Digitalni fotoaparat sa
izmenjivim objektivom
Uputstvo za upotrebu
Funkcije
E-mount
NEX-7
Delovi i kontrole
Upravljanje sa 3 točkića
Podešavanje tipke za
prilagođene postavke
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Ostalo
Sadržaj
Uputstvo [Funkcije] opisuje osnovne funkcije fotoaparata i neke napredne postupke uz upotrebu glavnih funkcija. Za informacije o podešavanju fotoaparata
pogledajte uputstvo [Getting Started] , a za detaljnije funkcije i postupke pogledajte [Handbook] na isporučenom CD-ROM disku.
Getting Started
Funkcije
Handbook
(ovo uputstvo)
Delovi i kontrole
Snimanje ............................................................................... 5
Reprodukcija ......................................................................... 7
Podešavanje ......................................................................... 8
Upravljanje sa 3 točkića
Funkcija upravljanja sa 3 točkića ......................................... 10
Funkcije kontrolnih točkića ................................................. 12
Raspoloživa podešenja........................................................ 13
Podešavanje tipke za prilagođene postavke
Dodeljivanje funkcija tipkama za prilagođene postavke ....... 22
Funkcije koje se mogu dodeliti ........................................... 23
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Promena načina izoštravanja tipkom AF/MF ....................... 27
Zadržavanje automatske ekspozicije tipkom AEL................. 28
2
Ostalo
Lista menija ........................................................................ 30
Jedinstvene funkcije za digitalno snimanje ........................... 39
Priručnik za α ...................................................................... 42
Ograničenje funkcija ............................................................ 43
Preostali broj fotografija za snimanje .................................... 46
Lista ikona na ekranu ........................................................ 49
U slučaju problema.............................................................. 52
Tehnički podaci ................................................................... 53
3
Delovi i kontrole
Tu su opisani svi delovi fotoaparata te kontrole i
tipke koje se koriste za snimanje, reprodukciju i
podešavanje.
4
Snimanje
Navigaciona tipka
Odabir postavki za funkcije upravljanja
sa 3 točkića.
Desni kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju desno pri vrhu ekrana.
Levi kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju levo pri vrhu ekrana.
Okidač
Fotografisanje.
Omogućuje izoštravanje objekta
kad se pritisne do pola.
Prsten za zumiranje
Zumiranje ili odzumiranje objekta
(pri upotrebi zum-objektiva).
Preklopka ON/OFF (napajanje)
Uključenje fotoaparata u položaju
ON i isključenje u položaju OFF.
5
Tipka  (ugrađen blic)*
Otvaranje ugrađenog blica.
Pritisnite tipku kada želite snimati sa blicom.
Ako ne želite koristiti blic, pritisnite ga na dole
kako bi se zatvorio (str. 44).
Tipka MOVIE
Snimanje video zapisa.
Ponovni pritisak te tipke
zaustavlja snimanje (str. 41).
Tipka AF/MF/Tipka AEL
U AF/MF se mod izoštravanja
menja između automatskog
i ručnog dok držite ovu tipku
pritisnutom (str. 27).
U AEL se fiksira automatska
ekspozicija dok držite tipku
pritisnutom (str. 28).
Tipka /
Odabir načina
okidanja.
Tipka DISP
Promena prikaza na ekranu.
Kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju na desnoj strani ekrana.
Zakrenite kontrolni točkić.
Tipka 
Kompenzacija ekspozicije.
* Budite pažljivi jer se blic otvori kad pritisnete tipku. Zatvorite blic kad ga
ne koristite. Pazite da si ne priklještite prst pri spuštanju blica.
6
Reprodukcija
Tipka  (reprodukcija)
Odabir između snimanja i
reprodukcije.
Tipka  (brisanje)
Briše snimak kad je u gornjem
desnom uglu ekrana prikazana
ikona .
Tipka DISP
Promena prikaza na
ekranu.
Kontrolni točkić
Odabir snimka.
Tipka 
Indeksni prikaz
snimaka.
Tipka  (uvećanje slike)
Slika na ekranu se uvećava kad
pritisnete tipku dok je u sredini
na desnoj strani ekrana vidljiva
ikona .
Podesite željenu veličinu zakretanjem kontrolnog točkića.
7
Podešavanje
Navigaciona tipka
Odabir postavki za funkcije
upravljanja sa 3 točkića.
Levi kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju levo pri vrhu ekrana.
Desni kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju desno pri vrhu ekrana.
Funkcijska tipka A
Aktivira funkciju
prikazanu u gornjem
desnom uglu ekrana.
Funkcijska tipka C
Aktivira funkciju
prikazanu u sredini na
desnoj strani ekrana.
8
Kontrolni točkić
Podešava stavke koje se pojavljuju na desnoj strani ekrana.
Zakrenite kontrolni točkić.
Funkcijska tipka B
Aktivira funkciju prikazanu u
donjem desnom uglu ekrana.
Upravljanje sa 3 točkića
Funkcija upravljanja sa 3 točkića omogućuje vam
brzo i intuitivno podešavanje raznih postavki snimanja upotrebom tri točkića i navigacione tipke.
9
Funkcija upravljanja sa 3 točkića
Funkcija upravljanja sa 3 točkića omogućuje vam podešavanje raznih postavki
snimanja istovremeno u jednom ekranu.
Iako te funkcije možete podesiti odvojeno u meniju, primenom upravljanja sa
3 točkića možete te funkcije podešavati interaktivno u istom ekranu.
Navigaciona tipka
Opcije za podešavanje kontrolnim točkićem
Opcije za podešavanje desnim kontrolnim
točkićem
Opcije za podešavanje levim kontrolnim
točkićem
1
Pritisnite sredinu kontrolnog
točkića i zakrenite točkić kako
biste odabrali mod snimanja P,
A, S ili M.
Kad je opcija [Soft key C Setting]
podešena na [Custom], odaberite mod
snimanja pomoću MENU  [Shoot
Mode].
2
10
Pritisnite navigacionu tipku kako biste odabrali željenu
postavku.
3
Podesite svaku postavku zakretanjem levog/desnog ili
glavnog kontrolnog točkića.
] Navigaciona tipka
Svakim pritiskom tipke opcije se menjaju na sledeći način.
Exposure Settings

Focus Settings

White Balance Settings

D-Range Settings

Takođe su dostupne opcije [Picture Effect
Settings] i [Custom Settings]. Postavke koje
želite koristiti možete odabrati odabirom
MENU  [Setup]  [Function Settings].
Opcija Exposure Settings je trajna i ne
može se zameniti.
Creative Style Settings
Sprečavanje nepravilnog rada točkića
Možete zaključati levi/desni i glavni kontrolni točkić.
1
Zadržite pritisnutom navigacionu tipku.
Za otključavanje točkića ponovo zadržite pritisnutom navigacionu tipku.
Možete zaključati samo glavni kontrolni točkić ili odabrati da ne bude
zaključan nijedan točkić odabirom MENU  [Setup]  [Dial/Wheel
Lock].
11
Funkcije kontrolnih točkića
Kontrolni točkići imaju različite zadatke zavisno od trenutne postavke opcije
"Settings".
Za više detalja pogledajte "Raspoloživa podešenja" (str. 13 – 20).
Levi kontrolni
točkić
Desni kontrolni
točkić
Kontrolni točkić
Exposure Settings* Brzina zatvarača/
Otvor blende/
Program shift
Otvor blende/
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Focus Settings (AF Područje
izoštravanja
mode)
Položaj fleksibilne Položaj fleksibilne
tačke (desno/levo) tačke (gore/dole)
Focus Settings (MF Položaj uvećanja
(gore/dole)
mode)
Položaj uvećanja
(desno/levo)
Položaj uvećanja
(gore/dole)
White Balance
Settings
Mod/Temperatura Temperatura boje
boje
(B-A)
Temperatura boje
(G-M)
D-Range Settings
DRO nivo/HDR
nivo
Kompenzacija
ekspozicije
Mod
Creative Style
Settings
Mod
Opcija
Opcija
Picture Effect
Settings**
Mod
Opcija
–
Custom Settings** Custom Settings 1 Custom Settings 2 Custom Settings 3
mod
mod
mod
* Trajna stavka
** Ta opcija ne može se odabrati u osnovnom podešenju. Možete je dodati pomoću
MENU  [Setup]  [Function Settings].
12
Raspoloživa podešenja
Tu je opisano šta možete podesiti u svakom od Settings modova.
"" označava standardno podešenje.
Exposure Settings
Mod snimanja
Levi kontrolni
točkić
Desni kontrolni
točkić
Kontrolni točkić
Manual Exposure
Brzina zatvarača
Otvor blende
ISO
Shutter Priority
Brzina zatvarača
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Aperture Priority
Otvor blende
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Program Auto
Program Shift
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
5 Možete podesiti kompenzaciju ekspozicije zakretanjem desnog kontrolnog točkića
kad je odabrano [Anti Motion Blur], [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama].
Focus Settings (AF mode)
Podešavanje [Autofocus Area].
Pomak područja udesno ili ulevo u
[Flexible Spot].
U [Flexible Spot] zakrenite za pomak
područja gore ili dole i pritisnite gornji/
donji/desni/levi deo za precizno
podešavanje područja.
13
Levi kontrolni točkić

‫( إ‬Multi)
Fotoaparat koristi 25 AF područja i izoštrava
automatski.
5 Ako je aktivirana funkcija Face Detection, AF
ima prioritet na licima.
щ (Center)
Fotoaparat isključivo koristi srednje područje
automatskog izoštravanja.
ъ (Flexible Spot)
Pomera područje izoštravanja kako bi se izoštrio
manji motiv ili uže područje. Pritisnite funkcijsku
tipku B za vraćanje područja izoštravanja u sredini.
Focus Settings (MF mode)
Možete podesiti položaj uvećanja za ručno izoštravanje.
Pomak položaja uvećanja gore/
dole.
Pomak položaja uvećanja desno/
levo.
Pomak položaja uvećanja gore/dole.
Pritisnite gornji/donji/desni/levi deo
za precizno podešavanje položaja.
Možete podesiti željenu veličinu funkcijskom tipkom B ili C.
White Balance Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje boje između B (plava)
i A (narandžasta).
Podešavanje boje između G (zelena)
i M (c i klama).
14
Levi kontrolni točkić

AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektuje izvor svetla i
podešava temperaturu boje.
 (Daylight)
Ako odaberete opciju koja odgovara određenom
izvoru svetla, temperatura boje podešava se za taj
izvor svetla (pretpodešena ravnoteža beline).
ˇ (Shade)
 (Cloudy)
 (Incandescent)
(Fluor.: Warm
White)
(Fluor.: Cool
White)
(Fluor.: Day
White)
(Fluor.:
Daylight)
¦ (Flash)
(C.Temp./Filter)
 (Custom)
Podešava temperaturu boje zavisno od izvora svetla.
Postiže efekat filtera za kompenzaciju boja za fotografiju. Za odabir temperature boje pritisnite funkcijsku
tipku B i zatim zakrenite levi kontrolni točkić.
Omogućuje upotrebu podešenja ravnoteže beline
zadržanog u [Custom Setup].
] Ručno podešavanje ravnoteže beline
Ako odaberete [Custom] levim kontrolnim točkićem i pritisnete funkcijsku tipku
B, prikazaće se meni [Custom Setup]. Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno pokriva područje automatskog izoštravanja smešteno u sredini kadra i
zatim pritisnite okidač. Kalibrisane vrednosti se memorišu za kasniju upotrebu.
15
D-Range Settings
Podešavanje optimalnog nivoa.
Podešavanje kompenzacije ekspozicije (od –5.0 EV do +5.0 EV).
Podešavanje moda.
Slika prikazuje histogram pre primene opcije
D-Range Optimizer ili Auto HDR, a ne
histogram za pravi snimak.
Kontrolni točkić
ζ (Off)

[DRO/Auto HDR] se ne koristi.
ι (D-Range Opt.) Deljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira
kontrast svetla i senke između objekta i pozadine te
snima sliku sa optimalnom svetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima tri slike sa različitim ekspozicijama te zatim
preklapa svetlo područje podeksponirane slike te
tamno područje preeksponirane slike kako bi se
dobila slika sa bogatom gradacijom. Snima se jedna
slika sa odgovarajućom ekspozicijom i jedna slika
sa preklapanjem.
Levi kontrolni točkić
16
AUTO, Lv1 – Lv5
(D-Range Opt.)
Upotrebom opcije D-Range Optimizer optimizuju
se gradacije snimljene slike u svakom području slike.
Odaberite optimalni nivo između Lv1 (slabo) i
Lv5 (jako). Automatski podešeno na [AUTO].
AUTO, 1.0 EV – 6.0
EV (Auto HDR)
Upotrebom opcije Auto HDR podešava se razlika
ekspozicije na osnovu kontrasta objekta. Odaberite
optimalni nivo između 1.0 EV (slabo) i 6.0 EV
(jako). Automatski podešeno na [AUTO].
] Efikasno korišćenje opcije D-Range Settings
Kombinovanjem ručnog podešenja za DRO/Auto HDR (razlika ekspozicije/
DRO-Level) i kompenzacije ekspozicije možete upravljati opsegom kontrasta
svetla i senke (gradacija) koji će se reprodukovati.
Pomoću DRO podesite DRO-Level za reprodukciju senkovitog dela i podesite
minus vrednost za kompenzaciju ekspozicije radi reprodukcije svetlog dela.
Velika negativna kompenzacija i podešenje za DRO-Level mogu uzrokovati šum.
Savetujemo vam da prvo proverite rezultat uvećanjem reprodukovane slike i sl.
Pomoću Auto HDR podesite razliku ekspozicije kako biste podesili ukupan opseg
reprodukcije i pomerite opseg prema svetloj strani (negativna kompenzacija)
ili strani senke (pozitivna kompenzacija) pomoću kompenzacije ekspozicije.
Creative Style Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje kontrasta, zasićenja
ili oštrine.
Odabir kontrasta, zasićenja ili oštrine.
Levi kontrolni točkić

¢ (Standard)
Za snimanje raznih scena sa bogatom gradacijom i
divnim bojama.
1 (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobio
atraktivan snimak živopisnih scena i motiva poput
cveća, prolećnog zelenila, plavog neba ili scene
mora.
(Neutral)
Zasićenost i oštrina su smanjeni za snimanje u mirnom
tonu. To je takođe prikladno za snimanje slikovnih
materijala koji će se obrađivati na računaru.
17
5 (Clear)
Za snimanje slika u jasnom tonu sa čistim bojama u
istaknutom području, prikladno za snimanje sjajnog
svetla.
6 (Deep)
Za snimanje slika s dubokim i koncentrisanim bojama,
prikladno kako bi se zabeležila živa prisutnost
objekta.
7 (Light)
Za snimanje slika sa svetlim i jednostavnim kolorirističkim izrazima, prikladno kako bi se zabeležila
okrepljujuće lagana atmosfera.
£ (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno
za snimanje portreta.
¤ (Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se
snimili živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni pejzaži takođe postaju izraženiji.
: (Sunset)
Za snimanje predivnog crvenila sutona.
; (Night Scene) Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime
se dobija vernija slika.
(Autumn
leaves)
Za snimanje jesenjih scena uz živo naglašavanje
crvenih i žutih tonova lišća.
= (Black &
White)
Za snimanje crno-belih slika.
> (Sepia)
Za snimanje smeđe toniranih slika.
Kontrolni točkić
18
 (Contrast)
Što je odabrana vrednost veća, to se više naglašava
razlika svetlosti i senke čime se postiže veći efekat
na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrednost veća, to su boje življe. Pri
odabiru niže vrednosti, boje slike su nenapadne i
diskretne.
 (Sharpness)
Što je odabrana vrednost veća, obrisi su naglašeniji,
a što je vrednost niža obrisi su mekši.
Picture Effect Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje opcije.
Levi kontrolni točkić

(Off)
Bez upotrebe funkcije Picture Effect.
(Toy Camera)
Postiže izgled fotografije snimljene fotoaparatom
igračkom, sa zasenčenim ivicama i naglašenim
bojama.
Možete podesiti ton boje desnim kontrolnim
točkićem.
(Pop Color)
Postiže živopisan izgled tako što naglašava tonove
boje.
(Posterization)
Postiže izuzetno kontrastni i apstraktni izgled tako što
jako naglašava primarne boje ili u crno-beloj slici.
Desnim kontrolnim točkićem možete odabrati
primarne boje ili crno-belo.
(Retro Photo)
Postiže izgled stare fotografije uz sepia tonove i
izbledeli kontrast.
(Soft High-key)
Snima sliku sa naglašenom atmosferom: svetla,
prozirna, eterična, nežna, meka.
(Partial Color)
Snima sliku na kojoj je sačuvana određena boja te
konvertuje druge boje u crno-belo.
Možete odabrati boju desnim kontrolnim
točkićem.
(High Contrast
Mono.)
(Soft Focus)
Postiže sliku visokog kontrasta u crno-beloj
tehnici.
Postiže sliku sa ugođajem mekog svetla.
Možete podesiti jačinu efekta desnim kontrolnim
točkićem.
19
(HDR Painting)
(Rich-tone
Mono.)
(Miniature)
Postiže izgled naslikanog dela pomoću naglašavanja
boja i detalja.
Fotoaparat okida triput.
Možete podesiti jačinu efekta desnim kontrolnim
točkićem.
Pravi crno-belu sliku sa bogatim gradacijama i
reprodukcijom detalja. Fotoaparat okida triput.
Pravi sliku koja prilično naglašava objekat, a pozadina je znatno defokusirana. Taj efekat se često
možžž e videti na slikama minijaturnih modela.
Desnim kontrolnim točkićem možete odabrati područje koje će biti izoštreno. U drugim područjima
je izoštrenost znatno smanjena.
Custom Settings
Možete promeniti mod funkcije dodeljene na [Custom Settings 1, 2, 3].
Dodelite funkciju odabirom MENU  [Setup]  [Function Settings] 
[Custom Settings 1, 2, 3].
Promenite mod funkcije dodeljene
na [Custom Settings 1]. Standardna
postavka je [White Balance].
Promenite mod funkcije dodeljene
na [Custom Settings 2]. Standardna
postavka je [DRO/Auto HDR].
Promenite mod funkcije dodeljene
na [Custom Settings 3]. Standardna
postavka je [Creative Style].
Kad je [Creative Style] ili [White Balance] dodeljeno na [Custom Settings 3],
možete precizno podešavati funkcijskom tipkom B.
20
Podešavanje tipke za
prilagođene postavke
Funkcije koje često koristite možete dodeliti bilo
kojoj od četiri tipki. To je praktično jer možete
funkciju pozvati jednostavnim pritiskom tipke.
21
Dodeljivanje funkcija tipkama za prilagođene
postavke
Funkcije koje češće koristite možete dodeliti
desnoj tipki kontrolnog točkića, funkcijskoj
tipki C ili B i tipki AF/MF.
Tipka AF/MF
MENU
Funkcijska tipka C
Funkcijska tipka B
Desna tipka
22
1
Odaberite MENU.
2
Odaberite [Setup]  [Custom Key Settings].
3
Odaberite funkciju koju želite dodeliti.
4
Pritisnite tipku kako biste pozvali funkciju dodeljenu tipki.
Funkcije koje se mogu dodeliti
Slede funkcije koje se mogu dodeliti određenoj tipki.
"" označava standardno podešenje.
AF/MF button

AF/MF control
MF Assist
Focus Settings
Right Key Setting
Shoot Mode
White Balance
AF/MF Select
Metering Mode
Autofocus Mode
DRO/Auto HDR
Autofocus Area
Picture Effect
Precision Dig. Zoom
Creative Style
Face Detection
Flash Mode
Smile Shutter
Flash Compensation
Soft Skin Effect
MF Assist
Quality
ISO
Focus Settings

Not set
23
Soft key B Setting
Shoot Mode
White Balance
AF/MF Select
Metering Mode
Autofocus Mode
DRO/Auto HDR
Autofocus Area
Picture Effect
Precision Dig. Zoom
Creative Style
Face Detection
Flash Mode
Smile Shutter
Flash Compensation
Soft Skin Effect
Quality
ISO
MF Assist

Focus Settings
Not set
Soft key C Setting

Shoot Mode
Custom
[Custom] iz [Soft key C Setting]
Tu opciju možete podesiti ako ste podesili [Soft key C Setting] na [Custom].
Odabrane opcije se prikazuju pri dnu ekrana kad odaberete CUSTOM funkcijskom tipkom C (sredinu kontrolnog točkića).
Odaberite željenu opciju pritiskom desnog/levog dela kontrolnog točkića.
Prilagođene opcije (Custom 1 – 5)
24
AF/MF Select
Autofocus Mode
Autofocus Area
Face Detection
Smile Shutter
Soft Skin Effect
Quality
ISO (standardna postavka za [Custom 1])
White Balance (standardna postavka za [Custom 2])
Metering Mode
DRO/Auto HDR (standardna postavka za [Custom 3])
Picture Effect
Creative Style
Flash Mode
Not set (standardna postavka za [Custom 4/5])
25
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Tipkom AF/MF možete privremeno prebacivati
između automatskog i ručnog izoštravanja. Tipkom
AEL možete zadržati automatsku ekspoziciju.
26
Promena načina izoštravanja tipkom AF/MF
Način izoštravanja prebacuje se iz automatskog ili direktnog ručnog na ručno,
a sa ručnog na automatsko.
1
Podesite preklopku AF/MF/
AEL na AF/MF.
Ta tipka tada postaje tipka AF/MF.
2
Pritisnite tipku AF/MF.
Način izoštravanja menja se kad tipku zadržite pritisnutom (standardno
podešenje).
Odabirom MENU  [Setup]  [AF/MF control] možete podesiti da način
izoštravanja ostane promenjen čak i nakon što pomerite prst sa tipke.
] Korisne funkcije u modu ručnog izoštravanja
Odabirom MENU  [Setup] možete odabrati sledeće opcije.
MF Assist
Uvećava sliku radi lakšeg ručnog izoštravanja. Slika se uvećava 5,9 ili 11,7
puta. Može se takođe koristiti sa funkcijom direktnog ručnog izoštravanja.
Peaking Level/Peaking Color
Naglašava konture dometa u fokusu određenom bojom i omogućuje vam laku
proveru izoštrenosti.
27
Zadržavanje automatske ekspozicije tipkom
AEL
1
Podesite preklopku AF/MF/
AEL na AEL.
Ta tipka tada postaje tipka AEL
(zadržavanje ekspozicije).
2
3
4
Izoštrite deo za koji želite podesiti ekspoziciju.
Pritisnite tipku AEL.
Ekspozicija se zadržava i svetli
(AE lock).
Dok držite pritisnutom tipku AEL izoštrite željeni objekat i
snimajte.
Ako odaberete MENU  [Setup]  [AEL], automatsku ekspoziciju
možete zadržati sve do ponovnog pritiska tipke AEL.
28
Ostalo
Ovde možete pronaći sve dostupne postavke
(meni), neke jedinstvene funkcije, indikatore,
tehničke podatke i sl.
29
Lista menija
Možete odabrati i koristiti razne funkcije iz menija.
Kad pritisnete MENU, na ekranu se prikaže šest menija: [Sho ot Mode],
[Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] i [Setup]. Iz svakog
od njih možete odabrati različite postavke. Postavke koje nisu raspoložive
prikazane su sivo.
Shoot Mode
Omogućuje vam odabir načina snimanja, na primer načina ekspozicije, panoramsko snimanje, Scene Selection.
Intelligent Auto/Manual Exposure/Shutter Priority/Aperture Priority/
Program Auto
30
Odabir scene
(Portrait/Landscape/Macro/Sports Action/Sunset/
Night Portrait/Night Scene/Hand-held Twilight)
Anti Motion Blur
Pogledajte str. 40.
Sweep Panorama
Pogledajte str. 39.
3D Sweep Panorama
Pogledajte str. 39.
Camera
Omogućuje podešavanje funkcija za snimanje, na primer kontinuiranog
snimanja, daljinski upravljanog snimanja i blica.
Drive Mode
Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont)/Bracket: Cont./Remote
Cdr.
Flash Mode
Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless
AF/MF Select
Autofocus/DMF/Manual Focus
Autofocus Area
Multi/Center/Flexible Spot
Autofocus Mode
Single-shot AF/Continuous AF
Praćenje subjekta
On/Off
Prec. Dig. Zoom
Max. 10 times
Face Detection
On (Regist. Faces)/On/Off
Face Registration
New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All
Smile Shutter
On/Off
Soft Skin Effect
On/Off
LCD Display (DISP)
Graphic Display/Display All Info./Big Font Size Disp./
No Disp. Info./Live View Priority/Level/Histogram/
For viewfinder
Finder Display(DISP)
Disp. Basic Info/Level/Histogram
DISP Button(Monitor)
Graphic Display/Display All Info./Big Font Size Disp./
No Disp. Info./Live View Priority/Level/Histogram/
For viewfinder
31
Image Size
Omogućuje podešavanje veličine slike te odnos širine i visine i sl.
Still
Image Size
3:2: L: 24M/M: 12M/S: 6M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M
Aspect Ratio
3:2/16:9
Quality
RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard
3D Panorama
Image Size
16:9/Standard/Wide
Panorama Direction
Right/Left
Panorama
Image Size
Standard/Wide
Panorama Direction
Right/Left/Up/Down
Movie
File Format
AVCHD1)/MP4
Record Setting
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 14401080 12M/VGA 3M
Vrednost za interlace ili progressive način razlikuje se zavisno od države/regije.
1) 60i/60p ili 50i/50p
2) 60i ili 50i
3) 60p ili 50p
4) 24p ili 25p
32
Brightness/Color
Omogućuje podešavanje postavki svetline (npr. načina merenja svetla) i boje
(npr. ravnoteže beline).
Exposure Comp.
Od –5.0EV do +5.0EV
ISO
ISO AUTO/100 - 16000
White Balance
Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day
White/Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom/
Custom Setup
Metering Mode
Multi/Center/Spot
Flash Comp.
Od - 3.0EV do +3.0EV
DRO/Auto HDR
Off/D-Range Opt./Auto HDR
Picture Effect
Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro
Photo/Soft High-key/Partial Color/High Contrast
Mono./Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./
Miniature
Creative Style
Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black
& White/Sepia
33
Playback
Omogućuje vam podešavanje funkcija za reprodukciju.
34
Delete
Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files
Slide Show
Repeat/Interval/Image Type
View Mode
Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View
Image Index
6 Images/12 Images
Rotate
Counterclockwise
Protect
Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files
3D Viewing
3D reprodukcija na 3D TV-u
 Enlarge Image
Uvećavanje reprodukovane slike
Volume Settings
0–7
Specify Printing
DPOF Setup/Date Imprint
Display Contents
Display Info./Histogram/No Disp. Info.
Setup
Omogućuje detaljnije podešavanje postavki snimanja ili promenu postavki
fotoaparata.
Shooting Settings
AEL
Podešavanje načina rada tipke AEL.
(Hold/Toggle)
AF/MF control
Podešavanje načina rada tipke AM/MF.
(Hold/Toggle)
Dial/Wheel Lock
Zaključavanje/otključavanje kontrolnih točkića.
(All/Control Wheel/Off)
AF Illuminator
Podešava AF osvetljenje radi potpomaganja automatskog izoštravanja na tamnim mestima.
(Auto/Off)
Red Eye Reduction
Aktivira predbljesak pre snimanja uz upotrebu blica
kako bi se sprečio efekat crvenih očiju.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
Podešavanje načina odabira između tražila i LCD
ekrana.
(Auto/Viewfinder/LCD Monitor)
Live View Display
Omogućuje uključivanje ili isključivanje prikaza
vrednosti kompenzacije ekspozicije i sl. na ekranu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Auto Review
Podešava vreme prikaza slike odmah nakon snimanja.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Grid Line
Uključuje mrežu linija koja pomaže u podešavanju
kompozicije slika.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
35
36
Peaking Level
Naglašava konturu dometa izoštravanja određenom
bojom.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Podešavanje boje za funkciju Peaking.
(White/Red/Yellow)
MF Assist
Prikazuje uvećanu sliku pri ručnom izoštravanju.
(On/Off)
MF Assist Time
Podešava koliko dugo će slika biti prikazana u
uvećanom formatu.
(No Limit/5 Sec/2 Sec)
Color Space
Menja opseg reprodukcije boja.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Podešava kompenzaciju pomeranja aparata.
(On/Off)
Release w/o Lens
Podešava da li će fotoaparat okidati kad nema objektiva.
(Enable/Disable)
Eye-Start AF
Podešavanje koriš ćenja automatskog izoštravanja
gledanjem kroz tražilo.
(On/Off)
Front Curtain Shutter
Uključivanje ili isključivanje prednje zavese elektronskog zatvarača.
(On/Off)
Long Exposure NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje
sa dugom ekspozicijom.
(On/Off)
High ISO NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje
sa visokom ISO osetljivošću.
(High/Normal/Low)
Lens Comp.: Shading
Kompenzuje zatamnjene uglove ekrana.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Smanjuje odstupanje boja u uglovima ekrana.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Distortion
Kompenzuje izobličenje na ekranu.
(Auto/Off)
Movie Audio Rec
Podešava zvuk za snimanje video zapisa.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vetra tokom snimanja video zapisa.
(On/Off)
AF Micro Adj.
Finalno podešavanje automatski izoštrenog mesta,
kada se koristi LA-EA2 adapter za priključak objektiva
(prodaje se posebno).
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
Main Settings
Menu start
Odabir prvog prikazanog menija iz glavnog menija ili
poslednjeg prikazanog menija.
(Top/Previous)
Function Settings
Podešavanje funkcija za pozivanje pomoću upravljanja
sa 3 točkića.
(Function Settings 1 to 4/Custom Settings 1 to 3/
Function Settings Start)
Custom Key Settings
DD odeljuje funkcije raznim tipkama.
(AF/MF button/Right Key Setting/Soft key B Setting/
Soft key C Setting/Custom)
Beep
Odabire zvukove koji će se reprodukovati pri rukovanju fotoaparatom.
(On/Off)
 Language
Odabire jezik koji će se koristiti na ekranu.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting
Odabire područje gde koristite fotoaparat.
Help Guide Display
Uključuje ili isključuje vodič sa pomoći.
(On/Off)
Power Save
Podešava vreme za isključenje fotoaparata u štedni
mod.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
LCD Brightness
Podešava svetlinu LCD ekrana.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Podešavanje svetline tražila.
(Auto/Manual)
Display Color
Podešava boju LCD ekrana.
(Black/White)
Wide Image
Odabire način prikaza širokougaonih snimaka.
(Full Screen/Normal)
Playback Display
Odabire način reprodukcije portretnih snimaka.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
HDMI Resolution
Podešava rezoluciju za spajanje na HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
37
CTRL FOR HDMI
Podešava da li će upravljati fotoaparatom pomoću
daljinskog upravljača za TV prijemnike koji podržavaju
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
USB Connection
Odabire način USB povezivanja.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Cleaning Mode
Omogućuje čišćenje slikovnog senzora.
Version
Prikazuje verziju fotoaparata i objektiva.
Demo Mode
Podešava da li će se prikazivati demo sa video
zapisima (On/Off)
Reset Default
Resetuje fotoaparat na fabričke postavke.
Memory Card Tool
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Odabire način dodeljivanja broja datoteke snimcima.
(Series/Reset)
Folder Name
Odabire format naziva foldera.
(Standard Form/Date Form)
Select Shoot. Folder
Odabire folder za snimanje.
New Folder
Kreira nov folder.
Recover Image DB
Popravlja bazu podataka u slučaju nedoslednosti.
Display Card Space
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Eye-Fi Setup*
Upload Settings
Podešava funkciju prenosa za fotoaparat pri upotrebi
Eye-Fi kartice.
(On/Off)
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija). Eye-Fi karticu
nemojte koristiti u fotoaparatu dok ste u avionu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta
u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off].
Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gde su kupljene.
Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
38
Jedinstvene funkcije za digitalno snimanje
Ovde ćemo predstaviti neke jedinstvene funkcije koje vam omogućuje potpuna
primena Sonyjeve tehnologije za slikovnu obradu.
Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
Dok pomerate ili naginjete fotoaparat, on snima nekoliko slika i spaja ih u jednu
panoramsku sliku. Funkcija Sweep Panorama omogućuje vam neisprekidano
snimanje širokih panoramskih scena koji inače ne stanu u celosti odjednom
u kadar.
U funkciji 3D Sweep Panorama fotoaparat primenom tehnologije sweep panorama snima posebne snimke, jednu za gledanje levim okom i drugu za desno
oko te ih spaja kako bi izgledale kao 3D slika.
1
Odaberite MENU  [Shoot Mode]  [Sweep Panorama]
ili [3D Sweep Panorama].
2
Snimajte željeni motiv prema
uputstvu na LCD ekranu.
Sivo područje na levoj strani ekrana
nije snimljeno.
Indikatorska skala
39
] Saveti za snimanje panoramske slike
Pomerajte fotoaparat u luku konstantnom brzinom i u istom smeru kao što je
označeno na LCD ekranu. [Sweep Panorama] je prikladnija za mirne objekte
nego za one koji se kreću.
Vertikalni smer
Hor i zontalna osa
Što kraći polumer
Anti Motion Blur
Fotoaparat kombinuje šest snimaka sa visokom osetljivošću u jednu fotografiju
pa se smanjuje efekat pomeranja fotoaparata i sprečava se šum. Budući da
se osoba (predmet snimanja) u prednjem planu i pozadina tretiraju odvojeno,
smanjuje se efekat pomeranja i zamućenje objekta. Izbegavanjem primene
blica sprečava se preeksponiranost.
1
40
Odaberite MENU  [Shoot Mode]  [Anti Motion Blur].
] Razlika između funkcije [Anti Motion Blur] i [Handheld Twilight]
Baš kao kod [Anti Motion Blur], fotoaparat spaja 6 snimaka u 1 fotografiju pomoću
[Hand-held Twilight] u [Scene Selection].
Funkcija [Hand-held Twilight] namenjena je za upotrebu pri snimanju tamne
scene, na primer scene snimane noću. Kad se smrači te je veća verovatnoća za
pojavu efekta pomeranja fotoaparata, fotoaparat povećava osetljivost i snima
sa brzinom zatvarača koja smanjuje efekat pomeranja.
Funkcija [Anti Motion Blur] namenjena je za primenu uz snimanje motiva pri
slabom osvetljenju, na primer u zatvorenom prostoru. Fotoaparat automatski
povećava osetljivost i snima sa brzim podešenjem zatvarača radi smanjivanja
zamućenja koje uzrokuje kretanje objekta.
Ručno snimanje video zapisa
U modu P, A, S ili M možete podesiti ekspoziciju čak i pri snimanju video zapisa.
Tako vam se omogućuje postizanje kreativnijeg izražaja, smanjenjem izoštravanja
pozadine, podešavanjem svetline i sl.
1
Pritisnite tipku MOVIE.
2
Podesite ekspoziciju upotrebom levog/desnog ili glavnog
kontrolnog točkića.
Postavke koje se mogu podesiti zavise od načina snimanja (str. 13).
Napomena
5 Takođe će se snimati zvuk rada objektiva i fotoaparata.
41
Priručnik za α
Za detaljnije uputstvo o mnoštvu funkcija fotoaparata pogledajte "α Handbook"
na isporučenom CD-ROM disku.
Ako koristite Windows
1
Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računara.
2
Kliknite na [Handbook].
3
Kliknite na [Install].
4
Pokrenite "α Handbook" iz prečice na radnoj površini.
Ako koristite Macintosh
42
1
Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računara.
2
Odaberite folder [Handbook] i kopirajte datoteku
"Handbook.pdf", memorisanu u folderu [GB], na računaru.
3
Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf".
Ograničenje funkcija
Funkcije raspoložive u svakom modu snimanja
Funkcije koje možete koristiti zavise od odabranog moda snimanja.
U sledećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Funkcije koje ne možete koristiti prikazuju se sivo na ekranu.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Picture Effect
–



–
 (Sweep
Panorama)

–
–
–
–
Ҳ (3D Sweep
Panorama)

–
–
–
–
ҝ (Anti Motion
Blur)

–
–

–
ũ (Intelligent
Auto)
š(Scene ҳ
Selection)
ҹ
–

–

–
–



–

–

–

–
Ҹ
–

–

–

–

–

–

–

–

–
җ
–
–
–

–
–

–

–
P (Program Auto)





A (Aperture Priority)





S (Shutter Priority)





–





M (Manual
Exposure)
Napomena
5 Raspoložive funkcije mogu biti ograničene i drugim uslovima osim moda snimanja.
43
Raspoloživi načini rada blica
Funkcije koje možete odabrati zavise od moda snimanja i odabranih funkcija.
U sledećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Načini rada blica koje ne možete odabrati prikazuju se sivo na ekranu.
Shoot Mode
44
Flash Off
Autoflash
Fill-flash
Slow Sync. Rear Sync. Wireless
ũ (Intelligent
Auto)


–
–
–
–
 (Sweep
Panorama)

–
–
–
–
–
Ҳ (3D Sweep
Panorama)

–
–
–
–
–
ҝ (Anti Motion
Blur)

–
–
–
–
–
š(Scene ҳ
Selection)



–
–
–
ҹ

–

–
–
–




–
–
–
Ҹ

–

–
–
–


–

–
–
–


–
–
–
–
–
җ

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
P (Program Auto)
–
–




A (Aperture Priority)
–
–




S (Shutter Priority)
–
–




M (Manual
Exposure)
–
–




Napomene
5 Načine rada blica mogu ograničavati i drugi uslovi osim moda snimanja.
5 Čak i ako odaberete primenjiv način rada blica, blic se neće aktivirati ako
nije podignut.
5 Sa ugrađenim blicom možete koristiti bežični blic. Koristite bežični blic
sa podešavanjem odnosa svetla (opcija) ili standardni bežični blic (opcija).
45
Preostali broj fotografija za snimanje
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite preklopku napajanja
na ON, na LCD ekranu prikazuje se broj
mogućih snimaka (za snimanje sa trenutnim postavkama).
Napomena
5 Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamenite
memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici.
Broj fotografija i vreme video zapisa koji se
mogu memorisati na memorijsku karticu
Fotografije
Tablica pokazuje približan broj fotografija koje je moguće snimiti na memorijsku
karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrednosti su dobijene testiranjem sa
standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrednosti se mogu razlikovati
zavisno od uslova snimanja.
Veličina slike: L 24M
Odnos širine i visine slike: 3:2 *
Kapacitet
Kvalitet
2 GB
(Jedinica: fotografije)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* Kad je [Aspect Ratio] podešen na [16:9], možete snimiti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici (osim za [RAW]).
46
Video zapisi
Niže navedena tablica prikazuje približno raspoloživo vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno
29 minuta po snimku. Maksimalna veličina MP4 datoteke video zapisa je 2 GB.
(h (sati), m (minute))
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9 min
15 min
35 min
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
20 min
40 min
Record Setting
14401080 12M
VGA 3M
1 h 15 m 2 h 30 min
1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min
1 h 10 min 2 h 25 min 4 h 55 min
10 h
20 h
Napomena
5 Vreme snimanja video zapisa menja se jer fotoaparat ima VBR (varijabilna brzina
bita) čime se automatski podešava kvalitet slike zavisno od snimane scene. Pri
snimanju objekta koji se brzo kreće slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće
jer snimanje zahteva mnogo memorije. Vreme snimanja takođe se razlikuje zavisno od uslova snimanja, objekta ili postavki kvaliteta/veličine slike.
47
Broj mogućih fotografija pri upotrebi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena), možete
snimiti broj snimaka naveden ispod.
Stvarne vrednosti mogu biti manje od navedenih, zavisno od uslova upotrebe.
Mod snimanja preko
LCD ekrana
Približno 430 fotografija
Mod tražila
Približno 350 fotografija
5 Taj broj procenjen je sa sasvim napunjenom baterijom i u sledećim uslovima:
– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
– [Quality] je podešen na [Fine].
– [Autofocus Mode] je podešen na [Single-shot AF].
– Snimanje se odvija jednom svakih 30 sekundi.
– Blic se aktivira sa svakim drugim snimkom.
– Fotoaparat se isključuje i zatim ponovo uključuje jednom na svakih 10 snimaka.
– Pri upotrebi baterije punjene još oko sat vremena nakon što se indikator CHARGE
isključio.
– Pri upotrebi kartice Sony "Memory Stick PRO Duo" (prodaje se posebno).
5 Metoda merenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
48
Lista ikona na ekranu
Na ekranu se prikazuju indikatori, koji označavaju status fotoaparata.
Prikaz na ekranu možete menjati pritiskom na tipku DISP (prikaz sadržaja)
na kontrolnom točkiću.
Pripravno stanje snimanja

Ekran
Opis
Mod snimanja
PASM
Odabir scene
Prepoznavanje
scene
Snimanje video zapisa
Odnos širine i
visine fotografija
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Veličina slike za
fotografije
RAW RAW+J
FINE STD
Kvalitet slike za
fotografije
100
Preostali broj fotografija za snimanje
Reprodukcija
49
Ekran
Opis
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Mod snimanja
video zapisa
Ekran
Opis
Način pregleda
101-0012
Folder za reprodukciju – Broj datoteke
Oznaka zaštite
Redosled
štampanja
Memorijska
kartica/Prenos

123Mi n
100%
Vreme snimanja
za video zapise
Ekran
Funkcijske tipke
(MENU/Mod snimanja/Brisanje/
Uvećanje)
Preostalo trajanje
baterije
U toku je punjenje
blica
AF osvetljenje
Live View
Opis

Ekran
Opis
Način rada blica/
Smanjenje efekta
crvenih očiju
Pri snimanju video
zapisa ne snima se
zvuk
Način okidanja
SteadyShot/
Upozorenje za
SteadyShot
Način izoštravanja
Levi/desni kontrolni točkić
Upozorenje na
pregrevanje
Baza podataka je
puna/Greška baze
podataka
Zaključavanje
točkića
50
±0.0
Kompenzacija
blica
Način merenja
svetla
Mod za područje
izoštravanja
Praćenje subjekta
Ekran
Opis
Ekran
Opis
Prepoznavanje lica
F3. 5
Otvor blende
Efekat meke kože
±0.0
Ručno merenje
±0.0
Kompenzacija
ekspozicije
ISO400
ISO osetljivost
Ravnoteža beline
AWB
AE zadržavanje
A7 G7
7500K
Indikator brzine
zatvarača
DRO/Auto HDR
Indikator otvora
blende
Kreativni stil
Picture Effect
Indikator osetljivosti prepoznavanja
osmeha
REC 0:12
Vreme snimanja za
video zapis (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Datum/vreme
snimanja slike
12/12
Broj slike/Broj slika
u određenom modu
prikaza
Prikazuje se kad na
slici nije radio HDR.
Prikazuje se kad
na slici nije uspeo
slikovni efekat.
Histogram

Ekran
Opis
z
Status izoštravanja
1/125
Brzina zatvarača
51
U slučaju problema
Ako tokom upotrebe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sledeća
rešenja.
AProverite postavke u odeljku "Troubleshooting" u uputstvu
"α Handbook" (PDF) sa isporučenog CD-ROM diska.
BIzvadite bateriju i ponovo je umetnite nakon otprilike jednog
minuta te uključite fotoaparat.
CResetujte postavke (str. 38).
DObratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
52
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: Digitalni fotoaparat
sa izmenjivim objektivom
Objektiv: E-mount objektiv
[Slikovni senzor]
Slikovni senzor: 23,5  15,6 mm (APS-C
format) CMOS slikovni senzor
Ukupan broj piksela slikovnog senzora:
Približno 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 24 300 000 piksela
[Zaštita od prašine]
Sistem: Antistatička obloga optičkog
filtera i ultrazvučnog vibracionog
mehanizma
[Sistem automatskog izoštravanja]
Sistem: Sistem za prepoznavanje
kontrasta
Opseg osetljivosti: EV0 do EV20 (pri
ISO 100 (ekvivalentno), sa objektivom F2.8)
[Kontrola ekspozicije]
Način merenja svetla: Merenje u
1200-segmenata pomoću slikovnog
senzora
Opseg merenja: EV0 do EV20 (pri ISO
100 (ekvivalentno), sa objektivom
F2.8)
ISO osetljivost (indeks preporučene
ekspozicije): Auto, ISO 100 –
16000
Kompenzacija ekspozicije: ±5 EV
(korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip: Elektronski kontrolisani zatvarač
sa vertikalnim kretanjem, u žižnoj
ravnini
Opseg brzina: 1/4000 sekunde – 30
sekundi, proizvoljno, (korak 1/3 EV)
Brzina sinhronizacije blica:
1/160 sekunde
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo" medij, SD
kartica
[Elektronsko tražilo]
Tip: Elektronsko tražilo (Organic
Electro-Luminescence)
Veličina ekrana: 1,3 cm (tip 0.5)
Ukupan broj tačaka: 2 359 296 tačaka
Pokrivenost kadra: Približno 100%
Uvećanje: 1,09  s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1 (diopter)
Udaljenost oka: Oko 23 mm od okulara,
21 mm od okvira okulara na –1 m–1
Podešavanje dioptera: –4,0 m–1 do
+1,0 m–1 (diopter)
[LCD ekran]
LCD ekran: 7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupan broj tačaka: 921 600 (640  3
(RGB)  480) tačaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB: miniB
HDMI: HDMI minipriključnica tipa C
[Napajanje]
Odgovarajuća baterija: Punjiva baterija
NP-FW50
[Ostalo]
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
Dimenzije (CIPA-kompatibilno):
Približno 119,9 mm  66,9 mm 
42,6 mm (Š/V/D)
53
Masa (CIPA-kompatibilno):
Približno 350 g (uključujući bateriju
te "Memory Stick PRO Duo")
Približno 291 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura: 0 do 40 °C
Format datoteka:
Fotografija: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2,3, MPF Baseline) kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
3D fotografije: MPO (MPF Extended
(Disparity Image)) kompatibilnost
Video zapis (AVCHD format):
AVCHD format ver. 2.0
kompatibilno
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
5 Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby Laboratories.
Video zapis (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Blic]
Brojka vodilja blica: GN 6
(u metrima uz ISO 100)
Vreme punjenja: Oko 4 sekunde
Pokrivenost bljeskom: Za 18 mm objektiv (žižna daljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija blica: ±3,0 EV
(korak po 1/3 EV)
Domet blica (m):
ISO
F2.8
F3.5
F5.6
100
1 - 2,1
1 - 1,7
1 - 1,1
200
1-3
1 - 2,4
1 - 1,5
400 1,4 - 4,3 1,1 - 3,4 1 - 2,1
800
54
2 - 6,1 1,6 - 4,8
1-3
Punjač baterije BC-VW1
Ulazne vrednosti: 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Izlazne vrednosti: 8,4 V DC, 0,28 A
Opseg radne temperature: 0 do 40 °C
Opseg temperature za skladištenje:
-20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije: Približno 63 
95  32 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 85 g
Punjiva baterija NP-FW50
Baterija: Litijum-jonska baterija
Najveći napon: DC 8,4 V
Nazivni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,02 A
Kapacitet: Tipičan 7,7 Wh (1 080 mAh)
Najmanji 7,3 Wh (1020 mAh)
Maksimalne dimenzije:
Približno 31,8  18,5  45 mm
(Š/V/D)
Masa: Približno 57 g
Objektiv (samo NEX-7K)
Zum-objektiv E18 – 55 mm
Ekvivalent žižnoj daljini za 35 mm
format1): 27 – 82,5 mm
Grupe-elementi objektiva: 9-11
Vidni ugao objektiva1): 76° - 29°
Minimalan fokus2): 0,25 m
Najveće uvećanje: 0,3
Najmanji f-broj: f/22 – f/32
Promer filtera: 49 mm
Dimenzije (maks. promer  visina):
Približno 62  60 mm
Masa: Približno 194 g
Efekat kompenzacije 3): Približno 4 koraka
1) Vrednosti
za ekvivalentnu žižnu
daljinu za 35 mm format te vidni ugao
zasniva se na digitalnim fotoaparatima
opremljenim slikovnim senzorom
veličine APS-C.
2) Najmanji
fokus je najkraća udaljenost
od slikovnog senzora do objekta.
3) Brzina zatvarača (razlikuje se zavisno
od uslova snimanja)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
O žižnoj daljini
Ugao slike kod ovog fotoaparata uži je
nego kod fotoaparata sa 35 mm filmom.
Možete pronaći odgovarajući ekvivalent
žižnoj daljini fotoaparata sa 35 mm
filmom te snimajte sa istim uglom
slike tako što ćete povećati žižnu
daljinu svog objektiva za pola.
Na primer, upotrebom 50 mm objektiva
možete postići vrednost uporedivu sa
75 mm objektivom fotoaparata sa 35 mm
filmom.
O kompatibilnosti podataka
5 Ovaj fotoaparat je usklađen sa pravilima
DCF (Design rule for Camera File
system universal standard) univerzalnog standarda koji je osnovalo
udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries
Association).
5 Nije garantovana reprodukcija snimaka
snimljenih ovim fotoaparatom na drugoj
opremi, kao i reprodukcija snimaka
snimljenih ili editovanih drugom
opremom na ovom fotoaparatu.
55
Zbrinjavanje starih
električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
da bude zbrinut na, za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde
ste kupili proizvod.
56
Zbrinjavanje starih
baterija (primenjuje
se u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemom za
prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakovanju označava da se isporučene baterije
ne sme zbrinjavati kao ostali kucni
otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti
ovaj simbol u kombinaciji sa hemijskim
simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg)
ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije
koje sadrže više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
bi njihovo nepravilno odlaganje moglo
dovesti. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih
razloga, zbog efikasnosti ili celovitosti
podataka, zahteva ugrađenu bateriju za
svoj rad, takvu bateriju sme zameniti
isključivo stručna osoba. Kako biste na
siguran način zbrinuli baterije, odnesite
ih u za to namenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte
u uputstvu o sigurnom načinu njihove
zamene. Baterije odnesite u centar za
prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
©2011 Sony Corporation
4-408-688-11(1)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising