Sony | SEL35F14Z | Sony SEL35F14Z Distagon T* FE 35 mm F1,4 ZA Uputstva za rukovanje

4-545-833-01(1)
(SL-HR-SR)

1
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektivi
Zamenljivi objektiv
Odstranite zadnji in sprednji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov na
ohišju fotoaparata.
 Sprednji pokrov objektiva lahko namestite/
odstranite na dva načina, (1) in (2). Ko nameščate/
odstranjujete pokrov objektiva z nameščenim
senčilom objektiva, uporabite način (2).
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Distagon T
 Nameščanje in odstranjevanje
objektiva
Nameščanje objektiva
(glejte sliko –.)
2
 Med nameščanjem objektiva ne držite gumba
za odstranitev objektiva.
 Ne nameščajte objektiva pod kotom.
FE 35mm F1.4 ZA
E-mount
Poravnajte belo oznako na ohišju
objektiva z belo oznako na fotoaparatu
(oznaka namestitve), nato vstavite
objektiv v ohišje objektiva na fotoaparatu
in ga zavrtite v smeri urnega kazalca,
da se zaskoči.

©2015 Sony Corporation
Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –.)
Pritisnite in držite gumb za odstranitev
objektiva na fotoaparatu, zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
se ne ustavi, in odstranite objektiv.
SEL35F14Z
 Nameščanje senčila objektiva

Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo
kakovost slike.
Poravnajte rdečo črto na senčilu objektiva
z rdečo piko na objektivu (oznaka senčila),
nato senčilo objektiva vstavite v ohišje
objektiva in ga zavrtite v smeri urnega
kazalca, dokler se ne zaskoči in rdeča pika
na senčilu objektiva ni poravnana z rdečo
piko na objektivu.
 Ko uporabljate vgrajeno bliskavico fotoaparata ali
a
bliskavico, priloženo fotoaparatu, odstranite senčilo
objektiva, da preprečite blokiranje svetlobe bliskavice.
 Pri shranjevanju naj bo senčilo objektiva nameščeno
na objektiv v obratni smeri.
Na voljo so trije načini ostrenja.
Samodejno ostrenje
Fotoaparat ostri samodejno.

Slovenščina

2
V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Previdnostne ukrepe za vse objektive,
kot so opombe glede uporabe, najdete v ločenem
dokumentu »Previdnostni ukrepi pred uporabo«.
Pred uporabo objektiva preberite oba dokumenta.
3 4 5
1
6
7
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony α
s sistemom E-mount. Objektiva ne morete
uporabljati na fotoaparatih A-mount.
FE 35mm F1.4 ZA sta skupaj oblikovala
Distagon T
družbi Carl Zeiss in Sony Corporation ter je zasnovan
za fotoaparate Sony E-mount. Ta objektiv je izdelan
pod strogimi standardi in sistemom zagotavljanja
kakovosti družbe Carl Zeiss.
FE 35mm F1.4 ZA je združljiv s paleto
Distagon T
slikovnih senzorjev 35-milimetrskega formata.
Fotoaparat s 35-milimetrskim slikovnim senzorjem
lahko nastavite, da fotografira pri velikosti APS-C.
Podrobnosti o nastavitvi fotoaparata najdete
v navodilih za uporabo fotoaparata.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se
obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
8

–1
Opombe o uporabi
 Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom,
vedno čvrsto držite fotoaparat in objektiv.
 Objektiv ni vodoodporen, čeprav je zasnovan tako,
da bi bil odporen na prah in pršenje z vodo. Če med
uporabo fotoaparata dežuje itd., pazite, da vodne
kapljice ne padajo na objektiv.
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
 Pri uporabi bliskavice vedno odstranite senčilo
(1)
(2)
objektiva in fotografirajte z razdalje vsaj 1 m od objekta.
Pri hkratni uporabi določenih objektivov in bliskavic
lahko objektiv delno zastre svetlobo bliskavice,
kar bo povzročilo senco na dnu slike.
Vinjetiranje
 Pri uporabi objektiva postanejo robovi zaslona temnejši
–2

od središča. Če želite omiliti ta pojav, imenovan
vinjetiranje, zaprite zaslonko za 1 do 2 stopnji.
 Deli enote
1 Oznaka senčila objektiva
2 Obroč za ostrenje
3 Oznaka zaslonke
4 Obroč zaslonke
5 Merilo zaslonke
6 Kontakti objektiva*
7 Stikalo zaslonke
8 Oznaka namestitve
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
DMF (Neposredno ročno ostrenje)
Ko fotoaparat sliko izostri samodejno, lahko ročno
izvedete natančno prilagoditev.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
Hrvatski
Ovaj priručnik s uputama objašnjava kako
upotrebljavati objektive. Mjere opreza uobičajene
za sve objektive, poput napomena o upotrebi,
nalaze se u posebnom dokumentu „Mjere
opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe objektiva
obavezno pročitajte oba dokumenta.
Ovaj je objektiv osmišljen za fotoaparate Sony α
sa sustavom E-mount navoja. Ne možete ga
upotrebljavati na fotoaparatima s A-mount navojem.
Model Distagon T
FE 35 mm F1.4 ZA razvijen
je u suradnji tvrtki Carl Zeiss i Sony Corporation
i osmišljen za fotoaparate Sony s E-mount navojem.
Ovaj je objektiv proizveden u skladu sa strogim
standardima i sustavom osiguranja kvalitete
tvrtke Carl Zeiss.
Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA kompatibilan je
s asortimanom slikovnih senzora formata 35 mm.
Fotoaparat opremljen slikovnim senzorom
formata 35 mm može se postaviti na snimanje
u veličini APS-C.
Pojedinosti o postavljanju svojeg fotoaparata
potražite u njegovu priručniku s uputama.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se
obratite svom prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
Napomene o upotrebi
 Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv
uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
 Ovaj objektiv nije vodootporan iako je osmišljen
da bude otporan na prašinu i zapljuskivanje. Ako se
upotrebljava po kiši i sl., pripazite da kapi ne padaju
na objektiv.
Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice
 Kada koristite bljeskalicu, uvijek uklonite sjenilo za
 Ostrenje

Priložena oprema
Objektiv (1), pokrov na sprednji strani objektiva (1),
pokrov na zadnji strani objektiva (1),
senčilo objektiva (1), torbica za objektiv (1),
komplet tiskane dokumentacije
objektiv i snimajte s udaljenosti od najmanje 1 m
od objekta snimanja. U određenim kombinacijama
objektiva i bljeskalice objektiv može djelomično
zakloniti svjetlo bljeskalice te se u dnu slike može
pojaviti sjena.
Vinjetiranje
 Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju tamniji
od središta. Kako biste smanjili tu pojavu (zvanu
vinjetiranje), zatvorite otvor blende za 1 do 2 graničnika.
Ročno ostrenje
Ostrenje opravite ročno.
Za več podrobnosti o nastavitvah načinov glejte
priročnik z navodili, priložen fotoaparatu.
 Prilagajanje osvetlitve
Ko poravnate oznako »A« na merilu zaslonke
z oznako zaslonke, fotoaparat preklopi v samodejni
način zaslonke in nastavi osvetlitev. Količino svetlobe
lahko nastavite od vrednosti f/1.4 do vrednosti f/16,
tako da zavrtite obroč za zaslonko.
Ročna prilagoditev količine svetlobe
Obroč za zaslonko zavrtite na želeno
osvetlitev (f-stopnja), ko je fotoaparat
v načinu M ali A.
Opombe
Med snemanjem filmov premaknite stikalo zaslonke
v položaj OFF. (glejte sliko -a)
Ko je stikalo zaslonke v položaju OFF, se glasnost
zvoka obroča zaslonke zmanjša. (za snemanje filmov)
Če med snemanjem filma spremenite vrednost
zaslonke, ko je stikalo zaslonke v položaju ON,
bo posnet zvok obroča za zaslonko.
 Identifikacija dijelova
1 Oznaka sjenila za objektiv
2 Prsten za fokusiranje
3 Oznaka otvora blende
4 Prsten otvora blende
5 Skala otvora blende
6 Kontakti za objektiv*
7 Prekidač (na klik) otvora blende
8 Oznaka za postavljanje
* Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.
 Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva
Postupak za pričvršćivanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
1
 Prednji poklopac objektiva možete pričvrstiti/
ukloniti na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/
uklanjate poklopac objektiva dok je sjenilo za
objektiv pričvršćeno, postupite na način (2).
2
Tehnični podatki
Ime izdelka
(Ime modela)
Goriščna razdalja (mm)
Goriščna razdalja,
ekvivalentna formatu
35 mm*1 (mm)
Skupine-elementi objektiva
Vidni kot 1*2
Vidni kot 2*2
Najmanjša razdalja
izostritve*3 (m)
Največja povečava (X)
Najmanjša odprtina
zaslonke
Premer filtra (mm)
Dimenzije (največji
premer × višina)
(pribl., mm)
Teža (pribl., g)
Funkcija kompenzacije
tresenja
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
52,5
8 – 12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
Uklonite stražnji i prednji poklopac
objektiva i poklopac kućišta fotoaparata.
Oznaku bijele boje na cijevi objektiva
poravnajte s oznakom iste boje na
fotoaparatu (oznaka za postavljanje),
a zatim umetnite objektiv u sklop za
postavljanje na fotoaparatu i okrećite
ga u smjeru kretanja kazaljki na satu
dok ne sjedne na mjesto.
 Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati
gumb za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
 Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Postupak za uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje
objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
dok se ne zaustavi, a zatim skinite objektiv.
78,5 × 112,0
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
630
Ne
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv
radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne
kvalitete slike.
*1 Gre za goriščno razdaljo, ekvivalentno formatu 35 mm,
pri digitalnih fotoaparatih z nameščenim izmenljivim
objektivom, ki so opremljeni s slikovnim senzorjem
velikosti APS-C.
*2 Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
 Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja.
Navedene goriščne razdalje veljajo, ko je način
izostritve nastavljen na neskončno.
Poravnajte crvenu crtu na sjenilu za
objektiv s crvenom točkom na objektivu
(oznaka sjenila), a zatim umetnite sjenilo za
objektiv u sklop za postavljanje objektiva na
fotoaparatu i okrećite ga u smjeru kretanja
kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje
mjesto i dok se crvena točka na sjenilu za
objektiv ne poravna s crvenom točkom
na objektivu.
 Kada upotrebljavate ugrađenu bljeskalicu ili bljeskalicu
isporučenu s fotoaparatom, uklonite sjenilo za objektiv
kako biste izbjegli blokiranje svjetla bljeskalice.
 Pri pohrani sjenilo za objektiv pričvrstite na objektiv
stražnjom stranom.
(Nastavak na zadnjoj stranici)

2
Hrvatski
3 4 5
(Nastavak s naslovne stranice)
Napomene o korišćenju
 Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom,
1
6
 Fokusiranje
Postoje tri načina fokusiranja.

Automatsko fokusiranje
Fotoaparat automatski fokusira.

7
Ručno fokusiranje

–1
 Identifikacija delova
1 Oznaka za senilo za objektiv
2 Prsten za fokusiranje
3 Oznaka otvora blende
4 Prsten blende
5 Skala otvora blende
6 Kontakti objektiva*
7 Prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“
prstena blende
8 Oznaka za montiranje
(2)
Napomene
Pri snimanju videozapisa postavite klik-prekidač
otvora blende na OFF. (pogledajte sliku -a)
Kada je klik-prekidač otvora blende postavljen
na OFF, prigušen je zvuk prstena otvora blende.
(pri snimanju videozapisa)
Ako promijenite vrijednost otvora blende pri snimanju
videozapisa dok je klik-prekidač za blendu postavljen
na ON, snimit će se zvuk prstena otvora blende.
Specifikacije
Naziv proizvoda
(Naziv modela)
Žarišna duljina (mm)
žarišna duljina ekvivalentna
formatu 35 mm*1 (mm)
Skupine – elementi
objektiva
Vidni kut 1*2
Vidni kut 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Maksimalno povećanje (X)
Minimalni otvor blende
Promjer filtra (mm)
Dimenzije (maks.
promjer × visina)
(pribl. u mm)
Težina (pribl. u g)
Funkcija kompenzacije
trešnje
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
* Ne dodirujte kontakte objektiva.
 Postavljanje i skidanje objektiva
Postavljanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
1
2
78,5 × 112,0
630
Ne
Priložene stavke
objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1),
stražnji poklopac za objektiv (1), sjenilo za objektiv (1),
torbica za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
Uklanjanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnuto dugme za oslobađanje
objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv
u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu dok se ne zaustavi,
a zatim ga odvojite.
 Postavljanje senila za objektiv
Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv
da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili
maksimalni kvalitet slike.
Poravnajte crvenu liniju na senilu za objektiv
sa crvenom tačkom na objektivu (oznaka za
senilo za objektiv), zatim umetnite senilo
za objektiv i rotirajte ga u smeru kretanja
kazaljki na satu dok ne klikne na mesto
i crvena tačka na senilu ne bude poravnata
sa crvenom tačkom na objektivu.
 Kada koristite blic ugrađen u fotoaparat ili blic
isporučen uz fotoaparat, uklonite senilo za objektiv
da biste sprečili da zakloni svetlost blica.
 Prilikom odlaganja, postavite senilo za objektiv
u obrnuti položaj.
 Fokusiranje
Postoje tri načina da fokusirate sliku.


a
U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je
kako se koriste objektivi. Mere opreza koje su
zajedničke za sve objektive, kao što su napomene
o korišćenju, možete pronaći u posebnom odeljku
„Mere opreza pre korišćenja“. Obavezno pročitajte
oba dokumenta pre korišćenja objektiva.
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa
E bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α.
Ne možete ga koristiti na fotoaparatima sa
A-bajonetom.
Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA su zajedno razvile
kompanije Carl Zeiss i Sony Corporation i osmišljen
je za Sony fotoaparate sa E-bajonetom. Ovaj objektiv
je proizveden po strogim standardima i sistemu
obezbeđenja kvaliteta kompanije Carl Zeiss.
Distagon T
FE 35mm F1.4 ZA je kompatibilan
sa raznim senzorima slike formata 35 mm.
Fotoaparat koji je je opremljen senzorom slike
formata 35 mm može da bude podešen da snima
u veličini APS-C.
Detaljnije informacije o načinu podešavanja
fotoaparata možete da vidite u njegovom
priručniku za upotrebu.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Automatsko fokusiranje
Fotoaparat automatski fokusira sliku.

Srpski
Poravnajte belu oznaku na telu objektiva
sa belom oznakom na fotoaparatu
(oznaka za montiranje), zatim umetnite
objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte
ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaključa.
 Ne pritiskajte dugme za oslobađanje objektiva
na fotoaparatu kada je objektiv namontiran.
 Ne montirajte objektiv pod uglom.
8 – 12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
Uklonite zadnji i prednji poklopac za
objektiv i poklopac kućišta fotoaparata.
 Prednji poklopac za objektiv možete da postavite/
skinete na dva načina, (1) i (2). Kada poklopac
za objektiv postavljate/skidate sa postavljenim
senilom za objektiv, koristite metod (2).
52,5
*1 To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm
kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata 35 mm,
a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus udaljenost je od slikovnog senzora
do objekta.
 Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina
može se promijeniti sa svakom promjenom
udaljenosti snimanja. Za iznad navedene žarišne
duljine pretpostavlja se da je objektiv fokusiran
na beskonačnost.

tamniji od sredine. Da biste umanjili posledice tog
fenomena (koji se naziva vinjetiranje), smanjite otvor
blende za 1 do 2 vrednosti.
Kada poravnate slovo „A” na skali otvora blende
s oznakom otvora blende, fotoaparat se postavlja
u način automatske blende i ekspoziciju postavlja
fotoaparat. Okretanjem prstena otvora blende
možete prilagoditi količinu svjetla između f/1,4 i f/16.
Okrenite prsten otvora blende na željenu
ekspoziciju (otvor blende) kada je fotoaparat
postavljen u način M ili A.

Vinjetiranje
 Prilagodba ekspozicije
Prilagodite količinu svjetla ručno

i snimajte na udaljenosti od najmanje 1 m od objekta.
Sa određenom kombinacijom objektiva i blica, objektiv
može da delimično zakloni njegovu svetlost, što može
da dovede do pojave senke na dnu slike.
Pojedinosti o postavljanju ovog načina potražite
u priručniku s uputama koji ste dobili s fotoaparatom.
8
–2
 Kada koristite blic, uvek uklonite senilo za objektiv
 Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da postanu
Fokusirate ručno.
(1)
Mere opreza pri upotrebi blica
DMF (Direct manual focus) (izravno
ručno fokusiranje)
Nakon automatskog fokusiranja fine prilagodbe
možete izvršiti ručno.

uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
 Ovaj fotoaparat nije vodootporan, mada je osmišljen
tako da bude obezbeđen od prašine i prskanja. Ako
objektiv koristite na kiši, držite ga dalje od kišnih kapi.
DMF (Direktno ručno fokusiranje)
Nakon što fotoaparat automatski fokusira sliku,
možete ručno da precizno prilagodite fokus.

Ručno fokusiranje
Vi fokusirate sliku ručno.
Detaljne informacije o podešavanju režima
pogledajte u uputstvu za upotrebu koje ste
dobili uz fotoaparat.
 Prilagođavanje ekspozicije
Kada poravnate „A“ na skali otvora blende sa
oznakom za blendu, fotoaparat se postavlja u režim
automatske blende, a ekspozicija se podešava na
fotoaparatu. A možete i da ručno prilagodite količinu
svetla između f/1.4 i f/16 rotiranjem prstena blende.
Ručno prilagođavanje količine svetla
Rotirajte prsten blende na željenu
ekspoziciju (f-vrednost) kada je fotoaparat
postavljen u režim M ili režim A.
Napomene
Podesite prekidač za uključivanje/isključivanje
„klika“ prstena blende na OFF kada snimate filmove.
(Pogledajte sliku -a.)
Kada je prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“
prstena blende podešen na OFF, zvuk prstena blende
se smanjuje. (Za snimanje filmova.)
Ako promenite vrednost otvora blende dok snimate
film sa prekidačem za uključivanje/isključivanje
„klika“ prstena blende podešenim na ON, zvuk
prstena blende će takođe biti snimljen.
Specifikacije
Naziv proizvoda
(Naziv modela)
Žižna daljina (mm)
Ekvivalentno žižnoj daljini
od 35 mm*1 (mm)
Grupe-elementi objektiva
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Maksimalno uvećanje (X)
Minimalni otvor blende
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije (maksimalni
prečnik × visina)
(približno u mm)
Masa (približno u g)
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
Distagon T FE 35mm
F1.4 ZA
(SEL35F14Z)
35
52,5
8–12
44°
63°
0,3
0,18
f/16
72
78,5 × 112,0
630
Ne
*1 Ovo je ekvivalentno žižnoj daljini za format od
35 mm kada je namontiran na digitalni fotoaparat sa
zamenljivim objektivom koji je opremljen senzorom
slike veličine APS-C.
*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne
fotoaparate sa zamenljivim objektivom opremljene
senzorom slike veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike
do objekta.
 U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina
može da se promeni u skladu sa promenama
udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne
daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv
fokusiran na beskonačno.
Sadržaj pakovanja
Objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1),
zadnji poklopac za objektiv (1), senilo za objektiv (1),
futrola za objektiv (1), štampana dokumentacija
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Download PDF

advertising