Sony | DSC-H400 | Sony DSC-H400 DSC-H400 kompaktni fotoaparat sa optičkim zumom od 63x Uputstva za rukovanje

4-533-868-11(1) (SR)
Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
i reprodukovati
Korišćenje
Digitalni fotoaparat
Umetanje baterije
Uputstvo za upotrebu
Snimanje fotografija/filmova
Trajanje baterije
Broj slika
LCD ekran
Približno 150 min.
Približno 300 slika
Tražilo
Približno 160 min.
Približno 320 slika
Uobičajeno snimanje
filma
LCD ekran
Približno 60 min.
—
Tražilo
Približno 75 min.
—
Neprekidno snimanje
filma
LCD ekran
Približno 120 min.
—
Tražilo
Približno 135 min.
—
Približno 240 min.
Približno 4800 slika
Snimanje (fotografije)
Pregledanje (fotografije)
W: udaljavanje
T: približavanje
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
Punjenje baterije
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli
detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 Izaberite zemlju ili region.
 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
 Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
Za korisnike u SAD,
Kanadi i Kini
Budite sigurni da je zarezani
ugao okrenut pravilno.
Provera pakovanja
1
2
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
 Fotoaparat (1)
 Punjiva baterija NP-BX1 (1)
 Namenski USB kabl (1)
 Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C (1)
 Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)
 Kaiš za nošenje na ramenu (1)
 Poklopac za objektiv (1)
 Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
1
2
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi: Greška u punjenju ili je
punjenje privremeno pauzirano
zato što se fotoaparat ne
nalazi u odgovarajućem
temperaturnom opsegu
1
2
Kada u fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka za
slike i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka za slike,
koristeći tako deo kapaciteta memorijske kartice. Može da prođe izvesno vreme pre
nego što budete mogli da nastavite rad. Ako dođe do greške u datoteci baze podataka,
uvezite sve slike na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“, a zatim
formatirajte memorijsku karticu.
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
Ponovo pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste zaustavili
snimanje.
1
2
W: udaljavanje
T: približavanje
Biranje slika:
 (sledeća)/
 (prethodna)
Unos podešavanja: 
(Reprodukcija)
Podešavanje sata
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo vam
da je pre snimanja formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada. Imajte u vidu to da
se formatiranjem trajno brišu podaci na memorijskoj kartici. Te podatke ne možete da
povratite. Obavezno napravite zaštitnu kopiju svih važnih podataka na računaru ili
drugom uređaju za skladištenje.
 Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da
fotoaparat radi ispravno.
 Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
 Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ukoliko voda uđe u fotoaparat, može doći
do kvara. U nekim slučajevima, fotoaparat nije moguće popraviti.
 Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da
izazove kvar fotoaparata.
 Ne koristite fotoaparat u blizini lokacije koja generiše jake radio talase ili emituje
radijaciju. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati ili reprodukovati slike.
 Korišćenje fotoaparata na peskovitim ili prašnjavim lokacijama može da izazove kvar.
 Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći da
snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv ili
podaci mogu da budu oštećeni.
 Očistite površinu blica pre korišćenja. Toplota koju proizvodi blic može da izazove
paljenje prašine na površini blica. Čistite površinu blica mekom krpom da biste uklonili
prljavštinu, prašinu itd.

Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Kontrolno dugme
(Reprodukcija).
Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na  (sledeća)/ (prethodna) na kontrolnom dugmetu.
Pritisnite  u sredini kontrolnog dugmeta da biste pregledali filmove.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to nije kvar.
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučen) pomoću namenskog USB kabla (isporučen).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
 Obavezno
koristite samo originalne Sony baterije, namenski USB kabl
(isporučen) i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).
Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja
je približno 230 minuta.
1
2
3
http://www.sony.net/
Brisanje slike
O zaštiti od pregrevanja
 Pritisnite dugme (Brisanje).
 Izaberite [This Image] pomoću strelice  na kontrolnom dugmetu, a zatim
pritisnite .
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na ekranu
će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da
snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok
temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparat
i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći
da snimate filmove.
Izaberite željeni jezik.
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva na
ekranu, a zatim pritisnite  na kontrolnom dugmetu.
Funkcije softvera „PlayMemories Home“™
Upozorenje o autorskim pravima
4 Podesite stavke [Date & Time Format], [Summer Time]
Reprodukovanje
slika uvezenih iz
fotoaparata
i [Date & Time], a zatim izaberite [OK].
Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
namenskog USB kabla.
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).
5
Pratite uputstva na ekranu.
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima.
Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude protiv odredbi zakona
o autorskim pravima.
Uređaj za generisanje slike: 7,76mm (tip 1/2.3) CCD, filter za primarne boje
Ukupan broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,4 megapiksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,1 megapiksela
Objektiv: Objektiv sa zumom od 63×
f = 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1550 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))
F3.4 (W) – F6.5 (T)
Prilikom snimanja filmova (16:9): 32,1 mm – 2029 mm
Prilikom snimanja filmova (4:3): 29,2 mm – 1849 mm
SteadyShot: Optički
Uzastopno snimanje (pri snimanju sa najvećim brojem piksela):
Približno 0,71 slika/sekund (do 100 slika)
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne, DPOF kompatibilne
Filmovi: MPEG-4 AVC/H.264
Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (približno 55 MB), Memory Stick PRO Duo™
mediji, Memory Stick Micro™ mediji, SD kartice, microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):
Približno 0,4 m do 8,8 m (1,3 stope do 28,8 stopa) (W)
Približno 3,5 m do 4,6 m (11,4 stope do 15,0 stopa) (T)
Na Windows računarima možete da koristite
sledeće funkcije.
Deljenje slika na
usluzi PlayMemories
Online™
Pregled
slika na
kalendaru
U USB priključak
Otpremanje slika
na usluge na
internetu
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
Skladištenje baterije
Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu kesicu
kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja ili skladištenja.
 Baterija koju niste koristili duže od godinu dana je možda oslabila.

 Internet
veza je potrebna da biste mogli da koristite PlayMemories Online
i ostale mrežne usluge. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
[Tražilo]
Tip: Elektronsko tražilo
Ukupan broj tačaka: Ekvivalent 201.600 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
[Ekran]
LCD ekran: TFT ekran od 7,5 cm (tip 3.0)
Ukupan broj tačaka: 460.800 tačaka
[Napajanje, opšti podaci]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BX1, 3,6 V
Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C, 5 V
Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,5 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):
129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (5 1/8 inča × 3 3/4 inča × 4 7/8 inča) (Š/V/D)
Masa (u skladu sa CIPA standardom) (uključujući bateriju NP-BX1, Memory Stick PRO
Duo medij):
Približno 655 g (1 funta 7,1 unca)
Mikrofon: Monauralni
Zvučnik: Monauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C
Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije:
Približno 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)
Punjiva baterija NP-BX1
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu to da
ako pokušate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike
neće biti jasne.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD VATRE
ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO PRATITE
OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat prenese direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do
kondenzacije vlage unutar fotoaparata ili na njegovoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija
vlage može da izazove kvar fotoaparata.
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete
Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela DSC-H400
Serijski broj ______________________________
Broj modela AC-UB10C
Serijski broj ______________________________
[Ulazni i izlazni priključci]
Sony ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Ako dođe do kondenzacije vlage
©2014 Sony Corporation
[Sistem]
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet:
4,5 Wh (1240 mAh)
Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili grešku u snimku
Uvoz slika iz fotoaparata
Ponovno podešavanje datuma i vremena
Izaberite MENU 
(Podešavanja) 
(Podešavanja sata) 
[Date & Time Setting] da biste otvorili ekran za podešavanje datuma i vremena.
Fotoaparat
Napomene o snimanju/reprodukciji
Kontrolno
dugme
Biranje stavki:
///
Unos podešavanja: 
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili kao
što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
O datotekama baze podataka
Uklanjanje memorijske kartice/baterije
ON/OFF (napajanje)
O upotrebi i održavanju
Snimanje filmova
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.
Napomene o korišćenju fotoaparata
Otvorite poklopac.
Zaštićeni znakovi
Memory Stick i
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
 Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
 Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
 Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
 Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije
Facebook, Inc.
 YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Google Inc.
 Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte,
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih
timova ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.
Računarske zahteve za softver možete proveriti na sledećoj
URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
Pregledanje slika
Za korisnike u zemljama/
regionima van SAD,
Kanade i Kine
Preporučeno računarsko okruženje
Snimanje fotografija
Ručica za izbacivanje baterije
Srpski
MOVIE
: Inteligentna
automatika
: Režim za
filmove
su zasnovani na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
1
2
informacije o aplikacijama za Mac računare možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Specifikacije
 Detaljnije
Okidač
Točkić za izbor
režima
 Brojevi
DSC-H400
„PlayMemories Home“ možete da preuzmete sa sledeće URL adrese:
www.sony.net/pm/
PAŽNJA
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
 Ne rasklapajte bateriju.
 Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje ili
gaženje.
 Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima
baterije.
 Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C (140 °F). Na primer, ne ostavljajte je na direktnom
sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
 Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
 Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
 Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
 Držite bateriju van domašaja dece.
 Ne kvasite bateriju.
 Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
 Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka (neuspeh), ponovo
pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove jedinice.
Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg
rukovanja otpadom. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te proizvode na
kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Download PDF

advertising