cameras-camcorders-digital-cameras>digital-cameras-lenses>lenses-e-mount-lenses, Navodila za uporabo, sony.si, Ultraširokougaoni konvertor, Izuzetno širokokutni konverter, sl, Upute za upotrebu, SEL075UWC, Uputstva za rukovanje, hr, sony.hr, sr, sony.rs">

Sony | SEL057FEC | Sony SEL075UWC Ultraširokougaoni konvertor Uputstva za rukovanje

4-563-797-02(1)
(SL-HR-SR)

Slovenščina
SEL075UWC

Izredno širok pretvornik
Ultra-široki pretvarač
Ultra širokougaoni konvertor
Pretvornik »ribje oko«
Pretvarač „riblje oko”
Konvertor riblje oko
SEL057FEC


Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu

E-mount
V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Previdnostne ukrepe za vse objektive,
kot so opombe glede uporabe, najdete v ločenem
dokumentu o previdnostnih ukrepih pred
uporabo. Pred uporabo objektiva preberite
oba dokumenta.

1
©2015 Sony Corporation
SEL075UWC/SEL057FEC
a
Ta priročnik je namenjen več različnim objektivom.
SEL075UWC/SEL057FEC (v nadaljnjem besedilu
»ta enota«) lahko uporabljate le s kombinacijo
fotoaparata Sony α s sistemom E-mount
(v nadaljnjem besedilu »fotoaparat«) in
zamenljivim objektivom FE 28mm F2 (SEL28F20).
Ti fotoaparati in zamenljivi objektivi niso na voljo
v vseh državah/regijah.
• Na slikah v tem priročniku je prikazan model
SEL075UWC, razen v razdelku Deli enote (slika ).
Opombe o uporabi
• Te enote med pritrjevanjem ne izpostavljajte
mehanskim udarcem.
• Kadar postavljate fotoaparat na mizo ali
drugo plosko površino in je ta enota pritrjena
na fotoaparat, bodite previdni. Obod senčila
objektiva te enote se dotika mize, tako da je
ohišje fotoaparata pod nestabilnim kotom.
• Med prenašanjem odstranite to enoto.
• Fotoaparata ne držite za enoto.
• Med shranjevanjem na to enoto vedno namestite
pokrove objektiva.
• Objektiv ni vodoodporen, čeprav je zasnovan
tako, da bi bil odporen na prah in pršenje z vodo.
Če med uporabo fotoaparata dežuje itd., pazite,
da vodne kapljice ne padajo na objektiv.
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
2

2
• Kadar uporabljate vgrajeno ali priloženo bliskavico,
lahko objektiv delno blokira svetlobo bliskavice,
kar povzroči senco na dnu slike.
• Kadar z objektivom uporabljate model SEL075UWC,
uporabljajte bliskavico, ki je naprodaj posebej in pri
kateri je pokritost bliskavice združljiva z goriščno
razdaljo objektiva.
• SEL057FEC proizvaja zelo širok kot pogleda, tako
da so pri fotografiranju z bliskavico vogali zaslona
videti temnejši od središčnega dela. Priporočamo
odbojno fotografiranje – na fotoaparat pritrdite
zunanjo bliskavico.
 Deli enote
 Oznaka objektiva
 Sprostitev zaklepa
 Pritrditev enote
Pred pritrjevanjem enote
• Preverite, ali je na fotoaparat pritrjen zamenljivi
objektiv FE 28mm F2 (SEL28F20). Če je na
fotoaparat pritrjen drug zamenljivi objektiv,
ga zamenjajte.
• Izklopite fotoaparat.
• Če je na zamenljivi objektiv pritrjena zaščita MC ali
filter, ga odstranite pred pritrjevanjem te enote.
Pritrditev enote
1
Odstranite sprednji pokrov z zamenljivega
objektiva ter sprednji in zadnji pokrov
te enote.
• Istočasno pritisnite v smeri puščic, kot je
prikazano na sliki, in odstranite sprednji
pokrov objektiva te enote.
• Potisnite vzvod za sprostitev zaklepa in
istočasno obrnite zadnji pokrov objektiva te
enote v nasprotni smeri urnega kazalca ter
ga odstranite.
• Sprednji pokrov objektiva FE 28mm F2
(SEL28F20) lahko pritrdite na odstranjeni zadnji
pokrov objektiva te enote. (glejte sliko -1-a)
2 Poravnajte oznako » (rdeča črta*)« na
ohišju te enote z oznako » (rdeča črta*)«
na zamenljivem objektivu. Previdno vstavite
to enoto v zamenljivi objektiv in jo počasi
obračajte v smeri urnega kazalca, dokler
se ne zaskoči.
* Rdeči črti prikazujeta oznake.
• Sprostitve zaklepa ne potisnite na to enoto.
 Odstranjevanje enote
1 Izklopite fotoaparat.
2 Med potiskanjem vzvoda za sprostitev zaklepa
na enoti obračajte enoto v nasprotni smeri
urnega kazalca in jo odstranite.
Tehnični podatki
Ime modela
Povečava
Skupine-elementi
objektiva
Dimenzije (največji
premer × višina)
(pribl., mm)
Teža (brez pokrovov)
(pribl., g)
SEL075UWC
0,75
4–4
SEL057FEC
0,57
4–5
72 × 51
89 × 58,5
267
418
Tehnični podatki pri uporabi z objektivom
FE 28mm F2 (SEL28F20)
SEL075UWC
Ime modela
Goriščna razdalja (mm)
21
Goriščna razdalja,
ekvivalentna formatu
31,5
35 mm*1 (mm)
Vidni kot 1*2
92°
Vidni kot 2*2
68°
Najmanjša razdalja
izostritve*3 (m)
Samodejno ostrenje
0,24
Ročno ostrenje
0,20
Največja povečava (X)
Samodejno ostrenje
0,15
Ročno ostrenje
0,20
Največja odprtina zaslonke f/2,8
Najmanjša odprtina
f/22
zaslonke
SEL057FEC
16
24
180°
105°
0,22
0,22
0,14
0,14
f/3,5
f/22
*1 Gre za goriščno razdaljo, ekvivalentno formatu
35 mm, pri digitalnih fotoaparatih z nameščenim
izmenljivim objektivom, ki so opremljeni
s slikovnim senzorjem velikosti APS-C.
2
* Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
3
* Najmanjša razdalja izostritve je razdalja
od slikovnega senzorja do objekta.
Priložena oprema
SEL075UWC
Izredno širok pretvornik (1), torbica za objektiv (1),
pokrov objektiva (za sprednjo in zadnjo stran) (2),
komplet natisnjene dokumentacije
SEL057FEC
Pretvornik »ribje oko« (1), torbica za objektiv (1),
pokrov objektiva (za sprednjo in zadnjo stran) (2),
komplet natisnjene dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.
Hrvatski
Ovaj priručnik s uputama objašnjava kako
upotrebljavati objektive. Mjere opreza
uobičajene za sve objektive, poput napomena
o upotrebi, nalaze se u posebnom dokumentu
„Mjere opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe
objektiva obavezno pročitajte oba dokumenta.
Ovo je priručnik za nekoliko različitih objektiva.
Jedinica SEL075UWC/SEL057FEC (u nastavku „ova
jedinica”) može se upotrebljavati samo u kombinaciji
s fotoaparatom Sony α sa sustavom E-mount navoja
i izmjenjivim objektivom FE 28 mm F2 (SEL28F20)
(u nastavku „fotoaparat”).
Ti fotoaparati i izmjenjivi objektivi nisu dostupni
u svim državama/regijama.
• Na slikama u ovom priručniku prikazana je jedinica
SEL075UWC, osim na slici Identifikacija dijelova
(slika ).
Napomene o upotrebi
• Čuvajte ovu jedinicu od mehaničkih udaraca dok
je pričvršćujete.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja fotoaparata
na stol ili drugu ravnu površinu ako je ova jedinica
pričvršćena na njega. Obruč sjenila za objektiv ove
jedinice dodiruje stol pa je kućište fotoaparata
postavljeno pod nestabilnim kutom.
• Uklonite ovu jedinicu prilikom nošenja.
• Ne držite fotoaparat samo za jedinicu.
• Uvijek postavite poklopce za objektiv na jedinicu
prilikom pohrane.
• Ovaj objektiv nije vodootporan iako je osmišljen
s namjerom da bude otporan na prašinu
i zapljuskivanje. Ako se upotrebljava po kiši i sl.,
pripazite da kapi ne padaju na objektiv.
(Nastavak na zadnjoj stranici)

Hrvatski
SEL075UWC
(Nastavak s naslovne stranice)

Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice

SEL057FEC


• Pri upotrebi ugrađene ili priložene bljeskalice
objektiv može djelomično zakloniti svjetlo
bljeskalice i u dnu slike može se pojaviti sjena.
• Prilikom upotrebe jedinice SEL075UWC
s objektivom upotrijebite bljeskalicu koja se prodaje
zasebno i koja dolazi s poklopcem objektiva
kompatibilnim sa žarišnom duljinom objektiva.
• SEL057FEC proizvodi vrlo širok vidni kut pa se kutovi
zaslona doimaju tamnijima od središta ako snimate
uz primjenu bljeskalice. Preporučujemo snimanje
s odbijanjem svjetlosti uz pričvršćivanje vanjske
bljeskalice na fotoaparat.
 Identifikacija dijelova

1

2
 Pričvršćivanje ove jedinice
Prije pričvršćivanja ove jedinice
Postupak za pričvršćivanje jedinice
Uklonite prednji poklopac s izmjenjivog
objektiva te prednji i stražnji poklopac
s ove jedinice.
• Istodobno pritisnite u smjeru strelica kako je
prikazano i skinite prednji poklopac objektiva
s ove jedinice.
• Povlačeći mehanizam za otključavanje okrenite
stražnji poklopac objektiva na ovoj jedinici
u smjeru kazaljke na satu te ga uklonite.
• Možete pričvrstiti prednji poklopac objektiva
FE 28 mm F2 (SEL28F20) na stražnji poklopac
objektiva koji je odvojen od ove jedinice.
(pogledajte sliku -1-a)
2 Poravnajte „ (crvena crta*)” na cijevi ove
jedinice s „ (crvena crta*)” na izmjenjivom
objektivu. Pažljivo umetnite jedinicu
u izmjenjivi objektiv i polako je okrenite
u smjeru kazaljke na satu dok se ne uklopi
* Crvene crte predstavljaju oznake.
• Nemojte pomicati mehanizam za otključavanje
na jedinici.
 Uklanjanje ove jedinice
1 Isključite napajanje fotoaparata.
2 Povlačeći mehanizam za otključavanje na
jedinici, potpuno okrenite jedinicu suprotno
od kazaljke na satu te je uklonite.
Specifikacije
Naziv modela
Povećanje
Skupine – elementi
objektiva
Dimenzije (maks.
promjer × visina)
(pribl. u mm)
Težina (ne uključujući
poklopce)
(pribl. u g)
U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je
kako se koriste objektivi. Mere opreza koje su
zajedničke za sve objektive, kao što su napomene
o korišćenju, možete pronaći u posebnom
dokumentu koji se bavi merama opreza pre
korišćenja. Obavezno pročitajte oba dokumenta
pre korišćenja objektiva.
Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko različitih
objektiva.
SEL075UWC/SEL057FEC (u daljem tekstu naveden
kao „ova jedinica“) može da se koristi samo
u kombinaciji sa fotoaparatima sa E bajonetom
iz sistema fotoaparata Sony α (u daljem tekstu
naveden kao „fotoaparat“) i zamenljivim objektivom
FE 28mm F2 (SEL28F20).
Ovi fotoaparati i zamenljivi objektivi nisu dostupni
u svim zemljama/regionima.
• Slike u ovom priručniku prikazuju model
SEL075UWC, izuzev slike Identifikacija delova
(slika ).
Napomene o korišćenju
• Vodite računa da prilikom postavljanja ove jedinice
ne dođe do mehaničkog udara.
• Budite pažljivi kada odlažete na sto ili drugu
ravnu površinu fotoaparat sa postavljenom ovom
jedinicom. Ivica senila za objektiv ove jedinice
dodiruje sto tako da kućište fotoaparata stoji
pod nestabilnim uglom.
• Uklonite ovu jedinicu prilikom nošenja.
• Nemojte da držite fotoaparat samo za ovu jedinicu.
• Uvek postavite poklopce za objektiv na ovu jedinicu
prilikom odlaganja.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan, mada je
osmišljen tako da bude zaštićen od prašine
i prskanja. Ako objektiv koristite na kiši, držite
ga dalje od kišnih kapi.
Mere opreza pri upotrebi blica
SEL075UWC
0,75
4–4
SEL057FEC
0,57
4–5
72 × 51
89 × 58,5
267
418
Specifikacije kada se upotrebljava s modelom FE
28 mm F2 (SEL28F20)
Naziv modela
Žarišna duljina (mm)
Žarišna duljina
ekvivalentna formatu
35 mm*1 (mm)
Vidni kut 1*2
Vidni kut 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalno povećanje (X)
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalni otvor blende
Minimalni otvor blende
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Srpski
1
2
Priložene stavke
SEL075UWC
Ultra-široki pretvarač (1), torbica za objektiv (1),
poklopac za objektiv (za prednju i stražnju stranu
objektiva) (2), komplet tiskane dokumentacije
SEL057FEC
Pretvarač „riblje oko” (1), torbica za objektiv (1),
poklopac za objektiv (za prednju i stražnju stranu
objektiva) (2), komplet tiskane dokumentacije
zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
 Oznaka objektiva
 Mehanizam za otključavanje
• Provjerite je li izmjenjivi objektiv FE 28 mm F2
(SEL28F20) pričvršćen na fotoaparat. Ako je
pričvršćen drugi izmjenjivi objektiv, zamijenite ga.
• Isključite napajanje fotoaparata.
• Ako je na izmjenjivi objektiv pričvršćen MC štitnik
ili filtar, skinite ga prije pričvršćivanja ove jedinice.
a
*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata
35 mm, a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene
slikovnim senzorom veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus udaljenost je od slikovnog senzora
do objekta.
SEL075UWC
SEL057FEC
21
16
31,5
24
92°
68°
180°
105°
0,24
0,20
0,22
0,22
0,15
0,20
f/2,8
f/22
0,14
0,14
f/3,5
f/22
*1 To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm
kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
• Kada koristite ugrađeni blic ili isporučeni blic,
objektiv može da delimično zakloni svetlost blica,
što može dovesti do senke na dnu slike.
• Kada koristite SEL075UWC sa objektivom, koristite
blic koji se posebno prodaje i koji ima pokrivenost
blicem koja odgovara žižnoj daljini objektiva.
• SEL057FEC proizvodi vrlo širok ugao gledanja, tako
da se uglovi ekrana prikazuju tamniji od centra
kada snimate uz upotrebu blica. Preporučujemo
snimanje sa odbijanjem bljeska postavljanjem
spoljnog blica na fotoaparat.
 Identifikacija delova
 Oznaka za objektiv
 Dugme za zaključavanje
 Postavljanje ove jedinice
Pre postavljanja ove jedinice
• Proverite da li je zamenljivi objektiv FE 28 mm F2
(SEL28F20) postavljen na ovaj fotoaparat.
Ako je postavljen neki drugi zamenljivi objektiv,
zamenite ga.
• Isključite napajanje fotoaparata.
• Ako je MC zaštitni filter postavljen na zamenljivi
objektiv, uklonite ga pre postavljanja ove jedinice.
Postavljanje jedinice
1
Uklonite prednji poklopac za objektiv sa
zamenljivog objektiva i prednjeg i zadnjeg
poklopca jedinice.
• Istovremeno pritisnite u pravcu strelica kao
na slici i uklonite prednji poklopac objektiva
ove jedinice.
• Dok pomerate dugme za zaključavanje, rotirajte
zadnji poklopac za objektiv ove jedinice u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu
i uklonite ga.
• Možete da postavite prednji poklopac
FE 28 mm F2 (SEL28F20) objektiva na odvojeni
zadnji poklopac objektiva sa ove jedinice.
(Pogledajte sliku -1-a)
2 Poravnajte „ (crvenu liniju*)“ na telu
ove jedinice sa „ (crvenom linijom*)“ na
zamenljivom objektivu. Pažljivo umetnite
ovu jedinicu u zamenljivi objektiv i lagano
je rotirajte u smeru kretanja kazaljke na
satu dok se ne zaključa na mestu.
* Crvene linije ukazuju na oznake.
• Ne pomerajte dugme za zaključavanje
na ovoj jedinici.
 Skidanje jedinice
1 Isključite napajanje fotoaparata.
2 Dok pomerate dugme za zaključavanje na
ovoj jedinici, rotirajte je do kraja u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljke na
satu i skinite jedinicu.
Specifikacije
Naziv modela
Uvećanje
Grupe-elementi objektiva
Dimenzije (maksimalni
prečnik × visina)
(približno u mm)
Masa (izuzimajući
poklopce)
(približno u g)
SEL075UWC
0,75
4–4
72 × 51
267
SEL057FEC
0,57
4–5
89 × 58,5
418
Specifikacije prilikom korišćenja sa FE 28 mm F2
(SEL28F20)
Naziv modela
Žižna daljina (mm)
Ekvivalentno žižnoj daljini
od 35 mm*1 (mm)
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalno uvećanje (X)
Automatsko fokusiranje
Ručno fokusiranje
Maksimalni otvor blende
Minimalni otvor blende
SEL075UWC
SEL057FEC
21
16
31,5
24
92°
68°
180°
105°
0,24
0,20
0,22
0,22
0,15
0,20
f/2,8
f/22
0,14
0,14
f/3,5
f/22
*1 Ovo je ekvivalentno žižnoj daljini za format od
35 mm kada je namontiran na digitalni fotoaparat
sa zamenljivim objektivom koji je opremljen
senzorom slike veličine APS-C.
2
* Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate
formata 35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za
digitalne fotoaparate sa zamenljivim objektivom
opremljene senzorom slike veličine APS-C.
3
* Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike
do objekta.
Sadržaj pakovanja
SEL075UWC
Ultra širokougaoni konvertor (1), futrola za objektiv (1),
poklopac objektiva (za prednju i zadnju stranu
objektiva) (2), paket štampane dokumentacije
SEL057FEC
Konvertor riblje oko (1), futrola za objektiv (1),
poklopac objektiva (za prednju i zadnju stranu
objektiva) (2), paket štampane dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Download PDF

advertising