Sony | PS-LX250H | Sony PS-LX250H Leták

PS-LX250H
Výmena hrotu prenosky
Nastavenie prepínača EQ
Vysunutie hrotu prenosky
Nastavte prepínač EQ podľa spôsobu pripojenia k vášmu stereo systému (zosilňovaču).
1
2
Vypnite zosilňovač.
Uchopte držiak prenosky a vytiahnite hrot prenosky v smere šípiek von z telesa vložky.
• Ak má váš stereo systém (zosilňovač) vstupné konektory PHONO (pripojte sa do PHONO
vstupných konektorov)
tnastavte OFF.
• Keď váš stereo systém (zosilňovač) nemá vstupné konektory PHONO (pripojte sa do
AUX, VIDEO vstupných konektorov, atď.)
tnastavte ON.
Založenie hrotu prenosky
1
Vložte koniec hrotu do výrezu vo vložke prenosky.
Držiak
hrotu
Koniec hrotu
2
ON
OFF
Zatlačte držiak hrotu až cvakne.
Prepínač
EQ
EQ switch
Tieto dve časti by mali
byť zarovnané
Odobratie krytu hrotu prenosky
Ťahajte kryt hrotu v smere šípky (dopredu).
Nasunutie krytu hrotu prenosky
Nasmerujte žliabky na vnútornej strane krytu hrotu oproti výčnelkom na prenoske. Potom zľahka
zasuňte kryt hrotu až do konca.
Žliabok
Výčnelok
Žliabok
© 1999 by Sony Corporation
3-867-438-11(1)
Download PDF

advertising