Sony | DCR-HC40E | Sony DCR-HC40E Návod na použitie

3-088-341-32(1)
A kamera használati útmutatója [HU]/Kamera Návod na používanie [SK]
A kamera
használati útmutatója
HU
Először ezt olvassa el!
Kamera
Návod na používanie
Najskôr si prečítajte tento návod
Digital Video Camera Recorder
DCR-HC30E/HC40E
© 2004 Sony Corporation
SK
Először ezt
olvassa el!
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
Ez a kamera DV formátumú adatok kezelésére
készült. Kizárólag mini DV kazettával
használható. Javasoljuk, hogy Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező mini DV kazettát
használjon, mert ekkor ki tudja használni a
feliratkeresés (63. oldal), a dátum szerinti keresés
(63. oldal), a [
TITLE] (83. oldal) és a
[
TAPE TITLE] (85. oldal) funkció kínálta
lehetőségeket is.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
A Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettákat a
szimbólum
jelöli.
Megjegyzés a használható „Memory
Stick” memóriakártyákkal kapcsolatban
FIGYELMÉBE
A kamerában „Memory Stick Duo”
memóriakártya is használható, amely körülbelül
fele akkora, mint a szokásos „Memory Stick”
memóriakártya (137. oldal).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyákon a
jelzés található.
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és
hangminőségét.
Megjegyzések a felvételkészítéssel
kapcsolatban
Európai vásárlóink
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy
az EMC előírásokban meghatározott korlátokon
belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozó
kábellal használják.
b Megjegyzés
Ha a sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses interferencia miatt az adatátvitel
megszakad, ismételje meg a műveletet, illetve
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az USB kábelt.
2
Megjegyzés a Cassette Memory
kazettamemóriával kapcsolatban
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy a
készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt
meghiúsul.
• A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízióprogramokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Megjegyzések az LCD táblával, a
keresővel és a lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőben.
Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
• Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt,
a keresőt vagy a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. Vigyázzon, amikor a
kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel
a kamera meghibásodását idézheti elő. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
• Az alábbi ábrán látható módon feszítse meg a
rögzítőpántot.
HU
• A rögzítőpánt csuklópántként is használható
(151. oldal).
Megjegyzés más készülék
csatlakoztatásával kapcsolatban
Mielőtt a kamerát más készülékhez, például
videomagnóhoz, számítógéphez csatlakoztatja az
USB vagy az i.LINK kábel segítségével,
ellenőrizze, hogy a csatlakozódugót a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban dugja be,
akkor megsérülhetnek az érintkezők, illetve
előfordulhat, hogy a kamera sem megfelelően
működik.
• Amikor az érintőtáblát használja, kezével
támassza meg az LCD panel hátoldalát. A
képernyőn látható gombokat csak ez után
érintse meg.
Megjegyzés jelen kézikönyv
használatával kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így előfordulhat,
hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, amit
Ön a valóságban lát.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a DCR-HC40E
típust mutatják.
Érintse meg az LCD képernyőn látható gombot.
Megjegyzések a kamera használatával
kapcsolatban
• A kamerát az ábrának megfelelően helyesen
fogja meg és tartsa.
,folytatás
3
• A képernyőn megjelenő üzenetek nyelve
megváltoztatható (26. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla kinyitásakor,
becsukásakor, illetve szögének állításakor
véletlenül se nyomja meg a kamerán az LCD
képernyő keretén található gombokat.
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
Kereső
Akkumulátor
4
LCD tábla
5
Tartalomjegyzék
: Csak kazetta esetén használható.
: Csak „Memory Stick Duo”
memóriakártya esetén használható.
Először ezt olvassa el!................................................................................ 2
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 10
Állóképek felvétele ................................................................................... 12
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel .............................................................. 14
Ismerkedés
1. lépés: A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................ 15
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése .......................................................... 16
Külső áramforrás használata ..................................................................................... 19
3. lépés: A készülék bekapcsolása .......................................................... 20
4. lépés: Az LCD tábla és a kereső beállítása.......................................... 21
Az LCD tábla beállítása ............................................................................................. 21
A kereső beállítása .................................................................................................... 22
5. lépés: A dátum és az idő beállítása ..................................................... 23
6. lépés: Adathordozó behelyezése ......................................................... 24
Kazetta behelyezése ................................................................................................. 24
„Memory Stick Duo” memóriakártya behelyezése .................................................... 25
7. lépés: A képernyő nyelvének beállítása ............................................... 26
Felvétel készítése
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 28
Hosszú felvétel készítése .......................................................................................... 30
Zoomolás ................................................................................................................... 31
Felvételkészítés tükör üzemmódban ......................................................................... 31
Önkioldóval készített felvétel ..................................................................................... 32
Állókép felvétele
– Állókép felvétele memóriába ............................... 33
A képminőség és a képméret kiválasztása ............................................................... 34
Önkioldóval készített felvétel ..................................................................................... 35
Állókép rögzítése „Memory Stick Duo” memóriakártyára kazettára történő filmezés
közben ................................................................................................................ 36
Felvétel könnyűszerrel – Easy Handycam ............................................... 36
Mozgókép felvétele
............................................................................................. 36
Állókép felvétele
.................................................................................................. 37
Az Easy Handycam üzemmód lehetőségeinek kiaknázása ...................................... 38
6
Az expozíció beállítása............................................................................. 39
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén ......................................... 39
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz – Rugalmas fénymérő ..................... 39
Az expozíció kézi beállítása ...................................................................................... 40
Felvételkészítés sötétben – NightShot plus stb. ...................................... 41
A fókusz beállítása ................................................................................... 42
Fókuszálás nem a középpontban lévő tárgyra – SPOT FOCUS ............................... 42
A fókusz kézi beállítása ............................................................................................. 43
Felvételkészítés különféle effektusokkal .................................................. 44
Úsztatás ki és be
– FADER ................................................................................ 44
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok ....................................... 45
Állókép rávetítése kazettán lévő mozgóképre – MEMORY MIX ............................... 47
A felvétel elejének megkeresése
....................................................... 49
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése
– END SEARCH .................................................................................................. 49
Kézi keresés – EDIT SEARCH ................................................................................... 50
A legutóbb felvett jelenetek visszanézése – Visszajátszás ....................................... 50
Lejátszás
Kazettára rögzített mozgóképek megtekintése
................................. 51
Lejátszás különféle üzemmódokban ......................................................................... 52
Felvételek lejátszása effektusokkal színezve
– Digitális effektusok ........................................................................................... 53
„Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített felvételek
lejátszása
...................................................................................... 54
„Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített felvétel lejátszása különféle
üzemmódokban .................................................................................................. 55
Lejátszás könnyűszerrel – Easy Handycam ............................................. 56
Az Easy Handycam üzemmód lehetőségeinek kiaknázása ...................................... 57
Különféle lejátszási funkciók .................................................................... 58
Nagyítás – Zoomolás kazetta lejátszásakor/Zoomolás memóriakártya
lejátszásakor ....................................................................................................... 58
A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok láthatóvá tétele ......................................... 59
A dátum/idő, valamint a kamera beállításainak megjelenítése – Adatkód ................ 59
A felvétel megtekintése televíziókészüléken ............................................ 61
A lejátszandó jelenet megkeresése a kazettán
.................................. 62
A kívánt jelenet gyors megkeresése – Null-pont megjegyzése ................................. 62
Jelenet megkeresése a Cassette Memory kazettamemória segítségével
– Felirat keresése ................................................................................................ 63
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján – Dátum keresése ......................... 63
,folytatás
7
További műveletek
Menüelemek kiválasztása .................. 65
A kamera csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez .....................98
A
(CAMERA SET) menü használata
– PROGRAM AE/WHITE BAL./16:9
WIDE stb. ..................................... 67
Másolás másik kazettára
A
(MEMORY SET) menü használata
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/
ALL ERASE/NEW FOLDER stb. ... 73
Másolás kazettáról „Memory Stick Duo”
memóriakártyára ........................102
A
(PICT. APPLI.) menü használata
– PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/
FRAME REC/INTERVAL REC/INT.
REC–STL stb. .............................. 77
A menü használata
Az
–
A
A
(EDIT/PLAY) menü használata
TITLE/ TAPE TITLE stb. ... 82
..............99
Felvétel készítése videomagnóról és
televízióról ..................................100
Állóképek másolása „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról
kazettára ....................................103
Kazettán kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális műsorszerkesztés ......104
Hang hozzáadása kazettán lévő
felvételhez
.............................111
(STANDARD SET) menü
használata –
REC MODE/MULTISOUND/AUDIO MIX/USB-CAMERA
stb. ............................................... 87
Képek törlése
(TIME/LANGU.) menü használata
– CLOCK SET/WORLD TIME
stb. ............................................... 93
Képek nyomtatása (PictBridge
nyomtatón)
............................117
Az egyéni menü testre szabása ......... 94
8
Másolás/Szerkesztés
..............................114
Képek megjelölése speciális jelekkel
– Képvédelem/Nyomtatási jel ....115
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ....................................119
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek .....................................128
További információk
Ha a kamerát külföldön használja ....134
Használható videokazetta-fajták .....135
A „Memory Stick” memóriakártya ...137
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........139
Az i.LINK csatlakoztatás ..................141
Karbantartás és biztonsági
előírások .....................................142
Műszaki adatok ................................145
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ...........................148
Tárgymutató ....................................156
Olvassa el a kamerához mellékelt használati
útmutatót is:
• Képek szerkesztése számítógéppel
cA számítógépes alkalmazások használati
útmutatója
9
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 16. oldalon.
Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
2
Tegyen be egy kazettát a kamerába.
a Tolja el az OPEN/
ZEJECT gombot a
nyíl irányába, és
nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
b Tegye be a kazettát az
ablakos oldalával felfelé,
majd nyomja meg
középen a kazetta hátsó
keskeny oldalát.
Ekkor a kazettatartó
automatikusan előjön.
OPEN/ZEJECT
10
gomb
Gyors használatbavételi útmutató
Ablakos oldal
c Nyomja meg a
jelzésnél.
Miután a kazettatartó
teljesen visszasüllyedt,
csukja be a kazettatartó
fedelét.
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg a
felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását lásd a
23. oldalon.
a A LENS COVER
Gyors használatbavételi útmutató
(lencsevédő) kapcsolót
tolja OPEN helyzetbe.
b Nyissa ki az LCD táblát.
c Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja, tolja lefelé
a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERATAPE kijelző.
Ekkor bekapcsol a készülék.
d Nyomja meg a REC
START/STOP gombot.
A kamera megkezdi a felvételt.
Ha készenléti állapotba kíván
átváltani, ismét nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
Használhatja az LCD tábla
REC START/STOP gombját
is.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a Addig tolja a POWER
kapcsolót, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT
kijelző.
b Érintse meg a
(visszacsévélés) gombot.
c A lejátszás
megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás)
gombot.
A lejátszás leállításához
nyomja meg a
gombot.
A készülék kikapcsolásához tolja
a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE
helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
11
Állóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 16. oldalon.
Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
2
Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamerába.
A memóriakártyát úgy
tegye be, hogy a b jel a bal
alsó sarokba kerüljön.
Kattanásig tolja be.
b jel
12
Gyors használatbavételi útmutató
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg a
felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását lásd a
23. oldalon.
a A LENS COVER
Gyors használatbavételi útmutató
(lencsevédő) kapcsolót tolja
OPEN helyzetbe.
b Nyissa ki az LCD táblát.
c Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja, addig tolja
a POWER kapcsolót, amíg
fel nem gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Ekkor bekapcsol a készülék.
d Nyomja le kicsit a PHOTO
gombot.
A fókusz beállításakor rövid
hangjelzés hallható.
e Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja, a
kamera pedig rögzíti az
állóképet.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a Addig tolja a POWER
kapcsolót, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT
kijelző.
b Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a legutóbb
rögzített kép.
c Az egymás után
következő képek
megtekintéséhez érintse
meg a
(következő)
vagy a
(előző)
gombot.
A készülék kikapcsolásához tolja
a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
13
Felvétel/lejátszás
könnyűszerrel
Az Easy Handycam üzemmódban a felvételkészítés és a lejátszás
még egyszerűbben végrehajtható.
Az Easy Handycam működési mód csupán az alapvető felvételi/
lejátszási funkciókat biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyel készíthetnek és játszhatnak le felvételeket, akik első
alkalommal használják a kamerát.
Felvételhez/lejátszáshoz
nyomja meg az EASY
gombot.
Az Easy Handycam működési
mód használata során az EASY
felirat kéken jelenik meg (1), a
szövegeket pedig a kamera a
képernyőre nagyobb betűkkel írja
ki (2).
Easy Handycam
operation
ON
A részletek az egyes műveletek ismertetésénél találhatók.
Felvétel: 36. oldal; lejátszás: 56. oldal.
14
Gyors használatbavételi útmutató
Ismerkedés
1. lépés: A
mellékelt
tartozékok
ellenőrzése
Tápkábel (1 db)
Távirányító (1 db)
Egy lítium gombelem már eredetileg is benne van.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Ismerkedés
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A/V átjátszókábel (1 db)
8 MB-os „Memory Stick Duo”
memóriakártya (1 db)
A kamerában „Memory Stick Duo”
memóriakártya is használható, amely körülbelül
fele akkora, mint a szokásos „Memory Stick”
memóriakártya. A részleteket lásd a 137. oldalon.
USB kábel (1 db)
NP-FP50 akkumulátor (1 db)
„Memory Stick Duo” illesztőkeret (1 db)
Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
beleteszi egy „Memory Stick Duo”
illesztőkeretbe, akkor így a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát minden olyan készülékben
használni tudja, amely befogadja a szokásos
„Memory Stick” memóriakártyát.
„SPVD-012 USB Driver” illesztőprogram
CD-ROM-on (1 db)
Tisztítókendő (1 db)
Tartozékaljzat fedele (1 db)
A kamerához rögzítve.
21 érintkezős illesztő (1 db)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Hálózati tápegység (1 db)
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1 db)
A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója (1 db)
Ismerkedés
15
2. lépés: Az
akkumulátor
feltöltése
1
Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
2
A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
kamera DC IN aljzatához úgy, hogy az
egyenáramú csatlakozódugón a v jel
lefelé nézzen.
Az akkumulátor feltöltéséhez tegye rá a
(P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort a kamerára.
b Megjegyzések
• Csak (P sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor használható (139. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre
sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Meghibásodás esetén
a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
v jel
Akkumulátor
DC IN (egyenáramú
bemenet) aljzat
3
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
tápegységhez.
4
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzathoz.
Egyenáramú
csatlakozódugó
Tápkábel
Hálózati tápegység
Fali csatlakozóaljzathoz
16
Ismerkedés
5
Tolja a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése – Battery Info
Ekkor felgyullad a CHG (töltés) kijelző,
és megkezdődik a töltés.
DSPL/BATT INFO gomb
CHG
CHG
töltésjelző
Ismerkedés
POWER kapcsoló
Az akkumulátor feltöltése után
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG (töltés) kijelző.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera
DC IN aljzatából.
Az akkumulátor levétele
BATT akkumulátorkioldó gomb
POWER kapcsoló
Töltés közben és kikapcsolt állapotban
egyaránt megtekinthető az akkumulátor
aktuális energiaszintje és az, hogy ez még
hány percnyi felvétel készítésére elegendő.
1 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
2 Nyissa ki az LCD táblát.
3 Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
Ekkor mintegy 7 másodpercre
megjelennek az akkumulátorra
vonatkozó adatok.
Ha a gombot lenyomva tartja, az adatok
kb. 20 másodpercig láthatók.
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
Akkumulátor
1 Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe.
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
76 min
VIEWFINDER:
90 min
2 Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
irányában, miközben lenyomva tartja a
BATT akkumulátorkioldó gombot.
b Megjegyzés
• Ha várhatóan sokáig nem fogja használni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen merítse le.
Az akkumulátor tárolását a 140. oldalon
ismertetjük.
A Az akkumulátor energiaszintje:
Hozzávetőlegesen megmutatja, hogy
még mennyi energia maradt az
akkumulátorban.
B Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető az
LCD tábla igénybevételével.
,folytatás
Ismerkedés
17
C Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető a
kereső igénybevételével.
Töltési idő
A teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez szükséges idő percekben 25°C
hőmérsékleten. (A töltéshez javasolt
hőmérséklettartomány: 10–30°C.)
Akkumulátor
NP-FP50 (mellékelve)
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Ha az LCD BACKLIGHT értéke OFF (ki
van kapcsolva a háttérvilágítás)
DCR-HC40E estén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
100
55
NP-FP70
205
110
NP-FP90
370
200
DCR-HC30E estén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
Felvételi idő az LCD tábla
igénybevételével készített
felvételek esetén
NP-FP50
(mellékelve)
120
65
NP-FP70
255
140
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
Ha az LCD BACKLIGHT értéke ON (be
van kapcsolva a háttérvilágítás)
DCR-HC40E estén:
NP-FP90
455
250
Felvételi idő a kereső használata
esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
DCR-HC40E estén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
85
45
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP70
185
100
100
55
NP-FP90
335
180
NP-FP50
(mellékelve)
NP-FP70
205
110
NP-FP90
370
200
DCR-HC30E estén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP50
(mellékelve)
105
55
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FP70
225
120
120
65
NP-FP90
400
220
NP-FP50
(mellékelve)
NP-FP70
255
140
NP-FP90
455
250
DCR-HC30E estén:
* Hozzávetőlegesen ennyi percnyi felvétel
készíthető, ha többször indítja el a felvételt,
többször indítja el és állítja le a lejátszást, a
POWER kapcsoló segítségével többször
üzemmódot vált, továbbá időnként használja a
zoom funkciót. Az akkumulátor tényleges
üzemideje ennél rövidebb is lehet.
18
Ismerkedés
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
DCR-HC40E estén:
Csukott
LCD tábla
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
105
120
NP-FP70
225
255
NP-FP90
400
455
DCR-HC30E estén:
Akkumulátor Nyitott LCD
tábla
esetén*
Csukott
LCD tábla
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
120
140
NP-FP70
255
295
NP-FP90
455
525
Ha az akkumulátort nem szeretné
lemeríteni, áramforrásként használja a
hálózati tápegységet. A hálózati
tápegység használata esetén nem fogy a
kamerára helyezett akkumulátor
energiája.
Ismerkedés
Akkumulátor Nyitott LCD
tábla
esetén*
Külső áramforrás használata
FIGYELEM!
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
A kamera csatlakoztatását „Az
akkumulátor feltöltése” című fejezet
ismerteti (16. oldal).
* Ha az LCD BACKLIGHT értéke ON (be van
kapcsolva a háttérvilágítás).
b Megjegyzések
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a hálózati tápegység nem
csatlakozik a fali konnektorhoz.
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, az akkumulátor
állapotát pedig nem pontosan mutatja a kamera
a következő esetekben:
– az akkumulátort nem megfelelően helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült (csak az
akkumulátor állapotkijelzését érinti).
Ismerkedés
19
3. lépés: A
készülék
bekapcsolása
A felvételhez, lejátszáshoz szükséges
üzemmód a POWER kapcsoló eltolásával
választható ki.
Ha a kamerát első alkalommal kapcsolja
be, megjelenik a [CLOCK SET] képernyő
(23. oldal).
LENS COVER kapcsoló
POWER kapcsoló
1
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
2
Tartsa lenyomva a zöld gombot, és
közben tolja lefelé a POWER
kapcsolót.
Ekkor bekapcsol a készülék.
A felvételi, ill. lejátszási üzemmódot úgy
tudja kiválasztani, hogy annyiszor tolja
meg a POWER kapcsolót, amíg a kívánt
üzemmód kijelzője fel nem gyullad.
20
Ismerkedés
• CAMERA-TAPE üzemmód:
Felvételkészítés kazettára.
• CAMERA-MEMORY üzemmód:
Felvételkészítés „Memory Stick Duo”
memóriakártyára.
• PLAY/EDIT üzemmód: Kazettára vagy
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített felvételek lejátszása és
szerkesztése.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
A LENS COVER (lencsevédő) kapcsolót
tolja CLOSE helyzetbe.
4. lépés: Az LCD
tábla és a kereső
beállítása
Az LCD tábla beállítása
Az LCD tábla szögének megváltoztatásával
az LCD képernyőn felvétel közben még
akkor is láthatóvá tehető a felveendő tárgy,
ha Ön a tárgyat nem látja közvetlenül.
Legfeljebb
180 fokra
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, a
(STANDARD SET) menüelemet, majd
pedig az [LCD/VF SET] menüelemet
(88. oldal).
3 A beállítást a
/
gombok
segítségével hajtsa végre, majd érintse
meg az
gombot.
Ismerkedés
A különféle felvételi viszonyoknak
megfelelően beállítható az LCD tábla
szöge és háttérvilágításának
fényerőssége.
2 Érintse meg az [LCD BRIGHT] elemet.
z Ötletek
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
táblát a kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz.
• Ha áramforrásként akkumulátort használ, akkor
a fényerőt a
(STANDARD SET) menü
[LCD/VF SET] almenüje [LCD BL LEVEL]
elemének a kiválasztásával is be tudja állítani
(88. oldal).
• Ha világos helyen használja a kamerát, az LCD
BACKLIGHT kapcsolóval kapcsolja ki az LCD
képernyő háttérvilágítását. (Ekkor a képernyőn
megjelenik a
szimbólum.) Így energiát
takaríthat meg.
• Az LCD képernyő háttérvilágításának
módosítása nincs hatással a felvett képre.
• A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható: a
(STANDARD SET)
menü [BEEP] elemét állítsa [OFF] értékre
(91. oldal).
Legfeljebb
90 fokra
LCD BACKLIGHT kapcsoló
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el a kívánt
helyzetbe.
Az LCD képernyő fényerejének
beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
,folytatás
Ismerkedés
21
A kereső beállítása
3 Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a [Set
LCD off?] (Kikapcsolja az LCD-t?)
kérdés.
4 Érintse meg a [YES] gombot.
Ha becsukja az LCD táblát, a képeket a
keresőn nézheti. A keresőt célszerű
használni akkor is, amikor az
akkumulátor lemerülőben van, illetve
amikor a képernyő rosszul látható.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi,
érintse meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOSURE] stb.
elem.
6 Érintse meg azt a elemet, amelyhez
A kereső élességbeállító gombja
1
Húzza ki a keresőt.
2
Addig forgassa a kereső
élességbeállító gombját, amíg a
keresőben a kép éles nem lesz.
A kereső használata
Amikor kazettára vagy „Memory Stick
Duo” memóriakártyára rögzít felvételt, az
expozíció (39. oldal) és az úsztatás
(44. oldal) beállítása közben a keresőben
nézheti a képet. Fordítsa ki 180 fokkal és a
hajtsa a kamera oldalához az LCD táblát
úgy, hogy a képernyő kifelé nézzen.
1 Válassza a CAMERA-TAPE vagy a
CAMERA-MEMORY üzemmódot
(20. oldal).
2 Húzza ki a keresőt, és hajtsa vissza az
LCD táblát úgy, hogy a képernyő kifelé
nézzen.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
gomb.
22
Ismerkedés
tartozó értéket be kívánja állítani.
• [EXPOSURE]: Értékét állítsa be a
/
gombok segítségével, majd
érintse meg az
gombot.
• [FADER]: Érintse meg többször,
egészen addig, amíg el nem éri a kívánt
hatást (csak CAMERA-TAPE
üzemmódban).
•
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
Ha az LCD képernyőről el kívánja
tüntetni a gombokat, szimbólumokat,
érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti, a
kereső háttérvilágításának beállításához
válassza az
(STANDARD SET) menü
[LCD/VF SET], majd [VF B.LIGHT] elemét
(89. oldal).
5. lépés: A dátum
és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, a [CLOCK
SET] képernyő mindig megjelenik,
amikor bekapcsolja a kamerát.
4
Érintse meg a [MENU] elemet.
– :– – :– –
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(TIME/LANGU.)
elemet, majd érintse meg az
gombot.
– :– – :– –
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
DATE
2004 Y
– :– – :– –
1M
1D
POWER kapcsoló
Kapcsolja be a kamerát (20. oldal).
2
Nyissa ki az LCD táblát.
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 7. lépéssel.
3
0: 00
OK
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
– :– – :– –
CLOCK SET
DATE
2004 Y
Érintse meg a
OK
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CLOCK SET] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
CLOCK SET
1
Ismerkedés
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és az
időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített újratölthető gombeleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
gombelemet (145. oldal), majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt.
OK
1M
1D
0: 00
gombot.
OK
–:––:––
60min
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
,folytatás
Ismerkedés
23
8
A 7. lépésben ismertetett módon
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg
az
gombot.
6. lépés:
Adathordozó
behelyezése
Kazetta behelyezése
Csak mini DV
kazetta használható.
Az ezekkel a kazettákkal kapcsolatos
tudnivalókat (pl. az írásvédelmet) a 135.
oldalon ismertetjük.
b Megjegyzés
• Soha ne nyomja be erőszakkal a kazettatartót.
Ez működési hibát okozhat.
1
Tolja el az OPEN/ZEJECT
gombot a nyíl irányába, és nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
OPEN/ZEJECT
gomb
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
24
Ismerkedés
2
Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablakos oldala felfelé nézzen.
„Memory Stick Duo”
memóriakártya behelyezése
Ablakos oldal
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyákkal kapcsolatos
tudnivalókat (pl. az írásvédelmet) a 137.
oldalon ismertetjük.
3
Nyomja meg a
Ismerkedés
Finoman nyomja meg
középen a kazetta
hátsó odalát.
b Megjegyzés
• A kamerában csak „Memory Stick Duo”
memóriakártya használható, amely körülbelül
fele akkora, mint a szokásos „Memory Stick”
memóriakártya (137. oldal). A „Memory Stick”
memóriakártyák befogadására szolgáló nyílásba
kizárólag „Memory Stick Duo” memóriakártyát
helyezzen be, más típusú memóriakártyák
befogadására a nyílás nem alkalmas.
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
Műveletjelző lámpa
b jel
4
Csukja le a fedelet.
A kazetta kivétele
1 Tolja el az OPEN/ZEJECT
Kattanásig dugja be a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát úgy, hogy a b jel a
bal alsó sarokba kerüljön.
gombot
a nyíl irányába, és nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
előjön.
2 Vegye ki a kazettát, majd a kazettatartót
nyomja meg a
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
3 Csukja le a fedelet.
,folytatás
Ismerkedés
25
A „Memory Stick Duo”
memóriakártya kivétele
Egyszer finoman nyomja meg a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
Egyszer finoman
nyomja meg
befelé.
b Megjegyzések
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
rossz állásban beerőszakolja a „Memory Stick
Duo” kártyanyílásba, akkor megsérülhet a
„Memory Stick Duo” memóriakártya-nyílás.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
helyezzen be. Ha mást tesz bele, az működési
hibát okozhat.
• Amikor a műveletjelző lámpa világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról, illetve adatokat ír a
memóriakártyára. Ilyenkor ne kapcsolja ki a
kamerát, ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, és ne vegye le az akkumulátort,
továbbá ügyeljen arra is, hogy a kamera ne
rázkódjék és ne ütődjék neki semminek. Ha ilyet
tesz, előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
7. lépés: A
képernyő
nyelvének
beállítása
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
POWER kapcsoló
1
Kapcsolja be a kamerát.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Érintse meg a
60min
1/3
26
Ismerkedés
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
gombot.
0:00:00
4
Érintse meg a [LANGUAGE]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(TIME/LANGU.) menüben
(93. oldal).
60min
LANGUAGE:
STBY
0:00:00
ENGLISH
Ismerkedés
DEU
TSCH
1/4
ENG
LISH
5
ENG
[SIMP]
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt nyelvet, majd
érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a listán,
akkor választhatja az egyszerűsített angol [ENG
[SIMP]] nyelvet.
Ismerkedés
27
Felvétel készítése
3
Mozgóképek
felvétele
Jelölje ki a felvételi módot:
Felvételkészítés kazettára
Tolja el a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA-TAPE
kijelző és a kamera készenléti állapotba
kerüljön.
Mozgóképek kazettára és „Memory Stick
Duo” memóriakártyára készíthetők.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(15–26. oldal).
Ha kazettára készít felvételt, a kép
mellett sztereó hang kerül rögzítésre. Ha
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
készít felvételt, a kép mellett monó hang
kerül rögzítésre.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Felvételkészítés „Memory Stick
Duo” memóriakártyára – MPEG
MOVIE EX
Tolja el a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA-MEMORY
kijelző – ekkor a képernyőn megjelenik
az éppen kijelölt felvételi mappa.
Felvételjelző lámpa
POWER kapcsoló
LENS COVER kapcsoló
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
REC START/STOP gomb
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 36. oldalon.
28
1
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
Felvétel készítése
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
A legutóbb felvett MPEG klip
visszanézése
– Visszajátszás
Érintse meg a
gombot. A lejátszás
automatikusan elkezdődik.
A készenléti állapotba történő
visszatéréshez ismét érintse meg a
gombot.
A klip törléséhez a lejátszás befejeztekor
érintse meg a
gombot, majd a [YES]
gombot.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot érintse
meg.
helyzetbe.
2 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
A kazettára történő
felvételkészítés közben látható
jelzések és szimbólumok
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
felvételre.
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő, továbbá a kamera beállításai
(59. oldal) sem láthatók.
60min
REC
0:00:00
60min
C Felvételi mód (SP vagy LP)
D A felvétel állapota ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
Felvétel készítése
A készülék kikapcsolása
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
B Az akkumulátor energiaszintje
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
E Időkód vagy számláló (óra: perc:
másodperc)
F A kazetta kapacitása (a felvétel hossza)
(90. oldal)
G Egyéni menü gomb (65. oldal)
H END SEARCH/EDIT SEARCH/
Visszajátszás képernyők között váltó
gomb (49. oldal)
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára történő
felvételkészítés közben látható
jelzések és szimbólumok
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára.
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő (59. oldal).
P-MENU
60min
101
A Kijelzések Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazetta
használata esetén
REC
0:00:00
320 2min
P-MENU
,folytatás
Felvétel készítése
29
A Felvételi mappa
B Akkumulátor energiaszintje
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
C A felvétel állapota ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
D A mozgókép mérete
E A felvétel hossza (óra: perc: másodperc)
F A „Memory Stick Duo” memóriakártya
kapacitása
G A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára megkezdődött a
felvétel kijelző (kb. 5 másodpercig
látható)
H Egyéni menü gomb (65. oldal)
I Visszajátszás gomb (29. oldal)
b Megjegyzések
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az akkumulátorral való
takarékoskodás érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem
használja ([A.SHUT OFF], 92. oldal). A felvétel
újraindításához tolja a POWER kapcsolót
CAMERA-TAPE vagy CAMERA-MEMORY
helyzetbe, majd nyomja meg a REC START/
STOP gombot.
• Amikor „Memory Stick Duo” memóriakártyára
készít mozgókép-felvételt, csak az egyéni
menüben található menüelemek használhatók.
Ha más menüelemekre is szüksége van, vegye fel
őket az egyéni menübe.
• Ha a kamera tartozékaljzatára (külön
megvásárolható) külső vakut illesztett, akkor a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára történő
felvétel készítésének idejére azt kapcsolja ki,
hogy a vaku töltésekor hallható hang ne
kerüljön rá a felvételre.
30
Felvétel készítése
z Ötletek
• Ha a kamerát várhatóan sokáig nem használja,
vegye ki belőle a kazettát, és külön tárolja.
• Mozgóképek rögzítéséhez használhatja az LCD
tábla REC START/STOP gombját is. Ez a
lehetőség akkor igazán hasznos, amikor
alacsonyan filmez, illetve amikor önmagáról
készít felvételt tükör üzemmódban.
• Amikor megnyomja az LCD képernyő keretén
található REC START/STOP gombot, kezével
támassza meg az LCD táblát.
• Javasoljuk, hogy az LCD képernyő
igénybevételével akkor készítsen felvételt, ha a
kamerát nagy kapacitású (NP-FP70/FP90)
akkumulátorral üzemelteti.
• Annak érdekében, hogy a kazettára felvett
utolsó felvétel zavaró jelek nélkül csatlakozzék a
következőhöz, ügyeljen az alábbiakra.
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet
nélkül folytatódik még abban az esetben is, ha
kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP
módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint egyvégtében
készítsen felvételt.
• Azt, hogy különböző kapacitású „Memory Stick
Duo” memóriakártyákra hozzávetőlegesen
milyen hosszú felvétel készíthető, a „Hosszú
felvétel készítése „Memory Stick Duo”
memóriakártyára” (31. oldal) fejezet ismerteti.
• Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint kazettára történő felvétel esetén a
kamera beállításai nem jelennek meg a kijelzőn,
de automatikusan rákerülnek kazettára,
memóriakártyára. Lejátszáskor ezeket az
adatokat úgy tekintheti meg, hogy a [DATA
CODE] menüt választja (59. oldal).
Hosszú felvétel készítése
Hosszú felvétel készítése
kazettára
Válassza a
(STANDARD SET) menü
[
REC MODE], majd [LP] elemét
(87. oldal).
LP módban másfélszer olyan hosszú felvétel
készíthető, mint SP módban.
Ha egy kazettára LP módban készített
felvételt, akkor ezt a kazettát csak ezzel a
kamerával javasoljuk lejátszani.
Hosszú felvétel készítése
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[MOVIE SET], [ IMAGE SIZE], majd
[160 × 112] elemét (74. oldal).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzíthető felvétel hossza a képmérettől és a
felvételi körülményektől függ.
Azt, hogy az ezzel a kamerával megformázott
„Memory Stick Duo” memóriakártyákra
hozzávetőlegesen milyen hosszú
mozgóképek rögzíthetők, a következő
táblázat mutatja.
320 × 240
80 cm*
* A zoom gombnak ebben az állásában a
kamerának és annak a tárgynak, amelyről
felvételt készít, legalább ekkora távolságra kell
lennie egymástól.
Felvétel készítése
Képméret és a felvétel hossza
(óra: perc: másodperc)
1 cm*
160 × 112
8 MB
(mellékelve)
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
(MSX-M256)
00:42:40
02:50:40
512 MB
(MSX-M512)
01:25:20
05:41:20
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
Felvétel szélesebb látószöggel
A motoros zoom gombját tolja a W jel
felé.
Ekkor a tárgyak távolabbinak tűnnek
(széles látószög).
Közeli felvétel készítése
A motoros zoom gombját tolja a T jel
felé.
A tárgyak közelebbinek látszanak
(telefotó).
Zoomolás
Ha a kamerát CAMERA-TAPE
üzemmódban használja, akkor 10szeresnél nagyobb nagyításra is
lehetősége van, ha kihasználja a digitális
zoomolás ([DIGITAL ZOOM],
71. oldal) funkciót.
Ha néha zoomol, akkor ez jól mutat a
felvételen; a jó minőségű felvétel
érdekében csak ritkán éljen a zoomolás
lehetőségével.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Az LCD táblát afelé a személy felé
fordíthatja, akiről felvételt készít, így
mind ő, mind pedig Ön láthatja a
rögzítésre kerülő képet. Ez a funkció
akkor is hasznos lehet, amikor saját
magáról készít felvételt, továbbá arra is
használható, hogy a kisgyerekek
figyelmét a kamerára irányítsa, amikor
filmezi őket.
,folytatás
Felvétel készítése
31
Húzza ki a keresőt.
2
Érintse meg a [SELF-TIMER]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el 180
fokkal a felvétel tárgya felé.
Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
3
0:00:00
ON
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik az
60min
STBY
szimbólum.
0:00:00
Önkioldóval készített felvétel
P-MENU
Az önkioldóval mintegy 10 másodperces
késleltetéssel tudja megkezdeni a
felvételt.
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható
(a visszaszámlálás kijelzése 8-tól
kezdődik).
Megkezdődik a felvétel.
A felvétel leállításához nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
REC START/STOP gomb
A visszaszámlálás leállítása
Érintse meg a [RESET] elemet vagy nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
Az önkioldó használatának
kikapcsolása
REC START/STOP gomb
1
32
Érintse meg a
Felvétel készítése
gombot.
Hajtsa végre a 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
Állókép felvétele
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
– Állókép felvétele memóriába
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
állóképek is rögzíthetők. Felvételkészítés
előtt tanulmányozza át az „Ismerkedés”
című fejezet 1–7. lépését (15–26. oldal).
4
Kicsit nyomja le és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot.
Felvétel készítése
A fókusz és a fényerő automatikus
beállítása közben halk hangjelzés
hallható. Ekkor még nem kezdődik meg
a felvétel.
PHOTO gomb LENS COVER kapcsoló
A szimbólum
abbahagyja a villogást.
A rögzíthető képek
hozzávetőleges száma.*
60min
1152 FINE
30
101
P-MENU
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 36. oldalon.
1
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Ekkor megjelenik a kijelölt felvételi
mappa.
* A ténylegesen rögzíthető képek száma függ
a képminőségtől és a felvételi
körülményektől.
5
Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja. A kép
akkor került rá a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
A legutóbb rögzített állókép
visszanézése – Visszajátszás
Érintse meg a
gombot.
A készenléti állapotba történő
visszatéréshez érintse meg a
gombot.
A kép törléséhez érintse meg a
gombot, majd a [YES] gombot.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot érintse
meg.
,folytatás
Felvétel készítése
33
A készülék kikapcsolása
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
A képminőség és a képméret
kiválasztása
2 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
Állóképek folyamatos felvétele
– Képsor
DCR-HC40E estén:
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[STILL SET], majd [ BURST] elemét
(73. oldal).
Mintegy 0,5 másodpercenként egymás után
3–13 kép készíthető.
Felvétel közben látható kijelzések
60min
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzíthető képek száma
a képek minőségétől/méretétől és a
felvételi körülményektől függ.
1152 FINE
101
P-MENU
A Felvételi mappa
B Képméret
DCR-HC40E estén:
(1152 × 864) vagy
(640 × 480)
A következő táblázat azt mutatja, hogy egy
ezzel a kamerával megformázott „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
hozzávetőlegesen hány darab állókép
vehető fel.
[FINE] képminőség esetén (a képek
száma)
DCR-HC40E esetén az 1 152 × 864
felbontású kép mérete 500 kB, a 640 × 480
felbontásúé 150 kB.
C Minőség
([FINE]) vagy
([STANDARD])
1152 × 864*
640 × 480
8 MB
(mellékelve)
15
50
D Egyéni menü gomb (65. oldal)
16 MB
30
96
E Visszajátszás gomb (33. oldal)
32 MB
61
190
z Ötletek
• Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját,
a kamera a képernyőn a gombnyomás
pillanatában látható képet rögzíti.
• Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint a kamera beállításai nem jelennek, de
automatikusan rákerülnek a memóriakártyára.
Lejátszáskor ezeket az adatokat úgy tekintheti
meg, hogy a képernyőn a [DATA CODE]
menüt választja (59. oldal).
• A kamera felvételhez használt látószöge most
szélesebb, mint CAMERA-TAPE
üzemmódban.
34
DCR-HC40E estén:
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[STILL SET], majd [ QUALITY]
(minőség), illetve [ IMAGE SIZE]
(képméret) elemét (74. oldal).
DCR-HC30E estén:
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[STILL SET], majd [ QUALITY]
(minőség) elemét (74. oldal).
A képméretet a kamera [640 × 480]-ra
állítja be.
Felvétel készítése
64 MB
120
390
128 MB
245
780
256 MB
(MSX-M256)
445
1400
512 MB
(MSX-M512)
900
2850
* 1 152 × 864 felbontású kép csak a DCR-HC40E
típussal készíthető.
[STANDARD] képminőség esetén (a
képek száma)
DCR-HC40E esetén az 1 152 × 864
felbontású kép mérete 200 kB, a 640 × 480
felbontásúé 60 kB.
2
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
1152 × 864* 640 × 480
37
120
16 MB
74
240
32 MB
150
485
64 MB
300
980
128 MB
600
1970
256 MB
(MSX-M256)
1000
3550
512 MB
(MSX-M512)
2050
7200
60min
SELF–TIMER:
OFF
3
1152 FINE
30
OFF
ON
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik az
* 1 152 × 864 felbontású kép csak a DCR-HC40E
típussal készíthető.
Felvétel készítése
8 MB
(mellékelve)
Érintse meg a [SELF-TIMER]
elemet.
60min
1152 FINE
szimbólum.
30
101
Önkioldóval készített felvétel
P-MENU
Az önkioldóval mintegy 10 másodperces
késleltetéssel tudja megkezdeni egy
állókép felvételét.
PHOTO gomb
PHOTO gomb
4
Nyomja meg a PHOTO gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható (a
visszaszámlálás kijelzése 8-tól
kezdődik).
A kamera rögzíti a képet. A kép akkor
került rá a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
A visszaszámlálás leállítása
Érintse meg a [RESET] elemet.
Az önkioldó használatának
kikapcsolása
Hajtsa végre a 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
1
Érintse meg a
gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
35
Állókép rögzítése „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
kazettára történő filmezés
közben
PHOTO gomb
Miközben a kazettára készül a felvétel,
teljesen nyomja le a PHOTO gombot.
Felvétel
könnyűszerrel
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési módban a
legtöbb beállítási lehetőséget a kamera
automatikusan állítja, a kezelő csak az
alapfunkciókat használhatja, a jobb
olvashatóság érdekében a képernyőn a
szövegek nagyobb betűkkel írva jelennek
meg. Így még azok is könnyűszerrel
készíthetnek felvételeket, akik legelső
alkalommal használják a kamerát.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(15–26. oldal).
Felvételjelző lámpa
60min
REC
0:00:10
P-MENU
POWER
kapcsoló
PHOTO gomb
EASY gomb
A kép akkor került
rá a
memóriakártyára,
amikor a sávok
már nem
mozognak.
Állóképek rögzítése készenléti
üzemmódban
Kicsit nyomja le és tartsa kissé lenyomva a
PHOTO gombot. Ellenőrizze, megfelelő-e a
kép, majd nyomja le teljesen a gombot.
z Ötlet
• DCR-HC40E estén:
A képméretet a kamera [640 × 480]-ra állítja be.
Ha más méretű állóképet kíván rögzíteni, akkor
a memóriakártyára történő állóképrögzítő
funkciót használja (33. oldal).
b Megjegyzések
• Az alább felsorolt üzemmódokban és műveletek
során „Memory Stick Duo” memóriakártyára
nem rögzíthető állókép:
– [16:9 WIDE] mód,
– memóriaátfedés,
– MEMORY MIX funkció,
• A kamera feliratokat nem rögzít „Memory Stick
Duo” memóriakártyára.
36
Felvétel készítése
REC START/STOP gomb
Mozgókép felvétele
Easy Handycam üzemmódban mozgókép
csak kazettára rögzíthető. Ha „Memory
Stick Duo” memóriakártyára kíván
mozgóképet felvenni, lapozzon a 28.
oldalra (MPEG MOVIE EX).
1
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERATAPE kijelző.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
1
A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja OPEN helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD táblát.
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
Easy Handycam
operation
ON
5
Állókép felvétele
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad. A
felvétel leállításához ismét nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
2 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Felvétel készítése
4
• Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók a következő gombok:
– LCD BACKLIGHT (21. oldal)
– BACK LIGHT (39. oldal)
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg
nem jelenő funkciók gyári beállításukat veszik
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
4
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
5
Kicsit nyomja le és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot.
A fókusz és a fényerő automatikus
beállítása közben halk hangjelzés
hallható. Ekkor még nem kezdődik meg
a felvétel.
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Az Easy Handycam üzemmód nem kapcsolható
be és ki a következő műveletek közben:
– felvétel,
– USB videoátvitel.
,folytatás
Felvétel készítése
37
6
Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja. A kép
akkor került rá a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
A készülék kikapcsolása
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
2 A LENS COVER (lencsevédő)
kapcsolót tolja CLOSE helyzetbe.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Az Easy Handycam üzemmód nem kapcsolható
be és ki felvétel közben:
• Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók a következő gombok:
– LCD BACKLIGHT (21. oldal)
– BACK LIGHT (39. oldal)
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg
nem jelenő funkciók gyári beállításukat veszik
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
Az Easy Handycam üzemmód
lehetőségeinek kiaknázása
1
Érintse meg a [MENU] elemet.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
használható menüelemek.
Példa: CAMERA-MEMORY üzemmódban
60min
30
SELFTIMER
BEEP
2
38
CLOCK
SET
LANGUAGE
Érintse meg a kívánt elemet.
Felvétel készítése
3
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
A [CLOCK SET] esetén
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
2 Az [Y] (év) beállításához hasonlóan
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg a
gombot.
A [LANGUAGE] esetén
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
A [BEEP] esetén
Lásd a 91. oldalon.
A [SELF-TIMER] esetén (csak
CAMERA-MEMORY üzemmódban)
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható. A
kép akkor került rá a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára, amikor
eltűntek a
szimbólum sávjai.
Az expozíció
beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be az expozíciót.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az így
beállított értéket rögzítse, hogy az illető
tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős kontraszt
lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
2
Érintse meg a [SPOT METER]
elemet.
Felvétel készítése
Ha a felvétel tárgya háttal áll a napnak
vagy más fényforrásnak, akkor az
expozíciót úgy kell beállítani, hogy ne
tűnjék úgy, mintha a tárgy árnyékban
lenne.
Az expozíció rögzítése a
kiválasztott tárgyhoz
– Rugalmas fénymérő
BACK LIGHT gomb
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
SPOT METER
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban nyomja meg a BACK
LIGHT gombot.
Ekkor megjelenik a . szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a BACK
LIGHT gombot.
b Megjegyzés
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol,
amikor az [EXPOSURE] értékét [MANUAL]
(kézi) (40. oldal) értékre állítja, illetve amikor a
[SPOT METER] funkciót (39. oldal) választja.
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni
kívánja az expozíciót.
Amíg a kamera a kijelölt pontra beállítja
az expozíciót, a képernyőn villog a
[SPOT METER] elem.
SPOT METER
AUTO
STBY
0:00:00
END
,folytatás
Felvétel készítése
39
4
Érintse meg az [END] elemet.
2
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [AUTO] elemet. Azt is
megteheti, hogy az [EXPOSURE] értékét
[AUTO]-ra állítja (40. oldal).
b Megjegyzések
• A rugalmas fénymérő nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– NightShot plus funkció,
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció.
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, a
[SPOT METER] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Érintse meg az [EXPOSURE]
elemet.
60min
EXPOSURE:
AUTO
3
0:00:00
MANUAL
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
60min
EXPOSURE:
z Ötlet
• Ha a [SPOT METER] funkciót választja, az
[EXPOSURE] értéke automatikusan
[MANUAL] lesz.
STBY
AUTO
AUTO
STBY
0:00:00
MANUAL
MANUAL
OK
Az expozíció kézi beállítása
4
A legjobb expozíció érdekében
beállítható és rögzíthető a kép fényereje.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
A
(halványabb)/
(fényesebb) gombok segítségével
állítsa be az expozíciót, majd érintse
meg az
gombot.
60min
STBY
0:00:00
P-MENU
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [AUTO] elemet.
b Megjegyzés
• A kézi expozíció nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– NightShot plus funkció,
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció.
40
Felvétel készítése
Ebben az üzemmódban a tárgyak akár 16szor is világosabbak lehetnek a felvételen,
mint a NightShot plus üzemmódban.
Felvételkészítés
sötétben – NightShot plus
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
stb.
2 A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
állítsa ON (be) helyzetbe.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“NIGHTSHOT
PLUS”] üzenet.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [SUPER NSPLUS]
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
Felvétel készítése
A NightShot plus, a Super NightShot plus
és a Color Slow Shutter funkció
segítségével sötét helyen is készíthet
felvételt (például lefilmezheti alvó
csecsemőjének arcát).
A NightShot plus és a Super NightShot
plus funkció használatakor a kép
világosabb lesz.
A Color Slow Shutter funkció
segítségével elérhető, hogy a kép színei
valósághűbbek legyenek.
5 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“SUPER
NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.
A Super NightShot plus üzemmód
kikapcsolásához hajtsa végre a 3. és a 4.
lépést, majd az 5. lépésben válassza az
[OFF] elemet. Azt is megteheti, hogy a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót OFF
(ki) helyzetbe állítja.
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON (be) helyzetbe.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“NIGHTSHOT PLUS”]
üzenet.
A NightShot plus funkció kikapcsolásához a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF
(ki) helyzetbe.
Több részletet tartalmazó kép
rögzítése kazettára
– Super
NightShot plus
Élesebb színes kép rögzítése
kazettára
– Color Slow Shutter
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2 Győződjék meg arról, hogy a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót OFF
állásba kapcsolta.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [COLOR SLOW S]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
A Super NightShot plus funkció a NightShot
plus funkció még jobb kihasználását teszi
lehetővé.
,folytatás
Felvétel készítése
41
5 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum és a
[COLOR SLOW SHUTTER] üzenet.
A Color Slow Shutter üzemmód
kikapcsolásához hajtsa végre a 3. és a 4.
lépést, majd az 5. lépésben válassza az
[OFF] elemet.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a NightShot
plus/Super NightShot plus funkciót, mert azzal a
kamera rendellenes működését okozhatja.
• Előfordulhat, hogy a Color Slow Shutter funkció
teljes sötétségben nem működik tökéletesen. Ha
ott, ahol a felvételt készíti egyáltalán nincs fény,
akkor a NightShot plus vagy a Super NightShot
plus funkciót használja.
• A Super NightShot plus/Color Slow Shutter
funkció nem használható az alábbi funkcióval és
effektussal együtt:
– FADER funkció,
– digitális effektus,
– [PROGRAM AE].
• A Color Slow Shutter funkció nem használható
az alábbi funkciókkal együtt:
– kézi expozíció,
– rugalmas fénymérő.
• A Super NightShot plus és a Color Slow Shutter
funkció használata során a kamera zársebessége
a fényerő függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót. Ha
rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• A felvétel feltételeitől, körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a képen a színek nem egészen
valósághűek.
z Ötlet
• Ha teljes sötétségben készít felvételt, javasoljuk,
hogy a menüben állítsa az [NS LIGHT] elem
értékét [ON]-ra. A NightShot Light fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet. (A gyári beállítás [ON].)
Ha sötétben lévő tárgyakat filmez (például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez), a menüben állítsa az [NS LIGHT]
értékét [OFF]-ra. Így a képen mélyebb színeket
kap (71. oldal).
A fókusz beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt.
Fókuszálás nem a
középpontban lévő tárgyra
– SPOT FOCUS
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső tárgyra kerüljön a fókusz.
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
2
Érintse meg a [SPOT FOCUS]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
SPOT FOCUS
AUTO
3
Felvétel készítése
0:00:00
END
A képernyőn érintse meg azt a
tárgyat, amelyre fókuszálni kíván.
Amíg a kamera beállítja a fókuszt, a
képernyőn villog a [SPOT FOCUS]
elem. Megjelenik a 9 szimbólum.
SPOT FOCUS
AUTO
42
STBY
STBY
0:00:00
END
4
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
Érintse meg az [END] elemet.
A fókusz automatikus beállítása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben érintse meg az [AUTO] elemet.
Azt is megteheti, hogy a [FOCUS] értékét
[AUTO]-ra állítja (43. oldal).
60min
FOCUS:
AUTO
b Megjegyzés
• A SPOT FOCUS funkció nem használható a
[PROGRAM AE] funkcióval együtt.
3
4
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
2
Érintse meg a [FOCUS] elemet.
A
és a
gomb segítségével
állítsa élesre a képet.
: Fókuszálás közeli tárgyra.
: Fókuszálás távoli tárgyra.
A 9 szimbólum helyén a
szimbólum
jelenik meg, ha a fókusz távolabbra már
nem állítható. A 9 szimbólum helyén a
szimbólum jelenik meg, ha a fókusz
közelebbre már nem állítható.
A felvételi viszonyoknak megfelelően a
fókusz kézzel is beállítható.
Ezzel a lehetőséggel a következő
esetekben célszerű élni:
– ha álló tárgyat állványról filmez.
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
A fókusz kézi beállítása
– ha vízcseppekkel borított üveg mögül
filmez,
– ha vízszintes csíkokat filmez,
– ha olyan tárgyat filmez, amely csaknem
beleolvad a háttérbe,
– ha a háttérben álló tárgyra kíván
fókuszálni,
MANUAL
Felvétel készítése
z Ötlet
• Ha a [SPOT FOCUS] funkciót választja, a
[FOCUS] értéke automatikusan [MANUAL]
(kézi) lesz.
STBY
AUTO
60min
FOCUS:
AUTO
STBY
MANUAL
MANUAL
OK
Ötletek a kézi fókuszbeállításhoz
• A zoom funkcióval egyszerűbb a fókusz
beállítása. A fókusz beállításához tolja a
motoros zoom gombját a T (telefotó) jel felé,
majd pedig a gombot a W (széles látószög) jel
felé tolva állítsa be a felvételhez a ráközelítés
(zoom) mértékét.
• Ha közeli képet kíván készíteni valamiről, akkor
a motoros zoom gombját a W (széles látószög)
jel felé tolva a lehető legjobban nagyítsa fel a
képet, majd ez után állítsa be a fókuszt.
5
Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállítása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [AUTO] elemet.
Felvétel készítése
43
Felvételkészítés
különféle
effektusokkal
[MONOTONE] (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
[OVERLAP] (átfedés) (csak
beúsztatáskor)
[WIPE] (áttűnés) (csak beúsztatáskor)
POWER kapcsoló
[DOT FADER] (elszórt pontok) (csak
beúsztatáskor)
Úsztatás ki és be
– FADER
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Készenléti állapotban
(beúsztatáshoz), illetve felvétel
közben (kiúsztatáshoz) érintse meg a
gombot.
3
Érintse meg a [FADER] elemet.
[BLACK FADER] (úsztatás feketéből)
[WHITE FADER] (úsztatás fehérből)
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
60min
FADER:
[MOSAIC FADER] (mozaikos úsztatás)
44
Felvétel készítése
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
1/2
0:00:00
4
1 Ellenőrizze, hogy benne van-e a
Érintse meg a kívánt effektust, majd
pedig az
gombot.
Amikor megérinti az [OVERLAP], a
[WIPE] vagy a [DOT FADER] gombot,
a kamerában lévő kazetta képét a
kamera állóképként tárolja. (A tárolási
folyamat közben a képernyő kék színű.)
60min
STBY
2 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [MENU] elemet.
5 A
/
gombok segítségével jelölje
0:00:00
MOSAIC
FADER
P-MENU
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
ki a
(PICT. APPLI.), majd a
[
OVERLAP] elemet, aztán érintse
meg az
gombot.
A kártyára rögzített kép megjelenik a
kis képeket mutató képernyőrészen.
Felvétel készítése
5
kamerában az a „Memory Stick Duo”
memóriakártya, amely az úsztatás
kiindulópontjául szolgáló állóképet
tartalmazza, továbbá hogy van-e kazetta
is a kamerában.
6 A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki az
úsztatás kiindulópontjául szolgáló
állóképet.
7 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
A művelet megszakítása
gombot.
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
b Megjegyzés
• A FADER funkció nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– önkioldó,
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció,
– digitális effektus,
– [FRAME REC] (képkockánkénti felvétel),
– [INTERVAL REC] (szakaszos felvétel).
8 Érintse meg a
gombot.
9 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
Az [M. OVRLAP] elem abbahagyja a
villogást, az úsztatás befejeztekor pedig
eltűnik a képernyőről.
Speciális effektusok
használata
– Digitális
effektusok
Beúsztatás a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő állóképből
kiindulva – Memóriaátfedés
A felvételeket digitális effektusokkal teheti
érdekesebbé.
Lehetőség van arra, hogy egy, a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán lévő
állóképből kiindulva ússzék be a kazettára
éppen felvett jelenet.
[STILL] (állókép)
Egy előzőleg felvett állóképre mozgókép
vetíthető rá.
Állókép
Mozgókép
,folytatás
Felvétel készítése
45
[FLASH] (villódzás)
Szabályos időközönként állóképeket
rögzíthet (a képsorozat olyan hatású lesz,
mint amikor valamit stroboszkóppal
világítanak meg).
[LUMI. KEY] (fényesség)
Már rögzített állókép világosabb részét
(például egy személy hátterét vagy egy fehér
papírlapra írt cím hátterét) mozgóképpel
cserélheti fel.
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
0:00:00
1/2
4
Érintse meg a kívánt effektust, a
(gyengít) /
(erősít) gombok
segítségével hajtsa végre a szükséges
beállításokat, végül pedig érintse meg
az
gombot.
Példa a beállításokat tartalmazó képernyőre:
[TRAIL] (csóva)
Ha így rögzíti a képet, az csóvaszerű nyomot
húz maga után.
[SLOW SHUTTR] (kis zársebesség)
Ennek segítségével lelassíthatja a
zársebességet. Ebben az üzemmódban
sötétben álló tárgyról is tisztább képet kap.
[OLD MOVIE] (régi film)
A felvételnek a régi filmek hangulatát
kölcsönzi. A kamera képernyőmérettől
függetlenül automatikusan bekapcsolja a
szélesvásznú üzemmódot, a szépia
színeffektust, továbbá kisebb zársebességgel
dolgozik.
1
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
0:00:00
OK
Amikor megérinti a [STILL] vagy a
[LUMI. KEY] elemet, a képernyőn
éppen látható képet a kamera
állóképként menti.
Effektus
Beállítható értékek
[STILL]
A mozgóképre
rávetítendő állókép
átlátszóságának
mértéke.
[FLASH]
A képkockák
megjelenése között eltelt
idő képkockánkénti
lejátszás esetén.
[LUMI. KEY]
Az állókép azon
részének
színtartománya, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni.
[TRAIL]
A csóvaszerű nyom
eltűnésének ideje.
[SLOW
SHUTTR]*
Zársebesség (1 = 1/25; 2
= 1/12; 3 = 1/6; 4 = 1/3).
[OLD MOVIE]
Beállítás nem szükséges.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [D. EFFECT] elemet.
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
* Ha ezt az effektust választja, az automatikus
fókuszbeállítás nem működik
zökkenőmentesen. A kamerát rögzítse
állványra, a fókuszt pedig kézzel állítsa be.
46
Felvétel készítése
5
Érintse meg az
Ekkor megjelenik a
gombot.
szimbólum.
A digitális effektus kikapcsolása
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
z Ötlet
• Elérhető az is, hogy a kazettára való felvételkor
a kamera a kép színeinek és fényességének a
negatívját rögzítse, vagy hogy a rögzített kép
pasztellrajzhoz hasonlítson. A részleteket a
Képeffektusok ([PICT. EFFECT], 77. oldal)
szakasz tartalmazza.
Állókép rávetítése kazettán
lévő mozgóképre – MEMORY
MIX
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán
lévő állóképet rávetítheti arra a
mozgóképre, amelyet éppen rögzít a
kazettára. Az egymásra vetített
(kombinált) képet aztán kazettára vagy
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzítheti. (Ha befejezte a felvételt,
állóképet már nem tud rávetíteni a
kazettára.)
Állókép
Mozgókép
[CAMTM CHROMA] (Kameraszíntelítettség)
Ezzel a funkcióval mozgóképet vetíthet rá
egy állóképre, így az állókép képezheti a
hátteret. A mozgókép jeleneteit kék háttér
előtt vegye fel. A mozgókép kék színű részét
(és csak azt) a kamera az állóképre cseréli.
Állókép
Felvétel készítése
b Megjegyzések
• A digitális effektusok nem használhatók az
alábbi funkciókkal együtt:
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció,
– FADER funkció,
– memóriaátfedés,
– MEMORY MIX funkció.
• A [SLOW SHUTTR]/[OLD MOVIE] effektus
nem használható a [PROGRAM AE]
funkcióval együtt (kivéve az [AUTO] beállítást).
• Az [OLD MOVIE] effektus nem használható az
alábbi üzemmódban, illetve az alábbi effektussal
együtt:
– [16:9 WIDE] mód,
– képeffektus ([PICT. EFFECT]).
[MTCAM LUMI.] (Memória-fényesség)
Ezzel a funkcióval állókép világosabb
(fehér) részét mozgóképre cserélheti. A
funkció használatához a fehér papírra
készített illusztrációt vagy kézzel írt feliratot
előzőleg rögzítse állóképként egy „Memory
Stick Duo” memóriakártyára.
Mozgókép
Kék
[MTCAM CHROMA] (Memóriaszíntelítettség)
Ezzel a funkcióval állókép (például
illusztráció vagy kék területet körülfogó
keret) kék színű részét mozgóképre
cserélheti.
Állókép
Mozgókép
Kék
1
Ellenőrizze, hogy benne van-e a
kamerában az a „Memory Stick Duo”
memóriakártya, amely a művelethez
szükséges állóképet tartalmazza,
továbbá hogy van-e kazetta is a
kamerában (amennyiben kazettára
kíván felvételt készíteni).
,folytatás
Felvétel készítése
47
2
A POWER kapcsolóval váltson
CAMERA-TAPE üzemmódba (ha
kazettára készít felvételt), illetve
CAMERA-MEMORY üzemmódba
(ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt).
3
Érintse meg a
4
Érintse meg a [MEMORY MIX]
elemet.
7
[MTCAM LUMI.] esetén:
Az állókép azon világos részének
színtartománya, amelyet mozgóképpel
kíván helyettesíteni. Ha csak a
„Memory Stick Duo” memóriakártyán
tárolt állóképet kívánja rögzíteni a
kazettára, akkor az [MTCAM LUMI.]
esetén addig tartsa ujját a
gombon,
amíg a jelzősáv jobb felé teljes
hosszában ki nem nyúlik.
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán tárolt állókép
megjelenik a kis képeket mutató
képernyőrészen.
Kis képeket mutató képernyőrész
60min
MEMORY MIX:
101
101–0001
STBY
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
OK
5
A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki az
átfedésben részt vevő állóképet.
6
Érintse meg a kívánt effektust.
Ekkor az állókép rákerül az LCD
képernyőn éppen látható mozgóképre.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
48
[CAMTM CHROMA] esetén:
A mozgókép kék részének
színtartománya.
[MTCAM CHROMA] esetén:
Az állókép azon kék részének
színtartománya, amelyet mozgóképpel
kíván helyettesíteni.
8
Felvétel készítése
Érintse meg kétszer az
Ekkor megjelenik a
0:00:00
OFF
A
(gyengít)/
(erősít)
gombok segítségével állítsa be a
következő értékeket.
9
gombot.
szimbólum.
Kezdje meg a felvételt.
Ha kazettára készít felvételt
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Kilépés a MEMORY MIX
funkcióból
Hajtsa végre a 3. és a 4. lépést, majd a 5.
lépésben érintse meg az [OFF] elemet.
b Megjegyzések
• Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
akkor előfordulhat, hogy a kis képeket mutató
képernyőrészen megjelenő kép nem lesz tiszta.
• Ha a MEMORY MIX funkciót tükör
üzemmódban (31. oldal) használja, akkor az
LCD képernyőn a kép normál módon (nem
tükrözve) jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy ezzel a kamerával nem lehet
lejátszani számítógépen módosított vagy más
kamerával felvett képeket.
z Ötlet
• A mellékelt SPVD-012 USB Driver CD-ROM a
MEMORY MIX funkcióval felhasználható
mintaképeket is tartalmaz. A részleteket a
mellékelt, „A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója” című kézikönyv
tartalmazza.
A felvétel elejének
megkeresése
Felvétel készítése
POWER kapcsoló
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése – END SEARCH
Ez a funkció például akkor lehet hasznos,
ha már lejátszotta a kazettát, de most a
felvételt közvetlenül a legutóbb rögzített
jelenet után szeretné folytatni. Ha
Cassette Memory kazettamemória
nélküli kazettát használ és a felvétel
végeztével a kazettát kiveszi a kamerából,
az END SEARCH funkció nem fog
működni. Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazetta
esetén a felvételvég-kereső funkció akkor
is működik, ha a kazettát kiveszi a
kamerából.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
EDIT
,folytatás
Felvétel készítése
49
3
Érintse meg a
60min
END SEARCH
1
gombot.
3
0:00:00
EXECUTING
Ez csak Cassette
Memory
kazettamemóriával
rendelkező kazetta
esetén jelenik meg.
CANCEL
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó, mintegy 5 másodpercnyi
részét, majd amikor eléri a felvétel
legvégét, készenléti üzemmódba vált át.
A művelet megszakítása
Ujját addig tartsa rajt a
(vissza)
vagy az
(előre) gombon, amíg el
nem éri azt a pontot, ahol a felvételt
kezdeni kívánja. Ekkor vegye el ujját
a gombról.
A legutóbb felvett jelenetek
visszanézése – Visszajátszás
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercnyi részét.
Érintse meg a [CANCEL] elemet.
b Megjegyzés
• Az END SEARCH funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
z Ötlet
• Ez a művelet úgy is végrehajtható, hogy a menü
[END SEARCH] elemét választja. PLAY/
EDIT üzemmódban e művelet a következőképp
hajtható végre: válassza a
[END
SEARCH] elemét (65. oldal).
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
EDIT
Kézi keresés
– EDIT SEARCH
A felvétel elejét úgy is megkeresheti,
hogy közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
60min
STBY
0:00:00
EDIT
50
Felvétel készítése
gombot.
3
Érintse meg egyszer a
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó néhány másodpercnyi
részét. Ezután a kamera készenléti
állapotba vált át.
Lejátszás
3
Kazettára rögzített
mozgóképek
megtekintése
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta van a kamerában.
Egyes műveletek a távirányítóval, illetve
az érintőképernyővel is végrehajthatók.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 61. oldalra.
Tartsa ujját a
(visszacsévélés)
gombon, amíg el nem jut arra a
pontra, ahonnan a felvételt le kívánja
játszani.
60min
0:00:00:00
60min
P-MENU
4
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
Lejátszás
A hangerő beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET) menüben.
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen le tudnak játszani egy felvételt,
akik legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 56. oldalon.
1
Nyissa ki az LCD táblát.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
3 A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
A lejátszás leállítása
Érintse meg az
(állj) gombot.
A lejátszás felfüggesztése
(szüneteltetése)
Lejátszás közben érintse meg a
(szünet) gombot. A lejátszás folytatásához
érintse meg ismét.
Ha a szünet 5 percnél hosszabb, a lejátszás
automatikusan leáll.
Előre- és visszacsévélés
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Amikor a kamera áll, érintse meg a
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombot.
Mozgókép megtekintése a
keresőben
Zárja be az LCD táblát. Húzza ki a keresőt.
,folytatás
Lejátszás
51
Kazetta lejátszásakor a
képernyőn megjelenő kijelzők,
szimbólumok
60min
0:00:00:15
60min
P-MENU
A Akkumulátor energiaszintje
B Felvételi mód (SP vagy LP)
C A szalagtovábbítás kijelzője
D Időkód (óra: perc: másodperc:
képkocka) vagy számláló (óra: perc:
másodperc)
E Egyéni menü gomb (65. oldal)
F Szalagkezelő gombok
Ha a kazettában van „Memory Stick
Duo” memóriakártya, akkor a lejátszás
leállításakor az
(állj) szimbólum
megváltozik:
(„Memory Stick”
lejátszása) lesz.
b Megjegyzés
• Ha egy kazetta lejátszása közben megnyomja a
REC START/STOP gombot (148. oldal), akkor
a kazettára készített mozgóképfelvételt a
kamera a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzíti (MPEG MOVIE EX).
Lejátszás különféle
üzemmódokban
Csévélés előre és vissza lejátszás
közben – Képkeresés
Lejátszás közben tartsa ujját a
(csévélés előre), illetve a
(csévélés
vissza) gombon.
A normál lejátszás folytatásához emelje fel
ujját a gombról.
52
Lejátszás
A kép figyelemmel kísérése előreés visszacsévélés során
– Pásztázás
Miközben a kazettában a szalagot éppen
előre- vagy visszacsévéli, tartsa ujját az
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombon.
Az előre- vagy visszacsévélés folytatásához
emelje fel ujját a gombról.
Lejátszás különféle
üzemmódokban
A felvett hang nem hallható. Az is
előfordulhat, hogy a legutóbb lejátszott kép
mozaikszerű maradványai rajtamaradnak a
képernyőn.
1 Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [
VAR. SPD PB]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki az
(EDIT/PLAY) menüben.
3 Válasszon ki egy lejátszási módot.
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
Művelet
Ezt a gombot érintse
meg
a lejátszás
(képkocka),
irányának
lejátszás közben.
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
(lassított),
lejátszás közben.
Az irány
megváltoztatásához
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2
(lassított).
Művelet
Ezt a gombot érintse
meg
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű), lejátszás
közben.
Az irány
megváltoztatásához
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2
(kétszeres
sebességű).
képkockánkénti
lejátszás
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
** A DV aljzaton át továbbított képek
lassítva csak szaggatottan játszhatók le.
4 Érintse meg a
, majd pedig a
gombot.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
gombot, amikor
éppen az a kép látszik, amelyre az
effektust alkalmazni akarja.
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI.),
majd a [D.EFFECT] elemet, aztán
érintse meg az
gombot.
5
Jelölje ki a kívánt effektust, majd a
(gyengít) /
(erősít) gombok
segítségével hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
6
Érintse meg kétszer az
gombot,
majd érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a
Felvételek lejátszása
effektusokkal színezve
– Digitális effektusok
A felvételek lejátszása során
alkalmazható a [STILL], a [FLASH], a
[LUMI. KEY] és a [TRAIL] effektus. Az
egyes effektusokat a 45. oldalon
ismertetjük részletesen.
Lejátszás
(képkocka), a
lejátszás szünetében.
Az irány
megváltoztatásához a
képkockánkénti
lejátszás során ismét
érintse meg a
(képkocka) gombot.
1
szimbólum.
A digitális effektus kikapcsolása
Hajtsa végre a 2–4. lépéseket, majd az 5.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
b Megjegyzés
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok. Hasonlóan: a DV kimeneten át
nem továbbíthatók digitális effektust tartalmazó
képek.
z Ötlet
• Ezzel a kamerával nem lehet kazettára rögzíteni
a speciális effektusokat tartalmazó képeket, de
az ilyen képek átmásolhatók „Memory Stick
Duo” memóriakártyára (102. oldal) és másik
kazettára (99. oldal).
POWER kapcsoló
Lejátszás
53
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára
rögzített felvételek
lejátszása
A képek a képernyőn egyesével
jeleníthetők meg. Ha sok a kép, listát
készíthet róluk, hogy könnyebben
eligazodjék közöttük. Győződjék meg
arról, hogy nem üres „Memory Stick
Duo” memóriakártya van a kamerában.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 61. oldalra.
3
Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
legutóbb rögzített kép.
60min
101–0001
1152
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
4
Egy másik kép az
(előző)/
(következő) gombok megérintésével
választható ki.
Példaképernyő (mozgókép).
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
Mozgókép megtekintése esetén akkor
érintse meg a
gombot, amikor a
kijelölt mozgókép megjelenik a
képernyőn.
POWER kapcsoló
1
Nyissa ki az LCD táblát.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Mozgóképek hangerejének
beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET) menüben.
3 A
Miközben tolja a
POWER
kapcsolót, tartsa
lenyomva a zöld
gombot.
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
Mozgókép lejátszásának
leállítása és felfüggesztése
(szüneteltetése)
Érintse meg a
gombot. A lejátszás
folytatásához érintse meg ismét.
54
Lejátszás
Képek törlése
Lásd a “Képek törlése” című fejezetet
(114. oldal).
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő felvétel
lejátszása közben látható
kijelzések
60min
101–0010
1152
10 / 10 101
0:00:00
A Akkumulátor energiaszintje
B Képméret
C Kép sorszáma/Az aktuális lejátszási
mappában lévő képek száma
D Lejátszási mappa
E Játékidő (csak mozgókép esetén)
F Előző/következő mappa ikon
A következő kijelzők akkor jelennek
meg, ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán több mappa található
és a kamera éppen az aktuális
mappában lévő első vagy utolsó képet
mutatja.
: Ha az előző mappára kíván lépni,
érintse meg a
gombot.
: Ha a következő mappára kíván
lépni, érintse meg a
gombot.
:A
/
gombot megérintve
az előző, illetve a következő mappára
léphet.
G Kép törlése gomb
H Nyomtatási jel (csak állókép esetén)
(116. oldal)
M Kazetta lejátszását kiválasztó gomb
N Kép kiválasztása gomb
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a képernyőn nem jelennek
meg a számítógépen létrehozott mappák, az
átnevezett mappák, valamint a módosított
képek.
• Amikor „Memory Stick Duo” memóriakártyára
készített mozgókép-felvételt játszik le, csak az
egyéni menüben található menüelemek
használhatók. Ha más menüelemekre is
szüksége van, vegye fel őket az egyéni menübe.
z Ötlet
• Ha valamely mappába készít felvételt, az illető
mappa válik az alapértelmezett lejátszási
mappává. A menüben kiválaszthatja a kívánt
lejátszási mappát (76. oldal).
Lejátszás
P-MENU
L Az áttekintő képernyőt megjelenítő
gomb
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzített
felvétel lejátszása különféle
üzemmódokban
A „„Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített felvételek lejátszása” (54. oldal)
című fejezet 4. lépésében látható képernyőn
a következő műveletek hajthatók végre.
Mozgókép egy jelenetének
megkeresése
Egy mozgókép legfeljebb 60 jelenetre
osztható, hogy így a lejátszást bármely
jelenet elejétől kezdve el lehessen kezdeni.
Az, hogy a mozgókép-felvétel ténylegesen
hány jelenetre osztható fel, a felvétel
hosszától függ.
1 A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki azt a
jelenetet, amellyel a lejátszást el kívánja
kezdeni.
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
0:00:00
MPEG
I Kép védettségére utaló jel (115. oldal)
J Adatfájl neve
K Egyéni menü gomb
P-MENU
,folytatás
Lejátszás
55
2 Érintse meg a
gombot.
6 kép (álló- és mozgókép)
egyidejű megjelenítése – Áttekintő
képernyő
Érintse meg a
Előző
6 kép
gombot.
N jel*
END
101–0002
2 / 10
Következő
6 kép
101
SET
Mozgókép ikonja
* Az a kép, amely akkor volt látható, amikor az
áttekintő képernyőre váltott át.
Lejátszás
könnyűszerrel
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési mód
csupán az alapvető lejátszási funkciókat
biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyel játszhatnak le felvételeket, akik
első alkalommal használják a kamerát. A
jobb olvashatóság érdekében a
képernyőn a szöveg nagyobb betűkkel
írva jelenik meg. Győződjék meg arról,
hogy felvételt tartalmazó kazetta, illetve
„Memory Stick Duo” memóriakártya van
a kamerában.
Úgy térhet vissza az egy-egy képet
megjelenítő üzemmódba, hogy megérinti a
megjeleníteni kívánt képet.
EASY gomb
Más mappában lévő képek
megjelenítése az áttekintő
képernyőn
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg a [PB FOLDER]
(lejátszási mappa) elemet.
POWER kapcsoló
4 A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt mappát, majd érintse meg az
gombot.
1
Nyissa ki az LCD táblát.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
56
Lejátszás
3
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
4
Játsszék le egy felvételt.
Ha kazettát játszik le
A következő gombok használhatók:
(lejátszás/szünet)/
(csévélés
előre)/
(állj)/
(csévélés vissza)
Ezek a műveletek a távirányítóval is
végrehajthatók, és használható a
távirányító SLOW y gombja is.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzés
• Amikor a kamera az USB kábelen át valamilyen
más készülékkel áll kapcsolatban, az Easy
Handycam üzemmódot sem ki-, sem
bekapcsolni nem lehet.
Az Easy Handycam üzemmód
lehetőségeinek kiaknázása
1
Érintse meg a [MENU] elemet.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
használható menüelemek.
60min
BEEP
VOLUME
Érintse meg a kívánt elemet.
3
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
A [CLOCK SET] esetén
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
2 Az [Y] (év) beállításához hasonlóan
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg
az
gombot.
A [LANGUAGE] esetén
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
Lejátszás
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyát játszik le
Érintse meg a
gombot.
A következő gombok használhatók:
(előző)/
(következő)/
(lejátszás/mozgókép-szünet)/
(törlés)
A lejátszás a távirányítóval is
vezérelhető.
2
A [BEEP] esetén
Lásd a 91. oldalon.
A [VOLUME] esetén
A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
A [DATA CODE] esetén
Lejátszás közben megjeleníthető a
felvétel dátuma és időpontja.
Érintse meg a [DATE/TIME] elemet,
majd az
gombot.
Az [
ALL ERASE] esetén
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról letörölhető az összes
kép.
Érintse meg a [YES] gombot.
z Ötlet
• Az Easy Handycam üzemmódban az alábbi
műveletekre is lehetőség van:
– „A felvétel megtekintése televíziókészüléken”
(61. oldal)
– „Másolás másik kazettára” (99. oldal)
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Lejátszás
57
Különféle
lejátszási funkciók
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI.),
majd a [PB ZOOM] elemet, aztán
érintse meg az
gombot.
A felvétel egy részlete kinagyítható, és
kinagyítva megjeleníthető a képernyőn.
Megjeleníthető a felvétel dátuma és
időpontja, továbbá az is, hogy a kép
melyik mappába került felvételkor.
Képernyő a kazetta lejátszása közben történő
zoomoláskor
PB ZOOM
DSPL/BATT INFO gomb
0:00:00:00
Play back
the image.
PB
END
„Memory Stick
Duo”
memóriakártya
lejátszását
kiválasztó gomb
Képernyő a memóriakártya lejátszása közben
történő zoomoláskor
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
Kazetta lejátszását
kiválasztó gomb
101–0001
VIDEO
POWER kapcsoló
5
Nagyítás – Zoomolás kazetta
lejátszásakor/Zoomolás
memóriakártya lejátszásakor
Lehetőség van arra, hogy kazettára
rögzített mozgóképeket és „Memory
Stick Duo” memóriakártyára rögzített
állóképeket felnagyítson.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
END
Játssza le az álló- vagy mozgóképet, és
a képernyőt érintse meg ott, ahol a
megjelenített keretben ki kívánja
nagyítani a képet.
A kamera a képet mintegy kétszeresére
nagyítja, a képernyő közepére pedig az a
pont kerül, ahol a képet az imént
megérintette. Ha most máshol érinti
meg a képet, akkor ez a pont kerül a
képernyő középpontjába.
6
A motoros zoom gombjával állítsa be
a nagyítás mértékét.
A nagyítás mértéke kb 1,1 és 5 között
változhat. A nagyítás csökkentéséhez a
W, növeléséhez pedig a T jel irányába
tolja a gombot.
gombot.
A művelet megszakítása
Érintse meg az [END] elemet.
58
Lejátszás
b Megjegyzés
• Kívülről érkező képek nem nagyíthatók.
Hasonlóan: a DV kimeneten át nem
továbbíthatók nagyított képek.
z Ötlet
• Ha a kazetta lejátszása közben végrehajtott
nagyítás során megnyomja a DSPL/BATT
INFO gombot, a nagyító keret eltűnik.
2
Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében érintse meg a
gombot.
3
Érintse meg a [DATA CODE]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET) menüben.
A képernyőn megjelenő
kijelzők, adatok láthatóvá
tétele
60min
DATA CODE:
A képernyőn más adatok mellett
megjeleníthető az időkód és a számláló is.
OFF
0:00:00:00
OFF
DATE/
TIME
Lejátszás
CAMERA
DATA
Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
A gomb megnyomására a kijelzés láthatóvá
válik, illetve eltűnik.
z Ötlet
• A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok akkor
is láthatóvá tehetők, ha a felvételt
televíziókészüléken játssza le. Válassza a
(STANDARD SET) menü [DISPLAY], majd
[V-OUT/PANEL] elemét (91. oldal).
A dátum/idő, valamint a
kamera beállításainak
megjelenítése – Adatkód
Lejátszáskor lehetőség van arra, hogy a
kazettára és „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készített felvételkor
automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat, a felvétel dátumát és
időpontját, valamint a kamera beállításait
([CAMERA DATA]) megjelenítse.
1
4
Jelölje ki a [CAMERA DATA] vagy
a [DATE/TIME] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
A dátum/idő, illetve a
kamerabeállítások eltüntetése
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
,folytatás
Lejátszás
59
A kamera beállításainak
megjelenítése
Amikor a képernyőn a dátum/idő látható, e
két érték a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg.
Ha felvételkor az óra nem volt beállítva,
akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--] jelsorozat
jelenik meg.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
A Kikapcsolt SteadyShot képstabilizátor*
B Expozíció*
C Fehéregyensúly*
D Jelerősítés*
E Zársebesség
F Zárnyílás
* Csak lejátszáskor jelenik meg
b Megjegyzés
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített mozgóképet játszik le, a kamera
beállításai nem jelennek meg.
z Ötletek
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzített felvételt játszik le, akkor megjelenik az
expozíció beállított értéke (0EV).
• A szimbólum akkor jelenik meg, ha a felvétel
(külön megvásárolható) külső vakuval készült.
60
Lejátszás
A felvétel
megtekintése
televíziókészüléken
A kamerát és a televíziókészüléket az
alábbi ábrán látható módon kösse össze a
mellékelt A/V átjátszókábellel.
A/V aljzat
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységet csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzatba (16. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek
használati útmutatóját is.
Azt, hogy hogyan lehet a felvételt egy
másik kazettára átmásolni, a 99. oldalon
ismertetjük.
Ha a televízió vagy videomagnó
rendelkezik S videó aljzattal*2
S videó
csatlakozódugó
(fekete)
Lejátszás
Sárga
Fehér
Piros
A/V átjátszókábel (mellékelve)*1
Jeláramlás iránya
*1 A mellékelt A/V átjátszókábel a videojelek
átviteléhez egy videodugóval és egy S
videodugóval rendelkezik.
*2 Ez a csatlakoztatás jó minőségű DV (digitális)
képeket biztosít. Ha a csatlakoztatott készülék
rendelkezik S videó aljzattal, akkor ne a sárga
videodugót használja, hanem az S videó dugót
dugja be az S videó aljzatba. Ha csak az S videó
dugót használja, a hang nem jut át a másik
készülékbe.
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
Videomagnó vagy TV
Monó televíziókészülék esetén
(ha a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér vagy a piros
dugót pedig csatlakoztassa a televízió vagy a
videomagnó audiobementéhez.
Ha a hangot monóban szeretné hallani,
használjon (külön megvásárolható)
átjátszókábelt.
A kamerát az A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a
LINE bemenetet.
,folytatás
Lejátszás
61
Ha a tévékészülék/videomagnó 21
pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21
érintkezős illesztőt (csak azon típusok
esetén, amelyeknek alján megtalálható a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek
továbbítására szolgál.
TV/
videomagnó
A lejátszandó
jelenet
megkeresése a
kazettán
A kívánt jelenet gyors
megkeresése – Null-pont
megjegyzése
m REW gomb
PLAY gomb
STOP gomb
DISPLAY gomb
ZERO SET MEMORY
gomb
1
Amikor lejátszás közben arra a pontra
ér, amelyre később rá kíván állni,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
60min
0:00:00
P-MENU
Ha nem látható a számláló, nyomja meg
a távirányító DISPLAY gombját.
2
62
Lejátszás
Amikor le kívánja állítani a lejátszást,
nyomja meg az
(állj) gombot.
3
Nyomja meg a m REW gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
4
Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett feliratot.
A kiválasztott felirattól kezdve a
lejátszás automatikusan elindul.
TITLE SEARCH
1
2
3
4
5
6
0:00:00:00
HELLO !
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS !
OUR SWEET BABY
WEDDING
A szalag most itt
áll
Innen kezdődik a
lejátszás
Nyomja meg ismét a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Jelenet megkeresése a
Cassette Memory
kazettamemória segítségével
– Felirat keresése
Megkereshetők a felirattal ellátott jelenetek
(83. oldal).
SEARCH M. gomb
. / > gomb
STOP gomb
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
jelölje ki a [TITLE SEARCH]
funkciót.
A művelet megszakítása
Lejátszás
b Megjegyzések
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között üres
szalagrészek is találhatók, a null-pontot
megjegyző funkció nem működik tökéletesen.
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
b Megjegyzések
• Ha az
(EDIT/PLAY) menüben a
[
SEARCH] értéke [OFF], akkor nem
használható a feliratkereső funkció (a gyári
beállítás [ON]) (83. oldal).
• A feliratkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
Jelenet megkeresése a
felvétel dátuma alapján
– Dátum keresése
Ha Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettát használ, akkor azon
megkeresheti azokat a jeleneteket,
amelyekre rögzítette a dátumot (a
[ SEARCH] gyárilag beállított értéke
[ON]). Olyan kazettán, amely nem
rendelkezik Cassette Memory
kazettamemóriával, azok a pontok
kereshetők meg, ahol a felvétel dátuma
megváltozik.
,folytatás
Lejátszás
63
SEARCH M. gomb
. / > gomb
STOP gomb
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
jelölje ki a [DATE SEARCH]
funkciót.
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett felvételi
dátumot.
Ha a kazetta rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor
maga a dátum választható ki.
Ha a kazetta nem rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, akkor a
szalag jelenlegi állásához viszonyított
előző vagy következő felvételi dátum
választható ki. A lejátszás a
dátumváltástól kezdve automatikusan
elindul.
Példaképernyő
(ha a kazetta rendelkezik Cassette Memory
kazettamemóriával):
DATE SEARCH
1
2
3
0:00:00:00
A szalag most itt áll
4/ 1/ 04
4/ 1/ 04
5/ 1/ 04
Innen kezdődik a
lejátszás
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
64
Lejátszás
b Megjegyzések
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű
felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
dátum vált.
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
• A dátum/idő legfeljebb 6 napon át rögzíthető a
felvételre. Ha több mint 7 napon át készítette a
felvételeket, akkor az egyes dátumokhoz tartozó
felvételrészeket a Cassette Memory
kazettamemória igénybevétele nélkül keresse
meg. A Cassette Memory kazettamemória
használatának kikapcsolásához az
(EDIT/
PLAY) menüben állítsa a [
SEARCH]
értékét [OFF]-ra (83. oldal).
BTovábbi műveletek
3
A menü használata
Menüelemek
kiválasztása
A képernyőn megjelenő menüelemek
segítségével számos beállítást
módosítható, finomhangolható.
A [MENU] elem megérintésével
jelenítse meg a menürendszert.
60min
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
4
OK
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt menü ikonját, majd
érintse meg az
gombot.
60min
A menü használata
CAMERA SET (67. oldal)
MEMORY SET (73. oldal)
PICT. APPLI. (77. oldal)
EDIT/PLAY (82. oldal)
STANDARD SET (87. oldal)
TIME/LANGU. (93. oldal)
0:00:00:00
TITLE ERASE
TAPE TITLE
POWER kapcsoló
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
1
Kapcsolja be a kamerát (20. oldal).
2
Érintse meg a
MULTI SOUND
gombot.
Ekkor megjelenik az egyéni menü. A
gyakran használt menüelemek itt
hivatkozásként jelennek meg.
Példa: Egyéni menü PLAY/EDIT
üzemmódban
0:00:00:00
60min
1/3
MENU
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
5
SP
OK
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt elemet, majd érintse
meg az
gombot.
Az egyes elemek úgy is kijelölhetők,
hogy közvetlenül őket érinti meg.
A menürendszert léptetve az összes
elem megtekinthető.
A rendelkezésre álló menüelemek a
kamera üzemmódjától függnek.
A ki nem választható elemek halványak.
60min
REMOTE CTRL: ON
ON
0:00:00:00
OFF
,folytatás
A menü használata
65
6
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
A
gomb
gombbá válik. Ha úgy
dönt, hogy mégsem módosítja a
beállítást, a
gomb megérintésével
térjen vissza az előző képernyőhöz.
60min
REMOTE CTRL: OFF
ON
0:00:00:00
OFF
OK
7
A menürendszer eltüntetéséhez
először az
, majd a
gombot
érintse meg.
Képernyőnként a
(vissza) gomb
ismételt megérintésével is visszatérhet
az eredeti képernyőtartalomhoz.
Az egyéni menü elemeinek
használata
A rendelkezésre álló menüelemek a kamera
üzemmódjától függnek.
A ki nem választható elemek halványak.
A menüelemek (pontosabban a rájuk
mutató hivatkozások) testre szabhatók
(94. oldal).
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a kívánt elemet.
3 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
z Ötletek
• Ha PLAY/EDIT üzemmódban az 2. lépés után
megérinti a képernyőn a
gombot
(65. oldal), megjelenik a képkezelő funkciókat
tartalmazó képernyő. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
• A kamera kényelmesebben használható, ha az
egyéni menü egy csokorba fogja a gyakran
használt menüelemekre mutató hivatkozásokat.
Az egyéni menü testre szabásának részleteit a
94. oldalon ismertetjük.
66
A menü használata
A
(CAMERA
SET) menü
használata
– PROGRAM AE/WHITE BAL./16:9
WIDE stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
60min
A CAMERA SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (65. oldal) című
fejezetet.
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
G AUTO
Akkor válassza, ha nem használja a PROGRAM AE funkciót.
SPOTLIGHT*
(reflektorfény)
( )
Ha ezt választja, akkor az emberek arca
akkor sem lesz túlságosan világos, ha erős
fény világítja meg őket (például színpadon,
esküvőn).
PORTRAIT (lágy
portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki kívánja
emelni a tárgyat (például egy embert vagy
egy virágot).
A menü használata
Az alábbi értékek beállításával akkor is könnyen tud felvételt készíteni,
amikor a jó felvétel bonyolult műveleteket igényel.
SPORTS* (sport) Ha ezt választja, minimálisra csökkentheti a
( )
gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
BEACH&SKI*
(tengerparti vagy
havas táj) ( )
Ha ezt választja, megakadályozhatja, hogy az
erős, közvetlen vagy visszaverődő fényben –
például nyár közepén a vízparton vagy télen
sípályán – filmezett személyek arca sötétnek
látsszék.
SUNSET&MOON Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni egyes
** (napnyugta és speciális helyzetek (például naplemente,
holdfény) (
)
éjszakai környezet, tűzijáték, neonreklám)
hangulatát.
,folytatás
A menü használata
67
LANDSCAPE**
(tájkép) (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakat, például
hegyeket filmez. Ezzel a beállítással azt is
eléri, hogy a kamera nem fókuszál a közte és
a felvétel tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
* A kamera csak a közepestől a végtelenig terjedő távolságtartományban lévő
tárgyakra fókuszál.
** A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
b Megjegyzés
• A [SPORTS] (sport) funkció nem működik, ha a kamera POWER kapcsolójával a
CAMERA-MEMORY üzemmódot választja.
SPOT METER
A részleteket lásd a 39. oldalon.
EXPOSURE
A részleteket lásd a 40. oldalon.
WHITE BAL.
A színegyensúly a felvétel helyének fényviszonyaihoz igazítható.
G AUTO
OUTDOOR (
INDOOR (n)
68
A menü használata
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a felvételhez a
fehéregyensúlyt a kamera automatikusan állítsa be.
) • Akkor válassza, ha a felvételt napkeltekor, napnyugtakor vagy
éjjel készíti, illetve ha neonfényeket vagy tűzijátékot filmez.
• Akkor is ezt válassza, ha nappal fénycsővel megvilágított
tárgyat filmez.
• Akkor válassza, ha összejövetelen vagy stúdióban készít
felvételt olyan környezetben, ahol a fényviszonyok gyorsan
változnak.
• Akkor is ezt a beállítást válassza, ha a megvilágítást stúdiókban
használatos reflektorok, nátriumgőz-lámpák, higanygőzlámpák vagy meleg fehér fényű fénycsövek, kompakt égők
adják.
ONE PUSH (
)
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a felvételhez a
fehéregyensúlyt a kamera a környezet fényviszonyainak
megfelelően állítsa be.
1 Válassza a [ONE PUSH] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat, például egy
papírlapot, amely ugyanolyan megvilágítást kap,
mint amilyen megvilágítás majd a felveendő tárgyat
éri, és álljon rá úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a [
] elemet.
Gyorsan villogni kezd a
szimbólum.
Amikor a kamera beállította és memóriájában
tárolta a fehéregyensúlyt, a szimbólum villogása
abbamarad.
A menü használata
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy mikor gyorsan villog a
szimbólum, a
kamera ne rázkódjék.
• Ha a
szimbólum lassan villog a képernyőn, akkor nincs
beállítva, illetve nem állítható be a fehéregyensúly.
• Ha a
szimbólum akkor sem hagyja abba a villogást, amikor
megérinti az
gombot, a [WHITE BAL.] értékét állítsa
[AUTO]-ra.
b Megjegyzések
• A fehéregyensúly-beállítás nem használható a NightShot plus és a Super NightShot
plus funkcióval együtt.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét az [AUTO] értéket veszi fel.
z Ötletek
• Ha a [WHITE BAL.] értéke [AUTO], akkor a tökéletesebb színegyensúly
beállításához a kamerát a következő esetekben mintegy 10 másodpercre állítsa egy
közeli fehér tárgyra, miután a POWER kapcsolóval kiválasztotta a CAMERATAPE üzemmódot:
– ha kicseréli, leveszi az akkumulátort,
– ha fix expozíció használata esetén a kamerát épületből szabadba, vagy szabadból
épületbe vitte.
• Ismételten hajtsa végre a [ONE PUSH] eljárást a következő esetekben:
– ha módosította a [PROGRAM AE] beállításait, amikor a [WHITE BAL.] értéke
[ONE PUSH] volt,
– ha a kamerát épületből szabadba, vagy szabadból épületbe vitte.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér fényű fénycső adja, akkor a [WHITE
BAL.] értékét állítsa [AUTO]-ra vagy [ONE PUSH]-ra.
AUTO SHUTTER
GON
Ha kiválasztja, a kamera nagyon világos helyen szükség szerint
használni fogja az elektronikus zársebesség-állítást.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja használni az elektronikus
zársebesség-állítást.
,folytatás
A menü használata
69
SPOT FOCUS
A részleteket lásd a 42. oldalon.
FOCUS
A részleteket lásd a 43. oldalon.
FLASH SET
Ez a funkció nem működik olyan külső vakuk esetén, amelyek nem tudják
értelmezni a következő beállításokat.
FLASH MODE
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku a külső fényviszonyoktól függetlenül működjék.
ON
DCR-HC40E:
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku a külső fényviszonyoktól függetlenül működjék. A „piros
szem” jelenség enyhítése érdekében a vaku egy kicsit előbb
villan.
AUTO
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku automatikusan működjék.
AUTO
DCR-HC40E:
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható)
vaku automatikusan működjék. A „piros szem” jelenség
enyhítése érdekében a vaku egy kicsit előbb villan.
b Megjegyzés
• DCR-HC40E:
Ha a vaku nem alkalmas a „piros szem” jelenség kiküszöbölésére, csak az [ON] és
az [AUTO] érték választható ki.
FLASH LEVEL
A (külön megvásárolható) külső vakuval készített felvételhez kiválasztható
a vaku fényereje.
HIGH (
GNORMAL (
LOW (
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a vaku fénye erősebb
legyen a szokásosnál.
)
)
)
Ez a szokásos beállítás.
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a vaku fénye gyengébb
legyen a szokásosnál.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét a [NORMAL] értéket veszi fel.
70
A menü használata
SUPER NSPLUS
A részleteket lásd a 41. oldalon.
NS LIGHT
Ha a NightShot plus funkcióval készít felvételt, a felvétel élesebb lesz, ha a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó NightShot Light fényforrást is
használja.
GON
Akkor válassza, ha használni kívánja a NightShot Light
fényforrást (41. oldal).
OFF
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light
fényforrást (41. oldal).
COLOR SLOW S
A menü használata
A részleteket lásd a 41. oldalon.
SELF-TIMER
A részleteket lásd a 32. és 35. oldalon.
DIGITAL ZOOM
Ha kazettára készít felvételt, használhat 10-szeresnél nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is használhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép minősége. Ez a funkció akkor
igazán hasznos, ha távoli tárgyról, például egy madárról kíván közeli képet
készíteni.
A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra
található.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg, amikor
használni kezdi a zoom gombot.
GOFF
Ha ezt választja, kikapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
Optikailag legfeljebb 10-szeresre lehet zoomolni.
20 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget. A
10-szeres–20-szoros tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
120 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget. A
10-szeres–120-szoros tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
,folytatás
A menü használata
71
16:9 WIDE
A kazettára 16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség, amelyet 16:9-es
széles képernyőjű tévékészüléken ([16:9WIDE]) tud megtekinteni.
Ha bekapcsolja ([ON]) ezt a funkciót, akkor a kamera látószöge a
kikapcsolt ([OFF]) funkcióval elérhetőhöz képest még szélesebb lesz,
amikor a motoros zoom gombját a „W” jel felé nyomja.
Olvassa el a televízió használati útmutatóját is.
Kép az LCD képernyőn/keresőben
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű tévé képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű tévén**
* A széles képernyőjű tévé teljes üzemmódjában (full mode) a kép betölti a teljes
képernyőt.
** A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha szélesvásznú üzemmódban (wide mode) játssza
le, akkor a kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn, illetve a keresőben.
GOFF
ON (
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül, hogy 4:3-as
televíziókészüléken torzításmentesen le lehessen játszani). A
felvétel nem lesz szélesvásznú.
)
Akkor válassza, ha a felvételt 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken kívánja lejátszani.
STEADYSHOT
Akkor válassza, ha kompenzáltatni kívánja a kamera remegését.
GON
OFF (
72
A menü használata
Szokásos beállítás (működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció).
)
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni a SteadyShot funkciót.
Akkor érdemes ezt választani, ha állványról filmez mozdulatlan
tárgyat, illetve ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ. Ekkor valósághű képet kap eredményül.
A
(MEMORY
SET) menü
használata
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/
ALL ERASE/NEW FOLDER stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
60min
A MEMORY SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” című fejezetet
(65. oldal).
1152 FINE
30
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
A menü használata
BURST
DCR-HC40E estén:
Egymás után több állókép készíthető. A rögzíthető képek száma a használt
„Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő üres hely és a képméret
függvénye.
1 Válassza a [NORMAL] vagy az [EXP. BRKTG] elemet, majd érintse
meg az
gombot.
GOFF
NORMAL (
EXP. BRKTG
(
)
Akkor válassza, ha nem kíván folyamatosan egymás után
állóképeket készíteni.
)
Akkor válassza, ha egymás után, mintegy 0,5
másodpercenként legalább 4 (1 152 × 864-es képméret
esetén), legfeljebb 13 (640 × 480-as képméret esetén) képet
kíván készíteni.
Akkor válassza, ha egymás után, mintegy 0,5
másodpercenként 3 képet kíván készíteni különböző
expozícióval. Ezután összehasonlíthatja a 3 képet, és
kiválaszthatja azt, amelyik rögzítésénél az expozíció a
legmegfelelőbb volt.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
Ha a [NORMAL] értéket választotta, akkor a kamera mindaddig
felvételeket készít, amíg teljesen lenyomva tartja a PHOTO gombot,
illetve amíg már el nem készítette a maximális számú felvételt.
b Megjegyzések
• Amíg gyors egymásutánban állóképeket rögzít, nem működik a (külön
megvásárolható) vaku.
• Az önkioldó és a távirányító használata esetén a kamera a maximális számú felvételt
készíti el.
,folytatás
A menü használata
73
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyán már nincs hely legalább 3 kép számára,
nem működik az [EXP. BRKTG] funkció.
• Ha az [EXP. BRKTG] módban rögzített képek között nem igazán látszik a
különbség az LCD képernyőn, akkor csatlakoztassa a kamerát televízióhoz vagy
számítógéphez.
QUALITY
GFINE (
STANDARD
(
)
)
Akkor válassza, ha az állóképeket nagy felbontással (jó
minőségben) kívánja rögzíteni (a tömörítés aránya kb. 1/4).
Akkor válassza, ha az állóképeket normál felbontással (szokásos
minőségben) kívánja rögzíteni (a tömörítés aránya kb. 1/10).
IMAGE SIZE
DCR-HC40E estén:
G1152 × 864
(
)
640 × 480 (
Akkor válassza, ha a rögzített képeket nagy képernyőn kívánja
majd lejátszani. Ez a méret csak CAMERA-MEMORY
üzemmódban választható.
) Akkor válassza, ha a sok kis képet kíván rögzíteni, illetve ha a
képeket kis képernyőn kívánja majd lejátszani.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
G320 × 240
(
)
160 × 112 (
Akkor válassza, ha a felvételt nagy képernyőn fogja majd
lejátszani, illetve akkor, ha tisztább, élesebb képet szeretne
rögzíteni.
) Akkor válassza, ha hosszabb felvételt kíván készíteni.
REMAINING
74
G AUTO
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az alábbi esetekben
megjelenjék, hogy a „Memory Stick Duo” memóriakártyára még
mennyi felvétel fér:
• amikor a POWER kapcsoló CAMERA-MEMORY állásában
betesz egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát (kb. 5
másodpercig látható),
• amikor a CAMERA-MEMORY üzemmód kiválasztásakor a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára már csak kevesebb,
mint 2 percnyi felvétel fér,
• a felvétel elejénél és végénél (kb. 5 másodpercig látható).
ON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya szabad kapacitása mindig látható legyen.
A menü használata
ALL ERASE
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő összes nem védett kép
letörölhető. A képek egyenkénti törlését a 114. oldalon ismertetjük.
1 Válassza az [ALL FILES] (minden fájl) vagy a [CURRNT FOLDER]
(aktuális mappa) elemet.
ALL FILES
Akkor válassza, ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról az összes képet törölni kívánja.
CURRNT
FOLDER
Akkor válassza, ha a kijelölt lejátszási mappában lévő összes
képet kívánja törölni.
2 Érintse meg kétszer a [YES] gombot.
Ha mégsem kívánja törölni az összes képet, akkor a [NO] gombot
válassza.
3 Érintse meg a
gombot.
A menü használata
b Megjegyzések
• Maga a mappa akkor sem törlődik, ha benne lévő összes képet kitörli.
• Ha az [
Erasing all data...] (Az összes adat törlése...) üzenetet látja, ne tegye az
alábbiakat:
– ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
– ne nyomjon meg egyetlen gombot sem,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
FORMAT
Sem a mellékelt, sem az újonnan vásárolt „Memory Stick Duo”
memóriakártyát nem kell megformázni, mert a gyártás során már
megformázták.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyával kapcsolatban további részletek
a 137. oldalon találhatók.
1 Érintse meg kétszer a [YES] gombot.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a formázást, a [NO] gombot válassza.
2 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Ha a [
Formatting...] (Formázás...) üzenetet látja, ne tegye az alábbiakat:
– ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
– ne nyomjon meg egyetlen gombot sem,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A formázás mindent letöröl a „Memory Stick Duo” memóriakártyáról, beleértve a
védett képeket és az újonnan létrehozott mappákat is.
,folytatás
A menü használata
75
FILE NO.
GSERIES
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a fájlok sorszámozása
akkor is folytatólagosan folyamatos legyen, ha kicseréli a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát. Amikor azonban
létrehoz egy új mappát, vagy másik felvételi mappát ad meg, a
sorszámozás elölről kezdődik.
RESET
Ha ezt választja, akkor a fájlok számozása ismét 0001-gyel
kezdődik, valahányszor kicseréli a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
NEW FOLDER
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán új mappa (102MSDCF–
999MSDCF) is létrehozható. Amikor megtelik egy mappa (9999 kép van
benne), automatikusan keletkezik egy új mappa.
1 Érintse meg a [YES] gombot.
Az újonnan létrehozott mappa száma eggyel nagyobb lesz, mint a
legutóbbi mappa száma.
Ha mégsem kíván új mappát létrehozni, a [NO] gombot válassza.
2 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• A kamerával mappa nem törölhető. Egy mappa törléséhez formázza meg a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát (75. oldal), illetve törölje ki a mappát a
számítógép segítségével.
• Minél több mappa van egy „Memory Stick Duo” memóriakártyán, annál kevesebb
kép vehető fel rá.
REC FOLDER
A gyári beállítás szerint a képek a 101MSDCF mappába kerülnek. De a
képek tárolására más mappa is kiválasztható. A [NEW FOLDER] menü
segítségével hozzon létre új mappákat, majd a
/
gombok segítségével
jelölje ki azt a mappát, amelybe a felvételeket tárolni szeretné, végül
nyomja meg az
gombot.
Ha sok a kép, rendezze őket mappákba, hogy könnyen megtalálja közöttük
azt, amit éppen keres.
PB FOLDER
A
/
meg az
76
A menü használata
gombok segítségével jelölje ki a lejátszási mappát, majd érintse
gombot.
A
(PICT.
APPLI.) menü
használata – PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/FRAME
REC/INTERVAL REC/INT. REC–
STL stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
60min
A PICT. APPLI. menüben az alábbi elemek
választhatók ki. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” című fejezetet
(65. oldal).
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVERLAP
D. EFFECT
OK
FADER
A menü használata
A részleteket lásd a 44. oldalon.
OVERLAP
A részleteket lásd a 45. oldalon.
D. EFFECT
A részleteket lásd a 45. és 53. oldalon.
PICT. EFFECT
A felvételeket filmszerű speciális effektusokkal gazdagíthatja a kazettára
történő rögzítés előtt is, után is. Ha kiválasztott egy ilyen effektust,
megjelenik a
szimbólum.
GOFF
Akkor válassza, ha nem kíván képeffektust használni.
NEG.ART
Ezt akkor válassza, ha negatív képet kíván
rögzíteni vagy lejátszani.
SEPIA
Ezt akkor válassza, ha a képet szépia (barnás) tónusban kívánja
rögzíteni vagy lejátszani.
B&W
Ezt akkor válassza, ha a képet fekete-fehérben kívánja rögzíteni
vagy lejátszani.
,folytatás
A menü használata
77
SOLARIZE
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvett vagy lejátszott kép erős kontrasztú
illusztráció hatását keltse.
PASTEL
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
kép lágy pasztellkréta-kép hatását keltse.
(Ez az effektus lejátszás közben nem
alkalmazható.)
MOSAIC
Ezt akkor válassza, ha mozaikszerű képet
szeretne rögzíteni. (Ez az effektus lejátszás
közben nem alkalmazható.)
b Megjegyzés
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók effektusok. Hasonlóan: a
kimeneten át nem továbbíthatók képeffektust tartalmazó képek.
DV
z Ötlet
• Képeffektusokat tartalmazó képek átmásolhatók „Memory Stick Duo”
memóriakártyára (102. oldal) és másik kazettára (99. oldal).
MEMORY MIX
A részleteket lásd a 47. oldalon.
PB ZOOM
A részleteket lásd az 58. oldalon.
SLIDE SHOW
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán (vagy egy kijelölt lejátszási
mappában) található képek sorban egymás után automatikusan
megjeleníthetők (diabemutató).
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [PB FOLDER] (lejátszási mappa) elemet.
3 Jelölje ki az [ALL FILES] vagy a [CURRNT FOLDER] elemet, majd
érintse meg az
GALL FILES (
CURRNT
FOLDER (
gombot.
) Ezt akkor válassza, ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán található összes képet meg kívánja
jeleníteni a diabemutató során.
)
Ezt akkor válassza, ha a [PB FOLDER] elemnél kiválasztott
aktuális lejátszási mappában található összes képet kívánja
megjeleníteni a diabemutató során (76. oldal).
4 Érintse meg a [REPEAT] elemet.
78
A menü használata
5 Érintse meg az [ON] vagy az [OFF] elemet, majd az
GON (
OFF
)
gombot.
A diasorozat megismétléséhez válassza.
Ezt akkor válassza, ha a diasorozatot csak egyszer kívánja
levetíteni.
6 Érintse meg az [END] elemet.
7 Érintse meg a [START] elemet.
A kamera ekkor egymás után lejátssza a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvett képeket.
A diabemutató leállításához érintse meg az [END] elemet. A bemutató
szüneteltetéséhez a [PAUSE] elemet érintse meg.
z Ötletek
• A [START] elem megérintése előtt a
/
gombok segítségével kijelölheti a
diabemutató során elsőként megjelenő képet.
• Ha a diabemutató során mozgóképet játszik le, a hangerőt a
(halkabb)/
(hangosabb) gombok segítségével szabályozhatja.
FRAME REC
A menü használata
Animációs filmet is készíthet: felváltva rögzítsen néhány képkockát, majd
mozdítsa el a tárgyakat egy kicsit. A kamera elmozdulásának kiküszöbölése
érdekében használja a távirányítót.
GOFF
ON (
Ezt akkor válassza, ha a szokásos módon kíván felvételt
készíteni.
)
Ezt akkor válassza, ha a FRAME REC funkcióval kíván felvételt
készíteni.
1 Jelölje ki az [ON] elemet, majd érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A kamera rögzíti a képet (kb. 5 képkockát rögzít),
majd készenléti állapotba vált át.
4 Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg a 3. lépést.
b Megjegyzések
• Ha sokáig készít felvételt képkockánként, a kamera nem tudja pontosan
kiszámítani, milyen hosszú felvétel készíthető még a kazettára, így a megjelenő
érték nem tökéletesen megbízható.
• Az utolsó képkocka-sorozat hosszabb lesz, mint a többi.
INTERVAL REC
A kazettára adott időnként készíthet egy-egy felvételt, hogy így virágnyílást
stb. örökíthessen meg. A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
,folytatás
A menü használata
79
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [REC TIME]
b: [INTERVAL]
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg az [INTERVAL] elemet.
3 Jelölje ki a kívánt várakozási időt (30 másodperc, 1, 5 vagy 10 perc),
majd érintse meg az
gombot.
4 Érintse meg a [REC TIME] elemet.
5 Jelölje ki a kívánt felvételi időt (0,5, 1, 1,5 vagy 2 másodperc), majd
érintse meg az
gombot.
6 Érintse meg az [END] elemet.
7 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
GOFF
ON (
gombot.
Ezzel kikapcsolja a szakaszos felvételi funkciót.
)
Ha ezt választja, a kijelölt időszakban mozgóképet készít a
kazettára.
8 Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn villog a
szimbólum.
9 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Ekkor a
szimbólum villogása abbamarad, és elkezdődik a
szakaszos felvétel.
A szakaszos felvételi funkció kikapcsolásához a 7. lépésben válassza az
[OFF] elemet.
b Megjegyzések
• A szakaszos felvételi funkció a memóriaátfedéssel együtt nem használható.
• A kiválasztott és a tényleges felvételi idő ±5 képkockával eltérhet egymástól.
z Ötletek
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, még változó fényviszonyok esetén is tiszta, éles képet
kaphat (43. oldal).
• A felvétel idejére kikapcsolhatja a hangjelzést (91. oldal).
INT. REC-STL
Ezzel a funkcióval például a felhők mozgása vagy a fényviszonyok változása
örökíthető meg. A kiválasztott várakozási intervallumban a kamera a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára egy állóképet készít.
80
A menü használata
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: A felvétel időpontja
b: Várakozási intervallum
1 Érintse meg a
gombot.
2 Jelölje ki a kívánt várakozási időt (1, 5 vagy 10 perc), majd érintse meg
az
gombot.
3 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
GOFF
ON (
gombot.
Ezzel kikapcsolja a szakaszos felvételi funkciót.
Ha ezt választja, a kijelölt időszakban állóképet készít a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára.
)
4 Érintse meg a
Villogni kezd a
gombot.
szimbólum.
5 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
A menü használata
Ekkor a
szimbólum villogása abbamarad, és elkezdődik a
szakaszos fényképfelvétel.
A szakaszos fényképfelvételi funkció kikapcsolásához a 3. lépésben
válassza az [OFF] elemet.
DEMO MODE
Amikor sem kazetta, sem „Memory Stick Duo” memóriakártya nincs a
kamerában és Ön CAMERA-TAPE üzemmódra vált, a kamera mintegy 10
percen át bemutatóanyagot játszik le.
GON
Ha ezt választja, akkor a kamera bemutatja a használható
funkciókat. Ha első alkalommal használja a kamerát, ezt
érdemes végignéznie.
OFF
Ezt akkor válassza, ha nem kívánja igénybe venni a DEMO
MODE üzemmódot.
b Megjegyzés
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON
helyzetben áll.
z Ötletek
• A bemutató bizonyos, például az alábbi esetekben abbamarad:
– ha a bemutató során megérinti a képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva újra
elindul),
– ha kazettát vagy „Memory Stick Duo” memóriakártyát tesz a kamerába,
– ha bármilyen, a CAMERA-TAPE üzemmódtól eltérő üzemmódot választ ki.
• Ha az [A.SHUT OFF] (automatikus kikapcsolás) értéke [5 min] és a kamera az
akkumulátorról üzemel, akkor a kamera mintegy 5 perc múlva automatikusan
kikapcsol (92. oldal).
PRINT
A részleteket lásd a 117. oldalon.
A menü használata
81
Az
(EDIT/
PLAY) menü
használata – TITLE/
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn az éppen használható
elemek jelennek meg. A ki nem választható
elemek halványak.
60min
0:00:00:00
TAPE TITLE stb.
Az EDIT/PLAY menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” című fejezetet
(65. oldal).
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
OK
VAR. SPD PB
A részleteket lásd az 52. oldalon.
REC CTRL
Felvétel készítése kazettára.
A részleteket lásd a 100. és 103. oldalon.
AUD DUB CTRL
A részleteket lásd a 112. oldalon.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE Akkor válassza, ha műsort kíván készíteni, illetve ha a
kiválasztott jeleneteket videomagnóra kívánja másolni
(104. oldal).
MEMORY STICK Akkor válassza, ha műsort kíván készíteni, illetve ha a
kiválasztott jeleneteket „Memory Stick Duo” memóriakártyára
kívánja másolni (108. oldal).
REC CTRL
Felvétel készítése „Memory Stick Duo” memóriakártyára.
A részleteket lásd a 100 és 102. oldalon.
BURN DVD
Ha a kamera Sony VAIO személyi számítógéphez csatlakozik, akkor a
kazettára rögzített felvétel ezzel a funkcióval egyszerűen DVD-re
másolható (Közvetlen „Click to DVD”). A részleteket a mellékelt, „A
számítógépes alkalmazások használati útmutatója” című kézikönyv
tartalmazza.
82
A menü használata
BURN VCD
Ha a kamera személyi számítógéphez csatlakozik, akkor a kazettára
rögzített felvétel ezzel a funkcióval egyszerűen CD-re másolható
(Közvetlen video-CD-írás). A részleteket a mellékelt, „A számítógépes
alkalmazások használati útmutatója” című kézikönyv tartalmazza.
END SEARCH
EXEC
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az END SEARCH
funkciót. Ekkor a kamera lejátssza a legutóbb rögzített felvétel
utolsó kb. 5 másodpercnyi részét, majd automatikusan leáll.
CANCEL
Akkor válassza, ha le szeretné állítani az END SEARCH
funkciót.
GON
Akkor válassza, ha jelenetet, feliratot stb. szeretne megkeresni a
Cassette Memory kazettamemória segítségével (63. oldal).
OFF
Akkor válassza, ha a Cassette Memory kazettamemória
igénybevétele nélkül kíván keresni.
SEARCH
A menü használata
TITLE
Azok a feliratok, amelyeket ezzel a kamerával rögzít a felvételre, csak
feliratáttekintő funkcióval rendelkező
videokazetta-lejátszón
jeleníthetők meg. Ha feliratot tesz egy jelenetre, azt később a feliratkereső
funkcióval megkeresheti. Egy Cassette Memory kazettamemóriával
rendelkező kazettára legfeljebb kb. 20, egyenként kb. 5 betűs felirat
rögzíthető. Ne feledje azonban, hogy ha más adatokat (6 dátum/idő-adatot
vagy 1 kazettacímként) is rögzít, akkor csak 11 felirat vehető rá egy
kazettára.
1 A kívánt feliratot válassza ki a megjelenő feliratok közül (az előzőleg
elkészített 2 egyéni és a kamerában tárolt gyári feliratok közül). Az
alábbiakban ismertetett módon egyéni felirat is készíthető (legfeljebb 2
darab, mindegyik legfeljebb 20 karakternyi lehet).
1 A
/
gombok segítségével jelölje ki a [CUSTOM 1 ””] vagy
a [CUSTOM 2 ””] elemet, majd érintse meg az
gombot.
,folytatás
A menü használata
83
2 A gombon lévő karakter kiválasztásához szükség szerint többször
nyomja meg a gombot.
STBY
TITLE
0:00:00
END
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Karakter törlése: Érintse meg a
Szóköz bevitele: Érintse meg a
gombot.
gombot.
3 A s szimbólumot a
gomb megérintésével léptetheti a
következő karakterhelyre. Írjon be ide is egy karaktert az előbb
leírt módon.
4 Amikor az összes karaktert beírta, érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 A kívánt szín, hely és méret kiválasztásához érintse meg a
és a
/
(szín)
(hely) gombot, illetve a [SIZE] (méret) elemet.
Szín
fehér t sárga t lila t piros t világoskék t zöld t kék
Hely
8–9 lehetséges elhelyezés közül választhat.
Méret
kicsi y nagy
(Ha több mint 13 karaktert ír be, akkor csak a kicsi méretet
használhatja.)
4 Érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg a [SAVE] elemet.
Lejátszás közben, a lejátszás szünetében, felvételkor
A képernyőn mintegy 5 másodpercig látható a [TITLE SAVE] elem, és
a feliratot a kamera rögzíti.
Felvételi készenléti állapotban
A [TITLE] elem látható. Amikor a REC START/STOP gombot
megnyomva elkezdi a felvételt, a képernyőn mintegy 5 másodpercig
látható a [TITLE SAVE] elem, és a feliratot a kamera rögzíti.
b Megjegyzések
• A kazettának azt a pontját, ahová a feliratot ráhelyezte, egy másik videokészülékkel
meg lehet kerestetni.
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti és már 5 perce nem használja, akkor – a
gyári beállítás szerint – a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a karakterek
beírása tovább tart 5 percnél, akkor a
(STANDARD SET) menüben állítsa az
[A.SHUT OFF] értékét [NEVER]-re (92. oldal). Ekkor a kamera nem kapcsol ki
automatikusan. A beírt karakterek akkor is a kamera memóriájában maradnak, ha
a készülék a karakterbeírás közben kikapcsol. Kapcsolja be ismét a kamerát, majd
újra az 1. lépéstől kezdve folytassa a felirat rávetítését.
z Ötlet
• A létrehozott felirat módosításához az 1. lépésben jelölje ki az illető feliratot, majd
érintse meg az
gombot. Ezt követően megint írja be a karaktereket.
84
A menü használata
TITL ERASE
1 A
/
gombok segítségével jelölje ki a törlendő feliratot, majd
érintse meg az
gombot.
2 Erősítse meg, hogy valóban ezt a feliratot kívánja kitörölni, majd
érintse meg a [YES] gombot.
A művelet megszakításához érintse meg a [NO] gombot.
3 Érintse meg a
gombot.
TITLE DISP
A felirat megjeleníthető a felvétel lejátszásakor.
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az olyan jelenetek
lejátszásakor, amelyekhez feliratot rögzítettek, megjelenjék a
felirat.
OFF
Akkor válassza, ha lejátszáskor nem kívánja megjeleníteni a
feliratokat.
A menü használata
TAPE TITLE
A Cassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazetta felcímkézhető
(legfeljebb 10 betűből álló felirattal).
A címke akkor jelenik meg kb. 5 másodpercre, amikor kiválasztja a
CAMERA-TAPE üzemmódot és beteszi a kazettát, valamint amikor
kiválasztja a PLAY/EDIT üzemmódot. Ha a kazettán feliratok is
találhatók, akkor egyidejűleg legfeljebb 4 felirat is megjelenik.
1 A gombon lévő karakter kiválasztásához szükség szerint többször
nyomja meg a gombot.
TAPE TITLE
STBY
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
0:00:00
END
678
90
OK
Karakter törlése: Érintse meg a
Szóköz bevitele: Érintse meg a
gombot.
gombot.
2 A s szimbólumot a
gomb megérintésével léptetheti a következő
karakterhelyre. Írjon be ide is egy karaktert az előbb leírt módon.
3 Amikor az összes karaktert beírta, érintse meg az
4 Érintse meg a
gombot.
gombot.
z Ötletek
• A létrehozott címke törléséhez egymás után többször nyomja meg a
gombot,
amíg így ki nem törli a címke összes karakterét, majd érintse meg az
gombot.
• A létrehozott címke módosításához tegye be a kazettát a kamerába, és hajtsa végre
a fenti eljárást az 1. lépéstől kezdve.
,folytatás
A menü használata
85
ALL ERASE
A Cassette Memory kazettamemóriában tárolt összes adat (felirat,
kazettacímke) egyszerre kitörölhető.
1 Érintse meg kétszer a [YES] gombot.
Ha mégsem kívánja törölni az összes adatot, akkor a [NO] gombot
válassza.
2 Érintse meg a
86
A menü használata
gombot.
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
A
(STANDARD
SET) menü
használata – REC
MODE/MULTI-SOUND/AUDIO
MIX/USB-CAMERA stb.
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
60min
A STANDARD SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” fejezetet
(65. oldal).
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUD IO MODE
LCD/VF SET
OK
REC MODE
Ezt akkor válassza, ha a kazettára SP (normál lejátszás) módban
kíván felvételt készíteni.
LP ( LP )
Ezt akkor válassza, ha másfélszer olyan hosszú felvételt kíván
készíteni, mint amilyenre SP módban lehetőség nyílik (hosszan
játszó mód). A kamera képességeinek maximális kihasználása
érdekében javasoljuk, hogy Sony Excellence/Master mini DV
kazettát használjon.
A menü használata
GSP ( SP )
b Megjegyzések
• Ha egy kazettára LP módban készített felvételt, akkor arra hang később már nem
vehető fel.
• Ha LP módban készített felvételt más kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a jelenetek között a kamera helyesen
rögzíti az időkódot.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
Ezt 12 bites felvétel készítéséhez (2 sztereó hang) válassza ki.
)
Ezt 16 bites felvétel készítéséhez (1 sztereó hang kiváló
minőségben) válassza ki.
VOLUME
A részleteket lásd a 51. és 54. oldalon.
,folytatás
A menü használata
87
MULTI-SOUND
Sztereó hanggal készített felvétel esetén megadhatja, hogyan kívánja
lejátszani a hangot.
GSTEREO
Sztereó kazetta vagy kéthangsávos kazetta fő és
mellékhangsávjának lejátszásához válassza.
1
Sztereó kazetta bal hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
fő hangsávjának lejátszásához válassza.
2
Sztereó kazetta jobb hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
mellékhangsávjának lejátszásához válassza.
b Megjegyzések
• A kamera kéthangsávos kazettát is le tud játszani. Ezzel a kamerával kéthangsávos
műsort azonban nem lehet rögzíteni.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO] mód lép érvénybe.
AUDIO MIX
Beállítható a kazettára eredetileg rögzített hang (ST1 hangsáv) és a később
rávett hang (ST2 hangsáv) közötti arány (113. oldal).
b Megjegyzések
• 16 bites audió módban rögzített hangfelvétel esetén a hangsávok közötti arány nem
módosítható.
• Ha a kamerához legalább 5 percig nem csatlakozik áramforrás, csak az eredetileg
felvett hang hallható.
LCD/VF SET
Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
LCD BRIGHT
A részleteket lásd a 21. oldalon.
LCD BL LEVEL
Az LCD képernyő háttérvilágításának erőssége megváltoztatható.
GNORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha az LCD képernyő hátterében erősebb fényt
szeretne látni.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
88
A menü használata
LCD COLOR
Az LCD képernyő színét a
Fakó színek
/
gombok segítségével állíthatja be.
Élénk színek
VF B.LIGHT
Beállítható a kereső háttérvilágításának erőssége.
GNORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha a kereső-képernyő hátterében erősebb fényt
szeretne látni.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
A menü használata
A/V c DV OUT
A kamerához csatlakoztathat egy digitális és egy analóg eszközt is, a
csatlakoztatott eszközökből származó jeleket pedig a kamera a szükséges
formátumúra alakítja át.
GOFF
ON (
Akkor válassza, ha nem kívánja használni a digitális
jelátalakítást.
)
Akkor válassza, ha a kamerával az analóg képet és hangot
digitális formájúvá kívánja átalakítani.
Az A/V aljzaton át érkező analóg jelet a kamera a DV
kimeneten digitális formában adja tovább.
A részleteket „A számítógépes alkalmazások használati
útmutatója” tartalmazza.
VIDEO INPUT
Ha a kamerát a másik készülékhez a mellékelt A/V átjátszókábellel
csatlakoztatja, állítsa be a használt csatlakozódugó típusát.
G VIDEO
Akkor válassza, ha videojel érkezik.
S VIDEO
Akkor válassza, ha S videojel érkezik.
,folytatás
A menü használata
89
USB-CAMERA
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kamera
képernyőjén látható kép megjelenik a számítógép képernyőjén is (USB
videoátvitel). A részleteket „A számítógépes alkalmazások használati
útmutatója” tartalmazza.
GOFF
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
USB STREAM
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
USB-PLY/EDT
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kazettára
és a „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített kép megtekinthető a
számítógép képernyőjén. A részleteket „A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója” tartalmazza.
GSTD-USB
Akkor válassza, ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő
képet kívánja megnézni.
PictBridge
Akkor válassza, ha a kamerához PictBridge rendszerű
nyomtatót csatlakoztat (117. oldal).
USB STREAM
Akkor válassza, ha a kazettán lévő képet kívánja megnézni.
GOFF
Akkor válassza, ha nem szeretné, hogy a lejátszás során a
kamera megjelenítse a felvétel dátumát, időpontját és felvételi
beállításait.
DATE/TIME
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a dátum és az idő lejátszás
közben megjelenjék (59. oldal).
CAMERA DATA
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera beállításai
lejátszás közben megjelenjenek (59. oldal).
DATA CODE
REMAINING
90
G AUTO
Ha ezt választja, akkor a kazettára még ráférő felvétel hosszát a
kamera mintegy 8 másodpercig megjeleníti a következő
esetekben:
• ha kazetta van a kamerában és Ön CAMERA-TAPE
üzemmódba vált át – ekkor a kamera kiszámítja, mennyi
felvétel fér még a kazettára,
• amikor megérinti a
(lejátszás/szünet) gombot.
ON
Akkor válassza, ha a hátralévő műsoridőt mindig látni kívánja.
A menü használata
REMOTE CTRL
GON
Akkor válassza, ha a kamerát a mellékelt távirányítóval is
működtetni kívánja.
OFF
Ezt akkor válassza, ha ki kívánja iktatni a távirányító
használatát, nehogy a kamera egy másik videomagnó
távirányítója által küldött parancsot észlelhessen.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON] beállítás lép érvénybe.
REC LED
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera elején található
felvételjelző lámpa a felvételkészítés során világítson.
OFF
Ezt a beállítást az alább felsorolt felvételi helyzetekben
használja. A felvételkészítés során nem gyullad fel a felvételjelző
lámpa.
• ha nem akarja, hogy az a személy, akiről felvételt készít, emiatt
ideges legyen,
• ha közelről filmez egy tárgyat,
• ha a filmezendő tárgyról visszaverődne a felvételi lámpa fénye.
GMELODY
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel
elindításakor/leállításakor, az érintőképernyő használatakor,
illetve a működés során észlelt valamilyen szokatlan jelenség
esetén egy dallamot játsszék le.
NORMAL
Ha ezt választja, dallam helyett sípszó lesz hallható.
OFF
Ha ezt választja, akkor megszüntet minden hangjelzést: a
dallamot, a sípszót, a zárhangot és az érintőképernyő használatát
jelző hangot.
GLCD PANEL
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat (például az időkódot).
V-OUT/PANEL
Akkor válassza, ha a tévé képernyőjén, az LCD képernyőn és a
keresőben látni szeretné a megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
A menü használata
GON
BEEP
DISPLAY
b Megjegyzés
• Ha a [V-OUT/PANEL] módot választotta és megnyomja a DSPL/BATT INFO
gombot, akkor a kamera nem tudja a bemenő jeleket fogadni.
,folytatás
A menü használata
91
MENU ROTATE
Beállíthatja, hogy a menü melyik irányba (fel vagy le) gördüljön az LCD
képernyőn, amikor megérinti a
vagy a
gombot.
GNORMAL
Ha ezt választja, a
gördül.
gomb megérintésekor a menü lefelé
OPPOSITE
Ha ezt választja, a
gördül.
gomb megérintésekor a menü felfelé
A.SHUT OFF
G5 min
Akkor válassza, ha be kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást. Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor le ne merüljön.
NEVER
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos hálózatra, az [A.SHUT OFF] értéke
automatikusan [NEVER] lesz.
92
A menü használata
A
(TIME/
LANGU.) menü
használata – CLOCK
SET/WORLD TIME stb.
„Menüelemek kiválasztása” című fejezetet
(65. oldal).
A beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn az
éppen használható elemek jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
60min
A TIME/LANGU. menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET
Beállítható a dátum és az idő (23. oldal).
A menü használata
WORLD TIME
Amikor a kamerát külföldön használja, megadhatja az időeltolódást. Az
időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt mutatja. Ha időeltolódásként 0-t ad meg,
az óra ismét az eredeti időt mutatja.
LANGUAGE
Kiválaszthatja, illetve megváltoztathatja a képernyőn megjelenő üzenetek
nyelvét (26. oldal). A következő nyelvek állnak rendelkezésre: angol,
egyszerűsített angol, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, francia,
spanyol, portugál, német, holland, olasz, görög, orosz, arab és perzsa.
A menü használata
93
Az egyéni menü
testre szabása
Az egyéni menübe felveheti a gyakran
használt menüelemeket, továbbá ezeket itt
tetszés szerint sorba rendezheti (testre
szabás). Minden, a POWER kapcsolóval
kiválasztható üzemmódhoz tartozhat egy
egyéni menü.
3
60min
STBY
Select the category.
END
OK
4
Érintse meg a
60min
1/3
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menükategóriát, majd
érintse meg az
gombot.
A rendelkezésre álló menüelemek a
kamera üzemmódjától függnek.
Csak a használható menüelemek
jelennek meg.
A gyorsabb és kényelmesebb elérhetőség
biztosítása érdekében a gyakran használt
menüelemeket felveheti az egyéni menübe.
1
60min
Select the item.
OK
5
A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menüelemet, majd
érintse meg az
gombot.
60min
ADD
0:00:00
0:00:00
END
94
DELETE
SORT
RESET
0:00:00
STBY
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
ADD
0:00:00
END
gombot.
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
60min
STBY
P–MENU SET UP
STBY
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
YES
2
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Menüelem felvétele
– Hozzáadás
b Megjegyzés
• A CAMERA-TAPE, a CAMERA-MEMORY,
és a PLAY/EDIT üzemmódok mindegyikéhez
28 menüelem vehető fel az egyéni menübe. Ha
többet szeretne felvenni, akkor előbb egy
kevésbé fontosat törölnie kell (95. oldal).
Érintse meg az [ADD] elemet.
A menü használata
6
NO
Érintse meg a [YES] gombot.
A menüelem a lista végére kerül.
7
Érintse meg a
gombot.
Menüelem törlése – Törlés
5
Érintse meg a [YES] gombot.
A kijelölt elem törlődik az egyéni
menüből.
1
Érintse meg a
60min
1/3
2
gombot.
0:00:00
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
60min
STBY
P–MENU SET UP
Érintse meg a
b Megjegyzés
• A [MENU] és a [P-MENU SET UP] nem
törölhető.
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
– Sorba rendezés
Az egyéni menü elemei tetszőlegesen sorba
rendezhetők.
1
0:00:00
Érintse meg a
60min
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
1/3
3
Érintse meg a [DELETE] elemet.
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
END
gombot.
2
STBY
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
A menü használata
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
6
gombot.
0:00:00
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
4
Érintse meg a törlendő menüelemet.
60min
DELETE
ADD
DELETE
SORT
RESET
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
NO
,folytatás
A menü használata
95
3
Érintse meg a [SORT] elemet.
60min
STBY
Select button to move.
1/3
4
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Visszatérés az
alaphelyzethez – Alaphelyzet
0:00:00
END
Miután elemeket vett fel és törölt az egyéni
menüből, lehetősége van arra is, hogy
visszatérjen a gyárilag elkészített egyéni
menühöz.
Érintse meg az áthelyezendő
menüelemet.
1
Érintse meg a
60min
60min
STBY
Select new location.
1
2
MENU
3
5
5
FOCUS
SPOT
FOCUS
6
SPOT
METER
1
MENU
FADER
4
SPOT
FOCUS
6
SPOT
METER
FOCUS
EXPO–
SURE
END
8
SPOT
METER
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
0:00:00
END
OK
Érintse meg az
ADD
DELETE
SORT
RESET
gombot.
Érintse meg az [END] elemet.
3
Érintse meg a [RESET] elemet.
60min
RESET
0:00:00
STBY
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzés
• A [P-MENU SET UP] nem helyezhető át.
96
EXPO–
SURE
60min
STBY
P–MENU SET UP
További menüelemek áthelyezéséhez
ismételje meg a 4–6. lépéseket.
7
SPOT
FOCUS
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
0:00:00
2
3
5
FOCUS
OK
2
60min
STBY
Select new location.
6
1/3
0:00:00
FADER
END
EXPO–
SURE
A
/
gombok segítségével vigye
a menüelemet a kívánt helyre.
1/3
STBY
STBY
MENU
4
FADER
1/3
0:00:00
gombot.
A menü használata
YES
NO
4
Érintse meg a [YES] gombot.
60min
RESET
STBY
0:00:00
Are you sure?
NO
5
YES
Érintse meg a [YES] gombot.
Az egyéni menü tartalma ismét meg fog
egyezni a gyárilag elkészítettel.
Ha mégsem kíván visszatérni az egyéni
menü alaphelyzetéhez, a [NO] gombot
érintse meg.
6
Érintse meg a
gombot.
A menü használata
A menü használata
97
Másolás/Szerkesztés
A kamera
csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez
Videomagnóról és tévéről felvétel
készíthető kazettára és „Memory Stick
Duo” memóriakártyára (100. oldal). A
kamerával készített felvétel pedig
átmásolható másik felvevő eszközre
(99. oldal).
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a
kamerát a televíziókészülékhez, illetve a
videomagnóhoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse.
Csatlakoztatás i.LINK kábellel
DV aljzat
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
i.LINK aljzat
A/V aljzat
Ha a televízió vagy videomagnó
rendelkezik S videó aljzattal*2
S videó
csatlakozód
ugó (fekete)
Sárga
A/V átjátszókábel*1
(mellékelve)
Fehér
Jeláramlás iránya
*1 A mellékelt A/V átjátszókábel a videojelek
átviteléhez egy videodugóval és egy S
videodugóval rendelkezik.
*2 Ez a csatlakoztatás jó minőségű DV (digitális)
képeket biztosít. Ha a csatlakoztatott készülék
rendelkezik S videó aljzattal, akkor ne a sárga
videodugót használja, hanem az S videó dugót
dugja be az S videó aljzatba. Ha csak az S videó
dugót használja, a hang nem jut át a másik
készülékbe.
98
Másolás/Szerkesztés
Piros
Videomagnó vagy TV
b Megjegyzések
• A kamerát más készülékekhez (a mellékelt)
A/V átjátszókábellel csatlakoztassa. A
csatlakoztatás előtt győződjék meg arról, hogy a
(STANDARD SET) menü [DISPLAY]
pontjában a beállított érték [LCD PANEL]-e
(ez a gyári beállítás) (91. oldal).
• Az A/V átjátszókábelt dugja annak a
készüléknek a kimenetébe, amelyről képeket
kíván a kamerára átmásolni, illetve annak a
készüléknek a bemenetére, amelyre a kameráról
képeket kíván átmásolni.
• Ha a kamerát monó készülékhez csatlakoztatja,
az A/V átjátszókábel sárga dugóját dugja a
videomagnó vagy a televízió videoaljzatába, a
piros (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja az audioaljzatába.
A kamera csatlakoztatása i.LINK
kábellel
Ha a kamerát a másik készülékhez a DV
aljzaton át kívánja csatlakoztatni,
használjon (külön megvásárolható) i.LINK
kábelt. Így kiváló minőségű képet kap, mert
a video- és audiojeleket a készülékek
digitális formában továbbítják. Ne feledje,
hogy a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni. A részleteket lásd a
141. oldalon.
Másolás másik
kazettára
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő készülékre
(például videomagnóra) átmásolja, illetve
szerkesztve átmásolja.
1
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(98. oldal).
2
A videomagnót készítse elő felvételre.
3
Másolás/Szerkesztés
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
A kamerát készítse elő lejátszásra.
• Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerán indítsa el a lejátszást, a
videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a videomagnó
használati útmutatójában találhatók.
5
Amikor befejeződik a másolás, állítsa
le a kamerát és a videomagnót.
b Megjegyzések
• Ha a kamera a videomagnóhoz a DV aljzaton
át csatlakozik, akkor a Cassette Memory
kazettamemória adatai, a „Memory Stick Duo”
memóriakártya áttekintő képernyőjén megadott
szavak, a kijelzők és a feliratok nem kerülnek rá
a felvételre.
• Ha a másoláshoz az A/V átjátszókábelt
használja, akkor a kijelzőket, szimbólumokat
(így például az időkódot) a DSPL/BATT INFO
gomb megnyomásával tüntesse el a képernyőről
(59. oldal). Ha ezt nem teszi, a jelzések,
szimbólumok rákerülnek a felvételre.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
99
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket a
képernyőn (59. oldal).
• Képeffektussal ([PICT. EFFECT] 77. oldal) és
digitális effektussal (45. és 53. oldal) módosított,
valamint a lejátszás közben felnagyított
(58. oldal) képeket nem lehet a DV
csatlakozón keresztül átmásolni.
• Ha i.LINK átjátszókábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben szünetre
állítja a kamerán a lejátszást, a felvett kép
egyenetlen lesz.
Felvétel készítése
videomagnóról és
televízióról
Kazettára és „Memory Stick Duo”
memóriakártyára videomagnón lejátszott
felvételek és tévéműsorok is rögzíthetők.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára egy jelenet állóképként
is rögzíthető.
A felvételhez tegyen be egy kazettát vagy
„Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamerába. Ha a A/V átjátszókábelt
használ, akkor a bemenő jelet a
(STANDARD SET) menü [VIDEO
INPUT] pontjában válassza ki (89. oldal).
b Megjegyzések
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező jeleket
tud rögzíteni. Például a (SECAM rendszerű)
francia videók és tévéműsorok nem vehetők fel
tökéletesen. A televíziós színrendszerekről
bővebben a 134. oldalon olvashat.
• Ha a PAL jelet 21 érintkezős átalakító
közbeiktatásával kívánja a kamerához
továbbítani, (külön megvásárolható) kétirányú
21 érintkezős illesztőt kell használnia.
Mozgóképek felvétele
100
Másolás/Szerkesztés
1
A televíziót, illetve a videomagnót
csatlakoztassa a kamerához
(98. oldal).
2
Ha videomagnóról készít felvételt,
tegyen bele egy kazettát.
3
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerával vegye fel a mozgóképet.
Ha kazettára készít felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
Ha ez az elem nem látható a
képernyőn, akkor érintse meg a
/
gombok valamelyikét. Ha nem
találja, akkor érintse meg a [MENU]
elemet, és jelölje ki az
(EDIT/
PLAY) menüben (82. oldal).
3 Érintse meg a [REC PAUSE] elemet.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] elemet.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY)
menüt, majd a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
Állóképek felvétele
1
Hajtsa végre a „Mozgóképek
felvétele” (100. oldal) fejezet 1–3.
lépéseit.
2
Játssza le azt a videót vagy kapcsoljon
arra a tévéműsorra, amelyből képet
kíván rögzíteni.
A videomagnón indítsa el a lejátszást,
illetve válasszon ki egy tévécsatornát.
A tévékészülékről, illetve a
videomagnóról érkező kép megjelenik a
kamera képernyőjén.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera LCD
képernyőjén.
3
6
Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] elemet.
7
Állítsa le a felvételt.
Ha kazettára készít felvételt
Érintse meg az
(állj) gombot vagy
a [REC PAUSE] elemet.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt
Érintse meg a [REC STOP] elemet.
8
Érintse meg a
gombot.
Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja le
egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép, majd
nyomja le teljesen a gombot.
Másolás/Szerkesztés
5
z Ötletek
• Ha a kamerát más eszközhöz i.LINK kábellel
csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum.
(Előfordulhat, hogy ez a szimbólum a televízió
képernyőjén is megjelenik.)
• Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára készít
felvételt, kihagyhatja a 4. lépést, a 6. lépésben
pedig megnyomhatja a REC START/STOP
gombot.
A kamera a képet csak akkor rögzíti, ha
teljesen lenyomja a PHOTO gombot.
Ha mégsem kívánja rögzíteni a képet,
engedje el a gombot, majd a fenti
útmutatások szerint válasszon ki egy
másik jelenetet.
, majd pedig a
Másolás/Szerkesztés
101
Másolás kazettáról
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
(monó hangú) mozgóképet és állóképet is
felvehet.
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta és „Memory Stick Duo”
memóriakártya van a kamerában.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Keresse meg és rögzítse a felvenni
kívánt jelenetet.
Ha állóképet vesz fel
1 A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
2 Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja le
egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép, majd
nyomja le teljesen a gombot.
60min
1152 FINE
101
P-MENU
Ha mozgóképet vesz fel
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] elemet.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY)
menüt, majd a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
4 A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
REC CTRL
0:00:00:00
REC
START
2min
102
Másolás/Szerkesztés
5 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] elemet.
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol le
kívánja állítani a felvételt, érintse meg
a [REC STOP] elemet.
7 A lejátszás leállításához érintse meg
az
(állj) gombot.
8 Érintse meg a
, majd pedig a
gombot.
b Megjegyzések
• DCR-HC40E:
Csak [640 × 480]-as állóképek rögzíthetők.
• Adatkód és felirat nem vehető át „Memory Stick
Duo” memóriakártyára. Azt a dátumot és
időpontot, amikor a kép a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rákerül, a kamera a
memóriakártyára is rögzíti.
• A kamera a hangot 32 kHz-es monó hangként
rögzíti.
z Ötletek
• Mozgóképet úgy is rögzíthet, hogy a kazetta
lejátszása közben megnyomja a REC START/
STOP gombot.
• A mozgóképek felvételi idejére vonatkozóan
lásd a 30. oldalt.
Állóképek másolása
„Memory Stick Duo”
memóriakártyáról
kazettára
9
Kazettára állóképek is rögzíthetők.
Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamerában benne van egy kazetta és a
képeket tartalmazó „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
10Érintse meg a
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A
(vissza) és az
(előre)
gombok segítségével keresse meg azt
a helyet, ahonnan el kívánja kezdeni a
másolást, majd érintse meg az
(állj) gombot.
3
Érintse meg a
4
A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki az
átmásolandó képet.
5
Érintse meg a
6
Érintse meg a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
Ha további állóképeket is át kíván
másolni, a
/
gombok
segítségével jelölje ki őket, majd ismét
hajtsa végre a 7–9. lépéseket.
, majd pedig a
gombot.
b Megjegyzések
• Az áttekintő képernyő nem másolható át.
• Előfordulhat, hogy ezzel a kamerával nem lehet
átmásolni számítógépen módosított vagy más
kamerával felvett képeket.
• MPEG klipek kazettára nem másolhatók át.
Másolás/Szerkesztés
1
Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(áll) gombot vagy
a [REC PAUSE] elemet.
gombot.
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki az
(EDIT/PLAY) menüben.
7
Érintse meg a [REC PAUSE] elemet.
8
Érintse meg a [REC START] elemet.
Ekkor a kijelölt kép rákerül a kazettára.
Másolás/Szerkesztés
103
Kazettán
kiválasztott
jelenetek
másolása
– Digitális műsorszerkesztés
A kazettán kiválaszthat legfeljebb 20
jelenetet (műsorrészt), és ezeket a kívánt
sorrendben más készülékre, például
videomagnóra, illetve a kamerába tett
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
rögzítheti.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára veszi fel a műsort,
akkor hagyja ki az 1. és 2. lépést, és
„A műsor elkészítése a kiválasztott
jelenetekből” fejezettel kezdje a munkát
(108. oldal).
b Megjegyzések
• A digitális műsorszerkesztést csak olyan
videomagnóval lehet végrehajtani, amely
értelmezni és használni tudja az [IR SETUP]
kódokat.
• A digitális műsorszerkesztés vezérlő jele nem
továbbítható a LANC aljzaton át.
1
A készülékek mind A/V
átjátszókábellel, mind pedig i.LINK
kábellel csatlakoztathatók. A másolás az
i.LINK kábel esetén egyszerűbben
hajtható végre.
2
3
Készítse elő a kamerát (lejátszásra).
• Tegyen be egy, a szerkesztendő
anyagot tartalmazó kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Változtatassa meg
a sorrendet
1. lépés : A kamera és a
videomagnó előkészítése
Készítse elő a videomagnót.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
Törölje ki a nem kívánt jelenetet
A szerkesztés eredménye
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(98. oldal).
4
Érintse meg a
5
Érintse meg a [MENU] elemet.
60min
gombot.
0:00:00:00
MEMORY SET
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
104
Másolás/Szerkesztés
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
6
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(EDIT/PLAY)
menüelemet, majd érintse meg az
gombot.
10Érintse meg a [CONTROL] elemet.
PROG. EDIT
CONTROL:
IR
60min
0:00:00:00
IR
i. LINK
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
OK
11Jelölje ki az [IR] vagy az [i.LINK]
elemet.
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [PROG. EDIT] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
PROG. EDIT
0:00:00:00
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
Érintse meg az [OTHER DEVICE]
(más készülék) elemet.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
Az [IR SETUP] kód beállítása
Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor
ellenőrizze az [IR SETUP] kód-jelet, hogy
megbizonyosodjék arról, hogy a kamera
(infravörös jelekkel) valóban vezérelni
tudja a videomagnót.
Infravörös érzékelő
END
9
Ha i.LINK kábelt használ
Érintse meg a [i.LINK] elemet, majd
pedig az
gombot. Folytassa a „2.
lépés: A kamera és a videomagnó
szinkronizálása” fejezettel (107. oldal).
Másolás/Szerkesztés
8
MEMORY
STICK
Ha A/V átjátszókábelt használ
Érintse meg az [IR] elemet, majd az
gombot. Kövesse „Az [IR SETUP] kód
beállítása” fejezetben leírt lépéseket
(105. oldal).
Infravörös jeladó
Videomagnó
Érintse meg az [EDIT SET] elemet.
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
1 Érintse meg a
gombot, majd az [IR
SETUP] elemet.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
105
2 A
/
gombok segítségével
jelölje ki a videomagnó [IR SETUP]
kódját, majd érintse meg az
gombot.
A videomagnó [IR SETUP] kódját az
„[IR SETUP] kódok” fejezet ismerteti
(106. oldal). Ha videomagnójának
gyártója mellett egynél több kód is
szerepel, akkor egyenként próbálja ki
őket, és válassza ki azt, amelyikkel a
készülék működik.
3 Érintse meg a [PAUSEMODE]
elemet.
4 Jelölje ki a videomagnón a
felvételszüneti állapot
megszüntetésének módját, majd érintse
meg az
gombot.
A művelet részleteit a videomagnó
használati útmutatója tartalmazza.
5 A kamerát és a videomagnót helyezze
egymástól kb. 30 cm-re, fordítsa a
kamera infravörös jeladóját a
videomagnó infravörös érzékelője felé,
és ügyeljen arra, hogy ne legyen köztük
semmiféle akadály.
6 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba, és a videomagnót állítsa
felvételi szünetre.
7 Érintse meg az [IR TEST] elemet.
8 Érintse meg az [EXEC] elemet.
Ha helyes a beállítás, a videomagnó
megkezdi a felvételt. Amikor véget ér az
[IR SETUP] kód ellenőrzése,
megjelenik a [Completed.] (Kész.)
üzenet.
Folytassa a „2. lépés: A kamera és a
videomagnó szinkronizálása” fejezettel
(107. oldal).
Ha nem kezdődik meg a felvétel,
válasszon másik [IR SETUP] kódot, és
próbálja újra.
106
Másolás/Szerkesztés
[IR SETUP] kódok
A kamera beépítve ismeri az alábbi [IR
SETUP] kódokat. (A gyári beállítás: „3”.)
Gyártó
[IR SETUP] kód
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
Gyártó
[IR SETUP] kód
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W. W. House
47
Watoson
58, 83
Ha a 105. oldal 11. lépésében az
[i.LINK] csatlakoztatási lehetőséget
választotta, ugorja át ezt a lépést.
b Megjegyzés
• Engedje, hogy a kazettában a szalag kb. 10
másodpercig forogjon, majd állítsa szünetre
a készüléket. Ha a felvételt a kazetta
legelején indítja, előfordulhat, hogy a
jelenet eleje lemarad.
3
0:00:00:00
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
4
CANCEL
Érintse meg az [EXEC] elemet.
Ekkor (kb. 50 másodpercnyi) felvétel
készül, rajta 5 [IN] és [OUT] jel,
amelyek mindegyike a szinkronizálást
szolgálja. A felvétel befejeztekor a
[Completed.] (Kész.) üzenet jelenik
meg.
2. lépés : A kamera és a
videomagnó szinkronizálása
1
Érintse meg a
gombot, majd az
[ADJ TEST] elemet.
PROG. EDIT
ADJ TEST
* TV/videó rész
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
A kamerát és a videomagnót azért
célszerű szinkronizálni, hogy ne maradjon
le a felvételről a jelenet eleje.
A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
Másolás/Szerkesztés
Telefunken
2
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
Completed.
5
A videomagnón csévélje vissza a
kazettát, majd lassítva kezdje el
lejátszani.
Minden [IN] jelhez 5 nyitó, minden
[OUT] jelhez 5 záró szám jelenik meg.
Vegye ki a kazettát a kamerából.
Készítsen elő papírt és ceruzát.
6
Jegyezze fel az egyes [CUT-IN]
jeleknél megjelenő nyitó, és az egyes
[CUT-OUT] jeleknél megjelenő záró
számokat, majd számítsa ki a [CUTIN], valamint a [CUT-OUT] jeleknél
megjelenő számok átlagát.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
107
7
Érintse meg a [CUT-IN] elemet.
1
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
Tegye be a lejátszandó kazettát a
kamerába.
Ha kazettára készít felvételt, tegye be a
videomagnóba azt a kazettát, amelyre a
felvételt rögzíteni kívánja. Ha „Memory
Stick Duo” memóriakártyára készít
felvételt, tegyen be a kamerába egy
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
0
-60~+240
8
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CUT-IN] jelekhez
kiszámított átlagértéket, majd érintse
meg az
gombot.
Ezzel beállította a felvétel számított
kezdőpontját.
9
Készítsen elő egy kazettát vagy
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
Érintse meg a [CUT- OUT] elemet.
60min
gombot.
0:00:00:00
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
0
OK
-60~+240
4
10A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CUT-OUT] jelekhez
kiszámított átlagértéket, majd érintse
meg az
gombot.
60min
0:00:00:00
D. EFFECT
Ezzel beállította a felvétel számított
leállási pontját.
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
11Érintse meg kétszer az [END] elemet.
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
5
A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(EDIT/PLAY)
menüelemet, majd érintse meg az
gombot.
OK
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [PROG. EDIT] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
PROG. EDIT
0:00:00:00
END
Ha a videomagnóban lévő kazettán első
alkalommal végez digitális
műsorszerkesztést, akkor a művelet
megkezdése előtt hajtsa végre az 1. és 2.
lépésben leírtakat (104–107. oldal).
108
Másolás/Szerkesztés
Select the media.
OTHER
DEVICE
MEMORY
STICK
6
Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a videomagnóban lévő kazettára
készít felvételt
Érintse meg az [OTHER DEVICE]
(más készülék) elemet.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt
1 Érintse meg a [MEMORY STICK]
elemet.
PROG. EDIT
MARK START
IN
9
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet végét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
10Érintse meg a [MARK OUT] elemet.
Ezzel beállította az első műsorrész
végpontját; a műsorrész-jel alsó része
világoskékké válik.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
11A 7–10. lépések ismételt
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
szükség szerint érintse meg többször
az [IMAGE SIZE] (képméret)
elemet.
7
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet elejét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
8
Érintse meg a [MARK IN] elemet.
Másolás/Szerkesztés
2 A kívánt képméret kiválasztásához
végrehajtásával állítsa össze a műsort.
12A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyára készít felvételt vagy
ha a kamera i.LINK kábellel csatlakozik
a videomagnóhoz, ugorja át ezt a lépést.
13Érintse meg a [START] elemet.
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
Ezzel beállította az első műsorrész
kezdőpontját; a műsorrész-jel felső része
világoskékké válik.
Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára
készít felvételt, megjelenik a [IMAGE SIZE]
(képméret) elem.
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
109
14Érintse meg az [EXEC] elemet.
A kamera megkeresi az első műsorrész
elejét, majd elkezdődik a felvétel.
A keresés során a [SEARCH], a
szerkesztés (felvétel) során az
[EDITING] üzenet jelenik meg.
SEARCH
–x1
0:00:00:00
SCENE 1/3
CANCEL
END
Amikor egy műsorrész felvétele
befejeződik, jele narancssárgából
világoskékké válik. Amikor az összes
műsorrész rögzítésre került, a
műsorszerkesztő funkció automatikusan
leáll.
A felvétel megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
A digitális műsorszerkesztés
befejezése
Érintse meg az [END] elemet.
Az összeállított műsor mentése
anélkül, hogy felvételre kerülne
A 11. lépésben érintse meg az [END]
elemet.
A műsort a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a kazettát ki nem veszi.
Műsor törlése
1 Hajtsa végre a „A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből” fejezet 1–6.
lépéseiben leírtakat (108. oldal), majd
érintse meg az [UNDO] elemet.
2 A legutóbb beállított műsorrész
törléséhez érintse meg a [DEL
1MARK] elemet. Az összes műsorrész
az [ALL ERASE] elem megérintésével
törölhető.
3 Érintse meg az [EXEC] elemet.
A műsorrészek kitörlődnek.
A művelet megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
110
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• Üres szalagrészen sem a kezdő-, sem a végpont
nem állítható be. Ha valamely műsorrész üres
szalagrészt is tartalmaz, akkor előfordulhat,
hogy a megjelenő teljes lejátszási idő nem
pontos.
• Ha i.LINK kábeles kapcsolat esetén nem tudja
megfelelően működtetni a készüléket, a 11.
lépésben válasszon ki egy [IR] kódot
(105. oldal), és állítsa be az [IR SETUP] kódot.
Hang hozzáadása
kazettán lévő
felvételhez
A kazettára rögzített eredeti hang mellé
további hang is felvehető. 12 bites hangot
tartalmazó kazettáról az újabb hanganyag
felvételekor nem törlődik le az eredeti
hang.
A hangrögzítés előkészületei
B Intelligent accessory
shoe, DCR-HC40E
esetén
Beépített mikrofon
Mikrofon (külön
megvásárolható)
AMIC (PLUG IN POWER) aljzat
Lásd a 150. oldalon.
A/V átjátszókábel (mellékelve)
Ne dugja be a (fekete)
S videó dugót és a
(sárga) videodugót.
Bal hangsáv
(L) (fehér)
Jobb hangsáv
(R) (piros)
Audiokimenetek
Másolás/Szerkesztés
CA/V aljzat
Jeláramlás iránya
Audiokészülék (pl. CDlejátszó, kazettás magnó)
Hang a következő módon rögzíthető:
• a beépített mikrofonnal (nincs szükség
csatlakoztatásra),
• ha egy (külön megvásárolható) mikrofont
a MIC aljzathoz csatlakoztat (A),
• ha – DCR-HC40E esetén – egy (külön
megvásárolható) mikrofont az Intelligent
accessory shoe csatlakoztat (B),
• ha egy audiokészüléket a kamerához az A/
V átjátszókábellel csatlakoztat (C).
A bemenő hangjelek közül a következő
listán előbbre álló aljzatból érkezők
elnyomják a hátrébb állókból származókat:
MIC aljzat, t Intelligent accessory shoe,
DCR-HC40E esetén, t A/V aljzat, t
beépített mikrofon.
b Megjegyzések
• További hanganyag nem rögzíthető,
– ha a kazettára eredetileg 16 bites hangot
rögzítettek,
– ha a kazettára LP üzemmódban rögzítettek
felvételt,
– ha a kamerához i.LINK kábel csatlakozik,
– üres szalagrészen,
– ha a kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a
kazetta tartalmának módosítását (SAVE
állás).
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
111
• Amikor az A/V aljzaton át vagy a beépített
mikrofonnal rögzít újabb hanganyagot, a felvett
kép sem az S VIDEO aljzaton, sem az A/V
aljzaton át csatlakoztatott eszközön nem látható.
Ilyenkor a képet az LCD képernyőn vagy a
keresőben nézze.
• Ha az újabb hanganyagot egy (külön
megvásárolható) mikrofonnal rögzíti, a kép és a
hang egyaránt ellenőrizhető az A/V
átjátszókábellel a kamerához csatlakoztatott
tévékészüléken. Az utólag felvett hang azonban
nem hallható a hangszóróból; figyelje a
televízióból hallható hangot.
8
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
AUDIO
DUB
9
Hang rögzítése
A
/
gombokkal jelölje ki az
[AUD DUB CTRL] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
Érintse meg az [AUDIO DUB]
elemet.
Ekkor az LCD képernyőn megjelenik
egy zöld
X jel.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
1
Tegyen be egy felvételt tartalmazó
kazettát a kamerába.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
3
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás/szünet) gombot.
(lejátszás)
gombot, és ezzel egyidejűleg indítsa el
a felvenni kívánt hanganyag
lejátszását.
4
Annál a jelentnél, ahonnan a
hangfelvételt meg kívánja kezdeni,
érintse meg ismét a
(lejátszás/
szünet) gombot.
A hangfelvétel ideje alatt az LCD
képernyőn egy piros
szimbólum
látható.
A kazetta lejátszásakor a kamera az új
hanganyagot a sztereó 2 (ST2)
hangsávra rögzíti.
10Érintse meg a
A kamera felfüggeszti a lejátszást.
5
AUDIO
DUB
Érintse meg a
gombot.
11Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
6
Érintse meg a [MENU] elemet.
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(EDIT/PLAY)
menüt, majd érintse meg az
gombot.
12Érintse meg a
gombot.
112
Másolás/Szerkesztés
(állj) gombot.
Ha további jelenetekhez is hangot
szeretne hozzáadni, akkor a 3. és 4. lépés
megismétlésével válassza ki az illető
jelenetet, majd érintse meg az [AUDIO
DUB] elemet.
, majd pedig a
A hangfelvétel végpontjának
beállítása
5
Amikor lejátszás közben arra a pontra ér,
amelynél a hangfelvételt le kívánja állítani,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját. Ezután hajtsa végre a
4–10. lépéseket. A kiválasztott jelenetnél a
felvétel automatikusan leáll.
b Megjegyzés
• Csak ezen a kamerán felvett kazettára lehet
utólag is hangot rögzíteni. Ha más kamerán
(akár egy másik DCR-HC30E/HC40E típusú
kamerán) felvett kazettára rögzít utólag hangot,
romlik a hang minősége.
A felvett hang ellenőrzése és
beállítása
Játssza le azt a kazettát, amelyre a
„Hang rögzítése” fejezetben
(112. oldal) leírtak szerint hangot
rögzített.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(STANDARD SET)
menüt, majd érintse meg az
gombot.
60min
60min
AUDIO MIX
ST1
6
0:00:00:00
ST2
A
/
gombok segítségével
állítsa be az eredeti hang (ST1) és az
utólag felvett hang (ST2) arányát. Ezt
követően érintse meg az
gombot.
A gyári beállítás szerint a kimeneten az
eredeti hang (ST1) hallható.
Mintegy 5 perccel azután, hogy a
kameráról lekapcsolt minden
áramforrást, a hangsávok aránya ismét a
gyárilag beállított értéket veszi fel.
gombot.
Másolás/Szerkesztés
1
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [AUDIO MIX] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
0:00:00:00
TITLE DEL
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
SP
OK
Másolás/Szerkesztés
113
Képek törlése
A „Memory Stick Duo” memóriakártyáról
letörölhető az összes kép, és letörölhetők
csak a kijelölt képek is.
1
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Érintse meg a
60min
101–0001
gombot.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
4
A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki a
törlendő képet.
Érintse meg a
DELETE
101–0001
2 / 10
gombot.
101
Delete this image?
YES
5
NO
Érintse meg a [YES] gombot.
Ekkor a kamera törli a kijelölt képet.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot
érintse meg.
Az összes kép kitörlése
Válassza a
(MEMORY SET) menüt,
majd érintse meg az [
ALL ERASE]
elemet (75. oldal).
114
Másolás/Szerkesztés
Ha hatosával nézi a képeket, könnyen
kiválaszthatja, melyiket kívánja kitörölni.
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
3
4
5
6
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [
DELETE] elemet.
Érintse meg a kitörlendő képet.
A törölt képen a
szimbólum jelenik
meg.
Az előző, illetve a következő 6 kép a
/
gombok segítségével
jeleníthető meg.
7 Érintse meg az
gombot.
8 Érintse meg a [YES] gombot.
P-MENU
3
Képek törlése az áttekintő
képernyőn
Ekkor a kamera törli a kijelölt képeket.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot
érintse meg.
b Megjegyzések
• Ha írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory
Stick Duo” memóriakártyát használ és a
„Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédett
(137. oldal), róla képek nem törölhetők.
Hasonlóan nem törölhetők a védett képek sem
(115. oldal).
• A törölt képeket nem lehet visszaállítani. Ezért
törlés előtt gondosan ellenőrizze, valóban törli-e
a képeket.
Képek
megjelölése
speciális jelekkel
4
Érintse meg a
gombot.
SET
END
– Képvédelem/Nyomtatási
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
jel
5
Ha írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használ, akkor ügyeljen arra, hogy a
„Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolója ne az „írásvédett”
helyzetben álljon.
PROTECT
101–0002
2/ 10
6
101
Érintse meg azt a képet, amelyet
védelemmel kíván ellátni.
A kijelölt képen
megjelenik a szimbólum.
PROTECT
A képek véletlen törlésének
megakadályozása érdekében a
kiválasztott képeket védelemmel láthatja
el.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a
gombot.
gombot.
END
101–0002
2/ 10
101
101–0002
2/ 10
Másolás/Szerkesztés
A véletlen törlés
megakadályozása – Képek
védelme
Érintse meg a [PROTECT] elemet.
101
OK
7
Érintse meg az
8
Érintse meg az [END] elemet.
gombot.
A kép védelmének feloldása
Hajtsa végre az 1–5. lépéseket, majd a
védelem feloldásához érintse meg a képet.
Ekkor a képről eltűnik a - szimbólum.
SET
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
115
Állóképek kijelölése
nyomtatásra – Nyomtatási jel
6
Érintse meg azt a képet, amelyet
később ki kíván nyomtatni.
A kijelölt képen
megjelenik a
szimbólum.
PRINT MARK
Amikor a kamerán végignézi a képeket,
megjelölheti azokat, amelyeket később
majd ki szeretne nyomtatni.
(A példányszám nem adható meg.)
A kamera a kijelölt képeket a DPOF
(Digital Print Order Format – a digitális
nyomtatási utasítás formátuma)
szabványnak megfelelően jelöli meg.
1
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Érintse meg az
8
Érintse meg az [END] elemet.
gombot.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
A nyomtatási jel törlése
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a
gombot.
gombot.
b Megjegyzés
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyán már
vannak más készüléken nyomtatási jellel ellátott
képek, akkor a kamerával ne jelöljön meg
további képeket, mert ezzel befolyásolhatja a
más készülékkel létrehozott nyomtatási jellel
megjelölt képek jellemzőit.
END
101–0002
2/ 10
4
101
SET
Érintse meg a
gombot.
SET
END
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Érintse meg a [PRINT MARK]
elemet.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
116
101
Másolás/Szerkesztés
Hajtsa végre az 1–5. lépéseket, majd a
nyomtatási jel törléséhez érintse meg a
képet.
Ekkor a képről eltűnik a
szimbólum.
Képek nyomtatása
(PictBridge
nyomtatón)
PictBridge funkcióval rendelkező
nyomtatón a kamerára rögzített
állóképek még számítógép nélkül is
könnyen kinyomtathatók. Ehhez nem
kell mást tennie, minthogy a kamera
menüjében beállítja a megfelelő
csatlakoztatási módot, majd a kamerát az
USB kábellel a nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
A kamera és a nyomtató
csatlakoztatása
b Megjegyzés
• A kamerához mellékelt hálózati tápegységet
csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzatba.
1
2
A kamerába tegye bele azt a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát, amely a
kinyomtatandó állóképeket
tartalmazza.
Tegyen papírt a nyomtatóba, és
kapcsolja be.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
Érintse meg a
5
Érintse meg a [MENU] elemet.
6
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(STANDARD SET),
majd az [USB-PLY/EDT] elemet,
aztán érintse meg az
gombot.
7
Jelölje ki a [PictBridge] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
8
Érintse meg a
9
A mellékelt USB kábellel
csatlakoztasson egy nyomtatót a
kamera USB aljzatára (149. oldal).
gombot.
gombot.
Másolás/Szerkesztés
z Ötlet
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával és
digitális fényképezőgéppel készített állóképek
kinyomtatására, függetlenül a képkészítő
készülék gyártójától.
3
Az USB aljzat az egyes
nyomtatótípusokon máshol
helyezkedhet el. A részleteket a
nyomtató használati útmutatója
tartalmazza.
10A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI)
menüt, majd a [PRINT] elemet, aztán
érintse meg az
gombot.
Amikor létrejön a kamera és a nyomtató
közti kapcsolat, a képernyőn megjelenik
a
szimbólum.
1 / 10
PRINT
101-0001
101
END
A kamerához
PictBridge nyomtató
csatlakozik
-
+
SET
EXEC
És megjelenik a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő valamelyik kép is.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
117
b Megjegyzések
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
• Ha az [USB-PLY/EDT] értékét a menüben nem
állítja [PictBridge]-re, a nyomtató és a kamera
között nem épül fel a kapcsolat. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
6
Érintse meg a [YES] gombot.
A nyomtatás befejeztekor a
képernyőről eltűnik a [Printing...]
(Nyomtatás...) üzenet, és ismét a
képkijelölő képernyő jelenik meg.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Nyomtatás
Keep USB cable connected.
CANCEL
1
A
(előző kép)/
(következő
kép) gombok segítségével jelölje ki a
kinyomtatandó képet.
Újabb kép nyomtatása
Ismételje meg az 1–6. lépéseket.
A nyomtatás leállítása
2
Érintse meg a
, majd a [COPIES]
(példányszám) elemet.
3
A
/
gombok segítségével
állítsa be, hány példányban kívánja
kinyomtatni a képet, majd érintse
meg az
gombot.
Nyomtatás közben érintse meg a
[CANCEL] elemet.
A nyomtatás befejezése
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb 20
példány nyomtatható.
4
Érintse meg az [END] elemet.
A felvétel dátumának és
időpontjának rányomtatása a képre
1 Érintse meg a
gombot, majd a
[DATE/TIME] elemet.
2 Jelölje ki a [DATE] vagy a [DAY &
TIME] elemet, majd érintse meg az
gombot.
A gyári beállítás [OFF] (egyik sem).
5
Érintse meg az [EXEC] elemet.
A képernyőn a kamera a művelet
jóváhagyását kéri.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
118
Másolás/Szerkesztés
Érintse meg az [END] elemet, majd húzza ki
az USB kábelt a kamerából és a
nyomtatóból.
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
próbálkozzék az alábbi műveletekkel, mert nem
kívánt működést eredményezhetnek:
– ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
– ne húzza ki az USB kábelt sem a kamerából,
sem a nyomtatóból,
– ne vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató leáll, húzza ki az USB kábelt, és
kezdje az egész műveletet a legelejéről.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem nyomtatható
ki. Bővebb információ a nyomtató használati
útmutatójában található.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel a kamerával
rögzített képek kinyomtathatók.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma
továbbra is fennáll, iktassa ki az
áramforrást, és forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
„C:ss:ss” jelenik meg, bekapcsolt az
öndiagnózis funkció. A részleteket Lásd a
128. oldalon.
Általános műveletek
Ok és/vagy teendő
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerán.
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (16. oldal)
cA hálózati tápegységet dugja a fali csatlakozóaljzatba, a kamerát
üzemeltesse a tápegységről. (19. oldal)
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
cHúzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot. (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket
veszi fel. Ez alól csak az egyéni menü elemei képeznek kivételt.)
Nem működik a mellékelt
távirányító.
cA
(STANDARD SET) menüben a [REMOTE CTRL]
értékét állítsa [ON]-ra. (91. oldal)
cTegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/–
polaritásra. Ha ez nem oldja meg a problémát, az elem teljesen
lemerült. Tegyen be új elemet. (152. oldal)
cA kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el
minden akadályt.
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt bekapcsolva a készülék.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatás
Hibaelhárítás
119
Akkumulátor/Áramforrás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha a kijelző
töltésekor nem világít.
most sem gyullad fel, az azt jelzi, hogy nem jön áram a fali
csatlakozóaljzatból.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése. (16. oldal)
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha ez nem
töltésekor villog.
oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az akkumulátor sérült. (16. oldal)
120
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (16. és 139. oldal)
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (16. és 140. oldal)
A kamera gyakran kikapcsol,
pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző,
vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
cA kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort. (16. oldal)
A kamera váratlanul kikapcsol.
•A
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT OFF]
(automatikus kikapcsolás) értéke [5 min]. (92. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát. (20. oldal)
Vagy használja a hálózati tápegységet.
Hiba lép fel, amikor a kamerát a
hálózati tápegységhez
csatlakoztatja.
cKapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból. Aztán ismét dugja be.
Hibaelhárítás
Kazetta
Ok és/vagy teendő
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
cEllenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás
(akkumulátor, hálózati tápegység). (16. oldal)
cVegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza.
(16. oldal)
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (16. oldal)
A kazetta nem jön ki, pedig a
kazettatartó fedele nyitva van.
• A kamerában pára kezd lecsapódni. (143. oldal)
Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező
kazetta használata esetén nem
jelenik meg a Cassette Memory
szimbólum.
cTisztítsa meg a kazetta aranyozott érintkezőjét. (136. oldal)
A kazettán hátralévő idő nem
jelenik meg.
cHa azt szeretné hogy a kazettán hátralévő idő mindig látható
legyen, a
(STANDARD SET) menüben állítsa a
[
REMAINING] elem értékét [ON]-ra. (90. oldal)
A kamera nem rögzítette a
kazettacímkét.
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (135. oldal)
cHa a Cassette Memory kazettamemória megtelt, törölje ki a
felesleges feliratokat. (85. oldal)
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (136. oldal)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
LCD képernyő/kereső
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A képernyőn az üzenetek
ismeretlen nyelven jelennek meg.
cLásd a 26. oldalon.
A képernyőn ismeretlen kép
jelenik meg.
• A kamera [DEMO MODE] üzemmódban van. (Ha nincs a
kamerában kazetta vagy „Memory Stick Duo” memóriakártya,
akkor körülbelül 10 perccel azután, hogy a kamerát CAMERATAPE üzemmódba kapcsolta, az automatikusan [DEMO MODE]
üzemmódba kerül, és elkezdi lejátszani a bemutatót.)
cA [DEMO MODE] kikapcsolásához érintse meg az LCD
képernyőt vagy tegyen be egy kazettát vagy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. A [DEMO MODE] a menüben is kikapcsolható
([OFF]). (81. oldal)
A képernyőn ismeretlen
szimbólum jelenik meg.
cNézze meg a szimbólumok listáját. (154. oldal)
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
cFinoman érintse meg az LCD táblát.
cNyomja meg a DSPL/BATT INFO gombot (vagy a távirányító
DISPLAY gombját). (59. oldal)
,folytatás
Hibaelhárítás
121
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
cÁllítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]). (144. oldal)
A keresőben a kép nem éles.
cHúzza ki a keresőt. (22. oldal)
cA kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a
képet. (22. oldal)
A keresőből eltűnt a kép.
cZárja be az LCD táblát. Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben
nem látszik a kép. (22. oldal)
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, ha anélkül, hogy előbb kikapcsolta volna a
készüléket, kihúzza a hálózati tápegység tápkábelét a fali
csatlakozóaljaztból, illetve a kameráról leveszi az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
Felvétel
Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyára készít felvételt, akkor nézze meg a „Memory Stick
Duo” fejezetet is. (124. oldal)
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettában a szalag nem indul el, cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERA-TAPE
amikor megnyomja a REC
üzemmódot. (20. oldal)
START/STOP gombot.
cA kazettában a szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be
egy másik kazettát.
cAz írásvédő kapcsolót tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új
kazettát. (136. oldal)
cPáralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a
görgőhöz. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye
vissza. (143. oldal)
122
A kamera váratlanul kikapcsol.
•A
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT OFF]
(automatikus kikapcsolás) értéke [5 min]. (92. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát. (20. oldal)
Vagy használja a hálózati tápegységet.
• Töltse fel az akkumulátort. (16. oldal)
Nem működik a SteadyShot
funkció.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT] értékét
állítsa [ON]-ra. (72. oldal)
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
cAz automatikus fókuszbeállítás bekapcsolásához a
(CAMERA SET) menüben a [FOCUS] értékét állítsa [AUTO]-ra.
(43. oldal)
cA felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt. (43. oldal)
Amikor sötétben gyertyafényt
vagy villanyfényt filmez,
függőleges csík jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége
nagymértékben eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A képernyőn apró fehér, piros, kék • A pontok akkor jelennek meg, amikor a [SLOW SHUTTR], a
vagy zöld pontok jelennek meg.
Super NightShot plus vagy a Color Slow Shutter funkciót használja.
A jelenség nem utal meghibásodásra. (41. oldal)
cKapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (41. oldal)
A kép túl világos, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a
képernyőn.
cVilágos helyen kapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (41. oldal)
cKapcsolja ki az ellenfényt kompenzáló funkciót. (39. oldal)
A kép túl sötét, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a
képernyőn.
• Ki van kapcsolva az LCD képernyő háttérvilágítása.
cNyomja meg az LCD BACKLIGHT kapcsolót. (21. oldal)
Nem hallatszik a zárhang.
cA
(STANDARD SET) menüben a [BEEP] értékét állítsa
[MELODY]-ra vagy [NORMAL]-ra. (91. oldal)
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT] értékét
állítsa [OFF]-ra (72. oldal)
A (külön megvásárolható) külső
vaku nem működik.
• A vaku nincs bekapcsolva vagy nincs megfelelően rátéve a
kamerára.
• Több vakut csatlakoztatott a készülékhez. Csak egyetlen külső
vaku csatlakoztatható.
Nem módosítható a vaku
fényereje.
• Easy Handycam üzemmódban nem módosítható a vaku fényereje.
Villog a kép vagy vibrálnak a
színek.
cEz akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa
alatt készít felvételt lágy portré vagy sport üzemmódban. Ilyenkor
kapcsolja ki a [PROGRAM AE] funkciót. (67. oldal)
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• Cassette Memory kazettamemóriával nem rendelkező kazettát
használ, és a felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
(135. oldal)
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
A kép színei nem valósághűek.
Lejátszás
Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képeket játszik le, akkor nézze meg a „Memory
Stick Duo” fejezetet is. (124. oldal)
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A lejátszás nem működik.
cHa a kazetta a végére ért, csévélje vissza. (51. oldal)
A képen vízszintes csíkok jelennek cA fejet tisztítsa meg (a külön megvásárolható) tisztítókazettával.
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
(143. oldal)
megjelenő kép életlen.
,folytatás
Hibaelhárítás
123
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
cA
(STANDARD SET) menüben a [MULTI-SOUND]
értékét állítsa [STEREO]-ra. (88. oldal)
cNövelje a hangerőt. (51. oldal)
cA
(STANDARD SET) menüben az [AUDIO MIX] értékét
vigye egyre távolabb az [ST2] (utólag rögzített hang) értéktől, amíg
a hang megfelelően hallható nem lesz. (88. oldal)
cHa S VIDEO csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról,
hogy az A/V átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta.
(61. oldal)
Szakadozott a hang.
cA fejet tisztítsa meg (a külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(143. oldal)
Amikor a felvétel dátuma látható a cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (135. oldal)
képernyőn, nem működik a
cAz
(EDIT/PLAY) menüben a [
SEARCH] értékét
dátumkereső funkció.
állítsa [ON]-ra. (83. oldal)
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a
dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a kazettában a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem
olvasható le róla.
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• Cassette Memory kazettamemóriával nem rendelkező kazettát
használ, és a felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
(135. oldal)
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra. (134. oldal)
A kép zajos, zavaros, a képernyőn
pedig az
szimbólum jelenik
meg.
• A felvételt a kameráétól eltérő színrendszerben rögzítették. A
jelenség nem utal meghibásodásra. (134. oldal)
„Memory Stick Duo”
124
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Amikor „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
cA POWER kapcsolót állítsa CAMERA-MEMORY vagy PLAY/
EDIT helyzetbe. (20. oldal)
c Tegyen be a kamerába egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
(25. oldal)
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát személyi számítógépen
formázta meg.
cFormázza meg újra a kamerával (ne feledje, hogy formázáskor
minden adat törlődik). (75. oldal)
Hibaelhárítás
Ok és/vagy teendő
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára nem készíthető
felvétel.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
cA memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról. (114. oldal)
cFormázza meg a „Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamerával, vagy tegyen be egy másik „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. (75. oldal)
A képek tényleges méretükben
nem játszhatók le.
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem lehet
tényleges méretükben lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A képadatok nem lejátszhatók le.
• Előfordulhat, hogy számítógéppel átnevezett mappákat és fájlokat,
továbbá számítógéppel feldolgozott képeket a kamera nem tud
lejátszani. (Ilyen esetben az illető fájl neve villog.) A jelenség nem
utal meghibásodásra. (138. oldal)
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített felvételt ezzel a
kamerával nem lehet lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A kazettára felvett kép rákerült a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyára is.
cA „Memory Stick Duo” memóriakártyára azért került rá a kép,
mert a kazetta lejátszása közben megnyomta a REC START/
STOP gombot. Ha nincs rá szükség, törölje a képet a „Memory
Stick Duo” memóriakártyáról. (114. oldal)
Nem lehet képet törölni.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
cOldja fel a kép védelmét. (115. oldal)
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető. A képeket törölje 100-nál
kisebb csoportokban.
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát nem lehet
megformázni.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
Az összes kép egyszerre nem
törölhető.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
cOldja fel a képek védelmét. (115. oldal)
A kép nem védhető le.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
cA műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn. (115. oldal)
A kép nem látható el nyomtatási
jellel.
cHa írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, annak írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (137. oldal)
cA műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn. (116. oldal)
• Legfeljebb 999 képet lehet nyomtatási jellel ellátni.
• Mozgóképre nem kerülhet nyomtatási jel.
Az adatfájl neve helytelen.
• Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg az általános szokásoknak, a
kamera csak a fájlnevet jeleníti meg.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot. (137. oldal)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatás
Hibaelhárítás
125
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot. (137. oldal)
Másolás/Szerkesztés
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A csatlakoztatott készülékről
• Easy Handycam üzemmódban nem lehet módosítani az A/V aljzat
érkező képek nem jelennek meg az
beállításait.
LCD képernyőn és a keresőben.
cLépjen ki az Easy Handycam üzemmódból (56. oldal), majd a
(STANDARD SET) menü [VIDEO INPUT] eleménél
állítsa be a megfelelő videojelet. (89. oldal)
cA
(STANDARD SET) menü a [VIDEO INPUT] eleménél
állítsa be a megfelelő videojelet. (89. oldal)
cA
(STANDARD SET) menü [DISPLAY] elemének értékét
állítsa [LCD PANEL]-re. (91. oldal)
126
Ha A/V átjátszókábelt használ,
nem jól működik a másolás.
cA
(STANDARD SET) menü a [VIDEO INPUT] eleménél
állítsa be a megfelelő videojelet. (89. oldal)
cA
(STANDARD SET) menü [DISPLAY] elemének értékét
állítsa [LCD PANEL]-re. (91. oldal)
• Nem megfelelően működik az A/V átjátszókábel.
cEllenőrizze, hogy az A/V átjátszókábel a megfelelő aljzathoz
csatlakozik-e, azaz annak a készüléknek a kimenetéhez, amelyről
képeket kíván a kamerára átmásolni, illetve annak a készüléknek
a bemenetéhez, amelyre a kameráról képeket kíván átmásolni.
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű. (100. oldal)
A felvételre utólag rögzített új
hang nem hallható.
cA
(STANDARD SET) menüben az [AUDIO MIX] értékét
vigye egyre távolabb az [ST1] (eredeti hang) értéktől, amíg a hang
megfelelően hallható nem lesz. (88. oldal)
A kamera nem rögzítette a
feliratot/A kamera nem rögzítette
a kazettacímkét.
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (135. oldal)
cHa a Cassette Memory kazettamemória megtelt, törölje ki a
felesleges feliratokat. (85. oldal)
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (136. oldal)
• Üres szalagrészre nem lehet feliratot rögzíteni.
Nem jelenik meg a felirat.
cAz
(EDIT/PLAY) menüben a [
TITLE DISP] értékét
állítsa [ON]-ra. (85. oldal)
• Easy Handycam üzemmódban felirat nem jeleníthető meg.
A felirat nem törölhető.
cAz írásvédő kapcsolót állítsa REC helyzetbe. (136. oldal)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Nem működik a feliratkeresés.
cHa a kazettán nincs felirat, készítsen egyet. (83. oldal)
cCassette Memory kazettamemóriával rendelkező kazettát
használjon. (135. oldal)
cAz
(EDIT/PLAY) menüben a [
SEARCH] értékét
állítsa [ON]-ra. (83. oldal)
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
A kazettáról nem lehet a „Memory • Ha egy kazettára újra és újra felvételt készít, akkor előfordulhat,
Stick Duo” memóriakártyára
hogy nem működik a másolás, illetve hogy az átmásolt kép rossz
állóképeket átmásolni.
minőségű lesz.
A kazettáról nem lehet a „Memory • A következő esetekben nem működik a másolás, illetve az átmásolt
Stick Duo” memóriakártyára
kép rossz minőségű lesz:
mozgóképeket átmásolni.
– ha a kazetta üres szalagrészt tartalmaz,
– ha a kazettára sokszor rögzített már felvételt,
– ha a bemenő jel megszakad.
cÁllítsa be helyesen a videomagnó bemenetét, majd ellenőrizze a
kamera és a videomagnó csatlakozását. (98. oldal)
cHa a kamera az i.LINK kábellel nem Sony gyártmányú DV
eszközhöz csatlakozik, akkor az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” fejezet 11. lépésében válassza az [IR]
elemet (104. oldal).
cSzinkronizálja a kamerát és a videomagnót. (107. oldal)
cAdja meg a helyes [IR SETUP] kódot. (106. oldal)
cIsmételten válassza ki a felvételi szünet megszüntetésére szolgáló
üzemmódot. (105. oldal)
cA kamerát és a videomagnót 30 cm-nél távolabb helyezze el
egymástól. (105. oldal)
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
A videomagnó i.LINK kábellel
csatlakozik a kamerához, és nem
megfelelően működik a digitális
műsorszerkesztés során.
ci.LINK kábel használata esetén az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” fejezet 11. lépésében válassza az [IR]
elemet (104. oldal).
A digitális műsorszerkesztés a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán helytelenül
működik.
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
• Ha egy kazettára újra és újra felvételt készít, akkor előfordulhat,
hogy nem működik a másolás, illetve hogy az átmásolt kép rossz
minőségű lesz.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Nem működik a digitális
műsorszerkesztés a kazettán.
127
Figyelmeztető
szimbólumok és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/Figyelmeztető szimbólumok
Ha a képernyőn vagy a keresőben jelzések, szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat. A részleteket a zárójelben megadott oldalakon olvashatja el.
128
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
C:ss:ss/E:ss:ss
(Öndiagnózis kijelzője)
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha a probléma többszöri
elhárítási kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:ss
cNem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ. Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort. (139. oldal)
C:21:ss
cPáralecsapódás történt. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát,
és tegye vissza. (143. oldal)
C:22:ss
cA fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(143. oldal)
C:31ss / C:32ss
cA fent leírtaktól eltérő hibajelenség fordult elő. Vegye ki a
kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja meg használni a
kamerát. Ha pára kezd lecsapódni a kamerában, akkor ne
próbálkozzék ezzel az eljárással. (143. oldal)
cTávolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
cCserélje ki a kazettát. Nyomja meg a RESET gombot, majd ismét
próbálja meg használni a kamerát (149. oldal).
E:61:ss / E:62:ss
cForduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony márkaszervizhez. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
• Mozgóképre kísérelte meg végrehajtani a MEMORY MIX
funkciót (47. oldal).
E (Az akkumulátor
energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az E figyelmeztető szimbólum
már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
még 5–10 perc működést tesz lehetővé.
Hibaelhárítás
Ok és/vagy teendő
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
cVegye ki a kazettát, a POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe, és a kamerát hagyja így nyitott kazettatartóval
körülbelül 1 órán át (143. oldal).
(A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs „Memory Stick Duo” memóriakártya a kamerában.
(A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő adatok sérültek.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (75. oldal).
(Inkompatibilis „Memory
Stick Duo” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• Nem megfelelő „Memory Stick Duo” memóriakártya van a
kamerában.
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (136. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A kazettában a szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére
figyelmeztető szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását (136. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (143. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható (128. oldal).
- (A képek törlésére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• A kép védett (115. oldal).
- (A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)
• A „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolója nem
engedi a memóriakártya tartalmának módosítását (138. oldal).
(A (külön megvásárolható)
vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
Ha lassan villog:
• A vaku éppen töltődik
Ha gyorsan villog:
• Valami probléma van a (külön megvásárolható) külső vakuval.
Hibaelhárítás
Kijelzés, szimbólum
* Amikor a képernyõn a figyelmeztetõ jelek, szimbólumok megjelennek, dallam vagy sípoló hangjelzés hallható.
,folytatás
Hibaelhárítás
129
Figyelmeztető üzenetek
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat. A részleteket a zárójelben
megadott oldalakon olvashatja el.
Témakör
Üzenet
Akkumulátor
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cLásd a 139. oldalon.
(Használja az „InfoLITHIUM” akkumulátort.)
Páralecsapódás
Kazetta/szalag
„Memory Stick
Duo”
memóriakártya
130
Hibaelhárítás
Teendő/Utalás
Battery level is low. (Az akkumulátor
lemerülőben van.)
cTöltse fel az akkumulátort
(16. oldal).
Old battery. Use a new one. (Az akkumulátor
régi. Cserélje újra.)
cLásd a 139. oldalon.
Z Re-attach the power source. (Csatlakoztassa
ismét az áramforrást.)
–
% Z Moisture condensation. Eject the cassette. cLásd a 143. oldalon.
(Páralecsapódás történt. Vegye ki a kazettát.)
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1 órára.)
cLásd a 143. oldalon.
Q Insert a cassette. (Tegyen be egy kazettát.)
cLásd a 24. oldalon.
Z Reinsert the cassette. (Vegye ki, majd ismét
tegye be a kazettát.)
cEllenőrizze, sérült-e a kazetta stb.
Q Z The tape is locked - check the tab. (A
kazetta írásvédett – nézze meg az írásvédő
kapcsolóját.)
cLásd a 136. oldalon.
Q The tape has reached the end. (A
kazettában a szalag a végére ért.)
–
Use a cassette with Cassette Memory. (Cassette
Memory kazettamemóriával rendelkező
kazettát használjon.)
cLásd a 135. oldalon.
Insert a Memory Stick. (Tegyen be egy
„Memory Stick” memóriakártyát.)
cLásd a 25. oldalon.
Reinsert the Memory Stick. (Vegye ki, majd cNéhányszor vegye ki és tegye be a
tegye be ismét a „Memory Stick”
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.)
memóriakártyát. A „Memory Stick
Duo” memóriakártya akkor is
sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbáljon ki egy másik „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
Do not eject the Memory Stick during writing.
(Ne vegye ki a „Memory Stick”
memóriakártyát, amikor a kamera adatokat ír
rá.)
–
This is a read-only Memory Stick. (Ez a
„Memory Stick” memóriakártya írásvédett.)
cTegyen be egy írható „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
„Memory Stick
Duo”
memóriakártya
Incompatible type of Memory Stick.
(Inkompatibilis „Memory Stick”
memóriakártya.)
cOlyan fajta „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tett a kamerába,
amelyet az nem tud használni
(137. oldal).
This Memory Stick is not formatted
cEllenőrizze a formázást, és szükség
correctly. (Ez a „Memory Stick” memóriakártya
esetén formázza meg a „Memory
nincs jól megformázva.)
Stick Duo” memóriakártyát
(75. oldal).
Cannot record. The Memory Stick is full.
(Felvétel nem készíthető. Tele van a „Memory
Stick” memóriakártya.)
cTörölje a felesleges képeket
(114. oldal).
- The Memory Stick is locked - check the cLásd a 137. oldalon.
tab. (A „Memory Stick” memóriakártya
írásvédett – nézze meg az írásvédő kapcsolóját.)
–
Cannot record. Reinsert the Memory Stick.
(Nem lehet felvenni. Vegye ki és tegye be ismét
a „Memory Stick” memóriakártyát.)
–
No file. (Nincs fájl.)
• A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán egyáltalán nincs
fájl, vagy nincs rajta olvasható fájl.
NO FILE AVAILABLE. (Nincs használható
fájl.)
• A kijelölt mappában nincs fájl.
USB streaming... This function is not available.
(USB videoátvitel... Ez a funkció nem
használható.)
• „Memory Stick Duo”
memóriakártyára akkor próbált
meg képet rögzíteni, illetve akkor
kísérelt meg róla képet lejátszani,
amikor be volt kapcsolva az USB
videoátviteli funkció.
Memory Stick folders are full. (A „Memory
Stick” memóriakártyán több mappa már nem
lehet.)
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni.
cA kamerával mappa nem
törölhető. Egy mappa törléséhez
formázza meg a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát (75. oldal),
illetve törölje ki a mappát a
számítógép segítségével.
Cannot record still images on Memory Stick.
(A „Memory Stick” memóriakártyára nem
rögzíthető állókép.)
–
Cannot record Memory Stick movie on a tape.
(„Memory Stick” memóriakártyán lévő
mozgókép-felvétel kazettára nem rögzíthető.)
–
Hibaelhárítás
Cannot playback. Reinsert the Memory Stick.
(Nem lehet lejátszani. Vegye ki és tegye be
ismét a „Memory Stick” memóriakártyát.)
,folytatás
Hibaelhárítás
131
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
PictBridge
rendszerű
nyomtató
Check the connected device. (Ellenőrizze a
csatlakoztatott készüléket.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer. (A kamerát PictBridge
rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztassa.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Check the printer. (Ellenőrizze a nyomtatót.)
cEllenőrizze a nyomtatót.
Error-Cancel the task. (Hiba – Törölje a
nyomtatási feladatot.)
cEllenőrizze a nyomtatót.
Cannot print. Check the printer. (Nem lehet
nyomtatni. Ellenőrizze a nyomtatót.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Charging… Cannot record still images.
(Töltés… Állókép nem készíthető.)
• Akkor kísérelt meg állóképet
rögzíteni, amikor a (külön
megvásárolható) vaku éppen
töltődött.
Vaku
Egyéb funkciók Cannot record due to copyright protection.
(Szerzőijog-védelem miatt nem rögzíthető.)
–
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK cable. cLásd a 111. oldalon.
(Utólagos hangfelvétel nem készíthető. Húzza
ki az i.LINK kábelt.)
Not recorded in SP mode. Cannot add audio. (A
felvétel nem SP módban készült. Hang utólag
nem adható hozzá.)
cLásd a 111. oldalon.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add audio. cLásd a 111. oldalon.
(A felvétel nem 12 bites hanggal készült. Hang
utólag nem adható hozzá.)
Cannot add audio on the blank portion of a
tape. (Üres szalagrészhez hang utólag nem
adható.)
cLásd a 111. oldalon.
Cassette Memory is full. (Megtelt a Cassette
Memory kazettamemória.)
cLásd a 86. oldalon.
Cannot record 44.1 kHz audio on a Memory
Stick. („Memory Stick” memóriakártyára 44,1
kHz-es hang nem rögzíthető.)
–
Already added to CAMERA-TAPE mode’s PMENU. (Már szerepel a CAMERA-TAPE
üzemmód P-MENU egyéni menüjében.)
–
Already added to CAMERA-MEMORY
mode’s P-MENU. (Már szerepel a CAMERAMEMORY üzemmód P-MENU egyéni
menüjében.)
–
Already added to PLAY/EDIT mode’s PMENU. (Már szerepel a PLAY/EDIT
üzemmód P-MENU egyéni menüjében.)
–
x
Dirty video head. Use a cleaning cassette. cLásd a 143. oldalon.
(Piszkos a videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.)
Cannot start Easy Handycam (Nem indítható el
az Easy Handycam funkció.)
132
Hibaelhárítás
–
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
–
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (Ha be van dugva az USB kábel, az
Easy Handycam funkció nem indítható el.)
–
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected (Ha be van dugva az USB kábel, az
Easy Handycam funkció nem állítható le.)
–
Invalid button with Easy Handycam operation
(Easy Handycam üzemmódban ez a gomb nem
használható.)
–
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam (Amikor ebben az üzemmódban az
Easy Handycam funkciót használja, nem
használható az USB csatlakoztatás.)
• Ha PLAY/EDIT üzemmódban az
Easy Handycam funkciót használja,
az [STD-USB] elem kiválasztható,
de sem a [PictBridge], sem az [USB
STREAM] elem nem választható
ki. (Az üzenet akkor jelenik meg,
amikor megérinti az
gombot.)
HDV recorded tape. Cannot playback. (HDV
kazetta. Nem lehet lejátszani.)
cEzzel a kamerával nem lehet az
ilyen formátumú kazettákat
lejátszani. A felvételt azzal a
készülékkel játssza le, amellyel
készítette.
HDV recorded tape. Cannot add audio. (HDV
kazetta. Hang utólag nem adható hozzá.)
• HDV formátumú felvételt
tartalmazó szalagrészre ezzel a
kamerával utólag nem lehet hangot
rögzíteni.
Cover is not open. (Nincs nyitva a védőfedél.)
cNyissa ki a lencsevédőt.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Egyéb funkciók Cannot cancel Easy Handycam (Nem állítható
le az Easy Handycam funkció.)
133
További információk
Ha a kamerát
külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt tévékészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak VIDEO/
AUDIO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie (lásd
az alábbi listát).
134
Rendszer
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
További információk
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a
helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Válassza a
(TIME/LANGU.) menü [WORLD TIME]
elemét, majd állítsa be az időeltolódást
(93. oldal).
Használható
videokazettafajták
Csak mini DV kazetta használható.
jelzéssel ellátott kazettát használjon.
A
védjegy.
Cassette Memory
kazettamemória
Kétfajta mini DV kazetta van forgalomban:
olyan, amelyik rendelkezik Cassette
Memory kazettamemóriával, és olyan,
amelyik nem. A Cassette Memory
kazettamemóriával rendelkező kazettákon
a
(Cassette Memory) jelzés található.
Javasoljuk, hogy ezzel a kamerával Cassette
Memory kazettamemóriával rendelkező
kazettát használjon.
b Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a Cassette Memory
kazettamemória nem működik tökéletesen, ha
egy Cassette Memory kazettamemóriát kezelni
nem tudó digitális videokamerával olyan
kazettára készít felvételt, amelyre korábban már
Cassette Memory-kompatibilis digitális
videokamerával felvételt rögzítettek.
z Ötlet
•A
jelzéssel ellátott kazetták
memóriájának kapacitása 4 kbit. Ez a kamera
akár 16 kbit-es memóriával rendelkező
kazettákat is tud kezelni.
Szerzői jogot védő jel
Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott kazetta
szerzői jogot védő jelet tartalmaz, akkor a
kamerával ezt a felvételt nem lehet egy
másik, a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz.
Ha ilyen szoftvert kísérel meg felvenni, az
LCD képernyőn, illetve a tévé képernyőjén
a [Cannot record due to copyright
protection.] (Szerzőijog-védelem miatt nem
lehet rögzíteni) üzenet jelenik meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket a
kazettára.
További információk
A
védjegy.
Az ilyen kazettákon memória-IC található.
A kamera ebbe a memóriába tud adatokat
írni (például a felvétel dátumát, feliratot), és
onnan ki tudja az adatokat olvasni.
A Cassette Memory kazettamemóriát
kiaknázó funkciók feltételezik, hogy a
kazettában a szalag folyamatos jelsorozatot
tartalmaz. Ha a kazetta elején vagy két
felvételt tartalmazó része között üres
szalagrész található, akkor előfordulhat,
hogy a feliratok nem megfelelően jelennek
meg, illetve hogy a keresőfunkciók nem
tökéletesen működnek.
Ha a kazettán üres részek vagy egymást
megszakításokkal követő jelek vannak,
akkor a fent leírt módon készítsen felvételt a
kazettára annak legelejétől a legvégéig.
Hogyan lehet elérni, hogy a kazettára ne
kerüljön üres rész a felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt a
gomb
megérintésével álljon rá a már rögzített
felvételrész legvégére az alábbi esetekben:
– ha a felvételkészítés során kivette a
kazettát,
– ha lejátszotta a kazettát,
– ha az EDIT SEARCH funkciót használta.
,folytatás
További információk
135
Megjegyzések a kazetták
használatával kapcsolatban
A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
REC: A kazettára felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera esetleges
hibás működését, a kazettára címkét csak a
következő ábrán megjelölt helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának megelőzése
érdekében csévélje vissza a szalagot a
kazetta elejére. Ezután a kazettát tegye a
tokjába, és felállítva tárolja.
Ha nem működik a Cassette Memory
kazettamemória
Vegye ki és ismét tegye be a kazettát. Ha
piszkosak az aranyozott érintkezők, akkor
előfordulhat, hogy nem működik a Cassette
Memory kazettamemória.
136
További információk
Az aranyozott érintkezők tisztítása
A kazetta aranyozott érintkezőjét minden
10. kazettakivételt követően tisztítsa meg
vattapálcikával.
Ha a kazetta aranyozott érintkezője piszkos
vagy poros, akkor előfordulhat, hogy a
hátralévő szalag hosszára vonatkozóan a
kamera helytelen értéket mutat, továbbá
előfordulhat az is, hogy nem működnek a
Cassette Memory kazettamemóriát
használó funkciók.
Aranyozott
érintkező
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya egy új,
könnyű és kicsi adathordozó, amely
mérete ellenére több adat tárolására
alkalmas, mint egy hajlékonylemez
(floppy).
Ezzel a kamerával a következő típusú
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók. Az, hogy egy típus szerepel
a listán, még nem garantálja azonban,
hogy ezzel a kamerával valóban működik
minden olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
–
*1
„Memory Stick Duo”
a
„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel
Transfer)*1
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*3
–
*1
a*2*3
*1 A „Memory Stick Duo” memóriakártya
körülbelül fele akkora, mint a szokásos
„Memory Stick” memóriakártya.
*2 Nagy sebességű adatátvitelt biztosító „Memory
Stick” memóriakártya. Az adatátvitel
sebessége a használt eszközöktől függ.
3 A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
*
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás során
rejtjelezést használ. A „MagicGate” eljárással
készített felvételek nem játszhatók le ezen a
kamerán, továbbá a „MagicGate” eljárásnak
megfelelő rejtjelezett felvétel sem készíthető
ezzel a kamerával.
• Állóképek formátuma: A kamera az
állóképeket JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „.JPG”.
További információk
A képek véletlen letörlésének
megelőzése
„Memory Stick PRO”
„Memory Stick PRO Duo”
• Mozgóképek formátuma: A kamera a
mozgóképeket MPEG (Moving Picture
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „.MPG”.
• Állóképfájlok neve:
– 101-0001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Mozgóképfájlok neve:
– MOV00001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– MOV00001.MPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• A számítógépen formázott „Memory Stick
Duo” memóriakártya: Nem biztos, hogy
egy Windows operációs rendszer alatt,
illetve egy Macintosh-on megformázott
„Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kamera probléma nélkül használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory
Stick” és „Memory Stick”-kompatibilis
termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és
más lehet.
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
írásvédő kapcsolóját* csúsztassa az írásvédő
állásba.
Az írásvédő kapcsoló* elhelyezkedése és
alakja a használt „Memory Stick Duo”
memóriakártya-típustól függően más és más
lehet.
* A kamerához mellékelt „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem rendelkezik írásvédő
kapcsolóval.
Ha a mellékelt „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használja, ügyeljen arra,
nehogy véletlenül módosítsa vagy letörölje
tartalmát.
A „Memory Stick Duo” memóriakártya hátoldala
Érintkezők
Írásvédő kapcsoló*
Felirat helye
,folytatás
További információk
137
Megjegyzések a memóriakártyák
használatával kapcsolatban
A képadatok megsérülhetnek a következő
esetekben. A sérült képadatokért
kártérítésre nincs mód.
– ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor a
kamera képfájlokat ír a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára (amikor a
műveletlejelző lámpa világít);
– ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
A kártya kezelése
A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
kezelésekor ne feledje az alábbiakat.
• Amikor a „Memory Stick Duo”.
memóriakártya ír, ne nyomja rá a tollat,
ceruzát.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára és a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig a tokjába szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és
ügyeljen arra, hogy fémtárgyak se érjenek
hozzá.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
ne hajlítsa meg, ne ejtse le és kímélje az
erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
ne szedje szét, ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick
Duo” memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja.
Előfordulhat, hogy a kisgyerek lenyeli a
memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick Duo”-kompatibilis
memóriakártyát helyezzen be. Ha nem így
tesz, a kamera meghibásodhat.
138
További információk
Hol használja?
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
használja és ne tárolja az alábbi helyeken:
– igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
Megjegyzések a (mellékelt) Memory
Stick Duo illesztőkerettel kapcsolatban
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékbe kíván
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát beteszi egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick Duo” memóriakártya a
megfelelő helyzetben álljon, és így tolja be
teljesen a keretbe, nehogy a kártya vagy a
készülék tönkremenjen.
• A kamerába ne tegyen be olyan Memory
Stick Duo illesztőkeretet, amelyben nincs
„Memory Stick Duo” memóriakártya, mert
ez a kamera rendellenes működését
okozhatja.
Megjegyzések a „Memory Stick PRO
Duo” és a „Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)
memóriakártyák használatával
kapcsolatban
• Ezzel a kamerával legfeljebb 512 MB-os
„Memory Stick PRO Duo”, és legfeljebb
128 MB-os „Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)
memóriakártya használható.
• A készülék nem képes a nagy sebességű
adatátvitelre.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• A kamera által a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára írt képadat-fájlok
formátuma megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által kialakított
univerzális „Design Rule for Camera File
System” (Kamera-fájlrendszerekre
vonatkozó tervezési szabályok)
szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E
vagy DSC-D700/D770) készítettek, amely
nem illeszkedik ezen univerzális
szabványhoz. (Ezek a típusok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
nem tud a kamerában használni, formázza
meg a kamerával (75. oldal). Ne feledje,
hogy a formázás miden adatot töröl a
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera
nem tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Ez a készülék kompatibilis a (P sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral. A
kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik. A P sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon az
jelzés látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energia-felvételt, és percekben
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység/töltő esetén az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő hátralévő
működési idő és a még hátralévő töltési idő
jelenik meg.
További információk
• A „Memory Stick Duo”, és a
„
” a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick PRO Duo”, és a
„
” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „MagicGate Memory Stick Duo” a
Sony Corporation védjegye.
• A „Memory Stick”, a
és a
„MagicGate Memory Stick” a Sony
Corporation védjegye.
• A „Memory Stick PRO”, és a
„
” a Sony Corporation
védjegye.
• A „MagicGate” és a „
”a
Sony Corporation védjegye.
• Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Sem a „™”, sem az „®” jel nem szerepel
ebben a kézikönyvben.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül
töltse fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a
kábelt a DC IN aljzatból, vagy vegye le az
akkumulátort.
,folytatás
További információk
139
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10°C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében,
hogy teste melegével melegen tartsa, és
a kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort
használjon: NP-FP70/FP90
(külön megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül. Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FP70/FP90
(külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen feltöltött
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató
140
További információk
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse a
maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
• Az üzemi körülményektől, a
hőmérséklettől és a környezettől függően
előfordulhat, hogy az E szimbólum, amely
azt jelzi, hogy az akkumulátor már
majdnem lemerült, néha akkor is villogni
kezd, ha az akkumulátor által biztosított
üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye le az akkumulátort a
kameráról, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy a
(STANDARD SET) menüben az
[A.SHUT OFF] értékét [NEVER]-re
állítja, és a kamerát a kazettás felvétel
készenléti állapotában hagyja mindaddig,
amíg az magától ki nem kapcsol
(92. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő,
akkor az akkumulátor valószínűleg
élettartamának vége felé jár. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
Az i.LINK
csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat i.LINKkompatibilis DV aljzat. Az alábbiakban
ismertetjük az i.LINK szabványt és
jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
b Megjegyzés
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni. Ha
a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább két
DV aljzattal is rendelkezik, olvassa el az illető
készülék használati útmutatóját.
z Ötletek
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az IEEE
1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos cég
elfogadta.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a
készülékek függvényében változhat.
Háromféle jelátviteli sebesség használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok” fejezete
megadja a jelátviteli sebességet. Egyes
készülékeken ezt az i.LINK csatlakozóaljzat
közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen a
kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az „S100”
érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség eltérhet a
feltüntetett értéktől.
* Mit takar az Mbps elnevezés?
Az Mbps a „megabits per second” kifejezés
rövidítése, és az 1 másodperc alatt küldhető vagy
vehető adatmennyiséget adja meg. A 100 Mbps
kifejezés például azt jelenti, hogy 1 másodperc
alatt 100 megabitnyi adat küldésére van
lehetőség.
További információk
Az i.LINK olyan digitális soros interfész,
amely két, i.LINK csatlakozóaljzattal
rendelkező készülék között digitális video-,
digitális audio- és egyéb adatok kétirányú
továbbítására szolgál. Az i.LINK kábelen át
más készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges alkalmazások
között említhetjük a különböző digitális AV
készülékekkel végzett műveleteket és
adatátviteli tranzakciókat.
Ha láncba fűzve két vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk a
kamerához, akkor nemcsak a kamera és a
hozzá közvetlenül csatlakoztatott készülék
között végezhetők műveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a
kamerához csatlakoztatott készüléken
keresztül a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzőinek és
műszaki adatainak függvényében a
működési mód eltérő lehet. Az is
előfordulhat, hogy bizonyos csatlakoztatott
készülékeken a műveletek és adatátviteli
tranzakciók nem valósíthatók meg.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(az amerikai székhelyű Villamosmérnökök
Egyesülete) hagyott jóvá.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan
lehet másolatot készíteni úgy, hogy a
kamerát egy másik DV aljzattal rendelkező
videokészülékhez csatlakoztatja, olvassa el a
98. és a 99 oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK (DV)
csatlakozóval rendelkező készülékhez
(például VAIO sorozatú személyi
számítógéphez) is csatlakoztathatja.
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról, hogy a
kamera által támogatott alkalmazás már
telepítve van a számítógépen.
,folytatás
További információk
141
Egyes i.LINK-kompatibilis
videokészülékek, így például a digitális
televíziók, DVD-felvevők/lejátszók,
MICROMV felvevők/lejátszók nem
kompatibilisek a DV szabvánnyal. Mielőtt a
kamerát egy másik készülékhez
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatandó készülék DV készülék-e.
A részleteket, a biztonsági előírásokat és a
használható szoftvereket illetően olvassa el
a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú kábelt
(DV másoláshoz).
Az i.LINK és a
védjegye.
142
a Sony Corporation
További információk
Karbantartás és
biztonsági
előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és
ne tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy
hidegnek vannak kitéve. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60°C fölé emelkedhet, például tűző
napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó
mellett vagy közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyen a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek
zajt okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A
közvetlen napsugárzás tönkreteheti a
kereső belsejét és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenárammal üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú
üzemeltetéshez használja az ebben az
útmutatóban javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
Ha a kamerát sokáig nem használja
Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszék le egy kazettát.
Húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében, a
szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat, hogy a
szalag a fejre tapad és megsérül, vagy a
készülék nem megfelelően működik. Ha a
kamera belsejébe pára csapódott le,
megjelenik a [% Z Moisture condensation.
Eject the cassette.] (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) vagy a [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.]
(Páralecsapódás történt, 1 órára kapcsolja
ki.) üzenet. Ha a pára a lencsére csapódik le,
ilyen üzenet nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik funkció
sem működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamerát, és kb. 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettatartó tetejét. A kamerát
akkor lehet ismét használni, ha
bekapcsoláskor nem jelenik meg sem a %,
sem a Z szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul, hogy
a kazettatartó tetejének kinyitása után a
kazetta 10 másodpercig még nem jön elő. A
jelenség nem utal meghibásodásra. Ne
csukja vissza a kazettatartó fedelét, amíg elő
nem jön a kazetta.
Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát párás
helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg
levegőre viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen
használja.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
További információk
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan kezelje a készüléket, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és óvja a durva
mechanikai hatásoktól. Különösen a
lencse épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon
orvoshoz.
Videofej
• Ha a videofej beszennyeződik, a
kamerával nem lehet rendesen felvenni,
illetve lejátszáskor a kép vagy a hang torz
lesz.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig
tisztítsa a videofejeket (külön
megvásárolható) Sony DVM-12CLD
tisztítókazettával:
– ha lejátszáskkor a képen mozaikszerű
zaj látható vagy ha a képernyők kék,
,folytatás
További információk
143
1 Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
2 A kamerából vegye ki a kazettát és a
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy
a hang,
– ha felvételkor a [x
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
• A hosszú használat során a videofej
elkopik. Ha nem éles a kép és ezen a
tisztítókazetta sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej
elhasználódott. A videofej cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a legközelebbi
Sony márkaszervizzel.
„Memory Stick Duo” memóriakártyát,
majd a hálózati tápegység kábelét
kivéve húzzon ki belőle minden kábelt.
3 Tartsa lenyomva a kamera DSPL/
BATT INFO gombját, és közben a
POWER kapcsolóval válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot. Ezután
nyomja le a DSPL/BATT INFO
gombot, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig.
4 A mellékelt „Memory Stick Duo”
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×”
szimbólumot.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „visszamaradt kép” jelenhet
meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása
• Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor tisztítsa
meg a (mellékelt) tisztítókendővel. Ha a
(külön megvásárolható) LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
Az LCD képernyő beállítása
(CALIBRATION)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek. Ilyen
esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a kamerát
a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse.
144
További információk
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 4. lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
b Megjegyzés
• Ha elforgatta és kifordította az LCD táblát, az
LCD képernyő nem állítható be (nem
kalibrálható).
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz
puha ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása
érdekében tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például
hígítót, benzint, alkoholt, vegyszerrel
átitatott ruhát, impregnálószert,
rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a
lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített gombelem töltése
Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a
fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja OFF (CHG) helyzetbe, és
legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
Videokamera
Rendszer
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális pásztázórendszer
Állóképfelvevő rendszer
Exif Ver. 2.2 *1
*1 Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így például a
kamerának a felvétel időpontjában
érvényes beállításait.
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1, sztereó 2),
16 bites (mintavételi frekvencia: 48 kHz,
sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Használható kazetták
jelzéssel ellátott mini DV kazetta
Szalagsebesség
SP: kb. 18,81 mm/s
LP: kb. 12,56 mm/s
Felvételi/lejátszási idő (DVM60 kazetta
használata esetén)
SP: 60 min (perc)
LP: 90 min (perc)
Előrecsévélés/visszacsévélés ideje (DVM60
kazetta használata esetén)
Kb. 2 min (perc) 40 s (másodperc)
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
DCR-HC40E estén:
3,6 mm-es (1/5 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 1 070 000 képpont
Effektív (állókép): kb. 1 000 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb. 690 000 képpont
További információk
A kamerában beépített, újratölthető
gombelem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
tolja. A beépített újratölthető gombelem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát, az
elem fokozatosan lemerül. A gombelem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera működését azonban
nem befolyásolja, hogy az újratölthető
gombelem fel van-e töltve, lemerült
gombelemmel csupán a felvétel idejét nem
lehet rögzíteni.
Műszaki adatok
,folytatás
További információk
145
DCR-HC30E estén:
3 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 800 000 képpont
Effektív (állókép): kb. 400 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb. 400 000 képpont
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombinált, motoros zoommal ellátott
lencse
Szűrő átmérője: 25 mm
10 × (optikai), 120 × (digitális)
DCR-HC40E estén:
F = 1,8 ~ 2,3
DCR-HC30E estén:
F = 1,7 ~ 2,3
Gyújtótávolság
DCR-HC40E estén:
3,2–32 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
CAMERA-TAPE üzemmódban:
46–460 mm
CAMERA- MEMORY üzemmódban:
38–380 mm
DCR-HC30E estén:
2,3–23 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
CAMERA-TAPE üzemmódban:
43–430 mm
CAMERA- MEMORY üzemmódban:
43–430 mm
Színhőmérséklet
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
DCR-HC40E estén:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)*
DCR-HC30E estén:
5 lx (lux) (F 1,7)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)*
* A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
Audió/videó bemenet/kimenet
10 pólusú csatlakozó
Automatikus bemenet/kimenet kapcsoló
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
146
További információk
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-nál nagyobb
kimeneti impedanciánál); Bemeneti
impedancia nagyobb, mint 47 kΩ ;
Kimeneti impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
DV bemenet/kimenet
4 pólusú csatlakozó
LANC aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (Ø 2,5 mm)
USB aljzat
mini-B
MIC (mikrofon) aljzat
Mini aljzat, 0,388 mV kis impedanciájú 2,5–
3,0 V egyenárammal, kimeneti impedancia
6,8 kΩ (Ø 3,5 mm), sztereó
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5" képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátor
használata esetén)
DCR-HC40E estén:
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
2,8 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
3,1 W
DCR-HC30E estén:
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
2,3 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
2,6 W
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet
–20°C és +60°C között
Méretek (kb.)
DCR-HC40E estén:
50 × 92 × 112 mm (szé/ma/mé)
DCR-HC30E estén:
50 × 86 × 112 mm
Tömeg (kb.)
DCR-HC40E estén:
400 g tartozékok nélkül
460 g NP-FP50 akkumulátorral és DVM60
kazettával együtt
DCR-HC30E estén:
380 g tartozékok nélkül
440 g NP-FP50 akkumulátorral és DVM60
kazettával együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 15. oldalon.
Hálózati tápegység
(AC-L25A/L25B)
További információk
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V, 1,5 A egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C között
Tárolási hőmérséklet
–20°C és +60°C között
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé) ha
nincsenek kihúzva/kihajtva részek
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
Akkumulátor (NP-FP50)
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C között
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus
külső megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
További információk
147
Gyors áttekintés
A részegységek és
kezelőszervek
elhelyezkedése
Kamera
4
5
1
6
7
2
8
9
3
A LCD/Érintőképernyő (3. és 21. oldal)
B LCD BACKLIGHT* kapcsoló
(21. oldal)
C REC START/STOP gomb (28. és
52. oldal)
D BACK LIGHT gomb* (39. oldal)
E DSPL/BATT INFO gomb (17. oldal)
F EASY gomb (36. és 56. oldal)
G Kereső (3. és 22. oldal)
H DCR-HC40E estén:
Csatlakoztatásjelző
A csatlakoztatásjelző villog, amikor a
kamerához más készülék USB vagy
i.LINK kábellel csatlakozik, továbbá
amikor a kamera lejátssza a bemutatót.
I Akkumulátor (16. oldal)
* Ezek a gombok Easy Handycam üzemmódban
nem használhatók (erre utal a z jel is).
148
Gyors áttekintés
8
1
2
3
4
5
6
7
A
DV aljzat
B
(USB) aljzat
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
J LENS COVER kapcsoló (20., 28. és
33. oldal)
C Aljzatok fedőlapja
K Mikrofon (111. oldal)
D A/V (audió/videó) aljzat
L A „Memory Stick Duo” memóriakártya
helye (25. oldal)
E
(LANC) aljzat (kék)
A
LANC vezérlőaljzat segítségével
vezérelni tudja a videoberendezéshez
csatlakoztatott másik videoberendezés
és az egyéb perifériák szalagmozgatását.
N Felvételjelző lámpa (28. oldal)
O MIC aljzat (PLUG IN POWER) (piros)
(111. oldal)
Ez az aljzat a külső mikrofon bemenete,
de ugyanakkor az ún. „plug-in-power”
mikrofonok áramellátását is biztosítja.
Ha a készülékhez külső mikrofon is
csatlakozik, akkor az lesz az elsődleges.
Gyors áttekintés
F RESET gomb
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értéket veszi fel. Ez alól csak az egyéni
menü elemei képeznek kivételt.
M Infravörös érzékelő/Infravörös
sugárforrás (105. oldal)
G Műveletjelző lámpa (25. és 138. oldal)
H NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(41. oldal)
I Lencse (Carl Zeiss lencse)/Lencsevédő
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található.
A kamera lencséje a német Carl Zeiss
cég és a Sony Corporation közös
fejlesztésének eredménye. A
videokameráknál használt MTF
mértékrendszert követi, miközben a
Carl Zeiss lencséktől megszokott kiváló
képminőséget biztosítja.
Az MTF a Modulation Transfer
Function (modulált átviteli funkció)
rövidítése. Az érték azt mutatja, hogy a
tárgyról mennyi fény jut a lencsébe.
,folytatás
Gyors áttekintés
149
1
7
2
8
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
A PHOTO gomb (33. oldal)
B A kereső élességbeállító gombja
(22. oldal)
C BATT akkumulátorkioldó gomb
(16. oldal)
D CHG töltésjelző (16. oldal)
E REC START/STOP gomb (28. és
52. oldal)
F DC IN aljzat (16. oldal)
G DCR-HC40E estén:
Intelligent accessory shoe
/
Aljzatfedél (111. oldal)
DCR-HC30E estén:
Tartozékaljzat/Aljzatfedél
• Amikor valamilyen tartozékot kíván
csatlakoztatni az aljzathoz, vegye le az
aljzat fedelét.
• Amikor a tartozékaljzat fedelét és a
tartozékot a kamerára erősíti, illetve
arról leveszi, húzza ki a keresőt.
• DCR-HC40E esetén az Intelligent
accessory shoe, DCR-HC30E esetén a
tartozékaljzat a ráhelyezett tartozékok
szilárd rögzítését biztosító szerkezettel
van ellátva. A tartozékot
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart. A
tartozék levételéhez lazítsa meg a
csavart, majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
150
Gyors áttekintés
z Ötletek az Intelligent accessory shoe
kapcsolatban
• Az Intelligent accessory shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így például a
videolámpát, a vakut és a mikrofont árammal is
ellátja.
• A tartozék a kamera POWER kapcsolójával
kapcsolható ki és be. A részleteket a tartozék
használati útmutatója tartalmazza.
H A motoros zoom gombja
I CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT üzemmódkijelző (20. oldal)
J POWER kapcsoló (20. oldal)
K Hangszóró
L DC IN aljzat fedele
Tartozék csatlakoztatása
2
3
1
4
A OPEN/ZEJECT
gomb (24. oldal)
B Rögzítőpánt (3. oldal)
3 A rögzítőpántot az alábbi ábrán
bemutatott módon használja.
C Kazettatartó fedele (24. oldal)
D Állványfoglalat
Ügyeljen arra, hogy az állvány
rögzítőcsavarja ne legyen hosszabb 5,5
mm-nél.
Ellenkező esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet
a kamerában is.
A rögzítőpánt mint csuklópánt
Ez a lehetőség a kamera szállításánál
előnyös.
1 Oldja ki a kéztámasz tépőzáras
Gyors áttekintés
rögzítését (1) és a pántot húzza ki a
gyűrűből (2).
Kéztámasz
2 A pánton a kéztámaszt tolja jobbra
amennyire csak lehet (1), majd a pánt
végét visszahajtva rögzítse a tépőzárral
(2).
,folytatás
Gyors áttekintés
151
Távirányító
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
A szigetelő lap eltávolítása
Szigetelő lap
Elemcsere
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Fül
A PHOTO gomb (33. oldal)
B Memóriakezelő gombok (Áttekintő*,
–/+, Lejátszás memóriából) (54. oldal)
C SEARCH M. gomb* (63. oldal)
2 Vegye ki a lítium gombelemet.
D ./> gomb* (63. oldal)
E Szalagvezérlő gombok (Visszacsévélés,
Lejátszás, Előrecsévélés, Szünet, Állj,
Lassított lejátszás) (52. oldal)
F ZERO SET MEMORY gomb*
(62. oldal)
G Jeladó
Miután bekapcsolta a kamerát, a
kamera vezérléséhez fordítsa a kamerán
található infravörös érzékelő felé.
3 Tegyen be egy új lítium gombelemet
úgy, hogy a + fele felfelé nézzen.
H REC START/STOP gomb (32. oldal)
I A motoros zoom gombja (31. oldal)
J DISPLAY gomb (62. oldal)
* Ezek a gombok Easy Handycam üzemmódban
nem használhatók.
4 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
152
Gyors áttekintés
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne dobja
tűzbe!
FIGYELEM!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat.
Az elemet csak azonos típusú vagy a
gyártó által javasolt helyettesítő elemre
cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
b Megjegyzések a távirányítóval
kapcsolatban
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú elemet
használjon.
• Ne irányítsa a készülék infravörös érzékelőjét
erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy
mennyezetvilágítás felé, mert ez a távirányító
hibás működését idézheti elő.
• A távirányító nem működik megfelelően, ha a
készülék infravörös érzékelőjét a (külön
megvásárolható) konverziós lencse eltakarja.
• Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval vezérli,
előfordulhat, hogy az a videomagnóra is hatással
van. Ilyen esetben vagy kapcsolja a videomagnó
távirányítóját VTR 2-től eltérő üzemmódba,
vagy takarja le fekete papírlappal a videomagnó
infravörös érzékelőjét.
Gyors áttekintés
,folytatás
Gyors áttekintés
153
Az LCD képernyőn és a keresőben látható jelek, szimbólumok
Az LCD képernyőn és a keresőben a
kamera állapotát a következő jelek,
szimbólumok mutatják. A szimbólumok a
különböző kameratípusok esetén nem
feltétlenül azonosak.
Jel, szimbólum
Önkioldóval készített
felvétel (32. és 35. oldal)
Szakaszos felvétel
(79. oldal)
Példa: CAMERA-TAPE üzemmódban
látható szimbólumok
Szakaszos
állóképkészítés
(80. oldal)
Időkód (59. oldal)/Számláló (59. oldal)/
Öndiagnózis (128. oldal)/Kép száma (55. oldal)
60min
STBY
Jelentés
Ez a kijelzés akkor
jelenik meg, ha (külön
megvásárolható)
videovakut használ.
0:00:00
60min
Képkockánkénti felvétel
(79. oldal)
P-MENU
Analóg kép és hang
továbbítása digitális
formában (89. oldal)
Expozícióbeállító skála
DV bemenet (100. oldal)
Jel, szimbólum
Jelentés
y60min
Az akkumulátor
energiaszintje (29. oldal)
SP , LP
Felvételi mód (30. oldal)
STBY REC
Készenlét felvételhez/
felvételi üzemmód
Null-pont megjegyzése
(62. oldal)
NightShot plus
(41. oldal)
Super NightShot plus
(41. oldal)
Color Slow Shutter
(41. oldal)
Képminőség (34. oldal)
Képméret (34. oldal)
QZ
Képméret (30. oldal)
Felvételi mappa/
lejátszási mappa
(76. oldal)
Képeffektus (77. oldal)
Digitális effektus
(45. oldal)
Cassette Memory
kazettamemória
(135. oldal)
Audió üzemmód
(87. oldal)
60min q
154
Gyors áttekintés
MEMORY MIX
(47. oldal)
9
Kézi fókuszbeállítás
(42. oldal)
PROGRAM AE
(67. oldal)
Még felhasználható
szalag (29. oldal)
Folyamatos
fényképfelvétel (képsor)
(73. oldal)
Figyelmeztetés
(128. oldal)
.
Ellenfény kompenzálása
(39. oldal)
Jel, szimbólum
n
Jelentés
Fehéregyensúly
(68. oldal)
16:9 WIDE (72. oldal)
Kikapcsolt SteadyShot
képstabilizátor
(72. oldal)
-
Védelem (115. oldal)
Nyomtatási jel
(116. oldal)
Diabemutató (78. oldal)
LCD háttérvilágítása
kikapcsolva (21. oldal)
Kép törlése (114. oldal)
A kamerához PictBridge
nyomtató csatlakozik
(117. oldal)
Gyors áttekintés
Gyors áttekintés
155
Tárgymutató
Számok
16:9 WIDE üzemmód ..... 72
21 érintkezős
illesztő ................ 62, 100
A, Á
A/V átjátszókábel
...................... 61, 98, 111
adatkód (DATA CODE)
.............................. 59, 90
akkumulátor
akkumulátor.............. 16
akkumulátor
energiaszintje
..................... 29, 140
Battery Info............... 17
akkumulátor feltöltése ... 16
állókép
memóriában ........ 33, 54
állóképek formátuma ... 137
áttekintő képernyő.......... 56
AUDIO MIX .......... 88, 113
AUDIO MODE.............. 87
AUTO SHUTTER......... 69
automatikus kikapcsolás
(A. SHUT OFF) ....... 92
B
BACK LIGHT gomb
(a kamerán)............... 39
BEEP (hangjelzés).... 21, 91
BLACK FADER (úsztatás
feketéből) .................. 44
BURN DVD
(DVD-írás)................ 82
BURN VCD
(video-CD-írás) ........ 83
C
CALIBRATION
(kalibrálás) .............. 144
Cassette Memory ...... 2, 135
Color Slow Shutter
(COLOR SLOW S)
.................................... 41
csatlakoztatásjelző ........ 148
156
Gyors áttekintés
csuklópánt ..................3, 151
D
dátum keresése ................63
dátum/idő..........................59
DEMO MODE (bemutató
üzemmód) ..................81
DIGITAL ZOOM...........71
digitális effektus
(D.EFFECT) .......45, 53
digitális jelátalakítás
(A/V c DV OUT) ....89
digitális műsorszerkesztés
(PROG.EDIT) ........104
DOT FADER
(elszórt pontok).........44
figyelmeztető
szimbólumok........... 128
figyelmeztető
üzenetek .................. 128
FILE NO.......................... 76
FLASH LEVEL.............. 70
FLASH MODE............... 70
FLASH SET .................... 70
fókuszbeállítás ................. 42
FORMAT ................ 75, 137
fő hangsáv
lásd: MULTI-SOUND
G
gombelem
kamera ..................... 145
távirányító ............... 152
E
Easy Handycam .........36, 56
EDIT SEARCH ..............50
egyéni menü
(P-MENU).................65
egyéni menü testre
szabása........................94
elem feltöltése
beépített gombelem
............................145
END SEARCH .........49, 83
F
FADER (úsztatás) ..........44
fehéregyensúly
(WHITE BAL.) ........68
felirat (Cassette Memory)
TAPE TITLE ............85
TITL ERASE............85
TITLE ........................83
TITLE DISP..............85
felirat keresése .................63
felvételi idő.................18, 30
felvételi kapacitás
kijelzés..................29, 30
REMAINING .....74, 90
felvételi mód
(REC MODE) ....29, 87
felvételjelző lámpa
(REC LED)...............91
fényesség
(LUMI. KEY) ...........46
H
hálózati tápegység ........... 16
hang hozzáadása (AUD
DUB CTRL)........... 111
hangerő
(VOLUME) ........ 51, 54
I
i.LINK ............................ 141
i.LINK kábel............ 98, 104
időkód............................... 29
„InfoLITHIUM”
akkumulátor............ 139
infravörös érzékelő ....... 149
infravörös jeladó ........... 105
Intelligent accessory
shoe .................. 111, 150
írásvédő
kapcsoló ........... 136, 137
J
JPEG .............................. 137
K
kamera beállításainak
megjelenítése ............ 59
kamera-színtelítettség
(CAMTM CHROMA)
.................................... 47
kazetta .............................. 24
L
LANC .............................149
LANGUAGE ..................93
LCD BACKLIGHT
.............................21, 148
LCD COLOR
(LCD színe) ...............89
LCD fényereje
(LCD BRIGHT) .......21
LCD háttérvilágítása
(LCD BL LEVEL) ...88
LCD képernyő ...................3
LCD/VF SET................... 88
lejátszás (VAR.SPD PB)
fordított irányú.......... 52
képkockánként ......... 53
kétszeres
sebességű............. 53
lassított....................... 52
lejátszási idő ..................... 19
LP (Long Play – hosszan
játszó)
lásd: felvételi mód
(REC MODE)
MOSAIC FADER
(mozaikos úsztatás)
.................................... 44
MOVIE SET ................... 74
MPEG ............................ 137
MULTI-SOUND ............ 88
műsorszerkesztés
(PROG. EDIT) ........ 82
műveletekkor hallható
hangjelzés
lásd: BEEP
N
M
mappa
lásd: NEW FOLDER
lásd: PB FOLDER
lásd: REC FOLDER
másolás
(REC CTRL) .......... 103
mellékhangsáv
lásd: MULTI-SOUND
memóriaátfedés
(OVERLAP) ............ 45
memória-fényesség
(MTCAM LUMI.)
.................................... 47
memória-színtelítettség
(MTCAM CHROMA)
.................................... 47
MEMORY MIX.............. 47
„Memory Stick Duo”
általános ismertetés
............................ 137
képek száma ........ 31, 34
memóriakártya
behelyezés........... 25
menü
CAMERA SET ........ 67
EDIT/PLAY ............. 82
MEMORY SET........ 73
MENU ROTATE
(menüléptetés) ... 92
menüelem
kiválasztása ......... 65
PICT. APPLI. ........... 77
STANDARD SET ... 87
TIME/LANGU......... 93
MONOTONE ................. 44
nagy felbontású (FINE)
lásd: képminőség
(QUALITY)
NEW FOLDER.............. 76
NightShot Light
(NS LIGHT)....... 41, 71
NightShot plus................. 41
NORMAL
lásd: képsor (BURST)
normál (STANDARD)
lásd: képminőség
(QUALITY)
NTSC.............................. 134
null-pont megjegyzése.... 62
nyelv (LANGUAGE).... 26
nyomtatási jel ................ 116
O, Ö
Gyors áttekintés
képeffektus
(PICT. EFFECT) ......77
képek védelme ...............115
képkeresés ........................52
képkockánkénti felvétel
(FRAME REC) ........79
képkockánkénti
lejátszás ......................53
képméret (IMAGE SIZE)
...............................34, 74
képminőség
(QUALITY)........34, 74
képsor (BURST) .......34, 73
keresés Cassette Memory
kazettamemóriában
(SEARCH) ....49, 63, 83
kereső ................................21
fényerő (VF B.LIGHT)
..............................89
kereső beállítása ..............22
kéthangsávos kazetta ......88
kézi expozíció
(EXPOSURE) ..........40
kézi fókuszbeállítás..........43
kéztámasz
lásd: rögzítőpánt
kijelzés
DISPLAY ..................91
kijelzőn látható
szimbólumok.....154
kis zársebesség
(SLOW SHUTTR) ...46
Közvetlen „Click to DVD”
lásd: BURN DVD
Közvetlen video-CD-írás
lásd: BURN VCD
külföldön.........................134
OLD MOVIE
(régi film) .................. 46
óra beállítása
(CLOCK SET) ... 23, 93
öndiagnózis kijelzője .... 128
önkioldóval készített felvétel
(SELF-TIMER)
.............................. 32, 35
P
PAL ................................ 134
páralecsapódás .............. 143
pásztázás .......................... 52
PB FOLDER .................. 76
PictBridge ...................... 117
PRINT
lásd: PictBridge....... 117
PROGRAM AE............. 67
,folytatás
Gyors áttekintés
157
R
U, Ü
REC FOLDER ............... 76
REC START/STOP
gomb .................... 28, 52
RESET ........................... 149
rögzítőpánt................. 3, 151
rugalmas fénymérő
(SPOT METER) ...... 39
USB videoátvitel .............90
USB-CAMERA........90
USB-PLY/EDT.........90
üzemmód ..........................20
S, Sz
S videó ........................ 61, 98
SLIDE SHOW ................ 78
SP (Standard Play – normál
lejátszás)
lásd: felvételi mód
(REC MODE)
SPOT FOCUS ................. 42
STEADYSHOT.............. 72
STILL (állókép) .............. 45
STILL SET ...................... 73
Super NightShot plus...... 41
szakaszos felvétel
(INTERVAL REC)
.................................... 79
szakaszos fényképfelvétel
(INT. REC-STL) ...... 80
számláló............................ 29
széles látószög
lásd: zoomolás
sztereó/monó ................... 88
T
tartozékaljzat ................. 150
távirányító ...................... 152
REMOTE CTRL ..... 91
telefotó
lásd: zoomolás
televíziós
színrendszerek ........ 134
teljes feltöltés................... 16
törlés
ALL ERASE
(állókép) ............. 75
ALL ERASE (Cassette
Memory) ............. 86
képek törlése........... 114
TRAIL (csóva)................ 46
tükör üzemmód ............... 31
158
Gyors áttekintés
V
váltott expozíció
(EXP. BRKTG)
lásd: képsor (BURST)
VIDEO INPUT ...............89
videofej ...........................143
villódzás (FLASH) ..........46
visszajátszás ..........29, 33, 50
W
WHITE FADER
(úsztatás fehérből) ....44
WIPE (áttűnés)................44
WORLD TIME
(világidő)....................93
Z
zajmentes átmenet
lásd: END SEARCH
zoomolás .....................31, 58
zoomolás lejátszáskor
(PB ZOOM) ..............58
Najskôr si
prečítajte tento
návod
Skôr, ako zariadenie začnete používat’,
prečítajte si pozorne túto príručku a odložte
si ju ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Poznámky týkajúce sa
používania
Poznámky týkajúce sa pamäte Cassette
Memory
Kamkordér využíva formát DV. Môžete v ňom
používa iba kazety typu mini DV. Odporúča sa
používa kazety typu mini DV s pamäou Cassette
Memory, pri ktorých môžete používa funkciu
vyhľadávania titulkov (s. 59), vyhľadávania údajov
(s. 60), [
TITLE] (s. 79) a [
TAPE TITLE]
(s. 81).
Kazety s pamäou Cassette Memory sú
označené značkou
.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým
prúdom zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Poznámka týkajúca sa typu pamäte
„Memory Stick“, ktorý môžete používa
na tomto kamkordéri.
V kamkordéri môžete používa iba pamä
„Memory Stick Duo“, ktorá má približne
polovičnú veľkos v porovnaní so štandardnou
pamäou „Memory Stick“ (s. 128).
Kazety s pamäou „Memory Stick Duo“ sú
označené značkou
.
Poznámky týkajúce sa nahrávania
Pre zákazníkov v Európe
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia určitých frekvencií môžu
mat’ vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho
kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi
smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
b Upozornenie
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
rušenie spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte kábel USB.
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné z
dôvodu poruchy kamkordéra, ukladacieho
média atď., za obsah nahrávky sa nebude da
poskytnú náhrada.
• Systémy farieb TV sa líšia v závislosti od štátu
alebo regiónu. Ak chcete zobrazi nahrávky na
obrazovke TV, potrebujete TV so systémom
PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu by chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže by v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámky týkajúce sa obrazovky LCD,
hľadáčika a objektívu
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využi 99,99 % pixelov.
Môžu sa však objavi nepatrné čierne alebo
žiarivé bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby) neustále sa zobrazujúce na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
Tieto bodky vznikajú pri výrobe, sú normálnym
javom a nemajú žiadny vplyv na nahrávku.
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobi poruchy. Buďte opatrní
pri odkladaní kamery vonku alebo pri okne.
2
• Neotáčajte kamkordér na priame slnko. Môže to
spôsobi poruchu kamkordéra. Snímky slnka
robte iba pri nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
• Remienok si môžete upevni aj okolo zápästia
(s. 143).
Poznámky týkajúce sa pripojenia iných
zariadení
Pred pripojením kamkordéra k ďalšiemu
zariadeniu (napríklad k videorekordéru alebo k
počítaču) pomocou kábla USB alebo i.LINK
skontrolujte, či majú pri vkladaní zástrčky
konektora správnu orientáciu. Ak zástrčku
konektora násilím zastrčíte s nesprávnou
orientáciou, môžete poškodi konektor alebo
spôsobi poruchu kamkordéra.
Poznámky týkajúce sa používania tejto
príručky
• Keď používate dotykový panel, položte ruku na
zadnú stranu panela LCD a podoprite ho. Potom
sa dotknite tlačidiel zobrazených na obrazovke.
• Obrázky na obrazovke LCD a v hľadáčiku
použité v tejto príručke boli zachytené pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto môžu by iné
ako v skutočnosti.
• Na obrázkoch použitých v tomto návode je
znázornený typ DCR-HC40E.
Poznámky týkajúce sa používania
kamkordéra
• Kamkordér uchopte správnym spôsobom.
SK
Dotknite sa tlačidla zobrazeného na
obrazovke LCD.
• Jazyk používaný na obrazovke kamkordéra
môžete zmeni (s. 23).
• Pri otváraní alebo zatváraní panela LCD alebo
pri nastavovaní uhla panela LCD dajte pozor,
aby ste náhodne nestlačili tlačidlá na ráme
panela LCD.
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú určené na
držanie.
• Upevnite remienok tak, ako je to znázornené na
nasledujúcom obrázku.
Hľadáčik
Panel LCD
Batéria
3
Obsah
: Funkcie dostupné len pre pásku.
: Funkcie dostupné len pre pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Najskôr si prečítajte tento návod ............................................................... 2
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov ...................................................................................... 8
Nahrávanie statických obrázkov .............................................................. 10
Pohodlné nahrávanie a prehrávanie ........................................................ 12
Začíname
Krok č. 1: Kontrola dodávaných súčastí .................................................. 13
Krok č. 2: Nabíjanie batérie...................................................................... 14
Používanie externého zdroja napájania ..................................................................... 17
Krok č. 3: Zapnutie napájania .................................................................. 18
Krok č. 4: Nastavenie panela LCD a hľadáčika ....................................... 19
Nastavenie panela LCD ............................................................................................. 19
Nastavenie hľadáčika ................................................................................................ 19
Krok č. 5: Nastavenie dátumu a času ...................................................... 20
Krok č. 6: Vloženie nahrávacieho média .................................................. 21
Vloženie pásky ........................................................................................................... 21
Vloženie pamäovej karty „Memory Stick Duo“ ........................................................ 22
Krok č. 7: Nastavenie jazyka obrazovky .................................................. 23
Nahrávanie
Nahrávanie filmov .................................................................................... 25
Dlhšie nahrávanie ...................................................................................................... 27
Používanie funkcie priblíženia ................................................................................... 28
Nahrávanie v zrkadlovom režime .............................................................................. 28
Používanie samočinného časovača .......................................................................... 29
Nahrávanie statických obrázkov
– nahrávanie fotografií do
pamäte ................................................................................................ 30
Výber kvality a veľkosti obrázka ................................................................................ 31
Používanie samočinného časovača .......................................................................... 32
Nahrávanie statického obrázka na pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ počas
nahrávania filmov na pásku ................................................................................ 33
Pohodlné nahrávanie – Easy Handycam ................................................. 33
Nahrávanie filmu
.................................................................................................. 33
Nahrávanie statického obrázka
........................................................................... 34
4
Úplné využívanie režimu Easy Handycam ................................................................ 35
Nastavenie expozície ............................................................................... 36
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle ......................................................... 36
Fixovanie expozície pre vybratý objekt – Flexible spot meter .................................. 36
Ručné nastavenie expozície ..................................................................................... 37
Nahrávanie na tmavých miestach – NightShot plus atď. ........................ 38
Nastavenie zaostrenia.............................................................................. 39
Nastavenie zaostrenia pre objekty mimo stredu – SPOT FOCUS ............................ 39
Ručné nastavenie zaostrenia .................................................................................... 40
Nahrávanie obrazu použitím rôznych efektov.......................................... 41
Rozjasňovanie a stmievanie záberu
– FADER ................................................... 41
Používanie špeciálnych efektov
– digitálne efekty ............................................. 42
Prekrývanie filmov na páske statickými obrázkami – MEMORY MIX ....................... 44
Vyhľadávanie začiatočného bodu
..................................................... 46
Vyhľadávanie ostatného záberu posledného nahrávania – END SEARCH .............. 46
Ručné vyhľadávanie – EDIT SEARCH ....................................................................... 46
Kontrola posledných nahratých záberov – Rec review ............................................. 47
Prehrávanie
Prezeranie filmov nahratých na páske
............................................... 48
Prehrávanie v rôznych režimoch ............................................................................... 49
Zobrazovanie nahrávok s pridanými efektmi – digitálny efekt .................................. 50
Zobrazenie nahrávok na pamäovej karte „Memory Stick Duo“
....... 51
Prehrávanie v rôznych režimoch z pamäovej karty „Memory Stick Duo“ ............... 52
Pohodlné prehrávanie – Easy Handycam ................................................ 53
Úplné využívanie režimu Easy Handycam ................................................................ 54
Rôzne funkcie prehrávania....................................................................... 55
Zväčšovanie obrázkov – priblíženie pri prehrávaní z pásky alebo z pamäte ............ 55
Zobrazenie indikátorov na obrazovke ....................................................................... 56
Zobrazenie dátumu a času a údajov nastavenia kamery – Data code ..................... 56
Prehrávanie obrazu na TV........................................................................ 58
Vyhľadávanie záberu na páske pri prehrávaní
................................... 59
Rýchle vyhľadávanie požadovaného záberu
– funkcia vynulovania pamäte ............................................................................ 59
Vyhľadávanie záberov pomocou pamäte Cassette Memory
– funkcia vyhľadávania titulkov ........................................................................... 59
Vyhľadávanie záberov podľa dátumu nahrávania
– funkcia vyhľadávania dátumu .......................................................................... 60
,pokračovanie
5
Rozšírené funkcie
Používanie ponuky
Pripojenie k videorekordéru alebo k
TV .................................................91
Výber položiek ponuky ...................... 61
Kopírovanie na inú pásku
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE, WHITE BAL., 16:9
WIDE atď. .................................... 63
Nahrávanie obrazu z videorekordéra
alebo z TV ....................................93
Používanie ponuky
(MEMORY SET)
– BURST, QUALITY, IMAGE SIZE,
ALL ERASE, NEW FOLDER
atď. .............................................. 69
Používanie ponuky
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT, SLIDE SHOW,
FRAME REC, INTERVAL REC, INT.
REC–STL atď. .............................. 73
Používanie ponuky
(EDIT/PLAY)
–
TITLE,
TAPE TITLE
atď. .............................................. 78
Používanie ponuky
(STANDARD
SET) –
REC MODE, MULTISOUND, AUDIO MIX, USB-CAMERA
atď. .............................................. 82
Používanie ponuky
(TIME/LANGU.)
– CLOCK SET, WORLD TIME
atď. .............................................. 87
Prispôsobenie ponuky Personal
Menu ............................................ 88
6
Kopírovanie a úpravy
.............92
Kopírovanie obrázkov z pásky na
pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ .............................................95
Kopírovanie statických obrázkov z
pamäovej karty „Memory Stick Duo“
na pásku .......................................96
Kopírovanie vybratých záberov z pásky
– digitálne úpravy programu ........97
Pridávanie ďalšieho zvuku na nahratú
pásku
....................................104
Odstraňovanie nahratých obrázkov
...............................................107
Označenie nahratých obrázkov
špecifickou informáciou
– ochrana obrázkov a tlačová
značka ........................................108
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná s funkciou
PictBridge)
............................110
Riešenie problémov
Riešenie problémov .........................112
Indikátory a správy s
upozorneniami ...........................121
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v
zahraničí .....................................126
Vhodné pásky ..................................127
Pamäová karta „Memory Stick“ .....128
Batéria „InfoLITHIUM“ .....................131
Rozhranie i.LINK ..............................132
Údržba a odporúčania .....................134
Technické parametre .......................137
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov ......140
Register ............................................147
Ďalšie informácie nájdete v ostatných
návodoch dodávaných spolu s
kamkordérom:
• Úprava obrázkov na počítači
cSprievodca počítačovými aplikáciami
7
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov
1
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
Ak chcete získa informácie o dobíjaní batérie, pozrite stranu 14.
Zasuňte batériu v smere šípky, kým nebudete poču kliknutie.
2
Kazetu vložte do kamkordéra.
a Páčku OPEN/
b Vložte kazetu tak, aby
ZEJECT posuňte v
smere šípky a otvorte
kryt.
Priestor pre kazetu sa
automaticky otvorí.
Páčka OPEN/ZEJECT
8
Návod na rýchly začiatok práce
okienko kazety
smerovalo nahor a
potom zatlačte na kazetu
v strede zadnej strany.
Strana s okienkom
c Stlačením tlačidla
.
Po automatickom vsunutí
kazety zavrite kryt
kazety.
3
Spustite nahrávanie a kontrolujte objekt na obrazovke LCD.
Nastavenia dátumu a času nie sú predvolené. Ak chcete získa informácie o nastavení
dátumu a času, pozrite stranu 20.
a Nastavte prepínač
Návod na rýchly začiatok práce
LENS COVER do
polohy OPEN.
b Otvorte panel LCD.
c Podržte stlačené
zelené tlačidlo a
posuňte nadol
prepínač POWER,
čím sa zobrazí
indikátor CAMERATAPE.
Kamkordér sa zapne.
d Stlačte tlačidlo REC
START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Ak
chcete prejs na
pohotovostný režim,
stlačte znovu tlačidlo
REC START/STOP.
Môžete tiež použi
tlačidlo REC START/
STOP na paneli LCD.
4
Nahratý obraz si prezrite na obrazovke LCD.
a Prepínač POWER
opakovane posúvajte,
kým sa nerozsvieti
indikátor PLAY/EDIT.
b Dotknite sa tlačidla
(prevíjanie
dozadu).
c Dotykom tlačidla
(prehra ) spustíte
prehrávanie.
Ak chcete prehrávanie
zastavi, stlačte tlačidlo
.
Kamkordér vypnete
posunutím prepínača POWER
do polohy OFF (CHG).
Nastavte prepínač LENS
COVER do polohy CLOSE.
Návod na rýchly začiatok práce
9
Nahrávanie statických
obrázkov
1
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
Ak chcete získa informácie o dobíjaní batérie, pozrite stranu 14.
Zasuňte batériu v smere šípky, kým nebudete poču kliknutie.
2
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vsuňte ju tak, aby sa
značka b nachádzala v
ľavom dolnom rohu.
Potlačte, kým nebudete
poču kliknutie.
Značka b
10
Návod na rýchly začiatok práce
3
Spustite nahrávanie a kontrolujte objekt na obrazovke LCD.
Nastavenia dátumu a času nie sú predvolené. Ak chcete získa informácie o nastavení
dátumu a času, pozrite stranu 20.
a Nastavte prepínač
Návod na rýchly začiatok práce
LENS COVER do
polohy OPEN.
b Otvorte panel LCD.
c Podržte stlačené
zelené tlačidlo a
opakovane posúvajte
prepínač POWER,
kým sa nerozsvieti
indikátor CAMERAMEMORY.
Kamkordér sa zapne.
d Slabo stlačte tlačidlo
PHOTO.
Po zaostrení sa ozve
krátke pípnutie.
e Stlačte úplne tlačidlo
PHOTO.
Budete poču zvuk
uzávierky. Nahrá sa
statický obrázok.
4
Nahratý obraz si prezrite na obrazovke LCD.
a Prepínač POWER
opakovane posúvajte,
kým sa nerozsvieti
indikátor PLAY/EDIT.
b Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa posledný
nahratý obrázok.
c Obrázky si môžete
jednotlivo prezera
dotykom na tlačidlá
(ďalší) a
(nasledujúci).
Kamkordér vypnete
posunutím prepínača
POWER do polohy OFF
(CHG).
Nastavte prepínač LENS
COVER do polohy CLOSE.
Návod na rýchly začiatok práce
11
Pohodlné nahrávanie a
prehrávanie
Prepnutím do režimu Easy Handycam sa nahrávanie a prehrávanie
ešte viac zjednoduší.
Režim Easy Handycam umožňuje jednoduché nahrávanie a
prehrávanie aj pre začiatočníkov tým, že poskytuje iba základné
funkcie nahrávania a prehrávania.
Pri nahrávaní alebo
prehrávaní stlačte tlačidlo
EASY.
Počas prevádzky v režime Easy
Handycam sa tlačidlo EASY
rozsvieti na modro (1) a zväčší sa
veľkos písma na obrazovke (2).
Easy Handycam
operation
ON
Podrobné informácie obsahujú pokyny pre každú operáciu.
Pozrite stranu 33, kde nájdete informácie o nahrávaní, alebo stranu 53 s informáciami o
prehrávaní.
12
Návod na rýchly začiatok práce
Začíname
Sieový napájací kábel (1)
Krok č. 1: Kontrola
dodávaných
súčastí
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.
Začíname
Presvedčte sa, či boli spolu s
kamkordérom poskytnuté nasledujúce
súčasti.
Čísla v zátvorkách označujú počet
dodávaných súčastí.
Pamäová karta „Memory Stick Duo“ s
kapacitou 8 MB (1)
V kamkordéri môžete používa iba pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má približne
polovičnú veľkos v porovnaní so štandardnou
pamäovou kartou „Memory Stick“. Pozrite
stranu 128, kde nájdete podrobné informácie.
Adaptér pre pamäovú kartu Memory
Stick Duo (1)
Ak pripojíte adaptér pre pamäovú kartu Memory
Stick Duo k pamäovej karte „Memory Stick
Duo“, kartu „Memory Stick Duo“ budete môc
používa so všetkými zariadeniami
kompatibilnými so štandardnou kartou „Memory
Stick“.
Prípojný kábel A/V (1)
Kábel USB (1)
Nabíjateľná batéria NP-FP50 (1)
Disk CD-ROM „SPVD-012 USB Driver“ (1)
Čistiaca látka (1)
Kryt rozhrania (1)
Pripojený ku kamkordéru.
21-vývodový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
Sieový adaptér (1)
Kamera Návod na používanie
(tento návod) (1)
Sprievodca počítačovými aplikáciami (1)
Začíname
13
Krok č. 2:
Nabíjanie batérie
1
Pripojte batériu posunutím v smere
šípky. Budete poču kliknutie.
2
Pripojte sieový adaptér do
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri tak, aby značka v na
konektore DC smerovala nadol.
Batériu môžete nabi pripojením batérie
typu „InfoLITHIUM“ (série P) ku
kamkordéru.
b Poznámky
• Nie je možné používa iné batérie ako batérie
typu „InfoLITHIUM“ (série P) (s. 131).
• Neskratujte konektor DC sieového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobi poruchu.
• Pri používaní sieového adaptéra použite blízku
sieovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
ihneď odpojte sieový adaptér zo sieovej
zásuvky.
Batéria
Konektorová
zásuvka DC
IN
Značka v
Konektor DC
Sieový napájací
kábel
3
K sieovému adaptéru pripojte
sieový napájací kábel.
4
Sieový napájací kábel pripojte do
sieovej zásuvky.
5
Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
Sieový adaptér
do sieovej zásuvky
14
Začíname
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie)
a spustí sa nabíjanie.
Kontrola zostávajúceho času
batérie – informácie o batérii
DSPL/BATT INFO
CHG
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Začíname
Prepínač POWER
Po nabití batérie
Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG
(nabíjanie) zhasne. Odpojte sieový adaptér
od konektorovej zásuvky DC IN.
Aktuálnu úroveň nabitia batérie a aktuálny
zostávajúci čas nahrávania môžete
skontrolova počas nabíjania alebo pri
vypnutom napájaní.
Vybratie batérie
1 Nastavte prepínač POWER do polohy
Tlačidlo BATT (batéria)
na uvoľnenie batérie
Prepínač
POWER
OFF (CHG).
2 Otvorte panel LCD.
3 Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
Asi na 7 sekúnd sa zobrazia informácie o
batérii.
Podržte stlačené tlačidlo, ak ich chcete
zobrazi na približne 20 sekúnd.
Batéria
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
1 Nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
2 Stlačte tlačidlo BATT (batéria) na
uvoľnenie batérie a vysuňte batériu v
smere šípky.
b Poznámka
• Ak nebudete batériu dlhší čas používa, pred jej
uskladnením ju úplne vybite. Pozrite stranu 132,
kde získate informácie o uskladnení batérií.
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
76 min
VIEWFINDER:
90 min
A Úroveň nabitia batérie: zobrazuje
približnú zostávajúcu kapacitu batérie.
B Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou panela LCD.
C Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou hľadáčika.
,pokračovanie
Začíname
15
Čas nabíjania
Približný počet minút požadovaný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C.
(Odporúča sa teplota 10 – 30 °C.)
Ak je položka LCD BACKLIGHT
nastavená na hodnotu OFF
Pre typ DCR-HC40E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
100
55
NP-FP70
205
110
NP-FP90
370
200
Batéria
NP-FP50 (dodávané
príslušenstvo)
125
NP-FP70
155
NP-FP90
220
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou obrazovky LCD
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Ak je položka LCD BACKLIGHT
nastavená na hodnotu ON
Pre typ DCR-HC40E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
85
(dodávané
príslušenstvo)
45
NP-FP70
185
100
NP-FP90
335
180
Pre typ DCR-HC30E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
105
(dodávané
príslušenstvo)
55
NP-FP70
225
120
NP-FP90
400
220
Pre typ DCR-HC30E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
120
65
NP-FP70
255
140
NP-FP90
455
250
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou hľadáčika
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Pre typ DCR-HC40E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
100
(dodávané
príslušenstvo)
55
NP-FP70
205
110
NP-FP90
370
200
Pre typ DCR-HC30E:
Batéria
16
Začíname
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FP50
120
(dodávané
príslušenstvo)
65
NP-FP70
255
140
NP-FP90
455
250
* Približný počet minút nahrávania pri
opakovanom nahrávaní, zastavení a spustení
nahrávania, pri zmenách režimu napájania
posúvaním prepínača POWER a pri
približovaní. Skutočná životnos batérie
môže by kratšia.
Čas prehrávania
Batéria
Otvorený
panel LCD*
Zavretý
panel LCD
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
105
120
NP-FP70
225
255
NP-FP90
400
455
Pre typ DCR-HC30E:
Batéria
Otvorený
panel LCD*
Zavretý
panel LCD
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
120
140
NP-FP70
255
295
NP-FP90
455
525
Ak nechcete vybi batériu, môžete ako
zdroj napájania použi sieový adaptér.
Počas používania sieového adaptéra sa
batéria nevybije ani v takom prípade, ak
je pripojená ku kamkordéru.
Začíname
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Pre typ DCR-HC40E:
Používanie externého zdroja
napájania
UPOZORNENIE
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieovej zásuvke pomocou sieového
adaptéra.
Pripojte kamkordér tak, ako je to
zobrazené v časti „Nabíjanie batérie“
(s. 14).
* Ak je položka LCD BACKLIGHT
nastavená na hodnotu ON
b Poznámky
• Dodávka energie z batérie sa preruší, ak je do
konektorovej zásuvky DC IN na kamkordéri
pripojený sieový adaptér (aj keď je sieový
napájací kábel odpojený zo sieovej zásuvky).
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti, ak
používate kamkordér pri nízkych teplotách.
• V nasledujúcich situáciách indikátor CHG
(nabíjanie) počas nabíjania bliká alebo sa
informácie o batérii nezobrazujú správne.
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je úplne vybitá. (Týka sa iba informácií
o batérii.)
Začíname
17
Krok č. 3: Zapnutie
napájania
• Režim PLAY/EDIT: prehrávanie alebo
úprava obrazu na páske alebo pamäovej
karte „Memory Stick Duo“.
Vypnutie napájania
Opakovane posuňte prepínač POWER a
vyberte pre nahrávanie alebo prehrávanie
požadovaný režim napájania.
Ak používate kamkordér prvýkrát,
zobrazí sa obrazovka na nastavenie času
[CLOCK SET] (s. 20).
Prepínač LENS COVER
Prepínač POWER
1
Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy OPEN.
2
Podržte stlačené zelené tlačidlo a
posuňte nadol prepínač POWER.
Kamkordér sa zapne.
Režim nahrávania alebo prehrávania
zadáte tak, že opakovane posuniete
prepínač, kým sa nerozsvieti indikátor
pre požadovaný režim napájania.
• Režim CAMERA-TAPE: nahrávanie na
pásku.
• Režim CAMERA-MEMORY:
nahrávanie na pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“.
18
Začíname
Prepínač POWER posuňte do polohy OFF
(CHG).
Prepínač LENS COVER nastavte do
polohy CLOSE.
Krok č. 4:
Nastavenie panela
LCD a hľadáčika
Nastavenie panela LCD
Aj vtedy, ak sa medzi vami a nahrávaným
objektom nachádzajú prekážky, po
nastavení uhla panela LCD môžete objekt
počas nahrávania sledova na obrazovke
LCD.
Maximálne o
180 stupňov
Maximálne
o 90 stupňov
a
a potom sa dotknite tlačidla
.
z Tipy
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom k
objektívu, panel LCD môžete zavrie s
obrazovkou LCD otočenou smerom von.
• Ak ako zdroj napájania používate batériu, v
ponuke
(STANDARD SET) môžete
nastavi jas výberom možnosti [LCD BL
LEVEL] pre nastavenie [LCD/VF SET] (s. 83).
• Ak používate kamkordér za jasného svetla,
stlačením prepínača LCD BACKLIGHT
vypnite podsvietenie obrazovky LCD. (Na
obrazovke sa zobrazí indikátor
.) Toto
nastavenie šetrí kapacitu batérie.
• Úprava podsvietenia obrazovky LCD nebude
ma žiadny vplyv na nahratý obraz.
• Signalizačné pípanie pri prevádzke môžete
vypnú nastavením položky [BEEP] v ponuke
(STANDARD SET) na hodnotu [OFF]
(s. 86).
Začíname
Uhol a jas panela LCD môžete upravi
podľa rôznych situácií nahrávania.
3 Upravte položku pomocou tlačidiel
Nastavenie hľadáčika
Po zatvorení panela LCD môžete
prezera obrázky pomocou hľadáčika.
Hľadáčik používajte, ak je batéria takmer
vybitá alebo ak je nejasná obrazovka.
LCD BACKLIGHT
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru a potom ho otočte do
požadovanej polohy.
Nastavenie jasu obrazovky LCD
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [LCD BRIGHT].
Páčka na úpravu optického systému hľadáčika
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU], potom ponuky
(STANDARD SET) a potom sa
dotknite položky [LCD/VF SET] (s. 83).
,pokračovanie
Začíname
19
1
Vysuňte hľadáčik.
2
Posúvajte páčku na úpravu optického
systému hľadáčika, kým sa obraz
nevyjasní.
Používanie hľadáčika počas
prevádzky
Pri nahrávaní na pásku alebo pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“ môžete
upravova expozíciu (s. 36) a jas (s. 41) a
pritom sledova obraz v hľadáčiku. Otočte
panel LCD o 180 stupňov a zatvorte ho s
obrazovkou otočenou smerom von.
1 Nastavte režim napájania na hodnotu
CAMERA-TAPE alebo CAMERAMEMORY (s. 18).
Krok č. 5:
Nastavenie
dátumu a času
Ak používate kamkordér prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, obrazovka [CLOCK SET] sa
zobrazí po každom zapnutí kamkordéra.
b Poznámka
• Ak nepoužívate kamkordér približne 3 mesiace,
vstavaná nabíjateľná gombíková batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu
vymaza z pamäte. V takom prípade nabite
nabíjateľnú gombíkovú batériu (s. 136) a potom
znova nastavte dátum a čas.
2 Vysuňte hľadáčik a zatvorte panel LCD
s obrazovkou otočenou smerom von.
Na obrazovke sa zobrazí tlačidlo
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí správa [Set
LCD off?].
4 Dotknite sa položky [YES].
Obrazovka LCD sa vypne.
5 Dotknite sa obrazovky LCD a sledujte
Prepínač POWER
snímku v hľadáčiku.
Zobrazí sa tlačidlo [EXPOSURE] atď.
6 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete
nastavi.
• [EXPOSURE]: upravte nastavenie
pomocou tlačidiel
a
a
dotknite sa tlačidla
.
• [FADER]: opakovane sa ho dotknite a
vyberte požadovaný efekt (iba v
režime CAMERA-TAPE).
•
: Obrazovka LCD sa rozsvieti.
Ak chcete skry tlačidlá na obrazovke
LCD, dotknite sa tlačidla
.
1
Zapnite kamkordér (s. 18).
2
Otvorte panel LCD.
Ak ste už nastavili hodiny, prejdite na
krok č. 7.
3
1/3
4
Začíname
.
– :– – :– –
60min
z Tip
• Ak chcete nastavi jas podsvietenia hľadáčika,
vyberte ponuku
(STANDARD SET),
potom ponuku [LCD/VF SET] a potom položku
[VF B.LIGHT] (ak používate batériu,
informácie nájdete na s. 84).
20
Dotknite sa tlačidla
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Dotknite sa tlačidla [MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5
OK
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
položku
(TIME/LANGU.) a
potom sa dotknite položky
.
Vloženie pásky
Začíname
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
Krok č. 6: Vloženie
nahrávacieho
média
OK
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
položku [CLOCK SET] a potom sa
dotknite tlačidla
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
Môžete používa iba kazety typu mini DV
. Ak chcete získa podrobné
informácie o týchto kazetách (napr. o
ochrane proti zápisu), pozrite stranu 127.
b Poznámka
• Nevkladajte kazetu do priestoru pre kazetu
násilím. Môže to spôsobi poruchu kamkordéra.
1
Posuňte páčku OPEN/ZEJECT
smere šípky a otvorte kryt.
Páčka OPEN/ZEJECT
1M
1D
v
Kryt
0: 00
OK
7
Pomocou tlačidla
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
1M
1D
0: 00
Priestor pre kazetu sa automaticky
vysunie a otvorí.
OK
Môžete nastavi akýkoľvek rok až po
rok 2079.
8
Rovnako ako v kroku č. 7 nastavte
položky [M] (mesiac), [D] (deň),
hodiny a minúty a potom stlačte
tlačidlo
.
,pokračovanie
Začíname
21
2
Zasuňte pásku tak, aby okienko pásky
smerovalo nahor.
Vloženie pamäovej karty
„Memory Stick Duo“
Strana s okienkom
Ak chcete získa podrobné informácie o
pamäovej karte „Memory Stick Duo“
(napr. ochrane proti zápisu), pozrite
stranu 128.
b Poznámka
• V kamkordéri môžete používa iba pamä
„Memory Stick Duo“, ktorá má približne
polovičnú veľkos v porovnaní so štandardnou
pamäou „Memory Stick“ (s. 128). Do otvoru
pre pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ sa
nepokúšajte násilím zasunú iný typ karty
„Memory Stick“.
Jemne zatlačte na
kazetu v strede
zadnej strany.
3
Stlačte tlačidlo
.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spä.
Indikátor prístupu
Značka b
4
Zatvorte kryt.
Vysunutie kazety
1 Posuňte páčku OPEN/ZEJECT
Vložte pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ tak, aby bola značka b v ľavom
dolnom rohu karty. Budete poču
kliknutie.
v
smere šípky a otvorte kryt.
Priestor pre kazetu sa automaticky
otvorí.
2 Vyberte kazetu a potom stlačte tlačidlo
.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spä.
3 Zatvorte kryt.
22
Začíname
Vysunutie pamäovej karty
„Memory Stick Duo“
Jemne naraz zatlačte pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Jemne naraz
zatlačte.
Môžete vybra jazyk, ktorý sa bude
používa na obrazovke LCD.
Začíname
b Poznámky
• Ak zatlačíte násilím pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“ do otvoru pre pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ nesprávnym smerom,
otvor pre pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
sa môže poškodi.
• Do otvoru pre pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäovej karty „Memory Stick Duo“. Mohli by
ste tým spôsobi poruchu kamkordéra.
• Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu,
kamkordér číta údaje z pamäovej karty
„Memory Stick Duo“, alebo ich na ňu zapisuje.
Kamkordérom nehýbte ani ho nevystavujte
otrasom, nevypínajte ho, nevysúvajte pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“ a nevyberajte
batériu. Inak sa môžu poškodi obrazové údaje.
Krok č. 7:
Nastavenie jazyka
obrazovky
Prepínač POWER
1
Zapnite kamkordér.
2
Otvorte panel LCD.
3
Dotknite sa tlačidla
60min
1/3
4
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
.
0:00:00
Dotknite sa položky [LANGUAGE].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(TIME/LANGU.) (s. 87).
60min
LANGUAGE:
STBY
0:00:00
ENGLISH
DEU
TSCH
1/4
ENG
LISH
ENG
[SIMP]
,pokračovanie
Začíname
23
5
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
požadovaný jazyk a potom sa dotknite
položky
.
z Tip
• Ak sa medzi možnosami nenachádza váš rodný
jazyk, kamkordér ponúka možnos
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
24
Začíname
Nahrávanie
3
Nahrávanie filmov
Vyberte režim nahrávania.
Nahrávanie na pásku
Posuňte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor CAMERATAPE. Kamkordér je nastavený do
pohotovostného režimu.
Filmy môžete nahra na pásku alebo na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
Pred nahrávaním vykonajte kroky č. 1 až
č. 7 uvedené v časti „Začíname“ (s. 13 až
s. 23).
Filmy sa pri nahrávaní na pásku
nahrávajú spolu so stereofónnym
zvukom. Keď nahrávate na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“, film sa nahrá
s monofónnym zvukom.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Nahrávanie
Nahrávanie na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ – MPEG MOVIE
EX
Posúvajte opakovane prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti indikátor
CAMERA-MEMORY. Na obrazovke
sa objaví práve vybratý priečinok
nahrávania.
Indikátor nahrávania
Prepínač POWER
Prepínač LENS COVER
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
REC START/STOP
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
nahrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získa podrobné
informácie, pozrite stranu 33.
1
2
Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy OPEN.
Otvorte panel LCD.
4
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Na obrazovke
LCD sa zobrazí nápis [REC] a rozsvieti
sa indikátor nahrávania.
Opakovaným stlačením tlačidla REC
START/STOP zastavte nahrávanie.
Kontrola posledného nahratého
filmu vo formáte MPEG
– Review
Dotknite sa tlačidla
. Prehrávanie sa
spustí automaticky.
Opakovane sa dotknite tlačidla
a vráte
sa do pohotovostného režimu.
Ak chcete odstráni film, po ukončení
prehrávania sa dotknite tlačidla
,
potom položky [YES].
,pokračovanie
Nahrávanie
25
Ak chcete odstránenie zruši, dotknite sa
položky [NO].
Vypnutie napájania
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
2 Prepínač LENS COVER nastavte do
Indikátory zobrazené počas
nahrávania na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
Indikátory sa nenahrávajú na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Dátum alebo čas (s. 56) sa počas nahrávania
nezobrazí.
polohy CLOSE.
Indikátory zobrazené počas
nahrávania na pásku
60min
REC
101
0:00:00
320 2min
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Dátum alebo čas a údaje nastavenia kamery
(s. 56) sa počas nahrávania nezobrazujú.
P-MENU
60min
REC
0:00:00
60min
A Priečinok nahrávania
P-MENU
A Indikátory pre kazety s pamäou
Cassette Memory
B Zostávajúci čas batérie
Uvedený čas nemusí by správny v
závislosti od prostredia používania. Po
otvorení alebo zatvorení panela LCD
trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
C Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim nahrávania) alebo
[REC] (nahrávanie))
D Veľkos filmu
E Čas nahrávky (hodina: minúta:
sekunda)
C Režim nahrávania (SP alebo LP)
F Kapacita nahrávania na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
D Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim nahrávania) alebo
[REC] (nahrávanie))
G Indikátor spustenia nahrávania na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
(objaví sa približne na 5 sekúnd)
E Časový kód alebo počítadlo pásky
(hodina: minúta: sekunda)
H Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
F Kapacita nahrávania na pásku (s. 85)
G Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
H END SEARCH/EDIT SEARCH/
tlačidlo prepínania zobrazenia Rec
review (s. 46)
26
B Zostávajúci čas batérie
Uvedený čas nemusí by správny v
závislosti od prostredia používania. Po
otvorení alebo zatvorení panela LCD
trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
Nahrávanie
I Tlačidlo Review (s. 25)
z Tipy
• Ak kamkordér nepoužívate dlhší čas, odstráňte
kazetu a uložte ju.
• Na nahrávanie dynamických obrázkov môžete
použi aj tlačidlo REC START/STOP na paneli
LCD. Je to užitočné pri nahrávaní z nízkeho
uhla alebo pri nahrávaní v zrkadlovom režime.
• Pri stlačení tlačidla REC START/STOP na
okraji panela LCD, panel LCD podoprite rukou.
• Nahrávanie pomocou obrazovky LCD sa
odporúča pri používaní batérií s veľkou
kapacitou (typ NP-FP70/FP90).
• Na zabezpečenie plynulého prechodu od
posledného nahratého záberu na ďalší na páske
vezmite do úvahy nasledujúce informácie.
– Kazetu nevyberajte. (Obrázok sa nahrá
plynule bez prerušenia aj po vypnutí
napájania.)
– Na rovnakú pásku nenahrávajte obrázky v
režime SP aj v režime LP.
– Nahrávanie filmu v režime LP nezastavujte.
• V časti „Dlhšie nahrávanie na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo““ (s. 27) nájdete
informácie o približnej dĺžke času nahrávania na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s rôznymi
kapacitami.
• Čas nahrávania, dátum a údaje nastavenia
kamery (iba pre pásku) sa nahrajú automaticky
na nahrávacie médium bez zobrazenia na
obrazovke. Tieto informácie môžete zobrazi
počas prehrávania výberom položky [DATA
CODE] v nastaveniach ponuky (s. 56).
Dlhšie nahrávanie
Dlhšie nahrávanie na pásku
V ponuke
(STANDARD SET) vyberte
položku [
REC MODE], potom [LP]
(s. 82).
V režime LP môžete nahráva 1,5-krát
dlhšie ako pri nahrávaní v režime SP.
Páska nahratá v režime LP by sa mala
prehráva iba na tomto kamkordéri.
Nahrávanie
b Poznámky
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• Ak nepoužívate kamkordér dlhšie ako 5 minút,
podľa predvoleného nastavenia sa napájanie
automaticky vypne, aby sa zabránilo strate
kapacity batérie (nastavenie [A.SHUT OFF],
s. 86). Ak chcete spusti nahrávanie, posuňte
prepínač POWER nadol a vyberte položku
CAMERA-TAPE alebo CAMERAMEMORY a potom stlačte tlačidlo REC
START/STOP.
• Počas nahrávania filmov na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ budú k dispozícii iba tie
položky ponuky, ku ktorým existujú odkazy v
ponuke Personal Menu. Ak chcete používa iné
položky ponuky, pridajte ich do ponuky
Personal Menu.
• Ak je počas nahrávania na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ pripojený externý blesk
(voliteľné príslušenstvo) do držiaka, vypnite ho,
čím zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
Dlhšie nahrávanie na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“
V ponuke
(MEMORY SET) vyberte
položku [MOVIE SET], [ IMAGE
SIZE], potom [160 × 112] (s. 70).
Doba, počas ktorej je možné nahráva na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ je
rôzna v závislosti od veľkosti obrázkov a
prostredia nahrávania.
V nasledujúcom zozname nájdete približný
čas nahrávania filmov na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ formátovanú na vašom
kamkordéri.
Veľkos obrázka a čas
(hodina: minúta: sekunda)
320 × 240
160 × 112
8 MB
(dodávané
príslušenstvo)
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
(MSX-M256)
00:42:40
02:50:40
512 MB
(MSX-M512)
01:25:20
05:41:20
,pokračovanie
Nahrávanie
27
Používanie funkcie
priblíženia
Keď je vybratý režim CAMERA-TAPE,
môžete vybra priblíženie s viac ako 10násobnou úrovňou zväčšenia a z tohto
bodu môžete spusti digitálne priblíženie
([DIGITAL ZOOM], s. 67).
Občasné použitie funkcie priblíženia je
efektívne, ale najlepšie výsledky
dosiahnete jej úsporným používaním.
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Panel LCD môžete otoči smerom na
objekt tak, aby ste mohli zdieľa
nahrávaný obraz. Túto funkciu môžete
použi na udržiavanie pozornosti malých
detí pri ich nahrávaní kamkordérom.
Vysuňte hľadáčik.
1 cm*
80 cm*
* Minimálna vzdialenos medzi
kamkordérom a objektom potrebná na
dosiahnutie úplného zaostrenia v danej
pozícii páčky.
Jemným posunutím páčky na ovládanie
motorového transfokátora dosiahnete
pomalšie priblíženie. Ak chcete zrýchli
priblíženie, posuňte ju ďalej.
Nahrávanie širšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke W.
Objekt sa vzdiali (široký uhol záberu).
Nahrávanie užšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke T.
Objekt sa priblíži (fotografovanie
vzdialených predmetov).
28
Nahrávanie
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru a potom ho otočte o 180
stupňov smerom k objektu.
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový
obraz objektu, ale nahratý obraz bude
zodpoveda skutočnosti.
Používanie samočinného
časovača
So samočinným časovačom môžete
spusti nahrávanie s oneskorením
približne 10 sekúnd.
REC START/STOP
4
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Budete poču pípnutie a začne sa
odpočítava čas asi 10 sekúnd (indikácia
odpočítavania začne od 8).
Spustí sa nahrávanie.
Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla
REC START/STOP.
Zrušenie odpočítavania
Dotknite sa tlačidla [RESET] alebo stlačte
tlačidlo REC START/STOP.
Nahrávanie
Zrušenie samočinného časovača
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom v kroku č. 3
vyberte možnos [OFF].
REC START/STOP
1
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa položky [SELF-TIMER].
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
3
0:00:00
ON
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
60min
STBY
.
0:00:00
P-MENU
Nahrávanie
29
Nahrávanie
statických
obrázkov
Stlačte zelené tlačidlo
a posuňte prepínač
POWER.
– nahrávanie fotografií do pamäte
Statické obrázky sa môžu nahráva na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
Pred nahrávaním vykonajte kroky č. 1 až
č. 7 uvedené v časti „Začíname“ (s. 13 až
s. 23).
4
Jemne stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
Po zaostrení a nastavení jasu budete
poču jemné pípanie. V tomto kroku sa
nahrávanie nespustí.
Indikátor prestane blika.
Počet obrázkov, ktoré
je možné nahra.*
PHOTO Prepínač LENS COVER
60min
1152 FINE
30
101
P-MENU
* Počet obrázkov, ktoré je možné nahra,
závisí od nastavenia kvality obrázkov a
prostredia nahrávania.
Prepínač POWER
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
nahrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získa podrobné
informácie, pozrite stranu 33.
1
Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy OPEN.
2
Otvorte panel LCD.
3
Opakovane posúvajte prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor CAMERA-MEMORY.
Zobrazí sa vybratý priečinok
nahrávania.
30
Nahrávanie
5
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Budete poču zvuk uzávierky. Keď sa
prestanú zobrazova dieliky indikátora
, obrázok je nahratý na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
Kontrola posledných nahratých
obrázkov – Review
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla
a vráte sa do
pohotovostného režimu.
Ak chcete obrázok odstráni, dotknite sa
tlačidla
, potom položky [YES].
Ak chcete odstránenie zruši, dotknite sa
položky [NO].
Vypnutie napájania
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
2 Prepínač LENS COVER nastavte do
polohy CLOSE.
Nepretržité nahrávanie statických
obrázkov – zoskupenie
Pre typ DCR-HC40E:
Vyberte ponuku
(MEMORY SET),
položku [STILL SET], potom položku
[ BURST] (s. 69).
Nepretržite môžete nahráva 3 až 13
obrázkov v časovom intervale 0,5 sekundy.
Indikátory zobrazené počas
nahrávania
Pre typ DCR-HC40E:
Vyberte ponuku
(MEMORY SET),
položku [STILL SET], potom položku
[ QUALITY] alebo [ IMAGE SIZE]
(s. 70).
Pre typ DCR-HC30E:
Vyberte
ponuku (MEMORY SET),
položku [STILL SET], potom položku
[ QUALITY] (s. 70).
Veľkos obrázka je nastavená na hodnotu
[640 × 480].
Nahrávanie
60min
Výber kvality a veľkosti
obrázka
1152 FINE
101
Počet obrázkov, ktoré je možné nahra na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ je
rôzny v závislosti od veľkosti a kvality
obrázkov a prostredia nahrávania.
P-MENU
V nasledujúcom zozname nájdete približný
počet obrázkov, ktoré je možné nahra na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
formátovanú na vašom kamkordéri.
A Priečinok nahrávania
B Veľkos obrázka
Pre typ DCR-HC40E:
(1152 × 864) alebo
(640 × 480)
C Kvalita
([FINE]) alebo
([STANDARD])
Počet obrázkov, ak je kvalita obrázku
nastavená na hodnotu [FINE]
Veľkos obrázka 1 152 × 864 pre typ
DCR-HC40E je 500 kB, veľkos obrázka 640
× 480 je 150 kB.
1152 × 864*
640 × 480
D Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
8 MB (dodávané
príslušenstvo)
15
50
E Tlačidlo Review (s. 30)
16 MB
30
96
z Tipy
• Po stlačení tlačidla PHOTO na diaľkovom
ovládači sa obrázok zobrazený na obrazovke
nahrá v tomto časovaní.
• Čas nahrávania, dátum a údaje nastavenia
kamery sa automaticky nahrajú na nahrávacie
médium bez zobrazenia na obrazovke. Tieto
informácie môžete zobrazi počas prehrávania
vybratím položky [DATA CODE] na
obrazovke (s. 56).
• Uhol nahrávania je širší ako uhol v režime
CAMERA-TAPE.
32 MB
61
190
64 MB
120
390
128 MB
245
780
256 MB
(MSX-M256)
445
1400
512 MB
(MSX-M512)
900
2850
* Veľkos obrázka 1 152 × 864 je k dispozícii iba
pre typ DCR-HC40E.
,pokračovanie
Nahrávanie
31
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
Počet obrázkov, ak je kvalita obrázka
nastavená na hodnotu [STANDARD]
Veľkos obrázka 1 152 × 864 pre typ DCRHC40E je 200 kB, veľkos obrázka 640 × 480
je 60 kB.
1152 × 864* 640 × 480
8 MB (dodávané
príslušenstvo)
37
120
16 MB
74
240
32 MB
150
485
64 MB
300
980
128 MB
600
1970
256 MB
(MSX-M256)
1000
3550
512 MB
(MSX-M512)
2050
7200
60min
SELF–TIMER:
OFF
3
1152 FINE
30
OFF
ON
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
60min
1152 FINE
.
30
101
* Veľkos obrázka 1 152 × 864 je k dispozícii iba
pre typ DCR-HC40E.
P-MENU
Používanie samočinného
časovača
So samočinným časovačom môžete
spusti nahrávanie statického obrázka s
oneskorením približne 10 sekúnd.
PHOTO
PHOTO
4
Stlačte tlačidlo PHOTO.
Budete poču pípnutie a začne sa
odpočítava čas asi 10 sekúnd (indikácia
odpočítavania začne od 8).
Obrázok je nahratý. Keď sa prestanú
zobrazova dieliky indikátora
,
obrázok je nahratý na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“.
Zrušenie odpočítavania
Dotknite sa položky [RESET].
Zrušenie samočinného časovača
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom v kroku č. 3
vyberte možnos [OFF].
32
1
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa položky [SELF-TIMER].
Nahrávanie
.
Nahrávanie statického
obrázka na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ počas
nahrávania filmov na pásku
PHOTO
60min
REC
0:00:10
– Easy Handycam
Pri používaní režimu Easy Handycam je
väčšina nastavení kamery v
automatickom režime, dostupné sú iba
základné funkcie a pre jednoduché
sledovanie sa zväčší veľkos písma na
obrazovke. Nahrávanie je jednoduché aj
pre začiatočníkov. Pred nahrávaním
vykonajte kroky č. 1 až 7 uvedené v časti
„Začíname“ (s. 13 až s. 23).
Indikátor nahrávania
EASY
Nahrávanie
Počas nahrávania na pásku stlačte tlačidlo
PHOTO.
Pohodlné
nahrávanie
Prepínač
POWER
PHOTO
Keď sa posúvanie
ukončí,
nahrávanie bude
dokončené.
P-MENU
Nahrávanie statických obrázkov v
pohotovostnom režime
Jemne stlačte a podržte tlačidlo PHOTO.
Skontrolujte obrázok a tlačidlo stlačte
úplne.
z Tip
• Pre typ DCR-HC40E:
Veľkos obrázka je nastavená na hodnotu
[640 × 480].
Ak chcete nahráva statické obrázky v rôznych
veľkostiach, použite funkciu nahrávania
fotografií do pamäte (s. 30).
b Poznámky
• Statický obrázok nemôžete nahra na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“ počas nasledujúcich
operácií:
– režim [16:9 WIDE],
– prekrytie pamäte,
– MEMORY MIX.
• Titulky sa na pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ nenahrajú.
REC START/STOP
Nahrávanie filmu
V režime Easy Handycam môžete filmy
nahráva iba na pásku. Ak chcete
nahráva filmy na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“, pozrite stranu 25
(MPEG MOVIE EX).
1
Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy OPEN.
2
Otvorte panel LCD.
,pokračovanie
Nahrávanie
33
3
Prepínač POWER posúvajte, kým sa
nerozsvieti indikátor CAMERATAPE.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
4
• V režime Easy Handycam sa obnovia
predvolené hodnoty nastavení funkcií, ktoré nie
sú zobrazené na obrazovke. Po zrušení režimu
Easy Handycam sa obnovia predchádzajúce
nastavenia.
Nahrávanie statického
obrázka
1
Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy OPEN.
2
Otvorte panel LCD.
3
Opakovane posúvajte prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor CAMERA-MEMORY.
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
Easy Handycam
operation
ON
5
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Na obrazovke
LCD sa zobrazí nápis [REC] a rozsvieti
sa indikátor nahrávania. Opakovaným
stlačením tlačidla REC START/STOP
zastavte nahrávanie.
Vypnutie napájania
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
4
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
5
2 Nastavte prepínač LENS COVER do
Zrušenie režimu Easy Handycam
b Poznámky
• Režim Easy Handycam nemôžete zapnú alebo
vypnú počas:
– nahrávania,
– spustenia funkcie prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB.
• V režime Easy Handycam nie sú k dispozícii
nasledujúce tlačidlá.
– LCD BACKLIGHT (s. 19)
– BACK LIGHT (s. 36)
34
Nahrávanie
Jemne stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
Po zaostrení a nastavení jasu budete
poču jemné pípanie. V tomto kroku sa
nahrávanie nespustí.
polohy CLOSE.
Stlačte znova tlačidlo EASY.
Stlačte tlačidlo EASY.
6
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Budete poču zvuk uzávierky. Keď sa
prestanú zobrazova dieliky indikátora
, obrázok je nahratý na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
Vypnutie napájania
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
2 Nastavte prepínač LENS COVER do
polohy CLOSE.
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte znova tlačidlo EASY.
Položka [BEEP]
Pozrite stranu 86.
Položka [SELF-TIMER] (iba v režime
CAMERA-MEMORY)
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Asi 10 sekúnd budete poču pípanie
odpočítavania. Keď sa prestanú
zobrazova dieliky indikátora
,
obrázok je nahratý na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“.
Nahrávanie
b Poznámky
• Režim Easy Handycam nemôžete zapnú alebo
vypnú počas nahrávania.
• V režime Easy Handycam nie sú k dispozícii
nasledujúce tlačidlá.
– LCD BACKLIGHT (s. 19)
– BACK LIGHT (s. 36)
• V režime Easy Handycam sa obnovia
predvolené hodnoty nastavení funkcií, ktoré nie
sú zobrazené na obrazovke. Po zrušení režimu
Easy Handycam sa obnovia predchádzajúce
nastavenia.
Položka [LANGUAGE]
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
požadovaný jazyk a potom sa dotknite
položky
.
Úplné využívanie režimu Easy
Handycam
1
Dotknite sa položky [MENU].
Na obrazovke sa zobrazia dostupné
položky ponuky.
Príklad: v režime CAMERA-MEMORY
60min
30
SELFTIMER
BEEP
CLOCK
SET
LANGUAGE
2
Dotknite sa požadovanej položky.
3
Vyberte požadované nastavenie.
Položka [CLOCK SET]
1 Pomocou tlačidla
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
2 Rovnako ako položku [Y] (rok)
nastavte aj položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Nahrávanie
35
Nastavenie
expozície
Expozícia je v predvolenom nastavení
upravená automaticky.
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
Ak je zadná strana objektu osvetlená
slnkom alebo iným svetelným zdrojom,
úpravou expozície môžete zabráni
zatieneniu objektu.
Fixovanie expozície pre
vybratý objekt – Flexible spot
meter
Expozíciu môžete upravi a fixova na
objekt, aby sa obraz nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast
(napríklad objekty osvetlené reflektormi
na javisku).
1
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
2
Dotknite sa položky [SPOT
METER].
BACK LIGHT
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
SPOT METER
STBY
AUTO
Počas nahrávania alebo v pohotovostnom
režime stlačte tlačidlo BACK LIGHT.
3
. zobrazí sa indikátor.
Funkciu snímania v protisvetle zrušíte
opakovaným stlačením tlačidla BACK
LIGHT.
Dotknite sa bodu, v ktorom chcete
upravi a fixova expozíciu na
obrazovke.
SPOT METER
AUTO
4
Nahrávanie
END
Indikátor [SPOT METER] bliká, kým
sa na kamere upravuje expozícia pre
vybratý bod.
b Poznámka
• Funkcia snímania v protisvetle sa zruší po
nastavení možnosti [EXPOSURE] na hodnotu
[MANUAL] (s. 37) alebo výberom možnosti
[SPOT METER] (s. 36).
36
0:00:00
STBY
0:00:00
END
Dotknite sa položky [END].
Obnovenie nastavenia na
automatickú expozíciu
3
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom vyberte
položku [AUTO] v kroku č. 3 alebo nastavte
možnos [EXPOSURE] na [AUTO] (s. 37).
b Poznámky
• Funkciu Flexible spot meter nemôžete používa
spolu s týmito funkciami:
– NightShot plus,
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter.
• Ak nastavíte možnos [PROGRAM AE],
položka [SPOT METER] sa automaticky
nastaví na hodnotu [AUTO].
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
0:00:00
MANUAL
MANUAL
OK
4
Expozíciu upravte dotykom tlačidla
(tlmené) alebo
(jasné) a
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
STBY
Nahrávanie
z Tip
• Ak nastavíte možnos [SPOT METER], položka
[EXPOSURE] sa automaticky nastaví na
hodnotu [MANUAL].
Dotknite sa položky [MANUAL].
0:00:00
P-MENU
Ručné nastavenie expozície
Jas obrazu môžete fixova pri najlepšej
expozícii. Napríklad, ak nahrávate v
interiéri a je jasný deň, manuálnym
fixovaním expozície na stenu miestnosti
môžete zabráni vzniku tieňov pri snímaní
ľudí pri okne v protisvetle.
1
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
2
Dotknite sa položky [EXPOSURE].
Obnovenie nastavenia na
automatickú expozíciu
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom v kroku č. 3
vyberte možnos [AUTO].
b Poznámka
• Ručnú expozíciu nemôžete používa spolu s
týmito funkciami:
– NightShot plus,
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
AUTO
0:00:00
MANUAL
Nahrávanie
37
Citlivos pri nahrávaní obrazu bude
maximálne 16-krát väčšia ako pri nahrávaní
použitím funkcie NightShot plus.
Nahrávanie na
tmavých miestach
1 Posunutím prepínača POWER vyberte
– NightShot plus atď.
2 Prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavte
režim CAMERA-TAPE.
Objekty na tmavých miestach môžete
nahráva (napríklad pri snímaní tváre
spiaceho dieaa) použitím funkcie
NightShot plus, Super NightShot plus
alebo funkcie Color Slow Shutter.
Funkcie NightShot plus and Super
NightShot plus umožňujú nahra jasnejší
obraz.
Funkcia Color Slow Shutter umožňuje
nahráva obraz zodpovedajúci pôvodným
farbám.
na hodnotu ON.
Objaví sa tlačidlo
a položka
[“NIGHTSHOT PLUS”].
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla [SUPER
NSPLUS].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
5 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Objaví sa tlačidlo
a položka
[“SUPER NIGHTSHOT PLUS”].
Ak chcete zruši funkciu Super
NightShot plus, vykonajte kroky č. 3 a 4,
potom v kroku č. 5 vyberte možnos
[OFF] alebo nastavte prepínač
NIGHTSHOT PLUS do polohy OFF.
Nahrávanie jasnejších farebných
obrázkov na pásku
– Color
Slow Shutter
1 Posunutím prepínača POWER vyberte
2 Skontrolujte, či je prepínač
Objaví sa tlačidlo
a položka
[“NIGHTSHOT PLUS”].
Ak chcete zruši funkciu NightShot plus,
nastavte prepínač NIGHTSHOT PLUS na
hodnotu OFF.
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa položky [COLOR SLOW
Nahrávanie obrázkov s vyššou
citlivosou na pásku
– Super
NightShot plus
Funkcia Super NightShot plus umožňuje
efektívnejšie používa funkciu NightShot
plus.
38
režim CAMERA-TAPE.
Prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavte
na hodnotu ON.
Nahrávanie
NIGHTSHOT PLUS nastavený v
polohe OFF.
S].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
5 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa tlačidlo
a položka
[COLOR SLOW SHUTTER].
Ak chcete zruši funkciu Color Slow
Shutter, vykonajte kroky č. 3 a 4, potom
v kroku č. 5 vyberte možnos [OFF].
z Tip
• Ak nahrávate objekty v úplnej tme, odporúča sa
v nastaveniach ponuky zmeni nastavenie [NS
LIGHT] na hodnotu [ON]. Maximálna
vzdialenos snímania pri použití zdroja svetla
NightShot Light je približne 3 m. (Predvolené
nastavenie je [ON].)
Ak nahrávate objekty na tmavých miestach
(napríklad nočné zábery alebo pri mesačnom
svetle), v ponuke zmeňte nastavenie [NS
LIGHT] na hodnotu [OFF]. Farby obrázka
môžete zvýrazni (s. 67).
Zaostrenie je v predvolenom nastavení
upravené automaticky.
Nastavenie zaostrenia pre
objekty mimo stredu – SPOT
FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybra a upravi
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
Nahrávanie
b Poznámky
• Funkciu NightShot plus a Super NightShot plus
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobi poruchu.
• Funkcia Color Slow Shutter nebude správne
fungova ani na úplne tmavých miestach. Pri
nahrávaní v úplnej tme používajte funkciu
NightShot plus alebo Super NightShot plus.
• Funkciu Super NightShot plus a Color Slow
Shutter nemôžete používa spolu s týmito
funkciami:
– FADER,
– digitálne efekty,
– [PROGRAM AE].
• Funkciu Color Slow Shutter nemôžete používa
spolu s týmito funkciami:
– ručná expozícia,
– Flexible spot meter.
• Ak používate funkciu Super NightShot plus
alebo Color Slow Shutter, rýchlos uzávierky
kamkordéra sa zmení v závislosti od úrovne jasu.
Pohyb obrazu sa vtedy môže spomali.
• Ak je automatické zaostrovanie problematické,
zaostrite ručne.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi. Ak je pripojený konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo), odpojte ho.
• V závislosti od podmienok alebo okolností
snímania sa nemusia farby zobrazi správne.
Nastavenie
zaostrenia
1
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
2
Dotknite sa položky [SPOT FOCUS].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
SPOT FOCUS
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
Dotknite sa objektu na obrazovke, na
ktorý chcete zaostri.
Pri úprave zaostrenia kamery bliká
indikátor [SPOT FOCUS]. Zobrazí sa
indikátor 9.
SPOT FOCUS
AUTO
STBY
0:00:00
END
,pokračovanie
Nahrávanie
39
4
Dotknite sa položky [END].
60min
FOCUS:
Automatické zaostrovanie
AUTO
STBY
AUTO
MANUAL
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom sa dotknite
položky [AUTO] v kroku č. 3 alebo nastavte
možnos [FOCUS] na [AUTO] (s. 40).
b Poznámka
• Funkciu SPOT FOCUS nemôžete používa
spolu s funkciou [PROGRAM AE].
z Tip
• Ak nastavíte možnos [SPOT FOCUS], položka
[FOCUS] sa nastaví automaticky na hodnotu
[MANUAL].
3
Zobrazí sa indikátor 9.
4
60min
FOCUS:
V závislosti od podmienok nahrávania
môžete zaostrenie ručne upravi.
Túto funkciu používajte v nasledujúcich
prípadoch.
– Nahrávanie statického objektu použitím
statívu.
1
2
Dotknite sa položky [FOCUS].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
40
AUTO
Nahrávanie
STBY
MANUAL
MANUAL
OK
Tipy pre ručné zaostrenie
• Zaostrovanie na objekty je jednoduchšie, ak
používate funkciu priblíženia. Zaostrite
posunutím páčky na ovládanie motorového
transfokátora smerom k značke T (vzdialené
predmety) a potom smerom k značke W
(širokouhlý záber) na úpravu priblíženia pri
nahrávaní.
• Ak chcete nahra záber objektu zblízka, posuňte
páčku motorového transfokátora smerom k
značke W (širokouhlý záber), čím úplne zväčšíte
obraz a potom zaostrite.
5
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
Zaostrite dotykom na tlačidlo
alebo
.
: zaostrenie na blízke objekty.
: zaostrenie na vzdialené objekty.
9 sa zmení na
, ak na väčšiu
vzdialenos už nie je možné zaostrenie
upravi. 9 sa zmení na , ak na menšiu
vzdialenos už nie je možné zaostrenie
upravi.
Ručné nastavenie zaostrenia
– Nahrávanie objektu za oknom v daždi.
– Nahrávanie vodorovných pruhov.
– Nahrávanie objektu pri malom kontraste
medzi objektom a jeho pozadím.
– Ak chcete zaostri na objekt na pozadí.
Dotknite sa položky [MANUAL].
Dotknite sa tlačidla
.
Automatické zaostrovanie
Vykonajte kroky č. 1 a 2, potom v kroku č. 3
vyberte možnos [AUTO].
Nahrávanie obrazu
použitím rôznych
efektov
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z
farebného na čiernobiely.
[OVERLAP] (iba rozjasňovanie)
[WIPE] (iba rozjasňovanie)
[DOT FADER] (iba rozjasňovanie)
Nahrávanie
Prepínač POWER
Rozjasňovanie a stmievanie
záberu
– FADER
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
2
V pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
(rozjasňovanie) alebo
sa ho dotknite počas nahrávania
(stmievanie).
3
Dotknite sa položky [FADER].
Do nahrávaných obrázkov môžete prida
nasledujúce efekty.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
[BLACK FADER]
60min
FADER:
[WHITE FADER]
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
0:00:00
1/2
[MOSAIC FADER]
[MONOTONE]
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z
čiernobieleho na farebný.
4
Dotknite sa požadovaného efektu a
potom tlačidla
.
Ak sa dotknete položky [OVERLAP],
[WIPE] alebo [DOT FADER], obrázok
na páske v kamkordéri sa uloží ako
statický obrázok. (Počas ukladania
obrázkov sa farba obrazovky zmení na
modrú.)
,pokračovanie
Nahrávanie
41
5 Vyberte položku
60min
STBY
(PICT. APPLI.),
potom dotykom na tlačidlo
alebo
vyberte položku [
OVERLAP] a
dotknite sa tlačidla
.
Nahratý obrázok sa objaví na miniatúre
obrazovky.
0:00:00
MOSAIC
FADER
P-MENU
6 Dotknite sa tlačidla
5
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Po ukončení rozjasňovania alebo
stmievania indikátor funkcie prestane
blika a zmizne.
Zrušenie operácie
Vykonajte kroky č. 2 a 3, potom v kroku č. 4
vyberte možnos [OFF].
b Poznámka
• Funkciu FADER nemôžete používa spolu s
týmito funkciami:
– samočinný časovač,
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter,
– digitálne efekty,
– [FRAME REC] (nahrávanie po snímkach),
– [INTERVAL REC] (nahrávanie po
intervaloch).
Rozjasňovanie zo statického
obrázka na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ – prekrytie
pamäte
(predchádzajúci) alebo
(ďalší) a
vyberte statický obrázok, ktorý chcete
prekrýva.
7 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
8 Dotknite sa tlačidla
.
9 Stlačením tlačidla REC START/STOP
spustite nahrávanie.
Položka [M. OVRLAP] prestane blika
a zmizne po skončení stmievania.
Používanie špeciálnych
efektov
– digitálne efekty
Do nahrávok môžete prida digitálne efekty.
[STILL]
Film môžete nahra aj s prekrytím skôr
nahratého statického obrázka.
Rozjasňova môžete zo statického obrázka
na pamäovej karte „Memory Stick Duo“ na
film nahratý na páske.
Statický obrázok
Film
1 Skontrolujte, či sa na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ nachádza statický
obrázok, ktorý chcete prekrýva, a či je
v kamkordéri vložená páska.
2 Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE.
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla [MENU].
42
Nahrávanie
[FLASH] (záznam obrázkov)
Film môžete nahra s efektom sériových
statických obrázkov (efekt snímacieho
impulzu).
[LUMI. KEY] (kláves jasu obrázka)
Svetlejšiu oblas nahratého statického
obrázka, napríklad pozadie osoby alebo
titulok napísaný na bielom papieri, môžete
nahradi filmom.
Keď sa dotknete položky [STILL] alebo
[LUMI. KEY], obrázok zobrazený na
obrazovke v tomto čase sa uloží ako
statický obrázok.
[TRAIL]
Obraz môžete nahra tak, aby sa vynechali
náhodné obrázky (napríklad stopa).
[SLOW SHUTTR] (pomalá uzávierka)
Pomocou tejto funkcie môžete zníži
rýchlos uzávierky. Tento režim je vhodný
na jasnejšie snímanie objektu na tmavom
mieste.
1
Položky na úpravu
[STILL]
Stupeň priehľadnosti
statického obrázka,
ktorým chcete prekry
film.
[FLASH]
Interval prehrávania po
snímkach.
[LUMI. KEY]
Farebná schéma oblasti
statického obrázka,
ktorá sa má nahradi
filmom.
[TRAIL]
Čas, počas ktorého sa
bude náhodný obrázok
stmieva alebo
rozjasňova.
[SLOW
SHUTTR]*
Rýchlos uzávierky (1 je
1/25, 2 je 1/12, 3 je 1/6, 4
je 1/3).
[OLD MOVIE]
Nie sú potrebné žiadne
úpravy.
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [D. EFFECT].
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
0:00:00
Nahrávanie
[OLD MOVIE]
Obrázky získajú atmosféru starých filmov.
Kamkordér automaticky nahrá obrázky v
režime schránky pre všetky veľkosti
obrazovky, v hnedej farbe a s nižšou
rýchlosou uzávierky.
Efekt
* Ak vyberiete tento efekt, automatické
zaostrovanie bude problematické. Pomocou
statívu na upevnenie kamkordéra zaostrite
ručne.
5
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
1/2
Zrušenie digitálnych efektov
Vykonajte kroky č. 2 a 3, potom v kroku č. 4
vyberte možnos [OFF].
4
Vyberte požadovaný efekt a upravte
ho dotykom na tlačidlo
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Príklad úpravy obrazovky:
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
0:00:00
b Poznámky
• Digitálne efekty nemôžete používa spolu s
týmito funkciami:
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter,
– FADER,
– prekrytie pamäte,
– MEMORY MIX.
• Funkcie [SLOW SHUTTR] a [OLD MOVIE]
nemôžete používa spolu s funkciou
[PROGRAM AE] (okrem funkcie [AUTO]).
OK
,pokračovanie
Nahrávanie
43
• Funkciu [OLD MOVIE] nemôžete používa
spolu s týmito funkciami:
– režim [16:9 WIDE],
– obrazový efekt ([PICT. EFFECT]).
z Tip
• Počas nahrávania na pásku môžete vytvori
obrázok s inverznými farbami a jasom alebo
obrázok, ktorý vyzerá ako kresba pastelovými
farbami. Viac informácií nájdete v téme
Obrazové efekty ([PICT. EFFECT]), s. 73).
Prekrývanie filmov na páske
statickými obrázkami
– MEMORY MIX
Statickým obrázkom nahratým na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“
môžete prekry film nahratý na páske.
Prekrývajúce obrázky môžete potom
nahra na pásku alebo na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“. (Prekrývanie
statickým obrázkom na páske nie je
možné použi vtedy, ak je jej nahrávanie
už dokončené.)
[MTCAM LUMI.] (kláves jasu obrázka v
pamäti)
Môžete nahradi svetlé (biele) oblasti
statického obrázka filmom. Ak chcete
používa túto funkciu, musíte ma predtým
na pamäovej karte „Memory Stick Duo“
nahratý statický obrázok s ilustráciou alebo
ručne napísaný titulok na bielom papieri.
Statický obrázok Film
Modrá farba
[MTCAM CHROMA] (kláves farby
obrázka v pamäti)
Modrú oblas statického obrázka, napríklad
ilustrácie, alebo snímku s modrou oblasou
ohraničenú rámom, je možné nahradi
filmom.
Statický obrázok Film
Modrá farba
1
Skontrolujte, či sa na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ nachádza
statický obrázok, ktorý sa má prekry,
a či je v kamkordéri vložená páska (ak
nahrávate na pásku).
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE (ak nahrávate na pásku) alebo
režim CAMERA-MEMORY (ak
nahrávate na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“).
3
Dotknite sa tlačidla
4
Dotknite sa položky [MEMORY
MIX].
Statický obrázok Film
[CAMTM CHROMA] (kláves farby
snímaného obrázka)
Film môžete preloži navrch statického
obrázka, ktorý potom môže slúži ako
pozadie. Film snímajte s objektom na
modrom pozadí. Statickým obrázkom sa
nahradí iba modrá oblas filmu.
44
Nahrávanie
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
Statický obrázok uložený na pamäovej
karte „Memory Stick Duo“ sa zobrazí
na miniatúre obrazovky.
Miniatúra obrazovky
60min
MEMORY MIX:
101
101–0001
STBY
OFF
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
OK
5
Dotknite sa tlačidla
(predchádzajúci) alebo
(ďalší) a
vyberte statický obrázok, ktorý chcete
prekrýva.
Dotknite sa požadovaného efektu.
Statický obrázok prekryje film, ktorý je
práve zobrazený na obrazovke LCD.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
7
Dotykom na tlačidlo
(zníženie)
alebo
(zvýšenie) upravte
nasledujúce nastavenia.
Položka [MTCAM LUMI.]
Farebná schéma jasnej oblasti
statického obrázka, ktorá sa má
nahradi filmom. Ak chcete nahra na
pásku iba statický obrázok uložený na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“,
dotknite sa tlačidla
na obrazovke v
položke [MTCAM LUMI.], kým sa
pruhový indikátor nerozšíri úplne až na
pravú stranu.
Dvakrát sa dotknite tlačidla
Zobrazí sa indikátor
9
.
.
Začnite nahráva.
Ak nahrávate na pásku
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Ak nahrávate na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Zrušenie funkcie MEMORY MIX
Nahrávanie
6
8
0:00:00
Vykonajte kroky č. 3 a 4, potom sa v kroku
č. 5 dotknite tlačidla [OFF].
b Poznámky
• Ak prekrývajúci statický obrázok obsahuje
veľký podiel bielej farby, obrázok v miniatúre
obrazovky nemusí by jasný.
• Ak používate funkciu MEMORY MIX v
zrkadlovom režime (s. 28), obrázok sa zobrazí
na obrazovke LCD normálne bez zrkadlového
otočenia.
• Obrázky upravené na vašom počítači alebo
nahraté pomocou iných kamkordérov sa
nemusia da prehráva na vašom kamkordéri.
z Tip
• Dodaný USB ovládač CD-ROM SPVD-012
obsahuje ukážkové obrázky určené na použitie
funkcie MEMORY MIX. Ďalšie informácie
nájdete v dodávanej príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
Položka [CAMTM CHROMA]
Farebná schéma modrej oblasti filmu.
Položka [MTCAM CHROMA]
Farebná schéma modrej oblasti
statického obrázka, ktorá sa má
nahradi filmom.
Nahrávanie
45
Vyhľadávanie
začiatočného
bodu
3
Dotknite sa tlačidla
60min
END SEARCH
1
.
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Objavuje sa iba pre
kazety s pamäou
Cassette Memory
Ostatný záber posledného nahrávania sa
prehráva asi 5 sekúnd a kamkordér sa
prepne do pohotovostného režimu v
bode ukončenia posledného nahrávania.
Zrušenie operácie
Dotknite sa položky [CANCEL].
Prepínač POWER
Vyhľadávanie ostatného
záberu posledného
nahrávania – END SEARCH
Táto funkcia je vhodná napríklad vtedy,
ak ste prehrali pásku, ale nahrávanie
chcete spusti hneď po poslednom
nahratom zábere. Ak používate kazetu
bez pamäte Cassette Memory, funkcia
END SEARCH nebude fungova, ak ste
po nahrávaní na pásku vybrali kazetu. Ak
používate kazetu s pamäou Cassette
Memory, funkcia bude pracova aj po
vybratí kazety.
1
2
z Tip
• Túto operáciu môžete tiež vykona výberom
položky [END SEARCH] v nastaveniach
ponuky. Ak je vybratý režim PLAY/EDIT, túto
operáciu môžete vykona výberom odkazu
funkcie [END SEARCH] v ponuke
(s. 61).
Ručné vyhľadávanie – EDIT
SEARCH
Počas prezerania obrázkov na obrazovke
môžete vyhľada začiatočný bod. Počas
vyhľadávania sa zvuk neprehráva.
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE.
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa tlačidla
60min
STBY
EDIT
46
b Poznámka
• Funkcia END SEARCH nebude fungova
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
Nahrávanie
0:00:00
.
60min
STBY
EDIT
0:00:00
.
3
Podržte pero na tlačidle
(prevíja dozadu) alebo
(prevíja
dopredu) a uvoľnite ho v bode, v
ktorom chcete spusti nahrávanie.
Kontrola posledných
nahratých záberov – Rec
review
1
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE.
2
Dotknite sa tlačidla
60min
STBY
Nahrávanie
Môžete sledova niekoľko sekúnd z
posledného nahratého záberu pred
zastavením pásky.
.
0:00:00
EDIT
3
Jedenkrát sa dotknite tlačidla
.
Prehrá sa ostatných niekoľko sekúnd
posledného nahratého záberu. Potom sa
kamkordér nastaví do pohotovostného
režimu.
Nahrávanie
47
Prehrávanie
3
Prezeranie filmov
nahratých na
páske
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú kazetu.
Niektoré funkcie sú dostupné aj pomocou
diaľkového ovládača alebo dotykového
panela.
Ak chcete získa viac informácií o
prehrávaní nahrávok na TV, pozrite
stranu 58.
Dotykom tlačidla
(previnú
dozadu) sa dostanete na bod, ktorý
chcete zobrazi.
60min
0:00:00:00
60min
P-MENU
4
Dotykom tlačidla
spustíte prehrávanie.
(prehra)
Nastavenie hlasitosti
.
1 Dotknite sa tlačidla
2 Dotknite sa položky [VOLUME].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
3 Hlasitos upravte dotykom tlačidla
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Prepínač POWER
Zastavenie prehrávania
Dotknite sa tlačidla
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
prehrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získa podrobné
informácie, pozrite stranu 53.
1
2
Pozastavenie
Počas prehrávania sa dotknite tlačidla
(pozastavi). Opätovným dotykom znova
spustíte prehrávanie.
Ak režim pozastavenia trvá viac ako 5
minút, prehrávanie sa automaticky zastaví.
Otvorte panel LCD.
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
48
(zastavi).
Prehrávanie
Rýchle prevíjanie dopredu alebo
dozadu
V režime zastavenia sa dotknite tlačidla
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Prezeranie filmov v hľadáčiku
Zatvorte panel LCD. Potom vysuňte
hľadáčik.
Indikátory zobrazené počas
prehrávania pásky
60min
0:00:00:15
60min
P-MENU
A Zostávajúci čas batérie
C Indikátor pohybu pásky
D Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka) alebo počítadlo pásky (hodina:
minúta: sekunda)
E Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
F Ovládacie tlačidlá videa
Po vložení pamäovej karty „Memory
Stick Duo“ a zastavení prehrávania sa
indikátor
(zastavi) zmení na
(prehrávanie z pamäovej karty
„Memory Stick“).
b Poznámka
• Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo REC
START/STOP (s. 140), film nahratý na páske sa
nahrá na pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
(MPEG MOVIE EX).
Prehrávanie v rôznych
režimoch
Rýchle prevíjane dopredu a
dozadu počas prehrávania
– Picture search
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením
tlačidla.
Počas rýchleho prevíjania pásky dopredu
alebo dozadu podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(dozadu).
Rýchle prevíjanie pásky dopredu alebo
dozadu obnovíte uvoľnením tlačidla.
Prehrávanie v rôznych režimoch
Nebudete poču nahratý zvuk. Taktiež
môžete na obrazovke vidie obrázky
predtým prehrávaného obrazu v podobe
mozaikových vzorov.
1 Počas prehrávania alebo pozastaveného
prehrávania sa dotknite tlačidla
.
Prehrávanie
B Režim nahrávania (SP alebo LP)
Zobrazenie obrazu počas
rýchleho prevíjania dopredu alebo
dozadu – Skip scan
2 Dotknite sa položky [
VAR. SPD
PB].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(EDIT/PLAY).
3 Vyberte režim prehrávania.
Ak sa chcete vráti do režimu
normálneho prehrávania, dvakrát sa
dotknite tlačidla
(prehra/
pozastavi) (jedenkrát pri prehrávaní po
snímkach).
Ak chcete
Dotknite sa položky
zmeni smer
prehrávania*
(snímka) počas
prehrávania.
prehráva
pomaly**
(pomaly) počas
prehrávania.
Ak chcete zmeni smer
1 Dotknite sa tlačidla
(snímka).
2
(pomaly).
prehráva 2-krát
rýchlejšie
(dvojnásobná
rýchlos)
(dvojnásobná
rýchlos) počas
prehrávania.
Ak chcete zmeni smer
1 Dotknite sa tlačidla
(snímka).
2
(dvojnásobná
rýchlos).
,pokračovanie
Prehrávanie
49
Ak chcete
Dotknite sa položky
prehráva po
snímkach
(snímka) počas
pozastaveného
prehrávania.
Ak chcete zmeni smer,
znova sa dotknite
tlačidla
(snímka)
počas prehrávania po
snímkach.
* V strede, v hornej alebo v dolnej časti
obrazu sa môžu objavi vodorovné čiary.
Nie je to porucha.
** Výstup obrazu z rozhrania DV sa nedá
prehráva plynule v režime pomalého
prehrávania.
4 Dotknite sa tlačidla
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
, kým je
zobrazený obrázok, na ktorý chcete
prida efekt.
3
Dotknite sa položky [MENU].
4
Vyberte položku
(PICT.
APPLI.), potom dotykom tlačidiel
/
vyberte položku
[D.EFFECT] a dotknite sa tlačidla
.
5
Vyberte efekt a upravte ho stlačením
tlačidla
(zníženie) alebo
(zvýšenie).
6
Dvakrát sa dotknite tlačidla
potom tlačidla
.
a potom tlačidla
.
Zobrazovanie nahrávok s
pridanými efektmi – digitálny
efekt
Pri prezeraní nahratých obrázkov môžete
používa efekty [STILL], [FLASH],
[LUMI. KEY] a [TRAIL]. Ak chcete
získa viac informácií o každom z nich,
pozrite stranu 42.
Zobrazí sa indikátor
a
.
Zrušenie digitálneho efektu
Vykonajte kroky č. 2 až 4, potom v kroku č.
5 vyberte možnos [OFF].
b Poznámka
• Na obraz z externých vstupov sa efekty prida
nedajú. Tiež nie je možné prenáša obrázky
upravené digitálnymi efektmi výstupom cez
rozhranie DV.
Prepínač POWER
50
Prehrávanie
z Tip
• Na kamkordéri nie je možné nahráva obrázky
upravené použitím špeciálnych efektov na
pásku, ale môžete ich skopírova na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 95) alebo na inú
pásku (s. 92).
Zobrazenie
nahrávok na
pamäovej karte
„Memory Stick
Duo“
Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí posledný
nahratý obrázok.
60min
101–0001
1152
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
4
Dotknite sa tlačidla
(predchádzajúci) alebo
vyberte obrázok.
(ďalší) a
Príklad obrazovky (filmy):
60min
MOV00002
320
Prehrávanie
Obrázky môžete zobrazova na
obrazovke jeden po druhom. Pri vyššom
počte obrázkov je užitočné vytvori
zoznam, čo uľahčí ich vyhľadávanie.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“.
Ak chcete prehráva nahratý obraz na
TV, pozrite stranu 58.
3
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
Pri prezeraní filmu sa po jeho zobrazení
na obrazovke dotknite tlačidla
.
Nastavenie hlasitosti filmov
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [VOLUME].
Prepínač POWER
1
2
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
3 Hlasitos upravte dotykom tlačidla
Otvorte panel LCD.
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Zastavenie alebo pozastavenie
filmov
Dotknite sa tlačidla
. Opätovným
dotykom znova spustíte prehrávanie.
Odstránenie obrázkov
Ďalšie informácie nájdete v téme
„Odstraňovanie nahratých obrázkov“
(s. 107).
,pokračovanie
Prehrávanie
51
Indikátory zobrazené počas
prehrávania pamäovej karty
„Memory Stick Duo“
60min
101–0010
1152
10 / 10 101
0:00:00
P-MENU
A Zostávajúci čas batérie
B Veľkos obrázka
C Číslo obrázka/Celkový počet nahratých
obrázkov v aktuálnom priečinku
prehrávania
D Priečinok prehrávania
E Čas prehrávania (iba pre filmy)
F Ikona predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka
Nasledujúce indikátory sa zobrazia, ak
sa na pamäovej karte „Memory Stick
Duo“ nachádza viac priečinkov, a pri
zobrazení prvého alebo posledného
obrázka v aktuálnom priečinku.
: dotykom na tlačidlo
prejdete
na predchádzajúci priečinok,
: dotykom na tlačidlo
prejdete
na ďalší priečinok,
: dotykom na tlačidlo
alebo
prejdete na predchádzajúci alebo
ďalší priečinok.
b Poznámky
• Priečinky vytvorené na počítači, premenované
priečinky a upravené obrázky sa na obrazovke
nemusia zobrazi.
• Počas prehrávania filmov na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ budú k dispozícii iba tie
položky ponuky, ku ktorým existujú odkazy v
ponuke Personal Menu. Ak chcete používa iné
položky ponuky, pridajte ich do ponuky
Personal Menu.
z Tip
• Po nahratí obrázka do priečinka sa tento
priečinok nastaví ako predvolený priečinok pre
prehrávanie. Priečinok prehrávania môžete
vybra v ponuke (s. 72).
Prehrávanie v rôznych
režimoch z pamäovej karty
„Memory Stick Duo“
Pomocou obrazovky v kroku č. 4 v časti
„Zobrazenie nahrávok na pamäovej karte
„Memory Stick Duo““ (s. 51) sú k dispozícii
nasledujúce funkcie.
Vyhľadávanie záberov vo filme
Film je možné rozdeli najviac na 60
záberov, čo je užitočné pri spustení
prehrávania od určitého záberu. Počet
záberov, na ktoré môžete film rozdeli,
závisí od dĺžky filmu.
1 Dotknite sa tlačidla
(predchádzajúci) alebo
(ďalší) a
vyberte počiatočný záber prehrávania.
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
0:00:00
MPEG
G Tlačidlo na odstránenie obrázka
P-MENU
H Tlačová značka (iba pre statické
obrázky) (s. 108)
I Značka ochrany obrázka (s. 108)
J Názov údajového súboru
K Tlačidlo Personal Menu
L Tlačidlo zobrazenia registra
M Tlačidlo výberu prehrávania z pásky
N Tlačidlo výberu obrázkov
52
Prehrávanie
2 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazenie 6 obrázkov naraz
vrátane filmov – zobrazenie
registra
Dotknite sa tlačidla
.
Predchádzajúcich
6 obrázkov
Značka N*
END
101–0002
2 / 10
Nasledujúcich
6 obrázkov
101
SET
Ikona filmu
* Obraz zobrazený pred prepnutím na
zobrazenie registra.
Pohodlné
prehrávanie
– Easy Handycam
Režim Easy Handycam umožňuje
jednoduché prehrávanie aj pre
začiatočníkov tým, že poskytuje iba
základné funkcie prehrávania. Tiež sa
zväčší veľkos písma, čím sa zjednoduší
prezeranie. Skontrolujte, či ste do
kamkordéra vložili nahratú pásku alebo
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
Prehrávanie
EASY
Do režimu jednoduchého zobrazenia sa
vrátite dotykom na obrázok, ktorý chcete
zobrazi.
Prezeranie obrázkov v iných
priečinkoch v zobrazení registra
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Dotknite sa položky [PB FOLDER].
4 Priečinok vyberte pomocou tlačidiel
a
.
Prepínač POWER
a potom sa dotknite tlačidla
1
Otvorte panel LCD.
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
,pokračovanie
Prehrávanie
53
3
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
4
Prehrávanie obrázkov.
Pri prehrávaní z pásky
Môžu sa použi nasledujúce tlačidlá:
(prehra/pozastavi),
(rýchle
prevíjanie dopredu),
(zastavi)/
(prevíjanie dozadu)
Tieto tlačidlá a tlačidlo SLOW y
môžete používa na diaľkovom ovládači.
Pri prehrávaní z pamäovej karty
„Memory Stick Duo“
Dotknite sa tlačidla
.
Môžu sa použi nasledujúce tlačidlá:
(predchádzajúci)/
(ďalší)/
(prehra/pozastavi film)/
(odstráni)
Prehrávane môžete ovláda pomocou
diaľkového ovládača.
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte znova tlačidlo EASY.
b Poznámka
• Funkcia Easy Handycam sa nedá vypnú ani
zapnú počas pripojenia cez kábel USB s iným
zariadením.
Úplné využívanie režimu Easy
Handycam
1
Dotknite sa položky [MENU].
Na obrazovke sa zobrazia dostupné
položky ponuky.
60min
BEEP
VOLUME
2
54
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Dotknite sa požadovanej položky.
Prehrávanie
3
Vyberte požadované nastavenie.
Položka [CLOCK SET]
1 Pomocou tlačidla
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
2 Rovnako ako položku [Y] (rok)
nastavte aj položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Položka [LANGUAGE]
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
požadovaný jazyk a potom sa dotknite
položky
.
Položka [BEEP]
Pozrite stranu 86.
Položka [VOLUME]
Hlasitos upravte dotykom tlačidla
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Položka [DATA CODE]
Počas prehrávania je možné zobrazi
údaje o čase a dátume.
Dotknite sa položky [DATE/TIME] a
potom tlačidla
.
Položka [
ALL ERASE]
Z pamäovej karty „Memory Stick Duo“
je možné odstráni všetky obrázky.
Dotknite sa položky [YES].
z Tip
• Počas používania režimu Easy Handycam je
možné vykona nasledujúce činnosti:
– „Prehrávanie obrazu na TV“ (s. 58)
– „Kopírovanie na inú pásku“ (s. 92)
Rôzne funkcie
prehrávania
4
Vyberte položku
(PICT.
APPLI.), potom dotykom tlačidiel
/
vyberte možnos [PB
ZOOM] a dotknite sa tlačidla
.
Zobrazenie priblíženia pri prehrávaní z pásky
Malý objekt v nahrávke je možné zväčši
a zobrazi na obrazovke. Tiež je možné
zobrazi dátum nahrávania a priečinok, v
ktorom je obrázok uložený.
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
„Memory Stick Duo “
– tlačidlo výberu
PB
END
prehrávania z
pamäovej karty
Priblíženie pri prehrávaní z pamäte
DSPL/BATT INFO
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
5
Prepínač POWER
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [MENU].
Tlačidlo výberu
prehrávania z
pásky
Prehrajte statický obrázok alebo film
a dotknite sa obrazovky v bode, ktorý
chcete v rámci zobrazenej snímky
zväčši.
Obrázok sa zväčší približne na
dvojnásobok pôvodnej veľkosti a
vycentruje sa v bode dotyku na
obrazovke. Pri dotyku iného bodu sa
tento bod nastaví ako stred.
Zväčšovanie obrázkov
– priblíženie pri prehrávaní z
pásky alebo z pamäte
Zväčši môžete filmy nahraté na páske
alebo statické obrázky uložené na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
END
Prehrávanie
101–0001
VIDEO
6
Nastavte priblíženie posunutím páčky
na ovládanie motorového
transfokátora.
Priblíženie je možné nastavi na
hodnotu približne 1,1- až 5-krát väčšiu,
ako bola pôvodná veľkos. Pomer
priblíženia znížite dotykom na značku
W a zvýšite dotykom na značku T.
.
Zrušenie operácie
Dotknite sa položky [END].
,pokračovanie
Prehrávanie
55
b Poznámka
• Obrázky z externých vstupov nie je možné
zväčšova. Taktiež nie je možné zväčšené
obrázky prenáša cez rozhranie DV.
z Tip
• Ak počas približovania pri prehrávaní stlačíte
tlačidlo DSPL/BATT INFO, snímka zmizne.
Zobrazenie indikátorov na
obrazovke
Na obrazovke je možné zobrazi časový
kód, počítadlo pásky a ďalšie informácie.
Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
Zobrazenie dátumu a času a
údajov nastavenia kamery
– Data code
Počas prehrávania je možné zobrazi
údaje o dátume a čase a údaje nastavenia
kamery ([CAMERA DATA]), ktoré sa
automaticky zaznamenajú počas
nahrávania obrázkov na pásku alebo na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania sa dotknite tlačidla
.
3
Dotknite sa položky [DATA CODE].
Po stlačení tlačidla sa indikátor zapne alebo
vypne.
z Tip
• Indikátory na obrazovke môžete zobrazi počas
prehrávania na TV. Vyberte ponuku
(STANDARD SET), potom položku
[DISPLAY] a [V-OUT/PANEL] (s. 86).
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
60min
DATA CODE:
OFF
0:00:00:00
OFF
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
4
Vyberte možnos [CAMERA
DATA] alebo [DATE/TIME] a
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
56
Prehrávanie
Skrytie údajov o čase a dátume a
údajov o nastavení kamery
Vykonajte kroky č. 2 a 3 a potom v kroku č.
4 vyberte možnos [OFF].
Zobrazenie údajov nastavenia
kamery
Pri zobrazení údajov o dátume a čase sa čas
a dátum zobrazujú v rovnakej časti.
Ak ste pri nahrávaní obrazu nenastavili
hodiny, zobrazia sa prázdne políčka
[-- -- ----] a [--:--:--].
60min
0:00:00:00
Prehrávanie
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
A Funkcia SteadyShot je vypnutá*
B Expozícia*
C Vyváženie bielej farby*
D Zosilnenie*
E Rýchlos uzávierky
F Hodnota apertúry
* Zobrazuje sa len počas prehrávania pásky
b Poznámka
• Údaje nastavenia kamery sa nezobrazujú pri
prehrávaní filmov na pamäovej karte „Memory
Stick Duo“.
z Tipy
• Hodnota nastavenia expozície (0EV) sa
zobrazuje pri prehrávaní pamäovej karty
„Memory Stick Duo“.
• Indikátor
sa zobrazí pri obraze nahratom
pomocou externého blesku (voliteľné
príslušenstvo).
Prehrávanie
57
Prehrávanie
obrazu na TV
Konektor A/V
Pripojte kamkordér k TV pomocou
dodaného prípojného kábla A/V, ako je
to uvedené na nasledujúcom obrázku.
Dodaný sieový adaptér pripojte do
sieovej zásuvky, čím získate zdroj energie
(s. 14).
Bližšie informácie získate v návode na
použitie pripájaných zariadení.
Ak chcete získa informácie o kopírovaní
na inú pásku, pozrite stranu 92.
Ak máte na televízore alebo
videorekordéri konektor S video*2
Konektor S
video (čierny)
Žltý
Biely
Červený
Prípojný kábel A/V (dodávané príslušenstvo) *1
Tok signálu
1
* Dodávaný prípojný kábel A/V má na
pripojenie k videu konektor video aj
konektor S video.
*2 Vďaka tomuto prepojeniu sa vytvára
vysokokvalitný obraz vo formáte DV. Ak sa
na pripájanom zariadení nachádza
konektorová zásuvka S video, namiesto
žltého konektora (video) použite konektor S
video. Pri samostatnom pripojení konektora
S video nie je možný zvukový výstup.
a biely alebo červený konektor do
konektorovej zásuvky vstupu zvuku na TV
alebo videorekordéri.
Ak chcete prehráva zvuk v monofónnom
režime, použite prípojný kábel určený na
tento účel (voliteľné príslušenstvo).
Ak je k TV pripojený videorekordér
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný ku
kamkordéru (iba pre modely s označením
na spodnej strane). Tento adaptér je
určený iba na výstup.
Kamkordér pripojte do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného kábla
A/V. Na videorekordéri nastavte prepínač
vstupu do polohy LINE.
Ak je TV monofónny (ak má TV iba
jednu vstupnú zásuvku zvuku)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do konektorovej zásuvky vstupu videa
58
Videorekordér alebo TV
Prehrávanie
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
konektorom (EUROCONNECTOR)
Televízor alebo
videorekordér
Vyhľadávanie
záberu na páske
pri prehrávaní
Rýchle vyhľadávanie
požadovaného záberu
– funkcia vynulovania pamäte
4
Stlačte tlačidlo PLAY.
Prehrávanie sa začne v bode „0:00:00“
na počítadle pásky.
Zrušenie operácie
Znova stlačte tlačidlo ZERO SET
MEMORY na diaľkovom ovládači.
b Poznámky
• Údaje časového kódu a počítadla pásky sa môžu
líši o niekoľko sekúnd.
• Funkcia vynulovania pamäte nebude fungova
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
m REW
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Vyhľadávanie záberov pomocou
pamäte Cassette Memory
– funkcia vyhľadávania titulkov
Môžete vyhľada záber, ku ktorému ste
priradili titulok (s. 79).
Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo ZERO
SET MEMORY v bode, ktorý chcete
neskôr vyhľada.
SEARCH M.
./>
Počítadlo pásky sa nastaví na hodnotu
„0:00:00“ a na obrazovke sa zobrazí
indikátor
.
60min
Prehrávanie
PLAY
STOP
0:00:00
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [TITLE SEARCH].
P-MENU
Ak sa počítadlo pásky nezobrazí, na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2
Ak chcete zastavi prehrávanie,
stlačte tlačidlo
(zastavi).
3
Stlačte tlačidlo m REW.
Páska sa automaticky zastaví po
dosiahnutí hodnoty „0:00:00“ na
počítadle pásky.
,pokračovanie
Prehrávanie
59
3
Stlačením tlačidla
.(predchádzajúci) alebo >
(ďalší) na diaľkovom ovládači vyberte
titulok, ktorý chcete prehráva.
Prehrávanie sa automaticky spustí od
záberu s vybratým titulkom.
TITLE SEARCH
1
2
3
4
5
6
0:00:00:00
Aktuálny bod na
páske
HELLO !
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS !
OUR SWEET BABY
WEDDING
Bod, v ktorom sa
spustí prehrávanie
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
b Poznámky
• Funkciu vyhľadávania titulkov nemôžete
používa, ak je v ponuke
(EDIT/PLAY)
nastavená položka [
SEARCH] na hodnotu
[OFF] (predvolene je nastavená na hodnotu
[ON]) (s. 79).
• Funkcia vyhľadávania titulkov nebude fungova
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
Vyhľadávanie záberov podľa
dátumu nahrávania – funkcia
vyhľadávania dátumu
Ak používate kazety s pamäou Cassette
Memory, záber môžete vyhľada podľa
dátumu nahrávania (položka
[ SEARCH] je predvolene nastavená
na hodnotu [ON]). Ak používate kazetu,
ktorá nemá pamä Cassette Memory,
môžete vyhľada miesto, v ktorom sa mení
dátum nahrávania.
SEARCH M.
./>
STOP
60
Prehrávanie
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [DATE SEARCH].
3
Stlačte tlačidlo . (predchádzajúci)
alebo > (ďalší) na diaľkovom
ovládači a vyberte dátum nahrávania.
Ak má kazeta pamä Cassette Memory,
môžete urči samotný dátum
nahrávania.
Ak kazeta nemá pamä Cassette
Memory, môžete urči predchádzajúci
alebo nasledujúci dátum po dátume
aktuálnej pozície na páske. Prehrávanie
sa automaticky začne v bode, v ktorom
sa mení dátum.
Príklad obrazovky
(ak má kazeta pamä Cassette Memory):
DATE SEARCH
1
2
3
0:00:00:00
4/ 1/ 04
4/ 1/ 04
5/ 1/ 04
Aktuálny bod na
páske
Bod, v ktorom sa
spustí prehrávanie
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
b Poznámky
• Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako 2
minúty, kamkordér nemusí presne nájs bod, v
ktorom sa mení dátum nahrávky.
• Funkcia vyhľadávania dátumu nebude fungova
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
• Údaje o dátume a čase môžete nahráva najviac
pre 6 dní. Ak ste na pásku nahrávali počas viac
ako 7 dní, vyhľadajte dátum bez použitia pamäte
Cassette Memory. Ak chcete vypnú pamä
Cassette Memory, vyberte ponuku
(EDIT/PLAY), položku [
SEARCH] a
potom tlačidlo [OFF] (s. 79).
BRozšírené funkcie
60min
0:00:00:00
Používanie ponuky
MEMORY SET
Výber položiek
ponuky
Použitím položiek ponuky zobrazených
na obrazovke môžete zmeni rôzne
nastavenia alebo vykona podrobnejšie
úpravy.
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
4
OK
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
ikonu požadovanej ponuky a potom
sa dotknite tlačidla
.
CAMERA SET (s. 63)
MEMORY SET (s. 69)
PICT. APPLI. (s. 73)
EDIT/PLAY (s. 78)
STANDARD SET (s. 82)
TIME/LANGU. (s. 87)
0:00:00:00
Používanie ponuky
60min
TITLE ERASE
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
SP
OK
Prepínač POWER
5
1
Zapnite napájanie (s. 18).
2
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa ponuka Personal Menu.
Často používané položky sa zobrazia
ako odkazy.
Príklad: ponuka Personal Menu v
režime PLAY/EDIT.
0:00:00:00
60min
1/3
MENU
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
požadovanú položku a potom sa
dotknite tlačidla
.
Položku môžete vybra aj tak, že sa jej
priamo dotknete.
Posúvaním môžete zobrazi všetky
položky.
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od režimu napájania
kamkordéra.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
REMOTE CTRL: ON
ON
3
0:00:00:00
OFF
Dotykom na položku [MENU]
zobrazíte obrazovku ponuky registra.
,pokračovanie
Používanie ponuky
61
6
Vyberte požadované nastavenie.
Tlačidlo
sa zmení na tlačidlo
.
Ak sa rozhodnete ponecha súčasné
nastavenie, dotknite sa tlačidla
, čím
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
60min
REMOTE CTRL: OFF
ON
0:00:00:00
OFF
OK
7
Ak chcete skry obrazovku ponuky,
dotknite sa tlačidla
a potom
.
Dotykom na tlačidlo
(návrat) sa
zakaždým vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Používanie odkazov ponuky
Personal Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
Odkazy môžete prispôsobi (s. 88).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa požadovanej položky.
3 Vyberte požadované nastavenie a
potom sa dotknite tlačidla
.
z Tipy
• Ak chcete v režime PLAY/EDIT zobrazi
obrazovku s funkciami videa, na obrazovke
zobrazenej po vykonaní kroku 2 (s. 61) sa
dotknite tlačidla
. Ak sa chcete vráti na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
• Zobrazenie často používaných položiek ako
odkazov v ponuke Personal Menu zabezpečuje
pohodlné ovládanie. Ak chcete prispôsobi
ponuku Personal Menu, pozrite stranu 88.
62
Používanie ponuky
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE, WHITE BAL.,
16:9 WIDE atď.
V ponuke CAMERA SET môžete vybra
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po výbere nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorkách.
Nastavenia, ktoré sa dajú upravi, sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Na obrazovke sú zobrazené tie položky, s
ktorými môžete v danej chvíli pracova.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
G AUTO
SPOTLIGHT*
(ostré svetlo) (
Používanie ponuky
Zvolením nasledujúcich nastavení môžete jednoducho nahráva obraz aj v
situáciách, ktoré vyžadujú rôzne technológie nahrávania.
Toto nastavenie vyberte, ak nepoužívate funkciu PROGRAM
AE.
Toto nastavenie zabraňuje príliš svetlému
) zobrazeniu ľudských tvárí pri osvetlení
silným umelým svetlom (napríklad v divadle
alebo na svadbe).
PORTRAIT
(mäkký portrét)
(
)
Toto nastavenie zvýrazňuje snímaný objekt,
napríklad ľudí alebo kvety, a vytvára mäkké
pozadie.
SPORTS* (šport)
( )
Toto nastavenie minimalizuje chyby, ktoré
vznikajú pri snímaní rýchlo sa pohybujúcich
objektov (napríklad pri tenise alebo golfe).
BEACH&SKI*
(pláž a lyžovanie)
( )
Toto nastavenie zabraňuje príliš tmavému
zobrazeniu ľudských tvárí v prostredí so
silným alebo odrazeným svetlom (napríklad
na letnej pláži alebo na lyžiarskom svahu).
SUNSET&MOON
** (západ slnka a
mesačné svetlo)
(
)
Toto nastavenie zachováva atmosféru
záberov zapadajúceho slnka, nočných
záberov, záberov ohňostrojov a neónových
svetiel.
,pokračovanie
Používanie ponuky
63
Toto nastavenie slúži na snímanie
vzdialených objektov (napríklad pohorí).
Zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo
alebo kovovú sieku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
LANDSCAPE**
(krajina) (
)
* Kamkordér zaostruje iba na stredne až veľmi vzdialené objekty.
** Kamkordér zaostruje iba na vzdialené objekty.
b Poznámka
• Ak je prepínač POWER nastavený do polohy CAMERA-MEMORY, nastavenie
[SPORTS] (šport) nefunguje.
SPOT METER
Pozrite stranu 36, kde nájdete podrobné informácie.
EXPOSURE
Pozrite stranu 37, kde nájdete podrobné informácie.
WHITE BAL.
Vyváženie farieb je možné upravi podľa jasu prostredia nahrávania.
G AUTO
OUTDOOR (
INDOOR (n)
64
Používanie ponuky
Toto nastavenie vyberte vtedy, ak chcete nahráva s
automatickým nastavením vyváženia bielej farby.
)
• Vhodné pri nahrávaní východu a západu slnka, nočných
záberov, neónových nápisov alebo ohňostroja.
• Nastavenie je vhodné pri dennom osvetlení žiarivkami.
• Vhodné pri nahrávaní na večierku alebo v štúdiách s rýchlo sa
meniacimi svetelnými podmienkami.
• Nastavenie je vhodné pri svetle osvetľovacích lámp napríklad v
štúdiu, pri osvetlení sodíkovými a ortuovými výbojkami alebo
fluorescenčnými lampami s teplým bielym svetlom.
ONE PUSH (
)
Toto nastavenie vyberte, ak chcete nahráva s vyvážením bielej
farby upraveným podľa úrovne jasu okolia.
1 Vyberte možnos [ONE PUSH].
2 Zosnímajte biely objekt, napríklad kúsok papiera
vypĺňajúci obrazovku, v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.
3 Dotknite sa položky [
].
Indikátor
začne rýchlo blika.
Indikátor prestane blika po ukončení úpravy
vyváženia bielej farby a jeho uložení v pamäti.
b Poznámky
• Kamkordérom nehýbte, kým indikátor
rýchlo bliká.
• Ak indikátor
bliká pomaly, vyváženie bielej farby nie je
nastavené alebo ho nebolo možné nastavi.
• Ak indikátor
bliká aj potom, ako ste sa dotkli tlačidla
,
nastavte položku [WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
Používanie ponuky
b Poznámky
• Vyváženie bielej farby nie je možné používa spolu s funkciou NightShot plus alebo
Super NightShot plus.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [AUTO].
z Tipy
• Ak chcete získa lepšie vyváženie farieb pri nastavení položky [WHITE BAL.] na
hodnotu [AUTO], v nasledujúcich prípadoch po nastavení prepínača POWER do
polohy CAMERA-TAPE nasmerujte kamkordér asi na 10 sekúnd na blízky biely
objekt:
– vybrali ste batériu na výmenu,
– kamkordér ste premiestnili znútra von, pričom používate fixovanú expozíciu,
alebo ste ho premiestnili zvonka dnu.
• Postup pri nastavení možnosti [ONE PUSH] vykonajte znova, ak:
– ste zmenili nastavenie [PROGRAM AE] a položka [WHITE BAL.] je nastavená
na hodnotu [ONE PUSH],
– ste premiestnili kamkordér znútra von alebo naopak.
• Ak nahrávate vo svetle fluorescenčných lámp s bielym alebo studeným bielym
svetlom, položku [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu [AUTO] alebo [ONE
PUSH].
AUTO SHUTTER
GON
Toto nastavenie automaticky zapne elektronickú uzávierku a
nastaví rýchlos uzávierky na snímanie za veľmi jasného svetla.
OFF
Toto nastavenie pri nahrávaní nepoužíva elektronickú
uzávierku.
SPOT FOCUS
Pozrite stranu 39, kde nájdete podrobné informácie.
,pokračovanie
Používanie ponuky
65
FOCUS
Pozrite stranu 40, kde nájdete podrobné informácie.
FLASH SET
Tieto nastavenia nebudú fungova pri použití externého blesku, ktorý
nepodporuje nasledujúce nastavenia.
FLASH MODE
GON
Spúšanie blesku (voliteľné príslušenstvo) bez ohľadu na
intenzitu osvetlenia prostredia.
ON
Typ DCR-HC40E:
Spúšanie blesku (voliteľné príslušenstvo) bez ohľadu na
intenzitu osvetlenia prostredia. Blesk sa predčasne vypne, čím sa
zníži efekt červených očí.
AUTO
Automatické spúšanie blesku (voliteľné príslušenstvo).
AUTO
Typ DCR-HC40E:
Automatické spúšanie blesku (voliteľné príslušenstvo). Blesk sa
predčasne vypne, čím sa zníži efekt červených očí.
b Poznámka
• Typ DCR-HC40E:
Ak blesk nedokáže zabráni efektu červených očí, môžete vybra iba možnosti [ON]
alebo [AUTO].
FLASH LEVEL
Môžete vybra vhodné nastavenie blesku na nahrávanie pomocou
externého blesku (voliteľné príslušenstvo).
HIGH (
GNORMAL (
LOW (
Nastavenie blesku na vyššiu úroveň ako je štandardné
nastavenie.
)
)
)
Štandardné nastavenie.
Nastavenie blesku na nižšiu úroveň ako je štandardné
nastavenie.
b Poznámka
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [NORMAL].
SUPER NSPLUS
Pozrite stranu 38, kde nájdete podrobné informácie.
66
Používanie ponuky
NS LIGHT
Ak pri nahrávaní používate funkciu NightShot plus, pomocou režimu
NightShot Light môžete vyžarovaním infračervených lúčov (neviditeľných)
získa jasnejšie zábery.
GON
Zapnutie režimu NightShot Light (s. 38).
OFF
Vypnutie režimu NightShot Light (s. 38).
COLOR SLOW S
Pozrite stranu 38, kde nájdete podrobné informácie.
SELF-TIMER
Pozrite stranu 29 a 32, kde nájdete podrobné informácie.
Používanie ponuky
DIGITAL ZOOM
Ak chcete pri nahrávaní na pásku dosiahnu viac ako 10-násobné zväčšenie,
vyberte maximálnu úroveň priblíženia. Pri použití digitálneho priblíženia sa
znižuje kvalita obrazu. Táto funkcia je užitočná pri nahrávaní zväčšených
záberov vzdialených objektov, napríklad vtákov.
Pravá strana pruhu zobrazuje oblas digitálneho
priblíženia.
Po vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí oblas
digitálneho priblíženia.
GOFF
Vypnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie až do hodnoty 10násobku sa vykoná opticky.
20 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 10-násobné až 20-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
120 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 10-násobné až 120-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
16:9 WIDE
Na pásku môžete nahráva širokouhlý obraz s pomerom strán 16:9, ktorý je
určený na prehrávanie na širokouhlom televízore s pomerom strán 16:9
(režim [16:9 WIDE]).
Ak je funkcia zapnutá (nastavenie [ON]) a páčku na ovládanie motorového
transfokátora posuniete na stranu „W“, môžete nahráva pri širších uhloch
ako v prípade, keď je funkcia vypnutá (nastavenie [OFF]).
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodávanej k televízoru.
,pokračovanie
Používanie ponuky
67
Pri zobrazení na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
Pri zobrazení na širokouhlej televíznej obrazovke s pomerom
strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom televízore**
* Po prepnutí na režim celej obrazovky na širokouhlom televízore sa obraz zobrazí
na celej obrazovke.
** Prehrávanie v režim 4:3. Ak prehrávate obraz v režim širokouhlej obrazovky,
zobrazí sa tak, ako ho vidíte na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku.
GOFF
ON (
Štandardné nastavenie (nahrávanie obrazu, ktorý sa bude
prehráva na televíznej obrazovke s pomerom strán 4:3).
Nahratý obraz nebude širokouhlý.
)
Nahrávanie obrazu, ktorý sa bude prehráva na širokouhlom
televízore s pomerom strán 16:9.
STEADYSHOT
Táto funkcia je určená na vyrovnávanie otrasov kamery.
GON
OFF (
68
Používanie ponuky
Štandardné nastavenie (zapnutie funkcie SteadyShot).
)
Vypnutie funkcie SteadyShot.
Toto nastavenie vyberte pri snímaní statického objektu
pomocou statívu alebo pri použití konverzného objektívu
(voliteľné príslušenstvo). Vznikajú tak prirodzené zábery.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po výbere nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorkách.
Nastavenia, ktoré sa dajú upravi, sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Na obrazovke sú zobrazené tie položky, s
ktorými môžete v danej chvíli pracova.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
Používanie ponuky
(MEMORY
SET)
– BURST, QUALITY, IMAGE SIZE,
ALL ERASE, NEW FOLDER atď.
V ponuke MEMORY SET môžete vybra
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
60min
1152 FINE
30
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
Používanie ponuky
BURST
Pre typ DCR-HC40E:
Môžete nahra postupne za sebou niekoľko statických obrázkov. Počet
obrázkov, ktoré môžete nahra, závisí od veľkosti obrázkov a kapacity
použitej pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte možnos [NORMAL] alebo [EXP. BRKTG] a potom sa
dotknite tlačidla
GOFF
NORMAL (
EXP. BRKTG
(
)
.
Toto nastavenie vyberte, ak nechcete nahráva nepretržite.
)
Nepretržité nahrávanie od 4 obrázkov (s veľkosou 1 152 ×
864) do 13 obrázkov (s veľkosou 640 × 480) približne v 0,5sekundových intervaloch.
Toto nastavenie vyberte, ak chcete nahra 3 za sebou idúce
obrázky s rôznou expozíciou približne v 0,5-sekundových
intervaloch. 3 nahraté obrázky môžete potom porovna a
vybra obrázok s najlepšou expozíciou.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Pri nastavení [NORMAL] a úplnom stlačení tlačidla PHOTO sa nahrá
maximálny počet obrázkov.
b Poznámky
• Blesk (voliteľné príslušenstvo) počas nepretržitého nahrávania obrázkov nefunguje.
• Maximálny počet obrázkov je možné nahra v režime samočinného časovača alebo
pri používaní diaľkového ovládača.
• Nastavenie [EXP. BRKTG] nefunguje, ak na pamäovej karte „Memory Stick Duo“
nie je dostatok voľného miesta pre 3 obrázky.
• Ak rozdiel medzi obrázkami nahratými v režime [EXP. BRKTG] nie je zreteľne
vidie na obrazovke LCD, pripojte kamkordér k televízoru alebo počítaču.
,pokračovanie
Používanie ponuky
69
QUALITY
GFINE (
STANDARD (
)
Nahrávanie statických obrázkov v režime vysokej kvality obrazu
(komprimované približne na 1/4).
) Nahrávanie statických obrázkov v režime štandardnej kvality
obrazu (komprimované približne na 1/10).
IMAGE SIZE
Pre typ DCR-HC40E:
G1152 × 864
(
)
640 × 480 (
Nahrávanie statických obrázkov, ktoré sa budú prehráva na
veľkej obrazovke. Toto nastavenie je možné vybra iba v režime
CAMERA-MEMORY.
) Nahrávanie väčšieho množstva statických obrázkov alebo
obrázkov, ktoré sa budú prehráva na malej obrazovke.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
G320 × 240
(
)
160 × 112 (
Nahrávanie filmov, ktoré sa budú prehráva na veľkej
obrazovke, alebo nahrávanie ostrejších obrázkov.
) Dlhšie nahrávanie.
REMAINING
70
GAUTO
Zobrazenie zostávajúcej kapacity pamäovej karty „Memory
Stick Duo“ v nasledujúcich prípadoch:
• po vložení pamäovej karty „Memory Stick Duo“ s
prepínačom POWER v režime CAMERA-MEMORY (asi na
5 sekúnd),
• po vybratí režimu CAMERA MEMORY, ak je zostávajúca
kapacita pamäovej karty „Memory Stick Duo“ menšia ako 2
minúty,
• pri začiatočnom alebo koncovom bode filmu (približne na 5
sekúnd).
ON
Nepretržité zobrazovanie zostávajúcej kapacity pamäovej karty
„Memory Stick Duo“.
Používanie ponuky
ALL ERASE
Z pamäovej karty „Memory Stick Duo“ môžete odstráni všetky obrázky,
ktoré nie sú chránené proti zápisu. Ak chcete získa informácie o
odstraňovaní obrázkov po jednom, pozrite stranu 107.
1 Vyberte položku [ALL FILES] alebo [CURRNT FOLDER].
ALL FILES
Odstránenie všetkých obrázkov z pamäovej karty
„Memory Stick Duo“.
CURRNT FOLDER Odstránenie všetkých obrázkov vo vybratom priečinku
prehrávania.
2 Dvakrát sa dotknite položky [YES].
Ak chcete zruši odstránenie všetkých obrázkov, vyberte možnos
[NO].
3 Dotknite sa tlačidla
.
Používanie ponuky
b Poznámky
• Priečinok sa neodstráni ani keď odstránite všetky obrázky v danom priečinku.
• Kým je zobrazený indikátor [
Erasing all data...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– posunutie prepínača POWER na iný režim napájania,
– stlačenie akéhokoľvek tlačidla,
– vysunutie pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
FORMAT
Dodávaná alebo novo zakúpená pamäová karta „Memory Stick Duo“ bola
naformátovaná u výrobcu a nie je potrebné ju formátova.
Ak chcete získa podrobné informácie o pamäovej karte „Memory Stick
Duo“, pozrite stranu 128.
1 Dvakrát sa dotknite položky [YES].
Ak chcete zruši formátovanie, vyberte možnos [NO].
2 Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Kým je zobrazený indikátor [
Formatting...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– posunutie prepínača POWER na iný režim napájania,
– stlačenie akéhokoľvek tlačidla,
– vysunutie pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
• Formátovanie vymaže z pamäovej karty „Memory Stick Duo“ všetky uložené
údaje, vrátane chránených obrazových údajov a nových priečinkov.
,pokračovanie
Používanie ponuky
71
FILE NO.
GSERIES
Postupné priraďovanie čísel súborom aj v prípade výmeny
pamäovej karty „Memory Stick Duo“. Po vytvorení nového
priečinka alebo zmene priečinka nahrávania sa číselná
postupnos vynuluje.
RESET
Vynulovanie číslovania súborov na číslo 0001 po každej výmene
pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
NEW FOLDER
Na pamäovej karte „Memory Stick Duo“ môžete vytvori nový priečinok
(102MSDCF až 999MSDCF). Po naplnení priečinka (maximálna kapacita
je 9999 obrázkov) sa automaticky vytvorí nový priečinok.
1 Dotknite sa položky [YES].
Nový priečinok sa očísluje v poradí za číslom posledného priečinka.
Ak chcete zruši vytvorenie, vyberte možnos [NO].
2 Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Kamkordér neumožňuje odstraňovanie vytvorených priečinkov. Pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ musíte naformátova (s. 71) alebo priečinky odstráni
pomocou počítača.
• Počet obrázkov, ktoré je možné nahra na kartu „Memory Stick Duo“, sa pri
zvyšujúcom sa počte priečinkov na karte „Memory Stick Duo“ znižuje.
REC FOLDER
Podľa predvoleného nastavenia sa obrázky ukladajú do priečinka
101MSDCF. Je možné vybra priečinok, do ktorého sa obrázky uložia.
Pomocou ponuky [NEW FOLDER] vytvorte nový priečinok a potom
pomocou tlačidiel
a
vyberte priečinok, ktorý sa má používa pri
nahrávaní, a dotknite sa tlačidla
.
Pri vyššom počte obrázkov je jednoduchšie nájs požadovaný obrázok, ak
sú obrázky usporiadané do priečinkov.
PB FOLDER
Pomocou tlačidiel
dotknite tlačidla
72
Používanie ponuky
a
.
vyberte priečinok prehrávania a potom sa
Používanie ponuky
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT, SLIDE SHOW,
FRAME REC, INTERVAL REC, INT.
REC–STL atď.
zobrazia indikátory v zátvorkách.
Nastavenia, ktoré sa dajú upravi, sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Na obrazovke sú zobrazené tie položky, s
ktorými môžete v danej chvíli pracova.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
V ponuke PICT. APPLI. môžete vybra
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po výbere nastavenia sa
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVERLAP
D. EFFECT
OK
FADER
Používanie ponuky
Pozrite stranu 41, kde nájdete podrobné informácie.
OVERLAP
Pozrite stranu 42, kde nájdete podrobné informácie.
D. EFFECT
Pozrite stranu 42 a 50, kde nájdete podrobné informácie.
PICT. EFFECT
K obrazu môžete pred alebo po nahratí na pásku prida špeciálne efekty
(napríklad film). Po vybratí efektu sa zobrazí ikona
.
GOFF
Vypnutie nastavenia obrazových efektov.
NEG.ART
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu vo
farbe a jase inverzného obrazu.
SEPIA
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v hnedastej farbe.
B&W
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v monochromatickom
(čiernobielom) zobrazení.
SOLARIZE
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v
zobrazení podobnom ilustrácii so silným
kontrastom.
,pokračovanie
Používanie ponuky
73
PASTEL
Nahrávanie obrazu v zobrazení podobnom
svetlej pastelovej kresbe. (Tento efekt nie je
k dispozícii počas prehrávania.)
MOSAIC
Nahrávanie obrazu v mozaikovom
zobrazení. (Tento efekt nie je k dispozícii
počas prehrávania.)
b Poznámka
• Na obraz z externých vstupov sa efekty prida nedajú. Tiež nie je možné prenáša
obraz upravený obrazovými efektmi cez rozhranie DV.
z Tip
• Obrazy upravené obrazovými efektmi môžete kopírova na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ (s. 95) alebo na inú pásku (s. 92).
MEMORY MIX
Pozrite stranu 44, kde nájdete podrobné informácie.
PB ZOOM
Pozrite stranu 55, kde nájdete podrobné informácie.
SLIDE SHOW
Obrázky uložené na karte „Memory Stick Duo“ (alebo vo vybratom
priečinku prehrávania) môžete prehráva postupne za sebou (prehliadka
záberov).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [PB FOLDER].
3 Vyberte položku [ALL FILES] alebo [CURRNT FOLDER] a potom
sa dotknite tlačidla
GALL FILES (
.
) Spustenie prehliadky záberov so všetkými obrázkami na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
CURRNT FOLDER Spustenie prehliadky záberov so všetkými obrázkami
(
)
uloženými v aktuálnom priečinku prehrávania vybratom v
ponuke [PB FOLDER] (s. 72).
4 Dotknite sa položky [REPEAT].
5 Dotknite sa položky [ON] alebo [OFF] a potom tlačidla
GON (
OFF
)
Opakovanie prehliadky záberov.
Prehratie prehliadky záberov iba jedenkrát.
6 Dotknite sa položky [END].
74
Používanie ponuky
.
7 Dotknite sa položky [START].
Kamkordér prehráva obrázky v poradí, v akom sú nahraté na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
Prehliadku záberov zrušíte dotykom na položku [END]. Ak ju chcete
pozastavi, dotknite sa položky [PAUSE].
z Tipy
• Začiatočný obrázok prehliadky záberov vyberiete tak, že sa dotknete položky
alebo
predtým, ako sa dotknete položky [START].
• Pri prehrávaní filmov v prehliadke záberov môžete upravi hlasitos zvuku dotykom
na položky
(zníženie) alebo
(zvýšenie).
FRAME REC
Nahrávku obrazu s efektom prerušovaného animovaného pohybu
dosiahnete postupným posúvaním objektu pri nahrávaní po snímkach.
Otrasom kamery zabránite tak, že na ovládanie kamkordéra použijete
diaľkový ovládač.
GOFF
Nahrávanie v štandardnom režime nahrávania.
)
Používanie ponuky
ON (
Nahrávanie obrazu pomocou funkcie FRAME REC.
1 Vyberte možnos [ON] a potom sa dotknite tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Nahrá sa obraz (približne 5 snímok) a potom sa
kamkordér prepne do pohotovostného režimu.
4 Posuňte objekt a zopakujte krok č. 3.
b Poznámky
• Pri nepretržitom používaní nahrávania po snímkach sa zostávajúci čas pásky
nezobrazí správne.
• Posledný záber bude dlhší ako ostatné zábery.
,pokračovanie
Používanie ponuky
75
INTERVAL REC
Obraz je možné nahráva na pásku v určených intervaloch, ako napríklad
pri nahrávaní kvitnutia kvetín. Počas nahrávania pripojte kamkordér do
sieovej zásuvky pomocou dodávaného sieového adaptéra.
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [REC TIME]
b: [INTERVAL]
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [INTERVAL].
3 Vyberte požadované trvanie intervalu (30 sekúnd, 1, 5 alebo 10 minút)
a potom sa dotknite tlačidla
.
4 Dotknite sa položky [REC TIME].
5 Vyberte požadované trvanie nahrávania (0,5, 1, 1,5 alebo 2 sekundy) a
potom sa dotknite položky
.
6 Dotknite sa položky [END].
7 Dotknite sa položky [ON] a potom tlačidla
GOFF
ON (
.
Vypnutie funkcie nahrávania po intervaloch.
)
Nahrávanie dynamických obrázkov na pásku v určených
intervaloch.
8 Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke začne blika indikátor
.
9 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Indikátor
prestane blika a spustí sa nahrávanie po intervaloch.
Ak chcete zruši nahrávanie po intervaloch, v kroku č. 7 vyberte
možnos [OFF].
b Poznámky
• Nahrávanie po intervaloch nie je možné používat’ s funkciou prekrytia pamäte.
• Doba nahrávania sa môže líši od vybratého času v rozsahu ± 5 snímok.
z Tipy
• Pri ručnom nastavení zaostrenia je možné nahráva jasné obrazy, aj keď sa zmení
osvetlenie (s. 40).
• Pípanie počas nahrávania je možné vypnú (s. 86).
76
Používanie ponuky
INT. REC-STL
Táto funkcia je užitočná pri pozorovaní pohybu oblakov alebo zmien
denného svetla. Kamkordér bude v stanovených intervaloch sníma statický
obrázok a nahrá ho na pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
[a]
[a]
[a]
[b]
[b]
a: doba snímania
b: interval
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Vyberte požadované trvanie intervalu (1, 5 alebo 10 minút) a potom sa
dotknite tlačidla
.
3 Dotknite sa položky [ON] a potom tlačidla
GOFF
ON (
.
Vypnutie funkcie nahrávania po intervaloch.
)
Používanie ponuky
Nahrávanie statických obrázkov na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ v stanovených intervaloch.
4 Dotknite sa tlačidla
Indikátor
.
začne blika.
5 Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
prestane blika a spustí sa nahrávanie fotografií po intervaloch.
Ak chcete zruši nahrávanie fotografií po intervaloch, v kroku č. 3
vyberte možnos [OFF].
DEMO MODE
Ak z kamkordéra vyberiete kazetu aj pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
a vyberiete režim CAMERA-TAPE, asi za 10 minút sa spustí ukážka.
GON
Zobrazenie prehľadu dostupných funkcií ako pri prvom použití
kamkordéra.
OFF
Vyberte túto možnos, ak nechcete používa režim DEMO
MODE.
b Poznámka
• Ukážka sa nezobrazuje iba vtedy, ak je prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavený na
hodnotu ON.
z Tipy
• Ukážka môže by zrušená v týchto situáciách:
– ak sa počas ukážky dotknete obrazovky (ukážka sa spustí znova asi za 10 minút),
– ak vložíte kazetu alebo kartu „Memory Stick Duo“,
– ak vyberiete iný režim ako CAMERA-TAPE.
• Ak je funkcia [A.SHUT OFF] nastavená na možnos [5 min] a kamkordér používa
batérie, po uplynutí približne 5 minút sa kamkordér vypne (s. 86).
PRINT
Pozrite stranu 110, kde nájdete podrobné informácie.
Používanie ponuky
77
Používanie ponuky
(EDIT/PLAY)
–
TITLE,
upravi, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracova. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
TAPE TITLE atď.
60min
V ponuke EDIT/PLAY môžete vybra
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
0:00:00:00
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
OK
VAR. SPD PB
Pozrite stranu 49, kde nájdete podrobné informácie.
REC CTRL
Nahrávanie na pásku.
Pozrite stranu 93 a 96, kde nájdete podrobné informácie.
AUD DUB CTRL
Pozrite stranu 105, kde nájdete podrobné informácie.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE
Tvorba programov a kopírovanie vybratých snímok na pásku vo
videorekordéri (s. 97).
MEMORY STICK Tvorba programov a kopírovanie vybratých snímok na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ (s. 101).
REC CTRL
Nahrávanie na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
Pozrite stranu 93 a 95, kde nájdete podrobné informácie.
BURN DVD
Ak je kamkordér pripojený k počítaču VAIO od spoločnosti Sony,
pomocou tohto príkazu môžete jednoducho napáli obraz nahratý na páske
na disk DVD (Priamy prístup k funkcii „Click to DVD“). Podrobné
informácie nájdete v dodávanej príručke „Sprievodca počítačovými
aplikáciami“.
78
Používanie ponuky
BURN VCD
Ak je kamkordér pripojený k osobnému počítaču, pomocou tohto príkazu
je možné jednoducho napáli obraz nahratý na páske na disk CD-R (Priamy
prístup k napaľovaniu diskov Video CD). Podrobné informácie nájdete v
dodávanej príručke „Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
END SEARCH
EXEC
Zapnutie funkcie END SEARCH. Spustí sa prehrávanie
naposledy nahratého obrazu (asi na 5 sekúnd) a potom sa
automaticky zastaví.
CANCEL
Vypnutie funkcie END SEARCH.
GON
Toto nastavenie vyberte, ak chcete vyhľada záber, titulok atď.
pomocou pamäte Cassette Memory (s. 59, 60).
OFF
Vyhľadávanie bez použitia pamäte Cassette Memory.
SEARCH
Používanie ponuky
TITLE
Titulky, ktorými ste prekryli obraz pomocou tohto kamkordéra, je možné
zobrazi iba na zariadení pre videokazety typu
s funkciou
vyhľadávania titulkov. Ak prekryjete obraz titulkom, môžete ho vyhľada
pomocou funkcie vyhľadávania titulkov. Na kazete s pamäou Cassette
Memory môžete na prekrytie obrazu použi najviac 20 titulkov (približne po
5 písmen v titulku). Ak však nahrávate aj iné údaje (6 údajov o dátume a
čase a 1 menovku kazety), môžete nahra iba 11 titulkov.
1 Požadovaný titulok vyberte zo zobrazených titulkov (2 vlastných
titulkov a predvolených titulkov uložených v kamkordéri). Vlastný
titulok (najviac 2 titulky po 20 znakov) je možné vytvori podľa
nasledujúceho postupu.
1 Pomocou tlačidiel
a
vyberte možnos [CUSTOM 1 ” ”]
alebo [CUSTOM 2 ” ”] a potom sa dotknite tlačidla
.
2 Požadovaný znak vyberiete tak, že sa tlačidla opakovane dotknete.
STBY
TITLE
0:00:00
END
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Vymazanie znaku: dotknite sa tlačidla
Vloženie medzery: dotknite sa tlačidla
.
.
,pokračovanie
Používanie ponuky
79
3 Ak chcete zada ďalší znak, posuňte políčko s dotykom tlačidla
a zadajte znak rovnakým spôsobom.
4 Po skončení zadávania znakov sa dotknite tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Ak chcete vybra požadovanú farbu, umiestnenie alebo veľkos, podľa
potreby sa dotýkajte tlačidiel
[SIZE] (veľkos).
(farba),
a
(umiestnenie) a
Farba
biela t žltá t fialová t červená t azúrová t zelená t modrá
Umiestnenie
Na výber je 8 alebo 9 možností.
Veľkos
malý y veľký
(Ak zadávate viac ako 13 znakov, môžete vybra iba malú veľkos.)
4 Dotknite sa tlačidla
.
5 Dotknite sa položky [SAVE].
Počas prehrávania, pozastaveného prehrávania alebo
nahrávania
Približne na 5 sekúnd sa na obrazovke zobrazí indikátor [TITLE
SAVE] a nastaví sa titulok.
Počas pohotovostného režimu nahrávania
Zobrazí sa indikátor [TITLE]. Keď spustíte nahrávanie stlačením
tlačidla REC START/STOP, na obrazovke sa približne na 5 sekúnd
zobrazí indikátor [TITLE SAVE] a nastaví sa titulok.
b Poznámky
• Pri prehľadávaní nahrávky na inom videozariadení sa môže na mieste prekrytia
obrazu titulkom objavi signál registra.
• Ak kamkordér používa batériu, po uplynutí 5 minút nečinnosti sa na základe
predvoleného nastavenia automaticky vypne. Ak zadávanie znakov môže trva
dlhšie ako 5 minút, v ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [A.SHUT
OFF] na hodnotu [NEVER] (s. 86). Napájanie sa nebude vypína. Aj prípade, ak sa
napájanie vypne, zadané znaky zostanú uložené v pamäti. Zapnite napájanie a ak
chcete pokračova v prekrývaní obrazu titulkom, začnite znova od kroku č. 1.
z Tip
• Ak chcete zmeni vytvorený titulok, v kroku č. 1 vyberte titulok a potom sa dotknite
tlačidla
. Znova zadajte znaky.
TITL ERASE
1 Pomocou tlačidiel
a
potom sa dotknite tlačidla
vyberte titulok, ktorý chcete odstráni, a
.
2 Potvrďte, že chcete titulok odstráni, a potom sa dotknite položky
[YES].
Ak chcete túto činnos zruši, dotknite sa položky [NO].
3 Dotknite sa tlačidla
80
Používanie ponuky
.
TITLE DISP
Počas prehrávania obrazu môžete zobrazi titulok.
GON
Zobrazenie titulku pri zobrazení scény prekrytej titulkom.
OFF
Vyberte túto možnos, ak nechcete titulok zobrazi.
TAPE TITLE
Ku kazete s pamäou Cassette Memory môžete prida menovku (najviac 10
písmen).
Menovka sa zobrazí približne na 5 sekúnd po vybratí režimu CAMERATAPE a vložení kazety alebo po vybratí režimu PLAY/EDIT. Ak sú na
kazete titulky prekrývajúce obraz, naraz sa zobrazia najviac 4 titulky.
1 Požadovaný znak vyberiete tak, že sa tlačidla opakovane dotknete.
TAPE TITLE
STBY
ABC
DEF
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
Používanie ponuky
&?!
GHI
0:00:00
END
678
90
OK
Vymazanie znaku: dotknite sa tlačidla
Vloženie medzery: dotknite sa tlačidla
.
.
2 Ak chcete zada ďalší znak, posuňte políčko s dotykom tlačidla
a
zadajte znak rovnakým spôsobom.
3 Po skončení zadávania znakov sa dotknite tlačidla
4 Dotknite sa tlačidla
.
.
z Tipy
• Ak chcete vymaza vytvorenú menovku, opakovane sa dotknite tlačidla
, čím
vymažete znaky, a potom sa dotknite tlačidla
.
• Ak chcete zmeni vytvorenú menovku, do kamkordéra vložte kazetu a postupujte
podľa inštrukcií od kroku č. 1.
ALL ERASE
Všetky údaje uložené v pamäti Cassette Memory, napríklad dátum, titulok
a menovku kazety, môžete odstráni naraz.
1 Dvakrát sa dotknite položky [YES].
Ak chcete zruši odstránenie všetkých údajov, vyberte možnos [NO].
2 Dotknite sa tlačidla
.
Používanie ponuky
81
Používanie ponuky
(STANDARD
SET) – REC MODE, MULTISOUND, AUDIO MIX, USBCAMERA atď.
V ponuke STANDARD SET môžete
vybra položky uvedené nižšie.
Informácie o vyberaní položiek nájdete v
téme „Výber položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po výbere nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorkách.
Nastavenia, ktoré sa dajú upravi, sa líšia
v závislosti od režimu napájania
kamkordéra. Na obrazovke sú zobrazené
tie položky, s ktorými môžete v danej chvíli
pracova. Nedostupné položky sa zobrazia v
šedej farbe.
60min
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUD IO MODE
LCD/VF SET
OK
REC MODE
GSP ( SP )
Nahrávanie na kazetu v režime SP (štandardné prehrávanie).
LP ( LP )
Zvýšenie doby nahrávania na 1,5-násobok doby v režime SP
(úsporné prehrávanie). Najlepšie výsledky práce kamkordéra
dosiahnete použitím kaziet typu Excellence mini DV alebo
Master mini DV od spoločnosti Sony.
b Poznámky
• Na pásky nahraté v režime LP nie je možné prida zvuk.
• Ak nahrávate v režime LP, pri prehrávaní kazety na iných kamkordéroch alebo
videorekordéroch sa môže objavi šum v podobe mozaikových vzorov alebo sa môže
preruši zvuk.
• Ak na jednej páske miešate nahrávku v režimoch SP a LP, prehrávaný obraz môže
by skreslený alebo sa môže medzi nahrávkami nesprávne zapísa časový kód.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
Nahrávanie v 12-bitovom režime (2 stereofónne zvuky).
)
Nahrávanie v 16-bitovom režime (1 stereofónny zvuk vysokej
kvality).
VOLUME
Pozrite stranu 48 a 51, kde nájdete podrobné informácie.
MULTI-SOUND
Je možné vybra spôsob prehrávania zvuku nahratého na pásku v
stereofónnom režime.
82
Používanie ponuky
GSTEREO
Prehrávanie pásky so stereofónnym zvukom alebo s dvoma
zvukovými stopami (hlavný a vedľajší zvuk).
1
Prehrávanie ľavého kanála pásky so stereofónnym zvukom alebo
hlavného zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
2
Prehrávanie pravého kanála pásky so stereofónnym zvukom
alebo vedľajšieho zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
b Poznámky
• Na kamkordéri je možné prehráva kazety s dvoma zvukovými stopami. Na
kamkordéri však nie je možné nahráva pásky s dvoma zvukovými stopami.
• Pri odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti
na hodnotu [STEREO].
AUDIO MIX
Vyváženie zvuku medzi pôvodne nahratým zvukom (ST1) na páske a
zvukom pridaným neskôr (ST2) je možné upravi (s. 106).
Používanie ponuky
b Poznámky
• Zvuk nahratý v 16-bitovom režime sa nedá upravi.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa bude prehráva iba
pôvodne nahratý zvuk.
LCD/VF SET
Toto nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
LCD BRIGHT
Pozrite stranu 19, kde nájdete podrobné informácie.
LCD BL LEVEL
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD je možné nastavi.
GNORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
b Poznámky
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnos [BRIGHT], životnos batérie počas nahrávania sa zníži asi o
10 percent.
LCD COLOR
Dotykom tlačidiel
Nízka intenzita
a
môžete upravi farbu na obrazovke LCD.
Vysoká intenzita
,pokračovanie
Používanie ponuky
83
VF B.LIGHT
Intenzitu jasu hľadáčika je možné upravi.
GNORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky hľadáčika.
b Poznámky
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnos [BRIGHT], životnos batérie počas nahrávania sa zníži asi o
10 percent.
A/V c DV OUT
Ku kamkordéru je možné pripoji digitálne a analógové zariadenia a
konvertova signál prenesený z pripojených zariadení na vhodný signál
priamo na kamkordéri.
GOFF
ON (
Vypnutie funkcie digitálnej konverzie.
)
Výstup analógových obrázkov a zvuku v digitálnom formáte
pomocou kamkordéra.
Analógový vstupný signál z konektora A/V na kamkordéri sa
konvertuje a výstup sa uskutoční prostredníctvom rozhrania DV
kamkordéra.
Podrobné informácie nájdete v príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
VIDEO INPUT
Ak kamkordér pripájate k inému zariadeniu pomocou dodávaného
prípojného kábla A/V, nastavte typ zásuvky, ktorý použijete na pripojenie.
G VIDEO
Vstup videosignálu.
S VIDEO
Vstup signálu S video.
USB-CAMERA
Kábel USB (dodávané príslušenstvo) môžete pripoji k počítaču a na
počítači prezera obraz z obrazovky kamkordéra (funkcia prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB). Podrobné informácie nájdete v príručke
„Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
84
GOFF
Vypnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
USB STREAM
Zapnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
Používanie ponuky
USB-PLY/EDT
Kábel USB (dodávané príslušenstvo) môžete pripoji ku kamkordéru a na
počítači prezera obraz z pásky alebo pamäovej karty „Memory Stick Duo“
umiestnenej v kamkordéri. Podrobné informácie nájdete v príručke
„Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
GSTD-USB
Zobrazenie obrazu z pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
PictBridge
Pripojenie tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge (s. 110).
USB STREAM
Zobrazenie obrazu z pásky.
GOFF
Vypnutie zobrazovania dátumu, času a údajov o nastavení
kamery počas prehrávania.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času počas prehrávania (s. 56).
CAMERA DATA
Zobrazenie údajov o nastavení kamery počas prehrávania (s. 56).
DATA CODE
Používanie ponuky
REMAINING
GAUTO
Zobrazenie indikátora zostávajúceho času pásky približne na 8
sekúnd:
• po prepnutí na režim CAMERA-TAPE s vloženou kazetou a
po výpočte dĺžky zostávajúceho času pásky,
• po dotyku tlačidla
(prehra alebo pozastavi).
ON
Nepretržité zobrazenie indikátora zostávajúceho času pásky.
REMOTE CTRL
GON
Aktivovanie diaľkového ovládača dodávaného s kamkordérom.
OFF
Deaktivovanie diaľkového ovládača, ktoré zabráni kamkordéru
reagova na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom iného
videorekordéra.
b Poznámka
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [ON].
REC LED
GON
Zapnutie indikátora nahrávania na prednej strane kamkordéra
počas nahrávania.
,pokračovanie
Používanie ponuky
85
OFF
Táto možnos je vhodná pri nasledujúcich situáciách nahrávania.
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania nerozsvieti.
• Ak nechcete, aby bol objekt z nahrávania nervózny.
• Pri nahrávaní blízkych objektov.
• Ak objekt odráža indikátor nahrávania.
GMELODY
Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci nahrávania, pri
práci s dotykovým panelom, alebo ak pri používaní kamkordéra
nastane neštandardná situácia.
NORMAL
Nastavenie pípania namiesto melódie.
OFF
Vypnutie melódie, signalizačného pípania, zvuku uzávierky a
signalizačného pípania pri práci s dotykovým panelom.
GLCD PANEL
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na
televíznej obrazovke, obrazovke LCD a v hľadáčiku.
BEEP
DISPLAY
b Poznámka
• Ak je vybratá možnos [V-OUT/PANEL], po stlačení tlačidla DSPL/BATT INFO
do kamkordéra nebude možné zavies vstupný signál.
MENU ROTATE
Smer posúvania položiek ponuky (nahor a nadol) na obrazovke LCD
môžete meni dotykom na tlačidlá
alebo
.
GNORMAL
Posúvanie položiek ponuky nadol dotykom na šípku
.
OPPOSITE
Posúvanie položiek ponuky nahor dotykom na šípku
.
A.SHUT OFF
G5 min
Zapnutie funkcie automatického vypnutia. Po uplynutí približne
5 minút nečinnosti kamkordéra sa kamkordér automaticky
vypne, aby sa zabránilo vybitiu batérie.
NEVER
Vypnutie funkcie automatického vypnutia.
b Poznámka
• Po pripojení kamkordéra do sieovej zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
automaticky prepne na hodnotu [NEVER].
86
Používanie ponuky
Používanie ponuky
(TIME/LANGU.)
kamkordéra. Na obrazovke sú zobrazené
tie položky, s ktorými môžete v danej chvíli
pracova. Nedostupné položky sa zobrazia v
šedej farbe.
– CLOCK SET, WORLD TIME atď.
V ponuke TIME/LANGU. môžete vybra
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Nastavenia, ktoré sa dajú upravi, sa líšia
60min
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
v závislosti od režimu napájania
CLOCK SET
Môžete nastavi dátum a čas (s. 20).
Používanie ponuky
WORLD TIME
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete nastavi časový posun.
Časový posun nastavíte dotykom na tlačidlá
a
. Hodiny sa
nastavia na základe časového posunu. Ak nastavíte časový posun na
hodnotu 0, nastavenie hodín sa vráti na pôvodnú hodnotu.
LANGUAGE
Jazyk používaný na obrazovke môžete vybra alebo zmeni (s. 23). Môžete
si vybra z týchto jazykov: anglický, anglický (zjednodušený), čínsky
(tradičný), čínsky (zjednodušený), francúzsky, španielsky, portugalský,
nemecký, holandský, taliansky, grécky, ruský, arabský alebo perzský jazyk.
Používanie ponuky
87
Prispôsobenie
ponuky Personal
Menu
Položky, ktoré často používate, môžete
prida do ponuky Personal Menu alebo ich
zoradi podľa ľubovoľného poradia
(prispôsobenie). Ponuka Personal Menu sa
dá prispôsobi pre každý režim napájania
kamkordéra.
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknite sa položky [ADD].
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
Pridanie ponuky – príkaz Add
4
Na dosiahnutie jednoduchšieho a
rýchlejšieho prístupu môžete často
používané položky prida do ponuky
Personal Menu.
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od režimu napájania
kamkordéra.
Zobrazia sa iba dostupné položky.
b Poznámka
• Pre každý z režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY a PLAY/EDIT môžete
prida najviac 28 položiek ponuky. Ak chcete
prida ďalšiu položku, pred pridaním novej
položky ponuky musíte najskôr odstráni menej
dôležitú položku ponuky (s. 89).
1
Dotknite sa tlačidla
60min
1/3
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
.
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte kategóriu ponuky a potom sa
dotknite tlačidla
.
60min
Select the item.
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
5
0:00:00
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku ponuky a potom sa
dotknite tlačidla
.
60min
ADD
0:00:00
STBY
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
2
YES
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
6
Používanie ponuky
Dotknite sa položky [YES].
Ponuka sa pridá na koniec zoznamu.
7
88
NO
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Dotknite sa tlačidla
.
Odstránenie ponuky – príkaz
Delete
1
Dotknite sa tlačidla
60min
1/3
2
.
0:00:00
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Vybratá ponuka sa z ponuky Personal
Menu odstráni.
6
3
DELETE
SORT
RESET
Ponuky pridané do ponuky Personal Menu
je možné zoradi v ľubovolnom poradí.
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Dotknite sa tlačidla
.
0:00:00
60min
1/3
Dotknite sa položky [DELETE].
60min
STBY
Select button to delete.
.
Upravenie poradia ponúk
zobrazených v ponuke
Personal Menu – príkaz Sort
END
ADD
Dotknite sa tlačidla
b Poznámka
• Položky [MENU] a [P-MENU SET UP] nie je
možné odstráni.
1
60min
STBY
P–MENU SET UP
Dotknite sa položky [YES].
Používanie ponuky
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
5
2
0:00:00
STBY
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
END
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
4
Dotknite sa ponuky, ktorú chcete
odstráni.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknite sa položky [SORT].
60min
STBY
Select button to move.
NO
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
END
,pokračovanie
Používanie ponuky
89
4
Dotknite sa položky ponuky, ktorú
chcete presunú.
60min
1/3
60min
STBY
Select new location.
1
2
MENU
3
5
5
FOCUS
SPOT
FOCUS
EXPO–
SURE
SPOT
METER
0:00:00
END
SPOT
FOCUS
FOCUS
6
SPOT
METER
2
OK
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
Dotykom na tlačidlá
a
presuniete položku ponuky na
požadované miesto.
60min
STBY
P–MENU SET UP
60min
STBY
Select new location.
1
2
MENU
3
5
6
FADER
4
SPOT
FOCUS
6
SPOT
METER
FOCUS
1/3
EXPO–
SURE
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
END
OK
3
Dotknite sa tlačidla
7
Dotknite sa položky [END].
8
Dotknite sa tlačidla
60min
RESET
YES
NO
.
STBY
0:00:00
Are you sure?
NO
5
YES
Dotknite sa položky [YES].
Ponuka Personal Menu sa vráti do
predvoleného nastavenia.
Ak chcete obnovenie zruši, dotknite sa
položky [NO].
Po pridaní alebo odstránení ponúk je možné
ponuku Personal Menu obnovi na
predvolené nastavenie.
.
Dotknite sa položky [YES].
60min
RESET
Obnovenie nastavení – príkaz
Reset
Používanie ponuky
0:00:00
STBY
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
b Poznámka
• Položku [P-MENU SET UP] nie je možné
presunú.
Dotknite sa tlačidla
Dotknite sa položky [RESET].
.
4
90
0:00:00
0:00:00
Ak chcete zoradi viac položiek,
zopakujte kroky č. 4 až 6.
1
0:00:00
FADER
4
FADER
1/3
EXPO–
SURE
STBY
STBY
MENU
6
Dotknite sa tlačidla
.
Obraz je možné z videorekordéra alebo
TV nahra na pásku alebo kartu „Memory
Stick Duo“ vloženú do kamkordéra
(s. 93). Taktiež je možné vytvori kópiu
obrazu nahratého na kamkordéri na iné
nahrávacie zariadenie (s. 92).
Pripojte kamkordér k TV alebo
videorekordéru podľa nasledujúceho
obrázka.
Počas prevádzky pripojte kamkordér do
sieovej zásuvky pomocou dodávaného
sieového adaptéra.
Kopírovanie a úpravy
Pripojenie k
videorekordéru
alebo k TV
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Rozhranie
DV
Kábel i.LINK (voliteľné
Konektorová
príslušenstvo)
zásuvka i.LINK
Kopírovanie a úpravy
Konektorová
zásuvka A/V
Ak máte na televízore alebo videorekordéri
konektorovú zásuvku S video*2
Konektor S
video (čierny)
Žltý
Prípojný kábel A/V*1
(dodávané príslušenstvo)
Biely
Tok signálu
* Dodávaný prípojný kábel A/V má na
pripojenie k videu konektor video aj
konektor S video.
*2 Vďaka tomuto prepojeniu sa vytvára
vysokokvalitný obraz vo formáte DV. Ak sa
na pripájanom zariadení nachádza
konektorová zásuvka S video, namiesto
žltého konektora (video) použite konektor S
video. Pri samostatnom pripojení konektora
S video nie je možný zvukový výstup.
1
Červený
Videorekordér alebo TV
b Poznámky
• Na pripojenie kamkordéra k iným zariadeniam
používajte prípojný kábel typu A/V (dodávané
príslušenstvo). Pred pripojením sa uistite, že v
ponuke
(STANDARD SET) je nastavenie
[DISPLAY] nastavené na hodnotu [LCD
PANEL] (predvolené nastavenie) (s. 86).
• Pripojte prípojný kábel A/V na výstupný
konektor zariadenia, z ktorého kopírujete obraz,
alebo na vstupný konektor iného zariadenia, na
ktoré chcete kopírova obraz z kamkordéra.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
91
• Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V do konektorovej zásuvky pre video a
červený (pravý kanál) alebo biely konektor (ľavý
kanál) do konektorovej zásuvky pre zvuk na
videorekordéri alebo TV.
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Pri pripájaní kamkordéra na iné zariadenia
pomocou rozhrania DV používajte
prípojný kábel typu i.LINK (voliteľné
príslušenstvo). Signály zvuku a videa sa
prenášajú digitálne, pričom vznikajú
obrázky s vysokou kvalitou. Obraz a zvuk
nie je možné nahráva oddelene. Ak chcete
získa podrobné informácie, pozrite
stranu 132.
Kopírovanie na inú
pásku
Obraz prehrávaný na kamkordéri je
možné kopírova a upravi na inom
nahrávacom zariadení (ako je napríklad
videorekordér).
1
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 91).
2
Pripravte videorekordér na
nahrávanie.
• Vložte kazetu na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na
vstupný režim.
3
Pripravte kamkordér na prehrávanie.
• Vložte nahratú kazetu.
• Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Na kamkordéri spustite prehrávanie a
na videorekordéri spustite
nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom k videorekordéru.
5
Po ukončení kopírovania zastavte
kamkordér a videorekordér.
b Poznámky
• Ak je kamkordér pripojený k videorekordéru
cez rozhranie DV, nie je možné nahráva
titulok, indikátory, informácie uložené v pamäti
Cassette Memory ani slová zadané na obrazovke
registra pamäovej karty „Memory Stick Duo“.
• Ak pri nahrávaní používate prípojný kábel A/V,
indikátory, ako napríklad časový kód, skryjete
stlačením tlačidla DSPL/BATT INFO (s. 56). V
opačnom prípade sa indikátory nahrajú na
pásku.
92
Kopírovanie a úpravy
• Ak chcete nahra údaje o čase a dátume a údaje
o nastavení kamery, zobrazte ich na obrazovke
(s. 56).
• Výstup obrázkov upravených pomocou
obrazových efektov ([PICT. EFFECT] s. 73),
digitálnych efektov (s. 42, 50) alebo priblíženia
pri prehrávaní (s. 55) nie je možný cez rozhranie
DV.
• Ak používate prípojný kábel i.LINK, pri
pozastavení prehrávania na kamkordéri bude
obraz nahratý na videorekordér nejasný.
Nahrávanie obrazu
z videorekordéra
alebo z TV
Obraz a TV programy je možné z
videorekordéra alebo TV nahra a upravi
na páske alebo karte „Memory Stick
Duo“ vloženej do kamkordéra. Taktiež je
možné nahra záber na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ vo forme statického
obrázka.
Do kamkordéra vložte kazetu alebo
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“, na
ktorú budete nahráva. Po pripojení
prípojného kábla A/V vyberte vstupný
signál nastavením položky [VIDEO
INPUT] v ponuke
(STANDARD
SET) (s. 84).
Kopírovanie a úpravy
b Poznámky
• Kamkordér môže nahráva len zo zdroja so
systémom PAL. Napríklad francúzske videá a
televízne programy (so systémom SECAM) sa
nedajú správne nahráva. Pozrite stranu 126,
kde nájdete ďalšie informácie o systémoch
farebnej televízie.
• Ak na vstup zo zdroja so systémom PAL
používate 21-vývodový adaptér, potrebujete
dvojsmerný 21-vývodový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
Nahrávanie filmov
1
Ku kamkordéru pripojte TV alebo
videorekordér (s. 91).
2
Pri nahrávaní z videorekordéra vložte
kazetu.
3
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
93
4
Nahrajte filmy pomocou kamkordéra.
Pri nahrávaní na pásku
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla [
REC
CTRL] s ikonou
.
Ak sa položka nezobrazí na
obrazovke, dotknite sa tlačidiel
a
. Ak ju nemôžete nájs, dotknite
sa tlačidla [MENU] a vyberte ju v
ponuke
(EDIT/PLAY) (s. 78).
3 Dotknite sa tlačidla [REC PAUSE].
Pri nahrávaní na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Vyberte ponuku
(EDIT/PLAY)
a potom položku [
REC CTRL] s
ikonou
.
5
Spustite prehrávanie kazety na
videorekordéri alebo vyberte TV
program.
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke LCD
kamkordéra.
6
V bode, v ktorom chcete spusti
nahrávanie, sa dotknite tlačidla [REC
START].
7
Zastavte nahrávanie.
Pri nahrávaní na pásku
Dotknite sa tlačidla
(zastavi)
alebo [REC PAUSE].
Pri nahrávaní na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
Dotknite sa tlačidla [REC STOP].
8
Dotknite sa tlačidla
tlačidla
.
a potom
z Tipy
• Pri pripojení kamkordéra k ďalším zariadeniam
pomocou kábla i.LINK sa zobrazí indikátor
. (Tento indikátor sa môže zobrazi aj na
TV.)
94
Kopírovanie a úpravy
• Pri nahrávaní filmov na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ môžete vynecha krok č. 4
a v kroku č. 6 stlači tlačidlo REC START/STOP.
Nahrávanie statických
obrázkov
1
Vykonajte kroky č. 1 až 3 uvedené v
časti „Nahrávanie filmov“ (s. 93).
2
Spustite videozáznam alebo nastavte
televízny program, ktorý chcete
nahra.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obraz z videorekordéra alebo televízora.
3
Na zábere, ktorý chcete nahra,
stlačte slabo tlačidlo PHOTO.
Skontrolujte obrázok a tlačidlo stlačte
úplne.
Snímka sa nenahrá, kým nie je tlačidlo
PHOTO úplne stlačené. Ak záber
nechcete nahra, uvoľnite tlačidlo a
vyberte iný záber podľa uvedeného
návodu.
Kopírovanie
obrázkov z pásky
na pamäovú kartu
„Memory Stick
Duo“
Filmy (so zvukom nahratým v
monofónnom režime) alebo statické
obrázky je možné nahráva na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú pásku a pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Vyhľadajte a nahrajte záber, ktorý
chcete nahra.
Nahrávanie statického obrázka
1 Dotykom na tlačidlo
(prehra)
spustite prehrávanie pásky.
2 Na zábere, ktorý chcete nahra, stlačte
slabo tlačidlo PHOTO. Skontrolujte
obrázok a tlačidlo stlačte úplne.
60min
0:00:00:00
2min
5 V bode, v ktorom chcete spusti
nahrávanie, sa dotknite tlačidla [REC
START].
6 Vo chvíli, keď chcete nahrávanie
ukonči, sa dotknite tlačidla [REC
STOP].
7 Dotykom na tlačidlo
(zastavi)
zastavte prehrávanie pásky.
8 Dotknite sa tlačidla
a potom
tlačidla
.
b Poznámky
• Typ DCR-HC40E:
Môžete nahráva statické obrázky s fixnou
veľkosou obrázka [640 × 480].
• Údajový kód a titulky nahraté na páske nie je
možné nahra na pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“. Čas a dátum nahrávania obrázka na
kartu „Memory Stick Duo“ sa zaznamená.
• Zvuk sa nahrá monofónne pri frekvencii 32 kHz.
z Tipy
• Film je možné nahra aj stlačením tlačidla REC
START/STOP počas prehrávania pásky.
• Ak chcete získa informácie o čase nahrávania
filmov, pozrite stranu 27.
1152 FINE
101
P-MENU
Nahrávanie filmu
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Vyberte ponuku
(EDIT/PLAY)
a potom položku [
REC CTRL] s
ikonou
.
4 Dotykom na tlačidlo
(prehra)
spustite prehrávanie pásky.
Kopírovanie a úpravy
95
Kopírovanie a úpravy
1
REC CTRL
REC
START
Kopírovanie
statických
obrázkov z
pamäovej karty
„Memory Stick
Duo“ na pásku
Statické obrázky je možné nahráva na
pásku.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
pásku a pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ s obrázkami.
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Vyhľadajte bod, v ktorom chcete
spusti kopírovanie, dotykom na
tlačidlo
(prevíjanie dozadu)
alebo
(rýchle prevíjanie
dopredu) a potom sa dotknite tlačidla
(zastavi).
3
Dotknite sa tlačidla
4
Dotykom na tlačidlo
(predchádzajúci) a
(ďalší)
vyberte obrázok, ktorý chcete
kopírova.
5
Dotknite sa tlačidla
6
Dotknite sa tlačidla [
CTRL] s ikonou
.
.
.
REC
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidiel
a
. Ak ju
nemôžete nájs, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(EDIT/PLAY).
96
Kopírovanie a úpravy
7
Dotknite sa tlačidla [REC PAUSE].
8
Dotknite sa tlačidla [REC START].
Vybratý obrázok sa skopíruje na pásku.
9
Ak chcete zastavi nahrávanie,
dotknite sa tlačidla
(zastavi)
alebo [REC PAUSE].
Ak chcete kopírova aj ostatné statické
obrázky, vyberte ich dotykom na
tlačidlá
a
a zopakujte kroky č.
7 až 9.
10Dotknite sa tlačidla
tlačidla
a potom
.
b Poznámky
• Zobrazenie registra nie je možné kopírova.
• Obrázky upravené v počítači alebo nahraté
inými kamkordérmi sa nemusia da kopírova do
kamkordéra.
• Filmy MPEG nie je možné kopírova na pásku.
Kopírovanie
vybratých záberov
z pásky
1
Na pripojenie môžete použi prípojný
kábel A/V alebo kábel i.LINK. Proces
kopírovania je jednoduchší s pripojením
i.LINK.
– digitálne úpravy programu
Je možné vybra najviac 20 záberov
(programov) a nahra ich v požadovanom
poradí na iné nahrávacie zariadenie,
napríklad na videorekordér alebo
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
vloženú do kamkordéra.
Ak nahrávate na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“, vynechajte kroky č.
1 a 2 a začnite od kapitoly „Nahrávanie
vybratých záberov ako programov“
(s. 101).
2
Pripravte videorekordér.
• Vložte kazetu na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupu, nastavte ho na
vstupný režim.
3
Pripravte kamkordér (ako
prehrávacie zariadenie).
• Vložte kazetu na úpravu.
• Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
Odstránenie neželaných záberov
4
Dotknite sa tlačidla
5
Dotknite sa položky [MENU].
60min
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na pásku vo videorekordéri
prvýkrát, postupujte podľa nasledujúcich
krokov. Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynecha.
.
0:00:00:00
MEMORY SET
Výsledky úprav
Krok č. 1 : Príprava
kamkordéra a
videorekordéra na prevádzku
Kopírovanie a úpravy
Zmena poradia
záberov
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 91).
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
6
OK
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku
(EDIT/PLAY),
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
OK
b Poznámky
• Digitálne úpravy programu nie je možné
vykona na videorekordéroch, ktoré
nepodporujú kódy [IR SETUP].
• Prenos pracovného signálu na digitálne úpravy
programu nie je možný cez konektor LANC.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
97
7
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku [PROG. EDIT],
potom sa dotknite tlačidla
.
PROG. EDIT
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Dotknite sa tlačidla [i.LINK] a potom
tlačidla
. Prejdite na čas „Krok č. 2:
Úprava synchronizácie videorekordéra“
(s. 100).
0:00:00:00
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
8
Nastavenie kódu [IR SETUP]
MEMORY
STICK
Dotknite sa položky [OTHER
DEVICE].
Ak kamkordér pripájate pomocou
prípojného kábla A/V, je potrebné
skontrolova signál kódu [IR SETUP] a
uisti sa, či videorekordér môže by riadený
kamkordérom (vysielač infračervených
lúčov).
Senzor diaľkového ovládača
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
Vysielač infračervených
lúčov
Videorekordér
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
Dotknite sa položky [EDIT SET].
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
10Dotknite sa položky [CONTROL].
PROG. EDIT
CONTROL:
0:00:00:00
IR
IR
i. LINK
11Vyberte možnos [IR] alebo
[i.LINK].
Pripojenie pomocou prípojného
kábla A/V
Dotknite sa tlačidla [IR] a potom
tlačidla
. Postupujte podľa krokov
popísaných v časti „Nastavenie kódu [IR
SETUP]“ (s. 98).
98
Kopírovanie a úpravy
1 Dotknite sa tlačidla
a potom
tlačidla [IR SETUP].
2 Vyberte kód [IR SETUP]
videorekordéra pomocou tlačidiel
a potom sa dotknite tlačidla
.
Kód [IR SETUP] videorekordéra
nájdete v časti „Zoznam kódov [IR
SETUP]“ (s. 99). Ak je v zozname
uvedených viacero kódov
videorekordéra pre jedného výrobcu,
vyskúšajte každý z nich a nájdite ten
najvhodnejší.
a
3 Dotknite sa položky [PAUSEMODE].
4 Vyberte režim na zrušenie pozastavenia
nahrávania na videorekordéri a potom
sa dotknite tlačidla
.
Ďalšie informácie získate v dodávanom
návode na používanie videorekordéra.
5 Namierte vysielač infračervených lúčov
kamkordéra na senzor diaľkového
ovládača videorekordéra zo vzdialenosti
približne 30 cm tak, aby žiareniu nič
neprekážalo.
6 Do videorekordéra vložte kazetu a
nastavte režim pozastaveného
nahrávania.
7 Dotknite sa položky [IR TEST].
8 Dotknite sa položky [EXEC].
Ak je nastavenie správne, na
videorekordéri sa spustí nahrávanie. Po
ukončení testu kódu [IR SETUP] sa
zobrazí nápis [Completed.].
Prejdite na čas „Krok č. 2: Úprava
synchronizácie videorekordéra“
(s. 100).
Ak sa nahrávanie nespustí, vyberte iný
kód [IR SETUP] a skúste znova.
Výrobca
Kód [IR SETUP]
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Zoznam kódov [IR SETUP]
Phonola
83, 84
Nasledujúce kódy [IR SETUP] nahral na
kamkordér výrobca. (Predvolené
nastavenie je „3“.)
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
89
Kód [IR SETUP]
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Sanyo
36
Aiwa
47, 53, 54
Schneider
10, 83, 84
Akai
50, 62, 74
SEG
73
Alba
73
Seleco
47, 74
Amstrad
73
Sharp
89
Baird
30, 36
Siemens
10, 36
Blaupunkt
11, 83
Tandberg
26
Bush
74
Telefunken
91, 92
CGM
36, 47, 83
Thomson
76, 100
Clatronic
73
Thorn
36, 47
Daewoo
26
Toshiba
40, 93
Ferguson
76, 83
Universum
47, 70, 84, 92
Fisher
73
W. W. House
47
Funai
80
Watoson
58, 83
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Kopírovanie a úpravy
Salora
Výrobca
* TV alebo videorekordér
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
99
Krok č. 2 : Úprava
synchronizácie
videorekordéra
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na páske vo videorekordéri
prvýkrát, postupujte podľa nasledujúcich
krokov. Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynecha.
Nastavením synchronizácie kamkordéra a
videorekordéra zabezpečíte, že sa
nahrávanie spustí pri počiatočnom
zábere.
1
Vysuňte kazetu z kamkordéra.
Pripravte si pero a papier na
poznámky.
2
Videorekordér nastavte do režimu
pozastaveného nahrávania.
Tento krok vynechajte, ak ste v kroku č.
11 na s. 98 vybrali možnos [i.LINK].
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
Completed.
5
Previňte pásku vo videorekordéri a
potom spustite spomalené
prehrávanie.
Zobrazí sa 5 otváracích čísel pre každý
indikátor [IN] a zatváracích čísel pre
každý indikátor [OUT].
6
Poznamenajte si hodnotu otváracieho
čísla pre každú položku [CUT-IN] a
hodnotu zatváracieho čísla pre každú
položku [CUT-OUT]. Potom
vypočítajte priemerné hodnoty pre
každú položku [CUT-IN] a [CUTOUT].
7
Dotknite sa položky [CUT-IN].
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
b Poznámka
• Pred pozastavením spustite pásku približne
na 10 sekúnd. Úvodné zábery sa nemusia
nahra, ak spustíte nahrávanie od začiatku
pásky.
3
Dotknite sa tlačidla
a potom
položky [ADJ TEST].
PROG. EDIT
ADJ TEST
0
-60~+240
8
0:00:00:00
Nastaví sa vypočítaná počiatočná
pozícia pre nahrávanie.
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
CANCEL
9
4
Dotknite sa položky [EXEC].
Nahrá sa obraz (dlhý približne 50
sekúnd) s 5 indikátormi [IN] a [OUT] na
úpravu synchronizácie. Po skončení
nahrávania sa zobrazí nápis
[Completed.].
100
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte priemerné číslo pre položku
[CUT-IN], potom sa dotknite tlačidla
.
Kopírovanie a úpravy
Dotknite sa položky [CUT-OUT].
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
0
-60~+240
10Dotykom na tlačidlá
60min
a
vyberte priemerné číslo pre položku
[CUT-OUT], potom sa dotknite
tlačidla
.
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
Nastaví sa vypočítaná koncová pozícia
pre nahrávanie.
5
11Dvakrát sa dotknite položky [END].
OK
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku [PROG. EDIT],
potom sa dotknite tlačidla
.
0:00:00:00
PROG. EDIT
END
Nahrávanie vybratých
záberov ako programov
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na pásku videorekordéra
prvýkrát, postupujte podľa pokynov
uvedených v krokoch č. 1 a 2 (s. 97 až
s. 100).
OTHER
DEVICE
6
PROG. EDIT
MARK START
IN
Pripravte kazetu alebo pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
3
Dotknite sa tlačidla
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Ak nahrávate na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“
1 Dotknite sa položky [MEMORY
STICK].
PROG. EDIT
MARK START
IN
.
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
Dotknite sa položky [MENU].
60min
END
2 Opakovaným dotykom na položku
0:00:00:00
[IMAGE SIZE] vyberte požadovanú
veľkos obrázka.
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
4
Dotknite sa požadovanej položky.
Ak nahrávate na pásku vo
videorekordéri
Dotknite sa položky [OTHER
DEVICE].
Do kamkordéra vložte pásku, ktorá sa
má prehra.
Ak chcete nahráva na pásku, do
videorekordéra vložte kazetu, na ktorú
sa má nahráva. Ak chcete nahráva na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“,
do kamkordéra vložte pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“.
2
MEMORY
STICK
Kopírovanie a úpravy
1
Select the media.
OK
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku
(EDIT/PLAY),
potom sa dotknite tlačidla
.
7
Vyhľadajte začiatok prvého záberu,
ktorý chcete kopírova na kamkordér,
a potom pozastavte prehrávanie.
Pozíciu môžete upravi pomocou
tlačidiel
a
(snímka).
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
101
8
Dotknite sa položky [MARK IN].
Nastaví sa počiatočný bod prvého
programu a farba vrchnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
Ak nahrávate na pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“, zobrazí sa položka [IMAGE SIZE].
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
Vyhľadajte koniec prvého záberu,
ktorý chcete nahra na kamkordér, a
potom pozastavte prehrávanie.
Pozíciu môžete upravi pomocou
tlačidiel
a
(snímka).
10Dotknite sa položky [MARK OUT].
Tým sa nastaví koncový bod prvého
programu a farba dolnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
11Programy vytvoríte opakovaním
krokov č. 7 až 10.
12Videorekordér nastavte na režim
pozastaveného nahrávania.
Ak je kamkordér pripojený pomocou
kábla i.LINK alebo ak nahrávate na
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“,
tento krok vynechajte.
13Dotknite sa položky [START].
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
102
Spustí sa vyhľadávanie začiatku prvého
programu a potom sa spustí nahrávanie.
Počas vyhľadávania sa zobrazuje nápis
[SEARCH] a počas úprav sa zobrazuje
nápis [EDITING].
SEARCH
–x1
0:00:00:00
SCENE 1/3
END
9
14Dotknite sa položky [EXEC].
Kopírovanie a úpravy
CANCEL
END
Po nahratí programu sa farba značky
programu zmení z oranžovej na
bledomodrú. Po nahratí všetkých
programov sa proces digitálnej úpravy
programu automaticky ukončí.
Ak chcete nahrávanie zruši, dotknite sa
položky [CANCEL].
Ukončenie funkcie digitálnych
úprav programu
Dotknite sa položky [END].
Uloženie programu bez
nahrávania
V kroku č. 11 sa dotknite položky [END].
Program zostane uložený v pamäti až
dovtedy, kým nevyberiete kazetu.
Vymazanie programov
1 Vykonajte kroky č. 1 až 6 uvedené v
časti „Nahrávanie vybratých záberov
ako programov“ (s. 101) a potom sa
dotknite položky [UNDO].
2 Ak chcete odstráni naposledy
nastavený program, dotknite sa položky
[DEL 1MARK]. Ak chcete vymaza
všetky programy, dotknite sa položky
[ALL ERASE].
3 Dotknite sa položky [EXEC].
Programy sa odstránia.
Ak chcete tento úkon zruši, dotknite sa
položky [CANCEL].
b Poznámky
• Na prázdnom mieste pásky nie je možné nastavi
počiatočný alebo koncový bod. Ak sa medzi
počiatočným a koncovým bodom programu
nachádza prázdne miesto, celkový čas sa nemusí
zobrazova správne.
• Ak nie je možné ovláda zariadenie správne
pomocou kábla i.LINK, v kroku č. 11 na s. 98
vyberte možnos [IR] a nastavte kód [IR
SETUP].
Kopírovanie a úpravy
Kopírovanie a úpravy
103
Pridávanie
ďalšieho zvuku na
nahratú pásku
K originálnemu zvuku na páske je možné
nahra ďalší zvuk. Na pásku už nahratú v
12-bitovom režime je možné prida zvuk
bez vymazania pôvodného zvuku.
Príprava na nahrávanie zvuku
B Intelligent accessory
shoe pre typ DCRHC40E
Interný mikrofón
A Konektorová zásuvka MIC
(PLUG IN POWER)
Mikrofón (voliteľné
príslušenstvo)
Pozrite stranu 142
C Konektorová zásuvka A/V
Prípojný kábel A/V
(dodávané príslušenstvo)
Nepripájajte konektor
S video (čierny) a
konektor Video (žltý).
Ľavý zvukový
kanál (biely)
Pravý zvukový
kanál (červený)
Výstupné konektorové
zásuvky pre zvuk
Tok signálu
Zvukové zariadenie (ako napríklad
prehrávače diskov CD alebo MD)
Nahrajte zvuk jedným z nasledujúcich
spôsobov:
• použitím interného mikrofónu
(nevyžaduje sa žiadne pripojenie),
• pripojením mikrofónu (voliteľné
príslušenstvo) do konektorovej zásuvky
MIC, (A)
• pripojením mikrofónu (voliteľné
príslušenstvo) do rozhrania Intelligent
accessory shoe pre typ DCR-HC40E, (B)
• pripojením zvukového zariadenia ku
kamkordéru pomocou prípojného kábla
A/V. (C)
104
Kopírovanie a úpravy
Zvukový vstup, ktorý má by nahratý, má
prednos pred ostatnými v poradí
konektorová zásuvka MIC t rozhranie
Intelligent accessory shoe pre typ DCRHC40E t konektorová zásuvka A/V t
interný mikrofón.
b Poznámky
• Ďalší zvuk nie je možné nahra:
– ak je páska nahratá v 16-bitovom režime,
– ak je páska nahratá v režime LP,
– ak je kamkordér pripojený pomocou kábla
i.LINK,
– na prázdne miesta pásky,
– ak je plôška na ochranu proti zápisu nastavená
do polohy SAVE.
• Ak na nahratie ďalšieho zvuku použijete
konektor A/V alebo interný mikrofón, obraz sa
nebude prenáša prostredníctvom konektora S
VIDEO ani A/V. Obraz sledujte na obrazovke
LCD alebo v hľadáčiku.
• Ak na nahratie ďalšieho zvuku použijete externý
mikrofón (voliteľné príslušenstvo), obraz a zvuk
je možné sledova pripojením kamkordéra k TV
pomocou prípojného kábla A/V. Zvuk nahratý
neskôr ale nie je prehrávaný cez reproduktor.
Zvuk skontrolujte na TV.
8
Dotykom na tlačidlo
a
vyberte položku [AUD DUB CTRL],
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
AUDIO
DUB
9
Dotknite sa tlačidla [AUDIO DUB].
Na obrazovke LCD sa zobrazí zelená
značka
X.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
Nahrávanie zvuku
AUDIO
DUB
10Dotknite sa tlačidla
Do kamkordéra vložte nahratú
kazetu.
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
3
Dotykom na tlačidlo
(prehra/
pozastavi) spustite prehrávanie
pásky.
4
Kopírovanie a úpravy
1
(prehra) a
spustite prehrávanie zvuku, ktorý
chcete zároveň nahra.
Počas nahrávania zvuku zostáva na
obrazovke LCD červená značka
.
Nový zvuk sa počas prehrávania pásky
nahrá v režime stereo 2 (ST2).
11Ak chcete zastavi nahrávanie,
V bode, v ktorom chcete spusti
nahrávanie zvuku, sa opä dotknite
tlačidla
(prehra/pozastavi).
dotknite sa tlačidla
12Dotknite sa tlačidla
tlačidla
Prehrávanie sa pozastaví.
5
Dotknite sa tlačidla
6
Dotknite sa položky [MENU].
7
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku
(EDIT/PLAY),
potom sa dotknite tlačidla
.
.
(zastavi).
Ak chcete prida ďalší zvuk k iným
záberom, opakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte zábery a potom sa dotknite
tlačidla [AUDIO DUB].
a potom
.
Nastavenie koncového bodu pre
pridávanie ďalšieho zvuku
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo ZERO SET MEMORY na
zábere, v ktorom chcete zastavi pridávanie
ďalšieho zvuku. Potom vykonajte kroky č. 4
až 10. Nahrávanie sa na vybratom zábere
automaticky zastaví.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
105
b Poznámka
• Nahráva dodatočný zvuk je možné len na pásku
nahratú na tomto kamkordéri. Pásky nahraté na
iných kamkordéroch (vrátane iných
kamkordérov typu DCR-HC30E/HC40E) môžu
ma nízku kvalitu zvuku.
Kontrola a úprava nahratého
zvuku
1
Prehrávajte pásku, na ktorú ste
nahrali zvuk podľa pokynov v časti
„Nahrávanie zvuku“ (s. 105).
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [MENU].
4
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku
(STANDARD
SET), potom sa dotknite tlačidla
.
60min
.
0:00:00:00
TITLE DEL
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
5
OK
Dotykom na tlačidlá
a
vyberte položku [AUDIO MIX],
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
AUDIO MIX
ST1
106
SP
0:00:00:00
ST2
Kopírovanie a úpravy
6
Dotykom na tlačidlá
a
upravte vyváženie zvuku medzi
pôvodným zvukom (ST1) a zvukom
pridaným neskôr (ST2). Potom sa
dotknite tlačidla
.
Predvoleným nastavením je prehrávanie
pôvodného zvuku (ST1).
Nastavené vyváženie zvuku sa vráti do
predvoleného nastavenia v prípade, že
batéria alebo iné zdroje napájania boli
odpojené dlhšie ako približne 5 minút.
Odstraňovanie
nahratých
obrázkov
Obrázky uložené na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ je možné odstráni
naraz alebo jednotlivo.
1
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Dotknite sa tlačidla
60min
101–0001
.
2 / 10
MEMORY PLAY
101
3
4
Dotykom na tlačidlo
(predchádzajúci) a
(ďalší)
vyberte obrázok, ktorý chcete
odstráni.
Dotknite sa tlačidla
DELETE
101–0001
2 / 10
5
Odstránenie obrázkov zo
zobrazenia registra
Obrázok, ktorý chcete odstráni, sa dá
jednoducho vyhľada tak, že zobrazíte 6
obrázkov naraz.
1 Posúvaním prepínača POWER vyberte
režim PLAY/EDIT.
2
3
4
5
6
Dotknite sa tlačidla
Dotknite sa tlačidla
.
.
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla [
DELETE].
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
odstráni.
sa zobrazí na obrázku, ktorý sa má
odstráni.
Ak chcete zobrazi 6 nasledujúcich
alebo predchádzajúcich obrázkov,
dotknite sa tlačidla
alebo
.
7 Dotknite sa tlačidla
.
8 Dotknite sa tlačidla [YES].
Vybraté obrázky sa odstránia.
Ak chcete odstránenie zruši, dotknite
sa položky [NO].
.
101
Delete this image?
YES
Vyberte ponuku
(MEMORY SET) a
potom sa dotknite tlačidla [
ALL
ERASE] (s. 71).
NO
Kopírovanie a úpravy
P-MENU
Odstránenie všetkých obrázkov
naraz
b Poznámky
• Obrázky nie je možné odstráni, ak používate
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou
na ochranu proti zápisu, keď je plôška nastavená
do polohy na ochranu pamäovej karty
„Memory Stick Duo“ (s. 129) alebo ak je
označený obrázok chránený (s. 108).
• Po odstránení sa obrázky už nedajú obnovi.
Pred odstránením obrázky ešte pozorne
skontrolujte.
Dotknite sa položky [YES].
Vybratý obrázok sa odstráni.
Ak chcete odstránenie zruši, dotknite
sa položky [NO].
Kopírovanie a úpravy
107
5
Označenie
nahratých
obrázkov
špecifickou
informáciou
PROTECT
101–0002
2/ 10
– ochrana obrázkov a tlačová
značka
6
Pri používaní pamäovej karty „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu sa uistite, že plôška nie je
nastavená do polohy ochrany pamäovej
karty „Memory Stick Duo“.
Zabránenie náhodnému
vymazaniu – ochrana
obrázkov
Vybrané obrázky môžete označi, čím
predídete ich náhodnému vymazaniu.
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa tlačidla
.
4
101
SET
108
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Kopírovanie a úpravy
- sa zobrazí na
PROTECT
101–0002
2/ 10
vybratom obrázku.
101
OK
7
Dotknite sa tlačidla
8
Dotknite sa položky [END].
.
Zrušenie ochrany obrázka
Vykonajte kroky č. 1 až 5, potom dotykom
na obrázok zrušte ochranu obrázka.
- sa odstráni z obrázka.
Výber statických obrázkov na
tlač – tlačová značka
.
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
END
PRO–
TECT
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
ochráni.
Počas prezerania obrázkov na
kamkordéri je možné označi tie, ktoré
chcete vytlači. (Nie je možné urči počet
výtlačkov.)
Na označenie obrázkov na kamkordéri
určených na tlač sa používa štandard
DPOF (Digital Print Order Format).
SET
Dotknite sa tlačidla
101
.
END
101–0002
2/ 10
Dotknite sa položky [PROTECT].
.
3
Dotknite sa tlačidla
.
END
101–0002
2/ 10
4
101
b Poznámka
• Neoznačujte obrázky na kamkordéri, ak sa už na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“
nachádzajú obrázky, ktoré boli označené
tlačovou značkou na inom zariadení. Týmto by
sa mohli zmeni informácie o obrázkoch s
tlačovou značkou označenou na inom zariadení.
SET
Dotknite sa tlačidla
.
SET
END
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Dotknite sa položky [PRINT
MARK].
Kopírovanie a úpravy
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
6
101
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
neskôr vytlači.
sa zobrazí na
vybratom obrázku.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Dotknite sa tlačidla
8
Dotknite sa položky [END].
.
Zrušenie tlačovej značky
Vykonajte kroky č. 1 až 5 a potom dotykom
na obrázok zrušte tlačovú značku.
sa odstráni z obrázka.
Kopírovanie a úpravy
109
Tlač nahratých
obrázkov
(tlačiareň
kompatibilná s
funkciou
PictBridge)
Statické obrázky nahraté na kamkordéri
je možné jednoducho tlači pomocou
tlačiarne kompatibilnej s funkciou
Pictbridge aj bez použitia počítača. Na
obrazovke nastavení ponuky kamkordéra
nastavte pripojenie a potom prepojte
kamkordér a tlačiareň pomocou kábla
USB.
z Tip
• Funkcia PictBridge zodpovedá priemyselnému
štandardu asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Statické obrázky sa dajú
vytlači bez použitia počítača prostredníctvom
priameho pripojenia tlačiarne k digitálnej
videokamere alebo digitálnemu fotoaparátu bez
ohľadu na výrobcu daného typu.
Pripojenie kamkordéra k
tlačiarni
b Poznámka
• Dodaný sieový adaptér pripojte do sieovej
zásuvky, ktorá predstavuje zdroj napájania.
1
2
110
Vložte pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“, na ktorej sú v kamkordéri
uložené statické obrázky.
Do tlačiarne vložte papier a zapnite
napájanie.
Kopírovanie a úpravy
3
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Dotknite sa tlačidla
5
Dotknite sa položky [MENU].
6
Vyberte ponuku
(STANDARD
SET), potom vyberte položku [USBPLY/EDT] dotykom na tlačidlá
a
a tlačidlo
.
7
Vyberte možnos [PictBridge] a
dotknite sa tlačidla
.
8
Dotknite sa tlačidla
9
Pripojte konektor USB (s. 141)
kamkordéra k tlačiarni použitím
dodávaného kábla USB.
.
.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB na tlačiarni sa líši v závislosti od
typu. Ďalšie informácie nájdete v
návode dodávanom k tlačiarni.
10Vyberte položku
(PICT.
APPLI.), potom položku [PRINT]
dotykom na tlačidlá
a
a potom
sa dotknite tlačidla
.
Po ukončení pripojenia kamkordéra k
tlačiarni sa na obrazovke zobrazí
indikátor
.
1 / 10
PRINT
101-0001
101
END
Pripojenie
PictBridge
-
+
SET
EXEC
Zobrazí sa jeden z obrázkov uložených
na pamäovej karte „Memory Stick
Duo“.
b Poznámky
• Nezaručujeme funkčnos typov, ktoré nie sú
kompatibilné s funkciou PictBridge.
• Kamkordér nie je možné pripoji k tlačiarni, ak
položka [USB-PLY/EDT] v ponuke nastavení
nie je nastavená na hodnotu [PictBridge].
Postupujte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
6
Dotknite sa položky [YES].
Po ukončení tlače indikátor [Printing...]
zmizne a znova sa zobrazí obrazovka s
ponukou obrázkov.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Keep USB cable connected.
Tlač
1
CANCEL
Obrázok, ktorý sa má vytlači, vyberte
dotykom na tlačidlo
(predchádzajúci obrázok) alebo
(nasledujúci obrázok).
Dotknite sa tlačidla
položky [COPIES].
3
Požadovaný počet výtlačkov vyberte
dotykom na tlačidlá
a
a
potom sa dotknite tlačidla
.
a potom
Je možné vytlači najviac 20 kópií
jedného obrázka.
4
Dotknite sa položky [END].
Vytlačenie dátumu na obrázku
1 Dotknite sa tlačidla
a potom
položky [DATE/TIME].
2 Vyberte možnosti [DATE] alebo
[DAY & TIME] a dotknite sa tlačidla
.
Predvolené nastavenie je [OFF].
5
Zopakujte kroky č. 1 až 6.
Zastavenie tlače
Počas tlače sa dotknite položky [CANCEL].
Ukončenie tlače
Dotknite sa položky [END] a odpojte kábel
USB od kamkordéra a tlačiarne.
b Poznámky
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nevykonávajte nasledujúce operácie. Operácie
by sa nemuseli vykona správne.
– posúvaním prepínača POWER výber iného
režimu napájania,
– odpojenie kábla USB od kamkordéra alebo
tlačiarne,
– vysúvanie pamäovej karty „Memory Stick
Duo“ z kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane fungova, odpojte kábel
USB a celý postup začnite znova od začiatku.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporova funkciu
tlače dátumu. Viac informácií nájdete v príručke
k tlačiarni.
• Nezaručujeme tlač obrázkov nahratých na inom
zariadení ako je tento kamkordér.
Kopírovanie a úpravy
2
Tlač ďalšieho obrázka
Dotknite sa položky [EXEC].
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
Kopírovanie a úpravy
111
Riešenie problémov
Riešenie
problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obráte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Pri aktivovaní funkcie zobrazenia
výsledkov vlastnej diagnostiky sa na
obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
zobrazí indikátor „C:ss:ss“. Pozrite
stranu 121, kde nájdete podrobné
informácie.
Všeobecné funkcie
112
Príznak
Príčina a riešenie
Napájanie sa nezapne.
• Batéria je vybitá, takmer vybitá alebo nie je pripojená ku
kamkordéru.
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu. (s. 14)
cNa pripojenie do sieovej zásuvky použite sieový adaptér. (s. 17)
Kamkordér nefunguje ani po
zapnutí napájania.
cSieový adaptér odpojte zo sieovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak funkcie nezačnú
pracova, pomocou predmetu s ostrým hrotom stlačte tlačidlo
RESET. (Po stlačení tlačidla RESET sa všetky nastavenia vrátane
nastavenia hodín okrem položiek ponuky Personal Menu nastavia
na predvolené hodnoty.)
Dodávaný diaľkový ovládač
nefunguje.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [REMOTE
CTRL] na hodnotu [ON]. (s. 85)
cBatériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita + a – zhodovala so
značkami + a –. Ak to nevyrieši problém, vložte novú batériu,
pretože batéria je vybitá. (s. 144)
cOdstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládania.
Kamkordér sa zahreje.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie napájania. Nie je to porucha.
Riešenie problémov
Batérie a zdroje napájania
Príznak
Príčina a riešenie
Indikátor CHG (nabíjanie) pri
nabíjaní batérie nesvieti.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak sa indikátor ani
potom nerozsvieti, znamená to, že napájanie cez sieovú zásuvku
neposkytuje žiadnu energiu.
• Nabíjanie batérie sa skončilo. (s. 14)
Indikátor CHG (nabíjanie) pri
nabíjaní batérie bliká.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak problém pretrváva,
odpojte sieový adaptér zo sieovej zásuvky a obráte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Batéria môže by
poškodená. (s. 14)
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolia je príliš nízka alebo batéria nie je dostatočne nabitá.
Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže by poškodená. (s. 14, 131)
Indikátor zostávajúceho času
batérie neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo nízka alebo batéria nie je
dostatočne nabitá. Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže by poškodená. (s. 14, 131)
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] ponuky
(STANDARD SET) je
nastavená na hodnotu [5 min]. (s. 86)
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne.
Znova zapnite napájanie posunutím prepínača POWER nadol
(s. 18) alebo použite sieový adaptér.
Pri pripojení kamkordéra k
sieovému adaptéru sa vyskytne
problém.
cVypnite napájanie a sieový adaptér odpojte zo sieovej zásuvky.
Potom ho znova pripojte.
Riešenie problémov
Napájanie sa často preruší, aj keď • Vyskytla sa chyba v indikátore zostávajúceho času batérie alebo
indikátor zostávajúceho času
batéria nie je dostatočne nabitá.
batérie ukazuje, že batéria má ešte
cBatériu znova úplne nabite, čím sa indikátor napraví. (s. 14)
dostatočnú kapacitu na prevádzku.
Kazety
Príznak
Príčina a riešenie
Kazeta sa nedá vysunú z priestoru
pre kazetu.
cUistite sa, že zdroj napájania (batéria alebo sieový adaptér) je
pripojený správne. (s. 14)
cOdstráňte batériu z kamkordéra a znova ju pripojte. (s. 14)
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu. (s. 14)
Kazeta sa nevysunie ani vtedy, keď
je kryt kazety otvorený.
• V kamkordéri sa začala kondenzova vlhkos. (s. 134)
,pokračovanie
Riešenie problémov
113
Príznak
Príčina a riešenie
Indikátor Cassette Memory sa pri
používaní kazety s pamäou
Cassette Memory nezobrazí.
cVyčistite pozlátený konektor kazety. (s. 128)
Indikátor zostávajúceho času
pásky sa nezobrazí.
cAk chcete nepretržite zobrazova zostávajúci čas pásky, v ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [
REMAINING]
na hodnotu [ON]. (s. 85)
Menovka kazety sa nenahrala.
cPoužite kazetu s pamäou Cassette Memory. (s. 127)
cAk je pamä Cassette Memory plná, vymažte nepotrebné titulky.
(s. 80)
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte do polohy REC. (s. 127)
Obrazovka LCD a hľadáčik
114
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
jazyk.
cPozrite stranu 23.
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
obrázok.
• Na kamkordéri sa spustil režim [DEMO MODE]. (Režim [DEMO
MODE] sa zobrazí automaticky po 10 minútach nečinnosti, ak po
výbere položky CAMERA-TAPE nevložíte kazetu alebo
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.)
cRežim [DEMO MODE] zrušíte dotykom na obrazovku LCD
alebo vložením kazety alebo pamäovej karty „Memory Stick
Duo“. V ponuke je možné nastavi položku [DEMO MODE] na
hodnotu [OFF]. (s. 77)
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
indikátor.
cInformácie získate v zozname indikátorov. (s. 146)
Na dotykovom paneli sa
nezobrazujú tlačidlá.
cZľahka sa dotknite panela LCD.
cStlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO (alebo tlačidlo DISPLAY na
diaľkovom ovládači). (s. 56)
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo
nefungujú vôbec.
cZmeňte nastavenie obrazovky (položka [CALIBRATION]).
(s. 135)
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
cVysuňte hľadáčik. (s. 19)
cOptický systém upravíte pomocou páčky na úpravu optického
systému hľadáčika. (s. 19)
Obraz v hľadáčiku zmizol.
cZatvorte panel LCD. Kým je panel LCD otvorený, obraz sa v
hľadáčiku nezobrazuje. (s. 20)
Obrázok zostane na obrazovke
LCD.
• Toto sa stane ak odpojíte sieový adaptér zo sieovej zásuvky alebo
odstránite batériu bez toho, aby ste najskôr vypli napájanie. Nie je
to porucha.
Riešenie problémov
Nahrávanie
Ak na nahrávanie používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“, viac informácií nájdete v
časti „Memory Stick Duo“. (s. 117)
Príčina a riešenie
Po stlačení tlačidla REC START/
STOP sa páska nespustí.
cPosunutím prepínača POWER zapnite indikátor CAMERATAPE. (s. 18)
cPáska sa previnula na koniec. Previňte pásku alebo vložte novú.
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte do polohy REC alebo
vložte novú kazetu. (s. 127)
cKondenzácia vlhkosti spôsobila prilepenie pásky k bubnu. Vyberte
kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu
vložte naspä. (s. 134)
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] ponuky
(STANDARD SET) je
nastavená na hodnotu [5 min]. (s. 86)
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne.
Znova zapnite napájanie posunutím prepínača POWER nadol
(s. 18) alebo použite sieový adaptér.
• Nabite batériu. (s. 14)
Funkcia SteadyShot nefunguje.
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
[STEADYSHOT] na hodnotu [ON]. (s. 68)
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
cAutomatické zaostrovanie zapnete tak, že v ponuke
(CAMERA SET) nastavíte položku [FOCUS] na hodnotu
[AUTO]. (s. 40)
cPodmienky nahrávania nie sú vhodné pre automatické zaostrenie.
Zaostrenie upravte ručne. (s. 40)
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo
elektrického svetla v tme sa
zobrazuje zvislý pruh.
• Toto sa stáva, ak je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím
príliš veľký. Nie je to porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných
objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazujú
nepatrné biele, červené, modré
alebo zelené bodky.
• Bodky sa zobrazujú pri nahrávaní v režime [SLOW SHUTTR],
Super NightShot plus alebo Color Slow Shutter. Nie je to porucha.
(s. 38)
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
cVypnite funkciu NightShot plus. (s. 38)
Obraz je na obrazovke príliš jasný
a snímaný objekt sa na obrazovke
nezobrazuje.
cNa jasných miestach vypnite funkciu NightShot plus. (s. 38)
cZrušte funkciu podsvietenia. (s. 36)
Riešenie problémov
Príznak
Obraz je na obrazovke príliš tmavý • Podsvietenie obrazovky LCD je vypnuté.
a snímaný objekt sa na obrazovke
cStlačte tlačidlo LCD BACKLIGHT. (s. 19)
nezobrazuje.
Nie je poču zvuk uzávierky.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [BEEP] na
hodnotu [MELODY] alebo [NORMAL]. (s. 86)
,pokračovanie
Riešenie problémov
115
Príznak
Príčina a riešenie
Pri snímaní TV obrazovky alebo
monitora počítača sa zobrazujú
čierne pruhy.
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]. (s. 68)
Externý blesk (voliteľné
príslušenstvo) nefunguje.
• Nie je zapnuté napájanie blesku alebo blesk nie je správne
pripojený.
• Je pripojených dva alebo viac bleskov. Pripojený môže by iba
jeden externý blesk.
Nie je možné zmeni intenzitu
blesku.
• Počas práce v režime Easy Handycam nie je možné zmeni
intenzitu blesku.
Vyskytuje sa blikanie alebo zmena cToto sa stáva pri snímaní obrazu pod fluorescenčnou lampou,
farieb.
sodíkovou alebo ortuovou výbojkou v režime mäkký portrét a
šport. V tom prípade vypnite funkciu [PROGRAM AE]. (s. 63)
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po skončení nahrávania použitím kazety bez pamäte Cassette
Memory bola kazeta vysunutá. (s. 127)
• Kazeta je nová a nie je na nej nič nahraté.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to
porucha.
Prehrávanie
Ak prehrávate obrázky uložené na pamäovej karte „Memory Stick Duo“, viac informácií
nájdete v časti „Memory Stick Duo“. (s. 117)
Príznak
Príčina a riešenie
Prehrávanie sa nedá spusti.
cAk je páska na konci, previňte ju na začiatok. (s. 48)
V obraze sú vodorovné čiary.
Obraz sa zobrazuje nejasne alebo
sa nezobrazuje vôbec.
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo). (s. 135)
Nie je poču žiadny alebo len tichý
zvuk.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [MULTISOUND] na hodnotu [STEREO]. (s. 82)
cZvýšte hlasitos. (s. 48)
cV ponuke
(STANDARD SET) a položke [AUDIO MIX]
upravujte hodnotu [ST2] (vedľajší zvuk), kým nie je zvuk poču
správne. (s. 83)
cPri používaní konektora S VIDEO sa uistite, že je pripojený aj
červený a biely konektor prípojného kábla A/V. (s. 58)
Zvuk sa vypína.
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo). (s. 135)
Na obrazovke je zobrazený dátum cPoužite kazetu s pamäou Cassette Memory. (s. 127)
a nie je možné použi vyhľadávanie cV ponuke
(EDIT/PLAY) nastavte položku [
SEARCH]
dátumu.
na hodnotu [ON]. (s. 79)
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to
porucha.
116
Riešenie problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazuje
indikátor „---“.
• Prehrávaná páska bola nahratá bez nastavenia dátumu a času.
• Prehráva sa prázdna čas pásky.
• Údajový kód na poškodenej páske alebo páske so šumom sa nedá
prečíta.
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po skončení nahrávania použitím kazety bez pamäte Cassette
Memory bola kazeta vysunutá. (s. 127)
• Kazeta je nová a nie je na nej nič nahraté.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to
porucha. (s. 126)
Objaví sa šum a na obrazovke sa
zobrazí indikátor
.
• Páska bola nahratá v inom systéme farebnej televízie ako používa
kamkordér. Nie je to porucha. (s. 126)
„Memory Stick Duo“
Príčina a riešenie
Funkcie pamäovej karty
„Memory Stick Duo“ nefungujú.
cNastavte prepínač POWER na režim CAMERA-MEMORY alebo
PLAY/EDIT. (s. 18)
c Do kamkordéra vložte pamäovú kartu „Memory Stick Duo“.
(s. 22)
• Pamäová karta „Memory Stick Duo“ bola naformátovaná na
osobnom počítači.
cNaformátujte ju na kamkordéri (všetky nahraté údaje sa
odstránia). (s. 71)
Riešenie problémov
Príznak
Na pamäovú kartu „Memory
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
Stick Duo“ nie je možné nahráva.
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
cPamäová karta je plná. Z pamäovej karty „Memory Stick Duo“
odstráňte nepotrebné obrázky. (s. 107)
cPamäovú kartu „Memory Stick Duo“ naformátujte na kamkordéri
alebo vložte inú pamäovú kartu „Memory Stick Duo“. (s. 71)
Obraz sa neprehráva v skutočnej
veľkosti.
• Obraz nahratý na inom zariadení sa nemusí zobrazova v skutočnej
veľkosti. Nie je to porucha.
Údaje obrázka sa nedajú prehra.
• Údaje obrázka sa nedajú prehra, ak boli zmenené súbory alebo
priečinky, alebo upravené údaje na počítači. (V takom prípade
bliká názov súboru.) Nie je to porucha. (s. 130)
• Obraz nahratý na iných zariadeniach sa nemusí da prehráva. Nie
je to porucha.
Obraz, ktorý bol nahratý na pásku,
sa taktiež nahral na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
cObraz sa nahral na pamäovú kartu „Memory Stick Duo“, pretože
ste počas prehrávania pásky stlačili tlačidlo REC START/STOP. V
prípade potreby odstráňte obraz z pamäovej karty „Memory Stick
Duo“. (s. 107)
,pokračovanie
Riešenie problémov
117
118
Príznak
Príčina a riešenie
Obrázky sa nedajú odstráni.
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
cNa príslušnom obrázku zrušte ochranu obrázkov. (s. 108)
• Naraz sa dá odstráni najviac 100 obrázkov. Obrázky odstraňujte v
skupinách menších ako 100.
Pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ nie je možné naformátova.
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
Odstránenie všetkých obrázkov
naraz nie je možné.
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
cNa príslušnom obrázku zrušte ochranu obrázkov. (s. 108)
Ochrana obrázkov sa nedá použi.
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
cOperáciu vykonajte ešte raz na obrazovke registra. (s. 108)
Obrázky sa nedajú označi
tlačovými značkami.
cAk používate pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na
ochranou proti zápisu, posuňte plôšku na pamäovej karte
„Memory Stick Duo“ do polohy, v ktorej je možné nahráva.
(s. 129)
cOperáciu vykonajte ešte raz na obrazovke registra. (s. 108)
• Tlačovou značkou môžete označi najviac 999 obrázkov.
• Filmy sa nedajú označi tlačovými značkami.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne.
• Ak štruktúra adresára nezodpovedá univerzálnemu štandardu,
zobrazí sa iba názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér nepodporuje daný formát súboru. (s. 128)
Názov údajového súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér nepodporuje daný formát súboru. (s. 128)
Riešenie problémov
Kopírovanie a úprava
Príčina a riešenie
Na obrazovke LCD alebo v
hľadáčiku sa nezobrazuje obraz z
pripojených zariadení.
• Nie je možné zmeni nastavenie konektora A/V počas prevádzky v
režime Easy Handycam.
cZrušte režim Easy Handycam (s. 53) a v ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [VIDEO INPUT] na
vhodný signál. (s. 84)
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [VIDEO
INPUT] na vhodný signál. (s. 84)
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku
[DISPLAY] na hodnotu [LCD PANEL]. (s. 86)
Pomocou prípojného kábla A/V
nie je možné správne kopírova.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [VIDEO
INPUT] na vhodný signál. (s. 84)
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku
[DISPLAY] na hodnotu [LCD PANEL]. (s. 86)
• Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený.
cSkontrolujte, či je prípojný kábel A/V pripojený do vhodnej
konektorovej zásuvky (napríklad do výstupnej konektorovej
zásuvky zariadenia, z ktorého obraz kopírujete, alebo do vstupnej
konektorovej zásuvky iného zariadenia, na ktoré kopírujete
obraz z kamkordéra).
Obraz z pripojeného zariadenia sa
nezobrazuje správne.
• Vstupný signál nie je typu PAL. (s. 93)
Nie je poču nový zvuk pridaný k
nahratej páske.
cV ponuke
(STANDARD SET) a položke [AUDIO MIX]
upravujte hodnotu [ST1] (pôvodný zvuk), kým nie je zvuk poču
správne. (s. 83)
Riešenie problémov
Príznak
Nenahral sa titulok alebo menovka cPoužite kazetu s pamäou Cassette Memory. (s. 127)
kazety.
cAk je pamä Cassette Memory plná, vymažte nepotrebné titulky.
(s. 80)
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte do polohy REC. (s. 127)
• Na prázdne miesto na páske nie je možné prida titulok.
Nezobrazuje sa titulok.
cV ponuke
(EDIT/PLAY) nastavte položku [
TITLE
DISP] na hodnotu [ON]. (s. 81)
• Počas prevádzky v režime Easy Handycam nie je možné zobrazi
titulok.
Titulok nie je možné vymaza.
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte do polohy REC. (s. 127)
Vyhľadávanie titulkov nefunguje.
cAk sa na páske nenachádza žiadny titulok, zadajte ho. (s. 79)
cPoužite kazetu s pamäou Cassette Memory. (s. 127)
cV ponuke
(EDIT/PLAY) nastavte položku [
SEARCH]
na hodnotu [ON]. (s. 79)
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdne miesto. Nie je to
porucha.
Statické obrázky nie je možné
kopírova z pásky na pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak bola páska opakovane použitá na nahrávanie, ďalšie nahrávanie
sa nemusí podari alebo sa môže nahra skreslený obraz.
,pokračovanie
Riešenie problémov
119
120
Príznak
Príčina a riešenie
Nie je možné kopírova filmy z
pásky na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• V nasledujúcich situáciách sa obraz nahráva skreslene alebo sa
nenahráva vôbec:
– na páske sa nachádzajú prázdne miesta,
– páska už bola opakovane použitá na nahrávanie,
– vstupný signál bol prerušený alebo zastavený.
Digitálne úpravy programu na
páske nefungujú.
cNastavte prepínač vstupov na videorekordéri správne a
skontrolujte pripojenie kamkordéra k videorekordéru. (s. 91)
cAk je kamkordér pripojený k zariadeniu DV, ktoré nie je
produktom spoločnosti Sony, pomocou kábla i.LINK, v kroku č. 11
v časti „Krok č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra na
prevádzku“ (s. 97) vyberte možnos [IR].
cUpravte synchronizáciu videorekordéra. (s. 100)
cZadajte správny kód [IR SETUP]. (s. 99)
cZnova vyberte režim na zrušenie pozastaveného nahrávania. (s. 98)
cUmiestnite kamkordér a videorekordér do vzájomnej vzdialenosti
najmenej 30 cm. (s. 98)
• Program sa nedá nastavi na prázdne miesto na páske.
Videorekordér pripojený
prostredníctvom kábla i.LINK
nereaguje správne počas digitálnej
úpravy programu.
cPri pripojení prostredníctvom kábla i.LINK vyberte v časti „Krok
č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra na prevádzku“ (s. 97)
v kroku č. 11 možnos [IR].
Digitálne úpravy programu na
pamäovej karte „Memory Stick
Duo“ nefungujú správne.
• Program sa nedá nastavi na prázdne miesto na páske.
• Ak bola páska opakovane použitá na nahrávanie, ďalšie nahrávanie
sa nemusí podari alebo sa môže nahra skreslený obraz.
Riešenie problémov
Indikátory a správy
s upozorneniami
Funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky a indikátory
upozornenia
Ak sa na obrazovke alebo v hľadáčiku zobrazia indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Podrobné informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Príčina a riešenie
C:ss:ss/E:ss:ss
(zobrazenie výsledkov vlastnej
diagnostiky)
Niektoré príznaky môžete odstráni sami. Ak sa problém nevyrieši
ani po niekoľkých pokusoch, obráte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:04:ss
cJe použitá batéria iného typu ako „InfoLITHIUM“. Použite
batériu typu „InfoLITHIUM“. (s. 131)
C:21:ss
cV prístroji sa skondenzovala vlhkos. Vyberte kazetu a kamkordér
aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu vložte naspä. (s. 134)
C:22:ss
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo). (s. 135)
C:31ss / C:32ss
cVyskytli sa príznaky, ktoré neboli vyššie popísané. Kazetu vyberte,
znova ju vložte a potom pokračujte v práci s kamkordérom. Tento
postup nepoužívajte, ak sa začala kondenzova vlhkos. (s. 134)
cOdpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
cVymeňte kazetu. Stlačte tlačidlo RESET (s. 141) a pokračujte v
práci s kamkordérom.
E:61:ss / E:62:ss
cObráte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny kód začínajúci písmenom „E“.
101-0001 (indikátor upozornenia
týkajúci sa súborov)
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá číta.
• Pokúšate sa použi funkciu MEMORY MIX na film (s. 44).
Riešenie problémov
Indikátor
E (upozornenie na úroveň nabitia • Batéria je takmer vybitá.
batérie)
• V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a batérie môže
indikátor upozornenia E blika aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času batérie.
% (upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
cVysuňte kazetu, prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG) a kamkordér nechajte asi 1 hodinu s otvoreným priestorom
pre kazetu (s. 134).
(indikátor upozornenia
týkajúci sa pamäovej karty
„Memory Stick Duo“)
• Nie je vložená pamäová karta „Memory Stick Duo“.
,pokračovanie
Riešenie problémov
121
Indikátor
Príčina a riešenie
(indikátor upozornenia
týkajúci sa formátovania
pamäovej karty „Memory Stick
Duo“)*
• Údaje na pamäovej karte „Memory Stick Duo“ sú poškodené.
• Pamäová karta „Memory Stick Duo“ nie je správne
naformátovaná (s. 71).
(indikátor upozornenia
týkajúci sa nekompatibilnej
pamäovej karty „Memory Stick
Duo“)*
• V kamkordéri je vložená nekompatibilná pamäová karta
„Memory Stick Duo“.
Q (indikátor upozornenia
týkajúci sa pásky)
Pomalé blikanie:
• Na páske zostáva menej ako 5 minút času.
• Nie je vložená kazeta.*
• Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je vysunutá (s. 127).*
Rýchle blikanie:
• Páska je na konci.*
Z (upozornenie na vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
• Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je vysunutá (s. 127).
Rýchle blikanie:
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos (s. 134).
• Je zobrazený kód funkcie zobrazenia výsledkov vlastnej
diagnostiky (s. 121).
- (indikátor upozornenia
týkajúci sa odstraňovania
obrázkov)*
• Obrázok je chránený (s. 108).
- (indikátor upozornenia
týkajúci sa ochrany proti zápisu na
pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“)
• Na pamäovej karte „Memory Stick Duo“ je vysunutá plôška na
ochranu proti zápisu (s. 129).
(indikátor upozornenia týkajúci Pomalé blikanie:
sa blesku (voliteľné príslušenstvo)) • Počas nabíjania.
Rýchle blikanie:
• Vyskytla sa chyba externého blesku (voliteľné príslušenstvo).
* Pri zobrazení indikátora upozornenia na obrazovke je poču melódiu alebo pípnutie.
Správy s upozorneniami
Ak sa na obrazovke zobrazia správy, skontrolujte nasledujúce body. Podrobné informácie
nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
122
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Batéria
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cPozrite stranu 131.
Battery level is low.
cNabite batériu (s. 14).
Old battery. Use a new one.
cPozrite stranu 131.
Z Re-attach the power source.
–
Riešenie problémov
Predmet
Indikátor
Kondenzácia
vlhkosti
% Z Moisture condensation. Eject the cassette. cPozrite stranu 134.
Kazeta a páska
Q Insert a cassette.
cPozrite stranu 21.
Z Reinsert the cassette.
cSkontrolujte, či nie je kazeta
poškodená atď.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
Riešenia a odporúčania
cPozrite stranu 134.
Q Z The tape is locked - check the tab.
cPozrite stranu 127.
Q The tape has reached the end.
–
Use a cassette with Cassette Memory.
„Memory Stick
Duo“
cPozrite stranu 127.
Insert a Memory Stick.
cPozrite stranu 22.
Reinsert the Memory Stick.
cViackrát zopakujte vloženie
pamäovej karty „Memory Stick
Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamäová karta „Memory Stick
Duo“ môže by poškodená.
Vyskúšajte inú pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Do not eject the Memory Stick during writing.
–
This is a read-only Memory Stick.
cVsuňte zapisovateľnú pamäovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Incompatible type of Memory Stick.
cVložili ste pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“, ktorá nie je
kompatibilná s kamkordérom
(s. 128).
cSkontrolujte formátovanie a v
prípade potreby naformátujte
pamäovú kartu „Memory Stick
Duo“ (s. 71).
Cannot record. The Memory Stick is full.
cOdstráňte nepotrebné obrázky
(s. 107).
- The Memory Stick is locked - check the
Riešenie problémov
This Memory Stick is not formatted
correctly.
cPozrite stranu 128.
tab.
Cannot playback. Reinsert the Memory Stick.
–
Cannot record. Reinsert the Memory Stick.
–
No file.
• Na pamäovej karte „Memory Stick
Duo“ nie je nahratý žiaden súbor
alebo na karte nie je súbor, ktorý by
sa dal číta.
NO FILE AVAILABLE.
• Vo vybratom priečinku sa
nenachádza žiaden súbor.
USB streaming... This function is not available.
• Pokúsili ste sa prehráva alebo
nahráva na pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ počas
spustenej funkcie USB Streaming.
,pokračovanie
Riešenie problémov
123
Predmet
Indikátor
„Memory Stick Memory Stick folders are full.
Duo“
Riešenia a odporúčania
• Nie je možné vytvori priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
cKamkordér neumožňuje
odstraňovanie vytvorených
priečinkov. Pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“ musíte
naformátova (s. 71) alebo
priečinky odstráni pomocou
počítača.
Cannot record still images on Memory Stick.
–
Cannot record Memory Stick movie on a tape.
–
Check the connected device.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
Check the printer.
cSkontrolujte tlačiareň.
Error-Cancel the task.
cSkontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
BLESK
Charging… Cannot record still images.
• Pokúšate sa nahráva statické
obrázky počas nabíjania blesku
(voliteľné príslušenstvo).
Iné
Cannot record due to copyright protection.
–
Tlačiareň
kompatibilná s
funkciou
PictBridge
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK cable. cPozrite stranu 104.
Not recorded in SP mode. Cannot add audio.
cPozrite stranu 104.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add audio. cPozrite stranu 104.
Cannot add audio on the blank portion of a
tape.
cPozrite stranu 104.
Cassette Memory is full.
cPozrite stranu 81.
Cannot record 44.1 kHz audio on a Memory
Stick.
–
Already added to CAMERA-TAPE mode’s PMENU.
–
Already added to CAMERA-MEMORY
mode’s P-MENU.
–
Already added to PLAY/EDIT mode’s PMENU.
–
x
124
Dirty video head. Use a cleaning cassette. cPozrite stranu 135.
Cannot start Easy Handycam
–
Cannot cancel Easy Handycam
–
Cannot start Easy Handycam with USB
connected
–
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected
–
Invalid button with Easy Handycam operation
–
Riešenie problémov
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Iné
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
• Počas prevádzky v režime Easy
Handycam môžete v režime PLAY/
EDIT vybra možnos [STD-USB].
Nie je možné vybra možnos
[PictBridge] alebo [USB
STREAM]. (Správa zmizne, keď sa
dotknete tlačidla
.)
HDV recorded tape. Cannot playback.
cTento formát nie je možné vo vašom
kamkordéri prehráva. Pásku
prehrávajte použitím zariadenia, v
ktorom bola nahratá.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Kamkordér neumožňuje prida zvuk
na úsek pásky nahratý vo formáte
HDV.
Cover is not open.
cOtvorte kryt objektívu.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
125
Ďalšie informácie
Používanie
kamkordéra v
zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným sieovým
adaptérom môžete používa vo všetkých
štátoch alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Systémy farebnej televízie
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Prehrávaný obraz možno sledova na TV so
vstupným konektorom AUDIO/VIDEO,
ktorý pracuje v systéme PAL (informácie
nájdete v nasledujúcom zozname).
126
Systém
Štáty použitia
PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovenská republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia a ďalšie.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana,
Irak, Irán, Monako, Rusko,
Ukrajina a ďalšie.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru,
Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
Ďalšie informácie
Jednoduché nastavenie hodín
pomocou časového rozdielu
Pri používaní kamkordéra v zahraničí
môžete miestny čas jednoducho nastavi
pomocou nastavenia časového rozdielu. V
ponuke
(TIME/LANGU.) vyberte
možnos [WORLD TIME] a potom
nastavte časový rozdiel (s. 87).
Vhodné pásky
Môžete používa iba kazety formátu mini
DV. Používajte kazetu so značkou
.
je obchodná známka.
Cassette Memory
Existujú 2 typy kaziet mini DV: kazety s
pamäou Cassette Memory a kazety bez
pamäte Cassette Memory. Kazety s
pamäou Cassette Memory sú označené
značkou
(Cassette Memory). V
kamkordéri odporúčame používa kazetu s
pamäou Cassette Memory.
Ak chcete zabráni vytvoreniu
prázdneho miesta na páske
V nasledujúcich prípadoch sa pred
začiatkom ďalšieho nahrávania dotknite
tlačidla
, čím prejdete na koniec
nahratej časti pásky:
– počas nahrávania ste vysunuli pásku,
– prehrali ste pásku,
– použili ste funkciu EDIT SEARCH.
Ak je na páske prázdne miesto alebo
prerušovaný signál, znova ju nahrajte od
začiatku do konca podľa postupu uvedeného
vyššie.
Signál na ochranu autorských
práv
Pri prehrávaní
Ak páska, ktorú prehrávate na kamkordéri,
obsahuje signál na ochranu autorských práv,
nemôžete ju skopírova na pásku v inej
videokamere pripojenej ku kamkordéru.
Pri nahrávaní
Softvér, ktorý obsahuje signály na
ochranu autorských práv, sa na
kamkordéri nedá nahráva.
Ak sa pokúsite takýto softvér nahra, na
obrazovke LCD alebo TV sa zobrazí nápis
[Cannot record due to copyright
protection.].
Pri nahrávaní na pásku kamkordér
nenahráva signály na ochranu autorských
práv.
Poznámky týkajúce sa používania
Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na
kazete smerom k polohe SAVE.
Ďalšie informácie
je obchodná známka.
V tomto type kazety je vložený pamäový
integrovaný obvod. Kamkordér môže z
pamäte číta a zapisova do nej údaje, ako
napríklad dátumy nahrávania alebo titulky.
Na využívanie funkcií pamäte Cassette
Memory je potrebné, aby na páske boli
nahraté po sebe idúce signály. Ak je na
začiatku pásky alebo medzi nahratými
zábermi prázdne miesto, titulky sa nemusia
správne zobrazi alebo funkcie vyhľadávania
nemusia pracova správne.
z Tip
• Pamäová kapacita kazety označenej značkou
je 4 000 bitov. Kamkordér môže
pracova s kazetami s pamäovou kapacitou
najviac 16 000 bitov.
Poloha REC: na kazetu je možné nahráva.
SAVE: na kazetu nie je možné nahráva
(ochrana proti zápisu).
b Poznámka
• Pamä Cassette Memory nemusí pracova
správne, ak nahrávate pomocou digitálnej
videokamery, ktorá nepodporuje pamä
Cassette Memory, na pásku, ktorá už bola
nahrávaná pomocou digitálnej videokamery
kompatibilnej s pamäou Cassette Memory.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
127
Označenie kazety
Aby ste predišli poškodeniu kamkordéra,
uistite sa, či štítok umiestňujete iba na
miesta označené na nasledujúcom obrázku.
Štítok
neumiestňujte
pozdĺž tohto
okraja.
Umiestnenie štítka
Po použití kazety
Previňte pásku na začiatok, čím zabránite
skresleniu obrazu a zvuku. Kazetu by ste
potom mali uloži do obalu a uchováva v
zvislej polohe.
Ak funkcia pamäte Cassette Memory
nefunguje
Znova vložte kazetu. Pamä Cassette
Memory nemusí fungova, keď je pozlátený
konektor znečistený alebo zaprášený.
Čistenie pozláteného konektora
Pozlátený konektor na kazete vyčistite
vatovým tampónom po každom desiatom
vysunutí kazety.
Ak je pozlátený konektor na kazete
znečistený alebo zaprášený, indikátor
zostávajúceho času pásky nemusí
zobrazova správny čas a funkcie pamäte
Cassette Memory sa nemusia da ovláda.
Pozlátený
konektor
Pamäová karta
„Memory Stick“
Pamäová karta „Memory Stick“ je nové
malé a ľahké nahrávacie médium, na
ktoré je (napriek jeho veľkosti) možné
uloži viac údajov ako na disketu.
V kamkordéri môžete používa
nasledujúce typy pamäových kariet
„Memory Stick“. Ani zaradenie do
zoznamu však nezaručuje funkčnos
všetkých typov pamäových kariet
„Memory Stick Duo“ v kamkordéri.
Typy pamäových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie a
prehrávanie
„Memory Stick“
–
„Memory Stick Duo“*1
a
„MagicGate Memory Stick“
–
„Memory Stick Duo“
(MagicGate/Parallel
Transfer)*1
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo“*1
a*3
„Memory Stick PRO“
–
„Memory Stick PRO Duo“*1
a*2*3
*1 Pamäová karta „Memory Stick Duo“ má
približne polovičnú veľkos štandardnej
pamäovej karty „Memory Stick“.
*2 Typy pamäových kariet „Memory Stick“, ktoré
podporujú vysokorýchlostný prenos údajov.
Rýchlos prenosu údajov sa líši v závislosti od
používaného zariadenia.
*3 „MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte. Údaje,
ktoré využívajú technológiu „MagicGate“, nie
je možné nahráva ani prehráva na tomto
kamkordéri.
• Formát statických obrázkov: Kamkordér
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Súbory majú príponu
„.JPG“.
128
Ďalšie informácie
• Formát filmu: Kamkordér komprimuje a
nahráva obrazové údaje vo formáte
MPEG (Moving Picture Experts Group).
Súbory majú príponu „.MPG“.
• Názvy súborov statických obrázkov:
– 101-0001: Tento názov súboru sa objaví
na obrazovke kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru sa
zobrazí na obrazovke počítača.
• Názvy filmových súborov:
– MOV00001: Tento názov súboru sa
objaví na obrazovke kamkordéra.
– MOV00001.MPG: Tento názov súboru
sa zobrazí na obrazovke počítača.
• Karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na počítači: V prípade
pamäovej karty „Memory Stick Duo“
naformátovanej na počítači s operačným
systémom Windows alebo Macintosh nie
je zaručená kompatibilita s kamkordérom.
• Rýchlos čítania a zapisovania môže by
rôzna. Závisí od kombinácie pamäovej
karty „Memory Stick“ a používaného
výrobku kompatibilného s kartou
„Memory Stick“.
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu* na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“ do
polohy ochrany proti zápisu.
Umiestnenie alebo tvar plôšky na ochranu
proti zápisu* sa môže meni v závislosti od
použitej pamäovej karty „Memory Stick
Duo“.
* Pamäová karta „Memory Stick Duo“
dodávaná ku kamkordéru nie je vybavená
plôškou na ochranu proti zápisu.
Pri používaní dodávanej pamäovej karty
„Memory Stick Duo“ dbajte na to, aby ste údaje
omylom neupravili alebo neodstránili.
Zadná strana pamäovej karty „Memory Stick Duo“
Konektor
Plôška na ochranu proti
zápisu*
Oblas s poznámkami
Obrazové údaje sa môžu poškodi v
nasledujúcich prípadoch. Náhrada za
poškodené obrazové údaje sa neposkytuje.
– Ak počas čítania alebo zápisu obrazových
súborov na pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“ (kým svieti alebo bliká
indikátor prístupu) vysuniete kartu
„Memory Stick Duo“, vypnete napájanie
kamkordéra alebo vyberiete batérie, aby
ste ich mohli vymeni.
– Ak používate pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Odporúčame zálohova dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Manipulácia
Pri manipulácii s pamäovou kartou
„Memory Stick Duo“ majte na pamäti
nasledujúce poznámky.
• Pri písaní na poznámkovú oblas
pamäovej karty „Memory Stick Duo“
dbajte na to, aby ste nepoužívali nadmernú
silu.
• Na pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
alebo adaptér Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky a pod.
• Ak pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
ukladáte alebo ju prenášate, vložte ju do
puzdra.
• Nedotýkajte sa konektora a zabráňte styku
konektora s kovovými predmetmi.
• Pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“ rozobera ani upravova.
• Zabráňte prístupu vlhkosti k pamäovej
karte „Memory Stick Duo“.
• Pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U
detí hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do otvoru pre pamäovú kartu „Memory
Stick Duo“ nevkladajte žiadne iné
predmety okrem kompatibilnej pamäovej
karty „Memory Stick Duo“. Môže to
spôsobi poruchu.
Ďalšie informácie
Ochrana pred náhodným
vymazaním obrázkov
Poznámky týkajúce sa používania
,pokračovanie
Ďalšie informácie
129
Miesto používania
Pamäovú kartu „Memory Stick Duo“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
– miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku),
– miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu,
– miesta s veľmi vysokou vlhkosou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
Používanie adaptéra Memory Stick Duo
(dodávané príslušenstvo)
• Pri používaní pamäovej karty „Memory
Stick Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäovou kartou „Memory Stick“ sa
uistite, či je pamäová karta „Memory
Stick Duo“ vložená do adaptéra Memory
Stick Duo.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo sa uistite, či
karta „Memory Stick Duo“ je otočená
správnym smerom a vložte ju. Nesprávnym
použitím môžete zariadenie poškodi.
• Nevkladajte adaptér Memory Stick Duo
bez pripojenej pamäovej karty „Memory
Stick Duo“. Môže to spôsobi poruchu
zariadenia.
Poznámky týkajúce sa používania
pamäovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ a „Memory Stick Duo“
(MagicGate/Parallel Transfer)
• Maximálna kapacita pamäte pamäovej
karty „Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
dá použi vo vašom kamkordéri, je 512 MB
a karty „Memory Stick Duo“ (MagicGate/
Parallel Transfer) 128 MB.
• Táto jednotka nepodporuje
vysokorýchlostný prenos údajov.
Poznámky o kompatibilite
obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov nahraté na
pamäovej karte „Memory Stick Duo“
použitím kamkordéra zodpovedajú
všeobecným štandardom „Design Rules
for Camera File Systems“, ktoré boli
stanovené asociáciou JEITA (Asociácia
130
Ďalšie informácie
japonského priemyslu pre oblas
elektroniky a informačných technológií).
• Na kamkordéri nie je možné prehráva
statické obrázky nahraté na iných
zariadeniach (typy DCR-TRV890E/
TRV900/TRV900E alebo DSC-D700/
D770), ktoré nezodpovedajú týmto
všeobecným štandardom. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používa pamäovú kartu
„Memory Stick Duo“, ktorá bola použitá s
iným zariadením, naformátujte ju
pomocou svojho kamkordéra (s. 71).
Formátovanie vymaže všetky informácie
na pamäovej karte „Memory Stick Duo“.
• Môže sa sta, že sa obrázky pomocou
kamkordéra nebudú da prehra:
– ak boli prehrávané obrazové údaje
upravené na počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje
nahraté použitím iného zariadenia.
• „Memory Stick Duo“ a „
“
sú obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick PRO Duo“ a
„
“ sú obchodné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• „MagicGate Memory Stick Duo“ je
obchodná známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick“,
a „MagicGate
Memory Stick“ sú obchodné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick PRO“ a „
“
sú obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „MagicGate“ a „
“ sú
obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu by obchodnými
alebo ochrannými známkami príslušných
spoločností.
Okrem toho, v príručke nie sú vždy
uvedené značky „™“ a „®“.
Batéria
„InfoLITHIUM“
Toto zariadenie je kompatibilné s batériami
typu „InfoLITHIUM“ (série P). Kamkordér
môžete používa iba s batériou typu
„InfoLITHIUM“. Batérie typu
„InfoLITHIUM“ série P majú označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá poskytuje informácie týkajúce
sa prevádzkových podmienok kamkordéra a
voliteľného sieového adaptéra alebo
nabíjačky.
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas
batérie v minútach. Ak máte nainštalovaný
sieový adaptér alebo nabíjačku (voliteľné
príslušenstvo), zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C
alebo menej, výkon batérie sa zníži a skráti
sa čas, počas ktorého môžete batériu
používa. V takom prípade vykonajte
jeden z nasledujúcich postupov, aby ste
mohli batériu používa dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa
zohriala. Do kamkordéra ju vložte
bezprostredne pred začiatkom
nahrávania.
Indikátor zostávajúceho času
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú kapacitu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zobrazí sa správny zostávajúci čas batérie.
Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná
v úplne nabitom stave alebo sa často
používa, správna indikácia stavu batérie sa
neobnoví.
Indikáciu zostávajúceho času batérie preto
považujte iba za približný čas snímania.
• Indikátor E označujúci vybitú batériu
bliká aj v takom prípade, ak zostávajúci čas
batérie je ešte v rozsahu 5 až 10 minút, v
závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia.
Ďalšie informácie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíja pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
nezhasne indikátor CHG (nabíjanie). Ak
budete batériu nabíja pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabi úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte kábel z
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo vyberte batériu.
– Používajte batériu s vyššou kapacitou:
NP-FP70/FP90 (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie panela LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie
dopredu alebo dozadu spôsobuje
rýchlejšie vybíjanie batérie. Odporúčame
používa batériu s vyššou kapacitou: NPFP70/FP90 (voliteľné príslušenstvo).
• Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, či ste
nastavili prepínač POWER do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj
vtedy, ak je kamkordér v pohotovostnom
režime nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali ma pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobi
skúšobné zábery.
• Batéria sa nesmie dosta do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
131
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za
rok ju úplne nabite a použite ju v
kamkordéri, čím zabezpečíte jej správne
fungovanie.
Ak chcete batériu skladova, vyberte ju z
kamkordéra a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybi, v ponuke
(STANDARD SET) nastavte
položku [A.SHUT OFF] na hodnotu
[NEVER] a kamkordér ponechajte v
pohotovostnom režime nahrávania na
pásku, pokiaľ sa nevypne napájanie (s. 86).
Životnos batérie
• Životnos batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje.
Ak sa podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnos. V
takom prípade je potrebné kúpi novú
batériu.
• Životnos batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia.
„InfoLITHIUM“ je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
Rozhranie i.LINK
Rozhranie DV na tomto zariadení je
rozhraním DV, ktoré je kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Táto čas popisuje
štandard pre rozhranie i.LINK a jeho
vlastnosti.
Čo je skratka i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
prenos digitálneho videa, zvuku a iných
údajov na iné zariadenie kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Pomocou rozhrania
i.LINK môžete tiež ovláda iné zariadenie.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním
i.LINK je možné pripoji pomocou kábla
i.LINK. Možné využitie je napríklad na
prenos údajov a ovládanie rôznych typov
digitálnych zariadení AV.
Ak sa k tomuto zariadeniu pripoja formou
uzavretého cyklu aspoň dve zariadenia
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ovláda a
prenáša údaje je možné nielen na zariadení
pripojenom k tomuto prístroju, ale
prostredníctvom priamo pripojeného
zariadenia aj na iných zariadeniach.
Spôsob ovládania sa však môže niekedy líši
v závislosti od vlastností a technických
parametrov pripojeného zariadenia. Na
niektorých pripojených zariadeniach možno
nebude možné ovládanie a prenos údajov.
b Poznámka
• Za normálnych okolností sa môže k tomuto
prístroju pripoji pomocou kábla i.LINK iba
jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripoji k
zariadeniu kompatibilnému s rozhraním i.LINK,
ktoré má dve alebo viac rozhraní DV, riaďte sa
pokynmi v návode na používanie zariadenia,
ktoré chcete pripoji.
z Tipy
• i.LINK je známejší termín pre zbernicu IEEE
1394, ktorá slúži na prenos údajov. Navrhla ho
spoločnos Sony a je to jej obchodná známka,
ktorú uznávajú mnohé spoločnosti.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom elektrotechnických
inžinierov (Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
132
Ďalšie informácie
Prenosová rýchlos rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlos rozhrania
i.LINK sa líši v závislosti od typu zariadenia.
Existujú tri typy.
S100 (približne 100 Mb/s*),
S200 (približne 200 Mb/s),
S400 (približne 400 Mb/s).
Prenosová rýchlos je uvedená v téme
„Technické parametre“ v návode na
používanie každého zariadenia. Na
niektorých zariadeniach je uvedená aj pri
rozhraní i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlos zariadenia,
na ktorom nie je uvedená žiadna rýchlos
(ako napríklad na tomto zariadení), je
„S100“.
Prenosová rýchlos sa môže líši od uvedenej
hodnoty, ak je prístroj pripojený k
zariadeniu s inou maximálnou prenosovou
rýchlosou.
zariadenia na nahrávanie a prehrávanie
kaziet MICROMV, nie sú kompatibilné so
zariadením DV. Pred pripojením k inému
zariadeniu sa presvedčte, či je kompatibilné
so zariadením DV.
Podrobné informácie o odporúčaniach a
kompatibilnom aplikačnom softvéri nájdete
aj v návode na používanie zariadenia, ktoré
sa chystáte pripoji.
Požadovaný kábel i.LINK
Pri kopírovaní pások prostredníctvom
rozhrania DV používajte kábel i.LINK od
spoločnosti Sony so štyrmi vývodmi na
oboch stranách.
i.LINK a sú obchodné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Ďalšie informácie
* Čo je skratka Mb/s?
Skratka Mb/s znamená „megabity za
sekundu“, čiže množstvo údajov, ktoré je
možné odosla alebo prija za jednu sekundu.
Napríklad prenosová rýchlos 100 Mb/s
znamená, že za jednu sekundu je možné
odosla 100 megabitov údajov.
Používanie funkcií rozhrania
i.LINK na tomto zariadení
Ak chcete získa podrobné informácie o
možnostiach kopírovania, keď je tento
prístroj pripojený k ďalším zariadeniam na
spracovanie videa s rozhraním DV, pozrite
stranu 91 a 92.
Tento prístroj je možné pripoji aj k iným
zariadeniam od spoločnosti Sony, ktoré sú
kompatibilné s rozhraním i.LINK
(rozhranie DV) (napr. k osobnému počítaču
série VAIO) a k zariadeniam na
spracovanie videa.
Pred pripojením tohto zariadenia k počítaču
skontrolujte, či je na počítači už
nainštalovaný aplikačný softvér
podporovaný týmto zariadením.
Niektoré zariadenia na spracovanie videa
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ako napr.
zariadenia Digital Televisions, zariadenia na
nahrávanie a prehrávanie diskov DVD a
Ďalšie informácie
133
Údržba a
odporúčania
Používanie a údržba
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi
studených miestach. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte
teplotám nad 60 °C, napríklad na
miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom
na slnku. Môžu sa pokazi alebo
zdeformova.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Kamkordér sa môže pokazi.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahráva.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a
zariadení na spracovanie videa. Môže sa
vyskytnú šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do
kamkordéra dostane piesok alebo
prach, môže sa pokazi. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá
odstráni.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže by obrazovka
LCD, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu.
Poškodzuje to vnútro hľadáčika a
obrazovky LCD.
– Na veľmi vlhkých miestach.
• Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (sieový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používa na
jednosmerné alebo striedavé napätie,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnú,
napríklad od dažďa alebo morskej vody.
Ak kamkordér navlhne, môže sa pokazi.
134
Ďalšie informácie
V niektorých prípadoch sa táto porucha
nedá odstráni.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolova obchodnému
zástupcovi spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte a
nevystavujte ho mechanickým nárazom.
Zvláštnu pozornos a obozretnos venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
• Keď kamkordér nepoužívate, nastavte
prepínač POWER do polohy OFF (CHG).
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad ručníkom. Mohlo by
to spôsobi zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte ahaním za
zástrčku, nie za kábel.
• Nepoškodzujte sieový kábel, napríklad
tým, že naň umiestnite ažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte v čistote.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu
udržujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom
prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Ak tekutý elektrolyt vytečie z batérie,
– obráte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala
na vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostane do očí,
vymyte ich väčším množstvom vody a
navštívte lekára.
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas ho zapnite a spustite, napríklad na
približne 3 minúty spustite prehrávanie
pásky. Inak ho odpojte zo sieovej zásuvky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia, na povrchu pásky alebo na
objektíve sa môže skondenzova vlhkos. V
takom prípade sa páska môže poškodi
prilepením na bubon hlavy alebo
kamkordér nebude správne pracova. Ak je
v kamkordéri vlhkos, zobrazí sa indikátor
[% Z Moisture condensation. Eject the
cassette] alebo [% Moisture condensation.
Turn off for 1H.]. Ak vlhkos skondenzuje
na objektíve, indikátor sa neobjaví.
– Prehrávaný obraz sa nepohybuje.
– Prehrávaný obraz sa nezobrazuje alebo
sa vypne zvuk.
– Počas nahrávania sa na obrazovke
zobrazí indikátor [x Dirty video
head. Use a cleaning cassette.].
• Po dlhom používaní sa videohlava
opotrebuje. Ak nezískate čistý obraz ani
po použití čistiacej kazety, možnou
príčinou je opotrebovanie videohlavy.
Obráte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony, kde vám videohlavu
vymenia.
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože
to môže spôsobi jej poškodenie.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD
objavova zostatkový obraz. Nie je to
porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrieva. Nie je to
porucha.
Videohlava
Čistenie obrazovky LCD
• Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čisti
pomocou čistiacej látky (dodávané
príslušenstvo). Ak použijete súpravu na
čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte papier namočený v čistiacej
tekutine.
• Ak sa videohlava znečistí, nie je možné
normálne nahráva obraz, prípadne sa
prehrá skreslený obraz alebo zvuk.
• Ak sa objavia nasledujúce problémy,
čistite videohlavy 10 sekúnd pomocou
čistiacej kazety DVM-12CLD od
spoločnosti Sony (voliteľné príslušenstvo).
– Prehrávaný obraz obsahuje šum v
podobe mozaikových vzorov alebo sa
obrazovka zobrazuje v modrej farbe.
Nastavenie obrazovky LCD (funkcia
CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela možno
nepracujú správne. V takom prípade
postupujte podľa inštrukcií uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripoji kamkordér do sieovej zásuvky
pomocou dodávaného sieového adaptéra.
Ďalšie informácie
Ak v prístroji skondenzovala vlhkos
Žiadna z funkcií (okrem vysunutia kazety)
nebude fungova. Vysuňte kazetu, vypnite
kamkordér a nechajte ho asi jednu hodinu s
otvoreným priestorom pre kazetu.
Kamkordér sa môže znova použi, ak sa pri
zapnutí nezobrazí indikátor % alebo Z.
Keď vlhkos začne kondenzova, kamkordér
nemusí kondenzáciu zisti. V takom prípade
sa kazeta niekedy nevysunie 10 sekúnd po
otvorení priestoru pre kazetu. Nie je to
porucha. Kým sa kazeta nevysunie,
nezatvárajte priestor pre kazetu.
Poznámka týkajúca sa kondenzácie
vlhkosti
Vlhkos kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak), alebo ak
kamkordér používate vo vlhkom prostredí
ako v nasledujúcich príkladoch.
• Keď kamkordér prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď kamkordér vyberiete z
klimatizovaného auta alebo miestnosti do
horúceho vonkajšieho prostredia.
• Keď používate kamkordér po búrke alebo
daždi.
• Keď používate kamkordér v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosou.
Ako zabráni kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta
na teplé miesto v pevne uzavretom obale z
umelej hmoty. Kamkordér z obalu
nevyberajte, kým sa teplota vzduchu v obale
nevyrovná teplote okolia (asi po jednej
hodine).
,pokračovanie
Ďalšie informácie
135
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
OFF (CHG).
2 Z kamkordéra vysuňte kazetu a
pamäovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom z neho odpojte všetky prípojné
káble okrem sieového adaptéra.
3 Opakovane posuňte prepínač POWER
a zároveň podržte stlačené tlačidlo
DSPL/BATT INFO na kamkordéri, čím
vyberiete režim PLAY/EDIT, a potom
stlačte a podržte stlačené tlačidlo DSPL/
BATT INFO približne na 5 sekúnd.
4 Rohom pamäovej karty „Memory
Stick Duo“ sa dotknite položky „ד
zobrazenej na obrazovke.
Zmení sa umiestnenie položky „ד.
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite
povrch objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predís znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v
optimálnom stave, ak ho aspoň raz za mesiac
použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
gombíkovej batérie
Ak sa vám nepodarilo stlači správne
miesto, začnite opä od kroku č. 4.
b Poznámka
• Obrazovku LCD nie je možné kalibrova, ak ste
otočili panel LCD tak, že obrazovka LCD
smeruje von.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite
telo kamkordéra mäkkou látkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou mäkkou látkou.
• Ak chcete zabráni poškodeniu
povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa
nasledujúcim situáciám.
– Používaniu chemikálií, napríklad
riedidla, benzínu, alkoholu,
chemických látok, repelentu a
insekticídu.
– Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených
vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu
zariadenia v kontakte s gumovými
alebo vinylovými predmetmi.
136
Ďalšie informácie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
gombíkovú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení
aj vtedy, keď je prepínač POWER nastavený
do polohy OFF (CHG). Vopred
nainštalovaná gombíková batéria je vždy
nabitá, keď používate kamkordér, ale ak ho
nepoužívate, postupne sa vybije. Ak
nebudete kamkordér vôbec používa,
gombíková batéria sa úplne vybije približne
za 3 mesiace. Aj keď nie je vopred
nainštalovaná gombíková batéria nabitá,
fungovanie kamkordéra to neovplyvní, ak
nebudete nahráva informácie o dátume.
Postup
Použitím dodávaného sieového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky a
nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným do polohy OFF
(CHG).
Technické
parametre
Videokamera
Systém
Systém nahrávania videa
2 rotačné hlavy, špirálový systém snímania
Systém nahrávania statických obrázkov
formát Exif, verzia 2.2 *1
*1„Exif“ je formát súborov pre statické
obrázky vyvinutý asociáciou JEITA
(Asociácia japonského priemyslu pre oblas
elektroniky a informačných technológií).
Súbory v tomto formáte môžu obsahova
doplnkové informácie, ako napríklad
informácie o nastavení kamkordéra v čase
nahrávania.
Ďalšie informácie
Systém nahrávania zvuku
rotačné hlavy, systém PCM
Kvantovanie: 12 bitov (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16
bitov (vzorkovacia frekvencia 48 kHz,
stereo)
Obrazový signál
farebný PAL, štandard CCIR
Vhodná kazeta
kazeta typu Mini DV so značkou
Rýchlos pásky
SP: približne 18,81 mm/s
LP: približne 12,56 mm/s
Doba nahrávania alebo prehrávania
(pri použití kazety typu DVM60)
SP: 60 min
LP: 90 min
Doba prevíjania pásky dopredu alebo dozadu
(pri použití kazety typu DVM60)
približne 2 min 40 s
Hľadáčik
elektronický hľadáčik (farebný)
Zobrazovacie zariadenie
Pre typ DCR-HC40E:
zariadenie CCD (Charge Coupled Device)
s veľkosou 3,6 mm (typ 1/5)
Hrubé rozlíšenie: približne 1 070 000
pixelov
Efektívne rozlíšenie (statický obraz):
približne 1 000 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (film): približne
690 000 pixelov
Pre typ DCR-HC30E:
zariadenie CCD (Charge Coupled Device)
s veľkosou 3 mm (typ 1/6)
Hrubé rozlíšenie: približne 800 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (statický obraz):
približne 400 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (film): približne
400 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
kombinovaný objektív s motorovým
transfokátorom
Priemer filtra: 25 mm
10 × (opticky), 120 × (digitálne)
Pre typ DCR-HC40E:
F = 1,8 ~ 2,3
Pre typ DCR-HC30E:
F = 1,7 ~ 2,3
Ohnisková vzdialenos
Pre typ DCR-HC40E:
3,2 – 32 mm
Ohnisková vzdialenos prepočítaná na
fotoaparát formátu 35 mm
V režime CAMERA-TAPE:
46 – 460 mm
V režime CAMERA-MEMORY:
38 – 380 mm
Pre typ DCR-HC30E:
2,3 – 23 mm
Ohnisková vzdialenos prepočítaná pre
fotoaparát formátu 35 mm
V režime CAMERA-TAPE:
43 – 430 mm
V režime CAMERA-MEMORY:
43 – 430 mm
Teplota farieb
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
Pre typ DCR-HC40E:
7 lx (luxov) (F 1,8)
0 lx (luxov) (pri používaní funkcie
NightShot plus)*
Pre typ DCR-HC30E:
5 lx (luxov) (F 1,7)
0 lx (luxov) (pri používaní funkcie
NightShot plus)*
* Objekty, ktoré sú v tme neviditeľné, sa
dajú sníma použitím infračerveného
osvetlenia.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
137
Vstupné a výstupné konektory
Vstup a výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Vstupno-výstupné automatické prepínače
Obrazový signál: 1 Vp-p (Všš), 75 Ω
(ohmov), nesymetrický
Jasový signál: 1 Vp-p (Všš), 75 Ω (ohmov),
nesymetrický
Chrominančný signál: 0,3 Vp-p (Všš), 75 Ω
(ohmov), nesymetrický
Zvukový signál: 327 mV (pri výstupnej
impedancii viac ako 47 kΩ (kiloohmov)),
vstupná impedancia viac ako 47 kΩ
(kiloohmov), výstupná impedancia menej
ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Vstup a výstup rozhrania DV
4-vývodový konektor
Konektor LANC
konektor typu stereo mini-minijack
(Ø 2,5 mm)
Konektor USB
konektor typu mini-B
Konektorová zásuvka MIC
konektor typu mini, 0,388 mV, nízka
impedancia s jednosmerným napätím 2,5
až 3,0 V, výstupná impedancia 6,8 kΩ
(kiloohmov) (Ø 3,5 mm), typ stereo
Obrazovka LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
Celkový počet bodov
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Napájanie
jednosmerné napätie 7,2 V (batéria)
jednosmerné napätie 8,4 V (sieový adaptér)
Priemerná spotreba energie
(pri použití batérie)
Pre typ DCR-HC40E:
pri nahrávaní použitím hľadáčika
2,8 W
pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
3,1 W
Pre typ DCR-HC30E:
pri nahrávaní použitím hľadáčika
2,3 W
pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
2,6 W
138
Ďalšie informácie
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
–20 °C až +60 °C
Rozmery (približne)
Pre typ DCR-HC40E:
50 × 92 × 112 mm (š/v/h)
Pre typ DCR-HC30E:
50 × 86 × 112 mm
Hmotnos (približne)
Pre typ DCR-HC40E:
400 g (iba hlavné zariadenie)
460 g vrátane nabíjateľnej batérie NP-FP50
a kazety typu DVM60.
Pre typ DCR-HC30E:
380 g (iba hlavné zariadenie)
440 g vrátane nabíjateľnej batérie typu NPFP50 a kazety typu DVM60.
Dodávané príslušenstvo
Pozrite stranu 13.
Sieový adaptér typu AC-L25A/
L25B
Napájanie
striedavé napätie 100 – 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V, 1,5 A
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
–20 °C až +60 °C
Rozmery (približne)
56 × 31 × 100 mm (š/v/d) bez
vyčnievajúcich častí
Hmotnos (približne)
190 g bez sieového napájacieho kábla
Nabíjateľná batéria (NP-FP50)
Maximálne výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
4,9 Wh (680 mAh)
Rozmery (približne)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnos (približne)
40 g
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Typ
lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmeni bez predchádzajúceho upozornenia.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
139
Stručná referenčná príručka
Popis častí a
ovládacích prvkov
Kamkordér
4
5
1
6
7
2
8
9
3
A Panel LCD/obrazovka dotykového
panela (s. 2, 19)
B LCD BACKLIGHT* (s. 19)
C REC START/STOP (s. 25, 49)
D Tlačidlo BACK LIGHT* (s. 36)
E Tlačidlo DSPL/BATT INFO (s. 15)
F Tlačidlo EASY (s. 33, 53)
G Hľadáčik (s. 2, 19)
H Pre typ DCR-HC40E:
Indikátor pripojenia
Indikátor pripojenia bliká pri prepojení
USB alebo i.LINK s iným zariadením
alebo počas ukážky.
I Batéria (s. 14)
* Tieto tlačidlá nie sú k dispozícii počas
prevádzky v režime Easy Handycam
(značka z).
140
Stručná referenčná príručka
8
1
2
3
4
5
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
6
7
A Rozhranie
B
DV
(USB) – konektor
C Kryt konektora
D Konektorová zásuvka A/V
(zvuk a video)
E
(LANC) – konektor (modrý)
Konektorová zásuvka
LANC sa
používa na riadenie pohybu pásky
videozariadenia a ostatných periférnych
zariadení pripojených k
videozariadeniu.
G Indikátor prístupu (s. 22 a 129)
H Prepínač NIGHTSHOT PLUS (s. 38)
J Prepínač LENS COVER (s. 18, 25, 30)
K Mikrofón (s. 104)
L „Memory Stick Duo“ – otvor na
pamäovú kartu (s. 22)
M Senzor diaľkového ovládača a vysielač
infračervených lúčov (s. 98)
N Indikátor nahrávania (s. 25)
O Konektorová zásuvka MIC (PLUG IN
POWER) (červená) (s. 104)
Táto zásuvka funguje ako vstup pre
externý mikrofón a ako konektor zdroja
napájania pre mikrofón napájaný
priamo zo zásuvky. Ak bude pripojený
externý mikrofón, bude ma prednos.
Stručná referenčná príručka
F Tlačidlo RESET
Po stlačení tlačidla RESET sa všetky
nastavenia vrátane dátumu a času
(okrem položiek ponuky Personal
Menu) nastavia na predvolené hodnoty.
MTF je skratkou pre Modulation
Transfer Function. Číselná hodnota
označuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prichádza do objektívu.
I Objektív (objektív Carl Zeiss) a kryt
objektívu
Kamkordér je vybavený objektívom
Carl Zeiss, ktorý môže vytvára obrázky
vysokej kvality.
Objektív kamkordéra bol spoločne
vyvinutý spoločnosami Carl Zeiss v
Nemecku a Sony Corporation.
Obsahuje merný systém MTF pre
videokamery a ponúka kvalitu
porovnateľnú s kvalitou objektívu Carl
Zeiss.
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
141
1
7
2
8
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
A Tlačidlo PHOTO (s. 30)
B Páčka na úpravu optického systému
hľadáčika (s. 19)
shoe
D Indikátor CHG (nabíjanie) (s. 14)
• Intelligent accessory shoe napája voliteľné
príslušenstvo, ako je napríklad svetlo, blesk
alebo mikrofón.
• Príslušenstvo sa dá zapnú a vypnú otočením
prepínača POWER na kamkordéri. Ďalšie
informácie získate v návode k príslušenstvu.
E REC START/STOP (s. 25, 49)
H Ovládač motorového transfokátora
F Konektorová zásuvka DC IN (s. 14)
I Indikátory režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY a PLAY/EDIT
(s. 18)
C Uvoľňovacie tlačidlo BATT (batéria)
(s. 14)
G Pre typ DCR-HC40E:
Intelligent accessory shoe
/
kryt rozhrania (s. 104)
Pre typ DCR-HC30E:
Rozhranie pre pripojenie príslušenstva
a kryt rozhrania
• Pri používaní príslušenstva odstráňte
kryt rozhrania.
• Pri pripájaní alebo odstraňovaní
príslušenstva alebo krytu vysuňte
hľadáčik.
• Intelligent accessory shoe pre typ
DCR-HC40E a rozhranie pre
pripojenie príslušenstva pre typ DCRHC30E majú bezpečnostné zariadenie
na upevnenie pripojeného
príslušenstva. Ak chcete príslušenstvo
pripoji, zatlačením a posunutím ho
nasuňte a potom utiahnite skrutku. Ak
chcete príslušenstvo odstráni,
uvoľnite skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
142
z Typy pre rozhranie Intelligent accessory
Stručná referenčná príručka
J Prepínač POWER (s. 18)
K Reproduktor
L Kryt konektorovej zásuvky DC IN
Pripojenie príslušenstva
2
3
1
4
A Páčka OPEN/ZEJECT
(s. 21)
B Remienok (s. 3)
3 Použitie remienka je znázornené na
obrázku.
C Kryt kazety (s. 21)
D Lôžko pre statív
Skrutka statívu musí by kratšia ako 5,5
mm.
Inak nebude možné statív bezpečne
pripevni, pričom skrutka môže
poškodi kamkordér.
Upevnenie remienka okolo
zápästia
Je to užitočné pri prenášaní kamkordéra.
1 Otvorte háčik a uvoľnite podložku ruky
(1) a vysuňte ju z očka (2).
Stručná referenčná príručka
Podložka pre ruku
2 Podložku ruky posuňte úplne doprava
(1), potom zatvorte háčik a znova
uvoľnite podložku ruky (2).
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
143
Diaľkový ovládač
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Odstránenie ochrannej fólie
Ochranná fólia
Výmena batérie
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
Plôška
A Tlačidlo PHOTO (s. 30)
B Ovládacie tlačidlá pamäte (register*,
–/+, prehrávanie z pamäte) (s. 51)
C Tlačidlo SEARCH M.* (s. 59, 60)
2 Vyberte gombíkovú lítiovú batériu.
D Tlačidlá ./>* (s. 59, 60)
E Ovládacie tlačidlá videa (prevíjanie
dozadu, prehra, rýchle prevíjanie
dopredu, pozastavi, zastavi, spomali)
(s. 49)
F Tlačidlo ZERO SET MEMORY*
(s. 59)
G Vysielač
Po zapnutí kamkordéra ukážte smerom
na senzor diaľkového ovládača.
3 Novú gombíkovú lítiovú batériu
umiestnite tak, aby znak + smeroval
nahor.
H REC START/STOP (s. 29)
I Tlačidlo motorového transfokátora
(s. 28)
J DISPLAY – tlačidlo (s. 59)
* Tieto tlačidlá nie sú k dispozícii počas
prevádzky v režime Easy Handycam.
4 Puzdro na batériu vsuňte spä do
diaľkového ovládača, kým nebudete
poču kliknutie.
144
Stručná referenčná príručka
UPOZORNENIE
Nesprávne používaná batéria môže vybuchnú.
Nenabíjajte ju opakovane, nerozoberajte ju, ani ju
neodhadzujte do ohňa.
UPOZORNENIE
Nesprávne nahradenie batérie môže
spôsobi výbuch.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
výrobcom.
Použité batérie odstráňte podľa pokynov
výrobcu.
b Poznámky týkajúce sa diaľkového
ovládača
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba batérie
typu CR2025.
• Senzor diaľkového ovládania neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. Diaľkový
ovládač by nemusel správne pracova.
• Diaľkový ovládač nemusí pracova správne, ak
senzoru diaľkového ovládača prekáža
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• Pri používaní diaľkového ovládača dodaného s
kamkordérom je možné, že bude ovláda aj
videorekordér. V takom prípade zmeňte režim
ovládania videorekordéra nastavením hodnoty
inej ako VTR2 alebo zakryte senzor
videorekordéra čiernym papierom.
Stručná referenčná príručka
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
145
Indikátory na obrazovke LCD a v hľadáčiku
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku sa
zobrazujú nasledujúce indikátory, ktoré
označujú stav kamkordéra. Indikátory sa
líšia v závislosti od typu kamkordéra.
Indikátory
Nahrávanie statických
obrázkov po intervaloch
(s. 77)
Príklad: Indikátory v režime CAMERA-TAPE
Indikátor sa zobrazuje pri
používaní videoblesku
(voliteľné príslušenstvo).
Časový kód (s. 56)/Počítadlo pásky (s. 56)/
Vlastná diagnostika (s. 121)/Číslo obrázka (s. 52)
60min
STBY
Význam
Nahrávanie po snímkach
(s. 75)
0:00:00
60min
Výstup analógových obrázkov
a zvuku v digitálnom formáte
(s. 84)
DV – vstup (s. 93)
P-MENU
Vynulovanie pamäte (s. 59)
Mierka nastavenia expozície
NightShot plus (s. 38)
Super NightShot plus (s. 38)
Indikátory
Význam
Color Slow Shutter (s. 38)
QZ
Upozornenie (s. 121)
y60min
Zostávajúci čas batérie (s. 26)
SP , LP
Režim nahrávania (s. 27)
Obrazové efekty (s. 73)
STBY REC
Pohotovostný režim
nahrávania, režim nahrávania
Digitálne efekty (s. 42)
Kvalita obrazu (s. 31)
MEMORY MIX (s. 44)
Ručné zaostrenie (s. 39)
9
Veľkos obrázka (s. 31)
PROGRAM AE (s. 63)
Veľkos obrázka (s. 27)
Priečinok nahrávania alebo
priečinok prehrávania (s. 72)
n
Cassette Memory (s. 127)
Zostávajúce miesto na páske
(s. 26)
Nepretržité nahrávanie
fotografií (zoskupovanie)
(s. 69)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(s. 29 a 32)
Nahrávanie po intervaloch
(s. 76)
146
Stručná referenčná príručka
Vyváženie bielej farby (s. 64)
Režim 16:9 WIDE (s. 67)
Zvukový režim (s. 82)
60min q
Podsvietenie (s. 36)
.
Funkcia SteadyShot je
vypnutá (s. 68)
-
Ochrana (s. 108)
Tlačová značka (s. 108)
Prehliadka záberov (s. 74)
LCD – vypnuté podsvietenie
obrazovky (s. 19)
Odstraňovanie obrázkov
(s. 107)
PictBridge – pripojenie (s. 110)
digitálny efekt
(D.EFFECT)....... 42, 50
DOT FADER.................. 41
Čísla
E
16:9 WIDE, režim ............68
21-vývodový
adaptér .................58, 93
Easy Handycam......... 33, 53
EDIT SEARCH.............. 46
END SEARCH ......... 46, 79
A
F
A/V, prípojný
kábel .............58, 91, 104
AUDIO MIX ...........83, 106
AUDIO MODE ..............82
AUTO SHUTTER..........65
BACK LIGHT
(kamera).....................36
batéria
batéria.........................14
informácie o
batérii...................15
zostávajúci čas
batérie ..........26, 131
BEEP ..........................19, 86
BLACK FADER ............41
BURN DVD ....................78
BURN VCD.....................79
FADER ............................ 41
FILE NO. ......................... 72
FLASH LEVEL.............. 66
FLASH MODE............... 66
FLASH SET .................... 66
Flexible spot meter
(SPOT METER) ...... 36
FORMAT ................ 71, 128
formát statických
obrázkov .................. 128
fotografie v pamäti .... 30, 51
fotografovanie vzdialených
predmetov
pozri priblíženie
funkcia automatického
vypnutia
(A. SHUT OFF) ....... 86
funkcia digitálnej konverzie
(A/V cDV OUT) ..... 84
C
G
CALIBRATION ...........135
Cassette Memory .......2, 127
Color Slow Shutter
(COLOR SLOW S)
.....................................38
čas nahrávania ............16, 27
čas prehrávania ................17
časový kód ........................26
gombíková batéria
diaľkový ovládač ..... 144
kamkordér ............... 136
B
D
Data code (DATA CODE)
...............................56, 85
dátum a čas .......................56
DEMO MODE................77
diaľkový ovládač ............144
REMOTE CTRL......85
DIGITAL ZOOM...........67
digitálne úpravy programu
(PROG.EDIT) ..........97
H
hľadáčik ............................ 19
jas (VF B.LIGHT).... 84
hladký prechod
pozri END SEARCH
hlasitos
(VOLUME) ........ 48, 51
hlavný zvuk
pozri MULTI-SOUND
I
i.LINK ............................ 132
indikátor nahrávania
(REC LED) .............. 85
indikátor pripojenia...... 140
indikátory
upozornenia ............ 121
„InfoLITHIUM“,
batéria...................... 131
Intelligent accessory
shoe.................. 104, 142
J
jas obrazovky LCD
(LCD BRIGHT) ...... 19
jazyk (LANGUAGE) .... 23
JPEG .............................. 128
K
kábel i.LINK ............. 91, 97
kapacita nahrávania
obrazovka.................. 26
REMAINING .... 70, 85
kazeta ............................... 21
kláves farby obrázka v
pamäti
(MTCAM CHROMA)
.................................... 44
kláves farby snímaného
obrázka
(CAMTM CHROMA)
.................................... 44
kláves jasu obrázka
(LUMI. KEY) .......... 42
kláves jasu obrázka v pamäti
(MTCAM LUMI.)
.................................... 44
kondenzácia vlhkosti .... 134
konektor S video....... 58, 91
kopírovanie
(REC CTRL)............ 96
kvalita obrazu
(QUALITY)....... 31, 70
Stručná referenčná príručka
Register
L
LANC............................. 141
LANGUAGE ................. 87
LCD BACKLIGHT
............................ 19, 140
LCD COLOR ................. 83
LCD/VF SET .................. 83
LP (úsporné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
147
M
MEMORY MIX ............. 44
„Memory Stick Duo“,
pamäová karta
počet obrázkov ... 27, 31
vloženie...................... 22
všeobecné
informácie......... 128
MONOTONE ................. 41
MOSAIC FADER.......... 41
MOVIE SET ................... 70
MPEG ............................ 129
MULTI-SOUND ............ 82
N
nabíjanie batérie
batéria ........................ 14
vopred nainštalovaná
gombíková
batéria ............... 136
nahrávanie fotografií po
intervaloch
(INT. REC-STL) ...... 77
nahrávanie po intervaloch
(INTERVAL REC)
.................................... 76
nahrávanie po snímkach
(FRAME REC)........ 75
nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(SELF-TIMER)
.............................. 29, 32
nastavenie hľadáčika....... 19
nastavenie hodín
(CLOCK SET) ... 20, 87
NEW FOLDER .............. 72
NightShot Light
(NS LIGHT) ....... 38, 67
NightShot plus................. 38
NORMAL
pozri zoskupenie
(BURST)
NTSC .............................. 126
O
obrazové efekty
(PICT. EFFECT) ..... 73
obrazovka
DISPLAY ................. 86
148
Stručná referenčná príručka
indikátory
obrazovky..........146
obrazovka LCD .................2
ochrana obrázkov ..........108
odstráni
odstraňovanie
obrázkov............107
OLD MOVIE ..................43
P
PAL .................................126
páska s dvoma zvukovými
stopami .......................83
PB FOLDER ...................72
Personal Menu
(P-MENU).................61
PictBridge.......................110
plôška na ochranu proti
zápisu................127, 129
podsvietenie obrazovky
LCD (LCD BL LEVEL)
.....................................83
počítadlo pásky ................26
pomalá uzávierka (SLOW
SHUTTR)..................43
ponuka
CAMERA SET.........63
EDIT/PLAY..............78
MEMORY SET ........69
MENU ROTATE.....86
PICT. APPLI.............73
STANDARD SET ...82
TIME/LANGU.........87
výber položiek ...........61
používanie v
zahraničí ...................126
prehrávanie (VAR.SPD PB)
dvojnásobnou
rýchlosou............49
opačné ........................49
po snímkach...............50
pomalé........................49
prehrávanie po
snímkach ....................50
prekrytie pamäte
(OVERLAP).............42
Priamy prístup k funkcii
„Click to DVD“
pozri BURN DVD
Priamy prístup k
napaľovaniu diskov
Video CD
pozri BURN VCD
priblíženie .................. 28, 55
priblíženie pri prehrávaní
(PB ZOOM) ............. 55
pridávanie ďalšieho zvuku
(AUD DUB CTRL)
.................................. 104
priečinok
pozri NEW FOLDER
pozri PB FOLDER
pozri REC FOLDER
PRINT
pozri PictBridge ...... 110
prispôsobenie ponuky
Personal Menu .......... 88
PROGRAM AE ............. 63
prúdenie údajov
prostredníctvom
rozhrania USB .......... 84
USB-CAMERA ....... 84
USB-PLY/EDT ........ 85
R
režim nahrávania
(REC MODE) .... 26, 82
režim napájania ............... 18
REC FOLDER ............... 72
Rec Review ...................... 47
REC START/STOP
.............................. 25, 49
remienok .................... 3, 143
remienok na
zápästie ................ 3, 143
RESET ........................... 141
Review........................ 25, 30
rozhranie pre pripojenie
príslušenstva............ 142
ručná expozícia
(EXPOSURE).......... 37
ručné zaostrovanie .......... 40
S
senzor diaľkového
ovládača................... 141
sieový adaptér ................ 14
T
Title search (vyhľadávanie
titulkov)......................59
titulok (Cassette Memory)
TAPE TITLE ............81
TITL ERASE............80
TITLE ........................79
TITLE DISP..............81
tlačová značka ................108
TRAIL ..............................43
U
úplné nabitie.....................14
úprava programu
(PROG. EDIT) .........78
V
veľkos obrázka (IMAGE
SIZE) ................... 31, 70
vedľajší zvuk
pozri MULTI-SOUND
VIDEO INPUT............... 84
videohlava ...................... 135
vyhľadávanie dátumu...... 60
vyhľadávanie s
obrazom ..................... 49
vyhľadávanie v pamäti
Cassette Memory
(SEARCH)
.................. 46, 59, 60, 79
vymazanie
ALL ERASE (Cassette
Memory) ............. 81
ALL ERASE (statický
obrázok).............. 71
vynulovanie pamäte ........ 59
vysielač infračervených
lúčov ........................... 98
vysoká (FINE)
pozri kvalita obrazu
(QUALITY)
vyváženie bielej farby
(WHITE BAL.)........ 64
W
WHITE FADER ............ 41
WIPE ................................ 41
WORLD TIME............... 87
Stručná referenčná príručka
signalizačné pípanie
pri prevádzke
pozri BEEP
skokové
prehľadávanie ............49
SLIDE SHOW .................74
SP (štandardné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
SPOT FOCUS..................39
správy s
upozorneniami.........121
STEADYSHOT ..............68
stereofónny a
monofónny.................83
STILL................................42
STILL SET .......................69
stupňovaná expozícia
(EXP. BRKTG)
pozri zoskupenie
(BURST)
Super NightShot plus ......38
svorka remienka
pozri remienok
systémy farebnej
televízie ....................126
široký uhol
pozri priblíženie
štandardná (STANDARD)
pozri kvalita obrazu
(QUALITY)
Z
zaostrenie ......................... 39
záznam obrázkov
(FLASH) ................... 42
zobrazenie registra .......... 53
zobrazenie údajov
nastavenia kamery.... 56
zobrazenie výsledkov
vlastnej
diagnostiky .............. 121
zoskupenie
(BURST) ............. 31, 69
zrkadlový režim ............... 28
Stručná referenčná príručka
149
Printed in Japan
Download PDF

advertising