Sony | DSC-WX5 | Sony DSC-WX5 WX5 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

Priručnik za fotoaparat Cyber-shot
DSC-WX5/WX5C
© 2010 Sony Corporation
4-194-689-92(1)
Kako se koristi ovaj priručnik
Korišteni znakovi i označavanje informacija
U ovom priručniku redosled operacija
je prikazan strelicama (t). Pri radu sa
fotoaparatom držite se prikazanog
redosleda. Prikazani znakovi
odgovaraju izvornim postavkama
fotoaparata.
Izvorne postavke označene su znakom
.
Označava upozorenja i ograničenja koja
su važna za pravilno rukovanje
fotoaparatom.
z
Označava informacije koje je
korisno znati.
2
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Napomene vezane za vrste kartica
koje možete koristiti (prodaje se
posebno)
S ovim fotoaparatom kompatibilne su
sledeće vrste kartica: »Memory Stick
PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG
Duo«, »Memory Stick Duo«, SD
memorijska kartica, SDHC memorijska
kartica i SDXC memorijska kartica.
MultiMediaCard se ne može koristiti.
U ovom priručniku izraz »Memory Stick
Duo« odnosi se na »Memory Stick PRO
Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo« i
»Memory Stick Duo«, dok se izraz »SD
kartica« odnosi na SD memorijsku
karticu, SDHC memorijsku karticu i
SDXC memorijsku karticu.
• S ovim fotoaparatom provereno rade
kartice »Memory Stick Duo« kapaciteta do
32 GB i SD kartice kapaciteta do 64 GB.
• Kad snimate video zapise, preporučuje se
korištenje sledećih memorijskih kartica:
–
(Mark2) (»Memory
Stick PRO Duo« (Mark2))
–
(»Memory Stick PROHG Duo«)
– SD memorijska kartica, SDHC
memorijska kartica ili SDXC memorijska
kartica (Kklasa 4 ili brža)
• Detaljnije informacije o »Memory Stick
Duo« naći ćete na stranici 158.
Kod korištenja »Memory Stick Duo« s
»Memory Stick« otvorom standardnih
dimenzija
»Memory Stick Duo« možete koristiti ako
ga prethodno umetnete u adapter za
»Memory Stick Duo« (prodaje se
posebno).
Adapter za
»Memory Stick
Duo«
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija
aparata kompatibilnih/nekompatibilnih sa
TransferJet-om, te kompatibilnih s 1080 60i i
1080 50i.
Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat
podr\žava funkciju TransferJet i da li je
1080 60i- ili 1080 50i-kompatibilan proverite
sledeće oznake na donjoj strani kućišta.
Aparat kompatibilan sa TransferJet-om:
(TransferJet)
Aparat kompatibilan sa 1080 60i: 60i
Aparat kompatibilan sa 1080 50i: 50i
• Nemojte gledati 3D slike snimljene
fotoaparatom dugo na 3D kompatibilnim
monitorima.
• Kada 3D slike snimljene fotoaparatom
gledate na 3D kompatibilnim monitorima,
možete doživeti nezgodu, u vidu napora za
oči, umora ili mučnine. Kako biste sprečili
ove simptome, preporučujemo redovne
pauze. Međutim, sami trebate da odredite
dužinu i učestalost pauza koje su vam
potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako
doživite bilo koji vid nezgode, prestanite da
gledate 3D slike dok se ne oporavite te se
po potrebi savetujte sa lekarom. Takođe
pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno uređajem ili softverom koji koristite sa
fotoaparatom. Imajte na umu da se vid
deteta još uvek razvija (naručito kod dece
mlađe od 6 godina). Pre nego što detetu
dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa
pedijatrom ili oftalmologom te pazite da
dete pri gledanju takvih slika poštuje mere
opreza.
Napomene o bateriji
• Pre prvog korištenja fotoaparata napunite
bateriju (isporučeno).
• Možete puniti bateriju i kad nije potpuno
prazna. Osim toga, i kad baterija nije skroz
puna, možete koristiti njen postojeći
kapacitet.
• Ako bateriju ne koristiti tokom dužeg
vremena, ispraznite upotrebom, zatim
je izvadite iz fotoaparata i smestite je na
suvom i hladnom mestu. Cilj ovoga je
čuvanje funkcija baterije.
• Detaljnije informacije o baterijskoj jedinici
naći ćete na stranici 160.
3
Nastavak r
Napomene o LCD ekranu i objektivu
• LCD ekran proizveden je tehnologijom
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD ekranu ipak se može pojaviti nekoliko
crnih ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave
ili zelene boje). Ove tačke su normalni
rezultat proizvodnog postupka i ne utiču
na kvalitet snimka.
Crne, bele, crvene, plave ili
zelene tačke
• Izlaganje suncu LCD ekrana ili objektiva
tokom dužeg vremena može za posledicu
imati neispravan rad. Pazite na to prilikom
odlaganja fotoaparata blizu prozora ili na
otvorenom.
• Ne izlažite LCD ekran pritisku. Ekran
može da promeni boju, što za posledicu
može imati neispravan rad.
• Slike se mogu razmazati prema hladnijem
delu LCD ekrana. Ne radi se o
neispravnom radu.
• Čuvajte pokretni objektiv od slučajnih
udaraca i ne primenjujte silu.
Napomene vezane za reprodukciju
video zapisa na drugim aparatima
Ovaj fotoaparat snima video zapise u
formatu AVCHD koristeći MPEG-4
AVC/H.264 High Profile nivo.
Video zapisi snimljeni u AVCHD formatu
ne mogu da se reprodukuju na sledećim
aparatima.
– Ostali aparati kompatibilni sa AVCHD koji
ne podržavaju High Profile nivo
– Aparati nekompatibilni sa AVCHD
formatom
Ovaj fotoaparat snima video zapise u
formatu MP4 koristeći MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile nivoe.
Zato se video zapisi u MP4 formatu
snimljeni ovim fotoaparatom ne mogu
reprodukovati na aparatima koji ne
podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.
O kondenzaciji vlage
• Ako se fotoaparat prenese sa hladnog na
toplo mesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzovati vlaga.
Kondenzovana vlaga može da prouzrokuje
neispravnosti u radu fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije pare isključite
fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da
vlaga ispari. Ako pokušate da snimate dok je
unutrašnjost objektiva zamagljena od vlage,
slika koju snimite neće biti jasna.
Fotografije korištene u ovom
priručniku
Fotografije u ovom priručniku samo su
primeri i nisu stvarne slike snimljene
ovim fotoaparatom.
4
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Kako se koristi ovaj priručnik ································ 2
Napomene vezane za korištenje fotoaparata········ 3
Pretraga operacija················································· 9
MENU/Pretraga postavki ···································· 12
Delovi fotoaparata ············································· 16
Pregled ikona koje se pojavljuju na ekranu ······· 17
Korištenje unutrašnje memorije···························· 19
Snimanje
Korištenje birača moda ······································· 20
Inteligentno autom. podeš. ································· 21
Superior aut. podešavanje ·································· 22
Defokusiranje pozadine······································· 24
Programska automatika ······································ 25
Odabir scene······················································· 26
Inteligentno panoramsko snimanje ····················· 29
Snimanje filma····················································· 31
Zum ····································································· 32
Praćenje fokusa ·················································· 33
DISP (Postavke ekranskog prikaza) ····················34
Blic
··························································· 36
Okidanje na osmeh (Smile Shutter) ···················· 37
Samookidač ························································ 38
Tipka Brzo snimanje············································ 40
Tipka MOVIE (Video zapis)·································· 41
5
Pregledanje
Pregledanje fotografija ........................................42
Reprodukcijski zum············································· 43
Indeks slika ························································· 44
Brisanje ······························································· 45
Prikaz brzo snimljenih slika ································· 47
Reprodukcija video zapisa ·································· 49
3D slike
3D funkcije ·························································· 51
3D snimanje ························································ 53
Prikaz slika snimljenih iz više uglova
stereoskopski······················································ 55
Prikaz slike na 3D TV prijemniku························· 56
MENU (Snimanje)
Opcije MENU (snimanje) ····································· 12
MENU (Pregledavanje)
Opcije MENU (pregledanje)..................................13
Postavke
Lista postavki ····················································· 14
6
TV
Gledanje slike na TV prijemniku standardne
rezolucije (SD) ················································ 127
Gledanje slike na TV prijemniku visoke
rezolucije (HD) ················································ 128
Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kompatibilnom
TV prijemniku ···················································· 131
Računar
Upotreba sa vašim računarom ························· 133
Korištenje softvera ············································ 134
Povezivanje fotoaparata na računar ····················136
Učitavanje slika na medijski servis························138
Snimanje video diska·············································140
štampanje
Šštampanje fotografija········································· 143
Rešavanje problema
Rešavanje problema ········································· 144
Poruke i indikatori upozorenja ·························· 152
7
Ostalo
Upotreba fotoaparata u inostranstvu ··············· 157
Memorijska kartica············································ 158
Baterijska jedinica ············································· 160
Punjač baterije ·················································· 161
Inteligentni zakretač ·········································· 162
AVCHD format ·················································· 163
TransferJet standard········································· 164
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa ······················································ 165
Mere opreza ····················································· 166
Re čnik
Re čnik ······························································· 167
8
Pretraga operacija
Sampodešavanje
postavki
Inteligentno autom. podeš. ······························ 21
Superior aut. podešavanje································ 22
Odabir scene ························································ 26
Prepoznavanje scena ········································· 74
Snimanje video zapisa Snimanje filma ······················································ 31
MOVIE Tipka (Video zapis)································ 41
Format video zapisa············································ 95
Snimanje 3D slika
3D panoramsko snimanje ································· 53
Snima iz više uglova ··········································· 53
Snimanje portreta
Defokusiranje pozadine ····································· 24
Nežni ten ······························································· 26
Meko snimanje ····················································· 26
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 26
Portret u sumrak ·················································· 26
Okidanje na osmeh (Smile Shutter) ··············· 37
Prepoznavanje scena ········································· 74
Otkrivanje lica ······················································· 78
Smanjenje zatvaranj. očiju ································ 80
Smanj. ef. crv. očiju ·········································· 100
Snimanje panoramskih Inteligentno panoramsko snimanje ················ 29
fotografija
Snimanje pokretnih
objekata
Snimanje filma ······················································ 31
Praćenje fokusa ··················································· 33
Postavke brzog snimanja ·································· 65
9
Snimanje bez
zamućenja
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 26
Sumrak iz ruke ····················································· 26
Visoka osetljivost ················································ 27
Samookidač sa zadrškom od 2 sekunde ····· 38
ISO ··········································································· 68
Snimanje u kontra
svetlu
Korekcija kontra svetl. HDR ····························· 26
Prisilno aktiviranje blica
·························· 36
Prepoznavanje scena ········································· 74
Snimanje na tamnim
mestima
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 26
Visoka osetljivost ················································ 27
Spora sinhronizacija
····································· 36
ISO ··········································································· 68
Promena položaja
žiže
Praćenje fokusa ··················································· 33
Izoštravanje ··························································· 71
Otkrivanje lica ······················································· 78
Promena veličine/
kvaliteta slike
Veličina slike/Veličina panor. slike/
Kvalitet ································································· 62
Promena ekranskog
prikaza
DISP (Postavke ekranskog prikaza) ············· 34
Funkcijski vodič ················································· 104
Brisanje slika
Brisanje ····························································· 45, 90
Format ·································································· 119
Uvećani prikaz slika
Reprodukcijski zum ············································ 43
Promena veličin. (Sečenje) ······························ 89
Obrada slika
Retuširanje····························································· 89
Reprodukcija niza slika Dijaprojekcija ························································ 81
po redu
10
Prikaz 3D slika
Prikaz slika snimljenih iz više uglova
stereoskopski ······················································· 55
Š šŠ tampanje slika sa
»PMB (Picture Motion Browser)« ················ 134
Izmena datuma i
vremena
Postavka područja ············································ 125
Postav. dat. i vrem. ··········································· 126
Povratak na izvorne
postavke
Pokretanje···························································· 107
datumom
Š štampanje slika
šŠ tampanje fotografija ······································· 143
Pregledavanje na TV-u Prikaz slike na 3D TV prijemniku ···················· 56
Gledanje slike na TV prijemniku standardne
rezolucije (SD) ················································· 127
Gledanje slike na TV prijemniku visoke
rezolucije (HD) ················································· 128
Snimanje AVCHD
diska
Snimanje video diska ······································· 140
Informacije o
dodatnom priboru
Inteligentni zakretač·········································· 162
11
MENU/Pretraga postavki
Opcije MENU (snimanje)
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije snimanja.
1 Pritisnite tipku ON/OFF (napajanje) i
fotoaparat podesite u način snimanja.
Tipka napajanja ON/OFF
2 Pritisnite tipku MENU kako biste prikazali
ekran menija.
3 Odaberite željenu opciju iz menija pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
4 Pritisnite tipku MENU da biste isključili ekran
menija.
Tipka MENU
Kontrolna tipka
Postavke koje se mogu promeniti u donjoj su tablici označene znakom , a — označava
postavke koje se ne mogu menjati. Postavka može biti fiksirana ili ograničena u
zavisnosti od načina snimanja. Za kompletnu informaciju videti stranicu za odgovarajuću
postavku.
Ikone ispod
označavaju dostupne načine.
Birač moda
Opcije
menija
Odabir scene
—
Jednostavni mod
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3D snimanje
—
—
—
—
—
—
Smer snimanja
—
—
—
—
—
Efekat defokusir.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Veličina slike/
Veličina panor.
slike/Kvalitet
Postavke brzog
snimanja
—
—
—
—
—
Interval brzog
snimanja
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
—
—
Balans bele boje
—
—
—
Izoštravanje
—
—
—
Način merenja
svetla
—
—
—
—
—
Prepoznavanje
scena
Efekat nežn. tena
Osetljivost otkr.
osmeha
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Nastavak r
12
Birač moda
Opcije
menija
Otkrivanje lica
Smanjenje
zatvaranj. očiju
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Postavke)
Napomene
• [Kvalitet] je dostupan samo kad je funkcija [Format video zapisa] podešen na [AVCHD].
• Na ekranu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
Opcije MENU (pregledanje)
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Kontrolna tipka
2 Pritisnite tipku MENU kako biste prikazali ekran
menija.
3 Odaberite željenu opciju iz menija pomoću v/
V/b/B na kontrolnoj tipki.
4 Pritisnite z u sredini kontrolne tipke.
Tipka
(reprodukcija)
Tipka MENU
Postavke koje se mogu promeniti u donjoj su tablici označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu menjati.
Način prikaza
Opcije menija
Unutrašnja
memorija
Memorijska kartica
Prikaz
datuma
Prikaz foldera Prikaz foldera
(Fotografije)
(MP4)
AVCHD
prikaz
(Dijaprojekcija)
—
—
(3D gledanje)
—
—
(Pošaljit. pomoću
TransferJet)
—
—
(Način prikaza)
Prikaz foldera
—
—
(Prikažu gr. brzo snim.
fotogr.)
—
(Retuširanje)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Brisanje)
(Zaštita)
DPOF
(Rotacija)
(Odabir foldera)
—
—
—
—
(Postavke)
13
Nastavak r
Napomena
• Na ekranu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
Lista postavki
Postavke možete promeniti na prikazu lista
(Postavke).
1 Pritisnite tipku MENU kako biste prikazali ekran
menija.
Kontrolna tipka
2 Odaberite
(Postavke) pomoću V na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z u sredini kontrolne tipke
za prikaz liste postavki.
3 Svaku opciju odaberite pomoću v/V/b/B i zatim
z.
4 Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite z.
Kategorije
Postavke snimanja
Tipka MENU
Opcije
Format video zapisa
AF osvetljivač
Mreža
Digitalni zum
Autom. orijentacija
Smanj. ef. crv. očiju
Upoz. o zatv. očima
Glavne postavke
Zvučni signal
Language Setting
Funkcijski vodič
Boja prikaza
Pokazni način rada
Pokretanje
HDMI rezolucije
KON. ZA HDMI
COMPONENT
USB povezivanje
LUN postavke
Preuzimanje muzike
Formatiranje muzike
Ušteda energije
TransferJet
Eye-Fi*
14
Nastavak r
Kategorije
Alat memorijske kartice
Opcije
Format
Stvar. foldera za sn.
Prom. foldera za sn.
Izbr. foldera za snim.
Kopiranje
Broj datoteke
Alat interne memorije
Format
Broj datoteke
Postavke sata
Postavka područja
Postav. dat. i vrem.
* [Eye-Fi] će se prikazati samo kada se u fotoaparat umetne Eye-Fi kartica (dostupna u
maloprodaji).
Napomene
• [Postavke snimanja] pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda snimanja.
• [Alat memorijske kartice] prikazuje se samo kad je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat,
dok se [Alat interne memorije] prikazuje samo kad memorijska kartica nije umetnuta.
15
Delovi fotoaparata
Fotoaparat
A Okidač
B Tipka
(Brzo snimanje)
C Za snimanje: Tipka W/T (zum) (32)
Za pregledavanje: Poluga (Zum pri
reprodukciji)/poluga
(Indeks) (43,
44)
D Blic
E Tipka napajanja ON/OFF
F Svetlo napajanja
G Mikrofon
H Svetlo samookidača/indikator
okidanja na osmeh/AF svetlo
I Objektiv
J Zvučnik
K LCD ekran
L Birač moda (20)
M Tipka
(reprodukcija) (42)
N Tipka MOVIE (Video zapis) (41)
O HDMI priključnica
P Kukica za traku za nošenje*
Q Tipka
(brisanje) (45)
R Tipka MENU (12)
S Kontrolna tipka
Meni uključen: v/V/b/B/z
Meni isključen: DISP/ / / /
Praćenje fokusa
T Polugica za vađenje baterije
U Otvor za umetanje baterije
V Poklopac baterije/memorijske kartice
W Višenamenska priključnica
X Svetlo pristupa podacima
Y Otvor za memorijsku karticu
Prednja ploča
Z Navoj za tronožac
wj Oznaka
(TransferJet™) (85, 116)
* Korištenje trake za nošenje
Pričvrstite traku i provucite ruku kroz petlju
kako biste sprečili pad fotoaparata.
Kukica za pričvršćivanje
trake
16
Pregled ikona koje se pojavljuju
na ekranu
Ikone koje su prikazane na ekranu pokazuju status fotoaparata.
Ekranski prikaz možete promeniti pomoću DISP (Postavke ekranskog prikaza) na
kontrolnoj tipki.
Za snimanje fotografija
A
Prikaz
Značenje
Preostali kapacitet baterije
Kapacitet baterije nizak
Veličina Slike/panoramske
slike/kvaliteta
Za snimanje video zapisa
Za reprodukovanje
Odabir scene
Način snimanja (Inteligentno
autom. podeš./Superior aut.
podešavanje/Defokusiranje
pozadine/Programska
automatika/Odabir scene/iPanoramsko snimanje/3D
panoramsko snimanje/
Snimanje iz više uglova/
Snimanje video zapisa)
Ikona funkcije
prepoznavanja scene
Balans Belog
Mod merenja
3D slike
Vibracije
Smanjenje zatvaranj. očiju
Prepoznavanje scene
Ikona preklapanja za
Superior aut. podešavanje
Efekat defokusir.
Efekat nežn. tena
Interval brzog snimanja
Brzo snimljene slike
Glavna slika u grupi
17
Nastavak r
Prikaz
Značenje
Prikaz
Značenje
Menjanje foldera
Indikator osetljivosti
detekcije osmeha
AF osvetljivač
Smanjenje efekta crvenih
očiju
Mod merenja
Odnos uvećanja zuma
Mod blica
Punjenje blica
Zaštita
Balans Belog
Nalog za š tampanje(DPOF)
Reprodukcijski zum
Način prikaza
ISO400
Datoteka baze podataka je
popunjena/Upozorenje o
grešci baze podataka
TransferJet postavke
B
Prikaz
Značenje
z
Indikator blokade AE/AF
ISO400
ISO vrednost
Smanjenje šuma kod dugog
vremena ekspozicije
ISO vrednost
D
Prikaz
Značenje
Samookidač
C:32:00
Samodijagnostička funkcija
Upozorenje o pregrejanosti
125
Vreme ekspozicije
Detekcija lica
F2.4
Otvor ekrana
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
Datoteka baze podataka je
popunjena/Upozorenje o
grešci baze podataka
Izoštravanje
Odredište
SNIMANJE
Na čekanj.
Snimanje filma/Na čekanju
Okvir AF tražila
0:12
Vreme snimanja (min:sek)
101-0012
Broj foldera-datoteke
2010 1 1
9:30 AM
Datum/vreme snimanja
reprodukovane slike
C
Prikaz
+2.0EV
Značenje
Vrednost ekspozicije
500
Vreme ekspozicije
Folder za snimanje
F2.4
Otvor ekrana
Folder za reprodukciju
N
Reprodukcija
96
Broj slika koje se još mogu
snimiti
12/12
Broj slika/Broj slika snimljenih
u rasponu datuma, odabrani
folder
100Min
Končanica za merenje
ekspozicije u tački
Preostalo vreme snimanja
Mediji za snimanje/
reprodukciju (memorijska
kartica, interna memorija)
Reprodukcijska traka
00:00:12
Brojač
Histogram
• Kad je prikaz histograma
onemogućen, prikazuje se
.
Glasnoća
Prikaz Eye-Fi načina
18
Korištenje unutraš nje memorije
Fotoaparat ima približno 32 MB interne memorije. To je memorija koja se ne može
izvaditi. Ako i nema umetnute memorijske kartice u fotoaparatu, možete snimati slike
koristeći internu memoriju.
Ako je umetnuta memorijska kartica
[Snimanje]: Slike su snimljene na memorijskoj kartici.
[Reprodukcija]: Reprodukuju se slike na memorijskoj
kartici.
[Meni, postavke, itd.] : Na slikama na memorijskoj
kartici moguće su različite radnje.
B
B
Ako nema umetnute memorijske kartice
[Snimanje]: Slike se snimaju u unutraš nju memoriju.
Unutarnja
memorija
• Ne možete snimati video zapise u internu memoriju sa
sledećim kvalitetom ili veličinom video zapisa:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M]
[Reprodukcija]: Slike snimljene u unutraš nju memoriju
se reprodukuju.
[Meni, postavke, itd.] : Na slikama iz unutraš nje
memorije mogu se primenjivati različite funkcije.
O slikovnim podacima memorisanim u unutraš njoj
memoriji
Preporučujemo kopiranje (izradu sigurnosne kopije) podataka jednom od sledećih
metoda.
Sigurnosno kopiranje podataka na hard disk računara
Obavite postupak sa stranice 136 bez umetnute memorijske kartice u fotoaparatu.
Za kopiranje (memorisanje) podataka na memorijsku karticu
Pripremite memorijsku karticu sa dovoljno slobodnog prostora da biste obavili postupak
objašnjen u [Kopiranje] (str. 123).
Napomene
• Slikovni podaci sa memorijske kartice ne mogu se kopirati u unutraš nju memoriju.
• USB spajanjem fotoaparata i računara kablom možete prebaciti podatke memorisane u
unutraš nju memoriju na računar. Podaci sa računara ne mogu se prebacivati u unutraš nju
memoriju.
19
Korištenje birača moda
Birač moda postavite na željenu funkciju.
Birač moda
(Inteligentno autom.
podeš.)
Omogućava snimanje fotografija sa automatskim podešavanjem
postavki.
(Superior aut.
podešavanje)
Omogućava snimanje fotografija većeg kvaliteta nego u načinu
Inteligentno automatsko podešavanje.
(Defokusiranje
pozadine)
Omogućava snimanje slike sa defokusiranom pozadinom i
definisanje objekta.
(Programska
automatika)
Omogućava snimanje sa automatskim podešavanjem ekspozicije
(podešavanje vremena ekspozicija i otvora ekrana). Takođe
možete odabrati odgovarajuće postavke preko menija.
(Odabir scene)
(i-Panoramsko
snimanje)
(3D snimanje)
(Snimanje filma)
Omogućava snimanje sa postavkama podešenim prema vrsti
scene.
Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno
snimljenih kadrova.
Omogućava snimanje 3D slika spajanjem uzastopno snimljenih
kadrova.
Omogućava vam da snimate video zapise.
20
Inteligentno autom. podeš.
Omogućava snimanje fotografija sa automatskim podešavanjem postavki.
1 Namestite birač moda na
(Inteligentno autom. podeš.).
2 Pritisnite okidač.
Napomena
• Blic je postavljen na [Autom.] ili [Isključeno].
zO funkciji prepoznavanja scene
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu inteligentnog samopodešavanja. Pomoću
ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uslove snimanja i snima sliku.
Ikona prepoznavanja scene i vodič
• Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Kontrasvetlo), (Portret na kontra svetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) i na ekranu prikazuje odgovarajuću ikonu i uputstvo nakon što prepozna scenu.
Detaljnije informacije naći ćete na stranici 74.
zAko je objekat koji snimate teško izoštriti
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 5 cm (W), 90 cm (T) (od objektiva).
• Kad fotoaparat ne može automatski da izoštri, indikator blokade AE/AF počinje polagano
da treperi i nema zvučnog signala. Tada je potrebno prilagoditi kadar ili promeniti način
izoštravanja (str. 71).
• Izoštravanje može biti otežano u sledećim prilikama:
– Osvetljenost je slaba i udaljenost do objekta jako velika.
– Slab je kontrast između objekta i pozadine.
– Objekat se nalazi iza stakla.
– Objekat se brzo kreće.
– Površine objekta su sjajne ili se snima u reflektujućem svetlu.
– Objekat je osvetljen od nazad ili se snima pri isprekidanom svetlu.
21
Superior aut. podešavanje
Fotoaparat kombinuje Prepoznavanje scena i tehnologiju visokog kvaliteta slike kako bi
automatski snimio slike sa optimalnim postavkama.
1 Namestite birač moda na
(Superior aut. podešavanje).
2 Pritisnite okidač.
Fotoaparat po potrebi brzo snima slike i preklapa više slika. Preklapanjem slika
fotoaparat memoriš e sliku sa manje zamućenja i šuma objekta.
Napomene
• [Blic] je fiksno podešen na [Autom.] ili [Isključen]. Pri slabom osvetljenju, npr. u
noćnim scenama, postavite [Blic] na [Isključeno] kako biste postigli optimalni učinak
preklopljenih slika.
• Smanjenje zamućenja i šuma objekta manje je efikasno u sledećim situacijama:
– Objekti su u pokretu
– Objekti su preblizu fotoaparatu
– Slike sa malim kontrastom, kao što je nebo, peščana plaža ili travnjak
– Slike sa stalnim promenama, poput talasa ili vodopada
22
Nastavak r
zKoja je razlika između načina Superiorno automatsko
podešavanje i Inteligentno automatsko podešavanje?
U načinu [Superior aut. podešavanje] fotoaparat brzo snima slike na osnovu
prepoznate scene.
Nakon snimanja, fotoaparat spaja uzastopne brzo snimljene slike kako bi proizveo
kvalitetniju sliku. Međutim, memorisanje slika može trajati duže nego u načinu
Inteligentno automatsko podešavanje.
Korekcija kontra svetl. HDR
Sumrak
Sprečava preeksponiranost i
podeksponiranost.
Portret u sumrak
Sumrak pomoću
stativa
Kontra svetlo
Portret na kontra svetlu
Snimanje sa preklapanjem
slika
Smanjuje šum.
Krajolik
Makrosnimanje
Portret
Snimanje slike
Fotoaparat bira optimalni način preklapanja prema prepoznatoj sceni.
• U načinu Korekcija kontra svetlosti HDR ili snimanje sa preklapanjem slika, na LCD ekranu
će se pojaviti
(ikona preklapanja).
23
Defokusiranje pozadine
Fotoaparat izoštrava samo objekat, dok pozadina ostaje defokusirana, tako da se objekat
ističe.
1 Namestite birač moda na
(Defokusiranje pozadine).
2 Pritisnite okidač.
Napomene
• Pri snimanju fotoaparat držite mirno kako biste smanjili pomeranje.
• Pozadina možda neće biti defokusirana u sledećim situacijama:
– Scena je presvetla ili pretamna.
– Objekat se kreće.
– Objekat je predaleko od fotoaparata. (Prekoračena je preporučena udaljenost snimanja.)
– Objekat je preblizu pozadini.
• Efekat defokusiranja pozadine možda neće biti efikasan u sledećim situacijama:
– Objekat je premalen.
– Objekat je iste boje kao pozadina.
– Pomerili ste fotoaparat nakon postavljanja blokade AE/AF.
• Ako ne možete da efikasno defokusirate, pokušajte sa sledećim koracima:
– Polugu W/T (zum) okrenite na stranu T.
– Približite se objektu dok ne dođete na preporučenu udaljenost snimanja.
– Odvojite objekat od pozadine.
– Nakon izoštravanja objekta snimite sliku
zSaveti za defokusiranje pozadine
• Snimajte sa preporučene udaljenosti snimanja naznačene na LCD ekranu.
• Pre snimanja odaberite MENU t [Efekt defokusir.] t [Visoka], [Srednja] ili
[Niska] kako biste promenili intenzitet efekta defokusiranja pozadine.
24
Programska automatika
Omogućava snimanje sa automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena
ekspozicija i otvora ekrana). Takođe možete odabrati odgovarajuće postavke preko
menija.
1 Namestite birač moda na
(Programska automatika).
2 Pritisnite okidač.
25
Odabir scene
Omogućava snimanje sa postavkama podešenim prema vrsti scene.
1 Namestite birač moda na
(Odabir scene).
2 Odaberite željeni način t z na kontrolnoj tipki.
Ako želite preći na drugu vrstu scene, pritisnite tipku MENU.
(Nežni ten)
Omogućava snimanje lica sa mekšim tonovima kože.
(Meko snimanje) Omogućava snimanje slika sa mekšim osvetljenjem,
prikladno za portrete, cveće i sl.
(Bez zamaglj. u
pokretu)
(Krajolik)
Omogućava snimanje u zatvorenom prostoru bez
korištenja blica za smanjenje zamućenja
objekta.
Omogućava jednostavno snimanje udaljenih prizora,
izoštrava na udaljenim objektima. Snima nebesko
plavetnilo i drveće i cveće u živim bojama.
(Korekcija
kontra svetl. HDR)
Omogućava snimanje dve slike sa različitom
ekspozicijom radi stvaranja jedne slike sa većim
opsegom gradacije. Fotoaparat kombinuje tamne
delove slike snimljene sa postavkom svetle
ekspozicije i svetle delove slike snimljene sa
postavkom tamne ekspozicije.
(Portret u
sumrak)
Omogućava snimanje oštrih slika osoba na noćnoj
pozadini bez gubitka kvaliteta slike pozadine.
(Sumrak)
(Sumrak iz ruke)
Omogućava snimanje jako udaljenih noćnih prizora
bez gubitka kvaliteta slike okruženja.
Omogućava snimanje noćnih scena sa manje šuma
bez korištenja stalka.
26
Nastavak r
(Visoka
osetljivost)
(Sladokusac)
(Kućni ljubimci)
(Plaža)
(Sneg)
(Vatromet)
Omogućava snimanje bez blica
u uslovima slabog osvetljenja
smanjujući zamućenje.
Omogućava snimanje serviranih jela u prelepim
jarkim bojama pomoću makrosnimanja.
Omogućava snimanje slika vašeg kućnog ljubimca sa
najboljim postavkama.
Omogućava snimanje slika sa ispravnim postavkama
za scene na obali mora ili jezera.
Omogućava snimanje jasnih i oštrih slika kod
snežnih ili drugih scena kad ceo ekran izgleda
belo.
Omogućava snimanje vatrometa u svoj njegovoj
lepoti.
Napomena
• Kod snimanja slika u
(Portret u sumrak), (Sumrak) ili
(Vatromet) modu, vreme
ekspozicije je duže i slike su podložne zamućenju. Za sprečavanje nastanka zamućenja
preporučuje se upotreba tronošca.
27
Funkcije dostupne u modu prepoznavanja scene
Za ispravno snimanje slike u skladu sa uslovima scene, fotoaparat određuje kombinaciju
funkcija. Postavke koje se mogu promeniti su označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu menjati.
Za »Blic« i »Samookidač« ikone označavaju raspoložive načine rada. Neke
funkcije nisu dostupne, zavisno od odabrane vrste scene.
Blic
Samookidač
Snimanje
osmeha
—
Postavke
brzog snimanja
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
Balans bele
boje
—
—
Izoštravanje
—
—
Način merenja
svetla
—
—
Efekat nežn.
tena
*2
Otkrivanje lica
*3
Smanjenje
zatvaranj. očiju
—
*1
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1 Funkcija [Blic] nije dostupna u [Balans bele boje].
*2 [Isključeno] za [Efekat nežn. tena] nije dostupno.
*3 Funkcija [Isključeno] nije dostupna u [Otkrivanje lica].
28
Inteligentno panoramsko
snimanje
Omogućava stvaranje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.
Fotoaparat takođe automatski prepoznaje lica ili pokretne objekte.
1 Namestite birač moda na
(i-Panoramsko snimanje).
2 Poravnajte fotoaparat sa krajem objekta koji se
snima i pritisnite okidač.
Ovaj deo neće biti snimljen
3 Zakrenite fotoaparat horizontalno do kraja
sledeći uputstvo na LCD ekranu.
Traka
uputstva
Napomene
• Ako unutar zadatog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko celog
objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. U tom slučaju ponovite snimanje bržim
okretanjem fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.
• Budući da je nekoliko snimaka spojeno zajedno, delovi koji se preklapaju neće biti jasni.
• U uslovima slabog osvetljenja, panoramske slike mogu biti zamućene ili snimanje možda neće
biti uspešno.
• Pod treperavim svetlom, kao što su fluorescentna svetla, osvetljenost ili boja kombinovane slike
neće uvek biti ista.
• Kad se puni ugao kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog ugla što se tiče
osvetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju promenite AE/AF fiksni
ugao i ponovite snimanje.
• Inteligentno panoramsko snimanje nije pogodno za:
– Objekte koji su preblizu fotoaparatu
– Slike sa malim kontrastom, kao što je nebo, peščana plaža ili travnjak
– Slike sa stalnim promenama, poput talasa ili vodopada
• Panoramske slike nije moguće snimiti u sledećim slučajevima:
– Fotoaparat pomerate prebrzo ili presporo.
– Fotoaparat se previše trese.
29
Nastavak r
zPromene smera snimanja ili veličine panoramske slike
Smer snimanja:
Veličina panor. slike:
MENU t [Smer snimanja] t odaberite [Desno],
[Levo], [Gore] i [Dole] t z
MENU t [Veličina panor. slike] t odaberite
[Standardno] ili [Široki] t z
zSaveti za snimanje panoramskih slika
Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smeru prikazanom na LCD ekranu.
Objekti koji miruju pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Vertikalni smer
Najmanji mogući
promer
Horizontalni smer
• Najpre pritisnite okidač do pola tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bele
boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat.
• Ako je deo sa mnogo različitih oblika ili takav krajolik koncentrisan duž ivice ekrana,
kadriranje slike možda neće uspeti. U tom slučaju ponovo kadrirajte tako da je predmetni
deo u sredini slike, pa ponovo snimajte.
zPomeranje panoramskih slika za prikaz
Dok se prikazuju, panoramske slike možete pomerati pritiskom na z na kontrolnoj
tipki. Okrenite polugu W (zum) kako biste ponovo prikazali celu sliku.
Prikaz uvećanog dela
panoramske slike
Kontrolna tipka/
poluga
Funkcija
z na kontrolnoj tipki
Reprodukcija slika jedne za
drugom/pauziranje
v/V/b/B na kontrolnoj
tipki
Pomeranje slika
Poluga W (zum)
Prikazuje celu sliku
• Panoramske slike takođe se mogu reprodukovati pomoću isporučenog softvera »PMB«
(str. 134).
• Panoramske slike snimljene drugim fotoaparatom prilikom reprodukcije se možda neće
ispravno pomerati.
30
Snimanje filma
Omogućava vam da snimate video zapise.
1 Namestite birač moda na
(Snimanje filma).
2 Pritisnite okidač.
3 Za prestanak snimanja ponovo pritisnite okidač.
zPromena formata video zapisa te kvaliteta ili veličine slike
Format video zapisa:MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t
[Format video zapisa]t [AVCHD] ili [MP4] t z na
kontrolnoj tipki
Kvalitet (AVCHD):
MENU t
(Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] ili [AVC
HD 9M HQ]
Veličina slike (MP4): MENU t
(Veličina slike) t [MP4 12M], [MP4 6M] ili
[MP4 3M]
zZa brzo snimanje filma
U bilo kojem načinu osim jednostavnog, snimanje video zapisa možete pokrenuti
pritiskom na tipku MOVIE (Video zapis).
Tipka MOVIE (Video zapis)
Za prestanak snimanja video zapisa ponovo pritisnite tipku
MOVIE (Video zapis).
Opcije menija i postavki koje se koriste za snimanje
omogućene su kada je birač moda postavljen na
(Snimanje filma).
31
Zum
Dok snimate, možete povećati sliku. Funkcijom optičkog zuma fotoaparata slike možete
povećati najviše 5×.
1 Pomerite ručicu W/T (zum).
T strana
Polugu W/T (zum) pomerite na stranu (T) za povećanje
slike ili na stranu (W) za smanjenje.
• Za zumiranje veće od 5× pogledajte stranicu 98.
W strana
Napomene
• Tipka zuma je blokirana na W strani u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, može biti snimljen zvuk rada
objektiva.
32
Praćenje fokusa
Fotoaparat prati objekat i automatski podešava izoštravanje sve dok okidač ne pritisnete
do pola, čak i ako se objekat kreće.
1 Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Pojaviće se ciljni okvir.
2 Ciljni kadar stavite iznad objekta koji želite da
izoštrite i pritisnite z.
Praćenje počinje.
3 Okidač pritisnite do pola.
Položaj objekta, izoštravanje i ekspozicija su blokirani.
4 Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.
Ciljni kadar
5 Za prekid funkcije praćenja fokusa pre snimanja,
ponovo pritisnite z.
Napomene
• Praćenje fokusa nije dostupno u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– U jednostavnom modu
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– Kada je u Odabiru scene izabran
(Krajolik), (Sumrak) ili (Vatromet)
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
– Kad se koristi [Digitalni zum]
• U sledećim situacijama može doći do problema sa praćenjem fokusa (neuspešno izoštravanje
objekta ili praćenje drugih objekata):
– Objekat se kreće prebrzo.
– Objekat je premalen ili preveliki.
– Objekat je iste boje kao pozadina.
– Pri slabom osvetljenju.
– U uslovima kada osvetljenost varira.
• Praćenje fokusa automatski će se poništiti kada objekat nestane sa ekrana ili se ne može pratiti.
33
DISP (Postavke ekranskog
prikaza)
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite DISP (Postavke ekranskog prikaza).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Samo slika) U modu snimanja video zapisa ekran se
postavlja na standardnu osvetljenost i
prikazuje samo slike.
(Svetlo +
samo slika)
Podešava ekran na veće osvetljenje i
prikazuje samo slike.
(Osvetlj. +
ekspozic.
podaci)
Podešava ekran na veće osvetljenje i
prikazuje informaciju.
Takođe se prikazuju Exif podaci i
histogram za snimljenu sliku.
(Svetlo)
Podešava ekran na veće osvetljenje i
prikazuje informaciju.
(Uobičajeno) Podešava ekran na standardno osvetljenje
i prikazuje informaciju.
Napomena
• Kad pregledate slike u uslovima jakog spoljnog svetla, pojačajte osvetljenje ekrana.
Međutim, u tom slučaju će se baterija brže prazniti.
34
Histogram
Histogram je dijagram koji prikazuje osvetljenost slike. Dijagram označava svetlu sliku
kada je usmeren na desnu stranu, a tamnu sliku kada je usmeren na levu stranu.
A Broj piksela
B Osvetljenost
A
Tamno
B
Svetlo
1 Pritisnite DISP (Postavke ekranskog prikaza) na kontrolnoj tipki i zatim
odaberite [Osvetlj. + ekspozic. podaci].
Napomene
• Histogram se pojavljuje i kod reprodukcije pojedinačne slike, ali se tada ne može podesiti
ekspozicija.
• Histogram se neće pojaviti pri:
– Snimanju 3D slike
– Reprodukciji 3D slike snimljene u bilo kojoj veličini osim [16:9]
– Snimanju video zapisa
– Reprodukciji video zapisa
– Pregledanju slika u vertikalnoj orijentaciji
– Rotiranju fotografija
– i-panoramskom snimanju
– Pregledanju fotografija snimljenih u i-panoramskom modu
– Kada je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] postavljeno na [Prikaži samo glavnu sliku]
• Velika razlika između histograma prikazanog tokom snimanja i histograma prikazanog tokom
reprodukcije može nastati zbog:
– Aktiviranja blica.
– Prevelikog ili premalog vremena ekspozicije.
• Histogram se možda neće pojaviti prilikom pregledanja slika snimljenih drugim fotoaparatom.
35
Blic
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
(Blic).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Autom.)
(Uključeno)
(Polagana
sinhronizacija)
(Isključeno)
Blic automatski bljeska prilikom snimanja sa slabim
osvetljenjem ili sa pozadinskim osvetljenjem.
Blic je uvek uključen.
Blic je uvek uključen.
Vreme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mestu jasno
snimila pozadina do koje ne dopire svetlo blica.
Blic nije uključen.
Napomene
•
•
•
•
Blic se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvetljenost objekta.
Dok se blic puni na ekranu je prikazano
.
Blic se ne može koristiti kod burst snimanja.
[Uključeno] ili [Polagana sinhronizacija] nije dostupno kada je fotoaparat u modu Inteligentno
autom. podešavanje ili Superior automatsko podešavanje.
• [Blic] je fiksno podešen na [Isključeno] u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– U modu Defokusiranje pozadine
• Kad snimate sa blicom a zum je postavljen na W, senka objektiva može se pojaviti u donjem
levom uglu ekrana, zavisno od uslova snimanja. Ako se to dogodi, postavite zum na T i ponovo
snimajte sa blicom.
zPojava »belih tački« na slikama snimljenim sa
blicom
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvetle
bljeskom, na slici ostanu bele tačke.
Fotoaparat
Objekt
Čestice prašine, polena i sl.
u vazduhu
Kako se mogu izbeći »bele tačke«?
• Osvetlite sobu i snimite objekat bez blica.
• Odaberite način
(Bez zamaglj. u pokretu) ili
([Blic] je postavljen na [Isključeno].)
(Visoka osetljivost) u Odabiru scene.
36
Okidanje na osmeh (Smile
Shutter)
Kad fotoaparat detektuje osmeh dolazi do automatskog okidanja.
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
(osmeh).
2 Pričekajte do otkrivanja osmeha.
Kad nivo osmeha pređe b tačku na indikatoru,
fotoaparat automatski snima sliku.
Ako se pritisne okidač dok traje detekcija osmeha,
fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u mod
okidanja na osmeh.
3 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
(osmeh).
Okvir detekcije lica
Indikator osetljivosti detekcije
osmeha
Napomene
•
•
•
•
Snimanje osmeha se automatski završava ako se popune memorijska kartica ili interna memorija.
Zavisno od uslova, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmeh.
Ne može se koristiti funkcija digitalnog zuma.
Funkcija okidanja na osmeh nije dostupna u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
zSaveti za bolju detekciju osmeha
Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju oči.
Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočare i
sl.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što
više u nivou sa njim. Blago spustite kapke.
3 Nasmejte se jasno, otvorenih usta. Smeh se lakše
detektuje kad se vide zubi.
1
• Zatvarač se otvara kad se nasmeje bilo koja osoba u kadru.
• Pomoću opcije [Otkrivanje lica] možete odabrati ili registrovati osobu kojoj ćete dati
prednost pri otkrivanju lica. Kad se odabrano lice registruje u memoriju fotoaparata, funkcija
otkrivanja lica biće primenjena samo na tom licu (str. 78).
• Ako fotoaparat ne može otkriti osmeh, postavite Osetljivost otkrivanja osmeha na [Blag
osmeh].
37
Samookidač
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
(Samookidač).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Isključeno)
Bez samookidača.
(10 sekundi)
Podešavanje samookidača na vremenski razmak od
10 sekundi.
Kad pritisnete taster okidača zatreperiće indikator
samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad
dođe do okidanja.
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite .
(2 sekunde)
Podešavanje samookidača na vremenski razmak od
2 sekunde.
(Snim. 1 osob.
samookidač.)
(Snim. 2 osob.
samookidač.)
Podešavanje samookidača na samookidač za autoportret.
Kad fotoaparat prepozna određeni broj lica, oglašava se
zvučni signal, a okidač okida 2 sekunde kasnije.
Napomene
• U načinu snimanja video zapisa nije dostupno [Snim. 1 osob. samookidač.] i [Snim. 2 osob.
samookidač.].
• Samookidač nije dostupan u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
zAutomatsko snimanje samookidačem za autoportret
Usmerite objektiv prema sebi tako vam se lice vidi na LCD ekranu. Fotoaparat
prepozna predmet, zatim aktivira okidač. Fotoaparat određuje optimalnu
kompoziciju slike i sprečava da deo lica ostane izvan LCD ekrana. Ne pomerajte
fotoaparat nakon zvučnog signala.
• Takođe možete snimiti sliku pritiskom na okidač tokom ovog
postupka.
38
Nastavak r
zSaveti za sprečavanje zamućenja
Ako pomerite ruke ili telo dok držite fotoaparat i pritiskate okidač dogodiće se
»Potresanje fotoaparata«. Potresanje fotoaparata često nastaje u uslovima slabog
osvetljenja i dugog vremena ekspozicije za koje se na primer koristi
(Portret u
sumrak) ili (Sumrak) mod.
U tom slučaju snimajte vodeći računa o savetima koji slede.
• Snimajte pomoću samookidanja sa zadrškom od
2 sekunde i stabilizujte fotoaparat u mestu
tako što ćete ga nakon pritiskanja okidača
rukama čvrsto držati sa strane.
• Koristite stativ ili stavite fotoaparat na ravnu
površinu kako se ne bi pomerao.
39
Tipka Brzo snimanje
Kao način snimanja možete odabrati pojedinačnu sliku ili brzo snimanje.
Pojedinačnu sliku ili brzo snimanje takođe možete odabrati u [Postavke brzog snimanja]
(str. 65).
1 Željeni način odaberite pomoću tipke
Postavka se prebacuje pritiskom na tipku
(Brzo snimanje).
(Brzo snimanje).
Jedna
Fotoaparat snima jednu sliku.
Brzo snimanje
Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u
jednom mahu.
Brzinu snimanja više slika možete podesiti opcijom [Interval
brzog snimanja] (str. 66).
Napomena
• Tipka Brzo snimanje nije dostupna u sledećim situacijama:
– U modu i–panoramsko snimanje
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
40
Tipka MOVIE (Video zapis)
Video zapisi se direktno mogu snimati u svim REC modovima.
1 Pritisnite tipku MOVIE (Video zapis).
2 Za prestanak snimanja, ponovo pritisnite tipku MOVIE (Video zapis).
Napomena
• Tipka MOVIE (Video zapis) nije dostupna u sledećim situacijama:
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– U jednostavnom modu
– Pri korištenju funkcije [Samookidač]
zPromena formata video zapisa te kvaliteta ili veličine slike
Format video zapisa: MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t
[Format video zapisa]t [AVCHD] ili [MP4] t z na
kontrolnoj tipki
Kvalitet (AVCHD):
MENU t
(Kvalitet) t [AVC HD 17M FH] ili [AVC
HD 9M HQ]
Veličina slike (MP4): MENU t
(Veličina slike) t [MP4 12M], [MP4 6M] ili
[MP4 3M]
41
Pregledanje fotografija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Kontrolnom tipkom odaberite sliku.
zPregledanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za
snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat otkrije slike koje nisu registrovane u datoteci
slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazaće se ekran za registraciju sa
porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste
mogli da vidite neregistrovane slike treba da ih registrujete odabirom [OK].
• Kako biste uspešno registrovali slike, baterija mora imati dovoljan kapacitet. Ako se za
registrovanje slika koristi baterija sa malim kapacitetom, možda neće biti moguće registrovati
sve podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni.
42
Reprodukcijski zum
Reprodukuje uvećanu sliku.
1 Ručicu
(Zum pri reprodukciji) pomerite na stranu
(T) tokom reprodukcije fotografija.
Slika je uvećana dva puta, prikazan je srednji deo slike.
2 Podesite položaj pomoću kontrolne tipke.
3 Promenite uvećanje pomoću ručice
reprodukciji).
(Zum pri
Ručicu pomerite na stranu (T) za povećanje slike ili na
stranu (W) za smanjenje.
Pritisnite z za povratak na normalnu veličinu slike.
Označava deo slike
koji je uvećan
zMemorisanje uvećanih slika
Uvećanu sliku možete smestiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije.
Pritisnite MENU t [Retuširanje] t [Promena veličin. (Rezanje)].
43
Indeks slika
Prikazuje više slika istovremeno.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Ručicu
prikaz.
(reprodukcija).
(Indeks) pomerite na stranu (W) za prelazak na indeksni
Ponovo pomerite ručicu za prelazak na indeksni prikaz sa više slika. Još jednom
pomerite ručicu za prikaz slika pomoću kalendara, pri reprodukciji u [Prikaz
datuma].
3 Za povratak na pojedinačni prikaz odaberite sliku pomoću kontrolne
tipke, zatim pritisnite z.
zPrikaz slika željenog datuma/foldera
Pomoću kontrolne tipke odaberite levu vertikalnu traku, a
zatim odaberite željeni datum/folder pomoću v/V.
zPregledanje slika pomoću kalendara
Kada je [Način prikaza] podešen na [Prikaz datuma], pomerite ručicu
za pregled slika pomoću kalendara, dok indeks prikazuje više slika.
(Indeks)
• Za odabir meseca koji želite da prikažete, pomoću kontrolne
tipke odaberite / i željeni mesec.
• Za pregledanje slika željenog datuma u indeksnom prikazu,
odaberite datum pomoću kontrolne tipke i pritisnite z.
• Za izlazak iz kalendara, odaberite
pomoću kontrolne tipke
i pritisnite z.
44
Brisanje
Omogućava odabir slika koje želite da izbriš ete. Slike je takođe moguće izbrisati preko
menija pomoću tipke MENU (str. 90).
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Tipka
(reprodukcija).
(brisanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sve slike sa ovim
datumom
Sve u ovom folderu
Briše sve slike u odabranom rasponu datuma ili datoteci,
ili sve AVCHD video zapise odjednom.
Nakon koraka 2 pritisnite [OK] t z.
Sve AVCHD dato.
Višestruke slike
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sledeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Gore navedeni korak ponavljajte sve dok više nema
slika koje želite izbrisati. Odaberite sliku pomoću
oznake , poništite odabir ponavljanjem oznake .
2MENU t [OK] t z
Ova slika
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Sve sl. u ovoj gr. brzo sn.
sl.
Brisanje svih slika iz odabranog foldera odjednom.
Pritisnite [OK] t z nakon koraka 2.
Sve slike osim ove
Briše sve slike iz burst grupe osim slike koja je
odabrana u prikazu burst grupe.
Pritisnite [OK] t z nakon koraka 2.
Odustani
Poništava brisanje.
Napomene
• U jednostavnom modu za brisanje slika možete odabrati [1 slika] ili [Sve slike].
• Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz
foldera, a slike i video zapisi biće prikazani u istom folderu.
45
Nastavak r
zPrilikom odabira slika možete prelaziti između
pojedinačnog i indeksnog prikaza
U indeksnom prikazu ručicu pomerite na stranu (T)
ručice W/T (zum) za povratak na mod pojedinačnog
prikaza, a u modu pojedinačnog prikaza ručicu
(Indeks) pomerite na stranu (W) za povratak u
indeksni prikaz.
• Prelazak između indeksnog i pojedinačnog prikaza takođe je
moguć u modovima [Zaštita], [Pošaljit. pomoću TransferJet] ili
[DPOF].
46
Prikaz brzo snimljenih slika
Reprodukuje brzo snimljene slike.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Odaberite brzo snimljene slike pomoću b/B na
kontrolnoj tipki.
3 Pritisnite željenu tipku prema modu reprodukcije.
Način rada
Funkcija
Na kontrolnoj tipki pritisnite V.
Brzo snimljene slike prikazuje u indeksnom načinu.
Svakim pritiskom na z na kontrolnoj tipki, prikaz će se
prebaciti između prikaza pojedinačne slike i prikaza sličica.
Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Brzo snimljene slike možete prikazati kao video zapis ako
nagnete fotoaparat levo ili desno.
Napomena
• Brzo snimljene slike možete prikazati kao video zapis samo ako postavite [Mod prikaza] na
[Prikaz datuma] i [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] na [Prikaži samo glavnu sliku].
zPrikaz slika snimljenih brzim načinom jedne uz drugu
Ako je podešeno [Prikaži samo glavnu sliku], prikazaće se samo glavna slika. Slike u
indeksu možete prikazati na sledeći način.
Glavna slika
Prikaz minijatura
Prikaz pojedinačne slike
Slika koja je prikazana iznad
Prikažite glavnu sliku u modu reprodukcije, zatim pritisnite V na kontrolnoj tipki.
Slike su prikazane u indeksnom prikazu.
2 Pritisnite b/B kako biste prikazali svaku sliku u grupi brzo snimljenih slika.
3 Svakim pritiskom na z prikaz će se prebaciti između prikaza pojedinačne slike i prikaza
sličica.
4 Za poništavanje prikaza, pritisnite V.
1
47
Nastavak r
zPrikaz brzo snimljenih slika kao video zapis naginjanjem
fotoaparata ulevo ili udesno
Za prikaz brzo snimljenih slika kao video zapis pritisnite z na kontrolnoj tipki, a
zatim nagnite fotoaparat udesno ili ulevo, kako je ilustrovano.
Nagnite fotoaparat udesno ili ulevo, sa
sredinom fotoaparata kao osom.
48
Reprodukcija video zapisa
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Pomoću kontrolne tipke odaberite video zapis.
3 Pritisnite z.
Započinje reprodukcija video zapisa.
Kontrolna tipka
Funkcija
z
Zustavljanje
B
Premotavanje unapred
b
Premotavanje unazad
V
Prikazuje kontrolnu ploču
Napomena
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći da direktno reprodukujete.
zZa prikaz samo video zapisa na indeksnom prikazu
U indeksnom modu pritiskom na MENU t
(Mod prikaza) t
(Prikaz
foldera (MP4)) ili
(AVCHD prikaz) možete pregledati samo sličice video zapisa.
(Prikaz foldera (MP4)) Na indeksnom ekranu prikazuje sličice video zapisa u formatu
MP4.
(AVCHD prikaz)
Na indeksnom ekranu prikazuje sličice video zapisa u formatu
AVCHD.
• Kada se video zapis reprodukuje do kraja, fotoaparat će automatski početi da reprodukuje
sledeći video zapis.
49
Prikaz kontrolne ploče
Prikazom kontrolne ploče moguće je usporeno reprodukovati video zapise i podešavati
glasnoću.
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite V.
Prikazuje se kontrolna ploča.
2 Željenu tipku odaberite pomoću b/B i pritisnite
z.
Tipka
Funkcija
Premotavanje unazad
Reprodukcija/Zustavljanje
Premotavanje unapred
Spora reprodukcija
Kontrola glasnoće
Zatvaranje kontrolne ploče
zO ekranu za prikaz video zapisa
Sliku koju želite da prikažete odaberite pomoću b/B na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
z.
Pojaviće se traka reprodukcije, možete proveriti reprodukcijski status video zapisa.
Na ekranu za prikaz video zapisa pojaviće se
,
,
,
ili
.
Prikazana ikona može se razlikovati zavisno od veličine i kvalitetaq slike.
Reprodukcijska traka
50
3D funkcije
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa 3D funkcijama. 3D funkcije instalirane na ovom
fotoaparatu su [3D panoramsko snimanje] i [Snima iz više uglova]. 3D slike snimljene u
modu [3D panoramsko snimanje] mogu se reprodukovati samo na 3D TV prijemniku,
dok se slike snimljene u modu [Snima iz više uglova] mogu reprodukovati i na
fotoaparatu i na 3D TV prijemniku.
U ovom odeljku se opisuje razlika između moda [3D panoramsko snimanje] i [Snima iz
više uglova].
Za dodatne detalje pogledajte sledeće stranice:
– 3D snimanje (str. 53)
– Prikaz slika snimljenih iz više uglova stereoskopski (str. 55)
– Prikaz slike na 3D TV prijemniku (str. 56)
Snimanje
Za snimanje 3D slika, pomerite
fotoaparat kako je ilustrovano.
Slike snimljene u modu [3D
panoramsko snimanje]
Reprodukcija
slika na
fotoaparatu
Slike snimljene u modu [Snima iz
više uglova]
Smeš tene slike se reprodukuju kao i
standardne slike. Ne možete prikazati
3D slike.
Možete prikazati stereoskopske slike
snimljene u modu [Snima iz više uglova]
ako nagnete fotoaparat udesno ili ulevo.
Detaljnije informacije naći ćete na
stranici 55.
Reprodukcija
slika na 3D TV
prijemniku
3D slike snimljene u veličini
(Standardno) i
(Široki) mogu se
reprodukovati i pomerati na 3D TV
prijemniku. Detaljnije informacije naći
ćete na stranici 56.
Detaljnije informacije naći ćete na
stranici 56.
51
Nastavak r
zNaziv datoteke 3D slike
3D slika sastoji se od datoteka JPEG i MPO.
Ako u računar unesete slike snimljene u modu [3D panoramsko snimanje] i [Snima
iz više uglova], slike se na računar memoriš u na sledeći način.
Naziv datoteke na računaru
Korištenje
3D panoramsko
snimanje
DSC0ffff.JPG
DSC0ffff.MPO
Za reprodukciju 3D slika na 3D
TV prijemniku
Snima iz više uglova
DSC0aaaa.JPG
DSC0aaaa.MPO
Za reprodukciju 3D slika na 3D
TV prijemniku
DSC0ssss.JPG
DSC0ssss.MPO
Za reprodukciju 3D slika na
fotoaparatu
• Ako 3D slike snimate u modu [Snima iz više uglova], na računar će se memorisati sledeće
datoteke.
– Datoteke JPEG i MPO (za reprodukciju na fotoaparatu)
– Datoteke JPEG i MPO (za reprodukciju na 3D TV prijemniku)
• Ako izbrišete bilo koju od datoteka JPEG ili MPO koje memoriš u 3D sliku, ta 3D slika se
možda neće uspešno reprodukovati.
52
3D snimanje
Više slika se snima dok se fotoaparat pomera, a te slike prave 3D sliku.
1 Namestite birač moda na
(3D snimanje).
2 Odaberite
(3D panoramsko snimanje) ili
z na kontrolnoj tipki.
(Snima iz više uglova) t
3 Poravnajte fotoaparat sa krajem objekta koji se
snima i pritisnite okidač.
Za
(3D panoramsko snimanje), pritisnite MENU t
(Smer snimanja) kako biste promenili smer
snimanja.
Ovaj deo neće biti snimljen
4 Zakrenite fotoaparat horizontalno
do kraja sledeći uputstvo na LCD ekranu.
Traka
uputstva
(3D panoramsko
snimanje)
Snima sliku koja se može reprodukovati na 3D TV
prijemniku.
(Snima iz više
uglova)
Snima sliku koja se može reprodukovati kao stereoskopska
slika naginjanjem fotoaparata udesno ili ulevo, te sliku koja
se može reprodukovati na 3D TV prijemniku.
Napomene
• U modu [Snima iz više uglova], možete odabrati samo veličinu panoramske slike od [16:9(2M)].
• 3D snimanje nije prikladno u sledećim situacijama:
– Kada se radi o velikom objektu
– Objekti koji se pomeraju
– Kada je objekat preblizu fotoaparatu
– Slike sa lošim kontrastom, npr. nebo, peščana plaža ili travnjak
• 3D slike sastoje se od datoteke JPEG i datoteke MPO. Ako je na računaru izbrisana bilo koja od
ovih datoteka, fotoaparat možda neće raditi ispravno.
• Ako unutar zadatog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko celog
objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. Ako se to desi, pomerite fotoaparat
brže kako biste snimili punu 3D sliku.
• Budući da je nekoliko snimaka spojeno zajedno, delovi koji se preklapaju neće biti jasni.
• Pri slabom osvetljenju slike mogu biti zamućene.
• Pod treperavim svetlom, kao što su fluorescentna svetla, 3D slika možda neće uspeti.
• Ako se ceo ugao gledanja 3D slike i ugao gledanja kada je AE/AF blokiran izrazito razlikuju po
osvetljenosti, boji ili izoštravanju, slika neće uspeti. Ako se to dogodi, promenite položaj
blokade AE/AF i pokušajte ponovo.
• 3D snimanje može se otkazati u sledećim situacijama:
– Fotoaparat pomerate prebrzo ili presporo.
– Fotoaparat se previše trese.
53
Nastavak r
zSaveti za snimanje 3D slika
Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smeru
prikazanom na LCD ekranu.
Objekti koji se ne pomeraju su najprikladniji za 3D
snimanje.
• Odredite scenu i pritisnite okidač do pola, tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans
bele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite fotoaparat.
zDomet snimanja u modu snimanja iz više uglova
Slika
Zakrenite fotoaparat otprilike 45 stepeni ulevo ili udesno od objekta koji želite
da izoštrite.
54
Prikaz slika snimljenih iz više
uglova stereoskopski
Stereoskopske slike snimljene u modu [Snima iz više uglova] možete prikazati
naginjanjem fotoaparata udesno ili ulevo.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Odaberite sliku snimljenu u modu
B na kontrolnoj tipki.
(reprodukcija).
(Snima iz više uglova) pomoću b/
3 Pritisnite z.
4 Nagnite fotoaparat udesno ili ulevo.
5 Ponovo pritisnite z kako biste prekinuli reprodukciju.
Napomena
• 3D slike snimljene u modu [3D panoramsko snimanje] ne mogu se reprodukovati u 3D modu na
fotoaparatu.
zNaginjanje fotoaparata udesno ili ulevo
Za prikaz slika snimljenih u modu [Snima iz više
uglova] stereoskopski, nagnite fotoaparat udesno ili
ulevo, kako je ilustrovano.
55
Prikaz slike na 3D TV prijemniku
3D slike smeš tene u fotoaparat u 3D formatu možete prikazati ako spojite fotoaparat sa
3D TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno).
Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo uz TV prijemnik.
1 Spojite fotoaparat sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se
posebno).
Tipka
(reprodukcija)
HDMI priključnica
2 U HDMI priključnicu
1 U HDMI priključnicu
HDMI kabl
2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku
4 MENU t
(reprodukcija).
(3D gledanje) t z na kontrolnoj tipki
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu.
5 Pritisnite b/B na kontrolnoj tipki kako biste odabrali slike i podesili željeni
način rada.
Kontrolna tipka
Funkcija
z
Reprodukcija slika jedne za drugom
• Slike snimljene u modu 3D panoramskog snimanja reprodukuje jednu za
drugom.
• Pritisnite b/B kako biste promenili smer pomeranja slika.
• Pri reprodukciji 3D slike snimljene u veličini [16:9], [Reprod.
pomeranjem] nije dostupno.
v
Kontinuirana reprodukcija
• Kontinuirano reprodukuje samo 3D slike.
b
Prikazuje prethodnu sliku.
B
Prikazuje sledeću sliku.
V
Prekida 3D reprodukciju.
56
Nastavak r
Napomene
• Kada odaberete mod
(3D gledanje), prikazaće se samo 3D slike.
• Ako reprodukujete sliku snimljenu u modu [3D panoramsko snimanje] sa [Smer snimanja]
postavljenim na [Gore] ili [Dole], slika će se na TV prijemniku reprodukovati horizontalno.
• Pritisnite MENU t
(Postavke) t (Glavne postavke) kako biste odabrali [Autom.] ili
[1080i] za [HDMI rezolucija].
• Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač].
• Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV
prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka.
Takvo spajanje takođe može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu.
• Ova funkcija možda neće raditi ispravno na nekim TV prijemnicima. Na primer, na TV
prijemniku možda nećete moći da vidite video zapis, prikaz u 3D modu ili nećete čuti zvuk.
• Koristite HDMI kabl sa HDMI logotipom.
• Pri spajanju fotoaparata na TV prijemnik, koristite HDMI kabl koji se može spojiti na mini
priključnicu na fotoaparatu i na priključnicu na TV prijemniku.
• Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena
kada snimate video zapise u uslvima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom
(prodaje se posebno).
57
Jednostavni mod
Omogućava vam da snimate fotografije koristeći minimalan broj potrebnih funkcija.
Veličina teksta se poveća, te se indikatori bolje vide.
1 Namestite birač moda na
2 MENU t
(Inteligentno autom. podeš.).
(Jednostavni mod) t z na kontrolnoj tipki.
3 [OK] t z
4 Pritisnite okidač.
Napomena
• Nivo napunjenosti baterije može se brže smanjivati jer se osvetljenost ekrana automatski
povećava.
zFunkcije dostupne u jednostavnom modu (snimanje)
Veličina slike:
MENU t [Veličina slike] t z na kontrolnoj tipki t
željeni način t z
Odaberite veličinu [Velika] ili [Mala].
Samookidač:
na kontrolnoj tipki t željeni način
Odaberite [10 sekundi] ili [Isključeno].
Blic:
na kontrolnoj tipki t željeni način
Odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
Okidanje na osmeh
(Smile Shutter):
na kontrolnoj tipki
zO funkciji prepoznavanja scene
Funkcija prepoznavanja scene aktivna je u jednostavnom modu. Pomoću ove
funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uslove snimanja i snima sliku.
Ikona funkcije prepoznavanja scene
• Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Kontrasvetlo), (Portret na kontra svetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje) ili
(Portret) i prikazuje ikonu na LCD ekranu kada se prepozna scena.
Detaljnije informacije naći ćete na stranici 74.
58
Nastavak r
zPregledanje slika u jednostavnom modu
Kada pritisnete tipku
(Reprodukcija) u jednostavnom modu, veličina teksta na
ekranu za reprodukciju će se povećati te će se bolje videti. Osim toga, biće dostupna samo funkcija brisanja.
Brisanje:
Tipka (Brisanje) t [OK] t z na kontrolnoj tipki
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na ekranu.
MENU t [Brisanje] t z na kontrolnoj tipki t željeni način t z
Odaberite [1 slika] ili [Sve slike].
Sliku koja je trenutno prikazana možete izbrisati pomoću [1 slika], dok
sve slike u odabranom rasponu datuma ili u internoj memoriji (ako je to
odabrano) možete izbrisati pomoću [Sve slike].
• Kad se u fotoaparat umetne memorijska kartica [Mod prikaza] je podešeno na [Prikaz
datuma].
59
Smer snimanja
Postavite smer u kojem će se fotoaparat zakretati pri snimanju u modu Inteligentno
panoramsko snimanje ili 3D panoramsko snimanje.
1 MENU t
(Smer snimanja) t željeni smer
(Desno)
Horizontalno zakretanje sleva na desno.
(Levo)
Horizontalno zakretanje zdesna na levo.
(Gore)
Vertikalno zakretanje odozdo prema gore.
(Dole)
Vertikalno zakretanje odozgo prema dole.
Napomene
• Ne možete odabrati [Gore] i [Dole] ako ste odabrali [16:9] u modu [3D panoramsko snimanje].
• Možete odabrati samo smer udesno u modu [Snima iz više uglova].
60
Efekat defokusiranja
Postavlja nivo efekta defokusiranja pozadine pri snimanju u modu Defokusiranje
pozadine.
1 Namestite birač moda na
2 MENU t
(Niska)
(Srednja)
(Visoka)
(Defokusiranje pozadine).
(Efekat defokusir.) t željeni mod
Dodaje lagani efekat defokusiranja pozadine.
Dodaje prosečan efekat defokusiranja pozadine.
Dodaje snažan efekt defokusiranja pozadine.
61
Veličina slike/Veličina panor.
slike/Kvalitet
Veličina slike određuje veličinu slikovne datoteke koja se smeš ta kada snimite sliku.
Što je slika veća, nakon š tampanja na papiru velikog formata videće se više detalja. Što
je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti biće veći.
1 MENU t (Veličina slike),
željena veličina
(Veličina panor. slike) ili
(Kvalitet) t
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
(4000×3000)
Uputstvo za korištenje
Br. slika
Za š tampanje do veličine A3+
Manje
(3264×2448)
Za š tampanje do veličine A3
(2592×1944)
Za š tampanje do veličine L/2L/A4
(640×480)
Za dodatke elektronske pošte
Više
(4000×2248)
(1920×1080)
Za pregledanje na televiziji
visoke rezolucije i š tampanje do
velič ine A4
Manje
šŠ tampanje
Visoka
rezolucija
Niska
rezolucija
Visoka
rezolucija
Za pregledanje na televiziji
visoke rezolucije
Više
Niska
rezolucija
Napomena
• Kod š tampe slika smeš tenih u formatu 16:9 ili panoramskih slika, možda će biti odrezana oba
kraja.
U jednostavnom modu
Velika
Snima slike u [12M] veličini.
Mala
Snima slike u [5M] veličini.
62
Pri snimanju u modu Inteligentno panoramsko
snimanje/3D snimanje
(16:9)
Snima u 1920 × 1080 (horizontalno).
[16:9] je dostupno samo za 3D snimanje.
(Standardno)
Snima u 4912 × 1080 (horizontalno).
Snima u 3424 × 1920 (vertikalno).
(Široki)
Snima u 7152 × 1080 (horizontalno).
Snima u 4912 × 1920 (vertikalno).
Kod snimanja video zapisa
Što su veće dimenzije slike video zapisa, veći je kvalitet. Što je veći broj podataka u
sekundi (prosečni protok bitova u sekundi) reprodukovana slika će biti jasnija.
Odaberite format snimanja filma pritiskom na MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Format video zapisa] u modu snimanja (str. 95).
Format snimanja video zapisa (AVCHD)
Video zapisi snimljeni fotoaparatom smeš taju se u formatu AVCHD, brzinom od
približno 60 polja u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih uređaja) ili 50 polja u sekundi
(kod 1080 50i kompatibilnih uređaja), sa Dolby Digital zvukom, AVCHD format.
Kvalitet video zapisa
Prosečni protok Opis
bitova u sekundi
AVC HD 17M FH
17 Mb/s
Snimanje sa maksimalnim kvalitetom
slike veličine 1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mb/s
Snimanje sa maksimalnim kvalitetom
slike veličine 1440×1080
Format snimanja video zapisa (MP4)
Video zapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimaju se u MPEG-4 formatu brzinom od
približno 30 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih aparata) ili 25 polja u
sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih aparata) na progresivan način sa AAC zvukom, mp4
format.
Veličina video zapisa
Prosečni protok Opis
bitova u sekundi
MP4 12M
12 Mb/s
Snimanje u 1440×1080 veličini
MP4 6M
6 Mb/s
Snimanje u 1280×720 veličini
MP4 3M
3 Mb/s
Snimanje u VGA veličini
Napomena
• Telefoto slika nastaje kada je odabrana veličina slike [MP4 3M].
63
Nastavak r
zO »odnosu kvaliteta« i »veličine slike«
Digitalna slika sastoji se od malih tački koje se zovu pikseli.
Što je veći broj piksela, slika je veća, zauzima više memorije i ima više detalja.
»Veličina slike« prikazuje se brojem piksela. Iako se na ekranu fotoaparata ne vidi
nikakva razlika, razlika u preciznosti detalja i vremenu potrebnom za obradu
podataka postaje očita kod š tampanja slike i njenog prikaza na ekranu računara.
Opis piksela i veličine slike
Veličina slike: 12M
4000 piksela × 3000 piksela = 12.000.000 piksela
2 Veličina slike: VGA
640 piksela × 480 piksela = 307.200 piksela
1
Pikseli
Piksel
Veliki broj piksela
(kvalitetnija slika i veća datoteka)
Mali broj piksela
(lošiji kvalitet slike i manja datoteka)
64
Postavke brzog snimanja
Kao mod snimanja možete odabrati pojedinačnu sliku ili brzo snimanje.
1 MENU t
(Jedna)
(Brzo
snimanje)
(Postavke brzog snimanja) t željeni mod
Fotoaparat snima jednu sliku.
Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova
u jednom mahu.
Napomene
• [Postavke brzog snimanja] nije dostupno u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– U jednostavnom modu
• [Blic] je podešen na [Isključeno].
• Pri snimanju sa samookidačem snima se niz od najviše 10 slika.
• Vreme snimanja se povećava sa povećanjem veličine slike.
• Postavke [Izoštravanje], [Balans bele boje] i [EV] podešene za prvu sliku takođe će biti
primenjene na ostale snimke.
• Prilikom snimanja u unutraš nju memoriju, veličina slike će biti podešena na [VGA].
• Kad baterija oslabi ili kad se unutraš nja memorija ili memorijska kartica napuni brzo snimanje će
prestati.
• Kad je vreme ekspozicije veliko, učestalost okidanja kod burst snimanja može biti smanjena.
zO snimanju burst snimaka
Kod burst snimanja snimljene slike će se prikazati u okvirima na LCD ekranu. Kad
se popune svi okviri, snimanje je završeno.
Možete prestati da snimate pritiskom na z na kontrolnoj tipki.
Nakon toga će se snimiti slika u indeksnom prikazu i slike čija je obrada u toku.
65
Interval brzog snimanja
Bira broj slika u sekundi kod brzog snimanja slika.
1 MENU t
(Interval brzog snimanja) t željeni mod
(Visoka)
Snima u nizu do 10 slika u sekundi.
(Srednja)
Snima u nizu do 5 slika u sekundi.
(Niska)
Snima u nizu do 2 slike u sekundi.
66
EV
Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do +2,0
EV.
1 MENU t
(EV) t željena EV postavka
Napomena
• Kod snimanja u preterano svetlim ili tamnim uslovima, ili kod upotrebe blica, podešavanje
ekspozicije možda neće imati efekta.
zPodešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
Preeksponiranost = prevelika količina svetlosti
Bleda slika
Smanjenje EV postavke –
Ispravna ekspozicija
Povećanje EV postavke +
Podeksponiranost = premala količina svetlosti
Tamnija slika
67
ISO
Određuje osvetljenje kada je fotoaparat u automatskom programskom modu rada.
1 MENU t
(ISO) t željeni mod
(Autom.)
/
/
/
ISO osetljivost se podešava automatski.
/
Zamućenje slike na tamnim mestima ili sa objektima koji se
pomeraju možete smanjiti ako povećate ISO osetljivost
(odaberite veći broj).
/
Napomena
• Kad je način snimanja podešen na brzo snimanje može se odabrati samo između [ISO AUTO],
[ISO 125] i [ISO 800].
zPodešavanje ISO osetljivosti (Preporučeni indeks
ekspozicije)
ISO osetljivost predstavlja opseg brzine za medij snimanja koji uključuje senzor
slike za primanje svetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati zavisno od
ISO osetljivosti.
Visoka ISO osetljivost
Slika će biti svetla čak i pri uslovima slabe svetlosti a
smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika osetljivost će povećati šum slike.
Niska ISO osetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna slika će biti tamnija.
zSaveti za sprečavanje zamućenja
Iako je fotoaparat nepomičan, objekat se pomera tokom okidanja pa na slici izgleda
zamućeno. Potresanje fotoaparata se smanjuje automatski ali funkcija ne smanjuje
dovoljno zamućenje objekta.
Zamućenje objekta često nastaje u uslovima smanjene osvetljenosti ili dugog
vremena ekspozicije.
U tom slučaju snimajte vodeći računa o savetima koji slede.
• Odaberite višu ISO osetljivost tako da ubrzate
vreme ekspozicije.
• Odaberite
(Visoka osetljivost) u modu
odabira scene.
68
Balans bele boje
Podešava tonove boje prema postojećim uslovima osvetljenja. Koristite ovu funkciju kad
boje na snimku izgledaju neprirodno.
1 MENU t
(Balans bele boje) t željeni mod
(Autom.)
(Dnevno
svetlo)
(Oblačno)
Automatski podešava balans belog pa boje na snimku
izgledaju prirodno.
Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj
svetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih
znakova, vatrometa i sl.
Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u senci.
(Balans bel.
za fluor. rasv. 1)
(Balans bel.
za fluor. rasv. 2)
(Balans bel.
za fluor. rasv. 3)
[Balans bel. za fluor. rasv. 1]: Postavka za belo
fluorescentno osvetljenje.
[Balans bel. za fluor. rasv. 2]: Postavka za prirodno belo
fluorescentno osvetljenje.
[Balans bel. za fluor. rasv. 3]: Postavka za dnevno belo
fluorescentno osvetljenje.
n (Svetlo sa
usijanom žicom)
Podešavanje za osvetljenje električnom sijalicom ili jako
osvetljenje, na primer u fotografskom studiju.
(Blic)
Podešavanje prema statusu blica.
(Jedan dodir)
Podešavanje balansa belog u zavisnosti od izvora svetla.
Bela boja memorisana u [Post. rada jednim dodirom] modu
postaje osnovna bela boja. Ovaj način koristite kada
[Autom.] i ostale postavke ne donose precizne boje.
(Post. rada
jednim dodirom)
Memoriš e osnovnu belu boju za upotrebu u [Jedan dodir]
modu.
Napomene
• [Balans bele boje] nije dostupno u sledećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U jednostavnom modu
• [Blic] u [Balans bele boje] nije dostupno u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– Kada je Odabir scene postavljen na mod
(Bez zamaglj. u pokretu),
(Sumrak iz ruke),
(Visoka osetljivost)
• Pod treperavim fluorescentnim svetlom, funkcija balansa belog možda neće dati
zadovoljavajuće rezultate čak i ako se odabere [Balans bel. za fluor. rasv. 1], [Balans bel. za
fluor. rasv. 2], ili [Balans bel. za fluor. rasv. 3].
• Kod snimanja sa blicom u bilo kojem modu osim [Blic] moda, [Balans bele boje] će
biti podešen na [Autom.].
• Kada je [Blic] podešeno na [Uključeno] ili [Polagana sinhronizacija], balans bele boje
može se podesiti samo na [Autom.], [Blic], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom].
• [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati dok se blic puni.
69
Za hvatanje osnovne bele boje u [Post. rada
jednim dodirom] modu
1 U kadar uhvatite neki beli objekat, na primer list papira pod istim uslovima
osvetljenja pod kojima nameravate da snimate sliku.
2 MENU t
(Balans bele boje) t [Post. rada jednim dodirom] t z
na kontrolnoj tipki
Ekran snimanja će se odmah zacrneti da bi se ponovo pojavio nakon što balans
belog bude podešen i smeš ten u memoriju.
Napomene
• Ako za vreme snimanja treperi indikator
, balans belog ili nije podešen ili se ne može
podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa belog.
• Nemojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom].
• Kad je mod blica podešen na [Uključeno] ili [Polagana sinhronizacija], balans belog je
podešen na uslove kad blic radi.
zEfekti uslova osvetljenja
Uslovi osvetljenja utiču na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije
balansa belog.
Vreme/
osvetljenje
Funkcije
svetlosti
Dnevna svetlost
Oblačno
Fluorescentno
Svetlost sijalice
Bela (standardna)
Plavkasta
Zelenkasta
Crvenkasta
70
Izoštravanje
Možete promeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno
oštru sliku, upotrebite meni.
AF je skrać enica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
1 MENU t
(Izoštravanje) t željeni mod
(Višestruki
AF)
Automatski izoštrava sve delove slike
unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se
okidač pritisne do pola, pojavi se zeleni
okvir oko pravilno izoštrenog dela slike.
• Kad je aktivna funkcija detekcije lica,
prednost kod automatskog izoštravanja
imaju lica.
(Srednji AF)
Okvir AF tražila
Automatski izoštrava srednji deo slike u
okviru tražila. U kombinaciji sa funkcijom
blokade AF omogućava kadriranje slike
po želji.
Okvir AF tražila
(Spot AF)
Automatski izoštrava na objektima i
površinama malih dimenzija. U
kombinaciji sa funkcijom blokade AF
omogućava kadriranje slike po želji.
Kako objekat ne bi izašao iz okvira AF
tražila, fotoaparat mora biti potpuno
stabilan.
Okvir AF tražila
Napomene
• Kad se odabere [Digitalni zum] ili [AF osvetljivač], okvir AF tražila nestaje i na njegovom
mestu se pojavljuje tačkasta crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u sredini
kadra.
• Ako odaberete bilo koji drugi mod osim [Višestruki AF], funkcija detekcije lica neće biti dostupna.
• [Izoštravanje] je fiksno podešeno na [Višestruki AF] u sledećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U snimanju video zapisa
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– U jednostavnom modu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
• Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava sa prioritetom na objekat koji se prati.
71
Nastavak r
zIzoštravanje na objektima uz ivicu kadra
Ako objekat nije oštar, postupite na sledeći način:
Okvir AF tražila
1Kadrirajte sliku tako da objekat bude u sredini
okvira AF tražila i pritisnite okidač do pola
kako biste izoštrili na njemu (AF blokada).
Indikator
blokade AE/AF
2Kad indikator blokade AE/AF prestane da
treperi i neprekinuto zasvetli, vratite se na
kadriranu sliku i pritisnite okidač do kraja.
• Sve dok do kraja ne pritisnete okidač, postupak
možete ponoviti koliko god puta želite.
72
Način merenja svetla
Odabir načina merenja svetla koji određuje koji deo objekta će služiti za podešavanje
ekspozicije.
1 MENU t
(Način merenja svetla) t željeni mod
(Višestruko)
Deli kadar u više područja i vrši merenje u svakom od njih.
Fotoaparat određuje ravnomernu ekspoziciju (merenje na
više uzoraka).
(Srednje)
Meri svetlo u sredini slike i na osnovu rezultata određuje
ekspoziciju (merenje u sredini).
(Spot)
Meri svetlo samo na delu objekta
(merenje u tački). Ova funkcija je
korisna kad je objekat osvetljen
odnazad ili kad postoji jak kontrast
između objekta i pozadine.
Končanica za merenje
ekspozicije u tački
Određuje deo objekta
Napomene
• Opcija [Spot] ne može se odabrati u video modu.
• Funkcija prepoznavanja lica ne može se koristiti ako [Način merenja svetla] podesite na bilo šta
osim [Višestruko].
• [Način merenja svetla] je fiksno podešeno na [Višestruko] u sledećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– U jednostavnom modu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
73
Prepoznavanje scena
Fotoaparat automatski prepoznaje uslove snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO
osetljivost će se povećati u zavisnosti od pokreta da bi se smanjila zamućenost slike
(detekcija pokreta).
Primer slike snimljene sa
(Kontra svetlo).
Ikona prepoznavanja scene i vodič
Fotoaparat prepoznaje sledeće vrste scena. Kad
fotoaparat određuje optimalnu scenu, prikazuje
odgovarajuću ikonu i uputstvo.
(Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak
pomoću stativa), (Kontra svetlo), (Portret na
kontra svetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje),
(Portret)
1 Namestite birač moda na
2 MENU t
(Autom.)
(Napredno)
(Inteligentno autom. podeš.).
(Prepoznavanje scena) t željeni mod
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke i snima sliku.
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke. Kad fotoaparat prepozna (Sumrak), (Portret u
sumrak),
(Sumrak pomoću stativa), (Kontra svetlo) ili
(Portret na kontra svetlu), automatski menja postavku i
snima drugu sliku.
• Kad uzastopno snimite dve slike, znak + na ikoni
promijeniće boju u zelenu.
• Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazaće se obe
slike jedna do druge.
• Kad je na ekranu prikazano [Smanjenje zatvaranj. očiju]
automatski se snimaju 2 slike i automatski bira slika sa
otvorenim očima. Detaljnije informacije o funkciji detekcije
zatvorenih očiju (anti blink), naći ćete u odeljku »Šta je funkcija
detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?«.
Napomene
• Funkcija Prepoznavanje scene ne radi kada slike snimate pomoću digitalnog zuma.
• [Prepoznavanje scena] je fiksno podešeno na [Autom.] u sledećim slučajevima:
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U jednostavnom modu
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
– Tokom burst snimanja
• Ako modovi Praćenje fokusa,
(Portret),
(Portret u sumrak) ili
(Portret na kontra svetlu)
nisu prepoznati.
• Za blic su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].
• Prepoznavanje scene kao
(Sumrak pomoću stativa) neće biti uspešno u uslovima kad se
okolne vibracije prenose na fotoaparat iako je pričvršćen na stativ.
• Rezultat prepoznavanja scene kao
(Sumrak pomoću stativa) može biti povećanje vremena
ekspozicije. Pobrinite se da se fotoaparat ne pomera tokom snimanja.
• U zavisnosti od uslova, scenu možda neće biti moguće prepoznati.
74
Nastavak r
z Snimanje dve slike sa različitim postavkama i odabir bolje
slike (napredni mod)
U [Napredno] modu, fotoaparat snima dve slike za redom sa različitim postavkama
kad prepoznate scene (Sumrak), (Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću
stativa), (Kontra svetlo) ili (Portret na kontra svetlu) koje su podložne zamućenju.
Od dve snimljene slike možete izabrati onu koju želite.
Prva slika*
Druga slika
Snimanje sa polaganom sinhronizacijom Snimanje sa povećanom osetljivošću i
smanjenjem efekta potresanja
Snimanje sa polaganom sinhronizacijom Snimanje sa povećanom osetljivošću sa
uz korištenje lica na koje blic
referentnim licem i smanjenjem efekta
bljesne kao referentnog
potresanja
Snimanje sa polaganom sinhronizacijom Snimanje sa još većim vremenom ekspozicije
bez povećanja osetljivosti
Snimanje sa blicom
Snimanje sa podešenim pozadinskim
osvetljenjem i kontrastom
Snimanje sa korištenjem lica na koje
blic bljesne kao referentnog
Snimanje sa podešenim osvetljenjem i
kontrastom referentnog lica i pozadine
* Kada je [Blic] postavljeno na [Autom.].
zŠta je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
Kad je podešen na [Napredno], fotoaparat automatski snima dve slike za redom*
kad prepozna
(Portret). Fotoaparat će odabrati, prikazati, i snimiti sliku na kojoj
se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obe slike, pojaviće se
poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
* osim kad blic bljesne/kod male brzine zatvarača
75
Efekat nežnog tena
Kada je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, podešava korištenje i nivo efekta meke
kože.
1 MENU t
(Efekat nežn. tena) t željeni mod
(Isključeno)
Efekat meke kože se ne koristi.
(Niska)
Dodaje lagani efekat meke kože.
(Srednja)
(Visoka)
Dodaje umereni efekat meke kože.
Dodaje snažan efekat meke kože.
Napomene
• [Isključeno] nije dostupno kada je Odabir scene postavljen na mod
• [Efekat nežn. tena] možda neće biti vidljiv zavisno od objekta.
(Nežni ten).
76
Osetljivost otkr. osmeha
Podešava osetljivost funkcije okidanja na osmeh.
1 MENU t
(Osetljivost otkr. osmeha) t željeni mod
(Veliki
osmeh)
Detektuje široki osmeh.
(Normalan
osmeh)
Detektuje normalni osmeh.
(Blag
osmeh)
Detektuje lagani osmeh.
Napomene
• Zavisno od uslova, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmeh.
• [Osetljivost otkr. osmeha] ne može se podesiti u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– U jednostavnom modu
77
Otkrivanje lica
Detektuje lica osoba koje snimate i podešava postavke za izoštravanje, blic,
ekspoziciju, balans belog i smanjenje efekta crvenih očiju.
Okvir detekcije lica (narandžasti)
Kad fotoaparat detektuje više od jedne osobe u kadru doneće odluku kojoj će
od njih dati prednost pri izoštravanju. Okvir otkrivanja lica za glavni objekat
promeniće boju u narandžastu
. Ako pritisnete okidač do pola okvir za koji je
izoštravanje podešeno postaće zelen.
Okvir detekcije lica (beli)
1 MENU t
(Otkrivanje lica) t željeni mod
(Isključeno)
(Autom.)
Otkrivanje lica ne može se koristiti.
Bira lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati.
(Deca kao
prioritet)
Detektuje i snima sa prednošću izoštravanja na dečjem licu.
(Odrasli kao
prioritet)
Detektuje i snima sa prednošću izoštravanja na licu odrasle
osobe.
Napomene
• [Otkrivanje lica] nije dostupno u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– U jednostavnom modu
• [Isključeno] nije dostupno kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili
[Snim. 2 osob. samookidač.].
• [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] ili
mod merenja na [Višestruko].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
• Može detektovati do 8 lica.
• Zavisno od uslova snimanja, lica odraslih i dece možda neće biti ispravno detektovana.
• Tokom snimanja sa funkcijom okidanja na osmeh, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski
podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Isključeno].
78
Nastavak r
zMarkiranje lica sa prednošću (Memorisanje odabranog
lica)
Kad je aktivna funkcija [Otkrivanje lica] fotoaparat automatski bira lice na kojem
će izoštravati, ali lice sa prednošću izoštravanja možete odabrati i markirati i ručno.
1Pritisnite z na kontrolnoj tipki dok je aktivna funkcija
detekcije lica.
Pojaviće se ciljni okvir.
2Ciljni okvir stavite iznad otkrivenog lica i pritisnite z.
Time je prvo lice sleva markirano kao lice sa prednošću i okvir
menja boju u narandžastu
.
3Ponovo pritisnite z kako biste otkazali markiranje lica.
• Kada izvadite bateriju iz fotoaparata ili kada je fotoaparat isključen nekoliko dana,
markiranje lica će se poništiti.
• Ako je praćenje fokusa aktivirano, postavke markiranja lica se poništavaju.
• Kad narandžasti okvir nestane sa LCD ekrana, odabir lica za izoštravanje ponovo će vršiti
funkcija [Otkrivanje lica]. Kad se narandžasti okvir ponovo pojavi na LCD ekranu,
fotoaparat će izoštravati na markiranom licu.
• U nekim slučajevima neće biti moguće detektovati markirano lice, npr. u uslovima jakog
svetla, kad osoba ima neobičnu frizuru i sl.
• Kad se koristi funkcija okidanja na osmeh zajedno sa okvirom detekcije lica, detekcija osmeha
vršiće se samo na markiranom licu.
• U modu jednostavnog snimanja ili kad je [Samookidač] podešen na [Snim. 1 osob.
samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.], ne može se markirati lice sa prednošću.
79
Smanjenje zatvaranj. očiju
Kada je Odabir scene postavljen na
(Nežni ten) ili
(Meko snimanje) pri snimanju
slike, fotoaparat će automatski snimiti dve slike za redom. Fotoaparat će odabrati,
prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile.
1 Namestite birač moda na
(Odabir scene).
2 Odaberite
(Nežni ten) ili
(Meko snimanje).
3 MENU t
(Smanjenje zatvaranj. očiju) t željeni mod
(Autom.)
Kad je aktivna detekcija lica, funkcija sprečavanja zatvorenih
očiju osigurava snimanje slika osobe sa otvorenim očima.
(Isključeno)
Bez funkcije sprečavanja zatvorenih očiju.
Napomene
• Smanjenje zatvaranja očiju ne funkcioniš e u sledećim situacijama:
– Kad se koristi blic
– Tokom burst snimanja
– Kad nije aktivna funkcija detekcije lica
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmeh
• Funkcija smanjenja zatvaranja očiju ponekad ne radi zavisno od situacije.
• Kad je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju podešena na [Autom.] i kad se uprkos tome snimaju
samo slike na kojima osoba ima zatvorene oči, na LCD ekranu će se pojaviti poruka »Otkriveno
zatvoreno oko«. Po potrebi ponoviti snimanje.
80
Dijaprojekcija
Slike se automatski reprodukuju jedna za drugom.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
tipki
(reprodukcija).
(Dijaprojekcija) t željena dijaprojekcija t z na kontrolnoj
(Kontinuirana
reprodukcija)
Reprodukuje sve slike zaredom od one prikazane do
poslednje.
(Dijaprojekcija sa
muzikom)
Automatski reprodukuje slike jednu za drugom uz
specijalne efekte i muziku.
Napomena
• [Dijaprojekcija] nije dostupno kad je [Način prikaza] podešeno na [Prikaz foldera (MP4)] ili
[AVCHD prikaz].
Kontinuirana reprodukcija
1 Kontrolnom tipkom odaberite sliku za prezentaciju.
2 MENU t
(Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija] t z
Kontrolna tipka
Funkcija
z
Zustavljanje
v
Podešava postavke prikaza.
V
Prikazuje kontrolni meni glasnoće.
• Podesite glasnoću sa v/V na kontrolnoj tipki, pa pritisnite
z.
b
Pomera sliku unazad.
B
Pomera sliku unapred.
Napomena
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], biće prikazana
samo glavna slika.
zPregledanje panoramskih slika u neprekinutoj
reprodukciji
Cela panoramska slika prikazana je tokom 3 sekunde.
Panoramsku sliku možete pomerati gore-dole pritiskom na z.
81
Dijaprojekcija sa muzikom
1 MENU t
(Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija sa muzikom] t z na
kontrolnoj tipki
Prikazuje ekran sa postavkama.
2 Odaberite željenu postavku.
3 [Početak] t z
4 Pritisnite z za okončanje prezentacije slika.
Napomena
• [Dijaprojekcija sa muzikom] nije dostupna za sledeće vrste slika:
– Panoramske slike
– 3D slike smeš tene u formatu [Standardno] ili [Široki]
Slika
Bira grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za memorisanje slika koristi
unutraš nja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Folder].
Sve
Prezentacija svih fotografija po redu.
Ovaj datum
Prezentacija slika sa trenutno odabranim opsegom datuma
kada je mod prikaza [Prikaz datuma].
Mapa
Prezentacija slika u trenutno odabranom folderu u modu
prikaza foldera.
Efekti
Bira brzinu izmene slajdova i atmosferu za prezentacije. Ako je vreme
reprodukcije video zapisa dugo, biće snimljen i prikazan kadar iz njega.
Jednostavno
Jednostavna prezentacija gde je prethodno podešen interval
između slajdova.
Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa
možete istinski uživati u svojim slikama.
Nostalgično
Prezentacija koja reprodukuje atmosferu filmske scene.
Elegantno
Elegantna prezentacija koja se odvija umerenom brzinom.
Aktivno
Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti.
Napomena
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku] slike iz burst
grupe biće prikazane na sledeći način.
– Kad je [Efekti] podešeno na [Jednostavno], biće prikazana samo glavna slika.
– Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad nema više od dve burst
slike, biće prikazana samo glavna slika.
– Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad ima više od tri burst
slike, biće prikazane tri slike uključujući glavnu.
82
Nastavak r
Muzika
Određuje propratnu muziku za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog propratnog
audio zapisa. Pritisnite V na kontrolnoj tipki kako biste prikazali ekran kontrole
glasnoće, a zatim pritisnite v/V kako biste podesili glasnoću.
Music1
Izvorna postavka za [Jednostavno] prezentaciju.
Music2
Izvorna postavka za [Nostalgično] prezentaciju.
Music3
Izvorna postavka za [Elegantno] prezentaciju.
Music4
Izvorna postavka za dijaprojekciju [Aktivno].
Isključi zvuk
Bez BGM.
Napomena
• Video zapisi se reprodukuju bez pripadajućeg zvuka.
Interval
Interval između slajdova. Kad [Jednostavno] prezentacija nije podešena na [Efekti],
fiksni odabir postavke je [Autom.].
1 sekunda
3 sekunde
Podešava interval između slajdova za [Jednostavno]
prezentaciju.
5 sekundi
10 sekundi
Autom.
Podešena vrednost intervala odgovara odabiru opcije
[Efekti].
Napomena
• Ova postavka za opseg ne vredi za reprodukciju video zapisa.
Ponavljanje
Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije.
Uključeno
Neprekidno ponavlja prezentaciju.
Isključeno
Nakon što se izmene svi slajdovi prezentacija se završava.
zOdabir propratne muzike
Željenu audio datoteku sa CD-ova ili iz MP3 foldera možete prebaciti na
fotoaparat i iskoristiti za propratnu muziku uz prezentaciju. Za prenos muzike,
instalirajte »Music Transfer« softver (isporučeno) za računar. Detaljnije
informacije naći ćete na stranicama 134 i 135.
• U fotoaparat možete smestiti najviše četiri audio broja. (4 audio broja koja se već
nalaze u fotoaparatu (Music1 – Music4) možete zameniti audio datotekama koje ste
prebacili.)
• Na fotoaparatu se mogu reprodukovati audio datoteke u trajanju do oko 5 minuta.
• Ako audio datoteku ne možete da reprodukujete zbog oštećenja ili lošeg kvaliteta,
pokrenite program [Formatiranje muzike] (str. 114) i ponovite prenos.
83
3D gledanje
Odaberite [3D gledanje] ako slike snimljene u 3D modu želite da reprodukujete na 3D TV
prijemniku. Spojite fotoaparat sa 3D TV prijemnikom pomoću kabla HDMI (prodaje se
posebno) (str. 56).
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(3D gledanje) t z na kontrolnoj tipki
84
Pošaljit. pomoću TransferJet
TransferJet je tehnologija za bežični prenos iz neposredne blizine koja omogućava
prenos vaših podataka bliskim poravnanjem dvaju aparata između kojih želite da
uspostavite komunikaciju.
Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat raspolaže TransferJet funkcijom, potražite
oznaku (TransferJet) na donjoj strani fotoaparata.
Korištenje Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom (prodaje se posebno)
omogućava prenos slika između aparata kompatibilnih sa TransferJet-om.
Više pojedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u uputstvu za rad isporučenom uz
Memory Stick sa TransferJet funkcijom.
1 Umetnite Memory Stick sa tehnologijom TransferJet u fotoaparat i
pritisnite tipku
(Reprodukcija).
2 MENU t
(Pošaljit. pomoću TransferJet) t željeni mod t z na
kontrolnoj tipki
3 Prenesite slike tako da blisko poravnate oznaku
fotoaparatu sa oznakom na drugom uređaju.
(TransferJet) na
Kad se uspostavi veza oglasiće se zvučni signal koji obaveš tava.
(Ova slika)
(Višestruke
slike)
Slanje slike prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
Možete odabrati i poslati više slika odjednom.
Nakon koraka 2, prosledite na sledeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Gore navedeni korak ponavljajte sve dok više nema slika
koje želite poslati. Odaberite sliku pomoću oznake ,
poništite odabir ponavljanjem oznake .
2MENU t [OK] t z
Napomene
• Moguć je prenos isključivo fotografija.
• Moguć je prenos do 10 slika odjednom. Međutim, za 3D slike, prenose se i MPO i JPEG
datoteke. Zavisno od uređaja, prenosi se najviše 20 slika.
• Postavite [TransferJet] na [Uključeno] u
(Postavke) (str. 116).
• Kada ste u avionu, [TransferJet] postavite na [Isključeno] u
(Postavke) (str. 116). Osim
toga, sledite pravila za mesto na kojem koristite fotoaparat.
• Ako prenos nije moguć tokom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite
[Da] i ponovo poravnajte oznaku
(TransferJet) na kameri sa oznakom na drugom uređaju.
• Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata sa TransferJet-om u nekim
zemljama i regijama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa.
• Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gde niste kupili
svoj fotoaparat. Zavisno od zemlje ili područja korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo
zbog lokalnih ograničenja za prenos elektromagnetnih talasa.
85
Primanje slika pomoću TransferJet-a
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Da biste primili slike, blisko poravnajte oznaku
(TransferJet) na
fotoaparatu sa oznakom na uređaju koji šalje slike.
Kad se uspostavi veza oglasiće se zvučni signal koji obaveš tava.
Napomene
• Možete poslati ili primiti samo one slike koje se mogu reprodukovati na fotoaparatu.
• Fotoaparat može primiti samo JPEG i MPO datoteke.
• Ako tokom memorisanja dođe do greške datoteke slikovne baze podataka, pojaviće se
ekranski prikaz obnove datoteke slikovne baze podataka.
• Slike koje se ne mogu registrovati u datoteci slikovne baze podataka mogu se reprodukovati
korištenjem [Prikaz foldera (Fotografije)].
z Saveti za uspešno odašiljanje i primanje podataka
Blisko poravnajte oznaku
uređaju.
(TransferJet) na fotoaparatu sa oznakom na drugom
• Brzina i doseg prenosa zavisiće od ugla između poravnatih
oznaka
(TransferJet).
• Možda ćete trebati da promenite položaj/ugao fotoaparata kako
bi se omogućila komunikacija.
• Odašiljanje i primanje podataka biće olakšano ako
(TransferJet) oznake poravnate kad su fotoaparati u
međusobno uporednom položaju, kao što je prikazano na
slici.
z Korištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se
prodaju posebno
Korištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se prodaju posebno omogućiće
vam prenos slika na lič ni računar i verovatno povećati uživanje u prenosu
podataka.
Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu isporučenom sa vašim
TransferJet kompatibilnim uređajem.
• Kod korištenja TransferJet kompatibilnih uređaja imajte na umu sledeće.
– Pre korištenja podesite fotoaparat na mod reprodukcije.
– Ako se ne prikaže nijedna slika, pritisnite MENU t
(Postavke) t
postavke) t [LUN postavke] t [Jedno].
– Podaci se ne mogu upisati na ili izbrisati sa fotoaparata dok je spojen.
– Nemojte odspajati pri prenosu slika na »PMB«.
(Glavne
86
Mod prikaza
Omogućava odabir formata prikaza za slike.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Mod prikaza) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
(Prikaz datuma)
(Prikaz foldera
(Fotografije))
Prikazuje slike po datumu.
Prikazuje slike.
(Prikaz foldera Prikazuje video zapise u formatu MP4.
(MP4))
(AVCHD
Prikazuje video zapise u formatu AVCHD.
prikaz)
Napomena
• Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz
foldera, a slike i video zapisi biće prikazani u istom foldera.
Prikaz kalendara
1 MENU t
tipki
2 Ručicu
(Mod prikaza) t [Prikaz datuma] t z na kontrolnoj
(Indeks) pomerajte dok se ne prikaže kalendar.
Pomoću kontrolne tipke odaberite / , a zatim odaberite mesec koji želite da
prikažete. Odaberite datum i pritisnitez kako biste slike odabranog datuma pregledali
u indeksnom modu.
zPregledanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za
snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat otkrije slike koje nisu registrovane u datoteci
slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazaće se ekran za registraciju sa
porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste
mogli da vidite neregistrovane slike trebate da ih registrujete odabirom [OK].
• Kako biste uspešno registrovali slike, baterija mora imati dovoljan kapacitet. Ako se za
registrovanje slika koristi baterija sa malim kapacitetom, možda neće biti moguće prebaciti sve
podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni.
87
Prikažu gr. brzo snim. fotogr.
Tokom reprodukcije možete odabrati prikaz burst slika po grupama ili prikaz svih
slika.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 MENU t
tipki
(Mod prikaza) t [Prikaz datuma] t z na kontrolnoj
3 MENU t
(Prikažu gr. brzo snim. fotogr.) t željena postavka t z
(Prikaži samo
glavnu sliku)
Grupira brzo snimljene slike, a zatim reprodukuje samo glavnu
sliku.
• Kad se prepoznavanje lica vrši u modu burst snimanja fotoaparat
bira najuspeš niju sliku kao glavnu i prikazuje je. Ako nije
aktivno prepoznavanje lica, prva slika u burst grupi se prikazuje
kao glavna slika.
(Prikaži sve)
Reprodukuje sve burst slike pojedinačno.
zPrikaz brzo snimljenih slika
Kada je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] postavljeno na [Prikaži samo glavnu sliku],
prikazaće se samo prva slika iz grupe brzo snimljenih slika.
Kada fotoaparat prikazuje glavnu sliku, možete reprodukovati slike na sledeće
načine.
Način rada
Funkcija
Pritisnite z na kontrolnoj
tipki.
Brzo snimljene slike prikazuju se kao video zapis ako
fotoaparat nagnete udesno ili ulevo.
Na kontrolnoj tipki
pritisnite V.
Brzo snimljene slike prikazane su u indeksu. Svakim
pritiskom na z na kontrolnoj tipki, prikaz će se prebaciti
između prikaza pojedinačne slike i prikaza sličica.
88
Retuširanje
Retušira snimljene slike i snima ih kao novu datoteku. Izvorni snimak ostaje.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Retuširanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
3 Obradite sliku prema postupku u zavisnosti od moda.
(Promena
veličin.
(Rezanje))
(Ispravak
efekta crvenih
očiju)
(Maskiranje
neoštrina)
Smeš ta sliku uvećanu
zumom za reprodukciju.
Ručicu okrenite na stranu (T)
za povećavanje ili stranu (W) za
smanjivanje.
2 Podesite središte zuma pomoću kontrolne tipke.
3 MENU t odaberite veličinu slike t z
4 [OK] t z
• Uvećana slika može biti slabijeg kvaliteta od izvorne.
• Veličina izreza slike zavisiće od izvorne slike.
1
Ispravlja efekat crvenih očiju
prilikom upotrebe blica.
Odaberite [OK] pomoću
kontrolne tipke t z.
• U zavisnosti od slike možda nećete
moći da ispravite efekat crvenih očiju.
1
Izoštrava sliku unutar
odabranog okvira.
Odaberite područje (unutar
okvira) slike koju želite da
retuširate pomoću kontrolne
tipke t MENU.
2 [OK] t z
• Zavisno od slike, možda
primenjena obrada neće dati
zadovoljavajući rezultat i kvalitet slike će se pogoršati.
1
Napomena
• Ne možete retuširati sledeće vrste slika:
– Panoramske slike
– 3D slike
– Video zapis
– Slike prikazane u burst grupi
89
Brisanje
Omogućava odabir slika koje želite da izbriš ete.
Možete takođe izbrisati slike koristeći taster (Izbrisati) (str. 45).
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Brisanje) t željeni način t z na kontrolnoj tipki
3 [OK] t z
(Sve slike osim ove)
(Sve sl. u ovoj gr. brzo
sn. sl.)
Briše sve slike iz burst grupe osim slike koja je
odabrana u prikazu burst grupe.
Pritisnite [OK] t z nakon koraka 2.
Brisanje svih slika iz odabrane grupe odjednom.
Pritisnite [OK] t z nakon koraka 2.
(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom modu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sledeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Gore navedeni korak ponavljajte sve dok više nema
slika koje želite izbrisati. Odaberite sliku pomoću
oznake , poništite odabir ponavljanjem oznake
.
2MENU t [OK] t z
(Sve slike sa ovim
datumom)
(Sve u ovom folderu)
Briše sve slike u odabranom opsegu datuma ili
datoteci, ili sve AVCHD video zapise odjednom.
Nakon koraka 2 pritisnite [OK] t z.
(Sve AVCHD dato.)
Napomene
• U jednostavnom modu za brisanje slika možete odabrati [1 slika] ili [Sve slike].
• Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz
foldera, a slike i video zapisi biće prikazani u istom folderu.
90
Zaštita
Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike biće obeležene znakom .
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(Ova slika)
(Višestruke
slike)
(reprodukcija).
(Zaštita) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom modu
prikaza.
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon koraka 2, prosledite na sledeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Gore navedeni korak ponavljajte sve dok više nema slika
koje želite zaštititi. Odaberite sliku pomoću oznake ,
poništite odabir ponavljanjem oznake .
2MENU t [OK] t z
Napomene
• Kada se za memorisanje slika koristi interna memorija, mod prikaza će se postaviti na Prikaz
foldera, a slike i video zapisi biće prikazani u istom folderu.
• Kada je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] postavljen na [Prikaži samo glavnu sliku], zaštićena je
samo glavna slika u grupi brzo snimljenih slika. Ako želite zaštititi sve slike, prvo [Prikažu gr.
brzo snim. fotogr.] postavite na [Prikaži sve], a zatim primenite zaštitu (str. 88).
zZa skidanje zaštite
Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i pritisnite z na kontrolnoj tipki,
postupak je isti kao kod postavljanja zaštite.
Indikator
će nestati i zaštita je skinuta.
91
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućava da unapred odredite
slike na memorijskoj kartici za kasnije š tampanje.
Na označenim slikama pojaviće se oznaka naloga za š tampanje
.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(Ova slika)
(Višestruke
slike)
(reprodukcija).
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Daje nalog za š tampanje slike trenutno prikazane u pojedinačnom modu prikaza.
Možete odabrati i naložiti š tampanje više slika odjednom.
Nakon koraka 2, prosledite na sledeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Gore navedeni korak ponavljajte sve dok više nema slika
koje želite š tampati. Odaberite sliku pomoću oznake ,
poništite odabir ponavljanjem oznake .
2MENU t [OK] t z
Napomene
• Oznaka
(nalog za š tampanje) ne može se dodati na sledeće vrste slika:
– Video zapisi
– Slike u internoj memoriji
• Oznakom naloga za š tampanje
može se označiti najviše 999 slika.
zBrisanje DPOF oznake
Odaberite sliku sa koje želite izbrisati DPOF oznaku, zatim pritisnite z na kontrolnoj
tipki, istim postupkom kao kod označavanja
oznakom.
Oznaka
nestaje i nalog za š tampanje DPOF je izbrisan.
92
Rotacija
Služi za okretanje fotografija. Koristi se za prikaz u horizontalnoj orijentaciji slike u
vertikalnoj orijentaciji.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Rotacija) t z na kontrolnoj tipki
3 Okrenite sliku pomoću [ / ] t b/B.
4 [OK] t z
Napomene
• Ne možete rotirati sledeće vrste slika:
– 3D slike
– Video zapisi
– Slike prikazane u burst grupi
– Zaštićene fotografije
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći da okrenete.
• Zavisno od softvera, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledanja
slika na računaru.
93
Odabir foldera
Kad je na memorijskoj kartici izrađeno više foldera, pomoću ove funkcije možete
odabrati folder sa slikom koju želite da reprodukujete.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 MENU t
(Mod prikaza) t [Prikaz foldera (Fotografije)] ili [Prikaz
foldera (MP4)] t z na kontrolnoj tipki
3 MENU t
(Odabir foldera) t z
4 Odaberite folder pomoću b/B.
5 [OK] t z
Napomena
• Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija.
zPregledanje slika kroz više foldera
Kad postoji više foldera, prilikom prikaza prve i poslednje slike u folderu pojaviće se
sledeći indikatori.
: Povratak na prethodni folder
: Prelazak na sledeći folder
: Prelazak na prethodni ili sledeći folder
94
Format video zapisa
Možete podesiti mod snimanja koji se koristi za snimanje video zapisa.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Format
video zapisa]t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
AVCHD
Postavlja metodu snimanja u formatu AVCHD, što je
prikladno za prikaz jasnih video zapisa na TV prijemniku
visoke rezolucije.
Snimljeni su AVCHD video zapisi.
MP4
Postavlja metodu snimanja u formatu MP4, što je prikladno za
prenos na Internet i dodatke e-pošte.
Snimaju se MP4 (AVC) video zapisi.
95
AF osvetljivač
AF osvetljenje obezbeðđuje dodatno svetlo za lakše izoštravanje u tamnim uslovima.
Kad se okidač pritisne do pola, AF osvetljenje emituje crvenu svetlost pomoću koje
fotoaparat lakše izoštrava, dok se ne podesi fiksno žiža. Tada će se pojaviti indikator
.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [AF osvetljivač]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Autom.
Sa AF osvetljenjem.
Isključeno
Ne koristi AF osvetljivač.
Napomene
• Sliku je moguće izoštriti uvek kad AF osvetljenje dosegne objekat iako ne dosegne njegovo
središte.
• AF osvetljivač ne možete koristiti u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– Kad je u odabiru scene izabran mod
(Krajolik), (Sumrak),
(Kućni ljubimci) ili
(Vatromet).
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].
• Kad koristite AF osvetljivač, standardni okvir AF tražila nestaje i prikazuje se novi okvir AF
tražila sa isprekidanom linijom. Objekti bliži središtu okvira imaju prednost pri izoštravanju AF
funkcijom.
• AF osvetljenje vrlo je snažno. Iako nije štetno po zdravlje, ipak nemojte direktno gledati izbliza u
emitovani snop svetlosti.
96
Mreža
Pomoću mreže linija moguće je lakše vertikalno i horizontalno poravnanje objekta na snimku.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Mreža] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključeno
Prikazuje mrežu linija. Mreža linija neće se videti na snimku.
Isključeno
Bez mreže linija.
97
Digitalni zum
Bira mod digitalnog zuma. Pomoću optičkog zuma fotoaparat uvećava sliku (do 5×).
Za veća uvećanja koristiće ili inteligentni ili precizni digitalni zum.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Digitalni zum]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Pametno (
Preciznost (
Isključeno
)
Digitalno uvećava sliku unutar opsega u kojem se neće
izobličiti, zavisno od veličine slike. (Pametni zum)
)
Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno
10×, uključujući optički zum 5×. Imajte na umu da će se
kvalitet slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma.
(Precizni digitalni zum)
Bez digitalnog zuma.
Napomene
• Funkcija digitalnog zuma nije dostupna u sledećim slučajevima:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
– Kada je u Odabiru scene izabran mod
(Korekcija kontra svetl. HDR).
– Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmeh.
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].
• Inteligentni zum nije dostupan kad je veličina slike podešena na [12M] ili [16:9(9M)].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
Ukupna skala uvećanja pri korištenju pametnog
zuma (uključujući optički zum 5×)
Podržani odnosi uvećanja se razlikuju u zavisnosti od veličine slike.
Veličina
Ukupna skala uvećanja
8M
Približno 6,1×
5M
Približno 7,7×
VGA
Približno 31×
16:9(2M)
Približno 10×
98
Autom. orijentacija
Kad zakrenete fotoaparat za snimanje portreta (vertikalna orijentacija), uređaj detektuje
promenu položaja i prikazuje sliku u vertikalnoj orijentaciji.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Autom.
orijentacija] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključeno
Snima slike pravilne orijentacije.
Isključeno
Bez automatske orijentacije.
Napomene
• Sleva i zdesna vertikalno orijentirane slike prikazaće se crna ivica.
• U zavisnosti od ugla za koji je zakrenut fotoaparat, slike možda neće biti pravilno orijentirane.
• [Autom. orijentacija] ne možete koristiti u sledećim situacijama:
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
zOkretanje već snimljenih slika
U slučaju nepravilne orijentacije slike možete koristiti opciju [Rotacija] na ekranu
menija za prikaz slike u vertikalnoj orijentaciji.
99
Smanj. ef. crv. očiju
Blic bljesne dva ili više puta pre okidanja kako bi se smanjio efekat crvenih očiju
od bljeska pri okidanju.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Smanj. ef. crv.
očiju] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Autom.
Kad se aktivira funkcija detekcije lica, blic automatski
bljesne kako bi se smanjio efekat crvenih očiju.
Uključeno
Blic će uvek bljesnuti kako bi se smanjio efekat
crvenih očiju.
Isključeno
Bez smanjenja efekta crvenih očiju.
Napomene
• Za smanjenje zamućenja slike za vreme okidanja treba čvrsto držati fotoaparat. Obično je
potrebna jedna sekunda do otpuštanja okidača i ne dozvolite objektu da se pomera u tom
trenutku.
• Funkcija smanjenja efekta crvenih očiju možda neće postići očekivani rezultat. To će zavisiti od
pojedinačnih razlika i uslova kao što su udaljenost objekta, da li je osoba u trenutku
predbljeska skrenula pogled i sl.
• Ako ne koristite funkciju detekcije lica, funkcija smanjenja efekta crvenih očiju neće raditi čak ni
kad je podešena na [Autom.].
• [Smanj. ef. crv. očiju] je fiksno podešeno na [Isključeno] u sledećim slučajevima:
– U modu Defokusiranje pozadine
– U modu 3D snimanja
– Kada je u Odabiru scene izabran mod
(Bez zamaglj. u pokretu),
(Sumrak iz ruke) ili
(Visoka osetljivost).
– Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmeh.
zŠta uzrokuje efekat crvenih očiju?
U tami se zenice rašire. Svetlost blica odbija se od kapilara u pozadini oka
(mrežnica) uzrokujući »efekat crvenih očiju«.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Drugi načini da se smanji efekat crvenih očiju
• Odaberite (Visoka osetljivost) u modu odabira scene. (Blic je automatski
postavljen na [Isključeno].)
• Pojavu crvenih očiju na slici možete ispraviti pomoću funkcije [Retuširanje] t [Ispravak
efekta crvenih očiju] u meniju pregledanja slika ili pomoću isporučenog softvera
»PMB«.
100
Upoz. o zatv. očima
Kada se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno otkrivanje lica, prikazaće se
poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Upoz. o zatv.
očima] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Autom.
Prikaz poruke »Otkriveno zatvoreno oko«.
Isključeno
Nema prikaza poruke.
101
Zvučni signal
Menja postavke zvuka koji se proizvodi pri rukovanju fotoaparatom.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Zvučni signal] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Zatvarač
Uključuje zvučni signal kod otvaranja ekrana prilikom
okidanja.
VIsoko
Nisko
Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu
tipku.
Ako želite stišati glasnoću zvučnog signala, odaberite [Nisko].
Isključeno
Isključuje bip/zvučne signale.
102
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija menija, upozorenja i poruka.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Language Setting]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
103
Funkcijski vodič
Možete odabrati želite li da funkcijski vodič bude prikazan za vreme rukovanja
fotoaparatom.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Funkcijski vodič]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključeno
Sa funkcijskim vodičem.
Isključeno
Bez funkcijskog vodiča.
104
Boja prikaza
Postavlja boju ekrana.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Boja prikaza] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Crno
Postavlja boju pozadine LCD ekrana.
Belo
Ružičasto
105
Pokazni mod rada
Možete odrediti želite li da koristite demonstraciju snimanja osmeha ili reprodukcije
AVCHD video zapisa. Ako vam demonstracija nije potrebna, odaberite [Isključeno].
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Pokazni mod
rada] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Demo način 1
Izvršiće se demonstracija funkcija snimanja.
Demo način 2
Automatski aktivira demo okidanja na osmeh kad se sa
fotoaparatom ne radi tokom 15 sekundi.
Demo način 3
Ako se u zadatom vremenskom razdoblju dok je fotoaparat
spojen sa TV prijemnikom visoke rezolucije ne izvrši nikakva
radnja, automatski će se pokrenuti demonstracija
reprodukcije AVCHD video zapisa.
Isključeno
Bez demonstracije.
Napomene
• Pritiskom na okidač tokom demonstracije funkcije okidanja na osmeh okidač se aktivira ali se
neće snimiti slika.
• Ako se tokom demonstracije poveća broj slika smeš tenih u internu memoriju, fotoaparat
može automatski da izbriš e slike.
106
Pokretanje
Resetuje na fabričke postavke.
Čak i ako izvršite funkciju [Pokretanje], slike se neće izbrisati.
1 MENU t
(Postavke) t
[OK] t z na kontrolnoj tipki
(Glavne postavke) t [Pokretanje] t
Napomena
• Pazite da za vreme resetovanja ne isključite fotoaparat.
107
HDMI rezolucija
Kada fotoaparat spojite na TV prijemnik visoke rezolucije (HD) pomoću HDMI
priključka i HDMI kabla (prodaje se posebno), možete odabrati HDMI rezoluciju za
prikaz slika na TV prijemniku.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [HDMI rezolucija]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Autom.
Ovaj fotoaparat automatski prepoznaje HD TV prijemnik i
podešava rezoluciju.
1080i
Izlazni signal će odgovarati HD kvalitetu slike (1080i).
480p/576p
Izlazni signal će odgovarati SD kvalitetu slike (480p/576p).
• Ako fotoaparat nije 1080 60i kompatibilan, za izlazne signale se
koristi 480p, dok se za slučaj 1080 50i kompatibilnosti koristi 576p.
Napomena
• Ako sa postavkom [Autom.] ne možete da dobijete dobar prikaz na ekranu, odaberite [1080i] ili [480
p/!"#$576p] zavisno od vrste TV prijemnika koji se spaja.
108
KON. ZA HDMI
Ova postavka omogućava (TV) daljinsko upravljanje fotoaparatom kad je priključen na
»BRAVIA« Sync TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno). Detaljnije
informacije o »BRAVIA« Sync naći ćete na stranici 131.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključeno
Omogućava daljinsko upravljanje fotoaparatom.
Isključeno
Onemogućava daljinsko upravljanje fotoaparatom.
Napomena
• Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako ga priključite na TV
prijemnik kompatibilan sa »BRAVIA« Sync.
109
COMPONENT
Bira vrstu izlaznog video signala između SD ili HD (1080i) skladno tipu TV
prijemnika koji priključite na fotoaparat pomoću HD izlaznog adapterskog kabla
(prodaje se posebno).
Koristite Type3-kompatibilan HD izlazni adapterski kabl (prodaje se posebno).
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [COMPONENT] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
HD(1080i)
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata sa TV
prijemnikom koji može prikazivati 1080i HD signal.
SD
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata sa TV uređajem
koji ne može prikazivati HD(1080i) signal.
110
USB povezivanje
Odabir načina kod spajanja fotoaparata sa računarom ili USB uređajem pomoću USB
kabla.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [USB povezivanje]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Mass Storage
Uspostavlja vezu za prenos podataka između fotoaparata i
medija velikog kapaciteta memorisanja tj. računara ili USB
uređaja.
PTP/MTP
Kad spojite fotoaparat sa računarom, pokrenuće se AutoPlay
Wizard i slike iz foldera za snimanje fotoaparata biće kopirane
u računar. (sa operativnim sistemima Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X)
Napomena
• Video zapisi se ne mogu prebaciti na računar kad je odabrano [PTP/MTP]. Za kopiranje
video zapisa na računar, odaberite [Mass Storage].
111
LUN postavke
Podešava mod prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na ekranu računara ili drugom
monitoru, ako je fotoaparat povezan sa računarom ili AV komponentom pomoću
USB veze.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [LUN postavke] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Više
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj
memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat
sa računarom.
Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju
se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju
se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u
slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici,
niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan sa nekim
drugim uređajem osim računara.
Napomena
• Postavite [LUN postavke] na [Više] za učitavanje slika na medij pomoću »PMB Portable«.
112
Preuzimanje muzike
Možete koristiti »Music Transfer« na CD-u (isporučeno) za promenu propratne muzike.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Preuzimanje
muzike] t z na kontrolnoj tipki
Prikazaće se poruka »Povezivanje sa računarom«.
2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara, zatim pokrenite
»Music Transfer«.
3 Za promenu audio datoteka sledite uputstvo na ekranu.
113
Formatiranje muzike
Možete izbrisati sve datoteke sa propratnom muzikom koje se nalaze u fotoaparatu. Može
se koristiti u slučajevima kad su datoteke sa propratnom muzikom oštećene ili se ne mogu
reprodukovati.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Formatiranje
muzike] t [OK] t z na kontrolnoj tipki
zVraćanje na izvorne audio datoteke
Za vraćanje na izvorne audio datoteke možete koristiti »Music Transfer« na CD-u
(isporučeno).
1Pokrenite [Preuzimanje muzike] i uspostavite USB vezu između fotoaparata i
računara.
2Pokrenite »Music Transfer«, zatim povratite izvorne audio datoteke.
• Za detaljnije informacije o korištenju funkcije »Music Transfer« videti »help« u »Music
Transfer«.
114
Ušteda energije
Podešava vreme dok LCD ekran ne potamni i vreme potrebno za isključivanje fotoaparata.
Ako tokom određenog vremena ne koristite uključeni fotoaparat kad se napaja iz baterije,
ekran će se zatamneti i fotoaparat će se kasnije sam isključiti kako bi se
sprečilo trošenje baterije (funkcija samoisključivanja).
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Ušteda energije]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Snažno
Proaktivno čuva kapacitet baterije.
Ako se fotoaparatom ne rukuje određeno vreme, napajanje
će se automatski isključiti. U modu snimanja, LCD ekran se
automatski zatamni pre nego što se fotoaparat isključi.
Standardno
Ako se fotoaparatom ne rukuje određeno vreme, napajanje
će se automatski isključiti. U modu snimanja, LCD ekran se
automatski zatamni pre nego što se fotoaparat isključi.
Potrebno je više vremena dok se fotoaparat ne isključi, nego
kada je odabrano [Snažno].
Isključeno
Ne koristi funkciju automatskog isključivanja.
Napomena
• Fotoaparat se neće automatski isključiti u sledećim situacijama:
– Tokom dijaprojekcije
– Kada se prikazuju slike snimljene u modu [Snima iz više uglova] naginjanjem fotoaparata
– Kada se prikazuju brzo snimljene slike naginjanjem fotoaparata
– Kada se reprodukuju video zapisi
– Pri korištenju HDMI izlaza
– Tokom Eye-Fi veze
115
TransferJet
Možete odabrati komunikacijske postavke za TransferJet. TransferJet je tehnologija za
bežični prenos iz neposredne blizine koja omogućava prenos vaših podataka bliskim
poravnanjem dvaju aparata između kojih želite uspostaviti komunikaciju. Kako biste
utvrdili raspolaže li vaš fotoaparat TransferJet funkcijom, potražite oznaku
(TransferJet) na donjoj strani fotoaparata.
Korištenje Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom (prodaje se posebno)
omogućava prenos slika između aparata kompatibilnih sa TransferJet-om.
Više pojedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u Korisničkom uputstvu isporučenom
uz Memory Stick sa TransferJet funkcijom.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [TransferJet] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključeno
Komunicira pomoću TransferJet-a.
Isključeno
Ne komunicira pomoću TransferJet-a.
Napomene
• U jednostavnom modu [TransferJet] je blokiran na [Isključeno].
• Kad ste u avionu podesite [TransferJet] na [Isključeno]. Osim toga, uvek poštujte sva
pravila koja važe na mestima na kojima koristite fotoaparat.
• Ako prenos nije moguć tokom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite
[Da] i ponovo poravnajte oznaku
(TransferJet) na kameri sa oznakom na drugom uređaju.
• Memory Stick kartica sa TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata sa TransferJet-om u nekim
zemljama i regijama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa.
• Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gde niste kupili
svoj fotoaparat. Zavisno od zemlje ili područja korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo
zbog lokalnih ograničenja na prenos elektromagnetnih talasa.
zŠta je TransferJet?
TransferJet vam omogućava razmenu slika
emitovanjem i primanjem slikovnih podataka.
Umetnite Memory Stick sa TransferJet u fotoaparat i
uskladite dve oznake
(TransferJet) na fotoaparatu
i drugom uređaju koji podržava ovu funkciju.
Detaljnije informacije o prenosu slika naći ćete na
stranici 85.
116
Eye-Fi
Određuje da li će se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji),
kada uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu. [Eye-Fi] će se prikazati samo kada je Eye-Fi
kartica umetnuta u fotoaparat.
1 MENU t
(Postavke) t
mod t z na kontrolnoj tipki
(Glavne postavke) t [Eye-Fi] t željeni
Uključeno
Koristi funkciju učitavanja.
Ikona prikaza moda Eye-Fi na LCD ekranu menja se
zavisno od načina komunikacije Eye-Fi kartice.
Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za
slanje.
Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje.
Eye-Fi card je u modu spajanja.
Eye-Fi card učitava slike.
Došlo je do greške.
Isključeno
Ne koristi funkciju učitavanja.
Napomene
• Od marta 2010, Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama
Evropske unije.
• Za više informacija o Eye-Fi kartici, direktno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi
kartica.
• Eye-Fi kartice smeju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi
odgovornost zbog lokalnih ograničenja.
• Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mestima
gde je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u avionu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, [EyeFi] postavite na [Isključeno]. Kada funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno],
na LCD ekranu će se prikazati
.
Prenos slika pomoću Eye-Fi kartice
1 Podesite postavke za pristupnu tačku bežične LAN mreže ili postavke
smera prenosa Eye-Fi kartice.
Detalje potražite u uputstvu za rukovanje priloženom uz Eye-Fi karticu.
2 Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i
snimite slike.
Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računara i sl.
117
Nastavak r
Napomene
• Kada novu Eye-Fi karticu koristite prvi put, prvo kopirajte instalacionu datoteku PC aplikacije
zapisanu na Eye-Fi kartici, a zatim formatirajte karticu.
• Pre korištenja Eye-Fi kartice, ažurirajte ugrađeni firmver Eye-Fi kartice najnovijom verzijom.
Za detalje o ažuriranju verzije pogledajte uputstvo priloženo uz Eye-Fi karticu.
• Tokom učitavanja slika funkcija [Ušteda energije] nije dostupna.
• Ako se prikaže ikona
(greška), izbacite i ponovo umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa
ponovo uključite fotoaparat. Ako je ikona
(greška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je
možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc.
• Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacijskih uređaja.
Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj tački.
• Za detalje o sadržaju koji možete učitati pogledajte uputstvo za rukovanje priloženo uz Eye-Fi
karticu.
• Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless
Memory Mode«. Pazite da je na Eye-Fi karticama koje ćete umetnuti u ovaj uređaj isključen
način »Endless Memory Mode«. Detalje o postavljanju načina »Endless Memory Mode«
potražite u uputstvu priloženom uz Eye-Fi karticu.
118
Format
Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Da biste osigurali normalan rad
memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo
koje memorijske kartice koja se koristi po prvi put sa tim fotoaparatom. Obratite
pažnju da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi
podaci se ne mogu vratiti. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka
na računaru ili drugoj lokaciji za memorisanje.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) ili
(Alat
interne memorije) t [Format] t [OK] t z na kontrolnoj tipki
Napomena
• Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.
119
Stvar. foldera za sn.
Stvara folder u memorijskoj kartici za smeš tanje snimljenih slika.
Slike se snimaju u novi folder dok ne napravite sledeći ili odaberete drugi postojeći.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Stvar. foldera
za sn.] t [OK] t z na kontrolnoj tipki
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija.
• Ako u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korištena sa drugom opremom i snimate
slike, može se automatski stvoriti novi folder.
• U jedan folder moguće je snimiti do 4.000 slika. Kad se premaši kapacitet foldera, automatski se
pravi nov.
zO folderima
Nakon izrade novog foldera možete promeniti folder za snimanje (str. 121) i odabrati
folder za pregledanje slika (str. 94).
120
Prom. foldera za sn.
Menja folder na memorijskoj kartici koji se trenutno koristi za memorisanje snimljenih slika.
1 MENU t
(Postavke) t
foldera za sn.]
(Alat memorijske kartice) t [Prom.
2 Odaberite folder pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
3 [OK] t z
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija.
• Sledeći folderi se ne mogu koristiti kao folderi za snimanje.
–Folder »100«
–Folder s brojem koja ima samo» sssMSDCF« ili »sssANV01«
• Snimljene slike ne možete premestiti u drugi folder.
121
Izbr. folder za snim.
Briše folder na memorijskoj kartici koji se koristio za memorisanje snimljenih slika.
1 MENU t
za snim.]
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Izbr. folder
2 Odaberite folder pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
3 [OK] t z
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za memorisanje slika koristi unutraš nja memorija.
• Ako pomoću [Izbr. folder za snim.] izbrišete folder koji je postavljen kao folder za snimanje,
automatski se bira folder sa najvećim brojem kao novi folder za snimanje.
• Možete izbrisati samo prazne foldere. Ako folder sadrži slike ili čak datoteke koje se ne mogu
reprodukovati na fotoaparatu, najpre izbrišite te slike i datoteke pomoću računara, a zatim
izbrišite folder.
122
Kopiranje
Kopira sve slike sa interne memorije na memorijsku karticu.
1 U fotoaparat umetnite memorijsku karticu dovoljnog slobodnog
kapaciteta.
2 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Kopiranje]
t [OK] t z na kontrolnoj tipki
Napomene
• Neka baterija bude napunjena do kraja. Ako pokušate da kopirate slikovne datoteke baterijom
slabog kapaciteta može doći do njenog pražnjenja te kopiranje neće uspeti a datoteke će se
verovatno oštetiti.
• Slike ne možete pojedinačno kopirati.
• Slike izvorno snimljene u unutraš nju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste
izbrisali sadržaje interne memorije, nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, te zatim
formatirajte internu memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]).
• Stvori se novi folder na memorijskoj kartici i svi će se podaci kopirati na nju. Kopirati ne možete
u folder odabran po vašoj želji.
123
Broj datoteke
Bira način dodeljivanja brojeva slikovnim datotekama.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) ili
(Alat
interne memorije) t [Broj datoteke] t željeni mod t z na kontrolnoj
tipki
Serija
Dodeljuje brojeve datotekama po redu, iako je izmenjen
folder za snimanje ili memorijska kartica. (Kada zamenjena
memorijska kartica sadrži datoteku sa višim brojem od zadnjeg
koji je dodeljen, dodeljuje se broj za jedan veći od
poslednjeg.)
Vrati izvorno
Svaki put kad se promeni folder počinje od 0001. (Ako u
folderu za snimanje već postoji datoteka, novoj datoteci biće
dodeljen broj za jedan veći od najvećeg do tada dodeljenog
broja.)
124
Postavka područja
Podešava vreme na lokalno vreme odabranog područja.
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke sata) t [Postavka područja]
t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Početna str.
Fotoaparat obično koristite u području u kojem živite.
Kad se područje na koje je fotoaparat podešen razlikuje od
vašeg morate promeniti lokalnu postavku.
Odredište
Fotoaparat koristite podešen na vreme odredišta.
Podesite odredišno područje.
zPromena lokalne postavke
Postavka odredišta koje često posećujete omogućava lako podešavanje vremena
prilikom posete.
Ikona letnjeg/zimskog
računanja vremena
1Odaberite područje za [Odredište], zatim pritisnite z na kontrolnoj tipki.
2Područje odaberite pomoću b/B na kontrolnoj tipki i odaberite zimsko/letnje
vreme pomoću v/V.
125
Postav. dat. i vrem.
Ponovo podešava datum i vreme.
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke sata) t [Postav. dat. i vrem.]
t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
2 Numeričku vrednost i željene postavke podesite pomoću v/V/b/B.
3 [OK] t z
Format dat. i vrem.
Možete odabrati format prikaza datuma i vremena.
Letnje vreme
Možete odabrati letnje/zimsko računanje vremena
[Uključeno]/[Isključeno].
Dat. i vreme
Možete podesiti datum i vreme.
Napomena
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« s CD-a (isporučeno),
možete š tampati ili snimati slike sa datumom.
126
Gledanje slike na TV prijemniku
standardne rezolucije (SD)
Slike memorisane u fotoaparatu možete reprodukovati u standardnom kvalitetu spajanjem
na TV prijemnik standardne rezolucije (SD). Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo
uz TV prijemnik.
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
2 Fotoaparat spojite sa TV prijemnikom pomoću višenamenskog kabla
(isporučeno).
Tipka
(reprodukcija)
1 U A/V ulazne priključnice
Višenamenski kabl (isporučeno)
2 U višenamensku priključnicu
3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Kontrolnom tipkom
odaberite željenu sliku.
Napomena
• Kada je fotoaparat spojen na TV prijemnik, [Jednostavni mod] nije moguć.
127
Gledanje slike na TV prijemniku
visoke rezolucije (HD)
Slike snimljene ovim fotoaparatom mogu se gledati na TV prijemniku visoke rezolucije
(HD) kad se spoji sa fotoaparatom pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno) ili HD
izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno). Upotrebiti HD izlazni adapterski
kabl kompatibilan sa Type3. Videti takođe uputstvo za rukovanje priloženo uz TV
prijemnik.
1 Isključite fotoaparat i HD TV prijemnik.
2 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HDMI kabla (prodaje se
posebno) ili HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno).
Napomene
• Kad reprodukujete pojedinačnu sliku, na TV prijemniku neće biti prikazane ikone.
• Dok je fotoaparat spojen sa TV prijemnikom, nije moguće reprodukovati slike u jednostavnom
modu.
• Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reprodukovati u HD formatu.
z»PhotoTV HD«
Ovaj fotoaparat kompatibilan je sa »PhotoTV HD« standardom.
Spajanjem Sony »PhotoTV HD« kompatibilnih uređaja pomoću HDMI kabla
(prodaje se posebno) ili HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje se posebno)
možete uživati u blještavom novom svetu fotografije u punom HD kvalitetu od kojeg
zastaje dah.
• »PhotoTV HD« vam pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvalitetu.
• Kad je fotoaparat spojen na Sony TV kompatibilan TV prijemnik sa Video A modom
pomoću HDMI kabla, vaš prijemnik će automatski podesiti kvalitet slike pogodan za
fotografije. Kad je TV prijemnik podešen na Video, podesiće se kvalitet slike pogodan za
video zapise.
• Pri reprodukciji AVCHD video zapisa preporučuje se da [Mod prikaza] postavite na
[AVCHD prikaz].
• Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika.
128
Pregledanje slika kad je fotoaparat spojen sa HD
TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se
posebno)
Priključite kameru u HDMI utičnicu HD TV prijemnika pomoću HDMI kabla (prodaje
se posebno).
1 Fotoaparat spojite sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se
posebno).
Tipka
(reprodukcija)
HDMI priključak
1 U HDMI priključak
2 U HDMI priključak
HDMI kabl
2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Kontrolnom tipkom
odaberite željenu sliku.
Napomene
• Pritisnite MENU t
(Postavke) t (Glavne postavke) kako biste odabrali [Autom.] ili
[1080i] za [HDMI rezolucija].
• Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač].
• Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV
prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka.
Takvo spajanje takođe može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu.
• Ova funkcija možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Npr. možda nećete
moći da vidite sliku ili čujete zvuk na vašem HD TV prijemniku.
• Koristite HDMI kabl sa HDMI logotipom.
• Pri spajanju fotoaparata na TV prijemnik, koristite HDMI kabl koji se može spojiti na mini
priključnicu na fotoaparatu i na priključnicu na TV prijemniku.
• Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena
kada snimate video zapise u uslovima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom
(prodaje se posebno).
129
Pregledanje slika kad je fotoaparat spojen sa HD
TV prijemnikom pomoću HD izlaznog
adapterskog kabla (prodaje se posebno)
Spojite fotoaparat na HD TV prijemnik preko HD izlaznog adapterskog kabla (prodaje
se posebno). Koristite Type3-kompatibilan HD izlazni adapterski kabl (prodaje se
posebno).
1 Pričvrstite adapter za konverziju na HD izlazni adapterski kabl (prodaje
se posebno) i odgovarajućim kablom spojite fotoaparat na TV prijemnik
visoke rezolucije (HD).
Tipka
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Zelena/Plava/Crvena
(reprodukcija)
1 U A/V ulazne
priključnice
Bela/Crvena
2 U višenamensku
priključnicu
Adapter za konverziju*
HD adapterski kabl
(prodaje se posebno)
* Adapter za konverziju se isporučuje sa HD izlaznim adapterskim kablom kompatibilnim sa
Type3 (prodaje se posebno).
2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku
(reprodukcija).
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV ekranu. Kontrolnom tipkom
odaberite željenu sliku.
Napomena
• Pre korištenja ove funkcije, odaberite MENU t
biste odabrali [HD(1080i)] za [COMPONENT].
(Postavke) t
(Glavne postavke) kako
130
Prikaz slike na »BRAVIA« Sync
kompatibilnom TV prijemniku
Kad koristite TV prijemnik koji ima »BRAVIA« Sync (kompatibilan sa SYNC MENU)
podršku, reprodukcijskim funkcijama fotoaparata možete upravljati daljinskim
upravljačem isporučenim sa TV prijemnikom tako da fotoaparat spojite na prijemnik
pomoću HDMI kabla (prodaje se posebno).
1 Spojite fotoaparat sa TV prijemnikom pomoću HDMI kabla (prodaje se
posebno).
Tipka
(reprodukcija)
HDMI priključnica
2 U HDMI priključnicu
1 U HDMI priključnicu
HDMI kabl
2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku
(reprodukcija).
4 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t
[Uključeno] t z na kontrolnoj tipki
5 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV prijemnika i
odaberite željeni mod.
Meni
Funkcija
Dijaprojekcija sa muzikom Prezentacija slika sa zvučnim efektima ili pozadinskom
muzikom, koja se neprekidno ponavlja.
Pojedinačna slika
Reprodukcija jedne po jedne slike.
Indeks slika
Prikazuje više slika istovremeno.
3D gledanje
Reprodukuje 3D slike snimljene u modu 3D snimanja.
Brisanje
Brisanje snimljenih slika.
Zum pri reprodukciji
Reprodukcija uvećanih slika.
Rotacija
Služi za okretanje fotografija.
Mod prikaza
Odabir formata prikaza za pregledanje više slika odjednom.
131
Nastavak r
Napomene
• Kad je kamera spojena na TV prijemnik pomoću HDMI kabla, funkcije koje možete koristiti biće ograničene.
• Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako ga priključite na TV
prijemnik kompatibilan sa »BRAVIA« Sync. Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV
prijemnika.
• Ako se fotoaparat ponaša na neželjen način kad njime upravljate pomoću daljinskog upravljača
TV prijemnika, kao npr. kada je HDMI kablom spojen na TV prijemnik drugog proizvođača,
pritisnite MENU t
(Postavke) t (Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t
[Isključeno].
132
Upotreba sa vašim računarom
CD (isporučeno) sadrži »PMB« i druge aplikacije koje omogućavaju raznovrsniju
upotrebu slika snimljenih fotoaparatom Cyber-shot.
Preporučena konfiguracija računara (Windows)
Pri korištenju isporučenog softvera »PMB«, »Music Transfer« i »PMB Portable« ili za
prebacivanje slika putem USB veze preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Ostalo
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili više (za
reprodukciju/obradu video zapisa u visokoj
rezoluciji: Intel Core Duo 1,66 GHz ili više/ Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz ili više)
Radna memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju /
uređivanje video zapisa u visokoj rezoluciji: 1 GB ili
više)
Hard disk: kapacitet diska potreban za instalaciju—
približno 500 MB
Prikaz: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
*1 64-bitne prečice i Starter (Edition) nisu podržane.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili kasnija kako bi se mogla koristiti funkcija za
izradu diskova.
*2 Starter (Edition) prečica nije podržana.
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
Pri korištenju isporučenog softvera »Music Transfer« i »PMB Portable« ili za
prebacivanje slika putem USB veze preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (instaliran)
USB veza: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do
v10.6)
Napomene
• Nije zagarantovan pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sistema
ni konfiguracija od više operativnih sistema.
• Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isti računar, neki uređaji, uključujući
fotoaparat, možda neće pravilno raditi, zavisno od vrste USB uređaja.
• Spajanje fotoaparata preko USB interfejsa koji podržava Hi-Speed USB (kompatibilan s USB 2.0)
omogućava prenos podataka velikom brzinom, jer fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(kompatibilan s USB 2.0).
• Kad računar nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza sa fotoaparatom možda neće biti
uspostavljena u istom trenutku.
133
Korištenje softvera
Instalacija »PMB (Picture Motion Browser)« i
»Music Transfer« (Windows)
1 Uključite računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
Pojaviće se prikaz menija za instalaciju.
• Ako se prikaz ne pojavi, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Ako se pojavi meni AutoPlay, odaberite »Run Install.exe« i sledite uputstvo na ekranu.
2 Kliknite na [Install].
Pojaviće se meni »Choose Setup Language« (postavi jezik).
3 Odaberite jezik a zatim pređite na sledeći ekranski prikaz.
Na ekranu će se pojaviti »License Agreement« (licencni ugovor).
4 Pažljivo pročitajte ugovor, označite odgovarajući kružić (
prihvatanje uslova ugovora, zatim pritisnite [Next].
t
) za
5 Za dovršenje instalacije sledite uputstvo na ekranu.
• Za instalaciju, spojite fotoaparat na računar tokom postupka (str. 136).
• Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računara, učinite to sledeći uputstvo
na ekranu.
• DirectX je možda već instaliran, zavisno od sistemske konfiguracije vašeg računara.
6 Kad instalacija završi izvadite CD.
7 Pokrenite softver.
• Za pokretanje »PMB«, kliknite na
(PMB) na radnoj površini.
Detaljan način rada potražite na sledećoj PMB stranici podrške (samo engleski):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
ili kliknite
(PMB Help).
• Za pristup »PMB« programu iz menija Start, odaberite [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Ako je »PMB« bio instaliran na računaru, kada ponovo instalirate »PMB« pomoću
isporučenog CD-a, sve aplikacije možete pokrenuti iz »PMB Launcher«. Za pokretanje »PMB
Launcher«, dvaput kliknite na
(PMB Launcher) na radnoj površini.
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
• Prilikom prvog pokretanja »PMB« na ekranu će se pojaviti poruka za potvrdu Informacijskog
uslužnog programa. Odaberite [Start].
• Ako je »PMB« već instaliran na računaru i broj verzije »PMB« je niži od onog na isporučenom
CD-u, ponovo instalirajte »PMB« pomoću isporučenog CD-a.
• Ako je broj verzije viši od onoga na isporučenom CD-u, ne treba da ponovo instalirate »PMB«.
Kada fotoaparat spojite sa računarom pomoću USB kabla, aktivira se raspoloživa »PMB«
funkcija.
• Ako je »PMB« već instaliran na računaru i broj te verzije »PMB« je niži od 5.0, neke funkcije
možda više neće biti ispravne nakon što instalirate »PMB« pomoću isporučenog CD-a. Takođe
možete pokrenuti »PMB« ili neki drugi softver iz aplikacije »PMB Launcher« koja je
istovremeno instalirana. Za pokretanje »PMB Launcher«, dvaput kliknite na
(PMB
Launcher) na radnoj površini.
134
Instalacija »Music Transfer« (Macintosh)
1 Uključite Macintosh računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
2 Dvaput kliknite na
(SONYPMB).
3 Dvaput pritisnite datoteku [MusicTransfer.pkg] u folderu [Mac].
Započinje instalacija softvera.
Napomene
• »PMB« nije kompatibilan sa računarima Macintosh.
• Pre nego što započnete sa instalacijom »Music Transfer« softvera zatvorite sve aplikacijske
programe.
• Ako želite da izvršite instalaciju morate da se prijavite kao administrator.
zUvod u primenu »PMB«
• »PMB« vam omogućava kopiranje slika snimljenih sa kamerom za prikaz na računaru.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara i kliknite na [Import].
• Slike na računaru mogu se izvesti na memorijsku karticu i prikazati na fotoaparatu.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara, kliknite na [Export] t [Easy Export
(PC Sync)] u meniju [Manipulate], zatim kliknite na [Export].
• Slike možete memorisati i š tampati sa datumom.
• Slike memorisane u računaru možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.
• Možete ispraviti greške na fotografijama (smanjenje efekta crvenih očiju, i sl.) i promeniti
datum i vreme snimanja.
• Možete napraviti diskove sa CD ili DVD pogonom za snimanje.
• AVCHD video zapisi kopirani na računar mogu se snimiti kao Blu-ray diskovi, AVCHD
diskovi i DVD-Video diskovi. (Za prvo snimanje Blu-ray i DVD video diskova biće
potrebna Internet veza i odgovarajuća konfiguracija računara.)
• Možete preneti sliku na medijski servis. (Potrebna je veza sa Internetom.)
• Za detaljnije informacije videti
(PMB Help).
zUvod u primenu »Music Transfer«
»Music Transfer« vam omogućava zamenu audio datoteka fabrički memorisanih
u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje audio datoteka.
Takođe je moguće povratiti melodije fabrički memorisane u fotoaparat.
• Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sledeće vrste audio zapisa.
– MP3 datoteke memorisane na hard disku računara
– Audio CD zapisi
– Muzika fabrički memorisana u fotoaparatu
• Pre pokretanja »Music Transfer«, izvršite MENU t
(Postavke) t
postavke) t [Preuzimanje muzike] i spojite fotoaparat na računar.
(Glavne
Za detaljnije informacije videti »help« u »Music Transfer«.
135
Povezivanje fotoaparata na
računar
1 U fotoaparat stavite dovoljno napunjenu bateriju ili ga spojite na zidnu
utičnicu pomoću ispravljača AC-LS5 (prodaje se posebno) i USB/AV/DC
IN višenamenskog kabla (prodaje se posebno).
• Upotrebite USB/AV/DC IN kabl (prodaje se posebno) kompatibilan sa Type3.
2 Uključite računar, zatim pritisnite tipku za reprodukciju
.
3 Spojite fotoaparat na računar.
• Kad se USB veza uspostavi prvi put, računar odmah pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte trenutak.
1 U USB priključnicu računara
2 U višenamensku
priključnicu
Višenam00enski kabl (isporučeno)
Prebacivanje slika na računar (Windows)
»PMB« vam omogućava jednostavno prebacivanje slika na računar.
Detaljnije informacije o »PMB« funkcijama naći ćete u »PMB Help«.
Kopiranje slika na računar bez »PMB«
Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računara pojavi AutoPlay
Wizard, kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] ili [MP_ROOT] t
presnimite željene slike na računar.
Napomene
• Za radnje kao što je prenos AVCHD video zapisa na računar, koristite »PMB«.
• Ako se radnje obavljaju na AVCHD video datoteci ili folderu sa fotoaparata pomoću računara dok
je fotoaparat spojen sa njim, to može dovesti do uništenja slikovne datoteke ili nemogućnosti njenog
reprodukovanja. Nemojte brisati ili kopirati AVCHD video zapise na memorijskoj kartici
fotoaparata pomoću računara. Sony neće snositi odgovornost za posledice takve vrste radnji.
• Fotoaparat stvara 3D sliku kombinujući JPEG datoteku sa MPO datotekom. Ako sa računara
izbrišete bilo koju od tih datoteka, nećete moći da reprodukujete 3D sliku.
136
Prebacivanje slika na računar (Macintosh)
1 Najpre spojite fotoaparat na vaš Macintosh računar. Dva puta kliknite
na novonastalu ikonu na radnoj površini t folder u koji se kopiraju slike.
2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk.
3 Dva puta kliknite na ikonu hard diska t željena slikovna datoteka u
folderu sa kopiranim datotekama.
Fotografija je prikazana.
Brisanje USB veze
Primenite postupak od 1 do 3 pre nego:
•
•
•
•
Odspojite višenamenski kabl.
Uklonite memorijske kartice.
Umetnete memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije.
Isključite fotoaparat.
1 Dva puta kliknite na ikonu za sigurno odspajanje
u statusnom redu.
2 Kliknite na
[Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage Device) t
Windows XP
3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK].
Napomene
Ikona za sigurno odspajanje
• Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite
računar Macintosh i ako fotoaparat nije povezan sa računarom.
• Pri obavljanju radnji kao što je prebacivanje AVCHD video zapisa, koristite softver »iMovie«
koji se isporučuje sa računarima Macintosh.
137
Učitavanje slika na medijski
servis
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju »PMB Portable«.
Možete koristiti ovu aplikaciju za sledeće radnje:
• Lako možete učitati slike na blog ili drugi medijski servis.
• Možete učitati slike sa računara povezanog na Internet, iako niste kod kuće ili u kancelariji.
• Lako možete registrovati medije koje često koristite (kao što su blogovi).
Za pojedinosti »PMB Portable«, videti »help« u »PMB Portable«.
Pokretanje »PMB Portable« (Windows)
Ako »PMB Portable« koristite prvi put, morate odabrati jezik. Sledite postupak u
nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni
sledeći put kada koristite »PMB Portable«.
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara.
Kada povežete fotoaparat i svoj računar, prikazuje se AutoPlay Wizard.
Kliknite [×] da biste zatvorili AutoPlay Wizard za bilo koji nepotrebni pogon.
• Ako se željeni AutoPlay Wizard ne pojavi, pritisnite [Computer] (u Windows XP, [My
Computer]) t [PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe].
2 Kliknite na [PMB Portable].
(U Windows XP, kliknite na [PMB Portable] t [OK].)
• Ako se [PMB Portable] ne prikaže unutar AutoPlay Wizard, pritisnite [Computer] t
[PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe].
Prikazuje se ekran za odabir jezika.
3 Odaberite željeni jezik, zatim kliknite [OK].
Prikazuje se ekran za odabir regije.
4 Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK].
Prikazuje se ekran sa korisničkim ugovorom.
5 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uslovima korištenja softvera. Ako
prihvatate uslove sporazuma kliknite na [I Agree].
»PMB Portable« se pokreće.
138
Pokretanje programa »PMB Portable«
(Macintosh)
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računara.
Kada fotoaparat spojite sa računarom, na radnoj površini će se pojaviti
[PMBPORTABLE].
Kliknite na [×] za uklanjanje nepotrebnih pogona.
2 Kliknite na [PMBP_Mac] u folderu [PMBPORTABLE].
Prikazuje se ekran za odabir regije.
3 Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK].
Prikazuje se ekran sa korisničkim ugovorom.
4 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uslovima korištenja softvera. Ako
prihvatate uslove sporazuma kliknite na [I Agree].
»PMB Portable« se pokreće.
Napomene
•
•
•
•
»PMB Portable« nije podržan za AVCHD video zapise.
Podesite [LUN postavke] u [Glavne postavke] na [Više].
Uvek se spojite na mrežu ako koristite »PMB Portable«.
Ako učitavate slike putem Interneta, na računaru koji ste koristili može ostati skrivena
memorija, zavisno od davaoca mrežnih usluga. To se takođe događa kada se fotoaparat koristi u
tu svrhu.
• Kada dođe do greške u aplikaciji »PMB Portable« ili greškom izbrišete »PMB Portable«,
aplikaciju »PMB Portable« možete popraviti preuzimanjem instalacijske datoteke PMB Portable
sa Internet stranice.
Napomene za »PMB Portable«
»PMB Portable« omogućava ažuriranje URL-ova sa nekoliko web stranica od servera
kojima upravlja kompanija Sony (»Sony server«).
Za ispravno korištenje »PMB Portable« da biste uživali u prednostima usluge učitavanja
ili nekim drugim uslugama (»services«) koje nudi ova i druge web stranice, morate
pristati na sledeće.
• Pojedine web stranice zahtevaju postupak registracije i/ili korištenje njihovih usluga. Pri
korištenju takvih usluga morate se složiti sa uslovima i odredbama utvrđenim za određene web
stranice.
• Usluge se mogu prekinuti ili menjati u skladu sa pogodnostima operatera web stranice. Kompanija Sony neće biti odgovorna za bilo koji problem nastao između korisnika i trećih strana ili zbog
nastalih neugodnosti korisnicima, vezano za upotrebu usluga uključenih u otkazivanje i promene
takvih usluga.
• Da biste pogledali web stranicu, Sony server će vas preusmeriti na nju. Možda ponekad
nećete moći da pristupite web stranici zbog održavanja servera ili nekih drugih razloga.
• Ako treba prekinuti rad Sony servera, na Sony web stranicama itd. ćete pravovremeno dobiti
obaveš tenje o prekidu rada.
• URL-ovi na koje vas preusmerava Sony server i ostale informacije mogu se snimiti za potrebe
unapređenja budućih Sony proizvoda i usluga. Međutim, u takvim okolnostima neće se snimati
lič ni podaci.
139
Snimanje video diska
AVCHD video zapise snimljene ovim fotoaparatom možete snimiti na disk.
Odabir načina snimanja video diska
Odaberite način prikladan za vaš plejer.
Za pojedinosti o načinu snimanja diska »PMB« videti »PMB Help«.
Za prebacivanje video zapisa na računar pogledajte stranicu 136.
Plejer
Način snimanja
Plejer za Blu-ray disk
(Plejer za Blu-ray disk,
PlayStation®3, itd.)
Prenos video zapisa na računar
pomoću aplikacije »PMB« i izrada
Blu-ray diska
Uređaji za reprodukciju
AVCHD format
(Sony Blu-ray plejer,
PlayStation®3, itd.)
Prenos video zapisa na računar
pomoću aplikacije »PMB« i izrada
diska u formatu AVCHD
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a
(DVD plejer, računar
koji reprodukuje DVD-e, itd.)
Kopiranje video zapisa na računar
pomoću »PMB« i snimanje diska sa
kvalitetom slike standardne
rezolucije (STD)
Vrsta diska
Izrada diska u AVCHD formatu
pomoću DVD pisača/snimača, osim
DVDirect Express
Napomene
• Ako izrađujete disk pomoću Sony DVDirect (DVD pisač), koristite otvor za umetanje
memorijske kartice u DVD pisač ili spojite DVD pisač USB vezom za prenos podataka.
• Ako koristite Sony DVDirect (DVD pisač), proverite da li je firmver ažuriran do najnovije prečice.
zFunkcije vrsta diskova
Korištenje Blu-ray diska omogućava vam snimanje video zapisa sa kvalitetom slike
visoke rezolucije (HD) i dužeg trajanja, za razliku od DVD diska.
Video zapisi sa kvalitetom slike visoke rezolucije (HD) mogu se snimiti na DVD
medije, npr. DVD diskove, čime se dobije disk sa kvalitetom slike visoke
rezolucije (HD disk).
• Disk sa slikom visoke rezolucije (HD) može se reprodukovati na
uređajima za reprodukciju AVCHD formata, kao što je Sony Blu-ray
plejer i PlayStation®3. Disk se ne može reprodukovati na običnim DVD
plejerima.
Video zapisi sa kvalitetom slike standardne rezolucije (STD) prethodno
konvertovani iz video zapisa sa kvalitetom slike visoke rezolucije (HD) mogu se
snimiti na DVD medije, npr. DVD-R diskove, čime se dobije disk sa
kvalitetom slike standardne rezolucije (STD disk).
140
Nastavak r
zVrste diskova koji se mogu koristiti sa aplikacijom »PMB«
Sledeći diskovi od 12 cm mogu se koristiti sa aplikacijom »PMB«. Pojedinosti o Bluray diskovima naći ćete na stranici 141.
Vrsta diska
Funkcije
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Nije moguće ponovno pisanje.
DVD-RW/ DVD+RW
Moguće je ponovno pisanje i korištenje.
• Uvek ažurirajte sistemski softver za PlayStation®3 na najnoviju dostupnu verziju softvera
za PlayStation®3.
• PlayStation®3 možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama.
Snimanje AVCHD diskova
AVCHD disk sa HD kvalitetom slike može se napraviti iz AVCHD video zapisa prebačenih na računar pomoću isporučenog softvera »PMB«.
1 Uključite računar i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon.
2 Pokrenite »PMB«.
3 Odaberite AVCHD video zapis koji želite da snimite na disk.
4 Pritisnite
Discs (HD)].
(Create Discs), a zatim odaberite [Create AVCHD Format
5 Napravite disk sledeći uputstvo na ekranu.
Napomene
• Proverite da li je »PMB« već instaliran (str. 134).
• Fotografije i MP4 video zapisi ne mogu se snimiti na AVCHD disk.
• Pravljenje diska može potrajati.
zReprodukcija AVCHD diska na računaru
AVCHD diskovi mogu se reprodukovati na računaru na kojem su instalirani »Player
for AVCHD« i »PMB«. Za pokretanje sotvera kliknite na [Start] t [All Programs]
t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Za pojedinosti postupka videti »help« za »Player for AVCHD«.
• Zavisno od konfiguracije računara slike se možda neće jasno reprodukovati.
Snimanje Blu-ray diskova
Blu-ray diskove možete napraviti iz AVCHD video zapisa kopiranih na računar.
Računar o kojem se radi mora imati mogućnost izrade Blu-ray diskova. Mogu se koristiti
BD-R (nije re-writable) ili BD-RE (re-writable) diskovi. Nije moguće naknadno
dosnimavanje.
Za izradu Blu-ray diskova, morate instalirati [BD add-on software] na ekranu za
instalaciju aplikacije »PMB«. Za instalaciju je neophodno da računar bude spojen na
Internet.
Za detaljnije informacije videti »PMB Help«.
141
Izrada diskova sa kvalitetom slike standardne
rezolucije (STD diskovi)
DVD diskovi sa kvalitetom slike standardne rezolucije (STD) mogu se napraviti pomoću
isporučenog softvera »PMB« i odabirom AVCHD video zapisa kopiranog na računar.
1 Uključite računar i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon.
• Ako se automatski pokrene softver koji nije »PMB«, izađite iz tog softvera.
2 Pokrenite »PMB«.
3 Odaberite AVCHD video zapis koji želite da snimite na disk.
4 Pritisnite
(Create Discs), a zatim odaberite [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
5 Napravite disk sledeći uputstvo na ekranu.
Napomene
• Proverite da li je »PMB« već instaliran (str. 134).
• Diskovi se ne mogu napraviti za MP4 video zapise.
• Izrada diska može potrajati zbog konverzije AVCHD video zapisa u kvalitetu slike standardne
rezolucije (STD).
• Tokom prvog snimanja DVD video diska računar mora biti spojen na Internet.
142
Š tampanje fotografija
Fotografije možete š tampati koristeći jedan od sledećih postupaka.
• Direktno š tampanje pomoću odgovarajućeg pisača za memorijsku karticu
Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu pisača.
• Š tampanje preko računara
Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete kopirati slike na računar i odš tampati ih.
Fotografije takođe možete odš tampati sa datumom.
Detaljnije informacije naći ćete u »PMB Help«.
• Š tampanje u foto radnji
Napomene
• Kod š tampanja snimljenih u formatu 16:9, možda će biti odseč ena oba kraja.
• Zavisno od pisača, možda se neće moći š tampati panoramske slike.
Š tampanje u foto radnji
Možete odneti memorijsku karticu koja sadrži slike snimljene fotoaparatom u š tampariju
koja pruža usluge š tampe. Ako uređaj za š tampanje fotografija u foto radnji podržava
DPOF, na željene slike možete unapred staviti
(nalog za š tampanje) znak u meniju
moda prikaza tako da ih ne morate ponovo birati u foto radnji.
Napomene
• Na uređajima za š tampanje u foto radnji nije moguće odš tampati slike memorisane u unutraš njoj memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na memorijsku karticu (str. 123), te zatim odnesite
memorijsku karticu u š tampariju.
• Pitajte svog pružaoca usluge š tampanja koje tipove memorijske kartice mogu obraditi.
• Možda će biti potreban adapter memorijske kartice (prodaje se posebno). Raspitajte se u
lokalnoj foto radnji.
• Pre odlaska obvezno napravite sigurnosnu kopiju podataka na hard disku.
• Ne možete podesiti broj š tampanja.
• Ako želite da na fotografije stavite datume, raspitajte se u foto radnji da li je to moguće.
143
Rešavanje problema
U slučaju problema sa fotoaparatom isprobajte sledeća rešenja.
1 Identifikujte problem na stranicama 144 do 151.
Ako se na ekranu pojavi šifra »C/E:ss:ss« videti
stranicu 152.
2 Izvadite baterijsku jedinicu, pričekajte oko minut,
vratite baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat.
3 Vratite postavke na fabričke vrednosti (str. 107).
4 Obratite se ovlašćenom prodavcu ili Sony tehničkom
servisu.
Morate znati da ćete slanjem fotoaparata na popravku dati pristanak za proveru sadržaja
interne memorije i muzičkih datoteka.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći
na Internet stranicama kompanije Sony za podršku korisnicima (Sony Customer
Support Website).
http://www.sony.net/
Baterijska jedinica i napajanje
Baterijska jedinica se ne može umetnuti.
• Umetnite bateriju u ispravnom smeru dok je polugica za izbacivanje blokirana.
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vreme dok fotoaparat ne proradi.
• Pravilno umetnite baterijsku jedinicu.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
• Priključci za baterije su prljavi. Mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu.
• Koristite preporučenu baterijsku jedinicu.
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
•Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz
sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD ekranu prethodno pojaviti obaveš tenje o
sigurnosnom isključivanju.
• Ako neko vreme ne koristite uključeni fotoaparat dok je [Ušteda energije] podešeno na
[Standardno] ili [Snažno], fotoparat će se automatski isključiti kako bi se sprečilo trošenje
baterijske jedinice. Ponovo uključite fotoaparat.
144
Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog
stanja.
• Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na preterano hladnim ili preterano toplim
mestima.
• Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja.
Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog
stanja, ispraznite bateriju do kraja. Zavisno od uslova korištenja, prikaz preostalog kapaciteta
može i dalje biti netačan.
• Kapacitet punjenja baterije opada sa vremenom i čestom upotrebom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, verovatno je trebate zameniti novom.
Baterijska jedinica se ne puni.
• Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača (prodaje se posebno). Za punjenje
koristite punjač baterije.
Tokom punjenja baterije treperi CHARGE indikator.
• Proverite da li je vrsta baterije NP-BN1.
• Indikator CHARGE sporo treperi kada koristite bateriju koja dugo nije korištena.
• Indikator CHARGE (na isporučenom punjaču baterije) može treperiti na dva načina: brzo
treperenje (sa vremenskim razmakom od približno 0,15 sekundi) i sporo treperenje (sa
vremenskim razmakom od približno 1,5 sekundi). Ako indikator treperi brzo, izvadite
bateriju koja se puni i ponovo je umetnite u punjač (dok ne klikne). Ako indikator nastavi da
brzo treperi, to može označiti problem sa baterijom.
Ako indikator sporo treperi, punjač je na čekanju i punjenje je privremeno prekinuto.
Punjenje se privremeno prekida i punjač prelazi u mod čekanja kad je temperatura izvan
intervala pogodnog za punjenje. Punjenje se nastavlja i indikator CHARGE se pali kad se
temperatura opet vrati u interval pogodan za punjenje.
Preporučuje se punjenje baterije na temperaturi između 10°C i 30°C.
• Podrobnije informacije naći ćete na stranici 161.
Snimanje fotografija/video zapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Kad ne možete da snimate slike na memorijsku karticu iako je umetnuta u fotoaparat nego se
snimaju u unutraš nju memoriju pobrinite se da memorijsku karticu gurnete do kraja.
• Proverite slobodni kapacitet interne memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog
prostora, postupite na jedan od sledećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (stranice 45, 90).
– Promenite memorijsku karticu.
• Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni blic.
• Za snimanje filmova preporučuje se korištenje sledećih vrsta memorijskih kartica:
– »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo«
– SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica ili SDXC memorijska kartica (Kklasa 4
ili brža)
• Podesite [Pokazni mod rada] na [Isključeno] (str. 106).
Ne radi funkcija okidanja na osmeh.
• Ako se ne detektuje osmeh ne može se snimiti slika.
• Podesite [Pokazni mod rada] na [Isključeno] (str. 106).
145
Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja.
• Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno.
• Snimajte nakon što pritisnete okidač do pola.
Snimanje predugo traje.
• Kad brzina zatvarača padne ispod izvesne granice, na primer kod snimanja na tamnim
mestima, fotoaparat automatski smanjuje šum slike. Ova se funkcija zove smanjenje šuma pri
malim brzinama zatvarača i snimanje duže traje.
Slika nije izoštrena.
• Objekat je preblizu. Prilikom snimanja udaljenost od objektiva do predmeta mora biti veća od
najmanje udaljenosti snimanja (približno 5 cm (W)/90 cm (T) od objektiva).
• Prilikom snimanja fotografija, u Odabiru scene je izabran mod
(Sumrak),
(Krajolik) ili
(Vatromet).
Ne radi zum.
• Ne možete koristiti zum u sledećim situacijama:
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
• Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike (str. 98).
• Digitalni zum ne može se koristiti u sledećim slučajevima:
– U modu Superior automatsko podešavanje
– U modu Defokusiranje pozadine
– U snimanju video zapisa
– Kada je u Odabiru scene izabran mod
(Korekcija kontra svetl. HDR).
– Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmeh.
Funkcija detekcije lica nije dostupna.
• Detekcija lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF], a
mod merenja na [Višestruko].
Ne radi blic.
• Blic se ne može koristiti u sledećim slučajevima:
– U modu Defokusiranje pozadine
– Pri brzom snimanju slika
– Kada je u Odabiru scene izabran mod
(Bez zamaglj. u pokretu), (Sumrak),
(Sumrak iz ruke),
(Visoka osetljivost) ili (Vatromet).
– U modu Inteligentnog panoramskog snimanja
– U modu 3D snimanja
– U snimanju video zapisa
• Blic podesite na [Uključeno] (str. 36) kada je mod u Odabiru scene podešen na
(Krajolik), (Sladokusac),
(Kućni ljubimci),
(Plaža) ili (Sneg).
Na slikama snimljenim sa blicom pojavljuju se »bele tačke«.
• Čestice koje lebde u vazduhu (prašina, polen, itd.) reflektuju svetlost blica i pojavljuju se
na slici kao bele tačke. Ne radi se o neispravnom radu.
146
Ne radi funkcija snimanja izbliza (macro).
• Fotoaparat automatski podešava žižu. Pritisnite do pola i zadržite okidač. Podešavanje
žiže kod snimanja bliskih objekata može malo potrajati.
• U modu odabira scene odabrano je
(Krajolik), (Sumrak) ili (Vatromet).
Na LCD ekranu nisu prikazani datum i vreme.
• Datum i vreme se ne prikazuju za vreme snimanja. Prikazuju se samo za vreme
reprodukcije.
Na slike se ne može dodati datum.
• Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću »PMB« mogu se š tampati
ili memorisati slike sa datumom (str. 134).
Indikatori otvora ekrana (F) i brzine zatvarača trepere kad se do pola pritisne
okidač.
• Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju (str. 67).
Boje slike nisu prirodne.
• Podesite balans belog (str. 69).
U uslovima lošeg osvetljenja na slici reprodukovanoj na ekranu vidi se šum.
• Fotoaparat pokušava da poveća vidljivost ekrana privremenim posvetljivanjem slike u
uslovima slabog svetla. To nema nikakvog uticaja na snimljenu sliku.
Na slici se vidi tamna senka.
•Zavisno od osvetljenosti objekta, kada promenite otvor blende možda ćete videti tamnu
senku. Ne radi se o neispravnom radu.
Pojavljuje se efekat crvenih očiju.
• Podesite [Smanj. ef. crv. očiju] na [Autom.] ili [Uključeno] (str. 100).
• Kad koristite blic snimajte objekat sa udaljenosti manje od dometa bljeska.
• Osvetlite prostor i snimite objekat.
• Retuširajte sliku pomoću [Retuširanje] t [Ispravak efekta crvenih očiju] u meniju
pregledanja ili je popravite pomoću aplikacije »PMB«.
Tačke se pojavljuju i ostaju na ekranu.
• Ne radi se o neispravnom radu. Ove tačke nisu snimljene.
Nije moguće uzastopno snimanje slika.
• Interna memorija ili memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (stranice 45, 90).
• Kapacitet baterije je nizak. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
Više puta se snima ista slika.
• Podesite [Postavke brzog snimanja] na [Jedna] (str. 65).
• [Prepoznavanje scena] je podešen na [Napredno] (str. 74).
147
Pregledanje slika
Nije moguće reprodukovati slike.
• Pobrinite se da memorijska kartica bude gurnuta do kraja u fotoaparat.
• Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru.
• Ne daje se nikakva garancija da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računaru ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB modu rada. Isključite USB vezu (str. 137).
• Za reprodukciju slika memorisanih na računaru sa ovim fotoaparatom koristite »PMB«.
Na fotoaparatu se ne mogu reprodukovati stereoskopske slike.
• Stereoskopske slike mogu se reprodukovati na fotoaparatu samo ako su snimljene u modu
[Snima iz više uglova].
• 3D slike sastoje se od datoteke JPEG i datoteke MPO. Ako se bilo koja datoteka izbriše na
računaru, fotoaparat možda neće raditi ispravno.
Datum i vreme nisu prikazani.
•Ekran je podešen samo za prikaz slika. Pritisnite tipku DISP (Postavke ekranskog prikaza)
za prikaz informacija (str. 34).
Sa leve i desne strane slike prikazana je crna ivica.
• [Autom. orijentacija] je podešen na [Uključeno] (str. 99).
Tokom prezentacije ne čuje se muzika.
• Za prebacivanje audio datoteka u fotoaparat upotrebite »Music Transfer« (str. 134,
135).
• Proverite da li su postavke za glasnoću i dijaprojekciju ispravne (str. 82).
• Prezentacija se reprodukuje pomoću [Kontinuirana reprodukcija]. Odaberite [Dijaprojekcija
sa muzikom] i reprodukujte.
Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.
• Fotoaparat i TV prijemnik moraju koristiti isti sistem televizije u boji (str. 157).
• Proverite ispravnost priključka (str. 127,128).
• Ako je USB priključnica višenamenskog kabla spojena sa drugim uređajem, odspojite je
(str. 137).
3D slike neće se prikazati na TV prijemniku čak i ako je fotoaparat u modu [3D
gledanje].
• Proverite da li je TV prijemnik podešen za prikaz 3D slika.
Brisanje
Fotoaparat ne može izbrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 91).
148
Računari
Računar sa »Memory Stick« otvorom ne prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
• Proverite da li podržavaju računar i »Memory Stick« čitač/pisač »Memory Stick PRO Duo«
karticu. Korisnici računara i »Memory Stick« čitača/pisača koji nisu marke Sony treba da se
raspitaju kod proizvođača.
• Ako »Memory Stick PRO Duo« nije podržan, spojite fotoaparat na računar (str. 136).
Računar prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
Računar ne prepoznaje fotoaparat.
• Kada je baterija prazna umetnite punu ili koristite ispravljač (prodaje se posebno).
• Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage] (str. 111).
• Upotrebite višenamenski kabl (isporučeno).
• Višenamenski kabl odspojite iz računara i fotoaparata te ga ponovo čvrsto spojite.
• Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tastature i miša sa USB priključnica računara.
• Spojite fotoaparat direktno na računar bez upotrebe USB huba ili drugih uređaja.
Ne možete kopirati slike.
• USB spajanje fotoaparata i računara izvedite pravilno (str. 136).
• Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatirao računar, možda nećete moći da
unesete slike na računar. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat
(str. 119).
Nakon izvršenog USB spajanja »PMB« se ne pokreće automatski.
• Izvršite USB spajanje sa uključenim računarom.
Nakon uspostavljanja USB veze, »PMB Portable« se ne pokreće.
• Podesite [LUN postavke] na [Više].
• Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage].
• Povežite računar sa mrežom.
Računar ne može da reprodukuje slike.
• Ako koristite »PMB«, videti »PMB Help« (str. 134).
• Obratite se proizvođaču računara ili softvera.
Reprodukciju video zapisa na računaru prate smetnje slike i zvuka.
• Video zapis se reprodukuje direktno sa unutraš nje memorije ili memorijske kartice. Koristite
»PMB« i unesite video zapis na svoj računar, pa reprodukujte video zapis (str. 134).
Slike prethodno prebačene na računar ne mogu se pregledati na fotoaparatu.
• Za reprodukciju slika memorisanih na računaru sa ovim fotoaparatom koristite »PMB«.
• Registrujte sliku u datoteci slikovne baze podataka i reprodukujte u [Prikaz datuma]
(str. 87).
• Pregledanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu.
Memorijska kartica
Nije moguće umetnuti memorijsku karticu.
• Umetnite sa prave strane.
149
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
• Formatiranjem su izbrisani svi podaci na memorijskoj kartici. Nema načina da ih povratite.
Podaci se snimaju u unutraš nju memoriju iako ste umetnuli memorijsku karticu.
• Proverite da li je memorijska kartica sigurno umetnuta do kraja.
Unutraš nja memorija
Slike se ne mogu snimati u unutraš nju memoriju, niti reprodukovati iz nje.
• U fotoaparatu se nalazi memorijska kartica. Izvadite je.
Nije moguće kopirati podatke memorisane u internoj memoriji na memorijsku
karticu.
• Memorijska kartica je puna. Kopirajte na memorijsku karticu sa dovoljno kapaciteta.
Nije moguće kopirati podatke sa memorijske kartice ili računara na internu
memoriju.
• Ova funkcija nije dostupna.
Š tampanje
Nije moguće odš tampati sliku.
• Videti korisnički priručnik pisača.
Slike se š tampaju odsečenih ivica.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da budu odsečene sve ivice slika. Posebno će biti odsečene
bočne ivice snimaka veličine [16:9].
• Kod š tampanja slika na pisaču poništite opcije trimming i š tampanje bez ivica. Proverite kod
proizvođača da li pisač raspolaže ovim funkcijama ili ne raspolaže.
• Kad slike dajete na š tampanje u digitalnoj foto radnji, po mogućnosti zatražite š tampanje bez
seč enja bočnih ivica.
Na slikama se ne može odš tampati datum.
• Datum će moći da se š tampa ako koristite »PMB« (str. 134).
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. S obzirom da slike snimljene ovim
fotoaparatom već uključuju podatak o datumu snimanja, š tampanje datuma na slikama biće
moguć ako pisač ili softver podržava Exif format. Raspitajte se kod proizvođača da li podržava pisač softver Exif format.
• Ako koristite uslugu š tampe fotografija u foto radnji, zatražite š tampu datuma na slikama.
3D slike se ne mogu odš tampati onako kako su prikazane na LCD ekranu.
• 3D slike prikazane na fotoaparatu su MPO datoteke, dok su slike koje se š tampaju JPEG
datoteke, pa u nekim slučajevima slike koje se š tampaju nisu iste kao i one prikazane na LCD
ekranu.
150
Ostalo
Objektiv je zamagljen.
• U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena
pre ponovne upotrebe.
Fotoaparat se isključuje dok je objektiv izvučen.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju i ponovo uključite
fotoaparat.
•Objektiv koji se ne pomera nemojte gurati silom.
Nakon duže upotrebe fotoaparat se zagreva.
• Ne radi se o neispravnom radu.
Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata.
• Ponovo podesite datum i vreme (str. 126).
• Unutraš nja punjiva sigurnosna baterija se ispraznila. Umetnite napunjenu bateriju i nemojte
uključivati fotoaparat 24 sata.
Datum i vreme nisu tačni.
• Lokalne postavke ne odgovaraju vašoj trenutnoj lokaciji. Promenite postavke sa MENU t
(Postavke) t [Postavke sata] t [Postavka područja].
151
Poruke i indikatori upozorenja
Samodijagnostička funkcija
Kad se na ekranu pojavi šifra koja počinje abecednim znakom, aktivirana je
samodijagnostička funkcija fotoaparata. Dve zadnje cifre (umesto kojih stoji ss)
razlikovaće se u zavisnosti od problema.
Ako problem ne uspete da rešite ni ponovljenim izvođenjem opisanih postupaka,
verovatno se radi o ozbiljnom kvaru. Obratite se ovlašć enom prodavcu ili Sony
tehničkom servisu.
C:32:ss
• Problem je fizičke prirode. Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može čitati/zapisivati podatke na memorijsku karticu. Ponovo isključite i
uključite fotoaparat ili nekoliko puta izvadite i umetnite memorijsku karticu.
• Došlo je do greške pri formatiranju unutraš nje memorije ili umetnuta kartica nije formatirana.
Formatirajte unutraš nju memoriju ili memorijsku karticu (str. 119).
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti sa ovim fotoaparatom ili su podaci na njoj
oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Vratite fotoaparat na izvorne postavke
(str. 107), zatim ga uključite.
E:94:ss
• Došlo je do neispravnosti u radu kod zapisivanja ili brisanja podataka. Potreban je popravak.
Obratite se ovlašćenom prodavcu ili Sony tehničkom servisu. Pripremite se da ćete morati da
kažete sve brojeve iz koda greške počevši od E.
Poruke
U slučaju pojave sledećih poruka, sledite navedeno uputstvo.
• Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Zavisno od uslova i vrste
baterijske jedinice, kad indikator počne da treperi preostalo je kapaciteta za još 5 do
10 minuta rada.
Koristi se samo sa kompatibilnom baterijom
• Umetnuta baterija nije NP-BN1 (isporučeno) baterijska jedinica.
Greška sistema
• Isključite i uključite fotoaparat.
152
Aparat se pregrejava
Pustite da se ohladi
• Fotoaparat se zagrejao. Fotoaparat će se verovatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje
video zapisa. Odložite fotoaparat na hladno mesto dok mu se temperatura ne spusti.
Greška u internoj memoriji
• Isključite i uključite fotoaparat.
Ponovo umetnite memorij. karticu
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
• Otvor memorijske kartice je prljav.
• Memorijska kartica je oštećena.
Pogrešna vrsta memorijske kartice
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
Ta memorijska kartica možda neće snimati ili reprodukovati
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
Greška pri formatiranju interne memorije
Greška pri formatiranju memorijske kartice
• Ponovo formatirajte memorijski medij (str. 119).
Preliv međuspremnika
• Ako koristite memorijsku karticu na kojoj se učestalo zapisuju i brišu podaci, ili je
formatirana na drugom fotoaparatu, podaci će se možda sporo zapisivati. Prvo sve podatke na
kartici kopirajte na računar, a zatim ponovo formatirajte karticu pre korištenja (str. 119).
• Brzina zapisivanja podataka na memorijsku karticu koju koristite nije dovoljna za snimanje
video zapisa. Treba da koristite »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick PRO Duo«
(Mark2), ili SD karticu (Klasa 4 ili brža).
Memorijska kartica je zaključana
• Koristite memorijsku karticu sa preklopnikom zaštite teksta, pa je preklopnik postavljen u
položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
Memorijska kartica samo za čitanje
• Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.
Zapis na memorijsku karticu nije izvršen ispravno
Regeneriš ite podatake
• Ponovo umetnite memorijsku karticu i sledite uputstvo na ekranu.
Nema slika
• U unutraš njoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reprodukovati.
• Na memorijskoj kartici nema snimljenih slika koje se mogu reprodukovati.
153
Nema fotografija
• Nema 3D slika koje se mogu reprodukovati u modu [3D gledanje].
• Odabrani folder ne sadrži datoteku koja se može reprodukovati u prezentaciji.
Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
• Pokušali ste da izbriš ete folder sa datotekom koja se ne može reprodukovati na ovom
fotoaparatu. Izbrišite datoteku u računaru, zatim izbrišite folder.
Greška u folderu
•Folder sa prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primer: 123MSDCF
i 123ABCDE). Odaberite ili napravite drugi folder (str. 120, 121).
Stvaranje dodatnih foldera nije moguće
•Folder koji počinje nazivom sa »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete
da napravite folder.
Isprazni sadržaj foldera
• Pokušali ste da izbriš ete folder koji sadrži jednu ili više datoteka. Najpre izbrišite sve datoteke
u folderu, zatim izbrišite folder.
Zaštićeni folder
• Pokušali ste da izbriš ete folder koji je zaštićen od izmena na računaru.
Datoteka se ne može prikazati
• Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
Ne daje se nikakva garancija da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računaru ili snimljenih drugim fotoaparatima.
Folder samo za čitanje
• Odabrali ste folder koji se ne može postaviti kao folder za snimanje na ovom fotoaparatu.
Odaberite drugi folder (str. 121).
Datoteka zaštićena
• Isključite zaštitu slike (str. 91).
Veličina slike prekoračila je ograničenje
• Pokušali ste da reprodukujete sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može da reprodukuje.
Nije moguće otkriti lice za retuširanje
• U zavisnosti od slike, možda neće biti moguće retuširanje.
(Indikator vibracija)
• Fotoaparat je osetljiviji na pomeranje u uslovima nedovoljnog osvetljenja. Koristite
blic ili pričvrstite fotoaparat na tronožac.
154
Ova memorijska kartica ne podržava MP4 12M
Ova memorijska kartica ne podržava MP4 6M
• Za snimanje video zapisa preporučuje se korištenje »Memory Stick PRO Duo« (Mark2),
»Memory Stick PRO-HG Duo« ili SD memorijske kartice (Klasa 4 ili brža).
Nije dostupno snimanje u ovom formatu video zapisa
• Podesite [Format video zapisa] na [MP4] (str. 95).
Isključite napajanje i ponovo ga uključite
• Problem sa objektivom.
Najveći broj slika već je odabran
• Kad koristite [TransferJet], možete odabrati do 10 datoteka.
• Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.
• Možete dodati
(nalog za š tampanje) oznake na najviše 999 datoteka.
Greška pri reprodukciji muzike
• Izbrišite audio datoteku ili je zamenite sa drugom audio datotekom.
• Pokrenite [Formatiranje muzike], zatim učitajte novu audio datoteku.
Greška pri formatiranju muzike
• Pokrenite [Formatiranje muzike].
Postupak se ne može izvršiti
na datotekama koje nisu podržane
• Nije moguća obrada niti primena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno
obrađene na računaru ili snimljene drugim fotoaparatima.
Priprema datoteke slikov. baz. podatak. Molimo sačekajte
• Kad se slike izbrišu pomoću računara i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu i sl.
• Nakon formatiranja memorijske kartice biće izrađena neophodna datoteka slikovne baze
podataka.
• Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizacija po datumu u
datoteci baze podataka. Da biste registrovali dodatne slike u datoteci slikovne baze podataka,
izbrišite slike u [Prikaz datuma].
U slikovnoj bazi podataka pronađene su protivrečnosti. Obnovite podatke
• AVCHD video zapisi se ne mogu snimiti ili reprodukovati jer je datoteka slikovne baze
podataka oštećena. Za popravak datoteke slikovne baze podataka sledite uputstvo na ekranu.
• Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka fotoaparata niti reprodukcija iz
[Prikaz datuma] moda. Pomoću »PMB« na računaru napravite sigurnosnu kopiju svih slika i
iskoristite je za obnovu podataka na memorijskoj kartici ili unutraš njoj memoriji.
155
Greška datoteke slikov. baze podat.
Podatke je nemoguće povratiti
• Kopirajte sve slike na računar pomoću »PMB«, zatim formatirajte memorijsku karticu ili
unutraš nju memoriju (str. 119).
Za ponovno pregledanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega
pomoću »PMB«.
Funkcija snimanja nije dostupna
zbog povišene interne temperature
• Fotoaparat se zagrejao. Memorisanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.
Snimanje je zaustavljeno zbog
povišene temperature fotoaparata
• Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tokom video snimanja. Molimo sačekajte
dok temperatura ne padne.
• Fotoaparat će početi da se zagreva ako video snimanje predugo traje. Prekinite video
snimanje.
Spajanje nije uspelo
• Proverite TransferJet prijemnu jedinicu i ispravno prenesite podatke (str. 16).
Neke datoteke nisu poslate
Neke datoteke nisu primljene
• Ili se tokom prenosa slike veza prekinula ili je prenos prekinut jer se napunila memorija
uređaja. Proverite raspoloživi memorijski kapacitet i ponovo pokušajte da prenesete podatke
pomoću TransferJet-a.
• Možda nećete moći da primite određene slike.
156
Upotreba fotoaparata u
inostranstvu
Punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5 ispravljač (prodaje se posebno) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji u kojoj je naizmenična struja napona između 100 V i 240 V, 50/60
Hz.
Napomena
• Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.
O TV sistemima boje
Za gledanje video zapisa sa ovog fotoaparata na TV prijemniku oba uređaja moraju
koristiti isti sistem televizije u boji. Proverite sistem TV boja za zemlju ili regiju u kojoj
koristite fotoaparat.
NTSC sistem (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja,
Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, itd.
PAL sistem (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija,
Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland,
Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska,
Švajcarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd.
PAL-M sistem (1080 50i)
Brazil
PAL-N sistem (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
157
Memorijska kartica
Vrste memorijskih kartica koje se mogu koristiti sa fotoaparatom: »Memory Stick PRO
Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijska kartica,
SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica.
MultiMediaCard se ne može koristiti.
Napomene
• Nema garancije da će memorijska kartica formatirana pomoću računara raditi sa fotoaparatom.
• Brzina čitanja/zapisivanja podataka razlikuje se zavisno od kombinacije memorijske kartice i
opreme koja se koristi.
• Podaci se mogu oštetiti u sledećim slučajevima:
– Kada se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili se fotoaparat isključi tokom postupka
čitanja ili zapisivanja
– Kada se memorijska kartica koristi na mestima sa jakim statičkim elektricitetom ili električnim
šumom
• Preporučuje se da se napravi sigurnosna kopija važnih podataka.
• Nemojte lepiti nalepnicu direktno na memorijsku karticu ili adapter memorijske kartice.
• Nemojte dodirivati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetima.
• Nemojte udarati, savijati, ni bacati memorijsku karticu.
• Nemojte rastavljati, ni menjati memorijsku karticu.
• Ne izlažite memorijsku karticu vodi.
• Ne ostavljajte memorijsku karticu u blizini male dece. Mogli bi je slučajno progutati.
• Umetnite memorijsku karticu koja odgovara veličini otvora za memorijsku karticu. Inače će doći
do kvara.
• Nemojte koristiti, niti snimati memorijsku karticu u sledećim uslovima:
– Vrućim mestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu
– Mestima direktno izloženim suncu
– Vlažnim mestima ili mestima na kojima ima korozivnih sredstava
Napomena o korištenju adaptera memorijske kartice (prodaje
se posebno)
• Kod umetanja memorijske kartice u adapter memorijske kartice, pazite da memorijsku karticu
umetnete na pravu stranu i gurnite je do kraja. Nepravilnim umetanjem možete prouzrokovati kvar.
158
»Memory Stick«
Vrste »Memory Stick Duo« koje se mogu koristiti sa ovim fotoaparatom navedene su u
donjoj tablici. Ne možemo da garantujemo ispravan rad svih funkcija »Memory Stick Duo«
kartice.
Vrsta »Memory Stick« kartice
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Snimanje/reprodukcija
a*1
Memory Stick Duo (sa MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1 Nije podržan brzi prenos podataka putem paralelnog priključka.
*2 »Memory Stick Duo«, »MagicGate Memory Stick Duo«, »Memory Stick PRO Duo« i »Memory
Stick PRO-HG Duo« opremljene su funkcijama MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite
intelektualnog vlasništva koja koristi enkripciju. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su
potrebne MagicGate funkcije nije moguća ovim fotoaparatom.
*3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] ili [MP4 6M] video zapisi ne mogu se
snimiti u unutrašš nju memoriju niti na Memory Stick kartice osim »Memory Stick PRO Duo«.
*4 Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prenos podataka. Podržava isti 4-bitni paralelni
prenos podataka kao »Memory Stick PRO Duo«.
Napomene o korištenju »Memory Stick Micro« (prodaje se
posebno)
• Ovaj proizvod podržava »Memory Stick Micro« (»M2«). »M2« je oznaka za »Memory Stick
Micro«.
• Za korištenje »Memory Stick Micro« u fotoaparatu pazite da umetnete »Memory Stick Micro« u
»M2« adapter koji je istih dimenzija kao i za Duo. Ako u fotoaparat umetnete »Memory Stick
Micro« bez »M2« adaptera istih dimenzija kao za Duo, možda više nećete moći da ga izvadite iz
fotoaparata.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Micro« karticu u blizini male dece. Mogli bi je slučajno progutati.
159
Baterijska jedinica
O punjenju baterijske jedinice
• Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C. Izvan ovog
opsega temperature baterijska jedinica se možda neće napuniti do punog kapaciteta.
Pravilno korištenje baterijske jedinice
• Niske temperature okoline smanjuju kapacitet baterije. Zato će na hladnim mestima vreme
rada baterije biti kraće. Za produžetak vremena rada baterije preporučujemo sledeće:
– Držite baterijsku jedinicu u unutraš njem džepu, blizu tela i umetnite je u fotoaparat
neposredno pre upotrebe.
• Imajte na umu da će se baterija brzo potrošiti ako često koristite blic ili zum.
• Preporučujemo da pripremite rezervne baterije ukupnog vremena rada dva ili tri puta većeg od
planiranog vremena snimanja i da ih isprobate pre snimanja.
• Čuvajte baterijsku jedinicu da se ne skvasi u vodi. Jedinica nije vodootporna.
• Ne ostavljajte baterijsku jedinicu na veoma toplim mestima, na primer u automobilu ili na
suncu.
• Kad se priključci baterija zaprljaju, fotoaparat se možda neće uključiti, puniti ili se mogu javiti
drugi simptomi. U tim slučajevima mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu.
Čuvanje baterijske jedinice
• Ako baterijsku jedinicu ne planirate da koristite na duže vreme, ispraznite je do kraja i ostavite
na hladnom i suvom mestu. Kako biste očuvali funkcije baterije preporučljivo je barem jednom
godišnje do kraja napuniti bateriju i potpuno je isprazniti u fotoaparatu.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu uključite mod prezentacije (str. 81) i sačekajte dok se
baterija ne istroši.
• Za sprečavanje prljanja i kratkog spajanja kontakata baterijske jedinice prilikom prenošenja i
odlaganja smestite je u plastičnu vrećicu ili sl. kako bi je izolovali od drugih metalnih predmeta i
sl.
O vremenu trajanja baterije
• Vreme trajanja baterije je ograničeno. Kapacitet punjenja baterije opada sa vremenom i čestom
upotrebom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, verovatno je
treba zameniti novom.
• Vreme trajanja baterije zavisi od načina čuvanja, uslova rada i okoline u kojoj se koristi.
Kompatibilnost baterije
• Baterija NP-BN1 (isporučeno) se može koristiti samo u modelima fotoaparata Cyber-shot koji su
kompatibilni sa vrstom N.
160
Punjač baterije
• U punjaču baterije (isporučeno) mogu se puniti samo baterije vrste NP-BN1 (i nijedne druge).
Ostale baterije mogu da procure, pregreju se i eksplodiraju u punjaču i tako prouzrokuju ozlede i
opekotine.
• Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako napunjenu bateriju ostavite u punjaču može
joj se smanjiti vreme trajanja.
• Indikator CHARGE na isporučenom punjaču baterije može treperiti brzo ili sporo:
– Brzo treperenje: Svetlo se pali i gasi sa intervalom od 0,15 sekundi.
– Sporo treperenje: Svetlo se pali i gasi sa intervalom od 1,5 sekundi.
• Kad indikator CHARGE treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovo je pažljivo
umetnite u punjač. Ako indikator CHARGE nastavi brzo da treperi, to može značiti da je došlo do
greške baterije ili se radi o pogrešnom tipu baterije koji se ne može puniti u ovom punjaču.
Proverite tip baterije. Ako je baterija tipa koji se može puniti, izvadite je, zamenite novom i
proverite da li punjač radi ispravno. Ako punjač radi ispravno znači da je možda došlo do greške
baterije.
• Kad indikator CHARGE treperi sporo znači da je punjenje privremeno prekinuto ili je na
čekanju. Punjač baterije automatski prekida punjenje i prelazi u mod čekanja kad je spoljna
temperatura van intervala radne temperature punjača. Kad se temperatura vrati u radni interval,
punjač nastavlja punjenje i indikator CHARGE ponovo svetli neisprekidano. Preporučujemo
da se baterija puni pri temperaturi okoline između 10 °C i 30 °C.
161
Inteligentni zakretač
Inteligentni zakretač (prodaje se posebno) vam omogućava automatsko snimanje slike
kad fotoaparat prepozna lice osobe.
Detaljnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu inteligentnog zakretača.
Napomene
• Digitalni fotoaparat DSC-WX5C ne podržava Inteligentni zakretač (IPT-DS1/IPT-DS1C).
• Inteligentni zakretač možda neće biti dostupan u svim zemljama ili regijama.
162
AVCHD format
Format AVCHD je razvijen za digitalne video kamere visoke rezolucije za snimanje HD (visoka
rezolucija) signala specifikacije 1080i *1 ili 720p*2 sa korištenjem visoko efikasne tehnologije
kompresionog kodiranja. Format MPEG-4 AVC/H.264 usvojen je za kompresiju video podataka,
dok se Dolby Digital ili Linear PCM sistem koristi za kompresiju zvučnih podataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 slike komprimuje efikasnije od konvencionalnih formata za
kompresiju slika. Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućava snimanje video signala visoke
rezolucije snimljenog digitalnom video kamerom na DVD diskove od 8 cm, hard disk, flash
memoriju, memorijsku karticu i sl.
Snimanje i reprodukcija na fotoaparatu
Na osnovu formata AVCHD fotoaparat snima u kva litetu slike visoke rezolucije (HD), koja je
navedena niže.
Video signal*3:
Uređaj kompatibilan sa 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
Uređaj kompatibilan sa 1080 50i
Zvučni signal:
Memorijski
mediji:
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2-kanalni
Memorijska kartica
*1 1080i rezolucija
Rezolucija visoke definicije kod koje se koristi 1.080 crta za skeniranje isprepletenim modom.
*2 720p rezolucija
Rezolucija visoke definicije kod koje se koristi 720 crta za skeniranje progresivnim modom.
*3 Podaci snimljeni u drugim AVCHD formatima koji nisu navedeni gore ne mogu se reprodukovati
na vašem fotoaparatu.
163
TransferJet standard
TransferJet komunikacija zadovoljava dole naveden standard.
TransferJet standard:
Zadovoljava PCL Spec. Rev. 1.0
Naziv klase protokola (vrsta komunikacije):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
• Kod spajanja sa TransferJet kompatibilnim uređajem (prodaje se posebno) koristite gore
spomenuti »SCSI« komunikacijski protokol. Ili koristite »OBEX« komunikacijski protokol kod
razmene podataka između fotoaparata.
164
Broj fotografija i vreme za
snimanje video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od uslova snimanja i
memorijske kartice.
Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet Unutrašnja
memorija
Veličina
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
Napomene
• Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 99.999, pojaviće se indikator »>99999«.
• Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće
biti prikazana u pravoj veličini.
Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena snimanja.
Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve video zapise. Kontinuirano
snimanje može odjednom trajati približno 29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa u
formatu MP4 je do približno 2 GB.
(Jedinica: sat : minute : sekunde)
Kapacitet
Kvalitet/
veličina
Unutrašnja
memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Napomena
• Vreme snimanja video zapisa može se razlikovati zavisno od uslova snimanja (temperatura itd.).
Gornja vrednost primenjiva je kada su DISP (Postavke ekranskog prikaza) podešene na
[Uobičajeno].
165
Mere opreza
Nemojte koristiti / ostavljati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata se može deformisati što
može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u
radu.
• Mestima izloženim trešenju
• Blizu jakih magnetnih polja
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati neispravnosti u radu
fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer time možete prouzrokovati
neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
O čišćenju fotoaparata
Čišćenje LCD ekrana
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl., obrišite površinu ekrana koristeći LCD komplet za
čišćenje (prodaje se posebno).
Čišćenje objektiva
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl., obrišite površinu soč iva mekom krpom.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim pređite površinu
suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa razređivača, benzina, alkohola,
krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili
insekticida.
– Nemojte dodirivati fotoaparat rukama na kojima ima ostataka bilo kojeg od gore navedenih
sredstava.
– Nemojte dozvoliti da fotoaparat bude u dodiru sa gumom ili vinilom tokom dužeg vremena.
O radnim temperaturama okruženja
Vaš fotoaparat predviđen je za korištenje u opsegu temperature okruženja od 0°C do 40°C.
Snimanje na temperaturama izvan ovog intervala se ne preporučuje.
O unutraš njoj punjivoj sigurnosnoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima unutraš nju punjivu bateriju koja služi za merenje vremena i održavanje drugih
postavki bez obzira da li je fotoaprat uključen ili ne.
Punjiva sigurnosna baterija se puni neprekidno prilikom korištenja fotoaparata. Međutim, ako
fotoaparat koristite samo na kratko ili ako ga uopš te ne koristite tokom mesec dana, punjiva
sigurnosna baterija će se potpuno isprazniti. U tom slučaju obvezno napunite punjivu bateriju pre
korištenja fotoaparata.
Čak i kad ova baterija nije napunjena, još uvek možete koristiti fotoaparat, ali datum i vreme
neće biti prikazani na ekranu.
Način punjenja unutraš nje punjive sigurnosne baterije
Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu u fotoaparat i držite fotoaparat isključen tokom 24 sata.
166
Rečnik
Brojevi
F
3D funkcije ........................................................................51
Format ................................................................................119
3D gledanje .......................................................................84
Format video zapisa......................................................95
3D panoramsko snimanje .........................................53
Formatiranje muzike...................................................114
3D snimanje ......................................................................53
Funkcijski vodič ............................................................104
A
H
.................................................................96
HD(1080i) ........................................................................110
Autom. orijentacija.......................................................99
HDMI priključnica .......................................56, 129, 131
Autoportret .......................................................................38
HDMI rezolucija
AF osvetljivač
AVCHD format ...........................................................163
B
........................................................108
I
Indeks slika........................................................................44
...........................................................69
Inteligentni zakretač ..................................................162
Baterijska jedinica .......................................................160
Inteligentni zum..............................................................98
Balans bele boje
Bez zamaglj. u pokretu ...............................................26
Inteligentno autom. podeš. ......................................21
Birač moda ........................................................................20
Inteligentno panoramsko snimanje.....................29
Blic ........................................................................................36
Interval brzog snimanja .............................................66
Boja prikaza ....................................................................105
ISO .........................................................................................68
Brisanje ..........................................................................45, 90
Š tampanje
Broj datoteke .................................................................124
Ispravak efekta crvenih očiju..................................89
Broj slika ...........................................................................165
Izbr. folder za snim......................................................122
................................................................92, 143
Izoštravanje .......................................................................71
C
COMPONENT .............................................................110
K
Kvalitet
...............................................................................62
D
Kalendar .............................................................................87
Defokusiranje pozadine .............................................24
KON. ZA HDMI .........................................................109
Digitalni zum ....................................................................98
Kontinuirana reprodukcija ......................................81
Dijaprojekcija ..................................................................81
Kontrolna tipka ..............................................................16
Dijaprojekcija sa muzikom.......................................82
Kopiranje ..........................................................................123
Delovi fotoaparata
.....................................................16
Korekcija kontra svetl. HDR.................................26
DISP ......................................................................................34
Krajolik ................................................................................26
DPOF ...................................................................................92
Kućni ljubimci..................................................................27
E
L
Efekat defokusir...............................................................61
Language Setting .........................................................103
Efekat nežn. tena............................................................76
LUN postavke ...............................................................112
Ekspozicija.........................................................................67
EV...........................................................................................67
Eye-Fi .................................................................................117
167
M
Pokretanje ........................................................................107
Polagana sinhronizacija..............................................36
Folder
Brisanje ......................................................................122
Izrada foldera
.....................................................120
Odabiranje..................................................................94
Promena foldera......................................................121
Maskiranje neoštrina ...................................................89
Mass Storage ..................................................................111
Meko snimanje ................................................................26
Memorijska kartica .................................................3, 158
MENU .................................................................................12
Merenje na više uzoraka
Merenje u sredini
Merenje u tački
..........................................73
Portret u sumrak ............................................................26
Poruke i indikatori upozorenja............................152
Postav. dat. i vrem. ......................................................126
Postavka područja .......................................................125
Postavke ..............................................................................14
Postavke brzog snimanja ...........................................65
Postavke sata ..................................................................126
Postavke ekranskog prikaza ...................................34
Pošaljit. pomoću TransferJet ..................................85
Povezivanje
Računar
.......................................................73
TV..................................................................................127
.............................................................73
Mreža ....................................................................................97
MTP .....................................................................................111
....................................................................136
Praćenje fokusa ...............................................................33
Precizni digitalni zum ..................................................98
Music Transfer ......................................................134, 135
Prepoznavanje scena....................................................74
N
Prikaz brzo snimljenih slika.....................................47
Način merenja svetla
.................................................73
...........................................................59
Snimanje ......................................................................58
Prom. foldera za sn......................................................121
Promena veličin. (Rezanje)
....................................89
...................................................................87
PTP.......................................................................................111
...........................................................................26
Punjač baterije ...............................................................161
Mod prikaza
Nežni ten
Prikažu gr. brzo snim. fotogr. .................................88
Programska automatika.............................................25
Jednostavni mod
Pregledanje
Preuzimanje muzike.....................................................113
R
O
Odabir foldera
...............................................................94
Računar
Odabir scene .....................................................................26
Macintosh..................................................................133
Okidanje na osmeh (Smile Shutter) ..................37
Prebacivanje slika.........................................136, 137
Okvir AF tražila .............................................................71
Preporučena konfiguracija računara.........133
Optički zum .................................................................32, 98
Windows ....................................................................133
OS .........................................................................................133
Računar sa sistemom Macintosh
Osetljivost otkr. osmeha
Računar sa sistemom Windows
........................................77
Otkrivanje lica .................................................................78
Oznaka naloga za š tampanje
.......................92, 143
......................133
.........................133
Reprodukcija
3D slike.........................................................................55
Fotografije ..................................................................42
P
Video zapisi.................................................................49
Panorama ...........................................................................29
Reprodukcijski zum .....................................................43
PC .........................................................................................133
Retuširanje ........................................................................89
Piksel .....................................................................................64
Rešavanje problema
Plaža ......................................................................................27
Rotacija ...............................................................................93
.................................................144
PMB.....................................................................................134
PMB Portable ................................................................138
Memorisanje odabranog lica
Pokazni mod rada
.................................79
......................................................106
168
V
S
Samodijagnostička funkcija ...................................152
Vatromet.............................................................................27
Samookidač .......................................................................38
Veličina panor. slike ....................................................62
SD .........................................................................................110
Veličina slike ....................................................................62
Sladokusac .........................................................................27
VGA......................................................................................62
Smanj. ef. crv. očiju.....................................................100
Visoka osetljivost
Smanjenje zatvaranj. očiju........................................80
Višenamenska priključnica
Smer snimanja
Višestruki AF ...................................................................71
................................................................60
Snima iz više uglova .....................................................53
Snimanje
.........................................................27
....................127, 130, 136
Z
3D slike.........................................................................53
Zaštita...................................................................................91
Fotografija ..................................................................21
Zum .......................................................................................32
Video zapis..................................................................31
Zvučni signal ..................................................................102
Snimanje diska ..............................................................140
Snimanje filma
Pregledanje
...........................................................49
Snimanje ......................................................................31
Sneg
.....................................................................................27
Softver ................................................................................134
Spot AF ...............................................................................71
Srednji AF
......................................................................71
Stvar. foldera za sn. ....................................................120
Sumrak .................................................................................26
Sumrak iz ruke ................................................................26
Superior aut. podešavanje ........................................22
T
Tipka Brzo snimanje ....................................................40
Tipka MOVIE (Videozapis) ...................................41
TransferJet.......................................................................116
TransferJet standard ..................................................164
TV ............................................................................56, 127, 128
U
Unutraš nja memorija .................................................19
Upotreba fotoaparata u inostanstvu..................157
Upoz. o zatv. očima ....................................................101
USB povezivanje..........................................................111
Ušteda energije .............................................................115
169
Napomene o licencama
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver pod licencama »C Library«, »Expat«, »zlib«,
»dtoa«, »pcre« i »libjpeg«. Navedeni softver isporučen je na osnovu licencnih ugovora sa
vlasnicima autorskih prava. U skladu sa zahtevima vlasnika ovih programskih aplikacija
dužni smo da vas obavestimo o sledećem. Molimo vas da pročitate sledeće dokumente.
Pročitajte »license1.pdf« u folderu »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licencne
ugovore (eng. verzija) za »C Library«, »Expat«, »zlib«, »dtoa«, »pcre« i »libjpeg« softver.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE
KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA U SKLADU SA AVC STANDARDOM (»AVC
VIDEO«)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO ZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE
KORISNIKA
I SNIMLJENI U LIČNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE ILI NABAVLJENI OD
DOBAVLJAČA KOJI RASPOLAŽE LICENCOM MPEG ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEO ZAPISA.
NE PODRAZUMEVA SE NITI IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O softveru na koji se primenjuje GNU GPL/LGPL
U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan sa sledećim GNU General Public
License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku
»LGPL«).
Ovim vas obaveštavamo da imate pravo na pristup, prepravke i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu sa uslovima GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posetite sledeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.
Pročitajte »license2.pdf« u folderu »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licencne
ugovore (eng. verzija) za »GPL«, i »LGPL« softver.
Za čitanje PDF datoteka potreban je Adobe Reader. Ako ga nemate na računaru, možete
ga preuzeti sa Adobe Systems stranice:
http://www.adobe.com/
O licenci za »Music Transfer« na CD-u (isporučeno)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
170
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising