Sony | BLT-UHM1 | Sony BLT-UHM1 BLT-UHM1 univerzalni komplet za postavljanje na glavu za Action Cam Uputstva za rukovanje

Slovenščina
4-488-623-03(1)
(BG-SI-HR-SR-LT-LV-EE)
Универсален комплект
за поставяне на глава
Naglavni komplet univerzalne
velikosti
Univerzalni komplet postolja
za glavu
Univerzalna oprema
za postavljanje na glavu
Universalus galvos laikiklio
rinkinys
Universālais galvas
stiprinājuma komplekts
Universaalne
peakinnituskomplekt
9
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo
v državah, v katerih veljajo direktive EU
Pastaba klientams šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija
Padalinys, atsakingas už gaminio atitiktį ES reikalavimams:
„Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Vokietija
Sestavni deli (glejte sl. )
1 Pokrovček vijaka 2 Vijak za pritrditev kamere
3 Osnova za prilagoditev naklona 4 Vrtljivi vijak A 5 Naglavni trak
6 Nastavek za pas 7 Stabilizator 8 Nosilec za prezračevano
čelado 9 Pas 10 Pritrdilni element 11 Pritrditvena sponka
(ni priložena izdelku BLT-UHM1)
Tehnični podatki
Skupna teža kamere in nameščene dodatne opreme
največ 210 g (7,4 unče)
Nastavek za pas (s pritrjeno osnovo za prilagoditev naklona)
Dimenzije (pribl.): 71,7 mm × 87,7 mm × 61,6 mm (š/v/g)
(2 7/8 palca × 3 1/2 palca × 2 1/2 palca)
Teža: pribl. 115 g (4,1 unče)
Nosilec za prezračevano čelado (s pritrjeno osnovo za
prilagoditev naklona)
Dimenzije (pribl.): 71,4 mm × 71,5 mm × 54,1 mm (š/v/g)
(2 7/8 palca × 2 7/8 palca × 2 1/4 palca)
Teža: pribl. 75 g (2,7 unče)
Dolžina naglavnega traku (pribl.): 50 cm–100 cm (od 19 3/4 palca
do 39 3/8 palca)
Dolžina pasu (pribl.): 70 cm (27 5/8 palca)
Priložena oprema: nastavek za pas (1), osnova za prilagoditev
naklona (1), nosilec za prezračevano
čelado (1), naglavni trak (1), pas (1), pritrdilni
element (4), stabilizator (1), komplet natisnjene
dokumentacije
Инструкции за експлоатация/Navodila
za uporabo/Upute za upotrebu/Uputstvo
za upotrebu/Naudojimo instrukcija/Lietošanas
instrukcijas/Kasutusjuhend
© 2013 Sony Corporation
BLT-UHM1
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Hrvatski
Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju
direktive EU-a
11

9
4
3
1
2
7
5
Български
Съобщение за потребителите в държави,
прилагащи директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
Идентифициране на компонентите (Вижте фиг. )
1 Капачка на винта 2 Винт за прикрепване на видеокамерата
3 Основа за регулиране на ъгъла 4 Винт на селектора A
5 Лента за глава 6 Стойка за колан 7 Стабилизатор
8 Стойка за вентилирана каска 9 Колан 10 Закопчалка
11 Закопчалка за прикрепване (не е включена при BLT-UHM1)
11
Спецификации
5
Общо тегло на видеокамерата и поставените
принадлежности
Максимум 210 г (7,4 унции)
Стойка за колан (прикрепена основа за регулиране на ъгъла)
Размери (прибл.): 71,7 мм × 87,7 мм × 61,6 мм (ш/в/д)
(2 7/8 инча × 3 1/2 инча × 2 1/2 инча)
Маса: прибл. 115 г (4,1 унции)
Стойка за вентилирана каска (прикрепена основа за
регулиране на ъгъла)
Размери (прибл.): 71,4 мм × 71,5 мм × 54,1 мм (ш/в/д)
(2 7/8 инча × 2 7/8 инча × 2 1/4 инча)
Маса: прибл. 75 г (2,7 унции)
Дължина на лентата за глава (прибл.): 50 см – 100 см
(19 3/4 инча –
39 3/8 инча)
Дължина на колана (прибл.): 70 см (27 5/8 инча)
Включени елементи: Стойка за колан (1), Основа за
регулиране на ъгъла (1), Стойка
за вентилирана каска (1), Лента
за глава (1), Колан (1), Закопчалка
(4), Стабилизатор (1), Комплект
отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
5
10
Bendras vaizdo kameros ir pritvirtintų priedų svoris
Daugiausia 210 g (7,4 unc.)
Diržo laikiklis (pritvirtintas kampo reguliavimo pagrindas)
Matmenys (apytiksl.): 71,7 mm × 87,7 mm × 61,6 mm (p / a / g)
(2 7/8 col. × 3 1/2 col. × 2 1/2 col.)
Masė: apytiksl. 115 g (4,1 unc.)
Šalmo su ventiliacijos angomis tvirtinimo įtaisas (pritvirtintas
kampo reguliavimo pagrindas)
Matmenys (apytiksl.): 71,4 mm × 71,5 mm × 54,1 mm (p / a / g)
(2 7/8 col. × 2 7/8 col. × 2 1/4 col.)
Masė: apytiksl. 75 g (2,7 unc.)
Galvos raiščio ilgis (apytiksl.): 50–100 cm (19 3/4 col. – 39 3/8 col.)
Diržo ilgis (apytiksl.): 70 cm (27 5/8 col.)
Pridedami elementai: Diržo laikiklis (1), kampo reguliavimo
pagrindas (1), šalmo su ventiliacijos
angomis tvirtinimo įtaisas (1),
galvos raištis (1), diržas (1), kaištis
(4), stabilizatorius (1), spausdintų
dokumentų rinkinys
Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą
ir specifikacijas.
Latviski
Daļu identificēšana (sk. attēlu )
1 Poklopac vijka 2 Vijak za postavljanje kamere
3 Postolje za prilagodbu kuta 4 Vijak kotačića A 5 Traka za glavu
6 Nosač remena 7 Stabilizator 8 Nosač za sportsku kacigu
9 Remen 10 Pričvrsna spojnica 11 Kopča za pričvršćenje
(ne isporučuje se s jedinicom BLT-UHM1)
1 Noslēgs 2 Kameras stiprinājuma skrūve
3 Leņķa regulēšanas pamatne 4 Skrūve ar ripu A 5 Galvas saite
6 Siksnas stiprinājums 7 Stabilizators 8 Ventilējams ķiveres
stiprinājums 9 Siksna 10 Enkurs 11 Stiprinājuma skava (neietilpst
BLT-UHM1 komplektācijā)
Specifikacije
Specifikācijas
Ukupna težina kamere i postavljene dodatne opreme
Maksimalno 210 g
Nosač remena (s pričvršćenim postoljem za prilagodbu kuta)
Dimenzije (pribl.): 71,7 mm × 87,7 mm × 61,6 mm (š/v/d)
Težina: Pribl. 115 g
Nosač za sportsku kacigu (s pričvršćenim postoljem za prilagodbu
kuta)
Dimenzije (pribl.): 71,4 mm × 71,5 mm × 54,1 mm (š/v/d)
Težina: Pribl. 75 g
Duljina trake za glavu (pribl.): 50 cm – 100 cm
Duljina remena (pribl.): 70 cm
Priložene stavke: Nosač remena (1), postolje za prilagodbu
kuta (1), nosač za sportsku kacigu (1), traka
za glavu (1), remen (1), pričvrsna spojnica (4),
stabilizator (1), komplet tiskane dokumentacije
Kopējais kameras un piestiprināto piederumu svars
Lielākais, 210 g (7,4 unces)
Siksnas stiprinājums (ar pievienotu leņķa regulēšanas pamatni)
Izmēri (aptuveni): 71,7 mm × 87,7 mm × 61,6 mm (p/a/d)
(2 7/8 collas × 3 1/2 collas × 2 1/2 collas)
Masa: aptuveni 115 g (4,1 unces)
Ventilējams ķiveres stiprinājums (ar pievienotu leņķa regulēšanas
pamatni)
Izmēri (aptuveni): 71,4 mm × 71,5 mm × 54,1 mm (p/a/d)
(2 7/8 collas × 2 7/8 collas × 2 1/4 collas)
Masa: aptuveni 75 g (2,7 unces)
Galvas saites garums (aptuveni): 50 cm – 100 cm
(19 3/4 collas – 39 3/8 collas)
Siksnas garums (aptuveni): 70 cm (27 5/8 collas)
Iekļautie priekšmeti: siksnas stiprinājums (1), leņķa regulēšanas
pamatne (1), ventilējams ķiveres
stiprinājums (1), galvas saite (1), siksna
(1), enkurs (4), stabilizators (1), izdrukātas
dokumentācijas komplekts
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
9
Specifikacijos
Identifikacija dijelova (pogledajte sl. )
Srpski
10
1 Užsukamas dangtelis 2 Vaizdo kameros tvirtinimo varžtas
3 Kampo reguliavimo pagrindas 4 A rankenėlės varžtas
5 Galvos raištis 6 Diržo laikiklis 7 Stabilizatorius 8 Šalmo su
ventiliacijos angomis tvirtinimo įtaisas 9 Diržas 10 Kaištis
11 Tvirtinimo sagtis (nepridedama prie BLT-UHM1)
Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas
Napomena za korisnike u zemljama u kojima
se primenjuju direktive Evropske unije
8
Dalys (žr.  pav.)
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom
EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne
najave.
6
Lietuvių k.
Identifikacija delova (pogledajte sl. )
1 Glava šrafa 2 Šraf za montiranje kamere
3 Osnova za prilagođavanje ugla 4 Točkić za pritezanje A
5 Traka za glavu 6 Nosač za kaiš 7 Stabilizator
8 Nosač za kacigu otvorenog tipa 9 Kaiš 10 Šnala
11 Kopča za montiranje (ne isporučuje se sa BLT-UHM1)
Specifikacije
Ukupna težina kamere i namontirane dodatne opreme
Maksimalno 210 g (7,4 unce)
Nosač za kaiš (sa namontiranom osnovom za
prilagođavanje ugla)
Dimenzije (približne): 71,7 mm × 87,7 mm × 61,6 mm (š/v/d)
(2 7/8 inča × 3 1/2 inča × 2 1/2 inča)
Masa: Približno 115 g (4,1 unci)
Nosač za kacigu otvorenog tipa (sa namontiranom osnovom
za prilagođavanje ugla)
Dimenzije (približne): 71,4 mm × 71,5 mm × 54,1 mm (š/v/d)
(2 7/8 inča × 2 7/8 inča × 2 1/4 inča)
Masa: Približno 75 g (2,7 unci)
Dužina trake za glavu (približno): 50 cm – 100 cm
(19 3/4 inča – 39 3/8 inča)
Dužina kaiša (približno): 70 cm (27 5/8 inča)
Sadržaj pakovanja: Nosač za kaiš (1), osnova za prilagođavanje
ugla (1), nosač za kacigu otvorenog tipa (1),
traka za glavu (1), kaiš (1), šnala (4),
stabilizator (1), paket štampane dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija
Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Eesti
Märkus klientidele riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid.
Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa
Osade tuvastamine (vt joonist )
1 Kruvi kate 2 Kaamera kinnituskruvi 3 Nurga reguleerimislaus
4 Kruvi A 5 Peapael 6 Vöökinnitus 7 Stabilisaator
8 Õhutusavadega kiivri kinnitus 9 Rihm 10 Kinnitus
11 Kinnitusklamber (pole kaasas seadmega BLT-UHM1)
Spetsifikatsioonid
Kaamera ja paigaldatud lisaseadmete kogukaal
Maksimaalselt 210 g (7,4 untsi)
Vöökinnitus (koos nurga reguleerimisalusega)
Mõõtmed (ligikaudsed): 71,7 × 87,7 × 61,6 mm (l/k/s)
(2 7/8 × 3 1/2 × 2 1/2 tolli)
Kaal: ligikaudu 115 g (4,1 untsi)
Õhutusavadega kiivri kinnitus (koos nurga reguleerimisalusega)
Mõõtmed (ligikaudsed): 71,4 × 71,5 × 54,1 mm (l/k/s)
(2 7/8 × 2 7/8 × 2 1/4 tolli)
Kaal: ligikaudu 75 g (2,7 untsi)
Peapaela pikkus (ligikaudu): 50–100 cm (19 3/4 – 39 3/8 tolli)
Vöö pikkus (ligikaudu): 70 cm (27 5/8 tolli)
Kaasasolevad esemed: vöökinnitus (1), nurga reguleerimisalus
(1), õhutusavadega kiivri kinnitus
(1), peapael (1), vöö (1), kinnitus (4),
stabilisaator (1), trükitud dokumentatsioon
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
Download PDF

advertising