Sony | HDR-CX505VE | Sony HDR-CX505VE CX505V Full HD Flash Memory camcorder Návod na použitie

Kliknite
Obsah
Príručka k zariadeniu „Handycam“
HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE/CX520E/
CX520VE
Užitočné techniky nahrávania
Register
 2009 Sony Corporation
4-149-354-31(1)
SK
Používanie Príručky k zariadeniu „Handycam“
Rýchle vyhľadávanie informácií
Obsah
V tejto Príručke k zariadeniu „Handycam“ nájdete kompletné informácie o používaní
kamkordéra. Prečítajte si Príručku k zariadeniu „Handycam“ ako doplnenie k príručke Návod
na používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní kamkordéra pripojeného k
počítaču nájdete v príručke Návod na používanie a „PMB Guide“, ktorá je časťou Help, pre
dodávaný softvér „PMB (Picture Motion Browser)“.
Kliknite na požadovanú položku na pravom okraji každej strany, čím rýchlo prejdete na
príslušnú stránku.


Užitočné techniky nahrávania
 Kliknite sem.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova pomocou programu Adobe Reader. V časti Help
programu Adobe Reader nájdete tipy, ako sa program Adobe Reader používa.
Príručku k zariadeniu „Handycam“ si môžete vytlačiť.
Informácie o tejto Príručke k zariadeniu „Handycam“




Register

Ilustračné obrázky v tejto Príručke k zariadeniu „Handycam“ sú zachytené pomocou digitálneho
fotoaparátu, preto sa môžu na pohľad odlišovať od obrázkov a indikátorov na obrazovke vášho
kamkordéra.
Pokiaľ nie je uvedené inak, na ilustráciu sa uvádzajú obrázky modelu HDR-CX520VE.
V tejto Príručke k zariadeniu „Handycam“ sa vnútorná pamäť kamkordéra a pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ nazývajú aj „nahrávacími médiami“.
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v tomto návode nazýva aj
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO Duo“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Obsah
Obsah
Používanie Príručky k zariadeniu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Užitočné techniky nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Používanie ponuky MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zmena nastavení pomocou ponuky MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použitie ponuky
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pred používaním kamkordéra si najprv prečítajte tento dokument.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Začíname
Nahrávanie/prehrávanie
24
25
25
27
29
29
29
30
30
31
31
32
32
33
34
36
36
38
39
Register
Päť rád pre úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre snímanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Určenie priority objektu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické zachytenie úsmevov (Rozpoznávanie úsmevu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou
(5,1-kanálový priestorový zvuk).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spomalené nahrávanie rýchlej akcie (SMTH SLW REC).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL.. . . . . . . . .
Získanie informácií o polohe (GPS) (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).. . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie pre prehrávanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Krok 1: Nabitie batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
39
40
41
42
43
45
46
47
47
48
Obsah
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu
(Funkcia Date Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa polohy pri nahrávaní (Map Index)
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie výberu najlepších scén (Highlight Playback).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie priblíženia PB v prípade fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie snímok na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie televízora pomocou sprievodcu [TV CONNECT Guide].. . . . . . . . . . . . .
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie k televízoru typu 16:9 (širokouhlé) alebo 4:3 bez vysokého
rozlíšenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
Úpravy
53
55
56
57
57
58
59
61
62
62
63
65
65
67
71
71
71
71
Register
68
Používanie nahrávacích médií
Zmena nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre fotografie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Získanie informácií o aktuálnej polohe (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).. . . . . . . . .
Zachytenie statického záberu z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov/fotografií z internej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zaznamenaných videozáznamov a fotografií (Protect).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou napaľovačky a rekordéra DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou špeciálnej napaľovačky diskov DVD, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
prostredníctvom napaľovačky diskov DVD a pod. napaľovačky inej než
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
prostredníctvom zapisovacieho zariadenia a pod. iného zariadenia než
zapisovacie zariadenia DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabránenie obnove údajov vo vnútornej pamäti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Prispôsobenie kamkordéra
75
82
89
92
95
96
97
99
Obsah
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre príslušnú scénu).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Položky pre úpravu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . 113
Ďalšie informácie
Užitočné techniky nahrávania
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Predpokladaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . 117
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Štruktúra súborov a priečinkov v internej pamäti a na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Údržba a preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Informácie o systéme GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).. . . . . . . . . . . . . . . 124
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Informácie o štandarde x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Register
Užitočné techniky nahrávania
Záznam golfového
úderu
Dobrý záber
lyžiarskeho svahu
alebo pláže
 BEACH........................................................ 75
 SNOW........................................................ 75
Záznam fotografií
počas nahrávania
videozáznamu
Obsah
 SMTH SLW REC........................................... 32
Automatické
zachytenie úsmevu
 Dual Rec..................................................... 31
 Rozpoznávanie úsmevu............................. 30
Detailný záber
kvetov
 SPOTLIGHT................................................. 75
 PORTRAIT................................................... 75
 FOCUS........................................................ 79
 TELE MACRO............................................... 80
Ohňostroj v plnej
nádhere
Zaostrenie na psa
na ľavej strane
obrazovky
 FIREWORKS................................................ 75
 FOCUS........................................................ 79
Užitočné techniky nahrávania
Dieťa na pódiu pri
bodovom osvetlení
 FOCUS........................................................ 79
 SPOT FOCUS............................................... 78
 SPOT MTR/FCS............................................ 77
Register
Súčasti a ovládače
Čísla v zátvorkách ( ) sú referenčné strany.
Objektív (objektív Sony) (G)
Obsah
Indikátor nahrávania (105)
Indikátor nahrávania sa počas snímania
rozsvieti načerveno. Indikátor bliká, keď je
zostávajúca kapacita nahrávacieho média
nízka alebo keď je batéria takmer vybitá.
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 8) na senzor
diaľkového ovládača.
Active Interface Shoe
Pri otváraní a zatváraní krytu držiaka ho
posúvajte v smere šípky.

Ak je počas nahrávania videozáznamov
pripojený k držiaku príslušenstva externý
blesk (predáva sa osobitne), vypnite ho.
Zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.

Externý blesk (predáva sa osobitne) a
vstavaný blesk sa nedajú používať súčasne.

Tlačidlo
Register

Obrazovka LCD/dotykový panel (11, 32)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
(VIEW IMAGES) (36)
Tlačidlo POWER (22)
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva
sa osobitne), má prednosť pred vstavaným
mikrofónom (s. 30).
Tlačidlo NIGHTSHOT (31)
Tlačidlo
(DISC BURN) (pozri príručku
Návod na používanie)
Tlačidlo RESET
Vstavaný mikrofón (30)
Blesk
Užitočné techniky nahrávania
Držiak Active Interface Shoe napája
voliteľné príslušenstvo, ako je napríklad
svetlo, blesk alebo mikrofón (predáva sa
osobitne). Príslušenstvo je možné zapnúť a
vypnúť otvorením resp. zavretím obrazovky
LCD kamkordéra. Ďalšie podrobnosti
nájdete v návode na používanie dodanom s
príslušenstvom.
Držiak Active Interface Shoe obsahuje
zabezpečovacie zariadenie na pevné
prichytenie príslušenstva. Ak chcete pripojiť
príslušenstvo, zatlačte ho úplne dole a
utiahnite skrutku. Ak chcete príslušenstvo
odpojiť, uvoľnite skrutku, zatlačte na
príslušenstvo a potom ho vyberte.
Tlačidlo RESET stláčajte pomocou predmetu
s hrotom.
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Háčik na remienok na plece
Konektor DC IN (19)
Prepínač GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE) (34)
Reproduktor
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (20)
Konektor HDMI OUT (48)
Obsah
Lôžko pre statív
Pripojte statív (predáva sa osobitne) k lôžku
pre statív pomocou skrutky statívu (predáva
sa osobitne: dĺžka skrutky musí byť max.
5,5 mm).
Indikátor prístupu (vnútorná pamäť,
„Memory Stick PRO Duo“) (72)
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Pokiaľ indikátor svieti alebo bliká, kamkordér
vykonáva nahrávanie alebo zápis dát.
Tlačidlo MANUAL (33)
Ovládač MANUAL (33)
Otvor na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ (72)
Užitočné techniky nahrávania
Konektor  (USB) (67)
HDR-CX505VE: iba výstup
Tlačidlo DATA CODE (93)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas, nastavenie kamkordéra
alebo súradnice (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE) pre zaznamenané snímky.
Tlačidlo PHOTO (28)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nasníma ako statický záber.
Páčka transfokátora (29, 45)
Tlačidlá SCAN/SLOW (37)
Tlačidlo PHOTO (28)
nasledujúce) (36)
Indikátory
(videozáznam)/
(fotografia) (22)
Batéria (19)
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) (19)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (47)
Tlačidlo START/STOP (25)
Remienok na uchopenie (25)
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlo DISPLAY (26)
Vysielač
Tlačidlo START/STOP (25)
Tlačidlá priblíženia
Register
Tlačidlá / (predchádzajúce/
Tlačidlo MODE (22)
Tlačidlo PAUSE
VÝSTRAHA
Tlačidlo VISUAL INDEX (36)
Zobrazuje obrazovku VISUAL INDEX počas
prehrávania.
Batéria môže pri nesprávnom používaní
vybuchnúť. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
ani neodhadzujte do ohňa.

 Poznámky
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

Ochranná fólia
Keď je lítiová batéria takmer vybitá,
prevádzková vzdialenosť bezdrôtového
diaľkového ovládača sa môže skrátiť alebo
bezdrôtový diaľkový ovládač nemusí fungovať
správne. V takom prípade vymeňte batériu
za novú lítiovú batériu Sony CR2025. Pri
používaní iného typu batérie môže dôjsť k
požiaru alebo výbuchu.
Indikátory na obrazovke
Vľavo hore


Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 7) na senzor
diaľkového ovládača.
Ak nie sú prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača vysielané určitý čas žiadne
príkazy, oranžový rám sa prestane zobrazovať.
Ak znova stlačíte ktorékoľvek z tlačidiel
/// alebo ENTER, rám sa zobrazí na tom
istom mieste.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou tlačidiel /// nedajú vybrať.
V strede
Vpravo hore
Spodná strana
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU (11)
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na
obrazovke LCD sa zobrazí oranžový rám.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel ///, potom stlačením
tlačidla ENTER výber potvrďte.
AUDIO MODE (86)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (89)
Stav sledovania GPS (34)
Blesk (90)/
REDEYE REDUC (90)
MICREF LEVEL nízka
(86)
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro
batérie.
Novú batériu umiestnite tak, aby označenie +
smerovalo nahor.
Puzdro batérie vsuňte späť do bezdrôtového
WIDE SELECT (88)
diaľkového ovládača, kým sa neozve kliknutie.
60 min
Plôška
Zostávajúca kapacita
batérie
Tlačidlo návratu (12)
V strede
Indikátor
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (25)
Register
BLT-IN ZOOM MIC (86)
Indikátor
Význam
Indikátor
Veľkosť fotografie (89)
Nastavenie prezentácie
záberov (46)
NightShot (31)
Výstraha (113)

Režim prehrávania (37)
WB SHIFT (81)
TELE MACRO (80)
X.V.COLOR (88)
Vpravo hore
Indikátor
[00min]
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania (25)
Tlačidlo OPTION (12)
Tlačidlo VIEW IMAGES
(36)
Tlačidlo prezentácie
záberov (46)
101-0005

FADER (76)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacia pamäť (28)
Priečinok prehrávania (38)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií (37)
Tlačidlo YOUR
LOCATION (55)
Názov údajového súboru
(38)
Chránená snímka (59)
Tlačidlo indexu (38)


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
Užitočné techniky nahrávania
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (37)
100/112
CONVERSION LENS (84)
Význam
Kvalita nahrávania (HD/
SD) a režim nahrávania
(FH/HQ/SP/LP) (82)
Nahrávacia/prehrávacia/
upravovacia pamäť (71)
0:00:00
9999
9999
Obsah

Význam
Vypnutá funkcia
SteadyShot (83)
SPOT MTR/FCS (77)/
SPOT METER (78)/
EXPOSURE (79)
AE SHIFT (80)
Spodná strana
Indikátor
Register
Význam
Položka [FACE
DETECTION] je
nastavená na hodnotu
[OFF] (84)
SMILE DETECTION (85)
LOW LUX (84)

Manuálne zaostrenie (79)
SCENE SELECTION (75)

Vyváženie bielej farby (76)
10
ktorú chcete zmeniť.
Používanie ponúk
 Po dokončení nastavenia sa
.
dotknite položky
Zaregistrovanie obľúbených položiek
do ponuky MY MENU
 Otvorte obrazovku LCD
kamkordéra.
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér
sa zapne.

Ak chcete zapnúť kamkordér pri otvorenej
obrazovke LCD, stlačte tlačidlo POWER
(s. 22).
 Dotknite sa položky
(MENU).
(MENU)
Dotknite sa položky, ktorú chcete
zmeniť.
 položky,
Dotknite sa tlačidla
ktorú chcete registrovať.
Po zobrazení ponuky MY MENU sa
.
dotknite tlačidla
Zobrazí sa obrazovka MY MENU.
Užitočné techniky nahrávania
V kroku 3 sa dotknite položky [MY
MENU SETTING].
Dotknite sa typu ponuky MY MENU,
ktorý chcete zmeniť.
[MOVIE]: Zmena ponuky MY MENU
na nahrávanie videozáznamov
[PHOTO]: Zmena ponuky MY MENU
na snímanie fotografií
[PLAYBACK]: Zmena ponuky MY
MENU na prehrávanie
Používanie ponuky MY MENU
Obsah
Kamkordér disponuje ponukou MY
MENU, pomocou ktorej môžete
zaregistrovať 6 najčastejšie používaných
položiek, a ponukou MENU, v ktorej sa
zobrazujú všetky položky ponuky.
 Poznámky
V každej ponuke MY MENU môžete
zaregistrovať až 6 položiek ponuky.


Položky ponuky MY MENU zobrazujúce
sa na obrazovke závisia od režimu
kamkordéra, prehrávania alebo nahrávania
(videozáznam/fotografia).
 Dotknite sa položky ponuky,
11
Register
Tipy
Predvolené nastavenia každej ponuky MY
MENU sú tieto:
 MY MENU(MOVIE)
[SCENE SELECTION], [SPOT MTR/FCS],
/
[FACE DETECTION], [LOW LUX], [
SET], [ REC MODE]


Prechod na obrazovku MENU
 MY
Obsah
MENU(PHOTO)
[SCENE SELECTION], [SPOT MTR/FCS],
[ SELF-TIMER], [SMILE DETECTION],
[FLASH MODE], [ IMAGE SIZE]
 MY MENU(PLAYBACK)
[DELETE], [PHOTO CAPTURE],
[ HIGHLIGHT], [ SCENARIO], [TV
CONNECT Guide], [OUTPUT SETTINGS]
Zmena nastavení pomocou
ponuky MENU
 Otvorte obrazovku LCD
kamkordéra.
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér
sa zapne.

Pohyb cez 4 položky naraz
Pohyb z kategórie do kategórie
Slúži na zobrazenie položky
Ak chcete zapnúť kamkordér pri otvorenej
obrazovke LCD, stlačte tlačidlo POWER
(s. 22).

Zobrazí sa obrazovka MY MENU.
 Dotknite sa položky

.
V závislosti od podmienok nahrávania
alebo prehrávania sa niektoré položky
ponuky nemusia dať nastaviť.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa
zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
Môžete sa dotknúť položky  alebo 
a posúvaním po obrazovke prechádzať
zoznamom ponuky.
 Po zmene nastavenia sa dotknite
položky

.
Zobrazia sa položky ponuky MENU.
Kategória

Užitočné techniky nahrávania

 Dotknite sa položky
(MENU).
a
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky
Tipy
V závislosti od menených položiek ponuky sa
kamkordér prepne medzi režimom prehrávania
a nahrávania (videozáznam/fotografie).


Prechod na obrazovku MY MENU
Použitie ponuky
OPTION MENU
Ponuka
OPTION MENU sa zobrazí
rovnako ako kontextové okno v počítači,
ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým
tlačidlom myši. V kontextovom okne sa
zobrazia položky ponuky, ktoré môžete
zmeniť.
12
Register
 Dotknite sa položky ponuky,
ktorú chcete zmeniť.
 Dotknite sa položky
(OPTION).
(OPTION)
Obsah
 Dotknite sa požadovanej karty
 položky, ktorej nastavenie
chcete zmeniť.
Položka ponuky
Užitočné techniky nahrávania
Karta
 Po dokončení nastavenia sa
dotknite položky
.
 Poznámky
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa
zobrazujú v sivej farbe, nie sú dostupné.
 Keď sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa inej karty. (Nemusí byť
zobrazená žiadna karta.)
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke, závisia od stavu prehrávania/
nahrávania používaného kamkordéra.

Register
13
Zoznamy ponúk
FILE NO.
Kategória (PLAYBACK)
Kategória (MANUAL SETTINGS)
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
75
76
76
77
78
78
79
79
80
80
81
32
39
MAP*
40
FILM ROLL
41
FACE
42
PLAYLIST
HIGHLIGHT
SCENARIO
PLAYBACK SET
/
SET
63
43
44
92
DATA CODE
93
Kategória (EDIT)
Kategória (SHOOTING SET)
82
82
83
83
84
84
84
85
85
86
MICREF LEVEL
86
AUDIO MODE
86
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
87
DELETE
AUTO BACK LIGHT
87
33
NIGHTSHOT LIGHT
87
88
WIDE SELECT
88
SCENARIO ERASE
ERASE
44
ERASE ALL
44
PROTECT
PROTECT
59
PROTECT
59
61
56
57
DUB by date
57
DUB ALL/
DUB ALL
PHOTO COPY
COPY by select
58
COPY by date
PLAYLIST EDIT
ADD/
58
ADD
ADD by date/
ERASE/
Kategória (PHOTO SETTINGS)
MOVE/
62
ADD by date 62
ERASE
ERASE ALL/
89
89
89
90
90
90
57
ERASE ALL
MOVE
63
63
63
Kategória (OTHERS)
YOUR LOCATION*
USB CONNECT
USB CONNECT
14
55
67
Register
X.V.COLOR
53
53
DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
DUB by select
86
DIAL SETTING
DELETE
DELETE
Užitočné techniky nahrávania
/
SET
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
STEADYSHOT
FLASH MODE
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
36
Obsah
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
AE SHIFT
WB SHIFT
SMTH SLW REC
91
USB CONNECT
DISC BURN
67
Návod na používanie
TV CONNECT Guide
MUSIC TOOL**
EMPTY MUSIC
DOWNLOAD MUSIC
96
71
PHOTO MEDIA SET
71
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY
74, 97
97
111, 114
111, 114
37, 99
BEEP
99
LCD BRIGHT
99
LCD BL LEVEL
99
LCD COLOR
100
DISPLAY SET
100
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
100
COMPONENT
101
HDMI RESOLUTION
101
DISP OUTPUT
102
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
22
AREA SET
102
102
103
SUMMERTIME
103
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
Register
AUTO CLOCK ADJ*
AUTO AREA ADJ*
LANGUAGE SET
106
97
Kategória (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
105
Užitočné techniky nahrávania
MEMORY STICK
REC LAMP
REMOTE CTRL
* HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
**HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE
45
Kategória (MANAGE MEDIA)
MEMORY STICK
105
45
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY
130
CTRL FOR HDMI
Obsah
BATTERY INFO
47
CALIBRATION
103
104
104
104
15
Batéria
Dodávané položky

Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú dodávané
množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel na prenos komponentného
signálu A/V (1) 
 Prípojný kábel A/V (1) 
 Kábel USB (1) 
 Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)


Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.

Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1)
Disk CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
 Softvér
„PMB“ (softvér vrátane príručky
„PMB Guide“)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)


„Návod na používanie“ (1)



Informácie o pamäťových kartách „Memory
Stick“, ktoré je možné používať s týmto
kamkordérom, nájdete na strane 72.
Použitie kamkordéra

Užitočné techniky nahrávania

Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozri časť „Informácie o
manipulácii s kamkordérom“ (s. 129).
Keď svietia alebo blikajú indikátory
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 22)
alebo indikátor prístupu (s. 72), nemali by ste
vykonávať žiadnu z nasledovných činností. Inak
sa môže poškodiť nahrávacie médium, môžu sa
stratiť zaznamenané snímky alebo sa vyskytnúť
iné poruchy.
 Vyberať pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ z kamkordéra.
 Vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
striedavého prúdu z kamkordéra.
 Vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správne. Násilné
vtláčanie zástrčky do konektora môže poškodiť
konektor alebo spôsobiť poruchu kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že budete súčasne držať
kamkordér aj konektor DC.
Aj v prípade, že je kamkordér vypnutý, funkcia
GPS bude pracovať, kým je prepínač GPS v
polohe ON. Počas vzlietania a pristávania
lietadla skontrolujte, či je prepínač GPS v polohe
OFF (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).
Obsah
Pred používaním
kamkordéra si najprv
prečítajte tento
dokument
Položky ponuky, panel LCD a objektív
Kryt konektorov kamkordéra a nasledujúce
časti kamkordéra nie sú určené na držanie.


16
Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií; preto je možné
využiť až 99,99 % pixlov. No na obrazovke LCD
sa môžu objavovať nepatrné čierne a/alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby). Tieto body vznikajú pri výrobe,
sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv na
nahrávanie.
Register
Obrazovka LCD
obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
 Na ďalších zariadeniach kompatibilných s
formátom AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom High Profile.
 Na zariadeniach, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD.
Disky nahraté s kvalitou obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)



Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom nesnímajte priamo slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Zmena nastavenia jazyka

Uloženie všetkých nasnímaných
obrazových údajov

Nahrávanie




Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod, za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámky k batérii/sieťovému
adaptéru striedavého prúdu

Batériu vyberte alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu odpojte vždy až po vypnutí
kamkordéra.
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

Kamkordér je kompatibilný s formátom profilu
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, ktorý je
vhodný na nahrávanie obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Na nasledovných zariadeniach
teda nie je možné prehrávať snímky
zaznamenané na vašom kamkordéri v kvalite
Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor (s. 113).
Keď je kamkordér pripojený k počítaču

17
Nepokúšajte sa pomocou počítača formátovať
médium kamkordéra. Ak to urobíte, kamkordér
nemusí fungovať správne.
Register
Prehrávanie zaznamenaných snímok na
iných zariadeniach

Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky snímky na externé médiá.
Odporúčame vám, aby ste obrazové údaje
uložili pomocou počítača na disk, ako je
napríklad disk DVD-R (pozri príručku Návod
na používanie). Obrazové údaje môžete uložiť
aj pomocou videorekordéra alebo rekordéra
DVD/HDD (s. 65).
Užitočné techniky nahrávania
Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 23).
Kamkordér sníma vo vysokom rozlíšení vo
formáte AVCHD. Médiá DVD s nahrávkami
vo formáte AVCHD by sa nemali používať
s prehrávačmi a rekordérmi DVD, pretože
prehrávač/rekordér diskov DVD nemusí
médium vysunúť a môže bez varovania
vymazať jeho obsah. Médiá DVD s nahrávkami
vo formáte AVCHD je možné prehrávať na
kompatibilnom prehrávači/rekordéri Blu-ray
Disc alebo na inom kompatibilnom zariadení.
Obsah
Čierne body
Biele, červené, modré alebo zelené body
Poznámka k zneškodneniu/odovzdaniu

Obsah
Aj keď použijete funkciu [
DELETE
DELETE ALL], [ DELETE
ALL], [
ALL] alebo [MEDIA FORMAT] (s. 97) alebo
vykonáte formátovanie pamäťovej karty
kamkordéra, môže sa stať, že z pamäťovej
karty sa neodstránia úplne všetky údaje.
Pri odovzdávaní kamkordéra inej osobe sa
odporúča vykonať činnosť [ EMPTY] (s. 74) s
cieľom zabrániť obnoveniu vašich dát. Taktiež v
prípade likvidácie kamkordéra sa odporúča, aby
ste zničili celú hlavnú časť kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať alebo
nahrávať snímky, použite funkciu
[MEDIA FORMAT]

Užitočné techniky nahrávania
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania/odstraňovania snímok sa
na nahrávacom médiu môže vyskytnúť
fragmentácia údajov. Snímky sa nemusia dať
ukladať alebo snímať. V takom prípade najprv
uložte údaje na nejakom type externého média
(s. 65, pozri aj príručku Návod na používanie)
a potom použite funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 97).
Register
18
Začíname
Krok 1: Nabitie batérie
Indikátor prístupu
Obsah
Batéria
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Napájací kábel
Indikátor /CHG
(blesk/nabíjanie)
Do elektrickej
zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.

Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série H.
1
2
3
Užitočné techniky nahrávania
Konektor DC IN
Konektor DC
Kamkordér vypnite zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu zasunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a do sieťovej zásuvky.
4
Zarovnajte značku  konektora DC so značkou na konektore DC IN.
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.
19
Register

Rozsvieti sa indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne
nabije, indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) zhasne.


Informácie o čase nahrávania a prehrávania nájdete na strane 117.
Keď je kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú zostávajúcu kapacitu batérie pomocou
indikátora zostávajúcej kapacity v ľavom hornom rohu LCD obrazovky.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Čas nabíjania
135
135
170
390
Obsah
Batéria
NP-FH50
NP-FH60 (dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Časy sú namerané pri používaní kamkordéra pri teplote 25 C.
Odporúča sa teplota 10 C až 30 C.
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu
().
Pripojte kamkordér podľa postupu v časti „Krok 1: Nabitie batérie“. Aj keď je batéria
pripojená, nevybíja sa.
Užitočné techniky nahrávania
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Nabíjanie batérie v zahraničí
Batériu môžete pomocou dodávaného adaptéra striedavého prúdu nabíjať vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.
Poznámky k batérii



20
Register

Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 22) a indikátor prístupu (s. 19) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na teplejšie miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Vyberte batériu z kamkordéra a položte ju na chladnejšie miesto.
Ak pripájate svetlo (predáva sa osobitne), odporúča sa používať batériu NP-FH70 alebo NP-FH100.
Neodporúča sa používať batériu NP-FH30, ktorá umožňuje iba krátky čas nahrávania a prehrávania.

Ak nebudete kamkordér používať asi 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky
vypne na šetrenie energie batérie ([A.SHUT OFF], s. 104).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Obsah

Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania
Register
21
Krok 2: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.

Obsah
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér sa zapne.
Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER.
Tlačidlo POWER
Tlačidlo MODE
(videozáznam): Snímanie
videozáznamov
(fotografia): Snímanie fotografií
/
,
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.

3
Užitočné techniky nahrávania
2
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
potom sa dotknite položky [NEXT].
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU) 
 [CLOCK/
LANG] (v kategórii
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Pokiaľ sa položka na obrazovke
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
nenachádza, dotknite sa tlačidiel
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a potom sa dotknite
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o hodinu dopredu.
Register

Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie médium
a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
22



Obsah
(MENU) 
 [PLAYBACK SET] (v kategórii
[PLAYBACK])  [DATA CODE] 


.
[DATE/TIME] 
(MENU) 
Pípnutie počas vykonávania činnosti môžete vypnúť tak, že sa dotknete položiek
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 


.
Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, nakalibrujte dotykový panel (s. 130).
Po nastavení hodín sa hodiny nastavujú automaticky, ak sú položky [AUTO CLOCK ADJ] a
[AUTO AREA ADJ] nastavené na možnosť [ON] (s. 102). V závislosti od vybranej krajiny/oblasti
kamkordéra sa hodiny nemusia pomocou automatického nastavovania nastavovať správne. V
takom prípade nastavte položku [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] na možnosť [OFF]
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE).
Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
vypne.
(videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a napájanie sa
Tlačidlo POWER

Kamkordér sa dá vypnúť aj stlačením tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] (s. 104) nastavená na možnosť [OFF], vypnite kamkordér
stlačením tlačidla POWER.
Zmena nastavenia jazyka
Užitočné techniky nahrávania

Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť tak, aby sa správy na obrazovke zobrazovali vo vami
zadanom jazyku.
(MENU) 
 [CLOCK/ LANG] (v kategórii
Dotknite sa položky


[GENERAL SET])  [ LANGUAGE SET]  požadovaného jazyka 
.
Register
23
Nahrávanie/prehrávanie
Päť rád pre úspešné nahrávanie
Stabilizácia kamkordéra
Obsah
Pri držaní kamkordéra majte hornú časť tela vzpriamenú a ruky
držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná proti traseniu kamkordéra, no je
dôležité, aby ste zariadením nehýbali.
Pomalé približovanie
Približujte a odďaľujte pomaly. Nepoužívajte túto funkciu
pričasto. Prílišné približovanie bude mať za následok filmy, ktoré
môžu diváka unavovať.
Zvýraznenie videozáznamu rozprávaním
Zvážte, aký zvuk sa má s videozáznamami nahrať. Počas
snímania nechajte objekt hovoriť alebo s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú hlasitosť hlasu, pretože snímajúca osoba je
k mikrofónu bližšie ako snímaná.
Užitočné techniky nahrávania
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a pohybujte
kamkordérom v horizontálnom smere pri pomalom otáčaní
hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu zastaňte,
aby scéna vyzerala stabilne.
Používanie príslušenstva
24
Register
Dobre využite príslušenstvo kamkordéra.
Pomocou statívu môžete napríklad vykonávať oneskorené
nahrávanie alebo nahrávať objekty pri tlmenom svetle (napríklad
scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie). Vždy majte pri sebe
náhradné batérie, čim zabezpečíte priebežné nahrávanie bez
obáv o vybitie batérie.
Nahrávanie
Nahrávanie videozáznamov
Obsah
V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy nahrávajú s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) do internej pamäte (s. 71, 82).
 Upevnite remienok na uchopenie.
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér sa zapne.

Ak chcete kamkordér zapnúť, keď je obrazovka LCD už otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
Tlačidlo POWER
Užitočné techniky nahrávania
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
 Na spustenie nahrávania stlačte tlačidlo START/STOP.
Nahrávanie môžete spustiť aj dotykom na tlačidlo  na obrazovke LCD.
25
Register

Obsah
[STBY]  [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.

Po zapnutí kamkordéra alebo zapnutí režimu nahrávania (videozáznam/fotografia) alebo prehrávania
sa budú ikony a indikátory na paneli LCD zobrazovať 3 sekundy, potom sa ich zobrazenie zruší. Ak
chcete znovu zobraziť ikony a indikátory, dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke okrem tlačidiel
nahrávania a priblíženia obrazovky LCD.
Tlačidlá nahrávania a priblíženia na
obrazovke LCD
po približne 3
sekundách









26
Register

Ak počas nahrávania videosekvencie zatvoríte obrazovku LCD, kamkordér prestane nahrávať.
Informáciami o čase nahrávania pre videozáznamy nájdete na strane 117.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
Nahrávacie médium a režim nahrávania môžete zmeniť (s. 71, 82).
Funkcia [ STEADYSHOT] je predvolene nastavená na hodnotu [ACTIVE].
Potrvá niekoľko sekúnd, kým bude možné po zapnutí kamkordéra začať nahrávať. V tomto čase nie je
možné kamkordér používať.
Ak indikátor prístupu bliká alebo svieti aj po dokončení nahrávania, údaje sa stále zaznamenávajú
na nahrávacie médium. Kamkordér nevystavujte účinkom nárazov a vibrácií, nevyberajte batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
(MENU)
Ak chcete zistiť zostávajúci čas nahrávania, približnú kapacitu atď., dotknite sa položky
 [MEDIA INFO] (v kategórii
[MANAGE MEDIA]) (s. 97).

Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov (), a následne uhol prispôsobte (). Panel LCD je možné otočiť o 180 stupňov vzhľadom na
bočnú časť objektívu () a snímať videozáznamy alebo fotografie v zrkadlovom režime.
Užitočné techniky nahrávania

Nahrávanie môžete zastaviť aj dotykom na tlačidlo  na obrazovke LCD.
 90 stupňov (max.)
 90 stupňov vzhľadom
na kamkordér
 180 stupňov (max.)





Dátum nahrávania, čas, stav a súradnice (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) sú
automaticky zaznamenané na nahrávacie médium. Počas nahrávania nie sú zobrazené. Počas
prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou funkcie [DATA CODE] (s. 93).
Snímanie fotografií
V rámci predvoleného nastavenia sú fotografie zaznamenávané do internej pamäte (s. 71).
Užitočné techniky nahrávania
Údajový kód počas nahrávania
Obsah
Tipy
Počas nahrávania videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO (Dual Rec, s. 31) zaznamenať
fotografie.
Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje
([FACE DETECTION], s. 84).
Preferovanú tvár môžete určiť dotykom (s. 29).
Podľa predvoleného nastavenia sa automaticky zaznamená fotografia, keď počas nahrávania
videosekvencie kamkordér deteguje úsmev osoby (Rozpoznávanie úsmevu, s. 30).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 56).
Na obrazovke LCD kamkordéra je možné zobrazovať záznam snímok v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] (s. 83) a snímky nahrávajte prostredníctvom
pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.


 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér sa zapne.

Ak chcete zapnúť kamkordér pri otvorenej obrazovke LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 22).
 Ak chcete zapnúť indikátor
(fotografia), stlačte tlačidlo MODE.
27
Register
Obrazovka LCD sa prepne na záznam fotografií a pomer strán obrazovky sa zmení na
4:3.
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.

Fotografie môžete snímať aj dotknutím položky
na obrazovke LCD.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
Keď sa prestane zobrazovať ikona





Ďalšie informácie o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať, nájdete na strane 119.
(MENU) 
 [ IMAGE SIZE] (v
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, dotknite sa položky
[PHOTO SETTINGS])  požadovaného nastavenia 

(s. 89).
kategórii
Počas nahrávania videozáznamu môžete zaznamenať fotografie stlačením tlačidla PHOTO (Dual Rec,
s. 31).
V prípade nedostatku okolitého osvetlenia kamkordér automaticky spustí blesk. Počas nahrávania
videozáznamu blesk nefunguje. Spôsob, akým kamkordér využíva blesk, môžete zmeniť pomocou
položky [FLASH MODE] (s. 90).
Ak snímte fotografie pomocou blesku s konverzným objektívom, môže sa odraziť tieň.
, nie je možné snímať fotografie.
Keď sa zobrazuje ikona
Užitočné techniky nahrávania

, fotografia je zaznamenaná.
Ak sa na fotografiách nachádzajú biele kruhové body
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, a pod.) vznášajúce sa vo vzduchu v blízkosti objektívu. Po
ich zvýraznení bleskom kamkordéra sa prejavujú ako biele kruhové body.
Ak chcete znížiť počet bielych kruhových bodov, v miestnosti rozsvieťte a fotografujte bez
použitia blesku.
Objekt
28
Register
Častice (prach,
peľ, a pod.) vo
vzduchu
Užitočné funkcie pre snímanie videozáznamov a
fotografií
Približovanie
Bližší pohľad
(vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
 Poznámky
Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč, môže sa nahrať aj zvuk páčky transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť pomocou tlačidiel
/ na obrazovke LCD.
 Minimálna možná vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom pri súčasnom zachovaní ostrosti obrazu
je asi 1 cm pri širokouhlom nastavení a asi 80 cm pri vzdialených predmetoch.

Tipy
V prípade, že chcete väčšie priblíženie, môžete nastaviť funkciu [
Užitočné techniky nahrávania
Širší rozsah záberu
(širokouhlý)
Obsah
Pomocou páčky transfokátora môžete snímky zväčšiť až na 12-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Snímky môžete zväčšovať aj pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.


DIGITAL ZOOM] (s. 87).
Určenie priority objektu
Keď je položka [FACE DETECTION] (s. 84) nastavená na možnosť [ON] (predvolené
nastavenie), a rozpozná sa viacero tvárí, dotknite sa tváre, ktorá sa má nasnímať ako prioritná.
Zaostrenie, farby a expozícia sa automaticky nastavia podľa vybratej tváre.
Register
Dotknite sa tváre, ktorá sa má
nasnímať ako prioritná.
Zobrazí sa rámček s dvojitým
orámovaním.
Opätovným dotykom tváre v rámčeku s dvojitým orámovaním sa rámček zruší.
29
 Poznámky
V závislosti od okolitého jasu a účesu objektu tvár, ktorej ste sa dotkli, nemusí byť rozpoznaná. V takomto
prípade sa dotknite tváre znova pri snímaní.

Tipy
V predvolenom nastavení má tvár, ktorej ste sa dotkli, prioritu aj pre funkciu Rozpoznávanie úsmevu.
Farba rámčeka s dvojitým orámovaním okolo tváre zameranej pre rozpoznanie úsmevu sa zmení na
oranžovú.
Ak tvár sa, ktorej ste sa dotkli, nenachádza na obrazovke LCD, prioritu má objekt vybratý v nastavení
[PRIORITY SETTING] (s. 85). Ak sa tvár, ktorej ste sa dotkli, opäť nachádza na obrazovke, má prioritu.



Obsah

Automatické zachytenie úsmevov (Rozpoznávanie úsmevu)
Keď kamkordér počas nahrávania videosekvencie rozpozná úsmev osoby, v rámci
predvolených nastavení sa automaticky zaznamená fotografia. Okolo tváre zameranej pre
záznam snímky s úsmevom sa zobrazí oranžový rámik.
Tipy
Pomocou funkcie [PRIORITY SETTING] (s. 85) môžete vybrať objekt, ktorý má pri detekcii tváre a
úsmevu prioritu. Keď určíte prioritný objekt dotykom na detekčný rámček na obrazovke LCD, prioritu
má tvár s rámčekom s dvojitým orámovaním.
Ak nie je detegovaný úsmev, nastavte funkciu [SMILE SENSITIVITY] (s. 86).



Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania, podmienok objektu a nastavení kamkordéra úsmevy nemusia byť
detegované.

Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou (5,1-kanálový priestorový zvuk)
Pomocou vstavaného mikrofónu je možné nahrávať Dolby Digital 5,1-kanálový priestorový
zvuk. Realistický zvuk si môžete vychutnať pri prehrávaní videozáznamov na zariadeniach,
ktoré podporujú 5,1-kanálový priestorový zvuk.
 Poznámky
Ak 5,1-kanálový zvuk prehrávate na kamkordéri, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky skonvertuje a jeho

30
Register
Vstavaný mikrofón


Tipy
) alebo [2ch STEREO] (
) ([AUDIO
Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch SURROUND] (
MODE], s. 86).
V počítači môžete pomocou dodávaného softvéru vytvoriť disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté na
kamkordéri. Ak budete prehrávať disk v systéme s podporou 5,1-kanálového priestorového zvuku, môžete
si vychutnať realistický zvuk.



Obsah
výstup bude 2-kanálový.
Na vychutnávanie 5,1-kanálového priestorového zvuku videozáznamov zaznamenaných s kvalitou obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) a s 5,1-kanálovým zvukom potrebujete zariadenie pre formát AVCHD
kompatibilné s priestorovým 5,1-kanálovým zvukom.
Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), zvuková stopa videozáznamu s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) nahratá s 5,1-kanálovým zvukom sa automaticky prehráva
ako 5,1-kanálový zvuk. Zvuk videozáznamov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) sa
konvertuje na 2-kanálový zvuk.
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu (Dual
Rec)
Počas nahrávania videozáznamu môžete zaznamenať fotografie stlačením tlačidla PHOTO.
Tipy
Ak je indikátor MODE v polohe
(videozáznam), veľkosť fotografií bude [
8.3M] (širokouhlé 16:9)
alebo [6.2M] (4:3).
Počas nahrávania v pohotovostnom režime môžete fotografie snímať tým istým spôsobom ako v prípade,
(fotografia). Môžete tiež nahrávať pomocou blesku.
ak svieti indikátor



Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pri používaní funkcie Dual Rec sa nedá použiť blesk.
 Pokiaľ je kapacita nahrávacieho média nedostatočná alebo v prípade nepretržitého nahrávania fotografií
. Keď sa zobrazuje ikona
, nie je možné snímať fotografie.
sa môže zobraziť indikátor

Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot)
Po stlačení tlačidla NIGHTSHOT sa zobrazí indikátor
a môžete snímať aj v úplnej tme.
Opätovným stlačením tlačidla NIGHTSHOT funkciu NightShot zrušíte.
 Poznámky
Funkcia NightShot používa infračervené svetlo. Preto infračervený port nezakrývajte prstami ani inými
predmetmi.
 Odpojte konverzný objektív (predáva sa osobitne).
 Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 79).
 Funkciu NightShot nepoužívajte na jasných miestach. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.

31
Register
Infračervený port

Pri snímaní farebných fotografií v tlmenom svetle nastavte položku [LOW LUX] (s. 84).
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Obsah
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle ku kamkordéru (), potom ho pootočte o
180 stupňov k objektívu ().
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz snímaného objektu, ale nahratý obraz bude zodpovedať
skutočnosti.


Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa za bežných podmienok nedajú nasnímať, sa dajú
zaznamenať asi na 3 sekundy pri použití plynulého spomaleného nahrávania.
Táto funkcia je užitočná pri snímaní rýchlych akcií, napríklad golfových alebo tenisových
úderov.
 Dotknite sa položky
kategórii
(MENU) 
[MANUAL SETTINGS]).
 [SMTH SLW REC] (v
Užitočné techniky nahrávania
Spomalené nahrávanie rýchlej akcie (SMTH SLW REC)
 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené nahrávanie, dotknite sa položky
.
Zmena nastavenia
Dotknite sa položky
(OPTION) a vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
[TIMING]
Po stlačení tlačidla START/STOP vyberte počiatočný bod nahrávania. Predvolené nastavenie
32
Register
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená ako 12-sekundový spomalený videozáznam.
Indikátor [Recording…] sa prestane zobrazovať po dokončení nahrávania.
je hodnota [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
Obsah
[3sec BEFORE]
 Poznámky
 Pri používaní funkcie [SMTH SLW REC] nie je možné nahrávať zvuk.
 Kvalita obrazu pri použití funkcie [SMTH SLW REC] nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.
Manuálne ovládanie nastavení snímok pomocou ovládača MANUAL
Najpoužívanejšiu položku ponuky môžete priradiť k ovládaču MANUAL.
Keďže v predvolenom nastavení je úprava zaostrenia priradená k ovládaču MANUAL, v
prípade uvedenom nižšie je operácia popísaná ako zaostrovanie pomocou ovládača.
Ovládač MANUAL
 Ak chcete aktivovať režim manuálneho upravenia, stlačte tlačidlo MANUAL.
Užitočné techniky nahrávania
Tlačidlo MANUAL
Stlačením tlačidla MANUAL sa prepína medzi režimom automatického a manuálneho
nastavenia.
 Pootočením ovládača MANUAL upravíte zaostrenie.




[FOCUS] (s. 79)
[EXPOSURE] (s. 79)
[AE SHIFT] (s. 80)
[WB SHIFT] (s. 81)
Priradenie položiek ponuky k ovládaču MANUAL
Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na niekoľko sekúnd.
33
Register
Položky, ktoré je možné priradiť k ovládaču MANUAL
 Poznámky
Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade, keď zmeníte priradenú položku ovládača MANUAL.
Ak však nastavíte funkciu [EXPOSURE] po manuálnom nastavení funkcie [AE SHIFT], funkcia
[EXPOSURE] prepíše funkciu [AE SHIFT].
 Ak v kroku  vyberiete možnosť [RESET], všetky nastavenia manuálne upravených položiek sa zmenia
na predvolené nastavenia.
Obsah
Pootočte ovládačom MANUAL a vyberte položku, ktorú chcete priradiť.
Stlačte tlačidlo MANUAL.

Tipy
Funkcie položiek, ktoré môžu byť priradené k ovládaču MANUAL, sú rovnaké ako tie, ktoré sa
nachádzajú v ponuke operácií.
(MENU) 
Položky ponuky môžete ovládaču MANUAL priradiť aj dotykom na položky
[SHOOTING SET])  [DIAL SETTING].
 [OTHER REC SET] (v kategórii



Užitočné techniky nahrávania
Získanie informácií o polohe (GPS) (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Prepínač GPS prepnite do polohy ON (na obrazovke LCD sa zobrazí indikátor
).
Kamkordér začne vypočítavať polohu. Keď kamkordér úspešne vypočíta polohu, zaznamenajú
sa informácie o polohe v čase, kedy bol videozáznam alebo fotografia nasnímaná.

Pomocou dodaného softvéru „PMB“ môžete zobraziť na mape, kde boli videozáznamy a fotografie
zhotovené.
 Poznámky
Indikátor sa zmení podľa intenzity príjmu signálu GPS.

Indikátory GPS
Funkcia vypnutá
Prepínač GPS je v polohe OFF alebo prijímač GPS
Žiadny indikátor
nepracuje správne.
Stav príjmu GPS
Ťažké
Kamkordér nemôže nájsť signál GPS, preto nemôže
vypočítať polohu. Prejdite s kamkordérom na otvorené
priestranstvo.
Spracúva sa
Kamkordér potvrdzuje signál GPS a čoskoro bude schopný
získať informácie o polohe. Počkajte, kým kamkordér
dokončí výpočet polohy.
34
Register
Stav výpočtu polohy





Kamkordér prijíma signál GPS a je schopný získať
informácie o polohe.
Vypočítava sa poloha
Kamkordér prijíma dostatočne silný signál GPS a je
schopný získať informácie o polohe.
Hodnota predvoleného nastavenia prepínača GPS je ON. Videozáznamy a fotografie zaznamenané
počas výpočtu polohy pomocou funkcie GPS sa zaznamenajú s informáciami o polohe. Ak nechcete
zaznamenať informácie o polohe, prepnite prepínač GPS do polohy OFF.
Ak používate funkciu GPS prvý raz, získanie informácií o polohe môže trvať aj niekoľko minút.
Aj v prípade, že je kamkordér vypnutý, funkcia GPS bude pracovať, kým je prepínač GPS v polohe ON.
Uistite sa, že počas štartu a pristávania lietadla je prepínač GPS v polohe OFF.
Informácie o polohe nie je možné zaznamenať na miestach mimo dosahu signálu satelitov GPS (s. 124).
signalizujú stabilitu signálu GPS. Ak sa zobrazujú menej
Tri bodky v pravom dolnom rohu ikony
ako tri bodky, signál GPS nie je dostatočne stabilný na vypočítavanie polohy v aktuálnom prostredí. Na
úspešný výpočet polohy sa najskôr presuňte na otvorené priestranstvo a potom prepnite prepínač GPS do
polohy OFF a znova do polohy ON alebo vypnite a znova zapnite kamkordér.
Kamkordér sa prestane pokúšať počítať polohu po niekoľkých minútach neúspešných pokusov. Ak sa
(proces počítania polohy sa nezačal) aj po presune na otvorené priestranstvo,
naďalej zobrazuje ikona
prepnite prepínač GPS do polohy OFF a znova do polohy ON alebo vypnite a znova zapnite kamkordér.
Tipy
Informácie o aktuálnej polohe môžete získať aj na to, aby ste zistili, kde sa nachádzate (s. 55).
Videozáznamy a fotografie, ktoré chcete prehrať, môžete vyhľadať pomocou mapového registra Map
Index (s. 40).
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií s funkciou [DATA CODE] nastavenou na možnosť
[COORDINATES] sa na obrazovke LCD zobrazia informácie o polohe (s. 93).
Pomocou funkcií [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] môžete nastaviť hodiny a polohu (s. 102).
Obsah

Vypočítava sa poloha




Užitočné techniky nahrávania

Register
35
Prehrávanie na kamkordéri
V rámci predvoleného nastavenia sú prehrávané videozáznamy a fotografie nahraté do
internej pamäte (s. 71).
Obsah
Prehrávanie videozáznamov
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kryt objektívu sa otvorí a kamkordér sa zapne.

Ak chcete kamkordér zapnúť, keď je obrazovka LCD už otvorená, stlačte tlačidlo POWER.
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).

Obrazovku VISUAL INDEX je možné zobraziť aj dotknutím položky
obrazovke LCD.
 Dotknite sa položky
(alebo
(VIEW IMAGES) na
) ()  požadovaného videozáznamu
Užitočné techniky nahrávania
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
().
Videozáznamy sa zobrazujú a triedia podľa dátumu záznamu.
Register
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ MAP] (HDRCX500VE/CX505VE/CX520VE)/[ FILM ROLL]/[ FACE]) (s. 39, 40, 41, 42).

: Zobrazenie videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) *.
36
 Zobrazenie fotografií.

/
: Zobrazenie videozáznamov nasnímaných v predchádzajúci/nasledujúci
dátum.**

/
: Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho videozáznamu.
 Návrat na obrazovku záznamu.
sa objaví, keď je zvolená kvalita obrazu videozáznamu so štandardným rozlíšením (SD)
/
SET] (s. 82).
pomocou [
**Indikátor  sa zobrazí, keď sa dotknete položky .


Obsah
*
Obrazovku môžete posúvať dotykom a posunutím položky  alebo .
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané
alebo nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s položkou , od tohto miesta
budete môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Indikátor  sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.)
Kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Predchádzajúce
Nasledujúce
OPTION
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastavenie/prehratie
Zastavenie
Rýchle prevíjanie
dozadu
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný videozáznam, zobrazí sa obrazovka
VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa ďalej bude
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
prehrávať pomaly.
/
, videozáznamy sa budú
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať položky
prehrávať asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(MENU) 

Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť dotknutím sa položky
[PLAYBACK]).
[VISUAL INDEX] (v kategórii
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky a súradnice (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
nahrávania, sa počas snímania zaznamenávajú automaticky. Tieto informácie sa počas nahrávania
(MENU) 

nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotknutím položky
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  požadovaného nastavenia 
[PLAYBACK SET] (v kategórii


.
Užitočné techniky nahrávania
Nastavenie hlasitosti






Pri prehrávaní videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek

Hlasitosť môžete nastaviť pomocou položiek
/
37
, nastavenie upravte pomocou
v ponuke OPTION MENU.
Register
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Prezeranie fotografií
Dotknite sa položky
(fotografia) ()  požadovanej fotografie () na
obrazovke VISUAL INDEX.
Obsah
*1Obrazovka na výber typu indexu sa nezobrazuje, keď je položka [PHOTO MEDIA SET] (s. 71)
nastavená na hodnotu [MEMORY STICK].
sa zobrazí, keď je pomocou funkcie [
videozáznamu so štandardným rozlíšením (SD).
*3Indikátor  sa zobrazí po dotknutí položky .
*2Indikátor
/
SET] (s. 82) vybraná kvalita obrazu
Užitočné techniky nahrávania
 Zobrazenie prevádzkového tlačidla.
 Prechod na obrazovku MENU
 Zobrazenie obrazovky na výber typu indexu ([DATE INDEX]/[ MAP] (HDRCX500VE/CX505VE/CX520VE))*1 (s. 39, 40).

: Zobrazenie videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).*2
 Zobrazenie fotografií.

/
: zobrazí fotografie nahrané v predchádzajú/nasledujúci deň.*3

/
: Zobrazenie predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie.
 Návrat na obrazovku záznamu.
Kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Spustenie/zastavenie
prezentácie záberov
Predchádzajúce
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“ sa na obrazovke
(priečinok prehrávania).
zobrazí ikona


38
Register
Nasledujúce
OPTION MENU
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
Užitočné funkcie pre prehrávanie videozáznamov
a fotografií
Vyhľadávanie požadovaných snímok podľa dátumu (Funkcia Date Index)
Obsah
Požadované snímky môžete efektívne hľadať podľa dátumu.
Pred vykonaním operácie vyberte nahrávacie médium so snímkou, ktorú chcete prehrať
(s. 71).
 Poznámky
Funkciu Date Index nemôžete používať pre fotografie na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.

 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
(
VIEW IMAGES)  [DATE INDEX].
 Ak chcete vybrať dátum požadovanej snímky, dotknite sa tlačidla
potom tlačidla
/
a
.
Užitočné techniky nahrávania
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Snímky s požadovaným dátumom sa zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.

39
Register
Tipy
(MENU) 
 [VIEW
Funkciu Date Index môžete zobraziť aj dotknutím sa položky
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].
IMAGES] (v kategórii
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index] môžete zobraziť funkciu Date Index dotknutím sa dátumu v
pravom hornom rohu obrazovky.


Vyhľadanie požadovanej scény podľa polohy pri nahrávaní (Map Index)
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Miesto, kde boli videozáznamy a fotografie nasnímané, je vyznačené na mape. Videozáznam
alebo fotografiu môžete vybrať podľa miesta záznamu. Pred vykonaním operácie vyberte
nahrávacie médium obsahujúce videozáznam alebo fotografiu, ktorú chcete prehrať (s. 71).

Funkciu Map Index môžete použiť iba pri videozáznamoch a fotografiách s informáciami o polohe, ktoré
boli zaznamenané s prepínačom GPS v polohe ON (s. 34).
Funkciu Map Index nie je možné použiť s fotografiami zaznamenanými na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Obsah

 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
(
VIEW IMAGES)  [
MAP].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Mierka
Nasledujúce
Značka obrázka
Zobrazí fotografie



Mierku môžete zmeniť pomocou páčky transfokátora (W: zväčšenie, T: zmenšenie).
Bod na mape, ktorého sa dotknete, sa automaticky posunie do stredu. Ak budete držať určitý bod, mapa
sa bude stále posúvať.
V pravom hornom rohu miniatúry videozáznamu alebo fotografie, ktorá neobsahuje informácie o polohe,
sa zobrazí indikátor .
Užitočné techniky nahrávania
Predchádzajúce
 Dotknite sa značky obrázka na mieste, kde ste zaznamenali požadovaný
videozáznam alebo fotografiu.
 Dotknite sa požadovaného videozáznamu alebo fotografie.
40
Register
Značka obrázka sa zmení na červenú. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazia
videozáznamy alebo fotografie zaznamenané na danom mieste.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
Obsah
 Poznámky
Pred nahrávaním skontrolujte, či je prepínač GPS v polohe ON (s. 34), aby bolo možné vytvoriť
videozáznamy alebo fotografie, ktoré budete môcť vyhľadať pomocou funkcie Map Index.
 Sever sa na mape vždy zobrazuje hore.
 Ak na jednom mieste zaznamenáte viacero videozáznamov alebo fotografií, na obrazovke LCD sa zobrazí
posledný videozáznam alebo fotografia.

Tipy
Funkciu Map Index môžete zobraziť aj dotknutím sa položky
[PLAYBACK])  [ MAP].
IMAGES] (v kategórii



(MENU) 
 [VIEW
Presné určenie požadovanej scény (Film Roll Index)
Videozáznam je možné rozdeliť podľa časových úsekov a prvá scéna každého úseku sa zobrazí
na obrazovke INDEX. Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratej miniatúry.
Pred vykonaním operácie vyberte nahrávacie médium obsahujúce videozáznam, ktorý chcete
prehrať (s. 71).
Užitočné techniky nahrávania
Miniatúru videozáznamu alebo fotografie, ktorú chcete prehrať, môžete vyhľadať aj
/
v kroku 3. Poloha zaznamenania videozáznamu alebo
dotknutím sa položky
fotografie sa zobrazí v strede mapy.
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
VIEW IMAGES)  [
(
FILM ROLL].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Register
Nastaví časový interval, v akom sa budú vytvárať
políčka s miniatúrou scény videozáznamu.
 Dotknite sa položky
/
a vyberte požadovaný videozáznam.
41
 Požadovanú scénu vyhľadáte dotknutím sa položky
/
; následne sa
dotknite scény, ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
(MENU) 
 [VIEW
Obsah
Tipy
Funkciu Film Roll Index môžete zobraziť aj dotknutím sa položky
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].
IMAGES] (v kategórii


Vyhľadanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index)
Obrazy s tvárami, ktoré boli rozpoznané alebo ktorých ste sa dotkli počas nahrávania
videozáznamu, sa zobrazia na obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratého obrazu tváre.
Pred vykonaním operácie vyberte nahrávacie médium obsahujúce videozáznam, ktorý chcete
prehrať (s. 71).
Užitočné techniky nahrávania
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
VIEW IMAGES)  [
(
FACE].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
 Dotknite sa položky
/
a vyberte požadovaný videozáznam.
 Požadovaný obraz tváre vyhľadáte dotknutím sa položky
/
; následne
Prehrávanie sa spustí od scény, na ktorej sa nachádza vybratá tvár.
 Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti od podmienok snímania detegované.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do kamery.
 Ak chcete prehľadávať videozáznamy podľa indexu tvárí Face Index, skontrolujte, či ste pred nahrávaním

42
Register
sa na prehratie scény dotknite obrazu tváre.
nastavili funkciu [FACE DETECTION] na možnosť [ON] (s. 84) (predvolené nastavenie).
Tipy
Funkciu Face Index môžete zobraziť aj dotknutím sa položky
[PLAYBACK])  [ FACE].
IMAGES] (v kategórii


(MENU) 
 [VIEW
Prehrávanie výberu najlepších scén (Highlight Playback)
Dotknite sa položky
[PLAYBACK])
(MENU) 
[
Obsah
Kamkordér náhodne vyberie niekoľko scén pre funkciu Prehrávanie výberu najlepších scén,
spojí ich do jedného celku a prehrá ako výber videozáznamov s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) so zvukovými a vizuálnymi efektmi. Scény vyberané na prehrávanie výberu
najlepších scén sa líšia pri každom výberte tejto funkcie. Scenár výberu najlepších scén si
môžete uložiť.
Pred vykonaním operácie vyberte nahrávacie médium obsahujúce videozáznam, ktorý chcete
prehrať (s. 71).
HIGHLIGHT] (v kategórii
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Užitočné techniky nahrávania
Zobrazia sa nastavenia prehrávania výberu najlepších scén. Prehrávanie výberu najlepších
scén sa spustí po niekoľkých sekundách.
Zastavenie prehrávania výberu najlepších scén
Na pozastavenie prehrávania sa dotknite položky
Na zastavenie prehrávania sa dotknite položky
.
alebo
.
Zmena nastavení prehrávania výberu najlepších scén
Po dotknutí sa položky [ HIGHLIGHT] sa dotknite položky [HIGHLIGHT SET] skôr, ako
sa spustí prehrávanie výberu videozáznamov. Nastaviť možno nasledujúce položky.


43
Register

[PLAYBACK RANGE]
Nastavte rozsah prehrávaných videozáznamov výberom začiatočného a konečného dátumu a potom sa
.
dotknite položky
Ak nenastavíte žiadny rozsah, kamkordér prehrá videozáznamy od dátumu zobrazeného na obrazovke
VISUAL INDEX až po najnovší zaznamenaný videozáznam.
[THEME]
Vyberte jednu z nasledujúcich možností: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (predvolené
nastavenie)
Hudobná kategória sa vyberie automaticky podľa témy.
[MUSIC]
V kategórii hudby môžete pridať jednu z nasledujúcich možností: [MUSIC1] - [MUSIC4] (predvolené


 Poznámky
Nastavenie položky [PLAYBACK RANGE] sa po zastavení prehrávania výberu najlepších scén zruší.
Obsah
nastavenie), [MUSIC5] - [MUSIC8] (požadovaná hudba* pre model HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/
CX520VE).
* Ďalšie podrobnosti o zmene hudobných súborov nájdete na strane 45.
[AUDIO MIX]
S hudbou sa prehráva pôvodný zvuk.
/ .
Ak chcete nastaviť vyváženie pôvodného zvuku a hudby, dotknite sa položky
[SHUFFLE]
Ak chcete prehrať videozáznamy v náhodnom poradí, vyberte možnosť [ON].

Tipy
Nastavenia prehrávania výberu najlepších scén môžete zmeniť počas prehrávania dotknutím sa položky
(OPTION).
Ak zmeníte nastavenie prehrávania výberu najlepších scén, vyberú sa nové scény na prehrávanie.
Ak zmeníte nastavenie položky [MUSIC] po výbere nastavenia [THEME], od ďalšieho výberu sa hudba
vyberie automaticky podľa danej témy.




Uloženie scenára prehrávania výberu najlepších scén

(OPTION) 
Môžete uložiť maximálne 8 scenárov. Ak už je uložených 8 scenárov, na obrazovke LCD sa zobrazí
hlásenie [HIGHLIGHT SCENARIO full. HIGHLIGHT SCENARIOS may be erased when the
SCENARIO ERASE button is pressed.]. Dotknite sa položky [ SCENARIO ERASE] a odstráňte
neželané scenáre.
Užitočné techniky nahrávania
Počas prehrávania výberu najlepších scén sa dotknite položiek
[ SCENARIO SAVE]  [YES].
Prehrávanie uloženého scenára prehrávania výberu najlepších scén
Dotknite sa položky
(MENU) 
/
[PLAYBACK]), pomocou tlačidiel
.
sa tlačidla
 [ SCENARIO] (v kategórii
vyberte scenár, ktorý chcete prehrávať, a dotknite
 Poznámky
Ak sú videozáznamy v scenári prehrávania výberu najlepších scén, ktoré chcete prehrať, rozdelené alebo
odstránené, v scenári sa neprehrajú.

Dotknite sa položky
(MENU) 
[EDIT])  [ERASE] a pomocou tlačidiel
.
dotknite sa tlačidla


 [ SCENARIO ERASE] (v kategórii
/
vyberte scenár, ktorý chcete odstrániť, a
Ak chcete odstrániť scenáre, dotknite sa položky
(MENU) 
 [ SCENARIO ERASE]
[EDIT])  [ERASE ALL]  [YES]  [YES] 

.
(v kategórii
(OPTION) počas prehrávania výberu najlepších
Scenár môžete odstrániť aj dotknutím sa položky
scén alebo na obrazovke výberu scenára.
44
Register
Odstránenie uloženého scenára prehrávania výberu najlepších scén
Zmena hudobných súborov (HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE)

Obsah

Do kamkordéra môžete preniesť hudobné súbory z hudobného disku CD alebo súbory MP3 a pustiť ich
pri prehrávaní výberu najlepších scén. Ak chcete preniesť hudobné súbory, nainštalujte dodaný softvér
„PMB“ do počítača. Zapnite kamkordér a počítač, prepojte ich dodaným káblom USB a dotknite sa
položky [DOWNLOAD MUSIC] na obrazovke kamkordéra. (Ak sa obrazovka [USB SELECT] nezobrazí,
(MENU) 
 [MUSIC TOOL] (v kategórii [OTHERS]) 
dotknite sa položky
[DOWNLOAD MUSIC]). Podrobnosti nájdete v príručke „PMB Guide“.
Ak po prenesení hudobného súboru do kamkordéra nie je možné hudbu prehrať, hudobný súbor
(MENU) 

môže byť poškodený. Odstráňte hudobný súbor dotknutím sa položky
[MUSIC TOOL] (v kategórii [OTHERS])  [EMPTY MUSIC], potom presuňte hudobný súbor
znova. Ak odstránite hudobné súbory pomocou funkcie [EMPTY MUSIC], odstránia sa aj hudobné
údaje zaznamenané do kamkordéra výrobcom. Môžete ich obnoviť pomocou nástroja Music Transfer
dodávaného so softvérom „PMB“. Podrobnosti nájdete v príručke „PMB Guide“.
Používanie priblíženia PB v prípade fotografií
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až 5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie možno prispôsobiť pomocou páčky transfokátora.
Užitočné techniky nahrávania
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete zväčšiť.
 Zväčšite fotografiu pomocou tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
 Dotknite sa obrazovky na mieste, ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
Miesto, ktorého ste sa dotkli na obrazovke, sa presunie do stredu rámu na obrazovke.
Register
 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel W (širokouhlý záber)/T (vzdialené
predmety).
45
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa položky
.
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov)
Obsah
Dotknite sa položky
na obrazovke prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začína od vybranej fotografie.
Dotknite sa položky
.
Opätovné spustenie prezentácie záberov
Dotknite sa opäť položky
.
 Poznámky
Počas prezentácie záberov nie je možné použiť funkciu priblíženia pri prehrávaní.

Tipy
(OPTION) 
Nepretržité prehrávanie prezentácie záberov môžete nastaviť výberom položky
 [SLIDE SHOW SET] počas prehrávania fotografií. Predvolené nastavenie je [ON]
na karte
(nepretržité prehrávanie).


Užitočné techniky nahrávania
Zastavenie prezentácie záberov
Register
46
Prehrávanie snímok na televízore
Obsah
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie
(SD)) sa na televíznej obrazovke môžu javiť rôzne v závislosti od typu pripojeného televízora a
použitých konektorov. Kamkordér môžete k televízoru pripojiť veľmi jednoducho; postupujte
podľa pokynov zobrazených na obrazovke LCD, [TV CONNECT Guide].
Pripojenie televízora pomocou sprievodcu [TV CONNECT Guide]
 Vstup na televízore prepnite na pripojený konektor.

Ďalšie informácie nájdete v dodávanej príručke k televízoru.
 Zapnite kamkordér a na obrazovke LCD sa dotknite položky

 [TV CONNECT Guide] (v kategórii [OTHERS]).

(MENU)
Zariadenie napájajte pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 20).
Konektory na kamkordéri
Užitočné techniky nahrávania
 Pripojte kamkordér a televízor podľa príručky [TV CONNECT Guide].
Konektor HDMI OUT
Konektor pre
diaľkový ovládač A/V

Vstupné konektory na
televíznom prijímači
 Prehrávajte videozáznamy a fotografie na kamkordéri (s. 36).
47
Register
Keď sa na prenos výstupného obrazu použije prípojný kábel A/V, obrazový výstup videozáznamov
bude v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa prehrávajú v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD). Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
sa prehrávajú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
Obsah
 (s. 48)
Kamkordér
Kábel
Televízor
Kábel na prenos komponentného
signálu A/V (dodáva sa)
(zelený) Y
(modrý) PB/CB
: Tok signálu
Nastavenie MENU
[OUTPUT SETTINGS]
(v kategórii
[GENERAL SET]) 
[COMPONENT] 
[1080i/576i] (s. 101)
(červený) PR/CR
(biely)
Užitočné techniky nahrávania
Typ
 (s. 48)
(červený)
 Poznámky
Ak pripojíte na prenos komponentného signálu len konektory videa, signál audio sa do výstupu
nedostane. Pripojte biely a červený konektor k výstupným kanálom audia.

Kábel HDMI (predáva sa osobitne)
Register
 Poznámky
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
 Na jednej strane použite konektor HDMI mini (pre kamkordér) a na druhej strane konektor vhodný pre
pripojenie k televízoru.
 Snímky chránené autorskými právami nie sú súčasťou výstupu konektora HDMI OUT kamkordéra.
 Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením pracovať správne (napríklad nie je zvukový alebo

48


obrazový výstup).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra ku konektoru HDMI OUT externého zariadenia. Mohli
by ste tým spôsobiť poruchu.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné s priestorovým 5,1-kanálovým zvukom, videozáznamy
nahrané s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky budú prehrávať s priestorovým
5,1-kanálovým zvukom. Videozáznamy nahrané s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) sa
skonvertujú na 2-kanálový zvuk.
Obsah
Pripojenie k televízoru typu 16:9 (širokouhlé) alebo 4:3 bez vysokého
rozlíšenia
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) budú skonvertované na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (SD) a prehraté. Videozáznamy s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD) sa prehrávajú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
 (s. 50)
 (s. 50)
Užitočné techniky nahrávania
 (s. 50)
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
Nastavte položku [TV TYPE] na možnosť [16:9] alebo [4:3] podľa vášho televízora (s. 100).
 Poznámky
Pokiaľ prehrávate videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) na televíznom
prijímači typu 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, videozáznamy nahrajte s pomerom
(MENU) 
 [OTHER REC SET] (v kategórii
strán 4:3. Dotknite sa položky


(s. 88).
[SHOOTING SET])  [ WIDE SELECT]  [4:3] 

Register
49
: Tok signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
Televízor
Kábel na prenos komponentného
signálu A/V (dodáva sa)
(zelený) Y
(červený) PR/CR
(biely)
(červený)
[OUTPUT SETTINGS]
(v kategórii
[GENERAL SET]) 
[COMPONENT] 
[576i] (s. 101)
[OUTPUT SETTINGS] (v
kategórii [GENERAL
SET])  [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 100)
Obsah
(modrý) PB/CB
Nastavenie MENU
 Poznámky
Ak pripojíte na prenos komponentného signálu len konektory videa, signál audio sa do výstupu
nedostane. Pripojte biely a červený konektor k výstupným kanálom audia.

[OUTPUT SETTINGS] (v
kategórii [GENERAL
SET])  [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 100)
(biely)
(červený)
(žltý)
 Poznámky
Keď je konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) pripojený, vo výstupe nebudú nijaké signály audia. Ak chcete
do výstupu pridať aj signály audia, pripojte biely a červený konektor k vstupným konektorom audia
televízora.
 Toto pripojenie poskytuje v porovnaní s pripojením prostredníctvom prípojného kábla A/V obraz s
vyšším rozlíšením (typ ).

Prípojný kábel A/V (dodáva
sa)
(žltý)
(biely)
[OUTPUT SETTINGS] (v
kategórii [GENERAL
SET])  [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 100)
* Nastavte položku [TV TYPE] podľa televízora.
Pripojenie k televízoru prostredníctvom videorekordéra
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prípojného kábla A/V.
Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Register
(červený)
50
Užitočné techniky nahrávania
Prípojný kábel A/V s konektorom
typu S VIDEO (predáva sa osobitne)
Ak je televízor monofónny (má iba jednu vstupnú konektorovú zásuvku pre zvuk)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky audia televízora alebo videorekordéra.
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
TV/VCR
Obsah
Ak chcete prehrať obrázky, použite 21-vývodový adaptér (predáva sa osobitne).
Tipy
Ak pri prezeraní nahrávok pripojíte kamkordér k televízoru prostredníctvom káblov viacerých typov,
poradie priority vstupných konektorov na televízore je nasledujúce:
HDMI  komponentný signál  S VIDEO  video
Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením HDMI (High Definition Multimedia Interface) slúži na
prenos signálov audia aj videa. Výstup konektora HDMI OUT poskytuje vysokokvalitný obraz aj digitálny
zvuk.



Používanie technológie „BRAVIA“ Sync
Kábel HDMI
(predáva sa osobitne)
Užitočné techniky nahrávania
Ak kamkordér pripojíte k televízoru kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“ Sync, ktorá
je na trhu od roku 2008, prostredníctvom kábla HDMI, môžete pri prehrávaní využívať aj
diaľkový ovládač televízora.
 Pripojte kamkordér k televízoru kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“
Sync prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa osobitne).
 Zapnite kamkordér.
 Ovládajte ho pomocou diaľkového ovládača televízora.
Môžete vykonávať nasledujúce operácie.
 Zobraziť
položku
[PLAYBACK] ponuky
(MENU) stlačením tlačidla SYNC MENU.
obrazovku registra, ako napríklad obrazovku VISUAL INDEX, a prehrať požadované
videozáznamy alebo fotografie stlačením tlačidla nahor/nadol/vľavo/vpravo/enter na diaľkovom
 Zobraziť
51
Register
Televízny vstup sa zapne automaticky a obraz z kamkordéra sa zobrazí na obrazovke
televízora.
ovládači televízora.
 Poznámky
Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať prostredníctvom diaľkového ovládača.
 Ak chcete nastaviť kamkordér, dotknite sa položky
(MENU) 
 [OTHER SETTINGS]
[GENERAL SET])  [CTRL FOR HDMI]  [ON] (predvolené nastavenie) 
(v kategórii

.

 Taktiež nastavte televízor. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.

Obsah
Tipy
Ak televízor vypnete, kamkordér sa vypne tiež.


Užitočné techniky nahrávania
Register
52
Úpravy
1
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [DELETE] (v
kategórii
[EDIT]).
Ak chcete chrániť videozáznamy,
dotknite sa položky [ DELETE]
[
DELETE] alebo
[
DELETE].

3
Ak chcete vymazať fotografie, dotknite sa
[ DELETE]  [ DELETE].
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


4
Dotknite sa položky
[YES] 

Tipy
Naraz môžete vybrať až 100 snímok.
Snímku môžete odstrániť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.
Na odstránenie všetkých snímok na
nahrávacom médiu a obnovu pôvodnej kapacity
média médium naformátujte (s. 97).
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožňujú
zobraziť mnoho obrázkov naraz na indexovej
obrazovke sa nazývajú „miniatúry“.
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa značky a
nechajte zobraziť značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.
 Poznámky
 Odstránené snímky nie je možné obnoviť.
 Počas odstraňovania snímok nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Počas odstraňovania snímok z pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ nevyberajte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Predtým, než sa pokúsite
odstrániť videozáznamy a fotografie, zrušte ich
ochranu (s. 59).
 Ak je odstránený videozáznam v zozname
titulov (s. 62), videozáznam pridaný do
zoznamu titulov bude odstránený aj v zozname.
 Ak sa odstránený videozáznam nachádza aj
v scenári prehrávania najlepších scén (s. 44),
odstráni sa aj zo scenára.
 Dôležité videozáznamy a fotografie uložte
vopred (s. 65, pozri aj príručku Návod na
používanie).
Obsah
2
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Pred vykonaním operácie vyberte
nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy a fotografie, ktoré chcete
odstrániť (s. 71). Vyberte kvalitu obrazu pre
videozáznamy (s. 82).

.




Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
DELETE ALL]/
[ DELETE]  [
DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
[

.

53
Ak chcete vymazať všetky fotografie naraz,
dotknite sa [ DELETE]  [ DELETE ALL]
Register

 [YES]  [YES] 

.
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz

Obsah
Fotografie môžete odstrániť výberom
dátumov snímania iba v prípade, ak sú
fotografie zaznamenané v internej pamäti.
V kroku 2 sa dotknite položky
DELETE by
[ DELETE]  [
DELETE by date].
date]/[
Ak chcete vymazať všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky


Dotknite sa položky [YES] 
.

Register
54
Získanie informácií o
aktuálnej polohe (HDRCX500VE/CX505VE/
CX520VE)


Ak budete držať určitý bod, mapa sa bude stále
posúvať.
Aktuálnu polohu môžete zobraziť aj dotknutím
(MENU) 

sa položky
[ YOUR LOCATION] (v kategórii
[OTHERS]).
Obsah
Aktuálnu polohu môžete zobraziť na mape.
Prepnite prepínač GPS do polohy ON,
aby mohol kamkordér získať informácie o
aktuálnej polohe (s. 34).
Dotknite sa položky
( YOUR
LOCATION) na obrazovke záznamu.
Užitočné techniky nahrávania
Aktuálna poloha sa zobrazí a vyznačí v
strede obrazovky LCD. Ak sa dotknete
určitého bodu na obrazovke, mapa sa
posunie a vybraná oblasť sa zobrazí v
strede.
(vaša poloha)
Dotknutím sa značky
vľavo dole na obrazovke LCD presuniete
aktuálnu polohu späť do stredu.
Zatvorenie obrazovky s mapou
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Sever sa na mape vždy zobrazuje hore.

Tipy
Mierku môžete zmeniť pomocou páčky
transfokátora (W: zväčšenie, T: zmenšenie).
Kamkordér získava informácie o polohe
každých 10 sekúnd. Zobrazenie stredovej
značky a pod. sa mení podľa stavu aktuálnej
požiadavky.
Keď kamkordér nemôže získať informácie o
aktuálnej polohe, stredová značka sa zobrazí
sivou farbou a na mape sa zobrazí posledná
získaná poloha.



Register

55
4
Zachytenie
statického záberu z
videozáznamu
Dotknite sa položky

1
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PHOTO
CAPTURE] (v kategórii
[EDIT]).

5
Dotknite sa položky
.
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete nasnímať.
3
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a následne zopakujte
sa položky
kroky od bodu 3.
Na nasnímanie záberu z iného
a
videozáznamu sa dotknite položky
zopakujte kroky od bodu 2.

Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete vykonať
nasnímanie, sa dotknite položky
.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po voľbe záberu, ktorý chcete v rámci
videozáznamu nasnímať, nastavte tento
záber ešte presnejšie pomocou položky
.
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu
56
Register
 Poznámky
Veľkosť snímky je nastavená v závislosti od
kvality obrazu videozáznamov na hodnotu:
2.1M] s kvalitou obrazu s vysokým
[
rozlíšením (HD)
0.2M] vo formáte 16:9 (širokouhlý) s
[
kvalitou obrazu v štandardnom rozlíšení (SD)
 [VGA(0.3M)] vo formáte 4:3 s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
 Nahrávacie médium, kam chcete uložiť snímky,
by malo mať dostatok voľného miesta.
 Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií
sa zhoduje s dátumom a časom nasnímania
pôvodných videozáznamov.
 Pokiaľ videozáznam, z ktorého fotografiu
snímate, neobsahuje údajový kód, dátum a čas
vytvoreného statického záberu bude zhodný s
dátumom a časom nasnímania videozáznamu.
 Fotografie sa nedajú zaznamenávať z
videozáznamu nahraného na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ (HDR-CX505VE).

Užitočné techniky nahrávania
2
Nasnímaný záber sa uloží na
nahrávacie médium vybrané v rámci
položky [PHOTO MEDIA SET] (s. 71).
Po skončení nasnímania rámčeka
sa obrazovka opäť vráti do stavu
pozastavenia.
Obsah
Pred vykonaním operácie vyberte
nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy a obrazovú kvalitu a
nahrávacie médium, kam chcete fotografie
uložiť (s. 71, 82).
.
 Dotknite sa typu kopírovania.
Kopírovanie videozáznamov
Videozáznamy nasnímané do internej
pamäte kamkordéra môžete kopírovať na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto činnosti vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
do kamkordéra.
 Poznámky
Pri prvom zaznamenaní videozáznamu na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
vytvorte súbor s databázou snímok dotykom na
(MENU) 
 [REPAIR
položku
[MANAGE
IMG.DB F.] (v kategórii
MEDIA])  [MEMORY STICK].
 Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.

 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
[DUB by select]: Dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete skopírovať,
a označte ho indikátorom . Môžete
vybrať viac videozáznamov.
Tipy
Pôvodný videozáznam nebude po skopírovaní
odstránený.
Všetky snímky v zozname titulov budú
skopírované.
Snímky nasnímané týmto kamkordérom a
uložené na nahrávacom médiu sa nazývajú
„pôvodnými“.




Užitočné techniky nahrávania
[DUB by select]: Výber videozáznamov
a kopírovanie
[DUB by date]: Kopírovanie všetkých
videozáznamov s určeným dátumom
DUB ALL]: Kopírovanie
[
zoznamu titulov videozáznamov s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)
DUB ALL]: Kopírovanie zoznamu
[
titulov videozáznamov s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením
(SD)
Ak vyberiete zoznam titulov ako zdroj
kopírovania, postupujte podľa krokov
na obrazovke.
Obsah
Kopírovanie
videozáznamov/
fotografií z internej
pamäte na pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“
Zostávajúca kapacita pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
[DUB by date]: Vyberte dátum
57
Register
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [MOVIE
DUB] (v kategórii
[EDIT]).
 Dotknite sa typu kopírovania.
nasnímania videozáznamu, ktorý
chcete skopírovať, a dotknite sa
. Nemôžete vybrať viac
položky
dátumov.
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
Obsah
 Dotknite sa položky
[YES] 

[COPY by select]: Kopírovanie
vybraných fotografií
[COPY by date]: Kopírovanie všetkých
fotografií s určeným dátumom
[COPY by select]: Dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať,
a označte ju indikátorom . Môžete
vybrať viac záberov.

.
Tipy
Ak chcete skontrolovať po skončení kopírovania
skopírované videozáznamy, vyberte položku
[MEMORY STICK] v časti [MOVIE MEDIA
SET] a prehrajte ich (s. 71).


Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť,
dotknite sa snímky na obrazovke a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Fotografie môžete kopírovať z internej
pamäte kamkordéra na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto operácie vložte do
kamkordéra pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
[COPY by date]: Vyberte dátum
nasnímania fotografie, ktorá bude
kopírovaná, a dotknite sa položky
. Nemôžete vybrať viac dátumov.
 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.

 Dotknite sa položky
[YES] 

Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].
Tipy
Ak chcete po dokončení kopírovania
skontrolovať skopírované fotografie, vyberte
položku [MEMORY STICK] v časti [PHOTO
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 71).


58

.
Register
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PHOTO
COPY] (v kategórii
[EDIT]).
Užitočné techniky nahrávania
Kopírovanie fotografií
Ochrana
zaznamenaných
videozáznamov a
fotografií (Protect)

Dotknite sa položky
[YES] 

Ochrana videozáznamov a fotografií sa
používa proti ich náhodnému odstráneniu.
Pred vykonaním operácie vyberte
nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy a fotografie, ktoré chcete
ochrániť (s. 71). Vyberte kvalitu obrazu pre
videozáznamy (s. 82).
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií
V kroku 3 sa dotknite videozáznamu alebo
fotografie označenej indikátorom .
Indikátor  sa prestane zobrazovať.
Tipy
Videozáznamy a fotografie môžete ochrániť na
obrazovke prehrávania pomocou ponuky
OPTION MENU.


Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PROTECT]
(v kategórii
[EDIT]).
Hodnota [ PRT by date] fotografie je
platná iba vtedy, keď je zaznamenané
médium v internej pamäti.
2
V kroku 2 sa dotknite položky
PRT. by date]/
[ PROTECT]  [
PRT. by date].
[
Ak chcete chrániť videozáznamy,
dotknite sa položky
[ PROTECT] 
[
PROTECT]/[
PROTECT].
3

Ak chcete ochrániť všetky fotografie
zachytené v ten istý deň, dotknite sa
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Užitočné techniky nahrávania
Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
1


.
Obsah
4
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Naraz môžete vybrať až 100 snímok.
Ak chcete ochrániť fotografie, dotknite sa
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete ochrániť.
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky dole na obrazovke LCD.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky


Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite


Dotknite sa položky [PROTECT] 
59
Register
Dotknite sa tlačidla
/
na výber
dátumu nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií, potom sa
.
dotknite položky
Na vybraných snímkach sa zobrazí
indikátor .

.
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
Obsah
V kroku  uvedenom vyššie vyberte
dátum nasnímania požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
 [UNPROTECT]
dotknite položky

.

Užitočné techniky nahrávania
Register
60
Rozdelenie
videozáznamu
 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.
 Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamu na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ nevyberajte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Medzi bodom, keď ste sa dotkli tlačidla
,
a skutočným rozdeľovacím bodom môže byť malý
rozdiel, pretože kamkordér vyberá rozdeľovací
bod na základe asi polsekundových prírastkov.
 Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.
 Ak sa rozdelený videozáznam nachádza aj v
scenári prehrávania najlepších scén (s. 44),
odstráni sa zo scenára.

1
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [ DIVIDE]
(v kategórii
[EDIT]).
2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť na obrazovke
OPTION
prehrávania pomocou ponuky
MENU.


Dotknite sa položky
v bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdeliť na scény.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Užitočné techniky nahrávania
3
Vybraný videozáznam sa začne
prehrávať.
Obsah
Pred operáciou vyberte nahrávacie médium
obsahujúce kvalitu obrazu a videozáznam,
ktorý chcete rozdeliť (s. 71, 82).
Po výbere bodu rozdelenia ho určite s
ešte väčšou presnosťou prostredníctvom
možnosti
.
4
Dotknite sa položky
[YES] 
.
Register
Návrat na začiatok vybraného
videozáznamu

61
Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


 Dotknite sa položky
[YES] 


Obsah
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Pôvodné videozáznamy sa nezmenia, aj keď
ich v zozname titulov zmeníte alebo ich z
neho odstránite.
Pred vykonaním operácie vyberte
nahrávacie médium a kvalitu obrazu, v
rámci ktorých chcete vytvoriť, prehrať alebo
upraviť zoznam titulov (s. 71, 82).
.
Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz
V kroku 2 sa dotknite položky
ADD by date]/[
ADD by date].
[
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Vytvorenie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PLAYLIST
[EDIT]).
EDIT] (v kategórii
 Dotknite sa položky [
alebo [
ADD].
Dotknite sa položky
/
na výber
dátumu požadovaného videozáznamu,
.
potom sa dotknite tlačidla
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky


ADD]
Dotknite sa položky [YES] 
.
 Dotykom vyberte videozáznam,
ktorý chcete pridať do zoznamu
titulov.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD) sa pridajú do
individuálneho zoznamu titulov.


 Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas úpravy videozáznamov na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ nevyberajte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.
 Nemôžete vytvárať zoznamy titulov, ktoré
by obsahovali obrazový materiál s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) aj obrazový
materiál s kvalitou obrazu so štandardným

62
Register
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .
rozlíšením (SD).

.
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.



Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .
Obsah
Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo
99 videozáznamov s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD).
Ak chcete pridať videozáznam na prehrávaciu
obrazovku alebo na obrazovku INDEX,
(OPTION).
dotknite sa položky
Zoznam titulov môžete skopírovať na disk taký,
aký je, pomocou dodaného softvéru.

Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Prehrávanie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PLAYLIST]
(v kategórii
[PLAYBACK]).
Dotknite sa položky

.
Tipy
Aj keď odstránite videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam sa neodstráni.


Zmena poradia v zozname titulov
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PLAYLIST EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
MOVE]/
Dotknite sa položky [
MOVE].
[
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa opäť
zobrazí obrazovka prehrávania.
Užitočné techniky nahrávania
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.
 [YES] 
Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Vybraný videozáznam sa označí
indikátorom .
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky


Dotknite sa položky
Pomocou tlačidiel
63
/
.
vyberte
Register
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [PLAYLIST EDIT] (v kategórii
[EDIT]).
ERASE]/
Dotknite sa položky [
ERASE].
[
Ak chcete odstrániť všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
ERASE ALL]/
dotknite sa položky [
ERASE ALL]  [YES]  [YES]
[
umiestnenie.
Cieľový panel
Obsah
Dotknite sa položky

.
 [YES] 
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.


Užitočné techniky nahrávania
Register
64
Vytvorenie disku
pomocou napaľovačky
a rekordéra DVD
obrazovka [EXTERNAL DRIVE].
 Poznámky
Zariadenie napájajte pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 19).
Pri napájaní z batérie napaľovačka diskov DVD
nefunguje.
 Ak existujú neuložené videozáznamy s kvalitou
obrazu s vysokým (HD) a štandardným (SD)
rozlíšením, uložia sa na jednotlivé disky podľa
kvality obrazu.

Pomocou špeciálnej napaľovačky diskov
DVD DVDirect Express (predáva sa
osobitne) môžete vykonávať nasledujúce
činnosti:
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
 Vytvoriť
disk s rovnakou kvalitou obrazu, ako
má nahratý videozáznam.
 Skonvertovať videozáznamy s kvalitou obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) na videozáznamy
s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením
(SD) na prehrávanie na ľubovoľnom
prehrávači diskov DVD a pod. a vytvoriť disk
(DISC BURN OPTION).
 Prehrávať snímky na vytvorenom disku.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].


(DISC BURN)
 Stlačte tlačidlo
na napaľovačke diskov DVD.
V tejto časti sa napaľovačka diskov „DVDirect
Express“ označuje pojmom „napaľovačka
diskov DVD“.
Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm disky DVD-R
 12 cm disky DVD+R
Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
Videozáznamy uložené v internej
pamäti, ktoré neboli uložené na
žiadnom disku, sa zaznamenajú na
disk. Po vytvorení disku sa priestor
disku napaľovačky diskov DVD otvorí
a môžete vybrať disk.

Funkciu
(DISC BURN) môžete
používať aj v kamkordéri.
 Ak celková veľkosť pamäte
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, opakujte kroky 2 a 3.
 Po dokončení operácie sa na
obrazovke kamkordéra dotknite
položky
 [END].
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí

65
Dotknite sa položky [EJECT DISC] a
Register
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom kábla USB
zapisovacieho zariadenia DVD.
Užitočné techniky nahrávania
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s napaľovačkou diskov DVD.

Obsah
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
vyberte vložený disk.
 Zatvorte priestor pre disk
napaľovačky diskov DVD a
odpojte kábel USB.
Zostávajúca kapacita disku

Prispôsobenie disku pomocou funkcie
DISC BURN OPTION
Túto činnosť vykonávajte v nasledujúcich
prípadoch:

 Pri
kopírovaní požadovanej snímky.
vytváraní viacerých kópií toho istého
disku.
 Pri konverzii videozáznamov s vysokým
rozlíšením (HD) na videozáznamy so
štandardným rozlíšením (SD) a vytváraní
disku.
 Pri


Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť.
INT. MEMORY]/[
MEMORY
[
STICK]:
Na obrazovke LCD sa zobrazí
obrazovka výberu kvality obrazu
disku, ktorý sa má vytvoriť. Vyberte
požadovanú kvalitu obrazu a dotknite
. Na obrazovke
sa položky
kamkordéra sa zobrazia miniatúry
videozáznamov.
INT. MEMORY]/[
MEMORY
[
STICK]:
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazia
miniatúry videozáznamov.
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa indikátor .
Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
položky [CREATE SAME DISC].
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Odpojte kábel USB od kamkordéra.
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky
 [YES] na
obrazovke kamkordéra.
Po vytvorení disku sa otvorí priestor pre
disk napaľovačky diskov DVD.
Vyberte disk z napaľovačky diskov DVD
a zatvorte priestor pre disk.
V predchádzajúcom kroku 3 sa dotknite
položky [DISC BURN OPTION].
Obsah
Tipy
Ak chcete výber snímky potvrdiť, dotknite
sa snímky na obrazovke LCD a na
chvíľu ju podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
snímky podľa dátumu.
Kvalita obrazu disku závisí od dĺžky
vybratých videozáznamov pri vytváraní
disku ich konvertovaním z kvality obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (SD).

Prehrávanie disku v napaľovačke diskov
DVD
Register
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku konektoru
 (USB) kamkordéra prostredníctvom
kábla USB napaľovačky diskov DVD.
66
Zobrazí sa obrazovka [EXTERNAL
DRIVE].

Tipy
Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 47).




Tipy
Ak celková veľkosť pamäte videozáznamov,
ktoré chcete napáliť pomocou funkcie DISC
BURN, prekročí veľkosť pamäte disku,
vytváranie disku sa pri dosiahnutí limitu
zastaví. Posledný videozáznam na disku môže
byť orezaný.
Na disk je možné nahrať 20 až 60 minút
videozáznamu. Tento čas závisí od režimu
nahrávania a počtu scén. Ak sa obraz s vysokým
rozlíšením (HD) konvertuje na obraz so
štandardným rozlíšením (SD), konverzia obrazu
trvá dlhšie ako samotné nahrávanie.
Disky s kvalitou obrazu so štandardným
rozlíšením (SD) je možné prehrávať na
ľubovoľnom prehrávači diskov DVD. Ak
prehrávanie z nejakého dôvodu nie je možné,
pripojte kamkordér k napaľovačke diskov DVD
a prehrávajte týmto spôsobom.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí značka
disku.
Obsah
Vložte vytvorený disk do napaľovačky
diskov DVD.
Videozáznamy na disku sa na obrazovke
kamkordéra zobrazujú ako index
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidlo prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.
Videozáznam sa prehrá na obrazovke
kamkordéra.
Vytvorené disky s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) je možné prehrávať len na
zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD. Disk môžete prehrávať taktiež
pripojením napaľovačky diskov DVD ku
kamkordéru.
Vytvorený disk obsahujúci snímky s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemal
používať v prehrávačoch a rekordéroch DVD.
Pretože prehrávače a rekordéry DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, prehrávače a
rekordéry DVD nemusia vysunúť disk.


Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra.

 Poznámky
Nezabudnite zapnúť kamkordér. Napaľovačka
diskov DVD sa napája z kamkordéra.
 Pomocou možnosti [DISC BURN OPTION]
môžete z jedného disku vytvoriť viaceré kópie.
 Pri vytváraní disku sa riaďte nasledujúcimi
pokynmi:
 Nevypínajte kamkordér.
 Nezatvárajte obrazovku LCD kamkordéra.
 Neodpájajte kábel USB alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu.
 Nevystavujte kamkordér mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
 Nevyberajte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ z kamkordéra.
 Na vytvorený disk sa nedajú pridávať ďalšie
videozáznamy.
 Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa kopírovanie vykonalo
správne.
 Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a vykonajte
operáciu DISC BURN znova.



Užitočné techniky nahrávania
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel
Stlačte tlačidlo
USB.
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) prostredníctvom
napaľovačky diskov DVD a pod.
napaľovačky inej než DVDirect Express

67
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
Register
Pomocou kábla USB prepojte kamkordér
a zariadenie na vytváranie diskov, ktoré
je kompatibilné s videozáznamami s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) (napríklad napaľovačka diskov DVD
spoločnosti Sony). Potrebné informácie
nájdete aj v príručkách dodaných so
zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.

dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 20).
Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.
ktoré chcete pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
 Odpojte kábel USB.
Obsah
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD atď. ku
konektoru  (USB) kamkordéra
prostredníctvom dodaného kábla
USB.
 Poznámky
Vytvorený disk obsahujúci snímky s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemal
používať v prehrávačoch a rekordéroch DVD.
Pretože prehrávače a rekordéry DVD nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD, prehrávače a
rekordéry DVD nemusia vysunúť disk.

Snímky prehrávané na kamkordéri
môžete skopírovať na disk alebo
videokazetu pripojením kamkordéra k
napaľovačke diskov, napaľovačke diskov
DVD spoločnosti Sony atď. pomocou
prípojného kábla A/V. Zariadenie pripojte
buď spôsobom , alebo . Potrebné
informácie nájdete aj v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť. Najskôr vyberte nahrávacie
médium obsahujúce videozáznamy na
skopírovanie a kvalitu obrazu (s. 71, 82).
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
 [USB CONNECT]
(MENU) 
(v kategórii [OTHERS]).

 Poznámky
Pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu
(s. 20).
 Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) budú skopírované v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
 Videozáznamy nahrajte na
pripojené zariadenie.

Napaľovačka diskov DVD od spoločnosti
Sony nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/regiónoch.

Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
68
Register
 Na obrazovke kamkordéra
sa dotknite položky [ USB
CONNECT], keď sa videozáznamy
nahrávajú do internej pamäte,
alebo položky [ USB
CONNECT], keď sa videozáznamy
nahrávajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Užitočné techniky nahrávania
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD) prostredníctvom
zapisovacieho zariadenia a pod. iného zariadenia
než zapisovacie zariadenia DVDirect Express
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)

Pripojte prípojný kábel A/V k vstupnému
konektoru iného zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
Keď sa pripájate k inému zariadeniu
prostredníctvom konektora S VIDEO
pomocou prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne), môžete
dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší
obraz) než pri použití prípojného kábla
A/V. Biely a červený konektor (ľavý/pravý
kanál signálu audio) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V
prepojte s káblom S VIDEO. Ak pripojíte
iba konektor S VIDEO, nebudete počuť
žiadny zvuk. Pripojenie žltého (video)
konektora nie je potrebné.

Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Konektor pre diaľkový ovládač
A/V
Ďalšie informácie nájdete v dodávanej
príručke k nahrávaciemu zariadeniu.
 Po dokončení kopírovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
Vstup
S VIDEO
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Nemôžete kopírovať na rekordéry prepojené
pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete skryť indikátory (napríklad počítadlo
atď.) na obrazovke pripojeného zobrazovacieho
(MENU)
zariadenia, dotknite sa položky
 [OUTPUT SETTINGS] (v

[GENERAL SET])  [DISP
kategórii
OUTPUT]  [LCD PANEL] (predvolené


.
nastavenie) 
 Ak chcete nahrať dátum a čas, súradnice
(HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE) alebo
údaje nastavenia kamery, dotknite sa položky
(MENU) 
 [PLAYBACK
[PLAYBACK]) 
SET] (v kategórii
[DATA CODE]  požadovaného nastavenia


. Okrem toho

Užitočné techniky nahrávania


VIDEO
(žltý)
(biely)
AUDIO
(červený)
Tok signálu
 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
69
Register
(žltý)
Obsah
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného kábla A/V  (dodáva
sa) alebo prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa osobitne).
Prípojný kábel A/V s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa osobitne)

Obsah

sa dotknite položky
(MENU) 
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]  [V

.
OUT/PANEL] 
Keď je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (televízor a pod.) 4:3, dotknite
(MENU) 

sa položky
[OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [4:3] 


.
Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku
zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania
Register
70
Používanie nahrávacích médií
Zmena nahrávacieho
média
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Výber nahrávacieho média pre
fotografie
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [MEDIA
SETTINGS] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO
MEDIA SET].
Interná pamäť
„Memory Stick“



 Dotknite sa požadovaného
nahrávacieho média.
Na vybranom médiu môžete vykonávať
nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Ďalšie informácie o čase nahrávania
videozáznamov nájdete na strane 117.
Informácie o počte nasnímateľných fotografií
nájdete na strane 119 .
 Dotknite sa položky [YES] 
.
Výber nahrávacieho média pre
videozáznamy
Nahrávacie médium sa zmenilo.
 Dotknite sa položky
(MENU) 
 [MEDIA
SETTINGS] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE
MEDIA SET].
Užitočné techniky nahrávania
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
MEDIA SET].
fotografie
videozáznamy
Obsah
Ako nahrávacie médium, médium na
prehrávanie alebo úpravu môžete v
kamkordéri vybrať internú pamäť alebo
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Samostatne vyberte médium, ktoré bude
používané pre videozáznamy a fotografie.
V rámci predvoleného nastavenia sú
videozáznamy aj fotografie nahrávané do
internej pamäte.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Zapnite indikátor (videozáznam) na
kontrolu nahrávacieho média používaného
pre videozáznamy, alebo indikátor
(fotografia) pre fotografie. Ikona média sa
zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA
SET].
: Interná pamäť
: „Memory Stick PRO Duo“
Vloženie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“

71
Ak chcete nahrávať videozáznamy alebo
Register
 Dotknite sa požadovaného
média.
„Memory Stick Duo“/konektora a
vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ do otvoru na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“, kým nezačujete kliknutie.
fotografie na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“, nastavte nahrávacie médium na
možnosť [MEMORY STICK].
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré môžete používať s kamkordérom


ako:

PRO Duo“)*
Po vložení pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ zatvorte kryt pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“/konektora.
Obsah
Na nahrávanie videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou 1 GB alebo väčšou označenú
Kryt pamäťovej karty „Memory Stick Duo“/
konektora
(„Memory Stick
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete použiť kartu s označením Mark2,
ale aj bez neho.
Informácie o čase nahrávania videozáznamov
na pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“
nájdete na strane 118.


Indikátor prístupu
Ak vložíte novú pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, keď svieti
indikátor (videozáznam), zobrazí
sa obrazovka [Create a new Image
Database File.].

Pamäťová karta „Memory Stick“
(Nedá sa používať s kamkordérom.)



 Dotknite sa položky [YES].

Ak chcete na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ nahrávať iba fotografie,
dotknite sa položky [NO].
 Poznámky
Ak sa v kroku 2 zobrazí hlásenie [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 97).

 Otvorte kryt pamäťovej karty
72
Register

Okrem pamäťových kariet uvedených vyššie
sa nemôžu použiť žiadne iné typy pamäťových
kariet.
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ sa
dá použiť iba so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO“.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadeniami kompatibilnými s
pamäťovými kartami „Memory Stick“, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Skontrolujte smer pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“. Ak pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ vložíte
nasilu v nesprávnom smere, môže sa
poškodiť pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“, otvor na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo obrazové údaje.
Užitočné techniky nahrávania
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Túto veľkosť je možné používať v kamkordéri.)
Vysunutie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Otvorte kryt pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“/konektora a mierne zatlačte na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.

Obsah

Počas nahrávania kryt pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“/konektora neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ postupujte opatrne,
aby pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla.
Užitočné techniky nahrávania
Register
73
Zabránenie obnove
údajov vo vnútornej
pamäti
Dotknite sa položky [EMPTY].
 Poznámky
Ak uskutočníte operáciu [ EMPTY], všetky
zábery budú vymazané. Aby ste zabránili
strate dôležitých záberov, mali by ste ich uložiť
(s. 65, pozri tiež Návod na používanie) pred
uskutočnením operácie [ EMPTY].
 Nie je možné uskutočniť operáciu [
EMPTY],
pokiaľ nepripojíte sieťový adaptér striedavého
prúdu k sieťovej zásuvke.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Počas priebehu operácie [
EMPTY] zabráňte
vibráciám alebo otrasom kamkordéra.

Zobrazí sa obrazovka [
EMPTY].
Obsah
4
Funkcia [ EMPTY] vám umožňuje
zapísať nezrozumiteľné dáta na pevný disk
kamkordéra. Týmto spôsobom bude ťažšie
obnoviť akékoľvek pôvodné údaje. Pri
zneškodnení alebo odovzdaní kamkordéra
sa odporúča aby ste vykonali operáciu
[ EMPTY].
5
Dotknite sa položky [YES] 
[YES] 
.
1
Sieťový adaptér striedavého
prúdu pripojte ku konektoru
DC IN kamkordéra a k sieťovej
zásuvke.
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Skutočný čas vykonávania funkcie [ EMPTY]
je nasledovný:
 HDR-CX500E/CX500VE/CX505VE:
približne 3 min.
 HDR-CX520E/CX520VE: približne 6 min.
 Pokiaľ zastavíte vykonávanie operácie
[ EMPTY] počas zobrazenia [Executing…]
uistite sa, že operáciu dokončíte uskutočnením
funkcie [MEDIA FORMAT] alebo [ EMPTY]
pri najbližšom použití kamkordéra.

2
Otvorte obrazovku LCD, čím sa
kamkordér zapne.
3
Zobrazí sa obrazovka [
Register
Dotknite sa položky
(MENU) 
 [MEDIA
FORMAT] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [INT.
MEMORY].
FORMAT].
74
Prispôsobenie kamkordéra
MANUAL SETTINGS (Nastaviteľné položky pre
príslušnú scénu)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Obsah
SCENE SELECTION
Snímky môžete snímať efektívne v rôznych situáciách.
Kroky
 [SCENE SELECTION] (v kategórii
(MENU) 
 požadované nastavenie 

[MANUAL SETTINGS])
Snímky sa automaticky zaznamenávajú bez použitia funkcie [SCENE
SELECTION].
 AUTO
Umožňuje snímať fotografie ľudí s pozadím bez použitia
) blesku.
TWILIGHT PORT. (
SUNRISE&SUNSET*
(
)
Reprodukcia atmosféry scenérie ako pri západe alebo
východe slnka.
FIREWORKS* ( )
Nasnímanie vynikajúcich záberov ohňostroja.
LANDSCAPE* (
)
Jasné nasnímanie vzdialených predmetov. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi kamkordérom a snímaným
objektom.
Zvýraznenie snímaného objektu, napríklad ľudí alebo
kvetov, a vytvorenie mäkkého pozadia.
SPOTLIGHT** (
Zabraňuje tomu, aby sa ľudské tváre pri osvetlení silným
svetlom nasnímali neprirodzene biele.
BEACH** (
SNOW** ( )
)
Nasnímanie výraznej modrej farby oceána alebo jazera.
Nasnímanie jasných obrazov bielej krajiny.
75
Register
PORTRAIT (Jemný
portrét) ( )
)
Užitočné techniky nahrávania
Udržiava sa stmievajúca atmosféra vzdialeného okolia za
súmraku.
TWILIGHT* ( )
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na blízke objekty.
 Poznámky
Aj napriek nastaveniu funkcie [TWILIGHT PORT.] sa nastavenie v režime nahrávania videozáznamu
zmení na hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION], nastavenie možnosti [WHITE BAL.] sa zruší.

Obsah
FADER
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi efektmi pridanými do intervalov medzi zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime [STBY] (na stmavenie) alebo [REC] (na rozjasnenie).
Kroky
[
(MENU) 
FADER] (v kategórii

požadované nastavenie 
 OFF
[MANUAL SETTINGS]) 
Efekt sa nepoužije.
Stmavenie/rozjasnenie v bielej farbe.
BLACK FADER
Stmavenie/rozjasnenie v čiernej
farbe.
Rozjasnenie
Stmavenie
Rozjasnenie
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred spustením funkcie sa dotknite položky [OFF]
Užitočné techniky nahrávania
WHITE FADER
Stmavenie
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie sa zruší.
Videozáznam zaznamenaný pomocou funkcie [BLACK FADER] môže byť na obrazovke VISUAL INDEX
zle viditeľný.



WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa jasu prostredia snímania.
76
[MANUAL SETTINGS]) 
Register
Kroky
 [WHITE BAL.] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
 AUTO
OUTDOOR (
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
 vonkajšie prostredie,
 nočné zábery, neónové nápisy a ohňostroje,
 východ alebo západ slnka,
 osvetlenie žiarivkami.
)
INDOOR ()
Obsah
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
prostredie,
 na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa svetelné podmienky menia veľmi
rýchlo,
 pod videolampami v štúdiu, prípadne pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
 vnútorné
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu okolia.
ONE PUSH (
)
Dotknite sa položky [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt, napríklad kúsok papiera, vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.
].
Indikátor
bliká rýchlo. Indikátor prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a jeho uložení do pamäte.
Dotknite sa položky [
Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu alebo idete natáčať von po natáčaní vnútri (alebo opačne),
vyberte nastavenie [AUTO] a zamerajte kamkordér na približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby sa
dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené pomocou funkcie [ONE PUSH] alebo ak sa zmenili svetelné
podmienky premiestením kamkordéra von alebo dnu, budete musieť na nastavenie vyváženia bielej farby
zopakovať postup funkcie [ONE PUSH].



Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Funkciu [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu [AUTO] alebo nastavte farbu pomocou funkcie [ONE
PUSH] pod bielymi alebo chladnými bielymi žiarivkami.
 Keď vyberiete možnosť [ONE PUSH], zameriavajte biele predmety dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
.
bliká pomaly, ak funkciu [ONE PUSH] nie je možné nastaviť.
 Indikátor
stále bliká aj po dotyku položky
, nastavte
 Keď ste vybrali možnosť [ONE PUSH] a indikátor
možnosť [WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte možnosť [WHITE BAL.], funkcia [SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu [AUTO].

SPOT MTR/FCS (Bodové meranie/zaostrenie)
Kroky
 [SPOT MTR/FCS] (v kategórii
(MENU) 
[MANUAL SETTINGS]) 
dotknite sa objektu, ktorého jas chcete upraviť a na ktorý chcete zaostriť  [END] 
77
Register
Pre vybraný objekt môžete naraz nastaviť jas a zaostrenie. Táto funkcia umožňuje naraz
používať funkciu [SPOT METER] (s. 78) a [SPOT FOCUS] (s. 78).
 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] a [FOCUS] sa automaticky nastavia na hodnotu [MANUAL].
Obsah
Na automatickú úpravu jasu a zaostrenia sa dotknite položky [AUTO].

SPOT METER
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na objekt, aby bol nasnímaný s vyhovujúcou úrovňou jasu
aj vtedy, keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast, napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.

Na opätovné nastavenie automatickej expozície sa dotknite položky [AUTO].
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
 [SPOT METER] (v kategórii
(MENU) 
[MANUAL SETTINGS]) 
dotknite sa bodu, ktorý chcete opraviť, a nastavte expozíciu na obrazovke  [END]
 Poznámky
Funkcia [EXPOSURE] sa automaticky nastaví na možnosť [MANUAL].

SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť namierením na objekt mimo stredu obrazovky.
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie, dotknite sa položky [AUTO].
78
Register
Kroky
 [SPOT FOCUS] (v kategórii
(MENU) 
[MANUAL SETTINGS]) 
dotknite sa miesta v zobrazenom rámčeku, na ktoré chcete zaostriť  [END] 
 Poznámky
Funkcia [FOCUS] sa automaticky nastaví na možnosť [MANUAL].

EXPOSURE
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas snímky upravte, keď je predmet príliš jasný alebo
tmavý.
 [EXPOSURE] (v kategórii
(tmavší)/
(svetlejší) 
[MANUAL SETTINGS]) 
Obsah
Kroky
(MENU) 
[MANUAL] 

Ak chcete automaticky nastaviť expozíciu, dotknite sa položky [AUTO].
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete zámerne
zaostriť na určitý objekt.
Kroky
 [FOCUS] (v kategórii
(MENU) 
[MANUAL SETTINGS])  [MANUAL]

(zaostrenie na blízke objekty)/
(zaostrenie na vzdialené objekty) 
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne pomocou ovládača MANUAL (s. 33).



 Poznámky
Pokiaľ nastavíte funkciu [FOCUS] na možnosť [MANUAL], zobrazí sa indikátor .
 Minimálna možná vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom pri súčasnom zachovaní ostrosti obrazu
je asi 1 cm pri širokouhlom nastavení a asi 80 cm pri vzdialených predmetoch.

Tipy
Indikátor sa zobrazí pokiaľ zaostrenie už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a indikátor
pokiaľ už zaostrenie nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.


79
sa zobrazí,
Register
Ak chcete automaticky nastaviť zaostrenie, dotknite sa položky [AUTO].


Obsah

Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak zaostrujete na objekt posunutím páčky transfokátora smerom
k značke T (vzdialené predmety) a potom smerom k značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri snímaní. Ak chcete snímať objekt zblízka, posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia (vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený; používa sa ako vodiaci
prvok v tmavom prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch. (Táto informácia sa nezobrazí správne v prípade používania konverzného
objektívu (predáva sa osobitne).)
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z automatického na manuálny.
 Keď zaostrujete manuálne.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne pomocou ovládača MANUAL (s. 33).
TELE MACRO
Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní malých objektov, napríklad kvetov alebo hmyzu.
Môžete rozmazať pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Kroky
 [TELE MACRO] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
)
Priblíženie (s. 29) sa automaticky
posunie k značke T (vzdialené
predmety) a umožní snímanie
objektov zblízka až do vzdialenosti
45 cm.
Užitočné techniky nahrávania
Ruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE MACRO sa zruší aj v prípade,
ak páčku transfokátora posuniete do polohy W.)
 OFF
ON (
[MANUAL SETTINGS]) 
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 79).

AE SHIFT
Expozíciu môžete upraviť ručne.
 OFF
ON (
a hodnota
nastavenia)
Automatické nastavenie expozície.
Ručné nastavenie expozície.
Tipy
Ak je funkcia [EXPOSURE] nastavená na možnosť [AUTO], môžete nastaviť automatickú úroveň
expozície na jasnejšiu alebo tmavšiu úroveň.


[MANUAL SETTINGS]) 
80
Register
Kroky
 [AE SHIFT] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 


Ak je objekt biely alebo ak je silné protisvetlo, dotknite sa položky
. Ak je predmet čierny alebo je
.
svetlo slabé, dotknite sa položky
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne pomocou ovládača MANUAL (s. 33).
WB SHIFT (vyváženie posunu bielej farby)
Vyváženie bielej farby môžete upraviť ručne.
 OFF
ON (
a hodnota
nastavenia)
[MANUAL SETTINGS]) 
Obsah
Kroky
 [WB SHIFT] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
Automatické nastavenie vyváženia bielej farby.
Ručné nastavenie vyváženia bielej farby.
Tipy
Ak je vyváženie bielej farby nastavené na nižšiu hodnotu, snímky budú modrasté, ak je nastavené na
vyššiu hodnotu, snímky budú viac červenkasté.
Nastavenie môžete upraviť aj manuálne pomocou ovládača MANUAL (s. 33).



Pozri stranu 32.
Užitočné techniky nahrávania
SMTH SLW REC (Plynulé spomalené nahrávanie)
Register
81
SHOOTING SET (Položky pre prispôsobené snímanie)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
/
SET
Kroky
[
(MENU) 
/
SET] (v kategórii
požadované nastavenie  [YES] 

Obsah
Pre videozáznamy môžete vybrať pre nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) alebo kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
[SHOOTING SET]) 
HD QUALITY
Nahráva, prehráva, alebo upravuje snímky s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
SD QUALITY
Nahráva, prehráva, alebo upravuje snímky s kvalitou obrazu so štandardným
rozlíšením (SD).
Tipy
Možné je nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy videozáznamov iba vo vybranej kvalite obrazu. Ak chcete
nahrávať, prehrávať alebo upravovať videozáznamy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto nastavenie.

REC MODE (Režim nahrávania)
Kroky
[
(MENU) 
REC MODE] (v kategórii

požadované nastavenie 
[SHOOTING SET]) 
Užitočné techniky nahrávania

Pri nahrávaní videozáznamu je možné výberom režimu nahrávania vybrať kvalitu obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) spomedzi 4 úrovní. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho
predmetu sa odporúča používanie vysokej kvality obrazu, napríklad [FH].
HD FH (
Nahráva v režime s najvyššou kvalitou (AVC HD 16M (FH))*1.
)
HD HQ (
)
Nahráva v režime s vysokou kvalitou (AVC HD 9M (HQ))*2.
 HD SP (
)
Nahráva v režime so štandardnou kvalitou (AVC HD 7M (SP))*2.
HD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné prehrávanie) (AVC HD 5M (LP))*2.
Pri nahrávaní je možné výberom režimu nahrávania vybrať kvalitu obrazu so štandardným
rozlíšením (SD)*3 spomedzi 3 úrovní.
SD HQ (
)
Nahráva v režime s vysokou kvalitou (SD 9M (HQ)).
 SD SP (
)
Nahráva v režime so štandardnou kvalitou (SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné prehrávanie) (SD 3M (LP)).
*3 Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte MPEG-2.
82
Register
*1Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1920  1080/50i.
*2Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1440  1080/50i.
 Poznámky
Ak nahrávate v režime LP, kvalita videozáznamov môže byť nižšia alebo sa pri prehrávaní scén s rýchlym
pohybom môže vyskytnúť blokový šum.

Tipy
Ďalšie informácie o predpokladanom čase nahrávania každého režimu nájdete na strane 117.
Môžete zvoliť [ REC MODE] pre každé nahrávacie médium samostatne.
Hodnoty ako napríklad 16M uvedené v tabuľke predstavujú priemernú bitovú rýchlosť. M znamená
Mbps.




Obsah
GUIDEFRAME
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rám sa nezaznamená.
Kroky
 [GUIDEFRAME] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
 OFF
[SHOOTING SET]) 
Nezobrazí sa pomocný rám.
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku pomocného rámu, kompozícia bude vyvážená.
Vonkajší rám funkcie [GUIDEFRAME] zobrazuje plochu obrazovky televízora, ktorý nie je kompatibilný
s úplným zobrazením pixlov.



Užitočné techniky nahrávania
Zobrazí sa pomocný rám.
ON
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete vykompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne), nastavte funkciu [
( ). Obraz sa potom stáva prirodzeným.
 ACTIVE
[SHOOTING SET]) 
Poskytuje silnejší efekt funkcie SteadyShot.
STANDARD
Poskytuje efekt funkcie SteadyShot pri relatívne stabilných podmienkach
snímania.
OFF (
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
83
Register
Kroky
[
(MENU) 
STEADYSHOT] (v kategórii

požadované nastavenie 
STEADYSHOT] na [OFF]
CONVERSION LENS
Pri použití konverzného objektívu (predáva sa osobitne) použite túto funkciu na snímanie s
optimálnou kompenzáciou chvenia a zaostrenia kamery pre daný objektív.
 OFF
[SHOOTING SET]) 
Keď nepoužívate konverzný objektív, vyberte túto možnosť.
WIDE CONVERSION
( )
Túto možnosť vyberte, ak používate širokouhlý konverzný objektív.
TELE CONVERSION
( )
Túto možnosť vyberte, ak používate konverzný objektív.
Obsah
Kroky
 [CONVERSION LENS] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
 Poznámka
Vstavaný blesk sa nepoužije, keď je funkcia [CONVERSION LENS] nastavená na hodnotu [WIDE
CONVERSION] alebo [TELE CONVERSION]. Takisto nemôžete nastaviť možnosť [FLASH MODE]
(s. 90).

Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri slabom osvetlení.
Kroky
(MENU) 
nastavenie 
 OFF

[LOW LUX] (v kategórii
[SHOOTING SET])  požadované

Funkcia LOW LUX sa nepoužíva.
Užitočné techniky nahrávania
LOW LUX
Funkcia LOW LUX sa používa.
ON ( )
FACE DETECTION
Deteguje tváre objektov a automaticky nastavuje zaostrenie/farbu/expozíciu. V prípade
videozáznamu s obrazovou kvalitou s vysokým rozlíšením (HD) nastavuje jemnejšiu kvalitu
obrazu častí tváre.
 ON
OFF (
[SHOOTING SET]) 
Deteguje tváre.
)
Nedeteguje tváre.
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania, podmienok objektu a nastavení kamkordéra tváre nemusia byť
detegované.
 V závislosti od podmienok snímania nemusí funkcia [FACE DETECTION] fungovať správne. V takom

84
Register
Kroky
 [FACE DETECTION] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
prípade nastavte funkciu [FACE DETECTION] na hodnotu [OFF].
Tipy
Ak chcete, aby funkcia rozpoznávania tvárí fungovala lepšie, plňte nasledujúce podmienky:
 Snímajte na dostatočne svetlom mieste.
 Objekty nemajú okuliare, klobúk ani masku.
 Objekty sa pozerajú priamo na kameru.
Detegované tváre sa zaznamenajú v režime Face Index, avšak niektoré tváre sa nemusia detegovať.
Existuje tiež limit počtu tvárí, ktoré je možné v režime Face Index zaznamenať. Ak chcete prehrávať z
režimu Face Index, pozrite si stranu 42.



Obsah
PRIORITY SETTING
Výber objektu s prioritou na detekciu tváre alebo rozpoznanie úsmevu.
Automatické nastavenie zaostrenia, farieb a expozície pre vybraté tváre.
Kroky
 [PRIORITY SETTING] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
Automatické rozpoznávanie tvárí.
CHILD PRIORITY
Rozpoznávanie s prioritou detskej tváre.
ADULT PRIORITY
Rozpoznávanie s prioritou tváre dospelého.
Tipy
Keď určíte prioritný objekt dotykom na detekčný rámček na obrazovke LCD, prioritu má tvár s
rámčekom s dvojitým orámovaním (s. 29).


SMILE DETECTION
Užitočné techniky nahrávania
 AUTO
[SHOOTING SET]) 
Uzávierka sa spustí, keď kamkordér rozpozná úsmev (Rozpoznávanie úsmevu).
Kroky
 [SMILE DETECTION] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
 DUAL CAPTURE (
ALWAYS ON (
Uzávierka sa spustí automaticky pri detekcii úsmevu iba počas snímania
videozáznamov.
Keď je kamkordér v režime nahrávania, uzávierka sa spustí pri detegovaní
úsmevu.
Úsmevy nie sú detegované, takže sa fotografie nezaznamenávajú automaticky.
 Poznámky
V závislosti od podmienok snímania, podmienok objektu a nastavení kamkordéra úsmevy nemusia byť
detegované.
 Keď je vybraná funkcia [DUAL CAPTURE], pri pripravenom nahrávaní videozáznamov sa na obrazovke
zobrazí indikátor . Pri spustení nahrávania videozáznamu sa indikátor zmení na .

85
Register
OFF
)
)
[SHOOTING SET]) 
SMILE SENSITIVITY
Citlivosť detekcie úsmevu sa nastavuje pomocou funkcie Rozpoznávanie úsmevu.
Kroky
 [SMILE SENSITIVITY] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
[SHOOTING SET]) 
Obsah
Deteguje dokonca aj mierny úsmev.
HIGH
 MEDIUM
Deteguje normálny úsmev.
Deteguje široký úsmev.
LOW
AUDIO REC SET
 BLT-IN ZOOM MIC (Vstavaný mikrofón s funkciou priblíženia)
Môžete snímať videozáznam so živým zvukom primeraným pozícii priblíženia.
 OFF
[SHOOTING SET])  [BLT
Mikrofón nezaznamenáva zvuk podľa približovania alebo odďaľovania.
Mikrofón zaznamenáva zvuk podľa približovania alebo odďaľovania.
ON ( )
 MICREF LEVEL (Referenčná úroveň mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
Kroky
 [AUDIO REC SET] (v kategórii
(MENU) 

[MICREF LEVEL]  požadované nastavenie 
 NORMAL
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
 [AUDIO REC SET] (v kategórii
(MENU) 

IN ZOOM MIC]  požadované nastavenie 
[SHOOTING SET]) 

Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na príslušnú úroveň.
Verne nahráva okolité zvuky. Ak chcete nahrať vzrušujúci a silný zvuk v
koncertnej sieni a pod., vyberte položku [LOW] (Toto nastavenie nie je
vhodné na nahrávanie konverzácií.)
LOW ( )
 AUDIO MODE
Kroky
 [AUDIO REC SET] (v kategórii
(MENU) 

[AUDIO MODE]  požadované nastavenie 

5.1ch SURROUND
(
)
2ch STEREO (
[SHOOTING SET]) 

Nahrávanie zvuku vo formáte 5,1-kanálového priestorového zvuku.
)
Nahrávanie zvuku vo formáte 2-kanálového stereofónneho zvuku.
86
Register
Formát záznamu zvuku môžete zmeniť.
OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
Kroky
 [OTHER REC SET] (v kategórii
(MENU) 
[ DIGITAL ZOOM]  požadované nastavenie 
[SHOOTING SET]) 

Obsah
Ak chcete počas nahrávania dosiahnuť vyššiu úroveň priblíženia, ako je uvedená úroveň
optického priblíženia, môžete vybrať maximálne 12-násobnú úroveň priblíženia. Kvalita
obrazu sa v prípade digitálneho priblíženia zhorší.

Na pravej strane pruhu sa zobrazuje faktor digitálneho
priblíženia. Pri výbere úrovne priblíženia sa zobrazí oblasť
priblíženia.
Priblíženie do hodnoty 12-násobku sa vykoná opticky.
24×
Priblíženie do hodnoty 12-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
24-násobku digitálne.
150×
Priblíženie do hodnoty 12-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
150-násobku digitálne.
 AUTO BACK LIGHT
Kamkordér nastavuje expozíciu objektov v protisvetle automaticky.
Kroky
 [OTHER REC SET] (v kategórii
(MENU) 
[AUTO BACK LIGHT]  požadované nastavenie 
 ON
OFF
Užitočné techniky nahrávania
 OFF
[SHOOTING SET]) 


Automatické nastavenie expozície pre objekty v protisvetle.
Expozícia pre objekty v protisvetle sa neupravuje.
 DIAL SETTING
 NIGHTSHOT LIGHT
Pri používaní funkcie NightShot (s. 31) môžete snímať jasnejší obraz aktivovaním funkcie
[NIGHTSHOT LIGHT], ktorá využíva infračervené svetlo (neviditeľné).
Kroky
 [OTHER REC SET] (v kategórii
(MENU) 
[NIGHTSHOT LIGHT]  požadované nastavenie 
87
[SHOOTING SET]) 


Register
Môžete vybrať položku, ktorú chcete priradiť ovládaču MANUAL. Podrobnosti nájdete na
strane 33.
 ON
Dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
Nedochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
OFF
 Poznámky
Infračervený port (s. 7) nezakrývajte prstami ani inými predmetmi.
 Odpojte konverzný objektív (predáva sa osobitne).
 Maximálna vzdialenosť snímania pri používaní funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je približne 3 m.

X.V.COLOR
Obsah

Môžete snímať širší rozsah farieb. Môžete vernejšie reprodukovať rôzne farby, napríklad
žiarivé farby kvetov alebo tyrkysovú farbu mora. Ďalšie informácie nájdete v príručke k
televízoru.
Kroky
 [OTHER REC SET] (v kategórii
(MENU) 

[ X.V.COLOR]  požadované nastavenie 
 OFF
[SHOOTING SET]) 

Snímanie prebieha pri bežnom rozsahu farieb.
ON (
)
Snímanie prebieha v rozsahu farieb x.v.Color.

Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Nastavte funkciu [ X.V.COLOR] na [ON], ak bude zaznamenaný videozáznam prehrávaný na TV
prijímači kompatibilnom s x.v.Color.
 Ak bude videozáznam zaznamenaný pomocou tejto funkcie [ON] prehraný na televíznom prijímači,
ktorý nie je kompatibilný s funkciou x.v.Color, farba môže byť nesprávne reprodukovaná.
X.V.COLOR] nie je možné nastaviť na hodnotu [ON]:
 Funkciu [
 pri nahrávaní videozáznamov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD),
 počas nahrávania videozáznamu.

WIDE SELECT
Pri snímaní záberov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) môžete pomer strán
vybrať podľa pripojeného televízora. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
Kroky
 [OTHER REC SET] (v kategórii
(MENU) 

[ WIDE SELECT]  požadované nastavenie 
 16:9 WIDE
)

Snímanie videozáznamov v režime na celú obrazovku na televíznom
prijímači s pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
Snímanie videozáznamov v režime na celú obrazovku na televíznom
prijímači s pomerom strán 4:3.
 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa televízora pripojeného na prehrávanie (s. 100).

88
Register
4:3 (
[SHOOTING SET]) 
PHOTO SETTINGS (Položky pre snímanie fotografií)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
SELF-TIMER
Kroky
[
(MENU) 
SELF-TIMER] (v kategórii

požadované nastavenie 
 OFF
Obsah
Stlačením tlačidla PHOTO spustite odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi 10 sekundách.
[PHOTO SETTINGS]) 
Zrušenie samospúšte.
Spustenie snímania pomocou samospúšte. Ak chcete zrušiť snímanie,
dotknite sa položky [RESET].
ON ( )
Tipy
Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom ovládači (s. 8).


Môžete vybrať veľkosť nasnímanej fotografie.
Kroky
[
(MENU) 
IMAGE SIZE] (v kategórii

požadované nastavenie 
 12.0M (
Snímanie fotografií v najvyššej kvalite (4 000 × 3 000).
)
9.0M (
Snímanie fotografií vo vysokej kvalite v pomere strán 16:9 (širokouhlé)
(4 000 × 2 250).
)
6.2M (
)
1.9M (
)
VGA(0.3M) (
[PHOTO SETTINGS]) 
Užitočné techniky nahrávania
IMAGE SIZE
Snímanie zreteľných fotografií (2 880 × 2 160).
Nasnímanie viacerých fotografií v relatívne čistej kvalite (1 600 × 1 200).
)
Nasnímanie maximálneho počtu fotografií (640 × 480).
 Poznámky
(fotografia).
Vybraná veľkosť snímky platí, kým svieti indikátor
 Informácie o počte nasnímateľných fotografií nájdete na strane 119 .

Register
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete vykompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne), nastavte funkciu [
[OFF] ( ), obraz tak bude prirodzený.
89
STEADYSHOT] na hodnotu
Kroky
(MENU) 
 [ STEADYSHOT] (v kategórii

požadované nastavenie 
 ON
OFF (
[PHOTO SETTINGS]) 
Funkcia SteadyShot sa používa.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
Obsah
FLASH MODE
Blesk je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo externého
blesku (predáva sa osobitne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
Kroky
 [FLASH MODE] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
 AUTO
[PHOTO SETTINGS]) 
Automatické odpálenie blesku v prípade nedostatku okolitého osvetlenia.
Odpálenie blesku bez ohľadu na intenzitu okolitého osvetlenia.
OFF ( )
Snímanie bez použitia blesku.
 Poznámky
Odporúčaná vzdialenosť na snímanie objektu so vstavaným bleskom je približne od 0,3 do 2,0 m.
 Pred použitím blesku z neho odstráňte všetok prach. Účinok blesku sa môže znížiť v prípade, že výbojku
zahalí prach alebo dôjde k strate farieb v dôsledku nadmerného tepla.
 Počas nabíjania blesku indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) (s. 19) bliká, po dokončení nabíjania batérie
zostane svietiť.
 Ak používate blesk na svetlých miestach, napríklad pri snímaní podsvieteného objektu, blesk nemusí byť
účinný.
 Vstavaný blesk sa nepoužije, keď je funkcia [CONVERSION LENS] (s. 84) nastavená na hodnotu [WIDE
CONVERSION] alebo [TELE CONVERSION]. Takisto nemôžete nastaviť možnosť [FLASH MODE].

Užitočné techniky nahrávania
ON ( )
FLASH LEVEL
Túto funkciu môžete nastaviť pri snímaní fotografií pomocou vstavaného alebo externého
blesku (predáva sa osobitne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
HIGH (
)
[PHOTO SETTINGS]) 
Zvýšenie úrovne intenzity blesku.
 NORMAL ( )
LOW (
)
Zníženie úrovne intenzity blesku.
REDEYE REDUC (Odstránenie efektu červených očí)
Túto funkciu môžete nastaviť pri snímaní fotografií pomocou vstavaného alebo externého
90
Register
Kroky
 [FLASH LEVEL] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
blesku (predáva sa osobitne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
Keď nastavíte položku [REDEYE REDUC] na možnosť [ON], potom nastavte položku
[FLASH MODE] na možnosť [AUTO] alebo [ON], na obrazovke sa zobrazí indikátor .
Efektu červených očí môžete predísť aktivovaním funkcie predblesku pred odpálením blesku.
 OFF
ON (
[PHOTO SETTINGS]) 
Nezabránenie efektu červených očí.
Obsah
Kroky
 [REDEYE REDUC] (v kategórii
(MENU) 

požadované nastavenie 
Zabránenie efektu červených očí.
)
 Poznámky
V závislosti od individuálnych rozdielov a iných podmienok nemusí mať funkcia odstránenia efektu
červených očí požadovaný účinok.
 Funkcia odstránenia efektu červených očí nefunguje pri automatickom snímaní pomocou funkcie
[SMILE DETECTION].

FILE NO. (Číslo súboru)
Kroky
(MENU) 
nastavenie 
 SERIES
RESET

[FILE NO.] (v kategórii
[PHOTO SETTINGS])  požadované

Priraďovanie čísel súborov fotografií po poradí.
čísla súboru spolu so zaznamenaním fotografie.
 Aj keby ste pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ nahradili inou, číslo
súboru sa priradí podľa postupnosti.
 Zvýšenie
Užitočné techniky nahrávania
Môžete vybrať spôsob priraďovania čísel súboru fotografiám.
Priradenie pokračujúceho čísla súborov v postupnosti podľa najvyššieho čísla
existujúceho na aktuálnom nahrávacom médiu.
 Keby ste pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ nahradili inou, číslo
súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Register
91
PLAYBACK (Položky pre prehrávanie)
VISUAL INDEX
Pozri stranu 36.
Obsah
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Pozri stranu 39.

MAP (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Pozri stranu 40.

FILM ROLL
Pozri stranu 41.
FACE
Užitočné techniky nahrávania

Pozri stranu 42.
PLAYLIST
Pozri stranu 62.
HIGHLIGHT
Pozri stranu 43.
SCENARIO
Pozri stranu 44.
PLAYBACK SET

/
SET
Kroky
 [PLAYBACK SET] (v kategórii
(MENU) 
SET]  požadované nastavenie  [YES] 
92
[PLAYBACK])  [
/
Register
Pre videozáznamy môžete vybrať pre nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) alebo kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením (SD).

HD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava snímky s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
SD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava snímky s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD).
Tipy
Možné je nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy videozáznamov iba vo vybranej kvalite obrazu. Ak chcete
nahrávať, prehrávať alebo upravovať videozáznamy s inou kvalitou obrazu, znova nastavte toto nastavenie.

 DATA CODE
Obsah

Počas prehrávania kamkordér zobrazuje informácie (dátum/čas, údaje kamery, súradnice)
zaznamenané automaticky pri nahrávaní.
Kroky
 [PLAYBACK SET] (v kategórii
(MENU) 


CODE]  požadované nastavenie 
 OFF
DATE/TIME
[PLAYBACK])  [DATA
Údajový kód sa nezobrazuje.
Zobrazenie dátumu a času.
Zobrazenie údajov o nastaveniach kamery.
COORDINATES*
Zobrazenie súradníc.
* HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
DATE/TIME
Užitočné techniky nahrávania
CAMERA DATA
 Dátum
 Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
Fotografia
Register
 Funkcia SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
93
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Hodnota clony
 Expozícia
 Blesk
COORDINATES (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Obsah
 Zemepisná šírka
 Zemepisná dĺžka
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu prijímaču, na televíznej obrazovke sa zobrazí údajový kód.
Stláčaním tlačidla DATA CODE na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa indikátor prepína v nasledujúcej
postupnosti: [DATE/TIME]  [CAMERA DATA]  [COORDINATES] (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)  [OFF] (žiadny indikátor).
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa zobrazí indikátor [--:--:--].



Užitočné techniky nahrávania

Register
94
EDIT (Položky pre úpravu)
DELETE
Pozri stranu 53.
Obsah
SCENARIO ERASE
Pozri stranu 44.
PROTECT
Pozri stranu 59.
DIVIDE
Pozri stranu 61.
Užitočné techniky nahrávania
PHOTO CAPTURE
Pozri stranu 56.
MOVIE DUB
Pozri stranu 57.
PHOTO COPY
Pozri stranu 58.
PLAYLIST EDIT
Pozri stranu 62.
Register
95
OTHERS (Položky pre ostatné nastavenia)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
YOUR LOCATION (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Obsah
Pozri stranu 55.
USB CONNECT
Pozri stranu 67.
TV CONNECT Guide
Pozri stranu 47.
MUSIC TOOL (HDR-CX500E/CX500VE/CX520E/CX520VE)
BATTERY INFO
Môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu kapacitu batérie.
Kroky
(MENU) 
.

[BATTERY INFO] (v kategórii
[OTHERS])  skontrolujte 
Užitočné techniky nahrávania
Pozri stranu 45.
SP
Zatvorenie obrazovky s informáciami o batérii
Dotknite sa položky
.
Register
96
MANAGE MEDIA (Položky pre nahrávacie médiá)
MEDIA SETTINGS
Pozri stranu 71.
Obsah
MEDIA INFO
Môžete skontrolovať zostávajúci čas nahrávania pre každý režim snímania pre nahrávacie
médium vybrané v položke [MOVIE MEDIA SET] (s. 71) a približné informácie o voľnom a
použitom priestore na nahrávacom médiu.
Kroky
(MENU) 
skontrolujte 

[MEDIA INFO] (v kategórii
[MANAGE MEDIA]) 
.
Vypnutie obrazovky
.
 Poznámky
Pretože existuje oblasť správy súborov, využité miesto sa nezobrazí ako 0 % ani vtedy, ak použijete
funkciu [MEDIA FORMAT] (s. 97).

Tipy
Zobrazia sa iba informácie o médiu, ktoré ste vybrali v rámci funkcie [MOVIE MEDIA SET] (s. 71). V
prípade potreby zmeňte nastavenie pre médium.


Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky
MEDIA FORMAT
Formátovaním sa odstránia všetky videozáznamy a fotografie, aby sa obnovila voľná kapacita
na nahrávanie. Vyberte nahrávacie médium, ktoré sa má formátovať.
Kroky
 [MEDIA FORMAT] (v kategórii
(MENU) 
.
MEMORY]/[MEMORY STICK]  [YES]  [YES] 
[MANAGE MEDIA])  [INT.
97
Register
 Poznámky
Pri tejto operácii pripojte kamkordér k sieťovej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 20).
 Na zabránenie strate dôležitých snímok by ste ich mali pred formátovaním nahrávacieho média uložiť
(s. 65, pozrite si aj príručku Návod na používanie).
 Chránené videozáznamy a fotografie budú odstránené tiež.
 Kým sa zobrazuje hlásenie [Executing…], nezatvárajte obrazovku LCD, nestláčajte tlačidlá na
kamkordéri, neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu, ani nevyberajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ z kamkordéra (počas formátovania média svieti alebo bliká indikátor prístupu).

REPAIR IMG.DB F.
Pozri stranu 111, 114.
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
98
GENERAL SET (Iné položky pre nastavenie)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
SOUND/DISP SET
Obsah
 VOLUME
Hlasitosť zvuku pri prehrávaní môžete nastaviť.
Kroky
(MENU) 
[VOLUME] 
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii

(tichšie)/
(hlasnejšie) 
[GENERAL SET]) 

 BEEP
Kroky
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
(MENU) 
 požadované nastavenie 


OFF
Prehranie melódie pri spustení alebo zastavení nahrávania a pri používaní
dotykového panela.
Zrušenie melódie.
 LCD BRIGHT
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť.
Kroky
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
(MENU) 

(tmavší)/
(svetlejší) 
BRIGHT] 
[GENERAL SET])  [LCD
Užitočné techniky nahrávania
 ON
[GENERAL SET])  [BEEP]

Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní zaznamenané snímky.


 LCD BL LEVEL (Intenzita podsvietenia obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD môžete nastaviť.
 NORMAL
BRIGHT
[GENERAL SET])  [LCD
Štandardný jas.
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého
prúdu sa nastavenie automaticky prepne na možnosť [BRIGHT].
 Keď vyberiete možnosť [BRIGHT], výdrž batérie sa počas nahrávania mierne zníži.

99
Register
Kroky
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
(MENU) 


BL LEVEL]  požadované nastavenie 

Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180 stupňov, aby obrazovka smerovala von, a potom panel zavriete,
nastavenie sa automaticky zmení na hodnotu [NORMAL].
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní zaznamenané snímky.


 LCD COLOR
Kroky
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
(MENU) 
[GENERAL SET])  [LCD


nižšia intenzita)/
(vyššia intenzita) 
COLOR] 
Obsah
Farby obrazovky LCD môžete nastaviť.
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní zaznamenané snímky.


 DISPLAY SET
Dĺžku zobrazenia ikon alebo indikátorov na obrazovke LCD môžete nastaviť.
[GENERAL SET]) 

 AUTO1
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá nahrávania a priblíženia sa na
obrazovke LCD zobrazia.
AUTO2
Zobrazenie na približne 3 sekundy. Tlačidlá nahrávania a priblíženia sa na
obrazovke LCD nezobrazia.
ON
Neustále zobrazenie. Tlačidlá nahrávania a priblíženia sa na obrazovke LCD
nezobrazia.
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
 [SOUND/DISP SET] (v kategórii
(MENU) 

[DISPLAY SET]  požadované nastavenie 
Tipy
Ikony a indikátory sa zobrazujú v nasledujúcich prípadoch.
 Keď zapnete kamkordér.
 Keď sa dotknete obrazovky LCD (okrem tlačidiel nahrávania a priblíženia na obrazovke LCD).
 Keď prepnete kamkordér do režimu nahrávania videozáznamu, snímania fotografií alebo prehrávania.


OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Kroky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 


TYPE]  požadované nastavenie 
100
[GENERAL SET])  [TV
Register
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií musíte skonvertovať signál podľa typu napojeného
televízneho prijímača. Zaznamenané videozáznamy a fotografie budú prehraté tak, ako vidíte
na nasledovných obrázkoch.
Vyberte túto možnosť na prehrávanie videozáznamov na televízore s
formátom 16:9 (širokouhlý). Zaznamenané videozáznamy a fotografie budú
prehraté tak, ako vidíte na obrázkoch nižšie.
Videozáznamy a fotografie nasnímané v
režime 16:9 (širokouhlý)
Videozáznamy a fotografie nasnímané
v režime 4:3
 16:9
Obsah
Vyberte túto možnosť na prehrávanie videozáznamov a fotografií na
štandardnom televízore typu 4:3. Zaznamenané videozáznamy a fotografie
budú prehraté tak, ako vidíte na obrázkoch nižšie.
Videozáznamy a fotografie nasnímané v
režime 16:9 (širokouhlý)
Videozáznamy a fotografie nasnímané
v režime 4:3
4:3
 COMPONENT
Ak pripájate kamkordér k televízoru prostredníctvom konektora vstupu komponentného
signálu, vyberte nastavenie [COMPONENT]
Kroky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 

[COMPONENT]  požadované nastavenie 
[GENERAL SET]) 

Túto možnosť vyberte, ak pripájate kamkordér k televízoru pomocou
konektora vstupu komponentného signálu.
576i
Túto možnosť vyberte, ak pripájate kamkordér k televízoru, ktorý má
vstupný konektor komponentného signálu, a dokáže zobrazovať signál 1080i.
 1080i/576i
Vyberte rozlíšenie výstupného obrazu pri pripojení kamkordéra k televízoru pomocou kábla
HDMI (predáva sa osobitne).
Kroky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 
[GENERAL SET]) 
[HDMI RESOLUTION]  [HD CONTENTS]/[SD CONTENTS]  požadované nastavenie



101
Register
 HDMI RESOLUTION

Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Pomer strán videozáznamu s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.

HD CONTENTS
Nastavte rozlíšenie výstupného obrazu nahraného s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Normálne nastavenie (výstup signálu sa automaticky nastaví podľa
televízora).
 AUTO
Výstupný signál je 1080p.
1080i
Výstupný signál je 1080i.
720p
Výstupný signál je 720p.
576p
Výstupný signál je 576p.
Obsah
1080p
SD CONTENTS
Nastavte rozlíšenie výstupného obrazu nahraného s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
Normálne nastavenie (výstup signálu sa automaticky nastaví podľa
televízora).
 AUTO
576p
Výstupný signál je 576p.
576i
Výstupný signál je 576i.
 DISP OUTPUT (Výstup obrazovky)
Môžete nastaviť, kde majú vystupovať snímky z obrazovky.
 LCD PANEL
V-OUT/PANEL
CLOCK/
[GENERAL SET])  [DISP
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad časového kódu, na obrazovke
LCD.
Zobrazenie rôznych informácií, napríklad časového kódu, na obrazovke LCD
a obrazovke televízora.
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
 [OUTPUT SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 


OUTPUT]  požadované nastavenie 
LANG
 CLOCK SET
Pozri stranu 22.
 AREA SET
Časový posun môžete nastaviť bez zastavenia hodín. Pri používaní kamkordéra v iných
časových pásmach nastavte vašu aktuálnu miestnu oblasť. Ďalšie informácie o časových
posunoch nájdete na strane 121.
[GENERAL SET])  [AREA



 AUTO CLOCK ADJ (Automatické nastavenie času) (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Kamkordér bude udržiavať správny čas získavaním informácií o čase zo systému GPS.
Vopred prepnite prepínač GPS do polohy ON.
102
Register
Kroky
 [CLOCK/
(MENU) 
LANG] (v kategórii
/
SET]  nastavte svoju oblasť pomocou tlačidiel
Kroky
 [CLOCK/
(MENU) 
LANG] (v kategórii

CLOCK ADJ]  požadované nastavenie 
 ON
OFF
[GENERAL SET])  [AUTO

Automatické nastavenie hodín.
Hodiny sa nenastavujú automaticky.
Obsah
 Poznámky
Skôr, ako začnete kamkordér používať, musíte nastaviť dátum a čas (s. 22).
 Aj v prípade, že je aktivovaná funkcia [AUTO CLOCK ADJ], môže dôjsť k časovému rozdielu niekoľkých
sekúnd.
 Čas sa nastavuje automaticky prostredníctvom funkcie [AUTO CLOCK ADJ] po vypnutí kamkordéra
v prípade, že kamkordér na mieste používania prijíma signál GPS. Čas sa nenastaví, kým kamkordér
nevypnete. Ak kamkordér neprijíma signál GPS, čas sa nenastaví, a to aj napriek tomu, že prepínač GPS
je v polohe ON.

 AUTO AREA ADJ (Automatická úprava oblasti) (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
Kroky
 [CLOCK/
(MENU) 
LANG] (v kategórii [GENERAL SET])  [AUTO


AREA ADJ]  požadované nastavenie 
 ON
OFF
Automatická kompenzácia časového rozdielu aktuálnej oblasti.
Časový rozdiel aktuálnej oblasti sa nekompenzuje automaticky.
 Poznámky
Skôr, ako začnete kamkordér používať, musíte nastaviť dátum a čas (s. 22).
Užitočné techniky nahrávania
V prípade, že kamkordér zistí rozdiel v čase, automaticky tento rozdiel kompenzuje pomocou
informácií o aktuálnej polohe zo systému GPS.
Vopred prepnite prepínač GPS do polohy ON.

 SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez zastavenia hodín. Nastavte na hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o hodinu dopredu.
Kroky
 [CLOCK/
(MENU) 
LANG] (v kategórii

[SUMMERTIME]  požadované nastavenie 
ON

Nedôjde k nastaveniu letného času.
Dôjde k nastaveniu letného času.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke LCD.
103

Register
 OFF
[GENERAL SET]) 
Kroky
 [CLOCK/
(MENU) 
LANG] (v kategórii
[ LANGUAGE SET]  požadované nastavenie 
[GENERAL SET]) 


Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).


Obsah
POWER SETTINGS
 A.SHUT OFF (Automatické vypnutie)
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, ak ho nepoužívate dlhšie ako
5 minút.
Kroky
 [POWER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 

[A.SHUT OFF]  požadované nastavenie 
NEVER
Kamkordér sa automaticky vypne.
Kamkordér sa automaticky nevypne.
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k zásuvke v stene, funkcia [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na hodnotu
[NEVER].

 POWER ON BY LCD
Môžete nastaviť vypínanie a zapínanie kamkordéra pri otvorení a zatvorení obrazovky LCD.
Užitočné techniky nahrávania
 5min
[GENERAL SET]) 

Kroky
 [POWER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 
[GENERAL SET]) 


[POWER ON BY LCD]  požadované nastavenie 
 ON
OFF
Kamkordér sa pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD zapína a vypína.
Pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD sa kamkordér nezapína ani
nevypína.
OTHER SETTINGS
Pri pripojení kamkordéra k sieťovej zásuvke sa asi 10 minút po zapnutí indikátora
(videozáznam) stlačením položky MODE zobrazí ukážkový videozáznam.
Kroky
 [OTHER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 
MODE]  požadované nastavenie 
104
[GENERAL SET])  [DEMO
Register
 DEMO MODE
 ON
OFF
Zobrazí sa ukážka.
Nezobrazí sa ukážka.
Tipy
, začne sa prehrávať ukážka.
Keď túto položku nastavíte na hodnotu [ON] a dotknete sa položky
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte tlačidlo START/STOP alebo PHOTO.
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky (ukážka sa znova spustí približne o 10 minút).
 Ak zapnete indikátor
(fotografia).
 Ak stlačíte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Videozáznam, ktorý ste nahrali, bude registrovaný ako ukážkový videozáznam, ak splní všetky
nasledovné podmienky.
 Videozáznam je chránený.
 Videozáznam je prvý, ktorý sa zobrazí na obrazovke VISUAL INDEX.
 Videozáznam je uložený vo vnútornej pamäti.
 Videozáznam je zaznamenaný s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).



Obsah

 CALIBRATION
Pozri stranu 130.
Pri pripojení kamkordéra k televíznemu prijímaču, ktorý je kompatibilný so systémom
„BRAVIA“ Sync, pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) môžete prehrávať
videozáznamy v kamkordéri pomocou diaľkového ovládača televízora nasmerovaného na
televízny prijímač (s. 51).
Kroky
 [OTHER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 
[GENERAL SET])  [CTRL


FOR HDMI]  požadované nastavenie 
 ON
OFF
Užitočné techniky nahrávania
 CTRL FOR HDMI (Ovládanie pre HDMI)
Kamkordér je možné obsluhovať pomocou diaľkového ovládača televízora.
Kamkordér nie je možné obsluhovať pomocou diaľkového ovládača
televízora.
 REC LAMP (Indikátor nahrávania)
Indikátor nahrávania v prednej časti kamkordéra môžete nastaviť tak, aby sa nezapínal.
 ON
OFF
Indikátor nahrávania sa rozsvieti.
Indikátor nahrávania sa nerozsvieti.
105
[GENERAL SET])  [REC
Register
Kroky
 [OTHER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 


LAMP]  požadované nastavenie 
 REMOTE CTRL (Diaľkový ovládač)
Kroky
 [OTHER SETTINGS] (v kategórii
(MENU) 

[REMOTE CTRL]  požadované nastavenie 
 ON

Túto možnosť vyberte, ak používate dodávaný bezdrôtový diaľkový ovládač
(s. 8).
Túto možnosť vyberte, ak nepoužívate dodávaný bezdrôtový diaľkový
ovládač.
Obsah
OFF
[GENERAL SET]) 
Tipy
Ak chcete zabrániť tomu, aby kamkordér reagoval na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom iného
zariadenia, zmeňte nastavenie na možnosť [OFF].


Užitočné techniky nahrávania
Register
106
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti/Bezdrôtový
diaľkový ovládač
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúci
zoznam. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.











Všeobecné činnosti/Bezdrôtový diaľkový
ovládač..............................................................s. 107
Batérie a zdroje napájania . ...........................s. 108
Obrazovka LCD..............................................s. 108
„Memory Stick PRO Duo“.............................s. 109
Nahrávanie.......................................................s. 109
Prehrávanie......................................................s. 110
Prehrávanie snímok uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ na iných
zariadeniach.....................................................s. 111
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
...........................................................................s. 111
Prehrávanie na televízore...............................s. 112
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
...........................................................................s. 112
GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE)
...........................................................................s. 112
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú používať naraz
...........................................................................s. 113
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.



V závislosti od problému bude možno
potrebné inicializovať alebo vymeniť aktuálnu
internú pamäť kamkordéra. V takom prípade
sa odstránia všetky údaje uložené v internej
pamäti. Skôr, ako odošlete kamkordér na
opravu, nahrajte údaje v internej pamäti na iné
médium (záloha) (s. 65, pozri tiež príručku
Návod na používanie). Za akúkoľvek stratu
údajov uložených v internej pamäti vám
neposkytneme žiadne odškodnenie.
Počas opravy môžeme skontrolovať minimálne
množstvo údajov uložených v internej pamäti,
aby sme vyriešili problém. Váš predajca Sony
však nebude kopírovať, ani uchovávať vaše
údaje.

107
Po viac ako 12 hodinách po zatvorení
obrazovky LCD sa obnovia predvolené
nastavenia nasledujúcich položiek.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [LOW LUX]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [AUTO BACK LIGHT]
Po prepnutí režimov nahrávania
videozáznamu, záznamu fotografií a
prehrávania sa nasledujúce položky ponuky
nastavia na predvolené hodnoty.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
Register

Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu a
približne po minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
zahroteného predmetu tlačidlo RESET (s. 7).
(Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia,
vrátane nastavenia hodín, sa vynulujú.)
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
Poznámky pred odoslaním kamkordéra
na opravu

Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 19).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 19).
Užitočné techniky nahrávania


Obsah

Napájanie sa nezapne.
Kamkordér sa zahrieva.

Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie bliká.
Kamkordér sa môže počas prevádzky zohriať.
Nie je to porucha.

Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač
nefunguje.

Nastavte funkciu [REMOTE CTRL] na
hodnotu [ON] (s. 106).
Batériu vložte do priestoru batérie tak, aby
sa polarita + a – zhodovala so značkami
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.
+/– (s. 9).

Odstráňte všetky prekážky medzi
bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a

senzorom diaľkového ovládača.



Batéria sa rýchlo vybije.


Vyberte pre zariadenie DVD iný režim
kamkordéra než režim DVD 2, alebo prikryte
senzor zariadenia DVD čiernym papierom.
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Napájanie sa zrazu preruší.







Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžete používať súčasne
(s. 113).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.


Zatvorte obrazovku LCD (s. 19).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 19).
Sieťový kábel pripojte správne k sieťovej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 19).
Dotknite sa jemne obrazovky LCD.
Stlačte tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači (s. 8).
Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
108
Register
Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa po
asi 5-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne (A.SHUT OFF).
Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 104), alebo znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 19).
Indikátor /CHG (blesk/nabíjanie) počas
nabíjania batérie nesvieti.

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 128).
Obrazovka LCD
Batérie a zdroje napájania

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 128).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Užitočné techniky nahrávania
Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo.
Bezdrôtový diaľkový ovládač by nemusel
fungovať správne.
Poruchy iného zariadenia DVD pri
používaní dodávaného bezdrôtového
diaľkového ovládača.

Obsah


Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš
nízka, nemusí sa dať nabiť (s. 127).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 19). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
správne alebo nefungujú vôbec.


Nastavte dotykový panel ([CALIBRATION])
(s. 130).
Tlačidlá na dotykovom paneli rýchlo
zmizli.
Fotografie sa nedajú zhotoviť.
Nastavte funkciu [DISPLAY SET] na hodnotu
[ON] (s. 100).

„Memory Stick PRO Duo“
Indikátor prístupu ostáva svietiť alebo
bliká aj po ukončení záznamu.
Nie je možné vykonávať operácie
pomocou pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.


Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ formátovanú v počítači,
naformátujte ju znovu v kamkordéri (s. 97).

Blesk nefunguje.

Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nie je možné odstrániť chránené snímky.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.


Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 127).

Nahrávanie
Pozri tiež „Memory Stick PRO Duo“
(s. 109).


Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(videozáznam) alebo (fotografia) (s. 22).
Kamkordér ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete snímať nové
nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
Zabudovaný blesk nemožno používať v
nasledujúcich situáciách:
 keď fotografujete počas nahrávania
videozáznamu,
 keď je funkcia [CONVERSION
LENS] nastavená na možnosť [WIDE
CONVERSION] alebo [TELE
CONVERSION].
Aj v prípade, že je vybratá funkcia
automatického blesku alebo funkcia
(automatické odstránenie efektu červených
očí), blesk nemožno použiť súčasne s
nasledujúcimi funkciami:
 NightShot
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [MANUAL] v ponuke [EXPOSURE]
 [TWILIGHT], [SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo [SNOW] v
ponuke [SCENE SELECTION]
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
109
Register
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí zaznamenávanie.

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti od
stavu kamkordéra. Nie je to porucha.
Užitočné techniky nahrávania

Kamkordér ešte nahráva práve nasnímanú
scénu na nahrávacie médium.
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.
Snímky uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ nie je možné
odstrániť.

Fotografie nemožno snímať zároveň s
funkciami:
 [SMTH SLW REC]
 [FADER]
Obsah

nepotrebné snímky (s. 53).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje kapacitu nahrávania
kamkordéra (s. 117, 119). Odstráňte
nepotrebné snímky (s. 53).
nahrávacieho média.

Farba obrazu sa nezobrazuje správne.
V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie
kratší, napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 117).

Obrazovka je jasná a snímaný predmet sa
na nej nezobrazuje.

Na snímkach sú vodorovné čiary.
Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.



Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 79).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne (s. 79).
Pri zmene režimu nahrávania sa zmení
zväčšenie.

Funkcia SteadyShot nefunguje.


Nastavte položku [ STEADYSHOT] na
možnosť [ACTIVE] alebo [STANDARD],
položku [ STEADYSHOT] na možnosť
[ON] (s. 83, 89).
Aj keď je položka [ STEADYSHOT]
nastavená na možnosť [ACTIVE] alebo
[STANDARD], položka [ STEADYSHOT]
na možnosť [ON], kamkordér nemusí byť
schopný kompenzovať nadmerné vibrácie.
Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď je
kamkordér v režime snímania fotografií.
Prehrávanie
Snímky sa nedajú prehrávať.


Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny. Nie
je to porucha. Objekt rýchlo prechádzajúci
pred objektívom sa môže za určitých
podmienok zdať pokrivený, príčinou je
spôsob, akým zariadenie (senzor CMOS) číta
obrazové signály.

110
Vyberte nahrávacie médium a obrazovú
kvalitu videozáznamu, ktorý chcete prehrať.
Dotknite sa položiek
(MENU) 
 [MEDIA SETTINGS] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 71).
Vyberte obrazovú kvalitu videozáznamu, ktorý
chcete prehrať. Dotknite sa položiek
(MENU) 
 [PLAYBACK SET] (v
kategórii
[PLAYBACK]) 
[
/
SET] (s. 92).
Snímky nahraté na iných zariadeniach sa
nemusia dať prehrávať. Nie je to porucha.
Register
Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo, sa môžu zdať
pokrivené.

Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť v prípade:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu.
Užitočné techniky nahrávania
Pomer strán videozáznamu pri kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie nefunguje.

Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Funkciu [LCD BL LEVEL] nie je možné
nastaviť.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.

Stlačením tlačidla NIGHTSHOT zrušte
funkciu NightShot (s. 31).
Obsah
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP, a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Stlačením tlačidla NIGHTSHOT zrušte
funkciu NightShot (s. 31).
Fotografie sa nedajú prehrávať.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.





Môže sa to stať pri snímkach zaznamenaných
na iných zariadeniach, upravených v počítači
atď.
Po ukončení nahrávania ste vybrali sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo batériu pred
vypnutím indikátora prístupu. Toto môže
poškodiť vaše snímky a zobrazí sa indikátor
.
Videozáznam sa prehrá automaticky.

Snímky sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
nebola rozpoznaná.




Zvýšte hlasitosť (s. 37).
Keď je obrazovka LCD zatvorená smerom von,
hlasitosť je veľmi nízka. Otvorte obrazovku
LCD.
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 86) nastavenou na hodnotu
[LOW], môže byť problém nahraný zvuk
počuť.
Pri snímaní približne 3-sekundového
videozáznamu pomocou funkcie [SMTH SLW
REC] sa zvuky nedajú nahrať.
Úprava videozáznamov/fotografií
v kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.

Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.


Toto sa stáva v prípade, že zaznamenaný
5,1-kanálový priestorový zvuk sa konvertuje
pomocou počítača alebo iného zariadenia na
111
V nahrávacom médiu už nie je voľné miesto.
Do zoznamu titulov môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo
99 videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (SD). Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 63).
Register
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.
Pri prehrávaní videozáznamov v počítači
alebo inom zariadení nie je zvuk v pravom
a ľavom kanáli vyvážený.

Nie je možné prehrať videozáznam
zaznamenaný v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) uložený na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ na zariadení, ktoré
nie je kompatibilné s formátom AVCHD.
Užitočné techniky nahrávania
Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor,
dotknite sa položiek
(MENU) 
 [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  nahrávacieho média.
Ak sa indikátor
stále zobrazuje, odstráňte
označenú snímku (s. 53).
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.

Videozáznamy sa prehrajú automaticky ako
demonštračné videozáznamy, keď nahrávaný
videozáznam spĺňa určitú podmienku v
kamkordéri (s. 104). Nie je to porucha.
Prehrávanie snímok uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ na iných zariadeniach
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.

Obsah
Indikátor
sa zobrazuje na zábere v
rámci obrazovky VISUAL INDEX.
2-kanálový (normálny stereofónny zvuk). Nie
je to porucha.
Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ
downmix). Ďalšie informácie nájdete v
príručke dodanej s prehrávacím zariadením.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Zvuk nahrávajte s funkciou [AUDIO MODE]
nastavenou na možnosť [2ch STEREO] (s. 86).

Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
obraz zobrazuje skreslený.

Videozáznam sa nedá rozdeliť.


Príliš krátky videozáznam nie je možné
rozdeliť.
Chránený videozáznam nie je možné rozdeliť.

Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Prehrávanie na televízore


Snímky sa nekopírujú správne.
Ak používate komponentný kábel A/V,
nastavte možnosť [COMPONENT] podľa
požiadaviek pripojeného zariadenia (s. 101).
Ak používate konektor komponentného
videosignálu, skontrolujte, či je červený a biely
konektor prípojného kábla A/V pripojený
(s. 48, 49).
Ak sú v záznamoch signály na ochranu
autorského práva, príslušné záznamy nebudú
súčasťou výstupu z konektora HDMI OUT.
Ak používate konektor S VIDEO, skontrolujte,
či je pripojený červený a biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 50).


GPS (HDR-CX500VE/CX505VE/
CX520VE)
Kamkordér neprijíma signál GPS.

Horný, dolný, pravý a ľavý okraj obrazu sú
na pripojenom televízore mierne orezané.

Na obrazovke LCD kamkordéra je možné
zobrazovať záznam snímok v rámci celej
obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). Pri
prezeraní snímok na televízore, ktorý nie je
kompatibilný s úplným zobrazením pixlov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného,
dolného, pravého a ľavého okraja obrazu.
Ako pomôcku sa odporúča pri zázname
snímok používať vonkajší rám funkcie
[GUIDEFRAME] (s. 83).
Kamkordér nemusí byť schopný prijímať
signál zo satelitov GPS z dôvodu prekážok.
Vezmite kamkordér na otvorené priestranstvo
a znovu nastavte prepínač GPS do polohy ON.
Podrobnosti o miestach alebo situáciách, v
ktorých nie je možné prijímať rádiové signály,
nájdete na strane 124.
Aktuálna poloha na mape kamkordéra sa
líši od skutočnej polohy.

Pri zobrazovaní na televízore typu 4:3 sa
112
Hranica chyby rádiového signálu zo satelitov
GPS je veľká. Hranica chyby môže byť aj
niekoľko stoviek metrov.
Register

Nie je možné kopírovať snímky pomocou
kábla HDMI (predáva sa osobitne).
Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený.
Pripojte kábel k vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 68).
Užitočné techniky nahrávania

Stáva sa to, ak prezeráte snímku zaznamenanú
v režime 16:9 (širokouhlý) na televízore
formátu 4:3. Nie je to porucha.
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Na pripojenom televíznom zariadení sa
nedá prehrávať ani obraz, ani zvuk.

Obsah
V hornej a dolnej časti obrazovky
televízora formátu 4:3 sa zobrazia čierne
pásy.
Z videozáznamu nie je možné
zaznamenať fotografiu.

Stáva sa to, ak prezeráte snímku zaznamenanú
v režime 16:9 (širokouhlý) na televízore
formátu 4:3. Nastavte správne možnosť [TV
TYPE] (s. 100) a spustite prehrávanie snímky.
Príklady funkcií, ktoré sa nedajú
používať naraz
V nasledujúcom zozname sa uvádzajú
príklady kombinácií funkcií a položiek
ponúk, ktoré sa nedajú používať súčasne.
Pre nasledujúce nastavenia
[FACE
DETECTION]
NightShot, [SMTH SLW
REC], [ DIGITAL
ZOOM], [SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.]
NightShot, [SMTH SLW
REC], [ DIGITAL
ZOOM], [SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, LOW LUX,
[ FADER], [TELE
MACRO]
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (série H).
Použite batériu typu „InfoLITHIUM“ (série
H) (s. 127).
 Pevne zapojte konektor DC sieťového adaptéra
striedavého prúdu do konektora DC IN
kamkordéra (s. 19).
C:06:
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.

E:20: / E:31: / E:61: / E:62: /
E:91: / E:92: / E:94: / E:95: /
E:96:
 Opäť zapnite napájanie a videokameru
obnovte stlačením tlačidla RESET (s. 7).
101-0001 (výstražný indikátor týkajúci sa
súborov)
Užitočné techniky nahrávania
[PRIORITY
SETTING]/
[SMILE
DETECTION]/
[SMILE
SENSITIVITY]
C:(alebo E:) : (zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky)
Obsah
Nedá sa používať
Pomalé blikanie
 Súbor je poškodený.
 Súbor sa nedá čítať.
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
 (výstražný indikátor týkajúci sa úrovne
nabitia batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor 
blikať aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
približne 20 minút zostávajúceho času batérie.
(výstražný indikátor týkajúci sa
teploty batérie)

113
Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
Register
Ak sa na obrazovke LCD zobrazujú
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po niekoľkých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamkordéra)
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“)


(výstražný indikátor týkajúci sa
nahrávania fotografií)
Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie snímok.
Po uložení snímok na iné médium (s. 65, pozri
aj Návod na používanie) odstráňte nepotrebné
snímky alebo naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 97).
 Databázový súbor snímok môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor,
dotknite sa položiek
(MENU) 
 [REPAIR IMG.DB F.] (v kategórii
[MANAGE MEDIA])  nahrávacieho média.
 Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ je
poškodená.



Popis výstražných správ
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
Nahrávacie médiá
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ je
poškodená.
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie
je naformátovaná správne (s. 97).
Internal memory format error.

(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“)

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s. 72).
Interná pamäť kamkordéra nie je nastavená na
predvolený formát. Použitie funkcie [MEDIA
FORMAT] (s. 97) môže umožniť opätovné
používanie kamkordéra. Odstránia sa všetky
údaje v internej pamäti.
Data error.


Prístup na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ bol obmedzený iným zariadením.

(výstražný indikátor týkajúci sa blesku)
Počas čítania alebo zapisovania sa v internej
pamäti kamkordéra vyskytla chyba.
Ak je pred indikátorom GPS nejaká správa,
môže ísť o problém s prijímačom GPS.
Znovu kamkordér zapnite. (HDR-CX500VE/
CX505VE/CX520VE)
Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach
sa nemusia dať prehrávať.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
Rýchle blikanie
 Blesk nie je v poriadku.
114
Register
 (výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“)

Tipy
Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.
Užitočné techniky nahrávania

Nahrávacie médium je plné.
Fotografie nemožno počas spracúvania nahrať.
Chvíľu počkajte a potom pokračujte v snímaní.


(výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“)

Nie je dostatok svetla, preto môže ľahko dôjsť
k otrasom kamkordéra. Použite blesk.
Roztrasenie kamkordéra sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
Obsah
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie snímok.
Informácie o typoch pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete používať s
kamkordérom, nájdete na strane 72.
 Nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 71).
damaged. Create new information?

Cannot recover data.
Súbor na správu snímok je poškodený. Keď sa
dotknete tlačidla [YES], vytvorí sa nový súbor
na správu snímok. Následne už nebude možné
prehrať staršie snímky uložené na médiu
(obrazové súbory nie sú poškodené). Ak po
vytvorení novej informácie spustíte funkciu
[REPAIR IMG.DB F.], možno budete môcť
opäť prehrávať staré zaznamenané snímky.
Ak to nefunguje, skopírujte snímku pomocou
dodávaného softvéru.
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať
videozáznamy, pretože neexistuje žiadna
informácia na správu videozáznamov s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Ak sa dotknete položky [YES], vytvorí sa nová
informácia správy a budete môcť prehrávať a
zaznamenávať videozáznamy s kvalitou obrazu
s vysokým rozlíšením (HD).
Môžete snímať videozáznamy alebo fotografie
s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením
(SD).

Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 97) alebo priečinky odstráňte
pomocou počítača.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.

Použite pamäťovú kartu „Memory Stick“
odporúčanú pre kamkordér (s. 72).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.

Použite pamäťovú kartu „Memory Stick“
odporúčanú pre kamkordér (s. 72).
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi údaje obnoviť.
115
Opäť vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ a postupujte podľa pokynov na
obrazovke LCD.
Register
Súbor na správu snímok sa poškodil a nie
je možné zaznamenávať videozáznamy ani
fotografie. Dotknite sa položky [YES] na
opravu.
Fotografie je možné nahrať na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Recovering data.

Skontrolujte formát a v prípade potreby
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ pomocou kamkordéra (s. 97).
Užitočné techniky nahrávania

Viackrát vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
môže byť poškodená. Vyskúšajte inú pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?


Obsah

Zapisovanie údajov na médium kamkordéra
zlyhalo. Pokusy o obnovenie údajov neboli
úspešné.
Reinsert the Memory Stick.
There is no HD movie management
information. Create new information?


Iné
No further selection is possible.

Obsah
Naraz môžete vybrať iba 100 snímok na:
 odstránenie videozáznamov/fotografií,
 ochranu videozáznamov/fotografií alebo
zrušenie ochrany,
 kopírovanie videozáznamov,
 kopírovanie fotografií,
 úpravu zoznamu titulov videozáznamov/
fotografií s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD).
Data protected.

Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Užitočné techniky nahrávania
Register
116
Ďalšie informácie
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
(jednotka: minúta)
Označenie „HD“ znamená kvalitu obrazu
s vysokým rozlíšením a označenie „SD“
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením.
Režim nahrávania



Čas zvyčajného
nahrávania
HD
SD
45
60
65
80
200
455
100
230
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(5,1-k.)*
[HD LP]
(2-k.)*
130
290
Režim nahrávania
Každý čas nahrávky je nameraný pri nastavení
položky [ REC MODE] na možnosť SP.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate režim MODE a používate funkciu
priblíženia.
Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri
25 C. 10 C do 30 C je odporúčaná teplota
používania.
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
[HD LP]
(5,1-k.)*
[HD LP]
(2-k.)*
3 h 50 min.
7 h 50 min.
9 h 30 min.
12 h 40 min.
HDR-CX500VE/
CX505VE
3 h 45 min.
7 h 35 min.
9 h 15 min.
12 h 20 min.
13 h 20 min.
13 h
Čas nahrávania
HDR-CX520E
7 h 45 min.
15 h 50 min.
19 h 10 min.
25 h 35 min.
HDR-CX520VE
7 h 40 min.
15 h 35 min.
18 h 55 min.
25 h 15 min.
26 h 55 min. 26 h 35 min.
Čas nahrávania v h (hodinách) a min. (minútach) pre
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
Režim nahrávania
Čas nahrávania
HDR-CX500E
Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
[SD HQ]
[SD SP]
117
HDR-CX500VE/
CX505VE
7 h 50 min. 7 h 40 min.
11 h 35 min. 11 h 20 min.
Register

Čas nepretržitého
nahrávania
HD
SD
90
120
125
160
Čas nahrávania
HDR-CX500E
Užitočné techniky nahrávania
(jednotka: minúta)

415
925
Čas nahrávania v h (hodinách) a min. (minútach) pre
kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Približný čas, ktorý je k dispozícii, pri
použití úplne nabitej batérie.
255
580
315
710
Interná pamäť
Čas nahrávania
kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
SD
195
260
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Batéria
HD
145
195
Obsah
Batéria
kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Režim nahrávania
(jednotka: minúta)
Čas nahrávania
Čas nahrávania
HDR-CX520E
15 h 50 min.
23 h 25 min.
44 h 50 min.
[SD HQ]
[SD SP]
[SD LP]
(5,1-k.)*
[SD LP]
(2-k.)*
HDR-CX520VE
15 h 35 min.
23 h 5 min.
44 h 20 min.
48 h 55 min. 48 h 20 min.
465
(325)
(jednotka: minúta)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10
(9)
25
(20)
15
(10)
30
(20)
715
(465)
1435
(930)
 Poznámky
Čísla v tabuľke sú uvádzané pri používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
spoločnosti Sony.
 Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu, režimu
[ REC MODE] (s. 82), ako aj od typu
pamäťovej karty „Memory Stick“.
 V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.
AVC HD
5M
(LP)
5,1-k.*
20
(15)
45
(35)
AVC HD
5M
(LP)
2-k.*
20
(15)
45
(35)
118
Register
2 GB
6
(6)
10
(10)
655
(435)
1315
(875)
230
(205)
465
(415)

(jednotka: minúta)
1 GB
340
(205)
685
(415)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
pomocou nastavenia [AUDIO MODE] (s. 86).
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
AVC HD
7M
(SP)
SD 3M
(LP)
2-k.*
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
SD 6M
(SP)
* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť
„Memory Stick PRO Duo“
AVC HD
9M
(HQ)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(100)
SD 3M
(LP)
5,1-k.*
35
(25)
80
(50)
160
(105)
325
(215)
SD 9M
(HQ)
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Pri kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) môžete zaznamenávať videozáznamy
s maximálnym počtom 3 999 scén a pri kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
s maximálnym počtom 9 999 scén.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Kamkordér využíva formát VBR (Premenlivá
bitová rýchlosť) na automatické nastavenie
kvality obrazu tak, aby zodpovedala povahe
nahrávanej scény. Táto technológia má
za následok určité kolísanie v rámci času
nahrávania pre médium. Videozáznamy
obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a zložité
obrázky sa nahrávajú pri vyššej bitovej rýchlosti,
čo skracuje celkový čas trvania nahrávky.
AVC HD
16M
(FH)
225
(225)
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (SD)


790
(630)
32 GB
pomocou nastavenia [AUDIO MODE] (s. 86).

750
(605)
55
(40)
115
(80)
230
(160)
* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť

565
(405)
25
(25)
8 GB
55
(55)
16 GB 110
(110)
Obsah
Režim nahrávania
65
(45)
140
(100)
280
(200)
AVC HD
7M
(SP)
4 GB
24 h 15 min. 23 h 40 min.
AVC HD
5M
(LP)
2-k.*
95
(75)
195
(155)
395
(315)
AVC HD
9M
(HQ)
HDR-CX500VE/
CX505VE
22 h 15 min. 21 h 40 min.
[SD LP]
(5,1-k.)*
[SD LP]
(2-k.)*
AVC HD
5M
(LP)
5,1-k.*
90
(70)
185
(150)
375
(300)
AVC HD
16M
(FH)
HDR-CX500E
Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
Interná pamäť
Môžete nasnímať maximálne 9 999
fotografií.
Obsah
„Memory Stick PRO Duo“
12.0M
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB

Vybraná veľkosť snímky platí, kým svieti
(fotografia).
indikátor
Počet nasnímateľných fotografií sa zobrazuje
pre najväčšiu možnú veľkosť snímky
kamkordéra. Počas snímania sa na obrazovke
LCD zobrazuje aktuálny počet nasnímateľných
fotografií (s. 9).
Užitočné techniky nahrávania

165
345
680
1350
2750
5500
 Poznámky
Čísla v tabuľke sú uvádzané pri používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
spoločnosti Sony. Počet nasnímateľných
fotografií sa môže líšiť v závislosti od
podmienok snímania a typu pamäťovej karty
„Memory Stick“.
 Jedinečné pixlové pole snímača ClearVid
spoločnosti Sony a systému spracovania snímok
(BIONZ) umožňuje rozlíšenie fotografií, ktoré
zodpovedá popísaným veľkostiam.

Tipy
Na snímanie fotografií môžete použiť aj
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
kapacitou do 1 GB.


Register
119
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Systém
PAL
Napájanie
PAL-M
PAL-N
NTSC
Prezeranie videozáznamov s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
SECAM
Prezeranie videozáznamov s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
Užitočné techniky nahrávania
V krajinách/oblastiach, kde je
podporovaný systém 1080/50i, môžete
prezerať videozáznamy s rovnakou
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením
(HD), akú majú nahraté videozáznamy.
Potrebujete televízny prijímač (alebo
monitor) kompatibilný so systémom PAL a
1080/50i, ktorý má vstupné konektory pre
komponentný signál a vstupné konektory
AUDIO/VIDEO. Musí byť pripojený kábel
na prenos komponentného signálu A/V
alebo kábel HDMI (predáva sa osobitne).
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Spojené kráľovstvo,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Na prezeranie snímok zaznamenaných s
kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením
(SD) potrebujete televízor kompatibilný
so systémom PAL, ktorý má vstupné
konektory AUDIO/VIDEO. Musí byť
pripojený prípojný kábel A/V.
Register
Informácie o systémoch kódovania
farieb televíznych prijímačov
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači podporujúcom
systém PAL, ktorý má so vstupný konektor
AUDIO/VIDEO.
120
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(MENU) 
 [CLOCK/
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položky
LANG] (v kategórii [GENERAL SET])  [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 102).
HDR-CX500VE/CX505VE/CX520VE
Obsah
Keď je [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] nastavené na hodnotu [ON], funkcia
GPS automaticky nastaví hodiny na miestny čas (s. 102).
Časový posun
Posuny časového
pásma
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
121
Nastavenie oblasti
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Nastavenie oblasti
Užitočné techniky nahrávania
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Štruktúra súborov a priečinkov v internej pamäti a
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
kapacita súboru prekročí 2 GB, súbor
sa rozdelí.
Čísla súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamov.
Priradí sa ďalší názov priečinka:
[101PNV01]  [102PNV01]
Súbory na správu snímok
Ak tieto súbory odstránite, snímky
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení sú
súbory skryté a zvyčajne sa nezobrazujú.
Súbory fotografií (súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky. Ak
počet súborov prekročí 9999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie nových
súborov fotografií.
Priradí sa ďalší názov priečinka:
[101MSDCF]  [102MSDCF]

Súbory videozáznamov s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením
(SD) (súbory MPEG-2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súboru je 2 GB. Keď
122
Nastavením položky
(MENU) 
 [USB CONNECT] (v kategórii
[OTHERS])  [ USB CONNECT]/
[ USB CONNECT] môžete pristupovať
k nahrávaciemu médiu pomocou počítača
prostredníctvom pripojenia USB.
Register
Priečinok s informáciami o správe
videozáznamov s vysokým rozlíšením
(HD)
Tento priečinok obsahuje zaznamenané
údaje videozáznamov s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
Nepokúšajte sa tento priečinok
otvoriť alebo sprístupniť jeho obsah
pomocou počítača. Ak by ste tak
vykonali, mohli by ste poškodiť
obrazové súbory alebo znemožniť
prehratie snímok.
Užitočné techniky nahrávania
* Iba pre internú pamäť
Obsah
Štruktúra súborov alebo priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
videozáznamov a fotografií v kamkordéri zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov
alebo priečinkov. Na vychutnanie svojich videozáznamov alebo fotografií pripojením
kamkordéra k počítaču si prečítajte príručku „PMB Guide“ a použite dodávanú aplikáciu.




Obsah

Prístup pomocou počítača prostredníctvom
dodaného softvéru „PMB“. Neupravujte súbory
ani priečinky v kamkordéri pomocou počítača.
Obrazové súbory sa môžu zničiť alebo sa
nemusia dať prehrať.
Ak túto operáciu vykonáte bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie, nie je zaručená
funkčnosť zariadenia.
Keď chcete odstrániť súbory, postupujte podľa
krokov na strane 53. Obrazové súbory v
kamkordéri neodstraňujte pomocou počítača.
Nahrávacie médiá neformátujte pomocou
počítača. Kamkordér nemusí fungovať správne.
Súbory nekopírujte na nahrávacie médium
pomocou počítača. Funkčnosť v takom prípade
nie je zaručená.
Užitočné techniky nahrávania
Register
123
Údržba a preventívne
opatrenia
*1 Špecifikácia 1080i
Informácie o formáte AVCHD
Čo je formát AVCHD?
Formát AVCHD je formát digitálnej
videokamery s vysokým rozlíšením
používaný na záznam signálu s vysokým
rozlíšením (HD) so špecifikáciou 1080i*1
alebo 720p*2, ktorý využíva efektívnu
kódovaciu technológiu kompresie údajov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa používa
na kompresiu údajov videa a systém Dolby
Digital alebo Linear PCM sa používa na
kompresiu údajov zvuku.
Prostredníctvom formátu MPEG-4 AVC/
H.264 je možné komprimovať snímky
oveľa efektívnejšie ako pri štandardných
formátoch komprimácie. Formát MPEG-4
AVC/H.264 umožňuje záznam videosignálu
s vysokým rozlíšením nasnímaného
pomocou digitálneho kamkordéra na 8 cm
disky DVD, na interný pevný disk, pamäť
flash, pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ a pod.
Obsah
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
1 080 efektívnych skenovacích riadkov
a prekladaný systém.
*2 Špecifikácia 720p
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
720 efektívnych skenovacích riadkov
a neprekladaný systém.
*3 Údaje zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý
je iný, ako sú formáty uvedené vyššie, nie je
možné prehrať na kamkordéri.
Informácie o systéme GPS (HDRCX500VE/CX505VE/CX520VE)
Nahrávanie a prehrávanie záznamov na
kamkordéri


Signál video*3: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i
Signál audio: Dolby Digital 2-k./5,1-k.
Nahrávacie médium: Interná pamäť,
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“

124
Keďže poloha satelitov GPS sa neustále mení,
môže sa stať, že v závislosti od miesta a času
používania kamkordéra môže určenie polohy
trvať dlhšie, alebo sa nemusí dať určiť vôbec.
Systém „GPS“ sa používa na určovanie
geografickej polohy prostredníctvom satelitov
GPS. Vyhnite sa používaniu kamkordéra na
miestach, kde sú rádiové signály blokované
alebo odrazené, ako napríklad tienisté miesto
obklopené budovami, stromami atď. Používajte
kamkordér na otvorených priestranstvách s
výhľadom na oblohu.
Informácie o polohe nie je možné zaznamenať
na miestach, kde signál zo satelitov GPS nemôže
dosiahnuť kamkordér, ako sú napríklad tieto:
Register
Na základe formátu AVCHD kamkordér
zaznamenáva obraz s kvalitou obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), ako je to
uvedené nižšie.
Okrem kvality obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) dokáže kamkordér zaznamenať signál
so štandardným rozlíšením (SD) v bežnom
formáte MPEG-2.
Užitočné techniky nahrávania
Systém GPS (Global Positioning System)
sa používa na výpočet geografickej polohy
pomocou vysoko presných amerických
satelitov na obežnej dráhe. Tento systém
dokáže určiť vašu presnú polohu na
Zemi. Satelity GPS sú umiestnené na 6
obežných dráhach vo výške 20 000 km
nad zemským povrchom. Systém GPS
pozostáva z 24 alebo viac satelitov GPS.
Prijímač GPS prijíma rádiové signály
zo satelitov a vypočíta aktuálnu polohu
prijímača na základe informácií z obežnej
dráhy (kalendárne údaje), trvania prenosu
signálu atď.
Určovanie polohy sa nazýva „triangulácia“.
Prijímač GPS dokáže vypočítať súradnice
na základe signálov z 3 alebo viacerých
satelitov.
v






Informácie o chybách určovania polohy


Informácie o systéme geografických
súradníc

Informácie o autorských právach


Kamkordér neobsahuje funkciu navigácie, ktorá
využíva systém GPS.
Počas štartovania a pristávania lietadla nastavte
prepínač GPS do polohy OFF a podľa pokynov
palubného hlásenia vypnite kamkordér. V
ostatných prípadoch používajte systém GPS
podľa predpisov platných pre vaše umiestnenie
alebo situáciu.
Kamkordér obsahuje mapové údaje pre
nasledujúce krajiny/oblasti. Európa, Japonsko,
125
Register
Austrália
Copyright. Založené na údajoch poskytnutých
na základe licencie spoločnosťou PSMA
Australia Limited (www.psma.com.au).
Rakúsko
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a
Slovinsko
© EuroGeographics
Francúzsko
zdroj: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN
France
Nemecko
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Veľká Británia
Založené na materiáloch chránených
autorskými právami typu Crown Copyright.
Grécko
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Informácie o mapových údajoch

Na mapové údaje v kamkordéri sa vzťahujú
autorské práva. Neoprávnené kopírovanie
alebo iné používanie mapových údajov môže
porušovať zákony o autorských právach.
Informácie o funkcii navigácie
Informácia o zákaze používania
systému GPS v lietadle

Zariadenie používa systém zemepisných
súradníc „WGS-84“.
Užitočné techniky nahrávania


Ak sa ihneď po zapnutí prepínača GPS do
polohy ON premiestnite, určenie polohy môťe
trvať dlhšie, než keby ste zostali na tom istom
mieste.
Chyba spôsobená polohou satelitov GPS
Kamkordér automaticky vypočíta aktuálnu
polohu, keď prijme rádiový signál z troch alebo
viacerých satelitov GPS. Chyba určenia polohy
povolená satelitmi GPS je približne 30 m. V
závislosti od okolitého prostredia vašej polohy
môže byť chyba určenia polohy väčšia. V
takom prípade sa vaša aktuálna poloha nemusí
zhodovať s miestom na mape určenom na
základe informácií systému GPS. Okrem toho
sú satelity GPS kontrolované Ministerstvom
obrany USA a stupeň presnosti môže byť
zmenený zámerne.
Chyba pri výpočte polohy
Pri výpočte polohy kamkordér získava
informácie každých 10 sekúnd. Medzi
získaním informácií o polohe a zaznamenaním
informácií do snímky je malý časový rozdiel,
preto sa skutočná zaznamenaná poloha nemusí
presne zhodovať s miestom určeným na mape
na základe informácií systému GPS.
Severná Amerika, Oceánia atď.
Vstavané mapy dodali nasledujúce spoločnosti:
mapu Japonska spoločnosť Zenrin Co., Ltd.,
ostatné oblasti spoločnosť NAVTEQ.
Zahrnuté mapové údaje sú platné k dátumu
výroby tejto príručky.
Mapy GPS sa zobrazujú v dvojrozmernej
grafike, okrem určitých miest v Japonsku, ktoré
sa zobrazujú trojrozmerne.
Sever sa na mape vždy zobrazuje hore.
Jazyk mapy nie je možné zmeniť.
Mapové údaje nie je možné aktualizovať.
Mierka mapy je od 25 m do 6 000 km.
Obsah
tuneloch, v interiéri alebo v tieni budov,
vysokými budovami alebo v úzkych
uličkách obklopených budovami,
 v podzemí, na miestach obklopených hustými
stromami, pod mostom alebo na miestach,
kde sa generuje magnetické pole, napríklad v
blízkosti vysokonapäťových vedení,
 v blízkosti zariadení, ktoré generujú
rádiové signály s rovnakou frekvenciou ako
kamkordér: v blízkosti mobilných telefónov
pracujúcich v pásme 1,5 GHz atď.
 medzi
Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“ (s

technológiou MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“
* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový paralelný
Obsah
Maďarsko
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Taliansko
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japonsko
prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.




Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“





126
Register
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné, prenosné nahrávacie médium
s veľkou kapacitou údajov integrovaného
obvodu.
S kamkordérom môžete používať len
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má asi polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“
kamkordéra.
Neručíme však, že s kamkordérom budú
fungovať všetky typy pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“.
Užitočné techniky nahrávania
Nórsko
Copyright © 2000; Nórsky mapový úrad
Portugalsko
Zdroj: IgeoE – Portugal
Španielsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Založené na elektronických údajoch © National
Land Survey Sweden.
Švajčiarsko
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Tento výrobok nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
V prípade použitia pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ formátovanej v počítači
(operačný systém Windows/Mac OS) nie je
zaručená kompatibilita s kamkordérom.
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov sa môže
líšiť v závislosti od kombinácie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ a použitého výrobku
kompatibilného s pamäťovou kartou „Memory
Stick PRO Duo“.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (strata údajov nebude nahradená):
 Ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ alebo vypnete kamkordér v čase,
keď načítava alebo zapisuje obrazové súbory
na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
(keď indikátor prístupu svieti alebo bliká).
 Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na pevný
disk počítača.
Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ nepoužívajte
nadmernú silu.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
skladujete alebo prenášate, vložte ju do puzdra.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.





Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ bez vloženej
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“.
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“

Kompatibilita obrazových údajov





Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou „InfoLITHIUM“ série H.
Batérie „InfoLITHIUM“ série H majú
.
označenie
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?

127
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
Register

Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ dbajte na
to, aby ste pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ vložili do adaptéra pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“.
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ a pri vložení
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
dbajte na to, aby boli pamäťové karty „Memory
Stick PRO Duo“ vložené správnym smerom.
Nesprávne použitie môže spôsobiť poruchu.
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ vloženej do adaptéra pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ na zariadení
kompatibilnom s pamäťovou kartou „Memory
Stick“ dajte na to, aby bol adaptér pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ vložený do
zariadenia správnym smerom. Ak by ste ho
vložili v nesprávnom smere, zariadenie sa môže
poškodiť.
Nevkladajte adaptér pamäťovej karty „Memory
Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“ pomocou kamkordéra vyhovujú
univerzálnej norme „Design rule for Camera
File system“ ustanovenej asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa používala
s iným zariadením, naformátujte ju pomocou
kamkordéra (s. 97). Formátovaním sa odstránia
všetky informácie na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
Môže sa stať, že sa snímky pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači.
 Ak prehrávate obrazové údaje nasnímané
pomocou iného zariadenia.
Užitočné techniky nahrávania

Informácie o adaptéri pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“

Maximálna kapacita pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“, ktorú je možné použiť v
kamkordéri, je 32 GB.
Obsah

Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
udržujte mimo dosahu malých detí. Deti by
mohli kartu prehltnúť.
Do otvoru na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Vloženie akéhokoľvek iného predmetu môže
spôsobiť poruchu.
Nasledujúce miesta nie sú vhodné na
skladovanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku.
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.

striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva
sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúcu kapacitu
batérie v minútach.



Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C, až kým indikátor
/CHG (blesk/nabíjanie) nezhasne. Ak budete
batériu nabíjať pri inej teplote prostredia,
nemusí sa nabiť úplne.
Skladovanie batérie

Efektívne používanie batérie




Životnosť batérie


Informácie o štandarde x.v.Color


Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
pravdepodobne je vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúcej kapacity batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa
128
x.v.Color je známejší názov pre štandard xvYCC
navrhnutý spoločnosťou Sony. Tento štandard je
ochrannou známkou spoločnosti Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor videa. Tento štandard dokáže vyjadriť
širší rozsah farieb ako aktuálne používaný
štandard vysielania.
Register

Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
nižšie, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala, a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FH70/
FH100 (predáva sa osobitne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/FH100 (predáva sa
osobitne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, nezabudnite zatvoriť
obrazovku LCD. Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je kamkordér v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2- alebo 3-násobok predpokladaného
času nahrávania; pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite
(MENU) 

sa položky
[POWER SETTINGS] (v kategórii
[GENERAL SET])  [A.SHUT OFF]
 [NEVER] a kamkordér ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania, kým sa
nevypne (s. 104).
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Nabíjanie batérie
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
prípade, ak je zostávajúca kapacita batérie ešte
20 minút.

Informácie o manipulácii s
kamkordérom

Informácie o používaní a údržbe






Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Na dlhodobé udržanie kamkordéra v
optimálnom stave ho raz za mesiac zapnite a
nechajte ho prehrávať alebo nahrávať snímky.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa v zariadení skondenzovala vlhkosť:
Kamkordér nechajte približne hodinu vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do teplého (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
129
Register


Užitočné techniky nahrávania


Obsah

Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér nemusí správne snímať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Toto poškodzuje obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, nechajte obrazovku
LCD zatvorenú.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Nepoškoďte napájací kábel napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po hodine).


Obrazovka LCD


Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Čistenie obrazovky LCD


Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Údržba a skladovanie objektívu
Tlačidlá dotykového panela možno nepracujú
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

(MENU) 
 [OTHER
[GENERAL SET])
SETTINGS] (v kategórii
[CALIBRATION].



V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Užitočné techniky nahrávania
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (predáva sa osobitne), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou
tekutinou.
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Obsah

Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by
to spôsobiť nerovnomerné podanie farieb a iné
poškodenia.
Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí
sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový
obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že smeruje od
kamkordéra.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Dotknite sa trikrát symbolu „“ na obrazovke
rohom pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ alebo niečím podobným.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa položky
[CANCEL] .
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.

130
Register
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka
LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra
do sieťovej zásuvky, a to cez sieťový adaptér
striedavého prúdu, alebo ak je pripojená
hlavná batéria. Ak sa kamkordér približne
3 mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Ochranné známky


Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie

Poznámka o likvidácii/odovzdaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“












131
Register

Užitočné techniky nahrávania
Pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ alebo formátovaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ v
kamkordéri alebo v počítači sa údaje z pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ nemusia
odstrániť úplne. Ak pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ niekomu dávate, odporúča sa,
aby ste údaje odstránili úplne, a to pomocou
softvéru na odstraňovanie údajov nainštalovanom
v počítači. Taktiež v prípade likvidácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ sa odporúča, aby
ste zničili samotné telo pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
Obsah
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
elektrickej zásuvky a nechajte ho aspoň 24 hodín
so zatvorenou obrazovkou LCD.
„Handycam“ a
sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„AVCHD“ a logotyp „AVCHD“ sú ochrannými
známkami spoločností Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„Blu-ray Disc“ a logo sú ochrannými
známkami.
Dolby a symbol double-D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými
známkami spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a v iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrovanými
ochrannými známky spoločnosti Apple Inc. v
USA a v iných krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„PLAYSTATION“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc..
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a v iných

krajinách.
NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps sú
ochrannými známkami spoločnosti NAVTEQ v
USA a iných krajinách.
Poznámky k licencii
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky  a  vo všetkých
prípadoch.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý
132
Register
S kamkordérom sa dodáva softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“. Tento
softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať
o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si
nasledujúce časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v angličtine) pre softvér „C Library“,
„Expat“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ a „pcre“.
Užitočné techniky nahrávania
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
PODĽA LICENCIE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENCE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRI <HTTP://MPEGLA.COM>
Obsah
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Obsah
platí nasledovná licencia GNU General Public
License (ďalej len ako „GPL“) alebo GNU Lesser
General Public License (ďalej len ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model
kamkordéra možnosť HDR-CX500V.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás prosíme, aby ste nás nekontaktovali
ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
Užitočné techniky nahrávania
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Pokiaľ ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať na internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Register
133
Register
Čísla
A
B
batéria...........................................19
batéria bezdrôtového diaľkového
ovládača..........................................9
batéria „InfoLITHIUM“...........127
BATTERY INFO..........................96
BEACH.........................................75
BEEP.............................................99
BLACK FADER...........................76
BLT-IN ZOOM MIC...................86
„BRAVIA“ Sync............................51
C
Č
čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.....................................................117
E
EDIT..............................................53
elektrická zásuvka........................19
EMPTY.........................................74
EMPTY MUSIC..........................45
EXPOSURE..................................79
F
FACE DETECTION........... 84, 113
Face Index.....................................42
FADER..........................................76
FH..................................................82
FILE NO. ......................................91
Film Roll Index............................41
FIREWORKS...............................75
FLASH LEVEL.............................90
FLASH MODE.............................90
FOCUS..........................................79
formát AVCHD..........................124
formátovanie................................97
fotografie.................................27, 38
G
GENERAL SET............................99
GPS................................................34
GUIDEFRAME...........................83
134
I
IMAGE SIZE................................89
indikátory na obrazovke...............9
INDOOR......................................77
J
JPEG............................................122
K
kábel USB...............................65, 67
Kondenzácia vlhkosti................129
kopírovanie.............................57, 58
kvalita obrazu...............................82
L
LANDSCAPE...............................75
LANGUAGE SET............... 23, 103
LCD BL LEVEL...........................99
LCD BRIGHT..............................99
LCD COLOR..............................100
LOW LUX....................................84
LP...................................................82
M
MANAGE MEDIA................71, 97
MANUAL SETTINGS................75
Map Index....................................40
MEDIA FORMAT.......................97
MEDIA INFO..............................97
MEDIA SETTINGS.....................71
MICREF LEVEL..........................86
miniatúra......................................53
MOVIE DUB...............................57
MOVIE MEDIA SET..................71
MPEG..........................................122
MPEG-2......................................122
MPEG-4 AVC/H.264................124
MUSIC TOOL.............................96
Register
CALIBRATION.........................130
CAMERA DATA.........................93
CLOCK SET.................................22
CLOCK/LANG..........................102
COMPONENT..........................101
CONVERSION LENS.................84
CTRL FOR HDMI.....................105
H
HD/SD SET............................82, 92
HDMI RESOLUTION..............101
HIGHLIGHT...............................43
hlasitosť...................................37, 99
HQ.................................................82
Užitočné techniky nahrávania
A.SHUT OFF.............................104
AE SHIFT.....................................80
AREA SET..................................102
AUDIO MODE............................86
AUDIO REC SET........................86
AUTO AREA ADJ.....................103
AUTO BACK LIGHT.................87
AUTO CLOCK ADJ.................102
D
DATA CODE.........................22, 93
Date Index....................................39
DATE/TIME..........................22, 93
DELETE........................................53
DEMO MODE...........................104
DIAL SETTING...........................33
DIGITAL ZOOM........................87
DISP OUTPUT..........................102
DISPLAY SET............................100
DIVIDE.........................................61
dĺžka záznamu a prehrávania
.....................................................117
dodávané položky........................16
DOWNLOAD MUSIC...............45
Dual Rec.......................................31
DVDirect Express........................65
Obsah
1080i/576i...................................101
16:9..............................................100
4:3................................................100
5,1-kanálový priestorový zvuk
.......................................................30
576i..............................................101
MY MENU...................................11
MY MENU SETTING................11
O
P
S
SCENARIO..................................44
SCENARIO ERASE.....................44
SCENE SELECTION......... 75, 113
SELF-TIMER................................89
SHOOTING SET.........................82
SLIDE SHOW SET......................46
SMILE DETECTION......... 85, 113
SMILE SENSITIVITY........ 86, 113
SMTH SLW REC.........................32
SNOW...........................................75
SP...................................................82
SPOT FOCUS..............................78
SPOT METER..............................78
SPOT MTR/FCS..........................77
SPOTLIGHT................................75
statív................................................8
STEADYSHOT......................83, 89
SUMMERTIME.........................103
135
T
TELE MACRO.............................80
teleobjektív...................................29
televízor........................................47
TIMING........................................32
tlačidlá nahrávania a priblíženia
na obrazovke LCD.......................26
TV CONNECT Guide................47
TV TYPE....................................100
TWILIGHT..................................75
TWILIGHT PORT. ....................75
U
USB CONNECT....................65, 67
Ú
údržba.........................................124
úplne nabité..................................19
V
VBR.............................................117
videozáznamy........................25, 36
VIEW IMAGES.....................36, 39
VISUAL INDEX..........................36
vytvorenie disku..........................65
výstražné správy........................114
W
WB SHIFT....................................81
WHITE BAL. ..............................76
WHITE FADER...........................76
WIDE SELECT............................88
X
x.v.Color............................... 88, 128
Register
PAL..............................................120
pamäťová karta „Memory Stick“
.............................................. 72, 126
pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“............................ 71, 126
pamäťová karta „Memory Stick
PRO-HG Duo“.................... 72, 126
PHOTO CAPTURE....................56
PHOTO COPY............................58
PHOTO MEDIA SET.................71
PHOTO SETTINGS....................89
PLAYBACK..................................92
PLAYBACK SET..........................92
PMB Guide.....................................2
ponuky....................................11, 14
PORTRAIT...................................75
POWER ON BY LCD...............104
POWER SETTINGS.................104
pôvodný........................................57
prehrávanie...................................36
R
REC LAMP.................................105
REC MODE..................................82
REDEYE REDUC........................90
rekordér diskov............................68
REMOTE CTRL........................106
REPAIR IMG.DB F. ......... 111, 114
RESET.............................................7
riešenie problémov....................107
rozpoznávanie úsmevu...............30
Š
širokouhlý záber..........................29
Užitočné techniky nahrávania
ONE PUSH..................................77
oprava..........................................107
OPTION MENU.........................12
OTHER REC SET........................87
OTHER SETTINGS..................104
OTHERS.......................................96
OUTDOOR..................................77
OUTPUT SETTINGS...............100
SUNRISE&SUNSET...................75
súbor............................................122
súbory na správu snímok.........122
systém farieb televízneho
prijímača.....................................120
Obsah
N
nabitie batérie...............................19
nabíjanie batérie v zahraničí
.............................................. 20, 120
nahrávacie médiá.........................71
nahrávanie....................................25
napaľovačka diskov DVD.....65, 67
NightShot......................................31
NIGHTSHOT LIGHT................87
prehrávanie výberu najlepších
scén................................................43
preventívne opatrenia...............124
prezentácia záberov.....................46
priblíženie...............................29, 45
priblíženie PB...............................45
priečinok.....................................122
priečinok s informáciami o
správe videozáznamu s vysokým
rozlíšením (HD)........................122
PRIORITY SETTING........ 85, 113
prípojný kábel A/V......................69
PROTECT....................................59
Y
YOUR LOCATION.....................55
Obsah
Z
zahraničie...................................120
zachytenie statického záberu z
videozáznamu..............................56
zapnutie napájania.......................22
zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory...................................113
zoznam titulov.............................62
zrkadlový režim...........................32
Užitočné techniky nahrávania
Register
136
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
http://www.sony.net/
137
Download PDF

advertising