Sony | ILCA-77M2M | Sony ILCA-77M2 α77 II A-mount fotoaparat sa APS-C senzorom Vodič za Wi-Fi povezivanje/One-Touch (NFC)

4-539-037-21(1) (SI-HR-SR)
A-1
SI
Vodnik za povezavo Wi-Fi/povezavo z enim
dotikom (NFC)
Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim
dodirom (NFC)
Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje
jednim dodirom (NFC)
V pametni telefon namestite zadnjo različico
programske opreme PlayMemories Mobile.
Aplikacijo lahko prenesete z ustreznega
spletnega mesta*.
 Aplikacija PlayMemories Mobile se
v nekaterih pametnih telefonih ali tabličnih
računalnikih morda ne bo ustrezno aktivirala.
HR
Instalirajte najnoviju verziju aplikacije
PlayMemories Mobile na pametni telefon.
Posjetite namjensko web-mjesto* za
preuzimanje aplikacije.
 Aplikacija PlayMemories Mobile možda se
neće ispravno aktivirati na nekim pametnim
telefonima ili tablet računalima.
SR
Instalirajte najnoviju verziju aplikacije
PlayMemories Mobile na pametnom telefonu.
Posetite veb-sajt* aplikacije da biste je
preuzeli.
 Aplikacija PlayMemories Mobile se možda
neće pravilno aktivirati na nekim pametnim
telefonima ili tablet računarima.
Android OS
* Uporaba funkcij povezave z enim dotikom (NFC), Android 4.0 ~
* Upotreba funkcija jednog dodira (NFC), Android 4.0 ~
* Korišćenje funkcija za povezivanje jednim dodirom (NFC), Android 4.0 ~
iOS
Funkcije so podrobno opisane v »Vodniku za pomoč«
(spletni priročnik).
Detaljne radnje opisane su u “Priručniku” (mrežni priručnik).
Detaljne radnje su opisane u „Vodiču za pomoć“ (onlajn priručnik).
* Funkcije povezave z enim dotikom (NFC) niso na voljo
* Funkcije jednog dodira (NFC) nisu dostupne
* Funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC) nisu dostupne
A-2
* NFC: Near Field Communication
A
Povezava z enim dotikom s pametnim telefonom Android, ki ima omogočeno
funkcijo NFC (izmenjava z enim dotikom) / Povezivanje jednim dodirom pomoću
pametnog telefona sa sustavom Android koji podržava NFC (dijeljenje jednim
dodirom) / Povezivanje preko kontakta jednim dodirom korišćenjem Android
pametnog telefona sa omogućenim NFC (deljenje jednim dodirom)
SI
 V pametnem telefonu označite možnost [NFC].
 V fotoaparatu prikažite posnetek, ki ga želite prenesti.
 S pametnim telefonom se za sekundo ali dve dotaknite fotoaparata.
 Položaja oznake
in oznake
na fotoaparatu se lahko razlikujeta glede na model. Preverite svoj fotoaparat.
HR  Na pametnom telefonu postavite kvačicu uz [NFC].
 Prikažite sliku za prijenos na fotoaparat.
 Fotoaparatom dodirnite pametni telefon na jednu ili dvije sekunde.
 Položaj oznake
i
na fotoaparatu razlikuje se ovisno o modelu. Provjerite svoj fotoaparat.
SR  Označite polje za potvrdu pored [NFC] na pametnom telefonu.
SI
HR
SR
 Prikažite na fotoaparatu sliku koju želite da prenesete.
 Dodirnite pametni telefon fotoaparatom i zadržite ga tako jednu ili dve sekunde.
 Položaj oznake
i dugmeta
na fotoaparatu razlikuju se u zavisnosti od modela. Proverite fotoaparat.
Pošiljanje slik/filmov iz fotoaparata v pametni telefon (izmenjava z enim
dotikom (NFC)): glejte A-1/Uporaba pametnega telefona kot daljinskega
upravljalnika za fotoaparat (daljinsko upravljanje z enim dotikom (NFC)):
glejte zadnjo stran
Da biste poslali fotografije/videozapise s fotoaparata na pametni telefon
(dijeljenje jednim dodirom (NFC)): pogledajte A-1/Upotreba pametnog
telefona kao daljinskog upravljača za fotoaparat (daljinsko upravljanje jednim
dodirom (NFC)): pogledajte poleđinu
Da biste fotografije/filmove poslali sa fotoaparata na pametni telefon (deljenje
jednim dodirom (NFC)): pogledajte A-1/Da biste pametni telefon koristili kao
daljinski upravljač za fotoaparat (daljinsko upravljanje jednim dodirom (NFC)):
pogledajte suprotnu stranu

SR

Pošiljanje slik/filmov iz fotoaparata v računalnik prek povezave Wi-Fi: glejte B-1
Da biste poslali fotografije/videozapise s fotoaparata na računalo putem
Wi-Fi-ja: pogledajte B-1
Da biste poslali fotografije/filmove iz fotoaparata na računar preko Wi-Fi veze:
pogledajte B-1

 2014
Sony Corporation
Povezava brez funkcije NFC / Povezivanje bez funkcije NFC / Povezivanje bez funkcije NFC
 V fotoaparatu prikažite posnetek, ki ga želite prenesti.
(Wireless)  [Send to
 Izberite možnost MENU 
Smartphone].
 Izberite možnost [Select on This Device] 
[This Image].
 Ko je fotoaparat pripravljen za povezavo, prikaže
zaslon s podatki. Te podatke uporabite za povezavo
fotoaparata s pametnim telefonom.
HR  Prikažite sliku za prijenos na fotoaparat.
(bežično)  [Send to
 Odaberite MENU 
Smartphone].
 Odaberite [Select on This Device]  [This Image].
 Kada fotoaparat bude spreman za povezivanje,
na njemu će se prikazati zaslon s informacijama.
Povežite pametni telefon i fotoaparat služeći se tim
informacijama.
SR  Prikažite na fotoaparatu sliku koju želite da prenesete.
(Wireless)  [Send to
 Izaberite MENU 
Smartphone].
 Izaberite [Select on This Device]  [This Image].
 Kada fotoaparat bude spreman za povezivanje,
na njemu će se prikazati ekran sa informacijama.
Povežite pametni telefon i fotoaparat koristeći te
informacije.
SI
Android
iPhone/iPad
B
SI
HR
*http://www.sony.net/pmm/

Uporaba pametnega telefona kot daljinskega upravljalnika za fotoaparat (daljinsko upravljanje z enim dotikom (NFC)) / Upotreba pametnog telefona kao daljinskog upravljača za fotoaparat (daljinsko upravljanje jednim dodirom (NFC)) / Korišćenje pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat (daljinsko upravljanje jednim dodirom (NFC))
SI
Pri fotografiranju s tem fotoaparatom lahko s pametnim telefonom preverite kompozicijo slike.
Ko končate postopek v razdelku A-1, v fotoaparatu nastavite način za fotografiranje, nato se s pametnim telefonom
za eno ali dve sekundi dotaknite fotoaparata, tako da poravnate oznaki . V fotoaparatu lahko tudi nastavite način
(Wireless)  [Ctrl w/ Smartphone] in nadaljujete z razdelkom A-2
za snemanje, nato izberete možnost MENU 
korak .
B-1
SI
Z ustreznega spletnega mesta na desni prenesite
ustrezno programsko opremo in jo namestite
v računalnik.
 Po namestitvi programske opreme prilagodite
nastavitve za uvažanje prek povezave Wi-Fi.
HR
HR
,
SR
S ovim fotoaparatom možete upotrebljavati pametni telefon za provjeru kompozicije slike prilikom snimanja.
Postavite fotoaparat u način snimanja nakon koraka A-1, a zatim pametnim telefonom dodirnite fotoaparat
na jednu ili dvije sekunde. Ili postavite fotoaparat u način snimanja, zatim odaberite
poravnavajući obje oznake
MENU 
(bežično)  [Ctrl w/ Smartphone] i nastavite na korak A-2
.
Instalirajte namjenski softver na računalo
s web-mjesta na desnoj strani.
 Postavite Wi-Fi postavke uvoza nakon
instaliranja softvera na računalo.
SR
Instalirajte na računar namenski softver koji ćete
preuzeti sa namenskog veb-sajta čiju adresu vidite
na desnoj strani.
 Podesite Wi-Fi uvoz nakon što instalirate softver
na računar.
Windows
Mac
SI
B-2
SI
Sa ovim fotoaparatom možete da koristite pametni telefon da biste proverili kompoziciju slike prilikom snimanja.
Postavite fotoaparat u režim snimanja prema A-1, a zatim dodirnite pametni telefon fotoaparatom, poravnavajući
tokom jedne ili dve sekunde. Ili postavite fotoaparat u režim za snimanje, a zatim izaberite
obe oznake
MENU  (Wireless)  [Ctrl w/ Smartphone], a zatim pređite na korak A-2
.
www.sony.net/pm/
Wireless Auto Import*
*Izberite možnost [Wireless Auto Import].
HR
*Odaberite [Wireless Auto Import].
SR
*Izaberite [Wireless Auto Import].
Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo
brezžične dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.
: Uporaba brezžične dostopovne točke z gumbom WPS
(Wireless)  [WPS Push] in na napravi dostopovne točke, s katero želite
Izberite možnost MENU 
vzpostaviti povezavo, pritisnite gumb WPS.
: Če poznate ime SSID in geslo dostopovne točke
(Wireless)  [Access Point Set.]. Izberite želeno dostopovno točko in pritisnite
Izberite možnost MENU 
gumb na sredini izbirnega kolesca, da vnesete geslo.  [OK]
HR
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Ako ne možete uspostaviti vezu, pogledajte priručnik
s uputama za bežičnu pristupnu točku ili se obratite administratoru pristupne točke.
: Ako upotrebljavate bežičnu pristupnu točku s WPS gumbom
Odaberite MENU 
treba povezati.
(bežično)  [WPS Push], a zatim pritisnite gumb WPS na uređaju pristupne točke koji
: Kada znate SSID i lozinku pristupne točke
(bežično)  [Access Point Set.]. Odaberite željenu pristupnu točku, a zatim pritisnite
Odaberite MENU 
sredinu kotačića za upravljanje da biste unijeli lozinku pristupne točke.  [OK]
SR
Povežite fotoaparat sa pristupnom tačkom bežične mreže. Ako ne možete da uspostavite vezu, pogledajte
uputstvo za pristupnu tačku bežične mreže ili se obratite administratoru pristupne tačke.
: Kada koristite pristupnu tačku bežične mreže sa dugmetom WPS
(Wireless)  [WPS Push], zatim pritisnite dugme WPS na uređaju koji je pristupna tačka
Izaberite MENU 
da biste uspostavili vezu.
: Kada znate SSID i lozinku pristupne tačke
(Wireless)  [Access Point Set.]. Izaberite željenu pristupnu tačku, a zatim pritisnite
Izaberite MENU 
sredinu kontrolnog točkića da biste uneli lozinku za pristupnu tačku.  [OK]
B-3
SI
Pošljite slike/filme iz fotoaparata v računalnik.
(Wireless)  [Send to Computer]. Fotoaparat
Izberite možnost MENU 
samodejno začne pošiljati fotografije. V naslednjih poskusih bodo poslane
samo na novo zajete fotografije.
HR
Pošaljite fotografije/videozapise s fotoaparata na računalo.
(bežično)  [Send to Computer]. Fotoaparat
Odaberite MENU 
počinje automatski slati slike. Nakon drugog puta šalju se samo
novosnimljene slike.
SR
Pošaljite fotografije/filmove iz fotoaparata na računar.
(Wireless)  [Send to Computer]. Fotoaparat
Izaberite MENU 
automatski počinje da šalje slike. Kada sledeći put budete slali slike,
biće poslate samo nove snimljene slike.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Download PDF