Sony | SEL70200G | Sony SEL70200G FE 70–200 mm F4 G OSS Uputstva za rukovanje

4-531-386-01(1)
(PL-SR-SI-HR)

Polski

W niniejszej instrukcji znajdują się informacje dotyczące
użytkowania obiektywów. Uwagi dotyczące użytkowania
zebrano w osobnym dokumencie zatytułowanym
„Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania”.
Należy koniecznie przeczytać oba dokumenty przed
rozpoczęciem korzystania z obiektywów.
Wymienny obiektyw
Zamenljivi objektiv
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektivi
Ten obiektyw zaprojektowano dla aparatów fotograficznych
Sony α z mocowaniem typu E. Nie można go stosować
w aparatach z mocowaniami typu A.
Instrukcja obsługi
Uputstvo za upotrebu
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Więcej informacji o zgodności obiektywu z innymi
urządzeniami można znaleźć na lokalnej stronie
internetowej firmy Sony albo w najbliższym punkcie
sprzedaży lub serwisowania produktów Sony.

(1)
(2)
1
FE 70-200mm F4 G OSS
E-mount
©2014 Sony Corporation
Nosząc aparat z przymocowanym obiektywem, należy mocno
trzymać cały zestaw.
Obiektyw nie jest wodoodporny, chociaż w jego konstrukcji
uwzględniono pewne zabezpieczenia przed wnikaniem
kurzu i rozbryzgów wody. Jeśli ma być używany w deszczu
lub podobnych warunkach, należy chronić go przed
kroplami wody.
Środki ostrożności przy korzystaniu z lampy
błyskowej
(4)

Korzystając z tego obiektywu, nie można używać wbudowanej
lampy błyskowej. Należy korzystać z zewnętrznej lampy
błyskowej (sprzedawanej osobno).
Winietowanie


2
3
W trakcie pracy z obiektywem narożniki ekranu stają się
ciemniejsze niż środek. Aby zapobiec temu zjawisku (zwanemu
„winietowaniem”), należy zmniejszyć przysłonę o jeden lub
dwa stopnie.

1 Wskaźnik ustawienia osłony obiektywu
2 Pierścień regulacji ostrości 3 Pierścień regulacji zoomu
4 Wskaźnik ustawienia ogniskowej (szary)
5 Wskaźnik ustawienia kołnierza (szary)
6 Styki obiektywu* 7 Kołnierz montażowy statywu
8 Przycisk pamięci ostrości 9 Skala ogniskowej
10 Przełącznik trybu regulacji ostrości
11 Ogranicznik zakresu ostrzenia
12 Wskaźnik ustawienia kołnierza (szary)
13 Wskaźnik ustawienia montażowego obiektywu
14 Pokrętło blokady kołnierza
15 Przełącznik trybu kompensacji drgań
16 Przełącznik kompensacji drgań

Zaleca się stosowanie osłony obiektywu w celu
ograniczenia efektu flary (halacji) i zapewnienia
jak najlepszej jakości obrazu.
Ustaw czerwoną kreskę na osłonie obiektywu w jednej
linii z czerwoną kreską na obiektywie (wskaźnikiem
ustawienia osłony obiektywu), a następnie wsuń
osłonę w uchwyt obiektywu i obracaj nią w prawo do
chwili, aż się zatrzaśnie, a jej czerwona kropka znajdzie
się w jednej linii z czerwoną kreską na obiektywie
(wskaźnikiem ustawienia osłony obiektywu).

2
3
4
1
W obiektywie można przełączać między dwoma trybami
regulacji ostrości: automatycznym i ręcznym.
W przypadku fotografowania z ostrzeniem automatycznym
funkcja automatycznej regulacji ostrości musi być ustawiona
w aparacie i obiektywie. Przy fotografowaniu z ostrzeniem
ręcznym wystarczy ustawić funkcję ręcznej regulacji ostrości
w jednym urządzeniu.

5
1
2
6
8
Włączanie automatycznej (AF)/
ręcznej (MF) regulacji ostrości
(2)

7
Ustaw biały znacznik na tubusie obiektywu
w jednej linii z białym znacznikiem na
aparacie (wskaźnik ustawienia
montażowego), a następnie wsuń obiektyw
do uchwytu mocowania w korpusie i obracaj
nim w prawo do chwili, aż się zatrzaśnie.

9 10 11 12
Istnieją dwa sposoby zakładania/zdejmowania przedniej
przykrywki obiektywu – (1) i (2). Jeśli przykrywka
jest zakładana/zdejmowana przy założonej osłonie
obiektywu, należy użyć metody (2).

Podczas zakładania obiektywu nie wciskaj przycisku
zwalniania obiektywu umieszczonego na korpusie
aparatu.
Nie zakładaj obiektywu pod kątem.



16 15
 Korzystanie ze statywu


–1
Chcąc używać statywu, należy go przymocować do kołnierza
montażowego na obiektywie, a nie otworu na statyw
w korpusie aparatu.

(1)
(2)


–2
Szare znaczniki (wskaźniki ustawienia kołnierza) są
rozmieszone w odstępach co 90° na kołnierzu montażowym
statywu. Ustaw szary znacznik na kołnierzu montażowym
statywu w jednej linii z szarą linią (wskaźnikiem ustawienia
kołnierza) na obiektywie, aby w ten sposób precyzyjnie
dostosować pozycję aparatu (2).
Gdy aparat znajdzie się w żądanym położeniu, dokręć mocno
pokrętło blokady kołnierza.
Kołnierz może uszkodzić korpus aparatu lub akcesoria
podczas obracania, w zależności od modelu aparatu
i akcesoriów. Więcej informacji na temat zgodności
z aparatami i akcesoriami można znaleźć w lokalnej
witrynie internetowej firmy Sony.
*1 Wartości ekwiwalentu ogniskowej w formacie 35 mm
widoczne powyżej dotyczą aparatów cyfrowych
z wymiennym obiektywem, wyposażonych w przetwornik
obrazu o wielkości APS-C.
*2 Wartość kąta widzenia 1 dotyczy aparatów w formacie
35 mm, natomiast wartość kąta widzenia 2 dotyczy aparatów
cyfrowych z wymiennym obiektywem, wyposażonych
w przetwornik obrazu o wielkości APS-C.
*3 Minimalna odległość ostrzenia to odległość od przetwornika
obrazu do fotografowanego obiektu.
Ten obiektyw jest wyposażony w koder odległości.
Umożliwia on dokładniejszy pomiar odległości (ADI) przez
wykorzystanie lampy błyskowej.
Zależnie od mechanizmu napędu obiektywu ogniskowa może
się zmieniać razem z każdą zmianą odległości fotografowania.
Dla podanej wartości ogniskowej założono, że obiektyw ma
ustawioną ostrość na obiekt znajdujący się nieskończenie
daleko.
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa E bajonetom
iz sistema fotoaparata Sony α. Ne može da se koristi za
fotoaparate sa A bajonetom.
Detaljnije informacije o kompatibilnosti možete da
pronađete na veb-sajtu kompanije Sony za vašu zemlju
ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Napomene o korišćenju


Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom, uvek držite
čvrsto i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan, ali je osmišljen tako da bude
otporan na prašinu i prskanje. Ako objektiv koristite po kiši,
zaštitite ga od kapljica vode.
Mere opreza za korišćenje blica

Sa ovim objektivom ne možete da koristite blic koji je ugrađen
u fotoaparat. Koristite spoljni blic (prodaje se zasebno).
Prilikom korišćenja objektiva, uglovi ekrana postaju tamniji
od centralnog dela. Da biste umanjili efekat ovog fenomena
(koji se zove „vinjetiranje“), smanjite otvor blende za 1 do
2 podeoka.
 Identifikacija delova
1 Oznaka za senilo za objektiv 2 Prsten za fokusiranje
3 Prsten za zumiranje 4 Oznaka fokusne dužine (siva)
5 Oznaka za nosač (siva) 6 Kontakti objektiva*
7 Nosač za montiranje stativa
8 Dugme za zadržavanje fokusa 9 Skala fokusne dužine
10 Prekidač za režim fokusa
11 Prekidač za ograničavanje opsega fokusa
12 Oznaka za nosač (siva)
13 Oznaka za montiranje objektiva
14 Točkić za blokiranje nosača
15 Prekidač za režim korekcije podrhtavanja
16 Prekidač za korekciju podrhtavanja
* Ne dodirujte kontakte objektiva.
 Postavljanje/skidanje objektiva
Postavljanje objektiva (Pogledajte sliku
–.)
1
i
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
2


Szczegółowa procedura ustawiania trybu ostrości znajduje się
w instrukcji obsługi aparatu.
W trybie ręcznym należy obracać pierścieniem regulacji
ostrości (2), patrząc cały czas przez wizjer.
Držite pritisnuto dugme za oslobađanje objektiva
i okrećite objektiv u smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim
skinite objektiv.
Gdy w aparacie i obiektywie ustawiono tryb automatycznej
regulacji ostrości, naciśnięcie przycisku AF/MF spowoduje
przejście do trybu ręcznego.
Gdy w aparacie ustawiono tryb ręcznej regulacji ostrości,
a w obiektywie — automatycznej, naciśnięcie przycisku AF/MF
spowoduje przejście z trybu ręcznego do automatycznego.
Promena vertikalnog/
horizontalnog položaja
Popustite točkić za blokiranje nosača na nosaču za montiranje
stativa (1) i rotirajte fotoaparat u bilo kom smeru. Fotoaparat
može da se brzo prebacuje između vertikalnog i horizontalnog
položaja i da se pritom zadrži stabilnost pri korišćenju stativa.

ON: funkcja kompensacji drgań jest włączona.
OFF: funkcja kompensacji drgań jest wyłączona. Zaleca się
stosowanie statywu podczas robienia zdjęć.


MODE1: funkcja kompensacji typowych drgań jest włączona.
MODE2: funkcja kompensacji drgań jest włączona podczas
robienia zdjęć panoramicznych obiektów w ruchu.
Sive tačke (oznake za nosač) su raspoređene na nosaču pod
uglom od 90°. Poravnajte sivu tačku na nosaču za montiranje
stativa sa sivom linijom (oznaka za nosač) na objektivu
da biste precizno prilagodili položaj fotoaparata (2).
Čvrsto pritegnite točkić za blokiranje nosača kada podesite
položaj fotoaparata.
Prilikom rotiranja, nosač može da udari u telo fotoaparata
ili dodatnu opremu, u zavisnosti od modela fotoaparata ili
dodatne opreme. Za više informacija o kompatibilnosti sa
fotoaparatima i dodatnom opremom, posetite Sony veb-sajt
za vaše područje.
Skidanje nosača za montiranje stativa
sa objektiva
1

Kada koristite spoljni blic (prodaje se zasebno), skinite senilo
za objektiv da ne bi blokiralo osvetljenje blica.
Za potrebe skladištenja, senilo za objektiv postavite na objektiv
naopako.
 Zumiranje
Okrenite prsten za zumiranje na željenu fokusnu
dužinu.
 Fokusiranje

Prekidač režima fokusa na ovom objektivu ne radi sa nekim
modelima fotoaparata.
Detaljnije informacije o kompatibilnosti možete da pronađete
na veb-sajtu kompanije Sony za vašu zemlju ili se obratite Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Prebacivanje na AF (automatski fokus)/
MF (ručni fokus)
Režim fokusa može da se prebacuje na objektivu između
AF i MF.
Pri snimanju AF fotografija, i fotoaparat i objektiv treba
da imaju režim fokusa postavljen na AF. Pri snimanju MF
fotografija, ili fotoaparat ili objektiv treba da imaju režim
fokusa postavljen na MF.
Postavljanje režima fokusa na objektivu
Pomerite prekidač režima fokusa u odgovarajući režim,
AF ili MF (1).


Pogledajte priručnik za fotoaparat da biste podesili režim
fokusa na fotoaparatu.
U režimu MF, okrećite prsten za fokusiranje da prilagodite
fokus (2) dok gledate kroz tražilo.
Korišćenje fotoaparata opremljenog kontrolnim
dugmetom za AF/MF


Pritisnite kontrolno dugme za AF/MF da biste prebacili režim
sa AF na MF kada su i fotoaparat i objektiv podešeni na AF.
Pritisnite kontrolno dugme za AF/MF da biste prebacili režim
sa MF na AF kada je fotoaparat podešen na MF a objektiv
na AF.
 Korišćenje funkcije za korekciju
podrhtavanja
Prekidač za korekciju podrhtavanja


ON: Korekcija podrhtavanja fotoaparata je uključena.
OFF: Korekcija podrhtavanja fotoaparata je isključena.
Preporučujemo vam da tokom snimanja koristite stativ.
Prekidač za režim korekcije
podrhtavanja
Postavite prekidač za korekciju podrhtavanja na ON, zatim
postavite prekidač za režim korekcije podrhtavanja.

MODE1: Korekcija uobičajenog podrhtavanja fotoaparata.
MODE2: Korekcija podrhtavanja fotoaparata pri praćenju
pokretnih objekata.
 Korišćenje dugmadi za zadržavanje
fokusa

Dugme za zadržavanje fokusa na ovom objektivu ne radi
sa nekim modelima fotoaparata.
Detaljnije informacije o kompatibilnosti možete da pronađete
na veb-sajtu kompanije Sony za vašu zemlju ili se obratite Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Ovaj objektiv ima 3 dugmeta za zadržavanje fokusa.
Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u režimu AF da biste
otkazali AF. Fokus se fiksira i možete da pritisnete okidač do
kraja sa tako fiksiranim fokusom. Da biste ponovo započeli
AF, otpustite dugme za zadržavanje fokusa dok držite okidač
pritisnut do pola.
 Prebacivanje opsega fokusa
(AF opseg)
Prekidač za ograničavanje opsega fokusa vam omogućava
da skratite vreme automatskog fokusiranja. To je korisno
kada je udaljenost do objekta konačna.
Pomerite prekidač za ograničavanje opsega fokusa
da biste izabrali opseg fokusa.


FULL: AF se podešava u opsegu između minimalnog
rastojanja za fokusiranje do beskonačnosti.
∞ - 3m: AF se podešava u opsegu između 3 m (9,8 stopa)
do beskonačnosti.
Skinite objektiv sa fotoaparata.

2
Obiektyw ma 3 przyciski pamięci ostrości.
Naciśnięcie przycisku pamięci ostrości w trybie AF
spowoduje wyłączenie tego trybu. Ostrość zostanie
ustawiona i można zwolnić migawkę. Aby ponownie włączyć
tryb AF, należy wcisnąć do połowy przycisk spustu migawki
i puścić przycisk pamięci ostrości.
SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)

Nosač za montiranje stativa možete da skinete sa objektiva
kada ne koristite stativ.
Przycisk pamięci ostrości nie działa w przypadku niektórych
modeli aparatów.
Więcej informacji o kompatybilności obiektywu z innymi
urządzeniami można uzyskać na lokalnej stronie internetowej
firmy Sony albo w najbliższym punkcie sprzedaży lub
serwisowania produktów Sony.
3


SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Pogledajte „ Postavljanje/skidanje objektiva“
za više detalja.
Okrenite točkić za blokiranje nosača tako
da oznake na točkiću za blokiranje nosača
i nosaču budu poravnate (3).
Povucite točkić za blokiranje nosača nadole
(4) i otvorite nosač.

SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Crvenu liniju na senilu za objektiv poravnajte sa
crvenom linijom na objektivu (oznaka za senilo za
objektiv), zatim ubacite senilo za objektiv u bajonet
i okrećite ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok
ne klikne, pri čemu crvena tačka na senilu za objektiv
mora da bude u ravni sa crvenom linijom na objektivu
(oznaka za senilo za objektiv).
 Korišćenje stativa
Kada koristite stativ, montirajte ga na nosač za stativ
na objektivu, a ne na navoj za stativ na fotoaparatu.
Specifikacije
Upotreba senila za objektiv se preporučuje za umanjenje
odsjaja i za postizanje najboljeg kvaliteta slike.

 Korzystanie z przycisków pamięci
ostrości

Prilikom montiranja objektiva nemojte držati pritisnuto
dugme za oslobađanje objektiva.
Nemojte montirati objektiv pod uglom.
Skidanje objektiva (Pogledajte sliku
–.)
Ustaw przełącznik kompensacji drgań na ON, a następnie
ustaw przełącznik trybu kompensacji drgań.

Prednji poklopac za objektiv možete da postavite/
skinete na dva načina, (1) i (2). Kada postavljate/skidate
poklopac za objektiv sa postavljenim senilom za objektiv,
koristite način (2).
Belu tačku na telu objektiva poravnajte
sa belom tačkom na fotoaparatu (oznaka
za montiranje), a zatim ubacite objektiv
u bajonet fotoaparata i okrećite ga u smeru
kretanja kazaljki na satu dok ga ne fiksirate.

Przełącznik trybu kompensacji drgań

Skinite zadnji i prednji poklopac za objektiv
i poklopac kućišta fotoaparata.

Przełącznik kompensacji drgań

 Postavljanje senila za objektiv
Vinjetiranje

Zawartość zestawu: obiektyw (1), przednia przykrywka
obiektywu (1), tylna przykrywka obiektywu (1), osłona
obiektywu (1), torba na obiektyw (1), pakiet drukowanej
dokumentacji
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
 Korzystanie z funkcji
kompensacji drgań
Zmiana pozycji na pionową/poziomą
Poluzuj pokrętło blokady kołnierza montażowego statywu (1)
i obróć aparat w żądaną stronę. Podczas korzystania ze statywu
można szybko zmieniać położenie aparatu między pozycjami
pionową i poziomą, zachowując stabilność ujęcia.
FE 70-200mm F4 G OSS
Nazwa (modelu)
(SEL70200G)
70-200
Ekwiwalent ogniskowej w formacie
35 mm*1 (mm)
15-21
Elementy układu soczewkowego
34°-12°
Kąt widzenia 1*2
23°-8°
Kąt widzenia 2*2
Minimalna odległość ostrzenia*3
(m (stopy))
1,0-1,5 (3,28-4,92)
Autofokus
1,0-1,35 (3,28-4,43)
Ręczna regulacja ostrości
0,13
Maksymalne powiększenie (×)
f/22
Minimalna przysłona
72
Średnica filtra (mm)
80 × 175
Wymiary
(3 1/4 × 7)
(maksymalna średnica × wysokość)
(w przybliżeniu, w mm (calach))
840 (29,7)
Waga (w przybliżeniu,
w g (uncjach)) (bez kołnierza
montażowego statywu)
Tak
Funkcja kompensacji drgań
Korzystanie z aparatu wyposażonego
w przycisk sterujący trybem AF/MF

Trzymając cały czas wciśnięty przycisk zwalniania
obiektywu na korpusie aparatu, obracaj obiektywem
w lewo do czasu, aż poczujesz opór, po czym wyciągnij
obiektyw.
Dane techniczne
Przesuń przełącznik trybu regulacji ostrości do pozycji trybu
AF lub MF (1).

14

FULL: tryb AF obejmuje zakres od minimalnej odległości
ostrzenia do nieskończoności.
∞ – 3 m: tryb AF działa w przedziale od 3 m (9,8 stopy)
do nieskończoności.
Ustawianie trybu regulacji ostrości
w obiektywie
Zdejmowanie obiektywu
(patrz ilustracja –.)
13


Zakładanie obiektywu
(patrz ilustracja –.)
Zdejmij przednią i tylną przykrywkę
obiektywu oraz przykrywkę korpusu
aparatu.
Wyboru zakresu ostrzenia dokonuje się przesunięciem
ogranicznika do odpowiedniej pozycji.
 Nastawianie ostrości
Przełącznik trybu regulacji ostrości nie działa w przypadku
niektórych modeli aparatów.
Więcej informacji o kompatybilności obiektywu z innymi
urządzeniami można uzyskać na lokalnej stronie internetowej
firmy Sony albo w najbliższym punkcie sprzedaży lub
serwisowania produktów Sony.
U ovom priručniku je objašnjeno kako se koriste
objektivi. Napomene o korišćenju možete pronaći
u zasebnom odeljku „Mere opreza koje treba preduzeti
pre korišćenja“. Obavezno pročitajte oba dokumenta
pre korišćenja objektiva.
Ogranicznik zakresu ostrzenia pozwala skrócić czas
nastawiania ostrości. To przydatna funkcja, gdy obiekt
znajduje się w ustalonej odległości.


Srpski
 Zmiana zakresu regulacji ostrości
(automatyczna regulacja ostrości)
Obracając pierścień do regulacji zoomu, ustaw żądaną
ogniskową.
 Zakładanie/zdejmowanie obiektywu
(1)
Chcąc używać zewnętrznej lampy błyskowej (sprzedawanej
osobno), należy zdjąć osłonę obiektywu, tak aby nie blokowała
światła lampy.
Kiedy osłona obiektywu nie jest używana, należy ją zamocować
do obiektywu tyłem.
 Przybliżanie/oddalanie
* Nie wolno dotykać styków obiektywu.

Przytrzymuj mocno obiektyw i kołnierz podczas
otwierania kołnierza.
Nie trzymaj zawiasu podczas otwierania kołnierza.
Trzymanie zawiasu może grozić przyszczypnięciem
dłoni.
Jeśli nie zdejmiesz obiektywu z aparatu przed otwarciem
kołnierza, kołnierz może uszkodzić korpus aparatu lub
akcesoria. Przed odłączeniem kołnierza zaleca się zdjęcie
obiektywu z aparatu.
 Zakładanie osłony obiektywu


Opis procedury znajduje się w punkcie „ Zakładanie/
zdejmowanie obiektywu”.
Obróć pokrętło blokady kołnierza, aby
ustawić oznaczenia kołnierza i pokrętła
blokady kołnierza w jednej linii (3).
Opuść pokrętło blokady kołnierza (4),
a następnie otwórz kołnierz.

 Elementy

Odłącz obiektyw od aparatu.
Uwagi dotyczące użytkowania

(3)
Gdy statyw nie jest używany, można odmontować kołnierz
montażowy statywu od obiektywu.


SEL70200G
Odłączanie kołnierza montażowego
statywu od obiektywu
Čvrsto držite objektiv i nosač prilikom otvaranja nosača.
Prilikom otvaranja nosača, nemojte držati šarku.
Ako držite šarku, možete da priklještite ruku.
Ako otvorite nosač a objektiv niste skinuli sa fotoaparata,
nosač može da udari telo fotoaparata ili dodatnu opremu.
Preporučujemo vam da objektiv skinete sa fotoaparata
pre nego što uklonite nosač.
SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Naziv (Naziv modela)
Ekvivalentno fokusnoj dužini
formata od 35 mm*1 (mm)
Grupe i elementi objektiva
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m (stopa))
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalno uvećanje (×)
Minimalni otvor blende
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije
(maksimalni prečnik × visina)
(približno mm (inča))
Težina (približno g (unci))
(ne računajući nosač za montiranje
stativa)
Funkcija korekcije podrhtavanja
FE 70-200mm F4 G OSS
(SEL70200G)
70-200
15-21
34°-12°
23°-8°
1,0-1,5 (3,28-4,92)
1,0-1,35 (3,28-4,43)
0,13
f/22
72
80 × 175
(3 1/4 × 7)
840 (29,7)
Da
*1 Vrednosti za ekvivalentnu fokusnu dužinu i ugao gledanja
za format od 35 mm prikazane u prethodnom tekstu važe
za digitalne fotoaparate sa zamenljivim objektivom koji imaju
senzor slike APS-C veličine.
*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata
od 35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne
fotoaparate za zamenljivim objektivom koji imaju senzor
slike APS-C veličine.
*3 Minimalni fokus predstavlja udaljenost objekta
od senzora slike.


Ovaj objektiv je opremljen dekoderom udaljenosti. Dekoder
udaljenosti omogućava preciznije merenje (ADI) tako što
angažuje blic u toku postupka.
U zavisnosti od mehanizma objektiva, fokusna dužina može
da se promeni u skladu sa promenama udaljenosti u toku
fotografisanja. Fokusna dužina navedena u prethodnom
tekstu je data pod pretpostavkom da je objektiv fokusiran
na beskonačno.
Sadržaj pakovanja: objektiv (1), prednji poklopac
za objektiv (1), zadnji poklopac za objektiv (1),
senilo za objektiv (1), futrola za objektiv (1),
štampana dokumentacija
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
i
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.


2
3
4
5
(1)
1
6
8
7
(2)
Ta priročnik z navodili opisuje uporabo objektivov.
Opombe glede uporabe najdete v ločenem dokumentu
»Previdnostni ukrepi pred uporabo«. Pred uporabo
objektiva preberite oba dokumenta.
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony E-mount
s sistemom α. Objektiva ne morete uporabljati na
fotoaparatih A-mount.

9 10 11 12
Slovenščina
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno
mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca
izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
 Nameščanje senčila objektiva
Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva, da zmanjšate
bleščanje in zagotovite najboljšo kakovost slike.
Poravnajte rdečo črto na senčilu objektiva z rdečo
črto na objektivu (oznaka senčila), nato senčilo
objektiva vstavite v ohišje objektiva in ga zavrtite
v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči in rdeča
pika na senčilu objektiva ni poravnana z rdečo črto
na objektivu (oznaka senčila).


Opombe o uporabi
13


14

Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, vedno
čvrsto držite fotoaparat in objektiv.
Objektiv ni vodoodporen, čeprav je zasnovan z namenom,
da bi bil odporen na prah in pršenje z vodo. Če med uporabo
fotoaparata dežuje itd., pazite, da vodne kapljice ne padajo na
objektiv.
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
16 15

S tem objektivom ne morete uporabiti v fotoaparat vgrajene
bliskavice. Uporabite zunanjo bliskavico (naprodaj posebej).

–1
(1)

(2)
Pri uporabi objektiva postanejo robovi zaslona temnejši od
središča. Če želite omiliti ta pojav, imenovan vinjetiranje,
zaprite zaslonko za 1 do 2 stopnji.
 Deli enote
1 Oznaka senčila objektiva 2 Obroč za ostrenje
3 Obroč za zoom 4 Oznaka goriščne razdalje (siva)
5 Oznaka nastavka (siva) 6 Kontakti objektiva*
7 Nastavek za namestitev stojala 8 Gumb za zaklep ostrenja
9 Lestvica goriščne razdalje 10 Stikalo za način ostrenja
11 Omejevalnik razpona ostrenja
12 Oznaka nastavka (siva)
13 Oznaka za namestitev objektiva
14 Gumb za zaklep nastavka za stojalo
15 Stikalo za način kompenzacije tresenja
16 Stikalo za kompenzacijo tresenja
Zavrtite obroč za zoom, da nastavite želeno goriščno
razdaljo.
 Ostrenje

Način ostrenja na objektivu lahko preklapljate med AF
in MF.
Pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem (AF) morata biti
fotoaparat in objektiv nastavljena na AF. Pri fotografiranju
z ročnim ostrenjem (MF) mora biti objektiv ali fotoaparat
oz. oba nastavljena na MF.
Nastavitev načina ostrenja na objektivu
Premaknite stikalo za način ostrenja na ustrezno oznako AF
ali MF (1).


–2
Nameščanje objektiva (glejte sliko
–.)
1



2
Sprednji pokrov objektiva lahko namestite/odstranite
na dva načina, (1) in (2). Ko nameščate/odstranjujete
pokrov objektiva z nameščenim senčilom objektiva,
uporabite način (2).
Poravnajte belo piko na ohišju objektiva
z belo piko na fotoaparatu (oznaka
namestitve), nato vstavite objektiv v ohišje
objektiva na fotoaparatu in ga zavrtite
v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.


Med nameščanjem objektiva ne držite gumba
za odstranitev objektiva.
Ne nameščajte objektiva pod kotom.
Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –.)
Pritisnite in držite gumb za odstranitev objektiva na
fotoaparatu, zavrtite objektiv v nasprotni smeri urinega
kazalca, dokler se ne ustavi, in odstranite objektiv.

(1)
(2)
 Uporaba stojala
(3)
(4)
Odvijte gumb za zaklep na nastavku za namestitev stojala (1)
in zavrtite fotoaparat v poljubni smeri. Položaj fotoaparata
je mogoče hitro spreminjati med navpičnim in vodoravnim,
pri tem pa ohraniti stabilnost pri uporabi stojala.




Sive pike (oznake nastavka) so označene vsakih 90 ° nastavka.
Sivo piko na nastavku za namestitev stojala poravnajte s sivo
črto (oznaka nastavka) na objektivu, da položaj fotoaparata
natančno prilagodite (2).
Po nastavitvi položaja fotoaparata čvrsto privijte gumb za
zaklep nastavka za stojalo.
Med vrtenjem lahko nastavek trči ob ohišje fotoaparata ali
dodatne opreme, odvisno od modela fotoaparata ali dodatne
opreme. Za več informacij o združljivosti s fotoaparati in
dodatno opremo obiščite spletno mesto Sony za svoje območje.
Odstranjevanje nastavka za namestitev
stojala z objektiva
Goriščna razdalja formata,
ekvivalentnega 35 mm*1 (mm)
Skupine-elementi objektiva
Vidni kot 1*2
Vidni kot 2*2
Najmanjša razdalja izostritve*3
(m (čevlji))
Samodejno ostrenje
Ročno ostrenje
Največja povečava (×)
Najmanjša odprtina zaslonke
Premer filtra (mm)
Dimenzije
(največji premer × višina)
(pribl., mm (palci))
Teža (pribl., g (unče))
(brez nastavka za namestitev
stojala)
Funkcija kompenzacije tresenja
15-21
34°-12°
23°-8°
1,0-1,5 (3,28-4,92)
1,0-1,35 (3,28-4,43)
0,13
f/22
72
80 × 175
(3 1/4 × 7)
840 (29,7)


Priložena oprema: objektiv (1), pokrov na sprednji
strani objektiva (1), pokrov na zadnji strani objektiva (1),
senčilo objektiva (1), torbica za objektiv (1), komplet
tiskane dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
in
sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
2
3



SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice

S ovim objektivom ne možete upotrebljavati bljeskalicu
ugrađenu u fotoaparat. Upotrijebite vanjsku bljeskalicu
(prodaje se zasebno).
Vinjetiranje

Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju tamniji od
središta. Da biste smanjili utjecaj te pojave (zvane vinjetiranje),
zatvorite otvor blende za 1 do 2 graničnika.
 Identifikacija dijelova
1 Oznaka sjenila za objektiv 2 Prsten za fokusiranje
3 Prsten za zumiranje 4 Oznaka žarišne duljine (siva)
5 Oznaka prstena za postavljanje tronošca (siva)
6 Kontakti za objektiv* 7 Prsten za postavljanje tronošca
8 Gumb za zadržavanje fokusa 9 Skala žarišne duljine
10 Prekidač za način fokusiranja
11 Graničnik opsega fokusa
12 Oznaka prstena za postavljanje tronošca (siva)
13 Oznaka za postavljanje objektiva
14 Gumb za zaključavanje prstena
15 Prekidač za način kompenzacije trešnje
16 Prekidač kompenzacije trešnje
1
2
ON (VKLOPLJENO): izravna tresenje fotoaparata.
OFF (IZKLOPLJENO): ne izravna tresenja fotoaparata.
Priporočamo, da med fotografiranjem
uporabite stojalo.
Uklonite stražnji i prednji poklopac objektiva
i poklopac kućišta fotoaparata.

Stikalo za kompenzacijo tresenja vklopite in nastavite stikalo
načina za kompenzacijo tresenja.



MODE1 (NAČIN1):
MODE2 (NAČIN2):
izravna običajno tresenje fotoaparata.
izravna tresenje fotoaparata, ko med
panoramskim pomikanjem fotoaparata
fotografirate premikajoče se objekte.
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje objektiva
na fotoaparatu, okrećite objektiv u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu dok se ne zaustavi, a zatim skinite
objektiv.
Gumb za zaklep ostrenja tega objektiva pri nekaterih modelih
fotoaparatov ne bo deloval.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno mesto
Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
 Upotreba tronošca
Ako upotrebljavate tronožac, pričvrstite ga na prsten
na objektivu, a ne na navoj za tronožac na fotoaparatu.
Ta objektiv ima 3 gumbe za zaklep ostrenja.
Pritisnite gumb za zaklep ostrenja v načinu AF, da prekličete
način AF. Ostrenje je fiksno, pri čemer lahko sprostite
zaklop. Sprostite gumb za zaklep ostrenja, pri tem pa do
polovice pritisnite sprožilo, da ponovno zaženete način AF.
Promjena okomitog/vodoravnog
položaja
Otpustite okrugli gumb za zaključavanje na prstenu za
postavljanje tronošca (1) i okrenite fotoaparat u jednom ili
drugom smjeru. Kada upotrebljavate tronožac, možete brzo
promijeniti položaj fotoaparata iz okomitog u vodoravni te
istodobno održati stabilnost.
 Spreminjanje razpona ostrenja
(razpon AF)

Z omejevalnikom razpona ostrenja lahko skrajšate čas
samodejnega ostrenja. To je priročno, kadar je razdalja
motiva jasna.
Premaknite omejevalnik razpona ostrenja in izberite
razpon ostrenja.


Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb
za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Postupak za uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
 Uporaba gumbov za zaklep ostrenja

Prednji poklopac objektiva možete pričvrstiti/skinuti
na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/skidate
poklopac objektiva dok je sjenilo za objektiv pričvršćeno,
upotrijebite način (2).
Poravnajte bijelu točku na cijevi objektiva
s bijelom točkom na fotoaparatu (oznaka
za postavljanje), a zatim umetnite objektiv
u sklop za postavljanje na fotoaparatu
i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok
ne sjedne na mjesto.
Stikalo načina za kompenzacijo tresenja

FULL (POPOLNO): AF je nastavljen na razpon od najmanjše
razdalje ostrenja do neskončnosti.
∞ - 3m: AF je nastavljen na razpon od 3 m (9,8 čevlja)
do neskončnosti.

Za podrobnosti glejte » Nameščanje in odstranjevanje
objektiva«.

Sive točke (oznake prstena za postavljanje tronošca) smještene
su u razmacima od 90° na okviru. Poravnajte sivu točku na
prstenu za postavljanje tronošca sa sivom crtom (oznaka
prstena) na objektivu kako biste precizno namjestili položaj
fotoaparata (2).
Čvrsto zategnite okrugli gumb za zaključavanje prstena nakon
što postavite fotoaparat u položaj.
Dok se okreće, prsten može udariti kućište fotoaparata ili
dodatnu opremu, ovisno o modelu fotoaparata ili dodatne
opreme. Više informacija o kompatibilnosti s fotoaparatima
i dodatnom opremom potražite na web-mjestu tvrtke Sony
za vaše područje.
Dok otvarate prsten, čvrsto držite objektiv i prsten.
Nemojte držati šarku dok otvarate prsten. Ako držite
šarku, možete si prikliještiti ruku.
Ako otvorite prsten, a da niste skinuli objektiv
s fotoaparata, prsten može udariti kućište fotoaparata
ili dodatnu opremu. Preporučujemo da odvojite
objektiv od fotoaparata prije odvajanja prstena.
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv radi smanjenja
bljeska i postizanja maksimalne kvalitete slike.
Poravnajte crvenu crtu na sjenilu za objektiv
s crvenom crtom na objektivu (oznaka sjenila), a zatim
umetnite sjenilo za objektiv u sklop za postavljanje
objektiva na fotoaparatu i okrećite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje mjesto i dok
se crvena točka na sjenilu za objektiv ne poravna
s crvenom crtom na objektivu (oznaka sjenila).


Kada upotrebljavate vanjsku bljeskalicu (prodaje se zasebno),
uklonite sjenilo za objektiv kako biste izbjegli blokiranje svjetla
bljeskalice.
Pri pohranjivanju sjenilo za objektiv pričvrstite na objektiv
stražnjom stranom.
 Zumiranje
Okrenite prsten za zumiranje na željenu žarišnu
duljinu.
 Fokusiranje
Prekidač za način fokusiranja na ovom objektivu ne radi
s nekim modelima fotoaparata.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na webmjestu tvrtke Sony na svom području ili se obratite svom
prodavaču proizvoda Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.
Promjena načina AF (automatsko
fokusiranje)/MF (ručno fokusiranje)
Na objektivu je moguća izmjena načina fokusiranja AF i MF.
Za AF fotografiju potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv
na AF. Za MF fotografiju potrebno je postaviti fotoaparat
i objektiv na MF.
Postavljanje načina fokusiranja na objektivu
Postavite prekidač za način fokusiranja u odgovarajući način,
AF ili MF (1).


Upute o postavljanju načina fokusiranja na fotoaparatu
potražite u priručnicima za fotoaparat.
U MF načinu okrenite prsten za fokusiranje kako biste
prilagodili fokus (2) dok gledate kroz tražilo itd.
Upotreba fotoaparata opremljenog
upravljačkim gumbom AF/MF


Pritisnite upravljački gumb za AF/MF da biste prebacili AF
u MF kada su fotoaparat i objektiv postavljeni na AF.
Pritisnite upravljački gumb za AF/MF da biste prebacili MF
u AF kada je fotoaparat postavljen na MF, a objektiv na AF.
 Upotreba funkcije kompenzacije
trešnje
Prekidač kompenzacije trešnje


ON: Kompenzira trešnju fotoaparata.
OFF: Ne kompenzira trešnju fotoaparata. Preporučujemo
upotrebu tronošca tijekom snimanja.
Prekidač za način kompenzacije trešnje
Postavite prekidač kompenzacije trešnje na ON te postavite
prekidač za način kompenzacije trešnje.


MODE1: Kompenzira normalnu trešnju fotoaparata.
MODE2: Kompenzira trešnju fotoaparata tijekom pomicanja
fotoaparata radi snimanja objekata u pokretu.
 Upotreba gumba za zadržavanje
fokusa

Gumb za zadržavanje fokusa na ovom objektivu ne radi
s nekim modelima fotoaparata.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na webmjestu tvrtke Sony na svom području ili se obratite svom
prodavaču proizvoda Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.
Ovaj objektiv ima 3 gumba za zadržavanje fokusa.
Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa u načinu AF da biste
poništili AF. Fokus je fiksiran pa možete otpustiti okidač
na fiksirani fokus. Da biste ponovno pokrenuli način AF,
otpustite gumb za zadržavanje fokusa i istodobno pritisnite
gumb okidača do pola.
 Promjena raspona fokusa (AF raspon)
Graničnik opsega fokusa omogućuje skraćenje vremena
automatskog fokusiranja. To je korisno kada je udaljenost
objekta konačna.
Pri razpiranju nastavka čvrsto držite objektiv in nastavek.
Nastavka pri razpiranju ne držite za odmično
spono. Če boste držali za odmično spono, si lahko
priščipnete prste.
Če nastavek razpirate, ne da bi pred tem s fotoaparata
odstranili objektiv, lahko nastavek trči ob ohišje
fotoaparata ali dodatne opreme. Priporočamo,
da objektiv odstranite s fotoaparata, preden
odstranite nastavek.
SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv uvijek
čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan iako je osmišljen s namjerom
da bude otporan na prašinu i zapljuskivanje. Ako se
upotrebljava po kiši i sl., pripazite da kapi ne padaju na
objektiv.
Postupak za pričvršćivanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Stikalo za kompenzacijo tresenja


Napomene o upotrebi
Pojedinosti potražite u odjeljku “ Pričvršćivanje/
uklanjanje objektiva”.
Okrenite gumb za zaključavanje prstena
kako bi se poravnale oznake gumba
za zaključavanje i prstena (3).
Povucite gumb za zaključavanje prstena
prema dolje (4) i otvorite prsten.

 Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz
načina AF v MF, kadar sta fotoaparat in objektiv nastavljena
na AF.
Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz
načina MF v AF, kadar je fotoaparat nastavljen na MF, objektiv
pa na AF.
Obrnite gumb za zaklep nastavka za stojalo,
da poravnate oznake gumba in nastavek (3).
Gumb za zaklep nastavka za stojalo
povlecite navzdol (4) in nastavek razprite.

3

Skinite objektiv s fotoaparata.

Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na webmjestu tvrtke Sony na svom području ili se obratite svom
prodavaču proizvoda Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.


1

Objektiv odstranite s fotoaparata.

Prsten za postavljanje tronošca može se odvojiti od objektiva
kada ne upotrebljavate tronožac.
* Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.
Ko stojala ne uporabljate, lahko nastavek za namestitev
stojala odstranite z objektiva.
1
Ovaj priručnik s uputama objašnjava kako upotrebljavati
objektive. Napomene o upotrebi nalaze se u posebnom
dokumentu “Mjere opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe
objektiva obavezno pročitajte oba dokumenta.
2
Da
Objektiv je opremljen s kodirnikom razdalje. Kodirnik razdalje
omogoča natančnejšo meritev (ADI) z uporabo bliskavice
pri postopku.
Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja. Navedene
goriščne razdalje veljajo, ko je način izostritve nastavljen
na neskončno.
Odvajanje prstena za postavljanje
tronošca od objektiva
Ovaj je objektiv osmišljen za fotoaparate E-mount sustava
fotoaparata Sony α. Ne možete ga upotrebljavati na
fotoaparatima A-mount.

*1 Zgoraj navedene vrednosti za goriščno razdaljo formata,
ekvivalentnega 35 mm, veljajo za digitalne fotoaparate
z izmenljivimi objektivi, opremljenimi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*2 Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata 35 mm,
kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne fotoaparate
z izmenljivimi objektivi s slikovnim senzorjem
velikosti APS-C.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
Hrvatski
 Uporaba funkcije kompenzacije
tresenja
Če uporabljate stojalo, ga namestite na nastavek za
namestitev stojala na objektivu, ne pa na vtičnico za stojalo
na fotoaparatu.
Spreminjanje navpičnega/
vodoravnega položaja
Za nastavitev načina ostrenja v fotoaparatu glejte priročnik
fotoaparata.
V načinu MF zavrtite obroč za ostrenje, da izostrite sliko (2),
pri tem pa glejte skozi iskalo itn.
Ime (ime modela)
FE 70-200 mm F4 G OSS
(SEL70200G)
70-200
Uporaba fotoaparata, opremljenega z gumbom
za upravljanje načinov AF/MF

Odstranite zadnji in sprednji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov na ohišju
fotoaparata.
Stikalo za način ostrenja tega objektiva pri nekaterih modelih
fotoaparatov ne bo delovalo.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno mesto
Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Preklapljanje med načinoma
AF (samodejno ostrenje)/
MF (ročno ostrenje)
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
 Nameščanje in odstranjevanje
objektiva
Ko uporabljate zunanjo bliskavico (naprodaj posebej),
odstranite senčilo objektiva, da preprečite blokiranje svetlobe
bliskavice.
Pri shranjevanju naj bo senčilo objektiva nameščeno na
objektiv v obratni smeri.
 Zoomiranje
Vinjetiranje

Tehnični podatki
Pomaknite graničnik opsega fokusa da biste odabrali
opseg fokusa.


SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
FULL: AF je postavljen na minimalnu udaljenost fokusiranja
do beskonačnosti.
∞ – 3m: AF je postavljen na 3 m (9,8 stopa) do beskonačnosti.
SEL70200G 4-531-386-01(1) (PL-SR-SI-HR)
Specifikacije
Naziv modela
Ekvivalentna žarišna duljina u
35-milimetarskom formatu*1 (mm)
Skupine objektiva – elementi
Vidni kut 1*2
Vidni kut 2*2
Minimalni fokus*3 (m (stope))
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalno povećanje (×)
Minimalni otvor blende
Promjer filtra (mm)
Dimenzije
(maks. promjer × visina)
(pribl., mm (in.))
Masa (pribl., g (oz.))
(isključujući prsten za postavljanje
tronošca)
Funkcija kompenzacije trešnje
FE 70 – 200 mm F4 G OSS
(SEL70200G)
70-200
15-21
34°-12°
23°-8°
1,0-1,5 (3,28-4,92)
1,0-1,35 (3,28-4,43)
0,13
f/22
72
80 × 175
(3 1/4 × 7)
840 (29,7)
Da
*1 Prethodno prikazane vrijednosti za ekvivalentnu žarišnu
duljinu u 35-milimetarskom formatu odnose se na digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata 35 mm,
a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus je udaljenost od slikovnog senzora
do objekta.


Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder
udaljenosti omogućuje točnije mjerenje (ADI) zahvaljujući
upotrebi bljeskalice u postupku.
Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se
promijeniti sa svakom promjenom u udaljenosti snimanja.
Za iznad navedene žarišne duljine pretpostavlja se da
je objektiv fokusiran na beskonačnost.
Priložene stavke: objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1),
stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo za objektiv (1),
torbica za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
i
zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Download PDF

advertising