Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70–200 mm F2,8 GM OSS Uputstva za rukovanje

4-576-728-02(1)
(SL-HR-SR)
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektiv
Zamenljivi objektiv

Slovenščina

V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Previdnostne ukrepe za vse
objektive, kot so opombe glede uporabe,
najdete v ločenem dokumentu »Previdnostni
ukrepi pred uporabo«. Pred uporabo objektiva
preberite oba dokumenta.
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony α
s sistemom E-mount. Objektiva ne morete
uporabljati na fotoaparatih s sistemom A-mount.

(1)
Objektiv FE 70-200mm F2.8 GM OSS je združljiv
s paleto slikovnih senzorjev 35-milimetrskega
formata.
Fotoaparat s 35-milimetrskim slikovnim senzorjem
lahko nastavite, da fotografira pri velikosti APS-C.
Podrobnosti o nastavitvi fotoaparata najdete
v navodilih za uporabo fotoaparata.
(2)
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
FE 70-200mm
F2.8 GM OSS
(3)
Opombe o uporabi
E-mount
SEL70200GM
ʔ
ʓ
ʕ

(1)
 Objektiva ne puščajte izpostavljenega sončni svetlobi
ali drugemu močnemu viru svetlobe. Zaradi učinka
koncentriranja svetlobe na enem mestu lahko pride
do notranje okvare fotoaparata in objektiva, dima ali
vžiga. Če so okoliščine take, da morate objektiv pustiti
na sončni svetlobi, ne pozabite pritrditi pokrovov
objektiva.
 Ko fotografirate proti soncu, naj bo sonce povsem
zunaj vidnega kota. Sicer se lahko sončni žarki
skoncentrirajo v goriščnici v notranjosti fotoaparata
in povzročijo dim ali vžig. Če je sonce rahlo zunaj
vidnega kota, lahko prav tako povzroči dim ali vžig.
 Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom,
vedno skrbno držite tako fotoaparat kot tudi objektiv.
 Objektiv ni vodotesen, je pa zasnovan tako, da
je odporen na prah in kaplje. Če med uporabo
fotoaparata dežuje ipd., pazite, da vodne kapljice
ne padajo na objektiv.
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
 S tem objektivom ne morete uporabiti v fotoaparat
vgrajene bliskavice. Uporabite zunanjo bliskavico
(naprodaj posebej).
(2)
Vinjetiranje
 Pri uporabi objektiva postanejo vogali zaslona
temnejši od središča. Če želite omiliti ta pojav,
imenovan vinjetiranje, zaprite zaslonko za eno
ali dve stopnji.
 Deli izdelka
(3)
©2016 Sony Corporation

2
3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6

1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
18
23
22
17
16 15
21
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
 Nameščanje/odstranjevanje
objektiva
Nameščanje objektiva
(glejte sliko –)
14
20 19
(2)

1
–1
2

Belo piko na ohišju objektiva poravnajte
z belo piko na fotoaparatu (oznaka
namestitve), nato objektiv vstavite
v nastavek za objektiv na fotoaparatu
in ga zavrtite v smeri urnega kazalca,
da se zaskoči.
 Med nameščanjem objektiva ne pritiskajte gumba
za odstranitev objektiva.
 Objektiva ne nameščajte pod kotom.
(2)

–2
Odstranite zadnji in sprednji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov na
ohišju fotoaparata.
 Sprednji pokrov objektiva lahko namestite/
odstranite na dva načina, (1) in (2). Ko nameščate/
odstranjujete pokrov objektiva z nameščenim
senčilom objektiva, uporabite način (2).

(1)
Oznaka senčila objektiva
Obroč za ostrenje
Obroč za zoom
Oznaka goriščne razdalje (siva)
Oznaka obroča nastavka za stojalo (siva)
Kontakti objektiva*
Obroč nastavka za stojalo
Gumb za zaklepanje ostrenja
Lestvica goriščne razdalje
Stikalo za izbiro načina ostrenja
Omejevalnik razpona ostrenja
Oznaka obroča nastavka za stojalo (siva)
Oznaka za namestitev objektiva
Gumijast obroč za namestitev objektiva
Gumb za zaklepanje obroča nastavka za stojalo
Stikalo za kompenzacijo tresenja
Stikalo načina za kompenzacijo tresenja
Nastavek za stojalo (snemljiv)
Okno polariziranega filtra
Senčilo objektiva
Vzvod za sprostitev nastavka za stojalo
Gumb za zaklepanje nastavka za stojalo
Gumb za sprostitev senčila
Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –)
Pritisnite in držite gumb za odstranitev
objektiva na fotoaparatu, zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
se ne ustavi, in ga odstranite.
 Uporaba stojala
Če uporabljate stojalo, ga namestite na nastavek
za stojalo na objektivu in ne v vtičnico za stojalo
na fotoaparatu.
Spreminjanje navpičnega/
vodoravnega položaja
Odvijte gumb za zaklepanje obroča nastavka za
stojalo (1) in zavrtite fotoaparat v poljubni smeri.
S stojalom lahko položaj fotoaparata hitro spreminjate
med navpičnim in vodoravnim ter pri tem ohranite
stabilnost.
 V razmikih po 90° na obroču nastavka so sive pike
(oznake obroča nastavka za stojalo). Za natančno
prilagoditev položaja fotoaparata sivo piko na obroču
nastavka za stojalo poravnajte s sivo piko (oznaka
obroča nastavka za stojalo) na objektivu (2).
 Ko nastavite položaj fotoaparata, čvrsto privijte gumb
za zaklepanje nastavka za stojalo.
 Obroč nastavka za stojalo lahko med vrtenjem trči
ob ohišje fotoaparata ali dodatne opreme, kar je
odvisno od modela fotoaparata ali dodatne opreme.
Za več informacij o združljivosti s fotoaparati in
dodatno opremo obiščite spletno mesto Sony za
svoje območje.
Odstranjevanje in pritrditev
nastavka za stojalo
Odstranjevanje nastavka za stojalo
(glejte sliko  (3))
Ko stojala ne uporabljate, lahko nastavek za stojalo
odstranite z objektiva.
1
2
3
Objektiv odstranite s fotoaparata.
 Za podrobnosti glejte » Nameščanje in
odstranjevanje objektiva«.
Gumb za zaklepanje nastavka za stojalo
obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca,
da ga odvijete .
Medtem ko pritiskate vzvod za sprostitev
nastavka za stojalo , odstranite
nastavek za stojalo v smeri puščice .
 Če nastavek za stojalo odstranite, ne da bi pred tem
s fotoaparata odstranili objektiv, lahko nastavek za
stojalo zadene ob ohišje fotoaparata ali dodatne
opreme. Priporočamo, da objektiv odstranite
s fotoaparata, preden odstranite nastavek za stojalo.
 Pri odstranjevanju nastavka za stojalo z obroča
nastavka za stojalo se bodo pokazale odprtine
za vijake na obroču nastavka za stojalo. Stativa ali
drugega stojala ne pritrjujte v odprtino za vijak na
objektivu. Če to storite, lahko poškodujete odprtino
za vijak. Nato nastavka za stojalo ne boste mogli
pritrditi na obroč nastavka za stojalo.
Pritrjevanje nastavka za stojalo
Nastavek za stojalo potisnite do
namestitvene točke obroča nastavka
za stojalo, da se zaskoči.
Gumb za zaklepanje nastavka za stojalo
obrnite v smeri urnega kazalca, da ga
nastavite.
1
2
 Prepričajte se, da je gumb za zaklepanje
nastavka za stojalo čvrsto zaklenjen. Če gumb
za zaklepanje nastavka za stojalo ni pravilno
zaklenjen, lahko objektiv pade z obroča stojala.
 Pritrditev senčila objektiva
Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo
kakovost slike.
Rdečo črto na senčilu objektiva poravnajte
z rdečo črto na objektivu (oznaka senčila),
nato senčilo objektiva vstavite v ohišje
objektiva in ga zavrtite v smeri urnega
kazalca, da se zaskoči in je rdeča pika na
senčilu objektiva poravnana z rdečo črto
na objektivu (oznaka senčila) (1).
 Okno polariziranega filtra lahko odprete (2), tako
da boste lahko polarizirani filter (naprodaj posebej)
zasukali, ne da bi vam bilo treba odstraniti senčilo
objektiva. Pri fotografiranju okno zaprite.
 Če senčila objektiva ne obrnete, da se zaskoči, bo na
posnetih fotografijah morda videti njegovo senco.
 Ko uporabljate zunanjo bliskavico (naprodaj posebej),
odstranite senčilo objektiva, da preprečite blokiranje
svetlobe bliskavice.
 Pri shranjevanju namestite senčilo objektiva na
objektiv v obratni smeri (3).
Odstranjevanje senčila objektiva
Medtem ko na senčilu objektiva držite
gumb za sprostitev senčila, senčilo obrnite
v nasprotni smeri urnega kazalca.
 Zoomiranje
Zavrtite obroč za zoom, da nastavite želeno
goriščno razdaljo.
 Ostrenje
 Stikalo za način ostrenja na tem objektivu ne deluje
z nekaterimi modeli fotoaparatov.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno
mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Preklapljanje med načinoma
AF (samodejno ostrenje)/
MF (ročno ostrenje)
Način ostrenja na objektivu lahko preklapljate
med AF in MF.
Pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem (AF)
morata biti fotoaparat in objektiv nastavljena na AF.
Pri fotografiranju z ročnim ostrenjem (MF) mora biti
objektiv ali fotoaparat oz. oba nastavljena na MF.
Nastavitev načina ostrenja na objektivu
Premaknite stikalo za način ostrenja v položaj
za ustrezen način: AF ali MF (1).
 Za nastavitev načina ostrenja v fotoaparatu glejte
priročnik fotoaparata.
 V načinu MF ostrino nastavite z obračanjem obroča
za ostrenje (2), ko gledate skozi iskalo ipd.
Uporaba fotoaparata, opremljenega
z gumbom za upravljanje načinov AF/MF
 Če med uporabo načina AF pritisnete gumb za
upravljanje AF/MF, lahko začasno preklopite
v način MF.
 Če v načinu MF pritisnete gumb za upravljanje
AF/MF, lahko začasno preklopite v način AF, če je
objektiv nastavljen na AF, fotoaparat pa na MF.
 Uporaba funkcije za
kompenzacijo tresenja
Stikalo za kompenzacijo tresenja
 ON: Izravna tresenje fotoaparata.
 OFF: Ne izravna tresenja fotoaparata. Priporočamo,
da med fotografiranjem uporabite stojalo.
Stikalo načina za kompenzacijo tresenja
Stikalo za kompenzacijo tresenja premaknite
v položaj ON in nastavite stikalo načina za
kompenzacijo tresenja.
 MODE1: Izravna običajno tresenje fotoaparata.
 MODE2: Izravna tresenje fotoaparata, ko med
panoramskim pomikanjem fotoaparata
fotografirate premikajoče se objekte.
 Uporaba gumbov za
zaklepanje ostrenja
 Gumb za zaklepanje ostrenja tega objektiva pri
nekaterih modelih fotoaparatov ne bo deloval.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno
mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Ta objektiv ima 3 gumbe za zaklepanje ostrenja.
Pritisnite gumb za zaklepanje ostrenja v načinu AF,
da prekličete način AF. Ostrenje je fiksno, pri čemer
lahko sprostite zaklop. Spustite gumb za zaklepanje
ostrenja, pri tem pa do polovice pritisnite sprožilo,
da znova zaženete način AF.
 Spreminjanje razpona ostrenja
(razpon AF/MF)
Z omejevalnikom razpona ostrenja lahko skrajšate
čas ostrenja AF/MF. To je priročno, kadar je razdalja
motiva jasna.
Premaknite omejevalnik razpona ostrenja
in izberite razpon ostrenja.
 FULL:
Ostrenje lahko prilagodite od najmanjše
razdalje ostrenja do neskončnosti.
 ∞ - 3m: Ostrenje lahko prilagodite od razdalje 3 m
do neskončnosti.
Tehnični podatki
Ime (ime modela)
Goriščna razdalja (mm)
Goriščna razdalja, enakovredna
formatu 35 mm*1 (mm)
Skupine/elementi objektiva
Vidni kot 1*2
Vidni kot 2*2
Najmanjša razdalja
ostrenja*3 (m)
Največja povečava (×)
Najmanjša odprtina zaslonke
Premer filtra (mm)
Mere (največji premer × višina)
(pribl., mm)
Masa (pribl., g) (brez nastavka
za stojalo)
Funkcija kompenzacije tresenja
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70-200
105-300
18-23
34°-12°30’
23°-8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
Napomene o upotrebi
 Ne ostavljajte objektiv izložen suncu ili jarkom
izvoru svjetlosti. Može doći do unutarnjeg kvara
kućišta fotoaparata i objektiva, dima ili požara zbog
fokusiranja svjetlosti. Ako morate ostaviti objektiv
na sunčevom svjetlu, obavezno stavite poklopac
za objektiv.
 Prilikom snimanja prema suncu, sunce treba biti
potpuno izvan kuta gledanja. U suprotnom sunčeve
zrake mogu koncentrirati žarište unutar fotoaparata
i dovesti do dima ili požara. Ako je sunce djelomično
izvan kuta gledanja, također može doći do dima
ili požara.
 Prilikom nošenja fotoaparata s pričvršćenim
objektivom, uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
 Objektiv nije vodootporan iako je dizajniran da bude
otporan na prašinu i prskanje. Ako koristite objektiv na
kiši i u sličnim uvjetima, pazite da kapi kiše ne dospiju
na objektiv.
Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice
 S ovim objektivom ne možete upotrebljavati
bljeskalicu ugrađenu u fotoaparat. Upotrijebite
vanjsku bljeskalicu (prodaje se zasebno).
Vinjetiranje
 Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju tamniji
od središta. Kako bi se ova pojava (koja se naziva
vinjetiranje) smanjila, zatvorite otvor blende za 1 do
2 koraka.
 Identifikacija dijelova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
* Nemojte dodirivati kontakte objektiva.
 Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva
Pričvršćivanje objektiva
(pogledajte ilustraciju –)
1
1.480
*1 To je goriščna razdalja, enakovredna formatu 35 mm,
pri digitalnih fotoaparatih z nameščenim izmenljivim
objektivom, ki so opremljeni s slikovnim senzorjem
velikosti APS-C.
*2 Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od
slikovnega senzorja do objekta.
 Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja.
Navedene goriščne razdalje veljajo, ko je način
izostritve nastavljen na neskončno.
Priložena oprema
(Številka v oklepajih označuje število priloženih
elementov.)
objektiv (1), sprednji pokrov objektiva (1), zadnji
pokrov objektiva (1), nastavek za stojalo (1), senčilo
objektiva (1), ohišje objektiva (1), komplet natisnjene
dokumentacije
Oblike in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
in
sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Hrvatski
U ovom priručniku s uputama objašnjeno je kako
se koriste objektivi. Mjere opreza uobičajene
za sve objektive, poput napomena o upotrebi,
nalaze se u posebnom dokumentu „Mjere
opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe objektiva
obavezno pročitajte oba dokumenta.
Ovaj objektiv dizajniran je za Sony α fotoaparate
s E-nosačem. Ne možete ga koristiti na
fotoaparatima s A-nosačem.
FE 70-200mm F2.8 GM OSS kompatibilan je
s rasponom slikovnog senzora u 35-milimetarskom
formatu.
Fotoaparat opremljen slikovnim senzorom
u 35-milimetarskom formatu može se podesiti
da snima u veličini APS-C.
Pojedinosti o postavljanju svojeg fotoaparata
potražite u njegovu priručniku s uputama.
Za dodatne informacije o kompatibilnosti posjetite
internetsku stranicu tvrtke Sony za vaše područje ili
se obratite prodavaču proizvoda Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Skinite stražnji i prednje poklopac
objektiva i poklopac kućišta fotoaparata.
 Prednji poklopac objektiva možete pričvrstiti/
ukloniti na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/
uklanjate poklopac objektiva dok je sjenilo za
objektiv pričvršćeno, postupite na način (2).
Da
Za dodatne informacije o združljivosti
s telekonverterjem (naprodaj posebej) in tehnične
podatke, uporabljene za telekonverter, obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se
obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Indeks sjenila za objektiv
Prsten za fokusiranje
Prsten za zumiranje
Indeks žarišne duljine (siva)
Indeks prstena obujmice tronošca (siva)
Kontakti objektiva*
Prsten obujmice tronošca (siva)
Gumb za zadržavanje fokusa
Skala žarišne duljine
Prekidač za način fokusiranja
Limitator raspona fokusa
Indeks prstena obujmice tronošca (siva)
Indeks montiranja objektiva
Gumeni prsten nosača objektiva
Gumb za blokiranje prstena obujmice tronošca
Prekidač za kompenzaciju trešnje
Prekidač za način kompenzacije trešnje
Obujmica tronošca (odvojiva)
Prozor polarizirajućeg filtra
Sjenilo za objektiv
Ručica za otpuštanje obujmice tronošca
Gumb za blokiranje obujmice tronošca
Gumb za otpuštanje sjenila
2
Poravnajte bijelu točku na cijevi objektiva
s bijelom točkom na fotoaparatu (oznaka
za postavljanje), a zatim umetnite
objektiv u sklop za postavljanje na
fotoaparatu i okrećite ga u smjeru
kretanja kazaljki na satu dok ne sjedne
na mjesto.
 Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb
za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
 Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Skidanje objektiva
(pogledajte ilustraciju –)
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje
objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv
u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke
na satu dok se ne zaustavi, a zatim skinite
objektiv.
 Upotreba tronošca
Kada koristite tronožac, pričvrstite ga za obujmicu
tronošca na objektivu, a ne za priključak za tronožac
na fotoaparatu.
Promjena u uspravni/
vodoravni položaj
Olabavite gumb za blokiranje prstena obujmice
tronošca (1) i okrenite fotoaparat u bilo kojem smjeru.
Kada koristite tronožac, fotoaparat je moguće brzo
promijeniti iz uspravnog i vodoravnog položaja uz
zadržavanje stabilnosti.
 Sive točke (indeksi prstena obujmice tronošca)
nalaze se u razmacima od 90° na prstenu obujmice.
Poravnajte sivu točku na prstenu obujmice tronošca
sa sivom točkom (indeks prstena obujmice objektiva)
na objektivu za precizno podešavanje položaja
fotoaparata (2).
 Nakon što postavite položaj fotoaparata, čvrsto
pritegnite gumb za blokiranje obujmice tronošca .
 Prsten obujmice tronošca može udariti u kućište
fotoaparata ili u dodatnu opremu prilikom okretanja,
ovisno modelu fotoaparata ili dodatne opreme.
Za više informacija o kompatibilnosti s fotoaparatima
i dodatnom opremom, posjetite internetsku stranicu
tvrtke Sony za vaše područje.
Odvajanje i postavljanje obujmice
tronošca
Odvajanje obujmice tronošca
(pogledajte ilustraciju  (3))
Obujmica tronošca može se odvojiti od objektiva
kada ne koristite tronožac.

2
3 4 5
6

 Fokusiranje
 Prekidač za način fokusiranja ovog objektiva
ne funkcionira s nekim modelima fotoaparata.
Za više informacija o kompatibilnosti, posjetite
internetsku stranicu tvrtke Sony za vaše područje ili
se obratite prodavaču proizvoda Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
Promjena načina AF (automatsko
fokusiranje) / MF (ručno fokusiranje)
(2)
14
20 19
18
23
22
17
16 15

Na objektivu je moguća izmjena načina fokusiranja
između automatskog (AF) i ručnog fokusiranja (MF).
Za fotografiranje automatskim načinom fokusiranja
(AF) potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na
AF. Za fotografiranje ručnim načinom fokusiranja
(MF), potrebno je postaviti fotoaparat, objektiv ili
oboje na MF.
Postavljanje načina fokusiranja na objektivu
Postavite prekidač za način fokusiranja
u odgovarajući način, AF ili MF (1).
 Upute o postavljanju načina fokusiranja na
fotoaparatu potražite u priručnicima za fotoaparat.
 U načinu MF okrenite prsten za fokusiranje da
podesite fokus (2) dok gledate kroz tražilo itd.
21
Korištenje fotoaparata koji posjeduje
upravljački gumb za AF/MF


–1

(1)
(2)
 Pritiskom na upravljački gumb za AF/MF tijekom
snimanja u načinu AF, možete privremeno promijeniti
način u MF.
 Pritiskom na upravljački gumb za AF/MF tijekom
snimanja u načinu MF možete privremeno promijeniti
način u AF ako je objektiv postavljen na AF,
a fotoaparat na MF.
 Upotreba funkcije
kompenzacije trešnje
2

3
Okrenite gumb za blokiranje obujmice
tronošca u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu da ga olabavite .
Dok držite pritisnutu ručicu za otpuštanje
obujmice tronošca , odvojite obujmicu
tronošca u smjeru strelice .
 Ako odvojite obujmicu tronošca bez skidanja
objektiva s fotoaparata, obujmica tronošca može
udariti u kućište fotoaparata ili dodatnu opremu.
Preporučujemo da skinete objektiv s fotoaparata
prije odvajanja obujmice tronošca.
 Prilikom skidanja obujmice tronošca s prstena
obujmice tronošca, otvori za vijke tronošca su vidljivi
na prstenu obujmice tronošca. Nemojte pričvršćivati
tronožac ili jednonožac u otvor za vijak tronošca.
U suprotnom ćete oštetiti otvor za vijak. U tom slučaju
nećete moći pričvrstiti obujmicu tronošca za prsten
obujmice tronošca.

(1)
Skinite objektiv s fotoaparata.
(2)
Postavljanje obujmice tronošca
Postavite obujmicu tronošca na nosač
prstena obujmice tronošca dok ne klikne.
Čvrsto okrenite gumb za blokiranje
obujmice tronošca u smjeru kazaljke
na satu da ga zategnete.
1
2
(3)
ʓ
 Pazite da čvrsto zategnete gumb za blokiranje
obujmice tronošca. Ako gumb za blokiranje
obujmice tronošca nije čvrsto zategnut,
objektiv može pasti s obujmice tronošca.
ʔ
ʕ

(1)
(2)
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv
radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne
kvalitete slike.
Poravnajte crvenu crtu na sjenilu za objektiv
s crvenom crtom na objektivu (indeks sjenila
za objektiv), a zatim umetnite sjenilo za
objektiv u nosač objektiva i okrenite ga
u smjeru kazaljke na satu dok se ne zakoči
na mjestu, a crvena točka na sjenilu za
objektiv bude poravnata s crvenom crtom
na objektivu (indeks sjenila za objektiv) (1).
 Prozor polarizirajućeg filtra može se otvoriti (2) kako bi
se omogućilo okretanje polarizirajućeg filtra (prodaje
se odvojeno) bez skidanja sjenila za objektiv. Prilikom
snimanja zatvorite prozor.
 Ako ne okrenete sjenilo za objektiv dok se ne
zakoči na mjestu, njegova sjena može se pojaviti
na snimljenim slikama.
 Kada koristite vanjsku bljeskalicu (prodaje se
odvojeno), skinite sjenilo za objektiv da ne biste
blokirali svjetlo bljeskalice.
 Prilikom pohrane obrnuto postavite sjenilo za
objektiv na objektiv (3).
Uklanjanje sjenila za objektiv
(3)
Dok držite gumb za otpuštanje sjenila
na sjenilu za objektiv, okrenite sjenilo za
objektiv u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu.
 Zumiranje
Okrenite prsten za zumiranje na željenu
žarišnu duljinu.
zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Srpski
U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno
je kako se koriste objektivi. Mere opreza
koje su zajedničke za sve objektive, kao
što su napomene o korišćenju, možete
pronaći u posebnom odeljku „Mere opreza
pre korišćenja“. Obavezno pročitajte oba
dokumenta pre korišćenja objektiva.
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa
E-bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α.
Ne možete ga koristiti na fotoaparatima sa
A-bajonetom.
Objektiv FE 70-200mm F2.8 GM OSS je kompatibilan
sa raznim senzorima slike formata 35 mm.
Fotoaparat koji je je opremljen senzorom slike
formata 35 mm može da bude podešen da snima
u veličini APS-C.
Detaljnije informacije o načinu podešavanja
fotoaparata možete da vidite u njegovom priručniku
za upotrebu.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
 ON: Kompenzira trešnju fotoaparata.
 OFF: Ne kompenzira trešnju fotoaparata.
Preporučujemo upotrebu tronošca tijekom
snimanja.
 Ne ostavljajte objektiv izložen suncu ili izvoru jakog
svetla. Zbog efekta fokusiranja svetla može doći do
unutrašnjeg kvara kućišta fotoaparata i objektiva,
dima ili vatre. Ako okolnosti nalažu da ostavite
objektiv na suncu, obavezno postavite poklopac
za objektiv.
 Kada snimate nasuprot suncu, pazite da sunce bude
potpuno van vidnog ugla. U suprotnom, sunčevi zraci
mogu da se skoncentrišu u fokusnoj tački unutar
fotoaparata i da izazovu dim ili vatru. Ukoliko sunce
bude neznatno van ugla gledanja, to takođe može
da izazove dim ili vatru.
 Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom,
uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
 Ovaj objektiv nije vodootporan, mada je osmišljen
tako da bude zaštićen od prašine i prskanja. Ako
objektiv koristite na kiši, držite ga dalje od kišnih kapi.
 MODE1: Kompenzira normalnu trešnju fotoaparata.
 MODE2: Kompenzira trešnju fotoaparata prilikom
snimanja objekata u pokretu.
 Pogledajte „ Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva” za pojedinosti.
i
Napomene o korišćenju
Postavite prekidač za kompenzaciju trešnje na
ON (uključeno), i postavite prekidač za način
kompenzacije trešnje.
1
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Prekidač za kompenzaciju trešnje
Prekidač za način kompenzacije trešnje
–2
Priložene stavke
(Broj u zagradama označava broj dijelova.)
Objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji
poklopac objektiva (1), obujmica tronošca (1), sjenilo
za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije
 Upotreba gumba za
zadržavanje fokusa
 Gumb za zadržavanje fokusa ovog objektiva
ne funkcionira s nekim modelima fotoaparata.
Za dodatne informacije o kompatibilnosti posjetite
internetsku stranicu tvrtke Sony za vaše područje ili
se obratite prodavaču proizvoda Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Ovaj objektiv ima 3 gumba za zadržavanje fokusa.
Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa u načinu
AF da otkažete AF. Fokus je fiksiran pa možete
otpustiti okidač na fiksirani fokus. Otpustite gumb
za zadržavanje fokusa dok pritišćete gumb okidača
dopola da ponovno aktivirate AF.
 Promjena raspona fokusa
(raspon AF/MF)
Limitator raspona fokusa omogućava smanjivanje
AF/MF vremena. To je korisno kada je udaljenost
objekta konačna.
Pomaknite graničnik raspona fokusiranja
kako biste odabrali raspon.
 FULL:
Možete podesiti fokus s najmanje udaljenosti
fokusiranja do beskonačnosti.
 ∞ - 3 m: Možete podesiti fokus od 3 m do
beskonačnosti.
Specifikacije
Naziv (Naziv modela)
Žarišna duljina (mm)
Žarišna duljina ekvivalentna
35 mm*1 (mm)
Grupe-elementi objektiva
Kut gledanja 1*2
Kut gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Maksimalno povećanje (×)
Minimalni otvor blende
Promjer filtra (mm)
Dimenzije (maksimalni promjer
x visina) (približno, mm)
Masa (približno, g)
(bez obujmice tronošca)
Funkcija poništavanja trešnje
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70-200
105-300
18-23
34°-12°30’
23°-8°
0,96
0,25
f/22
77
Mere opreza pri upotrebi blica
 Sa ovim objektivom ne možete da koristite
blic ugrađen u fotoaparat. Koristite spoljni blic
(prodaje se zasebno).
Vinjetiranje
 Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da
postanu tamniji od sredine. Da biste umanjili
posledice tog fenomena (koji se naziva vinjetiranje),
smanjite otvor blende za 1 do 2 vrednosti.
 Identifikacija delova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Oznaka za senilo za objektiv
Prsten za fokusiranje
Prsten za zumiranje
Oznaka žižne daljine (siva)
Oznaka za prsten nosača za stativ (siva)
Kontakti objektiva*
Prsten nosača za stativ
Dugme za zadržavanje fokusa
Skala žižne daljine
Prekidač za režim fokusiranja
Ograničavač opsega fokusa
Oznaka za prsten nosača za stativ (siva)
Oznaka za postavljanje objektiva
Gumeni prsten na bajonetu
Točkić za pritezanje prstena nosača za stativ
Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja
Prekidač režima kompenzacije podrhtavanja
Nosač za stativ (odvojiv)
Prozor za polarizacioni filter
Senilo za objektiv
Ručica za otpuštanje nosača za stativ
Ručica za pritezanje nosača za stativ
Dugme za skidanje senila
 Korišćenje stativa
Kada koristite stativ, postavite ga na nosač na
objektivu, a ne na navoj za stativ na fotoaparatu.
Promena vertikalnog/
horizontalnog položaja
Otpustite točkić za pritezanje prstena na nosaču
za stativ (1) i rotirajte fotoaparat u bilo kom smeru.
Fotoaparat možete brzo da prebacite u vertikalni
i horizontalni položaj, održavajući pritom stabilnost
pri korišćenju stativa.
 Sive tačke (oznake prstena nosača za stativ)
nalaze se na prstenu nosača u intervalima od 90°.
Poravnajte sivu tačku na prstenu nosača za stativ
sa sivom tačkom (oznaka za prsten nosača za stativ)
na objektivu da biste precizno prilagodili položaj
fotoaparata (2).
 Dobro pričvrstite točkić za pritezanje nosača za stativ
kada podesite položaj fotoaparata.
 U zavisnosti od modela fotoaparata ili dodatne
opreme, prsten nosača za stativ može da udari
u kućište fotoaparata ili dodatnu opremu prilikom
rotiranja. Više informacija o kompatibilnosti sa
fotoaparatima i dodatnom opremom potražite
na veb-sajtu kompanije Sony u vašem području.
Skidanje i postavljanje nosača
za stativ
Skidanje nosača za stativ
(pogledajte ilustraciju  (3))
Nosač za stativ može da se skine sa objektiva
kada ne koristite stativ.
1
Skinite objektiv sa fotoaparata.
2
Okrenite točkić za pritezanje nosača za
stativ u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu biste ga otpustili .
Dok držite pritisnutu ručicu za otpuštanje
nosača za stativ , skinite nosač za stativ
u smeru strelice .
3
 Više detalja pogledajte u odeljku
„ Postavljanje/skidanje objektiva“.
 Ako nosač za stativ skidate a da niste prethodno
skinuli objektiv sa fotoaparata, nosač može da
udari u kućište fotoaparata ili dodatnu opremu.
Preporučujemo vam da skinete objektiv sa
fotoaparata pre nego što skinete nosač za stativ.
 Kada skidate nosač za stativ sa prstena nosača,
navoji za stativ postaju vidljivi na prstenu nosača.
Ne stavljajte stativ ili monopod na navoj za stativ.
Ako to uradite, oštetićete navoj. Posle toga nećete
moći da postavite nosač za stativ na prsten nosača.
Postavljanje nosača za stativ
Pomerajte nosač za stativ po ležištu
na prstenu nosača dok ne klikne.
Čvrsto okrenite točkić za pritezanje
nosača za stativ u smeru kretanja
kazaljke na satu biste ga pritegnuli.
1
2
 Uverite se da je točkić za pritezanje nosača za
stativ dobro pričvršćen. Ako točkić za pritezanje
nosača za stativ nije dobro pričvršćen, objektiv
može da spadne sa nosača.
 Postavljanje senila za objektiv
Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv
da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili
maksimalni kvalitet slike.
Poravnajte crvenu liniju na senilu za objektiv
sa crvenom linijom na objektivu (oznaka za
senilo za objektiv), zatim umetnite senilo
za objektiv u bajonet i rotirajte ga u smeru
kretanja kazaljki na satu dok ne klikne na
mesto i crvena tačka na senilu ne bude
poravnata sa crvenom linijom na objektivu
(oznaka za senilo za objektiv) (1).
 Prozor za polarizacioni filter može da se otvori (2)
da biste omogućili okretanje polarizacionog filtera
(prodaje se zasebno) bez potrebe da skidate senilo
za objektiv. Zatvorite prozor prilikom snimanja.
 Ako ne okrenete senilo za objektiv dok ne klikne
na svoje mesto, njegova senka se može pojaviti
na snimljenim slikama.
 Kada koristite spoljni blic postavljen na fotoaparat
(prodaje se zasebno), uklonite senilo za objektiv
da biste sprečili da zakloni svetlost blica.
 Prilikom odlaganja, postavite senilo za objektiv
u obrnuti položaj (3).
* Nemojte da dodirujete kontakte objektiva.
Skidanje senila sa objektiva
88 × 200
 Postavljanje/skidanje objektiva
Postavljanje objektiva
(pogledajte sliku –)
Dok držite pritisnuto dugme za skidanje na
senilu za objektiv, rotirajte senilo u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljki
na satu.
1480
1
Uklonite zadnji i prednji poklopac za
objektiv i poklopac kućišta fotoaparata.
 Zumiranje
 Prednji poklopac za objektiv možete da
postavite/skinete na dva načina, (1) i (2).
Kada poklopac za objektiv postavljate/skidate
sa postavljenim senilom za objektiv, koristite
metod (2).
Rotirajte prsten za zumiranje na željenu
žižnu daljinu.
Poravnajte belu oznaku na telu objektiva
sa belom oznakom na fotoaparatu
(oznaka za postavljanje), zatim umetnite
objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte
ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaključa.
 Prekidač za režim fokusiranja na ovom objektivu
ne funkcioniše sa nekim modelima fotoaparata.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili
se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Da
Za dodatne informacije o kompatibilnosti
s telekonverterom (prodaje se zasebno)
i specifikacijom kada se koristi telekonverter,
posjetite internetsku stranicu tvrtke Sony za vaše
područje ili se obratite prodavaču proizvoda Sony
ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
*1 Ovo je žarišna daljina ekvivalentna 35-milimetarskom
formatu kada se postavi na digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektiv opremljen slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata
35 mm, a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene
slikovnim senzorom veličine APS-C.
*3 Minimalno fokusiranje udaljenost je od slikovnog
senzora do objekta.
 Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina
može se promijeniti sa svakom promjenom
udaljenosti snimanja. Za gore navedene žarišne
duljine pretpostavlja se da je objektiv fokusiran
na beskonačnost.
2
 Ne pritiskajte dugme za skidanje objektiva na
fotoaparatu kada je postavljen objektiv.
 Ne postavljajte objektiv pod uglom.
Uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –)
Dok držite pritisnuto dugme za skidanje
objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv
u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki
na satu dok se ne zaustavi, a zatim ga skinite.
 Fokusiranje
Promena režima AF (automatsko
fokusiranje)/MF (ručno fokusiranje)
Režim fokusa može da se izabere između AF i MF
na objektivu.
Za snimanje u režimu AF, i fotoaparat i objektiv
treba da budu podešeni na AF. Za snimanje
u režimu MF, fotoaparat ili objektiv ili oba treba
da budu podešeni na MF.
Podešavanje režima fokusiranja
na objektivu
Pomerite prekidač za režim fokusa u odgovarajući
režim, AF ili MF (1).
 Pogledajte priručnik za upotrebu fotoaparata da biste
podesili njegov režim fokusiranja.
 U režimu MF, okrenite prsten za fokusiranje da biste
prilagodili fokus (2) dok gledate kroz tražilo.
Korišćenje fotoaparata opremljenog
kontrolnim dugmetom AF/MF
 Pritiskom na kontrolno dugme AF/MF u režimu AF,
možete da privremeno pređete na režim MF.
 Pritiskom na kontrolno dugme AF/MF u režimu MF,
možete da privremeno pređete na režim AF ako je
objektiv podešen na AF a fotoaparat na MF.
 Korišćenje funkcije za
kompenzaciju podrhtavanja
Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja
 ON: Podrhtavanje fotoaparata se kompenzuje.
 OFF: Podrhtavanje fotoaparata se ne kompenzuje.
Preporučujemo da koristite stativ u toku
snimanja.
Prekidač režima kompenzacije
podrhtavanja
Postavite prekidač za kompenzaciju podrhtavanja
na ON i podesite prekidač za režim kompenzacije
podrhtavanja.
 MODE1: Kompenzuje se uobičajeno podrhtavanje
fotoaparata.
 MODE2: Kompenzuje se podrhtavanje fotoaparata
kada snimate pokretne objekte.
 Korišćenje dugmadi za
zadržavanje fokusa
 Dugme za zadržavanje fokusa na ovom objektivu
ne funkcioniše na nekim modelima fotoaparata.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ovaj objektiv ima 3 dugmeta za zadržavanje fokusa.
Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u AF režimu
da biste poništili AF. Fokus je fiksiran, pa možete da
otpustite okidač na fiksirani fokus. Otpustite dugme
za zadržavanje fokusa kada pritisnete okidač do
pola da biste ponovo pokrenuli AF režim.
 Menjanje opsega fokusa
(AF/MF opseg)
Ograničavač opsega fokusa vam omogućava da
skratite vreme za AF/MF. Ovo je korisno kada je
udaljenost objekta snimanja konačna.
Pomerite ograničavač opsega fokusa da
biste izabrali opseg fokusa.
 FULL:
Fokus možete da prilagodite od minimalne
udaljenosti za fokusiranje do beskonačnosti.
 ∞ - 3m: Fokus možete da prilagodite od 3 m do
beskonačnosti.
Specifikacije
Naziv (Naziv modela)
Žižna daljina (mm)
Ekvivalentno žižnoj daljini
od 35 mm*1 (mm)
Grupe sočiva – elementi
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Maksimalno uvećanje (×)
Minimalni otvor blende
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije (maksimalni
prečnik × visina)
(približno u mm)
Masa (približno u g)
(bez nosača za stativ)
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70-200
105-300
18-23
34°-12°30’
23°-8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1.480
Da
Dodatne informacije o kompatibilnosti sa
telekonvertorom (prodaje se zasebno) i specifikacije
korišćenja sa telekonvertorom potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
servisu kompanije Sony.
*1 Ovo je žižna daljina ekvivalentna formatu od
35 mm kada je postavljen na digitalni fotoaparat sa
zamenljivim objektivom koji je opremljen senzorom
slike veličine APS-C.
*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne
fotoaparate sa zamenljivim objektivom opremljene
senzorom slike veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike
do objekta.
 U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina
može da se promeni u skladu sa promenama
udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne
daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv
fokusiran na beskonačno.
Sadržaj pakovanja
(Broj u zagradama označava količinu te stavke
u pakovanju.)
Objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), zadnji
poklopac za objektiv (1), nosač za stativ (1), senilo za
objektiv (1), futrola za objektiv (1), paket štampane
dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
i
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Download PDF

advertising