Sony | SELP28135G | Sony SELP28135G FE PZ 28–135 mm F4 G OSS Uputstva za rukovanje

4-542-899-02(1)
(SI-HR-SR)

(1)
Slovenščina
Odstranjevanje nastavka za
namestitev stojala z objektiva
V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Opombe glede uporabe najdete
v ločenem dokumentu »Previdnostni ukrepi
pred uporabo«. Pred uporabo objektiva preberite
oba dokumenta.
Ko stojala ne uporabljate, lahko nastavek za
namestitev stojala odstranite z objektiva.
(2)
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektivi
Zamenljivi objektiv
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony α
s sistemom E-mount. Objektiva ni mogoče
uporabljati s fotoaparati A-mount.
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
(3)
(4)
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
1
3

FE PZ 28-135mm F4 G OSS

E-mount

©2014 Sony Corporation

SELP28135G


Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
(1)

(2)


Vinjetiranje

2
3
4
5
7
6

15 30
5 10
1
IRIS LOCK
SERVO
16
4
1.2
11
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
RELEASE LOCK
MANUAL
22
3.3
0.95
8
11
10
9
18
POWER ZOOM
T
12
W
RELEASE LOCK
IRIS LOCK
OFF
13
11
Nameščanje objektiva
(glejte sliko –.)
2
5
1.5
22
16
3.3
0.95
Ʉ
7
FULL MF
10
3
(1)
19
4
1.2
16
17 18
 Nameščanje/odstranjevanje
objektiva
15 30
5 10

CL CK
15
1 Senčilo objektiva
2 Gumb PUSH (sprostitev senčila objektiva)
3 Obroč za ostrenje 4 Obroč za zoom
5 Obroč za zaslonko 6 Oznaka nastavka
7 Kontakti objektiva*
8 Nastavek za namestitev stojala 9 Oznaka zaslonke
10 Oznaka razdalje 11 Oznaka senčila objektiva
12 Stikalo IRIS LOCK 13 Stikalo zaslonke
14 Merilo razdalje 15 Merilo zaslonke
16 Vzvod POWER ZOOM 17 Stikalo ZOOM
18 Zaponke za pašček
19 Oznaka za namestitev objektiva
20 Gumb za zaklep nastavka za stojalo
21 Stikalo za kompenzacijo tresenja
22 Nožica za zoom 23 Pokrov senčila
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
ON
14
POWER ZOOM
W
MANUAL
SERVO
2
OFF
0.95
3.3
ON
1
4
1.2
AF/MF
T
OPTICAL
STEADY SHOT
20
10
3
15 30
5 10
(2)
2
Odstranite zadnji pokrov objektiva ter
zaščitni pokrov na ohišju fotoaparata.
Poravnajte belo piko na ohišju objektiva
z belo piko na fotoaparatu (oznaka
namestitve), nato vstavite objektiv
v ohišje objektiva na fotoaparatu in
ga zavrtite v smeri urinega kazalca,
da se zaskoči.

AF/MF
5
1.5

7
FULL MF
21

Med nameščanjem objektiva ne držite gumba
za sprostitev objektiva na fotoaparatu.
Ne nameščajte objektiva pod kotom.
Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –.)
0.95
3.3
–1
4
1.2
23
22
Pri uporabi objektiva postanejo koti zaslona temnejši od
središča. Če želite omiliti ta pojav, imenovan vinjetiranje,
zaprite zaslonko za 1 do 2 stopnji.
 Deli enote
POWER ZOOM
Pritisnite in držite gumb za odstranitev objektiva
na fotoaparatu, zavrtite objektiv v nasprotni
smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi,
in odstranite objektiv.


Obrnite gumb za zaklep nastavka za
stojalo, da poravnate oznake gumba
za zaklep nastavka in nastavek (3).
Gumb za zaklep nastavka za
stojalo povlecite navzdol (4)
in nastavek razprite.


IRIS LOCK
Če uporabljate stojalo, ga namestite na nastavek
za namestitev stojala na objektivu in ne v vtičnico
za stojalo na fotoaparatu.
22
16
11
8
5.6
4
A
–2
Spreminjanje navpičnega/
vodoravnega položaja
Odvijte gumb za zaklep na nastavku za namestitev
stojala (1) in zavrtite fotoaparat v poljubni smeri.
S stojalom lahko položaj fotoaparata hitro
spreminjate med navpičnim in vodoravnim
ter pri tem ohranite stabilnost.

a
ON

OFF
CL CK


Na nastavku je bela pika (oznaka nastavka). Belo piko
na nastavku za namestitev stojala poravnajte z belo
črto (oznaka nastavka) na objektivu, da natančno
prilagodite položaj fotoaparata (2).
Po nastavitvi položaja fotoaparata čvrsto privijte gumb
za zaklep nastavka za stojalo.
Med vrtenjem lahko nastavek trči ob ohišje fotoaparata
ali dodatne opreme, odvisno od modela fotoaparata
ali dodatne opreme. Za več informacij o združljivosti
s fotoaparati in dodatno opremo obiščite spletno mesto
Sony za svoje območje.
Pri razpiranju nastavka čvrsto držite objektiv
in nastavek.
Nastavka pri razpiranju ne držite za odmično spono.
Če ga boste držali za odmično spono, si lahko
priščipnete prste.
Če nastavek razpirate, ne da bi pred tem
s fotoaparata odstranili objektiv, lahko nastavek
zadene ob ohišje fotoaparata ali dodatne opreme.
Priporočamo, da objektiv odstranite s fotoaparata,
preden odstranite nastavek.
 Nameščanje senčila objektiva
Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo
kakovost slike.
Poravnajte oznako na senčilu objektiva
z oznako senčila na objektivu, nato vstavite
senčilo objektiva v ohišje objektiva in ga
zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.
Odstranjevanje senčila objektiva
Pridržite gumb PUSH (sprostitev senčila objektiva)
in obrnite senčilo objektiva v smeri, ki je nasprotna
smeri pri nameščanju.
 Nameščanje paščka
Namestite pašček na objektiv, ko prenašate objektiv
s (še vedno) pritrjenim fotoaparatom z zamenljivim
objektivom. Upoštevajte navodila v korakih (1) in (2),
da namestite pašček.

OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
Ime (ime modela)
Goriščna razdalja (mm)
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
Goriščna razdalja formata,
ekvivalentnega 35 mm*1 (mm)
Skupine/elementi objektiva
42-202,5
75°-18°
Kot pogleda 2*2
54°-12°
Najmanjša razdalja
izostritve*3 (m)
Največja povečava (×)
Najmanjša odprtina zaslonke
Dimenzije
(največji premer × višina)
(pribl., mm)
Teža (pribl., g)
(brez nastavka za
namestitev stojala)
Funkcija odpravljanja
učinkov tresenja
0,4-0,95
0,15
f/22
95
105 × 162,5
1.215
Da
*1 Zgoraj navedene vrednosti za goriščno razdaljo
formata, ekvivalentnega 35 mm, veljajo za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi, opremljenimi
s slikovnim senzorjem velikosti APS-C.
*2 Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja.
Navedene goriščne razdalje veljajo, ko je način izostritve
nastavljen na neskončno.
Uporaba vzvoda POWER ZOOM
Priloženi deli: objektiv (1), pokrov na zadnji strani
objektiva (1), senčilo objektiva (1), pokrov senčila (1),
torbica za objektiv (1), pašček (1), nožica zooma (1),
komplet tiskane dokumentacije
1
2
Oblike in specifikacije se lahko spremenijo
brez obvestila.
 Zoomiranje
Nastavite stikalo ZOOM na SERVO.
Pomaknite vzvod POWER ZOOM,
da prilagodite goriščno razdaljo
(položaj zooma).
in
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
Pomaknite vzvod POWER ZOOM na stran T
(telefoto) za povečavo.
Pomaknite vzvod POWER ZOOM na stran W
(široko) za pomanjšavo.
Hrvatski
Ovaj priručnik s uputama objašnjava kako
upotrebljavati objektive. Napomene o upotrebi
nalaze se u posebnom dokumentu „Mjere opreza
prije upotrebe”. Prije upotrebe objektiva obavezno
pročitajte oba dokumenta.
Uporaba obroča za zoom
1
2

Nastavite stikalo ZOOM na MANUAL.
Zavrtite obroč za zoom, da prilagodite
goriščno razdaljo (položaj zooma).
Ko potisnete stikalo ZOOM iz položaja SERVO
v položaj MANUAL, se lahko goriščna razdalja
samodejno spremeni.
Spreminjanje smeri vrtenja za delovanje
obroča za zoom
Nekatere fotoaparate je z vrtenjem obroča za zoom
mogoče preklopiti v način W ali T. Podrobnosti
najdete v navodilih za uporabo fotoaparata.
 Ostrenje
Prilagoditev ostrenja v načinu AF/MF
Ko uporabljate funkcijo samodejnega ostrenja
z ročnim ostrenjem ali snemate filme, nastavite
obroč za ostrenje v položaj .
Prilagoditev ostrenja v načinu FULL MF
Če ne želite uporabljati samodejnega ostrenja,
premaknite obroč za ostrenje v položaj  in
ročno prilagodite ostrenje.



Merilo razdalje je samo okvirno vodilo.
Najmanjše razdalje izostritve so v načinih AF/MF
in FULL MF različne.
V načinu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
V načinu FULL MF: 0,95 m v celotnem območju
Ko preklopite obroč za ostrenje iz načina AF/MF 
v način FULL MF , se ostrenje prilagodi razdalji,
ki jo označuje merilo razdalje.




Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice

 Prilagajanje osvetlitve
LOCK:
Obroč za zaslonko lahko zaklenete
v položaju »A« na merilu zaslonke ali
z njim izberete vrednost med stopnjama
f/4 in f/22.
RELEASE: Z obročem za zaslonko lahko izberete
vrednost med oznako »A« in stopnjo f/22
na merilu zaslonke.
Ko poravnate oznako »A« na merilu zaslonke z oznako
zaslonke, fotoaparat preklopi v samodejni način
zaslonke in nastavi osvetlitev. Količino svetlobe lahko
nastavite ročno od vrednosti f/4 do vrednosti f/22,
tako da zavrtite obroč za zaslonko.
Ročna prilagoditev količine svetlobe
Obroč za zaslonko zavrtite na želeno osvetlitev
(f-stopnja), ko je fotoaparat v načinu M ali A.
Med snemanjem filmov premaknite stikalo zaslonke
v položaj OFF. (Glejte sliko -a)
Če med snemanjem filma spremenite vrednost
zaslonke, ko je stikalo zaslonke v položaju ON,
bo posnet zvok obroča za zaslonko.
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje
objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
dok se ne zaustavi, a zatim skinite objektiv.
 Upotreba tronošca
Ako upotrebljavate tronožac, pričvrstite ga na
prsten na objektivu, a ne na navoj za tronožac
na fotoaparatu.
Postupak za promjenu okomitog/
vodoravnog položaja
Otpustite gumb za zaključavanje na prstenu
za postavljanje tronošca (1) i okrenite fotoaparat
u jednom ili drugom smjeru. Kada upotrebljavate
tronožac, možete brzo promijeniti položaj fotoaparata
iz okomitog u vodoravni te istodobno održati stabilnost.



Na prstenu se nalazi bijela točka (oznaka prstena).
Poravnajte bijelu točku na prstenu za postavljanje
tronošca s bijelom crtom (oznaka prstena) na objektivu
kako biste precizno namjestili položaj fotoaparata (2).
Čvrsto zategnite gumb za zaključavanje prstena nakon
što postavite fotoaparat u položaj.
Dok se okreće, prsten može udariti kućište fotoaparata
ili dodatnu opremu, ovisno o modelu fotoaparata ili
dodatne opreme. Više informacija o kompatibilnosti
s fotoaparatima i dodatnom opremom potražite na
web-mjestu tvrtke Sony za vaše područje.
Postupak za odvajanje prstena za
postavljanje tronošca od objektiva
Prsten za postavljanje tronošca možete odvojiti od
objektiva kada ne upotrebljavate tronožac.
1
Skinite objektiv s fotoaparata.

2
3
S ovim objektivom ne možete upotrebljavati ugrađenu
bljeskalicu fotoaparata. Upotrijebite vanjsku bljeskalicu
(prodaje se zasebno).
Pri upotrebi bljeskalice objektiv može djelomično
zakloniti svjetlo bljeskalice i u dnu slike može se
pojaviti sjena.


Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju tamniji
od središta. Da biste smanjili utjecaj te pojave (zvane
vinjetiranje), zatvorite otvor blende za 1 do 2 graničnika.
 Identifikacija dijelova
1 Sjenilo za objektiv
2 Gumb PUSH (otpuštanje sjenila za objektiv)
3 Prsten za izoštravanje 4 Prsten za zumiranje
5 Prsten za blendu 6 Oznaka prstena
7 Kontakti za objektiv*
8 Prsten za postavljanje tronošca
9 Oznaka otvora blende 10 Oznaka udaljenosti
11 Oznaka sjenila za objektiv 12 Prekidač IRIS LOCK
13 Klik-prekidač za blendu 14 Skala udaljenosti
15 Skala otvora blende 16 Ručica POWER ZOOM
17 Prekidač ZOOM 18 Kukice za traku
19 Oznaka za postavljanje objektiva
20 Gumb za zaključavanje prstena
21 Prekidač kompenzacije trešnje
22 Pomoćna ručica zuma 23 Poklopac sjenila
* Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.
Dok otvarate prsten, čvrsto držite objektiv i prsten.
Nemojte držati šarku dok otvarate prsten.
Ako držite šarku, možete si prikliještiti ruku.
Ako otvarate prsten, a niste skinuli objektiv
s fotoaparata, prsten može udariti kućište
fotoaparata ili dodatnu opremu. Preporučujemo
da skinete objektiv s fotoaparata prije
odvajanja prstena.
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
Preporučujemo upotrebu sjenila za objektiv
radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne
kvalitete slike.
Poravnajte oznaku na sjenilu za objektiv
s onom na objektivu, a zatim umetnite sjenilo
za objektiv u sklop za postavljanje na objektivu
i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne
sjedne na mjesto.
Postupak za uklanjanje sjenila za objektiv
Pritisnite i držite gumb PUSH (otpuštanje sjenila za
objektiv) i okrenite sjenilo za objektiv u suprotnom
smjeru od onoga u kojem ste ga pričvrstili.
 Pričvršćivanje trake
Pri nošenju objektiva koji je pričvršćen na fotoaparat
s izmjenjivim objektivom na objektiv pričvrstite traku.
Za pričvršćivanje trake slijedite korake (1) i (2).

Vinjetiranje

Pojedinosti potražite u odjeljku „ Pričvršćivanje/
uklanjanje objektiva”.
Okrenite gumb za zaključavanje prstena
kako bi se poravnale oznake gumba
za zaključavanje i prstena (3).
Povucite gumb za zaključavanje prstena
prema dolje (4) i otvorite prsten.

Napomene o upotrebi
Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv
uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan iako je osmišljen
s namjerom da bude otporan na prašinu
i zapljuskivanje. Ako se upotrebljava po kiši i sl.,
pripazite da kapi ne padaju na objektiv.
Pomoćna ručica zuma može se pričvrstiti na prsten
za zumiranje i od njega odvojiti.
Pazite da vam objektiv ne ispadne prilikom
pospremanja ili nošenja. Upotrijebite čvrst tronožac
za snimanje.
Objektiv može blokirati AF osvjetljivač fotoaparata.
Preporučujemo da postavite AF osvjetljivač na OFF.
Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati
gumb za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Postupak za uklanjanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za vaše područje ili se
obratite svom prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Stikalo IRIS LOCK

Ovaj je objektiv osmišljen za fotoaparate Sony α
s E-mount navojem. Ne možete ga upotrebljavati
na fotoaparatima s A-mount navojem.

Uklonite stražnji poklopac objektiva
i poklopac kućišta fotoaparata.
Poravnajte bijelu točku na cijevi
objektiva s bijelom točkom na
fotoaparatu (oznaka za postavljanje),
a zatim umetnite objektiv u sklop za
postavljanje na fotoaparatu i okrećite
ga u smjeru kazaljke na satu dok ne
sjedne na mjesto.

12-18
Vidni kot 1*2

1
2
Specifikacije
Poskrbite, da objektiv ne pade na tla, tako da pravilno
namestite pašček, da se ne razrahlja z objektiva.
Opombe
ON
ON: odpravi učinke tresenja fotoaparata.
OFF: ne odpravi učinkov tresenja fotoaparata.
Priporočamo, da med fotografiranjem
uporabite stojalo.
Premer filtra (mm)
 Uporaba stojala
RELEASE LOCK

S tem objektivom ne morete uporabljati v fotoaparat
vgrajene bliskavice. Uporabite zunanjo bliskavico
(naprodaj posebej).
Ko uporabljate bliskavico, lahko objektiv delno zastira
svetlobo bliskavice, kar povzroči senco na dnu slike.
Postupak za pričvršćivanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
Za podrobnosti glejte » Nameščanje in
odstranjevanje objektiva«.
Opombe o uporabi
Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom,
vedno čvrsto držite fotoaparat in objektiv.
Objektiv ni vodoodporen, čeprav je zasnovan
z namenom, da bi bil odporen na prah in pršenje
z vodo. Če med uporabo fotoaparata dežuje itd.,
pazite, da vodne kapljice ne padajo na objektiv.
Nožico za zoom je mogoče pritrditi na obroč za
zoom in jo odstraniti z njega.
Pazite, da vam objektiv pri shranjevanju in prenašanju
ne pade iz rok. Med fotografiranjem uporabljajte
ustrezno stojalo.
Objektiv lahko zastira osvetljevalca AF fotoaparata.
Priporočljivo je, da osvetljevalca AF (funkcijo
AF illuminator) nastavite na OFF.
Stikalo za odpravljanje učinkov tresenja



 Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva
Objektiv odstranite s fotoaparata.

2
 Uporaba funkcije za odpravljanje
učinkov tresenja
Ispravno pričvrstite traku na objektivu da biste spriječili
njeno labavljenje i ispadanje objektiva.
 Zumiranje
Upotreba ručice POWER ZOOM
1
2
Postavite prekidač ZOOM na SERVO.
Pomičite ručicu POWER ZOOM kako
biste prilagodili žarišnu udaljenost
(položaj zuma).
Pomičite ručicu POWER ZOOM prema slovu T
(telefoto) da biste povećali sliku.
Pomičite ručicu POWER ZOOM prema slovu W
(široko) da biste smanjili sliku.
Upotreba prstena za zumiranje
1
2

Postavite prekidač ZOOM na MANUAL.
Okrećite prsten za zumiranje kako
biste prilagodili žarišnu udaljenost
(položaj zuma).
Kada klizno pomičete prekidač ZOOM iz položaja
SERVO u MANUAL, žarišna duljina može se
automatski promijeniti.
(Nastavak na zadnjoj stranici)

1

2
3
4
5
 Prilagođavanje ekspozicije
Prekidač IRIS LOCK
7
6
LOCK:
Možete zaključati prsten za blendu
u položaj „A” na skali otvora blende
ili ga okretati između f/4 i f/22.
RELEASE: Možete okretati prsten za blendu između
položaja „A” i f/22 na skali otvora blende.
SERVO
15 30
5 10
MANUAL
IRIS LOCK
16
4
1.2
11
8
5
1.5
5.6
2
7
4
A
10
3
RELEASE LOCK
POWER ZOOM
22
3.3
POWER ZOOM
0.95
T
8
Kada poravnate „A” na skali otvora blende s oznakom
otvora blende, fotoaparat se postavlja u način
automatske blende i ekspoziciju postavlja fotoaparat.
Okretanjem prstena za blendu možete ručno
prilagoditi količinu svjetla između f/4 i f/22.
W
11
10
9
18
Prilagodite količinu svjetla ručno
Okrenite prsten za blendu na željenu
ekspoziciju (otvor blende) kada je
fotoaparat postavljen u način M ili A.
12
RELEASE LOCK
IRIS LOCK
Napomene
19
11
22
0.95
3.3
16
3.3
0.95
W
ON

(2)
SERVO
15 30
5 10
MANUAL
OFF
10
3
OPTICAL
STEADY SHOT
ON: kompenzira trešnju fotoaparata.
OFF: ne kompenzira trešnju fotoaparata.
Preporučujemo upotrebu tronošca
tijekom snimanja.
2
2
Specifikacije
21
Naziv (naziv modela)
4
1.2
22
AF/MF
5
1.5
23
Žarišna duljina (mm)
0.95
3.3

–1
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
Žarišna duljina ekvivalentna
35-milimetarskom
formatu*1 (mm)
Skupine/elementi objektiva

75°-18°
54°-12°
A
4
0,4-0,95
Maksimalno povećanje (×)
0,15
Minimalni otvor blende
f/22
Dimenzije
(maks. promjer × visina)
(pribl., mm)
Težina (pribl., g)
(isključujući prsten za
postavljanje tronošca)
Funkcija kompenzacije trešnje
95
105 × 162,5
1.215
Da
22
16
11
8
5.6
–2
12-18
Vidni kut 1*
Promjer filtra (mm)
a
ON
OFF

CL CK
*1 Prethodno prikazane vrijednosti za ekvivalentnu
žarišnu duljinu u 35-milimetarskom formatu odnose
se na digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima
opremljene slikovnim senzorom veličine APS-C.
*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata 35 mm,
a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*3 Minimalno izoštravanje udaljenost je od slikovnog
senzora do objekta.


ON
OFF
OPTICAL
STEADY SHOT
Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može
se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti
snimanja. Za iznad navedene žarišne duljine
pretpostavlja se da je objektiv izoštren na beskonačno.
Uključene stavke: objektiv (1), stražnji poklopac
objektiva (1), sjenilo za objektiv (1), poklopac sjenila (1),
torbica za objektiv (1), pomoćna ručica zuma (1),
komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
i

U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je kako
da koristite objektive. Napomene o korišćenju
možete pronaći u posebnom odeljku „Mere
opreza pre korišćenja“. Obavezno pročitajte
oba dokumenta pre korišćenja objektiva.
Okretanjem prstena za zumiranje neki fotoaparati
mogu se postaviti bilo na W ili na T. Pojedinosti
potražite u priručniku s uputama fotoaparata.
(4)
 Izoštravanje
Postupak za prilagodbu izoštravanja
u načinu AF/MF
Kada upotrebljavate zajedno funkcije automatskog
i ručnog izoštravanja ili snimate videozapise,
postavite prsten za izoštravanje u položaj .
Postupak za prilagodbu izoštravanja
u načinu FULL MF

Ako ne želite upotrebljavati automatsko izoštravanje,
postavite prsten za izoštravanje u položaj 
i prilagodite izoštravanje ručno.




(1)
Skala udaljenosti služi samo kao približan orijentir.
Minimalna izoštravanja razlikuju se u načinu AF/MF
i u načinu FULL MF.
U načinu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
U načinu FULL MF: 0,95 m na cijelom području
Kada pomičete prsten za izoštravanje iz načina
AF/MF  u način FULL MF , izoštravanje se
prilagođava udaljenosti naznačenoj na skali udaljenosti.
Dok držite pritisnuto dugme za oslobađanje
objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv
u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na
satu dok se ne zaustavi, a zatim ga odvojite.
 Korišćenje stativa
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa
E bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α.
Ne možete ga koristiti na fotoaparatima sa
A-bajonetom.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Napomene o korišćenju





Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom,
uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
Ovaj objektiv nije vodootporan, mada je osmišljen tako
da bude obezbeđen od prašine i prskanja. Ako objektiv
koristite na kiši, držite ga dalje od kišnih kapi.
Čivija zuma može da se postavi na prsten za zumiranje
i skine sa njega.
Budite pažljivi da ne ispustite objektiv prilikom
odlaganja i nošenja. Za snimanje koristite jak stativ.
Objektiv može da blokira AF osvetljivač fotoaparata.
Preporučujemo vam da AF osvetljivač postavite na OFF.
Mere opreza pri upotrebi blica

(2)

Sa ovim objektivnom ne možete da koristite
blic ugrađen u fotoaparat. Koristite spoljni blic
(prodaje se zasebno).
Kada koristite blic, objektiv može da delimično
zakloni njegovu svetlost, što može dovesti do
senke na dnu slike.
 Postavljanje trake
Postavite traku na objektiv kada nosite objektiv sa
(još uvek) postavljenim fotoaparatom sa zamenljivim
objektivom. Pratite korake (1) i (2) da biste
postavili traku.

Postavljanje u vertikalni/
horizontalni položaj
Opustite točkić za pritezanje na prstenastom nosaču za
postavljanje na stativ (1) i rotirajte fotoaparat u bilo kom
smeru. Fotoaparat možete brzo da prebacite u vertikalni
i horizontalni položaj, održavajući pritom stabilnost pri
korišćenju stativa.



Na prstenastom nosaču se nalazi bela tačka (oznaka za
prstenasti nosač). Poravnajte belu tačku na prstenastom
nosaču za postavljanje na stativ sa belom linijom
(oznaka za prstenasti nosač) na objektivu da biste
precizno prilagodili položaj fotoaparata (2).
Kada podesite položaj fotoaparata, čvrsto pritegnite
točkić za pritezanje prstenastog nosača.
U zavisnosti od modela fotoaparata ili dodatne opreme,
prstenasti nosač može da udari u njih prilikom rotiranja.
Više informacija o kompatibilnosti sa fotoaparatima
i dodatnom opremom potražite na veb-sajtu kompanije
Sony u vašem području.
Skidanje prstenastog nosača za
postavljanje na stativ sa objektiva
Prstenasti nosača za postavljanje na stativ može
da se skine sa objektiva kada ne koristite stativ.
Skinite objektiv sa fotoaparata.

2
3
Za više detalja, pogledajte „ Postavljanje/
skidanje objektiv“.
Okrenite točkić za pritezanje
prstenastog nosača i poravnajte
oznaku na točkiću sa oznakom
na prstenastom nosaču (3).
Povucite točkič za pritezanje nadole (4),
a zatim otvorite prstenasti nosač.



Čvrsto držite objektiv i prstenasti nosač prilikom
otvaranja nosača.
Nemojte držati šarku kad otvarate prstenasti nosač.
Ako budete držali šarku, možete da uklještite ruku.
Ako budete otvarali prstenasti nosač a da niste
prethodno skinuli objektiv sa fotoaparata, nosač
može da udari u kućište fotoaparata ili dodatnu
opremu. Preporučujemo vam da skinete objektiv sa
fotoaparata pre nego što skinete prstenasti nosač.
 Postavljanje senila za objektiv
Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv
da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili
maksimalni kvalitet slike.
Poravnajte oznaku na senilu za objektiv
sa oznakom za senilo na objektivu, zatim
ubacite senilo u ležište na objektivu i rotirajte
ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne
klikne na mesto.
Skidanje senila za objektiv
Držite pritisnuto dugme PUSH (za oslobađanje senila
za objektiv) i okrenite senilo za objektiv u suprotnom
smeru od onog pri postavljanju.
Da biste sprečili ispuštanje objektiva, obavezno
postavite traku pravilno, tako da se ona ne olabavi
sa objektiva.
 Zumiranje
Korišćenje ručice POWER ZOOM
1
2
Podesite prekidač ZOOM na SERVO.
Pomerite ručicu POWER ZOOM da biste
prilagodili žižnu daljinu (položaj zuma).
Pomerite ručicu POWER ZOOM prema oznaci T
(telefoto) da biste približili sliku.
Pomerite ručicu POWER ZOOM prema oznaci W
(široki ugao) da biste udaljili sliku.
Korišćenje prstena za zumiranje
1
2
Podesite prekidač ZOOM na MANUAL.
Rotirajte prsten za zumiranje da biste
prilagodili žižnu daljinu (položaj zuma).
Kada pomerite prekidač ZOOM sa SERVO na MANUAL,
može da dođe do automatske promene žižne daljine.
Promena smera rotiranja pri radu
prstena za zumiranje
Nekim fotoaparatima je moguće dodeliti
funkciju W ili T rotiranjem prstena za zumiranje.
Detaljne informacije potražite u priručniku za
upotrebu kamere.
 Fokusiranje
Prilagođavanje režima AF/MF
Kada funkciju automatskog fokusiranja koristite
zajedno sa ručnim fokusiranjem ili prilikom snimanja
filmova, podesite prsten za fokusiranje u položaj .
Prilagođavanje fokusa u režimu FULL MF
Ako ne želite da koristite automatsko fokusiranje,
podesite prsten za fokusiranje u položaj 
i ručno prilagođavajte fokus.



Kada koristite stativ, postavite ga na prstenasti nosač
na objektivu, a ne na navoj za stativ na fotoaparatu.
Srpski
(Nastavak s naslovne stranice)
Postupak promjene smjera okretanja
pri radu s prstenom za zumiranje
(3)
zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.
Ne pritiskajte dugme za oslobađanje objektiva
na fotoaparatu kada je objektiv postavljen.
Ne montirajte objektiv pod uglom.
Uklanjanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
1
Hrvatski
(2)


Vidni kut 2*2
IRIS LOCK
Uklonite zadnji poklopac za objektiv
i poklopac kućišta fotoaparata.
Poravnajte belu oznaku na telu
objektiva sa belom oznakom na
fotoaparatu (oznaka za montiranje),
zatim umetnite objektiv u bajonet
fotoaparata i rotirajte ga u smeru
kretanja kazaljki na satu dok se
ne zaključa.
42-202,5
2
Minimalno izoštravanje*3 (m)
RELEASE LOCK
(1)
* Ne dodirujte kontakte objektiva.
7
FULL MF
20
1 Senilo za objektiv
2 Dugme PUSH (oslobađanje senila za objektiv)
3 Prsten za fokusiranje 4 Prsten za zumiranje
5 Prsten za blendu 6 Oznaka za prstenasti nosač
7 Kontakti objektiva*
8 Prstenasti nosač za postavljanje na stativ
9 Oznaka za otvor blende 10 Oznaka za rastojanje
11 Oznaka za senilo za objektiv 12 Prekidač IRIS LOCK
13 Prekidač za klik blende 14 Skala rastojanja
15 Skala otvora blende 16 Ručica POWER ZOOM
17 Prekidač ZOOM 18 Kukice za kaiš
19 Oznaka za postavljanje objektiva
20 Točkić za pritezanje prstenastog nosača
21 Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja
22 Čivija zuma 23 Poklopac senila
1
T

 Identifikacija delova
Postavljanje objektiva
(Pogledajte sliku –.)
Prekidač kompenzacije trešnje
POWER ZOOM
Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da postanu
tamniji od sredine. Da biste umanjili posledice tog
fenomena (koji se naziva vinjetiranje), smanjite otvor
blende za 1 do 2 vrednosti.
 Postavljanje/skidanje objektiva
 Upotreba funkcije
kompenzacije trešnje
4
1.2
16
17 18
4
1.2
15
AF/MF
14
5
1.5
13
Ʉ
2
CL CK
7
FULL MF
10
3
(1)
OFF
Pri snimanju videozapisa postavite klik-prekidač
za blendu na OFF. (Pogledajte sliku -a.)
Ako promijenite vrijednost otvora blende pri snimanju
videozapisa dok je klik-prekidač za blendu postavljen
na ON, snimit će se zvuk prstena za blendu.
15 30
5 10

ON
Vinjetiranje

Skala rastojanja je samo okvirni vodič.
Minimalna udaljenost za fokusiranje je različita
u režimu AF/MF i u režimu FULL MF.
U režimu AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
U režimu FULL MF: 0,95 m u svim područjima
Kada pomerite prsten za fokusiranje iz režima
AF/MF  u režim FULL MF , fokus se prilagođava
prema rastojanju naznačenom na skali rastojanja.
 Prilagođavanje ekspozicije
Prekidač IRIS LOCK
LOCK:
Prsten za blendu možete zaključati na
oznaci „A“ na skali otvora blende ili ga
možete okretati između f/4 i f/22.
RELEASE: Prsten za blendu možete okretati između
oznake „A“ i f/22 na skali otvora blende.
Kada poravnate „A“ na skali otvora blende sa
oznakom za blendu, fotoaparat se postavlja u režim
automatske blende, a ekspozicija se podešava na
fotoaparatu. A možete i da ručno prilagodite količinu
svetla između f/4 i f/22 rotiranjem prstena za blendu.
Ručno prilagođavanje količine svetla
Rotirajte prsten za blendu na željenu
ekspoziciju (f-vrednost) kada je fotoaparat
postavljen u režim M ili režim A.
Napomene
Postavite prekidač za klik blende na OFF kada
snimate filmove. (Vidi sliku -a)
Ako promenite vrednost otvora blende dok snimate
film, a prekidač za klik blende je postavljen na ON,
zvuk prstena za blendu će takođe biti snimljen.
 Korišćenje funkcije za
kompenzaciju podrhtavanja
Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja


ON: Podrhtavanje fotoaparata se kompenzuje.
OFF: Podrhtavanje fotoaparata se ne kompenzuje.
Preporučujemo da koristite stativ u toku snimanja.
Specifikacije
Naziv (Naziv modela)
Žižna daljina (mm)
Ekvivalentno žižnoj daljini
formata od 35 mm*1 (mm)
Grupe sočiva – elementi
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
FE PZ 28-135mm F4
G OSS
SELP28135G
28-135
42-202,5
12-18
75°-18°
54°-12°
0,4-0,95
Maksimalno uvećanje (×)
0,15
Minimalni otvor blende
f/22
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije
(maksimalni prečnik × visina)
(približno u mm)
Masa (približno u g)
(bez prstenastog nosača
za stativ)
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
95
105 × 162,5
1.215
Da
*1 Goreprikazane vrednosti ekvivalentne žižne daljine za
format od 35 mm se odnose na digitalne fotoaparate
sa zamenljivim objektivom opremljene senzorom slike
veličine APS-C.
*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne
fotoaparate sa zamenljivim objektivom opremljene
senzorom slike veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike
do objekta.

U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina
može da se promeni u skladu sa promenama
udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne
daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv
fokusiran na beskonačno.
Sadržaj pakovanja: objektiv (1), zadnji poklopac za
objektiv (1), senilo za objektiv (1), poklopac senila
za objektiv (1), futrola za objektiv (1), traka (1),
čivija zuma (1), štampana dokumentacija
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
i
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
Download PDF

advertising