Sony | STR-DN1080 | Sony STR-DN1080 AV prijímač domáceho kina s konfiguráciou kanálov 7.2 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

O tejto príručke
Dodávané príslušenstvo:
Táto príručka pri spustení je určená pre modely distribuované
v USA, Kanade, Oceánii a Európe.
Konektory SPEAKERS ZONE 2 sa nachádzajú len na modeloch
určených pre USA a Kanadu. Modely pre USA a Kanadu sú v tejto
príručke pri spustení použité ako príklad.
VIACKANÁLOVÝ PRIJÍMAČ AV
Príručku pri spustení
Kalibračný mikrofón (1)
Ďalšie potrebné položky (nie sú súčasťou dodávky):
Diaľkové ovládanie (1)
Káble reproduktora
Káble HDMI*1
Kábel siete LAN*2
SK
Monofónny zvukový kábel
Optický digitálny kábel*2
Batérie
Drôtová anténa FM
(vonkajšia) (1)
Batérie R03
(veľkosti AAA) (2)
4-686-525-11(1)
*1Odporúčame používať kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom.
STR-DN1080
1
*2Tieto káble nemusia byť potrebné, závisí to od vášho pripojenia.
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
Kroky
nájdete na zadnej strane.
PREDNÝ P
Príklad konfigurácie 5.1.2-kanálového systému reproduktorov
PREDNÝ Ľ
HORNÝ STREDOVÝ P
HORNÝ STREDOVÝ Ľ
PREDNÝ P
PREDNÝ Ľ
PRIESTOROVÝ Ľ
–
STREDNÝ
STREDNÝ
Káble reproduktora
PRIESTOROVÝ P
Monofónny zvukový
kábel
HLBOKOTÓNOVÝ
REPRODUKTOR
Káble reproduktora
STREDNÝ
PRIESTOROVÝ P
HLBOKOTÓNOVÝ
REPRODUKTOR
HORNÝ
STREDOVÝ P
HORNÝ
STREDOVÝ Ľ
Poznámka
Informácie o konfiguráciách systému reproduktorov a pripojeniach
vrátane ďalších príkladov nájdete v prevádzkových pokynoch.
Káble reproduktorov zapojte tak, aby jednotlivé póly
(/) káblov reproduktorov a konektorov SPEAKERS
navzájom súhlasili.
10 mm (13/32")
Nesprávne pripojenie môže
mať za následok vážne
poškodenie prijímača.
PRIESTOROVÝ Ľ
2
3
Pripojenie televízora, zariadení AV a drôtovej antény FM (vonkajšej)
TV

Nastavenie Easy Setup a spustenie prehrávania
Tip
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky
(elektrickej siete), a potom stlačením tlačidla  (napájanie) zapnite
prijímač AV.
Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí, stlačením tlačidla HOME na
diaľkovom ovládaní zobrazte domovskú ponuku a potom vyberte
položky [Setup] – [Easy Setup].

Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup].
Kábel HDMI
Ak je váš televízor kompatibilný s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC – Audio Return Channel), optický digitálny kábel
nemusíte pripájať.
Optický digitálny kábel

Umiestnite kalibračný mikrofón do polohy počúvania a nastavte ho do
rovnakej výšky, v akej sú vaše uši.
Drôtová anténa
FM (vonkajšia)
Kábel HDMI
Konektor HDMI IN
Príklady zariadení, ktoré možno pripojiť
SA-CD/CD (pre AUDIO)
Prehrávač diskov Super Audio CD alebo CD prehrávač
BD/DVD (pre AUDIO)
Prehrávač diskov Blu-ray DiscTM, DVD prehrávač
SAT/CATV
Prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač
GAME
Herná konzola, napríklad PlayStation 4
VIDEO 1, VIDEO 2
Po dokončení nastavenia zatvorte nastavenie stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka
Do konektora CALIBRATION MIC
Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk a jeho
hlasitosť nemožno nastaviť. Buďte preto ohľaduplní k susedom a deťom,
ktoré môžu byť nablízku.
DVD rekordér
Kalibračný mikrofón
Pripojenie k sieti

–Pri používaní káblového pripojenia
Zapnite televízor, a potom ho prepnite na vstup, ku ktorému je
pripojený prijímač.

–Pri používaní bezdrôtového pripojenia
Stlačte jedno z označených tlačidiel podľa
toho, aký typ vstupného zdroja chcete počúvať
alebo sledovať. Potom spustite prehrávanie zo
zvoleného zdroja.
Napájanie
Vstup
Kábel LAN
Displej Easy Setup sa zobrazí automaticky.
Poznámka
Ak chcete sledovať obsah vo formáte 4K/60p, v priložených
prevádzkových pokynoch si prečítajte časť „Nastavenie signálového
formátu HDMI“.
Smerovač
Smerovač
Download PDF

advertising