4-183-855-12(1)
Digitalni fotoaparat sa
izmenjivim objektivom
Priručnik za µ
Sadržaj
Pretraživanje probnih
fotografija
Pretraživanje menija
© 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
Kako upotrebljavati priručnik u
PDF-u na CD-u*
Odaberite karticu gore desno na naslovnici i na svakoj stranici za prelaz na odgovarajuću
stranicu.
To je praktično kad tražite funkciju koju želite da koristite.
Traženje informacija
prema funkciji.
Traženje informacija prema
probnim fotografijama.
Traženje informacija iz
listi opcija m menija.
Traženje informacija
prema ključnoj reči.
Možete prelaziti na stranice klikom na brojeve stranica navedene u priručniku.
* Priručnik u PDF-u na isporučenom CD-u je na engleskom jeziku.
Oznake i napomene u ovom priručniku
U ovom priručniku redosled postupka
prikazan je strelicama (). Rukujte fotoaparatom prema navedenom redosledu.
Standardne postavke označene su sa .
Označava mere opreza i ograničenja koja
se odnose na pravilan rad fotoaparata.
 Označava informacije koje je dobro
znati.
2
Sadržaj
Napomene o upotrebi fotoaparata
Kako upotrebljavati priručnik u PDF-u na CD-u* .. 2
Pretraživanje probnih fotografija .......................... 5
Pregled delova ................................................... 11
Lista ikona na ekranu ........................................ 15
Osnovni postupci
Upotreba kontrolnog točkića i funkcijskih tipk i ... 17
Funkcijske tipke ................................................... 18
Snimanje .............................................................. 23
Reprodukcija slika ............................................... 26
Brisanje snimaka ................................................. 28
Upotreba funkcija pomoću kontrolnog
točkića
DISP (Display Contents) ...................................... 29
 (Flash Mode) ..................................................... 31
 (Exposure Comp). ........................................... 32
 /  (Drive Mode) ............................................ 33
 (Image Index) ................................................. 40
Upotreba funkcija u meniju
Shoot Mode ......................................................... 19
Camera ................................................................ 20
Image Size ........................................................... 20
Brightness/Color.................................................. 20
Playback .............................................................. 21
Setup ................................................................... 21
3
Nastavlja se 
Povezivanje sa drugim uređajima
Gledanje slika na TV prijemniku ........................ 123
Upotreba sa računarom .................................... 125
Upotreba softvera............................................... 127
Spajanje fotoaparata sa računarom .................. 130
Kreiranje diska sa video zapisima (NEX-5/5C)...132
štampanje fotografija ........................................136
U slučaju problema
U slučaju problema............................................ 137
Poruke upozorenja ............................................ 143
Ostalo
Upotreba fotoaparata u inostranstvu ................ 146
Memorijska kartica ............................................ 147
"InfoLITHIUM" baterija ...................................... 149
Punjač................................................................ 151
Adapter za priključak objektiva ......................... 152
AVCHD format (NEX-5/5C) ................................ 153
Čišćenje ............................................................. 154
4
Pretraživanje probnih fotografija
"To je scena kakvu želim fotografisati, nego kako to učiniti?"
Odgovor možete pronaći u pretraživanju ovde navedenih probnih fotografija. Kliknite
na željenu probnu fotografiju.
Snimanje ljudi (str. 6)
Snimanje makrofotografija (str. 7)
Snimanje pejzaža (str. 8)
Snimanje zalaska sunca/noćnih scena (str. 9)
Snimanje objekata koji se brzo kreću (str. 10)
Ako kliknete na fotografiju, otvoriće se stranica na kojoj je opisana funkcija preporučena
za snimanje dotične vrste fotografije.
Pogledajte te opise i savete za snimanje prikazane na ekranu fotoaparata.
Kliknite!
Sretan osmeh (58)
5
Nastavlja se 
Snimanje ljudi
24
Izoštren je samo glavni objekat, a pozadina je
defokusirana (24)
59
Sretan osmeh (59)
38
Ista scena sa različitim svetlinama
(38)
45
Uz svetlo sveća (45)
72
68
Osoba ispred noćne pozadine (72)
Osoba u pokretu (68)
36
31
Grupna fotografija (36, 37)
Osoba osvetljena od pozadi (31)
6
Nastavlja se 
Snimanje makrofotografija
24
69
Defokusiranje pozadine (24)
Podešavanje boje prema osvetljenju u zatvorenom
(69)
43
72
Cveće (43)
Smanjivanje količine svetla blica (72)
53
32
Ručno izoštravanje (53)
Sa boljom svetlinom (32)
68
32
Sprečavanje pomeranja aparata pri snimanju u
zatvorenom (68)
Učiniti hranu primamljivom (32)
7
Nastavlja se 
Snimanje pejzaža
32
50
Nebo živih boja (32)
Vodeni tok (50)
75
75
Živopisne zelene boje (75)
Lišće u boji (75)
46
Panoramske fotografije (46)
73
73
Scena sa širokim opsegom svetline
(73)
Svetle spoljne scene snimane iz tamne unutrašnjosti
(73)
24
90
Defokusiranje pozadine (24)
Održavanje kadra ravnim (90)
8
Nastavlja se 
Snimanje zalaska sunca/noćnih scena
43
31
Držanje fotoaparata u ruci (43)
Trak svetla (31)
49
24
Vatrometi (49)
Defokusiranje pozadine (24)
38
36
Ista scena sa različitim svetlinama (38)
Sprečavanje pomeranja aparata (36)
43
Snimanje prekrasnog crvenila sutona (43)
9
Nastavlja se 
Snimanje objekata koji se brzo kreću
56
50
Praćenje objekta koji se kreće (56)
Izražavanje energične akcije (50)
53
35
S objektom koji se približava fotoaparatu
(53)
Snimanje najboljeg trenutka (35)
10
Pregled delova
NEX-5/5C
Pogledajte stranice u zagradama za detalje
o upotrebi.
ATipka  (reprodukcija) (26)
BPreklopka ON/OFF (napajanje)
COkidač (23)
DSenzor daljinskog upravljača (39)
EAF osvetljenje/Indikator funkcija
Self-timer/Smile Shutter
NEX-3/3C
FZvučnik
GMikrofon
HInteligentna priključnica za pribor
IObjektiv
JTipka za otpuštanje objektiva
KPriključak za objektiv
LSlikovni senzor*
MKontakti za objektiv*
* Ne dirajte direktno taj deo.
Kad je uklonjen objektiv
(NEX-5/5C/3/3C)
11
Nastavlja se 
NEX-5/5C
A(USB) priključnica (130)
BHvataljka za remen za nošenje oko ramena
CHDMI priključnica (123)
DSvetlosni senzor
ELCD ekran
FTipka MOVIE (23)
GKontrolni točkić (17)
HFunkcijske tipke (18)
I? Oznaka položaja slikovnog senzora
(53)
NEX-3/3C
12
Nastavlja se 
NEX-5/5C
APoklopac sandučeta za bateriju/memorijsku
karticu
BOtvor za stativ
5 Upotrebite stativ sa vijkom kraćim od 5,5 mm.
Nećete moći dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative sa vijcima kraćim od 5,5 mm, a tako
se može i oštetiti.
C? Oznaka položaja slikovnog senzora
(53)
DPoklopac za priključni modul
Koristite ga pri upotrebi AC adaptera AC-PW20
(nije isporučen). Umetnite priključni modul
u sanduče za baterije i zatim namestite kabl
kroz otvor poklopca za priključni modul kao
na donjoj slici.
NEX-5/5C
NEX-3/3C
NEX-3/3C
5 Pazite da ne priklještite kabl pri zatvaranju
poklopca.
EIndikator pristupa
FOtvor za memorijsku karticu
GLežište za baterije
Blic
AVijak
BBlic
CPriključak*
* Ne dirajte direktno taj deo.
13
Nastavlja se 
Objektiv
Za informacije o objektivu E18 – 200 mm pogledajte uputstvo za njegovu upotrebu
(isporučeno).
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (isporučen sa NEX-5D/5CD/5K/5CK/3D/
3CD/3K/3CK)
AOznaka za zatvarač
BPrsten za izoštravanje
CPrsten za zumiranje
DSkala žižne daljine
EOznaka žižne daljine
FKontakti za objektiv*
GOznaka za postavljanje
* Ne dirajte direktno taj deo.
E16 mm F2.8 (isporučen sa NEX-5A/5CA/3A/3CA)
AOznaka za konverter*
BPrsten za izoštravanje
CKontakti za objektiv**
DOznaka za postavljanje
* Konverter se prodaje odvojeno.
** Ne dirajte direktno taj deo.
14
Lista ikona na ekranu
Na ekranu se prikazuju indikatori, koji označavaju status fotoaparata.
Prikaz na ekranu možete menjati pritiskom na tipku DISP (prikaz sadržaja) na kontrolnom točkiću (str. 29).
Pripravno stanje snimanja
A
Ekran
Opis
ũ

PASM
Mod snimanja

Scene Selection



ё WIDE
Grafički prikaz
Snimanje video zapisa
Veličina slike/Odnos
širine i visine za
fotografije
ё STD
RAW RAW+ J
FINE STD
Kvalitet slike za
fotografije
100
Preostali broj fotografija
za snimanje
уф
Veličina slike za
video zapise
х
цFINE
цSTD
Reprodukcija



Memorijska kartica/
Prenos
123min
Vreme snimanja za
video zapise
 100%
Preostalo trajanje baterije
 Ó   Ô Ikone Scene Recognition


Blic se puni

AF osvetljenje
Pri snimanju video zapisa
ne snima se zvuk

Upozorenje na pomeranje
fotoaparata
15
Nastavlja se 
D
Ekran
Opis

Upozorenje na
pregrejavanje
Òэ
Baza podataka je puna/
Greška baze podataka

Histogram

Ekran
Opis
{
Način rada blica/
Smanjenje efekta crvenih
očiju
Način okidanja
юя
|шV
101-0012
Folder za reprodukciju –
Broj datoteke

Oznaka zaštite
Ĭ1
Odabir fotografija za štampanje i broja primeraka
B
Ekran
Opis
Menu 
Funkcijske tipke
Shoot Mode
˚Ǿ
Način izoštravanja
ǿə
 ±0.0
Kompenzacija
blica

Način merenja svetla
щъ
Mod za područje
izoštravanja
°±
Prepoznavanje lica
²
Shoot. Tips 
C
Ekran
Opis

Status izoštravanja
1/125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
 ±0.0
Ručno merenje
 ±0.0
Kompenzacija ekspozicije
Indikator brzine zatvarača
Indikator otvora blende
REC 0:12
Vreme snimanja za
video zapis (m:s)
2010-1-1 9:30AM
Datum/vreme snimanja
slike
12/12
Broj snimka/Broj snimaka
napravljenih tog datuma
ili u odabranom folderu
ыь
SteadyShot
κλ
Prikazuje se kad na slici
nije radio HDR.
γ
Funkcija Smile Shutter

ISO
AWB  ˇ  Ravnoteža beline
¦
7500K G9
¢1
Creative Style
£¤
:=
ζηθ
DRO/Auto HDR
[]
Indikator osetljivosti
prepoznavanja osmeha
16
Upotreba kontrolnog točkića i
funkcijskih tipki
Kontrolni točkić i funkcijske tipke omogućuju upotrebu
raznih funkcija fotoaparata.
Funkcijske tipke
Kontrolni točkić
Kontrolni točkić
Pri snimanju funkcije DISP (prikaz sadržaja),  (način rada blica),  (komp. ekspozicije) i / (način okidanja) su dodeljene kontrolnom točkiću. Pri reprodukciji
funkcije DISP (prikaz sadržaja) i  (Image Index) su dodeljene kontrolnom točkiću.
Kad zakrenete ili pritisnete desni/levi/gornji/donji deo kontrolnog točkića prateći prikaz
na ekranu, možete odabrati opcije za podešavanje. Vaš odabir potvrđuje se pritiskom
sredine kontrolnog točkića.
Strelica označava da možete zakretati
kontrolni točkić.
Dok se na ekranu prikazuju opcije, možete
ih pregledavati zakretanjem ili pritiskom gornjeg/donjeg/levog/desnog dela kontrolnog
točkića. Za odabir pritisnite sredinu.
17
Nastavlja se 
Funkcijske tipke
Funkcijske tipke imaju različitu namenu, zavisno od konteksta.
Dodeljena funkcija za svaku funkcijsku tipku prikazana je na ekranu.
Za upotrebu funkcije prikazane u gornjem desnom uglu ekrana, pritisnite funkcijsku tipku
A. Za upotrebu funkcije prikazane u donjem desnom uglu ekrana, pritisnite funkcijsku
tipku B. Za korištenje funkcije prikazane u sredini pritisnite sredinu kontrolnog točkića
(funkcijska tipka C). U ovom priručniku se funkcijske tipke označavaju ikonom ili
funkcijom prikazanom na ekranu.
A
C
B
U ovom slučaju funkcijska tipka
A funkcioniše kao tipka [Menu],
a tipka B kao tipka [Shoot. Tips].
Funkcijska tipka C funkcioniše
kao tipka [Shoot Mode].
18
Pretraživanje menija
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u celini ili izvoditi funkcije poput
snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
1 Pritisnite [Menu].
2 Odaberite željenu opciju pritiskom gornjeg/
donjeg/levog/desnog dela kontrolnog
točkića i zatim pritisnite sredinu.
3 Sledeći uputstvo na ekranu, odaberite
željenu opciju i pritisnite sredinu točkića
za potvrdu odabira.
[Menu]
Kontrolni točkić
Shoot Mode
Omogućuje vam odabir načina snimanja, na primer načina ekspozicije, panoramsko
snimanje, Scene Selection.
Intelligent Auto
Fotoaparat procenjuje objekat i izvodi odgovarajuća
podešavanja. Možete uživati u automatskom snimanju
sa odgovarajućim postavkama.
Scene Selection
Omogućuje snimanje sa već podešenim postavkama u
skladu sa objektom ili uslovima.
Anti Motion Blur
Smanjuje zamućivanje pri snimanju malo tamne scene u
zatvorenom ili pri telefoto snimanju.
Sweep Panorama
Snimanje u panoramskoj veličini.
Manual Exposure
Podešava otvor blende i brzinu zatvarača.
Shutter Priority
Podešava brzinu zatvarača u skladu sa kretanjem objekta.
Aperture Priority
Podešava opseg izoštravanja i defokusira pozadinu.
Program Auto
Automatsko podešavanje koje omogućuje prilagođavanje
postavki, osim za ekspoziciju (brzina zatvarača i otvor blende).
19
Nastavlja se 
Camera
Omogućuje podešavanje funkcija za snimanje, na primer kontinuiranog snimanja, samookidanja i blica.
Drive Mode
Odabire način okidanja, na primer kontinuirano snimanje,
samookidanje i bracket snimanje.
Flash Mode
Odabire način aktiviranja blica.
AF/MF Select
Odabire automatsko ili ručno izoštravanje.
Autofocus Area
Odabire područje koje će se izoštravati.
Autofocus Mode
Odabire način automatskog izoštravanja.
Precision Dig. Zoom
Podešava digitalni zum pri upotrebi jednožižnog objektiva.
Face Detection
Prepoznaje u kadru lica ljudi i podešava izoštrenost i ekspoziciju u skladu sa tim licima.
Smile Shutter
Svaki put kad fotoaparat prepozna osmeh, automatski se
aktivira zatvarač.
Smile Detection
Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
Panorama Direction
Odabire smer za pomeranje fotoaparata pri snimanju
panoramskih slika.
Shooting Tip List
Omogućuje pristup svim savetima za snimanje.
Display Contents
Odabire prikaz informacija na ekranu pri snimanju.
Image Size
Omogućuje podešavanje veličine slike te odnosa širine i visine.
Still
Image Size
Odabir veličine slike.
Aspect Ratio
Odabir odnosa širine i visine.
Quality
Odabir formata kompresije.
Panorama
Image Size
Odabir veličine slike.
Movie
File Format (NEX-5/5C)
Odabir formata za snimanje video zapisa (AVCHD ili MP4).
Image Size
Odabir veličine slike.
Brightness/Color
Omogućuje podešavanje postavki svetline (npr. načina merenja svetla) i boje (npr.
ravnoteže beline).
Exposure Comp.
Kompenzuje svetlinu cele slike.
ISO
Podešavanje ISO osetljivosti.
20
Nastavlja se 
White Balance
Podešava tonove boja u skladu sa okolnim uslovima
osvetljenja.
Metering Mode
Odabire način merenja svetline.
Flash Compensation
Podešavanje količine svetla blica.
DRO/Auto HDR
Automatski ispravlja svetlinu ili kontrast.
Creative Style
Odabire način procesiranja slike.
Playback
Omogućuje vam podešavanje funkcija za reprodukciju.
Delete
Brisanje snimaka.
Slide Show
Reprodukuje slike automatski.
Still/Movie Select
Odabire fotografiju ili video zapis za reprodukciju.
Image Index
Odabire broj slika koje će se prikazivati na indeksnom ekranu.
Select Folder
Odabire folder sa fotografijama za reprodukciju.
Select Date
Odabire datum za video zapise za reprodukciju.
Rotate
Rotira slike.
Protect
Štiti snimke ili isključuje zaštitu.
 Enlarge Image
Uvećava sliku.
Volume Settings
Podešava glasnoću zvuka video zapisa.
Specify Printing
Odabire slike za štammmpanje ili podešava postavke štampanja.
Display Contents
Odabire informacije koje će se prikazivati na ekranu pri
reprodukciji.
Setup
Omogućuje detaljnije podešavanje postavki snimanja ili promenu postavki fotoaparata.
Shooting Settings
AF Illuminator
Podešava AF osvetljenje radi potpomaganja automatskog
izoštravanja na tamnim mestima.
Red Eye Reduction
Aktivira predbljesak pre snimanja uz upotrebu blica
kako bi se sprečio efekat crvenih očiju.
Auto Review
Podešava vreme prikaza slike odmah nakon snimanja.
Grid Line
Uključuje mrežu linija koja pomaže u podešavanju kompozicije slika.
Histogram
Prikazuje histogram raspodele svetline.
MF Assist
Prikazuje uvećanu sliku pri ručnom izoštravanju.
Color Space
Menja opseg reprodukcije boja.
SteadyShot
Podešava kompenzaciju pomeranja aparata.
Release w/oLens
Podešava da li će fotoaparat okidati kad nema objektiva.
21
Nastavlja se 
Long Exposure NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje sa
dugom ekspozicijom.
High ISO NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje sa
visokom ISO osetljivošću.
Movie Audio Rec
Podešava zvuk za snimanje video zapisa.
Main Settings
Beep
Odabire zvukove koji će se reprodukovati pri rukovanju
fotoaparatom.
 Language
Odabire jezik koji će se koristiti na ekranu.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting
Odabire područje gde koristite fotoaparat.
Help Guide Display
Uključuje ili isključuje vodič sa pomoći.
Power Save
Podešava vreme za isključenje fotoaparata u štedni mod.
LCD Brightness
Podešava svetlinu LCD ekrana.
Display Color
Podešava boju LCD ekrana.
Wide Image
Odabire način prikaza širokougaonih snimaka.
Playback Display
Odabire način reprodukcije portretnih snimaka.
CTRL FOR HDMI
Podešava da li ćete upravljati fotoaparatom pomoću
daljinskog upravljača za TV prijemnike koji podržavaju
"BRAVIA" Sync.
USB Connection
Odabire način USB povezivanja.
Cleaning Mode
Omogućuje čišćenje slikovnog senzora.
Version
Prikazuje verziju fotoaparata i objektiva.
Demo Mode
Podešava da li će se prikazivati demo sa video zapisima.
Reset Default
Resetuje fotoaparat na fabričke postavke.
Memory Card Tool
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Odabire način dodeljivanja broja datoteke snimkama.
Folder Name
Odabire format naziva foldera.
Select Shoot. Folder
Odabire folder za snimanje.
New Folder
Kreira novi folder.
Recover Image DB
Popravlja bazu podataka za video zapise u slučaju
nedoslednosti.
Display Card Space*
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Eye-Fi Setup**
Upload Settings
Podešava funkciju prenosa za fotoaparat pri upotrebi
Eye-Fi kartice.
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica (opcija).
** Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija). NEX-5C/3C nema tu funkciju.
22
Snimanje
Tu se objašnjava kako snimati uz fabrički podešene postavke fotoaparata.
Fotoaparat procenjuje uslove i podešava postavke.
1 Podesite ugao LCD ekrana i držite fotoaparat.
Počinje da radi funkcija Scene Recognition.
2 Za snimanje fotografija, pritisnite okidač.
Za snimanje video zapisa, pritisnite tipku MOVIE kako biste započeli
snimanje.
Ponovo pr it isni te tipku MOVIE za zaustavljanje snimanja.
Napomena
5 Ugao gledanja je uži za video zapise nego kod fotografija. Nakon pritiska tipke MOVIE fotoaparat
pokazuje stvarno područje snimanja prikazom praznog okvira na ekranu. Okvir za video zapise možete
da proverite tako da odaberete [Menu]  [Setup]  [Grid Line]  [On].
]Funkcija Scene Recognition
Funkcija Scene Recognition omogućuje fotoaparatu automatsko prepoznavanje uslova snimanja i snimanje slike sa odgovarajućim podešenjima.
Ikona i vodič za Scene
Recognition
5 Kad fotoaparat prepozna  (Night View), Ó (Tripod Night View),  (Night Portrait),
 (Backlight), Ô (Backlight Portrait),  (Portrait),  (Landscape) ili  (Macro), na
ekranu se prikazuje pripadajuća ikona i vodič.
23
Nastavlja se 
]Kod snimanja fotografije objekta koji je teško izoštriti
Kad fotoaparat ne može automatski da izoštri objekat, trepće
indikator izoštravanja. Ponovite kadriranje ili promenite
postavku izoštravanja.
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
 svetli
Objekat je izoštren. Aparat je spreman za snimanje.
 svetli
Potvrđena je izoštrenost. Žiža se pomera prateći objekat koji
se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
 svetli
Izoštravanje je još u toku.
 trepće
Izoštravanje nije moguće.
5 Izoštravanje može biti otežano u sledećim uslovima:
–
–
–
–
–
–
–
Ako je mračno i objekat je udaljen.
Ako je loš kontrast između objekta i pozadine.
Ako se objekat gleda kroz staklo.
Ako se objekat brzo kreće.
Ako objekat reflektuje svetlo kao ogledalo ili ima sjajne površine.
Ako objekat bljeska.
Ako je objekat osvetljen od pozadi.
Background Defocus Control
ũ (Intelligent Auto) omogućuje vam jednostavno defokusiranje pozadine kako bi se
istaknuo motiv koji snimate.
Efekat defokusiranja možete da proverite na LCD ekranu.
1 Pritisnite sredinu kontrolnog točkića.
2 Defokusirajte pozadinu zakretanjem kontrolnog točkića.
: Zakrenite prema gore za izoštravanje.
: Zakrenite prema dole za defokusiranje.
Pritisnite [Back] za povratak na početno stanje.
24
Nastavlja se 
Napomene
5 Kad je uključena funkcija Scene Recognition, fotoaparat analizira scenu kad pritisnete sredinu kontrolnog
točkića i koristi je kao prepoznatu scenu.
5 Raspoloživi opseg defokusiranja zavisi od objektiva koji koristite.
5 Zavisno od udaljenosti objekta ili od objektiva koji koristite, efekat defokusiranja možda neće biti
primetan.
5 Funkcija Background Defocus Control ne radi kad je pričvršćen objektiv sa A-mount priključkom.
]Za bolji rezultat defokusiranja pozadine
5 Približite se objektu.
5 Povećajte udaljenost između objekta i pozadine.
25
Reprodukcija slika
Možete da reprodukujete snimke. Fotografije i video zapisi prikazani su u odvojenim
menijima. Ne možete prikazati fotografije i video zapise iz istog menija.
1 Pritisnite tipku  (reprodukcija).
2 Odaberite snimak kontrolnim točkićem.
3 Za reprodukciju panoramskih fotografija ili video zapisa pritisnite sredinu
kontrolnog točkića.
Pri reprodukciji video zapisa
Upotreba kontrolnog točkića
Pauza/nastavak reprodukcije
Pritisnite sredinu.
Ubrzano napred
Pritisnite desno ili zakrenite udesno.
Ubrzano unazad
Pritisnite levo ili zakrenite ulevo.
Usporeno pretraživanje unapred (samo NEX-5/5C)
Zakrenite udesno tokom pauze.
Usporeno pretraživanje unazad (samo NEX-5/5C)
Zakrenite ulevo tokom pauze.
Podešavanje glasnoće zvuka
Pritisnite dole  gore/dole.
Napomena
5 Možda neće biti moguća pravilna reprodukcija panoramskih snimaka snimljenih drugim fotoaparatima.
]Odabir između fotografija i video zapisa
U indeksnom prikazu snimaka možete promeniti vrstu
snimka odabirom ђ (fotografije) ili  (video zapisi)
na levoj strani ekrana pritiskom sredine kontrolnog
točkića.
Uvećana reprodukcija
Tokom reprodukcije možete uvećati deo fotografije kako biste ga bolje pregledali. To
je praktično za proveru izoštrenosti snimljene fotografije. Reprodukovane slike takođe
možete povećati iz menija Menu (str. 84).
1 Prikažite sliku koju želite da uvećate, zatim pritisnite sredinu kontrolnog
točkića za potvrdu opcije [Enlarge].
2 Podesite stepen uvećanja zakretanjem kontrolnog točkića.
3 Odaberite deo koji želite da uvećate pritiskom gornjeg/donjeg/desnog/
levog dela kontrolnog točkića.
4 Za povratak na normalnu veličinu slike, pritisnite [Exit].
26
Nastavlja se 
Napomene
5 Funkcija uvećane reprodukcije ne može da se upotrebljava za video zapise.
5 Za uvećanje panoramskih snimaka prvo pauzirajte reprodukciju i zatim pritisnite [Option].
]Opseg uvećanja
Mogući su sledeći opsezi uvećanja.
Veličina slike
L
Opseg uvećanja
M
Približno 1,1 – 10
S
Približno 1,1 – 6,7
Približno 1,1 – 13
27
Brisanje snimaka
Možete izbrisati prikazani snimak.
1 Odaberite snimak koji želite izbrisati i
pritisnite [Delete].
[Cancel]
2 Pritisnite sredinu kontrolnog točkića
kako biste potvrdili [OK].
Pritisnite [Cancel] za odustajanje od postupka.
[OK]
[Delete]
Napomena
5 Zaštićeni snimci ne mogu se obrisati.
]Za brisanje više snimaka
Odaberite [Menu]  [Playback]  [Delete] za odabir i brisanje određenih snimaka
istovremeno.
28
DISP (Display Contents)
Upotreba kontrolnog točkića:
1 Pritisnite DISP (Display Contents) na kontrolnom točkiću više puta za
odabir željenog načina prikaza.
Upotreba menija:
1 Pri snimanju, [Menu]  [Camera]  [Display Contents].
Pri reprodukciji, [Menu]  [Playback]  [Display Contents].
2 Odaberite željeni mod zakretanjem kontrolnog točkića.
Pri snimanju

Disp. Basic Info
Prikazuje osnovne informacije o snimanju.
Grafički pokazuje brzinu zatvarača i
otvor blende, osim kad je [Shoot Mode]
podešen na [Intelligent Auto] ili [Sweep
Panorama].
Display Info.
Prikazuje informacije o snimanju.
No Disp. Info.
Ne prikazuje informacije o snimanju.
29
Nastavlja se 
Za vreme reprodukcije

Display Info.
Prikazuje informacije o snimanju.
Histogram
Prikazuje raspodelu grafičke svetline te
informacije o snimanju.
No Disp. Info.
Ne prikazuje informacije o snimanju.
Napomena
5 Histogram se ne prikazuje u sledećim načinima reprodukcije.
– Movie
– Panorama
– Slide Show
]Šta je to histogram?
Histogram prikazuje raspodelu svetline koja pokazuje koliko piksela određene svetline
postoji u slici. Graf označava svetlu sliku ako je nagnut udesno i tamnu sliku ako je nagnut
ulevo.
Trepće
R (crveno)
G (zeleno)
Svetlina
5 Ako slika ima deo sa pretežno svetlim ili pretežno
tamnim tonovima, taj deo trepće na histogramu tokom
reprodukcije (upozorenje na ograničenje svetline).
B (plavo)
30
Flash Mode
Na tamnom mestu upotreba blica omogućuje vam
da objekat snimite sa dovoljno svetline te vam takođe
pomaže da smanjite efekat pomeranja fotoaparata. Pri
snimanju sa aparatom okrenutim prema suncu možete
blic da koristite kako biste snimili svetlu sliku
objekta osvetljenog od pozadi.
1 Pričvrstite blic.
2  (Flash Mode) na kontrolnom točkiću  željeni mod.
Ili [Menu]  [Camera]  [Flash Mode]  željeni mod.
3 Podignite blic kad ga koristite.
{ (Flash Off)
Podignuti blic se ne aktivira.
 (Autoflash)
Blic se aktivira kad je tamno ili u kontra svetlu.
 (Fill-flash)
Blic se aktivira pri svakom snimku.
 (Slow Sync.)
Blic se aktivira pri svakom snimku. Upotreba funkcije Slow sync
omogućuje vam snimanje jasne slike objekta i pozadine usporavanjem
brzine zatvarača.
 (Rear Sync.)
Blic se aktivira tačno pre završetka ekspozicije pri svakom okidanju.
Upotreba funkcije Rear sync omogućuje vam snimanje prirodnog
traga objekta koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
Napomene
5 Standardna postavka zavisi od moda snimanja.
5 Raspoloživi modovi blica zavise od moda snimanja.
5 Blic ne može da se upotrebljava pri snimanju video zapisa.
]Saveti za snimanje sa blicom
5 Zatvarač objektiva može blokirati svetlo blica. Uklonite zatvarač objektiva pri upotrebi
blica.
5 Pri upotrebi blica snimajte objekat sa udaljenosti od 1 m ili veće.
5 Pri snimanju objekta osvetljenog od pozadi, odaberite [Fill-flash]. Blic će čak da radi i
po sunčanom vremenu kako bi se snimila svetlija lica.
31
Exposure Comp.
Ekspoziciju možete podesiti u koracima od 1/3 EV u opsegu od –2,0 EV do +2,0 EV.
1  (Exposure Comp.) na kontrolnom točkiću  željena vrednost.
Ili [Menu]  [Brightness/Color]  [Exposure Comp.]  željena
vrednost.
Napomene
5 [Exposure Comp.] ne možete koristiti pri upotrebi sledećih funkcija:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
5 Ako snimate objekat u jako svetlim ili tamnim uslovima ili uz upotrebu blica, možda nećete moći
dobiti zadovoljavajući efekat.
]Podešavanje ekspozicije za postizanje boljih slika
Preeksponiranje = prevelika količina svetlosti
Slika je bela
m
Podesite [Exposure Comp.] prema –.
Pravilna ekspozicija
M
Podesite [Exposure Comp.] prema +.
Podekspozicija = premalo svetlosti
Tamnija slika
5 Za snimanje objekata u svetlijim tonovima podesite + stranu kompenzacije ekspozicije.
Ako želite da fotografije hrane učinite privlačnijim, snimajte hranu malo svetlijom nego obično
i pokušajte da koristite belu pozadinu.
5 Pri snimanju plavog neba podešavanje kompenzacije ekspozicije na stranu – će vam
pomoći da nebo snimite u življim bojama.
32
Drive Mode
Možete podesiti način okidanja, na primer kontinuirano snimanje, samookidanje i
bracket snimanje.
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  željeni mod.
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  željeni mod.

 (Single-shot
Adv.)
Snima jednu fotografiju. Normalan mod snimanja.
 (Continuous
Adv.)
Snima kontinuirano kad pritisnete i zadržite okidač (str. 34).
 (Speed Priority
Cont.)
Snima kontinuirano velikom brzinom kad pritisnete i zadržite
okidač (str. 35). Postavke izoštrenosti i svetline za prvi snimak
koriste se za sledeći snimak.
 (Self-timer)
Snima sliku nakon deset ili dve sekunde (str. 36).
ч (Selftimer(Cont.))
Snima fotografije kontinuirano nakon deset sekundi (str. 37).
¨C (Bracket:
Cont.)
Snima tri slike, svaku sa različitim stepenom ekspozicije (str. 38).
V (Remote Cdr.)
(NEX-5/5C)
Omogućuje vam korištenje daljinskog upravljača RMT-DSLR1
(opcija) (str. 39).
Napomena
5 Pri upotrebi sledećih funkcija ne možete da menjate ovu postavku:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
33
Continuous Adv.
Snima kontinuirano kad pritisnete i zadržite okidač.
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Continuous Adv.].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Continuous Adv.].
Napomena
5 [Continuous Adv.] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Scene Selection], osim [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
34
Speed Priority Cont.
Snima kontinuirano kad pritisnete i zadržite okidač, većom brzinom nego [Continuous
Adv.].
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Speed Priority Cont.].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Speed Priority Cont.].
Napomene
5 [Speed Priority Cont.]. ne možete koristiti sa sledećim funkcijama.
– [Scene Selection], osim [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
5 Postavke izoštrenosti i svetline za prvi snimak koriste se za sledeće snimke.
35
Self-timer
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Self-timer].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Self-timer].
2 [Option]  željeni mod.

 (Self-timer:
10 Sec)
Podešava se odlaganje timera od 10 sekundi.
Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se
zvučni signal dok se ne aktivira zatvarač.
Za isključivanje timera pritisnite / (Self-timer) na kontrolnom
točkiću.
 (Self-timer:
2 Sec)
Podešava se odlaganje timera od 2 sekunde.
Time se smanjuje efekat pomeranja fotoaparata usled pritiska
okidača.
Napomena
5 [Self-timer] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
36
Self-timer(Cont.)
Kontinuirano snima broj slika koje ste podesili nakon deset sekundi. Možete odabrati
najbolji snimak između nekoliko njih.
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Self-timer(Cont.)].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Self-timer(Cont.)].
2 [Option]  željeni mod.

ю
(Self-timer(Cont.):
10 Sec. 3 lmg.)
я
(Self-timer(Cont.):
10 Sec. 5 lmg.)
Snima tri ili pet fotografija kontinuirano nakon deset sekundi.
Kad pritisnete okidač, trepće indikator self-timera i oglašava se
zvučni signal dok se ne aktivira zatvarač. Za isključivanje timera
pritisnite / (Self-timer) na kontrolnom točkiću.
Napomena
5 [Self-timer(Cont.)] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
37
Bracket: Cont.
Snima tri slike uz automatsko pomeranje ekspozicije sa osnovne na tamnije i zatim na svetlije.
Pritisnite i zadržite okidač do završetka bracket snimanja.
Nakon snimanja možete odabrati sliku koja vam najviše odgovara.
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Bracket: Cont.].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Bracket: Cont.].
2 [Option]  željeni mod.

| (Bracket:
Cont.: 0.3 EV)
Fotografije se snimaju sa podešenom vrednošću odstupanja
(koracima) od osnovne ekspozicije.
ш (Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
Napomene
5 [Bracket: Cont.] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
5 U automatskom pregledu prikazuje se zadnji snimak.
5 U [Manual Exposure] se ekspozicija menja podešavanjem brzine zatvarača.
5 Pri podešavanju ekspozicije, pomeranje ekspozicije zasniva se na kompenzovanoj vrednosti.
38
Remote Cdr. (NEX-5/5C)
Možete da snimate koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon dve sekunde) na
daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa daljinskim upravljačem.
1 / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću  [Remote Cdr.].
Ili [Menu]  [Camera]  [Drive Mode]  [Remote Cdr.].
2 Izoštrite objekat, usmerite predajnik daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru i snimajte.
Napomene
5 [Remote Cdr.] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
5 Objektiv ili zatvarač može prekrivati senzor daljinskog upravljača i sprečavati da senzor prima svetlosni
signal sa daljinskog upravljača. Koristite daljinski upravljač iz položaja u kojem se ne zaklanja svetlosni
signal prema senzoru.
39
Image Index
Prikazuje više slika istovremeno.
1 Pritisnite tipku  (Playback) za prelaz u mod reprodukcije.
2 Pritisnite  (Image Index) sa kontrolnog točkića.
Pojavi se indeksni prikaz sa šest slika.
Možete prebaciti na prikaz 12 slika; [Menu]  [Playback]  [Image Index].
3 Za povratak na prikaz jedne slike odaberite željenu sliku i pritisnite sredinu
kontrolnog točkića.
]Odabir između fotografija i video zapisa
U indeksnom prikazu snimaka možete da promenite vrstu
snimka odabirom ђ (fotografije) ili  (video zapisi)
na levoj strani ekrana pritiskom sredine kontrolnog
točkića.
Fotografije i video zapisi ne mogu se prikazati u istom
indeksnom prikazu.
40
Intelligent Auto
Fotoaparat analizira objekat i omogućuje vam snimanje sa odgovarajućim podešenjima.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Intelligent
Auto].
2 Usmerite fotoaparat prema objektu.
Kad fotoaparat prepozna scenu, na ekranu se
prikazuje ikona i vodič funkcije Scene Recognition.
Fotoaparat prepozna  (Night View), Ó (Tripod
Night View),  (Night Portrait),  (Backlight), Ô
(Backlight Portrait),  (Portrait),  (Landscape) ili
 (Macro).
Ikona i vodič za Scene Recognition
Napomene
5 [Flash Mode] je podešen na [Autoflash] ili [Flash Off].
5 Možete snimati čak i ako fotoaparat nije prepoznao scenu.
5 Kad je funkcija [Face Detection] podešena na [Off], scene [Portrait], [Backlight Portrait] i [Night Portrait]
se ne mogu prepoznati.
]Jednostavno defokusiranje pozadine
Tokom Intelligent Auto snimanja možete da defokusirate
pozadinu. Pritisnite sredinu kontrolnog točkića i zakrenite
točkić.
Kad je uključena funkcija Scene Recognition, fotoaparat
analizira scenu kad pritisnete sredinu kontrolnog točkića
i koristi je kao prepoznatu scenu.
41
Nastavlja se 
]Kod snimanja fotografije objekta koji je teško izoštriti
Kad fotoaparat ne može automatski da izoštri objekat, trepće
indikator izoštravanja. Ponovite kadriranje ili promenite
postavku izoštravanja.
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
 svetli
Objekat je izoštren. Aparat je spreman za snimanje.
 svetli
Potvrđena je izoštrenost. Žiža se pomera prateći objekat koji
se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
 svetli
Izoštravanje je još u toku.
 trepće
Izoštravanje nije moguće.
5 Izoštravanje može biti otežano u sledećim uslovima:
–
–
–
–
–
–
–
Ako je mračno i objekat je udaljen.
Ako je loš kontrast između objekta i pozadine.
Ako se objekat gleda kroz staklo.
Ako se objekat brzo kreće.
Ako objekat reflektuje svetlo kao ogledalo ili ima sjajne površine.
Ako objekat bljeska.
Ako je objekat osvetljen od pozadi.
42
Scene Selection
Funkcija omogućuje snimanje sa već podešenim postavkama u skladu sa scenom.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Scene Selection]  željeni mod.
 (Portrait)
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekat. Meko
izražava tonove kože.
 (Landscape)
Snima ceo opseg scene vrlo oštro i u
živim bojama.
 (Macro)
Snima objekte izbliza, na primer cveće,
insekte, hranu ili male predmete.
 (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom
brzinom zatvarača kako bi objekat izgledao
kao da stoji mirno. Fotoaparat snima slike
kontinuirano dok je okidač pritisnut.
 (Sunset)
Prekrasno snima crvenilo sutona.
 (Night Portrait)
Snima portrete u noćnim scenama. Pričvrstite
i koristite blic.
 (Night View)
Snimanje noćnih scena bez gubitka ugođaja
noći.
43
Nastavlja se 
 (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene sa manje šuma i zamućenja
bez upotrebe stativa. Snima se niz slika i na
njih se primenjuje procesiranje kako bi se
smanjilo zamućenje objekta, efekat pomeranja
aparata i šum.
Napomene
5 U modovima [Night View] i [Night Portrait] brzina zatvarača je manja pa se preporučuje upotreba stativa
kako bi se sprečilo zamućenje slike.
5 U modu [Hand-held Twilight] okidač klikne šest puta i snima se slika.
5 Ako odaberete [Hand-held Twilight] sa [RAW] ili [RAW & JPEG], kvalitet slike postane privremeno [Fine].
5 Smanjenje zamućenja je manje efikasno čak i u [Hand-held Twilight] pri snimanju:
– Objekata sa nepredvidljivim kretanjem
– Objekata preblizu fotoaparatu
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo kontrasta poput neba,
peščane plaže ili livade
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa ili vodopada
5 U slučaju [Hand-held Twilight] mogu se pojaviti blok-smetnje pri upotrebi trepć u ćeg izvora svetla,
na primer fluorescentnog osvetljenja.
5 Najkraća žižna daljina ne menja se čak ni ako odaberete [Macro].
44
Anti Motion Blur
Ta funkcija je prikladna za snimke u zatvorenom bez upotrebe blica kako bi se
sprečilo zamućenje objekta.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Anti Motion Blur].
2 Snimajte pritiskom na okidač.
Fotoaparat kombinuje šest snimaka sa visokom osetljivošću u jednu fotografiju pa se smanjuje
efekat pomeranja fotoaparata i sprečava se šum.
Napomene
5 Ako odaberete [Anti Motion Blur] sa [RAW] ili [RAW & JPEG], kvalitet slike postaje privremeno [Fine].
5 Zatvarač klikne šest puta i snimi se slika.
5 Smanjenje zamućenja je manje efikasno pri snimanju:
– Objekata sa nepredvidljivim kretanjem.
– Objekata preblizu fotoaparata.
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo kontrasta poput neba,
peščane plaže ili livade.
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa ili vodopada.
5 Pri upotrebi trep u eg izvora svetla, na primer fluorescentnog osvetljenja, mogu se pojaviti bloksmetnje.
45
Sweep Panorama
Omogućuje vam snimanje panoramske slike iz spojenih snimaka.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Sweep Panorama].
2 Usmerite fotoaparat prema iv ici objekta i zatim
pritisnite okidač do kraja.
Taj deo se neće snimiti.
3 Pomerite fotoaparat do kraja, sledeći indikator
na LCD ekranu.
Indikatorska skala
Napomene
5 Ako ne uspete da pomerite fotoaparat po celom motivu unutar zadatog vremena, u dobijenoj slici se pojavljuje sivo područje. U tom slučaju pomerite fotoaparat brže kako biste snimili celu panoramsku sliku.
5 Tokom [Sweep Panorama] snimanja fotoaparat radi kontinuirano i zatvarač klika do kraja snimanja.
5 Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni deo se neće snimiti glatko.
5 U uslovima smanjenog osvetljenja, panoramske slike mogu biti nejasne.
5 Pod trepć u ćim svetlom poput fluorescentnog osvetljenja, svetlina ili boja sastavljene slike nije uvek
ista.
5 Kad se ceo ugao panoramskog snimanja i ugao u kojem ste podesili izoštrenost i ekspoziciju pomoću
zadržavanja AE/AF razlikuju po svetlini, boji i izoštrenosti, snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju
promenite ugao čije postavke zadržavate i snimajte ponovo.
5 Funkcija [Sweep Panorama] nije prikladna za snimanje:
– Objekata koji se kreću.
– Objekata preblizu fotoaparata.
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo kontrasta poput neba,
peščane plaže ili livade.
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa ili vodopada.
– Motiva sa Suncem ili električnim svetlima i sl. koja su mnogo svetlija od okoline.
5 [Sweep Panorama] snimanje se može prekinuti u sledećim uslovima:
– Pomerate fotoaparat prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
46
Nastavlja se 
]Saveti za snimanje panoramske slike
Pomerajte fotoaparat u luku konstantnom brzinom i u istom smeru kao što je označeno na
LCD ekranu. [Sweep Panorama] je prikladnija za mirne objekte nego za one koji se kreću.
Vertikalni smer
Hor i zontalni smer
Što kraći polupre čni k
5 Pri upotrebi zum-objektiva savetujemo korištenje sa stranom W.
5 Odredite scenu i pritisnite okidač do pola kako biste zadržali žižu, ekspoziciju i ravnotežu beline.
5 Ako je deo sa vrlo različitim oblicima ili scenama koncentrisan oko ivice ekrana, sastavljanje slike neće uspeti. U tom slučaju podesite kompoziciju kadra tako da taj deo bude u
sredini slike i zatim snimajte ponovo.
5 Možete odabrati smer u [Menu]  [Camera]  [Panorama Direction] i veličinu slike u
[Menu]  [Image Size]  [Image Size].
]Reprodukcija panoramskih slika uz pomeranje
Panoramske snimke možete pri prikazu pomerati od početka do kraja pritiskom sredine
kontrolnog točkića. Pritisnite ponovo za pauzu.
5 Panoramski snimci reprodukuju se pomoću priloženog
"PMB" softvera.
5 Panoramski snimci napravljeni drugim fotoaparatima
možda se neće moći prikazivati ili pomerati pravilno.
Pokazuje koji deo panoramske
slike se prikazuje uvećano.
47
Manual Exposure
Možete snimati sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu zatvarača i otvor
blende.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Manual Exposure].
2 Pritisnite donji deo kontrolnog točkića više
puta kako biste odabrali brzinu zatvarača ili
otvor blende.
Meniji za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende
prikazuju se naizmenič no.
Brzina zatvarača
Otvor blende (F-broj)
3 Odaberite željenu vrednost zakretanjem kontrolnog točkića.
Proverite podešenu ekspoziciju u "MM" (ručno merenje).
Prema +: Slike postaju svetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije.
0: Odgovarajuća ekspozicija prema analizi fotoaparata.
Ručno merenje
4 Izoštrite motiv i snimajte.
Napomene
5 Ne možete odabrati [Flash Off] i [Autoflash] u [Flash Mode].
5 Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator  (upozorenje na pomeranje
fotoaparata).
5 ISO postavka [ISO AUTO] je podešena na [ISO 200] u modu sa ručnom ekspozicijom. Podesite ISO
osetljivost ako je potrebno.
5 Svetlina slike na LCD ekranu može se razlikovati od svetline stvarnog snimka.
48
Nastavlja se 
BULB
Možete snimati tragove objekta pomoću duge ekspozicije. Funkcija BULB je prikladna
za snimanje tragova svetla, na primer vatrometa.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Manual Exposure].
2 Pritisnite donji deo kontrolnog točkića kako biste odabrali brzinu
zatvarača.
3 Zakrenite kontrolni točkić ulevo dok se ne
prikaže [BULB].
[BULB]
4 Pritisnite okidač do pola kako bi se slika izoštrila.
5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Napomene
5 Budući da se brzina zatvarača smanjuje i lakše se osete efekti potresanja aparata, savetujemo vam
upotrebu stativa.
5 Što je duže vreme ekspozicije, primetljiviji je šum slike.
5 Nakon snimanja primenjivaće se funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR) onoliko dugo koliko
je zatvarač bio otvoren. Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
5 Kad je uključena funkcija [Smile Shutter] ili [Auto HDR], ne možete podesiti brzinu zatvarača na
[BULB].
5 Ako se koristi funkcija [Smile Shutter] ili [Auto HDR] uz brzinu zatvarača podešenu na [BULB],
brzina zatvarača je trenutno podešena na 30 sekundi.
]Upotreba daljinskog upravljača (NEX-5/5C)
Pritiskom na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira se BULB snimanje, a ponovni
pritisak zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču ne trebate
držati pritisnutom.
Za upotrebu daljinskog upravljača pritisnite / (Drive Mode) na kontrolnom točkiću i
odaberite [Remote Cdr.]  [On].
49
Shutter Priority
Kretanje objekta u pokretu možete izraziti na razne načine podešavanjem brzine zatvarača.
Na primer, možete ga "zamrznuti" u trenutku pomoću visoke brzine zatvarača ili snimiti
sa tragom kretanja pomoću niske brzine zatvarača.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Shutter Priority]
 željena vrednost.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende podešava se automatski kako bi se postigla
odgovarajuća ekspozicija.
Brzina zatvarača
Napomene
5 Ne možete odabrati [Flash Off] i [Autoflash] u [Flash Mode].
5 Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator  (upozorenje na pomeranje
fotoaparata).
5 Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi smanjivanje šuma
(Long Exposure NR). Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
5 Ako nakon podešavanja nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju, treperiće vrednost otvora blende
kad pritisnete okidač do pola. Iako možete snimati i tako, savetujemo vam ponovno podešavanje.
5 Svetlina slike na LCD ekranu može se razlikovati od svetline stvarnog snimka.
]Brzina zatvarača
Pri upotrebi veće brzine zatvarača objekti u pokretu će (npr.
osoba u trku, automobil, morska pena) izgledati kao zaustavljeni u trenutku.
Pri upotrebi manje brzine zatvarača snimiće se trag kretanja
objekta čime se dobija prirodnija i dinamična slika.
50
Aperture Priority
Zamućuje ili izoštrava stvari ispred i iza objekta.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Aperture
Priority]  željena vrednost.
5 Manji F-broj: Objekat je izoštren, ali su stvari ispred i iza
njega nejasne.
5 Veći F-broj: Oštar je i objekat i njegov prednji plan i
pozadina.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača podešava se automatski kako bi se
postigla odgovarajuća ekspozicija.
Napomene
5 Ne možete odabrati [Flash Off] i [Autoflash] u [Flash Mode].
5 Ako nakon podešavanja nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju, treperiće vrednost brzine zatvarača kad pritisnete okidač do pola. Iako možete snimati i tako, savetujemo vam ponovno podešavanje.
5 Svetlina slike na LCD ekranu može se razlikovati od svetline stvarnog snimka.
]Otvor blende
Manji F-broj (otvaranje blende) sužava domet izoštravanja.
Tako se omogućuje izoštravanje objekta i zamućivanje stvari
ispred i iza njega. (Dubinska oštrina se smanji.)
Veći F-broj (sužavanje otvora blende) proširuje domet
izoštravanja. Tako se omogućuje snimanje scene u dubinu.
(Dubinska oštrina se uveća.)
51
Program Auto
Dok fotoaparat podešava ekspoziciju automatski, vi možete za snimanje podesiti funkcije
kao što je ISO osetljivost, Creative Style, D-Range optimizer.
1 [Menu]  [Shoot Mode]  [Program Auto].
2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje.
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Napomena
5 Ne možete odabrati [Flash Off] i [Autoflash] u [Flash Mode].
52
AF/MF Select
Odabire automatsko ili ručno izoštravanje.
1 [Menu]  [Camera]  [AF/MF Select]  željeni mod.

ѓ (Autofocus)
Izoštrava automatski.
˚ (DMF)
Nakon automatskog izoštravanja izvedite precizno izoštravanje
ručno (Direct Manual Focus).
ə (Manualfocus) Ručno izoštravanje. Zakrenite prsten za izoštravanje udesno ili
ulevo kako bi objekat bio jasniji.
Napomena
5 Ako zakrenete prsten za izoštravanje dok je odabran [Manualfocus] ili [DMF], slika se automatski uvećava kako biste lakše mogli proveriti područje izoštravanja. Uvećavanje slike možete sprečiti odabirom
[Menu]  [Setup]  [MF Assist]  [Off].
]Efikasna primena ručnog izoštravanja
"Zadržavanje izoštrenosti" je praktično kad možete predvideti
udaljenost objekta. Pomoću "zadržavanja izoštrenosti" možete
unapred zadržati žižu na udaljenosti na kojoj će proći
objekat.
]Za merenje tačne udaljenosti objekta
Oznaka ? pokazuje lokaciju slikovnog senzora*. Pri merenju tačne udaljenosti između
fotoaparata i objekta pratite položaj horizontalne linije. Udaljenost od površine so čiva
objektiva do slikovnog senzora iznosi oko 18 mm.
* Slikovni senzor je u fotoaparatu deo koji je zamena za film.
5 Ako je objekat bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv, nije moguće
izoštravanje. Osigurajte dovoljnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
NEX-5/5C
NEX-3/3C
18 mm
Donja strana
Gornja strana
53
Nastavlja se 
DMF (Direct Manual Focus)
1 [Menu]  [Camera]  [AF/MF Select]  [DMF].
2 Pritisnite okidač do pola kako bi se slika automatski izoštrila.
3 Zadržite okidač pritisnutim do pola, zakrenite prsten za izoštravanje na
objektivu kako biste izoštrili objekat.
Napomena
5 [Autofocus Mode] je podešen na [Single-shot AF].
54
Autofocus Area
Odaberite područje izoštravanja. Koristite tu funkciju kad je automatsko izoštravanje
otežano.
1 [Menu]  [Camera]  [Autofocus Area]  željeni mod.

 (Multi)
щ (Center)
Fotoaparat određuje koje od 25 područja
automatskog izoštravanja će se koristiti
za izoštravanje. Kad pritisnete okidač
do pola u modu snimanja fotografija, oko
izoštrenog područja prikazuje se zeleni
okvir.
5 Ako je aktivirana funkcija Face
Detection, AF ima prioritet na licima.
Okvir automatskog
izoštravanja
Fotoaparat isključivo koristi srednje
područje automatskog izoštravanja.
Okvir automatskog
izoštravanja
ъ (Flexible
Spot)
Pomera područje izoštravanja kako bi se
izoštrio mali predmet ili suzilo područje
pritiskom gornjeg/donjeg/desnog/levog
dela kontrolnog točkića.
Okvir automatskog
izoštravanja
Napomene
5 Ako je ova funkcija podešena na drugu opciju osim [Multi], ne možete koristiti funkciju [Face Detection].
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Multi]:
– Snimanje video zapisa
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
55
Autofocus Mode
Odabire način izoštravanja u skladu sa kretanjem objekta.
1 [Menu]  [Camera]  [Autofocus Mode]  željeni mod.

Ǿ (Single-shot
AF)
Kad pritisnete i zadržite okidač do pola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost. Koristite tu opciju kad je objekat
nepomičan.
ǿ (Continuous
AF)
Fotoaparat nastavlja da izoštrava dok je okidač pritisnut i zadržan
do pola. Koristite tu opciju kad se objekat pomera.
Napomene
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Single-shot AF]:
– [Intelligent Auto]
– [Self-timer]
– [Remote Cdr.]
– [Scene Selection], osim [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
5 [Continuous AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] u [Scene Selection].
5 U modu [Continuous AF] neće se oglašavati audio signali kad aparat izoštri objekat.
56
Precision Dig. Zoom
Pri upotrebi jednožižnog objektiva možete snimati fotografije pri zumiranju na srednji
deo.
1 Pričvrstite jednožižni objektiv.
2 [Menu]  [Camera]  [Precision Dig. Zoom].
3 Zakrenite kontrolni točkić i odaberite faktor zuma.
Kadar možete zumirati do 10 puta.
4 Za prekid zumiranja pritisnite [Exit].
Napomene
5 Tu opciju možete koristiti samo kad je pričvršćen jednožižni objektiv.
5 Ovu opciju ne možete podesiti pri upotrebi sledećih funkcija:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] ili [RAW & JPEG] u [Quality]
5 Ako pritisnete tipku MOVIE dok radi [Precision Dig. Zoom], zum se poništava i slika na ekranu vraća
se na normalnu veličinu te započinje snimanje video zapisa.
5 Budući da se slika zumira digitalnim procesiranjem, kvalitet slike je manji u upoređenju sa onim pre
upotrebe zuma.
57
Face Detection
Funkcija prepoznaje lica osoba i automatski podešava oštrinu, blic, ekspoziciju i
ravnotežu beline. Možete odabrati lice koje će imati prioritet pri izoštravanju.
Okvir prepoznavanja lica (narandžasto)
Ako fotoaparat prepozna više od jedne osobe, proceniće koja osoba je
glavna i prema njoj podesiti oštrinu. Okvir prepoznavanja lica na glavnoj
osobi je narandžaste boje. Okvir koji se izoštrava postaje zelen nakon što
pritisnete okidač do pola.
Okvir prepoznavanja lica (belo)
1 [Menu]  [Camera]  [Face Detection]  željeni mod.

 (Off)
Bez upotrebe funkcije prepoznavanja lica.
° (Auto)
Odabire lice koje će fotoaparat automatski izoštriti.
± (Child Priority)
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima dece.
² (Adult Priority)
Prepoznaje i snima uz prioritet na licima odraslih.
Napomene
5 [Face Detection] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– Snimanje video zapisa
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom].
5 Možete odabrati [Face Detection] samo ako je [Autofocus Area] podešen na [Multi] i ako je [Metering
Mode] takođe podešen na [Multi].
5 Može se prepoznati do osam lica osoba.
5 Zavisno od uslova, odrasli i deca se možda neće prepoznati pravilno.
5 Tokom snimanja uz [Smile Shutter], opcija [Face Detection] se automatski prebacuje na [Auto] čak i
ako je podešena na [Off].
đ
58
Smile Shutter
Kad fotoaparat prepozna osmeh, automatski se aktivira zatvarač.
1 [Menu]  [Camera]  [Smile Shutter] 
[On].
2 Sačekajte da fotoaparat prepozna osmeh.
Kad osmeh pređe podešenu vrednost označenu
znakom , fotoaparat automatski snima fotografije. Ako
pritisnete okidač tokom snimanja u Smile Shutter modu,
fotoaparat snima sliku i zatim se vraća u Smile Shutter
mod.
Okvir prepoznavanja lica
Indikator funkcije Smile Detection
3 Za izlaz iz Smile Shutter moda, [Menu] 
[Camera]  [Smile Shutter]  [Off].
Napomene
5 [Smile Shutter] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom]
5 Fotoaparat ne okida dokle god objekat nije izoštren, čak ni ako nivo osmeha prelazi oznaku . Podesite
kompoziciju ili svetlinu kako bi fotoaparat mogao jednostavno da izoštri objekat.
5 Snimanje pomoću funkcije Smile Shutter se automatski prekida kad se napuni memorijska kartica.
5 Zavisno od uslova snimanja, osmeh se možda neće prepoznati.
5 Način okidanja se automatski promeni u [Single-shot Adv.] ili [Remote Cdr.].
]Saveti za bolje snimanje osmeha
1 Nemojte pokrivati oči pramenovima kose.
Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočarama i sl.
2 Pokušajte da orijentišete lice prema fotoaparatu i držite se što je
ravni je moguće.
Držite oči del i mično zatvorene.
3 Jasno se osmehnite otvorenih usta.
Osmeh se jednostavnije prepoznaje ako se vide zubi.
5 Zatvarač se aktivira kad se bilo koja osoba, čije je lice prepoznato, osmehne.
5 Ako se osmeh ne prepozna, podesite [Smile Detection] u meniju.
59
Smile Detection
Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
1 [Menu]  [Camera]  [Smile Detection]  željeni mod.

 (Big Smile)
Prepoznaje velik osmeh.
 (Normal Smile)
Prepoznaje normalan osmeh.
 (Slight Smile)
Prepoznaje i najmanji osmeh.
Napomene
5 Pri upotrebi sledećih funkcija ne možete menjati [Smile Detection]:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
5 Zavisno od uslova snimanja, osmeh se možda neće prepoznati.
60
Panorama Direction
Odabire smer za pomeranje fotoaparata pri snimanju Sweep Panorama slika.
1 [Menu]  [Camera]  [Panorama Direction]  željeni mod.

і (Right)
Pomerite fotoaparat u podešenom smeru.
ї (Left)
є (Up)
ѕ (Down)
61
Shooting Tip List
Omogućuje pretraživanje svih saveta za snimanje u fotoaparatu.
Koristite tu opciju kad želite da pogledate savete za snimanje koje ste videli pre.
1 [Menu]  [Camera]  [Shooting Tip List].
2 Pritisnite levi ili desni deo kontrolnog točkića i potražite željeni savet za
snimanje.
Pomerite tekst na gore ili na dole zakretanjem kontrolnog točkića.
62
Image Size
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se memoriše nakon snimanja.
Što je veća slika, reprodukovaće se više detalja kod štampanja na papir velikog formata.
Što je slika manja, može se snimiti veći broj fotografija.
1 [Menu]  [Image Size]  [Image Size]  željeni mod.
Still
Veličina slike kad je [Aspect Ratio] 3:2

4592  3056 piksela
Za ispis do veličine A3+
 (M: 7.4M)
3344  2224 piksela
Za ispis do veličine A4
 (S: 3.5M)
2288  1520 piksela
Za ispis veličine L/2L
Veličina slike kad je [Aspect Ratio] 16:9

Smernice za upotrebu
 (L: 14M)
 (L: 12M)
4592  2576 piksela
 (M: 6.3M)
3344  1872 piksela
 (S: 2.9M)
2288  1280 piksela
Smernice za upotrebu
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku
Napomene
5 Pri štampanju fotografija snimljenih u formatu 16:9, obe ivice mogu biti odsečene.
5 Ako odaberete RAW sliku u [Quality], veličina slike odgovara L.
Panorama
Veličina slike razlikuje se zavisno od podešenja za [Panorama Direction].

ј (Standard)
Snimanje slika primenom standardne veličine.
Vertikalno: 2160  3872
Horizontalno: 8192  1856
љ (Wide)
Snimanje slika širokog formata.
Vertikalno: 2160  5536
Horizontalno: 12416  1856
Napomena
5 Pri štampanju panoramskih slika, obe ivice mogu biti odsečene.
63
Nastavlja se 
Movie
Što je veća slika, viši je kvalitet snimka.
NEX-5/5C
Veličina slike u [AVCHD]
modu
Prosečna brzina
bitova
Smernice za upotrebu
у (1920  1080)
17 Mbps
Snima sa najve ćim kvalitetom slike
za gledanje na high-definition TV-u.
Veličina slike u [MP4]
modu
Prosečna brzina
bitova
Smernice za upotrebu
ф (1440  1080)
12 Mbps
Snima sa visokim kvalitetom slike za
gledanje na high-definition TV-u.
х (VGA)
(640  480)
3 Mbps
Snimanje veličine slike prikladne za
postavljanje na II Internet.
Prosečna brzina
bitova
Smernice za upotrebu
Snima sa visokim kvalitetom slike za
gledanje na high-definition TV-u.

NEX-3/3C
Veličina slike

1280  720 (Fine)
9 Mbps
1280  720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640  480)
3 Mbps
Snimanje veličine slike prikladne za
postavljanje na Internet.
Napomena
5 Dobija se telefoto slika, osim ako je za video zapise odabrana veličina slike [VGA].
64
Aspect Ratio
Podešava odnos širine i visine za fotografije.
1 [Menu]  [Image Size]  [Aspect Ratio]  željeni mod.

3:2
Standardni odnos širine i visine. Prikladno za štampanje.
16:9
Za gledanje na high-definition TV prijemniku.
Napomena
5 Ne možete odabrati [Aspect Ratio] kad koristite [Sweep Panorama].
65
Quality
Odabire format kompresije za fotografije.
1 [Menu]  [Image Size]  [Quality]  željeni mod.

RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format kompresije.)
Taj format ne omogućuje izvođenje nikakvog digitalnog procesiranja na slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u
profesionalne svrhe na računaru.
5 Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina slike
nije prikazana na LCD ekranu.
RAW+J (RAW &
JPEG)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format kompresije.)
+ JPEG
Istovremeno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično
kad vam trebaju dve slikovne datoteke, JPEG za gledanje i RAW
za editovanje.
5 Kvalitet slike je stalno podešen na [Fine] a veličina slike
na [L].
FINE (Fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimuje u JPEG format. Budući da je
odnos kompresije za [Standard] veći od onog iz [Fine], veličina
datoteke za [Standard] je manja od one za [Fine].
Time se omogućuje snimanje više datoteka na memorijsku
karticu, no kvalitet slike će biti niži.
STD (Standard)
Napomene
5 Ne možete odabrati kvalitet slike kad koristite [Sweep Panorama].
5 Ne možete dodati DPOF (odabir za štampanje) registraciju slikama RAW formata.
5 Ne možete koristiti [Auto HDR] sa [RAW] i [RAW & JPEG] slikama.
]RAW slike
Datoteke RAW formata su neobrađeni podaci koji još nisu prošli kroz nikakvo digitalno
procesiranje. RAW datoteke razlikuju se od uobičajenih formata datoteka kao što je JPEG po
tome što se radi o neobrađenom materijalu koji se može obrađivati u profesionalne svrhe.
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data
Converter SR" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika može
otvoriti i konvertovati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj možete ponovo
podesiti ravnotežu beline, zasićenje boje, kontrast i sl.
66
File Format (NEX-5/5C)
Odabire format video datoteke.
1 [Menu]  [Image Size]  [File Format]  željeni mod.

AVCHD
Taj format datoteke je prikladan za gledanje video zapisa
bez problema na high-definition TV-u.
Video zapisi se ovim fotoaparatom snimaju u AVCHD formatu sa oko 60 poluslika u sekundi (1080 60i-kompatibilni
uređaji) ili 50 poluslika u sekundi (1080 50i-kompatibilni
uređaji), u interlace modu, sa Dolby Digital zvukom, format
AVCHD.
MP4
Taj format datoteka je prikladan za postavljanje na web, za
dodatke (attachment) e-maila ili za reprodukciju na računarima. Video zapisi se ovim fotoaparatom snimaju u MPEG-4
formatu sa oko 30 sličica u sekundi (1080 60i-kompatibilni
uređaji) ili oko 25 sličica u sekundi (1080 50i-kompatibilni
uređaji), u progressive modu, sa AAC zvukom, format mp4.
]Provera za 60i ili 50i
Kako biste proverili da li vaš fotoaparat podržava 1080 60i ili 1080 50i, proverite sledeće
oznake na donjoj strani fotoaparata.
1080 60i-kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilan uređaj: 50i
]Reprodukcija video zapisa na drugim uređajima
Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/H.264 High Profile za snimanje AVCHD formata.
Video zapisi snimljeni u AVCHD formatu ovim fotoaparatom ne mogu da se reprodukuju
sledećim uređajima.
– Drugi uređaji koji podržavaju AVCHD format, ali ne i High Profile
– Uređaji koji ne podržavaju AVCHD format
Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile za snimanje MP4 formata.
Zato se video zapisi snimljeni ovim fotoaparatom u MP4 formatu ne mogu reprodukovati
na uređajima koji ne podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.
67
ISO
Podešavanje osetljivosti na svetlo.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [ISO]  željeno podešenje.

 (ISO AUTO)
Automatski odabir ISO osetljivosti.
200/400/800/1600/ Možete podesiti veću brzinu zatvarača i smanjiti zamućenje slike
na tamnim mestima ili objekata koji se kreću povećanjem ISO
3200/6400/12800
osetljivosti (odabirom većeg broja).
Napomene
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [ISO AUTO]:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
5 Što je veći broj, viši je nivo šuma.
5 Kad je mod ekspozicije podešen na [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority], a [ISO] je
podešen na [ISO AUTO], ISO se automatski podesi između ISO 200 i 1600.
5 Postavka [ISO AUTO] nije raspoloživa u [Manual Exposure]. Ako promenite mod ekspozicije na [Manual
Exposure] postavkom [ISO AUTO], prebacuje se na 200. Podesite ISO u skladu sa uslovima snimanja.
]Podešavanje ISO osetljivosti (indeks preporučene
ekspozicije)
ISO postavka je mera za svetlosnu osetljivost medija za snimanje, kao što je senzor slike
koji prima svetlost. Čak i uz istu ekspoziciju, slika se može razlikovati zavisno od ISO
osetljivosti.
Visoka ISO osetljivost
Uz visoku ISO osetljivost slika će se snimiti sa odgovarajućom
svetlinom čak i pri nedovoljnoj ekspoziciji. Ipak, povećanje
ISO osetljivosti će uzrokovati smetnje na slici.
Niska ISO osetljivost
Možete snimiti glatke slike. Međutim, primeniće se
kompenzacija za nisku ISO osetljivost usporavanjem brzine
zatvarača. Trebate takođe uzeti u obzir potresanje fotoaparata
ili pomeranje objekta.
68
White Balance
Podešava tonove boja u skladu sa okolnim uslovima osvetljenja.
Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste očekivali ili kad želite
da promenite ton boje u svrhu određenog fotografskog izražaja.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [White Balance]  željeni mod.
Za podešavanje ravnoteže beline u skladu sa određenim izvorom svetla, pogledajte objašnjenje
o svakom modu.

AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektuje izvor svetla i podešava
tonove boja.
 (Daylight)
Ako odaberete opciju koja odgovara određenom izvoru
svetla, podešavaju se tonovi boje za taj izvor svetla
(pretpodešena ravnoteža beline).
ˇ (Shade)
 (Cloudy)
 (Incandescent)
 (Fluorescent)
¦ (Flash)
(C.Temp./Filter)
Podešava ravnotežu beline zavisno od izvora svetla (temperaturi boje). Postiže efekat filtera za kompenzaciju boja
za fotografiju.
 (Custom)
Omogućuje upotrebu podešenja ravnoteže beline zadržanog u [Custom Setup].
 (Custom Setup)
Memoriše osnovnu belu boju (Custom white balance).
Napomena
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Auto WB]:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
]Efekat uslova osvetljenja
Uslovi osvetljenja utiču na reprodukciju boje.
Tonovi boje podešavaju se automatski, ali možete ih podesiti ručno pomoću funkcije [White
Balance].
Vreme/
svetlo
Dnevno
svetlo
Oblačno
Fluorescentno Klasična
sija lica
Svojstva
svetla
Belo
(standardno)
Plavkasto
Zelenkasto
Crvenkasto
69
Nastavlja se 
Fabrička podešenja ravnoteže beline (  ˇ 
  ¦)
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [White Balance]  željeni mod.
2 Ako je potrebno, [Option]  podesite ton boja.
Podešavanjem prema + slika poprima crvene tonove, a podešavanjem prema – plavkaste.
C.Temp./Filter
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [White Balance]  [C.Temp./Filter].
2 [Option]  željena vrednost.
Color Temp.
Što je broj veći, slika je više crvena. Što je broj manji, slika je
više plava. (Standardna postavka je 5500 K.)
Color Filter
Na osnovu korištenja podešene temperature boje kao standardne,
boju je moguće kompenzovati u spektar zelene (G) ili purpurne
(M). Što je veći broj, to je veća kompenzacija boje. (Standardna
postavka je 0.)
Ručno podešavanje ravnoteže beline
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [White Balance]  [Custom Setup].
2 Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno pokriva područje automatskog izoštravanja smešteno u sredini kadra i zatim pritisnite okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrisane vrednosti (temperature boje i filtera boje).
3 Za pozivanje ručne postavke ravnoteže beline, [Menu]  [Brightness/
Color]  [White Balance]  [Custom].
Napomena
5 Ako se koristi blic pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže beline se snimi tako da se uzima
u obzir i svetlo blica. Pri kasnijim snimanjima koristite blic.
70
Metering Mode
Funkcija podešava način merenja svetla tako da odabire deo objekta na kojem će se
meriti svetlo za podešavanje ekspozicije.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [Metering Mode]  željeni mod.

 (Multi)
Meri svetlo na svakom području nakon deljenja ukupnog
područja u više njih i određuje odgovarajuću ekspoziciju celog
kadra (Multi-pattern metering).
 (Center)
Meri prosečnu svetlinu celog kadra uz naglašavanje srednjeg
dela kadra (Center-weighted metering).
 (Spot)
Meri samo srednji deo (Spot metering).
Ova funkcija je korisna ako je objekat
osvetljen od pozadi ili ako je velik
kontrast između objekta i pozadine.
Položaj končanica za
merenje u tački na
objektu.
Napomene
5 Ako podesite [Metering Mode] na neki drugi mod osim [Multi], ne može se koristiti funkcija [Face Detection].
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Multi]:
– Snimanje video zapisa
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Precision Dig. Zoom]
– [Smile Shutter]
71
Flash Compensation
Podešava količinu svetla blica u koracima po 1/3 EV u opsegu od –2,0 EV do
+2,0 EV. Funkcija Flash Compensation menja samo količinu svetla blica. Funkcija
Exposure Comp. menja količinu svetla blica zajedno sa promenom brzine zatvarača i otvora blende.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [Flash Compensation]  željena
vrednost.
Odabirom viših vrednosti (strana +) dobija se snažnije svetlo blica i svetlije slike.
Odabirom nižih vrednosti (strana –) smanjuje se svetlo blica i slike su tamnije.
Napomene
5 [Flash Compensation] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– kad nije pričvršćen blic
5 Efekat povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine raspoloživog svetla
blica ako je objekat izvan maksimalnog dometa blica. Ako je objekat vrlo blizu, efekat nižeg
podešenja blica možda neće biti vidljiv.
]Saveti za podešavanje svetline pri snimanju osoba
5 Važno je da uravnotežite svetlinu osoba uz tamnu pozadinu
pri noćnim portretima. Svetlinu osoba u blizini fotoaparata
možete podesiti promenom jačine svetla blica.
5 Ako je objekat predaleko za blic i nakon podešavanja i
dalje pretaman, približite mu se.
72
DRO/Auto HDR
Ispravlja svetlinu ili kontrast.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  željeni mod.

ζ (Off)
[DRO/Auto HDR] se ne koristi.
ι (D-Range
Opt.)
Deljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast
svetla i senke između objekta i pozadine te stvara sliku sa optimalnom svetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima tri slike sa različitim ekspozicijama te zatim preklapa svetlo
područje podeksponirane slike te tamno područje preeksponirane
slike kako bi se dobila slika sa bogatom gradacijom. Snima se
jedna slika sa odgovarajućom ekspozicijom i jedna slika sa
preklapanjem.
Napomena
5 [DRO/Auto HDR] možete odabrati samo u sledećim modovima:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
D-Range Opt.
Ispravlja svetlinu slike (DRO: Dynamic Range Optimizer).
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  [D-Range Opt.].
2 [Option]  željena vrednost.

η (Auto)
Automatski ispravlja svetlinu.
Lv1 – Lv5
Optimizuje gradacije snimljene slike u svakom području slike.
Odaberite optimalni nivo između Lv1 (slabo) i Lv5 (snažno).
Napomene
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Auto]:
– [Intelligent Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sports Action] u [Scene Selection]
5 Pri snimanju sa opcijom D-Range Optimizer slika može da sadrži šum. Odaberite odgovarajući nivo
proverom snimljene slike, posebno kad pojačavate efekat.
73
Nastavlja se 
Auto HDR
Proširuje opseg (gradacije) kako biste mogli snimati od svetlih delova do tamnih
delova sa pravilnom svetlinom (Auto High Dynamic Range). Snima se jedna slika sa
odgovarajućom ekspozicijom i jedna slika sa preklapanjem.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [DRO/Auto HDR]  [Auto HDR].
2 [Option]  željena vrednost.

θ (Auto Exposure
Diff.)
Automatski ispravlja razliku ekspozicije.
1.0 EV – 6.0 EV
Podešava razliku ekspozicije na osnovu kontrasta objekta.
Odaberite optimalni nivo između 1.0 EV (slabo) i 6.0 EV
(snažno).
Napomene
5 Ne možete započeti sledeće snimanje dok se ne završi postupak trenutnog snimanja.
5 Tu funkciju ne možete koristiti sa [RAW] i [RAW & JPEG] slikama.
5 Ne možete odabrati [Auto HDR] tokom funkcije [Smile Shutter]. Ako uključite funkciju [Smile Shutter]
uz odabranu opciju [Auto HDR], fotoaparat će privremeno koristiti podešenje za DRO.
5 Budući da se za jedan snimak zatvarač otvara tri puta, pazite na sledeće:
– Koristite tu funkciju kad je objekat nepomičan ili ne trepće.
– Nemojte ponavljati kadriranje.
5 Zavisno od razlike osvetljenosti objekta i uslovima snimanja, možda nećete moći postići željeni efekat.
5 Ta funkcija ima slab efekat pri upotrebi blica.
5 Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili zamućenja objekta, možda
nećete postići dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje takvu situaciju, na snimljenoj slici prikazuje se
indikator upozorenja κλ. Snimajte ponovo te po potrebi korigujte kadriranje ili obratite pažnju na
zamućenje.
74
Creative Style
Omogućuje vam odabir željenog procesiranja slike.
Možete po želji podesiti ekspoziciju (brzinu zatvarača i otvor blende) pomoću [Creative
Style], za razliku od [Scene Selection] gde fotoaparat podešava ekspoziciju.
1 [Menu]  [Brightness/Color]  [Creative Style]  željeni mod.
2 Kad želite da podesite kontrast, zasićenje ili oštrinu, [Option]  željeno
podešenje.

¢ (Standard)
Za snimanje raznih scena sa bogatom gradacijom i divnim
bojama.
1 (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobili atraktivni
snimci živopisnih scena i motiva poput cveća, proletnjeg
zelenila, plavog neba ili scene mora.
£ (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za snimanje
portreta.
¤ (Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni pejzaži takođe postaju
izraženiji.
: (Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
= (Black &
White)
Za snimanje crno-belih slika.
Za svaku opciju iz Creative Style moguće je podesiti  (Contrast),  (Saturation) i 
(Sharpness).
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrednost, to se više naglašava razlika
svetlosti i senke čime se postiže veći efekat na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrednost veća, to su boje življe. Pri odabiru
niže vrednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
 (Sharpness)
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrednost niža obrisi su mekši.
Napomene
5 Ako odaberete [Black & White], ne možete podesiti zasićenje.
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [Standard]:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
75
Delete
Opcija omogućuje odabir neželjenih slika za brisanje.
1 [Menu]  [Playback]  [Delete]  željeni mod.

Multiple Img.
Briše odabrane snimke. Pritisnite sredinu za potvrdu [Select] i
[OK].
All in Folder
Briše sve fotografije u folderu. Prikazuje se samo pri
reprodukciji fotografije.
All in Date Rng.
Briše sve video zapise snimljene određenog datuma. Prikazuje
se samo pri reprodukciji video zapisa.
Napomena
5 Možete odabrati do 100 slika.
]Za brisanje snimka
Sliku prikazanu na ekranu lakše je izbrisati odabirom opcije [Delete] (str. 28).
76
Slide Show
Reprodukuje slike automatski.
1 [Menu]  [Playback]  [Slide Show]  željeni mod  [OK].
Interval

1 Sec
3 Sec
Podešava interval između prikaza slika.
Prikazuje se samo pri reprodukciji fotografija.
5 Sec
10 Sec
30 Sec
Movie Type

All
AVCHD
Odaberite vrstu video zapisa koju želite da reprodukujete.
Prikazuje se samo pri reprodukciji video zapisa.
MP4
Repeat

On
Kontinuirana reprodukcija slika.
Off
Nakon reprodukcije svih slika, slide show se završava.
Napomene
5 Slide show se ne može pauzirati. Za zaustavljanje slide showa pritisnite sredinu kontrolnog točkića.
5 Nije moguće zajedno reprodukovati fotografije i video zapise. Odaberite vrstu snimka pomoću [Still/
Movie Select].
5 Panoramski snimak prikazuje se u punom formatu. Za pomeranje panoramske slike najpre zaustavite
slideshow pritiskom sredine kontrolnog točkića kad je slika prikazana i zatim ponovo pritisnite
sredinu.
77
Still/Movie Select
Odabire fotografije ili video zapise za reprodukciju.
1 [Menu]  [Playback]  [Still/Movie Select]  željeni mod.

Still
Prikazuje fotografiju.
Movie
Prikazuje video zapis.
Napomena
5 Ne možete prikazati fotografije i video zapise iz istog indeksnog menija.
]Odabir između fotografija i video zapisa
Vrstu snimka možete lako promeniti u indeksnom prikazu.
Odaberite ђ (fotografije) ili  (video zapis) na levoj strani
ekrana.
78
Image Index
Odabire broj slika koje će se prikazivati na indeksnom ekranu.
1 [Menu]  [Playback]  [Image Index]  željeni mod.

6 Images
Prikazuje šest snimaka.
12 Images
Prikazuje 12 snimaka.
]Odabir između fotografija i video zapisa
Vrstu snimka možete lako promeniti u indeksnom prikazu.
Odaberite ђ (fotografije) ili  (video zapis) na levoj strani
ekrana.
Ne možete prikazati fotografije i video zapise iz istog indeksnog m mm enija.
79
Select Folder
Kad se na memorijskoj kartici kreira više foldera, ovime se odabire folder koji sadrži
fotografiju koju želite da reprodukujete.
1 [Menu]  [Playback]  [Still/Movie Select]  [Still].
2 [Menu]  [Playback]  [Select Folder] 
željeni folder.
Napomena
5 Tu opciju ne možete odabrati pri reprodukciji video zapisa.
80
Select Date
Video zapisi se memorišu prema datumu. Možete odabrati datum za video zapise koji će
se reprodukovati.
1 [Menu]  [Playback]  [Still/Movie Select]
 [Movie].
2 [Menu]  [Playback]  [Select Date] 
željeni datum.
Napomena
5 Tu opciju ne možete odabrati pri reprodukciji fotografije.
81
Rotate
Rotira fotografiju ulevo. Upotrebite ovu funkciju za prikaz horizontalne slike u vertikalnom
položaju. Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat memorisaće se u roti ranom položaju i tako će se prikazivati ubuduće.
1 [Menu]  [Playback]  [Rotate]  pritisnite sredinu.
Slika se rotira ulevo. Slika se rotira kad pritisnite sredinu.
Napomene
5 Nije moguće rotirati video zapise niti zaštićene fotografije.
5 Možda nećete moći rotirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima.
5 Kod gledanja slika na računaru, informacija o rotaciji slika možda se neće očitati, zavisno od softvera.
82
Protect
Funkcija omogućuje zaštitu snimaka od slučajnog brisanja.
Znak  se prikazuje kod registrovanih slika.
1 [Menu]  [Playback]  [Protect]  željeni mod.

Multiple Img.
Za odabrane snimke primenjuje se zaštita ili se isključuje.
Pritisnite sredinu za potvrdu [Select] i [OK].
Cancel All Images
Poništava zaštitu za sve fotografije.
Cancel All Movies
Poništava zaštitu za sve video zapise.
Napomena
5 Možete zaštititi do 100 snimaka odjednom.
83
 Enlarge Image
Možete proveriti izoštrenost uvećavanjem dela reprodukovane slike.
1 [Menu]  [Playback]  [ Enlarge Image].
2 Podesite stepen uvećanja zakretanjem kontrolnog točkića.
3 Odaberite deo koji želite uvećati pritiskom gornjeg/donjeg/desnog/levog
dela kontrolnog točkića.
4 Za poništenje postupka pritisnite [Exit].
Napomene
5 Nije moguće uvećati sliku video zapisa.
5 Za uvećanje panoramskih snimaka prvo pauzirajte reprodukciju.
]Opseg uvećanja
Opseg uvećanja zavisi od veličine slike.
Veličina slike
Opseg uvećanja
L
Približno 1,1 – 13
M
Približno 1,1 – 10
S
Približno 1,1 – 6,7
84
Volume Settings
Podešava glasnoću zvuka video zapisa u osam koraka. Prikazuje se samo pri reprodukciji
video zapisa.
1 [Menu]  [Playback]  [Volume Settings]  željena vrednost.
]Podešavanje glasnoće pri reprodukciji
Meni [Volume Settings] prikazuje se kad pri reprodukciji video zapisa pritisnete donji deo
kontrolnog točkića.
Možete podesiti glasnoću uz slušanje zvuka.
85
Specify Printing
Možete odrediti koje fotografije sa memorijske kartice i u koliko primeraka želite
kasnije da odštamm
m pate.
Za registrovane slike prikazuje se oznaka Ĭ (Print order) (DPOF: Digital Print Order
Format).
1 [Menu]  [Playback]  [Specify Printing]  željeno podešenje.

Multiple Img.
Odabire snimke za kasnije štampanje.
1Pritisnite sredinu za odabir broja listova. Za isključenje
funkcije DPOF nastavljajte da pritiskate sredinu kako biste
podesili [0].
2Ponovite postupak na svim snimcima koje želite da štampate.
Cancel All
Briše sve DPOF oznake.
Napomene
5 DPOF oznaku ne možete da dodate video zapisima.
5 DPOF oznaku možete dodati za maks. 998 snimaka.
5 DPOF registracija ne briše se nakon štampanja. Savetujemo vam da je izbrišete nakon štampanja
fotografija.
86
AF Illuminator
AF illuminator osigurava pomoćno svetlo za olakšavanje izoštravanja objekata u
tamnom okruženju.
AF illuminator emituje crveno svetlo i omogućuje jednostavno izoštravanje kad se
okidač pritisne do pola dok se ne izvrši izoštravanje.
1 [Menu]  [Setup]  [AF Illuminator]  željeno podešenje.

Auto
Upotrebljava se AF illuminator.
Off
Ne upotrebljava se AF illuminator.
Napomene
5 AF illuminator se ne može upotrebljavati u sledećim slučajevima:
– [Autofocus Mode] je podešen na [Continuous AF].
– Odabran je [Landscape], [Night View], [Hand-held Twilight] ili [Sports Action] u [Scene Selection].
– Odabrana je funkcija [Sweep Panorama].
– Pri snimanju video zapisa.
– Pri upotrebi A-mount objektiva.
5 Kad upotrebljavate AF illuminator, prikazuje se normalno tražilo automatskog izoštravanja, a novi okvir
automatskog izoštravanja se prikazuje isprekidano. Automatsko izoštravanje ima prioritet na objektima u
sredini okvira.
87
Red Eye Reduction
Blic se aktivira dva ili više puta pre snimanja kako bi se smanjio efekat crvenih
očiju kod upotrebe blica.
1 [Menu]  [Setup]  [Red Eye Reduction]  željeno podešenje.

On
Blic se uvek aktivira za smanjenje efekta crvenih očiju.
Off
Bez upotrebe funkcije smanjenja efekta crvenih očiju.
Napomene
5 Za korištenje funkcije Red Eye Reduction pričvrstite i podignite blic.
5 [Red Eye Reduction] ne možete koristiti uz [Smile Shutter].
5 Funkcija Red Eye Reduction možda neće imati željeni efekat. Efekat zavisi od posebnih razlika i
uslova, kao što je udaljenost osobe, ili ako osoba gleda u stranu kod prvog aktiviranja blica.
]Šta uzrokuje efekat crvenih očiju?
Zenice se šire u tamnim uslovima. Svetlost blica se reflektuje od krvnih žila na zadnjoj
strani oka (mrežnica), uzrokujući efekat crvenih očiju.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
88
Auto Review
Snimak možete da proverite na LCD ekranu odmah nakon snimanja. Možete da promenite
prikazano vreme.
1 [Menu]  [Setup]  [Auto Review]  željeno podešenje.
10 Sec
Prikazuje se kroz podešeno vreme.
5 Sec
2 Sec

Off
Bez prikaza.
Napomene
5 U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u vertikalnom položaju čak ni ako je [Playback Display]
podešen na [Auto Rotate].
5 Čak ni ako je [Grid Line] podešen na [On] pri snimanju [Sweep Panorama] slika, mreža linija neće se
prikazivati u automatskom pregledu.
89
Grid Line
Uključuje ili isključuje prikaz mreže linija. Mreža linija pomoći će vam u podešavanju
kompozicije slika.
1 [Menu]  [Setup]  [Grid Line]  željeno podešenje.

On
Prikazuje se mreža linija.
Off
Ne prikazuje se mreža linija.
]Provera okvira za snimanje video zapisa.
Okvir koji se prikazuje kad je [Grid Line] podešen na [On]
prikazivaće do koje mere je objekat uključen u kadar.
Time vam se omogućuje podešavanje kompozicije približavanjem objektu ili udaljavanjem od njega.
Okvir za video zapis
90
Histogram
Uključuje ili isključuje prikaz histograma. Histogram prikazuje raspodelu svetline koja
pokazuje koliko piksela određene svetline postoji u slici.
1 [Menu]  [Setup]  [Histogram]  željeno podešenje.

On
Histogram se prikazuje.
Off
Bez prikaza histograma.
Napomena
5 Ne možete prikazati histogram kad koristite [Sweep Panorama].
]Šta je to histogram?
Histogram prikazuje raspodelu svetline koja pokazuje koliko piksela određene svetline
postoji u slici. Graf označava svetlu sliku ako je nagnut udesno i tamnu sliku ako je nagnut
ulevo.
ABroj piksela
BSvetlina
Tamno
Svetlo
91
MF Assist
Automatski uvećava sliku na ekranu radi lakšeg ručnog izoštravanja. Funkcioniše u
modovima [Manualfocus] ili [DMF].
1 [Menu]  [Setup]  [MF Assist]  [On].
2 Izoštrite objekat zakretanjem prstena za izoštravanje.
Slika se uvećava sedam puta. Možete takođe da povećate sliku 14 puta.

On
Uvećava sliku.
Off
Ne uvećava sliku.
Napomene
5 [MF Assist] ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– Snimanje video zapisa
– [Precision Dig. Zoom]
5 Kad je pričvršćen objektiv sa A-mount priključkom (opcija), slika će se uvećavati pritiskom tipke [MF
Assist] (funkcijska tipka).
92
Color Space
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili opsegom reprodukcije
boja naziva se "prostor boja". Možete promeniti prostor boja, zavisno od namene.
1 [Menu]  [Setup]  [Color Space]  željeno podešenje.

sRGB
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata.
Koristite sRGB pri normalnom snimanju, na primer kad snimke
nameravate da štampate bez ikakvih prepravki.
AdobeRGB
To je široki opseg reprodukcije boja. Adobe RGB je efikasan
kad je velik deo objekta živo zelen ili crven. Naziv datoteke
počinje sa "_DSC."
Napomene
5 Adobe RGB je za aplikacije ili štampače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0 standard. Pri upotrebi aplikacija ili štampača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika ili štampanje koje ne reprodukuje
boje verno.
5 Pri prikazivanju slika koje su snimljene sa Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji
ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju sa niskim zasićenjem.
93
SteadyShot
Uključuje ili isključuje funkciju SteadyShot za objektiv.
1 [Menu]  [Setup]  [SteadyShot]  željeno podešenje.

On
Koristi se SteadyShot.
Off
SteadyShot se ne koristi. To podešenje se preporučuje pri
upotrebi stativa.
Napomene
5 Pri upotrebi sledećih funkcija odabrano je [On]:
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
5 [SteadyShot] ne možete odabrati kad je pričvršćen objektiv E16 mm F2.8 ili objektiv sa A-mount
priključkom (opcija).
94
Release w/oLens
Podešava da li će fotoaparat okidati kad nema objektiva.
1 [Menu]  [Setup]  [Release w/oLens]  željeno podešenje.

Enable
Fotoaparat će okidati kad nije pričvršćen objektiv. Odaberite ovu
postavku pri spajanju fotoaparata na astronomski teleskop i sl.
Disable
Fotoaparat će okidati samo kad je pričvršćen objektiv.
95
Long Exposure NR
Ako podesite brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje sa dugom ekspozicijom),
uključiće se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je otvoren zatvarač. Tako će
se smanjiti zrnasti šum tipičan za dugu ekspoziciju.
1 [Menu]  [Setup]  [Long Exposure NR]  željeno podešenje.

On
Uključuje funkciju smanjenja šuma onoliko dugo koliko je otvoren zatvarač. Dok je aktivna funkcija smanjenja šuma, prikazuje
se pripadajuća poruka i ne možete napraviti drugi snimak. Tu
opciju odaberite kad vam je važan kvalitet slike.
Off
Funkcija smanjenja šuma se ne aktivira. Tu opciju odaberite kad
vam je važno brzo snimanje.
Napomene
5 Funkcija smanjenja šuma ne primenjuje se pri upotrebi sledećih funkcija čak i kad je podešena na [On].
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
5 Pri upotrebi sledećih funkcija ne možete menjati [Long Exposure NR]:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
96
High ISO NR
Pri snimanju sa visokom ISO osetljivošću fotoaparat smanjuje šum koji je primetljiviji
kad je osetljivost fotoaparata visoka.
1 [Menu]  [Setup]  [High ISO NR]  željeno podešenje.

Auto
Automatski uključuje smanjenje šuma pri visokoj ISO osetljivosti.
Weak
Umereno uključuje smanjenje šuma pri visokoj ISO osetljivosti.
Napomena
5 Ne možete podesiti [High ISO NR] kad koristite [Sweep Panorama].
97
Movie Audio Rec
Podešava da li će se pri snimanju video zapisa snimati zvuk ili ne.
1 [Menu]  [Setup]  [Movie Audio Rec]  željeno podešenje.

On
Snima se zvuk (stereo).
Off
Zvuk se ne snima.
Napomena
5 Ako odaberete [On], takođe će se snimati zvuk rada objektiva.
98
Beep
Odabire zvukove koji će se reprodukovati pri rukovanju sa fotoaparatom.
1 [Menu]  [Setup]  [Beep]  željeno podešenje.

AF Sound
Audio signali će se oglašavati samo kad je objekat izoštren te pri
odbrojavanju samookidača.
High
Uključuje audio signale koji se čuju pri pritiskanju kontrolnog
točkića ili funkcijskih tipki.
Ako želite da smanjite glasnoću, odaberite [Low].
Low
Off
Isključuje audio signal.
99
 Language
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz menija, upozorenja i poruka.
1 [Menu]  [Setup]  [ Language]  željeni jezik.
100
Date/Time Setup
Za ponovno podešavanje datuma i vremena.
1 [Menu]  [Setup]  [Date/Time Setup].
2 Podesite datum, vreme i sl.
Daylight Svg.
Možete odabrati [ON] ili [OFF].
Date Format
Odabire format za prikaz datuma i vremena.
Napomena
5 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Upotrebom "PMB" sa priloženog CD-ROM diska,
možete štampati ili memorisati slike sa datumom.
101
Area Setting
Odabire područje gde koristite fotoaparat. Omogućuje odabir lokalnog područja pri
upotrebi fotoaparata u inostranstvu.
1 [Menu]  [Setup]  [Area Setting] 
željeno podešenje.
2 Odaberite područje pritiskom na desni ili
levi deo kontrolnog točkića.
102
Help Guide Display
Možete odabrati ako želite prikazati ili ne pomoć pri rukovanju sa fotoaparatom.
1 [Menu]  [Setup]  [Help Guide Display]  željeno podešenje.

On
Prikaz pomoći.
Off
Ne prikazuje se pomoć. To je praktično kad želite brzo izvesti
sledeći postupak.
103
Power Save
Možete podesiti vreme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni mod. Pritisak
okidača do pola vraća fotoaparat u mod snimanja.
1 [Menu]  [Setup]  [Power Save]  željeno podešenje.

1 Min
Prebacuje u štedni mod nakon podešenog vremena.
5 Min
10 Min
30 Min
Napomene
5 Nezavisno od ovog podešenja, fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta kad je spojen na TV
ili mu je način okidanja podešen na [Remote Cdr.].
5 Isključite fotoaparat kad ga ne koristite duže vreme.
104
LCD Brightness
Svetlina LCD ekrana se automatski podešava prema okolnim svetlosnim uslovima
pomoću svetlosnog senzora (str. 12). Svetlinu LCD ekrana možete podesiti ručno.
1 [Menu]  [Setup]  [LCD Brightness]  željeno podešenje.

Auto
Automatski ispravlja svetlinu.
Manual
Omogućuje vam podešavanje svetline unutar opsega od –2 do
+2.
Sunny Weather
Automatski podešava prikladnu svetlinu za snimanje napolju.
Napomene
5 Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svetlosni senzor rukom i sl.
5 Pri upotrebi fotoaparata sa adapterom AC-PW20 AC (opcija), svetlina LCD ekrana je uvek podešena na
+2 čak i ako odaberete [Auto].
105
Display Color
Podešava boju LCD ekrana.
1 [Menu]  [Setup]  [Display Color]  željeno podešenje.
Crna

Prebacuje na odabranu boju.
Bela
Plava
Ružičasta
106
Wide Image
Odabire način prikaza širokih slika.
1 [Menu]  [Setup]  [Wide Image]  željeno podešenje.

Full Screen
Prikazuje široke slike na celom ekranu.
Normal
Prikazuje na ekranu široke slike i informacije o postupku.
107
Playback Display
Odabire orijentaciju pri reprodukciji fotografija snimljenih u portretnom položaju.
1 [Menu]  [Setup]  [Playback Display]  željeno podešenje.

Auto Rotate
Prikazuje u portretnom položaju.
Manual Rotate
Prikazuje u panoramskom položaju.
Napomena
5 Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računaru, slika će se prikazivati u portretnom položaju čak i kad je
odabrano [Manual Rotate].
108
CTRL FOR HDMI
Pri spajanju fotoaparata HDMI kablom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync,
možete da reprodukujete snimke sa fotoaparata usmeravanjem daljinskog upravljača TV-a
prema TV-u. O funkciji "BRAVIA" Sync pogledajte na str. 124.
1 [Menu]  [Setup]  [CTRL FOR HDMI]  željeno podešenje.

On
Daljinski upravljač TV-a upravlja fotoaparatom.
Off
Daljinski upravljač TV-a ne upravlja fotoaparatom.
Napomena
5 Fotoaparatom možete rukovati pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika spajanjem fotoaparata sa
"BRAVIA" Sync kompatibilnog TV prijemnika.
109
USB Connection
Odabire način USB povezivanja.
1 [Menu]  [Setup]  [USB Connection]  željeno podešenje.

Mass Storage
Uspostavlja Mass Storage vezu između fotoaparata, računara i
drugih USB uređaja. Standardni mod.
PTP
Kad spojite fotoaparat sa računarom, prikazuje se AutoPlay
Wizard i fotografije snimljene u folderu za snimanje na fotoaparatu prebacuju se na računar (sa operativnim sistemom Windows 7/
Vista/XP, Mac OS X).
Napomena
5 Ako je odabrano [PTP], ne mogu se prebacivati video zapisi i RAW snimci.
110
Cleaning Mode
Omogućuje čišćenje slikovnog senzora.
1 [Menu]  [Setup]  [Cleaning Mode]  [OK].
Prikazuje se poruka "After cleaning, turn camera off. Continue?".
2 Potvrdite [OK].
Automatski se aktivira sistem za zaštitu od prašine.
3 Odspojite objektiv.
4 Duvaljkom očistite površinu slikovnog
senzora i okolno područje.
5 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
Napomene
5 Čišćenje je moguće samo kad je nivo baterije  (tri segmenta) ili veći. Preporučuje se upotreba AC
adaptera AC-PW20 (opcija).
5 Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim raspršivačem jer može da rasprši čestice vode u unutrašnjost
fotoaparata.
5 Ne stavljajte vrh duvaljke u šupljinu ispod ravnine priključka kako vrh duvaljke ne bi dodirivao slikovni
senzor.
5 Držite fotoaparat otvorom prema dole kako biste sprečili ponovno padanje prašine u njega.
5 Nemojte fotoaparat izlagati mehaničkim udarcima pri čišćenju.
111
Version
Prikazuje verziju fotoaparata i objektiva. Proverite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.
1 [Menu]  [Setup]  [Version].
Napomena
5 Ažuriranje je moguće samo kad je nivo baterije  (tri segmenta) ili veći. Savetujemo vam upotrebu
dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW20 (opcija).
112
Demo Mode
Podešava da li će se prikazivati demo sa video zapisima. Odaberite [Off] kad ne želite
da gledate demo-prikaz.
1 [Menu]  [Setup]  [Demo Mode]  željeno podešenje.

On
Demo-prikaz počinje automatski kad oko jednog minuta ne
koristite fotoaparat.
Off
Demo-prikaz se ne uključuje.
113
Reset Default
Funkcija resetuje postavke na standardne vrednosti.
Čak i ako primenite [Reset Default], slike ostaju sačuvane.
1 [Menu]  [Setup]  [Reset Default]  [OK].
Napomene
5 Pripazite da ne isključite fotoaparat tokom resetovanja.
5 Podešenja za [Date/Time Setup] i [Area Setting] se ne resetuju.
114
Format
Formatiranje memorijske kartice. Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi
sa ovim fotoaparatom formatirate u njemu pre snimanja kako bi se osigurao stabilan rad
kartice. Imajte na umu da se formatiranjem trajno brišu svi podaci sa memorijske kartice
te se ne mogu više vratiti. Dragocene podatke memorišite na računar i sl.
1 [Menu]  [Setup]  [Format]  [OK].
Napomene
5 Formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući zaštićene slike.
5 Pri formatiranju svetli indikator pristupa. Dok svetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku
karticu.
5 Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Zavisno od primenjenog formata, možda se neće moći
koristiti u fotoaparatu ako je formatirate na računaru.
115
File Number
Odabire način dodeljivanja broja datoteke snimcima.
1 [Menu]  [Setup]  [File Number]  željeno podešenje.

Series
Fotoaparat ne resetuje brojeve i redom dodeljuje brojeve datotekama dok ne dostigne "9999".
Reset
Fotoaparat resetuje brojeve u sledećim slučajevima i dodeljuje
datotekama brojeve od "0001." Ako folder za snimanje sadrži
datoteku, dodeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.
5 Kad se promeni format foldera.
5 Kad se izbrišu svi snimci u folderu.
5 Kad zamenite memorijsku karticu.
5 Kad formatirate memorijsku karticu.
116
Folder Name
Fotografije koje snimite memorišu se u folder koji se automatski kreira u folderu DCIM
na memorijskoj kartici. Možete da promenite oblik naziva foldera.
1 [Menu]  [Setup]  [Folder Name]  željeno podešenje.

Standard Form
Oblik naziva foldera će biti sledeći: broj foldera + MSDCF.
Primer: 100MSDCF
Date Form
Oblik naziva foldera će biti sledeći: broj foldera + G (zadnja
cifra)/MM/DD.
Primer: 10000405 (naziv foldera: 100, datum: 04/05/2010)
Napomena
5 Folder za MP4 video zapise stalno ima oblik "broj foldera + ANV01" (NEX-5/5C) ili "broj foldera +
MNV01" (NEX-3/3C). Taj naziv ne možete da promenite.
117
Select Shoot. Folder
Ako odaberete folder sa nazivom standardnog oblika i tamo su dva ili više foldera,
možete odabrati folder koji će se koristiti za snimanje fotografija.
1 [Menu]  [Setup]  [Select Shoot. Folder]  željeni folder.
Napomene
5 Folder ne možete da odaberete ako ste odabrali opciju [Date Form].
5 Nije moguće da odaberete folder za video zapise.
118
New Folder
Funkcija kreira na memorijskoj kartici folder za memorisanje snimaka.
Slike se snimaju u novokreirani folder dok se ne kreira novi folder ili odabere drugi
folder za snimanje.
1 [Menu]  [Setup]  [New Folder]  [OK].
Kreira se novi folder sa brojem za jedan većim od najvećeg broja koji se trenutno koristi.
Napomene
5 Kreira se istovremeno folder za fotografije i folder za video zapise koji imaju isti naziv.
5 Kad u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je prethodno upotrebljavana sa drugim uređajem
i snimate, može se automatski kreirati novi folder.
5 U foldere za fotografije ili video zapise koji imaju isti broj možete memorisati do po 4000 snimaka.
Kad se premaši kapacitet foldera, automatski se kreira novi folder.
119
Recover Image DB
Kad se u datoteci sa podacima o video zapisima pronađu nepodudarnosti koje uzrokuje
procesiranje video zapisa na računarima i sl., video zapisi sa memorijske kartice neće se
reprodukovati u tom obliku. Ako se to dogodi, fotoaparat popravlja datoteku.
1 [Menu]  [Setup]  [Recover Image DB]  [OK].
Prikazuje se meni [Recover Image DB] i fotoaparat popravlja datoteku.
Sačekajte završetak popravke.
Napomena
5 Upotrebite dovoljno napunjenu bateriju. Slabo napunjena baterija može pri postupku popravljanja
datoteke da uzrokuje oštećenje podataka.
120
Display Card Space
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise na memorijskoj kartici. Takođe se
prikazuje preostali broj fotografija za snimanje.
1 [Menu]  [Setup]  [Display Card Space]  [OK].
121
Upload Settings
Podešava da li ćete koristiti funkciju prenosa snimaka pri upotrebi Eye-Fi kartice
(komercijalno nabavljiva). Ta opcija prikazuje se ako je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi
kartica.
NEX-5C/3C nema tu funkciju.
1 [Menu]  [Setup]  [Upload Setting]  željeno podešenje.

On
Omogućuje funkciju prenosa podataka. Ta ikona na ekranu
menja se prema komunikacijskom statusu fotoaparata.
 Pripravno stanje. Neće se slati nikakvi snimci.
 Povezivanje.
 Pripravno stanje prenosa.
 Prenos podataka.
 Greška
Off
Isključuje funkciju prenosa podataka.
Napomene
5 Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gde su kupljene. Koristite Eye-Fi kartice u
skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
5 Eye-Fi karticu nemojte koristiti u fotoaparatu dok ste u avionu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta u
fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kad je opcija [Upload Settings] podešena na [Off], na
ekranu se prikazuje .
Prenos snimaka pomoću Eye-Fi kartice
1 Podesite svoju Wi-Fi mrežu ili odredište na Eye-Fi kartici.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi karticom.
2 Umetnite podešenu Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimajte fotografije.
Snimci se automatski prenose na vaš računar i sl. putem Wi-Fi mreže.
Napomene
5 Pri prvoj upotrebi sasvim nove Eye-Fi kartice, kopirajte instalacionu datoteku softvera za upravljanje
Eye-Fi karticom sa kartice na računar pre formatiranja kartice.
5 Koristite Eye-Fi karticu nakon ažuriranja firmvera najnovijom verzijom. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi karticom.
5 Štedni mod fotoaparata neće raditi pri prenosu snimaka.
5 Ako se prikaže  (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite ili isključite i ponovo
uključite fotoaparat. Ako se prikaže  ponovo, Eye-Fi kartica je možda oštećena.
5 Na komunikaciju u Wi-Fi mreži mogu uticati drugi komunikacioni uređaji. Ako je signal za
komunikaciju slab, približite se pristupnoj tački Wi-Fi mreže.
5 Nije moguć prenos video zapisa.
122
Gledanje slika na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabl (opcija) i HD TV
opremljen HDMI priključnicom. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
1 Isključite fotoaparat i TV.
2 Spojite fotoaparat na TV pomoću HDMI
kabla (opcija).
1 U HDMI
priključnicu
3 Uključite TV i odaberite ulaz.
4 Uključite fotoaparat.
HDMI kabl
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV
ekranu. Odaberite željeni snimak kontrolnim
točkićem.
2 U HDMI
priključnicu
Napomene
5 Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
5 Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
5 Koristite HDMI mini priključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš
TV na drugom kraju.
5 Ako snimate video zapise dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI kabla, snimanje će se nakon nekog
vremena automatski zaustaviti radi zaštite uređaja.
5 Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja sa HDMI priključnicom fotoaparata. To može da prouzrokuje
nepravilnosti u radu.
]O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla (opcija),
možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućem Full HD kvalitetu.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i
boja. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
123
Nastavlja se 
Primena funkcije "BRAVIA" Sync
Ako spojite fotoaparat HDMI kablom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync,
možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
1 Spojite fotoaparat na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
Ulaz se promeni automatski i na TV ekranu prikazuje se slika snimljena fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku LINK Menu na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Koristite tipke na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcija
Funkcija
Slide Show
Reprodukuje slike automatski.
Play 1 Image
Povratak na prikaz jednog snimka.
Still/Movie Select
Odabire fotografiju ili video zapis za reprodukciju.
Image Index
Prelaz na indeksni prikaz.
Select Folder
Odabire folder sa snimcima za reprodukciju.
Select Date
Odabire datum za video zapise za reprodukciju.
Delete
Briše snimak.
Napomene
5 Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI kabla.
5 Samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync omogućuju LINK Menu funkcije. LINK Menu
funkcije razlikuju se zavisno od spojenog TV-a. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu TV-a.
5 Ako fotoaparat reaguje na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je
fotoaparat spojen HDMI kablom na TV drugog proizvođača, podesite [Menu]  [Setup]  [CTRL
FOR HDMI]  [Off].
124
Upotreba sa računarom
Na isporučenom CD-ROM-u nalaze se sledeće aplikacije koje vam omogućuju kreativniju upotrebu snimaka napravljenih ovim fotoaparatom.
5 Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
5 "PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
5 "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija računara (Windows)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze preporučuje
se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
(NEX-5/5C: Za reprodukciju/editovanje High Definition
video zapisa: Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2
Duo 1,66 GHz ili brži
NEX-3/3C: Za reprodukciju/editovanje video zapisa: Intel Core
Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,2 GHz ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editovanje
High Definition video zapisa: 1 GB ili više)
Hard disk: Potreban prostor na disku za instaliranje —
približno 500 MB
Ekran: Rezolucija ekrana — 1024  768 tačaka ili više
"Image Data Converter
SR Ver.3" "Image Data
Lightbox SR"
CPU/Memorija: Pentium 4 ili brži/1 GB ili više
Ekran : 1024  768 tačaka ili više
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja diskova potreban je
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ili noviji.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
125
Nastavlja se 
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze preporučuje
se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno instaliran)
USB spajanje: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X
v10.6 (Snow Leopard)
"Image Data Converter
SR Ver.3" "Image Data
Lightbox SR"
CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili
brži)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Ekran : 1024  768 tačaka ili više
Napomene
5 Rad se ne može garantovati kod gore navedenih sistema koji su nadograđivani ili kod multi-boot sistema.
5 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedan računar istovremeno, neki uređaji, uključujući fotoaparat,
možda neće raditi, zavisno od vrste USB uređaja kojeg upotrebljavate.
5 Spajanjem fotoaparata pomoću USB interfejsa kompatibilnog sa Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je fotoaparat kompatibilan sa HiSpeed USB (USB 2.0 kompatibilno).
5 Kad se računar aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računara možda
se neće odmah uspostaviti.
126
Upotreba softvera
Instaliranje softvera (Windows)
Logujte se kao administrator.
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon
računara.
Prikazuje se m
m meni za instalaciju.
5 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite [Computer] (za Windows XP: [My Computer]) 
(SONYPMB)  [Install.exe].
5 Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i sledite uputstvo koje se prikazuje
na ekranu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Označite i "Sony Image Data Suite" i "PMB" te sledite uputstvo na ekranu.
5 Tokom postupka spojite fotoaparat na računar i sledite uputstvo na ekranu (str. 130).
5 Kad se prikaže poruka o resetovanju računara, resetujte računar sledeći uputstvo na ekranu.
5 DirectX se može instalirati zavisno od konfiguracije sistema na vašem računaru.
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalira se sledeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečice.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Napomene
5 Ako ste na računar već pre instalirali "PMB" te je njegov broj verzije manji od verzije sa isporučenog
CD-ROM-a, takođe instalirajte taj "PMB" sa CD-ROM-a.
5 Ako je na vaš računar instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete moći koristiti
neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" sa isporučenog CD-ROM-a. Sa isporučenog
CD-ROM-a se takođe instalira "PMB Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi
softver. Za pokretanje aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečice na
ekranu računara.
127
Nastavlja se 
Instaliranje softvera (Macintosh)
Logujte se kao administrator.
1 Uključite sve Macintosh računare i umetnite CD-ROM (isporučen) u CDROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3 Kopirajte datoteku [IDS_INST.pkg] iz foldera [MAC] u ikonu hard diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg].
Sledite uputstvo na ekranu za završetak instalacije.
Upotreba aplikacije "Image Data Converter SR"
Pomoću "Image Data Converter SR" možete slediti i sl.:
5 Editovati snimke napravljene u RAW formatu raznim korekcijama, poput tonske krivulje
i oštrine.
5 Podešavati na snimcima ravnotežu beline, ekspoziciju, Creative Style postavke i sl.
5 Memorisati snimke prikazane i editovane na računaru.
Snimak možete memorisati u RAW ili standardnom formatu.
]Za upotrebu aplikacije "Image Data Converter SR"
Pogledajte Help.
Kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony Image Data Suite]  [Help]  [Image
Data Converter SR Ver.3].
Stranica za podršku za "Image Data Converter SR" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
128
Nastavlja se 
Upotreba aplikacije "Image Data Lightbox SR"
Pomoću "Image Data Lightbox SR" možete slediti i sl.:
5 Prikazati i uporediti RAW/JPEG snimke napravljene ovim fotoaparatom.
5 Ocenjivati snimke od jedan do pet.
5 Podesiti oznake boja itd.
5 Prikazati snimak aplikacijom "Image Data Converter SR" i podesiti ga.
]Za upotrebu aplikacije "Image Data Lightbox SR"
Pogledajte Help.
Kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony Image Data Suite]  [Help]  [Image
Data Lightbox SR].
Stranica za podršku za "Image Data Lightbox SR" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba aplikacije "PMB"
Pomoću "PMB" možete slediti i sl.:
5 Prebacivati snimke napravjene fotoaparatom na računar i prikazati ih.
5 Organizovati snimke na računaru u kalendaru prema datumu snimanja i prikazati ih.
5 Retuširati (Red Eye Correction i sl.), štampati i slati fotografije u dodatku e-maila,
promeniti datum snimanja i ostalo.
5 Štampati ili memorisati fotografije sa datumom.
5 Napraviti disk sa podacima pomoću CD ili DVD snimača.
5 Kreirati Blu-ray diskove, diskove AVCHD formata ili DVD diskove iz video zapisa
AVCHD formata kopiranih na računar. (Pri prvom kreiranju Blu-ray diska/DVD
diska potrebno je imati Internet vezu.) (samo NEX-5/5C)
Napomene
5 "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
5 Na ekranu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja "PMB" softvera. Odaberite
[Start]. Ova funkcija obaveštava vas o novostima, kao što su nadogradnje softvera. Možete da
promenite kasnije postavku.
]Za upotrebu aplikacije "PMB"
Pogledajte "PMB Help".
Dvaput kliknite na ikonu
(PMB Help) na radnoj površini. Ili kliknite na [Start]  [All
Programs]  [PMB]  [PMB Help].
Stranica za podršku za "PMB" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
129
Spajanje fotoaparata sa računarom
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u
fotoaparat ili spojite fotoaparat na mrežno
napajanje preko AC adaptera AC-PW20
(opcija).
2 Uključite računar i pritisnite tipku 
(reprodukcija).
1 U USB priključnicu
računara
USB kabl
(isporučen)
3 Spojite fotoaparat na računar.
Kod prvog uspostavljanja USB veze, vaš računar
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Sačekajte trenutak.
2 U USB priključnicu
Prebacivanje slika na računar (Windows)
"PMB" vam omogućuje jednostavno importovanje slika.
Za detalje o funkcijama softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Prebacivanje slika na računar bez upotrebe "PMB"
Ako se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računara pojavi AutoPlay
Wizard, kliknite na [Open folder to view files]  [OK]  [DCIM] ili [MP_ROOT] 
kopirajte željene snimke na računar.
Napomene
5 Za funkcije poput prebacivanja AVCHD video zapisa na računar koristite "PMB" (samo NEX-5/5C).
5 Kad je fotoaparat spojen na računar, pri rukovanju video zapisima AVCHD formata ili folderima pomoću
spojenog računara, snimci se mogu oštetiti ili se neće moći reprodukovati. Nemojte brisati ili kopirati
video zapise AVCHD formata na memorijskoj kartici pomoću računara. Sony ne preuzima odgovornost
za posledice takvih postupaka pomoću računara (samo NEX-5/5C).
Prebacivanje slika na računar (Macintosh)
1 Najpre spojite fotoaparat na Macintosh računar. Dvaput kliknite na
upravo prepoznatu ikonu na desktopu  folder u kojem su memor isani
snimci koje želite da prebacite.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hhard disk.
3 Dvaput kliknite na ikonu hard diska  željenu slikovnu datoteku u
folderu koji sadrži kopirane datoteke.
Snimak se prikazuje.
130
Nastavlja se 
Prekidanje USB veze
Izvedite sledeći postupak od koraka 1 do 3 pre:
5 Odspajanja USB kabla.
5 Vađenja memorijske kartice.
5 Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite na ikonu za odspajanje u
statusnom redu.
2 Kliknite na
 [Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i
zatim kliknite [OK].
Windows XP
Ikona odspajanja
Napomena
5 Kad koristite Macintosh računar, najpre povucite i pustite ikonu memorijske kartice ili pogona u ikonu
"Trash" i fotoaparat je odspojen sa računara.
131
Kreiranje diska sa video zapisima
(NEX-5/5C)
Možete kreirati disk sa video zapisima AVCHD formata snimljenima fotoaparatom.
Odabir načina kreiranja diska
Odaberite način koji će najbolje odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska.
Za detalje o kreiranju diska, pogledajte "PMB Help".
Za prebacivanje video zapisa pogledajte str. 130.
Uređaj za reprodukciju
Način
Uređaji za reprodukciju Blu-ray
diska
(Blu-ray uređaj, PlayStation®3, i sl.)
Kreirajte Blu-ray disk sa video zapisima
i fotografijama prebačenim na računar
aplikacijom "PMB".
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata
(Sony Blu-ray uređaj, PlayStation®3,
i sl.)
Kreirajte disk AVCHD formata sa video
zapisima i fotografijama prebačenim
na računar aplikacijom "PMB".
Uobičajeni uređaji za DVD
reprodukciju
(DVD uređaj, računar sa mogućnošću
DVD reprodukcije i sl.)
Vrsta diska
Kreiranje diska AVCHD formata pomoću DVD snimača/rekordera koji nije
DVDirect Express.
Kreirajte disk standard definition
(SD) kvaliteta slike sa video zapisima i
fotografijama prebačenim na računar
aplikacijom "PMB".
Napomene
5 Ako koristite Sony DVDirect (DVD snimač), podatke možete prenositi umetanjem memorijske kartice u
pripadajući otvor na DVD snimaču ili spajanjem fotoaparata na DVD snimač putem USB kabla.
5 Kad koristite Sony DVDirect (DVD snimač), pobrinite se da imate najnoviju verziju firmvera tog DVD
snimača.
Za detalje posetite sledeći URL:
http://sony.storagesupport.com/
132
Nastavlja se 
]Funkc i je svake vrste diska
Blu-ray disk omogućuje snimanje video zapisa sa slikom high definition (HD)
kvaliteta dužih od DVD diskova.
Video zapisi sa slikom high definition (HD) kvaliteta mogu se snimiti na
DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa high definition (HD)
kvalitetom slike.
5 Disk sa high definition (HD) kvalitetom slike možete reprodukovati na uređajima
za reprodukciju AVCHD formata, na primer na Sony Blu-ray uređaju i
PlayStation®3. Takav disk ne možete reprodukovati na običnom DVD uređaju.
Video zapisi sa slikom standard definition (STD) kvaliteta koji su nastali
konverzijom iz video zapisa sa slikom high definition (HD) kvaliteta mogu se
snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa standardnom
(STD) kvalitetom slike.
]Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sledeće vrste diskova promera 12 cm. Za Blu-ray
disk pogledajte str. 134.
Vrsta diska
Funkcije
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
DVD-RW/DVD+RW
Moguće ponovno snimanje
5 Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
5 PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
133
Nastavlja se 
Kreiranje diska AVCHD formata
Možete kreirati disk AVCHD formata sa slikom high definition (HD) kvaliteta od video
zapisa AVCHD formata prebačenih na računar isporučenim softverom "PMB".
1 Uključite računar i stavite prazan disk u DVD pogon.
2 Pokrenite "PMB".
3 Odaberite video zapise AVCHD formata koje želite da presnimite.
4 Kliknite na
(HD)].
(Disc Creation) za odabir [Create AVCHD Format Discs
5 Sledite uputstvo na ekranu za kreiranje diska.
Napomene
5 Prvo instalirajte "PMB".
5 Na disk AVCHD formata ne mogu se snimiti fotografije ni MP4 video zapisi.
5 Snimanje diska može potrajati duže vreme.
]Reprodukcija diska AVCHD formata na računaru
Diskove AVCHD formata možete reprodukovati u aplikaciji "Player for AVCHD" koja se
instalira sa softverom "PMB".
Za otvaranje softvera kliknite na [Start]  [All Programs]  [PMB]  [PMB Launcher]
 [View]  [Player for AVCHD].
Za detalje pogledajte Help za "Player for AVCHD".
5 Zavisno od konfiguracije računara, video zapisi se možda neće reprodukovati bez prekida.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk sa AVCHD video zapisima prebačenim na računar. Vaš
računar treba da podrži kreiranje Blu-ray diskova.
Za kreiranje Blu-ray diskova mogu se koristiti mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog
snimanja) i BD-RE (sa mogućnošću ponovnog snimanja). Nakon kreiranja diska nije
moguće dodavati sadržaje ni na jednu od navedenih vrsta.
Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacionom meniju softvera "PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputstvu na ekranu.
Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računar na Internet. Za detalje
pogledajte "PMB Help".
134
Nastavlja se 
Kreiranje diska sa standard definition (STD)
kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom standard definition (STD) kvaliteta od video zapisa AVCHD
formata prebačenih na računar isporučenim softverom "PMB".
1 Uključite računar i stavite prazan disk u DVD pogon.
5 Zatvorite sve aplikacije osim softvera "PMB".
2 Pokrenite "PMB".
3 Odaberite video zapise koje želite da snimite na disk.
4 Kliknite na
(STD)].
(Disc Creation) za odabir [Create DVD-Video Format Discs
5 Sledite uputstvo na ekranu za kreiranje diska.
Napomene
5 Prvo instalirajte "PMB".
5 Na disk nije moguće snimiti MP4 video zapise.
5 Kreiranje diska će trajati duže vreme jer se video zapisi AVCHD formata konvertuju u video zapise sa
standard definition (STD) kvalitetom slike.
5 Pri prvom kreiranju DVD-Video (STD) diska potrebno je imati Internet vezu.
135
štampanje fotografija
Fotografije možete štampati na sledeće načine.
5 Direktno štampanje štampačem koji podržava vašu vrstu memorijske kartice
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu štampača.
5 Štampanje pomoću računara
Možete prebaciti slike na računar pomoću priloženog "PMB" softvera i štampati slike.
Na slike možete dodati datum i štampati ih. Za detalje, pogledajte "PMB Help".
5 Štampanje u fotografskom studiju
Memorijsku karticu sa snimcima napravljenim fotoaparatom možete odneti u fotografski
studio. Ako fotografski studio podržava DPOF, možete unapred staviti Ĭ (Print
Order) oznake na slike tako da ih ne morate ponovo označavati kod štampanja u studiju.
Napomene
5
5
5
5
RAW snimci ne mogu da se štampaju.
Kod štampanja slika snimljenih u modu [16:9], obe ivice mogu biti odse čene.
Zavisno od štampača, možda nećete moći štampati panoramske snimke.
Pri štampanju u fotostudiju obratite pažnju na sledeće.
– Raspitajte se u fotostudiju koje tipove memorijskih kartica podržavaju.
– Možda će vam zatrebati adapter za memorijske kartice (nije isporučen). Raspitajte se u fotografskom
studiju.
– Pre odnošenja slika na štampanje u studio, uvek kopirajte slike na disk (back up).
– Nije moguće podesiti broj kopija.
– Ako želite da dodate datume na fotografije, obratite se osoblju u fotostudiju.
136
U slučaju problema
Ako tokom upotrebe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sledeća rešenja.
1Proverite napomene na str. 137 do 142.
2Izvadite bateriju i ponovo je umetnite nakon otprilike jedne
minute te uključite fotoaparat.
3Resetujte postavke (str. 114).
4Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
5 Pri umetanju baterije pritisnite njenim vrhom polugicu za zatvaranje.
5 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Proverite da li je baterija NP-FW50.
Preostali indikator baterije je netačan ili je prikazan indikator dovoljnog kapaciteta
baterije ali prebrzo nestane napajanje.
5 To se događa kad koristite fotoaparat na izuzetno vrućim ili hladnim mestima.
5 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju.
5 Baterija je istrošena. Zamenite bateriju novom.
Fotoaparat ne može da se uključi.
5 Pravilno umetnite bateriju.
5 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju.
5 Baterija je istrošena. Zamenite bateriju novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
5 Kad su fotoaparat ili baterija prevrući, fotoaparat pokazuje poruku upozorenja i automatski se
isključuje kako bi se zaštitio.
5 Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se isključi u štedni mod. Za uključenje iz
štednog moda nastavite koristiti fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 104).
Za vreme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
5 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Proverite da li je baterija NP-FW50.
5 Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, može da treperi indikator CHARGE.
5 Indikator CHARGE trepće na dva načina, brzo (u razmacima po otprilike 0,15 sekunde) i sporo
(razmaci oko 1,5 sekunde). Ako trepće brzo, uklonite bateriju i ponovo je čvrsto spojite. Ako trepće
indikator CHARGE ponovo brzo, to znači da nešto nije u redu sa baterijom.
137
Nastavlja se 
Sporo treptanje indikatora pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan prikladnog opsega za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator CHARGE će svetliti kad se
okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg opsega.
5 Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD ekranu.
5 Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se isključi u štedni mod. Za uključenje iz
štednog moda nastavite koristiti fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 104).
Fotoaparat ne okida.
5 Upotrebljavate memorijsku karticu sa preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju LOCK.
Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
5 Proverite slobodan prostor na memorijskoj kartici.
5 Ne možete snimati slike dok punite blic.
5 Objektiv nije pravilno postavljen. Pričvrstite objektiv pravilno.
Snimanje traje dugo.
5 Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 96, 97). Pojava nije kvar.
5 Snimate u RAW modu (str. 66). Budući da je datoteka sa RAW podacima velika, snimanje u RAW
modu može potrajati.
5 Auto HDR obrađuje sliku (str. 74).
Slika nije izoštrena.
5
5
5
5
Objekat je preblizu. Proverite minimalnu žižnu daljinu objektiva.
Snimate u modu sa ručnim izoštravanjem. Podesite [AF/MF Select] na [Autofocus] (str. 53).
Ambijentalno osvetljenje nije dovoljno.
Možda je objekat potrebno izoštriti posebno. Koristite [Flexible Spot] (str. 55) ili ručno izoštravanje
(str. 53).
Blic ne radi.
5 Podignite blic.
5 Blic nije pravilno pričvršćen. Ponovo pričvrstite blic.
5 Blic ne možete koristiti sa sledećim funkcijama:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [Night View] i [Hand-held Twilight] u [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– Snimanje video zapisa
Na snimcima napravljenim uz upotrebu blica vide se kružne nejasne fleke.
5 Čestice u vazduhu (prašina, pelud i sl.) reflektovale su svetlo blica i pojavile se na slici. Pojava
nije kvar.
Blic se predugo puni.
5 Blic je okidao više puta zaredom u kratkom razmaku. Kad blic okida više puta zaredom,
punjenje može trajati duže nego obično kako bi se sprečilo pregrejavanje fotoaparata.
138
Nastavlja se 
Slika snimljena uz upotrebu blica je pretamna.
5 Ako je objekat izvan dometa blica, slike će biti tamne jer svetlo blica ne stiže do objekta.
Ako se promeni ISO, domet blica se takođe menja sa njim.
Datum i vreme se ne snimaju pravilno.
5 Podesite tačan datum i vreme (str. 101).
5 Područje odabrano u [Area Setting] razlikuje se od stvarnog područja. Podesite tačno područje
odabirom [Menu]  [Setup]  [Area Setting].
Vrednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
do pola.
5 Budući da je objekat presvetao ili pretaman, izvan je raspoloživog opsega fotoaparata. Podesite
ponovo postavku.
Slika je belkasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju fleke svetla (senke).
5 Slika je snimljena pod snažnim izvorom svetla i u objektiv je ušlo previše svetla. Pri upotrebi
zum-objektiva pričvrstite zatvarač objektiva.
Ivice slike su pretamne.
5 Ako se koristi kakav filter ili zatvarač , uklonite ga i pokušajte ponovo da snimate. Ako je filter deblji
ili je zatvarač postavljen nepravilno, filter ili zatvarač može se delimično pojaviti na slici. Optičke funkcije nekih objektiva mogu uzrokovati da ivič no područje slike ispadne pretamno (nedovoljno svetla).
Oči osoba ispadaju crvene.
5 Uključite funkciju Red Eye Reduction (str. 88).
5 Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa blica uz upotrebu blica.
Na LCD ekranu se pojavljuju i ostaju tačke.
5 Pojava nije kvar. Tačke se ne snimaju.
Slika je zamućena.
5 Slika je snimljena na tamnom mestu bez blica i vidljiv je efekat pomeranja fotoaparata. Preporučuje se upotreba stativa ili blica (str. 31). Zamućenje takođe efikasno uklanjaju i funkcije
[Hand-held Twilight] iz [Scene Selection] (str. 43) i [Anti Motion Blur] ((str. 45).
Na LCD ekranu trepće vrednost za ekspoziciju.
5 Objekat je presvetao ili pretaman za opseg merenja kod ovog fotoaparata.
Reprodukcija
Snimci ne mogu da se reprodukuju.
5 Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru.
5 Ako je slikovna datoteka obrađena na računaru ili je snimljena drugim modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije garantovana.
5 Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 131).
5 Za reprodukciju snimaka memorisanih sa ovog fotoaparata na računaru koristite "PMB".
139
Nastavlja se 
Brisanje/editovanje slika
Snimak se ne može izbrisati.
5 Isključite zaštitu (str. 83).
Snimak je greškom izbrisan.
5 Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Savetujemo vam da zaštitite snimke koje ne
želite izbrisati (str. 83).
Nije moguće staviti DPOF oznaku.
5 Ne možete staviti DPOF oznake na RAW snimke.
Računari
Niste sigurni da li je operativni si stem računara kompatibilan sa fotoaparatom.
5 Proverite "Preporučena konfiguracija računara" (str. 125).
Računar ne prepoznaje fotoaparat.
5
5
5
5
5
5
5
Proverite da li je fotoaparat uključen.
Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju ili upotrebite AC adapter (nije isporučen).
Za povezivanje koristite USB kabl (isporučen).
Odspojite USB kabl i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
Podesite [USB Connection] na [Mass Storage] (str. 110).
Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tastature i miša iz USB priključnica na računaru.
Spojite fotoaparat direktno na računar bez upotrebe USB huba ili drugih uređaja.
Slike ne mogu da se kopiraju.
5 Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računar (str. 130).
5 Sledite opisani postupak kopiranja u skladu sa OS računara.
5 Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računaru, možda nećete moći kopirati slike
na računar. Snimajte uz upotrebu memorijske kartice formatirane u fotoaparatu.
Snimci ne mogu da se reprodukuju na računaru.
5 Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
5 Obratite se proizvođaču računara ili softvera.
Slika i zvuk se prekidaju smetnjama kod gledanja video zapisa na računaru.
5 Reprodukujte video zapis direktno sa memorijske kartice. Prebacite video zapis na računar koristeći
"PMB" i reprodukujte ga.
Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.
5 Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računar (str. 130).
140
Nastavlja se 
Memorijska kartica
Ne možete da umetnete memorijsku karticu.
5 Memorijska kartica je pogrešno umetnuta. Umetnite u pravilnom smeru.
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
5 Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 28, 76).
5 Umetnuta je memorijska kartica koja ne može da se koristi.
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
5 Formatiranjem se brišu svi podaci sa memorijske kartice. Podaci ne mogu da se obnove.
štampanje
Slike ne mogu da se štampaju.
5 RAW snimci se ne mogu štampati. Za štampanje RAW snimaka potrebno ih je prvo konvertovati u
JPEG slike aplikacijom "Image Data Converter SR" sa isporučenog CD-ROM-a.
Boje slike su čudne.
5 Pri štampanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB štampača koji ne podržavaju
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 ili noviji), slike se štampaju sa nižim zasićenjem.
Slike se štampaju uz obe odsečene ivice.
5 Zavisno od vašeg štampača, mogu da se odseku sve ivice slike. Posebno kad snimate sliku sa
odnosom širine i visine podešenim na [16:9], bočne ivice slike mogu biti odse čene.
5 Kod štampanja slika pomoću vašeg štampača, isključite funkcije obrezivanja ili štampanja bez ivice.
Obratite se proizvođaču štampača kako biste saznali da li omogućuje štampač ovu funkciju.
5 Kad nosite slike na štampanje u fotografski studio, raspitajte se da li podržavaju štampanje slika bez
odsecanja obe ivice.
Nije moguće štampanje slika sa datumom.
5 Upotrebom "PMB", možete štampati slike sa datumom.
5 Fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom da slike snimljene fotoaparatom
sadrže podatke o snimanju, možete štampati sliku sa datumom ako štampač ili softver prepoznaju Exif
informacije. Za kompatibilnost sa Exif informacijama, obratite se proizvođaču štampača ili softvera.
5 Pri štampanju u fotostudiju snimke je moguće štampati sa datumom ako zamolite osoblje za to.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
5 Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno sat vremena pre upotrebe.
141
Nastavlja se 
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka "Set Area/Date/Time.".
5 Fotoaparat ste ostavili neko vreme neupotrebljen, sa slabom baterijom ili bez nje. Napunite
bateriju i ponovo podesite datum (str. 101). Ako se prikazuje ta poruka pri svakom punjenju baterije,
možda se istrošila ugrađena akumulatorska baterija. Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony
servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
5 To se događa jer se odnos kompresije i veličina slike nakon kompresije menjaju zavisno od slike pri
snimanju JPEG slike.
Podešenje se samo resetuje.
5 Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju baterije proverite da li je
fotoaparat isključen te da li indikator pristupa ne svetli.
Fotoaparat ne radi pravilno.
5 Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovo umetnite bateriju. Ako je fotoaparat jako zagrejan, izvadite
bateriju i ostavite je da se ohladi pre primene ovog korektivnog postupka.
5 Ako koristite AC adapter (opcija), odspojite mrežni kabl. Ponovo spojite kabl napajanja i uključite
fotoaparat. Ako fotoaparat ne radi nakon tih postupaka, obratite se ovlašć enom Sonyjevom servisu.
Na ekranu se prikazuje "--E-".
5 Izvadite i ponovo umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne isključi indikator, formatirajte
memorijsku karticu (str. 115).
142
Poruke upozorenja
Ako se pojave sledeće poruke, sledite navedeno uputstvo.
Incompatible battery. Use correct model.
5 Koristite neodgovarajuću bateriju.
Set Area/Date/Time.
5 Podesite datum i vreme. Ako fotoaparat niste koristili duže vreme, napunite ugrađenu akumulatorsku bateriju.
Power insufficient
5 Pokušali ste da očistite slikovni senzor (Cleaning Mode), a baterija je bila slabo napunjena. Napunite
bateriju ili koristite AC adapter (opcija).
Unable to use memory card. Format?
5 Memorijsku karticu ste formatirali na računaru i promenio se format datoteka. Odaberite [OK] i
zatim formatirajte memorijsku karticu. Memorijsku karticu možete ponovo da koristite, no svi prethodni
podaci su izbrisani sa nje. Formatiranje može potrajati duže vreme. Ako se pojavljuje poruka i dalje,
zamenite memorijsku karticu.
Memory Card Error
5 Umetnuta je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspelo formatiranje.
Reinsert memory card.
5 Umetnuta memorijska kartica ne može se upotrebljavati sa ovim fotoaparatom.
5 Memorijska kartica je oštećena.
5 Kontakti na memorijskoj kartici su zaprljani.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
5 Umetnuta memorijska kartica ne može se upotrebljavati sa ovim fotoaparatom.
Processing...
5 Nakon snimanja će se primenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR) onoliko dugo
koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vreme ne može se snimiti nova slika. Funkciju smanjenja šuma
pri dugoj ekspoziciji možete isključiti.
Unable to display.
5 Možda se neće moći prikazati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računaru.
Cannot recognize lens. Attach it properly.
5 Objektiv nije pravilno postavljen ili nije uopšte postavljen. Ako se pojavljuje ta poruka kad je pričvršćen
objektiv, ponovo pričvrstite objektiv. Ako se pojavljuje ta poruka često, proverite da li su kontakti
objektiva i fotoaparata čisti ili ne.
5 Ako spajate fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično, podesite [Release w/oLens] na [Enable]
(str. 95).
143
Nastavlja se 
No images
5 Na memorijskoj kartici nema snimaka.
Image protected
5 Pokušali ste da izbrišete zaštićene snimke.
Unable to print.
5 Pokušali ste RAW snimke da označite DPOF oznakom.
Camera overheating. Allow it to cool.
5 Fotoaparat se jako zagrejao jer ste snimali bez prekida. Isključite fotoaparat. Sačekajte neko vreme
da se fotoaparat ohladi kako bi opet bio spreman za snimanje.

5 Budući da ste snimali video zapise duže vreme, temperatura fotoaparata se povećala. Prekinite
snimanje video zapisa.
5 Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti da snimate, ali funkcija SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako ta ikona ne nestane, obratite se Sony prodavcu ili najbližem
Sony servisu.
Ò
5 Broj snimaka premašuje mogući broj za upravljanje podacima u bazi podataka fotoaparata.
э
5 Nije moguće registrovati bazu podataka. Prebacite sve snimke na računar pomoću "PMB" softvera
i primenite funkciju popravke baze.
Camera Error
System Error
5 Isključite fotoaparat, uklonite bateriju i zatim je ponovo umetnite. Ako se poruka pojavljuje često,
obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Image Database File error.
5 Nešto nije u redu sa bazom podataka o snimcima. Odaberite [Setup]  [Recover Image DB] 
[OK].
Image Database File error. Recover?
5 Ne možete snimati ili reprodukovati video zapise AVCHD formata jer je baza podataka o snimcima
oštećena. Sledite uputstvo na ekranu kako biste obnovili podatke.
Recording is unavailable in this movie format.
5 Podesite [File Format] na [MP4].
144
Nastavlja se 
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
5 Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka napravljenih drugim fotoaparatima.
No images selected.
5 Pokušali ste da štampate bez odabira snimaka.
No images changed.
5 Pokušali ste da primenite DPOF bez odabira snimaka.
Cannot create more folders.
5 Folder sa nazivom koji započinje brojem "999" već postoji na memorijskoj kartici. Ne možete
da kreirate foldere ako je to slučaj.
145
Upotreba fotoaparata u inostranstvu
Punjač za baterije (isporučen) i AC-PW20 AC adapter (nije isporučen) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji u kojoj je napajanje u opsegu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
5 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni punjač) jer može uzrokovati kvar.
O sistemima boja TV prijemnika
NEX-5/5C
Za gledanje video zapisa snimljenih ovim fotoaparatom na TV-u, fotoaparat i TV trebaju
imati isti sistem boja.
NEX-3/3C
Fotoaparat automatski prepoznaje sistem boja kakav koristi spojeni uređaj za prikaz.
NTSC sistem (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venecuela, itd.
PAL sistem (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Holandija,
Hong Kong, Mađarska, Indonezija, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska,
Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam itd.
PAL-M sistem (1080 50i)
Brazil
PAL-N sistem (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
146
Memorijska kartica
S ovim fotoaparatom možete koristiti sledeće memorijske kartice: "Memory Stick PRO
Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica. Ne može se upotrebljavati MultiMedia Card.
Napomene
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ne može se garantovati da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica formatirana pomoću računara.
Brzina očitavanja/snimanja podataka zavisi od kombinacije memorijske kartice i uređaja koji se upotrebljava.
Nemojte vaditi memorijsku karticu za vreme očitavanja ili zapisivanja podataka.
Podaci se mogu oštetiti u sledećim slučajevima:
– Ako se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili ako se fotoaparat isključi tokom očitavanja ili
zapisivanja
– Ako se memorijska kartica upotrebljava na mestima izloženim statičkom elektricitetu ili električnim
smetnjama
Savetujemo memorisanje sigurnosne kopije važnih podataka, na primer na hard disk računara.
Nemojte lepiti nalepnice na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter.
Nemojte dodirivati kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim predmetima.
Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
Nemojte rastavljati ili prepravljati memorijsku karticu.
Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
Nemojte ostavljati memorijsku karticu u dometu male dece. Deca bi mogla slučajno da je progutaju.
Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne upotrebe. Rukujte sa njom pažljivo.
Nemojte upotrebljavati ili memorisati memorijsku karticu u sledećim uslovima:
– Na mestima sa visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkiranog na direktnom suncu.
– Na mestima izloženim direktnom suncu
– Na vlažnim mestima ili mestima sa korozivnim sredstvima
Snimci memorisani na SDXC memorijsku karticu ne mogu se preneti ili reprodukovati na računarima
ili AV uređajima koji ne podržavaju exFAT. Pre spajanja uređaja na fotoaparat proverite da li podržava
uređaj exFAT. Ako spojite fotoaparat na nekompatibilan uređaj, možda će se zatražiti od vas da formatirate
karticu. Nikad ne formatirajte karticu u takvim slučajevima jer ćete time izbrisati sve podatke sa nje.
(exFAT je sistem datoteka koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.)
"Memory Stick" kartica
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparat navedene su u
tablici dole. Ipak, ne može se garantovati pravilan rad svih funkcija "Memory Stick".
"Memory Stick PRO Duo"
medij*1*2*3
Može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
"Memory Stick PRO-HG Duo"
medij*1*2
"Memory Stick Duo" kartica
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
"Memory Stick" i "Memory Stick
PRO" medij
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
*1 Opremljen je funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja upotrebljava
tehnologiju kodiranja. Snimanje i reprodukcija za koje su potrebne MagicGate funkcije ne može se
vršiti na ovom fotoaparatu.
Nastavlja se 
147
*2 Podržava high-speed prenos podataka pomoću paralelnog interfejsa.
*3 Ako želite za snimanje video zapisa koristiti "Memory Stick PRO Duo" medij, možete koristiti samo
medij sa oznakom Mark2.
Napomene o upotrebi "Memory Stick Micro" kartice (nije isporučena)
5 Ovaj proizvod je kompatibilan sa "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" je skra enica
za "Memory Stick Micro".
5 Za upotrebu "Memory Stick Micro" uz fotoaparat, obavezno umetnite "Memory Stick
Micro" u "M2" adapter veličine kao Duo kartica. Ako umetnete "Memory Stick Micro"
u fotoaparat bez "M2" adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz
fotoaparata.
5 Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u dometu male dece. Deca bi mogla
slučajno da ga progutaju.
5 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan da kompenzuje gubitak nesnimljenog
materijala.
148
"InfoLITHIUM" baterija
Ovaj fotoaparat radi samo sa baterijom "InfoLITHIUM" tipa NP-FW50. Ne možete koristiti
.
nikakve drukčije baterije. Baterije "InfoLITHIUM" serije W imaju oznaku
"InfoLITHIUM" baterija je litijum-jonska baterija koja ima sposobnost komunikacije podataka vezanih za uslove rada sa fotoaparatom.
"InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije u skladu sa uslovima rada fotoaparata
i prikazuje preostalo vreme u procentima.
Punjenje baterije
Savetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C. Baterija se
možda neće napuniti efikasno izvan navedenog opsega.
Efikasna upotreba baterije
5 Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mestima. To znači da se vreme upotrebe
baterije na hladnom smanjuje. Kako biste bateriju mogli koristiti duže vreme, savetujemo vam da je stavite u džep u blizini tela kako bi se zagrejala te je umetnite u
fotoaparat malo pre snimanja.
5 Baterija će se brže isprazniti ako često upotrebljavate blic ili snimate video zapise.
5 Savetujemo da pripremite baterije za zamenu i da izvedete probno snimanje.
5 Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
5 Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mestima, kao što je parkirano vozilo ili
pod direktnim suncem.
Indikator preostalog vremena rada baterije
Ako se napajanje isključi čak i ako indikator stanja baterije pokazuje da baterija ima još
snage za rad, opet napunite bateriju. Vreme preostalog trajanja baterije prikazaće se
pravilno. Imajte na umu da se indikator stanja baterije neće prikazati pravilno ako bateriju
upotrebljavate duže vreme na visokoj temperaturi, ako ste je ostavili napunjenu ili ako
je često upotrebljavate. Indikator preostalog kapaciteta baterije shvatite samo kao
orijentaciju.
Kako smestiti bateriju
5 Potpuno ispraznite bateriju pre skladištenja i smestite je na hladno i suvo mesto.
Kako bi se održala funkcija baterije, napunite i zatim potpuno ispraznite bateriju u
fotoaparatu jednom godišnje.
5 Kako biste ispraznili bateriju, ostavite fotoaparat u slide show modu reprodukcije dok
se ne isključi napajanje.
5 Kako biste sprečili zaprljanje kontakata, kratak spoj i sl, obavezno upotrebite plastičnu torbicu radi zaštite od metalnih materijala pri prenošenju i čuvanju baterije.
149
Nastavlja se 
Vek trajanja baterije
5 Vek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije se sa vremenom i tokom upotrebe
smanjuje. Ako se značajno smanji vreme između punjenja, verovatno je vreme za
zamenu nove baterije.
5 Vek trajanja baterije zavisi od načina skladištenja i uslova rada te okolini u kojem
se baterija upotrebljava.
150
Punjač
5 Na isporučenom punjaču mogu se puniti isključivo baterije tipa NP-FW. Ostale vrste
baterija mogu da procure, pregreju se ili da eksplodiraju ako pokušate da ih punite,
uzrokujuć i tako opasnost od ozleda električnom strujom ili opekotinama.
5 Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako ostavite napunjenu bateriju u
punjaču, vek trajanja baterije može se smanjiti.
5 Indikator CHARGE na priloženom punjaču trepće na sledeći način: Brzo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 0,15 sekundi. Sporo trepće: Indikator se
uključuje i isključuje u intervalima od 1,5 sekundi.
5 Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju koja se puni i zatim je ponovo pravilno stavite na punjač. Ako indikator CHARGE ponovo brzo trepće, to može da znači
da je greška u radu baterije ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Proverite
tip baterije koja se puni. Ako je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamenite
je novom ili drugom te proverite da li radi punjač normalno. Ako punjač baterije radi
pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije.
5 Kad indikator CHARGE trepće polako, znači da je punjač privremeno prekinuo punjenje.
Punjač automatski prekida punjenje i prelazi u pripravno stanje ako je temperatura
izvan preporučenog opsega. Kad se temperatura vrati u odgovarajući opseg, punjač
nastavlja punjenje i indikator CHARGE opet svetli. Savetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C.
5 Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač suvom
krpom i sl.
151
Adapter za priključak objektiva
Pomoću adaptera za priključak objektiva LA-EA1 (opcija) možete na fotoaparat pričvrstiti
A-mount objektiv. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu isporučenom uz adapter za
priključak objektiva.
Napomene
5 Adapter za priključak objektiva možda nećete moći koristiti sa nekim objektivima. Za informacije o
kompatibilnim objektivima obratite se prodavcu Sonyjevih uređaja ili najbližem ovlašćenom
Sonxxyjevomm
m servisu.
5 Smanjiće se brzina kontinuiranog snimanja za fotografije.
152
AVCHD format (NEX-5/5C)
Format AVCHD je format za high definition digitalne video kamere koji se koristi za
snimanje high definition (HD) signala sa specifikacijom 1080i*1 ili 720p*2 u ugrađenu
memoriju primenom tehnologije efikasne kompresije podataka. Format MPEG-4
AVC/H.264 je usvojen za kompresiju video podataka, a Dolby Digital ili Linear PCM
sistem se koristi za kompresiju audio podataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje efikasniju kompresiju slika od konvencionalnog
formata kompresije. Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje snimanje high definition
video signala napravljenog digitalnom video kamerom na 8 cm DVD diskove, hard disk,
flash memoriju, memorijsku karticu i sl.
Snimanje i reprodukcija na fotoaparatu
Budući da se zasniva na formatu AVCHD, vaš fotoaparat snima sa high definition (HD)
kvalitetom slike spomenutim u nastavku.
Video signal*3: 1080 60i-kompatibilan uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920  1080/60i
1080 50i-kompatibilan uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920  1080/50i
Audio signal: Dolby Digital, dvokanalni
Medij za snimanje: Memorijska kartica
*1 1080i specifikacija
High definition specifikacija koja koristi 1080 efektivnih linija za prikaz slike i interlace sistem.
*2 720p specifikacija
High definition specifikacija koja koristi 720 efektivnih linija za prikaz slike i progressive sistem.
*3 Vaš fotoaparat ne može da reprodukuje podatke snimljene u formatu AVCHD koji se razlikuje od opisanog.
153
Čišćenje
Čišćenje fotoaparata
5 Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, na primer kontakte objektiva. Prašinu
iz unutrašnjosti priključka za objektiv otpušite komercijalno nabavljivom duvaljkom*.
Detalje o čišćenju slikovnog senzora pogledajte na str. 111.
* Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim raspršivačem. Tako možete uzrokovati kvar.
5 Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suvom krpom. Izbegavajte sledeće kako ne bi došlo do oštećenja boje ili kućišta.
– Upotrebu hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida, kreme za sunčanje itd.
– Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
– Fotoaparat ne sme da bude u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
Čišćenje objektiva
5 Nemojte koristiti rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvore poput razređivača
ili benzina.
5 Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom duvaljkom.
Ako se prašina zalepila za površinu, obrišite je mekom krpicom ili maramicom lagano
navlaženom rastvorom za čišćenje. Brišite spiralnim pokretom od sredine prema spolja.
Nemojte rastvor za čišćenje prskati direktno na površinu objektiva.
154
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" i
"libjpeg". Prilažemo ovaj softver na osnovu licencnog ugovora sa vlasnicima autorskih
prava. Na osnovu zahteva vlasnika autorskih prava, dužni smo da vas obavestimo o sledećem.
Molimo da pažljivo pročitate sledeće odlomke. Molimo pročitajte sledeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u folderu "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni
ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" i "libjpeg" softver.
NEX-5/5C JE LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA
LI Č NU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO")
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO ZAPISA KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM
LIČNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIJEN OD DOBAVLJAČA
KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE
NITI PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJI DRUGI NAČIN UPOTREBE.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
NEX-3/3C JE LICENCOM MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO ODOBREN
KORISNIKU ZA LI Č NU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU
("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO KOJE JE KORISNIK KODIRAO BAVEĆI SE
LIČ NIM I NEKOMERCIJALNIM DELATNOSTIMA I/ILI NABAVIO OD DAVAOCA
VIDEO MATERIJALA KOJI IMA LICENCU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJI DRUGI NAČIN
UPOTREBE. DODATNE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE O REKLAMNOJ,
INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ UPOTREBI I LICENCAMA MOGU SE DOBITI
KOD MPEG LA, LLC.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
155
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku
"GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").
Ovim vas obaveštavamo da imate pravo na pristup, prepravke i distribuciju izvornog
koda za ovaj softver u skladu sa uslovima za GPL/LGPL. Izvorni kôd je dostupan na
Internetu. Za njegovo preuzimanje, posetite sledeću stranicu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u vezi sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u folderu "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni
ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaš računar,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: http://www.adobe.com/
156
Odlaganje dotrajale električne i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se uređaj ne sme tretirati
kao kućni otpad. Uređaj treba da se preda na mesto za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda,
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj
kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje isluženih baterija (primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama sa odvojenim
sistemima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena sa ovim
proizvodom ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti
naveden zajedno sa hemijskim simbolom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u
očuvanju prirodnih izvora. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne štamm
m parske greške.
157
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF