Sadržaj
Osnovne funkcije
Upotreba funkcija za
snimanje
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
DSC-W150/W170
Pre upotrebe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik, "Uputstvo za
upotrebu" i "Cyber-shot Step-up Guide" i
sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Upotreba funkcija za
reprodukciju
Prilagođavanje
podešavanja
Gledanje slika na ekranu
TV prijemnika
Upotreba računara
Štampanje fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2008 Sony Corporation
3-294-896-11(1)
Napomene o upotrebi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete
koristiti uz fotoaparat (opcija)
"Memory Stick Duo"
Uz ovaj fotoaparat možete
koristiti "Memory Stick Duo".
"Memory Stick"
Uz ovaj fotoaparat
ne možete koristiti
"Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici pogledajte
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reprodukuje sliku uz odličan kontrast.
Objektiv ovog fotoaparata uz strogu kontrolu
kvaliteta proizvela je kompanija Carl Zeiss
prema standardu kvaliteta kompanije Carl
Zeiss iz Nemačke.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
• LCD ekran je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svetle tačkice u boji (bele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni
na koji način ne utiče na snimljeni materijal.
str. 130.
Prilikom korišćenja "Memory Stick Duo"
sa "Memory Stick" kompatibilnom
opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti
uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Crne, bele, crvene,
plave ili zelene tačkice
• Ako LCD ekran ili objektiv duže vreme izlažete
direktnoj sunčevoj svetlosti, možete uzrokovati
kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja fotoaparata
u blizini prozora ili na otvorenom.
Memory Stick Duo
Adapter
prouzrokovati neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
Napomene o bateriji
• Pre prve upotrebe napunite bateriju
• Pri niskim temperaturama na ekranu se mogu
• Bateriju možete puniti čak i ako nije
• Ovaj fotoaparat je opremljen power zoom objek-
(isporučena).
potpuno prazna. Takođe je možete
koristiti kad je polupuna.
• Ukoliko bateriju ne nameravate koristiti
duže vreme, iskoristite preostali
kapacitet i izvadite je iz fotoaparata te
je stavite na hladno, suvo mesto. Na taj
način ćete da osigurate njenu funkciju.
• Za detaljnije informacije o baterijama
koje smete da koristiti pogledajte str. 132.
2
• Nemojte jako pritiskati LCD ekran jer to može
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uslovima.
tivom. Pazite da ne udarite objektiv i da ga ne
pritiskate.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputstvima su navedene
kao primeri, a ne stvarne fotografije snimljene
ovim fotoaparatom.
Sadržaj
Napomene o upotrebi fotoaparata................................................................ 2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ........................................... 7
Izoštravanje
Uspešno izoštravanje objekta................................................................ 7
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svetla ................................................................ 9
Boja
O efekatima svetla...................................................................................... 10
Kvalitet
O kvalitetu i veličini slike......................................................................... 11
Blic
O upotrebi blica.......................................................................................... 14
Delovi fotoaparata ....................................................................................... 15
Indikatori na ekranu..................................................................................... 17
Promena prikaza na ekranu ........................................................................ 21
Snimanje pomoću ugrađene memorije ....................................................... 23
O podacima memorisanim u unutrašnju memoriju .......................................................... 23
Osnovne funkcije
Upotreba kontrolnog točkića ...................................................................... 24
Snimanje (automatsko podešavanje) ........................................................... 25
Snimanje fotografija (Scene Selection)........................................................ 28
Pregled slika................................................................................................ 33
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)................................................ 35
Brisanje slika ............................................................................................... 39
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu ......................................................... 41
Opcije menija............................................................................................... 44
Upotreba funkcija za snimanje
Meni snimanja ............................................................................................. 46
Scene Selection: Snimanje u skladu sa uslovima
Image Size: Odabir veličine slike
Flash: Podešavanje blica
Face Detection: Detekcija lica objekta
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmeha
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmeha
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Scene Recognition: Fotoaparat prepoznaje i snima scenu
EV: Podešavanje svetline
ISO: Odabir svetlosne osetljivosti
Metering Mode: Odabir načina merenja svetla
Izoštravanje: Promena načina izoštravanja
White Balance: Podešavanje tona boje
Underwater White Balance: Podešavanje tonova boje kod podvodnog snimanja
3
Sadržaj
Flash Level: Podešavanje nivoa blica
Red Eye Reduction: Smanjenje efekata crvenih očiju
DRO: Optimizacija svetline i kontrasta
Color Mode: Promena svetline slike ili dodavanje posebnih efekata
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
(Shooting Settings): Odabir podešavanja snimanja
Upotreba funkcija za gledanje
Odabir načina prikaza ................................................................................. 62
(Date View): Prikaz po datumu
(Folder View): Prikaz po folderima
(Favorites): Prikaz slika registrovanih u Favorites
Meni reprodukcije ....................................................................................... 63
(Delete): Brisanje snimaka
(View Mode): Promena načina View Mode
(Date List): Odabir datuma reprodukcije kod Date View
(Filter by Faces): Reprodukcija slika filtriranih prema određenim kriterijima
(Add / Remove Favorites): Dodavanje/brisanje omiljenih slika
(Slideshow): Reprodukcija niza snimaka
(Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
(Multi-Purpose Resize): Promena veličine slike prema upotrebi
(Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Dodavanje oznake za štampanje
(Print): Štampanje fotografija pomoću štampača
(Rotate): Okretanje fotografije
(Select Folder): Odabir foldera za pregled slika
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija menija - Manage Memory i Settings........................... 74
Manage Memory - Upravljanje Memorijom ............................................................ 76
Memory Tool — Memory Stick Tool ........................................................................76
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool ....................................................................78
Format
! Settings .................................................................................................. 79
4
Sadržaj
Main settings — Main Settings 1...............................................................................79
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main settings — Main Settings 2 ...............................................................................81
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings — Shooting Settings 1 ..................................................................83
AF Illuminator
Digital Zoom
Grid Line
Conversion Lens
AF Mode
Shooting Settings — Shooting Settings 2 ..................................................................86
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings ............................................................................................................87
Language Setting.........................................................................................................88
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika ...................................................... 89
Upotreba računara
Mogućnosti operativnog sistema Windows ................................................ 92
Instalacija isporučenog softvera.................................................................. 94
Upotreba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)........................... 96
Kopiranje slika na računar pomoću "Picture Motion Browser" softvera..... 97
Kopiranje slika na računar bez "Picture Motion Browser" softvera .......... 101
Pregled slikovnih datoteka memorisanih na računaru u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)............................................................ 103
Upotreba "Music Transfer" softvera (isporučen)....................................... 104
Za korisnike Macintosh računara .............................................................. 105
Prikaz uputstva "Cyber-shot Step-up Guide"........................................... 107
5
Sadržaj
Štampanje fotografija ....................................................................... 108
Kako odštampati fotografije...................................................................... 108
Direktno štampanje pomoću PictBridge kompatibilnog štampača .......... 109
Štampanje slika u fotolaboratoriji.............................................................. 112
U slučaju problema
U slučaju problema ................................................................................... 114
Poruke upozorenja .................................................................................... 125
Ostale informacije
Upotreba fotoaparata u drugim državama — Napajanje .......................... 129
O "Memory Stick" kartici........................................................................... 130
O Punjivoj bateriji ...................................................................................... 132
O punjaču baterije ..................................................................................... 133
6
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvalitet
Blic
U ovom poglavlju su opisane osnove upotrebe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli da
uživate u njegovim mogućnostima.
Objasnićemo Vam kako da koristite razne
funkcije poput kontrolnog točkića (str. 24),
menija HOME (str. 41) i ostalih menija (str.
43).
Izoštravanje Uspešno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač do pola, fotoaparat automatski izoštrava objekat (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da taster treba da pritisnete samo do pola.
Nemojte odmah
pritiskatii okidač dokraja.
Pritisnite
okidač do pola.
Indikator AE/AF blokade
trepće P svetli/
oglašava se zvukom
Zatim pritisnite
okidač do kraja.
Ako je izoštravanje otežano S [Focus] (str. 55)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomeranje fotoaparata.
S Pogledajte "Saveti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Saveti za sprečavanje nejasnih slika
Fotoaparat se u trenutku snimanja slučajno pomerio. To se naziva "podrhtavanjem fotoaparata".
Sa druge strane, ako se pomerio objekat, to se naziva "pomeranje objekta".
Podrhtavanje fotoaparata
Uzrok
Ruke ili telo se pomere u trenutku pritiska na
okidač i čitava slika je nejasna.
Kako to sprečiti
• Koristite sistem ili postavite aparat na stabilnu
površinu kako bi ostao nepomičan.
• Možete upotrebiti self-timer sa vremenom od 2 s
ili učvrstite ruke tokom snimanja.
Pomeranje objekta
Uzrok
Iako je aparat stabilan, objekat se pomerio tokom
eksponiranja tako da izgleda nejasno kad
pritisnete okidač.
Kako to sprečiti
• Odaberite i (High Sensitivity) u Scene
Selection.
• Odaberite višu ISO osetljivost za veću brzinu
zatvarača i pritisnite okidač pre nego što se
objekat pomakne.
Napomene
• Funkcija sprečavanja zamućenja je fabrički aktivirana kako bi se automatski smanjio uticaj pomeranja
fotoaparata. Ipak, funkcija ne utiče na zamućenje objekta.
• Osim zbog navedenih uzroka, fotografija može ispasti nejasna pri slabom svetlu ili niskoj brzini zatva-
rača, npr. u . (Twilight) ili i (Twilight Portrait) načinima. U tim slučajevima snimajte imajući na
umu gore navedene savete.
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osetljivosti. Ekspozicija je količina
svetlosti koja prodire u fotoaparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vreme tokom kojeg u fotoaparat dopire
svetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svetlo
ISO osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
= osetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svetla
biela slika
Ekspozicija se automatski podešava na odgovarajuću vrednost u funkciji automatskog
podešavanja. No, možete da je podesite i
ručno pomoću niže navedenih funkcija.
Ispravna vrednost
ekspozicije
Podešavanje EV:
Omogućava podešavanje ekspozicije koju je
procenio fotoaparat (str. 52).
Podeksponiranost
= premalo svetla
tamna slika
Merenje svetla:
Omogućava promenu dela objekta koji će
Vam poslužiti za merenje svetla pri određivanju ekspozicije (str. 54).
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Podešavanje ISO osetljivosti (preporučenog indeksa ekspozicije)
ISO je merna jedinica (osetljivost) u kojoj je izražena procena svetlosti kojoj će biti izložen
senzor slike (ekvivalentan fotografskom filmu). Slike se mogu razlikovati, zavisno od ISO
osetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osetljivosti, pogledajte str. 53.
Velika ISO osetljivost
Slika će biti svetla čak i ako je snimite u uslovima slabe svetlosti, no verovatno će
biti neujednačena.
Mala ISO osetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
Boja
O efekatima svetla
Uslovi svetla utiču na boju objekta.
Primer: Boja slike zavisi od izvora svetlosti
Vreme/svetlost
Dnevno svetlo
Oblačno
Fluorescentno svetlo
Karakteristike
svetla
Belo (standardno)
Plavkasto
Sa primesama plave
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete da podesite i ručno pomoću [White Balance] (str. 57).
10
Električna
sijalica
Crvenkasto
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Kvalitet
O kvalitetu i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih tačaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na ekranu fotoaparata, detalji i vreme obrade podataka se razlikuju na štampanoj slici i slici prikazanoj na ekranu računara.
Opis piksela i veličine slike
1 Veličina slike: 10M (samo DSC-W170)
3 648 piksela × 2 736 piksela = 9 980 928 piksela
2 Veličina slike: 8M (samo DSC-W150)
3 264 piksela ` 2 448 piksela = 7 990 272 piksela
3 Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela ` 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike (str. 12)
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veća datoteka)
Primer: Štampa do
veličine A3+
Mali broj (slabiji kvalitet i manja datoteka)
Primer: za slanje slike
u prilogu e-maila.
11
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
DSC-W170
Fabrička podešavanja označena su oznakom d.
d
Veličina slike
Smernice
10M
(3 648`2 736)
Štampa do formata A3+
(13`19")
3:2 (8М)*1
(3 648`2 432)
Odgovara formatu 3:2
5М
(2 592`1 944)
Štampa do formata A4
(8,5`10")
3М
(2 048`1 536)
Štampa do formata 10`15 cm
(4`6") ili 13`18 cm (5`7")
VGA
(640`480)
Snimanje u manjoj rezoluciji za
slanje e-mailom
16:9 (7М)*2
(3 648`2 056)
Snimanje u HDTV formatu i
štampa do A4 (8`l0")
16:9 (2М)*2
(1 920`1 080)
Snimanje u HDTV formatu
Broj slika
Ispis
Manje
Viši kvalitet
Više
Niži kvalitet
Manje
Viši kvalitet
Više
Niži kvalitet
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za štampu tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba kraja slike se mogu iseći tokom štampe (str. 122).
12
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
DSC-W150
Fabrička podešavanja su označena znakom d.
d
*1)
*2)
Veličina slike
Smernice
Broj slika
8M
(3 264`2 448)
Štampa do formata A3 (11`17")
3:2 (7М)*1
(3 264`2 176)
Odgovara formatu 3:2
5M
(2 592`1 944)
Štampa do formata A4 (8`10")
3M
(2 048`1 536)
Štampa do formata 10`15 cm
(4`6") ili 13`18 cm (5`7")
VGA
(640`480)
Snimanje u manjoj rezoluciji za
slanje e-mailom
16:9 (6М)*2
(3 264`1 840)
Snimanje u HDTV formatu i
štampa do A4 (8`l0")
16:9 (2М)*2
(1 920`1 080)
Snimanje u HDTV formatu
Ispis
Manje
Viši kvalitet
Više
Niži kvalitet
Manje
Viši kvalitet
Više
Niži kvalitet
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za štampu tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba kraja slike se mogu iseći prilikom štampe (str. 122).
DSC-W170/W150
Fabrička podešavanja označena su oznakom d.
d
Veličina videozapisa
Slika/sekunda
Smernice
640(Fine) (640`480)
Približno 30
Prikaz na TV ekranu (visok kvalitet)
640(Standard) (640`480)
Približno 17
Prikaz na TV ekranu (standardni kvalitet)
320 (320`240)
Približno 8
Snimanje u manjoj rezoluciji za slanje
e-mailom
• Što je veći videozapis, veći je kvalitet slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je ravnomernija.
13
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Blic
O upotrebi blica
Kod upotrebe blica, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti mutne bele
mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz pridržavanje sledećih saveta.
Efekat crvenih očiju
Pojavu uzrokuje refleksija svetla blica od krvnih sudova u mrežnjači očiju osobe koju snimate
zato jer su zenice očiju proširene u tamnim uslovima.
Fotoaparat
Oko
Mrežnjača
Kako smanjiti efekat crvenih očiju?
• Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 59).
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 29). (Blic se automatski isključuje.)
• Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću funkcije [Retouch] u meniju za reprodukciju (str. 66) ili
pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".
Okrugle bele mrlje
Pojavu uzrokuju čestice (prašina i sl.) koje lebde u vazduhu i, ako se nađu u blizini objektiva,
blic ih može naglasiti.
Fotoaparat
Objekt
Čestice (prašina
i sl.) u vazduhu
Kako smanjiti efekat belih okruglih mrlja
• Osvetlite prostoriju i snimajte bez upotrebe blica.
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Blic se automatski isključuje.)
* Čak i ako odaberete i (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u
uslovima slabijeg osvetljenja ili na tamnim mestima. U tom slučaju upotrebite stativ ili držite ruke mirno
oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.
14
Delovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Donja strana
1 Taster POWER
2 Okidač (25)
3 Indikator POWER
4 Blic (26)
5 Mikrofon
6 Objektiv
7 Zvučnik
8 Prozorčić tražila
9 Self-timer indikator (27)/Smile Shutter
indikator (31)/AF svetlo (83)
1 AE/AF lock indikator (zeleni)
2 Indikator punjenja blica/Indikator
snimanja (narandžasti)
3 Tražilo
4 LCD ekran (21)
5 Taster MENU (43)
6 Taster  (reprodukcija) (33)
7 Za snimanje: Taster zuma (W/T) (26)
Za gledanje: Taster r/q (pri zum
reprodukciji) (33)/$ (indeks) (34)
8 Otvor za ručnu traku
9 Kontrolni točkić (24)
0 Taster HOME (41)
15
Delovi fotoaparata
, Kontrolna taster
Meni uključen: v/V/b/B/z (43)
Meni isključen: DISP/*/)/
(21, 26, 27)
+ Taster < (Slideshow) (35)
[ Višenamenska priključnica
Upotrebljava se za:
• USB povezivanje fotoaparata sa računarom.
• Povezivanje sa audio/video ulazima TV
prijemnika.
• PictBridge povezivanje sa štampačem.
] Navoj za stativ (odozdo)
• Šraf stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti stativ, a
šraf može oštetiti fotoaparat.
\ Poklopac baterijskog/"Memory Stick
Duo" spremišta (odozdo)
, Prostor za stavljanje baterije
. Prostor za "Memory Stick Duo"
/ Indikator pristupa
: Preklopnik za vađenje baterije
16
Indikatori na ekranu
Svakim pritiskom na taster v (DISP), prikaz
na ekranu se menja (str. 21).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
Značenje
Kontrolni točkić (Program
Auto) (24)
=pq
r
WB
×Ö
Ravnoteža bele boje (57, 58)
Õst
u
Burst mod/Bracket mod (50)

Način merenja svetla (54)
,±²
Prepoznavanje lica(48)/Prepoznavanje osmeha (49)
o
SteadyShot (61)
• Fabričko podešavanje je da
kad se okidač pritisne do
pola, pojavi se jedan od
ovih indikatora, zavisno od
SteadyShot podešavanja.
• Prikaz indikatora u modu jednostavnog snimanja
je ograničen.
Kod snimanja videozapisa
~
DRO (59)
A
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo upotrebu funkcije
sprečavanja zamućenja, blica
radi bolje osvetljenosti ili
upotrebu stativa ili drugih
načina stabiliziranja
fotoaparata (str. 8).
1
Indikator
[Q]1
Indikator osetljivosti prepoznavanja osmeha/Broj slika
(31)
E
@1.4
FG
Uvećanje zuma (26, 84)
Značenje
Preostalo trajanje baterija
Indikator slabe baterije (125)
O*Y
VZX
Ba
@?A
Veličina slike (46)
iQY
i.()
Ù
Kontrolni točkić/Meni
(Scene Selection) (28)
• O je samo za DSC-W170.
• * je samo za DSC-W150.
17
Indikatori na meniju
Indikator
Značenje
+ 2
3
Efekat boje (60)
3
Indikator
Značenje
Ö
Folder za snimanje (76)
• Ne pojavljuje se kad kori-
2
stite unutrašnju memoriju.
Indikator
Značenje
z
AE/AF lock (25)
REC
Standby
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
ISO400
ISO broj (53)
v
NR slow shutter
• Pri upotrebi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter kako
bi se smanjile smetnje slike.
96
Preostali broj slika za
snimanje
ÖK
Medij za snimanje ("Memory
Stick Duo", unutrašnja
memorija)
00:25:05
Preostalo vreme snimanja
(sati : minute : sekunde)
áâ
Prepoznavanje scene (51)
«.iÓ
Ô
0

AF osvetljenje (83)
Funkcija smanjenja efekata
crvenih očiju (59)
125
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Ekspozicija (52)
0:12
Vreme snimanja
(minute : sekunde)
ts
Indikator okvira AF tražila
(55)
1.0m
Memorisana udaljenost
izoštravanja (56)
Indikator
Značenje
BC
Self-timer (27)

Makro snimanje (27)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(125)
Ò
Popunjena baza podataka
(128)
«
Končanica za merenje
ekspozicije u tačci (54)
 SL ,
Način rada blica (26)
b
Punjenje blica
BC
Konverzijska sočivo (85)
4
Okvir AF tražila (55)
Histogram (21)
18
Indikatori na ekranu
Kod reprodukcije fotografija
1
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
Indikator slabe baterije
(125)
O*Y
VZX
Ba
@?A
Veličina slike (46)
• O je samo za
DSC-W170.
• * je samo za
DSC-W150.
Kod reprodukcije videozapisa
v
PictBridge veza (110)
Å
WXYZ
[V
Mod reprodukcije (62)
ÏàÐ
Î
Filtriranje prema licima (64)
(
Favoriti (62)
-
Zaštita snimka (71)
DPOF
Oznaka za štampu (DPOF)
(112)
2.0
Uvećanje zuma (33)
VOL. f
Indikator glasnoće (33)
w
PictBridge veza (111)
• Ne isključujte višenamenski
kabl dok je prikazana ova
ikona.
2
Indikator
Značenje
N
Indikator reprodukcije (33)
Skala reprodukcije
00:00:12
Brojač
101-0012
Broj foldera-datoteke (73)
2008 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vreme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimka
Y BACK/
Odabir slika
NEXT
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
19
Indikatori na ekranu
Indikator
Značenje
Histogram (21)
•  se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma
3
Indikator
Značenje
Folder za reprodukciju (73)
• Ne pojavljuje se kod
upotrebe unutrašnje
memorije.
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranom folderu
ÖK
Medij za reprodukciju
("Memory Stick Duo",
unutrašnja memorija)
Promena foldera (73)
• Ne pojavljuje se kod
upotrebe unturašnje
memorije.

Način merenja svetla (54)
,
Blic
=
pqr
Ravnoteža bele boje (57)
^
20
ISO400
ISO broj (53)
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(125)
+2.0EV
Ekspozicija (52)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
Promena prikaza na ekranu
• Kod gledanja snimaka pri snažnoj spoljnoj rasveti,
uključite osvetljenje LCD ekrana. Međutim, tada
će se brže trošiti baterija.
Taster v DISP (za
uključenje/isključenje
prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz se
menja na sledeći način:
Indikatori uključeni
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u sledećim situacijama:
Pri snimanju
– Dok je prikazan meni.
– Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
– Dok je prikazan meni.
– U indeksnom prikazu.
– Pri upotrebi zuma kod reprodukcije.
– Kod rotiranja fotografija.
– Tokom reprodukcije videozapisa
– Tokom prikaza Favorite liste.
– Tokom prikaza Date liste.
• Pri reprodukciji snimaka ne možete isključiti
LCD ekran.
• Može doći do velike razlike u histogramu prikazanom tokom snimanja ili reprodukcije kod:
– Aktiviranja blica.
– Male ili velike brzine zatvarača.
Indikatori uključeni*
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
• Kad isključite LCD ekran, digitalni zum ne radi.
Kad odaberete  (Flash mode)/* (Self-timer)/
(Macro), slika je prikazana oko dve sekunde.
Histogram uključen*
Indikatori isključeni*
Tokom
reprodukcije
prikazane su
informacije o
slici.
• Ako isključite i ponovo uključite aparat dok je
LCD ekran isključen, indikatori će biti uključeni.
Prikaz
histograma
LCD ekran isključen
* Pojača se svetlina LCD ekrana.
21
Promena prikaza na ekranu
z Podešavanje EV (ekspozicije) prikazom
histograma
Tamno
Svetlo
Histogram je grafički prikaz svetline slike.
Pritisnite v (DISP) više puta za prikaz histograma na ekranu. Krivulja grafa pada prema
desno kad je slika svetla, ili prema levo kad
je slika tamna.
Broj piksela
Svetlina
• Histogram se takođe pojavljuje kod reprodukcije
jedne fotografije, no tada ne možete podesiti
ekspoziciju.
22
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 15 MB unutrašnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u fotoaparat
ne stavite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutrašnju memoriju.
Kad stavite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reprodukuju se slike sa "Memory Stick Duo"
kartice.
[Menu, Settings, itd.]: Na slikama memorisanim na "Memory
Stick Duo" možete primenjivati različite funkcije.
Ukoliko nije stavljen "Memory Stick Duo"
Unutrašnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
[Playback]: Reprodukuju se slike iz ugrađene memorije.
[Menu, Settings, itd.]: Na slikama memorisanim u
unutrašnju memoriju možete primenjivati različite funkcije.
O podacima memorisanim u unutrašnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sledećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" dostupnog slobodnog kapaciteta i izvedite postupak iz
poglavlja Kopiranje [Copy] (str. 77).
Kopiranje podataka na hard disk računara
Izvedite postupak na stranicama 97, 98 ili 101, 102 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
• Ne možete premestiti podatke sa "Memory Stick Duo" kartice u unutrašnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računara pomoću višenamenskog kabla možete kopirati podatke memorisane u
unutrašnju memoriju računra, ali ne možete kopirati podatke sa računara u unutrašnju memoriju.
23
Osnovne funkcije
Upotreba kontrolnog točkića
Podesite kontrolni točkić na željenu funkciju.
Kontrolni točkić
:
Automatsko podešavanje
Omogućava jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje. S str. 25
EASY:
Jednostavno snimanje
Omogućava snimanje uz upotrebu minimuma potrebnih funkcija sa lako
vidljivim indikatorima. S str. 26
:
Programirana podešavanja*
Omogućava snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine
zatvarača i otvora blende).
":
Snimanje videozapisa
Omogućava snimanje videozapisa sa zvukom. S str. 25
i/</Y//i/SCN: Snimanje u skladu sa uslovima (Scene Selection)
Omogućava snimanje sa podešenim postavkama, zavisno od kadra.
Možete odabrati ., (, ),  ili Ù u meniju kad je kontrolni točkić
podešen na SCN. S str. 28
* Možete odabrati odgovarajuće podešavanja preko menija. (Detalje o dostupnim funkcijama S str. 44)
24
Snimanje (automatsko podešavanje)
Okidač
Taster makro snimanja
Taster DISP
Taster
blica
Preklopnik zuma
Kontrolni točkić
Taster MENU
Taster self-timera
Taster z
Taster v/V/b/B
Kontrolne tastere
1
2
Odaberite način snimanja pomoću kontrolnog točkića.
Fotografije (automatsko podešavanje): Odaberite .
Videozapisi: Odaberite ".
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3
Snimajte pomoću točkića.
Fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač do pola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje da trepće i stalno svetli.
Indikator AE/AF lock
Pritisnite okidač do kraja.
25
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Videozapis:
Do kraja pritisnite okidač.
Za zaustavljanje snimanja, ponovo do kraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta koji je teško izoštriti
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 10 cm (W)/50 cm (T). (od površine objektiva).
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekat, AE/AF lock indikator lagano trepće i zvučni signal se
ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
–
–
–
–
–
–
Objekt je taman i udaljen od fotoaparata.
Loš kontrast između objekta i pozadine.
Objekt se nalazi iza stakla.
Objekt se brzo kreće.
Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svetlo.
Svetleći objekat ili objekat osvijetljen od pozadi.
EASY - Upotreba moda jednostavnog snimanja
Podesite kontrolni točkić na EASY.
Tekst se poveća te se lakše mogu videti indikatori. Fotoaparat snima sa optimalnim
podešavanjima, stoga možete promeniti samo podešavanja Image Size (Large/Small) (str. 47),
Flash (Auto/Off) (str. 47) i Self-Timer (10 sec/Off) (str. 27).
W/T - Upotreba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništavanje zuma.
• Ako je faktor zuma veći od 5`, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Detalje o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvaliteta slike pogledajte na str. 84.
• Zumiranje nije moguće tokom snimanja videozapisa.
 Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolni taster B () dok ne odaberete željeni način rada blica.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svetla ili je objekat osvijetljen od pozadi (standardno podešavanje)
 : Uvek se aktivira
SL : Slow synchro (u skladu sa uslovima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mestima kako bi se jasno snimila neosvetljena pozadina.
, : Blic je isključen.
• Blic se aktivira dva puta. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svetla.
• Dok se blic puni, prikazuje se b.
26
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
) Macro (Snimanje izbliza)
Više puta pritisnite kontrolni taster b ()) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Automatsko
Fotoaparat automatski izoštrava od udaljenih objekata na krupni kadar.
Obično možete koristiti ovo podešavanje fotoaparata.
) : Macro
Fotoaparat izoštrava prvenstveno objekte u prvom planu.
Koristite ovo podešavanje za snimanje bliskih objekata.
• Kod makrosnimanja, brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
• Preporučuje se podešavanje zuma do kraja na W stranu.
* Upotreba self-timera
Pritisnite više puta kontrolni taster V (*) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez upotrebe self-timera
B : Vreme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vreme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja zatvarača.
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovo pritisnite V (*).
• Uz upotrebu vremena odlaganja od 2 sekunde, možete sprečiti zamućivanje slike kod pritiska
na okidač. Aparat okida 2 sekunde nakon pritiska okidača, čime se smanjuje potresanje aparata
kod pritiska.
• U modu jednostavnog snimanja (Easy), možete odabrati samo *ON (10 sec) ili *OFF (Off).
27
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Taster MENU
Okidač
Taster z
Taster v/V/b/B
Kontrolni taster
Kontrolni točkić
Kontrolnim točkićem odaberite mod (i/</Y//i)
1
2
Odaberite željeno Scene Selection podešavanja (i/</Y//i) kontrolnim
točkićem.
Snimajte pritiskom na okidač.
Odaberite mod (./(/)//Ù) u SCN
1
2
3
Odaberite SCN pomoću kontrolnog točkića.
Pritisnite taster MENU i odaberite između ./(/)//Ù kontrolnim
tasterima v/V/b/B (str. 46).
Pritisnite okidač i snimajte.
• Detalje pogledajte na sledećoj stranici.
Za isključivanje funkcije Scene Selection
Podesite kontrolni točkić na mod koji nije Scene Selection.
28
Snimanje fotografija (Scene selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sledećih načina snimanja u skladu sa uslovima.
Načini odabrani pomoću kontrolnog točkića
Načini snimanja odabrani preko menija
i High Sensitivity
. Twilight*
Omogućava snimanje bez
upotrebe blica u uslovima
smanjenog osvetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Omogućava snimanje noćnih prizora
u daljini bez gubitka tamne atmosfere okoline.
( Beach
Prilikom snimanja na morskoj plaži
ili pokraj jezera, plavetnilo vode
jasno se snima.
< Smile Shutter
Kad fotoaparat detektuje osmeh,
automatski snima. Za detalje
pogledajte str. 31.
Y Soft Snap
Omogućava snimanje fotografija
sa blažim osvetljenjem za portrete
osoba, snimanje cveća i sl.
) Snow
Pri snimanju na snegu ili sličnim
mestima, koristite ovo
podešavanje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
 Fireworks*
Omogućava snimanje vatrometa u
punom sjaju.
 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
Ù Underwater
Snimanje pod vodom u prirodnim
bojama pomoću kućišta.
i Twilight Portrait*
Omogućava snimanje oštrih slika
osoba na tamnim mestima bez
gubitka tamne atmosfere okoline.
* Prilikom snimanja u načinima i (Twilight Portrait), . (Twilight) ili  (Fireworks), brzina zatvarača je
manja, stoga preporučujemo upotrebu stativa.
29
Snimanje fotografija (Scene selection)
Funkcije koje se ne mogu kombinovati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu sa uslovima, fotoaparat bira određenu kombinaciju postavki. Neke
podešavanja nije moguće odabrati, zavisno od odabranog Scene Selection načina. Ako pritisnete
taster za odabir funkcije koja se ne može kombinovati sa Scene Selection, oglašava se zvučni
signal.
(d: možete odabrati željenu postavku)
i
<
Y

i
.
(
)

Ù
Macro
d
d
d
—
d
—
d
d
—
—
Flash
,
d
d
/
,
SL
,
/
,
/
,
,
/
,
Face
Detection
d
—
d*2
—
d
—
d
d
—
—
Smile
Detection
—
d
—
—
—
—
—
—
—
—
Smile
Detection
Sensitivity
—
d
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst/
Bracket
—
—
d
d
—
—
d
d
—
d
EV
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
White
Balance
d*1
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø*3
Red Eye
Reduction
—
—
d
d
d
—
d
d
—
—
Self-timer
d
—
d
d
d
d
d
d
d
d
*1)
*2)
*3)
30
Nije moguće odabrati [Flash] ili [White Balance].
Nije moguće odabrati [Off] za [Face Detection].
Možete odabrati [Underwater White Balance] umesto [White Balance].
Snimanje fotografija (Scene selection)
Snimanje sa funkcijom Smile Shutter
1 Odaberite < (Smile Shutter) mod kontrolnim točkićem.
2 Pritisnite okidač do kraja za podešavanje Smile Detection moda.
Aktivira se pripravno stanje funkcije Smile Shutter.
Oznaka prepoznavanja osmeha /Broj fotografija
Okvir za prepoznavanje osmeha (narandžasti)
Indikator osetljivosti prepoznavanja osmeha
Pokazuje trenutni nivo osmeha.
Kad nivo osmeha dosegne podešenu osetljivost prepoznavanja osmeha (koju pokazuje b),
fotoaparat automatski okida i snima do šest slika. Nakon snimanja slike, svetli Smile Shutter
indikator (str. 15).
3 Pritisnite ponovo okidač do kraja za izlazak iz Smile Shutter moda.
• Kad je Smile Shutter u pripravnom stanju, indikator snimanja (narandžasti) trepće.
• Snimanje završava automatski kad se napuni medij ("Memory Stick Duo" ili ugrađena memorija) za
snimanje/ugrađena memorija ili se dosegne 6 snimaka.
• Možete odabrati objekat koji ima prioritet kod prepoznavanja osmeha funkcijom [Smile Detection] (str. 49).
• Ako fotoaparat ne prepoznaje osmeh, podesite [Smile Detection Sensitivity] (str. 49).
• Fotoaparat možete podesiti da automatski snimi sliku kad se bilo koja osoba prikazana u okviru za prepoznavanje osmeha (narandžasti) nasmeši nakon pritiska okidača do kraja (str. 49).
• Slika možda neće biti izoštrena ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promeni nakon pritiska
okidača do kraja. Možda se neće postići odgovarajuća ekspozicija ako se promene svetlosni uslovi okoline.
• Prepoznavanje osmeha će raditi otežano u sledećim uslovima:
– Kad je pretamno ili presvetlo.
– Kad su lica delomično prekrivena naočarima, maskama, šeširima, itd.
– Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
• Zavisno od uslova, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmeh.
• Nije moguće upotrebljavati digitalni zum.
• Nije moguće menjati položaj zuma tokom pripravnog stanja Smile Shutter.
31
Snimanje fotografija koristeći Scene Selection
z Saveti za bolje prepoznavanje osmeha
1 Nemojte pokrivati oči pramenovima kose.
2 Pokušajte okrenuti lice što ravnije prema fotoaparatu. Nivo prepoznavanja je veći ako su oči blago
stisnute.
3 ' Nasmešite se jasno otvorenih usta. Smešak se lakše prepoznaje ako se vide zubi.
32
Pregled slika
Taster $ (Indeksni prikaz)/
r (Zum reprodukcije)
Taster q (Zum reprodukcije)
Taster z
Taster v/V/b/B
Taster MENU
Taster HOME
Kontrolni tasteri
Taster  (reprodukcija)
1
Pritisnite taster  (reprodukcija).
Pritisnete li taster  kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u reprodukcijski mod. Ponovnim
pritiskom aktivira se mod snimanja.
2
Odaberite sliku kontrolnim tasterima b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovo za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prelaz napred ili b za prijelaz unazad. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz menija za podešavanje glasnoće, zatim podesite nivo glasnoće
tasterima b/B.
Videozapisi sa slikom veličine [320] su prikazani umanjeni.
• Možda nećete moći da reprodukujete neke slike snimljene prethodnim Sony modelima. Pritisnite taster
HOME, odaberite [È Folder View] u y (View Images) i zatim reprodukujte slike.
q/r Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite q.
Za smanjenje pritisnite r.
Za pomeranje zumiranog dela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Pokazuje prikazano područje cele slike
U ovom slučaju je uvećano središte.
• Za memorisanje zumiranog dela: [Trimming] (str. 66).
33
Pregled slika
$ Indeksni prikaz slika
Iz pojedinačnog prikaza fotografija pritisnite $ (indeksni prikaz).
Tasterima v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
• Sa standardnim podešavanjima, slike se prikazuju na način Date View (kad koristite "Memory
Stick Duo") ili Folder View (kad koristite unutrašnju memoriju).
Način prikaza možete promeniti odabirom opcije y [View Images] menija HOME (str. 62).
• Svakim pritiskom tastera $ (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
• Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo foldera, odaberite skalu menija tasterom b,
zatim odaberite željeni folder tasterom v/V.
Skala menija
34
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Fotografije se automatski reprodukuju u nizu sa efekatima i muzikom.
Taster z
Taster v/V/b/B
Kontrolni taster
Taster  (reprodukcija)
1
Taster < (Slideshow)
Pritisnite taster < (Slideshow).
Prikaže se meni.
2
Ponovo pritisnite taster < (Slideshow).
Počinje slideshow.
• Nije moguća reprodukcija videozapisa.
• Postavke osim [Image] i [Filter by Faces] se memorišu dok se ne promene.
• Ponekad se funkcija [Filter by Faces] ne može upotrebljavati uz slike snimljene ranijim
modelima Sony fotoaparata.
Zaustavljanje slideshowa
Pritisnite taster < (Slideshow).
• Ne možete pauzirati slideshow.
Podešavanje glasnoće muzike
Pritisnite V za prikaz kontrolnog menija, i zatim pritisnite b/B za podešavanje glasnoće.
35
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Promena podešavanja
U meniju u koraku 1, odaberite svaku opciju tasterima v/V, zatim pritisnite z.
Podesive opcije navedene su u nastavku.
Fabrička podešavanja označena su oznakom d.
Image
Samo kad koristite "Memory Stick Duo" (opcija).
d All
Reprodukcija svih slika redom.
Folder
Reprodukcija slika iz odabranog foldera, za odabrani datum, ili
iz Favorites.
This date
• [Folder] i [This date] mogu se odabrati samo ako se upotrebljava
Favorites 1 - 6
View Mode.
Filter by Faces
Postavka je podešena na [Off] ako nije stavljen "Memory Stick Duo" (opcija).
d Off
All people
Filtrira slike prema odabranom kriterijumu.
Children
• Ponekad se slike mogu pogrešno razvrstati ili ostati sakrivene.
• Ponekad filtriranje nije moguće kod slika snimljenih ranijim Sony
Infants
Smile
36
Ne filtrira slike.
modelima.
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Effects
Simple
Jednostavan slideshow sa određenim vremenskim intervalom.
• Interval se može podešavati. Omogućava potpuni užitak u
slikama.
d Basic
Osnovni slideshow prikladan za široku paletu snimaka.
Nostalgic
Atmosferični slideshow filmskog ugođaja.
Stylish
Elegantni slideshow srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slideshow pogodan za dinamične slike.
Face 1: Basic
Slideshow srednjeg tempa prikladan za različite scene koji
najbolje iskorišćava slike sa licima. Lica se zumiraju i prikazuje
se više slika istovremeno.
Face 2: Nostalgic
Usporen, atmosferični slideshow koji najbolje iskorišćava slike
sa licima. Lica se zumiraju i prikazuje se više slika istovremeno.
Face 3: Stylish
Ubrzan, dinamičan slideshow koji najbolje iskorišćava slike sa
licima. Lica se zumiraju i prikazuje se više slika istovremeno.
Music
Odabir muzike zavisi od odabranog efekata. Muzici možete dodeliti bilo koji efekat, po želji. Možete
odabrati više vrsta pozadinske muzike (BMG).
Music1
d Music2
Fabričko podešavanje za [Simple] slideshow.
Fabričko podešavanje za [Basic] slideshow.
Music3
Fabričko podešavanje za [Nostalgic] slideshow.
Music4
Fabričko podešavanje za [Stylish] slideshow.
Music5
Fabričko podešavanje za [Active] slideshow.
Music6
Fabričko podešavanje za [Face 1:Basic] slideshow.
Music7
Fabričko podešavanje za [Face 2:Nostalgic] slideshow.
Music8
Fabričko podešavanje za [Face 3:Stylish] slideshow.
Off
Bez muzike.
Back
Povratak na meni podešavanja.
37
Prezentacijski prikaz fotografija (slideshow)
Other Settings
Interval
Postavka je podešena na [Auto] ako se kao [Effect] ne odabere [Simple].
1 sec
Podešava interval između prikaza slika za [Simple] slideshow.
3 sec
5 sec
10 sec
d Auto
Interval se prilagođava odabranom podešavanju opcije
[Effects].
Repeat
d On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slideshow završava.
z Dodavanje/promena muzičkih datoteka
Možete kopirati željenu muziku (muzičke datoteke) sa CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz slideshow. To možete učiniti pomoću opcije [r Music Tool] u < (Slideshow) iz menija
HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računar. Za detalje, pogledajte str. 104
i 106.
• Možete snimiti do osam muzičkih isečka (odnosno, njima je moguće zameniti postojeće muzičke isečke
(Music 1 - 8)).
• Maksimalno trajanje muzičkih isečaka za reprodukciju na fotoaparatu je 5 minuta.
• Ako ne možete reprodukovati muzičku datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 104) i kopirajte ponovo.
38
Brisanje slika
Taster $ (indeksni
prikaz)
Taster MENU
Taster z
Taster
Taster  (reprodukcija)
Kontrolni taster
1
Pritisnite taster  (reprodukcija).
2
Pritisnite MENU dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).
3
Odaberite J [Delete] kontrolnim tasterom v/V.
4
Tasterima b/B odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ovaj snimak),
[Multiple Images] (više snimaka) i [All Images in Date Range] (sve slike za
odabrani datum)/[All In This Folder] (sve u ovom folderu), a zatim pritisnite z.
• Prikazane opcije razlikuju se zavisno od podešavanja za View Mode (str. 62).
39
Brisanje slika
Kad odaberete [This Image]
Briše se odabrana snimka.
Odaberite [OK] tasterom v i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [Multiple Images]
Odabire se i briše više snimaka odjednom.
1 Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite z.
Kvadratić na slici označen je sa e.
Pojedinačna slika
Indeksni prikaz
2 Pritisnite MENU.
3 Pomoću v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke
odabranog datuma/foldera tako da pomerite kursor na skalu menija tasterom b i unesete
oznaku 3.
Kad odaberete [All Images in Date Range]/[All In This Folder]
Brišu se svi snimci za odabrani datum/folder.
Odaberite [OK] tasterom v i zatim pritisnite z.
40
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Upotreba menija HOME
Meni HOME je osnovni meni za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga otvoriti
nezavisno od funkcija snimanja ili reprodukcije.
Taster
zaster
T
/ /b/B
Kontrolni taster
1
Taster HOME
Pritisnite HOME za prikaz menija HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2
Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tasterima b/B.
3
Odaberite željenu opciju tasterima v/V, zatim pritisnite z.
• Meni HOME nije moguće prikazati tokom PictBridge ili USB veze.
• Fotoaparat se podešava na funkciju snimanja ili pregleda slika ponovnim pritiskom tastera
HOME.
41
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Opcije izbornika HOME
Pritiskom tastera HOME aktivira se prikaz sledećih opcija. Na ekranu se prikazuju samo
raspoložive opcije. Detalji o opcijama prikazuju se u vodiču na dnu ekrana.
Kategorija
Opcije
j Shooting*
Shooting (str. 24)
y View Images
Date View (str. 62)
Folder View (str. 62)
Favorites (str. 62)
< Slideshow
Slideshow (str. 35)
Music Tool (str. 104)
Download Music
; Print
Print (str. 109)
H Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 76)
Format
Change REC. Folder
Format Music
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 78)
Format
 Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str. 79)
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2 (str. 81)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 83)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (str. 86)
Auto Orientation
Clock Settings (str. 87)
Language Setting (str. 88)
* Primenjivaće se način snimanja odabran pomoću kontrolnog točkića.
42
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Upotreba opcija menija
Taster MENU
Taster z
Taster
Kontrolni taster
1
Pritisnite MENU za prikaz menija.
Funkcijski vodič
Za isključenje funkcijskog vodiča podesite
[Function Guide] na [Off] (str. 79).
Meni će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
Zavisno od odabranog načina rada, biće prikazane različite opcije.
2
Odaberite željenu opciju kontrolnim tasterima v/V.
Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na ekranu.
3
Odaberite željeno podešavanje kontrolnim tasterima b/B.
Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na ekranu.
Pritisnite z nakon odabira opcije u modu reprodukcije
4
Pritisnite MENU za isključenje menija.
43
Opcije menija
Raspoložive opcije menija razlikuju se zavisno od funkcijskog moda fotoaparata (snimanje/
gledanje) i o položaju kontrolnog točkića. Na ekranu se prikazuju samo dostupne opcije.
( : raspoloživo)
Položaj kontrolnog točkića:
j
EASY
—
—
Scene
"
Meni za snimanje (str. 46)
Scene Selection
Image Size
Flash
—
Smile Detection Sensitivity
—
—
1
—
—
REC Mode
—
Scene Recognition
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
*
2
—
*
2
—
*
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Focus
—
—
—
White Balance
—
—
*
2
Underwater White Balance
—
—
*
2
Flash Level
—
—
—
—
*
2
DRO
—
—
—
Color Mode
—
—
—
SteadyShot
—
—
´ (Shooting Settings)
*1)
*2)
—
*
Metering Mode
—
—
2
ISO
Red Eye Reduction
44
*
*
—
Face Detection
Smile Detection
*
1
2
—
—
Raspoložive opcije su ograničene na pripadajuće modove (str. 26).
Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 30).
—
—
—
—
Opcije menija
Meni za reprodukciju (str. 63)
J (Delete)
Ñ (View Mode)
Å (Date List)
o (Filter by Faces)
( (Add / Remove Favorites)
< (Slideshow)
: (Retouch)
S (Multi-Purpose Resize)
$ (Protect)
DPOF
; (Print)
(Rotate)
 (Select Folder)
45
Upotreba funkcija za snimanje
Meni snimanja
Funkcije u modu snimanja uz upotrebu tastera MENU opisane su u nastavku.
Pojedinosti o načinu upotrebe menija potražite na str. 43.
Opcije koje se mogu odabrati prikazane su u beloj boji.
Modovi odabrani u meniju kad je kontrolni
točkić podešen na SCN.
Nije dostupno
Fabrička postavka je označena sa d.
Scene Selection: Snimanje u skladu sa uslovima
Odaberite način snimanja fotografija preko menija.
Omogućava Vam snimanje sa već podešenim parametrima u skladu sa uslovima (str. 28).
Image Size: Odabir veličine slike
Za detalje, pogledajte str. 11.
Za fotografije
d O (samo DSC-W170)
d * (samo DSC-W150)
Y
V
Z
X
B
a
46
Odabir veličine slike za snimanje fotografija.
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Za mod jednostavnog snimanja
Odabir veličine slike u modu jednostavnog snimanja.
d Large
Small
Snima slike veličine [10M] (samo DSC-W170) ili [8M] (samo
DSC-W150).
Snima slike veličine [3M].
Za video zapise
@ (Fine)
Odabir veličine slike za snimanje videozapisa.
d ? (Standard)
A
Flash: Podešavanje blica
Odabir podešavanja bilca u modu jednostavnog snimanja.
d Auto
Off
Blic se aktivira gde nema dovoljno svetla ili je objekat osvijetljen
odpozadi.
Blic se ne koristi.
47
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Face Detection: Detekcija lica objekta
Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne. Takođe odaberite glavni objekat
za izoštravanje pri upotrebi ove funkcije.
Uz detekciju lica snimanih osoba, fotoaparat će takođe izvesti izoštravanje, podesiti blic,
ekspoziciju, balans belog te predblic za smanjenje efekata crvenih očiju.
d 5 (Off)
° (Auto)
Detekcija lica je isključena.
Odabira lice koje će fotoaparat automatski izoštriti.
Oznaka detekcije lica
Okvir detekcije lica
(narandžasti)
Okvir detekcije lica (beli)
± (Child Priority)
Detektuje i snima sa prioritetom na dečjem licu.
² (Adult Priority)
Detektuje i snima sa prioritetom na licu odraslih.
• Funkcija Face Detection ne radi kad koristite digitalni zum.
• U Y (Soft Snap) modu, funkcija Face Detection je uključena.
• U Y (Soft Snap) modu, standardna postavka je [Auto].
• Kad je kontrolni točkić podešen na EASY (jednostavno snimanje) mod, ova funkcija je fiksno podešena na
[Auto], ali Face Detection okvir nije prikazan.
• Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Međutim, kod snimanja u Y (Soft Snap) modu
funkcije Scene Selection, mogu se detektovati samo 4 lica.
• Kad fotoaparat detektuje više objekata u kadru, proceniće koji je među njima najvažniji za izoštravanje.
Face Detection okvir će postati narandžast.
• Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola.
• Prepoznavanje lica će raditi otežano u sledećim uslovima:
– Kad je pretamno ili presvetlo.
– Kad su lica delomično prekrivena naočarima, maskama, šeširima, itd.
– Kad objekti nisu okrenuti prema fotoaparatu.
• Zavisno od uslova upotrebe, funkcija Face Detection možda neće uspešno raditi.
48
Meni snimanja
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Smile Detection: Podešavanje funkcije detekcije osmeha
Odaberite prioritetni objekat za funkciju Smile Shutter. Za detalje o funkciji Smile Shutter,
pogledajte str. 31.
d [Q] (Auto)
Detektuje i snima nasmejana lica automatski.
± (Child Priority)
Detektuje i snima sa prioritetom na dečjem licu.
² (Adult Priority)
Detektuje i snima sa prioritetom na licu odraslih.
• Prepoznavanje osmeha možda neće raditi u određenim uslovima.
Smile Detection Sensitivity: Podešavanje osjetljivosti detekcije osmeha
Ovom opcijom podešava se nivo prepoznavanja osmeha kada je odabran < (Smile Shutter) mod
(str. 31) u funkciji Scene Selection.
> (Low)
d = (Medium)
Q (High)
Detektuje veliki osmeh.
Detektuje normalni osmeh.
Detektuje čak i lagani osmeh.
• Prepoznavanje osmeha možda neće raditi u određenim uslovima.
49
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
d ~ (Normal)
Õ (Burst)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje do 100 slika za redom kod pritiska i držanja okidača.
• Blic je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.3EV
•
Snimanje niza od 3 slike sa automatski promenjenim
vrednostima ekspozicije (Exposure Bracket).Što je
veća BRK vrednost, veća je i promena ekspozicije.
Kad ne možete pravilno da odredite ekspoziciju,
snimajte u Exposure Bracket modu, sa različitim
ekspozicijama. Možete odabrati sliku sa
odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
•
Kad je kontrolni točkić podešen na , funkcija Exposure
Bracket nije raspoloživa.
Blic je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
•
O funkciji Burst
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika za redom.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,62 sekunde (DSC-W170) ili 0,51 sekunde (DSC-W150). Interval snimanja
se produži, zavisno od podešavanja veličine slike.
• Kad je kapacitet baterije slab ili kad na "Memory Stick Duo" kartici ili u unutrašnjoj memoriji nema dovoljno
mesta, kontinuirano snimanje nije moguće.
• Izoštrenje, ravnoteža beline te ekspozicija zadrže se na vrednostima podešenim za prvi snimak.
O funkciji Exposure Bracket
• Izoštravanje i uravnoteženje bele boje su podešeni po prvoj slici, a te podešavanja se ujedno koriste i za
ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 52), pomera se zavisno od podešene svetline.
• Interval snimanja je isti kao za Burst mod, ali postaje sporiji zavisno od uslova snimanja.
• Ukoliko je objekat previše osvetljen ili previše zatamnjen, nećete moći da napravite pravilan snimak sa
odabranom vrednosti promene ekspozicije.
50
Meni snimanja
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Scene Recognition: Fotoaparat prepoznaje i snima scenu
Fotoaparat automatski prepoznaje uslove snimanja, kao što je pozadinsko osvetljenje ili noćni
prizor, pa snima.
d å (Off)
á (Auto)
Bez upotrebe funkcije Scene Recognition.
Fotoaparat prepoznaje uslove snimanja, kao što je pozadinsko
osvetljenje ili noćni prizor, te snima uz optimalne podešavanja.
Ako fotoaparat ne prepozna scenu, snima sliku kao da je
funkcija Scene Recognition podešena na [Off].
Oznaka trenutne postavke
Oznaka Scene Recognition
â (Advanced)
Fotoaparat snima jednu sliku bez upotrebe Scene Recognition
funkcije i drugu uz upotrebu Scene Recognition. Oznaka «
prikazuje se uz oznaku Scene Selection. (Ukupno dva snimka)
Ako fotoaparat ne prepozna scenu, snima se samo jedna slika.
U tom slučaju, snima se kao da je Scene Recognition funkcija
podešena na [Off].
O funkciji prepoznavanja scena
Mogu se prepoznati sedeće scene. Fotoaparat odabira optimalnu scenu i prikazuje odgovarajuću
oznaku.
Kad se pritisne okidač do pola dok se prikazuje oznaka, boja oznake postane zelena i potvrđuje
se Scene Recognition.
.
i
Ó

Ô
Twilight
Twilight Portrait
Twilight uz upotrebu stativa
Backlight
Backlight Portrait
• Scene Recognition neće raditi u sledećim situacijama:
– Kod Burst snimanja
– Kod upotrebe digitalnog zuma
• Iako je opcija [Scene Recognition] fiksno podešena na [Auto] u modu jednostavnog snimanja, ne prikazuje
se oznaka trenutne podešavanja niti Scene Recognition oznaka.
• Blic je podešen na AUTO (Flash Auto) ili , (Flash forced off).
• Kad je Face Detection funkcija podešena na [Off], a [Scene Recognition] je podešeno na [Auto] ili
[Advanced], [Face Detection] se promeni u [Auto].
51
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
• Ako je funkcija Face Detection podešena na [Off], nije moguće prepoznavanje i (Twilight Portrait) i Ô
(Backlight Portrait) scena.
• Ó (Twilight uz upotrebu stativa) scene ponekad se neće prepoznati u okolini gde se vibracije prenose na
fotoaparat čak i ako je pričvršćen na stativ.
• Ponekad se smanjuje brzina zatvarača kad se scena prepozna kao Ó (Twilight uz upotrebu sistema).
Pobrinite se da se fotoaparat ne pomera tokom snimanja.
• Oznaka trenutnog podešavanja i oznaka Scene Recognition se prikazuju bez obzira na postavku prikaza na
ekranu (str. 21).
• Zvisno od situacije, neke scene se ne mogu prepoznati.
EV: Podešavanje svetline
Ručno podešavanje ekspozicije.
Prema –
–2.0EV
d 0EV
+2.0EV
Prema +
Prema – : Smanjivanje svetline slike.
Ekspoziciju automatski određuje fotoaparat.
Prema + : Povećava se svetlina slike.
• Detalje o ekspoziciji potražite na str. 9.
• Vrednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV.
• Ako se objekat snima u vrlo svetlim ili tamnim uslovima ili se upotrebljava blic, podešavanje ekspozicije
možda neće imati uticaja.
52
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
ISO: Odabir svetlosne osetljivosti
Ova opcija omogućava odabir svetlosne osetljivosti.
Niska ISO osetljivost
d N (Auto)
T
O
Q
Visoka ISO osetljivost
Možete sprečiti neoštre slike kod snimanja na tamnim mestima ili
pokretnih objekata povećavanjem ISO osetljivosti (odaberite
veći broj). Ipak, slike imaju više smetnji kako se ISO osetljivost
povećava. Odaberite ISO osetljivost u skladu sa uslovima
snimanja.
R
S
P
U
• Detalje o ISO osetljivosti potražite na str. 9.
• Kad je odabran Burst ili Exposure Bracket, moguće je odabrati samo [ISO AUTO], [ISO 80] do [ISO 400].
• Kod snimanja u svetlijim uslovima, fotoaparat automatski povećava reprodukciju boje i tako smanjuje
mogućnost pojave bele slike (osima ako je [ISO] vrednost podešena na [ISO 80]).
53
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Metering Mode: Odabir načina merenja svetla
Odabir načina merenja svetla kojim se bira deo objekta koji služi za podešavanje ekspozicije.
d < (Multi)
Deli kadar u više zona i meri u svakoj zoni. Dobija se
ravnomerna ekspozicija (merenje u više uzoraka).
 (Center)
Meri središte kadra i određuje ekspoziciju na temelju svetline
objekta u tom delu (merenje u središtu).
 (Spot)
(Samo za fotografiju)
Meri samo deo objekta (merenje u tačci).
•
Ova funkcija je korisna kad je objekat osvetljen od pozadi ili u
slučaju snažnog kontrasta između objekta i pozadine.
Končanica za merenje
ekspozicije u tački
Usmerite na objekat
• Detalje o ekspoziciji potražite na str. 9.
• Kad koristite merenje u tačci ili u središtu, savetujemo da postavite [Focus] na [Center AF] za fokusiranje
na mesto merenja (str. 55).
• Način merenja svetla možete odabrati samo kad je funkcija [Face Detection] podešena na [Off].
54
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Izoštravanje: Promena načina izoštravanja
Možete promeniti način izoštravanja. Ako je automatsko izoštravanje otežano, upotrebite meni.
d t (Multi AF)
Automatsko izoštravanje svih delova slike unutar okvira AF
tražila.
• Ovaj način je koristan kad objekat nije u središtu okvira.
Okvir AF tražila
(samo za fotografije)
s (Center AF)
Indikator okvira AF tražila
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Upotreba ove funkcije sa funkcijom AF lock omogućava snimanje
željene kompozicije na slici.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
(Spot AF)
Automatsko izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja.
• Ako uz ovu funkciju koristite i AF lock, možete kadrirati sliku na
željeni način. Držite aparat stabilno tako da objekat ne izađe iz
okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
55
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Automatski brzo izoštrava područje oko prethodno podešene
udaljenosti (poluručno).
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
 (beskonačna udaljenost)
• Izoštrava objekat u svim rasponima okvira tražila u poluručnom
modu.
• Ovaj mod je koristan kod ponavljanog snimanja objekta na jednakoj
udaljenosti.
• Koristite "poluručni mod" kad je automatsko izoštravanje otežano,
na pirimer kad snimate kroz mrežu ili prozor.
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Kod upotrebe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i prikazuje
se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, fotoaparat izoštrava objekte u središtu kadra.
• Način izoštravanja možete promeniti samo kad je funkcija [Face Detection] podešen na [Off].
• Za snimanje videozapisa možete odabrati samo [Multi AF] ili [ ].
• Uzmite u obzir dopušteno odstupanje kod podešavanja udaljenosti u "poluručnom modu". Podešavanje
zuma na T stranu ili usmeravanje objektiva prema gore ili dole će povećati pogrešku.
z Ako objekat nije oštar
Kad snimate tako da je objekat na ivici okvira (ili ekrana), ili kad koristite [Center AF] ili [Spot AF], aparat
možda neće izoštriti objekat na ivici okvira.
U takvim slučajevima postupite na sledeći način:
1 Ponovo kadrirajte tako da objekat bude u središtu okvira AF tražila i pritisnite okidač do pola za
izoštravanje (AF lock).
Okvir AF tražila
Indikator AE/AF blokade
Sve dok ne pritisnete okidač do kraja, možete ponoviti postupak koliko god puta želite.
2 Kad indikator AE/AF prestane da trepće i ostane da svetli,vratite se na kadriranu sliku i pritisnite
okidač do kraja.
56
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
White Balance: Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svetlinom okoline, na primer,kad boje slike deluju neobično.
d \ (Auto)
(Daylight)
Automatsko podešavanje bele boje.
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca, noćnog
snimanja, snimanja pod neonskim svetlom ili vatrometa.
= (Cloudy)
Podešavanje u uslovima oblačnog neba ili u senci.
p (Fluorescent Light 1)/
q (Fluorescent Light 2)/
r (Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Podešavanje za belo fluorescentno
osvetljenje.
[Fluorescent Light 2]: Podešavanje za prirodno belo fluorescentno
osvetljenje.
[Fluorescent Light 3]: Podešavanje za dnevno belo fluorescentno
osvetljenje.
(Incandescent)
Podešavanje za osvetljenje klasičnom sijalnicom i jako
osvetljenje, na primer, fotografskom sutdiju.
57
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
WB (Flash)
Podešavanje u skladu sa statusom blica.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate video zapise.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bele boje, pogledajte str. 10.
• Pod fluorescentnim svetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bele boje možda neće ispravno raditi iako
ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
• Osim kod [Flash], [White Balance] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja blica.
• Ako je pod Scene Selection odabrano Ù (Underwater), možete upotrebiti [Underwater White Balance]
umesto [White Balance].
Underwater White Balance: Podešavanje tonova boje kod podvodnog snimanja
Podešavanje tonova boje u Ù (Underwater) načinu snimanja (str. 29).
d Ø (Auto)
Fotoaparat automatski podešava tonove boje kod snimanja pod
vodom za postizanje prirodnih nijansi.
× (Underwater 1)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kod izraženih plavih
tonova.
Ö (Underwater 2)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kod izraženih zelenih
tonova.
WB (Flash)
Podešavanje kod upotrebe blica.
• Zavisno od boje vode, Underwater White Balance možda neće dati pravilan rezultat čak i ako odaberete
[Underwater 1] ili [Underwater 2].
• Kod snimanja uz upotrebu blica u načinu snimanja koji nije [Flash], opcija [Underwater White Balance] se
podešava na [Auto].
Flash Level: Podešavanje nivoa blica
Podešavanje količine svetla blica.
 – (–)
Za slabije svetlo blica.
d STD (Normal)
+ (+)
Za jače svetlo blica.
• Za promenu načina rada blica pogledajte str. 26.
• Ako je objekat pretaman ili presvetao, ova postavka možda neće imati uticaja.
58
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
Red Eye Reduction: Smanjenje efekata crvenih očiju
Kad koristite blic, ona se aktivira dva ili više puta
pre samog snimanja radi smanjenja efekata crvenih
očiju.
d 6 (Auto)
Smanjuje efekat crvenih očiju kad je potrebno dok je uključena
funkcija detekcije lica (Face Detection).
. (On)
Blic se uvek aktivira više puta radi smanjenja efekata crvenih
očiju.
/ (Off)
Isključena funkcija smanjenja efekata crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
sprečili pomeranje te kako fotografije ne bi ispale neoštre. Takođe, zamolite osobu koju snimate da se ne
pomera.
• Smanjivanje efekata crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, zavisno od udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predblic ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti efekat
crvenih očiju upotrebom funkcije [Retouch] u meniju reprodukcije nakon snimanja (str. 66).
• Kad je funkcija Face Detection isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana
opcija [Auto].
DRO: Optimizacija svetline i kontrasta
Fotoaparat analizira uslove snimanja scene i automatski koriguje svetlinu i kontrast za
poboljšanje kvaliteta slike.
(Off)
d ~ (DRO standard)
(DRO plus)
Bez podešavanja.
Fotoaparat automatski podešava svetlinu i kontrast za celu
scenu.
Fotoaparat automatski podešava svetlinu i kontrast slike deo po
deo.
• DRO je kratica za "Dynamic Range Optimizer", funkciju automatske optimizacije razlike između svetlih i
tamnih delova slike.
• Zavisno od uslova snimanja, možda se neće postići željeni efekat.
• Imajte na umu sledeće kod upotrebe opcije [DRO plus]:
– Potrebno je određeno vreme za obradu slike.
– Može se odabrati samo [ISO AUTO] ili vrednosti između [ISO 80] i [ISO 400].
– Ako odaberete Burst ili Bracket način snimanja, [DRO plus] se poništava i odabire [DRO standard].
59
Meni snimanja
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Color Mode: Promena svetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Možete promeniti svetlinu slike u skladu sa efekatima.
d 4 (Normal)
Boja slike je standardna.
+ (Vivid)
Boja slike postaje svetlija i dublja.
2 (Sepia)
Boja slike postaje sepija.
3 (B & W)
Slika postaje crno-bela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].
60
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni snimanja
SteadyShot: Odabir načina sprečavanja zamućenja
Uključenje funkcije sprečavanja zamućenja.
d
(Shooting)
o (Continuous)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete okidač
do pola.
Uvek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike možete
stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
 (Off)
Funkcija sprečavanja zamućenja je isključena.
• Kad je odabran automatski mod ili mod jednostavnog snimanja, funkcija [SteadyShot] će se podesiti na
[Shooting].
• Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je
[Continuous].
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sledećim slučajevima:
– Kad prejako tresete fotoaparat
– Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
´ (Shooting Settings): Odabir podešavanja snimanja
Odabir podešavanja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom meniju jednake su onima iz
[´ Shooting Settings] u meniju HOME. Pogledajte str. 42, 83.
61
Upotreba funkcija za gledanje
Odabir načina prikaza
Kod upotrebe fotoaparata sa "Memory Stick Duo" karticom, možete odabrati način prikaza
snimaka (View Mode) iz menija HOME.
Kod upotrebe unutrašnje memorije, snimci se prikazuju samo u Folder View načinu.
1 Pritisnite taster HOME za prikaz menija HOME.
2 Kontrolnim tasterima b/B odaberite y (View Images).
3 Tasterima v/V odaberite željeni View Mode način prikaza, zatim pritisnite z.
Í (Date View): Prikaz po datumu
Razvrstava slike sa "Memory Stick Duo" kartice po datumu u prikazuje stavljanje slike na kalendar.
Standardna postavka je [Date View].
È (Folder View): Prikaz po folderima
Prikazuje slike po folderima kreiranim pomoću [Create REC.Folder] u [Memory Tool]. Ako nije
kreiran nov folder, sve slike se nalaze u fikderu "101MSDCF". Detalje o folderima potražite na
str. 73, 76.
( (Favorites): Prikaz slika registrovanih u Favorites
Ova oznaka prikazuje slike registrovane u Favorites (str. 64).
Prikazane slike sa
Broj slika registrovanih najnovijim datumom
u Favorites
1 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite Favorites grupu koju želite reprodukovati, zatim
pritisnite z.
Prikazuju se sve slike u odabranoj Favorites grupi.
2 Pritisnite z nakon odabira slike koju želite videti u pojedinačnom prikazu.
62
Meni reprodukcije
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Ovo poglavlje objašnjava opcije menija raspoložive kad pritisnete taster MENU u
reprodukcijskom modu. Za detalje o upotrebi menija pogledajte str. 43.
Možete odabrati način reprodukcije označen belo.
Dostupno Nije dostupno
View Mode (Date View/Folder View/Favorites)
Unutrašnja memorija
J (Delete): Brisanje snimaka
Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 39.
" (This Image)
Brisanje trenutno odabranog snimka.
• Ova opcija se prikazuje samo kod prikaza pojedinačnih slika.
# (Multiple Images)
Odabir i brisanje više snimaka.
Ì (All Images in Date Range)
Brisanje svih snimaka za odabrani datum/folder.
g (All In This Folder)
• Prikazane poruke razlikuju se prema odabranom View Mode
podešavanju.
Ñ (View Mode): Promena načina View Mode
Omogućava odabir načina reprodukcije (View Mode). Opcija ima jednaku funkciju kao y
(View Images) u meniju HOME.
Pogledajte str. 62.
Å (Date List): Odabir datuma reprodukcije kod Date View
Ova oznaka odabira datum reprodukcije kod upotrebe Date View.
1 Pritisnite taster MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu slika.
2 Odaberite [Date List] kontrolnim tasterima v/V, zatim pritisnite z.
Prikazuje se lista datuma (kalendar).
3 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite datum koji želite da prikažete, zatim pritisnite z.
63
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni reprodukcije
o (Filter by Faces): Reprodukcija slika filtriranih prema određenim kriterijima
Ova oznaka filtrira slike i zatim ih prikazuje.
(Off)
* (All people)
Slike se ne filtriraju.
Slike se filtriraju prema odabranim kriterijumima i zatim prikazuju.
à (Children)
Ð (Infants)
Î (Smiles)
• Slike se ponekad pogrešno prikazuju ili ne prikazuju.
• Ponekad nije moguće filtriranje kod slika snimljenih ranijim Sony modelima.
( (Add / Remove Favorites): Dodavanje/brisanje omiljenih slika
Odaberite omiljene slike i dodajte ih ili obrišite iz grupa kao Favorites.
} (This Image)
Dodavanje ili brisanje slike odabranih kao Favorites.
• Ova opcija se prikazuje samo kod prikaza pojedinačnih slika.
~ (Multiple Images)
Odabir više slika i dodavanje ili brisanje iz Favourites.
Ê (Add All in Date Range)
Dodavanje svih slike odabranog datuma u Favorites.
• Ova opcija se prikazuje samo kod prikaza liste u Date View.
Ë (Remove All in Date
Range)
É (Remove All in
Favorites)
Brisanje svih slika za odabrani datum ili Favorites listu.
• Prikazana opcija se razlikuje zavisno od odabranog View Mode.
• Opcija se prikazuje samo kod indeksnog prikaza.
Dodavanje slike u Favorites
1 Prikažite sliku koju želite dodati u Favorites tokom pojedinačnog prikaza slika.
2 Pritisnite taster MENU.
3 Odaberite [Add/Remove Favorites] kontrolnim tasterima v/V, odaberite [This Image] kontrolnim
tasterima b/B, zatim pritisnite z.
4 Odaberite Favorites grupu u koju želite dodati sliku kontrolnim tasterima v/V/b/B, zatim
pritisnite z.
5 Pritisnite taster MENU.
6 Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
64
Meni reprodukcije
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Odabir i dodavanje više slika u Favorites
1 Pritisnite taster MENU kod pojedinačnog ili indeksnog prikaza.
2 Kontrolnim tasterima v/V odaberite [Add/Remove Favorites], odaberite [Multiple Images]
tasterima b/B, zatim pritisnite z.
3 Tasterima v/V/b/B odaberite Favorites grupu u koju želite dodati slike, zatim pritisnite z.
Kod pojedinačnog prikaza:
4 Tasterima b/B prikažite sliku koju želite dodati, zatim pritisnite z.
Oznaka e se dodaje uz odabranu sliku.
5 Pritisnite b/B za prikaz ostalih slika koje želite dodati, zatim pritisnite z.
6 Pritisnite taster MENU.
7 Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
4 Tasterima v/V/b/B odaberite sliku koju želite dodati, zatim pritisnite z.
Oznaka e se dodaje uz odabranu sliku.
5 Za dodavanje ostalih slika, ponovite korak 4.
Za odabir svih slika od određenog datuma, odaberite skalu tasterom, b, zatim pritisnite z.
6 Pritisnite taster MENU.
7 Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
Odabir svih slika određenog raspona datuma
1
2
3
4
5
Pritisnite taster MENU u indeksnom prikazu.
Prikažite [Add/Remove Favorites] kontrolnim tasterima v/V.
Tasterima b/B odaberite [Add All in Date Range], zatim pritisnite z.
Tasterima v/V/b/B odaberite Favorites grupu u koju želite dodati slike, zatim pritisnite z.
Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
Brisanje iz Favorites
Odaberite sliku koju želite obrisati iz Favorites ponavljanjem koraka iz "Odabir i dodavanje više
slika u Favorites".
Oznaka ( nestaje.
• Dodirom na [Remove All in Date Range]/[Remove All in Favorites] uklanjaju se sve slike od
odabranog datuma ili iz Favorites grupe.
< (Slideshow): Reprodukcija niza snimaka
Ova opcija ima istu funkciju kao pritisak tastera < (Slideshow).
Pogledajte str. 35.
65
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni reprodukcije
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
Ova opcija omogućava podešavanje fotografija ili primenu posebnih efekata na fotografije.
Izvorni snimak se zadržava.
Retuširanje fotografija
1
2
3
4
Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
Pritisnite taster MENU.
Tasterima v/V odaberite [Retouch], odaberite željeni mod tasterima b/B i zatim pritisnite z.
Retuširajte fotografije sledeći korake za svaki mod opisane u nastavku.
9 (Trimming)
Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.
1 Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu.
2 Podesite mesto tasterima v/V/b/B i pritisnite MENU.
3 Odaberite [Image Size] tasterima v/V i pritisnite z.
Tasterima v/V odaberite veličinu koju ćete snimiti i opet
pritisnite z.
4 Tasterima v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
• Veličina uvećane slike može zavisiti od originalnog snimaka.
• Kvalitet uvećane slike se može pogoršati.
8 (Red Eye Correction)
Ispravlja efekat crvenih očiju koji uzrokuje svetlo blica.
Odaberite [OK] tastreima v/V, zatim pritisnite z.
• Zavisno od slike, možda nećete moći ispraviti efekat crvenih
očiju.
66
Meni reprodukcije
³ (Unsharp masking)
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.
1 Tasterima v/V/b/B odaberite područje (okvir) slike koju
želite retuširati, zatim pritisnite taster MENU.
2 Odaberite [OK] tasterima v/V, zatim pritisnite z.
• Zavisno od slike, korekcija možda neće biti dovoljna te se može
pogoršati kvalitet slike.
(Soft Focus)
Zamućuje periferiju oko odabranog mesta i ističe objekat.
1 Podesite središnji deo željene slike za retuširanje tasterima
v/V/b/B, zatim pritisnite taster MENU.
2 Odaberite [Level] tasterima v/V i pritisnite z.
Podesite nivo retuširanja tasterima v/V, zatim opet
pritisnite z.
3 Podesite željeni raspon retuširanja tasterom W/T.
4 Tasterima v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
(Partial Color)
Slika oko odabranog dela postane crno-bela kako bi se istakao
objekat.
1 Podesite središnji deo željene slike za retuširanje tasterima
v/V/b/B, zatim pritisnite taster MENU.
2 Podesite željeni raspon retuširanja tasterom W/T.
3 Tasterima v/V odaberite [OK] i pritisnite z.
67
Meni reprodukcije
0 (Fisheye Lens)
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Primjena efekata ribljeg oka oko odabranog mesta.
1 Podesite središnji deo željene slike za retuširanje tasterima
v/V/b/B, zatim pritisnite taster MENU.
2 Odaberite [Level] tasterima v/V i pritisnite z.
Podesite nivo retuširanja tasterima v/V, zatim opet
pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tasterima v/V i pritisnite z.
7 (Cross Filter)
Dodaje efekat zvezdanog sjaja izvorima svetla.
1 Odaberite [Level] tasterima v/V i pritisnite z, podesite
nivo retuširanja tasterima v/V, zatim opet pritisnite z.
2 Podesite željeni raspon za retuširanje tasterom W/T.
3 Odaberite [OK] tasterima v/V i pritisnite z.
@ (Radial Blur)
Određuje središnje mesto za izražavanje kretanja na fotografiji.
1 Podesite središnji do željene slike za retuširanje tasterima
v/V/b/B, zatim pritisnite taster MENU.
2 Podesite željeni raspon za retuširanje tasterom W/T.
3 Odaberite [OK] tasterima v/V i pritisnite z.
68
Meni reprodukcije
(Retro)
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Smanjuje oštrinu i okolno svetlo kako bi fotografija izgledala
kao da je snimljena starijim tipom fotoaparata.
1 Odaberite [Level] tasterima v/V i pritisnite z.
Podesite nivo retuširanja tasterima v/V, zatim opet
pritisnite z.
2 Podesite željeni raspon za retuširanje tasterom W/T.
3 Odaberite [OK] tasterima v/V i pritisnite z.
P (Happy Faces)
Ova oznaka dodaje osmeh na lice osobe. Kad fotoaparat
detektuje lice koje se može retuširati, oko tog lica se prikazuje
okvir.
1 Odaberite [Level] tasterima v/V i pritisnite z.
Podesite nivo retuširanja tasterima v/V, zatim opet
pritisnite z.
2 Odaberite [OK] tasterima v/V i pritisnite z.
• Zavisno od slike, retuširanje možda neće biti moguće.
69
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni reprodukcije
S (Multi-Purpose Resize): Promena veličine slike prema upotrebi
Možete promeniti format i veličinu slika koje se snimaju.
Možete konvertovati snimke u 16:9 format za prikaz u visokoj razlučivosti, i u VGA veličinu za
blog ili e-mail.
HDTV (
Promena formata 4:3/3:2 u 16:9 i memorisanje uz veličinu 2M.
)
Blog/E-mail (
)
Menja format slike od 16:9/3:2 do 4:3 i memoriše kao VGA
veličinu.
1 Prikažite snimak koji želite da promenite.
2 Pritisnite taster MENU.
3 Odaberite S (Multi-Purpose Resize) kontrolnim tasterima v/V, odaberite željenu veličinu slike
tasterima b/B, zatim pritisnite z.
4 Tasterom W/T podesite područje koje želite da promenite.
5 Odredite područje tasterima v/V/b/B, zatim pritisnite taster MENU.
6 Odaberite [OK] tasterom v i pritisnite z.
• Za detalje o veličine slike, pogledajte str. 11.
• Ne možete promeniti veličinu videozapisa.
• Ne možete promeniti veličinu snimka iz VGA u [HDTV].
• Uvećanje i sečenje slike može joj smanjiti kvalitet.
70
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni reprodukcije
$ (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Na zaštićenoj slici vidljiv je indikator -.
% (This Image)
Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
• Ova opcija prikazuje se samo kod pojedinačnog prikaza.
& (Multiple Images)
Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.
Zaštita snimka
1 Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
2 Pritisnite MENU.
3 Odaberite [Protect] tasterima v/V i odaberite [This Image] tasterima b/B, zatim pritisnite z.
Odabir i zaštita snimaka
1 Pritisnite MENU u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
2 Odaberite [Protect] tasterima v/V i odaberite [Multiple Images] tasterima b/B, zatim pritisnite
z.
U pojedinačnom prikazu:
3 Odaberite snimak koju želite zaštititi kontrolnim tasterima b/B, zatim pritisnite z.
Odabrani snimak označen je sa e.
4 Pritisnite b/B za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite z.
5 Pritisnite MENU.
6 Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
3 Odaberite snimak koji želite da zaštitite kontrolnim tasterima v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Odabrani snimak označena je sa e.
4 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak C.
Za odabir svih snimaka za odabrani datum, folder ili Favorites grupu, odaberite skalu menija
tasterom b i zatim pritisnite z.
5 Pritisnite MENU.
6 Odaberite [OK] tasterom v, zatim pritisnite z.
• Zaštitu nije moguće podesiti kad je u rasponu više od 999 datoteka.
• Formatiranjem će nepovratno izbrisati sve podatke iz medija za snimanje, čak i zaštićene slike.
• Aparatu će trebati neko vreme za zaštitu slike.
71
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
Meni reprodukcije
Poništenje zaštite
Odaberite snimak za koji želite da poništite zaštitu, i "otključajte" je primenom postupka kakav
se koristi i za zaštitu.
Indikator - (Protect) nestane sa snimka.
DPOF: Dodavanje oznake za štampanje
Dodaje oznaku za štampanje DPOF (Print order) slikama koje želite odštampati.
Pogledajte str. 112.
L (This Image)
Pridružuje oznaku za štampanje (DPOF) trenutno odabranom
snimku ili je uklanja.
M (Multiple Images)
Odabire snimke i pridružuje im oznaku za štampanje (DPOF) ili
je uklanja.
; (Print): Štampanje fotografija pomoću štampača
Omogućava štampanje fotografija.
Pogledajte str. 109.
(Rotate): Okretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
1
2
3
4
5
Prikažite sliku koju želite okrenuti.
Pritisnite taster MENU za prikaz menija.
Kontrolnim tasterima v/V odaberite [Rotate] i pritisnite taster z.
Odaberite [E F] i okrenite sliku tasterima b/B.
Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite taster z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike ili video zapise.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na ličnom računaru, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, zavisno od
softvera.
72
Meni reprodukcije
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 43
 (Select Folder): Odabir foldera za pregled slika
Odabir foldera u kojem je slika koju želite reprodukovati.
1 Odaberite željeni folder kontrolnim tasterima b/B.
2 Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
Poništenje odabira foldera
U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite taster z.
z O folderima
Fotoaparat memoriše slike u određeni folder na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promeniti folder ili
napraviti novi.
• Za izradu novog foldera S [Create REC. Folder] (str. 76).
• Za promenu foldera za snimanje slika S [Change REC. Folder] (str. 77).
• Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite Više foldere i prikaže se prva ili zadnja slika u folderu,
pojavljuju se sledeći indikatori:
: prelaz na predhodni folder.
: prelaz na sledeći folder.
: prelaz na predhodni ili sledeći folder.
73
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija menija Manage
Memory i Settings
Možete promeniti fabrička podešavanja koristeći H (Manage Memory) ili  (Settings) u
meniju HOME.
Taster z
Tasteri
Kontrolni taster
1
Pritisnite taster HOME za prikaz menija HOME.
2
Kontrolnim tasterima b/B odaberite H (Manage Memory) ili  (Settings).
3
Tasterima v/V odaberite željenu opciju, zatim pritisnite z.
4
Tasterima v/V odaberite željeno podešavanje, zatim pritisnite z.
Meni HOME se prikaže kad pritisnete b.
74
Taster
HOME
Podešavanje opcija menija Manage Memory i Settings
5
Tasterima v/V odaberite podešavanje i zatim pritisnite z.
Za poništavanje podešenja
Odaberite [Cancel] ako se pojavi na meniju, zatim pritisnite z.
Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolni taster b.
• Postavka ostaje memorisana čak i kad isključite fotoaparat.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja ponovnim pritiskom tastera HOME.
75
H Manage Memory
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Ö Memory Tool — Memory Stick Tool
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat stavljen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je već
formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
1 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite taster z.
Pojavi se poruka "All data on Memory Stick will be erased".
2 Kontrolnom tasterom v odaberite [OK] i pritisnite taster z.
Počinje formatiranje.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućava izradu foldera za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
1 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite taster z.
Pojavi se meni za izradu foldera.
2 Kontrolnim tasteroma v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrađuje se novi folder sa jednim brojem većim od poslednjeg napravljenog foldera. To ujedno
postaje i folder za snimanje.
Za odustajanje od izrade foldera
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• U slučaju da ne želite izraditi novi folder, kao folder za snimanje se odabire "101MSDCF".
• Možete izraditi folder "999MSDCF".
• Ne možete izbrisati folder pomoću fotoaparata. Za brisanje foldera koristite računra itd.
• Slike se snimaju u nov folder dok ne izradite ili odaberete novi folder.
• U folder možete memorisati do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet foldera, automatski se izrađuje novi
folder.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mesta za memorisanje datoteka i nazivi datoteka" (str. 99).
76
Manage Memory
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Change REC. Folder
Menja folder koji se trenutno koristi za snimanje slika.
1 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite z.
Pojavi se meni za izradu foldera.
2 Odaberite željeni folder kontrolnim tasterima b/B, odaberite [OK] tasterom v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene foldera
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Kao folder za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premestiti u drugi folder.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutrašnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
1 Stavite "Memory Stick Duo" karticu dovoljnog kapaciteta.
2 Kontrolnim tasterima v/V/b/B odaberite [Copy] i zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
3 Kontrolnim tasterima v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite z.
•
•
•
•
•
Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Nameravate li kopirati slike dok su
stavljene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
Ne možete kopirati pojedinačne slike.
Izvorne slike unutrašnje memorije ostaju memorisane čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutrašnje memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u
meniju [Internal Memory Tool] (str. 78).
Kod kopiranja podataka sa unutrašnje memorije na "Memory Stick Duo", kopiraće se svi podaci. Ne
možete odabrati određeni folder na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se
kopirati.
Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
77
Manage Memory
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Ö Memory Tool — Internal Memory Tool
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat stavljen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutrašnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarašnje memorije, čak i zaštićene slike.
1 Kontrolnim tasterima v/V odaberite [Format] i pritisnite taster z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
2 Kontrolnom tasterom v odaberite [OK] i pritisnite taster z.
Formatiranje je završeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
78
 Settings
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
( Main settings — Main Settings 1
Fabričke podešavanja su označene sa d.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
d On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolni taster/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
Function Guide
Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.
d On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Isključenje funkcijskog vodiča.
Initialize
Restartovanje svih postavki na fabričke vrednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvaće se
slike snimljene u unutrašnju memoriju.
1 Kontrolnim tasterima v/V odaberite [Initialize] i pritisnite taster z.
Pojavljuje se poruka "Reset to default settings".
2 Odaberite [OK] tasterom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetuju na fabričke.
Odustajanje od resetovanja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Tokom resetovanja ne sme biti isključeno napajanje.
79
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
Smile demo mode
Možete pogledati demonstraciju funkcije Smile Shutter.
On
d Off
Uključuje se demonstracija kod upotrebe Smile Shutter moda.
Bez demonstracije.
1 Podesite Scene Selection na < (Smile Shutter) (str. 29).
2 Usmerite fotoaparat prema objektu i pritisnite okidač do kraja.
Započinje demonstracija.
• Ako ne rukujete fotoaparatom 15 sekundi, demonstracija započinje bez obzira na to da li ste pritisnuli
okidač ili ne.
• Možete privremeno isključiti demonstraciju nakon što se pokrene tako da pritisnete okidač do kraja.
• Iako se aktivira zatvarač kad se prepozna lice, slika se ne memoriše.
• Opciju uvek podesite na [Off] kod stvarnog snimanja pomoću funkcije Smile Shutter.
80
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
( Main settings — Main Settings 2
Fabrička podešavanja su označene sa d.
USB Connect
Odabir USB načina za upotrebu prilikom spajanja fotoaparata na računar ili štampač
kompatibilan sa funkcijom PictBridge pomoću višenamenskog kabla.
d Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu sa
računarom ili PictBridge kompatibilnim štampačem (str. 97 i
109).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni štampač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto], promenite je
na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računar ili drugi USB uređaj nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promenite je na [Mass
Storage].
PictBridge
Spajanje fotoaparata sa PictBridge kompatibilnim štampačem
(str. 109).
PTP/MTP
Kad fotoaparat povežete sa računarom, automatski se aktivira meni
kopiranja, i slike iz foldera za snimanje se kopiraju na računar
(Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i računara
ili drugog USB uređaja (str. 97).
COMPONENT
Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili
videoopremi. Pogledajte str. 89.
d HD(1080i)
SD
Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High Definition TV
Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu koji
ne podržavaju HD(1080i) signal.
81
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste različite
sisteme boja. Želite li gledati slike na TV ekranu, proverite na str. 91 sistem boje za državu ili
regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD, Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Evropa).
Wide Zoom Display
Tokom reprodukcije, fotografije u 4:3 i 3:2 formatu prikazuju se u 16:9 formatu. U tom slučaju,
nedostajaće manji deo sa gornje i donje strane slike.
On
d Off
Za reprodukciju u 16:9 formatu.
Wide Zoom Display se ne koristi.
• U Wide Zoom načinu mogu se reprodukovati samo 4:3 i 3:2 slike. Videozapisi, 16:9 slike i portreti ne
mogu se zumirati.
• Slika prikazana na LCD ekranu fotoaparata se ne menja.
82
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
´ Shooting Settings — Shooting Settings 1
Fabričke podešavanja su označene sa d.
AF Illuminator
AF osvetljenje omogućava izoštravanje objekta u tamnim uslovima snimanja. AF osvetljenje
emituje crveno svetlo kad se okidač pritisne na pola što omogućava lakše izoštravanje dok se ne
podesi fiksno žarište. Istovremeno se na ekranu pojavljuje indikator 0.
d Auto
Off
Upotreba AF osvetljenja.
Isključeno AF osvetljenje.
• Ako AF osvetljenje nedovoljno osvetli objekat ili ako objekat nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,0 m (zum: W) / 1,7 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svetlo AF Illuminatora dopire do objekta čak i ako svetlo nije u sredini
objekta.
• AF osvetljenje ne radi u sledećim slučajevima:
– Podešeno je poluručno izoštravanje (str. 56).
– Odabrali ste  (Landscape), . (Twilight) ili  (Fireworks) u Scene Selection modu.
• Kod upotrebe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta
okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir tačkastih linija.
• AF Illuminator emituje vrlo snažno svetlo. Direktno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo iako
ne predstavlja sigurnosni rizik.
Grid Line
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smeštanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.
On
Uključen prikaz mreže linija.
d Off
Isključen prikaz mreže linija.
•
Mreža linija se ne snima.
83
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
d Single
Monitor
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete do pola.
Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku pre nego okidač pritisnete
do pola. Ovaj način skraćuje vreme potrebno za izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
• AF mod se ne može koristiti kad je funkcija [Face Detection] podešena na [On].
• Kad koristite poluručno izoštravanje, automatski će biti odabrana opcija [Single].
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 5`). Kad zumiranje premaši
5`, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
d Smart
(Smart zum)
(F)
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti izobličena, zavisno od veličine slike. Funkcija nije dostupna kada je:
• veličina slike podešena na [10M], [3:2 (8M)] ili [16:9 (7M)]
(samo DSC-W170).
• veličina slike podešena na [8M], [3:2 (7M)] or [16:9 (6M)] (samo
DSC-W150).
• U sledećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
84
Precision
(Precision digitalni zum)
(G)
Uvećava sve slike do maksimalno 10`, uključujući optički zum
5`. Međutim, kvalitet slike je slabiji kad se pređe nivo optičkog
zuma.
Off
Digitalni zum je isključen.
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri upotrebi funkcije Smart zum (uključujući optički
zum 5x
Veličina
Maksimalna skala zuma
DSC-W170
DSC-W150
5M
Oko 7,0 `
Oko 6,3 `
3M
Oko 8,9 `
Oko 8,0 `
VGA
Oko 28 `
Oko 25 `
16:9 (2M)
Oko 9,5 `
Oko 8,5 `
• Digitalni zum se ne može koristiti u sledećim slučajevima:
– < (Smile Shutter) mod je odabran u Scene Selection modu.
– LCD ekran je isključen.
– Pri reprodukciji videozapisa.
Conversion Lens
Omogućava pravilno izoštravanje kod upotrebe konverterska sočiva (opcija). Učvrstite
isporučeni adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijsko sočivo.
Tele (B)
Upotreba telekonverzijska sočiva.
Wide (C)
Upotreba širokougaona sočiva.
d Off
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bez konverzijskog sočiva.
Kod upotrebe ugrađenog blica, može doći do blokiranja svetla i pojave vidljive senke.
Proverite kompoziciju slike na LCD ekranu pri snimanju.
Makrosnimanje je fiksno podešeno na ? [Auto].
Raspoloživo područje zuma je ograničeno.
Raspoloživo područje izoštravanja je ograničeno.
AF svetlo ne radi.
Ne možete odabrati poluručno izoštravanje.
Kod snimanja sa konverzijskom lećom (opcija), fotoaparat može takođe izoštriti bliske objekte u 
(Landscape) i . (Twilight) modu.
Kod snimanja sa konverzijskom lećom (opcija), možda nećete uspeti snimiti vatromete u njihovu
punom sjaju pri upotrebi  (Fireworks) moda.
Bliže inaofrmacije potražite u uputstvima za upotrebu priloženim uz konverzijsko sočivo.
85
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
Settings
´ Shooting Settings — Shooting Settings 2
Fabričke podešavanja su označene sa d.
Auto Orientation
Kad fotoaparat okrenite za snimanje u portretnoj (okomitoj) orijentaciji, detektuje se promena
položaja i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.
d On
Off
•
•
•
Snima sliku sa pravilnom orijentacijom.
Automatska orijentacija je isključena.
Sa leve i desne strane vertikalno orijentisane slike prikazana je crna ivica.
Zavisno od ugla snimanja, orijentacija slike se možda neće snimiti pravilno. Kad orijentacija slike nije
pravilna, možete okrenuti sliku prema opisu na str. 72.
Funkciju Auto Orientation ne možete koristiti u Ù (Underwater) modu.
Auto Review
Prikaz snimljene slike na ekranu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
d On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete do pola, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete snimiti sledeću.
• Auto Review ne možete koristiti:
– kod Burst/Bracket snimanja
– kad je opcija [Scene Recognition] podešena na [Auto] ili [Advanced].
86
Settings
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
> Clock Settings
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
1 Odaberite [> Clock Settings] u meniju  (Settings) unutar menija HOME.
2
3
4
5
•
Pritisnite kontrolni tasterz.
Odaberite format prikaza tasterima v/V i zatim pritisnite z.
Odaberite opcije tasterima b/B i zatim podesite vrednosti tasterima v/V te pritisnite z.
Odaberite [OK] i pritisnite z.
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 5, zatim pritisnite z.
87
Settings
Za detalje o rukovanju pogledajte str. 74
h Language Setting
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija menija, upozorenja i poruka.
88
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika
Možete gledati slike na ekranu TV prijemnika spajanjem fotoaparata sa TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje zavisno od vrste TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat priključen na TV pomoću isporučenog
A/V kabla
Pre međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Povežite fotoaparat sa TV prijemnikom pomoću višenamenskog kabla
(isporučen).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Žuti
Crni
Taster 
Kontrolni taster
2 U višenamensku
priključnicu
•
2
Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, priključite audio priključak (crni) višenamenskog
kabla u levu audio priključnicu.
Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
Detalje potražite u uputstvima za upotrebu TV prijemnika.
3
•
Pritisnite taster  (reprodukcija) i uključite fotoaparat.
Snimci iz fotoaparata prikazuju se na TV ekranu.
Pritisnite kontrolni taster b/B za odabir željene slike.
Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno da podesite izlazni videosignal u
skladu sa TV sistemom koji se koristi (str. 82).
89
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika
Gledanje slika kad je fotoaparat priključen na HDTV
Snimke ovog fotoaparata možete gledati u visokom kvalitetu*, spajanjem fotoaparata na HD
(High Definition) TV prijemnik upotrebom komponentnog kabla (opcija).
Pre međusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
* Slike snimljene u [VGA] formatu ne mogu se reprodukovati u HD formatu.
•
[Wide Zoom Display], fotografije sa formatom slike 4:3 ili 3:2 mogu se prikazati u formatu 16:9 (str.
82).
[Multi-Purpose Resize], format slike se može konvertirati u 16:9 za prikaz u visokoj rezoluciji (str. 70).
•
1
Priključite fotoaparat sa HD (High Definition) TV prijemnikom pomoću HD
Output adapterskog kabla (opcija).
1 U audio/video ulazne
priključnice
Taster  (reprodukcija)
Zeleni/Plavi/Crveni
HD Output
adapterski kabl
(opcija)
2
2 U višenamensku
priključnicu
Uključite TV prijemnik i podesite odgovarajući ulaz.
•
90
Beli/Crveni
Detalje potražite u uputstvima za upotrebu TV prijemnika.
Kontrolni taster
Taster HOME
Gledanje slika na ekranu TV prijemnika
3
Pritisnite taster  (reprodukcija) za uključenje fotoaparata.
Snimci iz fotoaparata prikazuju se na TV ekranu.
Pritisnite kontrolni taster b/B za odabir željene slike.
•
•
•
Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom  (Settings) u meniju
HOME (str. 81).
Kad koristite fotoaparat u inostranstvu, možda ćete morati da promenite izlaz videosignala u skladu
sa priključenim TV prijemnikom (str. 82).
Videozapise nije moguće reprodukovati kod HD (1080i) izlaza. Podesite [COMPONENT] na [SD]
kod gledanja videozapisa (str. 81).
O "PhotoTV HD" standardu
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Priključite li Sonyjeve PhotoTV HD-kompatibilne uređaje putem kabla sa adapterom HD izlaza
(opcija), možete uživati u celom novom svetu fotografija uz izvanredan Full HD kvalitet.
PhotoTV HD omogućuje kvalitetan prikaz detalja, prikaz blagih tekstura i boja u fotokvalitetu.
•
Takođe je potrebno podesiti TV. Za detalje, pogledajte uputstva za upotrebu TV-a.
O sistemu boja
Ako želite reprodukovati sliku na TV ekranu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i isporučeni A/V kabl. Sistem boja TV prijemnika mora biti jednak sistemu boja
fotoaparata. Proverite sledeću listu.
NTSC sistem
Bahamska ostrva, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan,
Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venecuela, itd.
PAL sistem
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Hong Kong, Mađarska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španija,
Švedska, Švajcarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sistem
Brazil
PAL-N sistem
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
91
Upotreba računara
Mogućnosti sistema Windows
Za detalje o upotrebi Macintosh računara pogledajte
"Upotreba Macintosh računara" (str. 105).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na ekranu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 94)
• Instalacija softvera sledećim redom:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiranje slika na računar (str. 97)
• Kopiranje slika na računar uz upotrebu programa
"Picture Motion Browser".
• Organizacija slika uz upotrebu programa
"Picture Motion Browser" i "Music Transfer" na
sledeći način:
– Pregled snimaka memorisanih na računar
Editovanje snimaka
– Prikaz lokacija snimanja fotografija na online
geografskim kartama.
– Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD
snimač.)
– Štampa ili čuvanje fotografija sa datumom.
– Dodavanje/menjanje muzičkih datoteka uz
"Music Transfer"
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći
na internet stranici Sony Customer
Support.
http://www.sony.net/
92
Mogućnosti sistema Windows
Preporučena konfiguracija
računara
Ukoliko računar priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sledeću konfiguraciju.
Napomene o priključenju fotoaparata na
računar
• Računar, takođe, treba da zadovoljava zahteve
operativnog sistema.
• Ispravan rad nije garantovan u svim prethodno
opisanim preporučenim konfiguracijama.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
• Za navedene operativne sisteme pravilan rad nije
garantovan kod nadogradnje sistema ili kod
multi-boot sistema.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za upotrebu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional SP4 Windows XP* SP2/
Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži
(Preporučeno: Intel Pentium III 800 MHz ili
brži)
Memorija: 256 MB RAM ili više
(Preporučeno: 512 MB RAM ili više)
• Ispravan rad nije garantovan ako na jedan računar
u isto vreme priključite dva ili više USB uređaja.
Zavisno od tipa USB opreme koju koristite
istovremeno, neki od uređaja, uključujući i
fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije garantovan pri upotrebi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB interfejsa
koji podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućava naprednu brzinu prenosa budući da
ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB
2.0).
• Postoje dva načina USB priključenja sa računarom:
[Auto] (fabričko podešavanje), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo
poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način
kao primer. Za detalje o [PictBridge] i
[PTP/MTP] priključenju, pogledajte str. 81.
• Komunikacija između fotoaparata i ličnog
računara možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Hard disk: Prostor na disku za instalaciju
― oko 400 MB
Ekran: Rezolucija ekrana: 1 024 ` 768 ili više
* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter Edition.
93
Instalacija isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sledeći način.
• Logujte se kao Administrator.
1
4
Uključite računar i stavite CDROM u CD-ROM pogon računara.
Prikazuje se instalacijski meni.
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako prihvaćate uslove ugovora, kliknite oznaku uz
natpis [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
5
Ako se ne prikaže meni, dva puta kliknite na
[Computer] (u Windows XP/2000, [My
(SONYPICTUTIL).
Computer]) S
U sistemu Windows Vista može se pojaviti
meni AutoPlay. Odaberite "Run Install.exe."
i sledite uputstva na ekranu za nastavak
instalacije.
2
3
94
Kliknite [Install].
Prikazuje se meni "Choose Setup
Language".
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se meni [Location Settings].
Odaberite [Region] i [Country/Area],
zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Sledite uputstva na ekranu za
završetak instalacije.
Kad se pojavi poruka, ponovo pokrenite
računar sledeći uputstva na ekranu.
DirectX je možda već instaliran na računaru
zavisno do sistemskog okruženja.
Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalacija softvera se odvija sledećim redom:
Picture Motion Browser
Music Transfer
Instalacija isporučenog softvera
Nakon instalacije softvera, na radnoj površini
se pojave ikone za "Picture Motion Browser",
"PMB Guide" i "Music Transfer".
Dva puta kliknite za
pokretanje softvera "Picture
Motion Browser".
Dva puta kliknite za
pokretanje softvera "PMB
Guide".
Dva puta kliknite za
pokretanje softvera "Music
Transfer".
95
Upotreba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete bolje
nego ikad iskoristiti svoje fotografije i video
zapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser".
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Uz "Picture Motion Browser" možete:
Dva puta kliknite
(Picture Motion
Browser) ikonu na radnoj površini. Takođe
možete pokrenuti iz Start menija: Kliknite
[Start] S [All Programs] (kod Windows
2000, [Programs]) S [Sony Picture Utility]
S [PBM – Picture Motion Browser].
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i prikazati
• Kod prvog pokretanja "Picture Motion Browser"
Pregled "Picture Motion Browser"
softvera
ih na računaru.
• Organizovati slike na računaru prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Kopirati snimke iz računara na "Memory Stick
Duo" tako da ih možete gledati na fotoaparatu.
• Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.),
odštampati, poslati slike e-mailom, promeniti
datum snimanja i još mnogo toga.
• Fotografije je moguće odštampati ili memorisati
sa datumom.
• Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
• Prebaciti sliku na Internet.
• Detalje potražite u datoteci "PMB Guide".
Za pristup "PMB Guide"
Dva puta kliknite ikonu
(PMB Guide) na
radnoj površini.
Za pristup "PMB Guide" aplikaciji iz menija
Start, kliknite [Start] S [All Programs] (kod
Windows 2000, [Programs]) S [Sony
Picture Utility] S [Help] S [PMB Guide].
96
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
softvera pojaviće se potvrdna poruka za
Information tool. Odaberite [Start]. Ova funkcija
obaveštava Vas o novostima, na pirmer o novim
verzijama softvera. Podešavanje možete kanije
pormeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite taster
ekrana.
u gornjem desnom uglu
Kopiranje slika na računar pomoću "Picture
Motion Browser" softvera
Priprema fotoaparata i računara
1
Povezivanje fotoaparata i
računara
Stavite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
Kad kopirate slike iz unutrašnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
Stavite dovoljno napunjenu bateriju
u fotoaparat ili ga priključite na
zidnu utičnicu mrežnim adapterom
(opcija) i USB/AV/DC IN višenamenskim kablom (opcija).
Kad kopirate slike na računar uz upotrebu
nedovoljno napunjenih baterija, kopiranje
možda neće uspeti ili se podaci mogu oštetiti
usled isključenja fotoaparata tokom prenosa.
3
Uključite računar, zatim pritisnite
taster  (reprodukcija).
2 U višenamensku priključnicu
1 U USB priključnicu
Višenamenski
kabl
Na ekranu fotoaparata pojavi se poruka
"Connecting...".
Indikatori
pristupa*
Taster  (reprodukcija)
Nakon prvog USB povezivanja, računar automatski pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte neko vreme.
* Tokom komunikacije prikazan je indikator
.
Nemojte rukovati računarom dok je prikazan taj
,
indikator. Kad se indikator promeni u
možete nastaviti koristiti računar.
• Ako se poruka "Mass Storage" ne pojavi, podesite
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 81).
97
Kopiranje slika na računar pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Kopiranje slika na računar
1
Povežite fotoaparat sa računarom
prema opisu u odjeljku
"Povezivanje fotoaparata i
računara".
Nakon USB povezivanja automatski se
pojavi prozor [Import Media Files ]
softvera "Picture Motion Browser".
Pregled slika na računaru
Kad je prebacivanje završeno, pokreće se
"Picture Motion Browser". Prikazuju se
ikone importovanih slika (thumbnails).
• U "Viewed folders" podešen je folder"Pictures"
(u Windows XP/2000, "My Pictures") kao
standardna.
Organizujte slike u računaru na kalendaru
prema datumu snimanja. Detalje potražite u
datoteci "PMB Guide".
Ako upotrebljavate prostor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 101.
Ako se pojavi Auto Play Wizard, zatvorite ga.
2
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite taster
[Import].
Po standardnom podešavanju, slike se
prebacuju u folder unutar foldera
"Pictures" (u Windows XP/2000, "My
Pictures") nazvanu prema datumu
prebacivanja.
Detalje o "Picture Motion Browser" softveru
potražite u datoteci "PMB Guide".
98
Primer: mesečni prikaz
Kopiranje slika na računar pomoću "Picture Motion Browser" softvera
Za brisanje USB veze
Sledeći postupak izvedite kad:
Mesta za memorisanje slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
• Isključite USB kabl
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Stavite "Memory Stick Duo" u fotoaparat nakon
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupišu u golderu na "Memory Stick Duo"
kartici.
• Isključujete fotoaparat
Primer: pregled foldera u sistemu Windows
Vista
kopiranja slika iz unutrašnje memorije
1 Dva puta kliknite ikonu za isključivanje na
status baru.
Windows Vista
Dva puta kliknite ovdje
Windows XP/Windows 2000
Dva puta kliknite ovde
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device)
S [Stop].
3 Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
4 Kliknite na [OK].
Uređaj je isključen.
• Korak 4 nije potreban za korisnike Windows
XP/Windows Vista sistema.
Folder koja sadrži slikovne datoteke snimljene
fotoaparatom bez funkcije izrade foldera.
Folder koju sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom.
Ako nisu napravljeni novi folderi:
za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
za unutrašnju memoriju postoji samo folder
"101_SONY".
99
Kopiranje slika na računar pomoću "Picture Motion Browser" softvera
• Nije moguće snimati u folderu "100MSDCF".
On služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reprodukovati iz
foldera "MISC".
• Slikovne datoteke imaju sledeće nazive:
– Datoteke sa fotografijama:
DSC0ssss.JPG
– Videozapisi: MOV0ssss.MPG
– Indeksne datoteke koje se snimaju
istovremeno sa videozapisima:
MOV0ssss.THM
ssss označava bilo koji broj između 0001
do 9999. Brojčani deo naziva videozapisa
snimljenog u video modu i odgovarajuće
indeksne datoteke je jednak.
• Više informacija o folderima potražite na
stranicama 73 i 76.
100
Kopiranje slika na računar bez "Picture Motion
Browser" softvera
Slike možete kopirati na računar bez "Picture
Motion Browser" softvera na sledeći način.
Računar sa prostorom za Memory Stick:
Izvadite "Memory Stick Duo" iz fotoaparata
i stavite ga u Memory Stick Duo adapter.
Stavite Memory Stick Duo adapter u
pripadajući prostor na računaru i zatim
kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
Kopiranje slika na računar Windows Vista/XP
U ovom odjeljku opisuje se primer kopiranja
slika u folder "Documents" (u sistemu
Windows XP on se zove "My Documents").
1
Second Edition/NT/Me, možete kopirati slike na
računar stavljanjem "Memory Stick Duo" kartice
u Memory Stick prostor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 120.
Računar bez prostora za Memory Stick:
Povežite aparat i računar USB kablom i
sledite postupak za kopiranje slika.
• Primeri menija u ovom odjeljku odnose se na
kopiranje slika sa "Memory Stick Duo" kartice.
• Ovaj fotoaparat nije kompatibilan sa verzijama
2
Pripremite fotoaparat i računar.
Izvedite postupak kao u opisu "Spajanje
fotoaparata i računara" na str. 97.
Povežite aparat sa računarom
pomoću višenamenskog kabla.
Izvedite postupak kao u opisu
"Povezivanje fotoaparata i računara" na
str. 97.
Ako je "Picture Motion Browser" već
instaliran, pokreće se [Import Media Files].
Odaberite [Cancel] za završetak.
Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me operativnog sistema. Ako upotrebljavate računar bez
prostora za Memory Stick, upotrebite čitač za
Memory Stick (opcija) za kopiranje slika iz
"Memory Stick Duo" kartice na računar.
Za kopiranje slika iz unutrašnje memorije na
računar, prvo kopirajte slike u "Memory Stick
Duo" i zatim ih kopirajte na računar.
101
Kopiranje slika na računar bez "Picture Motion Browser" softvera
3
U prozoru koji se pojavljuje automatski kliknite na [Open folder to
view files] (u Windows XP: [Open
folder to view files] S [OK]).
Ako se prozor ne pojavi automatski, sledite
postupak S "Za Windows 2000".
4
5
Dva puta kliknite na [DCIM].
Dva puta kliknite na folder u kojoj
se nalaze slikovne datoteke koje želite da kopirate. Zatim desnim
tasterom miša kliknite slikovnu
datoteku za prikaz menija i kliknite
[Copy].
Više o mestima za memorisanje slikovnih
datoteka potražite na str. 99.
102
6
Dva puta kliknite folder [Documents]
(u Windows XP: [My Documents]).
Zatim desnim tasterom miša
kliknite prozor "Documents" za
prikaz menija i kliknite [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u folder
[Documents] (u Windows XP: [My
Documents]).
Ako u određenom folderu već postoji datoteka
istog naziva, pojavi se poruka sa pitanjem
želite li je zameniti novom. Odgovorite li
potvrdno, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slike na računar tako da se izvorna ne
obriše, promenite njen naziv i zatim je
kopirajte. Obratite pažnju da se datoteka
promenjenog naziva (str. 103) možda neće
moći reprodukovati na fotoaparatu.
Za Windows 2000
Nakon povezivanja aparata na računar dva
puta kliknite [My Computer] S [Removable
Disk]. Zatim nastavite postupak od koraka 4.
Pregled slikovnih datoteka memorisanih na računar
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primer je naveden računar sa sistemom
Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računar i
više je nema na "Memory Stick Duo" kartici,
sliku možete ponovo videti u fotoaparatu
tako da je kopirate sa računara na "Memory
Stick Duo" pomoću programa "Picture
Motion Browser".
• Slika možda neće moći da se reprodukuje,
zavisno od veličine.
• Sony ne garantuje mogućnost reprodukcije
slikovnih datoteka na fotoaparatu ako su datoteke
obrađene na računaru ili snimljene drugim
fotoaparatom.
1
Povežite fotoaparat sa
računaraom i pokrenite "Picture
Motion Browser" (str. 96, 97).
3 Odaberite fotografije koje želite
prebaciti u glavnom prozoru.
4 Iz menija [Manipulate], odaberite
[Open with External Program] S
[Image Export Tool].
5 Nakon toga, sledite uputstva na
ekranu i prebacite slikovne
datoteke na "Memory Stick Duo".
Za prenos slika na fotoaparat bez upotrebe
"Picture Motion Browser"
• Slike kopirane postupkom opisanim u nastavku
ne mogu se reprodukovati u Date View, Filter by
Faces i ne mogu se registrovati kao Favorites.
Takve snimke reprodukujte na fotoaparatu
pomoću funkcije Folder View (str. 62).
• Preskočite korake 1 i 2 ako nije promenjen
naziv datoteke koji je dodelio fotoaparat.
1 Desnim tasterom miša kliknite datoteku i
zatim kliknite [Rename].
2 Promenite naziv datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
Pojavi li se poruka upozorenja za zamenu
podataka, unesite druge brojeve.
Može biti vidljiva ekstenzija datotekezavisno
od toga kako je podešen računar. Ekstenzija
datoteke za fotografije je JPG, a za video zapise
MPG. Nemojte menjati ekstenziju.
3 Desnim tasterom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
4 Dva puta kliknite na [Removable Disk] ili
[SonyMemoryStick] unutar [Computer]
(kod Windows XP/2000, [My Computer]).
5 Desnim tasterom miša kliknite na folder
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i kliknite
na [Paste].
sss označava bilo koji broj između 100 do
999.
• Ako nema foldera na "Memory Stick Duo", prvo
kreirajte folder (str. 76) na fotoaparatu i zatim
kopirajte slikovne datoteke.
Detalje o "Picture Motion Browser" programu
potražite u "PMB Guide".
103
Upotreba "Music Transfer" softvera (isporučen)
Muzičke datoteke fabrički memorisane u
fotoaparat možete zameniti željenom
muzikom pomoću aplikacije "Music
Transfer" na isporučenom CD-ROM disku.
Takođe ih možete obrisati ili dodati kad god
poželite.
Dodavanje/promena muzike pomoću programa "Music Transfer"
Formati muzike koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sledeći:
• MP3 datoteke sa hard diska računara.
• Muzika sa CD diskova.
• Muzika memorisana u fotoaparatu.
1
2
3
Pritisnite HOME za prikaz menija
HOME.
Odaberite < (Slideshow) kontrolnim tasterima b/B, odaberite [r
Music Tool] tasterima v/V, zatim
pritisnite z.
Pomoću v/V odaberite
[Download Music], zatim pritisnite
z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
104
Povežite fotoaparat i računar
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Sledite uputstva na ekranu za
dodavanje/promenu muzičkih
datoteka.
• Za vraćanje fabrički memorisane muzike u
fotoaparat:
1 Izvedite postupak [Format Music] u koraku 3.
2 Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve muzičke datoteke vraćaju se na fabričke
vrednosti i opcija [Music] u meniju
[Slideshow] se podesi na [Off].
• Muzičke datoteke možete restartovati na fabričke
vrednosti pomoću opcije [Initialize] (str. 79), ali
time će se restartovati i druga podešavanja.
• Detalje o upotrebi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Za korisnike Macintosh računara
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računar.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan sa
• Komunikacija između fotoaparata i ličnog
računara možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija
Preporučuje se sledeća konfiguracija za
računar priključen na fotoaparatom.
Kopiranje i pregled slika na
računaru
1
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.5)
USB priključnica: Standardna
2
Preporučena konfiguracija za upotrebu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
3
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Priključite fotoaparat na račnar
pomoću namenskog kabla.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Spajanje fotoaparata i računara" na str. 97.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računar.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu S [DCIM] S folder u koju su
memorisane slike koje želite kopirati.
Povucite i ispustite slikovne datoteke na
ikonu hard diska.
Datoteke se kopiraju na hard disk.
Hrd disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priključenju fotoaparata na
računar
• Ispravan rad nije garantovan u svim prethodno
opisanim preporučenim sistemima.
• Ispravan rad nije garantovan ako na jedan
računar priključite dva ili više USB uređaja.
Zavisno od tipa USB opreme koju koristite
istovremeno, neki od uređaja, uključujući i
fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije garantovan pri upotrebi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB interfejsa
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućava naprednu brzinu prenosa budući da
ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB
2.0).
• Postoje dva načina USB priključenja sa računarom:
[Auto] (fabričmko podešavanje), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP] priključenje. Ovo
poglavlje opisuje [Auto] i [Mass Storage] način
kao primer. Za detalje o [PictBridge] i
[PTP/MTP] priključivanju, pogledajte str. 81.
Pripremite fotoaparat i Macintosh
računar.
Izvedite isti postupak iz poglavlja "Priprema fotoaparata i računara" na str. 97.
Za detalje o mestu za memorisanje snimaka i
o nazivima datoteka pogledajte str. 99.
4
Pregledajte slike na računaru.
Dva puta kliknite na ikonu hard diska S
željenu slikovnu datoteku u folderu koja
sadrži kopirane datoteke.
105
Za korisnike Macintosh računara
Za brisanje USB veze
Prie donjih postupaka ili kad je aparat
isključen sa računara povucite i ispustite
ikonu pogona ili kartice "Memory Stick
Duo" u "Trash".
• Kad isključite USB kabl.
• Kad vadite "Memory Stick Duo"
• Kad stavljate "Memory Stick Duo" nakon
kopiranja slika iz unutrašnje memorije
• Kad isključujete fotoaparat
Instalacija programa "Music Transfer"
• Pre instalacije programa "Music Transfer"
zatvorite sve aktivne programe.
• Logujte se kao Administrator.
1 Uključite Macintosh računar i stavite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM uređaj
računara.
2 Dva puta kliknite
(SONYPICTUTIL).
3 Dva puta kliknite datoteku [Music
Transfer.pkg] u folderu [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promenu muzičkih datoteka
Dodavanje/promena muzike
pomoću programa "Music
Transfer"
Muzičke datoteke fabrički memorisane u
fotoaparat, možete zameniti sa muzikom
koju Vi želite. Takođe ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati muzike koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sledeći:
• MP3 datoteke sa hard diska računara
• Muzika sa CD diskova
• Muzika memorisana u aparatu
106
Pogledajte "Dodavanje/promena muzike pomoću programa Music Transfer" na str. 104.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja, možete pronaći na Sony Customer
Support internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Prikaz uputstva "Cyber-shot Step-up Guide"
Kad instalirate "Cyber-shot Handbook", takođe se instalira "Cyber-shot Step-up Guide".
"Cyber-shot Step up Guide" dalje objašnjava
upotrebu fotoaparata i dodatnog pribora.
Prikaz u Windows sistema
Dva puta kliknite
(Step-up Guide)
na radnoj površini.
Za pristup "Step-up Guide" vodiču iz Start
menija, kliknite [Start] S [All Programs] (u
Windows 2000, [Programs]) S [Sony
Picture Utility] S [Step-up Guide].
Na Macintosh računaru
1
2
3
Kopirajte folder [stepupguide] u
folder [stepupguide] na računaru.
Odaberite [stepupguide], [language]
i folder [GB] memorisan na isporučenom CD-ROM-u i zatim kopirajte
sve datoteke iz foldera [GB] u
folder [img] unutar foldera
[stepupguide] koji se kopirao na
Vaš računar u koraku 1.
(Zamijenite datoteke u folderu
[img] datotekama iz foldera [GB].)
Po završetku kopiranja dva puta
kliknite na "stepupguide.hqx" u
mapi [stepupguide] kako biste je
raspakirali, zatim dva puta kliknite
na dobijenu datoteku
"stepupguide".
Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje
HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
107
Štampanje fotografija
Kako odštampati fotografije
Kad štampate fotografije snimljene u [16:9] modu,
obe ivice mogu biti isečene, zato proverite pre štampanja (str. 122).
Direktno štampanje pomoću štampača koji podržava PictBridge (str. 109)
Fotografije možete odštampati direktnim povezivanjem fotoaparata i
štampača koji podržava PictBridge.
Direktno štampanje na štampaču koji podržava "Memory Stick"
Fotografije možete odštampati pomoću štampača koji podržava
"Memory Stick". Za detalje pogledajte uputstva za upotrebu
štampača.
Štampanje preko računara
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računar i odštampati ih.
Takođe na fotografijama možete da štampate datum (str. 96).
Izrada fotografija u fotolaboratoriji (str. 112)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim fotografijama
u fotografski studio. Takođe možete da označite fotografije koje
želite štampati oznakom DPOF (Print order).
108
Direktno štampanje pomoću PictBridge
kompatibilnog štampača
Ako nemate računar, možete jednostavno
odštampati fotografije direktnim
povezivanjem fotoaparata na štampač koji
podržava funkciju PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za povezivanje sa
štampačem višenamenskim kablom. Kod
spajanja fotoaparata na štampač koji je
prepoznat kad je [USB Connect] podešen na
[Auto], korak 1 je nepotreban.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Taster
MENU
• Ne možete da štampate video zapise.
• Ako na ekranu fotoaparata trepće indikator v
(obaveštenje o grešci), proverite priključeni
štampač.
Kontrolni
taster
Taster
HOME
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu bateriju kako biste izbegli opasnost da se fotoaparat
isključi tokom ispisa.
1
2
Pritisnite taster HOME za prikaz
menija HOME.
Odaberite  (Settings) pomoću
b/B, i odaberite [( Main settings]
pomoću v/V, zatim pritisnite z.
3
Kontrolnim tasterima v/V,
odaberite [Main Settings 2],
odaberite [USB Connect], zatim
pritisnite z.
4
Pomoću v/V odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
109
Direktno štampanje slika na štampaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 2: Priključenje fotoaparata
na štampač
1
3
Pritisnite taster MENU, odaberite
[Print] tasterima v/V, zatim
pritisnite z.
Povežite fotoaparat i štampač.
2 U višenamensku priključnicu
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a
na ekranu se pojavljuju slika i meni za
štampanje.
Korak 3: Odabir snimaka za
štampanje
1 U USB
priključnicu
Višenamenski kabl
Odaberite [This Image] ili [Multiple
Images] tasterima v/V, zatim pritisnite
z.
Kad odaberete [This Image]
Možete ispisati odabranu sliku. Pređite na
korak 4.
2
Kad odaberete [Multiple Images]
Možete odštampati više odabranih slika.
Pritisnite  (reprodukcija) te
uključite fotoaparat i štampač.
Nakon uspostavljanja veze
pojavi se indikator v.
1 Odaberite sliku koju želite odštampati
tasterima v/V/b/B i pritisnite z.
Oznaka e prikazuje se pokraj odabrane
slike.
2 Pritisnite MENU za prikaz menija.
3 Odaberite [OK] tasteriom v i pritisnite z.
• Za štampanje svih slika odabranog
datuma/foldera/ Favorites grupe, odaberite
[Multiple Images] u indeksnom prikazu,
odaberite skalu menija tasterom b i stavite
oznake e u kvadratiće.
110
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 4: Štampanje
1
Odaberite podešavanja štampanja
tasterima v/V/b/B.
2
Odaberite [OK] tasterima v i
pritisnite z.
Štampa se fotografija.
Nemojte isključivati višenamenski kabl dok je
na ekranu prikazan indikator w
(PictBridge Connecting).
Indikator w
[Quantity]
Odaberite broj primeraka za sliku koju
želite odštampati.
Zavisno od broja slika, možda neće biti moguće
smestiti sve slike na isti list.
[Layout]
Odabir broja snimaka koji želite
odštampati na jedan list.
Korak 5: Završetak štampanja
Na ekran treba da se vrati meni prikazan u
koraku 2, i zatim isključite višenamenski
kabl iz fotoaparata.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za ubavivanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
Ako odaberete [Date] za podešavanje datuma,
datum će se prikazati na odabrani način
(str. 87). Funkcija datuma možda neće biti
dostupnazavisno od štampača.
111
Štampanje slika u fotolaboratoriji
"Memory Stick Duo" na kom su memorisane
slike snimljene fotoaparatom možete odneti
u fotolaboratoriju. Ako fotolaboratorij
podržava uslugu štampanja označenih slika,
možete označiti slike pomoću DPOF (Print
order) tako da ih ne morate birati u
fotolaboratoriji.
Označavanje odabrane slike
Taster
MENU
• U fotolaboratoriji ne možete direktno sa fotoaparata odštampati slike snimljene u unutrašnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Kontrolni
taster
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućava obeležavanje slika na
"Memory Stick Duo" kartici koje želite
odštampati oznakom DPOF (Print order).
• Slike sa oznakom DPOF (Print order) možete
odštampati na štampaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti video zapise.
• Oznaku DPOF (Print order) možete dodeliti
najviše 999 slika.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratoriju
• Kontaktirajte fotolaboratoriju i proverite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory Stick
Duo", slike snimite na CD-R ili sličan medij i
odnesite ih u fotolaboratoriju.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka pre
Taster  (reprodukcija)
1
2
3
4
Pritisnite  (reprodukcija).
Odaberite sliku koju želite
odštampati.
Pritisnite taster MENU za prikaz
menija.
Odaberite[DPOF] kontrolnim
tasterima v/V i odaberite [This
Image] tasterima b/B, zatim
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
DPOF.
odlaska u fotolaboratoriju.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite odštampati i datum na fotografijama,
konsultujte se u fotolaboratoriji.
Uklanjanje oznake
Odaberite slike sa kojih želite ukloniti
oznaku, zatim ponovite korake 3 i 4.
112
Štampanje slika u fotolaboratoriji
Izbor i označavanje slika
1
2
3
Pritisnite MENU za vreme pojedinačnog ili indeksnog prikaza slika.
5
Odaberite [OK] tasterom v i
pritisnite z.
Na ekranu se prikaže oznaka DPOF.
Pojedinačne slike
Odaberite [DPOF] tasterima v/V,
odaberite [Multiple Images]
tasterima b/B, zatim pritisnite z.
Indeksni prikaz
Kontrolnim tasterima odaberite
sliku koju želite označiti i pritisnite
z.
Odabranoj slici dodijeljena je oznaka e.
Pojedinačne slike
Poništavanje odabira
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5 i
pritisnite z.
Indeksni prikaz
Uklanjanje oznake
U koraku 3 odaberite slike sa kojih želite
ukloniti oznake i pritisnite z.
Označavanje svih slika odabranog datuma/
foldera/Favorites grupe
4
Pritisnite MENU.
Za označavanje svih slika odabranog datuma/
foldera/Favorites grupe, odaberite [Multiple
Images] u indeksnom prikazu, odaberite skalu
menija tasterom b i stavite oznake e u
kvadratiće.
113
U slučaju problema
U slučaju problema
U slučaju problema sa fotoaparatom, pokušajte sa sledećim rešenjima.
1 Proverite opcije na stranicama 115 – 124.
Ako se na ekranu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 125.
2 Izvadite bateriju i ponovo je stavite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
3 Resetujte podešavanja (str. 79).
4 Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete osoblje
da po potrebi proveri sadržaj unutrašnje memorije.
114
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće staviti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju stavite tako da vrhom gurate preklponik za izbacivanje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će da treba neko vreme da počne raditi.
• Pravilno stavite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 132). Zamenite bateriju novom.
• Upotrebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje kako bi se
sprečilo trošenje baterije. Ponovo ga uključite.
• Baterija je istrošena (str. 132). Zamenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na izuzetno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim napunite
bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 132). Zamenite bateriju novom.
Baterija ne može da se puni.
• Bateriju ne možete da punite upotrebom AC adaptera (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Proverite kapacitet unutrašnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun, postupite na
jedan od sledećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 39).
– Zamenite "Memory Stick Duo".
• Ne možete snimati slike dok se puni blic.
• Kad snimate fotografije, podesite kontrolni točkić u položaj koji nije ".
• Kad snimate video zapise podesite kontrolni točkić na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od sledećih
načina:
– Veličinu slike podesite na neku drugu vrednost osim [640(Fine)].
– Stavite "Memory Stick PRO Duo".
115
U slučaju problema
Nije moguće snimanje u Smile Shutter modu.
• Pritisnite okidač do kraja.
• Ako se ne prepozna lice sa osmehom, slika se na snima (str. 31).
• [Smile demo mode] je podešeno na [On]. Podesite [Smile demo mode] na [Off] (str. 80).
Objekt se ne vidi na ekranu.
• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite taster  (reprodukcija) za prelazak na
snimanje (str. 33).
Ne radi funkcija sprečavanja zamućenja.
• Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi kad se na ekranu pojavi .
• Funkcija sprečavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
• Snimajte nakon pritiska okidača do pola; nemojte ga odjednom pritisnuti do kraja.
• Proverite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 85).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 18). Nije riječ o kvaru.
• [DRO] je podešeno na [DRO plus] (str. 59). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekat je preblizu. Pri snimanju obratite pažnju da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa
najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 10 cm (W)/50 cm (T) (str. 26).
• Podešen je . (Twilight),  (Landscape) ili  (Fireworks) Scene Selection mod pri snimanju
fotografija.
• Odabrali ste poluručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 55).
• Proverite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 85).
• Pogledajte "Ako objekat nije oštar" na str. 56.
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi sa određenim veličinama slike (str. 84).
• Nije moguća upotreba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
• Nije moguća promena skale zuma:
– kad je funkcija Smile Shutter uključena (str. 31).
– kod snimanja videozapisa.
• Proverite da li je opcija [Conversion Lens] podešena pravilno (str. 85).
116
U slučaju problema
Ne radi blic.
• Blic je podešena na , (isključena) (str. 26).
• Blic ne možete da koristite:
– Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 50).
– U Scene Selection načinu je odabran mod i (High sensitivity), . (Twilight) ili 
(Fireworks) (str. 30).
– Kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija blic podesite na  (stalno aktiviranje) kad ste u načinu Scene odabrali 
(Landscape), ( (Beach), ) (Snow) ili Ù (Underwater) (str. 26).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korišćenja blica.
• Čestice prašine u vazduhu su se reflektovale od svetla blica i pojavile na slici. To ne predstavlja kvar (str.
14).
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tokom fotografiranja je za Scene mod odabran . (Twilight),  (Landscape) ili  (Fireworks) (str. 30).
Ne može se isključiti makrosnimanje.
• Ne postoji funkcija za isključenje makrosnimanja. U ? (Auto) modu, telefoto snimanje je moguće čak
i u uslovima makrosnimanja.
Datum i vreme nisu prikazani na LCD ekranu.
• Datum i vreme se ne prikazuju tokom snimanja. Prikazuju se samo tokom reprodukcije.
Nije moguće dodavanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućava dodavanje datuma u slike (str. 122). Fotografije možete štampati ili
memorisati sa datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 96).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač do pola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 52).
Slika je pretamna ili presvetla.
• Podesite svetlinu LCD ekrana (str. 21).
Slika je pretamna.
• Snimali ste sa izvorom svetla iza objekta. Odaberite način merenja svetla (str. 54) ili podesite ekspoziciju
(str. 52).
117
U slučaju problema
Slika je presvetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 52).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 60).
Pri snimanju vrlo svetlog objekta na slici se pojavljuju vertikalne pruge.
• Pojava "efekata razmazivanja" (na slici su vidljive bele, crne, crvene, ljubičaste ili druge pruge). To nije
kvar.
Kod gledanja LCD ekrana na tamnom mestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvetljuje LCD ekran kako biste mogli proveriti sliku na tamnom mestu. To nema
uticaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekat crvenih očiju.
• Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 59).
• Objekt snimite sa manje udaljenosti od preporučene i koristite blic.
• Upalite svetlo u prostoriji i snimite objekat.
• Retuširajte sliku funkcijom [Red Eye Correction] (str. 66).
Tačke se pojavljuju i ostaju na ekranu.
• To nije kvar. Ove tačke se ne snimaju (str. 2).
Slika u tražilu ne pokazuje stvaran kadar koji se snima.
• Kad je objekat snimanja blizu, pojavljuje se fenomen paralakse. Za proveru stvarnog raspona snimljenog
kadra koristite LCD ekran.
• Sliku ne možete videti u tražilu dok se koristi digitalni zum.
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutrašnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne slike (str. 39).
• Baterija je gotovo prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Ista slika je snimljena nekoliko puta.
• [REC Mode] je podešeno na [Burst]. Ili je [Scene Recognition] podešena na [Advanced]
(str. 50, 51).
118
U slučaju problema
Pregled slika
Fotoaparat ne može reprodukovati slike.
• Pritisnite taster  (reprodukcija) (str. 33).
• Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru (str. 103).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije garantovano ako je slika obrađena na računaru ili snimljena drugim
fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 99).
• Reprodukcija nije moguća ako je Smile Shutter u pripravnom stanju. Isključite pripravno stanje pritiskom
okidača do kraja.
• Pojava je nastala zbog kopiranja slika iz računara na "Memory Stick Duo" bez upotrebe "Picture Motion
Browser" (str. 103). Takve snimke reprodukujte pomoću funkcije Folder View (str. 62).
• Možda neće biti moguća reprodukcija nekih snimaka na "Memory Stick Duo" kartici snimljenih pomoću
starijih Sony modela. Takve snimke reprodukujte pomoću funkcije Folder View (str. 62).
Datum i vreme nisu prikazani.
• Indikatori na ekranu su isključeni. Prikažite ih pritiskom tastera v (DISP) (str. 21).
Slika je zrnasta odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije reč o kvaru.
Leva i desna strana ekranu su prikazane crno.
• Funkcija [Auto Orientation] je podešena na [On] (str. 86).
Tokom slideshowa se ne čuje muzika.
• Prenesite muzičke datoteke na fotoaparat aplikacijom "Music Transfer" (str. 104).
• Proverite jesu li podešavanja glasnoće i slideshowa pravilna (str. 35).
Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.
• Proverite [Video Out] kako biste videli da li je video izlaz fotoaparata podešen na sistem boje TV
prijemnika (str. 82).
• Proverite jeste li ispravno priključili uređaje (str. 89).
• Ako je USB priključak višenamenskog kabla priključen na drugi uređaj, isključite ga (str. 99).
• Pokušali ste reprodukovati video zapise u HD(1080i) formatu, ali oni se ne mogu gledati u highdefinition kvalitetu. Podesite [COMPONENT] na [SD] (str. 81).
Brisanje
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 71).
119
U slučaju problema
Računara
Niste sigurni da li je operativni sistem vašeg računara kompatibilan sa
fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 93 za sistem Windows i za sistem Macintosh na str. 105.
Računar sa čitačem za "Memory Stick" ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Proverite podržavaju li računar i Memory Stick čitač/štampač "Memory Stick PRO Duo". Korisnici
Memory Stick čitača/štampača koje nije proizveo Sony treba da se obratite svom proizvođaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, priključite fotoaparat sa računarom (str. 97 i 105). Računar
prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računar ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite fotoaparat.
• Kad je baterija prazna, stavite napunjenu bateriju (opcija) ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 97).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 81).
• Koristite višenamenski kabl (isporučen) (str. 97).
• Isključite višenamenski kabl iz računara i fotoaparata i ponovo ga čvrsto priključite.
• Isključite sa računara svu USB opremu osim fotoaparata, tastature i miša.
• Direktno povežite fotoaparat i računar bez upotrebe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 97).
Ne možete kopirati slike.
• Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računara (str. 97).
• Sledite postupak kopiranja u skladu sa operativnim sistemom (str. 101 i 105).
• Možda nećete moći da snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računar. Koristite "Memory
Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 76).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Izvedite USB povezivanje kad je računar uključen (str. 97).
Ne možete reprodukovati slike na računaru.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte "PMB Guide" (str. 96).
• Obratite se proizvođaču softvera ili računara.
120
U slučaju problema
Ne znate kako se koristi "Picture Motion Browser"
• Pogledajte "PMB Guide" (str. 96).
Pri reprodukciji videozapisa na ličnom računaru javljaju se smetnje u slici i zvuku.
• Videozapis reprodukuje direktno sa unutrašnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte
videozapis na hard disk ličnog računara i pokrenite ga dirktno sa hard diska
(str. 97).
Ne možete odštampati sliku.
• Pogledajte uputstva za upotrebu štampača.
Slike prethodno kopirane na računar ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u folder koju će fotoaparat prepoznati, na primer "101MSDCF" (str. 99).
• Ispravno izvedite postupak (str. 103).
• Snimke koje su kopirane bez upotrebe "Picture Motion Browser", ne prikazuju se u Date View. Prikažite
snimke pomoću funkcije Folder View.
"Memory Stick Duo"
Ne možete staviti "Memory Stick Duo".
• Stavite ga pravilno.
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Unutrašnja memorija
Ne možete reprodukovati ili snimati u unutrašnju memoriju.
• U fotoaparat je stavljen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke memorisane u unutrašnju na "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Kopirajte podatke na "Memory Stick Duo" dostupnog kapaciteta.
Ne možete kopirati materijal sa "Memory Stick Duo" kartice ili računara u
unutrašnju memoriju.
• Takva funkcija nije dostupna.
121
U slučaju problema
Štampanje
Takođe pogledajte odjeljak "Štampač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se štampaju sa oba isečena kraja.
• Kod nekih štampača može se dogoditi da sve ivice slike budu isečene. Posebno kod slika veličine [16:9],
može se dogoditi da su isečene bočne ivice.
• Kod štampanja slika koristeći vlastiti štampač, pokušajte isključiti postavku sečenja ivica ili štampanja
bez ivica. Konsultujte proizvođača štampača o tim opcijama.
• Kod štampanja slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti štampanja bez
sečenja ivica.
Ne mogu se odštampati slike sa prikazanim datumom.
• Fotografije možete štampati sa datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 96).
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, sa obzirom da fotografije
snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete odštampati fotografije sa prikazanim
datumom ako štampač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za detalje o kompatibilnosti sa Exif
informacijama, konsultujte proizvođača štampača ili softvera.
• Ako dajete fotografije na štampanje u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Štampač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između štampača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete priključiti direktno na štampač koji ne podržava standard PictBridge. Proverite sa
prodavcem podržava li štampač PictBridge ili ne.
• Proverite da li je štampač uključen i može li se priključiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 81).
• Isključite i uključite višenamenski kabl. Ako se na štampaču pojavi poruka greške, pogledajte njegova
uputstva za upotrebu.
Nije moguće odštampati slike.
• Proverite jesu li štampač i fotoaparat pravilno povezani višenamenski kablom.
• Uključite štampač. Više informacija potražite u njegovim uputstvima za upotrebu.
• Odaberete li [Exit] tokom štampanja, možda nećete moći da odštampate slike. Isključite i uključite
visenamenski kabl. Ako štampanje i dalje nije moguće, isključite kabl, isključite štampač, ponovo ga
uključite i uključite kabl.
• Nije moguća štampa videozapisa.
• Slike obrađene na račnaru ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći odštampati.
122
U slučaju problema
Štampanje se zaustavlja.
• Isključili ste višenamenski kabl dok je bila prikazana oznaka w (PictBridge Connecting).
Nije moguće odštampati datum i vreme na sliku u indeksnom prikazu.
• Štampač nema te funkcije. Pitajte proizvođača štampača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može dodati u indeksnom načinu, zavisno od štampača. Obratite se proizvođaču štampača.
Na mestu štampanja datuma štampa se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće odštapati datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i odštampajte sliku (str.
111).
Ne možete odabrati veličinu kod štampanja.
• Upitajte proizvođača štampača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete odštampati sliku u veličini koju ste odabrali.
• Isključite višenamenski kabl i ponovo ga uključite uvek kad promenite veličinu papira nakon što štampač
priključite na fotoaparat.
• Postavke štampača fotoaparata se razlikuju od istih postavki štampača. Promenite podešavanja
fotoaparata ili štampača (str. 111).
Kad poništite štampanje ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok štampač poništava štampu jer to može potrajati (zavisno od štampača).
Ostalo
Nije moguće restartovati broj datoteke.
• Čak i kad promenite medij za snimanje, broj datoteke nije moguće restartovati u fotoaparatu. Za
restartovanje, formatirajte "Memory Stick Duo" ([Format]: str. 76, 78) ili unutrašnju memoriju, a zatim
restartujte podešavanja aparata ([Initialize]: str. 79). Međutim, svi podaci na "Memory Sticku Duo" ili u
unutrašnjoj memoriji će se izbrisati i sva podešavanja, uključujući datum i vreme, se ponište.
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
• Ne pokušavajte na silu da ugurate objektiv koji se prestao kretati.
• Stavite napunjenu bateriju i zatim ponovo uključite fotoaparat.
123
U slučaju problema
Leća objektiva je zamagljena.
• Na leći objektiva se kondenzovala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite upotrebu na otprilike sat
vremena.
Objektiv se ne pomera kad isključite fotoaparat.
• Baterija je prazna. Zamenite je napunjenom baterijom.
Fotoaparat se zagreva nakon duže upotrebe.
• Nije reč o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se meni Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vreme (str. 87).
• Ispraznila se ugrađena baterija za čuvanje podataka. Stavite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite ga
isključenog 24 sata.
Želite promeniti datum ili vreme.
• Ponovo podesite datum i vreme (str. 87).
124
Poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku
funkciju koja se prikazuje u obliku slova i
koda. Poslednje dve oznake (označene sa
ss) se razlikuju zavisno od stanja
fotoaparata.
Ako ne možete rešiti problem čak ni nakon
što nekoliko puta izvedete opisane postupke,
obratite se Sony zastupniku ili ovlašćenom
servisu.
Poruke
Ako se pojave sledeće poruke, sledite uputstva.
C Baterija je preslaba. Napunite je odmah.
Zavisno od uslova upotrebe ili vrste
baterije, indikator može treptati čak i
ako je preostalo još 5 do 10 minuta.
For use with compatible battery only
C:32:ss
C Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C Stavljena baterija nije NP-BG1 (isporučena) ili NP-FG1 (opcija).
System error
C:13:ss
C Fotoaparat ne može očitati ili upisati podatke na "Memory Stick Duo". Izvadite
i ponovo stavite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta.
C Došlo je do problema sa formatiranjem
unutrašnje memorije ili ste stavili
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutrašnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 76, 78).
C Stavljeni "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti sa ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni. Stavite
novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Internal memory error
C Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
C Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
C Stavljeni "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti sa ovim fotoaparatom (str.
130).
C "Memory Stick Duo" je oštećen.
C Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
C Stavljeni "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti sa ovim fotoaparatom (str.
130).
C Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Restartujte ga (str. 79) i ponovo ga
uključite.
125
Indikatori i poruke upozorenja
Cannot access Memory Stick
Access denied
C Koristite "Memory Stick Duo" sa
kontrolom pristupa.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
C Ponovo formatirajte medij za snimanje
(str. 76, 78).
Memory Stick locked
C Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje.
No memory space in internal memory
No memory space on Memory Stick
C Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 39).
Read only memory
C U ovom fotoaparatu ne mogu se snimati
ili brisati slike sa "Memory Stick Duo".
No Images
C U unutrašnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
C Na "Memory Stick Duo" nema snimaka
koje bi se mogle reprodukovati.
C Odabrani folder ne sadrži datoteku koja
se može reprodukovati u slideshowu sa
muzikom.
Folder error
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji folder sa ista prva tri znaka. (Na
primer, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge foldere ili napravire
novi (str. 76, 77).
126
Cannot create more folders
C Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji folder sa prva tri znaka "999".
Nije moguće izraditi još foldera.
File error
C Problem kod reprodukcije. Sony ne
garantuje reprodukciju datoteka
obrađenih na računaru ili snimljenih
drugim aparatom.
Read only folder
C Odabrali ste folder koja se ne može
podesiti kao folder za snimanje na
vašem fotoaparatu. Odaberite drugi
folder (str. 77).
File protect
C Isključite zaštitu (str. 71).
Image size over limit
C Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće reoridukovati
ovim fotoaparatom.
A (indikator koji upozorava na
vibracije)
C Fotoaparat može biti osetljiviji na
pomeranje ako količina svetla nije
dovoljna. Koristite blic, upotrebite
funkciju smanjenja zamućenja ili
postavite fotoaparat na sistem.
640(Fine) is not available
C Ova veličina slike kompatibilna je samo
sa medijem "Memory Stick PRO Duo".
Stavite "Memory Stick PRO Duo" ili
odaberite drugu veličinu slike osim
[640(Fine)].
Indikatori i poruke upozorenja
Macro is invalid
C Sa ovim podešavanjima nije
raspoloživo makrosnimanje (str. 30).
Flash settings cannot be changed
C Sa ovim podešavanjima nije moguća
upotreba blica (str. 30).
Maximum number of images already
selected
C Možete odabrati do 100 snimaka kod
upotrebe [Multiple Images].
C Možete odabrati do 999 snimaka kod
odabira slika za odabrani datum, folder
ili Favorites grupu.
C Može se registrovati do 999 datoteka
kao Favorites i možete dodati oznaku
DPOF (Print order) na najviše 999
datoteka. Poništite odabir.
Low battery power
C Kad kopirate sliku snimljenu u
unutrašnju memoriju na "Memory Stick
Duo", koristite sasvim napunjenu
bateriju.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
C Proverite štampač.
Printer error
C Proverite štampač.
C Proverite da li jei željena slika oštećena.
w
C U toku je prenos podataka u štampač.
Nemojte isključivati višenamenski kabl.
Processing...
C Štampač poništava postupak štampanja
u toku. Ne možete nastaviti sa
štampanjem dok ne završi, a to može
potrajati neko vreme, zavisno od
štampača.
C Kod odabira slika za odabrani datum,
dolder ili Favorites grupu, procesiranje
može trajati duže.
Error Playing Music
C Izbrišite taj muzički zapis ili ga zamenite normalnim muzičkim zapisom.
C Izvedite [Format Music], zatim učitajte
nove muzičke zapise.
Error Formatting Music
C Izvedite [Format Music].
Operation cannot be executed for
movie files
C Odabrali ste funkciju koja nije
raspoloživa za video zapise.
Operation cannot be executed in
unsupported files
C Procesiranje i druge funkcije editovanja
na fotoaparatu ne mogu se izvesti na
slikovnim datotekama obrađenim na
računaru ili snimljenim drugim
fotoaparatom.
Operation cannot be executed when
using a PictBridge connection
C Neke funkcije nije moguće izvoditi dok
je fotoaparat priključen na PictBridgekompatibilan štampač.
Operation cannot be executed during
HD (1080i) output
C Neke funkcije nije moguće izvoditi dok
je fotoaparat priključen na High
Definition TV.
127
Indikatori i poruke upozorenja
Unable to detect face for retouch
C Kod nekih slika možda nećete moći da
se ispravi efekat crvenih očiju.
Turn the power off and on again
C Problem sa objektivom.
Self-Timer is invalid
C Self-timer se ne može upotrebljavati uz
trenutne podešavanja (str. 30).
Recover data
Recovering data
C Fotoaparat obnavlja podatke o zapisima
i sl. kod snimaka obrisanih pomoću
računara i sl.
Ò
C Broj snimaka premašuje kapacitet
fotoaparata za obradu. Obrišite snimke
iz Date View.
128
Ostale informacije
Upotreba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat i AC-LS5K AC adapter (nije isporučen) možete upotrebljavati u svakoj državi
ili regiji gde je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
129
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick Duo" je kompaktan prenosivi
IC medij za snimanje. "Memory Stick Duo"
kartice koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su popisane u donjoj tablici. Ne možemo
garantovati ispravan rad svih funkcija
"Memory Stick Duo" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick Duo
(nekompatibilan sa
MagicGate)
a*
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
1
Fotoaparat ne podržava brzi prenos podataka
putem paralelnog priključka.
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick
Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlašćenog
kopiranja koja koristi sistem enkripcije podataka.
Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/reprodukciju koja zahteva MagicGate standarde.
Možete snimati video zapise veličine [640(Fine)].
Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prenos
podataka. Podržava isti 4- bitni paralelni prenos
podataka kao Memory Stick PRO Duo.
• Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
• "Memory Stick Duo" formatiran u računaru
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vreme upisa/čitanja podataka razlikuje se, zavisno
od kombinacije "Memory Stick" kartice i uređaja.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tokom
očitavanja ili upisivanja podataka.
130
• Podaci se mogu uništiti u sledećim situacijama:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite
fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja
podataka.
– Ako koristite "Memory Stick Duo" na mestu
izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
• Savjetujemo memorisanje važnih podataka na
hard disk računara.
• Ne pritiskajte jako kad pišete na nalepnicu.
• Ne lepite nalepnicu direktno na "Memory Stick
Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i odlažite u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo"
kartice rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati i savijati "Memory Stick Duo"
te pazite da Vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili menjati oznake "Memory
Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne pokvasi.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male dece. Mogli bi ga slučajno progutati.
• U čitač "Memory Stick Duo" kartice nemojte
stavljati nista sem same kartice . U protivnom
možete uzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sledećim mestima:
– Vrućim mestima, poput vozila parkiranog na
suncu
– Mestima izloženim direktnom suncu
– Vlažnim mestima ili mestima sa korozivnim
materijama
O "Memory Stick" kartici
Napomene o upotrebi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad sa kompatibilnim uređajem koristite
"Memory Stick Duo", obvezno koristite Memory
Stick Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo"
stavite bez adaptera u uređaj, možda ga nećete
moći izvaditi.
• "Memory Stick Duo" stavljajte u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smeru i do kraja.
Nepravilnim stavljanjem možete uzrokovati kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" stavljen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
uređaju, stavite ga u pravilnom smeru. Pogrešno
stavljanje može prouzrokovati oštećenje opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter stavkhatu
bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzrokovati kvarove.
Napomene o upotrebi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
Sa ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o upotrebi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
• Za upotrebu "Memory Stick Micro" kartice u ovom
fotoaparatu, treba Vam M2 adapter veličine Duo.
Stavite "Memory Stick Micro" u M2 adapter
veličine Duo, zatim stavite adapter u prostor za
Memory Stick Duo. Stavite li "Memory Stick
Micro" u ovaj fotoaparat bez upotrebe M2
adaptera veličine Duo, možda nećete moći da ga
izvadite iz fotoaparata.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj deci. Mogla bi ga slučajno progutati.
131
O Punjivoj bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje punjive baterije pri
temperaturi okoline između 10°C i 30°C. Ako
punite punjivu bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti učinkovito.
Učinkovita upotreba punjive baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim tem-
peraturama. Zato je na hladnim mestima vek
trajanja punjive baterije kraći. Za dužu upotrebu
punjive baterije savetujemo sledeće:
– Stavite je u džep blizu tela kako bi je zagrejali i
stavite je u fotoaparat neposredno pre snimanja.
• Česta upotreba zuma ili blica ima za posledicu
brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije koje
će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje od
očekivanog i da pre pravog snimanja načinite
probni snimak.
• Nemojte izlagati punjivu bateriju uticaju vode.
Punjiva baterija nije otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na izuzetno toplim
mjestima, poput automobila ili pod direktnim
delovanjem sunčeve svetlosti.
Čuvanje punjive baterije
• Ako duže vreme ne koristite punjivu bateriju,
jednom godišnje je napunite dokraja i zatim je
sasvim ispraznite i odložite na suvo i hladno
mesto kako biste očuvali njeno normalno
funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u slideshow reprodukciji (str. 35)
dok se ne isključi.
• Kako bi sprečili mrlje na priključku, kratko spa-
janje i sl., koristite isporučenu kutiju za nošenje i
čuvanje.
132
Vijek trajanja baterije
• Vek trajanja baterije je ograničen. Što više kori-
stite punjivu bateriju, njen vek trajanja se sve
više skraćuje. Kad se znatno skrati vek trajanja
punjive baterije, verovatno je istekao njen
životni vek. Kupite novu punjivu bateriju.
• Vek trajanja baterije zavisi od načina memorisanja,
uslova rada i okolini.
Kompatibilna baterija
• NP-BG1 (isporučena) se može koristiti samo u
Cyber-shot modelima kompatibilnima sa tipom
G.
• Koristite li NP-FG1 bateriju (opcija), nakon indikatora preostalog kapaciteta baterije prikažu se
60 Min).
takođe minute (
O punjaču baterije
O punjaču baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje
isporučene NP-BG ili NP-FG baterije. Ostale baterije mogu procuriti, pregrejati se ili eksplodirati
u punjaču, te uzrokovati povrede i opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite
li je puniti, skraćuje se radni vek baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da
je stavljena baterija sa greškom ili pogrešna vrsta
baterije. Proverite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je,
zamenite novom ili drugom te proverite da li
punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
133
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C
Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj
softver na temelju licencnog ugovora sa
vlasnicima autorskih prava. Na temelju
zahteva vlasnika autorskih prava, dužni smo
obavestiti Vas o sledećem. Molimo da
pažljivo pročitate sledeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat" i
"zlib" i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku
"GPL") ili GNU Lesser General Public
License (u nastavku "LGPL").
Ovim Vas obaveštavamo da imate pravo na
pristup, promenu i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu sa uslovima za GPL/
LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posetite sledeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nas ne kontaktirate u vezi sa
sadržajem izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni ugovor
(na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe
Reader. Ako nije instaliran na Vaš računar,
možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
134
Ovlašćeni servisi:
Grad
Servis
Adresa
Beograd Bg Electronic Partizanski put 1B
Beli electronik Vojislava Ilića 42
ETC
Electronic
Pere Velimirovića 8
Niš
Telefon
E-mail
bgelektronik_servis
011 2970 593 @bgelektronik.com
011 2085 094
011 2413
rtv-beli@EUnet.yu
888
011 3591 243 etcservis@nadlanu.com
ETC Service
Francuska 44
011 3391 330
Input
Milentija Popovića 18
011 2132 877 input@yubc.net
MD servis
Knjaževačka 19
018 524 072 m.dinic@EUnet.yu
Novi Sad JEC
Slobodana Jovanovića
28
021 401 134 arpadk@EUnet.yu
Zrenjanin GP Elektronik Save Tekelije 23a
023 526 115 gpe@EUnet.yu
Subotica Nanochip
Kireška 43/B
024 554 558 lacman@EUnet.yu
TV Video
Podgorica centar
Save Kovačevića 153
081 620 980 centar@cg.yu
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći
na našim web stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City, Omladinskih brigada 88A
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF

advertising