Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD systém domáceho kina Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-295-624-11(1) (CZ-SK)
Seznam dílů/Zoznam súčastí





(1)
1
Návod k montáži reproduktorů
Sprievodca inštaláciou reproduktorov


DAV-TZ715
© 2011 Sony Corporation
2

Otvory pro šroubky
Otvory na skrutky
Čeština

Rozprostřete na podlahu textilii, aby se podlaha při montáži reproduktorů nepoškodila.

1 Přehněte reproduktorový kabel () a zakruťte jej. Poté reproduktorový kabel protáhněte
otvorem ze spodní strany základny ().
Použijte následující reproduktorové kabely:
‒ Levý přední reproduktor (L): bílý
‒ Pravý přední reproduktor (R): červený
‒ Levý prostorový reproduktor (L): modrý
‒ Pravý prostorový reproduktor (R): šedý
3

2 Protáhněte reproduktorový kabel () sloupkem () zespodu nahoru. Poté reproduktorový
3
4
5
6
kabel prostrčte otvorem ve spodní části reproduktoru () a vytáhněte jej ven otvorem na
zadní straně reproduktoru.
Zasuňte sloupek () do otvoru ve spodní části reproduktoru () tak, aby šroubek v horní
části sloupku byl otočen směrem k přední straně reproduktoru.
Upravte výšku reproduktoru () s použitím otvorů , ,  nebo  a poté sloupek ()
upevněte pomocí šroubků ().
Připojte reproduktorový kabel (). Poté reproduktorový kabel zajistěte jeho zasunutím
do drážky.
Nasaďte sloupek () tak, aby výstupek na základně () zapadal do výřezu ve spodní části
sloupku, a poté sloupek upevněte pomocí šroubků ().
Šroubek
Skrutka

4


Slovenčina


Na podlahu rozprestrite látku, aby sa podlaha pri montáži reproduktorov nepoškodila.


1 Zložte a skrúťte reproduktorový kábel (). Potom reproduktorový kábel prevlečte cez
spodný otvor na podstavci ().
Používajte nasledujúce reproduktorové káble:
‒ Ľavý predný reproduktor (L): biely
‒ Pravý predný reproduktor (R): červený
‒ Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L): modrý
‒ Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R): sivý
2 Prevlečte reproduktorový kábel () cez spodnú časť stojana () a vytiahnite ho cez vrchnú
3
4
5
6
časť. Potom reproduktorový kábel prevlečte cez otvor na spodnej strane reproduktora ()
a vytiahnite z otvoru na zadnej strane reproduktora.
Zasuňte stojan () do otvoru na spodnej strane reproduktora () tak, aby skrutka navrchu
stojana smerovala k prednej strane reproduktora.
Nastavte výšku reproduktora () pomocou otvoru , ,  alebo  a zaistite stojan ()
pomocou skrutiek ().
Pripojte reproduktorový kábel (). Potom reproduktorový kábel zaistite prevlečením
cez výrez.
Zasuňte stojan () tak, aby bol otvor na jeho spodnej časti zarovnaný s výčnelkom na
podstavci (). Potom stojan zaistite pomocou skrutiek ().

5

Objímka
Izolácia
Drážka
Štrbina
6
Výřez
Otvor

Výstupek
Výčnelok


Download PDF

advertising