Sony | BDV-L800 | Sony BDV-L800 BDV-L800 Premium design 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-279-080-11(1) (SK)
3
Požadované súčasti
7
Sprievodca inštaláciou reproduktorov
BDV-L800/
BDV-L800M

(1)
©2011 Sony Corporation
Ak chcete reproduktory inštalovať na stenu, prečítajte si túto
príručku.

podlahu rozprestrite látku, aby sa podlaha pri montáži
reproduktorov nepoškodila.
lPri inštalácii nedržte predný reproduktor za horný „klobúčik“.
lObráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu,
aby ste získali informácie o materiáli steny alebo skrutkách,
ktoré máte použiť.
lPoužite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť.
Keďže stena zo sadrokartónu je výnimočne krehká, pripevnite
skrutky bezpečne do nosníka a potom do steny. Reproduktory
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
lSpoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo
nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
Predné
reproduktory: 2
Stojany
reproduktorov: 2
Stojan
reproduktora
Skrutky (strieborné): 2
Pripravte si štyri skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvory na
zadnej strane každého reproduktora.
lNa
4
4 mm (3/16 palca)
30 mm (1 3/16 palca)
5 mm (7/32 palca)
8
Pripevnite skrutky (nedodávajú sa) do steny.
Otvor na zadnej strane
reproduktora
10 mm (13/32 palca)
140 mm
(5 1/2 palca)
Farebná rúrka
Inštalácia
4 až 6 mm
(3/16 až 15/64 palca)
1
5
9

2

6
Farebná rúrka
Skrutka
(strieborná)

Download PDF