Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-263-363-21(1) (SK)
Podrobné informácie nájdete v Návode
na použitie.
STR-DH520
Sprievodca rýchlym nastavením
Sony Corporation © 2011
1
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné horné reproduktory nemôžete
používať súčasne.
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
1
10 mm
4
2
3
2
SURROUND
SURROUND
BACK/FRONT BACK/FRONT
HIGH R
HIGH L
3
SURROUND R
CENTER
Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
SURROUND L
4
2
3
Pripojenie obrazových zariadení
HDMI TV OUT
Príprava prijímača
Televízor
1*
2
INPUT SELECTOR
Satelitný prijímač, prijímač káblovej
televízie
Ak je televízor kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC), toto
pripojenie sa nepožaduje.
?/1 :zapnuté/pohotovostný režim
*Tvar sieťovej šnúry (napájacieho kábla) a sieťovej
zásuvky sa líši v závislosti od oblasti.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
Káble používané na pripojenie nie sú súčasťou dodávky.
4
Používanie funkcie AUTO CALIBRATION
Kalibračný mikrofón (súčasť dodávky)
5.4.3.2.1
2
Stlačte tlačidlo AUTO CAL.
TONE*
T.S.P.
WOOFER
SAVE.EXIT
1
Stlačte a podržte
tlačidlo SHIFT.
*Podrobné informácie o kódoch chýb nájdete
v Návode na použitie. Pozrite si časť Po zobrazení
kódov chýb v kapitole Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION.
Spustí sa funkcia automatickej kalibrácie.
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu, vyberte
šablónu pre reproduktory.
COMPLETE
Download PDF