Sony | SEL85F18 | Sony SEL85F18 FE 85mm F1.8 Uputstva za rukovanje

4-597-777-01(1)
(SL-HR-SR)

2
Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektiv
Zamenljivi objektiv
Poravnajte belo oznako na ohišju
objektiva z belo oznako na fotoaparatu
(oznaka namestitve), nato vstavite
objektiv v ohišje objektiva na fotoaparatu
in ga zavrtite v smeri urnega kazalca,
da se zaskoči.
 Med nameščanjem objektiva ne pritiskajte
gumba za odstranitev objektiva.
 Ne nameščajte objektiva pod kotom.
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Odstranjevanje objektiva
(glejte sliko –.)
Pritisnite in držite gumb za odstranitev
objektiva na fotoaparatu, zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
se ne ustavi, in odstranite objektiv.
 Nameščanje senčila objektiva
FE 85mm
F1.8

Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva,
da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo
kakovost slike.
(1)
E-mount
SEL85F18
Poravnajte rdečo črto na senčilu objektiva
z rdečo črto na objektivu (oznaka senčila),
nato senčilo objektiva vstavite v ohišje
objektiva in ga zavrtite v smeri urnega
kazalca, dokler se ne zaskoči in rdeča pika
na senčilu objektiva ni poravnana z rdečo
črto na objektivu.
 Če uporabljate vgrajeno bliskavico fotoaparata
(2)
ali zunanjo bliskavico, nameščeno na fotoaparat,
odstranite senčilo objektiva, da preprečite blokiranje
svetlobe bliskavice.
 Pri shranjevanju namestite senčilo objektiva na
objektiv v obratni smeri.
 Ostrenje
Na voljo so trije načini ostrenja.

Samodejno ostrenje
Fotoaparat ostri samodejno.
– Med snemanjem filma se lahko posnamejo tudi
zvoki delovanja fotoaparata.

DMF (neposredno ročno ostrenje)
Ko fotoaparat sliko izostri samodejno, lahko
ročno izvedete natančno prilagoditev.


Ročno ostrenje
Za več podrobnosti o nastavitvah načinov glejte
priročnik z navodili, priložen fotoaparatu.
Preklapljanje med načinoma
AF (samodejno ostrenje)/
MF (ročno ostrenje)
Slovenščina

V tem priročniku z navodili je opisana uporaba
objektivov. Previdnostne ukrepe za vse objektive,
kot so opombe glede uporabe, najdete
v ločenem dokumentu »Previdnostni ukrepi
pred uporabo«. Pred uporabo objektiva preberite
oba dokumenta.
2
1
3
4
5
6
Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony
α s sistemom E-mount. Objektiva ne morete
uporabljati na fotoaparatih A-mount.
Objektiv FE 85mm F1.8 je združljiv s paleto slikovnih
senzorjev 35-milimetrskega formata.
Fotoaparat s 35-milimetrskim slikovnim senzorjem
lahko nastavite, da fotografira pri velikosti APS-C.
Podrobnosti o nastavitvi fotoaparata najdete
v navodilih za uporabo fotoaparata.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje
ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali
lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Opombe o uporabi
 Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom,

vedno čvrsto držite fotoaparat in objektiv.
Previdnostni ukrepi pri uporabi bliskavice
–1
 Pri uporabi bliskavice vedno odstranite senčilo
objektiva in fotografirajte z razdalje vsaj 1 m od
objekta. Pri hkratni uporabi nekaterih objektivov
in bliskavic lahko objektiv delno zastre svetlobo
bliskavice, kar bo povzročilo senco na dnu slike.
Vinjetiranje
 Pri uporabi objektiva postanejo robovi zaslona
temnejši od središča. Če želite omiliti ta pojav,
imenovan vinjetiranje, zaprite zaslonko za 1 do
2 stopnji.
(1)
–2
(2)
 Deli enote
1 Oznaka senčila objektiva
2 Obroč za ostrenje
3 Kontakti objektiva*
4 Gumb za zaklep ostrenja
5 Oznaka namestitve
6 Stikalo za izbiro načina ostrenja
* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.
 Nameščanje in odstranjevanje
objektiva
Nameščanje objektiva
(glejte sliko –.)

1
Odstranite zadnji in sprednji pokrov
objektiva ter zaščitni pokrov na ohišju
fotoaparata.
 Sprednji pokrov objektiva lahko namestite/
odstranite na dva načina, (1) in (2). Ko nameščate/
odstranjujete pokrov objektiva z nameščenim
senčilom objektiva, uporabite način (2).
Način ostrenja na objektivu lahko preklapljate med
AF in MF.
Pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem (AF)
morata biti fotoaparat in objektiv nastavljena na AF.
Pri fotografiranju z ročnim ostrenjem (MF) mora biti
objektiv ali fotoaparat oz. oba nastavljena na MF.
Nastavitev načina ostrenja na objektivu
Premaknite stikalo za način ostrenja
v položaj za ustrezen način: AF ali MF (1).
 Za nastavitev načina ostrenja v fotoaparatu glejte
priročnik fotoaparata.
 V načinu MF zavrtite obroč za ostrenje, da izostrite
sliko (2), pri tem pa glejte skozi iskalo itd.
 Pri nekaterih modelih fotoaparatov stikala za način
ostrenja tega objektiva ni mogoče vklopiti.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite
spletno mesto družbe Sony za svoje območje
ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali
lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Uporaba fotoaparata, opremljenega
z gumbom za upravljanje načinov AF/MF
 Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za
preklop iz načina AF v MF, kadar sta fotoaparat
in objektiv nastavljena na AF.
 Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF
za preklop iz načina MF v AF, kadar je fotoaparat
nastavljen na MF, objektiv pa na AF.
 Uporaba gumba za zaklep
ostrenja
Pritisnite gumb za zaklep ostrenja v načinu AF,
da prekličete način AF. Ostrenje je fiksno, pri čemer
lahko sprostite zaklop. Sprostite gumb za zaklep
ostrenja, pri tem pa do polovice pritisnite sprožilo,
da znova zaženete način AF.
 Pri nekaterih modelih fotoaparatov gumb za zaklep
ostrenja tega objektiva ne deluje.
Za dodatne informacije o združljivosti obiščite spletno
mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Tehnični podatki
Ime izdelka (ime modela)
Goriščna razdalja (mm)
Goriščna razdalja,
ekvivalentna formatu
35 mm*1 (mm)
Skupine/elementi objektiva
Vidni kot 1*2
Vidni kot 2*2
Najmanjša razdalja
izostritve*3 (m)
Največja povečava (X)
Najmanjša odprtina
zaslonke
Premer filtra (mm)
Dimenzije (največji premer ×
višina) (pribl., mm)
Teža (pribl., g)
Funkcija kompenzacije
tresenja
Priložena oprema
(Številka v oklepajih označuje število priloženih
elementov.)
Objektiv (1), pokrov na sprednji strani objektiva (1),
pokrov na zadnji strani objektiva (1),
senčilo objektiva (1), komplet tiskane dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
Hrvatski
U ovom priručniku s uputama objašnjeno je
kako se upotrebljavaju objektivi. Mjere opreza
uobičajene za sve objektive, poput napomena
o upotrebi, nalaze se u posebnom dokumentu
„Mjere opreza prije upotrebe”. Prije upotrebe
objektiva obavezno pročitajte oba dokumenta.
Ovaj je objektiv osmišljen za fotoaparate Sony α
sa sustavom navoja E-mount. Ne možete ga
upotrebljavati na fotoaparatima s navojem A-mount.
Objektiv FE 85mm F1.8 je kompatibilan
s asortimanom slikovnih senzora formata 35 mm.
Fotoaparat opremljen slikovnim senzorom formata
35 mm može se postaviti na snimanje u veličini
APS-C.
Pojedinosti o postavljanju svojeg fotoaparata
potražite u njegovu priručniku s uputama.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se
obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
Napomene o upotrebi
Ostrenje opravite ročno.
©2017 Sony Corporation
*1 Gre za goriščno razdaljo, ekvivalentno formatu
35 mm, pri digitalnih fotoaparatih z nameščenim
izmenljivim objektivom, ki so opremljeni s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*2 Kot pogleda 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, kot pogleda 2 pa je vrednost za digitalne
fotoaparate z izmenljivimi objektivi s slikovnim
senzorjem velikosti APS-C.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
 Pri nekaterih mehanizmih objektivov se lahko goriščna
razdalja spremeni s spremembo razdalje snemanja.
Navedene goriščne razdalje veljajo, ko je način
izostritve nastavljen na neskončno.
FE 85mm F1.8 (SEL85F18)
85
127,5
 Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv
uvijek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
Mjere opreza pri upotrebi bljeskalice
 Kada koristite bljeskalicu, uvijek uklonite sjenilo za
objektiv i snimajte s udaljenosti od najmanje 1 m
od objekta snimanja. U određenim kombinacijama
objektiva i bljeskalice objektiv može djelomično
zakloniti svjetlo bljeskalice te se na dnu slike može
pojaviti sjena.
Vinjetiranje
 Pri upotrebi objektiva kutovi zaslona postaju
tamniji od središta. Da biste smanjili utjecaj te
pojave (zvane vinjetiranje), zatvorite otvor blende
za 1 do 2 graničnika.
 Identifikacija dijelova
1 Oznaka sjenila za objektiv
2 Prsten za izoštravanje
3 Kontakti za objektiv*
4 Gumb za zadržavanje fokusa
5 Oznaka za postavljanje
6 Prekidač načina izoštravanja
* Nemojte dodirivati kontakte za objektiv.
 Pričvršćivanje/uklanjanje
objektiva
Postupak za pričvršćivanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
1
Uklonite stražnji i prednji poklopac
objektiva i poklopac kućišta fotoaparata.
 Prednji poklopac objektiva možete pričvrstiti/
ukloniti na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/
skidate poklopac objektiva dok je sjenilo za
objektiv pričvršćeno, postupite na način (2).
2
Oznaku bijele boje na cijevi objektiva
poravnajte s oznakom bijele boje na
fotoaparatu (oznaka za postavljanje),
a zatim umetnite objektiv u sklop za
postavljanje na fotoaparatu i okrećite
ga u smjeru kretanja kazaljki na satu
dok ne sjedne na mjesto.
 Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati
gumb za otpuštanje objektiva na fotoaparatu.
 Nemojte postavljati objektiv pod kutom.
Postupak za uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnutim gumb za otpuštanje
objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv
u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke
na satu dok se ne zaustavi, a zatim skinite
objektiv.
8-9
29°
19°
0,8
0,13
f/22
67
78×82
371
Št.
(nastavak na zadnjoj stranici)

Hrvatski
2
(nastavak s naslovne stranice)
 Pričvršćivanje sjenila za objektiv
1
3
4
5
6
Preporučuje se upotreba sjenila za objektiv
radi smanjenja bljeska i postizanja maksimalne
kvalitete slike.
Poravnajte crvenu crtu na sjenilu za objektiv
s crvenom crtom na objektivu (oznaka
sjenila), a zatim umetnite sjenilo za objektiv
u sklop za postavljanje objektiva na
fotoaparatu i okrećite ga u smjeru kazaljke
na satu dok ne sjedne na svoje mjesto i dok
se crvena točka na sjenilu za objektiv ne
poravna s crvenom linijom na objektivu.
–1
 Izoštravanje
Postoje tri načina izoštravanja.

Automatsko izoštravanje
Fotoaparat automatski izoštrava.
– Zvuci rada mogu se također snimiti tijekom
snimanja videozapisa.

DMF (Izravno ručno izoštravanje)
Nakon automatskog izoštravanja fine prilagodbe
možete izvršiti ručno.
(1)
(2)

Ručno izoštravanje
Izoštravate ručno.
Pojedinosti o postavljanju ovog načina
potražite u priručniku s uputama koji ste dobili
s fotoaparatom.
–2
Promjena načina AF (automatsko
izoštravanje)/MF (ručno izoštravanje)
Na objektivu je moguća izmjena načina izoštravanja
između automatskog (AF) i ručnog izoštravanja (MF).
Za fotografiranje automatskim načinom izoštravanja
(AF) potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na AF.
Za MF fotografiju potrebno je postaviti fotoaparat
i objektiv na MF.
Postavljanje načina izoštravanja na
objektivu
Postavite prekidač za način izoštravanja
u odgovarajući način, AF ili MF (1).

 Upute o postavljanju načina izoštravanja na
fotoaparatu potražite u priručnicima za fotoaparat.
 U MF načinu okrenite prsten za izoštravanje kako biste
prilagodili izoštravanje (2) dok gledate kroz tražilo itd.
 Način izoštravanja ovog objektiva ne može se uključiti
na nekim modelima fotoaparata.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se
obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Upotreba fotoaparata opremljenog
upravljačkim gumbom za postavljanje
načina izoštravanja – automatsko/ručno
(AF/MF)
 Kako biste način izoštravanja prebacili iz automatskog
(AF) u ručni (MF) kada su i fotoaparat i objektiv
postavljeni na automatsko izoštravanje (AF), pritisnite
upravljački gumb za postavljanje automatskog/ručnog
(AF/MF) izoštravanja.
 Kako biste način izoštravanja prebacili iz ručnog (MF)
u automatski (AF) kada je fotoaparat postavljen na
ručno (MF), a objektiv na automatsko izoštravanje
(AF), pritisnite upravljački gumb za postavljanje
automatskog/ručnog (AF/MF) izoštravanja.
 Upotreba gumba za zadržavanje
fokusa

(1)
Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa
u automatskom načinu izoštravanja (AF) kako biste
poništili automatsko izoštravanje (AF). Izoštravanje
je fiksirano pa možete otpustiti okidač na fiksirano
izoštravanje. Kako biste ponovno pokrenuli
automatski način izoštravanja (AF), otpustite gumb
za zadržavanje fokusa i istodobno pritisnite gumb
okidača do pola.
 Gumb za zadržavanje fokusa na ovom objektivu
ne radi s nekim modelima fotoaparata.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se
obratite svojem prodavaču proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
Specifikacije
(2)

Priložene stavke
(Broj u zagradi označava broj komada.)
objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), stražnji
poklopac za objektiv (1), sjenilo za objektiv (1),
komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez
prethodne najave.
 Kada upotrebljavate ugrađenu bljeskalicu ili vanjsku
bljeskalicu pričvršćenu na fotoaparat, uklonite sjenilo
za objektiv kako biste izbjegli blokiranje svjetla
bljeskalice.
 Pri pohranjivanju sjenilo za objektiv pričvrstite na
objektiv stražnjom stranom.

*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata
35 mm, a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne
fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene
slikovnim senzorom veličine APS-C.
*3 Minimalno izoštravanje udaljenost je od slikovnog
senzora do objekta.
 Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina
može se promijeniti sa svakom promjenom
udaljenosti snimanja. Za gore navedene žarišne
duljine pretpostavlja se da je objektiv izoštren na
beskonačnost.
Naziv proizvoda
(naziv modela)
Žarišna duljina (mm)
Žarišna duljina ekvivalentna
formatu 35 mm*1 (mm)
Skupine – elementi
objektiva
Vidni kut 1*2
Vidni kut 2*2
Minimalno
izoštravanje*3 (m)
Maksimalno povećanje (X)
Minimalni otvor blende
Promjer filtra (mm)
Dimenzije (maks. promjer ×
visina) (pribl. u mm )
Težina (pribl. u g)
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
1
FE 85mm F1.8 (SEL85F18)
85
127,5
zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
Srpski
U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno
je kako se koriste objektivi. Mere opreza
koje su zajedničke za sve objektive, kao što
su napomene o korišćenju, možete pronaći
u posebnom odeljku „Mere opreza pre
korišćenja“. Obavezno pročitajte oba dokumenta
pre korišćenja objektiva.
Ovaj objektiv je osmišljen za fotoaparate sa
E-bajonetom iz sistema fotoaparata Sony α.
Ne možete ga koristiti na fotoaparatima sa
A-bajonetom.
Objektiv FE 85mm F1.8 je kompatibilan sa raznim
senzorima slike formata 35 mm.
Fotoaparat koji je opremljen senzorom slike
formata 35 mm može da bude podešen da snima
u veličini APS-C.
Detaljnije informacije o načinu podešavanja
fotoaparata možete da vidite u njegovom priručniku
za upotrebu.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili
se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Napomene o korišćenju
 Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom,
uvek držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
Mere opreza pri upotrebi blica
 Kada koristite blic, uvek uklonite senilo za objektiv
i snimajte na udaljenosti od najmanje 1 m od objekta.
Sa određenom kombinacijom objektiva i blica, objektiv
može da delimično zakloni njegovu svetlost, što može
da dovede do pojave senke na dnu slike.
Vinjetiranje
 Kada koristite objektiv, uglovi ekrana mogu da
postanu tamniji od sredine. Da biste umanjili
posledice tog fenomena (koji se naziva vinjetiranje),
smanjite otvor blende za 1 do 2 vrednosti.
 Identifikacija delova
1 Oznaka za senilo za objektiv
2 Prsten za fokusiranje
3 Kontakti objektiva*
4 Dugme za zadržavanje fokusa
5 Oznaka za montiranje
6 Prekidač za režim fokusiranja
* Nemojte da dodirujete kontakte objektiva.
 Postavljanje i skidanje objektiva
Postavljanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
1
Uklonite zadnji i prednji poklopac za
objektiv i poklopac kućišta fotoaparata.
 Prednji poklopac za objektiv možete da postavite/
skinete na dva načina, (1) i (2). Kada poklopac
za objektiv postavljate/skidate sa postavljenim
senilom za objektiv, koristite metod (2).
2
Poravnajte belu oznaku na telu objektiva
sa belom oznakom na fotoaparatu
(oznaka za montiranje), zatim umetnite
objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte
ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaključa.
 Ne pritiskajte dugme za skidanje objektiva
na fotoaparatu kada je postavljen objektiv.
 Ne postavljajte objektiv pod uglom.
Uklanjanje objektiva
(pogledajte sliku –.)
Dok držite pritisnuto dugme za skidanje
objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv
u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim
ga skinite.
8-9
 Postavljanje senila za objektiv
29°
19°
Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv
da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili
maksimalan kvalitet slike.
0,8
0,13
f/22
67
78×82
371
Ne
* To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm
kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
Poravnajte crvenu liniju na senilu za objektiv
sa crvenom linijom na objektivu (oznaka za
senilo za objektiv), zatim umetnite senilo
za objektiv u bajonet i rotirajte ga u smeru
kretanja kazaljki na satu dok ne klikne na
mesto i crvena tačka na senilu ne bude
poravnata sa crvenom linijom na objektivu.
 Kada koristite blic ugrađen u fotoaparat ili spoljni
blic postavljen na fotoaparat, uklonite senilo za
objektiv da biste sprečili da zakloni svetlost blica.
 Prilikom odlaganja, postavite senilo za objektiv
u obrnuti položaj.
 Fokusiranje
Postoje tri načina da fokusirate sliku.

Automatsko fokusiranje
Fotoaparat automatski fokusira sliku.
– Tokom snimanja filma možete da snimite i zvukove
upravljanja.

DMF (Direktno ručno fokusiranje)
Nakon što fotoaparat automatski fokusira sliku,
možete ručno da precizno prilagodite fokus.

Ručno fokusiranje
Vi fokusirate sliku ručno.
Detaljne informacije o podešavanju režima
pogledajte u uputstvu za upotrebu isporučenom
uz fotoaparat.
Promena režima AF (automatsko
fokusiranje)/MF (ručno fokusiranje)
Režim fokusa možete da izaberete između AF i MF
na objektivu.
Za snimanje u režimu AF, i fotoaparat i objektiv
treba da budu podešeni na AF. Za snimanje
u režimu MF, fotoaparat ili objektiv ili oba treba
da budu podešeni na MF.
Podešavanje režima fokusiranja na
objektivu
Pomerite prekidač za režim fokusa
u odgovarajući režim, AF ili MF (1).
 Pogledajte priručnik za upotrebu fotoaparata da biste
podesili njegov režim fokusiranja.
 U režimu MF, okrenite prsten za fokusiranje da biste
prilagodili fokus (2) dok gledate kroz tražilo.
 Prekidač za režim fokusiranja na ovom objektivu ne
može da se prebaci na nekim modelima fotoaparata.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Korišćenje fotoaparata opremljenog
kontrolnim dugmetom AF/MF
 Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili
sa AF režima na MF režim kada su i fotoaparat
i objektiv podešeni na AF.
 Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili
sa MF režima na AF režim kada je fotoaparat podešen
na MF, a objektiv na AF.
 Korišćenje dugmeta za
zadržavanje fokusa
Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u AF režimu
da biste poništili AF. Fokus je fiksiran, pa možete da
otpustite okidač na fiksirani fokus. Otpustite dugme
za zadržavanje fokusa kada pritisnete okidač do
pola da biste ponovo pokrenuli AF režim.
 Prekidač za zadržavanje fokusa na ovom objektivu
ne funkcioniše sa nekim modelima fotoaparata.
Više informacija o kompatibilnosti potražite na
veb-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Specifikacije
Naziv proizvoda
(Naziv modela)
Žižna daljina (mm)
Ekvivalentno žižnoj daljini
od 35 mm*1 (mm)
Grupe sočiva – elementi
Ugao gledanja 1*2
Ugao gledanja 2*2
Minimalni fokus*3 (m)
Maksimalno uvećanje (X)
Minimalni otvor blende
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije (maksimalni
prečnik × visina)
(približno u mm)
Masa (približno u g)
Funkcija kompenzacije
podrhtavanja
FE 85mm F1.8 (SEL85F18)
85
127,5
8-9
29°
19°
0,8
0,13
f/22
67
78×82
371
Ne
*1 Ovo je žižna daljina ekvivalentna formatu od
35 mm kada je postavljen na digitalni fotoaparat
sa zamenljivim objektivom koji je opremljen
senzorom slike veličine APS-C.
*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata
35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne
fotoaparate sa zamenljivim objektivom opremljene
senzorom slike veličine APS-C.
*3 Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike
do objekta.
 U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina
može da se promeni u skladu sa promenama
udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne
daljine su date pod pretpostavkom da je objektiv
fokusiran na beskonačno.
Sadržaj pakovanja
(Broj u zagradama označava količinu te stavke
u pakovanju.)
Objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1),
zadnji poklopac za objektiv (1), senilo za objektiv (1),
štampana dokumentacija
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Download PDF

advertising