cameras-camcorders-digital-cameras>digital-cameras-lenses>lenses-mount-adaptors, Инструкции за експлоатация, Upute za upotrebu, Uputstva za rukovanje, hr, sony.hr, sr, sony.rs">

Sony | LA-EA4 | Sony LA-EA4 LA-EA4 adapter za A-mount za senzor punog formata (35 mm) Uputstva za rukovanje

4-473-313-01(1)
(SI-HR-SR-BG)

Slovenščina
1
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (velja za države EU
in druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Prilagojevalnik za namestitev
Adapter za postavljanje
Adapter za objektive
Байонетен адаптер
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni,
da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo
izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic
za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo
ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
2
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Инструкции за експлоатация
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo državah, v katerih
veljajo direktive EU
© 2013 Sony Corporation
3
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija
LA-EA4
Prilagojevalnik za namestitev LA-EA4 (v nadaljevanju »enota«)
je prilagojevalnik za digitalni fotoaparat Sony z zamenljivim
objektivom in videokamero Digital HD z zamenljivim objektivom
z nastavkom E-mount (v nadaljevanju »fotoaparat«). Enoto
uporabljajte za pritrditev objektiva α z nastavkom A-mount
(v nadaljevanju »objektiv«).
Opombe o uporabi
 Pred uporabo se prepričajte, da je vdelana programska oprema
fotoaparata posodobljena na najnovejšo različico.
 Enota je odporna na prah in vodo. Vseeno pa ni mogoče zagotoviti,
da prah ali voda nikakor ne bi mogla vdreti v enoto.
 Ne uporabljajte pihala z razpršilom, ker lahko enoto poškodujete.
 Z enoto ne ravnajte grobo, ne spreminjajte je in jo zaščitite pred
fizičnimi udarci. Pazite, da vam ne pade na tla ali da je ne pohodite.
Bodite še posebej previdni z objektivom.
 Enote pri nameščanju in med uporabo ne izpostavljajte udarcem.
 Ne zamenjujte objektiva na prašnih ali umazanih mestih.
 Ne dotikajte se kontaktov objektiva. Umazanija na kontaktih
objektiva lahko moti pošiljanje in prejemanje signalov med
objektivom in fotoaparatom, kar povzroča napake pri delovanju.
 Pri uporabi enega od spodaj navedenih objektivov uporabljajte
stojalo ipd., da enota ni preveč obtežena.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pri pritrjevanju stojala na enoto uporabljajte stojalo z vijakom,
dolgim 5,5 mm ali manj. Če je vijak daljši od 5,5 mm, se ne bo
pritrdil do konca in lahko poškoduje enoto.
 Pri prenašanju enote namestite pokrov ohišja in pokrov objektiva
na zadnji strani ter enoto vstavite v prenosno torbico.
 Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, čvrsto držite
tako fotoaparat kot objektiv.
4
 Za najnovejše informacije o združljivih objektivih obiščite naslednje
spletno mesto ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali
lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
 Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite
na sljedećem web-mjestu ili se obratite svom prodavaču Sony
proizvoda ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

1
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

3
4
2
5
1
2
Shranjevanje enote
 Na enoto vedno namestite pokrov ohišja in zadnji pokrov objektiva.
 Da bi preprečili nastanek plesni, enote ne hranite dlje časa na zelo
vlažnem mestu.
3
Hrvatski
 Deli enote
1...Pokrov ohišja
2...Prosojno zrcalo*
3...Kontakti objektiva*
4...Oznaka namestitve (A-mount) (oranžna)
5...Gumb za sprostitev objektiva
6...Nastavek A-mount
7...Zadnji pokrov objektiva
8...Oznaka namestitve (E-mount) (bela)
9...Nastavek E-mount
10...Odprtina za vijak stojala
* Ne dotikajte se neposredno kontaktov objektiva na sprednjem
in zadnjem nastavku ali prosojnega zrcala.
 Nameščanje prilagojevalnika
za namestitev
Opombe o nameščanju in odstranjevanju
 Izklopite fotoaparat.
 Ko nameščate ali odstranjujete enoto ali objektiv, tega ne delajte
pod kotom. Poleg tega se ne dotikajte prosojnega zrcala ali
notranjosti te enote oziroma ju zaščitite pred udarci.
 Ne dotikajte se prosojnega zrcala in notranjosti te enote. Če je na
prosojnem zrcalu ali v enoti umazanija, jo previdno odstranite
s pihalno krtačko.
 Obračajte enoto ali objektiv v smeri urnega kazalca, dokler se
ne zaskočita.
 Odstranjevanje
prilagojevalnika za
namestitev
Opombe
 Pritisnite in držite gumb za sprostitev objektiva, dokler enota ni
odstranjena z nastavka fotoaparata ali dokler objektiv ni odstranjen
z nastavka enote.
Opombe o fotografiranju
 Med enoto in objektiv ne pritrjujte ničesar (npr. telepretvornika).
 Odvisno od objektiva se lahko dejanska razdalja nekoliko razlikuje
od merila razdalje objektiva.
 Pri fotografiranju s to enoto se lahko najmanjša goriščna razdalja
poveča.
 Če uporabljate objektiv s stikalom za način ostrenja
(za preklapljanje med možnostma AF (samodejno ostrenje)
in MF (ročno ostrenje)), ima prednost to stikalo na objektivu.
 Ko je nameščena ta enota, se prikaz območja AF na LCD-monitorju
spremeni.
 Pri fotografiranju v načinu MF (ročno ostrenje) za ostrenje glejte
LCD-monitor ali iskalo.
 Vaš fotoaparat mora biti združljiv s to enoto.
 Če uporabljate objektiv A-mount, osvetljevalec AF ne zasveti.
 Med snemanjem filma se lahko posname tudi zvok delovanja ali
piski fotoaparata ali objektiva.
Tehnični podatki
Velikost zaslona
za fotografiranje
Dimenzije (pribl.)
Teža
Priložena
oprema
Velikost 35 mm FULL FRAME/
velikost APS-C
78,5 mm × 86,5 mm × 44,5 mm (š/v/g)
(3 1/8 palca × 3 1/2 palca × 1 3/4 palca)
(brez izbočenih delov)
Pribl. 160 g (5,6 oz)
Prilagojevalnik za namestitev (1), pokrov ohišja (1),
zadnji pokrov objektiva (1), prenosna torbica (1),
komplet tiskane dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
Kondenzacija
6
9
4
8
 Če enoto prinesete neposredno s hladnega na toplo mesto, lahko
pride do kondenzacije. To preprečite tako, da enoto shranite
v plastično vrečko ali nekaj podobnega in jo nato prenesete na
toplo. Ko temperatura zraka v vrečki doseže temperaturo okolice,
lahko vzamete enoto iz vrečke.
Čiščenje enote
2
 Za čiščenje enote ne uporabljajte organskih topil, kot je razredčilo
ali bencin.
 Identifikacija dijelova
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Adapter za postavljanje LA-EA4 (u nastavku „ova jedinica”) adapter
je za digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom i digitalni
HD kamkorder s izmjenjivim objektivom tvrtke Sony s E-navojem
(u nastavku „fotoaparat”). Upotrebljavajte ga kada pričvšćujete
objektiv sustava α s A-navojem (u nastavku „objektiv”).
Napomene o upotrebi
 Prije upotrebe provjerite je li upravljački program fotoaparata
ažuriran na najnoviju verziju.
 Jedinica je otporna na prašinu i vodu. Međutim, ne možemo jamčiti
da prašina ili voda neće ući u jedinicu.
 Nemojte upotrebljavati puhaljku jer u protivnom može doći do
oštećenja ove jedinice.
 Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke
udarce ili udarce drugim predmetom, primjerice čekićem, te pazite
da vam jedinica ne ispadne i da je ne nagazite. Budite posebno
oprezni s objektivom.
 Pazite da pri pričvršćivanju i upotrebi ove jedinice ne izložite
jedinicu mehaničkom udaru.
 Izbjegavajte mijenjanje objektiva na prašnjavim ili prljavim
mjestima.
 Nemojte dodirivati kontakte za objektiv. Bilo kakva prljavština na
kontaktima za objektiv može izazvati smetnje u slanju i primanju
signala između objektiva i fotoaparata, što može dovesti do
pogreške u radu.
 Pri upotrebi objektiva navedenih u nastavku upotrijebite tronožac
i sl. kako biste izbjegli preopterećenje ove jedinice.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Pri pričvršćivanju tronošca na ovu jedinicu upotrijebite tronožac
s navojem od 5,5 mm ili manjim. Ako je navoj veći od 5,5 mm,
neće čvrsto sjesti i može oštetiti jedinicu.
 Pri nošenju ove jedinice pričvrstite poklopac kućišta i stražnji
poklopac za leću te je stavite u torbicu za nošenje.
 Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite
i fotoaparat i objektiv.
Pohrana ove jedinice
 Uvijek postavite poklopac kućišta i stražnji poklopac za leću na
ovu jedinicu.
 Da biste spriječili pojavu plijesni, nemojte držati jedinicu na jako
vlažnom mjestu duže vrijeme.
Kondenzacija
 Ako prenesete ovu jedinicu izravno s hladnog na toplo mjesto, na
njoj se može kondenzirati vlaga. Da biste to izbjegli, najprije stavite
jedinicu u plastičnu vrećicu ili slično, a zatim je prenesite na toplo
mjesto. Kada temperatura zraka u vrećici dosegne vrijednost
temperature okoline, izvadite jedinicu iz vrećice.
Čišćenje ove jedinice
7
 Nemojte upotrebljavati nikakva organska otapala, kao što su
razrjeđivač ili benzin, za čišćenje ove jedinice.
3
10

1...Poklopac kućišta
2...Prozirno ogledalo*
3...Kontakti za objektiv*
4..Oznaka za postavljanje (A-navoj) (narančasta)
5...Gumb za otpuštanje objektiva
6...A-navoj
7...Stražnji poklopac za leću
8...Oznaka za postavljanje (E-navoj) (bijela)
9...E-navoj
10...Rupa za navoj tronošca
* Nemojte izravno dodirivati kontakte za objektiv na prednjim
i stražnjim navojima ili prozirno ogledalo.
 Pričvršćivanje adaptera
za postavljanje
Napomene o pričvršćivanju i uklanjanju
 Postavite napajanje fotoaparata na OFF.
 Kada pričvršćujete ili uklanjate jedinicu, nemojte umetati jedinicu
ili objektiv pod kutom. Isto tako, nemojte dirati ili udarati po
prozirnom ogledalu.
 Nemojte dirati ili udarati po prozirnom ogledalu i po unutrašnjosti
ove jedinice. Ako na prozirnom ogledalu ili u unutrašnjosti
jedinice ima bilo kakve prljavštine, nježno je odstranite četkicom
s puhaljkom.
 Okrećite jedinicu ili objektiv u smjeru kazaljke na satu dok ne
sjednu na mjesto.
 Uklanjanje adaptera
za postavljanje
Napomene
 Držite gumb za otpuštanje objektiva dok ne uklonite jedinicu iz
postolja fotoaparata ili dok ne uklonite objektiv iz postolja jedinice.
Napomene o snimanju
 Nemojte ništa pričvršćivati (telekonverter i sl.) između ove jedinice
i objektiva.
 Ovisno o vrsti vašeg objektiva, stvarna udaljenost može se malo
razlikovati od skale udaljenosti na objektivu.
 Pri snimanju ovom jedinicom minimalna žarišna udaljenost može
se povećati.
 Kada upotrebljavate objektiv koji ima mogućnost promjene načina
fokusiranja (za prebacivanje između načina AF (automatsko
fokusiranje) i MF (ručno fokusiranje)), prebacivanje na objektivu
ima prioritet.
 Kada se pričvrsti ova jedinica, mijenja se prikaz AF područja na
LCD zaslonu.
 Pri snimanju u načinu MF (ručno fokusiranje), fokusirajte gledajući
u LCD zaslon ili tražilo.
 Vaš fotoaparat mora biti kompatibilan s ovom jedinicom.
 Kada upotrebljavate objektiv A-mount, AF iluminator ne svijetli.
 Tijekom snimanja filmova mogu se snimiti i zvuk rada ili zvučni
signali fotoaparata ili objektiva.
Specifikacije
Veličina zaslona za
snimanje
Dimenzije (pribl.)
Težina
Priložene stavke
Veličina 35mm FULL FRAME/
veličina APS-C
78,5mm × 86,5mm × 44,5mm (š/v/d)
(3 1/8 in. × 3 1/2 in. × 1 3/4 in.)
(isključujući ispupčene dijelove)
Pribl. 160g (5,6 unca)
Adapter za postavljanje (1), Poklopac kućišta (1),
Stražnji poklopac za leću (1), Torbica za
nošenje (1), Komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
 Detaljnije informacije o kompatibilnim objektivima možete da
pronađete na sledećem veb-sajtu ili se obratite Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
 За най-актуална информация относно съвместимостта на
обективите посетете следния уеб сайт или се консултирайте
със съответния търговец на Sony или с местния
упълномощен сервиз на Sony.

Srpski
 Identifikacija delova
UPOZORENJE
4
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite
jedinicu kiši ili vlazi.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

3
4
2
5
1
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni
otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.

1
Napomena za korisnike u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
6
9
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka
2
8
3
Adapter za objektive LA-EA4 (u daljem tekstu naveden kao
„ova jedinica“) je adapter za Sony digitalni fotoaparat sa izmenljivim
objektivima i digitalna HD video kamera sa izmenljivim objektivima
sa E-bajonetom (u deljem tekstu navedeni kao „kamera“).
Ovu jedinicu koristite kada montirate α objektiv sa A-bajonetom
(u daljem tekstu naveden kao „objektiv“).
2
7
4
3
10

Napomene o korišćenju
 Pre upotrebe se uverite da je firmver kamere ažuriran na
najnoviju verziju.
 Ova jedinica je otporna na prašinu i vodu. Međutim, nema
garancija da prašina ili voda neće dospeti u jedinicu.
 Nemojte koristiti duvalicu u spreju, jer tako biste mogli da oštetite
ovu jedinicu.
 Izbegavajte grubo rukovanje, rasklapanje, modifikovanje, fizičke
udare ili uticaje kao što su udarci čekićem, ispuštanje ili gaženje
po ovoj jedinici. Posebno vodite računa o objektivu.
 Budite pažljivi da ne izlažete ovu jedinicu mehaničkim udarima
prilikom montaže i korišćenja.
 Izbegavajte da menjate objektiv na prašnjavim ili prljavim mestima.
 Ne dodirujte kontakte objektiva. Bilo kakva nečistoća na
kontaktima objektiva mogla bi da utiče na slanje i prijem signala
između objektiva i kamere, dovodeći do kvara u radu.
 Kada koristite jedan od dolenavedenih objektiva, stativ povezujte
na objektiv kako biste izbegli naprezanje ove jedinice.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 Kada montirate stativ na ovu jedinicu, koristite onaj sa šrafom od
5,5 mm ili kraćim. Ako je šraf duži od 5,5 mm, neće se povezati
čvrsto, što bi moglo da dovede do oštećenja ove jedinice.
 Kada nosite ovu jedinicu, namontirajte poklopac kućišta i zadnji
poklopac za objektiv i stavite je u tašnu za nošenje.
 Kada nosite kameru sa postavljenim objektivom, držite i kameru
i objektiv.
Skladištenje ove jedinice
 Uvek postavite poklopac kućišta i zadnji poklopac za objektiv na
ovu jedinicu.
 Da biste sprečili pojavu buđi, nemojte držati ovu jedinicu na veoma
vlažnom mestu tokom dugog vremena.
Kondenzacija vlage
 Ako unesete ovu jedinicu direktno sa hladnog na toplo mesto, na
njoj bi mogla da se javi kondenzacija. Da biste to izbegli, najpre
stavite ovu jedinicu u plastičnu vrećicu ili nešto slično, a zatim je
tako unesite na toplo mesto. Izvadite je iz kese kada temperatura
vazduha u kesi dostigne temperaturu okruženja.
1
1...Poklopac kućišta
2...Poluprovidno ogledalo*
3...Kontakti objektiva*
4...Oznaka za montiranje (A-bajonet) (narandžasto)
5...Dugme za otpuštanje objektiva
6...A-bajonet
7...Zadnji poklopac za objektiv
8...Oznaka za montiranje (E-bajonet) (belo)
9...E-bajonet
10...Otvor za navrtanje stativa
* Ne dodirujte direktno kontakte za objektiv na prednjem i zadnjem
bajonetu niti poluprovidno ogledalo.
 Montaža adaptera
za objektive
Napomene o montiranju i skidanju
 Podesite napajanje kamere na OFF.
 Kada montirate ili skidate ovu jedinicu, nemojte umetati ovu
jedinicu ili objektiv pod uglom. Takođe, ne dodirujte niti udarajte
poluprovidno ogledalo.
 Ne dodirujte poluprovidno ogledalo i unutrašnjost ove jedinice.
Ako na poluprovidnom ogledalu ili unutar ove jedinice ima bilo
kakve nečistoće, uklonite je pažljivo pomoću duvalice sa četkom.
 Okrenite ovu jedinicu ili objektiv u smeru kazaljke na satu dok se
ne zaključaju na svojim mestima.
 Skidanje adaptera
za objektive
Napomene
 Držite pritisnuto dugme za oslobađanje objektiva dok se jedinica
ne odvoji od bajoneta na kameri ili dok se objektiv ne odvoji od
bajoneta na jedinici.
Napomene o snimanju
 Nemojte montirati ništa (telekonverter itd.) između ove jedinice
i objektiva.
 U zavisnosti od objektiva, stvarna udaljenost može neznatno da se
razlikuje od skale udaljenosti na objektivu.
 Kada snimate sa ovom jedinicom, minimalna fokusna udaljenost
može da se poveća.
 Kada koristite objektiv sa prekidačem režima fokusa
(za prebacivanje između režima AF (automatsko fokusiranje)
i MF (ručno fokusiranje)), taj prekidač na objektivu ima prioritet.
 Kada je ova jedinica namontirana, prikaz AF područja na
LCD ekranu se menja.
 Kada snimate u režimu MF (ručno fokusiranje), gledajte
u LCD ekran ili tražilo da biste fokusirali.
 Vaša kamera mora da bude kompatibilna sa ovom jedinicom.
 Kada koristite objektiv sa A-bajonetom, AF osvetljivač ne svetli.
 Dok snimate film, mogu da budu snimljeni šum rada kamere
i objektiva ili njihovi zvučni signali.
Specifikacije
Veličina ekrana za
snimanje
Dimenzije (približne)
Masa
Sadržaj
pakovanja
Veličina 35 mm FULL FRAME/
Veličina APS-C
78,5 mm × 86,5 mm × 44,5 mm (š/v/d)
(3 1/8 inča × 3 1/2 inča × 1 3/4 inča)
(izuzimajući isturene delove)
Približno 160 g (5,6 unci)
Adapter za objektive (1), Poklopac kućišta (1),
Zadnji poklopac za objektiv (1), Tašna za nošenje (1)
Paket štampane dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
Български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За потребителите в Европа
Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт се
обърнете към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.
Съобщение за потребителите
в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за EC: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
Байонетният адаптер LA-EA4 (наричан по-долу „това
устройство“) е предназначен за цифров фотоапарат Sony със
сменяем обектив и за цифрова HD видеокамера със сменяем
обектив (наричани по-долу „фотоапарат/видеокамера“).
Използвайте това устройство, когато монтирате α обектив
с A-байонет (наричан по-долу „обектив“).
Бележки относно използването
 Преди използване се уверете, че фърмуера на фотоапарата
е актуализиран до най-новата версия.
 Това устройство е прахо- и водоустойчиво. Няма обаче
гаранция, че в него няма да проникнат прах и вода.
 Не използвайте продухваща спрей четка, за да не повредите
устройството.
 Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране,
механични сътресения или удари, например с чук, изпускане
или стъпване върху устройството. Бъдете особено внимателни
с обектива.
 Внимавайте да не подлагате това устройство на механични
удари, докато го използвате.
 Избягвайте да сменяте обектива на прашни или
замърсени места.
 Не докосвайте контактните пластини за обектив. Всяко
замърсяване на контактните пластини за обектив може да
попречи на изпращането и получаването на сигнали между
обектива и фотоапарата, което да доведе до неизправност.
 Когато работите с един от обективите по-долу, използвайте
статив или подобен аксесоар, за да избегнете механично
напрежение върху това устройство.
70-200mm F2.8 G (SAL70200G)
70-200mm F2.8 G SSM II (SAL70200G2)
70-400mm F4-5.6 G SSM (SAL70400G)
70-400mm F4-5.6 G SSM II (SAL70400G2)
300mm F2.8 G (SAL300F28G)
300mm F2.8 G SSM II (SAL300F28G2)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
 При монтиране на статив към това устройство използвайте
такъв с винт с дължина не повече от 5,5 mm. Ако винтът
е по-дълъг от 5,5 mm, той няма да се закрепи здраво и може
да повреди това устройство.
 Когато пренасяте това устройство, поставете го в чантата за
носене с прикрепени капачка на корпуса и задна капачка на
обектив.
 Когато носите фотоапарата с монтиран обектив, дръжте
както фотоапарата, така и обектива.
Съхранение на това устройство
 Винаги поставяйте капачката на корпуса и задната капачка
на обектив на това устройство.
 За да предотвратите появата на мухъл, не дръжте това
устройство на много влажно място за дълъг период от време.
Čišćenje ove jedinice
 Za čišćenje ove jedinice nemojte koristiti organske rastvarače kao
što su razređivač ili benzin.
Кондензация
 Ако внесете това устройство директно от студено на топло
място, в него може да се формира конденз. За да избегнете
това, първо поставете устройството в найлонов плик и след
това го внесете на топло. Когато температурата на въздуха
в плика достигне тази на заобикалящата среда, извадете
устройството.
Почистване на това устройство
2
3
 Не използвайте органичен разтворител, като например
разредители или бензин, за почистване на устройството.
 Идентифициране
на компонентите
1...Капачка на корпуса
2...Полупрозрачно огледало*
3...Контактни пластини за обектив*
4...Маркер на байонета (A-байонет) (оранжев)
5...Бутон за освобождаване на обектива
6...A-байонет
7...Задна капачка на обектив
8...Маркер на байонета (Е-байонет) (бял)
9...E-байонет
10...Гнездо за монтиране на статив
* Не докосвайте директно контактните пластини за обектив на
предния и задния байонет или полупрозрачното огледало.
 Монтиране на байонетния
адаптер
Бележки относно монтирането и отстраняването
 Изключете захранването на фотоапарата.
 При монтиране или отстраняване на устройството не
поставяйте под ъгъл него или обектива. Освен това не
докосвайте и не удряйте полупрозрачното огледало.
 Не докосвайте полупрозрачното огледало и вътрешността на
това устройство. Ако има замърсявания по полупрозрачното
огледало или във вътрешността на това устройство,
отстранете ги внимателно с продухваща четка.
 Завъртете това устройство или обектива по посока на
часовниковата стрелка, докато се фиксират на място.
 Отстраняване на
байонетния адаптер
Бележки
 Задръжте натиснат бутона за освобождаване на обектива,
докато отстранявате устройството от фотоапарата или докато
отстранявате обектива от устройството.
Бележки относно снимането
 Не монтирайте нищо (телеконвертор и т.н.) между това
устройство и обектива.
 В зависимост от обектива действителното разстояние може
да се различава малко от скалата за разстояние на обектива.
 При снимане с това устройство минималното фокусно
разстояние може да се увеличи.
 Когато използвате обектив с превключвател на режима на
фокусиране (за превключване между AF (Автоматичен фокус)
и MF (Ръчен фокус)), този превключвател на обектива
е с приоритет.
 Когато това устройство е монтирано, индикацията на
AF зоната върху LCD дисплея се променя.
 При снимане в режим MF (Ръчно фокусиране), наблюдавайте
LCD дисплея или визьора, за да фокусирате.
 Вашият фотоапарат трябва да е съвместим с това устройство.
 При използване на обектив с A-байонет лъчът за подпомагане
на AF не свети.
 По време на запис на видеоклип може да бъде записан звукът
или звуковите сигнали от фотоапарата или обектива по време
на работа.
Спецификации
Размер на екрана
при снимане
Размери (прибл.)
Тегло
35 mm ПЪЛЕН РАЗМЕР НА КАДЪРА/
APS-C размер
78,5 mm × 86,5 mm × 44,5 mm (ш/в/д)
(3 1/8 in × 3 1/2 in × 1 3/4 in)
(без изпъкналите части)
Прибл. 160 g (5,6 oz)
Байонетен адаптер (1), Капачка на корпуса (1),
Eлементи
в комплекта Задна капачка на обектив (1), Чанта за носене (1),
Комплект отпечатана документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF

advertising