Sony | FDR-X1000VR | Sony FDR-X1000VR X1000VR 4K Action Cam sa Wi-Fi® i GPS funkcijama i kompletom sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo Vodič za pomoć

Digitalni 4K video kamkorder/Digitalni HD video kamkorder
FDR-X1000V/HDR-AS200V
Korišćenje
Prvo pročitajte ovo
Identifikacija delova
Identifikacija delova [1]
Prikaz na ekranu
Prikaz na ekranu [2]
Početni koraci
Provera sadržaja pakovanja
Provera sadržaja pakovanja [3]
Umetanje baterije
Umetanje baterije [4]
Punjenje baterije
Punjenje baterije [5]
Umetanje memorijske kartice
Umetanje memorijske kartice [6]
Memorijske kartice koje mogu da se koriste u kameri [7]
Korišćenje adaptera za stativ
Korišćenje adaptera za stativ (samo HDR-AS200V) [8]
Korišćenje vodootpornog kućišta
Identifikacija delova (vodootporno kućište) [9]
Korišćenje vodootpornog kućišta [10]
O performansama otpornosti na vodu vodootpornog kućišta [11]
Napomene o korišćenju vodootpornog kućišta [12]
Curenje vode [13]
Vodootporna zaptivka [14]
Kako da proverite da li voda curi [15]
Održavanje [16]
Korišćenje lepljivog nosača
Korišćenje lepljivog nosača [17]
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
O prekidaču REC HOLD (zaključavanje) [18]
Snimanje filmova (Režim za filmove) [19]
Snimanje fotografija (Režim za fotografije) [20]
Režim neprekidnog snimanja [21]
Režim snimanja fotografija u intervalima [22]
Napomene o dugotrajnom snimanju [23]
Menjanje podešavanja
Lista stavki podešavanja
Lista stavki podešavanja [24]
Kako da podesite stavke podešavanja [25]
Podešavanja za snimanje
Postavka kvaliteta slike [26]
SteadyShot [27]
Preokretanje [28]
Scena [29]
Ravnoteža bele boje [30]
AE Shift [31]
Režim boja [32]
Format filma [33]
Podešavanje snimanja zvuka [34]
Smanjenje buke vetra [35]
Vreme neprekidnog snimanja [36]
Ugao gledanja za fotografije [37]
Menjanje režima za fotografisanje [38]
Interval snimanja fotografija [39]
Tajmer odloženog okidanja [40]
Snimanje fotografija u intervalima [41]
Podešavanja kamere
Wi-Fi veza [42]
Snimanje GPS podataka [43]
Režim rada u avionu [44]
Nosač [45]
Vremenski kôd/korisnička postavka [46]
Infracrveni daljinski upravljač [47]
HDMI podešavanja [48]
USB izvor napajanja [49]
Automatsko isključivanje [50]
Zvučni signal [51]
Postavka datuma i vremena/časovne zone [52]
Postavka letnjeg računanja vremena [53]
Postavka jezika [54]
Menjanje režima NTSC/PAL [55]
Verzija [56]
Formatiranje [57]
Vraćanje postavki na početne vrednosti [58]
Pregledanje
Pregledanje slika na TV-u
Pregledanje slika na TV-u [59]
Brisanje slika
Brisanje [60]
Kreiranje filma
Highlight Movie Maker
Kreiranje filma sa istaknutim scenama [61]
Uvoz pozadinske muzike [62]
Nosač [63]
Strimovanje filma u realnom vremenu na sajt za strimovanje filmova
Strimovanje uživo pomoću kamere (Strimovanje filmova u realnom
vremenu)
Strimovanje uživo [64]
Priprema za strimovanje uživo [65]
Izvođenje strimovanja uživo [66]
Ograničenja [67]
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi veze
Povezivanje sa pametnim telefonom
Priprema za povezivanje sa pametnim telefonom [68]
Primer prikaza na ekranu pametnog telefona [69]
Korišćenje funkcija za kontakt jednim dodirom radi povezivanja sa Android
pametnim telefonom sa omogućenim NFC [70]
Povezivanje sa pametnim telefonom bez korišćenja NFC [71]
Povezivanje sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo
Povezivanje jedne kamere sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo
(pojedinačna veza) [72]
Povezivanje više kamera sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo (višestruka
veza) [73]
Povezivanje sa Handycam kamerom
Povezivanje jedne kamere sa Handycam kamerom (pojedinačna veza) [74]
Povezivanje više kamera sa Handycam kamerom (višestruka veza) [75]
Uređivanje slika uvezenih na računar
Korišćenje softvera „Action Cam Movie Creator“
Korisne funkcije u softveru „Action Cam Movie Creator“ [76]
Instaliranje softvera „Action Cam Movie Creator“ na računar [77]
Ostalo
Vreme za snimanje
Procenjeno trajanje snimanja i reprodukcije za isporučenu bateriju [78]
Procenjeno vreme snimanja filmova [79]
Procenjeni broj fotografija koje je moguće snimiti [80]
Baterija
O punjenju baterije [81]
Efikasno korišćenje baterije [82]
O preostalom punjenju baterije [83]
Skladištenje baterije [84]
O trajanju baterije [85]
Korišćenje kamere širom sveta
O sistemima boja na TV-u [86]
Zemlje i regioni u kojima možete da pregledate slike kada je [V.SYS] podešeno na
[NTSC] [87]
Zemlje i regioni u kojima možete da pregledate slike kada je [V.SYS] podešeno na
[PAL] [88]
Lista vremenskih razlika u glavnim gradovima sveta [89]
Mere opreza
Nemojte koristiti/skladištiti kameru na sledećim mestima [90]
O nošenju [91]
Održavanje i skladištenje objektiva [92]
O čišćenju [93]
O radnim temperaturama [94]
O kondenzaciji vlage [95]
Napomene o opcionalnoj dodatnoj opremi [96]
Napomena o odbacivanju/ustupanju memorijske kartice [97]
O GPS-u [98]
O GPS greškama [99]
O ograničenju korišćenja GPS-a [100]
Specifikacije
Specifikacije [101]
Zaštićeni znakovi
Zaštićeni znakovi [102]
Napomene o licenci
O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL [103]
Rešavanje problema
Lista podrazumevanih postavki
Lista podrazumevanih postavki
Lista podrazumevanih postavki [104]
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Rešavanje problema [105]
Baterija i napajanje
Ne možete da uključite kameru. [106]
Napajanje se iznenada isključilo. [107]
Baterija traje kratko. [108]
Ne možete da napunite kameru. [109]
Indikator preostalog punjenja pokazuje neispravnu vrednost. [110]
Memorijska kartica
Nije moguće izvesti radnje na memorijskoj kartici. [111]
Snimanje slika
Nije moguće snimati slike. [112]
Nije moguće umetati datume na slike. [113]
Pregledanje slika
Nije moguće reprodukovati slike. [114]
Slika se ne prikazuje na TV ekranu. [115]
GPS
Kamera ne prima GPS signal. [116]
Velika greška u informacijama o lokaciji. [117]
Triangulacija traje dugo iako se koriste podaci za pomoć pri određivanju GPS
lokacije. [118]
Informacije o lokaciji nisu snimljene. [119]
Računari
Računar ne prepoznaje kameru. [120]
Nije moguće uvesti slike. [121]
Nije moguće instalirati „Action Cam Movie Creator“. [122]
„Action Cam Movie Creator“ ne radi pravilno. [123]
Nije moguće reprodukovati slike na računaru. [124]
Wi-Fi
Prenos slike traje predugo. [125]
Ostalo
Objektiv je zamagljen. [126]
Kamera postaje topla kada je dugo koristite. [127]
Datum ili vreme nisu ispravni. [128]
Indikatori upozorenja i poruke
Indikatori upozorenja i poruke o grešci
Indikatori upozorenja i poruke o grešci [129]
[1] Korišćenje
Prvo pročitajte ovo
Identifikacija delova
FDR-X1000V
Identifikacija delova
HDR-AS200V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Prekidač REC HOLD
Dugme REC (Film/Fotografija)/Dugme ENTER (Izvršavanje komandi menija)
(Oznaka N)
Dugme PREV (prethodni meni)
Dugme NEXT (sledeći meni)
Displej
Zvučnik
GPS senzor
Lampica REC/LIVE
Prijemnik infracrvenog daljinskog upravljača
Objektiv
Mikrofoni
Poklopac priključaka (priključci HDMI OUT, Multi/Mikro USB) (samo FDRX1000V)
Lampica REC/pristup/CHG (Punjenje)
Ručica za zaključavanje
Poklopac odeljka za bateriju/memorijsku karticu
Poklopac priključaka (priključak za mikrofon) (samo FDR-X1000V)
Otvor za šraf za povezivanje dodatne opreme (samo FDR-X1000V)
Otvor za postavljanje adaptera za stativ (samo HDR-AS200V)
19. Priključak za mikrofon*
20. Šraf adaptera za stativ (samo FDR-X1000V)
21. Ručica za izbacivanje baterije
22. Otvor za umetanje baterije
23. Multi/Mikro USB priključak*
24. Otvor za umetanje memorijske kartice
25. Priključak HDMI OUT
26. Poklopac priključaka (priključak HDMI OUT, priključak za proširenje, priključak
za mikrofon) (samo HDR-AS200V)
27. Priključak za proširenje (samo HDR-AS200V)
28. Poklopac priključaka (Multi/Mikro USB priključak) (samo HDR-AS200V)
*
Kada povežete spoljni mikrofon (prodaje se zasebno), zvuk ne možete da snimate putem internog
mikrofona.
[2] Korišćenje
Prvo pročitajte ovo
Prikaz na ekranu
Prikaz na ekranu
Indikatori opisani u nastavku se prikazuju na ovoj kameri.
Ikone na displeju u grupi 1
: Wi-Fi funkcija je omogućena
: Informacija o lokaciji ne može da se primi jer kamera pretražuje GPS satelite
radi prijema GPS signala.
: Informacija o lokaciji snimanja je dostupna u toku triangulacije
: Režim rada u avionu je omogućen
: SteadyShot je omogućen
: Memorijska kartica nije umetnuta ili nije moguće snimati na nju.
: Indikator nivoa baterije ove jedinice
: Postavka za film u formatu XAVC S
(samo FDR-X1000V): Postavka za film u formatu 4K
: Postavka za film u režimu neprekidnog snimanja
: Snimanje zvuka je isključeno
Vrednosti na displeju u grupi 2
Rezolucija i brzina kadrova tokom snimanja filma
Stavke na displeju u grupi 3
Stavke izabrane postavke ili vrednost postavke
Ikone na displeju u grupi 4
: Režim za filmove
: Režim snimanja fotografija
: Režim snimanja fotografija u intervalima
: Režim strimovanja uživo
Savet
Prilikom menjanja postavke, ikona režima ciljane postavke će treperiti.
[3] Korišćenje
Početni koraci
Provera sadržaja pakovanja
Provera sadržaja pakovanja
Uverite se da imate sledeći sadržaj u pakovanju.
Broj u zagradama označava količinu isporučene stavke.
Kamera (1)
Kamera je smeštena u vodootporno kućište. Otvorite poklopac kućišta kao što je
pokazano na slici u nastavku.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Mikro USB kabl (1)
Punjiva baterija (NP-BX1) (1)
Vodootporno kućište (1)
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Kopča za montiranje (1)
Ravni lepljivi nosač (1)
Zakrivljeni lepljivi nosač (1)
Adapter za stativ (1) (samo HDR-AS200V)
Startup Guide (1)
Reference Guide (1)
[4] Korišćenje
Početni koraci
Umetanje baterije
Umetanje baterije
1. Pomerite ručicu za zaključavanje da otvorite poklopac baterije.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
2. Umetnite bateriju.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Poravnajte oznaku
3. Zatvorite poklopac.
kao na slici.
Uverite se da žuta oznaka na ručici za zaključavanje nije vidljiva.
Način uklanjanja baterije
Otvorite poklopac i pomerite ručicu za izbacivanje baterije, a zatim uklonite bateriju.
Podešavanje funkcije automatskog isključivanja
Izaberite [A.OFF] na ekranu [SETUP] – [CONFG], a zatim izaberite funkciju
automatskog isključivanja. Podrazumevana postavka je [60sec]. Promenite to
podešavanje ako je potrebno. Za detalje, pogledajte „Automatsko isključivanje“.
[5] Korišćenje
Početni koraci
Punjenje baterije
Punjenje baterije
1. Isključite napajanje kamere.
Punjenje nije moguće dok je kamera uključena.
2. Otvorite poklopac priključaka i povežite kameru sa aktiviranim računarom
pomoću mikro USB kabla (isporučen).
Lampica REC/pristup/CHG (Punjenje) svetli narandžastom bojom.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
: Poklopac priključaka
: Mikro USB kabl
: Lampica REC/pristup/CHG (Punjenje)
3. Kada se punjenje završi, prekinite USB vezu između kamere i računara.
Punjenje je dovršeno kada se lampica REC/pristup/CHG (Punjenje) isključi
(potpuna napunjenost).
Vreme punjenja*1 baterije NP-BX1 (isporučena) je sledeće
Preko računara: Približno 245 minuta
Preko uređaja AC-UD10*2 (prodaje se zasebno): Približno 175 minuta
*1 Vreme potrebno da se napuni potpuno ispražnjena baterija na temperaturi od 25 °C. Punjenje
može da potraje duže pod određenim okolnostima ili uslovima.
*2 Brzo punjenje je moguće korišćenjem USB punjača AC-UD10 (prodaje se zasebno). Za
povezivanje punjača koristite mikro USB kabl (isporučen).
Provera preostalog punjenja baterije
Indikator preostalog punjenja se prikazuje u gornjem desnom uglu displeja.
Indikator preostalog punjenja možda neće prikazivati ispravnu vrednost pod
određenim okolnostima.
Potreban je otprilike jedan minut pre nego što se prikaže ispravan indikator
preostalog punjenja.
Napomena
Sa ovom kamerom možete koristiti samo bateriju tipa X.
Isključite kameru dok punite bateriju.
Ne primenjujte silu na kameru kada je povezujete sa računarom. To može da
izazove oštećenje kamere ili računara.
Kada kameru povežete sa prenosnim računarom koji nije priključen na izvor
napajanja, baterija prenosnog računara će možda početi brzo da se prazni. Ne
ostavljajte kameru povezanu sa računarom duže vreme.
Ne garantujemo punjenje baterije ili povezivanje sa prilagođenim ili ručno
napravljenim računarom. U zavisnosti od tipa korišćenog USB uređaja, punjenje
možda neće pravilno funkcionisati.
Ne garantujemo da će kamera raditi sa svim računarima.
Ako ne planirate da koristite kameru tokom dužeg perioda, napunite je jednom
svakih 6 do 12 meseci da biste održali performanse baterije.
[6] Korišćenje
Početni koraci
Umetanje memorijske kartice
Umetanje memorijske kartice
1. Otvorite poklopac.
2. Gurajte memorijsku karticu dok ne klikne.
microSD kartica: Umetnite u smeru
.
Memory Stick Micro™ (M2) mediji: Umetnite u smeru
FDR-X1000V
.
HDR-AS200V
1: microSD kartica
2: Memory Stick Micro (Mark2) mediji
: Strana sa kontaktima
: Odštampana strana
3. Zatvorite poklopac.
Način izbacivanja memorijske kartice
Otvorite poklopac, a zatim lagano jednom pritisnite memorijsku karticu.
Napomena
Umetnite memorijsku karticu pravilno, proveravajući da li su strane dobro
okrenute.
Proverite da li je memorijska kartica pravilno okrenuta. Ako silom umetnete
memorijsku karticu u pogrešnom smeru, kartica, otvor za karticu ili snimljeni
podaci mogu da se oštete.
Pre korišćenja formatirajte memorijsku karticu.
Pre nego što formatirate memorijsku karticu, sačuvajte važne podatke sa nje na
druge medije kao što je računar.
U otvor za memorijsku karticu ne umećite ništa drugo osim memorijske kartice
odgovarajuće veličine. U suprotnom, to može da dovede do kvara.
Kada umećete ili vadite memorijsku karticu, vodite računa da sprečite njeno
iskakanje i ispuštanje.
[7] Korišćenje
Početni koraci
Umetanje memorijske kartice
Memorijske kartice koje mogu da se koriste u kameri
U nastavku su navedene memorijske kartice koje možete da koristite sa kamerom.
SD kartica
U ovom vodiču, microSD memorijske kartice se pominju kao microSD kartice. U
nastavku su navedene microSD memorijske kartice koje možete da koristite sa
kamerom.
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
microSDXC memorijska kartica
Memory Stick mediji
U ovom vodiču, Memory mediji se pominju kao Memory Stick Micro (Mark2) medijske
kartice. U nastavku su navedeni Memory Stick Micro (Mark2) mediji koje možete da
koristite sa kamerom.
Memory Stick Micro (Mark2) mediji
Napomena
Ne garantujemo da će kamera raditi sa svim memorijskim karticama.
Koristite SDXC karticu bržu od Class10 kada snimate filmove u formatu XAVC S.
Koristite memorijsku karticu SDXC UHS-I (U3) kada snimate filmove pri vezi od
100 Mbps (samo FDR-X1000V).
Maksimalni kapacitet memorijske kartice je 64 GB.
[8] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje adaptera za stativ
Korišćenje adaptera za stativ (samo HDR-AS200V)
Kada na kameru postavite adapter za stativ, dodatnu opremu možete postavljati na
kameru bez korišćenja vodootpornog kućišta.
1. Pričvrstite šraf na adapteru za stativ u otvor za postavljanje adaptera za stativ
na kameri.
2. Poravnajte donju stranu kamere i dobro je pričvrstite pomoću šrafa za stativ u
smeru strelice.
Uklanjanje adaptera za stativ
Otpustite šraf adaptera za stativ u smeru strelice i uklonite adapter za stativ sa
kamere.
Napomena
Stavite kameru u vodootporno kućište kada je koristite u vodi.
[9] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Identifikacija delova (Vodootporno kućište)
SPK-X1 (isporučuje se sa FDR-X1000V)
SPK-AS2 (isporučuje se sa HDR-AS200V)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Prekidač REC HOLD (zaključavanje)
Otvor za postavljanje sigurnosne vrpce
Dugme REC (Film/Fotografija)/Dugme ENTER (Izvršavanje komandi menija)
Kućište
Poklopac kućišta
Dugme NEXT (sledeći meni)
Dugme PREV (prethodni meni)
Navoj za stativ
Zatvarač kopče
Kopča
Traka
Vodootporna zaptivka
[10] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Korišćenje vodootpornog kućišta
Kada kameru postavite u vodootporno kućište, možete da snimate filmove u blizini
vode.
1. Pomerite zatvarač kopče u smeru
i držite ga, a zatim držite zaokružene
delove i izvucite kopču u smeru .
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
2. Otvorite poklopac kućišta.
3. Umetnite kameru u kućište.
Otvorite prekidač REC HOLD (zaključavanje) na kameri.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
4. Umetnite ispust na kućištu u otvor na poklopcu kućišta.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
5. Zakačite kopču preko ispusta na donjem delu poklopca kućišta
, a zatim
zatvorite kopču u smeru
, dok ne klikne na svoje mesto.
Uverite se da je kopča zaključana zatvaračem.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Napomena
Ne možete rukovati dugmetom REC kada je prekidač REC HOLD podešen u
zaključani položaj. Pre korišćenja, oslobodite zatvarač u smeru strelice nadole.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Pošto kamera u vodootpornom kućištu ne može da fokusira pod vodom, ona nije
prikladna za podvodno snimanje.
Možete da snimate zvuk dok se kamera nalazi u vodootpornom kućištu, ali nivo
zvuka je umanjen.
Provucite prikladni kabl kroz otvor za postavljanje sigurnosne vrpce na
vodootpornom kućištu, a zatim povežite kabl na predmet koji nameravate da
koristite sa kamerom.
[11] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
O performansama otpornosti na vodu vodootpornog
kućišta
Kada kameru postavite u isporučeno vodootporno kućište, performanse
vodootpornosti su sledeće.
FDR-X1000V (SPK-X1) možete da koristite u vodi dubine do 10 m tokom 60 minuta.
HDR-AS200V (SPK-AS2) možete da koristite u vodi dubine do 5 m tokom 30 minuta.
Performanse otpornosti na vodu su zasnovane na standardima za testiranje naše
kompanije.
Ne izlažite ovu vodootporno kućište vodi pod pritiskom, kao što je mlaz iz slavine.
Ne koristite vodootporno kućište u toplim izvorima.
Vodootporno kućište koristite u preporučenom opsegu temperature vode od –10
°C do +40 °C.
Performanse otpornosti na vodu se ponekad gube ako je vodootporno kućište bilo
izloženo jakom udarcu, recimo ako je bilo ispušteno. Preporučujemo da
vodootporno kućište bude pregledano u ovlašćenom servisu za popravku (mogući
su troškovi).
Nije predviđeno da izdržava neprekidno potapanje ili neprijatne vremenske prilike.
Korišćenje folije protiv zamagljivanja (AKA-AF1 (prodaje se
posebno))
Foliju protiv zamagljivanja umetnite u zatvorenom prostoru pri niskoj vlažnosti.
Foliju protiv zamagljivanja umetnite u kameru nekoliko sati pre snimanja.
Ako ne koristite foliju protiv zamagljivanja, stavite je u torbu i držite je zatvorenu.
Ako dovoljno osušite foliju protiv zamagljivanja, možete da je ponovo upotrebite
približno 200 puta.
SPK-X1 (isporučuje se sa FDR-X1000V)
Kada koristite opcionalnu foliju protiv zamagljivanja (AKA-AF1), postavite je u
zazor na suprotnoj strani od displeja na kameri.
: Folija protiv zamagljivanja
SPK-AS2 (isporučen sa HDR-AS200V)
Kada koristite opcionalnu foliju protiv zamagljivanja (AKA-AF1), postavite je u
zazor na donjoj strani kamere.
: Folija protiv zamagljivanja
[12] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Napomene o korišćenju vodootpornog kućišta
Nemojte da bacate vodootporno kućište u vodu.
Izbegavajte korišćenje vodootpornog kućišta u sledećim slučajevima. U ovim
slučajevima može da dođe do kondenzovanja vlage ili curenja vode i to može da
ošteti kameru.
na veoma vrelom ili vlažnom mestu
u vodi toplijoj od +40 °C
na temperaturama ispod –10 °C
Ne ostavljajte vodootporno kućište na direktnom sunčevom svetlu ili na veoma
toplom i vlažnom mestu tokom dužeg vremenskog perioda. Ako ne možete da
izbegnete da ostavite vodootporno kućište na direktnom sunčevom svetlu,
obavezno ga pokrijte peškirom ili nekim drugim vidom zaštite.
Kada se kamera pregreje, ona može da se automatski isključi ili može da dođe do
kvara pri snimanju. Da biste ponovo koristili kameru, ostavite je na neko vreme da
se ohladi na hladnom mestu.
Ako na vodootporno kućište dospe ulje za sunčanje, obavezno ga dobro isperite
mlakom vodom. Ako vodootporno kućište ostavite sa uljem za sunčanje na
kućištu, njegova površina može da izbledi ili se ošteti (mogu da se pojave
naprsline na površini).
[13] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Curenje vode
U slučaju nezgode da kvar vodootpornog kućišta izazove oštećenje zbog curenja
vode, Sony ne pruža garanciju za oštećenja opreme koja se nalazi u njemu (kamera,
baterija itd.) i snimljeni sadržaj, niti za troškove nastale u toku snimanja.
[14] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Vodootporna zaptivka
Ova jedinica koristi vodootpornu zaptivku koja održava njenu vodootpornost.
Održavanje vodootporne zaptivke je veoma važno. Ako se održavanje vodootporne
zaptivke ne sprovodi u skladu sa uputstvima, to može dovesti do curenja vode i
izazvati potapanje jedinice.
Provera vodootporne zaptivke
Pažljivo proverite da li se na vodootpornoj zaptivci nalaze nečistoća, pesak, dlake,
prašina, so, konac itd. Ako ih nađete, obavezno ih obrišite mekom krpom.
Lagano pređite vrhom prsta po vodootpornoj zaptivci da proverite ima li nevidljive
nečistoće.
Pazite da ne ostavite vlakna od krpe na vodootpornoj zaptivci nakon brisanja.
Proverite da li na vodootpornoj zaptivci ima naprslina, iskrivljenja, sitnih pukotina,
ogrebotina, utisnutog peska itd. Ako pronađete bilo šta od toga, zamenite
vodootpornu zaptivku.
Na isti način pregledajte površinu na kućištu koja naleže na vodootpornu zaptivku.
[15] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Kako da proverite da li voda curi
Pre nego što ubacite kameru, uvek zatvorite vodootporno kućište i potopite ga u vodu
da biste se uverili da voda ne curi.
U slučaju otkrivanja kvara na vodootpornom kućištu
Ako u toku pregleda otkrijete kvar vodootporne zaptivke ili utvrdite da voda curi,
odmah prestanite da koristite ovu jedinicu i odnesite je najbližem Sony prodavcu.
[16] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Održavanje
Nakon snimanja na lokaciji na kojoj duva povetarac s mora, dobro operite ovu
jedinicu u svežoj vodi dok je kopča pričvršćena kako biste uklonili so i pesak, a
zatim je izbrišite mekom suvom krpom. Preporučujemo vam da vodootporno
kućište držite potopljeno u svežoj vodi tokom 30 minuta. Ako ga ostavite sa solju
na površini, metalni delovi mogu da se oštete ili zarđaju, što može da dovede do
curenja vode.
Ako na vodootporno kućište dospe ulje za sunčanje, obavezno ga dobro isperite
mlakom vodom.
Obrišite unutrašnjost vodootpornog kućišta mekom suvom krpom. Ne perite ga
vodom.
Obavezno obavite navedeno održavanje svaki put kada koristite vodootporno
kućište. Za čišćenje ne koristite ni jedan tip rastvarača kao što je alkohol, benzin ili
razređivač, jer oni mogu da oštete završni sloj vodootpornog kućišta.
Skladištenje vodootpornog kućišta
Da biste sprečili propadanje vodootporne zaptivke, uskladištite vodootporno
kućište na hladnom, dobro provetrenom mestu. Ne pričvršćujte kopču.
Sprečite skupljanje prašine na vodootpornoj zaptivci.
Izbegavajte skladištenje vodootpornog kućišta na hladnom, vrlo toplom ili vlažnom
mestu ili u blizini naftalina ili kamfora, jer u tim uslovima može doći do njegovog
oštećenja.
[17] Korišćenje
Početni koraci
Korišćenje vodootpornog kućišta
Korišćenje lepljivog nosača
Lepljivi nosač se koristi za pričvršćivanje vodootpornog kućišta ili adaptera za stativ
za predmet koji nameravate da koristite. Lepljivi nosač je opšti pojam za kopču za
montiranje, ravni lepljivi nosač i zakrivljeni lepljivi nosač. Pre postavljanja, umetnite
kameru u vodootporno kućište ili postavite adapter za stativ.
Lepljivi nosač možete da postavite na FDR-X1000V bez postavljanja
vodootpornog kućišta ili adaptera za stativ.
Ovde je objašnjen postupak pričvršćivanja lepljivog nosača za vodootporno kućište.
1. Poravnajte navoj za stativ na dnu vodootpornog kućišta sa otvorom za navoj za
stativ na kopči za montiranje, pa ga dobro pričvrstite pomoću šrafa za stativ.
Poravnajte donju stranu kamere i dobro je pričvrstite pomoću šrafa za stativ.
2. Postavite kopču za montiranje (kada je vodootporno kućište podešeni u koraku
1) na ravni lepljivi nosač ili zakrivljeni lepljivi nosač pomerajući je dok ne klikne
na mesto.
3. Potpuno uklonite svu prašinu, vlagu ili uljaste supstance sa površine na koju
ćete postaviti lepljivi nosač.
4. Uklonite papirni omot na zadnjoj strani i pričvrstite lepljivi nosač na željeno
mesto.
Maksimalna sila lepljenja se dostiže 24 sata nakon postavljanja lepljivog nosača
na željeno mesto.
Postavljanje na kopču za montiranje ili skidanje sa nje
Pritisnite i držite zaokruženi deo da biste oslobodili kopču, a zatim je pomerajte u
suprotnom smeru od koraka 2.
Napomena
Ravni lepljivi nosač i zakrivljeni lepljivi nosač ne mogu da se koriste ponovo
jednom kada ih skinete za mesta na kojem su bili zalepljeni.
Prilikom uklanjanja, skidajte polako. Ako nosač skidate silom, površina na koju je
bio pričvršćen može da se ošteti.
Pre postavljanja, proverite površinu predmeta koji ćete koristiti. Ako na njoj ima
nečistoće, prašine, vlage ili uljastih supstanci, snaga lepljenja može da se umanji i
predmet može da se otkači pri blagom udarcu.
Koristite odgovarajući lepljivi nosač (ravni ili zakrivljeni) koji odgovara površini na
kojoj će se kamera nalaziti. Ako nosač ne odgovara površini, može da se otkači
pri blagom udarcu.
Provucite prikladnu vrpcu kroz otvor za postavljanje sigurnosne vrpce na
vodootpornom kućištu, a zatim je povežite na predmet koji nameravate da
koristite sa kamerom.
Pre upotrebe, uverite se da navoj na kopči za montiranje nije labav i da je ravni ili
zakrivljeni lepljivi nosač čvrsto postavljen na površinu.
[18] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
O prekidaču REC HOLD (zaključavanje)
Prekidač REC HOLD (zaključavanje) može da spreči slučajan rad.
Pomerite prekidač REC HOLD (zaključavanje) u smeru HOLD da biste zaključali
dugme REC. Da biste oslobodili zatvarač, pomerite ga u suprotnom smeru.
Oslobodite zatvarač pre korišćenja.
Ako zaključate kameru u toku snimanja, ona će ostati u stanju snimanja*.
Ako zaključate kameru kada zaustavite snimanje, ona će ostati zaustavljena*.
*
Oslobodite zatvarač da biste promenili postavku.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1. Prekidač REC HOLD (zaključavanje)
2. Dugme REC
3. Lampica REC/LIVE
[19] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Snimanje filmova (Režim za filmove)
Snimanje filmova.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste uključili napajanje.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali [MOVIE].
3. Pritisnite dugme REC da biste započeli snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite dugme REC u toku snimanja.
Savet
Ako podesite postavku nosača pre nego što napravite film sa istaknutim scenama,
broj istaknute scene u filmu će se povećati.
[20] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Snimanje fotografija (Režim za fotografije)
Snimanje fotografija.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste uključili napajanje.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali [PHOTO].
3. Pritisnite dugme REC da biste snimali.
[21] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Režim neprekidnog snimanja
Kamera neprekidno snima u vreme snimanja podešeno prema vremenu neprekidnog
snimanja.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste uključili napajanje.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali [LOOP].
3. Pritisnite dugme REC da biste započeli snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite dugme REC u toku snimanja.
Savet
Filmovi i fotografije snimljeni pre vremena početka neprekidnog snimanja ne mogu
da se izbrišu.
O veku trajanja medija za snimanje i vremenu zapisivanja
Ako budete stalno snimali dugotrajne snimke velikom brzinom protoka bitova u režimu
neprekidnog snimanja, vek trajanja memorijske kartice može značajno da se skrati.
Ako snizite brzinu protoka bitova pri dugom snimanju, možete da umanjite loše posledice
po vek trajanja memorijske kartice.
Ako dugo snimate filmove u režimu neprekidnog snimanja, podaci na memorijskoj kartici
mogu da se izdele u manje delove. Zbog fragmentacije podataka na memorijskoj kartici,
kameri treba više vremena da automatski snimi i zaustavi snimanje filma.
Formatiranje memorijske kartice može da poboljša uslove snimanja.
Takođe, formatiranjem memorijske kartice možete unapred da umanjite loše posledice
fragmentacije podataka i da povećate slobodan memorijski prostor.
[22] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Režim snimanja fotografija u intervalima
Kamera snima fotografije u pravilnim intervalima dok ne zaustavite snimanje.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste uključili napajanje.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali [INTVL].
3. Pritisnite dugme REC da biste započeli snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite dugme REC u toku snimanja.
[23] Korišćenje
Snimanje
Snimanje filmova i fotografija
Napomene o dugotrajnom snimanju
Opisivanje dugotrajnog snimanja.
Kada snimate tokom dugog vremena, temperatura kamere raste. Ako temperatura
pređe određeni nivo, snimanje se automatski zaustavlja.
Ostavite kameru 10 minuta ili duže da biste omogućili da njena unutrašnja
temperatura padne na bezbedan nivo.
Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura kamere se brzo povisi.
Kada se temperatura fotoaparata povisi, kvalitet slike može da oslabi.
Preporučujemo da sačekate da temperatura u kameri opadne pre nego što
nastavite da snimate.
Površina kamere može da postane vrela. To nije kvar.
[24] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Lista stavki podešavanja
Lista stavki podešavanja
Lista režima
LOOP: Režim neprekidnog snimanja
MOVIE: Režim za filmove
PHOTO: Režim snimanja fotografija
INTVL: Režim snimanja fotografija u intervalima
LIVE: Režim strimovanja uživo
SETUP: Režim podešavanja
PLAY: Režim reprodukcije
PwOFF: Isključenje napajanja
Stavke koje možete da podesite u režimu SETUP (Režim podešavanja)
VMODE: Postavka kvaliteta slike
V.FMT: Format filma
STEDY: SteadyShot
AUDIO: Snimanje zvuka
WIND: Smanjenje buke vetra
COLOR: Režim boja
L.OPT: Vreme neprekidnog snimanja
DRIVE: Menjanje režima za fotografisanje
FPS: Interval snimanja fotografija
SELF: Tajmer odloženog okidanja
ANGLE: Ugao gledanja za fotografije
LAPSE: Snimanje fotografija u intervalima
FLIP: Preokretanje
SCENE: Scena
WB: Ravnoteža bele boje
AESFT: AE Shift
CONFG: Postavke konfiguracije
Stavke koje možete da podesite u režimu CONFG (Postavke konfiguracije)
Wi-Fi: Wi-Fi veza
GPS: Snimanje GPS podataka
PLANE: Režim rada u avionu
MOUNT: Nosač
TC/UB: Vremenski kôd/Korisnička postavka
IR-RC: Infracrveni daljinski upravljač
HDMI: HDMI podešavanja
BGM: Muzika u pozadini
USBPw: USB izvor napajanja
A.OFF: Automatsko isključivanje
BEEP: Zvučni signal
DATE: Postavka datuma i vremena/časovne zone
DST: Postavka letnjeg računanja vremena
LANG: Postavka jezika
V.SYS: Menjanje režima NTSC/PAL
VER.: Verzija
FORMT: Formatiranje
RESET: Vraćanje postavki na početne vrednosti
[25] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Lista stavki podešavanja
Kako da podesite stavke podešavanja
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Stavke možete da podesite korišćenjem sledeća tri dugmeta na kameri.
:Dugme REC/ENTER
Izvršavanje stavke menija
:Dugme PREV
Prelazak na prethodni meni
:Dugme NEXT
Prelazak na sledeći meni
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste uključili napajanje.
Da biste isključili kameru, pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da se prikaže
[PwOFF], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali stavku [SETUP], a
zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali stavku podešavanja, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
Da biste se vratili na meni [SETUP], izaberite [BACK] i pritisnite dugme ENTER.
Savet
Dok su izabrane stavke podešavanja, odgovarajuće ikone trepere na displeju.
[26] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Postavka kvaliteta slike
Možete da podesite rezoluciju slike i brzinu kadrova za snimanje filmova i neprekidno
snimanje. Kvalitet slike koji možete da podesite zavisi od postavke [V.FMT].
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [VMODE] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeća podešavanja, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
Kada je [V.FMT] podešeno na [MP4] (snimanje u formatu MP4)
1080 60p PS
Snimljena slika: Najviša rezolucija (glatka slika snimljena pri brzini kadrova 2×)
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 60p/50p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 60p/50p
1080 30p HQ
Snimljena slika: Najviša rezolucija
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 30p/25p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 30p/25p
720 30p STD
Snimljena slika: Visoka rezolucija
Rezolucija: 1280×720
Brzina kadrova pri snimanju*1: 30p/25p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 30p/25p
720 120p HS120
Snimljena slika: Visoka brzina snimanja (glatka slika snimljena pri brzini kadrova 4×)
*2,*4
Rezolucija: 1280×720
Brzina kadrova pri snimanju*1: 120p/100p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 120p/100p*3
480 240p HS240
Snimljena slika: Visoka brzina snimanja (glatka slika snimljena pri brzini kadrova 8×)
*2,*4
Rezolucija: 800×480
Brzina kadrova pri snimanju*1: 240p/200p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 240p/200p*3
Kada je [V.FMT] podešeno na [HD] (snimanje u formatu XAVC S)
1080 60p 50 M
Snimljena slika: XAVC S 50 Mbps
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 60p/50p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 60p/50p
1080 30p 50 M
Snimljena slika: XAVC S 50 Mbps
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 30p/25p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 30p/25p
1080 24p 50 M (samo kad je [V.SYS] podešeno na [NTSC])
Snimljena slika: XAVC S 50 Mbps
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju: 24p
Brzina kadrova pri reprodukciji: 24p
720 240p 100 M (samo FDR-X1000V)
Snimljena slika: XAVC S snimanje velikom brzinom od 100 Mbps *2,*4
Rezolucija: 1280×720
Brzina kadrova pri snimanju*1: 240p/200p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 240p/200p *3
720 240p 60 M (samo FDR-X1000V)
Snimljena slika: XAVC S snimanje velikom brzinom od 60 Mbps *2,*4
Rezolucija: 1280×720
Brzina kadrova pri snimanju*1: 240p/200p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 240p/200p *3
1080 120p 100 M (samo FDR-X1000V)
Snimljena slika: XAVC S snimanje velikom brzinom od 100 Mbps *2,*4
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 120p/100p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 120p/100p *3
1080 120p 60 M (samo FDR-X1000V)
Snimljena slika: XAVC S snimanje velikom brzinom od 60 Mbps *2,*4
Rezolucija: 1920×1080
Brzina kadrova pri snimanju*1: 120p/100p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 120p/100p *3
Kada je [V.FMT] podešeno na [4K] (snimanje u formatu XAVC S) (samo
FDR-X1000V)
2160 30p 100 M
Snimljena slika: XAVC S 100 Mbps*4
Rezolucija: 3840×2160
Brzina kadrova pri snimanju*1: 30p/25p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 30p/25p
2160 30p 60 M
Snimljena slika: XAVC S 60 Mbps*4
Rezolucija: 3840×2160
Brzina kadrova pri snimanju*1: 30p/25p
Brzina kadrova pri reprodukciji*1: 30p/25p
2160 24p 100 M (samo kad je [V.SYS] podešeno na [NTSC])
Snimljena slika: XAVC S 100 Mbps*4
Rezolucija: 3840×2160
Brzina kadrova pri snimanju: 24p
Brzina kadrova pri reprodukciji: 24p
2160 24p 60 M (samo kad je [V.SYS] podešeno na [NTSC])
Snimljena slika: XAVC S 60 Mbps*4
Rezolucija: 3840×2160
Brzina kadrova pri snimanju: 24p
Brzina kadrova pri reprodukciji: 24p
BACK: Povratak na meni [VMODE].
*1 Brzina kadrova zavisi od podešavanja za NTSC/PAL.
*2 „Action Cam Movie Creator™“ konvertuje brzinu kadrova na 60p/50p i reprodukuje slike
standardnom brzinom. Takođe vam omogućava da reprodukujete slike kao usporeni snimak i
uređujete ih u toku reprodukcije usporenog snimka.
*3 U zavisnosti od uređaja i softvera, slike se reprodukuju brzinom od 60p/50p.
*4 Steadyshot je onemogućen i ugao polja se menja.
Napomena
Vreme neprekidnog snimanja filma je približno 13 sati.
Kada reprodukujete slike snimljene velikom brzinom, brzina kadrova će biti
60p/50p, a reprodukcija će biti standardne brzine.
[27] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
SteadyShot
Kada snimate, možete da aktivirate smanjenje podrhtavanja kamere.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [STEDY] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: SteadyShot se koristi (Ugao polja: 120°).
OFF: SteadyShot se ne koristi (Ugao polja: 170°).
BACK: Povratak na meni [STEDY].
Napomena
Podrazumevana postavka za ugao polja je 120 °. Da biste dobili širi ugao,
podesite [STEDY] na [OFF].
Ugao polja se menja kada se postavka kvaliteta slike podesi na kvalitet 4K ili
kvalitet snimanja velikom brzinom.
SteadyShot nije efikasan pri sledećim postavkama.
kada je režim postavke kvaliteta slike podešen na kvalitet 4K ili kvalitet snimanja velikom
brzinom
u režimu snimanja fotografija
u režimu snimanja fotografija u intervalima
[28] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Preokretanje
Možete da snimite sliku u obrnutom položaju. Funkcija je korisna kada je kamera
postavljena u obrnutom položaju.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [FLIP] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Preokreće sliku vertikalno i zamenjuje mesta levog i desnog zvučnog
kanala.
OFF: Ne preokreće sliku.
BACK: Povratak na meni [FLIP].
[29] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Scena
Možete da izaberete prikladan kvalitet slike u skladu sa scenom koju snimate.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [SCENE] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
NORML: Snimanje slika u standardnom kvalitetu.
WATER: Snimanje slika u kvalitetu prikladnom za podvodno snimanje.
BACK: Povratak na meni [SCENE].
Napomena
Ako izaberete [WATER], nećete moći da podesite ravnotežu bele boje.
Za podvodno snimanje su potrebna vrata za ronjenje (AKA-DDX1 (prodaju se
zasebno)). (samo FDR-X1000V)
Za podvodno snimanje je potrebno podvodno kućište (MPK-AS3 (prodaje se
zasebno)). (samo HDR-AS200V)
[30] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Ravnoteža bele boje
Možete da podesite ravnotežu boje prema okruženju u kojem snimate.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [WB] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
AWB: Automatski prilagođava ravnotežu bele boje tako da boje izgledaju
prirodno.
CTEMP: Prilagođava boje temperaturi boje svetlosnog izvora (od 2500K do
9900K).
CUSTM: Koristi postavku zabeleženu u C.SET.
C.SET: Pribavljanje osnovne bele boje za snimanje pod izvorom svetla.
Postavite beli referentni predmet u iste uslove osvetljavanja kao i subjekat i
pritisnite dugme REC/ENTER.
BACK: Povratak na meni [WB].
Napomena
Ako podesite [SCENE] na [WATER], nećete moći da podesite ravnotežu bele
boje.
[31] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
AE shift
Možete da prilagodite ekspoziciju u skladu sa željenim postavkama.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [AESFT] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
0.0: Ne koristi AE Shift.
+0.3: Koristi AE shift (npr. podešavanje +0.3EV).
Izaberite unapred postavljenu vrednost na jedinici, a zatim pritisnite dugme
ENTER.
BACK: Povratak na meni [AESFT].
[32] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Režim boja
Možete da menjate tonove boja na slici u toku snimanja filma/neprekidnog
snimanja/strimovanja uživo.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [COLOR] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
NUTRL: Snimanje u prirodnim bojama.
VIVID: Snimanje u živopisnim bojama.
BACK: Povratak na meni [COLOR].
Napomena
Ako snimate sa postavkom [NUTRL], kontrast na slici može da bude nizak. To nije
kvar.
[33] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Format filma
Izbor formata filma za snimanje filma ili neprekidno snimanje.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [V.FMT] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
4K: Snimanje 4K (XAVC S) filma (samo FDR-X1000V).
Izbor željenog kvaliteta slike.
HD: Snimanje HD filma.
Izbor željenog kvaliteta slike.
MP4: Snimanje MP4 filma.
Izaberite ovu postavku ako želite da pošaljete film na pametni telefon ili vebsajt.
BACK: Povratak na meni [V.FMT].
[34] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Podešavanje snimanja zvuka
Uključivanje/isključivanje snimanja zvuka.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [AUDIO] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Snima zvuk prilikom snimanja filma.
OFF: Ne snima zvuk prilikom snimanja filma.
BACK: Povratak na meni [AUDIO].
[35] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Smanjenje buke vetra
Ova funkcija automatski filtrira zvuk vetra niskog opsega u skladu sa nivoom zvuka
prilikom snimanja pomoću ugrađenog mikrofona.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [WIND] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Filtrira niski opseg da smanji buku vetra.
OFF: Ne smanjuje buku vetra.
BACK: Povratak na meni [WIND].
Napomena
Ova funkcija se ne aktivira dok koristite spoljni mikrofon povezan sa ovim
proizvodom.
[36] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Vreme neprekidnog snimanja
Podešavanje vremena neprekidnog snimanja.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [L.OPT] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
5min:Podešavanje vremena neprekidnog snimanja na 5 minuta.
Veličina kreiranog filma je jedan minut po datoteci.
20min: Podešavanje vremena neprekidnog snimanja na 20 minuta.
Veličina kreiranog filma je pet minuta po datoteci.
60min: Podešavanje vremena neprekidnog snimanja na 60 minuta.
Veličina kreiranog filma je 15 minuta po datoteci.
120mn: Podešavanje vremena neprekidnog snimanja na 120 minuta.
Veličina kreiranog filma je 15 minuta po datoteci.
UNLIM: Neprekidno snimanje do limita slobodnog prostora memorije.
Veličina kreiranog filma je 15 minuta po datoteci. Datoteka filma se kreira do
limita slobodnog prostora memorije.
BACK: Povratak na meni [L.OPT].
Savet
Kada je [L.OPT] podešeno na [5min]
Datoteke filma od jednog minuta po datoteci se kreiraju redom.
Kada vreme snimanja premaši pet minuta, kreira se šesta datoteka filma (
Pre kreiranja sedme datoteke ( ), kamera briše prvu datoteku filma ( ) i
nastavlja da snima.
[37] Korišćenje
Menjanje podešavanja
).
Podešavanja za snimanje
Ugao gledanja za fotografije
Možete da konfigurišete ugao gledanja kamere za snimanje fotografija. Ova postavka
je dostupna samo kada je kamera u režimu snimanja fotografija ili u režimu snimanja
fotografija u intervalima.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [ANGLE] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
170°: Snimanje sa uglom polja od 170°.
120°: Snimanje sa uglom polja od 120°.
BACK: Povratak na meni [ANGLE].
[38] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Menjanje režima za fotografisanje
Možete da podesite režim za snimanje fotografija.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [DRIVE] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
SINGL: Pojedinačno snimanje (Veličina slike/5,4M)
Snimanje jedne fotografije.
BURST: Uzastopno snimanje (Veličina slike/5,4M)
Snimanje u neprekidnom intervalu snimanja podešenom u intervalu snimanja
za fotografije [FPS].
MSHOT: Motion Shot LE (Veličina slike/2.2M)
Generisanje fotografije iz fotografija neprekidno snimljenih u intervalu
podešenom u intervalu snimanja za fotografije [FPS].
BACK: Povratak na meni [DRIVE].
Način uspešnog snimanja u režimu Motion Shot LE
Isprobajte sledeće metode snimanja.
Stabilizujte kameru da biste sprečili podrhtavanje kamere.
Da biste postigli najbolje rezultate, upotrebite funkciju daljinskog upravljača
pomoću pametnog telefona ili daljinskog upravljača sa prikazom uživo ili funkciju
odloženog okidanja da sprečite podrhtavanje kamere.
Uverite se da pokretni objekti nisu preveliki ili da ih nije previše.
Snimajte na svetlom mestu i izbegavajte promene svetline.
Način uspešnog snimanja u režimu uzastopnog snimanja
Isprobajte sledeće metode snimanja.
Stabilizujte kameru da biste sprečili podrhtavanje kamere.
Da biste postigli najbolje rezultate, upotrebite funkciju daljinskog upravljača
pomoću pametnog telefona ili daljinskog upravljača sa prikazom uživo ili funkciju
odloženog okidanja da sprečite podrhtavanje kamere.
Napomena
Ako automatsko generisanje slike u režimu Motion Shot LE ne uspe, na displeju
se prikazuje [FAIL]. U zavisnosti vremena prikazivanja poruke [FAIL], slika možda
neće moći da se sačuva.
Nakon snimanja u režimu uzastopnog snimanja ili režimu Motion Shot LE,
potrebno je određeno vreme obrade tokom kojeg ne možete da obavite sledeću
radnju.
Samo jedna fotografija može da se prenese na pametni telefon.
(U režimu uzastopnog snimanja, možete da prenesete poslednju fotografiju. U
režimu Motion Shot LE, možete da prenesete generisanu sliku.)
[39] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Interval snimanja fotografija
Podešavanja za snimanje
Možete da izaberete postavku za neprekidno snimanje koja će se koristiti u režimu
uzastopnog snimanja ili režimu Motion Shot LE.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [FPS] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
10f1s: Snimanje 10 fotografija u sekundi.
Prikladno za snimanje objekata koji se brzo kreću.
5f2s: Snimanje 10 fotografija u 2 sekunde.
Prikladno za snimanje dinamičnih objekata.
2f5s: Snimanje 10 fotografija u 5 sekundi.
Prikladno za snimanje objekata koji se sporo kreću.
BACK: Povratak na meni [FPS].
Napomena
[10f1s], [5f2s], [2f5s] su procene maksimalne brzine. Maksimalna brzina možda
neće biti dostignuta u zavisnosti od uslova snimanja.
[40] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Tajmer odloženog okidanja
Podešavanja za snimanje
Možete koristiti tajmer odloženog okidanja kada snimate fotografije.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [SELF] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
OFF: Ne koristi se tajmer odloženog okidanja.
2sec: Podešavanje tajmera za odloženo okidanje na 2 sekunde.
10sec: Podešavanje tajmera za odloženo okidanje na 10 sekundi.
BACK: Povratak na meni [SELF].
Napomena
Tajmer odloženog okidanja ne možete da koristite tokom snimanja filmova.
Funkcija tajmera odloženog okidanja je omogućena dok se ne otkaže. Podesite
tajmer odloženog okidanja na [OFF] kada prestanete da ga koristite.
[41] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja za snimanje
Snimanje fotografija u intervalima
Možete da izaberete protok vremena za režim snimanja fotografija u intervalima.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [LAPSE] a
zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
1sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 1 sekunde.
2sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 2 sekunde.
5sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 5 sekundi.
10sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 10 sekundi.
30sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 30 sekundi.
60sec: Nastavljanje snimanja fotografija u intervalima od oko 60 sekundi.
BACK: Povratak na meni [LAPSE].
Napomena
Prva fotografija se snima neposredno po početku snimanja, bez čekanja da se
dovrši podešeni interval. Druga i sve ostale fotografije se snimaju u podešenim
intervalima.
[42] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Wi-Fi veza
Kamerom možete da upravljate kamerom pomoću kompatibilnih uređaja (daljinski
upravljač sa prikazom uživo, pametni telefon) povezanih sa kamerom preko Wi-Fi
veze.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje
na kameri, a zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Upravljanje jednom kamerom pomoću kompatibilnog uređaja.
OFF: Ne upravlja se kamerom pomoću kompatibilnog uređaja.
MULTI: Upravljanje sa više kamera pomoću kompatibilnog uređaja.
NEW: Izaberite [NEW] kada povežete kameru sa kompatibilnim uređajem
prvi put.
CRRNT: Izaberite [CRRNT] kada ste i ranije povezivali kameru sa
kompatibilnim uređajem.
BACK: Povratak na ekran [Wi-Fi].
3. Prikazuje se [MOVIE], [LOOP], [PHOTO] ili [INTVL].
4. Povezivanje kamere sa kompatibilnim uređajem putem Wi-Fi veze.
5. Upravljanje kamerom pomoću kompatibilnog uređaja.
Napomena
Potrošnja baterije je brža kada kamerom upravljate pomoću kompatibilnog
uređaja.
[CRRNT] u odeljku [MULTI] se ne prikazuje kada prvi put povežete kameru na
kompatibilni uređaj.
Kamera treba da bude povezana preko Wi-Fi veze samo sa uređajima opisanim u
odeljku „Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi veze“ i
ne bi trebalo da bude povezana preko drugih Wi-Fi pristupnih tačaka. Ako
odaberete da povežete kameru sa drugim Wi-Fi pristupnim tačkama, to činite na
sopstveni rizik. U tim slučajevima, kamera može da bude izložena neovlašćenom
pristupu, a svaka komunikacija može da se presretne.
[43] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Snimanje GPS podataka
Možete da snimite informacije o lokaciji i brzini kretanja dok snimate filmove koristeći
funkciju GPS u kameri.
Action Cam Movie CreatorTM vam omogućava da filmove snimljene sa GPS
podacima uvezete na računar i pregledate ih na mapi koja prikazuje brzinu kretanja i
radnje na putanji.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[GPS], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Snimanje filmova sa snimanjem GPS podataka ili fotografija sa
informacijom o lokaciji.
OFF: Ne koristi snimanje GPS podataka.
BACK: Povratak na meni [GPS].
Provera statusa triangulacije
Indikator se menja u skladu sa snagom prijema GPS signala kada je GPS aktiviran.
Nema indikatora (OFF): Snimanje GPS podataka je podešeno na [OFF] ili je
došlo do greške.
(Traženje/Teškoće): Kamera traži GPS satelite. (Može da prođe nekoliko
minuta da bi triangulacija započela.)
(Triangulacija je u toku): Kamera prima GPS signal. (Kamera može da snimi
informacije o lokaciji.)
O podacima za pomoć pri određivanju GPS lokacije
Pribavljanje informacija o lokaciji putem GPS-a možete da ubrzate preuzimanjem
podataka za pomoć pri određivanju GPS lokacije. Ako je veza ka internetu
uspostavljena pomoću softvera „Action Cam Movie Creator“, podaci za pomoć pri
određivanju GPS lokacije mogu da se ažuriraju automatski.
Ako postavka datuma i vremena nije podešena ili je podešeno pogrešno vreme,
pribavljanje informacija o lokaciji putem GPS-a nije moguće ubrzati.
Ako je period važenja podataka za pomoć pri određivanju GPS lokacije istekao,
pribavljanje informacija o lokaciji putem GPS-a nije moguće ubrzati.
Korišćenje alatke za podršku
Podatke za pomoć pri određivanju GPS lokacije možete da ažurirate i umetanjem
memorijske kartice u računar. Prikažite ekran za postavke kamere u softveru „Action
Cam Movie Creator“, izaberite „Update GPS Assist Data“ – željena jedinica sa
memorijskom karticom koja se instalira na računar, a zatim ažurirajte podatke za
pomoć pri određivanju GPS lokacije. Ako umetnete tu memorijsku karticu u kameru,
podaci za pomoć pri određivanju GPS lokacije će se videti u kameri.
Napomena
GPS podaci se beleže samo kada snimate filmove. Kada snimate fotografije,
beleži se samo informacija o lokaciji.
Ako ne beležite informacije o lokaciji, podesite snimanje GPS podataka na [OFF].
Tokom poletanja i sletanja aviona, podesite režim rada u avionu na [ON].
Koristite GPS u skladu sa propisima na lokaciji ili situacijom.
Može da prođe od nekoliko desetina sekundi do nekoliko minuta da snimite
informaciju o lokaciji kada GPS koristite prvi put ili ga koristite ponovo posle
dužeg vremena. Triangulaciju možete da ubrzate korišćenjem podataka za
pomoć pri određivanju GPS lokacije.
Ne pokrivajte GPS senzor prstom u toku potrage za GPS satelitima ili prilikom
triangulacije. To smanjuje osetljivost GPS senzora i triangulacija možda neće
uspeti.
Sony ne prikuplja informacije o lokaciji i ruti.
Kako bi te informacije mogle da se prikazuju kao mapa na računaru, Sony pruža
informacije o lokaciji i putanji kompaniji Google Inc.
Iako kamera nema funkciju brisanja datoteka za beleženje lokacije, vi možete da
ih izbrišete formatiranjem medija.
Maksimalan broj datoteka za beleženje lokacije koje je moguće snimiti je 256 na
dan. Kada dostignete maksimalan broj datoteka za beleženje lokacije, možete da
nastavite da snimate, ali nećete moći da snimate datoteke za beleženje lokacije.
[44] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Režim rada u avionu
Kada se nalazite u avionu ili na drugom mestu koje postavlja ograničenja, možete
podesiti kameru tako da se privremeno onemoguće sve funkcije koje se odnose na
primenu bežične tehnologije, kao što je Wi-Fi/GPS itd. Ako režim rada u avionu
podesite na [ON], oznaka aviona će se prikazati na displeju.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[PLANE], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Izaberite to podešavanje prilikom ukrcavanja u avion (funkcija Wi-Fi/GPS je
onemogućena).
OFF: Izaberite ovo podešavanje pri uobičajenom korišćenju (funkcija Wi-Fi/GPS
je omogućena).
BACK: Povratak na meni [PLANE].
[45] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Nosač
Prethodno registrovanje mesta za instaliranje kamere.
Ako započnete snimanje nakon što registrujete mesto za instaliranje, kamera će
detektovati svaku istaknutu scenu, omogućavajući vam da napravite privlačan film
sa istaknutim scenama pomoću softvera „Highlight Movie Maker“.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[MOUNT], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
BODY: Izaberite ovu funkciju kada je kamera postavljena na osobu koja snima
film.
Primer nosača: nosač za glavu, nosač za grudi, nosač za ranac, nosač za
ručni zglob, monopod
OTHER: Izaberite ovu funkciju kada je kamera postavljena na dasku za
surfovanje, bicikl itd.
Primer nosača: nosač za zaštitni ram, nosač za upravljač bicikla, nosač za
dasku za surfovanje, nosač sa vakuumskim mehanizmom
BACK: Povratak na meni [MOUNT].
[46] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Vremenski kôd/Korisnička postavka
O vremenskom kodu
Vremenski kôd je korisna funkcija za napredno uređivanje slika koja snima
sate/minute/sekunde/kadrove u podacima o slici.
O korisničkoj postavci
Korisnička postavka je funkcija koja može da snima informacije (osmocifreni
heksadecimalni brojevi) kao što su datum/vreme/broj scene. Ova funkcija je korisna
za uređivanje filmova kreiranih pomoću dve ili više kamera.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[TC/UB], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [DISP], [TCSET] ili
[UBSET], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Kada izaberete [DISP]
TC: Prikazuje se vremenski kôd.
U-BIT: Prikazuje se korisnička postavka.
OFF: Ne prikazuje se vremenski kôd/korisnička postavka.
Kada izaberete [TCSET]
PrSet: Podešava se vremenski kôd.
Podesite četiri dvocifrena broja, a zatim pritisnite dugme ENTER.
Vremenski kôd možete da izaberete iz sledećeg opsega.
Kada izaberete 30p ili 60p
00:00:00:00 – 23:59:59:29
Kada izaberete 25p ili 50p
00:00:00:00 – 23:59:59:24
Kada izaberete 24p, možete da podesite poslednje dve cifre vremenskog koda za
kadrove tako da je broj deljiv sa 4, između 0 i 23.
RESET: Vraćanje vremenskog kôda na početne vrednosti.
Pritisnite dugme ENTER da biste prikazali [SURE?] dok se prikazuje [OK], a zatim
ponovo pritisnite dugme ENTER.
FORMT: Izbor metode snimanja vremenskog koda.
DF: Snimanje vremenskog koda u tačnim koracima.
NDF: Snimanje vremenskog koda u približnim koracima.
U sledećim slučajevima, vremenski kôd je fiksiran na [NDF].
kada je [VMODE] podešeno na 24p
kada je [V.SYS] podešeno na [PAL]
RUN: Podešava se način napredovanja vremenskog koda.
REC: Vremenski kôd napreduje samo u toku snimanja XAVC S filmova. Snima se
redom od vremenskog koda na slici snimljenoj poslednji put.
FREE: Vremenski kôd napreduje redom, bez obzira na način rada kamere.
MAKE: Podešava vremenski kôd koji će biti snimljen.
PrSet: Novi podešeni vremenski kod se snima na medij za snimanje.
REGEN: Poslednji vremenski kôd sa prethodnog snimka se učitava sa medija za
snimanje i novi vremenski kôd se snima redom od poslednjeg vremenskog koda.
BACK: Povratak na meni [TCSET].
Kada izaberete [UBSET]
PrSet: Podešava se korisnička postavka.
Podesite četiri dvocifrena broja, a zatim pritisnite dugme ENTER.
Korisničku postavku možete da izaberete iz sledećeg opsega.
00 00 00 00 – FF FF FF FF
RESET: Vraćanje korisničke postavke na početne vrednosti.
Pritisnite dugme ENTER da biste prikazali [SURE?] dok se prikazuje [OK], a zatim
ponovo pritisnite dugme ENTER.
T.REC: Podešava se vreme snimanja korisničke postavke.
OFF: Vreme se ne snima kao korisnička postavka.
ON: Vreme se snima kao korisnička postavka.
BACK: Povratak na meni [UBSET].
Napomena
Kada je [V.FMT] podešeno na [MP4], [TC/UB] nije dostupno.
[47] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Infracrveni daljinski upravljač
Možete započeti/zaustaviti snimanje i vratiti vremenski kôd na početne vrednosti
pomoću infracrvenog daljinskog upravljača (RMT-845 (prodaje se zasebno)).
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[IR-RC], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Omogućava vam da upravljate kamerom pomoću infracrvenog daljinskog
upravljača.
OFF: Sprečava upravljanje kamerom pomoću infracrvenog daljinskog
upravljača.
BACK: Povratak na meni [IR-RC].
Napomena
Za korišćenje ove funkcije potreban je infracrveni daljinski upravljač RMT-845
(prodaje se zasebno).
Kupite ga u Sony servisnom centru.
Pomoću daljinskog upravljača RMT-845 (prodaje se zasebno) možete da
upravljate samo sledećim postavkama. Ostale postavke ne mogu da se koriste.
Da vratite vremenski kôd u početno stanje.
Kada vraćate postavku u početno stanje, lampica REC svetli plavom bojom.
Početak/zaustavljanje snimanja.
[48] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
HDMI podešavanja
Podešavanje HDMI izlaznog signala.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[HDMI], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
RESOL: Podešavanje izlazne rezolucije HDMI signala.
AUTO: Automatsko podešavanje rezolucije HDMI signala.
2160p (samo FDR-X1000V): Podešavanje rezolucije HDMI signala na 2160p.
1080p: Podešavanje rezolucije HDMI signala na 1080p.
1080i: Podešavanje rezolucije HDMI signala na 1080i.
720p: Podešavanje rezolucije HDMI signala na 720p.
BACK: Povratak na meni [HDMI].
24/60: Podešavanje brzine kadrova izlaznog HDMI signala.
60p: Izlazni HDMI signal je 60p.
24p: Izlazni HDMI signal je 24p.
BACK: Povratak na meni [24/60].
* Dostupno samo u režimu za filmove (nije dostupno u toku reprodukcije).
* Ova postavka je onemogućena kada je VMODE podešeno na postavku različitu od 1080
24p.
* Ova postavka je onemogućena kada je HDMI rezolucija podešena na postavku različitu
od 1080.
TCOUT: Šalje informaciju o vremenskom kodu ili korisničkoj postavci na uređaj
povezan pomoću HDMI-ja.
ON: Šalje informaciju o vremenskom kodu ili korisničkoj postavci.
OFF: Ne šalje informaciju o vremenskom kodu ili korisničkoj postavci.
BACK: Povratak na meni [TCOUT].
* Nedostupno kada je [V.FMT] podešeno na [MP4].
R.CTL: Kontroliše snimak na uređaju povezanom pomoću HDMI-ja.
ON: Kontroliše snimak na uređaju.
OFF: Ne kontroliše snimak na uređaju.
BACK: Povratak na meni [R.CTL].
* Nedostupno kada je [V.FMT] podešeno na [MP4].
BACK: Povratak na meni [HDMI].
[49] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
USB izvor napajanja
Kada povezujete kameru sa računarom ili USB uređajem pomoću mikro USB kabla
(isporučen), možete da se podesite kameru tako da je povezani uređaj snabdeva
napajanjem.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[USBPw], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Snabdeva se napajanjem sa povezanog uređaja preko mikro USB kabla.
OFF: Ne snabdeva se napajanjem sa povezanog uređaja preko mikro USB
kabla.
BACK: Povratak na meni [USBPw].
Napomena
Ako promenite postavku za USB izvor napajanja dok je mikro USB kabl povezan,
iskopčajte kabl, a zatim ga ponovo priključite.
Napajanje možda neće biti pravilno isporučeno sa USB uređaja sa kapacitetom
izvora napajanja manjim od 1,5 A.
Ako uključite napajanje kamere dok se baterija puni, punjenje prestaje i napajanje
kamere se obezbeđuje iz uređaja povezanog preko USB kabla.
Možete da snimate i reprodukujete slike dok koristite USB izvor napajanja.
Međutim, baterija se ne puni simultano.
Kako se obezbeđuje napajanje iz zidne utičnice
Koristite USB punjač AC-UD10 (prodaje se zasebno). Za povezivanje kamere sa
punjačem koristite mikro USB kabl (isporučen).
[50] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Automatsko isključivanje
Možete da promenite postavku funkcije automatskog isključivanja.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[A.OFF], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
20sec: Napajanje se isključuje kroz oko 20 sekundi.
60sec: Napajanje se isključuje kroz oko 60 sekundi.
OFF: Napajanje se ne isključuje automatski.
BACK: Povratak na meni [A.OFF].
Napomena
Automatsko isključivanje napajanja nije dostupno u sledećim slučajevima.
prilikom snimanja podataka na medij
prilikom snimanja filmova ili snimanja u režimu snimanja fotografija u intervalima
tokom reprodukcije filma
kada se uspostavi Wi-Fi veza, povezan je Wi-Fi daljinski upravljač, slika se otprema na
pametni telefon ili je u toku strimovanje uživo
kada se uspostavi HDMI veza
kada se napajanje obezbeđuje sa povezanog USB uređaja
kada je povezan uređaj za masovno skladištenje
kada je podešavanje za infracrveni daljinski upravljač podešeno na ON.
U sledećim slučajevima, čak i kad ste izabrali [20sec] ili [60sec] u funkciji
automatskog isključivanja napajanja, vreme koje protekne pre nego što se
napajanje isključi će biti produženo.
u toku prilagođavanja [SETUP] postavki
dok se reprodukuju fotografije
Kada je [Wi-Fi] podešeno na [ON] i prikazuje se ikona za Wi-Fi.
[51] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Zvučni signal
Možete da uključite/isključite zvučno obaveštenje o radnjama.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[BEEP], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Svi zvukovi koji će se čuti pri korišćenju su omogućeni.
SILNT: Zvukovi se emituju samo pri sledećim radnjama.
uključivanje napajanja
početak snimanja
zaustavljanje snimanja
pritisnut je okidač
izabrana je onemogućena radnja ili je došlo do greške
zvučni signal potvrde uspostavljanja Wi-Fi veze
OFF: Svi zvukovi koji će se čuti pri korišćenju su onemogućeni.
BACK: Povratak na meni [BEEP].
[52] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Postavka datuma i vremena/časovne zone
Možete da podesite godinu/mesec/dan i časovnu zonu.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[DATE], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali željeni datum, vreme i
časovnu zonu, a zatim pritisnite dugme ENTER da biste potvrdili izbor.
2015 (podrazumevano): Podešavanje godine.
01 (podrazumevano): Podešavanje meseca.
01 (podrazumevano): Podešavanje dana.
00 (podrazumevano): Podešavanje sata.
00 (podrazumevano): Podešavanje minuta.
GMT+0 (podrazumevano): Podešavanje časovne zone u kojoj koristite
kameru. (Časovne zone se definišu prema razlici vremena u odnosu na srednje
vreme prema Griniču (GMT).)
Podešavanje časovne zone
Možete da podesite sat na lokalno vreme u zemlji koju posećujete tako što ćete
izabrati časovnu zonu.
Časovne zone se definišu prema razlici vremena u odnosu na srednje vreme prema
Griniču (GMT). Pogledajte i odeljak „Lista vremenskih razlika u glavnim gradovima
sveta“.
Napomena
Izaberite 00:00 za ponoć, 12:00 za podne.
Kada podesite snimanje GPS podataka na [ON], kamera automatski prilagođava
datum, vreme i časovnu zonu u toku režima snimanja.
[53] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Postavka letnjeg računanja vremena
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[DST], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
ON: Podešava se letnje računanje vremena.
OFF: Ne podešava se letnje računanje vremena.
BACK: Povratak na meni [DST].
[54] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Postavka jezika
Možete da podesite prikazani jezik.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[LANG], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
EN: Podešava se engleski jezik.
FR: Podešava se francuski jezik.
BP: Podešava se brazilski portugalski jezik.
TR: Podešava se turski jezik.
BACK: Povratak na meni [LANG].
[55] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Menjanje režima NTSC/PAL
Možete da izaberete postavku režima NTSC/PAL, u zavisnosti od TV sistema u
zemlji ili regionu gde koristite ovu kameru.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[V.SYS], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
NTSC: Izaberite ovu postavku kada je TV sistem NTSC.
PAL: Izaberite ovu postavku kada je TV sistem PAL.
BACK: Povratak na meni [V.SYS].
3. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV, a zatim pritisnite dugme ENTER dok se
na displeju prikazuje [OK].
Da biste otkazali podešavanje za NTSC/PAL, pritisnite dugme NEXT ili dugme
PREV dok se prikazuje [OK] da biste izabrali [CANCL], a zatim pritisnite dugme
ENTER.
Napomena
Kada promenite podešavanje za NTSC/PAL, kamera će se automatski ponovo
pokrenuti.
[56] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Verzija
Prikazuje verziju softvera kamere.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[VER.], a zatim pritisnite dugme ENTER.
[57] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Formatiranje
Formatiranje je postupak brisanja svih slika na memorijskoj kartici i vraćanje
memorijske kartice u njeno početno stanje.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[FORMT], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme ENTER da biste prikazali [SURE?] kada se prikaže [OK], a
zatim ponovo pritisnite dugme ENTER.
Formatiranje započinje i poruka [DONE] se prikazuje kada se završi.
Da biste otkazali formatiranje, pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV dok se
prikazuje [SURE?] ili [OK] da biste izabrali [CANCL], a zatim pritisnite dugme
ENTER.
Napomena
Sačuvajte važne slike pre formatiranja.
Nemojte da obavljate nijednu od sledećih radnji dok traje formatiranje.
Pritisnete dugme.
Izbacite memorijsku karticu.
Povežete/iskopčate kabl.
Ubacite/uklonite bateriju.
[58] Korišćenje
Menjanje podešavanja
Podešavanja kamere
Vraćanje postavki na početne vrednosti
Postavke možete da vratite na njihove podrazumevane vrednosti.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[RESET], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme ENTER da biste prikazali [SURE?] dok se prikazuje [OK], a
zatim ponovo pritisnite dugme ENTER.
Kada se vraćanje na početne vrednosti dovrši, kamera će se automatski
ponovo pokrenuti.
Da biste otkazali vraćanje na početne vrednosti, pritisnite dugme NEXT ili
dugme PREV dok se prikazuje [SURE?] ili [OK] da biste izabrali [CANCL], a
zatim pritisnite dugme ENTER.
[59] Korišćenje
Pregledanje
Pregledanje slika na TV-u
Pregledanje slika na TV-u
Povežite kameru sa TV-om koji ima HDMI priključak pomoću mikro HDMI kabla
(prodaje se zasebno). Pogledajte i priručnik za upotrebu TV-a.
1. Isključite i kameru i TV.
2. Otvorite poklopac priključaka i povežite kameru sa TV-om pomoću mikro HDMI
kabla (prodaje se zasebno).
3. Uključite TV i podesite ulaz na njemu na [HDMI input].
4. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV na kameri da biste uključili napajanje.
5. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali stavku [PLAY], a zatim
pritisnite dugme ENTER.
6. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali željenu sliku za
pregled, a zatim pritisnite dugme ENTER.
Izaberite postavke u nastavku.
[MP4]: MP4 filmovi
[PHOTO]: Fotografije
[4K30p]: XAVC S film (samo FDR-X1000V)
[4K30p] se prikazuje kada je izabran NTSC a [4K25p] se prikazuje kada je izabran
PAL.
[4K24p]: XAVC S film (samo FDR-X1000V)
[4K24p] se prikazuje samo kad je izabran NTSC.
[HD]: XAVC S film
Ako želite da reprodukujete film, izaberite stavku, a zatim pritisnite dugme
ENTER da biste započeli reprodukciju.
7. Pritisnite dugme ENTER.
Zaustavite reprodukciju.
Kontrola sadržaja koji se reprodukuje
Pregledanje prethodne/sledeće slike: Pritisnite dugme PREV/NEXT.
Brzo premotavanje unazad/unapred (samo filmovi): Pritisnite i držite dugme
PREV/NEXT.
Pauza (samo filmovi): Istovremeno pritisnite dugmad PREV i NEXT.
Ako pritisnete i držite dugme PREV ili NEXT u toku pauze, možete da izvedete
sporo premotavanje unazad ili unapred.
Prilagođavanje jačine zvuka (samo filmovi): Istovremeno pritisnite i držite dugmad
PREV i NEXT.
Pokretanje prikaza slajdova (samo fotografije): Istovremeno pritisnite dugmad
PREV i NEXT.
Završavanje reprodukcije: Pritisnite dugme ENTER.
Napomene o reprodukciji na drugim uređajima
Filmovi snimljeni na ovoj kameri možda se neće normalno reprodukovati na drugim
uređajima. Takođe, filmovi snimljeni na drugim uređajima možda se neće pravilno
reprodukovati na ovoj kameri.
[60] Korišćenje
Pregledanje
Brisanje slika
Brisanje
Neželjene slike na memorijskoj kartici se brišu pomoću pametnog telefona na kojem
je instaliran „PlayMemories Mobile“ ili daljinskog upravljača sa prikazom uživo.
Pogledajte priručnik za upotrebu na veb-sajtu da biste saznali kako da upravljate
softverom „PlayMemories Mobile“ ili daljinskim upravljačem sa prikazom uživo.
Napomena
Ako želite da izbrišete sve slike na memorijskoj kartici, formatirajte je u kameri.
[61] Korišćenje
Kreiranje filma
Highlight Movie Maker
Kreiranje filma sa istaknutim scenama
Ova kamera detektuje karakteristične scene iz filmova snimljenih ovom kamerom i
automatski kreira film sastavljen od njih (film sa istaknutim scenama).
Možete da kopirate filmove sa istaknutim scenama pomoću pametnog telefona.
Rukujući pametnim telefonom, možete da započnete kreiranje filma sa istaknutim
scenama i napravite postavke za kreiranje.
1. Otvorite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu i povežite se
sa ovom kamerom preko Wi-Fi veze.
Pogledajte odeljak „Povezivanje sa pametnim telefonom“ da biste povezali ovu
kameru sa pametnim telefonom.
2. Izaberite „Highlight Movie Maker“ u odeljku „In-Camera Application Setting“ u
meniju „Settings“ u softveru „PlayMemories Mobile“.
3. Pritisnite ikonu
da biste izabrali format sadržaja koji želite da dodate u film
sa istaknutim scenama.
4. Iz datuma ili liste sadržaja izaberite film koji želite da dodate u film sa istaknutim
scenama, a zatim pritisnite dugme „Next“.
Započinje kreiranje filma sa istaknutim scenama.
Ne možete istovremeno da izaberete MP4 i XAVC S sadržaje.
Možete da izaberete do 100 filmova po datumu ili datoteci.
Ako prekinete vezu između kamere i pametnog telefona dok kreirate film sa
istaknutim scenama, kamera nastavlja da kreira film.
Pritisnite dugme REC na kameri da biste završili kreiranje filma sa istaknutim
scenama.
Savet
Koristite meni „Settings“ da promenite dužinu filma, pozadinsku muziku i miks
zvuka.
5. Kada kreirate film sa istaknutim scenama, možete da ga iskopirate na pametni
telefon.
Savet
Koristite aplikaciju za prikazivanje filmova na pametnom telefonu da biste
reprodukovali kopirani film sa istaknutim scenama.
Napomena
Unapred ažurirajte „PlayMemories Mobile“ na najnoviju verziju firmvera.
format kreiranog filma sa istaknutim scenama je MP4.
Sledeći sadržaji nisu kompatibilni sa filmom sa istaknutim scenama.
VGA
XAVC S 4K
XAVC S HD 24p
Snimak velike brzine
Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u budućnosti bez
prethodne najave.
Više informacija o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ pogledajte na sledećem vebsajtu.
(http://www.sony.net/pmm/)
[62] Korišćenje
Kreiranje filma
Highlight Movie Maker
Uvoz pozadinske muzike
Ova kamera podrazumevano sadrži osam pesama koje možete da koristite kao
pozadinsku muziku dok reprodukujete film sa istaknutim scenama.
Kada koristite „Action Cam Movie Creator“ povezujući kameru sa računarom,
možete da zamenite pozadinsku muziku u kameri muzikom na računaru. Unapred
instalirajte „Action Cam Movie Creator“ na računar.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[BGM] – [DL], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Prikazuje se [USB].
2. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog mikro USB kabla.
Automatski započinje funkcija „Music Transfer“ u softveru „Action Cam Movie
CreatorTM“.
3. Koristite funkciju „Music Transfer“ u softveru „Action Cam Movie Creator“ da
uvezete pozadinsku muziku.
Pregledanje pozadinske muzike
Pogledajte sledeći veb-sajt da biste saznali kako da pregledate unapred instaliranu
pozadinsku muziku u kameri.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Brisanje sve pozadinske muzike
Izaberite [SETUP] – [CONFG] – [BGM] – [FORMT] – [OK] – [SURE?], a zatim
pritisnite dugme ENTER.
Poruka [DONE] se prikazuje kada se formatiranje završi.
Savet
Ako kamera i „Action Cam Movie Creator“ ne mogu da se povežu, formatirajte
pozadinsku muziku tako što ćete izabrati [FORMT] u meniju [BGM].
Napomena
Ova funkcija nije dostupna u nekim državama/regionima.
[63] Korišćenje
Kreiranje filma
Highlight Movie Maker
Nosač
Prethodno registrovanje mesta za instaliranje kamere.
Ako započnete snimanje nakon što registrujete mesto za instaliranje, kamera će
detektovati svaku istaknutu scenu, omogućavajući vam da napravite privlačan film
sa istaknutim scenama pomoću softvera „Highlight Movie Maker“.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[MOUNT], a zatim pritisnite dugme ENTER.
2. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali sledeće podešavanje, a
zatim pritisnite dugme ENTER.
BODY: Izaberite ovu funkciju kada je kamera postavljena na osobu koja snima
film.
Primer nosača: nosač za glavu, nosač za grudi, nosač za ranac, nosač za
ručni zglob, monopod
OTHER: Izaberite ovu funkciju kada je kamera postavljena na dasku za
surfovanje, bicikl itd.
Primer nosača: nosač za zaštitni ram, nosač za upravljač bicikla, nosač za
dasku za surfovanje, nosač sa vakuumskim mehanizmom
BACK: Povratak na meni [MOUNT].
[64] Korišćenje
Strimovanje filma u realnom vremenu na sajt za strimovanje
filmova
Strimovanje uživo pomoću kamere (Strimovanje filmova u realnom vremenu)
Strimovanje uživo
Filmove možete da isporučite u realnom vremenu preko veb-sajtova za video
deljenje, kao što je USTREAM, koristeći Wi-Fi ruter ili pametni telefon koji može da
se poveže sa kamerom. Možete i da šaljete poruke na društvene mreže na kojima
ste registrovani da biste najavili da ste započeli strimovanje video sadržaja uživo*.
*Potrebna je registracija na sajt za video strimovanje ili društvenu mrežu.
1. Wi-Fi
2. 3G/LTE
3.
4.
5.
6.
Režim povezivanja
USTREAM
gledaoci
Komentari gledalaca
Sledeće postavke moraju da budu konfigurisane za strimovanje uživo.
Podesite sledeće postavke za distribuciju u postavkama strimovanja uživo u kameri:
Registracija korisnika za USTREAM
Pametni telefon (koji može da se poveže) ili Wi-Fi mrežno okruženje
*Za
više informacija o postavkama povezivanja pametnog telefona ili postavkama Wi-Fi mreže,
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa pametnim telefonom ili mrežnom uslugom. Za dalje
informacije o mrežnom okruženju, kontaktirajte dobavljača mrežnih usluga.
Funkcija strimovanja uživo zavisi od dobavljača Internet usluga treće strane i uslova u vašem regionu.
Funkcija možda neće biti dostupna zbog ograničenja usluge širokog propusnog opsega i interneta u
vašem regionu.
[65] Korišćenje
Strimovanje filma u realnom vremenu na sajt za strimovanje
filmova
Strimovanje uživo pomoću kamere (Strimovanje filmova u realnom vremenu)
Priprema za strimovanje uživo
1. Pre nego što započnete strimovanje uživo, pribavite nalog na sajtu za
strimovanje i instalirajte aplikaciju koja radi isključivo na računaru, „Action Cam
Movie Creator“.
Preuzmite „Action Cam Movie Creator“ sa sledećeg veb-sajta.
http://www.sony.net/acmc/
2. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog mikro USB kabla.
3. Konfigurišite mrežne postavke, registrujte nalog na sajtu za distribuciju video
sadržaja i konfigurišite postavke za društvene mreže u odeljku „Camera
Settings for Live Streaming“ softvera „Action Cam Movie Creator“.
Možete da podesite „Camera Settings for Live Streaming“.
Pogledajte sledeći veb-sajt da biste saznali kako se upravlja softverom „Action
Cam Movie Creator“.
http://www.sony.net/guide/nst/
Postavke kamere za strimovanje uživo
Postavke za mrežu
Možete da podesite Wi-Fi mrežu na koju se kamera povezuje.
Naziv mreže, lozinka, bezbednosni režim
Postavke za strimovanje
Možete da podesite metodu strimovanja i informacije o video sadržajima.
Sajt za strimovanje, kanal, kvalitet slike i postavke čuvanja za sajt za strimovanje.
Naslov i opis strimovanog video sadržaja
Podešavanja društvenih mreža
Kada konfigurišete ovu postavku, možete da pošaljete poruku posredstvom usluge
društvenih mreža kada počnete da strimujete video.
Postavke povezivanja za mrežne usluge
Vaši komentari
O usluzi USTREAM
USTREAM je sajt za video deljenje na kojem možete da strimujete i pregledate video
snimke pomoću funkcije strimovanja uživo na kameri. Za detalje o usluzi USTREAM,
pogledajte sledeći sajt.
http://www.ustream.tv/
Napomena
Vaše lične informacije (informacije potrebne prilikom prijavljivanja na društvene
mreže) su podešene u kameri.
Ako odbacite ili poklonite kameru, izvršite [SETUP] – [CONFG] – [RESET] i
izbrišite postavke.
[66] Korišćenje
Strimovanje filma u realnom vremenu na sajt za strimovanje
filmova
Strimovanje uživo pomoću kamere (Strimovanje filmova u realnom vremenu)
Izvođenje strimovanja uživo
Strimovanje uživo možete da započnete nakon što priprema bude dovršena. Prilikom
strimovanja uživo prvi put, preporučuje se da unapred isprobate strimovanje u
pripremljenom okruženju nakon podešavanja računarom.
1. Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste prikazali [LIVE].
2. Pritisnite dugme REC da biste započeli strimovanje.
Lampica REC na gornjoj strani kamere svetli plavom bojom.
Sadržaj na displeju u toku strimovanja uživo
PREP: Priprema za povezivanje na sajt za video strimovanje
ONAIR: Strimovanje započinje
00020: Prikazuje broj gledalaca
Napomena
Moguće je vreme kašnjenja od 10–20 sekundi između početka strimovanja uživo
na kameri i video strimovanja na sajtu za video strimovanje.
Filmove koji se distribuiraju uživo možete da snimite na memorijsku karticu u ovoj
kameri. Kada je memorijska kartica već umetnuta, filmovi se snimaju u istom
trenutku kao i distribucija*.
Kada je kapacitet memorijske kartice ispunjen, zaustaviće se samo snimanje
filma, bez zaustavljanja distribucije. Kada memorijska kartica nije umetnuta,
obavljaće se samo distribucija filma.
* Simultano snimljeni filmovi se obrađuju u režimu MP4/HQ.
Indikatorska lampica REC u toku strimovanja uživo
Ako izaberete režim strimovanja uživo, status strimovanja možete da vidite pomoću
lampice REC na kameri.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1: Lampica REC/LIVE
OFF: Pre distribucije
Svetli plavom bojom: Distribucija je u toku
Sporo treperi plavom bojom (približno jednom u sekundi): Distribucija je u
toku (ima publike)
Brzo treperi crvenom bojom (približno triput u sekundi): Greška u distribuciji
Zaustavljanje distribucije uživo
Ponovo pritisnite dugme REC.
[67] Korišćenje
Strimovanje filma u realnom vremenu na sajt za strimovanje
filmova
Strimovanje uživo pomoću kamere (Strimovanje filmova u realnom vremenu)
Ograničenja
Obaveštenje o ograničenju kada koristite strimovanje uživo.
Ograničenja za USTREAM
Postoje neka ograničenja za video strimovanje na sajtu USTREAM. Detaljne
informacije potražite na sajtu USTREAM.
Ograničenja funkcija GPS i Wi-Fi u toku strimovanja uživo
Funkcija GPS je automatski onemogućena u toku strimovanja uživo.
Takođe, u toku strimovanja uživo ne možete da koristite pametni telefon niti
daljinski upravljač sa prikazom uživo za nadzor slika.
Mrežna veza
Za strimovanje uživo koristite pametni telefon koji može da se poveže ili Wi-Fi
ruter. Međutim, ispravan rad ne može biti garantovan sa svim pametnim
telefonima ili Wi-Fi ruterima. Javni bežični LAN-ovi ne mogu da se koriste kao
veze za strimovanje uživo.
Simultano strimovanje uživo sa više kamera
Ne možete da strimujete video sadržaje simultano koristeći isti nalog na više od
jedne kamere. Treba da se povežete koristeći drugi nalog.
Efekti koji su posledica stanja bežične komunikacije
Kada ste povezani korišćenje, funkcije povezivanja na pametnom telefonu ili preko
Wi-Fi rutera, slike i zvukovi mogu da se prekidaju ili može da dođe do prekida
komunikacije zbog stanja bežične komunikacije.
Veza za strimovanje uživo
Vreme komunikacije koje možete da koristite za strimovanje uživo je ograničeno u
skladu sa ugovorom za pametni telefon ili Wi-Fi ruter. Potvrdite to unapred.
Vreme neprekidnog strimovanja
Neprekidno strimovanje uživo pomoću ove kamere je ograničeno na oko 13 sati.
Ograničenja mrežne veze
U nekim zemljama, ne možete se povezivati na sajtove za strimovanje uživo.
Koristite ovu funkciju u skladu sa zakonima u toj zemlji.
[68] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa pametnim telefonom
Priprema za povezivanje sa pametnim telefonom
Instaliranje softvera na pametnom telefonu
Instalirajte aplikaciju „PlayMemories Mobile™“ na pametni telefon. Ažurirajte
aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na najnoviju verziju ako je već instalirana na
vašem pametnom telefonu.
Najnovije informacije o funkcijama u softveru „PlayMemories Mobile“ potražite na
veb-sajtu u nastavku.
http://www.sony.net/pmm/
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ u prodavnici Google Play i instalirajte je.
Kada koristite funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC), obavezan je Android
4.0 ili noviji.
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ u prodavnici App Store i instalirajte je.
Kada koristite iOS, funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC) nisu dostupne.
Ako izgubite lozinku
1. Povežite kameru sa računarom pomoću mikro USB kabla (isporučen).
2. Uključite kameru.
3. Prikažite [Computer] – [PMHOME] – [INFO] – [WIFI_INF.TXT] na računaru, a
zatim proverite korisnički ID i lozinku.
Napomena
Google Play možda neće biti podržan u zavisnosti od zemlje ili regiona. U tom
slučaju, potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na internetu i instalirajte je.
Za kontakt jednim dodirom (NFC) potreban je pametni telefon ili tablet na kojem je
omogućen NFC.
Ne garantujemo da će ovde opisana Wi-Fi funkcija funkcionisati sa svim pametnim
telefonima i tabletima.
[69] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa pametnim telefonom
Primer prikaza na ekranu pametnog telefona
: Funkcije Wi-Fi daljinskog upravljača
Provera vidnog polja pre i za vreme snimanja
Nadzor slika za vreme snimanja
: Razne postavke
: Postavke režima za snimanje
[Film]
[Fotografija]
[Snimanje fotografija u intervalima]
[Neprekidno snimanje]
: Početak/zaustavljanje snimanja
Napomena
Kada je režim rada u avionu podešen na [On], Wi-Fi funkcija nije dostupna.
U zavisnosti od interferencije lokalne električne mreže ili mogućnosti pametnog
telefona, prikaz slika uživo možda neće proći glatko.
[70] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa pametnim telefonom
Korišćenje funkcija za kontakt jednim dodirom radi
povezivanja sa Android pametnim telefonom sa
omogućenim NFC
Obavite pripremu za povezivanje sa pametnim telefonom pre samog povezivanja.
1. Izaberite [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [ON] na kameri.
2. Potvrdite da je kamera postavljena u režim za snimanje.
LOOP: Režim neprekidnog snimanja
MOVIE: Režim za filmove
PHOTO: Režim snimanja fotografija
INTVL: Režim snimanja fotografija u intervalima
3. Izaberite [Settings] na pametnom telefonu, zatim izaberite [More...] i proverite da
li je funkcija [NFC] omogućena.
4. Dodirnite kameru pametnim telefonom.
Unapred otkažite stanje mirovanja i funkciju za zaključavanje ekrana na
pametnom telefonu.
Nastavite da držite pametni telefon uz kameru (1-2 sekunde) i ne pomerajte
ga dok se ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.
Oznakom (oznaka N) na pametnom telefonu dodirnite (oznaka N) na
kameri. Ako na pametnom telefonu nema oznake N, potražite područje za
dodirivanje u priručniku za upotrebu pametnog telefona.
Ako kameru i pametni telefon nije moguće povezati pomoću funkcije NFC,
pogledajte odeljak „Povezivanje kamere bez korišćenja NFC“ i povežite ih.
O tehnologiji „NFC“
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja
poput mobilnih telefona i IC nalepnica. Komunikacija za prenos podataka se postiže
prostim međusobnim dodirivanjem uređaja na određenom mestu.
NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
Napomena
Kada je režim rada u avionu podešen na [On], Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ne možete istovremeno da povežete pametni telefon sa više kamera.
U zavisnosti od interferencije lokalne električne mreže ili mogućnosti pametnog
telefona, prikaz slika uživo možda neće proći glatko.
[71] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa pametnim telefonom
Povezivanje sa pametnim telefonom bez korišćenja NFC
Obavite pripremu za povezivanje sa pametnim telefonom pre samog povezivanja.
1. Izaberite [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [ON] na kameri.
2. Potvrdite da je kamera postavljena u režim za snimanje.
LOOP: Režim neprekidnog snimanja
MOVIE: Režim za filmove
PHOTO: Režim snimanja fotografija
INTVL: Režim snimanja fotografija u intervalima
3. Povezivanje sa pametnim telefonom.
Android
1. Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.
2. Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz Startup Guide.
3. Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).
iPhone/iPad
1. Na pametnom telefonu izaberite [Settings], zatim izaberite [Wi-Fi]. Izaberite
SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz Startup Guide.
2. Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).
3. Potvrdite da se SSID kamere prikazuje na pametnom telefonu.
4. Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.
Napomena
Kada je režim rada u avionu podešen na [On], Wi-Fi funkcija nije dostupna.
Ne možete istovremeno da povežete pametni telefon sa više kamera.
U zavisnosti od interferencije lokalne električne mreže ili mogućnosti pametnog
telefona, prikaz slika uživo možda neće proći glatko.
[72] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo
Povezivanje jedne kamere sa daljinskim upravljačem sa
prikazom uživo (pojedinačna veza)
1. Uključite daljinski upravljač sa prikazom uživo.
Detaljne informacije potražite u odeljku „Connecting this unit to a single camera
via Wi-Fi“ (Povezivanje ove jedinice sa jednom kamerom putem Wi-Fi veze) na
stranici Help Guide za daljinski upravljač sa prikazom uživo (RM-LVR2).
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Podesite režim povezivanja kamere.
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [ON], a zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz Startup Guide.
4. Kada se začuje zvučni signal iz kamere i na njenom displeju se prikaže
[ACPT?], pritisnite dugme ENTER na kameri.
Napomena
Kada je [BEEP] podešeno na [OFF], zvučni signal pri povezivanju se ne čuje.
[73] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo
Povezivanje više kamera sa daljinskim upravljačem sa
prikazom uživo (višestruka veza)
1. Uključite daljinski upravljač sa prikazom uživo.
Detaljne informacije potražite u odeljku „Connecting this unit to multiple cameras
via Wi-Fi“ (Povezivanje ove jedinice sa više kamera putem Wi-Fi veze) na
stranici Help Guide za daljinski upravljač sa prikazom uživo (RM-LVR2).
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Podesite kameru.
Kada povezujete kameru sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo prvi
put
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG]
– [Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Kada se iz kamere začuje zvučni signal i na displeju kamere se prikaže
[AWAIT], registrujte kameru pomoću daljinskog upravljača sa prikazom
uživo.
Kada se povezivanje završi, na displeju kamere se prikazuje poruka [DONE].
Kada povezujete kameru sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo počev
od drugog puta
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG]
– [Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT], a zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Ako ćete nastaviti da povezujete više kamera, ponovite postupak od koraka 2.
Napomena
Kada je [BEEP] podešeno na [OFF], zvučni signal pri povezivanju se ne čuje.
[74] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa Handycam kamerom
Povezivanje jedne kamere sa Handycam kamerom
(pojedinačna veza)
Ovom kamerom možete da upravljate koristeći Handycam kamerom koja podržava
funkciju kontrole više kamera.
1. Uključite Handycam.
Detaljne informacije potražite u odeljku „Connecting this product to one camera
with Multi Camera Control (Single Connection)“ (Povezivanje ovog proizvoda
sa jednom kamerom sa kontrolom za više kamera (pojedinačna veza)) na
stranici Help Guide za Handycam kameru.
Primer: Help Guide za FDR-AX30/AXP35
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Podesite režim povezivanja kamere.
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [ON], a zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz Vodič za početak.
4. Kada se začuje zvučni signal iz kamere i na njenom displeju se prikaže
[ACPT?], pritisnite dugme ENTER na kameri.
Napomena
Kada je [BEEP] podešeno na [OFF], zvučni signal pri povezivanju se ne čuje.
[75] Korišćenje
Korišćenje kamere povezane sa drugim uređajima putem Wi-Fi
veze
Povezivanje sa Handycam kamerom
Povezivanje više kamera sa Handycam kamerom
(višestruka veza)
Ovom kamerom možete da upravljate koristeći Handycam kamerom koja podržava
funkciju kontrole više kamera.
1. Uključite Handycam.
Detaljne informacije potražite u odeljku „Connecting this product to more than
one camera with Multi Camera Control (Multi Connection)“ (Povezivanje ovog
proizvoda više od jedne kamere sa kontrolom za više kamera (višestruka
veza)) na stranici Help Guide za Handycam kameru.
Primer: Help Guide za FDR-AX30/AXP35
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Podesite režim povezivanja kamere.
Kada povezujete kameru sa Handycam kamerom prvi put
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG]
– [Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Kada se iz kamere začuje zvučni signal i na displeju kamere se prikaže
[AWAIT], registrujte kameru pomoću Handycam kamere.
Kada se povezivanje završi, na displeju kamere se prikazuje poruka [DONE].
Kada povezujete kameru sa Handycam kamerom počev od drugog puta
Pritisnite dugme NEXT ili dugme PREV da biste izabrali [SETUP] – [CONFG]
– [Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT], a zatim pritisnite dugme ENTER.
3. Ako ćete nastaviti da povezujete više kamera, ponovite postupak od koraka 2.
Napomena
Kada je [BEEP] podešeno na [OFF], zvučni signal pri povezivanju se ne čuje.
[76] Korišćenje
Movie Creator“
Uređivanje slika uvezenih na računar
Korišćenje softvera „Action Cam
Korisne funkcije u softveru „Action Cam Movie Creator“
„Action Cam Movie CreatorTM“ vam omogućava da uvozite filmove na računar i
koristite ih na različite načine.
Posetite sledeću URL adresu da biste instalirali softver.
http://www.sony.net/acmc/
Biće instalirani „Action Cam Movie Creator“, u kojem možete da uređujete filmove, i
„PlayMemories Home“, u kojem možete da upravljate filmovima i fotografijama.
Korisne funkcije u softveru „Action Cam Movie Creator“
Uređivanje filmova i njihovo prikazivanje sa informacijama o putanji i brzini
kretanja.
Korisne funkcije u softveru „PlayMemories Home“
Uvoz i reprodukcija filmova i fotografija
Napomena
Kada uvozite filmove na računar, koristite „PlayMemories Home“. Ako uvozite na
neki drugi način, GPS informacije mogu da se izgube.
Kada povezujete kameru sa računarom, koristite mikro USB kabl (isporučen).
[77] Korišćenje
Movie Creator“
Uređivanje slika uvezenih na računar
Korišćenje softvera „Action Cam
Instaliranje softvera „Action Cam Movie Creator“ na
računar
Instalirajte „Action Cam Movie Creator™“ na računar. Pratite korake u nastavku.
1. Uključite računar.
Prijavite se kao administrator.
Pre nego što instalirate softver, zatvorite sve aplikacije koje rade na
računaru.
2. Posetite sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru i
instalirajte „Action Cam Movie Creator“.
http://www.sony.net/acmc/
Kada se instalacija dovrši, „Action Cam Movie Creator“ se pokreće.
3. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog mikro USB kabla.
Nova funkcija može da se doda u „Action Cam Movie Creator“. Čak i ako je
„Action Cam Movie Creator“ već instaliran na računar, povežite kameru sa
računarom.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Napomena
Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučen) iz kamere dok je na ekranu računara
označeno da se kamerom upravlja ili joj se pristupa. To može dovesti do
oštećenja podataka.
Da biste kameru iskopčali iz računara, kliknite na
na sistemskoj traci zadataka,
a zatim kliknite na (ikona za uklanjanje). Ako koristite operativni sistem
Windows Vista, kliknite na na traci zadataka.
[78] Korišćenje
Ostalo
Vreme za snimanje
Procenjeno trajanje snimanja i reprodukcije za isporučenu
bateriju
Vreme snimanja
Približno raspoloživo vreme kada koristite potpuno napunjenu bateriju.
FDR-X1000V
Kvalitet slike: 4K30P
Vreme neprekidnog snimanja: 50 minuta (50 minuta)
Uobičajeno vreme snimanja: 30 minuta (30 minuta)
Kvalitet slike: HQ
Vreme neprekidnog snimanja: 115 minuta (125 minuta)
Uobičajeno vreme snimanja: 70 minuta (75 minuta)
HDR-AS200V
Kvalitet slike: HQ
Vreme neprekidnog snimanja: 115 minuta (125 minuta)
Uobičajeno vreme snimanja: 75 minuta (80 minuta)
Vreme snimanja je mereno kada je korišćena jedna potpuno napunjena baterija
Vreme snimanja može da bude kraće, u zavisnosti od uslova snimanja.
( ) označava vreme snimanja kada je funkcija Wi-Fi daljinskog upravljača podešena na
[OFF].
Vreme snimanja može da bude biti duže kada isključite postavku za Wi-Fi ili GPS.
Vreme reprodukcije
Približno raspoloživo vreme kada koristite potpuno napunjenu bateriju.
Približno vreme kada se slike reprodukuju na TV-u povezanom pomoću mikro HDMI
kabla (prodaje se zasebno).
FDR-X1000V
Kvalitet slike: 4K30P
Vreme reprodukcije: 100 minuta
Kvalitet slike: HQ
Vreme reprodukcije: 215 minuta
HDR-AS200V
Kvalitet slike: HQ
Vreme reprodukcije: 205 minuta
[79] Korišćenje
Ostalo
Vreme za snimanje
Procenjeno vreme snimanja filmova
Prosečno vreme snimanja u formatu XAVC S 4K (FDR-X1000V)
Snimljena slika: 100 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 75 minuta
Snimljena slika: 60 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 125 minuta
Prosečno vreme snimanja u formatu XAVC S HD (FDR-X1000V)
Snimljena slika: 100 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 75 minuta
Snimljena slika: 60 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 125 minuta
Snimljena slika: 50 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 155 minuta
Prosečno vreme snimanja u formatu XAVC S HD (HDR-AS200V)
Snimljena slika: 50 Mbps
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: Približno 155 minuta
Prosečno vreme snimanja u formatu MP4
Kvalitet slike: PS
Kada koristite memorijsku karticu od 8 GB: 35 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 16 GB: 75 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 32 GB: 155 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: 320 minuta
Kvalitet slike: HS120/HS100/HS240/HS200
Kada koristite memorijsku karticu od 8 GB: 35 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 16 GB: 75 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 32 GB: 155 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: 320 minuta
Kvalitet slike: HQ
Kada koristite memorijsku karticu od 8 GB: 60 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 16 GB: 125 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 32 GB: 250 minuta
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: 505 minuta
Kada koristite Sony memorijsku karticu.
Napomena
Vreme snimanja može da varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata i
podešavanja kvaliteta slike.
Vreme neprekidnog snimanja filma je približno 13 sati.
[80] Korišćenje
Ostalo
Vreme za snimanje
Procenjeni broj fotografija koje je moguće snimiti
Broj piksela: 2M (Snimanje fotografija u intervalima) (16:9)
Kada koristite memorijsku karticu od 8 GB: 6800 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 16 GB: 13.500 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 32 GB: 27.500 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: 40.000 slika
Broj piksela: 8.8M (Fotografije)
Kada koristite memorijsku karticu od 8 GB: 2150 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 16 GB: 4350 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 32 GB: 8700 slika
Kada koristite memorijsku karticu od 64 GB: 17.000 slika
[81] Korišćenje
Ostalo
Baterija
O punjenju baterije
Napunite bateriju pre prve upotrebe kamere.
Preporučujemo da bateriju punite na temperaturi okruženja od 10 °C do 30 °C sve
dok se lampica REC/pristup/CHG (Punjenje) ne isključi. Baterija možda neće biti
efikasno napunjena na temperaturama izvan tog opsega.
Lampica REC/pristup/CHG (Punjenje) može da treperi u sledećim slučajevima:
Baterija nije pravilno postavljena.
Baterija je oštećena.
Kada je temperatura baterije niska, izvadite je iz kamere i stavite je na toplo
mesto.
Kada je temperatura baterije visoka, izvadite je iz kamere i stavite je na hladno
mesto.
[82] Korišćenje
Ostalo
Baterija
Efikasno korišćenje baterije
Performanse baterije opadaju u okruženju sa niskom temperaturom (ispod 10 °C).
Zato je na hladnim mestima kraće vreme korišćenja baterije. Da biste obezbedili
dužu upotrebu baterije, preporučujemo sledeće: Stavite bateriju u džep koji se
nalazi blizu vašeg tela kako bi ostala topla, a u kameru je ubacite neposredno pre
početka snimanja.
Baterija će se brzo isprazniti ako često koristite reprodukciju, premotavanje
unapred i premotavanje unazad.
Isključite kameru svaki put kada ne snimate ili reprodukujete sadržaj u kameri.
Baterija se troši kada je snimanje u stanju mirovanja.
Preporučujemo vam da imate rezervne baterije pri ruci u količini dovoljnoj za
dvostruko ili trostruko očekivano vreme snimanja, kao i da načinite probne snimke
pre stvarnog snimanja.
Možda nećete moći da uključite kameru ili baterija neće biti efikasno napunjena
ako su kontakti baterije prljavi. U tom slučaju, očistite bateriju tako što ćete lagano
obrisati prašinu mekanom krpom.
Ne izlažite bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
[83] Korišćenje
Ostalo
Baterija
O preostalom punjenju baterije
Ako se baterija isprazni veoma brzo iako indikator preostalog punjenja pokazuje
visoko, ponovo napunite bateriju do kraja. Indikator preostalog punjenja će
pokazivati ispravnu vrednost. Imajte na umu da indikator možda neće prikazivati
ispravne vrednosti u sledećim slučajevima:
kada kameru koristite tokom dužeg vremena na visokoj temperaturi
kada kameru ostavite sa potpuno napunjenom baterijom
kada koristite veoma korišćenu bateriju
[84] Korišćenje
Ostalo
Baterija
Način skladištenja baterije
Da biste održavali funkciju baterije, napunite je do kraja, a zatim ispraznite do
kraja u kameri barem jednom godišnje tokom skladištenja. Uklonite bateriju uz
kamere i uskladištite je na hladnom, suvom mestu.
Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu
kesicu kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja ili
skladištenja.
[85] Korišćenje
Ostalo
Baterija
O trajanju baterije
Trajanje baterije je ograničeno. Kapacitet baterije opada vremenom i usled stalnog
korišćenja. Ako nakon punjenja baterija traje znatno kraće, verovatno je došlo
vreme da je zamenite novom.
Vek trajanja baterije varira u odnosu na to kako je korišćena.
[86] Korišćenje
Ostalo
Korišćenje kamere širom sveta
O sistemima boja na TV-u
Da biste slike koje su snimljene kamerom gledali na TV-u, potrebno je da imate TV
(ili monitor) sa HDMI priključkom i mikro HDMI kabl (prodaje se zasebno).
Pre snimanja obavezno podesite [V.SYS] na TV sistem u zemlji i regionu gde ćete
gledati snimke.
[87] Korišćenje
Ostalo
Korišćenje kamere širom sveta
Zemlje i regioni u kojima možete da pregledate slike kada
je [V.SYS] podešeno na [NTSC]
Barbados, Bermuda, Bolivija, Čile, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador,
Filipini, Guam, Gvatemala, Gijana, Haiti, Honduras, Japan, Kanada, Kolumbija,
Kostarika, Kuba, Meksiko, Mikronezija, Mjanmar, Nikaragva, Panama, Peru,
Portoriko, Republika Koreja, Samoa, Sjedinjene Američke Države, Surinam, Sveta
Lucija, Tajvan, Trinidad i Tobago, Venecuela itd.
[88] Korišćenje
Ostalo
Korišćenje kamere širom sveta
Zemlje i regioni u kojima možete da pregledate slike kada
je [V.SYS] podešeno na [PAL]
Australija, Austrija, Argentina, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka Republika, Danska,
Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Grčka, Hrvatska, Holandija, Hong Kong,
Indonezija, Irak, Iran, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Monako, Nemačka,
Novi Zeland, Norveška, Paragvaj, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija, Singapur,
Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo,
Ukrajina, Urugvaj, Vijetnam itd.
[89] Korišćenje
Ostalo
Korišćenje kamere širom sveta
Lista vremenskih razlika u glavnim gradovima sveta
Vremenske razlike sa standardnim vremenima u gradovima sveta (stanje 2015).
Lisabon/London
GMT
Berlin/Pariz
+01:00
Helsinki/Kairo/Istanbul
+02:00
Moskva/Najrobi
+03:00
Teheran
+03:30
Abu Dabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karači/Islamabad
+05:00
Kolkata/Nju Delhi
+05:30
Almati/Daka
+06:00
Jangon
+06:30
Bangkok/Džakarta
+07:00
Hong Kong/Singapur/Peking
+08:00
Tokio/Seul
+09:00
Adelejd/Darvin
+09:30
Melburn/Sidnej
+10:00
Nova Kaledonija
+11:00
Fidži/Velington
+12:00
Midvej
-11:00
Havaji
-10:00
Aljaska
-09:00
San Francisko/Tihuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Čikago/Meksiko Siti
-06:00
Njujork/Bogota
-05:00
Santjago
-04:00
Sent Džons
-03:30
Brazilija/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronja
-02:00
Azorska ostrva, Zelenortska ostrva
-01:00
[90] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
Nemojte koristiti/skladištiti kameru na sledećim mestima
Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište kamere bi moglo da
se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
Mesta na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini grejača nisu prikladna za
skladištenje.
Kućište kamere može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
Na mestima podložnim jakim vibracijama
U blizini jakih magnetnih polja
Na peskovitim ili prašnjavim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost kamere. To bi moglo da
izazove kvar kamere, koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
[91] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O nošenju
Nemojte sesti na stolicu ili neko drugo mesto sa kamerom u zadnjem džepu
pantalona ili suknje, jer bi to moglo dovesti do njenog kvara ili oštećenja.
[92] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
Održavanje i skladištenje objektiva
Obrišite površinu objektiva mekom krpom u sledećim slučajevima:
Kada na površini objektiva ima otisaka prstiju.
Na toplim ili vlažnim mestima
Kada je objektiv izložen slanom vazduhu poput onog na obali mora.
Skladištite na dobro provetrenom mestu izloženom maloj količini nečistoće ili
prašine.
Da biste sprečili pojavu buđi, povremeno očistite objektiv na gore opisani način.
[93] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O čišćenju
Površinu kamere čistite mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim
izbrišite površinu suvom krpom. Ne koristite ništa od sledećih supstanci, jer one
mogu da oštete završni sloj kućišta.
Hemijski proizvodi kao što su razređivač, benzin, alkohol, vlažne maramice,
sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje ili insekticid itd.
Ne dodirujte kameru ukoliko se bilo šta od gorepomenutog nalazi na vašim
rukama.
Ne ostavljajte kameru u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
[94] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O radnim temperaturama
Kamera je osmišljena za korišćenje na temperaturama između –10 °C i +40 °C. Ne
preporučuje se snimanje na izuzetno hladnim ili vrelim mestima na kojima
temperatura izlazi iz tog opsega.
[95] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O kondenzaciji vlage
Ako kameru prenesete direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do
kondenzacije vlage unutar kamere ili na njenoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija vlage
može da izazove kvar kamere.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i sačekajte oko jednog sata da vlaga ispari.
Napomena o kondenzaciji vlage
Vlaga može da se kondenzuje kad kameru unesete sa hladnog mesta na toplo mesto
(ili obrnuto) ili kad je koristite na vlažnom mestu, kao što je to pokazano u nastavku.
Kad unesete kameru sa skijališta u neko toplo mesto.
Kada iznesete kameru iz klimatizovanog automobila ili prostorije na vrelo mesto
napolju.
Kada koristite kameru posle oluje ili pljuska.
Kada koristite kameru na vrelom i vlažnom mestu.
Kako da izbegnete kondenzaciju vlage
Kada kameru unosite sa hladnog mesta na toplo mesto, stavite je u plastičnu kesu i
čvrsto je zatvorite. Uklonite plastičnu kesu tek kada temperatura vazduha u njoj
dostigne temperaturu okruženja (posle oko jednog sata).
[96] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
Napomene o opcionalnoj dodatnoj opremi
Originalna Sony dodatna oprema možda nije dostupna u nekim zemljama/regionima.
[97] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
Napomena o odbacivanju/ustupanju memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke na memorijskoj kartici ili formatirate memorijsku karticu u
kameri ili računaru, podatke sa memorijske kartice ne možete da izbrišete u
potpunosti. Kada nekome date memorijsku karticu, preporučujemo vam da podatke
izbrišete u potpunosti korišćenjem softvera za brisanje podataka na računaru.
Takođe, ako odbacujete memorijsku karticu, preporučujemo vam da je fizički
uništite.
[98] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O GPS-u
Budući da se pozicija GPS satelita stalno menja, određivanje lokacije može da
potraje duže vremena ili prijemnik možda uopšte neće moći da odredi lokaciju, što
zavisi od lokacije na kojoj koristite kameru i vremena kada je koristite.
GPS je sistem koji određuje položaj primanjem signala sa satelita. Izbegavajte da
koristite GPS funkciju u kameri na mestima koja blokiraju radio signale ili na
kojima postoji mogućnost njihovog odbijanja, kao što je senovito mesto okruženo
zgradama ili drvećem. Koristite kameru u okruženjima pod otvorenim nebom.
Informacije o lokaciji možda nećete moći da zabeležite na sledećim mestima ili
situacijama kada radio signali sa GPS satelita ne mogu da dođu do kamere.
U tunelima, zatvorenom prostoru ili u zaklonu zgrada
Između visokih zgrada ili u uzanim ulicama koje su okružene zgradama
Na podzemnim lokacijama, mestima koja su okružena gustim drvećem, ispod mosta ili na
mestima gde postoje magnetna polja, na primer blizu kablova pod visokim naponom.
Blizu uređaja koji generišu radio signale istog frekventnog pojasa kao kamera: blizu
mobilnih telefona koji koriste frekventni pojas od 1,5 GHz itd.
Ako snimate slike a snimanje GPS podataka je podešeno na [ON] i otpremate ih
na internet, lokacija snimanja može da bude dostupna trećim licima. Da biste to
sprečili, podesite snimanje GPS podataka na [OFF] pre snimanja.
[99] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O GPS greškama
Ako se premestite na drugu lokaciju odmah nakon uključivanja kamere, njoj će biti
potrebno više vremena da pokrene triangulaciju nego kada biste ostali na istom
mestu.
Greška koja je nastala zbog pozicije GPS satelita
Kamera automatski određuje vašu trenutnu lokaciju triangulacijom kada primi
radio signale sa 3 ili više GPS satelita. GPS sateliti dozvoljavaju grešku u
triangulaciji od oko 10 m. U zavisnosti od okruženja lokacije na kojoj koristite
kameru, greška prilikom triangulacije može da bude veća. U tom slučaju, vaša
aktuelna lokacija neće odgovarati lokaciji na mapi prema GPS informacijama.
Osim toga, GPS satelite kontroliše Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih
Država pa stepen preciznosti može da bude namerno promenjen.
Greška tokom triangulacije
U toku triangulacije, kamera pribavlja informacije o lokaciji u određenim
vremenskim intervalima. Postoji neznatno vremensko kašnjenje između vremena
pribavljanja informacija o lokaciji i beleženja tih informacija u okviru slike. Zato se
stvarna lokacija snimanja možda neće u potpunosti podudarati sa lokacijom na
mapi prema GPS informacijama.
[100] Korišćenje
Ostalo
Mere opreza
O ograničenju korišćenja GPS-a
Koristite GPS u skladu sa situacijom i propisima zemalja/regiona u kojima koristite
kameru.
[101] Korišćenje
Ostalo
Specifikacije
Specifikacije
FDR-X1000V
[Sistem]
Video signal:
UHDTV
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
PAL boja, CCIR standardi
Uređaj za generisanje slike:
Exmor R CMOS senzor tipa 1/2.3 (7,81 mm)
Ukupno piksela: Približno 12,8 megapiksela
Efektivna rezolucija slike (film): Približno 8,8 megapiksela (16:9) (SteadyShot je
podešen na [OFF])
Efektivna rezolucija slike (fotografija): Približno 8,79 megapiksela (16:9)
Maksimalna efektivna fotografija: Približno 8,79 megapiksela (16:9)
Režim snimanja fotografija u intervalima: Približno 2,07 megapiksela (16:9)
Objektiv:
Objektiv ZEISS Tessar
Otvor blende: F2.8
Žižna daljina: f = 2,8 mm
Fokusna dužina (ekvivalent 35 mm) (Režim za filmove): f = 17,1 mm (16:9) (film,
SteadyShot je podešen na [OFF])
Vidno polje: 170° (SteadyShot je podešen na [OFF])
Kamera:
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija
Minimalno osvetljenje: 6 lx (luksa)
Stabilizacija slike: Elektronska SteadyShot stabilizacija slike
Minimalna udaljenost za snimanje: Približno 50 cm
Format datoteke:
Filmovi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2 kanala (kada se snimaju MP4 filmovi), LPCM 2 kanala
(kada se snimaju XAVC S filmovi)
Fotografije: JPEG kompatibilne (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Medijum za snimanje:
Kada se snimaju MP4 filmovi:
Memory Stick Micro (Mark2) mediji
microSD/SDHC/SDXC kartica (Class4 ili brža)
Kada se snimaju XAVC S (50Mbps/60Mbps) filmovi:
microSDXC kartica (Class10 ili brža)
Kada se snimaju XAVC S (100Mbps) filmovi:
microSDXC kartica (UHS-I U3 ili brža)
[Ulazni i izlazni priključci]
Multi/Mikro USB priključak*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.)
*USB
veza je samo za izlaz. (Za korisnike u nekim zemljama/regionima)
[Napajanje]
Zahtevi za napajanje:
Punjiva baterija: 3,6 V (NP-BX1 (isporučena))
Multi/Mikro USB priključak: 5,0 V
Metod punjenja:
USB punjenje: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Vreme punjenja:
Preko računara
NP-BX1 (isporučena): Približno 4 s 5 m.
Preko punjača AC-UD10 (prodaje se zasebno)
NP-BX1 (isporučena): Približno 2 s 55 m.
Metod napajanja:
USB izvor napajanja (preporučuje se 1,5 A ili više)
Potrošnja energije:
2,0 W (kada je kvalitet slike podešen na „MP4 HQ 1920×1080/30p“)
Baterija:
Punjiva baterija: NP-BX1 (isporučena)
Maksimalni izlazni napon: DC 4,2 V
Izlazni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tip: litijum-jonska
[Opšte]
Performanse otpornosti na vodu: Dubina vode 10 m, 60 minuta neprekidno (kada
se koristi u vodootpornom kućištu (SPK-X1))
Performanse otpornosti na prskanje: Ekvivalentno IPX4*
Radna temperatura: –10 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C
Dimenzije: Približno 24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 89 g (samo kamera)
Masa (tokom snimanja): Približno 114 g (uključujući NP-BX1 (isporučen))
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monoauralni
*
Performanse otpornosti na prskanje su zasnovane na standardnom testiranju kompanije Sony.
[Bežični LAN]
Odgovarajući standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli: WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: U skladu sa NFC Forum Type 3 oznakom
[Dodatna oprema]
Vodootporno kućište (SPK-X1)
Dimenzije: Približno 39,0 mm × 74,3 mm × 95,9 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 84 g
Otpornost na pritisak: Moguće je snimanje pod vodom na dubini od 10 m tokom 60
neprekidnih minuta.*
*
Kada je kamera ubačena.
Kopča za montiranje:
Dimenzije: Približno 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
Ravni lepljivi nosač:
Dimenzije: Približno 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
Zakrivljeni lepljivi nosač:
Dimenzije: Približno 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
HDR-AS200V
[Sistem]
Video signal:
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
PAL boja, CCIR standardi
Uređaj za generisanje slike:
Exmor R CMOS senzor tipa 1/2.3 (7,81 mm)
Ukupno piksela: Približno 12,8 megapiksela
Efektivna rezolucija slike (film): Približno 8,8 megapiksela (16:9) (SteadyShot je
podešen na [OFF])
Efektivna rezolucija slike (fotografija): Približno 8,79 megapiksela (16:9)
Maksimalna efektivna fotografija: Približno 8,79 megapiksela (16:9)
Režim snimanja fotografija u intervalima: Približno 2,07 megapiksela (16:9)
Objektiv:
Objektiv ZEISS Tessar
Otvor blende: F2.8
Žižna daljina: f = 2,8 mm
Fokusna dužina (ekvivalent 35 mm) (Režim za filmove): f = 17,1 mm (16:9) (film,
SteadyShot je podešen na [OFF])
Vidno polje: 170 ° (SteadyShot je podešen na [OFF])
Kamera:
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija
Minimalno osvetljenje: 6 lx (luksa)
Stabilizacija slike: Elektronska SteadyShot stabilizacija slike
Minimalna udaljenost za snimanje: Približno 30 cm
Format datoteke:
Filmovi: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2 kanala (kada se snimaju MP4 filmovi), LPCM 2 kanala
(kada se snimaju XAVC S filmovi)
Fotografije: JPEG kompatibilne (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Medijum za snimanje:
Kada se snimaju MP4 filmovi:
Memory Stick Micro (Mark2) mediji
microSD/SDHC/SDXC kartica (Class4 ili brža)
Kada se snimaju XAVC S (50Mbps) filmovi:
microSDXC kartica (Class10 ili brža)
[Ulazni i izlazni priključci]
Multi/Mikro USB priključak*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.)
*USB
veza je samo za izlaz. (Za korisnike u nekim zemljama/regionima)
[Napajanje]
Zahtevi za napajanje:
Punjiva baterija: 3,6 V (NP-BX1 (isporučena))
Multi/Mikro USB priključak: 5,0 V
Metod punjenja:
USB punjenje: DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Vreme punjenja:
Preko računara
NP-BX1 (isporučena): Približno 4 s 5 m.
Preko punjača AC-UD10 (prodaje se zasebno)
NP-BX1 (isporučena): Približno 2 s 55 m.
Metod napajanja:
USB izvor napajanja (preporučuje se 1,5 A ili više)
Potrošnja energije:
2,0 W (kada je kvalitet slike podešen na „MP4 HQ 1920×1080/30p“)
Baterija:
Punjiva baterija: NP-BX1 (isporučena)
Maksimalni izlazni napon: DC 4,2 V
Izlazni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1240 mAh)
Tip: litijum-jonska
[Opšte]
Performanse otpornosti na vodu: Dubina vode 5 m, 30 minuta neprekidno (kada
se koristi u vodootpornom kućištu (SPK-AS2))
Performanse otpornosti na prskanje: Ekvivalentno IPX4*
Radna temperatura: –10 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C
Dimenzije: Približno 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 68 g (samo kamera)
Masa (tokom snimanja): Približno 93 g (uključujući NP-BX1 (isporučen))
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monoauralni
*
Performanse otpornosti na prskanje su zasnovane na standardnom testiranju kompanije Sony.
[Bežični LAN]
Odgovarajući standard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli: WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: U skladu sa NFC Forum Type 3 oznakom
[Dodatna oprema]
Adapter za stativ:
Dimenzije: Približno 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm (Š/V/D, bez izbočina)
Masa: Približno 12 g
Vodootporno kućište (SPK-AS2)
Dimenzije: Približno 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 55 g
Otpornost na pritisak: Moguće je snimanje pod vodom na dubini od 5 m tokom 30
neprekidnih minuta.*
*
Kada je kamera ubačena.
Kopča za montiranje:
Dimenzije: Približno 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
Ravni lepljivi nosač:
Dimenzije: Približno 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
Zakrivljeni lepljivi nosač:
Dimenzije: Približno 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (Š/V/D, sa izbočinama)
Masa: Približno 16 g
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
[102] Korišćenje
Ostalo
Zaštićeni znakovi
Zaštićeni znakovi
Memory Stick i
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama.
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi kompanije Intel Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim zemljama.
Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat su registrovani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Logotip microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
iPad su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i ostalim
zemljama.
iOS je registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
„ “ i „PlayStation“ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom uputstvu su,
uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih
razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u
ovom priručniku.
[103] Korišćenje
Ostalo
Napomene o licenci
O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL
Uz ovu kameru je dobijen softver koji ispunjava uslove za sledeću GNU opštu javnu
licencu (u daljem tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manju opštu javnu licencu (u
daljem tekstu se pominje kao „LGPL“).
Ovim ste informisani da imate pravo da pristupite, menjate i ponovo distribuirate
izvorni kôd za ove softverske programe pod uslovima izdatog GPL/LGPL.
Izvorni kôd se nalazi na vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeći URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom sadržaja izvornog koda.
Kopije licenci (na engleskom) uskladištene su u unutrašnjoj memoriji kamere.
Uspostavite vezu za masovno skladištenje između kamere i računara i pročitajte
datoteke u fascikli „LICENSE“ u „PMHOME“.
[104] Rešavanje problema
postavki
Lista podrazumevanih postavki
Lista podrazumevanih
Lista podrazumevanih postavki
Sledi podrazumevana postavka svake stavke podešavanja.
Postavka kvaliteta slike
1080 30p HQ (Kada [V.FMT] podesite na [MP4])
1080 60p/50p 50M (Kada [V.FMT] podesite na [HD])
2160 30p/25p 60M (Kada [V.FMT] podesite na [4K]) (samo FDR-X1000V)
Format filma
MP4
SteadyShot
ON
Snimanje zvuka
ON
Smanjenje buke vetra
OFF
Režim boja
VIVID
Vreme neprekidnog snimanja
5min
Menjanje režima za fotografisanje
SINGL
Interval snimanja fotografija
10f1s
Tajmer odloženog okidanja
OFF
Ugao gledanja za fotografije
120°
Snimanje fotografija u intervalima
2sec
Preokretanje
OFF
Scena
NORML
Ravnoteža bele boje
AWB
AE Shift
0.0
Wi-Fi veza
ON
Snimanje GPS podataka
ON
Režim rada u avionu
OFF
Nosač
BODY
Vremenski kôd/Korisnička postavka
OFF (Kada podesite [DISP])
DF (Kada podesite [FORMT] u meniju [TCSET])
REC (Kada podesite [RUN] u meniju [TCSET])
PrSet (Kada podesite [MAKE] u meniju [TCSET])
OFF (Kada podesite [T.REC] u meniju [UBSET])
Infracrveni daljinski upravljač
OFF
HDMI podešavanja
AUTO(Kada podesite [RESOL])
60p (Kada podesite [24/60])
OFF (Kada podesite [TCOUT])
OFF(Kada podesite [R.CTL])
USB izvor napajanja
ON
Automatsko isključivanje
60sec
Zvučni signal
ON
Postavka letnjeg računanja vremena
OFF
Postavka jezika
EN
Menjanje režima NTSC/PAL
NTSC
[105] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako imate problema sa korišćenjem kamere, isprobajte sledeća rešenja.
1. Pogledajte stavke rešavanja problema i pregledajte kameru.
2. Isključite napajanje na jedinici, a zatim ga ponovo uključite kroz jedan minut.
3. Konsultujte se telefonom sa svojim Sony prodavcem ili lokalnim ovlašćenim
Sony servisom.
[106] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Baterija i napajanje
Ne možete da uključite kameru.
Postavite napunjenu bateriju.
Uverite se da je baterija pravilno umetnuta.
[107] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Baterija i napajanje
Napajanje se iznenada isključuje.
U zavisnosti od temperature kamere i baterije, napajanje može da se automatski
isključi kako bi se kamera zaštitila. U tom slučaju, na displeju će se prikazati
poruka pre nego što se napajanje isključi.
Ako ne koristite kameru tokom izvesnog vremenskog perioda dok je napajanje
uključeno, kamera se automatski isključuje da bi se sprečilo slabljenje baterije.
Ponovo uključite kameru.
Ako je funkcija automatskog isključivanja postavljena na [OFF], napajanje se ne
isključuje automatski.
[108] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Baterija i napajanje
Baterija traje kratko.
Kameru koristite na ekstremno toploj ili hladnoj lokaciji ili je punjenje nedovoljno.
To nije kvar.
Ako niste koristili kameru tokom dužeg perioda, efikasnost baterije će se poboljšati
ponovljenim punjenjem i pražnjenjem.
Kada se vreme rada baterije smanji na polovinu uobičajenog vremena, čak i
nakon što je napunjena do kraja, bateriju možda treba zameniti. Obratite se
najbližem Sony prodavcu.
[109] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Baterija i napajanje
Ne možete da napunite kameru.
Isključite kameru i uspostavite USB vezu.
Iskopčajte mikro USB kabl (isporučen), a zatim ga ponovo povežite.
Koristite mikro USB kabl (isporučen).
Bateriju punite u okruženju čija je temperatura između 10 °C i 30 °C.
Uključite računar i povežite kameru.
Oslobodite računar iz stanja mirovanja ili hibernacije.
Povežite kameru direktno na računar pomoću mikro USB kabla (isporučen).
Povežite kameru sa računarom čiji operativni sistem kamera podržava.
[110] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Baterija i napajanje
Indikator preostalog punjenja pokazuje neispravnu
vrednost.
Ovaj fenomen se javlja kad kameru koristite na ekstremno toplom ili hladnom
mestu.
Postoji razlika između indikatora preostalog punjenja i stvarnog preostalog
punjenja baterije. Ispraznite bateriju jednom do kraja, a zatim je napunite da biste
ispravili stanje indikatora.
Ponovo napunite bateriju do kraja. Ako je problem i dalje prisutan, to znači da je
baterija istrošena. Zamenite bateriju novom.
[111] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Memorijska kartica
Nije moguće izvesti radnje na memorijskoj kartici.
Ako koristite memorijsku karticu formatiranu na računaru, formatirajte je ponovo u
kameri.
[112] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Snimanje slika
Nije moguće snimati slike
Proverite preostali kapacitet memorijske kartice.
[113] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Snimanje slika
Nije moguće umetati datume na slike.
Kamera nema funkciju za stavljanje datuma na slike.
[114] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Pregledanje slika
Nije moguće reprodukovati slike.
Naziv fascikle/datoteke je promenjen na računaru.
Povežite mikro HDMI kabl (prodaje se zasebno).
[115] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Pregledanje slika
Slika se ne prikazuje na TV ekranu.
Proverite da li je povezivanje pravilno.
[116] Rešavanje problema
Rešavanje problema
GPS
Kamera ne prima GPS signal.
Podesite snimanje GPS podataka na [ON].
Kamera možda ne može da dobija radio signale od GPS satelita zbog prepreka.
Za pravilno određivanje lokacije triangulacijom, iznesite kameru na otvoreni
prostor i ponovo je uključite.
[117] Rešavanje problema
Rešavanje problema
GPS
Velika greška u informacijama o lokaciji.
Margina greške može da bude do nekoliko stotina metara, što zavisi od okolnih
građevina, slabog GPS signala itd.
[118] Rešavanje problema
Rešavanje problema
GPS
Triangulacija traje dugo iako se koriste podaci za pomoć
pri određivanju GPS lokacije.
Datum i vreme nisu podešeni ili se podešeno vreme dosta razlikuje od stvarnog
vremena. Pravilno podesite datum i vreme.
Važnost podataka za pomoć pri određivanju GPS lokacije je istekla. Ažurirajte
podatke za pomoć pri određivanju GPS lokacije.
Budući da se pozicija GPS satelita stalno menja, određivanje lokacije može da
potraje duže vremena ili prijemnik možda uopšte neće moći da odredi lokaciju, što
zavisi od lokacije na kojoj koristite kameru i vremena kada je koristite.
GPS je sistem za određivanje geografske lokacije triangulacijom radio signala sa
GPS satelita. Izbegavajte da koristite kameru na mestima koja blokiraju radio
signale ili na kojima postoji mogućnost njihovog odbijanja, kao što je senovito
mesto okruženo zgradama ili drvećem. Koristite kameru u okruženjima pod
otvorenim nebom.
[119] Rešavanje problema
Rešavanje problema
GPS
Informacije o lokaciji nisu snimljene.
Koristite „PlayMemories Home“ da uvezete filmove sa informacijama o GPS
lokaciji na računar.
[120] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Računari
Računar ne prepoznaje kameru.
Kada je nivo baterije nizak, napunite kameru.
Uključite kameru i povežite je na računar.
Koristite mikro USB kabl (isporučen).
Iskopčajte mikro USB kabl (isporučen) iz računara i kamere, a zatim ga ponovo
čvrsto povežite.
Iskopčajte svu opremu sa USB priključaka na računaru, osim kamere, tastature i
miša.
Povežite kameru direktno sa računarom, bez prolaska kroz USB čvorište ili drugi
uređaj.
[121] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Računari
Nije moguće uvesti slike.
Povežite kameru i računar ispravno uspostavljajući USB vezu.
[122] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Računari
Nije moguće instalirati „Action Cam Movie Creator“.
Proverite računarsko okruženje ili postupak instaliranja potreban da instalirate
„Action Cam Movie Creator“.
[123] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Računari
„Action Cam Movie Creator“ ne radi pravilno.
Prekinite rad u softveru „Action Cam Movie Creator“ i ponovo pokrenite računar.
[124] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Računari
Nije moguće reprodukovati slike na računaru.
Obratite se proizvođaču računara ili softvera.
[125] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Wi-Fi
Prenos slike traje predugo.
Mikrotalasne rerne ili uređaji sa omogućenom Bluetooth vezom koriste talasnu
dužinu od 2,4 GHz i mogu da ometaju komunikaciju. Ako su takvi uređaji u blizini,
udaljite kameru od njih ili isključite te uređaje.
[126] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ostalo
Objektiv je zamagljen.
Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite kameru i sačekajte oko sat vremena da
vlaga ispari.
[127] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ostalo
Kamera postaje topla kada je dugo koristite.
To nije kvar.
[128] Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ostalo
Datum ili vreme nisu ispravni.
Ponovo podesite datum i vreme.
[129] Rešavanje problema
grešci
Indikatori upozorenja i poruke
Indikatori upozorenja i poruke o grešci
Indikatori upozorenja i poruke o
Indikator baterije (Preostali nivo baterije je nizak)
Kada je nivo baterije nizak, prikazuje se
. Odmah napunite bateriju.
ERROR
Isključite napajanje i ponovo ga uključite.
Došlo je do nepoznate greške u usluzi USTREAM u toku korišćenja funkcije
strimovanja uživo. Sačekajte trenutak, a zatim pokušajte da ponovo potvrdite
povezivanje.
HEAT
Temperatura kamere je narasla. Napajanje može da se automatski isključi ili
možda nećete moći da snimate slike.
Ostavite kameru na hladnom mestu dok temperatura ne opadne.
Kada snimate slike tokom dužeg vremenskog perioda, temperatura kamere raste.
U tom slučaju, prestanite da snimate.
NoIMG
Memorijska kartica ne sadrži slike koje mogu da se reprodukuju.
LowPw
Nema preostalog baterijskog napajanja.
BATT
Baterijsko napajanje nije dovoljno za rad.
Baterija isporučuje struju koja prevazilazi maksimalnu struju pražnjenja (preko koje
nije moguće obezbediti pravilan rad kamere kada se poveže spoljni mikrofon i
slična oprema).
Detektovana je različita baterija kada je kamera uključena.
Detektovano je slabljenje baterije.
SHORT
Preostali kapacitet memorijske kartice je nedovoljan za neprekidno snimanje.
FULL
Preostali kapacitet memorijske kartice je nedovoljan za snimanje.
MAX
Dostignut je maksimalan broj datoteka koje je moguće snimiti.
MEDIA
Memorijska kartica nije pravilno umetnuta.
Memorijska kartica je oštećena.
Memorijska kartica ne podržava snimanje XAVC S filma.
NoCRD
Memorijska kartica nije umetnuta.
NoDSP
Kamera nije povezana sa TV-om kada je započela reprodukcija.
PLANE
Kada je režim rada u avionu podešen na [ON], GPS i Wi-Fi ne mogu da se koriste.
NoSET
Podesite potrebne postavke za USTREAM koristeći postavke za kameru u odeljku
„Camera Settings for Live Streaming“ softvera „Action Cam Movie Creator“.
Auth
Ponovo se prijavite na uslugu USTREAM i potvrdite postavke koristeći postavke
za kameru u odeljku „Camera Settings for Live Streaming“ softvera „Action Cam
Movie Creator“.
CHANL
Nije ispravan kanal podešen u postavkama za kameru u odeljku „Camera Settings
for Live Streaming“ softvera „Action Cam Movie Creator“.
Ova poruka se prikazuje i ako drugi medij započne strimovanje na isti kanal u toku
strimovanja sa kamere.
Ponovo podesite kanal.
DATE
Podesite datum i vreme u kameri.
APErr
Pristupna tačka je pronađena, ali nije povezana. Proverite lozinku pristupne tačke i
povežite se ponovo.
PREP
Mreža je privremeno nedostupna.
Netwk
Podešavanja za video ne mogu da se sačuvaju u usluzi USTREAM jer je došlo do
greške na mreži.
Došlo je do neke druge mrežne greške.
Potvrdite postavku za pristupnu tačku ili njenu bezbednost koristeći postavke za
kameru u odeljku „Camera Settings for Live Streaming“ softvera „Action Cam
Movie Creator“.
NO AP
Nije moguće pronaći pristupnu tačku. Potvrdite postavku za pristupnu tačku
koristeći postavke za kameru u odeljku „Camera Settings for Live Streaming“
softvera „Action Cam Movie Creator“.
LIMIT
Ukupno vreme sačuvanog videa na usluzi USTREAM je dostiglo ograničenje.
Prestanite da strimujete video.
TWErr
Došlo je do greške u slanju poruke na Twitter.
Proverite mrežu ili se ponovo prijavite na Twitter.
FBErr
Došlo je do greške u slanju poruke na Facebook.
Proverite mrežu ili se ponovo prijavite na Facebook.
Download PDF

advertising