Sony | FDR-X1000V | Sony FDR-X1000V Kamkordér Action Cam X1000V s rozlíšením 4K, funkciami Wi-Fi® a GPS a vodotesným puzdrom Pomocník

Digitálna videokamera s rozlíšením 4K/Digitálna videokamera s vysokým rozlíšením
FDR-X1000V/HDR-AS200V
Používanie
Úvodné informácie
Opis súčastí
Opis súčastí [1]
Displej
Displej [2]
Začíname
Kontrola dodaných položiek
Kontrola dodaných položiek [3]
Vloženie batérie
Vloženie batérie [4]
Nabíjanie batérie
Nabíjanie batérie [5]
Vloženie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty [6]
Pamäťové karty kompatibilné s touto kamerou [7]
Používanie adaptéra statívu
Používanie adaptéra statívu (iba model HDR-AS200V) [8]
Používanie vodotesného puzdra
Opis súčastí (vodotesné puzdro) [9]
Používanie vodotesného puzdra [10]
Informácie o vodoodolnosti vodotesného puzdra [11]
Poznámky k používaniu vodotesného puzdra [12]
Prienik vody [13]
Vodotesný obal [14]
Kontrola prieniku vody [15]
Údržba [16]
Používanie lepiaceho uchytenia
Používanie lepiaceho uchytenia [17]
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Informácie o (uzamykacom) prepínači REC HOLD [18]
Snímanie videozáznamov (režim filmu) [19]
Snímanie statických obrázkov (režim fotografie) [20]
Režim nahrávania v slučke [21]
Režim snímania fotografií v intervaloch [22]
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu [23]
Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Zoznam položiek nastavenia [24]
Ako nastaviť položky nastavenia [25]
Nastavenia snímania
Nastavenie kvality obrazu [26]
Funkcia SteadyShot [27]
Prevrátenie [28]
Scéna [29]
Vyváženie bielej [30]
Posun AE [31]
Režim farieb [32]
Formát videozáznamu [33]
Nastavenie nahrávania zvuku [34]
Redukcia hluku vetra [35]
Čas nahrávania v slučke [36]
Uhol zobrazenia statického obrázka [37]
Prepínanie režimov statických obrázkov [38]
Interval snímania statických obrázkov [39]
Samospúšť [40]
Snímanie fotografií v intervaloch [41]
Nastavenia kamery
Pripojenie Wi-Fi [42]
Denník GPS [43]
Režim Lietadlo [44]
Uchytenie [45]
Časový kód/bit používateľa [46]
Infračervený diaľkový ovládač [47]
Nastavenia HDMI [48]
Napájanie USB [49]
Funkcia automatického vypnutia [50]
Pípnutie [51]
Nastavenie dátumu a času/oblasti [52]
Nastavenie letného času [53]
Nastavenie jazyka [54]
Prepínanie systémov NTSC/PAL [55]
Verzia [56]
Formát [57]
Obnovenie nastavení [58]
Zobrazenie
Zobrazenie snímok v televízore
Zobrazenie snímok v televízore [59]
Odstránenie snímok
Odstránenie [60]
Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Vytvorenie videozáznamu s najlepšími scénami [61]
Import hudby na pozadí [62]
Uchytenie [63]
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
Živé vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom
čase)
Živé vysielanie [64]
Príprava na živé vysielanie [65]
Realizácia živého vysielania [66]
Obmedzenia [67]
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Príprava na pripojenie k smartfónu [68]
Ukážka displeja smartfónu [69]
Používanie jednodotykovej technológie One-touch na pripojenie k smartfónu
s operačným systémom Android a aktivovanou funkciou NFC [70]
Pripojenie k smartfónu bez použitia funkcie NFC
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie jednej kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View (jedno
pripojenie) [72]
Pripojenie viacerých kamier k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View (viac
pripojení) [73]
Pripojenie ku kamkordéru Handycam®
Pripojenie jednej kamery ku kamkordéru Handycam® (jedno pripojenie) [74]
Pripojenie viacerých kamier ku kamkordéru Handycam® (viac pripojení) [75]
Úprava snímok importovaných do počítača
Používanie softvéru Action Cam Movie Creator
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator [76]
Inštalácia softvéru Action Cam Movie Creator v počítači [77]
Iné
Čas nahrávania
Odhadované trvanie nahrávania a prehrávania pre dodanú batériu [78]
Odhadovaný čas nahrávania videozáznamov [79]
Odhadovaný možný počet statických obrázkov [80]
Batéria
Nabíjanie batérie [81]
Efektívne používanie batérie [82]
Informácie o zostávajúcej kapacite batérie [83]
Uskladnenie batérie [84]
Výdrž batérie [85]
Používanie kamery v zahraničí
Systémy kódovania farieb televízora
Krajiny a regióny, v ktorých môžete zobraziť snímky pri nastavení položky [V.SYS]
na systém kódovania farieb [NTSC] [87]
Krajiny a regióny, v ktorých môžete zobraziť snímky pri nastavení položky [V.SYS]
na systém kódovania farieb [PAL] [88]
Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly [89]
Preventívne opatrenia
Kameru nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach [90]
Nosenie [91]
Starostlivosť o objektív a jeho skladovanie [92]
Čistenie [93]
Prevádzková teplota [94]
Kondenzácia vlhkosti [95]
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu [96]
Poznámka k likvidácii/prenosu pamäťovej karty [97]
Funkcia GPS [98]
Poruchy funkcie GPS [99]
Obmedzenia používania funkcie GPS [100]
Špecifikácie
Špecifikácie [101]
Ochranné známky
Ochranné známky [102]
Poznámky k licencii
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU GPL/LGPL [103]
Riešenie problémov
Zoznam predvolených nastavení
Zoznam predvolených nastavení
Zoznam predvolených nastavení [104]
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov [105]
Batéria a napájanie
Kameru nemožno zapnúť [106]
Napájanie sa náhle vypne [107]
Krátka výdrž batérie [108]
Kameru nemožno nabiť [109]
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je nesprávny [110]
Pamäťová karta
Nemožno vykonávať operácie prostredníctvom pamäťovej karty [111]
Nahrávanie snímok
Nemožno nahrávať snímky [112]
Na snímky nemožno pridať dátumy [113]
Zobrazovanie snímok
Nemožno prehrávať snímky [114]
Snímka sa nezobrazuje na televíznej obrazovke [115]
GPS
Kamera neprijíma signál GPS [116]
Priveľká odchýlka v informáciách o polohe [117]
Dlhé trvanie triangulácie napriek príjmu údajov A-GPS [118]
Informácie o polohe sa nezaznamenali [119]
Počítače
Počítač nerozpoznáva kameru [120]
Nemožno importovať snímky [121]
Nemožno nainštalovať softvér Action Cam Movie Creator [122]
Softvér Action Cam Movie Creator nefunguje správne [123]
Nemožno prehrávať snímky v počítači [124]
Wi-Fi
Prenos snímky trvá príliš dlho [125]
Iné
Zahmlievanie objektívu [126]
Zahrievanie kamery pri dlhodobom používaní [127]
Nesprávny dátum alebo čas [128]
Výstražné indikátory a oznámenia
Výstražné indikátory a chybové správy
Výstražné indikátory a chybové správy [129]
[1] Používanie
Úvodné informácie
Opis súčastí
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Opis súčastí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Prepínač REC HOLD
Tlačidlo REC (film/fotografia)/tlačidlo ENTER (otvorenie ponuky)
(značka N)
Tlačidlo PREV (predchádzajúca ponuka)
Tlačidlo NEXT (nasledujúca ponuka)
Displej
Reproduktor
Snímač GPS
Indikátor REC/LIVE
Infračervený prijímač signálov diaľkového ovládania
Objektív
Mikrofóny
Kryt konektora (konektor HDMI OUT, rozhranie Multi/Micro USB) (iba model
FDR-X1000V)
Indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie)
Blokovacia páčka
Kryt batérie/pamäťovej karty
Kryt konektora (konektor mikrofónu) (iba model FDR-X1000V)
Otvor na skrutku na pripevnenie príslušenstva (iba model FDR-X1000V)
Otvor na pripevnenie adaptéra statívu (iba model HDR-AS200V)
19. Konektor mikrofónu*
20. Skrutka adaptéra statívu (iba model FDR-X1000V)
21. Páčka na vysunutie batérie
22. Zásuvka na vloženie batérie
Rozhranie Multi/Micro USB*
Zásuvka na vloženie pamäťovej karty
Konektor HDMI OUT
Kryt konektora (konektor HDMI OUT, expanzný konektor, konektor mikrofónu)
(iba model HDR-AS200V)
27. Expanzný konektor (iba model HDR-AS200V)
28. Kryt konektora (rozhranie Multi/Micro USB Terminal) (iba model HDR-AS200V)
23.
24.
25.
26.
*
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva sa samostatne), zvuk nemožno nahrávať
prostredníctvom zabudovaného mikrofónu.
[2] Používanie
Úvodné informácie
Displej
Displej
Na displeji tejto kamery sa zobrazujú indikátory uvedené nižšie.
Ikony v 1. riadku displeja
: Funkcia Wi-Fi je aktivovaná.
: Nemožno prijať informácie o polohe, pretože kamera vyhľadáva satelity GPS
na príjem signálov GPS.
: Počas triangulácie možno zaznamenať informácie o polohe.
: Režim Lietadlo je aktivovaný.
: Funkcia SteadyShot je aktivovaná.
: Nie je vložená pamäťová karta, prípadne nemožno nahrávať na pamäťovú
kartu.
: Ide o indikátor úrovne nabitia batérie v tejto jednotke.
: Nastavenie videozáznamu s hodnotou XAVC S.
(iba model FDR-X1000V): Nastavenie videozáznamu s rozlíšením 4K.
: Nastavenie videozáznamu v režime nahrávania v slučke.
: Nahrávanie zvuku je vypnuté (OFF).
Hodnota v 2. riadku displeja
Rozlíšenie a snímková frekvencia počas nahrávania videozáznamov
Položky v 3. riadku displeja
Vybraté položky alebo hodnoty nastavenia
Ikony v 4. riadku displeja
: Režim filmu
: Režim fotografie
: Režim snímania fotografií v intervaloch
: Režim živého vysielania
Tip
Ikona režimu cieľového nastavenia bude pri zmene nastavení blikať.
[3] Používanie
Začíname
Kontrola dodaných položiek
Kontrola dodaných položiek
Skontrolujte, či vám boli dodané nasledujúce položky.
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov dodávanej položky.
Kamera (1)
Kamera je vložená vo vodotesnom puzdre. Podľa obrázka uvedeného nižšie
otvorte kryt puzdra.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Kábel Micro USB (1)
Nabíjateľná batéria (NP-BX1) (1)
Vodotesné puzdro (1)
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Fixačná spona (1)
Ploché lepiace uchytenie (1)
Zakrivené lepiace uchytenie (1)
Adaptér statívu (1) (iba model HDR-AS200V)
Úvodná príručka Startup Guide (1)
Referenčná príručka Reference Guide (1)
[4] Používanie
Začíname
Vloženie batérie
Vloženie batérie
1. Posuňte blokovaciu páčku a otvorte kryt batérie.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
2. Vložte batériu.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Značku
3. Zatvorte kryt.
zarovnajte podľa obrázka.
Uistite sa, že nevidno žltú značku na blokovacej páčke.
Vybratie batérie
Otvorte kryt, posuňte páčku na vysunutie batérie a vyberte batériu.
Nastavenie funkcie automatického vypnutia
Vyberte položku [A.OFF] na obrazovke [SETUP] – [CONFG] a potom nastavte
funkciu automatického vypnutia. Predvolené nastavenie je [60sec]. V prípade
potreby nastavenie zmeňte. Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia
automatického vypnutia.
[5] Používanie
Začíname
Nabíjanie batérie
Nabíjanie batérie
1. Vypnite kameru.
Keď je kamera zapnutá, nabíjanie nie je možné.
2. Otvorte kryt konektora a kameru pripojte k aktívnemu počítaču pomocou kábla
Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie) svieti na jantárovo.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
: Kryt konektora
: Kábel s konektorom Micro USB
: Indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie)
3. Po dokončení nabíjania zrušte pripojenie USB medzi kamerou a počítačom.
Keď svetelný indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie) zhasne, nabíjanie je
dokončené (úplné nabitie).
Čas nabíjania*1 batérie NP-BX1 (dodáva sa so zariadením)
Nabíjanie prostredníctvom počítača: pribl. 245 minút
Nabíjanie prostredníctvom nabíjačky AC-UD10*2 (predáva sa samostatne): pribl.
175 minút
*1 Čas požadovaný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Za určitých podmienok
alebo okolností môže nabíjanie trvať dlhšie.
*2 USB nabíjačka AC-UD10 (predáva sa samostatne) umožňuje rýchle nabitie. Na pripojenie
nabíjačky použite kábel s konektorom Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.
Za určitých okolností sa môže zobraziť nesprávny indikátor zostávajúcej kapacity
batérie.
Zobrazenie správneho indikátora zostávajúcej kapacity batérie trvá približne jednu
minútu.
Poznámka
V tejto kamere môžete používať len batériu typu X.
Počas nabíjania batérie vypnite kameru.
Pri pripájaní kamery k počítaču nevyvíjajte veľkú silu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
kamery alebo počítača.
Keď kameru pripojíte k notebooku, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania
(striedavým prúdom), batéria notebooku sa môže rýchlo vybiť. Kameru
nenechávajte dlhodobo pripojenú k počítaču.
Nezaručujeme nabitie batérie ani funkčnosť pripojenia prostredníctvom
prispôsobených alebo vlastnoručne zostavených počítačov. V závislosti od typu
použitého zariadenia USB nabíjanie nemusí fungovať správne.
Nezaručujeme prevádzku so všetkými počítačmi.
Ak plánujete kameru dlhší čas nepoužívať, raz za šesť až dvanásť mesiacov ju
nabite. Zachováte tak výkon batérie.
[6] Používanie
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt.
2. Vložte pamäťovú kartu (budete počuť cvaknutie).
Karta microSD: vložte ju v smere
.
Médium Memory Stick Micro™ (M2): vložte ho v smere
FDR-X1000V
.
HDR-AS200V
1: Karta microSD
2: Médium Memory Stick Micro (Mark2)
: Strana s rozhraním
: Strana s potlačou
3. Zatvorte kryt.
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jedenkrát zľahka zatlačte na pamäťovú kartu.
Poznámka
Pamäťovú kartu vložte správne, pričom sa uistite, že je každá strana otočená
správnym smerom.
Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte do
zásuvky nesprávnym smerom a použijete pri tom nadmernú silu, môže dôjsť
k poškodeniu pamäťovej karty, zásuvky na pamäťovú kartu alebo obrazových
údajov.
Pamäťovú kartu pred použitím naformátujte.
Dôležité údaje na pamäťovej karte si pred jej naformátovaním uložte na iné
médium, napríklad do počítača.
Do zásuvky na pamäťovú kartu nevkladajte nič iné okrem pamäťovej karty
primeranej veľkosti. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty postupujte opatrne, aby nevyskočila
a nespadla.
[7] Používanie
Začíname
Vloženie pamäťovej karty
Pamäťové karty kompatibilné s touto kamerou
Nižšie uvádzame typy pamäťových kariet, ktoré možno používať s touto kamerou.
Karta SD
V tejto príručke sa pamäťové karty microSD označujú ako karta microSD. S touto
kamerou možno používať nasledujúce pamäťové karty microSD.
Pamäťová karta microSD
Pamäťová karta microSDHC
Pamäťová karta microSDXC
Médium Memory Stick
V tejto príručke sa médium Memory Stick označuje ako pamäťová karta Memory
Stick Micro (Mark2). S touto kamerou možno používať nasledujúce médium Memory
Stick Micro (Mark2).
Médium Memory Stick Micro (Mark2)
Poznámka
Nezaručujeme prevádzku so všetkými pamäťovými kartami.
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S použite kartu SDXC rýchlejšiu
ako typ Class10.
Pri nahrávaní videozáznamov s rýchlosťou 100 Mb/s použite pamäťovú kartu
SDXC UHS-I (U3) (iba model FDR-X1000V).
Kapacita pamäťovej karty je max. 64 GB.
[8] Používanie
Začíname
Používanie adaptéra statívu
Používanie adaptéra statívu (iba model HDR-AS200V)
Pripevnenie adaptéra statívu ku kamere umožňuje pripojiť príslušenstvo kamery bez
použitia vodotesného puzdra.
1. Skrutku adaptéra statívu umiestnite do otvoru na pripevnenie adaptéra statívu
ku kamere.
2. Adaptér statívu zarovnajte so spodnou časťou kamery a skrutku statívu pevne
utiahnite v smere šípky.
Odmontovanie adaptéra statívu
Skrutku adaptéra statívu uvoľnite v smere šípky a adaptér statívu zložte z kamery.
Poznámka
Pri používaní kamery vo vode ju vložte do vodotesného puzdra.
[9] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Opis súčastí (vodotesné puzdro)
SPK-X1 (dodáva sa s modelom FDR-X1000V)
SPK-AS2 (dodáva sa s modelom HDR-AS200V)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(Uzamykací) prepínač REC HOLD
Otvor na pripevnenie remienka
Tlačidlo REC (film/fotografia)/tlačidlo ENTER (otvorenie ponuky)
Samotné puzdro
Kryt puzdra
Tlačidlo NEXT (nasledujúca ponuka)
Tlačidlo PREV (predchádzajúca ponuka)
Otvor na skrutku statívu
Poistka spony
Spona
Lanko
Vodotesný obal
[10] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Používanie vodotesného puzdra
Po vložení kamery do vodotesného puzdra môžete snímať videozáznamy na
nábreží.
1. Poistku spony potiahnite v smere
a podržte ju. Potom uchopte zakrúžkované
časti a sponu vyklopte v smere .
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
2. Otvorte kryt puzdra.
3. Vložte kameru do puzdra.
Uvoľnite (uzamykací) prepínač REC HOLD na kamere.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
4. Výstupok na puzdre založte do štrbiny na kryte puzdra.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
5. Výstupok preložte sponou v spodnej časti krytu puzdra
a sponu zatvorte
v smere
. Musí zacvaknúť na miesto.
Ubezpečte sa, že spona je uzamknutá poistkou.
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Poznámka
Tlačidlo REC nemôžete používať, keď je prepínač REC HOLD v uzamknutej
polohe. Pred začatím používania zrušte uzamknutie v smere šípky (na obrázku
nižšie).
FDR-X1000V (SPK-X1)
HDR-AS200V (SPK-AS2)
Keďže kameru vo vodotesnom puzdre nemožno zaostriť, nie je vhodná na
snímanie záberov pod vodou.
S kamerou vo vodotesnom puzdre môžete nahrávať zvuk, jeho úroveň však bude
znížená.
Cez otvor na pripevnenie remienka na vodotesnom puzdre prevlečte vhodné lanko
a pripevnite ho k položke, ktorú chcete používať s kamerou.
[11] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Informácie o vodoodolnosti vodotesného puzdra
Kamera v dodávanom vodotesnom puzdre umožňuje nasledujúcu vodoodolnú
prevádzku.
Model FDR-X1000V (SPK-X1) možno používať vo vode do hĺbky 10 m po dobu 60 minút.
Model HDR-AS200V (SPK-AS2) možno používať vo vode do hĺbky 5 m po dobu 30 minút.
Údaje o vodoodolnosti sú založené na testovacích normách našej spoločnosti.
Vodotesné puzdro nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
Vodotesné puzdro nepoužívajte v termálnych prameňoch.
Vodotesné puzdro používajte v odporúčanom rozsahu teploty vody od –10 °C do
+40 °C.
Ak vodotesné puzdro vystavíte veľkému nárazu, napríklad v dôsledku pádu, stratí
svoju vodoodolnú vlastnosť. Odporúčame vám, aby ste takéto vodotesné puzdro
dali skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku (podlieha poplatku).
Nie je odolné voči nepretržitému ponoreniu a nepriaznivým environmentálnym
podmienkam.
Používanie fólie proti zahmlievaniu (AKA-AF1 (predáva sa
samostatne))
Fóliu proti zahmlievaniu vkladajte v interiéri s nízkou úrovňou vlhkosti.
Fóliu proti zahmlievaniu vložte do kamery pár hodín pred snímaním.
Ak nepoužívate fóliu proti zahmlievaniu, kameru vložte do tašky a tašku uzavrite.
Ak fóliu proti zahmlievaniu zakaždým dostatočne vysušíte, môžete ju používať
opakovane (približne 200-krát).
SPK-X1 (dodáva sa s modelom FDR-X1000V)
Ak chcete použiť voliteľnú fóliu proti zahmlievaniu (AKA-AF1), umiestnite ju do
medzery na protiľahlej strane displeja kamery.
: Fólia proti zahmlievaniu
SPK-AS2 (dodáva sa s modelom HDR-AS200V)
Ak chcete použiť voliteľnú fóliu proti zahmlievaniu (AKA-AF1), umiestnite ju do
medzery naspodku kamery.
: Fólia proti zahmlievaniu
[12] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Poznámky k používaniu vodotesného puzdra
Vodotesné puzdro nehádžte do vody.
Vyhýbajte sa používaniu vodotesného puzdra v nasledujúcich situáciách.
V uvedených situáciách môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti alebo prieniku vody,
a tým k poškodeniu kamery:
vo veľmi horúcom alebo vlhkom prostredí,
vo vode s vyššou teplotou než +40 °C,
pri teplotách nižších než –10 °C.
Vodotesné puzdro dlhodobo nenechávajte na priamom slnečnom svetle ani na
veľmi horúcich a vlhkých miestach. Ak sa nemôžete vyhnúť ponechaniu
vodotesného puzdra na priamom slnečnom svetle, zakryte ho uterákom alebo
iným ochranným prvkom.
V prípade prehriatia sa kamera automaticky vypne, prípadne môže zlyhať
nahrávanie. Ak chcete kameru znova použiť, odložte ju nachvíľu na chladné
miesto a počkajte, kým nevychladne.
V prípade, že sa na vodotesnom puzdre nachádza ochranný olej proti slnku,
poriadne ho umyte vlažnou vodou. Inak sa povrch vodotesného puzdra môže
zafarbiť či poškodiť (napríklad popraskať).
[13] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Prienik vody
V nepravdepodobnom prípade škôd v dôsledku prieniku vody zapríčineného
nefunkčnosťou vodotesného puzdra spoločnosť Sony neposkytuje záruku na
poškodenie vybavenia, ktoré sa v ňom nachádza (kamera, batéria atď.), a nahratého
obsahu ani na výdavky spojené s fotografovaním.
[14] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Vodotesný obal
Táto jednotka používa na zachovanie vodoodolnosti vodotesný obal. Údržba
vodotesného obalu je veľmi dôležitá. Nevykonanie údržby vodotesného obalu
v súlade s pokynmi môže viesť k prieniku vody a spôsobiť potopenie jednotky.
Kontrola vodotesného obalu
Starostlivo skontrolujte, či sa na vodotesnom obale nenachádza špina, piesok,
chlpy/vlasy, prach, soľ, vlákna atď. V takom prípade ich utrite mäkkou handričkou.
Jemne prejdite špičkou prsta po vodotesnom obale a presvedčte sa, že sa na ňom
nenachádza voľným okom neviditeľná špina.
Pri utieraní vodotesného obalu dávajte pozor, aby ste na ňom nezanechali vlákna
handričky.
Skontrolujte, či sa na vodotesnom obale nenachádzajú praskliny, deformácie,
drobné naštiepenia, škrabance, vrytý piesok atď. V takom prípade vodotesný obal
vymeňte.
Rovnakým spôsobom skontrolujte aj kontaktnú plochu vodotesného obalu
s puzdrom.
[15] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Kontrola prieniku vody
Pred nasadením na kameru vždy zatvorte vodotesné puzdro, ponorte ho do vody a
ubezpečte sa, že doň nepreniká voda.
V prípade narušenej funkčnosti vodotesného puzdra
Ak ste pri kontrole vodotesného obalu alebo overovaní prieniku vody zistili chybu,
okamžite prestaňte používať túto jednotku a zaneste ju k najbližšiemu predajcovi
výrobkov spoločnosti Sony.
[16] Používanie
Začíname
Používanie vodotesného puzdra
Údržba
Po nahrávaní v oblasti s morskou brízou túto jednotku so zapnutou sponou
starostlivo umyte v čistej vode, aby ste odstránili soľ a piesok. Potom ju utrite
suchou mäkkou handričkou. Vodotesné puzdro odporúčame ponoriť do čistej
vody na približne 30 minút. Ak z jednotky nezmyjete soľ, kovové časti sa môžu
poškodiť alebo zhrdzavieť a zapríčiniť prienik vody.
V prípade, že sa na vodotesnom puzdre nachádza ochranný olej proti slnku,
poriadne ho umyte vlažnou vodou.
Vnútro vodotesného puzdra utrite mäkkou suchou handričkou. Neoplachujte ho
vodou.
Po každom použití vodotesného puzdra nezabudnite vykonať vyššie uvedené kroky
údržby. Na čistenie nepoužívajte žiadny typ rozpúšťadiel, ako napríklad alkohol,
benzín alebo riedidlo, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu vodotesného
puzdra.
Skladovanie vodotesného puzdra
S cieľom zabrániť zhoršeniu vlastností vodotesného obalu vodotesné puzdro
uchovávajte na chladnom a dobre vetranom mieste. Nezapínajte sponu.
Na vodotesný obal sa nesmie prášiť.
Vodotesné puzdro neuchovávajte na veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom
mieste ani spolu s naftalínom alebo gáfrom, pretože sa v takýchto podmienkach
môže poškodiť.
[17] Používanie
Začíname
Používanie lepiaceho uchytenia
Používanie lepiaceho uchytenia
Lepiace uchytenie sa používa na upevnenie vodotesného puzdra alebo adaptéra
statívu k položke, ktorú chcete používať. Lepiace uchytenie je všeobecné označenie
fixačnej spony, plochého lepiaceho uchytenia a zakriveného lepiaceho uchytenia.
Pred pripevnením kameru vložte do vodotesného puzdra alebo k nej pripevnite
adaptér statívu.
Lepiace uchytenie možno k modelu FDR-X1000V pripevniť bez toho, aby ste
museli pripevniť vodotesné puzdro alebo adaptér statívu.
Postup pripevnenia lepiaceho uchytenia k vodotesnému puzdru uvádzame nižšie.
1. Otvor na skrutku statívu naspodku vodotesného puzdra zarovnajte s otvorom na
skrutku na fixačnej spone a pevne utiahnite skrutku statívu.
Sponu zarovnajte so spodnou časťou kamery a pevne utiahnite skrutku statívu.
2. Fixačnú sponu (namontovanú na vodotesnom puzdre v prvom kroku) pripevnite
k plochému alebo zakrivenému lepiacemu uchyteniu tak, že ju doň zasuniete,
kým nezacvakne na miesto.
3. Z povrchu, na ktorý chcete pripevniť lepiace uchytenie, úplne odstráňte prach,
vlhkosť a mastnotu.
4. Zo zadnej časti lepiaceho uchytenia odlepte podkladový papier a pripevnite ho
na požadované miesto.
Maximálny lepiaci účinok sa prejaví po 24 hodinách od pripevnenia lepiaceho
uchytenia na požadované miesto.
Pripojenie k fixačnej spone a odpojenie od nej
Stlačte a podržte zakrúžkované časti na fixačnej spone a vysuňte ju v opačnom
smere, než je uvedené na obrázku v druhom kroku.
Poznámka
Po tom, ako ploché alebo zakrivené lepiace uchytenie odstránite z určitého
povrchu, ho nemožno opätovne použiť.
Pri odstraňovaní ho pomaly odlepte. Ak ho odlepíte nasilu, môžete poškodiť
povrch, na ktorom je pripevnené.
Pred pripevnením uchytenia skontrolujte povrch položky, ktorú chcete použiť. Ak
je špinavý, zaprášený, vlhký alebo mastný, môže to nepriaznivo ovplyvniť lepiaci
účinok. Položka by sa mohla po miernom náraze odlepiť.
Použite vhodné lepiace uchytenie (ploché alebo zakrivené) vzhľadom na povrch,
na ktorý chcete umiestniť kameru. Ak je uchytenie pre príslušný povrch
nevhodné, môže sa po miernom náraze odlepiť.
Cez otvor na pripevnenie remienka na vodotesnom puzdre prevlečte vhodný
remienok a pripevnite ho k položke, ktorú chcete používať s kamerou.
Pred používaním kamery sa uistite, že otvor na skrutku na fixačnej spone nie je
uvoľnený a že ploché alebo zakrivené lepiace uchytenie je bezpečne pripevnené
k povrchu.
[18] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Informácie o (uzamykacom) prepínači REC HOLD
(Uzamykací) prepínač REC HOLD môže zabrániť náhodnému používaniu.
Posunutím (uzamykacieho) prepínača REC HOLD v smere HOLD zablokujete
tlačidlo REC. Ak chcete zrušiť uzamknutie, posuňte prepínač opačným smerom.
Pred nahrávaním zrušte uzamknutie.
Ak kameru uzamknete počas nahrávania, zostane v stave nahrávania*.
Ak kameru uzamknete po zastavení nahrávania, zostane v stave zastavenia*.
*
Nastavenie zmeníte po zrušení uzamknutia.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1. (Uzamykací) prepínač REC HOLD
2. Tlačidlo REC
3. Indikátor REC/LIVE
[19] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Snímanie videozáznamov (režim filmu)
Slúži na nahrávanie videozáznamov.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kameru.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [MOVIE].
3. Stlačením tlačidla REC spustite nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo REC počas nahrávania.
Tip
Ak pred vytvorením videozáznamu s najlepšími scénami vyberiete nastavenie
uchytenia, počet charakteristických scén vo videozázname sa zvýši.
[20] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Snímanie statických obrázkov (režim fotografie)
Slúži na snímanie statických obrázkov.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kameru.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [PHOTO].
3. Stlačením tlačidla REC spustite snímanie.
[21] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Režim nahrávania v slučke
Kamera nepretržite sníma v rámci času snímania nastaveného časom nahrávania
v slučke.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kameru.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [LOOP].
3. Stlačením tlačidla REC spustite nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo REC počas nahrávania.
Tip
Videozáznamy a statické obrázky pred začatím nahrávania v slučke nemožno
odstrániť.
Informácie o životnosti nahrávacieho média a času zapisovania
V prípade dlhotrvajúceho nahrávania v režime nahrávania v slučke pri vysokej bitovej
rýchlosti sa životnosť pamäťovej karty môže výrazne skrátiť.
Keď pri dlhotrvajúcom nahrávaní znížite bitovú rýchlosť, minimalizujete negatívny vplyv
na životnosť pamäťovej karty.
V prípade dlhotrvajúceho nahrávania videozáznamu v režime nahrávania v slučke sa
môžu údaje na pamäťovej karte fragmentovať. V dôsledku fragmentácie údajov na
pamäťovej karte môže kamere dlhšie trvať zapisovanie, pričom môže automaticky
zastaviť nahrávanie videozáznamu.
Formátovanie pamäťovej karty môže zlepšiť nahrávanie.
Nepriaznivý účinok fragmentácie údajov môžete minimalizovať. Stačí vopred
naformátovať pamäťovú kartu s cieľom uvoľniť miesto v pamäti.
[22] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Režim snímania fotografií v intervaloch
Kamera sníma statické obrázky v pravidelných intervaloch, kým nezastavíte
snímanie.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kameru.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [INTVL].
3. Stlačením tlačidla REC spustite nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo REC počas nahrávania.
[23] Používanie
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu
Táto časť opisuje dlhodobé nahrávanie.
Pri dlhotrvajúcom snímaní teplota kamery stúpne. Ak teplota presiahne určitú
úroveň, snímanie sa automaticky zastaví.
Kameru najmenej 10 minút nepoužívajte, aby jej vnútorná teplota klesla na
bezpečnú úroveň.
Pri vysokej teplote okolitého prostredia teplota kamery rýchlo stúpa.
Pri náraste teploty kamery sa môže zhoršiť kvalita obrazu. Skôr než budete
pokračovať v snímaní, odporúčame počkať, kým teplota kamery neklesne.
Povrch kamery sa môže zahrievať. Nie je to porucha.
[24] Používanie
Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Zoznam položiek nastavenia
Zoznam režimov
LOOP: Režim nahrávania v slučke
MOVIE: Režim filmu
PHOTO: Režim fotografie
INTVL: Režim snímania fotografií v intervaloch
LIVE: Režim živého vysielania
SETUP: Režim nastavenia
PLAY: Režim prehrávania
PwOFF: Vypnutie napájania
Položky nastaviteľné v ponuke SETUP (Režim nastavenia)
VMODE: Nastavenie kvality obrazu
V.FMT: Formát videozáznamu
STEDY: Funkcia SteadyShot
AUDIO: Nahrávanie zvuku
WIND: Redukcia hluku vetra
COLOR: Režim farieb
L.OPT: Čas nahrávania v slučke
DRIVE: Prepínanie režimu statických obrázkov
FPS: Interval snímania statických obrázkov
SELF: Samospúšť
ANGLE: Uhol zobrazenia statického obrázka
LAPSE: Snímanie fotografií v intervaloch
FLIP: Prevrátenie
SCENE: Scéna
WB: Vyváženie bielej
AESFT: Posun AE
CONFG: Nastavenia konfigurácie
Položky nastaviteľné v ponuke CONFG (Nastavenia konfigurácie)
Wi-Fi: Pripojenie Wi-Fi
GPS: Denník GPS
PLANE: Režim Lietadlo
MOUNT: Uchytenie
TC/UB: Časový kód/bit používateľa
IR-RC: Infračervený diaľkový ovládač
HDMI: Nastavenia HDMI
BGM: Hudba na pozadí
USBPw: Napájanie USB
A.OFF: Funkcia automatického vypnutia
BEEP: Pípnutie
DATE: Nastavenie dátumu a času/oblasti
DST: Nastavenie letného času
LANG: Nastavenie jazyka
V.SYS: Prepínanie systémov NTSC/PAL
VER.: Verzia
FORMT: Formát
RESET: Obnovenie nastavení
[25] Používanie
Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Ako nastaviť položky nastavenia
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Položky môžete nastaviť pomocou troch tlačidiel na kamere.
: Tlačidlo REC/ENTER
Otvorenie ponuky
: Tlačidlo PREV
Prechod na predchádzajúcu ponuku
: Tlačidlo NEXT
Prechod na nasledujúcu ponuku
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kameru.
Ak chcete vypnúť napájanie, stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte
položku [PwOFF] a stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [SETUP] a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo ENTER.
Pre návrat do ponuky [SETUP] vyberte položku [BACK] a stlačte tlačidlo
ENTER.
Tip
Počas výberu položiek nastavení na displeji blikajú príslušné ikony.
[26] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Nastavenie kvality obrazu
Pre nahrávanie videozáznamov a nahrávanie v slučke môžete nastaviť rozlíšenie
obrazu a snímkovú frekvenciu. Vlastnosti kvality obrazu, ktoré môžete nastaviť, sa
líšia v závislosti od nastavenia [V.FMT].
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [VMODE]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenia a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Keď je položka [V.FMT] nastavená na hodnotu [MP4] (nahrávanie vo
formáte MP4)
1080 60p PS
Nasnímaný záber: Najvyššie rozlíšenie (plynulý obraz nasnímaný pri dvojnásobku
(2x) snímkovej frekvencie)
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 60p/50p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 60p/50p
1080 30p HQ
Nasnímaný záber: Najvyššie rozlíšenie
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
720 30p STD
Nasnímaný záber: Vysoké rozlíšenie
Rozlíšenie: 1280 x 720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
720 120p HS120
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie (plynulý obraz nasnímaný pri
štvornásobku (4x) snímkovej frekvencie) *2, *4
Rozlíšenie: 1280 x 720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 120p/100p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 120p/100p*3
480 240p HS240
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie (plynulý obraz nasnímaný pri
osemnásobku (8x) snímkovej frekvencie) *2, *4
Rozlíšenie: 800 x 480
*1
Snímková frekvencia zobrazovania : 240p/200p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 240p/200p*3
Keď je položka [V.FMT] nastavená na hodnotu [HD] (nahrávanie vo formáte
XAVC S)
1080 60p 50M
Nasnímaný záber: XAVC S 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 60p/50p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 60p/50p
1080 30p 50M
Nasnímaný záber: XAVC S 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
1080 24p 50M (iba keď je položka [V.SYS] nastavená na hodnotu [NTSC])
Nasnímaný záber: XAVC S 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania: 24p
Snímková frekvencia prehrávania: 24p
720 240p 100M (iba model FDR-X1000V)
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie XAVC S 100 Mb/s *2, *4
Rozlíšenie: 1280 x 720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 240p/200p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 240p/200p *3
720 240p 60M (iba model FDR-X1000V)
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie XAVC S 60 Mb/s *2, *4
Rozlíšenie: 1280 x 720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 240p/200p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 240p/200p *3
1080 120p 100M (iba model FDR-X1000V)
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie XAVC S 100 Mb/s *2, *4
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 120p/100p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 120p/100p *3
1080 120p 60M (iba model FDR-X1000V)
Nasnímaný záber: Vysokorýchlostné nahrávanie XAVC S 60 Mb/s *2, *4
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 120p/100p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 120p/100p *3
Keď je položka [V.FMT] nastavená na hodnotu [4K] (nahrávanie vo formáte
XAVC S) (iba model FDR-X1000V)
2160 30p 100M
Nasnímaný záber: XAVC S 100 Mb/s*4
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
2160 30p 60M
Nasnímaný záber: XAVC S 60 Mb/s*4
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
2160 24p 100M (iba keď je položka [V.SYS] nastavená na hodnotu [NTSC])
Nasnímaný záber: XAVC S 100 Mb/s*4
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Snímková frekvencia zobrazovania: 24p
Snímková frekvencia prehrávania: 24p
2160 24p 60M (iba keď je položka [V.SYS] nastavená na hodnotu [NTSC])
Nasnímaný záber: XAVC S 60 Mb/s*4
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Snímková frekvencia zobrazovania: 24p
Snímková frekvencia prehrávania: 24p
BACK: Slúži na návrat na ponuku [VMODE].
*1 Snímková frekvencia závisí od nastavenia NTSC/PAL.
*2 Softvér Action Cam Movie Creator™ skonvertuje snímkovú frekvenciu na 60p/50p a prehrá
zábery pri štandardnej rýchlosti. Tiež vám umožňuje prehrávať zábery v spomalenom pohybe
a upravovať ich počas prehrávania v spomalenom pohybe.
*3 V závislosti od vášho zariadenia a softvéru sa zábery prehrajú s hodnotou 60p/50p.
*4 Funkcia SteadyShot je inaktivovaná a uhol záberu sa zmení.
Poznámka
Čas nepretržitého snímania videozáznamov je približne 13 hodín.
Pri prehrávaní záberov nasnímaných pri vysokej rýchlosti bude snímková
frekvencia 60p/50p a prehrávanie bude prebiehať pri štandardnej rýchlosti.
[27] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Funkcia SteadyShot
Pri snímaní môžete aktivovať redukciu chvenia kamery.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [STEDY]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Aktivovanie funkcie SteadyShot (uhol záberu: 120°).
OFF: Inaktivovanie funkcie SteadyShot (uhol záberu: 170°).
BACK: Slúži na návrat na ponuku [STEDY].
Poznámka
Uhol záberu je 120° pri predvolenom nastavení. Ak požadujete širší uhol záberu,
položku [STEDY] nastavte na hodnotu [OFF].
Uhol záberu sa zmení, keď kvalitu obrazu nastavíte na kvalitu 4K alebo kvalitu
vysokorýchlostného nahrávania.
Funkcia SteadyShot nie je účinná pri nasledujúcich nastaveniach:
keď je režim kvality obrazu nastavený na kvalitu 4K alebo kvalitu vysokorýchlostného
nahrávania,
v režime fotografie,
v režime snímania fotografií v intervaloch.
[28] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Prevrátenie
Záber môžete nasnímať prevrátene (hore nohami). Táto funkcia je užitočná
v prípade, keď je kamera uchytená obrátene.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [FLIP]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Vertikálne prevrátenie obrazu a výmena ľavého a pravého zvukového
kanála.
OFF: Inaktivované prevrátenie obrazu.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [FLIP].
[29] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Scéna
Môžete si vybrať vhodnú kvalitu obrazu zodpovedajúcu scéne snímania.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [SCENE]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
NORML: Sníma zábery v štandardnej kvalite.
WATER: Sníma zábery v kvalite obrazu vhodnej na snímanie pod vodou.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [SCENE].
Poznámka
Ak vyberiete položku [WATER], nebudete môcť nastaviť vyváženie bielej.
Na snímanie pod vodou sa vyžadujú dvierka Dive Door (AKA-DDX1 (predáva sa
samostatne)). (Iba model FDR-X1000V)
Na snímanie pod vodou sa vyžaduje kryt na použitie kamery pod vodou (MPKAS3 (predáva sa samostatne)). (Iba model HDR-AS200V)
[30] Používanie
Zmena nastavení
Vyváženie bielej
Nastavenia snímania
Vyváženie farieb môžete nastaviť v závislosti od prostredia nahrávania.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [WB] a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
AWB: Slúži na automatické nastavenie vyváženia bielej, aby farby pôsobili
prirodzene.
CTEMP: Slúži na nastavenie teploty farby svetelného zdroja (od 2 500 K do
9 900 K).
CUSTM: Využíva nastavenie získané v ponuke C.SET.
C.SET: Slúži na získanie základnej bielej farby na snímanie pod svetelným
zdrojom.
Biely referenčný objekt umiestnite do rovnakých svetelných podmienok ako
predmet snímania a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [WB].
Poznámka
Ak položku [SCENE] nastavíte na možnosť [WATER], nebudete môcť nastaviť
vyváženie bielej.
[31] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Posun AE
Expozíciu môžete upraviť podľa svojich potrieb.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [AESFT]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
0.0: Posun AE sa nepoužíva.
+0.3: Posun AE sa používa (v príklade je uvedené nastavenie +0.3EV).
Vyberte vopred nastavenú hodnotu v tejto jednotke a stlačte tlačidlo ENTER.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [AESFT].
[32] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Režim farieb
Pri nahrávaní videozáznamu, nahrávaní v slučke a živom vysielaní môžete zmeniť
farebný tón obrazu.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [AESFT]
a potom stlačte tlačidlo COLOR.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
NUTRL: Nahrávanie v prirodzených farbách.
VIVID: Nahrávanie v žiarivých farbách.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [COLOR].
Poznámka
Pri snímaní s nastavením [NUTRL] sa môže zdať, že kontrast snímky je nízky. Nie
je to porucha.
[33] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Formát videozáznamu
Vyberte formát videozáznamu pre nahrávanie videozáznamu alebo nahrávanie
v slučke.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [V.FMT]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4K: Slúži na nahrávanie videozáznamov v rozlíšení 4K (XAVC S) (iba model
FDR-X1000V).
Vyberte požadovanú kvalitu obrazu.
HD: Umožňuje nahrávanie videozáznamov vo vysokom rozlíšení.
Vyberte požadovanú kvalitu obrazu.
MP4: Umožňuje nahrávanie videozáznamov vo formáte MP4.
Toto nastavenie vyberte, ak chcete odosielať snímky do svojho smartfónu
alebo na webovú lokalitu.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [V.FMT].
[34] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Nastavenie nahrávania zvuku
Toto nastavenie umožňuje zapnúť alebo vypnúť (ON/OFF) nahrávanie zvuku.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [AUDIO]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Počas snímania videozáznamu nahráva zvuk.
OFF: Počas snímania videozáznamu nenahráva zvuk.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [AUDIO].
[35] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Redukcia hluku vetra
Táto funkcia pri nahrávaní s použitím zabudovaného mikrofónu automaticky zníži
hluk vetra s nízkym rozsahom podľa úrovne hluku.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [WIND]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Redukuje nízky rozsah s cieľom znížiť hluk vetra.
OFF: Neznižuje úroveň hluku vetra.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [WIND].
Poznámka
Funkcia sa neaktivuje, pokiaľ je k tomuto produktu pripojený externý mikrofón.
[36] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Čas nahrávania v slučke
Táto položka umožňuje nastaviť čas nahrávania v slučke.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [L.OPT]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
5min:Nastaví čas nahrávania v slučke na 5 minút.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je jedna minúta na súbor.
20min: Nastaví čas nahrávania v slučke na 20 minút.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je päť minút na súbor.
60min: Nastaví čas nahrávania v slučke na 60 minút.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je 15 minút na súbor.
120mn: Nastaví čas nahrávania v slučke na 120 minút.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je 15 minút na súbor.
UNLIM: Slúži na nepretržité nahrávanie až do vyčerpania voľnej kapacity
pamäte.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je 15 minút na súbor. Veľkosť vytvoreného
súboru videozáznamu je limitovaný voľnou kapacitou pamäte.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [L.OPT].
Tip
Keď je položka [L.OPT] nastavená na možnosť [5min]
V postupnom poradí sa vytvárajú súbory videozáznamu vždy s veľkosťou jedna
minúta na súbor.
Keď čas nahrávania prekročí päť minút, vytvorí sa šiesty súbor videozáznamu (
).
Pred vytvorením siedmeho súboru ( ) kamera odstráni prvý súbor videozáznamu
( ).
[37] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Uhol zobrazenia statického obrázka
Pre snímanie statických obrázkov môžete konfigurovať uhol zobrazenia v kamere.
Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime fotografie alebo v režime snímania
fotografií v intervaloch.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [ANGLE]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
170°: Nahráva s uhlom záberu 170°.
120°: Nahráva s uhlom záberu 120°.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [ANGLE].
[38] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Prepínanie režimu statických obrázkov
Umožňuje nastaviť režim pre snímanie statických obrázkov.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [DRIVE]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
SINGL: Nasnímanie jedného statického obrázka (s veľkosťou obrázka 5,4 Mpx)
Slúži na nasnímanie jedného statického obrázka.
BURST: Séria statických obrázkov (s veľkosťou obrázka 5,4 Mpx)
Slúži na nepretržité snímanie s intervalom zadaným v nastavení intervalu
snímania statických obrázkov [FPS].
MSHOT: Snímanie s funkciou Motion Shot LE (s veľkosťou obrázka 2,2 Mpx)
Slúži na vygenerovanie statického obrázka zo snímok vytvorených
prostredníctvom funkcie nepretržitého snímania s intervalom zadaným
v nastavení intervalu snímania statických obrázkov [FPS].
BACK: Slúži na návrat na ponuku [DRIVE].
Úspešné snímanie v režime Motion Shot LE
Vyskúšajte nasledujúce spôsoby snímania.
Stabilizujte kameru, aby ste zabránili jej chveniu.
Aby ste zabránili chveniu kamery a zlepšili zábery, použite diaľkové ovládanie
prostredníctvom smartfónu, diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View alebo
samospúšť.
Uistite sa, že pohybujúci sa objekt nie je príliš veľký ani v privysokom počte.
Snímajte na svetlom mieste a vyhýbajte sa zmenám jasu.
Úspešné snímanie v režime snímania série obrázkov
Vyskúšajte nasledujúce spôsoby snímania.
Stabilizujte kameru, aby ste zabránili jej chveniu.
Aby ste zabránili chveniu kamery a zlepšili zábery, použite diaľkové ovládanie
prostredníctvom smartfónu, diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View alebo
samospúšť.
Poznámka
Ak automatické vygenerovanie obrázka v režime Motion Shot LE zlyhá, na displeji
sa zobrazí hlásenie [FAIL]. V závislosti od načasovania zobrazenia hlásenia
[FAIL] sa obrázok nemusí uložiť.
Po snímaní pomocou režimu snímania série obrázkov alebo režimu Motion Shot
LE je potrebný čas na spracovanie, počas ktorého nie je možné vykonať ďalšiu
operáciu.
Do smartfónu možno preniesť iba jeden statický obrázok.
(V režime snímania série obrázkov možno do smartfónu preniesť posledný
statický obrázok. V režime Motion Shot LE možno preniesť vygenerovaný
obrázok.)
[39] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Interval snímania statických obrázkov
Umožňuje vybrať nastavenie nepretržitého snímania pre režim snímania série
obrázkov alebo režim Motion Shot LE.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [FPS] a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
10f1s: Slúži na nasnímanie 10 statických obrázkov v rámci jednej sekundy.
Vhodné na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
5f2s: Slúži na nasnímanie 10 statických obrázkov v rámci dvoch sekúnd.
Vhodné na akčné zábery objektov.
2f5s: Slúži na nasnímanie 10 statických obrázkov v rámci piatich sekúnd.
Vhodné na snímanie pomaly sa pohybujúcich objektov.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [FPS].
Poznámka
[10f1s], [5f2s] a [2f5s] sú odhadované maximálne rýchlosti. V závislosti od
podmienok snímania sa maximálna rýchlosť nemusí dosiahnuť.
[40] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Samospúšť
Samospúšť môžete použiť pri snímaní statických obrázkov.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [SELF]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
OFF: Samospúšť sa nepoužije.
2sec: Aktivovanie samospúšte nastaví na hodnotu dve sekundy.
10sec: Aktivovanie samospúšte nastaví na hodnotu desať sekúnd.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [SELF].
Poznámka
Samospúšť nemožno použiť pri nahrávaní videozáznamov.
Funkcia samospúšte ostane aktivovaná, kým ju nezrušíte. Po dokončení
používania nastavte samospúšť na možnosť [OFF].
[41] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Snímanie fotografií v intervaloch
Pre režim snímania fotografií v intervaloch môžete vybrať nastavenie zrýchleného
záznamu.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [LAPSE]
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
1sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 1-sekundových intervaloch.
2sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 2-sekundových intervaloch.
5sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 5-sekundových intervaloch.
10sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 10-sekundových
intervaloch.
30sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 30-sekundových
intervaloch.
60sec: Nepretržite sníma statické obrázky približne v 60-sekundových
intervaloch.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [LAPSE].
Poznámka
Prvá fotografia sa zaznamená okamžite po spustení snímania bez čakania na
uplynutie nastaveného intervalu. Druhý + nasledujúce statické obrázky sa
zaznamenajú v nastavených intervaloch.
[42] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Pripojenie Wi-Fi
Kameru môžete ovládať pomocou kompatibilných zariadení (diaľkové ovládanie
s náhľadom Live-View, smartfón atď.) pripojených ku kamere pomocou siete Wi-Fi.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte v kamere nasledujúce nastavenie
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Ovládanie jednej kamery prostredníctvom kompatibilného zariadenia.
OFF: Kamera sa neovláda prostredníctvom kompatibilného zariadenia.
MULTI: Ovládanie viacerých kamier prostredníctvom kompatibilného
zariadenia.
NEW: Možnosť [NEW] vyberte pri pripájaní kompatibilného zariadenia po
prvý raz.
CRRNT: Možnosť [CRRNT] vyberte, ak príslušné kompatibilné zariadenie
bolo už v minulosti pripojené.
BACK: Slúži na návrat na obrazovku [Wi-Fi].
3. Zobrazí sa možnosť [MOVIE], [LOOP], [PHOTO] alebo [INTVL].
4. Kameru pripojte cez sieť Wi-Fi ku kompatibilnému zariadeniu.
5. Kameru ovládajte prostredníctvom kompatibilného zariadenia.
Poznámka
Keď kameru ovládate prostredníctvom kompatibilného zariadenia, spotreba
energie je vyššia.
Pri prvom pripojení kompatibilného zariadenia ku kamere sa možnosť [CRRNT]
v ponuke [MULTI] nezobrazuje.
Kamera by sa mala pripájať k zariadeniam uvedeným v časti Používanie kamery
pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi iba prostredníctvom siete Wi-Fi a
nemala by sa pripájať k iným prístupovým bodom Wi-Fi. Ak sa rozhodnete pripojiť
kameru k iným prístupovým bodom Wi-Fi, bude to na vaše vlastné riziko.
V takých prípadoch môže byť kamera vystavená neoprávnenému prístupu
a môže dôjsť k zachyteniu prenášaného obsahu.
[43] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Denník GPS
Počas nahrávania videozáznamov s funkciou GPS kamery môžete zaznamenať
informácie o polohe a rýchlosť pohybu.
Softvér Action Cam Movie CreatorTM vám umožňuje importovať videozáznamy
nahraté s denníkom GPS do počítača a zobraziť ich spolu s mapou obsahujúcou
údaje o rýchlosti pohybu a zaznamenané činnosti.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[GPS] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Slúžia na nahrávanie videozáznamov s denníkom GPS alebo statických
obrázkov s informáciami o polohe.
OFF: Denník GPS sa nepoužíva.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [GPS].
Kontrola stavu triangulácie
Keď je aktivovaná funkcia GPS, indikátor sa mení v závislosti od intenzity
prijímaného signálu GPS.
Nezobrazuje sa žiadny indikátor (OFF): Denník GPS je nastavený na možnosť
[OFF], prípadne sa vyskytla chyba.
(Prebieha vyhľadávanie/náročné): Vaša kamera vyhľadáva satelity GPS.
(Môže trvať niekoľko minút, kým sa triangulácia spustí.)
(Prebieha triangulácia): Kamera prijíma signál GPS. (Vaša kamera môže
zaznamenať informácie o polohe.)
Informácie o údajoch A-GPS
Čas, ktorý systém GPS potrebuje na získanie informácií o polohe, možno skrátiť
využitím údajov A-GPS. Ak máte internetové pripojenie vytvorené použitím softvéru
Action Cam Movie Creator, údaje A-GPS sa môžu aktualizovať automaticky.
Ak dátum a čas nie sú nastavené alebo ak je nastavený čas výrazne posunutý,
čas, ktorý potrebuje systém GPS na získanie informácií o polohe, sa nedá skrátiť.
Ak platnosť údajov A-GPS uplynula, čas, ktorý potrebuje systém GPS na získanie
informácií o polohe, sa nedá skrátiť.
Používanie nástroja podpory
Údaje A-GPS môžete tiež aktualizovať vložením pamäťovej karty do počítača.
Zobrazte obrazovku kamery s nastaveniami softvéru Action Cam Movie Creator,
vyberte položku Update GPS Assist Data, požadovanú jednotku pamäťovej karty,
ktorú chcete nainštalovať v počítači, a potom aktualizujte údaje A-GPS. Keď do
kamery vložíte pamäťovú kartu, na obrazovke kamery sa zobrazia údaje A-GPS.
Poznámka
Denník GPS sa zaznamenáva len pri nahrávaní videozáznamov. Pri snímaní
statických obrázkov sa zaznamenávajú len informácie o polohe.
Ak nezaznamenávate informácie o polohe, nastavte Denník GPS na možnosť
[OFF].
Počas štartovania a pristávania lietadla nastavte režim Lietadlo na možnosť [ON].
Funkciu GPS používajte v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na konkrétne
miesto alebo situáciu.
Keď funkciu GPS používate prvýkrát alebo znova po dlhom čase, môže trvať
niekoľko desiatok sekúnd až niekoľko minút, kým sa zaznamenajú informácie
o polohe. Čas potrebný na trianguláciu je možné skrátiť využitím údajov A-GPS.
Snímač GPS počas vyhľadávania satelitov GPS alebo triangulácie nezakrývajte
prstom. Znížite tak citlivosť snímača GPS, v dôsledku čoho môže zlyhať
triangulácia.
Spoločnosť Sony nezhromažďuje informácie o polohe a informácie o trasách.
Ak chcete informácie o polohe a trase zobraziť v počítači vo formáte mapy,
spoločnosť Sony poskytne príslušné údaje o polohe a trase spoločnosti Google
Inc.
Hoci kamera nedisponuje funkciou na odstránenie súborov denníka, môžete ich
odstrániť formátovaním média.
Maximálny počet súborov denníka, ktoré možno zaznamenať, je 256 za deň. Po
dosiahnutí maximálneho počtu zaznamenaných súborov denníka môžete naďalej
snímať zábery, zaznamenávanie súborov denníka však už nebude možné.
[44] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Režim Lietadlo
Keď sa nachádzate v lietadle alebo na inom mieste s obmedzeniami používania
kamery, môžete v nej dočasne inaktivovať všetky funkcie spojené s bezdrôtovými
aplikáciami, ako napríklad Wi-Fi/GPS atď. Po nastavení režimu Lietadlo na možnosť
[ON] sa na displeji zobrazí ikona lietadla.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[PLANE] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Túto možnosť vyberte, keď sa nachádzate na palube lietadla (funkcia WiFi/GPS je inaktivovaná).
OFF: Túto možnosť vyberte pri bežnom používaní (funkcia Wi-Fi/GPS je
aktivovaná).
BACK: Slúži na návrat na ponuku [PLANE].
[45] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Uchytenie
Vopred si zaregistrujte miesto inštalácie kamery.
Keď začnete snímať po registrovaní miesta inštalácie, kamera zaznamená každú
charakteristickú scénu. Umožní vám to vytvoriť pútavý videozáznam najlepších scén
prostredníctvom aplikácie Highlight Movie Maker.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[MOUNT] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
BODY: Túto funkciu vyberte, keď je kamera pripevnená k osobe snímajúcej
videozáznam.
Príklady uchytenia: na hlave, na hrudi, na plecniaku, na zápästí, na
teleskopickej tyči.
OTHER: Túto funkciu vyberte, keď je kamera pripevnená k doske, bicyklu a
podobne.
Príklady uchytenia: na ráme auta, na kormidle bicykla, na surfe, na
prísavnom držiaku.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [MOUNT].
[46] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Časový kód/bit používateľa
Informácie o časovom kóde
Časový kód je užitočná funkcia na pokročilú úpravu obrazu, ktorá na obrazové údaje
zaznamenáva hodiny, minúty, sekundy a snímky.
Informácie o bite používateľa
Bit používateľa je funkcia, ktorá dokáže zaznamenávať informácie (8-ciferné
hexadecimálne čísla), ako je dátum, čas a číslo scény. Táto funkcia je užitočná pri
úprave videozáznamov vytvorených použitím dvoch alebo viacerých kamier.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[TC/UB] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [DISP], [TCSET] alebo
[UBSET] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Pri výbere nastavenia [DISP]
TC: Zobrazí časový kód.
U-BIT: Zobrazí bit používateľa.
OFF: Nezobrazí časový kód/bit používateľa.
Pri výbere nastavenia [TCSET]
PrSet: Slúži na nastavenie časového kódu.
Nastavte štyri dvojciferné čísla a stlačte tlačidlo ENTER.
Časový kód možno vybrať v rámci nasledujúceho rozsahu.
Pri výbere nastavenia 30p alebo 60p
00:00:00:00 – 23:59:59:29
Pri výbere nastavenia 25p alebo 50p
00:00:00:00 – 23:59:59:24
Keď vyberiete možnosť 24p, posledné dve číslice časového kódu snímok môžete nastaviť
v násobkoch čísla 4 v rozsahu od 0 do 23.
RESET: Inicializuje časový kód.
Stlačením tlačidla ENTER zobrazte možnosť [SURE?], zatiaľ čo sa zobrazuje
[OK]. Potom znova stlačte tlačidlo ENTER.
FORMT: Slúži na výber metódy nahrávania časového kódu.
DF: Slúži na nahrávanie časového kódu s vynechaním čísel snímok („drop
frame“).
NDF: Slúži na nahrávanie časového kódu bez vynechania čísel snímok („non-drop
frame“).
V nasledujúcich situáciách je časový kód fixovaný na nastavenie [NDF].
Položka [VMODE] je nastavená na hodnotu 24p
Položka [V.SYS] je nastavená na možnosť [PAL]
RUN: Slúži na nastavenie spôsobu postupu časového kódu.
REC: Časový kód postupuje iba počas nahrávania videozáznamov vo formáte
XAVC S. Nahrávanie sa spúšťa sekvenčne od časového kódu posledného
nasnímaného záberu.
FREE: Časový kód postupuje sekvenčne bez ohľadu na prevádzku kamery.
MAKE: Slúži na nastavenie časového kódu, ktorý sa má nahrať.
PrSet: Novonastavený časový kód sa nahrá na nahrávacie médium.
REGEN: Posledný časový kód predchádzajúcej nahrávky sa načíta
z nahrávacieho média a nový časový kód sa nahrá sekvenčne od posledného
časového kódu.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [TCSET].
Pri výbere nastavenia [UBSET]
PrSet: Slúži na nastavenie bitu používateľa.
Nastavte štyri dvojciferné čísla a stlačte tlačidlo ENTER.
Bit používateľa možno vybrať v rámci nasledujúceho rozsahu.
00 00 00 00 – FF FF FF FF
RESET: Slúži na inicializáciu bitu používateľa.
Stlačením tlačidla ENTER zobrazte možnosť [SURE?], zatiaľ čo sa zobrazuje
[OK]. Potom znova stlačte tlačidlo ENTER.
T.REC: Umožňuje nastaviť čas nahrávania bitu používateľa.
OFF: Inaktivácia zaznamenávania času ako bitu používateľa.
ON: Ako bit používateľa sa zaznamenáva čas.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [UBSET].
Poznámka
Keď je položka [V.FMT] nastavená na možnosť [MP4], nastavenie [TC/UB] nie je
dostupné.
[47] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Infračervený diaľkový ovládač
Pomocou infračerveného diaľkového ovládača (RMT-845 (predáva sa samostatne))
môžete spustiť alebo zastaviť nahrávanie a inicializovať časový kód.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[IR-RC] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Umožňuje ovládať kameru pomocou infračerveného diaľkového ovládača.
OFF: Zabraňuje ovládaniu kamery pomocou infračerveného diaľkového
ovládača.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [IR-RC].
Poznámka
Na používanie tejto funkcie je potrebný infračervený diaľkový ovládač RMT-845
(predáva sa samostatne).
Zakúpite ho v servisnom stredisku spoločnosti Sony.
Pomocou zariadenia RMT-845 (predáva sa samostatne) môžete ovládať len
nasledujúce nastavenia. Iné nastavenia sú nefunkčné.
Inicializácia časového kódu.
Pri inicializácii nastavenia svieti indikátor tlačidla REC na modro.
Spustenie/zastavenie nahrávania.
[48] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenia HDMI
Umožňujú nastaviť výstupný signál HDMI.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[HDMI] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
RESOL: Slúži na nastavenie výstupného rozlíšenia signálu HDMI.
AUTO: Nastaví rozlíšenie signálu HDMI automaticky.
2160p (iba model FDR-X1000V): Nastaví rozlíšenie signálu HDMI na
hodnotu 2160p.
1080p: Nastaví rozlíšenie signálu HDMI na 1080p.
1080i: Nastaví rozlíšenie signálu HDMI na 1080i.
720p: Nastaví rozlíšenie signálu HDMI na 720p.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [HDMI].
24/60: Umožňuje nastaviť snímkovú frekvenciu výstupného signálu HDMI.
60p: Výstupný signál HDMI je 60p.
24p: Výstupný signál HDMI je 24p.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [24/60].
* Dostupné len v režime filmu (nedostupné pri prehrávaní).
* Ak je položka VMODE nastavená na inú hodnotu než 1080 24p, nastavenie je
inaktivované.
* Ak je rozlíšenie HDMI nastavené na inú hodnotu než 1080, nastavenie je inaktivované.
TCOUT: Slúži na odosielanie informácií o časovom kóde alebo bite používateľa
do zariadenia pripojeného prostredníctvom pripojenia HDMI.
ON: Odošle informácie o časovom kóde alebo bite používateľa.
OFF: Neodošle informácie o časovom kóde alebo bite používateľa.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [TCOUT].
* Nie je k dispozícii, keď je položka [V.FMT] nastavená na možnosť [MP4].
R.CTL: Umožňuje ovládať nahrávanie na zariadení pripojenom prostredníctvom
pripojenia HDMI.
ON: Ovláda nahrávanie na zariadení.
OFF: Neovláda nahrávanie na zariadení.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [R.CTL].
* Nie je k dispozícii, keď je položka [V.FMT] nastavená na možnosť [MP4].
BACK: Slúži na návrat na ponuku [HDMI].
[49] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Napájanie USB
Keď kameru pripojíte k počítaču alebo zariadeniu USB prostredníctvom kábla
s konektorom Micro USB (dodáva sa s kamerou), možno ju nastaviť tak, aby ju
napájalo pripojené zariadenie.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[USBPw] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Kamera sa napája energiou z pripojeného zariadenia cez kábel Micro USB.
OFF: Kamera sa nenapája energiou z pripojeného zariadenia cez kábel Micro
USB.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [USBPw].
Poznámka
Ak nastavenie napájania USB zmeníte, keď je kábel s konektorom Micro USB
pripojený, musíte kábel odpojiť a znova ho pripojiť.
Zariadenie USB s kapacitou napájania menšou ako 1,5 A nemusí byť
dostatočným zdrojom napájania.
Ak kameru zapnete počas nabíjanie batérie, nabíjanie sa skončí a kamera sa
začne napájať zo zariadenia pripojeného prostredníctvom kábla USB.
Hoci prostredníctvom napájania USB môžete snímať a prehrávať snímky,
nemôžete aj súčasne nabíjať batériu.
Napájanie z nástennej elektrickej zásuvky
Použite USB nabíjačku AC-UD10 (predáva sa samostatne). Na pripojenie nabíjačky
ku kamere použite kábel s konektorom Micro USB (dodáva sa so zariadením).
[50] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Funkcia automatického vypnutia
Môžete zmeniť nastavenie funkcie automatického vypnutia kamery.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[A.OFF] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
20sec: Napájanie sa vypne približne po 20 sekundách.
60sec: Napájanie sa vypne približne po 60 sekundách.
OFF: Nevypne sa automaticky.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [A.OFF].
Poznámka
Funkcia automatického vypnutia nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
pri nahrávaní údajov na médium,
pri nahrávaní videozáznamov alebo v režime snímania fotografií v intervaloch,
počas prehrávania videozáznamu,
pri nadväzovaní pripojenia k sieti Wi-Fi, pri pripojení diaľkového ovládania Wi-Fi, prenose
snímky do smartfónu alebo pri živom vysielaní,
pri vytváraní pripojenia HDMI,
pri napájaní energiou z pripojeného zariadenia USB,
keď prebieha pripojenie k veľkokapacitnému úložnému zariadeniu,
keď je infračervený diaľkový ovládač nastavený na možnosť ON.
Hoci pre funkciu automatického vypnutia nastavíte hodnotu [20sec] alebo [60sec],
čas, ktorý má uplynúť do vypnutia napájania, sa v nasledujúcich situáciách
predĺži:
počas úpravy nastavení v ponuke [SETUP],
počas prehrávania statických obrázkov,
keď je položka [Wi-Fi] nastavená na možnosť [ON] a zobrazuje sa ikona pripojenia Wi-Fi.
[51] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Pípnutie
Môžete nastaviť zvukové upozornenia pri vypnutí a zapnutí (ON/OFF) určitých
operácií.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[BEEP] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Všetky zvuky operácií sú zapnuté.
SILNT: Zvuky operácií zaznejú len pri nasledujúcich operáciách.
Zapnutie napájania
Spustenie nahrávania
Zastavenie nahrávania
Stlačenie uzávierky
Vybratie zakázanej operácie alebo výskyt chyby
Pípnutie na potvrdenie pripojenia Wi-Fi
OFF: Všetky zvuky operácií sú vypnuté.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [BEEP].
[52] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie dátumu a času/oblasti
Môžete nastaviť rok, mesiac, deň a oblasť.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[DATE] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte požadovaný dátum, čas a región
a stlačením tlačidla ENTER výber potvrďte.
2015 (predvolené): Slúži na nastavenie roku.
01 (predvolené): Slúži na nastavenie mesiaca.
01 (predvolené): Slúži na nastavenie dňa.
00 (predvolené): Slúži na nastavenie hodiny.
00 (predvolené): Slúži na nastavenie minút.
GMT+0 (predvolené): Umožňuje nastaviť oblasť, v ktorej používate kameru.
(Oblasti sú definované na základe časového rozdielu v porovnaní
s greenwichským časom (Greenwich Mean Time, GMT)).
Nastavenie oblasti
Výberom oblasti môžete hodiny nastaviť na miestny čas krajiny, v ktorej sa
momentálne nachádzate.
Oblasti sú definované na základe časového rozdielu v porovnaní s greenwichským
časom (Greenwich Mean Time, GMT). Prečítajte si tiež časť Zoznam časových
rozdielov pre svetové metropoly.
Poznámka
Hodnotu 00:00 vyberte pre polnoc a hodnotu 12:00 pre poludnie.
Keď denník GPS nastavíte na možnosť [ON], kamera počas režimu snímania
automaticky upraví dátum, čas a oblasť.
[53] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie letného času
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[DST] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
ON: Slúži na nastavenie letného času.
OFF: Letný čas sa nenastaví.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [DST].
[54] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie jazyka
Môžete nastaviť zobrazovaný jazyk.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[LANG] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
EN: Nastaví anglický jazyk.
FR: Nastaví francúzsky jazyk.
BP: Nastaví portugalský jazyk (Brazília).
TR: Nastaví turecký jazyk.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [LANG].
[55] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Prepínanie systémov NTSC/PA
Nastavenie NTSC/PAL môžete vybrať v závislosti od televízneho systému krajiny
alebo oblasti, kde používate túto kameru.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[V.SYS] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
NTSC: Túto možnosť vyberte, keď je televízny systém NTSC.
PAL: Túto možnosť vyberte, keď je televízny systém PAL.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [V.SYS].
3. Stlačte tlačidlo NEXT alebo PREV a potom stlačte tlačidlo ENTER, zatiaľ čo sa
na paneli zobrazuje [OK].
Nastavenie systému NTSC/PAL zrušíte takto. Stlačením tlačidla NEXT alebo
PREV, zatiaľ čo sa zobrazuje [OK], vyberte možnosť [CANCL]. Potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Poznámka
Po zmene nastavenia systému NTSC/PAL sa kamera automaticky reštartuje.
[56] Používanie
Verzia
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Slúži na zobrazenie verzie softvéru kamery.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[VER.] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
[57] Používanie
Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Formát
Formátovanie je proces odstránenia všetkých snímok na pamäťovej karte
a obnovenie pamäťovej karty do pôvodného stavu.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[FORMT] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla ENTER zobrazte možnosť [SURE?] po zobrazení [OK].
Potom znova stlačte tlačidlo ENTER.
Spustí sa proces formátovania. Po skončení formátovania sa zobrazí hlásenie
[DONE].
Ak chcete zrušiť formátovanie, stlačením tlačidla NEXT alebo PREV, zatiaľ čo
sa zobrazuje [SURE?] alebo [OK], vyberte možnosť [CANCL]. Potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Poznámka
Pred formátovaním si uložte dôležité snímky.
Počas formátovania nevykonávajte žiadne z týchto operácií:
stlačenie tlačidla,
vysunutie pamäťovej karty,
pripojenie/odpojenie kábla,
vloženie/vybratie batérie.
[58] Používanie
Zmena nastavení
Obnovenie nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[RESET] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla ENTER zobrazte možnosť [SURE?], zatiaľ čo sa zobrazuje
[OK]. Potom znova stlačte tlačidlo ENTER.
Po ukončení obnovenia nastavení sa kamera automaticky reštartuje.
Ak chcete zrušiť obnovenie nastavení, stlačením tlačidla NEXT alebo PREV,
zatiaľ čo sa zobrazuje [SURE?] alebo [OK], vyberte možnosť [CANCL].
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
[59] Používanie
Zobrazovanie
Zobrazenie snímok v televízore
Zobrazenie snímok v televízore
Kameru pripojte k televízoru s portom HDMI pomocou kábla s konektorom Micro
HDMI (predáva sa samostatne). Pozrite si tiež používateľské príručky televízora.
1. Vypnite kameru aj televízor.
2. Otvorte kryt konektora a kameru pripojte k televízoru pomocou kábla Micro
HDMI (predáva sa samostatne).
3. Zapnite televízor a nastavte vstup na televízore na možnosť [HDMI].
4. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV na kamere ju zapnite.
5. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [PLAY] a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
6. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte požadovanú snímku na
zobrazenie a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Vyberte nastavenia uvedené nižšie.
[MP4]: Videozáznamy vo formáte MP4
[PHOTO]: Statické obrázky
[4K30p]: Videozáznam vo formáte XAVC S (iba model FDR-X1000V)
[4K30p] sa zobrazuje pri výbere možnosti NTSC a [4K25p] sa zobrazuje pri výbere
možnosti PAL.
[4K24p]: Videozáznam vo formáte XAVC S (iba model FDR-X1000V)
[4K24p] sa zobrazuje len pri výbere možnosti NTSC.
[HD]: Videozáznam vo formáte XAVC S
Ak chcete prehrať videozáznam, vyberte požadovanú položku a potom
stlačením tlačidla ENTER spustite prehrávanie.
7. Stlačte tlačidlo ENTER.
Zastavte prehrávanie.
Ovládanie prehrávaného obsahu
Zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej snímky: Stlačte tlačidlo
PREV/NEXT.
Rýchly posun dozadu/dopredu (iba videozáznamy): Stlačte a podržte tlačidlo
PREV/NEXT.
Pozastavenie (iba videozáznamy): Naraz stlačte tlačidlo PREV a NEXT.
Ak počas pozastavenia stlačíte a podržíte tlačidlo PREV alebo NEXT, môžete
vykonať spomalený posun dozadu alebo dopredu.
Nastavenie hlasitosti (iba videozáznamy): Naraz stlačte a podržte tlačidlo PREV a
NEXT.
Spustenie prezentácie (iba statické obrázky): Naraz stlačte tlačidlo PREV a NEXT.
Ukončenie prehrávania: Stlačte tlačidlo ENTER.
Poznámky k prehrávaniu v iných zariadeniach
Videozáznamy nahraté prostredníctvom tejto kamery sa nemusia na iných
zariadeniach (než je táto kamera) prehrať normálne. Takisto sa videozáznamy
nahraté na iné zariadenia nemusia správne prehrať v tejto kamere.
[60] Používanie
Zobrazenie
Odstránenie snímok
Odstránenie
Neželané snímky na pamäťovej karte môžete odstrániť použitím smartfónu
s nainštalovanou aplikáciou PlayMemories Mobile alebo diaľkovým ovládaním
s náhľadom Live-View.
Informácie o používaní aplikácie PlayMemories Mobile alebo diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View nájdete v používateľskej príručke na webovej lokalite.
Poznámka
Ak chcete odstrániť všetky snímky na pamäťovej karte, formátujte pamäťovú kartu
v kamere.
[61] Používanie
Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Vytvorenie videozáznamu s najlepšími scénami
Táto kamera vo videozáznamoch, ktoré ňou boli nasnímané, identifikuje
charakteristické scény a automaticky z nich vytvorí videozáznam (videozáznam
s najlepšími scénami).
Videozáznamy s najlepšími scénami môžete kopírovať prostredníctvom svojho
smartfónu. Pomocou smartfónu môžete spustiť vytváranie videozáznamu
s najlepšími scénami a vykonať príslušné nastavenia.
1. Otvorte aplikáciu PlayMemories Mobile vo svojom smartfóne a pripojte sa k tejto
kamere cez sieť Wi-Fi.
Informácie o pripojení kamery k vášmu smartfónu nájdete v časti Pripojenie
k smartfónu.
2. V ponuke Settings aplikácie PlayMemories Mobile vyberte v nastavení InCamera Application Setting položku Highlight Movie Maker.
3. Stlačením ikony
vyberte formát obsahu, ktorý chcete pridať do
videozáznamu s najlepšími scénami.
4. Zo zoznamu dátumov alebo obsahov vyberte videozáznam, ktorý chcete pridať
do videozáznamu s najlepšími scénami. Potom stlačte tlačidlo Next.
Spustí sa vytváranie videozáznamu s najlepšími scénami.
Obsah vo formáte MP4 a XAVC S nemôžete vybrať súčasne.
Podľa dátumu alebo súboru môžete vybrať najviac 100 videozáznamov.
Ak kameru a smartfón odpojíte počas vytvárania videozáznamu s najlepšími
scénami, kamera bude pokračovať v procese.
Stlačením tlačidla REC na kamere dokončíte vytváranie videozáznamu
s najlepšími scénami.
Tip
Ak chcete zmeniť dĺžku videozáznamu, hudbu na pozadí a zmiešavanie
zvuku, použite ponuku Settings.
5. Po vytvorení videozáznamu s najlepšími scénami ho môžete skopírovať do
svojho smartfónu.
Tip
Na prehratie skopírovaného videozáznamu s najlepšími scénami použite
aplikáciu na prehrávanie filmov v smartfóne.
Poznámka
Aplikáciu PlayMemories Mobile včas aktualizujte na najnovšiu verziu.
Formát vytvoreného videozáznamu s najlepšími scénami je MP4.
S videozáznamom s najlepšími scénami nie sú kompatibilné nasledujúce obsahy.
VGA
XAVC S 4K
XAVC S HD 24p
Vysokorýchlostné nahrávanie
Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky aplikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na príslušnej webovej
lokalite.
(http://www.sony.net/pmm/)
[62] Používanie
Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Import hudby na pozadí
Táto kamera predvolene obsahuje osem skladieb, ktoré môžete použiť ako hudbu
na pozadí počas prehrávania videozáznamu s najlepšími scénami.
Keď kameru pripojíte k počítaču a použijete softvér Action Cam Movie Creator,
hudbu na pozadí predvolenú touto kamerou môžete nahradiť hudbou vo svojom
počítači. Softvér Action Cam Movie Creator do počítača nainštalujte vopred.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[BGM] – [DL] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa položka [USB].
2. Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného kábla Micro USB.
Automaticky sa spustí prenos hudby (Music Transfer) v softvéri Action Cam
Movie CreatorTM.
3. Na importovanie hudby na pozadí použite prenos hudby (Music Transfer)
v softvéri Action Cam Movie Creator.
Prehratie ukážky hudby na pozadí
Na nasledujúcej webovej lokalite nájdete postup prehratia ukážky hudby na pozadí
vopred nainštalovanej v tejto kamere:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Odstránenie hudby na pozadí
Vyberte položku [SETUP] – [CONFG] – [BGM] – [FORMT] – [OK] – [SURE?] a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
Po skončení formátovania sa zobrazí hlásenie [DONE].
Tip
Ak sa kamera nemôže pripojiť k softvéru Action Cam Movie Creator, formátujte
hudbu na pozadí – vyberte položku [FORMT] v ponuke [BGM].
Poznámka
Táto funkcia nie je v niektorých oblastiach alebo krajinách dostupná.
[63] Používanie
Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Uchytenie
Vopred si zaregistrujte miesto inštalácie kamery.
Keď začnete snímať po registrovaní miesta inštalácie, kamera zaznamená každú
charakteristickú scénu. Umožní vám to vytvoriť pútavý videozáznam najlepších scén
prostredníctvom aplikácie Highlight Movie Maker.
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[MOUNT] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte nasledujúce nastavenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
BODY: Túto funkciu vyberte, keď je kamera pripevnená k osobe snímajúcej
videozáznam.
Príklady uchytenia: na hlave, na hrudi, na plecniaku, na zápästí, na
teleskopickej tyči.
OTHER: Túto funkciu vyberte, keď je kamera pripevnená k doske, bicyklu a
podobne.
Príklady uchytenia: na ráme auta, na kormidle bicykla, na surfe, na
prísavnom držiaku.
BACK: Slúži na návrat na ponuku [MOUNT].
[64] Používanie
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé
Živé vysielanie
Môžete vysielať videozáznamy v reálnom čase prostredníctvom webových lokalít na
zdieľanie videa, napríklad USTREAM, pomocou smerovača Wi-Fi alebo smartfónu,
ktorý môže zdieľať pripojenie s kamerou. Ak chcete ostatných informovať o spustení
živého vysielania, môžete odoslať správy do sociálnych sietí, v ktorých ste sa
zaregistrovali*.
*Vyžaduje sa registrácia na webovej lokalite na zdieľanie videa alebo v sociálnej sieti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi
3G/LTE
Režim zdieľania pripojenia
USTREAM
Diváci
Komentáre od divákov
Živé vysielanie vyžaduje konfiguráciu nasledujúcich nastavení.
Konfigurujte nasledujúce nastavenia distribúcie v nastaveniach živého vysielania
kamery:
Registrácia používateľa v službe USTREAM
Smartfón (s funkciou zdieľania pripojenia) alebo sieťové prostredie Wi-Fi
* Ďalšie
informácie o nastaveniach zdieľania pripojenia smartfónu alebo o nastaveniach siete Wi-Fi
nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom alebo sieťovou službou. Ak chcete získať
ďalšie podrobnosti o sieťovom prostredí, obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb.
Funkcia Živé vysielanie závisí od poskytovateľa internetových služieb tretej strany a podmienok vo
vašej oblasti. V závislosti od obmedzení širokopásmového pripojenia a internetových služieb vo vašej
oblasti nemusí byť funkcia dostupná.
[65] Používanie
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé
Príprava na živé vysielanie
1. Skôr než začnete so živým vysielaním, vytvorte si účet na webovej lokalite
zdieľania videa a nainštalujte si počítačovú aplikáciu Action Cam Movie
Creator.
Prevezmite si aplikáciu Action Cam Movie Creator z nasledujúcej webovej
lokality:
http://www.sony.net/acmc/
2. Kameru pripojte k počítaču pomocou kábla Micro USB (dodáva sa zariadením).
3. Konfigurujte nastavenia siete, zaregistrujte si účet na webovej lokalite zdieľania
videa a konfigurujte nastavenia sociálnych sietí v ponuke nastavení kamery
Camera Settings for Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator.
Môžete konfigurovať nastavenia kamery pre živé vysielanie (Camera Settings
for Live Streaming).
Informácie o používaní aplikácie Action Cam Movie Creator nájdete na
nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.sony.net/guide/nst/
Nastavenia kamery pre živé vysielanie
Nastavenia siete
Môžete konfigurovať sieť Wi-Fi, ku ktorej sa kamera pripojí.
Sieťový identifikátor SSID, heslo, režim zabezpečenia
Nastavenia vysielania
Môžete konfigurovať spôsob vysielania a informácie týkajúce sa videí.
Webová lokalita zdieľania, kanál, kvalita obrazu a nastavenia ukladania na lokalite
zdieľania
Názov a opis vysielaného videa
Nastavenia sociálnych sietí
Konfigurovanie tohto nastavenia umožňuje odoslať komentár prostredníctvom
sociálnej siete pri spustení vysielania.
Nastavenia pripojenia pre sieťové služby
Odoslané komentáre
Informácie o lokalite USTREAM
USTREAM je lokalita na zdieľanie videa, na ktorej môžete vysielať a sledovať
videozáznamy pomocou funkcie živého vysielania kamery. Podrobnosti o lokalite
USTREAM nájdete na nasledujúcej adrese:
http://www.ustream.tv/
Poznámka
Vaše osobné údaje (informácie potrebné na prihlásenie do sociálnej siete) sa
nastavujú v kamere.
V prípade likvidácie alebo darovania kamery odstráňte nastavenia
prostredníctvom nasledujúceho postupu: [SETUP] – [CONFG] – [RESET].
[66] Používanie
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Realizácia živého vysielania
Živé vysielanie môžete spustiť, keď budú dokončené prípravy. Pri prvom živom
vysielaní odporúčame skúšobné vysielanie v pripravenom prostredí po
predchádzajúcom nastavení pomocou počítača.
Živé
1. Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zobrazte položku [LIVE].
2. Stlačením tlačidla REC spustite vysielanie.
Indikátor REC v hornej časti kamery sa rozsvieti na modro.
Displej počas živého vysielania
PREP: Pripravuje sa na pripojenie k lokalite na zdieľanie videa.
ONAIR: Spustí sa vysielanie.
00020: Zobrazuje počet divákov.
Poznámka
Medzi spustením živého vysielania vo vašej kamere a vysielaním videa na lokalite
zdieľania videa môže dôjsť k 10- až 20-sekundovému oneskoreniu.
Videozáznamy, ktoré sa naživo distribuujú, môžete nahrať na pamäťovú kartu tejto
kamery. Ak je už pamäťová karta vložená, videozáznamy sa nahrávajú súčasne
s distribúciou.*
Keď sa kapacita pamäťovej karty zaplní, zastaví sa iba nahrávanie videozáznamu,
ale nezastaví sa distribúcia. Keď nie je vložená pamäťová karta, uskutoční sa iba
distribúcia videozáznamu.
* Súčasne nahraté videozáznamy sa spracujú v režime MP4/HQ.
Indikátor REC počas živého vysielania
Ak vyberiete režim živého vysielania, stav živého vysielania môžete kontrolovať
pomocou indikátora REC na kamere.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
1: Indikátor REC/LIVE
Nesvieti: pred distribúciou
Svieti na modro: prebieha distribúcia
Pomaly bliká na modro (približne 1 bliknutie za sekundu): prebieha distribúcia
(je prítomné publikum)
Rýchlo bliká na červeno (približne trikrát za sekundu): chyba distribúcie
Zastavenie živej distribúcie
Znova stlačte tlačidlo REC.
[67] Používanie
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé
Obmedzenia
Upozornenie na obmedzenia pri používaní živého vysielania.
Obmedzenia vzťahujúce sa na lokalitu USTREAM
Existujú obmedzenia živého vysielania videa na lokalite USTREAM. Podrobnosti
nájdete na lokalite USTREAM.
Obmedzenia vzťahujúce sa na funkcie GPS a Wi-Fi počas živého vysielania
Funkcia GPS sa počas živého vysielania automaticky inaktivuje.
Počas živého vysielania takisto nemôžete monitorovať snímky prostredníctvom
smartfónu alebo diaľkového ovládania s náhľadom Live-View.
Pripojenie k sieti
Na živé vysielanie použite smartfón s funkciou zdieľania pripojenia alebo
smerovač Wi-Fi. Nemožno však zaručiť bezchybné fungovanie so všetkými
smartfónmi alebo smerovačmi Wi-Fi. Verejné bezdrôtové siete LAN nemožno
použiť na pripojenie počas živého vysielania.
Súčasné živé vysielanie s viacerými kamerami
Videá nemožno naraz vysielať naživo prostredníctvom rovnakého konta vo viac
než jednej kamere. Musíte sa pripojiť pomocou iného konta.
Vplyvy podmienok bezdrôtovej komunikácie
V prípade pripojenia prostredníctvom funkcie zdieľania pripojenia smartfónu alebo
smerovača Wi-Fi môže vplyvom podmienok bezdrôtovej komunikácie dôjsť
k rušeniu obrazu a zvuku alebo k úplnému prerušeniu bezdrôtovej komunikácie.
Pripojenie v čase živého vysielania
Na používanie živého vysielania sa vzťahuje časové obmedzenie v závislosti od
zmluvy na váš smartfón alebo smerovač Wi-Fi. Vopred si ho overte.
Čas nepretržitého vysielania
Čas nepretržitého živého vysielania prostredníctvom tejto kamery je obmedzený
približne na 13 hodín.
Obmedzenia sieťového pripojenia
V niektorých krajinách sa nemôžete pripojiť k lokalitám živého vysielania. Túto
funkciu používajte v súlade so zákonmi danej krajiny.
[68] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k smartfónu
Príprava na pripojenie k smartfónu
Inštalácia aplikácie v smartfóne
V smartfóne si nainštalujte aplikáciu PlayMemories Mobile™. Ak už máte aplikáciu
PlayMemories Mobile nainštalovanú v smartfóne, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
Najnovšie podrobnosti o funkciách aplikácie PlayMemories Mobile nájdete na
nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.sony.net/pmm/
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode Google Play a potom ju
nainštalujte.
Na používanie funkcií One-touch (NFC) sa vyžaduje systém Android 4.0 alebo
novší.
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode App Store a potom ju
nainštalujte.
Pri používaní operačného systému iOS nie sú funkcie One-touch (NFC)
k dispozícii.
V prípade straty hesla
1. Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla Micro USB (dodáva sa so zariadením).
2. Zapnite kameru.
3. V počítači zobrazte položky [Počítač] – [PMHOME] – [INFO] – [WIFI_INF.TXT]
a potom skontrolujte svoje ID používateľa a heslo.
Poznámka
V závislosti od krajiny alebo oblasti nemusí byť obchod Google Play podporovaný.
V takom prípade vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile na internete a potom
ju nainštalujte.
Na používanie funkcií One-touch (NFC) kamery sa vyžaduje smartfón alebo tablet
s aktivovanou funkciou NFC.
Nie je zaručené, že funkcia Wi-Fi opísaná v tejto príručke bude fungovať vo
všetkých smartfónoch a tabletoch.
[69] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k smartfónu
Ukážka displeja smartfónu
: Funkcie diaľkového ovládania Wi-Fi
Kontrola zorného poľa pred a počas nahrávania
Monitorovanie snímok počas nahrávania
: Rôzne nastavenia
: Nastavenia režimu snímania
[Film]
[Fotografia]
[Snímanie fotografií v intervaloch]
[Nahrávanie v slučke]
: Spustenie/zastavenie nahrávania.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť [ON], funkcia Wi-Fi nie je
k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz
náhľadu Live-View nemusí zobrazovať plynulo.
[70] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k smartfónu
Používanie jednodotykovej technológie One-touch na
pripojenie k smartfónu s operačným systémom Android
a aktivovanou funkciou NFC
Najskôr vykonajte nastavenia na pripojenie kamery k vášmu smartfónu.
1. V kamere vyberte položku [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [ON].
2. Uistite sa, že kamera je v režime snímania.
LOOP: Režim nahrávania v slučke
MOVIE: Režim filmu
PHOTO: Režim fotografie
INTVL: Režim snímania fotografií v intervaloch
3. V smartfóne vyberte položku [Nastavenia], potom položku [Ďalšie nastavenia…]
a skontrolujte, či je aktivovaná funkcia [NFC].
4. Smartfón priložte ku kamere.
V smartfóne najskôr zrušte režim spánku a uzamknutie obrazovky.
Smartfón nechajte naďalej priložený bez pohnutia, kým sa nespustí aplikácia
PlayMemories Mobile (1 – 2 s).
Značku (značka N) na smartfóne priložte k (značka N) na kamere. Ak sa
na smartfóne značka N nenachádza, v používateľskej príručke smartfónu
vyhľadajte informáciu o dotykovej oblasti.
Ak kameru a smartfón nemožno pripojiť pomocou funkcie NFC, pozrite si
časť Pripojenie k smartfónu bez použitia funkcie NFC a pripojte ich týmto
spôsobom.
Informácie o technológii NFC
NFC je technológia na bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi
zariadeniami, napríklad medzi mobilnými telefónmi a štítkami IC. Dátová
komunikácia sa uskutočňuje jednoduchým priložením zariadení konkrétnymi bodmi
k sebe.
NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej
komunikácie krátkeho dosahu.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť [ON], funkcia Wi-Fi nie je
k dispozícii.
Smartfón nemôžete pripojiť k viacerým kamerám súčasne.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz
náhľadu Live-View nemusí zobrazovať plynulo.
[71] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu bez použitia funkcie NFC
Najskôr vykonajte nastavenia na pripojenie kamery k vášmu smartfónu.
1. V kamere vyberte položku [SETUP] – [CONFG] – [Wi-Fi] – [ON].
2. Uistite sa, že kamera je v režime snímania.
LOOP: Režim nahrávania v slučke
MOVIE: Režim filmu
PHOTO: Režim fotografie
INTVL: Režim snímania fotografií v intervaloch
3. Pripojte smartfón.
Zariadenie so systémom Android
1. Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
2. Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený na nálepke pripojenej k úvodnej
príručke Startup Guide.
3. Zadajte heslo na tej istej nálepke (iba prvýkrát).
iPhone/iPad
1. V smartfóne otvorte ponuku [Settings] a vyberte položku [Wi-Fi]. Vyberte
identifikátor SSID, ktorý je vytlačený na nálepke pripojenej k úvodnej príručke
Startup Guide.
2. Zadajte heslo na tej istej nálepke (iba prvýkrát).
3. Skontrolujte, či sa identifikátor SSID kamery zobrazuje v smartfóne.
4. Vráťte sa na úvodnú obrazovku a potom spustite aplikáciu PlayMemories
Mobile.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť [ON], funkcia Wi-Fi nie je
k dispozícii.
Smartfón nemôžete pripojiť k viacerým kamerám súčasne.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz
náhľadu Live-View nemusí zobrazovať plynulo.
[72] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie jednej kamery k diaľkovému ovládaniu
s náhľadom Live-View (jedno pripojenie)
1. Zapnite diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View.
Podrobnosti nájdete v časti Connecting this unit to a single camera via Wi-Fi
(Pripojenie tejto jednotky k jednej kamere cez sieť Wi-Fi) v príručke pomoci
Help Guide diaľkového ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR2).
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Nastavte režim pripojenia kamery.
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [ON] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený na nálepke pripojenej k úvodnej
príručke Startup Guide.
4. Keď kamera pípne a na jej displeji sa zobrazí otázka [ACPT?], stlačte tlačidlo
ENTER na kamere.
Poznámka
Ak je položka [BEEP] nastavená na možnosť [OFF], pípnutie na potvrdenie
pripojenia nezaznie.
[73] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie viacerých kamier k diaľkovému ovládaniu
s náhľadom Live-View (viac pripojení)
1. Zapnite diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View.
Podrobnosti nájdete v časti Connecting this unit to multiple cameras via Wi-Fi
(Pripojenie tejto jednotky k viacerým kamerám cez sieť Wi-Fi) v príručke
pomoci Help Guide diaľkového ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR2).
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/
2. Nastavte kameru.
V prípade pripojenia kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
po prvý raz
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak kamera pípne a na jej displeji sa zobrazí položka [AWAIT], zaregistrujte
kameru použitím diaľkového ovládania s náhľadom Live-View.
Po ukončení procesu pripojenia sa na displeji tejto kamery zobrazí hlásenie
[DONE].
V prípade pripojenia kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
po druhý raz
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Ak budete pokračovať v pripájaní viacerých kamier, opakujte postup od kroku
č. 2.
Poznámka
Ak je položka [BEEP] nastavená na možnosť [OFF], pípnutie na potvrdenie
pripojenia nezaznie.
[74] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie ku kamkordéru Handycam®
Pripojenie jednej kamery ku kamkordéru Handycam®
(jedno pripojenie)
Túto kameru môžete používať prostredníctvom kamkordéra Handycam®, ktorý
podporuje funkciu ovládania viacerých kamier.
1. Zapnite kamkordér Handycam®.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie tohto produktu k jednej kamere s funkciou
ovládania viacerých kamier (Single Connection) v príručke pomoci Help Guide
kamkordéra Handycam®.
Príklad: Príručka pomoci Help Guide produktu FDR-AX30/AXP35
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Nastavte režim pripojenia kamery.
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [ON] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený na nálepke pripojenej k úvodnej
príručke.
4. Keď kamera pípne a na jej displeji sa zobrazí otázka [ACPT?], stlačte tlačidlo
ENTER na kamere.
Poznámka
Ak je položka [BEEP] nastavená na možnosť [OFF], pípnutie na potvrdenie
pripojenia nezaznie.
[75] Používanie
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť WiFi
Pripojenie ku kamkordéru Handycam®
Pripojenie viacerých kamier ku kamkordéru Handycam®
(viac pripojení)
Túto kameru môžete používať prostredníctvom kamkordéra Handycam®, ktorý
podporuje funkciu ovládania viacerých kamier.
1. Zapnite kamkordér Handycam®.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie tohto produktu k viacerým kamerám
pomocou funkcie ovládania viacerých kamier (Multi Connection) v príručke
pomoci Help Guide kamkordéra Handycam®.
Príklad: Príručka pomoci Help Guide produktu FDR-AX30/AXP35
http://rd1.sony.net/help/cam/1510/h_zz/
2. Nastavte režim pripojenia kamery.
V prípade pripojenia kamery ku kamkordéru Handycam® po prvý raz
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [MULTI] – [NEW] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak kamera pípne a na jej displeji sa zobrazí položka [AWAIT], zaregistrujte
kameru v kamkordéri Handycam®.
Po ukončení procesu pripojenia sa na displeji tejto kamery zobrazí hlásenie
[DONE].
V prípade pripojenia kamery ku kamkordéru Handycam® po druhý raz
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV vyberte položku [SETUP] – [CONFG] –
[Wi-Fi] – [MULTI] – [CRRNT] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Ak budete pokračovať v pripájaní viacerých kamier, opakujte postup od kroku
č. 2.
Poznámka
Ak je položka [BEEP] nastavená na možnosť [OFF], pípnutie na potvrdenie
pripojenia nezaznie.
[76] Používanie
Úprava snímok importovaných do počítača
Cam Movie Creator
Používanie softvéru Action
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator
Softvér Action Cam Movie CreatorTM vám umožňuje importovať videozáznamy do
počítača, kde ich potom môžete používať rôznymi spôsobmi.
Ak chcete softvér nainštalovať, prejdite na nasledujúcu adresu URL:
http://www.sony.net/acmc/
Nainštaluje sa softvér Action Cam Movie Creator, pomocou ktorého môžete
upravovať videozáznamy, a PlayMemories Home umožňujúci spravovanie
videozáznamov a fotografií.
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator
Úprava videozáznamov a ich zobrazovanie s informáciami o trase a rýchlosti
pohybu
Užitočné funkcie softvéru PlayMemories Home
Import a prehrávanie videozáznamov a statických obrázkov
Poznámka
Na import videozáznamov do počítača použite softvér PlayMemories Home. Pri
importe pomocou inej metódy sa informácie GPS môžu stratiť.
Na pripojenie kamery k počítaču použite kábel Micro USB (dodáva sa so
zariadením).
[77] Používanie
Úprava snímok importovaných do počítača
Cam Movie Creator
Používanie softvéru Action
Inštalácia softvéru Action Cam Movie Creator v počítači
Nainštalujte softvér Action Cam Movie Creator™ do počítača. Postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
1. Zapnite počítač.
Prihláste sa ako správca.
Pred inštaláciou softvéru zatvorte všetky aplikácie spustené v počítači.
2. Pomocou internetového prehľadávača v počítači prejdite na nasledujúcu adresu
URL a nainštalujte softvér Action Cam Movie Creator.
http://www.sony.net/acmc/
Keď sa inštalácia dokončí, softvér Action Cam Movie Creator sa spustí.
3. Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného kábla Micro USB.
Do softvéru Action Cam Movie Creator môže byť pridaná nová funkcia.
Dokonca aj vtedy, ak je softvér Action Cam Movie Creator už nainštalovaný
v počítači, pripojte kameru k počítaču.
FDR-X1000V
HDR-AS200V
Poznámka
Neodpájajte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) od kamery, kým sa na
monitore počítača zobrazuje informácia, že kamera sa používa alebo sa k nej
pristupuje. Mohlo by to spôsobiť poškodenie údajov.
Ak chcete odpojiť počítač od kamery, v oblasti úloh kliknite na ikonu
a potom
kliknite na ikonu (ikona odstránenia). Ak používate systém Windows Vista,
kliknite na ikonu v oblasti úloh.
[78] Používanie
Iné
Čas nahrávania
Odhadované trvanie nahrávania a prehrávania pre dodanú
batériu
Čas nahrávania
Približný dostupný čas, keď použijete úplne nabitú batériu.
FDR-X1000V
Kvalita obrazu: 4K30P
Čas nepretržitého nahrávania: 50 minút (50 minút)
Zvyčajný čas nahrávania: 30 minút (30 minút)
Kvalita obrazu: HQ
Čas nepretržitého nahrávania: 115 minút (125 minút)
Zvyčajný čas nahrávania: 70 minút (75 minút)
HDR-AS200V
Kvalita obrazu: HQ
Čas nepretržitého nahrávania: 115 minút (125 minút)
Zvyčajný čas nahrávania: 75 minút (80 minút)
Čas nahrávania meraný pri použití jednej úplne nabitej batérie.
Čas nahrávania môže byť kratší v závislosti od podmienok nahrávania.
( ) označujú čas nahrávania, keď je funkcia diaľkového ovládania Wi-Fi nastavená na
možnosť [OFF].
Keď funkciu Wi-Fi alebo GPS nastavíte na hodnotu OFF (vypnete), čas nahrávania môže
byť dlhší.
Čas prehrávania
Približný dostupný čas, keď použijete úplne nabitú batériu.
Približný čas prehrávania snímok v televízore pripojenom pomocou kábla
s konektorom Micro HDMI (predáva sa samostatne).
FDR-X1000V
Kvalita obrazu: 4K30P
Čas prehrávania: 100 minút
Kvalita obrazu: HQ
Čas prehrávania: 215 minút
HDR-AS200V
Kvalita obrazu: HQ
Čas prehrávania: 205 minút
[79] Používanie
Iné
Čas nahrávania
Odhadovaný čas nahrávania videozáznamov
Priemerný čas nahrávania vo formáte XAVC S 4K (iba model FDRX1000V)
Nasnímaný záber: 100 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 75 minút
Nasnímaný záber: 60 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 125 minút
Priemerný čas nahrávania vo formáte XAVC S HD (iba model FDRX1000V)
Nasnímaný záber: 100 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 75 minút
Nasnímaný záber: 60 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 125 minút
Nasnímaný záber: 50 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 155 minút
Priemerný čas nahrávania vo formáte XAVC S HD (iba model HDRAS200V)
Nasnímaný záber: 50 Mb/s
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: pribl. 155 minút
Priemerný čas nahrávania vo formáte MP4
Kvalita obrazu: PS
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 35 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 75 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 155 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 320 minút
Kvalita obrazu: HS120/HS100/HS240/HS200
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 35 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 75 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 155 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 320 minút
Kvalita obrazu: HQ
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 60 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 125 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 250 minút
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 505 minút
Pri použití pamäťovej karty Sony.
Poznámka
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania, objektov
a nastavenia kvality obrazu.
Čas nepretržitého snímania videozáznamov je približne 13 hodín.
[80] Používanie
Iné
Čas nahrávania
Odhadovaný možný počet statických obrázkov
Počet pixlov: 2 Mpx (snímanie fotografií v intervaloch) (16:9)
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 6 800 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 13 500 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 27 500 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 40 000 snímok
Počet pixlov: 8,8 Mpx (statické obrázky)
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 2 150 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 4 350 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 8 700 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 17 000 snímok
[81] Používanie
Iné
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím kamery nabite batériu.
Batériu odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C,
pokiaľ nezhasne svetelný indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie). Pri teplote
mimo tohto rozsahu sa batéria nemusí účinne nabiť.
Svetelný indikátor REC/prístup/CHG (nabíjanie) môže blikať v nasledujúcich
situáciách:
batéria nie je správne vložená,
batéria je poškodená.
Keď je teplota batérie v kamere nízka, vyberte batériu a dajte ju na teplé miesto.
Keď je teplota batérie v kamere vysoká, vyberte batériu a dajte ju na chladné
miesto.
[82] Používanie
Iné
Batéria
Efektívne používanie batérie
Výkon batérie sa v prostredí s nízkou teplotou (menej než 10 °C) znižuje. Na
chladných miestach je teda prevádzkový čas batérie kratší. Na zaistenie dlhšieho
používania batérie vám odporúčame nasledujúci postup: batériu vložte do vrecka
blízko tela, aby sa zohriala, a do kamery ju vložte tesne pred začatím snímania.
Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate prehrávanie, rýchly posun dopredu
a dozadu.
Vždy keď kameru nepoužívate na snímanie alebo prehrávanie, vypnite ju. Batéria
sa vyčerpáva, keď je snímanie v pohotovostnom režime.
Odporúča sa mať poruke náhradné batérie pre 2- až 3-násobok očakávaného
času snímania a pred spustením skutočného snímania urobiť niekoľko
skúšobných záberov.
Ak je časť s terminálom batérie znečistená, nemusí sa dať zapnúť kamera/nabiť
batéria. V takom prípade opatrne utrite všetok prach z batérie pomocou jemnej
handričky.
Batériu nevystavujte vode. Batéria nie je odolná voči vode.
[83] Používanie
Iné
Batéria
Informácie o zostávajúcej kapacite batérie
Ak sa batéria rýchlo vybije, hoci indikátor zostávajúcej kapacity je vysoký, znova
úplne nabite batériu. Indikátor zostávajúcej kapacity potom bude zobrazovať
správnu úroveň nabitia. Upozorňujeme, že indikátor nemusí zobrazovať správnu
kapacitu v nasledujúcich situáciách:
Dlhodobé používanie kamery pri vysokej teplote
Ponechanie úplne nabitej batérie v kamere
Používanie veľmi opotrebovanej batérie
[84] Používanie
Iné
Batéria
Uskladnenie batérie
S cieľom zachovať funkčnosť batérie ju aspoň raz za rok počas uskladnenia úplne
nabite a potom úplne vybite v kamere. Pred uskladnením batériu vyberte
z kamery a uložte ju na chladné suché miesto.
Ak chcete zabrániť zhrdzaveniu terminálu, skratu a pod., pri prenášaní alebo
uskladnení používajte plastové vrecko na oddelenie kovových materiálov.
[85] Používanie
Iné
Batéria
Výdrž batérie
Výdrž batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa v priebehu času a opakovaným
používaním znižuje. Ak sa čas používania medzi nabitiami výrazne skráti,
pravdepodobne bude potrebné vymeniť batériu za novú.
Výdrž batérie sa líši v závislosti od spôsobu používania batérie.
[86] Používanie
Iné
Používanie kamery v zahraničí
Systémy kódovania farieb televízora
Ak si chcete zábery nasnímané kamerou pozrieť v televízore, budete potrebovať
televízor (alebo monitor) s konektorom HDMI a kábel s konektorom Micro HDMI
(predáva sa samostatne).
Pred snímaním nastavte položku [V.SYS] na televízny systém krajiny a oblasti, kde
budete nahrávky pozerať.
[87] Používanie
Iné
Používanie kamery v zahraničí
Krajiny a regióny, v ktorých môžete zobraziť snímky pri
nastavení položky [V.SYS] na systém kódovania farieb
[NTSC]
Barbados, Bermudy, Bolívia, Čile, Dominika, Ekvádor, Filipíny, Guam, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika,
Kostarika, Kuba, Mexiko, Mikronézia, Mjanmarsko, Nikaragua, Panama, Peru,
Portoriko, Salvádor, Samoa, Spojené štáty americké, Surinam, Svätá Lucia, Taiwan,
Trinidad a Tobago, Venezuela atď.
[88] Používanie
Iné
Používanie kamery v zahraničí
Krajiny a regióny, v ktorých môžete zobraziť snímky pri
nastavení položky [V.SYS] na systém kódovania farieb
[PAL]
Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko,
Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong,
Chorvátsko, Irak, Irán, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Monako, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Paraguaj, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko,
Singapur, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Vietnam atď.
[89] Používanie
Iné
Používanie kamery v zahraničí
Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly
Časové rozdiely so štandardnými časmi svetových metropol (k roku 2015).
Lisabon/Londýn
GMT
Berlín/Paríž
+01:00
Helsinki/Káhira/Istanbul
+02:00
Moskva/Nairobi
+03:00
Teherán
+03:30
Abú Zabí/Baku
+04:00
Kábul
+04:30
Karáči/Islamabad
+05:00
Kalkata/Dillí
+05:30
Alma-Ata/Dháka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Jakarta
+07:00
Hongkong/Singapur/Peking
+08:00
Tokio/Soul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
Nová Kaledónia
+11:00
Fidži/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Havaj
-10:00
Aljaška
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexiko
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
St. John’s
-03:30
Brazília/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Azory, Kapverdy
-01:00
[90] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Kameru nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
Vo veľmi horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí
Na horúcich miestach, ako je napríklad auto zaparkované na slnku, sa môže telo
kamery zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
Miesta na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača nie sú vhodné na
ukladanie kamery.
Telo kamery môže stratiť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť
poruchu.
Na mieste vystavenom silným vibráciám
V blízkosti silných magnetických polí
V piesočnom alebo prašnom prostredí
Dávajte pozor, aby sa piesok ani prach nedostali do kamery. Môže to spôsobiť
poruchu kamery, ktorá sa v niektorých prípadoch nemusí dať opraviť.
[91] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Prenášanie
Ak máte kameru v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne, nesadajte si na stoličku ani
na iné miesto. Mohlo by dôjsť k poruche alebo poškodeniu kamery.
[92] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Starostlivosť o objektív a jeho skladovanie
V nasledujúcich prípadoch utrite povrch objektívu pomocou jemnej handričky:
keď sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
na veľmi horúcich alebo vlhkých miestach,
keď je objektív vystavený slanému vzduchu, napríklad pri mori.
Kameru skladujte na dobre vetranom mieste s malým množstvom nečistôt alebo
prachu.
Aby ste predišli plesni, pravidelne čistite objektív podľa opisu vyššie.
[93] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Čistenie
Povrch kamery očistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom
suchou handričkou povrch utrite. Nepoužívajte žiadnu z nasledujúcich látok, pretože
môžu poškodiť povrchovú úpravu alebo kryt.
Chemikálie, napríklad riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové utierky, repelent proti
hmyzu, opaľovací krém ani insekticídy a pod.
Ak máte ruky znečistené niektorou z uvedených látok, nedotýkajte sa kamery.
Nenechávajte kameru v dlhotrvajúcom kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
[94] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Prevádzková teplota
Kamera je určená na používanie pri teplote od –10 °C do +40 °C. Snímanie
v mimoriadne chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto
rozsahu, sa neodporúča.
[95] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa kamera prenesie priamo z chladného na teplé miesto, vnútri alebo na jej
povrchu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takáto skondenzovaná vlhkosť môže
spôsobiť poruchu kamery.
Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Vypnite kameru a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Poznámka ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť sa môže kondenzovať, ak kameru prenesiete z chladného miesta na teplé
(alebo naopak), prípadne ak ju používate vo vlhkom prostredí, ako je uvedené
nižšie.
Keď kameru prinesiete z lyžiarskeho svahu do teplého prostredia.
Keď kameru prinesiete z klimatizovaného auta alebo miestnosti do horúceho
vonkajšieho prostredia.
Keď kameru používate po búrke alebo daždi.
Keď kameru používate v horúcom a vlhkom prostredí.
Predchádzanie kondenzácii vlhkosti
Keď kameru prenesiete z chladného miesta na teplé, vložte ju do plastového vrecka
a pevne ho utesnite. Kameru vyberte, keď teplota vzduchu vnútri plastového vrecka
dosiahne teplotu okolitého prostredia (približne po hodine).
[96] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu
Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť v niektorých krajinách
alebo oblastiach k dispozícii.
[97] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Poznámka k likvidácii/prenosu pamäťovej karty
Dokonca aj v prípade odstránenia údajov na pamäťovej karte alebo naformátovaní
pamäťovej karty v kamere alebo počítači sa údaje nemusia z pamäťovej karty
odstrániť úplne. Keď pamäťovú kartu niekomu dávate, odporúčame, aby ste
odstránili všetky údaje pomocou softvéru na odstraňovanie údajov v počítači. Pri
likvidácii pamäťovej karty vám odporúčame zničiť samotné telo pamäťovej karty.
[98] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Informácie o funkcii GPS
Keďže polohy satelitov GPS sa neustále menia, v závislosti od polohy a času
používania kamery môže určenie polohy trvať dlhšie alebo prijímač nemusí byť
vôbec schopný určiť polohu.
GPS je systém, ktorý určuje vašu polohu prostredníctvom signálov prijímaných zo
satelitov. Nepoužívajte funkciu GPS v kamere na miestach, kde sú rádiové
signály blokované alebo kde sa odrážajú, napríklad na zatienených miestach
obklopených budovami alebo stromami a pod. Kameru používajte na otvorených
priestranstvách.
Informácie o polohe možno nebudete môcť zaznamenať na miestach alebo
v situáciách, kde sa rádiové signály zo satelitov GPS nedostanú ku kamere,
napríklad:
v tuneloch, vo vnútri budov alebo v ich tieni,
medzi vysokými budovami alebo v úzkych uliciach obklopených budovami,
v podzemí, na miestach husto obklopených stromami, pod zdvihnutým mostom alebo na
miestach, kde sa vytvárajú magnetické polia, napríklad v blízkosti vysokonapäťových
káblov,
v blízkosti zariadení, ktoré vytvárajú rádiové signály v rovnakom frekvenčnom pásme ako
kamera: blízko mobilných telefónov s pásmom 1,5 GHz atď.
Ak snímate zábery s denníkom GPS nastaveným na hodnotu [ON] a odošlete ich
na internet, poloha snímania môže byť k dispozícii tretím stranám. Ak tomu
chcete zabrániť, pred snímaním nastavte denník GPS na hodnotu [OFF].
[99] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Poruchy funkcie GPS
Ak sa bezprostredne po zapnutí kamery presuniete na iné miesto, spustenie
triangulácie v kamere môže trvať dlhšie v porovnaní so situáciou, keď zostanete
na tom istom mieste.
Porucha v dôsledku pozície satelitov GPS
Ak kamera získa rádiové signály z troch alebo viacerých satelitov GPS,
automaticky spustí trianguláciu vašej aktuálnej polohy. Chyba triangulácie
prípustná pre satelity GPS je približne 10 m. V závislosti od prostredia polohy
môže byť chyba triangulácie väčšia. V takom prípade sa vaša aktuálna poloha
nemusí zhodovať s polohou na mape založenou na informáciách zo systému
GPS. Satelity GPS v súčasnosti riadi ministerstvo obrany USA a stupeň presnosti
sa môže zámerne zmeniť.
Chyba počas procesu triangulácie
Kamera počas triangulácie získava informácie o polohe v pravidelných
intervaloch. Medzi získaním informácií o polohe a ich zaznamenaním na snímke
je mierny časový posun, preto sa skutočná poloha zaznamenaných údajov
nemusí presne zhodovať s polohou na mape založenou na informáciách zo
systému GPS.
[100] Používanie
Iné
Preventívne opatrenia
Obmedzenia používania funkcie GPS
Funkciu GPS používajte v súlade so situáciou a predpismi krajín alebo oblastí, kde
kameru používate.
[101] Používanie
Iné
Technické údaje
Technické údaje
FDR-X1000V
[Systém]
Videosignál:
UHDTV
HDTV
Farba NTSC, štandardy EIA
Farba PAL, štandardy CCIR
Obrazové zariadenie:
Snímač Exmor R CMOS typ 1/2.3 (7,81 mm)
Celkový počet pixlov: pribl. 12,8 Mpx
Efektívne rozlíšenie obrazu (videozáznam): pribl. 8,8 Mpx (16:9) (režim
SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Efektívne rozlíšenie obrazu (statický obrázok): pribl. 8,79 Mpx (16:9)
Maximálne efektívne rozlíšenie statického obrázka: pribl. 8,79 Mpx (16:9)
Režim snímania fotografií v intervaloch: pribl. 2,07 Mpx (16:9)
Objektív:
Objektív ZEISS Tessar
Clona: F2,8
Ohnisková vzdialenosť: f = 2,8 mm
Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent formátu 35 mm) (režim filmu): f = 17,1 Mpx
(16:9) (režim Film a SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Zorný uhol: 170° (režim SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Kamera:
Ovládanie expozície: automatická expozícia
Minimálne osvetlenie: 6 lx (luxov)
Stabilizácia obrazu: elektronická stabilizácia obrazu SteadyShot
Najkratšia vzdialenosť snímania: približne 50 cm
Formát súborov:
Videozáznamy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte
MP4), LPCM 2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S)
Statické obrázky: kompatibilné so štandardom JPEG (DCF verzie 2.0, Exif verzie
2.3, MPF Baseline)
Nahrávacie médium:
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte MP4:
Médium Memory Stick Micro (Mark2)
microSD/SDHC/SDXC (triedy 4 alebo rýchlejšia)
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S (50 Mb/s/60Mb/s):
Karta microSDXC (triedy 10 alebo rýchlejšia)
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S (100 Mb/s):
microSDXC (UHS-I U3 alebo rýchlejšia)
[Vstupné a výstupné konektory]
Rozhranie Multi/Micro USB*: Micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podporuje zariadenia kompatibilné s rozhraním Micro USB.)
*Pripojenie
USB je určené len na výstup. (Pre zákazníkov v niektorých krajinách alebo oblastiach)
[Napájanie]
Požiadavky na napájanie:
Nabíjateľná batéria: 3,6 V (NP-BX1 (dodáva sa so zariadením))
Rozhranie Multi/Micro USB: 5,0 V
Spôsob nabíjania:
Nabíjanie cez USB: jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas nabíjania:
Cez počítač
Batéria NP-BX1 (dodáva sa so zariadením): približne 4 h 5 min.
Cez nabíjačku AC-UD10 (predáva sa samostatne)
Batéria NP-BX1 (dodáva sa so zariadením): približne 2 h 55 min.
Spôsob napájania:
Napájanie USB (odporúča sa 1,5 A alebo viac)
Spotreba energie:
2,0 W (v prípade kvality obrazu MP4 HQ 1920 × 1080/30p)
Batéria:
Nabíjateľná batéria: NP-BX1 (dodáva sa so zariadením)
Maximálne výstupné napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Výstupné napätie: jednosmerný prúd 3,6 V
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A
Výkon: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Typ: lítium-iónová
[Všeobecné]
Vodoodolnosť: hĺbka vody 10 m, 60 minút nepretržite (v prípade použitia
vodotesného puzdra (SPK-X1))
Odolnosť proti ošpliechaniu: ekvivalent normy IPX4*
Prevádzková teplota: –10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery: pribl. 24,4 mm × 51,7 mm × 88,9 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 89 g (iba kamera)
Hmotnosť (pri snímaní): približne 114 g (vrátane batérie NP-BX1 (dodáva sa
s kamerou))
Mikrofón: stereofónny
Reproduktor: monofónny
* Odolnosť
proti ošpliechaniu vychádza zo štandardných testov spoločnosti Sony.
[Bezdrôtová sieť LAN]
Zodpovedajúci štandard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované protokoly zabezpečenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfiguračná metóda: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metóda prístupu: režim infraštruktúry
NFC: kompatibilné so štítkami NFC Forum Type 3
[Príslušenstvo]
Vodotesné puzdro (SPK-X1)
Rozmery: pribl. 39,0 mm × 74,3 mm × 95,9 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 84 g
Odolnosť voči tlaku: snímať možno vo vode s hĺbkou do 10 m nepretržite počas
60 minút.*
*
Keď je kamera vložená v puzdre.
Fixačná spona:
Rozmery: pribl. 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
Ploché lepiace uchytenie:
Rozmery: pribl. 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
Zakrivené lepiace uchytenie:
Rozmery: pribl. 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
HDR-AS200V
[Systém]
Videosignál:
HDTV
Farba NTSC, štandardy EIA
Farba PAL, štandardy CCIR
Obrazové zariadenie:
Snímač Exmor R CMOS typ 1/2.3 (7,81 mm)
Celkový počet pixlov: pribl. 12,8 Mpx
Efektívne rozlíšenie obrazu (videozáznam): pribl. 8,8 Mpx (16:9) (režim
SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Efektívne rozlíšenie obrazu (statický obrázok): pribl. 8,79 Mpx (16:9)
Maximálne efektívne rozlíšenie statického obrázka: pribl. 8,79 Mpx (16:9)
Režim snímania fotografií v intervaloch: pribl. 2,07 Mpx (16:9)
Objektív:
Objektív ZEISS Tessar
Clona: F2,8
Ohnisková vzdialenosť: f = 2,8 mm
Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent formátu 35 mm) (režim filmu): f = 17,1 Mpx
(16:9) (režim Film a SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Zorný uhol: 170° (režim SteadyShot je nastavený na hodnotu [OFF])
Kamera:
Ovládanie expozície: automatická expozícia
Minimálne osvetlenie: 6 lx (luxov)
Stabilizácia obrazu: elektronická stabilizácia obrazu SteadyShot
Najkratšia vzdialenosť snímania: približne 30 cm
Formát súborov:
Videozáznamy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte
MP4), LPCM 2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S)
Statické obrázky: kompatibilné so štandardom JPEG (DCF verzie 2.0, Exif verzie
2.3, MPF Baseline)
Nahrávacie médium:
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte MP4:
Médium Memory Stick Micro (Mark2)
microSD/SDHC/SDXC (triedy 4 alebo rýchlejšia)
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S (50 Mb/s):
Karta microSDXC (triedy 10 alebo rýchlejšia)
[Vstupné a výstupné konektory]
Rozhranie Multi/Micro USB*: Micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podporuje zariadenia kompatibilné s rozhraním Micro USB.)
*Pripojenie
USB je určené len na výstup. (Pre zákazníkov v niektorých krajinách alebo oblastiach)
[Napájanie]
Požiadavky na napájanie:
Nabíjateľná batéria: 3,6 V (NP-BX1 (dodáva sa so zariadením))
Rozhranie Multi/Micro USB: 5,0 V
Spôsob nabíjania:
Nabíjanie cez USB: jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas nabíjania:
Cez počítač
Batéria NP-BX1 (dodáva sa so zariadením): približne 4 h 5 min.
Cez nabíjačku AC-UD10 (predáva sa samostatne)
Batéria NP-BX1 (dodáva sa so zariadením): približne 2 h 55 min.
Spôsob napájania:
Napájanie USB (odporúča sa 1,5 A alebo viac)
Spotreba energie:
2,0 W (v prípade kvality obrazu MP4 HQ 1920 × 1080/30p)
Batéria:
Nabíjateľná batéria: NP-BX1 (dodáva sa so zariadením)
Maximálne výstupné napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Výstupné napätie: jednosmerný prúd 3,6 V
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A
Výkon: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Typ: lítium-iónová
[Všeobecné]
Vodoodolnosť: hĺbka vody 5 m, 30 minút nepretržite (v prípade použitia
vodotesného puzdra (SPK-AS2))
Odolnosť proti ošpliechaniu: ekvivalent normy IPX4*
Prevádzková teplota: –10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery: pribl. 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 68 g (iba kamera)
Hmotnosť (pri snímaní): približne 93 g (vrátane batérie NP-BX1 (dodáva sa
s kamerou))
Mikrofón: stereofónny
Reproduktor: monofónny
* Odolnosť
proti ošpliechaniu vychádza zo štandardných testov spoločnosti Sony.
[Bezdrôtová sieť LAN]
Zodpovedajúci štandard: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované protokoly zabezpečenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfiguračná metóda: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metóda prístupu: režim infraštruktúry
NFC: kompatibilné so štítkami NFC Forum Type 3
[Príslušenstvo]
Adaptér statívu:
Rozmery: pribl. 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm (š x v x h okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 12 g
Vodotesné puzdro (SPK-AS2)
Rozmery: pribl. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 55 g
Odolnosť voči tlaku: snímať možno vo vode s hĺbkou do 5 m nepretržite počas
30 minút.*
*
Keď je kamera vložená v puzdre.
Fixačná spona:
Rozmery: pribl. 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
Ploché lepiace uchytenie:
Rozmery: pribl. 53,0 mm × 13,0 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
Zakrivené lepiace uchytenie:
Rozmery: pribl. 53,0 mm × 15,5 mm × 58,5 mm (š x v x h vrátane prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť: približne 16 g
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.
[102] Používanie
Iné
Ochranné známky
Ochranné známky
Memory Stick a
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú buď registrovanými ochrannými
známkami, alebo ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Mac je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. v USA a iných
krajinách.
Intel, Pentium a Intel Core sú ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation
v USA a/alebo iných krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných
krajinách.
Logo microSDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
N Mark (značka N) je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
iPad je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. registrovanou v USA a iných
krajinách.
iOS je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Cisco Systems, Inc.
Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
a PlayStation sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárov alebo výrobcov. V tejto príručke sa však značky ™ alebo ®
nemusia uvádzať.
[103] Používanie
Iné
Poznámky k licencii
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU
GPL/LGPL
V tejto kamere sa nachádza softvér, na používanie ktorého sa vzťahuje licencia GNU
General Public License (v tomto dokumente označovaná ako GPL) alebo licencia
GNU Lesser General Public License (v tomto dokumente označovaná ako LGPL).
Táto licencia ustanovuje právo zákazníka na získanie prístupu, úpravu a ďalšie
šírenie zdrojového kódu pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami
licencie GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z nasledujúcej adresy
URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Očakávame, že sa na nás nebudete obracať v súvislosti s obsahom zdrojového
kódu.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti kamery.
Medzi kamerou a počítačom nadviažte veľkokapacitné pripojenie a prečítajte si
súbory v podpriečinku „LICENSE“ priečinka „PMHOME“.
[104] Riešenie problémov
nastavení
Zoznam predvolených nastavení
Zoznam predvolených
Zoznam predvolených nastavení
Nižšie uvádzame predvolené nastavenia všetkých položiek nastavenia.
Nastavenie kvality obrazu
1080 30p HQ (keď položku [V.FMT] nastavíte na možnosť [MP4])
1080 60p/50p 50M (keď položku [V.FMT] nastavíte na možnosť [HD])
2160 30p/25p 60M (keď položku [V.FMT] nastavíte na možnosť [4K]) (iba model
FDR-X1000V)
Formát videozáznamu
MP4
Funkcia SteadyShot
ON
Nahrávanie zvuku
ON
Redukcia hluku vetra
OFF
Režim farieb
VIVID
Čas nahrávania v slučke
5min
Prepínanie režimu statických obrázkov
SINGL
Interval snímania statických obrázkov
10f1s
Samospúšť
OFF
Uhol zobrazenia statického obrázka
120°
Snímanie fotografií v intervaloch
2sec
Prevrátenie
OFF
Scéna
NORML
Vyváženie bielej
AWB
Posun AE
0.0
Pripojenie Wi-Fi
ON
Denník GPS
ON
Režim Lietadlo
OFF
Uchytenie
BODY
Časový kód/bit používateľa
OFF (keď nastavíte položku [DISP])
DF (keď nastavíte položku [FORMT] ponuky [TCSET])
REC (keď nastavíte položku [RUN] ponuky [TCSET])
PrSet (keď nastavíte položku [MAKE] ponuky [TCSET])
OFF (keď nastavíte položku [T.REC] ponuky [UBSET])
Infračervený diaľkový ovládač
OFF
Nastavenia HDMI
AUTO (keď je nastavená možnosť [RESOL])
60p (keď je nastavená možnosť [24/60])
OFF (keď je nastavená možnosť [TCOUT])
OFF (keď je nastavená možnosť [R.CTL])
Napájanie USB
ON
Funkcia automatického vypnutia
60sec
Pípnutie
ON
Nastavenie letného času
OFF
Nastavenie jazyka
EN
Prepínanie systémov NTSC/PAL
NTSC
[105] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak budete mať s kamerou problémy, vyskúšajte nasledujúce riešenia.
1. Pozrite si jednotlivé riešenia problémov a skontrolujte kameru.
2. Vypnite kameru a o minútu ju znova zapnite.
3. Obráťte sa telefonicky na predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
[106] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Kameru nemožno zapnúť
Vložte nabitú batériu.
Skontrolujte, či je batéria vložená správne.
[107] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Napájanie sa náhle vypne
V závislosti od teploty kamery a batérie sa napájanie môže automaticky vypnúť
s cieľom chrániť kameru. V takom prípade sa pred vypnutím napájania na displeji
zobrazí príslušná správa.
Ak túto kameru počas prevádzky istý čas nepoužívate, automaticky sa vypne
s cieľom nevybiť batériu. Znova zapnite kameru.
Ak ste pre funkciu automatického vypnutia vybrali možnosť [OFF], kamera sa
nevypne automaticky.
[108] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Krátka výdrž batérie
Kameru používate v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí, prípadne je
nedostatočne nabitá. Nie je to porucha.
Ak ste kameru dlhšie nepoužívali, účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným
nabíjaním a vybíjaním.
Keď sa užitočná výdrž batérie skráti na polovicu zvyčajného času dokonca aj po
úplnom nabití batérie, možno bude potrebné batériu vymeniť. Obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
[109] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Kameru nemožno nabiť
Vypnite kameru a vytvorte pripojenie USB.
Odpojte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) a potom ho znova pripojte.
Použite kábel s konektorom Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Batériu nabíjajte v prostredí s teplotou od 10 °C do 30 °C.
Zapnite počítač a pripojte kameru.
Ukončite režim spánku alebo dlhodobého spánku počítača.
Kameru pripojte priamo k počítaču pomocou kábla s konektorom Micro USB
(dodáva sa so zariadením).
Pripojte kameru k počítaču s operačným systémom podporovaným kamerou.
[110] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je nesprávny
Tento jav sa vyskytuje, keď kameru používate v mimoriadne horúcom alebo
chladnom prostredí.
Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity nabitia a skutočnou zostávajúcou
kapacitou nabitia batérie vznikne rozdiel. Batériu raz úplne vybite a potom ju
nabite. Indikátor už bude ukazovať správne.
Znova úplne nabite batériu. Ak problém pretrváva, batéria je opotrebovaná.
Vymeňte batériu za novú.
[111] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Pamäťová karta
Nemožno vykonávať operácie prostredníctvom pamäťovej
karty
Ak používate pamäťovú kartu naformátovanú v počítači, naformátujte ju znova
v kamere.
[112] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Snímanie záberov
Nemožno zaznamenávať snímky
Skontrolujte voľnú kapacitu pamäťovej karty.
[113] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Snímanie záberov
Na snímky nemožno pridať dátumy
Kamera nemá funkciu na vkladanie dátumov na snímky.
[114] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Zobrazovanie snímok
Nemožno prehrávať snímky
Názov priečinka/súboru sa zmenil v počítači.
Pripojte kábel s konektorom Micro HDMI (predáva sa samostatne).
[115] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Zobrazovanie snímok
Snímka sa nezobrazuje na televíznej obrazovke
Skontrolujte správnosť pripojenia.
[116] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Funkcia GPS
Kamera neprijíma signál GPS
Denník GPS nastavte na hodnotu [ON].
Pre prekážky kamera nemusí byť schopná prijímať rádiové signály zo satelitov
GPS.
Ak chcete zaistiť bezproblémovú trianguláciu informácií o polohe, preneste
kameru na otvorené priestranstvo a znova ju zapnite.
[117] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Funkcia GPS
Priveľká odchýlka v informáciách o polohe
V závislosti od okolitých budov, slabých signálov GPS atď. môže byť chyba až
niekoľko sto metrov.
[118] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Funkcia GPS
Dlhé trvanie triangulácie napriek príjmu údajov A-GPS
Dátum a čas nie je nastavený, prípadne je nastavený čas výrazne posunutý.
Nastavte správny dátum a čas.
Skončila platnosť údajov A-GPS. Aktualizujte údaje A-GPS.
Keďže polohy satelitov GPS sa neustále menia, v závislosti od polohy a času
používania kamery môže určenie polohy trvať dlhšie alebo prijímač nemusí byť
vôbec schopný určiť polohu.
GPS je systém na určovanie geografickej polohy pomocou triangulácie rádiových
signálov prijímaných zo satelitov GPS. Nepoužívajte kameru na miestach, kde sú
rádiové signály blokované alebo kde sa odrážajú, napríklad na zatienených
miestach obklopených budovami alebo stromami a pod. Kameru používajte na
otvorených priestranstvách.
[119] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Funkcia GPS
Informácie o polohe sa nezaznamenali
Na importovanie videozáznamov s informáciami o polohe GPS do počítača
používajte softvér PlayMemories Home.
[120] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Počítače
Počítač nerozpoznáva kameru
Keď je úroveň batérie nízka, nabite kameru.
Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču.
Použite kábel s konektorom s Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Odpojte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) od počítača aj kamery
a znova ho pevne pripojte.
Odpojte všetko ostatné vybavenie okrem kamery, klávesnice a myši od
konektorov USB počítača.
Pripojte kameru priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia.
[121] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Počítače
Nemožno importovať snímky
Správne pripojte kameru a počítač a vytvorte pripojenie USB.
[122] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Počítače
Nemožno nainštalovať softvér Action Cam Movie Creator
Skontrolujte počítačové prostredie alebo inštalačný postup potrebný na inštaláciu
softvéru Action Cam Movie Creator.
[123] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Počítače
Softvér Action Cam Movie Creator nefunguje správne
Ukončite softvér Action Cam Movie Creator a reštartujte počítač.
[124] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Počítače
Nemožno prehrávať snímky v počítači
Poraďte sa s výrobcom počítača alebo softvéru
[125] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Wi-Fi
Prenos snímky trvá príliš dlho
Mikrovlnné rúry alebo zariadenia s funkciou Bluetooth využívajú 2,4 GHz vlnovú
dĺžku a mohli by rušiť komunikáciu. Ak sú takéto zariadenia v blízkosti,
premiestnite kameru preč od nich alebo tieto zariadenia vypnite.
[126] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Iné
Objektív sa zahmlieva
Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti. Vypnite kameru a počkajte približne hodinu,
kým sa vlhkosť neodparí.
[127] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Iné
Zahrievanie kamery pri dlhodobom používaní
Nie je to porucha.
[128] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Iné
Nesprávny dátum alebo čas
Znova nastavte dátum a čas.
[129] Riešenie problémov
chybové správy
Výstražné indikátory a chybové správy
Výstražné indikátory a chybové správy
Výstražné indikátory a
Indikátor batérie (nízka kapacita batérie)
Keď je úroveň batérie nízka, zobrazí sa ikona
. Okamžite nabite batériu.
ERROR
Vypnite a znova zapnite napájanie.
Na lokalite USTREAM sa počas používania funkcie živého vysielania vyskytla
neznáma chyba. Chvíľu počkajte a potom sa skúste znova pripojiť.
HEAT
Teplota kamery sa zvýšila. Napájanie sa môže automaticky vypnúť, prípadne
nebudete môcť snímať zábery.
Kameru nechajte na chladnom mieste, kým jej teplota neklesne.
Pri dlhotrvajúcom snímaní teplota kamery stúpne. V takom prípade prestaňte
snímať.
NoIMG
Pamäťová karta neobsahuje obrazové údaje, ktoré možno prehrať.
LowPw
Batéria je vybitá.
BATT
Kapacita batérie nie je dostatočná na danú činnosť.
Batéria poskytuje prúd presahujúci maximálny výbojový prúd (takže pri pripojení
externého mikrofónu atď. nemožno zaručiť správne fungovanie kamery).
Pri zapnutí kamery sa identifikuje iná batéria.
Zistilo sa zhoršenie stavu batérie.
SHORT
Zostávajúca kapacita pamäťovej karty je nedostatočná na nahrávanie v slučke.
FULL
Zostávajúca kapacita pamäťovej karty je nedostatočná na nahrávanie.
MAX
Dosiahol sa maximálny počet súborov, ktoré možno zaznamenať.
MEDIA
Pamäťová karta nie je vložená správne.
Pamäťová karta je poškodená.
Pamäťová karta nepodporuje nahrávanie videozáznamov vo formáte XAVC S.
NoCRD
Pamäťová karta nie je vložená.
NoDSP
Kamera nie je pri spustení prehrávania pripojená k televízoru.
PLANE
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť [ON], funkciu GPS a Wi-Fi nemožno
používať.
NoSET
Konfigurujte potrebné nastavenia pre lokalitu USTREAM v ponuke nastavení
kamery Camera Settings for Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator.
Auth
Znova sa prihláste na lokalite USTREAM a skontrolujte nastavenia – prejdite do
ponuky nastavení kamery Camera Settings for Live Streaming aplikácie Action
Cam Movie Creator.
CHANL
Kanál nastavený v ponuke nastavení kamery Camera Settings for Live Streaming
aplikácie Action Cam Movie Creator nie je správny.
Táto správa sa zobrazí aj v prípade, keď iné médium začne vysielať na rovnakom
kanáli počas vysielania z vašej kamery.
Znova nastavte kanál.
DATE
Znova nastavte dátum a čas v kamere.
APErr
Prístupový bod sa našiel, no nedá sa k nemu pripojiť. Skontrolujte heslo
prístupového bodu a znova sa skúste pripojiť.
PREP
Sieť je dočasne nedostupná.
Netwk
Nastavenia ukladania videa nemožno uložiť na lokalite USTREAM, pretože sa
vyskytol problém so sieťou.
Vyskytla sa iná chyba siete.
Pomocou ponuky nastavení kamery Camera Settings for Live Streaming aplikácie
Action Cam Movie Creator skontrolujte nastavenie prístupového bodu alebo jeho
zabezpečenie.
NO AP
Prístupový bod nemožno nájsť. Pomocou ponuky nastavení kamery Camera
Settings for Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator skontrolujte
nastavenie prístupového bodu.
LIMIT
Celkový čas uloženého videoobsahu na lokalite USTREAM dosiahol limit.
Prestaňte vysielať video.
TWErr
Vyskytla sa chyba s uverejnením v službe Twitter.
Skontrolujte sieť alebo sa znova prihláste do služby Twitter.
FBErr
Vyskytla sa chyba s uverejnením v službe Facebook.
Skontrolujte sieť alebo sa znova prihláste do služby Facebook.
Download PDF