Sony | VCT-TA1 | Sony VCT-TA1 VCT-TA1 nosač sa promenljivim nagibom za Action Cam Uputstva za rukovanje

4-450-237-02(1)
(SI-HR-SR)
Slovenščina
Namestite vodotesno ohišje SPK-AS1 na prilagojevalnik
naklona in ga pritrdite na želeni predmet. To omogoča
snemanje pod različnimi koti.
 Pritrditev
Pritrditev kamere (glejte -1.)
Prilagojevalnik naklona/
Prilagodnik nagiba/
Adapter nagiba
Poravnajte odprtino na vodotesnem ohišju (a) z vijakom
prilagojevalnika naklona (b) in pritrdite ohišje z obračanjem
vrtljivega gumba (c).
Pritrditev na želeni predmet (glejte -2.)
Poravnajte odprtino na prilagojevalniku naklona (d) z vijakom
za stojalo na prilepnem nosilcu (VCT-AM1) (naprodaj posebej)
ali naglavnem kompletu z vodotesnim ohišjem (VCT-GM1)
(naprodaj posebej) in tesno privijte vijak za stojalo.
 Prilagoditev naklona
Kamero lahko nagnete v sedem različnih položajev po 15°,
v smeri nazaj in naprej. Pritisnite in držite gumb (c)
na prilagojevalniku naklona ter nagnite kamero v želeni položaj.
Priložena oprema: prilagojevalnik naklona (1)
Dimenzije: pribl. 32,5 mm × 55,0 mm × 56,0 mm
(1 5/16 palca × 2 1/4 palca × 2 1/4 palca) (š/v/g, brez
izbočenih delov)
Teža: pribl. 52 g (1,8 unče)
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo
v državah, v katerih veljajo direktive EU
VCT-TA1
© 2012 Sony Corporation
Vodnik za uporabo/
Upute za upotrebu/
Vodič za upotrebu
Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za elektromagnetno združljivost in varnost izdelka
je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa
ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Hrvatski
Pričvrstite vodootpornu futrolu SPK-AS1 na ovaj Prilagodnik
nagiba, a zatim ga učvrstite na stavku koju treba upotrijebiti.
Ovime se omogućuje snimanje slika pod različitim kutovima.
 Način pričvršćivanja
Pričvršćivanje kamere (pogledajte -1.)
Poravnajte rupu vijka vodootporne futrole (a) s vijkom
prilagodnika nagiba (b), a zatim učvrstite vodootpornu
futrolu tako da okrenete gumb (c).
Pričvršćivanje stavke koja će se upotrijebiti
(pogledajte -2.)
Poravnajte rupu vijka prilagodnika nagiba (d) s vijkom tronošca
ljepljivog postolja (VCT-AM1) (prodaje se odvojeno) ili
vodootpornog kompleta postolja za glavu (VCT-GM1) (prodaje
se odvojeno), a zatim sigurno pričvrstite vijkom tronošca.
 Prilagodba kuta
Kut se može prilagoditi u sedam koraka od po 15°, prema
natrag i prema naprijed. Pritisnite i držite pritisnut gumb (c)
na Prilagodniku nagiba kako biste nagnuli kameru koliko je
potrebno.
Povezana stavka: Prilagodnik nagiba (1)
Dimenzije: pribl. 32,5 mm × 55,0 mm × 56,0 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina: pribl. 52 g
http://www.sony.net

Napomena za korisnike u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana
uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Srpski
Namontirajte vodootporno kućište SPK-AS1 na ovaj adapter
nagiba, a zatim ga pričvrstite za uređaj koji ćete koristiti.
To vam omogućuje da snimate slike pod raznim uglovima.
 Način montiranja
Montiranje kamere (pogledajte -1.)
Poravnajte otvor za navrtanje vodootpornog kućišta (a) sa
šrafom na adapteru nagiba (b), a zatim pričvrstite vodootporno
kućište okretanjem okruglog dugmeta (c).
Montiranje uređaja koji će se koristiti
(pogledajte -2.)
Poravnajte otvor za navrtanje na adapteru nagiba (d) sa šrafom
za stalak na samolepivom nosaču (VCT-AM1) (prodaje se
zasebno) ili vodootpornoj opremi za postavljanje na glavu
(VCT-GM1) (prodaje se zasebno), a zatim ih dobro pričvrstite
pomoću šrafa za stalak.
 Prilagođavanje ugla
Ugao može da se prilagodi u sedam koraka po 15°, unazad
i unapred. Pritisnite i držite dugme (c) na adapteru nagiba
da biste nagnuli kameru po potrebi.
Stavka u pakovanju: Adapter nagiba (1)
Dimenzije: približno 32,5 mm × 55,0 mm × 56,0 mm
(1 5/16 inča × 2 1/4 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D, bez izbočina)
Masa: približno 52 g (1,8 unci)
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik
za EMC i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Download PDF