Sony | MDR-NC500D | Sony MDR-NC500D Slúchadlá NC500D s potlačením okolitého hluku Návod na použitie

4-170-914-51(1)
Noise Canceling
Headphones
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Jellemzők
• Digitális zajszűrős fejhallgató a Sony
egyedülálló DNC szoftvermotorjával.
Nagy pontosságú kioltójel létrehozásával a
környezeti zaj kb. 99%-át kiszűri.
• AI (mesterséges intelligencia) zajkioltó
funkció.
Az optimális zajcsökkenési módot a
környezeti zaj intelligens elemzése alapján
állapítja meg.
Használati útmutató
Návod na použitie
• A digitális equalizer ideális
frekvenciamenet beállítására és kiváló
minőségű hangvisszaadásra képes.
• Nagy jel/zaj viszony a digitális
jelfeldolgozás következtében.
• A hosszú idejű használatot rendkívül
kényelmessé tevő pehelykönnyű
kialakítás.
Pehelykönnyű anyagok, pl. magnézium és
A7075 ötvözet kiterjedt használata.
• Nyomást enyhítő, uretánnal párnázott
fülpárnák.
A fülpárna szerkezete miatt a viselete
kényelmes, még hosszú idejű használat
esetén is.
• A beépített monitor-funkcióval a hang
elnémítható, ha a környezeti hangokra
kell figyelni.
A fejhallgató töltése
©2010 Sony Corporation
Magyar
A készülék használata előtt alaposan olvassa
el ezt a kézikönyvet, és tartsa meg a későbbi
használathoz.
FIGYELEM!
A tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy
nedvességnek.
Az áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne nyissa fel
a készülékházat. A szervizelést csak
szakember végezheti.
A hálózati adaptert könnyen hozzáférhető
hálózati csatlakozóra csatlakoztassa. Ha a
hálózati adapter rendellenesen működik,
azonnal csatlakoztassa le a hálózati
csatlakozóról.
A hálózati adaptert ne használja szűk zárt
térben, pl. könyvszekrényben vagy beépített
szekrényben.
A tűz és áramütés megelőzése érdekében a
hálózati adapterre ne tegyen folyadékkal
töltött tárgyat, pl. vázát.
A CE-jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ezt jogszabály
írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai
Gazdasági Térség) országaiban.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation
(108-0075 Japán, Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
Töltési idő
kb. 3 óra*
2
Használat ideje*
kb. 15 óra*
Printed in Malaysia
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy
az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített
elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
A mellékelt hálózati adaptert csatlakoztassa
a fejhallgató DC IN 6 V csatlakozójára,
valamint egy hálózati fali csatlakozóra.
A töltésjelző narancsszínnel világít és a töltés
megkezdődik.
1
3
*1 1 kHz-en, 0,1 mW + 0,1 mW kimenettel
*2 A lemerült akkumulátor teljes feltöltésének ideje.
*3 A fent megadott idő a hőmérséklettől és a
használat módjától függően változhat.
Ha az akkumulátor lemerült
Ha az akkumulátor lemerült, a készülék 8
másodpercig rövid hangjelzéseket ad és a
POWER jelzőfény lassan villog.
Ha az akkumulátor még jobban lemerül, a
készülék 2 másodpercig hosszú hangjelzést
ad, a POWER jelzőfény gyorsan villog, majd
a készülék működése leáll. Ilyen esetben a
POWER tolja „OFF” állásba.
z Tanácsok
Ha az akkumulátor lemerült, a következő módokon
adhat tápfeszültséget a fejhallgatónak:
• A mellékelt hálózati adaptert csatlakoztassa a
fejhallgatóra (lásd: „A fejhallgató töltése” c. rész
lépései).
A fejhallgatót töltés közben is lehet használni.
• Használja az elemtartóhoz mellékelt
csatlakozókábelt.
A részleteket lásd: „A csatlakozókábel és az
elemtartó használata”.
1 Nyomja meg az AI NC MODE
Ha az AI NC MODE gomb
megnyomásakor a POWER kapcsoló
„ON” állásban van, akkor a fejhallgatóban
hallható hangok azt jelzik, hogy a
készülék megkezdte a környezeti zaj
összetevőinek elemzését (kb.
3 másodperc).
Az elemzés során a fejhallgató nem adja
vissza a lejátszott hangot és a POWER
jelzőfény lila fénnyel villog.
Az elemzés befejezése után a készülék
automatikusan kiválasztja a
leghatékonyabb zajszűrési módot és a
lejátszott hang hallható lesz.
* A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logó a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
AI NC MODE
gomb
• A fejhallgató tápfeszültségének
bekapcsolásakor a készülék az A módot állítja
be. (Az A mód részleteit lásd: „A zajszűrési
módok típusai”.)
• Az AI NC MODE gombot ismét megnyomva
változtatni lehet a zajszűrési módot, ha
időközben a környezeti zaj megváltozott, pl. ha
Ön a szobából a szabadba lépett.
Monitor-mikrofon
A fejhallgató
behelyezése a
hordtasakba
Az akkumulátort ragasztószalag rögzíti.
Az ábrán nyíllal jelölt irányban emelje fel
és vegye ki az akkumulátort.
A készülék használata
repülőgépen
• A mellékelt csatlakozó-adaptert a
repülőgépen kialakított villás vagy mini
sztereo aljzatra egyaránt lehet
csatlakoztatni.
villás aljzathoz
mini sztereo aljzathoz
• Ne használja a fejhallgatót, ha az
elektronikus eszközök használata tilos,
vagy ha a repülőgépen szolgáltatott zene
hallgatására tilos saját fejhallgatót
használni.
A csatlakozókábel és az
elemtartó használata
A fejhallgatót akkor is használhatja, ha az
akkumulátor lemerült, ha a mellékelt
elemtartót csatlakoztatja a hozzá tartozó
kábellel.
Az elemtartóba tegyen két AA méretű
alkálielemet.
1 Nyissa fel az elemtartó fedelét.
• A kábel csatlakoztatásakor addig dugja be a
csatlakozót az aljzatba, hogy a dugasz zöld
része ne legyen látható.
A fejhallgatóban hallható hangok (
)
azt jelzik, hogy a kézi zajcsökkentés be
van állítva.
Csatlakozókábel
elemtartóval (mellékelve)
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy az eltávolítás során
ne sérüljön meg az akkumulátor.
Megjegyzések
• A kábel csatlakoztatásakor teljesen dugja be a
csatlakozót az aljzatba úgy, hogy a fémrészek zöld
jelölése ne legyen látható.
• A kábelt lecsatlakoztatáskor a csatlakozónál fogva
húzza ki. Ha erősen meghúzza a kábelt, a belső
kábelerek elszakadhatnak.
Óvintézkedések
5 A fejhallgató POWER kapcsolóját
állítsa „OFF” állásba, az elemtartó
POWER kapcsolóját pedig állítsa
„ON” állásba.
A fejhallgató zajelnyomó áramkört tartalmaz.
Az elemtartó POWER jelzőfénye zölden
világít.
A zajelnyomó áramkör beépített
mikrofonokkal érzékeli a külső zajt és azzal
azonos, de ellentétes fázisú kioltójelet küld a
fejhallgatóra.
Mi a zajelnyomás?
POWER kapcsoló
POWER jelzőfény
A további beállításokat a „Zenehallgatás”
c. rész 2.-4. lépésének megismétlésével
lehet elvégezni.
A használat után a fejhallgató és az
elemtartó POWER kapcsolóját is állítsa
„OFF” állásba.
z Tanácsok
• A készülék elsősorban az akkumulátor
feszültségét használja, hacsak az le nem merült.
• Ha az elemtartót az akkumulátor lemerülése
előtt csatlakoztatja, akkor a fejhallgató
akkumulátorának kimerülése után is zavartalanul
használhatja a fejhallgatót.
Megjegyzések
• Mangánelemek használatát nem javasoljuk,
mert ezek üzemideje rendkívül rövid.
• Az elemtartó csak a fejhallgató használatát
biztosítja Nem tölti a fejhallgató akkumulátorát.
• Ha az elemek a kimerülés határán vannak, az
elemtartó POWER jelzőfénye halványabb lesz.
Ilyenkor tegyen be új elemeket.
• A mellékelt elemtartó és csatlakoztató kábel
csak ehhez a fejhallgatóhoz használható. Más
készülékre ne csatlakoztassa.
A készülék
hulladékkezelése
A készülék újratölthető lítiumionakkumulátort tartalmaz. A környezet
megőrzése érdekében a használhatatlanná
vált készülékből távolítsa el és a megfelelő
gyűjtőhelyen adja le az akkumulátort.
1 A bal hangszóróról húzza le a
fülpárnát és az ábrának megfelelően
csavarozza ki a két csavart.
1
2
Fülpárna
L
Elemek élettartama
Elem típusa
kb. óra*1
Sony alkálielem
LR6 (AA méret) elem
10 óra*2
2 Csavarja le a bal hangszóró
burkolatát és húzza ki a külső
burkolatot.
*1 Kimenet 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 A fent megadott idő a hőmérséklettől és a
használat módjától függően változhat.
Fedél
Használat után
Kapcsolja ki a fejhallgatót.
2 Az AI NC MODE gombot többször
megnyomva változtatni lehet a
zajszűrés típusát.
2 A fejhallgató jobb oldalán kapcsolja
A POWER jelzőfény kéken világít, és a
fejhallgatóból rövid hangjelzés hallatszik.
R
POWER
jelzőfény
POWER
kapcsoló
3 Tegye a fejére a fejhallgatót.
Úgy tegye a fejére, hogy a kábel a bal
oldalán, a POWER kapcsoló a jobb
oldalán legyen.
Állítsa be úgy a fülpárnákat, hogy
befedjék a fülét.
alkálielemet. Ügyeljen arra, hogy a e
egybeessenek az elemek azonos
jelöléseivel.
A POWER jelzőfény lilán villog és a
fejhallgatóból jelzőhangok hallhatók.
Ezután beállítódik a zajszűrési mód. A
POWER jelzőfény felvillanásainak száma
és a jelzőhang a kiválasztott módtól függ.
Lásd „A zajszűrési módok típusai”.
• A kábelt a dugasznál és ne a kábelnél fogva
húzza ki, mert a belső kábelerek
elszakadhatnak.
be a tápfeszültséget.
2 Tegyen bele két AA méretű
Lapos tárolás
A burkolat elforgatható, így a fejhallgató
laposan, kényelmesen tárolható a
hordtasakban (mellékelve) vagy autóülés
zsebében. A használat előtt fordítsa vissza a
szokásos helyzetbe.
L
z Tanácsok
• A kézi zajszűrés választásakor az A zajszűrési
mód kapcsolódik be.
• Ha a kézi zajszűrésről az AI zajszűrésre szeretne
váltani, egy másodpercnél hosszabban tartsa
nyomva az AI NC MODE gombot. Ha meghallja
az AI zajcsökkentésre való átkapcsolás
jelzőhangjait (
), nyomja meg ismét az AI
NC MODE gombot.
Elkezdődik a környezeti zaj elemzése és a
készülék automatikusan kiválasztja a
leghatékonyabb zajszűrési módot.
A zajszűrési módok típusai
Mód neve
A POWER jelzőfény
felvillanásainak (lila) és a
jelzőhangok száma
A
B
C
1
2
3
Akkumulátor
AV készülék
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a környezeti hangok nem
hallhatók, ha az ujjával eltakarja a mikrofont.
1 Több mint egy másodpercig tartsa
Megjegyzések
L
R
A zajszűrési módot kézzel is be lehet állítani
(kézi zajszűrés).
• Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Ne
használjon más hálózati adapter, mert a
készülék meghibásodhat.
A csatlakozó polaritása
5 Vegye ki az akkumulátort.
Fejhallgató
nyomva az AI NC MODE gombot.
Megjegyzések
• A készüléket ne érje szélsőséges hőmérséklet,
közvetlen napsugárzás, nedvesség, homok, por,
vagy mechanikai ütés. Ne hagyja tűző napon
parkoló autóban.
• A töltést 0 ˚C és 40 ˚C közötti környezeti
hőmérsékleten végezze. Egyébként
előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik
fel teljesen.
• Ha hosszabb ideig nem használja az
fejhallgatót, az akkumulátor üzemideje
lerövidülhet. Ez megnövelhető úgy, hogy
többször kisüti és újra feltölti az akkumulátort.
• Ha az akkumulátor üzemideje a felére csökken,
akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor az
élettartama végére ért. Az akkumulátorcserével
kapcsolatban érdeklődjön a készülék vásárlási
helyén vagy egy Sony-forgalmazónál.
• A fejhallgatót ne tárolja hosszú ideig nagyon
meleg helyen. Ha egy évnél hosszabb ideig
tárolja a készüléket, a mélykisülés megelőzése
érdekében évente egyszer töltse fel az
akkumulátorát.
• Az akkumulátort a mellékelt csatlakozóval és
elemtartóval nem lehet tölteni.
R
A zajszűrési mód kézi beállítása
Távvezérlő
L
POWER
jelzőfény
z Tanácsok
Csatlakozókábel,
0,5 m (mellékelve)
Ha POWER kapcsoló ON állásában
megnyomja és nyomva tartja a MONITOR
gombot, a lejátszott hang elnémul, így
észlelheti a környezeti zajokat.
gombot.
Az AI zajszűrés egy hasznos funkció, amely
automatikusan választja ki a zajszűrési
módok egyikét. A funkció a környezeti zaj
összetevőinek azonnali elemzésével a lehető
leghatékonyabb zajszűrést nyújtja, ha Ön
megnyomja az AI NC MODE gombot.
Ha egy WALKMAN*
sztereo mini
csatlakozójára stb.
csatlakozik.
A környezeti hangok
hallgatása, biztonsági
okokból
MONITOR
gomb
AI zajszűrés
Fejhallgató
Ha a WALKMANnel szállított
távvezérlő sztereo
min csatlakozójára
stb. csatlakozik.
A töltés kb. 3óráig tart, ezután a töltésjelző
kialszik.
A töltés befejeződése után csatlakoztassa le
a hálózati adaptert.
Az AI zajszűrés
használata
L
Csatlakozókábel,
1,5 m (mellékelve)
Töltésjelző
Megjegyzések
Ha nincs tápfeszültség, a lejátszás nem
lehetséges.
1 A fejhallgatót csatlakoztassa az
A fali hálózati csatlakozóhoz
A DC IN 6 V
csatlakozóra
lejátszást.
Zenehallgatás
Fejhallgató
AC hálózati
adapter
(mellékelve)
4 Az AV-készülék en kezdje meg a
A hálózati adaptert csatlakozó-adapterrel
minden olyan országban használhatja, ahol a
hálózati feszültség 100 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Ha az adott országban más alakú
fali csatlakozó van, használja a megfelelő
csatlakozó-adaptert. Az utazási irodánál
érdeklődje meg, hogy a célországban milyen
csatlakozó-adapterre lesz szüksége.
AV-készülékre.
A: Főként a repülőgép utasterének zaját csökkenti
hatékonyan.
B: Főként a busz és vonat utasterének zaját
csökkenti hatékonyan.
C:A főként irodai környezetben (PC, másológép,
szellőzőberendezés stb.) tapasztalható zajokat
csökkenti hatékonyan.
A fejhallgatót a burkolatát elforgatva és így
lapossá téve tegye a hordtasakba.
A hálózati adapter használata
külföldön
A fejhallgatóban újratölthető lítiumionakkumulátor van. A használatba vétel előtt
fel kell tölteni.
MDR-NC500D
Tapintható pont
(a bal oldalon)
Általános töltési és használati idő
RL
akkumulátortól.
Először távolítsa el a ragasztószalagot az
akkumulátorról. Ezután lazítsa meg az
akkumulátor melletti kábelt.
R
A használattal kapcsolatos
megjegyzések
• A fejhallgatót száraz, puha ruhával
tisztítsa.
• A csatlakozó ne legyen szennyezett,
egyébként a hang torz lehet.
• Ha a fülpárnákat cserélni kell,
megrongálódnak, vagy ha készülék
javítására van szükség, kérje egy Sony
forgalmazó tanácsát.
• A készüléket óvja a közvetlen napsütéstől,
hőtől vagy nedvességtől.
Megjegyzések a fejhallgatóval
kapcsolatban
3 A kábelt tartsa távol az
Ragasztószalag
3 Csukja le a fedelet.
• Nagyon csendes környezetben
előfordulhat, hogy a zajcsökkenés nem
észlelhető, vagy kis zaj hallható.
• A zajelnyomás hatása függhet attól, hogy
hogyan viseli a fejhallgatót.
• A zajelnyomó funkció elsősorban a
kisfrekvenciás sávban működik. Bár
csökkenti a zajt, de teljesen nem tudja
megszüntetni.
• Ha a fejhallgatót vonaton vagy autóban
használja, az útviszonyoktól függően zaj
jelenhet meg.
• Ha a fejhallgatót nem helyesen viseli, a
készülék igen erős hangot adhat ki.
• Ha egy tárgyat, vagy pl. az ujját, a fejhallgató
belsejébe tesz, a készülék igen erős hangot
adhat ki. Ne tegyen semmilyen tárgyat a
fejhallgató alá.
• A mobiltelefon zavarást vagy zajt okozhat.
A zavarás elkerülése érdekében a
zajszűrést csak akkor használja, ha a
vezeték nélküli eszközök ki vannak
kapcsolva (repülőgép mód). A
mobiltelefonok közelében is zavarás és zaj
keletkezhet. Ilyen esetben menjen más
helyre a fejhallgatóval.
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el a belső
kábelereket.
4 Az áramköri lapról csatlakoztassa le
a csatlakozót.
4 A mellékelt csatlakozókábelt
csatlakoztassa a fejhallgatóra és az
AV-készülékre.
Csatlakozó
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó
lecsatlakoztatásakor ne szakítsa el a
belső kábelereket.
A halláskárosodás megelőzése
Ne használja nagy hangerővel a fejhallgatót.
A szakemberek nem javasolják a hosszú
idejű, folyamatos és hangos zenehallgatást.
Ha cseng a füle, csökkentse a hangerőt vagy
hagyja abba a zenehallgatást.
Autóvezetés, kerékpározás közben ne
használja a fejhallgatót
A fejhallgató használatakor a külső hangok
kevésbé hallhatók, ami közlekedési balesetet
okozhat. Ne használja a fejhallgatót olyan
esetekben, amikor a hallásra nagy szükség
van, pl. vasúti kereszteződésben, építési
területen stb.
Ha a rendszerrel kapcsolatban ebben a
kézikönyvben nem szereplő problémája
akad, kérjük, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony-forgalmazóval.
Hibaelhárítás
Nincs hang
• Kapcsolja be a fejhallgatót.
• Az elemtartó és csatlakozókábel
csatlakoztatásakor kapcsolja be az
elemtartó tápfeszültség-kapcsolóját.
• Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az
akkumulátor.
• Az elemtartó és csatlakozókábel
csatlakoztatásakor ellenőrizze az elemek
szavatossági idejét.
• Ellenőrizze a fejhallgató és az AV
berendezés csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV
berendezés be van-e kapcsolva.
• Állítsa nagyobbra a csatlakoztatott AV
berendezés hangerejét.
Tompa hang
• Állítsa kisebbre a csatlakoztatott AV
berendezés hangerejét.
• Töltse fel a fejhallgató akkumulátorát.
• Az elemtartóban minden alkálielemet
cseréljen ki újra.
A készüléket nem lehet bekapcsolni
• Ellenőrizze, hogy nem merült-e ki az
akkumulátor (a POWER jelzőfény halvány).
b Ha a készüléket az akkumulátor töltése
után sem lehet bekapcsolni,
előfordulhat, hogy az akkumulátor
meghibásodott. Ilyen esetben
érdeklődjön a készülék vásárlási helyén
vagy egy Sony-forgalmazónál.
• Ha az elemtartóval és csatlakoztató
kábellel használja a fejhallgatót, az
elemtartó POWER kapcsolóját kapcsolja
„OFF” majd ismét „ON” állásba.
• Az elemtartóban minden alkálielemet
cseréljen ki újra.
Semmilyen kezelőszerv nem működik
• A fejhallgató POWER kapcsolóját állítsa
„OFF” állásba, ellenőrizze a
csatlakozásokat, majd a POWER
kapcsolót állítsa ismét „ON” állásba.
• Resetelje a fejhallgatót.
b Egy hegyes tárggyal, pl. iratkapocs
végével nyomja meg a jobb hangszóró
RESET felirata alatti furatban lévő
resetelő gombot, amíg kissé visszaugrik.
Műszaki adatok
Általános
Típus
Zárt, dinamikus
Hangszóró
40 mm, kúpos típus (CCAW)
Teljesítmény
100 mW
Impedancia
40 Ω 1 kHz-en
Érzékenység 102 dB/mW
Frekvencia-átvitel
5 - 24 000 Hz
Teljes zajszűrési arány*1
kb. 20 dB*2
Tápellátás
DC 3,7 V: beépített tölthető
lítiumion-akkumulátor,
2 × LR6 (AA méret) elem, vagy AC
adapter
Tömeg
kb. 195 g
Mellékelt tartozékok
Csatlakozókábel (0,5 m, aranyozott mini
sztereo csatlakozó) (1)
Csatlakozókábel (1,5 m, aranyozott L-típusú
mini sztereo csatlakozó) (1)
Csatlakozókábel elemtartóval (1)
Hordozótok (1)
Csatlakozóadapter repülőgépre*3 (egyes/
kettős) (1)
Aranyozott univerzális csatlakozóadapter
(sztereo RCA y sztereo mini jack) (1)
AC hálózati adapter (1)
Használati útmutató (1)
Üzembe helyezési útmutató (1)
Terméktájékoztató (1)
Garanciakártya (1)
*1 A Sony mérési szabványa szerint.
A teljes zajelnyomási arány egyes
üzemmódokra vonatkozó részletes adatait
lásd a terméktájékoztató füzetben.
*2 kb. 99% hangenergia-csökkenéssel
egyenértékű ahhoz viszonyítva, ha nem
visel fejhallgatót (NC MODE A).
*3 Előfordulhat, hogy egyes repülőgépek
zeneszolgáltatásához nem használható.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes
értesítés. nélkül megváltoztathatók.
Slovensky
Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte
tento manuál a uschovajte ho pre neskoršie
použitie.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak
možnému úrazu elektrickým prúdom.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Sieový adaptér pripojte k ahko dostupnej
sieovej zásuvke. Ak si na sieovom adaptéri
všimnete akúkovek abnormalitu, okamžite
ho odpojte od sieovej zásuvky.
Sieový adaptér neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad do
knižnice alebo skrinky.
Na sieový adaptér neumiestňujte nádoby s
tekutinami ako napríklad vázy, zníži sa
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Platnos označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre EMC a bezpečnos výrobku
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkovek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie by spracovávaný
ako komunálny odpad. Musí sa odovzda do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri
predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov
na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré
by mohli by zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachova
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste
si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže by
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže by tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabráni potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a udské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol by
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha
uchováva prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
táto batéria musí by vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
poda časti, ako vybra bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie alších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Funkcie
• Slúchadlá s digitálnym potlačením šumu
s unikátnym softvérom DNC od
spoločnosti Sony.
Znižuje okolitý šum približne o 99% tak, že
vytvára vemi presný signál, ktorý potláča
šum.
• Funkcia potlačenia šumu s UI (Umelou
inteligenciou).
Automatická voba optimálneho režimu
potlačenia šumu, založená na inteligentnej
analýze okolitého šumu z prostredia.
• Digitálny ekvalizér prináša ideálnu
frekvenčnú odozvu a vysoko kvalitnú
hudobnú reprodukciu.
• Vysoký pomer signál/šum sa dosahuje
vaka digitálnemu spracovaniu signálu.
• Vaka ahkej konštrukcii sa slúchadlá
nosia extrémne pohodlne.
Pri konštrukcii sú štedro použité ahké
materiály, ako napríklad horčík a hliníková
zliatina A7075.
• Uretánom vystlané, netlačiace náušníky.
Konštrukcia slúchadla poskytuje pohodlie
bez tlaku dokonca aj pri dlhodobom
nosení.
• Zabudovaná funkcia monitorovania vám
umožňuje stíši zvuk a počúva okolité
zvuky.
Taktilný bod
(naavo)
Ke je nabíjatená batéria
takmer vybitá
Ke je nabíjatená batéria takmer vybitá, zo
zariadenia sa ozývajú krátke pípnutia počas
8 sekúnd a indikátor POWER pomaly bliká.
Ke sa úroveň nabitia batérie alej znižuje,
zo zariadenia sa ozývajú počas 2 sekúnd
dlhé pípnutia, indikátor POWER rýchlo bliká
a všetky operácie sú zastavené. V tomto
prípade posuňte prepínač POWER do polohy
„OFF“.
z Tipy
Ke sa batéria vybije, môžete potrebnú energiu do
slúchadiel doda jedným z nasledovných
spôsobov:
• Pripojte slúchadlá ku sieovému adaptéru poda
krokov v časti „Nabíjanie slúchadiel.“
Slúchadlá je možné počas nabíjania používa.
• Použite dodávaný prepojovací kábel s puzdrom
na batériu.
Podrobnosti nájdete v časti „Ako používa
prepojovací kábel s puzdrom na batériu“.
Používanie sieového adaptéra
v zahraničí
Svoj sieový adaptér môžete používa v
ubovonej krajine alebo oblasti, kde sa
používa sieové napätie 100 V až 240 V AC,
50/60 Hz tak, že pripojíte zástrčkový adaptér.
Ak sa v krajine, kam cestujete používa
odlišne tvarovaná zásuvka, použite správny
zástrčkový adaptér. Na typ zástrčkového
adaptéra, potrebný na vašej ceste, sa
spýtajte v najbližšej cestovnej kancelárii.
4 Na AV zariadení, pripojenom k
slúchadlám spustite prehrávanie.
Poznámka
Funkcia prehrávania nie je dostupná, ke
nie je prítomné napájanie.
Využívanie funkcie
potlačenia zvukov okolia
s UI
1 Stlačte tlačidlo AI NC MODE.
Ke stlačíte tlačidlo AI NC MODE a
spínač POWER je nastavený v
polohe „ON“, zo slúchadiel
vychádzajú zvuky, ktoré vás
informujú, že zariadenie začalo
analyzova komponenty okolitého
zvuku (pribl. 3 sekundy).
Počas analýzy je zvuková
reprodukcia zo zariadenia zastavená
a kontrolka POWER svieti na ružovo.
Po skončení analýzy sa automaticky
nastaví najefektívnejší režim
potlačenia zvukov okolia a zvuková
reprodukcia zo slúchadiel sa začne.
1 Pripojte slúchadlá k zariadeniu AV.
V slúchadlách sa nachádza nabíjatená
lítium-iónová batéria. Batériu pred použitím
nabite.
Dodávaný sieový adaptér pripojte ku
konektoru JS vstupu 6 V na slúchadlách a ku
sieovej zásuvke.
Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a
začne nabíjanie.
Ke pripájate stereo
mini konektor
prehrávača
WALKMAN*, at.
Prepojovací
kábel 1,5 m
(dodávaný)
* „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Poznámky
• Pri pripájaní kábla, zasuňte zástrčku do
konektora, kým nezmizne zelená čas
zástrčky.
• Používajte sieový adaptér dodávaný s týmto
zariadením. Nepoužívajte žiadny iný sieový
adaptér, pretože by to mohlo spôsobi poruchu
zariadenia.
Všeobecne o čase nabíjania a
použitia
Čas používania*1
Čas nabíjania
Približne 3 hodiny*
2
Približne 15 hodín*
3
*1 Výstup pri 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Počet hodín potrebných na úplné nabitie vybitej
batérie
*3 Vyššie uvedený čas sa môže líši v závislosti od
teploty a podmienok použitia.
R
Funkcia potlačenia zvukov okolia s UI je
užitočná funkcia, ktorá automaticky vyberie
jeden z režimov potlačenia zvukov. Táto
funkcia poskytuje ten najefektívnejší režim
potlačenia zvukov z okolia okamžitou
analýzou komponentov okolitého zvuku, ke
stlačíte tlačidlo AI NC MODE.
z Tipy
• Ke zapnete napájanie slúchadiel, je nastavený
režim A. (Pozrite sa do časti „Typy režimov
potlačenia zvukov okolia,“ kde nájdete
podrobnosti o Režime A.)
• Znova stlačte tlačidlo AI NC MODE, ak chcete
resetova režim na potlačenie zvukov okolia, ak
sa zvuky okolia zmenili, napríklad ke vyjdete
von z miestnosti.
Ak chcete nastavi režim na
potlačenie zvukov okolia ručne
A : Zvuk okolia, hlavne v lietadle, sa efektívne
redukuje.
B : Zvuk okolia, hlavne v autobuse alebo vo vlaku,
sa efektívne redukuje.
C : Efektívna redukcia zvuku okolia v prostredí
kancelárie (PC, kopírka, klimatizácia, at.).
2 Zapnite napájanie na pravej strane
slúchadiel.
Indikátor napájania POWER sa rozsvieti
namodro a zo zariadenia sa ozýva krátke
pípanie.
L
R
Indikátor
POWER
Spínač
POWER
2 Opakovane stláčajte tlačidlo AI NC
Ak je stlačené tlačidlo MONITOR a podržíte
ho stlačené, ke zapínate spínač POWER do
polohy ON, prehrávanie sa stíši a potom
môžete poču zvuky z okolitého prostredia.
Tlačidlo
MONITOR
Pred umiestnením slúchadiel v puzdre na
prenášanie ich otočte naplocho.
R
Poznámka
Pri vyberaní dobíjacej batérie dávajte
pozor, aby ste ju nepoškodili.
Prepojovací kábel s
puzdrom na batérie
(dodávaný)
Poznámky
Odporúčania
• Ke pripájate kábel, zasuňte zástrčku úplne
do konektora, aby zelenú značku na
kovových častiach nebolo vidno.
• Ke kábel odpájate, vytiahnite ho za
zástrčku. Ak potiahnete kábel nasilu, vodič
sa môže zlomi.
Slúchadlá obsahujú obvod na potlačenie
zvukov okolia.
Čo znamená potlačenie zvukov
okolia?
5 Nastavte spínač POWER slúchadiel
Obvod na potlačenie zvukov okolia
pomocou vstavaných mikrofónov zisuje
vonkajšie ruchy a do slúchadiel vysiela
rovnaký, ale opačne obrátený potláčací
signál.
do polohy „OFF,“ a potom nastavte
spínač POWER puzdra na batérie do
polohy „ON.“
Monitorovací mikrofón
Likvidácia zariadenia
Poznámka
Zvuky z okolia nemusíte poču, ak máte
mikrofón prikrytý svojimi prstami.
• Dodávaný zasúvací adaptér je možné
pripoji k dvojitým stereo minikonektorom
v lietadle.
pre dvojité konektory
Dobíjacia batéria je pevne uchytená
lepiacou páskou. Dobíjaciu batériu
vyberte zdvihnutím v smere šípky
zobrazenej na obrázku.
Zariadenie AV
Indikátor POWER na puzdre na batérie
svieti nazeleno.
pre stereo minikonektory
• Slúchadlá nepoužívajte, ke je zakázané
používanie elektronických zariadení, alebo
ke je zakázané používanie osobných
slúchadiel pre hudobné služby počas letu.
Ako používa
prepojovací kábel s
puzdrom na batériu
Zariadenie môžete alej používa dokonca aj
vtedy, ke sa nabíjatená batéria v
slúchadlách vybije, ke pripojíte dodávaný
prepojovací kábel s puzdrom na batérie.
Použite prepojovací kábel s puzdrom na
batérie pripojením dvoch alkalických batérií
vekosti AA.
1 Otvorte kryt priestoru na batérie.
Spínač POWER
Indikátor POWER
Použite kroky 2 až 4 časti „Počúvanie
hudby,“ a nastavenia takto dokončite.
Po použití nastavte spínač POWER aj na
slúchadlách aj na puzdre na batérie do
polohy „OFF.“
z Tipy
V zariadení sa nachádza nabíjatená lítiovoiónová batéria. Aby ste chránili životné
prostredie, pred likvidáciou zariadenia
vyberte vložené dobíjacie batérie a zlikvidujte
ich vhodným spôsobom samostatne.
1 Zložte náušník z avého slúchadla a
odskrutkujte dve skrutky umiestnené
poda obrázka.
• Napájací zdroj nabíjatenej batérie sa spotrebuje
najprv, ak sa batéria nevybije.
• Ak pripojíte a zapnete prepojovací kábel s
puzdrom na batérie predtým, než sa vybije
nabíjatená batéria, môžete používa slúchadlá
bez prerušenia, aj potom, ako sa batéria v
slúchadlách vybije.
Poznámky
1
2
Náušník
• Použitie mangánových batérií sa neodporúča,
pretože tento typ batérie má extrémne krátky
čas použitia.
• Puzdro na batérie dodáva energiu do slúchadiel
iba na účely prevádzky. Neslúži na dobíjanie
vnútorných dobíjatených batérií v slúchadlách.
• Indikátor POWER na puzdre na batérie
pohasne, ke sa životnos batérie blíži ku
koncu.
V tejto chvíli vymeňte batérie za nové.
• Dodávaný prepojovací kábel s puzdrom na
batérie je možné použi iba pre tieto slúchadlá.
Nepripájajte ho k iným zariadeniam.
L
2 Sklopte avé slúchadlo a zložte
vonkajší kryt.
Kryt
Životnos batérie
Typ batérie
Pribl. hodín*
1
Sony alkalické
10 hodín*2
Batéria LR6 (vekos AA)
*1 Výstup pri 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Vyššie uvedený čas sa môže líši v závislosti od
teploty okolia a podmienok použitia.
3 Zabráňte kontaktu kábla a dobíjacej
Najprv odstráňte lepiacu pásku z
povrchu batérie. Potom uvonite kábel
hne za dobíjacou batériou.
Po použití
Vypnite napájanie slúchadiel.
2 Vložte dve alkalické batérie vekosti
AA.
Uistite sa o tom, že smer vloženia batérií
sa zhoduje so značkami e v puzdre.
Uskladnenie naplocho
Slúchadlá sa dajú otoči naplocho, aby bolo
možné ich jednoducho uloži v puzdre na
prenášanie (dodáva sa), alebo vo vrecku na
sedadle. Pred použitím ich nastavte do
obvyklej polohy.
Lepiaca páska
Poznámka
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
vnútorné vedenie.
3 Zatvorte kryt.
4 Vytiahnite konektor z panela.
L
RL
• Účinok potlačenia okolia nemusí by
zretený vo vemi tichom prostredí, alebo
môže by poču šum.
• Účinok funkcie potlačenia zvukov okolia sa
môže meni v závislosti od spôsobu
používania slúchadiel.
• Funkcia potlačenia zvukov okolia funguje
hlavne v pásme nízkych frekvencií. Aj ke
je intenzita zvukov okolia znížená, nie je
úplne potlačená.
• Ke používate slúchadlá vo vlaku alebo v
aute, v závislosti od podmienok na ulici sa
môže objavi šum.
• Ak slúchadlá nenosíte správne, môže sa
objavi zavýjanie.
• Zavýjanie sa môže objavi, ak vložíte
predmet, ako napríklad prst do blízkosti
vnútra slúchadiel.
Nedávajte ho do blízkosti slúchadiel.
• Mobilné telefóny môžu spôsobova
rušenie a šum. Aby ste sa vyhli rušeniu,
používajte funkciu potlačenia zvukov
okolia iba s vypnutými bezdrôtovými
vysielačmi (režim v lietadle). Rušivý šum sa
môže objavi aj z blízkych mobilných
telefónov. Ak sa to stane, umiestnite
slúchadlá alej od mobilného telefónu.
Poznámky ohadne používania
batérie.
MODE, čím zmeníte typ režimu.
Indikátor POWER bliká na ružovo a zo
slúchadiel sa ozývajú pípnutia. Potom sa
nastaví režim potlačenia zvukov z okolia.
Počet bliknutí indikátora POWER a
zvukov pípnutia závisí od zvoleného
režimu.
Pozrite čas „Typy režimov potlačenia
zvukov okolia.“
Vloženie slúchadiel do
puzdra na prenášanie
s puzdrom na batérie aj ku
slúchadlám aj k zariadeniu AV.
Reprodukcia okolitého
zvuku kvôli bezpečnosti
L
5 Vyberte dobíjaciu batériu.
Dobíjacia
batéria
podržte dlhšie ako jednu sekundu.
Zo slúchadiel sa ozvú zvuky (
), ktoré
vás majú informova o tom, že je
nastavené ručné potlačenie zvukov
okolia.
4 Pripojte dodávaný prepojovací kábel
Slúchadlá
1 Tlačidlo AI NC MODE stlačte a
• Ke kábel odpájate, ahajte ho za zástrčku,
nie za kábel, pretože sa môžu preruši
vnútorné vodiče.
Polarita konektora
1
2
3
Režim na potlačenie zvukov okolia môžete
nastavi ručne (ručné potlačenie zvukov
okolia).
Poznámky
• Slúchadlá nevystavujte teplotným extrémom,
priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku,
prachu, ani mechanickému nárazu. Nikdy ich
nenechávajte v aute, zaparkovanom na slnku.
• Nabíjajte pri okolitej teplote medzi 0˚C a 40˚C.
Inak sa batéria nemusí nabi na plnú kapacitu.
• Ak ste slúchadlá nepoužívali dlhší čas, kapacita
nabíjatenej batérie sa môže zníži. Kapacita sa
zvýši, ke sa proces nabitia a vybitia zopakuje
niekoko krát.
• Ke sa kapacita batérie zníži na polovicu, môže
to znamena koniec jej životnosti. Informácie o
tom, ako vymeni batérie získate na mieste
zakúpenia alebo u predajcu spoločnosti Sony.
• Slúchadlá dlhodobo neskladujte na miestach s
vysokou teplotou. Ak ich budete skladova
dlhšie než rok, batériu nabite raz ročne, aby ste
predišli nadmernému vybitiu.
• Nabíjatenú batériu nie je možné nabíja
pomocou dodávaného prepojovacieho kábla s
priestorom na batérie.
L
Indikátor
POWER
Funkcia potlačenia zvukov
okolia s UI
Prepojovací kábel
Ke pripájate k
0,5 m (dodávaný)
stereo mini konektoru
diakového ovládača,
dodávaného s
Diakový ovládač
prehrávačom
WALKMAN, at.
Nabíjanie sa ukončí asi po troch hodinách a
indikátor nabíjania zhasne.
Po ukončení nabíjania odpojte sieový
adaptér.
A
B
C
Touche AI NC
MODE
K sieovej
zásuvke
Indikátor
nabíjania
Počet bliknutí (na ružovo)
indikátora POWER a pípnutí
Slúchadlá
Slúchadlá
Sieový adaptér Ku konektoru
JS vstupu 6 V
(dodávaný)
Názvy režimov
Pri použití v lietadle
Počúvanie hudby
Nabíjanie slúchadiel
Typy režimov potlačenia zvukov
okolia.
R
• Slúchadlá čistite mäkkou suchou handrou.
• Zástrčku nenechávajte špinavú, inak môže
by zvuk skreslený.
• Ke sa náušníky zašpinia alebo poškodia,
alebo ke slúchadlá vyžadujú opravu,
nezabudnite požiada o pomoc predajcu
Sony.
• Nenechávajte stereofónne slúchadlá na
mieste, ktoré je vystavený priamemu
slnečnému svetlu, teplu alebo vlhkosti.
Poznámka týkajúca sa slúchadiel
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti.
Odborníci na sluch radia nepoužíva
slúchadlá nepretržite pri vysokej hlasitosti a
dlhú dobu. Pokia vám začne zvoni v
ušiach, znížte hlasitos alebo prestaňte
slúchadlá používa.
Slúchadlá nepoužívajte pri jazde autom
ani na bicykli
Pretože vaše slúchadlá znižujú okolitý zvuk,
môže to spôsobi dopravnú nehodu. Vyhnite
sa ich použitiu tiež tam, kde nesmie by
zhoršené počutie, napríklad pri prechádzaní
železničného priecestia, na stavbe, at.
z Tipy
3 Nasate si slúchadlá.
Ke sa presvedčíte, že kábel je naavo a
spínač POWER napravo, nasate si
slúchadlá.
Nastavte si slúchadlá tak, aby vám
zakrývali uši.
• Režim A je zvolený, ke je aktivovaný režim
ručného potlačenia zvukov okolia.
• Ak chcete prepnú z ručného nastavenia
Potlačenia zvukov okolia, stlačte a podržte
tlačidlo AI NC MODE dlhšie než jednu sekundu.
Ke budete poču zvuky (
), ktoré vás majú
informova o zmene nastavenia režimu
Potlačenia zvukov okolia, znova stlačte tlačidlo
AI NC MODE.
Začne analýza zvukov okolia a automaticky sa
nastaví najefektívnejší režim potlačenia zvukov.
Ak máte otázky alebo problémy so
systémom, ktoré v tomto návode nie sú
popísané, opýtajte sa, prosím vášho
najbližšieho predajcu spoločnosti Sony.
Konektor
Poznámka
Pri odpájaní konektora dávajte pozor, aby
ste nepoškodili vnútorné vedenie.
Riešenie problémov
Nepoču žiadny zvuk
• Zapnite slúchadlá.
• Ke pripájate prepojovací kábel s
puzdrom na batérie, zapnite spínač na
puzdre na batérie.
• Skontrolujte, či nie je nabíjatená batéria
vybitá.
• Pri pripojení prepojovacieho kábla s
puzdrom na batérie skontrolujte, že batérie
nie sú po záručnej dobe.
• Skontrolujte prepojenie slúchadiel a
zariadenia AV.
• Skontrolujte, že je zariadenie audio/video
zapnuté.
• Zvýšte hlasitos na pripojenom zariadení
AV.
Tlmený zvuk
• Znížte hlasitos na pripojenom zariadení
AV.
• Slúchadlá nabite.
• Vymeňte alkalické batérie v puzdre na
batérie za nové.
Napájanie sa nezapne
• Skontrolujte, či batéria nie je po záruke
(Kontrolka POWER pohasne).
b Ak sa napájanie nezapne ani po nabití
slúchadiel, nabíjatená batéria môže by
poškodená. V tomto prípade sa obráte
o pomoc na mieste zakúpenia alebo na
predajcu Sony.
• Ke používate slúchadlá s prepojovacím
káblom s puzdrom na batérie, prepnite
spínač POWER na puzdre na batérie do
polohy „OFF“ a potom znova do polohy
„ON“.
• Vymeňte alkalické batérie v puzdre na
batérie za nové.
Nefunguje žiadne ovládanie
• Prepnite spínač POWER slúchadiel do
polohy „OFF,“ skontrolujte zapojenie a
potom prepnite spínač POWER naspä do
polohy „ON.“
• Slúchadlá resetujte.
b Vložte špicatý predmet, ako napríklad
špičku svorky do otvoru, umiestneného
pod tlačidlom RESET na pravom
slúchadle a zatlačte, kým tlačidlo mierne
neodskočí.
Technické parametre
Všeobecné pokyny
Typ
Uzavreté, dynamické
Budiče slúchadiel
Priemer 40 mm, kupolovitý typ
(prispôsobené pre vodiče typu
CCAW)
Zaažitenos 100 mW
Impedancia
40 Ω pri 1 kHz
Citlivos
102 dB/mW
Frekvenčný rozsah
5 - 24 000 Hz
Celkový pomer potlačenia šumu*1
Pribl. 20 dB*2
Zdroj napájania JS 3,7 V: Zabudovaná lítiumiónová nabíjatená batéria, 2 ×
batérie LR6 (vekos AA), alebo
sieový adaptér
Hmotnos
Pribl. 195 g
Dodávané príslušenstvo
Prepojovací kábel (0,5 m, pozlátený konektor
typu stereo mini) (1)
Prepojovací kábel (1,5 m, pozlátený konektor
typu stereo mini typu L) (1)
Prepojovací kábel s puzdrom na batérie (1)
Puzdro na prenášanie (1)
Adaptér konektora na použitie na palube
lietadla*3 (jednoduchý/dvojitý) (1)
Pozlátený univerzálny zástrčkový adaptér
(zástrčka typu stereo phone y konektor
typu stereo mini) (1)
Sieový adaptér (1)
Návod na používanie (1)
Sprievodca začatím používania (1)
Informácie o produkte (1)
Záručný list (1)
*1 Poda normy merania Sony.
Podrobnosti o celkovom pomere
potlačenia okolitého zvuku pre každý
režim nájdete v brožúre s informáciami o
produkte.
*2 Ekvivalentné úrovni približne 99% zníženia
zvukovej energie v porovnaní so situáciou
pri nenasadených slúchadlách (NC MODE
A).
*3 Nemusia by kompatibilné s niektorými
hudobnými službami v lietadlách.
Zmena dizajnu a technických parametrov
vyhradená bez predchádzajúceho
upozornenia.
Download PDF

advertising