Sony | CFD-RS60CP | Sony CFD-RS60CP Návod na použitie

3-277-987-72(1)
CD Radio
Cassette-Corder
HU
Prevádzkové pokyny
SK
A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek lejátszására
van tervezve. Napjainkban több zenei kiadó is forgalmaz
különféle szerzői jogvédelmi technológiával kódolt zenei
lemezeket. Az ilyen lemezek némelyike nem felel meg a CD
szabványnak, emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
Printed in China
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne
tegye ki e készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülésének érdekében ne nyissa ki a készülék
házát. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse.
Tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne fedje le
a berendezés szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel,
függönnyel stb. Továbbá, ne helyezzen égő gyertyát
a berendezésre.
Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben elérhető hálózati
konnektorhoz. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalna,
akkor a villásdugót azonnal húzza ki a hálózati konnektorból.
Ne helyezze a készüléket olyan zárt térbe, mint egy könyvespolc
vagy beépített szekrény.
Az elemet (akkumulátort) ne tegye ki túlzott mértékű hő
hatásának, például közvetlen napfénynek, tűznek vagy
hasonlónak.
A fülhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
USB-rész
Támogatott bitsebesség
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvenciák
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
(USB) port
USB-A (Teljes fordulatszám)
Műsorszám száma
MP3-lemez
Általános adatok
Hangszóró
Teljes tartományú: 10 cm átmérő, 3,2 Ω, kúp típusú (2)
Bemenet
(USB) port: A-típus, maximális
áramerősség 500 mA
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó minicsatlakozó)
16 - 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Kimenő teljesítmény
2,3 W + 2,3 W (3,2 Ω ellenállásnál, 10% harmonikus torzítás)
Energiaszükséglet
CD-rádió-kazettás magnetofon:
Malajziai, szingapúri és thaiföldi modell: 230 - 240 V AC, 50 Hz
Mexikói modell: 120 V AC, 60 Hz
Egyéb modellek: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (D méretű) elemek
A távvezérlőhöz:
3 V DC, 2 R03 (AAA méretű) elemek
Áramfogyasztás
AC 18 W
Akkumulátorok élettartama
CD-rádió-kazettás magnetofon:
Sony R20P: kb. 13,5 óra
Műszaki adatok
Sony alkáli LR20: kb. 20 óra
Szalag lejátszása
MP3-fájl sorszáma
Rádió rész
CD-lejátszás
Sony R20P: kb. 2,5 óra
Sony alkáli LR20: kb. 7 óra
Lejátszás szüneteltetése
 a készüléken ( a távvezérlőn) .
Lejátszás leállítása
 .
Lépés a következő
műsorszámra/
MP3‑fájlra
 .
Visszalépés az előző
műsorszámra/
MP3‑fájlra
 .
Mappa kiválasztása
MP3-lemezen
+ a készüléken az előrelépéshez és
– a visszalépéshez .
(A távvezérlőn használja a FOLDER + vagy
–  gombot.)
A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét
a gombot.
Nem lehet rákeresni egy meghatározott műsorszámra/MP3-fájlra,
ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat világít. A MODE gomb
megnyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt .
Zenehallgatás fejhallgatóval
Példa mappaszerkezetre és lejátszási sorrendre
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő:
CD-R
CD-RW
Mappa
MP3-fájl
Megjegyzés
JAZZ
dübörgő hangok a basszus kiemelésével
VOCAL
OFF
1
Eredmény:
POP
2
*VOLUME + (VOL + a távvezérlőn) ,  ,   és 5 
a távvezérlőn van egy kitapintható pont.
A készülék használata előtt
A működési feszültségről
( a távvezérlőn) .
A készülék lejátssza az összes műsorszámot/MP3-fájlt egyszer.
MP3-lemez behelyezése esetén a kijelzőn az „MP3” felirat
jelenik meg, miután a készülék beolvasta a fájlinformációkat.
A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE gombot .
  a készüléken.
3
4
5
6
4
7
8
Pripojte zariadenie k ľahko prístupnej elektrickej zásuvke.
Ak dôjde k neobvyklému správaniu zariadenia, okamžite
odpojte hlavný prívod zo zásuvky.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Nevystavujte batériu nadmernému teplu, ako je priame slnečné
svetlo, oheň a podobne.
Technické údaje
Batérie Sony R20P: približne 13,5 hod.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 20 hod.
Prehrávanie pásky
Frekvenčný rozsah
Model na napätie 120 V
A beolvasás ideje alatt a kijelzőn a „READING” felirat jelenik meg. Ha több
mappa vagy nem MP3-fájl található a lemezen, hosszabb ideig tarthat, mire
elkezdődik a lejátszás, illetve a következő MP3-fájl lejátszása elindul.
Javasoljuk, hogy az MP3-zenehallgatásra használni kívánt lemezre
ne mentsen szükségtelen mappákat, illetve nem MP3-fájlokat.
Konkrét MP3-fájl megkeresése a számgombok használatával 
a távkapcsolón csak a kiválasztott mappában tárolt MP3-fájlok esetében
lehetséges.
A készülék kihagyja az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappákat.
Fájlok száma legfeljebb: 255
Mappák száma legfeljebb: 150
Mappák és fájlok száma együttesen legfeljebb: 300
Könyvtárszintek száma legfeljebb: 8
A mappanevek és fájlnevek legfeljebb 32 karakterig jeleníthetők meg.
A készüléken az A - Z, a - z, 0 - 9 és _ karakterek jeleníthetők meg. A többi
karakter a következő formában jelenik meg: „_”.
A készülék megfelel az ID3 címkézési formátum 1,1 verziójának. Ha a fájl
rendelkezik az ID3 címkézési információval, megjeleníthetők a következők:
„műsorszám címe”, „előadó neve”, valamint „album címe”.
A fájl elnevezésekor ne felejtse el az „mp3” fájlkiterjesztést hozzáadni a fájl
nevéhez.
Ha nem MP3-fájlhoz adja hozzá az „mp3” kiterjesztést, a készülék nem
képes megfelelően felismerni a fájlt, és véletlenszerű zajt generál, amely
károsíthatja a hangszórókat.
A fájlnév nem felel meg az ID3 címkének.
Batérie Sony R20P: približne 2,5 hod.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 7 hod.
Rozmery
Približne 420 × 158,5 × 260 mm (š/v/h)
(vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť
Približne 3,8 kg (vrátane batérií)
Dodané príslušenstvo
Sieťový napájací kábel (1)
Diaľkové ovládanie (1)
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez upozornenia.
Voliteľné príslušenstvo
Slúchadlá Sony série MDR
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1 710 kHz
Zvukový disk CD
Číslo skladby
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo VOLUME +, – (tlačidlo VOL +, – na diaľkovom
ovládaní) .
Počúvanie cez slúchadlá
Pripojte slúchadlá do konektora  (slúchadlá) .
Výber zvukových charakteristík
Opakovane stlačte tlačidlo SOUND  na prístroji, kým sa
nevyberie požadované zvukové zvýraznenie.
Voľba
2 do zásuvky v stene
Zapojte napájací kábel  alebo do priestoru pre batérie  vložte šesť batérií R20 (veľkosť D, nie sú súčasťou dodávky).
POP
Poznámky
JAZZ
Dunivý zvuk s dôrazom na basové tóny
VOCAL
OFF
Disk MP3
Číslo súboru MP3
Ak chcete
Stlačte
Pozastaviť prehrávanie
Tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) . Prehrávanie sa
obnoví opakovaným stlačením tlačidla.
Zastaviť prehrávanie
Tlačidlo  .
Prejsť na skladbu alebo
súbor MP3
Tlačidlo  .
Prejsť na predchádzajúcu Tlačidlo  .
skladbu alebo súbor MP3
Vybrať priečinok na
disku MP3
Tlačidlo
+ na prístroji, ak sa chcete
posunúť dopredu, a tlačidlo
–, ak sa
chcete posunúť dozadu .
(Na diaľkovom ovládaní použite tlačidlo
FOLDER + alebo – .)
Vyhľadať miesto
počúvaním
Tlačidlo  (dopredu) alebo
tlačidlo  (dozadu)  na prístroji
počas prehrávania. Tlačidlo držte
stlačené, kým sa nevyhľadá požadovaný
bod (na diaľkovom ovládaní použite
tlačidlo  alebo  ).
Vyhľadať sledovaním
displeja
Tlačidlo  (dopredu) alebo
tlačidlo  (dozadu)  na prístroji
počas pozastavenia. Tlačidlo držte
stlačené, kým sa nevyhľadá požadovaný
bod (na diaľkovom ovládaní použite
tlačidlo  alebo  ).
Priamo vyhľadať určitú
Tlačidlo s číslom  skladby alebo súboru
skladbu alebo súbor MP3 MP3 na diaľkovom ovládaní.
Tlačidlo  PUSH OPEN/CLOSE .
Vybratie disku CD
(Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo OPERATE 
a potom opakovanie tlačidlo FUNCTION , kým sa na
displeji nezobrazí symbol „CD“.)
Stlačte tlačidlo  PUSH OPEN/CLOSE  na prístroji a do
priestoru pre disk CD vložte disk potlačenou stranou
nahor.
Priestor pre disk CD zatvorte stlačením tlačidla  PUSH
OPEN/CLOSE  na prístroji.
Prevádzkové napätie
Ismétlő lejátszás
kiválasztása
REPEAT  a készüléken többször egymás
után, amíg a „ ” vagy a „ 1” jel meg nem
jelenik.
A USB-eszközön tárolt MP3-fájlok vagy mappák törölhetők.
1 Csatlakoztasson felvételre alkalmas USB-eszközt
a (USB) porthoz .
A USB-eszköz
eltávolítása
Tartsa lenyomva a   gombot mindaddig,
amíg a „NO DEV” felirat meg nem jelenik,
majd vegye ki a USB-eszközt.
2 Nyomja meg a készüléken található USB  gombot.
3 Egymás után többször nyomja meg a  vagy 
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní) .
Na prístroji sa raz zobrazia všetky skladby a súbory MP3.
Po vložení disku MP3, keď prístroj načíta všetky informácie
o súboroch, sa na displeji zobrazí nápis „MP3“.
A lejátszási mód megváltoztatása
Lejátszás közben nem lehet átállítani a lejátszási módot.
MP3-fájlok vagy mappák törlése a USB-eszközről
 gombot a törölni kívánt MP3-fájl vagy mappa
kiválasztásához.
4 Nyomja meg a készüléken található ERASE  gombot.
Eltelhet valamennyi idő, amíg a lejátszás elindul, ha:
–a mappastruktúra túl bonyolult.
–a USB-eszköz a teljesítményének a végefelé jár.
Ha USB-eszközt csatlakoztatott, a készülék a USB-eszközön tárolt összes
fájlt beolvassa. Ha az eszközön túl sok mappa vagy fájl van, akkor hosszú
ideig tarthat ezeknek beolvasása.
Ne csatlakoztasson USB-eszközt a készülékhez USB hub útján.
Bizonyos USB-eszközök esetén, ha végrehajt valamilyen műveletet
a USB‑eszközön, a készüléken késve indulhat el a lejátszás.
Lehetséges, hogy a készülék nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz
összes funkcióját.
A készülék a vele készített fájlokat a mappák létrehozásának sorrendjében
játssza le. A más készülékekkel (például számítógéppel) készített fájlokat
a készülék nem feltétlenül a felvételek sorrendjében játssza le.
A lejátszás sorrendje ezen a készüléken eltérhet a csatlakoztatott
USB‑eszköz lejátszási sorrendjétől.
Mindig tartsa lenyomva   és ellenőrizze, megjelent-e a „NO DEV”
felirat, mielőtt eltávolítaná a USB-eszközt. Ha akkor veszi ki a USB-eszközt,
amikor nincs kijelezve a „NO DEV” felirat, a USB-eszközön tárolt adatok
vagy maga a USB-eszköz megsérülhet.
Ne mentsen MP3-formátumtól eltérő fájlokat, vagy MP3-fájlokat
tartalmazó szükségtelen mappákat a USB-eszközre.
Lejátszás közben a készülék kihagyja azokat a mappákat, amelyek
MP3‑formátumtól eltérő fájlokat tartalmaznak.
A készülék kizárólag „MP3” fájlkiterjesztéssel ellátott MP3-fájlok
lejátszására alkalmas.
Ha a lemezen vannak olyan fájlok, amelyeknek fájlkiterjesztése „.MP3”,
ugyanakkor vannak MP3-formátumtól eltérő fájlok is, a készülék zajt vagy
hibákat produkálhat.
Egyetlen USB-eszközön legfeljebb 999 MP3-fájl és 999 mappa lehet.
Az MP3-fájlok és a mappák száma a fájlok és a mappák struktúrájától
függően változhat.
Nem garantálható a kompatibilitás az összes MP3 kódoló/író szoftverrel,
rögzítő eszközzel és adattárolóval. Ha nem kompatibilis USB-eszközt
használ, a hang hiányos vagy zajos lehet, vagy a készülék egyáltalán nem
játssza le a felvételeket.
Felvétel lemezről USB-eszközre
Ha USB-eszközt (digitális zenelejátszó vagy USB adathordozó)
csatlakoztat a készülék (USB) portjához , akkor felvehet
zenét a lemezről a USB-eszközre.
A készülék kizárólag a CD-DA és az MP3-lemezekről történő
felvételt támogatja. A készülék kazettás magnetofonjának vagy
rádiójának hangját nem lehet USB-eszközre felvenni.
A készülék MP3-formátumban rögzíti a hangfájlokat.
A felvételek hozzávetőleges mérete kb. 1 MB a CD felvételidejének minden egyes percére. A fájl mérete nagyobb lehet, ha
MP3-lemezről készít felvételt.
Lásd a „Lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” című
részt a hátoldalon, amely felsorolja az ehhez a készülékhez
csatlakoztatható USB-eszközöket.
Szinkron-felvétel
Počúvanie rádia
Počúvanie hudby zo zariadenia USB
1 Opakovane stlačte tlačidlo RADIO  na prístroji (tlačidlo
Môžete počúvať hudbu uloženú na voliteľnom zariadení USB
(digitálny hudobný prehrávač alebo úložné médium USB).
Na tomto prístroji sa dajú prehrávať len hudobné súbory vo
formáte MP3*.
Zoznam zariadení USB, ktoré sa dajú pripojiť k tomuto
prístroju, nájdete v časti „Zariadenia USB použiteľné na
prehrávanie a nahrávanie“ na zadnej strane.
gombot a 3. lépésben, nyomja meg a MODE gombot  a készüléken
az ISS (Interference Suppress Switch: interferenciaszűrő kapcsoló) azon
pozíciójának kiválasztásához, amelyik a legjobban lecsökkenti a zajt.
A legjobb eredmény elérése érdekében használja a váltóáramú áramforrást
a felvételhez.
A felvétel törléséhez tegye a következőket:
1 Helyezze be a törölni kívánt szalagot.
2 Nyomja meg a TAPE  gombot a készüléken.
3 Nyomja meg a   gombot a készüléken.
3 Vegye ki a USB-eszközt.
5
A USB-eszközzel kapcsolatos megjegyzések
Ez a funkció lehetővé teszi teljes lemezek USB-eszközre
történő felvételét. Lásd még a „Különálló műsorszám vagy
MP3-fájl felvétele USB-eszközre lejátszás során” című részt a
hátoldalon.
1 Csatlakoztasson felvételre alkalmas USB-eszközt
a (USB) porthoz .
Ha szükség van USB-kábelre, akkor a csatlakoztatáshoz
használja az eszközhöz mellékelt USB-kábelt.
A csatlakozás pontos módjáról olvassa el a USB-eszközhöz
mellékelt használati utasítást.
BAND  na diaľkovom ovládaní).
Po každom stlačení tlačidla sa označenie zmení nasledujúcim
spôsobom:
„FM“  „AM“.
Podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo – , kým sa na
displeji nezačnú meniť čísla hodnôt frekvencie.
Prístroj automaticky prehľadá rádiové frekvencie a zastaví sa,
keď nájde silnú stanicu.
Ak nemôžete naladiť stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo
TUNE + alebo –  a frekvencia sa bude meniť po krokoch.
Pri príjme stereofónneho vysielania v pásme FM sa zobrazuje
symbol „ST“.
Tip
Príklad štruktúry priečinkov a poradia
prehrávania
Műsorszám kitörlésekor megjelenik a „TRACK”, majd az
„ERASE?” felirat.
Mappa törlésekor megjelenik a „FOLDER”, majd az „ERASE?”
felirat.
A törlési művelet visszavonásához nyomja meg a  
gombot.
Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY  gombot
a készüléken (vagy az ENTER  gombot a távvezérlőn).
A kiválasztott MP3-fájl vagy mappa törlődik.
A mappa- és fájl-generálás szabályai
Amikor először készít felvételt a USB-eszközre, létrejön egy
„MUSIC” mappa közvetlenül a „ROOT” alatt. A mappák és
a fájlok ezt követően ezen a „MUSIC” mappán belül jönnek
létre, a felvétel módszerének megfelelően.
Szinkron-felvétel1)
A felvétel
forrása
Mappa neve
MP3
Megegyezik a felvétel forrásával source2)
CD-DA
„FLDR001”3)
Fájl neve
„TRACK001”4)
REC1 felvétel5)
A felvétel
forrása
Mappa neve
Fájl neve
„REC1”6)
Megegyezik a felvétel
forrásával source2)
MP3
„TRACK001”4)
CD-DA
1)Program Play (Programozott lejátszás) üzemmódban a mappa neve
„FLDRxxx” lesz, a fájl neve pedig a felvétel forrásától függ (CD-DA
lemez vagy MP3-lemez). A lejátszási módok részletesebb leírásáról
lásd „A lejátszási mód megváltoztatása” című részt a „Zenehallgatás
USB‑eszközzel” című leírásban.
2)A név legfeljebb 32 karakterből állhat.
3)A mappanevek hozzárendelése sorrendben történik, legfeljebb 999-ig
(ebbe beleszámít a root és a MUSIC).
4)A fájlnevek hozzárendelése sorrendben történik.
5)Lásd a „Különálló műsorszám vagy MP3-fájl felvétele USB-eszközre
lejátszás során” című részt a hátoldalon.
6)REC1 felvétel végrehajtása során minden egyes alkalommal új fájl kerül
felvételre a „REC1” mappában.
Megjegyzés
Ne vegye ki a USB-eszközt felvétel vagy törlés közben. Ellenkező esetben
a USB-eszközön tárolt adatok vagy maga a USB-eszköz megsérülhet.
Ne csatlakoztasson USB-eszközt a készülékhez USB hub útján.
Ha CD-lemezről készít felvételt, a műsorszámok MP3-fájlként kerülnek
rögzítésre 128 kbps sebességgel. Ha MP3-lemezről készít felvételt, az
MP3-fájlok az eredeti MP3-fájlok bitsebességével megegyező sebességgel
kerülnek rögzítésre.
MP3-lemezről készített felvétel közben nem hallható a felvétel
és megjelenik a „HI-SPEED” felirat.
A CD szöveges információk nem részei az MP3-fájloknak.
Ha a felvétel befejezése előtt megszakítja a műveletet, akkor létrejön egy
MP3-fájl a leállítás pillanatáig lejátszott tartalommal.
A felvétel automatikusan leáll, ha:
–a USB-eszköz a felvétel közben megtelik, vagy
–az MP3-fájlok száma a USB-eszközön eléri azt a határt, amennyit
a készülék képes felismerni.
Egyetlen USB-eszközön legfeljebb 999 MP3-fájl és 999 mappa lehet
(ebbe beleszámít a root és a MUSIC).
Az MP3-fájlok és a mappák maximális száma az MP3-fájlok és a mappák
struktúrájától függően változhat.
Nem törölhet MP3-fájlokat és mappákat Shuffle Play vagy Program Play
üzemmódban.
Ha a törölni kívánt mappa tartalmaz MP3-formátumtól eltérő formátumú
fájlokat vagy almappákat, ezek nem törlődnek.
Ha a USB-eszközön már létezik azzal azonos nevű mappa vagy fájl, mint
amit megkísérel felvenni, a készülék a sorban következő számot hozzáadja
az újonnan felvett mappa vagy fájl nevéhez, nehogy felülírja a már létező
mappát vagy fájlt.
Amikor műsorszámot vesz fel MP3-lemezről USB-eszközre, a hang nem
hallható.
CD-R
CD-RW
4
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji.
Po zmene intervalu ladenia musíte znova nastaviť predvolené
rozhlasové stanice v pásme AM.
Prehrávanie pásky
Na prevádzku používajte tlačidlá na prístroji.
1 Stlačte tlačidlo TAPE  na prístroji.
2 Stlačte tlačidlo   na prístroji a vložte pásku do
priestoru pre pásku stranou, ktorú chcete prehrávať,
smerom k vám. Používajte len pásky TYP I (normálne).
Zatvorte priestor pre pásku.
Skontrolujte, či páska nie je uvoľnená. Zabránite poškodeniu
pásky alebo prístroja.
3
3 Stlačte tlačidlo   na prístroji.
Prístroj spustí prehrávanie.
Ak chcete
Stlačte
Pozastaviť prehrávanie Tlačidlo   na prístroji. Prehrávanie sa
obnoví opakovaným stlačením tlačidla.
Tlačidlo  alebo  (rýchle previnutie
dopredu alebo previnutie)  na prístroji.
Priečinok
Súbor MP3
Vysunúť kazetu
Tlačidlo   na prístroji.
4
5
4
5
6
Na prevádzku používajte tlačidlá na prístroji.
1 Stlačením tlačidla   na prístroji otvorte priestor pre
pásku a vložte prázdnu pásku stranou, na ktorú chcete
nahrávať, smerom k vám. Používajte len pásky TYP I
(normálne). Zatvorte priestor pre pásku.
2 Vyberte zdroj programu, z ktorého chcete nahrávať.
6
7
9
3
Ak chcete nahrávať z prehrávača diskov CD, vložte disk CD
a stlačte tlačidlo CD  na prístroji.
Ak chcete nahrávať z rádia, nalaďte požadovanú stanicu.
Nahrávanie spustite stlačením tlačidla   na prístroji
(tlačidlo  sa stlačí automaticky).
Ak chcete
Stlačte
Pozastaviť nahrávanie
Tlačidlo   na prístroji.
Nahrávanie sa obnoví opakovaným
stlačením tlačidla.
Zastaviť nahrávanie
Tlačidlo   na prístroji.
0
Poznámky o diskoch MP3
Po vložení disku prístroj prečíta všetky súbory na disku. Na displeji sa
pritom zobrazuje nápis „READING“. Ak je na disku veľké množstvo
priečinkov alebo súborov iných ako MP3, môže trvať dlho, kým sa spustí
prehrávanie alebo kým sa začne prehrávať nasledujúci súbor MP3.
Na disk používaný na prehrávanie súborov MP3 neukladajte nepotrebné
priečinky alebo súbory iné ako MP3.
Výber konkrétneho súboru MP3 pomocou tlačidiel s číslami  na
diaľkovom ovládaní je možný len pre súbory MP3 vo vybratom priečinku.
Priečinok, ktorý neobsahuje súbor MP3, sa preskočí.
Maximálny počet súborov: 255
Maximálny počet priečinkov: 150
Celkový maximálny počet priečinkov a súborov: 300
Maximálny počet úrovní adresárov: 8
Názvy priečinkov a názvy súborov je možné zobrazovať až do dĺžky
32 znakov.
Tento prístroj dokáže zobraziť znaky A – Z, a – z, 0 – 9 a _. Namiesto
ostatných znakov sa zobrazí znak „_“.
Tento prístroj je kompatibilný s formátom štítkov ID3 po verziu 1.1.
Ak súbor obsahuje informácie vo forme štítku ID3, môže sa zobraziť
„názov skladby“, „meno interpreta“ a „názov albumu“.
Pri pomenovaní vždy k názvu súboru pridajte súborovú príponu „mp3“.
Ak pridáte príponu „mp3“ k súboru inému ako MP3, prístroj nedokáže
správne rozpoznať súbor a vygeneruje náhodný zvuk, ktorý by mohol
poškodiť reproduktory.
Názov súboru nemusí zodpovedať štítku ID3.
alebo – na diaľkovom ovládaní)  nastavte hlasitosť.
Tipy
Nastavenie hlasitosti alebo zvukového zvýraznenia neovplyvňuje úroveň
nahrávania.
Ak v prípade programu v pásme AM vzniká pískavý zvuk po stlačení
tlačidla   v kroku 3, stlačením tlačidla MODE  na prístroji vyberte
polohu prepínača ISS (prepínač potlačenia rušenia), v ktorej sa šum najviac
zoslabí.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pri nahrávaní použijete napájanie zo siete
striedavého prúdu.
Ak chcete nahrávku odstrániť, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1 Vložte pásku s nahrávkou, ktorú chcete odstrániť.
2 Stlačte tlačidlo TAPE  na prístroji.
3 Stlačte tlačidlo   na prístroji.
tlačidlo ENTER  na diaľkovom ovládaní).
Spustí sa nahrávanie. Prístroj a zariadenie USB sa automaticky
zastavia, keď sa nahrávanie dokončí.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo  .
Odpojenie zariadenia USB
1 Keď je prístroj zastavený, stlačte tlačidlo USB .
2 Podržte stlačené tlačidlo   na prístroji, kým sa
Ak chcete
Stlačte
Pozastaviť
prehrávanie
Tlačidlo  (alebo tlačidlo  na prístroji) .
Prehrávanie sa obnoví opakovaným stlačením
tlačidla*.
Zastaviť prehrávanie
Tlačidlo  .
Vybrať priečinok
Tlačidlo
Vybrať súbor
Tlačidlo  alebo  .
Vyhľadať bod
v súbore
Počas prehrávania podržte stlačené
tlačidlo  alebo   a uvoľnite ho
v požadovanom bode.
Súbory MP3 alebo priečinky, ktoré sa nachádzajú na
zariadení USB, môžete odstrániť.
1 Pripojte zariadenie USB, na ktoré sa dá nahrávať, do
portu (USB) .
Vybrať opakované
prehrávanie
Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT  na
prístroji, kým sa nezobrazí symbol „ “
alebo „ 1“.
2 Stlačte tlačidlo USB  na prístroji.
3 Opakovaným stlačením tlačidla  alebo  
Odpojiť zariadenie
USB
Podržte stlačené tlačidlo  , kým sa
nezobrazí nápis „NO DEV“, potom odpojte
zariadenie USB.
4 Stlačte tlačidlo ERASE  na prístroji.
nezobrazí nápis „NO DEV“.
3 Odpojte zariadenie USB.
Odstránenie súborov MP3 alebo priečinkov
zo zariadenia USB
+ alebo – .
vyberte súbor MP3 alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť.
*Pri prehrávaní súboru VBR MP3 prístroj môže obnoviť prehrávanie
z iného bodu.
Zmena režimu prehrávania
Opakovane stláčajte tlačidlo MODE , keď sa neprehráva zo
zariadenia USB. Môžete vybrať režim normálneho prehrávania
(„ “ pre všetky súbory v priečinku na zariadení USB),
náhodného prehrávania („SHUF“ alebo „ SHUF“) alebo
prehrávania programu („PGM“).
Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať v prípadoch:
Rýchlo previnúť
dopredu alebo
previnúť
3
Po zobrazení názvu súboru sa zobrazí
doba prehrávania.
Režim prehrávania sa nedá meniť počas prehrávania.
Nahrávanie na pásku
2
Číslo súboru MP3
Poznámky o zariadení USB
Tlačidlo   na prístroji.
2
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji (alebo
Ostatné operácie
Začne blikať nápis „9K STEP“ alebo nápis „10K STEP“.
Stlačením tlačidla PRESET + alebo –  na prístroji vyberte
možnosť „9K STEP“ pre interval 9 kHz alebo možnosť
„10K STEP“ pre interval 10 kHz.
stlačením tlačidla MODE  vyberte režim prehrávania.
Ak je prístroj na začiatku nahrávania nastavený v režime
náhodného prehrávania, opakovaného prehrávania alebo
prehrávania programu (bez naprogramovaných súborov
MP3), automaticky sa nastaví režim normálneho prehrávania.
Podrobnosti o režimoch prehrávania nájdete v časti
„Zmena režimu prehrávania“ v časti „Počúvanie hudby zo
zariadenia USB“.
Stlačte tlačidlo CD-USB SYNC/REC1  na prístroji.
Nápis „REC“ začne blikať a na displeji sa striedajú nápisy
„CD SYNC“, „FREExxxM“* (voľný priestor na zariadení USB)
a „PUSH ENT“.
Zariadenie USB sa prepne do režimu nahrávacej pohotovosti
a prístroj do režimu pozastavenia pri prehrávaní.
*Ak je veľkosť voľného priestoru v rozsahu gigabytov, táto
jednotka sa zobrazí v nápise „FREExxxG“.
2 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji na
1
1
Prístroj spustí prehrávanie.
4 Stlačením tlačidla VOLUME + alebo – (alebo tlačidla VOL +
3 Stlačte tlačidlo RADIO  na prístroji na 2 sekundy.
4
Na displeji sa zobrazí nápis „USB MEMORY“.
Interval ladenia v pásme AM sa zmení nasledujúcim postupom:
1 Stláčajte tlačidlo RADIO  na prístroji, kým sa nezobrazí
symbol „AM“.
2 sekundy.
2 Stlačte tlačidlo CD  a vložte disk, ktorý chcete nahrať.
3 Keď je prehrávač diskov CD zastavený, opakovaným
3 Stlačte tlačidlo  .
kým sa na displeji nezobrazí nápis „Mono“ a rádio nezačne hrať
monofónne.
Zastaviť prehrávanie
Poradie prehrávania priečinkov a súborov je nasledujúce:
1 Stlačte tlačidlo USB  na prístroji.
2 Pripojte zariadenie USB do portu (USB)  na prístroji.
Ak vysielanie v pásme FM ruší šum, stláčajte tlačidlo MODE ,
Poznámka
Ak na displeji svieti nápis „SHUF“ alebo „PGM“, konkrétna skladba
alebo súbor MP3 sa nedá vybrať. Označenie vypnite stlačením tlačidla
MODE .
* Súbory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) sa na
tomto prístroji nedajú prehrávať.
–keď je štruktúra priečinkov zložitá,
–keď je kapacita zariadenia USB skoro vyčerpaná.
Po pripojení zariadenia USB prístroj prečíta všetky súbory v zariadení.
Ak zariadenie obsahuje mnoho priečinkov alebo súborov, prístroju môže
trvať dlhší čas, kým dokončí čítanie.
Nepripájate zariadenie USB k prístroju prostredníctvom rozbočovača USB.
V prípade niektorých zariadení USB sa môže vykonanie operácie zo
zariadení USB na tomto prístroji oneskorovať.
Tento prístroj nemôže podporovať všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii na
pripojenom zariadení USB.
Súbory nahrané týmto prístrojom sa prehrávajú v poradí, v akom bol
priečinok vytvorený. Súbory nahrané iným zariadením (ako je počítač) sa
nemusia prehrávať v poradí, v ktorom boli nahrané.
Poradie prehrávania na prístroji sa môže líšiť od poradia prehrávania na
pripojenom zariadení USB.
Pred každým odpojením zariadenia USB stlačte tlačidlo  
a skontrolujte, či sa zobrazí nápis „NO DEV“. Odpojenie zariadenia USB,
keď sa nezobrazuje nápis „NO DEV“, môže spôsobiť poškodenie údajov
alebo poškodenie samotného zariadenia USB.
Na zariadenie USB, ktoré obsahuje súbory MP3, neukladajte okrem
súborov MP3 iné súbory alebo nadbytočné priečinky.
Počas prehrávania sa priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3, preskakujú.
Tento prístroj môže prehrávať len súbory MP3 s príponou „MP3“.
Ak sa na disku nachádzajú súbory s príponou MP3, ktoré nie sú súbormi
typu MP3, prístroj môže vydávať šum alebo nastane porucha.
Jedno zariadenie USB môže obsahovať najviac 999 súborov MP3
a 999 priečinkov.
Maximálny počet súborov MP3 a priečinkov sa môže meniť podľa
štruktúry súborov a priečinkov.
Kompatibilita s každým softvérom na kódovanie a zápis súborov MP3,
nahrávacími zariadeniami a nahrávacími médiami sa nedá zaručiť.
V prípade používania nekompatibilného zariadenia USB môže dochádzať
k preskakovaniu zvuku, môže vznikať šum alebo zariadenie nemusí vôbec
prehrávať.
Nahrávanie z disku na
zariadenie USB
Po pripojení zariadenia USB (digitálneho hudobného
prehrávača alebo úložného média USB) do portu (USB) 
na prístroji môžete nahrávať hudbu z disku na zariadenie USB.
Tento prístroj podporuje nahrávanie len z diskov CD-DA
a MP3. Zvuk z kazetového prehrávača prístroja alebo z rádia
sa nedá nahrávať na zariadenie USB.
Na prístroji sa zvukové súbory nahrávajú vo formáte MP3.
Približná veľkosť nahrávania je okolo 1 MB za minútu
nahrávacieho času z disku CD. Veľkosť súboru môže byť väčšia
pre nahrávanie z disku MP3.
Zoznam zariadení USB, ktoré sa dajú pripojiť k tomuto
prístroju, nájdete v časti „Zariadenia USB použiteľné na
prehrávanie a nahrávanie“ na zadnej strane.
Synchronizované nahrávanie
Táto funkcia umožňuje jednoduché nahrávanie celého disku na
zariadenie USB. Pozrite si aj časť „Nahrávanie jednej skladby
alebo súboru MP3 na zariadenie USB počas prehrávania“ na
zadnej strane.
1 Pripojte zariadenie USB, na ktoré sa dá nahrávať, do
portu (USB) .
Ak je potrebný kábel USB, použite kábel USB dodaný so
zariadením, ktoré sa pripája.
Podrobnosti o pripojení nájdete v návode na používanie
dodanom so zariadením USB.

Stlačte tlačidlo OPERATE .
Tartsa lenyomva a  vagy   gombot
lejátszás közben, és a kívánt pontnál engedje
el a gombot.
Ha az AM-program sípoló hangot ad, miután megnyomta a  
naposledy zastavili prehrávanie (obnovené prehrávanie). Počas zastavenia
sa zobrazuje číslo skladby alebo súboru MP3, ktorý sa má prehrať.
Ak chcete zrušiť obnovené prehrávanie (spustiť prehrávanie od začiatku
prvej skladby alebo prvého súboru MP3), stlačte tlačidlo   alebo
otvorte priestor pre disk CD v režime zastavenia.
Prítomnosť hlasov, zvýraznenie zvukov
stredného rozsahu
Celý dynamický rozsah napríklad pre klasickú
hudbu
Pred použitím prístroja
Zapnutie a vypnutie napájania
Adott pont
megtalálása fájlban

2
Prevádzkové napätie prístroja je uvedené na spodnej
časti prístroja. Pri zmene intervalu ladenia v pásme AM,
frekvenčného rozsahu rádia a prevádzky na striedavý prúd
skontrolujte prevádzkové napätie prístroja.
A hangerő beállítása vagy a hangszínváltás nem érinti a felvétel szintjét.
Prehrávanie sa spustí od skladby alebo súboru MP3, pri ktorom ste
1 Stlačte tlačidlo CD  na prístroji.
*VOLUME + (VOL + na diaľkovom ovládaní) tlačidlá ,  ,  
a 5  na diaľkovom ovládaní majú hmatovú bodku.
Tippek:
Tipy
Prehrávanie disku CD alebo MP3
Pri bežnom používaní by batérie mali vydržať približne šesť mesiacov. Keď diaľkové ovládanie prestane ovládať prístroj, vymeňte
všetky batérie za nové.
  a készüléken.
A felvétel folytatásához újból nyomja
meg a gombot.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
(s výnimkou modelu na napätie 120 V)
8
Výmena batérií
A felvétel leállítása
Po zobrazení názvu súboru sa zobrazí
doba prehrávania.
Stlačte tlačidlo MEGA BASS  na prístroji.
Na displeji sa zobrazí nápis „MEGA BASS“.
Ak chcete obnoviť normálny zvuk, stlačte tlačidlo znovu.
Vložte dve batérie R03 (veľkosť AAA, nie sú súčasťou dodávky).
  a készüléken.
2
Zvýraznenie basových tónov
Príprava diaľkového ovládania
Felvétel szüneteltetése
Výsledok
Mohutný, jasný zvuk s dôrazom na zvuky
nízkeho a vysokého rozsahu
Ľahký, čistý zvuk s dôrazom na zvuky vysokého
a stredného rozsahu
ROCK
Keď sa svetlo indikátora OPR/BATT  stlmí alebo keď prístroj prestane fungovať, vymeňte batérie.
Vymeňte všetky batérie za nové. Pred výmenou batérií vždy vyberte disk CD z prístroja.
Ak chcete prístroj napájať batériami, odpojte napájací kábel z prístroja.
Prístroj, ktorý sa napája batériami, sa nedá zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
Nyomja meg a következő
gombot:
Doba prehrávania
(Príklad)
Pre skladbu alebo súbor MP3 s číslom 1: Stlačte tlačidlo 1 
a potom tlačidlo ENTER .
Pre skladbu alebo súbor MP3 s číslom 12: Stlačte tlačidlá 1, 2
 a potom tlačidlo ENTER .
Pre skladbu alebo súbor MP3 s číslom 123: Stlačte tlačidlá 1, 2,
3  a potom tlačidlo ENTER .
Základné operácie

Művelet
Výber skladby podľa čísla na diaľkovom ovládaní
AM: 531 – 1 611 kHz (s krokom 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (s krokom 10 kHz)

 vagy  .
Základné operácie
Prehrávanie diskov CD
FM: 87,5 – 108 MHz
1 do konektora AC IN
A lemez behelyezésekor a készülék beolvassa a lemezen lévő összes fájlt.
Alkalické batérie Sony LR20: približne 12 hod.
Ostatné modely
Zdroje napájania
3
Megjegyzések az MP3-lemezekkel kapcsolatban
Batérie Sony R20P: približne 7 hod.
Prehrávač diskov CD
Rozhlasový prijímač
nem jelenik a „NO DEV” felirat.
Fájl kiválasztása
2 Válassza ki a felvenni kívánt programforrást.
Ha a CD-lejátszóról szeretne felvenni, akkor helyezze be a
CD-lemezt és nyomja meg a CD-gombot  a készüléken.
Ha a rádióból szeretne felvenni, akkor keresse meg a kívánt
rádióállomást.
A felvétel elindításához nyomja meg a   gombot
a készüléken
(A  automatikusan lenyomódik).
1 Nyomja meg a USB  gombot, miután a készülék

Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinami ako
napríklad vázy, zníži sa nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená,
že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny
odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli
byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkový ovládač
A működtetéshez használja a készüléken található gombokat.
1 Nyomja meg a készüléken található   gombot
a kazettatartó kinyitásához, és helyezzen be egy üres
kazettát azzal az oldalával Ön felé, amelyre szeretne
felvenni. Csak I. típusú (normál) szalagot használjon.
Zárja be a kazettatartót.
9
0
6
Felvétel szalagra
Všeobecné údaje
Reproduktor
Celý rozsah: priemer 10 cm, 3,2 Ω, kónický typ (2)
Vstup
Port (USB): typ A, maximálny
prúd 500 mA
Výstupy
Konektor slúchadiel (stereofónny minikonektor)
Pre slúchadlá s impedanciou 16 – 68 Ω
Výstupný výkon
2,3 W + 2,3 W (pri 3,2 Ω, 10 % harmonické skreslenie)
Požiadavky na napájanie
Pre rádio s prehrávačom diskov CD a kazetovým rekordérom:
Modely pre Malajziu, Singapur a Thajsko: 230 – 240 V, striedavý prúd 50 Hz
Model pre Mexiko: 120 V, striedavý prúd 60 Hz
Ostatné modely: 230 V, striedavý prúd 50 Hz
9 V, jednosmerný prúd, 6 batérií R20 (veľkosť D)
Pre diaľkové ovládanie:
3 V, jednosmerný prúd, 2 batérie R03 (veľkosť AAA)
Príkon
18 W, striedavý prúd
Výdrž batérií
Pre rádio s prehrávačom diskov CD a kazetovým rekordérom:
folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
A kazetta kiadása
Nahrávanie z pásma FM
Systém
Digitálny audiosystém pre kompaktné disky
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: nepretržité
Výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Hodnota výkonu sa meria vo vzdialenosti približne 200 mm
od povrchu šošovky na bloku optickej prenosky s otvorom 7 mm.)
Otáčky hriadeľa
200 ot./min. (rpm) až 500 ot./min. (rpm) (CLV)
Počet kanálov
2
Frekvenčná charakteristika
20 – 20 000 Hz +2/–1 dB
Pomalé a rýchle kolísanie
Pod merateľnou hranicou
  a készüléken. A lejátszás
2
3
Časť USB
Podporovaná rýchlosť prenosu
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Port (USB)
USB-A (vysokorýchlostný)
Lejátszás szüneteltetése
A USB-eszköz eltávolítása

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, zníži sa
nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým
prúdom. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., zníži sa nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zapálené sviečky.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Nahrávací systém
4-stopový, 2 stereokanály
Rýchle prevíjanie
Približne 120 s (sekúnd) s kazetou Sony C-60
Frekvenčná charakteristika
TYP I (normálny): 80 – 10 000 Hz
Nyomja meg a következő
gombot:

UPOZORNENIE
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu
sluchu.
Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 sa
používajú na základe licencie od spoločností Fraunhofer IIS
a Thomson.
Kazetový rekordér
Művelet

Printed in China
Antény
FM: teleskopická anténa
AM: zabudovaná feritová tyčová anténa
A készülék elindítja a lejátszást.
Nyomja meg a   gombot.
befejezte a lejátszást.

3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
3 Nyomja meg a készüléken található   gombot.
a készüléken (vagy az ENTER  gombot a távvezérlőn).
A felvétel elindul. A készülék és a USB-eszköz automatikusan
leáll a felvétel befejezése után.
2 Tartsa lenyomva a   gombot a készüléken, amíg meg
+ vagy – .
Mappa kiválasztása

(A távvezérlőn nyomja meg az OPERATE gombot ,
majd egymás után többször nyomja meg a FUNCTION
gombot , amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD” felirat.)
Nyomja meg a  PUSH OPEN/CLOSE  gombot a
készüléken, és helyezze a CD-tálcára a lemezt a címkézett
oldalával felfelé.
A CD-tálca bezárásához nyomja meg a  PUSH OPEN/
CLOSE  gombot a készüléken.
Elemcsere
© 2007 Sony Corporation
és úgy helyezze be a kazettát a kazettatartóba, hogy
a lejátszani kívánt oldal Ön felé nézzen. Csak I. típusú
(normál) szalagot használjon. Zárja be a kazettatartót.
Ügyeljen arra, hogy a szalagnak ne legyen belógása, nehogy
a szalag vagy a készülék megsérüljön.
 vagy  (gyors előre- vagy
hátracsévélés)  a készüléken.
vokál kiemelése a közepes tartományú hangok
hangsúlyozásával
a teljes dinamikai skála biztosítása olyan zenék
lejátszásához, mint amilyen például a klasszikus
zene
1 Nyomja meg a készüléken található CD  gombot.
CFD-RS60CP
2 Nyomja meg a készüléken található   gombot,
1
2
CD/MP3-lemez lejátszása
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré
vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti
predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami
sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD
a nie je možné ich prehrať na tomto výrobku.
A hangolási tartomány megváltoztatása után ismét be kell
állítania a beprogramozott AM rádióállomásokat.
  a készüléken.
5
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
 gombot.
Gyors előre- vagy
hátracsévélés
Nyomja meg a MEGA BASS  gombot a készüléken.
A kijelzőn megjelenik a „MEGA BASS” felirat.
Ha vissza kíván térni a normál hangzáshoz, újból nyomja meg
a gombot.
Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál
typu DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom
na druhej strane. Avšak, ked’že strana so zvukovým materiálom
nezodpovedá štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho
prehrávanie na tomto výrobku nie je zaručené.
5 Nyomja meg a készüléken található DISP/ENT/MEMORY
Lejátszás leállítása
A mély hangzás fokozásához
Poznámka k duálnym diskom
2 másodpercig.
A „9K STEP” vagy a „10K STEP” felirat villogni kezd.
Nyomja meg a készüléken található PRESET + vagy – 
gombot a „9K STEP” kiválasztásához a 9 kHz tartományhoz,
vagy a „10K STEP” kiválasztásához a 10 kHz tartományhoz.
Megjegyzés
Nyomja meg a VOLUME + gombot, – (a VOL + gombot, –
a távvezérlőn) .
Csatlakoztassa a hálózati kábelt  vagy helyezzen hat R20 (D méretű) elemet (nem tartozék) az elemtartó rekeszbe .
SK
4
(Példa)
Az 1. műsorszám/MP3-fájl elindításához: Nyomja meg az 1 ,
majd az ENTER gombot .
A 12. műsorszám/MP3-fájl elindításához: Nyomja meg az 1, 2
, majd az ENTER gombot .
A 123. műsorszám/MP3-fájl elindításához: Nyomja meg az 1, 2,
3 , majd az ENTER gombot .
erőteljes, tiszta hangok a magas és mély
tartományok hangsúlyozásával
élénk, fényes hangok a magas és közepes
tartományú hangok hangsúlyozásával
Prevádzkové pokyny
 .
Műsorszám megkeresése a távvezérlővel szám
alapján
ROCK
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené
v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
Lejátszás leállítása
Többször egymás után nyomja meg a MODE  gombot,
miközben a USB-eszköz nem végez lejátszást. Kiválaszthatja a
Normal Play (Normál lejátszás) módot („ ” a USB-eszközön
tárolt összes mappa lejátszásához), a Shuffle Play (véletlenszerű
lejátszás) („SHUF” vagy “ SHUF”), vagy a Program Play
(programozott lejátszás) („PGM”) módot.
Válassza ki:
CD Radio
Cassette-Corder
3 Tartsa lenyomva a készüléken található RADIO  gombot
folytatásához újból nyomja meg a gombot*.
A működtetéshez használja a készüléken található gombokat.
1 Nyomja meg a készüléken található TAPE  gombot.
Nyomja meg többször egymás után a SOUND gombot 
a készüléken a kívánt hangszín kiválasztásához.
3-277-987-72(1)
 (vagy  a készüléken) . A lejátszás
leállította (Lejátszás folytatása). Leállított állapotban a lejátszás előtt álló
műsorszám/MP3-fájl sorszáma jelenik meg.
A lejátszás folytatásának törléséhez (a lejátszás elindításához az első
műsorszám/MP3-fájl elejétől), nyomja meg a   gombot, vagy leállítás
módban nyissa ki a CD-tálcát.
A hanghatás kiválasztása
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ
Lejátszás
szüneteltetése
Külön beszerezhető tartozékok
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (fejhallgató) aljzatba .
A készülék működési feszültsége a készülék alján
leolvasható. Az AM hangolási tartomány megváltoztatása,
a rádiófrekvencia-tartomány és a váltóáramú üzemeltetés
kérdésében ellenőrizze a készülék működési feszültségét.
2 Nyomja le a készüléken található DISP/ENT/MEMORY 
Szalag lejátszása
A hangerő beállítása
Normál használat esetén az elemek élettartama körülbelül hat hónap. Ha a távvezérlővel már nem működtethető a készülék, helyezzen
be új elemeket.
Nyomja meg a következő gombot:
Tippek:
Alapvető műveletek
Helyezzen be két R03 (AAA méretű) elemet (nem tartozék).
Művelet
gombot két másodpercre.
5 Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY  gombot
A felvétel leállítása
Egyéb műveletek
*VBR MP3 fájl lejátszásakor a készülék eltérő ponttól folytathatja a lejátszást.
AM: 531 - 1 611 kHz (9 kHz-es lépés)
530 - 1 610 kHz (10 kHz-es lépés)
A távvezérlő előkészítése
4
A fájl nevének megjelenítése után
megjelenik a lejátszási idő
Nyomja meg a VOLUME + vagy – gombot (vagy a VOL +
vagy – gombot a távvezérlőn)  a hangerő beállításához.
A készülék, illetve annak műszaki adatai figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak.
FM: 87,5 - 108 MHz
Cseréljen elemet, ha az OPR/BATT  kijelző elhalványul, illetve ha a készülék leáll.
Az összes elemet cserélje újakra. Elemcsere előtt feltétlenül vegye ki a CD-lemezt a készülékből.
Ha a készüléket elemmel kívánja működtetni, csatlakoztassa le a hálózati kábelt a készülékről.
Ha elemmel működteti a készüléket, a távvezérlő segítségével nem lehet bekapcsolni.
Ha módosítania kell az AM hangolási tartományt, hajtsa végre
a következőt:
1 Nyomja meg a RADIO  gombot a készüléken, amíg
meg nem jelenik az „AM” felirat.
MP3-fájl sorszáma
 PUSH OPEN/CLOSE .
Sony MDR sorozatú fejhallgatók
4
a MODE gombot  a lejátszási mód kiválasztásához.
A lejátszási mód automatikusan átáll normál lejátszásra,
ha a készülék a felvétel elindításakor Shuffle Play (Véletlen
sorrendű lejátszás), Repeat Play (Ismétlő lejátszás) vagy
Program Play (Programozott lejátszás) üzemmódban van
(nincs beprogramozva műsorszám vagy MP3-fájl).
A lejátszási módok részletesebb leírásáról lásd „A lejátszási
mód megváltoztatása” című részt a „Zenehallgatás USBeszközzel” című leírásban.
Nyomja meg a készüléken található CD-USB SYNC/REC1 
gombot.
A „REC” villogni kezd és a kijelzőn felváltva a következők
jelennek meg: „CD SYNC”, „FREExxxM”* (szabad hely
a USB-eszközön) és „PUSH ENT”.
A USB-eszköz átáll felvételi készenlét üzemmódba,
és a készülék szünetelteti a lejátszást.
*Ha a szabad hely nagysága gigabájt-nagyságrendű, a készüléken
megjelenik a „FREExxxG” kijelzés.
A CD eltávolítása
Egyéb modellek
2 a hálózati aljzathoz
3
(USB) porthoz .
A kijelzőn megjelenik a „USB MEMORY” felirat.
Nyomja meg a   gombot.
A készülék elindítja a lejátszást.
a műsorszám/MP3-fájl  számgombja
a távvezérlőn.
AM: 530 - 1 710 kHz
1 AC IN aljzathoz
1 Nyomja meg a készüléken található USB  gombot.
2 Csatlakoztassa a USB-eszközt a a készüléken található
Konkrét műsorszám/
MP3-fájl közvetlen
megkeresése
A lejátszás attól a műsorszámtól/MP3-fájltól indul újra, amelynél utoljára
kívánt lemezt.
3 Ha a CD-lejátszó leállt, többször egymás után nyomja meg
Ötlet
Az AM hangolási tartomány módosítása
(A 120 voltos modell kivételével)
 (előre) vagy  (vissza) 
a készüléken szünet módban, és tartsa
lenyomva, amíg meg nem találja a keresett
pontot (a távvezérlőn használja a  vagy
  gombot.)
Adott pont keresése
a kijelző figyelésével
2 Nyomja meg a CD-gombot  és helyezze be a felvenni
* A készülékkel nem lehet lejátszani a szerzői jogi védelem alatt álló fájlokat
(Digital Rights Management: digitális jogkezelés).
Ha az FM adás zajos, nyomja meg a MODE  gombot, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a „MONO” felirat, így a rádió monó
rendszerben folytatja a lejátszást.
 (előre) vagy  (vissza) 
a készüléken lejátszás közben, és tartsa
lenyomva mindaddig, amíg meg nem találja
a keresett pontot (a távvezérlőn használja
a  vagy   gombot.)
Adott pont keresése
zenehallgatás közben
a készüléken (BAND  a távvezérlőn).
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak
szerint változik:
„FM”  „AM”.
Nyomja le és tartsa lenyomva a TUNE + vagy – 
gombot, amíg a frekvenciaszámok nem kezdenek
el változni a kijelzőn.
A készülék automatikusan végigpásztázza a
rádiófrekvenciákat, és megáll, ha tisztán fogható állomást talál.
Ha nem tud behangolni egy állomást, nyomja meg többször
egymás után a TUNE + vagy –  gombot, így a frekvenciát
lépésről lépésre módosíthatja.
Ha a készülék FM sztereó adást vesz, az „ST” felirat jelenik
meg.
Méretek
Kb. 420 × 158,5 × 260 mm
(a kinyúló részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 3,8 kg (az elemekkel együtt)
Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1)
Távvezérlő (1)
FM: 87,5 - 108 MHz

1 Többször egymás után nyomja meg a RADIO  gombot
Meghallgathatja a külön beszerezhető USB-eszközön tárolt
zenét (digitális zenelejátszó vagy USB adathordozó).
A készülék csak MP3-formátumú* zene lejátszására alkalmas.
Lásd a „Lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” című
részt a hátoldalon, amely felsorolja az ehhez a készülékhez
csatlakoztatható USB-eszközöket.
A fájl nevének megjelenítése után
megjelenik a lejátszási idő
Nyomja meg a következő
gombot:
Sony alkáli LR20: kb. 12 óra
120 voltos modell

Zenehallgatás USB-eszközzel
Lejátszási idő
Művelet
Sony R20P: kb. 7 óra
CD-lejátszó rész
Rendszer
Compact Disc digitális hangrendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Emissziós idő: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kevesebb mint 44,6 µW
(Ez a teljesítmény a 7 mm-es nyílású optikai felszedő lencsefelületétől
körülbelül 200 mm-re mért értéket jelöli.)
Orsó fordulatszáma
200 ford./perc (rpm) és 500 ford./perc között (rpm) (CLV)
Csatornák száma
2
Frekvencia-jelleggörbe
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Frekvenciaingadozás és hangingadozás
A mérhető érték alatt
Rádióhallgatás
2
FM-felvétel
Frekvenciatartomány
Tápellátás
Audio-CD

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne
helyezzen folyadékkal teli tárgyat, például vázát a berendezésre.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Alkalmazható tartozékok: távvezérlő
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyezte.
Hangrögzítő rendszer
Négysávos, kétcsatornás, sztereó
Gyors csévélés ideje
Kb. 120 mp (sec.) Sony C-60 kazettával
Frekvencia-jelleggörbe
I. típus (normál): 80 - 10 000 Hz

Szerzői jogvédelmi technológiával
kódolt zenei lemezek
Kazettás magnetofon-rész
Alapvető műveletek

Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik oldalán
pedig digitálisan rögzített zenei anyag található. De mivel
a zenei anyagot tartalmazó oldal formátuma nem felel meg
a kompaktlemez (CD) felvételi szabványának, az ilyen lemezt
ezzel a készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.
CFD-RS60CP
© 2007 Sony Corporation
Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075 Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Antennák
FM: Teleszkópantenna
AM: Beépített ferritrúd-antenna

Használati útmutató
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban
eladott berendezésekre vonatkozik
5
Pri odstraňovaní skladby sa zobrazí nápis „TRACK“ a potom
nápis „ERASE?“.
Pri odstraňovaní priečinka sa zobrazí nápis „FOLDER“
a potom nápis „ERASE?“.
Ak chcete odstraňovanie zrušiť, stlačte tlačidlo  .
Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji (alebo
tlačidlo ENTER  na diaľkovom ovládaní).
Vybratý súbor MP3 alebo priečinok sa odstráni.
Všeobecné pravidlá pre priečinky a súbory
Pri prvom nahrávaní na zariadení USB sa priamo v priečinku
„ROOT“ vytvorí priečinok „MUSIC“. Priečinky a súbory sa
vytvárajú v tomto priečinku „MUSIC“ nasledujúcim spôsobom
podľa metódy nahrávania.
Synchronizované nahrávanie1)
Zdroj nahrávania
Názov priečinka Názov súboru
Disk MP3
Rovnaký ako zdroj nahrávania2)
Disk CD-DA
„FLDR001“3)
„TRACK001“4)
Nahrávanie REC15)
Zdroj nahrávania
Názov priečinka Názov súboru
Disk MP3
„REC1“6)
Disk CD-DA
Rovnaký ako zdroj
nahrávania2)
„TRACK001“4)
1)V režime prehrávania programu má priečinok názov „FLDRxxx“ a názov
súboru závisí od zdroja nahrávania (disk CD-DA alebo disk MP3).
Podrobnosti o režimoch prehrávania nájdete v časti „Zmena režimu
prehrávania“ v časti „Počúvanie hudby zo zariadenia USB“.
2)Názov môže mať až 32 znakov.
3)Názvy priečinkov sa priraďujú postupne v poradí až do maximálneho
počtu 999 (vrátane koreňového priečinka a priečinka MUSIC).
4)Názvy súborov sa priraďujú postupne v poradí.
5)Pozrite si časť „Nahrávanie jednej skladby alebo súboru MP3 na zariadenie
USB počas prehrávania“ na zadnej strane.
6)Pri každom nahrávaní REC1 sa nový súbor nahráva do priečinka „REC1“.
Poznámky
Neodpájajte zariadenie USB počas nahrávania alebo odstraňovania
súborov alebo priečinkov. Mohli by sa porušiť údaje alebo poškodiť
samotné zariadenie USB.
Nepripájate zariadenie USB k prístroju prostredníctvom rozbočovača USB.
Pri nahrávaní z disku CD sa skladby nahrávajú ako súbory MP3
prenosovou rýchlosťou 128 kb/s. Pri nahrávaní z disku MP3 sa
súbory MP3 nahrávajú rovnakou prenosovou rýchlosťou ako pôvodné
súbory MP3.
Pri nahrávaní z disku MP3 nepočuť zvukový výstup a zobrazuje sa nápis
„HI-SPEED“.
Textové informácie z disku CD sa do súborov MP3 neprenášajú.
Ak zrušíte nahrávanie pred dokončením, vytvorí sa súbor MP3 s obsahom
až po bod zastavenia nahrávania.
Nahrávanie sa automaticky zastaví v nasledujúcich prípadoch:
–počas nahrávania sa vyčerpá priestor na zariadení USB alebo
–počet súborov na zariadení MP3 dosiahne hranicu, ktorú
zariadenie dokáže rozpoznať.
Jedno zariadenie USB môže obsahovať najviac 999 súborov MP3
a 999 priečinkov (vrátane koreňového priečinka a priečinka MUSIC).
Maximálny počet súborov MP3 a priečinkov sa môže meniť podľa
štruktúry súborov MP3 a priečinkov.
Súbory MP3 a priečinky sa nedajú odstraňovať v režime náhodného
prehrávania a v režime prehrávania programu.
Iné súbory ako súbory MP3 alebo vedľajšie priečinky, ktoré sa nachádzajú
v priečinku, ktorý sa má odstrániť, sa neodstránia.
Ak na zariadení USB už existuje priečinok alebo súbor s rovnakým
názvom, ako je názov priečinka alebo súboru, ktorý sa pokúšate nahrať, za
názov nového nahrávaného priečinka alebo súboru sa pridá poradové číslo,
aby sa zabránilo odstráneniu existujúceho priečinka alebo súboru.
Pri nahrávaní skladieb z disku MP3 na zariadenie USB nepočuť zvukový
výstup.
Egyéb műveletek
A kijelző használata
A kijelző segítségével megtekintheti a CD-vel kapcsolatos
adatokat.
Audió CD adatainak megtekintése
A CD-n lévő összes műsorszám és a teljes
lejátszási idő megtekintése
A CD-lejátszás leállításához nyomja meg a   gombot.
Óvintézkedések
Műsorszámok/MP3-fájlok lejátszása
véletlenszerű sorrendben
(Véletlen sorrendű lejátszás)
A műsorszámokat/MP3-fájlokat lejátszhatja véletlenszerű
sorrendben.
1 Nyomja meg a készüléken található CD  gombot.
A kijelzőn a „CD” felirat jelenik meg.
2 Nyomja meg a MODE  gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „SHUF” felirat.
3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn)  a véletlen sorrendű lejátszás
elindításához.
Összes műsorszám száma
Teljes lejátszási idő
MP3-lemez adatainak megtekintése
A CD-lemezen lévő mappák teljes számának
ellenőrzése
Véletlen sorrendű lejátszás törlése
Először állítsa le a lejátszást. Ezután nyomja meg a MODE 
gombot, amíg a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.
Véletlen sorrendű lejátszás során nem választhatja ki az előző
MP3-lemez lejátszása közben nyomja meg a készüléken
található DISP/ENT/MEMORY  gombot. A kijelző az
alábbiak szerint változik:

Az aktuális fájl sorszáma és lejátszási ideje
műsorszámot/MP3-fájlt azáltal, hogy megnyomja a   gombot.
Egy CD-lemezen maximum 25 műsorszám/MP3-fájl lejátszási
sorrendjét állíthatja be.
1 Nyomja meg a készüléken található CD  gombot.
A kijelzőn a „CD” felirat jelenik meg.
2 Nyomja meg a MODE  gombot, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „PGM” felirat.
3 Nyomja meg a  vagy   gombot a műsorszám/
MP3-fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a DISP/ENT/
MEMORY  gombot a programba történő felvételhez.
Ismételje meg ezt a műveletet más műsorszámok
beprogramozásához, az Ön által kívánt sorrendben.
Az első műsorszám beprogramozása után megjelenik a
„STEP 1” kijelzés, utána pedig a kiválasztott műsorszám/
MP3-fájl.
Minden egyes műsorszám/MP3-fájl hozzáadása után a szám
eggyel nagyobb lesz.

A dal címe ( )*

Az előadó neve ( )

Az album címe ( )*
*Ha a fájl nem rendelkezik az ID3 címkézési információval, a fájl neve vagy
a mappa neve megjelenik a kijelzőn.
Audió CD (Programozott lejátszás)
A kiválasztott műsorszám teljes lejátszási ideje
Műsorszámok/MP3-fájlok ismétlődő
lejátszása (Ismétlő lejátszás)
Hajtsa végre a következőt:
egyetlen
műsorszám/
MP3‑fájl
1 Nyomja meg a készüléken található REPEAT 
gombot, amíg a „ 1” kijelzés meg nem jelenik.
2 Nyomja meg a  vagy   gombot
a megismételni kívánt műsorszám/MP3-fájl
kiválasztásához.
3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
Beprogramozott műsorszám száma
MP3-lemez (Programozott lejátszás)
Beprogramozott fájlszám
4 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn)  a programozott lejátszás
elindításához.
Programozott lejátszás törlése
1 Nyomja meg a REPEAT  gombot
a készüléken, amíg a „ ” kijelzés meg nem
jelenik.
Először állítsa le a lejátszást. Ezután nyomja meg a MODE 
gombot, amíg a „PGM” felirat el nem tűnik a kijelzőről.
2 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
A program utolsó műsorszámának törlése
egy kiválasztott
mappa (csak
MP3-lemeznél)
1 Nyomja meg a REPEAT  gombot
a készüléken, amíg a „ ” és „ ” meg nem
jelenik.
Tippek:
3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
1 Válassza ki a véletlen sorrendű lejátszás funkciót
(lásd: „Műsorszámok/MP3-fájlok lejátszása
véletlenszerű sorrendben”).
műsorszámok/
MP3-fájlok
véletlenszerű
sorrendben
2 Nyomja meg a készüléken található REPEAT 
gombot, amíg meg nem jelenik a „SHUF” és
„ ” kijelzés.
1 Programozzon be műsorszámokat/MP3-fájlokat
(lásd: „Saját program létrehozása”).
2 Nyomja meg a REPEAT  gombot
a készüléken, amíg a „ ” és a „PGM” meg nem
jelenik.
3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
Ismétlő lejátszás törlése
Nyomja meg a készüléken található REPEAT  gombot, amíg
a „ ” jel el nem tűnik a kijelzőről.
A modell neve
Walkman
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Ellenőrzött Sony USB adathordozó (2007. januári
adatok szerint)
A termék neve
A modell neve
MICROVAULT
USM512EX / 1GEX / 2GEX
A készülék leállítása után nyomja meg a távvezérlőn lévő
CLEAR  gombot.
Újból lejátszhatja ugyanazt a programot, mivel a programot a készülék
tárolja, amíg ki nem nyitja a CD-tálcát.
Felveheti a saját programját. A program létrehozása után tegyen be egy
üres kazettát és nyomja meg a készüléken található   gombot a felvétel
elindításához.
A folytatás funkció nem működik a programozott lejátszás alkalmával.
Rádióállomások beprogramozása
Eltárolhatja a rádióállomásokat a készülék memóriájába.
Maximum 30 rádióállomást, 20 FM és 10 AM állomást
programozhat be tetszőleges sorrendben.
1 A hullámsáv kiválasztásához ismételten nyomja meg
a RADIO  gombot a készüléken.
2
Tartsa lenyomva a RADIO  gombot a készüléken két
másodpercig, amíg a kijelzőn villogni nem kezd az „AUTO”
felirat.
3 Nyomja meg a készüléken található DISP/ENT/MEMORY
 gombot.
Az állomásokat a készülék eltárolja a memóriában, az
alacsonyabb frekvenciáktól indulva a magasabbakig.
Ha egy állomás nem programozható be
automatikusan
A gyenge jellel rendelkező állomást manuálisan kell beállítania.
1 A hullámsáv kiválasztásához ismételten nyomja meg
a RADIO  gombot a készüléken.
2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 Tartsa lenyomva a készüléken a DISP/ENT/MEMORY 
gombot 2 másodpercig, amíg a kijelzőn villogni nem kezd
az előre beállított programszám.
amíg a kijelzőn villogni nem kezd az állomáshoz előre
beállítani kívánt programszám.
Beprogramozott rádióállomások
hallgatása
1 A hullámsáv kiválasztásához ismételten nyomja meg
a RADIO  gombot a készüléken.
2 Nyomja meg a készüléken található PRESET + vagy – 
gombot a tárolt állomás behangolásához.
A távvezérlőn
1 Ismételten nyomja meg a BAND  gombot a hullámsáv
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a számgombokat  a tárolt állomás
behangolásához.
(Példák)
Az 1 mint előre beállított számjegy esetén: Nyomja meg az
1 , majd az ENTER  gombot.
A 12 mint előre beállított számjegy esetén: Nyomja meg az 1,
2 , majd az ENTER  gombot.
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb
információkat megkeresheti az alábbi weboldalakon.
Európai vásárlók:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Latin-amerikai vásárlók:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Ázsiai és óceániai vásárlók:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Megjegyzés
A fenti modellek formázása során feltétlenül magának a modellnek
a használatával vagy az adott modellhez kijelölt formázó szoftver
használatával végezze el a formázást. Ellenkező esetben megtörténhet,
hogy ezzel a készülékkel nem tud megfelelő felvételeket készíteni
a USB‑eszközre.
Kizárólag a felsorolt USB-eszközöket használja. A fel nem sorolt modellek
használatára nem vállalunk garanciát.
Még a fenti USB-eszközök használata esetén sem mindig biztosítható
a működés.
A fenti USB-eszközök egy része bizonyos területeken nem mindig kapható.
Elalvás zenére
1 Játssza le a kívánt zeneforrást.
2 Nyomja meg a SLEEP  gombot a „SLEEP” kijelzés
Stlačením tlačidla   zastavte prehrávanie disku CD.
Prehrávanie skladieb alebo súborov
MP3 v náhodnom poradí (náhodné
prehrávanie)
Skladby alebo súbory MP3 môžete prehrávať v náhodnom
poradí.
1 Stlačte tlačidlo CD  na prístroji.
Na displeji sa zobrazí symbol „CD“.
2 Stláčajte tlačidlo MODE , kým sa na displeji nezobrazí
nápis „SHUF“.
prístroji (tlačidlo  na diaľkovom ovládaní) .
Celková doba prehrávania
Kontrola informácií o disku MP3
Kontrola celkového počtu priečinkov na
disku CD
Stlačením tlačidla   zastavte prehrávanie disku CD.
Celkový počet priečinkov
Kontrola informácií o súbore
Stláčajte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji
počas prehrávania disku MP3. Displej sa mení nasledujúcim
spôsobom:

Číslo a doba prehrávania aktuálneho súboru

Názov skladby ( )*

Meno interpreta ( )

Názov albumu ( )*
*Ak súbor neobsahuje informácie vo formáte ID3, na displeji sa zobrazí
názov súboru alebo priečinka.
Zrušenie náhodného prehrávania
Najskôr zastavte prehrávanie. Potom stláčajte tlačidlo
MODE , kým sa na displeji neprestane zobrazovať
symbol „SHUF“.
Tipy
Počas náhodného prehrávania sa nemôže vybrať predchádzajúca skladba
Vytvorenie vlastného programu
(prehrávanie programu)
Poradie prehrávania môžete určiť až pre 25 skladieb alebo
súborov MP3 na disku CD.
1 Stlačte tlačidlo CD  na prístroji.
Na displeji sa zobrazí symbol „CD“.
2 Stláčajte tlačidlo MODE , kým sa na displeji nezobrazí
nápis „PGM“.
3 Stláčaním tlačidla  alebo   vyberte skladbu
alebo súbor MP3 a potom ho stlačením tlačidla DISP/ENT/
MEMORY  pridajte do programu.
Opakovaním postupu pridajte ďalšie skladby
v požadovanom poradí.
Po naprogramovaní prvej skladby sa zobrazí nápis „STEP 1“
a za ním číslo vybratej skladby alebo súboru MP3.
Po každom pridaní skladby alebo súboru MP3 sa číslo kroku
zväčší o jednu.
Zvukový disk CD (prehrávanie programu)
Celkový čas prehrávania vybratej skladby
Naprogramované číslo skladby
Disk MP3 (prehrávanie programu)
Vykonajte
Jednu skladbu alebo
súbor MP3
1 Stláčajte tlačidlo  na prístroji, kým sa
nezobrazí symbol „ 1“.
4 Prehrávanie programu sa spustí stlačením tlačidla  na
2 Stlačením tlačidla  alebo   vyberte
skladbu alebo súbor MP3, ktorý chcete
zopakovať.
Zrušenie prehrávania programu
Všetky skladby a
súbory MP3 na
disku CD
1 Stláčajte tlačidlo  na prístroji, kým sa
nezobrazí symbol „ “.
Vybratý priečinok
(len disk MP3)
1 Stláčajte tlačidlo REPEAT  na prístroji, kým
sa nezobrazia symboly „ “ a „ “.
2 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
+
2 Vyberte priečinok stlačením tlačidla
alebo
– (tlačidla FOLDER + alebo – na
diaľkovom ovládaní) .
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
Ha eltelik 4 másodperc a SLEEP gomb megnyomása után ,
a kijelzőn lévő perceket eltárolja a készülék.
Ha a beprogramozott idő letelik, a készülék automatikusan
kikapcsol.
Az elalvási funkció törlése
1 Spustite náhodné prehrávanie (pozrite si časť
„Prehrávanie skladieb alebo súborov MP3
v náhodnom poradí“).
2 Stláčajte tlačidlo REPEAT  na prístroji, kým
sa nezobrazia symboly „SHUF“ a „ “.
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
Naprogramované
skladby a súbory
MP3
1 Naprogramujte skladby/súbory MP3 (pozrite
si časť „Vytvorenie vlastného programu“).
2 Stláčajte tlačidlo REPEAT  na prístroji, kým
sa nezobrazia symboly „ “ a „PGM“.
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
Zrušenie opakovaného prehrávania
Stláčajte tlačidlo REPEAT  na prístroji, kým sa na displeji
neprestane zobrazovať symbol „ “.
prístroji (tlačidla  na diaľkovom ovládaní) .
Najskôr zastavte prehrávanie. Potom opakovane stláčajte
tlačidlo MODE , kým sa na displeji neprestane zobrazovať
symbol „PGM“.
Odstránenie poslednej skladby programu
Keď je prehrávač zastavený, stlačte tlačidlo CLEAR  na
diaľkovom ovládaní.
Tipy
Ten istý program môžete prehrávať znova, pretože je uložený, kým sa
neotvorí priestor pre disk CD.
Vlastný program si môžete nahrať. Po vytvorení programu vložte prázdnu
pásku a nahrávanie spustite stlačením tlačidla   na prístroji.
Pri prehrávaní programu nefunguje funkcia obnovenia.
Nastavenie rozhlasových staníc
Rozhlasové stanice môžete uložiť do pamäte prístroja. Nastaviť
môžete až 30 rozhlasových staníc, 20 pre pásmo FM a 10 pre
pásmo AM v ľubovoľnom poradí.
1 Pásmo sa vyberie opakovaným stláčaním tlačidla
RADIO  na prístroji.
2 Podržte tlačidlo RADIO  na prístroji stlačené 2 sekundy,
kým na displeji nebliká nápis „AUTO“.
3 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji.
Stanice sa uložia do pamäte od najnižšej po najvyššiu
frekvenciu.
Stanica sa nedá nastaviť automaticky
Stanicu so slabým signálom musíte nastaviť manuálne.
1 Pásmo sa vyberie opakovaným stláčaním tlačidla
RADIO  na prístroji.
2 Nalaďte požadovanú stanicu.
3 Podržte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji
stlačené 2 sekundy, kým na displeji nebliká číslo
predvoľby.
4 Stláčajte tlačidlo PRESET + alebo –  na prístroji, kým
na displeji nebliká číslo predvoľby, ktoré chcete priradiť
stanici.
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji.
Ha a készüléket elemmel működteti, nem lehet a távvezérlővel
bekapcsolni.
A készüléket nem lehet bekapcsolni, felváltva
megjelenik a „BATTERY” és az „ERROR” kijelzés.
Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak
behelyezve.
Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
Nincs hang.
Ha a hangszórókon keresztül hallgatja a zenét, húzza ki
a fejhallgató csatlakozóját.
Zaj hallatszik.
A készülék közelében valaki hordozható telefont, illetve egyéb
olyan eszközt használ, amely rádióhullámokat bocsát ki. 
Távolítsa el a készülék közeléből a hordozható telefont stb.
CD-/MP3-lejátszó
Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító,
kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek vagy
a bakelitlemezekhez ajánlott antisztatikus permeteket.
Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen napsütésnek vagy
hőforrásnak, például forró légáramlatnak, illetve ne hagyja
közvetlen napsütésben leállított autóban, mivel az autó
belsejében meglehetősen nagy hőmérséklet-emelkedés
fordulhat elő.
Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-lemezre,
és ne karcolja meg a felszínét.
A lejátszást követően tárolja a CD-t a tokjában.
A biztonság érdekében
Mivel a CD-lejátszó részben alkalmazott lézersugár károsítja
a szemet, ne kísérelje meg szétszerelni a készülékházat.
A javítást bízza szakemberre!
Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza ki
a hálózati kábelt, és ellenőriztesse a készüléket szakképzett
szakemberrel, mielőtt újra használná.
A készülék nem játssza le a szabványostól eltérő alakú (pl. szív,
négyzet vagy csillag alakú) lemezeket. Az erre irányuló
kísérlet károsíthatja a készüléket. Ne használjon ilyen
lemezeket.
A CD nem játszható le, illetve a „NO DISC” felirat
jelenik meg behelyezett CD esetén is.
A CD-t a címkézett oldalával felfelé helyezze be.
Tisztítsa meg a CD-t.
Vegye ki a CD-t, és hagyja nyitva a CD-tálcát körülbelül egy
órán keresztül, hogy a lecsapódott nedvesség felszáradjon.
A CD-R/CD-RW lemez üres.
Probléma van a CD-R/CD‑RW, a felvevőkészülék vagy
alkalmazás minőségével.
Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
Hangkihagyás fordul elő.
Csökkentse a hangerőt.
Tisztítsa meg a CD-t, illetve erősen károsodott CD esetén
helyezzen be másik lemezt.
Tegye a készüléket vibrációmentes helyre.
Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi forgalomban kapható
fúvógéppel.
Hangkihagyás fordulhat elő, illetve zaj hallatszódhat, ha
gyenge minőségű CD-R/CD-RW lemezt használ, illetve
ha probléma van a felvevőkészülékkel vagy az alkalmazási
szoftverrel.
A lejátszás elindulásához a szokásosnál
hosszabb időre van szükség.
A következő lemezek esetén a lejátszás elindulásához
hosszabb időre van szükség.
–bonyolult fastruktúrával felvett lemez.
–ha a lemezt nem véglegesítették (vagyis a lemezre további
adatokat lehet felvenni).
–a lemezen sok mappa van, vagy vannak rajta nem
MP3‑formátumú fájlok.
Rádió
Gyenge a vétel.
Az FM-vétel javításához fordítson az antennán.
poros, közvetlen napsütésnek vagy mechanikai rázkódásnak
kitett helyen, illetve közvetlen napsütésben leparkolt
gépkocsiban.
Ne tegye a készüléket lejtős vagy instabil helyre.
Ne helyezzen semmit a készülékház oldalától számított
10 mm-es területen belülre. A készülék megfelelő
üzemeléséhez és az alkatrészek élettartamának
megnöveléséhez a szellőzőnyílások előtt nem lehet akadály.
Mivel erős mágnes található a hangszórókban, tartsa távol
a készüléktől a mágneskódolt hitelkártyákat, illetve a rugós
felhúzható karórákat a mágnes által okozott lehetséges
károsodás megelőzésére.
Ha ezen funkció használata közben kazettát játszik le:
Ha a szalag egy oldala hosszabb a beállított időnél, a készülék csak
a szalag végénél kapcsolódik ki.
Különálló műsorszám vagy MP3-fájl
felvétele USB-eszközre lejátszás
során
A készülék közvetlen hidegről meleg, illetve nedves
Ez a módszer lehetővé teszi az aktuálisan lejátszott műsorszám
vagy MP3-fájl felvételét USB-eszközre. Lásd még a „Szinkronfelvétel” című szakaszt a „Felvétel lemezről USB-eszközre” című
leírásban az első lapon.
1 Csatlakoztasson felvételre alkalmas USB-eszközt a
(USB) porthoz .
környezetbe kerülésekor a CD-lejátszó rész belsejében
lévő lencsén pára csapódhat le. Ha ez előfordul, a készülék
működése nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki
a CD-t, és várjon körülbelül egy órát, amíg a lecsapódott
nedvesség elpárolog.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, néhány percre
kapcsolja lejátszás üzemmódba, hogy bemelegedjen, mielőtt
beletenne kazettát.
2 Nyomja meg a CD  gombot, és helyezze be a felvenni
kívánt műsorszámot vagy MP3-fájlt tartalmazó lemezt.
3 Válassza ki a műsorszámot vagy MP3-fájlt és indítsa el
Megjegyzések a kazettákkal kapcsolatban
a lejátszást.
A véletlenszerű felvételek elkerülése érdekében törje
4 Nyomja meg a készüléken található CD-USB SYNC/
Az AM-vétel javításához fordítson magán a készüléken.
A hang gyenge vagy rossz minőségű.
Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
Vigye távolabb a készüléket a TV-készüléktől.
Ha az AM rádióadás hallgatása közben használja
a távvezérlőt, előfordulhat, hogy zaj hallatszik.
A TV képe instabil lesz.
Ha a beltéri antennával felszerelt TV-készülék közelében
FM rádióadást hallgat, vigye távolabb a készüléket
a TV‑készüléktől.
5 Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY  gombot
A B oldal füle
1 Opakovane stláčajte tlačidlo BAND , kým sa na displeji
nezobrazí požadované pásmo.
2 Nalaďte požadovanú stanicu.
3 Približne 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá s číslami ,
ktoré chcete nastaviť ako číslo predvoľby novej stanice.
Ak chcete ako predvoľbu vybrať jednomiestne číslo, asi
2 sekundy podržte stlačené tlačidlo s daným číslom.
Ak chcete ako predvoľbu vybrať dvojmiestne číslo, stlačte
tlačidlo s prvým číslom a tlačidlo s druhým číslom potom
podržte stlačené asi 2 sekundy.
(Príklad)
Ak chcete ako číslo predvoľby nastaviť číslo 1: Približne
2 sekundy podržte stlačené tlačidlo 1 .
Ak chcete ako číslo predvoľby nastaviť číslo 12: Stlačte
tlačidlo 1  a potom približne dve sekundy podržte stlačené
tlačidlo .
Tip
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti aj po odpojení
napájacieho kábla alebo vybratí batérií.
S týmto prístrojom môžete používať nasledujúce zariadenia
USB Sony. Ostatné zariadenia USB sa nedajú použiť na
prehrávanie a nahrávanie s týmto prístrojom.
Overené digitálne hudobné prehrávače Sony
(stav v januári 2007)
Názov výrobku
Názov modelu
Walkman
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Overené úložné zariadenia Sony
(stav v januári 2007)
Názov výrobku
Názov modelu
MICROVAULT
USM512EX / 1GEX / 2GEX
Disky CD utierajte od stredu k okraju. Ak je disk CD
poškriabaný, znečistený alebo sa na ňom nachádzajú
odtlačky prstov, môže dôjsť k chybe sledovania stopy.
USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ
USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
Prehrávanie predvolených
rozhlasových staníc
1 Pásmo sa vyberie opakovaným stláčaním tlačidla
RADIO  na prístroji.
2 Stláčaním tlačidla PRESET + alebo –  na prístroji nalaďte
uloženú stanicu.
Na diaľkovom ovládaní
1 Pásmo sa vyberie opakovaným stláčaním tlačidla
BAND .
2 Stlačením tlačidiel s číslami  nalaďte uloženú stanicu.
(Príklady)
Číslo predvoľby 1: Stlačte tlačidlo 1  a potom tlačidlo
ENTER .
Číslo predvoľby 12: Stlačte tlačidlá 1, 2  a potom tlačidlo
ENTER .
Zaspávanie pri hudbe
1 Spustite prehrávanie požadovanej hudby.
2 Stlačením tlačidla SLEEP  sa zobrazí nápis „SLEEP“.
3 Stláčaním tlačidla SLEEP  nastavte počet minút, po
ktorých sa má prístroj automaticky vypnúť.
Po každom stlačení tlačidla sa označenie zmení nasledujúcim
spôsobom:
„AUTO*“  „60MIN“  „30MIN“  „20MIN“ 
„10MIN“  „OFF“.
*Keď vyberiete možnosť „AUTO“, prehrávanie disku CD sa
zastaví maximálne po 90 minútach a prístroj sa automaticky
vypne. Keď počúvate rádio, prístroj sa vypne po 90 minútach.
Zrušenie funkcie zaspávania
Napájanie sa vypne stlačením tlačidla OPERATE  alebo
SLEEP .
Poznámka
Pri prehrávaní pásky použite nasledujúcu funkciu:
Ak prehrávanie jednej strany pásky trvá dlhšie, ako je nastavený čas,
prístroj sa nevypne, kým páska nedosiahne koniec.
Nahrávanie jednej skladby alebo
súboru MP3 na zariadenie USB počas
prehrávania
Nahrávanie REC1
Tento postup umožňuje jednoduché nahrávanie aktuálne
prehrávanej skladby alebo súboru MP3 na zariadenie USB.
Pozrite si aj časť „Synchronizované nahrávanie“ v časti
„Nahrávanie z disku na zariadenie USB“ na prednej strane.
1 Pripojte zariadenie USB, na ktoré sa dá nahrávať, do
portu (USB) .
2 Stlačte tlačidlo CD  a vložte disk so skladbou alebo
súborom MP3, ktorý chcete nahrať.
3 Vyberte skladbu alebo súbor MP3 a spustite prehrávanie.
4 Keď sa vybratá skladba alebo súbor MP3 prehráva, stlačte
tlačidlo CD-USB SYNC/REC1  na prístroji.
Nápis „REC“ začne blikať a na displeji sa striedajú nápisy
„REC1“, „FREExxxM“* (voľný priestor na zariadení USB
device) a „PUSH ENT“. Zariadenie USB sa prepne do režimu
nahrávacej pohotovosti a prístroj do režimu pozastavenia pri
prehrávaní.
USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na
webových lokalitách uvedených nižšie.
Pre zákazníkov v Európe:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Pre zákazníkov v Ázii a Oceánii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Poznámky
Pri formátovaní zariadení uvedených vyššie sa musí formátovať pomocou
samotného zariadenia alebo sa musí použiť softvér určený pre dané
zariadenie. V opačnom prípade sa nemusí podariť správne nahrávať zo
zariadenia USB na tento prístroj.
Nepoužívajte iné ako uvedené zariadenia USB. Funkčnosť modelov, ktoré
nie sú uvedené vyššie, sa nedá zaručiť.
Funkčnosť sa nedá vždy zaručiť dokonca ani pre uvedené zariadenia USB.
V niektorých oblastiach nemusia byť niektoré z uvedených zariadení USB
k dispozícii na predaj.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá, bežne
dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej určený
pre vinylové platne LP.
Disky CD nevystavujte priamemu slnečnému svetlu alebo
zdrojom tepla napríklad v blízkosti horúcich teplovzdušných
vedení, nenechávajte ich v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle, pretože v kabíne môže dôjsť
k značnému nárastu teploty.
Na disky CD nelepte papier ani štítky, ani neškriabte na
povrch disku.
Po prehratí odložte disk CD do obalu.
Stlačte tlačidlo .
Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
Prístroj, ktorý sa napája batériami, sa nedá zapnúť pomocou
diaľkového ovládania.
Napájanie je zapnuté a striedavo sa zobrazujú
nápisy „BATTERY“ a „ERROR“.
Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Nie je počuť žiadny zvuk.
Pri počúvaní cez reproduktory odpojte slúchadlá.
Je počuť šum.
V blízkosti prístroja sa používa mobilný telefón alebo iné
zariadenie, ktoré vysiela rádiové vlny.  Premiestnite
mobilný telefón a pod. z blízkosti prístroja.
Pretože laserový lúč používaný v prehrávači diskov CD
ohrozuje zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt. Servis zverte len
kvalifikovaným osobám.
Ak do prístroja spadne akýkoľvek pevný predmet alebo doň
vnikne kvapalina, prístroj odpojte a pred ďalším použitím
nechajte skontrolovať odborníkmi.
V tomto prístroji sa nedajú prehrávať disky s neštandardnými
tvarmi (napríklad srdce, štvorec alebo hviezda). Pri pokuse
prehrať takýto disk by sa prístroj mohol poškodiť. Takéto
disky nepoužívajte.
Zdroje napájania
Pri napájaní striedavým prúdom skontrolujte, či je
prevádzkové napätie prístroja rovnaké ako napätie miestnej
elektrickej siete (pozrite si časť „Technické údaje“). Používajte
dodaný napájací káble pre striedavý prúd. Nepoužívajte iný
typ kábla.
Prístroj zapojený do zásuvky v stene nie je odpojený od
zdroja napájania (siete), aj keď je vypnutý.
Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky
v stene.
Keď neplánujete používať batérie, vyberte ich, aby nedošlo k
poškodeniu spôsobenému vytečením alebo koróziou batérií.
Firemný štítok s údajmi o prevádzkovom napätí, príkone atď.
sa nachádza na spodnej časti.
alebo ak sa nachádza vo veľmi vlhkej miestnosti, môže na
šošovkách prehrávača diskov CD kondenzovať vlhkosť.
V takom prípade prístroj nebude správne fungovať. Vyberte
disk CD a počkajte približne pol hodiny, kým sa vlhkosť
neodparí.
Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, niekoľko minút pred
vložením kazety zapnite režim prehrávania, aby sa zahrial.
A felvétel a USB-eszközre sikertelen.
Nem kompatibilis USB-eszközt használ. Olvassa el
a „Lejátszásra és felvételre alkalmas USB-eszközök” című
szakaszban a támogatott eszközök listáját.
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a USB-eszközt.
Ha a USB-eszközön van ki-be kapcsoló, kapcsolja ki
a USB-eszközt, majd újból kapcsolja be, miután kivette
a készülékből. Utána újból készítse el a felvételt.
A USB-eszközt leválasztották vagy a tápellátást kikapcsolták
a felvétel közben. Törölje a részlegesen felvett fájlt és
ismételje meg a felvételt. Ha ez nem oldja meg a problémát,
akkor lehetséges, hogy a USB-eszköz hibás. A probléma
megoldásának módjáról olvassa el a USB-eszköz használati
utasítását. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi Sony-márkakereskedővel.
A USB-eszközön tárolt MP3-fájlokat vagy
mappákat nem lehet letörölni.
a törlés közben. Törölje a részben törölt fájlt. Ha ez nem
oldja meg a problémát, akkor lehetséges, hogy a USBeszköz hibás. A probléma megoldásának módjáról olvassa
el a USB-eszköz használati utasítását. Ha a probléma
továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony‑márkakereskedővel.
Odlomte bezpečnostný štítok na kazete na strane A alebo B,
aby sa zabránilo náhodnému nahrávaniu. Ak chcete pásku
znovu použiť na nahrávanie, odlomený bezpečnostný štítok
nahraďte lepiacou páskou.
Strana A
Bezpečnostný štítok strany A
Používanie kaziet s dobou prehrávania dlhšou ako
90 minút sa neodporúča s výnimkou prípadov dlhého,
neprerušovaného nahrávania alebo prehrávania.
Čistenie krytu
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite mäkkou tkaninou
mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne abrazívne vankúšiky, prášok na riad
alebo rozpúšťadlá napríklad alkohol alebo benzín.
V prípade otázok alebo problémov týkajúcich sa tohto
prístroja sa obráťte na najbližšieho predajcu výrobkov od
spoločnosti Sony.
képes lejátszani (lásd: „Lejátszásra és felvételre alkalmas
USB‑eszközök”).
A lejátszás nem az első műsorszámtól indul el.
Állítsa a lejátszási módot Normál lejátszásra.
Az MP3-fájlokat nem lehet lejátszani.
Az MP3-fájlok nem tartalmaznak „.MP3” kiterjesztést.
Az adatokat nem MP3-formátumban tárolták.
A USB-adattároló nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszert
használ.*
A USB-adattároló particionálva van. Csak az első partícióban
tárolt MP3-fájlokat lehet lejátszani.
A lejátszás legfeljebb nyolc szintig lehetséges.
A mappák száma több mint 999.
A fájlok száma több mint 999.
A fájlok rejtjelezve vannak vagy jelszót használnak.
* A készülék az FAT16 és FAT32 fájlrendszert támogatja, de
a USB‑adattárolók egy része nem támogatja mindkét fájlrendszert.
A részletekről olvassa el a kérdéses USB-adattároló használati utasítását,
vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
Ha a távvezérlőben lévő elemek gyengék, az összeset cserélje
ki újra.
Győződjön meg arról, hogy a távvezérlőt a készüléken lévő
távvezérlő-érzékelő felé irányítja.
Távolítsa el a távvezérlő és a készülék között lévő akadályokat.
Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő-érzékelő nincs kitéve
erős fényhatásnak, mint például közvetlen napfény vagy
kompakt fénycső által kibocsátott fény.
A távvezérlő használata esetén menjen közelebb
a készülékhez.
Ha a megoldások kipróbálása után a problémák továbbra is
fennállnak, húzza ki az erősáramú tápkábelt vagy vegye ki
az összes elemet. Miután a kijelzőről eltűnt minden kijelzés,
dugaszolja be az erősáramú tápkábelt vagy tegye vissza
az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi Sony-márkakereskedővel.
„OVER CURRENT” felirat jelenik meg.
(USB) porttól .
Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki a USB‑eszközt
a (USB) portból . Ellenőrizze, nincs‑e probléma
a USB‑eszközzel. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony‑márkakereskedővel.
Rendellenes áramerősség észlelése a
(USB)
Kazetový prehrávač
Dlhšiu dobu sa zobrazuje nápis „READING“ alebo
spustenie trvá dlho.
Po stlačení tlačidla spustenia sa páska
nepohybuje.
Proces čítania trvá dlho v nasledujúcich prípadoch:
Spoľahlivo zatvorte priestor pre kazetu.
Tlačidlo   nefunguje alebo sa z pásky
neprehráva alebo na pásku nenahráva.
Skontrolujte, či je bezpečnostný štítok na kazete na svojom
mieste.
Nekvalitné alebo skreslené prehrávanie,
nahrávanie alebo odstraňovanie
Po každých 10 hodinách používania, pred začiatkom
dôležitého nahrávania alebo po prehrávaní starej pásky
vyčistite hlavy pomocou suchej alebo vlhkej čistiacej kazety
(dodáva sa samostatne). Zanedbanie čistenia hláv môže
spôsobiť zníženú kvalitu zvuku alebo neschopnosť prístroja
nahrávať a prehrávať pásky. Podrobnosti nájdete v pokynoch
pre čistiacu kazetu.
Používajú sa pásky TYP II (chrómoxidové) alebo TYP IV
(kovové). Používajte len pásky TYP I (normálne).
Odmagnetizujte hlavy pomocou komerčne dostupných
odmagnetizovačov kazetových hláv.
Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Vyčistite disk CD.
Vyberte disk CD a ponechajte priestor pre disk CD otvorený
aspoň pol hodiny, aby sa vysušila skondenzovaná vlhkosť.
Disk CD-R alebo CD-RW je prázdny.
Vyskytli sa problémy s kvalitou disku CD-R alebo disku
CD‑RW, nahrávacím zariadením alebo použitým softvérom.
Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Vypadáva zvuk.
Znížte hlasitosť.
Vyčistite disk CD alebo ho vymeňte, ak je veľmi poškodený.
Vyčistite šošovky pomocou bežne dostupného balónika.
Ak používate nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW, prípadne
ak sa vyskytli problémy s nahrávacím zariadením alebo
použitým softvérom, môžu vznikať výpadky zvuku alebo
šum.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie ako obyčajne.
V prípade nasledujúcich diskov trvá spustenie prehrávania
dlhšie:
–disk nahraný s komplikovanou stromovou štruktúrou,
–disk, ktorý nebol finalizovaný (disk, na ktorý sa dajú
pridávať údaje),
–disk, ktorý obsahuje mnoho priečinkov alebo iné súbory
ako súbory MP3.
Rozhlasový prijímač
Slabý príjem.
Kvalitu príjmu v pásme FM zlepšíte nasmerovaním antény.
Možno sa vyskytli nasledujúce problémy:
–zariadenie USB je zaplnené,
–počet súborov MP3 a priečinkov na zariadení USB dosiahol
maximálny počet,
–zariadenie USB je chránené proti zapisovaniu.
Používate zariadenie USB, ktoré nie je podporované.
Zoznam podporovaných typov zariadení USB nájdete v časti
„Zariadenia USB použiteľné na prehrávanie a nahrávanie“ na
tejto strane.
Zariadenie USB nie je správne naformátované. Podrobnosti
o formátovaní zariadenia USB nájdete v návode na
používanie zariadenia USB.
Vypnite prístroj a odpojte zariadenie USB. Ak má zariadenie
USB hlavný vypínač, vypnite zariadenie USB a po odpojení
od prístroja ho znovu zapnite. Potom vykonajte nahrávanie
znovu.
Ak sa nahrávanie a odstraňovanie niekoľkokrát opakuje,
štruktúra súborov na zariadení USB sa stane zložitou.
Podrobnosti o riešení tohto problému nájdete v návode na
používanie zariadenia USB. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu výrobkov od spoločnosti Sony.
Pri nahrávaní na zariadenie USB vzniká chyba.
Používate nekompatibilné zariadenie USB. Zoznam
podporovaných zariadení USB nájdete v časti „Zariadenia
USB použiteľné na prehrávanie a nahrávanie“.
Vypnite prístroj a odpojte zariadenie USB. Ak má zariadenie
USB hlavný vypínač, vypnite zariadenie USB a po odpojení
od prístroja ho znovu zapnite. Potom vykonajte nahrávanie
znovu.
Počas nahrávania bolo zariadenie USB odpojené alebo bolo
vypnuté napájanie. Odstráňte čiastočne nahraný súbor
a nahrajte ho znovu. Ak sa problém nevyrieši, zariadenie
USB je asi pokazené. Podrobnosti o riešení tohto problému
nájdete v návode na používanie zariadenia USB. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov od
spoločnosti Sony.
Súbory MP3 alebo priečinky na zariadení USB sa
nedajú odstrániť.
Skontrolujte, či zariadenie USB je, alebo nie je chránené proti
zapisovaniu.
Kvalitu príjmu v pásme AM zlepšíte nasmerovaním
samotného prístroja.
Počas operácie bolo zariadenie USB odpojené alebo bolo
vypnuté napájanie. Odstráňte čiastočne odstránený súbor.
Ak sa problém nevyrieši, zariadenie USB je asi pokazené.
Podrobnosti o riešení tohto problému nájdete v návode na
používanie zariadenia USB. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu výrobkov od spoločnosti Sony.
Používate kompatibilné zariadenie USB?
V prípade pripojenia nekompatibilného zariadenia USB
Zvuk je slabý alebo nekvalitný.
Umiestnite prístroj ďalej od televízora.
Ak pri počúvaní vysielania v pásme AM používate diaľkové
ovládanie, možno počuť šum.
Obraz na obrazovke televízora nie je stabilný.
Ak počúvate vysielanie v pásme FM v blízkosti televízora
s izbovou anténou, umiestnite prístroj ďalej od televízora.
sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy (Zoznam
podporovaných zariadení USB nájdete v časti „Zariadenia
USB použiteľné na prehrávanie a nahrávanie“.):
–nerozpoznanie zariadenia USB,
–nezobrazovanie názvov súborov alebo priečinkov na tomto
prístroji,
–nedá sa spustiť prehrávanie,
–presakovanie zvuku,
–šum,
–skreslenie zvukového výstupu,
–zastavenie nahrávania pred dokončením.
Zistila sa nadmerná úroveň elektrického prúdu z portu
(USB) . Vypnite prístroj a odpojte zariadenie USB
z portu (USB) . Skontrolujte, či sa nevyskytol
problém so zariadením USB. Ak sa správa neprestane
zobrazovať, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov
od spoločnosti Sony.
Nie je počuť žiadny zvuk.
a znovu pripojte zariadenie USB. Potom zapnite prístroj
a skontrolujte, či na displeji svieti nápis „USB MEMORY“.
Vyskytuje sa šum, preskakovanie zvuku alebo
skreslený zvuk.
Vypnite prístroj a znovu pripojte zariadenie USB. Potom
znovu zapnite prístroj.
Samotné hudobné údaje obsahujú šum alebo skreslený zvuk.
Šum mohol vzniknúť počas nahrávania. Odstráňte súbor
a skúste ho nahrať znovu.
Zariadenie USB sa nedá pripojiť do portu
(USB) .
–Na zariadení USB je mnoho priečinkov alebo súborov.
–Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
–Pamäť je skoro zaplnená.
–Vnútorná pamäť je fragmentovaná.
Ak sa chcete vyhnúť problémom uvedeným vyššie,
odporúčame vám dodržiavať nasledujúce pokyny:
–Dodržiavajte celkový počet 100 alebo menej súborov na
zariadení USB.
–Dodržiavajte celkový počet 100 alebo menej súborov
v priečinku.
Chybný displej
Údaje uložené na zariadení USB sú možno porušené.
Odošlite hudobné údaje do zariadenia USB znovu.
Na tomto prístroji sa môžu zobrazovať len čísla a abecedné
písmená. Ostatné znaky sa nezobrazia správne.
Zariadenie USB nie je rozpoznané.
Vypnite prístroj a znovu pripojte zariadenie USB, potom
prístroj znovu zapnite.
Pripojte podporované zariadenie USB (Zoznam
podporovaných typov zariadení USB nájdete v časti
„Zariadenia USB použiteľné na prehrávanie a nahrávanie“ na
tejto strane.).
Zariadenie USB nepracuje správne. Podrobnosti o riešení
tohto problému nájdete v návode na používanie zariadenia
USB. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu výrobkov od spoločnosti Sony.
Nespustí sa prehrávanie.
Vypnite prístroj a znovu pripojte zariadenie USB.
Pripojte zariadenie USB, z ktorého tento prístroj môže
Nahrávanie sa zastaví pred dokončením.
Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite prístroj
Bezpečnostný
štítok strany B
a USB‑eszközt.
Csatlakoztasson olyan USB-eszközt, amelyet a készülék
problémák léphetnek fel. Olvassa el a „Lejátszásra és felvételre
alkalmas USB-eszközök” című szakaszban a támogatott
eszközök listáját.
–A készülék nem ismeri fel a USB-eszközt.
–A készüléken nem jelenik meg a fájlok vagy a mappák neve.
–Lejátszás nem lehetséges.
–A hang hiányos.
–Zaj hallatszik.
–A megszólaló hang torz.
–A felvétel a befejezés előtt leáll.
Zobrazuje sa správa „OVER CURRENT“.
Poznámky o kazetách
Kapcsolja ki a készüléket, és újból csatlakoztassa
Kompatibilis USB-eszközt használ?
Nahrávanie na zariadenie USB sa nedá spustiť.
Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Ak sa prístroj prenesie z chladného do teplého prostredia,
eszközök típusairól lásd: „Lejátszásra és felvételre alkalmas
USB-eszközök” (ezen az oldalon).
A USB-eszköz nincs megfelelően formázva. A USB-eszköz
formázásának pontos módjáról olvassa el a USB-eszköz
használati utasítását.
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a USB-eszközt.
Ha a USB-eszközön van ki-be kapcsoló, kapcsolja ki
a USB-eszközt, majd újból kapcsolja be, miután kivette
a készülékből. Utána újból készítse el a felvételt.
Ha a felvételi és törlési műveleteket több alkalommal is
megismétlik, a USB-eszköz fájlstruktúrája bonyolulttá
válik. A probléma megoldásának módjáról olvassa el
a USB‑eszköz használati utasítását. Ha a probléma továbbra
is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony‑márkakereskedővel.
Disk CD sa neprehráva alebo sa zobrazí správa
„NO DISC“, aj keď je vložený disk CD.
Prístroj nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov ani
Prevádzka
Nem támogatott USB-eszközt használ. A támogatott
Prehrávač diskov CD a MP3
Umiestnenie
na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom ani v aute
na priamom slnečnom svetle.
Prístroj neumiestňujte na šikmé alebo vratké plochy.
Do priestoru 10 mm od bočných strán prístroja
neumiestňujte žiadne predmety. Ventilačné otvory nesmú
byť zakryté, v opačnom prípade prístroj nemôže správne
fungovať a mohla by sa skrátiť životnosť jednotlivých súčastí.
Reproduktory obsahujú silný magnet. Nepribližujte
k prístroju kreditné karty s magnetickým prúžkom či
mechanické náramkové hodinky, mohli by sa poškodiť.
A felvétel a befejezés előtt leállt.
Zariadenie USB
Prístroj umiestnite tak, aby bol chránený pred vibráciami.
Bezpečnosť
5 Stlačte tlačidlo DISP/ENT/MEMORY  na prístroji
Zastavenie nahrávania
Správne zapojte napájací kábel do zásuvky v stene.
Vložte disk CD potlačenou stranou nahor.
*Ak sú jednotkou kapacity voľného priestoru gigabyty, zobrazí sa
nápis „FREExxxG“.
(alebo tlačidlo ENTER  na diaľkovom ovládaní).
Spustí sa nahrávanie.
Keď sa nahrávanie skončí, prehrávač CD pokračuje
v prehrávaní.
Všeobecné problémy
Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
Pred prehrávaním vyčistite disk CD čistou tkaninou.
A lejátszás nem indul el.
–A USB-eszköz megtelt.
–Az MP3-fájlok és mappák száma a USB-eszközön elérte
a maximumot.
–A USB-eszköz írásvédett.
beállítása nem volt megfelelő, amikor megkísérelték
a csatlakoztatást. Megfelelően beállítva csatlakoztassa
a USB‑eszköz vagy a USB-kábel csatlakozóját.
Disky NEVHODNÉ pre tento prístroj
Poznámky o diskoch
A következő problémák fordulhatnak elő.
USB-eszköz
A USB-eszközön vagy a USB-kábelen lévő csatlakozó
Prístroj sa nezapína.
hudobný formát disku CD alebo formát MP3 vyhovujúci
norme ISO9660 úroveň 1, úroveň 2 alebo Joliet
Disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, disky
CD-R/CD-RW so škrabancami alebo znečistené alebo disky
CD-R/CD-RW nahrané na nekompatibilnom záznamovom
zariadení
Nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW
A felvétel a USB-eszközre nem indul el.
eszközök típusairól lásd: „Lejátszásra és felvételre alkalmas
USB-eszközök” (ezen az oldalon)).
A USB-eszköz nem működik megfelelően. A probléma
megoldásának módjáról olvassa el a USB-eszköz használati
utasítását. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel
a kapcsolatot a legközelebbi Sony‑márkakereskedővel.
A USB-eszköz nem csatlakoztatható a
porthoz .
CD-R/CD-RW (CD-DA*/súbory MP3)
*CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio. Je to norma záznamu
používaná pre zvukové disky CD.
Disky CD-R/CD-RW so záznamom v inom formáte, ako je
majd kapcsolja be a készüléket.
Csatlakoztassa a támogatott USB-eszközt (a támogatott
A zaj a felvétel közben kerülhetett a felvételre. Törölje a fájlt, és
próbálja meg újból felvenni.
Riešenie problémov
Zvukové disky CD
Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újból a USB-eszközt,
a USB‑eszközt. Utána kapcsolja vissza a készüléket.
tisztítószeroldattal kissé benedvesített, puha ruhával tisztítsa.
Ne használjon semmiféle dörzskendőt, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Disky VHODNÉ pre tento prístroj
A készülék nem ismeri fel a USB-eszközt.
Maguk a zenei adatok tartalmaznak zajt, vagy a hang torz.
A készülékházat, a panelt és a vezérlőket semleges
Zariadenia USB použiteľné na
prehrávanie a nahrávanie
megjeleníteni. Más karakterek nem jelennek meg
megfelelően.
Kapcsolja ki a készüléket, és újból csatlakoztassa
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékével
kapcsolatban, kérjük, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Na diaľkovom ovládaní
Újból küldje el a USB-eszközre a zenei adatokat.
A készülék csak számokat és az ábécé betűit képes
Zaj hallatszik, a hang szaggatott vagy torz.
Az A oldal füle
A készülékház tisztítása
Nyomja meg a  gombot.
Lehetséges, hogy a USB-eszközön tárolt adatok sérültek.
ki a készüléket és újból csatlakoztassa a USB-eszközt.
Utána kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy a kijelzőn
kigyullad-e a „USB MEMORY”, vagy sem.
nem javasoljuk 90 percnél hosszabb lejátszási idejű kazetta
használatát.
A felvétel leállítása
Hibás kijelzés
A USB-eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja
A hosszú, folyamatos felvétel vagy lejátszás kivételével
a készüléken (vagy az ENTER  gombot a távvezérlőn).
A felvétel elindul.
A felvétel befejeződése után a CD-lejátszó folytatja a lejátszást.
–Sok mappa vagy fájl van a USB-eszközön.
–A fájlstruktúra rendkívül bonyolult.
–A memória csaknem megtelt.
–A belső memória töredezett.
A fenti problémák elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy
tartsa be a következő útmutatásokat:
–A USB-eszközön legfeljebb 100 mappát tároljon
–A fájlok száma mappánként legfeljebb 100 legyen.
Nincs hang.
A oldal
*Ha a szabad hely nagysága gigabájt-nagyságrendű, megjelenik
a „FREExxxG” kijelzés.
A beolvasás sokáig tarthat a következő esetekben:
Ha nem kompatibilis USB-eszközt csatlakoztat, a következő
ki a kazetta fülét az A vagy B oldalon. Ha szeretné
újból felhasználni a kazettát felvétel céljából, ragasszon
szigetelőszalagot a kitört fül helyére.
REC1  gombot a kiválasztott műsorszám vagy MP3-fájl
lejátszása közben.
A „REC” villogni kezd és a kijelzőn felváltva a következők
jelennek meg: „REC 1”, „FREExxxM”* (szabad hely
a USB‑eszközön) és „PUSH ENT”. A USB-eszköz átáll felvételi
készenlét üzemmódba, és a készülék szünetelteti a lejátszást.
tisztítókazetta használatával (külön kapható) minden tíz
óra használat után, mielőtt elindítana egy fontos felvételt,
vagy egy régi kazetta lejátszása után. Ha elmulasztja
megtisztítani a magnetofon fejeit, a hang minősége romolhat,
illetve megtörténhet, hogy nem tud kazettákat felvenni
vagy lejátszani a készülékkel. A részletekről olvassa el
a tisztítókazetta használati utasítását.
II. típusú (krómos (high position)) vagy IV. típusú (metál)
szalag használatos. Csak I. típusú (normál) szalagot
használjon.
Mágnesezze le a fejeket kereskedelmi forgalomban kapható
fej-lemágnesezővel.
Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
A USB-eszközt leválasztották vagy a tápellátást kikapcsolták
Az üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalók
REC1 Felvétel
Tisztítsa meg a fejeket száraz vagy nedves típusú
Ellenőrizze, írásvédett-e a USB-eszköz, vagy sem.
Ne hagyja a készüléket hőforrás közelében, valamint nagyon
Megjegyzés
Gyenge minőségű vagy torz lejátszás, felvétel
vagy törlés.

Nová stanica nahradí starú.
behelyezve.
Ellenőrizze, hogy a helyén van-e a kazetta biztonsági füle.

1 Spustite náhodné prehrávanie priečinka
(pozrite si časť „Prehrávanie skladieb alebo
súborov MP3 v náhodnom poradí“).
2 Stláčajte tlačidlo REPEAT  na prístroji, kým
sa nezobrazia symboly „ “, „SHUF“ a „ “.
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
Naprogramované číslo súboru
Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak
A  gomb  nem működik, vagy a kazetta nem
játszik le vagy nem vesz fel.

Súbory vo
vybratom priečinku
v náhodnom poradí
(len disk MP3)
közepétől kifelé haladva törölje át a CD-t. A CD-n lévő
karcolás, szennyeződés vagy ujjlenyomat olvasási hibát
okozhat.
Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.
Az elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalók
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az OPERATE 
vagy a SLEEP  gombot.

Skladby a súbory
MP3 v náhodnom
poradí
Lejátszás előtt tisztítóruhával tisztítsa meg a CD-t. A lemez
a készülék működési feszültsége megegyezik-e a helyi hálózati
feszültséggel (lásd: „Műszaki adatok”), és használja a mellékelt
erősáramú kábelt; más típust ne használjon.
A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik mindaddig,
amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van a fali aljzatba, még
akkor is, ha ki van kapcsolva.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa
le a hálózati áramforrásról.
Ha az elemeket nem használja, vegye ki a készülékből, így
elkerülhető az elemekből szivárgó elektrolit, illetve a korrózió
által okozott kár.
A működési feszültséget, áramfogyasztást stb. jelző adattábla
a készülék alján található.
*Az „AUTO” opció kiválasztása esetén a CD lejátszása maximum
90 percen belül leáll, és a készülék automatikusan kikapcsol.
Ha a rádiót hallgatja, a rádió 90 percen belül leáll.
Po 4 sekundách po stlačení tlačidla SLEEP  sa zadávajú
minúty na displeji.
Po uplynutí predvoleného času sa prístroj automaticky vypne.
Ak chcete
opakovať
3 Stlačte tlačidlo  na prístroji (tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní) .
Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
Váltakozó áramú üzemeltetés esetén ellenőrizze, hogy
hogy a készülék hány perc elteltével kapcsolódjon ki
automatikusan.
Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelző az alábbiak
szerint változik:
„AUTO*”  „60MIN”  „30MIN”  „20MIN” 
„10MIN”  „OFF”.
alebo súbor MP3 stlačením tlačidla  .
Pri náhodnom prehrávaní nefunguje funkcia obnovenia.
Prehrávanie skladieb a súborov MP3
s opakovaním (opakované
prehrávanie)
Skladby alebo súbory MP3 môžete opakovane prehrávať
v normálnom režime, náhodnom režime alebo režime
prehrávania programu.
1 Stlačte tlačidlo CD  na prístroji.
Na displeji sa zobrazí symbol „CD“.
2 Postupujte nasledovne.
szintű és Joliet szabványnak megfelelő zenei CD formátumtól,
illetve MP3 formátumtól eltérő formátumban rögzítettek
Rossz felvételi minőségű, karcos vagy elszennyeződött, illetve
inkompatibilis felvevőkészülékkel rögzített CD-R/CD-RW
lemez
Nem megfelelően véglegesített CD-R/CD-RW lemez
Upozornenia
3 Náhodné prehrávanie sa spustí stlačením tlačidla  na
Celkový počet skladieb
Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyeket az ISO 9660 1/2
Áramforrások
Ostatné operácie
Kontrola celkového počtu skladieb a doby
prehrávania disku CD
Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
Az új állomás a régi helyére kerül.
Kontrola informácií o zvukovom disku CD
A készülék által NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek
USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
 gombot.
Pomocou displeja môžete kontrolovať informácie o disku CD.
A készüléket nem lehet bekapcsolni.
USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ
5 Nyomja meg a készüléken található DISP/ENT/MEMORY
Používanie displeja
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-fájlok)
*A CD-DA a Compact Disc Digital Audio (digitális audió CD-lemez)
rövidítése. Ez egy audió CD-lemezeknél alkalmazott felvételkészítési
szabvány.
Szilárdan csukja be a kazettatartót.

4 Nyomja meg a készüléken a PRESET + vagy –  gombot,
Audió CD
Általános adatok
A szalag nem mozdul meg, amikor megnyomja
az egyik kezelőgombot.
Hosszabb időre megjelenik a „READING” felirat,
vagy csak hosszú idő múlva indul el a lejátszás.

beprogramozott
műsorszámok/
MP3-fájlok
1 Indítsa el a mappa véletlen sorrendű lejátszása
funkciót (lásd: „Műsorszámok/MP3-fájlok
lejátszása véletlenszerű sorrendben”).
2 Nyomja meg a REPEAT  gombot a készüléken,
amíg a „ ”, „SHUF” és „ ” kijelzés meg nem
jelenik.
3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
A termék neve
A készülék által LEJÁTSZHATÓ lemezek
Kazettás magnetofon

Egy kiválasztott
mappában lévő
fájlok lejátszása
véletlenszerű
sorrendben (csak
MP3-lemeznél)
A beprogramozott rádióállomások a memóriában maradnak akkor is,
ha kihúzza a hálózati kábelt, illetve kiveszi az elemeket.
Ellenőrzött Sony digitális zenelejátszó
(2007. januári adatok szerint)

3 Nyomja meg a  gombot a készüléken
( a távvezérlőn) .
a számgombokat , amelyeket be szeretne állítani az új
állomáshoz.
Egyszámjegyű előre beállított szám kiválasztásához kb.
2 másodpercig tartsa lenyomva a számgombot.
Kétszámjegyű előre beállított szám kiválasztásához nyomja
meg az első számjegyet, majd tartsa lenyomva a második
számjegyet kb. 2 másodpercig.
(Példa)
Az 1 mint előre beállított számjegy esetén: Tartsa lenyomva
az 1  gombot kb. 2 másodpercig.
A 12 mint előre beállított számjegy esetén: Nyomja meg
az 1  gombot, majd tartsa lenyomva a 2  gombot kb.
2 másodpercig.
Ehhez a készülékhez a következő Sony USB-eszközök
használhatók. Egyéb USB-eszközök nem használhatók
lejátszásra/felvételre ezzel a készülékkel.
3 Nyomja meg a SLEEP  gombot annak beállításához,
a CD-n
lévő összes
műsorszám/
MP3‑fájl
2 Válassza ki a mappát azáltal, hogy megnyomja
– gombot (FOLDER + vagy
a + vagy
– a távvezérlőn) .
2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 Tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva azokat
megjelenítéséhez.
Műsorszámokat/MP3-fájlokat ismételten lejátszhat normál,
véletlen sorrendű, illetve programozott lejátszási módban.
1 Nyomja meg a készüléken található CD  gombot.
A kijelzőn a „CD” felirat jelenik meg.
2 Folytassa a következők szerint.
Ismétléshez
hullámsáv meg nem jelenik a kijelzőn.
A folytatás funkció nem működik a véletlen sorrendű lejátszás alkalmával.
Saját program létrehozása
(Programozott lejátszás)
Fájlinformációk megtekintése
Lejátszásra és felvételre alkalmas
USB-eszközök
1 Nyomja meg a BAND  gombot, amíg a kívánt
Ötlet
Tippek:
A CD-lejátszás leállításához nyomja meg a   gombot.
Összes mappa száma
A távvezérlőn
Hibaelhárítás
Pri pokuse o prepojenie nebol správne orientovaný konektor
zariadenia USB alebo kábel USB. Pri zapájaní správne
zorientujte konektor zariadenia USB alebo kábel USB.
prehrávať (pozrite si časť „Zariadenia USB použiteľné na
prehrávanie a nahrávanie“).
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
Nastavte režim prehrávania na normálne prehrávanie.
Súbory MP3 sa nedajú prehrávať.
Súbory MP3 nemajú príponu „.MP3“.
Údaje neboli uložené vo formáte MP3.
V úložnom zariadení USB sa používa systém súborov iný ako
systém FAT16 alebo FAT32.*
Úložné zariadenie je rozdelené na oblasti. Prehrávať sa dajú
len súbory MP3 v prvej oblasti.
Prehrávanie je možné až do 8 úrovní.
Počet priečinkov prekročil 999.
Počet súborov prekročil 999.
Súbory sú šifrované alebo chránené heslom.
* Tento prístroj podporuje systémy FAT16 a FAT32. Niektoré úložné médiá
USB však nemusia podporovať oba systémy súborov.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie príslušného úložného
zariadenia USB alebo sa obráťte na výrobcu.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Nahraďte vybité a slabé batérie v diaľkovom ovládaní novými.
Diaľkové ovládanie musí smerovať na snímač diaľkového
ovládania na prístroji.
Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládaním
a prístrojom.
Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je osvetlený
silným svetlom napríklad priamym slnečným svetlom alebo
svetlom žiarivky.
Keď používate diaľkové ovládanie, presuňte sa bližšie
k prístroju.
Ak po pokuse o riešenie problémy pretrvávajú, odpojte
sieťové napájanie alebo vyberte všetky batérie. Keď sa všetky
indikátory na displeji prestanú zobrazovať, zapojte sieťový káble
alebo znovu vložte batérie. Ak problém pretrváva, poraďte sa
s najbližším predajcom výrobkov od spoločnosti Sony.
Download PDF

advertising