Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Upravljač za pametni telefon za automobil sa bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® Uputstvo

4-594-377-21(1) (SL-HR-SR)
Slovenščina
Pred uporabo sistema natančno preberite ta navodila, nato pa jih shranite za morebitno
poznejšo uporabo.
Informacije o delovni napetosti itd. najdete na dnu vmesnika in daljinskega upravljalnika.
Upravljalnik
Bluetooth®
v avtomobilu
Bluetooth®
daljinski upravljač
za automobil
Automobilski
Bluetooth®
upravljač
Referenčni priročnik
SL
Referentni priručnik
HR
Referentni vodič
SR
Podjetje Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke
in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
OPOZORILO: zaužitje baterije pomeni nevarnost opeklin zaradi
kemikalij.
Daljinski upravljalnik, priložen temu izdelku, vsebuje gumbasto baterijo.
V primeru zaužitja gumbaste baterije lahko pride do resnih notranjih opeklin že v dveh urah,
kar lahko privede do smrti.
Nove in izrabljene baterije hranite zunaj dosega otrok.
Če se predel za baterije ne zapre ustrezno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite zunaj
dosega otrok.
Če sumite, da so se baterije znašle v telesu osebe, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Opomba o litijevi bateriji
Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
RM-X7BT
Če imate kakršna koli vprašanja ali
želite prejeti najnovejše informacije
o podpori za ta izdelek, obiščite
spodnje spletno mesto:
Ako imate pitanja ili želite saznati
najnovije informacije za podršku
za proizvod, posjetite web-mjesto
u nastavku:
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su
vam potrebne informacije za podršku
za ovaj proizvod, posetite sledeći
veb-sajt:
http://www.sony.eu/support
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrujte svoj proizvod onlajn već danas na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
Komunikacijski sistem Specifikacija BLUETOOTH, različica 3.0
Izhod
BLUETOOTH, standardni razred moči 2 (najv. +4 dBm)
Največji obseg za komunikacijo
Brez fizičnih ovir doseg približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način
FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2
A2DP (profil naprednega distribuiranja zvoka) 1.2
AVRCP (avdio-video profil z daljinskim upravljanjem) 1.5
HFP (profil za prostoročno upravljanje) 1.6
Profil za vnosno napravo (HID) 1.0
Ustrezni kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski
sistem, aplikacija programske opreme itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Splošno
Izhod
Vhodi
Vtičnica AUDIO OUT (3,5-mm stereo mini vtičnica)
Vtičnica MIC IN (3,5-mm stereo mini vtičnica)
Vrata USB micro-B (samo za napajanje)
Napajanje
5 V pri enosmernem toku
Nazivna poraba toka
0,1 A
Mere
Vmesnik
Približno 49 × 38 × 13 mm (š/v/g)
Daljinski upravljalnik
Približno ø 54 × 34 mm
Teža
Vmesnik
Približno 16 g
Daljinski upravljalnik
Približno 42 g
Vsebina paketa
Vmesnik (1)
Daljinski upravljalnik (1): RM-X7S
Litijeva baterija CR2032 (1)
Kabel Micro USB (1)
Kabel AUX (1)
Deli za namestitev in konektorji (1 komplet)
Dodatni pripomočki/oprema
Mikrofon: XA-MC10
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.
Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke
in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA
in v drugih državah.
Če vžig avtomobila ne vključuje položaja ACC, odstranite kabel USB, vsakič ko izklopite vžig,
da preprečite praznjenje baterije.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih državah.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki
Google, Google Play™ in Android™ so blagovne znamke družbe Google Inc.
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo,
začasno prekinejo ali ukinejo.
Družba Sony ne prevzema odgovornosti za take primere.
»Waze«, logotip Waze in druge blagovne in/ali storitvene znamke so last družbe Waze Mobile
ali njenih podružnic.
Pozor
Web-mjesto podrške
Brezžična komunikacija
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne podpira položaja ACC
Pomembno obvestilo
Mesto za podporo
Tehnični podatki
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN ZA MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO
ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO, KI MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOBIČKA,
PRIHODKOV, PODATKOV, MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE KOLI POVEZANE OPREME,
IZGUBO ČASA ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE
TEGA IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME IN/ALI NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI
V POVEZAVI S TAKO UPORABO.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje radijski oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko proizvajalci vozil določijo posebne pogoje za namestitev
radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo preberite priročnik za uporabo vozila ali se obrnite na
proizvajalca/prodajalca vozila.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno uporabo v vozilu in z njo povezana elektronska naprava
delujeta na podlagi radijskih signalov, mobilnih in stacionarnih telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo zagotoviti nemotene povezave v vseh pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih komunikacijah (npr. nujni zdravstveni primeri) ne zanašajte samo
na uporabo morebitnih elektronskih naprav.
Komunikacija BLUETOOTH
 Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih
medicinskih naprav. Na naslednjih lokacijah izklopite to enoto in druge naprave BLUETOOTH,
saj lahko povzročijo nezgodo.
 povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na bencinskih
črpalkah,
 v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
Ta
enota podpira varnostne funkcije, skladne s standardom BLUETOOTH, z namenom

zagotavljanja varne povezave pri uporabi brezžične tehnologije BLUETOOTH, vendar tovrstna
zaščita glede na nastavitev morda ne bo zadostna. Pri komuniciranju prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno uhajanje informacij pri komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Hrvatski
Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj vodič i zadržite ga za buduću referencu.
Radni napon i ostale informacije navedeni su na dnu adaptera i daljinskog upravljača.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je oprema usklađena s osnovnim
zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Odlaganje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po
isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
UPOZORENJE: Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od kemijskih
opekotina.
Daljinski upravljač priložen uz proizvod sadrži gumbastu bateriju s ćelijama.
U slučaju gutanja gumbaste baterije s ćelijama može doći do ozbiljnih unutarnjih opekotina u samo
2 sata uz moguće smrtne posljedice.
Držite nove i istrošene baterije podalje od djece.
Ako se odjeljak za bateriju ne može čvrsto zatvoriti, prekinite s upotrebnom proizvoda i držite ga
podalje od djece.
Ako mislite da je netko progutao bateriju ili je stavio u neki drugi dio tijela, odmah zatražite
liječničku pomoć.
Napomene vezane uz litijsku bateriju
Ne izlažite bateriju prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Upozorenje ako prekidač paljenja na vašem automobilu nema položaj za
kontakt za dodatnu opremu ACC
Ako prekidač paljenja na vašem automobilu nema položaj za kontakt za dodatnu opremu ACC,
isključite USB kabel prilikom svakog isključenja kontakta kako se ne bi ispraznio akumulator
automobila.
(nastavak na stražnjoj stranici)
(nastavak s prednje stranice)
Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti.
Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.
Srpski
Specifikacije
Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.
Bežična komunikacija
Naznačeni radni napon i druge informacije se nalaze na donjoj strani adaptera i daljinskog
upravljača.
Sistem komunikacije BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH Standard, klasa napajanja 2 (Maks. +4 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Odgovarajući kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
Važna napomena
Oprez
TVRTKA SONY NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA ILI POSLJEDIČNA
OŠTEĆENJA ILI DRUGA OŠTEĆENJA KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROIZVODA ILI
POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME KORIŠTENJA POVEZANA ILI NASTALA KAO POSLJEDICA
KORIŠTENJA PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Poštovani kupci, ovaj proizvod sadrži radijski odašiljač.
Sukladno UNECE Regulativi br. 10, proizvođači vozila mogu propisati posebne uvjete za ugradnju
radijskih odašiljača u vozila.
Prije ugradnje proizvoda provjerite korisnički priručnik vozila ili se obratite proizvođaču ili
distributeru vozila.
Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Hitni pozivi
Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne
smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da
će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Ovaj BLUETOOTH sustav slobodne ruke za automobile i elektronički uređaj koji je s njime povezan
pri radu koriste radijske signale, mobilne i fiksne telefonske mreže te korisnički programirane
funkcije, što ne jamči uspostavljanje veze u svim uvjetima.
Stoga se za nužnu komunikaciju (primjerice hitne medicinske slučajeve) ne oslanjajte isključivo
na elektroničke uređaje.
O BLUETOOTH komunikaciji
 Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Budući da to može uzrokovati nesreću, ovaj i sve ostale BLUETOOTH uređaje isključite na
sljedećim mjestima:
 gdje postoje zapaljivi plinovi, u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili na benzinskim
postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Ovaj
uređaj podržava sigurnosne funkcije sukladne BLUETOOTH specifikacijama kako bi se

omogućilo sigurno povezivanje pri upotrebi BLUETOOTH bežične tehnologije, ali razina sigurnosti
ovisi o postavkama. Budite oprezni prilikom komunikacije putem BLUETOOTH bežične
tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija prilikom komuniciranja putem BLUETOOTH
tehnologije.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Specifikacije
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Odgovarajući kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
2
* Standardni BLUETOOTH profili označavaju namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Općenito
Izlaz
Ulazi
Preduvjeti napajanja
Nazivna potrošnja struje
Dimenzije
Težina
Sadržaj paketa
Dodatna oprema
AUDIO OUT priključak (stereo mini utikač ø 3,5 mm)
MIC IN priključak (stereo mini utikač ø 3,5k)
USB mikro B ulaz (samo za napajanje)
5 V istosmjerne struje
0,1 A
Adapter
Pribl. 49 mm × 38 mm × 13 mm (š/v/d)
Daljinski upravljač
Pribl. ø 54 mm × 34 mm
Adapter
Pribl. 16 g
Daljinski upravljač
Pribl. 42 g
Adapter (1)
Daljinski upravljač (1): RM-X7S
Litijska baterija CR2032 (1)
Mikro USB kabel (1)
AUX kabel (1)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje (1 komplet)
Mikrofon: XA-MC10
Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez prethodne najave.
Autorska prava
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni
znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Google, Google Play™ i Android™ zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
„Waze”, logotip Waze i ostali zaštitni znaci i servisne oznake u vlasništvu su tvrtke Waze Mobile ili
njenih sestrinskih tvrtki.
UPOZORENJE: Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od hemijskih
opekotina.
Daljinski upravljač isporučen sa ovim proizvodom sadrži pljosnatu/dugmastu ćelijsku bateriju.
Ako dođe do gutanja pljosnate/dugmaste ćelijske baterije, to može da izazove ozbiljne unutrašnje
opekotine u roku od samo 2 sata i to može dovesti do smrti.
Čuvajte nove i korišćene baterije van domašaja dece.
Ako odeljak za bateriju nije dobro zatvoren, prestanite da ga koristite i držite ga van domašaja dece.
Ako mislite da ste progutali bateriju ili je ona dospela bilo gde u unutrašnjost vašeg tela, zatražite
hitnu medicinsku pomoć.
Napomena o litijumskoj bateriji
Ne izlažite bateriju visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Upozorenje u slučaju da kontakt automobila nema ACC položaj
Ako paljenje vašeg automobila nema ACC položaj, iskopčajte USB kabl svaki put kada isključite
paljenje da biste sprečili pražnjenje akumulatora.
Odricanje od odgovornosti koje se odnosi na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne najave.
Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.
Važna napomena
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet, osetljivost prijema, performanse antene,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Opšte
Izlaz
Ulazi
Priključak AUDIO OUT (stereo mini priključak ø 3,5 mm)
Priključak MIC IN (ø 3,5 mm stereo mini priključak)
USB mikro-B port (samo za izvor napajanja)
Zahtevi za napajanje 5 V DC
Nominalna potrošnja struje
0,1 A
Dimenzije
Adapter
Približno 49 mm × 38 mm × 13 mm (š/v/d)
Daljinski upravljač
Približno. ø 54 mm × 34 mm
Masa
Adapter
Približno 16 g
Daljinski upravljač
Približno 42 g
Sadržaj pakovanja
Adapter (1)
Daljinski upravljač (1): RM-X7S
Litijumska baterija CR2032 (1)
Mikro USB kabl (1)
Kabl AUX (1)
Delovi za instaliranje i povezivanje (1 komplet)
Opcionalni pribor/oprema
Mikrofon: XA-MC10
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Autorska prava
Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,
Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
registrovane u SAD i ostalim zemljama.
Google, Google Play™ i Android™ su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
„Waze“, logotip Waze i ostali zaštićeni znakovi i/ili zaštićeni znakovi usluge su vlasništvo kompanije
Waze Mobile ili njenih podružnica.
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU, INDIREKTNU
ILI POSLEDIČNU ŠTETU UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA,
GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE OPREME,
VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI NA KORIŠĆENJE ILI JE
NASTALO KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži radio predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači vozila mogu da nametnu posebne uslove za ugradnju radio
predajnika u vozilima.
Pogledajte priručnik za upotrebu vozila ili pozovite proizvođača ili prodavca vozila pre nego što
postavite ovaj proizvod u svoje vozilo.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH uređaj za automobil sa upravljanjem bez upotrebe ruku i elektronski uređaj
povezan sa upravljanjem bez upotrebe ruku koristi radio signale, mobilne i fiksne mreže, kao
i funkcije koje je programirao korisnik, koje ne mogu da garantuju povezanost u svim uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate isključivo na neki elektronski uređaj u slučaju neophodne
komunikacije (kao što su hitni medicinski slučajevi).
O BLUETOOTH komunikaciji
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu da utiču na rad elektronskih medicinskih
uređaja. Isključite ovu jedinicu i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu
da dovedu do nezgode.
 Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi.
 U blizini automatskih vrata ili požarnog alarma.
 Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom
kako bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija BLUETOOTH, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada
komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje informacija tokom BLUETOOTH komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF

advertising