Sony | DCR-TRV355E | Sony DCR-TRV355E Návod na použitie

3-079-468-84 (1)
Digital
Video Camera Recorder
Video Camera Recorder
Návod na používanie
Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento
návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen
olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
TM
SERIES
DCR-TRV355E
DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/
TRV345E/TRV355E/TRV356E
CCD-TRV218E/TRV418E
©2003 Sony Corporation
Slovensky
Magyar
Vítame vás!
Tisztelt Vásárló!
Blahoželáme vám ku kúpe kamkordéra
Handycam od spoločnosti Sony. Pomocou
kamkordéra Handycam môžete zachyti vzácne
životné momenty s dokonalejším obrazom a vo
vynikajúcej zvukovej kvalite.
Kamkordér Handycam má veké množstvo
zdokonalených funkcií, ktoré sa vemi
jednoducho používajú. Čoskoro budete môc
vytvára domáce video, z ktorého sa budete teši
dlhé roky.
Köszönjük, hogy Sony Handycam kamerát
vásárolt. Ezzel a Handycam kamerával az élet
legszebb pillanatait csodálatos képminőségben
és kiváló hanggal örökítheti meg.
E Handycam kamera számos korszerű
szolgáltatást nyújt, használata mégis nagyon
egyszerű. Hamarosan olyan felvételeket tud majd
készíteni, amelyeket aztán éveken át élvezni fog.
FIGYELMEZTETÉS
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom
zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia určitých frekvencií môžu
ma vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho
kamkordéra.
Pre zákazníkov v Európe
(iba typy DCR-TRV145E/TRV147E/
TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E)
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre
(9,8 stopy).
2
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy
nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez
áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és
hangminőségét.
Európai vásárlóink
(csak DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/
TRV250E/TRV345E/TRV355E esetén)
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
csatlakozó kábellal használják.
Kontrola dodávaného
príslušenstva
A tartozékok ellenőrzése
Skontrolujte, či bolo s kamkordérom dodané
nasledujúce príslušenstvo.
Győződjék meg arról, hogy a kamerával együtt
megkapta-e az alábbi tartozékokat:
1
2
RMT-814
3
Vítame vás!
alebo/
vagy
RMT-708
4
5
6
7
Tisztelt Vásárló!
Stereofónny kábel/
Sztereó
alebo/
vagy
Monofónny kábel/
Monó
8
9
q;
1 Bezdrôtový diakový ovládač (1) (s. 356)
RMT-814:
RMT-708:
2 Sieový adaptér typu AC-L15A/L15B (1),
sieový napájací kábel (1) (s. 29)
3 Nabíjatená batéria NP-FM30 (1) (s. 28, 29)
4 Batéria typu R6 (vekosti AA) pre diakový
ovládač (2)
(s. 357)
5 Prípojný kábel A/V (1) (s. 68, 69, 122, 123)
Stereofónny:
Monaural:
6 Remienok na plece (1) (s. 348)
7 Kryt objektívu (1) (s. 42)
8 Kábel USB (1)
(s. 226)
9 Disk CD-ROM (ovládač USB SPVD-010) (1)
(s. 234)
0 21-vývodový adaptér (1)
*
*
*
*
*
* (s. 70)
qa Pamäová karta “Memory Stick” (1)
(s. 323)
* Iba typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
qa
Pamäová karta Memory Stick sa dodáva
iba s typom DCR-TRV356E.
S typom DCR-TRV355E sa pamäová karta
Memory Stick nedodáva./
Memory Stick memóriakártya csak a
DCR-TRV356E típusú készülék tartozéka.
A DCR-TRV355E típusú készülékhez nem
tartozik Memory Stick memóriakártya.
1 Távirányító (1 db) (356. oldal)
RMT-814:
RMT-708:
2 AC-L15A/L15B hálózati tápegység (1 db),
hálózati vezeték (1 db) (29. oldal)
3 NP-FM30 újratölthető akkumulátor (1 db)
(28. és 29. oldal)
4 R6 (AA méretű – ceruza) elem a
távirányítóhoz (2 db)
(357. oldal)
5 A/V (Audió/Videó) összekötőkábel (1 db)
(68., 69., 122. és 123. oldal)
Sztereó:
Monó:
6 Vállszíj (1 db) (348. oldal)
7 Lencsevédő sapka (1 db) (42. oldal)
8 USB kábel (1 db)
(226. oldal)
9 CD-ROM (SPVD-010 USB illesztőprogram)
(1 db)
(234. oldal)
*
*
0 21 érintkezős illesztő (1 db)
*
*
*
* (70. oldal)
qa „Memory Stick” memóriakártya (1 db)
(323. oldal)
* Csak azon modellek/típusok esetén,
amelyeknek alján megtalálható a
jelzés.
3
Slovensky
Hlavné vlastnosti
Označenie typu
V tejto príručke sa na označenie typu používajú ikony v tvare kamkordéra.
CCD-TRV218E:
DCR-TRV145E:
DCR-TRV345E:
CCD-TRV418E:
DCR-TRV147E:
DCR-TRV355E:
DCR-TRV245E:
DCR-TRV356E:
DCR-TRV250E:
Inštrukcie bez ikon sa týkajú všetkých typov.
Inštrukcie s ikonami sa týkajú iba označených typov.
Než začnete číta túto príručku, skontrolujte označenie typu kamkordéra.
Páska
Hlavné vlastnosti
Nahrávanie dynamických
alebo statických obrázkov a
ich prehrávanie
Pamäová karta “Memory Stick”
b
•Zobrazovanie obrázkov nahratých na páske alebo
naživo z kamkordéra na počítači
– funkcia USB Streaming (s. 227)
•Prenos digitalizovaného obrazu z kamkordéra do
počítača pomocou kábla USB (s. 244)
•Zobrazovanie obrázkov uložených na pamäovej
karte “Memory Stick” pomocou kábla USB
(s. 229)
•Konverzia analógového signálu na digitálny na
prenos obrázkov do počítača
(s. 261)
44
•Nahrávanie dynamických obrázkov (s. 42)
•Nahrávanie statických obrázkov
(s. 75)
•Prehrávanie pásky (s. 61)
•Nahrávanie statických obrázkov (s. 165)
•Nahrávanie dynamických obrázkov (s. 182)
•Zobrazovanie statických obrázkov (s. 202)
•Zobrazovanie dynamických obrázkov (s. 207)
Prenos obrázkov do počítača
Hlavné vlastnosti
Iné využitie
Funkcie na úpravu expozície v režime nahrávania
•BACK LIGHT (s. 52)
•NightShot (s. 53)
•Super NightShot/Colour Slow Shutter
•PROGRAM AE (s. 88)
•Ručná úprava expozície (s. 91)
•Vstavané svetlo (s. 104)
(s. 54)
Funkcie na vytvorenie pôsobivejších obrázkov
•Digitálne priblíženie (s. 47). Má predvolené nastavenie OFF. (Ak chcete
priblíženie viac ako 20×, vyberte možnos digitálneho priblíženia v časti
D ZOOM v nastaveniach ponuky.)
•Fader (s. 80)
•Obrazové efekty (v režime nahrávania) (s. 83)
(s. 85)
•Digitálne efekty (v režime nahrávania)
•Titulky (s. 98, 101)
•MEMORY MIX
(s. 174)
Funkcie používané pri práci s nahratými páskami
•END SEARCH (s. 59)
•EDITSEARCH (s. 59)/Rec Review
(s. 60)
•DATA CODE
(s. 62)
(s. 114)
•Funkcia pásky PB ZOOM
•ZERO SET MEMORY
(s. 116)
•Easy Dubbing
(s. 126)
•Úprava digitálneho programu
(s. 136)
Hlavné vlastnosti
Funkcie dodávajúce nahrávkam prirodzený vzhad
•SPORTS (s. 88)
•LANDSCAPE (s. 88)
•Ručné zaostrovanie (s. 92)
Ak sa nahrávanie alebo prehrávanie neuskutočnilo z dôvodu poruchy kamkordéra, ukladacieho
média at., za obsah nahrávky sa nebude da poskytnú náhrada.
55
Magyar
Főbb szolgáltatások
A modell-, ill. típusjelzésről
Ebben a kézikönyvben az egyes modellek/típusok nevét kamera alakú ikonok
jelzik.
CCD-TRV218E:
CCD-TRV418E:
DCR-TRV145E:
DCR-TRV147E:
DCR-TRV245E:
DCR-TRV250E:
DCR-TRV345E:
DCR-TRV355E:
DCR-TRV356E:
Az ikonnal nem jelölt szövegrészek az összes modellre/típusra egyaránt
vonatkoznak.
Az egyes ikonokkal megjelölt szövegrészek csak az illető modellekre/típusokra
vonatkoznak.
Mielőtt olvasni kezdené e kézikönyvet, nézze meg kamerájának típusát.
Szalagra
Főbb szolgáltatások
Mozgó- és állóképek
készítése és lejátszása
„Memory Stick” memóriakártyára
b
•Szalagra rögzített vagy a kamerával közvetített
élő képek megtekintése a számítógépen
– USB Streaming (227. oldal)
•Képek átvétele a kameráról számítógépre USB
kábel segítségével (244. oldal)
•„Memory Stick” memóriakártyára rögzített képek
megtekintése USB kábel segítségével
(229. oldal)
•Analóg jel digitálissá alakítása képek
számítógépre történő átvétele céljából
(261. oldal)
66
•Mozgóképek felvétele (42. oldal)
•Állóképek átvétele
(75. oldal)
•A szalag lejátszása (61. oldal)
•Állóképek felvétele (165. oldal)
•Mozgóképek felvétele (182. oldal)
•Állóképek megtekintése (202. oldal)
•Mozgóképek megtekintése (207. oldal)
Képrögzítés számítógépre
Főbb szolgáltatások
További funkciók
Az expozíciót módosító funkciók felvételi üzemmódban
•BACK LIGHT (52. oldal)
•NightShot (53. oldal)
•Super NightShot/Colour Slow Shutter
(54. oldal)
•PROGRAM AE (88. oldal)
•Az expozíció kézi beállítása (91. oldal)
•Beépített kameralámpa (104. oldal)
Erőteljesebb képi hatásokat eredményező funkciók
•Digitális zoomolás (47. oldal) Gyári beállítás: OFF (kikapcsolva). (Ha több mint
20-szoros nagyításra van szükség, akkor a menüben a D ZOOM menüpontnál
állítsa be a digitális zoomolás kívánt erősségét.)
•Fader (úsztatás) (80. oldal)
•Képeffektus (felvételi üzemmódban) (83. oldal)
(85. oldal)
•Digitális effektus (felvételi üzemmódban)
•Feliratok (98. és 101. oldal)
•MEMORY MIX
(174. oldal)
Felvételt tartalmazó szalag esetén használható funkciók
•END SEARCH (59. oldal)
•EDITSEARCH (59. oldal)/Rec Review (a felvétel ellenőrzése)
(60. oldal)
(62. oldal)
•DATA CODE
•Szalag PB ZOOM (zoomolás szalag lejátszásakor)
(114. oldal)
•ZERO SET MEMORY (null-pont megjegyzése)
(116. oldal)
•Easy Dubbing (Egyszerű kazettamásolás)
(126. oldal)
•Digitális programszerkesztés
(136. oldal)
Főbb szolgáltatások
A felvételnek természetes hatást kölcsönző funkciók
•SPORTS (88. oldal)
•LANDSCAPE (88. oldal)
•A fókusz kézi beállítása (92. oldal)
A gyártó nem vállal felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő kárért abban az esetben, ha a
felvétel illetve lejátszás a kamera, az információhordozók/tárolók stb. meghibásodása miatt
meghiúsul.
77
Slovensky
Obsah
Kontrola dodávaného príslušenstva ....... 3
Hlavné vlastnosti ..................................... 4
Návod na rýchly začiatok práce
– nahrávanie na pásku .......................... 14
– nahrávanie na pamäovú kartu
.......... 16
“Memory Stick”
Začíname
Používanie príručky ............................... 22
Krok č. 1 – príprava napájania .............. 28
Inštalácia batérie ............................. 28
Nabíjanie batérie ............................. 29
Zapojenie do sieovej zásuvky ........ 35
Krok č. 2 – nastavenie dátumu a
času ................................................ 37
Krok č. 3 – vloženie kazety ................... 40
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu ................................ 42
Snímanie objektu v protisvetle
– funkcia BACK LIGHT .............. 52
Snímanie v tme
– funkcia NightShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
..................... 53
Nahrávanie pomocou samočinného
............... 56
časovača
Prekrytie obrazu dátumom
................. 58
a časom
Kontrola nahrávok
– funkcia END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
............... 59
Prehrávanie – základy
Prehrávanie pásky ................................ 61
Zobrazenie indikátorov obrazovky
– funkcia zobrazovania ............. 62
Zobrazovanie nahrávok na televíznom
prijímači ........................................... 68
8
Rozšírené funkcie nahrávania
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” pri
..... 71
nahrávaní na pásku
Nahrávanie statických obrázkov na pásku
– nahrávanie fotografií na pásku
........ 75
Používanie širokouhlého režimu ........... 77
Používanie funkcie Fader ...................... 80
Používanie špeciálnych efektov
– obrazové efekty ............................ 83
Používanie špeciálnych efektov
– digitálne efekty
........................... 85
Používanie funkcie PROGRAM AE ....... 88
Ručné nastavenie expozície ................. 91
Ručné zaostrovanie .............................. 92
Nahrávanie po intervaloch
........ 94
Nahrávanie snímka za snímkou
– nahrávanie po snímkach
........ 96
Prekrytie obrazu titulkom ...................... 98
Vytváranie vlastných titulkov ............... 101
Používanie vstavaného svetla ............. 104
............. 108
Vkladanie záberu
Rozšírené funkcie prehrávania
Prehrávanie pásky s obrazovými efektmi
............................................. 110
Prehrávanie pásky s digitálnymi efektmi
......................... 112
Zväčšovanie nahratých obrázkov
– funkcia pásky PB ZOOM
................................... 114
Rýchle vyhadanie záberu
– funkcia ZERO SET MEMORY
...... 116
Vyhadávanie nahrávky poda dátumu
– funkcia DATE SEARCH
...... 118
Vyhadávanie fotografií
– funkcia PHOTO SEARCH/PHOTO
............... 120
SCAN
Obsah
Úpravy
Kopírovanie pásky .............................. 122
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
................................... 126
Kopírovanie vybratých záberov – úprava
digitálneho programu (na páske)
................................... 136
Nahrávanie programov z videorekordéra
alebo televízora
................................... 150
Vkladanie záberu z videorekordéra
– funkcia Insert Editing
................ 154
Úkony s pamäovou kartou
“Memory Stick”
– Nahrávanie
Používanie pamäovej karty “Memory
Stick” – úvod ................................. 157
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do
pamäte .......................................... 165
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
statických obrázkov ...................... 170
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte
“Memory Stick”
– funkcia MEMORY MIX ............... 174
Nahrávanie dynamických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie filmu vo formáte
MPEG ............................................ 182
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
dynamického obrázka ................... 187
Nahrávanie fotografií po intervaloch ... 192
Nahrávanie upravených obrázkov ako
dynamického obrázka
– funkcia úprav digitálneho programu
(na pamäovej karte
“Memory Stick”) ............................ 194
Vytvorenie priečinka ............................ 199
– Prehrávanie
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti .... 202
Zobrazovanie dynamických obrázkov
– prehrávanie filmu vo formáte
MPEG ............................................ 207
Výber priečinka, ktorý chcete zobrazi ... 211
Kopírovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick” na
pásku ............................................ 213
Zväčšovanie statických obrázkov
nahratých na pamäovej karte
“Memory Stick”
– funkcia pamäte PB ZOOM ......... 215
Nepretržité prehrávanie obrázkov
– funkcia SLIDE SHOW ................. 217
Zabránenie náhodnému vymazaniu
– ochrana obrázkov ...................... 219
Odstránenie obrázkov
– funkcia DELETE ......................... 221
Označenie tlačovou značkou
– funkcia PRINT MARK ................. 224
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Zobrazovanie obrázkov na počítači
– úvod
................................... 226
Pripojenie kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB
...... 231
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
...... 244
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick” na
....... 251
počítači
Pripojenie kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB
................................... 256
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick” na
počítači
...... 259
Prenos digitalizovaného obrazu
z analógového videozariadenia do
počítača – funkcia konverzie signálu
......................... 261
9
Obsah
Prispôsobenie kamkordéra
Zmena nastavení ponuky .................... 263
Riešenie problémov
Typy problémov a ich riešenie ............ 293
Displej funkcie vlastnej diagnostiky .... 301
Indikátory upozornenia a správ ........... 302
Ďalšie informácie
Videokazety ......................................... 319
Pamäová karta “Memory Stick” ........ 323
Batéria “InfoLITHIUM” ........................ 325
Rozhranie i.LINK ................................. 328
Používanie kamkordéra v zahraničí .... 330
Informácie a odporúčania o údržbe .... 331
Technické parametre .......................... 340
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov ......... 348
Register ............................................... 361
10
• ,
a sú obchodnými známkami.
•i.LINK a sú obchodnými známkami.
•“InfoLITHIUM” je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
•“Memory Stick”,
a “MagicGate Memory
Stick” sú obchodnými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•“Memory Stick Duo” a
sú
obchodnými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
•“Memory Stick PRO” a
sú
obchodnými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
•Windows a Windows Media sú obchodnými
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a
v iných krajinách.
•Pentium je ochrannou alebo obchodnou
známkou spoločnosti Intel Corporation.
•Macintosh, Mac OS a QuickTime sú
obchodnými známkami spoločnosti Apple
Computer, Inc.
•Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu by obchodnými
alebo ochrannými známkami príslušných
spoločností. Okrem toho, v príručke nie sú vždy
uvedené značky “™” â “®”.
Magyar
Tartalomjegyzék
A tartozékok ellenőrzése ......................... 3
Főbb szolgáltatások ................................ 6
Gyors használatbavételi útmutató
– Felvételkészítés szalagra ................... 18
– Felvételkészítés „Memory Stick”
......... 20
memóriakártyára
A kezdő lépések
Az útmutató használata ........................ 22
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése .................................... 28
Az akkumulátor felhelyezése .......... 28
Az akkumulátor feltöltése ................ 29
Csatlakoztatás a hálózathoz ........... 35
2. lépés: A dátum és az idő
beállítása ......................................... 37
3. lépés: A kazetta behelyezése ............ 40
Felvételkészítés – Alapműveletek
Felvétel készítése .................................. 42
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT .......................... 52
Filmezés sötétben
– NightShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
..................... 53
Önkioldóval készített felvétel
............................... 56
Dátum és idő megjelenítése a
............... 58
felvételen
A felvett műsor ellenőrzése
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
............... 59
Lejátszás – Alapműveletek
Szalag lejátszása .................................. 61
A képernyőn látható kijelzők
megjelenítése
– Kijelzés funkció ...................... 62
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken ......................... 68
Speciális felvételi funkciók
Állóképek rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára szalagra történő
felvételkészítés közben
..................................... 71
Állókép felvétele szalagra
– Fényképfelvétel szalagra
........ 75
A szélesvásznú üzemmód használata ... 77
Az úsztatási funkció használata ............ 80
Speciális effektusok használata
– Képeffektus .................................. 83
Speciális effektusok használata
– Digitális effektus
........................... 85
A PROGRAM AE funkció használata .... 88
Az expozíció kézi beállítása .................. 91
Kézi fókuszbeállítás .............................. 92
Szakaszos felvétel
.................. 94
Felvétel képkockánként
– Képkockánkénti felvétel
........ 96
Feliratozás ............................................. 98
Egyéni feliratok készítése .................... 101
A beépített kameralámpa
használata ..................................... 104
........... 108
Jelenet beszúrása
Speciális lejátszási funkciók
Képeffektusok alkalmazása szalag
lejátszása közben
................ 110
Digitális effektusok alkalmazása szalag
lejátszása közben
......................... 112
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM (zoomolás
.............. 114
lejátszáskor)
Ráállás a kazetta egy megadott pontjára
– ZERO SET MEMORY
......................... 116
Keresés a dátum alapján – DATE SEARCH
...... 118
Fénykép keresése
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
......................... 120
11
Tartalomjegyzék
Szerkesztés
Kazettamásolás .................................. 122
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
................................... 126
Csak a kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális programszerkesztés
(szalagon)
................ 136
Video- és tévéprogramok felvétele
...... 150
Jelent beszúrása videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés
................ 154
Műveletek „Memory Stick”
memóriakártyával
– Felvétel
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés ................ 157
Állókép készítése „Memory Stick”
memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába ...... 165
Képek rögzítése szalagról
állóképként .................................... 170
„Memory Stick” memóriakártyán lévő
állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX ............................ 174
Mozgókép felvétele „Memory Stick”
memóriakártyára
– MPEG formátumú
videofelvétel .................................. 182
Képek rögzítése szalagról
mozgóképként .............................. 187
Szakaszos fényképfelvétel .................. 192
Szerkesztett képek rögzítése
mozgóképként
– Digitális programszerkesztés
(„Memory Stick”
memóriakártyán) ........................... 194
Mappák használata ............................. 199
12
– Lejátszás
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása ... 202
Mozgóképek megtekintése – MPEG
videoklip lejátszása ....................... 207
Mappa kiválasztása megtekintéshez ... 211
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
képek másolása szalagra .............. 213
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
állókép nagyítása
– Memória PB ZOOM .................... 215
Képek folyamatos lejátszása
– SLIDE SHOW ............................. 217
A véletlen törlés megakadályozása
– Képek védelme .......................... 219
Képek törlése – DELETE ..................... 221
Nyomtatási jel elhelyezése
– PRINT MARK .............................. 224
Képek megtekintése
számítógépen
Képek megtekintése számítógépen
– Bevezetés
................ 226
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
..... 231
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
...... 244
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek megtekintése számítógépen
..................... 251
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
................................... 256
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek megtekintése számítógépen
.................... 259
Analóg videoeszköz képeinek átvétele
számítógépre
– Jelkonvertáló funkció
......................... 261
Tartalomjegyzék
A videokamera testre szabása
A menü beállításainak módosítása ..... 263
Hibaelhárítás
Hibatípusok és elhárításuk .................. 306
Öndiagnózis kijelzés ........................... 314
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek ........................................ 315
További információk
A különböző videokazetta-fajták ........ 319
Mit takar a „Memory Stick”
elnevezés? .................................... 323
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........... 325
Az i.LINK csatlakoztatás ..................... 328
Ha a kamerát külföldön használja ....... 330
Karbantartás és biztonsági
előírások ........................................ 331
Műszaki adatok ................................... 344
•A , a
és a védjegy.
•Az i.LINK és a védjegy.
•Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
•„Memory Stick”, a
és a „MagicGate
Memory Stick” a Sony Corporation védjegye.
•A „Memory Stick Duo” és a
a
Sony Corporation védjegye.
•A „Memory Stick PRO” és a
a
Sony Corporation védjegye.
•A Windows és a Windows Media a Microsoft
Corporation névjegye vagy bejegyzett névjegye
az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
•A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
•A Macintosh, a Mac OS és a QuickTime az
Apple Computer, Inc. védjegye.
•Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye. A
továbbiakban sem a „™”, sem az „®” jel nem
szerepel ebben a kézikönyvben.
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése .............................. 348
Tárgymutató ........................................ 362
13
Slovensky
Návod na rýchly začiatok práce – nahrávanie na pásku
Táto kapitola vás zoznámi so základnými funkciami potrebnými
na nahrávanie na pásku kamkordéra. Ďalšie informácie získate
na stranách uvedených v zátvorkách “( )”.
Pripojenie sieového napájacieho kábla (s. 35)
Pri používaní kamkordéra vonku používajte batériu (s. 28).
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky DC IN.
Návod na rýchly začiatok práce
Sieový
napájací
kábel
Konektor pripojte tak,
aby značka v smerovala
nahor.
Sieový adaptér
(je súčasou)
Vloženie kazety (s. 40)
1 Prepínač
OPEN/
EJECT posuňte
v smere šípky a
otvorte kryt.
14
2 Zatlačte na kazetu
v strede zadnej strany
a zasuňte ju tak, aby
okienko kazety
smerovalo nahor.
3 Priestor pre kazetu
zatvorte stlačením
značky
na jeho
vonkajšej časti.
Po úplnom zasunutí
priestoru pre kazetu
zatvorte kryt.
Nahrávanie obrazu (s. 42)
2 Stlačte a podržte
1 Zložte kryt objektívu.
stlačené malé zelené
tlačidlo a nastavte
prepínač POWER do
polohy CAMERA.
Pri kúpe kamkordéra kryt nie je nasadený.
3 Stlačte tlačidlo
F(CHG)
CR
POWER
OF
V
OPEN a otvorte
panel LCD.
Na obrazovke LCD
sa objaví obraz.
CA
M
ME
M
A
ER ORY
Sledovanie prehrávaného obrazu na obrazovke
LCD (s. 61)
2 Stlačením tlačidla m previňte pásku.
Návod na rýchly začiatok práce
4 Stlačte tlačidlo START/
STOP. Kamkordér začne
Hadáčik
Ak priložíte oko na túto čas (pri zatvorenom paneli
nahráva. Ak chcete
LCD), môžete sledova obraz (s. 45).
nahrávanie zastavi, znova
Optický systém hadáčika nastavte poda svojho zraku
stlačte tlačidlo START/
(s. 48).
STOP.
Obraz v hadáčiku je čiernobiely.
Pri kúpe kamkordéra hodiny nie sú nastavené. Ak chcete zaznamena dátum a čas nahrávania
obrazu, pred nahrávaním nastavte hodiny (s. 37).
REW
3 Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
V
PO W E
R
F(CHG)
CR
CA
M
ME
tlačidlo a prepínač POWER nastavte do
polohy VCR/PLAYER.*
OF
1 Stlačte a podržte stlačené malé zelené
PLAY
M
A
ER ORY
Poznámka
Kamkordér nezdvíhajte uchopením
za hadáčik, panel LCD ani batériu.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
15
Návod na rýchly začiatok práce
– nahrávanie na pamäovú kartu “Memory Stick”
Táto kapitola vás zoznámi so základnými funkciami potrebnými
na nahrávanie na pamäovú kartu “Memory Stick” kamkordéra.
Ďalšie informácie získate na stranách uvedených v zátvorkách
“( )” .
Pripojenie sieového napájacieho kábla (s. 35)
Pri používaní kamkordéra vonku používajte batériu (s. 28).
Otvorte kryt
konektorovej
zásuvky DC IN.
Návod na rýchly začiatok práce
Sieový
napájací kábel
Konektor pripojte tak, aby
značka v smerovala nahor.
Sieový adaptér (je súčasou)
Vloženie pamäovej karty “Memory Stick” (s. 158)
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do otvoru pre pamäovú kartu “Memory Stick” čo
najhlbšie tak, aby značka b smerovala proti panelu LCD, ako je znázornené na obrázku.
Otvor pre pamäovú kartu
“Memory Stick”
Značka b
Ak chcete pamäovú kartu
“Memory Stick” vysunú,
jedenkrát na kartu “Memory
Stick” slabo zatlačte.
16
Nahrávanie statických obrázkov na pamäovú kartu
“Memory Stick” (s. 165)
1 Zložte kryt objektívu.
2 Stlačte a podržte stlačené
malé zelené tlačidlo a prepínač
POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je
prepínač LOCK nastavený do
polohy vavo (uvoni).
Pri kúpe kamkordéra kryt nie je
nasadený.
3 Stlačte
Prepínač LOCK
V
M
A
ER ORY
4 Slabo stlačte
CA
M
ME
5 Silnejšie stlačte
tlačidlo PHOTO.
PHOTO
PHOTO
tlačidlo PHOTO.
Pri kúpe kamkordéra hodiny nie sú nastavené. Ak chcete zaznamena dátum a čas nahrávania
obrazu, pred nahrávaním nastavte hodiny (s. 37).
Sledovanie prehrávania statických obrázkov na
obrazovke LCD (s. 202)
V
PO
WE
R
F (C H G )
CR
CA
M
ME
M
A
ER ORY
malé zelené tlačidlo a
prepínač POWER nastavte
do polohy MEMORY alebo
VCR.
OF
1 Stlačte a podržte stlačené
Návod na rýchly začiatok práce
Hadáčik
Ak priložíte oko na túto čas (pri zatvorenom
paneli LCD), môžete sledova obraz (s. 45).
Optický systém hadáčika nastavte poda
svojho zraku (s. 48).
Obraz v hadáčiku je čiernobiely.
F (C H G )
CR
PO
WE
R
OF
tlačidlo
OPEN a
otvorte
panel LCD.
Obrázok sa
zobrazí na
obrazovke.
2 Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa
posledný nahratý obrázok.
PLAY
Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadovaný obrázok.
Poznámka
Kamkordér nezdvíhajte
uchopením za hadáčik, panel
LCD ani batériu.
17
Magyar
Gyors használatbavételi útmutató – Felvételkészítés szalagra
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamera azon
alapfunkcióit, amelyekkel szalagra készíthet felvételt. A
részletesebb információkat a zárójelben „( )” található
oldalakon olvashatja el.
A hálózati kábel csatlakoztatása (35. oldal)
Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort (28. oldal).
Nyissa ki a DC IN
aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
Hálózati tápegység (tartozék)
A kazetta behelyezése (40. oldal)
1 A nyíl irányába tolja el
az
OPEN/EJECT
gombot, és nyissa fel
a kazettatartó fedelét.
18
Csatlakoztatásnál a dugó v
jelölése felfelé nézzen.
Hálózati kábel
2 Nyomja vissza a
kazettát a közepénél,
hogy az ablakával
felfelé nézve rendesen
a helyére kerüljön.
3 A kazettatartót
becsukáshoz nyomja
meg a
jelzésnél.
Miután a kazettatartó
teljesen visszasüllyedt,
zárja vissza a
kazettatartó fedelét.
Felvétel készítése (42. oldal)
2 A kis zöld gombot
1 Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
lenyomva tartva állítsa
a POWER kapcsolót
CAMERA helyzetbe.
Vásárláskor a lencsevédő sapka nincs a
készüléken.
3 Miközben az OPEN
F(CHG)
CR
POWER
OF
V
gombot lenyomva
tartja, nyissa ki az
LCD táblát.
Ekkor a kép
megjelenik a
képernyőn.
CA
M
ME
M
A
ER ORY
4 Nyomja meg a START/
STOP gombot. Ekkor a
kamera megkezdi a
felvételt. A felvétel
leállításához ismét nyomja
meg a START/STOP
gombot.
Megvásárlásakor a kamera belső órája nincs beállítva. Ha a képhez dátumot és időt is rögzíteni
kíván, felvétel előtt állítsa be a belső órát (37. oldal).
Lejátszás az LCD képernyőn (61. oldal)
2 Csévélje vissza a szalagot a m
gombbal.
REW
Gyors használatbavételi útmutató
Kereső
Ha az LCD tábla zárva van, használja a keresőt: illessze
szemét a kereső nézőkéjéhez, és abban nézze a képet
(45. oldal).
Állítsa be az élességet (48. oldal).
A kép a keresőben fekete-fehér.
3 Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
PLAY
V
PO W E
R
F(CHG)
CR
CA
M
ME
POWER kapcsolót VCR/PLAYER
helyzetbe.*
OF
1 A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
M
A
ER ORY
Megjegyzés
A kamerát ne vegye fel és ne hordozza
sem a keresőnél, sem az LCD táblánál,
sem pedig az akkumulátornál fogva.
* A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
19
Gyors használatbavételi útmutató
– Felvételkészítés „Memory Stick” memóriakártyára
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamera azon
alapfunkcióit, amelyekkel „Memory Stick” memóriakártyára
készíthet felvételt. A részletesebb információkat a zárójelben
„( )” található oldalakon olvashatja el.
A hálózati kábel csatlakoztatása (35. oldal)
Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort (28. oldal).
Nyissa ki a DC
IN aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
Hálózati kábel
Csatlakoztatásnál a dugó v
jelölése felfelé nézzen.
Hálózati tápegység (tartozék)
A „Memory Stick” memóriakártya behelyezése
(158. oldal)
Az ábrán látható módon tolja be a „Memory Stick” memóriakártyát a „Memory Stick” kártya
nyílásába ütközésig úgy, hogy a b jel az LCD tábla felé nézzen.
„Memory Stick” memóriakártya
nyílása
b jel
A „Memory Stick” memóriakártya
kivételéhez finoman nyomja meg
a „Memory Stick” kártyát.
20
Állókép készítése „Memory Stick” memóriakártyára
(165. oldal)
2 A kis zöld gombot lenyomva
1 Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
tartva állítsa a POWER
kapcsolót MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló
bal oldalon (nyitott helyzetben)
áll.
LOCK kapcsoló
Vásárláskor a lencsevédő sapka
nincs a készüléken.
3 Miközben az
V
R
CA
M
ME
M
A
ER ORY
4 Nyomja meg
5 Nyomja meg
erősebben a
PHOTO
gombot.
PHOTO
PHOTO
finoman a
PHOTO gombot.
Megvásárlásakor a kamera belső órája nincs beállítva. Ha a képhez dátumot és időt is rögzíteni
kíván, felvétel előtt állítsa be a belső órát (37. oldal).
Állóképek lejátszása az LCD képernyőn (202. oldal)
V
PO
WE
R
F (C H G )
CR
CA
M
ME
M
A
ER ORY
tartva állítsa a POWER
kapcsolót MEMORY vagy
VCR helyzetbe.
OF
1 A kis zöld gombot lenyomva
Gyors használatbavételi útmutató
Kereső
Ha az LCD tábla zárva van, használja a keresőt:
illessze szemét a kereső nézőkéjéhez, és
abban nézze a képet (45. oldal).
Állítsa be az élességet (48. oldal).
A kép a keresőben fekete-fehér.
F (C H G )
CR
PO
WE
OF
OPEN gombot
lenyomva
tartja, nyissa ki
az LCD táblát.
Ekkor a kép
megjelenik a
képernyőn.
2 Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. Ekkor
megjelenik az utoljára felvett kép.
PLAY
A MEMORY +/– gomb segítségével válassza ki a
kívánt képet.
Megjegyzés
A kamerát ne vegye fel és ne
hordozza sem a keresőnél, sem
az LCD táblánál, sem pedig az
akkumulátornál fogva.
21
— Začíname —
— A kezdő lépések —
Používanie príručky
Az útmutató használata
Pokyny v tomto návode sú určené pre devä
typov uvedených v tabuke na nasledujúcej
strane (s. 23). Skôr, ako začnete číta túto
príručku alebo používa kamkordér, skontrolujte
číslo typu uvedené na spodnej časti kamkordéra.
Na ilustráciách je zobrazený typ DCR-TRV355E.
V ostatných prípadoch je typ vyznačený na
ilustráciách. Každý rozdiel v obsluhe je jasne
”.
označený v texte, napríklad “
Názvy tlačidiel a nastavenia kamkordéra sú
v tejto príručke vytlačené vekými písmenami.
Az útmutatóban leírtak a következő, 23. oldalon
lévő táblázatban felsorolt kilenc modellre
vonatkoznak. Mielőtt elolvasná az útmutatót és
üzemeltetné a kamerát, ellenőrizze a típusszámot
a készülék alján.
Az útmutatóban található ábrák a DCR-TRV355E
modellt/típust szemléltetik. Ettől eltérő esetben a
típust az ábrán külön feltüntettük. A működtetést
érintő különbségeket minden esetben
egyértelműen jelezzük, például „
”.
A szövegben végig nagybetűvel szedtük a
készülék gombjainak és beállításainak nevét.
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA” .
Pri vykonávaní určitej činnosti budete poču
pípnutie signalizujúce vykonávanie činnosti.
22
Például: A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
helyzetbe.
Használat közben a készülék sípoló hanggal jelzi,
hogy utasítást hajt végre.
Používanie príručky
Az útmutató használata
Typy rozdielov/Eltérések az egyes típusok között
Typ/
Típus
Hi8
Digital8
Digital8
Digital8
Digital8
Digital8
Prehrávací systém/
Lejátszó rendszer
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
Digital8
Digital8
Digital8
Digital8/ Digital8/
Hi8/8
Hi8/8
Zásuvka AUDIO/
VIDEO/
AUDIO/VIDEO aljzat
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN/OUT
IN/OUT
Zásuvka S VIDEO/
S VIDEO aljzat
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN/OUT
IN/OUT
Zásuvka DV/
DV aljzat
—
—
OUT
IN/OUT
OUT
IN/OUT
IN/OUT
IN/OUT
Zásuvka USB/
USB aljzat
—
—
—
—
z
z
z
z
Otvor pre pamäovú
kartu “Memory Stick”/
„Memory Stick”
memóriakártya nyílása
—
—
—
—
—
—
—
z
Zásuvka LANC/
LANC aljzat
—
—
—
—
—
—
z
z
SteadyShot/
Képstabilizátor
—
z
—
—
z
z
z
z
Senzor diakového
ovládania/
Infravörös érzékelő
z
z
—
—
z
z
z
z
Zásuvka RFU/
RFU aljzat
z
z
—
—
—
—
—
—
Zásuvka MIC/
MIC (mikrofon) aljzat
—
—
—
—
—
—
z
z
Digital8
A kezdő lépések
Hi8
Začíname
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
z je súčasou/Rendelkezik vele
— nie je súčasou/Nem rendelkezik vele
23
Používanie príručky
Az útmutató használata
Pred použitím kamkordéra
A kamera használatba vétele előtt
V kamkordéri sa dajú používa pásky a systémy
nahrávania a prehrávania uvedené nižšie. Aby
bol umožnený plynulý prechod, odporúčame
vám nemieša na jednej páske záznamy nahraté
v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme so záznamami
nahratými v systéme Digital8 .
Vhodné pásky/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém *2)/
Lejátszó rendszer *2)
Vhodné pásky/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém/
Lejátszó rendszer
Vhodné pásky/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém *2)/
Lejátszó rendszer *2)
Systém Hi8
/Systém Digital8
(odporúča sa)/
Hi8
/Digital8 (javasolt)
Systém Hi8
Štandardný 8 mm
systém *1)/
Standard 8 mm *1)
Systém Digital8
/Digital8
Systém Digital8
/Digital8
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
/Hi8
Systém Hi8
/Systém Digital8
(odporúča sa)/
Hi8
/Digital8 (javasolt)
Štandardný 8 mm
systém *1)/
Standard 8 mm *1)
Systém Digital8
/Digital8
Systém Digital8
/Digital8
Systém Hi8
/Hi8
Systém Hi8
/Hi8
Systém Hi8
/Hi8
*1) Ak budete používa štandardné 8 mm
pásky, prehrávajte ich iba na svojom
kamkordéri. Pri prehrávaní
štandardných 8 mm pások na iných
videorekordéroch (vrátane iných kamkordérov
DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/
TRV345E/TRV355E/TRV356E) sa môže objavi
šum v podobe mozaikových vzorov.
24
Ezzel a kamerával az alábbi szalagok és
rendszerek használhatók felvételre, lejátszásra. A
zökkenőmentes váltás érdekében azt javasoljuk,
hogy egyazon szalagra ne készítsen Hi8
/
Standard 8 mm rendszerben is és Digital8
rendszerben is felvételt.
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
*1) Ha Standard 8 mm rendszerű szalagot
használ, feltétlenül ugyanezzel a kamerával
játssza le a szalagot. Ha a
Standard 8 mm-es szalagot másik kamerán
játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV145E/
TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/
TRV355E/TRV356E modellt is), előfordulhat,
hogy mozaikszerű zaj jelenik meg.
Používanie príručky
Az útmutató használata
*2) Pri prehrávaní pásky sa automaticky zistí
systém Hi8
alebo štandardný 8 mm
systém a systém prehrávania sa automaticky
prepne na príslušný systém.
*2) Amikor Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerű kazettát játszik le, a lejátszó
rendszert ezt automatikusan érzékeli, és a
megfelelő rendszerre vált át.
A televíziós színrendszerek országonként
eltérőek lehetnek. Ha az ezzel a kamerával
készített felvételt televíziókészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű
televíziókészüléket kell használnia.
Upozornenie týkajúce sa
autorských práv
A szerzői jogokról
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu by chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže by v rozpore s ustanoveniami
zákonov o autorských právach.
A kezdő lépések
V rôznych krajinách sa používajú rôzne farebné
televízne systémy. Ak chcete zobrazi nahrávku
na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
Megjegyzés a televíziós
színrendszerekhez
Začíname
Poznámka týkajúca sa farebných
televíznych systémov
A televízió-programokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen rögzítése a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Megjegyzés más készülék
csatlakoztatásával kapcsolatban
Poznámka o pripájaní iných
zariadení
Ke kamkordér pripájate k inému
videozariadeniu alebo k počítaču pomocou kábla
USB alebo kábla i.LINK, všimnite si tvar
konektorovej zásuvky.
Ak konektor násilím zastrčíte do zásuvky, môže
dôjs k poškodeniu zásuvky a kamkordér
prestane správne fungova.
Amikor USB kábel vagy i.LINK kábel
segítségével a kamerához másik videokészüléket
vagy számítógépet csatlakoztat, figyeljen a
csatlakozóaljzat alakjára.
Ha a dugót beleerőszakolja az aljzatba, ezzel
tönkreteheti az aljzatot, és a kamera hibás
működését idézheti elő.
A modell-, ill. típusjelzésről
Označenie typu
V tejto príručke sa na označenie typu používajú
ikony v tvare kamkordéra.
Ebben a kézikönyvben az egyes modellek/
típusok nevét kamera alakú ikonok jelzik.
CCD-TRV218E:
DCR-TRV145E:
DCR-TRV345E:
CCD-TRV418E:
DCR-TRV147E:
DCR-TRV355E:
DCR-TRV245E:
DCR-TRV356E:
DCR-TRV250E:
Inštrukcie bez ikon sa týkajú všetkých typov.
Inštrukcie s ikonami sa týkajú iba označených
typov.
Než začnete číta túto príručku, skontrolujte
označenie typu kamkordéra.
Az ikonnal nem jelölt szövegrészek az összes
modellre/típusra egyaránt vonatkoznak.
Az egyes ikonokkal megjelölt szövegrészek csak
az illető modellekre/típusokra vonatkoznak.
Mielőtt olvasni kezdené e kézikönyvet, nézze
meg kamerájának típusát.
25
Používanie príručky
Az útmutató használata
Režimy prepínača POWER
A POWER kapcsolón
Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od
typu.
Berte túto skutočnos do úvahy pri vykonávaní
inštrukcií na obsluhu zariadenia.
VCR
:
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy VCR”./
Például: A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
alebo/
vagy
PLAYER
A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/
típusokon egymástól eltérhetnek.
Az útmutató használatakor erre legyen
figyelemmel.
:
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy PLAYER”./
Például: A POWER kapcsolót állítsa PLAYER helyzetbe.
POWER
G)
F(CH
OF
CR
V
M
CA
M
OFF (CHG) : Spoločné pre všetky typy.
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy OFF (CHG)”./
Egyforma minden modell/típus esetén
Például: A POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
EM
A
ER ORY
CAMERA
: Spoločné pre všetky typy.
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA”./
Egyforma minden modell/típus esetén
Például: A POWER kapcsolót állítsa CAMERA helyzetbe.
MEMORY :
Napríklad “Nastavte prepínač POWER do polohy MEMORY”./
Például: A POWER kapcsolót állítsa MEMORY helyzetbe.
26
Používanie príručky
Starostlivos o kamkordér
Az útmutató használata
Tanácsok a kamera megóvásához
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a
ténylegesen működő képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD képernyőn
és a keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói, és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
• Óvja a kamerát a nedvességtől. Ne engedje,
hogy a kamerát eső vagy tengervíz érje.
Előfordulhat, hogy nedvesség hatására a
kamera meghibásodik. Esetenként ez a
meghibásodás nem is javítható [a].
• Soha ne hagyja a kamerát olyan helyen, ahol a
hőmérséklet 60˚C fölé emelkedhet, például tűző
napon parkoló gépkocsiban vagy közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen [b].
• Vigyázzon, amikor a kamerát ablak mellett vagy
a szabadban teszi le. Működési hibát okozhat,
ha az LCD képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen napsugárzásnak teszi
ki [c].
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert
ezzel a kamera meghibásodását idézheti elő. A
napról csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen felvételt [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
A kezdő lépések
Lencse és LCD képernyő/kereső
• Obrazovka LCD a hadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií.
Z tohto dôvodu sa dá efektívne využi
99,99 % pixelov. Môžu sa však objavi
nepatrné čierne alebo žiarivé bodky (bielej,
červenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré
sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD a
v hadáčiku. Tieto bodky vznikajú pri výrobe,
sú normálnym javom a nemajú žiaden vplyv
na nahrávku.
• Zabráňte prístupu vlhkosti ku kamkordéru.
Kamkordér chráňte pred dažom a morskou
vodou. Vlhkos môže spôsobi poruchu
kamkordéra. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstráni [a].
• Kamkordér nikdy nenechávajte na miestach
s teplotou vyššou než 60 ˚C, ako napríklad v
aute zaparkovanom na slnku alebo na priamom
slnečnom svetle [b].
• Pri odkladaní kamery vonku alebo pri okne
bute opatrní. Dlhodobé vystavenie obrazovky
LCD, hadáčika alebo objektívu priamemu
slnečnému svetlu môže spôsobi poruchy [c].
• Nesnímajte priame slnko. Môže to spôsobi
poruchu kamkordéra. Snímky slnka robte iba
pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku [d].
Začíname
Objektív, obrazovka LCD a hadáčik
27
Krok č. 1 – príprava
napájania
Inštalácia batérie
(1) Zdvihnite hadáčik.
(2) Batériu posuňte smerom nadol, až kým
nezačujete kliknutie.
1. lépés: A tápfeszültségforrás előkészítése
Az akkumulátor felhelyezése
(1) Emelje fel a keresőt.
(2) Kattanásig csúsztassa lefelé az akkumulátort.
1
2
Vybratie batérie
Az akkumulátor kivétele
(1) Zdvihnite hadáčik.
(2) Stlačte uvoňovaciu páčku BATT (batéria) a
vysuňte batériu v smere šípky.
(1) Emelje fel a keresőt.
(2) Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
irányában, miközben lenyomva tartja a BATT
akkumulátor-kioldó kart.
Uvoňovacia páčka BATT (batéria)/
BATT akkumulátor-kioldó kar
Ak inštalujete batériu s vysokou kapacitou
Pri inštalácii batérií typu NP-FM70/QM71/
QM71D/FM90/FM91/QM91/QM91D na
kamkordér vysuňte hadáčik.
28
Ha nagy kapacitású akkumulátort használ
Nagy kapacitású NP-FM70/QM71/QM71D/
FM90/FM91/QM91/QM91D akkumulátor
felhelyezéséhez húzza ki a keresőt.
Krok č. 1 – príprava napájania
Nabíjanie batérie
(1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, és
csatlakoztassa a kamerához mellékelt
hálózati tápegységet a DC IN aljzathoz úgy,
hogy a csatlakozódugón látható v jel felfelé
nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a vezetéket a fali
konnektorba.
(4) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
A töltés megkezdésekor kigyullad a
töltésjelző fény.
4
V
F (C H G )
CR
POWER
OF
BATT INFO
A kamera használata előtt fel kell tölteni az
akkumulátort.
A kamerát csak „InfoLITHIUM” (M sorozatú)
akkumulátorral szabad üzemeltetni.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor adatai a
325. oldalon találhatók.
A kezdő lépések
(1) Otvorte kryt konektorovej zásuvky DC IN
a pripojte k nej dodávaný sieový adaptér tak,
aby značka v na konektore smerovala nahor.
(2) K sieovému adaptéru pripojte sieový
napájací kábel.
(3) Sieový napájací kábel zapojte do sieovej
zásuvky.
(4) Prepínač POWER nastavte do polohy OFF
(CHG).
Ke sa začne nabíjanie, rozsvieti sa indikátor
nabíjania.
Az akkumulátor feltöltése
Začíname
Batériu pred použitím v kamkordéri nabite.
Kamkordér pracuje iba s batériou typu
“InfoLITHIUM” (séria M).
Ďalšie informácie o batérii typu “InfoLITHIUM”
získate na strane 325.
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
CA
M
ME
M
A
ER ORY
1
2
29
Krok č. 1 – príprava napájania
Kontrola stavu batérie
(BATTERY INFO)
Stlačením tlačidla OPEN otvorte panel LCD,
potom stlačte tlačidlo BATT INFO.
Informácie o stave batérie (BATTERY INFO) sa
zobrazujú približne sedem sekúnd.
BATTERY INFO
BATTERY
0%
CHARGE
50%
LEVEL
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN: 56 min
VIEWFINDER: 73 min
Nabíjanie/
Töltés
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
(BATTERY INFO)
Miközben lenyomva tartja az OPEN gombot,
nyissa ki az LCD táblát, majd nyomja meg a
BATT INFO gombot.
Ekkor mintegy hét másodpercre megjelenik a
BATTERY INFO képernyő.
Úroveň stavu batérie sa zobrazuje v percentách a pomocou času nahrávania
použitím obrazovky LCD a hadáčika.
Úroveň stavu batérie sa zobrazuje s prírastkom 10 %./
Százalékosan leolvasható az akkumulátor töltöttségi szintje, valamint az, hogy
az LCD képernyővel, illetve a keresővel még hány percnyi felvétel készíthető.
Az akkumulátor töltöttségi szintjét a készülék 10%-os egységekben jeleníti meg.
j
BATTERY INFO
BATTERY
0%
CHARGE
50%
LEVEL
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN: 80 min
VIEWFINDER: 105 min
Ke je batéria úplne nabitá, indikátor stavu batérie ukazuje 100 % a indikátor
nabíjania zhasne./
Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltöttségi szintjét mutató
diagram 100%-ot mutat, a töltésjelző fény pedig kialszik.
Úplné nabitie/
Teljesen feltöltött
Po nabití batérie
Az akkumulátor feltöltése után
Odpojte sieový adaptér z konektorovej zásuvky
DC IN na kamkordéri.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera DC IN
aljzatából.
Kým sa nevypočíta zostávajúci stav batérie
Amíg a készülék meg nem állapította az
akkumulátor töltöttségi szintéjét
BATTERY INFO
BATTERY
0%
CHARGE
50%
LEVEL
100%
Indikátor stavu batérie sa pohybuje a pritom bliká a zobrazuje sa nápis
“CALCULATING BATTERY INFO...”./
Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató kijelző villog, és a képernyőn a
„CALCULATING BATTERY INFO...” üzenet látható.
CALCULATING
BATTERY INFO...
Poznámka
Dbajte na to, aby kovové časti konektora DC
sieového adaptéra neprišli do styku s kovovými
predmetmi. Môže to spôsobi skrat, ktorý
poškodí sieový adaptér.
30
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápegység DC
(egyenáramú) csatlakozójának fém részeihez ne
érjen hozzá fémtárgy, mert ekkor rövidzárlat
keletkezhet, ami tönkreteheti a tápegységet.
Krok č. 1 – príprava napájania
Zobrazenie informácií o stave batérie
(BATTERY INFO) na dlhší čas
Ke sú informácie o stave batérie (BATTERY
INFO) ešte zobrazené, znova stlačte tlačidlo
BATT INFO. Informácie sa budú zobrazova
alších sedem sekúnd.
Ak budete znova stláča tlačidlo BATT INFO,
informácie o stave batérie sa budú zobrazova
najviac 20 sekúnd.
Informácie o stave batérie (BATTERY INFO)
sa nebudú zobrazova v týchto prípadoch:
– Prepínač POWER nie je nastavený do polohy
OFF (CHG).
– Batéria nie je správne nainštalovaná.
– Batéria je úplne vybitá.
Ak sa preruší napájanie, ale indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú kapacitu na
prevádzku
Znova úplne nabite batériu, aby indikátor
ukazoval správne.
Čo je “InfoLITHIUM” ?
Výrazom “InfoLITHIUM” sa označuje lítiumiónová batéria, ktorá umožňuje výmenu údajov
(napríklad informácií o zaažení batérie)
s kompatibilným elektronickým zariadením. Toto
zariadenie je kompatibilné s batériami typu
“InfoLITHIUM” (séria M). Kamkordér môžete
používa iba s batériou typu “InfoLITHIUM” .
Batéria typu “InfoLITHIUM” série M má
(s. 325).
označenie
TM
SERIES
A BATTERY INFO képernyőn megjelenő
számérték
A BATTERY INFO képernyőn megjelenő értékek
hozzávetőleges értékek.
A BATTERY INFO képernyő megjelenítése
hosszabb ideig
Mialatt a képernyőn láthatók a BATTERY INFO
adatok, ismét nyomja meg a BATT INFO
gombot. Ekkor az adatok újabb hét másodpercig
maradnak a képernyőn.
Ha újra meg újra megnyomja a BATT INFO
gombot, akkor a BATTERY INFO adatok
legfeljebb kb. 20 másodpercig maradnak
láthatóak a képernyőn.
A kezdő lépések
Číselné hodnoty zobrazené v informáciách
o stave batérie (BATTERY INFO)
Hodnoty zobrazené v informáciách BATTERY
INFO sú iba približné.
Ha hálózati tápegységet használ
A hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzat
közelében helyezze el. Ha bármilyen
rendellenességet észlel, a lehető leggyorsabban
húzza ki a dugót a konnektorból, hogy leválassza
a készüléket a feszültségforrásról.
Začíname
Pri používaní sieového adaptéra
Sieový adaptér umiestnite do blízkosti sieovej
zásuvky. Ak sa pri používaní adaptéra vyskytnú
problémy, ihne prerušte prívod elektrickej
energie odpojením zástrčky zo sieovej zásuvky.
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
A következő esetekben nem jelenik meg a
BATTERY INFO képernyő:
– A POWER kapcsoló nem OFF (CHG)
helyzetben áll.
– Az akkumulátor nincs rendesen a helyén.
– Az akkumulátor teljesen lemerült.
Ha nincs több energia, bár az akkumulátor
energiaszint-kijelzése azt mutatja, hogy még
működnie kellene a készüléknek
Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort, hogy a
kijelző a helyes értéket mutassa.
Mit takar az „InfoLITHIUM” elnevezés?
Az „InfoLITHIUM” olyan lítium-ion akkumulátor,
amely bizonyos adatokat, például az
energiaszintet továbbítani tudja egy megfelelően
kompatíbilis elektronikus készüléknek. Ez a
készülék kompatíbilis az (M sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral. A kamera
kizárólag „InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik. Az M sorozatú „InfoLITHIUM”
jelzés látható
akkumulátorokon a
(325. oldal).
TM
SERIES
31
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Krok č. 1 – príprava napájania
Čas nabíjania/Töltési idő
Batéria/Akkumulátor
Úplné nabitie/Teljes feltöltés
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
145
NP-FM50
150
NP-FM70
240
NP-QM71/QM71D
260
NP-FM90
330
NP-FM91/QM91/QM91D
360
Približný čas nabíjania vybitej batérie pri teplote
25 ˚C v minútach.
Üres akkumulátor feltöltésének hozzávetőleges
ideje percekben 25˚C hőmérsékleten.
Čas nabíjania sa môže zvýši, ak je teplota
batérie príliš vysoká alebo nízka v dôsledku
okolitej teploty.
A töltési idő hosszabb lehet, ha a környezeti
hőmérséklet következtében az akkumulátor
hőmérséklete töltés közben túl magas vagy túl
alacsony.
Čas nahrávania/Felvételi idő
Batéria/
Akkumulátor
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
Batéria/
Akkumulátor
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
32
Nahrávanie použitím hadáčika/
Felvétel a keresővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
Nahrávanie použitím obrazovky LCD/
Felvétel az LCD képernyővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
105
50
80
40
170
355
415
540
625
85
175
205
270
310
130
270
315
410
475
70
145
165
215
250
Nahrávanie použitím hadáčika/
Felvétel a keresővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
Nahrávanie použitím obrazovky LCD/
Felvétel az LCD képernyővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
115
55
85
40
185
385
445
580
670
90
190
220
285
330
140
295
340
450
520
70
145
165
220
255
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Krok č. 1 – príprava napájania
Batéria/
Akkumulátor
Nahrávanie použitím obrazovky LCD/
Felvétel az LCD képernyővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
80
120
60
130
265
315
400
465
195
400
465
600
695
100
205
235
305
355
Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej
batérie
Hozzávetőleges időtartam percekben megadva
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
* Približný čas nahrávania.
* Hozzávetőleges felvételi idő.
Skutočná životnos batérie môže by nižšia
z týchto dôvodov:
– Ak opakovane začínate a končíte nahrávanie,
používate funkciu priblíženia a vypínate
a zapínate kamkordér.
– Ak sa batéria používa opakovane alebo sa
sama vybije po nabití (s. 325).
A kezdő lépések
165
265
540
640
820
955
Začíname
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
Nahrávanie použitím hadáčika/
Felvétel a keresővel
Nepretržité/
Typické */
Folyamatos
Szokásos *
Előfordulhat, hogy az akkumulátor tényleges
élettartama rövidebb lesz a következő
esetekben:
– Ha gyakorta indítja el/állítja le a felvételt, ha
gyakorta zoomol, illetve ha gyakorta
kapcsolja a készüléket ki/be.
– Ha gyakran használja a készüléket
akkumulátorról, illetve ha feltöltés után kisüti
az akkumulátort (325. oldal).
33
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Krok č. 1 – príprava napájania
Čas prehrávania/Lejátszási idő
Batéria/
Akkumulátor
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
Batéria/
Akkumulátor
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
Batéria/
Akkumulátor
NP-FM30
(je súčasou)/(tartozék)
NP-FM50
NP-FM70
NP-QM71/QM71D
NP-FM90
NP-FM91/QM91/QM91D
34
Prehrávanie na obrazovke LCD/
Lejátszás az LCD képernyőn
Prehrávanie so zatvorenou
obrazovkou LCD/
Lejátszás csukott LCD képernyővel
80
120
135
285
335
435
505
195
400
465
600
695
Prehrávanie na obrazovke LCD/
Lejátszás az LCD képernyőn
Prehrávanie so zatvorenou
obrazovkou LCD/
Lejátszás csukott LCD képernyővel
90
130
150
310
365
475
550
210
430
505
655
755
Prehrávanie na obrazovke LCD/
Lejátszás az LCD képernyőn
Prehrávanie so zatvorenou
obrazovkou LCD/
Lejátszás csukott LCD képernyővel
120
175
195
400
465
600
695
280
570
675
865
1010
Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej
batérie
Hozzávetőleges időtartam percekben megadva
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Poznámka
Približný čas nepretržitého prehrávania pri
teplote 25 ˚C. Životnos batérie sa skráti, ak
kamkordér používate v chladnom prostredí.
Megjegyzés
Folyamatos lejátszási idő 25˚C hőmérsékleten.
Ha a kamerát hidegebb környezetben használja,
az akkumulátor élettartama megrövidül.
Čas prehrávania
V tabuke je uvedený čas prehrávania pások
nahratých v systéme Digital8 .
Čas prehrávania pások nahratých v systéme
Hi8
alebo v Štandardnom 8 mm systéme
sa zníži asi o 20 %.
Lejátszási idő
A táblázat a Digital8 rendszerben készített
felvételek lejátszási idejét mutatja.
A Hi8
vagy Standard 8 mm-es
rendszerben készített felvételek esetén a
lejátszási idő mintegy 20%-kal rövidebb.
Batériu je možné nabíja v iných krajinách
Ďalšie informácie získate na strane 330.
Az akkumulátort más országokban is
feltöltheti.
A vonatkozó részletek a 330. oldalon találhatók.
Odporúčaná teplota pre nabíjanie
Odporúčame vám, aby ste batériu nabíjali pri
teplote prostredia od 10 ˚C do 30 ˚C.
Ajánlott töltési hőmérséklet
Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10˚C és 30˚C
közötti hőmérsékleten töltse.
Zapojenie do sieovej zásuvky
Csatlakoztatás a hálózathoz
Ak kamkordér používate dlhší čas, odporúčame
ho zapoji do sieovej zásuvky pomocou
sieového adaptéra.
(1) Otvorte kryt konektorovej zásuvky DC IN
a pripojte k nej sieový adaptér tak, aby
značka v na konektore smerovala nahor.
(2) K sieovému adaptéru pripojte sieový
napájací kábel.
(3) Sieový napájací kábel zapojte do sieovej
zásuvky.
1
A kezdő lépések
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Začíname
Krok č. 1 – príprava napájania
Ha a kamerát hosszú ideig kívánja működtetni,
javasoljuk, hogy a hálózati tápegység
segítségével a hálózatról üzemeltesse.
(1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, és
csatlakoztassa a hálózati tápegységet a
kamera DC IN aljzatához úgy, hogy a
csatlakozódugón látható v jel felfelé nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a vezetéket a fali
konnektorba.
2, 3
35
Krok č. 1 – príprava napájania
1. lépés: A tápfeszültség-forrás
előkészítése
UPOZORNENIE
Pokia je zariadenie zapojené do sieovej
zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj
v prípade, že zariadenie je vypnuté.
FIGYELEM!
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a fali
konnektorból, a készülék feszültség alatt marad
akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.
Poznámky
• Sieový adaptér môže dodáva energiu aj
v takom prípade, ak je ku kamkordéru
pripojená batéria.
• Konektorová zásuvka DC IN má “zdrojovú
prioritu”. Znamená to, že ak je sieový napájací
kábel pripojený ku konektorovej zásuvke DC
IN, batéria sa nemôže používa ako zdroj
energie ani vtedy, ak sieový napájací kábel nie
je zapojený do sieovej zásuvky.
• Sieový adaptér umiestnite do blízkosti sieovej
zásuvky.
Ak sa pri používaní adaptéra vyskytnú
problémy, ihne prerušte prívod elektrickej
energie odpojením zástrčky zo sieovej
zásuvky.
Megjegyzések
• A kamera akkor is üzemelhet a hálózati
tápegységről, ha az akkumulátort rajta hagyja a
kamerán.
• A DC IN aljzat mint feszültségforrás
elsőbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy ha a
vezeték be van dugva a DC IN aljzatba, akkor a
kamerát még abban az esetben sem lehet
akkumulátorról üzemeltetni, ha a hálózati
vezeték másik végét kihúzza a fali
konnektorból.
• A hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzat
közelében helyezze el.
Ha a tápegység használata során bármilyen
rendellenességet észlel, a lehető
leggyorsabban húzza ki a dugót a
konnektorból, hogy leválassza a készüléket a
feszültségforrásról.
Používanie autobatérie
Používajte adaptér na pripojenie k autobatérii od
spoločnosti Sony (volitené príslušenstvo).
Informácie o obsluhe získate v návode na
používanie adaptéra na pripojenie k autobatérii.
36
Üzemeltetés gépkocsi-akkumulátorral
Gépkocsi-akkumulátorhoz gyártott (külön
megvásárolható) Sony Car Battery Adaptor
adaptert használjon. Ennek használatát a
gépkocsiakkumulátor-adapter használati
útmutatója ismerteti.
Ak používate kamkordér prvýkrát, nastavte
dátum a čas.
Ak nenastavíte dátum a čas, po každom
nastavení prepínača POWER do polohy
CAMERA alebo MEMORY sa zobrazí nápis
“CLOCK SET”.*
Amikor első ízben használja a kamerát, állítsa be
a dátumot és az időt.
Amíg nem állítja be a dátumot és az időt, a
kijelzőn a „CLOCK SET” felirat jelenik meg,
valahányszor CAMERA vagy MEMORY helyzetbe
állítja a POWER kapcsolót.*
Ak kamkordér približne tri mesiace
nepoužívate, môže sa v dôsledku vybitia
vstavanej nabíjatenej batérie zruši nastavenie
dátumu a času (môžu sa objavi čiarky, s. 334).
Po úplnom nabití vstavanej batérie nastavte
dátum a čas.
Ha a kamerát hozzávetőleg három hónapig
nem használja, előfordulhat, hogy a dátum és idő
„elveszik” (vonalak jelennek meg), mert a kamera
beépített újratölthető eleme lemerül (334. oldal).
Amikor teljesen feltöltötte a beépített elemet,
állítsa be a dátumot és az időt.
Nastavte rok, potom mesiac, deň, hodinu
a nakoniec minútu.
Először az évet, majd a hónapot, a napot, az
órát, és végül a percet állítsa be.
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA alebo MEMORY a potom stlačte
tlačidlo MENU. Zobrazia sa nastavenia
ponuky.*
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos CLOCK SET v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte požadovaný rok a potom
ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mesiac, deň a hodinu a potom
ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC a jeho stlačením poda časového
signálu nastavte minútu. Hodiny sa spustia.
(6) Zobrazenie nastavení ponuky zrušíte
stlačením tlačidla MENU.
(1) A menü megjelenítéséhez állítsa a POWER
kapcsolót CAMERA vagy MEMORY
helyzetbe, majd nyomja meg a MENU
gombot.*
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben válassza ki a CLOCK SET
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt évet, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A hónap, a nap és az óra beállításához
forgassa, majd nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát.
(5) A percet úgy tudja beállítani, hogy elforgatja a
SEL/PUSH EXEC tárcsát, majd az időjel
felhangzásakor megnyomja. Ekkor az óra
elindul.
(6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
A kezdő lépések
2. lépés: A dátum és az
idő beállítása
Začíname
Krok č. 2 – nastavenie
dátumu a času
37
Krok č. 2 – nastavenie dátumu a času
2. lépés: A dátum és az idő beállítása
1,6
MENU
2
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
1
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
0 00
– –:– –:– –
[MENU] : END
[MENU] : END
3
2003
1
1
2003
0 00
5
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2003
7
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
17 30
[MENU] : END
Rok sa mení takto:
1
1
0 00
4
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
4 7 2003
17:30:00
[MENU] : END
Az év a következőképp változik:
2000
38
1
2003
2079
Kontrola nastaveného dátumu a času
A beállított dátum és idő ellenőrzése
Ak chcete zobrazi indikátor dátumu, stlačte
tlačidlo DATE.
Ak chcete zobrazi indikátor času, stlačte tlačidlo
TIME.
Ak chcete naraz zobrazi indikátor dátumu
i času, stlačte tlačidlo DATE (alebo TIME)
a potom tlačidlo TIME (alebo DATE).
Znova stlačte tlačidlo DATE alebo TIME.
Indikátor dátumu alebo času sa stratí.
A dátum megjelenítéséhez nyomja meg a DATE
gombot.
Az idő megjelenítéséhez nyomja meg a TIME
gombot.
Ha a dátumot és az időt egyidejűleg kívánja
megjeleníteni, nyomja meg a DATE (vagy a
TIME), majd a TIME (vagy a DATE) gombot.
Ismét nyomja meg a DATE és/vagy a TIME
gombot. Ekkor eltűnik a dátum és/vagy az idő a
képernyőről.
Funkcia automatického dátumu
Ak používate kamkordér prvýkrát, zapnite ho a
pred začatím nahrávania nastavte aktuálny
dátum a čas (s. 37). Dátum sa automaticky
nahráva po dobu desiatich sekúnd od spustenia
nahrávania (funkcia automatického dátumu).
Táto funkcia sa dá použi iba raz denne.
Az automatikus dátum funkció
Ha első alkalommal használja a kamerát,
felvételkészítés előtt állítsa be a helyes dátumot
és időt (37. oldal). A felvétel elején a dátum 10
másodpercig automatikusan rákerül a felvételre
(automatikus dátum funkció). Ez a funkció
naponta csak egyszer működik.
Ak nenastavíte dátum a čas
Na pásku
na pamäovú kartu “Memory Stick”
sa nahrá nápis “-- -- ----” “--:--:--”.
Ha nem állítja be a dátumot és az időt
A szalagra
„Memory Stick” memóriakártyára
„-- -- ----” „--:--:--” kerül.
alebo
és a
Poznámka týkajúca sa indikátora času
Interné hodiny v kamkordéri pracujú na základe
24-hodinového cyklu.
Megjegyzés az idő kijelzéséhez
A kamera beépített órája 24 órás rendszerben
működik.
Poznámka týkajúca sa funkcie automatického
dátumu
Nastavenie funkcie AUTO DATE je možné zmeni
výberom možnosti ON alebo OFF v nastaveniach
ponuky. Funkcia automatického dátumu
automaticky zobrazí dátum jedenkrát denne.
Dátum sa však môže automaticky zobrazi
viackrát za deň v prípade, ak:
– ste nastavovali dátum a čas,
– ste opätovne vložili a vysunuli pásku,
– ste zastavili nahrávanie v priebehu desiatich
sekúnd,
– ste v nastaveniach ponuky nastavili funkciu
AUTO DATE na hodnotu OFF a potom spä na
hodnotu ON.
Megjegyzés az automatikus dátum funkcióval
kapcsolatban
A menüben az AUTO DATE beállítást ON vagy
OFF értékre állíthatja, azaz a funkciót be-, illetve
kikapcsolhatja. Az automatikus dátum funkció a
dátumot naponta egyszer jeleníti meg
automatikusan.
A dátum azonban naponta többször is
megjelenhet automatikusan, ha:
– beállítja a dátumot és az időt,
– kiveszi és újra beteszi a kazettát,
– a felvételt 10 másodpercen belül leállítja,
– a menüben egyszer OFF-ra, majd ismét ON-ra
állítja az AUTO DATE értékét.
A kezdő lépések
2. lépés: A dátum és az idő beállítása
Začíname
Krok č. 2 – nastavenie dátumu a času
39
Krok č. 3 – vloženie
kazety
3. lépés: A kazetta
behelyezése
Podrobné informácie o vhodných typoch kaziet
získate na strane 24.
A használható kazettatípusokat a 24. oldalon
soroltuk fel.
(1) Pripravte zdroj napájania (s. 28).
(2) Prepínač
OPEN/EJECT posuňte v smere
šípky a otvorte kryt.
Priestor pre kazetu sa automaticky zdvihne a
otvorí.
(3) Zatlačte na kazetu v strede zadnej strany
a zasuňte ju tak, aby okienko kazety
smerovalo nahor.
(4) Priestor pre kazetu zatvorte stlačením značky
na jeho vonkajšej časti. Priestor pre
kazetu sa automaticky zatvorí.
(5) Po úplnom zasunutí priestoru pre kazetu
zatvorte kryt, pričom začujete kliknutie.
(1) Készítse elő a tápfeszültség-forrást (28. oldal).
(2) A nyíl irányába tolja el az
OPEN/EJECT
gombot, és nyissa fel a kazettatartó fedelét.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
felemelkedik és kinyílik.
(3) Nyomja vissza a kazettát a közepénél, hogy
az ablakával felfelé nézve rendesen a helyére
kerüljön.
(4) A kazettatartót becsukáshoz nyomja meg a
jelzésnél. Ekkor a kazettatartó
automatikusan visszasüllyed.
(5) Miután a kazettatartó teljesen visszasüllyedt,
kattanásig zárja vissza a kazettatartó fedelét.
2
40
3,4
5
Vysunutie kazety
A kazetta kivétele
Postupujte poda pokynov uvedených vyššie
a v kroku č. (3) vyberte kazetu.
Járjon el a fent ismertetett módon, és a (3)
lépésben vegye ki a kazettát.
Poznámky
• Nestláčajte priestor pre kazetu smerom nadol.
Môže to spôsobi poruchu.
• Ak stlačíte priestor pre kazetu v inom mieste
ako je značka
, priestor pre kazetu sa
nemusí zatvori.
Megjegyzések
• Soha ne nyomja le erővel a kazettatartót. Ha
ezt teszi, a kamera megsérülhet.
• Ha a kazettatartót nem a
jelzésnél nyomja
meg, nem fogja tudni visszazárni.
• Kamkordér nahráva obraz v systéme
Digital8 .
• Pri používaní kamkordéra je čas nahrávania
o 2/3 kratší, ako je čas uvedený na páske typu
Hi8
. Ak v nastaveniach ponuky vyberiete
režim LP, čas nahrávania bude rovnaký, ako je
uvedené na páske typu Hi8
.
• Ak budete používa štandardné 8 mm pásky,
prehrávajte ich iba na svojom kamkordéri. Pri
prehrávaní štandardných 8 mm pások na
iných kamkordéroch (vrátane iného typu
DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/
TRV345E/TRV355E/TRV356E) sa môže objavi
šum v podobe mozaikových vzorov.
• A kamera a Digital8 rendszerben készít
felvételt.
• Ezzel a kamerával a felvételi idő kétharmada
lesz a Hi8-as
szalagon feltüntetett
értéknek. Ha a menüben beállítja az LP
üzemmódot, akkor a felvételi idő megegyezik a
Hi8
szalagon feltüntetet értékkel.
• Ha Standard 8 mm rendszerű szalagot
használ, feltétlenül ugyanezzel a kamerával
játssza le a szalagot. Ha a
Standard 8 mm-es szalagot másik kamerán
játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV145E/
TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/
TRV355E/TRV356E modellt is), előfordulhat,
hogy mozaikszerű zaj jelenik meg.
Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na
kazete a odkryte červenú značku.
A kezdő lépések
3. lépés: A kazetta behelyezése
Začíname
Krok č. 3 – vloženie kazety
Véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját csúsztassa el
úgy, hogy látható legyen a piros jel.
41
— Nahrávanie – základné informácie —
— Felvételkészítés – Alapműveletek —
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Kamkordér automaticky zaostruje.
A kamera automatikusan beállítja a fókuszt.
(1) Zložte kryt objektívu a pripevnite ho k svorke
remienka.
(2) Nainštalujte zdroj napájania a vložte kazetu.
Ďalšie informácie sú uvedené v častiach
“Krok č. 1”a “Krok č. 3” (s. 28 až 41).
(3) Stlačte a podržte stlačené malé zelené
tlačidlo a prepínač POWER nastavte do
polohy CAMERA. Kamkordér sa nastaví do
pohotovostného režimu.
(4) Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel LCD.
Hadáčik sa automaticky vypne.
(5) Stlačte tlačidlo START/STOP. Kamkordér
začne nahráva. Na obrazovke sa zobrazí
indikátor REC. Indikátor nahrávania
umiestnený na prednej časti kamkordéra sa
rozsvieti. Ak chcete nahrávanie ukonči,
znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Ak nahrávate pomocou hadáčika, rozsvieti
sa indikátor nahrávania v hadáčiku.
(1) Távolítsa el a lencsevédő sapkát, és rögzítse
a kéztámasz szíjához.
(2) Csatlakoztassa az áramforrást, és helyezzen
be egy kazettát. További részleteket az „1 – 3.
lépés”-ben találhat (28 – 41. oldal).
(3) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe. Ekkor
a kamera készenléti üzemmódba kerül.
(4) Miközben az OPEN gombot lenyomva tartja,
nyissa ki az LCD táblát. Ekkor a kereső
automatikusan kikapcsol.
(5) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
kamera megkezdi a felvételt. A képernyőn
megjelenik a REC kijelzés. Felgyullad a
kamera elején található felvételjelző lámpa. A
felvétel leállításához ismét nyomja meg a
START/STOP gombot.
Amikor a keresővel készít felvételt, a
keresőben világít a felvételjelző lámpa.
1
3
M
A
ER ORY
2
Indikátor
nahrávania/
Felvételjelző
lámpa
Mikrofón/
Mikrofon
42
CA
M
ME
4
F (C H G )
CR
5
OF
V
POWER
50min
SP
REC 0:00:01
Felvétel készítése
Poznámky
•Údajový kód (dátum a čas nahrávania) sa
počas nahrávania nezobrazuje. Automaticky sa
však nahráva na pásku. Údajový kód (dátum a
čas) zobrazíte počas nahrávania stlačením
tlačidla DATA CODE na diakovom ovládači.
Megjegyzések
•A felvételi adatok (a felvétel dátuma/időpontja)
a felvétel közben nem jelennek meg. A szalagra
azonban automatikusan rákerülnek. A felvételi
adatok (dátum/időpont) megjelenítéséhez
lejátszás közben nyomja meg a távirányító
DATA CODE gombját.
•Svorku remienka pevne pripevnite.
•Počas nahrávania sa nedotýkajte vstavaného
mikrofónu.
•Feszítse meg kellő mértékben a kéztámaszt.
•Felvétel közben ne érjen hozzá a beépített
mikrofonhoz.
Poznámka týkajúca sa prepínača LOCK
Ak posuniete prepínač LOCK doprava, zabránite
náhodnému nastaveniu prepínača POWER do
polohy MEMORY. Prepínač LOCK je predvolene
nastavený vavo.
Umožnenie plynulého prechodu
Ak má by prechod medzi posledným nahratým
záberom a alším záberom plynulý, nevysúvajte
kazetu, a to ani vtedy, ke kamkordér vypnete.
Vezmite však do úvahy tieto odporúčania:
– Na jednej páske nemiešajte nahrávky
v režimoch SP a LP.
– Pri výmene batérie nastavte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG).
Megjegyzés a felvételi módhoz
A kamera mind SP (normál lejátszás), mind LP
(hosszan játszó) módban tud felvételt készíteni
és lejátszani. Az SP vagy az LP beállítást a
menüben kell kiválasztani (287. oldal). LP
módban hosszabb felvétel készíthető, mint SP
módban.* Javasoljuk, hogy azokat a szalagokat,
amelyekre ezzel a kamerával készít LP módban
felvételt, ezzel a kamerával játssza is le.
Zajmentes képváltás biztosítása
Az utolsó felvett jelenet és a következő jelenet
közti képváltás csak úgy lehet zajmentes, ha a
kazettát nem veszi ki még akkor sem, ha a
kamerát kikapcsolja.
De figyeljen az alábbiakra:
– Ugyanarra a szalagra ne készítsen SP és LP
üzemmódban is vegyesen felvételt.
– Akkumulátorcserénél állítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
Felvételkészítés – Alapműveletek
Poznámka týkajúca sa režimu nahrávania
Kamkordér nahráva a prehráva v režime SP
(štandardné prehrávanie) a v režime LP (úsporné
prehrávanie). V nastaveniach ponuky vyberte
položku SP alebo LP (s. 273). V režime LP
môžete nahráva dlhšie ako v režime SP.* Ak
nahráte pásku na kamkordéri v režime LP,
odporúčame ju prehráva na rovnakom
kamkordéri.
Megjegyzés a LOCK kapcsoló
használatához
Ha a LOCK kapcsolót jobbra tolja, a POWER
kapcsolót nem lehet véletlenül MEMORY állásba
csúsztatni. Alaphelyzetben a LOCK kapcsolót
bal oldali állásban van.
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu
* 1,5 krát:
Dvakrát:
* 1,5-szer:
kétszer:
43
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Ak je vložená kazeta a kamkordér ponecháte
určitý čas * v pohotovostnom režime
Kamkordér sa automaticky vypne. Táto funkcia
šetrí kapacitu batérie a zabraňuje opotrebovaniu
batérie a pásky. Ak chcete obnovi pohotovostný
režim, nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) a potom znova do polohy CAMERA.
Kamkordér sa však nevypne automaticky, ak
v ňom nie je vložená kazeta.
Ha a kamerában kazetta van, akkor bizonyos
ideig * tartó készenléti állapot után
A kamera automatikusan kikapcsol. Ezzel a
készülék takarékoskodik az akkumulátor
energiájával, valamint megelőzi az akkumulátor
és a szalag elhasználódását. Ha vissza kíván
térni készenléti üzemmódba, állítsa először a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, majd
fordítsa újra CAMERA állásba. Ha nincs kazetta
a kamerában, az nem kapcsol ki automatikusan.
Nastavenie počítadla na hodnotu 0:00:00
A számláló visszaállítása a 0:00:00 értékre
Stlačte tlačidlo COUNTER RESET (s. 351).
Ak nahrávate na pásku v režimoch SP a LP
alebo nahrávate niektoré zábery v režime LP
• V jednotlivých záberoch sa môže nesprávne
zapísa časový kód.
• Prechod medzi zábermi nemusí by plynulý.
• Prehrávaný obrázok môže by skreslený.
* Tri minúty:
Nyomja meg a COUNTER RESET gombot
(351. oldal).
Ha SP és LP módban vesz fel egy kazettára,
vagy néhány jelenetet LP módban vesz fel
• Előfordulhat, hogy az egyes jelenetek közé nem
megfelelően kerül be az időkód.
• Előfordulhat, hogy a jelenetek között nem lesz
zavartalan az átmenet.
• A lejátszott kép eltorzulhat.
Pä minút:
* három perc:
Po skončení nahrávania
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
(2) Zatvorte panel LCD.
(3) Vysuňte kazetu.
(4) Nasate kryt objektívu.
(5) Vyberte batériu.
Po použití kamkordéra
Aby ste predišli náhodnému zapnutiu vstavaného
svetla, vyberte z kamkordéra batériu.
öt perc:
Felvétel után
(1) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
(2) Zárja be az LCD táblát.
(3) Vegye ki a kazettát.
(4) Tegye fel a lencsevédő sapkát.
(5) Távolítsa el az akkumulátort.
Ha már nem használja a kamerát
Vegye le az akkumulátort a kameráról, nehogy a
beépített kameralámpa véletlenül felgyulladjon.
44
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Nastavenie obrazovky LCD
Az LCD képernyő beállítása
Panel LCD sa dá otvori do 90 stupňov. Panel
LCD sa dá otoči asi o 90 stupňov smerom
k hadáčiku a o 180 stupňov smerom k objektívu
(z východiskovej pozície pri otvorení).
Az LCD tábla 90 fokra nyitható ki. Az LCD tábla a
kereső irányába hozzávetőleg 90 fokkal, a lencse
irányába pedig 180 fokkal fordítható el (e szögek
a kezdeti kinyitási helyzethez képest értendők).
90°
Bezáráskor az LCD táblát forgassa el kattanásig
függőleges irányban, majd hajtsa vissza a
kamera oldalához.
Poznámka
Ak používate obrazovku LCD v inom ako
v zrkadlovom režime, hadáčik sa automaticky
vypne.
Megjegyzés
Az LCD képernyő használata közben a kereső
automatikusan kikapcsol (kivéve tükör
üzemmódban).
Poznámky týkajúce sa obrazovky LCD
•Ak používate obrazovku LCD vonku na
priamom slnečnom svetle, obsah obrazovky
LCD môže by zle viditený. V takom prípade
vám odporúčame používa hadáčik.
•Pri nastavovaní uhla panela LCD skontrolujte,
či je panel LCD otvorený na 90 stupňov.
Megjegyzések az LCD képernyővel
kapcsolatban
•Ha az LCD képernyőt szabadban, közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen használja,
előfordulhat, hogy az LCD képernyőn a kép
nem jól látható. Ilyen esetben használja a
keresőt.
•Amikor az LCD képernyő szögét állítja be,
ügyeljen arra, hogy az LCD tábla 90 fokra
legyen kinyitva.
Pri nahrávaní s otvoreným panelom LCD
Čas nahrávania sa v porovnaní s nahrávaním pri
zatvorenom paneli LCD o niečo skráti.
Felvételkészítés – Alapműveletek
Pri zatváraní nastavte panel LCD do zvislej
polohy, až kým nezačujete kliknutie. Potom ho
otočte smerom k telu kamkordéra.
Nahrávanie – základné informácie
180°
Ha felvételkor nyitva van az LCD tábla
A felvételi idő kicsit lerövidül ahhoz képest,
mintha csukott LCD táblával készítene felvételt.
45
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Nastavenie jasu obrazovky LCD
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
CAMERA, VCR/PLAYER alebo MEMORY.*
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos LCD BRIGHT v časti
v nastaveniach ponuky a potom ovládací
prvok stlačte (s. 270).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte jas obrazovky LCD v položke
LCD BRIGHT a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Az LCD képernyő fényerejének
beállítása
(1) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA, VCR/
PLAYER vagy MEMORY helyzetbe.*
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben válassza ki az LCD BRIGHT
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(284. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az LCD képernyő megfelelő fényerősségét az
LCD BRIGHT diagramon, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
1
LCD SET
LCD BR I G HT
LCD B.L.
LCD COLOUR
RETURN
[ ME N U ] : E N D
MENU
Podsvietenie obrazovky LCD
•Intenzitu jasu podsvietenia je možné upravi.
Pri používaní batérie vyberte v nastaveniach
ponuky možnos LCD B.L. (s. 270).
•Úprava podsvietenia obrazovky LCD nebude
ma žiaden vplyv na nahratý obraz.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
46
Az LCD képernyő háttérvilágítása
•Beállítható az háttérvilágítás erőssége. Ehhez
válassza a menüben a LCD B.L. menüpontot,
amikor a készüléket akkumulátorról üzemelteti
(284. oldal).
•Az LCD képernyő háttérvilágításának állítása
nincs hatással a felvett képre.
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Používanie funkcie priblíženia
A kamera POWER kapcsolóját állítsa CAMERA
vagy MEMORY helyzetbe.*
Ha a motoros zoom kart kicsit mozdítja el, a
zoomolás kis sebességgel történik. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
A jobb összhatás érdekében ne vigye túlzásba a
zoom funkció használatát.
„T” oldal: telefotó (ráközelítés)
(a tárgyak közelebbinek látszanak)
„W” oldal: szélesebb látószög
(a tárgyak távolabbinak látszanak)
W
W
T
20-szorosnál nagyobb zoomolás
A 20-szorosnál nagyobb mértékű zoomolás
digitális úton történik. A digitális zoomolás
bekapcsolásához válassza a menüben a
D ZOOM funkciót. Alaphelyzetben a digitális
zoomolás ki van kapcsolva (OFF állás) (280. oldal).
Pravá strana pruhu zobrazuje oblas digitálneho priblíženia.
Oblas digitálneho priblíženia sa objaví vtedy, ak vyberiete
možnos digitálneho priblíženia v nastaveniach ponuky./
A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra található.
A digitális zoom tartománya akkor jelenik meg, ha a menü
beállításai közül kiválasztja a D ZOOM funkciót.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
W
W
Felvételkészítés – Alapműveletek
Ak chcete približova viac ako 20×
Priblíženie viac ako 20× sa vykonáva digitálne.
Ak chcete zapnú digitálne priblíženie, vyberte
možnos digitálneho priblíženia v časti D ZOOM
v nastaveniach ponuky. Funkcia digitálneho
priblíženia je predvolene nastavená na hodnotu
OFF (s. 266).
T
T
Nahrávanie – základné informácie
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY.*
Jemným posunutím páčky na ovládanie
motorového transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Ďalším posunutím dosiahnete
rýchlejšie priblíženie.
Výsledkom úsporného používania funkcie
priblíženia sú nahrávky s dokonalejším
vzhadom.
Strana “T” : na fotografovanie vzdialených
objektov
(objekt sa zdá by bližšie).
Strana “W” : na širokouhlé zábery
(objekt sa zdá by alej).
Zoomolás
T
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
47
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Poznámky týkajúce sa digitálneho priblíženia
•Digitálne priblíženie je možné nastavi na
hodnoty 40× alebo 700×.
Megjegyzések a digitális zoomoláshoz
•A digitális zoomolás mértéke 40× és 700×
között állítható.
•Digitálne priblíženie je možné nastavi na
hodnoty 40× alebo 560×.
•A digitális zoomolás mértéke 40× és 560×
között állítható.
•A zoom-kart a „T” oldal felé tolva a
képminőség fokozatosan gyengül.
•Pri posune páčky na ovládanie motorového
transfokátora na stranu “T” sa kvalita obrazu
zhoršuje.
Snímanie blízkych objektov
Ak nemôžete dosiahnu úplné zaostrenie,
posúvajte páčku na ovládanie motorového
transfokátora na stranu “W”, kým sa obraz
nezaostrí. Pri fotografovaní vzdialených objektov
môžete sníma objekty vzdialené najmenej 80 cm
od povrchu objektívu. Pri širokouhlých záberoch
môžete sníma objekty približne vo vzdialenosti
1 cm.
Úprava optického systému
hadáčika
Ak nahrávate so zatvoreným panelom LCD,
obraz kontrolujte v hadáčiku. Optický systém
hadáčika nastavte poda svojho zraku tak, aby
indikátory v hadáčiku boli zobrazené čo
najostrejšie.
Ha közelről filmez egy tárgyat
Ha a kép életlen, tolja a zoom kart a „W” oldal
irányába, ameddig a kép éles nem lesz. Telefotó
helyzetben a lencse felszínétől legalább 80 cmre, nagy látószögű helyzetben a lencse
felszínétől legalább 1 cm-re lévő tárgyakat lehet
élesen behozni.
A kereső lencséjének beállítása
Ha felvételkészítés közben zárva van az LCD
tábla, a képet a keresőben ellenőrizheti. Állítsa
be a kereső lencséjét úgy, hogy a kereső
kijelzéseit élesen lássa.
A POWER kapcsolót állítsa CAMERA, VCR/
PLAYER vagy MEMORY helyzetbe.*
Emelje fel a keresőt, és mozgassa a
keresőlencse beállítókarját.
Prepínač POWER nastavte do polohy CAMERA,
VCR/PLAYER alebo MEMORY.*
Zdvihnite hadáčik a posuňte páčku na úpravu
optického systému hadáčika.
Páčka na úpravu optického
systému hadáčika/
A kereső élességbeállító
karja
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
48
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Nahrávanie obrazu
Snímanie v zrkadlovom režime
Snímaná osoba používa túto funkciu na
sledovanie vlastného obrazu na obrazovke LCD,
kým vy sa na ňu pozeráte cez hadáčik.
V hadáčiku a na obrazovke LCD sa zobrazí
.
indikátor
V pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor
Xz a v režime nahrávania sa zobrazí indikátor
z. Niektoré alšie indikátory sa objavia
zrkadlovo otočené a iné sa vôbec nezobrazia.
Felvételkészítés tükör üzemmódban
E lehetőséget kihasználva az a személy, akiről
felvételt készít, láthatja magát felvétel közben az
LCD kijelzőn, miközben Ön az illetőt a keresőben
látja.
A POWER kapcsolót állítsa CAMERA vagy
MEMORY helyzetbe, az LCD képernyőt pedig
forgassa el 180 fokkal.*
Ekkor mind a keresőben, mind az LCD
képernyőn megjelenik a
szimbólum.
Készenléti üzemmódban Xz, feltételi
üzemmódban z látható. Egyes jelzések helyén
tükörképük látható, mások pedig egyáltalán nem
jelennek meg.
A kép tükör üzemmódban
Az LCD képernyőn látható kép tükörkép. A
kazettára azonban a kamera normál nézetben
veszi a képet.
Počas nahrávania v zrkadlovom režime
Tükör üzemmódban készített felvételkor
Tlačidlá DATE a TIME na kamkordéri nefungujú.
Nem működik a kamera DATE (dátum) és TIME
(idő) funkciója.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
Felvételkészítés – Alapműveletek
Obrázky v zrkadlovom režime
Obraz na obrazovke LCD je zrkadlovým
obrazom. Nahratý obraz však bude zodpoveda
skutočnosti.
Nahrávanie – základné informácie
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY a otočte obrazovku LCD
o 180 stupňov.*
Felvétel készítése
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
49
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Indikátory zobrazené v režime
nahrávania
Felvétel közben látható kijelzések
A kijelzések nem kerülnek rá a felvételre.
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
[a] [b] [c] [d]
40min
[g]
4 7 2003
SP
REC
0:00:01
12:05:56
[a] : Indikátor zostávajúceho prevádzkového
času batérie
[b] : Indikátor formátu
[c] : Indikátor zrkadlového režimu
/
Indikátor režimu nahrávania
[d] : Indikátor STBY/REC
[e] : Indikátor nahrávania fotografií na
/
pásku
Indikátor časového kódu
[f] : Indikátor zostávajúceho času pásky
Zobrazí sa na chvíu potom, čo nastavíte
prepínač POWER do polohy CAMERA
a vložíte kazetu.
Zobrazí sa po vložení kazety a uplynutí
určitého času od začatia nahrávania alebo
prehrávania.
[g] : Indikátor dátumu
Zobrazí sa na pä sekúnd po nastavení
prepínača POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY.*
[h] : Indikátor času
Zobrazí sa na pä sekúnd po nastavení
prepínača POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY.*
[i] : Indikátor formátu Hi8
Tento indikátor sa zobrazí pri prehrávaní
alebo nahrávaní na pásky vo formáte Hi8.
[j] : Indikátor počítadla pásky
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
50
[a] [i] [c] [d]
[e]
40min
[f]
SP
REC
[j]
0:00:01
[f]
[h]
[a] : Akkumulátor energiaszintjének kijelzése
[b] : Formátumkijelzés
[c] : A tükör üzemmód kijelzése
/
Felvételi mód kijelzése
[d] : STBY/REC kijelzés
[e] : Állókép szalagra történő készítésének
kijelzése
/
Időkód-kijelző
[f] : Szalagon hátralévő idő kijelzője
Akkor jelenik meg kis időre, amikor a
POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe
állítja, és betesz egy kazettát.
[g] :
[h] :
[i] :
[j] :
Akkor jelenik meg kis időre, amikor betette a
kazettát és elindította a felvételt vagy a
lejátszást.
Dátumkijelzés
Akkor jelenik meg öt másodpercre, amikor a
POWER kapcsolót CAMERA vagy
MEMORY helyzetbe állítja.*
Időkijelzés
Akkor jelenik meg öt másodpercre, amikor a
POWER kapcsolót CAMERA vagy
MEMORY helyzetbe állítja.*
Hi8 formátum kijelzése
Hi8 formátumú felvétel és lejátszás során
jelenik meg.
Számláló-kijelző
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Indikátor zostávajúceho prevádzkového času
batérie
Indikátor zostávajúceho času batérie zobrazuje
približný čas nahrávania. Indikátor ukazuje
správne hodnoty v závislosti od podmienok
nahrávania. Ak panel LCD opakovane zatvoríte a
otvoríte, správny zostávajúci čas batérie
v minútach sa zobrazí približne po uplynutí jednej
minúty.
Akkumulátor energiaszintjének kijelzése
Az akkumulátor energiaszintjének kijelzője azt
mutatja, hogy hozzávetőlegesen még hány
percnyi felvétel készíthető. A felvétel
körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy
a kijelző nem a pontos értéket mutatja. Ha
becsukja, majd ismét kinyitja az LCD táblát,
akkor azon a még várható helyes felvételi idő
csak mintegy 1 perc múlva jelenik meg.
Časový kód (iba pásky nahraté v systéme
Digital8 )
Időkód (csak Digital8
szalagok esetén)
•Pri prehrávaní pások nahratých v systéme
Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme sa na obrazovke zobrazuje počítadlo
pásky.
•Časový kód udáva čas nahrávania alebo
prehrávania vo formáte “0:00:00” (hodiny:minúty:
sekundy) v režime CAMERA a vo formáte
“0:00:00:00” (hodiny:minúty:sekúndy:snímky)
v režime VCR. Časový kód nemožno prepísa.
Časový kód ani počítadlo pásky nie je možné
vynulova.
•Amikor Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerű felvételt játszik le, a képernyőn
megjelenik egy, a szalag állását mutató
számláló.
•Az időkód a felvételi illetve lejátszási időt jelzi,
CAMERA üzemmódban „0:00:00” (óra:perc:
másodperc), VCR üzemmódban pedig
„0:00:00:00” (óra:perc:másodperc:képkocka)
formában kifejezve. Csak az időkódot magát
nem lehet felülírni. Az időkódot, illetve e
számlálót nem lehet alaphelyzetbe állítani.
Údajový kód
Údajový kód (dátum a čas nahrávania a iné
nastavenia v režime nahrávania) sa počas
nahrávania nezobrazuje. Automaticky sa však
nahráva na pásku. Údajový kód zobrazíte počas
nahrávania stlačením tlačidla DATA CODE na
diakovom ovládači (s. 62).
Felvételi adatok (Adatkód)
rendszerben felvett
A felvételi adatok (többek között a felvétel
dátuma és időpontja, valamint egyéb felvételkori
beállítások) nem jelennek meg a felvétel
készítése során. A szalagra azonban
automatikusan rákerülnek. A felvételi adatok
megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a
távirányító DATA CODE gombját (62. oldal).
Felvételkészítés – Alapműveletek
Felvétel készítése
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu
51
Nahrávanie obrazu
Snímanie objektu v protisvetle
– funkcia BACK LIGHT
Felvétel készítése
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT
Pri snímaní objektu so zdrojom svetla
umiestneným za ním alebo pri snímaní objektu
so svetlým pozadím použite funkciu snímania
v protisvetle.
Ha olyan tárgyat filmez, amely hátulról kap
megvilágítást vagy amelynek nagyon világos a
háttere, használja az ellenfény kompenzálása
funkciót.
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY a stlačte tlačidlo BACK LIGHT.*
Na obrazovke sa objaví indikátor ..
Ak chcete zruši funkciu snímania v protisvetle,
znova stlačte tlačidlo BACK LIGHT.
A kamera POWER kapcsolóját állítsa CAMERA
vagy MEMORY helyzetbe, majd nyomja meg a
BACK LIGHT gombot.*
A képernyőn megjelenik a . szimbólum.
Az ellenfény-kompenzáló funkció
kikapcsolásához nyomja meg újra a BACK
LIGHT gombot.
BACK LIGHT
52
Ak pri snímaní objektov v protisvetle stlačíte
tlačidlo EXPOSURE
Funkcia snímania v protisvetle sa zruší.
Ha ellenfényben álló tárgyak filmezése
közben megnyomja az EXPOSURE gombot
Az ellenfény kompenzálása funkció kikapcsol.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Nahrávanie obrazu
Snímanie v tme
– funkcia NightShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
Felvétel készítése
Filmezés sötétben
– NightShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
A NightShot funkció segítségével sötét helyen is
készíthet felvételeket. Kielégítő módon rögzítheti
vele például az éjszakai állatok életmódját,
környezetét megfigyelés céljából.
Používanie funkcie NightShot
A NightShot funkció használata
Nastavte prepínač POWER do polohy CAMERA
alebo MEMORY a posuňte prepínač
NIGHTSHOT do polohy ON.*
Na obrazovke začne blika indikátor
a nápis
“NIGHTSHOT”.
Ak chcete funkciu NightShot zruši, posuňte
prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF.
A kamera POWER kapcsolóját állítsa CAMERA
vagy MEMORY helyzetbe, majd a NIGHTSHOT
kapcsolót csúsztassa ON állásba.*
Ekkor a képernyőn villogni kezd a
szimbólum
és a “NIGHTSHOT” felirat.
A NightShot funkció kikapcsolásához tolja a
NIGHTSHOT kapcsolót OFF állásba.
Nahrávanie – základné informácie
Funkcia NightShot umožňuje sníma objekty
v tmavom prostredí. Túto funkciu môžete použi
napríklad pri sledovaní a snímaní nočných
zvierat.
Felvételkészítés – Alapműveletek
COLOUR SLOW S
SUPER NS
NIGHTSHOT
OFF
ON
Vysielač infračervených
lúčov (NightShot Light)
/Infravörös fényforrás
(NightShot Light)
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
53
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Používanie funkcie Super NightShot
A Super NightShot funkció használata
Objekty nasnímané pomocou funkcie Super
NightShot sú 16-krát svetlejšie než objekty
nasnímané v režime NightShot.
Super NightShot üzemmódban a tárgyak akár
16-szor is világosabbak lehetnek a felvételen,
mint NightShot üzemmódban.
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA a posuňte prepínač NIGHTSHOT
do polohy ON. Na obrazovke začne blika
indikátor
a nápis “NIGHTSHOT”.
(2) Stlačte tlačidlo SUPER NS. Na obrazovke
začne blika indikátor
a nápis “SUPER
NIGHTSHOT”.
Ak chcete zruši funkciu Super NightShot,
znova stlačte tlačidlo SUPER NS. Kamkordér
sa vráti do režimu NightShot.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa
CAMERA helyzetbe, majd a NIGHTSHOT
kapcsolót csúsztassa ON állásba. Ekkor a
képernyőn villogni kezd a
szimbólum és a
“NIGHTSHOT” felirat.
(2) Nyomja meg a SUPER NS gombot. Ekkor a
képernyőn villogni kezd a
szimbólum és a
“SUPER NIGHTSHOT” felirat.
A Super NightShot funkció kikapcsolásához
nyomja meg újra a SUPER NS gombot. Ekkor
a kamera ismét NightShot üzemmódba kerül.
Používanie zdroja svetla NightShot Light
Ak zapnete zdroj svetla NightShot Light, obraz
bude jasnejší. Ak chcete zapnú zdroj svetla
NightShot Light, v nastaveniach ponuky nastavte
položku N.S.LIGHT na hodnotu ON
(predvolené nastavenie je ON) (s. 267).
A NightShot Light fényforrás használata
Používanie funkcie Colour Slow Shutter
A Colour Slow Shutter funkció
használata
Funkcia Colour Slow Shutter umožňuje nahráva
farebné obrázky v tmavom prostredí.
A Colour Slow Shutter (kis zársebesség színes
felvételhez) funkció használatával sötétben is
készíthet színes felvételeket.
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA a posuňte prepínač NIGHTSHOT
do polohy OFF.
(2) Stlačte tlačidlo COLOUR SLOW S.
Na obrazovke začne blika indikátor
a
nápis COLOUR SLOW SHUTTER.
Ak chcete funkciu Colour Slow Shutter zruši,
znova stlačte tlačidlo COLOUR SLOW S.
Poznámky
•Funkciu NightShot nepoužívajte na miestach s
dostatočným osvetlením (napríklad cez deň na
vonkajšom priestranstve). Mohlo by to spôsobi
poruchu kamkordéra.
•Ak ponecháte funkciu NIGHTSHOT pri
normálnom nahrávaní v polohe ON, obraz sa
môže nahra s nesprávnymi alebo
neprirodzenými farbami.
•Ak sa pri použití funkcie NightShot pri
nahrávaní v režime automatického zaostrovania
objavia problémy, zaostrujte ručne.
54
A NightShot Light fénnyel tisztább lesz a kép. A
NightShot Light fényforrás bekapcsolásához a
menüben az N.S.LIGHT értékét állítsa ON-ra.
(A gyári beállítás ON.) (281. oldal)
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa
CAMERA helyzetbe, majd a NIGHTSHOT
kapcsolót csúsztassa OFF állásba.
(2) Nyomja meg a COLOUR SLOW S gombot.
Ekkor a képernyőn villogni kezd a
szimbólum és a COLOUR SLOW SHUTTER
felirat.
A Colour Slow Shutter funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a
COLOUR SLOW S gombot.
Megjegyzések
•Ne használja a NightShot funkciót világos
helyen (pl. nappal szabadban). Ez működési
hibát okozhat.
•Ha ON állásban van a NIGHTSHOT kapcsoló,
amikor normális felvételi körülmények között
készít felvételt, előfordulhat, hogy a kép színei
természetellenesek lesznek vagy nem lesznek
valósághűek.
•Ha a NightShot funkció használatakor az
automatikus fókusz bizonytalanul működik,
állítsa be kézzel a fókuszt.
Felvétel készítése
Počas používania funkcie NightShot sa
nedajú použi nasledujúce funkcie:
– nastavenie expozície,
– PROGRAM AE.
A NightShot funkció használatakor nem
működnek a következő funkciók:
– expozíció
– PROGRAM AE
Pri používaní funkcie Super NightShot alebo
funkcie Colour Slow Shutter nie je možné
používa nasledujúce funkcie
:
– Fader,
– digitálne efekty,
– nastavenie expozície,
– PROGRAM AE.
A Super NightShot és a Colour Slow Shutter
funkció használatakor nem használhatók az
alábbi funkciók
:
– úsztatás
– digitális effektus
– expozíció
– PROGRAM AE
Ak používate funkciu Super NightShot alebo
Colour Slow Shutter
Rýchlos uzávierky sa nastaví automaticky
v závislosti od jasu. Pohyb obrazu bude pomalý.
V úplnej tme
Funkcia Colour Slow Shutter nemusí správne
fungova.
A NightShot Light fényforrás
A NightShot Light fényforrás láthatatlan
infravörös fénysugarakat használ. A NightShot
Light fényforrás segítségével legfeljebb
körülbelül 3 méteres távolságig filmezhet.
Ügyeljen arra, hogy felvétel közben ujjával vagy
valami mással ne takarja el az infravörös
fényforrást.
Teljes sötétségben
Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően a
Colour Slow Shutter funkció.
Felvételkészítés – Alapműveletek
Zdroj svetla NightShot Light
Zdroj svetla NightShot Light vysiela infračervené
lúče, ktoré sú neviditené. Maximálna vzdialenos
snímania pri použití zdroja svetla NightShot Light
je približne 3 m.
Počas nahrávania nezakrývajte vysielač
infračervených lúčov prstami ani žiadnymi
predmetmi.
A Super NightShot és a Colour Slow Shutter
funkció használatakor
A fényerő függvényében automatikusan változik
a zársebesség. A mozgás lelassul.
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu
55
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
Nahrávanie pomocou samočinného časovača
začne automaticky o 10 sekúnd. Na tento úkon
môžete používa aj diakový ovládač.
(1) V pohotovostnom režime zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SELFTIMER v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(4) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Na obrazovke sa objaví indikátor
(samočinný časovač).
(5) Stlačte tlačidlo START/STOP.
Samočinný časovač pípne a začne
odpočítava čas od 10. Posledné dve
sekundy odpočítavania sa pípanie zrýchli
a automaticky začne nahrávanie.
Önkioldóval készített felvétel
Ha az önkioldóval készít felvételt, akkor a felvétel
10 másodperc múlva automatikusan
megkezdődik. Erre a feladatra használhatja a
távirányítót is.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot készenléti üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a SELFTIMER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
(önkioldó)
A képernyőn megjelenik a
jelzés.
(5) Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
válnak, majd automatikusan megkezdődik a
felvétel.
START/STOP
START/STOP
3
CAMERA SET
SELFTIMER
OFF
D ZOOM
ON
16:9WIDE
STEADYSHOT
N.S.LIGHT
RETURN
MENU
[MENU] : END
56
Felvétel készítése
Zastavenie odpočítavania
A visszaszámlálás leállítása
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Ak chcete odpočítavanie obnovi, znova stlačte
tlačidlo START/STOP.
Nyomja meg a START/STOP gombot.
A visszaszámlálás újraindításához ismét nyomja
meg a START/STOP gombot.
Zrušenie nahrávania pomocou
samočinného časovača
Az önkioldó használatának kikapcsolása
V pohotovostnom režime zmeňte nastavenie
položky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na
hodnotu OFF.
Nahrávanie pomocou samočinného časovača sa
nedá zruši prostredníctvom diakového
ovládača.
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy
MEMORY
Pomocou samočinného časovača je možné
nahráva aj statické obrázky na pamäovú kartu
“Memory Stick” (s. 168).
Megjegyzés
Az önkioldós üzemmód automatikusan
kikapcsol, ha:
– Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
helyzetbe állítja.
Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
áll
Az önkioldóval „Memory Stick” memóriakártyára
is rögzíthet állóképet (168. oldal).
Felvételkészítés – Alapműveletek
Poznámka
Samočinný časovač sa automaticky zruší, ke:
– skončí nahrávanie pomocou samočinného
časovača,
– sa prepínač POWER nastaví do polohy OFF
(CHG) alebo VCR.
A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
készenléti üzemmódban.
A távirányítóval nem lehet kikapcsolni az
önkioldó használatát.
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu
57
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Prekrytie obrazu dátumom
a časom
Dátum és idő megjelenítése a
felvételen
Dátum a čas zobrazený na obrazovke môžete
nahra tak, aby prekrýval obraz.
V režime CAMERA vykonajte nasledujúce úkony.
Ak chcete nahra dátum, stlačte tlačidlo DATE.
Ak chcete nahra čas, stlačte tlačidlo TIME.
Ak chcete nahra dátum i čas, stlačte tlačidlo
DATE (alebo TIME) a potom tlačidlo TIME (alebo
DATE).
Znova stlačte tlačidlo DATE alebo TIME.
Indikátor dátumu alebo času sa stratí.
A képernyőn megjelenő dátumot/időt rávetítheti
a képre, és így rögzítheti a felvételen.
Ehhez CAMERA üzemmódban hajtsa végre az
alábbiakat.
A dátum felvételéhez nyomja meg a DATE
gombot.
Az idő felvételéhez nyomja meg a TIME gombot.
Ha a dátumot és az időt egyidejűleg kívánja
felvenni, nyomja meg a DATE (vagy a TIME),
majd a TIME (vagy a DATE) gombot.
Ismét nyomja meg a DATE és/vagy a TIME
gombot. Ekkor eltűnik a dátum és/vagy az idő a
képernyőről.
CCD-TRV418E
DATE
58
TIME
Pri kúpe kamkordéra hodiny nie sú nastavené.
Skôr, ako začnete kamkordér používa, nastavte
aktuálny dátum a čas (s. 37).
Megvásárlásakor a kamera belső órája nincs
beállítva. A kamera használatbavétele előtt állítsa
be rajta a dátumot és a helyi időt (37. oldal).
Poznámka
Ručne nahraté indikátory dátumu a času sa
nedajú zmaza.
Megjegyzés
A kézzel felvett dátum és idő nem törölhető a
felvételről.
Ak dátum a čas nenahrávate do obrazu
Aspoň na 10 sekúnd nahrajte na tmavú
obrazovku dátum a čas ako pozadie a pred
samotným nahrávaním vymažte indikátory
dátumu a času.
Ha nem akarja rávenni a képre a dátumot és
az időt
Vegye fel a dátumot és az időt a fekete
képernyővel mint háttérrel mintegy
10 másodpercig, majd a tényleges felvétel
megkezdése előtt törölje a dátum- és
időkijelzést.
Kontrola nahrávok
– funkcia END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
A felvett műsor ellenőrzése
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
Použitím týchto tlačidiel môžete nahratý obraz
kontrolova tak, aby bol prechod od posledného
nahratého záberu k alšiemu záberu plynulý.
Ezeknek a gomboknak a segítségével
ellenőrizheti a felvételt, illetve a legutolsó felvett
jelenettől folytathatja a felvételt.
EDITSEARCH
END SEARCH (felvételvég
megkeresése)
Po skončení nahrávania môžete prejs na koniec
nahratej časti.
Felvétel után ráállhat a felvett rész végére.
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo END
SEARCH.
Prehrá sa posledných 5 sekúnd nahratej časti
a kamkordér sa vráti do pohotovostného režimu.
Zvuk môžete kontrolova prostredníctvom
reproduktora.
Készenléti üzemmódban nyomja meg az END
SEARCH gombot.
A kamera lejátssza a felvétel utolsó 5
másodpercnyi anyagát, majd visszakapcsol
készenléti üzemmódba. A hangot a hangszórón
kísérheti figyelemmel.
Funkcia EDITSEARCH
Umožňuje vyhadáva nasledujúci začiatočný
bod nahrávania.
V pohotovostnom režime podržte stlačenú
niektorú stranu tlačidla EDITSEARCH. Nahratý
úsek sa prehrá.
+ : prevíjanie dopredu
– 7 : prevíjanie dozadu
Prehrávanie zastavíte uvonením tlačidla
EDITSEARCH. Ak stlačíte tlačidlo START/STOP,
nahrávanie znova začne od bodu, v ktorom ste
uvonili tlačidlo EDITSEARCH. Nie je poču
žiaden zvuk.
Felvételkészítés – Alapműveletek
Funkcia END SEARCH
Nahrávanie – základné informácie
END SEARCH
EDITSEARCH
Megkeresheti, hol kezdődik a következő felvétel.
Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az
EDITSEARCH gomb valamelyik felét. A kamera
lejátssza a felvett részt.
+ : előre
– 7 : hátra
A lejátszás megállításához engedje el az
EDITSEARCH gombot. Amikor megnyomja a
START/STOP gombot, az ismételt felvétel onnan
kezdődik, ahol az EDITSEARCH gombot
felengedte. A hangot nem lehet ellenőrizni.
59
Kontrola nahrávok
– funkcia END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
Funkcia Rec Review
Rec Review
Umožňuje skontrolova naposledy nahratý úsek.
Ellenőrizheti a legutóbb felvett jelenetet.
V pohotovostnom režime stlačte na chvíku
stranu – 7 tlačidla EDITSEARCH.
Čas, kde ste naposledy skončili, sa bude
niekoko sekúnd prehráva a potom sa
kamkordér vráti do pohotovostného režimu.
Zvuk môžete kontrolova prostredníctvom
reproduktora.
Készenléti üzemmódban nyomja meg az
EDITSEARCH gomb – 7 felét (ne tartsa
lenyomva).
Ekkor a kamera néhány másodpercig lejátssza a
legutóbb megállított jelenetet, majd visszatér
készenléti állapotba. A hangot a hangszórón
kísérheti figyelemmel.
Poznámky
•Nasledujúce funkcie nefungujú pri použití
pások nahratých v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
– END SEARCH,
– EDITSEARCH,
– Rec Review.
•Ak použijete funkciu vyhadávania konca
a potom začnete nahráva, prechod medzi
posledným nahratým záberom a alším
záberom nemusí by plynulý.
•Ak po skončení nahrávania na pásku vysuniete
kazetu, funkcia vyhadávania konca nebude
fungova.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működnek a
következő funkciók:
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
•Ha a felvételvég megkeresése után kezd a
szalagra ismét felvenni, akkor esetenként
előfordulhat, hogy a legutóbbi és az újonnan
felvett jelenet között az átmenet nem lesz
tökéletes.
•Ha a felvétel befejeztével kiveszi a kazettát a
kamerából, nem működik a felvételvég-kereső
funkció.
Ak sa na páske medzi nahratými úsekmi
nachádza prázdny úsek
Môže sa sta, že funkcia vyhadávania konca
nebude správne fungova.
60
A felvett műsor ellenőrzése
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– Rec Review
Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak
Előfordulhat, hogy a felvételvég-kereső funkció
nem működik megfelelően.
— Prehrávanie – základy —
— Lejátszás – Alapműveletek —
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Prehrávaný obraz môžete sledova na obrazovke
LCD. Ak zatvoríte panel LCD, prehrávaný
obrázok môžete sledova v hadáčiku.
A lejátszott felvételt az LCD képernyőn kísérheti
figyelemmel. Ha behajtja az LCD képernyőt, a
felvételt a keresőn nézheti meg.
Prehrávanie môžete ovláda pomocou
diakového ovládača, ktorý sa dodáva
s kamkordérom.
A lejátszást a kamerához mellékelt távirányítóval
vezérelheti.
5
REW
PLAY
V
F (C H G )
CR
POWER
OF
2
Lejátszás – Alapműveletek
4
(1) Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
be egy felvételt tartalmazó kazettát.
(2) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót VCR/PLAYER helyzetbe.*
(3) Miközben az OPEN gombot lenyomva tartja,
nyissa ki az LCD táblát.
(4) Csévélje vissza a szalagot a m gombbal.
(5) Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
(6) A hangerő beállításához nyomja meg a két
VOLUME gomb egyikét. Ha becsukja az LCD
táblát, a hang nem hallható.
– : a hangerő csökkentéséhez
+ : a hangerő növeléséhez
Prehrávanie – základy
(1) Nainštalujte zdroj napájania a vložte nahratú
pásku.
(2) Stlačte a podržte stlačené malé zelené
tlačidlo a prepínač POWER nastavte do
polohy VCR/PLAYER.*
(3) Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel LCD.
(4) Stlačením tlačidla m previňte pásku.
(5) Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie.
(6) Ak chcete upravi hlasitos, stlačte niektoré
z dvoch tlačidiel VOLUME. Ak zatvoríte panel
LCD, zvuk sa stlmí.
– : zníženie hlasitosti
+ : zvýšenie hlasitosti
CA
M
ME
M
A
ER ORY
6
3
VOLUME
1
Zastavenie prehrávania
A lejátszás leállításához
Stlačte tlačidlo x.
Nyomja meg a x gombot.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
61
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Ak necháte dlhší čas zapnuté napájanie
Kamkordér sa zahreje. Nie je to porucha.
Ha sokáig hagyja bekapcsolva a készüléket
A kamera felmelegszik. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Pásky, ktoré je možné prehráva
• Pásky nahraté v systéme Digital8
• Pásky nahraté v systéme Hi8
/ alebo
v štandardnom 8 mm systéme
Pri sledovaní obrazu na obrazovke LCD
Panel obrazovky LCD sa dá otoči a prisunú
k telu kamkordéra tak, aby bola obrazovka LCD
otočená smerom od kamkordéra.
Ke otvoríte alebo zavriete panel LCD
Skontrolujte, či je panel LCD nastavený
vertikálne.
Zobrazenie indikátorov obrazovky
– funkcia zobrazovania
Stlačte tlačidlo DISPLAY na diakovom ovládači.
A lejátszható szalagtípusok
• Digital8 rendszerben készített felvételt
tartalmazó szalag
• Hi8
/Stanard 8 mm-es rendszerben
készített felvételt tartalmazó szalag
Ha az LCD képernyőn nézi a felvett műsort
Ha átfordítja az LCD táblát, kifelé néző
képernyővel visszazárhatja a kamera oldalához.
Amikor kinyitja vagy becsukja az LCD táblát
Ügyeljen arra, hogy az LCD tábla függőleges
helyzetben álljon.
A képernyőn látható kijelzők
megjelenítése
– Kijelzés funkció
Nyomja meg a távirányító DISPLAY gombját.
Stlačte tlačidlo DISPLAY na kamkordéri.
Na obrazovke sa zobrazia indikátory.
Ak chcete zobrazenie indikátorov zruši, znova
stlačte tlačidlo DISPLAY.
Nyomja meg a kamera DISPLAY gombját.
Ekkor a kijelzések feltűnnek a képernyőn.
A kijelzések eltüntetéséhez ismét nyomja meg a
DISPLAY gombot.
DATA CODE
DISPLAY
DISPLAY
62
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Informácie o údajovom kóde
A felvételi adatokról
Na tento úkon používajte diakový ovládač.
Kamkordér okrem obrazu na pásku automaticky
nahráva aj údajový kód (dátum a čas alebo rôzne
nastavenia nahrávania).
Ez a művelet a távirányító segítségével
hajtható végre.
A kamera nemcsak a képet veszi fel a szalagra,
hanem automatikusan rögzíti a felvételt jellemző
adatokat (dátum/idő és a felvételkor érvényes
egyéb beállítások) is (Adatkód).
Dátum a čas/Dátum/idő
0:00:23:01
4 7 2003
12:05:56
[a]: Časový kód a počítadlo pásky
[b]: Funkcia SteadyShot je vypnutá
[c]: Režim expozície
[d]: Vyváženie bielej farby
[e]: Zosilnenie
[f]: Rýchlos uzávierky
[g]: Hodnota apertúry
Ak nechcete zobrazova rôzne nastavenia
Položku DATA CODE v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu DATE (s. 277).
Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na diakovom
ovládači sa displej mení takto:
dátum a čas y žiaden indikátor.
Poznámky týkajúce sa funkcie údajového
kódu
• Rôzne nastavenia údajového kódu sa
nenahrávajú pri nahrávaní obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”.
• Funkciu údajového kódu nie je možné použi
pri práci s páskami nahratými v systéme
Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
Rôzne nastavenia/Különböző beállítások
0:00:23:01
[a]
50min
[b]
[c]
[d]
AUTO
50 AWB
[e]
F1.6
9dB
[f]
[g]
Lejátszás – Alapműveletek
50min
1 A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe,
majd indítsa el a szalag lejátszását.
2 Nyomja meg a távirányító DATA CODE
gombját.
A kijelzés a következőképp változik:
dátum/idő t különböző beállítások értéke t
nincs kijelzés
Prehrávanie – základy
1 Nastavte prepínač POWER do polohy VCR,
potom prehrajte pásku.
2 Stlačte tlačidlo DATA CODE na diakovom
ovládači.
Displej sa bude meni takto:
dátum/čas t rôzne nastavenia t žiaden
indikátor.
[a]: Időkód/Számláló
[b]: Kikapcsolt képstabilizátor
[c]: Expozíciós üzemmód
[d]: Fehéregyensúly
[e]: Jelerősítés
[f]: Zársebesség
[g]: Zárnyílás
A felvételi adatok eltüntetéséhez
Állítsa be a menüben a DATA CODE
menüponthoz a DATE parancsot (291. oldal).
Amikor megnyomja a távirányító DATA CODE
gombját, a kijelzés a következő sorrendben
változik:
dátum/idő y nincs kijelzés
Megjegyzések az adatkód (felvételi adatok)
funkcióhoz
• „Memory Stick” memóriakártyára történő
felvételkészítés esetén a különböző beállítások
értéke nem kerül rá a felvételre.
• Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik az
adatkód funkció.
63
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Údajový kód (rôzne nastavenia)
Felvételi adatok (Különböző beállítások)
Údajový kód predstavuje informácie kamkordéra
v čase nahrávania. V režime nahrávania sa
údajový kód nebude zobrazova.
Az adatakód vagy felvételi adatok a kamera
állapotát leíró adathalmaz a felvétel
időpontjában. Felvételi üzemmódban a felvételi
adatok nem jelennek meg.
Ak používate funkciu údajového kódu, v
nasledujúcich prípadoch sa zobrazia čiarky
(-- -- --)
:
– Prehráva sa prázdny úsek pásky.
– Z dôvodu poškodenia alebo šumu na páske sa
páska nedá číta.
– Páska bola nahratá pomocou kamkordéra bez
nastaveného dátumu ačasu.
Údajový kód
Ak pripojíte kamkordér k televíznemu prijímaču,
údajový kód sa zobrazí na obrazovke televízora.
Indikátor zostávajúceho času batérie počas
prehrávania
Indikátor ukazuje približný čas nepretržitého
prehrávania. Indikátor môže v závislosti od
podmienok nahrávania zobrazova nesprávne
hodnoty. Ak panel LCD opakovane zatvoríte a
otvoríte, správny zostávajúci čas batérie
v minútach sa zobrazí približne po uplynutí jednej
minúty.
64
Az adatkód üzemmód használata közben
csíkok (-- -- --) jelennek meg az alábbi
esetekben
:
– A szalag üres részének lejátszása közben.
– Ha sérülés vagy zaj miatt olvashatatlanná vált a
szalag.
– Ha a szalagot olyan kamerával vették fel,
amelyiken nem volt beállítva a dátum és az idő.
Felvételi adatok (Adatkód)
Ha a kamerát televíziókészülékhez
csatlakoztatja, a felvételi adatok megjelennek a
televízió képernyőjén.
Az akkumulátor energiaszintjének kijelzése
lejátszás közben
A kijelzés azt mutatja, hogy hozzávetőleg még
hány percig tud a kamera folyamatosan
lejátszani. A lejátszás körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a kijelző nem a
pontos értéket mutatja. Ha becsukja, majd ismét
kinyitja az LCD táblát, akkor azon a még várható
helyes lejátszási idő csak mintegy 1 perc múlva
jelenik meg.
Prehrávanie pásky
Rôzne režimy prehrávania
Ak chcete používa ovládacie tlačidlá videa,
nastavte prepínač POWER do polohy VCR/
PLAYER.*
Szalag lejátszása
Különböző lejátszási üzemmódok
A szalagvezérlő gombok működtetéséhez állítsa
a POWER kapcsolót VCR/PLAYER helyzetbe.*
A kép fagyasztása (pillant-állj)
Pozastavenie prehrávania
(zobrazenie statického obrázka)
Prevíjanie pásky dopredu
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo
M. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením
tlačidla N.
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo
m. Normálne prehrávanie obnovíte stlačením
tlačidla N.
Zmena smeru prehrávania
Smer prehrávania zmeníte stlačením tlačidla
na
diakovom ovládači počas prehrávania. Normálne
prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla N.
Állj üzemmódban nyomja meg a M gombot. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
Gyors hátracsévélés
Állj üzemmódban nyomja meg a m gombot. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
A lejátszás irányának megváltoztatása
A lejátszás irányának megfordításához lejátszás
közben nyomja meg a távirányító
gombját. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
Vyhadanie záberu pri sledovaní obrazu
(vyhadávanie s obrazom)
A kívánt jelenet megkeresése a felvétel
figyelemmel kísérése közben
(képkeresés)
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo m
alebo M. Normálne prehrávanie obnovíte
uvonením tlačidla.
Lejátszás közben tartsa lenyomva a m vagy a
M gombot. A normál lejátszás folytatásához
engedje el a gombot.
Sledovanie zrýchleného obrazu pri
prevíjaní pásky dopredu alebo dozadu
(skokové prehadávanie)
Gyorsan pergő felvétel figyelemmel
kísérése gyors előre- vagy hátracsévélés
közben (pásztázás)
Pri prevíjaní pásky dozadu držte stlačené tlačidlo
m. Pri prevíjaní pásky dopredu držte stlačené
tlačidlo M. Prevíjanie pásky dopredu alebo
dozadu obnovíte uvonením stlačeného tlačidla.
Gyors hátra- vagy előrecsévélés közben tartsa
lenyomva a m, illetve a M gombot. A gyors
előre- vagy hátracsévélés folytatásához engedje
el a gombot.
Prezeranie obrazu pri spomalenej
rýchlosti (spomalené prehrávanie)
A felvétel megtekintése lassítva
(lassított lejátszás)
Počas prehrávania stlačte na diakovom ovládači
tlačidlo y. Normálne prehrávanie obnovíte
stlačením tlačidla N.
Lejátszás közben nyomja meg a távirányító y
gombját. A normál lejátszás folytatásához
nyomja meg a N gombot.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Lejátszás – Alapműveletek
Prevíjanie pásky dozadu
Gyors előrecsévélés
Prehrávanie – základy
Počas prehrávania stlačte tlačidlo X. Normálne
prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla X alebo
N.
Lejátszás közben nyomja meg a X gombot. A
lejátszás folytatásához nyomja meg a X vagy a
N gombot.
65
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Zmena smeru spomaleného prehrávania
A lassított lejátszás irányának
megváltoztatása
Stlačte tlačidlo
, potom stlačte tlačidlo y na
diakovom ovládači.
Prezeranie obrazu dvojnásobnou
rýchlosou
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ×2 na
diakovom ovládači. Ak chcete prehráva
opačným smerom dvojnásobnou rýchlosou,
stlačte tlačidlo
a potom stlačte tlačidlo ×2 na
diakovom ovládači. Normálne prehrávanie
obnovíte stlačením tlačidla N.
A távirányítón nyomja meg a
gombot.
, majd a y
A felvétel megtekintése kétszeres
sebességgel
Lejátszás közben nyomja meg a távirányító ×2
gombját. Ha fordított irányban kívánja kétszeres
sebességgel lejátszani a felvételt, a távirányítón
először nyomja meg a
, majd a ×2 gombot. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
Zobrazenie obrazu po snímkach
A felvétel megtekintése képkockánként
V režime pozastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo C na diakovom ovládači. Ak chcete
prehráva po snímkach v opačnom smere,
stlačte tlačidlo c. Normálne prehrávanie
obnovíte stlačením tlačidla N.
Vyhadanie posledného nahratého
záberu (END SEARCH)
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo
END SEARCH. Prehrá sa posledných pä sekúnd
nahratého úseku a potom sa prehrávanie zastaví.
V rôznych režimoch prehrávania
• Pri prehrávaní v systéme Digital8 sa môže
objavi predchádzajúca nahrávka ako
mozaikový obraz.
• Ak kamkordér prehráva pásky nahraté v
systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm systéme, môže sa
objavi šum.
• Zvuk je stlmený.
66
Pillanat-állj üzemmódban nyomja meg a
távirányító C gombját. Ha fordított irányban
kívánja képkockánként lejátszani a felvételt,
nyomja meg a c gombot. A normál lejátszás
folytatásához nyomja meg a N gombot.
Az utolsó felvett jelenet megkeresése
(END SEARCH)
Állj üzemmódban nyomja meg az END SEARCH
gombot. Ekkor a kamera lejátssza a felvételt
tartalmazó szakasz utolsó 5 másodpercnyi
anyagát, majd a leállítja a lejátszást.
A különböző lejátszási üzemmódokban
• Előfordulhat, hogy Digital8 rendszerű
lejátszáskor az előző felvétel mozaikszerűen
jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy Hi8
vagy
Standard 8 mm-es rendszerben felvett
szalag lejátszásakor zaj észlelhető.
• Hang nem hallható.
Ak režim pozastavenia prehrávania trvá určitý
čas *
Kamkordér sa automaticky zastaví. Prehrávanie
obnovíte stlačením tlačidla N.
Ha a kamerát egy ideig pillant-állj
üzemmódban hagyja *
A kamera automatikusan leáll. A lejátszás
folytatásához nyomja meg a N gombot.
Poznámka týkajúca sa režimu spomaleného
prehrávania v systéme Digital8
Megjegyzés a Digital8 rendszerű felvételek
lassított lejátszásával kapcsolatban
Na kamkordéri môže by spomalené prehrávanie
plynulé, napriek tomu však táto funkcia
nefunguje pre výstupný obraz v konektorovej
zásuvke DV.
Ezen a kamerán a lassított lejátszás zajmentesen
hajtható végre; ez a funkció azonban nem
működik a DV aljzaton keresztül kiküldött
képek esetén.
Ak spomalené prehrávanie trvá asi minútu
Kamkordér sa automaticky vráti do režimu
normálneho prehrávania.
Ha a lassított lejátszás már körülbelül egy
perce tart
A kamera automatikusan a normál lejátszási
sebességhez tér vissza.
Prehrávanie pásky nahratej v režime LP
Ha LP módban készített felvételt játszik le
V nasledujúcich prípadoch sa môže na
obrazovke LCD objavi šum:
– pri spomalenom prehrávaní,
– v režime pozastavenia prehrávania,
– pri použití funkcie vyhadávania s obrazom.
A következő esetekben zaj jelentkezhet az LCD
képernyőn:
– lassított lejátszáskor
– pillanat-állj üzemmódban
– képkeresés során
* Tri minúty:
* három perc:
Pä minút:
Lejátszás – Alapműveletek
Szalag lejátszása
Prehrávanie – základy
Prehrávanie pásky
öt perc:
67
Zobrazovanie nahrávok
na televíznom prijímači
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Ak chcete obraz prehráva na obrazovke
televízora, pripojte kamkordér k televízoru
pomocou dodávaného prípojného kábla A/V.
Tlačidlá ovládajúce prehrávanie môžete používa
rovnakým spôsobom, ako ke sledujete
prehrávaný obraz na obrazovke LCD. Pri
prehrávaní na televíznej obrazovke sa odporúča
napája kamkordér zo sieovej zásuvky pomocou
sieového adaptéra (s. 35). Ďalšie informácie
získate v návode k televízoru.
Ha televíziókészüléken kívánja megtekinteni a
felvételt, csatlakoztassa a kamerát a
televíziókészülékhez a kamerához mellékelt A/V
összekötőkábellel. A szalagkezelő gombokat
ugyanúgy használhatja, mint amikor az LCD
képernyőn tekinti meg a felvételt. Javasoljuk,
hogy ha a felvételt televíziókészüléken nézi,
akkor a kamerát a hálózati tápegység
segítségével a fali csatlakozóaljzatba
csatlakoztatva használja (35. oldal).
Tanulmányozza át a televíziókészülék használati
útmutatóját is.
Otvorte kryt konektorovej zásuvky. Kamkordér
pripojte k televízoru pomocou prípojného kábla
A/V, ktorý sa dodáva s kamkordérom. Potom na
televízore nastavte prepínač TV/VCR do polohy
VCR.
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védőfedelét. Az
A/V összekötő kábel segítségével csatlakoztassa
a kamerát a televíziókészülékhez. Ezután állítsa a
televíziókészülék TV/VCR kapcsolóját VCR
helyzetbe.
Žltý/Sárga
Biely/Fehér
IN
Prípojný kábel A/V
(je súčasou)/A/V
összekötőkábel
(tartozék)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO/ A/ V OUT
VIDEO
S VIDEO
S VIDEO OUT
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
68
Červený/
Piros
Televizor/
TV
Zobrazovanie nahrávok na
televíznom prijímači
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Žltý/Sárga
S VIDEO
VIDEO
A/ V OUT
S VIDEO OUT
Televizor/
TV
Prípojný kábel A/V
(je súčasou)/A/V
összekötőkábel (tartozék)
AUDIO
Čierny/
Fekete
Ak je k televízoru pripojený
videorekordér
Pomocou dodávaného prípojného kábla A/V
pripojte kamkordér k vstupu LINE IN
videorekordéra. Na videorekordéri nastavte
prepínač vstupu do polohy LINE.
Ak používate monofónny televízor
alebo videorekordér
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do
vstupnej konektorovej zásuvky pre video a biely
alebo červený konektor do vstupnej
konektorovej zásuvky pre zvuk na videorekordéri
alebo na televízore. Ke je pripojený biely
konektor, prehráva sa zvuk z avého kanála a
ke je pripojený červený konektor, prehráva sa
zvuk z pravého kanála.
Pripojenie k televízoru, ktorý nemá
vstupné konektory Video/Audio
Použite adaptér RFU pre systém PAL (volitené
príslušenstvo).
Ďalšie informácie získate v návode k televízoru a
adaptéru RFU.
Ha a televíziókészüléket korábban
már videomagnóhoz
csatlakoztatta
A kamerához mellékelt A/V összekötő kábel
segítségével csatlakoztassa a kamerát a videó
LINE IN bemenetéhez. Válassza ki a
videomagnón a LINE bemenetet.
Lejátszás – Alapműveletek
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Prehrávanie – základy
IN
CCD-TRV418E
Ha a televíziókészülék vagy a
videomagnó monó hangú
Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
dugóját a TV vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a fehér vagy a piros dugót
pedig csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó
audiobemenetéhez. Ha a fehér csatlakozót
használja, akkor a bal sáv (L) hangja hallható, ha
pedig a piros csatlakozót használja, akkor a jobb
sáv (R) hangja hallható.
A kamera csatlakoztatása video/
audiobement nélküli
televíziókészülékhez
Használjon PAL rendszerű RFU adatpert (külön
megvásárolható).
A csatlakoztatás részleteit a televíziókészülék és
az RFU adapter használati utasításában találja.
69
Zobrazovanie nahrávok na
televíznom prijímači
A felvétel megtekintése
televíziókészüléken
Ak používate stereofónny televízor
Sztereó televíziókészülék esetén
Pripojte konektor pre zvuk prípojného kábla A/V
do avej (bielej) vstupnej zásuvky televízora.
A mellékelt A/V kábel audio-csatlakozóját dugja
a televíziókészülék bal oldali (fehér) bemenetébe.
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
konektorom (EUROCONNECTOR)
Ha a televíziókészülék/videomagnó
21 pólusú bemenő aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný s
kamkordérom.
Tento adaptér je vyhradený pre výstup.
*
*
*
Használja a kamerához mellékelt 21 pólusú
adaptert.
Ez az adapter kizárólag kimenet.
*
*
*
*
*
Televizor/
TV
*
*
*
*
Televizor/
TV
* Iba typy, ktoré majú na spodnej strane
.
vytlačenú značku
* Csak azon modellek/típusok esetén,
jelzés.
amelyeknek alján megtalálható a
Poznámka
V niektorých režimoch prehrávania sa na
televíznej obrazovke objavuje šum.
Megjegyzés
A különféle lejátszási módokban a televízió
képernyőjén zaj tapasztalható.
Ak má televízor konektorovú zásuvku typu
S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie. Pri tomto
pripojení nemusíte pripája žltý (video) konektor
prípojného kábla A/V. Kábel typu S video
(volitené príslušenstvo) pripojte do konektorových
zásuviek typu S video na kamkordéri a televízore.
Ha a televíziókészülék S videocsatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S videokábelt
(külön megvásárolható). Ha ezt a csatlakoztatási
módot használja, nem kell használnia az A/V
összekötőkábel sárga (videó) csatlakozóját. Az S
videokábelt (külön megvásárolható) a kamera és
a televízió S videoaljzatához csatlakoztassa.
Zobrazenie indikátorov na televíznej
obrazovke
V ponuke nastavení nastavte tlačidlo DISPLAY
do polohy V-OUT/LCD (s. 277).
Potom na kamkordéri stlačte tlačidlo DISPLAY.
Ak chcete zobrazenie indikátorov na obrazovke
vypnú, znova stlačte tlačidlo DISPLAY.
70
A képernyőn látható kijelzések megjelenítése
televízión
A menüben a DISPLAY funkcióhoz állítsa be a
V-OUT/LCD értéket (291. oldal).
Ezután nyomja meg a kamera DISPLAY gombját.
A képernyőn látható kijelzők eltüntetéséhez
ismét nyomja meg a kamera DISPLAY gombját.
— Speciális felvételi funkciók —
Nahrávanie statických obrázkov
na pamäovú kartu “Memory
Stick” pri nahrávaní na pásku
Állóképek rögzítése „Memory
Stick” memóriakártyára szalagra
történő felvételkészítés közben
Statické obrázky môžete nahráva na pamäovú
kartu “Memory Stick” pri nahrávaní na pásku
alebo v pohotovostnom režime.
Szalagra történő felvételkészítés közben és
készenléti üzemmódban a „Memory Stick”
memóriakártyára állóképek rögzíthetők.
Predtým, než začnete
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do
kamkordéra (s. 158).
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába (158. oldal).
V pohotovostnom režime alebo počas
nahrávania na pásku stlačte silnejšie tlačidlo
PHOTO.
Ke zmizne pruhový indikátor, nahrávanie sa
skončilo.
Statický obrázok zachytený vo chvíli, ke ste
silnejšie stlačili tlačidlo PHOTO, sa nahrá na
pamäovú kartu “Memory Stick”.
Készenléti üzemmódban, illetve a szalagra
történő felvételkészítés során erősebben nyomja
meg a PHOTO gombot.
A felvétel akkor fejeződött be, amikor eltűnnek a
beállító-skála vonalai.
A „Memory Stick” memóriakártyára az az állókép
kerül, amely akkor látható, amikor erősebben
megnyomja a PHOTO gombot.
0:00:01
PHOTO
REC
V pohotovostnom režime
Slabým stlačením tlačidla PHOTO môžete
skontrolova obrázok na obrazovke. Zobrazí sa
indikátor CAPTURE. Nahrávanie sa zatia
nezačne. Ak chcete statický obrázok zmeni,
uvonite tlačidlo PHOTO, znova vyberte statický
obrázok a potom slabo stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
PHOTO
50min
FINE
26
CAPTURE
Speciális felvételi funkciók
50min
Rozšírené funkcie nahrávania
— Rozšírené funkcie nahrávania —
Készenléti üzemmódban
A PHOTO gomb enyhe lenyomásával a
képernyőn ellenőrizni a képet. Megjelenik a
CAPTURE kijelzés. A felvétel még nem kezdődik
el. Az állókép megváltoztatásához engedje el a
PHOTO gombot, válasszon ki egy másik
állóképet, majd nyomja le és tartsa enyhén
lenyomva a PHOTO gombot.
Približný počet obrázkov, ktoré je možné nahra/
A rögzíthető képek hozzávetőleges száma
101
V režime nahrávania
Nie je možné skontrolova obrázok na obrazovke
slabým stlačením tlačidla PHOTO.
Felvételi üzemmódban
Nem lehet a PHOTO gomb enyhe lenyomásával
a képernyőn ellenőrizni a képet.
71
72
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” pri
nahrávaní na pásku
Állóképek rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára szalagra történő
felvételkészítés közben
Pamäová karta “Memory Stick”
Ďalšie informácie získate na strane 323.
„Memory Stick” memóriakártya
A vonatkozó részletek a 323. oldalon találhatók.
Poznámky
• Pri nahrávaní statických obrázkov kamkordér
nevystavujte otrasom ani úderom. Obraz sa
môže chvie.
• Počas používania nasledujúcich funkcií nie je
možné nahráva statické obrázky na pamäovú
kartu “Memory Stick” (bliká indikátor
):
– širokouhlý režim,
– BOUNCE,
– MEMORY MIX,
– END SEARCH.
Megjegyzések
• Állókép felvétele közben ne rázza és ne üsse
hozzá semmihez a kamerát, mert előfordulhat,
hogy a felvett kép „lüktetni” vagy vibrálni fog.
• A következő funkciók használata esetén
„Memory Stick” memóriakártyára állóképek
nem rögzíthetők (villog a
kijelző):
– Szélesvásznú üzemmód
– BOUNCE
– MEMORY MIX
– END SEARCH
Nasledujúce nastavenia sa nedajú zmeni
Používajú sa nastavenia, ktoré ste vybrali pri
nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY:
– Kvalita obrazu (s. 160)
– Priečinok nahrávania (s. 201)
Nem módosíthatók a következő beállítások
A kamera azt a beállítást használja, amely akkor
volt érvényben, amikor Ön a POWER kapcsolót
MEMORY helyzetbe állította:
– képminőség (160. oldal)
– felvételi mappa (201. oldal)
Nahrávanie statických obrázkov pomocou
diakového ovládača
Stlačte tlačidlo PHOTO na diakovom ovládači.
Kamkordér ihne nahrá obrázok na obrazovke.
Állóképek készítése a távirányító segítségével
Nyomja meg a távirányító PHOTO gombját. A
kamera azonnal felveszi a képernyőn látható
képet.
Počas nahrávania statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” a po
nahrávaní
Kamkordér alej nahráva na pásku.
„Memory Stick” memóriakártyára történő
állóképrögzítés közben és után
A kamera folyamatosan felvételt készít a
szalagra.
Titulok
Titulok nemožno nahra.
Felirat
A felirat nem rögzíthető.
Počas nahrávania statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” v režime
CAMERA
Obrázok sa automaticky nahráva v režime FIELD,
aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete režim
FRAME.
Ha CAMERA üzemmódban vesz fel állóképet
„Memory Stick” memóriakártyára
A kamera a képet automatikusan FIELD
üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
menüben a FRAME üzemmódot választotta.
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” pri
nahrávaní na pásku
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
Állóképek rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára szalagra történő
felvételkészítés közben
Önkioldóval készített felvétel
Pomocou samočinného časovača je možné
nahráva statické obrázky na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Na tento úkon môžete používa
aj diakový ovládač.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot készenléti üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a SELFTIMER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
A képernyőn megjelenik a
(önkioldó)
jelzés.
(5) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
válnak, majd automatikusan megkezdődik a
felvétel.
5
PHOTO
PHOTO
Speciális felvételi funkciók
(1) V pohotovostnom režime zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SELFTIMER v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(4) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Na obrazovke sa objaví indikátor
(samočinný časovač).
(5) Silnejšie stlačte tlačidlo PHOTO.
Samočinný časovač pípne a začne
odpočítava čas od 10. Posledné dve
sekundy odpočítavania sa pípanie zrýchli
a automaticky začne nahrávanie.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába (158. oldal).
Rozšírené funkcie nahrávania
Predtým, než začnete
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do
kamkordéra (s. 158).
„Memory Stick” memóriakártyára állóképek
önkioldóval is készíthetők. Erre a feladatra
használhatja a távirányítót is.
3
MENU
CAMERA SET
OFF
SELFTIMER
ON
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N.S.LIGHT
RETURN
[MENU] : END
73
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” pri
nahrávaní na pásku
Állóképek rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára szalagra történő
felvételkészítés közben
Zrušenie samočinného časovača
Az önkioldó használatának kikapcsolása
V pohotovostnom režime zmeňte nastavenie
položky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na
hodnotu OFF.
Nahrávanie pomocou samočinného časovača sa
nedá zruši prostredníctvom diakového
ovládača.
A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
készenléti üzemmódban.
A távirányítóval nem lehet kikapcsolni az
önkioldó használatát.
Poznámka
Samočinný časovač sa automaticky zruší, ke:
– skončí nahrávanie pomocou samočinného
časovača,
– sa zmení nastavenie prepínača POWER do
polohy OFF (CHG) alebo VCR.
Fotografovanie pomocou samočinného
časovača
Samočinný časovač sa dá použi iba
v pohotovostnom režime.
74
Megjegyzés
Az önkioldós üzemmód automatikusan
kikapcsol, ha:
– Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
helyzetbe állítja.
Fénykép készítése az önkioldó segítségével
Az önkioldó csak készenléti üzemmódban
működik.
Állókép felvétele szalagra
– Fényképfelvétel
szalagra
Statický obrázok môžete nahra podobne, ako
použitím fotoaparátu.
Na pásku, na ktorú sa v režime SP dá nahra
záznam s dĺžkou 60 minút, môžete v režime SP
nahra približne 510 obrázkov a v režime LP
približne 765 obrázkov.
A kamera fényképhez hasonló állókép
készítésére is alkalmas.
Egy olyan szalagra, amely SP üzemmódban
60 percnyi felvételt tartalmazhat, SP módban
mintegy 510, LP módban pedig mintegy 765 kép
vehető fel.
V pohotovostnom režime alebo počas
nahrávania na pásku stlačte silnejšie tlačidlo
PHOTO.
Statický obrázok na obrazovke sa nahráva
približne sedem sekúnd. Počas tohto času sa
zaznamená aj zvuk.
Statický obrázok bude zobrazený na obrazovke
až do skončenia nahrávania.
Készenléti üzemmódban, illetve a szalagra
történő felvételkészítés során erősebben nyomja
meg a PHOTO gombot.
A kamera körülbelül 7 másodpercen keresztül
rögzíti a képernyőn látható állóképet. Ez alatt a
7 másodperc alatt a készülék a hangot is rögzíti.
Az állókép addig látható a képernyőn, amíg a
felvétel be nem fejeződik.
DCR-TRV345E
V pohotovostnom režime
Slabým stlačením tlačidla PHOTO môžete
skontrolova obrázok na obrazovke. Zobrazí sa
indikátor CAPTURE. Nahrávanie sa zatia
nezačne. Ak chcete statický obrázok zmeni,
uvonite tlačidlo PHOTO, znova vyberte statický
obrázok a potom slabo stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
Speciális felvételi funkciók
PHOTO
•••••••
Rozšírené funkcie nahrávania
Nahrávanie statických obrázkov
na pásku – nahrávanie fotografií
na pásku
Készenléti üzemmódban
A PHOTO gomb enyhe lenyomásával a
képernyőn ellenőrizni a képet. Megjelenik a
CAPTURE kijelzés. A felvétel még nem kezdődik
el. Az állókép megváltoztatásához engedje el a
PHOTO gombot, válasszon ki egy másik
állóképet, majd nyomja le és tartsa enyhén
lenyomva a PHOTO gombot.
PHOTO
CAPTURE
75
76
Nahrávanie statických obrázkov na
pásku – nahrávanie fotografií na pásku
Állókép felvétele szalagra
– Fényképfelvétel szalagra
Poznámky
• Počas nahrávania fotografií na pásku sa nedá
zmeni režim ani nastavenie.
• Funkcia PHOTO sa nedá použi počas
používania funkcie BOUNCE pri vykonávaní
funkcie Fader.
• Pri nahrávaní statického obrázka nehýbte
kamkordérom. Obraz sa môže chvie.
• Nahrávanie fotografií na pásku nefunguje
počas používania funkcie Fader (bliká
indikátor
).
Megjegyzések
• Fénykép üzemmódú felvétel alatt az üzemmód
és a beállítások nem változtathatók meg.
• Ha Fader (úsztatás) funkció esetén a BOUNCE
(pattogó) módot használja, akkor nem működik
a PHOTO gomb.
• Állókép felvétele közben ne rázza a kamerát,
mert előfordulhat, hogy a felvett kép „lüktetni”,
vibrálni fog.
• A Fader (úsztatás) funkció használata esetén
nem működik a szalagra történő
fényképfelvétel (villog a
kijelző).
Ak nahrávate pohybujúci sa predmet
s použitím funkcie nahrávania fotografií na
pásku
Obraz sa môže chvie, ak budete prehráva
statické obrázky na inom zariadení.
Nie je to porucha.
Ha az állókép-felvevő funkcióval mozgó
tárgyról készít felvételt
Előfordulhat, hogy az állókép „lüktet”, vibrál,
amikor másik eszközön játssza le.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Používanie funkcie nahrávania fotografií
pomocou diakového ovládača
A fénykép üzemmódú szalagos felvételi
funkció használata a távirányító segítségével
Stlačte tlačidlo PHOTO na diakovom ovládači.
Kamkordér ihne nahrá obrázok na obrazovke.
Nyomja meg a távirányító PHOTO gombját. A
kamera azonnal felveszi a képernyőn látható
képet.
Používanie širokouhlého
režimu
A szélesvásznú
üzemmód használata
Môžete nahráva širokouhlý obraz s pomerom
strán 16:9, ktorý môžete prehráva na
širokouhlom televízore (16:9WIDE).
16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség,
amelyet 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken (16:9WIDE) tud megtekinteni.
[b]
16:9WIDE
[c]
[d]
[a]: Nahrávanie v režime 16:9WIDE
[b]: Prehrávanie na normálnom televízore
[c]: Prehrávanie na širokouhlom televízore
v normálnom režime obrazovky
[d]: Režim celej obrazovky na širokouhlom
televízore
v
Készenléti üzemmódban a
menüben állítsa
be a 16:9WIDE értékét ON-ra (280. oldal).
Speciális felvételi funkciók
V pohotovostnom režime nastavte v časti
nastaveniach ponuky položku 16:9WIDE na
hodnotu ON (s. 266).
[a]: Felvétel készítése 16:9WIDE üzemmódban
[b]: A felvétel lejátszása közönséges
televíziókészüléken
[c]: A felvétel lejátszása széles képernyős
televíziókészüléken normál képernyős
üzemmódban
[d]: A felvétel lejátszása széles képernyős
televíziókészüléken teljes képernyős
üzemmódban
Rozšírené funkcie nahrávania
16:9WIDE
[a]
CAMERA SET
SELFT I MER
D ZOOM
OFF
16:9W I DE
STEADYSHOT ON
N.S.LIGHT
RETURN
[MENU] : END
MENU
77
Používanie širokouhlého režimu
A szélesvásznú üzemmód
használata
Nahráva môžete aj obraz kinematografického
formátu (režim CINEMA) alebo širokouhlý obraz
formátu 16:9 (režim 16:9FULL), ktorý je určený
na sledovanie na širokouhlej televíznej obrazovke
s pomerom strán 16:9. Ďalšie informácie získate
v návode k televízoru.
Mozifilm jellegű (CINEMA) és 16:9-es széles
képek (16:9FULL) felvételére is van lehetőség,
amelyeket 16:9-es széles képernyőjű
televíziókészüléken tud megtekinteni.
Tanulmányozza át a televíziókészülék használati
útmutatóját is.
[b]
CINEMA
[a]
CINEMA
[c]
[d]
[b]
16:9FULL
[e]
16:9FULL
[c]
[a]: Nahrávanie v režime CINEMA
[b]: Prehrávanie na normálnom televízore
[c]: Prehrávanie na širokouhlom televízore
v normálnom režime obrazovky
[d]: Režim priblíženia na širokouhlom televízore
[e]: Nahrávanie v režime 16:9FULL
[f]: Režim celej obrazovky na širokouhlom
televízore
V pohotovostnom režime nastavte v časti
nastaveniach ponuky položku 16:9WIDE na
hodnotu CINEMA alebo 16:9FULL (s. 266).
v
[f]
[a]: Felvétel készítése CINEMA üzemmódban
[b]: A felvétel lejátszása közönséges
televíziókészüléken
[c]: A felvétel lejátszása széles képernyős
televíziókészüléken normál képernyős
üzemmódban
[d]: A felvétel lejátszása széles képernyős
televíziókészüléken Zoom üzemmódban
[e]: Felvétel készítése 16:9FULL üzemmódban
[f]: A felvétel lejátszása széles képernyős
televíziókészüléken Full (teljes) üzemmódban
Készenléti üzemmódban a
menüben állítsa
be a 16:9WIDE értékét CINEMA-ra vagy
16:9FULL-ra (280. oldal).
CAMERA SET
D ZOOM
OFF
16:9W I DE
STEADYSHOT CINEMA
16:9FULL
N.S.LIGHT
RETURN
[MENU] : END
78
CCD-TRV418E
MENU
Používanie širokouhlého režimu
A szélesvásznú üzemmód
használata
Zrušenie širokouhlého režimu
A szélesvásznú üzemmód kikapcsolása
V pohotovostnom režime nastavte širokouhlý
režim v nastaveniach ponuky na hodnotu OFF.
Készenléti üzemmódban a szélesvásznú
üzemmód menüelemhez válassza az OFF
értéket.
V širokouhlom režime
Funkcia SteadyShot nepracuje správne. Ak pri
zapnutej funkcii SteadyShot vyberiete v
nastaveniach ponuky širokouhlý režim popísaný
nižšie, ikona
bliká a funkcia SteadyShot
nefunguje:
– Režim 16:9WIDE nastavte na hodnotu ON.
Indikátor dátumu a času
Pri nahrávaní v režime 16:9FULL sa zobrazenie
indikátora dátumu a času na širokouhlej
obrazovke rozšíri.
Szélesvásznú üzemmódban
Nem működik a SteadyShot képstabilizátorfunkció. Ha működik a képstabilizátor amikor a
menüben bekapcsolja az alábbi szélesvásznú
üzemmódok valamelyikét, villogni kezd a
szimbólum, a SteadyShot képstabilizátor pedig
tovább már nem fog működni:
– a 16:9WIDE értékét ON-ra állítja
– a 16:9WIDE értékét 16:9FULL-ra állítja
A dátum és idő kijelzése
Ha 16:9FULL módban készít felvételt, akkor
amikor ezt a felvételt széles képernyőjű
televíziókészüléken játssza le, a dátum és idő
kiszélesedve látszik a képernyőn.
Speciális felvételi funkciók
– Režim 16:9WIDE nastavte na hodnotu
16:9FULL.
Szélesvásznú üzemmódban
Nem használhatók az alábbi funkciók:
– OLD MOVIE (régi film)
(85. oldal)
– Állóképek rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára szalagra történő
felvételkészítés során és szalagra történő
felvételkészítésre várakozó készenléti
állapotban
– BOUNCE (pattogó) (80. oldal)
Rozšírené funkcie nahrávania
V širokouhlom režime
Nemôžete používa nasledujúce funkcie:
– OLD MOVIE
(s. 85),
– nahrávanie statických obrázkov na pamäovú
kartu “Memory Stick” pri nahrávaní na pásku a
pri nahrávaní na pásku v pohotovostnom
režime,
– BOUNCE (s. 80).
79
Používanie funkcie
Fader
Az úsztatási funkció
használata
Obraz môžete stmieva alebo rozjasňova, čím
získa profesionálny vzhad.
A kép ki- és beúsztatásával felvételeinek
professzionális jelleget kölcsönözhet.
FADER
M.FADER (mozaika)/
(mozaik)
STRIPE
BOUNCE *1) *2)
OVERLAP *2)
WIPE *2)
DOT *2)
(náhodný bod)/
(elszórt pontok)
80
MONOTONE
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z
čiernobieleho na farebný.
Pri stmievaní sa obraz postupne mení
z farebného na čiernobiely.
MONOTONE (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan feketefehérbe megy át.
*1) Funkciu BOUNCE môžete použi, ak má
položka D ZOOM v nastaveniach ponuky
hodnotu OFF.
*2) Iba funkcia rozjasňovania
*1) A BOUNCE (pattogó) funkció akkor
használható, ha a menüben a D ZOOM elem
értéke OFF.
*2) Csak beúsztatásra
Az úsztatási funkció használata
(1) Rozjasňovanie [a]
V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo
FADER, kým nezačne blika požadovaný
indikátor.
Stmievanie [b]
V režime nahrávania stláčajte tlačidlo FADER,
kým nezačne blika požadovaný indikátor.
Indikátor sa mení takto:
FADER t M.FADER t STRIPE t
BOUNCE t MONOTONE t OVERLAP
t WIPE t DOT t žiaden indikátor
(1) Beúsztatáshoz [a]
Készenléti üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
Kiúsztatáshoz [b]
Felvételi üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
A kijelzés a következőképp változik:
FADER t M.FADER t STRIPE t
BOUNCE t MONOTONE t OVERLAP
t WIPE t DOT t nincs kijelzés
Ako prvý sa zobrazí naposledy zvolený
indikátor režimu stmievania.
(2) Stlačte tlačidlo START/STOP. Indikátor
funkcie stmievania prestane blika.
Po ukončení funkcie rozjasňovania alebo
stmievania sa kamkordér automaticky prepne
do normálneho režimu.
Legelőször az utoljára kiválasztott úsztatási
üzemmód jelenik meg.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor
az úsztatás kijelzése abbahagyja a villogást.
A be- illetve kiúsztatás végrehajtása után a
kamera automatikusan visszakapcsol normál
üzemmódba.
FADER
FADER
Zrušenie funkcie Fader
Az úsztatási funkció kikapcsolása
Skôr než stlačíte tlačidlo START/STOP, stláčajte
tlačidlo FADER, kým sa indikátor neprestane
zobrazova.
A START/STOP gomb megnyomása előtt addig
nyomogassa a FADER gombot, amíg a jelzés el
nem tűnik.
Poznámky
Megjegyzések
• Funkcie OVERLAP, WIPE a DOT nie je možné
používa pri práci s páskami nahratými v systéme
Hi8
alebo v štandardnom 8 mm systéme.
• Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik az
OVERLAP, a WIPE és a DOT funkció.
• Ak používate funkciu Fader, nasledujúce
funkcie nie je možné použi. Počas používania
nasledujúcich funkcií zasa nemôžete použi
funkciu Fader:
– Digitálne efekty,
– Colour Slow Shutter,
– Super NightShot,
– nahrávanie fotografií na pásku,
• Az úsztatási funkció használatakor nem
működnek az alábbi funkciók. És az úsztatási
funkció sem használható, ha az alábbi funkciók
valamelyike be van kapcsolva:
– Digitális effektus
– Colour Slow Shutter
– Super NightShot
– Állókép készítése szalagra
– nahrávanie po intervaloch,
– nahrávanie po snímkach.
– Szakaszos felvétel
– Képkockánkénti felvétel
Speciális felvételi funkciók
1
Rozšírené funkcie nahrávania
Používanie funkcie Fader
81
Používanie funkcie Fader
Az úsztatási funkció használata
Ke nastavíte prepínač POWER do polohy
MEMORY
Nedá sa používa funkcia Fader.
Ha a POWER kapcsolót MEMORY
helyzetbe állítja
Nem használható az úsztató (Fader) funkció.
Ak vyberiete funkciu OVERLAP, WIPE alebo
DOT
Kamkordér automaticky uloží nahratý obrázok na
pásku. Počas ukladania obrázka indikátor rýchlo
bliká a obrázok na páske sa zobrazí na
obrazovke. V tejto fáze sa obrázok nemusí
nahra čisto, závisí to od stavu pásky.
Ha az OVERLAP, a WIPE vagy a DOT
beállítások valamelyikét választja
Na indikátor dátumu a času
a
titulky funkcia stmievania nevplýva.
Ak ich nepotrebujete, pred použitím funkcie
Fader ich odstráňte.
Počas používania režimu preskakovania sa
nedajú použi nasledujúce funkcie:
– nahrávanie na pamäovú kartu “Memory Stick”
,
– nastavenie expozície
,
– zaostrovanie,
– približovanie,
– obrazové efekty,
– PROGRAM AE,
– BACK LIGHT.
Poznámka týkajúca sa režimu preskakovania
Indikátor BOUNCE sa nezobrazuje v týchto
prípadoch:
– Ak je hodnota D ZOOM nastavená na 40×
alebo 700×.
– Ak je hodnota D ZOOM nastavená na 40×
alebo 560×.
– V širokouhlom režime.
– Pri použití obrazových efektov.
– Pri použití funkcie PROGRAM AE.
82
A kamera a szalagra felvett képet automatikusan
tárolja. A tárolás folyamán a kijelző gyorsan
villog, a szalagon lévő kép pedig megjelenik a
képernyőn. A szalag állapotának függvényében
ekkor előfordulhat, hogy a kép nem lesz tiszta.
A megjelenő dátum és idő
,
valamint a felirat nem úsztatható ki-be
Ha nincs rájuk szükség, még az úsztatás előtt
törölje őket.
A pattogó funkció használatakor nem
működnek a következő funkciók:
– felvétel „Memory Stick” memóriakártyára
– Expozíció
– Fókuszbeállítás
– Zoomolás
– Képeffektus
– PROGRAM AE
– BACK LIGHT
Megjegyzés a pattogó effektushoz
A BOUNCE kijelzés az alábbi funkciókban nem
jelenik meg:
– Ha a D ZOOM értéke 40× vagy 700×
– Ha a D ZOOM értéke 40× vagy 560×
– Szélesvásznú üzemmód
– Képeffektus
– PROGRAM AE
Používanie špeciálnych
efektov
– obrazové efekty
Speciális effektusok
használata
– Képeffektus
Pomocou digitálneho spracovania obrazu získate
špeciálne efekty podobné efektom vo filmoch a
televízii.
Digitális képfeldolgozással a mozi- vagy
tévé-filmekben látott különleges hatásokat érhet el.
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot CAMERA üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a P EFFECT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát (279. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt képeffektus üzemmódot, majd
nyomja meg a tárcsát.
2
MA N U A L S E T
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
AUTO SHTR
RETURN
Speciális felvételi funkciók
(1) V režime CAMERA zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku P EFFECT v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 265).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný obrazový efekt a
potom ovládací prvok stlačte.
NEG. ART [a] : A kép színeinek és a
fényességnek a negatívját
mutatja.
SEPIA :
Egyszínű barnás (szépia) képet
eredményez.
B&W :
A kép monokróm változatban
(fekete-fehérben) látható.
SOLARIZE [b] : A kép nagyon kontrasztosan,
szemléltető ábraként jelenik
meg.
SLIM [c] :
A kép függőlegesen megnyúlik.
STRETCH [d] : A kép vízszintesen megnyúlik.
PASTEL [e] :
A kép lágy, pasztell színekre
vált.
MOSAIC [f] :
Mozaikszerű képet eredményez.
Rozšírené funkcie nahrávania
NEG. ART [a] : Farby a jas sa zobrazia inverzne.
SEPIA :
Obraz sa tónuje dohneda.
B&W :
Obraz je monochromatický
(čiernobiely).
SOLARIZE [b] : Obraz sa javí ako ilustrácia
so silným kontrastom.
SLIM [c] :
Obraz sa roztiahne v zvislom
smere.
STRETCH [d] : Obraz sa roztiahne vo
vodorovnom smere.
PASTEL [e] :
Obraz vyzerá ako svetlá
pastelová kresba.
MOSAIC [f] :
Obraz sa podobá mozaike.
OFF
N E G. A R T
SEP I A
B&W
S OL A R I Z E
SL I M
S T RE T C H
PAST E L
MO S A I C
[ ME N U ] : E N D
MENU
83
84
Používanie špeciálnych efektov
– obrazové efekty
Speciális effektusok használata
– Képeffektus
Zrušenie obrazových efektov
A képeffektus kikapcsolása
Položku P EFFECT v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
A menüben válassza a P EFFECT elemhez az
OFF értéket.
Počas používania obrazových efektov
Ha be van kapcsolva a Képeffektus
Nemôžete vybra možnos OLD MOVIE pre
digitálne efekty.
Az OLD MOVIE (régi film) és a Digitális effektus
együttesen nem választható ki.
Ke nastavíte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG)
Obrazové efekty sa automaticky zrušia.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja
A képeffektus automatikusan kikapcsolódik.
Používanie špeciálnych
efektov
– digitálne efekty
Speciális effektusok
használata
– Digitális effektus
Pomocou rozličných digitálnych funkcií môžete k
nahratému obrazu pridáva špeciálne efekty.
Zvuk sa nahrá normálne.
A különböző digitális funkciók segítségével
számos vizuális effektussal gazdagíthatja
felvételeit. A hang rögzítése a szokásos módon
történik.
FLASH (FLASH MOTION)
Za sebou idúce statické obrázky sa nahrajú
v pravidelných intervaloch.
LUMI. (LUMINANCE KEY)
Pomocou tejto funkcie môžete nahradi
svetlejšiu oblas statického obrázka dynamickým
obrázkom.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Pomocou tejto funkcie môžete zníži rýchlos
uzávierky. Režim pomalej uzávierky je vhodný na
nahrávanie tmavých obrázkov s vyšším jasom.
OLD MOVIE
Obrázky získajú atmosféru starých filmov.
Kamkordér automaticky zmení formát obrazu na
širokouhlý, zmení farbu na hnedastú a nastaví
príslušnú rýchlos uzávierky.
FLASH (FLASH MOTION) (villódzás)
Szabályos időközönként állóképeket vehet fel
egymás után.
LUMI. (LUMINANCE KEY) (fényesség)
Állókép világos részét mozgóképpel cserélheti
fel.
TRAIL (csóva)
Ha így veszi fel a képet, csóvaszerű nyomot húz
maga után.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER) (kis
zársebesség)
Segítségével lelassíthatja a zársebességet. Ezzel
az üzemmóddal sötét jeleneteket világosabb
színben vehet fel.
OLD MOVIE
A felvételnek a régi filmek hangulatát kölcsönzi.
A kamera automatikusan bekapcsolja a
szélesvásznú üzemmódot, a képeffektusok közül
a szépiát, és beállítja a megfelelő zársebességet.
Statický obrázok/
Állókép
Dynamický obrázok/
Mozgókép
Statický obrázok/
Állókép
Dynamický obrázok/
Mozgókép
Speciális felvételi funkciók
TRAIL
Môžete nahra obraz tak, aby sa vynechali
náhodné obrázky (napríklad stopa).
STILL (állókép)
Mozgó képre állóképet vetíthet rá.
Rozšírené funkcie nahrávania
STILL
Pomocou tejto funkcie môžete nahra statický
obrázok tak, že ním prekryjete dynamický
obrázok.
STILL
LUMI.
85
Používanie špeciálnych efektov
– digitálne efekty
Speciális effektusok használata
– Digitális effektus
(1) V režime CAMERA zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku D EFFECT v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 265).
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim digitálneho
efektu.
(4) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC. Na
obrazovke sa zobrazia prúžky. V režimoch
STILL a LUMI. sa statický obrázok uloží do
pamäte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte efekt a potom ovládací prvok
stlačte.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot CAMERA üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a D EFFECT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát (279. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt digitális effektus üzemmódot.
(4) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ekkor a képernyőn feltűnnek a beállítóskála
vonalai. STILL (állókép) és LUMI. (fényesség)
üzemmódban a kamera a memóriában tárolja
az állóképet.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
a kívánt effektust, majd nyomja meg a
tárcsát.
Efekt
Položky, ktoré treba upravi
Effektus
Beállítandó elem
STILL
Stupeň statického obrázka,
ktorým chcete prekry
dynamický obrázok.
STILL
A mozgóképre rávetíteni kívánt
állókép erőssége.
FLASH
A felvételi időköz hossza.
FLASH
Interval záznamu obrázkov.
LUMI.
LUMI.
Jas oblasti statického obrázka,
ktorá sa má nahradi
dynamickým obrázkom.
Az állókép azon részének
fényessége, amelyet
mozgóképpel kíván helyettesíteni.
TRAIL
TRAIL
Časový úsek, počas ktorého sa
bude náhodný obrázok stráca.
A csóvaszerű nyom eltűnésének
ideje.
SLOW SHTR
SLOW SHTR
Rýchlos uzávierky. Čím je číslo
vyššie, tým nižšia je rýchlos
uzávierky.
Zársebesség. Minél nagyobb a
kiválasztott számérték, annál
kisebb a zársebesség.
OLD MOVIE
Beállítás nem szükséges.
OLD MOVIE
Nie sú potrebné žiadne úpravy.
Čím viac pruhov je na obrazovke, tým výraznejší
je efekt. Pruhy sa zobrazujú v nasledujúcich
režimoch: STILL, FLASH, LUMI. a TRAIL.
Minél nagyobb a képernyőn kijelzett vonalak
száma, annál erőteljesebb lesz az effektus.
Beállítóskála az alábbi módokban jelenik meg:
STILL, FLASH, LUMI. és TRAIL.
MENU
2
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
SLOW SHTR
OLD MOVIE
[MENU] : END
86
4
MANUAL SET
D EFFECT
LUMI.
IIIIIIII••••••••
[MENU] : END
Zrušenie digitálnych efektov
A digitális effektus kikapcsolása
Položku D EFFECT v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
A menüben válassza a D EFFECT elemhez az
OFF értéket.
Poznámky
• Počas používania digitálnych efektov nefungujú
tieto funkcie:
– Fader,
– nahrávanie fotografií na pásku,
– Super NightShot,
– Colour Slow Shutter.
• Funkcia PROGRAM AE nefunguje v režime
pomalej uzávierky.
• V režime OLD MOVIE nefungujú nasledujúce
funkcie:
– sirokouhlý režim,
– obrazové efekty,
– PROGRAM AE.
Megjegyzések
• Ha a digitális effektus funkció be van
kapcsolva, nem működnek az alábbi funkciók:
– Úsztatás
– Állókép készítése szalagra
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
• A kis zársebesség üzemmód használatakor
nem működik a PROGRAM AE funkció.
• OLD MOVIE üzemmódban nem működnek az
alábbi funkciók:
– Szélesvásznú üzemmód
– Képeffektus
– PROGRAM AE
Ke nastavíte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG)
Digitálne efekty sa automaticky zrušia.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja
A digitális effektus automatikusan kikapcsolódik.
Pri nahrávaní v režime pomalej uzávierky
Automatické zaostrovanie nemusí pracova
efektívne. Zaostrujte ručne, pri zaostrovaní
použite statív.
Ha kis zársebességű üzemmódban készít
felvételt
Az automatikus fókusz működése bizonytalanná
válhat. Állítsa be kézzel a fókuszt, és használjon
állványt.
Rýchlos uzávierky
Číslo vyjadrujúce
rýchlos uzávierky
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Rýchlos uzávierky
1/25
1/12
1/6
1/3
Zársebesség
Zársebesség-beállítás
sorszáma
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Zársebesség
Speciális felvételi funkciók
Speciális effektusok használata
– Digitális effektus
Rozšírené funkcie nahrávania
Používanie špeciálnych efektov
– digitálne efekty
1/25
1/12
1/6
1/3
87
Používanie funkcie
PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció
használata
V režime PROGRAM AE (automatická expozícia)
môžete parametre expozície prispôsobi
konkrétnym požiadavkám snímania.
A PROGRAM AE (automatikus expozíció)
üzemmódok közül kiválaszthatja az Ön felvételi
igényeinek legjobban megfelelőt.
(SPOTLIGHT)
Tento režim zabráni vemi jasnému zobrazeniu
objektov, napríklad udských tvárí, pri osvetlení
silným umelým svetlom (napríklad v divadle).
(SPOTLIGHT) (Reflektorfény)
Ezzel az üzemmóddal például
megakadályozhatja, hogy az erős színpadi
fényben álló emberek arca túl fehérnek látsszék.
(PORTRAIT)
Tento režim zvýrazňuje snímaný objekt, ako sú
napríklad udia alebo kvety, a vytvára mäkké
pozadie.
(PORTRAIT) (Portré)
Ezzel az üzemmóddal a filmezés tárgyai, például
személyek vagy virágok kiemelkednek a lágy
háttérből.
(SPORTS)
Tento režim minimalizuje chyby vznikajúce
v dôsledku otrasov kamery pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich objektov (napríklad pri tenise alebo
golfe).
(SPORTS) (Sport)
Ezzel az üzemmóddal a minimálisra csökkentheti
a gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
(BEACH & SKI)
Tento režim zabraňuje privemi tmavému
zobrazeniu udských tvárí v silnom alebo
odrazenom svetle (napríklad na letnej pláži alebo
lyžiarskom svahu).
(SUNSETMOON)
Tento režim zachováva atmosféru záberov
zapadajúceho slnka, nočných záberov, záberov
ohňostrojov a neónových svetiel.
(LANDSCAPE)
Tento režim slúži na nahrávanie vzdialených
objektov (napríklad pohorí). Zabraňuje zaostreniu
kamkordéra na sklo alebo kovovú sieku v okne
pri snímaní objektov za sklom alebo siekou.
88
(BEACH & SKI) (Tengerparti vagy havas táj)
Ezzel az üzemmóddal megakadályozhatja, hogy
az erős, közvetlen vagy tükrözött fényben –
például nyár közepén a vízparton vagy sípályán –
filmezett személyek arca sötétnek látsszék.
(SUNSETMOON) (Napnyugta vagy
holdfény)
Ezzel az üzemmóddal hűen megörökítheti a
hangulatot akkor is, ha naplementét, éjszakai
tájat, tűzijátékot vagy neonfeliratokat filmez.
(LANDSCAPE) (Tájkép)
Ezzel az üzemmóddal távoli tárgyakat, például
hegyeket rögzíthet, és segítségével
megakadályozhatja, hogy amikor ablakon vagy
fémhálón keresztül filmez, a kamera az üvegre
vagy a fémhálóra fókuszáljon.
Používanie funkcie PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció használata
(1) V režime CAMERA alebo MEMORY zobrazte
nastavenia ponuky stlačením tlačidla MENU.*
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku PROGRAM AE v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 265).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a potom
ovládací prvok stlačte.
(1) A menü megjelenítéséhez CAMERA vagy
MEMORY módban nyomja meg a MENU
gombot.*
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben válassza ki a PROGRAM AE
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(279. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza ki
a kívánt beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
Rozšírené funkcie nahrávania
2
[MENU] : END
Zrušenie funkcie PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció kikapcsolása
V nastaveniach ponuky nastavte položku
PROGRAM AE na hodnotu AUTO.
A menüben válassza a PROGRAM AE elemhez
az AUTO értéket.
Poznámky
•V režimoch SPOTLIGHT, SPORTS a BEACH &
SKI sa nedajú nahráva zábery zblízka. V týchto
režimoch kamkordér zaostruje iba na stredne
až vemi vzdialené objekty.
•V režimoch SUNSETMOON a LANDSCAPE
kamkordér zaostruje iba na vzdialené objekty.
•V režime PROGRAM AE nefungujú tieto
funkcie:
– Colour Slow Shutter,
– SLOW SHUTTER,
– OLD MOVIE,
– BOUNCE.
•Funkcia PROGRAM AE sa nedá použi v týchto
prípadoch (indikátor bliká):
– Ak používate funkciu MEMORY MIX
a pamäovú kartu “Memory Stick”.
Megjegyzések
•SPOTLIGHT, SPORTS és BEACH & SKI
üzemmódban nem lehet közelképet készíteni.
Ennek az az oka, hogy a kamera úgy van
beállítva, hogy csak a közepestől a végtelenig
terjedő távolságtartományban lévő tárgyakra
fókuszáljon.
•SUNSETMOON és LANDSCAPE üzemmódban
a kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
•PROGRAM AE funkció használata esetén nem
működnek az alábbi funkciók:
– Colour Slow Shutter
– SLOW SHUTTER (Kis zársebesség)
– Ak je funkcia NIGHTSHOT zapnutá (hodnota
ON).
Speciális felvételi funkciók
MENU
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•A következő esetekben nem működik a
PROGRAM AE funkció (a kijelző villog):
– Amikor „Memory Stick” memóriakártyán
használja a MEMORY MIX funkciót.
– Ha a NIGHTSHOT kapcsoló ON helyzetben áll.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/
típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
89
90
Používanie funkcie PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció használata
Ak nahrávate vo svetle výbojovej lampy
(fluorescenčná lampa, sodíková a ortuová
výbojka)
V nasledujúcich režimoch môže obraz blika
alebo sa môžu zmeni farby. V takomto prípade
funkciu PROGRAM AE vypnite:
– PORTRAIT
– SPORTS
Ha kisülő cső, például neonlámpa
nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt
készít felvételt
Az alábbi üzemmódokban villogás vagy
színváltozás léphet fel. Ilyenkor kapcsolja ki a
PROGRAM AE funkciót:
– PORTRAIT
– SPORTS
Ak je vybratá funkcia PROGRAM AE
Môžete nastavi expozíciu.
Még ha a PROGRAM AE funkciót választotta is
Az expozíciót be tudja állítani.
Ručné nastavenie
expozície
Az expozíció kézi
beállítása
Expozícia sa dá upravi a nastavi ručne.
Expozícia sa obvykle nastavuje automaticky.
Expozíciu je potrebné upravi ručne najmä v
nasledujúcich prípadoch:
– Ak je objekt v protisvetle.
– Pri snímaní svetlých objektov na tmavom
pozadí.
– Pri nahrávaní tmavých záberov (napr. nočné
zábery).
Az expozíciót kézzel is beállíthatja. Az expozíciót
a kamera általában automatikusan állítja be.
Kézi beállítás ajánlott az alábbi esetekben:
– Ha a tárgy hátulról kap megvilágítást.
– Ha a tárgy világos, a háttér pedig sötét.
– Ha élethűen akar rögzíteni sötét képeket (pl.
éjszakai jeleneteket).
1
EXPOSURE
Návrat do režimu automatickej expozície
Stlačte tlačidlo EXPOSURE.
Speciális felvételi funkciók
2
Rozšírené funkcie nahrávania
(1) V režime CAMERA alebo MEMORY stlačte
tlačidlo EXPOSURE.* Na obrazovke sa
zobrazí indikátor expozície.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte jas.
(1) CAMERA vagy MEMORY üzemmódban
nyomja meg az EXPOSURE gombot.* Ekkor
megjelenik az expozíció kijelzése a
képernyőn.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
a fényerőt.
Visszakapcsolás automatikus expozíció
üzemmódba
Nyomja meg az EXPOSURE gombot.
Poznámka
Pri ručnej úprave expozície nefungujú tieto
funkcie:
– Colour Slow Shutter,
– BACK LIGHT.
Kamkordér sa automaticky vráti do režimu
automatickej expozície:
– Pri zmene režimu PROGRAM AE.
– Pri prepnutí prepínača NIGHTSHOT do polohy
ON.
Megjegyzés
Ha az expozíciót kézzel állítja be, nem működnek
az alábbi funkciók:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
A kamera automatikusan visszakapcsol
automatikus expozíció üzemmódba:
– Ha megváltoztatja a PROGRAM AE
üzemmódot.
– Ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe
állítja.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
91
Ručné zaostrovanie
Kézi fókuszbeállítás
V nasledujúcich prípadoch sa lepšie výsledky
dosiahnu ručným zaostrením:
•Režim automatického zaostrovania nie je
účinný pri snímaní:
– Objektov cez sklo pokryté kvapkami vody.
– Vodorovných pruhov.
– Objektov s malým kontrastom, ktoré majú na
pozadí také predmety, ako napríklad stenu
alebo oblohu.
•Ak chcete zmeni zaostrenie z objektu v
popredí na objekt v pozadí.
•Pri snímaní stabilného objektu pomocou
statívu.
Zaostrenie sa obvykle nastavuje automaticky.
Az alábbi esetekben eredményesebb a kézi
fókuszbeállítás:
•Az automatikus fókusz nem elég hatékony, ha:
– Vízcseppekkel borított üveg mögül filmez.
– Vízszintes csíkokat filmez.
– Gyenge kontrasztokkal rendelkező tárgyat
filmez homogén háttérrel (pl. fal vagy égbolt
háttérrel).
•Ha az előtérben álló tárgy helyett a háttérben
állóra kíván fókuszálni.
•Ha álló tárgyat állványról filmez.
Az expozíciót a kamera általában automatikusan
állítja be.
(1) V režime CAMERA alebo MEMORY stlačte
tlačidlo FOCUS.* Na obrazovke sa zobrazí
indikátor 9.
(2) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC ručne zaostrite.
(1) CAMERA vagy MEMORY üzemmódban
nyomja meg a FOCUS gombot.* A képernyőn
megjelenik a 9 jelzés.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az élességet.
FOCUS
92
Návrat do režimu automatického
zaostrovania
Visszakapcsolás automatikus
fókuszbeállítás üzemmódba
Stlačte tlačidlo FOCUS.
Nyomja meg a FOCUS gombot.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Kézi fókuszbeállítás
Presné zaostrenie
Je jednoduchšie zaostri na objekty, ak najprv
zaostríte s transfokátorom v polohe “T” (vzdialené
objekty) a potom snímate s priblížením “W”
(širokouhlý záber).
A fókusz pontos beállítása
Állítsa be a zoomot úgy, mintha először „T”
(telefotó) állásban, majd pedig „W” (széles
látószögű) állásban filmezne. Így könnyebb lesz
a fókuszt megfelelően beállítani.
Snímanie blízkych objektov
Zaostrujte s transfokátorom nastaveným v
krajnej polohe “W” (širokouhlý záber).
Ha közelről filmez egy tárgyat
Fókuszáljon a „W” (széles látószögű) üzemmód
szélső állásában.
Indikátor 9 sa zmení na nasledujúce
indikátory:
pri nahrávaní vzdialeného objektu.
ke sa blízky objekt nedá zaostri.
Az 9 ikon helyett az alábbi jelzések jelennek
meg:
ha távoli tárgyra fókuszál.
ha a tárgy túl közel van ahhoz, hogy élesbe
lehessen hozni.
Rozšírené funkcie nahrávania
Ručné zaostrovanie
Speciális felvételi funkciók
93
Nahrávanie po intervaloch Szakaszos felvétel
Nastavením kamkordéra na postupné prepínanie
automatického nahrávania a pohotovostného
režimu sa dá nahráva v časových intervaloch.
Táto funkcia sa vynikajúco hodí na nahrávanie
kvitnutia rastlín, priebehu postupných dejov at.
Szakaszos felvételt készíthet, ha a kamerát úgy
állítja be, hogy az automatikusan felvegyen egy
ideig, várjon egy ideig, ismét felvegyen egy ideig
stb. Ez a funkció kiválóan alkalmas virágnyílás,
kibontakozás stb. megörökítésére.
Príklad/Példa
[a]
94
1S
1S
[b]
9 MIN 59 S
9 MIN 59 S
[c]
10 MIN
10 MIN
[a]: Čas nahrávania (REC TIME)
[b]: Čas čakania
[c]: Čas intervalu (INTERVAL)
[a]: Felvételi idő (REC TIME)
[b]: Várakozási idő
[c]: Periódus hossza (INTERVAL)
(1) V pohotovostnom režime zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku INT. REC v časti
a
potom ovládací prvok stlačte (s. 273).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SET a potom ovládací
prvok stlačte.
(4) Nastavte hodnoty položiek INTERVAL a REC
TIME.
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku INTERVAL a potom
ovládací prvok stlačte.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný interval a
potom ovládací prvok stlačte.
Čas: 30SEC y 1MIN y 5MIN y
10MIN
3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku REC TIME a potom
ovládací prvok stlačte.
4 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný čas nahrávania
a potom ovládací prvok stlačte.
Čas: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
5 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
RETURN
a potom ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(6) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky. Indikátor INTERVAL TAPE
bliká.
(7) Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nahrávanie po intervaloch. Indikátor
INTERVAL TAPE sa rozsvieti.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot készenléti üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben válassza ki az INT. REC
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(287. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
a SET menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) Állítsa be az INTERVAL és a REC TIME értékét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza az INTERVAL menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a kívánt időtartamot, majd
nyomja meg a tárcsát.
A választható időtartam: 30SEC y 1MIN
y 5MIN y 10MIN
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a REC TIME menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a kívánt felvételi időtartamot,
majd nyomja meg a tárcsát.
A választható időtartam: 0.5SEC y 1SEC
y 1.5SEC y 2SEC
5 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza a
RETURN menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot. Ekkor villogni kezd az
INTERVAL TAPE kijelző.
(7) A szakaszos felvétel megkezdéséhez nyomja
meg a START/STOP gombot. Ekkor az
INTERVAL TAPE kijelző folyamatosan világít.
Nahrávanie po intervaloch
Szakaszos felvétel
7
2,3
OFF
[MENU] : END
5
TAPE SET
REC MODE
AUTO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
TAPE SET
REC MODE
AUTO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
ON
OFF
SET
[MENU] : END
4
ON
OFF
SET
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
30SEC
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
6
[MENU] : END
[MENU] : END
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
0 . 5SEC
I NTERVAL
TAPE
MENU
[MENU] : END
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
[MENU] : END
Zrušenie nahrávania po intervaloch
A szakaszos felvétel kikapcsolása
Vykonajte niektorý z týchto úkonov:
– V nastaveniach ponuky nastavte položku INT.
REC na hodnotu OFF.
– Nastavte prepínač POWER do inej polohy, ako
je poloha CAMERA.
Az alábbi két módon történhet:
– A menüben válassza az INT. REC elemhez az
OFF értéket.
– A kamera POWER kapcsolóját állítsa a
CAMERA-tól eltérő helyzetbe.
Normálne nahrávanie počas nahrávania
po intervaloch
Normál felvétel a szakaszos felvétel
közben
Nahrávanie v normálnom režime počas
nahrávania po intervaloch môžete spusti iba raz.
Stlačte tlačidlo START/STOP. Indikátor
INTERVAL TAPE bliká a začne normálne
nahrávanie. Opätovným stlačením tlačidla
START/STOP zastavíte normálne nahrávanie a
zobrazí sa obrazovka ako v kroku č. (6).
Szakaszos felvételi módban normál felvételt csak
egyszer készíthet.
Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor az
INTERVAL TAPE kijelző villogni kezd, és
elkezdődik a normál felvétel. A normál felvétel
leállításához ismét nyomja meg a START/STOP
gombot. Ekkor feltűnik a (6) pontbeli képernyő.
Informácia o čase nahrávania
Čas nahrávania sa môže líši od zvoleného času
v rozsahu +/– šes snímok.
Megjegyzés a felvételi időhöz
A kiválasztott és a tényleges felvételi idő +/–
6 képkockával eltérhet egymástól.
Speciális felvételi funkciók
[MENU] : END
Rozšírené funkcie nahrávania
TAPE SET
REC MODE
AUTO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
95
Nahrávanie snímka za
Felvétel képkockánként
snímkou
– Képkockánkénti
– nahrávanie po snímkach felvétel
Pomocou nahrávania po snímkach môžete
vytvori nahrávku s efektom prerušovaného
animovaného pohybu. Tento efekt dosiahnete
postupným posúvaním objektu pri nahrávaní po
snímkach.
Ezzel a funkcióval a mozgást állóképek
sorozataként állíthatja elő. Ehhez felváltva
készítsen egy felvételt, majd mozdítsa el a
felvétel tárgyát egy kicsit, ismét készítsen egy
felvételt, és így tovább.
Odporúčame použi statív a po vykonaní kroku č.
(5) kamkordér obsluhova pomocou diakového
ovládača.
Javasoljuk, hogy e művelethez állványt és az (5)
lépés után távirányítót használjon.
(1) V pohotovostnom režime zobrazte nastavenia
ponuky stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku FRAME REC v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 273).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(4) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Objaví sa indikátor FRAME REC.
(5) Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nahrávanie po snímkach. Kamkordér nahrá
približne šes snímok a vráti sa do
pohotovostného režimu.
(6) Posuňte objekt a zopakujte krok č. (5).
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot készenléti üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben válassza ki a FRAME REC
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(287. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(4) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
Megjelenik a FRAME REC kijelzés.
(5) A képkockánkénti felvétel megkezdéséhez
nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
kamera mintegy hat képkockát készít, majd
felvételi szünet állapotba kerül.
(6) Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg az
(5) lépést.
5
4
3
FRAME REC
TAPE SET
REC MODE
AUTO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
OFF
ON
TAPE SET
REC MODE
AUTO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
MENU
[MENU] : END
96
[MENU] : END
ON
Felvétel képkockánként
– Képkockánkénti felvétel
Zrušenie nahrávania po snímkach
A képkockánkénti felvétel kikapcsolása
Vykonajte niektorý z týchto úkonov:
– Položku FRAME REC v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
– Nastavte prepínač POWER do inej polohy, ako
je poloha CAMERA.
Az alábbi két módon történhet:
– A menüben válassza a FRAME REC elemhez
az OFF értéket.
– A kamera POWER kapcsolóját állítsa a
CAMERA-tól eltérő helyzetbe.
Poznámka
Pri nepretržitom používaní tejto funkcie sa
nezobrazuje správny zostávajúci čas pásky.
Megjegyzés
Ha folyamatosan használja ezt a funkciót, akkor
a kijelzett fennmaradó lehetséges felvételi idő
nem lesz helyes.
Ke používate funkciu nahrávania po
snímkach
Posledný nahratý strih je dlhší než ostatné strihy.
A képkockánkénti felvételi funkció
használatakor
Az utolsóként egyszerre készített képkockasorozat hosszabb, mint a többi.
Rozšírené funkcie nahrávania
Nahrávanie snímka za snímkou
– nahrávanie po snímkach
Speciális felvételi funkciók
97
Prekrytie obrazu titulkom
Feliratozás
K dispozícii je osem vopred nastavených a dva
vlastné titulky (s. 101). Jazyk, farbu, vekos a
polohu titulkov si môžete vybra.
Nyolc gyárilag beállított és két egyéni felirat
közül választhat (101. oldal). Megválaszthatja a
felirat nyelvét, színét, méretét és helyét is.
VACATION
(1) V pohotovostnom režime zobrazte ponuku
titulkov stlačením tlačidla TITLE. Na
obrazovke sa zobrazí ponuka titulkov.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
a potom ovládací
prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný titulok a potom
ovládací prvok stlačte. Titulky sa zobrazia vo
zvolenom jazyku.
(4) V prípade potreby upravte farbu, vekos
alebo polohu titulku.
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku COLOUR, SIZE
alebo POSITION a potom ovládací prvok
stlačte. Vybratá položka sa zobrazí na
obrazovke.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku a
potom ovládací prvok stlačte.
3 Opakujte kroky č. 1 a 2, až kým
nenastavíte požadovaný vzhad titulku.
(5) Ďalším pootočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC dokončite nastavenie.
(6) Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nahrávanie.
(7) Ak chcete nahrávanie titulku skonči, stlačte
tlačidlo TITLE.
98
(1) A feliratmenü megjelenítéséhez nyomja meg a
TITLE gombot készenléti üzemmódban.
Ekkor a képernyőn megjelenik a feliratmenü.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt feliratot, majd nyomja meg a
tárcsát. A feliratok a kiválasztott nyelven
jelennek meg.
(4) Ha szükséges, változtassa meg a színt, a
méretet és a megjelenés helyét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a COLOUR, a SIZE vagy a
POSITION elemet, majd nyomja meg a
tárcsát. Ekkor a kiválasztott elem
megjelenik a képernyőn.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja
meg a tárcsát.
3 Addig ismételje az 1 és 2 lépést, amíg a
felirat meg nem felel igényeinek.
(5) A beállítások véglegesítéséhez ismét nyomja
meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
(6) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
START/STOP gombot.
(7) Ha már nem kívánja venni a címet, nyomja
meg a TITLE gombot.
Prekrytie obrazu titulkom
Feliratozás
1
TITLE
2
[TITLE] : END
[TITLE] : END
3
4
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[TITLE] : END
SIZE
SMALL
SIZE
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[TITLE] : END
TITLE
VACATION
[TITLE] : END
TITLE
LARGE
Rozšírené funkcie nahrávania
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
VACATION
[TITLE] : END
Prekrytie obrazu titulkom počas
nahrávania
Feliratozás felvételkészítés közben
Počas nahrávania stlačte tlačidlo TITLE a vykonajte
kroky č. (2) až (5). Po stlačení ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC v kroku č. (5) sa titulok nahrá.
Felvételkészítés közben nyomja meg a TITLE
gombot, majd hajtsa végre a (2) – (5) lépést.
Amikor az (5) lépésben megnyomja a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, a felirat felkerül a szalagra.
Výber jazyka vopred nastaveného titulku
A gyári feliratok nyelvének kiválasztása
Ak chcete zmeni jazyk titulku, pred vykonaním
kroku č. (2) vyberte možnos . Potom vyberte
požadovaný jazyk a pokračujte krokom č. (2).
Ha módosítani szeretné a felirat nyelvét, a (2)
lépés végrehajtása előtt válassza ki az
ikont.
Ezután válassza ki a kívánt nyelvet, majd térjen
vissza a (2) lépéshez.
Poznámka
V závislosti od vekosti a polohy titulku sa
nemusí zobrazova dátum ani čas.
Ak počas prekrývania obrazu titulkom
zobrazíte ponuku
Počas zobrazenia ponuky sa titulok nenahrá.
Speciális felvételi funkciók
VACATION
Megjegyzés
A felirat méretétől és helyzetétől függően
előfordulhat, hogy a dátum, az idő, vagy egyikük
sem jelenik meg.
Ha feliratozás közben jeleníti meg a menüt
Amíg látszik a menü, a feliratot nem kerül
rögzítésre.
99
Prekrytie obrazu titulkom
Feliratozás
Používanie vlastného titulku
Ak chcete použi vlastný titulok, v kroku č. (2)
vyberte možnos
.
Egyéni felirat használata
Ha egyéni feliratot kíván használni, a (2)
ikont.
lépésben válassza a
Nastavenie titulku
•Farba titulku sa pri nastavovaní mení takto:
WHITE (biela) y YELLOW (žltá) y VIOLET
(fialová) y RED (červená) y CYAN (azúrová)
y GREEN (zelená) y BLUE (modrá).
•Vekos titulku sa zmení takto:
SMALL (malý) y LARGE (veký).
V titulku s vekosou LARGE sa dá zada
najviac 12 znakov. Ak zadáte viac ako 12
znakov, vekos titulku sa zmení na SMALL aj
vtedy, ak vyberiete vekos LARGE.
•Poloha titulku sa pri nastavovaní mení takto:
1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9.
Vyšším číslam označujúcim polohu zodpovedá
nižšie umiestnenie titulku.
V titulku s vekosou “LARGE” sa nedá zvoli
poloha 9.
A felirat beállítása
•A felirat színe így változik:
WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y VIOLET
(lila) y RED (piros) y CYAN (világoskék) y
GREEN (zöld) y BLUE (kék)
•A felirat mérete így változik:
SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
LARGE méterben legfeljebb 12 karaktert tud
beírni. A 13. karakter beírásakor a felirat mérete
SMALL lesz, még akkor is, ha LARGE méretet
választott.
•A felirat megjelenítésének helye így változik:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Minél nagyobb a számérték, a felirat annál
lejjebb kerül.
Ha a „LARGE” méretet választotta ki a felirat
számára, nem választhatja a 9-es megjelenítési
helyet.
V režime CINEMA sa nedá zvoli poloha 9
titulku s vekosou “SMALL” a polohy 8 a 9
titulku s vekosou “LARGE”.
Ak vyberáte a nastavujete titulok
Titulok zobrazený na obrazovke nie je možné
nahra.
Ak prekrývate obraz titulkom počas nahrávania
Nebudete poču pípanie.
Počas prehrávania
Môžete prekry obraz titulkom. Titulok sa však na
pásku nenahrá.
Pri kopírovaní pásky môžete titulok nahra
pripojením kamkordéra k videorekordéru
pomocou prípojného kábla A/V.
Ak namiesto prípojného kábla A/V použijete
kábel i.LINK, titulok sa nenahrá.
CINEMA módban „SMALL” (kicsi) méretű felirat
számára nem választhatja a 9-es helyhet,
„LARGE” (nagy) méretű felirat számára pedig
nem választhatja sem a 8-as, sem a 9-es
helyet.
A felirat kiválasztása és beállítása közben
A képernyőn megjelenő felirat nem vehető fel a
szalagra.
Ha felvételkészítés közben rögzít feliratot
A sípoló hang nem hallható.
Lejátszás során
Megjeleníthető felirat. A kamera ekkor azonban
nem rögzíti a feliratot a szalagra.
Feliratot másolás közben úgy rögzíthet, hogy a
kamerát a videomagnóhoz az A/V
összekötőkábel segítségével csatlakoztatja.
Ha nem az A/V összekötőkábelt, hanem az
i.LINK kábelt használja, feliratot nem tud
rögzíteni.
100
Môžete vytvori jeden až dva vlastné titulky a
uloži ich v kamkordéri. Každý titulok môže
obsahova najviac 20 znakov.
Két különböző feliratot készíthet el és tárolhat a
kamerában. Mindegyik felirat legfeljebb
20 karakterből állhat.
(1) V režime CAMERA alebo VCR/PLAYER
stlačte tlačidlo TITLE.*
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
a potom ovládací
prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku CUSTOM1 SET alebo
CUSTOM2 SET a potom ovládací prvok
stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte stĺpec s požadovaným znakom
a potom ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný znak a potom
ovládací prvok stlačte.
(6) Opakovaním krokov č. (4) a (5) vyberte všetky
znaky a dokončite vytváranie titulku.
(7) Ak chcete dokonči vytváranie vlastného
titulku, otočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC vyberte možnos SET a potom
ovládací prvok stlačte. Titulok sa uloží do
pamäte.
(8) Stlačením tlačidla TITLE zrušte zobrazenie
ponuky titulkov.
(1) CAMERA vagy VCR/PLAYER üzemmódban
nyomja meg a TITLE gombot.*
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a CUSTOM1 SET vagy a CUSTOM2 SET
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt karakter oszlopát, majd nyomja
meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt karaktert, majd nyomja meg a
tárcsát.
(6) Addig ismételje a (4) és az (5) lépést, amíg a
felirathoz szükséges valamennyi karaktert ki
nem választotta.
(7) A feliratkészítés befejezéséhez a SEL/PUSH
EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki a SET
beállítást, majd nyomja meg a tárcsát. Ekkor
a felirat elraktározódik a memóriában.
(8) A feliratmenü eltüntetéséhez nyomja meg a
TITLE gombot.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Speciális felvételi funkciók
Egyéni feliratok
készítése
Rozšírené funkcie nahrávania
Vytváranie vlastných
titulkov
101
Vytváranie vlastných titulkov
Egyéni feliratok készítése
1
TITLE
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
[TITLE] : END
2
3
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
[TITLE] : END
[TITLE] : END
TITLE SET
P1
____________________
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
ABCDE 12345
FGHIJ 67890
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ?! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
[TITLE] : END
4
6
P1
TITLE SET
____________________
ABCDE 1 2 3 4 5
F GHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
$F¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[ SET ]
$F¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[ SET ]
P1
TITLE SET
____________________
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
$F¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[ SET ]
TITLE SET
P1
___________________
P1
TITLE SET
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : END
$F¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[ SET ]
$F¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[ SET ]
Zmena uloženého titulku
Tárolt felirat módosítása
V kroku č. (3) vyberte položku CUSTOM1 SET
alebo CUSTOM2 SET poda toho, ktorý titulok
chcete zmeni. Potom stlačte ovládací prvok
SEL/PUSH EXEC.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte ikonu [C] a stlačením ovládacieho prvku
titulok odstráňte. Posledný znak sa vymaže.
Poda potreby zadajte nový titulok.
Attól függően, hogy melyik feliratot kívánja
módosítani, válassza ki a (3) lépésben a
CUSTOM1 SET vagy CUSTOM2 SET beállítást,
majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza ki a
[C] elemet, majd a felirat törléséhez nyomja meg
a tárcsát. Ekkor törlődik az utolsó karakter. Írja
be a kívánt új feliratot.
102
Egyéni feliratok készítése
Ak je kazeta v kamkordéri a zadávanie znakov
v pohotovostnom režime s kazetou v
kamkordéri trvá niekoko minút *1) alebo dlhšie
Napájanie sa automaticky preruší. Zadané znaky
zostanú uložené v pamäti. Nastavte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG), potom ho
prepnite spä do polohy CAMERA a začnite
krokom č. (1).
Odporúča sa nastavi prepínač POWER do
polohy VCR/PLAYER alebo vybra kazetu.
Kamkordér sa potom počas zadávania znakov
nebude automaticky vypína.*2)
Ha kazetta van a kamerában, és a felirat
karaktereinek beírása nem fejeződik be adott
időn *1) belül
A kamera automatikusan kikapcsol. A már beírt
karaktereket a memória tárolja. Állítsa a POWER
kapcsolót először OFF (CHG), majd ismét
CAMERA helyzetbe, és folytassa a műveletet az
(1) lépéstől.
Javasoljuk, hogy a karakterek beírása idejére
állítsa a POWER kapcsolót VCR/PLAYER
helyzetbe vagy vegye ki a kazettát, ha nem
akarja, hogy a kamera automatikusan
kikapcsoljon.*2)
Vymazanie znaku
Vyberte ikonu [C]. Posledný znak sa vymaže.
Zadanie medzery
Vyberte položku [Z& ?!] a potom vyberte prázdnu
oblas medzi znakmi & a ?.
Szóköz bevitele
Válassza ki a [Z& ?!] elemet, majd válassza ki az
üres részt a & és a ? között.
Ha a [
] elemet választja ki
Megjelenik a latin és a cirill ábécé kiválasztására
szolgáló menü. Az előző képernyőre a [
]
elem kiválasztásával térhet vissza.
*1) Tri minúty:
Pä minút:
*2) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
*1) három perc:
öt perc:
*2) A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Speciális felvételi funkciók
Ak vyberiete možnos [
]
Zobrazí sa ponuka na výber abecedy a azbuky.
Ak sa chcete vráti na predchádzajúcu
obrazovku, vyberte možnos [
].
Karakter törlése
Válassza a [C] elemet. Ekkor törlődik az utolsó
karakter.
Rozšírené funkcie nahrávania
Vytváranie vlastných titulkov
103
Používanie vstavaného
svetla
A beépített
kameralámpa használata
V určitých podmienkach je vhodné pri snímaní
použi vstavané svetlo. Odporúčaná vzdialenos
objektu od kamkordéra pri použití vstavaného
svetla je asi 1,5 m.
A felvétel körülményeinek függvényében
használhatja a beépített kameralámpát is.
Javasoljuk, hogy ekkor a tárgy és a kamera
közötti távolság körülbelül 1,5 m legyen.
V režime CAMERA alebo MEMORY viackrát
stlačte tlačidlo LIGHT, kým sa na obrazovke
nezobrazí indikátor
.*
Indikátor sa mení takto:
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban addig
nyomja meg ismételten a LIGHT gombot, amíg a
képernyőn meg nem jelenik a
szimbólum.*
A kijelzés a következőképp változik:
t
t
t žiaden indikátor
Vstavané svetlo sa rozsvieti.
Ak prepínač POWER prepnete do polohy OFF
(CHG), zároveň zhasne aj vstavané svetlo.
Jednoduchým prepnutím prepínača POWER
spä do polohy CAMERA alebo MEMORY sa
vstavané svetlo nerozsvieti.* Ak chcete vstavané
svetlo opä zapnú, v režime CAMERA alebo
MEMORY znova stlačte tlačidlo LIGHT.*
t
t
t nincs kijelzés
Ekkor felgyullad a beépített kameralámpa.
Amikor a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
helyezi, a beépített kameralámpa is kikapcsol.
Ha ezután a POWER kapcsolót ismét CAMERA
vagy MEMORY állásba állítja, a beépített
kameralámpa nem gyullad fel automatikusan.* A
beépített kameralámpa újbóli bekapcsolásához
CAMERA vagy MEMORY üzemmódban ismét
meg kell nyomni a LIGHT gombot.*
LIGHT
Vstavané svetlo/
Beépített lámpa
Vypnutie vstavaného svetla
A beépített kameralámpa kikapcsolása
Stláčajte tlačidlo LIGHT, až kým sa nezruší
zobrazenie všetkých indikátorov na obrazovke.
Addig nyomogassa a LIGHT gombot, amíg a
képernyőről el nem tűnik a kijelzés.
Automatické zapnutie vstavaného svetla
A beépített kameralámpa automatikus
be- és-kikapcsolása
Stláčajte tlačidlo LIGHT, až kým sa na obrazovke
nezobrazí indikátor
.
Vstavané svetlo sa bude automaticky zapína a
vypína poda úrovne jasu okolia.
Addig nyomogassa a LIGHT gombot, amíg a
képernyőn fel nem tűnik a
kijelzés.
Ekkor a beépített kameralámpa a külső
fényviszonyoknak megfelelően automatikusan
be- és kikapcsol.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
104
Používanie vstavaného svetla
UPOZORNENIE
Nedotýkajte sa osvetovacej jednotky
kamkordéra. Ke je svetlo zapnuté, plastové
okienko a jeho okolie sú horúce. Ochladnú až
chvíu po vypnutí svetla.
VÝSTRAHA
Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a világító
részhez, mert a műanyagablak és környéke
felforrósodik, amikor a lámpa ég. Sőt egy ideig
a lámpa kikapcsolása után is forró marad.
LEGYEN ÓVATOS!
Gyermekek a készüléket ne üzemeltessék.
A készülék erős hőt és fényt bocsát ki.
A tűzveszély és a személyi sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
óvatosan használja.
Ne világítsa meg közvetlenül 1,22 méternél
kisebb távolságról a filmezett személyt vagy
tárgyat, és ne vigye a kamerát ennél közelebb
mindaddig, amíg a lámpa ki nem hűl.
Ha már nem használja, kapcsolja ki a
beépített lámpát.
Megjegyzések
•A beépített kameralámpa automatikusan
kikapcsol az alábbi esetekben:
– Ha több mint öt percig bekapcsolva hagyja,
miközben a POWER kapcsoló MEMORY
helyzetben áll.
– ha több mint 5 percen át AUTO üzemmódban
) marad;
(
– ha több mint 5 percen át nincs kazetta a
készülékben vagy ha a szalag több mint
5 perce a végére ért.
A beépített kameralámpa ismételt
bekapcsolásához újra nyomja meg a LIGHT
gombot.
•Ha a beépített kameralámpa be van kapcsolva,
az akkumulátor gyorsan lemerül. Használat
után kapcsolja ki a lámpát.
•Ha nem használja a kamerát, kapcsolja ki a
beépített kameralámpát, és vegye le a
készülékről az akkumulátort, nehogy véletlenül
felkapcsolódjék a beépített lámpa.
•Ha AUTO üzemmódban (
) filmezés
közben villogást észlel, addig nyomja a LIGHT
kapcsolót, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
•Amikor AUTO üzemmódban (
) filmez,
előfordulhat, hogy a PROGRAM AE vagy az
ellenfény kompenzálása funkció használatakor
a beépített kameralámpa be- vagy kikapcsol.
Speciális felvételi funkciók
Poznámky
•V nasledujúcich prípadoch sa vstavané svetlo
vypne automaticky:
– Ak ho necháte zapnuté viac ako pä minút
s prepínačom POWER nastaveným do polohy
MEMORY.
– Ak je kamkordér v režime AUTO (
)
dlhšie ako pä minút.
– Ak je kamkordér zapnutý viac ako pä minút
bez vloženej pásky alebo ak sa páska
pretočila na koniec.
Ak chcete svetlo opä zapnú, stlačte tlačidlo
LIGHT.
•Zapnuté vstavané svetlo vemi rýchlo vybíja
batériu. Ak svetlo nepoužívate, vypnite ho.
•Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate, vypnite
vstavané svetlo a vyberte batériu. Predídete tak
náhodnému zapnutiu vstavaného svetla.
•Ak sa pri snímaní v režime AUTO (
)
vyskytne blikanie obrazu, stlačte tlačidlo LIGHT
a podržte ho, kým sa nezobrazí indikátor
.
•Ak pri snímaní v režime AUTO (
)
používate funkciu PROGRAM AE alebo funkciu
snímania v protisvetle, vstavané svetlo sa môže
vypnú alebo zapnú.
FIGYELEM!
Rozšírené funkcie nahrávania
Nie je určené pre deti.
Vyžaruje silné teplo a svetlo.
Opatrnosou pri používaní zmenšíte
nebezpečenstvo požiaru a zranenia.
Pri používaní a pokia svetlo nevychladne ho
nesmerujte priamo na osoby a predmety vo
vzdialenosti menšej než 1,22 m.
Ak kamkordér nepoužívate, vstavané svetlo
vypnite.
A beépített kameralámpa használata
105
Používanie vstavaného svetla
A beépített kameralámpa használata
•Vstavané svetlo sa môže vypnú aj pri vkladaní
alebo vyberaní kazety.
•V nasledujúcich prípadoch je vstavané svetlo
vypnuté:
– počas používania funkcie vyhadávania
konca,
– počas trvania intervalu pri nahrávaní po
intervaloch.
•Ak používate konverzný objektív (volitené
príslušenstvo), svetlo zo vstavaného svetla
bude zablokované a nemusí dobre osvetli
snímaný objekt.
•Kazetta betételekor vagy kivételekor
előfordulhat, hogy kikapcsol a beépített lámpa.
•A beépített kameralámpa kikapcsol az alábbi
esetekben:
– felvételvég-keresés közben
– szakaszos felvételkor a várakozási
intervallumok alatt
•Ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ, az eltakarja a beépített lámpa fényét,
és így előfordulhat, hogy a felvétel tárgya nem
lesz megfelelően megvilágítva.
Izzócsere
Výmena žiarovky
Používajte halogénovú žiarovku Sony XB-3D
(volitené príslušenstvo). Dodávaná halogénová
žiarovka nie je dostupná vo vonom predaji.
Zakúpte si halogénovú žiarovku typu Sony XB-3D.
Pred výmenou žiarovky odstráňte zdroj
napájania.
(1) Ostrým predmetom (napríklad drôtikom)
zatlačte do dierky pod jednotkou vstavaného
svetla a jednotku vyberte.
(2) Objímku so žiarovkou pootočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ju z jednotky
vstavaného svetla.
(3) Žiarovku vymeňte pomocou suchej
handričky.
(4) Nasate objímku so žiarovkou do jednotky
vstavaného svetla a upevnite ju pootočením v
smere hodinových ručičiek. Jednotku vložte
do kamkordéra.
1
4
2
Használjon Sony XB-3D halogén izzót (külön
megvásárolható). A kamerához mellékelt izzó
kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Vásároljon Sony XB-3D típusú halogén izzót.
Izzócsere előtt távolítsa el az áramforrást.
(1) A beépített kameralámpa-egység alatti lyukba
egy drótot nyomva vegye le a kameralámpaegységet.
(2) Az óramutató járásával ellenkező irányba
forgatva vegye ki a foglalatot a beépített
kameralámpa-egységből.
(3) Cserélje ki az izzót: az izzót száraz ruhával
fogja meg.
(4) Az óramutató járásával megegyező irányba
forgatva helyezze vissza a foglalatot, majd
erősítse vissza a beépített kameralámpaegységet.
3
POZNÁMKA
Pri vkladaní dbajte na správne
zarovnanie plôšky s drážkou.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy
behelyezéskor a fül a vájatba
illeszkedjék.
106
Používanie vstavaného svetla
UPOZORNENIE
•Pri výmene používajte len halogénové žiarovky
Sony XB-3D (volitené príslušenstvo). Znížite
tým nebezpečenstvo požiaru.
•Pred výmenou žiarovky odpojte zdroj napájania
a žiarovky sa nedotýkajte, až kým nevychladne
tak, že s ňou možno bezpečne manipulova
(aspoň 30 minút). Predídete tak možnému
úrazu popálením.
FIGYELEM!
•A tűzveszély csökkentése érdekében izzócsere
esetén is csak (külön megvásárolható) Sony
XB-3D halogén izzót használjon.
•Az égési sérülések elkerülése érdekében
izzócsere előtt távolítsa el az áramforrást, és ne
nyúljon az izzóhoz, amíg az eléggé le nem hűlt
(ez legalább mintegy 30 percet vesz igénybe).
Megjegyzés
Száraz ruhával vagy valami hasonlóval fogja meg
az izzót, hogy ne kerüljenek rá ujjlenyomatok. Ha
az izzó maszatos, törölje tisztára.
Rozšírené funkcie nahrávania
Poznámka
Pri manipulácii držte žiarovku v suchej handričke,
aby ste ju neznečistili odtlačkami prstov. Ak sa
žiarovka znečistí, starostlivo ju poutierajte.
A beépített kameralámpa használata
Speciális felvételi funkciók
107
Vkladanie záberu
Jelenet beszúrása
Na nahratú pásku môžete vloži záber tak, že
nastavíte začiatočný a koncový bod. Snímky
nahraté medzi týmito dvoma bodmi sa vymažú.
Na tento úkon používajte diakový ovládač.
Egy felvétel közepébe is beilleszthet egy
jelenetet, ha megadja, hogy hol kezdődjék és hol
végződjék. E kezdő- és végpont között az
eredeti felvétel törlődik.
Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
végre.
[a]
(1) V pohotovostnom režime podržte stlačené
tlačidlo EDITSEARCH. Uvonite ho v
koncovom bode vkladania [b].
(2) Na diakovom ovládači stlačte tlačidlo ZERO
SET MEMORY.
Indikátor ZERO SET MEMORY začne blika a
počítadlo sa nastaví na nulu.
(3) Stlačte a podržte stlačenú stranu – 7 tlačidla
EDITSEARCH a uvonite ju v začiatočnom
bode vkladania [a].
(4) Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nahrávanie.
Záber sa vloží. Nahrávanie sa automaticky
zastaví pri nulovej hodnote počítadla.
Kamkordér sa vráti do pohotovostného
režimu.
Funkcia vynulovania pamäte sa zruší.
[b]
(1) Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az
EDITSEARCH gombot, és engedje fel a
beszúrandó rész végénél [b].
(2) Nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Ekkor villogni kezd a ZERO SET MEMORY
kijelzés, és a számláló nullára áll.
(3) Tartsa lenyomva a EDITSEARCH gomb – 7
felét, és ott engedje fel, ahol a beszúrt
résznek kezdődnie kell [a].
(4) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
START/STOP gombot.
A jelenet rákerül a szalagra. A felvétel
automatikusan leáll, amikor a szalagszámláló
eléri a nulla értéket. Ekkor a kamera ismét
készenléti állapotba kerül.
Kikapcsol a nullpont megjegyzése funkció.
ZERO SET
MEMORY
EDITSEARCH
108
Vkladanie záberu
Jelenet beszúrása
Poznámky
•Funkciu vynulovania pamäte nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými
v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
•Pri prehrávaní vloženého záberu môže by
obraz a zvuk na jeho konci skreslený.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
nullpont megjegyzése funkció.
•Lejátszáskor előfordulhat, hogy a beszúrt
részlet végénél a kép és a hang kissé torz lesz.
Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak
Előfordulhat, hogy a nullpontot megjegyző
funkció nem működik megfelelően.
Rozšírené funkcie nahrávania
Ak sa na páske medzi nahratými úsekmi
nachádza prázdny úsek
Funkcia vynulovania pamäte nemusí pracova
správne.
Speciális felvételi funkciók
109
— Rozšírené funkcie prehrávania —
— Speciális lejátszási funkciók —
Prehrávanie pásky
s obrazovými efektmi
Képeffektusok alkalmazása
szalag lejátszása közben
Počas prehrávania môžete spracova záber
použitím týchto funkcií obrazových efektov:
NEG.ART, SEPIA, B&W a SOLARIZE.
Lejátszás közben a következő képeffektusok
alkalmazhatók az egyes jelenetekre:
NEG.ART, SEPIA, B&W és SOLARIZE.
(1) Pri prehrávaní alebo v režime pozastavenia
prehrávania zobrazte nastavenia ponuky
stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku P EFFECT v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 265).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný obrazový efekt a
potom ovládací prvok stlačte.
Bližšie informácie o každom obrazovom
efekte získate na strane 83.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot lejátszás vagy pillanat-állj
üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a P EFFECT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát (279. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt képeffektus üzemmódot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Az egyes képeffektusokról részletesebben a
83. oldalon olvashat.
2
MANUAL SET
P EFFECT
D EFFECT
RETURN
1
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
[MENU] : END
MENU
Zrušenie obrazového efektu
A képeffektus kikapcsolása
Položku P EFFECT v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
A menüben válassza a P EFFECT elemhez az
OFF értéket.
110
Képeffektusok alkalmazása szalag
lejátszása közben
Poznámky
•Počas spracovania obrazu použitím obrazových
efektov nemôžete nahráva obrázky na pásku.
Obrázky však môžete nahráva:
– na pamäovú kartu “Memory Stick” ako
statické obrázky,
– na videorekordéri s použitím kamkordéra ako
prehrávača.
•Obrazové efekty sa nedajú použi pri práci
s páskami nahratými v systéme HI8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
•Obrazové efekty nie je možné použi na obraz z
externých vstupov.
Megjegyzések
•Miközben valamilyen képeffektust alkalmaz a
felvételre, a kamerával a szalagra felvétel nem
rögzíthető. De a következőképp ekkor is
készíthető felvétel:
– állóképként „Memory Stick” memóriakártyára
– videomagnóra, ha a kamerát lejátszó
eszközként használja
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
képeffektus.
•Külső forrásból származó jeleneteket nem lehet
képeffektusok segítségével feldolgozni.
Obraz spracovaný pomocou obrazových
efektov
Obraz spracovaný použitím funkcií obrazových
efektov nie je vyvedený do konektorovej zásuvky
DV.
A képeffektus segítségével feldolgozott
képek
A képeffektus segítségével feldolgozott képek
nem továbbíthatóak a DV aljzaton keresztül.
Ak nastavíte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie
Obrazové efekty sa automaticky zrušia.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja vagy megállítja a lejátszást
A képeffektus automatikusan kikapcsolódik.
Rozšírené funkcie prehrávania
Prehrávanie pásky s obrazovými
efektmi
Speciális lejátszási funkciók
111
Prehrávanie pásky
s digitálnymi efektmi
Digitális effektusok
alkalmazása szalag
lejátszása közben
Počas prehrávania môžete spracova záber
použitím týchto funkcií digitálnych efektov:
STILL, FLASH, LUMI. a TRAIL.
Lejátszás közben a következő digitális
effektusok alkalmazhatók az egyes jelenetekre:
STILL, FLASH, LUMI. és TRAIL.
(1) Pri prehrávaní alebo v režime pozastavenia
prehrávania zobrazte nastavenia ponuky
stlačením tlačidla MENU.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku D EFFECT v časti
a potom ovládací prvok stlačte (s. 265).
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný digitálny efekt a
potom ovládací prvok stlačte. Na obrazovke
sa zobrazia prúžky.
V režimoch STILL a LUMI. sa obrázok, pri
ktorom stlačíte ovládací prvok SEL/PUSH
EXEC, zachytí a uloží do pamäte ako statický
obrázok.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte efekt a potom ovládací prvok
stlačte.
Bližšie informácie o každom digitálnom efekte
získate na strane 85.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot lejátszás vagy pillanat-állj
üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a D EFFECT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát (279. oldal).
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt digitális effektus üzemmódot, majd
nyomja meg a tárcsát. Ekkor a képernyőn
feltűnnek a beállítóskála vonalai.
Ha STILL (állókép) vagy LUMI. (fényesség)
módban egy képnél megnyomja a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, a kép állóképként bekerül a
kamera memóriájába.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
a kívánt effektust, majd nyomja meg a
tárcsát.
Az egyes digitális effektusokról
részletesebben a 85. oldalon olvashat.
MENU
2
1
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
ST ILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
[MENU] : END
4
MANUAL SET
D EFFECT
1
LUMI.
IIIIIIII••••••••
[MENU] : END
Zrušenie digitálnych efektov
A digitális effektus kikapcsolása
Položku D EFFECT v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
A menüben válassza a D EFFECT elemhez az
OFF értéket.
112
Digitális effektusok alkalmazása
szalag lejátszása közben
Poznámky
•Počas spracovania obrazu použitím digitálnych
efektov nemôžete nahráva obrázky na pásku.
Obrázky však môžete nahráva:
– na pamäovú kartu “Memory Stick” ako
statické obrázky,
– na videorekordéri s použitím kamkordéra ako
prehrávača.
•Digitálne efekty sa nedajú použi pri práci
s páskami nahratými v systéme HI8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
•Digitálne efekty nie je možné použi na obraz z
externých vstupov.
Megjegyzések
•Miközben valamilyen digitális effektust
alkalmaz a felvételre, a kamerával a szalagra
felvétel nem rögzíthető. De a következőképp
ekkor is készíthető felvétel:
– állóképként „Memory Stick” memóriakártyára
Obraz spracovaný pomocou digitálnych
efektov
Obraz spracovaný pomocou funkcií digitálnych
efektov nie je vyvedený do konektorovej zásuvky
DV.
Ak nastavíte prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) alebo ak zastavíte prehrávanie
Digitálne efekty sa automaticky zrušia.
– videomagnóra, ha a kamerát lejátszó
eszközként használja
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
digitális effektus.
•Külső forrásból származó jeleneteket nem lehet
digitális effektusok segítségével feldolgozni.
A digitális effektus segítségével feldolgozott
képek
A digitális effektus segítségével feldolgozott
képek nem továbbíthatóak a DV aljzaton
keresztül.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe
állítja vagy megállítja a lejátszást
A digitális effektus automatikusan kikapcsolódik.
Rozšírené funkcie prehrávania
Prehrávanie pásky s digitálnymi
efektmi
Speciális lejátszási funkciók
113
Zväčšovanie nahratých
obrázkov
– funkcia pásky PB ZOOM
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM
(zoomolás lejátszáskor)
Obrázky nahraté na páske môžete zväčšova.
Okrem činnosti popísanej v tomto postupe môže
kamkordér zväčšova aj statické obrázky nahraté
na karte “Memory Stick” (s. 215).
A szalagra rögzített képet felnagyíthatók.
Emellett a kamera „Memory Stick”
memóriakártyára rögzített állóképet is fel tud
nagyítani (215. oldal).
(1) Počas prehrávania alebo v režime
pozastavenia prehrávania stlačte tlačidlo PB
ZOOM. Stred obrázka sa zväčší asi
dvojnásobne a na obrazovke sa zobrazia
ikony
.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuňte zväčšený obraz a potom
ovládací prvok stlačte.
: na zobrazenie hornej časti obrázka
: na zobrazenie spodnej časti obrázka
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuňte zväčšený obraz a potom
ovládací prvok stlačte.
: na zobrazenie avej časti obrázka
(otočte ovládací prvok smerom nadol)
: na zobrazenie pravej časti obrázka
(otočte ovládací prvok smerom nahor)
(4) Nastavte priblíženie posunutím páčky na
ovládanie motorového transfokátora.
Obrázok môžete zväčši od 1,1- po 5-násobok
jeho vekosti.
W : zmenšenie
T : zväčšenie
(1) Lejátszás vagy pillant-állj üzemmódban
nyomja meg a kamera PB ZOOM gombját. A
kép közepe ekkor kb. kétszeres nagyságú
lesz, a képernyőn pedig megjelenik a
szimbólum.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva mozgassa
a felnagyított képet, majd nyomja meg a
tárcsát.
: A kép felső részének megtekintéséhez
: A kép alsó részének megtekintéséhez
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
: A kép bal oldali részének megtekintéséhez
(Forgassa a tárcsát lefelé.)
: A kép jobb oldali részének
megtekintéséhez
(Forgassa a tárcsát felfelé.)
(4) Állítsa be a nagyítás mértékét a nagyítókarral.
A nagyítás arányát 1,1-szeres és ötszörös
között változtathatja.
W : Csökkenti a nagyítás arányát.
T : Növeli a nagyítás arányát.
4
2
PB ZOOM
× 2.0
[EXEC] : T t
3
PB ZOOM
× 2.0
1
PB ZOOM
114
[EXEC] : r R
A szalagra felvett képek nagyítása
– Szalag PB ZOOM (zoomolás
lejátszáskor)
Zrušenie funkcie pásky PB ZOOM
A Szalag PB ZOOM funkció kikapcsolása
Stlačte tlačidlo PB ZOOM.
Nyomja meg a PB ZOOM gombot.
Poznámky
•Počas spracovania obrazu použitím funkcie
pásky PB ZOOM nemôžete nahráva obrázky
na pásku ani na pamäovú kartu “Memory
Stick”. Môžete však nahráva obrázky na
videorekordér a kamkordér používa ako
prehrávač.
•Funkcia pásky PB ZOOM sa nedá použi pri
práci s páskami nahratými v systéme HI8
alebo v štandardnom 8 mm systéme.
•Funkciu pásky PB ZOOM nie je možné použi
na zábery z externých vstupov.
Megjegyzések
•Miközben a szalag PB ZOOM funkcióval
nagyítja fel a felvétel valamely részét, a
kamerával sem a szalagra, sem a „Memory
Stick” memóriakártyára nem rögzíthető felvétel.
Videomagnóra azonban átvehető a felvétel, ha
a kamerát lejátszóként használja.
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
szalag PB ZOOM funkció.
•Külső forrásból származó jeleneteket nem lehet
a szalag PB ZOOM segítségével feldolgozni.
Obrázky spracované použitím funkcie pásky
PB ZOOM
Tieto obrázky nie sú vyvedené do konektorovej
zásuvky DV.
Szalag PB ZOOM funkcióval feldolgozott
felvételek
Az ilyen felvételeket nem lehet a DV aljzaton
keresztül továbbítani.
Funkcia pásky PB ZOOM sa zruší automaticky,
ke:
– Je prepínač POWER nastavený do polohy OFF
(CHG).
– Zastavíte prehrávanie.
– Stlačíte tlačidlo MENU.
– Stlačíte tlačidlo TITLE.
A szalag PB ZOOM funkció automatikusan
kikapcsol, ha:
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
kapcsolja.
– Leállítja a lejátszást.
– Megnyomja a MENU gombot.
– Megnyomja a TITLE gombot.
Rozšírené funkcie prehrávania
Zväčšovanie nahratých obrázkov
– funkcia pásky PB ZOOM
Speciális lejátszási funkciók
115
Rýchle vyhadanie záberu
– funkcia ZERO SET
MEMORY
Ráállás a kazetta egy
megadott pontjára
– ZERO SET MEMORY
Kamkordér automaticky vyhadá záber, pri
ktorom má počítadlo pásky stav “0:00:00”.
Na tento úkon používajte diakový ovládač.
Túto funkciu použite napríklad na neskoršie
prezeranie požadovaného záberu pri prehrávaní.
A kamera automatikusan rááll arra jelenetre,
amelyhez a „0:00:00” számlálóállás tartozik.
Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
végre.
Ez a funkció például akkor lehet hasznos, ha
később lejátszás közben ismét meg kíván
tekinteni egy adott jelenetet.
(1) V režime prehrávania stlačte tlačidlo DISPLAY,
ke sa počítadlo pásky nezobrazuje na
obrazovke.
(2) V bode, ktorý chcete neskôr nájs, stlačte
tlačidlo ZERO SET MEMORY. Počítadlo
pásky zobrazí stav “0:00:00” a začne počíta.
Na obrazovke začne blika indikátor ZERO
SET MEMORY.
(3) Ke chcete zastavi prehrávanie, stlačte
tlačidlo x.
(4) Stlačte tlačidlo m, čím previniete pásku do
nulového bodu počítadla. Páska sa
automaticky zastaví približne po dosiahnutí
nulovej hodnoty počítadla. Indikátor ZERO
SET MEMORY sa prestane zobrazova a
objaví sa časový kód.
(5) Stlačte tlačidlo N. Prehrávanie sa spustí od
nulového bodu počítadla.
DISPLAY
m
x
116
(1) Ha a számláló nem látható a képernyőn,
lejátszás közben nyomja meg a DISPLAY
gombot.
(2) Azon a ponton, amelyre később rá kíván állni,
nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot.
A számláló „0:00:00”–t mutat, majd
növekedni kezd.
Közben a ZERO SET MEMORY szimbólum
villog a képernyőn.
(3) Amikor le kívánja állítani a lejátszást, nyomja
meg a x gombot.
(4) A m gomb megnyomásával csévélje vissza
a szalagot a számláló nullpontjára. Amikor a
számláló nagyjából eléri a nulla állást, a
szalag automatikusan megáll. Eltűnik a ZERO
SET MEMORY jelzés és megjelenik az
időkód.
(5) Nyomja meg a N gombot. A számláló nullpontjától megkezdődik a lejátszás.
ZERO SET MEMORY
N
Poznámky
•Funkcia vynulovania pamäte sa nedá použi pri
práci s páskami nahratými v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm systéme.
•Ak stlačíte tlačidlo ZERO SET MEMORY pred
previnutím pásky, funkcia vynulovania pamäte
sa zruší.
•Môže sa vyskytnú nezhoda počítadla pásky a
časového kódu v rozsahu niekokých sekúnd.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
nullpont megjegyzése funkció.
•Ha a szalag visszacsévélése előtt nyomja meg
a ZERO SET MEMORY gombot, kikapcsol a
nullpont megjegyzése funkció.
•A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
Ak sa na páske medzi nahratými úsekmi
nachádza prázdny úsek
Funkcia vynulovania pamäte nemusí pracova
správne.
Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak
Előfordulhat, hogy a nullpontot megjegyző
funkció nem működik megfelelően.
Používanie funkcie vynulovania pamäte v
pohotovostnom režime
Ak vkladáte záber, ktorý sa nachádza v strede
nahratej pásky, v bode, pre ktorý chcete nastavi
koniec vkladania, stlačte tlačidlo ZERO SET
MEMORY. Previňte pásku do počiatočného bodu
vkladania a začnite nahráva. Nahrávanie sa
automaticky zastaví pri nulovej hodnote počítadla.
Kamkordér sa vráti do pohotovostného režimu.
A nullpontot megjegyző funkció készenléti
üzemmódban is működik
Ha egy olyan szalag közepére kíván felvételt
készíteni, amely már tartalmaz felvételt, akkor
nyomja meg a ZERO SET MEMORY gombot ott,
ahol a beszúrt felvételt abba szeretné hagyni.
Majd csévélje vissza a szalagot a beszúrandó
rész kezdőpontjához, és kezdje meg a felvételt.
A felvétel automatikusan leáll, amikor a
szalagszámláló eléri a nulla értéket. Ekkor a
kamera ismét készenléti állapotba kerül.
Speciális lejátszási funkciók
Ráállás a kazetta egy megadott
pontjára
– ZERO SET MEMORY
Rozšírené funkcie prehrávania
Rýchle vyhadanie záberu
– funkcia ZERO SET MEMORY
117
Vyhadávanie nahrávky
poda dátumu
– funkcia DATE SEARCH
Keresés a dátum alapján
– DATE SEARCH
Kamkordér môže automaticky vyhada bod, v
ktorom sa mení dátum, a od tohto bodu zača
prehrávanie.
Na tento úkon používajte diakový ovládač.
Túto funkciu používajte na zisovanie bodu, v
ktorom sa mení dátum nahrávky, alebo na
úpravu nahrávky pri každom dátume.
4 7 2003
5 7 2003
[a]
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE
na diakovom ovládači, až kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor DATE
SEARCH. Indikátor sa mení takto:
DATE SEARCH y (žiaden indikátor)
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (žiaden indikátor)
(3) Ak je východisková pozícia [b], stlačením
tlačidla . môžete vyhadáva smerom k
pozícii [a] a stlačením tlačidla > smerom k
pozícii [c]. Kamkordér začne automaticky
prehráva v bode, v ktorom sa mení dátum.
Vždy, ke stlačíte tlačidlo . alebo >,
kamkordér vyhadá predchádzajúci alebo
nasledujúci dátum.
118
A kamera automatikusan meg tudja keresni azt a
pontot, ahol a felvételi dátum vált, és ettől a
ponttól kezdi meg a lejátszást.
Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
végre.
E funkció segítségével ellenőrizni tudja, hol
vannak váltások felvételi dátumok között, illetve
az egyes felvételi dátumok szerint tudja
szerkeszteni a szalagot.
[b]
31 12 2003
[c]
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a DATE SEARCH kijelzés meg nem
jelenik. A kijelzés a következőképp változik:
DATE SEARCH y (nincs kijelzés)
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (nincs kijelzés)
(3) Ha a szalag jelenlegi állása [b], az [a] irányba
a . gomb lenyomásával, míg a [c] irányba
a > lenyomásával tud keresni. A kamera
automatikusan elkezdi a lejátszást azon a
ponton, ahol a dátum vált.
Valahányszor megnyomja a . vagy a >
gombot, a kamera megkeresi az előző, illetve
a következő dátumot.
Vyhadávanie nahrávky poda
dátumu
– funkcia DATE SEARCH
2
SEARCH
MODE
3
Keresés a dátum alapján
– DATE SEARCH
DATE 00
SEARCH
DATE 01
SEARCH
Nyomja meg a x gombot.
Poznámky
•Funkciu vyhadávania dátumu nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými
v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
•Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako
dve minúty, kamkordér nemusí presne nájs
bod, v ktorom sa mení dátum nahrávky.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
dátum szerint kereső funkció.
•Ha az adott naphoz két percnél rövidebb idejű
felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
dátum vált.
Ak sa na páske medzi nahratými úsekmi
nachádza prázdny úsek
Môže sa sta, že funkcia vyhadávania dátumu
nebude správne fungova.
Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak
Előfordulhat, hogy a dátumkereső funkció nem
működik megfelelően.
Speciális lejátszási funkciók
A keresés leállítása
Stlačte tlačidlo x.
Rozšírené funkcie prehrávania
Zastavenie vyhadávania
119
Vyhadávanie fotografií
– funkcia PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN
Fénykép keresése
– PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN
Môžete vyhadáva statické obrázky nahraté na
páske (vyhadávanie fotografií).
Taktiež môžete postupne vyhadáva statické
obrázky jeden za druhým a každý obrázok
automaticky zobrazi na pä sekúnd (prezeranie
fotografií).
Na tieto úkony používajte diakový ovládač.
A kamera meg tudja keresni a szalagra felvett
állóképet (fényképkeresés).
Lehetőség van arra is, hogy a kamera az
állképeket egymás után automatikusan
kikeresse, majd az egyes képeket
5 másodpercig megjelenítse
(fényképbemutató).
Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
végre.
Vyhadávanie fotografií
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE
na diakovom ovládači, až kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor PHOTO
SEARCH. Indikátor sa mení takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (žiaden indikátor)
(3) Stlačením tlačidla . alebo > vyberte
fotografiu, ktorú chcete prehra. Vždy, ke
stlačíte tlačidlo . alebo >, kamkordér
vyhadá predchádzajúcu alebo nasledujúcu
fotografiu. Kamkordér začne automaticky
prehráva túto fotografiu.
2
SEARCH
MODE
3
Fénykép keresése
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a PHOTO SEARCH kijelzés meg nem
jelenik. A kijelzés a következőképp változik:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (nincs kijelzés)
(3) A . vagy a > gomb megnyomásával
válassza ki a lejátszani kívánt fényképet.
Valahányszor megnyomja a . vagy a >
gombot, a kamera megkeresi az előző, illetve
a következő fényképet. A kamera
automatikusan lejátssza a fényképet.
PHOTO 00
SEARCH
PHOTO 01
SEARCH
DCR-TRV345E
Zastavenie vyhadávania
A keresés leállítása
Stlačte tlačidlo x.
Nyomja meg a x gombot.
120
Vyhadávanie fotografií
– funkcia PHOTO SEARCH/PHOTO
SCAN
Prezeranie fotografií
Fénykép keresése
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Fényképek bemutatása
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Nyomja meg a távirányító SEARCH MODE
gombját egymás után többször mindaddig,
amíg a PHOTO SCAN kijelzés meg nem jelenik.
A kijelzés a következőképp változik:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (nincs kijelzés)
(3) Stlačte tlačidlo . alebo >.
Každá fotografia sa automaticky zobrazí
približne na pä sekúnd.
(3) Nyomja meg a . vagy a > gombot.
A kamera minden egyes fényképet
automatikusan megjelenít kb. 5 másodpercre.
2
SEARCH
MODE
PHOTO
00
SCAN
DCR-TRV345E
Zastavenie prezerania
A bemutató leállítása
Stlačte tlačidlo x.
Nyomja meg a x gombot.
Poznámka
Funkcie PHOTO SEARCH a PHOTO SCAN sa
nedajú použi pri práci s páskami nahratými
v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
Megjegyzés
Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
fényképkeresés és a fényképbemutató.
Ak sa na páske medzi nahratými úsekmi
nachádza prázdny úsek
Môže sa sta, že vyhadávanie a prezeranie
fotografií nebude správne fungova.
Speciális lejátszási funkciók
3
Rozšírené funkcie prehrávania
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Opakovane stláčajte tlačidlo SEARCH MODE
na diakovom ovládači, až kým sa na
obrazovke nezobrazí indikátor PHOTO SCAN.
Indikátor sa mení takto:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH t
PHOTO SCAN t (žiaden indikátor)
Ha a szalagon a felvételt tartalmazó részek
között üres részek is vannak
Előfordulhat, hogy a fényképkereső és
fényképbemutató funkció nem működik
megfelelően.
121
— Úpravy —
— Szerkesztés —
Kopírovanie pásky
Kazettamásolás
Používanie prípojného kábla A/V
Az A/V összekötőkábel segítségével
Ak pripojíte ku kamkordéru videorekordér,
môžete na ňom nahráva alebo robi úpravy,
pričom kamkordér bude slúži ako prehrávač.
A kamerához mellékelt A/V összekötő kábel
segítségével a kamerához csatlakoztatott
videomagnóra anyagot másolhat és azt azon
szerkesztheti.
Predtým, než začnete
•Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu LCD. (Predvolené
nastavenie je LCD.)
•Stlačením nasledujúcich tlačidiel zrušíte
zobrazenie indikátorov, takže nebudú prekrýva
obraz na páske, ktorú upravujete:
– tlačidlo DATA CODE na diakovom ovládači,
– tlačidlo SEARCH MODE na diakovom
ovládači,
– tlačidlo DISPLAY.
(1) Pásku určenú na nahrávanie vložte do
videorekordéra a nahratú pásku vložte do
kamkordéra.
(2) Pripravte videorekordér na nahrávanie
a nastavte prepínač vstupu do polohy LINE.
Pripojte prípojný kábel A/V ku konektoru
AUDIO/VIDEO. Ďalšie informácie získate v
návode na používanie videorekordéra.
(3) Nastavte prepínač POWER do polohy VCR/
PLAYER.*
(4) Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri.
(5) Začnite nahráva na videorekordéri.
Ďalšie informácie získate v návode na
používanie videorekordéra.
A művelet megkezdése előtt
•A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
az LCD értéket. (A gyári beállítás LCD.)
•A következő gombokat megnyomva tüntesse el
a kijelzéseket, hogy azok ne kerüljenek rá a
szerkesztett szalagra:
– a távirányító DATA CODE gombja
– a távirányító SEARCH MODE gombja
– DISPLAY
(1) Tegye be a videomagnóba azt a kazettát,
amelyre a felvételt át kívánja venni, és tegye
be a kamerába a felvételt tartalmazó kazettát.
(2) A videomagnót készítse elő a felvételre, majd
válassza rajta a LINE bemenetet.
Az A/V összekötőkábelt csatlakoztassa az
AUDIO/VIDEO aljzathoz. Tanulmányozza át a
videomagnó használati utasítását.
(3) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR/
PLAYER helyzetbe.*
(4) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
kamerával.
(5) Indítsa el a felvételt a videomagnón.
Tanulmányozza át a videomagnó használati
utasítását.
Žltý/Sárga
Biely/Fehér
IN
Prípojný kábel A/V
(je súčasou)/
A/V összekötőkábel
(tartozék)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO/ A/ V OUT
VIDEO
S VIDEO
S VIDEO OUT
Videorekordér/
Videomagnó
Červený/
Piros
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
122
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Kopírovanie pásky
Kazettamásolás
Žltý/Sárga
IN
CCD-TRV418E
S VIDEO
VIDEO
A/ V OUT
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
A/V összekötőkábel (tartozék)
Videorekordér/
Videomagnó
Čierny/
Fekete
Po skončení kopírovania pásky
Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
videomagnón is.
Ako zabráni zhoršeniu kvality obrazu pri
kopírovaní
A képminőség romlásának
megakadályozása másoláskor
Pred kopírovaním nastavte položku EDIT v
nastaveniach ponuky na hodnotu ON.
(Predvolené nastavenie je OFF.) (s. 268)
Másolás előtt a menüben az EDIT módot állítsa
ON helyzetbe. (A gyári beállítás OFF.) (282. oldal)
Na úpravy môžete použi videorekordér, ktorý
podporuje niektorý z nasledujúcich systémov:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
alebo
.
MICRO MV
Szerkesztés
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Úpravy
AUDIO
S VIDEO OUT
Szerkesztést olyan videomagnón tud végezni,
amely az alábbi rendszerű felvételek
felvételére és lejátszására alkalmas:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
vagy
.
MICRO MV
Ak používate monofónny videorekordér
Ha a videomagnó monó hangrendszerű
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do
konektorovej zásuvky vstupu videa a biely alebo
červený konektor do konektorovej zásuvky
vstupu zvuku na videorekordéri. Ke je pripojený
biely konektor, prehráva sa zvuk z avého kanála
a ke je pripojený červený konektor, prehráva sa
zvuk z pravého kanála.
Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
dugóját a videomagnó videobemenetéhez, a
fehér vagy a piros dugót pedig csatlakoztassa a
videomagnó audiobementéhez. Ha a fehér
csatlakozót használja, akkor a bal sáv (L) hangja
hallható, ha pedig a piros csatlakozót használja,
akkor a jobb sáv (R) hangja hallható.
123
Kopírovanie pásky
Kazettamásolás
Ak používate stereofónny videorekordér
Ha a videomagnó sztereó hangrendszerű
Pripojte konektor pre zvuk prípojného kábla A/V
do avej (bielej) vstupnej zásuvky videorekordéra.
Az A/V összekötőkábel audio-csatlakozóját
csatlakoztassa a videomagnó bal oldali (fehér)
bemenetéhez.
Ak má videorekordér konektorovú zásuvku
typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (volitené
príslušenstvo) ku konektorom typu S video na
kamkordéri a videorekordéri.
Ha a videomagnó S video-csatlakozóaljzattal
rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatáshoz
használjon S videokábelt (külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a kamera
és a videomagnó S videoaljzatához csatlakoztassa.
Používanie kábla i.LINK
Az i.LINK kábel segítségével
Kábel i.LINK (volitené príslušenstvo) pripojte do
konektorovej zásuvky DV kamkordéra a do
konektorovej zásuvky DV IN produktov DV. Pri
obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové
a zvukové signály prenášajú v digitálnej forme,
čo umožňuje vysokokvalitnú úpravu. Indikátory
na obrazovke sa nedajú nahra.
Nem kell mást tennie, csak csatlakoztassa az
i.LINK kábelt (külön megvásárolható) a kamera
DV aljzatához, valamint a DV-készülék DV IN
aljzatához. A digitális-digitális csatlakoztatás
kiváló minőségű szerkesztést tesz lehetővé,
mivel a kép- és hangjeleket digitális formában
továbbítja. A képernyőn megjelenő kijelzések
nem másolhatók át.
(1) Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete
nahráva) vložte do videorekordéra a nahratú
(zdrojovú) pásku vložte do kamkordéra.
(2) Prepínač vstupov na videorekordéri (ak je k
dispozícii) nastavte do polohy DV IN. Ďalšie
informácie získate v návode na používanie
videorekordéra.
(3) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
polohy VCR.
(4) Nahratú pásku prehrávajte na kamkordéri.
(5) Začnite nahráva na videorekordéri.
Ďalšie informácie získate v návode na
používanie videorekordéra.
(1) A videomagnóba tegyen bele egy üres
szalagot (vagy egy olyan szalagot, amelyet
felül akar írni), és helyezze a felvételt
tartalmazó kazettát a kamerába.
(2) Válassza ki a videomagnón – ha van ilyen –a
DV IN bemenetet. Tanulmányozza át a
videomagnó használati utasítását.
(3) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(4) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
kamerával.
(5) Indítsa el a felvételt a videomagnón.
Tanulmányozza át a videomagnó használati
utasítását.
Videorekordér/
Videomagnó
DV
DV
DV OUT
Na tejto strane je značka ./
A jel ezen az oldalon található.
124
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Kábel i.LINK (volitené
príslušenstvo)/i.LINK kábel
(külön megvásárolható)
DV IN
Kopírovanie pásky
Kazettamásolás
Po skončení kopírovania pásky
Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
videomagnón is.
Poznámka týkajúca sa pások nahratých
alebo
v systéme Hi8
v štandardnom 8 mm systéme
Obraz sa môže chvie. Nie je to porucha.
Digitálne signály sú počas prehrávania vyvedené
ako obrazové signály z konektora DV.
Megjegyzés a Hi8
/Standard 8 mm-es
rendszerű felvételt tartalmazó szalagokkal
kapcsolatban
Előfordulhat, hogy a kép „lélegzik” vagy vibrál. A
jelenség nem utal meghibásodásra. Lejátszáskor
a képjelek digitális formában távoznak a DV
aljzatból.
Az i.LINK kábel segítségével csak egy
videomagnót csatlakoztathat
Az i.LINK-kel kapcsolatos bővebb információk a
328. oldalon találhatók.
Az alábbi funkciókkal feldolgozott képek nem
továbbíthatók a DV aljzaton keresztül:
– Digitális effektus
– Szalag PB ZOOM
– Képeffektus
Ak nahrávate pozastavený obraz
prostredníctvom konektorovej zásuvky DV
Nahrávaný obraz bude hrubý. Ak prehrávate
obraz pomocou iného obrazového zariadenia,
obraz sa môže chvie.
Ha a DV aljzaton keresztül vesz fel
kimerevített (pillanat-állj) képet
A felvett kép egyenetlen lesz. Előfordulhat az is,
hogy ha a felvett képeket másik videomagnón
játssza le, a kép beremeg.
Ak používate kábel i.LINK
Titulky a indikátory nie je možné kopírova.
Ha az i.LINK kábelt használja
A feliratok és a kijelzőn megjelenő szimbólumok
és kijelzések nem másolhatók.
Szerkesztés
Obraz spracovaný pomocou nasledujúcich
funkcií nie vyvedený prostredníctvom
konektora DV:
– Digitálne efekty
– Funkcia pásky PB ZOOM
– Obrazové efekty
Úpravy
Použitím kábla typu i.LINK môžete pripoji iba
jeden videorekordér
Ďalšie informácie o kábli i.LINK získate na
strane 328.
125
Jednoduché
kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Po pripojení videorekordéra môžete jeho funkcie
kopírovania jednoducho ovláda pomocou
kamkordéra.
K dispozícii je osem vopred nastavených a dva
vlastné titulky uložené v kamkordéri, ako je to
uvedené v časti “Vytváranie vlastných titulkov”
(s. 101). Vyberte požadovanú farbu, vekos
a farbu pozadia titulkov.
Používanie funkcie Easy Dubbing
Krok č. 1: Pripojenie videorekordéra
Krok č. 2: Príprava videorekordéra na prevádzku
s kamkordérom (s. 127 az 132)
Krok č. 3: Výber titulku (s. 132 az 133)
Krok č. 4: Výber režimu kopírovania (s. 134)
Krok č. 5: Vykonanie jednoduchého kopírovania
(– funkcia Easy Dubbing) (s. 135)
Ak znova kopírujete použitím toho istého
videorekordéra, krok č. 2 môžete preskoči
(s. 127 až 132).
Ak nechcete vloži titulok, krok č. 3 môžete
preskoči (s. 132 až 133).
Kazetta másolása
könnyen – Easy Dubbing
Ha a kamerához videomagnót csatlakoztat, a
kamerával a másolás egyszerűen irányítható a
videomagnón.
Kiválasztható a nyolc gyári és a kamerában tárolt
két egyéni felirat (lásd „Egyéni feliratok
készítése”, 101. oldal) egyike. Válassza ki a
felirat kívánt színét, méretét és hátterének színét.
Az Easy Dubbing funkció használata
1. lépés A videomagnó csatlakoztatása
2. lépés A videomagnó beállítása, hogy
együttműködjék a kamerával
(127 – 132. oldal)
3. lépés A felirat kiválasztása (132 – 133. oldal)
4. lépés A másolási mód kiválasztása
(134. oldal)
5. lépés Az egyszerű másolás (Easy Dubbing
funkció) végrehajtása (135. oldal)
Ha ismét ugyanazzal a videomagnóval készít
másolatot, kihagyhatja a 2. lépést
(127 – 132. oldal).
Ha nem kíván feliratot, kihagyhatja a 3. lépést
(132 – 133. oldal).
Krok č.1: Pripojenie videorekordéra
Pripojte zariadenia poda obrázka na strane 123.
Na úpravy môžete použi videorekordér, ktorý
podporuje niektorý z nasledujúcich systémov:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
alebo
MICRO MV
.
Ak má videorekordér konektorovú zásuvku
typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (volitené príslušenstvo)
ku konektorom typu S video na kamkordéri a
videorekordéri.
126
1. lépés: A videomagnó
csatlakoztatása
Kösse össze a készülékeket a 123. oldalon
látható képnek megfelelően.
Szerkesztést olyan videomagnón tud végezni,
amely az alábbi rendszerű felvételek
felvételére és lejátszására alkalmas:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
vagy
MICRO MV
.
Ha a videomagnó S video-csatlakozóaljzattal
rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a csatlakoztatáshoz
használjon S videokábelt (külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
kamera és a videomagnó S videoaljzatához
csatlakoztassa.
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Krok č. 2: Príprava videorekordéra
na prevádzku s
kamkordérom
2. lépés: A videomagnó beállítása,
hogy együttműködjék a
kamerával
Signály na ovládanie videorekordéra sa
odosielajú prostredníctvom infračervených lúčov
kamkordéra a prijímajú sa prostredníctvom
senzora diakového ovládania videorekordéra.
Ak na pripojenie používate prípojný kábel A/V,
postupujte poda krokov č. (1) až (4) uvedených
nižšie, aby ste zabezpečili správne vyslanie
ovládacieho signálu.
A videomagnót vezérlő jeleket a kamera
infravörös jeladója bocsátja ki, és a videomagnó
infravörös érzékelője fogadja.
Ha az eszközöket A/V összekötőkábellel
csatlakoztatja egymáshoz, a vezérlőjel megfelelő
továbbításához hajtsa végre az alábbi (1) – (4)
lépéseket.
1 A kamera POWER kapcsolóját állítsa
PLAYER helyzetbe.
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott
videomagnót, majd válassza a LINE
bemenetet.
Ha videokamerát csatlakoztat,
kapcsolóját állítsa VTR/VCR helyzetbe.
3 A menü megjelenítéséhez nyomja meg az
EASY DUB gombot.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a SETUP elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
5 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a PAUSE MODE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
6 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a videomagnó felvételi szünet
funkcióját törlő módot, majd nyomja meg
a tárcsát.
Szerkesztés
1 Prepínač POWER na kamkordéri
nastavte do polohy PLAYER.
2 Zapnite napájanie pripojeného
videorekordéra a potom nastavte
prepínač vstupu do polohy LINE.
Ak pripájate videokameru, nastavte jej
vypínač do polohy VTR/VCR.
3 Stlačte tlačidlo EASY DUB. Zobrazí sa
ponuka.
4 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SETUP a potom
ovládací prvok stlačte.
5 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku PAUSE MODE
a potom ovládací prvok stlačte.
6 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte režim, ktorým sa zruší
pozastavenie nahrávania na videorekordéri,
a potom ovládací prvok stlačte.
(1) A videomagnó felvételi szünetét
kikapcsoló mód beállítása
Úpravy
(1) Nastavenie režimov, ktorými sa zruší
pozastavenie nahrávania na
videorekordéri
127
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
4
PL
AY
1
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
OFF(CHG)
CA
ER
ER
POW
ME
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
RA
[ E A S Y D U B ] : E ND
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
5
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE P A U S E
REC
I R TEST
PB
RETURN
NORMAL
[ E A S Y D U B ] : E ND
CCD-TRV418E
3
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
MODE SEL
SETUP
EASY DUB
0 :0 0 :0 0
NORMAL
[ E A S Y D U B ] : E ND
Tlačidlá na zrušenie pozastavenia nahrávania
na videorekordéri
Tlačidlá sa líšia v závislosti od typu
videorekordéra. Pozastavenie nahrávania zrušíte
nasledujúcim spôsobom:
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
X, vyberte možnos PAUSE.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
z, vyberte možnos REC.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
N, vyberte možnos PB.
128
A videomagnó felvételi szünetének
kikapcsolására szolgáló gombok
Különböző videomagnókon különböző gombok
találhatók. A felvételi szünet kikapcsolásához:
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb X,
válassza a PAUSE beállítást.
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb z,
válassza a REC beállítást.
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb N,
válassza a PB beállítást.
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
(2) Nastavenie kódu IR SETUP
(2) Az IR SETUP kód beállítása
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IR SETUP
a potom ovládací prvok stlačte.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte kód IR SETUP svojho
videorekordéra a potom ovládací prvok
stlačte.
Kód nájdete v kapitole “Informácie o kóde
IR SETUP” (s. 130).
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
be az IR SETUP menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a videomagnó IR SETUP
kódját, majd nyomja meg a tárcsát.
A megfelelő kódot nézze meg az „IR
SETUP kódok” fejezetben (130. oldal).
1
0 :0 0 :0 0
3
NORMAL
[EASY DUB]:END
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
3
Szerkesztés
CCD-TRV418E
Úpravy
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
NORMAL
[EASY DUB]:END
129
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Informácie o kóde IR SETUP
Kód IR SETUP je uložený v pamäti kamkordéra.
Skontrolujte, či ste nastavili správny kód poda
svojho videorekordéra. Predvolený je kód číslo 3.
IR SETUP kódok
Az IR SETUP kódot a kamera a memóriájában
tárolja. Ügyeljen arra, hogy a videomagnónak
megfelelő helyes kódot állítsa be. Az
alapbeállítás a 3-as kód.
Značka/Típus
Kód IR SETUP/
IR SETUP kód
Značka/Típus
Kód IR SETUP/
IR SETUP kód
* Televízor alebo videorekordér/
TV/videó rész
Poznámka týkajúca sa kódu IR SETUP
Ak videorekordér nepodporuje kódy IR SETUP,
nie je možné použi funkciu Easy Dubbing.
130
Megjegyzés az IR SETUP kóddal
kapcsolatban
Nem működik az Easy Dubbing funkció, azaz az
egyszerű másolás nem lehetséges, ha a
videomagnó nem használ IR SETUP kódot.
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
(3) Nastavenie kamkordéra a
videorekordéra tak, aby boli otočené
prednou stranou k sebe
(3) A kamera és a videomagnó
szembeállítása egymással
Vyhadajte vysielač infračervených lúčov
kamkordéra a kamkordér nastavte tak, aby bol
vysielač nasmerovaný na senzor diakového
ovládania videorekordéra.
Umiestnite zariadenia tak, aby vzdialenos
medzi nimi bola približne 30 cm a odstráňte
všetky prekážky medzi zariadeniami.
Keresse meg a kamera infravörös jeladóját,
és fordítsa a videomagnó érzékelője felé.
A két készüléket helyezze egymástól 30 cmre, és távolítson el közülük minden akadályt.
Videorekordér/
Videomagnó
Vysielač infračervených lúčov/
Infravörös jeladó
Úpravy
Senzor diakového ovládania/
Infravörös érzékelő
(4) Kontrola prevádzky videorekordéra
1 Do videorekordéra vložte pásku, na ktorú
sa dá nahráva, a potom nastavte na
videorekordéri režim pozastavenia
nahrávania.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IR TEST a potom
ovládací prvok stlačte.
3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE
a potom ovládací prvok stlačte.
Ak videorekordér začne nahráva,
nastavenie je správne.
Po skončení nahrávania sa indikátor
zmení na COMPLETE.
CCD-TRV418E
Szerkesztés
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
A/V összekötőkábel (tartozék)
(4) A videomagnó működésének
ellenőrzése
1 Tegyen kazettát a videomagnóba, és
állítsa felvételi szünetre.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
állítsa be az IR TEST menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
be az EXECUTE menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ha a videomagnó megkezdi a felvételt, a
beállítás helyes.
A felvétel befejeztekor a kijelzés szövege
COMPLETE lesz.
2
0 :0 0 :0 0
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
READY
RETURN
NORMAL
[EASY DUB]:END
CCD-TRV418E
EASY DUBBING
SETUP
I R SETUP
PAUSE MODE
I R TEST
RETURN
0 :0 0 :0 0
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
NORMAL
[EASY DUB]:END
131
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Ke videorekordér nefunguje správne
Ha a videomagnó nem működik
megfelelően
•V kapitole “Informácie o kóde IR SETUP”
vyhadajte kód a potom znova nastavte
položky IR SETUP alebo PAUSE MODE.
•Kamkordér umiestnite do vzdialenosti aspoň
30 cm od videorekordéra.
•Ďalšie informácie získate v návode na
používanie videorekordéra.
•Ismét ellenőrizze a kódot az „IR SETUP kódok”
fejezetben, majd megint állítsa be az IR SETUP
vagy a PAUSE MODE módot.
•A kamerát legalább 30 cm távolságra helyezze
el a videomagnótól.
•Tanulmányozza át a videomagnó használati
utasítását.
Krok č. 3: Výber titulku
3. lépés: A felirat kiválasztása
Môžete vybra titulok, farbu, vekos a farbu
pozadia.
CUSTOM1 a CUSTOM2 sú vlastné titulky
uložené v kamkordéri poda pokynov v časti
“Vytváranie vlastných titulkov” (s. 101).
Kiválaszthatja a feliratot, annak színét és
méretét, valamint a háttér színét.
A CUSTOM1 és a CUSTOM2 a kamerában tárolt
egyéni felirat; lásd az „Egyéni feliratok készítése”
fejezetet (101. oldal).
HELLO!
(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku TITLE SEL a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) V nastaveniach ponuky vyberte požadovaný
titulok a potom ovládací prvok stlačte.
Titulok bliká.
(3) Upravte farbu, vekos alebo farbu pozadia.
Ak ich nepotrebujete upravi, pokračujte
Krokom č. 4 (s. 134).
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte farbu, vekos alebo farbu
pozadia a potom ovládací prvok stlačte.
Zobrazí sa príslušná položka.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku a
potom ovládací prvok stlačte.
3 Opakujte kroky č. 1 a 2, až kým
nenastavíte požadovaný vzhad titulku.
(4) Ďalším pootočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC dokončite nastavenie.
132
(1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a TITLE SEL menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(2) A menüben válassza ki a kívánt feliratot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ekkor a felirat villogni kezd.
(3) Változtassa meg a színt, a méretet és a háttér
színét.
Ha nem kell módosítani őket, folytassa a
4. lépéssel (134. oldal).
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a színt, a méretet vagy a háttér
színét, majd nyomja meg a tárcsát. Ekkor
megjelenik a megfelelő elem.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a kívánt elemet, majd nyomja
meg a tárcsát.
3 Addig ismételje az 1 és 2 lépést, amíg a
felirat meg nem felel igényeinek.
(4) A beállítások véglegesítéséhez ismét nyomja
meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
CCD-TRV418E
1
EASY DUBBING
START
T I T LE SEL
OFF
MODE SEL
SET UP
0 :0 0 :0 0
EASY DUBBING
T I T LE SEL
0 :0 0 :0 0
OFF
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
NORMAL
[EASY DUB]:END
2
[EASY DUB]:END
EASY DUBBING
T I T LE SEL
0 :0 0 :0 0
OFF
HE L L O !
HA P P Y B I RT HDA Y
H A P P Y H OL I D A Y S
C ON GR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
E A S Y D U B B I NG
SMA L L
S I ZE
0 :0 0 :0 0
HELLO!
[EASY DUB]:END
[EASY DUB]:END
3
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
E A S Y D U B B I NG
S I ZE
L A RGE
E A S Y D U B B I NG
T I TLE
0 :0 0 :0 0
0 :0 0 :0 0
[EASY DUB]:END
Nastavenie titulku
•Farba titulku sa pri nastavovaní mení takto:
WHITE (biela) y YELLOW (žltá) y VIOLET
(fialová) y RED (červená) y CYAN (azúrová)
y GREEN (zelená) y BLUE (modrá).
•Vekos titulku sa zmení takto:
SMALL (malý) y LARGE (veký).
•Farba pozadia sa mení takto:
FADE (rozjasnenie) y WHITE (biela) y
YELLOW (žltá) y VIOLET (fialová) y RED
(červená) y CYAN (azúrová) y GREEN
(zelená) y BLUE (modrá) y BLACK (čierna).
Megjegyzés
Csak a videomagnóban lévő szalagra lehet
feliratot tenni.
Szerkesztés
Poznámka
Titulok môžete vloži len na pásku videorekordéra.
Úpravy
HELLO!
HELLO!
A felirat beállítása
•A felirat színe így változik:
WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y VIOLET
(lila) y RED (piros) y CYAN (világoskék) y
GREEN (zöld) y BLUE (kék)
•A felirat mérete így változik:
SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
•A háttér színe így változik:
FADE (halvány) y WHITE (fehér) y YELLOW
(sárga) y VIOLET (lila) y RED (piros) y
CYAN (világoskék) y GREEN (zöld) y BLUE
(kék) y BLACK (fekete)
133
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Krok č. 4: Výber režimu kopírovania
Je možné vybra normálne nahrávanie (NORMAL)
alebo nahrávanie po intervaloch (PREVIEW).
(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte položku MODE SEL a potom ovládací
prvok stlačte.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku NORMAL alebo
PREVIEW a potom ovládací prvok stlačte.
– NORMAL: je možné normálne nahrávanie
na videorekordéri.
– PREVIEW: nastavením videorekordéra na
postupné prepínanie
5-sekundového nahrávania a
25-sekundového
pohotovostného režimu sa dá
kopírova v časových
intervaloch.
[a]
5s
[b]
[c]
[a]: Čas nahrávania (videorekordér)
[b]: Čas čakania (videorekordér)
[c]: Čas prehrávania (kamkordér)
4. lépés: A másolási mód
kiválasztása
Normál (NORMAL), illetve szakaszos (PREVIEW)
felvételi módot választhat.
(1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a MODE SEL menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a NORMAL vagy a PREVIEW elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
– NORMAL: a videomagnóval a szokásos
módon készíthet felvételt.
– PREVIEW: szakaszos másolásra nyílik
lehetőség, ha a videomagnót
úgy állítja be, hogy az
automatikusan rendre
5 másodpercig felvegyen és
25 másodpercig álljon.
5s
25 s
30 s
25 s
30 s
[a]: Felvételi idő (videomagnó)
[b]: Várakozási idő (videomagnó)
[c]: Játékidő (kamera)
1
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
NORMAL
MODE SEL
SET UP
NORMAL
[EASY DUB]:END
CCD-TRV418E
EASY DUBBING
0 :0 0 :0 0
START
TITLE SEL
MODE SEL
NORMAL
SET UP
PREVIEW
NORMAL
[EASY DUB]:END
134
Jednoduché kopírovanie pásky
– funkcia Easy Dubbing
Krok č. 5: Vykonanie jednoduchého
kopírovania (– funkcia
Easy Dubbing)
Ukončenie funkcie Easy Dubbing
Stlačte tlačidlo EASY DUB.
Poznámka
Ak v Kroku č. 3 vyberiete možnos FADE
(rozjasňovanie farby pozadia) (s. 132), obraz sa
nemusí zobrazi správne v závislosti od
pripojeného videorekordéra.
Na videorekordéri nemôžete nahráva, ke:
– Je páska na konci.
– Je plôška na ochranu proti zápisu vysunutá.
– Kód IR SETUP nie je správny.
– Tlačidlo na zrušenie pozastavenia nahrávania
nie je správne.
Na obrazovke sa zobrazí nápis NOT READY,
ke
nebola vybratá položka START.
Győződjék meg arról, hogy összekötötte a
kamerát és a videomagnót, és hogy a
videomagnó felvételi szünet üzemmódban van.
Ha videokamerát használ, kapcsolóját állítsa
VTR/VCR helyzetbe. Ennek a kamerának a
POWER kapcsolóját pedig állítsa PLAYER
helyzetbe.
(1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
a START menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
A másolás végeztével mind a kamera, mind a
videomagnó automatikusan leáll.
A kijelző pedig ismét az Easy Dubbing funkció
kezdőképernyőjét mutatja.
Ha szerkesztés közben kívánja megállítani a
másolást
Nyomja meg a kamera x gombját.
Szerkesztés
Zastavenie kopírovania počas úprav
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri.
5. lépés: Az egyszerű másolás
(Easy Dubbing funkció)
végrehajtása
Úpravy
Skontrolujte, či je kamkordér prepojený
s videorekordérom a či je videorekordér v režime
pozastavenia nahrávania.
Ak používate videorekordér, nastavte vypínač do
polohy VTR/VCR. Prepínač POWER na
kamkordéri nastavte do polohy PLAYER.
(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte hodnotu START a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte.
Po dokončení kopírovania sa kamkordér aj
videorekordér automaticky zastavia.
Na displeji sa potom zobrazí počiatočná
obrazovka funkcie Easy Dubbing.
Kazetta másolása könnyen
– Easy Dubbing
Kilépés az Easy Dubbing funkcióból
Nyomja meg az EASY DUB gombot.
Megjegyzés
Ha a 3. lépésben háttérszínként a FADE értéket
választja (132. oldal), előfordulhat, hogy a
csatlakoztatott videomagnótól függően a kép
nem tökéletesen jelenik meg.
A videomagnó nem tud felvenni, ha:
– A szalag a végére ért.
– A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a
szalag tartalmának módosítását.
– Helytelen az IR SETUP kód.
– A felvételi szünetet kikapcsoló gomb nem a
megfelelő.
A képernyőn a NOT READY felirat jelenik
meg, ha
Nem hajtotta végre a START funkciót.
135
Kopírovanie vybratých
Csak a kiválasztott jelenetek
záberov – úprava digitálneho másolása – Digitális
programu (na páske)
programszerkesztés (szalagon)
Vybraté zábery (programy) určené na úpravu
môžete kopírova na pásku bez použitia
videorekordéra.
Zábery je možné vybera po snímkach. Nastavi
môžete najviac 20 programov.
A kijelölt jelenetekről (programokról) szerkesztés
céljából a szalagon a videomagnó használata
nélkül is készíthet másolatot.
A jeleneteket képkockánként lehet kijelölni.
Legfeljebb 20 program adható meg.
Kamkordér môže kopírova zábery na pamäovú
kartu “Memory Stick”. Ďalšie informácie získate
na strane 194.
A kamerával „Memory Stick” memóriakártyára is
másolhat. Bővebb információkat a 194. oldalon
találhat.
Neželané zábery/
Nem kívánt jelenet
Neželané zábery/
Nem kívánt jelenet
Zmena poradia
záberov/
Sorrendcsere
Predtým, než začnete
A művelet megkezdése előtt
Krok č. 1: Pripojenie videorekordéra (s. 137)
Krok č. 2: Príprava videorekordéra na prevádzku
– pomocou prípojného kábla A/V
(s. 137 az 141),
– pomocou kábla i.LINK
(s. 141 az 142).
Krok č. 3: Nastavenie synchronizácie
videorekordéra (s. 143)
Ak znova kopírujete použitím toho istého
videorekordéra, môžete preskoči krok č. 2
(s. 137 až 142) a krok č. 3 (s. 143 až 144).
1. lépés A videomagnó csatlakoztatása
(137. oldal)
2. lépés A videomagnó beállítása
– az A/V összekötőkábel esetén
(137 – 141. oldal)
– az i.LINK kábel esetén (141 – 142. oldal)
3. lépés A kamera és a videomagnó
szinkronizálása (143. oldal).
Ha ismét ugyanazzal a videomagnóval készít
másolatot, kihagyhatja a 2. lépést (137 – 142.
oldal) és a 3. lépést (143 – 144. oldal).
Používanie tejto funkcie
A funkció használata
Úkon č. 1 Vytvorenie programu (s. 145)
Úkon č. 2 Vykonanie programu (kopírovanie
pásky) (s. 148)
1. művelet A program elkészítése (145. oldal)
2. művelet A digitális programszerkesztés
végrehajtása (szalag másolása)
(148. oldal)
Poznámka
Úpravu digitálneho programu nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými
alebo
v systéme Hi8
v štandardnom 8 mm systéme.
136
Megjegyzés
Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
digitális programszerkesztés.
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Krok č.1: Pripojenie videorekordéra
Môžete použi prípojný kábel A/V alebo kábel
i.LINK.
Ak používate prípojný kábel A/V, prepojte
zariadenia poda obrázka na strane 122.
Ak používate kábel typu i.LINK, prepojte
zariadenia poda obrázka na strane 124.
Ak používate kábel i.LINK
Pri obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové
a zvukové signály prenášajú v digitálnom formáte,
čo umožňuje vysokokvalitnú úpravu.
(1) Nastavenie kódu IR SETUP
1 Prepínač POWER na kamkordéri nastavte
do polohy VCR.
2 Zapnite napájanie pripojeného
videorekordéra a potom nastavte prepínač
vstupu do polohy LINE.
Ak pripájate videokameru, nastavte jej
vypínač do polohy VCR/VTR.
3 Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
4 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
a potom
EXEC vyberte položku
ovládací prvok stlačte.
5
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos TAPE v časti VIDEO
EDIT a potom ovládací prvok stlačte.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT
a potom ovládací prvok stlačte.
6 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EDIT SET a potom
ovládací prvok stlačte.
Mind az A/V összekötőkábel, mind az i.LINK
kábel használható.
Ha az A/V összekötőkábelt használja, akkor a
készülékeket a 122. oldalon látható ábrának
megfelelően csatlakoztassa egymáshoz. Ha az
i.LINK kábelt használja, akkor a készülékeket a
124. oldalon látható ábrának megfelelően
csatlakoztassa egymáshoz.
Ha az i.LINK kábelt használja
A digitális-digitális csatlakoztatás kiváló minőségű
szerkesztést tesz lehetővé, mivel a kép- és
hangjeleket digitális formában továbbítja.
2. lépés: A videomagnó beállítása
úgy, hogy az az A/V
összekötőkábellel
működjék
Ha a videomagnóval kívánja végrehajtani a
szerkesztést, akkor a kamerát úgy állítsa be,
hogy az a vezérlőjelet a videomagnóhoz
infravörös fénysugárként továbbítsa.
Ha az eszközöket A/V összekötőkábellel
csatlakoztatja egymáshoz, a vezérlőjel megfelelő
továbbításához hajtsa végre az alábbi (1) – (4)
lépéseket.
Szerkesztés
Ak chcete robi úpravy pomocou videorekordéra,
nastavte kamkordér na vysielanie ovládacieho
signálu prostredníctvom infračervených lúčov
smerom k senzoru diakového ovládania
videorekordéra.
Ak na pripojenie používate prípojný kábel A/V,
postupujte poda krokov č. (1) až (4) uvedených
nižšie, aby ste zabezpečili správne vyslanie
ovládacieho signálu.
1. lépés: A videomagnó
csatlakoztatása
Úpravy
Krok č. 2: Príprava videorekordéra
na prevádzku pomocou
prípojného kábla A/V
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
(1) Állítsa be az IR SETUP kódot
1 A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
2 Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza a LINE bemenetet.
Ha videokamerát csatlakoztat, kapcsolóját
állítsa VCR/VTR helyzetbe.
3 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
4 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki az
elemet, majd nyomja
meg a tárcsát.
5
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
VIDEO EDIT menüben válassza ki a TAPE
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a VIDEO EDIT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
6 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a EDIT SET menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
137
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
7 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku CONTROL a potom
ovládací prvok stlačte.
8 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IR a potom
ovládací prvok stlačte.
9 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IR SETUP a potom
ovládací prvok stlačte.
0 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte kód IR SETUP svojho
videorekordéra a potom ovládací prvok
stlačte.
Kód nájdete v kapitole “Informácie o kóde
IR SETUP” (s. 130).
7 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a CONTROL menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
8 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza az IR menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
9 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
be az IR SETUP menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
0 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a videomagnó IR SETUP
kódját, majd nyomja meg a tárcsát.
A megfelelő kódot nézze meg az
„IR SETUP kódok” fejezetben (130. oldal).
MENU
5
1
6
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
TAPE
RETURN
MEMORY
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
0:08:55:06
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
1 IN
0:08:55:06
IR
7
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
[MENU] : END
10
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
138
0:08:55:06
3
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
i. LINK
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
(2) Nastavenie režimov, ktorými sa zruší
pozastavenie nahrávania na
videorekordéri
(2) A videomagnó felvételi szünetét
kikapcsoló mód beállítása
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a PAUSEMODE elemet, majd
nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a videomagnó felvételi szünet
funkcióját törlő módot, majd nyomja meg
a tárcsát.
Tanulmányozza át a videomagnó
használati utasítását.
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku PAUSEMODE
a potom ovládací prvok stlačte.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte režim, ktorým sa zruší
pozastavenie nahrávania na
videorekordéri, a potom ovládací prvok
stlačte.
Ďalšie informácie získate v návode na
používanie videorekordéra.
Úpravy
Szerkesztés
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE PAUSE
IR TEST
REC
RETURN
PB
[MENU] : END
Tlačidlá na zrušenie režimu pozastavenia
nahrávania na videorekordéri
Tlačidlá sa líšia v závislosti od typu
videorekordéra. Pozastavenie nahrávania zrušíte
nasledujúcim spôsobom:
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
X, vyberte možnos PAUSE.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
z, vyberte možnos REC.
– Ak sa pozastavenie nahrávania ruší tlačidlom
N, vyberte možnos PB.
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE PAUSE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
A videomagnó felvételi szünetének
kikapcsolására szolgáló gombok
Különböző videomagnókon különböző gombok
találhatók. A felvételi szünet kikapcsolásához:
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb X,
válassza a PAUSE beállítást.
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb z,
válassza a REC beállítást.
– Ha a felvétel leállítására szolgáló gomb N,
válassza a PB beállítást.
139
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
(3) Nastavenie kamkordéra a
videorekordéra tak, aby boli otočené
prednou stranou k sebe
(3) A kamera és a videomagnó
szembeállítása egymással
Keresse meg a kamera infravörös jeladóját,
és fordítsa a videomagnó érzékelője felé.
A két készüléket helyezze egymástól 30 cmre, és távolítson el közülük minden akadályt.
Vyhadajte vysielač infračervených lúčov
kamkordéra a kamkordér nastavte tak, aby
bol vysielač nasmerovaný na senzor
diakového ovládania videorekordéra.
Umiestnite zariadenia tak, aby vzdialenos
medzi nimi bola približne 30 cm a odstráňte
všetky prekážky medzi zariadeniami.
Vysielač infračervených lúčov/
Infravörös jeladó
Videorekordér/Videomagnó
Senzor diakového ovládania/
Infravörös érzékelő
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
A/V összekötőkábel (tartozék)
(4) Kontrola prevádzky videorekordéra
(4) A videomagnó működésének
ellenőrzése
1 Do videorekordéra vložte pásku, na ktorú
sa dá nahráva, a potom nastavte na
videorekordéri režim pozastavenia
nahrávania.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IR TEST a potom
ovládací prvok stlačte.
3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte.
Ak videorekordér začne nahráva,
nastavenie je správne.
Po skončení nahrávania sa indikátor
zmení na COMPLETE.
2
140
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
1 Tegyen kazettát a videomagnóba, és
állítsa felvételi szünetre.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
állítsa be az IR TEST menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
állítsa be az EXECUTE menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
Ha a videomagnó megkezdi a felvételt, a
beállítás helyes.
A felvétel befejeztekor a kijelzés szövege
COMPLETE lesz.
0:08:55:06
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
3
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
COMPLETE
RETURN
[MENU] : END
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
Ke videorekordér nefunguje správne
Ha a videomagnó nem működik
megfelelően
•V kapitole “Informácie o kóde IR SETUP”
vyhadajte kód a potom znova nastavte
položky IR SETUP alebo PAUSEMODE.
•Kamkordér umiestnite do vzdialenosti aspoň
30 cm od videorekordéra.
•Ďalšie informácie získate v návode na používanie
videorekordéra.
Krok č. 2: Príprava videorekordéra
na prevádzku pomocou
kábla i.LINK
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom
ovládací prvok stlačte.
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EDIT SET a potom
ovládací prvok stlačte.
(7) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku CONTROL a potom
ovládací prvok stlačte.
(8) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos i.LINK a potom
ovládací prvok stlačte.
Ha az eszközöket a (külön megvásárolható)
i.LINK kábellel csatlakoztatja egymáshoz, hajtsa
végre az alábbiakat.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(2) Kapcsolja be a csatlakoztatott videomagnót,
majd válassza a DV bemenetet. Ha digitális
videokamerát csatlakoztat, kapcsolóját állítsa
VCR/VTR helyzetbe.
(3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
ki az
(5)
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
EDIT menüben válassza ki a TAPE
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
Szerkesztés
(1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
polohy VCR.
(2) Zapnite napájanie pripojeného videorekordéra
a potom nastavte prepínač vstupu do polohy
vstup DV. Ak pripájate digitálnu videokameru,
nastavte jej vypínač do polohy VCR/VTR.
(3) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa nastavenia
ponuky.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
a potom ovládací
prvok stlačte.
(5)
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku TAPE v časti VIDEO
EDIT a potom ovládací prvok stlačte.
2. lépés: A videomagnó beállítása úgy,
hogy az az i.LINK kábellel
működjék
Úpravy
Ak používate kábel i.LINK (volitené príslušenstvo),
postupujte poda nasledujúcich pokynov.
•Ismét ellenőrizze a kódot az „IR SETUP kódok”
fejezetben, majd megint állítsa be a IR SETUP
vagy a PAUSEMODE menüpontot.
•A kamerát legalább 30 cm távolságra helyezze
el a videomagnótól.
•Tanulmányozza át a videomagnó használati
utasítását.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki az EDIT SET menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(7) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a CONTROL menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(8) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az i.LINK menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
141
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
MENU
6
5
1
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
TAPE
RETURN
MEMORY
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
0:08:55:06
1 IN
IR
7
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
[MENU] : END
[MENU] : END
0:08:55:06
1 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
IR
ADJ TEST
i. LINK
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
8
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
i. LINK
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
Poznámka
Pri úprave digitálneho videa nie je možné posiela
operačné signály prostredníctvom protokolu
LANC.
Ak používate kábel i.LINK
•Titulky a zobrazené indikátory sa nedajú
nahra.
•Funkcia kopírovania nemusí pracova správne
v závislosti od videorekordéra. Nastavte
položku CONTROL v nastaveniach ponuky
kamkordéra na hodnotu IR.
142
Megjegyzés
Digitális programszerkesztéskor a vezérlőjelek
nem továbbíthatók a LANC csatlakozón át.
Ha az i.LINK kábelt használja
•A feliratok és a kijelzőn megjelenő
szimbólumok és kijelzések nem másolhatók.
•A videomagnótól függően előfordulhat, hogy a
másolás nem működik tökéletesen. A kamera
menüjében a CONTROL menüpontot állítsa IR
értékre.
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Krok č. 3: Nastavenie
synchronizácie
videorekordéra
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
3. lépés: A kamera és a
videomagnó
szinkronizálása
(1) Do videorekordéra vložte pásku na nahrávanie
a potom nastavte na videorekordéri režim
pozastavenia nahrávania.
Ak ste v časti CONTROL nastavili možnos
i.LINK, nemusíte nastavi pozastavenie
nahrávania na videorekordéri.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ADJ TEST a potom
ovládací prvok stlačte.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte.
Do obrazu sa päkrát zaznamenajú hodnoty
parametrov IN a OUT, z ktorých sa vyrátajú
číselné hodnoty potrebné na nastavenie
synchronizácie.
Na obrazovke začne blika indikátor
EXECUTING.
Po skončení sa indikátor zmení na
COMPLETE.
(4) Previňte pásku vo videorekordéri a potom
spustite spomalené prehrávanie.
Zapíšte si prvú číselnú hodnotu každého
parametra IN a poslednú číselnú hodnotu
každého parametra OUT.
(5) Vyrátajte priemer všetkých prvých číselných
hodnôt parametra IN a priemer všetkých
posledných číselných hodnôt parametra OUT.
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku “CUT-IN” a potom
ovládací prvok stlačte.
(7) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú číselnú hodnotu pre
parameter IN a potom ovládací prvok stlačte.
Nastaví sa vypočítaná počiatočná pozícia
pre nahrávanie.
(8) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku “CUT-OUT” a potom
ovládací prvok stlačte.
(9) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte priemernú číselnú hodnotu
pre parameter OUT a potom ovládací prvok
stlačte.
Nastaví sa vypočítaná konečná pozícia pre
nahrávanie.
(10) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
RETURN a potom
ovládací prvok stlačte.
(1) Tegyen kazettát a videomagnóba, és állítsa
felvételi szünetre.
Ha a CONTROL menüben az i.LINK elemet
választja, nem kell felvételi szünet módba
állítania a videomagnót.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
be az ADJ TEST menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa
be az EXECUTE menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
A szinkronizációs beállítások
kiszámításához egy képre 5-5 alkalommal
rákerül az IN és az OUT.
Közben az EXECUTING szöveg villog a
képernyőn.
Az ellenőrzés befejeztekor a kijelzés
szövege COMPLETE lesz.
(4) Csévélje vissza a videomagnóban a
szalagot, majd kezdje el lassítva lejátszani.
Jegyezze le az egyes IN jelek kezdetekor
látható számot, valamint az egyes OUT jelek
végekor látható számot.
(5) Számítsa ki az IN jelek kezdetekor látott
számok átlagát, valamint az OUT jelek
végekor látott számok átlagát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a „CUT-IN” menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(7) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki az IN jelek értékeinek átlagát,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel beállította a felvétel számított
kezdőpontját.
(8) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a „CUT-OUT” menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(9) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki az OUT jelek értékeinek átlagát,
majd nyomja meg a tárcsát.
Ezzel beállította a felvétel számított leállási
pontját.
(10) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a
RETURN menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Szerkesztés
Beállíthatja a kamera és a videomagnó
szinkronizálását. Tartson készenlétben papírt és
ceruzát. A művelet megkezdése előtt – ha van
benne – vegye ki a kazettát a kamerából.
Úpravy
Kamkordér je možné synchronizova s
videorekordérom. Pripravte si pero a papier na
poznámky. Pred prevádzkou vysuňte kazetu
z kamkordéra (ak je vložená).
143
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
3
2
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
6
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
EXECUTING
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
No. 5
IR SETUP
IN
PAUSEMODE –60
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
8
0:08:55:06
0
VIDEO EDIT
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
Poznámky
•Po vykonaní kroku č. (3) sa obraz použitý na
úpravu synchronizácie zaznamená približne
50 sekúnd.
•Ak začnete nahráva od úplného začiatku pásky,
niekoko prvých sekúnd na páske sa nemusí
nahra správne. Pred začatím nahrávania
ponechajte na začiatku pásky aspoň 10 sekúnd
nenahratej pásky.
•Ak na pripojenie používate kábel typu i.LINK,
na niektorých typoch videorekordérov nemusí
správne fungova funkcia kopírovania.
Kábel typu i.LINK nechajte pripojený a v
nastaveniach ponuky nastavte položku
CONTROL na hodnotu IR.
Obrazové a zvukové signály sa prenášajú v
digitálnej forme.
144
VIDEO EDIT
0:08:55:06
EDIT SET
CONTROL
ADJ TEST
COMPLETE
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
IR SETUP
PAUSEMODE
IR TEST
RETURN
[MENU] : END
0:08:55:06
0
Megjegyzések
•A (3) lépés befejeztével a szinkronizáció
beállítására szolgáló képeket a készülék
mintegy 50 másodpercig rögzíti.
•Ha a felvételt a szalag legelején kezdi,
előfordulhat, hogy a szalag első néhány
másodpercén a felvétel nem lesz tökéletes. A
felvételt érdemes csak mintegy
10 másodpercnyi üres kezdőrész után
megkezdeni.
•Ha csatlakoztatáshoz az i.LINK kábelt
használja, a használt videomagnótól függően
előfordulhat, hogy a másolási funkció nem
működik megfelelően.
Ne szakítsa meg az i.LINK kapcsolatot, a
kamera menüjében pedig a CONTROL
menüpontot állítsa IR értékre.
A kamera a video- és audiojeleket digitális
formában továbbítja.
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Úkon č. 1: Vytvorenie programu
(1) Pásku určenú na prehrávanie vložte do
kamkordéra a pásku určenú na nahrávanie
vložte do videorekordéra.
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku
a potom ovládací
prvok stlačte.
(4)
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku TAPE v časti VIDEO
EDIT a potom ovládací prvok stlačte.
(1) A kamerába tegye be a lejátszandó szalagot,
a videomagnóba pedig tegye be azt a
szalagot, amelyre felvételt szeretne készíteni.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki az
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
(4)
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
EDIT menüben válassza ki a TAPE
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(5) A szalagkezelő gombok segítségével keresse
meg az első beszúrandó jelenet elejét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
Az EDITSEARCH funkcióval képkockánként
finomíthatja a beállítást.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a MARK elemet, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ezzel beállította az első program IN pontját; a
program jelének felső része világoskékké
válik.
(7) A szalagkezelő gombok segítségével keresse
meg az első beszúrandó jelenet végét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
(8) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ezzel beállította az első program OUT pontját;
a program jelének alsó része világoskékké
válik.
(9) Az (5) – (8) lépések ismétlésével állítsa össze
az összes programot.
Amikor a program kész, jele világoskékké
válik.
Legfeljebb 20 program adható meg.
Szerkesztés
Použitím tlačidla EDITSEARCH môžete
presne vyhada začiatok záberu
postupovaním po jednotlivých snímkach.
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku MARK a potom
ovládací prvok stlačte.
Tým sa nastaví bod IN prvého programu a
farba vrchnej časti značky programu sa zmení
na svetlomodrú.
(7) Pomocou ovládacích tlačidiel na videorekordéri
vyhadajte koniec prvého záberu, ktorý chcete
vloži, a potom pozastavte prehrávanie.
(8) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Tým sa nastaví bod OUT prvého programu a
farba dolnej časti značky programu sa zmení
na svetlomodrú.
(9) Opakujte kroky č. (5) až (8) a nastavte alšie
programy.
Po nastavení programu sa farba značky
programu zmení na svetlomodrú.
Nastavi môžete najviac 20 programov.
1. művelet: A program elkészítése
Úpravy
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom
ovládací prvok stlačte.
(5) Pomocou ovládacích tlačidiel na videorekordéri
vyhadajte začiatok prvého záberu, ktorý chcete
vloži, a potom pozastavte prehrávanie.
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
145
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
5,7
STOP
REW
PLAY
FF
PAUSE
MENU
4
6
1
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT RETURN
RETURN
TAPE
MEMORY
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
0:08:55:06
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
1 IN
0:08:55:06
1 OUT
8
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
VIDEO EDIT READY
RETURN
[MENU] : END
9
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:10:01:23
4 IN
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
[MENU] : END
146
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:08:55:06
1 IN
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
EDIT SET
0:09:07:06
2 IN
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:12:00
SCENE 1
[MENU] : END
[MENU] : END
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
Vymazanie nastaveného programu
A beállított program törlése
Najprv vymažte bod OUT a potom bod IN
posledného programu.
Az utolsó programnak először az OUT, majd az
IN pontját törölje.
(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku UNDO a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte.
Značka posledného nastaveného programu
začne blika a nastavenie sa zruší.
(1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az UNDO menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
A legutóbb beállított program jele villog, a
beállítás pedig érvényét veszti.
Zrušenie vymazania
Vyberte položku RETURN v kroku č. (2).
A törlési folyamat megszakítása
A (2) lépésben válassza a RETURN menüpontot.
Vymazanie všetkých programov
Az összes program törlése
(1)
(1)
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a VIDEO
EDIT menüben válassza ki a TAPE
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) V nastaveniach ponuky vyberte položku
ERASE ALL. Otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE
a potom ovládací prvok stlačte.
Značky všetkých programov začnú blika a
nastavenie sa zruší.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(2) A menüben válassza az ERASE ALL
menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
forgatva állítsa be az EXECUTE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Az összes program jele villog, a beállítások
pedig érvényüket veszti.
Zrušenie vymazania všetkých programov
Vyberte položku RETURN v kroku č. (2).
Az összes program törlésének megszakítása
A (2) lépésben válassza a RETURN menüpontot.
Zrušenie nastaveného programu
Stlačte tlačidlo MENU.
Program zostane uložený v pamäti až dovtedy,
kým nevyberiete pásku.
Beállított program elvetése
Nyomja meg a MENU gombot.
A programot a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a szalagot ki nem veszi.
Poznámky
•Úpravu digitálneho programu nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými
v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
•Titulok ani zobrazené indikátory nie je možné
kopírova. Je však možné kopírova titulok,
ktorý je už nahratý na páske.
•Pri používaní funkcie úprav digitálneho
programu na páske sa nedá nahráva.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
digitális programszerkesztés.
•A feliratok és a kijelzőn megjelenő
szimbólumok és kijelzések nem másolhatók.
Azok a feliratok azonban, amelyeket a szalag
már tartalmaz, rákerülnek a memóriakártyára.
•Nem készíthet felvételt, miközben a szalagon
digitális programszerkesztést végez.
Szerkesztés
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku TAPE v časti VIDEO
EDIT a potom ovládací prvok stlačte.
Úpravy
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
147
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
V nasledujúcich úsekoch pásky nie je možné
nastavi body IN a OUT:
– Úsek nahratý v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
– Prázdny úsek pásky.
A következő szalagrészeken nem lehet
beállítani sem az IN, sem az OUT pontot:
/Standard 8 mm-es rendszerrel
– Hi8
készített felvételt tartalmazó szalagrészen.
– Üres szalagrészen.
V nasledujúcich prípadoch sa celkový čas
nemusí zobrazi správne:
– Ak je páska nahratá v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
– Ak sa medzi bodmi IN a OUT na páske
nachádza prázdny úsek.
Előfordulhat, hogy a teljes lejátszási idő nem
helyesen jelenik meg a következő esetekben:
– A szalagon található felvétel Hi8
/
Standard 8 mm-es rendszerben készült.
– Az IN és az OUT pont között üres rész van a
szalagon.
Úkon č. 2: Vykonanie programu
(kopírovanie pásky)
Skontrolujte, či je kamkordér prepojený
s videorekordérom a či je videorekordér v režime
pozastavenia nahrávania.
Ak používate kábel i.LINK, nie je potrebné nastavi
režim pozastavenia nahrávania videorekordéra.
Ak používate digitálnu videokameru, nastavte jej
vypínač do polohy VCR/VTR.
(1)
V nastaveniach ponuky vyberte položku
VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC vyberte položku TAPE a
potom ovládací prvok stlačte.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) V nastaveniach ponuky vyberte položku
START. Otočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC vyberte položku EXECUTE
a potom ovládací prvok stlačte.
Kamkordér vyhadá začiatok prvého programu
a potom začne kopírova.
Značka programu začne blika.
Na obrazovke sa počas vyhadávania
zobrazuje indikátor SEARCH a počas
upravovania indikátor EDITING.
Po skončení kopírovania sa farba značky
programu zmení na bledomodrú.
Po ukončení kopírovania sa kamkordér aj
videorekordér automaticky zastavia.
Na displeji sa potom zobrazí počiatočná
obrazovka funkcie VIDEO EDIT.
148
2. művelet: A digitális
programszerkesztés
végrehajtása (szalag
másolása)
Győződjék meg arról, hogy összekötötte a
kamerát és a videomagnót, és hogy a
videomagnó felvételi szünet üzemmódban van.
Ha az eszközöket i.LINK kábellel csatlakoztatja
egymáshoz, a videomagnót nem szükséges
felvételi szünetre állítania.
Ha digitális videokamerát használ, kapcsolóját
állítsa VCR/VTR helyzetbe.
(1)
A menüben válassza a VIDEO EDIT
menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
forgatva válassza ki a TAPE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a VIDEO EDIT menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(2) A menüben válassza a START menüpontot.
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
A kamera megkeresi az első program elejét,
és megkezdi megkezdi a másolást.
A program jele villogni kezd.
Keresés közben a képernyőn a SEARCH,
szerkesztés közben pedig az EDITING kijelzés
jelenik meg.
A másolás befejeztével a program jele
világoskékké válik.
A másolás végeztével mind a kamera, mind a
videomagnó automatikusan leáll.
A kijelző pedig ismét a VIDEO EDIT
kezdőképernyőjét mutatja.
Kopírovanie vybratých záberov
– úprava digitálneho programu
(na páske)
Csak a kiválasztott jelenetek
másolása – Digitális
programszerkesztés (szalagon)
Zastavenie kopírovania počas úprav
Ha szerkesztés közben kívánja
megállítani a másolást
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri.
Nyomja meg a kamera x gombját.
Ak chcete ukonči funkciu úprav
digitálneho programu
Stlačte tlačidlo MENU.
A digitális programszerkesztés funkció
befejezése
Nyomja meg a MENU gombot.
A képernyőn a NOT READY felirat jelenik
meg, ha:
– Még nem készített a digitális
programszerkesztés használatát lehetővé tevő
programot.
– Az i.LINK elemet választotta, de a készülékeket
nem i.LINK kábellel csatlakoztatta egymáshoz.
– A csatlakoztatott videomagnó nincs
bekapcsolva (amikor kiválasztja az i.LINK
módot).
Szerkesztés
Na obrazovke sa zobrazí nápis NOT READY,
ke:
– Nebol vytvorený program na obsluhu úpravy
digitálneho programu.
– Je vybraté prepojenie pomocou kábla i.LINK,
ale kábel i.LINK nie je pripojený.
– Pripojený videorekordér nie je zapnutý (ak je
vybraté prepojenie pomocou kábla i.LINK).
A videomagnó nem tud felvenni, ha:
– A kazettában a szalag a végére ért.
– A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a
szalag tartalmának módosítását.
– Az IR SETUP kód nem megfelelő (amennyiben
az IR módot választotta).
– A felvételi szünetet megszüntető gomb nem a
megfelelő (amennyiben az IR módot
választotta).
Úpravy
Na videorekordéri nemôžete nahráva, ke:
– Je páska kazety na konci.
– Je vysunutá plôška na ochranu proti zápisu na
kazete.
– Kód IR SETUP (ak je vybratá možnos IR) nie je
správny.
– Tlačidlo na zrušenie pozastavenia nahrávania
nie je správne (ak je vybratá možnos IR).
149
Nahrávanie programov z
videorekordéra alebo
Video- és
televízora
tévéprogramok felvétele
Používanie prípojného kábla A/V
Az A/V összekötőkábel segítségével
Môžete nahráva pásku z iného videorekordéra
alebo televízny program z televízora s výstupmi
pre video alebo zvuk. Použite kamkordér ako
rekordér.
A kamerával felvételt készíthet egy másik
videomagnón lejátszott szalagról vagy tévékészülékkel vett műsorról, ha ezeknek a
készülékeknek van video/audiokimenete. Ebben
az esetben a kamera lesz a felvevő készülék.
Predtým, než začnete
Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky nastavte
na hodnotu LCD. (Predvolené nastavenie je LCD.)
(1) Do kamkordéra vložte pásku, na ktorú budete
nahráva. Ak nahrávate pásku z videorekordéra,
vložte nahratú pásku do videorekordéra.
(2) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
polohy VCR.
(3) Stlačte súčasne tlačidlo z REC a tlačidlo
nachádzajúce sa vpravo od neho a potom
ihne stlačte tlačidlo X na kamkordéri.
(4) Ak nahrávate na pásku z videorekordéra,
prehrávanie spustite stlačením tlačidla N na
videorekordéri. Ak nahrávate z televízora,
vyberte televízny program.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí obraz
z televízora alebo videorekordéra.
(5) Pri zábere, od ktorého chcete zača nahráva,
stlačte tlačidlo X na kamkordéri.
3
PAUSE
A művelet megkezdése előtt
A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
az LCD értéket. (A gyári beállítás LCD.)
(1) A felvételhez tegyen szalagot a kamerába. Ha
a videomagnón lejátszott szalagot kíván
felvenni, tegyen a videomagnóba egy felvételt
tartalmazó szalagot.
(2) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(3) A kamerán egyidejűleg nyomja meg a z REC
gombot és tőle jobbra lévő gombot, majd
közvetlenül ezután nyomja meg a kamera X
gombját.
(4) Ha videomagnón lejátszott szalagról vesz fel,
a lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
videomagnó N gombját. Ha
televíziókészülék a felvételi forrás, akkor
válasszon ki egy csatornát.
A televíziókészülékről, illetve a videomagnóról
érkező kép megjelenik a kamera képernyőjén.
(5) Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamera X
gombját.
REC
Žltý/
Sárga
Televízor/
TV
OUT
S VIDEO
Biely/
Fehér
S VIDEO
VIDEO
AUDIO /
VIDEO
AUDIO
150
Videorekordér/
Červený/
Videomagnó
Piros
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
A/V összekötőkábel (tartozék)
Video- és tévéprogramok felvétele
Po skončení kopírovania pásky
Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
videomagnón is.
Poznámky
•Aby bol umožnený plynulý prechod,
odporúčame vám nemieša na jednej páske
záznamy nahraté v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme so
záznamami nahratými v systéme Digital8 .
•Pri rýchlom prehrávaní dopredu alebo
spomalenom prehrávaní na inom zariadení
môže by práve nahrávaný obraz nestabilný.
Ke nahrávate z iného zariadenia, skontrolujte,
či prehrávate pôvodnú pásku normálnou
rýchlosou.
Megjegyzések
•A zökkenőmentes váltás érdekében azt
javasoljuk, hogy egyazon szalagra ne készítsen
Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben is
és Digital8 rendszerben is felvételt.
•Amikor a másik készüléken előrecsévéli vagy
lassítva játssza le a szalagot, előfordulhat, hogy
a felvett jelenet „lélegezni” fog. Ha másik
készülékről készít felvételt, mindig csak normál
sebességgel játssza le az eredeti szalagot.
Ak má televízor alebo videorekordér
konektorovú zásuvku typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Ku konektorom typu S video na kamkordéri
a televízore alebo videorekordéri pripojte kábel
typu S video (volitené príslušenstvo).
Szerkesztés
Ak používate monofónny videorekordér alebo
televízor
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do
výstupnej konektorovej zásuvky pre video a biely
alebo červený konektor do výstupnej
konektorovej zásuvky pre zvuk na videorekordéri
alebo na televízore. Ke je pripojený biely
konektor, prehráva sa zvuk z avého kanála a
ke je pripojený červený konektor, prehráva sa
zvuk z pravého kanála.
Ha a televíziókészülék vagy a videomagnó
monó hangrendszerű
Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
dugóját a TV vagy a videomagnó videokimenetéhez, a fehér vagy a piros dugót pedig
csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó audiokimenetéhez. Ha a fehér csatlakozót használja,
akkor a bal sáv (L) hangja hallható, ha pedig a
piros csatlakozót használja, akkor a jobb sáv (R)
hangja hallható.
Úpravy
Nahrávanie programov z
videorekordéra alebo televízora
Ha a televíziókészülék vagy a videomagnó
S video-csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S videokábelt
(külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
kamera és a televíziókészülék vagy a
videomagnó S videoaljzatához csatlakoztassa.
151
Nahrávanie programov z
videorekordéra alebo televízora
Video- és tévéprogramok felvétele
Používanie kábla i.LINK
Az i.LINK kábel segítségével
Pomocou kamkordéra je možné nahráva pásku
z videorekordéra, ktorý má výstup DV. Použite
kamkordér ako rekordér.
Použite kábel i.LINK (volitené príslušenstvo) na
prepojenie konektora DV kamkordéra
a konektora DV OUT produktov DV. Pri
obojstrannom digitálnom prepojení sa obrazové
a zvukové signály prenášajú v digitálnej forme,
čo umožňuje vysokokvalitnú úpravu.
DV kimenettel rendelkező videomagnóról felvétel
készíthető. Ebben az esetben a kamera lesz a
felvevő készülék.
Nem kell mást tennie, csak csatlakoztassa az
i.LINK kábelt (külön megvásárolható) a kamera
DV aljzatához, valamint a DV-készülék DV OUT
aljzatához. A digitális-digitális csatlakoztatás
kiváló minőségű szerkesztést tesz lehetővé,
mivel a kép- és hangjeleket digitális formában
továbbítja.
(1) Prázdnu pásku určenú na nahrávanie vložte
do kamkordéra a nahratú pásku vložte do
videorekordéra.
(2) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
polohy VCR.
(3) Stlačte súčasne tlačidlo z REC a tlačidlo
nachádzajúce sa vpravo od neho a potom
ihne stlačte tlačidlo X na kamkordéri.
(4) Prehrávanie spustite stlačením tlačidla N na
videorekordéri.
Nahrávaný obraz sa zobrazuje na obrazovke
kamkordéra.
(5) Pri zábere, od ktorého chcete zača nahráva,
stlačte tlačidlo X na kamkordéri.
3
PAUSE
(1) Tegyen be egy üres kazettát a kamerába, és
tegye be a videomagnóba a felvételt
tartalmazó kazettát.
(2) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(3) A kamerán egyidejűleg nyomja meg a z REC
gombot és tőle jobbra lévő gombot, majd
közvetlenül ezután nyomja meg a kamera X
gombját.
(4) A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a
videomagnó N gombját.
Ekkor a felveendő kép megjelenik a kamera
képernyőjén.
(5) Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamera X
gombját.
REC
Videorekordér/Videomagnó
DV
DV
DV OUT
Na tejto strane je značka ./
A jel ezen az oldalon található.
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
152
Kábel i.LINK (volitené príslušenstvo)/
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
Po skončení kopírovania pásky
Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
Nyomja meg a x gombot a kamerán és a
videomagnón is.
Poznámka
Kamkordér nahráva iba obraz určený na
prezeranie na televízoroch a videorekordéroch so
systémom PAL. Informácie o farebných
televíznych systémoch používaných v jednotlivých
krajinách a oblastiach získate v časti “Používanie
kamkordéra v zahraničí” na strane 330.
Megjegyzés
A kamera által felvett műsor csak PAL rendszerű
televízión és videomagnón tekinthető meg. Az
egyes országokban, térségekben használatos
televíziós színrendszerekkel kapcsolatban
lapozza fel a „Ha a kamerát külföldön használja”
című fejezetet a kézikönyv 330. oldalán.
Použitím kábla typu i.LINK môžete pripoji iba
jeden videorekordér.
Az i.LINK kábel segítségével csak egy
videomagnót csatlakoztathat.
Ak kopírujete digitálny obraz
Farby zobrazené na displeji môžu by
nerovnomerné. To však neovplyvní kopírovaný
obraz.
Ha digitálisan másol felvételt
Előfordulhat, hogy a megjelenő kép színe
egyenetlen lesz. Ez a jelenség azonban a másolt
képre nincs hatással.
Ak nahrávate pozastavený obraz
prostredníctvom konektorovej zásuvky DV
Nahrávaný obraz bude hrubý. Ak prehrávate
obraz pomocou kamkordéra, obraz sa môže
chvie.
Ha a DV aljzaton keresztül vesz fel
kimerevített (pillanat-állj) képet
A felvett kép egyenetlen lesz. Amikor pedig a
kamerán lejátssza a képet, előfordulhat, hogy a
kép beremeg.
Pred nahrávaním
Skontrolujte, či sa na obrazovke kamkordéra po
stlačení tlačidla DISPLAY zobrazí indikátor DV
IN. Indikátor DV IN sa môže objavi na obidvoch
zariadeniach.
Felvétel előtt
A DISPLAY gomb megnyomásával győződjék
meg arról, hogy a kamera képernyőjén
megjelenik a DV IN kijelzés. Előfordulhat, hogy a
DV IN kijelzés mindkét készüléken megjelenik.
Szerkesztés
Video- és tévéprogramok felvétele
Úpravy
Nahrávanie programov z
videorekordéra alebo televízora
153
Vkladanie záberu
z videorekordéra
– funkcia Insert Editing
Jelent beszúrása
videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés
Na pôvodne nahratú pásku môžete vloži nový
záber z videorekordéra tak, že určíte začiatočný
a koncový bod vkladania.
Na tento úkon používajte diakový ovládač.
Prepojenia sú rovnaké ako na stranách 150 a
152. Vložte kazetu s požadovaným záberom do
videorekordéra.
Videomagnóról új jelenetet is beszúrhat egy
felvételt tartalmazó szalagra, ha megadja a
beszúrandó jelenet kezdő- és végpontját.
Ez a művelet a távirányító segítségével hajtható
végre.
A csatlakoztatás megegyezik azzal, ami a 150.
és 152. oldalon látható. Tegye be a kívánt
jelenetet tartalmazó kazettát a videomagnóba.
[a]
[A]
[b]
[c]
[B]
[C]
[A]: Páska s prekrývaným záberom (videorekordér)
[B]: Páska pred úpravami (kamkordér)
[C]: Páska po úpravách (kamkordér)
154
[A]: A beszúrandó jelenetet tartalmazó szalag
(videomagnó)
[B]: A szalag szerkesztés előtt (kamera)
[C]: A szalag szerkesztés után (kamera)
(1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
polohy VCR.
(2) Na pripojenom videorekordéri vyhadajte
pozíciu tesne pred začiatočným bodom
vkladania [a] a potom stlačte tlačidlo X, čím
nastavíte videorekordér do režimu
pozastavenia prehrávania.
(3) Stlačením tlačidla m alebo M vyhadajte
na kamkordéri koncový bod vkladania [c].
Potom stlačte tlačidlo X, čím nastavíte
kamkordér do režimu pozastavenia
prehrávania.
(4) Na diakovom ovládači stlačte tlačidlo ZERO
SET MEMORY. Indikátor ZERO SET
MEMORY bliká a koncový bod vkladania sa
uloží do pamäte. Počítadlo pásky ukazuje
stav “0:00:00”.
(5) Stlačením tlačidla m vyhadajte na
kamkordéri začiatočný bod vkladania [b].
Stlačte tlačidlo z REC a súčasne tlačidlo
nachádzajúce sa vpravo od neho, potom
ihne stlačte tlačidlo X, čím nastavíte
kamkordér do režimu pozastavenia
nahrávania.
(6) Najskôr stlačte tlačidlo X na videorekordéri
a potom na niekoko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo X na kamkordéri, čím začnete vklada
nový záber.
Vkladanie sa automaticky zastaví, ke sa
počítadlo dostane blízko k nule. Kamkordér
sa automaticky zastaví. Koncový bod
vkladania [c] uložený v pamäti sa vymaže.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(2) A csatlakoztatott videomagnón álljon a
beszúrás kezdőpontja elé [a], majd a X gomb
megnyomásával hozza a videomagnót
pillanat-állj üzemmódba.
(3) A kamerán a m és a M gomb segítségével
álljon a beszúrás végpontjára [c]. Majd a X
gombot megnyomva állítsa a kamerát
pillanat-állj üzemmódba.
(4) Nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját. Ekkor villog a ZERO SET
MEMORY kijelzés, a beszúrás végpontja
pedig bekerül a memóriába. A számláló
„0:00:00”-t mutat.
(5) A kamerán a m gomb segítségével álljon a
beszúrás kezdőpontjára [b].
Egyidejűleg nyomja meg a z REC gombot és
a tőle jobbra lévő gombot, majd azonnal
nyomja meg a X gombot, hogy a kamera
felvételi szünet üzemmódba kerüljön.
(6) Először nyomja meg a videomagnó X
gombját, majd néhány másodperc múlva
nyomja meg a kamera X gombját, hogy
elkezdődjék az új jelenet beszúrása.
A beszúrás automatikusan leáll a számláló
nullpontja közelében. Ekkor a kamera
automatikusan leáll. A beszúrás memóriában
tárolt végpontja [c] törlődik.
Szerkesztés
Jelent beszúrása videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés
Úpravy
Vkladanie záberu z videorekordéra
– funkcia Insert Editing
5
PAUSE
4
REC
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
ZERO SET
MEMORY
155
Vkladanie záberu z videorekordéra
– funkcia Insert Editing
Jelent beszúrása videomagnóról
– Beszúrásos szerkesztés
Zmena koncového bodu vkladania
A beszúrás végpontjának
megváltoztatásához
Po vykonaní kroku č. (5) znova stlačte tlačidlo
ZERO SET MEMORY, čím zmizne indikátor
ZERO SET MEMORY, a pokračujte znova od
kroku č. (3).
Poznámky
•Funkciu vynulovania pamäte nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými
v systéme Hi8
alebo
v štandardnom 8 mm systéme.
•Ak vložíte nový záber, obraz a zvuk nahratý v
oblasti medzi začiatočným a koncovým bodom
vkladania sa vymaže.
•Ak pri kopírovaní pásky používate diakový
ovládač, videorekordér môže vykonáva náhodné
funkcie. V takom prípade zmeňte režim ovládania
videorekordéra nastavením hodnoty inej ako
VTR2 alebo zakryte senzor videorekordéra
čiernym papierom.
Ak vložíte zábery na pásku nahratú na inom
kamkordéri
Obrazy a zvuky môžu by poškodené.
Odporúčame vklada zábery na pásku nahratú
na vašom kamkordéri.
Pri prehrávaní vloženého obrazu
Obrazy a zvuky môžu by na konci vloženej časti
skreslené. Nie je to porucha.
V režime LP môžu by skreslené obrazy a zvuky
v začiatočnom a koncovom bode.
Vkladanie záberu bez nastavenia koncového
bodu vkladania
Vynechajte kroky č. (3) a (4). Ke chcete zastavi
vkladanie, stlačte tlačidlo x.
156
Az (5) lépés után ismét nyomja meg a ZERO SET
MEMORY gombot, ezzel törölve a ZERO SET
MEMORY kijelzést, majd kezdje az a folyamatot
a (3) lépéssel.
Megjegyzések
•Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételek esetén nem működik a
nullpont megjegyzése funkció.
•Amikor új jelenetet szúr be, a kamera törli a
beszúrás kezdő- és végpontja közötti
szakaszon található kép- és hangfelvételt.
•Ha szalagmásoláskor a távirányítót használja,
az véletlenül a videomagnó működésére lehet
hatással. Ha ez bekövetkezne, akkor a
videomagnó távirányító üzemmódját állítsa át
valami, a VTR2-től különböző módra, vagy egy
fekete papírlappal takarja le a videomagnó
inftavörös érzékelőjét.
Ha egy másik kamerán felvett kazettára szúr
be jeleneteket
Előfordulhat, hogy a kép és a hang eltorzul.
Javasoljuk, hogy ezzel a kamerával csak a vele
felvett kazettára szúrjon be jeleneteket.
A beszúrt felvétel lejátszásakor
Előfordulhat, hogy a beszúrt jelenet végén a kép
és a hang eltorzul. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
LP módban a kezdő- és végpontoknál a kép és a
hang eltorzulhat.
Ha a beszúrás végpontjának beállítása nélkül
kíván beszúrást végezni
Hagyja ki a (3) és (4) lépést. Amikor le kívánja
állítani a beszúrást, nyomja meg a x gombot.
— Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie —
— Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel —
Používanie pamäovej karty A „Memory Stick” memóriakártya
“Memory Stick” – úvod
használata – Bevezetés
Obrázky na pamäovej karte “Memory Stick” je
možné nahráva a prehráva. Obrázky je možné
jednoduchým spôsobom prehráva, nahráva
alebo odstráni. Obrazové údaje môžete
použitím kábla USB pre pamäovú kartu
“Memory Stick” vymieňa s inými zariadeniami,
napríklad s počítačom at (s. 226).
Bližšie informácie o pamäovej karte “Memory
Stick” získate na strane 323.
Formát súboru (kompatibilný
so štandardom DCF)
„Memory Stick” memóriakártyára képek
rögzíthetők, és az ott rögzített képek le is
játszhatók. A képek felvétele, lejátszása és
törlése is egyszerűen elvégezhető. A „Memory
Stick” egységhez illeszthető USB kábel
segítségével a képadatok más eszközre, pl.
számítógépre is átvihetők, illetve más eszközről
képadatok a memóriakártyára áthozhatók
(226. oldal).
A „Memory Stick” memóriakártyákra vonatkozó
részletes információk a 323. oldalon találhatók.
Fájlformátum (a DCF előírások szerint)
* Formát Exif: Exif je formát súborov pre statické
obrázky vyvinutý asociáciou JEITA
(Asociácia japonského priemyslu
pre oblas elektroniky
a informačných technológií).
Súbory v tomto formáte môžu
obsahova doplnkové informácie,
ako napríklad informácie o
nastavení kamkordéra v čase
nahrávania.
* Exif: Az Exif a Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association (JEITA) által állóképek
tárolására kialakított fájlformátum. Az
ebben a formátumban tárolt fájlok a képen
túl egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
Dynamický obrázok
MOV00001:
Tento názov súboru sa objaví
na obrazovke kamkordéra.
Mov00001.mpg: Tento názov súboru sa objaví
na displeji počítača.
Pamäová karta “Memory Stick”
formátovaná na počítači
Formátovanie pamäovej karty “Memory Stick”
v OS Windows alebo Macintosh nezaručuje jej
kompatibilitu s vašim kamkordérom.
A képfájlok szokásos elnevezése
Állókép
101 (-től 999-ig)-0001: A kamera képernyőjén ez
a fájlnév jelenik meg.
Dsc00001.jpg:
A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév
jelenik meg.
Mozgókép
MOV00001:
A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
Mov00001.mpg: A számítógép képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
Számítógéppel formázott „Memory
Stick” memóriakártya
Nem biztos, hogy a Windows vagy a Macintosh
operációs rendszerrel formázott „Memory Stick”
memóriakártyák működni fognak a kamerával.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Typický názov súboru s obrazovými údajmi
Statický obrázok
101 (do 999)-0001: Tento názov súboru sa
objaví na obrazovke
kamkordéra.
Dsc00001.jpg:
Tento názov súboru sa objaví
na displeji počítača.
Állókép: Exif * összhangban áll a Ver.2.2 JPEG
előírásaival, DPOF-kompatíbilis
Mozgókép: összhangban áll az MPEG1
előírásaival (monó)
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Statické obrázky: formát Exif *, verzie 2.2,
kompatibilný s formátom
JPEG a so štandardom DPOF
Dynamické obrázky: kompatibilný s formátom
MPEG1 (monofónny)
157
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Poznámky týkajúce sa kompatibility
obrazových údajov
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
•Súbory obrazových údajov nahraté na
pamäovej karte “Memory Stick” pomocou
tohto kamkordéra zodpovedajú všeobecnému
štandardu Design Rule for Camera File System,
ktorý bol stanovený asociáciou JEITA
(Asociácia japonského priemyslu pre oblas
elektroniky a informačných technológií). Na
kamkordéri nie je možné prehráva obrázky
nahraté na iných zariadeniach (typy
DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E a DSC-D700/
D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa
v niektorých oblastiach nepredávajú.)
•Ak nie je možné používa pamäovú kartu
“Memory Stick”, ktorú používa iné zariadenie,
naformátujte ju použitím svojho kamkordéra
(s. 272). Formátovanie však vymaže všetky
informácie z pamäovej karty “Memory Stick”.
•Obrázky nahraté na kamkordéri možno nebude
možné prehráva na iných zariadeniach.
•Môže sa sta, že na kamkordéri nebude možné
prehráva nasledujúce obrázky:
– obrazové údaje upravené na počítači,
– obrazové údaje nasnímané na inom zariadení.
•A kamera által a „Memory Stick”
memóriakártyára írt képadat-fájlok formátuma
megfelel a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
Ń Japán Elektronikai és Számítástechnikai
Egyesület) által kialakított univerzális „Design
Rule for Camera File System” (Kamerafájlrendszerekre vonatkozó tervezési szabályok)
szabványnak. A kamera nem tud lejátszani
olyan képeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E vagy
DSC-D700/D770) készítettek, amely nem
illeszkedik ezen univerzális szabványhoz. (Ezek
a modellek/típusok egyes országokban
nincsenek forgalomban.)
•Ha egy másik eszközzel használt „Memory
Stick” memóriakártya nem működik a
kamerában, formázza meg ezzel a kamerával
(286. oldal). Vegye figyelembe azonban, hogy a
formázás letöröl a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő minden adatot.
•Előfordulhat, hogy a kamerával készített
képeket más lejátszón nem lehet lejátszani.
•Előfordulhat, hogy a következő képeket a
kamera nem tudja lejátszani:
– számítógépen módosított képeket
– más készülékkel rögzített képeket
Vloženie pamäovej karty “Memory
Stick”
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do otvoru
pre pamäovú kartu “Memory Stick” čo najhlbšie
tak, aby sa značka b nachádzala oproti panelu
LCD, ako je to znázornené na obrázku.
Indikátor prístupu/
Műveletjelző lámpa
158
A „Memory Stick” memóriakártya
behelyezése
Az ábrán látható módon tolja be a „Memory
Stick” memóriakártyát a „Memory Stick” kártya
nyílásába ütközésig úgy, hogy a b jel az LCD
tábla felé nézzen.
Značka b/
b jel
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
Vysunutie pamäovej karty
“Memory Stick”
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
A „Memory Stick” memóriakártya
kivétele
Jedenkrát slabo zatlačte na kartu “Memory
Stick”.
Egyszer gyengén nyomja meg a „Memory Stick”
memóriakártyát.
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu
Kamkordér nevystavujte otrasom ani úderom,
pretože práve číta údaje z pamäovej karty
“Memory Stick” alebo nahráva údaje na
pamäovú kartu “Memory Stick”. Kamkordér
nevypínajte a nevyberajte z neho pamäovú kartu
“Memory Stick” ani batériu. Inak sa môžu
obrazové údaje poškodi.
Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Ne rázza és ne üsse hozzá a kamerát semmihez,
mert ekkor a kamera a „Memory Stick”
memóriakártyáról olvas vagy a „Memory Stick”
memóriakártyára ír adatokat. A kamerát ne
kapcsolja ki, ne vegye ki a „Memory Stick”
memóriakártyát, és ne vegye le az akkumulátort.
Ha ilyet tesz, előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamäovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK
-” a nebudú fungova
Objaví sa nápis “
funkcie, pri ktorých sa používa pamäová karta
“Memory Stick”.
MEMORY STICK
Ha megjelenik a „
ERROR” kijelzés
Néhányszor vegye ki és újra tegye be a „Memory
Stick” memóriakártyát. Ha a kijelzés még mindig
nem tűnik el, lehetséges, hogy a „Memory Stick”
memóriakártya sérült. Ilyen esetben használjon
egy másik „Memory Stick” memóriakártyát.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van
Megjelenik az „
-” („A funkció nem hajtható
végre”) üzenet, és a „Memory Stick”
memóriakártyát igénylő funkciók nem működnek.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Ak sa zobrazí indikátor “
MEMORY STICK
ERROR”
Viackrát zopakujte vloženie pamäovej karty
“Memory Stick”. Ak je indikátor stále zobrazený,
pamäová karta “Memory Stick” môže by
poškodená. V takom prípade použite inú
pamäovú kartu “Memory Stick”.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
159
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
Výber režimu kvality statických
obrázkov
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Állókép képminőségüzemmódjának beállítása
Na nahrávanie statických obrázkov je možné
vybra režim kvality obrazu. Predvoleným
nastavením je FINE.
Állókép felvételekor lehetőség van arra, hogy
beállítsa a képminőség-üzemmódot. A gyári
beállítás FINE (jó minőségű).
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos STILL SET v časti 1
a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku QUALITY a potom
ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú kvalitu obrazu a
potom ovládací prvok stlačte.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben válassza ki a STILL SET
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a QUALITY menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt képminőséget, majd nyomja meg a
tárcsát.
1
G)
F(CH
OF
CR
V
PO
WE
R
M
CA
M
EM
A
ER ORY
3
1
MEM SET 1
STILL SET
QUALITY
FINE
FLD/FRAME
RETURN
2
REMAIN
50
[MENU] : END
4
1
MEM SET 1
STILL SET
QUALITY
FLD/FRAME
RETURN
FINE
STANDARD
2
REMAIN
50
2
[MENU] : END
MENU
5
1
MEM SET 1
STILL SET
QUALITY
FLD/FRAME
RETURN
STANDARD
2
REMAIN
120
[MENU] : END
160
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Nastavenia kvality obrazu
A képminőség beállítási lehetőségei
Nastavenie
Význam
Beállítás
Szerepe
FINE (FINE)
Tento režim používajte
vtedy, ak chcete nahráva
obrázky vysokej kvality.
Počet statických obrázkov,
ktoré sa môžu nahra na
pamäovú kartu “Memory
Stick”, je v porovnaní s
počtom obrázkov nahratých
v režime STANDARD nižší.
Obrázok je komprimovaný
približne na 1/4.
FINE (FINE)
Ezt az üzemmódot jó
minőségű képek
rögzítéséhez használja.
Ilyen beállítás mellett
kevesebb állókép
rögzíthető a „Memory
Stick” memóriakártyára,
mint a STANDARD beállítás
választása esetén. A jó
minőségű képek tömörítési
aránya kb. 1:4.
STANDARD (STD)
Toto je štandardná kvalita
obrazu. Obrázok je
komprimovaný približne na
1/10.
STANDARD (STD)
Ez a normál képminőség. A
normál minőségű képek
tömörítési aránya kb. 1:10.
Megjegyzés
A rögzítendő képtől függően bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy a beállított képminőségüzemmód nem befolyásolja a rögzített kép
minőségét.
Rozdiely v režime kvality obrazu
Pred uložením do pamäte sa nahraté obrázky
komprimujú do formátu JPEG. Kapacita pamäte
priradená jednotlivým obrázkom sa líši
v závislosti od vybratého režimu kvality obrazu.
Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuke.
Eltérések a különböző képminőségek között
A felvett képeket a kamera JPEG formátumban
tömöríti, s csak ezután kerülnek a memóriába. Az
egyes képek memóriaigénye a választott
képminőségtől függ. A részleteket az alábbi
táblázat mutatja.
Režim kvality obrazu
Kapacita pamäte
približne 150 kB
Képminőség
-üzemmód
Memóriaigény
FINE
STANDARD
približne 60 kB
FINE
Kb. 150 KB
STANDARD
Kb. 60 KB
Indikátor režimu kvality obrazu
Indikátor režimu kvality obrazu sa počas
prehrávania nezobrazuje.
Ak vyberiete kvalitu obrazu
Na obrazovke sa zobrazí počet obrázkov, ktoré
je možné nasníma s aktuálne vybratou kvalitou
obrazu.
A képminőség kijelzője
Lejátszáskor nem jelenik meg a képminőség
kijelzője.
A képminőség kiválasztásakor
A képernyőn megjelenik, hogy az éppen
kiválasztott képminőség esetén hány kép
készíthető.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Poznámka
V niektorých prípadoch nemusí zmena režimu
kvality obrazu ovplyvni kvalitu obrázka. Závisí to
od typu snímaných obrázkov.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
161
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Výber vekosti dynamického
obrázka
A mozgókép méretének
kiválasztása
Môžete vybra jednu z dvoch vekostí obrazu
320 × 240 alebo 160 × 112. (Predvolené
nastavenie je 320 × 240.)
A következő két képméret áll rendelkezésre:
320 × 240 és 160 × 112. (A gyári beállítás
320 × 240.)
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos MOVIE SET v časti
1 a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku IMAGESIZE a potom
ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú vekos obrázka a
potom ovládací prvok stlačte.
Indikátor sa mení takto:
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben válassza ki a MOVIE SET
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki az IMAGESIZE menüpontot, majd nyomja
meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt képméretet, majd nyomja meg a
tárcsát.
A kijelzés a következőképp változik:
320
160
320
1
160
G)
F(CH
OF
CR
V
PO
WE
R
M
CA
M
4
EM
A
ER ORY
1
MEM S ET 1
320
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 3 2 0 2 4 0
R EMA I N 1 6 0 1 1 2
RE T URN
2
R EMA I N
40sec
[ ME N U ] : E N D
5
1
MEM S E T 1
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 1 6 0 1 1 2
R EMA I N
RE T URN
2
R EMA I N
2min
MENU
[ ME N U ] : E N D
Vekos statického obrázka
Vekos statického obrázka je iba 640 × 480.
162
Az állókép mérete
Az állóképek mérete csak 640 × 480 lehet.
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Nastavenia vekosti dynamického obrázka/
A mozgóképek méretének beállítási lehetőségei
Nastavenie/
Beállítás
Význam/
Szerepe
Indikátor/
Kijelzés
320 × 240
Nahráva dynamické obrázky vekosti 320 × 240./
320 × 240 méretű mozgókép rögzítésére.
320
160 × 112
Nahráva dynamické obrázky vekosti 160 × 112./
160 × 112 méretű mozgókép rögzítésére.
160
Egy „Memory Stick” memóriakártyára
rögzíthető állóképek hozzávetőleges
száma, illetve a rá rögzíthető
mozgóképek hozzávetőleges időtartama
Počet statických obrázkov a čas záznamu
dynamických obrázkov, ktoré je možné nahra, je
rôzny a závisí od vybratej kvality obrazu a
zložitosti predmetu.
A rögzíthető állóképek száma, ill. mozgóképek
hossza a választott képminőségnek és annak
függvényében változik, hogy a felvétel tárgya
mennyire összetett.
Statické obrázky/Állókép
Kvalita obrazu/Képminőség
Typ pamäovej karty “Memory Stick”/
A „Memory Stick” memóriakártya típusa
FINE
8 MB (je súčasou)*1)/(tartozék)*1)
(volitené príslušenstvo)*2)/(külön megvásárolható)*2)
50
STANDARD
120
16 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
96
240
32 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
190
485
64 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
390
980
128 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
780
1970
256 MB (MSX-256) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
1400
3550
512 MB (MSX-512) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
2850
7200
1 GB
5900
14500
(MSX-1G) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
*1)
*2)
*1)
*2)
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
(jednotka: obrázok/egység: kép)
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Približný počet statických obrázkov a
čas záznamu dynamických obrázkov,
ktoré je možné nahra na pamäovú
kartu “Memory Stick”
163
Používanie pamäovej karty
“Memory Stick” – úvod
A „Memory Stick” memóriakártya
használata – Bevezetés
Dynamické obrázky/Mozgókép
Vekos obrázka/Képméret
Typ pamäovej karty “Memory Stick”/
A „Memory Stick” memóriakártya típusa
320 × 240
160 × 112
8 MB (je súčasou)*1)/(tartozék)*1)
(volitené príslušenstvo)*2)/(külön megvásárolható)*2)
1 min 20 s
5 min 20 s
16 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
2 min 40 s
10 min 40 s
32 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
5 min 20 s
21 min 20 s
64 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
10 min 40 s
42 min 40 s
128 MB (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
21 min 20 s
1 h 25 min 20 s
256 MB (MSX-256) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
42 min 40 s
2 h 50 min 40 s
512 MB (MSX-512) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
1 h 25 min 20 s
5 h 41 min 20 s
1 GB
2 h 50 min 40 s
11 h 22 min 40 s
(MSX-1G) (volitené príslušenstvo)/(külön megvásárolható)
(h, min, s: hodiny, minúty, sekundy/h, min, s: óra, perc, másodperc)
V tabuke sa uvádza približný počet statických
obrázkov a čas záznamu dynamických obrázkov,
ktoré je možné nahra na pamäovú kartu
“Memory Stick” naformátovanú na vašom
kamkordéri.
*1)
*2)
164
A táblázat azt mutatja, hogy a kamerával
megformázott „Memory Stick” memóriakártyára
hozzávetőlegesen hány darab állókép, illetve
milyen hosszú mozgókép vehető fel.
*1)
*2)
Állókép készítése „Memory
Stick” memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába
Statické obrázky sa môžu nahráva na pamäovú
kartu “Memory Stick”.
Pre nahrávanie statických obrázkov môžete
vybra režim FIELD alebo FRAME. V režime
FIELD kamkordér vyrovnáva otrasy kamery pri
nahrávaní pohybujúcich sa objektov. V režime
FRAME kamkordér nahráva statické obrázky
vysokej kvality. V nastaveniach ponuky vyberte
režim FIELD alebo FRAME (s. 271). (Predvolené
nastavenie je FIELD.)
„Memory Stick” memóriakártyára rögzíthetők
állóképek.
Állókép felvételekor a FIELD és a FRAME
üzemmód közül választhat. FIELD üzemmódban
a kamera mozgó tárgy filmezésekor
ellensúlyozza a kamera remegését. FRAME
üzemmódban a kamera kiváló minőségű képeket
készít. A menüben válassza a FIELD vagy a
FRAME beállítást (285. oldal). (A gyári beállítás
FIELD.)
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Podržte slabo stlačené tlačidlo PHOTO, až
kým sa nezobrazí požadovaný statický
obrázok. Zelená značka z prestane blika a
potom sa rozsvieti. Jas obrázka a jeho
zaostrenie sa upravia a zafixujú a kamkordér
sa zameria na stred obrázka. Nahrávanie sa
zatia nezačne.
(3) Silnejšie stlačte tlačidlo PHOTO. Je poču
zvuk uzávierky a obrázok sa zmení na
statický.
Ke zmizne pruhový indikátor, nahrávanie sa
skončilo.
Obrázok zachytený pri silnejšom stlačení
tlačidla PHOTO sa nahrá na pamäovú kartu
“Memory Stick”.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A PHOTO gombot mindaddig tartsa gyengén
lenyomva, amíg a kívánt állókép meg nem
jelenik. Ekkor a zöld z jel abbahagyja a
villogást, majd folyamatosan világít. A kamera
megcélozza a kép közepét, és ennek
megfelelően beállítja és rögzíti a kép
fényerősségét és a fókuszt. A felvétel még
nem kezdődik el.
(3) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja, a kép pedig
kimerevedik.
A felvétel akkor fejeződött be, amikor
eltűnnek a beállítóskála vonalai.
A „Memory Stick” memóriakártyára az a kép
kerül, amely akkor látható, amikor erősebben
nyomja meg a PHOTO gombot.
PHOTO
FINE
3
26
101
FINE
R
M
CA
M
EM
WE
G)
F(CH
OF
CR
V
PO
PHOTO
1
101
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
2
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do pamäte
165
A
ER ORY
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do pamäte
Állókép készítése „Memory Stick”
memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába
V režime CAMERA môžete statické
obrázky nahráva na pamäovú kartu
“Memory Stick”.
„Memory Stick” memóriakártyára
állóképek CAMERA üzemmódban
rögzíthetők.
Ďalšie informácie nájdete na strane 71.
A vonatkozó részletek a 71. oldalon találhatók.
Poznámky
•Pri nahrávaní rýchle sa pohybujúcich
predmetov v režime FRAME je nahratý obraz
rozmazaný.
•Pri nahrávaní v režime FRAME kamkordér
nemusí vyrovnáva otrasy kamery.
Odporúčame sníma objekty pomocou statívu.
Megjegyzések
•Ha FRAME üzemmódban gyorsan mozgó
tárgyról készít felvételt, a felvett kép
elmosódott lesz.
•Ha FRAME módban készít felvételt,
előfordulhat, hogy a kamera nem ellensúlyozza
a kamera remegését. Ajánljuk, hogy ilyenkor
állványról filmezzen.
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy
MEMORY
Nefungujú nasledujúce funkcie:
– širokouhlý režim,
– Fader,
– Super NightShot,
– Colour Slow Shutter,
– obrazové efekty,
– digitálne efekty,
– titulky.
Ke nahrávate statický obrázok
Nie je možné vypnú zariadenie, ani stlači
tlačidlo PHOTO.
Ak stlačíte tlačidlo PHOTO na diakovom
ovládači
Po stlačení tlačidla kamkordér začne okamžite
nahráva obraz na obrazovke.
Ak v kroku č. (2) slabo stlačíte tlačidlo PHOTO
Obraz na krátku chvíu zabliká. Nie je to porucha.
Údajový kód
Údajový kód (dátum a čas nahrávania a iné
nastavenia v režime nahrávania) sa počas
nahrávania nezobrazuje. Automaticky sa však
nahrajú na pamäovú kartu “Memory Stick”.
Údajový kód zobrazíte počas nahrávania
stlačením tlačidla DATA CODE na diakovom
ovládači.
166
Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
áll
Nem működnek az alábbi funkciók:
– szélesvásznú üzemmód
– úsztatás
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– képeffektus
– digitális effektus
– feliratok
Állókép felvételekor
A kamerát nem lehet kikapcsolni, és a PHOTO
gombot nem lehet megnyomni.
Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját
A kamera a gomb megnyomásának pillanatában
felveszi a képernyőn látható képet.
Amikor a (2) pontban gyengén nyomva tartja a
PHOTO gombot
A kép meg-megvillan. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Felvételi adatok
A felvételi adatok (többek között a felvétel
dátuma és időpontja, valamint egyéb felvételkori
beállítások) nem jelennek meg a felvétel
készítése során. A „Memory Stick”
memóriakártyára azonban automatikusan
rákerülnek.
A felvételi adatok megjelenítéséhez lejátszás
közben nyomja meg a távirányító DATA CODE
gombját.
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do pamäte
Indikátory obrazovky počas
nahrávania statického obrázka
Állókép készítése „Memory Stick”
memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába
A képernyőn látható kijelzések
állókép rögzítésekor
Kvalita obrázka/
Képminőség
FINE
1300
Približný počet statických obrázkov, ktoré je možné
nahra na pamäovú kartu “Memory Stick”/
A „Memory Stick” memóriakártyára rögzíthető
állóképek hozzávetőleges száma.
–––
–––
101
Megjegyzések
•Az aktuális felvételi mappa kijelzője azt a
mappát mutatja, amelybe a felvételek
bekerülnek.
•A „Memory Stick” memóriakártyára rögzíthető
képek maximális számát a készülék négy
számjeggyel jeleníti meg, azaz a legnagyobb
megjelenő érék 9999. Ha a „Memory Stick”
memóriakártya kapacitása eléri vagy
meghaladja a 10 000-et, a kijelzőn >9999
olvasható.
A még rögzíthető állóképek száma
A beállított képminőségtől és a fotózott tárgy
bonyolultságától függően előfordulhat, hogy egy
kép rögzítése után a még rögzíthető állóképek
száma nem változik a képernyőn.
V režime CAMERA alebo VCR
•Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania sa
zobrazí približne na pä sekúnd v nasledujúcich
prípadoch:
– po vložení pamäovej karty “Memory Stick”,
– po nastavení prepínača POWER do inej
polohy.
•Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania sa
zobrazí počas digitalizácie obrázka alebo
nahrávania statického obrázka na pamäovú
kartu “Memory Stick”.
Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania má
pri zobrazení prednos pred indikátorom 16 BIT
(zvukový režim).
CAMERA és VCR üzemmódban
•A következő esetekben kb. öt másodpercre
megjelenik az aktuális felvételi mappa:
– amikor betesz egy „Memory Stick”
memóriakártyát,
– amikor megváltoztatja a POWER kapcsoló
állását.
•Az aktuális felvételi mappa látható a
képernyőn, amikor a kamerával szalagra
felvételt készít, illetve amikor „Memory Stick”
memóriakártyára állóképet rögzít.
Amikor megjelenik, az aktuális felvételi mappa
kijelzése elsőbbséget élvez a 16 BIT (audió
mód) kijelzésével szemben.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Indikácia počtu statických obrázkov, ktoré je
možné nahra
V závislosti od nastavenia kvality obrázka
a zložitosti objektu sa indikácia zostávajúceho
počtu statických obrázkov, ktoré je možné
nahra, nemusí zmeni ani po nahratí obrázka.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Poznámky
•Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania
zobrazuje priečinok, do ktorého sa nahrávajú
obrázky.
•Počet obrázkov, ktoré je možné nahra na
pamäovú kartu “Memory Stick”, sa zobrazuje
maximálne do počtu 9999. Ak je kapacita
pamäovej karty “Memory Stick” 10 000
obrázkov a viac, ich počet sa stále zobrazuje
ako >9999.
Aktuálny priečinok nahrávania/
Aktuális felvételi mappa
167
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do pamäte
Állókép készítése „Memory Stick”
memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába
Nahrávanie fotografií do pamäte
pomocou samočinného časovača
Állókép készítése memóriába az
önkioldó segítségével
Pomocou samočinného časovača je možné
nahráva statické obrázky na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Na tento úkon môžete používa
aj diakový ovládač.
„Memory Stick” memóriakártyára állóképek az
önkioldó segítségével is készíthetők. Erre a
feladatra használhatja a távirányítót is.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SELFTIMER v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(5) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Na obrazovke sa objaví indikátor
(samočinný časovač).
(6) Silnejšie stlačte tlačidlo PHOTO.
Samočinný časovač pípne a začne
odpočítava čas od 10. Posledné dve
sekundy odpočítavania sa pípanie zrýchli
a automaticky začne nahrávanie.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a SELFTIMER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
(önkioldó)
A képernyőn megjelenik a
jelzés.
(6) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot.
Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
válnak, majd automatikusan megkezdődik a
felvétel.
PHOTO
PHOTO
4
1
2
CAMERA SET
OFF
SELFTIMER
ON
D ZOOM
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
[MENU] : END
MENU
168
Nahrávanie statických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie fotografií do pamäte
Állókép készítése „Memory Stick”
memóriakártyára
– Állókép felvétele memóriába
Zrušenie samočinného časovača
Az önkioldó használatának kikapcsolása
Pokia je kamkordér v pohotovostnom režime,
v nastaveniach ponuky nastavte prepínač
SELFTIMER na hodnotu OFF. Nahrávanie
pomocou samočinného časovača sa nedá zruši
prostredníctvom diakového ovládača.
A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
készenléti üzemmódban. A távirányítóval nem
lehet kikapcsolni az önkioldó használatát.
Poznámka
Samočinný časovač sa automaticky zruší, ke:
– skončí nahrávanie pomocou samočinného
časovača,
– sa prepínač POWER nastaví do polohy OFF
(CHG) alebo VCR.
Megjegyzés
Az önkioldós üzemmód automatikusan
kikapcsol, ha:
– Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
helyzetbe állítja.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
169
Nahrávanie obrázkov z
pásky ako statických
obrázkov
Képek rögzítése
szalagról állóképként
Kamkordér môže číta údaje dynamických
obrázkov nahratých na páske v systéme
Digital8 a nahráva ich na pamäovú kartu
“Memory Stick” ako statické obrázky.
Kamkordér môže prevzia údaje dynamických
obrázkov cez vstupný konektor a nahra ich na
pamäovú kartu “Memory Stick” ako statický
obrázok.
A kamera el tudja olvasni a Digital8
rendszerben szalagra rögzített mozgóképeket,
majd állókép formájában a „Memory Stick”
memóriakártyán tudja őket rögzíteni.
Emellett a kamera a bemeneti csatlakozón
keresztül is le tudja tölteni a mozgóképeket, és a
„Memory Stick” memóriakártyán állóképként
rögzíteni tudja őket.
Predtým, než začnete
•Do kamkordéra vložte pásku nahratú v systéme
Digital8 .
•Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
A művelet megkezdése előtt
•Tegyen be a kamerába egy Digital8
rendszerben felvett kazettát.
•Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
a kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Stlačte tlačidlo N. Začnú sa prehráva
dynamické obrázky nahraté na páske.
(3) Podržte slabo stlačené tlačidlo PHOTO, až
kým sa obraz na páske neustáli. Na
obrazovke sa objaví indikátor CAPTURE.
Nahrávanie sa zatia nezačne.
Ak chcete zmeni statický obrázok, uvonite
tlačidlo PHOTO a znova vyberte statický
obrázok.
(4) Silnejšie stlačte tlačidlo PHOTO. Ke zmizne
pruhový indikátor, nahrávanie sa skončilo.
Obrázok zobrazený po silnejšom stlačení
tlačidla PHOTO sa nahrá na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Obnoví sa prehrávanie
pásky.
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Nyomja meg a N gombot. Ekkor a kamera
lejátssza a szalagra felvett mozgóképet.
(3) Tartsa gyengén lenyomva a PHOTO gombot
mindaddig, amíg a szalagon lévő kép ki nem
merevedik. A képernyőn megjelenik a
„CAPTURE” szöveg. A felvétel még nem
kezdődik el.
Ha másik állóképet szeretne rögzíteni,
engedje fel a PHOTO gombot, majd
válasszon ki egy másik állóképet.
(4) Nyomja meg erősebben a PHOTO gombot. A
felvétel akkor fejeződött be, amikor eltűnnek a
beállítóskála vonalai. A „Memory Stick”
memóriakártyára az a kép kerül, amely akkor
látható a képernyőn, amikor erősebben
nyomja meg a PHOTO gombot. A szalag
lejátszása folytatódik.
PLAY
3
FINE
PHOTO
2
4
101
FINE
PHOTO
170
50
CAPTURE
101
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
statických obrázkov
Képek rögzítése szalagról
állóképként
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu
Zariadenie nevystavujte otrasom ani úderom.
Nevypínajte ho a nevyberajte z neho pamäovú
kartu “Memory Stick” ani batériu. Inak sa môžu
obrazové údaje poškodi.
Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a kamerát.
A kamerát ne kapcsolja ki, ne vegye ki a
„Memory Stick” memóriakártyát, és ne vegye le
az akkumulátort. Ha ilyet tesz, előfordulhat, hogy
megsérülnek a képadatok.
Ak sa na obrazovke zobrazí indikátor
Formát vloženej pamäovej karty “Memory Stick”
nie je kompatibilný s kamkordérom. Skontrolujte
formát pamäovej karty “Memory Stick”.
Ak v režime prehrávania slabo stlačíte tlačidlo
PHOTO
Kamkordér sa na krátku chvíu zastaví.
Ak stlačíte tlačidlo PHOTO na diakovom
ovládači
Po stlačení tlačidla kamkordér začne okamžite
nahráva obraz na obrazovke.
Prekrytie obrazu na páske titulkami
Titulky nie je možné nahráva na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Je však možné nahra titulky,
ktoré už boli nahraté na pásky.
Údajový kód
Pri nahrávaní z pásky na pamäovú kartu
“Memory Stick” sa nahrá údajový kód (dátum a
čas).
Údajový kód (rôzne nastavenia) sa nenahrá.
Údajové kódy nahraté na páske na nenahrajú.
Priečinok nahrávania
Priečinok nahrávania nie je možné zmeni.
Používa sa priečinok nahrávania, ktorý ste vybrali
pri nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY (s. 201).
A szalagra felvett hang
A szalagra felvett hangot a kamera nem tudja
átvenni.
Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját
A kamera a gomb megnyomásának pillanatában
felveszi a képernyőn látható képet.
Rávetített feliratok a szalagon
A „Memory Stick” memóriakártyára nem
rögzítetők feliratok. Azok a feliratok azonban,
amelyeket a szalag már tartalmaz, rákerülnek a
memóriakártyára.
Felvételi adatok
Ha szalagról „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt, a felvételi adatok (dátum/időpont)
rákerülnek a memóriakártyára.
Az egyéb felvételi adatok nem kerülnek
rögzítésre.
A szalagon szereplő felvételi adatok nem
kerülnek rögzítésre.
Amikor képet rögzít szalagról állóképként
A kamera a képet automatikusan FRAME
üzemmódban rögzíti még akkor is, ha a
menüben a FIELD üzemmódot választotta.
Felvételi mappa
A felvételi mappát nem lehet megváltoztatni.
A kamera azt a felvételi mappát használja, amely
akkor volt érvényben, amikor Ön a POWER
kapcsolót MEMORY helyzetbe állította
(201. oldal).
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Počas nahrávania statických obrázkov z
pásky
Obrázok sa automaticky nahráva v režime
FRAME, aj ke v nastaveniach ponuky vyberiete
režim FIELD.
Ha lejátszási üzemmódban gyengén
megnyomja a PHOTO gombot
A kamera egy pillanatra leáll.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Zvuk nahratý na páske
Zvuk z pásky nie je možné nahráva.
Ha a képernyőn megjelenik a
ikon
A kamerába helyezett „Memory Stick”
memóriakártya nem használható ezzel a
kamerával, mert nem megfelelő a formátuma.
Ellenőrizze a „Memory Stick” memóriakártya
formátumát.
171
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
statických obrázkov
Képek rögzítése szalagról
állóképként
Nahrávanie statického obrázka z
externého zariadenia
Állókép felvétele más készülékről
A művelet megkezdése előtt
A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
az LCD értéket.
(A gyári beállítás LCD.) (291. oldal)
Predtým, než začnete
Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu LCD.
(Predvolené nastavenie je LCD.) (s. 277)
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Spustite prehrávanie požadovaného
programu z nahratej pásky alebo z televízora.
Obraz z televízora alebo videorekordéra sa
zobrazí na obrazovke kamkordéra.
(3) Postupujte poda pokynov v krokoch č. (3) a
(4) na strane 170.
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot,
vagy a kívánt műsor megtekintéséhez
kapcsolja be a televíziókészüléket.
A televíziókészülékről illetve a videomagnóról
érkező kép megjelenik a kamera képernyőjén.
(3) Hajtsa végre a 170. oldalon a (3) és (4)
lépésben leírt műveleteket.
Používanie prípojného kábla A/V
Az A/V összekötőkábel segítségével
Televízor/
TV
Žltý/
Sárga
OUT
S VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO /
VIDEO
Videorekordér/
Videomagnó
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
A/V összekötőkábel (tartozék)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do
výstupnej konektorovej zásuvky videa na
videorekordéri alebo televízore.
Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
dugóját a videomagnó vagy a televíziókészülék
videokimenetéhez.
Ak má televízor alebo videorekordér
konektorovú zásuvku typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Ku konektorom typu S video na kamkordéri
a televízore alebo videorekordéri pripojte kábel
typu S video (volitené príslušenstvo).
Ha a televíziókészülék vagy a videomagnó
S video-csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S videokábelt
(külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
kamera és a televíziókészülék vagy a
videomagnó S videoaljzatához csatlakoztassa.
172
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
statických obrázkov
Képek rögzítése szalagról
állóképként
Používanie kábla i.LINK
Az i.LINK kábel segítségével
Videorekordér/
Videomagnó
DV
DV OUT
DV
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Megjegyzés
A következő esetekben megjelenik a „
REC
ERROR” üzenet, és nem lehet felvételt készíteni.
Vegyen fel torzításmentes képet:
– ha rossz állapotban lévő szalagra készít
felvételt, például egy olyan szalagra, amelyet
sokszor használtak már másolásra,
– Hi8
vagy Standard 8 mm-es
rendszerben felvett szalagok lejátszásakor
különféle lejátszási üzemmódokban vagy az
egyes jelenetek között,
– ha a televíziókészülék be van kapcsolva, és a
gyenge vétel miatt eltorzult kép felvételét kísérli
meg.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Poznámka
V nasledujúcich prípadoch sa zobrazí nápis
“
REC ERROR” a nahrávanie nebude možné.
Nahrajte obrázky bez skreslenia:
– Pri nahrávaní na pásku v zlom technickom
stave, napríklad ak bola páska opakovane
použitá na kopírovanie.
– Medzi jednotlivými zábermi alebo v rôznych
režimoch prehrávania na páske nahratej v
alebo v
systéme Hi8
štandardnom 8 mm systéme.
– Pri pokuse o vstup obrázkov skreslených z
dôvodu zlého príjmu rádiového signálu pri
použití televízneho ladiča.
Kábel i.LINK (volitené príslušenstvo)/
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Na tejto strane je značka ./
A jel ezen az oldalon található.
173
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik
képre – MEMORY MIX
Statickým obrázkom nahratým na pamäovej
karte “Memory Stick” môžete prekry práve
nahrávaný dynamický obrázok. Prekryté obrázky
môžete nahra na pásku alebo na pamäovú
kartu “Memory Stick”.
A „Memory Stick” memóriakártyán lévő állóképet
rávetítheti az éppen felvett mozgóképre. Az
egymásra vetített képeket állóképként szalagra
és „Memory Stick” memóriakártyára is felveheti.
M. CHROM (kláves farby snímaného obrazu)
Dynamickým obrázkom môžete nahradi iba
modrú oblas statického obrázka, ako napríklad
ilustráciu alebo rám.
M. LUMI (kláves jasu obrázka v pamäti)
Dynamickým obrázkom je možné nahradi aj
svetlejšiu oblas statického obrázka, ako
napríklad ručnú ilustráciu alebo titulok.
Odporúča sa nahra titulok na pamäovú kartu
“Memory Stick” ešte pred začiatkom cesty alebo
udalosti.
C. CHROM (kláves farby snímaného obrazu)
Dynamickým obrázkom môžete prekry statický
obrázok, ktorý môže slúži ako pozadie. Objekt
snímajte na modrom pozadí. Modrá oblas
dynamického obrázka sa nahradí statickým
obrázkom.
M. OVERLAP * (prekrytie pamäte)
Dynamický obrázok môžete necha plynule sa
zjavova na statickom obrázku, ktorý je nahratý
na pamäovej karte “Memory Stick” použitím
funkcie prekrývania.
* Obrázok, ktorý bol prekrytý pomocou funkcie
M. OVERLAP, je možné nahra iba na pásku.
174
M. CHROM (Memória-színtelítettség gomb)
Ezzel a funkcióval állókép – például szemléltető
ábra vagy keret – kék színű részét mozgóképpel
cserélheti fel.
M. LUMI (Memória-fényesség gomb)
Ezzel a funkcióval állókép – például kézzel rajzolt
szemléltető ábra vagy felirat – világosabb részét
mozgóképpel cserélheti fel. Javasoljuk, hogy
utazás előtt vegyen fel a „Memory Stick”
memóriakártyára egy feliratot.
C. CHROM (Kamera-színtelítettség gomb)
Ezzel a funkcióval úgy vehet fel egy állóképre
mozgóképet, hogy az állókép képezi a hátteret.
A jelenetet kék háttér előtt vegye fel. A
mozgókép kék színű részét a kamera az
állóképre cseréli.
M. OVERLAP * (memóriaátfedés)
Ezzel a funkcióval az átfedés funkcióhoz
hasonlóan a mozgóképet a „Memory Stick”
memóriakártyára felvett állóképre úsztathatja.
* Az M. OVERLAP memóriaátfedés funkcióval
rávetített kép csak szalagra vehető fel.
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
Statický obrázok/
Állókép
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
Dynamický obrázok/
Mozgókép
M. CHROM
Modrá/
Kék
Statický obrázok/
Állókép
Dynamický obrázok/
Mozgókép
Statický obrázok/
Állókép
Dynamický obrázok/
Mozgókép
M. LUMI
Modrá/
Kék
Statický obrázok/
Állókép
Dynamický obrázok/
Mozgókép
M. OVERLAP *
* Az M. OVERLAP memóriaátfedés funkcióval
rávetített kép csak szalagra vehető fel.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
* Obrázok, ktorý bol prekrytý pomocou funkcie
M. OVERLAP, je možné nahra iba na pásku.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
C. CHROM
175
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
Nahrávanie prekrytých obrázkov
na pásku
Egymásra vetített képek felvétele
szalagra
Predtým, než začnete
•Do kamkordéra vložte pásku, na ktorú budete
nahráva.
•Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”, na ktorú sa majú nahra
statické obrázky.
A művelet megkezdése előtt
•A felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
•Tegyen be egy állókép-felvételeket tartalmazó
„Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA.
(2) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo
MEMORY MIX.
Prvý nahratý obrázok sa objaví v pravom
dolnom rohu obrazovky ako miniatúra.
Nabudúce sa zobrazí posledný obrázok,
ktorý bol použitý funkciou MEMORY MIX.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY+/– vyberte
statický obrázok, ktorý chcete použi na
prekrytie.
– : zobrazenie predchádzajúceho obrázka
+ : zobrazenie nasledujúceho obrázka
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim.
Režim sa zmení takto:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
(5) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Statický obrázok sa prekryje obrázkom na
obrazovke.
(6) Efekt upravte otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC.
M. CHROM
– Množstvo modrých oblastí
statického obrázka, ktoré sa
majú nahradi dynamickým
obrázkom.
M. LUMI
– Jas oblasti statického
obrázka, ktorá sa má
nahradi dynamickým
obrázkom.
C. CHROM – Množstvo modrých oblastí
dynamického obrázka, ktorý
sa má nahradi statickým
obrázkom.
M. OVERLAP – Nie sú potrebné žiadne
úpravy.
Čím menej pruhov je na obrazovke, tým
silnejší bude efekt.
(7) Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nahrávanie.
176
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
(1) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
helyzetbe.
(2) Készenléti üzemmódban nyomja meg a
MEMORY MIX gombot.
Az elsőként felvett kép kicsinyített formában
megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában.
Legközelebb a MEMORY MIX funkcióval
legutóbb használt kép jelenik meg.
(3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
lenyomásával válassza ki azt az állóképet,
amelyet a mozgóképre kíván vetíteni.
– : Előző kép
+ : Következő kép
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt üzemmódot.
Az üzemmód a következőképp változik:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM y
M. OVERLAP
(5) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ekkor az állókép és a képernyőn látható kép
egymásra kerül.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az effektust.
M. CHROM
– Az állókép azon részének
kék színtartománya,
amelyet mozgóképpel kíván
helyettesíteni
M. LUMI
– Az állókép azon részének
fényessége, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni
C. CHROM – A mozgókép azon részének
kék színtartománya,
amelyet állóképpel kíván
helyettesíteni
M. OVERLAP – Beállítás nem szükséges
Minél kevesebb vonal látható a képernyőn,
annál erősebb lesz a hatás.
(7) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
START/STOP gombot.
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
2
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
START/STOP
MEMORY
MIX
4
M. LUMI
M. CHROM
101
101–0021
5
101
101–0021
M. LUMI I I I • • • •
Statický obrázok/
Állókép
101
101–0021
6
M. LUMI I • • • • • •
101
101–0021
Zmena statického obrázka, ktorý sa má
použi na prekrytie
Ha meg kívánja változtatni a
mozgóképre vetítendő állóképet
Vykonajte niektorý z týchto krokov:
– Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte tlačidlo
MEMORY+/–.
– Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a zopakujte postup od
kroku č. (3).
Két lehetőség közül választhat:
– A (7) lépés előtt nyomja meg a + vagy a – jelű
MEMORY gombot.
– A (7) lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, és a (3) lépéstől ismételje meg a
műveletet.
Zmena nastavenia režimu
Az üzemmód beállításának
megváltoztatása
Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a zopakujte postup od
kroku č. (4).
Zrušenie funkcie MEMORY MIX
Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
Poznámky
•Funkciu MEMORY MIX nie je možné používa
pre dynamické obrázky nahraté na pamäovej
karte “Memory Stick”.
•Ak prekrývajúci statický obrázok obsahuje
veký podiel bielej farby, miniatúra obrázka
nemusí by jasná.
Megjegyzések
•„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
mozgóképek esetén nem használható a
MEMORY MIX funkció.
•Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
akkor előfordulhat, hogy a kicsinyített kép nem
lesz tiszta.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
A (7) lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát, és a (4) lépéstől ismételje meg a
műveletet.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
3
177
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
Obrazové údaje upravené pomocou počítača
alebo nasnímané pomocou iného zariadenia
Môže sa sta, že upravené obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú da prehráva.
Más készülékkel felvett vagy számítógépen
módosított képek
Előfordulhat, hogy a módosított képeket a
kamera nem tudja lejátszani.
Ak vyberiete funkciu M. OVERLAP
Statický obrázok ani nastavenie režimu nie je
možné zmeni.
Ha az M. OVERLAP funkciót választja
Az állókép és az üzemmód beállításán nem tud
változtatni.
Počas nahrávania
Nie je možné zmeni nastavenie režimu.
Felvétel közben
Az üzemmód beállításán nem lehet változtatni.
Ukážkové obrázky
•Na pamäovej karte “Memory Stick” dodávanej
s kamkordérom je už uložených 20 chránených
obrázkov
:
– M. CHROM: 18 obrázkov (napr. snímky)
101-0001 až 101-0018
– C. CHROM: dva obrázky (napr. pozadie)
101-0019 až 101-0020
•Na disku CD-ROM dodávanom s kamkordérom
je už uložených 20 obrázkov (s. 236):
– M. CHROM: 18 obrázkov (napr. snímky) DSC
00001 až DSC 00018
– C. CHROM: dva obrázky (napr. pozadie) DSC
00019 až DSC 00020
Mintaképek
•A kamerához mellékelt „Memory Stick”
memóriakártya már 20 védett képet tartalmaz
:
– Az M. CHROM funkcióhoz: 18 kép (képkocka)
101-0001-től 101-0018-ig
– A C. CHROM funkcióhoz: 2 kép (háttér)
101-0019-től 101-0020-ig
•A kamerához mellékelt CD–ROM már
20 képet tartalmaz (236. oldal):
– Az M. CHROM funkcióhoz: 18 kép (képkocka)
DSC 00001-től DSC 00018-ig
– A C. CHROM funkcióhoz: 2 kép (háttér) DSC
00019-től DSC 00020-ig
178
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
Nahrávanie prekrytých obrázkov
na pamäovú kartu “Memory
Stick” ako statické obrázky
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
Egymásra vetített képek felvétele
„Memory Stick” memóriakártyára
állóképként
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy állókép-felvételeket tartalmazó
„Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený do polohy vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.
Prvý nahratý obrázok sa objaví v pravom
dolnom rohu obrazovky ako miniatúra.
Nabudúce sa zobrazí posledný obrázok, ktorý
bol použitý funkciou MEMORY MIX.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY+/– vyberte
statický obrázok, ktorý chcete použi na
prekrytie.
– : zobrazenie predchádzajúceho obrázka
+ : zobrazenie nasledujúceho obrázka
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim.
Režim sa zmení takto:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Statický obrázok sa prekryje obrázkom na
obrazovke.
(6) Efekt upravte otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
Az elsőként felvett kép kicsinyített formában
megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában.
Legközelebb a MEMORY MIX funkcióval
legutóbb használt kép jelenik meg.
(3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
lenyomásával válassza ki azt az állóképet,
amelyet a mozgóképre kíván vetíteni.
– : Előző kép
+ : Következő kép
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt üzemmódot.
Az üzemmód a következőképp változik:
M. CHROM y M. LUMI y C. CHROM
(5) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ekkor az állókép és a képernyőn látható kép
egymásra kerül.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az effektust.
Čím menej pruhov je na obrazovke, tým
silnejší bude efekt.
M. CHROM – Az állókép azon részének kék
színtartománya, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni
M. LUMI
– Az állókép azon részének
fényessége, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni
C. CHROM – A mozgókép azon részének
kék színtartománya, amelyet
állóképpel kíván helyettesíteni
Minél kevesebb vonal látható a képernyőn,
annál erősebb lesz a hatás.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
M. CHROM – Množstvo modrých oblastí
statického obrázka, ktoré sa
majú nahradi dynamickým
obrázkom.
M. LUMI
– Jas oblasti statického obrázka,
ktorá sa má nahradi
dynamickým obrázkom.
C. CHROM – Množstvo modrých oblastí
dynamického obrázka, ktorý
sa má nahradi statickým
obrázkom.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick” obsahujúcu statické obrázky.
179
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
(7) Nahrávanie spustíte silnejším stlačením
tlačidla PHOTO.
Obrázok zobrazený na obrazovke sa nahrá na
pamäovú kartu “Memory Stick”. Ke zmizne
pruhový indikátor, nahrávanie sa skončilo.
(7) A PHOTO gomb erőteljes megnyomásával
indítsa el a felvételt.
A képernyőn látható képet a kamera a
„Memory Stick” memóriakártyára rögzíti. A
felvétel akkor fejeződött be, amikor eltűnnek a
beállítóskála vonalai.
PHOTO
2
MEMORY
MIX
4
M. LUMI
M. CHROM
101
101
101–0021
101
5
101
101–0021
M. LUMI I I I • • • •
Statický obrázok/
Állókép
101
101
101–0021
3
6
M. LUMI I • • • • • •
101
101
101–0021
Zmena statického obrázka na prekrytie
Vykonajte niektorý z týchto krokov:
– Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte tlačidlo
MEMORY+/–.
– Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a zopakujte postup od
kroku č. (3).
Ha meg kívánja változtatni a
mozgóképre vetítendő állóképet
Két lehetőség közül választhat:
– A (7) lépés előtt nyomja meg a + vagy a – jelű
MEMORY gombot.
– A (7) lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, és a (3) lépéstől ismételje meg a
műveletet.
Zmena nastavenia režimu
Pred vykonaním kroku č. (7) stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC a zopakujte postup od
kroku č. (4).
Zrušenie funkcie MEMORY MIX
Az üzemmód beállításának
megváltoztatása
A (7) lépés előtt nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát, és a (4) lépéstől ismételje meg a
műveletet.
Stlačte tlačidlo MEMORY MIX.
A MEMORY MIX funkció kikapcsolása
Nyomja meg a MEMORY MIX gombot.
180
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő állókép rávetítése másik képre
– MEMORY MIX
Poznámky
•Funkciu MEMORY MIX nie je možné používa
pre dynamické obrázky nahraté na pamäovej
karte “Memory Stick”.
•Ak prekrývajúci statický obrázok obsahuje
veký podiel bielej farby, miniatúra obrázka
nemusí by jasná.
Megjegyzések
•„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
mozgóképek esetén nem használható a
MEMORY MIX funkció.
•Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
akkor előfordulhat, hogy a kicsinyített kép nem
lesz tiszta.
Obrazové údaje upravené pomocou počítača
alebo nasnímané pomocou iného zariadenia
Môže sa sta, že upravené obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú da prehráva.
Más készülékkel felvett vagy számítógépen
módosított képek
Előfordulhat, hogy a módosított képeket a
kamera nem tudja lejátszani.
Počas nahrávania
Nie je možné zmeni nastavenie režimu.
Felvétel közben
Az üzemmód beállításán nem lehet változtatni.
Ak používate funkciu MEMORY MIX v režime
MEMORY
Funkcia PROGRAM AE nefunguje.
(Indikátor bliká.)
Ha MEMORY módban használja a MEMORY
MIX funkciót
Nem működik a PROGRAM AE funkció.
(Villog a kijelző.)
Priečinok nahrávania
Priečinok nahrávania nie je možné zmeni.
Používa sa priečinok nahrávania, ktorý ste vybrali
pri nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY (s. 201).
Felvételi mappa
A felvételi mappát nem lehet megváltoztatni.
A kamera azt a felvételi mappát használja, amely
akkor volt érvényben, amikor Ön a POWER
kapcsolót MEMORY helyzetbe állította
(201. oldal).
Mintaképek
•A kamerához mellékelt „Memory Stick”
memóriakártya már 20 védett képet tartalmaz
:
– Az M. CHROM funkcióhoz: 18 kép (képkocka)
101-0001-től 101-0018-ig
– A C. CHROM funkcióhoz: 2 kép (háttér)
101-0019-től 101-0020-ig
•A kamerához mellékelt CD–ROM már 20 képet
tartalmaz (236. oldal):
– Az M. CHROM funkcióhoz: 18 kép (képkocka)
DSC 00001-től DSC 00018-ig
– A C. CHROM funkcióhoz: 2 kép (háttér) DSC
00019-től DSC 00020-ig
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Ukážkové obrázky
•Na pamäovej karte “Memory Stick” dodávanej
s kamkordérom je už uložených 20 chránených
obrázkov
:
– M. CHROM: 18 obrázkov (napr. snímky)
101-0001 až 101-0018
– C. CHROM: dva obrázky (napr. pozadie)
101-0019 až 101-0020
•Na disku CD-ROM dodávanom s kamkordérom
je už uložených 20 obrázkov (s. 236):
– M. CHROM: 18 obrázkov (napr. snímky)
DSC 00001 až DSC 00018
– C. CHROM: dva obrázky (napr. pozadie)
DSC 00019 až DSC 00020
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Prekrytie obrázka statickým obrázkom
uloženým na pamäovej karte “Memory
Stick” – funkcia MEMORY MIX
181
Nahrávanie dynamických obrázkov Mozgókép felvétele „Memory
na pamäovú kartu “Memory Stick” Stick” memóriakártyára
– nahrávanie filmu vo formáte MPEG – MPEG formátumú videofelvétel
Na pamäovú kartu “Memory Stick” môžete
nahráva dynamické obrázky so zvukom.
Obraz a zvuk sa nahrávajú s využitím celej
kapacity pamäovej karty “Memory Stick” (MPEG
MOVIE EX).
A „Memory Stick” memóriakártyára hangos
mozgóképek is felvehetők.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya teljesen
meg nem telik velük (MPEG MOVIE EX).
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo START/STOP. Kamkordér
začne nahráva. Indikátor nahrávania sa
rozsvieti.
Obraz a zvuk sa nahrávajú s využitím celej
kapacity pamäovej karty “Memory Stick”.
Ďalšie informácie o čase nahrávania nájdete
na strane 164.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a
kamera megkezdi a felvételt. Felgyullad a
kamera felvételjelző lámpája.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya meg
nem telik velük. A vonatkozó részletek a 164.
oldalon találhatók.
2
50min
320 REC
0:00:03
1min
BBB
101
Zastavenie nahrávania
A felvétel leállítása
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Nyomja meg a START/STOP gombot.
182
Nahrávanie dynamických obrázkov
na pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie filmu vo formáte MPEG
Mozgókép felvétele „Memory Stick”
memóriakártyára
– MPEG formátumú videofelvétel
Poznámky
•Zvuk sa nahrá monofónne.
•Súbory s dynamickými obrázkami nahraté na
tomto kamkordéri nie je možné prehráva na
iných kamkordéroch bez funkcie vytvárania
priečinkov.
Megjegyzések
•A kamera monó hangot rögzít.
•A kamerával készített mozgóképfájlok nem
játszhatók le olyan másik kamerával, amely
nem rendelkezik mappalétrehozó funkcióval.
Používanie externého blesku (volitené
príslušenstvo)
Pri nahrávaní dynamických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick” vypnite
napájanie externého blesku.
Inak sa môže nahra aj zvuk nabíjania blesku.
Údajový kód
Údajový kód (dátum a čas) sa počas nahrávania
nezobrazuje. Automaticky sa však nahráva na
pamäovú kartu “Memory Stick”.
Údajový kód (dátum a čas) zobrazíte počas
nahrávania stlačením tlačidla DATA CODE na
diakovom ovládači.
Údajový kód (rôzne nastavenia) nie je možné
nahra.
Ha (külön megvásárolható) külső vakut
használ
Amikor „Memory Stick” memóriakártyára vesz fel
mozgóképet, a külső vakut kapcsolja ki.
Ha nem így tesz, akkor előfordulhat, hogy a vaku
töltésekor hallható hangjelzés rákerül a felvételre.
Felvételi adatok
A felvételi adatok (a felvétel dátuma/időpontja) a
felvétel közben nem jelennek meg. A „Memory
Stick” memóriakártyára azonban automatikusan
rákerülnek.
A felvételi adatok (dátum/időpont)
megjelenítéséhez lejátszás közben nyomja meg a
távirányító DATA CODE gombját.
Az egyéb felvételi adatok nem rögzíthetők.
„Memory Stick” memóriakártyára készített
felvétel közben
Ne vegye ki a kazettát a kamerából. A kazetta
kivételekor a kamera ennek hangját rögzíti a
„Memory Stick” memóriakártyára.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Počas nahrávania na pamäovú kartu
“Memory Stick”
Nevysúvajte kazetu z kamkordéra. Ak sa páska
vysunie, na pamäovú kartu “Memory Stick” sa
nahrá aj zvuk pri vysúvaní.
Ha a POWER kapcsoló MEMORY helyzetben
áll
Nem működnek az alábbi funkciók:
– szélesvásznú üzemmód
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– úsztatás
– képeffektus
– digitális effektus
– feliratok
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Ak je prepínač POWER nastavený do polohy
MEMORY
Nefungujú nasledujúce funkcie:
– širokouhlý režim,
– Super NightShot,
– Colour Slow Shutter,
– Fader,
– obrazové efekty,
– digitálne efekty,
– titulky.
183
Nahrávanie dynamických obrázkov
na pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie filmu vo formáte MPEG
Indikátory na obrazovke počas
nahrávania filmu vo formáte MPEG
Mozgókép felvétele „Memory Stick”
memóriakártyára
– MPEG formátumú videofelvétel
MPEG klip rögzítése alatt a
képernyőn megjelenő adatok
Vekos obrázka/Képméret
Čas nahrávania/Felvételi idő
320 REC
0:00:05
1min
Približný čas nahrávania dynamických obrázkov, ktoré je
možné nahra na pamäovú kartu “Memory Stick”/
A „Memory Stick” memóriakártyára rögzíthető mozgóképek
hozzávetőleges hossza percekben
BBB
–––
–––
101
Aktuálny priečinok nahrávania/
Aktuális felvételi mappa
Tento indikátor sa zobrazí na pä sekúnd po stlačení tlačidla
START/STOP. Tento indikátor sa nenahrá./
Ez a kijelzés a START/STOP gomb megnyomása után
5 másodpercig látható. A kijelzést a kamera nem rögzíti.
Poznámka
Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania
zobrazuje priečinok, do ktorého sa nahrávajú
obrázky.
V režime VCR
•Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania sa
zobrazí približne na pä sekúnd v nasledujúcich
prípadoch:
– po vložení pamäovej karty “Memory Stick”,
– po nastavení prepínača POWER do inej
polohy.
•Indikátor aktuálneho priečinka nahrávania sa
zobrazí počas nahrávania dynamického
obrázka na pamäovú kartu “Memory Stick”.
184
Megjegyzés
Az aktuális felvételi mappa kijelzője azt a mappát
mutatja, amelybe a felvételek bekerülnek.
VCR üzemmódban
•A következő esetekben kb. öt másodpercre
megjelenik az aktuális felvételi mappa:
– amikor betesz egy „Memory Stick”
memóriakártyát,
– amikor megváltoztatja a POWER kapcsoló
állását.
•Az aktuális felvételi mappa látható a
képernyőn, mialatt a kamerával „Memory Stick”
memóriakártyára mozgóképet rögzít.
Nahrávanie dynamických obrázkov
na pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie filmu vo formáte MPEG
Nahrávanie filmu vo formáte MPEG
použitím samočinného časovača
Pomocou samočinného časovača je možné
nahráva dynamické obrázky na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Na tento úkon môžete používa
aj diakový ovládač.
MPEG formátumú videofelvétel
készítése önkioldóval
„Memory Stick” memóriakártyára mozgóképek
önkioldóval is készíthetők. Erre a feladatra
használhatja a távirányítót is.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa be a SELFTIMER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
(önkioldó)
A képernyőn megjelenik a
jelzés.
(6) Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az önkioldó 10-től elkezdi a visszaszámlálást,
miközben hangjelzést ad. Az utolsó két
másodpercben a hangjelzések gyakoribbá
válnak, majd automatikusan megkezdődik a
felvétel.
START/STOP
4
1
2
CAMERA SET
OFF
SELFTIMER
ON
D ZOOM
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
[MENU] : END
MENU
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
START/
STOP
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SELFTIMER v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(5) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky.
Na obrazovke sa objaví indikátor
(samočinný časovač).
(6) Stlačte tlačidlo START/STOP.
Samočinný časovač pípne a začne
odpočítava čas od 10. Posledné dve
sekundy odpočítavania sa pípanie zrýchli a
automaticky začne nahrávanie.
Mozgókép felvétele „Memory Stick”
memóriakártyára
– MPEG formátumú videofelvétel
185
Nahrávanie dynamických obrázkov
na pamäovú kartu “Memory Stick”
– nahrávanie filmu vo formáte MPEG
Mozgókép felvétele „Memory Stick”
memóriakártyára
– MPEG formátumú videofelvétel
Zastavenie odpočítavania
A visszaszámlálás leállítása
Stlačte tlačidlo START/STOP. Ak chcete
odpočítavanie obnovi, znova stlačte tlačidlo
START/STOP.
Nyomja meg a START/STOP gombot. A
visszaszámlálás újraindításához ismét nyomja
meg a START/STOP gombot.
Zrušenie samočinného časovača
Az önkioldó használatának kikapcsolása
V pohotovostnom režime zmeňte nastavenie
položky SELFTIMER v nastaveniach ponuky na
hodnotu OFF. Nahrávanie pomocou
samočinného časovača sa nedá zruši
prostredníctvom diakového ovládača.
A menüben állítsa a SELFTIMER értékét OFF-ra
készenléti üzemmódban. A távirányítóval nem
lehet kikapcsolni az önkioldó használatát.
Poznámka
Samočinný časovač sa automaticky zruší, ke:
– skončí nahrávanie pomocou samočinného
časovača,
– sa prepínač POWER nastaví do polohy OFF
(CHG) alebo VCR.
186
Megjegyzés
Az önkioldós üzemmód automatikusan
kikapcsol, ha:
– Az önkioldóval készített felvétel véget ér.
– A POWER kapcsolót OFF (CHG) vagy VCR
helyzetbe állítja.
Képek rögzítése
szalagról mozgóképként
Kamkordér môže číta údaje dynamických
obrázkov nahratých na páskach a nahra ich ako
dynamické obrázky na pamäovú kartu “Memory
Stick”. Kamkordér môže prevzia údaje
dynamického obrázka cez vstupný konektor
a nahra ich na pamäovú kartu “Memory Stick”
ako dynamický obrázok.
Obraz a zvuk sa nahrávajú s využitím celej
kapacity pamäovej karty “Memory Stick” (MPEG
MOVIE EX).
A kamera beolvassa a szalagra rögzített
mozgóképet, és mozgóképként a „Memory
Stick” memóriakártyán rögzíti. Emellett a kamera
a bemeneti csatlakozón keresztül is le tudja
tölteni a mozgóképeket, és a „Memory Stick”
memóriakártyán mozgóképként rögzíteni tudja
őket.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya teljesen
meg nem telik velük (MPEG MOVIE EX).
Predtým, než začnete
•Do kamkordéra vložte nahratú pásku.
•Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
A művelet megkezdése előtt
•Tegyen be egy felvételt tartalmazó szalagot a
kamerába.
•Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
a kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Stlačte tlačidlo N. Obrázok nahratý na
páske sa prehrá.
Pri zábere, od ktorého chcete zača
nahrávanie, stlačte tlačidlo X.
(3) Stlačte tlačidlo START/STOP na kamkordéri.
Obraz a zvuk sa nahrajú s využitím
zostávajúcej kapacity pamäovej karty
“Memory Stick”. Ďalšie informácie o čase
nahrávania nájdete na strane 164.
2
PLAY
PAUSE
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Nyomja meg a N gombot. Ekkor a kamera
lejátssza a szalagra felvett mozgóképet.
Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamera X
gombját.
(3) Ezután nyomja meg a kamera START/STOP
gombját.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya meg
nem telik. A vonatkozó részletek a 164.
oldalon találhatók.
3
50min
320
N
REC
BBB
101
Zastavenie nahrávania
A felvétel leállítása
Stlačte tlačidlo START/STOP.
Nyomja meg a START/STOP gombot.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
0:15:42:43
0:00:03
1min
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Nahrávanie obrázkov z
pásky ako dynamického
obrázka
187
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
dynamického obrázka
Képek rögzítése szalagról
mozgóképként
Poznámky
•Pri nahrávaní obrázkov z pásky na pamäovú
kartu “Memory Stick” sa zvuk s frekvenciou
48 kHz konvertuje na zvuk s frekvenciou
32 kHz.
•Pri nahrávaní z pásky sa nahratý stereofónny
zvuk konvertuje na monofónny zvuk.
•Súbory s dynamickými obrázkami nahraté na
tomto kamkordéri nie je možné prehráva na
iných kamkordéroch bez funkcie vytvárania
priečinkov.
Megjegyzések
•Amikor szalagról vesz át „Memory Stick”
memóriakártyára mozgóképet, a 48 kHz-es
hangot a kamera 32 kHz-esre alakítja át.
•Amikor szalagról vesz át mozgóképet, a
sztereó hangot a kamera monóvá alakítja át.
•A kamerával készített mozgóképfájlok nem
játszhatók le olyan másik kamerával, amely
nem rendelkezik mappalétrehozó funkcióval.
Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu
Kamkordér nevystavujte otrasom ani úderom.
Tiež nenastavujte prepínač POWER do polohy
OFF, nevysúvajte pamäovú kartu “Memory
Stick”, ani neodstraňujte batériu. Inak sa môžu
obrazové údaje poškodi.
Titulky
Titulky nie je možné nahráva na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Je však možné nahra titulky,
ktoré už boli nahraté na pásky.
Údajový kód
Pri nahrávaní z pásky na pamäovú kartu
“Memory Stick” sa nahrá údajový kód (dátum a
čas).
Údajový kód (rôzne nastavenia) sa nenahrá.
Údajové kódy nahraté na páske na nenahrajú.
Ak sa zobrazí nápis “
AUDIO ERROR”
Na páske je nahratý zvuk, ktorý nie je možné
nahra pomocou kamkordéra. Pomocou
prípojného kábla A/V pripojte externé zariadenie
a nahrajte obrázky prehrávané pomocou neho
(s. 189).
Obrázok nahratý na pamäovej karte
“Memory Stick” sa nenahrá správne:
– ak počas nahrávania zapnete prepínač
POWER,
– ak počas nahrávania stlačíte niektoré z
ovládacích tlačidiel videa,
– v jednotlivých záberoch nahratých v systéme
alebo
Digital8 a v systéme Hi8
v štandardnom 8 mm systéme,
– ak sa na páske nachádza prázdny úsek,
– ak sa niektoré scény nahrávali pri prerušení
vstupného signálu.
188
Ha a műveletjelző lámpa világít vagy villog
Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a kamerát.
A kamerát ne kapcsolja ki (a POWER kapcsolót
ne állítsa OFF helyzetbe), ne vegye ki a „Memory
Stick” memóriakártyát, és ne vegye le az
akkumulátort. Ha ilyet tesz, előfordulhat, hogy
megsérülnek a képadatok.
Feliratok
A „Memory Stick” memóriakártyára nem
rögzítetők feliratok. Azok a feliratok azonban,
amelyeket a szalag már tartalmaz, rákerülnek a
memóriakártyára.
Felvételi adatok
Ha szalagról „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt, a felvételi adatok (dátum/időpont)
rákerülnek a memóriakártyára.
Az egyéb felvételi adatok nem kerülnek
rögzítésre.
A szalagon szereplő felvételi adatok nem
kerülnek rögzítésre.
Ha megjelenik az „
AUDIO ERROR” kijelzés
A felvétel olyan hangot tartalmaz, amely a
kamerával nem rögzíthető. A kamerához az A/V
összekötőkábel segítségével juttassa el a
képadatokat arról az eszközről, amelyen a
felvételt le szokta játszani (189. oldal).
A következő esetekben előfordulhat, hogy a
mozgókép nem megfelelően kerül rá a
„Memory Stick” memóriakártyára:
– ha felvétel közben megváltoztatja a POWER
kapcsoló állását,
– ha felvétel közben megnyomja valamelyik
szalagkezelő gombot,
vagy
– Digital8 és Hi8
Standard 8 mm-es rendszerben készített
jelenetek között,
– üres szalagrészen,
– ha megszakad a bemenő jel.
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
dynamického obrázka
Képek rögzítése szalagról
mozgóképként
Priečinok nahrávania
Priečinok nahrávania nie je možné zmeni.
Používa sa priečinok nahrávania, ktorý ste vybrali
pri nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY (s. 201).
Felvételi mappa
A felvételi mappát nem lehet megváltoztatni.
A kamera azt a felvételi mappát használja, amely
akkor volt érvényben, amikor Ön a POWER
kapcsolót MEMORY helyzetbe állította
(201. oldal).
Nahrávanie dynamického obrázka
z externého zariadenia
Mozgókép felvétele más
készülékről
Predtým, než začnete
Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu LCD.
(Predvolené nastavenie je LCD.)
A művelet megkezdése előtt
A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
az LCD értéket.
(A gyári beállítás LCD.)
Používanie prípojného kábla A/V
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot,
vagy a kívánt műsor megtekintéséhez
kapcsolja be a televíziókészüléket.
A másik eszközről érkező kép megjelenik a
képernyőn vagy a keresőben.
(3) Annál a jelentnél, ahonnan a felvételt meg
kívánja kezdeni, nyomja meg a kamera
START/STOP gombját.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya meg
nem telik. A vonatkozó részletek a 164.
oldalon találhatók.
Az A/V összekötőkábel segítségével
Žltý/
Sárga
OUT
S VIDEO
VIDEO
Videorekordér/
Videomagnó
AUDIO
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Biely/
Fehér
AUDIO/
VIDEO
Prípojný kábel A/V (je súčasou)/
Červený/ A/V összekötőkábel (tartozék)
Piros
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
S VIDEO
Televízor/
TV
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Spustite prehrávanie požadovaného
programu z nahratej pásky alebo z televízora.
Na obrazovke alebo v hadáčiku sa zobrazí
obraz z iného zariadenia.
(3) V bode, od ktorého chcete nahráva, stlačte
tlačidlo START/STOP.
Obraz a zvuk sa nahrajú s využitím
zostávajúcej kapacity pamäovej karty
“Memory Stick”. Ďalšie informácie o čase
nahrávania nájdete na strane 164.
189
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
dynamického obrázka
Képek rögzítése szalagról
mozgóképként
Ak používate monofónny videorekordér alebo
televízor
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do
výstupnej konektorovej zásuvky pre video a biely
alebo červený konektor do výstupnej
konektorovej zásuvky pre zvuk na videorekordéri
alebo na televízore. Ke je pripojený biely
konektor, prehráva sa zvuk z avého kanála a
ke je pripojený červený konektor, prehráva sa
zvuk z pravého kanála.
Ha a tv-készülék vagy a videomagnó monó
hangrendszerű
Csatlakoztassa az A/V összekötőkábel sárga
dugóját a TV vagy a videomagnó
videokimenetéhez, a fehér vagy a piros dugót
pedig csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó
audiokimenetéhez. Ha a fehér csatlakozót
használja, akkor a bal sáv (L) hangja hallható, ha
pedig a piros csatlakozót használja, akkor a jobb
sáv (R) hangja hallható.
Ak má televízor alebo videorekordér
konektorovú zásuvku typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Ku konektorom typu S video na kamkordéri a
televízore alebo videorekordéri pripojte kábel
typu S video (volitené príslušenstvo).
Ha a televíziókészülék vagy a videomagnó
S video-csatlakozóaljzattal rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S videokábelt
(külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
kamera és a televíziókészülék vagy a
videomagnó S videoaljzatához csatlakoztassa.
190
Nahrávanie obrázkov z pásky ako
dynamického obrázka
Képek rögzítése szalagról
mozgóképként
Používanie kábla i.LINK
Az i.LINK kábel segítségével
Videorekordér/
Videomagnó
DV
DV OUT
DV
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
Kábel i.LINK (volitené príslušenstvo)/
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
Megjegyzés
A következő esetekben megszakad a felvétel
vagy megjelenik a „
REC ERROR” üzenet, és
a képadatok nem kerülnek tárolásra:
– ha rossz állapotban lévő szalagra készít
felvételt, például egy olyan szalagra, amelyet
sokszor használtak már másolásra,
– Hi8
vagy Standard 8 mm-es
rendszerben felvett szalagok lejátszásakor
különféle lejátszási üzemmódokban vagy az
egyes jelenetek között,
– ha a televíziókészülék be van kapcsolva, és a
gyenge vétel miatt eltorzult kép felvételét kísérli
meg,
– ha megszakad a bemenő jel.
Počas nahrávania na pamäovú kartu
“Memory Stick”
Nevysúvajte kazetu z kamkordéra. Počas
vysúvania pásky sa na pamäovú kartu “Memory
Stick” nahrá aj zvuk pri vysúvaní.
„Memory Stick” memóriakártyára készített
felvétel közben
Ne vegye ki a kazettát a kamerából. A kazetta
kivételekor a kamera ennek hangját rögzíti a
„Memory Stick” memóriakártyára.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Poznámka
V nasledujúcich prípadoch sa nahrávanie preruší
alebo sa zobrazí nápis “
REC ERROR” a
obrazové údaje sa neuložia:
– pri nahrávaní na pásku v zlom technickom
stave, napríklad ak bola páska opakovane
použitá na kopírovanie,
– medzi jednotlivými zábermi alebo v rôznych
režimoch prehrávania na páske nahratej v
systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm systéme,
– pri pokuse o vstup obrázkov skreslených z
dôvodu zlého príjmu rádiového signálu pri
použití televízneho ladiča,
– pri prerušení vstupného signálu.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
Na tejto strane je značka ./
A jel ezen az oldalon található.
191
Nahrávanie fotografií po
intervaloch
Szakaszos
fényképfelvétel
Je možné nahra za sebou idúce fotografie
v pravidelných intervaloch. Táto funkcia sa
vynikajúco hodí na nahrávanie kvitnutia rastlín,
priebehu rôznych pomalých dejov at.
Každá nahrávka sa uloží ako súbor so statickým
obrázkom.
Lehetőség van arra, hogy egymás után adott
időközönként fényképfelvételeket készítsen. Ez a
funkció kiválóan alkalmas virágnyílás, növekedés
stb. megörökítésére.
Az egyes felvételek egy-egy állóképfájlba
kerülnek.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
[a]: Nahrávanie
[b]: Čas intervalu (INTERVAL)
[a]: Felvétel
[b]: Periódus hossza (INTERVAL)
Predtým, než začnete
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do
kamkordéra.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený do polohy vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku INT.R -STL v časti 2
a potom ovládací prvok stlačte (s. 272).
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku SET a potom ovládací
prvok stlačte.
(5) Nastavte položku INTERVAL.
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku INTERVAL a potom
ovládací prvok stlačte.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný interval
a potom ovládací prvok stlačte.
Čas: 1MIN y 5MIN y 10MIN
3 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
RETURN
EXEC vyberte položku
a potom ovládací prvok stlačte.
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(7) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky. Indikátor INTERVAL MEM
STILL bliká.
(8) Silnejšie stlačte tlačidlo PHOTO, čím spustíte
nahrávanie fotografií po intervaloch. Rozsvieti
sa indikátor INTERVAL MEM STILL.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 2
menüben állítsa be az INT.R -STL
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát
(286. oldal).
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
a SET menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) Állítsa be az INTERVAL értékét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza az INTERVAL menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a kívánt időtartamot, majd
nyomja meg a tárcsát.
A választható időtartam: 1MIN y 5MIN
y 10MIN
3 A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
RETURN menüpontot,
válassza ki a
majd nyomja meg a tárcsát.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(7) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot. Ekkor villogni kezd az INTERVAL
MEM STILL kijelző.
(8) A PHOTO gomb erőteljes megnyomásával
indítsa el a szakaszos fényképfelvételt. Ekkor
az INTERVAL MEM STILL kijelző
folyamatosan világít.
192
Nahrávanie fotografií po intervaloch
Szakaszos fényképfelvétel
PHOTO
8
3,4
MEM SET 2
SLIDE SHOW
INT. R --STL OFF
DELETE ALL
1 FORMAT
RETURN
2
MEM SET 2
SLIDE SHOW
INT. R --STL
DELETE ALL
1 FORMAT
RETURN
2
ON
OFF
SET
[MENU] : END
[MENU] : END
5
MEM SET 2
SLIDE SHOW
INT. R –STL
DELETE ALL
1 FORMAT
RETURN
2
MEM SET 2
INT. R --STL
INTERVAL
RETURN
ON
1
1
2
2
[MENU] : END
[MENU] : END
MEM SET 2
I NT. R --STL
INTERVAL
RETURN
1 MIN
1 MIN
5 MIN
10 MIN
[MENU] : END
7
I NTERVAL
MEM ST I LL
MENU
Zrušenie nahrávania fotografií po
intervaloch
Normálne nahrávanie fotografií počas
trvania intervalu
Počas trvania intervalu môžete iba jedenkrát
nahráva fotografie v normálnom režime. Stlačte
tlačidlo PHOTO. Indikátor INTERVAL MEM STILL
bliká a spustí sa normálne nahrávanie fotografií.
Ak chcete obnovi nahrávanie fotografií po
intervaloch, znova stlačte tlačidlo PHOTO.
Rozsvieti sa indikátor INTERVAL MEM STILL
a znova sa spustí nahrávanie fotografií po
intervaloch.
Čas intervalu
Skutočný čas intervalu sa nemusí presne
zhodova s vybratým časom.
Az alábbi két módon történhet:
– A menüben válassza az INT.R -STL elemhez az
OFF értéket.
– A kamera POWER kapcsolóját állítsa a
MEMORY-tól eltérő helyzetbe.
Rendes fényképfelvétel készítése a
szakaszos felvétel várakozási
intervallumában
A szakaszos felvétel várakozási intervallumában
normál fényképfelvételt csak egyszer készíthet.
Nyomja meg a PHOTO gombot. Ekkor az
INTERVAL MEM STILL kijelző villogni kezd, és
elkezdődik a normál fényképfelvétel. A
szakaszos fényképkészítés folytatásához ismét
nyomja meg a PHOTO gombot. Ekkor ismét
folyamatosan látható az INTERVAL MEM STILL
kijelző, és újraindul a fényképek szakaszos
rögzítése.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Vykonajte niektorý z týchto úkonov:
– Položku INT.R -STL v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
– Nastavte prepínač POWER do inej polohy ako
poloha MEMORY.
A szakaszos fényképfelvétel kikapcsolása
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
6
Megjegyzés az intervallummal kapcsolatban
Előfordulhat, hogy az intervallum tényleges
hossza nem pontosan egyezik meg a kiválasztott
időtartammal.
193
Nahrávanie upravených obrázkov ako
dynamického obrázka – funkcia úprav digitálneho
programu (na pamäovej karte “Memory Stick”)
Szerkesztett képek rögzítése mozgóképként
– Digitális programszerkesztés („Memory
Stick” memóriakártyán)
Vybraté zábery (programy) je možné kopírova
pre upravovanie na pamäovej karte “Memory
Stick”.
Obraz a zvuk sa nahrávajú s využitím celej
kapacity pamäovej karty “Memory Stick” (MPEG
MOVIE EX).
Egyes kiválasztott jeleneteket (programokat) a
„Memory Stick” memóriakártyára másolhat
szerkesztés céljából.
A kép és a hang rögzítése addig folytatódik,
amíg a „Memory Stick” memóriakártya teljesen
meg nem telik velük (MPEG MOVIE EX).
Predtým, než začnete
•Do kamkordéra vložte nahratú pásku.
•Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
A művelet megkezdése előtt
•Tegyen be egy felvételt tartalmazó szalagot a
kamerába.
•Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
a kamerába.
Výroba programu
(1) Prepínač POWER na kamkordéri nastavte
do polohy VCR.
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku VIDEO EDIT v časti
a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku MEMORY a potom
ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú vekos obrázka
v ponuke IMAGESIZE a potom ovládací
prvok stlačte.
(6) Pomocou ovládacích tlačidiel videa
vyhadajte začiatok prvého záberu, ktorý
chcete vloži, a potom pozastavte
prehrávanie.
Použitím tlačidla EDITSEARCH môžete
presne vyhada začiatok záberu
postupovaním po jednotlivých snímkach.
(7) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku MARK a potom
ovládací prvok stlačte.
Tým sa nastaví bod IN prvého programu a
farba vrchnej časti značky programu sa
zmení na svetlomodrú.
(8) Pomocou ovládacích tlačidiel videa
vyhadajte koniec prvého záberu, ktorý
chcete vloži, a potom pozastavte
prehrávanie.
(9) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Tým sa nastaví bod OUT prvého programu
a farba dolnej časti značky programu sa
zmení na svetlomodrú.
(10) Opakovaním krokov č. (6) až (9) nastavte
alšie programy.
Po nastavení programu sa farba značky
programu zmení na svetlomodrú.
Môžete nastavi maximálne 20 programov.
194
A program elkészítése
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
helyzetbe.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva az
menüben válassza ki a VIDEO EDIT
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a MEMORY menüpontot, majd
nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva az
IMAGESIZE menüben válassza ki a kívánt
képméretet, majd nyomja meg a tárcsát.
(6) A szalagkezelő gombok segítségével
keresse meg az első beszúrandó jelenet
elejét, majd állítsa szünetre a lejátszást.
Az EDITSEARCH funkcióval képkockánként
finomíthatja a beállítást.
(7) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
válassza ki a MARK elemet, majd nyomja
meg a tárcsát.
Ezzel beállította az első program IN pontját;
a program jelének felső része világoskékké
válik.
(8) A szalagkezelő gombok segítségével
keresse meg az első beszúrandó jelenet
végét, majd állítsa szünetre a lejátszást.
(9) Nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ezzel beállította az első program OUT
pontját; a program jelének alsó része
világoskékké válik.
(10) A (6) – (9) lépéseket ismételve állítson össze
további programokat.
Amikor a program kész, jele világoskékké
válik.
Legfeljebb 20 program készíthető.
Nahrávanie upravených obrázkov
ako dynamického obrázka – funkcia
úprav digitálneho programu (na
pamäovej karte “Memory Stick”)
6,8
STOP
REW
PLAY
Szerkesztett képek rögzítése
mozgóképként – Digitális
programszerkesztés („Memory
Stick” memóriakártyán)
FF
PAUSE
7
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
TOTAL
SCENE
0:00:00
0
0:08:55:06
1 OUT
320
2min
[MENU] : END
9
TOTAL
SCENE
0:00:03
1
0:08:58:06
2 IN
320
2min
[MENU] : END
MENU
10
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
TOTAL
SCENE
0:00:13
3
0:10:01:23
4 IN
320
2min
[MENU] : END
A beállított program törlése
Najprv vymažte bod OUT a potom bod IN
posledného programu.
Az utolsó programnak először az OUT, majd az
IN pontját törölje.
(1) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku UNDO a potom
ovládací prvok stlačte.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte.
Značka posledného nastaveného programu
začne blika a nastavenie sa zruší.
(1) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az UNDO menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
A legutóbb beállított program jele villog, a
beállítás pedig érvényét veszti.
Zrušenie vymazania
V kroku č. (2) vyberte položku RETURN.
A törlési folyamat megszakítása
A (2) lépésben válassza a RETURN menüpontot.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
Vymazanie nastaveného programu
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
VIDEO EDIT
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
IMAGESIZE
195
Nahrávanie upravených obrázkov
ako dynamického obrázka – funkcia
úprav digitálneho programu (na
pamäovej karte “Memory Stick”)
Szerkesztett képek rögzítése
mozgóképként – Digitális
programszerkesztés („Memory
Stick” memóriakártyán)
Vymazanie všetkých programov
Az összes program törlése
(1) V nastaveniach ponuky vyberte položku
VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC vyberte položku MEMORY
a potom ovládací prvok stlačte.
(2) Vyberte položku ERASE ALL. Otočením
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC vyberte
položku EXECUTE a potom ovládací prvok
stlačte.
Značky všetkých programov začnú blika a
nastavenie sa zruší.
(1) A menüben válassza a VIDEO EDIT
menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
forgatva válassza ki a MEMORY menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(2) Válassza az ERASE ALL beállítási
lehetőséget. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
forgatva állítsa be az EXECUTE menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
Az összes program jele villog, a beállítások
pedig érvényüket vesztik.
Zrušenie vymazania všetkých programov
V kroku č. (2) vyberte položku RETURN.
Az összes program törlésének megszakítása
A (2) lépésben válassza a RETURN menüpontot.
Zrušenie nastaveného programu
Stlačte tlačidlo MENU.
Program zostane uložený v pamäti až dovtedy,
kým nevyberiete pásku.
Beállított program elvetése
Nyomja meg a MENU gombot.
A programot a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a kazettát ki nem veszi.
Poznámky
•Úpravu digitálneho programu nie je možné
použi pri práci s páskami nahratými v systéme
Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
•Titulky a zobrazené indikátory nie je možné
kopírova. Je však možné kopírova titulok,
ktorý je už nahratý na páske.
•Pri používaní funkcie úprav digitálneho
programu na pamäovej karte “Memory Stick”
sa nedá nahráva.
•Súbory s dynamickými obrázkami nahraté na
tomto kamkordéri nie je možné prehráva na
iných kamkordéroch bez funkcie vytvárania
priečinkov.
Megjegyzések
/Standard 8 mm-es rendszerben
•Hi8
készített felvételek esetén nem működik a
digitális programszerkesztés.
•A feliratok és a kijelzőn megjelenő
szimbólumok és kijelzések nem másolhatók.
Azok a feliratok azonban, amelyeket a szalag
már tartalmaz, rákerülnek a memóriakártyára.
•Nem készíthet felvételt, miközben a „Memory
Stick” memóriakártyán digitális
programszerkesztést végez.
•A kamerával készített mozgóképfájlok nem
játszhatók le olyan másik kamerával, amely
nem rendelkezik mappalétrehozó funkcióval.
V nasledujúcich úsekoch pásky nie je možné
nastavi body IN a OUT:
alebo
– Úsek nahratý v systéme Hi8
v štandardnom 8 mm systéme.
– Prázdny úsek pásky.
V nasledujúcich prípadoch sa celkový čas
nemusí zobrazi správne:
alebo
– Ak je páska nahratá v systéme Hi8
v štandardnom 8 mm systéme.
– Ak sa medzi bodmi IN a OUT na páske
nachádza prázdny úsek.
196
A következő szalagrészeken nem lehet
beállítani sem az IN, sem az OUT pontot:
– Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerrel
készített felvételt tartalmazó szalagrészen.
– Üres szalagrészen.
Előfordulhat, hogy a teljes lejátszási idő nem
helyesen jelenik meg a következő esetekben:
– A szalagon található felvétel Hi8
/
Standard 8 mm-es rendszerben készült.
– Az IN és az OUT pont között üres rész van a
szalagon.
Nahrávanie upravených obrázkov
ako dynamického obrázka – funkcia
úprav digitálneho programu (na
pamäovej karte “Memory Stick”)
Szerkesztett képek rögzítése
mozgóképként – Digitális
programszerkesztés („Memory
Stick” memóriakártyán)
Vytvorenie programu
Ak vysuniete kazetu, na obrazovke sa zobrazí
nápis NOT READY. Program sa vymaže.
Programkészítés közben
Ha kiveszi a kazettát, a képernyőn a NOT READY
felirat jelenik meg. A program pedig törlődik.
Priečinok nahrávania
Priečinok nahrávania nie je možné zmeni.
Používa sa priečinok nahrávania, ktorý ste vybrali
pri nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY (s. 201).
Felvételi mappa
A felvételi mappát nem lehet megváltoztatni.
A kamera azt a felvételi mappát használja, amely
akkor volt érvényben, amikor Ön a POWER
kapcsolót MEMORY helyzetbe állította
(201. oldal).
Vykonanie programu (kopírovanie
na pamäovú kartu “Memory
Stick”)
Zastavenie kopírovania počas úprav
Pomocou ovládacích tlačidiel videa stlačte
tlačidlo x.
Vytvorený program sa nahrá na pamäovú kartu
“Memory Stick” až po miesto, kde ste stlačili
tlačidlo x.
Ak chcete ukonči funkciu úprav
digitálneho programu
Stlačte tlačidlo MENU.
Ha szerkesztés közben kívánja
megállítani a másolást
Nyomja meg a x szalagkezelő gombot.
Az elkészített program addig a pontig kerül rá a
„Memory Stick” memóriakártyára, ahol
megnyomta a x gombot.
A digitális programszerkesztés funkció
befejezése
Nyomja meg a MENU gombot.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
(1) A menüben válassza a VIDEO EDIT
menüpontot. A SEL/PUSH EXEC tárcsát
forgatva válassza ki a MEMORY menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(2) Válassza a START beállítási lehetőséget. A
SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be az
EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
A kamera megkeresi az első program elejét,
és megkezdi a másolást.
A program jele villogni kezd.
A képernyőn keresés közben a SEARCH, az
adatok felírása közben az EDITING és a REC,
a „Memory Stick” memóriakártyára történő
másolás közben pedig a REC kijelző jelenik
meg.
A másolás befejeztével a program jele
világoskékké válik.
A másolás végeztével a kamera
automatikusan leáll.
A kijelző pedig ismét a VIDEO EDIT
kezdőképernyőjét mutatja.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
(1) V nastaveniach ponuky vyberte položku
VIDEO EDIT. Otočením ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC vyberte položku MEMORY
a potom ovládací prvok stlačte.
(2) Vyberte položku START. Otočením
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC vyberte
položku EXECUTE a potom ovládací prvok
stlačte.
Kamkordér vyhadá začiatok prvého
programu a potom začne kopírova.
Značka programu začne blika.
Počas vyhadávania sa zobrazuje indikátor
SEARCH, počas zápisu údajov na kamkordéri
sa zobrazujú indikátory EDITING a REC a
počas kopírovania na pamäovú kartu
“Memory Stick” sa zobrazuje indikátor REC.
Po dokončení kopírovania sa farba značky
programu zmení na bledomodrú.
Po ukončení kopírovania sa kamkordér
automaticky zastaví.
Na displeji sa potom zobrazí počiatočná
obrazovka funkcie VIDEO EDIT.
A programszerkesztés
végrehajtása (másolás „Memory
Stick” memóriakártyára)
197
Nahrávanie upravených obrázkov
ako dynamického obrázka – funkcia
úprav digitálneho programu (na
pamäovej karte “Memory Stick”)
Szerkesztett képek rögzítése
mozgóképként – Digitális
programszerkesztés („Memory
Stick” memóriakártyán)
Poznámka
Prázdna čas sa nemusí nahra na pamäovú
kartu “Memory Stick” správne.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a „Memory Stick”
memóriakártyára nem sikerül az ürest részt
tökéletesen rögzíteni.
Na obrazovke sa zobrazí nápis NOT READY,
ke:
– nebol vytvorený program na obsluhu úpravy
digitálneho programu,
– pamäová karta “Memory Stick” nie je vložená,
– plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej
karte “Memory Stick” je nastavená do polohy
LOCK.
Ak na pamäovej karte “Memory Stick” nie je
voné miesto na nahrávanie
Na obrazovke sa zobrazí nápis LOW MEMORY.
Môžete však nahráva obrázky až do uvedeného
času.
Ak na pamäovej karte “Memory Stick” nie je
k dispozícii čas na nahrávanie
Zobrazí sa nápis “MEMORY FULL”.
A képernyőn a NOT READY felirat jelenik
meg, ha:
– még nem készített a digitális
programszerkesztés használatát lehetővé tevő
programot,
– a kamerában nincs „Memory Stick”
memóriakártya,
– a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van.
Ha a „Memory Stick” memóriakártyán nincs
elég hely a felvételhez
A képernyőn megjelenik a LOW MEMORY
üzenet. A felvétel azonban ennek ellenére
megtörténhet, de nem lesz hosszabb, mint a
kijelzett felvételi idő.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya megtelt
Megjelenik a „MEMORY FULL” üzenet.
198
Vytvorenie priečinka
Mappák használata
Na pamäovej karte “Memory Stick” môžete
vytvára priečinky a zoskupova v nich nahraté
obrázky.
Vybratím priečinka pre každú nahrávku môžete
zoskupova obrázky, čo vám neskôr umožní
pohodlnú manipuláciu.
Ak nie sú vytvorené žiadne iné priečinky, obrázky
na nahrávajú do priečinka 101MSDCF.
Je možné vytvára priečinky najviac po priečinok
999MSDCF.
A „Memory Stick” memóriakártyán létrehozhatók
mappák, és az egyes képek ezekbe rögzíthetők.
Megadhatja, hogy egy-egy képet a kamera
melyik mappába rögzítse, ezzel csoportosítva és
később is kényelmesen visszakereshetővé téve a
felvételeket.
Ha nem hozott létre más mappát, a felvételek a
101MSDCF mappába kerülnek.
A létrehozható legnagyobb sorszámú mappa
999MSDCF.
Predtým, než začnete
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do
kamkordéra.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
Vytvorenie nového priečinka
Új mappa létrehozása
1
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben állítsa be a NEW FOLDER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki az ADD elemet, majd nyomja meg a
tárcsát.
Ekkor létrejön egy új mappa. A mappa
nevének sorszám része eggyel nagyobb lesz,
mint a legutóbb létrehozott mappáé. A
legközelebb rögzítésre kerülő kép ebbe az
újonnan létrehozott mappába kerül.
M
CA
M
EM
R
3
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER ADD
1 REC FOLDER
CURRENTLY
2 FILE NO.
101MSDCF
PRINT MARK
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
1 REC FOLDER
2 FILE NO.
PRINT MARK
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
4
MENU
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
1 REC FOLDER
2 FILE NO.
PRINT MARK
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
ADD
RETURN
ADD FOLDER
102MSDCF
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER ADD
1 REC FOLDER
2 FILE NO.
PRINT MARK CURRENTLY
PROTECT
102MSDCF
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
WE
G)
F(CH
OF
CR
V
PO
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený do polohy vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos NEW FOLDER v časti
1 a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ADD a potom ovládací
prvok stlačte.
Vytvorí sa nový priečinok. Číselná čas názvu
priečinka je o jednotku vyššia ako číselná
čas názvu naposledy vytvoreného priečinka.
Obrázok, ktorý nabudúce vytvoríte, sa uloží
do tohto nového priečinka.
199
A
ER ORY
Vytvorenie priečinka
Mappák használata
Zrušenie vytvárania nového priečinka
Új mappa létrehozásának megszakítása
V kroku č. (4) stlačte tlačidlo
A (4) lépésben a
meg a tárcsát.
RETURN.
Poznámky
•V nasledujúcich prípadoch nie je možné
vytvára priečinky:
– Nie je vložená pamäová karta “Memory
Stick”.
– Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej
karte “Memory Stick” je nastavená do polohy
LOCK.
– Na pamäovej karte “Memory Stick” je
vytvorený maximálny počet priečinkov (až do
priečinka 999MSDCF) alebo už existuje
priečinok s názvom 999MSDCF.
•Ak sa pokúsite nahra obrázok do priečinka,
ktorý už obsahuje 9999 obrázkov, alebo ak
priečinok obsahuje obrázok s názvom
Dsc09999.jpg alebo Mov09999.mpg,
automaticky sa vytvorí nový priečinok a
obrázok sa uloží do nového priečinka.
•Kamkordér neumožňuje odstraňovanie
priečinkov.
Priečinok, do ktorého sa nahrávajú obrázky
Obrázky sa budú nahráva do toho istého
priečinka, kým nevyberiete iný priečinok alebo
nevytvoríte nový priečinok.
200
RETURN elemnél nyomja
Megjegyzések
•A következő esetekben nem hozható létre
mappa:
– A kamerában nincs „Memory Stick”
memóriakártya.
– A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van.
– A „Memory Stick” memóriakártyán lévő
mappák száma már elérte a maximumot
(létezik 999MSDCF mappa is), vagy már
létezik 999MSDCF nevű mappa.
•Ha olyan mappába kísérel meg rögzíteni egy
képet, amely már 9999 képet tartalmaz, illetve
van benne Dsc09999.jpg vagy Mov09999.mpg
nevű képfájl, akkor automatikusan létrejön egy
új mappa, és a kép oda kerül.
•A kamerával mappák nem törölhetők.
Melyik mappába kerülnek a rögzített képek?
A képek mindaddig ugyanabba a mappába
kerülnek, amíg másik mappát nem választ, illetve
új mappát nem hoz létre.
Vytvorenie priečinka
Mappák használata
Výber priečinka nahrávania
Felvételi mappa kiválasztása
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený do polohy vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos REC FOLDER v časti
1 a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný priečinok a potom
ovládací prvok stlačte.
Obrázok, ktorý nabudúce vytvoríte, sa uloží
do tohto priečinka.
G)
F(CH
OF
CR
V
PO
WE
R
M
CA
M
3
EM
A
ER ORY
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
101MSDCF
1 REC FOLDER
2 FILE NO.
PRINT MARK
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
4
MENU
Zrušenie výberu priečinka nahrávania
V kroku č. (3) stlačte tlačidlo
RETURN.
Poznámka
V nasledujúcich prípadoch nie je možné vybra
priečinok nahrávania:
– nie je vložená pamäová karta “Memory Stick”,
– plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej
karte “Memory Stick” je nastavená do polohy
LOCK,
– vybratie priečinka 100MSDCF (priečinok je
určený iba na prehrávanie).
101
DATE:
4 7 2003
12 : 24 : 00
FILES:
40
[a]
[b]
[MENU] : END
Felvételi mappa kiválasztásának
megszakítása
A (3) lépésben a
meg a tárcsát.
RETURN elemnél nyomja
Megjegyzés
A következő esetekben nem választható ki
felvételi mappa:
– A kamerában nincs „Memory Stick”
memóriakártya.
– A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van.
– A 100MSDCF mappa nem lehet felvételi mappa
(ez a mappa kizárólag lejátszásra szolgál).
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Felvétel
[a]: Dátum vytvorenia priečinka/
A mappa létrehozásának dátuma
[b]: Počet súborov uložených v priečinku/
A mappában tárolt fájlok száma
REC FOLDER
101MSDCF
102MSDCF
103MSDCF
104MSDCF
105MSDCF
106MSDCF
107MSDCF
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Nahrávanie
1
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a LOCK
kapcsoló bal oldalon (nyitott helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben állítsa be a REC FOLDER
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt mappát, majd nyomja meg a
tárcsát.
A legközelebb rögzítésre kerülő kép ebbe a
mappába kerül.
201
— Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie —
— Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás —
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása
Statické obrázky nahraté na pamäovej karte
“Memory Stick” môžete prehráva. Výberom
zobrazenia registra je tiež možné prehráva šes
obrázkov naraz vrátane dynamických obrázkov
v rovnakom poradí, v akom sú uložené na
pamäovej karte “Memory Stick”.
A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
állóképeket le lehet játszani. Ha az áttekintő
(index-) képernyőt választja, 6 kép (álló- és
mozgókép) egyidejű lejátszására is lehetőség
nyílik; a képek a képernyőn olyan sorrendben
helyezkednek el, mint a „Memory Stick”
memóriakártyán.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa
posledný nahratý obrázok.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadovaný statický obrázok:
– : zobrazenie predchádzajúceho obrázka,
+ : zobrazenie nasledujúceho obrázka.
2
PLAY
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Ekkor megjelenik az utoljára felvett kép.
(3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
lenyomásával válassza ki a kívánt állóképet.
– : Előző kép
+ : Következő kép
3
Zastavenie prehrávania fotografií
v pamäti
A memóriabeli fényképek lejátszásának
megállítása
Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY.
Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
202
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása
Poznámka
Môže sa sta, že sa obrázky pomocou
kamkordéra nebudú da prehra:
– ak boli prehrávané obrazové údaje upravené na
vašom počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje snímané
použitím iného zariadenia.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem tudja
lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Poznámky týkajúce sa názvu súboru
•Číslo adresára sa nemusí zobrazi. Ak štruktúra
adresára nezodpovedá štandardu DCF, zobrazí
sa iba názov súboru.
•Ak je súbor poškodený alebo nečitatený, na
obrazovke bliká názov súboru.
Megjegyzések a fájlnevekhez
•Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg a DCF
szabványnak, előfordulhat, hogy nem jelenik
meg a könyvtár száma, csak a fájlok neve.
•Ha a fájl hibás vagy nem lehet elolvasni, a fájl
neve villog a képernyőn.
Prehrávanie nahratých obrázkov na televíznej
obrazovke
•Predtým, než začnete, pripojte kamkordér
k televízoru pomocou dodávaného prípojného
kábla A/V (s. 68).
•Pri prehrávaní fotografií v pamäti na televíznej
obrazovke alebo obrazovke LCD sa môže zda,
že sa zhoršila kvalita obrazu. Nie je to porucha.
Kvalita obrazových údajov sa nezmení.
•Predtým, než začnete, znížte hlasitos
televízora, inak môžu reproduktory vydáva
nepríjemné zvuky.
A felvett képek lejátszása televíziókészüléken
•A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz
(68.oldal).
•Ha a memóriabeli fényképeket
televíziókészüléken vagy az LCD képernyőn
játssza le, úgy tűnhet, hogy romlott a
képminőség. A jelenség nem utal
meghibásodásra. A képadatok ugyanolyan jó
minőségűek maradnak, mint voltak.
•A művelet előtt vegye le a televíziókészülék
hangját, különben a televíziókészülék
hangszórójából erős zaj lesz hallható.
Ak je na pamäovej karte “Memory Stick” iba
jeden priečinok a nie je v ňom uložený žiaden
obrázok
Zobrazí sa správa “
NO FILE”.
PB (lejátszó) mappa
A PB (lejátszó) mappa csak MEMORY módban
választható ki.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
Priečinok PB (prehrávanie)
Priečinok PB je možné vybra iba v režime
MEMORY.
Ha a „Memory Stick” memóriakártyán csak
egyetlen mappa van, és abban sincs kép
Megjelenik a „
NO FILE” üzenet.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti
203
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása
Indikátory na obrazovke počas
prehrávania statického obrázka
A képernyőn látható kijelzések
állókép lejátszásakor
Číslo obrázka/
Celkový počet nahratých obrázkov
v aktuálnom priečinku PB/
Kép sorszáma/
Az aktuális PB (lejátszó) mappában lévő képek száma
101-0001
1 / 40 101
MEMORY PLAY
Aktuálny priečinok PB (prehrávanie)/
Aktuális PB (lejátszó) mappa
Tlačová značka/
Nyomtatási jel
4 7 2003
12:05:56
Názov údajového súboru/
Adatfájl neve
Ochrana/
Védelem kijelzése
Údajový kód/
Felvételi adatok
Ak pamäová karta “Memory Stick”
obsahuje viac priečinkov
Ha egy „Memory Stick” memóriakártya
több mappát tartalmaz
Na prvom a poslednom obrázku v priečinku sa
objavia nasledujúce značky.
: Môžete sa presunú do predchádzajúceho
priečinka.
: Môžete sa presunú do nasledujúceho
priečinka.
: Môžete sa presunú do predchádzajúceho
alebo nasledujúceho priečinka.
Egy-egy mappa első és utolsó képén az alábbi
szimbólumok találhatók.
: Az előző mappára léphet.
: A következő mappára léphet.
: Mind az előző, mind a következő mappára
léphet.
Údajový kód
Údajový kód (dátum a čas, prípadne rôzne
nahraté nastavenia) je možné zobrazi stlačením
tlačidla DATA CODE na diakovom ovládači.
Zrušenie zobrazenia indikátorov
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
204
Felvételi adatok
Ha megnyomja a távirányító DATA CODE
gombját, megjelennek a felvételi adatok (dátum/
időpont és további, a felvételkor érvényes
beállítások).
A kijelzések eltüntetése a képernyőről
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti
Prehrávanie šiestich nahratých
obrázkov naraz (zobrazenie
registra)
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása
Hat felvett kép egyidejű lejátszása
(áttekintő képernyő)
Naraz je možné prehra šes nahratých
obrázkov. Táto funkcia je obzvláš užitočná
vtedy, ke hadáte určitý obrázok.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačením tlačidla MEMORY INDEX zobrazte
register.
Egyidejűleg hat kép lejátszására van lehetőség.
Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha egy
bizonyos képet kíván megkeresni.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Az áttekintő képernyő (index-képernyő)
megjelenítéséhez nyomja meg a MEMORY
INDEX gombot.
INDEX
Značka B/
B jel
A piros B jel az áttekintő képernyő üzemmód
bekapcsolása előtt utolsóként megjelenített
kép fölött áll.
+ : Következő képcsoport
– : Előző képcsoport
1
2
3
4
5
6
101-0001
1 / 40 101
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
Skôr, než sa režim zmení na režim zobrazenia
registra, sa nad zobrazeným obrázkom
zobrazí červená značka B.
+ : zobrazenie nasledujúcich obrázkov,
– : zobrazenie predchádzajúcich obrázkov.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
2
205
Zobrazovanie statických obrázkov
– prehrávanie fotografií v pamäti
Állóképek megtekintése
– Memóriabeli állókép lejátszása
Návrat na obrazovku normálneho
prehrávania (jediná obrazovka)
Visszatérés a normál lejátszó képernyő
(egy képet mutató képernyő)
üzemmódba
Stlačte tlačidlo MEMORY +/–, čím presuniete
značku B k obrázku, ktorý chcete zobrazi na
celej obrazovke, a potom stlačte tlačidlo
MEMORY PLAY.
Poznámka
Pri zobrazovaní registra sa nad každým
obrázkom zobrazí číslo. Označuje poradie,
v akom sa obrázky nahrávajú na pamäovú kartu
“Memory Stick”. Tieto čísla sa líšia od názvov
údajových súborov (s. 157).
Obrazové údaje upravené pomocou počítača
alebo snímané pomocou iného zariadenia
Tieto súbory sa niekedy v zobrazení registra
nezobrazujú.
206
A + vagy a – jelű MEMORY gomb lenyomásával
vigye a B jelet a fölé a kép fölé, amelyet teljes
képernyőn kíván megjeleníteni, majd nyomja
meg a MEMORY PLAY gombot.
Megjegyzés
Amikor megjeleníti az áttekintő képernyőt, az
egyes képek fölött megjelenik az illető kép
sorszáma. Ezek a számok azt a sorrendet
tükrözik, amelyben az egyes képek rákerültek a
„Memory Stick” memóriakártyára. A számok
nem azonosak a megfelelő adatfájlok nevével
(157. oldal).
Más készülékkel felvett vagy számítógépen
módosított képek
Az ilyen fájlok néha nem jelennek meg az
áttekintő képernyőn.
Zobrazovanie dynamických Mozgóképek
obrázkov – prehrávanie
megtekintése – MPEG
filmu vo formáte MPEG
videoklip lejátszása
Dynamické obrázky nahraté na pamäovej karte
“Memory Stick” môžete prehráva. Výberom
zobrazenia registra je tiež možné prehráva šes
obrázkov naraz vrátane statických obrázkov
v rovnakom poradí, v akom sú uložené na
pamäovej karte “Memory Stick”.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
PLAY
4
MPEG
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Ekkor megjelenik az utoljára felvett kép.
(3) A + vagy a – jelű MEMORY gomb
lenyomásával válassza ki a kívánt
mozgóképet.
– : Előző kép
+ : Következő kép
(4) A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az
MPEG NX gombot vagy a SEL/PUSH EXEC
tárcsát.
(5) A hangerő beállításához nyomja meg a két
VOLUME gomb egyikét.
– : a hangerő csökkentéséhez
+ : a hangerő növeléséhez
3
5
VOLUME
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
2
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa
posledný nahratý obrázok.
(3) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadované dynamické obrázky:
– : zobrazenie predchádzajúceho obrázka,
+ : zobrazenie nasledujúceho obrázka.
(4) Stlačením tlačidla MPEG NX alebo
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC spustite
prehrávanie.
(5) Ak chcete upravi hlasitos, stlačte niektoré
z dvoch tlačidiel VOLUME:
– : zníženie hlasitosti,
+ : zvýšenie hlasitosti.
A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
mozgóképeket le lehet játszani. Ha az áttekintő
(index-) képernyőt választja, 6 kép (álló- és
mozgókép) egyidejű lejátszására is lehetőség
nyílik; a képek a képernyőn olyan sorrendben
helyezkednek el, mint a „Memory Stick”
memóriakártyán.
207
Zobrazovanie dynamických
obrázkov – prehrávanie filmu vo
formáte MPEG
Mozgóképek megtekintése
– MPEG videoklip lejátszása
Zastavenie prehrávania filmu vo formáte
MPEG
Az MPEG videoklip lejátszásának
leállítása
Stlačte tlačidlo MPEG NX alebo ovládací prvok
SEL/PUSH EXEC.
Nyomja meg az MPEG NX gombot vagy a
SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Poznámka
Môže sa sta, že sa obrázky pomocou
kamkordéra nebudú da prehra:
– ak boli prehrávané obrazové údaje upravené na
vašom počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje snímané
použitím iného zariadenia.
Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem tudja
lejátszani:
- ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította,
- ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Prehrávanie nahratých obrázkov na televíznej
obrazovke
•Predtým, než začnete, pripojte kamkordér
k televízoru pomocou dodávaného prípojného
kábla A/V (s. 68).
•Predtým, než začnete, znížte hlasitos
televízora, inak môžu reproduktory vydáva
nepríjemné zvuky.
A felvett képek lejátszása televíziókészüléken
•A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz
(68. oldal).
•A művelet előtt vegye le a televíziókészülék
hangját, különben a televíziókészülék
hangszórójából erős zaj lesz hallható.
Ak je na pamäovej karte “Memory Stick” iba
jeden priečinok a nie je v ňom uložený žiaden
obrázok
Zobrazí sa správa “
NO FILE”.
Ha a „Memory Stick” memóriakártyán csak
egyetlen mappa van, és abban sincs kép
Megjelenik a „
NO FILE” üzenet.
Priečinok PB (prehrávanie)
Priečinok PB je možné vybra iba v režime
MEMORY.
208
PB (lejátszó) mappa
A PB (lejátszó) mappa csak MEMORY módban
választható ki.
Zobrazovanie dynamických
obrázkov – prehrávanie filmu vo
formáte MPEG
Mozgóképek megtekintése
– MPEG videoklip lejátszása
Prehrávanie dynamického obrázka
od zvolenej časti
Mozgókép lejátszása adott ponttól
kezdve
A „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
mozgókép 60 részből tevődik össze.
A felvétel bármelyik pontja kiválasztható, és a
lejátszás onnan kezdhető.
(1) Postupujte poda pokynov v krokoch č. (1) až
(3) na strane 207.
(2) Stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC a
vyberte bod, v ktorom chcete spusti
prehrávanie, a potom ovládací prvok stlačte.
R : zobrazenie nasledujúcej časti,
r : zobrazenie predchádzajúcej časti.
Otočením ovládacieho prvku sa po výbere
záberu, ktorý chcete prehráva, vyznačí na
pruhu a počítadle bod prehrávania.
(1) Hajtsa végre a 207. oldalon az (1) – (3)
lépésekben leírt műveleteket.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a lejátszás kívánt kezdőpontját, majd
nyomja meg a tárcsát.
R : Következő rész
r : Előző rész
Miközben a lejátszani kívánt jelenet
kiválasztásához forgatja a tárcsát, a
képernyőn a sáv és a számláló is megfelelően
változik, hogy pontosan mutassa a lejátszás
kezdőpontját.
50min
MOV00001
320
2/20 101
0:00:50
–––
–––
(3) A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az
MPEG NX gombot vagy a SEL/PUSH EXEC
tárcsát.
(4) A hangerő beállításához nyomja meg a két
VOLUME gomb egyikét.
– : a hangerő csökkentéséhez
+ : a hangerő növeléséhez
Zastavenie prehrávania filmu vo formáte
MPEG
Az MPEG videoklip lejátszásának
leállítása
Stlačte tlačidlo MPEG NX alebo ovládací prvok
SEL/PUSH EXEC.
Nyomja meg az MPEG NX gombot vagy a
SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ke je čas nahrávania krátky
Dynamický obraz nemusí by rozdelený na 60
častí.
Ha a felvétel nem elég hosszú
Előfordulhat, hogy a mozgókép nem oszlik 60
részre.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
(3) Stlačením tlačidla MPEG NX alebo
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC spustite
prehrávanie.
(4) Ak chcete upravi hlasitos, stlačte niektoré
z dvoch tlačidiel VOLUME:
– : zníženie hlasitosti,
+ : zvýšenie hlasitosti.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Dynamický obraz nahratý na pamäovú kartu
“Memory Stick” je rozdelený na 60 častí.
Môžete zvoli akýkovek bod, od ktorého je
možné prehráva obrázok.
209
Zobrazovanie dynamických
obrázkov – prehrávanie filmu vo
formáte MPEG
Indikátory na obrazovke počas
prehrávania dynamického obrázka.
Mozgóképek megtekintése
– MPEG videoklip lejátszása
A képernyőn látható kijelzések
mozgókép lejátszásakor
Vekos obrázka/
Képméret
MOV00001
320
2 / 20 101
0:00:12
Číslo obrázka/Celkový počet nahratých
obrázkov v aktuálnom priečinku PB/
Kép sorszáma/Az aktuális PB (lejátszó)
mappában lévő képek száma
Aktuálny priečinok PB (prehrávanie)/
Aktuális PB (lejátszó) mappa
4 7 2003
12:05:56
Názov údajového súboru/
Adatfájl neve
Čas prehrávania/
Lejátszási idő
Ochrana/
Védelem kijelzése
Údajový kód (dátum a čas)
(Rôzne nastavenia sa zobrazia ako “– – –”.)/
Felvételi adatok (dátum/idő)
(Az egyéb beállítások ilyen formában jelennek
meg: „– – –”.)
Údajový kód (dátum a čas)
Údajový kód (dátum a čas) zobrazíte počas
prehrávania stlačením tlačidla DATA CODE na
diakovom ovládači.
Felvételi adatok (dátum/idő)
A felvételi adatok (a felvétel dátumának/
időpontjának) megjelenítéséhez lejátszás közben
nyomja meg a távirányító DATA CODE gombját.
Zrušenie zobrazenia indikátorov
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
A kijelzések eltüntetése a képernyőről
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
210
Mappa kiválasztása
megtekintéshez
Je možné vybra priečinok a zobrazi obrázky,
ktoré sú v ňom uložené.
Kiválaszthat egy mappát, hogy a benne lévő
képeket megtekintse.
Predtým, než začnete
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” do
kamkordéra.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený do polohy vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos PB FOLDER v časti
1 a potom ovládací prvok stlačte (p. 271).
(4) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadovaný priečinok:
– : zobrazenie predchádzajúceho priečinka,
+ : zobrazenie nasledujúceho priečinka.
Zobrazí sa prvý obrázok v aktuálnom
vybratom priečinku PB a informácie
o priečinku.
(5) Ke nájdete priečinok s obrázkami, ktoré
chcete zobrazi, stlačte tlačidlo MENU.
Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadovaný obrázok v priečinku.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a LOCK
kapcsoló bal oldalon (nyitott helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben állítsa be a PB FOLDER menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát (285. oldal).
(4) A MEMORY +/– gomb segítségével válassza
ki a kívánt mappát.
– : Előző mappa
+ : Következő mappa
Ekkor megjelennek az éppen kiválasztott PB
(lejátszó) mappa adatai és a benne lévő első
kép.
(5) Amikor ahhoz a mappához ér, amely a
megtekinteni kívánt képeket tartalmazza,
nyomja meg a MENU gombot.
A MEMORY +/– gomb segítségével válassza
ki a mappában a kívánt képet.
4,5
MENU
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
1 REC FOLDER
2 FILE NO.
PRINT MARK
PROTECT
READY
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
PB FOLDER
FOLDER NAME:
DATE:
FILES:
101
101MSDCF
4
7 2003
12 : 05 : 56
40
[a]
[b]
[+] / [--] : SELECT
[MENU] : END
[a]: Dátum vytvorenia priečinka/
A mappa létrehozásának dátuma
[b]: Počet súborov uložených v priečinku/
A mappában tárolt fájlok száma
Zrušenie výberu priečinka
V kroku č. (3) stlačte tlačidlo
Mappa kiválasztásának megszakítása
RETURN.
A (3) lépésben a
meg a tárcsát.
RETURN elemnél nyomja
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
3
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Výber priečinka, ktorý
chcete zobrazi
211
Výber priečinka, ktorý chcete
zobrazi
Poznámka
Priečinky, ktoré boli vytvorené alebo
premenované pomocou počítača, kamkordér
nemusí rozpozna.
Aktuálny priečinok PB
Aktuálny priečinok PB je platný do vytvorenia
alšej nahrávky. Po nahratí obrázka sa aktuálny
priečinok nahrávania stane aktuálnym
priečinkom PB.
Ak v priečinku PB nie je žiaden obrázok
Zobrazí sa správa “NO FILE AVAILABLE”.
212
Mappa kiválasztása megtekintéshez
Megjegyzés
Nem biztos, hogy a számítógéppel létrehozott
vagy átnevezett mappákat a kamera felismeri.
Aktuális PB (lejátszó) mappa
Egy kiválasztott mappa a következő felvételig
marad aktuális PB (lejátszó) mappa. Amikor
felvételt készít, az aktuális felvételi mappa válik
az aktuális PB (lejátszó) mappává.
Ha nincs kép a PB (lejátszó) mappában
Megjelenik a „NO FILE AVAILABLE” üzenet.
Kopírovanie obrázkov
„Memory Stick”
nahratých na pamäovej karte memóriakártyára rögzített
“Memory Stick” na pásku
képek másolása szalagra
Statické obrázky nahraté na pamäovej karte
“Memory Stick” je možné kopírova na pásku.
A „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
állóképek szalagra másolhatók.
Predtým, než začnete
•Do kamkordéra vložte pásku, na ktorú budete
nahráva.
•Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
A művelet megkezdése előtt
• A felvételhez tegyen kazettát a kamerába.
• Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát
a kamerába.
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) A szalagvezérlő gombok segítségével keresse
meg azt a pontot, ahová a kívánt állóképet fel
szeretné venni. A szalagot állítsa pillanat-állj
üzemmódba.
(3) A kamerán egyidejűleg nyomja meg a z REC
gombot és a tőle jobbra lévő gombot. A
szalag ekkor felvételi szünet üzemmódba
kerül.
(4) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Ekkor megjelenik az utoljára felvett kép.
(5) A MEMORY +/– gomb segítségével válassza
ki a kívánt képet.
– : Előző kép
+ : Következő kép
(6) A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a X
gombot, megállításához pedig nyomja meg
ismét a X gombot. Felvétel közben a
képernyőn a z szimbólum jelenik meg.
(7) Ha még mást is szeretne másolni, ismételje
meg az (5) és (6) lépést.
3
REC
4
PLAY
5
6
PAUSE
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
2
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Pomocou ovládacích tlačidiel videa
vyhadajte bod, kam chcete nahra
požadovaný statický obrázok. Pásku nastavte
do režimu pozastavenia prehrávania.
(3) Na kamkordéri zároveň stlačte tlačidlo z REC
a tlačidlo napravo od neho. Páska sa nastaví
do režimu pozastavenia nahrávania.
(4) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Zobrazí sa
posledný nahratý obrázok.
(5) Stlačením tlačidla MEMORY +/– vyberte
požadovaný obrázok:
– : zobrazenie predchádzajúceho obrázka,
+ : zobrazenie nasledujúceho obrázka.
(6) Stlačením tlačidla X spustíte nahrávanie a
opätovným stlačením tlačidla X nahrávanie
zastavíte. Počas nahrávania sa na obrazovke
objaví indikátor z.
(7) Ak chcete kopírova viac obrázkov, zopakujte
kroky č. (5) a (6).
213
Kopírovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick” na
pásku
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített képek másolása szalagra
Zastavenie kopírovania
A másolás leállítása
Stlačte tlačidlo x.
Nyomja meg a x gombot.
Počas kopírovania
Nemôžete používa nasledujúce tlačidlá:
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY DELETE,
– MEMORY MIX,
– MEMORY +/–.
Másolás közben
Nem működnek az alábbi gombok:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY DELETE
– MEMORY MIX
– MEMORY +/–
Poznámka týkajúca sa zobrazenia registra
Zobrazenie registra nie je možné nahra.
Megjegyzés az áttekintő képernyőhöz
Az áttekintő képernyőről felvétel nem készíthető.
Ak v režime pozastavenia prehrávania stlačíte
tlačidlo EDITSEARCH
Prehrávanie z pamäte sa zastaví.
Ha pillanat-állj üzemmódban megnyomja az
EDITSEARCH gombot
Leáll a memóriabeli képek lejátszása.
Obrazové údaje upravené pomocou počítača
alebo snímané pomocou iného zariadenia
Môže sa sta, že sa upravené obrázky pomocou
kamkordéra nebudú da kopírova.
Más készülékkel felvett vagy számítógépen
módosított képek
Előfordulhat, hogy a módosított képeket a
kamera nem tudja átmásolni.
Kopírovanie filmov
Po vykonaní kroku č. (6) stlačte tlačidlo MPEG
NX alebo ovládací prvok SEL/PUSH EXEC a
prehrajte obrázok.
Videoklipek másolása közben
A (6) lépés után nyomja meg az MPEG NX
gombot vagy a SEL/PUSH EXEC tárcsát, és így
játssza le a felvételt.
214
Zväčšovanie statických obrázkov
„Memory Stick” memóriakártyára
nahratých na pamäovej karte “Memory rögzített állókép nagyítása
Stick” – funkcia pamäte PB ZOOM
– Memória PB ZOOM
Statické obrázky nahraté na pamäovej karte
“Memory Stick” môžete zväčšova. Môžete
vybra a zobrazi požadovanú čas zväčšeného
statického obrázka. Tiež je možné kopírova
požadovanú čas zväčšeného statického
obrázka na pásku.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) A „Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek lejátszása közben nyomja meg a
kamera PB ZOOM gombját. A kép közepe
ekkor kb. kétszeres nagyságú lesz, a
képernyőn pedig megjelenik a
és a
szimbólum.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
: A kép felső részének megtekintéséhez
: A kép alsó részének megtekintéséhez
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva
mozgassa a felnagyított képet, majd nyomja
meg a tárcsát.
: A kép bal oldali részének
megtekintéséhez
(Forgassa a tárcsát lefelé.)
: A kép jobb oldali részének
megtekintéséhez
(Forgassa a tárcsát felfelé.)
(5) Állítsa be a nagyítás mértékét a nagyítókarral.
A nagyítás arányát 1,1-szeres és ötszörös
között változtathatja.
W : Csökkenti a nagyítás arányát.
T : Növeli a nagyítás arányát.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Počas prehrávania obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick” stlačte
tlačidlo PB ZOOM na kamkordéri. Stred
obrázka sa zväčší asi dvojnásobne a na
obrazovke sa zobrazia ikony
.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom
ovládací prvok stlačte.
: zobrazenie hornej časti obrázka,
: zobrazenie spodnej časti obrázka.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC posuňte zväčšený obrázok a potom
ovládací prvok stlačte.
: zobrazenie avej časti obrázka
(otočte ovládací prvok smerom nadol),
: zobrazenie pravej časti obrázka
(otočte ovládací prvok smerom nahor).
(5) Nastavte priblíženie posunutím páčky na
ovládanie motorového transfokátora.
Obrázok môžete zväčši od 1,1- po 5-násobok
jeho vekosti.
W : zmenšenie,
T : zväčšenie.
Lehetőség van a „Memory Stick”
memóriakártyára felvett állóképek felnagyítására.
A felnagyított állóképnek kijelölhető és
megtekinthető a kívánt része. A felnagyított
állókép megfelelő része szalagra is rámásolható.
215
Zväčšovanie statických obrázkov
nahratých na pamäovej karte
“Memory Stick” – funkcia pamäte
PB ZOOM
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített állókép nagyítása
– Memória PB ZOOM
2
PB ZOOM
5
3
PB ZOOM
× 2.0
[EXEC] : T t
4
PB ZOOM
× 2.0
[EXEC] : r R
Zrušenie funkcie pamäte PB ZOOM
Stlačte tlačidlo PB ZOOM.
A memória PB ZOOM funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a PB ZOOM gombot.
Funkciu PB ZOOM zrušíte stlačením
nasledujúcich tlačidiel:
– MENU,
– MEMORY PLAY,
– MEMORY INDEX,
– MEMORY +/–.
Nahrávanie dynamických obrázkov na
pamäovú kartu “Memory Stick”
Funkcia pamäte PB ZOOM nefunguje.
Kopírovanie statického obrázka
spracovaného pomocou funkcie pamäte PB
ZOOM na pásku
Ďalšie informácie nájdete na strane 213.
216
Ha megnyomja az alábbi gombok
valamelyikét, kikapcsol a memória PB ZOOM
üzemmód:
– MENU
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
mozgóképek esetén
Nem működik a memória PB ZOOM üzemmód.
Memória PB ZOOM funkcióval feldolgozott
állóképek másolása szalagra
Lásd a 213. oldalon.
Képek folyamatos
lejátszása
– SLIDE SHOW
Obrázky sa môžu na kamkordéri automaticky
prehráva postupne za sebou. Táto funkcia sa dá
využi najmä pri kontrolovaní nahratých obrázkov
alebo počas prezentácie.
A kamera egymás után automatikusan is le tudja
játszani a képeket. Ez a funkció különösen akkor
hasznos, amikor ellenőrizni szeretné a felvett
képeket, vagy amikor előadást tart valamiről.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos SLIDE SHOW v časti
2 a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a potom
ovládací prvok stlačte.
ALL FILES: Prehrajú sa nepretržite všetky
obrázky na pamäovej karte
“Memory Stick”.
FOLDER sss*: Prehrajú sa nepretržite
všetky obrázky v aktuálnom
priečinku PB.
* sss znamená číslo priečinka.
(5) Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY. Kamkordér
prehráva obrázky v poradí, v akom sú nahraté
na pamäovej karte “Memory Stick”.
Prehliadka záberov sa skončí po prehratí
všetkých obrázkov.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 2
menüben válassza ki a SLIDE SHOW
(diabemutató) menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt módot, majd nyomja meg a
tárcsát.
ALL FILES: A kamera folyamatosan lejátssza
a „Memory Stick” memóriakártyán
található összes képet.
FOLDER sss*: A kamera folyamatosan
lejátssza az aktuális PB
(lejátszó) mappában
található összes képet.
* A sss a mappa nevét jelöli.
(5) Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot. A
kamera ekkor egymás után lejátssza a
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képeket.
A diabemutató akkor ér véget, amikor a
kamera az utolsó képet is lejátszotta.
MENU
3
5
SLIDE SHOW
101 – 0021
21/40
101
PLAY
1
2
[M PLAY] : START [MENU] : END
MEM SET 2
SLIDE SHOW READY
INT. R –STL
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
1
2
MEM SET 2
SLIDE SHOW RETURN
INT. R –STL
ALL FILES
DELETE ALL FOLDER 101
FORMAT
RETURN
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
2
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Nepretržité prehrávanie
obrázkov
– funkcia SLIDE SHOW
[MENU] : END
217
Nepretržité prehrávanie obrázkov
– funkcia SLIDE SHOW
Képek folyamatos lejátszása
– SLIDE SHOW
Zrušenie prehliadky záberov
A diabemutató leállítása
V kroku č. (4) vyberte položku RETURN a potom
stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
A (4) lépésben válassza a RETURN elemet, majd
nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Pozastavenie prehliadky záberov
A diabemutató szüneteltetése
Stlačte tlačidlo MEMORY PLAY.
Nyomja meg a MEMORY PLAY gombot.
Spustenie prehliadky záberov od
určitého obrázka
A diabemutató elindítása egy adott
képtől
Pred vykonaním kroku č. (2) pomocou tlačidiel
MEMORY +/– vyberte požadovaný obrázok.
A (2) lépés előtt válassza ki a kívánt képet a
MEMORY +/– gombok segítségével.
Zobrazovanie nahratých obrázkov na
televíznej obrazovke
Predtým, než začnete, pripojte kamkordér
k televízoru pomocou dodávaného prípojného
kábla A/V (s. 68).
A felvett képek megtekintése
televíziókészüléken
A műveletek végrehajtása előtt a kamerához
mellékelt A/V összekötő kábel segítségével
csatlakoztassa a kamerát a televízióhoz
(68. oldal).
Ak počas prevádzky vymeníte pamäovú
kartu “Memory Stick”
Funkcia prehliadky záberov nebude fungova. Ak
vymeníte pamäovú kartu “Memory Stick”,
vykonajte znova celý postup.
218
Ha a művelet végrehajtása közben cseréli ki a
„Memory Stick” memóriakártyát
Nem működik a diabemutató. Ha kicseréli a
„Memory Stick” memóriakártyát, mindig az első
lépéstől kezdje újra a folyamatot.
Zabránenie náhodnému
vymazaniu
– ochrana obrázkov
A véletlen törlés
megakadályozása
– Képek védelme
Vybraté obrázky je možné chráni pred
náhodným vymazaním.
A képek véletlen törlésének megakadályozása
érdekében a kiválasztott képeket védelemmel
láthatja el.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Játssza le azt a képet, amelyet védelemmel
kíván ellátni.
(3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben állítsa be a PROTECT menüpontot,
majd nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot. A védett kép adatfájljának neve
mellett megjelenik a - szimbólum.
1
2
3,6
5
1
2
MENU
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK
PROTECT
OFF
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK
ON
PROTECT
PB FOLDER OFF
RETURN
[MENU] : END
21/40
1
2
1
2
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK
ON
PROTECT
PB FOLDER OFF
RETURN
[MENU] : END
21/40
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK
ON
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
4
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Prehrajte obrázok, ktorý chcete chráni proti
vymazaniu.
(3) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku PROTECT v časti 1
a potom ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(6) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky. Veda názvu údajového
súboru chráneného obrázka sa zobrazí
značka -.
219
Zabránenie náhodnému vymazaniu
– ochrana obrázkov
A véletlen törlés megakadályozása
– Képek védelme
Zrušenie ochrany obrázka
A kép védelmének feloldása
V kroku č. (5) vyberte položku OFF a potom
stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Z obrázka sa odstráni značka -.
Az (5) lépésben válassza az OFF parancsot,
majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ekkor eltűnik a - jel.
Poznámka
Formátovaním sa vymažú všetky údaje na
pamäovej karte “Memory Stick” vrátane
chránených obrazových údajov. Pred
formátovaním pamäovej karty “Memory Stick”
skontrolujte jej obsah.
Megjegyzés
Formázással a „Memory Stick” memóriakártyán
található valamennyi adat törlődik, köztük a
védett képekhez tartozók is. Formázás előtt
nézze meg, mi van a „Memory Stick”
memóriakártyán.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamäovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK
Obrázky nie je možné chráni.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van
A képvédelem funkció nem használható.
220
Odstránenie obrázkov
– funkcia DELETE
Képek törlése
– DELETE
Obrázky uložené na pamäovej karte “Memory
Stick” môžete odstráni. Odstráni môžete všetky
obrázky alebo iba vybraté obrázky.
A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt képek
törölhetők is. Kitörölhető az összes kép, de
kitörölhető egy kijelölt képcsoport is.
Odstránenie vybratých obrázkov
Kijelölt képek törlése
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Prehrajte obrázok, ktorý chcete odstráni.
(3) Stlačte tlačidlo MEMORY DELETE. Na
obrazovke sa zobrazí správa DELETE?.
(4) Znova stlačte tlačidlo MEMORY DELETE.
Vybratý obrázok sa odstráni.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Játssza le azt a képet, amelyet törölni kíván.
(3) Nyomja meg a MEMORY DELETE gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a DELETE?
üzenet.
(4) Ismét nyomja meg a MEMORY DELETE
gombot. Ekkor a kamera törli a kijelölt képet.
3
DELETE
101–0021
DELETE
21/40 101
DELETE?
[DELETE] : DEL
[–] : CANCEL
Kép törlésének visszavonása
V kroku č. (4) stlačte tlačidlo MEMORY –.
A (4) lépésben nyomja meg a MEMORY – gombot.
Odstránenie obrázka zobrazeného
v registri
Az áttekintő képernyőn megjelenő kép
törlése
Stlačením tlačidla MEMORY +/– premiestnite
indikátor B na obrázok a potom postupujte
poda krokov č. (3) a (4).
A + és a – jelű MEMORY gomb megnyomásával
vigye a B jelet a törlendő kép fölé, majd hajtsa
végre a (3) és a (4) lépést.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
Zrušenie odstránenia obrázka
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
221
Odstránenie obrázkov
– funkcia DELETE
Poznámky
•Chránený obrázok nie je možné odstráni. Ak
chcete odstráni chránený obrázok, najprv
musíte zruši ochranu obrázka proti vymazaniu.
•Odstránený obrázok sa nedá obnovi. Pred
odstránením obrázka ho pozorne skontrolujte.
•Aj v prípade, ak odstránite z priečinka posledný
obrázok, samotný priečinok sa neodstráni.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamäovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK
Obrázky nie je možné odstráni.
Odstránenie všetkých obrázkov
Képek törlése – DELETE
Megjegyzések
•Védett kép nem törölhető. Ha védett képet
szeretne törölni, először szüntesse meg a kép
védelmét.
•Kitörölt képet többé már nem lehet
visszaállítani. Törlés előtt gondosan ellenőrizze
a törölni kívánt képet.
•A mappa maga akkor sem törlődik, ha kitörli
belőle az utolsó képet is.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van
Képek nem törölhetők.
Az összes kép törlése
Môžete odstráni všetky nechránené obrázky
uložené na pamäovej karte “Memory Stick”.
A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt összes
nem védett kép letörölhető.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač LOCK
nastavený vavo (uvoni).
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos DELETE ALL v časti
2 a potom ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a potom
ovládací prvok stlačte.
ALL FILES: Odstránia sa všetky nechránené
obrázky na pamäovej karte
“Memory Stick”.
FOLDER sss*: Odstránia sa všetky
nechránené obrázky
v aktuálnom priečinku PB.
* sss znamená číslo priečinka.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku OK a potom ovládací
prvok stlačte. Možnos OK sa zmení na
EXECUTE.
(6) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku EXECUTE a potom
ovládací prvok stlačte. Na obrazovke začne
blika indikátor DELETING. Po odstránení
všetkých nechránených obrázkov sa zobrazí
nápis COMPLETE.
(1) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe. Győződjék meg arról, hogy a
LOCK kapcsoló bal oldalon (nyitott
helyzetben) áll.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 2
menüben válassza ki a DELETE ALL
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt módot, majd nyomja meg a
tárcsát.
ALL FILES: A „Memory Stick”
memóriakártyán található összes
nem védett kép törlődik.
FOLDER sss*: Az aktuális PB (lejátszó)
mappában található összes
nem védett kép törlődik.
* A sss a mappa nevét jelöli.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki az OK menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát. Ekkor az OK EXECUTE-tá válik.
(6) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be
az EXECUTE menüpontot, majd nyomja meg
a tárcsát. Közben az DELETING szöveg villog
a képernyőn. Az összes nem védett kép
törlésének befejeztekor megjelenik a
COMPLETE üzenet.
222
Odstránenie obrázkov
– funkcia DELETE
Képek törlése – DELETE
3
1
2
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL READY
FORMAT
RETURN
1
2
[MENU] : END
2
5
1
2
MENU
1
2
Vyberte položku RETURN v kroku č. (4) alebo
(5) a potom stlačte ovládací prvok SEL/PUSH
EXEC.
1
2
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL RETURN
FORMAT
EXECUTE
RETURN
ALL F I LES
[MENU] : END
[MENU] : END
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL DELETING
FORMAT
RETURN
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL COMPLETE
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
Zrušenie odstránenia všetkých obrázkov
[MENU] : END
1
2
[MENU] : END
Az összes kép törlésének
visszavonására
A (4) vagy az (5) lépésben válassza a RETURN
elemet, majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC
tárcsát.
Megjegyzés
A kamerával mappa nem törölhető.
Ke je zobrazený nápis DELETING
Neotáčajte prepínač POWER a nestláčajte
žiadne tlačidlá.
Mialatt a DELETING kijelzés látható
Ne fordítsa el a POWER kapcsolót, és más
gombot se nyomjon meg.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamäovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK
Obrázky nie je možné odstráni.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van
Képek nem törölhetők.
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
Poznámka
Kamkordér neumožňuje odstraňovanie
priečinkov.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
6
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL RETURN
OK
FORMAT
RETURN
ALL F I LES
MEM SET 2
SLIDE SHOW
I NT. R –STL
DELETE ALL RETURN
FORMAT
ALL FILES
RETURN
FOLDER 102
223
Označenie tlačovou
značkou
– funkcia PRINT MARK
Nyomtatási jel
elhelyezése
– PRINT MARK
Pomocou tlačovej značky môžete označi
nahratý statický obrázok určený na tlač. Túto
funkciu môžete využi pri neskoršom tlačení
statických obrázkov.
Kamkordér zodpovedá štandardu DPOF (Digital
Print Order Format), ktorý slúži na označovanie
statických obrázkov určených na tlač.
A nyomtatási jellel meg lehet adni azokat a
felvett állóképeket, amelyeket ki szeretne
nyomtatni. Ez a funkció akkor hasznos, ha az
állóképek kinyomtatására csak később kerül sor.
A kamera megfelel a kinyomtatandó állóképek
megadására szolgáló DPOF (Digital Print Order
Format – a digitális nyomtatási utasítás
formátuma) szabványnak.
Predtým, než začnete
Do kamkordéra vložte pamäovú kartu “Memory
Stick”.
A művelet megkezdése előtt
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR
alebo MEMORY. Skontrolujte, či je prepínač
LOCK nastavený vavo (uvoni).
(2) Prehrajte statický obrázok, ktorý chcete
označi tlačovou značkou.
(3) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos PRINT MARK v časti
1 a potom ovládací prvok stlačte.
(5) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte položku ON a potom ovládací
prvok stlačte.
(6) Stlačením tlačidla MENU zrušte zobrazenie
nastavení ponuky. Veda názvu údajového
súboru obrázka určeného na tlač sa zobrazí
značka
.
(1) A kamera POWER kapcsolóját állítsa VCR
vagy MEMORY helyzetbe. Győződjék meg
arról, hogy a LOCK kapcsoló bal oldalon
(nyitott helyzetben) áll.
(2) Játssza le azt a képet, amelyre nyomtatási
jelent kíván tenni.
(3) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a 1
menüben válassza ki a PRINT MARK
menüpontot, majd nyomja meg a tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
az ON menüpontot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(6) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot. A nyomtatási jellel ellátott kép
adatfájljának neve mellett megjelenik a
szimbólum.
4
1
2
3,6
5
1
2
MENU
224
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK OFF
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK ON
PROTECT
OFF
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
1
2
1
2
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK ON
OFF
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
PRINT MARK ON
PROTECT
PB FOLDER
RETURN
[MENU] : END
21/40
Označenie tlačovou značkou
– funkcia PRINT MARK
Nyomtatási jel elhelyezése
– PRINT MARK
Zrušenie označenia tlačovými značkami
Nyomtatási jelek elhelyezésének
visszavonása
V kroku č. (5) vyberte položku OFF a potom
stlačte ovládací prvok SEL/PUSH EXEC.
Z obrázka sa odstráni značka
.
Ak je plôška na ochranu proti zápisu na
pamäovej karte “Memory Stick” nastavená
do polohy LOCK
Statické obrázky nie je možné označova
tlačovými značkami.
Dynamické obrázky
Dynamické obrázky nie je možné označova
tlačovými značkami.
Ak bliká názov súboru
Statický obrázok nie je možné označi tlačovou
značkou.
Az (5) lépésben válassza az OFF parancsot,
majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
Ekkor eltűnik a
jel.
Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója LOCK állásban van
Nem lehet az állóképekre nyomtatási jelet tenni.
Mozgókép
Mozgóképre nem lehet nyomtatási jelet tenni.
Ha villog a fájlnév
Az illető állóképre nem lehet nyomtatási jelet
tenni.
Úkony s pamäovou kartou “Memory Stick” – Prehrávanie
Műveletek „Memory Stick” memóriakártyával – Lejátszás
225
— Zobrazovanie obrázkov na počítači —
— Képek megtekintése számítógépen —
Zobrazovanie obrázkov
na počítači – úvod
Képek megtekintése
számítógépen – Bevezetés
Nižšie uvádzame spôsoby pripojenia kamkordéra
k počítaču na zobrazovanie obrázkov uložených
na pamäovej karte “Memory Stick”*
, nahratých na páske alebo naživo
z kamkordéra na počítači.
„Memory Stick” memóriakártyára*
vagy szalagra rögzített, illetve a kamera által
közvetített élő képek számítógépen történő
megtekintéséhez a kamerát és a számítógépet a
következő módok valamelyikén kell
csatlakoztatni egymáshoz.
* Ak chcete zobrazi obrázky na počítači so
zásuvkou pre pamäovú kartu “Memory Stick”,
najprv vyberte pamäovú kartu “Memory Stick”
z kamkordéra a potom ju vložte do zásuvky pre
pamäovú kartu “Memory Stick” na počítači.
Statické obrázky a filmy
na páske/Obrázky naživo
z kamkordéra/
Szalagra rögzített álló- és
mozgóképek/Élő
közvetítés a kamerából
Statické obrázky a filmy
na pamäovej karte
“Memory Stick”
/„Memory Stick”
memóriakártyára rögzített
álló- és mozgóképek
Konektor pripojenia na
kamkordéri/
Csatlakozóaljzat a
kamerán
Konektorová zásuvka
(USB)
* Ha a számítógép rendelkezik „Memory Stick”
memóriakártyák befogadására alkalmas
nyílással (meghajtó-egységgel), akkor előbb
vegye ki a „Memory Stick” memóriakártyát a
kamerából, majd tegye be a számítógép
megfelelő meghajtó-egységébe.
Prípojný kábel/
Csatlakozókábel
Požiadavky počítačového
prostredia/
Követelmények a
számítógép oldalán
Kábel (USB)
(je súčasou)/
(USB) kábel
(tartozék)
Konektorová zásuvka
(USB),
softvér na úpravy/
(USB) csatlakozó,
szerkesztőprogram
Konektor DV/
DV aljzat
Kábel i.LINK (volitené
príslušenstvo)/
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
Konektor i.LINK, softvér
na úpravy/
i.LINK csatlakozó,
szerkesztőprogram
Konektorová zásuvka
(USB)/
(USB) aljzat
kábel (USB)
(je súčasou)/
(USB) kábel
(tartozék)
Konektorová zásuvka
(USB),
softvér na úpravy/
(USB) csatlakozó,
szerkesztőprogram
/
(USB) aljzat
Pred pripojením počítača
prostredníctvom konektora USB
nainštalujte ovládač USB. Ak najprv
pripojíte kamkordér k počítaču, nebudete
môc správne nainštalova ovládač USB.
Informácie o konektoroch počítača a o softvéri
na úpravy získate u výrobcu počítača.
Ha a kamerát és a számítóképet USB
kábellel kívánja összekapcsolni, előbb
telepítse az USB illesztőprogramot. Ha a
kamerát és a számítógépet ezt
megelőzően csatlakoztatja egymáshoz,
előfordulhat, hogy az USB
illesztőprogramot már nem tudja
hibátlanul telepíteni.
A számítógép csatlakozóiról és a
szerkesztőprogramokról a számítógép gyártója
tud további felvilágosítással szolgálni.
226
Zobrazovanie obrázkov na počítači
– úvod
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na páske alebo naživo z
kamkordéra – USB Streaming
Pripojenie kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB
(s. 231)
Képek megtekintése számítógépen
– Bevezetés
Szalagra rögzített vagy a
kamerával közvetített élő képek
megtekintése – USB Streaming
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel segítségével
(231. oldal)
Konektorová zásuvka
(USB)/
(USB) aljzat
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Postupujte poda pokynov
v nasledujúcom poradí
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Zasunú do koncovky/
Dugja be teljesen
Kövesse rendre az alábbi utasításokat
Rendszerkövetelmények (231. oldal)
Systémové požiadavky (s. 231)
r
Inštalácia ovládača USB (s. 234)
r
Inštalácia programu ImageMixer (s. 236)
Rozpoznanie kamkordéra počítačom (s. 238)
r
Digitalizácia obrázkov pomocou programu
ImageMixer (s. 244)
– Prezeranie obrázkov nahratých na páske
(s. 244)
– Zobrazovanie obrázkov z kamkordéra naživo
(s. 246)
– Digitalizácia statických obrázkov (s. 247)
– Digitalizácia dynamických obrázkov (s. 248)
Az USB illesztőprogram telepítése (234. oldal)
r
Az ImageMixer alkalmazás telepítése (236. oldal)
r
A számítógép beállítása, hogy felismerje a
kamerát (238. oldal)
r
Képek átvétele a ImageMixer alkalmazással
(244. oldal)
– Szalagra rögzített képek megtekintése (244. oldal)
– A kamerából jövő élő kép megtekintése
(246. oldal)
– Állóképek átvitele (247. oldal)
– Mozgóképek átvitele (248. oldal)
Képek megtekintése számítógépen
r
r
227
Zobrazovanie obrázkov na počítači
– úvod
Képek megtekintése számítógépen
– Bevezetés
Pripojenie počítača použitím kábla
i.LINK
Csatlakozás a számítógéphez i.LINK
kábellel
Počítač musí ma konektor i.LINK a
nainštalovaný softvér na úpravy, ktorý môže číta
obrazové signály.
Ďalšie informácie získate v návode na používanie
softvéru.
A számítógépnek rendelkeznie kell i.LINK
csatlakozóval, továbbá olyan
szerkesztőprogramot kell rá telepíteni, amely
olvasni tudja a videojeleket.
További részleteket a szoftver használati
útmutatója tartalmaz.
i.LINK
DV
DV OUT
Na tejto strane je značka ./
A jel ezen az oldalon található.
:Tok signálu/
Jeláramlás iránya
228
Kábel i.LINK (volitené prislušenstvo)/
i.LINK kábel (külön megvásárolható)
Zobrazovanie obrázkov na počítači
– úvod
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory
Stick”
Pripojenie počítača pomocou kábla USB
Képek megtekintése számítógépen
– Bevezetés
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
Csatlakozás a számítógéphez USB
kábellel
Konektorová zásuvka
(USB)/
(USB) aljzat
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Zasunú do koncovky/
Dugja be teljesen
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
Memory Stick író/olvasó egység (külön
megvásárolható) is használható.
Postupujte poda pokynov
v nasledujúcom poradí
Kövesse rendre az alábbi utasításokat
Systémové požiadavky (s. 256)
r
Inštalácia ovládača USB (s. 257)
r
Zobrazovanie obrázkov (s. 259)
Rendszerkövetelmények (233. oldal)
r
Az USB illesztőprogram telepítése (234. oldal)
r
Az Image Transfer alkalmazás telepítése
(235. oldal)
r
A számítógép beállítása, hogy felismerje a
kamerát (238. oldal)
r
Képek megtekintése az Image Transfer
alkalmazás segítségével (251. oldal)
Képek megtekintése az Image Transfer
alkalmazás nélkül (252. oldal)
Képek megtekintése számítógépen
Systémové požiadavky (s. 233)
r
Inštalácia ovládača USB (s. 234)
r
Inštalácia programu Image Transfer (s. 235)
r
Rozpoznanie kamkordéra počítačom (s. 238)
r
Zobrazovanie obrázkov pomocou programu
Image Transfer (s. 251)
Zobrazovanie obrázkov bez použitia programu
Image Transfer (s. 252)
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Môžete tiež používa čítacie alebo zapisovacie
zariadenie pre pamäovú kartu “Memory Stick”
(volitené príslušenstvo).
Rendszerkövetelmények (256. oldal)
r
Az USB illesztőprogram telepítése (257. oldal)
r
Képek megtekintése (259. oldal)
229
Zobrazovanie obrázkov na počítači
– úvod
Képek megtekintése számítógépen
– Bevezetés
Pripojenie počítača bez použitia
konektora USB
A kamera csatlakoztatása USB
csatlakozóval nem rendelkező
számítógéphez
Používajte volitený adaptér disketovej
mechaniky pre pamäovú kartu “Memory Stick”
alebo adaptér karty PC pre pamäovú kartu
“Memory Stick”.
Pri nákupe príslušenstva najprv v katalógu
vyhadajte informácie o odporúčanom prostredí
prevádzky.
Pripojenie použitím portu USB
Pri nastavení prepínača POWER do polohy
MEMORY sa kamkordér nebude da obsluhova.
Poznámky týkajúce sa používania
počítača
Pamäová karta “Memory Stick”
•Ak bola pamäová karta “Memory Stick”
formátovaná na počítači a používa sa
s kamkordérom alebo ak bola pamäová karta
“Memory Stick” formátovaná na počítači
s pripojeným káblom USB, fungovanie
pamäovej karty “Memory Stick” v kamkordéri
nemožno zaruči.
•Nekomprimujte údaje na pamäovej karte
“Memory Stick”. Komprimované súbory nie je
možné na kamkordéri prehráva.
Softvér
•Ak otvoríte súbor so statickým obrázkom,
v závislosti od používaného softvéru sa môže
vekos súboru zväčši.
•Pri nahrávaní obrázka upraveného pomocou
retušovacieho softvéru z počítača do
kamkordéra alebo pri upravovaní obrázka
priamo na kamkordéri sa bude formát obrázka
líši, preto sa môže zobrazi indikátor chyby
a súbor sa nemusí da otvori.
Komunikácia s počítačom
Po návrate zo stavu Preruši, Pokračova alebo
Zaspáva sa komunikácia medzi kamkordérom
a počítačom nemusí obnovi.
Használjon „Memory Stick” memóriakártyához
való hajlékonylemez-adaptert (Floppy disk
adaptor for Memory Stick) vagy csatolókártyát
(PC card adaptor for Memory Stick) (mindkettő
külön megvásárolható).
Kiegészítő egységek vásárlása előtt nézze meg a
katalógusban, melyik milyen környezetben
használható.
Ha a számítógépet és a kamerát az USB
porton keresztül csatlakoztatja egymáshoz
A kamera nem működik, ha a POWER kapcsolót
MEMORY helyzetbe állítja.
Megjegyzések a számítógép
használatával kapcsolatban
„Memory Stick” memóriakártya
•Ha a kamerában olyan „Memory Stick”
memóriakártyát használ, amelyet számítógépen
formázott meg, illetve olyant, amelyet a
kamerában a kamerához USB kábellel
csatlakoztatott számítógépről formázott meg,
akkor nem biztos, hogy minden, a „Memory
Stick” memóriakártyával végrehajtható művelet
sikeres lesz.
•A „Memory Stick” memóriakártyán tárolt
adatokat ne tömörítse. A tömörített fájlokat a
kamera nem tudja lejátszani.
Szoftver
•Az Ön által használt alkalmazás függvényében
előfordulhat, hogy egy állókép-fájl
megnyitásakor annak fájlmérete megnövekszik.
•Ha a számítógépről retusálószoftver
segítségével módosított képet tölt le, illetve ha
közvetlenül a kamerán módosítja a képet, a kép
formátuma megváltozik, s így előfordulhat,
hogy megjelenik a fájlhibára utaló kijelzés, és a
fájlt nem lehet megnyitni.
Kommunikáció a számítógéppel
Ha a számítógép Suspend (Felfüggesztés),
Resume (Folytatás) vagy Sleep (Alvás) módból
„ébredt fel”, előfordulhat, hogy a kamerával való
kommunikáció nem áll helyre.
230
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou
kábla USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Pred pripojením kamkordéra k počítaču
nainštalujte ovládač USB. Ak najprv
pripojíte kamkordér k počítaču, nebudete
môc správne nainštalova ovládač USB.
Mielőtt a kamerát és a számítógépet
összekötné, telepítse a számítógépre az
USB illesztőprogramot. Ha a kamerát és a
számítógépet ezt megelőzően
csatlakoztatja egymáshoz, előfordulhat,
hogy az USB illesztőprogramot már nem
tudja hibátlanul telepíteni.
Pripojenie počítača pomocou kábla USB
Ak chcete pripoji kamkordér ku konektorovej
zásuvke USB počítača, nainštalujte na počítač
ovládač USB. Ovládač USB spolu so softvérom
na prezeranie obrázkov sa nachádza na disku
CD-ROM, ktorý sa dodáva spolu s
kamkordérom.
Systémové požiadavky
Rendszerkövetelmények
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése
Operációs rendszer:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition vagy Windows XP Professional.
„Szokásos” („Standard”) telepítési módot
válasszon.
A működés nem garantált, ha az operációs
rendszer frissítésként állt elő.
Ha a számítógépen Windows 98 operációs
rendszer fut, akkor állóképek megtekinthetők, de
hang nem hallható.
Processzor:
Legalább 500 MHz-es Intel Pentium III vagy
gyorsabb (800 MHz-es vagy gyorsabb javasolt)
Alkalmazás:
DirectX 8.0a vagy újabb
Hang:
16 bites sztereó hangkártya és sztereó
hangsugárzók
Memória:
64 MB vagy több
Képek megtekintése számítógépen
OS:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition alebo Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prostredí inovovaného OS nie je prevádzka
zaručená.
Ak používate systém Windows 98, nepoču
zvuky, ale je možné číta statické obrázky.
CPU:
Minimálne 500 MHz Intel Pentium III alebo
rýchlejší (odporúča sa 800 MHz alebo viac).
Program:
DirectX 8.0a alebo novší.
Zvukový systém:
16-bitová stereofónna zvuková karta
a stereofónne reproduktory.
Pamä:
aspoň 64 MB.
Ha a kamerát a számítógép USB
csatlakozójához kívánja csatlakoztatni, a
számítógépre telepítenie kell az USB
illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram – a
képek megtekintésére szolgáló programmal
együtt – a kamerához mellékelt CD-ROM-on
található.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Zobrazovanie obrázkov nahratých na páske
alebo naživo použitím kamkordéra
Csatlakozás a számítógéphez USB
kábellel
231
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Pevný disk:
Dostupná pamä požadovaná na inštaláciu:
minimálne 250 MB.
Odporúčaná dostupná pamä pevného disku:
minimálne 1 GB (v závislosti od vekosti
upravovaných obrazových súborov).
Displej:
Grafická karta so 4 MB pamäte VRAM,
minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov v režime
high colour (16-bitové farby, 65 000 farieb),
ovládač displeja s podporou funkcie Direct Draw.
(S rozlíšením 800 × 600 bodov alebo menej
a s počtom farieb 256 alebo menej nebude tento
výrobok pracova správne.)
Iné:
Konektorová zásuvka USB musí by
štandardnou súčasou.
Tento produkt využíva technológiu DirectX, preto
je potrebné nainštalova súčas DirectX.
Merevlemez:
A telepítéshez szükséges szabad merevlemezterület:
legalább 250 MB
Javasolt szabad merevlemez-terület:
legalább 1 GB (a szerkesztendő képfájl méretétől
függően)
Videokártya:
4 MB VRAM-mal rendelkező videokártya,
legalább 800 × 600-as felbontással, Hi colour
(16 bites, 65 000 szín) színmélységgel, a Direct
Draw funkció támogatásával. (A termék nem
működik megfelelően, ha a felbontás nem
nagyobb, mint 800 × 600, és a színek száma
nem nagyobb 256-nál.)
Egyéb:
Szabványos USB csatlakozó.
E termék a DirectX technológián alapul, ezért
használatához telepíteni kell a DirectX-et.
Túto funkciu nie je možné používa
v prostredí systému Macintosh.
232
Macintosh-on ez a funkció nem
használható.
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
Systémové požiadavky
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Rendszerkövetelmények
OS:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition alebo Windows XP
Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prostredí inovovaného OS nie je prevádzka
zaručená.
CPU:
procesor MMX Pentium 200 MHz alebo rýchlejší.
Displej:
Minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov v režime
high colour (16-bitové farby, 65 000 farieb). (S
rozlíšením 800 × 600 bodov alebo menej
a s počtom farieb 256 alebo menej sa obrazovka
inštalácie ovládača USB nezobrazí.)
Iné:
Konektorová zásuvka USB musí by
štandardnou súčasou.
Vyžaduje sa inštalácia prehrávača Windows
Media Player (na prehrávanie dynamických
obrázkov).
Operációs rendszer:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition vagy Windows XP
Professional.
„Szokásos” („Standard”) telepítési módot
válasszon.
A működés nem garantált, ha az operációs
rendszer frissítésként állt elő.
Processzor:
MMX Pentium 200 MHz vagy gyorsabb
Videokártya:
Legalább 800 × 600-as felbontású, Hi colour
(16 bites, 65 000 szín) színmélységű. (Ha a
felbontás nem nagyobb, mint 800 × 600 és a
színek száma nem több 256-nál, az USB
illesztőprogram telepítő-képernyője nem jelenik
meg.)
Egyéb:
Szabványos USB csatlakozó.
Telepíteni kell a Windows Media Player
alkalmazást (a mozgóképek lejátszásához).
Poznámky
•Ak súčasne pripojíte dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču, alebo ak použijete
rozbočovač, prevádzka v prostredí operačného
systému Windows nie je zaručená.
•Niektoré zariadenia v závislosti od typu
súčasne používaného zariadenia USB nemusia
fungova.
•V žiadnom z uvedených systémov nie je
zaručená bezproblémová prevádzka.
Megjegyzések
•Ha Windows operációs rendszer esetén a
számítógéphez egynél több USB eszköz
csatlakozik, vagy ha USB-elosztót (hub)
használ, e funkció nem biztos, hogy működni
fog.
•Az egyidejűleg használt USB-eszközök
típusának függvényében előfordulhat, hogy
egyes eszközök nem működnek.
•Nem garantáljuk, hogy e funkció működik, még
ha egy rendszerben az összes felsorolt feltétel
teljesül is.
Képek megtekintése számítógépen
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek megtekintéséhez
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick”
233
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Inštalácia ovládača USB
Az USB illesztőprogram telepítése
Pred pripojením kábla USB k počítaču
vykonajte nasledujúci postup.
Kábel USB pripojte poda inštrukcií v časti
“Rozpoznanie kamkordéra počítačom”.
Az alábbi műveletsor megkezdésekor még
ne csatlakoztassa a számítógéphez az USB
kábelt.
Az USB kábelt „A számítógép beállítása,
hogy felismerje a kamerát” című fejezetben
foglaltak szerint csatlakoztassa.
Ak používate systém Windows 2000, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
Ak používate systém Windows XP, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte
dodaný disk CD-ROM. Spustí sa aplikačný
softvér. Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu “Tento počítač” a potom na
položku “ImageMixer” (jednotka CD-ROM).
(3) Na obrazovke vyberte možnos “Handycam”.
Ha Windows 2000 operációs rendszert használ,
rendszergazdai (adminisztrátori) jogosultsággal
lépjen be.
Ha Windows XP operációs rendszert használ,
számítógép-rendszergazdai (computer
administrator) jogosultsággal lépjen be.
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-t a CDmeghajtóba. Ekkor elindul az alkalmazás. Ha
nem jelenik meg az alkalmazás
indítóképernyője, kattintson duplán a
„Sajátgép” ikonra, majd pedig az
„ImageMixer” (CD egység) ikonra.
(3) A képernyőn válassza a „Handycam” elemet.
Kliknite sem/
Kattintson
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
(4) Presuňte kurzor na položku “USB Driver” a
kliknite. Spustí sa inštalácia ovládača USB.
Ekkor megjelenik az indítóképernyő.
(4) Vigye az egérmutatót az „USB Driver” (USB
illesztőprogram) elemre, és kattintson. Ekkor
elindul az USB illesztőprogram telepítése.
Kliknite sem/
Kattintson
234
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
(5) Poda inštrukcií na obrazovke nainštalujte
ovládač USB.
(6) Vyberte disk CD-ROM a poda inštrukcií na
obrazovke reštartujte počítač.
(5) Az USB illesztőprogram telepítéséhez
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
(6) A képernyőn megjelenő utasításokat követve
vegye ki a CD-t a meghajtóból, majd indítsa
újra a számítógépet.
Poznámka
Ak kábel USB pripojíte pred dokončením
inštalácie ovládača USB, ovládač USB sa
nezaregistruje správne. Znova vykonajte
inštaláciu poda krokov na strane 240.
Inštalácia programu Image Transfer
Program Image Transfer umožňuje automatický
prenos (kopírovanie) obrazových údajov z
pamäovej karty “Memory Stick” na počítač.
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte
dodaný disk CD-ROM. Spustí sa aplikačný
softvér.
(3) Na obrazovke vyberte možnos “Handycam”.
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
(4) Presuňte kurzor na položku “Image Transfer”
a kliknite.
Az Image Transfer alkalmazás
telepítése
Az Image Transfer alkalmazás segítségével a
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
képadatok automatikusan a számítógépre
továbbíthatók (másolhatók).
Ha Windows 2000 operációs rendszert használ,
rendszergazdai (adminisztrátori) jogosultsággal
lépjen be.
Ha Windows XP operációs rendszert használ,
számítógép-rendszergazdai (computer
administrator) jogosultsággal lépjen be.
Kliknite sem/
Kattintson
Spustí sa sprievodca inštaláciou a zobrazí sa
obrazovka “Choose Setup Language”.
Ekkor elindul az Install Wizard (telepítő
varázsló) program, és megjelenik a „Choose
Setup Language” (Válassza ki a telepítés
nyelvét) párbeszédpanel.
Képek megtekintése számítógépen
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-t a CDmeghajtóba. Ekkor elindul az alkalmazás.
(3) A képernyőn válassza a „Handycam” elemet.
Ekkor megjelenik az indítóképernyő.
(4) Vigye az egérmutatót az „Image Transfer”
elemre, és kattintson.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Ak používate systém Windows 2000, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
Ak používate systém Windows XP, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
Megjegyzés
Ha az USB kábelt az USB illesztőprogram
telepítésének befejezte előtt csatlakoztatja, akkor
az USB illesztőprogramja nem megfelelően
regisztrálódik a rendszerleíró adatbázisba.
Ebben az esetben a 240. oldalon található
lépéseket követve ismét végezze el a telepítést.
235
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
(5) Vyberte jazyk inštalácie.
(6) Postupujte poda pokynov na obrazovke.
Po dokončení inštalácie sa obrazovka
inštalácie prestane zobrazova.
(5) Válassza ki a telepítés nyelvét.
(6) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Amikor a telepítés véget ér, a telepítő
program képernyője eltűnik.
Inštalácia programu ImageMixer
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony” je program, ktorý
umožňuje digitalizáciu a úpravy obrázkov, ako aj
vytváranie videodiskov CD.
Ak používate systém Windows 2000, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
Ak používate systém Windows XP, prihláste sa
s oprávneniami správcu.
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Dodaný disk CD-ROM vložte do mechaniky
CD-ROM počítača.
Spustí sa aplikačný softvér.
(3) Na obrazovke vyberte možnos “Handycam”.
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
(4) Presuňte kurzor na položku “ImageMixer”
a kliknite.
Az ImageMixer alkalmazás
telepítése
Az „ImageMixer Ver.1.5 for Sony” képek
átvételére, szerkesztésére és video-CD-k
készítésére kifejlesztett alkalmazás.
Ha Windows 2000 operációs rendszert használ,
rendszergazdai (adminisztrátori) jogosultsággal
lépjen be.
Ha Windows XP operációs rendszert használ,
számítógép-rendszergazdai (computer
administrator) jogosultsággal lépjen be.
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-t a CDmeghajtóba.
Ekkor elindul az alkalmazás.
(3) A képernyőn válassza a „Handycam” elemet.
Ekkor megjelenik az indítóképernyő.
(4) Vigye az egérmutatót az „ImageMixer”
elemre, és kattintson.
Kliknite sem/
Kattintson
Spustí sa sprievodca inštaláciou a zobrazí sa
obrazovka “Choose Setup Language”.
(5) Vyberte jazyk inštalácie.
236
Ekkor elindul az Install Wizard (telepítő
varázsló) program, és megjelenik a „Choose
Setup Language” (Válassza ki a telepítés
nyelvét) párbeszédpanel.
(5) Válassza ki a telepítés nyelvét.
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
(6) Postupujte poda pokynov na obrazovke.
Obrazovka inštalácie zmizne po dokončení
inštalácie.
(7) Ak na počítači nie je nainštalovaná súčas
DirectX 8.0a alebo novšia, po nainštalovaní
programu ImageMixer pokračujte v inštalácii.
Poda inštrukcií na obrazovke nainštalujte
súčas DirectX. Po dokončení inštalácie
reštartujte počítač.
(6) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Amikor a telepítés véget ér, a telepítő
program képernyője eltűnik.
(7) Ha a számítógépen nem található meg a
DirectX 8.0a vagy újabb verziója, akkor az
ImageMixer telepítésének befejezése után
folytassa a telepítést.
A DirectX telepítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat. A telepítés
befejeztével indítsa újra a számítógépet.
Poznámka
Úvodná obrazovka sa nezobrazí, ak je vekos
obrazovky na počítači nastavená na menej ako
800 × 600 bodov a 256 farieb alebo menej.
Systémové požiadavky nájdete na strane 232.
Podrobné informácie o postupe nájdete
v pomocníkovi online.
A Memory Mix Album
Amikor telepíti az „ImageMixer” alkalmazást, az
„ImageMixer” mappabeli „Album” mappában
létrejön a Memory Mix album is, és belekerülnek
a mintaképek.
E mintaképek a Memory Mix albumból átvihetők
a „Memory Stick” memóriakártyára, s így a
MEMORY MIX funkció számára elérhetővé
válnak (174. oldal).
A részleteket a képernyőn megjeleníthető súgó
ismerteti.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Album Memory Mix
Po nainštalovaní programu “ImageMixer” sa
vytvorí album Memory Mix v priečinku “Album”
programu “ImageMixer”, do ktorého sa uložia
ukážkové obrázky.
Tieto ukážkové obrázky sa môžu prenies z
albumu Memory Mix na pamäovú kartu
“Memory Stick” a môžu sa používa s funkciou
MEMORY MIX (s. 174).
Megjegyzés
Az indítóképernyő nem jelenik meg, ha a képernyő
beállított felbontása nem éri el a 800 × 600-at,
illetve ha a videokártya az adott beállítással nem
tud megjeleníteni 256-nál több színt. A
rendszerkövetelmények a 232. oldalon találhatók.
Képek megtekintése számítógépen
237
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Rozpoznanie kamkordéra
počítačom
A számítógép beállítása, hogy
felismerje a kamerát
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése
(1) Ku kamkordéru pripojte sieový adaptér.
Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) V časti
v nastaveniach ponuky nastavte
položku USB STREAM na hodnotu ON
(s. 275).
(3) Prepojte konektorovú zásuvku (USB) na
kamkordéri s konektorovou zásuvkou USB na
počítači pomocou dodaného kábla USB.
Počítač rozpozná kamkordér a spustí sa
Sprievodca pridaním hardvéru (Add Hardware
Wizard) operačného systému Windows.
(4) Postupujte poda pokynov na obrazovke a
Sprievodca pridaním hardvéru rozpozná
nainštalované ovládače pre zariadenie USB.
Sprievodca pridaním hardvéru sa spustí
trikrát, pretože sú nainštalované tri rôzne
ovládače USB. Inštaláciu dokončite bez
prerušenia.
(1) Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet. A POWER kapcsolót állítsa
VCR helyzetbe.
(2) A
menüben az USB STREAM
menüpontban állítsa be az ON értéket
(289. oldal).
(3) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
A számítógép felismeri, hogy kamera
csatlakozott hozzá, és elindítja az Új hardver
hozzáadása varázslót (Add Hardware
Wizard).
(4) Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, amint a varázsló felismeri a
telepített illesztőprogramokat. Az Új hardver
hozzáadása varázsló (Add Hardware Wizard)
háromszor indul el, mert három különböző
USB illesztőprogramot telepít. Ügyeljen arra,
hogy a telepítés megszakítás nélkül
befejeződjék.
Konektorová zásuvka
(USB) aljzat
(USB)/
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Zasunú do koncovky/
Dugja be teljesen
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
238
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Rozpoznanie kamkordéra
počítačom
A számítógép beállítása, hogy
felismerje a kamerát
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick”
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek megtekintése
(1) Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
(2) Pripojte sieový adaptér a nastavte prepínač
POWER do polohy MEMORY.
(3) Prepojte konektorovú zásuvku (USB) na
kamkordéri s konektorovou zásuvkou USB na
počítači pomocou dodaného kábla USB.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis
“USB MODE”. Počítač rozpozná kamkordér
a spustí sa Sprievodca pridaním hardvéru
(Add Hardware Wizard).
(1) Tegyen be egy „Memory Stick”
memóriakártyát a kamerába.
(2) Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet, és a POWER kapcsolót állítsa
MEMORY helyzetbe.
(3) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
Ekkor a kamera képernyőjén megjelenik az
„USB MODE” felirat. A számítógép felismeri,
hogy kamera csatlakozott hozzá, és elindítja
az Új hardver hozzáadása varázslót (Add
Hardware Wizard).
(USB)/
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Zasunú do koncovky/
Dugja be teljesen
Ak v kamkordéri nie je vložená pamäová
karta “Memory Stick”, nie je možné
nainštalova ovládač USB.
Pred inštaláciou ovládača USB skontrolujte, či je
v kamkordéri vložená pamäová karta “Memory
Stick”.
(4) Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, amint a varázsló felismeri a
telepített illesztőprogramokat. Az Új hardver
hozzáadása varázsló (Add Hardware Wizard)
kétszer indul el, mert két különböző USB
illesztőprogramot telepít. Ügyeljen arra, hogy
mindegyik telepítés megszakítás nélkül
befejeződjék.
Ha nincs a kamerában „Memory Stick”
memóriakártya, az USB illesztőprogramot
nem lehet telepíteni.
Figyeljen arra, hogy az USB illesztőprogram
telepítése előtt a kamerába bekerüljön egy
„Memory Stick” memóriakártya.
Képek megtekintése számítógépen
(4) Postupujte poda pokynov na obrazovke a
Sprievodcom pridaním hardvéru rozpozná
nainštalované ovládače pre zariadenie USB.
Sprievodca pridaním hardvéru sa spustí
dvakrát, pretože sú nainštalované dva rôzne
ovládače USB. Každú inštaláciu dokončite
bez prerušenia.
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Konektorová zásuvka
(USB) aljzat
239
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
Ak nie je možné nainštalova
ovládač USB
Ovládač USB sa nezaregistroval správne,
pretože počítač bol pripojený ku kamkordéru
pred dokončením inštalácie ovládača USB.
Ovládač USB nainštalujte správne poda
nasledujúceho postupu.
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra
Krok č.1: Odinštalovanie nesprávneho
ovládača USB
1 Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
2 Pripojte sieový adaptér a nastavte prepínač
POWER do polohy VCR.
3 Prepojte konektorovú zásuvku (USB) na
kamkordéri s konektorovou zásuvkou USB na
počítači pomocou dodaného kábla USB.
4 Na počítači otvorte “Správca zariadení”.
Windows XP:
Vyberte položku “Štart” t “Ovládací panel”
t “Systém” t kartu “Hardvér” a kliknite na
tlačidlo “Správca zariadení”.
Ak sa po kliknutí na položku “Ovládací panel”
v okne “Vyberte kategóriu” nezobrazí ikona
“Systém”, kliknite na položku “Prepnú na
klasické zobrazenie”.
Windows 2000:
Vyberte položku “Tento počítač” t
“Ovládací panel” t “Systém” t kartu
“Hardvér” a kliknite na tlačidlo “Správca
zariadení”.
Windows 98SE/Windows Me:
Vyberte položku “Tento počítač” t
“Ovládací panel” t “Systém” a kliknite na
tlačidlo “Správca zariadení”.
240
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Nem telepíthető az USB
illesztőprogram
Az USB illesztőprogram regisztrációja a
rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő, mert
a számítógépet és a kamerát az USB
illesztőprogram telepítésének befejezte előtt
kötötte össze. Az alábbi lépéseket követve
telepítse helyesen az USB illesztőprogramot.
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése
1. lépés: Az USB illesztőprogram eltávolítása
1 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
2 Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet, és a POWER kapcsolót állítsa
VCR helyzetbe.
3 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
4 Nyissa meg a számítógépen az „Eszközkezelő”.
Windows XP esetén:
Válassza rendre a következőket: „Start” t
„Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
panellap, majd kattintson az „Eszközkezelő”
gombra.
Ha, miután rákattintott a „Vezérlőpult”
parancsra, a „Válasszon kategóriát” táblán
nincs „Rendszer” elem, akkor a „Váltás a
klasszikus nézetre” elemre kattintson.
Windows 2000 esetén:
Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
t „Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
panellap, majd kattintson az „Eszközkezelő”
gombra.
Windows 98SE/Windows Me esetén:
Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
t „Vezérlőpult” t „Rendszer”, majd
kattintson az „Eszközkezelő” ikonra.
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
5 Vyberte a odstráňte zariadenia označené
podčiarknutím.
5 Jelölje ki és törölje az aláhúzással megjelölt
eszközöket.
Windows Me
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Windows 98SE
Képek megtekintése számítógépen
Windows 2000
Windows XP
241
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
6 Otočte prepínač POWER na kamkordéri do
polohy OFF (CHG) a potom odpojte kábel
USB.
7 Reštartujte počítač.
6 A kamera POWER kapcsolóját állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, és húzza ki belőle az USB
kábelt.
7 Indítsa újra a számítógépet.
Krok č. 2: Inštalácia ovládača USB
z dodaného disku CD-ROM
Vykonajte celý postup uvedený v časti
“Inštalácia ovládača USB” na strane 234.
2. lépés: A mellékelt CD-n található USB
illesztőprogram telepítése
Hajtsa végre a 234. oldalon, „Az USB
illesztőprogram telepítése” című fejezetben
ismertetett teljes eljárást.
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
pamäovej karte “Memory Stick”
Krok č.1: Odinštalovanie nesprávneho
ovládača USB
1 Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
2 Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick”.
3 Pripoje sietový adaptér a nastavte prepínač
POWER do polohy MEMORY
4 Prepojte konektorovú zásuvku (USB) na
kamkordéri s konektorovou zásuvkou USB na
počítači pomocou dodaného kábla USB.
5 Na počítači otvorte “Správca zariadení”.
Windows XP:
Vyberte položku “Štart” t “Ovládací panel”
t “Systém” t kartu “Hardvér” a kliknite na
tlačidlo “Správca zariadení”.
Ak sa po kliknutí na položku “Ovládací panel”
v okne “Vyberte kategóriu” nezobrazí ikona
“Systém”, kliknite na položku “Prepnú na
klasické zobrazenie”.
Windows 2000:
Vyberte položku “Tento počítač” t
“Ovládací panel” t “Systém” t kartu
“Hardvér” a kliknite na tlačidlo “Správca
zariadení”.
Iné operačné systémy:
Vyberte položku “Tento počítač” t
“Ovládací panel” t “Systém” a kliknite na
tlačidlo “Správca zariadení”.
242
„Memory Stick” memóriakártyára felvett
képek megtekintése
1. lépés: Az USB illesztőprogram eltávolítása
1 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
2 Tegyen be egy „Memory Stick”
memóriakártyát a kamerába.
3 Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet, és a POWER kapcsolót állitsa
MEMORY helyzetbe.
4 A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
5 Nyissa meg a számítógépen az
„Eszközkezelő”.
Windows XP esetén:
Válassza rendre a következőket: „Start” t
„Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
panellap, majd kattintson az „Eszközkezelő”
gombra.
Ha, miután rákattintott a „Vezérlőpult”
parancsra, a „Válasszon kategóriát” táblán
nincs „Rendszer” elem, akkor a „Váltás a
klasszikus nézetre” elemre kattintson.
Windows 2000 esetén:
Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
t „Vezérlőpult” t „Rendszer” t „Hardver”
panellap, majd kattintson az „Eszközkezelő”
gombra.
Más operációs rendszer esetén:
Válassza rendre a következőket: „Sajátgép”
t „Vezérlőpult” t „Rendszer”, majd
kattintson az „Eszközkezelő” ikonra.
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou kábla
USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
6 Vyberte položku “Ďalšie zariadenia”.
Vyberte zariadenie označené značkou “?” a
odstráňte ho.
Napr.: (?)Sony Handycam
7 Otočte prepínač POWER na kamkordéri do
polohy OFF (CHG) a potom odpojte kábel
USB.
8 Reštartujte počítač.
6 Jelölje ki az „Egyéb eszközök” elemet.
Jelölje ki és törölje a „?” kérdőjellel kezdődő
eszközt.
Pl.: (?)Sony Handycam
7 A kamera POWER kapcsolóját állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, és húzza ki az USB kábelt.
8 Indítsa újra a számítógépet.
Krok č. 2: Inštalácia ovládača USB
z dodaného disku CD-ROM
Vykonajte celý postup uvedený v časti
“Inštalácia ovládača USB” na strane 234.
2. lépés: A mellékelt CD-n található USB
illesztőprogram telepítése
Hajtsa végre a 234. oldalon, „Az USB
illesztőprogram telepítése” című fejezetben
ismertetett teljes eljárást.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Képek megtekintése számítógépen
243
Zobrazovanie obrázkov nahratých na páske
alebo naživo z kamkordéra na počítači
– funkcia USB Streaming
Digitalizácia obrázkov pomocou
programu ImageMixer
Na prezeranie obrázkov nahratých na páske
použitím počítača musíte nainštalova ovládač
USB a program ImageMixer (s. 234, 236).
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
Képek átvétele a ImageMixer
alkalmazással
Ahhoz, hogy a számítógépen megnézhesse a
képeket, telepítenie kell az USB
illesztőprogramot és a ImageMixer alkalmazást
(234. és 236. oldal).
Prezeranie obrázkov nahratých na páske
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Pripojte sieový adaptér a vložte pásku do
kamkordéra.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
V časti
v nastaveniach ponuky nastavte
položku USB STREAM na hodnotu ON
(s. 275).
(4) Kliknite na tlačidlo “Štart” t “Programy” t
“PIXELA” t“ImageMixer” t “ImageMixer
Ver1.5 for Sony”.
Na počítači sa zobrazí spúšacia obrazovka
programu “ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
(5) Na obrazovke kliknite na ikonu
Szalagra rögzített képek megtekintése
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Csatlakoztassa a hálózati tápegységet, és
tegyen kazettát a kamerába.
(3) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
A
menüben az USB STREAM
menüpontban állítsa be az ON értéket
(289. oldal).
(4) Válassza rendre: „Start” t „Programok” t
„PIXELA” t „ImageMixer” t „ImageMixer
Ver.1.5 for Sony”.
Ekkor a számítógépen megjelenik a
„ImageMixer Ver.1.5 for Sony”
indítóképernyője. Feltűnik a címképernyő is.
.
(5) Kattintson a képernyőn a
244
gombra.
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
(6) Vyberte ikonu
(6) Válassza a
.
ikont.
Monitorovacie okno/
Figyelő ablak
(7) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
Konektorová zásuvka
(USB) aljzat
(USB)/
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
Képek megtekintése számítógépen
Zasunú do koncovky/
Dugja be teljesen
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(7) Pomocou dodávaného kábla USB prepojte
konektorovú zásuvku (USB) na kamkordéri
s konektorovou zásuvkou USB na počítači.
245
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
(8) Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie.
Funkcie videa môžete ovláda pomocou
tlačidiel na obrazovke.
Obrázok sa na počítači zobrazí
v monitorovacích oknách.
(8) Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
A szalagot a képernyőn található gombokkal
vezérelheti.
A kép a számítógép képernyőjén a figyelő
ablakban jelenik meg.
Monitorovacie okno/
Figyelő ablak
Ovládacie tlačidlá videa/
Szalagvezérlő gombok
Zobrazovanie obrázkov z kamkordéra
naživo
(1) Postupujte poda krokov č. (1) a (2) na strane
244.
(2) Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA.
V časti
v nastaveniach ponuky nastavte
položku USB STREAM na hodnotu ON
(s. 275).
(3) Postupujte poda krokov č. (4) a (7) na
stranách 244 a 245.
Obrázok z kamkordéra sa zobrazí
v monitorovacom okne na počítači.
246
A kamerából jövő élő kép megtekintése
(1) Kövesse a 244. oldalon az (1) – (2) pontokban
leírt eljárást.
(2) A POWER kapcsolót állítsa CAMERA
helyzetbe.
menüben az USB STREAM
A
menüpontban állítsa be az ON értéket
(289. oldal).
(3) Kövesse a 244. és 245. oldalon a (4) – (7)
pontokban leírt eljárást.
Ekkor a kamerával látható kép megjelenik a
számítógépen a figyelő ablakban.
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
Digitalizácia statických obrázkov
Állóképek átvitele
Monitorovacie okno/
Figyelő ablak
(1) Válassza a
ikont.
(2) A képet a figyelő ablakban figyelve vigye az
egérmutatót a
ikonra, és kattintson,
amikor megjelenik az átviendő kép.
Ekkor megtörténik a képernyőn látható
állókép átvitele.
Az átvitt képek megjelennek a kis képeket
felsoroló ablakban.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(1) Vyberte ikonu
.
(2) Sledujte monitorovacie okno, presuňte kurzor
na ikonu
a kliknite na ňu v bode,
v ktorom chcete zača digitalizáciu.
Zobrazený statický obrázok sa digitalizuje.
Digitalizované obrázky sú zobrazené v okne
so zoznamom miniatúr.
Okno so zoznamom miniatúr/
Kis képeket felsoroló ablak
Képek megtekintése számítógépen
247
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
Digitalizácia dynamických obrázkov
Mozgóképek átvitele
Monitorovacie okno/ Okno so zoznamom miniatúr/
Figyelő ablak
Kis képeket felsoroló ablak
Ovládacie tlačidlá videa/
Szalagvezérlő gombok
(1) Vyberte ikonu
.
(2) Sledujte monitorovacie okno a kliknite na
tlačidlo
na prvom zábere filmu, ktorý
chcete digitalizova. Tlačidlo
sa zmení
na
.
(3) Sledujte monitorovacie okno a kliknite na
tlačidlo
na poslednom zábere, ktorý
chcete digitalizova. Digitalizované obrázky sa
zobrazia v okne so zoznamom miniatúr.
(1) Válassza a
ikont.
(2) A képet a figyelő ablakban követve a felvételt
kattintson a
ikonra, amikor megjelenik
az átviendő klip első jelenete. Ekkor
megváltozik,
lesz.
(3) A képet a figyelő ablakban figyelve kattintson
a
ikonra, amikor megjelenik az átviendő
klip utolsó jelenete. Az átvett klip megjelenik a
kis képeket felsoroló ablakban.
Zatvorenie programu “ImageMixer”
A „ImageMixer” alkalmazás bezárása
Kliknite na ikonu
obrazovky.
A képernyő jobb felső sarkában kattintson a
gombra.
v pravom hornom rohu
Poznámky
•Pri zobrazovaní obrázkov na počítači
prostredníctvom pripojenia USB môžu nasta
nasledujúce situácie. Nie je to porucha:
– Obrázok sa trasie vo vertikálnom smere.
– Niektoré obrázky sa nezobrazujú správne
z dôvodu šumu a pod.
– Niektoré obrázky sa zobrazia s praskavým
šumom.
– Obrázky v iných farebných systémoch, ako
je systém vášho kamkordéra, sa nezobrazujú
správne.
•Ak je kamkordér s vloženou kazetou
v pohotovostnom režime, po troch minútach sa
automaticky vypne.
248
Megjegyzések
•Ha USB kapcsolaton át néz képeket a
számítógépen, a következők fordulhatnak elő.
A jelenség nem utal meghibásodásra:
– A kép fel-le „rázkódik”.
– Zaj és más okok következtében egyes képek
nem jelennek meg tökéletesen.
– Egyes képek megjelenítésekor recsegő hang
hallható.
– A kamera színrendszerétől eltérő
színrendszerű képek nem jelennek meg
tökéletesen.
•Ha a kamerában kazetta van, akkor 3 percnyi
készenléti állapot után automatikusan
kikapcsol.
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
• Ak je kamkordér v pohotovostnom režime a nie
je vložená kazeta, v nastaveniach ponuky sa
odporúča nastavi položku DEMO MODE na
hodnotu OFF.
• Indikátory zobrazené na obrazovke nie sú
súčasou obrazu digitalizovaného v počítači.
• Počas používania funkcie USB Streaming nie je
možné vykonáva žiadne funkcie na pamäovej
karte “Memory Stick”.
•Javasoljuk, hogy ha nincs kazetta a készenléti
üzemmódban lévő kamerában, akkor a
menüben kapcsolja ki (OFF) a DEMO MODE
üzemmódot.
•A képernyőn látható kijelzések a számítógépbe
kerülő képen nem jelennek meg.
•USB Streaming átvitel közben nem hajtható
végre semmilyen, „Memory Stick”
memóriakártyához kapcsolódó művelet.
Ak nie je možné prenáša obrazové údaje
pomocou pripojenia USB
Ovládač USB sa nezaregistroval správne,
pretože počítač bol pripojený ku kamkordéru
pred dokončením inštalácie ovládača USB.
Poda postupu na strane 240 preinštalujte
ovládač USB.
Ha a képadatok átvitele sikertelen az USB
csatlakozáson keresztül
Az USB illesztőprogram regisztrációja a
rendszerleíró adatbázisban nem megfelelő, mert
a számítógépet és a kamerát az USB
illesztőprogram telepítésének befejezte előtt
kötötte össze. Ilyen esetben a 240. oldalon leírt
eljárás szerint telepítse újra az USB
illesztőprogramot.
Ak sa vyskytnú problémy
Ukončite všetky spustené programy a potom
reštartujte počítač.
Az alkalmazásból való kilépés után tegye a
következőket:
– Húzza ki az USB kábelt.
– A kamera POWER kapcsolóját állítsa másik,
illetve OFF (CHG) helyzetbe.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Po ukončení programu vykonajte nasledujúci
postup:
– Odpojte kábel USB.
– Prepínač POWER na kamkordéri nastavte do
inej polohy alebo do polohy OFF (CHG).
Hiba esetén
Zárjon be minden futó alkalmazást, majd indítsa
újra a számítógépet.
Képek megtekintése számítógépen
249
Zobrazovanie obrázkov nahratých na
páske alebo naživo z kamkordéra na
počítači – funkcia USB Streaming
Prezeranie Pomocníka online
(návod na používanie) v programe
ImageMixer
K dispozícii je lokalita Pomocníka online, kde
nájdete podrobné informácie o používaní
programu “ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
(1) Kliknite na ikonu
umiestnenú v pravom
hornom rohu obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka s návodom na
používanie programu ImageMixer’s Manual.
(2) V obsahu môžete vyhada potrebné
informácie.
Ukončenie Pomocníka online
Kliknite na tlačidlo
v pravom hornom rohu
obrazovky.
Otázky o programe ImageMixer
Program “ImageMixer Ver.1.5 for Sony” je
produktom spoločnosti PIXELA corporation.
Ďalšie informácie získate v návode na
používanie, ktorý nájdete na disku CD-ROM
dodanom spolu s kamkordérom.
250
Szalagra rögzített vagy a kamerával
közvetített élő képek megtekintése a
számítógépen – USB Streaming
A ImageMixer súgójának
(használati útmutatójának)
megtekintése
A „ImageMixer Ver.1.5 for Sony” alkalmazás a
képernyőn megjeleníthető súgóval rendelkezik,
amely bővebb tájékoztatást ad az alkalmazás
használatáról.
(1) A képernyő jobb felső sarkában kattintson a
gombra.
Ekkor megjelenik az ImageMixer’s Manual
(Az ImageMixer kézikönyve) képernyő.
(2) A szükséges információt a tartalomjegyzék
segítségével találhatja meg.
Kilépés a súgóból
A képernyő jobb felső sarkában kattintson a
gombra.
Ha kérdése merül fel a ImageMixer termékkel
kapcsolatban
Az „ImageMixer Ver.1.5 for Sony” a PIXELA
Corporation terméke. Bővebb információt a
kamerához mellékelt CD-n található használati
útmutató tartalmaz.
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory
Stick” na počítači
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
Zobrazovanie obrázkov pomocou
programu Image Transfer
Képek megtekintése az Image
Transfer alkalmazás segítségével
Program Image Transfer automaticky prenáša
(kopíruje) obrazové údaje z pamäovej karty
“Memory Stick” na počítač. Obrázky môžete
prezera pomocou programu ImageMixer.
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Tegyen be egy „Memory Stick”
memóriakártyát a kamerába, és
csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet.
(3) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe.
(4) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
(5) Ekkor automatikusan elindul az Image
Transfer alkalmazás, s megkezdődik a
képadatok átvitele.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick” a ku kamkordéru pripojte
sieový adaptér.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY.
(4) Pomocou dodávaného kábla USB prepojte
konektorovú zásuvku (USB) na kamkordéri
s konektorovou zásuvkou USB na počítači.
(5) Program Image Transfer sa automaticky
spustí a začne prenos obrazových údajov.
Az Image Transfer alkalmazás segítségével a
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
képadatok automatikusan a számítógépre
továbbíthatók (másolhatók). A képek a ImageMixer
alkalmazással tekinthetők meg.
Képek megtekintése számítógépen
251
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory Stick”
na počítači
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
(6) Program ImageMixer sa automaticky spustí a
umožní vám prezeranie kopírovaného
obrázka.
(6) Automatikusan elindul az ImageMixer
alkalmazás, amellyel megtekinthető az
átmásolt kép.
Tlačidlo importu/
Importálás gomb
(7) Vyberte album a obrázok a stlačte tlačidlo
importu.
Obrázok sa pridá do albumu a môžete ho
upravova.
Zobrazovanie obrázkov bez
použitia programu Image Transfer
(7) Jelöljön ki egy albumot és egy képet, majd
nyomja meg az importáló gombot.
Ekkor a kép bekerül az albumba, és
szerkeszthetővé válik.
Képek megtekintése az Image
Transfer alkalmazás nélkül
Predtým, než začnete
Na prehrávanie dynamických obrázkov
v prostredí systému Windows musí by
nainštalovaný vhodný program, napríklad
prehrávač Windows Media Player.
A művelet megkezdése előtt
Hogy Windows környezetben le tudja játszani a
mozgóképeket, valamilyen megfelelő
alkalmazást, pl. a Windows Media Player kell
telepítenie.
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Windows.
(2) Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick” a ku kamkordéru pripojte
sieový adaptér.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY.
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Windows elindul.
(2) Tegyen be egy „Memory Stick”
memóriakártyát a kamerába, és
csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet.
(3) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe.
252
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory Stick”
na počítači
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
(4) Pomocou dodávaného kábla USB prepojte
konektorovú zásuvku (USB) na kamkordéri
s konektorovou zásuvkou USB na počítači.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí
nápis “USB MODE”.
(4) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) aljzatát és a számítógép
USB csatlakozóját.
Ekkor a kamera LCD képernyőjén az „USB
MODE” felirat jelenik meg.
Konektorová zásuvka
(USB) aljzat
(USB)/
Konektorová zásuvka USB/
USB csatlakozó
Zasunú do koncovky/
Dugja be
*1) A sss jel egy 101 és 999 közötti tetszőleges
egész számot jelöl.
*2) Ajánljuk, hogy megtekintés előtt a mozgóképfájlokat másolja rá a számítógép
merevlemezére. Ha a fájlt közvetlenül a
„Memory Stick” memóriakártyáról játssza le,
előfordulhat, hogy a kép és a hang szaggatott
lesz.
Képek megtekintése számítógépen
*1) sss znamená akékovek číslo v rozpätí od
101 do 999.
*2) Pred sledovaním súboru s dynamickým
obrazom sa odporúča skopírova súbor na
pevný disk počítača. Pri prehrávaní priamo
z pamäovej karty “Memory Stick” sa môže
obraz a zvuk preruši.
(5) A Windows-ban nyissa meg a „Sajátgép”-et,
és kattintson duplán az újonnan felismert
meghajtó ikonjára (példa: „Cserélhető lemez
(F:)”).
Ekkor megjelennek a „Memory Stick”
memóriakártyán található mappák.
(6) Az alábbi utat bejárva kattintson duplán a
megfelelő kép-iratra.
„Dcim” mappa t „sssmsdcf” mappa *1)
t képfájl *2)
A mappa- és fájlneveket a „A képfájlok
tárolására szolgáló mappák és a képfájlok
neve” című fejezet ismerteti (254. oldal).
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(5) V operačnom systéme Windows kliknite na
ikonu “Tento počítač” a myšou dvakrát
kliknite na rozpoznanú jednotku (príklad:
“Vymenitený disk (F:)”).
Zobrazia sa priečinky pamäovej karty
“Memory Stick”.
(6) Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový
súbor v priečinku v tomto poradí:
priečinok “Dcim” t priečinok “sssmsdcf” *1)
t obrazový súbor.*2)
Podrobnejšie informácie o názvoch
priečinkov a súborov získate v časti “Miesta
na ukladanie obrazových súborov a obrazové
súbory” (s. 254).
Kábel USB (je súčasou)/
USB kábel (tartozék)
253
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory Stick”
na počítači
Miesta na ukladanie obrazových
súborov a obrazové súbory
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
A képfájlok tárolására szolgáló
mappák és a képfájlok neve
Obrazové súbory nahraté pomocou kamkordéra
sa zoskupujú do nižšie popísaných priečinkov.
Význam názvov súborov je takýto: ssss
znamená akékovek číslo v rozpätí od 0001 do
9999.
A kamerával felvett képfájlok az alábbi
mappákba csoportosítva tárolódnak.
A fájlnevek jelentése a következő. A ssss jel
egy 0001 és 9999 közötti tetszőleges egész
számot jelöl.
Príklad: Pre používateov systému
Windows Me
(Jednotka s rozpoznaným kamkordérom
je [F:].)
Példa: Windows Me esetén
(A kamrában felismert meghajtó betűjele
[F:].)
Priečinok s obrazovými súbormi, ktoré boli nahraté na inom
kamkordéri bez funkcie vytvárania priečinkov (len na
prehrávanie)/
Más, mappalétrehozó funkcióval nem rendelkező
kamerával rögzített állóképfájlokat tartalmazó mappa (csak
lejátszásra)
Priečinok s obrazovými súbormi nahratými pomocou
kamkordéra.
Ak sa nevytvorili žiadne nové priečinky, nachádza sa tu len
priečinok “101MSDCF”./
A kamerával rögzített képfájlokat tartalmazó mappa
Ha nem keletkezett új mappa, akkor itt csak a „101MSDCF”
szerepel
Priečinok s údajmi dynamických obrázkov, ktoré boli
nahraté na inom kamkordéri bez funkcie vytvárania
priečinkov (len na prehrávanie)/
Más, mappalétrehozó funkcióval nem rendelkező
kamerával rögzített mozgóképfájlokat tartalmazó mappa
(csak lejátszásra)
Priečinok/Mappa
101MSDCF
(až po 999MSDCF)/
(-től 999MSDCF-ig)
254
Súbor/Fájl
Význam/Szerepe
DSC0ssss.JPG
Súbor so statickým obrázkom/
Állókép-fájl
MOV0ssss.MPG
Súbor s dynamickým obrázkom/
Mozgókép-fájl
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory Stick”
na počítači
Odpojte kábel USB a vyberte
pamäovú kartu “Memory Stick”
alebo nastavte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG)
Pre používateov systémov Windows 2000,
Windows Me, Windows XP:
(1) Presuňte kurzor na ikonu
“Odpoji alebo
vysunú hardvér” na paneli Task Tray a
kliknutím zrušte príslušnú jednotku.
(2) Po zobrazení správy “Hardvér možno
bezpečne odstráni” odpojte kábel USB a
vyberte pamäovú kartu “Memory Stick”
alebo nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
Az USB kábeles kapcsolat
megszüntetése és a „Memory
Stick” memóriakártya eltávolítása,
illetve a POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetbe állítása
Windows 2000, Windows Me és Windows XP
esetén:
(1) Vigye az egérmutatót a Tálcán (Task Tray)
lévő
„Hardver eltávoltása” ikonra, és az
egérrel kattintva törölje a megfelelő
meghajtót.
(2) Amikor megjelenik „Kivehető” üzenet, húzza
ki az USB kábelt, és vegye ki a „Memory
Stick” memóriakártyát vagy állítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Képek megtekintése számítógépen
255
Pripojenie kamkordéra
k počítaču pomocou
kábla USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Pripojenie počítača pomocou kábla USB
Csatlakozás a számítógéphez USB
kábellel
Ak chcete pripoji kamkordér ku konektorovej
zásuvke USB počítača, nainštalujte na počítač
ovládač USB. Ovládač USB spolu so softvérom
na prezeranie obrázkov sa nachádza na disku
CD-ROM, ktorý sa dodáva spolu s
kamkordérom.
Ha a kamerát a számítógép USB
csatlakozójához kívánja csatlakoztatni, a
számítógépre telepítenie kell az USB
illesztőprogramot. Az USB illesztőprogram – a
képek megtekintésére szolgáló programmal
együtt – a kamerához mellékelt CD-n található.
Systémové požiadavky
OS:
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 a Mac OS X (v10.0/
v10.1)
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Upozorňujeme, že u nasledujúcich typov je
potrebné použi inováciu na operačný systém
Mac OS 9.0 alebo 9.1:
– počítače iMac so štandardnou inštaláciou
operačného systému Mac OS 8.6
a mechanikou CD-ROM s vkladaním diskov do
otvoru,
– počítače iBook alebo Power Mac G4 so
štandardnou inštaláciou operačného systému
Mac OS 8.6.
Iné:
Konektorová zásuvka USB musí by
štandardnou súčasou.
Na prehrávanie dynamických obrázkov sa
vyžaduje inštalácia programu QuickTime, verzie
3.0 alebo novšej.
Poznámky
•Ak súčasne pripojíte dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču, alebo ak použijete
rozbočovač, prevádzka v prostredí operačného
systému Macintosh nie je zaručená.
•Niektoré zariadenia v závislosti od typu
súčasne používaného zariadenia USB nemusia
fungova.
•V žiadnom z uvedených odporúčaných
počítačových prostredí nie je zaručená
bezproblémová prevádzka.
256
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 vagy Mac OS X
(v10.0/v10.1).
„Szokásos” („Standard”) telepítési módot
válasszon.
A következő modellek esetén azonban az
operációs rendszert Mac OS 9.0/9.1 verzióra kell
frissíteni:
– Mac OS 8.6 szokásos telepítésű operációs
rendszerrel ellátott olyan iMac, amelyben a CDegységbe a lemez egy nyíláson át tehető be
– iBook vagy Power Mac G4 szokásos módon
telepített Mac OS 8.6 operációs rendszerrel
Egyéb:
Szabványos USB csatlakozó.
A mozgóképek lejátszásához telepíteni kell a
QuickTime 3.0 vagy újabb verziójú programot.
Megjegyzések
•Ha Macintosh operációs rendszer esetén a
számítógéphez egynél több USB eszköz
csatlakozik, vagy ha USB-elosztót (hub)
használ, e funkció nem biztos, hogy működni
fog.
•Az egyidejűleg használt USB-eszközök
típusának függvényében előfordulhat, hogy
egyes eszközök nem működnek.
•Nem garantáljuk, hogy e funkció a fent felsorolt
operációs rendszerek mindegyike esetén
működik.
Pripojenie kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB
Inštalácia ovládača USB
Pre systémy Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.0/v10.1)
Nie je potrebné inštalova ovládač USB. Ihne
po pripojení k počítaču typu Mac pomocou kábla
USB je kamkordér automaticky rozpoznaný ako
jednotka.
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
Az USB illesztőprogram telepítése
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1) esetén
Nem kell telepíteni az USB illesztőprogramot. A
Macintosh automatikusan egy újabb egységként
felismeri a kamerát, amint a gépbe bedugja az
USB kábelt.
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 esetén
Pre používateov systémov Mac OS 8.5.1/8.6/
9.0
Pred dokončením inštalácie ovládača USB
nepripájajte kábel USB k počítaču.
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Mac OS elindul.
(2) Tegye be a kamerához mellékelt CD-t a CDolvasóba.
Ekkor megjelenik a program indítóképernyője.
(3) A képernyőn válassza a „Handycam” elemet.
Ekkor megjelenik az indítóképernyő.
(4) Az „USB Driver” elemre kattintva nyissa meg
azt a mappát, amely a „Driver”
illesztőprogramhoz tartozó hat iratot
tartalmazza.
Kliknite sem/
Kattintson
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Mac OS.
(2) Do mechaniky CD-ROM počítača vložte
dodaný disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka softvéru.
(3) Na obrazovke vyberte možnos “Handycam”.
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
(4) Kliknite na ikonu “USB Driver” a otvorte
priečinok so šiestimi súbormi potrebnými pre
ovládač “Driver”.
Az USB illesztőprogram telepítésének
befejezése előtt ne csatlakoztassa a
számítógéphez az USB kábelt.
Képek megtekintése számítógépen
257
Pripojenie kamkordéra k počítaču
pomocou kábla USB
A számítógép és a kamera
csatlakoztatása USB kábel
segítségével
(5) Vyberte nasledujúce dva súbory a pomocou
myši ich presuňte do priečinka System:
• Sony Camcorder USB Driver,
• Sony Camcorder USB Shim.
(5) Válassza ki a következő két iratot, és húzza
őket az egérrel a Rendszermappába (System
Folder).
•Sony Camcorder USB Driver
•Sony Camcorder USB Shim
(6) Ke sa zobrazí správa, kliknite na tlačidlo
“OK”.
Ovládač USB je nainštalovaný.
(7) Z počítača vyberte disk CD-ROM.
(8) Reštartujte počítač.
(6) Amikor megjelenik az üzenet, kattintson a
„Jó” („OK”) gombra.
Ezzel az USB illesztőprogramot telepítette a
számítógépre.
(7) Vegye ki a CD-t a számítógépből.
(8) Indítsa újra a számítógépet.
258
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory
Stick” na počítači
Zobrazovanie obrázkov
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
Képek megtekintése
A művelet megkezdése előtt
•Ahhoz, hogy a számítógépen megnézhesse a
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített
képeket, telepítenie kell az USB
illesztőprogramot (257. oldal).
•A mozgóképek lejátszásához telepíteni kell a
QuickTime 3.0 vagy újabb verziójú programot.
(1) Zapnite počítač a spustite operačný systém
Mac OS.
(2) Do kamkordéra vložte pamäovú kartu
“Memory Stick” a ku kamkordéru pripojte
sieový adaptér.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy
MEMORY.
(4) Pomocou dodávaného kábla USB prepojte
konektorovú zásuvku (USB) na kamkordéri
s konektorovou zásuvkou USB na počítači.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí nápis
“USB MODE”.
(5) Dvakrát kliknite na ikonu “Memory Stick” na
pracovnej ploche.
Zobrazia sa priečinky pamäovej karty
“Memory Stick”.
(6) Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový
súbor v priečinku v tomto poradí:
priečinok “Dcim” t priečinok “sssmsdcf”*1)
t obrazový súbor.*2)
(1) Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg,
amíg a Mac OS elindul.
(2) Tegyen be egy „Memory Stick”
memóriakártyát a kamerába, és
csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet.
(3) A POWER kapcsolót állítsa MEMORY
helyzetbe.
(4) A mellékelt USB kábellel kösse össze a
kamera (USB) csatlakozóját és a
számítógép USB bemenetét.
Ekkor a kamera képernyőjén megjelenik az
„USB MODE” felirat.
(5) A képernyőn kattintson duplán a „Memory
Stick” ikonra.
Ekkor megjelennek a „Memory Stick”
memóriakártyán található mappák.
(6) Az alábbi utat bejárva kattintson duplán a
megfelelő kép-iratra.
„Dcim” mappa t „sssmsdcf” mappa *1)
t kép-irat *2)
*1) A sss jel egy 101 és 999 közötti tetszőleges
egész számot jelöl.
*2) Ajánljuk, hogy megtekintés előtt a mozgóképiratokat másolja rá a számítógép
merevlemezére. Ha az iratot közvetlenül a
„Memory Stick” memóriakártyáról játssza le,
előfordulhat, hogy a kép és a hang szaggatott
lesz.
Képek megtekintése számítógépen
*1) sss znamená akékovek číslo v rozpätí od
101 do 999.
*2) Pred sledovaním súboru s dynamickým
obrazom sa odporúča skopírova súbor na
pevný disk počítača. Pri prehrávaní priamo
z pamäovej karty “Memory Stick” sa môže
obraz a zvuk preruši.
Zobrazovanie obrázkov na počítači
Predtým, než začnete
•Je potrebné nainštalova ovládač USB na
prezeranie obrázkov na pamäovej karte
“Memory Stick” použitím počítača (s. 257).
•Na prehrávanie dynamických obrázkov sa
vyžaduje inštalácia programu QuickTime, verzie
3.0 alebo novšej.
259
Zobrazovanie obrázkov nahratých
na pamäovej karte “Memory Stick”
na počítači
Odpojte kábel USB a vyberte
pamäovú kartu “Memory Stick”
alebo nastavte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG)
(1) Ukončite všetky spustené programy.
Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu na
kamkordéri.
(2) Presuňte ikonu “Memory Stick” do priečinka
“Kôš”. Prípadne môžete kliknutím vybra
ikonu “Memory Stick”, potom vybra možnos
“Vysunú disk” v ponuke “Špeciálne” v avej
hornej časti obrazovky.
(3) Odpojte kábel USB alebo vysuňte pamäovú
kartu “Memory Stick”. Prepínač POWER na
kamkordéri nastavte do polohy OFF (CHG).
Pre používateov systému Mac OS X (v10.0)
Vypnite počítač, odpojte kábel USB, vysuňte
pamäovú kartu “Memory Stick” alebo nastavte
prepínač POWER do polohy OFF (CHG).
260
„Memory Stick” memóriakártyára
felvett képek megtekintése
számítógépen
Az USB kábeles kapcsolat
megszüntetése és a „Memory
Stick” memóriakártya eltávolítása,
illetve a POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetbe állítása
(1) Zárjon be minden futó programot.
Győződjék meg arról, hogy a kamerán a
memóriakártya használatára figyelmeztető
kijelző nem világít.
(2) Húzza a „Memory Stick” ikont a „Kuká”-ba.
Azt is megteheti, hogy a „Memory Stick”
ikonra kattintva kijelöli, majd a képernyő jobb
felső részén található „Egyéb” menüből
kiválasztja a „Dobd ki” menüpontot.
(3) Húzza ki az USB kábelt, illetve vegye ki a
„Memory Stick” memóriakártyát. A kamera
POWER kapcsolóját állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
Mac OS X (v10.0) esetén
Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki az
USB kábelt, és vegye ki a „Memory Stick”
memóriakártyát vagy állítsa a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe.
Prenos digitalizovaného obrazu
z analógového videozariadenia do
počítača – funkcia konverzie signálu
Analóg videoeszköz képeinek
átvétele számítógépre
– Jelkonvertáló funkció
Pomocou prenosu údajov prostredníctvom
kamkordéra je možné digitalizova obraz a zvuk
z analógového videozariadenia pripojeného
k počítaču s konektorovou zásuvkou i.LINK.
Az i.LINK csatlakozón keresztül a kamerához
csatlakoztatott számítógépre a kamerán át
átvehetők analóg videokészülékről származó
kép- és hanginformációk.
Predtým, než začnete
Položku DISPLAY v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu LCD. (Predvolené
nastavenie je LCD.)
A művelet megkezdése előtt
A menüben a DISPLAY menüponthoz állítsa be
az LCD értéket. (A gyári beállítás LCD.)
S VIDEO
(1) A POWER kapcsolót állítsa VCR helyzetbe.
(2) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva a
menüben állítsa az A/V t DV OUT
menüpontot ON értékre (282. oldal).
(4) Az analóg videoberendezésen indítsa el a
lejátszást.
(5) A számítógépen kezdje meg a kép- és
hanginformációk átvételét.
Ez az eljárás a számítógéptől és a rajta
használt szoftvertől függően más és más
lehet.
A képek átvételének részleteit a számítógép
és a rajta használt szoftver használati
útmutatójában találhatja meg.
AUDIO/VIDEO
Videorekordér/
Videomagnó
Žltý/
Sárga
DV
VIDEO
AUDIO
Biely/
Fehér
Červený/
Piros
Prípojný kábel A/V
(je súčasou)/
A/V összekötőkábel
(tartozék)
Kábel i.LINK
(volitené
príslušenstvo)/
i.LINK kábel (külön
megvásárolható)
Na tejto strane je
značka ./
A jel ezen az
oldalon található.
i.LINK
Képek megtekintése számítógépen
OUT
S VIDEO
Zobrazovanie obrázkov na počítači
(1) Prepínač POWER nastavte do polohy VCR.
(2) Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazia sa
nastavenia ponuky.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte položku A/V t DV OUT v
časti
na hodnotu ON (s. 268).
(4) Začnite prehrávanie na analógovom
videozariadení.
(5) Na počítači spustite postupy digitalizácie
obrazu a zvuku.
Postupy sú závislé od používaného počítača
a softvéru.
Podrobné informácie o digitalizácii obrazu
nájdete v návode na používanie počítača
a softvéru.
: Tok signálu/
Jeláramlás iránya
261
Prenos digitalizovaného obrazu
z analógového videozariadenia do
počítača – funkcia konverzie signálu
Analóg videoeszköz képeinek
átvétele számítógépre
– Jelkonvertáló funkció
Po skončení digitalizácie obrazu a zvuku
A kép- és hanginformációk átvétele után
Na počítači zastavte digitalizačné postupy
a zastavte prehrávanie na analógovom
videozariadení.
Állítsa le a számítógépen az átvételt, és állítsa le
az analóg videoeszközön a lejátszás.
Poznámky
•Potrebujete softvér a počítač s podporou
výmeny digitálnych videosignálov.
•Ak analógové obrazové signály konvertujete
pomocou kamkordéra na digitálne obrazové
signály, v závislosti od stavu analógových
obrazových signálov sa nemusia výstupné
obrázky zobrazi na počítači správne.
Ak je na počítači konektorová zásuvka USB
Kamkordér môžete pripoji k počítaču pomocou
dodávaného kábla USB. Pri prehrávaní však
môže obraz blika.
Ak má videorekordér konektorovú zásuvku
typu S video
Pomocou kábla S video (volitené príslušenstvo)
sa dá obraz reprodukova vernejšie.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Pripojte kábel typu S video (volitené
príslušenstvo) ku konektorom typu S video na
kamkordéri a videorekordéri.
262
Megjegyzések
•Digitális videojelek küldésére és fogadására
képes számítógépre és szoftverre van szükség.
•Az analóg videojelek állapotának függvényében
előfordulhat, hogy az analóg videojelek
digitálissá alakításakor a számítógép nem tudja
a képeket tökéletesen továbbítani a
kamerának.
Ha a számítógép rendelkezik USB
csatlakozóaljzattal
A kamerát és a számítógépet a kamerához
mellékelt USB kábellel is összekötheti. Ne feledje
azonban, hogy a kép esetleg villogni fog.
Ha a videomagnó S video-csatlakozóaljzattal
rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S videokábelt
(külön megvásárolható).
Ha ezt a csatlakoztatási módot használja, nem
kell használnia az A/V összekötőkábel sárga
(videó) csatlakozóját.
Az S videokábelt (külön megvásárolható) a
kamera és a videomagnó S videoaljzatához
csatlakoztassa.
— A videokamera testre szabása —
Zmena nastavení
ponuky
A menü beállításainak
módosítása
Nastavenia režimu v nastaveniach ponuky
môžete zmeni otáčaním ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC, prostredníctvom ktorého môžete
vybera položky ponuky. Predvolené nastavenia
sa dajú čiastočne zmeni. Najprv vyberte ikonu,
potom položku ponuky a nakoniec režim.
Az üzemmódok beállításait úgy lehet a menüben
megváltoztatni, hogy a SEL/PUSH EXEC tárcsa
segítségével kiválasztja a megfelelő
menüpontokat. A gyári beállítások egy része
módosítható. A kiválasztás sorrendje a
következő: ikon, menüpont, üzemmód.
(1) V režime CAMERA, VCR/PLAYER alebo
MEMORY zobrazte nastavenia ponuky
stlačením tlačidla MENU.*
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú ikonu a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(3) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(5) Ak chcete zmeni iné položky, stlačte tlačidlo
RETURN, stlačte ovládací prvok a potom
zopakujte kroky č. (2) až (4).
(1) A menü megjelenítéséhez CAMERA, VCR/
PLAYER vagy MEMORY módban nyomja
meg a MENU gombot.*
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt ikont, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt menüpontot, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva válassza
ki a kívánt üzemmódot, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(5) Ha további menüpontokat is módosítani
kíván, válassza ki a
RETURN menüpontot,
nyomja meg a tárcsát, majd ismételje meg a
(2) – (4) lépéseket.
Ďalšie informácie získate v kapitole “Výber
nastavenia režimu pre každú položku” (s. 265).
A részleteket illetően olvassa el „Az egyes
menüpontok üzemmódjának beállítása” című
fejezet (279. oldal).
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Prispôsobenie kamkordéra
— Prispôsobenie kamkordéra —
A videokamera testre szabása
263
Zmena nastavení ponuky
1
A menü beállításainak módosítása
CAMERA
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
FLASH MODE
AUTO SHTR
MENU
[MENU] : END
VCR/PLAYER*
2
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
MANUAL SET
P EFFECT
D EFFECT
[MENU] : END
1
[MENU] : END
MEMORY*
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
AUTO SHTR
TAPE SET
REC MODE SP
AUDIO MODE
REMAIN
FRAME REC
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
3
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
AUTO
REMAIN
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
AUTO
FRAME REC ON
INT. REC
RETURN
1
2
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
4
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
AUTO
FRAME REC ON
I NT. REC
RETURN
[MENU] : END
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
264
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
ON
REMAIN
FRAME REC
INT. REC
RETURN
[MENU] : END
* A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
Zmena nastavení ponuky
A menü beállításainak módosítása
Zrušenie zobrazenia ponuky
A menü eltüntetése
Stlačte tlačidlo MENU.
Nyomja meg a MENU gombot.
Položky ponuky sa zobrazujú ako nasledujúce
ikony:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
PLAYER SET
LCD SET
1 MEM SET 1
2 MEM SET 2
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
A menüpontokat az alábbi ikonok jelölik:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
PLAYER SET
LCD SET
1 MEM SET 1
2 MEM SET 2
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
V závislosti od typu kamkordéra
Zobrazenie ponuky sa môže líši od zobrazenia
na tejto ilustrácii.
A kamera típusától függően
A megjelenő menü eltérhet a jelen illusztrációtól.
Slovensky
z je predvoleným nastavením.
Položky ponuky sa odlišujú v závislosti od polohy prepínača POWER.
Na obrazovke sú zobrazené len tie položky, s ktorými môžete v danej chvíli pracova.
Prepínač
POWER *1)
Prispôsobenie konkrétnym požiadavkám snímania
(s. 88).
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
—
(počas nahrávania)
Pridanie špeciálnych filmových alebo televíznych
efektov do obrazu (s. 83).
CAMERA
P EFFECT
—
(počas prehrávania)*2)
Pridanie špeciálnych filmových alebo televíznych
efektov do obrazu (s. 110).
VCR
D EFFECT *3)
Pridanie špeciálnych efektov použitím rôznych
digitálnych funkcií (s. 85, 112).
VCR
CAMERA
Použitie blesku (volitené príslušenstvo) bez ohadu
na intenzitu osvetlenia prostredia.
CAMERA
MEMORY
Režim
MANUAL SET
PROGRAM AE
—
—
FLASH MODE *3) z ON
AUTO
2)
AUTO SHTR *
z ON
OFF
Automatické použitie blesku.
Automatické zapnutie elektronickej uzávierky pri
snímaní za vemi jasného svetla.
CAMERA
MEMORY
A videokamera testre szabása
Význam
Ikona/položka
Prispôsobenie kamkordéra
Výber nastavenia režimu pre každú položku
Elektronická uzávierka sa automaticky nezapne pri
snímaní za vemi jasného svetla.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
265
Zmena nastavení ponuky
Poznámky týkajúce sa režimu FLASH MODE *3)
•Ak externý blesk (volitené príslušenstvo) nie je kompatibilný s režimom FLASH MODE, režim FLASH
MODE nie je možné upravova.
•Ak externý blesk (volitené príslušenstvo) nie je pripojený, režim FLASH MODE nie je možné
upravova.
Poznámka o funkcii AUTO SHTR *2)
Funkcia Auto Shutter nastavuje elektronicky rýchlos uzávierky.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
Ikona/položka
Režim
Význam
z OFF
Funkcia samočinného časovača sa nepoužíva.
Prepínač
POWER *1)
CAMERA SET
SELFTIMER *2)
ON
D ZOOM
*3)
*4)
16:9WIDE
*5)
z OFF
Vypnutie digitálneho priblíženia. Vykoná sa
priblíženie do hodnoty 20×.
40×
Zapnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie v rozsahu
od 20× do 40× sa vykonáva digitálne (s. 47).
560×
Zapnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie v rozsahu
od 20× do 560× sa vykonáva digitálne (s. 47).
z OFF
Vypnutie digitálneho priblíženia. Vykoná sa
priblíženie do hodnoty 20×.
40×
Zapnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie v rozsahu
od 20× do 40× sa vykonáva digitálne (s. 47).
700×
Zapnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie v rozsahu
od 20× do 700× sa vykonáva digitálne (s. 47).
z OFF
ON
*6)
Použitie funkcie samočinného časovača
(s. 56, 73, 168, 185).
z OFF
—
CAMERA
CAMERA
MEMORY
CAMERA
Nahrávanie širokouhlého obrazu vo formáte 16:9
(s. 77).
—
CINEMA
Nahrávanie v režime CINEMA (s. 78).
16:9FULL
Nahrávanie v režime 16:9FULL.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
266
CAMERA
MEMORY
CAMERA
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Prepínač
POWER *1)
Význam
CAMERA SET
STEADYSHOT *7) z ON
OFF
N.S.LIGHT
z ON
OFF
Vyrovnávanie otrasov kamery.
Zrušenie funkcie SteadyShot. Pri snímaní statických
objektov pomocou statívu vznikajú prirodzené
obrázky.
Použitie zdroja svetla NightShot Light (s. 54).
Vypnutie zdroja svetla NightShot Light.
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Poznámky týkajúce sa funkcie SteadyShot *7)
•Funkcia SteadyShot nevyrovná nadmerné otrasy kamery.
•Použitie konverzného objektívu (volitené príslušenstvo) môže ovplyvni funkciu SteadyShot.
Ak zrušíte funkciu SteadyShot *7)
Na obrazovke sa objaví indikátor vypnutia funkcie SteadyShot
nadmernému vyrovnávaniu otrasov.
Prispôsobenie kamkordéra
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
. Kamkordér zabraňuje
A videokamera testre szabása
267
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Prepínač
POWER *1)
Režim
Význam
z STEREO
Prehrávanie pásky so stereofónnym zvukom alebo
pásky s dvoma zvukovými stopami s hlavným a
vedajším zvukom (s. 321, 322).
VCR SET
PLAYER SET
HiFi SOUND *2)
EDIT *3)
1
Prehrávanie avého kanála pásky so stereofónnym
zvukom alebo hlavného zvuku pásky s dvoma
zvukovými stopami.
2
Prehrávanie pravého kanála pásky so stereofónnym
zvukom alebo vedajšieho zvuku pásky s dvoma
zvukovými stopami.
z OFF
ON
TBC *4) *5)
z ON
OFF
—
VCR
PLAYER
Minimalizovanie znižovania kvality obrazu pri
úpravách.
Korekcia chvenia.
Vypnutie korekcie chvenia. Pri prehrávaní pásky, na
ktorú ste nahrali signál z televíznej hry alebo
podobného zariadenia, nastavte položku TBC na
hodnotu OFF.
VCR/
PLAYER
Skratka TBC znamená “Time Base Corrector (Korektor časovej základne)”.
DNR *4) *5)
z ON
OFF
Zníženie šumu obrazu.
Zníženie pohybovej neostrosti u rýchlo sa
pohybujúceho obrazu.
VCR/
PLAYER
Skratka DNR znamená “Digital Noise Reduction (Digitálna redukcia šumu)”.
AUDIO MIX *2)
—
Úprava vyváženia kanálov stereo 1 a stereo 2.
ST1
A/V t
DV OUT *6)
z OFF
ON
ST2
Výstup digitálneho obrazu a zvuku v analógovom
formáte použitím kamkordéra.
VCR
Výstup analógového obrazu a zvuku v digitálnom
formáte použitím kamkordéra (s. 261).
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5) Len pre prehrávanie pásky nahratej v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
*6)
268
VCR
systéme.
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Význam
Prepínač
POWER *1)
z ON PAL TV
Prehrávanie pásky nahratej kamkordérom na
televízore so systémom PAL.
VCR/
PLAYER
VCR SET
PLAYER SET
NTSC PB
NTSC 4.43
PB MODE *6)
z AUTO
/
Prehrávanie pásky nahratej vo farebnom systéme
NTSC na televízore s režimom NTSC 4.43.
Automatický výber systému (Hi8
,
štandardný 8 mm systém alebo systém
Digital8 ), ktorý bol použitý pri nahrávaní na pásku,
a prehranie pásky.
VCR
Prehrávanie pásky nahratej v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm systéme, ak
kamkordér automaticky nerozlišuje nahrávací
systém.
Po uplynutí viac ako piatich minút od odpojenia zdroja napájania
Nastavenie položiek HiFi SOUND *2), EDIT *3) a AUDIO MIX *2) sa zmení naspä na predvolené hodnoty.
Poznámka týkajúca sa funkcie NTSC PB
Ak prehrávate pásku na multisystémovom televízore, počas sledovania obrazu na televíznej obrazovke
vyberte najvhodnejší režim prehrávania pásky.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5) Len pre prehrávanie pásky nahratej v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
*6)
systéme.
A videokamera testre szabása
Poznámky týkajúce sa režimu PB MODE *6)
Režim sa vráti do predvoleného nastavenia, ak:
– odstránite zdroj napájania,
– zapnete prepínač POWER.
Prispôsobenie kamkordéra
Poznámky týkajúce sa režimu AUDIO MIX *2)
•Vyváženie je možné upravova iba u pások nahratých v systéme Digital8 .
•Pri prehrávaní pásky nahratej v 16-bitovom režime nie je možné upravova vyváženie.
269
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Prepínač
POWER *
Význam
LCD SET
LCD BRIGHT
—
Upravenie jasu obrazovky LCD použitím ovládacieho
prvku SEL/PUSH EXEC.
stmavenie
LCD B.L.
LCD COLOUR
zosvetlenie
z BRT NORMAL Nastavenie jasu podsvietenia obrazovky LCD na
normálnu hodnotu.
BRIGHT
Zvýšenie jasu podsvietenia obrazovky LCD.
—
Upravenie farieb na obrazovke LCD, pričom
otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC sa
upravuje nasledujúci pruh.
zníženie intenzity
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
zvýšenie intenzity
Poznámky týkajúce sa funkcie LCD B.L.
•Ak vyberiete možnos BRIGHT, životnos batérie sa počas nahrávania zníži asi o 10 percent.
•Ak používate iné zdroje napájania ako batériu, možnos BRIGHT sa nastaví automaticky.
Aj ke vyberiete možnos LCD BRIGHT, LCD B.L. alebo LCD COLOUR
Na nahratý obraz to nebude ma vplyv.
* Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
270
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
1
Režim
Význam
Prepínač
POWER
z FINE
Nahrávanie statických obrázkov v režime vysokej
kvality obrazu (s. 160).
VCR
MEMORY
MEM SET 1
STILL SET
QUALITY
STANDARD
FLD/FRAME
z FIELD
FRAME
Nahrávanie statických obrázkov v režime
štandardnej kvality obrazu.
Nahrávanie korekcie chvenia pohybujúcich sa
objektov (s. 165).
MEMORY
Nahrávanie statických objektov vo vysokej kvalite.
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
FILE NO.
PRINT MARK
160 × 112
Nahrávanie dynamických obrázkov vekosti
160 × 112.
z AUTO
Zobrazenie zostávajúcej kapacity pamäovej karty
“Memory Stick” v nasledujúcich prípadoch:
• na pä sekúnd po nastavení prepínača POWER do
polohy VCR alebo MEMORY,
• na pä sekúnd po vložení pamäovej karty
“Memory Stick” do kamkordéra,
• pri kapacite pamäovej karty “Memory Stick”
menšej ako niekoko minút v režime MEMORY,
• na pä sekúnd po začatí nahrávania dynamického
obrázka,
• na pä sekúnd po skončení nahrávania
dynamického obrázka.
ON
Stále zobrazovanie zostávajúcej kapacity pamäovej
karty “Memory Stick”.
z ADD
MEMORY
Zrušenie vytvárania nového priečinka.
—
Výber priečinka, do ktorého sa nahrávajú obrázky
(s. 201).
MEMORY
Postupné priraovanie čísel súborom aj v prípade
výmeny pamäovej karty “Memory Stick”. Po
vytvorení nového priečinka alebo zmene priečinka
nahrávania sa však číselná postupnos vynuluje.
VCR
MEMORY
z SERIES
RESET
Vynulovanie číslovania súborov po každej výmene
pamäovej karty “Memory Stick”.
ON
Zápis tlačovej značky na nahraté statické obrázky,
ktoré sa budú neskôr tlači (s. 224).
ON
z OFF
PB FOLDER
VCR
MEMORY
RETURN
z OFF
PROTECT
Vytvorenie nového priečinka (s. 199).
VCR
MEMORY
—
VCR
MEMORY
A videokamera testre szabása
REC FOLDER
Nahrávanie dynamických obrázkov vekosti
320 × 240 (s. 162).
Prispôsobenie kamkordéra
NEW FOLDER
z 320 × 240
Zrušenie tlačových značiek na statických obrázkoch.
Ochrana vybratých obrázkov proti náhodnému
vymazaniu (s. 219).
VCR
MEMORY
Zrušenie ochrany obrázkov.
Výber priečinka, ktorý obsahuje obrázky na
prehrávanie (s. 211).
MEMORY
271
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
2
Režim
Význam
Prepínač
POWER
Zrušenie prehliadky záberov.
MEMORY
MEM SET 2
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
Nepretržité prehrávanie všetkých obrázkov na
pamäovej karte “Memory Stick” (s. 217).
FOLDER sss*1) Nepretržité prehrávanie všetkých obrázkov
v aktuálnom priečinku PB.
INT.R -STL
ON
z OFF
SET
DELETE ALL
z RETURN
ALL FILES
Aktivácia funkcie nahrávania fotografií po intervaloch
(s. 192).
MEMORY
Vypnutie funkcie nahrávania fotografií po intervaloch.
Nastavenie hodnoty INTERVAL pre nahrávanie
fotografií po intervaloch.
Zrušenie odstránenia všetkých obrázkov.
MEMORY
Odstránenie všetkých nechránených obrázkov na
pamäovej karte “Memory Stick” (s. 222).
FOLDER sss*1) Odstránenie všetkých nechránených obrázkov
v aktuálnom priečinku PB.
FORMAT
z RETURN
OK
Zrušenie formátovania.
MEMORY
Formátovanie vloženej pamäovej karty “Memory
Stick”. Formátovanie vymaže všetky informácie
na pamäovej karte “Memory Stick”.
1. Pomocou ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte možnos FORMAT a potom ovládací prvok
stlačte.
2. Pomocou ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
vyberte možnos OK a potom ovládací prvok
stlačte.
3. Po zobrazení nápisu EXECUTE stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC. Počas formátovania bliká
nápis FORMATTING. Po skončení formátovania sa
zobrazí nápis COMPLETE.
Poznámky týkajúce sa formátovania
•Formátovanie vymaže všetky priečinky.
•Formátovanie vymaže všetky obrázky, a to aj v tom prípade, ak sú chránené.
•Dodávaná pamäová karta “Memory Stick” bola naformátovaná u výrobcu. Formátovanie pamäovej
karty “Memory Stick” použitím kamkordéra nie je potrebné.*2)
•Kým je zobrazený nápis FORMATTING, nesmú sa vykonáva nasledujúce činnosti:
– prepínanie prepínača POWER,
– stláčanie tlačidiel,
– vysúvanie pamäovej karty “Memory Stick”.
– odpojenie zdroja napájania.
•Ak je plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory Stick” nastavená do polohy
LOCK, pamäovú kartu nemožno formátova.
FORMAT ERROR”, pamäovú kartu “Memory Stick” naformátujte.
•Ak sa zobrazí nápis “
*1) sss znamená číslo priečinka.
*2)
272
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Prepínač
POWER *1)
Režim
Význam
z SP
Nahrávanie v režime SP (štandardné prehrávanie).
TAPE SET
REC MODE
LP
AUDIO MODE *2)
z 12BIT
16BIT
ORC TO SET *3)
Predĺženie času prehrávania na 1,5 *2) alebo 2 *3)
násobok času prehrávania v režime SP.
Nahrávanie v 12-bitovom režime (dva stereofónne
zvuky).
VCR
CAMERA
VCR *4)
CAMERA
Nahrávanie v 16-bitovom režime (jeden stereofónny
zvuk vysokej kvality).
—
Automatické nastavenie podmienok nahrávania tak,
CAMERA
aby nahrávka mala čo najvyššiu kvalitu. Stlačením
tlačidla START/STOP spustite nastavenie.
Kamkordér približne 10 sekúnd kontroluje stav pásky
a potom sa vráti do pohotovostného režimu.
Skratka ORC znamená “Optimizing the Recording Condition” (“Optimalizácia podmienok nahrávania”).
q REMAIN
ON
Ustavičné zobrazenie pruhu so zostávajúcim časom
pásky.
z OFF
Vypnutie funkcie nahrávania po snímkach.
ON
Zapnutie funkcie nahrávania po snímkach (s. 96).
ON
Zapnutie funkcie nahrávania po intervaloch (s. 94).
z OFF
SET
VCR/
PLAYER
CAMERA
CAMERA
CAMERA
Vypnutie funkcie nahrávania po intervaloch.
Nastavenie hodnôt položiek INTERVAL a REC TIME
pre nahrávanie po intervaloch.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
A videokamera testre szabása
INT. REC *2)
Zobrazenie pruhu so zostávajúcim časom pásky:
• približne na osem sekúnd po zapnutí kamkordéra
a výpočte dĺžky zostávajúceho času pásky,
• približne na osem sekúnd po vložení kazety a po
výpočte dĺžky zostávajúceho času pásky,
• približne na osem sekúnd po stlačení tlačidla N
v režime VCR/PLAYER,
• približne na osem sekúnd po stlačení tlačidla
DISPLAY na zobrazenie indikátorov na obrazovke,
• počas prevíjania pásky dozadu alebo dopredu
alebo pri vyhadávaní s obrazom v režime
VCR/PLAYER.
Prispôsobenie kamkordéra
FRAME REC *2)
z AUTO
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
273
Zmena nastavení ponuky
Poznámky týkajúce sa režimu LP
•Ak na svojom kamkordéri nahráte pásku v režime LP, odporúčame, aby ste ju na tomto kamkordéri
aj prehrávali. Pri prehrávaní pásky nahratej na inom kamkordéri alebo videorekordéri sa môže
v obraze alebo vo zvuku vyskytnú šum.
•Pri nahrávaní v režime LP dosiahnete najlepšie výsledky vtedy, ak budete používa kazety značky
Sony.
•Ak nahrávate na tú istú pásku v režimoch SP a LP, alebo ak niektoré zábery nahrávate v režime LP,
prehrávaný obraz môže by poškodený alebo sa môže v jednotlivých záberoch nesprávne zapísa
časový kód.*2)
•Šum sa môže vyskytnú aj vtedy, ak budete na svojom kamkordéri prehráva pásky nahraté
v režime LP na inom kamkordéri alebo videorekordéri.*3)
•Ak na kamkordéri nahráte pásku v režime LP, nahrávanie prebieha v štandardnom 8 mm systéme.*3)
Poznámky týkajúce sa režimu AUDIO MODE *2)
Pri prehrávaní pásky nahratej v 16-bitovom režime sa v režime AUDIO MIX nedá upravi vyváženie.
Poznámka týkajúca sa kopírovania pásky na iný videorekordér *4)
U pások nahratých v systéme Digital8 nie je možné vybra režim AUDIO MODE. Tento režim však
môžete vybra vtedy, ak pomocou kábla i.LINK kopírujete na iný videorekordér pásky nahraté v
systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm systéme.
Poznámky týkajúce sa nastavenia ORC *3)
•Pri každom vysunutí kazety sa nastavenie funkcie ORC zruší. Ak je to potrebné, vykonajte
nastavenie.
•Toto nastavenie nie je možné použi na kazete s odkrytou červenou značkou (t. j. ak je páska
chránená proti zápisu).
•Po nastavení položky ORC TO SET sa na páske objaví prázdna čas v trvaní približne 0,1 sekundy.
Pri pokračovaní nahrávania od tejto pozície sa však táto prázdna čas z pásky stratí.
•Ak chcete zisti, či je už funkcia ORC nastavená, vyberte položku ORC TO SET v nastaveniach
ponuky. Ak je položka ORC TO SET už nastavená, zobrazí sa indikátor “ORC ON”.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
274
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Prepínač
POWER *1)
Význam
SETUP MENU
—
CLOCK SET
AUTO DATE *2)
z ON
OFF
3)
USB STREAM *
z OFF
Zaznamenávanie dátumu 10 sekúnd od začiatku
nahrávania.
CAMERA
Zrušenie funkcie USB Streaming.
Zapnutie funkcie USB Streaming.
z NORMAL
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v normálnej
vekosti.
2×
LANGUAGE
CAMERA
MEMORY
Zrušenie funkcie automatického dátumu.
ON
LTR SIZE
Nastavenie dátumu a času (s. 37).
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v
dvojnásobnej vekosti.
z ENGLISH
Zobrazenie informačných indikátorov v angličtine.
4)
FRANÇAIS *
Zobrazenie niektorých informačných indikátorov vo
francúzštine.
ESPAÑOL *4)
Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v španielčine.
VCR
CAMERA
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
DEUTSCH *4)
Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v nemčine.
ITALIANO *4)
Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v taliančine.
EΛΛHNIKA *4) Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v gréčtine.
[SIMP] *5) Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v čínštine (zjednodušenej).
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4) Iba typy určené pre Európu.
*5) Okrem typov určených pre Európu.
*6)
A videokamera testre szabása
[COMP] *5) Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v čínštine (tradičnej).
Prispôsobenie kamkordéra
PORTUGUÊS *4) Zobrazenie niektorých informačných indikátorov
v portugalčine.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
275
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Význam
Prepínač
POWER *1)
z ON
Zobrazenie ukážky.
CAMERA
SETUP MENU
DEMO MODE
OFF
Zrušenie ukážkového režimu.
Poznámky týkajúce sa režimu DEMO MODE
•Ak je v kamkordéri vložená pamäová kazeta “Memory Stick”, režim DEMO MODE sa nedá vybra.*6)
•Ak je v kamkordéri vložená kazeta, režim DEMO MODE sa nedá vybra.
•Režim DEMO MODE je predvolene nastavený na hodnotu STBY (pohotovostný režim). Ukážka sa
spustí približne o 10 minút od nastavenia prepínača POWER do polohy CAMERA, ak v kamkordéri
nie je vložená kazeta.
Ak chcete ukážku zruši, vložte do kamkordéra pamäovú kartu “Memory Stick”*6) alebo kazetu a
prepínač POWER nastavte do polohy inej ako CAMERA alebo nastavte položku DEMO MODE na
hodnotu OFF. Ak chcete znova nastavi hodnotu STBY (pohotovostný režim), v nastaveniach ponuky
nechajte položku DEMO MODE nastavenú na hodnotu ON, nastavte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) a prepínač POWER vráte spä do polohy CAMERA.
•Ak je položka NIGHTSHOT nastavená na hodnotu ON, na obrazovke sa objaví indikátor
“NIGHTSHOT” a v nastaveniach ponuky nie je možné vybra režim DEMO MODE.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4) Iba typy určené pre Európu.
*5) Okrem typov určených pre Európu.
*6)
276
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Význam
Prepínač
POWER *1)
z DATE/CAM
Zobrazenie dátumu, času a nahrávaných údajov
počas prehrávania.
VCR
MEMORY
OTHERS
DATA CODE *2)
WORLD TIME
BEEP
DATE
Zobrazenie dátumu a času počas prehrávania.
—
Nastavenie miestneho času.
Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC
nastavte časový rozdiel. Hodiny sa zmenia poda
nastaveného časového rozdielu. Ak nastavíte časový
rozdiel na hodnotu 0, nastavenie hodín sa vráti na
pôvodnú hodnotu.
CAMERA
MEMORY
Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci
nahrávania, alebo ak pri používaní kamkordéra
nastane neštandardná situácia.
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
z MELODY
NORMAL
Nastavenie pípania namiesto melódie.
OFF
Zrušenie všetkých zvukov vrátane zvuku uzávierky.
COMMANDER *3) z ON
OFF
Vypnutie diakového ovládača, aby sa zabránilo
náhodnému ovládaniu kamkordéra diakovým
ovládačom iného videorekordéra.
z LCD
Zobrazovanie na obrazovke LCD a v hadáčiku.
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
OFF
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
Zobrazovanie na televíznej obrazovke, obrazovke
LCD a v hadáčiku.
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
Rozsvietenie indikátora nahrávania na prednej strane
kamkordéra.
CAMERA
MEMORY
Vypnutie indikátora nahrávania s cieom
neupozorňova snímanú osobu na nahrávanie.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
A videokamera testre szabása
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
Prispôsobenie kamkordéra
DISPLAY
Zapnutie diakového ovládača dodávaného s
kamkordérom.
277
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Režim
Význam
Prepínač
POWER *1)
z RETURN
Zrušenie úprav videa.
VCR
OTHERS
VIDEO EDIT *4)
*5)
TAPE
Vytvorenie programu a úprava videa (s. 136).
MEMORY
Vytvorenie programu a úprava súborov MPEG
(s. 194).
—
Vytvorenie programu a úprava videa (s. 136).
VCR
Poznámka *6)
Ak je v nastaveniach ponuky položka V-OUT/LCD nastavená na hodnotu DISPLAY a stlačíte tlačidlo
DISPLAY, obraz z televízora alebo videorekordéra sa neobjaví na obrazovke ani vtedy, ak je
kamkordér pripojený na výstupy z televíznej obrazovky alebo videorekordéra (okrem prípadu, ke je
kamkordér pripojený pomocou kábla i.LINK).
Po uplynutí viac ako piatich minút od odpojenia zdroja napájania *3)
Obnoví sa predvolené nastavenie položky COMMANDER.
Snímanie blízkeho objektu.
Ak je položka REC LAMP nastavená na hodnotu ON, indikátor nahrávania na prednej strane
kamkordéra sa môže pri nahrávaní zblízka odráža na objekte. V tomto prípade odporúčame nastavi
položku REC LAMP na hodnotu OFF.
*1) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
278
A menü beállításainak módosítása
Magyar
Az egyes menüpontok üzemmódjának beállítása
z jelöli a gyári beállítást.
Az egyes menüpontok a POWER kapcsoló helyzetének függvényében különbözőek lehetnek.
A képernyőn csak az éppen aktív menüpontok jelennek meg.
Ikon/menüpont
Üzemmód
POWER
kapcsoló *1)
Szerepe
MANUAL SET
PROGRAM AE
—
Alkalmazkodás az egyéni felvételkészítési igényekhez CAMERA
(88. oldal).
MEMORY
P EFFECT
(felvételkor)
—
Mozi- vagy tévéfilmekben látott különleges hatások
eléréséhez (83. oldal).
CAMERA
P EFFECT
(lejátszáskor)*2)
—
Mozi- vagy tévéfilmekben látott különleges hatások
eléréséhez (110. oldal).
VCR
D EFFECT *3)
—
Különböző digitális funkciók segítségével
létrehozható különleges hatások elérésére (85. és
112. oldal).
VCR
CAMERA
FLASH MODE *3) z ON
AUTO SHTR *
z ON
OFF
A vaku automatikus működtetéséhez.
Ha azt szeretné, hogy amikor világos környezetben
készít felvételt, az elektronikus zár automatikusan
bekapcsoljon.
CAMERA
MEMORY
Ha nem szeretné, hogy amikor világos környezetben
készít felvételt, az elektronikus zár automatikusan
bekapcsoljon.
(folytatás a következő oldalon)
A videokamera testre szabása
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
Prispôsobenie kamkordéra
AUTO
2)
Ha azt szeretné, hogy a (külön megvásárolható) vaku CAMERA
MEMORY
a külső fényviszonyoktól függetlenül működjék.
279
A menü beállításainak módosítása
Megjegyzések a FLASH MODE beállításhoz *3)
•A FLASH MODE nem állítható be, ha a (külön megvásárolható) külső vaku nem tud együttműködni a
kamera FLASH MODE üzemmódjával.
•A FLASH MODE nem állítható be, ha a kamerához nem csatlakozik (külön megvásárolható) külső
vaku.
Megjegyzés az AUTO SHTR funkcióhoz *2)
Az automatikus zársebesség (Auto Shutter) funkció elektronikusan állíja be a zársebességet.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
z OFF
Ha nem kívánja használni az önkioldót.
POWER
kapcsoló *1)
CAMERA SET
SELFTIMER *2)
ON
D ZOOM
*3) z OFF
A digitális zoomolás kikapcsolására. Legfeljebb 20szoros zoomolás végezhető.
40×
A digitális zoomolás bekapcsolására. A 20–40-szeres
zoomolási tartományban a zoomolás digitálisan
történik (47. oldal).
560×
A digitális zoomolás bekapcsolására. A 20–560szoros zoomolási tartományban a zoomolás
digitálisan történik (47. oldal).
*4) z OFF
16:9WIDE
Ha használni kívánja az önkioldót
(56., 73., 168. és 185. oldal).
A digitális zoomolás kikapcsolására. Legfeljebb 20szoros zoomolás végezhető.
40×
A digitális zoomolás bekapcsolására. A 20–40-szeres
zoomolási tartományban a zoomolás digitálisan
történik (47. oldal).
700×
A digitális zoomolás bekapcsolására. A 20–700szoros zoomolási tartományban a zoomolás
digitálisan történik (47. oldal).
*5) z OFF
ON
*6) z OFF
—
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
MEMORY
CAMERA
16:9wide kép rögzítéséhez (77. oldal).
—
CINEMA
Ha CINEMA üzemmódban kíván felvételt készíteni
(78. oldal).
16:9FULL
Ha 16:9FULL üzemmódban kíván felvételt készíteni.
CAMERA
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
280
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
POWER
kapcsoló *1)
Szerepe
CAMERA SET
STEADYSHOT *7) z ON
OFF
N.S.LIGHT
z ON
OFF
A kéz remegésének ellensúlyozására.
A SteadyShot képstabilizáló funkció kikapcsolására.
Ha mozdulatlan tárgyat filmez állványról, ezzel a
beállítással természetesebb képet kap.
Ha a NightShot Light funkciót kívánja használni
(54. oldal).
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light funkciót.
Megjegyzések a SteadyShot képstabilizátor-funkcióhoz *7)
•A képstabilizátor a kamera nagyobb mértékű remegését nem szűri ki.
•Ha konverziós lencsét (külön megvásárolható) használ, az hatással lehet a képstabilizátor
működésére.
Ha kikapcsolja a SteadyShot képstabilizáló funkciót *7)
A képernyőn megjelenik a képstabilizátor kikapcsolt állapotát mutató
megakadályozza a kézremegés túlzott mértékű ellensúlyozását.
szimbólum. A kamera
Prispôsobenie kamkordéra
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
A videokamera testre szabása
281
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
POWER
kapcsoló *1)
Üzemmód
Szerepe
z STEREO
VCR
Sztereó szalag vagy kéthangsávos szalag fő és
mellékhangsávjának lejátszására (321. és 322. oldal).
VCR SET
PLAYER SET
HiFi SOUND *2)
EDIT *3)
1
Sztereó szalag bal hangsávjának, illetve
kéthangsávos szalag fő hangsávjának lejátszására.
2
Sztereó szalag jobb hangsávjának, illetve
kéthangsávos szalag mellékhangsávjának
lejátszására.
z OFF
ON
TBC *4) *5)
z ON
OFF
PLAYER
—
Szerkesztéskor a képminőségromlás
minimalizálására.
Ha korrigálni kívánja a remegést.
Ha nem kívánja korrigálni a remegést. A TBC
menüpontot kapcsolja OFF állásba, amikor olyan
szalagot játszik le, amelyre televízióhoz kapcsolt
játékgép vagy hasonló gép jeleit rögzítette.
VCR/
PLAYER
A TBC jelentése: „Time Base Corrector” (időn alapuló korrekció).
DNR *4) *5)
z ON
OFF
A képben tapasztalható zaj csökkentésére.
Sok mozgást tartalmazó felvételnél a elmosódás,
szellemkép csökkentésére.
VCR/
PLAYER
A DNR jelentése: „Digital Noise Reduction” (digitális zajcsökkentés).
AUDIO MIX *2)
—
A sztereó 1-es és sztereó 2-es hangsáv közti arány
(balance) beállítására.
z OFF
Ha a kamerával a digitális képet és hangot analóg
formában kívánja előállítani.
ST1
A/V t
DV OUT *6)
ON
VCR
ST2
VCR
Ha a kamerával az analóg képet és hangot digitális
formában kívánja előállítani (261. oldal).
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5) Ha csak Hi8
vagy Standard 8 mm-es rendszerben készített felvételeket kíván lejátszani.
*6)
282
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló *1)
z ON PAL TV
Ha a kamerával készített felvételt PAL rendszerű
televíziókészüléken játssza le.
VCR/
PLAYER
VCR SET
PLAYER SET
NTSC PB
NTSC 4.43
PB MODE *6)
z AUTO
/
Ha az NTSC színrendszerben készített felvételt NTSC
4.43 üzemmódú televíziókészüléken játssza le.
Ha azt szeretné, hogy a lejátszáshoz a kamera
automatikusan kiválassza azt a rendszert (Hi8
vagy Standard 8 mm-es vagy Digital8 ),
amelyben a felvétel készült, és lejátssza a kazettát.
VCR
Ha azt szeretné, hogy a kamera akkor is lejátsszék
egy Hi8
vagy Standard 8 mm-es rendszerben
készített felvételet, ha automatikusan nem
különbözteti meg a felvételi rendszereket.
Ha legalább 5 percre eltávolítja az áramforrást
A HiFi SOUND *2), az EDIT *3) és az AUDIO MIX *2) elem ismét gyári beállítását veszi fel.
Megjegyzés az NTSC PB funkcióhoz
Ha a felvételt több színrendszerrel is kompatíbilis televíziókészüléken játssza le, akkor a televízió
képernyőjén megjelenő képet figyelve válassza ki a legjobb képminőséget adó üzemmódot.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5) Ha csak Hi8
vagy Standard 8 mm-es rendszerben készített felvételeket kíván lejátszani.
*6)
A videokamera testre szabása
Megjegyzés a PB MODE beállításhoz *6)
Ez a mód ismét a gyári beállítást veszi fel, ha:
– eltávolítja az áramforrást,
– elfordítja a POWER kapcsolót.
Prispôsobenie kamkordéra
Megjegyzések az AUDIO MIX beállításhoz *2)
•A hangsávok aránya (balance) csak Digital8 rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor
változtatható.
•Ha 16 bites üzemmódban készített felvételt játszik le, a hangsávok aránya (balance) nem állítható.
283
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
POWER
kapcsoló *
Szerepe
LCD SET
LCD BRIGHT
—
Az LCD képernyő fényerejének beállítására a
SEL/PUSH EXEC tárcsa segítségével.
sötét
LCD B.L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL
világos
Az LCD képernyő háttérvilágításának beállítása
normál értékre.
BRIGHT
Az LCD képernyő háttérvilágításának erősítéséhez.
—
Az LCD képernyő színtelítettségének beállítására az
alábbi skála mentén a SEL/PUSH EXEC tárcsa
forgatásával.
kisebb intenzitás
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
nagyobb intenzitás
Megjegyzések az LCD B.L. funkcióhoz
•Ha a BRIGHT beállítást választja ki, az akkumulátor üzemideje felvételkor körülbelül 10 százalékkal
csökken.
•Ha nem akkumulátorról üzemelteti a kamerát, az automatikusan a BRIGHT üzemmódot választja ki.
Ha módosítja is az LCD BRIGHT, az LCD B.L., és az LCD COLOUR beállítást
Ez nincs hatással a felvett képre.
* A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
284
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
1
Üzemmód
Szerepe
z FINE
Ha jó minőségű állóképet kíván készíteni (160. oldal).
POWER
kapcsoló
MEM SET 1
STILL SET
QUALITY
STANDARD
FLD/FRAME z FIELD
FRAME
Ha normál minőségű állóképet kíván készíteni.
Ha a mozgó tárgyakról készített felvétel esetén
korrigálni kívánja a remegést (165. oldal).
VCR
MEMORY
MEMORY
Ha álló tárgyról jó minőségű felvételt kíván készíteni.
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
FILE NO.
PRINT MARK
160 × 112
Ha 160 × 112-es méretben kíván mozgóképet
készíteni.
z AUTO
Ha azt szeretné, hogy az alábbi esetekben
megjelenjék, hogy a „Memory Stick”
memóriakártyára még mennyi felvétel fér:
• öt másodpercre, amikor a POWER kapcsolót VCR
vagy MEMORY helyzetbe állítja.
• öt másodpercre, amikor a kamerába betesz egy
„Memory Stick” memóriakártyát.
• ha MEMORY üzemmódban a „Memory Stick”
memóriakártyára már csak pár percnyinél
kevesebb anyag fér.
• öt másodpercre, amikor elkezdi egy mozgókép
rögzítését.
• öt másodpercre, amikor befejezi egy mozgókép
rögzítését.
ON
A „Memory Stick” memóriakártya szabad kapacitása
mindig legyen látható.
z ADD
MEMORY
Új mappa létrehozásának megszakítására.
—
A rögzítendő képek tárolására szolgáló mappa
kiválasztására (201. oldal).
MEMORY
Ha azt kívánja, hogy a sorszámozás akkor is
folytatódjék, ha kicseréli a „Memory Stick”
memóriakártyát. Amikor azonban létrehoz egy új
mappát, vagy másik felvételi mappát ad meg, a
sorszámozás elölről kezdődik.
VCR
MEMORY
z SERIES
RESET
Ha azt szeretné, hogy a fájlszámozás újrakezdődjék,
valahányszor kicseréli a „Memory Stick”
memóriakártyát.
ON
Ha azt szeretné, hogy a később kinyomtatandó
felvett állóképre nyomtatási jel kerüljön (224. oldal).
ON
z OFF
PB FOLDER
VCR
MEMORY
RETURN
z OFF
PROTECT
Új mappa létrehozására (199. oldal).
VCR
MEMORY
—
VCR
MEMORY
A videokamera testre szabása
REC FOLDER
Ha 320 × 240-es méretben kíván mozgóképet
készíteni (162. oldal).
Prispôsobenie kamkordéra
NEW FOLDER
z 320 × 240
Ha az állóképekről el kívánja tüntetni a nyomtatási jelet.
Ha a kijelölt képeket meg kívánja óvni, nehogy
véletlenül letörlődjenek (219. oldal).
VCR
MEMORY
Ha nem kívánja védeni a képeket.
A lejátszandó képeket tartalmazó mappa
kiválasztására (211. oldal).
MEMORY
285
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
2
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló
A diabemutató leállítására.
MEMORY
MEM SET 2
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
INT.R -STL
FOLDER sss*1)
Ha az aktuális PB (lejátszó) mappában található
összes képet folyamatosan le kívánja játszani.
ON
A szakaszos fényképfelvétel bekapcsolására
(192. oldal).
z OFF
SET
DELETE ALL
FORMAT
Ha a „Memory Stick” memóriakártyán található
összes képet folyamatosan le kívánja játszani
(217. oldal).
z RETURN
A szakaszos fényképfelvétel kikapcsolására.
Szakaszos fényképfelvétel esetén az INTERVAL
értékének beállítására.
Az összes kép törlésének visszavonására.
ALL FILES
Ha a „Memory Stick” memóriakártyán található
összes nem védett képet törölni kívánja (222. oldal).
FOLDER sss*1)
Ha az aktuális PB (lejátszó) mappában található
összes nem védett képet törölni kívánja.
z RETURN
OK
MEMORY
A formázás leállítására.
MEMORY
MEMORY
Ha meg kívánja formázni a betett „Memory Stick”
memóriakártyát. Vegye figyelembe, hogy a
formázás letöröl a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő minden adatot.
1. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki a
FORMAT elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
2. A SEL/PUSH EXEC tárcsával válassza ki az OK
elemet, majd nyomja meg a tárcsát.
3. Amikor megjelenik az EXECUTE kijelzés, nyomja
meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát. Formázás alatt
villog a FORMATTING kijelzés. Amikor befejeződik
a formázás, megjelenik a COMPLETE kijelzés.
Megjegyzések a formázással kapcsolatban
•A formázás letörli az összes mappát is.
•A formázás letöröl minden képet, még a védett képeket is.
•A mellékelt „Memory Stick” memóriakártyák gyárilag formázottak. Ezeket a kamerán nem kell
formázni.*2)
•Ha a FORMATTING üzenetet látja, ne tegye az alábbiakat:
– ne változtasson a POWER kapcsoló állásán
– he használja a gombokat
– ne vegye ki a „Memory Stick” memóriakártyát
– eltávolítja az áramforrást.
•Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója a LOCK állásban van, a memóriakártyát
nem lehet megformázni.
•Ha a „
FORMAT ERROR” szöveg látható, formázza meg a „Memory Stick” memóriakártyát.
*1) A sss a mappa nevét jelöli.
*2)
286
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
POWER
kapcsoló *1)
Üzemmód
Szerepe
z SP
SP (normál lejátszás) üzemmódú felvétel készítésére. VCR
CAMERA
Ha az SP üzemmódban rendelkezésre álló felvételi
2)
3)
időt másfélszeresére * /kétszeresére * kívánja
növelni.
TAPE SET
REC MODE
LP
AUDIO MODE *2) z 12BIT
12 bites felvétel készítéséhez (két sztereó hang).
16BIT
16 bites felvétel készítéséhez (egy sztereó hang
kiváló minőségben).
ORC TO SET *3)
VCR *4)
CAMERA
—
Ha azt kívánja, hogy a kamera automatikusan állítsa CAMERA
be a lehető legjobb felvételt biztosító felvételi
körülményeket. A beállítás megkezdéséhez nyomja
meg a START/STOP gombot. A kamera körülbelül
10 másodpercig ellenőrzi a szalagot, majd visszatér a
készenléti üzemmódba.
Az ORC jelentése: „Optimising the Recording Condition” (a felvételi körülmények optimalizálása)
q REMAIN
z AUTO
INT. REC *2)
A képkockánkénti felvétel kikapcsolására.
ON
A képkockánkénti felvétel bekapcsolására (96. oldal).
ON
A szakaszos felvétel bekapcsolására (94. oldal).
z OFF
SET
CAMERA
CAMERA
A szakaszos felvétel kikapcsolására.
Szakaszos felvételhez az INTERVAL és a REC TIME
érték beállítására.
A videokamera testre szabása
FRAME REC *2) z OFF
Ha a hátralévő műsoridő kijelzését állandóan
bekapcsolva kívánja hagyni.
Prispôsobenie kamkordéra
ON
Hogy a kamera kijelezze a szalagra még felvehető
VCR/
műsor hosszát:
PLAYER
• körülbelül nyolc másodpercig azt követően, hogy CAMERA
bekapcsolta a kamerát, és az megállapítja a
maradék szalag hosszát.
• körülbelül nyolc másodpercig azt követően, hogy
kazettát helyezett a kamerába, és az megállapítja a
maradék szalag hosszát.
• körülbelül nyolc másodpercig azt követően, hogy
VCR/PLAYER üzemmódban megnyomta a N
gombot.
• körülbelül nyolc másodpercig azt követően, hogy a
kijelzések képernyőn való megjelenítése céljából
megnyomta a DISPLAY gombot.
• VCR/PLAYER üzemmódban a szalag gyors előreés visszacsévélése, illetve képkeresés alatt.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
(folytatás a következő oldalon)
287
A menü beállításainak módosítása
Megjegyzés az LP üzemmódhoz
•Azt javasoljuk, hogy az ezzel a kamerával LP módban készített felvételeket ezzel a kamerával is
játssza le. Ha másik kamerán vagy videomagnón készített felvételt játszik le, előfordulhat, hogy a kép
vagy a hang zajos lesz.
•Ha LP üzemmódban készít felvételt, javasoljuk, hogy a lehető legjobb minőség elérése érdekében
Sony videokazettát használjon.
•Ha SP és LP üzemmódban vesz fel egy szalagra, vagy ha egyes jeleneteket LP módban vesz fel,
előfordulhat, hogy lejátszáskor a kép eltorzul vagy az időkód nem megfelelően kerül be az egyes
jelenetek közé.*2)
•A lejátszás akkor is zajos lehet, ha más kamerával vagy videomagnóval LP módban készített felvételt
játszik le ezzel a kamerával.*3)
•Ha LP módban készít a kamerával felvételt, a felvétel a Standard 8 mm-es rendszerben készül.*3)
Megjegyzés az AUDIO MODE beállításhoz *2)
Ha 16 bites üzemmódban készített felvételt játszik le, az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok
aránya (balance) nem változtatható.
Megjegyzés a másik videomagnóra történő szalagmásoláshoz *4)
Digital8 rendszerben felvett szalag esetén nem választható ki az AUDIO MODE üzemmód. Ha
azonban i.LINK kábelt használ, akkor egy Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerben készített
szalagnak egy másik videomagnóra történő másolásakor kiválasztható az AUDIO MODE üzemmód.
Megjegyzések az ORC beállításhoz *3)
•Az ORC funkció kikapcsol, valahányszor kiveszi a kazettát a kamerából. Ha szükséges, kapcsolja be
ismét.
•Ha a kazettán látható a piros jel (azaz a szalag írásvédett), ez a funkció nem használható.
•Amikor beállítja az ORC TO SET menüpontot, egy mintegy 0,1 másodperces felvételt nem tartalmazó
rész keletkezik a szalagon. Amikor azonban a felvételt innen folytatja, ez a felvételt nem tartalmazó
rész eltűnik.
•Ha ellenőrizni kívánja, hogy bekapcsolta-e az ORC funkciót, a menüben válassza az ORC TO SET
menüpontot. Ha az ORC TO SET már be van kapcsolva, az „ORC ON” felirat jelenik meg.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
288
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
POWER
kapcsoló *1)
Szerepe
SETUP MENU
—
CLOCK SET
AUTO DATE *2)
z ON
OFF
USB STREAM * z OFF
A felvétel megkezdése után a kamera
10 másodpercen keresztül rögzíti a dátumot.
CAMERA
Az USB Streaming videoátviteli funkció
kikapcsolására
ON
VCR
CAMERA
Az USB Streaming videoátviteli funkció
bekapcsolására
z NORMAL
Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott menüelem
normál méretben jelenjék meg
2×
LANGUAGE
CAMERA
MEMORY
Az automatikus dátumfunkció kikapcsolásához
3)
LTR SIZE
A dátum és az idő beállítására (37. oldal)
Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott menüelem a
normál méretnél kétszer nagyobb méretben jelenjék
meg
z ENGLISH
A kijelzők megjelenítése angolul
Egyes kijelzők megjelenítése franciául
ESPAÑOL *4)
Egyes kijelzők megjelenítése spanyolul
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
PORTUGUÊS *4) Egyes kijelzők megjelenítése portugálul
DEUTSCH *4)
Egyes kijelzők megjelenítése németül
ITALIANO *4)
Egyes kijelzők megjelenítése olaszul
EΛΛHNIKA *
4)
Egyes kijelzők megjelenítése görögül
[COMP] *5) Egyes kijelzők megjelenítése kínaiul (tradicionális)
[SIMP] *5)
Egyes kijelzők megjelenítése kínaiul (egyszerűsített)
(folytatás a következő oldalon)
A videokamera testre szabása
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4) Csak európai modellek/típusok esetén.
*5) Csak nem európai modellek/típusok esetén.
*6)
Prispôsobenie kamkordéra
FRANÇAIS *4)
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
289
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló *1)
z ON
A bemutató üzemmód bekapcsolására
CAMERA
SETUP MENU
DEMO MODE
OFF
A bemutató üzemmód kikapcsolására
Megjegyzések a DEMO MODE beállításaihoz
•Ha a kamerában „Memory Stick” memóriakártya van, a DEMO MODE nem választható ki.*6)
•Ha a kamerában kazetta van, a DEMO MODE nem választható ki.
•A DEMO MODE gyári beállítása STBY (készenlét), és ha nincs kazetta a kamerában, a bemutató
körülbelül 10 perccel azután kezdődik el, hogy a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe állította.
A bemutató kikapcsolásához helyezzen „Memory Stick” memóriakártyáto *6) vagy kazettát a
kamerába, vagy állítsa a POWER kapcsolót a CAMERA helyzetet kivéve bármelyik helyzetbe, vagy
válassza a DEMO MODE – OFF beállítást. STBY (készenlét) állásba úgy állíthatja be ismét, hogy a
menüben a DEMO MODE értékét nem változtatja meg, azaz továbbra is ON-nak hagyja, a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe állítja, majd visszaállítja CAMERA helyzetbe.
•Ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állítja, a képernyőn megjelenik a “NIGHTSHOT” kijelzés,
és a menüben nem választható ki a DEMO MODE.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4) Csak európai modellek/típusok esetén.
*5) Csak nem európai modellek/típusok esetén.
*6)
290
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló *1)
Ha azt szeretné, hogy a dátum, az idő és a felvételi
adatok lejátszás közben megjelenjenek
VCR
MEMORY
OTHERS
DATA CODE *2) z DATE/CAM
WORLD TIME
BEEP
DATE
Ha azt szeretné, hogy a dátum és az idő lejátszás
közben megjelenjék
—
A helyi idő beállításához.
CAMERA
A SEL/PUSH EXEC tárcsát forgatva állítsa be az
MEMORY
időkülönbséget. Az órán mutatott idő az itt beállított
különbséggel változik meg. Ha időkülönbségként 0-t
választ, az óra ismét az eredeti időt mutatja.
z MELODY
NORMAL
Ha azt szeretné, hogy a kamera dallam helyett
sípjelzést adjon
OFF
Az összes hang kikapcsolására, beleértve a zár
hangját is
OFF
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval is működtetni VCR/
kívánja
PLAYER
CAMERA
Ha a távirányítási lehetőséget ki kívánja kapcsolni
MEMORY
annak érdekében, nehogy egy másik videomagnó
távirányítója megzavarja a kamera működését
A kijelzések megjelenítésére az LCD képernyőn és a VCR/
PLAYER
keresőben
CAMERA
A kijelzések megjelenítésére a tévéképernyőn, az
MEMORY
LCD képernyőn és a keresőben
A kamera elején található felvételjelző lámpa
bekapcsolására
CAMERA
MEMORY
Ha a kamera elején található felvételjelző lámpát ki
kívánja kapcsolni annak érdekében, hogy a filmezett
személy ne tudja, mikor készül róla felvétel
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
A videokamera testre szabása
OFF
VCR/
PLAYER
CAMERA
MEMORY
Prispôsobenie kamkordéra
COMMANDER *3) z ON
DISPLAY
Ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel
elindításakor/leállításakor, illetve a működés során
észlelt valamilyen szokatlan jelenség esetén egy
dallamot játsszék le
(folytatás a következő oldalon)
291
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló *1)
A videoszerkesztés kikapcsolására
VCR
OTHERS
VIDEO EDIT *4) z RETURN
*5)
TAPE
Program készítésére és a videoszerkesztés
végrehajtására (136. oldal)
MEMORY
Program készítésére és az MPEG-szerkesztés
végrehajtására (194. oldal)
—
Program készítésére és a videoszerkesztés
végrehajtására (136. oldal)
VCR
Megjegyzés *6)
Ha a menüben a DISPLAY értékéül a V-OUT/LCD elemet választotta, a DISPLAY gomb
megnyomására a televíziókészülékről vagy a videomagnóról érkező kép még akkor sem jelenik meg a
képernyőn, ha a kamerát csatlakoztatta a televíziókészülék, illetve a videomagnó kimenetéhez.
(Kivételt képez ez alól az az eset, ha a kamera csatlakoztatásához i.LINK kábelt használ.)
Ha legalább 5 percre eltávolítja az áramforrást *3)
A COMMANDER menüpont ismét felveszi gyárilag beállított értékét.
Ha közeli tárgyra fókuszál
Ha a REC LAMP kapcsoló ON állásban van, akkor a kamera elején található piros felvételjelző lámpa
fénye visszatükröződhet a közeli tárgyakon. Ilyenkor javasoljuk, hogy a REC LAMP kapcsolót állítsa
OFF (ki) állásba.
*1) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
292
— Riešenie problémov —
Slovensky
Typy problémov a ich riešenie
Pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú pri používaní kamkordéra, použite nasledujúcu tabuku. Ak sa
problém nevyrieši, odpojte zdroj napájania a obráte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak sa na obrazovke objaví nápis
“C:ss:ss”, spustila sa funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky. Ďalšie informácie získate
na strane 301.
V režime nahrávania
Príznak
Príčina a riešenie
• Prepínač POWER nie nastavený do polohy CAMERA.
c Nastavte ho do polohy CAMERA (s. 42).
• Páska je na konci.
c Previňte kazetu alebo vložte novú (s. 40, 61).
• Plôška na ochranu proti zápisu je nastavená tak, že je vidie
červenú značku.
c Použite novú pásku alebo zasuňte plôšku (s. 41).
• Páska sa prilepila k bubnu (kondenzácia vlhkosti).
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 331).
Napájanie sa prerušilo.
• Kamkordér bol pri používaní v režime CAMERA viac ako tri
minúty *1) alebo pä minút *2) v pohotovostnom režime.
c Nastavte prepínač POWER do polohy OFF (CHG) a potom
znova do polohy CAMERA (s. 42).
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.
c Nainštalujte nabitú batériu (s. 28, 29).
Obraz v hadáčiku je nejasný.
• Optický systém hadáčika nie je nastavený.
c Nastavte optický systém hadáčika (s. 48).
Funkcia SteadyShot nepracuje
• Funkcia STEADYSHOT má v nastaveniach ponuky hodnotu
správne.*3)
OFF.
c Nastavte ju na hodnotu ON (s. 267).
• Položka 16:9WIDE má v nastaveniach ponuky hodnotu ON.*4)
c Nastavte ju na hodnotu OFF (s. 266).
• Režim 16:9WIDE je nastavený na hodnotu 16:9FULL.*5)
c Nastavte ho na hodnotu OFF (s. 266).
Funkcia automatického zaostrovania • Je nastavený režim ručného zaostrovania.
nefunguje.
c Nastavte režim automatického zaostrovania (s. 92).
• Podmienky snímania nie sú vhodné pre automatické
zaostrovanie.
c Nastavte ručné zaostrovanie (s. 92).
V hadáčiku bliká indikátor x.
• Videohlavy môžu by znečistené.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou značky Sony V8-25CLD
(volitené príslušenstvo) (s. 332).
Tlačidlo START/STOP nefunguje.
Hibaelhárítás
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
Riešenie problémov
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
293
Typy problémov a ich riešenie
Príznak
V hadáčiku nie je obraz.
Pri snímaní objektov, ako sú svetlá
alebo plameň sviečky na tmavom
pozadí, sa zobrazuje zvislý pruh.
Príčina a riešenie
• Panel LCD je otvorený.
c Ak nenahrávate pomocou obrazovky LCD, zatvorte panel
LCD (s. 45).
• Kontrast medzi snímaným objektom a pozadím je vemi veký.
Nie je to porucha.
Pri snímaní vemi jasných objektov
sa zobrazuje zvislý pruh.
• Ide o efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.*6)
• Je zapnutý režim Slow shutter, Super NightShot alebo Colour
Slow Shutter. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazuje neznámy
obraz.
• Ak uplynie 10 minút od nastavenia prepínača POWER do
polohy CAMERA alebo ak je v nastaveniach ponuky režim
DEMO MODE nastavený na hodnotu ON a v kamkordéri nie je
vložená kazeta ani pamäová karta “Memory Stick”*7),
kamkordér začne automaticky prehráva ukážku.
c Vložte pamäovú kartu “Memory Stick”*7) alebo kazetu a
prehrávanie ukážky sa zastaví.
Môžete tiež zruši režim DEMO MODE (s. 276).
• Funkcia NIGHTSHOT je nastavená na hodnotu ON.
c Nastavte ju na hodnotu OFF (s. 53).
• Nahrávate na mieste s dostatkom svetla pri zapnutej funkcii
NIGHTSHOT (hodnota ON).
c Nastavte ju na hodnotu OFF (s. 53).
• Je zapnutá funkcia snímania v protisvetle.
c Vypnite funkciu snímania v protisvetle (s. 52).
• V nastaveniach ponuky je položka BEEP nastavená na
hodnotu OFF.
c Nastavte ju na hodnotu MELODY alebo NORMAL (s. 277).
• V nastaveniach ponuky nastavte funkciu STEADYSHOT na
hodnotu OFF (s. 267).
Nahratý obraz má nesprávne alebo
neprirodzené farby.
Obraz je príliš jasný a snímaný objekt
sa nezobrazuje na obrazovke.
Nepoču zvuk uzávierky.*7)
Pri snímaní televíznej alebo
počítačovej obrazovky sa zobrazuje
vodorovný čierny pruh.*3)
Externý blesk (volitené
príslušenstvo) nefunguje.*6)
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
294
• Napájanie externého blesku je vypnuté alebo nie je
nainštalovaný zdroj napájania.
c Zapnite externý blesk alebo nainštalujte zdroj napájania.
• Pri nahrávaní v svetlom prostredí je režim FLASH MODE v
nastaveniach ponuky nastavený na hodnotu AUTO.
c Nastavte ho na hodnotu ON (s. 265).
Typy problémov a ich riešenie
V režime prehrávania
Príznak
Príčina a riešenie
• Páska je nahratá v systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm systéme.
Páska sa po stlačení ovládacích
• Prepínač POWER je nastavený do polohy MEMORY, CAMERA
tlačidiel videa nepohybuje.
alebo OFF (CHG).*2)
c Nastavte ho do polohy VCR/PLAYER *2) (s. 61).
• Páska je na konci.
Tlačidlo prehrávania nefunguje.
c Previňte pásku (s. 61).
V obraze sú vodorovné čiary.
• Videokanál na televízore nie je správne nastavený.
Prehrávaný obraz je nejasný alebo sa
c Nastavte ho *3) (s. 68).
vôbec nezobrazuje.
• Položka EDIT v nastaveniach ponuky je nastavená na hodnotu
ON.
c Nastavte ju na hodnotu OFF *3) (s. 268).
• Videohlava môže by znečistená.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou značky Sony V8-25CLD
(volitené príslušenstvo) (s. 332).
• Pri prehrávaní stereofónnej pásky je položka HiFi SOUND v
Páska sa prehráva bez zvuku alebo
je zvuk vemi tichý.
nastaveniach ponuky nastavená na hodnotu 2.*4)
c Nastavte ju na hodnotu STEREO (s. 268).
• Hlasitos je nastavená na minimum.
c Stlačte tlačidlo VOLUME + (s. 61).
• Položka AUDIO MIX v nastaveniach ponuky je nastavená na
hodnotu ST2.*4)
c Upravte nastavenie položky AUDIO MIX (s. 268).
Vyhadávanie dátumu nepracuje
• Na páske sa medzi nahratými úsekmi nachádza prázdny úsek.
správne.*5)
(s. 118).
Obraz nahratý v systéme Digital8
• Položka PB MODE v nastaveniach ponuky je nastavená na
sa neprehráva.*6)
hodnotu
/ .
c Nastavte ju na hodnotu AUTO (s. 269).
Páska nahratá v systéme Hi8
c Položku PB MODE v nastaveniach ponuky nastavte na
alebo v štandardnom 8 mm
hodnotu
/ (s. 269).
Pri prehrávaní pásky sa obraz
nezobrazí na obrazovke.*1)
Hibaelhárítás
*1)
*2) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti od typu (s. 26).
*3)
*4)
*5)
*6)
Riešenie problémov
systéme sa neprehráva správne.*6)
295
Typy problémov a ich riešenie
V režimoch nahrávania a prehrávania
Príznak
Príčina a riešenie
• Nie je nainštalovaná batéria, prípadne je vybitá alebo takmer
vybitá.
c Nainštalujte nabitú batériu (s. 28, 29).
• Sieový adaptér nie je zapojený do sieovej zásuvky.
c Zapojte sieový adaptér do sieovej zásuvky (s. 35).
Funkcia vyhadávania konca
• Po nahrávaní sa vysunula páska.
nefunguje.
• Na novú kazetu ste zatia nič nenahrali.
Môže sa sta, že funkcia vyhadávania • Na začiatku alebo v strede pásky sa nachádza prázdny úsek.
Kamkordér nefunguje ani vtedy, ke
je prepínač POWER v inej polohe
ako OFF (CHG).
konca nebude správne fungova.
Batéria sa rýchlo vybije.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
Napájanie sa preruší, aj ke indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje,
že batéria má ešte dostatočnú
kapacitu na prevádzku.
Kazeta sa nedá vybra z kazetového
priestoru.
Indikátory % a Z blikajú a žiadna
funkcia okrem vysúvania kazety
nefunguje.
Indikátor zostávajúceho času pásky
sa nezobrazí.
296
• Prevádzková teplota je príliš nízka.
• Batéria nie je dostatočne nabitá.
c Batériu znova úplne nabite (s. 29).
• Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi.
c Nahrate ju novou batériou (s. 28).
• Batéria sa dlho používala vo vemi horúcom alebo vemi
studenom prostredí.
• Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi.
c Nahrate ju novou batériou (s. 28).
• Batéria je vybitá.
c Použite úplne nabitú batériu (s. 28, 29).
• V údaji o zostávajúcom čase batérie sa vyskytla odchýlka.
c Batériu úplne nabite, aby indikátor zostávajúceho času
batérie začal ukazova správny čas (s. 30).
• V údaji o zostávajúcom čase batérie sa vyskytla odchýlka.
c Batériu úplne nabite, aby indikátor zostávajúceho času
batérie začal ukazova správny čas (s. 30).
• Zdroj napájania je odpojený.
c Pevne ho pripojte (s. 28, 35).
• Batéria je vybitá.
c Použite nabitú batériu (s. 28, 29).
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 331).
• Položka q REMAIN v nastaveniach ponuky je nastavená na
hodnotu AUTO.
c Ak chcete, aby bol vždy zobrazený indikátor zostávajúceho
času pásky, nastavte ju na hodnotu ON.
Typy problémov a ich riešenie
Prevádzka s použitím pamäovej karty “Memory Stick”
Príznak
Príčina a riešenie
• Prepínač POWER nie je nastavený do polohy MEMORY.
c Nastavte ho do polohy MEMORY (s. 165).
• Pamäová karta “Memory Stick” nie je vložená.
c Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” (s. 158).
• Pamäová karta “Memory Stick” je plná.
Nahrávanie nefunguje.
c Odstráňte nepotrebné obrázky a nahrávajte znova (s. 221).
• Vložená pamäová karta “Memory Stick” je nesprávne
naformátovaná.
c Naformátujte ju na vašom kamkordéri, alebo použite inú
pamäovú kartu “Memory Stick” (s. 158, 272).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Obrázok je chránený.
Obrázok sa nedá vymaza.
c Zrušte ochranu obrázkov (s. 219).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Pamäovú kartu “Memory Stick” nie
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
je možné formátova.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Nedajú sa odstráni všetky obrázky.
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Obrázky nie je možné chráni.
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Obrázok, ktorý chcete chráni, sa neprehráva.
c Stlačením tlačidla MEMORY PLAY prehrajte obrázok (s. 202).
• Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory
Statický obrázok nie je možné
Stick” je nastavená do polohy LOCK.
označi tlačovou značkou.
c Vysuňte ju do polohy, v ktorej je možné nahráva (s. 323).
• Obrázok, ktorý chcete označi tlačovou značkou, sa
neprehráva.
c Stlačením tlačidla MEMORY PLAY prehrajte obrázok (s. 202).
• Pokúšate sa označi dynamický obrázok tlačovou značkou.
c Dynamický obrázok nie je možné označi tlačovou značkou.
• Ak boli obrázky nahraté na inom zariadení, možno nebude
Prehrávanie obrázkov v skutočnej
možné ich prehra v skutočnej vekosti. Nie je to porucha.
vekosti nie je možné.
• Premenované priečinky, súbory alebo obrázky spracované na
Nie je možné prehrávanie
počítači nie je možné prehráva. (Názov súboru bliká.)
obrazových údajov.
• Ak obrázky nahrávate na inom zariadení, možno sa nebudú
da bežne prehra na kamkordéri.
Pamäová karta “Memory Stick”
nefunguje.
Riešenie problémov
Hibaelhárítás
297
Typy problémov a ich riešenie
Iné
Príznak
Funkcia Easy Dubbing nefunguje.*1)
Úpravy digitálneho programu na
páske nefungujú.*2)
Úpravy digitálneho programu na
pamäovej karte “Memory Stick”
nefungujú.*4)
Diakový ovládač dodaný s
kamkordérom nefunguje.*5)
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
298
Príčina a riešenie
• Videorekordér alebo videokamera nie sú správne nastavené.
c Skontrolujte, či je prepínač vstupov na videorekordéri
nastavený do polohy LINE. Tiež skontrolujte, či je vypínač na
videokamere nastavený do polohy VTR/VCR (s. 127).
• Kód IR SETUP alebo režim PAUSE MODE nie sú správne
nastavené.
c Poda typu videorekordéra vyberte správny kód IR SETUP
a režim PAUSE MODE. Potom vyskúšajte funkčnos
videorekordéra pomocou funkcie IR TEST (s. 127).
• Prepínač vstupu na videorekordéri nie je správne nastavený.
c Skontrolujte pripojenie a na videorekordéri znova nastavte
prepínač vstupu (s. 137).
• Kamkordér je pripojený k zariadeniu DV inej značky ako Sony
použitím kábla i.LINK.
c Nastavte hodnotu IR (s. 137).
• Pokúsili ste sa nastavi program na prázdnu oblas pásky.
c Program nastavte znova na nahratú čas (s. 145).
• Kamkordér a videorekordér nie sú synchronizované.
c Nastavte synchronizáciu (s. 143).
• Kód IR SETUP je nesprávny.
c Nastavte správny kód (s. 130).
• Položka PB MODE v nastaveniach ponuky je nastavená na
/ .*3)
hodnotu
c Nastavte ju na hodnotu AUTO (s. 269).
• Pokúsili ste sa nastavi program na prázdnu čas pásky.
c Program nastavte znova na nahratú čas (s. 194).
• Položka COMMANDER v nastaveniach ponuky je nastavená
na hodnotu OFF.
c Nastavte ju na hodnotu ON (s. 277).
• Infračervené lúče majú v ceste prekážku.
c Odstráňte prekážku.
• Batérie sú umiestnené v držiaku tak, že ich polarita + a – sa
nezhoduje so značkami + a – v priestore pre batérie.
c Batérie vložte správne (s. 357).
• Batérie sú vybité.
c Vložte nové batérie (s. 357).
Typy problémov a ich riešenie
Príznak
Kamkordér je pripojený k výstupu
iného zariadenia (pripojenie použitím
kábla A/V), ale obraz z televízora
alebo videorekordéra sa
nezobrazuje.*3)
Po dobu 5 sekúnd znie melódia
alebo pípanie.
Batéria sa nedá nabi.
Indikátor BATTERY INFO sa
nezobrazuje.
Napájanie je zapnuté, ale žiadna
funkcia nefunguje.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 331).
• Vyskytla sa porucha kamkordéra.
c Vyberte kazetu, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
kamkordérom.
• Prepínač POWER nie je nastavený do polohy OFF (CHG).
c Nastavte ho do polohy OFF (CHG).
• Prepínač POWER nie je nastavený do polohy OFF (CHG).
c Nastavte ho do polohy OFF (CHG).
• Batéria nie je správne nainštalovaná.
c Nainštalujte ju správne (s. 28).
• Batéria je úplne vybitá.
c Nainštalujte úplne nabitú batériu.
c Odpojte napájací kábel sieového adaptéra alebo vyberte
batériu. Približne po 1 minúte zdroj napájania znova pripojte.
Zapnite napájanie. Ak funkcie naalej nepracujú, otvorte
panel LCD a pomocou predmetu s ostrým hrotom stlačte
tlačidlo RESET. (Po stlačení tlačidla RESET sa všetky
nastavenia vrátane dátumu a času nastavia na predvolené
hodnoty.) (s. 350)
• Osobný počítač bol pripojený ku kamkordéru použitím kábla
USB pred inštaláciou ovládača USB, preto počítač
nerozpoznal ovládač.
c Odinštalujte nerozpoznaný ovládač a potom ho nainštalujte
znova (s. 240).
Riešenie problémov
Ovládač USB sa nedá
nainštalova.*6)
Príčina a riešenie
• Položka DISPLAY v nastaveniach ponuky je nastavená na
hodnotu V-OUT/LCD.
c Nastavte hodnotu LCD (s. 277).
Hibaelhárítás
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
299
Typy problémov a ich riešenie
Príznak
Príčina a riešenie
• Ovládač USB sa nenainštaloval správne.
c Odinštalujte nerozpoznaný ovládač a potom nainštalujte
ovládač znova (s. 240).
• Operačný systém počítača je Windows 98 alebo novší.
• Funkcia USB STREAM má v nastaveniach ponuky hodnotu
OFF.
c Nastavte ju na hodnotu ON.
• Funkcia USB streaming nefunguje v týchto prípadoch:
– na pamäovú kartu “Memory Stick” nahrávate film vo
formáte MPEG,*4)
– na pamäovú kartu “Memory Stick” nahrávate fotografiu.*4)
Obrazové údaje sa nedajú prenáša
• Kábel USB bol pripojený pred dokončením inštalácie ovládača
USB.
pomocou pripojenia USB.*6)
c Odinštalujte nesprávny ovládač USB a znova ho nainštalujte
(s. 240).
Kazeta sa nedá odstráni ani v takom • V kamkordéri sa začala kondenzova vlhkos (s. 331).
Funkcia USB Streaming nefunguje.*6)
prípade, ak je kryt kazety otvorený.
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
300
Slovensky
Displej funkcie vlastnej diagnostiky
Kamkordér obsahuje funkciu zobrazenia výsledkov
vlastnej diagnostiky.
Táto funkcia zobrazuje aktuálny stav kamkordéra
pomocou pämiestneho kódu (kombinácia písmena
a čísel) na obrazovke.
Zobrazený pämiestny kód rozšifrujte pomocou
nasledujúceho zoznamu kódov. Posledné dve čísla
(označené ako ss) sa líšia v závislosti od stavu
kamkordéra.
Obrazovka LCD alebo hadáčik
C:21:00
Displej funkcie vlastnej diagnostiky
• C:ss:ss
Kamkordér môžete opravi sami.
• E:ss:ss
Obráte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Pämiestny displej
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:62:ss
Hibaelhárítás
E:61:ss
Riešenie problémov
C:31:ss
Príčina a riešenie
• Používate batériu, ktorá nie je typu “InfoLITHIUM”.
c Použite batériu typu “InfoLITHIUM” (s. 31, 325).
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň jednu hodinu
nepoužívajte, aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 331).
• Videohlavy sú znečistené.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou značky Sony V8-25CLD
(volitené príslušenstvo) (s. 332).
• Nastala iná porucha, ktorú môžete samostatne odstráni.
c Vyberte kazetu, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
kamkordérom.
c Odpojte napájací kábel sieového adaptéra alebo odstráňte
batériu. Po opätovnom pripojení zdroja napájania pokračujte
v práci s kamkordérom.
• Nastala porucha, ktorú nemôžete samostatne odstráni.
c Obráte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony a oznámte im hodnotu pämiestneho kódu (napríklad
E:61:10).
Ak sa problém nepodarí vyrieši ani po viacnásobnom vyskúšaní navrhovaných postupov, obráte sa
na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
301
Slovensky
Indikátory upozornenia a správ
Ak sa na obrazovke zobrazia indikátory alebo správy, skontrolujte nasledujúce body.
Ďalšie informácie nájdete na stranách v zátvorkách “( )”.
Indikátory upozornenia
101–0001
C:21:00
Indikátor upozornenia na pásku alebo
batériu
Pomalé blikanie:
•Batéria je takmer vybitá.
•Páska je takmer na konci.
Rýchle blikanie:
•Batéria je vybitá.
•Páska je na konci.*
101-0001 Indikátor upozornenia na súbor
Pomalé blikanie:
•Súbor je poškodený.
•Súbor sa nedá číta.
•Pokúšate sa použi funkciu MEMORY MIX na
dynamický obrázok (s. 174).
C:21:00 Zobrazenie výsledkov vlastnej
diagnostiky (s. 301)
E Indikátor upozornenia na batériu
Pomalé blikanie:
•Batéria je takmer vybitá.
Indikátor E niekedy bliká aj v takom prípade,
ak zostávajúci čas batérie je ešte v rozsahu
od pä do desa minút, v závislosti od
prevádzkových podmienok, prostredia a
stavu batérie.
Rýchle blikanie:
•Batéria je vybitá.
•Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi.
% V prístroji sa skondenzovala vlhkos*
Rýchle blikanie:
•Vyberte kazetu, vypnite kamkordér a priestor
pre kazetu nechajte približne jednu hodinu
otvorený (s. 331).
Q Indikátor upozornenia na stav pásky
Pomalé blikanie:
•Zostávajúca páska vystačí na menej ako pä
minút nahrávania.
•V prístroji nie je vložená páska.*
•Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je
nastavená do polohy LOCK (červená
značka)* (s. 41).
Rýchle blikanie:
•Páska je na konci.*
Indikátor upozornenia na nekompatibilnú
pamäovú kartu “Memory Stick”*
Pomalé blikanie:
•Je vložená nekompatibilná pamäová karta
“Memory Stick”.
* Zaznie melódia alebo pípnutie.
302
Indikátory upozornenia a správ
Z Je potrebné vysunú kazetu *
Pomalé blikanie:
•Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je
nastavená do polohy LOCK (červená značka)
(s. 41).
Rýchle blikanie:
•V prístroji sa skondenzovala vlhkos (s. 331).
•Páska je na konci.
•Funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej
diagnostiky je aktivovaná (s. 301).
Indikátor upozornenia na pamäovú kartu
“Memory Stick”
Pomalé blikanie:
•Nie je vložená žiadna pamäová karta
“Memory Stick”.
Rýchle blikanie *:
•Pamäová karta “Memory Stick” sa použitím
kamkordéra nedá číta (s. 157).
•Obrázok sa nedá nahra na pamäovú kartu
“Memory Stick”.
- Obrázok je chránený *
Pomalé blikanie:
•Obrázok je chránený proti vymazaniu (s. 219).
Indikátor upozornenia na blesk (volitené
príslušenstvo)
Rýchle blikanie:
•Vyskytla sa chyba externého blesku (volitená
súčas).
Indikátor upozornenia na nahrávanie
statických obrázkov
Pomalé blikanie:
•Statický obrázok nie je možné nahra na
pamäovú kartu “Memory Stick”
(s. 71).
•Statický obrázok nie je možné nahra na
pásku
(s. 75).
* Zaznie melódia alebo pípnutie.
Indikátor upozornenia na formátovanie
pamäovej karty “Memory Stick”*
Riešenie problémov
Rýchle blikanie:
•Údaje na pamäovej karte “Memory Stick” sú
poškodené (s. 323).
•Pamäová karta “Memory Stick” nie je
správne naformátovaná (s. 272).
Hibaelhárítás
303
Indikátory upozornenia a správ
Správy s upozorneniami
•CLOCK SET
Nastavte dátum a čas (s. 37).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Použite batériu typu “InfoLITHIUM” (s. 325).
•Q Z TAPE END
Páska je na konci.*
•Q NO TAPE
Vložte kazetu.*
•
Videohlavy sú znečistené
(Na obrazovke sa postupne zobrazí indikátor x a nápis
“ CLEANING CASSETTE”.)* (s. 332).
CLEANING CASSETTE
•COPY INHIBIT
Pokúsili ste sa nahra obraz, ktorý obsahuje signál na ochranu
autorských práv * (s. 321).
•START/STOP KEY
Stlačením tlačidla START/STOP aktivujte nastavenie funkcie ORC.
Táto správa sa zobrazí bielou farbou (s. 273).
•ORC
Funkcia ORC funguje. Táto správa sa zobrazí bielou farbou (s. 273).
•
Nabíjanie externého blesku (volitené príslušenstvo) nefunguje
správne.*
NOW CHARGING
* Zaznie melódia alebo pípnutie.
304
Indikátory upozornenia a správ
Hlásenia s upozorneniami týkajúcimi sa pamäovej karty “Memory Stick”
Zaznie melódia alebo pípnutie.
•
FULL
Pamäová karta “Memory Stick” je plná (s. 164).
•
FOLDER NO. FULL
Na pamäovej karte “Memory Stick” je vytvorený maximálny počet
priečinkov (až do priečinka 999 MSDCF) (s. 200).
•
-
Plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej karte “Memory Stick”
je nastavená do polohy LOCK (s. 323).
•
NO FILE
Na pamäovej karte “Memory Stick” nie je nahratý žiadny statický
obrázok.
•
NO MEMORY STICK
Nie je vložená žiadna pamäová karta “Memory Stick”.
•
AUDIO ERROR
Pokúšate sa nahra obrázok so zvukom, ktorý sa použitím
kamkordéra nedá nahra na pamäovú kartu “Memory Stick” (s. 188).
•
MEMORY STICK ERROR
Údaje na pamäovej karte “Memory Stick” sú poškodené (s. 159).
•
FORMAT ERROR
Skontrolujte typ formátu pamäovej karty “Memory Stick” (s. 272).
•
PLAY ERROR
Obrázok sa nedá prehra.
Vložte pamäovú kartu “Memory Stick” ešte raz a znova prehrajte
obrázok.
•
REC ERROR
•
INCOMPATIBLE
MEMORY STICK
Pred alším nahrávaním skontrolujte vstupný signál (s. 173, 191).
Vložená pamäová karta “Memory Stick” nie je kompatibilná s
kamkordérom.
Počas vymazávania všetkých obrázkov na pamäovej karte
“Memory Stick” ste stlačili tlačidlo PHOTO.
•FORMATTING
Počas formátovania pamäovej karty “Memory Stick” ste stlačili
tlačidlo PHOTO.
V aktuálnom priečinku PB nie je žiadny súbor (s. 212).
•USB STREAMING ON GOING
Počas používania funkcie USB Streaming nie je možné vykonáva
žiadne funkcie na pamäovej karte “Memory Stick” (s. 249).
•READ-ONLY MEMORY
STICK
Súbory v priečinku 100MSDCF sú určené iba na prehrávanie
(s. 201).
Hibaelhárítás
•NO FILE AVAILABLE
Riešenie problémov
•DELETING
305
— Hibaelhárítás —
Magyar
Hibatípusok és elhárításuk
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat alapján hárítsa el. Ha
a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást, és forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi szakszervizhez. Ha a képernyőn „C:ss:ss” jelenik meg,
bekapcsolt az öndiagnózis funkció. Lásd a 314. oldalon.
Felvételi üzemmódban
Hibajelenség
A START/STOP gomb nem
működik.
A kamera kikapcsol.
A kereső képernyőjén látható kép
életlen.
Nem működik a SteadyShot
képstabilizátor-funkció.*3)
Nem működik az automatikus
fókuszbeállító funkció.
A keresőben villog a x szimbólum.
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
306
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsoló nem CAMERA helyzetben áll.
c Állítsa CAMERA helyzetbe (42. oldal).
• A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza a szalagot, vagy tegyen be másikat (40. és
61. oldal).
• Az írásvédő kapcsoló olyan állásban van, hogy látható a piros
jel.
c Használjon új kazettát, vagy csúsztassa el a kapcsolót
(41. oldal)
• A szalag hozzátapadt a fejhez vagy a görgőhöz
(páralecsapódás).
c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez (331. oldal).
• CAMERA üzemmódban a kamera már több mint 3 percig *1), ill.
több mint 5 percig *2) volt készenléti üzemmódban.
c Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG), majd ismét CAMERA
helyzetbe (42. oldal).
• Az akkumulátor kimerült vagy kimerülőben van.
c Tegyen bele feltöltött akkumulátort (28. és 29. oldal).
• Nincs beállítva a kereső lencséje.
c Állítsa be a kereső lencséjét (48. oldal).
• A STEADYSHOT funkciót az OFF beállítás választásával
kikapcsolta a menüben.
c Válassza az ON beállítást (281. oldal).
• A 16:9WIDE funkciót az ON beállítás választásával
bekapcsolta a menüben.*4)
c Válassza az OFF beállítást (280. oldal).
• A 16:9WIDE funkciót a menüben 16:9FULL értékre állította.*5)
c Válassza az OFF beállítást (280. oldal).
• Kézi fókuszbeállítás van bekapcsolva.
c Válassza az automatikus fókuszbeállítást (92. oldal).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak az automatikus
fókuszbeállító funkció használatára.
c Váltson át kézi fókuszbeállításra (92. oldal).
• Előfordulhat, hogy szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg őket a (külön megvásárolható) Sony
V8-25CLD tisztítókazettával (332. oldal).
Hibatípusok és elhárításuk
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• Nyitva van az LCD képernyő táblája.
c Ha nem az LCD képernyő segítségével készít felvételt,
csukja be az LCD táblát (45. oldal).
Függőleges sáv jelenik meg, amikor
• Túl nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között. A jelenség nem
sötét háttér előtt például fényforrást
utal meghibásodásra.
A kép nem jelenik meg a keresőben.
vagy gyertyalángot filmez.
Ha nagyon fényes tárgyról készít
felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
vagy zöld pontok jelennek meg.*6)
Ismeretlen kép jelenik meg a
képernyőn.
A felvétel színei természetellenesek
vagy nem valósághűek.
A zárhang nem hallható.*7)
A (külön megvásárolható) külső vaku
nem működik.*6)
• A külső vaku ki van kapcsolva, vagy nincs csatlakoztatva
hozzá áramforrás.
c Kapcsolja be a külső vakut, illetve csatlakoztassa megfelelő
áramforráshoz.
• Világos helyen készít felvételt, és a menüben a FLASH MODE
üzemmód értékéül az AUTO értéket választotta.
c Válassza az ON beállítást (279. oldal).
Hibaelhárítás
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sáv jelenik meg.*3)
Riešenie problémov
A kép túl világos, és a felvétel tárgya
nem jelenik meg a képernyőn.
• Elmosódás tapasztalható. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Be van kapcsolva a kis zársebesség (Slow shutter), a Super
NightShot vagy a Colour Slow Shutter üzemmód. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
• Ha nincs „Memory Stick” memóriakártya *7) vagy kazetta a
kamerában, akkor körülbelül 10 perccel azután, hogy a
POWER kapcsolót CAMERA, a DEMO MODE menüpontot ON
értékre állította, a kamera automatikusan elkezdi lejátszani a
bemutatót.
c Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát *7) vagy egy
kazettát, és a bemutató leáll.
A DEMO MODE funkciót a menüben is kikapcsolhatja
(290. oldal).
• A NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állította.
c Válassza az OFF beállítást (53. oldal).
• Jól megvilágított helyen állította a NIGHTSHOT kapcsolót ON
helyzetbe.
c Válassza az OFF beállítást (53. oldal).
• Bekapcsolt az ellenfényt kompenzáló funkció.
c Kapcsolja ki az ellenfény-kompenzáló funkciót (52. oldal).
• A BEEP funkciót az OFF beállítás választásával kikapcsolta a
menüben.
c Állítsa MELODY vagy NORMAL értékre (291. oldal).
• Állítsa a STEADYSHOT menüpontot OFF állapotba
(281. oldal).
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
*7)
307
Hibatípusok és elhárításuk
Lejátszási üzemmódban
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A szalagon található felvétel Hi8
/Standard 8 mm-es
rendszerben készült.
A kamera nem reagál a szalagkezelő • A POWER kapcsolót MEMORY, CAMERA vagy OFF (CHG)
gombok megnyomására.
helyzetbe állította.*2)
c Állítsa VCR/PLAYER helyzetbe *2) (61. oldal).
• A kazettában a szalag a végére ért.
Nem működik a lejátszás gomb.
c Csévélje vissza a szalagot (61. oldal).
A képen vízszintes vonalak jelennek
• A televíziókészülék nincs megfelelően beállítva a videojel
meg.
fogadására.
c Állítsa be *3) (68. oldal).
Lejátszáskor nem tiszta vagy nem
jelenik meg a kép.
• Az EDIT menüpontot ON helyzetbe állította.
c Válassza az OFF beállítást *3) (282. oldal).
• Előfordulhat, hogy szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg őket a (külön megvásárolható) Sony V8-25CLD
tisztítókazettával (332. oldal).
Lejátszáskor a hang egyáltalán nem,
• Sztereó szalagot játszik le úgy, hogy a menü HiFi SOUND
vagy csak nagyon halkan hallható.
pontjában a 2-es beállítási lehetőséget választotta.*4)
c Válassza a STEREO beállítási lehetőséget. (282. oldal)
• A hangerőt minimumra állította.
c Nyomja meg a VOLUME + gombot (61. oldal).
• Az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok arányát (balance)
az ST2 oldalra állította.*4)
c Állítsa be az AUDIO MIX menüpontban a hangsávok arányát
megfelelően (282. oldal).
Nem megfelelően működik a
• A szalag felvételt tartalmazó szakaszán üres rész található
dátumkereső funkció.*5)
(118. oldal).
A Digital8 rendszerben készített
• A PB MODE funkcióhoz a menüben a
/ értéket
felvételt a kamera nem tudja
választotta.
lejátszani.*6)
c Válassza az AUTO értéket (283. oldal).
A Hi8
vagy Standard 8 mm-es
c Állítsa a PB MODE menüpontot
/ értékre (283. oldal).
Lejátszáskor nem jelenik meg a kép
a képernyőn.*1)
rendszerben készített felvételt a
kamera nem tudja rendesen
lejátszani.*6)
*1)
*2) A POWER kapcsoló állásai az egyes modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek (26. oldal).
*3)
*4)
*5)
*6)
308
Hibatípusok és elhárításuk
Felvételi és lejátszási üzemmódban
Hibajelenség
A kamera akkor sem működik, ha a
POWER kapcsoló nem OFF (CHG)
állásban van.
A felvételvég-kereső funkció nem
működik.
A felvételvég-kereső funkció nem
megfelelően működik.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
Villog a % és a Z kijelzés, és a
kazettakidobás kivételével egyik
funkció sem működik.
A szalagon hátralévő idő nem jelenik
meg.
Hibaelhárítás
A kazettát nem lehet kivenni a
kazettatartóból.
• A környezet hőmérséklete túl alacsony.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort (29. oldal).
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet feltölteni.
c Cserélje ki új akkumulátorra (28. oldal).
• Sokáig használta az akkumulátort túl hideg vagy túl meleg
környezetben.
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet feltölteni.
c Cserélje ki új akkumulátorra (28. oldal).
• Az akkumulátor kimerült.
c Használjon teljesen feltöltött akkumulátort (28. és 29. oldal).
• Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem a
ténylegesen hátralévő időt mutatja.
c Teljesen töltse fel az akkumulátort, hogy az akkumulátor
energiaszintének kijelzője valóban azt mutathassa, hogy még
hány percig használható a készülék (30. oldal).
• Az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelzés nem a
ténylegesen hátralévő időt mutatja.
c Teljesen töltse fel az akkumulátort, hogy az akkumulátor
energiaszintének kijelzője valóban azt mutathassa, hogy még
hány percig használható a készülék (30. oldal).
• A tápfeszültség-forrás csatlakoztatása megszakadt.
c Csatlakoztassa megfelelően (28. és 35. oldal).
• Az akkumulátor kimerült.
c Használjon feltöltött akkumulátort (28. és 29. oldal).
• Páralecsapódás történt.
c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez (331. oldal).
• A menüben a q REMAIN menüpont AUTO helyzetbe állította.
c Ha a szalagon hátralévő időt mindig meg szeretné jeleníteni,
állítsa ON helyzetbe.
Riešenie problémov
A kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak
még működtetnie kellene a kamerát.
Ok és/vagy teendő
• A kamerában nincs akkumulátor, vagy van, de az kimerült vagy
kimerülőben van.
c Tegyen bele feltöltött akkumulátort (28. és 29. oldal).
• A hálózati tápegységet nem csatlakoztatta a fali
csatlakozóaljzathoz.
c Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz
(35. oldal).
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
• Még nem készített az új kazettára felvételt.
• A szalag elején vagy közepén üres rész található.
309
Hibatípusok és elhárításuk
„Memory Stick” memóriakártya használatakor
Hibajelenség
Nem működik a „Memory Stick”
memóriakártya.
Nem működik a felvételi funkció.
A képet nem lehet törölni.
A „Memory Stick” memóriakártyát
nem lehet formázni.
Nem lehet letörölni az összes
állóképet.
A kép nem védhető le.
Az állóképre nem lehet nyomtatási
jelet tenni.
A képek tényleges méretben nem
játszhatók le.
Képadatok nem játszhatók le.
310
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsoló nem MEMORY helyzetben áll.
c Állítsa MEMORY helyzetbe (165. oldal).
• A kamerában nincs „Memory Stick” memóriakártya.
c Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát (158. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya megtelt.
c Törölje a felesleges képeket, és kísérelje meg újra a felvételt
(221. oldal).
• Helytelenül formázott „Memory Stick” memóriakártya van a
kamerában.
c A kamerával formázza meg a „Memory Stick”
memóriakártyát, vagy használjon másik „Memory Stick”
memóriakártyát (158. és 286. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• A kép védett.
c Szüntesse meg a kép védettségét (219. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• A védelemmel ellátni kívánt képet nem játszotta le.
c A MEMORY PLAY gomb megnyomásával játssza le a képet
(202. oldal).
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van.
c Nyissa fel a zárat (323. oldal).
• Nem játszotta le azt a képet, amelyet nyomtatási jellel szeretne
ellátni.
c A MEMORY PLAY gomb megnyomásával játssza le a képet
(202. oldal).
• Mozgóképre próbál meg nyomtatási jelet tenni.
c Mozgóképre nem tehető nyomtatási jel.
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem tud
tényleges méretben lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Előfordulhat, hogy a számítógéppel átnevezett mappákat és
fájlokat, továbbá a számítógéppel feldolgozott képeket a
kamera nem tudja lejátszani. (A megfelelő fájl neve villog.)
• Ha más készülékkel készít felvételt, akkor előfordulhat, hogy
ezt a felvételt a kamera nem tudja rendesen lejátszani.
Hibatípusok és elhárításuk
Egyéb funkciók
Hibajelenség
Nem működik az egyszerű
kazettamásolás (Easy Dubbing)
funkció.*1)
Nem működik a digitális
programszerkesztés a szalagon.*2)
Hibaelhárítás
A kamerához mellékelt távirányító
nem működik.*5)
Riešenie problémov
Nem működik a digitális
programszerkesztés a „Memory
Stick” memóriakártyán.*4)
Ok és/vagy teendő
• A videomagnó és/vagy a videokamera nincs megfelelően
beállítva.
c Győződjék meg arról, hogy a videomagnón a LINE bementet
választotta. Ügyeljen arra is, hogy a videokamera
bekapcsoló gombja VTR/VCR állásban legyen (127. oldal).
• Nem helyes az IR SETUP kód vagy a PAUSE MODE gomb
beállítása.
c Állítsa be a videomagnónak megfelelő IR SETUP kódot és
PAUSE MODE gombot. Majd az IR TEST funkcióval
ellenőrizze a videomagnó működését (127. oldal).
• A videomagnón a bemenet nem jól van beállítva.
c Ellenőrizze a csatlakozást, és a bementet ismét állítsa VCRre (137. oldal).
• A kamerát nem Sony márkájú DV-eszközhöz csatlakoztatta az
i.LINK kábellel.
c Válassza az IR értéket (137. oldal).
• Üres szalagrészen próbált meg programot beállítani.
c Adja meg a programot a szalagnak egy olyan részén, amely
tartalmaz felvételt (145. oldal).
• A kamera és a videomagnó nincs szinkronizálva.
c Szinkronizálja őket (143. oldal).
• Helytelen az IR SETUP kód.
c Állítsa be a helyes kódot (130. oldal).
• A PB MODE funkcióhoz a menüben a
/ értéket
választotta.*3)
c Válassza az AUTO értéket (283. oldal).
• A szalagnak egy üres részén kísérelt meg programot megadni.
c Adja meg a programot a szalagnak egy olyan részén, amely
tartalmaz felvételt (194. oldal).
• A COMMANDER funkciót az OFF beállítás választásával
kikapcsolta a menüben.
c Válassza az ON beállítást (291. oldal).
• Valami az infravörös sugarak útjában áll.
c Távolítsa el az akadályt.
• Az elemeket helytelen +/– polaritással tette be a helyükre.
c Tegye be az elemeket megfelelően (357. oldal).
• Az elemek kimerültek.
c Tegyen be új elemeket (357. oldal).
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
(folytatás a következő oldalon)
311
Hibatípusok és elhárításuk
Hibajelenség
A televíziókészülékről vagy a
videomagnóról érkező kép nem
látható a képernyőn, pedig a
kamerát a másik készülék
kimenetéhez csatlakoztatta (az A/V
csatlakozókábellel).*3)
A dallam vagy sípoló hang
5 másodpercen át szól.
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
Nem jelenik meg a BATTERY INFO
képernyő.
Egyik funkció sem működik, pedig a
kamera be van kapcsolva.
Nem telepíthető az USB
illesztőprogram.*6)
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
312
Ok és/vagy teendő
• A menüben a DISPLAY funkcióhoz a V-OUT/LCD értéket
állította be.
c Válassza az LCD értéket (291. oldal).
• Páralecsapódás történt.
c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez (331. oldal).
• Valamilyen probléma történt a kamerával.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja
meg üzemeltetni a kamerát.
• A POWER kapcsoló nem OFF (CHG) helyzetben áll.
c Állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
• A POWER kapcsoló nem OFF (CHG) helyzetben áll.
c Állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
• Az akkumulátor nincs rendesen a helyén.
c Tegye be helyesen (28. oldal).
• Az akkumulátor teljesen lemerült.
c Tegyen be egy teljesen feltöltött akkumulátort.
c Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját, ill. vegye ki
az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva
csatlakoztassa újra. Kapcsolja be a készüléket. Ha a
funkciók még mindig nem működnek, nyissa ki az LCD
táblát, és egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a
RESET gombot. (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor
valamennyi beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag
beállított értéket veszi fel.) (350. oldal)
• A kamerát és a számítógépet az USB kábellel még azelőtt
kötötte össze, hogy az USB illesztőprogramot a számítógépre
telepítette volna, így az illesztőprogramot a számítógép nem
ismeri fel.
c Távolítsa el a fel nem ismert illesztőprogramot, majd telepítse
ismét (240. oldal).
Hibatípusok és elhárításuk
Hibajelenség
Nem működik az USB Streaming
funkció.*6)
A képadatok átvitele sikertelen az
USB csatlakozáson keresztül.*6)
A kazetták nem lehet kivenni, pedig
nyitva van a kazettatartó fedele.
Riešenie problémov
*1)
*2)
*3)
*4)
*5)
*6)
Ok és/vagy teendő
• Az USB illesztőprogram nincs megfelelően telepítve.
c Távolítsa el a fel nem ismert illesztőprogramot, majd telepítse
ismét (240. oldal).
• A számítógépen Windows 98 vagy korábbi operációs rendszer
van.
• Az USB STREAM funkciót az OFF beállítás választásával
kikapcsolta a menüben.
c Kapcsolja be az ON beállítással.
• Nem működik az USB Streaming funkció, ha:
– MPEG videoklipet rögzít „Memory Stick”
memóriakártyára,*4)
– fényképet rögzít „Memory Stick” memóriakártyára.*4)
• Az USB kábelt még az USB illesztőprogram telepítésének
befejezése előtt csatlakoztatta.
c Törölje le a hibás USB illesztőprogramot, majd telepítse újra
(240. oldal).
• A pára már kezd lecsapódni a kamerában (331. oldal).
Hibaelhárítás
313
Magyar
Öndiagnózis kijelzés
A kamera rendelkezik öndiagnózis-kijelző funkcióval.
Ez a funkció a készülék pillanatnyi állapotát 5
karakterrel (betűjel és számok kombinációjával) jelzi
a képernyőn.
Ha megjelenik egy 5 jegyű kód, keresse ki az alábbi
kódtáblázatban. Az utolsó két számjegy (ezeket ss
jelöli) a készülék állapotának függvényében
különböző lehet.
LCD képernyő vagy kereső
C:21:00
Öndiagnózis kijelzés
• C:ss:ss
Házilag is kijavíthatja a kamera hibáját.
• E:ss:ss
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott
helyi szakszervizhez.
5 jegyű kijelzés
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
Ok és/vagy teendő
• Nem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ.
c Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort (31. és 325. oldal).
• Páralecsapódás történt.
c Vegye ki a kazettát, és legalább 1 órán keresztül hagyja,
hogy a kamera alkalmazkodjék környezetéhez (331. oldal).
• Szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg őket a (külön megvásárolható) Sony V8-25CLD
tisztítókazettával (332. oldal).
• A fentiekben fel nem sorolt, házilag orvosolható hiba lépett fel.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja
meg üzemeltetni a kamerát.
c Húzza ki a hálózati tápegység vezetékét a konnektorból,
vagy vegye le az akkumulátort. A tápfeszültség-forrás
visszahelyezése után próbálja meg újból üzemeltetni a
kamerát.
• A kamerának olyan hibája van, amelyet nem lehet házilag
orvosolni.
c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony márkaszervizhez, és közölje velük az 5
jegyű kódot. (Példa: E:61:10)
Ha a hibát többszöri próbálkozással sem sikerül elhárítani, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi Sony márkaszervizhez.
314
Magyar
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Ha a képernyőn kijelzések, üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat.
A részletesebb információkat a zárójelben „( )” található oldalakon olvashatja el.
Figyelmeztető kijelzések
101–0001
C:21:00
A kazettára/akkumulátorra vonatkozó
figyelmeztető kijelzés
Ha lassan villog:
•Az akkumulátor csaknem kimerült.
•A szalag csaknem a végére ért.
Ha gyorsan villog:
•Az akkumulátor kimerült.
•A szalag a végére ért.*
101-0001 Fájlokra vonatkozó figyelmeztető
kijelzések
Ha lassan villog:
•A fájl sérült.
•A fájl nem olvasható.
•Mozgóképre próbálja meg alkalmazni a
MEMORY MIX funkciót (174. oldal).
C:21:00 Öndiagnózis kijelzés (314. oldal)
Q A szalagra vonatkozó figyelmeztető
kijelzések
Ha lassan villog:
•A szalagra már nem készíthető további öt
percnyi felvétel.
•Nincs kazetta a készülékben.*
•A kazetta írásvédő kapcsolója LOCK (piros)
állásban van * (41. oldal).
Ha gyorsan villog:
•A kazettában a szalag a végére ért.*
Hibaelhárítás
A kamerában nem használható
„Memory Stick” memóriakártyára utaló
figyelmeztető kijelzéso *
Ha lassan villog:
•A kamerában nem használható, vele
inkompatíbilis „Memory Stick”
memóriakártyát tett be.
Riešenie problémov
E Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztető
kijelzések
Ha lassan villog:
•Az akkumulátor lemerülőben van.
A működési feltételek, a környezet és az
akkumulátor állapotának függvényében
előfordulhat, hogy a E figyelmeztető kijelzés
már akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még öt-10
perc működést tesz lehetővé.
Ha gyorsan villog:
•Az akkumulátor kimerült.
•Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet
feltölteni.
% Páralecsapódás történt *
Ha gyorsan villog:
•Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a kamerát, és
kb. 1 órán keresztül hagyja nyitva a
kazettatartót (331. oldal).
* Dallam vagy sípjel hallható.
315
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Z Vegye ki a kazettát *
Ha lassan villog:
•A kazetta írásvédő kapcsolója LOCK (piros)
állásban van (41. oldal).
Ha gyorsan villog:
•Páralecsapódás történt (331. oldal).
•A kazettában a szalag a végére ért.
•Bekapcsolt az öndiagnózis-kijelző funkció
(314. oldal).
A „Memory Stick” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető kijelzések
Ha lassan villog:
•A kamerában nincs „Memory Stick”
memóriakártya.
Ha gyorsan villog *:
•A kamera a benne lévő „Memory Stick”
memóriakártyát nem tudja elolvasni (157. oldal).
•A kép nem vehető fel a „Memory Stick”
memóriakártyára.
A „Memory Stick” memóriakártya
formázására vonatkozó figyelmeztető
kijelzések *
Ha gyorsan villog:
•A „Memory Stick” memóriakártya adatai
sérültek (323. oldal).
•A „Memory Stick” memóriakártya formázása
helytelen (286. oldal).
316
- A kép védett *
Ha lassan villog:
•A kép védett (219 oldal).
A (külön megvásárolható) vakura vonatkozó
figyelmeztető kijelzések
Ha gyorsan villog:
•Valami probléma van a (külön
megvásárolható) külső vakuval.
Az állóképfelvételre vonatkozó
figyelmeztető kijelzések
Ha lassan villog:
•Az állókép nem vehető fel a „Memory Stick”
memóriakártyára
(71. oldal).
•Az állókép nem vehető fel a szalagra
(75. oldal).
* Dallam vagy sípjel hallható.
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Figyelmeztető üzenetek
•CLOCK SET
Állítsa be a dátumot és az időt (37. oldal).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort (325. oldal).
•Q Z TAPE END
A kazettában a szalag a végére ért.*
•Q NO TAPE
Tegyen be egy kazettát.*
•
Szennyezettek a videofejek.
(A x kijelzés és a „ CLEANING CASSETTE” üzenet egymás után
jelenik meg a képernyőn.)* (332. oldal)
CLEANING CASSETTE
•COPY INHIBIT
Másolási tilalom. Szerzői jogot védő jellel ellátott képet próbált meg
felvenni * (321. oldal).
•START/STOP KEY
Az ORC üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a START/STOP
gombot. Ez az üzenet fehéren jelenik meg (287. oldal).
•ORC
Működik az ORC funkció. Ez az üzenet fehéren jelenik meg
(287. oldal).
•
A (külön megvásárolható) külső vaku nem megfelelően töltődik fel.*
NOW CHARGING
* Dallam vagy sípjel hallható.
Riešenie problémov
Hibaelhárítás
317
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
A „Memory Stick” memóriakártyával kapcsolatos figyelmeztető üzenetek
Dallam vagy sípjel hallható.
•
FULL
Megtelt a „Memory Stick” memóriakártya (164. oldal).
•
FOLDER NO. FULL
A „Memory Stick” memóriakártyán lévő mappák száma már elérte a
maximumot (létezik a 999 MSDCF mappa is) (200. oldal).
•
-
A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója LOCK
állásban van (323. oldal).
•
NO FILE
A „Memory Stick” memóriakártyán nincs állókép.
•
NO MEMORY STICK
A kamerában nincs „Memory Stick” memóriakártya.
•
AUDIO ERROR
Olyan hangos képet kísérelt meg felvenni, amit ezzel a kamerával
nem lehet „Memory Stick” memóriakártyára rögzíteni (188. oldal).
•
MEMORY STICK ERROR
A „Memory Stick” memóriakártya adatai sérültek (159. oldal).
•
FORMAT ERROR
Ellenőrizze a „Memory Stick” memóriakártya formázásának típusát
(286. oldal).
•
PLAY ERROR
A képet nem lehet lejátszani.
Vegye ki és tegye be ismét a „Memory Stick” memóriakártyát, majd
újra játssza le a képet.
•
REC ERROR
A felvétel ismételt megkísérlése előtt ellenőrizze a bemenő jelet
(173. és 191. oldal).
•
INCOMPATIBLE
MEMORY STICK
A betett „Memory Stick” memóriakártya a kamerában nem
használható, vele inkompatíbilis.
•DELETING
Miközben a „Memory Stick” memóriakártyáról törölte az összes
képet, megnyomta a PHOTO gombot.
•FORMATTING
A „Memory Stick” memóriakártya formázása közben megnyomta a
PHOTO gombot.
•NO FILE AVAILABLE
Az aktuális PB (lejátszó) mappában nincs fájl (212. oldal).
•USB STREAMING ON GOING
USB Streaming átvitel közben nem hajtható végre semmilyen,
„Memory Stick” memóriakártyához kapcsolódó művelet (249. oldal).
•READ-ONLY MEMORY
STICK
A 100MSDCF mappa csak lejátszásra szolgál (201. oldal).
318
— További információk —
A különböző
videokazetta-fajták
— Ďalšie informácie —
Videokazety
Vhodné kazety, nahrávacie
a prehrávacie systémy
Vhodné kazety/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém *2)/
Lejátszó rendszer *2)
Vhodné kazety/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém/
Lejátszó rendszer
Systém Hi8
/Systém Digital8
(odporúča sa)/
Hi8
/Digital8 (javasolt)
Systém Hi8
Systém Digital8
/Digital8
Systém Digital8
/Digital8
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
/Hi8
Systém Hi8
/Digital8
(odporúča sa)/
Hi8
/Digital8 (javasolt)
Štandardný 8 mm systém *1)/
Standard 8 mm *1)
Systém Digital8
/Digital8
Systém Digital8
/Digital8
/Hi8
Systém Hi8
/Hi8
Systém Hi8
/Hi8
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
Štandardný 8 mm systém/
Standard 8 mm
*1) Ha Standard 8 mm rendszerű szalagot
használ, feltétlenül ugyanezzel a kamerával
játssza le a szalagot. Ha a
Standard 8 mm-es szalagot másik kamerán
játssza le (ideértve egy másik DCR-TRV145E/
TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/
TRV355E/TRV356E modellt is), előfordulhat,
hogy mozaikszerű zaj jelenik meg.
*2) Amikor Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerű kazettát játszik le, a lejátszó
rendszert ezt automatikusan érzékeli, és a
megfelelő rendszerre vált át.
További információk
Systém Hi8
*1) Ak budete používa štandardné 8 mm
pásky, prehrávajte ich iba na svojom
kamkordéri. Pri prehrávaní
štandardných 8 mm pások na iných
videorekordéroch (vrátane iných kamkordérov
DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/
TRV345E/TRV355E/TRV356E) sa môže objavi
šum v podobe mozaikových vzorov.
*2) Pri prehrávaní pásky sa automaticky zistí
systém Hi8
alebo štandardný 8 mm
systém a systém prehrávania sa automaticky
prepne na príslušný systém.
Štandardný 8 mm systém *1)/
Standard 8 mm *1)
Ďalšie informácie
Vhodné kazety/
Használható
videokazetta-fajták
Nahrávací systém/
Felvevő rendszer
Prehrávací systém *2)/
Lejátszó rendszer *2)
A használható videokazetta-fajták
és felvevő/lejátszó rendszerek
319
Videokazety
Čo je systém “Digital8
A különböző videokazetta-fajták
”?
Tento videosystém bol vyvinutý s cieom
umožni digitálne nahrávanie na videokazety
Hi8
/Digital8 .
Čas nahrávania pri použití kamkordéra so
systémom Digital 8 s páskami so
systémom Hi8
alebo so
štandardným 8 mm systémom predstavuje
dve tretiny času v porovnaní s použitím
štandardného kamkordéra pracujúceho v
systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
(90 minút času nahrávania sa v režime SP zníži
na 60 minút.)
Čo je systém “Hi8
”?
Systém Hi8
je rozšírením
štandardného 8 mm systému a bol vyvinutý s
cieom získania obrázkov s vyššou kvalitou.
Pásku nahratú v systéme Hi8
môžete
správne prehráva iba na videorekordéroch
alebo prehrávačoch pre systém Hi8.
Pri prehrávaní
Mit takar a „Digital8
elnevezés?
rendszer”
Ezt a videorendszert azzal a céllal fejlesztették ki,
hogy Hi8
/Digital8 videokazettára digitális
felvételeket lehessen készíteni.
Ha ezzel a Digital8 rendszerű kamerával készít
Hi8
vagy Standard 8 mm-es rendszerű
kazettára felvételt, a felvételi idő kétharmada lesz
annak, mint amit Hi8
vagy
Standard 8 mm-es rendszerű kamerával el
tudna érni.
(SP üzemmódban a 90 perces felvételi időből kb.
60 perc lesz.)
Mit takar a „Hi8
elnevezés?
rendszer”
A Hi8
rendszer a Standard 8 mm-es
rendszernek egy jobb képminőséget biztosító
kibővítése.
Hi8
rendszerben készült felvételt
tökéletesen csak Hi8 rendszerű videofelvevőlejátszó készüléken lehet lejátszani.
Lejátszás
Prehrávanie pásky nahratej v systéme
NTSC
NTSC rendszerben felvett kazetta
lejátszása
Pásky nahraté v systéme NTSC môžete prehráva
v takom prípade, ak sú nahraté v režime SP.
SP üzemmódban készített NTSC színrendszerű
felvételek a kamerával lejátszhatók.
Pri prehrávaní pásky nahratej v systéme NTSC
však môže nasta jedna z nasledujúcich situácií.
•Pri prehrávaní pásky na obrazovke televízora sa
v závislosti od typu televízora nemusia
zobrazova pôvodné farby. Pri prehrávaní na
multisystémovom televízore v nastaveniach
ponuky nastavte položku NTSC PB na
požadovaný režim.
•Počas prehrávania sa zobrazuje čierny pás v
dolnej časti hadáčika.
•Pásku nahratú v režime LP systému NTSC
nemôžete prehráva na obrazovke LCD ani na
televíznej obrazovke.
•Ak sú časti pásky nahraté vo videosystémoch
PAL a NTSC, údaje počítadla pásky nie sú
správne. Tento nesúlad je spôsobený rozdielmi
v časovaní cyklov pri týchto dvoch
videosystémoch.
•Páska nahratá v systéme NTSC sa nedá
upravova na inom videorekordéri.
NTSC színrendszerű felvételek lejátszásakor
azonban előfordulhatnak az alábbiak.
•Ha televíziókészüléken nézi a lejátszott felvételt,
akkor a televíziókészüléktől függően előfordulhat,
hogy nem az eredeti színek jelennek meg a
képernyőn. Ha több színrendszert is használni
tudó televíziókészüléket használ (Multi System
TV), akkor a menüben az NTSC PB értékét állítsa
be megfelelően.
•Lejátszáskor a kereső alján fekete sáv látható.
•LP üzemmódban készített NTSC színrendszerű
felvételek a kamerával sem az LCD képernyőn,
sem televíziókészüléken nem játszhatók le.
•Ha egy szalagon mind PAL, mind NTSC
színrendszerű felvételek is találhatók, a
számláló nem a helyes értéket mutatja. Az
eltérés a két színrendszer számolási
módszerének különbözőségéből fakad.
•NTSC színrendszerben készített felvételt nem
lehet szerkesztéssel egy másik videomagnóra
átvinni.
320
Videokazety
A különböző videokazetta-fajták
Signál na ochranu autorských práv
Szerzői jogot védő jel
Pri prehrávaní
Lejátszás
Ak páska, ktorú prehrávate použitím kamkordéra,
obsahuje signál na ochranu autorských práv,
nemôžete ju skopírova pomocou inej
videokamery pripojenej ku kamkordéru.
Ha az ezzel a kamerával lejátszott szalag szerzői
jogot védő jelet tartalmaz, akkor a kamerával ezt
a felvételt nem lehet egy másik, a kamerához
csatlakoztatott videokamerára másolni.
Pri nahrávaní
Felvétel
Softvér, ktorý obsahuje signály na ochranu
autorských práv, sa na kamkordéri nedá
nahráva.
Ak sa takýto softvér pokúsite nahra, na
obrazovke LCD, v hadáčiku alebo na obrazovke
televízora sa zobrazí indikátor COPY INHIBIT. Pri
nahrávaní na pásku kamkordér nenahráva
signály na ochranu autorských práv.
A kamerával nem lehet olyan szoftvert felvenni,
amely a szoftver szerzői jogának védelme
céljából szerzői jogot védő vezérlőjeleket
tartalmaz.
Ha ilyen szoftvert próbál meg felvenni, az LCD
képernyőn, a keresőben vagy a tévéképernyőn
megjelenik a COPY INHIBIT kijelzés. A kamera
felvétel közben nem rögzít szerzői jogot védő
vezérlőjeleket a szalagra.
Prehrávanie pásky s dvoma
zvukovými stopami
Pri používaní pásky nahratej v systéme
Digital8
Zvuk z reproduktora
Režim
Prehrávanie
zvuku HiFi
stereofónnej
pásky
1
2
Stereo
Lch
Rch
Na kamkordéri sa nedajú nahráva programy s
dvoma zvukmi.
rendszerben felvett szalag
Ha olyan Digital8 rendszerű szalagot játszik le,
amelyet DV rendszerben felvett kéthangsávos
kazettáról másoltak át, akkor állítsa be a menü
HiFi SOUND pontjában a megfelelő üzemmódot
(282. oldal).
A hangszóróból hallható hang
Kéthangsávos
Sztereó
HiFi
szalag
szalag
Sound
lejátszásakor lejátszásakor
üzemmód
Fő és mellék
Sztereó
STEREO
hangsáv együtt
Fő hangsáv
Bal csatorna
1
Jobb csatorna Mellék hangsáv
2
További információk
STEREO
Prehrávanie
pásky s dvoma
zvukovými
stopami
Hlavný a vedajší
zvuk
Hlavný zvuk
Vedajší zvuk
Digital8
esetén
Ďalšie informácie
Pri prehrávaní pásky v systéme Digital8
nahratej z pásky DV s dvoma zvukovými stopami
nastavte položku HiFi SOUND v nastaveniach
ponuky na požadovaný režim (s. 268).
Kéthangsávos szalag
lejátszásakor
Ezzel a kamerával kéthangsávos műsort nem
lehet rögzíteni.
321
Videokazety
A különböző videokazetta-fajták
Pri používaní pások nahratých v systéme
alebo v štandardnom systéme
Hi8
8 mm
Hi8
/Standard 8 mm-es
rendszerben felvett szalag esetén
Pri prehrávaní pásky s dvoma zvukovými
stopami nahratej v stereofónnom systéme AFM
HiFi nastavte položku HiFi SOUND v
nastaveniach ponuky na požadovaný režim
(s. 268).
Ha olyan kéthangsávos szalagot játszik le,
amelyet AFM HiFi sztereó rendszerben vettek fel,
akkor állítsa be a menü HiFi SOUND pontjában a
megfelelő üzemmódot (282. oldal).
Zvuk z reproduktora
Prehrávanie
Režim
stereofónnej
zvuku HiFi
pásky
STEREO
1
2
Stereo
Mono
Neprirodzený
zvuk
Prehrávanie
pásky s dvoma
zvukovými
stopami
Hlavný a vedajší
zvuk
Hlavný zvuk
Vedajší zvuk
Na kamkordéri sa nedajú nahráva programy s
dvoma zvukmi.
Zobrazenie displeja počas automatickej
detekcie systému
Systém Digital8 , systém Hi8
alebo
štandardný 8 mm systém sa zistí automaticky
a prehrávanie sa automaticky prepne do
príslušného režimu. Počas prepínania systémov
sa farba obrazovky zmení na modrú a zobrazia
sa nasledujúce indikátory. Niekedy je tiež poču
sykavý zvuk.
t
/
322
/ : Pri prepínaní zo systému Digital8
na systém Hi8
alebo
štandardný 8 mm systém
t : Pri prepínaní zo systému Hi8
alebo štandardného 8 mm
systému na systém Digital8
A hangszóróból hallható hang
Kéthangsávos
HiFi
Sztereó
szalag
Sound
szalag
üzemmód
lejátszásakor lejátszásakor
Fő és mellék
STEREO
Sztereó
hangsáv együtt
Fő hangsáv
1
Monó
Mellék hangsáv
2
Természetellenes hang
Ezzel a kamerával kéthangsávos műsort nem
lehet rögzíteni.
Kijelzés automatikus rendszerérzékelés
közben
A kamera automatikusan megállapítja, hogy
Digital8 rendszerben vagy Hi8
/
Standard 8 mm-es rendszerben készült-e a
felvétel, majd automatikusan átkapcsol a
megfelelő lejátszó rendszerre. Miközben a
kamera az egyik rendszerből a másikba kapcsol,
a képernyő kékre vált, és az alábbi kijelzések
láthatók rajta. Időnként sziszegő hang is
hallható.
t
/
/ : Amikor Digital8 rendszerből
Hi8
/Standard 8 mm-es
rendszerbe vált át
t : Amikor Hi8
/
Standard 8 mm-es rendszerből
Digital8 rendszerbe vált át
Pamäová karta
“Memory Stick”
Mit takar a „Memory
Stick” elnevezés?
Pamäová karta “Memory Stick” je nové, kompaktné,
prenosné a univerzálne médium s údajovou kapacitou,
ktorá prevyšuje kapacitu diskety.
Okrem výmeny údajov medzi zariadeniami
kompatibilnými s pamäovou kartou “Memory Stick”
môžete kartu “Memory Stick” používa aj na ukladanie
údajov ako typ externého odnímateného média, na
ktoré sa dá nahráva.
A „Memory Stick” memóriakártya egy újfajta, kicsi,
hordozható és többfunkciós adathordozó, amelynek
tárolókapacitása meghaladja a hajlékonylemezekét.
Azon túlmenően, hogy ezzel a memóriakártyával a
„Memory Stick” memóriakártyákat kezelni tudó
eszközök között adatcsere bonyolítható le, a „Memory
Stick” memóriakártyán mint kivehető külső
adathordozón az adatok tárolhatók is.
Existujú dva typy pamäovej karty “Memory Stick”:
bežná pamäová karta “Memory Stick” a karta
“MagicGate Memory Stick” s technológiou
MagicGate *1) na ochranu autorských práv.
S kamkordérom môžete používa oba typy pamäových
kariet “Memory Stick”. Kamkordér však nepodporuje
štandardy technológie MagicGate, údaje nahraté
použitím kamkordéra nepodliehajú ochrane autorských
práv technológiou MagicGate.
Kétfajta „Memory Stick” memóriakártya van
forgalomban: a közönséges „Memory Stick” és a
„MagicGate Memory Stick” memóriakártya; ez utóbbi
MagicGate *1) szerzőijog-védő funkciót is tartalmaz.
Ezzel a kamerával mindkét fajta „Memory Stick”
memóriakártya használható. De mivel a kamera nincs
felkészítve a MagicGate szabvány kihasználására, a
vele készített felvételeket nem védi a MagicGate
szerzőijog-védő funkció.
S kamkordérom môžete navyše použi aj pamäové
karty “Memory Stick Duo” a “Memory Stick PRO”.
A kamerával használhatók még a „Memory Stick Duo”
és a „Memory Stick PRO” memóriakártyák is.
“Memory Stick”
Nahrávanie/
Prehrávanie
„Memory Stick”
Felvétel/
Lejátszás
Memory Stick
(Memory Stick Duo*2))
a
Memory Stick
(Memory Stick Duo*2))
a
MagicGate Memory Stick
(MagicGate Memory Stick Duo*2))
a*3)
MagicGate Memory Stick
(MagicGate Memory Stick Duo*2))
a*3)
Memory Stick PRO
a*3)
Memory Stick PRO
a*3)
• Ak je plôška na ochranu proti zápisu na pamäovej
karte “Memory Stick” nastavená do polohy LOCK,
obrázky nie je možné nahráva ani maza.
Umiestnenie alebo tvar plôšky na ochranu proti zápisu
sa môže meni v závislosti od použitej pamäovej
karty “Memory Stick”.
Nem garantáljuk, hogy bármilyen Memory Stick
memóriakártya problémamentesen használható.
• Ha az írásvédő kapcsoló LOCK állásban van, nem
lehet képet rögzíteni és törölni.
Az írásvédő kapcsoló elhelyezkedése és alakja a
használt „Memory Stick” memóriakártya-típustól
függően más és más lehet.
További információk
Nie je možné zaruči bezproblémovú prevádzku so
všetkými pamäovými médiami Memory Stick.
*1) A MagicGate egy titkosítást felhasználó szerzőijogvédő eljárás.
*2) Ha „Memory Stich Duo” vagy „MagicGate Memory
Stick Duo” memóriakártyát kíván használni, akkor az
eszköz típusának függvényében előfordulhat, hogy
önálló adapterre lesz szükség.
3)
* A kamera nem tud sem rögzíteni, sem lejátszani
olyan adatokat, amelyek kezeléséhez a MagicGate
funkcionalitása szükséges.
Ďalšie informácie
*1) MagicGate je technológia ochrany autorských práv,
ktorá používa technológiu šifrovania.
*2) Ak používate pamäovú kartu “Memory Stick Duo”
alebo “MagicGate Memory Stick Duo”, možno
budete potrebova špeciálny adaptér poda typu
zariadenia.
3)
* Kamkordér nemôže nahráva alebo prehráva údaje,
ktoré vyžadujú funkciu MagicGate.
Svorka/
Érintkezők
Plôška na ochranu proti zápisu/
Írásvédő kapcsoló
Miesto na označenie/
A címke helye
323
Pamäová karta “Memory Stick”
•Ak prebieha čítanie alebo zápis údajov,
pamäovú kartu “Memory Stick” nevyberajte a
ani nevypínajte kamkordér.
•Na miestach vystavených vplyvu statickej
elektriny alebo rušeniu sa údaje môžu
poškodi.
•Odporúčame zálohova dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
•Na miesto označenia neumiestňujte okrem
dodanej nálepky žiadny iný materiál.
•Ak pamäovú kartu “Memory Stick” ukladáte
alebo ju prenášate, vložte ju do puzdra.
•Svoriek pamäovej karty “Memory Stick” sa
nedotýkajte rukou ani žiadnym kovovým
predmetom.
•Pamäovú kartu “Memory Stick” nevystavujte
úderom, pádom, ani ju neohýbajte.
•Pamäovú kartu “Memory Stick” nerozoberajte
ani neupravujte.
•Pamäová karta “Memory Stick” sa nesmie
dosta do kontaktu s vodou.
•Pamäovú kartu “Memory Stick” nepoužívajte
za nasledujúcich podmienok:
– miesta s vysokou teplotou, napríklad auto
zaparkované na priamom slnku,
– miesta vystavené priamemu slnku,
– vlhké miesta alebo miesta vystavené
žieravinám.
Poznámky týkajúce sa používania pamäovej
karty “Memory Stick Duo” (volitené
príslušenstvo)
•Ak v kamkordéri používate pamäovú kartu
“Memory Stick Duo”, skontrolujte, či je karta
“Memory Stick Duo” vložená v adaptéri
Memory Stick Duo.
•Skontrolujte, či je karta “Memory Stick Duo”
vložená so správnou orientáciou. Nesprávna
orientácia karty “Memory Stick Duo” pri jej
vložení môže poškodi zariadenie.
•Adaptér Memory Stick Duo nevkladajte bez
pripojenej pamäovej karty “Memory Stick
Duo”. Môže to spôsobi poruchu zariadenia.
Poznámka týkajúca sa používania pamäovej
karty “Memory Stick PRO” (volitené
príslušenstvo)
Pre tento kamkordér sa zaručuje funkčnos
pamäovej karty “Memory Stick PRO” s
kapacitou až 1 GB.
324
Mit takar a „Memory Stick”
elnevezés?
•Írás vagy olvasás közben ne vegye ki a
„Memory Stick” memóriakártyát, és ne
kapcsolja ki a kamerát.
•Statikus elektromosságnak vagy zajnak kitett
helyen a rögzített adatok megsérülhetnek.
•Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen a
számítógép merevlemezére biztonsági
másolatot.
•A címke helyére csak a memóriakártyához
mellékelt címkét ragassza fel, más anyagot ide
ne ragasszon.
•A „Memory Stick” memóriakártyát mindig a
saját tokjában szállítsa és tárolja.
•Kézzel vagy fémtárggyal ne érjen hozzá a
„Memory Stick” memóriakártya érintkezőihez.
•A „Memory Stick” memóriakártyát nem üsse
hozzá semmihez, ne hajtsa össze, és ne ejtse le.
•A „Memory Stick” memóriakártyát ne szedje
szét, és ne alakítsa át.
•Óvja a „Memory Stick” memóriakártyát a víztől.
•„Memory Stick” memóriakártyát ne használjon
és ne tároljon az alábbi körülmények között:
– magas hőmérsékletű helyen, például napon
parkoló autóban,
– közvetlen napfénynek kitett helyen,
– nedves vagy korrodáló anyagokat tartalmazó
helyen.
Megjegyzések a (külön megvásárolható)
„Memory Stick Duo” memóriakártyákkal
kapcsolatban
•Ha a kamerával „Memory Stick Duo”
memóriakártyát kíván használni, ügyeljen arra,
hogy azt Memory Stick Duo adapterbe tegye
be.
•Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a megfelelő állásban tegye
bele az adapterbe. Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát nem a megfelelő állásban teszi
be, a készülék tönkremehet.
•„Memory Stick Duo” memóriakártyát nem
tartalmazó Memory Stick Duo adaptert ne
tegyen be, mert ez a készülék hibás működését
eredményezheti.
Megjegyzés a (külön megvásárolható)
„Memory Stick PRO” memóriakártyákkal
kapcsolatban
Ez a kamera legfeljebb 1 GB kapacitású
„Memory Stick PRO” memóriakártyát tud
használni.
Batéria “InfoLITHIUM”
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Čo je batéria “InfoLITHIUM”?
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Batéria “InfoLITHIUM” je lítium-iónová batéria,
ktorá poskytuje informácie týkajúce sa
prevádzkových podmienok kamkordéra a
sieového adaptéra alebo nabíjačky (volitené
príslušenstvo).
Batéria “InfoLITHIUM” poda prevádzkových
podmienok kamkordéra vyráta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v minútach.
Zobrazený je aj približný čas prevádzky
a dokončenia nabíjania.
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion akkumulátort
jelöl, amely a működési feltételekkel kapcsolatos
információkat továbbítja a kamera és a (külön
megvásárolható) hálózati tápegység/töltő között.
A „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében kiszámítja
az energia-felvételt, és percekben kifejezve
kijelzi, hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni. A becsült
működési időt és a fennmaradó töltési időt is
kijelzi.
Nabíjanie batérie
•Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či bola batéria nabitá.
•Batérie odporúčame nabíja pri teplote
prostredia od 10 ˚C do 30 ˚C, až kým nezhasne
indikátor nabíjania. Ak budete batériu nabíja
pri inej teplote prostredia, batéria sa nemusí
úplne nabi.
•Po dokončení nabíjania odpojte kábel z
konektorovej zásuvky DC IN na kamkordéri
alebo odstráňte batériu.
Az akkumulátor feltöltése
•A kamera használata előtt feltétlenül töltse fel
az akkumulátort.
•Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 ˚C és 30 ˚C
közötti hőmérsékleten töltse, amíg ki nem alszik a
töltést mutató kijelző. Más hőmérsékleten
előfordulhat, hogy az akkumulátor feltöltése nem
lesz eredményes.
•A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a kábelt
a DC IN aljzatból, vagy vegye ki az
akkumulátort.
Efektívne používanie batérie
Az akkumulátor maximális kihasználása
További információk
•Az akkumulátor működési képessége alacsony
hőmérsékletű környezetben lecsökken. Ennek
következtében az akkumulátor hideg helyen
csak rövidebb ideig működőképes. Hogy
hosszabb időn át használhassa, a
következőket javasoljuk:
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort
(NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/
QM91/QM91D – külön megvásárolható).
Ďalšie informácie
•Výkon batérie sa pri nízkej teplote okolitého
prostredia zníži. V chladnom prostredí sa preto
čas používania batérie skracuje. Pre dlhodobé
používanie batérie odporúčame nasledujúce:
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala. Do
kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
– Používajte vysokovýkonnú batériu
(NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/
QM91/QM91D, volitené príslušenstvo).
325
Batéria “InfoLITHIUM”
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
•Časté používanie panela LCD, funkcie
prehrávania alebo rýchleho prevíjania dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúčame používa vysokovýkonnú
batériu (NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/
QM91/QM91D, volitené príslušenstvo).
•Vždy, ke kamkordér nepoužívate na snímanie
alebo prehrávanie, skontrolujte, či ste prepínač
POWER nastavili do polohy OFF (CHG). Batéria
sa opotrebúva tiež vtedy, ak je kamkordér v
pohotovostnom režime alebo ak je prehrávanie
pozastavené.
•Vždy by ste mali ma k dispozícii náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobi skúšobné
zábery.
•Batéria sa nesmie dosta do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
•Ha gyakran használja az LCD képernyőt, játszik
le felvételt, csévéli a szalagot előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort
(NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/QM91/
QM91D – külön megvásárolható).
•Amikor a kamerával nem készít vagy játszik le
felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót OFF
(CHG) helyzetbe állítani. Az akkumulátor
energiája akkor is fogy, amikor a kamera
készenléti vagy pillanat-állj üzemmódban van.
•Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a tényleges
felvétel megkezdése előtt készítsen
próbafelvételeket.
•Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor
nem vízálló.
Akkumulátor energiaszintjének kijelzése
Indikátor zostávajúceho prevádzkového
času batérie
•Ak sa prístroj vypne napriek tomu, že indikátor
zostávajúceho prevádzkového času batérie
ukazuje dostatočnú kapacitu batérie, batériu
znova úplne nabite, aby sa indikátor
zostávajúceho prevádzkového času batérie
upravil. Ak sa batéria dlho používa pri vysokej
teplote okolia, je ponechaná v úplne nabitom
stave alebo sa často používa, nemusí sa
obnovi správna indikácia stavu batérie.
Indikáciu zostávajúceho času batérie považujte
preto iba za približnú dobu snímania.
•V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty okolia a prostredia indikátor
zostávajúceho času batérie E niekedy bliká aj
v takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie
ešte v rozsahu od pä do desa minút.
326
•Ha a kamera kikapcsol, pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés szerint az
akkumulátornak még működtetnie kellene a
kamerát, töltse fel újra teljesen az
akkumulátort, hogy a kijelzés a pontos értéket
mutathassa. Ne feledje azonban, hogy ha az
akkumulátort hosszú időn át magas
hőmérsékleten használta, ha egy ideig teljesen
lemerült állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse a
maximális üzemidő hozzávetőleges értékének.
•Az üzemi körülményektől, a hőmérséklettől és a
környezettől függően előfordulhat, hogy az E
szimbólum, amely azt jelzi, hogy az
akkumulátor már majdnem lemerült, néha
akkor is villogni kezd, ha az akkumulátor által
biztosított üzemidő még mintegy 5-10 perc.
Batéria “InfoLITHIUM”
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
Skladovanie batérie
Az akkumulátor tárolása
•Ak batériu dlhú dobu nepoužívate, raz za rok
vykonajte nasledujúci postup, čím zabezpečíte
jej správnu funkčnos.
1. Batériu úplne nabite.
2. Vybite batériu elektronického zariadenia.
3. Vyberte batériu zo zariadenia a uložte ju na
suchom a chladnom mieste.
•Batériu necháte na kamkordéri úplne vybi tak,
že kamkordér necháte bez vloženej kazety v
pohotovostnom režime až dovtedy, kým sa
prístroj nevypne.
•Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, évente egyszer tegye meg az
alábbiakat, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
1. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Merítse le az elektronikus készüléken.
3. Vegye ki az akkumulátort a készülékből, és
tárolja száraz, hűvös helyen.
•Az akkumulátort úgy tudja a kamerával teljesen
lemeríteni, hogy a kamerát kazetta nélkül
készenléti állapotban hagyja mindaddig, amíg
az magától ki nem kapcsol.
Životnos batérie
•Životnos batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje. Ak sa
podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnos. V
takom prípade je potrebné kúpi novú batériu.
•Životnos batérie závisí od spôsobu
skladovania, od prevádzkových podmienok
a od prostredia.
Az akkumulátor élettartama
•Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken.
Ha jelentősen lerövidül az akkumulátor által
biztosított üzemidő, akkor az akkumulátor
valószínűleg élettartamának vége felé jár.
Vásároljon új akkumulátort.
•Az egyes akkumulátorok élettartama a tárolási
és működtetési feltételek, illetve a környezet
függvényében egymástól eltérő lehet.
Ďalšie informácie
További információk
327
Rozhranie i.LINK
Az i.LINK csatlakoztatás
Konektorová zásuvka DV na tomto zariadení je
zásuvkou DV, ktorá je kompatibilná s rozhraním
i.LINK. Táto kapitola popisuje štandard pre
rozhranie i.LINK a jeho vlastnosti.
A készüléken található DV aljzat i.LINKkompatíbilis DV aljzat. Az alábbiakban
ismertetjük az i.LINK szabványt és jellemzőit.
Mit takar az „i.LINK” elnevezés?
Čo je “i.LINK”?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie, ktoré slúži
na prenos digitálnych obrazových, zvukových a
iných údajov v dvoch smeroch medzi
zariadeniami s konektorovou zásuvkou i.LINK a
na ovládanie iných zariadení.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním i.LINK sa dá
pripoji jediným káblom i.LINK. Možné využitie je
napríklad pri prenose údajov a ovládaní rôznych
typov digitálnych zariadení AV.
Ak sa k tomuto zariadeniu pripojí formou
uzavretého cyklu jedno alebo viac zariadení
kompatibilných s rozhraním i.LINK, ovláda a
prenáša údaje je možné nielen na zariadení
pripojenom k tomuto prístroju, ale
prostredníctvom priamo pripojeného zariadenia
aj na iných zariadeniach.
Spôsob prevádzky sa však môže líši v závislosti
od vlastností a technických parametrov
pripojených zariadení, a preto sa
prostredníctvom niektorých pripojených
zariadení nemusia da vykona potrebné
operácie alebo prenos údajov.
Poznámka
Za normálnych okolností sa môže k tomuto
zariadeniu pripoji pomocou kábla i.LINK iba
jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripoji k
zariadeniu kompatibilnému s rozhraním i.LINK,
ktoré má dve alebo viac konektorových zásuviek
i.LINK (konektorových zásuviek DV), riate sa
informáciami v návode na používanie zariadenia,
ktoré chcete pripoji.
Az i.LINK olyan digitális soros interfész, amely
két, i.LINK csatlakozóaljzattal rendelkező
készülék között digitális video-, digitális audioés egyéb adatok kétirányú továbbítására és más
készülékek vezérlésére szolgál.
Az i.LINK-kompatíbilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen i.LINK
kábel. A lehetséges alkalmazások között
említhetjük a különböző digitális AV
készülékekkel végzett műveleteket és adatátviteli
tranzakciókat.
Ha láncba fűzve két vagy több i.LINKkompatíbilis készüléket csatlakoztatunk a
kamerához, akkor nemcsak a kamera és a hozzá
közvetlenül csatlakoztatott készülék között
végezhetők műveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a kamerához
csatlakoztatott készüléken keresztül a többi
berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzői és műszaki
adatai függvényében a műveleti módszerek
eltérőek lehetnek, és az is előfordulhat, hogy
bizonyos csatlakoztatott készülékekkel a
műveletek és adatátviteli tranzakciók nem
valósíthatók meg.
Megjegyzés
Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni. Ha a
kamerát olyan i.LINK-kompatíbilis készülékhez
csatlakoztatja, amely legalább két i.LINK aljzattal
(DV aljzattal) is rendelkezik, olvassa el az illető
készülék használati útmutatóját.
Názov “i.LINK”
Az „i.LINK” elnevezésről
i.LINK je známejší termín pre zbernicu IEEE
1394, ktorá slúži na prenos údajov. Navrhla ho
spoločnos Sony a je to jej obchodná známka,
ktorú uznávajú mnohé spoločnosti.
IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom elektrotechnických
inžinierov (Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
328
Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az IEEE
1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos cég
elfogadta.
Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az
Institute of Electrical and Electronic Engineers
(az amerikai székhelyű Villamosmérnökök
Egyesülete) hagyott jóvá.
Rozhranie i.LINK
Prenosová rýchlos rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlos rozhrania i.LINK
sa líši v závislosti od typu zariadenia. Existujú tri
maximálne prenosové rýchlosti:
S100 (približne 100 Mb/s*),
S200 (približne 200 Mb/s),
S400 (približne 400 Mb/s).
Prenosová rýchlos je uvedená v časti
“Technické parametre” v návode na používanie
každého zariadenia. Na niektorých zariadeniach
je uvedená aj pri konektorovej zásuvke i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlos zariadenia, na
ktorom nie je uvedená, ako napríklad toto
zariadenie, je “S100”.
Ak sa prístroje pripájajú k zariadeniu s odlišnou
maximálnou prenosovou rýchlosou, prenosová
rýchlos sa niekedy môže líši od uvedených
údajov.
Funkcie rozhrania i.LINK na tomto
zariadení
Požaduje sa kábel i.LINK
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a
készülékek függvényében változhat. Háromféle
maximális jelátviteli sebességet határoztak meg:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati útmutatójának
„Műszaki adatok” fejezete megadja a jelátviteli
sebességet. Egyes készülékeken ezt az i.LINK
csatlakozóaljzat közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen a kamerán is)
a maximális jelátviteli sebességet külön nem
tüntetik fel, akkor az „S100” érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű készülékeket
csatlakoztat egymáshoz, a tényleges jelátviteli
sebesség időnként eltérhet a feltüntetett értéktől.
* Mit takar az „Mbps” rövidítés?
Az Mbps a „megabit per secundum” kifejezés
rövidítése, és az egy másodperc alatt küldhető
vagy vehető adatmennyiséget adja meg. A
100 Mbps kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat küldésére
van lehetőség.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan lehet
másolatot készíteni úgy, hogy a kamerát egy
másik, DV aljzattal rendelkező videokészülékhez
csatlakoztatja, olvassa el a 124. és 152. oldalt.
A kamerát nemcsak videoberendezéshez, hanem
más, Sony gyártmányú i.LINK- (DV-) kompatíbilis
készülékhez (pl. VAIO sorozatú számítógéphez)
is csatlakoztathatja.
Mielőtt a kamerát számítógéphez csatlakoztatná,
győződjék meg arról, hogy a kamera által
támogatott alkalmazás már telepítve van-e a
számítógépen.
A kamera csatlakoztatására vonatkozó
biztonsági előírásokat illetően olvassa el a
csatlakoztatandó készülék használati útmutatóját
is.
További információk
Ak je tento prístroj pripojený k alším
videozariadeniam použitím konektorovej zásuvky
DV, alšie informácie o kopírovaní nájdete na
strane 124 a 152.
Tento prístroj je možné pripoji aj k iným
zariadeniam od spoločnosti Sony, ktoré sú
kompatibilné s rozhraním i.LINK (DV) a neslúžia
na spracovanie videa, (napríklad osobný počítač
série VAIO).
Pred pripojením tohto zariadenia k osobnému
počítaču skontrolujte, či je na počítači už
nainštalovaný aplikačný softvér podporovaný
týmto zariadením.
Informácie o pripojení tohto prístroja nájdete aj v
návodoch na používanie zariadení, ktoré sa
chystáte pripoji.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
Ďalšie informácie
* Čo znamená skratka “Mb/s”?
Skratka Mb/s znamená megabity za sekundu,
čiže množstvo údajov, ktoré je možné odosla
alebo prija za jednu sekundu. Napríklad
prenosová rýchlos 100 Mb/s znamená,
že za jednu sekundu je možné odosla
100 megabitov údajov.
Az i.LINK csatlakoztatás
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4-4 pólusú kábelt
(DV másoláshoz).
Pri kopírovaní pások DV používajte kábel i.LINK
spoločnosti Sony so štyrmi vývodmi na oboch
stranách.
329
Používanie kamkordéra
v zahraničí
Používanie kamkordéra v zahraničí
Kamkordér s dodávaným sieovým adaptérom
môžete používa v každej krajine alebo oblasti,
ktorá má v elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Prehrávaný
obraz možno sledova na televízore so vstupnou
konektorovou zásuvkou VIDEO/AUDIO, ktorý
pracuje v systéme PAL.
V nasledujúcej časti sú uvedené farebné
televízne systémy používané v rôznych krajinách
sveta.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Posko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovenská republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veká
Británia a alšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny,
Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia,
Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a alšie.
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán,
Monako, Rusko, Ukrajina a alšie.
Jednoduché nastavenie hodín
pomocou časového rozdielu
Miestny čas môžete jednoducho nastavi
pomocou nastavenia časového rozdielu. V
nastaveniach ponuky vyberte položku WORLD
TIME. Ďalšie informácie získate na strane 277.
330
Ha a kamerát külföldön
használja
Ha a kamerát külföldön használja
A kamerához tartozó hálózati tápegységgel a
kamerát bármely olyan országban vagy
térségben használhatja, ahol a váltakozó áramú
hálózat feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék. Ha a
felvételt televíziókészüléken kívánja megtekinteni,
akkor annak VIDEO/AUDIO bemenettel
rendelkező PAL rendszerű televíziókészüléknek
kell lennie.
Az alábbiakban a különböző országokban
használt televíziós színrendszereket ismertetjük.
PAL színrendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia,
Hong-Kong, Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Új-Zéland, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Thaiföld stb.
PAL-M színrendszer
Brazília
PAL-N színrendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
NTSC színrendszer
Bahamák, Bolívia, Chile, Ecuador, Fülöpszigetek, Jamaica, Japán, Kanada, Kolumbia,
Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam,
Tajvan, USA, Venezuela stb.
SECAM színrendszer
Bulgária, Franciaország, Guiana, Irak, Irán,
Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi
idő, ha megadja az adott országra érvényes
időkülönbséget. A menüben válassza a WORLD
TIME menüpontot. Bővebb információkat a 291.
oldalon találhat.
Informácie a
odporúčania o údržbe
Kondenzácia vlhkosti
Karbantartás és
biztonsági előírások
Páralecsapódás
Ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia priamo do tepla, vnútri zariadenia, na
povrchu pásky alebo na optických častiach
môže skondenzova vlhkos. V takom prípade sa
páska môže poškodi prilepením na bubon hlavy
alebo kamkordér nebude správne pracova.
Pípnutie a blikajúci indikátor % upozorňuje na
vlhkos v priestoroch kamkordéra. Ak zároveň
bliká aj indikátor Z, v kamkordéri je vložená
kazeta. Ak vlhkos kondenzuje na objektíve,
indikátor sa neobjaví.
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül meleg
helyre visszük, a kamera belsejében, a szalag
felszínén vagy a lencsén pára csapódhat le.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a szalag a fejre tapad
és megsérül, vagy a készülék nem megfelelően
működik. Ha a készülék belsejében nedvesség
van, megszólal a sípoló hangjelzés és villog a %
szimbólum. Ha ugyanakkor a Z szimbólum is
villog, a kamerában kazetta van. Ha a pára a
lencsére csapódik le, ez a szimbólum nem
jelenik meg.
Ak v prístroji skondenzovala vlhkos
Ha páralecsapódás történt
Ak bliká indikátor budíka, žiadna z funkcií okrem
funkcie vysunutia kazety (
OPEN/EJECT)
nebude fungova. Vysuňte kazetu, vypnite
kamkordér a nechajte ho asi jednu hodinu s
otvoreným priestorom pre kazetu. Kamkordér
možno znova použi, ak indikátor % nebliká.
Amíg villog a figyelmeztető szimbólum, a
kazettakidobás (
OPEN/EJECT) kivételével
egyik funkció sem működik. Vegye ki a kazettát,
kapcsolja ki a kamerát, és kb. 1 órán keresztül
hagyja nyitva a kazettatartót. A kamerát akkor
lehet ismét használni, ha már nem villog a %
szimbólum.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg helyre
viszi, tegye a kamerát műanyag tasakba és,
ügyeljen arra, hogy a tasak tökéletesen zárva
legyen. A tasakot csak akkor bontsa ki, ha a
tasakon belüli hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
További információk
Ako zabráni kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného na teplé
miesto v pevne uzavretom obale z umelej hmoty.
Kamkordér z obalu nevyberajte, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná teplote okolia (asi po
jednej hodine).
Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi (vagy
fordítva), illetve ha a kamerát meleg helyen
használja, például:
– a kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi,
– a kamerát légkondicionált gépkocsiból vagy
helyiségből a szabadba, meleg levegőre viszi
ki,
– a kamerát zivatar vagy zápor után használja,
– a kamerát magas hőmérsékletű, nagy
páratartalmú helyen használja.
Ďalšie informácie
Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkos kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak) alebo ak kamkordér
používate v teplom prostredí nasledujúcim
spôsobom:
– kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením,
– kamkordér vyberiete z klimatizovaného auta
alebo miestnosti do horúceho vonkajšieho
prostredia,
– kamkordér používate po búrke alebo daždi,
– kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou alebo vlhkosou.
331
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
Informácie o údržbe
Karbantartás
Čistenie videohláv
A videofejek tisztítása
Čistenie videohláv zaručuje normálne nahrávanie
a jasný obraz.
A jó minőségű, tiszta felvételek érdekében
rendszeresen tisztítsa meg a videofejeket.
Ak sa vyskytne problém [a], [b] alebo [c]
(s. 332, 333), čistite videohlavy asi desa sekúnd
čistiacou kazetou Sony V8-25CLD (volitené
príslušenstvo). Skontrolujte obraz a ak problém
pretrváva, čistenie zopakujte.
Ak sa videohlavy znečistia, celá obrazovka sa
sfarbí na modro [c].
Ha az alábbi [a], [b] vagy [c] probléma merül fel
(332. és 333. oldal), 10 másodpercig tisztítsa a
videofejeket egy (külön megvásárolható) Sony
V8-25CLD tisztítókazettával. Ellenőrizze a képet,
és ha a fenti problémák továbbra is fennállnak,
ismételje meg a műveletet.
Ha a videofejek még jobban elszennyeződnek,
az egész képernyő kék lesz [c].
Prehrávanie alebo nahrávanie v systéme
Digital8
Videohlavy môžu by znečistené v nasledujúcich
prípadoch:
– prehrávaný obraz obsahuje šum v podobe
mozaikových vzorov,
– prehrávaný obraz sa nepohybuje,
– prehrávaný obraz takmer nie je vidie,
– prehrávaný obraz sa nezobrazuje,
– striedavo sa zobrazuje indikátor x a hlásenie
“ CLEANING CASSETTE”.
[a]
332
Digital8 rendszerű lejátszás/felvétel esetén
A videofej szennyezettségére utal, ha:
– a lejátszott képen mozaikszerű zaj látható,
– a lejátszott kép nem mozdul,
– a lejátszott kép alig látható,
– a lejátszott kép nem jelenik meg.
– egymás után jelenik meg a x szimbólum és a
„ CLEANING CASSETTE” üzenet a
képernyőn.
[b]
[c]
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
Prehrávanie v systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm systéme
Videohlavy môžu by znečistené v nasledujúcich
prípadoch:
– na obrazovke sa postupne zobrazí indikátor x
a hlásenie “ CLEANING CASSETTE” alebo
bliká indikátor x,
– prehrávaný obraz obsahuje šum,
– prehrávaný obraz takmer nie je vidie,
– nezobrazí sa prehrávaný obraz.
Hi8
/Standard 8 mm-es rendszerű
lejátszás esetén
A videofej szennyezettségére utal, ha:
– a képernyőn egymás után megjelenik a x
szimbólum és a „ CLEANING CASSETTE”
üzenet, vagy ha a képernyőn villog a x
szimbólum,
– a lejátszott képen zaj látható,
– a lejátszott kép alig látható,
– a lejátszott kép nem jelenik meg.
[a]
[b]
[c]
Ha az LCD képernyőt ujjlenyomat vagy
rárakódott por szennyezi, ajánljuk, hogy
tisztításhoz használja az LCD-tisztító készletet
(LCD Cleaning Kit, külön megvásárolható).
Poznámky
•Ak kamkordér nepoužívate dlhšiu dobu,
skladujte ho bez kazety.
•Pred dôležitým nahrávaním alebo pri
prehrávaní nekvalitného obrazu alebo zvuku
očistite hlavy pomocou čističa hláv (čistiaca
kazeta, volitené príslušenstvo).
•Ak prehrávaný obraz obsahuje šum aj po
vyčistení videohláv čistiacou kazetou,
videohlavy môžu by opotrebované dlhým
používaním. V tomto prípade sa musia nahradi
novými. Obráte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
Megjegyzések
•Ha a kamerát sokáig nem használja, tároláshoz
vegye ki belőle a kazettát.
•Fontosabb felvételek készítése előtt, illetve
akkor, amikor lejátszáskor a kép vagy a hang
kezd torzulni, a fejeket külön megvásárolható
fejtisztítóval (tisztítókazettával) tisztítsa meg.
•Ha a tisztítókazettával való tisztítás után is
zajos a lejátszott kép, akkor valószínű, hogy a
hosszú használattól elkoptak a videofejek.
Ebben az esetben újakra kell kicserélni a
videofejeket. Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi
szakszervizhez.
További információk
Az LCD képernyő tisztítása
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čisti pomocou
súpravy na čistenie obrazovky LCD (volitené
príslušenstvo).
Ďalšie informácie
Čistenie obrazovky LCD
333
Informácie a odporúčania o údržbe
Nabíjanie vstavanej nabíjatenej
batérie
Kamkordér sa dodáva s nainštalovanou
vstavanou nabíjatenou batériou slúžiacou na
zachovanie údajov, ako je dátum, čas at., bez
ohadu na nastavenie prepínača POWER.
Vstavaná nabíjatená batéria sa nabíja vždy pri
používaní kamkordéra. Ak sa kamkordér
nepoužíva, batéria sa postupne vybíja. Ak sa
kamkordér vôbec nepoužíva, batéria sa približne
po troch mesiacoch vybije úplne. Vybitie
vstavanej nabíjatenej batérie neovplyvňuje
funkcie a činnos kamkordéra. Ak chcete
zachova dátum, čas a ostatné informácie, vybitú
batériu znova nabite.
Nabíjanie vstavanej nabíjatenej batérie:
– Použitím dodávaného sieového adaptéra
pripojte kamkordér do elektrickej siete a
nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER v polohe OFF.
– Iný postup spočíva v nainštalovaní úplne
nabitej batérie a ponechaní kamkordéra
s prepínačom POWER v polohe OFF (CHG) na
aspoň 24 hodín.
Odporúčania
Prevádzka kamkordéra
•Kamkordér používajte pri napätí 7,2 V (batérie)
alebo 8,4 V (sieový adaptér).
•Ak chcete prístroj používa na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
•Ak sa do zariadenia dostane akýkovek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér od
siete a pred alším používaním ho nechajte
skontrolova obchodnému zástupcovi
spoločnosti Sony.
•S prístrojom zaobchádzajte opatrne a
nevystavujte ho mechanickým nárazom.
Zvláštnu pozornos a obozretnos venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
•Ak kamkordér nepoužívate, prepínač POWER
nastavte do polohy OFF (CHG).
334
Karbantartás és biztonsági előírások
Beépített újratölthető elem
feltöltése
A kamerában beépített, újratölthető elem
található, hogy a POWER kapcsoló állásától
függetlenül is meg tudja őrizni a dátumra, időre
stb. vonatozó információkat. A beépített
újratölthető elem mindig töltődik, amikor
használja a kamerát. Azonban fokozatosan
lemerül, ha nem használja a kamerát. Teljesen
körülbelül 3 hónap alatt merül le, ha időközben
a kamerát egyáltalán nem használja. A kamera
működését nem befolyásolja, hogy a beépített
újratölthető elem fel van-e töltve. Ahhoz
azonban, hogy a dátum, idő és egyéb beállítások
értéke megőrződjék, fel kell töltenie az elemet,
ha lemerült.
A beépített újratölthető elem feltöltése:
– A kamerához mellékelt hálózati tápegység
segítségével csatlakoztassa a kamerát a fali
csatlakozóaljzathoz, és legalább 24 órán át
hagyja a kamerát kikapcsolva (a POWER gomb
OFF állásában).
– Vagy tegye fel a kamerára a teljesen feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán át hagyja
rajta anélkül, hogy a POWER kapcsolót
bekapcsolná (hagyja OFF (CHG) állásban).
Biztonsági előírások
A kamera üzemeltetése
•A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) feszültségről
üzemeltesse.
•Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben az útmutatóban javasolt
tartozékokat.
•Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
•Óvatosan kezelje a készüléket, és óvja a durva
mechanikai hatásoktól. Különösen a lencse
épségére ügyeljen.
•Amikor nem használja a kamerát, állítsa a
POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe.
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
•Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad ručníkom. Mohlo by to
spôsobi zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
•Kamkordér nenechávajte v blízkosti silných
magnetických polí alebo mechanických
vibrácií.
•Obrazovky LCD sa nedotýkajte prstami ani
ostrými predmetmi.
•Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí
sa môže na obrazovke objavova zostatkový
obraz. Nie je to porucha.
•Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrieva. Nie je to
porucha.
•Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj jelenhet
meg.
•Óvja a kamerát az erős mágneses tértől és a
rázkódástól.
•Ne érjen kézzel vagy hegyes tárggyal az LCD
képernyőhöz.
•Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn utófénylés, képvisszamaradás
jelenhet meg. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
•A kamera működése közben az LCD képernyő
háta felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Vstavané svetlo
•Údery alebo nárazy na zapnuté vstavané svetlo
môžu poškodi žiarovku alebo skráti jej
životnos.
•Ak sa vstavané svetlo niečoho dotýka alebo ak
je nasmerované na predmet v jeho tesnej
blízkosti, nenechávajte ho zapnuté. Môže to
spôsobi požiar alebo jeho poškodenie.
Používanie pások
•Ha be van kapcsolva, a beépített
kameralámpát ne üsse hozzá semmihez és óvja
a rázkódástól is, mert ellenkező esetben az izzó
tönkremehet, illetve élettartama lerövidülhet.
•Ha a beépített kameralámpa hozzáér
valamihez, ne hagyja bekapcsolva, mert ezzel
tüzet okozhat, illetve károsíthatja a beépített
lámpát.
A kazetták kezelése
További információk
•Semmit ne dugjon a kazetta hátoldalán lévő kis
nyílásokba. Ezek a nyílások a szalag típusának
és vastagságának érzékelésére, illetve az
írásvédő kapcsoló állapotának
meghatározására szolgálnak.
•Ne emelje fel a szalagvédőt, és ne nyúljon a
szalaghoz.
•Ügyeljen arra, hogy ne nyúljon hozzá az
érintkezőkhöz, és ne sértse meg őket. A port
puha ruhával törölje le az érintkezőkről.
Ďalšie informácie
•Do malých otvorov na okrajoch kazety nič
nevkladajte. Tieto otvory sa používajú na
určenie typu a šírky pásky, ako aj na určenie, či
je ochranná plôška zabraňujúca nahrávaniu
zasunutá alebo vysunutá.
•Neotvárajte ochranný kryt pásky a nedotýkajte
sa pásky.
•Vyhýbajte sa dotýkaniu sa svoriek alebo ich
poškodzovaniu. Prach odstránite vyčistením
svoriek pomocou jemnej látky.
Beépített lámpa
335
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
Údržba kamkordéra
A kamera gondozása
•Ak sa kamkordér dlhší čas nepoužíval, vyberte
pásku a pravidelne zapínajte napájanie,
používajte režimy CAMERA a VCR/PLAYER *2)
a určitý čas pásku prehrávajte *1).
•Objektív vyčistite jemným štetcom, ktorým
odstránite prach. Objektív znečistený
odtlačkami prstov vyčistite mäkkou látkou.
•Telo kamkordéra utierajte mäkkou a suchou
látkou alebo látkou jemne navlhčenou v slabom
roztoku saponátu. Nepoužívajte rozpúšadlá,
ktoré by mohli poruši povrchovú úpravu
zariadenia.
•Dbajte na to, aby sa do kamkordéra nedostal
piesok. Ak kamkordér používate na piesočnej
pláži alebo na prašnom mieste, chráňte ho
pred pieskom a prachom. Piesok alebo prach
by mohli spôsobi poruchu kamkordéra, ktorá
sa nemusí da opravi.
•Ha hosszú ideig *2) nem használja a kamerát,
vegye ki a kazettát, és a kamerát rendszeres
időszakonként kapcsolja be, üzemeltesse
CAMERA és VCR/PLAYER üzemmódban, és
bizonyos hosszúságú *1) felvételt játsszék le.
•A lencséről a port puha ecsettel távolítsa el. Ha
a lencsén ujjlenyomatok vannak, törölje le őket
puha ruhával.
•A kamera burkolatát száraz – vagy kíméletes
tisztítószerrel kissé megnedvesített – puha
ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen
oldószert, mert az károsíthatja a burkolatot.
•Ne engedje, hogy homok kerüljön a kamerába.
Ha a kamerát homokos vízparton vagy poros
helyen használja, védje meg a homoktól, portól.
A homok vagy a por esetenként olyan súlyos
károsodást okozhat, amely nem javítható.
Csatlakoztatás számítógéphez
Pripojenie na počítač
Prenos obrázka nahratého v systéme
alebo v štandardnom 8 mm
Hi8
systéme na zariadenie Sony VAIO
Funkcia digitalizácie programu pohybu DVgate
nefunguje. Ak chcete túto funkciu používa,
skopírujte obrázok najprv na pásku Digital8
alebo DV a až potom na zariadenie Sony VAIO.
Ha a Hi8
/Standard 8 mm-es
rendszerben felvett képet Sony VAIO
számítógépre szeretné átvinni
Nem működik a DV zsilipmozgás (DVgate)
programbeforgó (Program Capture) funkciója. A
funkció használatához először másolja át a képet
Digital8 vagy DV rendszerű szalagra, és csak
ezután vigye át a Sony VAIO számítógépre.
Pripojenie na počítač
Csatlakoztatás számítógéphez
Pri nahrávaní obrazu spracovaného alebo
upraveného na osobnom počítači použitím kábla
i.LINK používajte nové pásky so systémom
Hi8
alebo Digital 8 .
Ha a számítógépen feldolgozott vagy
szerkesztett képet szeretne az i.LINK kábel
/
segítségével a kamerával rögzíteni, Hi8
Digital8 szalagot használjon.
*1) Tri minúty:
*1) három perc:
Pä minút:
*2) Režimy prepínača POWER sa líšia v závislosti
od typu (s. 26).
öt perc:
*2) A POWER kapcsoló állásai az egyes
modelleken/típusokon egymástól eltérhetnek
(26. oldal).
336
Karbantartás és biztonsági előírások
Sieový adaptér
Hálózati tápegység
•Ak zariadenie nebudete dlhší čas používa,
odpojte ho od elektrickej siete. Sieový kábel
odpájajte od elektrickej siete ahaním za
zástrčku. Nikdy neahajte za samotný sieový
kábel.
•Nepoužívajte zariadenie, ktoré spadlo alebo sa
inak poškodilo.
•Sieový kábel nasilu neskrúcajte a neukladajte
naň ažké predmety. Kábel sa môže poškodi a
spôsobi požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
•Zabráňte dotyku kovových predmetov s
kovovými časami konektorov. Inak môže
nasta skrat a zariadenie sa môže poškodi.
•Kovové kontakty udržujte v čistote.
•Zariadenie nerozoberajte.
•Zariadenie nevystavujte silným nárazom a
zabraňujte jeho pádom.
•Pri používaní a hlavne pri nabíjaní zariadenie
nepribližujte k rozhlasovým prijímačom
v pásme AM ani k videozariadeniam.
Rozhlasové prijímače v pásme AM a
videozariadenia rušia príjem rozhlasu v pásme
AM a funkcie videa.
•Prístroj sa počas používania zahrieva. Nie je to
porucha.
•Prístroj neumiestňujte v priestoroch, ktoré sú:
– vemi horúce alebo vemi studené,
– prašné alebo znečistené,
– vemi vlhké,
– s nadmernými otrasmi.
•Ha a hálózati tápegységet hosszabb időn át
nem használja, húzza ki a konnektorból. Amikor
kihúzza a csatlakozókábelt, a dugójánál fogja
meg. Soha ne húzza a magát a vezetéket.
•Ne üzemeltesse a kamerát sérült, sérült
vezetékű, illetve olyan a tápegységgel, amelyet
leejtett.
•Ne törje meg a hálózati vezetéket, és ne tegyen
rá súlyos tárgyakat, mert ezzel károsíthatja a
kábelt. A sérült vezeték tűzveszélyes, és
áramütést is okozhat.
•Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érhessen a csatlakozóegység fém részeihez,
mert rövidzárlat léphet fel, ami károsítja a
tápegységet.
•A fém csatlakozófelületeket mindig tartsa
tisztán.
•Ne szedje szét a tápegységet.
•Óvja a készüléket a mechanikai hatásoktól, és
vigyázzon, nehogy leejtse.
•Használat közben, de különösen feltöltés alatt
tartsa távol AM hullámsávú vevő- és
videokészülékektől. Az AM vevő- és
videokészülékek zavarják az AM hullámsávú
vételt és a videó működését.
•A hálózati tápegység használat közben
felmelegszik. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
•Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol ki van
téve
– nagy melegnek vagy nagy hidegnek,
– pornak vagy piszoknak,
– magas páratartalomnak,
– rázkódásnak.
Ďalšie informácie
Informácie a odporúčania o údržbe
További információk
337
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
Údržba a skladovanie objektívu
A lencse gondozása és tárolása
•V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, ako napríklad na pobreží mora.
•Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
•Törölje tisztára a lencse felületét tiszta ruhával
a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen,
– amikor a lencsét sót tartalmazó
környezetben, például tengerparton
használja.
•Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
Ak chcete predís znehodnoteniu, pravidelne
vykonávajte vyššie uvedené postupy.
Kamkordér sa uchová v optimálnom stave, ak ho
aspoň raz za mesiac zapnete a použijete.
A penészedés elkerülése érdekében
rendszeresen végezze el a fenti műveletet.
Javasoljuk, hogy nagyjából havonta egyszer
kapcsolja be és működtesse a kamerát, hogy
sokáig jó állapot maradjon.
Nabíjatená batéria
•Používajte len určenú nabíjačku alebo
videozariadenie s funkciou nabíjania.
•Nedovote, aby sa kovové objekty dostali do
styku s kontaktmi nabíjatenej batérie.
Zabránite tak náhodnému skratu.
•S nabíjatenou batériou sa nepribližujte k ohňu.
•Nabíjatenú batériu nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 ˚C, napríklad v aute zaparkovanom na
slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
•Nabíjatenú batériu skladujte na chladnom a
suchom mieste.
•Nabíjatenú batériu nevystavujte mechanickým
nárazom.
•Nabíjatenú batériu nerozoberajte ani
neupravujte.
•Nabíjatenú batériu pevne pripojte k
videozariadeniu.
•Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá,
neovplyvní pôvodnú kapacitu batérie.
338
Akkumulátor
•Csak az előírt töltővel vagy töltő funkcióval
rendelkező videoeszközzel töltse az
akkumulátort.
•Az esetleges rövidzárlat elkerülése végett ne
engedje, hogy az akkumulátor érintkezőihez
fémtárgy érjen.
•Tartsa tűztől távol az akkumulátort.
•Az akkumulátort soha ne tegye ki 60˚C-nál
magasabb hőmérsékletnek, ne hagyja például
tűző napon parkoló gépkocsiban, és ne tegye
ki közvetlen napsugárzásnak.
•Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja.
•Óvja az akkumulátort a mechanikai hatásoktól.
•Az akkumulátort ne szedje szét, ne alakítsa át.
•Az akkumulátort szilárdan rögzítse a kamerára.
•Az akkumulátor maximális teljesítményén nem
változtat, ha nem teljesen kimerült állapotban
tölti fel az akkumulátort.
Informácie a odporúčania o údržbe
Karbantartás és biztonsági előírások
Poznámky týkajúce sa suchých
galvanických článkov
Megjegyzés a szárazelemhez
Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete
škodám spôsobeným vytečením batérie alebo jej
koróziou:
– Batérie vkladajte tak, aby sa póly batérií + a –
zhodovali so značkami + a – v priestore pre
batérie.
– Suché batérie sa nedajú nabíja.
– Nové batérie nepoužívajte spolu so starými
batériami.
– Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií.
– Batérie sa pri dlhšom nepoužívaní vybíjajú.
– Nepoužívajte vytekajúce batérie.
Ak batérie vytekajú
•Pred výmenou batérií dôkladne vyčistite
priestor pre batérie.
•Ak ste v priestore zistili tekutinu, umyte ju
vodou.
•Ak sa vám tekutina z priestoru pre batérie
dostala do očí, vymyte ich väčším množstvom
vody a vyhadajte lekársku pomoc.
Ha folyik az elem
•Az új elemek behelyezése előtt gondosan
törölje ki a folyadékot az elemtartó rekeszéből.
•Ha a folyadék a bőrére kerül, mossa le vízzel.
•Ha a folyadék a szemébe kerül, mossa ki bő
vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a készülékkel bármilyen probléma merül fel,
áramtalanítsa, majd forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Ďalšie informácie
V prípade akýchkovek problémov odpojte
kamkordér od elektrickej siete a obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Az elemekből kifolyó elektrolit okozta
meghibásodás és a korrózió megelőzése
érdekében tartsa be az alábbiakat:
– az elemek behelyezésnél ügyeljen a helyes + –
polaritásra,
– a szárazelemeket nem lehet újratölteni,
– ne használjon együtt régi és új elemeket,
– ne használjon együtt különböző típusú
elemeket,
– a hosszú időn át nem használt elem lassan
lemerül,
– ne használjon olyan elemet, amelyből szivárog
az elektrolit.
További információk
339
Slovensky
Technické parametre
Videokamera
Systém
Systém
2 rotačné hlavy
2 rotačné hlavy
nahrávania videa špirálovité
špirálový systém snímania
snímanie
systém FM
Systém
rotačné hlavy,
rotačné hlavy, systém PCM
nahrávania
systém FM
kvantovanie: 12 bitov (vzorkovacia frekvencia 32 kHz, stereo 1, stereo
zvuku
2), 16 bitov (vzorkovacia frekvencia 48 kHz, stereo)
Obrazový signál farebný systém PAL, štandardy CCIR
Použitená
kazeta
videokazeta s formátom 8 mm
Doba nahrávania
alebo
prehrávania (pri
používaní
90-minútovej
videokazety typu
Hi8/Digital8)
Doba prevíjania
pásky dopredu
alebo dozadu
(pri používaní
90-minútovej
videokazety typu
Hi8/Digital8)
režim SP:
1 hodina
a 30 minút
režim LP:
3 hodiny
Hadáčik
Zobrazovacie
zariadenie
elektronický hadáčik (monochromatický)
prvok CCD
prvok CCD (Charge Coupled Device)
prvok CCD (Charge Coupled
(Charge Coupled
s vekosou 3 mm (typ 1/6)
Device) s vekosou 3 mm
Device)
rozlíšenie (hrubé):
(typ 1/6) rozlíšenie (hrubé):
s vekosou 3 mm približne 540 000 pixelov
približne 800 000 pixelov
(typ 1/6) rozlíšenie efektívne rozlíšenie:
efektívne rozlíšenie:
(hrubé): približne
približne 350 000 pixelov
približne 400 000 pixelov
380 000 pixelov
efektívne
rozlíšenie: približne
230 000 pixelov
kombinovaný objektív s motorovým transfokátorom
priemer filtra 37 mm
20× (opticky), 560× (digitálne)
20× (opticky), 700× (digitálne)
Objektív
340
režim SP: 1 hodina
režim LP: 1 hodina a 30 minút
približne 5 minút
Ohnisková
vzdialenos
f = 2,5 – 50 mm
ohnisková vzdialenos prepočítaná na fotoaparát
formátu 35 mm
f = 42 – 840 mm
Teplota farieb
Minimálna
úroveň
osvetlenia
automatická
1 lx (lux) (F 1,6)
4 lx (luxy) (F 1,6)
f = 2,5 – 50 mm
ohnisková vzdialenos
prepočítaná na fotoaparát
formátu 35 mm
f = 45 – 900 mm
6 lx (luxov) (F 1,6)
0 lx (luxov) (v režime NightShot)*
* Objekty, ktoré sú v tme neviditené, sa dajú sníma použitím infračerveného osvetlenia.
Technické parametre
Vstupnovýstupné
konektorové
zásuvky
Výstup
Konektorová
zásuvka S video jasový signál: 1 Všš, 75 Ω (ohmov), nesymetrický
chrominančný signál: 0,3 Všš, 75 Ω (ohmov), nesymetrický
4-vývodový typu mini DIN
Výstup
Konektorová
zásuvka Audio/ AV MINIJACK,
Video
VIDEO: 1 Všš, 75 Ω (ohmov), nesymetrický, negatívna
synchronizácia
AUDIO: 327 mV (pri výstupnej impedancii viac ako 47 kΩ
(kiloohmov))
vstupná impedancia viac ako 47 kΩ (kiloohmov)
výstupná impedancia menej ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
monofónna
konektorová
zásuvka typu
minijack
(ø 3,5 mm)
konektorová zásuvka typu stereo
minijack (ø 3,5 mm)
Výstup RFU DC konektorová
zásuvka typu
OUT
Mini-minijack
(ø 2,5 mm),
jednosmené
napatie 5V
Konektorová
zásuvka MIC
Konektorová
zásuvka DV
Konektorová
zásuvka LANC
Obrazovka
LCD
Obraz
Celkový počet
bodov
AV MINIJACK, VIDEO:
1 Všš, 75 Ω (ohmov),
nesymetrický, negatívna
synchronizácia AUDIO:
327 mV (pri výstupnej
impedancii viac ako 47 kΩ
(kiloohmov))
vstupná impedancia viac
ako 47 kΩ (kiloohmov)
výstupná impedancia menej
ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
konektorová zásuvka typu
stereo minijack (ø 3,5 mm)
Výstup
Vstup/
Výstup
výstup
4-Vyvodovy konektor
konektorová zásuvka typu
stereo minijack (ø 3,5 mm)
Vstup/výstup
Ďalšie informácie
Konektorová
zásuvka USB
jasový signál: 1 Všš,
75 Ω (ohmov), nesymetrický
chrominančný signál:
0,3 Všš, 75 Ω (ohmov),
nesymetrický
4-vývodový typu mini DIN
Vstup/výstup
—
—
—
Vstup/výstup
mini-B
—
—
konektorová zásuvka typu
stereo minijack (ø 2,5 mm)
6,2 cm (typ 2,5), 50,3 × 37,4 mm
61 600 (280 × 220) 123 200 (560 × 220)
További információk
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
341
Technické parametre
Všeobecné
Napájanie
Priemerná
spotreba
energie (pri
používaní
batérií)
Prevádzková
teplota
Odporúčaná
teplota pre
nabíjanie
Skladovacia
teplota
Rozmery
(približne)
Hmotnos
(približne)
7,2 V (nabíjatená batéria)
8,4 V (sieový adaptér)
Pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
Pri nahrávaní
3,5 W.
použitím
pri nahrávaní použitím hadáčika
obrazovky LCD
2,7 W.
2,6 W.
pri nahrávaní
použitím
hadáčika
1,9 W.
od 0 ˚C do 40 ˚C
od 10 ˚C do 30 ˚C
od –20 ˚C do +60 ˚C
89 × 101 × 199 mm (š/v/d)
iba hlavné zariadenie
820 g
800 g
810 g
vrátane nabíjatenej batérie NP-FM30,
kazety typu Hi8/Digital8, krytu objektívu a remienka na plece
830 g
960 g
970 g
940 g
Dodávané
príslušenstvo
342
Pri nahrávaní použitím
obrazovky LCD
3,8 W.
pri nahrávaní použitím
hadáčika
2,9 W.
950 g
Ďalšie informácie nájdete na strane 3.
Technické parametre
Sieový adaptér typu AC-L15A/L15B
Napájanie
striedavé napätie 100 – 240 V,
50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 – 0,18 A
18 W
Príkon
Výstupné napätie
Výstup DC OUT: 8,4 V, 1,5 A v
prevádzkovom režime
Prevádzková
teplota
Skladovacia
teplota
od 0 ˚C do 40 ˚C
Rozmery
(približne)
56 × 31 × 100 mm
(š/v/d)
bez vyčnievajúcich častí
190 g
bez napájacieho kábla
Hmotnos
(približne)
od –20 ˚C do +60 ˚C
Nabíjatená batéria typu NP-FM30
Maximálne
výstupné napätie
Výstupné napätie
Kapacita
Prevádzková
teplota
Rozmery
(približne)
Hmotnos
(približne)
Typ
jednosmerné napätie 8,4 V
jednosmerné napätie 7,2 V
5,0 Wh (700 mAh)
od 0 ˚C do 40 ˚C
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(š/v/d)
65 g
lítium-iónová
Pamäová karta “Memory Stick”
Pamä
Prevádzkové
napätie
Príkon
Rozmery
(približne)
Hmotnos
(približne)
Približne 45 mA počas prevádzky
približne 130 µA v pohotovostnom
režime
50 × 2,8 × 21,5 mm
(š/v/h)
4g
Ďalšie informácie
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez predchádzajúceho upozornenia.
Pamä Flash
8 MB: MSA-8A
2,7 – 3,6 V
További információk
343
Magyar
Műszaki adatok
Videokamera
Rendszer
Képfelvevő
rendszer
Hangfelvevő
rendszer
Videojel
Használható
kazetták
2 forgó fej
Helikális
pásztázó-rendszer
FM rendszer
Forgó fejes, FM
rendszerű
2 forgó fej
Helikális pásztázó-rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bites (mintavételi frekvencia: 32 kHz, sztereó 1,
sztereó 2), 16 bites (mintavételi frekvencia: 48 kHz, sztereó)
PAL színrendszer, CCIR szabványok
8 mm-es videokazetták:
Felvételi/
lejátszási idő
(90 perces Hi8/
Digital8
rendszerű
videokazetta
esetén)
Gyors előre-/
hátracsévélés
ideje
(90 perces Hi8/
Digital8
rendszerű
videokazetta
esetén)
SP üzemmódban:
1 óra 30 perc
LP üzemmódban:
3 óra
Kereső
Képérzékelő
Elektromos kereső (monokróm)
3 mm-es (1/6 típusú) CCD
3 mm-es (1/6
(Charge Coupled Device - töltéscsatolt
típusú CCD)
eszköz)
(Charge Coupled
Összesen: kb. 540 000 pixel
Device Effektív: kb. 350 000 pixel
töltéscsatolt
eszköz) Összesen:
kb. 380 000 pixel
Effektív: kb.
230 000 pixel
Lencse
Kombinált, motoros zoommal ellátott lencse
Szűrőátmérő: 37 mm
20× (optikai), 560× (digitális)
20× (optikai), 700× (digitális)
Gyújtótávolság
f = 2,5 – 50 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
f = 42 – 840 mm
SP üzemmódban: 1 óra
LP üzemmódban: 1 óra 30 perc
Kb. 5 perc
3 mm-es (1/6 típusú) CCD
(Charge Coupled Device töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 800 000 pixel
Effektív: kb. 400 000 pixel
f = 2,5 – 50 mm
35 mm-es fényképezőgépegyenérték
f = 45 – 900 mm
Színhőmérséklet Automatikus
Minimális
1 lx (lux) (F 1,6)
4 lx (lux) (F 1,6)
6 lx (lux) (F 1,6)
megvilágítás
0 lx (lux) (NightShot üzemmódban)*
* A sötétben szemmel nem látható tárgyakat az infravörös megvilágítással veheti fel.
344
Műszaki adatok
Kimeneti/
bemeneti
csatlakozók
S videoaljzat
Kimenet
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus
4 pólusú mini DIN
Audio/Video
aljzat
Kimenet
AV MINIJACK,
VIDEÓ: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus, negatív szinkron
AUDIÓ: 327 mV, (47 kΩ-nál nagyobb kimeneti impedancia
esetén)
Több mint 47 kΩ bemeneti impedancia Kevesebb mint
2,2 kΩ kimeneti impedancia
Monó minijack
(ø 3,5 mm)
RFU DC OUT
(RFU
egyenáramú
kimenet)
Sztereó minijack (ø 3,5 mm)
Kis méretú
minijack
(ø 2,5 mm),
5V egyenáram
USB aljzat
LANC aljzat
Kimenet
Bemenet Kimenet
/kimenet
4 pólusú csatlakozó
Bemenet/kimenet
mini-B
—
—
Sztereó minijack (ø 2,5 mm)
6,2 cm (2,5" képátló), 50,3 × 37,4 mm
61 600 (280 × 220) 123 200 (560 × 220)
(folytatás a következő oldalon)
Ďalšie informácie
LCD képernyő Kép
Képpontok
száma
Sztereó minijack (ø 3,5 mm)
—
—
AV MINIJACK, VIDEÓ:
1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus, negatív
szinkron AUDIÓ: 327 mV,
(47 kΩ-nál nagyobb kimeneti
impedancia esetén)
Több mint 47 kΩ bemeneti
impedancia
Kevesebb mint 2,2 kΩ
kimeneti impedancia
Sztereó minijack (ø 3,5 mm)
—
MIC (mikrofon)
aljzat
DV aljzat
Bemenet/kimenet
Luminancia-jel: 1 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω, aszimmetrikus
4 pólusú mini DIN
Bemenet/kimenet
További információk
345
Műszaki adatok
Általános
Tápfeszültség
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (hálózati tápegység)
Kamerafelvételi üzemmódban az LCD
Átlagos
Kamerafelvételi
teljesítmény
üzemmódban az képernyő használatával
3,5 W
-felvétel
LCD képernyő
Kamerafelvételi üzemmódban a kereső
(akkumulátorral) használatával
használatával
2,6 W
2,7 W
Kamerafelvételi
üzemmódban a
kereső
használatával
1,9 W
Üzemi
0˚C – 40˚C
hőmérséklet
Ajánlott töltési
hőmérséklet
10˚C – 30˚C
Tárolási
hőmérséklet
Méretek (kb.)
–20˚C – +60˚C
Tömeg (kb.)
89 × 101 × 199 mm (szé/ma/mé)
Tartozékok nélkül
800 g
810 g
Kamerafelvételi
üzemmódban az LCD
képernyő használatával
3,8 W
Kamerafelvételi
üzemmódban a kereső
használatával
2,9 W
820 g
830 g
NP-FM30 akkumulátorral, Hi8/Digital8 kazettával, lencsevédő sapkával és vállszíjjal együtt
940 g
950 g
960 g
970 g
Mellékelt
tartozékok
346
Lásd a 3. oldalon.
Műszaki adatok
Hálózati tápegység (AC-L15A/L15B)
Tápfeszültség
Áramfelvétel
100 – 240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti
feszültség
Egyenáramú kimenet: 8,4 V, 1,5 A
üzemben
Üzemi
hőmérséklet
0˚C – 40˚C
Tárolási
hőmérséklet
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Akkumulátor (NP-FM30)
Maximális
kimeneti
feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti
feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
5,0 Wh (700 mAh)
Üzemi
hőmérséklet
0˚C – 40˚C
–20˚C – +60˚C
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szé/ma/mé)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé)
a kihúzható részek nélkül
Tömeg (kb.)
65 g
Típus
Lítiumion
0,35 – 0,18 A
190 g
a hálózati kábel nélkül
„Memory Stick” memóriakártya
Memória
Flash memória
8 MB: MSA-8A
Üzemi feszültség
2,7 – 3,6 V
Teljesítményfelvétel
Kb. 45 mA üzemben
Kb. 130 µA készenléti állapotban
Méretek (kb.)
50 × 2,8 × 21,5 mm
(szé/ma/mé)
4g
Tömeg (kb.)
Ďalšie informácie
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a modell külső megjelenését és műszaki paramétereit előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa.
További információk
347
— Stručná referenčná príručka —
— Gyors áttekintés —
Popis častí a ovládacích
prvkov
A részegységek és
kezelőszervek elhelyezkedése
Kamkordér
Kamera
5
1
6
7
2
3
8
9
4
0
1 Kryt objektívu (s. 42)
2 Obrazovka LCD (s. 42)
3 Tlačidlo OPEN (s. 42)
4 Tlačidlo VOLUME –/+ * (s. 61)
5 Nabíjatená batéria (s. 28)
6 Uvoňovacia páčka BATT (batéria) (s. 28)
7 Prepínač POWER (s. 42)
8 Tlačidlo START/STOP (s. 42)
9 Očká pre remienok na plece
0 Konektorová zásuvka DC IN (s. 29)
1 Lencsevédő sapka (42. oldal)
2 LCD képernyő (42. oldal)
3 OPEN gomb (42. oldal)
4 VOLUME –/+ * gomb (61. oldal)
5 Akkumulátor (28. oldal)
6 BATT akkumulátor-kioldó kar (28. oldal)
7 POWER kapcsoló (42. oldal)
8 START/STOP gomb (42. oldal)
9 Vállszíj rögzítési helye
0 DC IN bemenet (29. oldal)
* Toto tlačidlo má dotykový bod.
* Ezen a gombon egy kiemelkedő pont
tapintható ki.
Pripnutie remienka na plece
Remienok na plece dodávaný s kamkordérom
pripnite k očkám pre remienok na plece.
A vállszíj rögzítése
A kamerához mellékelt vállszíjat rögzítse a vállszíj
számára kialakított fülekhez.
348
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
LIGHT BATT INFO
qa
COLOUR SLOW S
SUPER NS STOP
REW
PLAY
PAUSE
REC
FF
qs
qk
ql
qd
qf
w;
wa
ws
wd
qg
qh
wf
qj
*1)
*2) Toto tlačidlo má dotykový bod.
*3)
*4)
*1)
*2) Ezen a gombon egy kiemelkedő pont
tapintható ki.
*3)
*4)
Gyors áttekintés
qa BATT INFO (30. oldal)
qs SUPER NS/COLOUR SLOW S gomb *1)
(53. oldal)
qd LIGHT gomb (104. oldal)
qf Lencse
qg Mikrofon
qh Felvételjelző lámpa (42. oldal)
qj Infravörös jeladó (53. oldal)
qk Szalagvezérlő gombok *2) (61. és 65. oldal)
x STOP (állj)
m REW (csévélés hátra)
N PLAY (lejátszás)
M FF (csévélés előre)
X PAUSE (pillanat-állj)
ql Felvételvezérlő gombok *2) *3)
z REC (felvétel)
w; NIGHTSHOT kapcsoló (53. oldal)
wa FADER gomb *2) (80. oldal)
ws BACK LIGHT gomb (52. oldal)
wd FOCUS gomb (92. oldal)
wf Infravörös érzékelő *4)
Stručná referenčná príručka
qa BATT INFO (s. 30)
qs Tlačidlo SUPER NS/COLOUR SLOW S *1)
(s. 53)
qd Tlačidlo LIGHT (s. 104)
qf Objektív
qg Mikrofón
qh Indikátor nahrávania (s. 42)
qj Vysielač infračervených lúčov (s. 53)
qk Ovládacie tlačidlá videa *2) (s. 61, 65)
x STOP (zastavi)
m REW (previnú dozadu)
N PLAY (prehra)
M FF (rýchle previnú dopredu)
X PAUSE (pozastavi)
ql Tlačidlá Rec *2) *3)
z REC (nahrávanie)
w; Prepínač NIGHTSHOT (s. 53)
wa Tlačidlo FADER *2) (s. 80)
ws Tlačidlo BACK LIGHT (s. 52)
wd Tlačidlo FOCUS (s. 92)
wf Senzor diakového ovládania *4)
349
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
PLAY
MEMORY
DELETE MPEG
MEMORY
MIX
INDEX
wj
wk
wl
e;
wg
wh
wg Tlačidlo RESET (s. 299)
wh Tlačidlo EDITSEARCH *1) *2) (s. 59)
wj Tlačidlá prevádzky pamäte *2)
Tlačidlo MEMORY PLAY (s. 202)
Tlačidlo MEMORY – (s. 202)
Tlačidlo MEMORY + (s. 202)
Tlačidlo MEMORY MIX (s. 176)
Tlačidlo MEMORY DELETE (s. 221)
Tlačidlo MPEG NX (s. 207)
Tlačidlo MEMORY INDEX (s. 205)
wk Tlačidlo DISPLAY (s. 62)
wl Tlačidlo MENU *1) (s. 263)
e; Ovládací prvok SEL/PUSH EXEC (s. 263)
wg RESET gomb (312. oldal)
wh EDITSEARCH gomb *1) *2) (59. oldal)
wj MEMORY gombok *2)
MEMORY PLAY gomb (202. oldal)
MEMORY – gomb (202. oldal)
MEMORY + gomb (202. oldal)
MEMORY MIX gomb (176. oldal)
MEMORY DELETE gomb (221. oldal)
MPEG NX gomb (207. oldal)
MEMORY INDEX gomb (205. oldal)
wk DISPLAY gomb (62. oldal)
wl MENU gomb *1) (263. oldal)
e; SEL/PUSH EXEC tárcsa (263. oldal)
Pripojenie krytu objektívu
Kryt objektívu pripojte poda obrázka k svorke
remienka.
A lencsevédő sapka rögzítése
A lencsevédő sapkát az ábrán látható módon
rögzítse a kéztámasz szíjához.
*1) Toto tlačidlo má dotykový bod.
*2)
*1) Ezen a gombon egy kiemelkedő pont
tapintható ki.
*2)
350
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
CCD-TRV418E
ea
es
ed
ea Tlačidlo DATE * (s. 58)
es Tlačidlo TIME * (s. 58)
ed Tlačidlo COUNTER RESET * (s. 44)
ea DATE gomb * (58. oldal)
es TIME gomb * (58. oldal)
ed COUNTER RESET gomb * (44. oldal)
*
*
Stručná referenčná príručka
Gyors áttekintés
351
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
ef
el
eg
eh
r;
ra
ej
rs
rd
ek
ef Ovládač motorového transfokátora (s. 47)
eg Tlačidlo EXPOSURE (s. 91)
eh Tlačidlo PB ZOOM *1) (s. 114, 215)
Tlačidlo EASY DUB *2) (s. 126)
ej Reproduktor
ek Tlačidlo TITLE (s. 99)
el Tlačidlo PHOTO *3) (s. 71, 75, 165)
r; Zásuvka pamäovej karty “Memory Stick”*1)
(s. 158)
ra Indikátor prístupu
*1) (s. 158)
rs Indikátor CHG (s. 29)
rd Tlačidlo END SEARCH (s. 59, 66)
ef Motoroszoom-beállító kar (47. oldal)
eg EXPOSURE gomb (91. oldal)
eh PB ZOOM gomb *1) (114. és 215. oldal)
EASY DUB gomb *2) (126. oldal)
ej Hangszóró
ek TITLE gomb (99. oldal)
el PHOTO gomb *3) (71., 75. és 165 oldal)
r; „Memory Stick” kártyanyílás *1) (158. oldal)
ra
Műveletjelző lámpa *1) (158. oldal)
rs CHG (töltésjelző) lámpa (29. oldal)
rd END SEARCH gomb (59. és 66. oldal)
*1)
*2)
*3)
*1)
*2)
*3)
352
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
rf
rg
rj
rh
rk
Upevnenie svorky remienka
A kéztámasz beállítása
Svorku remienka pevne pripevnite.
Feszítse meg kellő mértékben a kéztámaszt.
*1)
*2)
*1)
*2)
Gyors áttekintés
rf Kereső (48. oldal)
rg LOCK kapcsoló *1) (42. oldal)
rh Kéztámasz
rj MIC (PLUG IN POWER) aljzat (piros)*2)
Külső mikrofont (külön megvásárolható)
csatlakoztathat bele. Ez az aljzat elfogadja az
ún. „plug-in-power” mikrofonokat is.
rk LANC aljzat (kék)*2)
A LANC jelentése: Local Application Control
Bus System (helyi alkalmazásvezérlést
továbbító rendszer). A LANC vezérlőaljzat
segítségével vezérelni tudja a
videoberendezéshez csatlakoztatott másik
videoberendezés és az egyéb perifériák
szalagmozgatását. Ennek az aljzatnak a
funkciója megegyezik a CONTROL L vagy a
REMOTE névvel megjelölt aljzatéval.
Stručná referenčná príručka
rf Hadáčik (s. 48)
rg Prepínač LOCK *1) (s. 42)
rh Svorka remienka
rj Konektorová zásuvka MIC (PLUG IN
POWER) (červená)*2)
Slúži na pripojenie externého mikrofónu
(volitené príslušenstvo). Táto zásuvka slúži aj
na pripojenie mikrofónu napájaného priamo
zo zásuvky.
rk Konektorová zásuvka LANC (modrá)*2)
LANC je skratka systému Local Application
Control Bus System (Systém lokálnej
aplikačnej zbernice). Zásuvka LANC sa
používa na riadenie pohybu pásky
videozariadenia a ostatných periférnych
zariadení pripojených k videozariadeniu. Táto
konektorová zásuvka má rovnakú funkciu ako
zásuvka s označením CONTROL L alebo
REMOTE.
353
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
ta
rl
t;
ts
td
rl Očná muša
t; Páčka na nastavenie optického systému
hadáčika (s. 48)
ta Prepínač
OPEN/EJECT (s. 40)
ts Lôžko pre statív (podstavec)
Skrutka statívu musí by kratšia ako 5,5 mm.
Inak nebude možné statív bezpečne
pripevni, pričom skrutka môže poškodi
kamkordér.
td Priestor na kazetu (s. 40)
354
rl Nézőke
t; A kereső lencsebeállító karja (48. oldal)
ta
OPEN/EJECT kapcsoló (40. oldal)
ts Állványfoglalat (alul)
Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítőcsavarja
ne legyen hosszabb 5,5 mm-nél. Ellenkező
esetben az állványt nem tudja stabilan
rögzíteni, és a csavar kárt tehet a kamerában
is.
td Kazettatartó (40. oldal)
Popis častí a ovládacích prvkov
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
th
tf
tj
tg
tk tl y;
*1)
*2)
*3)
Gyors áttekintés
*1)
*2)
*3)
tf S VIDEO vagy S VIDEO OUT aljzat *1)
(68., 122., 150., 172., 189. és 261. oldal)
tg AUDIO/VIDEO vagy A/V OUT aljzat *1)
(68., 122., 150., 172., 189. és 261. oldal)
th DV vagy DV OUT aljzat *1)
(124., 152., 173., 191., 228. és 261. oldal)
A DV aljzat kompatíbilis az i.LINK rendszerrel.
tj (USB) aljzat *2) (227. és 229. oldal)
tk S VIDEO OUT *3) (69. és 123. oldal)
tl A/V OUT *3) (69. és 123. oldal)
y; RFU DC OUT *3) (69. oldal)
Stručná referenčná príručka
tf Konektorová zásuvka S VIDEO alebo
S VIDEO OUT *1)
(s. 68, 122, 150, 172, 189, 261)
tg Konektorová zásuvka AUDIO/VIDEO alebo
A/V OUT *1)
(s. 68, 122, 150, 172, 189, 261)
th Konektorová zásuvka DV alebo DV OUT *1)
(s. 124, 152, 173, 191, 228, 261)
Konektorová zásuvka DV je kompatibilná s
rozhraním i.LINK.
tj Konektorová zásuvka (USB)*2)
(s. 227, 229)
tk Konektorová zásuvka S VIDEO OUT *3)
(s. 69, 123)
tl Konektorová zásuvka A/V OUT *3)
(s. 69, 123)
y; Konektorová zásuvka RFU DC OUT *3)
(s. 69)
355
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Popis častí a ovládacích prvkov
Diakový ovládač
Távirányító
Tlačidlá na diakovom ovládači pracujú
rovnako ako tlačidlá s rovnakým názvom na
kamkordéri.
A kamera és a távirányító azonos elnevezésű
gombjainak a funkciója is azonos.
6
7
1
8
9
0
2
3
6
8
5
q;
4
5
2
RMT-814
RMT-708
1 Tlačidlo PHOTO (s. 71, 75, 165)