezu.
 Prozor ekrana

/
(SEEK –/+)
Tokom DAB prijema:
Izaberite uslugu. Pritisnite i držite da biste
potražili ansambl.
Tokom FM/MW/LW prijema:
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)
 PTY (tip programa)/
(pretraga)
(stranicu 11, 15)
Tokom DAB prijema:
Ulazak u režim pregleda. Pritisnite dvaput
da izaberete PTY.
Tokom FM prijema:
Izbor PTY u funkciji RDS.
Tokom reprodukcije:
Ulazak u režim pregleda.
(Nije dostupno kada je izabrano [BT AUDIO] ili kada
je povezan USB uređaj u režimu za Android ili iPod.)
5SR
 CALL
Ulazak u meni za pozivanje. Prijem/prekid
poziva.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
aktivirali BLUETOOTH signal.

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranicu 10, 11, 12, 17)
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih DAB usluga ili radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali DAB
usluge ili radio stanice.
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela
Možete da skinete prednju tablu jedinice da biste
sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj ne
isključi, pritisnite dugme za otpuštanje
prednje table , a zatim povucite tablu
prema sebi da biste je skinuli.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i držite da biste neprekidno preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.)
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.)
MIC (stranicu 17)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji sa
nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS: [1], [2],
[OFF].
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj OFF
bez skidanja prednje table, oglasiće se alarm
upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
Serijski brojevi
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi na donjoj
strani jedinice i na zadnjoj strani prednje table.
U suprotnom nećete moći da izvedete BLUETOOTH
uparivanje, povezivanje i prekidanje veze putem
funkcije NFC.
 AUX ulazni priključak
 DSPL (ekran)
Pritisnite da biste promenili prikazane stavke.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali prikazanu
stavku.
 USB ulaz
 Mikrofon (na unutrašnjoj tabli)
Da bi funkcija upotrebe bez ruku pravilno radila,
nemojte da prekrivate mikrofon trakom i sl.
6SR
Postavljanje prednje table
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene povezivanja,
morate da vratite jedinicu na početne vrednosti.
1
Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE
duže od 2 sekunde.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK-ADJ], a zatim
ga pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili sate i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore, pritisnite
/ (SEEK –/+).
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Priprema BLUETOOTH uređaja
Možete da uživate u muzici ili pozivate bez
upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH
kompatibilnih uređaja kao što su pametni telefon,
mobilni telefon i audio uređaj (u daljem tekstu
„BLUETOOTH uređaj“ ako nije drugačije naznačeno).
Za detalje o povezivanju, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Pre povezivanja jedinice, utišajte joj zvuk.
U suprotnom, može da vas iznenadi glasan zvuk.
Povezivanje pametnim telefonom
koristeći povezivanje jednim
dodirom (NFC)
Dodirivanjem upravljačkog točkića na jedinici NFC*
kompatibilnim pametnim telefonom, jedinica se
automatski uparuje i povezuje sa pametnim
telefonom.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja
omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC etiketa. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos
podataka dovoljno je da dodirnete odgovarajuće
simbole ili naznačeni položaj na NFC kompatibilnim
uređajima.
Za pametne telefone sa instaliranim operativnim
sistemom Android OS 4.0 ili novijim, potrebno je
da preuzmete aplikaciju „NFC Easy Connect“, koja je
dostupna u prodavnici Google Play™. Aplikaciju
možda nije moguće preuzeti u nekim zemljama/
regionima.
1
Pritisnite DSPL.
Provera napona baterije
Možete da proverite trenutni napon baterije.
(Nije dostupno dok je izvor isključen i sat prikazan.)
1
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
2
Dodirnite deo sa oznakom N-Mark na
jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Pritiskajte DSPL dok se na ekranu ne
prikaže napon baterije.
Proverite da li je indikator
uređaja.
zasvetlio na ekranu
7SR
Prekidanje veze koristeći NFC
Ponovo dodirnite deo sa oznakom N-Mark na jedinici
delom sa oznakom N-Mark na pametnom telefonu.
Napomene
 Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte pametnim
telefonom da biste sprečili pojavu ogrebotina.
 Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je
jedinica već povezana sa drugim NFC kompatibilnim
uređajem. U tom slučaju, prekinite vezu sa drugim
uređajem i ponovo izvršite povezivanje sa pametnim
telefonom.
5
Obavite uparivanje na BLUETOOTH uređaju
tako da on detektuje ovu jedinicu.
6
Izaberite [DSX-XXXX] (naziv modela)
prikazan na ekranu BLUETOOTH uređaja.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela, ponovite
postupak od koraka 2.
Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH
uređajem
Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po prvi
put, potrebna je obostrana registracija uređaja (tzv.
„uparivanje“). Uparivanje omogućava ovoj jedinici i
drugim uređajima da se prepoznaju. Ova jedinica
može da poveže dva BLUETOOTH uređaja (dva
mobilna telefona ili mobilni telefon i audio uređaj).
7
Ako je potrebno uneti šifru* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Termin „šifra“ je poznat i pod nazivom „ključ“, „PIN
kôd“, „PIN broj“ i „lozinka“ itd., u zavisnosti od
uređaja.
Unesite šifru
[0000]
1
2
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 m (3 stope) od ove
jedinice.
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
Kada se obavi uparivanje, indikator
svetli.
8
ostaje da
Izaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju da biste uspostavili BLUETOOTH
povezivanje.
Indikator
ili
zasvetli kada se uspostavi veza.
Napomena
Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem, ova
jedinica ne može da bude detektovana sa drugog
uređaja. Da biste omogućili detekciju, uđite u režim za
uparivanje i tražite ovu jedinicu preko drugog uređaja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET PAIRING], a zatim ga
pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEVICE 1]* ili [SET DEVICE 2]*,
a zatim ga pritisnite.
Za pokretanje reprodukcije
treperi dok je jedinica u režimu mirovanja pri
uparivanju.
Za prekidanje veze sa uparenim uređajem
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će biti promenjeno
na ime uparenog uređaja nakon što se uparivanje
završi.
8SR
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja“ (stranica 14).
Obavite korake od 2 do 4 da biste prekinuli vezu
nakon što se ova jedinica i BLUETOOTH uređaj upare.
Povezivanje sa uparenim BLUETOOTH
uređajem
Da biste koristili upareni uređaj, neophodna je veza
sa ovom jedinicom. Neki upareni uređaji će se
automatski povezati.
1
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BT SIGNL], a zatim ga
pritisnite.
Uverite se da indikator
svetli.
3
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
4
Upravljajte BLUETOOTH uređajem da
biste se povezali sa ovom jedinicom.
Indikator
ili
Napomena
Tokom BLUETOOTH audio striminga, ne možete da se
povežete sa ove jedinice na mobilni telefon. Umesto
toga, povežite se sa mobilnog telefona na ovu jedinicu.
Savet
Kad je BLUETOOTH signal uključen: Kad je ovaj režim
aktivan, jedinica se automatski ponovo povezuje sa
mobilnim telefonom sa kojim je bila povezana poslednji
put.
Povezivanje sa iPhone/iPod uređajem
(automatsko BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa instaliranim operativnim
sistemom iOS5 ili novijim povezan na USB ulaz,
jedinica se automatski uparuje i povezuje sa njim.
Da biste omogućili automatsko BLUETOOTH
uparivanje, proverite da li je opcija [SET AUTOPAIR] u
meniju [BLUETOOTH] podešena na [ON] (stranicu 23).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Povežite iPhone/iPod na USB port.
svetli.
Ikone na ekranu:
Svetli kada je dostupno pozivanje bez
upotrebe ruku omogućavanjem opcije
HFP (Handsfree profil).
Svetli kada je dostupna reprodukcija na
audio uređaju omogućavanjem opcije
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
Povezivanje poslednjeg povezanog uređaja
sa ovim uređajem
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
Za povezivanje s audio-uređajem pritisnite
SRC da biste izabrali [BT AUDIO] i pritisnite 
(reprodukcija/pauza).
Da biste se povezali sa mobilnim telefonom,
pritisnite CALL.
Proverite da li je indikator
uređaja.
zasvetlio na ekranu
Napomene
 Automatsko BLUETOOTH uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana sa drugim BLUETOOTH
uređajem. U tom slučaju, prekinite vezu sa drugim
uređajem, a zatim ponovo povežite iPhone/iPod.
 Ako nije uspostavljeno Automatsko BLUETOOTH
uparivanje, pogledajte odeljak „Priprema BLUETOOTH
uređaja“ (stranica 7).
9SR
Povezivanje USB uređaja
1
2
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj, koristite USB
kabl za povezivanje za iPod (ne isporučuje se).
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na AUX
priključak (stereo mini utikač) na jedinici
kablom za povezivanje (ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
4
Slušanje radija
Utišajte zvuk na jedinici.
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio uređaja
umerenom jačinom zvuka i podesite na uređaju
uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranicu 22).
10SR
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste izabrali
[TUNER]. Kada izaberete DAB frekventni opseg prvi put
nakon zamene akumulatora u automobilu ili promene
povezivanja, automatski se pokreće početno
skeniranje. Omogućite da se početno skeniranje završi.
(Ako ga prekinete, početno skeniranje će se ponovo
pokrenuti sledeći put kad izaberete DAB frekventni
opseg.) Ako nijedna DAB stanica nije memorisana
tokom početnog skeniranja, obavite automatsko
skeniranje (stranicu 11).
Savet
Podesite [SET ANT-PWR] na [ON] (podrazumevano) ili
[OFF] u zavisnosti od tipa DAB antene (stranicu 21).
Prijem DAB programa
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sistem prenosa
na zemaljskim mrežama. DAB stanice pakuju radio
programe („usluge“) u ansambl, a svaka usluga
sadrži jednu ili više komponenti. Ista usluga može
ponekad da se prima na različitim frekvencijama.
Ručno pretraživanje usluge
1
Pritisnite MODE da biste izabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) da biste
pretraživali unutar programskog paketa
za uslugu; pritisnite i zadržite /
(SEEK –/+) da biste pretraživali različite
programske pakete.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj podesi
uslugu/ansambl. Pretražujte dok ne podesite
željenu uslugu.
Slušanje istog ili sličnog programa čak i
tokom slabog prijema
Ručno memorisanje usluge
1
Dok slušate uslugu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme sa
brojem (1 do 6) dok se ne prikaže [MEM].
„Hard Link“ prati isti program, a „Soft Link“ prati
sličan program.
Prijem memorisanih usluga
1
Podesite [SET SOFTLINK] na [ON] (stranicu 21).
[FM-LINK] svetli kada je u toku prijem
odgovarajućeg FM programa.
SOFT
LINK
Kada izaberete željeni frekventni opseg,
pritisnite dugme sa brojem (1 do 6).
Pretraživanje usluge po nazivu (QuickBrowZer™)
Možete da prikažete listu usluga radi lake pretrage.
1
2
Tokom DAB prijema pritisnite
(pregled).
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Automatsko ažuriranje liste usluga
(Automatsko skeniranje)
Jedinica ulazi u režim Quick-BrowZer i prikazuje
se lista usluga.
1
Pritisnite MODE da biste izabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu uslugu, a zatim ga pritisnite.
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AUTOSCAN], a zatim ga
pritisnite.
Započinje prijem.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
(nazad).
Podešavanje DAB saopštenja
Ako omogućite DAB saopštenja, ona mogu da
prekinu trenutno izabrani izvor.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET ANNOUNCE], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali SET ANNC-ON] ili [SET ANNC-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Jedinica ažurira listu usluga u režimu
Quick-BrowZer.
Napomena
Tokom DAB saopštenja, jačina zvuka se prilagođava
nivou podešenom za funkciju TA u RDS (stranicu 12).
11SR
Korišćenje opsega FM/MW/LW
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Automatsko memorisanje (BTM)
Podešavanje alternativnih frekvencija
(AF) i obaveštenja o saobraćaju (TA)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
3
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje informacije o
trenutnom saobraćaju ili saobraćajne programe (TP)
ako se primaju.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/ TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Jedinica memoriše stanice na dugmadima sa
brojevima po redosledu njihovih frekvencija.
Podešavanje programa
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Obavite podešavanje.
Ručno podešavanje programa
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da biste
našli približnu frekvenciju, a zatim pritisnite
/ (SEEK–/+) više puta uzastopno da
biste precizno podesili željenu frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica primi
stanicu.
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno sa
AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA, a zatim
memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno. Ako
memorišete ručno, možete takođe da memorišete
stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (od 1 do 6) dok se ne prikaže
[MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem (od 1 do 6).
12SR
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti trenutno
izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka tokom
saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva sledeća
saobraćajna obaveštenja, nezavisno od redovnog
nivoa jačine zvuka.
Za zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL, nećete
biti prebacivani na druge regionalne stanice koje
imaju jači signal. Ako napustite područje prijema
tog regionalnog programa, podesite [SET REG-OFF]
u podešavanjima [GENERAL] tokom FM prijema
(stranicu 21).
Ovu funkciju ne možete da koristite u Ujedinjenom
Kraljevstvu i nekim drugim zemljama.
Funkcija Local Link (samo u Ujedinjenom
Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete druge
lokalne stanice u oblasti, čak i ako one nisu
memorisane na dugmadima sa brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa brojem
(1 do 6) na kojem je memorisana lokalna stanica.
U roku od pet sekundi, ponovo pritisnite dugme
sa brojem lokalne stanice. Ponavljajte ovaj
postupak sve dok ne podesite lokalnu stanicu.
Izbor tipova programa (PTY)
Koristite PTY da biste prikazali ili pretraživali željeni
tip programa.
Tokom DAB prijema
1
2
Dvaput pritisnite PTY.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica lista sve usluge u izabranom tipu
programa.
3
Okrećite upravljački točkić dok se
ne prikaže željena usluga, a zatim
ga pritisnite.
Tokom FM prijema
1
2
Pritisnite PTY.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja emituje
željeni tip programa.
Tip programa
NONE (Neodređen tip programa), NEWS (Novosti),
AFFAIRS (Aktuelna događanja), INFO (Informativni
program), SPORT (Sport), EDUCATE (Obrazovni
program), DRAMA (Drama), CULTURE (Kulturni
program), SCIENCE (Naučni program), VARIED
(Raznovrsni program), POP M (Pop muzika), ROCK M
(Rok muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Klasična
muzika), OTHER M (Ostale vrste muzike), WEATHER
(Vremenska prognoza), FINANCE (Finansije),
CHILDREN (Programi za decu), SOCIAL A
(Društvena zbivanja), RELIGION (Verski program),
PHONE IN (Program za javljanje slušalaca), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ (Džez
muzika), COUNTRY (Kantri muzika), NATION M
(Narodna muzika), OLDIES (Evergreen muzika),
FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT (Dokumentarni
program)
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prenosom podešavaju sat.
1
Postavite [SET CT] u odeljku [GENERAL]
na [SET CT-ON] (stranicu 21).
Započinje prijem.
13SR
1
Reprodukcija
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste započeli
reprodukciju, pritisnite SRC da biste izabrali
[USB] (prikazuje se [IPD] na ekranu kada je
prepoznat iPod).
Reprodukcija sa USB uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se koristi
kao opšti pojam za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređajima, osim ako nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte „O iPod uređaju“ (stranica 24) ili posetite
sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
Možete da koriste AOA (Android Open dodatne
opreme) 2.0, MSC (Mass Storage Class) i MTP
(Media Transfer Protocol) tip USB uređaja* koji
zadovoljavaju USB standard. U zavisnosti od USB
uređaja, na jedinici možete da izaberete Android
režim ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android pametni
telefoni mogu da zahtevaju podešavanje na
MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
 Pametni telefoni na kojem je instaliran Android OS 4.1
ili noviji podržavaju Android Open Accessory 2.0 (AOA
2.0). Međutim, neki pametni telefoni možda neće u
potpunosti podržavati AOA 2.0 čak i ako je na njima
instaliran Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android pametnog
telefona posetite sajt za podršku naveden sa zadnje
strane.
 Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke zaštićene autorskim pravima
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
 datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite režim USB
(Android režim ili MSC/MTP režim), u zavisnosti od
USB uređaja (stranicu 21).
14SR
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranicu 10).
2
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina zvuka
telefonskog poziva se kontroliše preko iPhone
uređaja, a ne preko jedinice. Nemojte da pojačavate
jačinu zvuka na uređaju tokom poziva, jer se nakon
završetka razgovora može iznenada začuti glasan
zvuk.
Reprodukcija sa BLUETOOTH
uređaja
Sadržaj možete da reprodukujete na povezanom
uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranicu 7).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite MENU, a
zatim izaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stranicu 23).
2
3
Pritisnite SRC da biste izabrali [BT AUDIO].
Upravljajte audio uređajem da biste
započeli reprodukciju.
4
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj jedinici.
1
Napomene
 U zavisnosti od audio uređaja, informacije kao što su
naslov, redni broj numere/vreme i status reprodukcije
možda neće biti prikazani na ovoj jedinici.
 Čak i ako promenite izvor na jedinici, reprodukcija se
ne zaustavlja.
 [BT AUDIO] se ne prikazuje na ekranu dok je aplikacija
„Sony | Music Center“ pokrenuta preko funkcije
BLUETOOTH.
Usklađivanje nivoa jačine zvuka BLUETOOTH
uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa BLUETOOTH audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite na
jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranicu 22).
U toku USB reprodukcije pritisnite
(pregled)* da biste prikazali listu
kategorija pretrage.
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste prikazali
željenu kategoriju za pretragu.
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregled)
duže od 2 sekunde da biste se direktno vratili na
listu kategorija.
2
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu kategoriju za pretragu, a zatim ga
pritisnite za potvrdu izbora.
3
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više puta
uzastopno da biste izabrali željeni režim
reprodukcije.
Pritisnite
Pretraživanje preskakanjem stavki
(režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android ili iPod uređaj.
1
Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pretraga).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom režimu.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka, razlikuju
se dostupni režimi reprodukcije.
(pregled).
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili u režim
Quick-BrowZer.
Prikazuje se izabrana stavka.
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
5
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu stavku, a zatim ga pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android ili iPod uređaj.
15SR
Obavljanje poziva bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH veze)
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga sa
ovom jedinicom. Možete da povežete dva mobilna
telefona na jedinicu. Detaljne informacije potražite
u odeljku „Priprema BLUETOOTH uređaja“
(stranica 7).
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [PHONE BOOK], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali prvo slovo iz početne liste,
a zatim ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali ime iz liste naziva, a zatim
ga pritisnite.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali broj iz liste brojeva, a zatim
ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Primanje poziva
1
Pritisnite CALL kada primite poziv sa
zvonom.
Pozivanje iz istorije poziva
1
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da biste
izabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika
se emituju samo kroz prednje zvučnike.
2
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Završavanje poziva
Pritisnite CALL.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [RECENT CALL], a zatim ga
pritisnite.
Prikazaće se istorija poziva.
3
Ponovo pritisnite CALL.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv ili broj telefona iz istorije
poziva, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje
Poziv možete da izvršite iz telefonskog imenika ili iz
liste istorije poziva kada je povezan mobilni telefon
koji podržava PBAP (Phone Book Access Profile).
Kada se dva mobilna telefona povežu na jedinicu,
izaberite jedan od njih.
Pozivanje iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da biste
izabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
16SR
Pozivanje unošenjem broja
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da biste
izabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [DIAL NUMBER], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste uneli
broj telefona i na kraju izaberite [ ]
(razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Započinje telefonski poziv.
* Da biste pomerali digitalne indikatore, pritisnite
/ (SEEK –/+).
Napomena
Na ekranu se prikazuje [_] umesto [#].
Dostupne opcije tokom trajanja
poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrećite upravljački točkić tokom primanja poziva.
Prilagođavanje jačine glasa sagovornika
Okrećite upravljački točkić tokom razgovora.
Pozivanje obnovom poziva
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da biste
izabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje putem glasovnih oznaka
Možete da izvršite pozivanje izgovaranjem
glasovne oznake memorisane u povezanom
mobilnom telefonu koji ima funkciju glasovnog
biranja.
1
Pritisnite CALL.
Prilagođavanje jačine odlaznog zvuka
(prilagođavanje pojačanja mikrofona)
Pritisnite MIC.
Podesivi nivoi jačine zvuka: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Smanjenje eha i šuma (režim smanjenja
eha/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Raspoloživi režimi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između režima pozivanja bez
upotrebe ruku (handsfree) i ručnog režima
Tokom razgovora, pritisnite MODE da biste prebacili
telefonski audio poziv između jedinice i mobilnog
telefona.
Napomena
U zavisnosti od mobilnog telefona, ova opcija možda
nećete biti dostupna.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da biste
izabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [VOICE DIAL], a zatim ga
pritisnite.
Druga mogućnost je da pritisnete i držite VOICE
duže od 2 sekunde.
3
Izgovorite glasovnu oznaku memorisanu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas je prepoznat i poziv se uspostavlja.
Otkazivanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
17SR
4
Korisne funkcije
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Započinje povezivanje sa iPhone uređajem/
Android pametnim telefonom.
Za detalje o upravljanju iPhone uređajem/
Android pametnim telefonom, pogledajte
pomoć za aplikaciju.
Sony | Music Center sa pametnim
telefonom iPhone/Android
Potrebno je da preuzmete najnoviju verziju
aplikacije „Sony | Music Center“ sa App Store-a za
iPhone uređaje ili sa Google Play prodavnice za
Android pametne telefone.
Ako se prikaže broj uređaja
Napomene
 Radi vaše bezbednosti, poštujte lokalne zakone i
propise o saobraćaju i nemojte da koristite aplikaciju
tokom vožnje.
 „Sony | Music Center“ je aplikacija za upravljanje Sony
audio uređajima koji su kompatibilni sa aplikacijom
„Sony | Music Center“ pomoću iPhone-a/Android
pametnog telefona.
 Ono čime možete da upravljate koristeći „Sony |
Music Center“ razlikuje se u zavisnosti od povezanog
uređaja.
 Da biste najbolje iskoristili funkcije aplikacije „Sony |
Music Center“, pogledajte detalje na iPhone-u/
Android pametnom telefonu.
 Za više podataka o aplikaciji „Sony | Music Center“
posetite sledeći URL: http://www.sony.net/smcqa/
 Posetite veb-sajt u nastavku i proverite kompatibilne
modele iPhone uređaja/Android pametnog telefona.
Za iPhone: posetite App Store
Za Android pametne telefone: posetite Google
Play prodavnicu
Prekidanje veze
Uspostavljanje veze sa aplikacijom
Sony | Music Center
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom
(stranicu 7).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite MENU, a
zatim izaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stranicu 23).
2
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center“.
3
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SONY APP] pa
ga pritisnite.
18SR
Proverite da li se prikazuje broj (npr. 123456), a
zatim izaberite [Yes] na iPhone uređaju/Android
pametnom telefonu.
1
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali [SONY APP] pa ga pritisnite.
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Biranje izvora ili aplikacije
Možete da upravljate iPhone uređajem/Android
pametnim telefonom da biste izabrali željeni izvor
ili aplikaciju.
Biranje izvora
Pritiskajte SRC. Druga mogućnost je da pritisnete
SRC, okrenete upravljački točkić da biste izabrali
željeni izvor, a zatim pritisnete ENTER.
Za prikazivanje liste izvora
Pritisnite SRC.
Čitanje SMS-a putem glasovnog vodiča
(samo za pametne telefone Android)
SMS poruke se nakon prijema automatski čitaju
putem zvučnika automobila.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć u
aplikaciji.
Odgovaranje na SMS poruku
(samo Android pametni telefon)
Na poruku možete da odgovorite dodirom na ikonu
za odgovaranje.
1
Aktivirajte aplikaciju „Sony | Music Center“, a zatim
dodirnite ikonu [Reply] (odgovaranje).
Prikaz ulazne poruke se prikazuje u aplikaciji „Sony |
Music Center“.
2
3
Unesite odgovor koristeći prepoznavanje glasa.
Lista dostupnih poruka se prikazuje u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali željenu
poruku, a zatim ga pritisnite.
Poruka je poslata.
Podešavanja zvuka i prikaza
Možete da prilagodite podešavanja koja se odnose
na zvuk i ekran putem iPhone/Android pametnog
telefona.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć u
aplikaciji.
Morate unapred da dovršite BLUETOOTH
registraciju i konfiguraciju veze za iPhone i jedinicu.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Priprema BLUETOOTH uređaja“ (stranica 7).
Da biste izabrali iPhone uređaj, pritisnite MENU,
a zatim izaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stranicu 23).
1
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
2
1
Pritisnite i držite VOICE da biste aktivirali
prepoznavanje glasa.
2
Izgovorite željenu glasovnu komandu u
mikrofon.
Za deaktiviranje prepoznavanja glasa
Pritisnite VOICE.
Napomene
 Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno u
nekim slučajevima.
 Prepoznavanje glasa možda neće raditi ispravno, što
zavisi od performansi izabranog Android pametnog
telefona.
 Koristite jedinicu kada je okolna buka kao što je zvuk
motora svedena na minimum tokom prepoznavanja
glasa.
Korišćenje funkcije Siri Eyes Free
Siri Eyes Free vam omogućava da koristite iPhone
bez upotrebe ruku jednostavno govoreći u
mikrofon. Ova funkcija zahteva da povežete iPhone
na jedinicu putem BLUETOOTH veze. Dostupnost je
ograničena na iPhone 4s ili noviji. Uverite se da vaš
iPhone pokreće najnovija verzija iOS-a.
Pritisnite i držite VOICE duže od 2 sekunde.
Prikazuje se prikaz glasovne komande.
3
Upotreba prepoznavanja glasa
(samo za pametne telefone
Android)
Aktivirajte funkciju Siri na iPhone uređaju.
Nakon zvučnog signala koji emituje
iPhone, govorite u mikrofon.
iPhone se ponovo oglašava i Siri se aktivira.
Deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
 iPhone možda neće prepoznati vaš glas u zavisnosti
od uslova korišćenja. (Na primer, ako se nalazite u
automobilu koji se kreće.)
 Siri Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno ili
vreme odziva može biti duže nego obično na
mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
 U zavisnosti od radnih uslova iPhone uređaja, Siri Eyes
Free možda neće funkcionisati ispravno ili može da se
zatvori.
 Ako reprodukujete numeru na iPhone uređaju
koristeći BLUETOOTH audio vezu, kada započne
reprodukcija putem ove veze, Siri Eyes Free se
automatski zatvara i jedinica se prebacuje na
BLUETOOTH audio izvor.
 Kada se Siri Eyes Free aktivira tokom reprodukcije
zvuka, jedinica može da pređe na BLUETOOTH audio
izvor čak i ako ne navedete numeru za reprodukciju.
 Kada povežete iPhone na USB port, Siri Eyes Free
možda neće funkcionisati ispravno ili može da se
zatvori.
 Kada povežete iPhone na jedinicu putem USB veze,
nemojte da aktivirate Siri sa iPhone uređajem. Siri
Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno ili može
da se zatvori.
 Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije Siri Eyes Free.
19SR
Opšta podešavanja (GENERAL)
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO
Možete da otkažete prikaz demonstracije koji se
prikazuje kada je izvor isključen i kada je prikazan sat.
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (prilagođavanje sata) (stranicu 7)
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranicu 6).
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
BEEP
Aktiviranje zvučnog signala: [ON], [OFF].
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Ekran se vraća u standardni režim prijema/
reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim kategorijama
podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), podešavanje zvuka
(SOUND), podešavanje ekrana (DISPLAY),
podešavanje BLUETOOTH-a (BLUETOOTH),
podešavanje aplikacije Sony | Music Center
(SONY aplikacija)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje, a
zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju razlikuju
se u zavisnosti od izvora i podešavanja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
20SR
(nazad).
AUTO OFF
Automatski se isključuje nakon određenog
vremena kada se uređaj isključi (tj. kada se
pritisne i zadrži dugme SRC 1 sekundu):
[ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Snima/vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu.
(Dostupno kada je povezivanje obavljeno sa
kablom za povezivanje (ne isporučuje se).)
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog daljinskog
upravljača. Da biste sprečili kvar, pre upotrebe
proverite da li se režim ulaza poklapa s
povezanim daljinskim upravljačem.
CUSTOM
Režim ulaza za daljinski upravljač na volanu
PRESET
Režim ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na volanu
(automatski izabran kada se obavi [RESET
CUSTOM].)
EDIT CUSTOM
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–,
VOICE, ON HOOK, OFFHOOK) na daljinskom
upravljaču na volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
funkciju koju želite da dodelite daljinskom
upravljaču na volanu pa ga pritisnite.
 Dok [REGISTER] trepće, pritisnite i držite
dugme daljinskog upravljača na volanu
kojem želite da dodelite funkciju. Kada je
snimanje završeno, prikazuje se
[REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije, ponovite
korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu: [YES], [NO].
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
Napomene
 Dok obavljate podešavanja, dostupno je samo
dugme za upravljanje na jedinici. Zbog
bezbednosti, parkirajte automobil pre nego što
obavite podešavanja.
 Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom se
dogodila greška.
 Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg vozila,
posetite sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
USB MODE
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB izvor.)
CT (vreme na satu)
Aktiviranje CT funkcije: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja o
saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih frekvencija (AF)
i obaveštenja o saobraćaju (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
REGIONAL
Ograničavanje prijema signala na određenu
oblast: [ON], [OFF]. (Dostupno samo pri FM
prijemu.)
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranicu 12)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner
(FM/MW/LW).)
ANNOUNCE (saopštenje)
Omogućavanje saopštenja u toku prenosa:
[ON], [OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
SOFTLINK
Automatska pretraga i podešavanje sličnog
programa kada je signal tekućeg programa
preslab za prijem: [ON], [OFF]. (Dostupno samo
pri DAB prijemu.)
ANT-PWR (napajanje antene)
Obezbeđenje napajanja na ulaznom priključku
DAB antene: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kada
je jedinica isključena ili u toku DAB prijema.)
AUTOSCAN (automatsko skeniranje)
Obavljanje automatskog skeniranja radi
ažuriranja liste usluga u režimu Quick-BrowZer.
(Dostupno samo pri DAB prijemu.)
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera. Za detaljnije
informacije posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt u
položaj OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj meni za podešavanje je dostupan kada je
izabran bilo koji izvor.
EQ10 PRESET
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili je
isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
21SR
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali ne može u
potpunosti da ga ukloni tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Izbor krive ekvilajzera:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi u koracima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođavanje ravnoteže zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođavanje relativnog nivoa: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofera)
Podešava nivo jačine zvuka niskotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] je prikazano pri najnižem podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze niskotonca: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju niskotonca: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/zadnjeg
zvučnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Podešavanje nivoa jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema potrebe
da podešavate nivo jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH uređaja)
Prilagođava nivo jačine zvuka svakog povezanog
BLUETOOTH uređaja: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema potrebe
da podešavate nivo jačine zvuka između izvora.
22SR
(Dostupno je samo kada je izabran BT audio ili
aplikacija.)
Podešavanje ekrana (DISPLAY)
DIMMER
Menja svetlinu ekrana: [ON], [OFF], [CLK] (sat).
Da biste podesili da ova funkcija bude aktivna
samo tokom ograničenog perioda, izaberite
[CLK], a zatim podesite vreme početka i
završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je aktivirana
funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim podesite
[BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je deaktivirana
funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim podesite
[BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše i koristiti
kada se aktivira ili deaktivira funkcija
prigušivanja.
BRIGHTNESS
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline može da
se podesi: [1] – [10].
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa zvukom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki: [ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je izabran AUX ili tjuner
(FM/MW/LW).)
BLUETOOTH podešavanje
(BLUETOOTH)
PAIRING (stranicu 8)
Povezivanje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će se promeniti na
naziv uparenog uređaja nakon što se
uparivanje završi.
AUDIODEV (audio uređaj)
Izbor audio uređaja. Znak [*] se pojavljuje na
uređaju uparenom sa uređajem [DEVICE 1] ili
trenutnim
A2DP kompatibilnim audio-uređajem.
RINGTONE
Izbor da li će se zvonom oglašavati ova jedinica
ili povezani mobilni telefon: [1] (ova jedinica),
[2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
Podešavanje ove jedinice da automatski
odgovara na dolazne pozive: [OFF],
[1] (oko 3 sekunde), [2] (oko 10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski započinje BLUETOOTH uparivanje
kada se iOS uređaj sa verzijom 5.0 ili novijom
poveže putem USB veze: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stranicu 9)
Aktivira/deaktivira BLUETOOTH funkciju.
BT INIT (inicijalizacija BLUETOOTH veze)
Pokreće sve postavke vezane za BLUETOOTH
vezu (informacije o uparivanju, informacije o
uređaju itd.): [YES], [NO].
Pre odbacivanja jedinice, inicijalizujte sva
podešavanja.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
Podešavanje aplikacije Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH
Aktivira automatsko pokretanje aplikacije
„Sony | Music Center“: [ON], [OFF].
Kad je izabrano [ON], aplikacija „Sony | Music
Center“ će se automatski povezati kad se ostvari
BLUETOOTH veza.
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane, a zatim pratite onlajn
uputstva.
Napomene
 Korišćenje USB uređaja (ne isporučuje se) je
neophodno za nadogradnju firmvera. Sačuvajte
program za ažuriranje na USB uređaj i povežite uređaj
na USB ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
 Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt u položaj
OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Mere opreza
 Ako je automobil bio parkiran na direktnoj
sunčevoj svetlosti, dozvolite da se jedinica ohladi
pre njenog korišćenja.
 Ne ostavljajte u parkiranom automobilu prednju
tablu ili audio uređaje koje ste doneli, jer to može
da izazove kvar zbog visokih temperatura ako je
automobil izložen direktnom suncu.
 Napajana antena se automatski izvlači.
Održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte da prosipate tečnost po jedinici.
Redosled reprodukcije audio datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka (numera)
CONNECT
Uspostavite i prekinite funkciju (povezivanje)
aplikacije „Sony | Music Center“.
23SR
O iPod uređaju
Održavanje
 Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju verziju
pre nego što počnete da ga koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilan model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šesta generacija)


iPod touch
(peta generacija)


iPod nano
(sedma generacija)
Jedinica možda neće raditi ispravno ako priključci
između nje i prednje table nisu čisti. Da biste ovo
sprečili, skinite prednju tablu (stranicu 6) i očistite
priključke pomoću pamučnih štapića. Ne primenjujte
preveliku silu. U suprotnom, možete da oštetite
priključke.
Napomene
 Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
 Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili
bilo kakvim metalnim uređajem.
Specifikacije
Radio

 „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa
iPod ili iPhone uređajima, tim redom, i sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim standardima i
propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove
dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
24SR
Čišćenje priključaka
DAB/DAB+
Frekventni opseg: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
FM
Frekventni opseg:
87,5 MHz–108,0 MHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Upotrebljiva osetljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omer signala i smetnji: 73 dB
Razdvajanje: 50 dB at 1 kHz
Frekventni odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Frekventni opseg:
MW: 531 kHz – 1,602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odeljak za USB plejer
NFC komunikacija
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih fascikli i datoteka:
fascikli (albuma): 256
datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2,0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova: 8 kbps – 320 kbps
(podržava promenljivu brzinu protoka
bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova: 32 kbps – 192 kbps
(podržava promenljivu brzinu protoka
bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Frekventni pojas i specifikacija maksimalne snage
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na 10 m
Bežična komunikacija
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
(Maks. sprovedeno +1 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost približno 10 m (33 stope)*1
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora kao
što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet, osetljivost
prijema, performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje: 55 W × 4 (na 4 Ω)
Opšte
Izlazi:
Priključak audio izlaza (REAR, SUB)
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak DAB antene
Ulazni priključak FM/MW/LW antene
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB port
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator (negativni
pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (š/v/d)
Masa: približno 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite od njega dodatne informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez
najave.
Autorska prava
Slovna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena
imena pripadaju svojim vlasnicima.
25SR
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
registrovane u SAD i ostalim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti
su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i
binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti u
dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU
OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
26SR
PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI
USLUGA ZAMENE, GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE,
GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE
RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU
ILI ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO)
KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA
NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da otklonite
probleme koji mogu da nastanu tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite priključke i
postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte odeljak
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 32).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za podršku
naveden na zadnjoj korici.
Opšte
Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za sistem
sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
 Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano pojačalo i ne
koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator su isključeni ili su
nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa u
kontakt bravi.
 Vodovi nisu dobro povezani sa priključcima na
automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne režim
demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od pet
minuta kada je podešena opcija [DEMO-ON],
započinje prikaz demonstracije.
 Podesite [DEMO-OFF] (stranicu 20).
Prikaz nestaje sa ekrana/ne pojavljuje se u
prozoru ekrana.
 Podešavanje svetline je podešeno na [DIM-ON]
(stranicu 22).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritisnite OFF na jedinici dok se prikaz ne pojavi.
 Priključci su prljavi (stranicu 24).
Ekran/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
 Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
 Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE duže od
2 sekunde da biste jedinicu vratili na
podrazumevana podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je izbrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate vraćanje
jedinice na podrazumevana podešavanja tokom
vožnje.
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije ispravno.
 Proverite vezu antene automobila.
 Ako se antena automobila ne izvlači, proverite
povezivanje voda za kontrolu napajane antene.
 Pogledajte [NO SERV] (stranicu 30) radi detaljnih
informacija kada DAB signal nije moguće primiti.
Podešavanje memorije nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
RDS
Pretraživanje SEEK započinje nakon nekoliko
sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Deaktivirajte TA (stranicu 12).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranicu 12).
 Stanica ne emituje obaveštenja o saobraćaju iako
je TP.
 Izaberite drugu stanicu.
 Onemogućite DAB obaveštenja (stranicu 11).
 Obaveštenja o saobraćaju su onemogućena
dok su DAB obaveštenja omogućena.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
 Pritiskajte  (SEEK –/+) dok naziv
usluge programa treperi. Pojavljuje se [PI SEEK]
i uređaj započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa uređaja
povezanog putem USB čvorišta.
 Jedinica ne može da prepozna USB uređaje
povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk se čuje sa prekidima.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj brzini
prenosa.
 Datoteke koje sadrže DRM (Digital Right
Management) u nekim slučajevima nije moguće
reprodukovati.
Audio datoteka ne može da se reprodukuje.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani sistemima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
27SR
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji
možda ne podržavaju sve FAT sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu svakog
USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
Nije moguće izvesti radnje kao što su preskakanje
albuma, preskakanje stavki (režim Jump) i
pretraživanje numera po nazivu (Quick-BrowZer).
 Ove radnje ne mogu da se izvrše kada je povezan
USB uređaj u režimu za Android ili iPod uređaj.
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranicu 21).
 Uklonite iPod uređaj.
 USB režim uređaja nije podešen na odgovarajući
režim.
 Uverite se da je USB režim uređaja podešen na
režim MSC/MTP.
Zvuk ne može da se emituje tokom reprodukcije
u režimu za Android.
 Dok je jedinica u režimu za Android, zvuk se
emituje samo sa Android pametnog telefona.
 Proverite status aplikacije za reprodukciju
zvuka na Android pametnom telefonu.
 Reprodukcija možda neće pravilno da se obavi
u zavisnosti od Android pametnog telefona.
Funkcija NFC
Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije moguće.
 Ukoliko pametni telefon ne reaguje na
dodirivanje.
 Proverite da li je uključena funkcija NFC na
pametnom telefonu.
 Pomerite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na jedinici.
 Ako se pametni telefon nalazi u futroli, izvadite
ga.
 Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite
povezivanje jednim dodirom sa pametnim
telefonom, ručno obavite BLUETOOTH
povezivanje.
Funkcija BLUETOOTH
Povezani uređaj ne može da detektuje ovu
jedinicu.
 Pre obavljanja uparivanja, podesite ovu jedinicu u
režim mirovanja za uparivanje.
28SR
 Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem,
ova jedinica ne može da bude detektovana sa
drugog uređaja.
 Prekinite trenutnu vezu i potražite ovu jedinicu
sa drugog uređaja.
 Kada je obavljeno uparivanje uređaja, podesite
izlazni BLUETOOTH signal na uključeno
(stranicu 9).
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanje se kontroliše sa jedne strane (ova
jedinica ili BLUETOOTH uređaj), ali nikako sa obe.
 Povežite se na ovu jedinicu sa BLUETOOTH
uređaja ili obrnuto.
Naziv detektovanog uređaja se ne prikazuje.
 U zavisnosti od statusa drugog uređaja, možda
neće biti moguće dobiti ime.
Ne oglašava se zvono za prijem poziva.
 Podesite jačinu zvuka okretanjem upravljačkog
točkića dok primate poziv.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono se
možda neće oglasiti ispravno.
 Podesite [RINGTONE] na [1] (stranicu 23).
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
 Povežite prednje zvučnike na jedinicu. Zvono
prilikom prijema poziva se čuje samo kroz
prednje zvučnike.
Ne čuje se glas sagovornika.
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
 Povežite prednje zvučnike na jedinicu.
Glas sagovornika se čuje samo kroz
prednje zvučnike.
Sagovornik vam kaže da je jačina zvuka preniska
ili previsoka.
 Podesite jačinu zvuka prikladnim podešavanjem
pojačanja mikrofona (stranicu 17).
Tokom telefonskog razgovora čuje se eho ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Podesite EC/NC režim na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(stranicu 17).
 Ako je okolna buka koju ne proizvodi telefon
suviše glasna, pokušajte da je smanjite.
Npr.: Ako je otvoren prozor i buka sa ulice je
preglasna, zatvorite prozor. Ako je klima uređaj
preglasan, podesite njegov režim tako da
smanjite buku.
Telefon nije povezan.
 Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio, telefon
nije povezan čak i kada pritisnete CALL.
 Povežite se sa telefona.
Kvalitet zvuka na telefonu je loš.
 Kvalitet zvuka na telefonu zavisi od uslova
prijema mobilne mreže.
 Ako je prijem loš, pomerite automobil na mesto
gde je bolji prijem signala mobilne mreže.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja je niska
(visoka).
 Nivo jačine zvuka će se razlikovati u zavisnosti od
audio uređaja.
 Podesite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ove jedinice.
Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio uređaja
zvuk je isprekidan.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten u
pakovanje koje ometa signal, izvadite ga iz
pakovanja tokom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih uređaja
koji emituju radio talase se koriste u blizini.
 Isključite druge uređaje.
 Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog trenutka
kada počne da se uspostavlja veza između ove
jedinice i mobilnog telefona. Ovo nije kvar.
Nije moguće upravljati povezanim BLUETOOTH
uređajem.
 Proverite da li povezani BLUETOOTH audio uređaj
podržava AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Proverite da li povezani uređaj podržava te
funkcije.
Na poziv je odgovoreno nenamerno.
 Povezani telefon je podešen da automatski
odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, vremensko
ograničenje za uparivanje može biti kraće.
 Pokušajte da uparivanje izvršite u predviđenom
roku.
Uparivanje nije moguće.
 Jedinica možda neće moći da se upari sa prethodno
uparenim BLUETOOTH uređajem nakon pokretanja
jedinice ako su informacije o uparivanju jedinice na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju, izbrišite
informacije o uparivanju na jedinici sa BLUETOOTH
uređaja, a zatim ih ponovo uparite.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti i zadržati
OFF više od
2 sekunde, a zatim ponovo uključite uređaj.
Zvuk se ne emituje sa zvučnika u automobilu
tokom obavljanja razgovora bez upotrebe ruku.
 Ako se zvuk emituje sa mobilnog telefona,
podesite telefon da emituje zvuk sa zvučnika
u automobilu.
Funkcija Siri Eyes Free nije aktivirana.
 Obavite registraciju bez upotrebe ruku za iPhone
koji podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Podesite funkciju Siri na iPhone uređaju na
uključeno.
 Otkažite BLUETOOTH vezu iPhone uređaja i
jedinice, pa ih ponovo povežite.
Korišćenje aplikacije Sony | Music Center
Naziv aplikacije se ne podudara sa stvarnom
aplikacijom u „Sony | Music Center“-u.
 Ponovo pokrenite aplikaciju iz aplikacije „Sony |
Music Center“.
Kad koristite aplikaciju „Sony | Music Center“
preko BLUETOOTH-a, ekran će se automatski
prebaciti na [BT AUDIO].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ ili funkcija
BLUETOOTH je otkazala.
 Ponovo pokrenite aplikaciju.
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“ se
automatski prekida kad se ekran prebaci na
[IPOD].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ na iPhone/iPod
uređajima ne podržava reprodukciju sa iPod-a.
29SR
 Promenite izvor na jedinici na vrednost koja
nije [IPOD] pa uspostavite vezu sa aplikacijom
„Sony | Music Center“ (stranicu 18).
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“ se
automatski prekida kad se USB režim jedinice
prebaci na [ANDROID].
 Android pametni telefon ne podržava
reprodukciju u režimu Android.
 Podesite USB režim jedinice na [MSC/MTP],
pa uspostavite vezu sa aplikacijom „Sony |
Music Center“ (stranicu 18).
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili trepere
tokom rada sistema.
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB čvorišta.
INVALID
 Izabrana radnja može biti nevažeća.
 [USB MODE] nije moguće promeniti tokom
reprodukcije sa iPod uređaja.
IPD STOP: Reprodukcija sa iPod uređaja je
završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritiskajte  (SEEK –/+) dok naziv usluge
programa treperi. Jedinica započinje da traži
drugu frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
NO DATA
 Nema DAB usluge za izabrani tip programa.
 Pritisnite
(nazad).
NO INFO (nema informacija)
 Nema informacije o oznaci za tekuću DAB uslugu.
NO SERV (nema usluge)
DAB signal nije moguće primiti.
 Obavite automatsko skeniranje (stranicu 11).
 Proverite vezu DAB antene.
 Proverite da li je [ANT-PWR] podešeno na [ON]
(stranicu 21).
30SR
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih TP stanica.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android Open
Accessory) 2.0 je povezan sa jedinicom dok je
[USB MODE] podešen na [ANDROID].
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranicu 21).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC da
biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan nepodržani
uređaj.
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi i reprodukcija
će započeti automatski. Ovo može da potraje u
zavisnosti od organizacije datoteka.
RECEIVING
 Izabran je DAB frekventni opseg i jedinica čeka da
primi uslugu.
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa USB
uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl dobro
povezan.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu da se
reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranicu 25).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije povezan niti
prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj dobro
povezan ili da li je uspostavljena BLUETOOTH
veza sa BLUETOOTH uređajem.
ERROR: Izabrana radnja ne može da se obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
UNKNOWN: Nije moguće prikazati naziv ili broj
telefona.
Za rad sa daljinskim upravljačem na volanu:
ERROR: Došlo je do greške tokom registracije
funkcije.
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa kojom
se dogodila greška (stranicu 20).
WITHHELD: Pozivalac je sakrio identifikaciju.
Za korišćenje aplikacije Sony | Music Center:
APP ––––––––: Nije uspostavljena veza sa
aplikacijom.
 Ponovo otvorite vezu sa „Sony | Music Center“
(stranicu 18).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Otvorite vezu sa „Sony | Music Center“
(stranicu 18).
APP DISPLAY: Prikaz podešavanja ekrana aplikacije
je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja ekrana aplikacije
da biste omogućili rad sa dugmadima.
APP LIST: Lista sadržaja na USB uređaju je
otvorena.
 Izađite iz spiska aplikacije da biste omogućili rad
sa dugmadima.
APP MENU: Prikaz podešavanja aplikacije je
otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja aplikacije da biste
omogućili rad sa dugmadima.
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspela jer je
isteklo vreme.
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranicu 20).
Za nadogradnju firmvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje se ne čuva na
USB uređaju.
 Sačuvajte program za ažuriranje na USB uređaj pa
pokušajte ponovo (stranicu 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Nadogradnja
firmvera se nije pravilno završila.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku pa
probajte ponovo. Tokom ažuriranja, nemojte da
isključujete kontakt u položaj OFF niti da
uklanjate USB uređaj (stranicu 23).
 Umetnite USB uređaj na kojem je uskladišten
program za ažuriranje, a zatim pritisnite ENTER.
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
APP NO DEV: Uređaj na kojem je instalirana
aplikacija nije povezan ili nije prepoznat.
 Napravite BLUETOOTH vezu i ponovo uspostavite
„Sony | Music Center“ vezu (stranicu 18).
APP SOUND: Prikaz podešavanja zvuka aplikacije je
otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja zvuka aplikacije da
biste omogućili rad sa dugmadima.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center“ nije
pokrenuta.
 Pokrenite aplikaciju.
31SR
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
 Sve vodove za uzemljenje povežite na
zajedničku tačku uzemljenja.
 Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni ispod šrafa
ili zahvaćeni pokretnim delovima (npr. šinom
sedišta).
 Pre povezivanja, isključite kontakt automobila da
biste izbegli kratak spoj.
 Povežite kabl za napajanje  na uređaj i zvučnike
pre nego što ga povežete na pomoćni priključak
za napajanje.
 Radi bezbednosti, obavezno izolujte sve preostale
nepovezane vodove izolir-trakom.
Mere opreza
 Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako da
jedinica ne smeta u vožnji.
 Izbegavajte instaliranje jedinice u područjima
izloženim dejstvu prašine, prljavštine,
prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi,
kao što su mesta izložena direktnim sunčevim
zracima ili u blizini cevi grejača.
 Koristite isključivo priloženi pribor za instalaciju za
bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti veći
od zbira kapaciteta svih pojedinačnih komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
32SR
×2


 Ova lista delova ne obuhvata čitav sadržaj
pakovanja.
 Nosač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje jedinice,
koristite ključeve za otpuštanje  da biste uklonili
držač  iz jedinice. Detaljne informacije potražite
u odeljku „Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača“
(stranica 35).
 Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni ako uklanjate
jedinicu iz automobila.
Veza
Niskotonac*1
*3
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Detaljne informacije potražite u
odeljku „Povezivanje“
(stranica 34).
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Šema povezivanja napajanja“ (stranicu 35).
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
iz antene automobila*5
iz DAB antene (ne isporučuje se)*6
*1 Ne isporučuje se
*2 Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA kabl (ne isporučuje se)
*4 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter za
žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se). Detaljnije
informacije o korišćenju žičanog daljinskog
upravljača pogledajte u poglavlju „Korišćenje
žičanog daljinskog upravljača“ (stranica 35).
*5 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter (ne
isporučuje se) ako priključak antene ne odgovara.
*6 Podesite [SET ANT-PWR] na [ON] (podrazumevano) ili
[OFF] u zavisnosti od tipa DAB antene (stranicu 21).
Maks. struja napajanja 0,1 A
33SR
Jednostavno povezivanje niskotonca
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne kutije,
povezivanje jedinice isporučenim kablom za
napajanje  može da ošteti antenu.
Subwoofer možete da koristite bez pojačala kada je
povezan na kabl za zadnji zvučnik.
Prednji zvučnik
 Do priključka za zvučnike vozila
Niskotonac
1
2
3
4
5
6
7
8

Ljubičasti

Ljubičasto-crni
prugasti
Prednji zvučnik
(desni)

Sivi
Povezivanje radi čuvanja memorije

Sivo-crni prugasti
Prednji zvučnik
(levi)

Beli

Belo-crni prugasti
Kada je povezan žuti vod za napajanje, memorijsko
kolo dobija napajanje čak i kada je prekidač za
kontakt isključen.
Zadnji zvučnik
(desni)
Zadnji zvučnik
(levi)

Zeleni

Zeleno-crni
prugasti
 Do priključka za napajanje automobila
34SR
Napomene
 Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg zvučnika.
 Koristite niskotonac impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
13
napajana antena/
kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
Plavo-beli
prugasti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Povezivanje zvučnika
 Pre povezivanja zvučnika, isključite jedinicu.
 Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do 8 Ω
i sa odgovarajućim kapacitetom snage da biste
izbegli oštećenje.
Šema povezivanja napajanja
Proverite pomoćni priključak za napajanje u
automobilu i ispravno povežite kablove za
povezivanje u zavisnosti od automobila.
Nakon pravilnog uklapanja veza i prebacivanja
kablova za napajanje, povežite jedinicu na izvor
napajanja automobila. Ako imate bilo kakva pitanja
i probleme u vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u
ovom priručniku, obratite se prodavcu automobila.
Pomoćni priključak za napajanje
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL] u
[SET STEERING] na [PRESET] (stranicu 20).
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Instalacija
Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu spojnicu
 i držač  iz jedinice.
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.
Kada je obrnut položaj crvenog i žutog voda
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti

2
12
prekidački izvor
napajanja
Žuti
15
neprekidni izvor
napajanja
Crveni
Ubacite oba ključa za otpuštanje  dok
ne kliknu i povucite nadole držač ,
a zatim povucite nagore jedinicu da
biste ih razdvojili.

Automobili bez ACC položaja
Crveni
Crveni


Žuti
Žuti
Okrenite kuku ka unutra.
35SR
Ugradnja jedinice u komandnu tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke na obe
strane držača  savijene prema unutra
2 mm (3/32 in).
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke prema
spolja da bi bilo čvrsto zategnuto.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .


Napomene
 Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja, jedinica
neće biti bezbedno instalirana i može da izleti.
 Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
Skidanje i postavljanje prednje table
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Skidanje prednjeg panela“ (stranica 6).
36SR
Vraćanje jedinice na početne vrednosti
Detaljne informacije potražite u odeljku „Vraćanje
jedinice na početne vrednosti“ (stranica 7).
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač, obavezno
Osigurač (10 A)
koristite osigurač iste vrednosti
jačine struje kao i originalni
osigurač. Ako osigurač pregori,
proverite povezivanje napajanja i
zamenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori nakon zamene,
možda je došlo do kvara na jedinici. U tom
slučaju, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je
na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova
oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije za
podršku za proizvod, posjetite web-mjesto u nastavku:
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti najnovejše
informacije o podpori za ta izdelek, obiščite spodnje spletno mesto:
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne informacije
za podršku za ovaj proizvod, posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF