Sony | SELP18110G | Sony SELP18110G Kompatibilnost sa objektivom E PZ 18–110 mm F4 G OSS Uputstva za rukovanje

4-590-042-03(1)
(SL-HR-SR)


–2
(2)
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektiv
Zamenljivi objektiv
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu


E PZ 18-110mm
F4 G OSS
E-mount

SELP18110G
 Deli enote
1 Senčilo objektiva
2 Gumb PUSH (sprostitev senčila objektiva)
3 Obroč za ostrenje
4 Obroč za zoom
5 Obroč za zaslonko
6 Kontakti objektiva*
7 Oznaka zaslonke
8 Oznaka goriščne razdalje
9 Oznaka razdalje
10 Oznaka senčila objektiva
11 Stikalo IRIS LOCK
12 Stikalo zaslonke
13 Oznake za izbiro smeri vrtenja zooma
14 Stikalo za zaklep izbire smeri vrtenja zooma
15 Pokrov objektiva
16 Vzvod pokrova objektiva
17 Lestvica razdalje
18 Lestvica goriščne razdalje
19 Merilo zaslonke
20 Stikalo za odpravljanje učinkov tresenja
21 Vzvod POWER ZOOM
22 Oznaka za namestitev objektiva
23 Nastavek stojala (odstranljiv)
24 Stikalo ZOOM
25 Nožica zooma
26 Podporni nosilec objektiva
27 Vzvod za sprostitev nastavka stojala
28 Gumb za zaklep nastavka stojala
Odpiranje ali zapiranje zaklopa pokrova
objektiva
Premaknite vzvod pokrova objektiva na oznako
OPEN, da odprete pokrov objektiva, in premaknite
vzvod na oznako CLOSE, da zaprete pokrov objektiva.
(Glejte sliko -.)
Odstranjevanje senčila objektiva
Pridržite gumb PUSH (sprostitev senčila objektiva)
in obrnite senčilo objektiva v smeri, ki je nasprotna
smeri pri nameščanju.
 Zoomiranje
 Nameščanje/odstranjevanje
objektiva
a

Nameščanje objektiva
(glejte sliko –.)
1

2 Poravnajte belo piko na ohišju objektiva
z belo piko na fotoaparatu (oznaka
namestitve), nato vstavite objektiv
v ohišje objektiva na fotoaparatu in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca, da se
zaskoči.




Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –.)
Slovenščina
V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Previdnostne ukrepe za vse objektive,
kot so opombe glede uporabe, najdete v ločenem
dokumentu »Previdnostni ukrepi pred uporabo«.
Pred uporabo objektiva preberite oba dokumenta.
©2016 Sony Corporation


1
2
3
4
5
6
Opombe o uporabi
Ko stojala ne uporabljate, lahko nastavek stojala
odstranite z objektiva.
9
8
7
11


12
16
17
13 14
18 19
21
20
22
a




13
26
25
24
23

Ʉ
28
Ʌ
15

–1
Ʌ
27
Ʉ
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice


(1)
Objektiva ne izpostavljajte sončni svetlobi ali
drugemu močnemu svetlobnemu viru. Zaradi učinka
koncentriranja svetlobe na enem mestu lahko pride
do notranje okvare fotoaparata in objektiva, dima ali
vžiga. Če morate zaradi okoliščin pustiti objektiv na
sončni svetlobi, ne pozabite natakniti pokrova objektiva.
Če je nameščeno senčilo objektiva, ne pozabite zapreti
pokrova objektiva.
Če fotografirate proti soncu, poskrbite, da bo sonce
povsem izven zornega kota. Sicer se lahko sončni žarki
skoncentrirajo v goriščnici v notranjosti fotoaparata in
povzročijo dim ali vžig. Če je sonce rahlo zunaj vidnega
kota, lahko prav tako povzroči dim ali vžig.
Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom,
vedno skrbno držite tako fotoaparat kot tudi objektiv.
Objektiv ni vodotesen, je pa zasnovan tako, da je
odporen na prah in kaplje. Če med uporabo fotoaparata
dežuje itd., pazite, da vodne kapljice ne padajo na
objektiv.
Nožico za zoom je mogoče pritrditi na obroč za zoom
in jo odstraniti z njega.
Pazite, da vam objektiv pri shranjevanju in prenašanju
ne pade iz rok. Med fotografiranjem uporabljajte
ustrezno stojalo.
Objektiv lahko zastira osvetljevalca AF fotoaparata.
Priporočljivo je, da osvetljevalca AF (funkcijo AF
illuminator) nastavite na OFF.
Med snemanjem filmov se pri uporabi zooma
lahko posname tudi zvok delovanja fotoaparata,
odvisno od modela fotoaparata ali pogojev
snemanja. Če želite zmanjšati možnost snemanja
zvoka delovanja fotoaparata pri uporabi zooma,
uporabite zunanji mikrofon.

S tem objektivom ne morete uporabljati v fotoaparat
vgrajene bliskavice. Uporabite zunanjo bliskavico
(naprodaj posebej).
Ko uporabljate bliskavico, lahko objektiv delno zastira
svetlobo bliskavice, kar povzroči senco na dnu slike.
Vinjetiranje

Pri uporabi objektiva postanejo robovi zaslona temnejši
od središča. Če želite omiliti ta pojav, imenovan
vinjetiranje, zaprite zaslonko za 1 do 2 stopnji.
1
Objektiv odstranite s fotoaparata.

da prilagodite goriščno razdaljo
(položaj zooma).
Teža (pribl., g)
(brez nastavka stojala)
1.105
Pomaknite vzvod POWER ZOOM na stran
T (telefoto) za povečavo.
Pomaknite vzvod POWER ZOOM na stran
W (široko) za pomanjšavo.
Funkcija kompenzacije tresenja
Da
goriščno razdaljo (položaj zooma).
Spreminjanje smeri vrtenja za delovanje
obroča za zoom (glejte sliko -a.)
Če želite povečavo ali pomanjšavo, lahko smer vrtenja
za delovanje obroča za zoom spremenite.
Poravnajte oznako  stikala za zaklep
izbire smeri vrtenja zooma z oznako za
izbiro smeri vrtenja zooma () ()
tako, da zavrtite obroč za zoom na
stran W.
2 Potisnite stikalo za zaklep izbire smeri
vrtenja zooma v smeri puščice.
3 Zavrtite obroč za zoom na stran T.

Ko vrednost »110« na lestvici goriščne razdalje
doseže oznako goriščne razdalje (), poskus, da bi
še naprej vrteli obroč za zoom, povzroči zvok klika.
Preden obroč zavrtite naprej, morate slišati zvok
klikanja.
sprostitev nastavka za stojalo ,
odstranite nastavek za stojalo v smeri
puščice .

Če nastavek za stojalo odstranite, ne da bi pred tem
s fotoaparata odstranili objektiv, lahko nastavek za
stojalo zadene ob ohišje fotoaparata ali dodatne
opreme. Priporočamo, da objektiv odstranite
s fotoaparata, preden odstranite nastavek stojala.
Nameščanje nastavka stojala
1
Potiskajte nastavek za stojalo na
objektiv, dokler se ne zaskoči.
2 Zavrtite gumb za zaklepanje nastavka
stojala v smeri urnega kazalca,
da stojalo trdno pritrdite.

Prepričajte se, da je gumb za zaklepanje nastavka
za stojalo čvrsto zaklenjen. Če gumb za zaklepanje
nastavka za stojalo ni pravilno zaklenjen, lahko
objektiv pade z obroča stojala.
 Pritrditev senčila objektiva
Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo
kakovost slike.
Če želite pritrditi senčilo objektiva, najprej odstranite
pokrov objektiva.
Poravnajte oznako na senčilu objektiva
z oznako senčila na objektivu, nato vstavite
senčilo objektiva v ohišje objektiva in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca, da se
zaskoči. (Glejte sliko -.)
*¹ Gre za goriščno razdaljo, ekvivalentno formatu 35 mm,
pri digitalnih fotoaparatih z nameščenim izmenljivim
objektivom, ki so opremljeni s slikovnim senzorjem
velikosti APS-C.
*² Vidni kot je vrednost za digitalni fotoaparat
z zamenljivim objektivom, ki je opremljen s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*³ Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
 Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja.
Navedene goriščne razdalje veljajo, ko je način izostritve
nastavljen na neskončno.
Priložena oprema
(Številka v oklepajih označuje število priloženih
elementov.)
Objektiv (1), pokrov na sprednji strani objektiva (1),
senčilo objektiva (1), torbica za objektiv (1),
nožica zooma (1), pokrov objektiva(1),
komplet tiskane dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
in
sta blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
Hrvatski
U ovom priručniku s uputama objašnjeno je
kako se upotrebljavaju objektivi. Mjere opreza
uobičajene za sve objektive, poput napomena
o upotrebi, nalaze se u posebnom dokumentu
„Mjere opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe
objektiva obavezno pročitajte oba dokumenta.
4 Poravnajte vrednost »18« na drugi
lestvici goriščne razdalje z oznako
goriščne razdalje. ()

Vrtite obroč za zoom, dokler ne slišite klika.
zooma v njegov izvorni položaj in ga
zaklenite.
Prilagoditev ostrenja v načinu AF/MF
Ko uporabljate funkcijo samodejnega ostrenja
z ročnim ostrenjem ali snemate filme, nastavite
obroč za ostrenje v položaj .
Prilagoditev ostrenja v načinu FULL MF
Ovaj je objektiv osmišljen za fotoaparate Sony α
s E-mount navojem. Ne možete ga upotrebljavati
na fotoaparatima s navojem A-mount.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se
obratite svom prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
Napomene o upotrebi

Če ne želite uporabljati samodejnega ostrenja,
premaknite obroč za ostrenje v položaj  in ročno
prilagodite ostrenje.

Merilo razdalje je samo okvirno vodilo.

Najmanjše razdalje izostritve so v načinih AF/MF
in FULL MF različne.
V načinu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
V načinu FULL MF: 0,95 m v celotnem območju
Ko preklopite obroč za ostrenje iz načina AF/MF 
v način FULL MF , se ostrenje prilagodi razdalji,
ki jo označuje merilo razdalje.

obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca, da ga odvijete .
3 Medtem ko pritiskate vzvod za
0,4-0,95
110 × 167,5
1 Nastavite stikalo ZOOM na MANUAL.
2 Zavrtite obroč za zoom, da prilagodite
Za podrobnosti glejte » Nameščanje in
odstranjevanje objektiva«.
2 Gumb za zaklepanje nastavka za stojalo
76°-14° 30'
Najmanjša razdalja ostrenja*³ (m)
95
 Ostrenje
Odstranjevanje nastavka stojala
(glejte sliko .)
15-18
Vidni kot*²
Dimenzije
(največji premer × višina)
(pribl., mm)
 Uporaba stojala
Odstranjevanje in pritrditev
nastavka stojala
Skupine/elementi objektiva
Premer filtra (mm)
5 Potisnite stikalo za izbiro smeri vrtenja
Če uporabljate stojalo, ga namestite na nastavek
stojala na objektivu in ne v vtičnico za stojalo na
fotoaparatu.
27-165
0,122
Pritisnite in držite gumb za odstranitev
objektiva na fotoaparatu, zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se
ne ustavi, in odstranite objektiv.
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony
α s sistemom E-mount. Objektiva ne morete
uporabljati na fotoaparatih A-mount.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se
obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

10
Med nameščanjem objektiva ne pritiskajte gumba
za odstranitev objektiva.
Ne nameščajte objektiva pod kotom.
Goriščna razdalja ekvivalentna
formatu 35 mm*¹ (mm)
f/22
Uporaba obroča za zoom
Odstranite zadnji pokrov objektiva ter
zaščitni pokrov na ohišju fotoaparata.
Goriščna razdalja (mm)
E PZ 18-110 mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
Najmanjša odprtina zaslonke
1 Nastavite stikalo ZOOM na SERVO.
2 Pomaknite vzvod POWER ZOOM,
1
Ime (ime modela)
Največja povečava (×)
Uporaba vzvoda POWER ZOOM
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
Tehnični podatki
 Prilagajanje osvetlitve



Stikalo IRIS LOCK
LOCK:
Obroč za zaslonko lahko zaklenete
v položaju »A« na merilu zaslonke ali
z njim izberete vrednost med stopnjama
f/4 in f/22.
RELEASE: Z obročem za zaslonko lahko izberete
vrednost med oznako »A« in stopnjo f/22
na merilu zaslonke.
Ko poravnate oznako »A« na merilu zaslonke z oznako
zaslonke, fotoaparat preklopi v samodejni način
zaslonke in nastavi osvetlitev. Količino svetlobe lahko
nastavite ročno od vrednosti f/4 do vrednosti f/22,
tako da zavrtite obroč za zaslonko.
Ročna prilagoditev količine svetlobe
Obroč za zaslonko zavrtite na želeno osvetlitev
(f-stopnja), ko je fotoaparat v načinu M ali A.




Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice

Opombe
Med snemanjem filmov premaknite stikalo zaslonke
v položaj OFF. (Glejte sliko -a.)
Če med snemanjem filma spremenite vrednost
zaslonke, ko je stikalo zaslonke v položaju ON,
bo posnet zvok obroča za zaslonko.

S ovim objektivom ne možete upotrebljavati ugrađenu
bljeskalicu fotoaparata. Upotrijebite vanjsku bljeskalicu
(prodaje se zasebno).
Pri upotrebi bljeskalice objektiv može djelomično
zakloniti svjetlo bljeskalice i u dnu slike može se
pojaviti sjena.
Vinjetiranje

 Uporaba funkcije za odpravljanje
učinkov tresenja
Ne ostavljajte objektiv na suncu ili jarkom izvoru svjetla.
Može doći do unutarnjeg kvara kućišta fotoaparata
i objektiva, pojave dima ili do požara kao rezultat
fokusiranja svjetla. Ako morate ostaviti objektiv na
sunčevom svjetlu, obavezno pričvrstite poklopce
za objektiv. Ako je sjenilo za objektiv pričvršćeno,
obavezno zatvorite poklopac objektiva.
Ako snimate dok je sunce iza objekta, sunce treba
da bude potpuno izvan kuta gledanja. U suprotnom
se sunčeve zrake mogu koncentrirati u žarišnoj točci
unutar fotoaparata i izazvati dim ili požar. Do pojave
dima ili požara može doći i ako je sunce malo izvan
kuta gledanja.
Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv
uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan iako je osmišljen
s namjerom da bude otporan na prašinu
i zapljuskivanje. Ako se upotrebljava po kiši i sl.,
pripazite da kapi ne padaju na objektiv.
Pomoćna ručica zuma može se pričvrstiti na prsten
za zumiranje i od njega odvojiti.
Pazite da vam objektiv ne ispadne prilikom
pospremanja ili nošenja. Upotrijebite čvrst tronožac
za snimanje.
Objektiv može blokirati AF osvjetljivač fotoaparata.
Preporučujemo da postavite AF osvjetljivač na OFF.
Prilikom snimanja videozapisa može se snimiti zvuk
zumiranja ovisno o fotoaparatu ili uvjetima snimanja.
Upotreba vanjskog mikrofona može pomoći
u smanjenju snimanja zvuka zumiranja.
Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju tamniji
od središta. Da biste smanjili utjecaj tih pojava (zvanih
vinjetiranje), zatvorite otvor blende za 1 do 2 graničnika.
Stikalo za odpravljanje učinkov tresenja


ON: odpravi učinke tresenja fotoaparata.
OFF: ne odpravi učinkov tresenja fotoaparata.
Priporočamo, da med fotografiranjem uporabite
stojalo.
(nastavak na zadnjoj stranici)
Hrvatski
(nastavak s naslovne stranice)
 Identifikacija dijelova
1 Sjenilo za objektiv
2 Gumb PUSH (otpuštanje sjenila za objektiv)
3 Prsten za izoštravanje
4 Prsten za zumiranje
5 Prsten za blendu
6 Kontakti za objektiv*
7 Oznaka otvora blende
8 Oznaka žarišne duljine
9 Oznaka udaljenosti
10 Oznaka sjenila za objektiv
11 Prekidač IRIS LOCK
12 Klik-prekidač za blendu
13 Oznake za odabir smjera okretanja zumiranja
14 Blokirni prekidač za odabir smjera okretanja
zumiranja
15 Poklopac objektiva
16 Ručica poklopca objektiva
17 Skala udaljenosti
18 Skala žarišne duljine
19 skala otvora blende
20 Prekidač kompenzacije podrhtavanja
21 Ručica POWER ZOOM
22 Oznaka za postavljanje objektiva
23 Prsten za tronožac (odvojivi)
24 Prekidač ZOOM
25 Pomoćna ručica zuma
26 Potporni nosač objektiva
27 Ručica za otpuštanje prstena za tronožac
28 Gumb za zaključavanje prstena za tronožac
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv
radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne
kvalitete slike.
Prilikom pričvršćivanja sjenila za objektiv prvo morate
skinuti poklopac objektiva.
Poravnajte oznaku na sjenilu za objektiv
s onom na objektivu, a zatim umetnite
sjenilo za objektiv u sklop za postavljanje
na objektivu i okrećite ga u smjeru kazaljke
na satu dok ne sjedne na mjesto.
(Pogledajte sliku -.)
Otvaranje ili zatvaranje zatvarača poklopca
objektiva
Za otvaranje poklopca objektiva pomjerite ručicu
poklopca objektiva u položaj OPEN, a za zatvaranje
poklopca objektiva pomjerite ručicu u položaj CLOSE.
(Pogledajte sliku -.)
Postupak za uklanjanje sjenila za objektiv
Pritisnite i držite gumb PUSH (otpuštanje sjenila za
objektiv) i okrenite sjenilo za objektiv u suprotnom
smjeru od onoga u kojem ste ga pričvrstili.
 Zumiranje
Upotreba ručice POWER ZOOM
1 Postavite prekidač ZOOM na SERVO.
2 Pomičite ručicu POWER ZOOM kako
biste prilagodili žarišnu udaljenost
(položaj zuma).
Pomičite ručicu POWER ZOOM prema slovu
T (telefoto) za povećavanje.
Pomičite ručicu POWER ZOOM prema slovu
W (široko) za smanjivanje.
* Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.
 Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva
Postupak za pričvršćivanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
1
1 Postavite prekidač ZOOM na MANUAL.
2 Okrećite prsten za zumiranje kako
biste prilagodili žarišnu udaljenost
(položaj zuma).
objektiva s bijelom točkom na
fotoaparatu (oznaka za postavljanje),
a zatim umetnite objektiv u sklop za
postavljanje na fotoaparatu i okrećite
ga u smjeru kazaljke na satu dok ne
sjedne na mjesto.


Postupak promjene smjera okretanja
prstena za zumiranje
(Pogledajte sliku -a.)
Možete promijeniti smjer okretanja prstena za
zumiranje radi povećavanja ili smanjivanja slike.
1
Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb
za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Postupak za uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje
objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv
u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke
na satu dok se ne zaustavi, a zatim skinite
objektiv.
Poravnajte oznaku  blokirnog
prekidača za odabir smjera okretanja
zumiranja s oznakom za odabir smjera
okretanja zumiranja () () tako što
ćete okrenuti prsten za zumiranje
prema strani sa slovom W.
2 Postavite blokirni prekidač za odabir
smjera okretanja zumiranja u smjeru
strelice.
3 Okrenite prsten za zumiranje prema
strani sa slovom T.

 Upotreba tronošca
Ako upotrebljavate tronožac, pričvrstite ga na prsten
za tronožac na objektivu, a ne na navoj za tronožac
na fotoaparatu.
4 Poravnajte vrijednost „18” na drugoj
skali žarišne duljine s oznakom žarišne
duljine. ()
Uklanjanje i pričvršćivanje prstena
za tronožac
Uklanjanje prstena za tronožac
(Pogledajte sliku .)
Prsten za tronožac možete odvojiti od objektiva kada
ne upotrebljavate tronožac.
1
Skinite objektiv s fotoaparata.

Pojedinosti potražite u odjeljku „ Pričvršćivanje/
uklanjanje objektiva”.
2 Okrenite gumb za zaključavanje prstena
za tronožac u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu da ga olabavite .
3 Dok držite prsten pritisnut, pustite
ručicu , odvojite prsten za tronožac
u smjeru strelice .

Ako odvajate prsten za tronožac, a niste skinuli objektiv
s fotoaparata, prsten za tronožac može udariti u kućište
fotoaparata ili dodatnu opremu. Preporučujemo da
skinete objektiv s fotoaparata prije odvajanja prstena
za tronožac.
Pričvršćivanje prstena za tronožac
1
Postavite prsten za tronožac na navoj
objektiva dok ne klikne.
2 Okrenite gumb za zaključavanje prstena
za tronožac u smjeru kazaljke na satu
da ga čvrsto postavite.

Provjerite je li gumb za zaključavanje prstena
za tronožac čvrsto zategnut. Ako gumb za
zaključavanje prstena za tronožac nije čvrsto
zategnut, objektiv može pasti s prstena za tronožac.
Kada vrijednost „110” na skali žarišne duljine
dostigne oznaku žarišne duljine (), prilikom
svakog pokušaja da se prsten za zumiranje dodatno
okrene začut ćete klik. Provjerite čujete li klik prije
nego što ga dalje okrenete.

Okrećite prsten za zumiranje dok ne začujete klik.
5 Vratite prekidač za odabir zumiranja
u originalni položaj da ga blokirate.
 Izoštravanje
Postupak za prilagodbu izoštravanja
u načinu AF/MF
Kada upotrebljavate zajedno funkcije automatskog
i ručnog izoštravanja ili snimate videozapise,
postavite prsten za izoštravanje u položaj .
Postupak za prilagodbu izoštravanja
u načinu FULL MF
Ako ne želite upotrebljavati automatsko izoštravanje,
postavite prsten za izoštravanje u položaj 
i prilagodite izoštravanje ručno.

Skala udaljenosti služi samo kao približan orijentir.

Minimalna izoštravanja razlikuju se u načinu AF/MF
i u načinu FULL MF.
U načinu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
U načinu FULL MF: 0,95 m na cijelom području
Kada pomičete prsten za izoštravanje iz načina AF/MF
 u način FULL MF , izoštravanje se prilagođava
udaljenosti naznačenoj na skali udaljenosti.

Srpski
 Korišćenje stativa
 Fokusiranje
U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je
kako se koriste objektivi. Mere opreza koje su
zajedničke za sve objektive, kao što su napomene
o korišćenju, možete pronaći u posebnom odeljku
„Mere opreza pre korišćenja“. Obavezno pročitajte
oba dokumenta pre korišćenja objektiva.
Kada koristite stativ, postavite ga na nosač na
objektivu, a ne na navoj za stativ na fotoaparatu.
Prilagođavanje fokusa u režimu AF/MF
Prekidač IRIS LOCK
LOCK:
Možete zaključati prsten za blendu
u položaj „A” na skali otvora blende ili
ga okretati između f/4 i f/22.
RELEASE: Možete okretati prsten za blendu između
položaja „A” i f/22 na skali otvora blende.
Kada poravnate „A” na skali otvora blende s oznakom
otvora blende, fotoaparat se postavlja u način
automatske blende i ekspoziciju postavlja fotoaparat.
Okretanjem prstena za blendu možete ručno
prilagoditi količinu svjetla između f/4 i f/22.
Ručna prilagodba količine svjetla
Okrenite prsten za blendu na željenu
ekspoziciju (otvor blende) kada je fotoaparat
postavljen u način M ili A.
Napomene
Pri snimanju videozapisa postavite klik-prekidač za
blendu na OFF. (Pogledajte sliku -a.)
Ako promijenite vrijednost otvora blende pri snimanju
videozapisa dok je klik-prekidač za blendu postavljen
na ON, snimit će se zvuk prstena za blendu.
 Upotreba funkcije kompenzacije
podrhtavanja
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa
E-bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α.
Ne možete ga koristiti na fotoaparatima sa
A-bajonetom.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.


ON: kompenzira podrhtavanje fotoaparata.
OFF: ne kompenzira trešnju fotoaparata.
Preporučujemo upotrebu tronošca tijekom
snimanja.




Specifikacije
Naziv (naziv modela)
Žarišna duljina (mm)
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
Žarišna duljina ekvivalentna
formatu 35 mm*¹ (mm)
27-165
Skupine – elementi objektiva
15-18
Vidni kut*²
76°-14° 30'
Minimalno izoštravanje*³ (m)
0,4-0,95
Maksimalno povećanje (×)
0,122




Ne ostavljajte objektiv izložen suncu ili izvoru jakog
svetla. Zbog efekta fokusiranja svetla može doći do
unutrašnjeg kvara kućišta fotoaparata i objektiva, dima
ili vatre. Ako okolnosti nalažu da ostavite objektiv
na suncu, obavezno postavite poklopac za objektiv.
Ako je senilo za objektiv postavljeno, obavezno
zatvorite poklopac objektiva.
Kada snimate nasuprot suncu, pazite da sunce bude
potpuno van vidnog ugla. U suprotnom, sunčevi zraci
mogu da se skoncentrišu u fokusnoj tački unutar
fotoaparata i da izazovu dim ili vatru. Ukoliko sunce
bude neznatno van ugla gledanja, to takođe može
da izazove dim ili vatru.
Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom,
uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan, mada je osmišljen tako
da bude zaštićen od prašine i prskanja. Ako objektiv
koristite na kiši, držite ga dalje od kišnih kapi.
Čivija zuma može da se postavi na prsten za zumiranje
i skine sa njega.
Budite pažljivi da ne ispustite objektiv prilikom
odlaganja i nošenja. Za snimanje koristite jak stativ.
Objektiv može da blokira AF osvetljivač fotoaparata.
Preporučujemo vam da AF osvetljivač postavite na OFF.
Prilikom snimanja filmova, zvuk upravljanja zumom
može da bude snimljen u zavisnosti od kamere ili
uslova snimanja. Korišćenje spoljnog mikrofona može
pomoći da smanjite zvuk upravljanja zumom u toku
snimanja.
Minimalni otvor blende
f/22
Promjer filtra (mm)
95
Mere opreza pri upotrebi blica
Dimenzije
(maks. promjer × visina)
(pribl. u mm)
110 × 167,5

Težina (pribl., g)
(bez prstena za tronožac)
1105
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
Da

Priložene stavke
(Broj u zagradi označava broj komada.)
objektiv (1), stražnji poklopac objektiva (1),
sjenilo za objektiv (1), torbica za objektiv (1),
pomoćna ručica zuma (1), poklopac objektiva (1),
komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez
prethodne najave.
i
zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Sa ovim objektivom ne možete da koristite blic ugrađen
u fotoaparat. Koristite spoljni blic (prodaje se zasebno).
Kada koristite blic, objektiv može da delimično zakloni
njegovu svetlost, što može dovesti do senke na dnu
slike.
Vinjetiranje

*¹ To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm
kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*² Vidni kut predstavlja vrijednost za digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivom opremljene
slikovnim senzorom veličine APS-C.
*³ Minimalno izoštravanje udaljenost je od slikovnog
senzora do objekta.
 Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina
može se promijeniti sa svakom promjenom
udaljenosti snimanja. Za gore navedene žarišne
duljine pretpostavlja se da je objektiv izoštren
na beskonačnost.
Skidanje i postavljanje nosača
za stativ
Skidanje nosača za stativ
(pogledajte sliku .)
Nosač za stativ može da se skine sa objektiva kada
ne koristite stativ.
1
Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da postanu
tamniji od sredine. Da biste umanjili posledice tog
fenomena (koji se naziva vinjetiranje), smanjite otvor
blende za 1 do 2 vrednosti.
 Identifikacija delova
1 Senilo za objektiv
2 Dugme PUSH (za skidanje senila za objektiv)
3 Prsten za fokusiranje
4 Prsten za zumiranje
5 Prsten blende
6 Kontakti objektiva*
7 Oznaka otvora blende
8 Oznaka žižne daljine
9 Oznaka udaljenosti
10 Oznaka za senilo za objektiv
11 Prekidač IRIS LOCK
12 Prekidač za uključivanje/isključivanje „klika“
prstena blende
13 Oznake za izbor smera rotacije zuma
14 Prekidač za zaključavanje izbora smera
rotacije zuma
15 Poklopac za objektiv
16 Ručica poklopca za objektiv
17 Skala rastojanja
18 Skala žižne daljine
19 Skala otvora blende
20 Prekidač kompenzacije podrhtavanja
21 Ručica POWER ZOOM
22 Oznaka za montiranje objektiva
23 Spojnica za stativ (odvojiva)
24 Prekidač ZOOM
25 Čivija zuma
26 Nosač za držanje objektiva
27 Ručica za otpuštanje spojnice stativa
28 Točkić za blokiranje spojnice za stativ
* Nemojte da dodirujete kontakte objektiva.
 Postavljanje/skidanje objektiva
Postavljanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
1
Uklonite zadnji poklopac za objektiv
i poklopac kućišta fotoaparata.
2 Poravnajte belu tačku na telu objektiva
sa belom tačkom na fotoaparatu
(oznaka za postavljanje), zatim
umetnite objektiv u bajonet fotoaparata
i rotirajte ga u smeru kretanja kazaljki
na satu dok se ne zaključa.


Ne pritiskajte dugme za skidanje objektiva
na fotoaparatu kada je postavljen objektiv.
Ne postavljajte objektiv pod uglom.
Uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnuto dugme za skidanje
objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv
u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim
ga skinite.
Skinite objektiv sa fotoaparata.

Više detalja pogledajte u odeljku „ Postavljanje/
skidanje objektiva“.
2 Okrenite točkić za pritezanje nosača za
stativ u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu biste ga otpustili .
Napomene o korišćenju
Prekidač kompenzacije podrhtavanja
Upotreba prstena za zumiranje
Uklonite stražnji poklopac objektiva
i poklopac kućišta fotoaparata.
2 Poravnajte bijelu točku na cijevi
 Prilagodba ekspozicije
3 Dok držite pritisnutu ručicu za
otpuštanje nosača za stativ , skinite
nosač za stativ u smeru strelice .

Ako nosač za stativ skidate a da niste prethodno skinuli
objektiv sa fotoaparata, nosač može da udari u kućište
fotoaparata ili dodatnu opremu. Preporučujemo vam
da skinete objektiv sa fotoaparata pre nego što skinete
nosač za stativ.
Postavljanje nosača za stativ
1
Pomerajte nosač za stativ po ležištu
na objektivu dok ne klikne.
2 Čvrsto okrenite točkić za pritezanje
nosača za stativ u smeru kretanja
kazaljke na satu biste ga pritegnuli.

Uverite se da je točkić za pritezanje nosača za stativ
dobro pričvršćen. Ako točkić za pritezanje nosača
za stativ nije dobro pričvršćen, objektiv može da
spadne sa nosača.
 Postavljanje senila za objektiv
Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv
da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili
maksimalan kvalitet slike.
Da biste spojili senilo za objektiv, obavezno
prethodno uklonite poklopac za objektiv.
Poravnajte oznaku na senilu za objektiv
sa oznakom za senilo na objektivu,
zatim ubacite senilo u ležište na
objektivu i rotirajte ga u smeru kretanja
kazaljki na satu dok ne klikne na mesto.
(Pogledajte sliku -.)
Otvaranje ili zatvaranje zatvarača poklopca
objektiva
Pomerite ručicu na poklopcu objektiva u položaj
OPEN da otvorite poklopac objektiva a ručicu
pomerite u položaj CLOSE da biste ga zatvorili.
(Pogledajte sliku -.)
Skidanje senila sa objektiva
Držite pritisnuto dugme PUSH (za skidanje senila
sa objektiva) i okrenite senilo u suprotnom smeru
od onog pri postavljanju.
Kada funkciju automatskog fokusiranja koristite
zajedno sa ručnim fokusiranjem ili prilikom snimanja
filmova, podesite prsten za fokusiranje u položaj .
Prilagođavanje fokusa u režimu FULL MF
Ako ne želite da koristite automatsko fokusiranje,
podesite prsten za fokusiranje u položaj  i ručno
prilagođavajte fokus.

Skala rastojanja je samo okvirni vodič.

Minimalna udaljenost za fokusiranje je različita u režimu
AF/MF i u režimu FULL MF.
U režimu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
U režimu FULL MF: 0,95 m u svim područjima
Kada pomerite prsten za fokusiranje iz režima
AF/MF  u režim FULL MF , fokus se prilagođava
prema rastojanju naznačenom na skali rastojanja.

 Prilagođavanje ekspozicije
Prekidač IRIS LOCK
LOCK:
Prsten za blendu možete zaključati na
oznaci „A“ na skali otvora blende ili ga
možete okretati između f/4 i f/22.
RELEASE: Prsten za blendu možete okretati između
oznake „A“ i f/22 na skali otvora blende.
Kada poravnate „A“ na skali otvora blende sa
oznakom za blendu, fotoaparat se postavlja u režim
automatske blende, a ekspozicija se podešava na
fotoaparatu. A možete i da ručno prilagodite količinu
svetla između f/4 i f/22 rotiranjem prstena za blendu.
Ručno prilagođavanje količine svetla
Rotirajte prsten za blendu na željenu
ekspoziciju (f-vrednost) kada je fotoaparat
postavljen u režim M ili režim A.
Napomene
Postavite prekidač za klik blende na OFF kada
snimate filmove. (Pogledajte sliku -a.)
Ako promenite vrednost otvora blende dok snimate
film, a prekidač za klik blende je postavljen na ON,
zvuk prstena za blendu će takođe biti snimljen.
 Korišćenje funkcije za
kompenzaciju podrhtavanja
Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja


ON: Podrhtavanje fotoaparata se kompenzuje.
OFF: Podrhtavanje fotoaparata se ne kompenzuje.
Preporučujemo da koristite stativ u toku snimanja.
Specifikacije
Naziv (Naziv modela)
Žižna daljina (mm)
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18-110
Ekvivalentno žižnoj daljini
od 35 mm*¹ (mm)
27-165
Grupe sočiva – elementi
15-18
Ugao gledanja*²
76°-14° 30'
Minimalni fokus*³ (m)
0,4-0,95
Maksimalno uvećanje (×)
0,122
 Zumiranje
Minimalni otvor blende
f/22
Prečnik filtera (mm)
95
Korišćenje ručice POWER ZOOM
Dimenzije
(maksimalni prečnik × visina)
(približno, u mm)
110 × 167,5
Masa (približno u g)
(bez nosača za stativ)
1.105
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
Da
1 Podesite prekidač ZOOM na SERVO.
2 Pomerite ručicu POWER ZOOM da biste
prilagodili žižnu daljinu (položaj zuma).
Pomerite ručicu POWER ZOOM prema oznaci
T (telefoto) da biste približili sliku.
Pomerite ručicu POWER ZOOM prema oznaci
W (široki ugao) da biste udaljili sliku.
Korišćenje prstena za zumiranje
1 Podesite prekidač ZOOM na MANUAL.
2 Rotirajte prsten za zumiranje da biste
prilagodili žižnu daljinu (položaj zuma).
Promena smera rotacije pri upravljanju
prstenom za zumiranje
(pogledajte sliku -a.)
Možete da promenite smer rotacije prstena za
zumiranje da biste povećali ili udaljavali sliku.
1
Poravnajte oznaku  prekidača za
zaključavanje izbora smera rotacije
zuma sa oznakom za izbor smera
rotacije zuma () () okretanjem
prstena za zumiranje na W stranu.
2 Pomerite prekidač za zaključavanje
izbora smera rotacije zuma u smeru
strelice.
3 Okrenite prsten za zumiranje na T
stranu.

Kada vrednost „110“ na skali žižne daljine dostigne
stigla indeks žižne daljine (), začuće se kliktav
zvuk ako pokušate da okrenete prsten za zumiranje
još dalje. Uverite se da čujete kliktavi zvuk pre nego
nastavite da rotirate prsten.
4 Poravnajte vrednost „18“ na drugoj
skali žižne daljine sa oznakom žižne
daljine. ()

Obavezno okrećite prsten za zumiranje dok
ne klikne.
5 Vratite prekidač za izbor smera rotacije
zuma u prvobitni položaj da ga
zaključate.
*¹ Ovo je žižna daljina ekvivalentna formatu od
35 mm kada je postavljen na digitalni fotoaparat sa
zamenljivim objektivom koji je opremljen senzorom
slike veličine APS-C.
*² Ugao gledanja je vrednost za digitalne fotoaparate
sa izmenljivim objektivima koji su opremljeni
senzorom slike veličine APS-C.
*³ Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike do
objekta.
 U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina
može da se promeni u skladu sa promenama
udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne
daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv
fokusiran na beskonačno.
Sadržaj pakovanja
(Broj u zagradama označava količinu te stavke
u pakovanju.)
Objektiv (1), zadnji poklopac za objektiv (1),
senilo za objektiv (1), futrola za objektiv (1),
čivija zuma (1), poklopac za objektiv (1),
paket štampane dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
and
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Download PDF

advertising