Sony | DCR-TRV255E | Sony DCR-TRV255E Návod na použitie

3-087-919-93(1)
A kamera használati útmutatója [HU] / Kamera Návod na používanie [SK]
A kamera
használati útmutatója
HU
Először ezt olvassa el!
Kamera
Návod na používanie
Najskôr si prečítajte tento návod
Video Camera Recorder/Digital Video Camera Recorder
CCD-TRV228E/TRV428E
DCR-TRV255E/TRV265E
© 2004 Sony Corporation
SK
Először ezt
olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
FIGYELEM! – DCR-TRV255E/TRV265E
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és
hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy
az EMC előírásokban meghatározott korlátokon
belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozó
kábellal használják.
b Megjegyzés a DCR-TRV255E/TRV265E
típussal kapcsolatban
Ha a sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses interferencia miatt az adatátvitel
megszakad, ismételje meg a műveletet, illetve
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az USB kábelt.
2
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Megjegyzés a kazettával kapcsolatban
Ezzel a kamerával mind Standard 8 mm-es ,
mind Hi8
, mind pedig Digital8
rendszerű
videokazetta használható. Részletek a 90. oldalon
találhatók.
Megjegyzések a felvételkészítéssel
kapcsolatban
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy a
készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve a lejátszás a kamera
stb. meghibásodása vagy hibás működése miatt
meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízióprogramokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Megjegyzések az LCD táblával, a
keresővel és a lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőn.
Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
• Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt,
a keresőt vagy a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. Vigyázzon, amikor a
kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel
a kamera meghibásodását idézheti elő. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
Megjegyzés más készülék
csatlakoztatásával kapcsolatban
Megjegyzések a kamera használatával
kapcsolatban
Mielőtt a kamerát más készülékhez, például
videomagnóhoz, számítógéphez csatlakoztatja az
USB vagy az i.LINK kábel segítségével,
ellenőrizze, hogy a csatlakozódugót a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban dugja be,
akkor megsérülhetnek az érintkezők.
Ez működési hibát okozhat.
• A kamerát az ábrának megfelelően helyesen
fogja meg és tartsa.
Megjegyzés jelen kézikönyv
használatával kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így előfordulhat,
hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, amit
Ön a valóságban lát.
• Ebben a kézikönyvben az egyes típusokat az
alábbi módon jelöljük:
CCD-TRV228E:
TRV228E
CCD-TRV428E:
TRV428E
DCR-TRV255E: TRV255E
DCR-TRV265E: TRV265E
A konkrét típusnévvel nem jelölt szövegrészek
az összes típusra egyaránt vonatkoznak.
Adott típusnévvel megjelölt szövegrészek csak
az illető típusokra vonatkoznak.
Mielőtt olvasni kezdené ezt a kézikönyvet, nézze
meg kamerájának típusát.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a DCRTRV265E típust mutatják.
HU
• A biztos fogás érdekében feszítse meg a
kéztámaszt az alábbi ábrán látható módon.
• A képernyőn megjelenő üzenetek nyelve
megváltoztatható (20. oldal).
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
Kereső
LCD tábla
Akkumulátor
• A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a
kívánt elemet, majd a kijelölt elem
kiválasztásához nyomja meg a tárcsát.
3
Tartalomjegyzék
CCD-TRV228E:
CCD-TRV428E:
TRV228E DCR-TRV255E:
TRV428E DCR-TRV265E:
TRV255E
TRV265E
Először ezt olvassa el!................................................................................ 2
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele ................................................................................ 8
Felvétel/lejátszás könnyűszerrel .............................................................. 10
Ismerkedés
1. lépés: Mellékelt tartozékok .................................................................. 11
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése .......................................................... 12
Külső áramforrás használata ..................................................................................... 15
3. lépés: A készülék bekapcsolása .......................................................... 16
4. lépés: Az LCD tábla és a kereső beállítása.......................................... 16
Az LCD tábla beállítása ............................................................................................. 16
A kereső beállítása .................................................................................................... 17
5. lépés: A dátum és az idő beállítása ..................................................... 18
6. lépés: Kazetta behelyezése ................................................................. 19
7. lépés: A képernyő nyelvének beállítása ............................................... 20
Felvétel készítése
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 22
Hosszú felvétel készítése .......................................................................................... 24
Zoomolás ................................................................................................................... 24
A beépített kameralámpa használata ........................................................................ 25
Felvételkészítés tükör üzemmódban ......................................................................... 26
Dátum és idő megjelenítése a felvételen (
TRV228E/428E) ............................... 26
Állóképek felvétele – Fényképkészítés kazettára
( TRV255E/265E) .............................................................................. 27
Felvétel könnyűszerrel – Easy Handycam ............................................... 28
Az expozíció beállítása............................................................................. 29
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén ......................................... 29
Az expozíció kézi beállítása ....................................................................................... 29
Felvételkészítés sötétben – NightShot plus ............................................. 30
A fókusz kézi beállítása............................................................................ 31
4
Felvételkészítés különféle effektusokkal .................................................. 32
Úsztatás ki és be – FADER ....................................................................................... 32
Feliratozás................................................................................................ 33
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése
– END SEARCH .................................................................................. 35
Lejátszás
Kazettára rögzített képek megtekintése .................................................. 37
Lejátszás különféle üzemmódokban ......................................................................... 38
Lejátszás könnyűszerrel – Easy Handycam ............................................. 39
Különféle lejátszási funkciók .................................................................... 40
A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok láthatóvá tétele ......................................... 40
A dátum és az idő, valamint a kamera beállításainak megjelenítése
– Adatkód ( TRV255E/265E) ............................................................................. 40
A felvétel megtekintése televíziókészüléken ............................................ 42
A lejátszandó jelenet megkeresése a kazettán (
TRV265E)................... 44
A kívánt jelenet gyors megkeresése – Null-pont megjegyzése ................................. 44
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján – Dátum keresése ......................... 44
Állókép keresése – Fényképkeresés ......................................................................... 45
Állóképek lejátszása egymás után – Fényképpásztázás .......................................... 45
,folytatás
5
További műveletek
A videokamera testre
szabása
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ......................................80
Figyelmeztető szimbólumok és
üzenetek .......................................86
A menü beállításainak módosítása .... 46
A
A
(MANUAL SET) menü használata
– PROGRAM AE/P EFFECT
stb. ............................................... 47
További információk
(CAMERA SET) menü használata
– 16:9 WIDE/STEADYSHOT
(képstabilizátor) stb...................... 50
Használható videokazetta-fajták .......90
A
(PLAYER SET)/
(VCR SET)
menü használata
– HiFi SOUND/EDIT stb. .............. 54
Az
(LCD SET) menü használata
– LCD B.L./LCD COLOR stb........ 56
A
(TAPE SET) menü használata
– FRAME REC/INT.REC stb......... 57
A
(SETUP MENU) menü használata
– CLOCK SET/USB STREAM/
LANGUAGE stb....................... 61
Az
Ha a kamerát külföldön használja ......89
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ..........91
Az i.LINK csatlakoztatás ....................93
Karbantartás és biztonsági
előírások .......................................94
Műszaki adatok ..................................97
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ...........................101
Tárgymutató ....................................108
(OTHERS) menü használata
– WORLD TIME/VIDEO EDIT
stb. ............................................... 63
Másolás/Szerkesztés
A kamera csatlakoztatása
videomagnóhoz ........................... 66
Másolás másik kazettára ................... 68
Kazetta másolása könnyűszerrel
– Easy Dubbing
(
TRV228E/428E) .................. 69
Felvétel készítése videomagnóról
( TRV265E) ................................ 73
Kazettán kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális műsorszerkesztés
( TRV255E/265E) ....................... 74
6
TRV255E/265E esetén:
Olvassa el a kamerához mellékelt használati
útmutatókat is:
• Képek szerkesztése számítógéppel
cA számítógépes alkalmazások használati
útmutatója
7
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 12. oldalon.
b Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a
a Hajtsa fel a keresőt.
nyíl irányába.
2
Tegyen be egy kazettát a kamerába.
a A nyíl irányába tolja el az b Tegye be a kazettát az
OPEN/EJECT
gombot, és kattanásig
nyissa fel a kazettatartó
fedelét.
ablakos oldalával felfelé,
majd nyomja meg középen
a kazetta hátsó keskeny
oldalát.
Ekkor a kazettatartó
automatikusan előjön.
Ablakos oldal
OPEN/EJECT gomb
8 Gyors használatbavételi útmutató
c Nyomja meg a
jelzésnél.
Miután a kazettatartó
teljesen visszasüllyedt,
csukja be a kazettatartó
fedelét.
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg a felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását lásd a
18. oldalon.
a
Távolítsa el a lencsevédő
sapkát.
Gyors használatbavételi útmutató
Vásárláskor a lencsevédő sapka
nincs a készüléken (101. oldal).
b
Nyomja meg az OPEN
gomb gombot, és nyissa ki
az LCD táblát.
c
Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja, tolja lefelé
a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA
kijelző.
Ekkor bekapcsol a készülék.
d
Nyomja meg a REC START/
STOP gombot.
A kamera megkezdi a felvételt.
Ha készenléti állapotba kíván
átváltani, ismét nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a
Tolja meg a POWER
kapcsolót többször, amíg
fel nem gyullad a PLAY/
EDIT kijelző.
b
Nyomja meg a
(visszacsévélés) gombot.
c
A lejátszás
megkezdéséhez nyomja
meg a
(lejátszás)
gombot.
A lejátszás leállításához
nyomja meg a
gombot.
A készülék kikapcsolásához tolja a
POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
9
Felvétel/lejátszás
könnyűszerrel
Az Easy Handycam üzemmódban a felvételkészítés és a lejátszás
még egyszerűbben végrehajtható.
Az Easy Handycam működési mód csupán az alapvető felvételi/
lejátszási funkciókat biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyen készíthetnek és játszhatnak le felvételeket, akik első
alkalommal használják a kamerát.
Felvételhez/lejátszáshoz
nyomja meg az EASY gombot.
Az Easy Handycam működési mód
használata során az EASY felirat
kéken jelenik meg (1), a
szövegeket pedig a kamera a
képernyőre nagyobb betűkkel írja
ki (2).
Easy Handycam
operation
ON
A részletek az egyes műveletek ismertetésénél találhatók.
Felvétel: 28. oldal; lejátszás: 39. oldal.
10
Gyors használatbavételi útmutató
Ismerkedés
RMT-833: (
TRV228E/428E)
1. lépés: Mellékelt
tartozékok
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
Hálózati tápegység (1 db)
Ismerkedés
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
RMT-830: ( TRV265E)
A/V átjátszókábel (1 db)
Monó: (
TRV228E/428E)
Sztereó: ( TRV255E/265E)
Tápkábel (1 db)
USB kábel (1 db)
( TRV255E/265E)
Lencsevédő sapka (1 db)
A lencsevédő sapka felhelyezését a
101. oldalon ismertetjük.
NP-FM30 akkumulátor (1 db)
Vállszíj (1 db)
A vállszíj rögzítését a 104. oldalon
ismertetjük.
„SPVD-012 USB Driver” illesztőprogram
CD-ROM-on (1 db)
( TRV255E/265E)
21 érintkezős illesztő (1 db)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1 db)
Távirányító (1 db)
Egy lítium gombelem már eredetileg is
benne van.
A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója (1 db)
( TRV255E/265E)
Ismerkedés
11
2. lépés: Az
akkumulátor
feltöltése
1
Hajtsa fel a keresőt.
2
Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
3
A hálózati tápegységet csatlakoztassa
a kamera DC IN aljzatához úgy, hogy
az egyenáramú csatlakozódugón a v
jel felfelé nézzen.
Az akkumulátor feltöltéséhez tegye rá az
(M sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort a kamerára.
b Megjegyzések
• Csak (M sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor használható (91. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre
sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Meghibásodás esetén
a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
Akkumulátor
DC IN aljzat
Egyenáramú
csatlakozódugó
Tápkábel
Hálózati tápegység
Fali csatlakozóaljzathoz
v jel
12
Ismerkedés
4
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
tápegységhez.
5
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali
konnektorba.
6
Tolja a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése – Battery Info
Ekkor felgyullad a CHG (töltés) kijelző,
és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG (töltés) kijelző.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera
DC IN aljzatából.
Az akkumulátor levétele
BATT
akkumulátorkioldó
gomb
POWER kapcsoló
Ismerkedés
Az akkumulátor feltöltése után
DSPL/BATT INFO gomb
POWER kapcsoló
OPEN gomb
Töltés közben és kikapcsolt állapotban
egyaránt megtekinthető az akkumulátor
aktuális energiaszintje, és az, hogy ez még
hány percnyi felvétel készítésére elegendő.
1 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
2 Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3 Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
Ekkor mintegy 7 másodpercre
megjelennek az akkumulátorra
vonatkozó adatok.
Ha a gombot lenyomva tartja, az adatok
kb. 20 másodpercig láthatók.
1 Hajtsa fel a keresőt.
2 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
BATTERY INFO
BATTERY
0%
CHARGE
50%
LEVEL
100%
3 Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
irányában, miközben lenyomva tartja a
BATT akkumulátorkioldó gombot.
b Megjegyzés
• Ha várhatóan sokáig nem fogja használni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen merítse le.
Az akkumulátor tárolását a 92. oldalon
ismertetjük.
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN: 81 min
VIEWFINDER: 112 min
A Az akkumulátor energiaszintje:
Hozzávetőlegesen megmutatja, hogy
még mennyi energia maradt az
akkumulátorban.
,folytatás
Ismerkedés
13
B Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető az
LCD tábla igénybevételével.
C Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető a
kereső igénybevételével.
Töltési idő
A teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez szükséges idő percekben 25°C
hőmérsékleten. (A töltéshez javasolt
hőmérséklettartomány: 10–30°C.)
Akkumulátor
NP-FM30 (tartozék)
145
NP-FM50
150
NP-QM71/QM71D
260
NP-QM91/QM91D
360
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
TRV228E/428E esetén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(tartozék)
115
55
NP-FM50
185
90
NP-QM71/
QM71D
445
220
NP-QM91/
QM91D
670
335
TRV255E/265E esetén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(tartozék)
90
50
NP-FM50
145
80
NP-QM71/
QM71D
355
220
NP-QM91/
QM91D
535
300
Ismerkedés
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
TRV228E/428E esetén:
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(tartozék)
175
85
NP-FM50
280
135
NP-QM71/
QM71D
675
330
NP-QM91/
QM91D
1 010
495
TRV255E/265E esetén:
Felvételi idő az LCD tábla
igénybevételével készített
felvételek esetén
14
Felvételi idő a kereső használata
esetén
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(tartozék)
125
65
NP-FM50
200
105
NP-QM71/
QM71D
485
255
NP-QM91/
QM91D
725
385
* Hozzávetőlegesen ennyi percnyi felvétel
készíthető, ha többször indítja el a felvételt,
többször indítja el és állítja le a lejátszást, a
POWER kapcsoló segítségével többször
üzemmódot vált, továbbá időnként használja a
zoom funkciót. Az akkumulátor tényleges
élettartama ennél rövidebb is lehet.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
TRV228E/428E esetén:
Akkumulátor Nyitott LCD Csukott
tábla esetén LCD tábla
esetén
115
185
NP-FM50
185
295
NP-QM71/
QM71D
445
715
NP-QM91/
QM91D
670
1 070
Ha az akkumulátort nem szeretné
lemeríteni, áramforrásként használja a
hálózati tápegységet. A hálózati
tápegység használata esetén nem fogy a
kamerára helyezett akkumulátor
energiája.
Ismerkedés
NP-FM30
(tartozék)
Külső áramforrás használata
FIGYELEM!
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
TRV255E/265E esetén:
Akkumulátor Nyitott LCD Csukott
tábla esetén LCD tábla
esetén
NP-FM30
(tartozék)
100
150
NP-FM50
160
240
NP-QM71/
QM71D
390
580
NP-QM91/
QM91D
585
865
A kamera csatlakoztatását „Az
akkumulátor feltöltése” című fejezet
ismerteti (12. oldal).
b Megjegyzések
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a hálózati tápegység nem
csatlakozik a fali konnektorhoz.
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, és pontatlan
információk jelennek meg az akkumulátor
állapotáról:
– az akkumulátort nem megfelelően helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült (csak az
akkumulátor állapotkijelzését érinti).
Ismerkedés
15
3. lépés: A
készülék
bekapcsolása
A felvételhez, lejátszáshoz szükséges
üzemmód a POWER kapcsoló eltolásával
választható ki.
Ha a kamerát első alkalommal kapcsolja
be, megjelenik a [CLOCK SET] képernyő
(18. oldal).
Tartsa lenyomva a zöld gombot, és
közben tolja lefelé a POWER kapcsolót.
Ekkor bekapcsol a készülék.
A felvételi, ill. lejátszási üzemmódot úgy
tudja kiválasztani, hogy annyiszor tolja meg
a POWER kapcsolót, amíg a kívánt
üzemmód kijelzője fel nem gyullad.
4. lépés: Az LCD
tábla és a kereső
beállítása
Az LCD tábla beállítása
A különféle felvételi viszonyoknak
megfelelően beállítható az LCD tábla
szöge és háttérvilágításának
fényerőssége.
Az LCD tábla szögének megváltoztatásával
az LCD képernyőn felvétel közben még
akkor is láthatóvá tehető a felveendő tárgy,
ha Ön a tárgyat nem látja közvetlenül.
MENU gomb
Legfeljebb
180 fokra
• CAMERA üzemmód: Felvételkészítés
kazettára
• PLAY/EDIT üzemmód: Kazettára rögzített
felvételek lejátszása és szerkesztése
Legfeljebb
90 fokra
Nyomja meg az OPEN
gombot, és nyissa ki az
LCD táblát.
SEL/PUSH EXEC tárcsa
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
16
Ismerkedés
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el a kívánt
helyzetbe.
Az LCD képernyő fényerejének
beállítása
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az
(LCD SET)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
Ha becsukja az LCD táblát, a képeket a
keresőn nézheti. A keresőt célszerű
használni akkor is, amikor az
akkumulátor lemerülőben van, illetve
amikor a képernyő rosszul látható.
Ismerkedés
jelölje ki az [LCD BRIGHT]
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(56. oldal).
A kereső beállítása
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsával állítsa be
az LCD képernyő kívánt fényerősségét,
majd nyomja meg a tárcsát.
5 Nyomja meg a MENU gombot.
z Ötletek
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
táblát a kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz.
• Ha áramforrásként akkumulátort használ, akkor
a fényerőt az
(LCD SET) menü [LCD B.L.]
elemének a kiválasztásával is be tudja állítani
(56. oldal).
• Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
• A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható: válassza az
(OTHERS)
menü [BEEP] almenüjének [OFF] elemét
(63. oldal).
A kereső élességbeállító gombja
1
Hajtsa fel a keresőt.
2
Addig forgassa a kereső
élességbeállító gombját, amíg a
keresőben a kép tiszta nem lesz.
Ismerkedés
17
5. lépés: A dátum
és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, a [CLOCK
SET] képernyő mindig megjelenik,
amikor bekapcsolja a kamerát.
3
Nyomja meg a MENU gombot.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
STBY
[MENU] : END
4
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és az
időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített újratölthető gombeleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
gombelemet (97. oldal), majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a
(SETUP MENU)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
STBY
––:––:––
[MENU] : END
MENU gomb
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [CLOCK SET]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
CLOCK SET
Y
2004
STBY
M D H M
1 1
0 :00
[MENU] : CANCEL
OPEN gomb
SEL/PUSH
EXEC tárcsa
POWER
kapcsoló
6
1
Kapcsolja be a kamerát (16. oldal).
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
CLOCK SET
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
Ha most első alkalommal állítja be az
időt, folytassa a 6. lépéssel.
Y
2004
STBY
M D H M
1 1
0 :00
[MENU] : CANCEL
2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
18
Ismerkedés
7
A 6. lépésben ismertetett módon
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát [H] és a percet [M], aztán
nyomja meg a tárcsát.
A beállított dátum és idő
ellenőrzése
Ezzel a kamerával mind Standard 8 mm-es
, mind Hi8
, mind pedig Digital8
rendszerű videokazetta használható.
Az ezekkel a kazettákkal kapcsolatos
tudnivalókat (pl. az írásvédelmet) a
90. oldalon ismertetjük.
Ismerkedés
TRV228E/428E esetén:
A dátum megjelenítéséhez nyomja meg a
DATE gombot.
Az idő megjelenítéséhez nyomja meg a
TIME gombot.
Ha a dátumot és az időt egyidejűleg kívánja
megjeleníteni, nyomja meg a DATE (vagy a
TIME), majd a TIME (vagy a DATE)
gombot.
A megjelenített dátum és/vagy idő
eltüntetéséhez nyomja meg ismét a DATE
és/vagy a TIME gombot.
6. lépés: Kazetta
behelyezése
b Megjegyzések
• Soha ne nyomja be erőszakkal a kazettatartót.
Ez működési hibát okozhat.
• TRV255E/265E esetén:
Ezzel a kamerával a felvételi idő kétharmada
lesz a Hi8-as
kazettán feltüntetett
értéknek. Ha a menüben beállítja az [LP]
üzemmódot, akkor a felvételi idő megegyezik a
Hi8
kazettán feltüntetett értékkel.
1
A nyíl irányába tolja el az
OPEN/
EJECT gombot, és kattanásig nyissa
fel a kazettatartó fedelét.
OPEN/EJECT gomb
Fedél
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
,folytatás
Ismerkedés
19
2
Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablakos oldala felfelé nézzen.
Ablakos oldal
7. lépés: A
képernyő
nyelvének
beállítása
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
Finoman nyomja meg
középen a kazetta
hátsó odalát.
3
Nyomja meg a
MENU gomb
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
OPEN gomb
4
Csukja le a fedelet.
A kazetta kivétele
OPEN/EJECT gombot a
1 Tolja el az
nyíl irányába, és nyissa fel a kazettatartó
fedelét.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
előjön.
2 Vegye ki a kazettát, majd a kazettatartót
nyomja meg a
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
3 Csukja le a fedelet.
20
Ismerkedés
SEL/PUSH
EXEC tárcsa
POWER
kapcsoló
1
Kapcsolja be a kamerát.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3
Nyomja meg a MENU gombot.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
[MENU] : END
STBY
4
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a
(SETUP MENU)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
STBY
––:––:––
[MENU] : END
Ismerkedés
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [ LANGUAGE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
SETUP MENU
STBY
CLOCK SET
USB STREAM DEUTSCH
LTR SIZE
LANGUAGE ENGL I SH
DEMO MODE ENG [ S I MP ]
ESPAÑOL
FRANÇA I S
I TAL I ANO
[MENU] : END
6
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt nyelvet, majd
nyomja meg a tárcsát.
7
Nyomja meg a MENU gombot.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a listán,
akkor választhatja az egyszerűsített angol [ENG
[SIMP]] nyelvet.
Ismerkedés
21
Felvétel készítése
1
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3
Tolja meg többször a POWER
kapcsolót, amíg fel nem gyullad a
CAMERA kijelző.
Mozgóképek
felvétele
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(11–20. oldal).
TRV228E/428E esetén:
A mozgóképhez a hangot a kamera
monóban rögzíti.
TRV255E/265E esetén:
A mozgóképhez a hangot a kamera
sztereóban rögzíti.
Felvételjelző lámpa
A kamera készenléti állapotba vált át.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
OPEN
gomb
REC START/STOP gomb
POWER
kapcsoló
b Megjegyzés
•
TRV228E/428E esetén:
A felvétel elején a dátum 10 másodpercig
automatikusan rákerül a felvételre (automatikus
dátumrögzítő funkció). Ez a funkció naponta
csak egyszer működik. A részleteket lásd a
61. oldalon.
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 28. oldalon.
22
Felvétel készítése
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
z Ötlet
• Ha a kamerát várhatóan sokáig nem használja,
vegye ki belőle a kazettát, és külön tárolja.
Felvétel közben látható kijelzések
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
felvételre.
TRV228E/428E esetén:
1
2 3
60min
SP
REC
4
0:00:00
6
5
1
60min
2 3
SP
REC
7
0:00:00
5
A Akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
B Felvételi mód (SP vagy LP)
C A felvétel állapota ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
E Felvételi kapacitás
TRV228E/428E esetén:
Nem sokkal azután jelenik meg, hogy
betette a kazettát és megkezdte a
felvételt.
TRV255E/265E esetén:
Nem sokkal azután jelenik meg, hogy a
POWER kapcsolót CAMERA
helyzetbe állítja, és betesz egy kazettát.
F Hi8 formátum
Akkor jelenik meg, amikor Hi8
formátumú kazettára készít felvételt.
Felvétel készítése
TRV255E/265E esetén:
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő, továbbá a kamera beállításai
(40. oldal) sem láthatók.
D Számláló (óra: perc: másodperc)
Ha a számlálót vissza kívánja állítani a
0:00:00 értékre, nyomja meg a
COUNTER RESET gombot
(103. oldal).
G Időkód/Számláló (óra: perc:
másodperc)/Fényképfelvétel kazettára
b Megjegyzések
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az akkumulátorral való
takarékoskodás érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem
használja ([A.SHUT OFF], 64. oldal). A felvétel
újraindításához a POWER kapcsolóval válassza
ki a CAMERA üzemmódot, majd nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
z Ötletek
• Annak érdekében, hogy a kazettára felvett
utolsó felvétel zavaró jelek nélkül csatlakozzék a
következőhöz, ügyeljen az alábbiakra.
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet
nélkül folytatódik még abban az esetben is, ha
kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP
módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint egyvégtében
készítsen felvételt.
• TRV255E/265E esetén:
Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint a kamera beállításai nem jelennek meg,
de automatikusan rákerülnek a kazettára.
Lejátszáskor ezeket az adatokat úgy tekintheti
meg, hogy a képernyőn a [DATA CODE]
menüelemet választja (63. oldal).
,folytatás
Felvétel készítése
23
Hosszú felvétel készítése
Hosszú felvétel készítése
Válassza a
(TAPE SET) menü [REC
MODE], majd [LP] elemét (57. oldal).
LP módban hosszabb felvétel készíthető,
mint SP módban (a
TRV228E/428E
típus esetén kétszer, a TRV255E/265E
típus esetén másfélszer hosszabb felvétel
készíthető).
Ha egy kazettára LP módban készített
felvételt, akkor ezt a kazettát csak ezzel a
kamerával javasoljuk lejátszani.
Zoomolás
Ha a kamerát CAMERA üzemmódban
használja, akkor 20-szorosnál nagyobb
nagyításra is lehetősége van, ha
kihasználja a digitális zoomolás
([D ZOOM], 50. oldal) funkciót.
Ha néha zoomol, akkor ez jól mutat a
felvételen; a jó minőségű felvétel
érdekében csak ritkán éljen a zoomolás
lehetőségével.
1 cm*
80 cm*
* A zoom gombnak ebben az állásában a
kamerának és annak a tárgynak, amelyről
felvételt készít, legalább ekkora távolságra kell
lennie egymástól.
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
Felvétel szélesebb látószöggel
A motoros zoom gombját tolja a W jel
felé.
Ekkor a tárgyak távolabbinak tűnnek
(széles látószög).
Közeli felvétel készítése
A motoros zoom gombját tolja a T jel
felé.
A tárgyak közelebbinek látszanak
(telefotó).
24
Felvétel készítése
A beépített kameralámpa
használata
A felvétel körülményeinek függvényében
használhatja a beépített kameralámpát is.
Javasoljuk, hogy ekkor a tárgy és a
kamera közötti távolság körülbelül 1,5 m
legyen.
Beépített lámpa
Nyomja meg többször a LIGHT gombot,
amíg a megfelelő világítási módot be nem
sikerül állítania.
Felvétel készítése
LIGHT gomb
b Megjegyzések
• A beépített kameralámpa fénye nagyon erős,
ami a szokásos használat esetén teljesen
biztonságos. Ha azonban közel kerül valakihez,
ügyeljen arra, hogy a fény ne irányuljon a
szemébe.
• Ha a beépített kameralámpa be van kapcsolva,
az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Ha nem használja a kamerát, kapcsolja ki a
beépített kameralámpát, és vegye le a
készülékről az akkumulátort, nehogy véletlenül
felkapcsolódjék a beépített lámpa.
• Ha
üzemmódban a lámpa villog,
akkor addig nyomogassa a LIGHT gombot,
amíg meg nem jelenik az
szimbólum.
• Amikor
üzemmódban filmez,
előfordulhat, hogy a [PROGRAM AE] vagy az
ellenfényt kompenzáló funkció használatakor a
beépített kameralámpa be-, illetve kikapcsol.
• TRV255E/265E esetén:
Szakaszos felvételkor a várakozási
intervallumok alatt a beépített kameralámpa
kikapcsol.
• Ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ, az eltakarja a beépített lámpa fényét, és
így előfordulhat, hogy a felvétel tárgya nem lesz
megfelelően megvilágítva.
Az egyes gombnyomásokra a beállítások
ciklikusan a következő sorrendben követik
egymást.
Nincs kijelzés: Mindig a beépített
kameralámpa használata nélkül készül a
felvétel.
m
: A külső fényerő
függvényében a beépített kameralámpa
automatikusan be- és kikapcsol.
m
: Mindig be van kapcsolva.
A beépített kameralámpa
kikapcsolása
Addig nyomogassa a LIGHT gombot, amíg
a képernyőről el nem tűnik a kijelzés.
,folytatás
Felvétel készítése
25
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Az LCD táblát afelé a személy felé
fordíthatja, akiről felvételt készít, így
mind ő, mind pedig Ön láthatja a
rögzítésre kerülő képet. Ez a funkció
akkor is hasznos lehet, amikor saját
magáról készít felvételt, továbbá arra is
használható, hogy a kisgyerekek
figyelmét a kamerára irányítsa, amikor
filmezi őket.
Dátum és idő megjelenítése a
felvételen
(
TRV228E/428E)
A képernyőn megjelenő dátumot/időt
rávetítheti a képre, és így rögzítheti a
felvételen.
DATE gomb
TIME gomb
CCD-TRV428E
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el 180
fokkal a felvétel tárgya felé.
Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
b Megjegyzések
TRV228E/428E esetén:
• Ekkor mind a keresőben, mind az LCD
képernyőn megjelenik a
szimbólum.
Készenléti üzemmódban Xz, feltételi
üzemmódban z látható. Egyes jelzések helyén
tükörképük látható, mások pedig egyáltalán
nem jelennek meg.
• Tükör üzemmódban készített felvételkor nem
működik a kamera DATE (dátum) és TIME
(idő) funkciója.
26
Felvétel készítése
A dátum rögzítéséhez nyomja meg a
DATE gombot.
Az idő rögzítéséhez nyomja meg a TIME
gombot.
Ha mind a dátumot, mind az időt fel
kívánja venni, nyomja meg a DATE
(vagy a TIME), majd a TIME (vagy a
DATE) gombot.
A dátum és idő eltüntetéséhez nyomja meg
ismét a DATE és/vagy a TIME gombot.
Megvásárlásakor a kamera belső órája nincs
beállítva. A kamera használatbavétele előtt
állítsa be rajta a dátumot és a helyi időt
(18. oldal).
b Megjegyzés
• A kézzel felvett dátum és idő nem törölhető a
felvételről.
z Ötlet
• Ha a képre nem kívánja rávenni a dátumot és az
időt, vegye fel a dátumot és az időt fekete
képernyővel mint háttérrel mintegy 10
másodpercig, majd a tényleges felvétel
megkezdése előtt törölje a dátum- és
időkijelzést.
Állóképek felvétele
3
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
– Fényképkészítés kazettára
( TRV255E/265E)
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a zöld
gombot.
A kamerával állókép is készíthető.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(11–20. oldal).
OPEN gomb PHOTO gomb
4
Felvétel készítése
Kicsit nyomja le és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot.
Hangjelzés hallható, és a kép
kimerevedik. Ekkor még nem kezdődik
meg a felvétel.
60min
CAPTURE
Megjelenik ez
a kijelzés.
POWER kapcsoló
1
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
5
Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja, a kamera
pedig 7 másodpercig hanggal együtt
rögzíti az állóképet.
Az állókép addig látható a képernyőn,
amíg a felvétel be nem fejeződik.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
b Megjegyzés
• Amikor nem működik a fényképfelvevő
funkció, a képernyőn a
szimbólum
látható.
z Ötlet
• Egy olyan kazettára, amely SP üzemmódban 60
percnyi felvételt tartalmazhat, SP módban
mintegy 510, LP módban pedig mintegy 765 kép
vehető fel.
Felvétel készítése
27
Felvétel
könnyűszerrel
3
– Easy Handycam
4
Most csak mozgókép rögzíthető.
Az Easy Handycam működési módban a
legtöbb beállítási lehetőséget a kamera
automatikusan állítja, a kezelő csak az
alapfunkciókat használhatja, a jobb
olvashatóság érdekében a képernyőn a
szövegek nagyobb betűkkel írva jelennek
meg. Így még azok is könnyűszerrel
készíthetnek felvételeket, akik legelső
alkalommal használják a kamerát.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(11–20. oldal).
Felvételjelző lámpa
EASY gomb
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
POWER
kapcsoló
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor megjelenik a kék színű EASY
felirat.
Easy Handycam
operation
ON
5
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad. A
felvétel leállításához ismét nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
OPEN gomb
REC START/STOP gomb
z Ötlet
• Azok mellett a gombok mellett, amelyek az
Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók, a kamerán egy pont található.
Amikor pedig megnyomja a MENU gombot, a
kamera csak azokat a menüelemeket jeleníti
meg, amelyek Easy Handycam üzemmódban is
használhatók.
28
1
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
Felvétel készítése
Nyomja meg ismét az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Felvétel közben az Easy Handycam üzemmód
nem kapcsolható se be, se ki.
• TRV255E/265E esetén:
Easy Handycam üzemmódban a kamerához
nem csatlakoztatható az USB kábel.
• TRV255E/265E esetén:
Az Easy Handycam üzemmód és az USB
videoátviteli funkció egyszerre nem
használható.
• Easy Handycam üzemmódban minden
beállítható elem gyárilag beállított értékét veszi
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
Az expozíció
beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be az expozíciót.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
A legjobb expozíció érdekében
beállítható és rögzíthető a kép fényereje.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
EXPOSURE gomb
1
BACK LIGHT gomb
Felvétel készítése
Ha a felvétel tárgya háttal áll a napnak
vagy más fényforrásnak, akkor az
expozíciót úgy kell beállítani, hogy ne
tűnjék úgy, mintha a tárgy árnyékban
lenne.
Az expozíció kézi beállítása
SEL/PUSH EXEC tárcsa
CAMERA üzemmódban nyomja meg
az EXPOSURE gombot.
Ekkor megjelenik az expozíció kijelzése
a képernyőn.
CAMERA üzemmódban nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.
Ekkor megjelenik a . szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a BACK
LIGHT gombot.
b Megjegyzés
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol,
amikor megnyomja az EXPOSURE gombot
(29. oldal).
2
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
állítsa be a fényerőt.
Ha kézi expozíció-beállítást választott, a
képernyő bal alsó sarkában a
szimbólum látható.
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Nyomja meg az EXPOSURE gombot.
Felvétel készítése
29
Felvételkészítés
sötétben
– NightShot plus
E funkció segítségével sötét helyen is
készíthet felvételt (például lefilmezheti
alvó csecsemőjének arcát).
Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
ON helyzetbe.
Megjelenik a
szimbólum és a
[”NIGHTSHOT PLUS”] üzenet.
A NightShot plus funkció kikapcsolásához a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
OFF (ki) helyzetbe.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a NightShot
plus funkciót, mert azzal a kamera rendellenes
működését okozhatja.
• A NightShot plus funkció nem használható az
alábbi funkciókkal együtt:
– [PROGRAM AE]
– kézi expozíció
• Ha nehézkes az automatikus fókuszálás
használata, állítsa be a fókuszt kézzel.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót. Ha
rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• A felvétel feltételeitől, körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a képen a színek nem egészen
valósághűek.
30
Felvétel készítése
z Ötlet
• Ha teljes sötétségben készít felvételt, a menüben
állítsa az [N.S. LIGHT] elem értékét [ON]-ra. A
NightShot Light fényforrás segítségével
legfeljebb körülbelül 3 méteres távolságig
filmezhet. Ha sötétben lévő tárgyakat filmez
(például éjszakai jelenetet rögzít vagy
holdvilágnál filmez), a menüben állítsa az
[N.S. LIGHT] értékét [OFF]-ra. Így a képen
mélyebb színeket kap (53. oldal).
A fókusz kézi
beállítása
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
állítsa élesre a képet.
A 9 szimbólum helyén a
szimbólum
jelenik meg, ha a fókusz távolabbra már
nem állítható. A 9 szimbólum helyén a
szimbólum jelenik meg, ha a fókusz
közelebbre már nem állítható.
Ötletek a kézi fókuszbeállításhoz
• A zoom funkcióval egyszerűbb a
fókusz beállítása. A fókusz
beállításához tolja a motoros zoom
gombját a T (telefotó) jel felé, majd
pedig a gombot a W (széles látószög)
jel felé tolva állítsa be a felvételhez a
ráközelítés (zoom) mértékét.
• Ha közeli képet kíván készíteni
valamiről, akkor a motoros zoom
gombját a W (széles látószög) jel felé
tolva a lehető legjobban nagyítsa fel a
képet, majd ez után állítsa be a fókuszt.
A fókusz automatikus beállítása
– ha álló tárgyat állványról filmez.
FOCUS gomb
1
Nyomja meg ismét a FOCUS gombot.
SEL/PUSH EXEC
tárcsa
CAMERA üzemmódban nyomja meg
az FOCUS gombot.
Megjelenik a 9 szimbólum.
Felvétel készítése
31
Felvétel készítése
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt.
A felvételi viszonyoknak megfelelően a
fókusz kézzel is beállítható.
Ezzel a lehetőséggel a következő
esetekben célszerű élni:
– ha vízcseppekkel borított üveg mögül
filmez,
– ha vízszintes csíkokat filmez,
– ha olyan tárgyat filmez, amely csaknem
beleolvad a háttérbe,
– ha a háttérben álló tárgyra kíván
fókuszálni,
2
Felvételkészítés
különféle
effektusokkal
FADER gomb
SEL/PUSH EXEC tárcsa
POWER kapcsoló
[STRIPE FADER] (sávos úsztatás)
Erre az úsztatási lehetőségre csak a
TRV228E/428E típus esetén van mód.
[MONOTONE FADER] (fekete-fehérszínes úsztatás)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
Beúsztatáshoz készenléti
üzemmódban, kiúsztatáshoz pedig
felvétel közben addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt
úsztatási kijelzés villogni nem kezd.
Úsztatás ki és be
– FADER
BLACK
FADER
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
[BLACK FADER] (úsztatás feketéből)
3
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
[WHITE FADER] (úsztatás fehérből)
[MOSAIC FADER] (mozaikos úsztatás)
32
Felvétel készítése
A művelet megszakítása
A 2. lépésben addig nyomogassa a FADER
gombot, amíg a kijelző el nem tűnik a
képernyőről.
Felvétel közben felirat is rögzíthető.
8 gyárilag beállított és 2 egyéni felirat
közül választhat.
TITLE gomb
Felvétel készítése
b Megjegyzések
• TRV255E/265E esetén:
A FADER funkció nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– fényképkészítés kazettára,
– [FRAME REC] (képkockánkénti felvétel),
– [INT.REC] (szakaszos felvétel).
• Felirat sem ki, sem be nem úsztatható. A
TRV228E/428E típus esetén a dátum és az
idő sem úsztatható sem ki, sem be.
Ha nincs rájuk szükség, még az úsztatás (azaz a
FADER funkció használata) előtt törölje őket.
Feliratozás
SEL/PUSH EXEC tárcsa REC START/
STOP gomb
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot, majd
nyomja meg a TITLE gombot.
A kívánt feliratot válassza ki a
megjelenő feliratok közül (az előzőleg
elkészített 2 és a kamerában tárolt gyári
feliratok közül). Az alábbiakban
ismertetett módon egyéni felirat is
készíthető (legfeljebb 2 darab,
mindegyik legfeljebb 20 karakternyi
lehet).
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [CUSTOM1””] vagy a
[CUSTOM2””] menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
TITLE
STBY
CUSTOM1""
OK
CREATE / EDIT
[TITLE] : END
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [CREATE/EDIT]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt karakter oszlopát,
majd nyomja meg a tárcsát.
,folytatás
Felvétel készítése
33
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
3 Addig ismételje az 1. és 2. lépést, amíg
jelölje ki a kívánt karaktert, majd
nyomja meg a tárcsát.
a felirat meg nem felel igényeinek.
[COLOR] (szín)
[WHITE] (fehér) y
[YELLOW] (sárga) y
[VIOLET] (lila) y [RED] (piros)
y [CYAN] (világoskék) y
[GREEN] (zöld) y [BLUE] (kék)
[SIZE] (méret)
[SMALL] (kicsi) y
[LARGE] (nagy)
(Ha több mint 13 karaktert ír be,
akkor csak a kicsi [SMALL] méretet
használhatja.)
[POSITION] (hely)
8–9 lehetséges elhelyezés közül
választhat.
STBY
P1
TITLE SET
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
$ ¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[O K]
Karakter törlése: Válassza a [C]
elemet.
Szóköz bevitele Válassza ki a [Z& ? !]
elemet, majd válassza ki az üres részt
a & és a ? között.
Cirill karakterek bevitele: Válassza ki
a[
] elemet.
5 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
lépjen a következő karakterhelyre,
majd írjon be ide is egy karaktert az
előbb leírt módon.
6 Amikor az összes karaktert beírta, a
SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [O K] elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ekkor a felirat elraktározódik a
memóriában.
2
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a beilleszteni kívánt
feliratot, majd nyomja meg a tárcsát.
Ha saját feliratát kívánja használni, a
SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [CUSTOM1””] vagy a
[CUSTOM2””] elemet, nyomja meg a
tárcsát, majd jelölje ki az [OK] elemet, és
nyomja meg a tárcsát.
3
Szükség szerint módosítsa a felirat
színét [COLOR], méretét [SIZE] és
helyét [POSITION].
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [COLOR], a [SIZE],
illetve a [POSITION] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát. Ekkor a
kiválasztott elem megjelenik a
képernyőn.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
34
Felvétel készítése
4
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [OK] menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ekkor megjelenik a felirat.
5
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
6
Annál a jelenetnél, amelynél törölni
kívánja a felvételről a feliratot,
nyomja meg a TITLE gombot.
Feliratozás felvételkészítés
közben
Nyomja meg a TITLE gombot, és hajtsa
végre a 2–4. lépéseket. Amikor a 4. lépésben
megnyomja a SEL/PUSH EXEC tárcsát, a
felirat rákerül a felvételre.
b Megjegyzések
• Ha a felirat rávetítése közben megjeleníti a
menüt, a feliratot a kamera nem rögzíti, amíg a
menü látható.
• Miközben kiválaszt és alakít egy feliratot, az
megjelenik a képernyőn, de nem kerül rá a
felvételre.
• Ha felvétel közben vetít rá a képre feliratot,
hangjelzés nem hallható.
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti és már
5 perce nem használja, akkor – a gyári beállítás
szerint – a készülék automatikusan kikapcsol.
Ha a karakterek beírása tovább tart 5 percnél,
akkor az
(OTHERS) menüben állítsa az
[A.SHUT OFF] értékét [NEVER]-re
(64. oldal). Ekkor a kamera nem kapcsol ki
automatikusan. A beírt karakterek akkor is a
kamera memóriájában maradnak, ha a készülék
a karakterbeírás közben kikapcsol. Kapcsolja be
ismét a kamerát, majd újra az 1. lépéstől kezdve
folytassa a felirat rávetítését.
•
TRV228E/428E esetén:
A felirat méretétõl és helyzetétõl függõen
elõfordulhat, hogy a dátum, az idõ, vagy egyikük
sem jelenik meg.
– END SEARCH
Ez a funkció például akkor lehet hasznos,
ha már lejátszotta a kazettát, de most a
felvételt közvetlenül a legutóbb rögzített
jelenet után szeretné folytatni. Ha a
felvétel végeztével a kazettát kiveszi a
kamerából, az END SEARCH funkció
nem fog működni.
END SEARCH gomb
Felvétel készítése
z Ötlet
• A létrehozott felirat módosításához az 1.
lépésben jelölje ki az illető feliratot. A SEL/
PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a
[CREATE/EDIT] menüpontot, nyomja meg a
tárcsát, végül pedig ismét válassza ki a megfelelő
karaktereket.
A legutóbb
készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése
POWER
kapcsoló
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA üzemmódot.
2
Nyomja meg az END SEARCH
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó, mintegy 5 másodpercnyi
részét, majd amikor eléri a felvétel
legvégét, készenléti üzemmódba vált át.
,folytatás
Felvétel készítése
35
A művelet megszakítása
Nyomja meg ismét az END SEARCH
gombot.
b Megjegyzés
• Az END SEARCH funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
z Ötlet
• PLAY/EDIT üzemmódban e művelet az END
SEARCH gomb megnyomásával is
végrehajtható.
36
Felvétel készítése
Lejátszás
2
Kazettára rögzített
képek
megtekintése
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta van a kamerában.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 42. oldalon.
TRV228E/428E/ TRV265E esetén:
A lejátszás a távirányítóval is vezérelhető.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Addig tartsa lenyomva a
(visszacsévélés) gombot, amíg el nem
jut arra a pontra, ahonnan a felvételt
le kívánja játszani.
4
A lejátszás megkezdéséhez nyomja
meg a
(lejátszás) gombot.
Lejátszás
3
A hangerő beállítása
OPEN
gomb
POWER
kapcsoló
Nyomja meg a VOLUME gombpár
valamelyikét.
Ha becsukja az LCD táblát, a hang nem
hallható.
: a hangerő csökkentéséhez
: a hangerő növeléséhez
A lejátszás leállítása
Nyomja meg az
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen le tudnak játszani egy felvételt,
akik legelső alkalommal használják a kamerát.
A részleteket lásd a 39. oldalon.
1
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
(állj) gombot.
A lejátszás felfüggesztése
(szüneteltetése)
Lejátszás közben nyomja meg a
(szünet) gombot. A lejátszás folytatásához
nyomja meg a
(szünet) vagy a
(lejátszás) gombot.
Ha a szünet több percig tart, a lejátszás
automatikusan leáll.
Előre- és visszacsévélés
Amikor a kamera áll, nyomja meg a
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombot.
Mozgókép megtekintése a
keresőben
Zárja be az LCD táblát.
,folytatás
Lejátszás
37
Lejátszás közben látható jelzések
és szimbólumok
Lejátszás különféle
üzemmódokban
TRV228E/428E esetén:
60min
0:00:00
Csévélés előre és vissza lejátszás
közben – Képkeresés
Lejátszás közben tartsa lenyomva a
(csévélés előre), illetve a
(csévélés
vissza) gombot.
A normál lejátszás folytatásához emelje fel
ujját a gombról.
TRV255E/265E esetén:
60min
0:00:00:00
A Akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
Miközben a szalagot éppen előre- vagy
visszacsévéli, tartsa lenyomva az
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombot.
Az előre- vagy visszacsévélés folytatásához
engedje el a gombot.
A felvétel megtekintése lassított
ütemben (lassított lejátszás)*
C A szalagtovábbítás kijelzője
TRV228E/428E/ TRV265E esetén:
Lejátszás közben nyomja meg a távirányító
SLOW y gombját. A normál lejátszás
folytatásához nyomja meg a PLAY gombot.
D Számláló (óra: perc: másodperc)
*
B Felvételi mód (SP vagy LP)
E Hi8 formátum
Akkor jelenik meg, amikor Hi8
formátumú kazettát játszik le.
F Időkód (óra: perc: másodperc) vagy
számláló (óra: perc: másodperc)
b Megjegyzés
• TRV255E/265E esetén:
Ha Standard 8 mm-es
rendszerû kazettát használ,
azt feltétlenül ugyanezzel a kamerával játssza le. Ha
a Standard 8 mm-es
kazettát másik kamerán
játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV255E/
TRV265E típusút is), elõfordulhat, hogy
mozaikszerû zaj jelenik meg.
38
A kép figyelemmel kísérése előreés visszacsévélés során
– Pásztázás
Lejátszás
TRV265E esetén:
A DV aljzaton át továbbított képek lassítva
csak szaggatottan játszhatók le.
b Megjegyzések
•
TRV228E/428E esetén:
Amikor a kamera már kb. 1 perce lassítva játssza
le a kazettát, a lejátszás sebessége
automatikusan visszatér a normál értékre.
•
TRV228E/428E esetén:
Ha LP módban készített felvételt játszik le, a
következő esetekben zaj jelentkezhet az LCD
képernyőn:
– Lassított lejátszás
– Lejátszás szünete
– Képkeresés
Lejátszás
könnyűszerrel
3
Ekkor megjelenik a kék színű EASY
felirat.
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési mód
csupán az alapvető lejátszási funkciókat
biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyel játszhatnak le felvételeket, akik
első alkalommal használják a kamerát. A
jobb olvashatóság érdekében a
képernyőn a szöveg nagyobb betűkkel
írva jelenik meg. Győződjék meg arról,
hogy nem üres kazetta van a kamerában.
Easy Handycam
operation
ON
4
Játsszék le egy kazettát.
A következő gombok használhatók:
(lejátszás)/
(állj)/
(szünet)/
(csévélés előre)/
(csévélés vissza)
TRV228E/428E/ TRV265E
esetén:
Ezek a műveletek a távirányítóval is
végrehajthatók, és használható a
távirányító SLOW y gombja is.
Lejátszás
EASY gomb
Nyomja meg az EASY gombot.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét az EASY gombot.
OPEN gomb
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Azok mellett a gombok mellett, amelyek az
Easy Handycam üzemmódban nem
használhatók, a kamerán egy pont található.
Amikor pedig megnyomja a MENU gombot, a
kamera csak azokat a menüelemeket jeleníti
meg, amelyek Easy Handycam üzemmódban is
használhatók.
1
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
b Megjegyzések
TRV255E/265E esetén:
• Easy Handycam üzemmódban a kamerához
nem csatlakoztatható az USB kábel.
• Az Easy Handycam üzemmód és az USB
videoátviteli funkció egyszerre nem
használható.
Lejátszás
39
Különféle
lejátszási funkciók
A rögzített dátum megjeleníthető a
képernyőn.
DSPL/BATT INFO gomb
POWER kapcsoló
MENU gomb
SEL/PUSH
EXEC tárcsa
A képernyőn megjelenő
kijelzők, adatok láthatóvá
tétele
A képernyőn más adatok mellett
megjeleníthető az időkód és a számláló is.
A dátum és az idő, valamint a
kamera beállításainak
megjelenítése
– Adatkód ( TRV255E/265E)
Lejátszáskor lehetőség van arra, hogy a
kazettára készített felvételkor
automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat, a felvétel dátumát és időpontját
([DATE/TIME]), valamint a kamera
beállításait ([CAM DATA])
megjelenítse.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében nyomja meg a MENU
gombot.
3
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az
(OTHERS)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
4
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [DATA CODE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
E gomb megnyomására megjelennek, illetve
eltűnnek a kijelzők, adatok.
z Ötletek
•
TRV228E/428E/ TRV265E esetén:
A kijelzők, adatok a képernyőn a távirányító
DISPLAY gombjának megnyomásával is
megjeleníthetők.
• A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok akkor
is láthatóvá tehetők, ha a felvételt
televíziókészüléken játssza le. Válassza az
(OTHERS) menü [DISPLAY], majd [V-OUT/
LCD] elemét (64. oldal).
40
Lejátszás
OTHERS
DATA CODE OFF
WORLD TIME DATE/TIME
CAM DATA
BEEP
A. SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT
RETURN
[MENU] : END
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [DATE/TIME] vagy a
[CAM DATA] menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
6
Nyomja meg a MENU gombot.
60min
0:00:00:00
1 1 2004
12:17:50
A dátum/idő/kamerabeállítások
eltüntetése
Hajtsa végre a 2–4. lépéseket, majd az 5.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
Lejátszás
A kamera beállításainak
megjelenítése
Amikor a képernyőn a dátum/idő látható, e
két érték a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg.
Ha felvételkor az óra nem volt beállítva,
akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--] jelsorozat
jelenik meg.
60min
0:00:00:00
1
2
AUTO
100
AWB
F1.6
9dB
3
4
5
6
A SteadyShot kikapcsolva
B Expozíció
C Fehéregyensúly
D Jelerősítés
E Zársebesség
F Zárnyílás
Lejátszás
41
A felvétel
megtekintése
televíziókészüléken
A kamerát és a televíziókészüléket az
alábbi ábrán látható módon kösse össze a
mellékelt A/V átjátszókábellel.
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységet csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzatba (12. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek
használati útmutatóját is.
Azt, hogy hogyan lehet a felvételt egy
másik kazettára átmásolni, a 68. oldalon
ismertetjük.
TRV228E/428E esetén:
A/V OUT aljzat
Sárga
Fekete
Jeláramlás iránya
A/V átjátszókábel (tartozék)
Videomagnó vagy TV
TRV255E/265E esetén:
A/V OUT aljzat
Sárga
Fehér
Piros
Jeláramlás iránya
A/V átjátszókábel (tartozék)
Videomagnó vagy TV
42
Lejátszás
* A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon (külön
megvásárolható) S videokábelt. Ha a
csatlakoztatandó készülék rendelkezik S videó
aljzattal, akkor ne a sárga dugót használja,
hanem a (külön megvásárolható) S videokábelt
dugja be mind a csatlakoztatandó készülék,
mind pedig a kamera az S videó aljzatába.
Ha csak az S videó dugót használja, a hang nem
jut át a másik készülékbe.
Ha a tévékészülék/videomagnó 21
pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Használja a kamerához mellékelt 21
érintkezős illesztőt (csak azon típusok
esetén, amelyeknek alján megtalálható a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek
továbbítására szolgál.
TRV228E/428E esetén:
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
A kamerát az A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a
LINE bemenetet.
TRV255E/265E esetén:
TV/
videomagnó
Lejátszás
A kamera csatlakoztatása video/
audiobemenet nélküli
tévékészülékhez
TV/
videomagnó
TRV228E/428E esetén:
Használjon (külön megvásárolható) PAL
rendszerű RFU illesztőt.
A csatlakoztatás részleteit a tévékészülék és
az RFU illesztő használati utasításában
találja.
Sztereó televíziókészülék esetén
TRV228E/428E esetén:
Az A/V átjátszókábel audio-csatlakozóját
dugja be a televízió bal oldali (fehér)
bemenetébe.
Monó televíziókészülék esetén (ha
a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet található)
TRV255E/265E esetén:
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a TV vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér vagy a piros
dugót pedig csatlakoztassa a TV vagy a
videomagnó audiobementéhez.
Ha a hangot monóban szeretné hallani,
használjon (külön megvásárolható)
átjátszókábelt.
Lejátszás
43
A lejátszandó
jelenet
megkeresése a
kazettán ( TRV265E)
A kívánt jelenet gyors
megkeresése
– Null-pont megjegyzése
A művelet megszakítása
Nyomja meg ismét a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
b Megjegyzések
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között üres
szalagrészek is találhatók, a null-pontot
megjegyző funkció nem működik tökéletesen.
Jelenet megkeresése a
felvétel dátuma alapján
– Dátum keresése
Megkereshető a felvételnek az a pontja,
ahol a felvétel dátuma megváltozott.
m REW gomb
PLAY gomb
SEARCH M. gomb
STOP gomb
. / > gomb
DISPLAY gomb
STOP gomb
ZERO SET MEMORY
gomb
1
Amikor lejátszás közben arra a pontra
ér, amelyre később rá kíván állni,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
Ha nem látható a számláló, nyomja meg
a távirányító DISPLAY gombját.
2
Amikor le kívánja állítani a lejátszást,
nyomja meg a STOP gombot.
3
Nyomja meg a m REW gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
4
Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
44
Lejátszás
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [DATE SEARCH]
funkciót.
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett felvételi
dátumot.
A lejátszás a dátumváltástól kezdve
automatikusan elindul.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kamera megkeresi és megjeleníti az
előző, illetve a következő dátumot.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
b Megjegyzések
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű
felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
dátum vált.
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
Állókép keresése
– Fényképkeresés
Megkereshető a kazettára rögzített
állókép is.
b Megjegyzés
• Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak, akkor előfordulhat,
hogy a fényképkereső funkció nem működik
megfelelően.
Állóképek lejátszása egymás
után – Fényképpásztázás
Lehetőség van arra is, hogy a kamera az
állképeket egymás után automatikusan
kikeresse, majd az egyes képeket 5
másodpercig megjelenítse.
. / > gomb
. / > gomb
STOP
STOP gomb
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [PHOTO SEARCH]
funkciót.
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a lejátszani kívánt
fényképet.
A fénykép lejátszása automatikusan
megkezdődik. Valahányszor
megnyomja a gombot, a kamera
megkeresi és megjeleníti az előző, illetve
a következő fényképet.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
Lejátszás
SEARCH M.
SEARCH M. gomb
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
válassza ki a [PHOTO SCAN]
funkciót.
3
Nyomja meg a távirányító .
(előző)/> (következő) gombját.
A kamera minden fényképet kb. 5
másodpercig megjelenít.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
b Megjegyzés
• Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak, akkor előfordulhat,
hogy a fényképpásztázó funkció nem működik
megfelelően.
Lejátszás
45
BTovábbi műveletek
LCD SET (56. oldal)
TAPE SET (57. oldal)
SETUP MENU (61. oldal)
OTHERS (63. oldal)
A videokamera testre szabása
A menü
beállításainak
módosítása
A képernyőn megjelenő menüelemek
segítségével számos beállítást
módosítható, finomhangolható.
TAPE SET
REC MODE SP
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
I N T. REC
RETURN
STBY
[MENU] : END
4
MENU gomb
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
A rendelkezésre álló menüelemek a
POWER kapcsoló helyzetétől függnek.
A nem használható elemek halványan
jelennek meg.
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
AUTO
FRAME REC ON
I N T. REC
RETURN
STBY
[MENU] : END
SEL/PUSH EXEC tárcsa
POWER kapcsoló
5
1
Kapcsolja be a kamerát (16. oldal).
2
Nyomja meg a MENU gombot.
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
ON
REMAIN
FRAME REC
I N T. REC
RETURN
Ekkor a képernyőn megjelenik a
menürendszer.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
STBY
[MENU] : END
3
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt menüelemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
(
46
MANUAL SET (47. oldal)
CAMERA SET (50. oldal)
PLAYER SET (54. oldal)
TRV228E/428E/ TRV255E)
VCR SET (54. oldal) ( TRV265E)
A videokamera testre szabása
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt üzemmódot, majd
nyomja meg a tárcsát.
STBY
[MENU] : END
6
A menürendszer eltüntetéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
Ha további menüpontokat is módosítani
kíván, jelölje ki a [ RETURN]
menüpontot, nyomja meg a tárcsát,
majd ismételje meg a 3–5. lépéseket.
A
(MANUAL SET)
menü használata
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn mindig az éppen
használható menüpontok jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
– PROGRAM AE/P EFFECT stb.
A MANUAL SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” fejezetet
(46. oldal).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
[MENU] : END
PROGRAM AE
Az alábbi értékek beállításával akkor is könnyen tud felvételt készíteni,
amikor a jó felvétel bonyolult műveleteket igényel.
SPOTLIGHT*
(reflektorfény) (
Akkor válassza, ha nem használja a PROGRAM AE funkciót.
A videokamera testre szabása
G AUTO
Ha ezt választja, akkor az emberek arca
) akkor sem lesz túlságosan világos, ha erős
fény világítja meg őket (például színpadon,
esküvőn).
PORTRAIT (lágy
portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki kívánja
emelni a tárgyat (például egy embert vagy
egy virágot).
SPORTS* (sport)
( )
Ha ezt választja, minimálisra csökkentheti a
gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
BEACH&SKI*
(tengerparti vagy
havas táj) ( )
Ha ezt választja, megakadályozhatja, hogy az
erős, közvetlen vagy visszaverődő fényben –
például nyár közepén a vízparton vagy
sípályán – filmezett személyek arca sötétnek
látsszék.
SUNSETMOON
** (napnyugta és
holdfény) (
)
Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni egyes
speciális helyzetek (például naplemente,
éjszakai környezet, tűzijáték, neonreklám)
hangulatát.
LANDSCAPE**
(tájkép) (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakat, például
hegyeket filmez. Ezzel a beállítással azt is
eléri, hogy a kamera nem fókuszál a közte és
a felvétel tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
,folytatás
A videokamera testre szabása
47
* A kamera csak a közepestől a végtelenig terjedő távolságtartományban lévő
tárgyakra fókuszál.
** A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
b Megjegyzés
• Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót ON helyzetbe állítja, nem működik a
[PROGRAM AE] funkció. (Villog a kijelző.)
P EFFECT
TRV228E/428E esetén:
A képet felvétel előtt speciális hatásokkal gazdagíthatja (olyanokkal, mint
amilyenek a filmeken láthatók). Ha kiválasztott egy ilyen effektust,
megjelenik a
szimbólum.
TRV255E/265E esetén:
A képet felvétel előtt és után speciális hatásokkal gazdagíthatja
(olyanokkal, mint amilyenek a filmeken láthatók). Ha kiválasztott egy ilyen
effektust, megjelenik a
szimbólum.
48
GOFF
Akkor válassza, ha nem kíván képeffektust használni.
NEG.ART
Ezt akkor válassza, ha negatív képet kíván
rögzíteni vagy lejátszani.
SEPIA
Ezt akkor válassza, ha a képet szépia (barnás) tónusban kívánja
rögzíteni vagy lejátszani.
B&W
Ezt akkor válassza, ha a képet fekete-fehérben kívánja rögzíteni
vagy lejátszani.
SOLARIZE
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvett vagy lejátszott kép erős kontrasztú
illusztráció hatását keltse.
SLIM
Ezt akkor válassza, ha a képet függőlegesen
megnyújtva kívánja felvenni. (Ez az effektus
lejátszás közben nem alkalmazható.)
STRETCH
Ezt akkor válassza, ha a képet vízszintesen
széthúzva kívánja felvenni. (Ez az effektus
lejátszás közben nem alkalmazható.)
PASTEL
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
kép lágy pasztellkréta-kép hatását keltse.
(Ez az effektus lejátszás közben nem
alkalmazható.)
MOSAIC
Ezt akkor válassza, ha mozaikszerű képet
szeretne rögzíteni. (Ez az effektus lejátszás
közben nem alkalmazható.)
A videokamera testre szabása
b Megjegyzés
• TRV255E/265E esetén:
Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók effektusok. Hasonlóan: a
kimeneten át nem továbbíthatók képeffektust tartalmazó képek.
DV
z Ötlet
• TRV255E/265E esetén:
Képeffektusokat tartalmazó képek másik kazettára átmásolhatók (68. oldal).
AUTO SHTR
GON
Ha kiválasztja, a kamera nagyon világos helyen szükség szerint
használni fogja az elektronikus zársebesség-állítást.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja használni az elektronikus
zársebesség-állítást.
A videokamera testre szabása
A videokamera testre szabása
49
A
(CAMERA SET)
menü használata
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn mindig az éppen
használható menüpontok jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
– 16:9 WIDE/STEADYSHOT
CAMERA SET
D ZOOM
1 6 : 9W I DE
STEADYSHOT
N. S. L I GHT
(képstabilizátor) stb.
A CAMERA SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” fejezetet
(46. oldal).
[MENU] : END
D ZOOM
Ha kazettára készít felvételt, használhat 20-szorosnál nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is használhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép minősége. Ez a funkció akkor
igazán hasznos, ha távoli tárgyról, például egy madárról kíván közeli képet
készíteni.
A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra
található.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg,
amikor használni kezdi a zoom gombot.
50
GOFF
Ha ezt választja, kikapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
Optikailag legfeljebb 20-szorosra lehet zoomolni.
40 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
A 20-szoros és 40-szeres tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
990 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
A 20-szoros és 990-szeres tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
A videokamera testre szabása
16:9 WIDE
TRV228E/428E esetén:
Mozifilm jellegű ([CINEMA] üzemmód) és 16:9-es széles képek
([16:9 FULL] üzemmód) felvételére is van lehetőség, amelyeket 16:9-es
széles képernyőjű tévékészüléken tud megtekinteni.
Olvassa el a TV használati útmutatóját is.
[CINEMA] üzemmódban
Kép az LCD képernyőn/keresőben
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű TV képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű TV-n**
A videokamera testre szabása
[16:9 FULL] üzemmódban
Kép az LCD képernyőn/keresőben
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű TV képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű TV-n**
* A széles képernyőjű TV teljes üzemmódjában (full mode) a kép betölti a teljes
képernyőt.
** A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha szélesvásznú üzemmódban (wide mode) játssza
le, akkor a kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn, illetve a keresőben.
GOFF
CINEMA (
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül, hogy 4:3-as
televíziókészüléken torzításmentesen le lehessen játszani). A
felvétel nem lesz szélesvásznú.
)
Akkor válassza, ha a felvételt CINEMA üzemmódban kívánja
lejátszani.
,folytatás
A videokamera testre szabása
51
16:9 FULL (
)
Akkor válassza, ha a felvételt 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken kívánja lejátszani.
z Ötletek
• Ha [16:9 FULL] üzemmódban készít felvételt, akkor amikor ezt a felvételt széles
képernyőjű tévékészüléken játssza le, a dátum és idő kiszélesedve látszik a
képernyőn.
•
TRV428E esetén:
Nem működik a SteadyShot képstabilizáló funkció. Ha a menüben a [16:9 FULL]
üzemmódot választja amikor be van kapcsolva a SteadyShot funkció, akkor a
képernyőn villogni kezd a
szimbólum, és a SteadyShot funkció kikapcsol.
TRV255E/265E esetén:
A kazettára 16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség, amelyet 16:9-es
széles képernyőjű tévékészüléken tud megtekinteni ([16:9 WIDE]
üzemmód).
Ha bekapcsolja [ON] ezt a funkciót, akkor a kamera látószöge a kikapcsolt
[OFF] funkcióval elérhetőhöz képest még szélesebb lesz, amikor a motoros
zoom gombját a „W” jel felé nyomja.
Olvassa el a TV használati útmutatóját is.
Kép az LCD képernyőn
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű TV képernyőjén*
Kép egy normál képernyőjű TV-n**
* A széles képernyőjű TV teljes üzemmódjában (full mode) a kép betölti a teljes
képernyőt.
** 4:3 üzemmódban. Ha szélesvásznú üzemmódban (wide mode) játssza le, akkor a
kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn.
GOFF
ON (
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül, hogy 4:3-as
televíziókészüléken torzításmentesen le lehessen játszani).
A felvétel nem lesz szélesvásznú.
)
Akkor válassza, ha a felvételt 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken kívánja lejátszani.
z Ötlet
• Nem működik a SteadyShot funkció. Ha a menüben a [16:9 WIDE] értékét [ON]-ra
állítja amikor be van kapcsolva a SteadyShot funkció, akkor a képernyőn villogni
kezd a
szimbólum, és a SteadyShot funkció kikapcsol.
52
A videokamera testre szabása
STEADYSHOT (képstabilizátor)
TRV428E/ TRV255E/265E esetén:
Akkor válassza, ha kompenzáltatni kívánja a kamera remegését.
GON
OFF (
Szokásos beállítás (működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció). Ha olyan funkciót választ, amellyel a STEADYSHOT
(képstabilizátor) funkció nem tud egyszerre működni,
megjelenik a
szimbólum.
)
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni a SteadyShot funkciót.
Akkor érdemes ezt választani, ha állványról filmez mozdulatlan
tárgyat, illetve ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ. Ekkor valósághű képet kap eredményül.
A videokamera testre szabása
b Megjegyzés
• TRV255E/265E esetén:
Az alábbi esetekben a kamera remegése nem ellensúlyozható tökéletesen:
– ha sötétben készít felvételt,
– ha olyan tárgyról készít felvételt, amely beleolvad a háttérbe,
– ha vízszintes csíkokat filmez,
– zoomolás közben,
– ha gyorsan mozgó tárgyról készít felvételt,
– ha a zoom-gombot teljesen a „W” jelhez nyomja.
N.S. LIGHT
Ha a NightShot plus funkcióval készít felvételt, a felvétel élesebb lesz, ha a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó NightShot Light fényforrást is
használja.
GON
Akkor válassza, ha használni kívánja a NightShot Light
fényforrást. (30. oldal)
OFF
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light
fényforrást. (30. oldal)
A videokamera testre szabása
53
A
(PLAYER SET)/
(VCR SET) menü
használata
– HiFi SOUND/EDIT stb.
Az alábbi menüelemeket választhatja
(
TRV228E/428E/ TRV255E esetén
a PLAYER SET menüben, TRV265E
esetén a VCR SET menüben). A
menüelemek kiválasztására vonatkozóan
lásd „A menü beállításainak módosítása”
fejezetet (46. oldal).
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn
mindig az éppen használható menüpontok
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
VCR SET
H i F i SOUND
AUDIO MIX
[MENU] : END
HiFi SOUND
TRV255E/265E esetén:
Sztereó hanggal készített felvétel esetén megadhatja, hogyan kívánja
lejátszani a hangot.
GSTEREO
Sztereó kazetta vagy kéthangsávos kazetta fő és
mellékhangsávjának lejátszására.
1
Sztereó kazetta bal hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
fő hangsávjának lejátszására.
2
Sztereó kazetta jobb hangsávjának, illetve kéthangsávos kazetta
mellékhangsávjának lejátszása.
b Megjegyzések
• A kamera kéthangsávos kazettát is le tud játszani. Ezzel a kamerával kéthangsávos
műsort azonban nem lehet rögzíteni.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO] mód lép érvénybe.
EDIT
TRV228E/428E esetén:
Ha a kamerát lejátszó eszközként használja, másolás és szerkesztés esetén
minimalizálja a kép minőségének romlását.
GOFF
Akkor válassza, ha nem szeretné, hogy a kamera kompenzálja a
képminőség romlását.
ON
Akkor válassza, ha minimalizálni kívánja a képminőség
romlását.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, ez a funkció ismét kikapcsol [OFF].
54
A videokamera testre szabása
TBC
TRV228E/428E esetén:
GON
Akkor válassza, ha korrigálni kívánja a kép remegését a lejátszás
során.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja, hogy az olyan kazetták
lejátszása esetén, amelyre több alkalommal készített felvételt,
illetve amelyre televíziós játékot rögzített, a kamera korrigálja a
kép remegését.
DNR
TRV228E/428E esetén:
GON
Akkor válassza, ha korrigálni kívánja a „színzajt”.
OFF
Akkor válassza, ha a sok mozgást tartalmazó felvételekben
minimalizálni kívánja a visszamaradó képrészleteket.
A videokamera testre szabása
AUDIO MIX
TRV255E/265E esetén:
Beállítható az ST1 hangsáv (az eredetileg rögzített hang) és az ST2 hangsáv
közötti arány.
b Megjegyzések
• 16 bites audió módban rögzített hangfelvétel esetén a hangsávok közötti arány nem
módosítható.
• Ha a kamerához legalább 5 percig nem csatlakozik áramforrás, csak az eredetileg
felvett hang hallható.
A videokamera testre szabása
55
Az
(LCD SET)
menü használata
– LCD B.L./LCD COLOR stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn
mindig az éppen használható menüpontok
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
LCD SET
LCD BR I GHT
LCD B. L.
LCD COLOR
Az LCD SET menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” fejezetet
(46. oldal).
[MENU] : END
LCD BRIGHT
A részleteket lásd a 17. oldalon.
LCD B.L.
Az LCD képernyő háttérvilágításának erőssége megváltoztatható. Ez a
beállítás nincs hatással a felvett képre.
GBRT NORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha az LCD képernyő hátterében erősebb fényt
szeretne látni.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
LCD COLOR
Az LCD képernyő színét a SEL/PUSH EXEC tárcsa segítségével állíthatja
be. Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
Fakó színek
56
A videokamera testre szabása
Élénk színek
A
(TAPE SET)
menü használata
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn mindig az éppen
használható menüpontok jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
– FRAME REC/INT.REC stb.
A TAPE SET menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” című fejezetet
(46. oldal).
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
[MENU] : END
REC MODE
Ezt akkor válassza, ha a kazettára SP (normál lejátszás) módban
kíván felvételt készíteni.
LP ( LP )
Ezt akkor válassza, ha hosszabb,
TRV228E/428E esetén
kétszer, TRV255E/265E esetén másfélszer olyan hosszú
felvételt kíván készíteni, mint amilyenre SP módban lehetőség
nyílik (hosszan játszó mód). A kamera képességeinek maximális
kihasználása érdekében javasoljuk, hogy Sony kazettát
használjon.
A videokamera testre szabása
GSP ( SP )
b Megjegyzések
• Ha LP módban készített felvételt más kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang szakadozott lehet.
•
TRV228E/428E esetén:
Ha LP módban készít a kamerával felvételt, a felvétel a Standard 8 mm-es
rendszerben készül.
• TRV255E/265E esetén:
Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a jelenetek között a kamera helyesen
rögzíti az időkódot.
AUDIO MODE
TRV255E/265E esetén:
G12BIT
16BIT (
Ezt 12 bites felvétel készítéséhez (2 sztereó hang) válassza ki.
)
Ezt 16 bites felvétel készítéséhez (1 sztereó hang kiváló
minőségben) válassza ki.
,folytatás
A videokamera testre szabása
57
ORC TO SET
TRV228E/428E esetén:
Ha azt kívánja, hogy a kamera automatikusan állítsa be a lehető legjobb
felvételt biztosító felvételi körülményeket.
Amikor a menüben kiválasztja az [ORC TO SET] elemet, megjelenik a
[START/STOP KEY] menüelem. Nyomja meg a REC START/STOP
gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik az [ORC] üzenet, és megkezdődik
az automatikus beállítás. A beállítások befejeztével a kamera a készenléti
állapotba tér vissza. A beállítások elvégzéséhez mintegy 10 másodpercre
van szükség.
b Megjegyzések
• Ez a funkció kikapcsol, valahányszor kiveszi a kazettát a kamerából.
• Amikor bekapcsolja az [ORC TO SET] funkciót, egy mintegy 0,1 másodperces
felvételt nem tartalmazó rész keletkezik a kazettán. Amikor azonban a felvételt
innen folytatja, ez a felvételt nem tartalmazó rész eltűnik.
• Ha ellenőrizni kívánja, hogy bekapcsolta-e ezt a funkciót, a menüben válassza az
[ORC TO SET] elemet. Ha ez a funkció már be van kapcsolva, megjelenik az [ORC
ON] üzenet.
REMAIN
58
G AUTO
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera kijelezze a
kazettára még felvehető műsor hosszát:
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy bekapcsolta a
kazettát tartalmazó kamerát, és az megállapítja a maradék
szalag hosszát,
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy megnyomta a
(lejátszás) gombot,
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy a képernyőn a
kijelzések megjelenítése céljából megnyomta a DSPL/BATT
INFO gombot,
• a szalag előre- és visszacsévélése, illetve képkeresés alatt.
ON
Akkor válassza, ha a hátralévő műsoridőt mindig látni kívánja.
A videokamera testre szabása
FRAME REC
TRV255E/265E esetén:
Animációs filmet is készíthet: felváltva rögzítsen néhány képkockát, majd
mozdítsa el a tárgyakat egy kicsit.
TRV265E esetén:
A kamera elmozdulásának kiküszöbölése érdekében használja a
távirányítót.
GOFF
Ezt akkor válassza, ha a szokásos módon kíván felvételt
készíteni.
ON
Ezt akkor válassza, ha képkockánként kíván felvételt készíteni.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki az
[ON] menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
2 A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
Megjelenik a
szimbólum.
3 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A videokamera testre szabása
A kamera rögzíti a képet (kb. 5 képkockát rögzít),
majd készenléti állapotba vált át.
4 Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg a 3. lépést.
b Megjegyzések
• Ha sokáig készít felvételt képkockánként, a kamera nem tudja pontosan
kiszámítani, milyen hosszú felvétel készíthető még a kazettára, így a megjelenő
érték nem tökéletesen megbízható.
• Az utolsó képkocka-sorozat hosszabb lesz, mint a többi.
,folytatás
A videokamera testre szabása
59
INT.REC
TRV255E/265E esetén:
Ez a funkció kiválóan alkalmas egy virág kinyílásának stb. megörökítésére.
A művelet során a kamerát a hálózati tápegységgel üzemeltesse.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a. [REC TIME]
b. [INTERVAL]
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a [SET] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki az [INTERVAL]
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a várakozási
intervallum kívánt hosszát (30 másodperc, 1, 5, 10 perc), majd nyomja
meg a tárcsát.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a [REC TIME]
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
5 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a felvételi intervallum
kívánt hosszát (0,5, 1, 1,5, 2 másodperc), majd nyomja meg a tárcsát.
6 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki a [
RETURN]
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
7 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva jelölje ki az [ON] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
8 A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.
Villogni kezd a
szimbólum.
9 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Ekkor megkezdődik a szakaszos felvétel.
A szakaszos felvétel alatt a képernyőn a
szimbólum látható.
A felvétel leállításához a menüben válassza az [OFF] elemet.
b Megjegyzés
• A kiválasztott és a tényleges felvételi idő ±5 képkockával eltérhet egymástól.
z Ötletek
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, még változó fényviszonyok esetén is tiszta, éles képet
kaphat (31. oldal).
• A felvétel idejére kikapcsolhatja a hangjelzést (63. oldal).
60
A videokamera testre szabása
A
(SETUP MENU)
menü használata
– CLOCK SET/USB STREAM/
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn
mindig az éppen használható menüpontok
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványak.
LANGUAGE stb.
A SETUP MENU menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” című fejezetet
(46. oldal).
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
[MENU] : END
CLOCK SET
Beállítható a dátum és az idő (18. oldal).
A videokamera testre szabása
AUTO DATE
TRV228E/428E esetén:
Lehetőség van arra, hogy a kamera a dátumot naponta egyszer 10
másodpercig rögzítse a napi első felvétel elejére.
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a felvétel megkezdése után
a kamera 10 másodpercen keresztül rögzítse a dátumot.
OFF
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni az automatikus
dátumrögzítő funkciót.
z Ötlet
• Az automatikus dátumrögzítő funkció a dátumot naponta egyszer jeleníti meg
automatikusan. A dátum azonban naponta többször is megjelenhet automatikusan,
ha:
– beállítja a dátumot és az időt,
– kiveszi és újra beteszi a kazettát,
– a felvételt 10 másodpercen belül leállítja,
– a menüben egyszer [OFF]-ra, majd ismét [ON]-ra állítja az [AUTO DATE]
értékét.
,folytatás
A videokamera testre szabása
61
USB STREAM
TRV255E/265E esetén:
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kamera
képernyőjén látható kép megjelenik a számítógép képernyőjén is
(USB videoátvitel). A részleteket a „A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója” tartalmazza.
GOFF
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
ON
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
GNORMAL
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kijelölt menüelemek
normál méretben jelenjenek meg.
2×
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kijelölt menüelemek a
normál méretnél kétszer nagyobb méretben jelenjenek meg.
LTR SIZE
LANGUAGE
Kiválaszthatja, illetve megváltoztathatja a képernyőn megjelenő üzenetek
nyelvét (20. oldal). A következő nyelvek állnak rendelkezésre: angol,
egyszerűsített angol, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, francia,
spanyol, portugál, német, holland, olasz, görög, orosz, arab és perzsa.
DEMO MODE
Amikor nincs kazetta a kamerában és Ön CAMERA üzemmódra vált, a
kamera mintegy 10 percen át bemutatóanyagot játszik le.
GON
Ha ezt választja, akkor a kamera bemutatja a használható
funkciókat. Ha első alkalommal használja a kamerát, ezt
érdemes végignéznie.
OFF
Ezt akkor válassza, ha nem kívánja igénybe venni a [DEMO
MODE] üzemmódot.
b Megjegyzés
• A bemutató csak akkor tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló OFF
helyzetben áll.
z Ötletek
• A bemutató bizonyos, például az alábbi esetekben abbamarad:
– ha betesz egy kazettát a kamerába,
– ha bármilyen, a CAMERA üzemmódtól eltérő üzemmódot választ ki.
• Ha az [A.SHUT OFF] (automatikus kikapcsolás) értéke [5 min] és a kamera az
akkumulátorról üzemel, akkor a kamera mintegy 5 perc múlva automatikusan
kikapcsol (64. oldal).
62
A videokamera testre szabása
Az
(OTHERS)
menü használata
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
beállítható értékek a kamera üzemmódjától
függnek. A képernyőn mindig az éppen
használható menüpontok jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványak.
– WORLD TIME/VIDEO EDIT stb.
Az OTHERS menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd „A menü
beállításainak módosítása” című fejezetet
(46. oldal).
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A. SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
[MENU] : END
DATA CODE
TRV255E/265E esetén:
Akkor válassza, ha nem szeretné, hogy a lejátszás során a
kamera megjelenítse a felvétel dátumát, időpontját és felvételi
beállításait.
DATE/TIME
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a dátum és az idő lejátszás
közben megjelenjék. (40. oldal)
CAM DATA
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera beállításai
lejátszás közben megjelenjenek. (40. oldal)
A videokamera testre szabása
GOFF
WORLD TIME
Amikor a kamerát külföldön használja, megadhatja az időeltolódást. Az
időeltolódást a SEL/PUSH EXEC tárcsa segítségével állítsa be; az óra
ennek megfelelően a megváltozott időt mutatja. Ha időeltolódásként 0-t ad
meg, az óra ismét az eredeti időt mutatja.
BEEP
GMELODY
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel
elindításakor/leállításakor, a SEL/PUSH EXEC tárcsa
használatakor, illetve a működés során észlelt valamilyen
szokatlan jelenség esetén egy dallamot játsszék le.
NORMAL
Ha ezt választja, dallam helyett sípszó lesz hallható.
OFF
Ha ezt választja, akkor megszüntet minden hangjelzést: a
dallamot, a sípszót, a zárhangot és a műveleteket jelző hangot.
,folytatás
A videokamera testre szabása
63
A.SHUT OFF
G5 min
Akkor válassza, ha be kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást. Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor le ne merüljön.
NEVER
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos hálózatra, az [A.SHUT OFF] értéke
automatikusan [NEVER] lesz.
COMMANDER
TRV228E/428E/ TRV265E esetén:
GON
Akkor válassza, ha a kamerát a mellékelt távirányítóval is
működtetni kívánja.
OFF
Ezt akkor válassza, ha ki kívánja iktatni a távirányító
használatát, nehogy a kamera egy másik videomagnó
távirányítója által küldött parancsot észlelhessen.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON] beállítás lép érvénybe.
DISPLAY
GLCD
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat (például az időkódot).
V-OUT/LCD
Akkor válassza, ha a TV képernyőjén, az LCD képernyőn és a
keresőben látni szeretné a megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera elején található
felvételjelző lámpa a felvételkészítés során világítson.
OFF
Ezt a beállítást az alább felsorolt felvételi helyzetekben
használja. A felvételkészítés során nem gyullad fel a felvételjelző
lámpa.
• ha nem akarja, hogy az a személy, akiről felvételt készít, emiatt
ideges legyen,
• ha közelről filmez egy tárgyat,
• ha a filmezendő tárgyról visszaverődne a felvételi lámpa fénye.
REC LAMP
64
A videokamera testre szabása
VIDEO EDIT
TRV255E/265E esetén:
Kijelölhet legfeljebb 20 jelenetet (műsort), és azokat a kívánt sorrendben
átmásolhatja egy másik felvevő készülékre, például egy videomagnóra
(74. oldal).
A videokamera testre szabása
A videokamera testre szabása
65
A kamerával készített felvétel
átmásolható másik felvevő eszközre
(68. oldal).
TRV265E esetén arra is lehetőség van,
hogy videomagnóról a kamerában lévő
kazettára felvételeket átmásoljon
(73. oldal).
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a
kamerát a videomagnóhoz.
Másolás/Szerkesztés
A kamera
csatlakoztatása
videomagnóhoz
TRV228E/428E esetén:
A/V OUT aljzat
Sárga
Fekete
A/V átjátszókábel (tartozék)
Videomagnó
Jeláramlás iránya
66
Másolás/Szerkesztés
TRV255E/265E esetén:
A/V OUT aljzat
Csatlakoztatás i.LINK kábellel
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
i.LINK aljzat
DV aljzat
Sárga
Másolás/Szerkesztés
Fehér
A/V átjátszókábel (tartozék)
Videomagnó
Piros
Jeláramlás iránya
* A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon (külön
megvásárolható) S videokábelt. Ha a
csatlakoztatandó készülék rendelkezik S videó
aljzattal, akkor ne a sárga dugót használja,
hanem a (külön megvásárolható) S videokábelt
dugja be mind a csatlakoztatandó készülék,
mind pedig a kamera az S videó aljzatába.
Ha csak az S videó dugót használja, a hang nem
jut át a másik készülékbe.
** TRV255E esetén:
A kamera nem tud adatokat fogadni a
csatlakoztatott eszköztől, csupán küldeni tud
adatokat a DV aljzaton át.
b Megjegyzések
• A kamerát más készülékekhez A/V
átjátszókábellel csatlakoztassa. A csatlakoztatás
előtt győződjék meg arról, hogy az
(OTHERS) menü [DISPLAY] pontjában a
beállított érték [LCD]-e (ez a gyári beállítás)
(64. oldal).
•
TRV228E/428E esetén:
Ha a kamerát sztereó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel audió
dugóját dugja a videomagnó bal (fehér)
aljzatába.
• TRV255E/265E esetén:
Ha a kamerát monó készülékhez csatlakoztatja,
az A/V átjátszókábel sárga dugóját dugja a
videomagnó videoaljzatába, a piros (jobb
hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv) dugóját
pedig dugja az audioaljzatába.
A kamera csatlakoztatása i.LINK
kábellel
TRV265E esetén:
Ha a kamerát a másik készülékhez a DV
aljzaton át kívánja csatlakoztatni,
használjon (külön megvásárolható) i.LINK
kábelt. Így kiváló minőségű képet kap, mert
a video- és audiojeleket a készülékek
digitális formában továbbítják. Ne feledje,
hogy a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni. A részleteket lásd a
93. oldalon.
Másolás/Szerkesztés
67
Másolás másik
kazettára
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő készülékre
(például videomagnóra) átmásolja, illetve
szerkesztve átmásolja.
1
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához (66. és
67. oldal).
2
A videomagnót készítse elő felvételre.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
3
A kamerát készítse elő lejátszásra.
• Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerán indítsa el a lejátszást, a
videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a videomagnó
használati útmutatójában találhatók.
5
68
Amikor befejeződik a másolás, állítsa
le a kamerát és a videomagnót.
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• Ha a másoláshoz az A/V átjátszókábelt
használja, akkor a kijelzőket, szimbólumokat
(így például az időkódot) a DSPL/BATT INFO
gomb megnyomásával tüntesse el a képernyőről
(40. oldal). Ha ezt nem teszi, a jelzések,
szimbólumok rákerülnek a felvételre.
• TRV255E/265E esetén:
Ha a másoláshoz A/V átjátszókábelt használ és a
felvétel dátumát időpontját, valamint a kamera
beállításait rögzíteni kívánja a felvételen,
jelenítse meg őket a képernyőn (40. oldal).
• TRV255E/265E esetén:
Ha a kamerához a videomagnó a DV aljzaton
át csatlakozik, a felvételre nem kerülnek rá a
kijelzések és a feliratok.
• TRV255E/265E esetén:
Képeffektussal ([P. EFFECT] 48. oldal)
módosított képeket nem lehet a DV
csatlakozón keresztül átmásolni.
• TRV255E/265E esetén:
Ha i.LINK átjátszókábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben szünetre
állítja a kamerán a lejátszást, a felvett kép
egyenetlen lesz.
z Ötlet
•
TRV228E/428E esetén:
A képminőség romlásának megelőzése
érdekében még a másolás megkezdése előtt
állítsa a
(PLAYER SET) menü [EDIT]
elemét [ON] értékre (54. oldal).
Kazetta másolása
könnyűszerrel
4
Nyomja meg az EASY DUB gombot.
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE SEL
SETUP
0 :0 0 :0 0
– Easy Dubbing
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
(
TRV228E/428E)
Ha a kamerához videomagnót
csatlakoztat, a kamerával a másolás
egyszerűen irányítható a videomagnón.
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [SETUP] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése
[ E A S Y D UB ] : E N D
6
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(66. oldal).
2
A videomagnót készítse elő felvételre.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
3
NORMAL
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [IR SETUP]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor
ellenőrizze az [IR SETUP] kód-jelet,
hogy megbizonyosodjék arról, hogy a
kamera (infravörös jelekkel) valóban
vezérelni tudja a videomagnót.
b Megjegyzés
• Az Easy Dubbing csak olyan videomagnóval
lehet végrehajtani, amely értelmezni és
használni tudja az [IR SETUP] kódokat.
1
3
Másolás/Szerkesztés
Ha első alkalommal használja az Easy
Dubbing lehetőségét, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
0 :0 0 :0 0
7
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a videomagnó [IR SETUP]
kódját, majd nyomja meg a tárcsát.
A videomagnó [IR SETUP] kódját az
„[IR SETUP] kódok” fejezet ismerteti
(70. oldal). Ha videomagnójának
gyártója mellett egynél több kód is
szerepel, akkor egyenként próbálja ki
őket, és válassza ki azt, amelyikkel a
készülék működik.
A kamerát készítse elő lejátszásra.
• Tegyen be egy, a szerkesztendő
anyagot tartalmazó kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
69
8
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [PAUSE MODE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE P A U S E
REC
I R TEST
PB
RETURN
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
9
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a videomagnó felvételi
szünet állapotát megszüntető módot,
majd nyomja meg a tárcsát.
A művelet részleteit a videomagnó
használati útmutatója tartalmazza.
10A kamerát és a videomagnót helyezze
egymástól kb. 30 cm-re, fordítsa a
kamera infravörös jeladóját a
videomagnó infravörös érzékelője
felé, és ügyeljen arra, hogy ne legyen
köztük semmiféle akadály.
Infravörös érzékelő
Ha helyes a beállítás, a videomagnó
megkezdi a felvételt. Amikor véget ér az
[IR SETUP] kód ellenőrzése,
megjelenik a [COMPLETE] (Kész)
üzenet.
Ekkor a műveletsort folytassa a
következő lépéssel.
Ha nem kezdődik meg a felvétel,
válasszon másik [IR SETUP] kódot, és
próbálja újra.
14A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [ RETURN]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
[IR SETUP] kódok
A kamera beépítve ismeri az alábbi [IR
SETUP] kódokat. (A gyári beállítás: „3”.)
Gyártó
11A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
12A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [IR TEST] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Másolás/Szerkesztés
jelölje ki az [EXECUTE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
[IR SETUP] kód
Videomagnó
Infravörös
jeladó
70
13A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
Gyártó
[IR SETUP] kód
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
47
SABA
21, 76, 91
Megjeleníthető felirat.
8 gyárilag beállított és 2 egyéni felirat
közül választhat. Saját felirat készítését a
33. oldal 1–4. lépései ismertetik.
1
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [TITLE SEL]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
EASY DUBBING
T I T LE SEL
0 :0 0 :0 0
OFF
HE L LO !
HA P P Y B I R T HDA Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OU R SWE E T B A B Y
[EASY DUB]:END
2
Salora
89
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt feliratot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Ekkor a felirat villogni kezd.
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
* TV/videó rész
E A S Y D U B B I NG
OK
COLOR
S I ZE
BACK COL
HELLO!
Másolás/Szerkesztés
Roadstar
2. lépés: A felirat kiválasztása
0 :0 0 :0 0
[EASY DUB]:END
3
Szükség szerint módosítsa a felirat
színét [COLOR], méretét [SIZE] és
hátterének színét [BACK COL.].
Ha nem kell módosítani őket, folytassa a
3. lépéssel (72. oldal).
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [COLOR], a [SIZE],
illetve a [BACK COL.] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát. Ekkor a
kiválasztott elem megjelenik a
képernyőn.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a kívánt elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
3 Addig ismételje az 1. és 2. lépést, amíg
a felirat meg nem felel igényeinek.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
71
4
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [OK] menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
3. lépés: A másolási mód
kiválasztása
Ekkor megjelenik a felirat.
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE SEL
SETUP
0 :0 0 :0 0
ON
HELLO!
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
Normál ([NORMAL]), illetve szakaszos
([PREVIEW]) felvételi módot választhat.
1
b Megjegyzések
• Csak a videomagnóban lévő kazettára lehet
feliratot tenni.
• Ha a 3. lépésben háttérszínként a [FADE]
értéket választja, előfordulhat, hogy a
csatlakoztatott videomagnótól függően a kép
nem tökéletesen jelenik meg.
z Ötletek
• A felirat színe így változik:
[WHITE] (fehér) y [YELLOW] (sárga) y
[VIOLET] (lila) y [RED] (piros) y
[CYAN] (világoskék) y [GREEN] (zöld) y
[BLUE] (kék)
• A felirat mérete így változik:
[SMALL] (kicsi) y [LARGE] (nagy)
• A háttér színe így változik:
[FADE] (halvány) y [WHITE] (fehér) y
[YELLOW] (sárga) y [VIOLET] (lila) y
[RED] (piros) y [CYAN] (világoskék) y
[GREEN] (zöld) y [BLUE] (kék) y
[BLACK] (fekete)
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [MODE SEL]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
MODE SEL
NORMAL
SETUP
PREVIEW
HELLO!
NORMAL
[EASY DUB]:END
2
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [NORMAL] vagy a
[PREVIEW] menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a [NORMAL] módot választja
A videomagnóval a szokásos módon
készíthet felvételt.
Ha a [PREVIEW] módot választja
Szakaszos másolásra nyílik lehetőség, ha
a videomagnót úgy állítja be, hogy az
automatikusan rendre 5 másodpercig
felvegyen és 25 másodpercig álljon.
[a]
[b]
[c]
5s
5s
25 s
30 s
25 s
30 s
a. Felvételi idő (videomagnó)
b. Várakozási idő (videomagnó)
c. Lejátszási idő (kamera)
72
Másolás/Szerkesztés
4. lépés: Az Easy Dubbing
végrehajtása
Győződjék meg arról, hogy összekötötte a
kamerát és a videomagnót, és hogy a
videomagnó felvételi szünet állapotban
van.
1
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [START] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Felvétel készítése
videomagnóról
(
TRV265E)
A kamerával kazettára videomagnón
lejátszott felvételek is rögzíthetők.
A felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
1
A videomagnót csatlakoztassa a
kamerához (67. oldal).
A csatlakoztatáshoz (külön
megvásárolható) i.LINK kábelt
használjon.
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
RETURN
TITLE SEL
EXECUTE
MODE SEL
SETUP
Engage rec pause.
NORMAL
[EASY DUB]:END
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [EXECUTE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
A másolás végeztével mind a kamera,
mind a videomagnó automatikusan leáll.
A kijelző pedig ismét az Easy Dubbing
kezdőképernyőjét mutatja.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
3
A kamerán egyidejűleg nyomja meg a
(felvétel) gombot és a tőle
jobbra lévő gombot, majd közvetlenül
ezután nyomja meg a kamera
(szünet) gombját.
4
Kezdje el lejátszani a videomagnóban
lévő kazettát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera LCD
képernyőjén.
Ha szerkesztés közben kívánja
megállítani a másolást
Nyomja meg a kamera
(állj) gombját.
Kilépés az Easy Dubbing
funkcióból
5
Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt
meg kívánja kezdeni, nyomja meg a
kamera
(szünet) gombját.
6
A felvétel leállításához nyomja meg
az
(állj) gombot.
Nyomja meg az EASY DUB gombot.
b Megjegyzés
• Ha nem választotta ki a [START] elemet, a
képernyőn a [NOT READY] (Nincs
előkészítve) üzenet jelenik meg.
Másolás/Szerkesztés
2
2
z Ötlet
• Ha a kamerát más eszközhöz i.LINK kábellel
csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum.
(Előfordulhat, hogy ez a szimbólum a televízió
képernyőjén is megjelenik.)
Másolás/Szerkesztés
73
Kazettán
kiválasztott
jelenetek
másolása
– Digitális műsorszerkesztés
( TRV255E/265E)
1
A készülékek mind A/V
átjátszókábellel, mind pedig i.LINK
kábellel csatlakoztathatók. A másolás az
i.LINK kábel esetén egyszerűbben
hajtható végre.
2
Törölje ki a nem kívánt jelenetet
3
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
b Megjegyzések
• A digitális műsorszerkesztést csak olyan
videomagnóval lehet végrehajtani, amely
értelmezni és használni tudja az [IR SETUP]
kódokat.
• Ha a kamerához a videomagnó a DV aljzaton
át csatlakozik, a felvételre nem kerülnek rá a
kijelzések és a feliratok.
74
Másolás/Szerkesztés
Készítse elő a kamerát (lejátszásra).
• Tegyen be egy, a szerkesztendő
anyagot tartalmazó kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Változtatassa meg a sorrendet
1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése
Készítse elő a videomagnót.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
Kijelölhet legfeljebb 20 jelenetet
(műsort), és azokat a kívánt sorrendben
átmásolhatja egy másik felvevő
készülékre, például egy videomagnóra.
A szerkesztés eredménye
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(67. oldal).
4
Nyomja meg a MENU gombot.
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az
(OTHERS)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
6
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [VIDEO EDIT]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
7
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [EDIT SET]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
8
0:08:55:06
Infravörös érzékelő
0:08:55:06
IR
i. LINK
[MENU] : END
Videomagnó
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [i.LINK] vagy az [IR]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ha i.LINK kábelt használ
Az [i.LINK] elem kiválasztását
követően az eljárást folytassa a „2. lépés:
A kamera és a videomagnó
szinkronizálása” fejezetben leírtakkal
(76. oldal).
Ha A/V átjátszókábelt használ
Az [IR] elem kiválasztását követően az
eljárást folytassa „Az [IR SETUP] kód
beállítása” fejezetben leírtakkal
(75. oldal).
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [IR SETUP] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a videomagnó [IR SETUP]
kódját, majd nyomja meg a tárcsát.
A videomagnó [IR SETUP] kódját az
„[IR SETUP] kódok” fejezet ismerteti
(70. oldal). Ha videomagnójának
gyártója mellett egynél több kód is
szerepel, akkor egyenként próbálja ki
őket, és válassza ki azt, amelyikkel a
készülék működik.
Másolás/Szerkesztés
9
Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor
ellenőrizze az [IR SETUP] kód-jelet, hogy
megbizonyosodjék arról, hogy a kamera
(infravörös jelekkel) valóban vezérelni
tudja a videomagnót.
Infravörös
jeladó
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [CONTROL]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
Az [IR SETUP] kód beállítása
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [PAUSEMODE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a videomagnó felvételi
szünet állapotát megszüntető módot,
majd nyomja meg a tárcsát.
A művelet részleteit a videomagnó
használati útmutatója tartalmazza.
5 A kamerát és a videomagnót helyezze
egymástól kb. 30 cm-re, fordítsa a
kamera infravörös jeladóját a
videomagnó infravörös érzékelője felé,
és ügyeljen arra, hogy ne legyen köztük
semmiféle akadály.
6 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóba, és a videomagnót állítsa
felvételi szünetre.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
75
7 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [IR TEST] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
3
8 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [EXECUTE] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ha helyes a beállítás, a videomagnó
megkezdi a felvételt. Amikor véget ér az
[IR SETUP] kód ellenőrzése, megjelenik
a [COMPLETE] (Kész) üzenet.
Az eljárást folytassa a „2. lépés: A
kamera és a videomagnó
szinkronizálása” fejezetben leírtakkal
(76. oldal).
Ha nem kezdődik meg a felvétel,
válasszon másik IR kódot, és próbálja
újra.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
4
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
A kamerát és a videomagnót azért
célszerű szinkronizálni, hogy ne maradjon
le a felvételről a jelenet eleje.
Vegye ki a kazettát a kamerából.
Készítsen elő papírt és ceruzát.
A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
Ha a 75. oldal 9. lépésében az [i.LINK]
csatlakoztatási lehetőséget választotta,
ugorja át ezt a lépést.
b Megjegyzés
• Engedje, hogy a kazettában a szalag
kb. 10 másodpercig forogjon, majd
állítsa szünetre a készüléket. Ha a
felvételt a kazetta legelején indítja,
előfordulhat, hogy a jelenet eleje
lemarad.
76
Másolás/Szerkesztés
ENGAGE
REC PAUSE
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [EXECUTE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
COMPLETE
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
5
2
0:08:55:06
RETURN
EXECUTE
Ekkor villogni kezd az [EXECUTING]
üzenet, és (kb. 50 másodpercnyi)
felvétel készül, rajta 5 [IN] és [OUT] jel,
amelyek mindegyike a szinkronizálást
szolgálja. A felvétel befejeztekor a
[COMPLETE] (Kész) üzenet jelenik
meg.
2. lépés: A kamera és a
videomagnó szinkronizálása
1
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [ADJ TEST]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
A videomagnón csévélje vissza a
kazettát, majd lassítva kezdje el
lejátszani.
Minden [IN] jelhez 5 nyitó, minden
[OUT] jelhez 5 záró szám jelenik meg.
6
Jegyezze fel az egyes [IN] jeleknél
megjelenő nyitó, és az egyes [OUT]
jeleknél megjelenő záró számokat,
majd számítsa ki az [IN], valamint az
[OUT] jeleknél megjelenő számok
átlagát.
7
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [”CUT-IN”] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
8
0:08:55:06
0
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [IN] jelek értékének
átlagát, majd nyomja meg a tárcsát.
A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből
Ha a videomagnóban lévő kazettán első
alkalommal végez digitális
műsorszerkesztést, akkor a művelet
megkezdése előtt hajtsa végre az 1. és 2.
lépésben leírtakat (74–76. oldal).
1
Tegye be a lejátszandó kazettát a
kamerába.
A felvételhez tegyen egy kazettát a
videomagnóba.
Ezzel beállította a felvétel számított
kezdőpontját.
9
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
2
Nyomja meg a MENU gombot.
3
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az
(OTHERS)
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
4
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [VIDEO EDIT]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
0:08:55:06
0
10A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [OUT] jelek értékének
átlagát, majd nyomja meg a tárcsát.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
Ezzel beállította a felvétel számított
leállási pontját.
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
Másolás/Szerkesztés
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [”CUT-OUT”]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Készítsen elő egy kazettát.
0:08:55:06
1 IN
[MENU] : END
11A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [ RETURN]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
5
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet elejét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
77
6
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki a [MARK] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel beállította az első műsorrész
kezdőpontját; a műsor-jel felső része
világoskékké válik.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 OUT
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet végét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát.
Ezzel beállította az első műsorrész
végpontját; a műsor-jel alsó része
világoskékké válik.
jelölje ki az [EXECUTE]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
A kamera megkeresi az első műsorrész
elejét, majd elkezdődik a felvétel.
A keresés során a [SEARCH], a
szerkesztés (felvétel) során az
[EDITING] üzenet jelenik meg.
V I DEO ED I T
EDITING
0:09:07:06
[
0:00:06:00
1/1
] : CANCEL
[MENU] : END
2 IN
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
[MENU] : END
9
RETURN
EXECUTE
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
SCENE
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:09:07:06
ENGAGE
REC PAUSE
12A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
[MENU] : END
8
jelölje ki a [START] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
[MENU] : END
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
7
11A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
Az 5–8. lépések ismételt
végrehajtásával állítsa össze a műsort.
Amikor egy-egy műsorrész átvételre
került, jele abbahagyja a villogást, de
látható marad. Amikor az összes
műsorrész rögzítésre került, a
műsorszerkesztő funkció automatikusan
leáll.
A felvétel megszakításához nyomja meg
az
(állj) gombot.
10A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
Ha a kamera i.LINK kábellel
csatlakozik a videomagnóhoz, ugorja át
ezt a lépést.
A digitális műsorszerkesztés
befejezése
Nyomja meg a MENU gombot.
Az összeállított műsor mentése
anélkül, hogy felvételre kerülne
A 11. lépésben nyomja meg a MENU
gombot.
A műsort a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a kazettát ki nem veszi.
78
Másolás/Szerkesztés
Műsor törlése
1 Hajtsa végre a „A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből” (77. oldal)
fejezet 1–4. lépéseit.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [UNDO] vagy az [ERASE
ALL] menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ha az [UNDO] elemet választja
A legutóbb beállított műsorrészt
törölheti ki.
Ha az [ERASE ALL] elemet választja
Az összes műsorrészt kitörölheti.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
jelölje ki az [EXECUTE] menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
A műsorrészek kitörlődnek. A művelet
megszakításához jelölje ki a [RETURN]
menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• Üres szalagrészen sem a kezdő-, sem a végpont
nem állítható be. Ha egy műsorrész üres
szalagrészt is tartalmaz, előfordulhat, hogy a
megjelenő teljes lejátszási idő nem pontos.
• Ha i.LINK kábeles kapcsolat esetén nem tudja
megfelelően működtetni a készüléket, a 9.
lépésben válasszon ki egy [IR] kódot (75. oldal),
és állítsa be az [IR SETUP] kódot.
Másolás/Szerkesztés
79
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma
továbbra is fennáll, iktassa ki az
áramforrást és forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
„C:ss:ss” jelenik meg, bekapcsolt az
öndiagnózis funkció. A részleteket lásd a
86. oldalon.
Általános műveletek
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerán.
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (12. oldal)
cA hálózati tápegységet dugja a fali csatlakozóaljzatba, a kamerát
üzemeltesse a tápegységről. (15. oldal)
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
cHúzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot. (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket
veszi fel.)
TRV228E/428E/
TRV265E esetén:
Nem működik a mellékelt
távirányító.
cAz
(OTHERS) menüben a [COMMANDER] értékét állítsa
[ON]-ra. (64. oldal)
cTegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/–
polaritásra. Ha ez nem oldja meg a problémát, az elem teljesen
lemerült. Tegyen be új elemet. (105. oldal)
cA kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el
minden akadályt.
Akkumulátor/Áramforrás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha a kijelző
töltésekor nem világít.
most sem gyullad fel, az azt jelzi, hogy nem jön áram a fali
csatlakozóaljzatból.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése. (12. oldal)
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha ez nem
töltésekor villog.
oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az akkumulátor sérült. (12. oldal)
80
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (12. és 91. oldal)
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (12. és 92. oldal)
A kamera gyakran kikapcsol,
pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző,
vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
cA kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort. (12. oldal)
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF] értéke [5 min].
(64. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol. A POWER kapcsolóval kapcsolja be
ismét a kamerát. (16. oldal) Vagy használja a hálózati
tápegységet.
Hiba lép fel, amikor a kamerát a
hálózati tápegységhez
csatlakoztatja.
cKapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból. Aztán ismét dugja be.
Hibaelhárítás
Kazetta
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
cEllenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás
(akkumulátor, hálózati tápegység). (12. oldal)
cVegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza.
(12. oldal)
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (12. oldal)
A kazetta nem jön ki, pedig a
kazettatartó fedele nyitva van.
cA kamerában pára kezd lecsapódni. (95. oldal)
A kazettán hátralévő idő nem
jelenik meg.
cHa azt szeretné hogy a kazettán hátralévő idő mindig látható
legyen, a
(TAPE SET) menüben állítsa a [
REMAIN]
elem értékét [ON]-ra. (58. oldal)
,folytatás
Hibaelhárítás
81
LCD képernyő/kereső
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A képernyőn az üzenetek
ismeretlen nyelven jelennek meg.
cLásd a 20. oldalon.
A képernyőn ismeretlen kép
jelenik meg.
cA kamera [DEMO MODE] üzemmódban van. (Ha nincs a
kamerában kazetta, akkor körülbelül 10 perccel azután, hogy a
kamerát CAMERA üzemmódba kapcsolta, automatikusan
[DEMO MODE] üzemmódba kerül, és elkezdi lejátszani a
bemutatót.) A [DEMO MODE] kikapcsolásához tegyen be egy
kazettát. A [DEMO MODE] a menüben is kikapcsolható [OFF].
(62. oldal)
A képernyőn ismeretlen
szimbólum jelenik meg.
cNézze meg a szimbólumok listáját. (107. oldal)
A keresőben a kép nem éles.
cA kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a
képet. (17. oldal)
A keresőből eltűnt a kép.
cZárja be az LCD táblát. Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben
nem látszik a kép. (17. oldal)
Felvétel
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettában a szalag nem indul el, cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERA üzemmódot.
amikor megnyomja a REC
(16. oldal)
START/STOP gombot.
cA szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másik
kazettát.
cAz írásvédő fület tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új kazettát.
(90. oldal)
cPáralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a
görgőhöz. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye
vissza. (95. oldal)
82
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF] (automatikus
kikapcsolás) értéke [5 min]. (64. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát (16. oldal).
Vagy használja a hálózati tápegységet.
• Az akkumulátor lemerült. (12. oldal)
TRV428E/ TRV255E/
265E esetén:
Nem működik a SteadyShot
funkció.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT]
(képstabilizátor) értékét állítsa [ON]-ra. (53. oldal)
cA
(CAMERA SET) menüben a [16:9 WIDE] értékét állítsa
[OFF]-ra. (51. oldal)
Hibaelhárítás
Ok és/vagy teendő
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
cA FOCUS gombot megnyomva kapcsolja be az automatikus
fókuszbeállítást. (31. oldal)
cA felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt. (31. oldal)
Amikor sötétben gyertyafényt
vagy villanyfényt filmez,
függőleges csík jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége
nagymértékben eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
cKapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (30. oldal)
A kép túl világos, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a
képernyőn.
cVilágos helyen kapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (30. oldal)
cKapcsolja ki a ellenfényt kompenzáló funkciót. (29. oldal)
Nem hallatszik a zárhang.
cAz
(OTHERS) menüben a [BEEP] értékét állítsa
[MELODY]-ra vagy [NORMAL]-ra. (63. oldal)
TRV428E/ TRV255E/
265E esetén:
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT]
(képstabilizátor) értékét állítsa [OFF]-ra. (53. oldal)
Villog a kép vagy vibrálnak a
színek.
cEz akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa
alatt készít felvételt lágy portré vagy sport üzemmódban. Ilyenkor
kapcsolja ki a [PROGRAM AE] funkciót. (47. oldal)
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a beépített lámpa.
cA LIGHT gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a
szimbólumot.
cHa a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatás
Hibaelhárítás
83
Lejátszás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A lejátszás nem működik.
cHa a kazetta a végére ért, csévélje vissza. (37. oldal)
A képen vízszintes csíkok jelennek cA fejet tisztítsa meg a (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
(95. oldal)
megjelenő kép életlen.
•
TRV228E/428E esetén:
A tévékészülék nincs megfelelően beállítva a videojel fogadására.
cÁllítsa be. (42. oldal)
c
TRV228E/428E esetén:
A
(PLAYER SET) menüben az [EDIT] értékét állítsa [OFF]ra. (54. oldal)
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
c
Szakadozott a hang.
cA fejet tisztítsa meg a (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(95. oldal)
TRV255E/265E esetén:
TRV255E esetén a
(PLAYER SET) menüben,
TRV265E esetén a
(VCR SET) menüben állítsa a [HiFi
SOUND] értékét [STEREO]-ra. (54. oldal)
cNövelje a hangerőt. (37. oldal)
c TRV255E/265E esetén:
TRV255E esetén a
(PLAYER SET) menüben,
TRV265E esetén a
(VCR SET) menüben módosítsa az
[AUDIO MIX] beállítását: addig távolodjék az [ST2] oldaltól, amíg
a hangzás megfelelővé nem válik. (55. oldal)
cHa S VIDEO csatlakozódugót használ, akkor győződjék meg arról,
hogy
TRV228E/428E esetén az A/V átjátszókábel fekete,
TRV255E/265E esetén pedig a piros és a fehér
csatlakozódugóját is bedugta. (42. oldal)
TRV265E esetén:
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
Amikor a felvétel dátuma látható a
nem utal meghibásodásra.
képernyőn, nem működik a
dátumkereső funkció.
84
TRV255E/265E esetén:
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a
dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
TRV255E/265E esetén:
Lejátszáskor nem jelenik meg a
kép a képernyőn.
• A kazettán található felvétel Hi8
rendszerben készült.
Hibaelhárítás
/Standard 8 mm-es
Másolás/Szerkesztés
Ok és/vagy teendő
Ha A/V átjátszókábelt használ,
nem jól működik a másolás.
cAz
(OTHERS) menüben a [DISPLAY] értékét állítsa [LCD]re. (64. oldal)
TRV265E esetén:
A csatlakoztatott készülékről
származó képek nem megfelelően
jelennek meg.
• A bemenő jel nem PAL rendszerű. (74. oldal)
TRV255E/265E esetén:
Nem működik a digitális
műsorszerkesztés.
cÁllítsa be helyesen a videomagnó bemenetét, majd ellenőrizze a
kamera és a videomagnó csatlakozását. (66. oldal)
cHa a kamera az i.LINK kábellel nem Sony gyártmányú DV
eszközhöz csatlakozik, akkor az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” (74. oldal) fejezet 9. lépésében válassza
az [IR] elemet.
cSzinkronizálja a kamerát és a videomagnót. (76. oldal)
cAdja meg a helyes [IR SETUP] kódot. (70. oldal)
cIsmételten válassza ki a felvételi szünet megszüntetésére szolgáló
üzemmódot. (75. oldal)
cA kamerát és a videomagnót 30 cm-nél távolabb helyezze el
egymástól. (75. oldal)
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
TRV255E/265E esetén:
A videomagnó i.LINK kábellel
csatlakozik a kamerához, és nem
megfelelően működik a digitális
műsorszerkesztés során.
ci.LINK kábel használata esetén az „1. lépés: A kamera és a
videomagnó előkészítése” (74. oldal) fejezet 9. lépésében válassza
az [IR] elemet.
TRV228E/428E esetén:
Nem működik az Easy Dubbing
funkció.
• A videomagnó és/vagy a videokamera nincs megfelelően beállítva.
cGyőződjék meg arról, hogy a videomagnón a LINE bementet
választotta. Ügyeljen arra is, hogy a videokamera bekapcsoló
gombja VCR állásban legyen. (69. oldal)
• Nem helyes az [IR SETUP] kód vagy a [PAUSE MODE]
beállítása.
c Állítsa be a videomagnónak megfelelő [IR SETUP] kódot és
[PAUSE MODE] értéket. Majd az [IR TEST] funkcióval
ellenőrizze a videomagnó működését. (69. oldal)
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Hibajelenség
85
Figyelmeztető
szimbólumok és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha a képernyőn üzenetek, szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat. A részleteket
a zárójelben megadott oldalakon olvashatja el.
86
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
C:ss : ss/E:ss : ss
(Öndiagnózis kijelzője)
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha a probléma többszöri
elhárítási kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:ss
cNem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ.
Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort. (91. oldal)
C:21:ss
cPáralecsapódás történt. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát,
és tegye vissza. (95. oldal)
C:22:ss
cA fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(95. oldal)
C:31ss / C:32ss
cA fent leírtaktól eltérő hibajelenség fordult elő. Vegye ki a
kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja meg használni a
kamerát. Ha pára kezd lecsapódni a kamerában, akkor ne
próbálkozzék ezzel az eljárással. (95. oldal)
cTávolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
cCserélje ki a kazettát.
cNyomja meg a RESET gombot, majd ismét próbálja meg használni
a kamerát.
E:61:ss / E:62:ss
cForduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony márkaszervizhez.
Közölje velük az „E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
E (Az akkumulátor
energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az E figyelmeztető szimbólum
már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
még 5–10 perc működést tesz lehetővé.
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
cVegye ki a kazettát, a POWER kapcsolót állítsa (CHG) OFF
helyzetbe, és a kamerát hagyja így nyitott kazettatartóval
körülbelül 1 órán át. (95. oldal)
Hibaelhárítás
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását. (90. oldal)*
Ha gyorsan villog:
• A szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére
figyelmeztető szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a kazetta tartalmának
módosítását. (90. oldal)
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt. (95. oldal)
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható. (86. oldal)
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek, szimbólumok megjelennek, dallam vagy sípoló hangjelzés
hallható.
Figyelmeztető üzenetek
Bizonyos hibák esetén az alábbi üzenetek szólítják fel arra, hogy orvosolja a kialakult helyzetet.
Üzenet
Akkumulátor
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cLásd a 91. oldalon.
(Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort.)
Páralecsapódás
Teendő/Utalás
Battery level is low. (Az akkumulátor
lemerülőben van.)
cTöltse fel az akkumulátort.
(12. oldal)
Old battery. Use a new one. (Az akkumulátor
régi. Cserélje újra.)
cLásd a 91. oldalon.
Z Re-attach the power source.
(Csatlakoztassa ismét az áramforrást.)
–
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette (Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát.)
cLásd a 95. oldalon.
Hibaelhárítás
Témakör
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
cLásd a 95. oldalon.
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1 órára.)
Kazetta/szalag
Q Insert a cassette. (Tegyen be egy kazettát.) cLásd a 19. oldalon.
Z Reinsert the cassette. (Vegye ki, majd ismét
tegye be a kazettát.)
cLehet, hogy a kazetta sérült stb.
Q Z The tape is locked - check the tab. (A
kazetta írásvédett – nézze meg az írásvédő
kapcsolóját.)
cLásd a 90. oldalon.
Q The tape has reached the end. (A szalag a
végére ért.)
–
,folytatás
Hibaelhárítás
87
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
Egyéb funkciók
Cannot record due to copyright protection.
(Szerzőijog-védelem miatt nem rögzíthető.)
–
Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Piszkos a videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.)
cLásd a 95. oldalon.
Cannot start Easy Handycam (Nem indítható
el az Easy Handycam funkció.)
cLásd a 28. és a 39. oldalon.
Cannot cancel Easy Handycam (Nem állítható cLásd a 28. és a 39. oldalon.
le az Easy Handycam funkció.)
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (Ha USB kábel csatlakozik a
kamerához, nem indítható el az Easy
Handycam funkció.)
–
Invalid button with Easy Handycam operation cLásd a 28. és a 39. oldalon.
(Easy Handycam üzemmódban ez a gomb
nem használható.)
USB invalid during Easy Handycam (Easy
Handycam üzemmódban nem használható
USB kábel.)
88
Hibaelhárítás
cNyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát.
További információk
Ha a kamerát
külföldön
használja
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a
helyi idő, ha megadja az adott országra
érvényes időeltolódást. Válassza az
(OTHERS) menü [WORLD TIME]
elemét, majd állítsa be az időeltolódást
(63. oldal).
Áramellátás
A kamerához tartozó hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt tévékészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak AUDIO/
VIDEO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie (lásd
az alábbi listát).
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
További információk
Rendszer
További információk
89
Használható
videokazettafajták
Ezzel a kamerával mind Standard 8 mm-es
, mind Hi8
, mind pedig Digital8
rendszerű videokazetta használható.
Hi8
rendszer
A Hi8
rendszer a Standard 8 mm-es
rendszernek egy jobb képminőséget
biztosító kibővítése.
Hi8
rendszerben készült felvételt
tökéletesen csak Hi8 rendszerű
videofelvevő-lejátszó készüléken lehet
lejátszani.
Digital8
rendszer
Ezt a videorendszert azzal a céllal
fejlesztették ki, hogy Hi8
/Digital8
videokazettára digitális felvételeket
lehessen készíteni.
Ha ezzel a Digital8
rendszerű kamerával
készít Hi8
vagy Standard 8 mm-es
rendszerű kazettára felvételt, a felvételi idő
kétharmada lesz annak, mint amit Hi8
vagy Standard 8 mm-es
rendszerű
kamerával el tudna érni. (SP üzemmódban a
90 perces felvételi időből kb. 60 perc lesz.)
Szerzői jogot védő jel
Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott kazetta
szerzői jogot védő jelet tartalmaz, akkor a
kamerával ezt a felvételt nem lehet egy
másik, a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
TRV265E esetén:
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz.
Ha ilyen szoftvert kísérel meg felvenni, az
LCD képernyőn, illetve a televízió
képernyőjén a [Cannot record due to
copyright protection.] (Szerzőijog-védelem
miatt nem rögzíthető.) üzenet jelenik meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket a
kazettára.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
Hogyan lehet elérni, hogy a
kazettára ne kerüljön üres rész a
felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt az END
SEARCH gomb megnyomásával álljon rá a
már rögzített felvételrész legvégére az
alábbi esetekben:
– ha a felvételkészítés során kivette a
kazettát,
– ha lejátszotta a kazettát.
Ha a kazettán üres részek vagy egymást
megszakításokkal követő jelek vannak,
akkor a fent leírt módon készítsen felvételt a
kazettára annak legelejétől a legvégéig.
90
További információk
REC: A kazettára felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera esetleges
hibás működését, a kazettára címkét csak a
következő ábrán megjelölt helyre tegyen.
A szélére és élére ne
ragasszon címkét.
A címke helye
A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának megelőzése
érdekében csévélje vissza a szalagot a
kazetta elejére. Ezután a kazettát tegye a
tokjába, és felállítva tárolja.
A
,a
védjegy.
,a
,a
és a
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis az (M sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral. A
kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik. Az M sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon a
jelzés látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energia-felvételt, és percekben
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység/töltő esetén az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő hátralévő
működési idő és a még hátralévő töltési idő
jelenik meg.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül
töltse fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a
kábelt a DC IN aljzatból, vagy vegye ki az
akkumulátort.
,folytatás
További információk
91
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10°C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort
használjon: NP-QM71/QM71D/QM91/
QM91D (külön megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül. Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-QM71/
QM71D/QM91/QM91D (külön
megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót (CHG) OFF helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen feltöltött
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató
92
További információk
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse a
maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
• Az üzemi körülményektől, a
hőmérséklettől és a környezettől függően
előfordulhat, hogy az E szimbólum, amely
azt jelzi, hogy az akkumulátor már
majdnem lemerült, néha akkor is villogni
kezd, amikor az akkumulátor által
biztosított üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye ki az akkumulátort a
kamerából, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy az
(OTHERS) menüben az [A.SHUT OFF]
értékét [NEVER]-re állítja, és a kamerát a
kazettás felvétel készenléti állapotában
hagyja mindaddig, amíg az magától ki nem
kapcsol (64. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő,
akkor az akkumulátor valószínűleg
élettartamának vége felé jár. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
Az i.LINK
csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat i.LINKkompatibilis DV aljzat. Az alábbiakban
ismertetjük az i.LINK szabványt és
jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
b Megjegyzés
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni. Ha
a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább két
DV aljzattal is rendelkezik, olvassa el az illető
készülék használati útmutatóját.
z Ötletek
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az IEEE
1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos cég
elfogadta.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a
készülékek függvényében változhat.
Háromféle jelátviteli sebesség használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok” fejezete
megadja a jelátviteli sebességet. Egyes
készülékeken ezt az i.LINK csatlakozóaljzat
közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen a
kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az „S100”
érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit takar az Mbps elnevezés?
Az Mbps a „megabit per second” kifejezés
rövidítése, és az egy másodperc alatt küldhető
vagy vehető adatmennyiséget adja meg. A 100
Mbps kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat küldésére
van lehetőség.
További információk
Az i.LINK olyan digitális soros interfész,
amely két, i.LINK csatlakozóaljzattal
rendelkező készülék között digitális video-,
digitális audio- és egyéb adatok kétirányú
továbbítására szolgál. Az i.LINK kábelen át
más készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges alkalmazások
között említhetjük a különböző digitális AV
készülékekkel végzett műveleteket és
adatátviteli tranzakciókat.
Ha láncba fűzve két vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk a
kamerához, akkor nemcsak a kamera és a
hozzá közvetlenül csatlakoztatott készülék
között végezhetők műveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a
kamerához csatlakoztatott készüléken
keresztül a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzői és
műszaki adati függvényében a működési
mód eltérő lehet. Az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékeken a
műveletek és adatátviteli tranzakciók nem
valósíthatók meg.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(az amerikai székhelyű Villamosmérnökök
Egyesülete) hagyott jóvá.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan
lehet másolatot készíteni úgy, hogy a
kamerát egy másik DV aljzattal rendelkező
videokészülékhez csatlakoztatja, olvassa el a
67. és a 68. oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK (DV)
csatlakozóval rendelkező készülékhez
(például VAIO sorozatú személyi
számítógéphez) is csatlakoztathatja.
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról, hogy a
kamera által támogatott alkalmazás már
telepítve van a számítógépen.
,folytatás
További információk
93
Egyes i.LINK-kompatibilis
videokészülékek, így például a digitális
televíziók, DVD-felvevők/lejátszók,
MICROMV felvevők/lejátszók nem
kompatibilisek a DV szabvánnyal. Mielőtt a
kamerát egy másik készülékhez
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatandó készülék DV készülék-e.
A részleteket, a biztonsági előírásokat és a
használható szoftvereket illetően olvassa el
a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú kábelt
(DV másoláshoz).
Az i.LINK és a
védjegye.
94
a Sony Corporation
További információk
Karbantartás és
biztonsági
előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és
ne tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60°C fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen
a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A
közvetlen napsugárzás tönkreteheti a
kereső belsejét és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenárammal üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú
üzemeltetéshez használja az ebben az
útmutatóban javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
Ha a kamerát sokáig nem használja
Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszék le egy kazettát.
Húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében, a
szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat, hogy a
szalag a fejre tapad és megsérül, vagy a
készülék nem megfelelően működik. Ha a
kamera belsejébe pára csapódott le,
megjelenik a [% Z Moisture condensation.
Eject the cassette] (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) vagy a [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.]
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1
órára.) üzenet. Ha a pára a lencsére
csapódik le, ilyen üzenet nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik funkció
sem működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamerát, és kb. 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettatartó tetejét. A kamerát
akkor lehet ismét használni, ha
bekapcsoláskor nem jelenik meg sem a %,
sem a Z szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul, hogy
a kazettatartó tetejének kinyitása után a
kazetta 10 másodpercig még nem jön elő. A
jelenség nem utal meghibásodásra. Ne
csukja vissza a kazettatartó fedelét, amíg elő
nem jön a kazetta.
Megjegyzések a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát párás
helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg
levegőre viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen
használja.
További információk
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan kezelje a készüléket, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és óvja a durva
mechanikai hatásoktól. Különösen a
lencse épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa (CHG) OFF
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
Videofej
• Amikor a videofej beszennyeződik, a
kamerával nem lehet rendesen felvenni,
illetve lejátszáskor a kép vagy a hang torz
lesz.
,folytatás
További információk
95
• A hosszú használat során a videofej
elkopik. Ha nem éles a kép és ezen a
tisztítókazetta sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej
elhasználódott. A videofej cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a legközelebbi
Sony márkaszervizzel.
•
TRV228E/428E esetén:
Az alábbi esetekben 10 másodpercig
tisztítsa a videofejeket (külön
megvásárolható) Sony V8-25CLD
tisztítókazettával.
– ha a lejátszott kép zajos, vagy ha a
képernyő kék színű,
– ha a lejátszott kép alig látható,
– ha a lejátszott kép nem jelenik meg,
– ha felvételkor a [
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
• TRV255E/265E esetén:
Az alábbi esetekben 10 másodpercig
tisztítsa a videofejeket (külön
megvásárolható) Sony V8-25CLD
tisztítókazettával.
– ha lejátszáskkor a képen mozaikszerű zaj
látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy
a hang,
– ha felvételkor a [
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „képvisszamaradás” jelenhet
meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
96
További információk
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása
• Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor a
(külön megvásárolható) LCD Cleaning
Kit tisztítókészlettel tisztítsa meg. Ha a
(külön megvásárolható) LCD Cleaning
Kit tisztítókészletet használja, a benne
található tisztító folyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz
puha ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása
érdekében tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószer, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a
lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített gombelem töltése
A kamerában beépített, újratölthető
gombelem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba
tolja. A beépített újratölthető gombelem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát, az
elem fokozatosan lemerül. A gombelem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera működését azonban
nem befolyásolja, hogy az újratölthető
gombelem fel van-e töltve, lemerült
gombelemmel csupán a felvétel idejét nem
lehet rögzíteni.
Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER kapcsolót
tolja (CHG) OFF helyzetbe, és legalább 24
órán át hagyja így a kamerát.
Műszaki adatok
Videokamera
Rendszer
További információk
Képfelvevő rendszer
TRV228E/428E esetén:
2 forgó fej, helikális FM pásztázórendszer
TRV255E/265E esetén:
2 forgó fej, helikális pásztázórendszer
Hangfelvevő rendszer
TRV228E/428E esetén:
Forgó fejes, FM rendszerű
TRV255E/265E esetén:
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1, sztereó 2),
16 bites (mintavételi frekvencia: 48 kHz,
sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Használható kazetták
8 mm-es videokazetták
Szalagsebesség
TRV228E/428E esetén:
SP: kb. 20,05 mm/s
LP: kb. 10,06 mm/s
TRV255E/265E esetén:
SP: kb. 28,70 mm/s
LP: kb. 19,13 mm/s
Felvételi/lejátszási idő (90 perces Hi8/Digital8
rendszerű videokazetta esetén)
TRV228E/428E esetén:
SP: 1 óra 30 perc
LP: 3 óra
TRV255E/265E esetén:
SP: 1 óra
LP: 1 óra 30 perc
Előre/visszacsévélés ideje (90 perces Hi8/
Digital8 rendszerű videokazetta esetén)
kb. 5 perc
,folytatás
További információk
97
Kereső
Elektromos kereső (monokróm)
Képalkotó
TRV228E/428E esetén:
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 380 000 képpont
Effektív: kb. 230 000 képpont
TRV255E/265E esetén:
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 540 000 képpont
Effektív: kb. 350 000 képpont
Lencse
Kombinált, motoros zoommal ellátott
lencse
Szűrő átmérője: 37 mm
20 × (optikai), 990× (digitális)
F=1,6–2,4
Gyújtótávolság
2,5–50 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
42–840 mm
Színhőmérséklet
Automatikus
Minimális megvilágítás
TRV228E/428E esetén:
1 lx (lux) (F 1,6)
TRV255E/265E esetén:
4 lx (lux) (F 1,6)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)*
*A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
S videokimenet
4 pólusú mini DIN
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Audió/Videó kimenet
AV mini aljzat
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus,
negatív szinkron
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-nál nagyobb
kimeneti impedancia esetén), Kevesebb
mint 2,2 kΩ kimeneti impedancia
TRV228E/428E esetén:
Monó mini aljzat (ø 3,5 mm)
TRV255E/265E esetén:
Sztereó mini aljzat (ø 3,5 mm)
98
További információk
RFU DC OUT
TRV228E/428E esetén:
Kis méretű mini aljzat (ø 2,5 mm),
5 V egyenáram
DV bement
TRV265E esetén:
4 pólusú csatlakozó
DV kimenet
TRV255E/265E esetén:
4 pólusú csatlakozó
USB aljzat
TRV255E/265E esetén:
mini-B
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5" képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátor
használata esetén)
TRV228E/428E esetén:
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
1,8 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
2,7 W
TRV255E/265E esetén:
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
2,5 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
3,4 W
Üzemi hőmérséklet
0° C–40° C
Tárolási hőmérséklet
–20° C– +60° C
Méretek (kb.)
85 × 98 × 151 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
780 g tartozékok nélkül
890 g NP-FM30 akkumulátorral, Hi8/
Digital8 kazettával, lencsevédő sapkával és
vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 11. oldalon.
Hálózati tápegység
(AC-L15A/L15B)
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V, 1,5 A egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0° C–40° C
Tárolási hőmérséklet
–20° C– +60° C
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
Akkumulátor (NP-FM30)
További információk
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
5,0 Wh (700 mAh)
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
65 g
Üzemi hőmérséklet
0° C–40° C
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassa.
,folytatás
További információk
99
Eltérések az egyes típusok között
Típus
CCDTRV228E
TRV255E
TRV265E
Felvevő rendszer
Hi8
Hi8
Digital8
Digital8
Lejátszó rendszer
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
Digital8
Hangfelvétel
Monó
Monó
Sztereó
Sztereó
AUDIO/VIDEO aljzat
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Kimenet
S VIDEO aljzat
Kimenet
Kimenet
Kimenet
Kimenet
DV aljzat
—
—
Kimenet
Bemenet/Kimenet
USB aljzat
—
—
z
z
SteadyShot
—
z
z
z
Infravörös érzékelő
z
z
—
z
RFU aljzat
z
z
—
—
z Rendelkezik vele
— Nem rendelkezik vele
100
DCRTRV428E
További információk
Gyors áttekintés
A részegységek és
kezelőszervek
elhelyezkedése
Kamera
K BACK LIGHT gomb (29. oldal)
B LCD képernyő (2. és 16. oldal)
L FOCUS gomb (31. oldal)
C OPEN gomb (16. oldal)
M SEL/PUSH EXEC tárcsa (46. oldal)
D VOLUME –/+* gomb (37. oldal)
* Ezen a gombon egy kiemelkedő pont tapintható
ki.
E END SEARCH gomb (35. oldal)
F Hangszóró
Gyors áttekintés
A Lencsevédő sapka (22. és 27. oldal)
A lencsevédő sapka felhelyezése
G Kereső (2. és 16. oldal)
Ha a kamerát (külön megvásárolható)
nagy kapacitású NP-QM71/QM71D/
QM91/QM91D akkumulátorral
üzemelteti, akkor húzza ki a keresőt, és
annyira hajtsa fel, hogy kényelmesen
tudja használni.
H Akkumulátor
I LIGHT gomb (25. oldal)
J FADER gomb (32. oldal)
,folytatás
Gyors áttekintés
101
A Beépített lámpa (25. oldal)
E Mikrofon
B Lencse
F NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(30. oldal)
C Infravörös jeladó (69. és 75. oldal)/
TRV228E/428E/ TRV265E
esetén:
Infravörös érzékelő
G EASY gomb (28. és 39. oldal)
H DSPL/BATT INFO gomb (13. és
40. oldal)
D Felvételjelző lámpa (22. és 28. oldal)
A Aljzatok fedőlapja
E S VIDEO OUT aljzat (42. és 66. oldal)
B
F
TRV228E/428E esetén:
A/V OUT aljzat (42. és 66. oldal)
G
TRV228E/428E esetén:
RFU DC OUT aljzat (43. oldal)
C
TRV255E/265E esetén:
A/V OUT aljzat (42. és 67. oldal)
TRV265E esetén:
DV aljzat (67. oldal)
TRV255E esetén:
DV OUT aljzat (67. oldal)
D
102
TRV255E/265E esetén:
(USB) aljzat
Gyors áttekintés
A RESET gomb (80. oldal)
H CAMERA üzemmód-kijelző (16. oldal)
B
I PLAY/EDIT üzemmód-kijelző
(16. oldal)
C TITLE gomb (33. oldal)
D EXPOSURE gomb (29. oldal)
E MENU gomb* (46. oldal)
J
TRV265E esetén:
Felvételt indító gombok (73. oldal)
REC (felvétel)
K
TRV228E/428E esetén:
COUNTER RESET gomb (23. oldal)
L
TRV228E/428E esetén:
TIME gomb (19. és 26. oldal)
M
TRV228E/428E esetén:
DATE gomb (19. és 26. oldal)
Gyors áttekintés
TRV255E/265E esetén:
BURN DVD/VCD
A kamerával könnyen kiválasztható és
DVD-re vagy CD-re írható egy
kazettára rögzített jelenet. A részleteket
a mellékelt „A számítógépes
alkalmazások használati útmutatója”
tartalmazza.
TRV228E/428E esetén:
EASY DUB (Easy Dubbing) gomb
(69. oldal)
* Ezen a gombon egy kiemelkedő pont tapintható
ki.
F Szalagvezérlő gombok (37. oldal)
STOP (állj)
REW (visszacsévélés)
PLAY (lejátszás)*
FF (előrecsévélés)
PAUSE (szünet)
G CHG töltésjelző (12. oldal)
,folytatás
Gyors áttekintés
103
A A kereső élességbeállító gombja
(16. oldal)
B Nézőke
C Kazettatartó fedele
D
OPEN/EJECT gomb (19. oldal)
A A motoros zoom gombja (24. oldal)
A vállszíj rögzítése
B BATT akkumulátorkioldó gomb
(12. oldal)
A kamerához mellékelt vállszíjat rögzítse
a vállszíj számára kialakított fülekhez.
C Vállszíj rögzítési helye
D
TRV255E/265E esetén:
PHOTO gomb (27. oldal)
E POWER kapcsoló (16. oldal)
F Kéztámasz (3. oldal)
G REC START/STOP gomb (22. oldal)
H DC IN aljzat (12. oldal)
104
E Állványfoglalat
Ügyeljen arra, hogy az állvány
rögzítőcsavarja ne legyen hosszabb 5,5
mm-nél.
Ellenkező esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet
a kamerában is.
Gyors áttekintés
Távirányító
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
TRV228E/428E esetén:
I ZERO SET MEMORY gomb
(44. oldal)
A szigetelő lap eltávolítása
Szigetelő lap
A gombelem cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
TRV265E esetén:
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Fül
A Jeladó
Miután bekapcsolta a kamerát, a
kamera vezérléséhez fordítsa a kamerán
található infravörös érzékelő felé.
B REC START/STOP gomb (22. oldal)
Gyors áttekintés
2 Vegye ki a lítium gombelemet.
3 Tegyen be egy új lítium gombelemet
úgy, hogy a + fele felfelé nézzen.
C A motoros zoom gombja (24. oldal)
D Szalagvezérlő gombok (Visszacsévélés,
Lejátszás, Előrecsévélés, Szünet, Állj,
Lassított lejátszás) (37. oldal)
E DISPLAY gomb (40. és 44. oldal)
F PHOTO gomb (27. oldal)
G SEARCH M. gomb (44. és 45. oldal)
H ./> gomb (45. oldal)
4 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
,folytatás
Gyors áttekintés
105
FIGYELEM!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat.
Az elemet csak azonos típusú vagy a
gyártó által javasolt helyettesítő elemre
cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
b Megjegyzések a távirányítóhoz
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú elemet
használjon.
• Ne irányítsa a készülék infravörös érzékelőjét
erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy
mennyezetvilágítás felé, mert ez a távirányító
hibás működését idézheti elő.
• Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval vezérli,
előfordulhat, hogy az a videomagnóra is hatással
van. Ilyen esetben vagy kapcsolja a videomagnó
távirányítóját VTR 2-től eltérő üzemmódba,
vagy takarja le fekete papírlappal a videomagnó
infravörös érzékelőjét.
106
Gyors áttekintés
Az LCD képernyőn és a keresőben látható jelek, szimbólumok
Az LCD képernyőn és a keresőben a
kamera állapotát a következő jelek,
szimbólumok mutatják.
A képernyőn/keresőben megjelenő jelek,
szimbólumok halmaza és azok megjelenési
helye a különböző típusú kamerák estében
más és más lehet.
Jel, szimbólum
Képkockánkénti felvétel
(59. oldal)
DV bemenet (73. oldal)
Null-pont megjegyzése
(44. oldal)
Beépített lámpa
(25. oldal)
Példa: Kijelzések CAMERA üzemmódban
Időkód (23. oldal)/Számláló
(23. oldal)/Öndiagnózis (86. oldal)/
Fényképfelvétel kazettára (27. oldal)
60min
STBY
Jelentés
NightShot plus
(30. oldal)
QEZ
Figyelmeztetés
(86. oldal)
0:00:00
Kézi expozíció (29. oldal)
9
Kézi fókuszbeállítás
(31. oldal)
.
Ellenfény kompenzálása
(29. oldal)
PROGRAM AE
(47. oldal)
Képeffektus (48. oldal)
Jelentés
y60min
Akkumulátor
energiaszintjének
kijelzése (23. oldal)
SP LP
Felvételi mód (23. oldal)
STBY REC
Készenlét felvételhez/
felvételi üzemmód
16:9 WIDE/CINEMA/
16:9 FULL (51. oldal)
(
)
SteadyShot kikapcsolva
(53. oldal)
Tükör üzemmód
(26. oldal)
Gyors áttekintés
Jel, szimbólum
Fényképkészítés
kazettára (27. oldal)
Formátumkijelzés
Audió üzemmód
(57. oldal)
Még felhasználható
szalag (23. oldal)
Szakaszos felvétel
(60. oldal)
Gyors áttekintés
107
Tárgymutató
Számok
16:9 WIDE üzemmód
.............................. 51, 52
21 érintkezős illesztő....... 43
A
A/V átjátszókábel
........................ 42, 66, 67
Adatkód (DATA CODE)
.............................. 40, 63
Akkumulátor
Akkumulátor ............ 12
Akkumulátor
energiaszintjének
kijelzése......... 23, 92
Battery Info............... 13
Akkumulátor feltöltése
Akkumulátor ............ 12
Beépített
gombelem ........... 97
AUDIO MIX .................. 55
AUDIO MODE.............. 57
AUTO DATE ................. 61
AUTO SHTR.................. 49
Automatikus kikapcsolás
(A.SHUT OFF) ........ 64
B
BACK LIGHT
(ellenfény) ................. 29
BEEP (hangjelzés)
.................................... 63
Beépített lámpa............... 25
BLACK FADER (úsztatás
feketéből) .................. 32
BURN DVD/VCD ....... 103
C
COMMANDER
(távirányító) .............. 64
D
H
Dátum és idő
beállítása ....................18
Dátum keresése ...............44
Dátum/idő ........................40
DEMO MODE (bemutató
üzemmód) ..................62
Digital8 rendszer .............90
Digitális műsorszerkesztés
(VIDEO EDIT)........74
Digitális zoomolás
(D ZOOM) ................50
DNR..................................55
Hálózati tápegység .......... 15
Hangerőszabályzás.......... 37
Hangjelzés
Lásd: BEEP
Hi8/Standard 8 mm-es
rendszer ..................... 90
HiFi SOUND
(hifi hangzás)............. 54
E
Easy Dubbing (Egyszerű
kazettamásolás).........69
Easy Handycam .........28, 39
EDIT (szerkesztés) .........54
END SEARCH (felvételvég
megkeresése) .............35
Expozíció ..........................29
FADER (úsztatás) ..........32
Felirat................................33
Felvételi idő......................14
Felvételi kapacitás
Kijelző ........................23
REMAIN ...................58
Felvételi mód
(REC MODE) ....23, 57
Felvételjelző lámpa
(REC LAMP) ...........64
Fényképkeresés ...............45
Fényképkészítés
kazettára ....................27
Fényképpásztázás ............45
Figyelmeztető
szimbólumok .............86
Figyelmeztető
üzenetek .....................87
Fókuszbeállítás ................31
Fő hangsáv
Lásd: HiFi SOUND
Gombelem
Távirányító ........97, 105
Gyors áttekintés
i.LINK .............................. 93
i.LINK kábel.............. 67, 74
Idő beállítása
(CLOCK SET) ... 18, 61
Időkód .............................. 23
„InfoLITHIUM”
akkumulátor.............. 91
Infravörös érzékelő....... 102
Infravörös jeladó ....... 69, 75
Írásvédő kapcsoló ........... 90
K
F
G
108
I
Kamera beállításainak
megjelenítése ............ 40
Kazetta ....................... 19, 90
Képeffektus
(P EFFECT) ............. 48
Képkeresés....................... 38
Képkockánkénti felvétel
(FRAME REC)........ 59
Kereső .............................. 16
Kereső beállítása ............. 17
Kéthangsávos kazetta ..... 54
Kéztámasz .......................... 3
Kijelző
DISPLAY gomb....... 64
Kijelzőn látható
szimbólumok .... 107
Külföldi használat ........... 89
L
LCD COLOR
(LCD színe)............... 56
LCD fényereje
(LCD BRIGHT) ...... 17
LCD háttérvilágítása
(LCD B.L.)................ 56
LCD képernyő................... 2
Lejátszási idő ................... 15
LP (Long Play – hosszan
játszó)
Lásd: Felvételi mód
(REC MODE)
LTR SIZE
(betűméret)................62
M
Másolás .............................66
Mellék hangsáv
Lásd: HiFi SOUND
Menü .................................46
CAMERA SET.........50
LCD SET ...................56
MANUAL SET ........47
OTHERS ...................63
PLAYER SET ..........54
SETUP MENU .........61
TAPE SET.................57
VCR SET ...................54
Monó ...........................22, 43
MONOTONE FADER
(fekete-fehér-színes
úsztatás) .....................32
MOSAIC FADER
(mozaikos úsztatás)
.....................................32
S, Sz
S videó ........................ 43, 67
SP (Standard Play – normál
lejátszás)
Lásd: Felvételi mód
(REC MODE)
STEADYSHOT
(képstabilizátor) ....... 53
STRIPE FADER
(sávos úsztatás) ......... 32
Szakaszos felvétel
(INT. REC) ............... 60
Számláló-kijelző .............. 23
Széles látószög
Lásd: Zoomolás
Sztereó ........................ 22, 43
T
Távirányító..................... 105
TBC................................... 55
Telefotó
Lásd: Zoomolás
Televíziós színrendszerek
.................................... 89
Teljes feltöltés.................. 12
Tisztítókazetta ................. 96
Tükör üzemmód .............. 26
U, Ü
NightShot Light
(N.S. LIGHT)......30, 53
NightShot plus..................30
NTSC.................................89
Null-pont megjegyzése ....44
Nyelv ( LANGUAGE)
...............................20, 62
USB aljzat ...................... 102
USB videoátvitel
(USB STREAM)...... 62
Üzemmód......................... 16
O, Ö
ORC ..................................58
Öndiagnózis kijelzője ......86
P
PAL ...................................89
Páralecsapódás.................95
Pásztázás ...........................38
PROGRAM AE..............47
Gyors áttekintés
N
V
Videofej ............................ 95
W
WHITE FADER (úsztatás
fehérbõl)...................... 32
WORLD TIME
(világidő) ................... 63
Z
Zoomolás ......................... 24
R
RESET............................103
Gyors áttekintés
109
Najskôr si
prečítajte tento
návod
Skôr, ako zariadenie začnete používat’,
prečítajte si pozorne túto príručku a odložte
si ju ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažd’u ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým
prúdom zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
UPOZORNENIE pre typ DCR-TRV255E/
TRV265E
Elektromagnetické polia určitých frekvencií môžu
mat’ vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho
kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi
smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre (9,8 stopy).
b Poznámka k typu DCR-TRV255E/
TRV265E
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
rušenie spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte kábel USB.
Poznámky o používaní
Poznámka týkajúca sa pásky
V kamkordéri môžete používat’ štandardné
8 milimetrové videopásky
a pásky typu Hi8
a Digital 8 . Ďalšie informácie obsahuje
strana 85.
Poznámky týkajúce sa nahrávania
• Pred začatím nahrávania otestujte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné z
dôvodu poruchy kamkordéra atď., za obsah
nahrávky sa nebude dat’ poskytnút’ náhrada.
• Systémy farieb televízora sa líšia v závislosti od
krajiny alebo regiónu. Ak chcete zobrazit’
nahrávku na televíznej obrazovke, potrebujete
televízor so systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byt’ chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byt’ v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámky týkajúce sa obrazovky LCD,
hľadáčika a objektívu
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využit’ 99,99 % pixelov.
Môžu sa však objavit’ nepatrné čierne alebo
žiarivé bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby) neustále sa zobrazujúce na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
Tieto bodky vznikajú pri výrobe, sú normálnym
javom a nemajú žiadny vplyv na nahrávku.
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobit’ poruchy. Pri odkladaní
kamery vonku alebo pri okne buďte opatrní.
• Neotáčajte kamkordér na priame slnko. Môže to
spôsobit’ jeho poruchu. Snímky slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku.
Poznámky týkajúce sa pripojenia iných
zariadení
Pred pripojením kamkordéra k ďalšiemu
zariadeniu (napríklad k videorekordéru alebo k
počítaču) pomocou kábla USB alebo i.LINK
skontrolujte, či majú pri vkladaní zástrčky
konektora správnu orientáciu. Ak zástrčku
konektora násilím zastrčíte nesprávnym smerom,
môžete poškodit’ konektor.
Môže to spôsobit’ poruchu kamkordéra.
2
Poznámky týkajúce sa používania tejto
príručky
• Obrázky na obrazovke LCD a v hľadáčiku
použité v tejto príručke boli zachytené pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto môžu byt’ iné
ako v skutočnosti.
• V tomto návode na použitie sú jednotlivé typy
označené nasledujúcim spôsobom:
CCD-TRV228E:
TRV228E
CCD-TRV428E:
TRV428E
DCR-TRV255E: TRV255E
DCR-TRV265E: TRV265E
Inštrukcie bez označenia konkrétnych typov sa
týkajú všetkých typov.
Inštrukcie s označením konkrétnych typov sa
týkajú iba označených typov.
Skôr, ako začnete čítat’ túto príručku,
skontrolujte označenie typu kamkordéra.
• Na obrázkoch použitých v tomto návode je
znázornený typ DCR-TRV265E.
Poznámky týkajúce sa používania
kamkordéra
• Kamkordér uchopte správnym spôsobom.
• Jazyk používaný na obrazovke kamkordéra
môžete zmenit’ (s. 19).
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú určené na
držanie.
Hľadáčik
Panel LCD
Batéria
SK
• Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyhľadajte požadovanú položku, stlačením
ovládača ju vyberte.
• Na správne uchopenie zatiahnite svorky
ramienka tak, ako je to zobrazené na obrázku.
3
Obsah
CCD-TRV228E:
CCD-TRV428E:
TRV228E DCR-TRV255E:
TRV428E DCR-TRV265E:
TRV255E
TRV265E
Najskôr si prečítajte tento návod ............................................................... 2
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov ...................................................................................... 8
Pohodlné nahrávanie a prehrávanie ........................................................ 10
Začíname
Krok č. 1: Kontrola dodaných súčastí...................................................... 11
Krok č. 2: Nabíjanie batérie...................................................................... 12
Používanie externého zdroja napájania ..................................................................... 15
Krok č. 3: Zapnutie napájania .................................................................. 15
Krok č. 4: Nastavenie panela LCD a hľadáčika ....................................... 16
Nastavenie panela LCD ............................................................................................. 16
Nastavenie hľadáčika ................................................................................................ 16
Krok č. 5: Nastavenie dátumu a času ...................................................... 17
Krok č. 6: Vloženie pásky......................................................................... 18
Krok č. 7: Nastavenie jazyka obrazovky .................................................. 19
Nahrávanie
Nahrávanie filmov .................................................................................... 21
Dlhšie nahrávanie ...................................................................................................... 22
Použitie funkcie priblíženia ........................................................................................ 23
Používanie vstavaného svetla ................................................................................... 23
Nahrávanie v zrkadlovom režime .............................................................................. 24
Prekrytie obrazu dátumom a časom (
TRV228E/428E) ...................................... 25
Nahrávanie statických obrázkov – Nahrávanie fotografií na pásku
( TRV255E/265E) .............................................................................. 25
Pohodlné nahrávanie – Easy Handycam ................................................. 26
Nastavenie expozície ............................................................................... 27
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle ......................................................... 27
Ručné nastavenie expozície ...................................................................................... 28
Nahrávanie na tmavých miestach – NightShot plus ................................ 28
Ručné nastavenie zaostrovania ............................................................... 29
4
Nahrávanie obrazu použitím rôznych efektov.......................................... 30
Rozjasňovanie a stmievanie záberu – FADER .......................................................... 30
Prekrytie obrazu titulkom ......................................................................... 31
Vyhľadanie ostatného záberu posledného nahrávania
– END SEARCH .................................................................................. 33
Prehrávanie
Prezeranie obrázkov nahratých na páske ................................................ 34
Prehrávanie v rôznych režimoch ............................................................................... 35
Pohodlné prehrávanie – Easy Handycam ................................................ 36
Rôzne funkcie prehrávania....................................................................... 37
Zobrazenie indikátorov na obrazovke ....................................................................... 37
Zobrazenie dátumu a času a údajov nastavenia kamery – Data code
( TRV255E/265E) .............................................................................................. 37
Prehrávanie obrazu na TV........................................................................ 39
Vyhľadanie záberu na prehratie na páske (
TRV265E) .......................... 41
Rýchle vyhľadanie požadovaného záberu – funkcia vynulovania pamäte ................ 41
Vyhľadanie záberu podľa dátumu nahratia – funkcia vyhľadávania dátumu ............ 41
Vyhľadanie statického obrázka – funkcia vyhľadávania fotografií ............................ 42
Prehrávanie statických obrázkov postupne za sebou
– funkcia prehrávania fotografií .......................................................................... 43
,pokračovanie
5
Rozšírené funkcie
Prispôsobenie kamkordéra
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...........................75
Zmena nastavení ponuky .................. 44
Indikátory a správy s
upozorneniami .............................81
Používanie ponuky
(MANUAL SET)
– PROGRAM AE, P EFFECT
atď. .............................................. 45
Ďalšie informácie
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– 16:9 WIDE, STEADYSHOT
atď. .............................................. 48
Používanie kamkordéra v
zahraničí .......................................84
Používanie ponuky
(PLAYER SET),
resp.
(VCR SET) – HiFi SOUND,
EDIT atď. ...................................... 52
Batéria „InfoLITHIUM“ .......................86
Používanie ponuky
(LCD SET)
– LCD B.L., LCD COLOR atď. ..... 54
Používanie ponuky
(TAPE SET)
– FRAME REC, INT.REC atď. ...... 55
Používanie ponuky
(SETUP MENU)
– CLOCK SET, USB STREAM,
LANGUAGE atď. ...................... 58
Vhodné pásky ....................................85
Rozhranie i.LINK ................................87
Údržba a odporúčania .......................89
Technické parametre .........................92
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov ........95
Register ............................................102
Používanie ponuky
(OTHERS)
– WORLD TIME, VIDEO EDIT
atď. .............................................. 60
Kopírovanie a úpravy
Pripojenie k videorekordéru ............... 62
Kopírovanie na inú pásku .................. 64
Jednoduché kopírovanie pásky
– Easy Dubbing
(
TRV228E/428E) .................. 65
Nahrávanie obrazu z videorekordéra
( TRV265E) ................................ 69
Kopírovanie vybratých záberov z pásky
– Úprava digitálneho programu
( TRV255E/265E) ....................... 69
Typ TRV255E/265E:
Ďalšie informácie nájdete v iných návodoch
na používanie kamkordéra:
• Úprava obrázkov na počítači
cSprievodca počítačovými aplikáciami
6
7
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov
1
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
Ak chcete získat’ informácie o dobíjaní batérie, pozrite stranu 12.
b Zasuňte batériu v smere šípky, kým
a Zdvihnite hľadáčik.
nebudete počut’ kliknutie.
2
Kazetu vložte do kamkordéra.
a Posuňte páčku
b Vložte kazetu tak, aby
OPEN/EJECT v
smere šípky a otvorte
kryt, kým nezačujete
kliknutie.
okienko kazety smerovalo
nahor a potom zatlačte na
kazetu v strede zadnej
strany.
Priestor pre kazetu sa
automaticky otvorí.
Strana s okienkom
Páčka
OPEN/EJECT
8 Návod na rýchly začiatok práce
c Stlačte tlačidlo
.
Po automatickom vsunutí
kazety zavrite kryt kazety.
3
Spustite nahrávanie a kontrolujte objekt na obrazovke LCD.
Nastavenia dátumu a času nie sú predvolené. Ak chcete získat’ informácie o nastavení dátumu a času,
pozrite stranu 17.
a
Zložte kryt objektívu.
b
Stlačte tlačidlo OPEN a
otvorte panel LCD.
c
Podržte stlačené zelené
tlačidlo a posuňte prepínač
POWER nadol, čím sa
zobrazí indikátor CAMERA.
Návod na rýchly začiatok práce
Pri kúpe kamkordéra kryt
objektívu nie je nasadený (s. 95).
Kamkordér sa zapne.
d
Stlačte tlačidlo REC
START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Ak chcete
prejst’ do pohotovostného
režimu, znovu stlačte tlačidlo
REC START/STOP.
4
Nahratý obraz si prezrite na obrazovke LCD.
a
Opakovane posúvajte
prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
PLAY/EDIT.
b
Stlačte tlačidlo
(prevíjanie dozadu).
c
Stlačením tlačidla
(prehrat’) spustíte
prehrávanie.
Ak chcete prehrávanie
zastavit’, stlačte tlačidlo
.
Kamkordér vypnete
posunutím prepínača POWER
do polohy (CHG) OFF.
Návod na rýchly začiatok práce
9
Pohodlné nahrávanie a
prehrávanie
Prepnutím do režimu Easy Handycam sa nahrávanie a prehrávanie
ešte viac zjednoduší.
Režim Easy Handycam umožňuje jednoduché nahrávanie a
prehrávanie aj pre začiatočníkov tým, že poskytuje iba základné
funkcie nahrávania a prehrávania.
Pri nahrávaní alebo prehrávaní
stlačte tlačidlo EASY.
Počas prevádzky v režime Easy
Handycam sa tlačidlo EASY
rozsvieti na modro (1) a zväčší sa
veľkost’ písma na obrazovke (2).
Easy Handycam
operation
ON
Podrobné informácie nájdete v pokynoch pre jednotlivé činnosti.
Informácie o nahrávaní obsahuje strana 26 a o prehrávaní strana 36.
10
Návod na rýchly začiatok práce
Začíname
RMT-833: (
TRV228E/428E)
Krok č. 1: Kontrola
dodaných súčastí
Siet’ový adaptér (1)
RMT-830: ( TRV265E)
Začíname
Presvedčte sa, či boli spolu s
kamkordérom poskytnuté nasledujúce
súčasti.
Čísla v zátvorkách označujú počet
poskytovaných súčastí.
Prípojný kábel A/V (1)
Monofónny: (
TRV228E/428E)
Stereofónny: ( TRV255E/265E)
Siet’ový napájací kábel (1)
Kábel USB (1)
( TRV255E/265E)
Kryt objektívu (1)
Pozrite stranu 95, kde nájdete informácie o
pripojení krytu objektívu.
Nabíjateľná batéria NP-FM30 (1)
Remienok na plece (1)
Pozrite stranu 98, kde nájdete informácie o
pripojení remienka na plece.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Disk CD-ROM „SPVD-012 USB Driver“
(1)
( TRV255E/265E)
21-vývodový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
Kamera Návod na používanie (tento
návod) (1)
Sprievodca počítačovými aplikáciami (1)
( TRV255E/265E)
Začíname
11
Krok č. 2:
Nabíjanie batérie
2
Pripojte batériu posunutím v smere
šípky. Budete počut’ kliknutie.
3
Pripojte siet’ový adaptér do
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri tak, aby značka v na
konektore DC smerovala nahor.
Batériu môžete nabit’ pripojením batérie
typu „InfoLITHIUM“ (séria M) ku
kamkordéru.
b Poznámky
• Nie je možné používat’ iné batérie ako batérie
typu „InfoLITHIUM“ (séria M) (s. 86).
• Neskratujte konektor DC siet’ového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobit’ poruchu.
• Pri používaní siet’ového adaptéra použite blízku
siet’ovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
ihneď odpojte siet’ový adaptér zo siet’ovej
zásuvky.
Batéria
Konektorová
zásuvka DC
IN
Značka v
Konektor DC
Siet’ový napájací
kábel
4
K siet’ovému adaptéru pripojte
siet’ový napájací kábel.
5
Siet’ový napájací kábel pripojte do
siet’ovej zásuvky.
6
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Siet’ový adaptér
Do siet’ovej zásuvky
1
12
Zdvihnite hľadáčik.
Začíname
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie)
a spustí sa nabíjanie.
Po nabití batérie
Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG
(nabíjanie) zhasne. Odpojte siet’ový adaptér
od konektorovej zásuvky DC IN.
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
Vybratie batérie
Tlačidlo BATT (batéria)
na uvoľnenie batérie
Aktuálnu úroveň nabitia batérie a aktuálny
zostávajúci čas nahrávania môžete
skontrolovat’ počas nabíjania alebo pri
vypnutom napájaní.
(CHG) OFF.
Prepínač POWER
2 Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3 Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
Začíname
Asi na 7 sekúnd sa zobrazia informácie o
batérii.
Podržte stlačené tlačidlo, ak ich chcete
zobrazit’ na približne 20 sekúnd.
BATTERY INFO
BATTERY
0%
1 Zdvihnite hľadáčik.
2 Prepínač POWER posuňte do polohy
uvoľnenie batérie a vysuňte batériu v
smere šípky.
b Poznámka
• Ak nebudete batériu dlhší čas používat’, pred jej
uskladnením ju úplne vybite. Pozrite stranu 87,
kde získate informácie o uskladnení batérií.
Kontrola zostávajúceho času
batérie – funkcia Battery Info
DSPL/BATT INFO
LEVEL
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN: 81 min
VIEWFINDER: 112 min
(CHG) OFF.
3 Stlačte tlačidlo BATT (batéria) na
CHARGE
50%
A Úroveň nabitia batérie: zobrazuje
približnú zostávajúcu kapacitu batérie.
B Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou panela LCD.
C Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou hľadáčika.
Čas nabíjania
Približný počet minút požadovaný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie pri teplote
25 °C. (Odporúča sa teplota 10 – 30 °C.)
Batéria
NP-FM30 (je súčast’ou) 145
NP-FM50
150
NP-QM71/QM71D
260
NP-QM91/QM91D
360
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou obrazovky LCD
OPEN
Prepínač POWER
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
,pokračovanie
Začíname
13
Typ
Typ
TRV228E/428E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FM30 (je
súčast’ou)
115
55
NP-FM30 (je
súčast’ou)
125
65
NP-FM50
185
90
NP-FM50
200
105
NP-QM71/
QM71D
445
220
NP-QM71/
QM71D
485
255
NP-QM91/
QM91D
670
335
NP-QM91/
QM91D
725
385
Typ
TRV255E/265E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FM30 (je
súčast’ou)
90
50
NP-FM50
145
80
NP-QM71/
QM71D
355
220
NP-QM91/
QM91D
535
300
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou hľadáčika
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Typ
TRV228E/428E:
14
TRV255E/265E:
Batéria
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FM30 (je
súčast’ou)
175
85
NP-FM50
280
135
NP-QM71/
QM71D
675
NP-QM91/
QM91D
1 010
Začíname
* Približný počet minút nahrávania pri
opakovanom nahrávaní, zastavení a spustení
nahrávania, pri zmenách režimu napájania
posúvaním prepínača POWER a pri
približovaní. Skutočná životnost’ batérie môže
byt’ kratšia.
Čas prehrávania
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Typ
TRV228E/428E:
Batéria
Otvorený
panel LCD
Zavretý
panel LCD
NP-FM30 (je
súčast’ou)
115
185
NP-FM50
185
295
NP-QM71/
QM71D
445
715
NP-QM91/
QM91D
670
1 070
Typ
TRV255E/265E:
Batéria
Otvorený
panel LCD
Zavretý
panel LCD
330
NP-FM30 (je
súčast’ou)
100
150
495
NP-FM50
160
240
NP-QM71/
QM71D
390
580
NP-QM91/
QM91D
585
865
Používanie externého zdroja
napájania
Ak nechcete vybit’ batériu, môžete ako
zdroj napájania použit’ siet’ový adaptér.
Počas používania siet’ového adaptéra sa
batéria nevybije ani v prípade, že je
pripojená ku kamkordéru.
UPOZORNENIE
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k siet’ovej zásuvke pomocou siet’ového
adaptéra.
Pripojte kamkordér tak, ako je to
zobrazené v časti „Nabíjanie batérie“
(s. 12).
Krok č. 3: Zapnutie
napájania
Opakovane posuňte prepínač POWER a
vyberte pre nahrávanie alebo prehrávanie
požadovaný režim napájania.
Ak používate kamkordér prvýkrát,
zobrazí sa obrazovka na nastavenie času
[CLOCK SET] (s. 17).
Začíname
b Poznámky
• Batéria sa nebude používat’ ako zdroj napájania,
ak je do konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri pripojený siet’ový adaptér (aj keď je
siet’ový napájací kábel odpojený zo siet’ovej
zásuvky).
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti, ak
používate kamkordér pri nízkych teplotách.
• V nasledujúcich situáciách indikátor CHG
(nabíjanie) počas nabíjania bliká alebo sa
informácie o batérii nezobrazujú správne.
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je úplne vybitá. (Týka sa iba informácií
o batérii.)
Podržte stlačené zelené tlačidlo a posuňte
prepínač POWER nadol.
Kamkordér sa zapne.
Režim nahrávania alebo prehrávania zadáte
tak, že opakovane posuniete prepínač, kým
sa nerozsvieti indikátor pre požadovaný
režim napájania.
• Režim CAMERA: nahrávanie na pásku.
• Režim PLAY/EDIT: prehrávanie alebo
úprava snímok na páske.
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Začíname
15
Krok č. 4:
Nastavenie panela
LCD a hľadáčika
3 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte položku [LCD BRIGHT] a
potom stlačte ovládač (s. 54).
4 Pomocou ovládača SEL/PUSH EXEC
nastavte jas obrazovky LCD a potom
stlačte ovládač.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie panela LCD
Uhol a jas panela LCD môžete upravit’
podľa rôznych situácií nahrávania.
Aj v prípade, že sa medzi vami a
nahrávaným objektom nachádzajú
prekážky, po nastavení uhla panela LCD
môžete objekt počas nahrávania sledovat’
na obrazovke LCD.
z Tipy
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom k
objektívu, panel LCD môžete zavriet’ s
obrazovkou LCD otočenou smerom von.
• Ak ako zdroj napájania používate batériu,
môžete nastavit’ jas vybratím možnosti [LCD
B.L.] v ponuke
(LCD SET) (s. 54).
• Toto nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
• Signalizačné pípanie pri potvrdení akcie môžete
vypnút’ nastavením hodnoty [OFF] pre položku
[BEEP] v ponuke
(OTHERS) (s. 60).
Nastavenie hľadáčika
MENU
Maximálne o
180 stupňov
Po zatvorení panela LCD môžete
prezerat’ obrázky pomocou hľadáčika.
Hľadáčik používajte, ak je batéria takmer
vybitá alebo ak je nejasná obrazovka.
Maximálne o 90
stupňov
Stlačte tlačidlo OPEN
a otvorte panel LCD.
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru a potom ho otočte do
požadovanej polohy.
Nastavenie jasu obrazovky LCD
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte ponuku
(LCD SET) a
potom stlačte ovládač.
16
Začíname
Páčka na úpravu optického systému hľadáčika
1
Zdvihnite hľadáčik.
2
Posúvajte páčku na úpravu optického
systému hľadáčika, kým sa obraz
nevyjasní.
3
Krok č. 5:
Nastavenie
dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
STBY
[MENU] : END
4
b Poznámka
• Ak nepoužívate kamkordér približne 3 mesiace,
vstavaná nabíjateľná gombíková batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu
vymazat’ z pamäte. V takom prípade nabite
nabíjateľnú gombíkovú batériu (s. 91) a potom
znova nastavte dátum a čas.
MENU
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
(SETUP
MENU) a potom stlačte ovládač.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
Začíname
Ak používate kamkordér prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, obrazovka [CLOCK SET] sa
zobrazí po každom zapnutí kamkordéra.
STBY
––:––:––
[MENU] : END
5
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [CLOCK
SET] a potom stlačte ovládač.
CLOCK SET
Y
2004
STBY
M D H M
1 1
0 :00
[MENU] : CANCEL
6
OPEN
Ovládač SEL/
PUSH EXEC
Prepínač
POWER
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC nastavte položku [Y] (rok) a
potom stlačte ovládač.
CLOCK SET
1
Zapnite kamkordér (s. 15).
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
Y
2004
STBY
M D H M
1 1
0 :00
[MENU] : CANCEL
Ak ste už nastavili hodiny, prejdite na
krok č. 6.
Môžete nastavit’ akýkoľvek rok až po
rok 2079.
7
Rovnako ako v kroku č. 6 nastavte
položky [M] (mesiac), [D] (deň), [H]
(hodina) a [M] (minúty) a potom
stlačte ovládač.
,pokračovanie
Začíname
17
Kontrola nastaveného dátumu a
času
Typ
TRV228E/428E:
Ak chcete zobrazit’ indikátor dátumu,
stlačte tlačidlo DATE.
Ak chcete zobrazit’ indikátor času, stlačte
tlačidlo TIME.
Ak chcete naraz zobrazit’ indikátor dátumu
i času, stlačte tlačidlo DATE (alebo TIME)
a potom tlačidlo TIME (alebo DATE).
Ak chcete skryt’ indikátor dátumu alebo
času, stlačte znova tlačidlo DATE alebo
TIME.
Krok č. 6: Vloženie
pásky
V kamkordéri môžete používat’ štandardné
8 milimetrové videopásky a pásky typu
Hi8
a Digital8 .
Pozrite stranu 85, kde nájdete podrobné
informácie o týchto kazetách (napr. o
ochrane proti zápisu).
b Poznámky
• Nevkladajte kazetu do priestoru pre kazetu
násilím. Môže to spôsobit’ poruchu kamkordéra.
• Typ TRV255E/265E:
Pri používaní kamkordéra je čas nahrávania
skrátený na 2/3 času uvedeného na páske typu
Hi8
. Ak v nastaveniach ponuky vyberiete
režim [LP], doba nahrávania bude rovnaká, ako
je uvedené na páske typu Hi8
.
1
Posuňte páčku
OPEN/EJECT v
smere šípky a otvorte kryt, kým
nezačujete kliknutie.
Páčka
OPEN/EJECT
Kryt
Priestor pre kazetu sa automaticky
vysunie a otvorí.
18 Začíname
2
Zasuňte pásku tak, aby okienko pásky
smerovalo nahor.
Strana s okienkom
Krok č. 7:
Nastavenie jazyka
obrazovky
Môžete vybrat’ jazyk, ktorý sa bude
používat’ na obrazovke LCD.
MENU
Začíname
Jemne zatlačte na
kazetu v strede
zadnej strany.
3
Stlačte tlačidlo
.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spät’.
Ovládač SEL/PUSH
EXEC
OPEN
4
Zatvorte kryt.
1
Zapnite kamkordér.
2
Stlačením tlačidla OPEN otvorte
panel LCD.
3
Stlačte tlačidlo MENU.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
Vysunutie kazety
OPEN/EJECT v
1 Posuňte páčku
smere šípky a otvorte kryt.
Priestor pre kazetu sa automaticky
otvorí.
2 Vyberte kazetu a potom stlačte tlačidlo
.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spät’.
3 Zatvorte kryt.
Prepínač
POWER
STBY
[MENU] : END
4
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
(SETUP
MENU) a potom stlačte ovládač.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
STBY
––:––:––
[MENU] : END
,pokračovanie
Začíname
19
5
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
[ LANGUAGE] a potom stlačte
ovládač.
SETUP MENU
STBY
CLOCK SET
USB STREAM DEUTSCH
LTR SIZE
LANGUAGE ENGL I SH
DEMO MODE ENG [ S I MP ]
ESPAÑOL
FRANÇA I S
I TAL I ANO
[MENU] : END
6
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný jazyk a
potom stlačte ovládač.
7
Stlačte tlačidlo MENU.
z Tip
• Ak sa medzi možnost’ami nenachádza váš rodný
jazyk, kamkordér ponúka možnost’ [ENG
[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
20
Začíname
Nahrávanie
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3
Posúvajte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor CAMERA.
Nahrávanie filmov
Pred nahrávaním vykonajte kroky 1 až 7
uvedené v časti „Začíname“ (s. 11 – s. 19).
Typ
TRV228E/428E:
Filmy sa nahrajú s monofónnym zvukom.
Typ TRV255E/265E:
Filmy sa nahrajú so stereofónnym zvukom.
Kamkordér sa nastaví do
pohotovostného režimu.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Indikátor nahrávania
Nahrávanie
4
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Indikátor [REC]
sa zobrazí na obrazovke LCD a rozsvieti
sa indikátor nahrávania.
Ďalším stlačením tlačidla REC START/
STOP zastavíte nahrávanie.
OPEN
REC START/STOP
Prepínač POWER
b Poznámka
• Typ
TRV228E/428E:
Dátum sa automaticky nahrá po dobu 10 sekúnd
od spustenia nahrávania (funkcia automatického
dátumu). Táto funkcia pracuje iba raz denne.
Pozrite stranu 58, kde nájdete podrobné
informácie.
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
nahrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 26.
1
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
z Tip
• Ak kamkordér nepoužívate dlhší čas, odstráňte
kazetu a uložte ju.
Indikátory zobrazené počas
nahrávania
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Typ
TRV228E/428E:
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
1
60min
6
2 3
SP
REC
4
0:00:00
5
,pokračovanie
Nahrávanie
21
Typ TRV255E/265E:
Dátum a čas a údaje nastavenia kamery
(s. 37) sa počas nahrávania nezobrazujú.
1
60min
2 3
SP
REC
7
0:00:00
5
A Zostávajúci čas batérie
Uvedený čas nemusí byt’ správny v
závislosti od prostredia používania. Po
otvorení alebo zatvorení panela LCD
trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
B Režim nahrávania (SP alebo LP)
C Stav nahrávania ([STBY] (pozastavené
nahrávanie) alebo [REC] (nahrávanie))
D Počítadlo pásky (hodina: minúta:
sekunda)
Počítadlo nastavíte na hodnotu 0:00:00
stlačením tlačidla COUNTER RESET
(s. 97).
E Kapacita nahrávania
Typ
TRV228E/428E:
Zobrazí sa chvíľu potom, ako vložíte
kazetu a spustíte nahrávanie.
Typ TRV255E/265E:
Zobrazí sa chvíľu potom, ako nastavíte
prepínač POWER do polohy
CAMERA a vložíte kazetu.
F Formát Hi8
Tento indikátor sa zobrazí pri nahrávaní
na pásku vo formáte Hi8.
G Časový kód, počítadlo pásky (hodina:
minúta: sekunda) a nahrávanie
fotografií na pásku
22
Nahrávanie
b Poznámky
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy (CHG) OFF.
• Ak nepoužívate kamkordér dlhšie ako 5 minút,
podľa predvoleného nastavenia sa automaticky
vypne napájanie, aby sa zabránilo strate
kapacity batérie (položka [A.SHUT OFF],
s. 60). Ak chcete znova spustit’ nahrávanie,
posuňte prepínač POWER nadol a vyberte
položku CAMERA a potom stlačte tlačidlo
REC START/STOP.
z Tipy
• Na zabezpečenie plynulého prechodu od
posledného nahratého záberu na ďalší na páske,
vezmite do úvahy nasledujúce informácie.
– Kazetu nevyberajte. (Obrázok sa nahrá plynule
bez prerušenia aj po vypnutí napájania.)
– Na rovnakú pásku nenahrávajte obrázky v režime
SP aj v režime LP.
– Nahrávanie filmu v režime LP nezastavujte.
• Typ TRV255E/265E:
Čas nahrávania, dátum a údaje nastavenia
kamery sa automaticky nahrajú pásku bez
zobrazenia na obrazovke. Tieto informácie
môžete zobrazit’ počas prehrávania vybratím
položky [DATA CODE] na obrazovke (s. 60).
Dlhšie nahrávanie
Dlhšie nahrávanie
V ponuke
(TAPE SET) vyberte
položku [REC MODE], potom [LP] (s. 55).
V režime LP je možné nahrávat’ dlhší čas
ako v režime SP (2-krát dlhšie pri type
TRV228E/428E, 1,5-krát dlhšie pri
type TRV255E/265E).
Páska nahratá v režime LP by sa mala
prehrávat’ iba na tomto kamkordéri.
Použitie funkcie priblíženia
V režime CAMERA môžete vybrat’
priblíženie s viac ako 20-násobnou
úrovňou zväčšenia a z tohto bodu môžete
spustit’ digitálne priblíženie (položka [D
ZOOM], s. 48).
Občasné použitie funkcie priblíženia je
efektívne, ale najlepšie výsledky
dosiahnete jej úsporným používaním.
Používanie vstavaného svetla
V určitých podmienkach je vhodné pri
snímaní použit’ vstavané svetlo.
Odporúčaná vzdialenost’ objektu od
kamkordéra pri použití vstavaného svetla
je asi 1,5 m.
Vstavané svetlo
Nahrávanie
LIGHT
Opakovaným stlačením tlačidla LIGHT
vyberte nastavenie.
1 cm*
80 cm*
* Minimálna vzdialenost’ medzi kamkordérom a
objektom potrebná na dosiahnutie úplného
zaostrenia v danej pozícii páčky.
Jemným posunutím páčky na ovládanie
motorového transfokátora dosiahnete
pomalšie priblíženie. Ak chcete zrýchlit’
priblíženie, posuňte ju ďalej.
Nahrávanie širšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke W.
Objekt sa vzdiali (široký uhol záberu).
Nahrávanie užšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke T.
Predmet sa priblíži (fotografovanie
vzdialených predmetov).
Nastavenie sa zobrazí cyklicky v
nasledujúcom poradí.
Nie je zobrazený žiadny indikátor:
Nahrávanie prebieha vždy bez použitia
vstavaného svetla.
m
: Zapína a vypína sa
automaticky podľa jasu prostredia.
m
: Vždy sa zapne.
Vypnutie vstavaného svetla
Opakovane stláčajte tlačidlo LIGHT, až
kým z obrazovky nezmiznú všetky
indikátory.
b Poznámky
• Vstavané svetlo vyžaruje veľmi silné svetlo,
ktoré je pri normálnom používaní úplne
bezpečné. Zabráňte však nasmerovaniu svetla
priamo do očí objektu z veľmi blízkej
vzdialenosti.
• Zapnuté vstavané svetlo veľmi rýchlo vybíja
batériu.
• Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate, vypnite
vstavané svetlo a vyberte batériu. Predídete tak
náhodnému zapnutiu vstavaného svetla.
,pokračovanie
Nahrávanie
23
• Ak obraz pri snímaní v režime
začne
blikat’, stlačte a podržte tlačidlo LIGHT, kým sa
nezobrazí indikátor
.
• Ak pri snímaní v režime
používate
funkciu [PROGRAM AE] alebo funkciu
snímania v protisvetle, vstavané svetlo sa môže
vypnút’ alebo zapnút’.
• Typ TRV255E/265E:
Vstavané svetlo je počas trvania intervalu pri
nahrávaní po intervaloch vypnuté.
• Ak používate konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo), vstavané svetlo je ním tienené a
nemusí dobre osvetlit’ snímaný objekt.
Nahrávanie v
zrkadlovom režime
Panel LCD môžete otočit’ smerom na
objekt tak, aby ste mohli zdieľat’
nahrávaný obraz. Túto funkciu môžete
použit’ na udržiavanie pozornosti malých
detí pri ich nahrávaní kamkordérom.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru, potom ho otočte o 180
stupňov smerom k objektu.
Zrkadlový obraz objektu sa zobrazí na
obrazovke LCD, ale nahratý obraz bude
zodpovedat’ skutočnosti.
b Poznámky
Typ
TRV228E/428E:
• V hľadáčiku a na obrazovke LCD sa zobrazí
indikátor
. V pohotovostnom režime sa
zobrazí indikátor Xz a v režime nahrávania sa
zobrazí indikátor z. Niektoré ďalšie indikátory
sa objavia zrkadlovo otočené a iné sa vôbec
nezobrazia.
• Počas nahrávania v zrkadlovom režime na
kamkordéri nefungujú funkcie DATE a TIME.
24
Nahrávanie
Prekrytie obrazu dátumom a
časom (
TRV228E/428E)
Dátum a čas zobrazený na obrazovke
môžete nahrat’ tak, aby prekrýval obraz.
Nahrávanie
statických
obrázkov
– Nahrávanie fotografií na pásku
( TRV255E/265E)
Pomocou tejto funkcie môžete nahrávat’
statické obrázky. Pred nahrávaním
vykonajte kroky 1 až 7 uvedené v časti
„Začíname“ (s. 11 – s. 19).
DATE
Nahrávanie
OPEN
PHOTO
TIME
CCD-TRV428E
Ak chcete nahrat’ dátum, stlačte tlačidlo
DATE.
Ak chcete nahrat’ čas, stlačte tlačidlo
TIME.
Ak chcete nahrat’ dátum i čas, stlačte
tlačidlo DATE (alebo TIME) a potom
tlačidlo TIME (alebo DATE).
Ak chcete skryt’ indikátor dátumu alebo
času, stlačte znovu tlačidlo DATE alebo
TIME.
Pri kúpe kamkordéra hodiny nie sú
nastavené. Skôr, ako začnete kamkordér
používat’, nastavte aktuálny dátum a čas
(s. 17).
Prepínač POWER
1
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
b Poznámka
• Ručne nahraté indikátory dátumu a času sa
nedajú zmazat’.
z Tip
• Ak na obraz dátum a čas nenahrávate, nahrajte
dátum a čas na tmavú obrazovku ako pozadie na
10 sekúnd a pred samotným nahrávaním
vymažte indikátory dátumu a času.
,pokračovanie
Nahrávanie
25
3
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA.
Stlačte zelené tlačidlo
a posuňte prepínač
POWER.
4
Jemne stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
Budete počut’ tiché pípnutie a z obrazu
sa stane statický obrázok. V tomto
kroku sa nahrávanie nespustí.
60min
5
CAPTURE
Pohodlné
nahrávanie
– Easy Handycam
Pri používaní režimu Easy Handycam je
väčšina nastavení kamery v
automatickom režime, dostupné sú iba
základné funkcie a pre jednoduché
sledovanie sa zväčší veľkost’ písma na
obrazovke. Nahrávanie je jednoduché aj
pre začiatočníkov. Pred nahrávaním
vykonajte kroky č. 1 až 7 uvedené v časti
„Začíname“ (s. 11 – s. 19).
Indikátor nahrávania
EASY Prepínač POWER
Zobrazí sa
indikátor.
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Budete počut’ zvuk uzávierky a obrázok
sa nahrá so zvukom na 7 sekúnd.
Statický obrázok bude zobrazený na
obrazovke až do skončenia nahrávania.
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
b Poznámka
• Indikátor
sa zobrazí, ak nahrávanie
fotografií na pásku nefunguje.
z Tip
• V režime SP je možné nahrat’ okolo 510
obrázkov a v režime LP okolo 765 obrázkov na
pásku, na ktorú sa dá v režime SP nahrávat’ 60
minút.
OPEN
REC START/STOP
z Tip
• Tlačidlá, ktoré v režime Easy Handycam
nefungujú, sú na kamkordéri označené bodkou.
Po stlačení tlačidla MENU sa zobrazia iba
položky, ktoré sú dostupné v režime Easy
Handycam.
1
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA.
Pomocou tejto funkcie sa dajú nahrávat’
len filmy.
26
Nahrávanie
4
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
Easy Handycam
operation
ON
5
Nastavenie
expozície
Expozícia je v predvolenom nastavení
upravená automaticky.
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Ak je zadná strana objektu osvetlená
slnkom alebo iným svetelným zdrojom,
úpravou expozície môžete zabránit’
zatieneniu objektu.
Nahrávanie
Spustí sa nahrávanie. Indikátor [REC]
sa zobrazí na obrazovke LCD a rozsvieti
sa indikátor nahrávania. Ďalším
stlačením tlačidla REC START/STOP
zastavíte nahrávanie.
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Zrušenie režimu Easy Handycam
Opät’ stlačte tlačidlo EASY.
b Poznámky
• Počas nahrávania nie je možné režim Easy
Handycam zapnút’ alebo vypnút’.
• Typ TRV255E/265E:
Počas práce v režime Easy Handycam nie je
možné ku kamkordéru pripojit’ kábel USB.
• Typ TRV255E/265E:
Režim Easy Handycam nie je možné používat’
spolu s funkciou prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB.
• Počas práce v režime Easy Handycam sa všetky
nastavenia vrátia na predvolené hodnoty. Po
zrušení režimu Easy Handycam sa obnovia
predchádzajúce nastavenia.
BACK LIGHT
Počas práce v režime CAMERA stlačte
tlačidlo BACK LIGHT.
. Zobrazí sa indikátor .
Podsvietenie zrušíte opakovaným stlačením
tlačidla BACK LIGHT.
b Poznámka
• Funkcia podsvietenia sa dá vypnút’ stlačením
tlačidla EXPOSURE (s. 28).
,pokračovanie
Nahrávanie
27
Ručné nastavenie expozície
Jas obrazu môžete fixovat’ pri najlepšej
expozícii. Napríklad, ak nahrávate v
interiéri a je jasný deň, manuálnym
fixovaním expozície na stenu miestnosti
môžete zabránit’ vzniku tieňov pri
snímaní ľudí pri okne v protisvetle.
EXPOSURE
1
Pomocou tejto funkcie je možné
nahrávat’ objekty na tmavých miestach
(napríklad snímanie tváre spiaceho
diet’at’a).
Počas práce v režime CAMERA
stlačte tlačidlo EXPOSURE.
Jas nastavíte otočením ovládača SEL/
PUSH EXEC.
Ak je expozícia nastavená na ručný
režim, v ľavom rohu obrazovky sa
zobrazí indikátor .
Obnovenie nastavenia na
automatickú expozíciu
Stlačte tlačidlo EXPOSURE.
28
– NightShot plus
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Na obrazovke sa objaví indikátor
expozície.
2
Nahrávanie na
tmavých miestach
Nahrávanie
Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy ON.
Zobrazia sa indikátory
a
[”NIGHTSHOT PLUS”].
Funkciu NightShot plus vypnete posunutím
prepínača NIGHTSHOT PLUS do polohy
OFF.
b Poznámky
• Funkciu NightShot plus nepoužívajte na jasných
miestach. Môže to spôsobit’ poruchu.
• Funkciu NightShot plus nemôžete používat’
spolu s týmito funkciami:
– [PROGRAM AE],
– manuálna expozícia.
• Ak je automatické zaostrovanie problematické,
zaostrite ručne.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi. Ak je pripojený konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo), odpojte ho.
• V závislosti od podmienok alebo okolností
snímania sa nemusia farby zobrazit’ správne.
z Tip
• Ak nahrávate objekty v úplnej tme, v
nastaveniach ponuky zmeňte nastavenie
položky [N.S. LIGHT] na hodnotu [ON].
Maximálna vzdialenost’ snímania pri použití
zdroja svetla NightShot Light je približne 3
metre (10 stôp). Ak nahrávate objekty na
tmavých miestach (napríklad nočné zábery
alebo pri mesačnom svetle), v nastaveniach
ponuky zmeňte nastavenie [N.S. LIGHT] na
hodnotu [OFF]. Farby obrázka môžete
zvýraznit’ (s. 51).
Ručné nastavenie
zaostrovania
Zaostrenie je v predvolenom nastavení
upravené automaticky.
V závislosti od podmienok nahrávania
môžete zaostrenie ručne upravit’.
Túto funkciu používajte v nasledujúcich
prípadoch.
Nahrávanie
– Nahrávanie objektu za oknom v daždi.
– Nahrávanie vodorovných pruhov.
– Nahrávanie objektu pri malom kontraste
medzi objektom a jeho pozadím.
– Ak chcete zaostrit’ na objekt na pozadí.
– Nahrávanie statického objektu použitím
statívu.
FOCUS
1
Ovládač SEL/
PUSH EXEC
Počas práce v režime CAMERA
stlačte tlačidlo FOCUS.
Zobrazí sa indikátor 9.
,pokračovanie
Nahrávanie
29
2
Ak chcete zaostrit’, otočte ovládačom
SEL/PUSH EXEC.
9 sa zmení na
, ak na väčšiu
vzdialenost’ už nie je možné zaostrenie
upravit’. 9 sa zmení na , ak na
menšiu vzdialenost’ už nie je možné
zaostrenie upravit’.
Tipy pre ručné zaostrenie
• Zaostrovanie na objekty je
jednoduchšie, ak používate funkciu
približovania. Zaostrite posunutím
páčky na ovládanie motorového
transfokátora smerom k značke T
(vzdialené predmety) a potom smerom
k značke W (širokouhlý záber) na
úpravu priblíženia pri nahrávaní.
• Ak chcete nahrat’ záber objektu
zblízka, posuňte páčku motorového
transfokátora smerom k značke W
(širokouhlý záber), čím úplne zväčšíte
obraz a potom zaostrite.
Automatické zaostrovanie
Nahrávanie obrazu
použitím rôznych
efektov
FADER
Ovládač SEL/PUSH EXEC
Prepínač POWER
Rozjasňovanie a stmievanie
záberu
– FADER
Opät’ stlačte tlačidlo FOCUS.
Do nahratých obrázkov môžete pridat’
nasledujúce efekty:
[BLACK FADER]
[WHITE FADER]
[MOSAIC FADER]
30
Nahrávanie
[STRIPE FADER]
Túto funkciu má iba typ
428E.
TRV228E/
[MONOTONE FADER]
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z
čiernobieleho na farebný.
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z
farebného na čiernobiely.
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA.
2
V pohotovostnom režime (na
rozjasňovanie) alebo počas
nahrávania (na stmievanie)
opakovane stláčajte tlačidlo FADER,
kým sa nezobrazí požadovaný
indikátor zmeny jasu.
Počas nahrávania môžete vložit’ titulok.
K dispozícii je 8 predvolených a 2 vlastné
titulky.
TITLE
Nahrávanie
1
Prekrytie obrazu
titulkom
Ovládač SEL/ REC START/
PUSH EXEC STOP
1
BLACK
FADER
3
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Po ukončení rozjasňovania alebo
stmievania indikátor funkcie prestane
blikat’ a zmizne.
Zrušenie operácie
V kroku č. 2 opakovane stláčajte tlačidlo
FADER, kým sa indikátor neprestane
zobrazovat’.
b Poznámky
• Typ TRV255E/265E:
Funkciu FADER nemôžete používat’ spolu s
týmito funkciami:
– nahrávanie fotografií na pásku,
– [FRAME REC] (nahrávanie po snímkach),
– [INT.REC] (nahrávanie po intervaloch).
• Na titulky funkcia stmievania nemá vplyv. Pri
type
TRV228E/428E funkcia stmievania
tiež nemá vplyv na indikátor dátumu a času.
Ak ich nepotrebujete, pred použitím funkcie
FADER ich odstráňte.
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA a stlačte
tlačidlo TITLE.
Požadovaný titulok vyberte zo
zobrazených titulkov (2 vlastných
titulkov a predvolených titulkov
uložených v kamkordéri). Vlastný
titulok (najviac 2 titulky po 20 znakov)
je možné vytvorit’ podľa nasledujúceho
postupu.
1 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’
[CUSTOM1””] alebo [CUSTOM2””]
a potom stlačte ovládač.
TITLE
STBY
CUSTOM1""
OK
CREATE / EDIT
[TITLE] : END
2 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [CREATE/
EDIT], potom stlačte ovládač.
,pokračovanie
Nahrávanie
31
3 Otočením ovládacieho prvku SEL/
3 Zopakujte kroky 1 a 2, kým
PUSH EXEC vyberte stĺpec s
požadovaným znakom a potom
stlačte ovládač.
4 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný znak a
potom stlačte ovládač.
nenastavíte požadovaný vzhľad
titulku.
[COLOR] (farba)
[WHITE] y [YELLOW] y
[VIOLET] y [RED] y [CYAN]
y [GREEN] y [BLUE]
[SIZE] (veľkost’)
[SMALL] y [LARGE]
(Ak zadávate viac ako 13 znakov,
môžete vybrat’ iba veľkost’
[SMALL].)
[POSITION] (umiestnenie)
Na výber je 8 alebo 9 možností.
STBY
P1
TITLE SET
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
$ ¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[O K]
Vymazanie znaku: Vyberte položku
[C].
Zadanie medzery: Vyberte riadok
[Z& ? !], potom vyberte prázdnu
oblast’ medzi znakmi & a ?.
Výber abecedy a ruských znakov:
Vyberte položku [
].
5 Ak chcete vybrat’ ďalší znak, otočte
ovládač SEL/PUSH EXEC a znak
zadajte rovnakým spôsobom.
6 Ak ste ukončili zadávanie znakov,
otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [O K] a
potom stlačte ovládač.
Titulok sa uloží do pamäte.
2
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte titulok, ktorý chcete
vložit’, a potom stlačte ovládač.
Ak chcete vložit’ originálny titulok,
otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte možnost’ [CUSTOM1””] alebo
[CUSTOM2””] a stlačte ovládač, potom
vyberte možnost’ [OK] a stlačte ovládač.
3
V prípade potreby upravte položky
[COLOR], [SIZE] alebo
[POSITION].
1 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [COLOR],
[SIZE] alebo [POSITION] a potom
stlačte ovládač. Vybratá položka sa
zobrazí na obrazovke.
2 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku,
potom stlačte ovládač.
32
Nahrávanie
4
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [OK] a
potom stlačte ovládač.
Zobrazí sa titulok.
5
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
6
Tlačidlo TITLE stlačte na zábere, z
ktorého chcete titulok odstránit’.
Prekrytie obrazu titulkom počas
nahrávania
Stlačte tlačidlo TITLE a vykonajte kroky č.
2 až 4. Po stlačení ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC v kroku č. 4 sa titulok nahrá.
b Poznámky
• Ak počas prekrývania obrazu titulkom zobrazíte
ponuku, titulok sa nenahrá, pokým je ponuka
zobrazená.
• Pri výbere a nastavovaní titulku sa titulok
zobrazený na obrazovke nenahráva.
• Ak prekrývate obraz titulkom počas nahrávania,
neozve sa zvukový signál.
• Ak kamkordér používa batériu, po uplynutí 5
minút nečinnosti sa na základe predvoleného
nastavenia automaticky vypne. Ak zadávanie
znakov môže trvat’ dlhšie ako 5 minút, v ponuke
(OTHERS) nastavte položku [A.SHUT
OFF] na hodnotu [NEVER] (s. 60). Napájanie
sa nebude vypínat’. Aj prípade, ak sa napájanie
vypne, zadané znaky zostanú uložené v pamäti.
Zapnite napájanie, a ak chcete pokračovat’ v
prekrývaní obrazu titulkom, začnite znova od
kroku 1.
• Typ
TRV228E/428E:
V závislosti od veľkosti a polohy titulku sa
nemusí zobrazovat’ dátum ani čas.
z Tip
• Ak chcete zmenit’ vytvorený titulok, v kroku č. 1
vyberte titulok. Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [CREATE/EDIT] a
stlačte ovládač, potom opätovne zadajte znaky.
Vyhľadanie
ostatného záberu
posledného
nahrávania
– END SEARCH
END SEARCH
Nahrávanie
Táto funkcia je vhodná napríklad vtedy,
ak prehrávate pásku, ale nahrávanie
chcete spustit’ hneď po poslednom
nahratom zábere. Funkcia END
SEARCH nefunguje po vybratí nahratej
pásky.
Prepínač POWER
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA.
2
Stlačte tlačidlo END SEARCH.
Ostatný záber posledného nahrávania sa
prehráva asi 5 sekúnd a kamkordér sa
prepne do pohotovostného režimu v
bode ukončenia posledného nahrávania.
Zrušenie operácie
Opät’ stlačte tlačidlo END SEARCH.
b Poznámka
• Funkcia END SEARCH nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
z Tip
• Pri práci v režime PLAY/EDIT môžete túto
operáciu vykonat’ stlačením tlačidla END
SEARCH.
Nahrávanie
33
Prehrávanie
2
Prezeranie
obrázkov nahratých
na páske
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú pásku.
Ak chcete získat’ informácie o prehrávaní
nahrávok na TV, pozrite stranu 39.
Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
Prehrávanie môžete ovládat’ pomocou
diaľkového ovládača.
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
3
Stlačením tlačidla
(previnút’
dozadu) sa dostanete na bod, ktorý
chcete zobrazit’.
4
Stlačením tlačidla
spustíte prehrávanie.
(prehrat’)
Nastavenie hlasitosti
Stlačte niektoré z dvoch tlačidiel
VOLUME.
Po zatvorení panela LCD sa zvuk stlmí.
: zníženie hlasitosti,
: zvýšenie hlasitosti.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo
OPEN
Prepínač
POWER
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
prehrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 36.
1
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
(zastavit’).
Pozastavenie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
(pozastavit’). Prehrávanie znova spustíte
stlačením tlačidla
(pozastavit’) alebo
(prehrat’).
Ak režim pozastavenia trvá niekoľko minút,
prehrávanie sa automaticky zastaví.
Rýchle prevíjanie dopredu alebo
dozadu
V režime zastavenia stlačte tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Prezeranie filmov v hľadáčiku
Zatvorte panel LCD.
34
Prehrávanie
Indikátory zobrazené počas
prehrávania
Typ
TRV228E/428E:
60min
0:00:00
Prehrávanie v rôznych
režimoch
Rýchle prevíjane dopredu a
dozadu počas prehrávania
– funkcia vyhľadávania s obrazom
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením
tlačidla.
Typ
TRV255E/265E:
0:00:00:00
Prehrávanie
60min
Zobrazenie obrazu počas
rýchleho prevíjania dopredu alebo
dozadu – funkcia skokového
prehľadávania
Počas rýchleho prevíjania pásky dopredu
alebo dozadu podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Rýchle prevíjanie pásky dopredu alebo
dozadu obnovíte uvoľnením tlačidla.
A Zostávajúci čas batérie
B Režim nahrávania (SP alebo LP)
C Indikátor pohybu pásky
D Počítadlo pásky (hodina: minúta:
sekunda)
E Formát Hi8
Tento indikátor sa zobrazí pri
prehrávaní pásky vo formáte Hi8.
F Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka) alebo počítadlo pásky (hodina:
minúta: sekunda)
b Poznámka
• Typ TRV255E/265E:
Ak použijete štandardnú 8 mm
pásku,
prehrávajte ju na svojom kamkordéri. Pri
prehrávaní štandardnej 8 mm
pásky na iných
kamkordéroch (vrátane iného kamkordéra typu
DCR-TRV255E/265E) sa môže objavit’ šum v
podobe mozaikových vzorov.
Prezeranie obrazu pri spomalenej
rýchlosti (spomalené prehrávanie)*
Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo SLOW y. Normálne
prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla
PLAY.
* Typ TRV265E:
Výstup obrazu z rozhrania DV sa nedá
prehrávat’ plynule v režime spomaleného
prehrávania.
b Poznámky
• Typ
TRV228E/428E:
Ak spomalené prehrávanie trvá približne 1
minútu, kamkordér sa automaticky vráti do
režimu normálneho prehrávania.
• Typ
TRV228E/428E:
Pri prehrávaní pásky nahratej v režime LP sa na
obrazovke LCD môže vyskytnút’ mozaikový
šum v nasledujúcich prípadoch:
– pri spomalenom prehrávaní,
– pri pozastavení prehrávania,
– pri vyhľadávaní s obrazom.
Prehrávanie
35
3
Pohodlné
prehrávanie
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
– Easy Handycam
Režim Easy Handycam umožňuje
jednoduché prehrávanie aj pre
začiatočníkov tým, že poskytuje iba
základné funkcie prehrávania. Tiež sa
zväčší veľkost’ písma, čím sa zjednoduší
prezeranie. Skontrolujte, či ste do
kamkordéra vložili nahratú kazetu.
EASY
Easy Handycam
operation
ON
4
Prehrajte pásku.
Môžu sa použit’ nasledujúce tlačidlá:
(prehrat’),
(zastavit’),
(pozastavit’),
(rýchle prevíjanie
dopredu),
(prevíjanie dozadu).
Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
Tieto funkcie a funkciu SLOW y je
možné ovládat’ prostredníctvom
diaľkového ovládača.
Zrušenie režimu Easy Handycam.
Opät’ stlačte tlačidlo EASY.
OPEN
Prepínač POWER
z Tip
• Tlačidlá, ktoré v režime Easy Handycam
nefungujú, sú na kamkordéri označené bodkou.
Po stlačení tlačidla MENU sa zobrazia iba
položky, ktoré sú dostupné v režime Easy
Handycam.
36
1
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
2
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Prehrávanie
b Poznámky
Typ TRV255E/265E:
• Počas práce v režime Easy Handycam nie je
možné ku kamkordéru pripojit’ kábel USB.
• Režim Easy Handycam nie je možné používat’
spolu s funkciou prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB.
Rôzne funkcie
prehrávania
Nahratý dátum je možné zobrazit’ na
obrazovke.
DSPL/BATT INFO
Ovládač SEL/
PUSH EXEC
Zobrazenie indikátorov na
obrazovke
Počas prehrávania sa dajú zobrazit’ údaje
o dátume a čase ([DATE/TIME]) a údaje
o nastavení kamery ([CAM DATA]),
ktoré sa automaticky zaznamenajú počas
nahrávania obrazu na pásku.
1
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania stlačte tlačidlo MENU.
3
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
(OTHERS) a potom stlačte ovládač.
4
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [DATA
CODE], potom stlačte ovládač.
Na obrazovke je možné zobrazit’ časový
kód, počítadlo pásky a ďalšie informácie.
OTHERS
DATA CODE OFF
WORLD TIME DATE/TIME
CAM DATA
BEEP
A. SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT
RETURN
Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
Pri stlačení tlačidla sa indikátory buď
zobrazia, alebo skryjú.
z Tipy
• Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
Indikátory na obrazovke môžete zobrazit’
stlačením tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači.
• Indikátory na obrazovke môžete zobrazit’ počas
prehrávania na TV. Vyberte ponuku
(OTHERS), potom položku [DISPLAY] a [VOUT/LCD] (s. 61).
Prehrávanie
MENU
Prepínač POWER
Zobrazenie dátumu a času a
údajov nastavenia kamery –
Data code ( TRV255E/265E)
[MENU] : END
5
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [DATE/
TIME] alebo [CAM DATA], potom
stlačte ovládač.
6
Stlačte tlačidlo MENU.
60min
0:00:00:00
1 1 2004
12:17:50
,pokračovanie
Prehrávanie
37
Skrytie údajov o dátume a čase a
údajov o nastavení kamery
Vykonajte kroky 2 až 4, potom v kroku 5
vyberte možnost’ [OFF].
Zobrazenie údajov nastavenia
kamery
Pri zobrazení údajov o dátume a čase sa čas
a dátum zobrazujú v rovnakej časti.
Ak ste pri nahrávaní obrazu nenastavili
hodiny, zobrazia sa prázdne políčka [-- -- ----]
a [--:--:--].
60min
0:00:00:00
1
2
AUTO
100
AWB
F1.6
9dB
3
4
5
6
A Indikátor vypnutia funkcie SteadyShot
B Expozícia
C Vyváženie bielej farby
D Zosilnenie
E Rýchlost’ uzávierky
F Hodnota apertúry
38
Prehrávanie
Prehrávanie
obrazu na TV
Typ
TRV228E/428E:
Pripojte kamkordér k TV pomocou
dodaného prípojného kábla A/V, ako je
to uvedené na nasledujúcom obrázku.
Dodaný siet’ový adaptér pripojte do
siet’ovej zásuvky, čím získate zdroj
energie (s. 12).
Bližšie informácie získate v návode na
použitie pripájaných zariadení.
Ak chcete získat’ informácie o kopírovaní
na inú pásku, pozrite stranu 64.
Konektorová zásuvka
A/V OUT
Žltý
Prehrávanie
Čierny
Tok signálu
Typ
Prípojný kábel A/V (je súčast’ou)
Videorekordéry alebo televízory
TRV255E/265E:
Konektorová zásuvka
A/V OUT
Žltý
Biely
Červený
Tok signálu
Prípojný kábel A/V (je súčast’ou)
Videorekordéry alebo televízory
,pokračovanie
Prehrávanie
39
* Pomocou kábla S video (voliteľné príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukovat’ vernejšie. Ak sa na
pripájanom zariadení nachádza konektorová
zásuvka S video, namiesto žltého konektora sa
odporúča pripojit’ kábel S video (voliteľné
príslušenstvo) do konektorových zásuviek S
video na kamkordéri a na zariadení.
Pri samostatnom pripojení konektora S video
nie je možný zvukový výstup.
Ak je k TV pripojený videorekordér
Kamkordér pripojte do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného kábla
A/V. Na videorekordéri nastavte prepínač
vstupu do polohy LINE.
Pripojenie k televízoru, ktorý nie je
vybavený vstupnými konektormi
pre zvuk a video
Typ
TRV228E/428E:
Použite adaptér RFU pre systém PAL
(voliteľné príslušenstvo).
Ďalšie informácie získate v návode k
televízoru a adaptéru RFU.
Ak máte stereo televízor
Typ
TRV228E/428E:
Pripojte konektor pre zvuk prípojného
kábla A/V do ľavej (bielej) vstupnej zásuvky
televízora.
Ak je TV monofónny (Ak má TV iba
jeden vstupný konektor pre zvuk)
Typ TRV255E/265E:
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V do konektorovej zásuvky vstupu videa
a biely alebo červený konektor do
konektorovej zásuvky vstupu zvuku na TV
alebo videorekordéri.
Ak chcete prehrávat’ zvuk v monofónnom
režime, použite prípojný kábel určený na
tento účel (voliteľné príslušenstvo).
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
konektorom (EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný ku
kamkordéru (iba pre modely s označením
na spodnej strane). Tento adaptér je
určený iba na výstup.
40
Prehrávanie
Typ
TRV228E/428E:
TV alebo
videorekordér
Typ
TRV255E/265E:
TV alebo
videorekordér
Vyhľadanie záberu
na prehratie na
páske
4
(
Opät’ stlačte tlačidlo ZERO SET
MEMORY na diaľkovom ovládači.
TRV265E)
Rýchle vyhľadanie
požadovaného záberu
– funkcia vynulovania pamäte
PLAY
Prehrávanie sa začne v bode „0:00:00“
na počítadle pásky.
Zrušenie operácie
b Poznámky
• Údaje časového kódu a počítadla pásky sa môžu
líšit’ o niekoľko sekúnd.
• Funkcia vynulovania pamäte nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
Vyhľadanie záberu podľa
dátumu nahratia – funkcia
vyhľadávania dátumu
Prehrávanie
m REW
Stlačte tlačidlo PLAY.
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Je možné vyhľadat’ bod, v ktorom sa mení
dátum nahrávania.
SEARCH M.
Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo ZERO
SET MEMORY v bode, ktorý chcete
neskôr vyhľadat’.
Počítadlo pásky sa nastaví na hodnotu
„0:00:00“ a na obrazovke sa zobrazí
indikátor
.
Ak sa počítadlo pásky nezobrazí, na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2
Ak chcete zastavit’ prehrávanie,
stlačte tlačidlo STOP.
3
Stlačte tlačidlo m REW.
./>
STOP
1
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [DATE SEARCH].
Páska sa automaticky zastaví po
dosiahnutí hodnoty „0:00:00“ na
počítadle pásky.
,pokračovanie
Prehrávanie
41
3
Stlačte tlačidlo . (predchádzajúci)
alebo > (ďalší) na diaľkovom
ovládači a vyberte dátum nahrávania.
Prehrávanie sa automaticky začne v
bode, v ktorom sa mení dátum.
Pri každom stlačení tlačidla sa vyhľadá a
zobrazí predchádzajúci alebo
nasledujúci dátum.
Vyhľadanie statického obrázka
– funkcia vyhľadávania
fotografií
Statické obrázky nahraté na pásku je
možné vyhľadat’.
SEARCH M.
Zrušenie operácie
./>
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
STOP
b Poznámky
• Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako 2
minúty, kamkordér nemusí presne nájst’ bod, v
ktorom sa mení dátum nahrávky.
• Funkcia vyhľadávania dátumu nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
1
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [PHOTO
SEARCH].
3
Stlačte tlačidlo . (predchádzajúci)
alebo > (ďalší) na diaľkovom
ovládači a vyberte fotografiu, ktorú
chcete zobrazit’.
Prehrávanie fotografií sa spustí
automaticky. Pri každom stlačení
tlačidla sa vyhľadá a zobrazí
predchádzajúca alebo nasledujúca
fotografia.
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
b Poznámka
• Ak je na páske medzi dvoma nahratými zábermi
prázdne miesto, funkcia vyhľadávania fotografií
nemusí pracovat’ správne.
42
Prehrávanie
Prehrávanie statických
obrázkov postupne za sebou
– funkcia prehrávania
fotografií
Môžete postupne vyhľadávat’ statické
obrázky jeden za druhým a každý obrázok
automaticky zobrazit’ na 5 sekúnd.
SEARCH M.
./>
STOP
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [PHOTO SCAN].
3
Stlačte tlačidlo . (predchádzajúci)
alebo > (ďalší) na diaľkovom
ovládači.
Prehrávanie
1
Každá fotografia sa zobrazí na dobu
približne 5 sekúnd.
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
b Poznámka
• Ak je na páske medzi dvomi nahratými zábermi
prázdne miesto, funkcia prehrávania fotografií
nemusí pracovat’ správne.
Prehrávanie
43
BRozšírené funkcie
SETUP MENU (s. 58)
OTHERS (s. 60)
Prispôsobenie kamkordéra
TAPE SET
REC MODE SP
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
I N T. REC
RETURN
Zmena nastavení
ponuky
Použitím položiek ponuky zobrazených
na obrazovke môžete zmenit’ rôzne
nastavenia alebo vykonat’ podrobnejšie
úpravy.
STBY
[MENU] : END
4
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku,
potom stlačte ovládač.
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od nastavenia prepínača
POWER.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
MENU
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
AUTO
FRAME REC ON
I N T. REC
RETURN
STBY
[MENU] : END
Ovládač SEL/PUSH EXEC Prepínač POWER
5
1
Zapnite napájanie (s. 15).
2
Stlačte tlačidlo MENU.
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
ON
REMAIN
FRAME REC
I N T. REC
RETURN
Zobrazí sa obrazovka ponuky.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú ponuku,
potom stlačte ovládač.
MANUAL SET (s. 45)
CAMERA SET (s. 48)
PLAYER SET (s. 52) (
TRV228E/428E/ TRV255E)
VCR SET (s. 52) ( TRV265E)
LCD SET (s. 54)
TAPE SET (s. 55)
44
STBY
STBY
[MENU] : END
3
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a
potom stlačte ovládač.
Prispôsobenie kamkordéra
[MENU] : END
6
Ak chcete skryt’ obrazovku ponuky,
stlačte tlačidlo MENU.
Ak chcete zmenit’ iné položky, vyberte
položku [ RETURN] a stlačte
ovládací prvok. Potom zopakujte kroky
č. 3 až 5.
Používanie ponuky
(MANUAL SET)
– PROGRAM AE, P EFFECT atď.
V ponuke MANUAL SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
[MENU] : END
PROGRAM AE
Zvolením nasledujúcich nastavení môžete jednoducho nahrávat’ obraz aj v
situáciách, ktoré vyžadujú rôzne technológie nahrávania.
SPOTLIGHT*
(ostré svetlo) (
Prispôsobenie kamkordéra
G AUTO
Toto nastavenie vyberte, ak nepoužívate funkciu PROGRAM
AE.
Toto nastavenie zabraňuje príliš svetlému
) zobrazeniu ľudských tvárí pri osvetlení
silným umelým svetlom (napríklad v divadle
alebo na svadbe).
PORTRAIT (mäkký Toto nastavenie zvýrazňuje snímaný objekt,
portrét) (
)
napríklad ľudí alebo kvety, a vytvára mäkké
pozadie.
SPORTS* (šport)
( )
Toto nastavenie minimalizuje chyby
vznikajúce pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich predmetov (napríklad pri
tenise alebo golfe).
BEACH&SKI*
(pláž a lyžovanie)
( )
Toto nastavenie zabraňuje príliš tmavému
zobrazeniu ľudských tvárí v prostredí so
silným alebo odrazeným svetlom (napríklad
na letnej pláži alebo na lyžiarskom svahu).
SUNSETMOON**
(západ slnka a
mesačné svetlo)
(
)
Toto nastavenie zachováva atmosféru
záberov zapadajúceho slnka, nočných
záberov, záberov ohňostrojov a neónových
svetiel.
,pokračovanie
Prispôsobenie kamkordéra
45
LANDSCAPE**
(krajina) (
)
Toto nastavenie slúži na snímanie
vzdialených objektov (napríklad pohorí).
Zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo
alebo kovovú siet’ku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
* Kamkordér zaostruje iba na stredne až veľmi vzdialené objekty.
**Kamkordér zaostruje iba na vzdialené objekty.
b Poznámka
• Ak položku NIGHTSHOT PLUS nastavíte na hodnotu ON, funkcia [PROGRAM
AE] nebude fungovat’. (Indikátor bliká.)
P EFFECT
Typ
TRV228E/428E:
Pred nahrávaním môžete k obrazu pridat’ špeciálne efekty (napr. filmy). Po
vybratí efektu sa zobrazí indikátor
.
Typ TRV255E/265E:
K obrazu môžete pred alebo po nahratí pridat’ špeciálne efekty (napríklad
film). Po vybratí každého efektu sa zobrazí indikátor
.
46
GOFF
Vypnutie nastavenia obrazových efektov.
NEG.ART
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu vo
farbe a jase inverzného obrazu.
SEPIA
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v hnedastej farbe.
B&W
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v monochromatickom
(čiernobielom) zobrazení.
SOLARIZE
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v
zobrazení podobnom ilustrácii so silným
kontrastom.
SLIM
Nahrávanie zvisle roztiahnutého obrazu.
(Tento efekt sa nedá použit’ počas
prehrávania).
STRETCH
Nahrávanie vodorovne roztiahnutého
obrazu. (Tento efekt sa nedá použit’ počas
prehrávania).
PASTEL
Nahrávanie obrazu v zobrazení podobnom
svetlej pastelovej kresbe. (Tento efekt sa
nedá použit’ počas prehrávania).
Prispôsobenie kamkordéra
MOSAIC
Nahrávanie obrazu v mozaikovom
zobrazení. (Tento efekt sa nedá použit’ počas
prehrávania).
b Poznámka
• Typ TRV255E/265E:
Na obrazy z externých vstupov sa efekty pridat’ nedajú. Tiež nie je možné prenášat’
obraz upravený obrazovými efektmi cez rozhranie
DV.
z Tip
• Typ TRV255E/265E:
Obrazy upravené obrazovými efektmi môžete kopírovat’ inú pásku (s. 64).
AUTO SHTR
GON
Toto nastavenie automaticky zapne elektronickú uzávierku a
nastaví rýchlost’ uzávierky na snímanie za veľmi jasného svetla.
OFF
Tento režim pri nahrávaní nepoužíva elektronickú uzávierku.
Prispôsobenie kamkordéra
Prispôsobenie kamkordéra
47
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– 16:9 WIDE, STEADYSHOT atď.
V ponuke CAMERA SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
CAMERA SET
D ZOOM
1 6 : 9W I DE
STEADYSHOT
N. S. L I GHT
[MENU] : END
D ZOOM
Ak chcete pri nahrávaní na pásku dosiahnut’ viac ako 20-násobné
zväčšenie, vyberte maximálnu úroveň priblíženia. Pri použití digitálneho
približovania sa znižuje kvalita obrazu. Táto funkcia je užitočná pri
nahrávaní zväčšených záberov vzdialených objektov, napríklad vtákov.
Pravá strana pruhu zobrazuje oblast’
digitálneho priblíženia.
Po vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí oblast’
digitálneho priblíženia.
48
GOFF
Vypnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie až do hodnoty 20násobku sa vykoná opticky.
40 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 20-násobné až 40-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
990 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 20-násobné až 990-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
Prispôsobenie kamkordéra
16:9 WIDE
Typ
TRV228E/428E:
Nahrávat’ môžete obraz kinematografického formátu (režim [CINEMA])
alebo širokouhlý obraz formátu 16:9 (režim [16:9 FULL]), ktorý je určený
na sledovanie na širokouhlej televíznej obrazovke s pomerom strán 16:9.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
V režime [CINEMA]
Pri zobrazení na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
Pri zobrazení na širokouhlej TV obrazovke s pomerom strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom TV**
Prispôsobenie kamkordéra
V režime [16:9 FULL]
Pri zobrazení na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
Pri zobrazení na širokouhlej TV obrazovke s pomerom
strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom TV**
* Po prepnutí na režim celej obrazovky na širokouhlom TV sa obraz zobrazí na celej
obrazovke.
**Prehrávanie v režime 4:3. Ak prehrávate obraz v režime širokouhlej obrazovky,
zobrazí sa tak, ako ho vidíte na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku.
GOFF
CINEMA (
Štandardné nastavenie (nahrávanie obrazu na prehrávanie na
televíznej obrazovke s pomerom strán 4:3). Nahratý obraz
nebude širokouhlý.
)
Nahrávanie obrazu na prehrávanie v režime CINEMA.
,pokračovanie
Prispôsobenie kamkordéra
49
16:9 FULL (
)
Nahrávanie obrazu na prehrávanie na širokouhlom televízore s
pomerom strán 16:9.
z Tipy
• Pri nahrávaní v režime [16:9 FULL] sa zobrazenie indikátora dátumu a času na
širokouhlej obrazovke rozšíri.
• Typ
TRV428E:
Funkcia SteadyShot nepracuje. Ak v nastaveniach ponuky nastavíte režim [16:9
FULL] pri zapnutej funkcii SteadyShot, indikátor
začne blikat’ a funkcia
SteadyShot nebude pracovat’.
Typ TRV255E/265E:
Môžete nahrávat’ širokouhlý obraz s pomerom strán 16:9, ktorý je určený
na prehrávanie na širokouhlom TV (režim 16:9 WIDE).
Ak je funkcia zapnutá (nastavenie [ON]) a páčku na ovládanie motorového
transfokátora posuniete na stranu „W“, môžete nahrávat’ pri širších uhloch
ako v prípade, keď je funkcia vypnutá (nastavenie [OFF]).
Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.
Pri zobrazení na obrazovke LCD
Pri zobrazení na širokouhlej TV obrazovke s pomerom strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom TV**
* Po prepnutí na režim celej obrazovky na širokouhlom TV sa obraz zobrazí na celej
obrazovke.
** Prehrávané v režime 4:3. Ak prehrávate obraz v režime širokouhlej obrazovky,
zobrazí sa tak, ako ho vidíte na obrazovke LCD.
GOFF
ON (
Štandardné nastavenie (nahrávanie obrazu na prehrávanie na
televíznej obrazovke s pomerom strán 4:3). Nahratý obraz
nebude širokouhlý.
)
Nahrávanie obrazu na prehrávanie na širokouhlom televízore s
pomerom strán 16:9.
z Tip
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Ak v nastaveniach ponuky nastavíte režim [16:9
WIDE] na hodnotu [ON], keď je zapnutá funkcia SteadyShot, začne blikat’
indikátor
a funkcia SteadyShot nebude pracovat’.
50
Prispôsobenie kamkordéra
STEADYSHOT
Typ
TRV428E, TRV255E/265E:
Táto funkcia je určená na vyrovnávanie otrasov kamery.
GON
OFF (
Štandardné nastavenie (zapnutie funkcie SteadyShot). Ak
zvolíte funkciu, s ktorou funkcia STEADYSHOT nemôže
pracovat’, zobrazí sa indikátor
.
)
Vypnutie funkcie SteadyShot.
Toto nastavenie vyberte pri snímaní statického objektu
pomocou statívu alebo pri použití konverzného objektívu
(voliteľné príslušenstvo). Vznikajú tak prirodzené zábery.
Prispôsobenie kamkordéra
b Poznámka
• Typ TRV255E/265E:
Otrasy kamery nie je možné úplne vyrovnávat’ v nasledujúcich prípadoch:
– pri nahrávaní na tmavom mieste,
– pri nahrávaní objektu s nízkym kontrastom s pozadím,
– pri nahrávaní vodorovných pruhov,
– pri použití priblíženia,
– pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu,
– pri priblížení transfokátorom nastaveným na polohu W.
N.S. LIGHT
Ak pri nahrávaní používate funkciu NightShot plus, pomocou režimu
NightShot Light môžete vyžarovaním infračervených lúčov (neviditeľných)
získat’ jasnejšie zábery.
GON
Zapnutie režimu NightShot Light (s. 28).
OFF
Vypnutie režimu NightShot Light (s. 28).
Prispôsobenie kamkordéra
51
Používanie ponuky
(PLAYER SET),
resp.
(VCR SET)
– HiFi SOUND, EDIT atď.
položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
V ponuke môžete vybrat’ položky
uvedené nižšie (ponuka PLAYER SET
pre typ
TRV228E/428E/
TRV255E, ponuka VCR SET pre typ
TRV265E). Informácie o vyberaní
VCR SET
H i F i SOUND
AUDIO MIX
[MENU] : END
HiFi SOUND
Typ TRV255E/265E:
Je možné vybrat’ spôsob prehrávania zvuku nahratého na pásku v
stereofónnom režime.
GSTEREO
Prehrávanie pásky so stereofónnym zvukom alebo s dvoma
zvukovými stopami (hlavný a vedľajší zvuk).
1
Prehrávanie ľavého kanála pásky so stereofónnym zvukom alebo
hlavného zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
2
Prehrávanie pravého kanála pásky so stereofónnym zvukom
alebo vedľajšieho zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
b Poznámky
• Na kamkordéri je možné prehrávat’ kazety s dvoma zvukovými stopami. Na
kamkordéri však nie je možné nahrávat’ pásky s dvoma zvukovými stopami.
• Pri odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti
na hodnotu [STEREO].
EDIT
Typ
TRV228E/428E:
Zhoršenie kvality obrazu sa minimalizuje pri kopírovaní alebo úprave
pásky použitím kamkordéra ako prehrávacieho zariadenia.
GOFF
Vypnutie vyrovnávania.
ON
Minimalizovanie znehodnotenia obrazu.
b Poznámka
• Pri odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti
na hodnotu [OFF].
52
Prispôsobenie kamkordéra
TBC
Typ
TRV228E/428E:
GON
Korekcia chvenia (vodorovné otrasy obrazu počas prehrávania).
OFF
Vypnutie vyrovnávania skreslenia obrazu pri prehrávaní pásky,
na ktorú boli opakovane nahraté alebo kopírované signály
televíznych hier.
DNR
Typ
TRV228E/428E:
GON
Odstránenie šumu farieb obrazu.
OFF
Minimalizácia obrazových nedostatkov rýchlo sa pohybujúceho
obrazu.
AUDIO MIX
Prispôsobenie kamkordéra
Typ TRV255E/265E:
Vyváženie zvuku je možné upravit’ medzi hodnotou ST1 (pôvodne nahratý
zvuk) a ST2.
b Poznámky
• Zvuk nahratý v 16-bitovom režime sa nedá upravit’.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa bude prehrávat’
iba pôvodne nahratý zvuk.
Prispôsobenie kamkordéra
53
Používanie ponuky
(LCD SET) – LCD
B.L., LCD COLOR atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
V ponuke LCD SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
LCD SET
LCD BR I GHT
LCD B. L.
LCD COLOR
[MENU] : END
LCD BRIGHT
Pozrite stranu 16, kde nájdete podrobné informácie.
LCD B.L.
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD je možné nastavit’. Toto
nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
GBRT NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
b Poznámky
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], životnost’ batérie počas nahrávania sa zníži asi
o 10 percent.
LCD COLOR
Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC upravíte podfarbenie obrazovky
LCD. Toto nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
Nízka intenzita
54
Prispôsobenie kamkordéra
Vysoká intenzita
Používanie ponuky
(TAPE SET)
– FRAME REC, INT.REC atď.
V ponuke TAPE SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
[MENU] : END
REC MODE
Nahrávanie na kazetu v režime SP (štandardné prehrávanie).
LP ( LP )
Predĺženie času nahrávania v porovnaní s časom nahrávania v
režime SP (2-krát dlhší pri type
TRV228E/428E, 1,5-krát
dlhší pri type TRV255E/265E) (úsporné prehrávanie).
Najlepšie výsledky práce kamkordéra dosiahnete použitím
kaziet od spoločnosti Sony.
Prispôsobenie kamkordéra
GSP ( SP )
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, pri prehrávaní kazety na iných kamkordéroch alebo
videorekordéroch sa môže objavit’ šum v podobe mozaikových vzorov alebo sa
môže prerušit’ zvuk.
• Typ
TRV228E/428E:
Ak na vašom kamkordéri nahráte pásku v režime LP, nahrávanie sa vykoná v
štandardnom 8 mm
systéme.
• Typ TRV255E/265E:
Ak na jednej páske miešate nahrávku v režimoch SP a LP, prehrávaný obraz môže
byt’ skreslený alebo sa môže medzi nahrávkami nesprávne zapísat’ časový kód.
AUDIO MODE
Typ
TRV255E/265E:
G12BIT
16BIT (
Nahrávanie v 12-bitovom režime (2 stereofónne zvuky).
)
Nahrávanie v 16-bitovom režime (1 stereofónny zvuk vysokej
kvality).
ORC TO SET
Typ
TRV228E/428E:
Podmienky nahrávania môžete automaticky nastavit’ tak, aby nahrávka
mala čo najlepšiu kvalitu.
Ak v nastaveniach ponuky vyberiete možnost’ [ORC TO SET], zobrazí sa
indikátor [START/STOP KEY]. Stlačte tlačidlo REC START/STOP. Na
obrazovke sa zobrazí indikátor [ORC] a spustia sa úpravy. Po ukončení
,pokračovanie
Prispôsobenie kamkordéra
55
úprav sa kamkordér sa vráti do pohotovostného režimu. Úpravy trvajú
približne 10 sekúnd.
b Poznámky
• Pri každom vysunutí kazety sa toto nastavenie zruší.
• Po nastavení položky [ORC TO SET] sa na páske objaví prázdne miesto v trvaní
približne 0,1 sekundy. Pri ďalšom nahrávaní od tejto pozície sa však toto prázdne
miesto z pásky stratí.
• Pomocou položky [ORC TO SET] v nastaveniach ponuky je možné zistit’, či je už
toto nastavenie vybraté. Ak je už položka nastavená, zobrazí sa indikátor [ORC
ON].
REMAIN
GAUTO
Zobrazenie pruhu so zostávajúcim časom na páske:
• približne na 8 sekúnd po zapnutí kamkordéra s vloženou
kazetou a po výpočte dĺžky zostávajúceho času pásky,
• približne na 8 sekúnd po stlačení tlačidla
(prehrávat’),
• približne na 8 sekúnd po stlačení tlačidla DSPL/BATT INFO
slúžiaceho na zobrazenie indikátorov na obrazovke,
• počas prevíjania pásky dozadu alebo dopredu alebo pri
vyhľadávaní s obrazom.
ON
Nepretržité zobrazenie indikátora so zostávajúcim časom pásky.
FRAME REC
Typ TRV255E/265E:
Nahrávku obrazu s efektom prerušovaného animovaného pohybu
dosiahnete postupným posúvaním objektu pri nahrávaní po snímkach.
Typ TRV265E:
Otrasom kamery zabránite tak, že na ovládanie kamkordéra použijete
diaľkový ovládač.
GOFF
ON
Nahrávanie v štandardnom režime nahrávania.
Nahrávanie obrazu pomocou funkcie nahrávania po snímkach.
1 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte
možnost’ [ON] a potom stlačte ovládač.
2 Ak chcete skryt’ nastavenia ponuky, stlačte tlačidlo
MENU.
Zobrazí sa indikátor
.
3 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Nahrá sa obraz (približne 5 snímok) a potom sa
kamkordér prepne do pohotovostného režimu.
4 Posuňte objekt a zopakujte krok 3.
b Poznámky
• Pri nepretržitom používaní nahrávania po snímkach sa zostávajúci čas pásky
nezobrazí správne.
• Posledný záber bude dlhší ako ostatné zábery.
56
Prispôsobenie kamkordéra
INT.REC
Typ TRV255E/265E:
Táto funkcia umožňuje dosiahnut’ vynikajúce nahrávky napríklad
kvitnúcich rastlín. Počas prevádzky pripojte kamkordér do siet’ovej
zásuvky pomocou dodávaného siet’ového adaptéra.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a. [REC TIME]
b. [INTERVAL]
1 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte možnost’ [SET] a
potom stlačte ovládač.
2 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte možnost’
[INTERVAL] a potom stlačte ovládač.
3 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte požadovanú dobu
intervalu (30 sekúnd, 1, 5, 10 minút) a potom stlačte ovládač.
Prispôsobenie kamkordéra
4 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte ponuku [REC TIME]
a potom stlačte ovládač.
5 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte požadovanú dobu
nahrávania (0,5, 1, 1,5, 2 sekundy) a potom stlačte ovládač.
6 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte položku
[
RETURN] a potom stlačte ovládač.
7 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC vyberte možnost’ [ON] a potom
stlačte ovládač.
8 Ak chcete skryt’ nastavenia ponuky, stlačte tlačidlo MENU.
Indikátor
začne blikat’.
9 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie po intervaloch.
Počas nahrávania po intervaloch sa zobrazí indikátor
.
Nahrávanie zrušíte nastavením hodnoty [OFF] v nastaveniach ponuky.
b Poznámka
• Doba nahrávania sa môže líšit’ od vybratého času v rozsahu ±5 snímok.
z Tipy
• Pri manuálnom nastavení zaostrenia je možné nahrávat’ jasné obrazy, aj keď sa
zmení osvetlenie (s. 29).
• Pípanie počas nahrávania je možné vypnút’ (s. 60).
Prispôsobenie kamkordéra
57
Používanie ponuky
(SETUP MENU)
– CLOCK SET, USB STREAM,
LANGUAGE atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
V ponuke SETUP MENU môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
[MENU] : END
CLOCK SET
Môžete nastavit’ dátum a čas (s. 17).
AUTO DATE
Typ
TRV228E/428E:
Dátum je možné automaticky nahrávat’ raz denne po dobu 10 sekúnd od
začiatku nahrávania.
GON
Zaznamenávanie dátumu po dobu 10 sekúnd od začiatku
nahrávania.
OFF
Zrušenie funkcie automatického dátumu.
z Tip
• Funkcia automatického dátumu automaticky zobrazí dátum jedenkrát denne.
Dátum sa však môže automaticky zobrazit’ viackrát za deň v prípade, ak:
– ste nastavovali dátum a čas,
– ste opätovne vložili a vysunuli pásku,
– ste zastavili nahrávanie v priebehu desiatich sekúnd,
– ste v nastaveniach ponuky nastavili položku [AUTO DATE] na hodnotu [OFF] a
potom vrátili nastavenie na hodnotu [ON].
USB STREAM
Typ TRV255E/265E:
Kábel USB (je súčast’ou) môžete pripojit’ k počítaču a prezerat’ obraz z
obrazovky kamkordéra (funkcia prúdenia údajov prostredníctvom
rozhrania USB). Podrobné informácie nájdete v príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
58
GOFF
Vypnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
ON
Zapnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
Prispôsobenie kamkordéra
LTR SIZE
GNORMAL
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v normálnej veľkosti.
2×
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v dvojnásobnej výške.
LANGUAGE
Jazyk používaný v ponuke obrazovky sa dá vybrat’ alebo zmenit’ (s. 19).
Môžete si vybrat’ z týchto jazykov: anglický, anglický (zjednodušený),
čínsky (tradičný), čínsky (zjednodušený), francúzsky, španielsky,
portugalský, nemecký, holandský, taliansky, grécky, ruský, arabský alebo
perzský jazyk.
DEMO MODE
GON
Zobrazenie prehľadu dostupných funkcií ako pri prvom použití
kamkordéra.
OFF
Vyberte túto možnost’, ak nechcete používat’ režim [DEMO
MODE].
Prispôsobenie kamkordéra
Ak z kamkordéra vysuniete kazetu a vyberiete režim CAMERA, asi za 10
minút sa spustí ukážka.
b Poznámka
• Ukážka sa zobrazí iba ak je prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavený na hodnotu
OFF.
z Tipy
• Ukážka môže byt’ zrušená v týchto situáciách:
– ak vložíte kazetu,
– ak vyberiete iný režim ako CAMERA.
• Ak je funkcia [A.SHUT OFF] nastavená na možnost’ [5 min] a kamkordér používa
batérie, po uplynutí približne 5 minút sa kamkordér vypne (s. 60).
Prispôsobenie kamkordéra
59
Používanie ponuky
(OTHERS)
– WORLD TIME, VIDEO EDIT atď.
V ponuke OTHERS môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Zmena
nastavení ponuky“ (s. 44).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Nastavenia, ktoré sa dajú
upravit’, sa líšia v závislosti od režimu
napájania kamkordéra. Na obrazovke sú
zobrazené tie položky, s ktorými môžete v
danej chvíli pracovat’. Nedostupné položky
sa zobrazia v šedej farbe.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
A. SHUT OFF
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
[MENU] : END
DATA CODE
Typ
TRV255E/265E:
GOFF
Vypnutie zobrazovania dátumu, času a údajov o nastavení
kamery počas prehrávania.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času počas prehrávania (s. 37).
CAM DATA
Zobrazenie údajov o nastavení kamery počas prehrávania
(s. 37).
WORLD TIME
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete nastavit’ časový posun.
Časový posun nastavíte otočením ovládača SEL/PUSH EXEC. Hodiny sa
nastavia na základe časového posunu. Ak nastavíte časový posun na
hodnotu 0, nastavenie hodín sa vráti na pôvodnú hodnotu.
BEEP
GMELODY
Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci nahrávania, pri
práci s ovládačom SEL/PUSH EXEC, alebo ak pri používaní
kamkordéra nastane neštandardná situácia.
NORMAL
Nastavenie pípania namiesto melódie.
OFF
Vypnutie melódie, signalizačného pípania, zvuku uzávierky
alebo signalizačného pípania pri prevádzke.
A.SHUT OFF
60
G5 min
Zapnutie funkcie automatického vypnutia. Po uplynutí 5 minút
nečinnosti kamkordéra sa kamkordér automaticky vypne, aby sa
zabránilo vybitiu batérie.
NEVER
Vypnutie funkcie automatického vypnutia.
Prispôsobenie kamkordéra
b Poznámka
• Po pripojení kamkordéra do siet’ovej zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
automaticky prepne na hodnotu [NEVER].
COMMANDER
Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
GON
Aktivovanie diaľkového ovládača dodaného s kamkordérom.
OFF
Deaktivovanie diaľkového ovládača, ktoré zabráni kamkordéru
reagovat’ na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom iného
videorekordéra.
b Poznámka
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [ON].
DISPLAY
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
V-OUT/LCD
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na TV
obrazovke, obrazovke LCD a v hľadáčiku.
GON
Zapnutie indikátora nahrávania na prednej strane kamkordéra
počas nahrávania.
OFF
Táto možnost’ je vhodná pri nasledujúcich situáciách
nahrávania. Indikátor nahrávania sa počas nahrávania
nerozsvieti.
• Ak nechcete, aby bol objekt z nahrávania nervózny.
• Pri nahrávaní blízkych objektov.
• Ak objekt odráža indikátor nahrávania.
Prispôsobenie kamkordéra
GLCD
REC LAMP
VIDEO EDIT
Typ TRV255E/265E:
Je možné vybrat’ najviac 20 záberov (programov) a nahrat’ ich v
požadovanom poradí na iné nahrávacie zariadenie, ako napríklad
videorekordér (s. 69).
Prispôsobenie kamkordéra
61
Môžete vytvorit’ kópiu obrazu nahratého
na kamkordéri na iné nahrávacie
zariadenia (s. 64).
S typom TRV265E je možné aj
nahrávat’ obraz z videorekordéra na
pásku na kamkordéri (s. 69).
Pripojte kamkordér k videorekordéru
podľa nasledujúceho obrázka.
Kopírovanie a úpravy
Pripojenie k
videorekordéru
Typ
TRV228E/428E:
Konektorová zásuvka
A/V OUT
Žltý
Čierny
Prípojný kábel A/V (je súčast’ou)
Videorekordér
Tok signálu
62
Kopírovanie a úpravy
Typ
TRV255E/265E:
Konektorová zásuvka A/V OUT
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Kábel i.LINK
(voliteľné príslušenstvo)
Konektor i.LINK
Rozhranie
DV
Žltý
Kopírovanie a úpravy
Biely
Prípojný kábel A/V (je súčast’ou)
Videorekordér
Červený
Tok signálu
* Pomocou kábla S video (voliteľné príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukovat’ vernejšie. Ak sa na
pripájanom zariadení nachádza konektorová
zásuvka S video, namiesto žltého konektora sa
odporúča pripojit’ kábel S video (voliteľné
príslušenstvo) do konektorových zásuviek S
video na kamkordéri a na zariadení.
Pri samostatnom pripojení konektora S video
nie je možný zvukový výstup.
**Typ TRV255E:
Kamkordér neprijíma vstupné údaje z
pripojeného zariadenia. Môže iba prenášat’
údaje prostredníctvom rozhrania DV.
b Poznámky
• Pri pripájaní kamkordéra na iné zariadenia
používajte prípojný kábel typu A/V. Pred
pripojením sa uistite, že v ponuke
(OTHERS) je položka [DISPLAY] nastavená
na hodnotu [LCD] (predvolené nastavenie)
(s. 61).
• Typ
TRV228E/428E:
Pri pripájaní kamkordéra na stereofónne
zariadenie pripojte konektor pre zvuk
prípojného kábla A/V do ľavej (bielej)
konektorovej zásuvky na videorekordéri.
• Typ TRV255E/265E:
Ak pripájate kamkordér na monofónne
zariadene, žltý konektor prípojného kábla
A/V pripojte do konektorovej zásuvky pre video
a červený (pravý kanál) alebo biely (ľavý kanál)
konektor pripojte do zásuvky pre zvuk na
videorekordéri.
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Typ TRV265E:
Pri pripájaní kamkordéra na iné zariadenia
pomocou rozhrania DV používajte prípojný
kábel typu i.LINK (voliteľné príslušenstvo).
Signály zvuku a videa sa prenášajú digitálne,
pričom vznikajú obrázky s vysokou kvalitou.
Obraz a zvuk nie je možné nahrávat’
oddelene. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 87.
Kopírovanie a úpravy
63
Kopírovanie na inú
pásku
Obraz prehrávaný na kamkordéri je
možné kopírovat’ a upravit’ na iné
nahrávacie zariadenie (ako napríklad
videorekordér).
1
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 62, 63).
2
Pripravte videorekordér na
nahrávanie.
• Vložte pásku na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na
vstupný režim.
3
Pripravte kamkordér na prehrávanie.
• Vložte nahratú kazetu.
• Posunutím prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Na kamkordéri spustite prehrávanie a
spustite nahrávanie na
videorekordéri.
Ďalšie informácie získate v návode k
videorekordéru.
5
Po ukončení kopírovania zastavte
kamkordér a videorekordér.
b Poznámky
• Ak pri nahrávaní používate prípojný kábel
A/V , indikátory, ako napríklad časový kód,
skryjete stlačením tlačidla DSPL/BATT INFO
(s. 37). V opačnom prípade sa indikátory
nahrajú na pásku.
• Typ TRV255E/265E:
Ak chcete pri pripojení pomocou prípojného
kábla A/V nahrat’ údaje o dátume a čase a údaje
o nastavení kamery, zobrazte ich na obrazovke
(s. 37).
64
Kopírovanie a úpravy
• Typ TRV255E/265E:
Ak je kamkordér pripojený k videorekordéru
prostredníctvom rozhrania DV, nie je možné
nahrávat’ titulok ani indikátory.
• Typ TRV255E/265E:
Obraz upravený obrazovými efektmi (položka
[P EFFECT] s. 46) nie je možné prenášat’ cez
rozhranie DV.
• Typ TRV255E/265E:
Ak používate prípojný kábel i.LINK, pri
pozastavení prehrávania z kamkordéra bude
obraz nahratý na videorekordér nejasný.
z Tip
• Typ
TRV228E/428E:
Ak chcete zabránit’ znižovaniu kvality obrazu,
pred kopírovaním nastavte v ponuke
(PLAYER SET) položku [EDIT] na hodnotu
[ON] (s. 52).
Jednoduché
kopírovanie pásky
– Easy Dubbing (
4
Stlačte tlačidlo EASY DUB.
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE SEL
SETUP
0 :0 0 :0 0
TRV228E/
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
428E)
Počas pripojenia kamkordéra k
videorekordéru je pri kopírovaní možné
jednoducho ovládat’ videorekordér
prostredníctvom kamkordéra.
5
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
Krok č. 1: Príprava
kamkordéra a
videorekordéra
[ E A S Y D UB ] : E N D
6
Ak používate funkciu Easy Dubbing
prvýkrát, postupujte podľa nasledujúcich
krokov. Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynechat’.
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 62).
Pripravte videorekordér na
nahrávanie.
8
Pripravte kamkordér na prehrávanie.
• Vložte kazetu na úpravu.
• Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
NORMAL
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [IR SETUP]
a potom stlačte ovládač.
Otočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC vyberte kód [IR
SETUP] pre videorekordér a potom
stlačte ovládač.
Kód [IR SETUP] videorekordéra
nájdete v „Zozname kódov [IR
SETUP]“ (s. 66). Ak je v zozname
uvedených viacero kódov
videorekordéra pre jedného výrobcu,
vyskúšajte každý z nich a nájdite ten
najvhodnejší.
• Vložte pásku na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupu, nastavte ho na
vstupný režim.
3
3
Kopírovanie a úpravy
7
2
0 :0 0 :0 0
Ak pripájate kamkordér pomocou
prípojného kábla A/V, je potrebné
skontrolovat’ signál kódu [IR SETUP] a
uistit’ sa, či môže byt’ videorekordér
riadený kamkordérom (vysielač
infračervených lúčov).
b Poznámka
• Funkcia Easy Dubbing nie je dostupná na
videorekordéroch, ktoré nepodporujú kódy [IR
SETUP].
1
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [SETUP] a
potom stlačte ovládač.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku [PAUSE
MODE] a potom stlačte ovládač.
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE P A U S E
REC
I R TEST
PB
RETURN
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
65
9
Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
nastavte režim, ktorým sa zruší
pozastavenie nahrávania na
videorekordéri, a potom stlačte ovládač.
Ďalšie informácie získate v návode k
videorekordéru.
10Namierte vysielač infračervených
lúčov kamkordéra na senzor
diaľkového ovládania videorekordéra
zo vzdialenosti približne 30 cm tak,
aby žiareniu nič neprekážalo.
Senzor diaľkového ovládača
Vysielač
infračervených
lúčov
Videorekordér
11Videorekordér nastavte na režim
pozastaveného nahrávania.
12Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [IR TEST],
potom stlačte ovládač.
Nasledujúce kódy [IR SETUP] sú v
kamkordéri nahraté výrobcom. (Predvolené
nastavenie je „3“.)
Výrobca
Kódy [IR SETUP]
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
EXEC vyberte možnost’
[EXECUTE] a potom stlačte ovládač.
Luxor
89
Mark
26*
Ak videorekordér začne nahrávat’,
nastavenie je správne. Po ukončení testu
kódu [IR SETUP] sa zobrazí nápis
[COMPLETE].
Prejdite na ďalší krok.
Ak sa nahrávanie nespustí, vyberte iný
kód [IR SETUP] a skúste znova.
Matsui
47, 58*, 60
13Otočením ovládača SEL/PUSH
14Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
[ RETURN] a potom stlačte
ovládač.
66
Zoznam kódov [IR SETUP]
Kopírovanie a úpravy
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Výrobca
Kódy [IR SETUP]
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný titulok,
potom stlačte ovládač.
Salora
89
Titulok bliká.
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
E A S Y D U B B I NG
OK
COLOR
S I ZE
BACK COL
HELLO!
0 :0 0 :0 0
[EASY DUB]:END
3
V prípade potreby upravte položky
[COLOR] (farba), [SIZE] (veľkost’)
alebo [BACK COL.] (farba pozadia).
Ak ich nepotrebujete upravit’,
pokračujte krokom č. 3 (s. 68).
1 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [COLOR],
[SIZE] alebo [BACK COL.] a potom
stlačte ovládač. Vybratá položka sa
zobrazí na obrazovke.
2 Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku,
potom stlačte ovládač.
3 Zopakujte kroky 1 a 2, kým
nenastavíte požadovaný vzhľad
titulku.
* Televízor alebo videorekordér
Kopírovanie a úpravy
SEG
2
Krok č. 2: Výber titulku
4
Môžete vložit’ titulok.
K dispozícii je osem predvolených a dva
vlastné titulky. Ak chcete vytvorit’
originálny titulok, pozrite si kroky č. 1 až
4, ktoré obsahuje strana 31.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [OK] a
potom stlačte ovládač.
Titulok sa rozsvieti.
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE SEL
SETUP
0 :0 0 :0 0
ON
HELLO!
NORMAL
[ E A S Y D UB ] : E N D
1
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [TITLE
SEL] a potom stlačte ovládač.
EASY DUBBING
T I T LE SEL
OFF
HE L LO !
HA P P Y B I R T HDA Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OU R SWE E T B A B Y
0 :0 0 :0 0
b Poznámky
• Titulok môžete vložit’ len na pásku
videorekordéra.
• Ak nastavíte farbu pozadia na hodnotu [FADE],
obraz sa nemusí zobrazit’ správne v závislosti od
pripojeného videorekordéra.
[EASY DUB]:END
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
67
z Tipy
• Farba titulku sa zmení nasledovne:
[WHITE] y [YELLOW] y [VIOLET] y
[RED] y [CYAN] y [GREEN] y [BLUE]
• Veľkost’ titulku sa zmení takto:
[SMALL] y [LARGE]
• Farba pozadia sa mení takto:
[FADE] y [WHITE] y [YELLOW] y
[VIOLET] y [RED] y [CYAN] y
[GREEN] y [BLUE] y [BLACK]
Krok č. 3: Výber režimu
kopírovania
Je možné vybrat’ normálne nahrávanie
([NORMAL]) alebo nahrávanie po
intervaloch ([PREVIEW]).
1
a. Doba nahrávania (videorekordér)
b. Doba čakania (videorekordér)
c. Doba prehrávania (kamkordér)
Krok č. 4: Kopírovanie
pomocou funkcie Easy
Dubbing
Skontrolujte, či je kamkordér pripojený k
videorekordéru a či je videorekordér v
režime pozastavenia nahrávania.
1
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [START] a
potom stlačte ovládač.
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
RETURN
TITLE SEL
EXECUTE
MODE SEL
SETUP
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [MODE
SEL] a potom stlačte ovládač.
Engage rec pause.
NORMAL
[EASY DUB]:END
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
MODE SEL
NORMAL
SETUP
PREVIEW
2
HELLO!
NORMAL
[EASY DUB]:END
2
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [NORMAL]
alebo [PREVIEW], potom stlačte
ovládač.
Ak vyberiete možnost’ [NORMAL]
Na videorekordér je možné normálne
nahrávat’.
Ak vyberiete možnost’ [PREVIEW]
Nastavením videorekordéra na
postupné prepínanie 5-sekundového
nahrávania a 25-sekundového
pohotovostného režimu sa dá kopírovat’
v časových intervaloch.
[a]
[b]
[c]
68
5s
5s
25 s
30 s
Kopírovanie a úpravy
25 s
30 s
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’
[EXECUTE] a potom stlačte ovládač.
Po dokončení kopírovania sa
kamkordér aj videorekordér
automaticky zastavia.
Na displeji sa potom zobrazí počiatočná
obrazovka funkcie Easy Dubbing.
Zastavenie kopírovania počas
úprav
Stlačte tlačidlo
kamkordéri.
(zastavit’) na
Ukončenie funkcie Easy Dubbing
Stlačte tlačidlo EASY DUB.
b Poznámka
• Ak sa nevykoná príkaz [START], na obrazovke
sa zobrazí nápis [NOT READY].
Nahrávanie obrazu
z videorekordéra
(
TRV265E)
Obraz je možné z videorekordéra nahrat’
a upravit’ na pásku vloženú do
kamkordéra.
Do kamkordéra vložte kazetu, na ktorú
budete nahrávat’.
1
Ku kamkordéru pripojte
videorekordér (s. 63).
Kopírovanie
vybratých záberov
z pásky
– Úprava digitálneho programu
( TRV255E/265E)
Je možné vybrat’ najviac 20 záberov
(programov) a nahrat’ ich v
požadovanom poradí na iné nahrávacie
zariadenie, napríklad videorekordér.
Odstránenie neželaných záberov
Na pripojenie použite kábel i.LINK
(voliteľné príslušenstvo).
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
3
Stlačte súčasne tlačidlo
(nahrat’)
a tlačidlo nachádzajúce sa vpravo od
neho a potom ihneď stlačte tlačidlo
(pozastavit’) na kamkordéri.
4
Spustite prehrávanie kazety na
videorekordéri.
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke LCD
kamkordéra.
5
6
V bode, v ktorom chcete spustit’
nahrávanie, stlačte tlačidlo
(pozastavit’).
Stlačením tlačidla
zastavíte nahrávanie.
(zastavit’)
Zmena poradia
záberov
Kopírovanie a úpravy
2
Výsledky úprav
Krok č. 1: Príprava
kamkordéra a videorekordéra
Ak vykonávate úpravu digitálneho
programu na videokazetu prvýkrát,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynechat’.
b Poznámky
• Úpravu digitálneho programu nie je možné
vykonat’ na videorekordéroch, ktoré
nepodporujú kódy [IR SETUP].
• Ak je kamkordér pripojený k videorekordéru
prostredníctvom rozhrania DV, nie je možné
nahrávat’ titulok ani indikátory.
z Tip
• Indikátor
sa zobrazí pri pripojení
kamkordéra a ďalších zariadení pomocou kábla
i.LINK. (Tento indikátor sa môže zobrazit’ aj na
TV.)
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
69
1
Pripojte videorekordér ku kamkordéru
ako nahrávacie zariadenie (s. 63).
8
Na pripojenie môžete použit’ prípojný
kábel A/V alebo kábel i.LINK. Proces
kopírovania je s pripojením i.LINK
jednoduchší.
2
Pripravte kamkordér (ako
prehrávacie zariadenie).
• Vložte kazetu na úpravu.
• Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Stlačte tlačidlo MENU.
5
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
(OTHERS) a potom stlačte ovládač.
6
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
0:08:55:06
IR
i. LINK
Pripravte videorekordér.
• Vložte pásku na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupu, nastavte ho na
vstupný režim.
3
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’
[CONTROL] a potom stlačte
ovládač.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku [VIDEO
EDIT] a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
[MENU] : END
9
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [i.LINK]
alebo [IR], potom stlačte ovládač.
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Ak ste vybrali možnost’ [i.LINK],
prejdite na tému „Krok č. 2: Úprava
synchronizácie videorekordéra“ (s. 71).
Pripojenie pomocou prípojného
kábla A/V
Ak ste vybrali možnost’ [IR], postupujte
podľa krokov popísaných v téme
„Nastavenie kódu [IR SETUP]“ (s. 70).
Nastavenie kódu [IR SETUP]
Ak pripájate kamkordér pomocou
prípojného kábla A/V, je potrebné
skontrolovat’ signál kódu [IR SETUP] a
uistit’ sa, či môže byt’ videorekordér riadený
kamkordérom (vysielač infračervených
lúčov).
Vysielač Senzor diaľkového ovládača Videorekordér
infračervených
lúčov
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
7
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [EDIT SET]
a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
70
0:08:55:06
Kopírovanie a úpravy
1 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte možnost’ [IR SETUP] a potom
stlačte ovládač.
2 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte kód [IR SETUP] pre
videorekordér a potom stlačte ovládač.
Kód [IR SETUP] videorekordéra
nájdete v časti „Zoznam kódov [IR
SETUP]“ (s. 66). Ak je v zozname
uvedených viacero kódov
videorekordéra pre jedného výrobcu,
vyskúšajte každý z nich a nájdite ten
najvhodnejší.
3 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte ponuku [PAUSEMODE] a
potom stlačte ovládač.
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynechat’.
Nastavením synchronizácie kamkordéra a
videorekordéra sa vyhnete tomu, že sa
nahrávanie pri počiatočnom zábere
nespustí.
1
Vysuňte kazetu z kamkordéra.
Pripravte si pero a papier na poznámky.
2
Videorekordér nastavte do režimu
pozastaveného nahrávania.
4 Otočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC nastavte režim, ktorým sa
zruší pozastavenie nahrávania na
videorekordéri, a potom ovládací prvok
stlačte.
Ďalšie informácie získate v návode k
videorekordéru.
Tento krok vynechajte, ak ste v kroku č.
9 na s. 70 vybrali možnost’ [i.LINK].
bPoznámka
• Pred pozastavením spustite pásku
približne na 10 sekúnd. Úvodné zábery
sa nemusia nahrat’, ak spustíte
nahrávanie od začiatku pásky.
5 Namierte vysielač infračervených lúčov
6 Do videorekordéra vložte pásku a
nastavte režim pozastaveného
nahrávania.
3
7 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte položku [IR TEST], potom
stlačte ovládač.
vyberte možnost’ [EXECUTE] a potom
stlačte ovládač.
Ak videorekordér začne nahrávat’,
nastavenie je správne. Po ukončení testu
kódu [IR SETUP] sa zobrazí nápis
[COMPLETE].
Prejdite na „Krok č. 2: Úprava
synchronizácie videorekordéra“ (s. 71).
Ak sa nahrávanie nespustí, vyberte iný
kód IR a skúste znova.
Krok č. 2: Úprava
synchronizácie
videorekordéra
Ak vykonávate úpravu digitálneho
programu na videokazetu prvýkrát,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Ak ste už predtým videorekordér
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [ADJ TEST]
a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
8 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
4
Kopírovanie a úpravy
kamkordéra na senzor diaľkového
ovládača videorekordéra zo vzdialenosti
približne 30 cm tak, aby žiareniu nič
neprekážalo.
0:08:55:06
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’
[EXECUTE] a potom stlačte ovládač.
Indikátor [EXECUTING] začne blikat’
a nahrá sa obraz (dlhý približne 50
sekúnd) s piatimi indikátormi [IN] a
[OUT] na úpravu synchronizácie. Po
skončení nahrávania sa zobrazí nápis
[COMPLETE].
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
COMPLETE
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
71
5
Previňte pásku vo videorekordéri a
potom spustite spomalené
prehrávanie.
10Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú číselnú
hodnotu pre parameter [OUT] a
potom stlačte ovládač.
Zobrazí sa 5 otváracích čísel pre každý
indikátor [IN] a zatváracích čísel pre
každý indikátor [OUT].
6
7
Poznamenajte si otváraciu číselnú
hodnotu pre každú položku [IN] a
zatváraciu číselnú hodnotu pre každú
položku [OUT]. Potom vypočítajte
priemerné hodnoty pre položky [IN] a
[OUT].
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [”CUT-IN”]
a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
0
Nastaví sa vypočítaná koncová pozícia
pre nahrávanie.
11Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
[ RETURN] a potom stlačte
ovládač.
Nahrávanie vybratých
záberov ako programov
Ak vykonávate úpravu digitálneho
programu na pásku videorekordéra
prvýkrát, postupujte podľa pokynov v
krokoch č. 1 a 2 (s. 69 - s. 71).
1
8
9
Do kamkordéra vložte pásku, ktorá sa
má prehrat’.
Do videorekordéra vložte kazetu, na
ktorú budete nahrávat’.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú číselnú
hodnotu pre parameter [IN] a potom
stlačte ovládač.
Nastaví sa vypočítaná počiatočná
pozícia pre nahrávanie.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte položku [”CUTOUT”] a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
0
Pripravte kazetu.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku
(OTHERS) a potom stlačte ovládač.
4
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte ponuku [VIDEO
EDIT] a potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
72
Kopírovanie a úpravy
5
6
Vyhľadajte začiatok prvého záberu,
ktorý chcete nahrat’ na kamkordér, a
potom pozastavte prehrávanie.
Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [MARK] a
potom stlačte ovládač.
Tým sa nastaví počiatočný bod prvého
programu a farba vrchnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 OUT
11Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’ [START] a
potom stlačte ovládač.
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
RETURN
EXECUTE
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
[MENU] : END
12Otočením ovládača SEL/PUSH
EXEC vyberte možnost’
[EXECUTE] a potom stlačte ovládač.
Spustí sa vyhľadávanie začiatku prvého
programu a potom sa spustí nahrávanie.
Počas vyhľadávania sa zobrazuje
indikátor [SEARCH] a počas úprav sa
zobrazuje indikátor [EDITING].
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
Vyhľadajte koniec prvého záberu,
ktorý chcete nahrat’ na kamkordér, a
potom pozastavte prehrávanie.
8
Stlačte ovládač SEL/PUSH EXEC.
V I DEO ED I T
EDITING
SCENE
Tým sa nastaví koncový bod prvého
programu a farba dolnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
0:09:07:06
2 IN
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
[
0:00:06:00
Kopírovanie a úpravy
7
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:09:07:06
ENGAGE
REC PAUSE
1/1
] : CANCEL
[MENU] : END
Po nahratí programu programová
značka prestane blikat’ a ostane
rozsvietená. Po nahratí všetkých
programov sa proces úpravy digitálneho
programu automaticky skončí.
Ak chcete nahrávanie zrušit’, stlačte
tlačidlo
(zastavit’).
[MENU] : END
9
Programy vytvoríte opakovaním
krokov č. 5 až 8.
10Videorekordér nastavte do režimu
pozastaveného nahrávania.
Ak je kamkordér pripojený pomocou
kábla i.LINK, tento krok vynechajte.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
73
Ukončenie funkcie úpravy
digitálneho programu
Stlačte tlačidlo MENU.
Uloženie programu bez
nahrávania
V kroku č. 11 stlačte tlačidlo MENU.
Program zostane uložený v pamäti až
dovtedy, kým nevyberiete kazetu.
Vymazanie programov
1 Vykonajte kroky č. 1 až 4 v časti
„Nahrávanie vybratých záberov ako
programov“ (s. 72).
2 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte položku [UNDO] alebo
[ERASE ALL] a potom stlačte ovládač.
Ak vyberiete možnost’ [UNDO]
Môžete vymazat’ posledný nastavený
program.
Ak vyberiete možnost’ [ERASE ALL]
Môžete vymazat’ všetky programy.
3 Otočením ovládača SEL/PUSH EXEC
vyberte možnost’ [EXECUTE] a potom
stlačte ovládač.
Programy sa odstránia. Ak chcete túto
operáciu zrušit’, vyberte položku
[RETURN] a potom stlačte ovládač.
b Poznámky
• Na prázdnom mieste pásky nie je možné
nastavit’ počiatočný alebo koncový bod. Ak sa
na páske nachádza prázdne miesto, celkový čas
sa nemusí zobrazovat’ správne.
• Ak nie je možné ovládat’ zariadenie správne
pomocou kábla i.LINK, v kroku č. 9 na s. 70
vyberte možnost’ [IR] a nastavte kód [IR
SETUP].
74
Kopírovanie a úpravy
Riešenie problémov
Riešenie
problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Pri aktivovaní funkcie zobrazenia
výsledkov vlastnej diagnostiky sa na
obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
zobrazí indikátor „C:ss:ss“. Pozrite
stranu 81, kde nájdete podrobné
informácie.
Všeobecné funkcie
Príčina a riešenie
Napájanie sa nezapne.
• Batéria je vybitá, takmer vybitá alebo nie je pripojená ku
kamkordéru.
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
cNa pripojenie do siet’ovej zásuvky použite siet’ový adaptér
(s. 15).
Kamkordér nefunguje ani po
zapnutí napájania.
cSiet’ový adaptér odpojte zo siet’ovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak funkcie nezačnú
pracovat’, pomocou predmetu s ostrým hrotom stlačte tlačidlo
RESET. (Po stlačení tlačidla RESET sa všetky nastavenia vrátane
nastavenia hodín nastavia na predvolené hodnoty.)
Typ
TRV228E/428E/
TRV265E:
Dodaný diaľkový ovládač
nefunguje.
cV ponuke
(OTHERS) nastavte položku [COMMANDER] na
hodnotu [ON] (s. 61).
cBatériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita + a – zhodovala so
značkami + a –. Ak to nevyrieši problém, vložte novú batériu,
pretože batéria je vybitá (s. 99).
cOdstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládania.
Riešenie problémov
Príznak
Batérie a zdroje napájania
Príznak
Príčina a riešenie
Indikátor CHG (nabíjanie) počas
dobíjania batérie nesvieti.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak sa indikátor ani
potom nerozsvieti, znamená to, že napájanie cez siet’ovú zásuvku
neposkytuje žiadnu energiu.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 12).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas
dobíjania batérie bliká.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak problém pretrváva,
odpojte siet’ový adaptér zo siet’ovej zásuvky a obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Batéria môže byt’
poškodená (s. 12).
,pokračovanie
Riešenie problémov
75
Príznak
Príčina a riešenie
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolia je príliš nízka alebo batéria nie je dostatočne nabitá.
Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže byt’ poškodená (s. 12, 86).
Indikátor zostávajúceho času
batérie neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo nízka alebo batéria nie je
dostatočne nabitá. Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže byt’ poškodená (s. 12, 86).
Napájanie sa často preruší, aj keď • Vyskytla sa chyba v indikátore zostávajúceho času batérie alebo
indikátor zostávajúceho času
batéria nie je dostatočne nabitá.
batérie ukazuje, že batéria má ešte
cBatériu znova úplne nabite, čím sa indikátor napraví (s. 12).
dostatočnú kapacitu na prevádzku.
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] v ponuke
(OTHERS) je nastavená na
hodnotu [5 min] (s. 60).
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne
Posunutím prepínača POWER nadol znova zapnite napájanie
(s. 15). Alebo použite siet’ový adaptér.
Pri pripojení kamkordéra k
siet’ovému adaptéru sa vyskytne
problém.
cVypnite napájanie a siet’ový adaptér odpojte zo siet’ovej zásuvky.
Potom ho znova pripojte.
Kazety
Príznak
Príčina a riešenie
Kazeta sa nedá vysunút’z priestoru
pre kazetu.
cUistite sa, či je zdroj napájania (batéria alebo siet’ový adaptér)
pripojený správne (s. 12).
cOdstráňte batériu z kamkordéra a znova ju pripojte (s. 12).
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
Kazeta sa nevysunie ani vtedy, keď cV kamkordéri sa začala kondenzovat’ vlhkost’ (s. 90).
je kryt kazety otvorený.
Indikátor zostávajúceho času
pásky sa nezobrazí.
cAk chcete, aby sa stále zobrazoval zostávajúci čas pásky, v ponuke
(TAPE SET) nastavte položku [
REMAIN] na hodnotu
[ON] (s. 56).
Obrazovka LCD a hľadáčik
76
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
jazyk.
cPozrite stranu 19.
Riešenie problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
obrázok.
cNa kamkordéri sa spustil režim [DEMO MODE]. (Režim [DEMO
MODE] sa zobrazí automaticky po 10 minútach nečinnosti, ak po
vybratí režimu CAMERA nevložíte kazetu.) Režim [DEMO
MODE] zrušíte vložením kazety. V ponuke je možné nastavit’
položku [DEMO MODE] na hodnotu [OFF] (s. 59).
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
indikátor.
cInformácie získate v zozname indikátorov (s. 101).
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
cOptický systém upravíte pomocou páčky na úpravu optického
systému hľadáčika (s. 16).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
cZatvorte panel LCD. Kým je panel LCD otvorený, obraz sa v
hľadáčiku nezobrazuje (s. 16).
Nahrávanie
Príčina a riešenie
Po stlačení tlačidla REC START/
STOP sa páska nespustí.
cPosunutím prepínača POWER zapnite indikátor CAMERA
(s. 15).
cPáska sa previnula na koniec. Previňte pásku alebo vložte novú.
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte na pozíciu REC alebo
vložte novú kazetu (s. 85).
cKondenzácia vlhkosti spôsobila prilepenie pásky k bubnu. Vyberte
kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu
vložte naspät’ (s. 90).
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] v ponuke
(OTHERS) je nastavená na
hodnotu [5 min] (s. 60).
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne.
Posunutím prepínača POWER nadol znova zapnite napájanie
(s. 15). Alebo použite siet’ový adaptér.
• Batéria je vybitá (s. 12).
Riešenie problémov
Príznak
Typ
TRV428E/ TRV255E/ cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
265E:
[STEADYSHOT] na hodnotu [ON] (s. 51).
Funkcia SteadyShot nepracuje.
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku [16:9 WIDE] na
hodnotu [OFF] (s. 49).
Automatické zaostrenie
nefunguje.
cAutomatické zaostrenie zapnete stlačením tlačidla FOCUS (s. 29).
cPodmienky nahrávania nie sú vhodné pre automatické zaostrenie.
Zaostrenie upravte ručne (s. 29).
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo
elektrického svetla v tme sa
zobrazuje zvislý pruh.
• Toto sa stáva, ak je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím
príliš veľký. Nie je to porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných
objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
cVypnite funkciu NightShot plus (s. 28).
,pokračovanie
Riešenie problémov
77
Príznak
Príčina a riešenie
Obraz je na obrazovke príliš jasný
a snímaný objekt sa na obrazovke
nezobrazuje.
cNa jasných miestach vypnite funkciu NightShot plus (s. 28).
cVypnite funkciu podsvietenie (s. 27).
Nie je počut’ zvuk uzávierky.
cV ponuke
(OTHERS) nastavte položku [BEEP] na hodnotu
[MELODY] alebo [NORMAL] (s. 60).
Typ
TRV428E/ TRV255E/ cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
265E:
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF] (s. 51).
Pri snímaní TV obrazovky alebo
monitora počítača sa zobrazujú
čierne pruhy.
Vyskytuje sa blikanie alebo zmena cToto sa stáva pri snímaní obrazu pod fluorescenčnou lampou,
farieb.
sodíkovou alebo ortut’ovou výbojkou v režime mäkký portrét a
šport. V tom prípade vypnite funkciu [PROGRAM AE] (s. 45).
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po nahrávaní sa vysunula kazeta.
• Kazeta je nová a nie je na nej nič nahraté.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
Vstavané svetlo nefunguje.
cOpakovaným stlačením tlačidla LIGHT vyberte nastavenie
.
cAk sa tým problém nevyriešil, obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Prehrávanie
78
Príznak
Príčina a riešenie
Prehrávanie sa nedá spustit’.
cAk je páska na konci, previňte ju na začiatok (s. 34).
V obraze sú vodorovné čiary.
Obraz sa zobrazuje nejasne alebo
sa nezobrazuje vôbec.
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 90).
• Typ
TRV228E/428E:
Videokanál na televízore nie je správne nastavený.
cNastavte ho (s. 39).
cTyp
TRV228E/428E:
V ponuke
(PLAYER SET) nastavte položku [EDIT] na
hodnotu [OFF] (s. 52).
Riešenie problémov
Príčina a riešenie
Nie je počut’ žiadny alebo len tichý
zvuk.
cTyp TRV255E/265E:
V ponuke
(PLAYER SET) (typ TRV255E) alebo v ponuke
(VCR SET) (typ TRV265E) nastavte položku [HiFi
SOUND] na hodnotu [STEREO] (s. 52).
cZvýšte hlasitost’ (s. 34).
cTyp TRV255E/265E:
V ponuke
(PLAYER SET) (typ TRV255E) alebo
(VCR SET) (typ TRV265E) a položke [AUDIO MIX] upravte
hodnotu [ST2] (vedľajší zvuk), kým nie je zvuk počut’ správne
(s. 53).
cAk pri pripájaní používate konektor S VIDEO, uistite sa,
či je pripojený aj čierny konektor (typ
TRV228E/428E) alebo
červený a biely konektor (typ TRV255E/265E) prípojného kábla
A/V (s. 39).
Zvuk sa vypína.
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 90).
Typ TRV265E:
Na obrazovke je zobrazený dátum
a nie je možné použit’
vyhľadávanie dátumu.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
Typ TRV255E/265E:
Na obrazovke sa zobrazuje
indikátor „---“.
• Prehrávaná páska bola nahratá bez nastavenia dátumu a času.
• Prehráva sa prázdna čast’ pásky.
• Údajový kód na poškodenej páske alebo páske so šumom sa nedá
prečítat’.
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po nahrávaní sa vysunula kazeta.
• Kazeta je nová a nie je na nej nič nahraté.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
Typ TRV255E/265E:
Pri prehrávaní pásky sa obraz
nezobrazí na obrazovke.
• Páska je nahratá v systéme Hi8
systéme.
Riešenie problémov
Príznak
alebo v štandardnom 8 mm
Kopírovanie a úprava
Príznak
Príčina a riešenie
Pomocou prípojného kábla A/V
nie je možné správne nahrávat’.
cV ponuke
(OTHERS) nastavte položku [DISPLAY] na
hodnotu [LCD] (s. 61).
Typ TRV265E:
Obrázky z pripojeného zariadenia
sa nezobrazujú správne.
• Vstupný signál nie je typu PAL (s. 69).
,pokraèovanie
Riešenie problémov
79
80
Príznak
Príčina a riešenie
Typ TRV255E/265E:
Úprava digitálneho programu
nefunguje.
cNastavte prepínač vstupov na videorekordéri správne a
skontrolujte pripojenie kamkordéra k videorekordéru (s. 62).
cAk je kamkordér pripojený na zariadenie DV, ktoré nie je
produktom spoločnosti Sony, pomocou kábla i.LINK, v kroku č. 9
v časti „Krok č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra“ (s. 69)
vyberte možnost’ [IR].
cUpravte synchronizáciu videorekordéra (s. 71).
cZadajte správny kód [IR SETUP] (s. 66).
cZnova vyberte režim na zrušenie pozastaveného nahrávania (s. 70).
cUmiestnite kamkordér a videorekordér pri vzájomnej vzdialenosti
najmenej 30 cm (s. 70).
• Program možno nie je nastavený na prázdne miesto na páske.
Typ TRV255E/265E:
Videorekordér pripojený
prostredníctvom kábla i.LINK
nereaguje správne počas digitálnej
úpravy programu.
cPri pripájaní pomocou kábla i.LINK vyberte v kroku č. 9 v časti
„Krok č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra“ (s. 69)
možnost’ [IR].
Typ
TRV228E/428E:
Funkcia Easy Dubbing nefunguje.
• Videorekordér alebo videokamera nie sú správne nastavené.
cSkontrolujte, či je prepínač vstupov na videorekordéri nastavený
do polohy LINE. Tiež skontrolujte, či je prepínač POWER na
videokamere nastavený do polohy VCR (s. 65).
• Nie je správne nastavený kód [IR SETUP] alebo režim [PAUSE
MODE].
cPodľa typu videorekordéra vyberte správny kód [IR SETUP] a
režim [PAUSE MODE]. Potom na videorekordéri vyskúšajte
funkciu [IR TEST] (s. 65).
Riešenie problémov
Indikátory a správy
s upozorneniami
Displej funkcie vlastnej diagnostiky a indikátory upozornenia
Ak sa na obrazovke zobrazia indikátory, skontrolujte nasledujúce body. Podrobné informácie
nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Príčina a riešenie
C:ss : ss/E:ss : ss (Displej
funkcie vlastnej diagnostiky)
Niektoré príznaky môžete odstránit’ sami. Ak sa problém nevyrieši
ani po niekoľkých pokusoch, obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:04:ss
cPoužíva sa batéria iného typu ako „InfoLITHIUM“.
Použite batériu typu „InfoLITHIUM“ (s. 86).
C:21:ss
cV prístroji sa skondenzovala vlhkost’. Vyberte kazetu a kamkordér
aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu vložte naspät’ (s. 90).
C:22:ss
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 90).
C:31ss / C:32ss
cVyskytli sa príznaky, ktoré neboli vyššie popísané. Vyberte pásku,
znova ju vložte a potom pokračujte v práci s kamkordérom. Tento
postup nepoužívajte, ak sa začala kondenzovat’ vlhkost’ (s. 90).
cOdpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
cVymeňte pásku.
cStlačte tlačidlo RESET a pokračujte v práci s kamkordérom.
E:61:ss / E:62:ss
cObrát’te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny kód začínajúci písmenom „E“.
Riešenie problémov
Indikátor
E (upozornenie na úroveň nabitia • Batéria je takmer vybitá.
batérie)
• V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a batérie môže
indikátor upozornenia E blikat’ aj v prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času batérie.
% (upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
cVysuňte kazetu, prepínač POWER nastavte do polohy (CHG)
OFF a kamkordér nechajte asi 1 hodinu s otvoreným priestorom
pre kazetu (s. 90).
Q (indikátor upozornenia
týkajúci sa pásky)
Pomalé blikanie:
• Na páske zostáva menej ako 5 minút času.
• Nie je vložená kazeta.*
• Je vysunutá plôška na ochranu proti zápisu na kazete (s. 85).*
Rýchle blikanie:
• Páska je na konci.*
,pokraèovanie
Riešenie problémov
81
Indikátor
Príčina a riešenie
Z (upozornenie na vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
• Je vysunutá plôška na ochranu proti zápisu na kazete (s. 85).
Rýchle blikanie:
• V prístroji sa skondenzovala vlhkost’ (s. 90).
• Je zobrazený kód funkcie vlastnej diagnostiky (s. 81).
* Pri zobrazení indikátora upozornenia na obrazovke je počut’ melódiu alebo pípnutie.
Hlásenia s upozorneniami
Zobrazí sa nasledujúce hlásenie s výzvou na riešenie problému.
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Batéria
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
(Používajte batériu typu „InfoLITHIUM“.)
cPozrite stranu 86.
Battery level is low. (Batéria je takmer vybitá.) cNabite batériu (s. 12).
Kondenzácia
vlhkosti
Kazeta a páska
Iné
82
Old battery. Use a new one.
(Stará batéria. Použite novú batériu.)
cPozrite stranu 86.
Z Re-attach the power source.
(Znova pripojte zdroj napájania.)
–
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette (Kondenzácia vlhkosti. Vysuňte
kazetu.)
cPozrite stranu 90.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
(Kondenzácia vlhkosti. Prístroj vypnite na 1
hodinu.)
cPozrite stranu 90.
Q Insert a cassette. (Vložte kazetu.)
cPozrite stranu 18.
Z Reinsert the cassette. (Znova vložte
kazetu.)
cKazeta môže byt’ poškodená atď.
Q Z The tape is locked - check the tab.
(Páska je zamknutá - skontrolujte plôšku na
ochranu proti zápisu.)
cPozrite stranu 85.
Q The tape has reached the end.
(Páska sa previnula na koniec.)
–
Cannot record due to copyright protection.
(Nie je možné nahrávat’ z dôvodu ochrany
autorských práv.)
–
Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Znečistená videohlava. Použite
čistiacu kazetu.)
cPozrite stranu 90.
Cannot start Easy Handycam (Nie je možné
spustit’ režim Easy Handycam.)
cPozrite stranu 26 a 36.
Riešenie problémov
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Iné
Cannot cancel Easy Handycam
(Nie je možné zrušit’ režim Easy Handycam.)
cPozrite stranu 26 a 36.
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (Nie je možné spustit’ režim Easy
Handycam, ked’ je pripojený kábel USB.)
–
Invalid button with Easy Handycam operation cPozrite stranu 26 a 36.
(Tlačidlo je v režime Easy Handycam
neplatné.)
USB invalid during Easy Handycam
(Rozhranie USB je počas prevádzky režimu
Easy Handycam neplatné.)
cStlačte ovládač SEL/PUSH EXEC.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
83
Ďalšie informácie
Používanie
kamkordéra v
zahraničí
Napájanie
Kamkordér s dodávaným siet’ovým
adaptérom môžete používat’ vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Systémy farieb televízora
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Prehrávaný obraz možno sledovat’ na
televízore so vstupným konektorom
AUDIO/VIDEO, ktorý pracuje v systéme
PAL (informácie nájdete v nasledujúcom
zozname).
84
Systém
Krajiny použitia
PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská
republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia a ďalšie.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Ďalšie informácie
Jednoduché nastavenie hodín
pomocou časového rozdielu
Pri používaní kamkordéra v zahraničí
môžete miestny čas jednoducho nastavit’
pomocou nastavenia časového rozdielu. V
ponuke
(OTHERS) vyberte možnost’
[WORLD TIME] a potom nastavte časový
rozdiel (s. 60).
Vhodné pásky
V kamkordéri môžete používat’ štandardné
8 milimetrové videopásky
a pásky typu
Hi8
a Digital8 .
Systém Hi8
Systém Hi8
je rozšírením
štandardného 8 milimetrového systému a
bol vyvinutý s cieľom vytvorit’ obraz s
vyššou kvalitou.
Pásku nahratú v systéme Hi8
môžete
správne prehrávat’ iba na videorekordéroch
alebo prehrávačoch so systémom Hi8.
Systém Digital8
Ak chcete zabránit’ vytvoreniu
prázdneho miesta na páske
V nasledujúcich prípadoch pred začiatkom
ďalšieho nahrávania stlačte tlačidlo END
SEARCH, čím prejdete na koniec nahratej
časti pásky:
– počas nahrávania ste vysunuli pásku,
– prehrali ste pásku.
Ak je na páske prázdne miesto alebo
prerušovaný signál, znova ju nahrajte od
začiatku do konca podľa postupu uvedeného
vyššie.
Signál na ochranu autorských práv
Pri prehrávaní
Ak páska, ktorú prehrávate na kamkordéri,
obsahuje signál na ochranu autorských práv,
nemôžete ju skopírovat’ na pásku v inej
videokamere pripojenej ku kamkordéru.
Poznámky o používaní
Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na
kazete smerom k polohe SAVE.
REC: na kazetu je možné nahrávat’.
SAVE: na kazetu nie je možné nahrávat’
(ochrana proti zápisu).
Ďalšie informácie
Tento videosystém bol vyvinutý s cieľom
umožnit’ digitálne nahrávanie na
videopásky typu Hi8
alebo Digital8 .
Čas nahrávania pri použití kamkordéra so
systémom Digital8
na pásku Hi8
alebo štandardnú 8 milimetrovú pásku
predstavuje 2/3 času nahrávania pri použití
kamkordéra s bežným systémom Hi8
alebo štandardným 8 milimetrovým
systémom . (90 minút času nahrávania sa
v režime SP zníži na 60 minút.)
Typ TRV265E:
Pri nahrávaní
Softvér, ktorý obsahuje signály na
ochranu autorských práv, sa na
kamkordéri nedá nahrávat’.
Ak sa pokúsite takýto softvér nahrat’, na
obrazovke LCD alebo televíznej obrazovke
sa zobrazí nápis [Cannot record due to
copyright protection.] (Nie je možné
nahrávat’ z dôvodu ochrany autorských
práv.).
Pri nahrávaní na pásku kamkordér nenahráva
signály na ochranu autorských práv.
Označenie kazety
Aby ste predišli poškodeniu kamkordéra,
uistite sa, že štítok umiestňujete iba na
miesta označené na nasledujúcom obrázku.
Neumiestňujte
štítok cez okraj.
Umiestnenie štítka
Po použití kazety
Previňte pásku na začiatok, čím zabránite
skresleniu obrazu a zvuku. Kazetu by ste
potom mali uložit’ do obalu a uchovávat’ v
zvislej polohe.
,
známky.
,
,
a
sú obchodné
Ďalšie informácie
85
Batéria
„InfoLITHIUM“
Toto zariadenie je kompatibilné s batériami
typu „InfoLITHIUM“ (séria M).
Kamkordér môžete používat’ iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“. Batérie
„InfoLITHIUM“ série M majú označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá poskytuje informácie týkajúce
sa prevádzkových podmienok kamkordéra a
voliteľného siet’ového adaptéra alebo
nabíjačky.
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas
batérie v minútach. Ak máte nainštalovaný
siet’ový adaptér alebo nabíjačku (voliteľné
príslušenstvo), zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či bola batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjat’ pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
nezhasne indikátor CHG (nabíjanie). Ak
budete batériu nabíjat’ pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabit’ úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte kábel z
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C
alebo menej, výkon batérie sa zníži a skráti
sa čas, počas ktorého môžete batériu
používat’. V takom prípade vykonajte
jeden z nasledujúcich postupov, aby ste
mohli batériu používat’ dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa
zohriala. Do kamkordéra ju vložte
bezprostredne pred začiatkom
nahrávania.
86
Ďalšie informácie
– Používajte batériu s vyššou kapacitou:
NP-QM71, QM71D, QM91 alebo
QM91D (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie panela LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie
dopredu alebo dozadu spôsobuje
rýchlejšie vybíjanie batérie. Odporúčame
používat’ batériu s vyššou kapacitou: NPQM71, QM71D, QM91 alebo QM91D
(voliteľné príslušenstvo).
• Vždy, keď kamkordér nepoužívate na
nahrávanie alebo prehrávanie,
skontrolujte, či ste prepínač POWER
nastavili do polohy (CHG) OFF. Batéria
sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér v
pohotovostnom režime nahrávania alebo
ak je pozastavené prehrávanie.
• Vždy by ste mali mat’ pripravené
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
nahrávania. Pred nahrávaním je tiež
vhodné urobit’ skúšobné zábery.
• Batéria sa nesmie dostat’ do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúceho času
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú kapacitu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zobrazí sa správny zostávajúci čas batérie.
Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná
v úplne nabitom stave alebo sa často
používa, správna indikácia stavu batérie sa
neobnoví.
Indikáciu zostávajúceho času batérie
používajte preto iba ako približnú dobu
snímania.
• Indikátor E označujúci vybitú batériu
bliká aj v prípade, že zostávajúci čas
batérie je ešte v rozsahu 5 až 10 minút, v
závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, raz za
rok ju úplne nabite a použite ju v
kamkordéri, čím zabezpečíte jej správnu
funkčnost’.
Ak chcete batériu skladovat’, vyberte ju z
kamkordéra a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu v kamkordéri úplne
vybit’, v ponuke
(OTHERS) (s. 60)
nastavte položku [A.SHUT OFF] na
hodnotu [NEVER] a nechajte kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania až
dovtedy, kým sa nevypne.
Životnost’ batérie
• Životnost’ batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje.
Ak sa podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnost’.
V takom prípade je potrebné kúpit’ novú
batériu.
• Životnost’ batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia.
Rozhranie DV na tomto zariadení je
rozhraním DV, ktoré je kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Táto čast’ popisuje
štandard pre rozhranie i.LINK a jeho
vlastnosti.
Čo je skratka i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
prenos digitálneho videa, zvuku a iných
údajov na iné zariadenie kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Pomocou rozhrania
i.LINK môžete tiež ovládat’ iné zariadenie.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním
i.LINK je možné pripojit’ pomocou kábla
i.LINK. Možné využitie je napríklad na
prenos údajov a ovládanie rôznych typov
digitálnych zariadení AV.
Ak sa k tomuto zariadeniu pripoja formou
uzavretého cyklu aspoň dve zariadenia
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ovládat’ a
prenášat’ údaje je možné nielen na zariadení
pripojenom k tomuto prístroju, ale
prostredníctvom priamo pripojeného
zariadenia aj na iných zariadeniach.
Spôsob ovládania sa však môže niekedy líšit’
v závislosti od vlastností a technických
parametrov pripojeného zariadenia. Na
niektorých pripojených zariadeniach možno
nebude možné ovládanie a prenos údajov.
Ďalšie informácie
„InfoLITHIUM“ je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
Rozhranie i.LINK
b Poznámka
• Za normálnych okolností sa môže k tomuto
prístroju pripojit’ pomocou kábla i.LINK iba
jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripojit’ k
zariadeniu kompatibilnému s rozhraním i.LINK,
ktoré má dve alebo viac rozhraní DV, riaďte sa
pokynmi v návode na používanie zariadenia,
ktoré chcete pripojit’.
z Tipy
• i.LINK je známejší termín pre zbernicu IEEE
1394, ktorá slúži na prenos údajov. Navrhla ho
spoločnost’ Sony a je to jej obchodná známka,
ktorú uznávajú mnohé spoločnosti.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom elektrotechnických
inžinierov (Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
,pokraèovanie
Ďalšie informácie
87
Prenosová rýchlost’ rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlost’ rozhrania
i.LINK sa líši v závislosti od typu zariadenia.
Existujú tri typy.
S100 (približne 100 Mb/s*),
S200 (približne 200 Mb/s),
S400 (približne 400 Mb/s).
Prenosová rýchlost’ je uvedená v téme
„Technické parametre“ v návode na
používanie každého zariadenia. Na
niektorých zariadeniach je uvedená aj pri
rozhraní i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlost’ zariadenia,
na ktorom nie je uvedená žiadna rýchlost’
(ako napríklad na tomto zariadení), je
„S100“.
Prenosová rýchlost’ sa môže líšit’ od
uvedenej hodnoty, ak je prístroj pripojený k
zariadeniu s inou maximálnou prenosovou
rýchlost’ou.
* Čo je skratka Mb/s?
Skratka Mb/s znamená „megabity za sekundu“,
čiže množstvo údajov, ktoré je možné odoslat’
alebo prijat’ za jednu sekundu. Napríklad
prenosová rýchlost’ 100 Mb/s znamená, že za
jednu sekundu je možné odoslat’ 100 megabitov
údajov.
Používanie funkcií rozhrania
i.LINK na tomto zariadení
Ak chcete získat’ podrobné informácie o
možnostiach kopírovania, keď je tento
prístroj pripojený k ďalším zariadeniam na
spracovanie videa s rozhraním DV, pozrite
stranu 63, 64.
Tento prístroj je možné pripojit’ aj k iným
zariadeniam od spoločnosti Sony, ktoré sú
kompatibilné s rozhraním i.LINK
(rozhranie DV) (napr. k osobnému počítaču
série VAIO) a k zariadeniam na
spracovanie videa.
Pred pripojením tohto zariadenia k
osobnému počítaču skontrolujte, či je na
počítači už nainštalovaný aplikačný softvér
podporovaný týmto zariadením.
88
Ďalšie informácie
Niektoré zariadenia na spracovanie videa
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ako napr.
zariadenia Digital Televisions, zariadenia na
nahrávanie a prehrávanie diskov DVD a
zariadenia na nahrávanie a prehrávanie
kaziet MICROMV, nie sú kompatibilné so
zariadením DV. Pred pripojením k inému
zariadeniu sa presvedčte, či je kompatibilné
so zariadením DV.
Podrobné informácie o odporúčaniach a
kompatibilnom aplikačnom softvéri nájdete
aj v návode na používanie zariadenia, ktoré
sa chystáte pripojit’.
Požadovaný kábel i.LINK
Pri kopírovaní pások prostredníctvom
rozhrania DV používajte kábel i.LINK od
spoločnosti Sony so štyrmi vývodmi na
oboch stranách.
i.LINK a
sú obchodné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Údržba a
odporúčania
Používanie a údržba
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas ho zapnite a spustite, napríklad na
približne 3 minúty spustite prehrávanie
pásky.
Inak ho odpojte zo siet’ovej zásuvky.
,pokraèovanie
Ďalšie informácie
89
Ďalšie informácie
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi
studených miestach. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte
teplotám nad 60 °C, napríklad na
miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom
na slnku. Môžu sa pokazit’ alebo
zdeformovat’.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Kamkordér sa môže pokazit’.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávat’.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a
zariadení na spracovanie videa. Môže sa
vyskytnút’ šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do
kamkordéra dostane piesok alebo
prach, môže sa pokazit’. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá
odstránit’.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byt’ obrazovka
LCD, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu.
Poškodzuje to vnútro hľadáčika a
obrazovky LCD.
– Na veľmi vlhkých miestach.
• Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (siet’ový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používat’ na
jednosmerné alebo striedavé napätie,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnút’,
napríklad od dažďa alebo morskej vody.
Ak kamkordér navlhne, môže sa pokazit’.
V niektorých prípadoch sa táto porucha
nedá odstránit’.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolovat’ obchodnému
zástupcovi spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte a
nevystavujte ho mechanickým nárazom.
Zvláštnu pozornost’ a obozretnost’
venujte zaobchádzaniu s objektívom.
• Ak kamkordér nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy (CHG) OFF.
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad ručníkom. Mohlo by
to spôsobit’ zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte t’ahaním za
zástrčku, nie za kábel.
• Nepoškodzujte siet’ový kábel, napríklad
tým, že naň umiestnite t’ažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte v čistote.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu
udržujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom
prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Ak tekutý elektrolyt vytečie z batérie,
– obrát’te sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala
na vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostane do očí,
vymyte ich väčším množstvom vody a
navštívte lekára.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia priamo do tepla, vo vnútri
zariadenia, na povrchu pásky alebo na
optických častiach môže skondenzovat’
vlhkost’. V takom prípade sa páska môže
poškodit’ prilepením na bubon hlavy alebo
kamkordér nebude správne pracovat’. Ak je
v kamkordéri vlhkost’, zobrazí sa indikátor
[%Z Moisture condensation. Eject the
cassette] (Kondenzácia vlhkosti. Vysuňte
kazetu.) alebo [% Moisture condensation.
Turn off for 1H.] (Kondenzácia vlhkosti.
Prístroj vypnite na 1 hodinu.). Ak vlhkost’
skondenzuje na objektíve, indikátor sa
neobjaví.
Ak v prístroji skondenzovala vlhkost’
Žiadna z funkcií (okrem vysunutia kazety)
nebude fungovat’. Vysuňte kazetu, vypnite
kamkordér a nechajte ho asi jednu hodinu s
otvoreným priestorom pre kazetu.
Kamkordér sa môže znova použit’, ak sa pri
zapnutí nezobrazí indikátor % alebo Z.
Keď sa vlhkost’ začne kondenzovat’,
kamkordér niekedy kondenzáciu nezistí. V
takom prípade sa niekedy kazeta nevysunie
10 sekúnd po otvorení priestoru pre kazetu.
Nie je to porucha. Kým sa kazeta nevysunie,
nezatvárajte priestor pre kazetu.
Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkost’ kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak), alebo ak
kamkordér používate vo vlhkom prostredí
ako v nasledujúcich príkladoch.
• Keď kamkordér prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď kamkordér vyberiete z
klimatizovaného auta alebo miestnosti do
horúceho vonkajšieho prostredia.
• Keď používate kamkordér po búrke alebo
daždi.
• Keď používate kamkordér v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkost’ou.
90
Ďalšie informácie
Ako zabránit’ kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z
umelej hmoty. Kamkordér z obalu
nevyberajte, kým sa teplota vzduchu v obale
nevyrovná teplote okolia (asi po jednej
hodine).
Videohlava
• Ak sa videohlava znečistí, nie je možné
normálne nahrávat’ obraz, prípadne sa
prehrá skreslený obraz alebo zvuk.
• Po dlhom používaní sa videohlava
opotrebuje. Ak nezískate čistý obraz ani
po použití čistiacej kazety, možnou
príčinou je opotrebovanie videohlavy.
Obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony, kde vám videohlavu
vymenia.
• Typ
TRV228E/428E:
Ak sa objavia nasledujúce problémy,
čistite videohlavy 10 sekúnd pomocou
čistiacej kazety V8-25CLD od spoločnosti
Sony (voliteľné príslušenstvo).
– Pri prehrávaní obrazu sa objavuje šum
alebo sa obrazovka zobrazuje v modrej
farbe.
– Prehrávaný obraz takmer nie je vidiet’.
– Nezobrazí sa prehrávaný obraz.
– Počas nahrávania sa na obrazovke
zobrazí indikátor [
Dirty video
head. Use a cleaning cassette.]
(Znečistená videohlava. Použite čistiacu
kazetu.).
• Typ TRV255E/265E:
Ak sa objavia nasledujúce problémy,
čistite videohlavy 10 sekúnd pomocou
čistiacej kazety V8-25CLD od spoločnosti
Sony (voliteľné príslušenstvo).
– Prehrávaný obraz obsahuje šum v
podobe mozaikových vzorov alebo sa
obrazovka zobrazuje v modrej farbe.
– Prehrávaný obraz sa nepohybuje.
– Prehrávané obrázky sa nezobrazia alebo
sa vypne zvuk.
– Počas nahrávania sa na obrazovke
zobrazí indikátor [
Dirty video
head. Use a cleaning cassette.]
(Znečistená videohlava. Použite čistiacu
kazetu.).
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD nevyvíjajte nadmerný
tlak, pretože to môže spôsobit’ jej
poškodenie.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD
objavovat’ zostatkový obraz. Nie je to
porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrievat’. Nie je to
porucha.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite
telo kamkordéra mäkkou látkou mierne
navlhčenou vodou a potom utrite kryt
suchou mäkkou látkou.
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu
povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa
nasledujúcim situáciám.
– Používanie chemikálií, napríklad
riedidla, benzínu, alkoholu, chemických
látok, repelentu a insekticídu.
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite
povrch objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predíst’ znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v
optimálnom stave, ak ho aspoň raz za mesiac
použijete.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
gombíkovej batérie
Kamkordér má vopred nainštalovanú
gombíkovú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení
aj vtedy, keď je prepínač POWER nastavený
do polohy (CHG) OFF. Vopred
nainštalovaná gombíková batéria je vždy
nabitá, keď používate kamkordér, ale ak ho
nepoužívate, postupne sa vybije. Ak
nebudete kamkordér vôbec používat’,
gombíková batéria sa úplne vybije približne
za 3 mesiace. Aj keď nie je vopred
nainštalovaná gombíková batéria nabitá,
fungovanie kamkordéra to neovplyvní, ak
nebudete nahrávat’ informácie o dátume.
Ďalšie informácie
Čistenie obrazovky LCD
•Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistit’
pomocou súpravy na čistenie obrazovky
LCD ( voliteľné príslušenstvo). Ak
použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na obrazovku
LCD. Používajte papier namočený v
čistiacej tekutine.
– Manipulácia s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Ponechanie krytu zariadenia v kontakte
s gumovými alebo vinylovými
predmetmi dlhší čas.
Postup
Použitím dodávaného siet’ového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej zásuvky a
nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným do polohy (CHG)
OFF.
Ďalšie informácie
91
Technické
parametre
Videokamera
Systém
Systém nahrávania videa
Typ
TRV228E/428E:
2 rotačné hlavy, špirálový systém snímania
FM
Typ TRV255E/265E:
2 rotačné hlavy, špirálový systém snímania
Systém nahrávania zvuku
Typ
TRV228E/428E:
rotačné hlavy, systém FM
Typ TRV255E/265E:
rotačné hlavy, systém PCM
Kvantovanie: 12 bitov (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16
bitov (vzorkovacia frekvencia 48 kHz,
stereo)
Obrazový signál
farebný PAL, štandard CCIR
Vhodná kazeta
videokazeta s formátom 8 mm
Rýchlost’ pásky
Typ
TRV228E/428E:
SP: približne 20,05 mm/s
LP: približne 10,06 mm/s
Typ TRV255E/265E:
SP: približne 28,70 mm/s
LP: približne 19,13 mm/s
Doba nahrávania alebo prehrávania (pri
použití 90-minútovej videokazety typu Hi8
alebo Digital8)
Typ
TRV228E/428E:
SP: 1 hod. 30 min.
LP: 3 hod.
Typ TRV255E/265E:
SP: 1 hod.
LP: 1 hod. 30 min.
Doba prevíjania pásky dopredu alebo dozadu
(pri použití 90-minútovej videokazety typu Hi8
alebo Digital8)
približne 5 minút
92
Ďalšie informácie
Hľadáčik
elektronický hľadáčik (monochromatický)
Zobrazovacie zariadenie
Typ
TRV228E/428E:
zariadenie CCD (Charge Coupled Device)
s veľkost’ou 3,0 mm (typ 1/6)
Hrubé rozlíšenie: približne 380 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie: približne 230 000
pixelov
Typ TRV255E/265E:
zariadenie CCD (Charge Coupled Device)
s veľkost’ou 3,0 mm (typ 1/6)
Hrubé rozlíšenie: približne 540 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie: približne 350 000
pixelov
Objektív
kombinovaný objektív s motorovým
transfokátorom
Priemer filtra: 37 mm.
20 × (opticky), 990 × (digitálne)
F=1,6 - 2,4
Ohnisková vzdialenost’
2,5 - 50 mm
Ohnisková vzdialenost’ prepočítaná na
fotoaparát formátu 35 mm
42 - 840 mm
Teplota farieb
automatická
Minimálna úroveň osvetlenia
Typ
TRV228E/428E:
1 lx (lux) (F 1,6)
Typ TRV255E/265E:
4 lx (luxy) (F 1,6)
0 lx (luxov) (v režime NightShot plus)*
* Objekty, ktoré sú v tme neviditeľné, sa dajú
snímat’ použitím infračerveného osvetlenia.
Vstupné a výstupné konektory
Výstup S video
4-vývodový typu mini DIN
Jasový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov),
nesymetrický
Chrominančný signál: 0,3 Všš, 75 Ω
(ohmov), nesymetrický
Výstup pre zvuk alebo video
AV MINIJACK
Obrazový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov),
nesymetrický, negatívna synchronizácia
Zvukový signál: 327 mV (pri výstupnej
impedancii viac ako 47 kΩ (kiloohmov)),
výstupná impedancia menej ako 2,2 kΩ
(kiloohmov)
Typ
TRV228E/428E:
monofónny konektor typu minijack (ø 3,5
mm)
Typ TRV255E/265E:
konektor typu stereo mini (ø 3,5 mm)
RFU DC OUT
Typ
TRV228E/428E:
konektor typu Mini-minijack (ø 2,5 mm),
jednosmerné napätie 5 V
Vstup DV
Typ TRV265E:
4-vývodový konektor
Výstup DV
Typ TRV255E/265E:
4-vývodový konektor
Konektor USB
Typ TRV255E/265E:
konektor typu mini-B
Obrazovka LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
Celkový počet bodov
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Siet’ový adaptér typu AC-L15A/
L15B
Napájanie
striedavé napätie 100 - 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 - 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V, 1,5 A
Prevádzková teplota
0 ° C až 40 ° C
Skladovacia teplota
–20 ° C až +60 ° C
Rozmery (približne)
56 × 31 × 100 mm (š/v/h) bez
vyčnievajúcich častí
Hmotnost’ (približne)
190 g bez siet’ového napájacieho kábla
Nabíjateľná batéria (NP-FM30)
Ďalšie informácie
Napájanie
jednosmerné napätie 7,2 V (batéria)
jednosmerné napätie 8,4 V (siet’ový
adaptér)
Priemerná spotreba energie (pri použití
batérie)
Typ
TRV228E/428E:
pri nahrávaní použitím hľadáčika
1,8 W
pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
2,7 W
Typ TRV255E/265E:
pri nahrávaní použitím hľadáčika
2,5 W
Pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
3,4 W
Prevádzková teplota
0 ° C až 40 ° C
Skladovacia teplota
–20 ° C až +60 ° C
Rozmery (približne)
85 × 98 × 151 mm (š/v/h)
Hmotnost’ (približne)
780 g (iba hlavné zariadenie)
890 g vrátane nabíjateľnej batérie typu
NP-FM30, kazety typu Hi8 alebo Digital8,
krytu objektívu a remienka na plece
Dodávané príslušenstvo
Pozrite stranu 11.
Maximálne výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
5,0 Wh (700 mAh)
Rozmery (približne)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (š/v/h)
Hmotnost’ (približne)
65 g
Prevádzková teplota
0 ° C až 40 ° C
Typ
lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmenit’bez
predchádzajúceho upozornenia.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
93
Typy rozdielov
Typ
CCDTRV228E
TRV255E
TRV265E
Nahrávací systém
Hi8
Hi8
Digital8
Digital8
Prehrávací systém
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
Digital8
Nahrávanie zvuku
mono
mono
stereo
stereo
Konektor AUDIO/
VIDEO
výstup
výstup
výstup
výstup
Konektor S VIDEO
výstup
výstup
výstup
výstup
Rozhranie DV
—
—
výstup
vstup a výstup
Konektor USB
—
—
z
z
SteadyShot
—
z
z
z
Senzor diaľkového
ovládača
z
z
—
z
Konektor RFU
z
z
—
—
z je súčast’ou
— nie je súčast’ou
94
DCRTRV428E
Ďalšie informácie
Stručná referenčná príručka
Popis častí a
ovládacích prvkov
Kamkordér
L FOCUS – tlačidlo (s. 29)
B Obrazovka LCD (s. 2, 16)
M SEL/PUSH EXEC – ovládač (s. 44)
C OPEN – tlačidlo (s. 16)
* Toto tlačidlo má dotykový bod.
D VOLUME –/+* – tlačidlo (s. 34)
Pripojenie krytu objektívu
Stručná referenčná príručka
A Kryt objektívu (s. 21, 25)
E END SEARCH – tlačidlo (s. 33)
F Reproduktor
G Hľadáčik (s. 2, 16)
Ak ku kamkordéru pripojíte batériu s
vyššou kapacitou typu NP-QM71/
QM71D/QM91/QM91D (voliteľné
príslušenstvo), vysunutím a zdvihnutím
hľadáčika nastavte vhodný uhol.
H Batéria
I LIGHT – tlačidlo (s. 23)
J FADER – tlačidlo (s. 30)
K BACK LIGHT – tlačidlo (s. 27)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
95
A Vstavané svetlo (s. 23)
E Mikrofón
B Objektív
F NIGHTSHOT PLUS – prepínač (s. 28)
C Vysielač infračervených lúčov (s. 65, 70)
Typ
TRV228E/428E/ TRV265E:
senzor diaľkového ovládača
G EASY – tlačidlo (s. 26, 36)
H DSPL/BATT INFO – tlačidlo (s. 13, 37)
D Indikátor nahrávania (s. 21, 26)
A Kryt konektora
E S VIDEO OUT – konektor (s. 39, 62)
B Typ TRV255E/265E:
konektor A/V OUT (s. 39, 63)
F Typ
TRV228E/428E:
A/V OUT – konektor (s. 39, 62)
C Typ TRV265E:
DV – rozhranie (s. 63)
G Typ
TRV228E/428E:
RFU DC OUT – konektor (s. 40)
Typ TRV255E:
DV OUT – rozhranie (s. 63)
D Typ TRV255E/265E:
(USB) – konektor
96
Stručná referenčná príručka
A RESET – tlačidlo (s. 75)
H CAMERA – indikátor režimu (s. 15)
B Typ TRV255E/265E:
BURN DVD/VCD
Obraz nahratý na páske je možné
jednoducho napálit’ na disk DVD alebo
CD-R. Podrobné informácie nájdete v
dodávanej príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
Typ
TRV228E/428E:
EASY DUB (Easy Dubbing) – tlačidlo
(s. 65)
I PLAY/EDIT – indikátor režimu (s. 15)
J Typ TRV265E:
Tlačidlá nahrávania (s. 69)
REC (nahrat’)
Stručná referenčná príručka
K Typ
TRV228E/428E:
COUNTER RESET – tlačidlo (s. 21)
L Typ
TRV228E/428E:
tlačidlo TIME (s. 18, 25)
C TITLE – tlačidlo (s. 31)
M Typ
TRV228E/428E:
tlačidlo DATE (s. 18, 25)
D EXPOSURE – tlačidlo (s. 28)
* Toto tlačidlo má dotykový bod.
E MENU – tlačidlo* (s. 44)
F Tlačidlá ovládania videa (s. 34)
STOP (zastavit’)
REW (prevíjanie dozadu).
PLAY (prehrat’)*
FF (rýchle prevíjanie dopredu)
PAUSE (pozastavit’)
G CHG (nabíjanie) – indikátor (s. 12)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
97
A Páčka na úpravu optického systému
hľadáčika (s. 16)
B Očná mušľa
C Kryt kazety
D
OPEN/EJECT – páčka (s. 18)
A Ovládač motorového transfokátora
(s. 23)
B BATT – tlačidlo na uvoľnenie batérie
(s. 12)
C Očká pre remienok na plece
D Typ TRV255E/265E:
PHOTO – tlačidlo (s. 25)
E POWER – prepínač (s. 15)
F Svorka remienka (s. 3)
G REC START/STOP – tlačidlo (s. 21)
H DC IN – konektor (s. 12)
98
Stručná referenčná príručka
E Lôžko pre statív
Skrutka statívu musí byt’ kratšia ako
5,5 mm.
Inak nebude možné statív bezpečne
pripevnit’, pričom skrutka môže
poškodit’ kamkordér.
Pripnutie remienka na plece
Remienok na plece dodávaný s
kamkordérom pripnite k očkám pre
remienok na plece.
Diaľkový ovládač
Pred použitím diaľkového ovládača odstráňte
ochrannú fóliu.
Typ
TRV228E/428E:
I ZERO SET MEMORY – tlačidlo (s. 41)
Odstránenie ochrannej fólie
Ochranná fólia
Výmena gombíkovej batérie
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
Typ
TRV265E:
Plôška
2 Vyberte gombíkovú lítiovú batériu.
B REC START/STOP – tlačidlo (s. 21)
C Tlačidlo motorového transfokátora (s. 23)
Stručná referenčná príručka
A Vysielač
Po zapnutí kamkordéra ukážte smerom
na senzor diaľkového ovládača.
3 Novú gombíkovú lítiovú batériu
umiestnite tak, aby znak + smeroval
nahor.
D Ovládacie tlačidlá videa (prevíjanie
dozadu, prehrat’, rýchle prevíjanie
dopredu, pozastavit’, zastavit’,
spomalit’) (s. 34)
E DISPLAY – tlačidlo (s. 37, 41)
F PHOTO – tlačidlo (s. 25)
G SEARCH M. – tlačidlo (s. 41, 43)
H Tlačidlá ./> (s. 42, 43)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
99
4 Puzdro na batériu vsuňte spät’ do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počut’ kliknutie.
UPOZORNENIE
Nesprávne nahradenie batérie môže
spôsobit’ výbuch.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
výrobcom.
S použitými batériami nakladajte podľa
pokynov výrobcu.
b Poznámky týkajúce sa diaľkového
ovládača
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba batérie
typu CR2025.
• Senzor diaľkového ovládača neotáčajte smerom
k silným zdrojom svetla, ako je priame slnečné
svetlo alebo stropné svetlo. Diaľkový ovládač by
nemusel správne pracovat’.
• Pri používaní diaľkového ovládača dodaného s
kamkordérom je možné, že bude ovládat’ aj
videorekordér. V takom prípade zmeňte režim
ovládania videorekordéra nastavením hodnoty
inej ako VTR2 alebo zakryte senzor
videorekordéra čiernym papierom.
100
Stručná referenčná príručka
Indikátory na obrazovke LCD a v hľadáčiku
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku sa
zobrazujú nasledujúce indikátory, ktoré
označujú stav kamkordéra.
Indikátory a ich umiestnenie na obrazovke
alebo v hľadáčiku sa líšia v závislosti od
modelu kamkordéra.
Príklad: Indikátory v režime CAMERA
Indikátory
Význam
Vynulovanie pamäte
(s. 41)
Vstavané svetlo (s. 23)
NightShot plus (s. 28)
QEZ
Upozornenie (s. 81)
Ručná expozícia (s. 28)
Časový kód (s. 21), počítadlo pásky (s. 21),
funkcia vlastnej diagnostiky (s. 81), nahrávanie
fotografií na pásku (s. 25)
9
Ručné zaostrenie (s. 29)
.
Podsvietenie (s. 27)
PROGRAM AE (s. 45)
60min
STBY
0:00:00
Obrazové efekty (s. 46)
16:9 WIDE/CINEMA/
16:9 FULL (s. 49)
(
Význam
y60min
Zostávajúci čas batérie
(s. 21)
SP LP
Režim nahrávania (s. 21)
STBY REC
Pohotovostný režim
nahrávania, režim
nahrávania
Vypnutie funkcie
SteadyShot (s. 51)
Stručná referenčná príručka
Indikátory
)
Zrkadlový režim (s. 24)
Nahrávanie fotografií na
pásku (s. 25)
Indikátor formátu
Zvukový režim (s. 55)
Zostávajúce miesto na
páske (s. 21)
Nahrávanie po
intervaloch (s. 57)
Nahrávanie po snímkach
(s. 56)
DV – vstup (s. 69)
Stručná referenčná príručka
101
Register
Čísla
21-vývodový adaptér ...... 40
A
A/V, prípojný kábel
........................ 39, 62, 63
AUDIO MIX .................. 53
AUDIO MODE.............. 55
AUTO DATE ................. 58
AUTO SHTR.................. 47
B
BACK LIGHT ................ 27
batéria
batéria ........................ 12
Battery Info............... 13
zostávajúci čas
batérie ........... 21, 86
BEEP................................ 60
BLACK FADER............ 30
BURN DVD/VCD ......... 97
C
COMMANDER ............. 61
čas nahrávania ................. 13
čas prehrávania................ 14
časový kód........................ 21
čistiaca kazeta.................. 90
D
Data code (DATA CODE)
.............................. 37, 60
dátum a čas ...................... 37
DEMO MODE ............... 59
diaľkový ovládač.............. 99
Digital8, systém ............... 85
digitálne priblíženie
(D ZOOM) ............... 48
displej funkcie vlastnej
diagnostiky ................ 81
DNR ................................. 53
E
Easy Dubbing .................. 65
Easy Handycam ........ 26, 36
EDIT ................................ 52
102
Stručná referenčná príručka
END SEARCH ...............33
expozícia ...........................27
kondenzácia vlhkosti ...... 90
konektor USB ................. 96
kopírovanie ...................... 62
F
FADER ............................30
fotografovanie vzdialených
predmetov
pozri priblíženie
funkcia automatického
vypnutia
(A.SHUT OFF) ........60
L
LCD COLOR.................. 54
LP (úsporné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
LTR SIZE ........................ 59
M
G
gombíková batéria
diaľkový ovládač .......99
ovládač .......................91
mono ........................... 21, 40
MONOTONE FADER
.................................... 31
MOSAIC FADER.......... 30
H
N
hľadáčik.............................16
Hi8 alebo štandardný 8 mm
systém .........................85
HiFi SOUND ...................52
hlásenia s
upozorneniami ..........82
hlasitost’ ............................34
hlavný zvuk
pozri HiFi SOUND
nabíjanie batérie
batéria ........................ 12
vopred nainštalovaná
gombíková
batéria ................. 91
nahrávanie fotografií na
pásku .......................... 25
nahrávanie po intervaloch
(INT. REC)............... 57
nahrávanie snímok
(FRAME REC)........ 56
nastavenie dátumu a
času............................. 17
nastavenie hľadáčika....... 16
nastavenie hodín
(CLOCK SET) ... 17, 58
NightShot Light
(N.S. LIGHT) ..... 29, 51
NightShot plus ................. 28
NTSC ................................ 84
I
i.LINK...............................87
i.LINK, kábel .............63, 70
indikátor nahrávania
(REC LAMP) ...........61
indikátory upozornenia
.....................................81
„InfoLITHIUM“,
batéria ........................86
J
jas obrazovky LCD
(LCD BRIGHT).......16
jazyk ( LANGUAGE)
...............................19, 59
K
kapacita nahrávania
obrazovka ..................22
REMAIN ...................56
kazeta ..........................18, 85
O
obrazové efekty
(P EFFECT) ............. 46
obrazovka
DISPLAY.................. 61
indikátor
obrazovky ......... 101
obrazovka LCD................. 2
ORC.................................. 55
P
PAL ...................................84
páska s dvoma zvukovými
stopami .......................52
plôška na ochranu proti
zápisu ..........................85
podsvietenie obrazovky
LCD (LCD B.L.) ......54
počítadlo pásky ................21
ponuka ..............................44
CAMERA SET.........48
LCD SET ...................54
MANUAL SET ........45
OTHERS ...................60
PLAYER SET ..........52
SETUP MENU .........58
TAPE SET.................55
VCR SET ...................52
používanie v zahraničí.....84
prehrávanie fotografií .....43
priblíženie .........................23
PROGRAM AE..............45
prúdenie údajov
prostredníctvom
rozhrania USB
(USB STREAM) ......58
R
S
S video.........................40, 63
senzor diaľkového
ovládača .....................96
siet’ový adaptér ................15
signalizačné pípanie pri
prevádzke
pozri BEEP
skokové prehľadávanie ...35
SP (štandardné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
STEADYSHOT ..............51
stereo...........................21, 40
STRIPE FADER ............31
svorka ramienka ................3
T
TBC................................... 53
titulok ............................... 31
U
úplné nabitie .................... 12
úprava digitálneho
programu
(VIDEO EDIT)........ 69
V
vedľajší zvuk
pozri HiFi SOUND
videohlava ........................ 90
vstavané svetlo................. 23
vyhľadávanie dátumu...... 41
vyhľadávanie
fotografií .................... 42
vyhľadávanie s
obrazom ..................... 35
vynulovanie pamäte ........ 41
vysielač infračervených
lúčov ..................... 65, 70
W
Stručná referenčná príručka
režim 16:9 WIDE .......49, 50
režim nahrávania
(REC MODE) ....22, 55
režim napájania................15
RESET..............................97
systémy farieb
televízora ................... 84
široký uhol záberu
pozri priblíženie
WHITE FADER ............ 30
WORLD TIME............... 60
Z
zaostrenie ......................... 29
zobrazenie údajov
nastavenia kamery.... 37
zrkadlový režim ............... 24
Stručná referenčná príručka
103
Printed in Japan
Download PDF

advertising