Sony | DCR-TRV460E | Sony DCR-TRV460E Návod na použitie

3-087-923-93(1)
A kamera használati útmutatója [HU]/Kamera Návod na používanie [SK]
A kamera
használati útmutatója
HU
Először ezt olvassa el!
Kamera
Návod na používanie
Najskôr si prečítajte tento návod
Digital Video Camera Recorder
DCR-TRV460E/TRV461E
TM
SERIES
© 2004 Sony Corporation
SK
Először ezt
olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési
útmutatót és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély és áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A készülék burkolatát ne távolítsa el,
mert ez áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
Európai vásárlóink
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses terek
befolyásolhatják e digitális kamkorder kép- és
hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy
az EMC előírásokban meghatározott korlátokon
belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozó
kábellal használják.
b Megjegyzés
Ha a sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses interferencia miatt az adatátvitel
megszakad, ismételje meg a műveletet, illetve
húzza ki, majd ismét csatlakoztassa az USB kábelt.
2
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
Megjegyzés a kazettával kapcsolatban
Ezzel a kamerával csak Standard 8 mm
és Hi8
, továbbá Digital8
rendszerben Digital8
videokazettára készíthető felvétel. Részletek a
125. oldalon találhatók.
Megjegyzések a felvételkészítéssel
kapcsolatban
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy a
készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
• A gyártó még abban az esetben sem vállal
felelősséget a felvétel elvesztéséből eredő
kárért, ha a felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása vagy hibás működése miatt
meghiúsul.
• A tévéadások színrendszere országonként/
térségenként változik. Ha az ezzel a kamerával
készült felvételt tévékészüléken szeretné
megnézni, akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízióprogramokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői jogok
védik. Az ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
Megjegyzések az LCD táblával, a
keresővel és a lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD képernyőn és a keresőn.
Ezek a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
• Működési hibát okozhat, ha az LCD képernyőt,
a keresőt vagy a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. Vigyázzon, amikor a
kamerát ablak mellett vagy a szabadban teszi le.
• Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert ezzel
a kamera meghibásodását idézheti elő. A napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
Megjegyzés más készülék
csatlakoztatásával kapcsolatban
Mielőtt a kamerát más készülékhez, például
videomagnóhoz, számítógéphez csatlakoztatja az
USB vagy az i.LINK kábel segítségével,
ellenőrizze, hogy a csatlakozódugót a megfelelő
állásban dugta-e be. Ha a csatlakozódugót
erőszakkal nem a megfelelő állásban dugja be,
akkor megsérülhetnek az érintkezők, illetve
előfordulhat, hogy a kamera sem megfelelően
működik.
Megjegyzés jelen kézikönyv
használatával kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így előfordulhat,
hogy nem pontosan egyeznek meg azzal, amit
Ön a valóságban lát.
• A konkrét típusnévvel nem jelölt szövegrészek
az összes típusra egyaránt vonatkoznak.
Adott típusnévvel megjelölt szövegrészek csak
az illető típusokra vonatkoznak.
Mielőtt olvasni kezdené ezt a kézikönyvet, nézze
meg kamerájának típusát.
Megjegyzések a kamera használatával
kapcsolatban
• Amikor az érintőtáblát használja, kezével
támassza meg az LCD panel hátoldalát. A
képernyőn látható gombokat csak ezután érintse
meg.
HU
Érintse meg az LCD képernyőn látható gombot.
• A képernyőn megjelenő üzenetek nyelve
megváltoztatható (23. oldal)
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
Kereső
LCD tábla
• A kamerát az ábrának megfelelően helyesen
fogja meg és tartsa.
Akkumulátor
• A biztos fogás érdekében feszítse meg a
kéztámaszt az alábbi ábrán látható módon.
3
Tartalomjegyzék
: Csak kazetta esetén használható.
: Csak „Memory Stick” memóriakártya
esetén használható.
Elõször ezt olvassa el! ............................................................................... 2
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele ................................................................................ 8
Állóképek felvétele ................................................................................... 10
Felvétel/lejátszás könnyûszerrel .............................................................. 12
Ismerkedés
1. lépés: Mellékelt tartozékok................................................................... 13
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése .......................................................... 14
Külsõ áramforrás használata ..................................................................................... 17
3. lépés: A készülék bekapcsolása .......................................................... 17
4. lépés: Az LCD tábla és a keresõ beállítása ......................................... 18
Az LCD tábla beállítása ............................................................................................. 18
A keresõ beállítása .................................................................................................... 19
5. lépés: A dátum és az idõ beállítása ..................................................... 20
6. lépés: Adathordozó behelyezése ......................................................... 21
Kazetta behelyezése ................................................................................................. 21
„Memory Stick” memóriakártya behelyezése ............................................................ 22
7. lépés: A képernyõ nyelvének beállítása............................................... 23
Felvétel készítése
Mozgóképek felvétele .............................................................................. 25
Hosszú felvétel készítése .......................................................................................... 27
Zoomolás ................................................................................................................... 28
A beépített kameralámpa használata ........................................................................ 28
Felvételkészítés tükör üzemmódban ......................................................................... 29
Önkioldóval készített felvétel ..................................................................................... 29
Állókép rögzítése
– Állókép felvétele memóriába .............................. 30
A képminõség kiválasztása ....................................................................................... 32
Önkioldóval készített felvétel ..................................................................................... 32
Állókép rögzítése „Memory Stick” memóriakártyára kazettára történõ
filmezés közben .................................................................................................. 33
Felvétel könnyûszerrel – Easy Handycam ............................................... 34
Mozgókép felvétele
............................................................................................. 34
Állókép felvétele
................................................................................................. 35
Az Easy Handycam üzemmód lehetõségeinek teljes kihasználása .......................... 35
4
Az expozíció beállítása ............................................................................ 36
Az expozíció beállítása ellenfényben álló tárgyak esetén ......................................... 36
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz – Rugalmas fénymérõ ..................... 37
Az expozíció kézi beállítása ...................................................................................... 37
Felvételkészítés sötétben – NightShot plus stb. ...................................... 38
A fókusz beállítása ................................................................................... 40
Fókuszálás nem a középpontban lévõ tárgyra – SPOT FOCUS .............................. 40
A fókusz kézi beállítása ............................................................................................ 40
Felvételkészítés különféle effektusokkal .................................................. 41
Úsztatás ki és be
– FADER ................................................................................ 41
Speciális effektusok használata
– Digitális effektusok ....................................... 43
Állókép rávetítése kazettán lévõ mozgóképre – MEMORY MIX ............................... 45
A felvétel elejének megkeresése
...................................................... 47
A legutóbb készített felvétel utolsó jelenetének megkeresése – END SEARCH ...... 47
Kézi keresés – EDIT SEARCH ................................................................................. 47
A legutóbb felvett jelenetek visszajátszása – Visszajátszás ..................................... 48
Lejátszás
Kazettára rögzített mozgóképek megtekintése
.................................. 49
Lejátszás különféle üzemmódokban ......................................................................... 50
Felvételek lejátszása effektusokkal színezve – Digitális effektusok .......................... 51
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített felvételek lejátszása
....... 52
„Memory Stick” memóriakártyára rögzített felvétel lejátszása különféle
üzemmódokban .................................................................................................. 53
Lejátszás könnyûszerrel – Easy Handycam ............................................ 54
Az Easy Handycam üzemmód lehetõségeinek teljes kihasználása .......................... 55
Különféle lejátszási funkciók .................................................................... 56
Nagyítás – Zoomolás kazetta lejátszásakor/Zoomolás memóriakártya
lejátszásakor ....................................................................................................... 56
A képernyõn megjelenõ kijelzõk, adatok láthatóvá tétele ......................................... 57
A dátum és az idõ, valamint a kamera beállításainak megjelenítése – Adatkód ...... 57
A felvétel megtekintése televíziókészüléken............................................ 59
A lejátszandó jelenet megkeresése a kazettán
................................. 60
A kívánt jelenet gyors megkeresése – Null-pont megjegyzése ................................. 60
Jelenet megkeresése a felvétel dátuma alapján – Dátum keresése ......................... 60
,folytatás
5
További mûveletek
Menüelemek kiválasztása ................. 62
A kamera csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez ....................91
A
(CAMERA SET) menü használata
– PROGRAM AE/16:9 WIDE
stb. ............................................... 64
Másolás másik kazettára
(MEMORY SET) menü
használata – QUALITY/IMAGE SIZE/
ALL ERASE/NEW FOLDER
stb. ............................................... 68
Másolás kazettáról „Memory Stick”
memóriakártyára ..........................95
(PICT. APPLI.) menü használata
– PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/
FRAME REC/INTERVAL REC
stb. ............................................... 71
Kazettán kiválasztott jelenetek másolása
– Digitális mûsorszerkesztés ........97
Az
(EDIT/PLAY) menü használata
– END SEARCH/TITLE stb. ......... 76
Képek megjelölése speciális jelekkel
– Képvédelem/Nyomtatási jel .....105
A
(STANDARD SET) menü
REC MODE/MULTIhasználata –
SOUND/AUDIO MIX/USB-CAMERA
stb. ............................................... 79
Felvételek nyomtatása
(PictBridge nyomtatón)
A
(TIME/LANGU.) menü használata
– CLOCK SET/WORLD TIME
stb. ............................................... 86
A menü használata
A
A
Az egyéni menü testre szabása ........ 87
6
Másolás/Szerkesztés
.............92
Felvétel készítése videomagnóról és
televízióról ....................................93
Állóképek másolása „Memory Stick”
memóriakártyáról kazettára ..........96
Képek törlése
.............................104
........107
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ....................................110
Figyelmeztetõ szimbólumok és
üzenetek .....................................118
További információk
Ha a kamerát külföldön használja ....124
Használható videokazetta-fajták ......125
A „Memory Stick” memóriakártya .....126
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor ........129
Az i.LINK csatlakoztatás ..................130
Karbantartás és biztonsági
elõírások .....................................132
Mûszaki adatok ................................136
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelõszervek
elhelyezkedése ..........................138
Tárgymutató .....................................144
Olvassa el a kamerához mellékelt használati
útmutatókat is:
• Képek szerkesztése számítógéppel
cA számítógépes alkalmazások használati
útmutatója
7
Gyors használatbavételi útmutató
Mozgóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 14. oldalon.
a
2
a
b
Hajtsa fel a keresőt.
Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a
nyíl irányába.
Tegyen be egy kazettát a kamerába.
A nyíl irányába tolja el az
OPEN/EJECT
gombot, és kattanásig
nyissa fel a kazettatartó
fedelét.
b
Tegye be a kazettát az
ablakos oldalával felfelé, majd
nyomja meg középen a
kazetta hátsó keskeny
oldalát.
Ekkor a kazettatartó
automatikusan előjön.
Ablakos oldal
OPEN/EJECT gomb
8
Gyors használatbavételi útmutató
c
Nyomja meg a
jelzéshél.
Miután a kazettatartó
teljesen visszasüllyedt,
csukja be a kazettatartó
fedelét.
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg a
felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását lásd a 20. oldalon.
a
Távolítsa el a lencsevédő
sapkát.
Gyors használatbavételi útmutató
Vásárláskor a lencsevédő
sapka nincs a készüléken
(138. oldal).
b
Nyomja meg az OPEN
gombot, és nyissa ki az
LCD táblát.
c
Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja,
tologassa lefelé a POWER
kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERATAPE kijelző.
Ekkor bekapcsol a készülék.
d
Nyomja meg a REC
START/STOP gombot.
A kamera megkezdi a
felvételt. Ha készenléti
állapotba kíván átváltani,
ismét nyomja meg a REC
START/STOP gombot.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a
Addig tologassa a POWER
kapcsolót, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT kijelző.
b
Érintse meg a
(visszacsévélés) gombot.
c
A lejátszás megkezdéséhez
érintse meg a
(lejátszás) gombot.
A lejátszás leállításához
nyomja meg a
gombot.
A készülék kikapcsolásához tolja a
POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
9
Állóképek felvétele
1
Tegye rá a feltöltött akkumulátort a kamerára.
Az akkumulátor feltöltését lásd a 14. oldalon.
a
2
Hajtsa fel a keresőt.
b
Az akkumulátort kattanásig csúsztassa a
nyíl irányába.
Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.
A memóriakártyát úgy
tegye be, hogy a b jel a bal
alsó sarokba kerüljön.
Kattanásig tolja be.
b jel
10
Gyors használatbavételi útmutató
3
A felveendő tárgyat figyelje az LCD képernyőn, és kezdje meg a
felvételt.
A gyári beállítások nem tartalmazzák a dátumot és az időt. A dátum és az idő beállítását lásd a 20. oldalon.
a
Távolítsa el a lencsevédő
sapkát.
b
Nyomja meg az OPEN
gombot, és nyissa ki az
LCD táblát.
c
Miközben a zöld gombot
lenyomva tartja, addig
tologassa a POWER
kapcsolót, amíg fel nem
gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Gyors használatbavételi útmutató
Vásárláskor a lencsevédő
sapka nincs a készüléken
(138. oldal).
Ekkor bekapcsol a készülék.
d
Nyomja le kicsit a PHOTO
gombot.
A fókusz beállításakor rövid
hangjelzés hallható.
e
Nyomja le teljesen a
PHOTO gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja, a
kamera pedig rögzíti az
állóképet.
4
Nézze meg a felvételt az LCD képernyőn.
a
Addig tologassa a POWER
kapcsolót, amíg fel nem
gyullad a PLAY/EDIT
kijelző.
b
Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a legutóbb
rögzített kép.
c
Az egymás után következő
képek megtekintéséhez
érintse meg a
(következő) vagy az
(előző) gombot.
A készülék kikapcsolásához
tolja a POWER kapcsolót
(CHG) OFF helyzetbe.
Gyors használatbavételi útmutató
11
Felvétel/lejátszás
könnyűszerrel
Az Easy Handycam üzemmódban a felvételkészítés és a lejátszás
még egyszerűbben végrehajtható.
Az Easy Handycam működési mód csupán az alapvető felvételi/
lejátszási funkciókat biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyen készíthetnek és játszhatnak le felvételeket, akik első
alkalommal használják a kamerát.
Felvételhez/lejátszáshoz
nyomja meg az EASY
gombot.
Az Easy Handycam működési
mód használata során az EASY
felirat kéken jelenik meg (1), a
szövegeket pedig a kamera a
képernyőre nagyobb betűkkel írja
ki (2).
Easy Handycam
operation
ON
A részletek az egyes műveletek ismertetésénél találhatók.
Felvétel: 34. oldal; lejátszás: 54. oldal.
12
Gyors használatbavételi útmutató
Ismerkedés
1. lépés: Mellékelt
tartozékok
Győződjék meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
8 MB-os „Memory Stick” memóriakártya
(1 db)
(DCR-TRV461E)
„Memory Stick” memóriakártya csak a
DCR-TRV461E típushoz tartozik.
A DCR-TRV460E típusú készülékhez nem
tartozik „Memory Stick” memóriakártya.
Távirányító (1 db)
Egy lítium gombelem már eredetileg is
benne van.
Ismerkedés
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
illető tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Vállszíj (1 db)
A vállszíj rögzítését a 139. oldalon
ismertetjük.
A/V átjátszókábel (1 db)
USB kábel (1 db)
Hálózati tápegység (1 db)
NP-FM30 akkumulátor (1 db)
„SPVD-012 USB Driver” illesztőprogram
CD-ROM-on (1 db)
Tápkábel (1 db)
Tisztítókendő (1 db)
21 érintkezős illesztő (1 db)
Csak azon típusok esetén, amelyeknek alján
megtalálható a
jelzés.
Lencsevédő sapka (1 db)
A lencsevédő sapka felhelyezését a 138.
oldalon ismertetjük.
A kamera használati útmutatója
(Ez a kézikönyv) (1 db)
A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója (1 db)
Ismerkedés
13
2. lépés: Az
akkumulátor
feltöltése
1
Hajtsa fel a keresőt.
2
Az akkumulátort felhelyezéséhez
kattanásig csúsztassa a nyíl irányába.
3
A hálózati tápegységet csatlakoztassa
a kamera DC IN aljzatához úgy, hogy
az egyenáramú csatlakozódugón a v
jel felfelé nézzen.
Az akkumulátor feltöltéséhez tegye rá az
(M sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátort a kamerára.
b Megjegyzések
• Csak (M sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor használható (129. oldal).
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja rövidre
sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
• A hálózati tápegységet egy közeli fali
csatlakozóaljzatba dugja. Meghibásodás esetén
a hálózati tápegységet azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
Akkumulátor
DC IN
(egyenáramú
bemenet)
aljzat
Egyenáramú
csatlakozódugó
Tápkábel
Fali csatlakozóaljzathoz
Hálózati
tápegység
v jel
14
Ismerkedés
4
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati
tápegységhez.
5
Csatlakoztassa a tápkábelt a fali
konnektorba.
6
Tolja a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése – Battery Info
DSPL/BATT INFO gomb
Ekkor felgyullad a CHG (töltés) kijelző,
és megkezdődik a töltés.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG (töltés) kijelző.
Húzza ki a hálózati tápegységet a kamera
DC IN aljzatából.
Az akkumulátor levétele
BATT
akkumulátorkioldó gomb
POWER kapcsoló
Ismerkedés
Az akkumulátor feltöltése után
POWER kapcsoló
OPEN gomb
Töltés közben és kikapcsolt állapotban
egyaránt megtekinthető az akkumulátor
aktuális energiaszintje és az, hogy ez még
hány percnyi felvétel készítésére elegendő.
1 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
2 Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3 Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
Ekkor mintegy 7 másodpercre
megjelennek az akkumulátorra
vonatkozó adatok.
Ha a gombot lenyomva tartja, az adatok
kb. 20 másodpercig láthatók.
1 Állítsa a POWER kapcsolót (CHG)
OFF helyzetbe.
2 Hajtsa fel a keresőt.
3 Csúsztassa ki az akkumulátort a nyíl
irányában, miközben lenyomva tartja a
BATT akkumulátorkioldó gombot.
b Megjegyzés
• Ha várhatóan sokáig nem fogja használni az
akkumulátort, tárolás előtt teljesen merítse le.
Az akkumulátor tárolását a 130. oldalon
ismertetjük.
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
72 min
VIEWFINDER:
95 min
A Az akkumulátor energiaszintje:
Hozzávetőlegesen megmutatja, hogy
még mennyi energia maradt az
akkumulátorban.
,folytatás
Ismerkedés
15
B Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető az
LCD tábla igénybevételével.
C Azt mutatja, hogy hozzávetőlegesen
még hány percnyi felvétel készíthető a
kereső igénybevételével.
Töltési idő
A teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez szükséges idő percekben 25°C
hőmérsékleten. (A töltéshez javasolt
hőmérséklettartomány: 10–30°C.)
Akkumulátor
NP-FM30 (mellékleve) 145
NP-FM50
150
NP-QM71/QM71D
260
NP-QM91/QM91D
360
Felvételi idő az LCD tábla
igénybevételével készített
felvételek esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
16
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(mellékleve)
80
40
NP-FM50
130
60
NP-QM71/
QM71D
315
150
NP-QM91/
QM91D
475
230
Ismerkedés
Felvételi idő a kereső használata
esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
Akkumulátor Folyamatos
felvételi idő
Szokásos*
felvételi idő
NP-FM30
(mellékleve)
105
50
NP-FM50
170
85
NP-QM71/
QM71D
415
205
NP-QM91/
QM91D
625
310
* Hozzávetőlegesen ennyi percnyi felvétel
készíthető, ha többször indítja el a felvételt,
többször indítja el és állítja le a lejátszást, a
POWER kapcsoló segítségével többször
üzemmódot vált, továbbá időnként használja a
zoom funkciót. Az akkumulátor tényleges
élettartama ennél rövidebb is lehet.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén 25°C hőmérsékleten.
A táblázat a Digital8 rendszerben
készített felvételek lejátszási idejét mutatja.
A más készüléken Hi8
vagy Standard 8
mm rendszerben készített felvételek
esetén a lejátszási idő mintegy 20%-kal
rövidebb.
Akkumulátor Nyitott LCD Csukott
tábla esetén LCD tábla
esetén
NP-FM30
(mellékleve)
80
120
NP-FM50
135
195
NP-QM71/
QM71D
335
465
NP-QM91/
QM91D
505
695
Külső áramforrás használata
Ha az akkumulátort nem szeretné
lemeríteni, áramforrásként használja a
hálózati tápegységet. A hálózati
tápegység használata esetén nem fogy a
kamerára helyezett akkumulátor
energiája.
3. lépés: A
készülék
bekapcsolása
A felvételhez, lejátszáshoz szükséges
üzemmód a POWER kapcsoló eltolásával
választható ki.
Ha a kamerát első alkalommal kapcsolja
be, megjelenik a [CLOCK SET] képernyő
(20. oldal).
Ismerkedés
b Megjegyzések
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
még abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a hálózati tápegység nem
csatlakozik a fali konnektorhoz.
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő lerövidül.
• A CHG (töltés) kijelző töltés közben és az
alábbi esetekben villog, az akkumulátor
állapotát pedig nem pontosan mutatja a kamera
a következő esetekben:
– az akkumulátort nem megfelelően helyezte be,
– az akkumulátor sérült,
– az akkumulátor teljesen lemerült (csak az
akkumulátor állapotkijelzését érinti).
Tartsa lenyomva a zöld gombot, és
közben tolja lefelé a POWER kapcsolót.
Ekkor bekapcsol a készülék.
A felvételi, ill. lejátszási üzemmódot úgy
tudja kiválasztani, hogy annyiszor tolja meg
a POWER kapcsolót, amíg a kívánt
üzemmód kijelzője fel nem gyullad.
FIGYELEM!
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
A kamera csatlakoztatását „Az
akkumulátor feltöltése” című fejezet
ismerteti (14. oldal).
• CAMERA-TAPE üzemmód:
Felvételkészítés kazettára
• CAMERA-MEMORY üzemmód:
Felvételkészítés „Memory Stick”
memóriakártyára
• PLAY/EDIT üzemmód: Szalagra vagy
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített felvételek lejátszása és
szerkesztése
,folytatás
Ismerkedés
17
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
4. lépés: Az LCD
tábla és a kereső
beállítása
Az LCD tábla beállítása
A különféle felvételi viszonyoknak
megfelelően beállítható az LCD tábla
szöge és háttérvilágításának
fényerőssége.
Az LCD tábla szögének megváltoztatásával
az LCD képernyőn felvétel közben még
akkor is láthatóvá tehető a felveendő tárgy,
ha Ön a tárgyat nem látja közvetlenül.
Legfeljebb
180 fok
Legfeljebb
90 fok
Nyomja meg az OPEN gombot, és nyissa ki az
LCD táblát.
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el a kívánt
helyzetbe.
18
Ismerkedés
Az LCD képernyő fényerejének
beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg az [LCD BRIGHT] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, a
(STANDARD SET) menüelemet, majd
pedig az [LCD SET] menüelemet
(81. oldal).
A kereső élességbeállító gombja
Ismerkedés
3 A beállítást a
/
gombok
segítségével hajtsa végre, majd érintse
meg az
gombot.
z Ötletek
• Ha az LCD táblát a lencse felé 180 fokkal
elfordítja, akkor vissza tudja csukni az LCD
táblát a kamerához úgy, hogy az LCD képernyő
kifelé néz.
• Ha áramforrásként akkumulátort használ, akkor
a fényerőt a
(STANDARD SET) menü
[LCD SET] almenüje [LCD BL LEVEL]
elemének a kiválasztásával is be tudja állítani
(81. oldal).
• Az LCD képernyő háttérvilágításának
módosítása nincs hatással a felvett képre.
• A műveleteknél hallható hangjelzés
kikapcsolható: válassza a
(STANDARD
SET) menü [BEEP] almenüjének [OFF] elemét
(84. oldal).
1
Hajtsa fel a keresőt.
2
Addig forgassa a kereső
élességbeállító gombját, amíg a
keresőben a kép tiszta nem lesz.
A kereső használata
Amikor szalagra vagy „Memory Stick”
memóriakártyára rögzít felvételt, az
expozíció (36. oldal) és az úsztatás
(41. oldal) beállítása közben a keresőben
nézheti a képet. Fordítsa ki 180 fokkal és a
hajtsa a kamera oldalához az LCD táblát
úgy, hogy a képernyő kifelé nézzen.
1 Válassza a CAMERA-TAPE vagy a
A kereső beállítása
CAMERA-MEMORY üzemmódot
(17. oldal).
2 Hajtsa vissza az LCD táblát úgy, hogy a
Ha becsukja az LCD táblát, a képeket a
keresőn nézheti. A keresőt célszerű
használni akkor is, amikor az
akkumulátor lemerülőben van, illetve
amikor a képernyő rosszul látható.
képernyő kifelé nézzen.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
gomb.
3 Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a [Set
LCD off?] (Kikapcsolja az LCD-t?)
kérdés.
4 Érintse meg a [YES] gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi,
érintse meg a LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOSURE] stb.
elem.
,folytatás
Ismerkedés
19
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
tartozó értéket be kívánja állítani.
• [EXPOSURE]:Értékét állítsa be a
/
gombok segítségével, majd
érintse meg az
gombot.
• [FADER]: Érintse meg többször,
egészen addig, amíg el nem éri a kívánt
hatást (csak CAMERA-TAPE
üzemmódban).
•
: Bekapcsol az LCD képernyő
háttérvilágítása.
Ha az LCD képernyőről el kívánja
tüntetni a gombokat, szimbólumokat,
érintse meg az
gombot.
Nagy kapacitású akkumulátor
használata
Ha a kamerát nagy kapacitású (NP-QM71/
QM71D/QM91/QM91D) akkumulátorral
üzemelteti, húzza ki a keresőt, szögét pedig
állítsa be úgy, hogy benne a képet
tökéletesen és kényelmesen lássa.
5. lépés: A dátum
és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, a [CLOCK
SET] képernyő mindig megjelenik,
amikor bekapcsolja a kamerát.
b Megjegyzés
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és az
időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített újratölthető gombeleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető
gombelemet (135. oldal), majd ismét állítsa be a
dátumot és az időt.
OPEN
gomb
POWER kapcsoló
1
Kapcsolja be a kamerát (17. oldal).
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 7. lépéssel.
3
Érintse meg a
– :– – :– –
60min
1/3
20
Ismerkedés
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
4
Érintse meg a [MENU] elemet.
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
6. lépés:
Adathordozó
behelyezése
OK
Kazetta behelyezése
5
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
OK
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CLOCK SET] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
1M
1D
0: 00
OK
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
Ezzel a kamerával csak Standard 8 mm
és
Hi8
, továbbá Digital8
rendszerben Digital8 videokazettára
készíthető felvétel. Az ezekkel a
kazettákkal kapcsolatos tudnivalókat
(pl. az írásvédelmet) a 125. oldalon
ismertetjük.
b Megjegyzések
• Soha ne nyomja be erőszakkal a kazettatartót.
Ez működési hibát okozhat.
• Ezzel a kamerával a felvételi idő kétharmada
lesz a Hi8
szalagon feltüntetett értéknek.
Ha a menüben beállítja az LP üzemmódot,
akkor a felvételi idő megegyezik a Hi8
szalagon feltüntetet értékkel.
1
A nyíl irányába tolja el az
OPEN/
EJECT gombot, és kattanásig nyissa
fel a kazettatartó fedelét.
OPEN/EJECT gomb
Fedél
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
Ismerkedés
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(TIME/LANGU.)
elemet, majd érintse meg az
gombot.
1M
1D
0: 00
OK
2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
8
A 7. lépésben ismertetett módon
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg
az
gombot.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
kijön és kinyílik.
,folytatás
Ismerkedés
21
2
Tegyen be egy kazettát úgy, hogy
ablakos oldala felfelé nézzen.
„Memory Stick”
memóriakártya behelyezése
Ablakos oldal
A „Memory Stick” memóriakártyákkal
kapcsolatos tudnivalókat (pl. az
írásvédelmet) a 126. oldalon ismertetjük.
Finoman nyomja meg
középen a kazetta
hátsó odalát.
3
Nyomja meg a
b Megjegyzés
• Amikor félvastagságú „Memory Stick”
memóriakártyát, azaz „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, ne feledje el
beilleszteni a Memory Stick Duo adaptert. Ha
ilyen memóriakártyát adapter nélkül dug be,
előfordulhat, hogy a kamera nem működik
megfelelően (128. oldal).
Műveletjelző
lámpa
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
b jel
4
Csukja le a fedelet.
A kazetta kivétele
1 A nyíl irányába tolja el az
OPEN/
EJECT gombot, és nyissa fel a
kazettatartó fedelét.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
előjön.
2 Vegye ki a kazettát, majd a kazettatartót
nyomja meg a
jelzésnél.
Ekkor a kazettatartó automatikusan
visszatér a helyére.
3 Csukja le a fedelet.
22
Ismerkedés
Kattanásig dugja be a „Memory Stick”
memóriakártyát úgy, hogy a b jel a bal
alsó sarokba kerüljön.
A „Memory Stick” memóriakártya
kivétele
Egyszer finoman nyomja meg a „Memory
Stick” memóriakártyát.
Egyszer finoman
nyomja meg befelé.
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
POWER kapcsoló
OPEN gomb
1
Kapcsolja be a kamerát.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3
Érintse meg a
60min
1/3
Ismerkedés
b Megjegyzések
• Ha a „Memory Stick” memóriakártyát rossz
állásban beerőszakolja a „Memory Stick”
kártyanyílásba, akkor megsérülhet a „Memory
Stick” memóriakártya-nyílás.
• A „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick” memóriakártyát helyezzen be.
Ha mást tesz bele, az működési hibát okozhat.
• Amikor a műveletjelző lámpa világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas a „Memory Stick”
memóriakártyáról, illetve adatokat ír a
memóriakártyára. Ilyenkor ne kapcsolja ki a
kamerát, ne vegye ki a „Memory Stick”
memóriakártyát, és ne vegye le az akkumulátort,
továbbá ügyeljen arra is, hogy a kamera ne
rázkódjék és ne ütődjék neki semminek. Ha ilyet
tesz, előfordulhat, hogy megsérülnek a
képadatok.
7. lépés: A
képernyő
nyelvének
beállítása
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
gombot.
0:00:00
,folytatás
Ismerkedés
23
4
Érintse meg a [LANGUAGE]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(TIME/LANGU.) menüben.
(86. oldal)
60min
LANGUAGE:
0:00:00
STBY
ENGLISH
DEU
TSCH
ΕΛΛΗ
ΝΙΚΑ
ENG
LISH
ENG
[SIMP]
1/4
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt nyelvet, majd
érintse meg az
gombot.
z Ötlet
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a listán,
akkor választhatja az egyszerűsített angol
[ENG[SIMP]] nyelvet.
24
Ismerkedés
Felvétel készítése
3
Mozgóképek
felvétele
Jelölje ki a felvételi módot:
Felvételkészítés kazettára
Tolja el a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA-TAPE
kijelző és a kamera készenléti állapotba
kerüljön.
Mozgóképek kazettára és „Memory
Stick” memóriakártyára készíthetők.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(13–23. oldal).
Ha kazettára készít felvételt, a kép
mellett sztereó hang kerül rögzítésre.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt, a kép mellett monó hang
kerül rögzítésre.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Felvétel készítése
Felvételkészítés „Memory Stick”
memóriakártyára – MPEG MOVIE EX
Tolja el a POWER kapcsolót, hogy
felgyulladjon a CAMERA-MEMORY
kijelző – ekkor a képernyőn megjelenik
az éppen kijelölt felvételi mappa.
Felvételjelző lámpa
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
OPEN
gomb
REC START/STOP
gomb
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 34. oldalon.
1
2
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
4
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad.
A felvétel leállításához ismét nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
A legutóbb felvett MPEG klip
visszanézése
– Visszajátszás
Érintse meg a
gombot. A lejátszás
automatikusan elkezdődik.
A készenléti állapotba történő
visszatéréshez ismét érintse meg a
gombot.
A klip törléséhez a lejátszás befejeztekor
érintse meg a
gombot, majd a [YES]
gombot.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot érintse
meg.
,folytatás
Felvétel készítése
25
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
b Megjegyzés
• Amikor „Memory Stick” memóriakártyára
készít mozgókép-felvételt, csak az egyéni
menüben található menüelemek használhatók.
Ha más menüelemekre is szüksége van, vegye fel
őket az egyéni menübe.
z Ötlet
• Ha a kamerát várhatóan sokáig nem használja,
vegye ki belőle a kazettát, és külön tárolja.
A kazettára történő
felvételkészítés közben látható
jelzések és szimbólumok
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
felvételre.
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő, továbbá a kamera beállításai
(57. oldal) sem láthatók.
E Időkód vagy számláló
(óra: perc: másodperc)
F A kazetta kapacitása (a felvétel hossza)
Akkor jelenik meg, amikor a szalag már
fut egy ideje.
G Egyéni menü gomb (62. oldal)
H END SEARCH/EDIT SEARCH/
Visszajátszás képernyők között váltó
gomb (47. oldal)
A „Memory Stick”
memóriakártyára történő
felvételkészítés közben látható
jelzések és szimbólumok
A jelzések, szimbólumok nem kerülnek rá a
„Memory Stick” memóriakártyára.
Felvétel közben nem jelenik meg a dátum és
az idő (57. oldal).
60min
REC
101
60min
REC
0:00:00
320 2min
0:00:00
P-MENU
P-MENU
A Az akkumulátor energiaszintje
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
B Felvételi mód (SP vagy LP)
C Formátumkijelzés
D A felvétel állapota ([STBY] (készenlét)
vagy [REC] (felvétel))
26
Felvétel készítése
A Felvételi mappa
B Az akkumulátor energiaszintje
A használat körülményeinek
függvényében előfordulhat, hogy a
kijelzőn látható idő nem egyezik meg
azzal az idővel, amennyit a készülék az
akkumulátorral annak feltöltése nélkül
még ténylegesen működni képes.
Miután kinyitja vagy bezárja az LCD
táblát, a készüléknek mintegy 1 percre
van szüksége ahhoz, hogy az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő időértéket megjelenítse.
C A felvétel állapota ([REC] (felvétel))
D A mozgókép mérete
E A felvétel hossza (óra: perc: másodperc)
F A „Memory Stick” memóriakártya
kapacitása
G A „Memory Stick” memóriakártyára
megkezdődött a felvétel” kijelző (kb. 5
másodpercig látható)
Hosszú felvétel készítése
H Egyéni menü gomb (62. oldal)
I Visszajátszás gomb (25. oldal)
z Ötletek
• Annak érdekében, hogy a kazettára felvett
utolsó felvétel zavaró jelek nélkül csatlakozzék a
következőhöz, ügyeljen az alábbiakra.
– Ne vegye ki a kazettát. (Ekkor a felvétel szünet
nélkül folytatódik még abban az esetben is, ha
kikapcsolja a kamerát.)
– Ugyanarra a kazettára ne készítsen SP és LP
módban is felvételt.
– LP módban lehetőség szerint egyvégtében
készítsen felvételt.
• Azt, hogy különböző kapacitású „Memory
Stick” memóriakártyákra hozzávetőlegesen
milyen hosszú felvétel készíthető, a „Hosszú
felvétel készítése „Memory Stick”
memóriakártyára” (27. oldal) fejezet ismerteti.
• Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint kazettára történő felvétel esetén a
kamera beállításai nem jelennek meg a kijelzőn, de
automatikusan rákerülnek kazettára,
memóriakártyára. Lejátszáskor ezeket az adatokat
úgy tekintheti meg, hogy a [DATA CODE]
menüelement választja (57. oldal).
Hosszú felvétel készítése
kazettára
Válassza a
(STANDARD SET) menü
[
REC MODE], majd [LP] elemét
(79. oldal).
LP módban másfélszer olyan hosszú felvétel
készíthető, mint SP módban.
Ha egy kazettára LP módban készített
felvételt, akkor ezt a kazettát csak ezzel a
kamerával javasoljuk lejátszani.
Felvétel készítése
b Megjegyzések
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az akkumulátorral való
takarékoskodás érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem
használja ([A.SHUT OFF], 85. oldal). A felvétel
újraindításához tolja a POWER kapcsolót
CAMERA-TAPE vagy CAMERA-MEMORY
helyzetbe, majd nyomja meg a REC START/
STOP gombot.
Hosszú felvétel készítése
„Memory Stick” memóriakártyára
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[MOVIE SET], [ IMAGE SIZE], majd
[160 × 112] elemét (68. oldal).
A „Memory Stick” memóriakártyára
rögzíthető felvétel hossza a képmérettől és a
felvételi körülményektől függ.
Azt, hogy az ezzel a kamerával
megformázott „Memory Stick”
memóriakártyákra hozzávetőlegesen
milyen hosszú mozgóképek rögzíthetők, a
következő táblázat mutatja.
Képméret és a felvétel hossza (óra: perc:
másodperc)
[320 × 240]
[160 × 112]
8 MB*
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
(MSX-256)
00:42:40
02:50:40
512 MB
(MSX-512)
01:25:20
05:41:20
1 GB
(MSX-1G)
02:50:40
11:22:40
* Csak a DCR-TRV461E típus esetén mellékelt
tartozék.
,folytatás
Felvétel készítése
27
A tárgyak közelebbinek látszanak
(telefotó).
Zoomolás
Ha a kamerát CAMERA-TAPE
üzemmódban használja, akkor 20szorosnál nagyobb nagyításra is
lehetősége van, ha kihasználja a digitális
zoomolás ([DIGITAL ZOOM],
66. oldal) funkciót.
Ha néha zoomol, akkor ez jól mutat a
felvételen; a jó minőségű felvétel
érdekében csak ritkán éljen a zoomolás
lehetőségével.
A beépített kameralámpa
használata
A felvétel körülményeinek függvényében
használhatja a beépített kameralámpát is.
Javasoljuk, hogy ekkor a tárgy és a
kamera közötti távolság körülbelül 1,5 m
legyen.
Beépített lámpa
LIGHT gomb
1 cm*
80 cm*
* A zoom gombnak ebben az állásában a
kamerának és annak a tárgynak, amelyről
felvételt készít, legalább ekkora távolságra kell
lennie egymástól.
Ha a motoros zoom gombját kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
Felvétel szélesebb látószöggel
A motoros zoom gombját tolja a W jel
felé.
Ekkor a tárgyak távolabbinak tűnnek
(széles látószög).
Közeli felvétel készítése
A motoros zoom gombját tolja a T jel
felé.
28
Felvétel készítése
Nyomja meg többször a LIGHT gombot,
amíg a megfelelő világítási módot be nem
sikerül állítania.
Az egyes gombnyomásokra a beállítások
ciklikusan a következő sorrendben követik
egymást.
Nincs kijelzés: Mindig a beépített
kameralámpa használata nélkül készül a
felvétel.
m
: A külső fényerő függvényében
a beépített kameralámpa automatikusan
be- és kikapcsol.
m
: Mindig be van kapcsolva.
A beépített kameralámpa
kikapcsolása
Addig nyomogassa a LIGHT gombot, amíg
a képernyőről el nem tűnik a kijelzés.
A kamerához viszonyítva 90 fokra nyissa
ki az LCD táblát, majd fordítsa el 180
fokkal a felvétel tárgya felé.
Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
Önkioldóval készített felvétel
Az önkioldóval mintegy 10 másodperces
késleltetéssel tudja megkezdeni a
felvételt.
REC START/STOP gomb
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Az LCD táblát afelé a személy felé
fordíthatja, akiről felvételt készít, így
mind ő, mind pedig Ön láthatja a
rögzítésre kerülő képet. Ez a funkció
akkor is hasznos lehet, amikor saját
magáról készít felvételt, továbbá arra is
használható, hogy a kisgyerekek
figyelmét a kamerára irányítsa, amikor
filmezi őket.
REC START/STOP
gomb
1
Érintse meg a
gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
29
Felvétel készítése
b Megjegyzések
• A beépített kameralámpa fénye nagyon erős,
ami a szokásos használat esetén teljesen
biztonságos. Ha azonban közel kerül valakihez,
ügyeljen arra, hogy a fény ne irányuljon a
szemébe.
• Ha a beépített kameralámpa be van kapcsolva,
az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Ha nem használja a kamerát, kapcsolja ki a
beépített kameralámpát, és vegye le a
készülékről az akkumulátort, nehogy véletlenül
felkapcsolódjék a beépített lámpa.
• Ha
üzemmódban a lámpa villog,
akkor addig nyomogassa a LIGHT gombot,
amíg meg nem jelenik az
szimbólum.
• Amikor
üzemmódban filmez,
előfordulhat, hogy a [PROGRAM AE] vagy az
ellenfényt kompenzáló funkció használatakor a
beépített kameralámpa be-, illetve kikapcsol.
• A beépített kameralámpa kikapcsol az alábbi
esetekben:
– amikor az END SEARCH funkciót használja,
– szakaszos felvételkor a várakozási
intervallumok alatt,
– ha több mint 5 percig bekapcsolva hagyja,
miközben a POWER kapcsoló CAMERAMEMORY helyzetben áll,
– ha a kamera több mint 5 percen át
üzemmódban marad,
– ha több mint 5 percen át nincs kazetta a
készülékben vagy ha a szalag több mint 5 perce
a végére ért.
• Ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ, az eltakarja a beépített lámpa fényét, és
így előfordulhat, hogy a felvétel tárgya nem lesz
megfelelően megvilágítva.
2
Érintse meg a [SELF-TIMER]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
0:00:00
ON
Állókép rögzítése
– Állókép felvétele
memóriába
„Memory Stick” memóriakártyára
állóképek is rögzíthetők. Felvételkészítés
előtt tanulmányozza át az „Ismerkedés”
című fejezet 1–7. lépését (13–23. oldal).
OPEN gomb
3
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik a
60min
STBY
szimbólum.
0:00:00
P-MENU
4
PHOTO gomb
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható (a
visszaszámlálás kijelzése 8-tól
kezdődik).
Megkezdődik a felvétel.
A felvétel leállításához nyomja meg a
REC START/STOP gombot.
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen tudnak felvételt készíteni, akik
legelső alkalommal használják a kamerát. A
részleteket lásd a 34. oldalon.
1
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
A visszaszámlálás leállítása
Érintse meg a [RESET] elemet vagy nyomja
meg a REC START/STOP gombot.
Az önkioldó használatának
kikapcsolása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
30
Felvétel készítése
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Ekkor megjelenik a kijelölt felvételi
mappa.
Miközben tolja a POWER
kapcsolót, tartsa
lenyomva a zöld gombot.
Kicsit nyomja le és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot.
A fókusz és a fényerő automatikus
beállítása közben halk hangjelzés
hallható. Ekkor még nem kezdődik meg
a felvétel.
A szimbólum
abbahagyja a villogást.
A rögzíthető képek
hozzávetőleges száma*
60min
FINE
20
101
Érintse meg a
gombot.
A készenléti állapotba történő
visszatéréshez érintse meg a
gombot.
A kép törléséhez érintse meg a
gombot, majd a [YES] gombot.
A törlés elvetéséhez a [NO] gombot érintse
meg.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
Ha a mozgó tárgyakról készített
felvétel esetén korrigálni kívánja a
remegést – FIELD/FRAME
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[STILL SET], majd [ FLD/FRAME]
elemét.
[FIELD] üzemmódban a kamera mozgó
tárgy filmezésekor ellensúlyozza a kamera
remegését. [FRAME] üzemmódban a
kamera kiváló minőségű képeket készít
(68. oldal).
Felvétel közben látható kijelzések
60min
P-MENU
FINE
101
*A ténylegesen rögzíthető képek száma függ
a képminőségtől és a felvételi
körülményektől.
5
Nyomja le teljesen a PHOTO
gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja. A kép
akkor került rá a „Memory Stick”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
Felvétel készítése
4
A legutóbb rögzített állókép
visszanézése – Visszajátszás
P-MENU
A Felvételi mappa
B Minőség
([FINE]) vagy
([STANDARD])
C Egyéni menü gomb (62. oldal)
D Visszajátszás gomb (31. oldal)
,folytatás
Felvétel készítése
31
b Megjegyzések
• Ha [FRAME] üzemmódban gyorsan mozgó
tárgyról készít felvételt, a felvett kép elmosódott
lesz.
• Ha [FRAME] üzemmódban készít felvételt,
előfordulhat, hogy a kamera nem ellensúlyozza
a kamera remegését. Ajánljuk, hogy ilyenkor
állványról filmezzen.
z Ötletek
• Ha megnyomja a távirányító PHOTO gombját,
a kamera a képernyőn a gombnyomás
pillanatában látható képet rögzíti.
• Felvételkor a felvétel dátuma és időpontja,
valamint a kamera beállításai nem jelennek, de
automatikusan rákerülnek a memóriakártyára.
Lejátszáskor ezeket az adatokat úgy tekintheti
meg, hogy a [DATA CODE] menüelemet
választja (57. oldal).
A képminőség kiválasztása
[FINE]
[STANDARD]
512 MB
(MSX-512)
2850
7200
1 GB (MSX1G)
5900
14500
* Csak a DCR-TRV461E típus esetén mellékelt
tartozék.
z Ötlet
• Az állóképek mérete csak 640 × 480 lehet.
Önkioldóval készített felvétel
Az önkioldóval mintegy 10 másodperces
késleltetéssel tudja megkezdeni egy
állókép felvételét.
Válassza a
(MEMORY SET) menü
[STILL SET], majd [ QUALITY]
elemét (68. oldal).
A „Memory Stick” memóriakártyára
rögzíthető képek száma a kép
minőségétől és a felvételi körülményektől
függ.
PHOTO gomb
PHOTO gomb
A következő táblázat azt mutatja, hogy egy
ezzel a kamerával megformázott „Memory
Stick” memóriakártyára hozzávetőlegesen
hány darab állókép vehető fel.
Képminőség és a képek darabszáma
Egy [FINE] minőségű kép kb. 150 kB, egy
[STANDARD] minőségű pedig kb. 60 kB.
32
[FINE]
[STANDARD]
8 MB*
50
120
16 MB
96
240
32 MB
190
485
64 MB
390
980
128 MB
780
1970
256 MB
(MSX-256)
1400
3550
Felvétel készítése
1
Érintse meg a
gombot.
2
Érintse meg a [SELF-TIMER]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
60min
SELF–TIMER:
20
FINE
Állókép rögzítése „Memory Stick”
memóriakártyára kazettára
történő filmezés közben
„Memory Stick” memóriakártyára
állóképek is rögzíthetők. Felvételkészítés
előtt tanulmányozza át az „Ismerkedés”
című fejezet 1–7. lépését (13–23. oldal).
OFF
OFF
ON
Felvétel készítése
PHOTO
gomb
3
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik a
60min
FINE
szimbólum.
20
101
Miközben a kazettára készül a felvétel,
teljesen nyomja le a PHOTO gombot.
P-MENU
4
Nyomja meg a PHOTO gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható (a
visszaszámlálás kijelzése 8-tól
kezdődik).
A kamera rögzíti a képet. A kép akkor
került rá a „Memory Stick”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
A visszaszámlálás leállítása
Érintse meg a [RESET] elemet.
Az önkioldó használatának
kikapcsolása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
A kép akkor került rá
a memóriakártyára,
amikor a sávok már
nem mozognak.
Állóképek rögzítése készenléti
üzemmódban
Kicsit nyomja le és tartsa kissé lenyomva a
PHOTO gombot. Ellenőrizze, megfelelő-e a
kép, majd nyomja le teljesen a gombot.
b Megjegyzések
• Az alább felsorolt üzemmódokban és műveletek
során „Memory Stick” memóriakártyára nem
rögzíthető állókép:
– [16:9 WIDE] mód,
– memóriaátfedés,
– MEMORY MIX funkció.
• A kamera feliratokat nem rögzít „Memory
Stick” memóriakártyára.
Felvétel készítése
33
Felvétel
könnyűszerrel
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERATAPE kijelző.
– Easy Handycam
Az Easy Handycam működési módban a
legtöbb beállítási lehetőséget a kamera
automatikusan állítja, a kezelő csak az
alapfunkciókat használhatja, a jobb
olvashatóság érdekében a képernyőn a
szövegek nagyobb betűkkel írva jelennek
meg. Így még azok is könnyűszerrel
készíthetnek felvételeket, akik legelső
alkalommal használják a kamerát.
Felvételkészítés előtt tanulmányozza át az
„Ismerkedés” című fejezet 1–7. lépését
(13–23. oldal).
4
EASY
gomb
Easy Handycam
operation
ON
PHOTO
gomb
5
OPEN gomb
REC START/STOP gomb
Mozgókép felvétele
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor megjelenik a kék színű EASY
felirat.
POWER
kapcsoló
Felvételjelző lámpa
Lencsevédő
sapka
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
A kamera megkezdi a felvételt. Az LCD
képernyőn megjelenik a [REC] üzenet,
a felvételjelző lámpa pedig felgyullad. A
felvétel leállításához ismét nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
Easy Handycam üzemmódban mozgókép
csak kazettára rögzíthető. Ha „Memory
Stick” memóriakártyára kíván
mozgóképet felvenni, lapozzon a 25.
oldalra (MPEG MOVIE EX).
1
34
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
Felvétel készítése
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzések
• Az Easy Handycam üzemmód nem kapcsolható
be a következő műveletek közben:
– Felvétel
– USB videoátvitel
• Easy Handycam üzemmódban nem használható
a BACK LIGHT (ellenfény) (36. oldal) funkció.
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg
nem jelenő funkciók gyári beállításukat veszik
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
Állókép felvétele
1
Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
Húzza lefelé a lencsevédő sapka
zsinórját, és erősítse a kéztámaszhoz.
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
3
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a CAMERAMEMORY kijelző.
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzés
• Felvétel közben az Easy Handycam üzemmód
nem kapcsolható se be, se ki.
• Easy Handycam üzemmódban nem használható
a BACK LIGHT (ellenfény) (36. oldal) funkció.
• Easy Handycam üzemmódban a képernyőn meg
nem jelenő funkciók gyári beállításukat veszik
fel. Amikor azonban kilép az Easy Handycam
üzemmódból, ismét a legutóbb beállított
értékeik jutnak érvényre.
Felvétel készítése
2
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Az Easy Handycam üzemmód
lehetőségeinek teljes
kihasználása
1
Érintse meg a [MENU] gombot.
Ekkor a képernyőn megjelennek a
használható menüelemek.
Példa: CAMERA-MEMORY üzemmódban
60min
SELFTIMER
Miközben tolja a POWER
kapcsolót, tartsa
lenyomva a zöld gombot.
4
BEEP
CLOCK
SET
LANGUAGE
2
Érintse meg a kívánt elemet.
3
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor megjelenik a kék színű EASY
felirat.
5
20
Nyomja le kicsit, és tartsa kissé
lenyomva a PHOTO gombot, hogy a
kamera be tudja állítani a fókuszt,
majd teljesen nyomja le a gombot.
Ekkor hallatszik a zár hangja. A kép
akkor került rá a „Memory Stick”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
A [CLOCK SET] esetén
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
2 Az [Y] (év) beállításához hasonlóan
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg
az
gombot.
A [LANGUAGE] esetén
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
,folytatás
Felvétel készítése
35
A [BEEP] esetén
Lásd a 84. oldalon.
A [SELF-TIMER] esetén (csak
CAMERA-MEMORY üzemmódban)
Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot. Nyomja le teljesen a
PHOTO gombot.
Ekkor mintegy 10 másodpercig a
visszaszámlálás hangjelzése hallható. A
kép akkor került rá a „Memory Stick”
memóriakártyára, amikor eltűntek a
szimbólum sávjai.
Az expozíció
beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be az expozíciót.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Ha a felvétel tárgya háttal áll a napnak
vagy más fényforrásnak, akkor az
expozíciót úgy kell beállítani, hogy ne
tűnjék úgy, mintha a tárgy árnyékban
lenne.
BACK LIGHT gomb
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban nyomja meg a BACK
LIGHT (ellenfény) gombot.
Ekkor megjelenik a . szimbólum.
Az ellenfényt kompenzáló funkció
kikapcsolásához ismét nyomja meg a BACK
LIGHT (ellenfény) gombot.
b Megjegyzés
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol,
amikor az [EXPOSURE] értékét [MANUAL]
(kézi) értékre állítja (37. oldal), illetve amikor a
[SPOT METER] funkciót választja (37. oldal).
36
Felvétel készítése
Az expozíció rögzítése a
kiválasztott tárgyhoz –
Rugalmas fénymérő
1
2
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [SPOT METER]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
SPOT METER
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni
kívánja az expozíciót.
Amíg a kamera a kijelölt pontra beállítja
az expozíciót, a képernyőn villog a
[SPOT METER] elem.
SPOT METER
AUTO
STBY
Érintse meg az [END] elemet.
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [AUTO] elemet. Azt is
megteheti, hogy az [EXPOSURE] értékét
[AUTO]-ra állítja (37. oldal).
b Megjegyzések
• A rugalmas fénymérő nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– Color Slow Shutter funkció,
– NightShot plus funkció.
• Ha a [PROGRAM AE] funkciót választja, a
[SPOT METER] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Felvétel készítése
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az így
beállított értéket rögzítse, hogy az illető
tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős kontraszt
lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
4
z Ötlet
• Ha a [SPOT METER] funkciót választja, az
[EXPOSURE] értéke automatikusan
[MANUAL] lesz.
Az expozíció kézi beállítása
A legjobb expozíció érdekében
beállítható és rögzíthető a kép fényereje.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
0:00:00
END
,folytatás
Felvétel készítése
37
2
Érintse meg az [EXPOSURE]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
60min
EXPOSURE:
AUTO
3
STBY
AUTO
0:00:00
MANUAL
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
60min
EXPOSURE:
STBY
0:00:00
MANUAL
Felvételkészítés
sötétben
– NightShot plus stb.
A NightShot plus, a Super NightShot és a
Color Slow Shutter funkció segítségével
sötét helyen is készíthet felvételt (például
lefilmezheti alvó csecsemőjének arcát).
A NightShot plus és a Super NightShot
plus funkció használatakor a kép
világosabb és lágyabb lesz.
A Color Slow Shutter funkció
segítségével elérhető, hogy a kép színei
valósághűbbek legyenek.
NIGHTSHOT PLUS
AUTO
OFF
MANUAL
ON
OK
4
A
(halványabb)/
(fényesebb) gombok segítségével
állítsa be az expozíciót, majd érintse
meg az
gombot.
60min
STBY
0:00:00
P-MENU
A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa
ON (be) helyzetbe.
Visszakapcsolás automatikus
expozíciós üzemmódba
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben válassza az [AUTO] elemet.
38
Felvétel készítése
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“NIGHTSHOT PLUS”]
üzenet.
A NightShot plus funkció kikapcsolásához a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF
(ki) helyzetbe.
Még jobb minőségű kép rögzítése
a kazettára
– Super NightShot
plus
A Super NightShot plus funkció a NightShot
plus funkció még jobb kihasználását teszi
lehetővé.
Ebben az üzemmódban a tárgyak akár 16szor is világosabbak lehetnek a felvételen,
mint a NightShot plus üzemmódban.
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2 A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
3
4 Érintse meg a [SUPER NSPLUS]
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
5 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
A Super NightShot plus üzemmód
kikapcsolásához hajtsa végre a 3. és a 4.
lépést, majd az 5. lépésben válassza az
[OFF] elemet. Azt is megteheti, hogy a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót OFF
(ki) helyzetbe állítja.
Élesebb színes kép rögzítése
kazettára
– Color Slow Shutter
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2 Győződjék meg arról, hogy a
NIGHTSHOT PLUS kapcsolót OFF
állásba kapcsolta.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [COLOR SLOW S]
gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
A Color Slow Shutter üzemmód
kikapcsolásához hajtsa végre a 3. és a 4.
lépést, majd az 5. lépésben válassza az
[OFF] elemet.
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a NightShot
plus/Super NightShot plus funkciót, mert azzal a
kamera rendellenes működését okozhatja.
• Előfordulhat, hogy a Color Slow Shutter funkció
teljes sötétségben nem működik tökéletesen. Ha
ott, ahol a felvételt készíti egyáltalán nincs fény,
akkor a NightShot plus vagy a Super NightShot
plus funkciót használja.
• A Super NightShot plus/Color Slow Shutter
funkció nem használható az alábbi funkcióval és
effektussal együtt:
– FADER funkció,
– digitális effektus,
– [PROGRAM AE].
• A Color Slow Shutter funkció nem használható
az alábbi funkciókkal együtt:
– kézi expozíció,
– rugalmas fénymérő.
• A Super NightShot plus és a Color Slow Shutter
funkció használata során a kamera zársebessége
a fényerő függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
• Ha nehézkes az automatikus fókuszálás
használata, állítsa be a fókuszt kézzel.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt/jeladót. Ha
rajta van a kamerán, vegye le a (külön
megvásárolható) konverziós lencsét.
• A felvétel feltételeitől, körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a képen a színek nem egészen
valósághűek.
Felvétel készítése
állítsa ON (be) helyzetbe.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
szimbólum és a [“NIGHTSHOT
PLUS”] üzenet.
Érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
z Ötlet
• Ha teljes sötétségben készít felvételt, javasoljuk,
hogy a menüben állítsa az [NS LIGHT] elem
értékét [ON]-ra. A NightShot Light fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet. (A gyári beállítás [ON].)
Ha sötétben lévő tárgyakat filmez (például
éjszakai jelenetet rögzít vagy holdvilágnál
filmez), a menüben állítsa az [NS LIGHT]
értékét [OFF]-ra. Így a képen mélyebb színeket
kap (65. oldal).
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
Felvétel készítése
39
A fókusz beállítása
A gyári beállítás szerint a kamera
automatikusan állítja be a fókuszt.
Fókuszálás nem a
középpontban lévő tárgyra –
SPOT FOCUS
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső tárgyra kerüljön a fókusz.
A fókusz automatikus beállítása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben érintse meg az [AUTO] elemet.
Azt is megteheti, hogy a [FOCUS] értékét
[AUTO]-ra állítja (40. oldal).
b Megjegyzés
• A SPOT FOCUS funkció nem használható a
[PROGRAM AE] funkcióval együtt.
z Ötlet
• Ha a [SPOT FOCUS] funkciót választja, a
[FOCUS] értéke automatikusan [MANUAL]
lesz.
A fókusz kézi beállítása
1
2
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [SPOT FOCUS]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
AUTO
3
Amíg a kamera beállítja a fókuszt, a
képernyőn villog a [SPOT FOCUS]
elem. Megjelenik a 9 szimbólum.
STBY
40
– ha álló tárgyat állványról filmez.
1
Felvétel közben vagy készenléti
üzemmódban érintse meg a
gombot.
2
Érintse meg a [FOCUS] elemet.
0:00:00
AUTO
4
– ha vízcseppekkel borított üveg mögül
filmez,
– ha vízszintes csíkokat filmez,
– ha olyan tárgyat filmez, amely csaknem
beleolvad a háttérbe,
– ha a háttérben álló tárgyra kíván
fókuszálni,
END
A képernyőn érintse meg azt a
tárgyat, amelyre fókuszálni kíván.
SPOT FOCUS
A felvételi viszonyoknak megfelelően a
fókusz kézzel is beállítható.
Ezzel a lehetőséggel a következő
esetekben célszerű élni.
END
Érintse meg az [END] elemet.
Felvétel készítése
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(CAMERA SET) menüben.
60min
FOCUS:
STBY
AUTO
AUTO
3
MANUAL
Érintse meg a [MANUAL] elemet.
Ekkor megjelenik a
4
Felvételkészítés
különféle
effektusokkal
0:00:00
szimbólum.
: Fókuszálás közeli tárgyra.
: Fókuszálás távoli tárgyra.
A 9 szimbólum helyén a
szimbólum
jelenik meg, ha a fókusz távolabbra már
nem állítható. A 9 szimbólum helyén a
szimbólum jelenik meg, ha a fókusz
közelebbre már nem állítható.
60min
FOCUS:
POWER kapcsoló
Úsztatás ki és be
– FADER
STBY
0:00:00
MANUAL
AUTO
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
MANUAL
OK
Ötletek a kézi fókuszbeállításhoz
• A zoom funkcióval egyszerűbb a
fókusz beállítása. A fókusz
beállításához tolja a motoros zoom
gombját a T (telefotó) jel felé, majd
pedig a gombot a W (széles látószög)
jel felé tolva állítsa be a felvételhez a
ráközelítés (zoom) mértékét.
• Ha közeli képet kíván készíteni
valamiről, akkor a motoros zoom
gombját a W (széles látószög) jel felé
tolva a lehető legjobban nagyítsa fel a
képet, majd ez után állítsa be a fókuszt.
5
Felvétel készítése
A
és a
gomb segítségével
állítsa élesre a képet.
[BLACK FADER] (úsztatás feketéből)
[WHITE FADER] (úsztatás fehérből)
[MOSAIC FADER] (mozaikos úsztatás)
Érintse meg az
gombot.
A fókusz automatikus beállítása
Hajtsa végre az 1. és a 2. lépést, majd a 3.
lépésben érintse meg az [AUTO] elemet.
,folytatás
Felvétel készítése
41
[MONOTONE] (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép
fokozatosan színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan
fekete-fehérbe megy át.
[OVERLAP] (átfedés)
(csak beúsztatáskor)
4
Érintse meg a kívánt effektust, majd
pedig az
gombot.
Amikor megérinti az [OVERLAP], a
[WIPE] vagy a [DOT FADER] gombot,
a kamerában lévő kazetta képét a
kamera állóképként tárolja. (A tárolási
folyamat közben a képernyő kék színű.)
60min
STBY
0:00:00
BLACK
FADER
[WIPE] (áttűnés) (csak beúsztatáskor)
P-MENU
5
[DOT FADER] (elszórt pontok)
(csak beúsztatáskor)
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztekor eltűnik a képernyőről.
A művelet megszakítása
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben érintse meg az [OFF] elemet.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Készenléti állapotban
(beúsztatáshoz), illetve felvétel
közben (kiúsztatáshoz) érintse meg a
gombot.
3
Érintse meg a [FADER] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
60min
FADER:
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
0:00:00
1/2
42
Felvétel készítése
b Megjegyzések
• Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben
készített felvételek esetén nem működik az
OVERLAP, a WIPE és a DOT FADER
funkció.
• A felirat sem ki, sem be nem úsztatható. Ha
nincs rá szükség, még a FADER funkció
bekapcsolása előtt törölje.
• A FADER funkció nem használható az alábbi
funkciókkal együtt:
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció,
– digitális effektus,
– [INTERVAL REC] (szakaszos felvétel),
– [FRAME REC] (Képkockánkénti felvétel),
– önkioldó.
Beúsztatás a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő állóképből
kiindulva – Memóriaátfedés
Lehetőség van arra, hogy egy, a „Memory
Stick” memóriakártyán lévő állóképből
kiindulva ússzék be a kazettára éppen
felvett jelenet.
Állókép
Mozgókép
Speciális effektusok
használata
– Digitális
effektusok
A felvételeket digitális effektusokkal teheti
érdekesebbé.
[STILL] (állókép)
Egy előzőleg felvett állóképre mozgókép
vetíthető rá.
1 Ellenőrizze, hogy benne van-e a
2 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a CAMERA-TAPE üzemmódot.
3 Érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg a [MENU] elemet.
5 A
/
gombok segítségével jelölje
ki a
(PICT. APPLI.), majd az
[
OVERLAP] elemet, aztán érintse
meg az
gombot.
A kártyára rögzített kép megjelenik a
kis képeket mutató képernyőrészen.
[FLASH] (villódzás)
Szabályos időközönként állóképeket
rögzíthet (a képsorozat olyan hatású lesz,
mint amikor valamit stroboszkóppal
világítanak meg).
[LUMI. KEY] (fényesség)
Már rögzített állókép világosabb részét
(például egy személy hátterét vagy egy fehér
papírlapra írt cím hátterét) mozgóképpel
cserélheti fel.
6 Az
[TRAIL] (csóva)
Ha így rögzíti a képet, az csóvaszerű nyomot
húz maga után.
7 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
[SLOW SHUTTR] (kis zársebesség)
Ennek segítségével lelassíthatja a
zársebességet. Ebben az üzemmódban
sötétben álló tárgyról is tisztább képet kap.
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki az
úsztatás kiindulópontjául szolgáló
állóképet.
gombot.
8 Érintse meg a
gombot.
9 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg
a REC START/STOP gombot.
Az [M. OVRLAP] elem abbahagyja a
villogást, az úsztatás befejeztekor pedig
eltűnik a képernyőről.
Felvétel készítése
kamerában az a „Memory Stick”
memóriakártya, amely az úsztatás
kiindulópontjául szolgáló állóképet
tartalmazza, továbbá hogy van-e kazetta
is a kamerában.
[OLD MOVIE] (régi film)
A felvételnek a régi filmek hangulatát
kölcsönzi. A kamera képernyőmérettől
függetlenül automatikusan bekapcsolja a
szélesvásznú üzemmódot, a szépia
színeffektust, továbbá kisebb zársebességgel
dolgozik.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
,folytatás
Felvétel készítése
43
2
3
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [D.EFFECT] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
4
5
Példa a beállításokat tartalmazó képernyőre:
STBY
STILL
0:00:00
OK
Amikor megérinti a [STILL] vagy a
[LUMI. KEY] elemet, a képernyőn
éppen látható képet a kamera
állóképként menti.
44
[TRAIL]
A csóvaszerű nyom
eltűnésének ideje.
[SLOW
SHUTTR]*
Zársebesség (1 = 1/25; 2
= 1/12; 3 = 1/6; 4 = 1/3).
[OLD MOVIE]
Beállítás nem szükséges.
Érintse meg az
Ekkor megjelenik a
Érintse meg a kívánt effektust, a
(gyengít) /
(erősít) gombok
segítségével hajtsa végre a szükséges
beállításokat, végül pedig érintse meg
gombot.
az
60min
D. EFFECT:
Beállítható értékek
* Ha ezt az effektust választja, az automatikus
fókuszbeállítás nem működik
zökkenőmentesen. A kamerát rögzítse
állványra, a fókuszt pedig kézzel állítsa be.
0:00:00
1/2
Effektus
Effektus
Beállítható értékek
[STILL]
A mozgóképre
rávetítendő állókép
átlátszóságának
mértéke.
[FLASH]
A képkockák
megjelenése között eltelt
idő képkockánkénti
lejátszás esetén.
[LUMI. KEY]
Az állókép azon
részének
színtartománya, amelyet
mozgóképpel kíván
helyettesíteni.
Felvétel készítése
gombot.
szimbólum.
A digitális effektus kikapcsolása
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
b Megjegyzések
• A digitális effektusok nem használhatók az
alábbi funkciókkal együtt:
– Super NightShot plus funkció,
– Color Slow Shutter funkció,
– FADER funkció,
– memóriaátfedés,
– MEMORY MIX funkció.
• A [SLOW SHUTTR]/[ OLD MOVIE] effektus
nem használható a [PROGRAM AE]
funkcióval együtt (kivéve az [AUTO] beállítást).
• Az [OLD MOVIE] effektus nem használható az
alábbi üzemmódban, illetve az alábbi effektussal
együtt:
– [16:9 WIDE] mód,
– képeffektus ([PICT. EFFECT]).
z Ötlet
• Elérhető az is, hogy a kazettára való felvételkor
a kamera a kép színeinek és fényességének a
negatívját rögzítse, vagy hogy a rögzített kép
pasztellrajzhoz hasonlítson. A részleteket a
Képeffektusok ([PICT. EFFECT], 71. oldal)
fejezet tartalmazza.
Állókép rávetítése kazettán
lévő mozgóképre – MEMORY
MIX
A „Memory Stick” memóriakártyán lévő
állóképet rávetítheti arra a mozgóképre,
amelyet éppen rögzít a kazettára. Az
egymásra vetített (kombinált) képet aztán
kazettára vagy „Memory Stick”
memóriakártyára rögzítheti. (Ha
befejezte a felvételt, állóképet már nem
tud rávetíteni a kazettára.)
Állókép
1
Ellenőrizze, hogy benne van-e a
kamerában az a „Memory Stick”
memóriakártya, amely a művelethez
szükséges állóképet tartalmazza,
továbbá hogy van-e kazetta is a
kamerában (amennyiben kazettára
kíván felvételt készíteni).
2
A POWER kapcsolóval váltson
CAMERA-TAPE üzemmódba (ha
kazettára készít felvételt), illetve
CAMERA-MEMORY üzemmódba
(ha „Memory Stick”
memóriakártyára készít felvételt).
3
Érintse meg a
4
Érintse meg a [MEMORY MIX]
elemet.
Mozgókép
[CAMTM CHROMA]
(Kamera-színtelítettség)
Ezzel a funkcióval mozgóképet vetíthet rá
egy állóképre, így az állókép képezheti a
hátteret. A mozgókép jeleneteit kék háttér
előtt vegye fel. A mozgókép kék színű részét
(és csak azt) a kamera az állóképre cseréli.
Állókép
Kék
Felvétel készítése
[MTCAM LUMI.] (Memória-fényesség)
Ezzel a funkcióval állókép világosabb
(fehér) részét mozgóképre cserélheti. A
funkció használatához a fehér papírra
készített illusztrációt vagy kézzel írt feliratot
előzőleg rögzítse állóképként egy „Memory
Stick” memóriakártyára.
Mozgókép
Állókép
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(PICT. APPLI.) menüben.
A „Memory Stick” memóriakártyán
tárolt állókép megjelenik a kis képeket
mutató képernyőrészen.
Mozgókép
Kis képeket mutató képernyőrész
Kék
60min
MEMORY MIX:
[MTCAM CHROMA]
(Memória-színtelítettség)
Ezzel a funkcióval állókép (például
illusztráció vagy kék területet körülfogó
keret) kék színű részét mozgóképre
cserélheti.
101
101–0001
STBY
OFF
0:00:00
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
OK
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az átfedésben részt vevő
állóképet.
,folytatás
Felvétel készítése
45
6
Érintse meg a kívánt effektust.
Ekkor az állókép rákerül az LCD
képernyőn éppen látható mozgóképre.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
7
A
(gyengít)/
(erősít)
gombok segítségével állítsa be a
következő értékeket.
[MTCAM LUMI.] esetén:
Az állókép azon világos részének
színtartománya, amelyet mozgóképpel
kíván helyettesíteni. Ha csak a
„Memory Stick” memóriakártyán tárolt
állóképet kívánja rögzíteni a kazettára,
akkor az [MTCAM LUMI.] esetén
addig tartsa ujját a
gombon, amíg a
jelzősáv jobb felé teljes hosszában ki
nem nyúlik.
[CAMTM CHROMA] esetén:
A mozgókép kék részének
színtartománya.
[MTCAM CHROMA] esetén:
Az állókép azon kék részének
színtartománya, amelyet mozgóképpel
kíván helyettesíteni.
8
Érintse meg kétszer az
Ekkor megjelenik a
9
gombot.
szimbólum.
Kezdje meg a felvételt.
Ha kazettára készít felvételt
Nyomja meg a REC START/STOP
gombot.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt
Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
46
Felvétel készítése
Kilépés a MEMORY MIX
funkcióból
Hajtsa végre az 1–4. lépéseket, majd az 5.
lépésben érintse meg az [OFF] elemet.
b Megjegyzések
• Ha a rávetített állóképben sok a fehér szín,
akkor előfordulhat, hogy a kis képeket mutató
képernyőrészen megjelenő kép nem lesz tiszta.
• Ha a MEMORY MIX funkciót tükör
üzemmódban (29. oldal) használja, akkor az
LCD képernyőn a kép normál módon (nem
tükrözve) jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy ezzel a kamerával nem lehet
lejátszani számítógépen módosított vagy más
kamerával felvett képeket.
z Ötlet
• A mellékelt SPVD-012 USB Driver CD-ROM a
MEMORY MIX funkcióval felhasználható
mintaképeket is tartalmaz. A részleteket a
mellékelt „A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója” tartalmazza.
A felvétel elejének
megkeresése
A legutóbb készített felvétel
utolsó jelenetének
megkeresése – END SEARCH
Ez a funkció például akkor lehet hasznos,
ha már lejátszotta a kazettát, de most a
felvételt közvetlenül a legutóbb rögzített
jelenet után szeretné folytatni. Ha a
felvétel végeztével a kazettát kiveszi a
kamerából, az END SEARCH funkció
nem fog működni.
1
2
Érintse meg a [CANCEL] elemet.
b Megjegyzések
• Az END SEARCH funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik az END SEARCH
funkció.
z Ötlet
• Ez a művelet úgy is végrehajtható, hogy a menü
[END SEARCH] elemét választja. PLAY/
EDIT üzemmódban e művelet a következőképp
hajtható végre: válassza a
[END
SEARCH] elemét. (62. oldal)
Kézi keresés – EDIT SEARCH
A felvétel elejét úgy is megkeresheti,
hogy közben a képet a képernyőn nézi.
Keresés közben a hang nem hallható.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
Érintse meg a
Felvétel készítése
POWER kapcsoló
A művelet megszakítása
60min
STBY
gombot.
0:00:00
gombot.
EDIT
60min
STBY
0:00:00
3
EDIT
3
Érintse meg a
gombot.
Ujját addig tartsa rajt a
(vissza)
vagy az
(előre) gombon, amíg el
nem éri azt a pontot, ahol a felvételt
kezdeni kívánja. Ekkor vegye el ujját
a gombról.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó, mintegy 5 másodpercnyi
részét, majd amikor eléri a felvétel
legvégét, készenléti üzemmódba vált át.
,folytatás
Felvétel készítése
47
b Megjegyzés
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik az EDIT
SEARCH funkció.
A legutóbb felvett jelenetek
visszajátszása –
Visszajátszás
A kamera lejátssza a felvételnek
közvetlenül a leállítás előtt rögzített
néhány másodpercnyi részét.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a CAMERA-TAPE üzemmódot.
2
Érintse meg a
60min
STBY
gombot.
0:00:00
EDIT
3
Érintse meg egyszer a
gombot.
A kamera lejátssza a legutóbb rögzített
jelenet utolsó néhány másodpercnyi
részét. Ezután a kamera készenléti
állapotba vált át.
b Megjegyzés
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik a visszajátszás
funkció.
48
Felvétel készítése
Lejátszás
3
Kazettára rögzített
mozgóképek
megtekintése
Győződjék meg arról, hogy nem üres
kazetta van a kamerában.
Egyes műveletek a távirányítóval, illetve
az érintőképernyővel is végrehajthatók.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 59. oldalra.
Tartsa ujját a
(visszacsévélés)
gombon, amíg el nem jut arra a
pontra, ahonnan a felvételt le kívánja
játszani.
60min
0:00:00:00
P-MENU
4
A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
Lejátszás
A hangerő beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] elemet.
OPEN gomb
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen le tudnak játszani egy felvételt,
akik legelső alkalommal használják a kamerát.
A részleteket lásd a 54. oldalon.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET)
menüben.
3 A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
A lejátszás leállítása
1
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
Érintse meg az
(állj) gombot.
A lejátszás felfüggesztése
(szüneteltetése)
Lejátszás közben érintse meg a
(szünet) gombot. A lejátszás folytatásához
érintse meg ismét.
Ha a szünet túl hosszú, a lejátszás
automatikusan leáll.
Előre- és visszacsévélés
Amikor a kamera áll, érintse meg a
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombot.
,folytatás
Lejátszás
49
Mozgókép megtekintése a
keresőben
Zárja be az LCD táblát.
Kazetta lejátszásakor a
képernyőn megjelenő kijelzők,
szimbólumok
60min
0:00:00:15
Miközben a szalagot éppen előre- vagy
visszacsévéli, tartsa ujját az
(előrecsévélés), illetve a
(visszacsévélés) gombon.
Az előre- vagy visszacsévélés folytatásához
engedje el a gombot.
Lejátszás különféle
üzemmódokban
A Az akkumulátor energiaszintje
A felvett hang nem hallható. Ha Digital8
rendszerben készült felvételt játszik le,
akkor az is előfordulhat, hogy a legutóbb
lejátszott kép mozaikszerű maradványai
lesznek láthatók a képernyőn.
Előfordulhat, hogy más készüléken Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerben
felvett kazetta lejátszásakor zaj észlelhető.
B Felvételi mód (SP vagy LP)
1 Lejátszás közben vagy a lejátszás
P-MENU
C A szalagtovábbítás kijelzője
D Időkód (óra: perc: másodperc) vagy
számláló (óra: perc: másodperc)
E Egyéni menü gomb (62. oldal)
F Szalagkezelő gombok
Ha a kamerában van „Memory Stick”
memóriakártya, akkor a lejátszás
leállításakor az
(állj) szimbólum
megváltozik:
(„Memory Stick”
lejátszása) lesz.
z Ötlet
• Amikor más készüléken Hi8
/Standard 8
mm
rendszerben készített felvételt játszik le,
a képernyőn megjelenik egy, a szalag állását
mutató számláló.
Lejátszás különféle
üzemmódokban
Csévélés előre és vissza lejátszás
közben – Képkeresés
Lejátszás közben tartsa ujját a
(csévélés előre), illetve a
(csévélés
vissza) gombon.
A normál lejátszás folytatásához emelje fel
ujját a gombról.
50
A kép figyelemmel kísérése
előre- és visszacsévélés során –
Pásztázás
Lejátszás
szünetében érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [
VAR. SPD PB]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki az
(EDIT/PLAY) menüben.
3 Válasszon ki egy lejátszási módot.
Ha a normál lejátszási módba kíván
visszatérni, érintse meg kétszer a
(lejátszás/szünet) gombot (a
képkockánkénti lejátszásból való
visszatéréshez egyszer érintse meg a
gombot).
Művelet
Ezt a gombot érintse
meg
a lejátszás
(képkocka),
irányának
lejátszás közben
megváltoztatása*
lassított
lejátszás**
(lassított),
lejátszás közben.
Az irány
megváltoztatásához
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2
(lassított)
Művelet
Ezt a gombot érintse
meg
kétszeres
sebességű
lejátszás
(kétszeres
sebességű), lejátszás
közben.
Az irány
megváltoztatásához.
1 Érintse meg a
(képkocka) gombot.
2
(kétszeres
sebességű)
képkockánkénti
lejátszás
* A képernyő közepén, alján és tetején
vízszintes vonalak jelenhetnek meg.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
** A DV aljzaton át továbbított képek
lassítva csak szaggatottan játszhatók le.
4 Érintse meg a
, majd pedig a
gombot.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
gombot, amikor
éppen az a kép látszik, amelyre az
effektust alkalmazni akarja.
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI.), majd
a [D. EFFECT] elemet, aztán érintse
meg az
gombot.
5
Jelölje ki a kívánt effektust, majd a
(gyengít) /
(erősít) gombok
segítségével hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
6
Érintse meg kétszer a
gombot,
majd érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik a .
Felvételek lejátszása
effektusokkal színezve –
Digitális effektusok
A felvételek lejátszása során
alkalmazható a [STILL], a [FLASH], a
[LUMI. KEY] és a [TRAIL] effektus. Az
egyes effektusokat a 43. oldalon
ismertetjük részletesen.
Lejátszás
(képkocka), a
lejátszás szünetében.
Az irány
megváltoztatásához a
képkockánkénti
lejátszás során ismét
érintse meg a
(képkocka) gombot.
1
szimbólum.
A digitális effektus kikapcsolása
Hajtsa végre a 2–4. lépéseket, majd az 5.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
b Megjegyzések
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók
effektusok. Hasonlóan: a DV kimeneten át
nem továbbíthatók digitális effektust tartalmazó
képek.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó kazetta
esetén nem működik a digitális effektus funkció.
z Ötlet
• Ezzel a kamerával nem lehet kazettára rögzíteni
a speciális effektusokat tartalmazó képeket, de
az ilyen képek átmásolhatók „Memory Stick”
memóriakártyára (95. oldal) és másik kazettára
(92. oldal).
POWER kapcsoló
Lejátszás
51
„Memory Stick”
memóriakártyára
rögzített felvételek
lejátszása
A képek a képernyőn egyesével
jeleníthetők meg. Ha sok a kép, listát
készíthet róluk, hogy könnyebben
eligazodjék közöttük. Győződjék meg
arról, hogy nem üres „Memory Stick”
memóriakártya van a kamerában.
Ha a felvételt televíziókészüléken kívánja
megtekinteni, lapozzon a 59. oldalra.
3
Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a
legutóbb rögzített kép.
60min
101–0001
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
4
Egy másik kép az
(előző)/
(következő) gombok megérintésével
választható ki.
Példaképernyő (mozgókép).
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
Mozgókép megtekintése esetén akkor
érintse meg a
gombot, amikor a
kijelölt mozgókép megjelenik a
képernyőn.
OPEN
gomb
POWER kapcsoló
z Ötlet
• Az Easy Handycam funkció segítségével még
azok is könnyen le tudnak játszani egy felvételt,
akik legelső alkalommal használják a kamerát.
A részleteket lásd a 54. oldalon.
1
2
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Mozgóképek hangerejének
beállítása
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [VOLUME] elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET) menüben.
3 A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
Mozgókép lejátszásának
leállítása és felfüggesztése
(szüneteltetése)
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
52
Lejátszás
Érintse meg a
gombot. A lejátszás
folytatásához érintse meg ismét.
Képek törlése
J Egyéni menü gomb
Lásd: „Képek törlése” (104. oldal)
K Az áttekintő képernyőt megjelenítő
gomb
b Megjegyzés
• Amikor „Memory Stick” memóriakártyára
rögzített mozgóképet játszik le, csak az egyéni
menüben található menüelemek használhatók.
Ha más menüelemekre is szüksége van, vegye fel
őket az egyéni menübe.
„Memory Stick” memóriakártyán
lévő felvétel lejátszása közben
látható kijelzések
60min
101–0010
1 0 / 10 101
0:00:00
A Az akkumulátor energiaszintje
B Kép sorszáma/Az aktuális lejátszási
mappában lévő képek száma
C Lejátszási mappa
D Játékidő (csak mozgókép esetén)
E Előző/következő mappa ikon
A következő kijelzők akkor jelennek
meg, ha a „Memory Stick”
memóriakártyán több mappa található
és a kamera éppen az aktuális
mappában lévő első vagy utolsó képet
mutatja.
: Ha az előző mappára kíván lépni,
érintse meg a
gombot.
: Ha a következő mappára kíván
lépni, érintse meg a
gombot.
:A
/
gombot megérintve
az előző, illetve a következő mappára
léphet.
M Kép kiválasztása gomb
b Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a képernyőn nem jelennek
meg a számítógépen létrehozott mappák, az
átnevezett mappák, valamint a módosított
képek.
z Ötlet
• Ha valamely mappába készít felvételt, az illető
mappa válik az alapértelmezett lejátszási
mappává. A menüben kiválaszthatja a kívánt
lejátszási mappát (70. oldal).
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített felvétel lejátszása
különféle üzemmódokban
A „„Memory Stick” memóriakártyára
rögzített felvételek lejátszása” (52. oldal)
című fejezet 4. lépésében látható képernyőn
a következő műveletek hajthatók végre.
Mozgókép egy jelenetének
megkeresése
Egy mozgókép legfeljebb 60 jelenetre
osztható, hogy így a lejátszást bármely
jelenet elejétől kezdve el lehessen kezdeni.
Az, hogy a mozgókép-felvétel ténylegesen
hány jelenetre osztható fel, a felvétel
hosszától függ.
1 A
(előző) /
(következő)
gombokat megérintve jelölje ki azt a
jelenetet, amellyel a lejátszást el kívánja
kezdeni.
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
F Kép törlése gomb
G Nyomtatási jel (csak állókép esetén)
(105. oldal)
Lejátszás
P-MENU
L Kazetta lejátszását kiválasztó gomb
P-MENU
2 Érintse meg a
gombot.
H Kép védettségére utaló jel (105. oldal)
I Adatfájl neve
,folytatás
Lejátszás
53
6 kép (álló- és mozgókép)
egyidejű megjelenítése – Áttekintő
képernyő
Érintse meg a
Előző
6 kép
gombot.
– Easy Handycam
N jel*
END
101–0002
2 / 10
Következő
6 kép
Lejátszás
könnyűszerrel
101
SET
Mozgókép ikon
* Az a kép, amely akkor volt látható, amikor az
áttekintő képernyőre váltott át.
Úgy térhet vissza az egy-egy képet
megjelenítő üzemmódba, hogy megérinti a
megjeleníteni kívánt képet.
Az Easy Handycam működési mód
csupán az alapvető lejátszási funkciókat
biztosítja, így ennek segítségével azok is
könnyel játszhatnak le felvételeket, akik
első alkalommal használják a kamerát. A
jobb olvashatóság érdekében a
képernyőn a szöveg nagyobb betűkkel
írva jelenik meg. Győződjék meg arról,
hogy felvételt tartalmazó kazetta, illetve
„Memory Stick” memóriakártya van a
kamerában.
EASY gomb
Más mappában lévő képek
megjelenítése az áttekintő
képernyőn
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg a [PB FOLDER]
(lejátszási mappa) elemet.
4 A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt mappát, majd érintse meg az
gombot.
OPEN gomb
POWER
kapcsoló
1
Nyomja meg az OPEN gombot, és
nyissa ki az LCD táblát.
2
Addig tolja a POWER kapcsolót,
amíg fel nem gyullad a PLAY/EDIT
kijelző.
Miközben tolja a
POWER kapcsolót,
tartsa lenyomva a
zöld gombot.
54
Lejátszás
3
Nyomja meg az EASY gombot.
Ekkor az EASY kijelző kéken világítani
kezd.
4
Játsszék le egy felvételt.
Ha kazettát játszik le
A következő gombok használhatók:
(lejátszás/szünet)/
(csévélés
előre)/
(állj)/
(csévélés vissza).
Ezek a műveletek a távirányítóval is
végrehajthatók, és használható a
távirányító SLOW
gombja is.
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Ismét nyomja meg az EASY gombot.
b Megjegyzés
• Amikor a kamera az USB kábelen át valamilyen
más készülékkel áll kapcsolatban, az Easy
Handycam üzemmódot sem ki-, sem
bekapcsolni nem lehet.
Az Easy Handycam üzemmód
lehetőségeinek teljes
kihasználása
1
Érintse meg a MENU gombot.
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
A [CLOCK SET] esetén
1A
/
gombok segítségével
jelölje ki az [Y] (év) elemet, majd
érintse meg az
gombot.
2 Az [Y] (év) beállításához hasonlóan
állítsa be a hónapot [M], a napot [D],
az órát és a percet, aztán érintse meg a
gombot.
A [LANGUAGE] esetén
A
/
gombok segítségével jelölje
ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg az
gombot.
A [BEEP] esetén
Lásd a 84. oldalon.
Lejátszás
Ha „Memory Stick” memóriakártyát
játszik le
Érintse meg a
gombot.
A következő gombok használhatók:
/
/
/
A lejátszás a távirányítóval is
vezérelhető.
3
A [VOLUME] esetén
A
(halkabb)/
(hangosabb)
gombok segítségével állítsa be a
hangerőt, majd érintse meg az
gombot.
A [DATA CODE] esetén
Lejátszáskor megjeleníthető a felvétel
dátuma és időpontja.
Érintse meg a [DATE/TIME] elemet,
majd az
gombot.
Az [
ALL ERASE] esetén
A „Memory Stick” memóriakártyán
tárolt összes kép letörölhető.
Érintse meg a [YES] elemet.
z Ötlet
• Az Easy Handycam üzemmódban az alábbi
műveletekre is lehetőség van:
– „A felvétel megtekintése televíziókészüléken”
(59. oldal)
– „Másolás másik kazettára” (92. oldal)
Ekkor a képernyőn megjelennek a
használható menüelemek.
60min
BEEP
VOLUME
2
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Érintse meg a kívánt elemet.
Lejátszás
55
Képernyő a kazetta lejátszása
közben történő zoomoláshoz
Különféle
lejátszási funkciók
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
A felvétel egy részlete kinagyítható, és
kinagyítva megjeleníthető a képernyőn.
Megjeleníthető a felvétel dátuma és
időpontja, továbbá az is, hogy a kép
melyik mappába került felvételkor.
PB
END
„Memory Stick”
memóriakártya
lejátszását
kiválasztó gomb
Képernyő a memóriakártya
lejátszása közben történő
zoomoláshoz
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
Kazetta lejátszását
kiválasztó gomb
101–0001
VIDEO
5
DSPL/BATT
INFO gomb
POWER
kapcsoló
56
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI.), majd
a [PB ZOOM] elemet, aztán érintse
meg az
gombot.
gombot.
Játssza le az álló- vagy mozgóképet, és
a képernyőt érintse meg ott, ahol a
megjelenített keretben ki kívánja
nagyítani a képet.
A kamera a képet mintegy kétszeresére
nagyítja, a képernyő közepére pedig az a
pont kerül, ahol a képet az imént
megérintette. Ha most máshol érinti
meg a képet, akkor ez a pont kerül a
képernyő középpontjába.
Nagyítás – Zoomolás kazetta
lejátszásakor/Zoomolás
memóriakártya lejátszásakor
Lehetőség van arra, hogy kazettára
rögzített mozgóképeket és „Memory
Stick” memóriakártyára rögzített
állóképeket felnagyítson.
END
6
A motoros zoom gombjával állítsa be
a nagyítás mértékét.
A nagyítás mértéke kb 1,1 és 5 között
változhat. A nagyítás csökkentéséhez a
W, növeléséhez pedig a T jel irányába
tolja a gombot.
A művelet megszakítása
Érintse meg az [END] elemet.
Lejátszás
b Megjegyzés
• Kívülről érkező képek nem nagyíthatók.
Hasonlóan: a DV kimeneten át nem
továbbíthatók kazettára Digital8 rendszerben,
illetve „Memory Stick” memóriakártyára felvett
nagyított képek.
z Ötlet
• Ha a kazetta lejátszása közben végrehajtott
nagyítás során megnyomja a DSPL/BATT
INFO gombot, a képkocka eltűnik.
3
Érintse meg a [DATA CODE]
elemet.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki a
(STANDARD SET) menüben.
A képernyőn megjelenő
kijelzők, adatok láthatóvá
tétele
60min
DATA CODE:
A képernyőn más adatok mellett
megjeleníthető az időkód és a számláló is.
OFF
0:00:00:00
OFF
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
Nyomja meg a DSPL/BATT INFO
gombot.
z Ötlet
• A képernyőn megjelenő kijelzők, adatok akkor
is láthatóvá tehetők, ha a felvételt
televíziókészüléken játssza le. Válassza a
(STANDARD SET) menü [DISPLAY], majd
[V-OUT/PANEL] elemét (84. oldal).
A dátum és az idő, valamint a
kamera beállításainak
megjelenítése – Adatkód
Lejátszáskor lehetőség van arra, hogy a
kazettára és „Memory Stick”
memóriakártyára készített felvételkor
automatikusan rögzítésre kerülő
adatokat, a felvétel dátumát és
időpontját, valamint a kamera beállításait
([CAMERA DATA]) megjelenítse.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Lejátszás közben vagy a lejátszás
szünetében érintse meg a
gombot.
4
Jelölje ki a [CAMERA DATA] vagy
a [DATE/TIME] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
60min
Lejátszás
E gomb megnyomására megjelennek, illetve
eltűnnek a kijelzők, adatok.
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
A dátum/idő/kamerabeállítások
eltüntetése
Hajtsa végre a 2. és a 3. lépést, majd a 4.
lépésben válassza az [OFF] elemet.
,folytatás
Lejátszás
57
A kamera beállításainak
megjelenítése
Amikor a képernyőn a dátum/idő látható, e
két érték a képernyőnek ugyanazon a
területén jelenik meg.
Ha felvételkor az óra nem volt beállítva,
akkor a [-- -- ----] és a [--:--:--] jelsorozat
jelenik meg.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1.6
9dB
A SteadyShot kikapcsolva*
B Expozíció*
C Fehéregyensúly*
D Jelerősítés*
E Zársebesség
F Zárnyílás
* Csak lejátszáskor jelenik meg
b Megjegyzések
• Ha „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
mozgóképet játszik le, a kamera beállításai nem
jelennek meg.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik az adatkód
funkció.
z Ötlet
• Ha „Memory Stick” memóriakártyára rögzített
felvételt játszik le, akkor megjelenik az
expozíció beállított értéke (0EV).
58
Lejátszás
A felvétel
megtekintése
televíziókészüléken
A kamerát és a televíziókészüléket az
alábbi ábrán látható módon kösse össze a
mellékelt A/V átjátszókábellel.
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységet csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzatba (14. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek
használati útmutatóját is.
Azt, hogy hogyan lehet a felvételt egy
másik kazettára átmásolni, a 92. oldalon
ismertetjük.
A/V aljzat
Lejátszás
Sárga
Fehér
Piros
S VIDEO aljzat
Jeláramlás iránya
A/V átjátszókábel (mellékleve)
Videomagnó vagy TV
* A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon (külön
megvásárolható) S videokábelt. Ha a
csatlakoztatott készülék rendelkezik S videó
aljzattal, akkor ne a sárga videodugót használja,
hanem az S videó dugót dugja be az S videó
aljzatba. Ha csak az S videó dugó használja, a
hang nem jut át a másik készülékbe.
videobemenetéhez, a fehér (bal hangsáv)
vagy a piros (jobb hangsáv) dugót pedig
csatlakoztassa a TV vagy a videomagnó
audiobementéhez.
Ha a hangot monóban szeretné hallani,
használjon (külön megvásárolható)
átjátszókábelt.
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
Ha a tévékészülék/videomagnó 21
pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
A kamerát az A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a
LINE bemenetet.
Ha a TV monó hangrendszerű (ha
a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel sárga
dugóját a TV vagy a videomagnó
Használja a kamerához mellékelt 21
érintkezős illesztőt (csak azon típusok
esetén, amelyeknek alján megtalálható a
jel). Az illesztő csak kimenő jelek
továbbítására szolgál.
TV/
videomagnó
Lejátszás
59
A lejátszandó
jelenet
megkeresése a
kazettán
A kívánt jelenet gyors
megkeresése – Null-pont
megjegyzése
m REW gomb
PLAY gomb
4
Nyomja meg a PLAY gombot.
A lejátszás a felvétel „0:00:00”
számlálóállással megjelölt pontjánál
kezdődik.
A művelet megszakítása
Nyomja meg ismét a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
b Megjegyzések
• A számláló és az időkód között előfordulhat
néhány másodperces eltérés.
• Ha a kazettán az egyes felvételek között üres
szalagrészek is találhatók, a null-pontot
megjegyző funkció nem működik tökéletesen.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta lejátszásakor a null-pontot megjegyző
funkció nem működik.
STOP gomb
DISPLAY gomb
ZERO SET MEMORY
gomb
1
Amikor lejátszás közben arra a pontra
ér, amelyre később rá kíván állni,
nyomja meg a távirányító ZERO SET
MEMORY gombját.
Jelenet megkeresése a
felvétel dátuma alapján –
Dátum keresése
Megkereshető a felvételnek az a pontja,
ahol a felvétel dátuma megváltozott.
SEARCH M. gomb
Ekkor a számláló lenullázódik
(„0:00:00”), a képernyőn pedig
megjelenik a
szimbólum.
60min
Ha nem látható a számláló, nyomja meg
a távirányító DISPLAY gombját.
2
Amikor le kívánja állítani a lejátszást,
nyomja meg az
(állj) gombot.
3
Nyomja meg a m REW gombot.
Amikor a számláló eléri a „0:00:00”
állást, a szalag automatikusan megáll.
Lejátszás
STOP gomb
0:00:00
20
P-MENU
60
./>
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A távirányító SEARCH M.
gombjának többszöri megnyomásával
jelölje ki a [DATE SEARCH]
funkciót.
3
A távirányító . (előző)/>
(következő) gombjainak segítségével
válassza ki a keresett felvételi
dátumot.
A lejátszás a dátumváltástól kezdve
automatikusan elindul.
Valahányszor megnyomja a gombot, a
kamera megkeresi és megjeleníti az
előző, illetve a következő dátumot.
A művelet megszakítása
Nyomja meg a távirányító STOP gombját.
Lejátszás
b Megjegyzések
• Ha az adott naphoz 2 percnél rövidebb idejű
felvétel tartozik, előfordulhat, hogy a kamera
nem pontosan talál rá arra a pontra, ahol a
dátum vált.
• A dátumkereső funkció nem működik
tökéletesen, ha a kazettára készített felvételek
között üres szalagrészek is találhatók.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik a dátumkereső
funkció.
Lejátszás
61
BTovábbi műveletek
4
A menü használata
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt menü ikonját, majd
érintse meg az
gombot.
Menüelemek
kiválasztása
CAMERA SET (64. oldal)
MEMORY SET (68. oldal)
PICT. APPLI. (71. oldal)
EDIT/PLAY (76. oldal)
STANDARD SET (79. oldal)
TIME/LANGU. (86. oldal)
A képernyőn megjelenő menüelemek
segítségével számos beállítást
módosítható, finomhangolható.
60min
0:00:00:00
BURNU VCD
END SEARCH
TITLE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
5
Kapcsolja be a kamerát (17. oldal).
2
Érintse meg a
gombot.
Ekkor megjelenik az egyéni menü. A
gyakran használt menüelemek itt
hivatkozásként jelennek meg.
MENU
END
SERCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
6
A [MENU] elem megérintésével
jelenítse meg a menürendszert.
60min
ON
0:00:00:00
OFF
0:00:00:00
60min
3
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt elemet, majd érintse
meg az
gombot.
60min
REMOTE CTRL: ON
Példa: Egyéni menü PLAY/EDIT üzemmódban
1/3
OK
Az egyes elemek úgy is kijelölhetők,
hogy közvetlenül őket érinti meg.
A menürendszert léptetve az összes
elem megtekinthető. A rendelkezésre
álló menüelemek a kamera
üzemmódjától függnek. A ki nem
választható elemek halványan jelennek
meg.
POWER kapcsoló
1
SP
Hajtsa végre a szükséges
beállításokat.
A
gomb
gombbá válik. Ha úgy
dönt, hogy mégsem módosítja a
beállítást, a
gomb megérintésével
térjen vissza az előző képernyőhöz.
0:00:00:00
60min
REMOTE CTRL: OFF
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
ON
OFF
OK
OK
62
A menü használata
7
A menürendszer eltüntetéséhez
először az
, majd a
gombot
érintse meg.
Képernyőnként a
(vissza) gomb
ismételt megérintésével is visszatérhet
az eredeti képernyőtartalomhoz.
Az egyéni menü elemeinek
használata
A rendelkezésre álló menüelemek a kamera
üzemmódjától függnek. A ki nem
választható elemek halványan jelennek
meg. A menüelemek (pontosabban a rájuk
mutató hivatkozások) testre szabhatók
(87. oldal).
érintse meg az
A menü használata
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a kívánt elemet.
3 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd
gombot.
z Ötletek
• Ha PLAY/EDIT üzemmódban a 2. lépés után
(62. oldal) megérinti a képernyőn a
gombot, megjelenik a képkezelő funkciókat
tartalmazó képernyő. Ha vissza kíván térni az
előző képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
• A kamera kényelmesebben használható, ha az
egyéni menü egy csokorba fogja a gyakran
használt menüelemekre mutató hivatkozásokat.
Az egyéni menü testre szabásának részleteit a
87. oldalon ismertetjük.
A menü használata
63
A
(CAMERA
SET) menü
használata
– PROGRAM AE/16:9 WIDE stb.
A CAMERA SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal) című
fejezetet.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványan jelennek meg.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
Az alábbi értékek beállításával akkor is könnyen tud felvételt készíteni,
amikor a jó felvétel bonyolult műveleteket igényel.
G AUTO
SPOTLIGHT*
(reflektorfény) (
Akkor válassza, ha nem használja a PROGRAM AE funkciót.
Ha ezt választja, akkor az emberek arca
) akkor sem lesz túlságosan világos, ha erős
fény világítja meg őket (például színpadon,
esküvőn).
PORTRAIT (lágy
portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy héttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORTS* (sport)
( )
Ha ezt választja, minimálisra csökkentheti a
gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
BEACH&SKI*
(tengerparti vagy
havas táj) ( )
Ha ezt választja, megakadályozhatja, hogy
az erős, közvetlen vagy visszaverődő
fényben – például nyár közepén a vízparton
vagy sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látsszék.
SUNSET&MOON** Akkor válassza, ha meg kívánja őrizni egyes
(napnyugta és
speciális helyzetek (például naplemente,
holdfény) (
)
éjszakai környezet, tűzijáték, neonreklám)
hangulatát.
LANDSCAPE**
(tájkép) (
)
64
A menü használata
Akkor válassza, ha távoli tárgyakat, például
hegyeket filmez. Ezzel a beállítással azt is
eléri, hogy a kamera nem fókuszál a közte és
a felvétel tárgya között elhelyezkedő
üvegre, dróthálóra.
* A kamera csak a közepestõl a végtelenig terjedõ távolságtartományban lévõ tárgyakra
fókuszál.
**A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
SPOT METER
A részleteket Lásd a 37. oldalon.
EXPOSURE
A részleteket Lásd a 37. oldalon.
AUTO SHUTTER
Ha kiválasztja, a kamera nagyon világos helyen szükség szerint
használni fogja az elektronikus zársebesség-állítást.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja használni az elektronikus
zársebesség-állítást.
A menü használata
GON
SPOT FOCUS
A részleteket Lásd a 40. oldalon.
FOCUS
A részleteket Lásd a 40. oldalon.
SUPER NSPLUS
A részleteket Lásd a 39. oldalon.
NS LIGHT
Ha a NightShot plus funkcióval készít felvételt, a felvétel élesebb lesz, ha a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó NightShot Light fényforrást is
használja.
GON
Akkor válassza, ha használni kívánja a NightShot Light
fényforrást (38. oldal).
OFF
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni a NightShot Light
fényforrást (38. oldal).
COLOR SLOW S
A részleteket Lásd a 39. oldalon.
,folytatás
A menü használata
65
SELF-TIMER
A részleteket Lásd a 29. oldalon, 32.
DIGITAL ZOOM
Ha kazettára készít felvételt, használhat 20-szorosnál nagyobb nagyítási
mértéket is – akár a maximálist is használhatja. Ne feledje, hogy a digitális
zoomolás eredményeképp romlik a kép minősége. Ez a funkció akkor
igazán hasznos, ha távoli tárgyról, például egy madárról kíván közeli képet
készíteni.
A digitális zoom tartománya a vonaltól jobbra
található.
A zoomolási tartomány akkor jelenik meg,
amikor használni kezdi a zoom gombot.
66
GOFF
Ha ezt választja, kikapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget.
Optikailag legfeljebb 20-szorosra lehet zoomolni.
40 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget. A
20-szoros és 40-szeres tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
990 ×
Ha ezt választja, bekapcsolja a digitális zoomolási lehetőséget. A
20-szoros és 990-szeres tartományban a zoomolás digitálisan
történik.
A menü használata
16:9 WIDE
A kazettára 16:9-es széles kép felvételére is van lehetőség, amelyet 16:9-es
széles képernyőjű tévékészüléken ([16:9WIDE]) tud megtekinteni.
Ha bekapcsolja ([ON]) ezt a funkciót, akkor a kamera látószöge a
kikapcsolt ([OFF]) funkcióval elérhetőhöz képest még szélesebb lesz,
amikor a motoros zoom gombját a „W” jel felé nyomja.
Olvassa el a TV használati útmutatóját is.
Kép az LCD képernyőn
Kép egy 16:9-es széles képernyőjű TV képernyőjén*
A menü használata
Kép egy normál képernyőjű tévén**
* A széles képernyõjû TV teljes üzemmódjában (full mode) a kép betölti a teljes képernyõt.
**A kép 4:3 üzemmódban látszik. Ha szélesvásznú üzemmódban (wide mode) játssza le,
akkor a kép olyan lesz, mint az LCD képernyõn.
GOFF
ON (
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül, hogy 4:3-as
televíziókészüléken torzításmentesen le lehessen játszani). A
felvétel nem lesz szélesvásznú.
Akkor válassza, ha a felvételt 16:9-es széles képernyőjű tévén
kívánja lejátszani.
)
z Ötlet
• Nem működik a SteadyShot funkció. Ha a menüben a [16:9 WIDE] értékét [ON]-ra
állítja amikor be van kapcsolva a SteadyShot funkció, akkor a képernyőn villogni
kezd a
szimbólum, és a SteadyShot funkció kikapcsol.
STEADYSHOT
Akkor válassza, ha kompenzáltatni kívánja a kamera remegését.
GON
OFF (
Szokásos beállítás (működik a SteadyShot képstabilizáló
funkció).
)
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni a SteadyShot funkciót.
Akkor érdemes ezt választani, ha állványról filmez mozdulatlan
tárgyat, illetve ha (külön megvásárolható) konverziós lencsét
használ. Ekkor valósághű képet kap eredményül.
A menü használata
67
A
(MEMORY
SET) menü
használata
– QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványan jelennek meg.
60min
A MEMORY SET menüben az alábbi
elemek választhatók ki. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal) című
fejezetet.
FINE
20
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
QUALITY
GFINE (
)
STANDARD (
Akkor válassza, ha az állóképeket nagy felbontással (jó
minőségben) kívánja rögzíteni (a tömörítés aránya kb. 1/4).
) Akkor válassza, ha az állóképeket normál felbontással (szokásos
minőségben) kívánja rögzíteni (a tömörítés aránya kb. 1/10).
FLD/FRAME
GFIELD
FRAME (
Akkor válassza, ha mozgó tárgyakról készített felvétel esetén
korrigálni kívánja a remegést (31. oldal).
)
Akkor válassza, ha álló tárgyról jó minőségű felvételt kíván
készíteni.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
G320 × 240
(
)
160 × 112 (
68
A menü használata
Akkor válassza, ha a felvételt nagy képernyőn fogja majd
lejátszani, illetve akkor, ha tisztább, élesebb képet szeretne
rögzíteni.
) Akkor válassza, ha hosszabb felvételt kíván készíteni.
REMAINING
G AUTO
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy az alábbi esetekben
megjelenjék, hogy a „Memory Stick” memóriakártyára még
mennyi felvétel fér:
• amikor a POWER kapcsoló CAMERA-MEMORY állásában
betesz egy „Memory Stick” memóriakártyát (kb. 5
másodpercig látható),
• amikor a CAMERA-MEMORY üzemmód kiválasztásakor a
„Memory Stick” memóriakártyára már csak kevesebb, mint 2
percnyi felvétel fér,
• a felvétel elejénél és végénél (kb. 5 másodpercig látható).
ON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a „Memory Stick”
memóriakártya szabad kapacitása mindig látható legyen.
ALL ERASE
A „Memory Stick” memóriakártyán lévő összes nem védett kép
letörölhető. A képek egyenkénti törlését a 104. oldalon ismertetjük.
A menü használata
1 Válassza az [ALL FILES] (minden fájl) vagy a [CURRNT FOLDER]
(aktuális mappa) elemet.
ALL FILES
Akkor válassza, ha a „Memory Stick” memóriakártyáról az
összes képet törölni kívánja.
CURRNT FOLDER Akkor válassza, ha a kijelölt lejátszási mappában lévő
összes képet kívánja törölni.
2 Érintse meg kétszer a [YES] elemet.
Ha mégsem kívánja törölni az összes képet, akkor a [NO] elemet
válassza.
3 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Maga a mappa akkor sem törlődik, ha benne lévő összes képet kitörli.
• Amikor a képernyőn az [
Erasing all data...] (Az összes adat törlése...) üzenet
látható, ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását, és ne nyomjon meg
semmilyen gombot sem.
FORMAT
Sem a mellékelt*, sem az újonnan vásárolt „Memory Stick”
memóriakártyát nem kell megformázni, mert a gyártás során már
megformázták.
A „Memory Stick” memóriakártyával kapcsolatban további részletek a 126.
oldalon találhatók.
* Memory Stick memóriakártya csak a DCR- TRV461E típusú készülék mellékelt tartozék.
1 Érintse meg kétszer a [YES] elemet.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a formázást, a [NO] elemet válassza.
2 Érintse meg a
gombot.
,folytatás
A menü használata
69
b Megjegyzések
• Ha a [
Formatting...] (Formázás...) üzenetet látja, ne tegye az alábbiakat:
– ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
– ne nyomjon meg egyetlen gombot sem,
– ne vegye ki a „Memory Stick” memóriakártyát.
• A formázás mindent letöröl a „Memory Stick” memóriakártyáról, beleértve a
védett képeket és az újonnan létrehozott mappákat is.
FILE NO.
GSERIES
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a fájlok sorszámozása
akkor is folytatólagosan folyamatos legyen, ha kicseréli a
„Memory Stick” memóriakártyát. Amikor azonban létrehoz egy
új mappát, vagy másik felvételi mappát ad meg, a sorszámozás
elölről kezdődik.
RESET
Ha ezt választja, akkor a fájlok számozása ismét 0001-gyel
kezdődik, valahányszor kicseréli a „Memory Stick”
memóriakártyát.
NEW FOLDER
A „Memory Stick” memóriakártyán új mappa (102MSDCF–999MSDCF) is
létrehozható. Amikor megtelik egy mappa (9999 kép van benne),
automatikusan keletkezik egy új mappa.
1 Érintse meg a [YES] elemet.
Az újonnan létrehozott mappa száma eggyel nagyobb lesz, mint a
legutóbbi mappa száma.
Ha mégsem kíván új mappát létrehozni, a [NO] elemet válassza.
2 Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• A kamerával mappa nem törölhető. Egy mappa törléséhez formázza meg a
„Memory Stick” memóriakártyát (69. oldal), illetve törölje ki a mappát a
számítógép segítségével.
• Minél több mappa van egy „Memory Stick” memóriakártyán, annál kevesebb kép
vehető fel rá.
REC FOLDER
A gyári beállítás szerint a képek a 101MSDCF mappába kerülnek. De a
képek tárolására más mappa is kiválasztható. A [NEW FOLDER] menü
segítségével hozzon létre új mappákat, majd a
/
gombok segítségével
jelölje ki azt a mappát, amelybe a felvételeket tárolni szeretné, végül
nyomja meg az
gombot.
Ha sok a kép, rendezze őket mappákba, hogy könnyen megtalálja közöttük
azt, amit éppen keres.
PB FOLDER
A
/
meg az
70
A menü használata
gombok segítségével jelölje ki a lejátszási mappát, majd érintse
gombot.
A
(PICT.
APPLI.) menü
használata – PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/FRAME
REC/INTERVAL REC stb.
A gyárilag beállított értékeket G jelzi. A
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványan jelennek meg.
60min
A PICT. APPLI. menüben az alábbi elemek
választhatók ki. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal) című
fejezetet.
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVRLAP
D. EFFECT
OK
FADER
A részleteket Lásd a 41. oldalon.
A menü használata
OVERLAP
A részleteket Lásd a 43. oldalon.
D. EFFECT
A részleteket Lásd a 43. oldalon, 51.
PICT. EFFECT
A felvételeket filmszerű speciális effektusokkal gazdagíthatja a kazettára
történő rögzítés előtt is, után is. Ha kiválasztott egy ilyen effektust,
megjelenik a
szimbólum.
GOFF
Akkor válassza, ha nem kíván képeffektust használni.
NEG.ART
Ezt akkor válassza, ha negatív képet kíván
rögzíteni vagy lejátszani.
SEPIA
Ezt akkor válassza, ha a képet szépia (barnás) tónusban kívánja
rögzíteni vagy lejátszani.
B&W
Ezt akkor válassza, ha a képet fekete-fehérben kívánja rögzíteni
vagy lejátszani.
SOLARIZE
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
felvett vagy lejátszott kép erős kontrasztú
illusztráció hatását keltse.
,folytatás
A menü használata
71
PASTEL
Ezt akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a
kép lágy pasztellkréta-kép hatását keltse.
(Ez az effektus lejátszás közben nem
alkalmazható.)
MOSAIC
Ezt akkor válassza, ha mozaikszerű képet
szeretne rögzíteni. (Ez az effektus lejátszás
közben nem alkalmazható.)
b Megjegyzések
• Kívülről érkező képekre nem alkalmazhatók effektusok. Hasonlóan: a
DV
kimeneten át nem továbbíthatók képeffektust tartalmazó képek.
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt
tartalmazó kazetta esetén nem alkalmazhatók képeffektusok.
z Ötlet
• Képeffektusokat tartalmazó képek átmásolhatók „Memory Stick”
memóriakártyára (95. oldal) és másik kazettára (92. oldal).
MEMORY MIX
A részleteket Lásd a 45. oldalon.
PB ZOOM
A részleteket Lásd a 56. oldalon.
SLIDE SHOW
A „Memory Stick” memóriakártyán (vagy egy kijelölt lejátszási mappában)
található képek sorban egymás után automatikusan megjeleníthetők (diabemutató).
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [PB FOLDER] (lejátszási mappa) elemet.
3 Jelölje ki az [ALL FILES] vagy a [CURRNT FOLDER] elemet, majd
érintse meg az
GALL FILES (
gombot.
) Ezt akkor válassza, ha a „Memory Stick” memóriakártyán
található összes képet meg kívánja jeleníteni a dia-bemutató
során.
CURRNT FOLDER Ezt akkor válassza, ha az aktuális lejátszási mappában
(
)
található összes képet kívánja megjeleníteni a dia-bemutató
során.
4 Érintse meg a [REPEAT] elemet.
72
A menü használata
5 Érintse meg az [ON] vagy az [OFF] elemet, majd az
GON (
OFF
)
gombot.
A diasorozat megismétléséhez válassza.
Ezt akkor válassza, ha a diasorozatot csak egyszer kívánja
levetíteni.
6 Érintse meg az [END] elemet.
7 Érintse meg a [START] elemet.
A kamera ekkor egymás után lejátssza a „Memory Stick”
memóriakártyára felvett képeket.
A dia-bemutató leállításához érintse meg az [END] elemet. A bemutató
szüneteltetéséhez a [PAUSE] elemet érintse meg.
z Ötletek
• A [START] elem megérintése előtt a
/
gombok segítségével kijelölheti a
dia-bemutató során elsőként megjelenő képet.
• Ha a dia-bemutató során mozgóképet játszik le, a hangerőt a
(halkabb)/
(hangosabb) gombok segítségével szabályozhatja.
A menü használata
FRAME REC
Animációs filmet is készíthet: felváltva rögzítsen néhány képkockát, majd
mozdítsa el a tárgyakat egy kicsit. A kamera elmozdulásának kiküszöbölése
érdekében használja a távirányítót.
GOFF
ON (
Ezt akkor válassza, ha a szokásos módon kíván felvételt
készíteni.
)
Ezt akkor válassza, ha a FRAME REC funkcióval kíván felvételt
készíteni.
1 Jelölje ki az [ON] elemet, majd érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
gombot.
3 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A kamera rögzíti a képet (kb. 5 képkockát rögzít),
majd készenléti állapotba vált át.
4 Mozdítsa el a tárgyat, majd ismételje meg a 3. lépést.
b Megjegyzések
• Ha sokáig készít felvételt képkockánként, a kamera nem tudja pontosan
kiszámítani, milyen hosszú felvétel készíthető még a kazettára, így a megjelenő
érték nem tökéletesen megbízható.
• Az utolsó képkocka-sorozat hosszabb lesz, mint a többi.
INTERVAL REC
Ez a funkció kiválóan alkalmas egy virág kinyílásának stb. megörökítésére.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse.
,folytatás
A menü használata
73
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [REC TIME]
b: [INTERVAL]
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg az [INTERVAL] elemet.
3 Jelölje ki a kívánt időtartamot, majd érintse meg az
gombot.
Időtartamként 30 másodperc, 1, 5 vagy 10 perc állítható be.
4 Érintse meg a [REC TIME] elemet.
5 Jelölje ki a kívánt felvételi időtartamot, majd érintse meg az
gombot.
Felvételi időtartamként 0,5 másodperc, 1, 1,5 vagy 2 másodperc
állítható be.
6 Érintse meg az [END] elemet.
7 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
GOFF
ON (
gombot.
Ezzel kikapcsolja a szakaszos felvételi funkciót.
)
Ha ezt választja, a kijelölt várakozási intervallumban
mozgóképet készíthet a kazettára.
8 Érintse meg a
gombot.
Ekkor a képernyőn villog a
szimbólum.
9 Nyomja meg a REC START/STOP gombot.
Ekkor a
szimbólum villogása abbamarad, és elkezdődik a
szakaszos felvétel.
A szakaszos felvételi funkció kikapcsolásához a 7. lépésben válassza az
[OFF] elemet.
b Megjegyzések
• A szakaszos felvételi funkció a memóriaátfedéssel együtt nem használható.
• A kiválasztott és a tényleges felvételi idő ±5 képkockával eltérhet egymástól.
z Ötletek
• Ha a fókuszt kézzel állítja be, még változó fényviszonyok esetén is tiszta, éles képet
kaphat (40. oldal).
• A felvétel idejére kikapcsolhatja a hangjelzést (84. oldal).
INT. REC-STL
Ezzel a funkcióval például a felhők mozgása vagy a fényviszonyok változása
figyelhető meg. A kiválasztott várakozási intervallumban a kamera a
„Memory Stick” memóriakártyára egy állóképet készít.
74
A menü használata
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: A felvétel időpontja
b: Várakozási intervallum
1 Érintse meg a
gombot.
2 Jelölje ki a kívánt várakozási időt (1, 5 vagy 10 perc), majd érintse meg
az
gombot.
3 Érintse meg az [ON] elemet, majd az
GOFF
ON (
gombot.
Ezzel kikapcsolja a szakaszos felvételi funkciót.
)
Ha ezt választja, a kijelölt várakozási intervallumban állóképet
készíthet a „Memory Stick” memóriakártyára.
4 Érintse meg a
Villogni kezd a
gombot.
szimbólum.
5 Nyomja le teljesen a PHOTO gombot.
A menü használata
Ekkor a
szimbólum villogása abbamarad, és elkezdődik a
szakaszos fényképfelvétel.
A szakaszos fényképfelvételi funkció kikapcsolásához a 3. lépésben
válassza az [OFF] elemet.
DEMO MODE
Amikor sem kazetta, sem „Memory Stick” memóriakártya nincs a
kamerában és Ön CAMERA-TAPE üzemmódra vált, a kamera mintegy 10
percen át bemutatóanyagot játszik le.
GON
Ha ezt választja, akkor a kamera bemutatja a használható
funkciókat. Ha első alkalommal használja a kamerát, ezt
érdemes végignéznie.
OFF
Ezt akkor válassza, ha nem kívánja igénybe venni a DEMO
MODE üzemmódot.
b Megjegyzés
• A bemutató csak akkor nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
ON helyzetben áll.
z Ötletek
• A bemutató bizonyos, például az alábbi esetekben abbamarad:
– ha a bemutató során megérinti a képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva újra
elindul),
– ha kazettát vagy „Memory Stick” memóriakártyát tesz a kamerába,
– ha bármilyen, a CAMERA-TAPE üzemmódtól eltérő üzemmódot választ ki.
• Ha az [A.SHUT OFF] (automatikus kikapcsolás) értéke [5 min] és a kamera az
akkumulátorról üzemel, akkor a kamera mintegy 5 perc múlva automatikusan
kikapcsol (85. oldal).
PRINT
A részleteket Lásd a 107. oldalon.
A menü használata
75
A beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn az
éppen használható elemek jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványan
jelennek meg.
Az
(EDIT/
PLAY) menü
használata – END
60min
0:00:00:00
SEARCH/TITLE stb.
Az EDIT/PLAY menüben az alábbi elemek
közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal) című
fejezetet.
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
VAR. SPD PB
A részleteket Lásd a 50. oldalon.
REC CTRL
Felvétel készítése kazettára.
A részleteket Lásd a 93. oldalon, 96.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE
Akkor válassza, ha műsort kíván készíteni, illetve ha a
kiválasztott jeleneteket videomagnóra kívánja másolni
(97. oldal).
MEMORY STICK Akkor válassza, ha műsort kíván készíteni, illetve ha a
kiválasztott jeleneteket „Memory Stick” memóriakártyára
kívánja másolni (101. oldal).
REC CTRL
Felvétel készítése „Memory Stick” memóriakártyára.
A részleteket Lásd a 93. oldalon, 95.
BURN DVD
Ha a kamera Sony VAIO személyi számítógéphez csatlakozik, akkor a
szalagra rögzített felvétel ezzel a paranccsal egyszerűen DVD-re másolható
(Közvetlen „Click to DVD”). A részleteket a mellékelt „A számítógépes
alkalmazások használati útmutatója” tartalmazza.
76
A menü használata
BURN VCD
Ha a kamera Sony VAIO személyi számítógéphez csatlakozik, akkor a
szalagra rögzített felvétel ezzel a paranccsal egyszerűen CD-re másolható
(Közvetlen video-CD-írás). A részleteket a mellékelt „A számítógépes
alkalmazások használati útmutatója” tartalmazza.
END SEARCH
EXEC
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az END SEARCH
funkciót. Ekkor a kamera lejátssza a legutóbb rögzített felvétel
utolsó kb. 5 másodpercnyi részét, majd automatikusan leáll.
CANCEL
Akkor válassza, ha le szeretné állítani az END SEARCH
funkciót.
TITLE
A menü használata
Felvétel közben felirat is rögzíthető. 8 gyárilag beállított és 2 egyéni felirat
közül választhat. Megválaszthatja a felirat színét, méretét és helyét is.
1 A kívánt feliratot válassza ki a megjelenő feliratok közül (az előzőleg
elkészített 2 és a kamerában tárolt gyári feliratok közül). Az
alábbiakban ismertetett módon egyéni felirat is készíthető (legfeljebb 2
darab, mindegyik legfeljebb 20 karakternyi lehet).
1 Jelölje ki a [CUSTOM 1 ” ”] vagy a [CUSTOM 2 ” ”] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
2 Válassza ki a kívánt karaktert. A gombon lévõ karakter
kiválasztásához szükség szerint többször nyomja meg a gombot.
TITLE
P1
STBY
P2
0:00:00
END
P3
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Karakter törlése: Érintse meg a
gombot.
Szóköz bevitele: Érintse meg a
gombot.
A felirat betûfajtájának kiválasztása: Válassza a
gombot.
P3
P1
,a
P2
vagy a
3 A s szimbólumot a
gomb megérintésével léptetheti a következõ
karakterhelyre, majd írjon be ide is egy karaktert az elõbb leírt
módon.
4 Amikor az összes karaktert beírta, érintse meg az
2 Érintse meg a
gombot.
gombot.
,folytatás
A menü használata
77
3 A kívánt szín, hely és méret kiválasztásához érintse meg a
és a
/
(szín)
(hely) gombot, illetve a [SIZE] (méret) elemet.
Szín
fehér t sárga t lila t piros t világoskék t zöld t kék
Hely
8–9 lehetséges elhelyezés közül választhat.
Méret
kicsi y nagy
(Ha több mint 13 karaktert ír be, akkor csak a kicsi méretet
használhatja.)
4 Érintse meg a
gombot.
A felirat megjelenik a képernyőn, a kamera pedig tárolja.
A felirat rögzítése a felvételre
Amikor a kamera a felvételre várva készenléti üzemmódban van,
nyomja meg a REC START/STOP gombot.
A felirat eltüntetése
Érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Ha a kamerát akkumulátorról üzemelteti és már 5 perce nem használja, akkor – a
gyári beállítás szerint – a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a karakterek
beírása tovább tart 5 percnél, akkor a
(STANDARD SET) menüben állítsa az
[A.SHUT OFF] értékét [NEVER]-re (85. oldal). Ekkor a kamera nem kapcsol ki
automatikusan. A beírt karakterek akkor is a kamera memóriájában maradnak, ha
a készülék a karakterbeírás közben kikapcsol. Kapcsolja be ismét a kamerát, majd
újra az 1. lépéstől kezdve folytassa a felirat rávetítését.
• Ha felvétel közben vetít rá a képre feliratot, hangjelzés nem hallható.
z Ötlet
• A létrehozott felirat módosításához az 1. lépésben jelölje ki az illető feliratot, majd
érintse meg az
gombot. Ezután megint írja be a karaktereket.
78
A menü használata
A gyárilag beállított értékeket G. jelzi. A
A
(STANDARD
SET) menü
használata – REC
MODE/MULTI-SOUND/AUDIO
MIX/USB-CAMERA stb.
zárójelben található szimbólum akkor
jelenik meg, ha az illető elemet
kiválasztotta. A beállítható értékek a
kamera üzemmódjától függnek. A
képernyőn az éppen használható elemek
jelennek meg. A ki nem választható elemek
halványan jelennek meg.
60min
A STANDARD SET menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal)
fejezetet.
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUD IO MODE
LCD SET
OK
REC MODE
Ezt akkor válassza, ha a kazettára SP (normál lejátszás) módban
kíván felvételt készíteni.
LP ( LP )
Ezt akkor válassza, ha másfélszer olyan hosszú felvételt kíván
készíteni, mint amilyenre SP módban lehetőség nyílik (hosszan
játszó mód). A kamera képességeinek maximális kihasználása
érdekében javasoljuk, hogy Sony kazettát használjon.
A menü használata
GSP ( SP )
b Megjegyzések
• Ha LP módban készített felvételt más kamerán vagy videomagnón játszik le, akkor
mozaikszerű zaj fordulhat elő, illetve a hang szakadozott lehet.
• Ha ugyanarra a kazettára SP és LP módban is készít felvételt, akkor lejátszáskor
eltorzulhat a kép, illetve nem biztos, hogy a jelenetek között a kamera helyesen
rögzíti az időkódot.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
Ezt 12 bites felvétel készítéséhez (2 sztereó hang) válassza ki.
)
Ezt 16 bites felvétel készítéséhez (1 sztereó hang kiváló
minőségben) válassza ki.
b Megjegyzés
• Ha Digital8
rendszerben felvett kazettát másol át egy másik videomagnóra,
akkor nem választható ki az AUDIO MODE üzemmód. Ha azonban a DV
csatlakoztatást használja, akkor egy másik készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített kazettának egy másik videomagnóra történő másolásakor
kiválasztható az AUDIO MODE üzemmód.
,folytatás
A menü használata
79
VOLUME
A részleteket Lásd a 49. oldalon, 52.
MULTI-SOUND
Sztereó hanggal készített felvétel esetén megadhatja, hogyan kívánja
lejátszani a hangot. Amikor DV rendszerben rögzített kéthangsávos
szalagról Digital8
rendszerű kazettára másolt anyagot játszik le vagy
amikor másik készüléken AFM HiFi sztereó rendszerű kéthangsávos
hanggal Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített kazettát játszik
le, válassza ki a megfelelő hanglejátszási módot.
GSTEREO
Sztereó kazetta sztereó hangjának, illetve kéthangsávos szalag fő
és mellékhangsávjának lejátszása.
1
Digital8
rendszer: Sztereó szalag bal hangsávjának, illetve
kéthangsávos szalag fő hangsávjának lejátszása.
Hi8
/Standard 8 mm
rendszer: Sztereó szalag monó
módú, illetve kéthangsávos szalag fő hangsávjának lejátszása.
2
Digital8
rendszer: Sztereó kazetta jobb hangsávjának, illetve
kéthangsávos kazetta mellékhangsávjának lejátszása.
Hi8
/Standard 8 mm
rendszer: Sztereó szalag
természetellenes hangzású, illetve kéthangsávos szalag
mellékhangsávjának lejátszása.
b Megjegyzések
• A kamera kéthangsávos kazettát is le tud játszani. Ezzel a kamerával kéthangsávos
műsort azonban nem lehet rögzíteni.
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét a [STEREO] mód lép érvénybe.
TBC
GON
Akkor válassza, ha korrigálni kívánja a kép remegését a lejátszás
során.
OFF
Akkor válassza, ha nem kívánja, hogy az olyan kazetták
lejátszása esetén, amelyre több alkalommal készített felvételt,
illetve amelyre televíziós játékot rögzített, a kamera korrigálja a
kép remegését.
b Megjegyzés
• A TBC funkció kizárólag más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
készített felvételt tartalmazó kazetta esetén használható.
80
A menü használata
rendszerben
DNR
GON
Akkor válassza, ha korrigálni kívánja a „színzajt”.
OFF
Akkor válassza, ha a sok mozgást tartalmazó felvételekben
minimalizálni kívánja a visszamaradó képrészleteket.
b Megjegyzés
• A DNR funkció kizárólag más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó kazetta esetén használható.
AUDIO MIX
Beállítható a kazettán található fő hangság (ST1) és a mellékhangsáv (ST2)
közötti arány.
A menü használata
b Megjegyzések
• 16 bites audió módban rögzített hangfelvétel esetén a hangsávok közötti arány nem
módosítható.
• Ha a kamerához legalább 5 percig nem csatlakozik áramforrás, csak az eredetileg
felvett hang hallható.
• A hangsávok aránya (balance) más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben rögzített szalagok lejátszásakor nem változtatható meg.
LCD SET
Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
LCD BRIGHT
A részleteket Lásd a 19. oldalon.
LCD BL LEVEL
Az LCD képernyő háttérvilágításának erőssége megváltoztatható.
GNORMAL
Szokásos, normál fényerő.
BRIGHT
Akkor válassza, ha az LCD képernyő hátterében erősebb fényt
szeretne látni.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz csatlakozik, automatikusan a [BRIGHT]
beállítás érvényesül.
• Ha a [BRIGHT] beállítást választja, az akkumulátor üzemideje felvételkor
körülbelül 10 százalékkal csökken.
LCD COLOR
Az LCD képernyő színét a
Fakó színek
/
gombok segítségével állíthatja be.
Élénk színek
,folytatás
A menü használata
81
A/V c DV OUT
A kamerához csatlakoztathat egy digitális és egy analóg eszközt is, a
csatlakoztatott eszközökből származó jeleket pedig a kamera a szükséges
formátumúra alakítja át.
GOFF
ON (
Akkor válassza, ha nem kívánja használni a digitális
jelátalakítást.
)
Akkor válassza, ha a kamerával az analóg képet és hangot
digitális formájúvá kívánja átalakítani.
Az A/V aljzaton át érkező analóg jelet a kamera a DV
kimeneten digitális formában adja tovább.
A részleteket a „A számítógépes alkalmazások használati
útmutatója” tartalmazza.
PB MODE
G AUTO
/
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a lejátszáshoz a kamera
automatikusan felismerje és kiválassza azt a rendszert (Hi8
/Standard 8 mm
vagy Digital8 ), amelyben a felvétel
készült, és lejátssza a kazettát. Miközben a kamera az egyik
rendszerből a másikba kapcsol, a képernyő kékre vált, és az
alábbi kijelzések láthatók rajta. Időnként sziszegő hang is
hallható.
t
/ : Digital8
rendszerről Hi8
/Standard 8
mm
rendszerre való áttérés közben.
/
t : Hi8
/Standard 8 mm
rendszerről
Digital8
rendszerre való áttérés közben.
Ezt akkor válassza, amikor olyan, más készülékkel Hi8
/
Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt játszik le,
amelynek esetében a kamera nem ismeri fel automatikusan a
felvételi rendszert.
b Megjegyzés
• Ha megszűnik a kamera áramellátása vagy ha a kamera üzemmódváltó kapcsolóját
másik állásba tolja, akkor ismét az [AUTO] mód lép érvénybe.
USB-CAMERA
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kamera
képernyőjén látható kép megjelenik a számítógép képernyőjén is (USB
videoátvitel). A részleteket a „A számítógépes alkalmazások használati
útmutatója” tartalmazza.
82
GOFF
Akkor válassza, ha ki szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
USB STREAM
Akkor válassza, ha be szeretné kapcsolni az USB videoátviteli
funkciót.
A menü használata
USB-PLY/EDT
Ha a kamerához csatlakoztatja a (mellékelt) USB kábelt, akkor a kazettára
és a „Memory Stick” memóriakártyára rögzített kép megtekinthető a
számítógép képernyőjén. A részleteket a „A számítógépes alkalmazások
használati útmutatója” tartalmazza.
GSTD-USB
Akkor válassza, ha a „Memory Stick” memóriakártyán lévő
képet kívánja megnézni.
PictBridge
Akkor válassza, ha a kamerához PictBridge rendszerű
nyomtatót csatlakoztat (107. oldal).
USB STREAM
Akkor válassza, ha a kazettán lévő képet kívánja megnézni.
DATA CODE
Akkor válassza, ha nem szeretné, hogy a lejátszás során a
kamera megjelenítse a felvétel dátumát, időpontját és felvételi
beállításait.
DATE/TIME
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a dátum és az idő lejátszás
közben megjelenjék (57. oldal).
CAMERA DATA
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera beállításai
lejátszás közben megjelenjenek (57. oldal).
A menü használata
GOFF
REMAINING
G AUTO
Ha ezt választja, akkor a kazettára még ráférő felvétel hosszát a
kamera mintegy 8 másodpercig megjeleníti a következő
esetekben:
• ha kazetta van a kamerában és Ön CAMERA-TAPE
üzemmódba vált át – ekkor a kamera kiszámítja, mennyi
felvétel fér még a kazettára,
• amikor megérinti a
(lejátszás/szünet) gombot.
ON
Akkor válassza, ha a hátralévő műsoridőt mindig látni kívánja.
REMOTE CTRL
GON
Akkor válassza, ha a kamerát a mellékelt távirányítóval is
működtetni kívánja.
OFF
Ezt akkor válassza, ha ki kívánja iktatni a távirányító
használatát, nehogy a kamera egy másik videomagnó
távirányítója által küldött parancsot észlelhessen.
b Megjegyzés
• Ha a kamera több mint 5 percig nem kap áramot sem a hálózati tápegységből, sem
az akkumulátorból, akkor ismét az [ON] beállítás lép érvénybe.
,folytatás
A menü használata
83
REC LED
GON
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera elején található
felvételjelző lámpa a felvételkészítés során világítson.
OFF
Ezt a beállítást az alább felsorolt felvételi helyzetekben
használja. A felvételkészítés során nem gyullad fel a felvételjelző
lámpa.
• ha nem akarja, hogy az a személy, akiről felvételt készít, emiatt
ideges legyen,
• ha közelről filmez egy tárgyat,
• ha a filmezendő tárgyról visszaverődne a felvételi lámpa fénye.
GMELODY
Akkor válassza, ha azt szeretné, hogy a kamera a felvétel
elindításakor/leállításakor, az érintőképernyő használatakor,
illetve a működés során észlelt valamilyen szokatlan jelenség
esetén egy dallamot játsszék le.
NORMAL
Ha ezt választja, dallam helyett sípszó lesz hallható.
OFF
Ha ezt választja, akkor megszüntet minden hangjelzést: a
dallamot, a sípszót, a zárhangot és az érintőképernyő használatát
jelző hangot.
GLCD PANEL
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn és a keresőben látni
szeretné a megjeleníthető adatokat (például az időkódot).
V-OUT/PANEL
Akkor válassza, ha a TV képernyőjén, az LCD képernyőn és a
keresőben látni szeretné a megjeleníthető adatokat (például az
időkódot).
BEEP
DISPLAY
b Megjegyzés
• Ha a [V-OUT/PANEL] módot választotta és megnyomja a DSPL/BATT INFO
gombot, akkor a kamera nem tudja a bemenő jeleket fogadni.
MENU ROTATE
Beállíthatja, hogy a menü melyik irányba (fel vagy le) gördüljön az LCD
képernyőn, amikor megérinti a
vagy a
gombot.
84
GNORMAL
Ha ezt választja, a
gördül.
gomb megérintésekor a menü lefelé
OPPOSITE
Ha ezt választja, a
gördül.
gomb megérintésekor a menü felfelé
A menü használata
A.SHUT OFF
G5 min
Akkor válassza, ha be kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást. Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol, hogy az akkumulátor le ne merüljön.
NEVER
Akkor válassza, ha ki kívánja kapcsolni az automatikus
kikapcsolást.
b Megjegyzés
• Amikor a kamerát rákapcsolja az elektromos hálózatra, az [A.SHUT OFF] értéke
automatikusan [NEVER] lesz.
A menü használata
A menü használata
85
A
(TIME/
LANGU.) menü
használata – CLOCK
A beállítható értékek a kamera
üzemmódjától függnek. A képernyőn az
éppen használható elemek jelennek meg. A
ki nem választható elemek halványan
jelennek meg.
60min
STBY
0:00:00
SET/WORLD TIME stb.
A TIME/LANGU. menüben az alábbi
elemek közül választhat. A menüelemek
kiválasztására vonatkozóan lásd a
„Menüelemek kiválasztása” (62. oldal) című
fejezetet.
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET
Beállítható a dátum és az idő (20. oldal).
WORLD TIME
Amikor a kamerát külföldön használja, megadhatja az időeltolódást. Az
időeltolódást a
/
gombok segítségével állítsa be; az óra ennek
megfelelően a megváltozott időt mutatja. Ha időeltolódásként 0-t ad meg,
az óra ismét az eredeti időt mutatja.
LANGUAGE
Kiválaszthatja, illetve megváltoztathatja a képernyőn megjelenő üzenetek
nyelvét (23. oldal). A következő nyelvek állnak rendelkezésre: angol,
egyszerűsített angol, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, francia,
spanyol, portugál, német, holland, olasz, görög, orosz, arab és perzsa.
86
A menü használata
Az egyéni menü
testre szabása
Az egyéni menübe felveheti a gyakran
használt menüelemeket, továbbá ezeket itt
tetszés szerint sorba rendezheti (testre
szabás). Minden, a POWER kapcsolóval
kiválasztható üzemmódhoz tartozhat egy
egyéni menü.
3
60min
Select the category.
END
OK
4
2
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
END
OK
5
gombot.
A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menüelemet, majd
érintse meg az
gombot.
60min
ADD
0:00:00
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
60min
P–MENU SET UP
0:00:00
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
0:00:00
60min
1/3
60min
Select the item.
A menü használata
Érintse meg a
A
/
gombok segítségével
jelöljön ki egy menükategóriát, majd
érintse meg az
gombot.
A rendelkezésre álló menüelemek a
kamera üzemmódjától függnek.
Csak a használható menüelemek
jelennek meg.
A gyorsabb és kényelmesebb elérhetőség
biztosítása érdekében a gyakran használt
menüelemeket felveheti az egyéni menübe.
1
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Menüelem felvétele –
Hozzáadás
b Megjegyzés
• A CAMERA-TAPE, a CAMERA-MEMORY,
és a PLAY/EDIT üzemmódok mindegyikéhez
28 menüelem vehető fel az egyéni menübe. Ha
többet szeretne felvenni, akkor előbb egy
kevésbé fontosat törölnie kell (88. oldal).
Érintse meg az [ADD] elemet.
6
NO
Érintse meg a [YES] elemet.
A menüelem a lista végére kerül.
7
Érintse meg a
gombot.
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
,folytatás
A menü használata
87
Menüelem törlése – Törlés
5
Érintse meg a [YES] elemet.
A kijelölt elem törlődik az egyéni
menüből.
1
Érintse meg a
0:00:00
60min
1/3
2
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
60min
P–MENU SET UP
6
Érintse meg a
b Megjegyzés
• A [MENU] és a [P-MENU SET UP] nem
törölhető.
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
– Sorba rendezés
Az egyéni menü elemei tetszőlegesen sorba
rendezhetők.
1
0:00:00
Érintse meg a
DELETE
SORT
RESET
1/3
3
Érintse meg a [DELETE] elemet.
0:00:00
60min
Select button to delete.
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
END
2
gombot.
0:00:00
60min
END
ADD
gombot.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
60min
P–MENU SET UP
0:00:00
END
4
Érintse meg a törlendő menüelemet.
60min
DELETE
0:00:00
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
88
NO
A menü használata
ADD
DELETE
SORT
RESET
3
Érintse meg a [SORT] elemet.
60min
Select button to move.
1/3
4
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Visszatérés az
alaphelyzethez – Alaphelyzet
0:00:00
END
Miután elemeket vett fel és törölt az egyéni
menüből, lehetősége van arra is, hogy
visszatérjen a gyárilag elkészített egyéni
menühöz.
Érintse meg az áthelyezendő
menüelemet.
1
Érintse meg a
0:00:00
60min
60min
Select new location.
1
EXPO–
SURE
4
SPOT
FOCUS
6
PRGRAM
AE
FADER
1/3
5
1
2
FADER
MENU
SPOT
FOCUS
4
SPOT
METER
5
EXPO–
SURE
6
PRGRAM
AE
1/3
6
1/3
Érintse meg a
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
EXPO–
SURE
PRGRAM
AE
OK
2
Érintse meg a [P-MENU SET UP]
elemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a
képernyőn, a
/
gombok
segítségével addig görgesse a menüt,
amíg meg nem jelenik az illető elem.
0:00:00
3
FADER
END
A
/
gombok segítségével vigye
a menüelemet a kívánt helyre.
60min
Select new location.
MENU
A menü használata
5
SPOT
METER
0:00:00
2
MENU
3
gombot.
END
60min
P–MENU SET UP
OK
0:00:00
END
ADD
DELETE
SORT
RESET
gombot.
További menüelemek áthelyezéséhez
ismételje meg a 4–6. lépéseket.
3
7
Érintse meg a [RESET] elemet.
Érintse meg az [END] elemet.
60min
RESET
8
Érintse meg a
gombot.
0:00:00
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
YES
NO
b Megjegyzés
• A [P-MENU SET UP] nem helyezhető át.
,folytatás
A menü használata
89
4
Érintse meg a [YES] elemet.
60min
RESET
0:00:00
Are you sure ?
NO
5
YES
Érintse meg a [YES] elemet.
Az egyéni menü tartalma ismét meg fog
egyezni a gyárilag elkészítettel.
Ha mégsem kíván visszatérni az egyéni
menü alaphelyzetéhez, a [NO] elemet
érintse meg.
6
90
Érintse meg a
A menü használata
gombot.
Videomagnóról és tévéről felvétel
készíthető kazettára és „Memory Stick”
memóriakártyára (93. oldal). A
kamerával készített felvétel pedig
átmásolható másik felvevő eszközre
(92. oldal).
Az ábrán látható módon csatlakoztassa a
kamerát a televíziókészülékhez, illetve a
videomagnóhoz.
Másolás/Szerkesztés
A kamera
csatlakoztatása
videomagnóhoz,
televíziókészülékhez
A/V aljzat
Csatlakoztatás i.LINK kábellel
i.LINK kábel (külön
i.LINK aljzat
megvásárolható)
DV aljzat
Másolás/Szerkesztés
S VIDEO aljzat
Sárga
A/V átjátszókábel
(mellékleve)
Fehér
Piros
Videomagnó
vagy TV
Jeláramlás iránya
* A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon (külön
megvásárolható) S videokábelt. Ha a
csatlakoztatott készülék rendelkezik S videó
aljzattal, akkor ne a sárga videodugót használja,
hanem az S videó dugót dugja be az S videó
aljzatba. Ha csak az S videó dugó használja, a
hang nem jut át a másik készülékbe.
b Megjegyzések
• A kamerát más készülékekhez A/V
átjátszókábellel csatlakoztassa. A csatlakoztatás
előtt győződjék meg arról, hogy a
(STANDARD SET) menü [DISPLAY]
pontjában a beállított érték [LCD PANEL]-e
(ez a gyári beállítás) (84. oldal).
• Ha a kamerát monó készülékhez csatlakoztatja,
az A/V átjátszókábel sárga dugóját dugja a
videomagnó vagy a TV videoaljzatába, a piros
(jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja az audioaljzatába.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
91
A kamera csatlakoztatása i.LINK
kábellel
Ha a kamerát a másik készülékhez a
DV
aljzaton át kívánja csatlakoztatni,
használjon (külön megvásárolható) i.LINK
kábelt. Így kiváló minőségű képet kap, mert
a video- és audiojeleket a készülékek
digitális formában továbbítják. Ne feledje,
hogy a képet és a hangot külön-külön nem
lehet rögzíteni. A részleteket lásd a
130. oldalon.
Másolás másik
kazettára
Lehetőség van arra, hogy a kamerán
lejátszott képet másik felvevő készülékre
(például videomagnóra) átmásolja, illetve
szerkesztve átmásolja.
1
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(91. oldal).
2
A videomagnót készítse elő felvételre.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
3
A kamerát készítse elő lejátszásra.
• Tegye be a felvételt tartalmazó
kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerán indítsa le a lejátszást, a
videomagnón pedig a felvételt.
További részletek a videomagnó
használati útmutatójában találhatók.
5
Amikor befejeződik a másolás, állítsa
le a kamerát és a videomagnót.
b Megjegyzések
• Ha a kamera a videomagnóhoz a DV aljzaton
át csatlakozik, akkor a „Memory Stick”
memóriakártya áttekintő képernyőjén megadott
szavak, a kijelzők és a memóriakártyán rögzített
felirat nem kerülhetnek rá a felvételre.
• Ha a másoláshoz az A/V átjátszókábelt
használja, akkor a kijelzőket, szimbólumokat
(így például az időkódot) a DSPL/BATT INFO
gomb megnyomásával tüntesse el a képernyőről
92
Másolás/Szerkesztés
(57. oldal). Ha ezt nem teszi, a jelzések,
szimbólumok rákerülnek a felvételre.
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket a
képernyőn (57. oldal).
• Képeffektussal ([PICT. EFFECT] 71. oldal) és
digitális effektussal (43. oldal, 51) módosított,
valamint a lejátszás közben felnagyított
(56. oldal) képeket nem lehet a DV
csatlakozón keresztül átmásolni.
• Ha i.LINK átjátszókábelt használ és a
videomagnóra való átjátszás közben szünetre
állítja a kamerán a lejátszást, a felvett kép
egyenetlen lesz.
• Ha más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben felvett kazettát másol át a DV
csatlakozón át, előfordulhat, hogy a felvett kép
hullámozni fog. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Lejátszáskor a képjelek
digitális formában távoznak a DV aljzatból.
Felvétel készítése
videomagnóról és
televízióról
Kazettára és „Memory Stick”
memóriakártyára videomagnón lejátszott
felvételek és tévéműsorok is rögzíthetők.
A „Memory Stick” memóriakártyára egy
jelenet állóképként is rögzíthető.
A felvételhez tegyen be egy kazettát vagy
„Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába.
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzések
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező jeleket
tud rögzíteni. Például a (SECAM rendszerű)
francia videók és tévéműsorok nem vehetők fel
tökéletesen. A televíziós színrendszerekről
bővebben a XXLásd a 124. oldalonXX oldalon
olvashat.
• Ha a PAL jelet 21 érintkezős átalakító
közbeiktatásával kívánja a kamerához
továbbítani, (külön megvásárolható) kétirányú
21 érintkezős illesztőt kell használnia.
Mozgóképek felvétele
1
A televíziót, illetve a videomagnót
csatlakoztassa a kamerához
(91. oldal).
2
Ha videomagnóról készít felvételt,
tegyen bele egy kazettát.
3
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
A kamerával vegye fel a mozgóképet.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
93
Ha kazettára készít felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
Ha ez az elem nem látható a
képernyőn, akkor érintse meg a
/
gombok valamelyikét. Ha nem
találja, akkor érintse meg a [MENU]
elemet, és jelölje ki az
(EDIT/
PLAY) menüben (76. oldal).
3 Érintse meg a [REC PAUSE] elemet.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] elemet.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY)
menüt, majd a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
5
6
Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] elemet.
7
Állítsa le a felvételt.
Ha kazettára készít felvételt
Érintse meg az
(állj) gombot vagy
a [REC PAUSE] elemet.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt
Érintse meg a [REC STOP] elemet.
94
Állóképek felvétele
1
Hajtsa végre a „Mozgóképek
felvétele” (93. oldal) fejezet 1–3.
lépéseit.
2
Játssza le azt a videót vagy kapcsoljon
arra a tévéműsorra, amelyből képet
kíván rögzíteni.
A videomagnón indítsa el a lejátszást,
illetve válasszon ki egy tévécsatornát.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera LCD
képernyőjén.
8
z Ötletek
• Ha a kamerát más eszközhöz i.LINK kábellel
csatlakoztatja, megjelenik a
szimbólum.
(Előfordulhat, hogy ez a szimbólum a televízió
képernyőjén is megjelenik.)
• Ha „Memory Stick” memóriakártyára készít
felvételt, kihagyhatja a 4. lépést, a 6. lépésben
pedig megnyomhatja a REC START/STOP
gombot.
• A zajmentes átmenet biztosítása érdekében azt
javasoljuk, hogy egyazon szalagra ne készítsen
Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben is és
Digital8
rendszerben is felvételt.
Érintse meg a
gombot.
Másolás/Szerkesztés
, majd pedig a
A tévékészülékről, illetve a
videomagnóról érkező kép megjelenik a
kamera képernyőjén.
3
Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja le
egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép, majd
nyomja le teljesen a gombot.
A kamera a képet csak akkor rögzíti, ha
teljesen lenyomja a PHOTO gombot.
Ha mégsem kívánja rögzíteni a képet,
engedje el a gombot, majd a fenti
útmutatások szerint válasszon ki egy
másik jelenetet.
Másolás
kazettáról
„Memory Stick”
memóriakártyára
„Memory Stick” memóriakártyára (monó
hangú) mozgóképet és állóképet is
felvehet.
Ügyeljen arra, hogy a kamerában egy
Digital8 rendszerben rögzített felvételt
tartalmazó kazetta és egy „Memory
Stick” memóriakártya legyen.
1
meg a
REC CTRL
(lejátszás) gombot.
0:00:00:00
REC
START
2min
5 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [REC START] elemet.
6 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol le
kívánja állítani a felvételt, érintse meg
a [REC STOP] elemet.
7 A lejátszás leállításához érintse meg
az
(állj) gombot.
8 Érintse meg a
, majd pedig a
gombot.
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Keresse meg és rögzítse a felvenni
kívánt jelenetet.
Ha állóképet vesz fel
1 A lejátszás megkezdéséhez érintse
meg a
(lejátszás) gombot.
2 Amikor elérkezik az a jelenet,
amelyet rögzíteni kíván, nyomja le
egy kicsit a PHOTO gombot.
Ellenőrizze, megfelelő-e a kép, majd
nyomja le teljesen a gombot.
60min
101
FINE
20
CAPTURE
P-MENU
Ha mozgóképet rögzít
1 Érintse meg a
gombot.
2 Érintse meg a [MENU] elemet.
3 Válassza az
(EDIT/PLAY)
menüt, majd a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
b Megjegyzések
• Adatkód és felirat nem vehető át „Memory
Stick” memóriakártyára. Azt a dátumot és
időpontot, amikor a kép a „Memory Stick”
memóriakártyára rákerül, a kamera a
memóriakártyára is rögzíti.
• A kamera a hangot 32 kHz-es monó hangként
rögzíti.
• Amikor kazettáról készít állóképet, a kamera a
képet még akkor is [FRAME] üzemmódban
rögzíti, ha a menüben a [FIELD] üzemmódot
választotta (68. oldal).
• Ha különféle rendszerű felvételeket tartalmazó
kazettáról (Digital8
és más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített
felvételek esetén) vesz át képet, akkor
előfordulhat, hogy a „Memory Stick”
memóriakártyára a különböző rendszerek
közötti átmenetek nem tökéletesen kerülnek rá.
z Ötletek
• Mozgóképet úgy is rögzíthet, hogy a kazetta
lejátszása közben megnyomja a REC START/
STOP gombot.
• A mozgóképek felvételi idejére vonatkozóan
lásd a 27. oldalon.
Másolás/Szerkesztés
95
Másolás/Szerkesztés
2
4 A lejátszás megkezdéséhez érintse
Állóképek
másolása
„Memory Stick”
memóriakártyáról
kazettára
Kazettára állóképek is rögzíthetők.
Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamerában benne van egy kazetta és a
képeket tartalmazó „Memory Stick”
memóriakártya.
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
A
(vissza) és az
(előre)
gombok segítségével keresse meg azt
a helyet, ahonnan el kívánja kezdeni a
másolást, majd érintse meg az
(állj) gombot.
3
Érintse meg a
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az átmásolandó állóképet.
5
Érintse meg a
6
Érintse meg a
ikont tartalmazó
[
REC CTRL] elemet.
gombot.
gombot.
Ha ez az elem nem látható a képernyőn,
akkor érintse meg a
/
gombok
valamelyikét. Ha nem találja, akkor
érintse meg a [MENU] elemet, és jelölje
ki az
(EDIT/PLAY) menüben.
7
Érintse meg a [REC PAUSE] elemet.
8
Érintse meg a [REC START] elemet.
Ekkor a kijelölt kép rákerül a kazettára.
96
Másolás/Szerkesztés
9
Amikor le kívánja állítani a felvételt,
érintse meg az
(áll) gombot vagy
a [REC PAUSE] elemet.
Ha további állóképeket is át kíván
másolni, a
/
gombok
segítségével jelölje ki őket, majd ismét
hajtsa végre a 7–9. lépéseket.
10Érintse meg a
, majd pedig a
gombot.
b Megjegyzések
• Az áttekintő képernyő nem másolható át.
• Előfordulhat, hogy ezzel a kamerával nem lehet
átmásolni számítógépen módosított vagy más
kamerával felvett képeket.
• MPEG klipek kazettára nem másolhatók át.
Kazettán
kiválasztott
jelenetek
másolása
– Digitális műsorszerkesztés
A kazettán kiválaszthat legfeljebb 20
jelenetet (műsort), és ezeket a kívánt
sorrendben más készülékre, például
videomagnóra, illetve a kamerába tett
„Memory Stick” memóriakártyára
rögzítheti.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
veszi fel a műsort, akkor hagyja ki az 1. és
2. lépést, és „A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből” (101. oldal)
fejezettel kezdje a munkát.
b Megjegyzés
• A digitális műsorszerkesztést csak olyan
videomagnóval lehet végrehajtani, amely
értelmezni és használni tudja az [IR SETUP]
kódokat.
1
A készülékek mind A/V
átjátszókábellel, mind pedig i.LINK
kábellel csatlakoztathatók. A másolás az
i.LINK kábel esetén egyszerűbben
végrehajtható.
2
Készítse elő a videomagnót.
• Tegyen be egy kazettát, amelyre majd
rögzíti a felvételt.
• Ha a videomagnón beállítható, hogy
küld vagy fogad jeleket, állítsa be,
hogy fogadja a jeleket (bemeneti
(input) mód).
3
Törölje ki a nem kívánt jelenetet
Változtatassa meg
a sorrendet
A videomagnót felvevő készülékként
csatlakoztassa a kamerához
(91. oldal).
Másolás/Szerkesztés
b Megjegyzés
• Más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben készített felvételt tartalmazó
kazetta esetén nem működik a digitális
műsorszerkesztés.
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
Készítse elő a kamerát (lejátszásra).
• Tegyen be egy, a szerkesztendő
anyagot tartalmazó kazettát.
• A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
4
Érintse meg a
5
Érintse meg a [MENU] elemet.
gombot.
A szerkesztés eredménye
60min
1. lépés
: A kamera és a
videomagnó előkészítése
0:00:00:00
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
97
6
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(EDIT/PLAY)
menüelemet, majd érintse meg az
gombot.
60min
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
REC CTRL
7
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [PROG. EDIT] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
PROG. EDIT
0:00:00:00
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
8
MEMORY
STICK
Érintse meg az [OTHER DEVICE]
(más készülék) elemet.
PROG. EDIT
MARK START
IN
11Jelölje ki az [IR] vagy az [i.LINK]
elemet.
Ha A/V átjátszókábelt használ
Érintse meg az [IR] elemet, majd az
gombot. Kövesse „Az [IR SETUP] kód
beállítása” (98. oldal) fejezetben leírt
lépéseket.
Ha i.LINK kábelt használ
Érintse meg a [i.LINK] elemet, majd
pedig az
gombot. Folytassa a „2.
lépés : A kamera és a videomagnó
szinkronizálása” (100. oldal) fejezettel.
Az [IR SETUP] kód beállítása
Ha A/V átjátszókábelt használ, akkor
ellenőrizze az [IR SETUP] kód-jelet, hogy
megbizonyosodjék arról, hogy a kamera
(infravörös jelekkel) valóban vezérelni
tudja a videomagnót.
Infravörös jeladó
Infravörös érzékelő
Videomagnó
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
A/V átjátszókábel
(mellékleve)
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
1 Érintse meg a
Érintse meg az [EDIT SET] elemet.
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
10Érintse meg a [CONTROL] elemet.
PROG. EDIT
CONTROL
IR
98
0:00:00:00
IR
gombot, majd az [IR
SETUP] elemet.
2 A
/
gombok segítségével
jelölje ki a videomagnó [IR SETUP]
kódját, majd érintse meg az
gombot.
A videomagnó [IR SETUP] kódját az
„[IR SETUP] kódok” (99. oldal) fejezet
ismerteti. Ha videomagnójának gyártója
mellett egynél több kód is szerepel,
akkor egyenként próbálja ki őket, és
válassza ki azt, amelyikkel a készülék
működik.
3 Érintse meg a [PAUSEMODE]
i. LINK
Másolás/Szerkesztés
elemet.
4 Jelölje ki a videomagnón a
felvételszüneti állapot
megszüntetésének módját, majd érintse
meg az
gombot.
A művelet részleteit a videomagnó
használati útmutatója tartalmazza.
5 A kamerát és a videomagnót helyezze
egymástól kb. 30 cm-re, fordítsa a
kamera infravörös jeladóját a
videomagnó infravörös érzékelője felé,
és ügyeljen arra, hogy ne legyen köztük
semmiféle akadály.
6 Tegyen be egy kazettát a
videomagnóban, és a videomagnót
állítsa felvételi szünetre.
7 Érintse meg az [IR TEST] elemet.
8 Érintse meg az [EXEC] elemet.
A kamera beépítve ismeri az alábbi [IR
SETUP] kódokat. (A gyári beállítás: „3”.)
Gyártó
[IR SETUP] kód
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
Másolás/Szerkesztés
Ha helyes a beállítás, a videomagnó
megkezdi a felvételt. Amikor véget ér az
[IR SETUP] kód ellenőrzése,
megjelenik a [Completed.] (Kész.)
üzenet.
Folytassa a „2. lépés : A kamera és a
videomagnó szinkronizálása”
(100. oldal) fejezettel.
Ha nem kezdődik meg a felvétel,
válasszon másik [IR SETUP] kódot, és
próbálja újra.
[IR SETUP] kódok
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
99
Gyártó
[IR SETUP] kód
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
2. lépés
: A kamera és a
videomagnó szinkronizálása
Ha egy videomagnóba tett kazettán első
alkalommal hajtja végre a digitális
műsorszerkesztést, kövesse az alábbi
lépéseket. Ha a videomagnót már
beállította az alábbi eljárással, akkor
kihagyhatja e kezdeti lépéseket.
A kamerát és a videomagnót azért
célszerű szinkronizálni, hogy ne maradjon
le a felvételről a jelenet eleje.
1
Vegye ki a kazettát a kamerából.
Készítsen elő papírt és ceruzát.
2
A videomagnót állítsa be felvételi
szünetre.
Ha a 98. oldal 11. lépésében az [i.LINK]
csatlakoztatási lehetőséget választotta,
ugorja át ezt a lépést.
* TV/videó rész
bMegjegyzés
• Engedje, hogy a kazettában a szalag
kb. 10 másodpercig forogjon, majd
állítsa szünetre a készüléket. Ha a
felvételt a kazetta legelején indítja,
előfordulhat, hogy a jelenet eleje
lemarad.
3
Érintse meg a
gombot, majd az
[ADJ TEST] elemet.
PROG. EDIT
ADJ TEST
0:00:00:00
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
100
Másolás/Szerkesztés
CANCEL
4
Érintse meg az [EXEC] elemet.
9
Ekkor (kb. 50 másodpercnyi) felvétel
készül, rajta 5 [IN] és [OUT] jel,
amelyek mindegyike a szinkronizálást
szolgálja. A felvétel befejeztekor a
[Completed.] (Kész.) üzenet jelenik
meg.
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
0
-60~+240
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
10A
Completed.
5
Érintse meg a [CUT- OUT] elemet.
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CUT-OUT] jelekhez
kiszámított átlagértéket, majd érintse
meg az
gombot.
A videomagnón csévélje vissza a
kazettát, majd lassítva kezdje el
lejátszani.
Ezzel beállította a felvétel számított
leállási pontját.
11Érintse meg kétszer az [END] elemet.
Minden [IN] jelhez 5 nyitó, minden
[OUT] jelhez 5 záró szám jelenik meg.
7
Jegyezze fel az egyes [CUT-IN]
jeleknél megjelenő nyitó, és az egyes
[CUT-OUT] jeleknél megjelenő záró
számokat, majd számítsa ki a [CUTIN], valamint a [CUT-OUT] jeleknél
megjelenő számok átlagát.
Érintse meg a [CUT-IN] elemet.
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
0
A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből
Másolás/Szerkesztés
6
Ha a videomagnóban lévő kazettán első
alkalommal végez digitális
műsorszerkesztést, akkor a művelet
megkezdése előtt hajtsa végre az 1. és 2.
lépésben leírtakat (97–100. oldal).
b Megjegyzés
• A feliratok és a kijelzőn megjelenő
szimbólumok és kijelzések nem másolhatók.
Azok a feliratok azonban, amelyeket a szalag
már tartalmaz, rákerülnek a felvételre.
-60~+240
1
8
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [CUT-IN] jelekhez
kiszámított átlagértéket, majd érintse
meg az
gombot.
Készítsen elő egy kazettát vagy
„Memory Stick” memóriakártyát.
Tegye be a lejátszandó kazettát a
kamerába.
Ha kazettára készít felvételt, tegye be a
videomagnóba azt a kazettát, amelyre a
felvételt rögzíteni kívánja.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt, tegyen be a kamerába
egy „Memory Stick” memóriakártyát.
Ezzel beállította a felvétel számított
kezdőpontját.
2
Érintse meg a
gombot.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
101
3
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt
1 Érintse meg a [MEMORY STICK]
elemet.
Érintse meg a [MENU] elemet.
60min
0:00:00:00
PROG. EDIT
MARK START
IN
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
OK
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki az
(EDIT/PLAY)
menüelemet, majd érintse meg az
gombot.
60min
2 A kívánt képméret kiválasztásához
szükség szerint érintse meg többször
az [IMAGE SIZE] (képméret)
elemet.
0:00:00:00
D. EFFECT
7
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
REC CTRL
5
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a [PROG. EDIT] elemet,
majd érintse meg az
gombot.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
8
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
Érintse meg a [MARK IN] elemet.
Ezzel beállította az első műsorrész
kezdőpontját; a műsor-jel felső része
világoskékké válik.
0:00:00:00
PROG. EDIT
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet elejét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
Ha „Memory Stick” memóriakártyára készít
felvételt, megjelenik a [IMAGE SIZE]
(képméret) elem.
MEMORY
STICK
PROG. EDIT
MARK START
OUT
6
Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a videomagnóban lévő kazettára
készít felvételt
Érintse meg az [OTHER DEVICE]
(más készülék) elemet.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
A kamerán keresse meg az első
átmásolandó jelenet végét, majd
állítsa szünetre a lejátszást.
A megállási pontot a
/
(képkocka) gombok segítségével
finomíthatja.
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
102
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
Másolás/Szerkesztés
10Érintse meg a [MARK OUT] elemet.
Ezzel beállította az első műsorrész
végpontját; a műsor-jel alsó része
világoskékké válik.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
END
11A 7–10. lépések ismételt
végrehajtásával állítsa össze a műsort.
12A videomagnót állítsa felvételi
szünetre.
13Érintse meg a [START] elemet.
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
14Érintse meg az [EXEC] elemet.
A kamera megkeresi az első műsorrész
elejét, majd elkezdődik a felvétel.
A keresés során a [SEARCH], a
szerkesztés (felvétel) során az
[EDITING] üzenet jelenik meg.
–x1
A 13. lépésben érintse meg az [CANCEL]
elemet.
A műsort a készülék a memóriában tárolja
mindaddig, amíg a kazettát ki nem veszi.
Műsor törlése
1 Hajtsa végre a „A műsor elkészítése a
kiválasztott jelenetekből” (101. oldal)
fejezet 1–6. lépéseiben leírtakat, majd
érintse meg az [UNDO] elemet.
2 A legutóbb beállított műsorrész
törléséhez érintse meg a [DEL
1MARK] elemet. Az összes műsorrész
az [ALL ERASE] elem megérintésével
törölhető.
3 Érintse meg az [EXEC] elemet.
A műsorrészek kitörlődnek.
E művelet megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
SEARCH
Az összeállított műsor mentése
anélkül, hogy felvételre kerülne
0:00:00:00
Másolás/Szerkesztés
Ha „Memory Stick” memóriakártyára
készít felvételt vagy ha a kamera i.LINK
kábellel csatlakozik a videomagnóhoz,
ugorja át ezt a lépést.
CANCEL
A digitális műsorszerkesztés
befejezése
Érintse meg az [END] elemet.
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
START
műsorszerkesztő funkció automatikusan
leáll.
A felvétel megszakításához érintse meg
a [CANCEL] elemet.
b Megjegyzések
• Üres szalagrészen sem a kezdő-, sem a végpont
nem állítható be. Ha valamely műsorrész üres
szalagrészt is tartalmaz, akkor előfordulhat,
hogy a megjelenő teljes lejátszási idő nem
pontos.
• Ha i.LINK kábeles kapcsolat esetén nem tudja
megfelelően működtetni a készüléket, a 11.
lépésben válasszon ki egy [IR] kódot (98. oldal),
és állítsa be az [IR SETUP] kódot.
SCENE 1/3
CANCEL
END
Amikor egy műsorrész felvétele
befejeződik, jele narancssárgából
világoskékké válik. Amikor az összes
műsorrész rögzítésre került, a
Másolás/Szerkesztés
103
Képek törlése
A „Memory Stick” memóriakártyáról
letörölhető az összes kép, és letörölhetők
csak a kijelölt képek is.
1
2
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
Érintse meg a
60min
101–0001
gombot.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a törlendő képet.
Érintse meg a
DELETE
101–0001
2 / 10
gombot.
101
Delete this image?
YES
5
NO
Érintse meg a [YES] elemet.
Ekkor a kamera törli a kijelölt képet.
A törlés elvetéséhez a [NO] elemet
érintse meg.
Az összes kép kitörlése
Válassza a
(MEMORY SET) menüt,
majd érintse meg az [
ALL ERASE]
elemet (69. oldal).
104
Másolás/Szerkesztés
Ha hatosával nézi a képeket, könnyen
kiválaszthatja, melyiket kívánja kitörölni.
1 A POWER kapcsolót eltolva válassza ki
a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
3
4
5
6
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a
gombot.
Érintse meg a [
DELETE] elemet.
Érintse meg a kitörlendő képet.
A törölt képen a szimbólum jelenik
meg.
Az előző, illetve a következő 6 kép a
/
gombok segítségével
jeleníthető meg.
7 Érintse meg a
gombot.
8 Érintse meg a [YES] elemet.
P-MENU
3
Képek törlése az áttekintő
képernyőn
Ekkor a kamera törli a kijelölt képeket.
A törlés elvetéséhez a [NO] elemet
érintse meg.
b Megjegyzések
• Ha a „Memory Stick” memóriakártya írásvédett
(127. oldal), róla képek nem törölhetők.
Hasonlóan nem törölhetők a védett képek sem
(105. oldal).
• A törölt képeket nem lehet visszaállítani. Ezért
törlés előtt gondosan ellenőrizze, valóban törli-e
a képeket.
Képek
megjelölése
speciális jelekkel
5
Érintse meg a [PROTECT] elemet.
PROTECT
101–0002
2/ 10
101
– Képvédelem/Nyomtatási jel
Győződjék meg arról, hogy a „Memory
Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolója nem „írásvédett” állásban van.
6
Érintse meg azt a képet, amelyet
védelemmel kíván ellátni.
A kijelölt képen
megjelenik a szimbólum.
PROTECT
A véletlen törlés
megakadályozása – Képek
védelme
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a
gombot.
gombot.
101
OK
7
Érintse meg a
8
Érintse meg az [END] elemet.
gombot.
Másolás/Szerkesztés
A képek véletlen törlésének
megakadályozása érdekében a
kiválasztott képeket védelemmel láthatja
el.
101–0002
2/ 10
A kép védelmének feloldása
Hajtsa végre az 1–5. lépéseket, majd a
védelem feloldásához érintse meg a képet.
Ekkor a képről eltűnik a - szimbólum.
Állóképek kijelölése
nyomtatásra – Nyomtatási jel
END
101–0002
2/ 10
4
101
SET
Érintse meg a
gombot.
SET
Amikor a kamerán végignézi a képeket,
megjelölheti azokat, amelyeket később
majd ki szeretne nyomtatni. (A
példányszám nem adható meg.)
A kamera a kijelölt képeket a DPOF
(Digital Print Order Format – a digitális
nyomtatási utasítás formátuma)
szabványnak megfelelően jelöli meg.
END
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
105
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a
gombot.
gombot.
END
101–0002
2/ 10
4
101
gombot.
SET
END
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Érintse meg a [PRINT MARK]
elemet.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
6
101
Érintse meg azt a képet, amelyet
később ki kíván nyomtatni.
A kijelölt képen
megjelenik a
szimbólum.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
106
101
OK
7
Érintse meg a
8
Érintse meg az [END] elemet.
Másolás/Szerkesztés
Hajtsa végre az 1–5. lépéseket, majd a
nyomtatási jel törléséhez érintse meg a
képet.
Ekkor a képről eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzés
• Ha a „Memory Stick” memóriakártyán már
vannak más készüléken nyomtatási jellel ellátott
képek, akkor a kamerával ne jelöljön meg
további képeket, mert ezzel befolyásolhatja a
más készülékkel létrehozott nyomtatási jellel
megjelölt képek jellemzőit.
SET
Érintse meg a
A nyomtatási jel törlése
gombot.
Felvételek
nyomtatása
(PictBridge
nyomtatón)
1
A POWER kapcsolót eltolva válassza
ki a PLAY/EDIT üzemmódot.
2
Érintse meg a
3
Érintse meg a [MENU] elemet.
PictBridge funkcióval rendelkező
nyomtatón a kamerára rögzített
állóképek még számítógép nélkül is
könnyen kinyomtathatók. Ehhez nem
kell mást tennie, minthogy a kamera
menüjében beállítja a megfelelő
csatlakoztatási módot, majd a kamerát az
USB kábellel a nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
4
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(STANDARD SET),
majd az [USB-PLY/EDT] elemet,
aztán érintse meg az
gombot.
5
Jelölje ki a [PictBridge] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
6
Érintse meg a
7
A mellékelt USB kábellel
csatlakoztasson egy nyomtatót a
kamera USB aljzatára (140. oldal).
gombot.
Másolás/Szerkesztés
z Ötlet
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával és
digitális fényképezőgéppel készített állóképek
kinyomtatására, függetlenül a képkészítő
készülék gyártójától.
gombot.
Az USB aljzat az egyes
nyomtatótípusokon máshol
helyezkedhet el. A részleteket a
nyomtató használati útmutatója
tartalmazza.
Tegye be az állóképeket tartalmazó
„Memory Stick” memóriakártyát a
kamerába. Tegyen papírt a nyomtatóba,
és kapcsolja be.
A kamera és a nyomtató
csatlakoztatása
b Megjegyzés
• A kamerához mellékelt hálózati tápegységet
csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzatba.
,folytatás
Másolás/Szerkesztés
107
8
A
/
gombok segítségével
jelölje ki a
(PICT. APPLI.)
módot, majd a [PRINT] elemet, aztán
érintse meg az
gombot.
4
A felvétel dátumának és
időpontjának rányomtatása a képre
1 Érintse meg a
gombot, majd a
[DATE/TIME] elemet.
2 Jelölje ki a [DATE] (dátum) vagy a
[DAY&TIME] (dátum és időpont)
elemet, majd érintse meg az
gombot.
A gyári beállítás [OFF] (egyik sem).
Amikor létrejön a kamera és a nyomtató
közti kapcsolat, a képernyőn megjelenik
a
szimbólum.
1 / 10
PRINT
101–0001
101
END
PictBridge szimbólum
SET
EXEC
Érintse meg az [END] elemet.
5
Érintse meg az [EXEC] elemet.
A képernyőn a kamera a művelet
jóváhagyását kéri.
És megjelenik a „Memory Stick”
memóriakártyán lévő valamelyik kép is.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
b Megjegyzések
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
• Ha az [USB-PLY/EDT] értékét a menüben nem
állítja [PictBridge]-re, a nyomtató és a kamera
között nem épül fel a kapcsolat. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Nyomtatás
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
NO
YES
6
Érintse meg a [YES] elemet.
A nyomtatás befejeztekor a
képernyőről eltűnik a [Printing...]
(Nyomtatás...) üzenet, és ismét a
képkijelölő képernyő jelenik meg.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
1
2
3
A
(előző kép)/
(következő
kép) gombok segítségével jelölje ki a
kinyomtatandó képet.
CANCEL
Érintse meg a
, majd a [COPIES]
(példányszám) elemet.
Újabb kép nyomtatása
A
/
gombok segítségével
állítsa be, hány példányban kívánja
kinyomtatni a képet, majd érintse
meg az
gombot.
A nyomtatás leállítása
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb 20
példány nyomtatható.
108
Keep USB cable connected.
Másolás/Szerkesztés
Ismételje meg az 1–6. lépéseket.
Nyomtatás közben érintse meg a
[CANCEL] elemet.
A nyomtatás befejezése
Érintse meg az [END] elemet, majd húzza ki
az USB kábelt a kamerából és a
nyomtatóból.
b Megjegyzések
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
próbálkozzék az alábbi műveletekkel, mert nem
kívánt működést eredményezhetnek:
– ne változtassa meg a POWER kapcsoló állását,
– ne húzza ki az USB kábelt sem a kamerából,
sem a nyomtatóból,
– ne vegye ki a „Memory Stick” memóriakártyát
a kamerából.
• Ha a nyomtató leáll, húzza ki az USB kábelt, és
kezdje az egész műveletet a legelejéről.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem nyomtatható
ki. Tanulmányozza át a nyomtató használati
útmutatóját.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel a kamerával
rögzített képek kinyomtathatók.
Másolás/Szerkesztés
Másolás/Szerkesztés
109
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen
probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma
továbbra is fennáll, iktassa ki az
áramforrást és forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
„C:ss:ss” jelenik meg, bekapcsolt az
öndiagnózis funkció. A részleteket Lásd a
118. oldalon.
Általános műveletek
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor lemerült, lemerülőben van, vagy nincs a kamerán.
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (14. oldal)
cA hálózati tápegységet dugja a fali csatlakozóaljzatba, a kamerát
üzemeltesse a tápegységről. (17. oldal)
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
cHúzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali
csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az akkumulátort, majd körülbelül 1
perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még mindig nem
működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot. Ha megnyomja a RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket
veszi fel. Ez alól csak az egyéni menü elemei képeznek kivételt.
Nem működik a mellékelt
távirányító.
cA
(STANDARD SET) menüben a [REMOTE CTRL]
értékét állítsa [ON]-ra. (83. oldal)
cTegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/–
polaritásra. Ha ez nem oldja meg a problémát, az elem teljesen
lemerült. Tegyen be új elemet. (141. oldal)
cA kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el
minden akadályt.
Akkumulátor/Áramforrás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha a kijelző
töltésekor nem világít.
most sem gyullad fel, az azt jelzi, hogy nem jön áram a fali
csatlakozóaljzatból.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése. (14. oldal)
A CHG töltésjelző az akkumulátor cAz akkumulátor nem jól van a kamerán. Igazítsa meg. Ha ez nem
töltésekor villog.
oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az akkumulátor sérült. (14. oldal)
110
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• Túl hideg van, vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort. A
jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (14. oldal, 129)
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• Túl hideg vagy túl meleg van, vagy nem töltötte elég sokáig az
akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
cTöltse fel teljesen az akkumulátort. Ha ez nem oldja meg a
problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra. Lehet, hogy a
jelenlegi sérült. (14. oldal, 129)
A kamera gyakran kikapcsol,
pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés
szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató kijelző,
vagy nem töltötte elég sokáig az akkumulátort.
cA kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort. (14. oldal)
A kamera váratlanul kikapcsol.
•A
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT OFF]
(automatikus kikapcsolás) értéke [5 min]. (85. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát.
(17. oldal)Vagy használja a hálózati tápegységet.
Hiba lép fel, amikor a kamerát a
hálózati tápegységhez
csatlakoztatja.
cKapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból. Aztán ismét dugja be.
Hibaelhárítás
Kazetta
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettát nem adja ki a
kazettatartó.
cEllenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás
(akkumulátor, hálózati tápegység). (14. oldal)
cVegye le az akkumulátort a kameráról, majd tegye vissza.
(14. oldal)
cTegyen rá a kamerára egy feltöltött akkumulátort. (14. oldal)
A kazetta nem jön ki, pedig a
kazettatartó fedele nyitva van.
• A kamerában pára kezd lecsapódni. (132. oldal)
A kazettán hátralévő idő nem
jelenik meg.
cHa azt szeretné hogy a kazettán hátralévő idő mindig látható
legyen, a
(STANDARD SET) menüben állítsa a [
REMAINING] elem értékét [ON]-ra. (83. oldal)
,folytatás
Hibaelhárítás
111
LCD képernyő/kereső
112
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A képernyőn az üzenetek
ismeretlen nyelven jelennek meg.
cLásd 23. oldal.
A képernyőn ismeretlen kép
jelenik meg.
• A kamera [DEMO MODE] üzemmódban van. (Ha nincs a
kamerában kazetta vagy „Memory Stick” memóriakártya, akkor
körülbelül 10 perccel azután, hogy a kamerát CAMERA-TAPE
üzemmódba kapcsolta, automatikusan [DEMO MODE]
üzemmódba kerül, és elkezdi lejátszani a bemutatót.) A [DEMO
MODE] kikapcsolásához érintse meg az LCD képernyőt vagy
tegyen be egy kazettát vagy „Memory Stick” memóriakártyát. A
[DEMO MODE] a menüben is kikapcsolható ([OFF]). (75. oldal)
A képernyőn ismeretlen
szimbólum jelenik meg.
cNézze meg a szimbólumok listáját. (143. oldal)
A képernyőn a betűk nagyobbak,
mint általában, illetve nem
láthatók a kamera beállításai (
(CAMERA SET) stb.).
cAz EASY gomb megnyomásával lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból (34. oldal, 54).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
cFinoman érintse meg az LCD táblát.
cNyomja meg a DSPL/BATT INFO gombot (vagy a távirányító
DISPLAY gomb gombját). (57. oldal)
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
cÁllítsa be a képernyőt ([CALIBRATION]). (134. oldal)
A keresőben a kép nem éles.
cA kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a
képet. (19. oldal)
A keresőből eltűnt a kép.
cZárja be az LCD táblát. Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben
nem látszik a kép. (19. oldal)
Hibaelhárítás
Felvétel
Ha „Memory Stick” memóriakártyára készít felvételt, akkor nézze meg a „Memory Stick”
fejezetet is. (115. oldal)
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kazettában a szalag nem indul el, cA POWER kapcsolót eltolva válassza ki a CAMERA-TAPE
amikor megnyomja a REC
üzemmódot. (17. oldal)
START/STOP gombot.
cA szalag a végére ért. Csévélje vissza, vagy tegyen be egy másik
kazettát.
cAz írásvédő fület tolja REC állásba, vagy tegyen be egy új kazettát.
(125. oldal)
cPáralecsapódás miatt a szalag hozzátapadt a fejhez vagy a
görgőhöz. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát, és tegye
vissza. (132. oldal)
•A
(STANDARD SET) menüben az [A.SHUT OFF]
(automatikus kikapcsolás) értéke [5 min]. (85. oldal)
cHa körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az
automatikusan kikapcsol.
A POWER kapcsolóval kapcsolja be ismét a kamerát.
(17. oldal)Vagy használja a hálózati tápegységet.
cTöltse fel az akkumulátort. (14. oldal)
Nem működik a SteadyShot
funkció.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT] értékét
állítsa [ON]-ra. (67. oldal)
cA
(CAMERA SET) menüben a [16:9 WIDE] értékét állítsa
[OFF]-ra. (67. oldal)
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
cAz automatikus fókuszbeállítás bekapcsolásához a
(CAMERA
SET) menüben a [FOCUS] értékét állítsa [AUTO]-ra. (40. oldal)
cA felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus
beállításához. Kézzel állítsa be a fókuszt. (40. oldal)
Amikor sötétben gyertyafényt
vagy villanyfényt filmez,
függőleges csík jelenik meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége
nagymértékben eltér egymástól. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt,
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez az elmosódás. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
A kamera váratlanul kikapcsol.
A képernyőn apró fehér, piros, kék • A pontok akkor jelennek meg, amikor a [SLOW SHUTTR], a
vagy zöld pontok jelennek meg.
Super NightShot plus vagy a Color Slow Shutter funkciót használja.
A jelenség nem utal meghibásodásra. (38. oldal, 43)
A kép színei nem valósághűek.
cKapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (38. oldal)
A kép túl világos, a felvétel tárgya
pedig nem jelenik meg a
képernyőn.
cVilágos helyen kapcsolja ki a NightShot plus funkciót. (38. oldal)
cKapcsolja ki az ellenfényt kompenzáló funkciót. (36. oldal)
Nem hallatszik a zárhang.
cA
(STANDARD SET) menüben a [BEEP] értékét állítsa
[MELODY]-ra vagy [NORMAL]-ra. (84. oldal)
Tévéképernyő vagy számítógépképernyő filmezésekor vízszintes
fekete sávok jelennek meg.
cA
(CAMERA SET) menüben a [STEADYSHOT] értékét
állítsa [OFF]-ra (67. oldal)
,folytatás
Hibaelhárítás
113
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Villog a kép vagy vibrálnak a
színek.
cEz akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa
alatt készít felvételt lágy portré vagy sport üzemmódban. Ilyenkor
kapcsolja ki a [PROGRAM AE] funkciót. (64. oldal)
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Nem működik a beépített lámpa.
cA LIGHT gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a
szimbólumot.
cHa a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
Lejátszás
Ha „Memory Stick” memóriakártyán lévő képeket játszik le, akkor nézze meg a „Memory
Stick” fejezetet is. (115. oldal)
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A lejátszás nem működik.
cHa a kazetta a végére ért, csévélje vissza. (49. oldal)
A képen vízszintes csíkok jelennek cA fejet tisztítsa meg a (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
meg. Nem jelenik meg kép, vagy a
(133. oldal)
megjelenő kép életlen.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható.
cA
(STANDARD SET) menüben a [MULTI-SOUND]
értékét állítsa [STEREO]-ra. (80. oldal)
cNövelje a hangerőt. (49. oldal)
cA
(STANDARD SET) menüben az [AUDIO MIX] értékét
vigye egyre távolabb az [ST2] (mellék hangsáv) értéktől, amíg a
hang megfelelően hallható nem lesz. (81. oldal)
cHa S VIDEO csatlakozódugót használ, bizonyosodjék meg arról,
hogy az A/V átjátszókábel piros és fehér dugóját is bedugta.
(59. oldal)
Szakadozott a hang.
cA fejet tisztítsa meg a (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(133. oldal)
Amikor a felvétel dátuma látható a • A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
képernyőn, nem működik a
nem utal meghibásodásra.
dátumkereső funkció.
114
A kamera nem jól játssza le a
képet.
cHa más készüléken Hi8
/Standard 8 mm
rendszerben
készített felvételt játszik le, a
(STANDARD SET) menüben
állítsa a [PB MODE] értékét [
/ ]-ra. (82. oldal)
cHa a kazettáról Digital8
rendszerű felvételt játszik le, a
(STANDARD SET) menüben állítsa a [PB MODE] értékét
[AUTO]-ra. (82. oldal)
„---” látható a képernyőn.
• Amikor a most lejátszott felvételt rögzítették, nem volt beállítva a
dátum és az idő.
• A kamera üres szalagrészt játszik le.
• Ha a szalag zajos vagy sérült, az adatkód nem olvasható le róla.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
Nem működik az END SEARCH
funkció.
• A felvétel befejeztével kivette a kazettát a kamerából.
• A kazetta új, vagy nem tartalmaz felvételt.
Nem megfelelően működik az
END SEARCH funkció.
• A kazetta elején vagy közepén üres szalagrész található. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
„Memory Stick” memóriakártya
Ok és/vagy teendő
Amikor „Memory Stick”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különféle funkciók.
cA POWER kapcsolót állítsa CAMERA-MEMORY vagy PLAY/
EDIT helyzetbe. (17. oldal)
c Tegyen be egy „Memory Stick” memóriakártyát a kamerába.
(22. oldal)
• A „Memory Stick” memóriakártyát személyi számítógépen
formázta meg.
cFormázza meg újra a kamerával (ne feledje, hogy formázáskor
minden adat törlődik). (69. oldal)
A „Memory Stick”
memóriakártyára nem készíthető
felvétel.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
cA memóriakártya megtelt. Törölje a felesleges képeket a „Memory
Stick” memóriakártyáról. (104. oldal)
cFormázza meg a „Memory Stick” memóriakártyát a kamerával,
vagy tegyen be egy másik „Memory Stick” memóriakártyát.
(69. oldal)
• A „100MSDCF” mappát választotta. A „100MSDCF” mappába
nem készíthető felvétel. Ez a mappa csak lejátszásra szolgál.
A képek tényleges méretükben
nem játszhatók le.
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem lehet
tényleges méretükben lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A képadatokat nem lejátszhatók
le.
• Előfordulhat, hogy számítógéppel átnevezett mappákat és fájlokat,
továbbá számítógéppel feldolgozott képeket a kamera nem tud
lejátszani. (Ilyen esetben az illető fájl neve villog.) A jelenség nem
utal meghibásodásra. (128. oldal)
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített felvételt ezzel a
kamerával nem lehet lejátszani. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem lehet képet törölni.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
cOldja fel a kép védelmét. (105. oldal)
• Egyszerre legfeljebb 100 kép törölhető. A képeket törölje 100-nál
kisebb csoportokban.
A „Memory Stick”
memóriakártyát nem lehet
megformázni.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
Az összes kép egyszerre nem
törölhető.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
cOldja fel a kép védelmét. (105. oldal)
Hibaelhárítás
Hibajelenség
,folytatás
Hibaelhárítás
115
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A kép nem védhető le.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
cA műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn. (105. oldal)
A kép nem látható el nyomtatási
jellel.
cA „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolóját állítsa
„írható” helyzetbe. (127. oldal)
cA műveletet ismételje meg az áttekintő képernyőn. (105. oldal)
• Legfeljebb 999 képet lehet nyomtatási jellel ellátni.
• Mozgóképre nem kerülhet nyomtatási jel.
Az adatfájl neve helytelen.
• Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg az általános szokásoknak, a
kamera csak a fájlnevet jeleníti meg.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot. (126. oldal)
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot. (126. oldal)
Másolás/Szerkesztés
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A csatlakoztatott készülékről
cA
(STANDARD SET) menüben a [DISPLAY gomb] értékét
érkező képek nem jelennek meg az
állítsa [LCD PANEL]-re. (84. oldal)
LCD képernyőn és a keresőben.
A kazettáról nem lehet a „Memory • Ha egy kazettára újra és újra felvételt készít, akkor előfordulhat,
Stick” memóriakártyára
hogy nem működik a másolás, illetve hogy az átmásolt kép rossz
állóképeket átmásolni.
minőségű lesz.
116
Kazettáról „Memory Stick”
memóriakártyára mozgóképeket
átmásolni nem lehet.
• A következő esetekben nem működik a másolás, illetve az átmásolt
kép rossz minőségű lesz:
– ha a kazetta üres szalagrészt tartalmaz,
– ha a kazettára sokszor rögzített már felvételt,
– ha a bemenõ jel megszakad.
Nem működik a digitális
műsorszerkesztés a kazettán.
cÁllítsa be helyesen a videomagnó bemenetét, majd ellenőrizze a
kamera és a videomagnó csatlakozását. (91. oldal)
cHa a kamera az i.LINK kábellel nem Sony gyártmányú DV
eszközhöz csatlakozik, akkor az „1. lépés : A kamera és a
videomagnó előkészítése” (97. oldal) fejezet 11. lépésében válassza
az [IR] elemet.
cSzinkronizálja a kamerát és a videomagnót. (100. oldal)
cAdja meg a helyes [IR SETUP] kódot. (99. oldal)
cIsmételten válassza ki a felvételi szünet megszüntetésére szolgáló
üzemmódot. (98. oldal)
cA kamerát és a videomagnót 30 cm-nél távolabb helyezze el
egymástól. (98. oldal)
cA
(STANDARD SET) menüben a [PB MODE] értékét
állítsa [AUTO]-ra. (82. oldal)
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
A videomagnó i.LINK kábellel
csatlakozik a kamerához, és nem
megfelelően működik a digitális
műsorszerkesztés során.
• i.LINK kábel használata esetén az „1. lépés : A kamera és a
videomagnó előkészítése” (97. oldal) fejezet 11. lépésében válassza
az [IR] elemet.
A digitális műsorszerkesztés a
„Memory Stick” memóriakártyán
helytelenül működik.
• Műsor nem adható meg üres szalagrészen.
• Ha egy kazettára újra és újra felvételt készít, akkor előfordulhat,
hogy nem működik a másolás, illetve hogy az átmásolt kép rossz
minőségű lesz.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
117
Figyelmeztető
szimbólumok és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
Ha a képernyőn vagy a keresőben jelzések, szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat. A részleteket a zárójelben megadott oldalakon olvashatja el.
118
Kijelzés, szimbólum
Ok és/vagy teendő
C:ss:ss/E:ss:ss
(Öndiagnózis kijelzője)
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha a probléma többszöri
elhárítási kísérlet ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:ss
cNem „InfoLITHIUM” akkumulátort használ. Használjon
„InfoLITHIUM” akkumulátort. (129. oldal)
C:21:ss
cPáralecsapódás történt. Vegye ki a kazettát, várjon legalább 1 órát,
és tegye vissza. (132. oldal)
C:22:ss
cA fejet tisztítsa meg (külön megvásárolható) tisztítókazettával.
(133. oldal)
C:31:ss / C:32:ss
cA fent leírtaktól eltérő hibajelenség fordult elő. Vegye ki a
kazettát, helyezze be újra, majd ismét próbálja meg használni a
kamerát. Ha pára kezd lecsapódni a kamerában, akkor ne
próbálkozzék ezzel az eljárással. (132. oldal)
cTávolítsa el az áramforrást. Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
cCserélje ki a kazettát.
cNyomja meg a RESET gombot, majd ismét próbálja meg használni
a kamerát (138. oldal).
E:61:ss / E:62:ss
cForduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony márkaszervizhez. Közölje velük az „E”
betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
• Mozgóképre kísérelte meg végrehajtani a MEMORY MIX
funkciót (45. oldal).
E (Az akkumulátor
energiaszintjére utaló
figyelmeztetés)
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek, a környezet és az akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az E figyelmeztető szimbólum
már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
még 5–10 perc működést tesz lehetővé.
Hibaelhárítás
Ok és/vagy teendő
% (Figyelmeztetés a
páralecsapódásra)*
cVegye ki a kazettát, a POWER kapcsolót állítsa (CHG) OFF
helyzetbe, és a kamerát hagyja így nyitott kazettatartóval
körülbelül 1 órán át (132. oldal).
(A „Memory Stick”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs „Memory Stick” memóriakártya a kamerában.
(A „Memory Stick”
memóriakártyára formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• A „Memory Stick” memóriakártyán lévő adatok sérültek.
• A „Memory Stick” memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (69. oldal).
(Inkompatibilis „Memory
Stick” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• Nem megfelelő „Memory Stick” memóriakártya van a kamerában.
Q (A kazettára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog:
• A kazettára már csak 5 percnél rövidebb felvétel fér.
• Nincs kazetta a kamerában.*
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a szalag tartalmának
módosítását (125. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• A szalag a végére ért.*
Z (A kazetta kivételére
figyelmeztető szimbólum)*
Ha lassan villog:
• A kazetta írásvédő kapcsolója nem engedi a szalag tartalmának
módosítását (125. oldal).
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás történt (132. oldal).
• Az öndiagnózis kijelző kódja látható (118. oldal).
- (A képek törlésére vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)*
• A kép védett (105. oldal).
- (A „Memory Stick”
memóriakártyára írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)
• A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő kapcsolója nem engedi
a memóriakártya tartalmának módosítását, (127. oldal)
Hibaelhárítás
Kijelzés, szimbólum
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek, szimbólumok megjelennek, dallam vagy sípoló hangjelzés
hallható.
,folytatás
Hibaelhárítás
119
Figyelmeztető üzenetek
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az alábbiakat. A részleteket a zárójelben
megadott oldalakon olvashatja el.
Témakör
Üzenet
Akkumulátor
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cLásd a 129. oldalon.
(Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátort.)
Páralecsapódás
Teendő/Utalás
Battery level is low. (Az akkumulátor
lemerülőben van.)
cTöltse fel az akkumulátort
(14. oldal).
Old battery. Use a new one. (Az akkumulátor
régi. Cserélje újra.)
cLásd a 129. oldalon.
Z Re-attach the power source.
(Csatlakoztassa ismét az áramforrást.)
–
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette. (Páralecsapódás történt. Vegye ki a
kazettát.)
cLásd a 132. oldalon.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
cLásd a 132. oldalon.
(Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1 órára.)
Kazetta/szalag
120
Hibaelhárítás
Q Insert a cassette. (Tegyen be egy kazettát.) cLásd a 21. oldalon.
Z Reinsert the cassette. (Vegye ki, majd ismét
tegye be a kazettát.)
cLehet, hogy a kazetta sérült stb.
Q Z The tape is locked - check the tab. (A
kazetta írásvédett – nézze meg az írásvédő
kapcsolóját.)
cLásd a 125. oldalon.
Q The tape has reached the end. (A szalag a
végére ért.)
–
Üzenet
Teendő/Utalás
„Memory Stick”
memóriakártya
Insert a Memory Stick. (Tegyen be egy
„Memory Stick” memóriakártyát.)
cLásd a 22. oldalon.
Reinsert the Memory Stick. (Vegye ki,
majd tegye be ismét a „Memory Stick”
memóriakártyát.)
cNéhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick” memóriakártyát.
cFormázza meg a „Memory Stick”
memóriakártyát. (69. oldal)
• Lehet, hogy sérült a „Memory
Stick” memóriakártya. Próbáljon ki
egy másik „Memory Stick”
memóriakártyát.
Do not eject the Memory Stick during writing.
(Ne vegye ki a „Memory Stick”
memóriakártyát, amikor a kamera adatokat ír
rá.)
–
This is a read-only Memory Stick. (Ez a
„Memory Stick” memóriakártya írásvédett.)
–
Incompatible type of Memory Stick.
(Inkompatibilis „Memory Stick”
memóriakártya.)
cLásd a 126. oldalon.
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Ez a „Memory Stick”
memóriakártya nincs jól megformázva.)
cEllenőrizze a formázást, és szükség
esetén formázza meg a „Memory
Stick” memóriakártyát (69. oldal).
Cannot record. The Memory Stick is full.
(Felvétel nem készíthető. Tele van a „Memory
Stick” memóriakártya.)
cTörölje a felesleges képeket
(104. oldal).
- The Memory Stick is locked - check
the tab. (A „Memory Stick” memóriakártya
írásvédett – nézze meg az írásvédő
kapcsolóját.)
cLásd a 127. oldalon.
Cannot playback. Reinsert the Memory Stick.
(Nem lehet lejátszani. Vegye ki és tegye be
ismét a „Memory Stick” memóriakártyát.)
–
Cannot record. Reinsert the Memory Stick.
(Nem lehet felvenni. Vegye ki és tegye be
ismét a „Memory Stick” memóriakártyát.)
–
No file. (Nincs fájl.)
• A „Memory Stick”
memóriakártyán egyáltalán nincs
fájl, vagy nincs rajta olvasható fájl.
NO FILE AVAILABLE. (Nincs használható
fájl.)
• A kijelölt mappában nincs fájl.
USB streaming... This function is not
available. (USB videoátvitel... Ez a funkció
nem használható.)
• „Memory Stick” memóriakártyára
akkor próbált meg képet rögzíteni,
illetve akkor kísérelt meg róla
képet lejátszani, amikor be volt
kapcsolva az USB videoátviteli
funkció.
Hibaelhárítás
Témakör
,folytatás
Hibaelhárítás
121
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
„Memory Stick”
memóriakártya
Memory Stick folders are full. (A „Memory
Stick” memóriakártyán több mappa már nem
lehet.)
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni.
• A kamerával mappa nem törölhető.
Egy mappa törléséhez formázza
meg a „Memory Stick”
memóriakártyát (69. oldal), illetve
törölje ki a mappát a számítógép
segítségével.
Cannot record still images on Memory Stick.
(A „Memory Stick” memóriakártyára nem
rögzíthető állókép.)
–
Cannot record Memory Stick movie on a tape. –
(„Memory Stick” memóriakártyán lévő
mozgókép-felvétel kazettára nem rögzíthető.)
PictBridge
rendszerű
nyomtató
Egyéb funkciók
Check the connected device. (Ellenőrizze a
csatlakoztatott készüléket.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer. (A kamerát PictBridge
rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztassa.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Check the printer. (Ellenőrizze a nyomtatót.)
cEllenőrizze a nyomtatót.
Error-Cancel the task. (Hiba – Törölje a
nyomtatási feladatot.)
cEllenőrizze a nyomtatót.
Cannot print. Check the printer. (Nem lehet
nyomtatni. Ellenőrizze a nyomtatót.)
cKapcsolja ki, majd be a nyomtatót,
aztán húzza ki, majd ismét dugja be
az USB kábelt.
Cannot record due to copyright protection.
(Szerzőijog-védelem miatt nem rögzíthető.)
–
Cannot record 44.1 kHz audio on a Memory
–
Stick. („Memory Stick” memóriakártyára 44,1
kHz-es hang nem rögzíthető.)
122
Hibaelhárítás
Already added to CAMERA-TAPE mode’s
P-MENU. (Már szerepel a CAMERA-TAPE
üzemmód P-MENU egyéni menüjében.)
–
Already added to CAMERA-MEMORY
mode’s P-MENU. (Már szerepel a
CAMERA-MEMORY üzemmód P-MENU
egyéni menüjében.)
–
Already added to PLAY/EDIT mode’s PMENU. (Már szerepel a PLAY/EDIT
üzemmód P-MENU egyéni menüjében.)
–
x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette. (Piszkos a videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.)
cLásd a 133. oldalon.
Cannot start Easy Handycam (Nem indítható
el az Easy Handycam funckió.)
–
Témakör
Üzenet
Teendő/Utalás
Egyéb funkciók
Cannot cancel Easy Handycam (Nem állítható –
le az Easy Handycam funkció.)
Cannot start Easy Handycam with USB
connected (Ha be van dugva az USB kábel, az
Easy Handycam funkció nem indítható el.)
–
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected (Ha be van dugva az USB kábel, az
Easy Handycam funkció nem állítható le.)
–
Invalid button with Easy Handycam operation –
(Easy Handycam üzemmódban ez a gomb
nem használható.)
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam (Amikor ebben az üzemmódban
az Easy Handycam funkciót használja, nem
használható az USB csatlakoztatás.)
• Ha PLAY/EDIT üzemmódban az
Easy Handycam funkciót használja,
az [STD-USB] elem kiválasztható,
de sem a [PictBridge], sem az [USB
STREAM] elem nem választható
ki. (Az üzenet akkor jelenik meg,
amikor megérinti az
gombot.)
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
123
További információk
Ha a kamerát
külföldön
használja
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a felvételt tévékészüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak VIDEO/
AUDIO bemenettel rendelkező PAL
rendszerű tévékészüléknek kell lennie (lásd
az alábbi listát).
124
Rendszer
Hol használják
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr, Szlovák
Köztársaság, Thaiföld, ÚjZéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
További információk
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a
helyi idő, ha megadja az adott országra
érvényes időeltolódást. Válassza a
(TIME/LANGU.) menü [WORLD TIME]
elemét, majd állítsa be az időeltolódást
(86. oldal).
Szerzői jogot védő jel
Használható
videokazettafajták
Ezzel a kamerával mind Standard 8 mm
mind Hi8
, mind pedig Digital8
rendszerű videokazetta használható.
Digital8
,
rendszer
Ezt a videorendszert azzal a céllal
fejlesztették ki, hogy Hi8
/Digital8
videokazettára digitális felvételeket
lehessen készíteni.
Ha ezzel a Digital8
rendszerű kamerával
készít Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerű kazettára felvételt, a felvételi idő
kétharmada lesz annak, mint amit Hi8
vagy Standard 8 mm
rendszerű
kamerával el tudna érni. (SP üzemmódban a
90 perces felvételi időből kb. 60 perc lesz.)
Hi8
rendszer
Hogyan lehet elérni, hogy a kazettára ne
kerüljön üres rész a felvételek közé?
A felvétel folytatása előtt a
gomb
megérintésével álljon rá a már rögzített
felvételrész legvégére az alábbi esetekben:
– ha a felvételkészítés során kivette a
kazettát,
– ha lejátszotta a kazettát,
– ha az EDIT SEARCH funkciót
használta.
Ha a kazettán üres részek vagy egymást
megszakításokkal követő jelek vannak,
akkor a fent leírt módon készítsen felvételt a
kazettára annak legelejétől a legvégéig.
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A véletlen törlés megelőzése érdekében
A kazetta írásvédő kapcsolóját tolja el a
SAVE jelzés felé.
További információk
A Hi8
rendszer a Standard 8 mm
rendszernek egy jobb képminőséget
biztosító kibővítése.
Hi8
rendszerben készült felvételt
tökéletesen csak Hi8 rendszerű
videofelvevő-lejátszó készüléken lehet
lejátszani.
Lejátszás
Ha az ezzel a kamerával lejátszott kazetta
szerzői jogot védő jelet tartalmaz, akkor a
kamerával ezt a felvételt nem lehet egy
másik, a kamerához csatlakoztatott
videokamerára másolni.
Felvétel
A kamerával nem lehet olyan szoftvert
felvenni, amely a szoftver szerzői
jogának védelme céljából szerzői jogot
védő vezérlőjeleket tartalmaz.
Ha ilyen szoftvert kísérel meg felvenni, az
LCD képernyőn, illetve a TV képernyőjén a
[Cannot record due to copyright
protection.] (Szerzőijog-védelem miatt nem
lehet rögzíteni) üzenet jelenik meg.
A kamera felvétel közben nem rögzít
szerzői jogot védő vezérlőjeleket a
kazettára.
REC: A kazettára felvétel rögzíthető.
SAVE: A kazettára nem rögzíthető felvétel
(írásvédett).
,folytatás
További információk
125
A kazetta felcímkézése
Azért, hogy megelőzze a kamera esetleges
hibás működését, a kazettára címkét csak a
következő ábrán megjelölt helyre tegyen.
A szélére és élére
ne ragasszon
címkét.
A címke helye
A kazetta használatát követően
A kép és a hang torzulásának megelőzése
érdekében csévélje vissza a szalagot a
kazetta elejére. Ezután a kazettát tegye a
tokjába, és felállítva tárolja.
•A
,a
és a
védjegy.
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya egy új,
könnyű és kicsi adathordozó, amely
mérete ellenére több adat tárolására
alkalmas, mint egy hajlékonylemez
(floppy).
Ezzel a kamerával a következő típusú
„Memory Stick” memóriakártyák
használhatók. Az, hogy egy típus szerepel
a listán, még nem garantálja azonban,
hogy ezzel a kamerával valóban működik
minden olyan „Memory Stick”
memóriakártya.
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
a
*1
„Memory Stick Duo”
a
„MagicGate Memory Stick”
a*2
„MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*2
„Memory Stick PRO”
a*2
„Memory Stick PRO
Duo”*1
a*2
*1 Mielőtt betenné a kamerába, csatlakoztassa a
Memory Stick Duo adaptert.
*2 A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás során
rejtjelezést használ. A „MagicGate” eljárással
készített felvételek nem játszhatók le ezen a
kamerát, továbbá a „MagicGate” eljárásnak
megfelelően érkező rejtjelezett jeleket sem
tudja ez a kamera rögzíteni.
• Állóképek formátuma: A kamera az
állóképeket JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „.JPG”.
• Mozgóképek formátuma: A kamera a
mozgóképeket MPEG (Moving Picture
Experts Group) formátumban tömöríti és
rögzíti. A fájl kiterjesztése „.MPG”.
126
További információk
• Állókép-fájlok neve:
– 101-0001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Mozgókép-fájlok neve:
– MOV00001: A kamera képernyőjén ez a
fájlnév jelenik meg.
– MOV00001.MPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• A számítógépen formázott „Memory
Stick” memóriakártya: Nem biztos, hogy
egy Windows operációs rendszer alatt,
illetve egy Macintosh-on megformázott
„Memory Stick” memóriakártyát a
kamera probléma nélkül használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory
Stick” és „Memory Stick”-kompatibilis
termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és
más lehet.
A képek véletlen letörlésének
megelőzése
A „Memory Stick” memóriakártya hátoldala
Írásvédő kapcsoló
Érintkezők
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A képadatok megsérülhetnek a következő
esetekben. A sérült képadatokért
kártérítésre nincs mód.
– ha akkor veszi ki a „Memory Stick”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor
a kamera képfájlokat ír a „Memory
Stick” memóriakártyára (amikor a
műveletlejelző lámpa világít);
– ha a „Memory Stick” memóriakártyát
mágnes vagy mágneses tér közelében
használja.
A kártya kezelése
A címke helye
A címkét a megjelölt
helyre ragassza.
A „Memory Stick” memóriakártyák
kezelésekor ne feledje az alábbiakat.
• A „Memory Stick” memóriakártyát
mindig a tokjába szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és
ügyeljen arra, hogy fémtárgyak se érjenek
hozzá.
• A „Memory Stick” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le és kímélje az
erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick” memóriakártyát ne
szedje szét, ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick”-kompatibilis
memóriakártyát helyezzen be. Ellenkező
esetben meghibásodhat a készülék.
További információk
A „Memory Stick” memóriakártya írásvédő
kapcsolóját csúsztassa az írásvédő állásba.
A különböző típusokon az írásvédő
kapcsoló elhelyezkedése és alakja eltérő
lehet.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
Hol használja?
A „Memory Stick” memóriakártyát ne
használja és ne tárolja az alábbi helyeken.
– igen magas hőmérsékletű helyen,
például nyáron a szabadban parkoló
autóban;
– közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
,folytatás
További információk
127
Megjegyzések a „Memory Stick Duo”
memóriakártya használatával
kapcsolatban
Ha a kamerába Memory Stick Duo adaptert
tesz, „Memory Stick Duo” memóriakártyát
is használhat.
A következő esetekben előfordulhat, hogy
megsérül a kamera „Memory Stick Duo”
vagy „Memory Stick” memóriakártyák
fogadására kialakított része.
– ha a kamera „Memory Stick”
memóriakártyák fogadására kialakított
nyílásába Memory Stick Duo adapter
nélkül dug be egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát;
– ha rossz állásban teszi be a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
Ha véletlenül Memory Stick Duo adapter
nélkül tett be egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, akkor fordítsa úgy a
kamerát, hogy a „Memory Stick”
memóriakártya-nyílás lefelé nézzen, a
fedelet fogpiszkálóval vagy valami hasonló
tárggyal tartsa kinyitva, és engedje, hogy a
„Memory Stick Duo” memóriakártya
kicsússzék a nyílásból.
Megjegyzések a „Memory Stick PRO”
memóriakártya használatával
kapcsolatban
• Ezzel a kamerával legfeljebb 1 GB-os
„Memory Stick” (illetve legfeljebb 512
MB-os „Memory Stick PRO Duo”)
memóriakártya használható.
• A készülék nem képes a nagy sebességű
adatátvitelre.
128
További információk
Megjegyzések a képadatok
minőségével kapcsolatban
• A kamera által a „Memory Stick”
memóriakártyára írt képadat-fájlok
formátuma megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által kialakított
univerzális „Design Rule for Camera File
System” (Kamera-fájlrendszerekre
vonatkozó tervezési szabályok)
szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E
vagy DSC-D700/D770) készítettek, amely
nem illeszkedik ezen univerzális
szabványhoz. (Ezek a típusok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick” memóriakártyát nem tud
a kamerában használni, formázza meg a
kamerával (69. oldal). Ne feledje, hogy a
formázás miden adatot töröl a „Memory
Stick” memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera
nem tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat
számítógépen módosította,
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
• A „Memory Stick”, a
és a
„MagicGate Memory Stick” a Sony
Corporation védjegye.
• A „Memory Stick Duo” és a
„
” a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick PRO” és a
„
” a Sony Corporation
védjegye.
• A „MagicGate” és a „
”a
Sony Corporation védjegye.
• Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
A továbbiakban sem a „™”, sem az „®” jel
nem szerepel ebben a kézikönyvben.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
Ez a készülék kompatibilis az (M sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral. A
kamera kizárólag „InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik. Az M sorozatú
„InfoLITHIUM” akkumulátorokon a
jelzés látható.
TM
SERIES
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül
töltse fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem
alszik. Más hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a
kábelt a DC IN aljzatból, vagy vegye ki az
akkumulátort.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10°C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a kamera
működési feltételeinek függvényében
kiszámítja az energia-felvételt, és percekben
kifejezve kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes működni.
A (külön megvásárolható) hálózati
tápegység/töltő esetén az akkumulátor
energiaszintjének megfelelő hátralévő
működési idő és a még hátralévő töltési idő
jelenik meg.
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében,
hogy teste melegével melegen tartsa, és
a kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort
használjon: NP-FM50/QM71/QM71D/
QM91/QM91D (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre
vagy vissza, az akkumulátor gyorsabban
lemerül. Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FM50/
QM71/QM71D/QM91/QM91D (külön
megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy
játszik le felvételt, ne feledje a POWER
kapcsolót (CHG) OFF helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a
tényleges felvétel megkezdése előtt
készítsen próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor energiaszintjének
kijelzése
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ezután a
kijelzés ismét a pontos értéket mutatja. Ne
feledje azonban, hogy ha az akkumulátort
hosszú időn át magas hőmérsékleten
használta, ha egy ideig teljesen lemerült
állapotban hagyta, vagy ha rendszeresen
használja, akkor előfordulhat, hogy az
akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja.
A kijelző által mutatott értéket tekintse a
maximális üzemidő hozzávetőleges
értékének.
,folytatás
További információk
129
• Az üzemi körülményektől, a
hőmérséklettől és a környezettől függően
előfordulhat, hogy az E szimbólum, amely
azt jelzi, hogy az akkumulátor már
majdnem lemerült, néha akkor is villogni
kezd, ha az akkumulátor által biztosított
üzemidő még 5–10 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja
egy kicsit, hogy ezzel fenntartsa az
akkumulátor működőképességét.
Tároláshoz vegye ki az akkumulátort a
kamerából, és tegye száraz, hűvös helyre.
• Az akkumulátort úgy tudja a kamerával
teljesen lemeríteni, hogy a
(STANDARD SET) menüben az [A.
SHUT OFF] értékét [NEVER]-re állítja,
és a kamerát a kazettás felvétel készenléti
állapotában hagyja mindaddig, amíg az
magától ki nem kapcsol (85. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő,
akkor az akkumulátor valószínűleg
élettartamának vége felé jár. Vásároljon új
akkumulátort.
• Az egyes akkumulátorok élettartama a
tárolási és működtetési feltételek, illetve a
környezet függvényében egymástól eltérő
lehet.
Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
130
További információk
Az i.LINK
csatlakoztatás
A készüléken található DV aljzat i.LINKkompatibilis DV aljzat. Az alábbiakban
ismertetjük az i.LINK szabványt és
jellemzőit.
Mit takar az i.LINK elnevezés?
Az i.LINK olyan digitális soros interfész,
amely két, i.LINK csatlakozóaljzattal
rendelkező készülék között digitális video-,
digitális audio- és egyéb adatok kétirányú
továbbítására szolgál. Az i.LINK kábelen át
más készülékek vezérelhetők is.
Az i.LINK-kompatibilis készülékek
csatlakoztatásához elegendő egyetlen
i.LINK kábel. A lehetséges alkalmazások
között említhetjük a különböző digitális AV
készülékekkel végzett műveleteket és
adatátviteli tranzakciókat.
Ha láncba fűzve két vagy több i.LINKkompatibilis készüléket csatlakoztatunk a
kamerához, akkor nemcsak a kamera és a
hozzá közvetlenül csatlakoztatott készülék
között végezhetők műveletek és adatátviteli
tranzakciók, hanem a közvetlenül a
kamerához csatlakoztatott készüléken
keresztül a többi berendezéssel is.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
csatlakoztatandó készülék jellemzőinek és
műszaki adatainak függvényében a
működési mód eltérő lehet. Az is
előfordulhat, hogy bizonyos csatlakoztatott
készülékeken a műveletek és adatátviteli
tranzakciók nem valósíthatók meg.
b Megjegyzés
• Rendszerint csak egyetlen készüléket lehet az
i.LINK kábellel a kamerához csatlakoztatni. Ha
a kamerát olyan i.LINK-kompatibilis
készülékhez csatlakoztatja, amely legalább két
DV aljzattal is rendelkezik, olvassa el az illető
készülék használati útmutatóját.
z Ötletek
• Az i.LINK kifejezést a Sony javasolta az IEEE
1394-es adatszállító vezeték köznapi
megnevezésére, és mint védjegyet számos cég
elfogadta.
• Az IEEE 1394 nemzetközi szabvány, amelyet az
Institute of Electrical and Electronics Engineers
(az amerikai székhelyű Villamosmérnökök
Egyesülete) hagyott jóvá.
Az i.LINK jelátviteli sebessége
A szükséges i.LINK kábel
Használjon Sony i.LINK 4–4 pólusú kábelt
(DV másoláshoz).
Az i.LINK és a
védjegye.
a Sony Corporation
További információk
Az i.LINK maximális jelátviteli sebessége a
készülékek függvényében változhat.
Háromféle jelátviteli sebesség használatos:
S100 (kb. 100 Mbps*)
S200 (kb. 200 Mbps)
S400 (kb. 400 Mbps)
Az egyes készülékek használati
útmutatójának „Műszaki adatok” fejezete
megadja a jelátviteli sebességet. Egyes
készülékeken ezt az i.LINK csatlakozóaljzat
közelében is feltüntetik.
Ha a készüléken (mint például ezen a
kamerán is) a maximális jelátviteli
sebességet nem tüntetik fel, akkor az „S100”
érték vonatkozik rá.
Ha különböző jelátviteli sebességű
készülékeket csatlakoztat egymáshoz, a
tényleges jelátviteli sebesség időnként
eltérhet a feltüntetett értéktől.
kamera által támogatott alkalmazás már
telepítve van a számítógépen.
Egyes i.LINK-kompatibilis
videokészülékek, így például a digitális
televíziók, DVD-felvevők/lejátszók,
MICROMV felvevők/lejátszók nem
kompatibilisek a DV szabvánnyal. Mielőtt a
kamerát egy másik készülékhez
csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatandó készülék DV készülék-e.
A részleteket, a biztonsági előírásokat és a
használható szoftvereket illetően olvassa el
a csatlakoztatott készülék használati
útmutatóját.
* Mit takar az Mbps elnevezés?
Az Mbps a „megabit per second” kifejezés
rövidítése, és az egy másodperc alatt küldhető
vagy vehető adatmennyiséget adja meg. A 100
Mbps kifejezés például azt jelenti, hogy egy
másodperc alatt 100 megabitnyi adat küldésére
van lehetőség.
A kamera i.LINK funkciói
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan
lehet másolatot készíteni úgy, hogy a
kamerát egy másik DV aljzattal rendelkező
videokészülékhez csatlakoztatja, olvassa el a
XXlásd a 91. oldalonXX és a 92 oldalt.
A kamerát nemcsak videokészülékhez,
hanem más Sony gyártmányú i.LINK (DV)
csatlakozóval rendelkező készülékhez
(például VAIO sorozatú személyi
számítógéphez) is csatlakoztathatja.
Mielőtt a kamerát számítógéphez
csatlakoztatná, győződjék meg arról, hogy a
További információk
131
Karbantartás és
biztonsági
előírások
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és
ne tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy
hidegnek vannak kitéve. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60°C fölé emelkedhet, például tűző
napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó
mellett vagy közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen. A nagy meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyen a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében. Ilyen helyen előfordulhat,
hogy a felvétel nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek
zajt okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD képernyőt, a keresőt és a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. A
közvetlen napsugárzás tönkreteheti a
kereső belsejét és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység)
egyenárammal üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú
üzemeltetéshez használja az ebben az
útmutatóban javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamera vizes lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
132
További információk
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan kezelje a készüléket, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és óvja a durva
mechanikai hatásoktól. Különösen a
lencse épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa (CHG) OFF
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. A képen zaj
jelenhet meg.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a
dugót fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha a gyerek az elemet
véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha folyik az elem
– keresse fel a helyi Sony márkaszervizt,
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon
orvoshoz.
Ha a kamerát sokáig nem használja
Időnként kapcsolja be és kb. 3 percig
üzemeltesse, pl. játsszék le egy kazettát.
Húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében, a
szalag felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ilyenkor előfordulhat, hogy a
szalag a fejre tapad és megsérül, vagy a
készülék nem megfelelően működik. Ha a
kamera belsejébe pára csapódott le,
megjelenik a [% Z Moisture condensation.
Eject the cassette.] (Páralecsapódás történt.
Vegye ki a kazettát.) vagy a [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.]
(Páralecsapódás történt, 1 órára kapcsolja
ki.) üzenet. Ha a pára a lencsére csapódik le,
ilyen üzenet nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás történt
A kazettakidobás kivételével egyik funkció
sem működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamerát, és kb. 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettatartó tetejét. A kamerát
akkor lehet ismét használni, ha
bekapcsoláskor nem jelenik meg sem a %,
sem a Z szimbólum.
Amikor a páralecsapódás még csak
elkezdődik, a kamera ezt nem mindig
érzékeli. Ilyen esetben néha előfordul, hogy
a kazettatartó tetejének kinyitása után a
kazetta 10 másodpercig még nem jön elő. A
jelenség nem utal meghibásodásra. Ne
csukja vissza a kazettatartó fedelét, amíg elő
nem jön a kazetta.
• Amikor a videofej beszennyeződik, a
kamerával nem lehet rendesen felvenni,
illetve lejátszáskor a kép vagy a hang torz
lesz.
• A hosszú használat során a videofej
elkopik. Ha nem éles a kép és ezen a
tisztítókazetta sem segít, akkor
előfordulhat, hogy a videofej
elhasználódott. A videofej cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Sony
márkakereskedővel, illetve a legközelebbi
Sony márkaszervizzel.
• Az alábbi esetekben 10 másodpercig
tisztítsa a videofejeket (külön
megvásárolható) Sony
V8-25CLD tisztítókazettával.
Digital8
rendszerű lejátszás/felvétel
esetén
– ha lejátszáskkor a képen mozaikszerű
zaj látható vagy ha a képernyők kék,
– ha a lejátszott kép nem mozdul,
– ha nem jelenik meg a kép vagy ki-kihagy
a hang,
Dirty video head.
– ha felvételkor a [x
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
Hi8
/Standard 8 mm rendszerű
lejátszás esetén
– ha felvételkor a [x
Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Piszkos a
videofej. Tisztítsa meg
tisztítókazettával.) üzenet jelenik meg.
– ha a lejátszott képen zaj látható,
– ha a lejátszott kép alig látható,
– ha a lejátszott kép nem jelenik meg.
További információk
Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát párás
helyen használja, például:
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg
levegőre viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen
használja.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
Videofej
,folytatás
További információk
133
LCD képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „képvisszamaradás” jelenhet
meg. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• A kamera működése közben az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Az LCD képernyő tisztítása
• Ha az LCD képernyő poros vagy
ujjlenyomatok vannak rajta, akkor a
(mellékleve) tisztítókendővel tisztítsa
meg. Ha a (külön megvásárolható) LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja, a
benne található tisztító folyadékot ne
vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
Az LCD képernyő beállítása
(CALIBRATION)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek. Ilyen
esetben hajtsa végre az alábbiakat.
Javasoljuk, hogy a művelet során a kamerát
a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse.
1 Tolja a POWER kapcsolót (CHG) OFF
helyzetbe.
2 A kamerából vegye ki a kazettát és a
„Memory Stick” memóriakártyát, majd
a hálózati tápegység kábelét kivéve
húzzon ki belőle minden kábelt.
3 Tartsa lenyomva a kamera DSPL/
BATT INFO gombját, és közben a
POWER kapcsolóval válassza ki a
PLAY/EDIT üzemmódot. Ezután
nyomja le a DSPL/BATT INFO
gombot, és tartsa lenyomva kb. 5
másodpercig.
4 Egy tárggyal, például a „Memory Stick”
memóriakártya sarkával érintse meg a
képernyőn megjelenő „×”
szimbólumot.
Ekkor a „×” szimbólum elmozdul.
134
További információk
CALIBRATION
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, a 4. lépéstől kezdve ismételje
meg az eljárást.
b Megjegyzés
• Ha elforgatta és kifordította az LCD táblát, az
LCD képernyő nem állítható be.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz
puha ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása
érdekében tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószer, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a
lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy kicsit.
A beépített gombelem töltése
A kamerában beépített, újratölthető
gombelem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha a
POWER kapcsolót (CHG) OFF állásba
tolja. A beépített újratölthető gombelem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát, az
elem fokozatosan lemerül. A gombelem
körülbelül 3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben a kamerát egyáltalán nem
használja. A kamera működését azonban
nem befolyásolja, hogy az újratölthető
gombelem fel van-e töltve, lemerült
gombelemmel csupán a felvétel idejét nem
lehet rögzíteni.
Feltöltés
A kamerára csatlakoztassa a mellékelt
hálózati tápegységet (amelyet bedugott a
fali csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót tolja (CHG) OFF helyzetbe, és
legalább 24 órán át hagyja így a kamerát.
További információk
További információk
135
Műszaki adatok
Videokamera
Rendszer
Képfelvevő rendszer
2 forgó fej, helikális pásztázórendszer
Állóképfelvevő rendszer
Exif Ver. 2.2*1
*1 Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
Hangfelvevő rendszer
Forgó fejes, PCM rendszerű
Kvantálás: 12 bits (bites) (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, sztereó 1, sztereó 2), 16
bits (bites) (mintavételi frekvencia: 48
kHz, sztereó)
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Használható kazetták
8 mm videokazetták
Szalagsebesség
SP: kb. 28,70 mm/s
LP: kb. 19,13 mm/s
Felvételi/lejátszási idő (90 perces Hi8/Digital8
rendszerű videokazetta esetén)
SP: 60 min (perc)
LP: 90 min (perc)
Előre/hátracsévélés ideje (90 perces Hi8/
Digital8 rendszerű videokazetta esetén)
kb. 5 min (perc)
Kereső
Elektromos kereső (monokróm)
Képalkotó
3,0 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: kb. 540 000 képpont
Effektív (állókép): kb. 350 000 képpont
Effektív (mozgókép): kb. 350 000 képpont
136
További információk
Lencse
Kombinált, motoros zoommal ellátott
lencse
Szűrő átmérője: 37 mm
20 × (optikai), 990× (digitális)
F = 1,6 ~ 2,4
Gyújtótávolság
2,5–50 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
CAMERA-TAPE üzemmódban:
42–840 mm
CAMERA- MEMORY üzemmódban:
42–840 mm
Színhőmérséklet
Automatikus
Minimális megvilágítás
4 lx (lux) (F 1,6)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)*2
*2 A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
S videobemenet/kimenet
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
Krominancia-jel: 0,3 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus
4 pólusú mini DIN
Audió/Videó bemenet/kimenet
AV MINIJACK
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω, aszimmetrikus,
negatív szinkron
Audiojel: 327 mV (47 kΩ-nál nagyobb
kimeneti impedanciánál); Bemeneti
impedancia nagyobb, mint 47 kΩ ;
Kimeneti impedancia kisebb, mint 2,2 kΩ
Sztereó mini aljzat (φ 3,5 mm)
DV bemenet/kimenet
4 pólusú csatlakozó
USB aljzat
mini-B
LCD képernyő
Kép
6,2 cm (2,5" képátló)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Akkumulátor (NP-FM30)
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel (akkumulátor
használata esetén)
Kamera-felvételi üzemmódban a kereső
használatával
2,9 W
Kamera-felvételi üzemmódban az LCD
képernyő használatával
3,8 W
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C és +60°C
Méretek (kb.)
85 × 98 × 151 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
800 g tartozékok nélkül
940 g NP-FM30 akkumulátorral, Hi8/
Digital8 kazettával, lencsevédő sapkával és
vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd a 13. oldalon.
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
5,0 Wh (700 mAh)
Méretek (kb.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
65 g
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C
Típus
Lítiumion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus
külső megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
Hálózati tápegység (AC-L15A/
L15B)
További információk
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V, 1,5 A egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0°C és 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C és +60°C
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm (szé/ma/mé) a kiálló
részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
További információk
137
Gyors áttekintés
A részegységek és
kezelőszervek
elhelyezkedése
Kamera
A EASY gomb (12. oldal, 34, 54)
J CHG töltésjelző (14. oldal)
B DSPL/BATT INFO gomb (15. oldal)
K CAMERA-TAPE, CAMERAMEMORY, PLAY/EDIT üzemmódkijelző (17. oldal)
C Lencsevédő sapka (25. oldal, 30)
D LCD/Érintőképernyő (2. oldal, 18)
E OPEN gomb (18. oldal)
F Hangszóró
G RESET gomb
Ha megnyomja a RESET gombot,
akkor valamennyi beállítás, köztük a
dátum és az idő is, a gyárilag beállított
értéket veszi fel. Ez alól csak az egyéni
menü elemei képeznek kivételt.
H BACK LIGHT (ellenfény) gomb
(36. oldal)
A BACK LIGHT (ellenfény) gomb
Easy Handycam üzemmódban nem
használható. (z jel)
I Kereső (2. oldal, 19)
138
Gyors áttekintés
L LIGHT gomb (28. oldal)
M Műveletjelző lámpa (22. oldal, 127)
N Akkumulátor (14. oldal)
O „Memory Stick” memóriakártya helye
(22. oldal)
A lencsevédő sapka felhelyezése
A A motoros zoom gombja (28. oldal)
E POWER kapcsoló (17. oldal)
B BATT akkumulátorkioldó gomb
(15. oldal)
F Kéztámasz (3. oldal)
C Vállszíj rögzítési helye
H DC IN aljzat (14. oldal)
D PHOTO gomb (30. oldal)
G REC START/STOP gomb (25. oldal)
A vállszíj rögzítése
A kamerához mellékelt vállszíjat rögzítse a
vállszíj számára kialakított fülekhez.
Gyors áttekintés
,folytatás
Gyors áttekintés
139
A A/V (audió/videó) aljzat (59. oldal, 91)
F Lencse
B
G Beépített lámpa (28. oldal)
C
DV (digitális videó) aljzat (91. oldal,
130)
(USB) aljzat
D Aljzatok fedőlapja
I Felvételjelző lámpa (25. oldal)
E NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(38. oldal)
J Mikrofon
A A kereső élességbeállító gombja
(19. oldal)
B Nézőke
C Kazettatartó (21. oldal)
D
OPEN/EJECT gomb (21. oldal)
E Állványfoglalat
Ügyeljen arra, hogy az állvány
rögzítőcsavarja ne legyen hosszabb 5,5
mm-nél.
Ellenkező esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet
a kamerában is.
140
H Infravörös érzékelő/Infravörös
sugárforrás (98. oldal)
Gyors áttekintés
K S VIDEO aljzat (59. oldal, 91)
Távirányító
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
A szigetelő lap eltávolítása
Szigetelő lap
A gombelem cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Fül
A PHOTO gomb (30. oldal)
B Memóriakezelő gombot (Áttekintő*,
–/+, Lejátszás memóriából) (52. oldal)
2 Vegye ki a lítium gombelemet.
C SEARCH M. gomb* (60. oldal)
D ./> gomb* (60. oldal)
F ZERO SET MEMORY gomb*
(60. oldal)
G Jeladó
Miután bekapcsolta a kamerát, a
kamera vezérléséhez fordítsa a kamerán
található infravörös érzékelő felé.
Gyors áttekintés
E Szalagvezérlő gombok (Visszacsévélés,
Lejátszás, Előrecsévélés, Szünet, Állj,
Lassított lejátszás) (50. oldal)
3 Tegyen be egy új lítium gombelemet
úgy, hogy a + fele felfelé nézzen.
H REC START/STOP gomb (29. oldal)
I A motoros zoom gombja (28. oldal)
J DISPLAY gomb gomb (60. oldal)
* Ezek a gombok Easy Handycam üzemmódban
nem használhatók.
4 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
,folytatás
Gyors áttekintés
141
FIGYELEM!
Ha helytelenül teszi be az elemet, az
felrobbanhat.
Az elemet csak azonos típusú vagy a gyártó
által javasolt helyettesítő elemre cserélje.
Az elhasznált elemeket a gyártó
útmutatásainak megfelelően dobja ki.
b Megjegyzések a távirányítóhoz
• A távirányító egy lítium gombelemmel
(CR2025) működik. Csak CR2025 típusú elemet
használjon.
• Ne irányítsa a készülék infravörös érzékelőjét
erős fényforrás, például közvetlen napfény vagy
mennyezetvilágítás felé, mert ez a távirányító
hibás működését idézheti elő.
• A távirányító nem működik megfelelően, ha a
készülék infravörös érzékelőjét a (külön
megvásárolható) konverziós lencse eltakarja.
• Ha a kamerát a mellékelt távirányítóval vezérli,
előfordulhat, hogy az a videomagnóra is hatással
van. Ilyen esetben vagy kapcsolja a videomagnó
távirányítóját VTR 2-től eltérő üzemmódba,
vagy takarja le fekete papírlappal a videomagnó
infravörös érzékelőjét.
142
Gyors áttekintés
Az LCD képernyőn és a keresőben látható jelek, szimbólumok
Az LCD képernyőn és a keresőben a
kamera állapotát a következő jelek,
szimbólumok mutatják. A szimbólumok a
különböző kameratípusok esetén nem
feltétlenül azonosak.
Jel, szimbólum
Képkockánkénti felvétel
(73. oldal)
Példa: Kijelzések CAMERA-TAPE üzemmódban
Analóg kép és hang
továbbítása digitális
formában (82. oldal)
Időkód (26. oldal)/Számláló (26. oldal)/
Öndiagnózis (118. oldal)/Kép sorszáma(53. oldal)
60min
STBY
Jelentés
Beépített lámpa
(28. oldal)
0:00:00
DV bemenet (93. oldal)
Null-pont megjegyzése
(60. oldal)
NightShot plus
(38. oldal)
P-MENU
Super NightShot plus
(39. oldal)
Expozícióbeállító skála
Color Slow Shutter
(39. oldal)
Jel, szimbólum
Jelentés
y60min
Az akkumulátor
energiaszintje (26. oldal)
SP LP
Felvételi mód (27. oldal)
Képeffektus (71. oldal)
STBY REC
Készenlét felvételhez/
felvételi üzemmód
Digitális effektus
(43. oldal, 51)
Képminőség (32. oldal)
MEMORY MIX
(45. oldal)
9
Felvételi mappa/
lejátszási mappa
(70. oldal)
Formátumkijelzés
(26. oldal)
Kézi fókuszbeállítás
(40. oldal)
PROGRAM AE
(64. oldal)
.
Ellenfény (36. oldal)
16:9 WIDE (67. oldal)
Audió üzemmód
(79. oldal)
Még felhasználható
szalag (26. oldal)
Figyelmeztetés
(118. oldal)
SteadyShot kikapcsolva
(67. oldal)
-
Védelem (105. oldal)
Önkioldóval készített
felvétel (29. oldal, 32)
Nyomtatási jel
(105. oldal)
Szakaszos felvétel
(73. oldal)
Dia-bemutató (72. oldal)
Szakaszos
állóképkészítés
(74. oldal)
Gyors áttekintés
Képméret (27. oldal)
QZ
Kép törlése (104. oldal)
A kamerához PictBridge
nyomtató csatlakozik
(107. oldal)
,folytatás
Gyors áttekintés
143
Tárgymutató
Numerics
16:9 WIDE üzemmód ..... 67
21 érintkezős illesztő
.............................. 59, 93
A
A kamera beállításainak
megjelenítése ............ 57
A/V átjátszókábel ..... 59, 91
Adatkód (DATA
CODE) ................ 57, 83
Akkumulátor
Akkumulátor ............ 14
Akkumulátor
energiaszintjének
kijelzése....... 26, 129
Battery Info............... 15
Akkumulátor feltöltése .. 14
Állókép
memóriába .......... 30, 52
Állóképek
formátuma ............... 126
Áttekintő képernyő ........ 54
AUDIO MIX .................. 81
AUDIO MODE.............. 79
AUTO SHUTTER......... 65
Automatikus kikapcsolás
(A.SHUT OFF) ........ 85
B
BACK LIGHT gomb
(a kamerán)............... 36
BEEP (hangjelzés).... 18, 84
Beépített lámpa............... 28
BLACK FADER (úsztatás
feketéből) .................. 41
BURN DVD
(DVD-írás)................ 76
BURN VCD
(video-CD-írás) ........ 77
C
CALIBRATION
(kalibrálás) .............. 134
Color Slow Shutter
(COLOR SLW S)..... 39
144
Gyors áttekintés
D
G
Dátum keresése ...............60
Dátum/idő ........................57
DEMO MODE (bemutató
üzemmód) ..................75
DIGITAL ZOOM...........66
Digital8 rendszer ...........125
Digitális effektus
(D.EFFECT) .......43, 51
Digitális jelátalakítás
(A/V cDV OUT) .....82
Digitális műsorszerkesztés
(PROG.EDIT) ..........97
DNR..................................81
DOT FADER
(elszórt pontok).........42
Gombelem
Kamera .................... 135
Távirányító .............. 141
E
Easy Handycam .........34, 54
EDIT SEARCH ..............47
Egyéni menü
(P-MENU).................62
Egyéni menü testre
szabása........................87
END SEARCH ...............47
END SEARCH (felvételvég
megkeresése) .............77
Expozíció ..........................36
F
FADER (úsztatás) ..........41
Felvételi idő................16, 27
Felvételi kapacitás
Kijelzés .......................26
REMAINING .....69, 83
Felvételi mód (REC
MODE)................26, 79
Felvételjelző lámpa
(REC LED)...............84
Fényesség
(LUMI. KEY) ...........43
Figyelmeztető
szimbólumok ...........118
Figyelmeztető
üzenetek ...................118
FILE NO. .........................70
Fő hangsáv
Lásd: MULTI-SOUND
Fókuszbeállítás ................65
FORMAT.................69, 126
H
Hálózati tápegység .......... 14
Hangerő
(VOLUME) ........ 49, 52
Hi8/Standard 8 mm
rendszer ................... 125
I
i.LINK ............................ 130
i.LINK kábel.............. 91, 97
Időkód .............................. 26
„InfoLITHIUM”
akkumulátor............ 129
Infravörös érzékelő....... 140
Infravörös jeladó ............. 98
Írásvédő kapcsoló
.......................... 125, 127
J
JPEG .............................. 126
K
Kamera-színtelítettség
(CAMTM CHROMA)
.................................... 45
Kazetta ..................... 21, 125
Képeffektus
(PICT. EFFECT) ..... 71
Képek védelme.............. 105
Képkeresés....................... 50
Képkockánkénti felvétel
(FRAME REC)........ 73
Képkockánkénti
lejátszás...................... 51
Képminőség
(QUALITY) ....... 32, 68
Kereső .............................. 18
Kereső beállítása ............. 19
Kéthangsávos kazetta ..... 80
Kézi fókuszbeállítás ........ 40
Kéztámasz .......................... 3
Kijelzés
DISPLAY gomb .......84
Kijelzőn látható
szimbólumok.....143
Kis zársebesség (SLOW
SHUTTR) ..................43
Közvetlen „Click to DVD”
Lásd: BURN DVD
Közvetlen video-CD-írás
Lásd: BURN VCD
Külföldi használat..........124
L
M
Mappa
Lásd: NEW FOLDER
Lásd: PB FOLDER
Lásd: REC FOLDER
Másolás (REC CTRL) ....94
Mellék hangsáv
Lásd: MULTI-SOUND
Memóriaátfedés
(OVERLAP).............43
Memória-fényesség
(MTCAM LUMI.)
.....................................45
Memória-színtelítettség
(MTCAM CHROMA)
.....................................45
N
Nagy felbontású (FINE)
Lásd: Képminőség
(QUALITY)
NEW FOLDER .............. 70
NightShot Light
(NS LIGHT) ....... 39, 65
NightShot plus ................. 38
NTSC .............................. 124
Null-pont megjegyzése ... 60
Nyelv (LANGUAGE)
.............................. 23, 86
Nyomtatási jel................ 105
O
OLD MOVIE
(régi film)................... 43
Öndiagnózis kijelzője.... 118
Önkioldóval készített
felvétel (SELF-TIMER)
.............................. 29, 32
Óra beállítása
(CLOCK SET) ... 20, 86
OVERLAP (átfedés) ..... 42
P
PAL ................................ 124
Páralecsapódás.............. 132
Pásztázás .......................... 50
PB FOLDER .................. 70
PictBridge ...................... 107
PRINT (nyomtatás)
Lásd: PictBridge
PROGRAM AE............. 64
R
REC FOLDER ............... 70
RESET........................... 138
Rugalmas fénymérő
(SPOT METER)...... 37
S
S videó........................ 59, 91
SLIDE SHOW
(dia-bemutató) ......... 72
SP (Standard Play – normál
lejátszás)
Lásd: Felvételi mód
(REC MODE)
SPOT FOCUS................. 40
STEADYSHOT
(képstabilizátor) ....... 67
STILL (állókép).............. 43
STILL SET ...................... 68
Super NightShot plus ..... 39
Szakaszos felvétel
(INTERVAL REC)
.................................... 73
Szakaszos fényképfelvétel
(INT. REC-STL)...... 74
Számláló-kijelző .............. 26
Széles látószög
Lásd: Zoomolás
Szokásos (STANDARD)
Lásd: Képminőség
(QUALITY)
Sztereó/monó .................. 80
Gyors áttekintés
LCD COLOR
(LCD színe) ...............81
LCD fényereje
(LCD BRIGHT) .......19
LCD háttérvilágítása (LCD
BL LEVEL) ..............81
LCD képernyő ...................3
LCD SET..........................81
Lejátszás (VAR. SPD PB)
Képkocka ...................51
Kétszeres
sebességű .............51
Lassított......................50
Megfordítás................50
Lejátszási idő....................16
LP (Long Play – hosszan
játszó)
Lásd: Felvételi mód
(REC MODE)
MEMORY MIX.............. 45
„Memory Stick”
memóriakártya
A képek száma.......... 32
Általános
ismertetés.......... 126
Behelyezés................. 22
Menü
CAMERA SET ........ 64
EDIT/PLAY ............. 76
MEMORY SET........ 68
MENU ROTATE
(menüléptetés) ... 84
Menüelem
kiválasztása ......... 62
PICT. APPLI. ........... 71
STANDARD SET ... 79
TIME/LANGU......... 86
MONOTONE ................. 42
MOSAIC FADER
(mozaikos úsztatás)
.................................... 41
MOVIE SET.................... 68
MPEG............................. 126
MULTI-SOUND ............ 80
Műsorszerkesztés
(PROG. EDIT)......... 76
Műveletekkor hallható
hangjelzés
Lásd: BEEP
,continued
Gyors áttekintés
145
T
Távirányító..................... 141
REMOTE CTRL ..... 83
TBC .................................. 80
Telefotó
Lásd: Zoomolás
Televíziós
színrendszerek ........ 124
teljes feltöltés................... 14
TITLE .............................. 77
Törlés
ALL ERASE
(állókép) ............. 69
Képek törlése.......... 104
TRAIL (csóva)................ 43
Tükör üzemmód.............. 29
U
USB aljzat ...................... 140
USB Streaming
videoátvitel................ 82
USB-CAMERA ....... 82
USB-PLY/EDT ........ 83
Üzemmód......................... 17
V
Vállszíj ............................ 139
Videofej.......................... 133
Villódzás (FLASH) ........ 43
Visszajátszás ........ 25, 31, 48
W
WHITE FADER
(úsztatás fehérből).... 41
WIPE (áttűnés) ............... 42
WORLD TIME
(világidő) ................... 86
Z
Zajmentes átmenet
Lásd: END SEARCH
Zoomolás ......................... 28
Zoomolás lejátszáskor
(PB ZOOM) ............. 56
146
Gyors áttekintés
Najskôr si
prečítajte tento
návod
Skôr, ako zariadenie začnete používat’,
prečítajte si pozorne túto príručku a odložte
si ju ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Poznámka týkajúca sa pásky
Môžete nahrávat’ na štandardné 8 mm
videopásky a pásky typu Hi8
alebo Digital8
v systéme Digital8
iba na vašom
kamkordéri. Ďalšie informácie obsahuje
strana 118.
Poznámky týkajúce sa nahrávania
Zariadenie nevystavujte dažd’u ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým
prúdom zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
• Pred začatím nahrávania otestujte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné z
dôvodu poruchy kamkordéra, ukladacieho
média atď., za obsah nahrávky sa nebude dat’
poskytnút’ náhrada.
• Systémy farieb TV sa líšia v závislosti od krajiny
alebo regiónu. Ak chcete zobrazit’ nahrávky na
obrazovke TV, potrebujete TV so systémom
PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byt’ chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byt’ v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Pre zákazníkov v Európe
Poznámky týkajúce sa obrazovky LCD,
hľadáčika a objektívu
UPOZORNENIE
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia určitých frekvencií môžu
mat’ vplyv na obraz a zvuk tohto digitálneho
kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi
smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
b Upozornenie
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
rušenie spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte kábel USB.
2
Poznámky o používaní
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využit’ 99,99 % pixelov.
Môžu sa však objavit’ nepatrné čierne alebo
žiarivé bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa neustále zobrazujú na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
Tieto bodky vznikajú pri výrobe, sú normálnym
javom a nemajú žiadny vplyv na nahrávku.
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu slnečnému
žiareniu môže spôsobit’ poruchy. Pri odkladaní
kamery vonku alebo pri okne buďte opatrní.
• Neotáčajte kamkordér na priame slnko. Mohlo
by to spôsobit’ jeho poruchu. Snímky slnka robte
iba pri nízkom osvetlení, napríklad za súmraku.
Poznámky týkajúce sa pripojenia iných
zariadení
Pred pripojením kamkordéra k ďalšiemu
zariadeniu (napríklad k videorekordéru alebo k
počítaču) pomocou kábla USB alebo i.LINK
skontrolujte, či majú pri vkladaní zástrčky
konektora správnu orientáciu. Ak zástrčku
konektora násilím zastrčíte s nesprávnou
orientáciou, môžete poškodit’ konektor alebo
spôsobit’ poruchu kamkordéra.
Poznámky týkajúce sa používania tejto
príručky
• Obrázky na obrazovke LCD a v hľadáčiku
použité v tejto príručke boli zachytené pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto môžu byt’ iné
ako v skutočnosti.
• Inštrukcie bez označenia konkrétnych typov sa
týkajú všetkých typov.
Inštrukcie s označením konkrétnych typov sa
týkajú iba označených typov.
Skôr, ako začnete čítat’ túto príručku,
skontrolujte označenie typu kamkordéra.
• Keď používate dotykový panel, položte ruku na
bočnú stranu panela LCD a podoprite ho.
Potom sa dotknite tlačidiel zobrazených na
obrazovke.
Dotknite sa tlačidla zobrazeného na
obrazovke LCD.
• Môžete zmenit’ jazyk používaný na obrazovke
kamkordéra (s. 22).
• Nasledujúce časti kamkordéra nie sú určené na
držanie.
SK
Poznámky týkajúce sa používania
kamkordéra
• Kamkordér uchopte správnym spôsobom.
Hľadáčik
Panel LCD
Batéria
• Na správne uchopenie zatiahnite svorky
ramienka tak, ako je to zobrazené na obrázku.
3
Obsah
: Funkcie dostupné len pre pásku.
: Funkcie dostupné len pre pamät’ovú
kartu „Memory Stick“.
Najskôr si prečítajte tento návod ............................................................... 2
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov ...................................................................................... 8
Nahrávanie statických obrázkov .............................................................. 10
Pohodlné nahrávanie a prehrávanie – Easy Handycam........................... 12
Začíname
Krok č. 1: Kontrola dodávaných súčastí .................................................. 13
Krok č. 2: Nabíjanie batérie...................................................................... 14
Používanie externého zdroja napájania ..................................................................... 17
Krok č. 3: Zapnutie napájania .................................................................. 17
Krok č. 4: Nastavenie panela LCD a hľadáčika ....................................... 18
Nastavenie panela LCD ............................................................................................. 18
Nastavenie hľadáčika ................................................................................................ 18
Krok č. 5: Nastavenie dátumu a času ...................................................... 19
Krok č. 6: Vloženie nahrávacieho média .................................................. 20
Vloženie pásky ........................................................................................................... 20
Vloženie pamät’ovej karty „Memory Stick“ ............................................................... 21
Krok č. 7: Nastavenie jazyka obrazovky .................................................. 22
Nahrávanie
Nahrávanie filmov .................................................................................... 24
Dlhšie nahrávanie ...................................................................................................... 26
Použitie funkcie priblíženia ........................................................................................ 26
Používanie vstavaného svetla ................................................................................... 27
Nahrávanie v zrkadlovom režime .............................................................................. 28
Používanie samočinného časovača .......................................................................... 28
Nahrávanie statických obrázkov
– Nahrávanie fotografií do pamäte...................................................... 29
Výber kvality obrazu .................................................................................................. 31
Používanie samočinného časovača .......................................................................... 31
Nahrávanie statického obrázka na pamät’ovú kartu „Memory Stick“ počas nahrávania
filmov na pásku ................................................................................................... 32
4
Pohodlné nahrávanie – Easy Handycam ................................................. 33
Nahrávanie filmu
.................................................................................................. 33
........................................................................... 34
Nahrávanie statického obrázka
Používanie režimu Easy Handycam v úplnom rozsahu ............................................ 34
Úprava expozície ..................................................................................... 35
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle ......................................................... 35
Fixovanie expozície pre vybratý objekt – Flexible spot meter .................................. 36
Ručné nastavenie expozície ..................................................................................... 36
Nahrávanie na tmavých miestach – NightShot plus atď.......................... 37
Nastavenie zaostrenia.............................................................................. 39
Nastavenie zaostrenia pre objekty mimo stredu – SPOT FOCUS ........................... 39
Ručné nastavenie zaostrovania ................................................................................ 39
Nahrávanie obrazu použitím rôznych efektov.......................................... 41
Rozjasňovanie a stmievanie záberu
– FADER ................................................... 41
Používanie špeciálnych efektov
– digitálne efekty ............................................. 42
Prekrývanie filmov na páske statickými obrázkami – MEMORY MIX ....................... 44
Vyhľadávanie začiatočného bodu
..................................................... 46
Vyhľadávanie ostatného záberu posledného nahrávania – END SEARCH .............. 46
Manuálne vyhľadávanie – EDIT SEARCH ................................................................. 46
Kontrola posledných nahratých záberov – Rec review ............................................. 47
Prehrávanie
Prezeranie filmov nahratých na páske
............................................... 48
Prehrávanie v rôznych režimoch ............................................................................... 49
Zobrazenie nahrávok s pridanými efektmi – digitálne efekty .................................... 50
Zobrazenie nahrávok na pamät’ovej karte „Memory Stick“
.............. 51
Prehrávanie v rôznych režimoch z pamät’ovej karty „Memory Stick“ ...................... 53
Pohodlné prehrávanie – Easy Handycam ................................................ 54
Používanie režimu Easy Handycam v úplnom rozsahu ............................................ 54
Rôzne funkcie prehrávania....................................................................... 55
Zväčšovanie obrázkov – Priblíženie pri prehrávaní z pásky alebo z pamäte ............ 55
Zobrazenie indikátorov na obrazovke ....................................................................... 56
Zobrazenie dátumu a času a údajov nastavenia kamery – Data code ..................... 56
Prehrávanie obrazu na TV....................................................................... 58
Vyhľadávanie záberu na páske pri prehrávaní
................................... 59
Rýchle vyhľadávanie požadovaného záberu – funkcia vynulovania pamäte ............ 59
Vyhľadávanie záberov podľa dátumu nahrávania
– funkcia vyhľadávania dátumu .......................................................................... 59
,pokračovanie
5
Rozšírené funkcie
Používanie ponuky
Pripojenie k videorekordéru alebo k
TV .................................................88
Výber položiek ponuky ...................... 61
Kopírovanie na inú pásku
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE, 16:9 WIDE
atď. .............................................. 63
Nahrávanie obrazu z videorekordéra
alebo z TV ....................................90
Používanie ponuky
(MEMORY SET)
– QUALITY, IMAGE SIZE, ALL
ERASE, NEW FOLDER atď. ......... 67
Používanie ponuky
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT, SLIDE SHOW,
FRAME REC, INTERVAL REC
atď. .............................................. 70
Používanie ponuky (EDIT/PLAY) – END
SEARCH, TITLE atď. .................... 75
Používanie ponuky
(STANDARD
SET) – REC MODE, MULTI-SOUND,
AUDIO MIX, USB-CAMERA
atď. .............................................. 78
Používanie ponuky
(TIME/LANGU.)
– CLOCK SET, WORLD TIME
atď. .............................................. 84
Prispôsobenie ponuky Personal
Menu ............................................ 85
6
Kopírovanie a úpravy
.............89
Kopírovanie obrázkov z pásky na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ .91
Kopírovanie statických obrázkov z
pamät’ovej karty „Memory Stick“ na
pásku ...........................................92
Kopírovanie vybratých záberov z pásky
– Digitálne úpravy programu ........93
Odstraňovanie nahratých
obrázkov
...............................100
Označenie nahratých obrázkov
špecifickou informáciou
– ochrana obrázkov a tlačová
známka .......................................101
Tlač nahratých obrázkov (tlačiareň
kompatibilná s funkciou PictBridge)
..............................................103
Riešenie problémov
Riešenie problémov .........................105
Indikátory a správy s
upozorneniami ...........................113
Ďalšie informácie
Používanie kamkordéra v
zahraničí .....................................117
Vhodné pásky ..................................118
Pamät’ová karta „Memory Stick“ ....119
Batéria „InfoLITHIUM“ .....................122
Rozhranie i.LINK ..............................123
Údržba a odporúčania .....................125
Technické parametre .......................129
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov ......131
Register ............................................137
Ďalšie informácie nájdete v ostatných návodoch
dodávaných spolu s kamkordérom:
• Úprava obrázkov na počítači
cSprievodca počítačovými aplikáciami
7
Návod na rýchly začiatok práce
Nahrávanie filmov
1
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
Ak chcete získat’ informácie o dobíjaní batérie, pozrite stranu 14.
a Zdvihnite hľadáčik.
b Zasuňte batériu v smere šípky, kým
nebudete počut’ kliknutie.
2
Kazetu vložte do kamkordéra.
a Posuňte páčku
b Vložte kazetu tak, aby
OPEN/EJECT v
smere šípky a otvorte
kryt, kým nezačujete
kliknutie.
okienko kazety
smerovalo nahor a
potom zatlačte na kazetu
v strede zadnej strany.
Priestor pre kazetu sa
automaticky otvorí.
Strana s okienkom
Páčka
8
OPEN/EJECT
Návod na rýchly začiatok práce
c Stlačte tlačidlo
.
Po automatickom vsunutí
kazety zavrite kryt
kazety.
3
Spustite nahrávanie a kontrolujte objekt na obrazovke LCD.
Nastavenia dátumu a času nie sú predvolené. Ak chcete získat’ informácie o nastavení dátumu a času,
pozrite stranu 19.
a
Zložte kryt objektívu.
b
Stlačte tlačidlo OPEN a
otvorte panel LCD.
c
Podržte stlačené zelené
tlačidlo a posuňte nadol
prepínač POWER, čím
sa zobrazí indikátor
CAMERA-TAPE.
Návod na rýchly začiatok práce
Pri kúpe kamkordéra kryt
objektívu nie je nasadený
(s. 131).
Kamkordér sa zapne.
d
Stlačte tlačidlo REC
START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Ak
chcete prejst’ na
pohotovostný režim, stlačte
znovu tlačidlo REC
START/STOP.
4
Nahratý obraz si prezrite na obrazovke LCD.
a
Prepínač POWER
posúvajte opakovane,
kým sa nerozsvieti
indikátor PLAY/EDIT.
b
Dotknite sa tlačidla
(prevíjanie
dozadu).
c
Dotykom na tlačidlo
(prehrat’) spustíte
prehrávanie.
Ak chcete prehrávanie
zastavit’, stlačte tlačidlo
.
Kamkordér vypnete posunutím
prepínača POWER do polohy
(CHG) OFF.
Návod na rýchly začiatok práce
9
Nahrávanie statických
obrázkov
1
Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu.
Ak chcete získat’ informácie o dobíjaní batérie, pozrite stranu 14.
a Zdvihnite hľadáčik.
b Zasuňte batériu v smere šípky, kým
nebudete počut’ kliknutie.
2
Do kamkordéra vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Vsuňte ju tak, aby sa
značka b nachádzala v
ľavom dolnom rohu.
Potlačte, kým nebudete
počut’ kliknutie.
Značka
b
10
Návod na rýchly začiatok práce
3
Spustite nahrávanie a kontrolujte objekt na obrazovke LCD.
Nastavenia dátumu a času nie sú predvolené. Ak chcete získat’ informácie o nastavení dátumu a času,
pozrite stranu 19.
a
Zložte kryt objektívu.
b
Stlačte tlačidlo OPEN a
otvorte panel LCD.
c
Podržte stlačené zelené
tlačidlo a opakovane
posúvajte prepínač
POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor
CAMERA-MEMORY.
Návod na rýchly začiatok práce
Pri kúpe kamkordéra kryt
objektívu nie je nasadený
(s. 131).
Kamkordér sa zapne.
d
Slabo stlačte tlačidlo
PHOTO.
Po zaostrení sa ozve
krátke pípnutie.
e
Úplne stlačte tlačidlo
PHOTO.
Budete počut’ zvuk
uzávierky. Nahrá sa statický
obrázok.
4
Nahratý obraz si prezrite na obrazovke LCD.
a
Prepínač POWER
posúvajte opakovane,
kým sa nerozsvieti
indikátor PLAY/EDIT.
b
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa posledný nahratý
obrázok.
c
Obrázky si môžete
jednotlivo prezerat’
dotykom na tlačidlá
(ďalší) a
(nasledujúci).
Kamkordér vypnete posunutím
prepínača POWER do polohy
(CHG) OFF.
Návod na rýchly začiatok práce
11
Pohodlné nahrávanie a
prehrávanie
Prepnutím do režimu Easy Handycam sa nahrávanie a prehrávanie
ešte viac zjednoduší.
Režim Easy Handycam umožňuje jednoduché nahrávanie a
prehrávanie aj pre začiatočníkov tým, že poskytuje iba základné
funkcie prehrávania a nahrávania.
Pri nahrávaní alebo
prehrávaní stlačte tlačidlo
EASY.
Počas prevádzky v režime Easy
Handycam sa tlačidlo EASY
rozsvieti na modro (1) a zväčší
sa veľkost’ písma na obrazovke
(2).
Easy Handycam
operation
ON
Podrobné informácie nájdete v pokynoch pre príslušnú funkciu.
Pozrite stranu 33, kde nájdete informácie o nahrávaní, informácie o prehrávaní obsahuje
strana 54.
12
Návod na rýchly začiatok práce
Začíname
Krok č. 1: Kontrola
dodávaných
súčastí
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Gombíková lítiová batéria je už
nainštalovaná.
Začíname
Presvedčte sa, či boli spolu s
kamkordérom dodávané nasledujúce
súčasti.
Remienok na plece (1)
Pozrite stranu 132, kde nájdete informácie o
pripojení remienka na plece.
Čísla v zátvorkách označujú počet
poskytovaných súčastí.
Pamät’ová karta „Memory Stick“ s
kapacitou 8 MB (1)
(DCR-TRV461E)
Pamät’ová karta „Memory Stick“ sa dodáva
iba s typom DCR-TRV461E.
Pamät’ová karta „Memory Stick“ sa
nedodáva s typom DCR-TRV460E.
Prípojný kábel A/V (1)
Kábel USB (1)
Siet’ový adaptér (1)
Nabíjateľná batéria NP-FM30 (1)
Disk CD-ROM „SPVD-012 USB Driver“
(1)
Siet’ový napájací kábel (1)
Čistiaca látka (1)
21-vývodový adaptér (1)
Iba pre typy, ktoré majú na spodnej strane
vytlačenú značku
.
Kryt objektívu (1)
Pozrite stranu 131, kde nájdete informácie o
pripojení krytu objektívu.
Kamera Návod na používanie
(tento návod) (1)
Sprievodca počítačovými aplikáciami (1)
Začíname
13
Krok č. 2:
Nabíjanie batérie
1
Zdvihnite hľadáčik.
2
Pripojte batériu posunutím v smere
šípky. Budete počut’ kliknutie.
3
Pripojte siet’ový adaptér do
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri tak, aby značka v na
konektore DC smerovala nahor.
Batériu môžete nabit’ pripojením batérie
typu „InfoLITHIUM“ (séria M) ku
kamkordéru.
b Poznámky
• Nie je možné používat’ iné batérie ako batérie
typu „InfoLITHIUM“ (séria M) (s. 122).
• Neskratujte konektor DC siet’ového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobit’ poruchu.
• Pri používaní siet’ového adaptéra použite blízku
siet’ovú zásuvku. V prípade akejkoľvek poruchy
ihneď odpojte siet’ový adaptér zo siet’ovej
zásuvky.
Batéria
Konektorová
zásuvka DC
IN
Konektor DC
Siet’ový
napájací kábel
Siet’ový adaptér
Do siet’ovej zásuvky
Značka v
14
Začíname
4
K siet’ovému adaptéru pripojte
siet’ový napájací kábel.
5
Siet’ový napájací kábel pripojte do
siet’ovej zásuvky.
6
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Kontrola zostávajúceho času
batérie – informácie o batérii
DSPL/BATT INFO
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie)
a spustí sa nabíjanie.
Začíname
Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG
(nabíjanie) zhasne. Odpojte siet’ový adaptér
od konektorovej zásuvky DC IN.
Vybratie batérie
Tlačidlo BATT (batéria)
na uvoľnenie batérie
Prepínač POWER
OPEN
Po nabití batérie
Prepínač
POWER
Aktuálnu úroveň nabitia batérie a aktuálny
zostávajúci čas nahrávania môžete
skontrolovat’ počas nabíjania alebo pri
vypnutom napájaní.
1 Prepínač POWER prepnite do polohy
(CHG) OFF.
2 Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3 Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
Asi na 7 sekúnd sa zobrazia informácie o
batérii.
Podržte stlačené tlačidlo, ak ich chcete
zobrazit’ na približne 20 sekúnd.
1 Prepínač POWER prepnite do polohy
(CHG) OFF.
2 Zdvihnite hľadáčik.
3 Stlačte tlačidlo BATT (batéria) na
uvoľnenie batérie a vysuňte batériu v
smere šípky.
b Poznámka
• Ak nebudete batériu dlhší čas používat’, pred jej
uskladnením ju úplne vybite. Pozrite stranu 123,
kde získate informácie o uskladnení batérií.
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
72 min
VIEWFINDER:
95 min
A Úroveň nabitia batérie: zobrazuje
približnú zostávajúcu kapacitu batérie.
B Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou panela LCD.
C Približný zostávajúci čas pri nahrávaní
pomocou hľadáčika.
,pokračovanie
Začíname
15
Čas nabíjania
Približný počet minút požadovaný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie pri teplote
25 °C. (Odporúča sa teplota 10 – 30 °C .)
Batéria
NP-FM30 (dodávané
príslušenstvo)
150
NP-QM71 alebo
QM71D
260
NP-QM91 alebo
QM91D
360
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou obrazovky LCD
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C .
Batéria
16
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FM30
80
(dodávané
príslušenstvo)
40
NP-FM50
60
130
NP-QM71
315
alebo QM71D
150
NP-QM91
475
alebo QM91D
230
Začíname
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
Batéria
145
NP-FM50
Čas nahrávania pri nahrávaní
pomocou hľadáčika
Čas
Čas
nepretržitého zvyčajného*
nahrávania
nahrávania
NP-FM30
105
(dodávané
príslušenstvo)
50
NP-FM50
85
170
NP-QM71
415
alebo QM71D
205
NP-QM91
625
alebo QM91D
310
* Približný počet minút nahrávania pri
opakovanom nahrávaní, zastavení a spustení
nahrávania, pri zmenách režimu napájania
posúvaním prepínača POWER a pri
približovaní. Skutočná životnost’ batérie
môže byt’ kratšia.
Čas prehrávania
Približný počet minút, ktorý je k dispozícii
pri použití úplne nabitej batérie pri teplote
25 °C.
V tejto tabuľke je uvedený čas prehrávania
pások nahratých v systéme Digital8 .
Čas prehrávania pások nahratých na iných
zariadeniach v systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm systéme sa zníži
približne o 20 %.
Batéria
Otvorený
panel LCD
Zavretý
panel LCD
NP-FM30
(dodávané
príslušenstvo)
80
120
NP-FM50
135
195
NP-QM71
alebo QM71D
335
465
NP-QM91
alebo QM91D
505
695
Používanie externého zdroja
napájania
Ak nechcete vybit’ batériu, môžete ako
zdroj napájania použit’ siet’ový adaptér.
Počas používania siet’ového adaptéra sa
batéria nevybije ani v prípade, že je
pripojená ku kamkordéru.
Krok č. 3: Zapnutie
napájania
Opakovane posuňte prepínač POWER a
vyberte pre nahrávanie alebo prehrávanie
požadovaný režim napájania.
Ak používate kamkordér prvýkrát,
zobrazí sa obrazovka na nastavenie času
[CLOCK SET] (s. 19).
Začíname
b Poznámky
• Dodávka energie z batérie sa preruší, ak je do
konektorovej zásuvky DC IN na kamkordéri
pripojený siet’ový adaptér (aj keď je siet’ový
napájací kábel odpojený zo siet’ovej zásuvky).
• Čas nahrávania a prehrávania sa skráti, ak
používate kamkordér pri nízkych teplotách.
• V nasledujúcich situáciách indikátor CHG
(nabíjanie) počas nabíjania bliká alebo sa
informácie o batérii nezobrazujú správne.
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je úplne vybitá. (Týka sa iba informácií
o batérii.)
Podržte stlačené zelené tlačidlo a posuňte
nadol prepínač POWER.
Kamkordér sa zapne.
Režim nahrávania alebo prehrávania zadáte
tak, že opakovane posuniete prepínač, kým
sa nerozsvieti indikátor pre požadovaný
režim napájania.
UPOZORNENIE
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k siet’ovej zásuvke pomocou siet’ového
adaptéra.
Pripojte kamkordér tak, ako je to
zobrazené v časti „Nabíjanie batérie“
(s. 14).
• Režim CAMERA-TAPE: nahrávanie na
pásku.
• Režim CAMERA-MEMORY:
nahrávanie na pamät’ovú kartu „Memory
Stick“.
• Režim PLAY/EDIT: prehrávanie alebo
úprava obrazu na páske alebo pamät’ovej
karte „Memory Stick“.
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Začíname
17
Krok č. 4:
Nastavenie panela
LCD a hľadáčika
Nastavenie panela LCD
Uhol a jas panela LCD môžete upravit’
podľa rôznych situácií nahrávania.
Aj v prípade, že sa medzi vami a
nahrávaným objektom nachádzajú
prekážky, po nastavení uhla panela LCD
môžete objekt počas nahrávania sledovat’
na obrazovke LCD.
Maximálne o
180 stupňov
3 Upravte položku pomocou tlačidiel
a
a potom sa dotknite tlačidla
.
z Tipy
• Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom k
objektívu, panel LCD môžete zavriet’ s
obrazovkou LCD otočenou smerom von.
• Ak ako zdroj napájania používate batériu, v
ponuke
(STANDARD SET) môžete
nastavit’ jas vybratím možnosti [LCD BL
LEVEL] pre nastavenie [LCD SET] (s. 80).
• Úprava podsvietenia obrazovky LCD nebude
mat’ žiadny vplyv na nahratý obraz.
• Signalizačné pípanie pri prevádzke môžete
vypnút’ nastavením položky [BEEP] v ponuke
(STANDARD SET) na hodnotu [OFF]
(s. 83).
Nastavenie hľadáčika
Po zatvorení panela LCD môžete
prezerat’ obrázky pomocou hľadáčika.
Hľadáčik používajte, ak je batéria takmer
vybitá alebo ak je nejasná obrazovka.
Maximálne
o 90 stupňov
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel LCD.
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru a potom ho otočte do
požadovanej polohy.
Nastavenie jasu obrazovky LCD
.
1 Dotknite sa tlačidla
2 Dotknite sa položky [LCD BRIGHT].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU], vyberte ponuku
(STANDARD SET) a potom sa
dotknite položky [LCD SET] (s. 80).
18
Začíname
Páčka na úpravu optického systému hľadáčika
1
Zdvihnite hľadáčik.
2
Posúvajte páčku na úpravu optického
systému hľadáčika, kým sa obraz
nevyjasní.
Používanie hľadáčika počas
prevádzky
Pri nahrávaní na pásku alebo pamät’ovú
kartu „Memory Stick“ môžete upravovat’
expozíciu (s. 35) a jas (s. 41) a pritom
sledovat’ snímku v hľadáčiku. Otočte panel
LCD o 180 stupňov a zatvorte ho s
obrazovkou otočenou smerom von.
1 Nastavte režim napájania na hodnotu
CAMERA-TAPE alebo CAMERAMEMORY (s. 17).
Krok č. 5:
Nastavenie
dátumu a času
Začíname
Ak používate kamkordér prvýkrát,
nastavte dátum a čas. Ak nenastavíte
dátum a čas, obrazovka [CLOCK SET] sa
zobrazí po každom zapnutí kamkordéra.
2 Zatvorte panel LCD s obrazovkou
otočenou smerom von.
Na obrazovke sa zobrazí tlačidlo
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí správa [Set
LCD off?].
4 Dotknite sa položky [YES].
b Poznámka
• Ak nepoužívate kamkordér približne 3 mesiace,
vstavaná nabíjateľná gombíková batéria sa
vybije a nastavenia dátumu a času sa môžu
vymazat’ z pamäte. V takom prípade nabite
nabíjateľnú gombíkovú batériu (s. 128) a potom
znova nastavte dátum a čas.
Obrazovka LCD sa vypne.
5 Dotknite sa obrazovky LCD a sledujte
snímku v hľadáčiku.
Zobrazí sa tlačidlo [EXPOSURE] atď.
6 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete
nastavit’.
• [EXPOSURE]: nastavte ho pomocou
tlačidiel
a
a potom sa
dotknite tlačidla
.
• [FADER]: opakovane sa ho dotknite a
vyberte požadovaný efekt (iba v
režime CAMERA-TAPE).
•
: Obrazovka LCD sa rozsvieti.
Ak chcete skryt’ tlačidlá na obrazovke
LCD, dotknite sa tlačidla
.
OPEN
Prepínač
POWER
Používanie vysokovýkonnej
batérie
1
Zapnite kamkordér (s. 17).
Ak v kamkordéri používate vysokovýkonnú
batériu (typ NP-QM71/QM71D/QM91/
QM91D), vysuňte hľadáčik a zdvihnite ho
do vhodného uhla umožňujúceho
sledovanie.
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
Ak ste už nastavili hodiny, prejdite na
krok č. 7.
3
Dotknite sa tlačidla
– :– – :– –
60min
1/3
.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
,pokračovanie
Začíname
19
4
Dotknite sa položky [MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
Krok č. 6: Vloženie
nahrávacieho
média
OK
Vloženie pásky
5
Vyberte položku
(TIME/
LANGU.) pomocou tlačidiel
/
a potom sa dotknite tlačidla
.
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
OK
Pomocou tlačidiel
a
vyberte
položku [CLOCK SET] a potom sa
dotknite tlačidla
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
1M
1D
0: 00
Môžete nahrávat’ na štandardné kazety
typu 8 mm , Hi8
alebo Digital8
iba v systéme Digital8 . Ak chcete získat’
podrobné informácie o týchto kazetách
(napr. ochranu proti zápisu), pozrite
stranu 118.
b Poznámky
• Nevkladajte kazetu do priestoru pre kazetu
násilím. Môže to spôsobit’ poruchu kamkordéra.
• Pri používaní kamkordéra je čas nahrávania
skrátený na 2/3 času uvedeného na páske typu
Hi8
. Ak v nastaveniach ponuky vyberiete
režim LP, čas nahrávania bude rovnaký, ako je
uvedené na páske typu Hi8
.
1
OK
7
Pomocou tlačidiel
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
Páčka
OPEN/EJECT
Kryt
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
Posuňte páčku
OPEN/EJECT v
smere šípky a otvorte kryt, kým
nezačujete kliknutie.
1M
1D
0: 00
OK
Môžete nastavit’ akýkoľvek rok až po
rok 2079.
8
20
Rovnako ako v kroku č. 7 nastavte
položky [M] (mesiac), [D] (deň),
hodiny a minúty a potom stlačte
tlačidlo
.
Začíname
Priestor pre kazetu sa automaticky
vysunie a otvorí.
2
Zasuňte pásku tak, aby okienko pásky
smerovalo nahor.
Strana s
okienkom
Vloženie pamät’ovej karty
„Memory Stick“
Ak chcete získat’ podrobné informácie o
pamät’ovej karte „Memory Stick“ (napr.
ochrane proti zápisu), pozrite stranu 119.
3
Stlačte tlačidlo
Začíname
Jemne zatlačte na
kazetu v strede
zadnej strany.
b Poznámka
• Pri používaní pamät’ových kariet „Memory
Stick“ s polovičnou veľkost’ou (kariet „Memory
Stick Duo“) skontrolujte, či ste pripojili adaptér
pamät’ovej karty Memory Stick Duo. Vloženie
karty bez adaptéra môže spôsobit’ poruchu
kamkordéra (s. 120).
.
Indikátor
prístupu
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spät’.
Značka b
4
Zatvorte kryt.
Vysunutie kazety
OPEN/EJECT v
1 Posuňte páčku
smere šípky a otvorte kryt.
Priestor pre kazetu sa automaticky
otvorí.
2 Vyberte kazetu a potom stlačte tlačidlo
.
Priestor pre kazetu sa automaticky
zasunie spät’.
Vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick“
tak, aby bola značka b v ľavom dolnom
rohu karty. Budete počut’ kliknutie.
Vysunutie pamät’ovej karty
„Memory Stick“
Jemne naraz zatlačte pamät’ovú kartu
„Memory Stick“.
3 Zatvorte kryt.
,pokračovanie
Začíname
21
Jemne naraz
zatlačte.
Krok č. 7:
Nastavenie jazyka
obrazovky
Môžete vybrat’ jazyk, ktorý sa bude
používat’ na obrazovke LCD.
b Poznámky
• Ak zatlačíte násilím pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ do otvoru pre pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ nesprávnym smerom, otvor pre
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ sa môže
poškodit’.
• Do otvoru pre pamät’ovú kartu „Memory Stick“
nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamät’ovej karty „Memory Stick“. Mohli by ste
tým spôsobit’ poruchu kamkordéra.
• Ak svieti alebo bliká indikátor prístupu,
kamkordér číta údaje z pamät’ovej karty
„Memory Stick“, alebo ich na ňu zapisuje.
Kamkordérom nehýbte ani ho nevystavujte
otrasom, nevypínajte ho, nevysúvajte pamät’ovú
kartu „Memory Stick“ a nevyberajte batériu.
Inak sa môžu poškodit’ obrazové údaje.
Prepínač POWER
OPEN
1
Zapnite kamkordér.
2
Stlačením tlačidla OPEN otvorte
panel LCD.
3
Dotknite sa tlačidla
60min
1/3
4
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
.
0:00:00
Dotknite sa položky [LANGUAGE].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(TIME/LANGU.). (s. 84)
22
Začíname
60min
LANGUAGE:
0:00:00
STBY
ENGLISH
DEU
TSCH
ΕΛΛΗ
ΝΙΚΑ
ENG
LISH
ENG
[SIMP]
1/4
5
Požadovaný jazyk vyberte pomocou
tlačidla
alebo
, potom sa
dotknite tlačidla
.
Začíname
z Tip
• Ak sa medzi možnost’ami nenachádza váš rodný
jazyk, kamkordér ponúka možnost’
[ENG[SIMP]] (zjednodušená angličtina).
Začíname
23
Nahrávanie
3
Nahrávanie filmov
Nahrávanie na pásku
Posuňte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor CAMERATAPE. Kamkordér je nastavený do
pohotovostného režimu.
Filmy môžete nahrat’ na pásku alebo na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Pred nahrávaním vykonajte kroky 1 až 7
uvedené v časti „Začíname“ (s. 13 – s. 22).
Filmy sa pri nahrávaní na pásku
nahrávajú spolu so stereofónnym
zvukom.
Keď nahrávate na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“, film sa nahrá s
monofónnym zvukom.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Nahrávanie na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ – MPEG MOVIE EX
Posúvajte opakovane prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti indikátor
CAMERA-MEMORY. Na obrazovke
sa objaví práve vybratý priečinok
nahrávania.
Indikátor nahrávania
OPEN
REC START/STOP
1
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Prepínač POWER
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
nahrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 33.
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
Vyberte režim nahrávania.
4
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Na obrazovke
LCD sa zobrazí nápis [REC] a rozsvieti
sa indikátor nahrávania.
Opakovaným stlačením tlačidla REC
START/STOP zastavte nahrávanie.
Kontrola posledného nahratého
filmu vo formáte MPEG
–
Review
2
24
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
Nahrávanie
Dotknite sa tlačidla
. Prehrávanie sa
spustí automaticky.
Opakovane sa dotknite tlačidla
a vrát’te
sa do pohotovostného režimu.
Ak chcete odstránit’ film, po ukončení
prehrávania sa dotknite tlačidla
,
potom položky [YES].
Ak chcete odstránenie zrušit’, dotknite sa
položky [NO].
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
b Poznámka
• Počas nahrávania filmov na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ budú k dispozícii iba tie
položky ponuky, ku ktorým existujú odkazy v
ponuke Personal Menu. Ak chcete používat’ iné
položky ponuky, pridajte ich do ponuky
Personal Menu.
z Tip
• Ak kamkordér nepoužívate dlhší čas, odstráňte
kazetu a uložte ju.
Indikátory zobrazené počas
nahrávania na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“
Indikátory sa nenahrávajú na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“.
Dátum alebo čas (s. 56) sa počas nahrávania
nezobrazí.
60min
REC
101
Nahrávanie
Indikátory zobrazené počas
nahrávania na pásku
0:00:00
320 2min
P-MENU
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Dátum alebo čas a údaje nastavenia kamery
(s. 56) sa počas nahrávania nezobrazujú.
A Priečinok nahrávania
60min
REC
0:00:00
P-MENU
B Zostávajúci čas batérie
Uvedený čas nemusí byt’ správny v
závislosti od prostredia používania. Po
otvorení alebo zatvorení panela LCD
trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
C Stav nahrávania ([REC] (nahrávanie))
D Veľkost’ filmu
A Zostávajúci čas batérie
Uvedený čas nemusí byt’ správny v
závislosti od prostredia používania. Po
otvorení alebo zatvorení panela LCD
trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
B Režim nahrávania (SP alebo LP)
C Indikátor formátu
D Stav nahrávania ([STBY] (pozastavené
nahrávanie) alebo [REC] (nahrávanie))
E Časový kód alebo počítadlo pásky
(hodina: minúta: sekunda)
F Kapacita nahrávania pásky
Zobrazí sa po krátkom spustení pásky.
G Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
H END SEARCH/EDIT SEARCH/
tlačidlo prepínania zobrazenia Rec
review (s. 46)
E Čas nahrávky (hodina: minúta:
sekunda)
F Kapacita nahrávania na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“
G Indikátor spustenia nahrávania na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“
(objaví sa približne na 5 sekúnd)
H Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
I Tlačidlo Review (s. 24)
b Poznámky
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy (CHG) OFF.
• Ak nepoužívate kamkordér dlhšie ako 5 minút
(v predvolenom nastavení), napájanie sa
automaticky vypne, aby sa zabránilo strate
kapacity batérie ([A.SHUT OFF], s. 83). Ak
chcete spustit’ nahrávanie, posuňte prepínač
POWER nadol a vyberte položku CAMERATAPE alebo CAMERA-MEMORY a potom
stlačte tlačidlo REC START/STOP.
,pokračovanie
Nahrávanie
25
z Tipy
• Kvôli zabezpečeniu plynulého prechodu od
posledného nahratého záberu na ďalší na páske,
vezmite do úvahy nasledujúce informácie.
– Kazetu nevyberajte. (Obrázok sa nahrá
plynule bez prerušenia aj po vypnutí
napájania.)
– Na rovnakú pásku nenahrávajte obrázky v
režime SP aj v režime LP.
– Nahrávanie filmu v režime LP nezastavujte.
• V časti „Dlhšie nahrávanie na pamät’ovú kartu
„Memory Stick““ (s. 26) nájdete informácie o
približnej dĺžke času nahrávania na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“ s rôznymi kapacitami.
• Čas nahrávania, dátum a údaje nastavenia
kamery (iba pre pásku) sa nahrajú automaticky
na nahrávacie médium bez zobrazenia na
obrazovke. Tieto informácie môžete zobrazit’
počas prehrávania výberom položky [DATA
CODE] v nastaveniach ponuky (s. 56).
Veľkost’ obrázka a čas (hodina: minúta:
sekunda)
[320 × 240]
[160 × 112]
8 MB*
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
(MSX-256)
00:42:40
02:50:40
512 MB
(MSX-512)
01:25:20
05:41:20
1 GB
(MSX-1G)
02:50:40
11:22:40
* Dodáva sa iba s typom DCR-TRV461E.
Dlhšie nahrávanie
Použitie funkcie priblíženia
Dlhšie nahrávanie na pásku
V ponuke
(STANDARD SET) vyberte
položku [
REC MODE], potom [LP]
(s. 78).
V režime LP môžete nahrávat’ 1,5-krát
dlhšie ako pri nahrávaní v režime SP.
Páska nahratá v režime LP by sa mala
prehrávat’ iba na tomto kamkordéri.
Dlhšie nahrávanie na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“
V ponuke
(MEMORY SET) vyberte
položku [MOVIE SET], [ IMAGE
SIZE], potom [160 × 112] (s. 67).
Doba, počas ktorej je možné nahrávat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ je rôzna v
závislosti od veľkosti obrázkov a prostredia
nahrávania.
V nasledujúcom zozname nájdete približný
čas nahrávania filmov na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ formátovanú na vašom
kamkordéri.
26
Nahrávanie
Keď je vybratý režim CAMERA-TAPE,
môžete vybrat’ priblíženie s viac ako 20násobnou úrovňou zväčšenia a z tohto
bodu môžete spustit’ digitálne priblíženie
([DIGITAL ZOOM], s. 65).
Občasné použitie funkcie priblíženia je
efektívne, ale najlepšie výsledky
dosiahnete jej úsporným používaním.
Vstavané svetlo
LIGHT
80 cm*
* V tejto pozícii páčky dosiahnete úplné
zaostrenie nastavením minimálnej
vzdialenosti požadovanej medzi
kamkordérom a predmetom.
Jemným posunutím páčky na ovládanie
motorového transfokátora dosiahnete
pomalšie priblíženie. Ak chcete zrýchlit’
priblíženie, posuňte ju ďalej.
Nahrávanie širšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke W.
Predmet sa vzdiali (široký uhol záberu).
Nahrávanie užšieho uhla pohľadu
Páčku motorového transfokátora
posuňte smerom k značke T.
Predmet sa priblíži (fotografovanie
vzdialených predmetov).
Používanie vstavaného svetla
V určitých podmienkach je vhodné pri
snímaní použit’ vstavané svetlo.
Odporúčaná vzdialenost’ objektu od
kamkordéra pri použití vstavaného svetla
je asi 1,5 m (5 stôp).
Nastavenie sa zobrazí cyklicky v
nasledujúcom poradí.
Nie je zobrazený žiadny indikátor:
Nahrávanie prebieha vždy bez použitia
vstavaného svetla.
m
: Zapína a vypína sa
automaticky podľa jasu prostredia.
m
: Vždy sa zapne.
Nahrávanie
1 cm*
Opakovaným stlačením tlačidla LIGHT
vyberte nastavenie.
Vypnutie vstavaného svetla
Opakovane stláčajte tlačidlo LIGHT, až
kým z obrazovky nezmiznú všetky
indikátory.
b Poznámky
• Vstavané svetlo vyžaruje veľmi silné svetlo,
ktoré je pri normálnom používaní úplne
bezpečné. Zabráňte však nasmerovaniu svetla
priamo do očí objektu z veľmi blízkej
vzdialenosti.
• Zapnuté vstavané svetlo veľmi rýchlo vybíja
batériu.
• Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate, vypnite
vstavané svetlo a vyberte batériu. Predídete tak
náhodnému zapnutiu vstavaného svetla.
• Ak obraz pri snímaní v režime
začne
blikat’, stlačte a podržte tlačidlo LIGHT, kým sa
nezobrazí indikátor
.
• Ak pri snímaní v režime
používate
funkciu [PROGRAM AE] alebo funkciu
podsvietenia, vstavané svetlo sa môže vypnút’
alebo zapnút’.
• V nasledujúcich prípadoch je vstavané svetlo
vypnuté:
– pokiaľ je zapnutá funkcia END SEARCH,
– počas trvania intervalu pri nahrávaní po
intervaloch,
,pokračovanie
Nahrávanie
27
– ak kamkordér necháte dlhšie ako 5 minút s
prepínačom POWER nastaveným do polohy
CAMERA-MEMORY,
– ak je kamkordér v režime
dlhšie ako
5 minút,
– ak je kamkordér zapnutý viac ako 5 minút bez
vloženej pásky alebo ak je páska na konci.
• Ak používate konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo), vstavané svetlo je ním tienené a
nemusí dobre osvetlit’ snímaný objekt.
Používanie samočinného
časovača
So samočinným časovačom môžete
spustit’ nahrávanie s oneskorením
približne 10 sekúnd.
REC START/STOP
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Panel LCD môžete otočit’ smerom na
objekt tak, aby ste mohli zdieľat’
nahrávaný obraz. Túto funkciu môžete
použit’ na udržiavanie pozornosti malých
detí pri ich nahrávaní kamkordérom.
REC START/STOP
1
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa položky [SELF-TIMER].
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
Otvorte panel LCD v 90-stupňovom uhle
ku kamkordéru, potom ho otočte 180
stupňov smerom k objektu.
60min
SELF–TIMER:
Zrkadlový obraz objektu sa zobrazí na
obrazovke LCD, ale nahratý obraz bude
zodpovedat’ skutočnosti.
STBY
OFF
OFF
3
0:00:00
ON
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
60min
STBY
0:00:00
P-MENU
28
Nahrávanie
.
4
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Budete počut’ pípnutie a začne sa
odpočítavat’ čas asi 10 sekúnd (indikácia
odpočítavania začne od 8).
Spustí sa nahrávanie.
Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla
REC START/STOP.
Zrušenie odpočítavania
Dotknite sa tlačidla [RESET] alebo stlačte
tlačidlo REC START/STOP.
Nahrávanie
statických
obrázkov
–
Nahrávanie fotografií do pamäte
Statické obrázky sa môžu nahrávat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“. Pred
nahrávaním vykonajte kroky 1 až 7
uvedené v časti „Začíname“ (s. 13 – s. 22).
OPEN
Vykonajte kroky 1 a 2, potom v kroku 3
vyberte možnost’ [OFF].
Nahrávanie
Zrušenie samočinného časovača
PHOTO
Prepínač POWER
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
nahrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 33.
1
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
,pokračovanie
Nahrávanie
29
3
Ak chcete odstránenie zrušit’, dotknite sa
položky [NO].
Opakovane posúvajte prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor CAMERA-MEMORY.
Vypnutie napájania
Zobrazí sa vybratý priečinok
nahrávania.
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Nahrávanie pohybujúcich sa
objektov použitím korekcie
chvenia – FIELD/FRAME
Stlačte zelené tlačidlo
a posuňte prepínač
POWER.
4
Jemne stlačte a podržte tlačidlo
PHOTO.
Po zaostrení a nastavení jasu budete
počut’ jemné pípanie. V tomto kroku sa
nahrávanie nespustí.
Indikátor
prestane blikat’.
Vyberte
ponuku (MEMORY SET),
položku [STILL SET] a potom položku [
FLD/FRAME].
Kamkordér vyrovnáva otrasy kamery pri
nahrávaní pohybujúcich sa objektov v
režime [FIELD]. V režime [FRAME]
kamkordér nahráva obrázky vysokej kvality
(s. 67).
Indikátory zobrazené počas
nahrávania
Počet obrázkov, ktoré
je možné nahrat’.*
60min
60min
FINE
20
FINE
101
101
P-MENU
P-MENU
*Počet obrázkov, ktoré je možné nahrat’,
závisí od nastavenia kvality obrázkov a
prostredia nahrávania.
5
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Budete počut’ zvuk uzávierky. Keď sa
prestanú zobrazovat’ dieliky indikátora
, obrázok je nahratý na
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Kontrola posledných nahratých
obrázkov – Review
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla
a vrát’te sa do
pohotovostného režimu.
Ak chcete obrázok odstránit’, dotknite sa
tlačidla
, potom položky [YES].
30
Nahrávanie
A Priečinok nahrávania
B Kvalita
([FINE]) alebo
([STANDARD])
C Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
D Tlačidlo Review (s. 30)
b Poznámky
• Pri nahrávaní rýchle sa pohybujúcich objektov v
režime [FRAME] je nahrávaný obraz nejasný.
• Pri nahrávaní v režime [FRAME] kamkordér
nemusí vyrovnávat’ otrasy kamery.
Odporúčame snímat’ objekty pomocou statívu.
z Tipy
• Po stlačení tlačidla PHOTO na diaľkovom
ovládači sa obrázok zobrazený na obrazovke
nahrá v tomto časovaní.
• Čas nahrávania, dátum a údaje nastavenia
kamery sa automaticky nahrajú na nahrávacie
médium bez zobrazenia na obrazovke. Tieto
informácie môžete zobrazit’ počas prehrávania
výberom položky [DATA CODE] v
nastaveniach ponuky (s. 56).
Výber kvality obrazu
Používanie samočinného
časovača
So samočinným časovačom môžete
spustit’ nahrávanie statického obrázka s
oneskorením približne 10 sekúnd.
PHOTO
PHOTO
Nahrávanie
Vyberte
ponuku (MEMORY SET),
položku [STILL SET], potom položku [
QUALITY] (s. 67).
Počet obrázkov, ktoré je možné nahrat’
na pamät’ovú kartu „Memory Stick“ je
rôzny v závislosti od kvality obrazu a
prostredia nahrávania.
V nasledujúcom zozname nájdete približný
počet obrázkov, ktoré je možné nahrat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“
formátovanú na vašom kamkordéri.
Kvalita obrazu a počet obrázkov
Veľkost’ obrazu s kvalitou [FINE] je asi 150
kB, s kvalitou [STANDARD] asi 60 kB.
[FINE]
[STANDARD]
8 MB*
50
120
16 MB
96
240
32 MB
190
485
64 MB
390
980
128 MB
780
1970
256 MB
(MSX-256)
1400
3550
512 MB
(MSX-512)
2850
7200
1 GB
(MSX-1G)
5900
14500
* Dodáva sa iba s typom DCR-TRV461E.
1
Dotknite sa tlačidla
2
Dotknite sa položky [SELF-TIMER].
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
60min
SELF–TIMER:
OFF
3
20
FINE
OFF
ON
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
z Tip
• Veľkost’ statického obrázka je iba 640 × 480
bodov.
,pokračovanie
Nahrávanie
31
60min
FINE
Počas nahrávania na pásku stlačte tlačidlo
PHOTO.
20
101
Keď sa posúvanie
ukončí, nahrávanie
bude dokončené.
P-MENU
4
Stlačte tlačidlo PHOTO.
Budete počut’ pípnutie a začne sa
odpočítavat’ čas asi 10 sekúnd (indikácia
odpočítavania začne od 8).
Obrázok je nahratý. Keď sa prestanú
zobrazovat’ dieliky indikátora
,
obrázok je nahratý na pamät’ovej karte
„Memory Stick“.
Zrušenie odpočítavania
Dotknite sa položky [RESET].
Zrušenie samočinného časovača
Vykonajte kroky 1 a 2, potom v kroku 3
vyberte možnost’ [OFF].
Nahrávanie statického
obrázka na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ počas
nahrávania filmov na pásku
Statické obrázky sa môžu nahrávat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“. Pred
nahrávaním vykonajte kroky 1 až 7
uvedené v časti „Začíname“ (s. 13 – s. 22).
PHOTO
32
Nahrávanie
Nahrávanie statických obrázkov v
pohotovostnom režime
Jemne stlačte a podržte tlačidlo PHOTO.
Skontrolujte obrázok a tlačidlo úplne
stlačte.
b Poznámky
• Statický obrázok nemôžete nahrat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ počas
nasledujúcich operácií:
– režim [16:9 WIDE],
– prekrytie pamäte,
– funkcia MEMORY MIX.
• Titulky sa na pamät’ovú kartu „Memory Stick“
nenahrajú.
Pohodlné
nahrávanie
– Easy Handycam
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3
Posúvajte prepínač POWER, kým sa
nerozsvieti indikátor CAMERATAPE.
Pri používaní režimu Easy Handycam je
väčšina nastavení kamery v
automatickom režime, dostupné sú iba
základné funkcie a pre jednoduché
sledovanie sa zväčší veľkost’ písma na
obrazovke. Nahrávanie je jednoduché aj
pre začiatočníkov. Pred nahrávaním
vykonajte kroky 1 až 7 uvedené v časti
„Začíname“ (s. 13 – s. 22).
Kryt objektívu
Prepínač POWER
4
Nahrávanie
Indikátor nahrávania
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
EASY
PHOTO
Easy Handycam
operation
ON
5
OPEN
REC START/STOP
Nahrávanie filmu
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Spustí sa nahrávanie. Na obrazovke
LCD sa zobrazí nápis [REC] a rozsvieti
sa indikátor nahrávania. Opakovaným
stlačením tlačidla REC START/STOP
zastavte nahrávanie.
Vypnutie napájania
V režime Easy Handycam môžete filmy
nahrávat’ iba na pásku. Ak chcete
nahrávat’ filmy na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“, pozrite stranu 24
(MPEG MOVIE EX).
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Zrušenie fungovania Easy
Handycam
Stlačte znova tlačidlo EASY.
1
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
,pokračovanie
Nahrávanie
33
b Poznámky
• Režim Easy Handycam nemôžete zapnút’ alebo
vypnút’ počas:
– nahrávania,
– spustenia funkcie prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB.
• V režime Easy Handycam nie je dostupná
funkcia BACK LIGHT (s. 35).
• V režime Easy Handycam sa obnovia
predvolené hodnoty nastavení funkcií, ktoré nie
sú zobrazené na obrazovke. Po zrušení režimu
Easy Handycam sa obnovia predchádzajúce
nastavenia.
Nahrávanie statického
obrázka
1
Zložte kryt objektívu. Vytiahnite
remienok krytu objektívu a pripojte
ho k svorke remienka.
2
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
3
Vypnutie napájania
Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte znova tlačidlo EASY.
b Poznámka
• Režim Easy Handycam nemôžete zapnút’ alebo
vypnút’ počas nahrávania.
• V režime Easy Handycam nie je dostupná
funkcia BACK LIGHT (s. 35).
• V režime Easy Handycam sa obnovia
predvolené hodnoty nastavení funkcií, ktoré nie
sú zobrazené na obrazovke. Po zrušení režimu
Easy Handycam sa obnovia predchádzajúce
nastavenia.
Používanie režimu Easy
Handycam v úplnom rozsahu
1
Dotknite sa tlačidla [MENU].
Na obrazovke sa zobrazia dostupné
položky ponuky.
Opakovane posúvajte prepínač
POWER, kým sa nerozsvieti
indikátor CAMERA-MEMORY.
Príklad: v režime CAMERA-MEMORY
60min
20
SELFTIMER
BEEP
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
4
34
LANGUAGE
2
Dotknite sa požadovanej položky.
3
Vyberte požadované nastavenie.
Jemným stlačením a podržaním
tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a
potom tlačidlo stlačte úplne.
Položka [CLOCK SET]
1 Pomocou tlačidla
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
2 Rovnako ako položku [Y] (rok)
nastavte aj položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Budete počut’ zvuk uzávierky. Keď sa
prestanú zobrazovat’ dieliky indikátora
, obrázok je nahratý na
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Položka [LANGUAGE]
Požadovaný jazyk vyberte pomocou
tlačidiel
a
a potom sa dotknite
tlačidla
.
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
5
CLOCK
SET
Nahrávanie
Položka [BEEP]
Pozrite stranu 83.
Položka [SELF-TIMER] (iba v režime
CAMERA-MEMORY)
Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
. Stlačte úplne tlačidlo
PHOTO.
Asi 10 sekúnd budete počut’ pípanie
odpočítavania. Keď sa prestanú
zobrazovat’ dieliky indikátora
,
obrázok je nahratý na pamät’ovej karte
„Memory Stick“.
Úprava expozície
Expozícia je v predvolenom nastavení
upravená automaticky.
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
Nahrávanie
Ak je zadná strana objektu osvetlená
slnkom alebo iným svetelným zdrojom,
úpravou expozície môžete zabránit’
zatieneniu objektu.
BACK LIGHT
Počas nahrávania alebo v pohotovostnom
režime stlačte tlačidlo BACK LIGHT.
. Zobrazí sa indikátor .
Podsvietenie zrušíte opakovaným stlačením
tlačidla BACK LIGHT.
b Poznámka
• Funkcia podsvietenia sa zruší po nastavení
možnosti [EXPOSURE] na [MANUAL] (s. 36)
alebo výberom možnosti [SPOT METER]
(s. 36).
,pokračovanie
Nahrávanie
35
Fixovanie expozície pre
vybratý objekt – Flexible spot
meter
Expozíciu môžete upravit’ a fixovat’ na
objekt, aby sa obraz nahral s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast
(napríklad objekty osvetlené reflektormi
na javisku).
1
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
2
Dotknite sa položky [SPOT
METER].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
SPOT METER
STBY
AUTO
3
0:00:00
b Poznámky
• Funkciu Flexible spot meter nemôžete používat’
spolu s týmito funkciami:
– Color Slow Shutter,
– NightShot plus.
• Ak nastavíte možnost’ [PROGRAM AE],
položka [SPOT METER] sa automaticky
nastaví na hodnotu [AUTO].
z Tip
• Ak nastavíte možnost’ [SPOT METER],
položka [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na hodnotu [MANUAL].
Ručné nastavenie expozície
Jas obrazu môžete fixovat’ pri najlepšej
expozícii. Napríklad, ak nahrávate v
interiéri a je jasný deň, manuálnym
fixovaním expozície na stenu miestnosti
môžete zabránit’ vzniku tieňov pri
snímaní ľudí pri okne v protisvetle.
1
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
2
Dotknite sa položky [EXPOSURE].
Dotknite sa bodu, v ktorom chcete
upravit’ a fixovat’ expozíciu na
obrazovke.
SPOT METER
AUTO
36
Vykonajte kroky 1 a 2, potom vyberte
položku [AUTO] v kroku 3 alebo nastavte
možnost’ [EXPOSURE] na [AUTO] (s. 36).
END
Položka [SPOT METER] bliká, kým sa
na kamere upravuje expozícia pre
vybratý bod.
4
Obnovenie nastavenia na
automatickú expozíciu
STBY
0:00:00
END
Dotknite sa položky [END].
Nahrávanie
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
AUTO
0:00:00
MANUAL
3
Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
60min
EXPOSURE:
AUTO
STBY
0:00:00
MANUAL
Nahrávanie na
tmavých miestach
– NightShot plus atď.
MANUAL
OK
4
Expozíciu upravte stlačením tlačidla
(tlmené) alebo
(jasné),
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
STBY
0:00:00
Nahrávanie
P-MENU
Objekty na tmavých miestach môžete
nahrávat’ (napríklad pri snímaní tváre
spiaceho diet’at’a) použitím funkcie
NightShot plus, Super NightShot plus
alebo funkcie Color Slow Shutter.
Funkcia NightShot plus a funkcia Super
NightShot plus umožňujú nahrávat’
jasnejší a plynulejší obraz.
Funkcia Color Slow Shutter umožňuje
nahrávat’ obraz zodpovedajúci
pôvodným farbám.
NIGHTSHOT PLUS
Obnovenie nastavenia na
automatickú expozíciu
OFF
ON
Vykonajte kroky 1 a 2, potom v kroku 3
vyberte možnost’ [AUTO].
Prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavte
na hodnotu ON.
Objaví sa tlačidlo
a položka
[“NIGHTSHOT PLUS”].
Ak chcete zrušit’ funkciu NightShot plus,
nastavte prepínač NIGHTSHOT PLUS na
hodnotu OFF.
,pokračovanie
Nahrávanie
37
Nahrávanie obrázkov s vyššou
citlivost’ou na pásku
– Super
NightShot plus
Funkcia Super NightShot plus umožňuje
efektívnejšie používat’ funkciu NightShot
plus.
Citlivost’ pri nahrávaní obrazu bude
maximálne 16-krát väčšia ako pri nahrávaní
použitím funkcie NightShot plus.
1 Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE.
2 Prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavte
na hodnotu ON.
Objaví sa tlačidlo
a položka
[“NIGHTSHOT PLUS”].
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla [SUPER
NSPLUS].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
5 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
Ak chcete zrušit’ funkciu Super
NightShot, vykonajte kroky 3 a 4, potom
v kroku 5 vyberte možnost’ [OFF] alebo
nastavte prepínač NIGHTSHOT PLUS
do polohy OFF.
Nahrávanie jasnejších farebných
obrázkov na pásku
– Color
Slow Shutter
1 Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE.
2 Skontrolujte, či je prepínač
NIGHTSHOT PLUS nastavený v
polohe OFF.
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa položky [COLOR SLOW
S].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
38
Nahrávanie
5 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
Ak chcete zrušit’ funkciu Color Slow
Shutter, vykonajte kroky 3 a 4, potom v
kroku 5 vyberte možnost’ [OFF].
b Poznámky
• Funkciu NightShot plus a Super NightShot plus
nepoužívajte na jasných miestach. Môže to
spôsobit’ poruchu.
• Funkcia Color Slow Shutter nebude správne
fungovat’ ani na úplne tmavých miestach. Pri
nahrávaní v úplnej tme používajte funkciu
NightShot plus alebo Super NightShot plus.
• Funkciu Super NightShot plus a Color Slow
Shutter nemôžete používat’ spolu s týmito
funkciami:
– FADER,
– digitálne efekty,
– [PROGRAM AE].
• Funkciu Color Slow Shutter nemôžete používat’
spolu s týmito funkciami:
– manuálna expozícia,
– Flexible spot meter.
• Ak používate funkciu Super NightShot plus
alebo Color Slow Shutter, rýchlost’ uzávierky
kamkordéra sa zmení v závislosti od úrovne jasu.
Pohyb obrazu sa vtedy môže spomalit’.
• Ak je automatické zaostrovanie problematické,
zaostrite ručne.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými objektmi. Ak je pripojený konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo), odpojte ho.
• V závislosti od podmienok alebo okolností
snímania sa nemusia farby zobrazit’ správne.
z Tip
• Ak nahrávate objekty v úplnej tme, odporúča sa
v ponuke zmenit’ nastavenie [NS LIGHT] na
hodnotu [ON]. Maximálna vzdialenost’
snímania pri použití zdroja svetla NightShot
Light je približne 3 m (10 stôp).
(Predvolené nastavenie je [ON].)
Ak nahrávate objekty na tmavých miestach
(napríklad nočné zábery alebo pri mesačnom
svetle), v ponuke zmeňte nastavenie [NS
LIGHT] na hodnotu [OFF]. Farby obrázka
môžete zvýraznit’ (s. 64).
Nastavenie
zaostrenia
Zaostrenie je v predvolenom nastavení
upravené automaticky.
Nastavenie zaostrenia pre
objekty mimo stredu – SPOT
FOCUS
1
2
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
Dotknite sa položky [SPOT FOCUS].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
SPOT FOCUS
STBY
AUTO
3
0:00:00
Dotknite sa položky [END].
Automatické zaostrovanie
Vykonajte kroky 1 a 2, potom sa dotknite
položky [AUTO] v kroku 3 alebo nastavte
možnost’ [FOCUS] na [AUTO] (s. 39).
b Poznámka
• Funkciu SPOT FOCUS nemôžete používat’
spolu s funkciou [PROGRAM AE].
z Tip
• Ak nastavíte možnosž [SPOT FOCUS], položka
[FOCUS] sa nastaví automaticky na hodnotu
[MANUAL].
Ručné nastavenie
zaostrovania
Zaostrovat’ môžete manuálne v závislosti
od podmienok nahrávania.
Túto funkciu používajte v nasledujúcich
prípadoch.
– Nahrávanie objektu za oknom v daždi.
– Nahrávanie vodorovných pruhov.
– Nahrávanie objektu pri malom kontraste
medzi objektom a jeho pozadím.
– Ak chcete zaostrit’ na objekt na pozadí.
END
Dotknite sa objektu na obrazovke, na
ktorý chcete zaostrit’.
– Nahrávanie statického objektu použitím
statívu.
Pri úprave zaostrenia kamery bliká
položka [SPOT FOCUS]. Zobrazí sa
indikátor 9.
1
SPOT FOCUS
AUTO
Nahrávanie
Bod zaostrenia môžete vybrat’ a upravit’
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
4
STBY
0:00:00
Počas nahrávania alebo v
pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
.
END
,pokračovanie
Nahrávanie
39
2
Dotknite sa tlačidla [FOCUS].
5
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(CAMERA SET).
Automatické zaostrovanie
60min
FOCUS:
STBY
AUTO
AUTO
3
0:00:00
MANUAL
Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor
4
.
Zaostrite dotykom na tlačidlo
alebo
.
: Zaostrenie na blízky objekt.
: Zaostrenie na vzdialený objekt.
9 sa zmení na
, ak na väčšiu
vzdialenost’ už nie je možné zaostrenie
upravit’. 9 sa zmení na , ak na
menšiu vzdialenost’ už nie je možné
zaostrenie upravit’.
60min
FOCUS:
STBY
0:00:00
MANUAL
AUTO
MANUAL
OK
Tipy pre ručné zaostrovanie
• Zaostrovanie na objekty je
jednoduchšie, ak používate funkciu
približovania. Zaostrite posunutím
páčky na ovládanie motorového
transfokátora smerom k značke T
(vzdialené predmety) a potom smerom
k značke W (širokouhlý záber) na
úpravu priblíženia pri nahrávaní.
• Ak chcete nahrat’ záber objektu
zblízka, posuňte páčku motorového
transfokátora smerom k značke W
(širokouhlý záber), čím úplne zväčšíte
obraz a potom zaostrite.
40
Nahrávanie
Dotknite sa tlačidla
.
Vykonajte kroky 1 a 2, potom sa dotknite
položky [AUTO] v kroku 3.
Nahrávanie obrazu
použitím rôznych
efektov
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z
farebného na čiernobiely.
[OVERLAP] (iba rozjasňovanie)
[WIPE] (iba rozjasňovanie)
Nahrávanie
[DOT FADER] (iba rozjasňovanie)
Prepínač POWER
Rozjasňovanie a stmievanie
záberu
– FADER
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
Do nahratých obrázkov môžete pridat’
nasledujúce efekty:
2
V pohotovostnom režime sa dotknite
tlačidla
(rozjasňovanie) alebo
sa ho dotknite počas nahrávania
(stmievanie).
[BLACK FADER]
3
Dotknite sa položky [FADER].
[WHITE FADER]
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
60min
FADER:
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
0:00:00
1/2
[MOSAIC FADER]
[MONOTONE]
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z
čiernobieleho na farebný.
,pokračovanie
Nahrávanie
41
4
Dotknite sa požadovaného efektu a
potom tlačidla
.
Ak sa dotknete položky [OVERLAP],
[WIPE] alebo [DOT FADER], obrázok
na páske v kamkordéri sa uloží ako
statický obrázok. (Počas ukladania
obrázkov sa farba obrazovky zmení na
modrú.)
60min
STBY
0:00:00
BLACK
FADER
P-MENU
5
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Po ukončení rozjasňovania alebo
stmievania indikátor funkcie prestane
blikat’ a zmizne.
Statický obrázok
Film
1 Skontrolujte, či sa na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ nachádza statický
obrázok, ktorý chcete prekrývat’ a či je
v kamkordéri vložená páska.
2 Posunutím prepínača POWER vyberte
režim CAMERA-TAPE.
3 Dotknite sa tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla [MENU].
5 Vyberte položku
(PICT. APPLI.),
potom dotykom na tlačidlo
a
vyberte položku [
OVERLAP] a
dotknite sa tlačidla
.
Nahratý obrázok sa objaví na miniatúre
obrazovky.
6 Dotknite sa tlačidla
Zrušenie operácie
Vykonajte kroky 2 a 3, potom sa v kroku 4
dotknite tlačidla [OFF].
b Poznámky
• Funkcie OVERLAP, WIPE a DOT FADER
nefungujú s páskami nahratými na iných
zariadeniach v systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm
systéme.
• Na titulky funkcia stmievania nevplýva. Ak nie
sú potrebné, pred spustením funkcie FADER
ich odstráňte.
• Funkciu FADER nemôžete používat’ spolu s
týmito funkciami:
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter,
– digitálne efekty,
– [INTERVAL REC] (nahrávanie po
intervaloch),
– [FRAME REC] (nahrávanie po snímkach),
– samočinný časovač.
Rozjasňovanie zo statického
obrázka na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ – prekrytie
pamäte
Rozjasňovat’ môžete zo statického obrázka
na pamät’ovej karte „Memory Stick“ na film
nahratý na páske.
42
Nahrávanie
(predchádzajúci) alebo
(ďalší) a
vyberte statický obrázok, ktorý chcete
prekrývat’.
7 Dotknite sa položky [ON] a potom
tlačidla
.
8 Dotknite sa tlačidla
.
9 Stlačením tlačidla REC START/STOP
spustite nahrávanie.
Položka [M. OVRLAP] prestane blikat’
a zmizne po skončení stmievania.
Používanie špeciálnych
efektov
– digitálne efekty
Do nahrávok môžete pridat’ digitálne
efekty.
[STILL]
Film môžete nahrat’ aj s prekrytím skôr
nahratého statického obrázka.
[FLASH] (záznam obrázkov)
Film môžete nahrat’ s efektom sériových
statických obrázkov (efekt snímacieho
impulzu).
[LUMI. KEY] (kláves jasu obrázka)
Svetlejšiu oblast’ nahratého statického
obrázka, napríklad pozadie osoby alebo
titulok napísaný na bielom papieri, môžete
nahradit’ filmom.
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
0:00:00
1/2
4
Vyberte požadovaný efekt a upravte
ho dotykom na tlačidlo
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
.
potom sa dotknite tlačidla
Príklad úpravy obrazovky:
[SLOW SHUTTR] (pomalá uzávierka)
Pomocou tejto funkcie môžete znížit’
rýchlost’ uzávierky. Tento režim je vhodný
na jasnejšie snímanie objektu na tmavom
mieste.
[OLD MOVIE]
Obrázky získajú atmosféru starých filmov.
Kamkordér automaticky nahrá obrázky v
režime schránky pre všetky veľkosti
obrazovky, v hnedej farbe a s nižšou
rýchlost’ou uzávierky.
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [D.EFFECT].
.
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
Nahrávanie
[TRAIL]
Obraz môžete nahrat’ tak, aby sa vynechali
náhodné obrázky (napríklad stopa).
0:00:00
OK
Keď sa dotknete položky [STILL] alebo
[LUMI. KEY], obrázok zobrazený na
obrazovke v tomto čase sa uloží ako
statický obrázok.
Efekt
Položky na úpravu
[STILL]
Stupeň priehľadnosti
statického obrázka,
ktorým chcete prekryt’
film.
[FLASH]
Interval prehrávania po
snímkach.
[LUMI. KEY]
Farebná schéma oblasti
statického obrázka,
ktorá sa má nahradit’
filmom.
[TRAIL]
Čas, počas ktorého sa
bude náhodný obrázok
stmievat’ alebo
rozjasňovat’.
[SLOW
SHUTTR]*
Rýchlost’ uzávierky (1 je
1/25, 2 je 1/12, 3 je 1/6, 4
je 1/3).
[OLD MOVIE]
Nie sú potrebné žiadne
úpravy.
* Ak vyberiete tento efekt, automatické
zaostrovanie bude problematické. Pomocou
statívu na upevnenie kamkordéra zaostrite
ručne.
,pokračovanie
Nahrávanie
43
5
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
nahratý statický obrázok s ilustráciou alebo
ručne napísaný titulok na bielom papieri.
Statický obrázok Film
Zrušenie digitálnych efektov
Vykonajte kroky 2 a 3, potom v kroku 4
vyberte možnost’ [OFF].
b Poznámky
• Digitálne efekty nemôžete používat’ spolu s
týmito funkciami:
– Super NightShot plus,
– Color Slow Shutter,
– FADER,
– prekrytie pamäte,
– MEMORY MIX.
• Funkcie [SLOW SHUTTR] a [OLD MOVIE]
nemôžete používat’ spolu s funkciou
[PROGRAM AE] (okrem funkcie [AUTO]).
• Funkciu [OLD MOVIE] nemôžete používat’
spolu s týmito funkciami:
– režim [16:9 WIDE],
– obrazový efekt ([PICT. EFFECT]).
z Tip
• Počas nahrávania na pásku môžete vytvorit’
obrázok s inverznými farbami a jasom alebo
obrázok, ktorý vyzerá ako kresba pastelovými
farbami. Viac informácií nájdete v časti
Obrazové efekty ([PICT. EFFECT], s. 70).
[CAMTM CHROMA] (kláves farby
snímaného obrázka)
Film môžete preložit’ navrch statického
obrázka, ktorý potom môže slúžit’ ako
pozadie. Film snímajte s objektom na
modrom pozadí. Statickým obrázkom sa
nahradí iba modrá oblast’ filmu.
Statický obrázok Film
Modrá farba
[MTCAM CHROMA] (kláves farby
obrázka v pamäti)
Modrú oblast’ statického obrázka, napríklad
ilustrácie, alebo snímku s modrou oblast’ou
ohraničenú rámom, je možné nahradit’
filmom.
Statický obrázok Film
Prekrývanie filmov na páske
statickými obrázkami –
MEMORY MIX
Modrá farba
Statickým obrázkom nahratým na
pamät’ovej karte „Memory Stick“ môžete
prekryt’ film nahratý na páske.
Prekrývajúce obrázky môžete potom
nahrat’ na pásku alebo na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“. (Prekrývanie
statickým obrázkom na páske nie je
možné použit’ vtedy, ak je jej nahrávanie
už dokončené.)
[MTCAM LUMI.] (kláves jasu obrázka v
pamäti)
Môžete nahradit’ svetlé (biele) oblasti
statického obrázka filmom. Ak chcete
používat’ túto funkciu, musíte mat’ predtým
na pamät’ovej karte „Memory Stick“
44
Nahrávanie
1
Skontrolujte, či sa na pamät’ovej
karte „Memory Stick“ nachádza
statický obrázok, ktorý sa má prekryt’
a či je v kamkordéri vložená páska (ak
nahrávate na pásku).
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE (ak nahrávate na pásku) alebo
režim CAMERA-MEMORY (ak
nahrávate na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“).
3
Dotknite sa tlačidla
4
Dotknite sa položky [MEMORY
MIX].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(PICT. APPLI.).
Statický obrázok uložený na pamät’ovej
karte „Memory Stick“ sa zobrazí na
miniatúre obrazovky.
101
101–0001
STBY
OFF
0:00:00
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
Položka [MTCAM CHROMA]
Farebná schéma modrej oblasti
statického obrázka, ktorá sa má
nahradit’ filmom.
8
Dvakrát sa dotknite tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor .
9
Začnite nahrávat’.
Ak nahrávate na pásku
Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Nahrávanie
Miniatúra obrazovky
60min
MEMORY MIX:
Položka [CAMTM CHROMA]
Farebná schéma modrej oblasti filmu.
.
Ak nahrávate na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“
Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
OK
Zrušenie funkcie MEMORY MIX
5
6
Dotykom na tlačidlo
alebo
vyberte statický obrázok na prekrytie.
Dotknite sa požadovaného efektu.
Statický obrázok prekryje film, ktorý je
práve zobrazený na obrazovke LCD.
60min
MEMORY MIX:
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
Vykonajte kroky 1 až 4, potom sa v kroku 5
dotknite tlačidla [OFF].
b Poznámky
• Ak prekrývajúci statický obrázok obsahuje
veľký podiel bielej farby, obrázok v miniatúre
obrazovky nemusí byt’ jasný.
• Ak používate funkciu MEMORY MIX v
zrkadlovom režime (s. 28), obrázok sa zobrazí
na obrazovke LCD normálne bez zrkadlového
otočenia.
• Obrázky upravené na vašom počítači alebo
nahraté pomocou iných kamkordérov sa
nemusia dat’ prehrávat’ na vašom kamkordéri.
101
101–0001
OK
7
Dotykom na tlačidlo
(zníženie)
alebo
(zvýšenie) upravte
nasledujúce nastavenia.
z Tip
• Dodávaný USB ovládač CD-ROM SPVD-012
obsahuje ukážkové obrázky určené na použitie
funkcie MEMORY MIX. Viac informácií
nájdete v dodávanej príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
Položka [MTCAM LUMI.]
Farebná schéma jasnej oblasti
statického obrázka, ktorá sa má
nahradit’ filmom. Ak chcete nahrat’ na
pásku iba statický obrázok uložený na
pamät’ovej karte „Memory Stick“,
dotknite sa tlačidla
na obrazovke v
položke [MTCAM LUMI.], kým sa
pruhový indikátor nerozšíri úplne až na
pravú stranu.
Nahrávanie
45
Vyhľadávanie
začiatočného
bodu
prepne do pohotovostného režimu v
bode ukončenia posledného nahrávania.
Zrušenie operácie
Dotknite sa položky [CANCEL].
b Poznámky
• Funkcia END SEARCH nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
• Funkcia END SEARCH nefunguje na páskach
nahratých na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
Prepínač POWER
Vyhľadávanie ostatného
záberu posledného
nahrávania – END SEARCH
Táto funkcia je vhodná napríklad vtedy,
ak prehrávate pásku, ale nahrávanie
chcete spustit’ hneď po poslednom
nahratom zábere. Funkcia END
SEARCH nefunguje po vybratí nahratej
pásky.
1
2
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE.
z Tip
• Túto operáciu môžete tiež vykonat’ výberom
položky [END SEARCH] v nastaveniach
ponuky. Ak je vybratý režim PLAY/EDIT, túto
operáciu môžete vykonat’ dotykom na odkaz
funkcie [END SEARCH] v ponuke
.
(s. 61)
Manuálne vyhľadávanie
– EDIT SEARCH
Počas prezerania obrázkov na obrazovke
môžete vyhľadávat’ začiatočný bod. Počas
vyhľadávania sa zvuk neprehráva.
1
Posunutím prepínača POWER
vyberte režim CAMERA-TAPE.
2
Dotknite sa tlačidla
60min
Dotknite sa tlačidla
60min
STBY
STBY
.
0:00:00
.
0:00:00
EDIT
3
EDIT
3
Dotknite sa tlačidla
.
Ostatný záber posledného nahrávania sa
prehráva asi 5 sekúnd a kamkordér sa
46
Nahrávanie
Podržte pero na tlačidle
(prevíjat’ dozadu) alebo
(prevíjat’ dopredu) a uvoľnite ho v
bode, v ktorom chcete spustit’
nahrávanie.
b Poznámka
• Funkcia EDIT SEARCH nefunguje na páskach
nahratých na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
Kontrola posledných
nahratých záberov – Rec
review
Môžete sledovat’ niekoľko sekúnd z
posledného nahratého záberu pred
zastavením pásky.
Opakovaným posunutím prepínača
POWER vyberte režim CAMERATAPE.
2
Dotknite sa tlačidla
60min
STBY
Nahrávanie
1
.
0:00:00
EDIT
3
Jedenkrát sa dotknite tlačidla
.
Prehrá sa ostatných niekoľko sekúnd
posledného nahratého záberu.
Kamkordér sa nastaví do
pohotovostného režimu.
b Poznámka
• Funkcia Rec review nefunguje pre pásky
nahraté na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
Nahrávanie
47
Prehrávanie
3
Prezeranie filmov
nahratých na
páske
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú kazetu.
Niektoré funkcie sú dostupné aj pomocou
diaľkového ovládača alebo dotykového
panela.
Ak chcete získat’ viac informácií o
prehrávaní nahrávok na TV, pozrite
stranu 58.
Dotykom na tlačidlo
(previnút’
dozadu) sa dostanete na bod, ktorý
chcete zobrazit’.
60min
0:00:00:00
P-MENU
4
Dotykom na tlačidlo
spustíte prehrávanie.
(prehrat’)
Nastavenie hlasitosti
.
1 Dotknite sa tlačidla
2 Dotknite sa položky [VOLUME].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
3 Hlasitost’ upravte dotykom na tlačidlo
Tlačidlo OPEN
Prepínač POWER
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Zastavenie prehrávania
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
prehrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 54.
1
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
Dotknite sa tlačidla
Pozastavenie
Počas prehrávania sa dotknite tlačidla
(pozastavit’). Opätovným dotykom znova
spustíte prehrávanie.
Ak režim pozastavenia trvá určitý čas,
prehrávanie sa zastaví automaticky.
Rýchle prevíjanie dopredu alebo
dozadu
V režime zastavenia sa dotknite tlačidla
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(dozadu).
Prezeranie filmov v hľadáčiku
Zatvorte panel LCD.
48
Prehrávanie
(zastavit’).
Indikátory zobrazené počas
prehrávania pásky
60min
0:00:00:15
Zobrazenie obrazu počas
rýchleho prevíjania dopredu alebo
dozadu – funkcia skokového
prehľadávania
Počas rýchleho prevíjania pásky dopredu
alebo dozadu podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(dozadu).
Rýchle prevíjanie pásky dopredu alebo
dozadu obnovíte uvoľnením tlačidla.
P-MENU
Prehrávanie v rôznych režimoch
E Tlačidlo Personal Menu (s. 61)
1 Počas prehrávania alebo pozastaveného
A Zostávajúca kapacita batérie
B Režim nahrávania (SP alebo LP)
C Indikátor pohybu pásky
F Ovládacie tlačidlá videa
Po vložení pamät’ovej karty „Memory
Stick“ a zastavení prehrávania sa
indikátor
(zastavit’) zmení na
(prehrávanie z pamät’ovej karty
„Memory Stick“).
z Tip
• Pri prehrávaní pások nahratých na iných
zariadeniach v systéme Hi8
alebo
štandardnom 8 mm
systéme sa na obrazovke
zobrazuje počítadlo pásky.
Prehrávanie v rôznych
režimoch
Rýchle prevíjanie dopredu a
dozadu počas prehrávania –
funkcia vyhľadávania s obrazom
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo
(rýchle prevíjanie dopredu) alebo
(prevíjanie dozadu).
Normálne prehrávanie obnovíte uvoľnením
tlačidla.
prehrávania sa dotknite tlačidla
Prehrávanie
D Časový kód (hodina: minúta: sekunda:
snímka) alebo počítadlo pásky (hodina:
minúta: sekunda)
Nebudete počut’ nahratý zvuk. Pri
prehrávaní v systéme Digital8
môžete na
obrazovke vidiet’ obrázky predtým
prehrávaného obrazu v podobe
mozaikových vzorov.
Ak kamkordér prehráva pásky nahraté na
iných zriadeniach v systéme Hi8
alebo
štandardnom 8 mm
systéme, môže sa
objavit’ šum.
.
2 Dotknite sa položky [
VAR. SPD
PB].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(EDIT/PLAY).
3 Vyberte režim prehrávania.
Ak sa chcete vrátit’ do režimu
normálneho prehrávania, dvakrát sa
dotknite tlačidla
(prehrat’/
pozastavit’) (jedenkrát pri prehrávaní
po snímkach).
Ak chcete
Dotknite sa položky
zmenit’ smer
prehrávania*
(snímka) počas
prehrávania.
prehrávat’
pomaly**
(pomaly) počas
prehrávania.
Ak chcete zmenit’ smer
1 Dotknite sa tlačidla
(snímka).
2 Dotknite sa tlačidla
(pomaly).
,pokračovanie
Prehrávanie
49
Ak chcete
Dotknite sa položky
prehrávat’
dvojnásobnou
rýchlost’ou
(dvojnásobná
rýchlost’)
(dvojnásobná
rýchlost’) počas
prehrávania.
Ak chcete zmenit’ smer
1 Dotknite sa tlačidla
(snímka).
2 Dotknite sa tlačidla
(dvojnásobná
rýchlost’).
prehrávat’ po
snímkach
(snímka) počas
pozastaveného
prehrávania.
Ak chcete zmenit’ smer,
znova sa dotknite
tlačidla
(snímka)
počas prehrávania po
snímkach.
* V hornej, dolnej alebo strednej časti obrazu
sa môžu objavit’ vodorovné čiary. Nie je to
porucha.
**Výstup obrazu z rozhrania DV sa nedá
prehrávat’ plynule v režime pomalého
prehrávania.
4 Dotknite sa tlačidla
a potom tlačidla
.
Zobrazenie nahrávok
s pridanými efektmi
– digitálne efekty
Pri prezeraní nahratých obrázkov môžete
používat’ efekty [STILL], [FLASH],
[LUMI. KEY] a [TRAIL]. Ak chcete
získat’ viac informácií o každom z nich,
pozrite stranu 42.
Prepínač POWER
50
Prehrávanie
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
, kým je
zobrazený obrázok, na ktorý chcete
pridat’ efekt.
3
Dotknite sa položky [MENU].
4
Vyberte položku
(PICT. APPLI.)
a potom položku [D. EFFECT]
dotykom na tlačidlá
alebo
a
.
5
Vyberte efekt a upravte ho stlačením
tlačidla
(zníženie) alebo
(zvýšenie).
6
Dvakrát sa dotknite tlačidla
potom tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
.
a
Zrušenie digitálneho efektu
Vykonajte kroky 2 až 4, potom v kroku 5
vyberte možnost’ [OFF].
b Poznámky
• Na obraz z externých vstupov sa efekty pridat’
nedajú. Tiež nie je možné prenášat’ obrázky
upravené digitálnymi efektmi výstupom cez
rozhranie DV.
• Funkcia digitálnych efektov nefunguje na
páskach nahratých na iných zariadeniach v
systéme Hi8
alebo štandardnom 8 mm
systéme.
Obrázky môžete zobrazovat’ na
obrazovke jeden po druhom. Pri vyššom
počte obrázkov je užitočné vytvorit’
zoznam, čo uľahčí ich vyhľadávanie.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
nahratú pamät’ovú kartu „Memory
Stick“.
Ak chcete prehrávat’ nahratý obraz na
TV, pozrite stranu 58.
Tlačidlo
OPEN
Prehrávanie
z Tip
• Na kamkordéri nie je možné nahrávat’ obrázky
upravené použitím špeciálnych efektov na
pásku, ale môžete ich skopírovat’ na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“ (s. 91) alebo na inú pásku
(s. 89).
Zobrazenie
nahrávok na
pamät’ovej karte
„Memory Stick“
Prepínač POWER
z Tip
• Pri používaní režimu Easy Handycam je
prehrávanie jednoduché aj pre začínajúcich
používateľov. Ak chcete získat’ podrobné
informácie, pozrite stranu 54.
1
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
2
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač
POWER.
,pokračovanie
Prehrávanie
51
3
Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí posledný
nahratý obrázok.
60min
101–0001
1 / 10 101
MEMORY PLAY
Indikátory zobrazené počas
prehrávania pamät’ovej karty
„Memory Stick“
P-MENU
4
Dotknite sa tlačidla
(predchádzajúci) alebo
vyberte obrázok.
b Poznámka
• Počas prehrávania filmov na pamäžovej karte
„Memory Stick“ budú k dispozícii iba tie
položky ponuky, ku ktorým existujú odkazy v
ponuke Personal Menu. Ak chcete používaž iné
položky ponuky, pridajte ich do ponuky
Personal Menu.
(ďalší) a
60min
101–0010
1 0 / 10 101
0:00:00
Príklad obrazovky (filmy):
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
P-MENU
Pri prezeraní filmu sa po jeho zobrazení
na obrazovke dotknite tlačidla
.
Nastavenie hlasitosti filmov
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [VOLUME].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
3 Hlasitost’ upravte dotykom na tlačidlo
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Zastavenie alebo pozastavenie
filmov
Dotknite sa tlačidla
. Opätovným
dotykom znova spustíte prehrávanie.
Odstránenie obrázkov
Pozrite čast’ „Odstraňovanie nahratých
obrázkov“ (s. 100).
A Zostávajúca kapacita batérie
B Číslo obrázka/Celkový počet nahratých
obrázkov v aktuálnom priečinku
prehrávania
C Priečinok prehrávania
D Čas prehrávania (iba pre filmy)
E Ikona predchádzajúceho alebo
nasledujúceho priečinka
Nasledujúce indikátory sa zobrazia, ak
sa na pamät’ovej karte „Memory Stick“
nachádza viac priečinkov, a pri
zobrazení prvého alebo posledného
obrázka v aktuálnom priečinku.
: dotykom na tlačidlo
prejdete
na predchádzajúci priečinok.
: dotykom na tlačidlo
prejdete
na ďalší priečinok.
: dotykom na tlačidlo
alebo
prejdete na predchádzajúci alebo
ďalší priečinok.
F Tlačidlo na odstránenie obrázka
G Tlačová značka (iba pre statické
obrázky) (s. 101)
H Značka ochrany obrázka (s. 101)
I Názov údajového súboru
J Tlačidlo Personal Menu
52
Prehrávanie
K Tlačidlo zobrazenia registra
L Tlačidlo výberu prehrávania z pásky
Predchádzajúcich
Značka N*
6 obrázkov
M Tlačidlo výberu obrázkov
END
b Poznámka
• Priečinky vytvorené na počítači, premenované
priečinky a upravené obrázky sa na obrazovke
nemusia zobrazit’.
z Tip
• Po nahratí obrázka do priečinka sa tento
priečinok nastaví ako predvolený priečinok pre
prehrávanie. Priečinok prehrávania môžete
vybrat’ v ponuke (s. 69).
Pomocou obrazovky v kroku 4 v časti
„Zobrazenie nahrávok na pamät’ovej karte
„Memory Stick““ (s. 51) sú k dispozícii
nasledujúce funkcie.
Vyhľadávanie záberov vo filme
Film je možné rozdelit’ najviac na 60
záberov, čo je užitočné pri spustení
prehrávania od určitého záberu. Počet
záberov, na ktoré môžete film rozdelit’,
závisí od dĺžky filmu.
101
SET
Nasledujúcich Ikona filmu
6 obrázkov
* Obraz zobrazený pred prepnutím na
zobrazenie registra.
Do režimu jednoduchého zobrazenia sa
vrátite dotykom na obrázok, ktorý chcete
zobrazit’.
Prehrávanie
Prehrávanie v rôznych
režimoch z pamät’ovej karty
„Memory Stick“
101–0002
2 / 10
Prezeranie obrázkov v iných
priečinkoch v zobrazení registra
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Dotknite sa položky [PB FOLDER].
4 Priečinok vyberte pomocou tlačidiel
a
.
a potom sa dotknite tlačidla
1 Dotknite sa tlačidla
(predchádzajúci) alebo
(ďalší) a
vyberte počiatočný záber prehrávania.
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
2 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazenie 6 obrázkov naraz
vrátane filmov – zobrazenie
registra
Dotknite sa tlačidla
.
Prehrávanie
53
Pohodlné
prehrávanie
3
– Easy Handycam
4
Stlačte tlačidlo EASY.
Tlačidlo EASY sa rozsvieti v modrej
farbe.
Prehrajte obraz.
Pri prehrávaní z pásky
Môžu sa použit’ nasledujúce tlačidlá:
(prehrat’/pozastavit’),
(rýchle
prevíjanie dopredu),
(zastavit’),
(prevíjanie
dozadu).
Tieto tlačidlá a tlačidlo SLOW
môžete používaž na diaľkovom ovládači.
Režim Easy Handycam umožňuje
jednoduché prehrávanie aj pre
začiatočníkov tým, že poskytuje iba
základné funkcie prehrávania. Tiež sa
zväčší veľkost’ písma, čím sa zjednoduší
prezeranie. Skontrolujte, či ste do
kamkordéra vložili nahratú pásku alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Pri prehrávaní z pamät’ovej karty
„Memory Stick“
Dotknite sa tlačidla
.
Môžu sa použit’ nasledujúce tlačidlá:
/
/
/
.
Prehrávanie môžete ovládat’ pomocou
diaľkového ovládača.
Tlačidlo EASY
Zrušenie režimu Easy Handycam
Stlačte znova tlačidlo EASY.
Tlačidlo OPEN
Prepínač POWER
1
Stlačte tlačidlo OPEN a otvorte panel
LCD.
2
Prepínač POWER opakovane
posúvajte, kým sa nerozsvieti
indikátor PLAY/EDIT.
b Poznámka
• Režim Easy Handycam nemôžete zapnút’ ani
vypnút’ počas pripojenia cez kábel USB s iným
zariadením.
Používanie režimu Easy
Handycam v úplnom rozsahu
1
Dotknite sa tlačidla MENU.
Na obrazovke sa zobrazia dostupné
položky ponuky.
60min
Stlačte zelené
tlačidlo a posuňte
prepínač POWER.
BEEP
VOLUME
2
54
Prehrávanie
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Dotknite sa požadovanej položky.
3
Vyberte požadované nastavenie.
Položka [CLOCK SET]
1 Pomocou tlačidla
a
nastavte
položku [Y] (rok) a potom sa dotknite
tlačidla
.
2 Rovnako ako položku [Y] (rok)
nastavte aj položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Rôzne funkcie
prehrávania
Malý objekt v nahrávke je možné zväčšit’
a zobrazit’ na obrazovke. Tiež je možné
zobrazit’ dátum nahrávania a priečinok, v
ktorom je obrázok uložený.
Položka [LANGUAGE]
Požadovaný jazyk vyberte pomocou
tlačidiel
a
a potom sa dotknite
tlačidla
.
Položka [BEEP]
Pozrite stranu 83.
Položka [DATA CODE]
Dátum a čas môžete zobrazit’ počas
prehrávania.
Dotknite sa položky [DATE/TIME] a
potom tlačidla
.
Položka [
ALL ERASE]
Z pamät’ovej karty „Memory Stick“ je
možné odstránit’ všetky obrázky.
Dotknite sa položky [YES].
z Tip
• Počas používania režimu Easy Handycam je
možné vykonat’ nasledujúce činnosti:
– „Prehrávanie obrazu na TV“ (s. 58)
– „Kopírovanie na inú pásku“ (s. 89)
Prehrávanie
Položka [VOLUME]
Hlasitost’ upravte dotykom na tlačidlo
(zníženie) alebo
(zvýšenie) a
potom sa dotknite tlačidla
.
Prepínač
POWER
Tlačidlo DSPL/
BATT INFO
Zväčšovanie obrázkov –
Priblíženie pri prehrávaní z
pásky alebo z pamäte
Zväčšit’ môžete filmy nahraté na páske
alebo statické obrázky uložené na
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [MENU].
4
Vyberte položku
(PICT. APPLI.)
a potom položku [PB ZOOM]
dotykom na tlačidlo
alebo
a
.
.
Zobrazenie priblíženia pri prehrávaní
z pásky
,pokračovanie
Prehrávanie
55
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
PB
END
Tlačidlo výberu
prehrávania z
pamät’ovej karty
„Memory Stick“
Priblíženie pri prehrávaní z pamäte
PB ZOOM
1 / 10
101–0001
5
Stlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO.
END
Tlačidlo výberu
prehrávania z
pásky
Prehrajte statický obrázok alebo film
a dotknite sa obrazovky v bode, ktorý
chcete v rámci zobrazenej snímky
zväčšit’.
Obrázok sa zväčší približne na
dvojnásobok pôvodnej veľkosti a
vycentruje sa v bode dotyku na
obrazovke. Pri dotyku na iný bod sa
tento bod nastaví ako stred.
6
Nastavte priblíženie posunutím páčky
na ovládanie motorového
transfokátora.
Priblíženie je možné nastavit’ na
hodnotu približne 1,1- až 5-krát väčšiu,
ako bola pôvodná veľkost’. Pomer
priblíženia znížite dotykom na značku
W a zvýšite dotykom na značku T.
Zrušenie operácie
Dotknite sa položky [END].
b Poznámka
• Obrázky z externých vstupov nie je možné
zväčšovat’. Taktiež nie je možné zväčšené
obrázky nahraté na páske v systéme Digital8
alebo na pamät’ovej karte „Memory Stick“
prenášat’ cez rozhranie DV.
z Tip
• Ak počas približovania pri prehrávaní stlačíte
tlačidlo DSPL/BATT INFO, snímka zmizne.
56
Prehrávanie
Na obrazovke je možné zobrazit’ časový
kód, počítadlo pásky a ďalšie informácie.
101
MEMORY PLAY
VIDEO
Zobrazenie indikátorov na
obrazovke
Pri stlačení tlačidla sa indikátory buď
zobrazia, alebo skryjú.
z Tip
• Indikátory na obrazovke môžete zobrazit’ počas
prehrávania na TV. Vyberte ponuku
(STANDARD SET), potom položku
[DISPLAY] a [V-OUT/PANEL] (s. 83).
Zobrazenie dátumu a času a
údajov nastavenia kamery –
Data code
Počas prehrávania je možné zobrazit’
údaje o dátume a čase a údaje nastavenia
kamery ([CAMERA DATA]), ktoré sa
automaticky zaznamenajú počas
nahrávania obrázkov na pásku alebo na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania sa dotknite tlačidla
.
3
Dotknite sa položky [DATA CODE].
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
alebo
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(STANDARD SET).
F Hodnota apertúry
60min
DATA CODE:
* Zobrazuje sa len počas prehrávania pásky
0:00:00:00
OFF
OFF
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
4
Vyberte možnost’ [CAMERA
DATA] alebo [DATE/TIME] a
potom sa dotknite tlačidla
.
60min
0:00:00:00
b Poznámky
• Údaje nastavenia kamery sa nezobrazujú pri
prehrávaní filmov na pamät’ovej karte
„Memory Stick“.
• Funkcia údajového kódu nefunguje pre pásky
nahraté na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo štandardnom 8 mm
systéme.
z Tip
• Hodnota nastavenia expozície (0EV) sa
zobrazuje pri prehrávaní pamät’ovej karty
„Memory Stick“.
AUTO
Prehrávanie
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
Skrytie údajov o dátume a čase a
údajov nastavenia kamery
Vykonajte kroky 2 a 3 a potom v kroku 4
vyberte možnost’ [OFF].
Zobrazenie údajov nastavenia
kamery
Pri zobrazení údajov o dátume alebo čase sa
čas a dátum zobrazujú v rovnakej časti.
Ak ste pri nahrávaní obrazu nenastavili
hodiny, zobrazia sa prázdne políčka
[-- -- ----] a [--:--:--].
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1.6
9dB
A Vypnutie funkcie SteadyShot*
B Expozícia*
C Vyváženie bielej farby*
D Zosilnenie*
E Rýchlost’ uzávierky
Prehrávanie
57
Prehrávanie
obrazu na TV
Pripojte kamkordér k TV pomocou
dodávaného prípojného kábla A/V, ako
je to uvedené na nasledujúcom obrázku.
Dodávaný siet’ový adaptér pripojte do
siet’ovej zásuvky, čím získate zdroj
energie (s. 14).
Bližšie informácie získate v návode na
použitie pripájaných zariadení.
Ak chcete získat’ informácie o kopírovaní
na inú pásku, pozrite stranu 89.
Konektorová
zásuvka A/V
Žltý
Biely
Červený
Konektorová zásuvka
S VIDEO
Tok signálu
Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
* Pomocou kábla S video (voliteľné
príslušenstvo) sa dá obraz reprodukovat’
vernejšie. Ak sa na pripájanom zariadení
nachádza konektorová zásuvka S video,
namiesto žltého konektora (video) použite
konektor S video. Pri samostatnom pripojení
konektora S video nie je možný zvukový
výstup.
Ak je k TV pripojený videorekordér
Kamkordér pripojte do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného kábla
A/V. Na videorekordéri nastavte prepínač
vstupu do polohy LINE.
Ak je TV monofónny (ak má TV iba
jednu konektorovú zásuvku pre
zvukový vstup)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/
V do konektorovej zásuvky vstupu videa a
biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý
kanál) konektor do konektorovej zásuvky
vstupu zvuku na TV alebo videorekordéri.
58
Prehrávanie
Videorekordéry alebo
televízory
Ak chcete prehrávat’ zvuk v monofónnom
režime, použite prípojný kábel určený na
tento účel (voliteľné príslušenstvo).
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
konektorom (EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný ku
kamkordéru (iba pre modely s označením
na spodnej strane). Tento adaptér je
určený iba na výstup.
Televízor
alebo
videorekordér
Vyhľadávanie
záberu na páske
pri prehrávaní
Rýchle vyhľadávanie
požadovaného záberu –
funkcia vynulovania pamäte
m REW
Stlačte tlačidlo PLAY.
Prehrávanie sa začne v bode „0:00:00“
na počítadle pásky.
Zrušenie operácie
Znova stlačte tlačidlo ZERO SET
MEMORY na diaľkovom ovládači.
b Poznámky
• Údaje časového kódu a počítadla pásky sa môžu
líšit’ o niekoľko sekúnd.
• Funkcia vynulovania pamäte nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
• Funkcia vynulovania pamäte nefunguje pre
pásky nahraté na iných zariadeniach v systéme
Hi8
alebo štandardnom 8 mm
systéme.
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo ZERO
SET MEMORY v bode, ktorý chcete
neskôr vyhľadat’.
Vyhľadávanie záberov podľa
dátumu nahrávania – funkcia
vyhľadávania dátumu
Je možné vyhľadat’ bod, v ktorom sa mení
dátum nahrávania.
SEARCH M.
Počítadlo pásky sa nastaví na hodnotu
„0:00:00“ a na obrazovke sa zobrazí
indikátor
.
60min
./>
STOP
0:00:00
20
P-MENU
Ak sa počítadlo pásky nezobrazí, na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
DISPLAY.
2
Ak chcete zastavit’ prehrávanie,
stlačte tlačidlo
(zastavit’).
3
Stlačte tlačidlo m REW.
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH M. na diaľkovom ovládači
vyberte funkciu [DATE SEARCH].
Páska sa automaticky zastaví po
dosiahnutí hodnoty „0:00:00“ na
počítadle pásky.
,pokračovanie
Prehrávanie
59
Prehrávanie
PLAY
4
3
Stlačte tlačidlo . (predchádzajúci)
alebo > (ďalší) na diaľkovom
ovládači a vyberte dátum nahrávania.
Prehrávanie sa automaticky spustí v
bode, v ktorom sa mení dátum.
Pri každom stlačení tlačidla sa vyhľadá a
zobrazí predchádzajúci alebo
nasledujúci dátum.
Zrušenie operácie
Stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom
ovládači.
b Poznámky
• Ak nahrávka z jedného dňa nie je dlhšia ako 2
minúty, kamkordér nemusí presne nájst’ bod, v
ktorom sa mení dátum nahrávky.
• Funkcia vyhľadávania dátumu nebude fungovat’
správne, ak sa medzi zábermi nahratými na
páske nachádza prázdne miesto.
• Funkcia vyhľadávania dátumu nefunguje pre
pásky nahraté na iných zariadeniach v systéme
Hi8
alebo štandardnom 8 mm
systéme.
60
Prehrávanie
BRozšírené funkcie
60min
0:00:00:00
Používanie ponuky
MEMORY SET
Výber položiek
ponuky
Použitím položiek ponuky zobrazených
na obrazovke môžete zmenit’ rôzne
nastavenia alebo vykonat’ podrobnejšie
úpravy.
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
4
OK
Pomocou tlačidiel so šípkami
a
vyberte ikonu požadovanej
ponuky a potom sa dotknite tlačidla
.
CAMERA SET (s. 63)
MEMORY SET (s. 67)
PICT. APPLI. (s. 70)
EDIT/PLAY (s. 75)
STANDARD SET (s. 78)
TIME/LANGU. (s. 84)
Používanie ponuky
60min
0:00:00:00
BURNU VCD
END SEARCH
TITLE
REC MODE
Prepínač POWER
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
1
2
OK
Zapnite napájanie (s. 17).
5
Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa ponuka Personal Menu.
Často používané položky sa zobrazia
ako odkazy.
Príklad: ponuka Personal Menu v režime
PLAY/EDIT.
0:00:00:00
60min
1/3
3
SP
MENU
END
SERCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
Pomocou tlačidiel so šípkami
a
vyberte požadovanú položku a
potom sa dotknite tlačidla
.
Položku môžete vybrat’ aj tak, že sa jej
priamo dotknete.
Posúvaním môžete zobrazit’ všetky
položky. Dostupné položky ponuky sa
líšia v závislosti od režimu napájania
kamkordéra. Nedostupné položky sa
zobrazia v šedej farbe.
60min
REMOTE CTRL: ON
ON
0:00:00:00
OFF
Dotykom na položku [MENU]
zobrazíte obrazovku ponuky registra.
,pokračovanie
Používanie ponuky
61
6
Vyberte požadované nastavenie.
Tlačidlo
sa zmení na tlačidlo
.
Ak sa rozhodnete ponechat’ súčasné
nastavenie, dotknite sa tlačidla
, čím
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
60min
REMOTE CTRL: OFF
ON
0:00:00:00
OFF
OK
7
Ak chcete skryt’ obrazovku ponuky,
dotknite sa tlačidla
a potom
.
Dotykom na tlačidlo
(návrat) sa
zakaždým vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Používanie odkazov ponuky
Personal Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe. Odkazy môžete prispôsobit’ (s. 85).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa požadovanej položky.
3 Vyberte požadované nastavenie a
potom sa dotknite tlačidla
.
z Tipy
• Ak chcete v režime PLAY/EDIT zobrazit’
obrazovku s funkciami videa, na obrazovke
zobrazenej po vykonaní kroku č. 2 (s. 61) sa
dotknite tlačidla
. Ak sa chcete vrátit’ na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa tlačidla
.
• Zobrazenie často používaných položiek ako
odkazov v ponuke Personal Menu zabezpečuje
pohodlné ovládanie. Ak chcete prispôsobit’
ponuku Personal Menu, pozrite stranu 85.
62
Používanie ponuky
Používanie ponuky
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE, 16:9 WIDE atď.
V ponuke CAMERA SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po vybratí nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorke. Nastavenia,
ktoré sa dajú upravit’, sa líšia v závislosti od
režimu napájania kamkordéra. Na
obrazovke sú zobrazené tie položky, s
ktorými môžete v danej chvíli pracovat’.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
Používanie ponuky
Zvolením nasledujúcich nastavení môžete jednoducho nahrávat’ obraz aj v
situáciách, ktoré vyžadujú rôzne technológie nahrávania.
G AUTO
SPOTLIGHT*
(ostré svetlo) (
Toto nastavenie vyberte, ak nepoužívate funkciu PROGRAM
AE.
Toto nastavenie zabraňuje príliš svetlému
) zobrazeniu ľudských tvárí pri osvetlení
silným umelým svetlom (napríklad v divadle
alebo na svadbe).
PORTRAIT (mäkký Toto nastavenie zvýrazňuje snímaný objekt,
portrét) (
)
napríklad ľudí alebo kvety, a vytvára mäkké
pozadie.
SPORTS* (šport)
( )
Toto nastavenie minimalizuje chyby
vznikajúce pri snímaní rýchlo sa
pohybujúcich predmetov (napríklad pri
tenise alebo golfe).
BEACH&SKI* (pláž Toto nastavenie zabraňuje príliš tmavému
a lyžovanie) ( ) zobrazeniu ľudských tvárí v prostredí so
silným alebo odrazeným svetlom (napríklad
na letnej pláži alebo na lyžiarskom svahu).
SUNSET&MOON
** (západ slnka a
mesačné svetlo)
(
)
Toto nastavenie zachováva atmosféru
záberov zapadajúceho slnka, nočných
záberov, záberov ohňostrojov a neónových
svetiel.
,pokračovanie
Používanie ponuky
63
LANDSCAPE**
(krajina) (
)
Toto nastavenie slúži na snímanie
vzdialených objektov (napríklad pohorí).
Zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo
alebo kovovú siet’ku v okne medzi
kamkordérom a snímaným objektom.
* Kamkordér zaostruje iba na stredne až veľmi vzdialené objekty.
** Kamkordér zaostruje iba na vzdialené objekty.
SPOT METER
Pozrite stranu 36, kde nájdete podrobné informácie.
EXPOSURE
Pozrite stranu 36, kde nájdete podrobné informácie.
AUTO SHUTTER
GON
Toto nastavenie automaticky zapne elektronickú uzávierku a
nastaví rýchlost’ uzávierky na snímanie za veľmi jasného svetla.
OFF
Tento režim pri nahrávaní nepoužíva elektronickú uzávierku.
SPOT FOCUS
Pozrite stranu 39, kde nájdete podrobné informácie.
FOCUS
Pozrite stranu 39, kde nájdete podrobné informácie.
SUPER NSPLUS
Pozrite stranu 38, kde nájdete podrobné informácie.
NS LIGHT
Ak pri nahrávaní používate funkciu NightShot plus, pomocou režimu
NightShot Light môžete vyžarovaním infračervených lúčov (neviditeľných)
získat’ jasnejšie zábery.
64
GON
Zapnutie režimu NightShot Light (s. 37).
OFF
Vypnutie režimu NightShot Light (s. 37).
Používanie ponuky
COLOR SLOW S
Pozrite stranu 38, kde nájdete podrobné informácie.
SELF-TIMER
Pozrite stranu 28, 31, kde nájdete podrobné informácie.
DIGITAL ZOOM
Ak chcete pri pri nahrávaní na pásku dosiahnut’ viac ako 20-násobné
zväčšenie, vyberte maximálnu úroveň priblíženia. Pri použití digitálneho
priblíženia sa znižuje kvalita obrazu. Táto funkcia je užitočná pri nahrávaní
zväčšených záberov vzdialených objektov, napríklad vtákov.
GOFF
Vypnutie digitálneho priblíženia. Priblíženie až do hodnoty 20násobku sa vykoná opticky.
40 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 20-násobné až 40-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
990 ×
Zapnutie digitálneho priblíženia. 20-násobné až 990-násobné
priblíženie sa vykoná digitálne.
Používanie ponuky
Pravá strana pruhu zobrazuje oblast’
digitálneho priblíženia.
Po vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí
oblast’ digitálneho priblíženia.
,pokračovanie
Používanie ponuky
65
16:9 WIDE
Môžete nahrávat’ širokouhlý obraz s pomerom strán 16:9, ktorý je určený
na prehrávanie na širokouhlom TV (režim [16:9 WIDE]).
Ak je funkcia zapnutá (nastavenie [ON]) a páčku na ovládanie motorového
transfokátora posuniete na stranu „W“, môžete nahrávat’ pri širších uhloch
ako v prípade, keď je funkcia vypnutá (nastavenie [OFF]).
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodávanej k TV.
Pri zobrazení na obrazovke LCD
Pri zobrazení na širokouhlej TV obrazovke s pomerom strán 16:9*
Pri zobrazení na štandardnom TV**
* Po prepnutí na režim celej obrazovky na širokouhlom TV sa obraz zobrazí na celej
obrazovke.
** Prehrávanie v režime 4:3. Ak prehrávate obraz v režime širokouhlej obrazovky,
zobrazí sa tak, ako ho vidíte na obrazovke LCD.
GOFF
ON (
Štandardné nastavenie (nahrávanie obrazu na prehrávanie na
TV s pomerom strán 4:3). Nahratý obraz nebude širokouhlý.
Nahrávanie obrazu na prehrávanie na širokouhlom TV s
pomerom strán 16:9.
)
z Tip
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Ak v nastaveniach ponuky nastavíte režim [16:9
WIDE] na hodnotu [ON], keď je zapnutá funkcia SteadyShot, začne blikat’ ikona
a funkcia SteadyShot nebude pracovat’.
STEADYSHOT
Táto funkcia je určená na vyrovnávanie otrasov kamery.
GON
OFF (
66
Používanie ponuky
Štandardné nastavenie (zapnutie funkcie SteadyShot).
)
Vypnutie funkcie SteadyShot.
Toto nastavenie vyberte pri snímaní statického objektu
pomocou statívu alebo pri použití konverzného objektívu
(voliteľné príslušenstvo). Vznikajú tak prirodzené zábery.
Používanie ponuky
(MEMORY
SET)
– QUALITY, IMAGE SIZE, ALL
ERASE, NEW FOLDER atď.
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po vybratí nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorke. Nastavenia,
ktoré sa dajú upravit’, sa líšia v závislosti od
režimu napájania kamkordéra. Na
obrazovke sú zobrazené tie položky,
s ktorými môžete v danej chvíli pracovat’.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
V ponuke MEMORY SET môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
60min
FINE
20
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
Používanie ponuky
QUALITY
GFINE (
)
STANDARD (
Nahrávanie statických obrázkov v režime vysokej kvality obrazu
(komprimované približne na 1/4).
) Nahrávanie statických obrázkov v režime štandardnej kvality
obrazu (komprimované približne na 1/10).
FLD/FRAME
GFIELD
FRAME (
Nahrávanie pohybujúcich sa objektov použitím korekcie chvenia
(s. 30).
)
Nahrávanie statických objektov vo vysokej kvalite.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
G320 × 240
(
)
160 × 112 (
Nahrávanie filmov na prehrávanie na veľkých obrazovkách
alebo nahrávanie ostrejších obrazov.
) Dlhšie nahrávanie.
,pokračovanie
Používanie ponuky
67
REMAINING
GAUTO
Zobrazenie zostávajúcej kapacity pamät’ovej karty „Memory
Stick“ v nasledujúcich prípadoch:
• po vložení pamät’ovej karty „Memory Stick“ s prepínačom
POWER v režime CAMERA-MEMORY (asi na 5 sekúnd),
• po vybratí režimu CAMERA MEMORY, ak je zostávajúca
kapacita pamät’ovej karty „Memory Stick“ menšia ako 2
minúty,
• pri začiatočnom alebo koncovom bode filmu (približne na 5
sekúnd).
ON
Nepretržité zobrazovanie zostávajúcej kapacity pamät’ovej
karty „Memory Stick“.
ALL ERASE
Z pamät’ovej karty „Memory Stick“ môžete odstránit’ všetky obrázky,
ktoré nie sú chránené proti zápisu. Ak chcete získat’ informácie o
odstraňovaní obrázkov po jednom, pozrite stranu 100.
1 Vyberte položku [ALL FILES] alebo [CURRNT FOLDER].
ALL FILES
Odstránenie všetkých obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick“.
CURRNT FOLDER Odstránenie všetkých obrázkov vo vybratom priečinku
prehrávania.
2 Dvakrát sa dotknite tlačidla [YES].
Ak chcete zrušit’ odstránenie všetkých obrázkov, vyberte možnost’
[NO].
3 Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Priečinok sa neodstráni, ani keď odstránite všetky obrázky v danom priečinku.
• Kým je na obrazovke zobrazený indikátor [
Erasing all data...], neposúvajte
prepínač POWER, ani nestlačte žiadne tlačidlo na obrazovke.
FORMAT
Dodávaná* alebo novo zakúpená pamät’ová karta „Memory Stick“ bola
naformátovaná u výrobcu a nie je potrebné ju formátovat’.
Ak chcete získat’ podrobné informácie o pamät’ovej karte „Memory Stick“,
pozrite stranu 119.
* Pamät’ová karta Memory Stick sa dodáva iba s typom DCR-TRV461E.
1 Dvakrát sa dotknite tlačidla [YES].
Ak chcete zrušit’ formátovanie, vyberte možnost’ [NO].
2 Dotknite sa tlačidla
68
Používanie ponuky
.
b Poznámky
• Kým je zobrazený indikátor [
Formatting...], nevykonávajte nasledujúce
činnosti:
– posunutie prepínača POWER na iný režim napájania,
– stlačenie akéhokoľvek tlačidla,
– vysunutie pamät’ovej karty „Memory Stick“.
• Formátovanie vymaže z pamät’ovej karty „Memory Stick“ všetky uložené údaje
vrátane chránených obrazových údajov a nových priečinkov.
FILE NO.
GSERIES
Postupné priraďovanie čísel súborom aj v prípade výmeny
pamät’ovej karty „Memory Stick“. Po vytvorení nového
priečinka alebo zmene priečinka nahrávania sa číselná
postupnost’ vynuluje.
RESET
Vynulovanie číslovania súborov na číslo 0001 po každej výmene
pamät’ovej karty „Memory Stick“.
Používanie ponuky
NEW FOLDER
Na pamät’ovej karte „Memory Stick“ môžete vytvorit’ nový priečinok
(102MSDCF až 999MSDCF). Po naplnení priečinka (maximálna kapacita
je 9 999 obrázkov) sa automaticky vytvorí nový priečinok.
1 Dotknite sa tlačidla [YES].
Nový priečinok sa očísluje v poradí za číslom posledného priečinka.
Ak chcete zrušit’ vytvorenie, vyberte možnost’ [NO].
2 Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Kamkordér neumožňuje odstraňovanie vytvorených priečinkov. Pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ musíte naformátovat’ (s. 68) alebo priečinky odstránit’ pomocou
počítača.
• Počet obrázkov, ktoré je možné nahrat’ na kartu „Memory Stick“, sa pri zvyšujúcom
sa počte priečinkov na karte „Memory Stick“ znižuje.
REC FOLDER
Podľa predvoleného nastavenia sa obrázky ukladajú do priečinka
101MSDCF. Je možné vybrat’ priečinok, do ktorého sa obrázky uložia.
Pomocou ponuky [NEW FOLDER] vytvorte nový priečinok a potom
pomocou tlačidiel so šípkami
a
vyberte priečinok, ktorý sa má
používat’ pri nahrávaní, a dotknite sa tlačidla
.
Pri vyššom počte obrázkov je jednoduchšie nájst’ požadovaný obrázok, ak
sú obrázky usporiadané do priečinkov.
PB FOLDER
Pomocou tlačidiel so šípkami
potom sa dotknite tlačidla
.
a
vyberte priečinok prehrávania a
Používanie ponuky
69
Používanie ponuky
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT, SLIDE SHOW,
FRAME REC, INTERVAL REC atď.
V ponuke PICT. APPLI. môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po vybratí nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorke. Nastavenia,
ktoré sa dajú upravit’, sa líšia v závislosti od
režimu napájania kamkordéra. Na
obrazovke sú zobrazené tie položky,
s ktorými môžete v danej chvíli pracovat’.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVRLAP
D. EFFECT
OK
FADER
Pozrite stranu 41, kde nájdete podrobné informácie.
OVERLAP
Pozrite stranu 42, kde nájdete podrobné informácie.
D. EFFECT
Pozrite stranu 42, 50, kde nájdete podrobné informácie.
PICT. EFFECT
K obrazu môžete pred alebo po nahratí na pásku pridat’ špeciálne efekty
(napríklad film). Po vybratí efektu sa zobrazí ikona
.
70
GOFF
Vypnutie nastavenia obrazových efektov.
NEG.ART
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu vo
farbe a jase inverzného obrazu.
SEPIA
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v hnedastej farbe.
B&W
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v monochromatickom
(čiernobielom) zobrazení.
SOLARIZE
Nahrávanie alebo prehrávanie obrazu v
zobrazení podobnom ilustrácii so silným
kontrastom.
Používanie ponuky
PASTEL
Nahrávanie obrazu v zobrazení podobnom
svetlej pastelovej kresbe. (Tento efekt sa
nedá použit’ počas prehrávania.)
MOSAIC
Nahrávanie obrazu v mozaikovom
zobrazení. (Tento efekt sa nedá použit’ počas
prehrávania.)
b Poznámky
• Na obraz z externých vstupov sa efekty pridat’ nedajú. Tiež nie je možné prenášat’
obraz upravený obrazovými efektmi cez rozhranie
DV.
• Obrazové efekty nefungujú na páskach nahratých na iných zariadeniach v systéme
Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
z Tip
• Obrazy upravené obrazovými efektmi môžete kopírovat’ na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ (s. 91) alebo na inú pásku (s. 89).
Používanie ponuky
MEMORY MIX
Pozrite stranu 44, kde nájdete podrobné informácie.
PB ZOOM
Pozrite stranu 55, kde nájdete podrobné informácie.
SLIDE SHOW
Obrázky uložené na karte „Memory Stick“ (alebo vo vybratom priečinku
prehrávania) môžete prehrávat’ postupne za sebou (prehliadka záberov).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [PB FOLDER].
3 Vyberte položku [ALL FILES] alebo [CURRNT FOLDER] a potom
sa dotknite tlačidla
GALL FILES (
.
) Spustenie prehliadky záberov so všetkými obrázkami na
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
CURRNT FOLDER Spustenie prehliadky záberov so všetkými obrázkami
(
)
uloženými v aktuálnom priečinku prehrávania.
4 Dotknite sa položky [REPEAT].
5 Dotknite sa položky [ON] alebo [OFF] a potom tlačidla
GON (
OFF
)
.
Opakovanie prehliadky záberov.
Prehratie prehliadky záberov iba jedenkrát.
6 Dotknite sa položky [END].
,pokračovanie
Používanie ponuky
71
7 Dotknite sa položky [START].
Kamkordér prehráva obrázky v poradí, v akom sú nahraté na
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Prehliadku záberov zrušíte dotykom na položku [END]. Ak ju chcete
pozastavit’, dotknite sa položky [PAUSE].
z Tipy
• Začiatočný obrázok prehliadky záberov vyberiete tak, že sa dotknete položky
alebo
predtým, ako sa dotknete položky [START].
• Pri prehrávaní filmov v prehliadke záberov môžete upravit’ hlasitost’ zvuku
dotykom na položky
(zníženie) alebo
(zvýšenie).
FRAME REC
Nahrávku obrazu s efektom prerušovaného animovaného pohybu
dosiahnete postupným posúvaním objektu pri nahrávaní po snímkach.
Otrasom kamery zabránite tak, že na ovládanie kamkordéra použijete
diaľkový ovládač.
GOFF
ON (
Nahrávanie v štandardnom režime nahrávania.
Nahrávanie obrazu pomocou funkcie FRAME REC.
)
1 Vyberte možnost’ [ON] a potom sa dotknite tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Nahrá sa obraz (približne 5 snímok) a potom sa
kamkordér prepne do pohotovostného režimu.
4 Posuňte objekt a zopakujte krok 3.
b Poznámky
• Pri nepretržitom používaní nahrávania po snímkach sa zostávajúci čas pásky
nezobrazí správne.
• Posledný záber bude dlhší ako ostatné zábery.
INTERVAL REC
Táto funkcia umožňuje dosiahnut’ vynikajúce nahrávky napríklad
kvitnúcich rastlín. Počas prevádzky pripojte kamkordér do siet’ovej
zásuvky pomocou dodávaného siet’ového adaptéra.
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [REC TIME]
b: [INTERVAL]
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [INTERVAL].
72
Používanie ponuky
3 Vyberte požadované trvanie intervalu a potom sa dotknite tlačidla
.
Trvanie intervalu môžete vybrat’ z hodnôt 30 sekúnd, 1, 5 alebo 10
minút.
4 Dotknite sa položky [REC TIME].
5 Vyberte požadovanú dobu nahrávania a potom stlačte tlačidlo
.
Dobu nahrávania môžete vybrat’ z hodnôt 0,5, 1, 1,5 alebo 2 sekundy.
6 Dotknite sa položky [END].
7 Dotknite sa položky [ON] a potom tlačidla
GOFF
.
Vypnutie funkcie nahrávania po intervaloch.
ON (
)
Nahrávanie dynamických obrazov na pásku v určených
intervaloch.
8 Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor
.
9 Stlačte tlačidlo REC START/STOP.
Používanie ponuky
Indikátor
prestane blikat’ a spustí sa nahrávanie po intervaloch.
Ak chcete zrušit’ nahrávanie po intervaloch, v kroku 7 vyberte možnost’
[OFF].
b Poznámky
• Nahrávanie po intervaloch nie je možné používat’ s funkciou prekrytia pamäte.
• Doba nahrávania sa môže líšit’ od vybratého času v rozsahu ±5 snímok.
z Tipy
• Pri manuálnom nastavení zaostrenia je možné nahrávat’ jasné obrazy, aj keď sa
zmení osvetlenie (s. 39).
• Pípanie počas nahrávania je možné vypnút’ (s. 83).
INT. REC-STL
Táto funkcia je užitočná pri pozorovaní pohybu oblakov alebo zmien
denného svetla. Kamkordér bude v stanovených intervaloch snímat’
statický obrázok a nahrá ho na kartu „Memory Stick“.
[a]
[a]
[a]
[b]
[b]
a: doba snímania
b: interval
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Vyberte požadované trvanie intervalu (1, 5 alebo 10 minút) a potom sa
dotknite tlačidla
.
3 Dotknite sa položky [ON] a potom tlačidla
GOFF
.
Vypnutie funkcie nahrávania po intervaloch.
,pokračovanie
Používanie ponuky
73
ON (
)
Nahrávanie statických obrázkov na pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ v stanovených intervaloch.
4 Dotknite sa tlačidla
Indikátor
.
začne blikat’.
5 Stlačte úplne tlačidlo PHOTO.
Indikátor
prestane blikat’ a spustí sa nahrávanie fotografií po
intervaloch.
Ak chcete zrušit’ nahrávanie fotografií po intervaloch, v kroku 3
vyberte možnost’ [OFF].
DEMO MODE
Ak z kamkordéra vyberiete kazetu a kartu „Memory Stick“ a vyberiete
režim CAMERA-TAPE, asi za 10 minút sa spustí ukážka.
GON
Zobrazenie prehľadu dostupných funkcií ako pri prvom použití
kamkordéra.
OFF
Vyberte túto možnost’, ak nechcete používat’ režim DEMO
MODE.
b Poznámka
• Ukážka sa nezobrazuje vtedy, ak je prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavený na
hodnotu ON.
z Tipy
• Ukážka môže byt’ zrušená v týchto situáciách:
– ak sa počas ukážky dotknete obrazovky (ukážka sa spustí znova asi za 10 minút),
– ak vložíte kazetu alebo kartu „Memory Stick“,
– ak vyberiete iný režim ako CAMERA-TAPE.
• Ak je funkcia [A.SHUT OFF] nastavená na možnost’ [5 min] a kamkordér používa
batérie, po uplynutí približne 5 minút sa kamkordér vypne (s. 83).
PRINT
Pozrite stranu 103, kde nájdete podrobné informácie.
74
Používanie ponuky
Používanie ponuky
(EDIT/PLAY)
– END SEARCH, TITLE atď.
V ponuke EDIT/PLAY môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
Nastavenia, ktoré sa dajú upravit’, sa líšia v
závislosti od režimu napájania kamkordéra.
Na obrazovke sú zobrazené tie položky,
s ktorými môžete v danej chvíli pracovat’.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
0:00:00:00
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
VAR. SPD PB
Pozrite stranu 49, kde nájdete podrobné informácie.
REC CTRL
Používanie ponuky
Nahrávanie na pásku.
Pozrite stranu 90, 92, kde nájdete podrobné informácie.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE
Tvorba programov a kopírovanie vybratých snímok na pásku vo
videorekordéri (s. 93).
MEMORY STICK Tvorba programov a kopírovanie vybratých snímok na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ (s. 97).
REC CTRL
Nahrávanie na pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Pozrite stranu 90, 91, kde nájdete podrobné informácie.
BURN DVD
Ak je kamkordér pripojený k počítaču Sony VAIO, pomocou tohto príkazu
môžete jednoducho napálit’ obraz nahratý na pásku na disk DVD (Priamy
prístup k funkcii „Click to DVD“). Podrobné informácie nájdete v
dodávanej príručke „Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
BURN VCD
Ak je kamkordér pripojený k osobnému počítaču, pomocou tohto príkazu
je možné jednoducho napálit’ obraz nahratý na pásku na disk CD-R
(Priamy prístup k napal’ovaniu diskov Video CD). Podrobné informácie
nájdete v dodávanej príručke „Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
,pokračovanie
Používanie ponuky
75
END SEARCH
EXEC
Zapnutie funkcie END SEARCH. Spustí sa prehrávanie
naposledy nahratého obrazu (asi na 5 sekúnd) a potom sa
automaticky zastaví.
CANCEL
Vypnutie funkcie END SEARCH.
TITLE
Počas nahrávania môžete vložit’ titulok. K dispozícii je 8 predvolených a 2
vlastné titulky. Farbu, veľkost’ a umiestnenie titulkov si môžete vybrat’.
1 Požadovaný titulok vyberte zo zobrazených titulkov (2 vlastných
titulkov a predvolených titulkov uložených v kamkordéri). Vlastný
titulok (najviac 2 titulky po 20 znakov) je možné vytvorit’ podľa
nasledujúceho postupu.
1 Vyberte možnost’ [CUSTOM 1 ” ”] alebo [CUSTOM 2 ” ”] a
potom sa dotknite tlačidla
.
2 Vyberte požadovaný znak. Požadovaný znak vyberiete tak, že sa
tlačidla opakovane dotknete.
TITLE
P1
STBY
P2
0:00:00
END
P3
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Vymazanie znaku: Dotknite sa tlačidla
.
Vloženie medzery: Dotknite sa tlačidla
.
Výber typu písma pri zadávaní titulku: Vyberte položku
alebo P3 .
P1
,
P2
3 Ak chcete zadat’ ďalší znak, posuňte políčko s dotykom na tlačidlo
a zadajte znak uvedeným spôsobom.
4 Po skončení zadávania znakov sa dotknite tlačidla
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
3 Ak chcete vybrat’ požadovanú farbu, umiestnenie alebo veľkost’, podľa
potreby sa dotknite tlačidla
alebo [SIZE] (veľkost’).
(farba),
alebo
(umiestnenie)
Farba
biela t žltá t fialová t červená t azúrová t zelená t modrá
Umiestnenie
Na výber je 8 alebo 9 možností.
Veľkost’
malý y veľký
(Ak zadávate viac ako 13 znakov, môžete vybrat’ iba malú veľkost’.)
76
Používanie ponuky
4 Dotknite sa tlačidla
.
Titulok sa zobrazí na obrazovke a nastaví sa.
Nahrávanie titulku
Počas pohotovostného režimu nahrávania stlačte tlačidlo REC
START/STOP.
Vymazanie zobrazovaného titulku
Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámky
• Ak kamkordér používa batériu, po uplynutí 5 minút nečinnosti sa na základe
predvoleného nastavenia automaticky vypne. Ak zadávanie znakov môže trvat’
dlhšie ako 5 minút, v ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [A.SHUT
OFF] na hodnotu [NEVER] (s. 83). Napájanie sa nebude vypínat’. Aj prípade, ak sa
napájanie vypne, zadané znaky zostanú uložené v pamäti. Zapnite napájanie, a ak
chcete pokračovat’ v prekrývaní obrazu titulkom, začnite znova od kroku 1.
• Ak prekrývate obraz titulkom počas nahrávania, neozve sa zvukový signál.
z Tip
• Ak chcete zmenit’ vytvorený titulok, v kroku 1 vyberte titulok a potom sa dotknite
tlačidla
. Znova zadajte znaky.
Používanie ponuky
Používanie ponuky
77
Používanie ponuky
(STANDARD
SET) – REC MODE,
MULTI-SOUND, AUDIO MIX, USBCAMERA atď.
V ponuke STANDARD SET môžete
vybrat’ položky uvedené nižšie.
Informácie o vyberaní položiek nájdete v
téme „Výber položiek ponuky“ (s. 61).
Predvolené nastavenia sú označené
symbolom G. Po vybratí nastavenia sa
zobrazia indikátory v zátvorke. Nastavenia,
ktoré sa dajú upravit’, sa líšia v závislosti
od režimu napájania kamkordéra. Na
obrazovke sú zobrazené tie položky,
s ktorými môžete v danej chvíli pracovat’.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej
farbe.
60min
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUD IO MODE
LCD SET
OK
REC MODE
GSP ( SP )
Nahrávanie na kazetu v režime SP (štandardné prehrávanie).
LP ( LP )
Zvýšenie doby nahrávania na 1,5-násobok doby v režime SP
(úsporné prehrávanie). Najlepšie výsledky práce kamkordéra
dosiahnete použitím kaziet od spoločnosti Sony.
b Poznámky
• Ak nahrávate v režime LP, pri prehrávaní kazety na iných kamkordéroch alebo
videorekordéroch sa môže objavit’ šum v podobe mozaikových vzorov alebo sa
môže prerušit’ zvuk.
• Ak na jednej páske miešate nahrávku v režimoch SP a LP, prehrávaný obraz môže
byt’ skreslený alebo sa môže medzi nahrávkami nesprávne zapísat’ časový kód.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
Nahrávanie v 12-bitovom režime (2 stereofónne zvuky).
)
Nahrávanie v 16-bitovom režime (1 stereofónny zvuk vysokej
kvality).
b Poznámka
• Pri kopírovaní pásky nahratej v systéme Digital8
na iný videorekordér nie je
možné vybrat’ nastavenie AUDIO MODE. Nastavenie AUDIO MODE však
môžete vybrat’ pri kopírovaní pások nahratých na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme na iný videorekordér prostredníctvom
rozhrania DV.
VOLUME
Pozrite stranu 48, 52, kde nájdete podrobné informácie.
78
Používanie ponuky
MULTI-SOUND
Je možné vybrat’ spôsob prehrávania zvuku nahratého na pásku v
stereofónnom režime. Požadovaný režim vyberte pri prehrávaní pásky
systému Digital8
skopírovanej z pásky s dvoma zvukovými stopami
nahratej v systéme DV alebo pri prehrávaní pásky systému Hi8
alebo
štandardného 8 mm
systému nahratej na iných zariadeniach s dvoma
zvukovými stopami stereofónneho systému AFM HiFi.
Prehrávanie pásky so stereofónnym zvukom alebo hlavného a
vedľajšieho zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
1
Systém Digital8 : prehrávanie ľavého kanála pásky so
stereofónnym zvukom alebo hlavného zvuku pásky s dvoma
zvukovými stopami.
Hi8
alebo štandardný 8 mm
systém: prehrávanie
stereofónnej pásky s monofónnym zvukom alebo hlavného
zvuku pásky s dvoma zvukovými stopami.
2
Systém Digital8 : prehrávanie pravého kanála pásky so
stereofónnym zvukom alebo vedľajšieho zvuku pásky s dvoma
zvukovými stopami.
Hi8
alebo štandardný 8 mm
systém: prehrávanie pásky
s neprirodzeným zvukom alebo vedľajšieho zvuku pásky s dvoma
zvukovými stopami.
Používanie ponuky
GSTEREO
b Poznámky
• Na kamkordéri je možné prehrávat’ kazety s dvoma zvukovými stopami. Nie je však
možné na kamkordéri nahrávat’ kazety s dvoma zvukovými stopami.
• Pri odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti
na hodnotu [STEREO].
TBC
GON
Korekcia chvenia (vodorovné otrasy obrazu počas prehrávania).
OFF
Vypnutie vyrovnávania skreslenia obrazu pri prehrávaní pásky,
na ktorú boli opakovane nahraté alebo kopírované signály
televíznych hier.
b Poznámka
• Funkcia TBC pracuje iba s páskami nahratými na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
DNR
GON
Odstránenie šumu farieb obrazu.
OFF
Minimalizácia obrazových nedostatkov rýchlo sa pohybujúceho
obrazu.
,pokračovanie
Používanie ponuky
79
b Poznámka
• Funkcia DNR pracuje iba s páskami nahratými na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm
systéme.
AUDIO MIX
Vyváženie zvuku medzi hlavným zvukom (ST1) a vedľajším zvukom (ST2)
na páske je možné upravit’.
b Poznámky
• Zvuk nahratý v 16-bitovom režime sa nedá upravit’.
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa bude prehrávat’
iba pôvodne nahratý zvuk.
• Pre pásky nahraté v systéme Hi8
alebo v štandardnom 8 mm systéme nie je
možné upravit’ vyváženie.
LCD SET
Toto nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
LCD BRIGHT
Pozrite stranu 18, kde nájdete podrobné informácie.
LCD BL LEVEL
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD je možné nastavit’.
GNORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
b Poznámky
• Pri pripojení kamkordéra na vonkajší zdroj napájania sa nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], životnost’ batérie počas nahrávania sa zníži asi
o 10 percent.
LCD COLOR
Dotykom na tlačidlá
Nízka intenzita
a
môžete upravit’ farbu na obrazovke LCD.
Vysoká intenzita
A/V c DV OUT
Ku kamkordéru je možné pripojit’ digitálne a analógové zariadenia a
konvertovat’ signál prenesený z pripojených zariadení na vhodný signál
priamo na kamkordéri.
GOFF
80
Používanie ponuky
Vypnutie funkcie digitálnej konverzie.
ON (
)
Výstup analógových obrázkov a zvuku v digitálnom formáte
pomocou kamkordéra.
Analógový vstupný signál z konektora A/V na kamkordéri sa
konvertuje a výstup sa uskutoční prostredníctvom rozhrania DV
kamkordéra.
Podrobné informácie nájdete v príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
PB MODE
GAUTO
Používanie ponuky
/
Automatické zistenie systému (Hi8
, štandardný 8 mm
systém alebo systém Digital8 ), ktorý bol použitý pri
nahrávaní a prehrávaní pásky. Počas prepínania systémov sa
farba obrazovky zmení na modrú a zobrazia sa nasledujúce
indikátory. Niekedy je tiež počut’ syčivý zvuk.
t
/ : pri prepínaní zo systému Digital8
na systém
Hi8
alebo štandardný 8 mm
systém.
/
t : pri prepínaní zo systému Hi8
alebo
štandardného 8 mm
systému na systém Digital8 .
Prehrávanie pásky nahratej na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo štandardnom 8 mm
systéme, ak kamkordér
automaticky nerozpoznal systém nahrávania.
b Poznámka
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra alebo posunutí prepínača POWER sa
nastavenie vráti na hodnotu [AUTO].
USB-CAMERA
Kábel USB (dodávané príslušenstvo) môžete pripojit’ k počítaču a na
počítači prezerat’ obraz z obrazovky kamkordéra (funkcia prúdenia údajov
prostredníctvom rozhrania USB). Podrobné informácie nájdete v príručke
„Sprievodca počítačovými aplikáciami“.
GOFF
Vypnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
USB STREAM
Zapnutie funkcie prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania
USB.
USB-PLY/EDT
Kábel USB (dodávané príslušenstvo) môžete pripojit’ ku kamkordéru a na
počítači prezerat’ obraz z pásky alebo karty „Memory Stick“ umiestnenej v
kamkordéri. Podrobné informácie nájdete v príručke „Sprievodca
počítačovými aplikáciami“.
GSTD-USB
Zobrazenie obrazu z pamät’ovej karty „Memory Stick“.
PictBridge
Pripojenie tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge
(s. 103).
,pokračovanie
Používanie ponuky
81
USB STREAM
Zobrazenie obrazu z pásky.
DATA CODE
GOFF
Vypnutie zobrazovania dátumu, času a údajov o nastavení
kamery počas prehrávania.
DATE/TIME
Zobrazenie dátumu a času počas prehrávania (s. 56).
CAMERA DATA
Zobrazenie údajov o nastavení kamery počas prehrávania
(s. 56).
REMAINING
GAUTO
Zobrazenie indikátora zostávajúceho času pásky približne na 8
sekúnd:
• po prepnutí na režim CAMERA-TAPE s vloženou kazetou a
po výpočte dĺžky zostávajúceho času pásky,
• po dotyku na tlačidlo
(prehrat’ alebo pozastavit’).
ON
Nepretržité zobrazenie indikátora so zostávajúcim časom pásky.
REMOTE CTRL
GON
Aktivovanie diaľkového ovládača dodávaného s kamkordérom.
OFF
Deaktivovanie diaľkového ovládača, ktoré zabráni kamkordéru
reagovat’ na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom iného
videorekordéra.
b Poznámka
• Po odpojení zdroja napájania kamkordéra na viac ako 5 minút sa nastavenie vráti na
hodnotu [ON].
REC LED
82
GON
Zapnutie indikátora nahrávania na prednej strane kamkordéra
počas nahrávania.
OFF
Táto možnost’ je vhodná v nasledujúcich situáciách nahrávania.
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania nerozsvieti.
• Ak nechcete, aby bol objekt z nahrávania nervózny.
• Pri nahrávaní blízkych objektov.
• Ak objekt odráža indikátor nahrávania.
Používanie ponuky
BEEP
GMELODY
Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci nahrávania, pri
práci s dotykovým panelom, alebo ak pri používaní kamkordéra
nastane neštandardná situácia.
NORMAL
Nastavenie pípania namiesto melódie.
OFF
Vypnutie melódie, signalizačného pípania, zvuku uzávierky a
signalizačného pípania pri práci s dotykovým panelom.
GLCD PANEL
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na
obrazovke LCD a v hľadáčiku.
V-OUT/PANEL
Zobrazenie indikátorov, ako je napríklad časový kód, na TV
obrazovke, obrazovke LCD a v hľadáčiku.
DISPLAY
Používanie ponuky
b Poznámka
• Ak je vybratá možnost’ [V-OUT/PANEL], po stlačení tlačidla DSPL/BATT INFO
do kamkordéra nebude možné zaviest’ vstupný signál.
MENU ROTATE
Smer posúvania položiek ponuky (nahor a nadol) na obrazovke LCD
môžete menit’ dotykom na tlačidlá so šípkami
alebo
.
GNORMAL
Posúvanie položiek ponuky nadol dotykom na šípku
.
OPPOSITE
Posúvanie položiek ponuky nahor dotykom na šípku
.
A.SHUT OFF
G5 min
Zapnutie funkcie automatického vypnutia. Po uplynutí 5 minút
nečinnosti kamkordéra sa kamkordér automaticky vypne, aby sa
zabránilo vybitiu batérie.
NEVER
Vypnutie funkcie automatického vypnutia.
b Poznámka
• Po pripojení kamkordéra do siet’ovej zásuvky sa nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
automaticky prepne na hodnotu [NEVER].
Používanie ponuky
83
Používanie ponuky
(TIME/LANGU.)
– CLOCK SET, WORLD TIME atď.
Nastavenia, ktoré sa dajú upravit’, sa líšia
v závislosti od režimu napájania
kamkordéra. Na obrazovke sú zobrazené
tie položky, s ktorými môžete v danej chvíli
pracovat’. Nedostupné položky sa zobrazia
v šedej farbe.
V ponuke TIME/LANGU. môžete vybrat’
položky uvedené nižšie. Informácie o
vyberaní položiek nájdete v téme „Výber
položiek ponuky“ (s. 61).
60min
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET
Môžete nastavit’ dátum a čas (s. 19).
WORLD TIME
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete nastavit’ časový posun.
Časový posun nastavíte dotykom na tlačidlá
a
. Hodiny sa
nastavia na základe časového posunu. Ak nastavíte časový posun na
hodnotu 0, nastavenie hodín sa vráti na pôvodnú hodnotu.
LANGUAGE
Jazyk používaný v ponuke obrazovky sa dá vybrat’ alebo zmenit’ (s. 22).
Môžete si vybrat’ z týchto jazykov: anglický, anglický (zjednodušený),
čínsky (tradičný), čínsky (zjednodušený), francúzsky, španielsky,
portugalský, nemecký, holandský, taliansky, grécky, ruský, arabský alebo
perzský jazyk.
84
Používanie ponuky
Prispôsobenie
ponuky Personal
Menu
Položky, ktoré často používate, môžete
pridat’ do ponuky Personal Menu alebo ich
zoradit’ podľa ľubovoľného poradia
(prispôsobenie). Ponuka Personal Menu sa
dá prispôsobit’ pre každý režim napájania
kamkordéra.
60min
P–MENU SET UP
0:00:00
END
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknite sa položky [ADD].
60min
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
Pridanie ponuky – príkaz Add
4
Dostupné položky ponuky sa líšia v
závislosti od režimu napájania
kamkordéra.
Zobrazia sa iba dostupné položky.
b Poznámka
• Pre každý z režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY a PLAY/EDIT môžete
pridat’ najviac 28 položiek ponuky. Ak chcete
pridat’ ďalšiu položku, pred pridaním novej
položky ponuky musíte najskôr odstránit’ menej
dôležitú položku ponuky (s. 86).
1
Dotknite sa tlačidla
60min
Select the item.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
OK
5
0:00:00
60min
1/3
.
a
Používanie ponuky
Na dosiahnutie jednoduchšieho a
rýchlejšieho prístupu môžete často
používané položky pridat’ do ponuky
Personal Menu.
Dotykom na tlačidlá so šípkami
vyberte kategóriu ponuky a
potom sa dotknite tlačidla
.
Dotykom na tlačidlá so šípkami
a
vyberte položku ponuky a potom
sa dotknite tlačidla
.
60min
ADD
0:00:00
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
2
YES
NO
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
6
Dotknite sa položky [YES].
Ponuka sa pridá na koniec zoznamu.
7
Dotknite sa tlačidla
.
,pokračovanie
Používanie ponuky
85
Vybratá ponuka sa z ponuky Personal
Menu odstráni.
Odstránenie ponuky – príkaz
Delete
6
1
Dotknite sa tlačidla
0:00:00
60min
1/3
2
.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Dotknite sa tlačidla
.
b Poznámka
• Položky [MENU] a [P-MENU SET UP] nie je
možné odstránit’.
Upravenie poradia ponúk
zobrazených v ponuke
Personal Menu – príkaz Sort
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ponuky pridané do ponuky Personal Menu
je možné zoradit’ v ľubovolnom poradí.
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
1
Dotknite sa tlačidla
0:00:00
60min
60min
P–MENU SET UP
0:00:00
.
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
END
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Dotknite sa položky [DELETE].
1/3
2
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
0:00:00
60min
Select button to delete.
4
1/3
END
60min
P–MENU SET UP
END
0:00:00
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
3
DELETE
SORT
RESET
Dotknite sa položky [SORT].
60min
Select button to move.
NO
1/3
86
ADD
Dotknite sa ponuky, ktorú chcete
odstránit’.
60min
DELETE
5
0:00:00
Dotknite sa položky [YES].
Používanie ponuky
MENU
EXPO–
SURE
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
PRGRAM
AE
0:00:00
END
4
Dotknite sa položky ponuky, ktorú
chcete presunút’.
1/3
60min
Select new location.
1
3
EXPO–
SURE
4
SPOT
FOCUS
6
PRGRAM
AE
FADER
1/3
5
5
SPOT
METER
MENU
FADER
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
EXPO–
SURE
PRGRAM
AE
0:00:00
2
MENU
0:00:00
60min
END
2
OK
Dotknite sa položky [P-MENU SET
UP].
Ak sa požadovaná ponuka nezobrazí na
obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
a
, kým sa ponuka nezobrazí.
Dotykom na tlačidlá so šípkami
a
presuniete položku ponuky na
požadované miesto.
60min
P–MENU SET UP
60min
Select new location.
1
2
FADER
MENU
3
1/3
6
END
SPOT
FOCUS
4
SPOT
METER
EXPO–
SURE
6
PRGRAM
AE
ADD
DELETE
SORT
RESET
END
Používanie ponuky
5
0:00:00
0:00:00
OK
3
Dotknite sa tlačidla
Dotknite sa položky [RESET].
.
60min
RESET
Ak chcete zoradit’ viac položiek,
zopakujte kroky 4 až 6.
7
Dotknite sa položky [END].
8
Dotknite sa tlačidla
.
0:00:00
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
YES
4
b Poznámka
• Položku [P-MENU SET UP] nie je možné
presunút’.
NO
Dotknite sa položky [YES].
60min
RESET
0:00:00
Are you sure ?
NO
YES
Obnovenie nastavení – príkaz
Reset
5
Ponuka Personal Menu sa vráti do
predvoleného nastavenia.
Ak chcete obnovenie zrušit’, dotknite sa
položky [NO].
Po pridaní alebo odstránení ponúk je možné
ponuku Personal Menu obnovit’ na
predvolené nastavenie.
1
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa položky [YES].
6
Dotknite sa tlačidla
.
Používanie ponuky
87
Obraz je možné z videorekordéra alebo
TV nahrat’ na pásku alebo kartu
„Memory Stick“ vloženú do kamkordéra
(s. 90). Taktiež je možné vytvorit’ kópiu
obrazu nahratého na kamkordéri na iné
nahrávacie zariadenie (s. 89).
Pripojte kamkordér k TV alebo
videorekordéru podľa nasledujúceho
obrázka.
Kopírovanie a úpravy
Pripojenie k
videorekordéru
alebo k TV
Konektorová zásuvka A/V
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Konektorová
Kábel i.LINK (voliteľné
zásuvka i.LINK
príslušenstvo)
Rozhranie DV
Konektorová zásuvka S VIDEO
Žltý
Prípojný kábel A/V
(dodaný)
Biely
Červený
Videorekordér
alebo TV
Tok signálu
* Pomocou kábla S video (voliteľné
príslušenstvo) sa dá obraz reprodukovat’
vernejšie. Ak sa na pripájanom zariadení
nachádza konektor typu S video, namiesto
žltého prípojného kábla použite kábel S
video. Pri samostatnom pripojení konektora
S video nie je možný zvukový výstup.
b Poznámky
• Pri pripájaní kamkordéra na iné zariadenia
používajte prípojný kábel typu A/V. Pred
pripojením sa uistite, že v ponuke
(STANDARD SET) je nastavenie [DISPLAY]
nastavené na hodnotu [LCD PANEL]
(predvolené nastavenie) (s. 83).
88
Kopírovanie a úpravy
• Pri pripájaní kamkordéra na monofónne
zariadenia pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V do konektorovej zásuvky vstupu
videa a biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý
kanál) konektor do konektorovej zásuvky vstupu
zvuku na videorekordéri alebo TV.
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Pri pripájaní kamkordéra na iné zariadenia
pomocou rozhrania DV používajte
prípojný kábel typu i.LINK (voliteľné
príslušenstvo). Signály zvuku a videa sa
prenášajú digitálne, pričom vznikajú
obrázky s vysokou kvalitou. Obraz a zvuk
nie je možné nahrávat’ oddelene. Ak chcete
získat’ podrobnosti, pozrite stranu 123.
Kopírovanie na inú
pásku
Obraz prehrávaný na kamkordéri je
možné kopírovat’ a upravit’ na iné
nahrávacie zariadenie (ako napríklad
videorekordér).
1
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 88).
2
Pripravte videorekordér na
nahrávanie.
• Ak chcete nahrát’ údaje o čase a dátume a údaje
o nastavení kamery, zobrazte ich na obrazovke
(s. 56).
• Výstup obrázkov upravených pomocou
obrazových efektov ([PICT. EFFECT] s. 70),
digitálnych efektov (s. 42, 51) alebo priblíženia
pri prehrávaní (s. 55) nie je možný cez rozhranie
DV.
• Ak používate prípojný kábel i.LINK, pri
pozastavení prehrávania z kamkordéra bude
obraz nahratý na videorekordér nejasný.
• Pri kopírovaní pások nahratých na iných
zariadeniach v systéme Hi8
alebo
štandardnom systéme 8 mm
cez rozhranie
DV sa obraz môže chviet’. Nie je to porucha.
Výstup digitálneho signálu počas prehrávania
cez rozhranie DV je vo forme obrazových
signálov.
• Vložte pásku na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na
vstupný režim.
Kopírovanie a úpravy
3
Pripravte kamkordér na prehrávanie.
• Vložte nahratú kazetu.
• Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Na kamkordéri spustite prehrávanie a
spustite nahrávanie na
videorekordéri.
Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom k videorekordéru.
5
Po ukončení kopírovania vypnite
kamkordér a videorekordér.
b Poznámky
• Ak je kamkordér pripojený k videorekordéru
cez rozhranie DV, nie je možné nahrávat’
titulok, indikátory a slová zadané na obrazovke
registra karty „Memory Stick“.
• Ak pri nahrávaní používate prípojný kábel A/V,
indikátory, ako napríklad časový kód, skryjete
stlačením tlačidla DSPL/BATT INFO (s. 56). V
opačnom prípade sa indikátory nahrajú na
pásku.
Kopírovanie a úpravy
89
2 Dotknite sa tlačidla [
REC
CTRL] s ikonou
.
Ak sa položka nezobrazí na
obrazovke, dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju nemôžete nájst’, dotknite
sa tlačidla [MENU] a vyberte ju v
ponuke
(EDIT/PLAY) (s. 75).
3 Dotknite sa tlačidla [REC PAUSE].
Nahrávanie obrazu
z videorekordéra
alebo z TV
Obraz a TV programy je možné nahraž z
videorekordéra alebo z TV na pásku
alebo pamäžovú kartu „Memory Stick“
vloženú do kamkordéra a upraviž.
Taktiež je možné robit’ záznam záberu na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ vo
forme statického obrázka.
Do kamkordéra vložte kazetu alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick“, na
ktorú budete nahrávat’.
b Poznámky
• Kamkordér môže nahrávat’ len zo zdroja PAL.
Napríklad francúzske videá a televízne
programy (SECAM) sa nedajú nahrávat’
korektne. Ak sa chcete dozvediet’ viac
informácií o systémoch farebnej televízie,
Pozrite stranu 117.
• Ak na vstup zdroja PAL používate 21-vývodový
adaptér, potrebujete dvojsmerný 21-vývodový
adaptér (voliteľné príslušenstvo).
Nahrávanie filmov
Pri nahrávaní na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Vyberte ponuku
(EDIT/PLAY)
a potom položku [
REC CTRL] s
ikonou
.
5
Spustite prehrávanie kazety na
videorekordéri alebo vyberte TV
program.
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke LCD
kamkordéra.
6
Vo chvíli, keď chcete spustit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla [REC
START].
7
Zastavenie nahrávania.
Pri nahrávaní na pásku
Dotknite sa tlačidla
(zastavit’)
alebo [REC PAUSE].
1
Ku kamkordéru pripojte TV alebo
videorekordér (s. 88).
2
Pri nahrávaní z videorekordéra vložte
kazetu.
3
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
4
Pomocou nasledujúcich krokov
pripravte kamkordér na nahrávanie
filmov.
Pri nahrávaní na pásku
1 Dotknite sa tlačidla
90
Kopírovanie a úpravy
.
Pri nahrávaní na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“
Dotknite sa tlačidla [REC STOP].
8
Dotknite sa tlačidla
tlačidla
.
a potom
z Tipy
• Pri pripojení kamkordéra a ďalších zariadení
pomocou kábla i.LINK sa zobrazí indikátor
. (Tento indikátor sa môže zobrazit’ aj na
TV.)
• Pri nahrávaní filmov na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ môžete vynechat’ krok č. 4 a v
kroku č. 6 stlačit’ tlačidlo REC START/STOP.
• Aby bol umožnený plynulý prechod,
odporúčame nekombinovat’ na jednej páske
záznamy nahraté v systéme Hi8
alebo v
štandardnom systéme 8 mm
so záznamami
nahratými v systéme Digital8 .
Nahrávanie statických
obrázkov
1
Vykonajte kroky č. 1 až 3 v časti
„Nahrávanie filmov“ (s. 90).
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
Spustite videozáznam alebo nastavte
televízny program, ktorý chcete
nahrat’.
2
Vyhľadajte a nahrajte záber, ktorý
chcete nahrat’.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obraz z televízora alebo videorekordéra.
3
Filmy (so zvukom nahratým monofónne)
alebo statické obrázky je možné nahrávat’
na pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
pásku nahratú v systéme Digital8
a
pamät’ovú kartu „Memory Stick“.
Na zábere, ktorý chcete nahrat’,
stlačte slabo tlačidlo PHOTO.
Skontrolujte obrázok a tlačidlo stlačte
úplne.
Snímka sa nenahrá, kým nie je tlačidlo
PHOTO úplne stlačené. Ak záber
nechcete nahrat’, uvoľnite tlačidlo a
vyberte iný záber podľa uvedeného
návodu.
Kopírovanie a úpravy
2
Kopírovanie
obrázkov z pásky
na pamät’ovú
kartu „Memory
Stick“
Nahrávanie statického obrázka
1 Dotykom na tlačidlo
(prehrat’)
spustite prehrávanie pásky.
2 Na zábere, ktorý chcete nahrat’,
stlačte slabo tlačidlo PHOTO.
Skontrolujte obrázok a tlačidlo stlačte
úplne.
60min
101
FINE
20
CAPTURE
P-MENU
Nahrávanie filmu
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Vyberte ponuku
(EDIT/PLAY)
a potom položku [
REC CTRL] s
ikonou
.
4 Dotykom na tlačidlo
(prehrat’)
spustite prehrávanie pásky.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
91
REC CTRL
0:00:00:00
REC
START
2min
5 Vo chvíli, keď chcete spustit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla [REC
START].
6 Vo chvíli, keď chcete nahrávanie
ukončit’, sa dotknite tlačidla [REC
STOP].
7 Dotykom na tlačidlo
(zastavit’)
zastavte prehrávanie pásky.
8 Dotknite sa tlačidla
a potom
tlačidla
.
b Poznámky
• Údajový kód a titulky nahraté na páske nie je
možné nahrat’ na pamät’ovú kartu „Memory
Stick“. Čas a dátum nahrávania snímky na kartu
„Memory Stick“ sa zaznamená.
• Zvuk sa nahrá monofónnes frekvenciou 32 kHz.
• Pri nahrávaní obrazu z pásky ako statických
obrázkov sa obraz automaticky nahráva v
režime [FRAME], aj ak je v nastavení ponuky
vybratá možnosti [FIELD] (s. 67).
• Ak nahrávate obraz nahratý v iných nahrávacích
systémoch (v systéme Digital8 , Hi8
alebo v štandardom systéme 8 mm
na iných
zariadeniach), prechodové zábery medzi
nahrávacími systémami sa nemusia na kartu
„Memory Stick“ zaznamenat’ správne.
z Tipy
• Film je možné nahrat’ aj stlačením tlačidla REC
START/STOP počas prehrávania pásky.
• Ak chcete získat’ informácie o nahrávacom čase
filmov, pozrite stranu 26.
Kopírovanie
statických
obrázkov z
pamät’ovej karty
„Memory Stick“ na
pásku
Statické obrázky je možné nahrávat’ na
pásku.
Skontrolujte, či ste do kamkordéra vložili
pásku a pamät’ovú kartu „Memory Stick“
s obrázkami.
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Vyhľadajte počiatočný bod dotykom
na tlačidlo
(prevíjanie dozadu)
alebo
(rýchle prevíjanie
dopredu) a potom sa dotknite tlačidla
(zastavit’).
3
Dotknite sa tlačidla
4
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte obrázok, ktorý chcete
kopírovat’.
5
Dotknite sa tlačidla
6
Dotknite sa tlačidla [
CTRL] s ikonou
.
.
.
REC
Ak sa položka nezobrazí na obrazovke,
dotknite sa tlačidla
/
. Ak ju
nemôžete nájst’, dotknite sa položky
[MENU] a vyberte ju v ponuke
(EDIT/PLAY).
7
92
Kopírovanie a úpravy
Dotknite sa tlačidla [REC PAUSE].
8
Dotknite sa tlačidla [REC START].
Vybratý obrázok sa skopíruje na pásku.
9
Ak chcete zastavit’ nahrávanie,
dotknite sa tlačidla
(zastavit’)
alebo [REC PAUSE].
Ak chcete kopírovat’ aj ostatné statické
obrázky, vyberte obrázky dotykom na
tlačidlá
/
a zopakujte kroky č. 7
až 9.
10Dotknite sa tlačidla
tlačidla
a potom
.
– Digitálne úpravy programu
Je možné vybrat’ najviac 20 záberov
(programov) a nahrat’ ich v
požadovanom poradí na iné nahrávacie
zariadenie, ako napríklad videorekordér
alebo pamät’ovú kartu „Memory Stick“
zasunutú do kamkordéra.
Ak nahrávate na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“, vynechajte kroky č. 1 a 2
a začnite od kapitoly „Nahrávanie
vybratých záberov ako programov“
(s. 97).
b Poznámka
• Funkcia digitálnych úprav programu nefunguje
pri páskach nahratých na iných zariadeniach v
systéme Hi8
alebo štandardom systéme 8
mm
.
Kopírovanie a úpravy
b Poznámky
• Zobrazenie registra nie je možné kopírovat’.
• Obrázky upravené v počítači alebo nahraté
inými kamkordérmi sa nemusia dat’ kopírovat’
do kamkordéra.
• Filmy MPEG nie je možné kopírovat’ na pásku.
Kopírovanie
vybratých záberov
z pásky
Odstránenie neželaných záberov
Zmena poradia
záberov
Výsledky úprav
Krok č. 1 : Príprava
kamkordéra a
videorekordéra
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na videokazetu prvýkrát,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynechat’.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
93
b Poznámka
• Digitálne úpravy programu nie je možné
vykonat’ na videorekordéroch, ktoré
nepodporujú kódy [IR SETUP].
1
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte
položku [PROG. EDIT], potom sa
dotknite tlačidla
.
PROG. EDIT
Pripojte videorekordér ku
kamkordéru ako nahrávacie
zariadenie (s. 88).
Na pripojenie môžete použit’ prípojný
kábel A/V alebo kábel i.LINK. Proces
kopírovania je s pripojením i.LINK
jednoduchší.
2
7
0:00:00:00
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
8
MEMORY
STICK
Dotknite sa položky [OTHER
DEVICE].
Pripravte videorekordér.
PROG. EDIT
MARK START
IN
• Vložte pásku na nahrávanie.
• Ak sa na videorekordéri nachádza
prepínač vstupu, nastavte ho na
vstupný režim.
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
3
Pripravte kamkordér (ako
prehrávacie zariadenie).
• Vložte kazetu na úpravu.
• Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
Dotknite sa položky [EDIT SET].
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
4
Dotknite sa tlačidla
5
Dotknite sa položky [MENU].
60min
.
0:00:00:00
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte
položku
(EDIT/PLAY), potom
sa dotknite tlačidla
.
60min
10Dotknite sa položky [CONTROL].
PROG. EDIT
CONTROL
MEMORY SET
6
9
0:00:00:00
0:00:00:00
IR
IR
i. LINK
11Vyberte možnost’ [IR] alebo
[i.LINK].
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
REC CTRL
94
OK
Kopírovanie a úpravy
Pripojenie pomocou prípojného
kábla A/V
Dotknite sa tlačidla [IR] a potom sa
dotknite tlačidla
. Postupujte podľa
krokov popísaných v kapitole
„Nastavenie kódu [IR SETUP]“ (s. 95).
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
Dotknite sa tlačidla [i.LINK] a potom
tlačidla
. Prejdite na „Krok č. 2:
Úprava synchronizácie videorekordéra“
(s. 96).
Nastavenie kódu [IR SETUP]
Ak kamkordér pripájate pomocou
prípojného kábla A/V, je potrebné
skontrolovat’ signál kódu [IR SETUP] a
uistit’ sa, či videorekordér môže byt’ riadený
kamkordérom (vysielač infračervených
lúčov).
Senzor diaľkového ovládača
Vysielač infračervených
lúčov
Videorekordér
Prípojný kábel
A/V (dodávaný)
a potom
tlačidla [IR SETUP].
2 Vyberte kód [IR SETUP]
videorekordéra pomocou tlačidiel
/
a potom sa dotknite tlačidla
.
Kód [IR SETUP] videorekordéra
nájdete v časti „Zoznam kódov [IR
SETUP]“ (s. 95). Ak je v zozname
uvedených viacero kódov
videorekordéra pre jedného výrobcu,
vyskúšajte každý z nich a nájdite ten
najvhodnejší.
3 Dotknite sa položky [PAUSEMODE].
4 Vyberte režim na zrušenie pozastavenia
nahrávania na videorekordéri a potom
sa dotknite tlačidla
.
Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom k videorekordéru.
5 Namierte vysielač infračervených lúčov
kamkordéra na senzor diaľkového
ovládača videorekordéra zo vzdialenosti
približne 30 cm tak, aby žiareniu nič
neprekážalo.
nastavte režim pozastaveného
nahrávania.
7 Dotknite sa položky [IR TEST].
8 Dotknite sa položky [EXEC].
Ak videorekordér začne nahrávat’,
nastavenie je správne. Po ukončení testu
kódu [IR SETUP] sa zobrazí nápis
[Completed.].
Prejdite na „Krok č. 2: Úprava
synchronizácie videorekordéra“ (s. 96).
Ak sa nahrávanie nespustí, vyberte iný
kód [IR SETUP] a skúste znova.
Zoznam kódov [IR SETUP]
Nasledujúce kódy [IR SETUP] sú v
kamkordéri nahraté výrobcom. (Predvolené
nastavenie je „3“.)
Výrobca
Kódy [IR SETUP]
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Kopírovanie a úpravy
1 Dotknite sa tlačidla
6 Do videorekordéra vložte pásku a
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
95
Výrobca
Kódy [IR SETUP]
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
Krok č. 2 : Úprava
synchronizácie
videorekordéra
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na videokazetu prvýkrát,
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Ak ste už predtým videorekordér
nastavili podľa nasledujúceho postupu,
nastavenia môžete vynechat’.
Nastavením synchronizácie kamkordéra a
videorekordéra sa vyhnete tomu, že sa
nahrávanie pri počiatočnom zábere
nespustí.
1
Vysuňte kazetu z kamkordéra.
Pripravte si pero a papier na
poznámky.
2
Videorekordér nastavte do režimu
pozastaveného nahrávania.
Tento krok vynechajte, ak ste v kroku č.
11 na s. 94 vybrali možnost’ [i.LINK].
bPoznámka
• Pred pozastavením spustite pásku
približne na 10 sekúnd. Úvodné zábery
sa nemusia nahrat’, ak spustíte
nahrávanie od začiatku pásky.
3
Dotknite sa tlačidla
a potom sa
dotknite položky [ADJ TEST].
PROG. EDIT
ADJ TEST
0:00:00:00
Set the recording
device in
rec. pause mode.
* Komponenty TV alebo videorekordérov
EXEC
4
CANCEL
Dotknite sa položky [EXEC].
Nahrá sa obraz (dlhý približne 50
sekúnd) s piatimi indikátormi [IN] a
[OUT] na úpravu synchronizácie. Po
skončení nahrávania sa zobrazí nápis
[Completed.].
96
Kopírovanie a úpravy
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
10Dotykom na tlačidlá
/
vyberte priemerné číslo pre položku
[CUT-OUT], potom sa dotknite
tlačidla
.
Completed.
Nastaví sa vypočítaná koncová pozícia
pre nahrávanie.
5
Previňte pásku vo videorekordéri a
potom spustite spomalené
prehrávanie.
Zobrazí sa 5 otváracích čísel pre každý
indikátor [IN] a zatváracích čísel pre
každý indikátor [OUT].
6
Dotknite sa položky [CUT-IN].
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
Nahrávanie vybratých
záberov ako programov
Ak vykonávate digitálne úpravy
programu na pásku videorekordéra
prvýkrát, postupujte podľa pokynov v
krokoch č. 1 a 2 (s. 93 - s. 96).
b Poznámka
• Titulok ani indikátory displeja nie je možné
kopírovat’. Je však možné kopírovat’ titulok,
ktorý je už nahratý na páske.
1
-60~+240
Dotykom na tlačidlá
/
vyberte priemerné číslo pre položku
[CUT-IN], potom sa dotknite tlačidla
.
Nastaví sa vypočítaná počiatočná
pozícia pre nahrávanie.
9
Dotknite sa položky [CUT-OUT].
Pripravte kazetu alebo pamät’ovú
kartu „Memory Stick“.
Do kamkordéra vložte pásku, ktorá sa
má prehrat’.
Ak chcete nahrávat’ na pásku, do
videorekordéra vložte kazetu na
nahrávanie.
Ak chcete nahrávat’ na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“, do videorekordéra
vložte pamät’ovú kartu Memory Stick.
0
8
Kopírovanie a úpravy
7
Poznamenajte si hodnotu otváracieho
čísla pre každú položku [CUT-IN] a
hodnotu zatváracieho čísla pre každú
položku [CUT-OUT]. Potom
vypočítajte priemerné hodnoty pre
každú položku [CUT-IN] a [CUTOUT].
11Dvakrát sa dotknite položky [END].
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa položky [MENU].
60min
.
0:00:00:00
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
MEMORY SET
0
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
OK
-60~+240
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
97
4
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte
položku
(EDIT/PLAY), potom
sa dotknite tlačidla
.
60min
7
Vyhľadajte začiatok prvého záberu,
ktorý chcete kopírovat’ na
kamkordér, a potom pozastavte
prehrávanie.
Pozíciu môžete upravit’ pomocou
tlačidiel
/
(snímka).
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
PROG. EDIT
OK
REC CTRL
5
8
Dotknite sa položky [MARK IN].
Tým sa nastaví počiatočný bod prvého
programu a farba vrchnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte
položku [PROG. EDIT], potom sa
dotknite tlačidla
.
Ak nahrávate na pamät’ovú kartu „Memory
Stick“, zobrazí sa položka [IMAGE SIZE].
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
0:00:00:00
PROG. EDIT
END
Select the media.
OTHER
DEVICE
6
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
MEMORY
STICK
END
9
Dotknite sa požadovanej položky.
Ak nahrávate na pásku vo
videorekordéri
Dotknite sa položky [OTHER
DEVICE].
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Ak nahrávate na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“
1 Dotknite sa položky [MEMORY
STICK].
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
2 Opakovaným dotykom na položku
[IMAGE SIZE] vyberte požadovanú
veľkost’ obrázka.
98
Kopírovanie a úpravy
Vyhľadajte koniec prvého záberu,
ktorý chcete nahrat’ na kamkordér, a
potom pozastavte prehrávanie.
Pozíciu môžete upravit’ pomocou
tlačidiel
/
(snímka).
10Dotknite sa položky [MARK OUT].
Tým sa nastaví koncový bod prvého
programu a farba dolnej časti značky
programu sa zmení na bledomodrú.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
11Programy vytvoríte opakovaním
krokov č. 7 až 10.
12Videorekordér nastavte na režim
pozastaveného nahrávania.
Ak je kamkordér pripojený pomocou
kábla i.LINK alebo ak nahrávate na
pamät’ovú kartu „Memory Stick“, tento
krok vynechajte.
13Dotknite sa položky [START].
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
14Dotknite sa položky [EXEC].
2 Ak chcete odstránit’ naposledy
nastavený program, dotknite sa položky
[DEL 1MARK]. Ak chcete odstránit’
všetky programy, dotknite sa položky
[ALL ERASE].
3 Dotknite sa položky [EXEC].
b Poznámky
• Na prázdnej časti pásky nie je možné nastavit’
počiatočný alebo koncový bod. Ak sa na obraze
nachádza prázdne miesto nastavené ako
program, celkový čas sa nemusí zobrazovat’
správne.
• Ak nie je možné ovládat’ zariadenie správne
pomocou kábla i.LINK, v kroku č. 11 na s. 94
vyberte možnost’ [IR] a nastavte kód [IR
SETUP].
Kopírovanie a úpravy
Spustí sa vyhľadávanie začiatku prvého
programu a potom sa spustí nahrávanie.
Počas vyhľadávania sa zobrazuje
indikátor [SEARCH] a počas úprav sa
zobrazuje indikátor [EDITING].
–x1
téme „Nahrávanie vybratých záberov
ako programov“ (s. 97) a potom sa
dotknite položky [UNDO].
Programy sa odstránia.
Ak chcete tento úkon zrušit’, dotknite sa
položky [CANCEL].
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
SEARCH
Vymazanie programov
1 Vykonajte kroky č. 1 až 6 uvedené v
0:00:00:00
SCENE 1/3
CANCEL
END
Po nahratí programu sa farba značky
programu zmení z oranžovej na
bledomodrú. Po nahratí všetkých
programov sa proces digitálnej úpravy
programu automaticky ukončí.
Ak chcete nahrávanie zrušit’, dotknite
sa položky [CANCEL].
Ukončenie funkcie digitálnej
úpravy programu
Dotknite sa položky [END].
Uloženie programu bez
nahrávania
V kroku č. 13 sa dotknite položky
[CANCEL].
Program zostane uložený v pamäti až
dovtedy, kým nevyberiete kazetu.
Kopírovanie a úpravy
99
Odstraňovanie
nahratých
obrázkov
Odstránenie obrázka zo
zobrazenia registra
Obrázok, ktorý chcete odstránit’, sa dá
jednoducho vyhľadat’ tak, že zobrazíte 6
obrázkov naraz.
1 Posúvaním prepínača POWER vyberte
režim PLAY/EDIT.
Obrázky na pamät’ovej karte „Memory
Stick“ je možné odstránit’ naraz alebo
jednotlivo.
1
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
60min
101–0001
.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
2
3
4
5
6
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla
.
Dotknite sa tlačidla [
[DELETE].
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
odstránit’.
sa zobrazí na obrázku, ktorý sa má
odstránit’.
Ak chcete zobrazit’ 6 nasledujúcich
alebo predchádzajúcich obrázkov,
dotknite sa tlačidla
/
.
7 Dotknite sa tlačidla
.
8 Dotknite sa tlačidla [YES].
Vybraté obrázky sa odstránia.
Ak chcete odstránenie zrušit’, dotknite
sa položky [NO].
P-MENU
3
Dotykom na tlačidlo
/
vyberte obrázok, ktorý chcete
odstránit’.
4
Dotknite sa tlačidla
DELETE
101–0001
2 / 10
.
101
Delete this image?
YES
5
NO
Dotknite sa položky [YES].
Vybratý obrázok sa odstráni.
Ak chcete odstránenie zrušit’, dotknite
sa položky [NO].
Odstránenie všetkých obrázkov
naraz
Vyberte ponuku
(MEMORY SET) a
potom sa dotknite tlačidla [
ALL
ERASE] (s. 68).
100
Kopírovanie a úpravy
b Poznámky
• Obrázky sa nedajú odstránit’, ak je plôška na
ochranu zápisu na pamät’ovej karte „Memory
Stick“ nastavená do polohy ochrany proti zápisu
(s. 120), alebo ak je označený obrázok chránený
(s. 101).
• Po odstránení sa obrázky už nedajú obnovit’.
Pred odstránením obrázky ešte pozorne
skontrolujte.
4
Označenie
nahratých
obrázkov
špecifickou
informáciou
Dotknite sa tlačidla
.
SET
END
– ochrana obrázkov a tlačová
známka
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Dotknite sa položky [PROTECT].
PROTECT
Uistite sa, že plôška na ochranu proti
zápisu na pamät’ovej karte „Memory
Stick“ nie je nastavená do polohy ochrany
proti zápisu.
6
101
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
ochránit’.
- sa zobrazí na
PROTECT
vybratom obrázku.
Vybrané obrázky môžete označit’, čím
predídete ich náhodnému vymazaniu.
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa tlačidla
END
101–0002
2/ 10
Kopírovanie a úpravy
Zabránenie náhodnému
vymazaniu – ochrana
obrázkov
101–0002
2/ 10
101
OK
7
Dotknite sa tlačidla
8
Dotknite sa položky [END].
.
.
.
Zrušenie ochrany obrázka
Vykonajte kroky č. 1 až 5, potom dotykom
na obrázok zrušte ochranu obrázka.
- sa z obrázka odstráni.
101–0002
2/ 10
101
SET
Výber statických obrázkov na
tlač – tlačová značka
Počas prezerania obrázkov na
kamkordéri je možné označit’ tie, ktoré
chcete vytlačit’. (Nie je možné určit’ počet
výtlačkov.)
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
101
Na označenie obrázkov na kamkordéri
určených na tlač sa používa štandard
DPOF (Digital Print Order Format).
1
Posúvaním prepínača POWER
vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Dotknite sa tlačidla
3
Dotknite sa tlačidla
.
.
END
101–0002
2/ 10
4
101
SET
Dotknite sa tlačidla
.
SET
END
5
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
Dotknite sa položky [PRINT
MARK].
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
6
101
Dotknite sa obrázka, ktorý chcete
neskôr vytlačit’.
sa zobrazí na
vybratom obrázku.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
102
101
OK
Kopírovanie a úpravy
7
Dotknite sa tlačidla
8
Dotknite sa položky [END].
.
Zrušenie tlačovej značky
Vykonajte kroky č. 1 až 5 a potom dotykom
na obrázok zrušte tlačovú značku.
sa z obrázka odstráni.
b Poznámka
• Neoznačujte obrázky na kamkordéri, ak sa už na
pamät’ovej karte „Memory Stick“ nachádzajú
obrázky označené tlačovou značkou na inom
zariadení. Týmto by sa mohli zmenit’ informácie
o obrázkoch s tlačovou značkou označenou na
inom zariadení.
Tlač nahratých
obrázkov
(tlačiareň
kompatibilná s
funkciou
PictBridge)
Statické obrázky nahraté na kamkordéri
je možné jednoducho tlačit’ pomocou
tlačiarne kompatibilnej s funkciou
Pictbridge aj bez použitia počítača. Na
obrazovke nastavení ponuky kamkordéra
nastavte pripojenie a potom prepojte
kamkordér a tlačiareň pomocou kábla
USB.
Do kamkordéra vložte pamät’ovú kartu
„Memory Stick“, na ktorej sú nahraté
statické obrázky, nastavte papier v
tlačiarni a zapnite napájanie.
Pripojenie kamkordéra k
tlačiarni
b Poznámka
• Ako zdroj energie použite dodávaný siet’ový
adaptér. Zapojte ho do elektrickej zásuvky.
Opakovaným posúvaním prepínača
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
2
Vyberte ponuku
3
Dotknite sa položky [MENU].
4
Vyberte ponuku
(STANDARD
SET), potom dotykom na tlačidlá
/
a
vyberte položku [USBPLY/EDT].
5
Vyberte možnost’ [PictBridge] a
dotknite sa tlačidla
.
6
Dotknite sa tlačidla
7
Pripojte konektor USB (s. 133) k
tlačiarni použitím kábla USB
dodávaného ku kamkordéru.
.
.
Kopírovanie a úpravy
z Tip
• Funkcia PictBridge zodpovedá priemyselnému
štandardu asociácie CIPA (Camera & Imaging
Products Association). Statické obrázky sa dajú
vytlačit’ bez použitia počítača priamym
pripojením tlačiarne k digitálnej videokamere
alebo digitálnemu fotoaparátu nezávisle od
výrobcu daného modelu.
1
Umiestnenie konektora USB na
tlačiarni sa líši v závislosti od modelu.
Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom k tlačiarni.
8
Vyberte položku
(PICT. APPLI)
a položku [PRINT] dotykom na
tlačidlo
/
a potom sa dotknite
tlačidla
.
Po ukončení pripájania kamkordéra k
tlačiarni sa na obrazovke zobrazí logo
.
1 / 10
PRINT
101–0001
101
END
Označenie PictBridge
SET
EXEC
Zobrazí sa jeden z obrázkov uložených
na pamät’ovej karte „Memory Stick“.
,pokračovanie
Kopírovanie a úpravy
103
b Poznámky
• Nezaručujeme funkčnost’ modelov, ktoré nie sú
kompatibilné s funkciou PictBridge.
• Kamkordér nie je možné pripojit’ k tlačiarni, ak
položka [USB-PLY/EDT] v ponuke nastavení
nie je nastavená na možnost’ [PictBridge].
Postupujte podľa pokynov zobrazených na
obrazovke.
Po ukončení tlače indikátor [Printing...]
zmizne a znova sa zobrazí obrazovka s
ponukou obrázkov.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Keep USB cable connected.
CANCEL
Tlač
Tlač ďalšieho obrázka
Zopakujte kroky č 1 až 6.
1
2
3
Obrázok, ktorý sa má vytlačit’,
vyberte dotykom na tlačidlo
(predchádzajúci obrázok) alebo
(nasledujúci obrázok).
Dotknite sa tlačidla
položky [COPIES].
a potom
Požadovaný počet výtlačkov vyberte
dotykom na tlačidlá
/
a
potom sa dotknite tlačidla
.
Je možné vytlačit’ najviac 20 kópií
jedného obrázka.
4
Dotknite sa položky [END].
Vytlačenie dátumu na obrázku
1 Dotknite sa tlačidla
a potom
položky [DATE/TIME].
2 Vyberte položku [DATE] alebo
[DAY&TIME] a
.
Predvolené nastavenie je [OFF].
5
Dotknite sa položky [EXEC].
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
YES
6
104
NO
Dotknite sa položky [YES].
Kopírovanie a úpravy
Zastavenie tlače
Počas tlače sa dotknite položky [CANCEL].
Ukončenie tlače
Dotknite sa položky [END] a odpojte kábel
USB od kamkordéra a tlačiarne.
b Poznámky
• Ak je na obrazovke zobrazené logo
,
nevykonávajte nasledujúce operácie. Operácie
by sa nemuseli vykonat’ správne.
– posúvanie prepínača POWER na iný režim
napájania,
– odpojenie kábla USB od kamkordéra alebo
tlačiarne,
– vysúvanie pamät’ovej karty „Memory Stick“ z
kamkordéra.
• Ak tlačiareň prestane fungovat’, odpojte kábel
USB a celý postup začnite znova od začiatku.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovat’ funkciu
tlače dátumu. Informácie získate v návode k
tlačiarni.
• Nezaručujeme tlač obrázkov nahratých na inom
zariadení ako je kamkordér.
Riešenie problémov
Riešenie
problémov
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúcu
tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte
zdroj napájania a obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Pri aktivovaní funkcie zobrazenia
výsledkov vlastnej diagnostiky sa na
obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
zobrazí indikátor „C:ss:ss“. Pozrite
stranu 113, kde nájdete podrobné
informácie.
Všeobecné funkcie
Príčina a riešenie
Napájanie sa nezapne.
• Batéria je vybitá, takmer vybitá alebo nie je pripojená ku
kamkordéru.
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 14).
cNa pripojenie do siet’ovej zásuvky použite siet’ový adaptér (s. 17).
Kamkordér nefunguje ani po
zapnutí napájania.
cSiet’ový adaptér odpojte zo siet’ovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak funkcie nezačnú
pracovat’, pomocou predmetu s ostrým hrotom stlačte tlačidlo
RESET. (Po stlačení tlačidla RESET sa všetky nastavenia vrátane
nastavenia hodín (okrem položiek ponuky Personal Menu)
nastavia na predvolené hodnoty).
Dodávaný diaľkový ovládač
nefunguje.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [REMOTE
CTRL] na hodnotu [ON] (s. 82).
cBatériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita + a – zhodovala so
značkami + a –. Ak to nevyrieši problém, vložte novú batériu,
pretože batéria je vybitá (s. 134).
cOdstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládania.
Riešenie problémov
Príznak
Batérie a zdroje napájania
Príznak
Príčina a riešenie
Indikátor CHG (nabíjanie) pri
nabíjaní batérie nesvieti.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak sa indikátor ani
potom nerozsvieti, znamená to, že cez siet’ovú zásuvku sa
nedodáva žiadna energia.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 14).
Indikátor CHG (nabíjanie) pri
nabíjaní batérie bliká.
cBatériu pripojte ku kamkordéru správne. Ak problém pretrváva,
odpojte siet’ový adaptér zo siet’ovej zásuvky a obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Batéria môže byt’
poškodená (s. 14).
,pokračovanie
Riešenie problémov
105
Príznak
Príčina a riešenie
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota okolia je príliš nízka alebo batéria nie je dostatočne nabitá.
Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže byt’ poškodená (s. 14, 122).
Indikátor zostávajúceho času
batérie neukazuje správny čas.
• Teplota okolia je príliš vysoká alebo nízka alebo batéria nie je
dostatočne nabitá. Nie je to porucha.
cBatériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú. Môže byt’ poškodená (s. 14, 122).
Napájanie sa často preruší, aj keď • Vyskytla sa chyba v indikátore zostávajúceho času batérie alebo
indikátor zostávajúceho času
batéria nie je dostatočne nabitá.
batérie ukazuje, že batéria má ešte
cBatériu znova úplne nabite, čím sa indikátor napraví (s. 14).
dostatočnú kapacitu na prevádzku.
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] ponuky
(STANDARD SET) je
nastavená na hodnotu [5 min] (s. 83).
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne.
Znova zapnite napájanie posunutím prepínača POWER nadol
(s. 17) alebo použite siet’ový adaptér.
Problém pri pripojení kamkordéra
k siet’ovému adaptéru.
cVypnite napájanie a siet’ový adaptér odpojte zo siet’ovej zásuvky.
Potom ho znova pripojte.
Kazety
Príznak
Príčina a riešenie
Kazeta sa nedá vysunút’ z
kazetového priestoru.
cUistite sa, či zdroj napájania (batéria alebo siet’ový adaptér) je
pripojený správne (s. 14).
cOdstráňte batériu z kamkordéra a znova ju pripojte (s. 14).
cKu kamkordéru pripojte nabitú batériu. (s. 14)
Kazeta sa nevysunie ani vtedy, keď • V kamkordéri sa začala kondenzovat’ vlhkost’. (s. 125)
je kryt kazety otvorený.
Indikátor zostávajúceho času
pásky sa nezobrazuje.
106
Riešenie problémov
cAk chcete nepretržite zobrazovat’ zostávajúci čas pásky, v ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [
REMAINING]
na hodnotu [ON] (s. 82).
Obrazovka LCD a hľadáčik
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
jazyk.
cInformácie obsahuje strana 22.
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
obrázok.
• V kamkordéri sa spustil režim [DEMO MODE]. (Režim [DEMO
MODE] sa zobrazí automaticky po 10 minútach nečinnosti, ak po
výbere položky CAMERA-TAPE nevložíte kazetu alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick“.) Režim [DEMO MODE]
zrušíte dotykom na obrazovku LCD alebo vložením kazety alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick“. V ponuke je možné nastavit’
položku [DEMO MODE] na hodnotu [OFF] (s. 74).
Na obrazovke sa zobrazí neznámy
indikátor.
cPodrobnosti získate v zozname indikátorov (s. 136).
Písmená zobrazené na obrazovke
sú väčšie ako obvykle alebo sa
nezobrazí nastavenie ponuky (
(CAMERA SET) atď.).
cStlačte tlačidlo EASY, čím zrušíte funkciu Easy Handycam (s. 33,
54).
Na dotykovom paneli sa
nezobrazujú tlačidlá.
cZľahka sa dotknite panela LCD.
cStlačte tlačidlo DSPL/BATT INFO (alebo tlačidlo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (s. 56).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo
nefungujú vôbec.
cZmeňte nastavenie obrazovky (položka [CALIBRATION])
(s. 127).
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
cOptický systém upravíte pomocou páčky na úpravu optického
systému hľadáčika (s. 18).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
cZatvorte panel LCD. Kým je panel LCD otvorený, obraz sa v
hľadáčiku nezobrazuje (s. 18).
Riešenie problémov
Príznak
,pokračovanie
Riešenie problémov
107
Nahrávanie
Ak na nahrávanie používate pamät’ovú kartu „Memory Stick“, viac informácií nájdete v časti
„Memory Stick“. (s. 110)
108
Príznak
Príčina a riešenie
Pri stlačení tlačidla REC START/
STOP sa páska nespustí.
cPosunutím prepínača POWER zapnite indikátor CAMERATAPE (s. 17).
cPáska sa previnula na koniec. Previňte pásku alebo vložte novú
kazetu.
cPlôšku na ochranu proti zápisu nastavte do pozície REC alebo
vložte novú kazetu (s. 118).
cKondenzácia vlhkosti spôsobila prilepenie pásky k bubnu. Vyberte
kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu
vložte naspät’ (s. 125).
Napájanie sa zrazu preruší.
• Položka [A.SHUT OFF] ponuky
(STANDARD SET) je
nastavená na hodnotu [5 min] (s. 83).
cPo uplynutí 5 minút nečinnosti sa kamkordér automaticky vypne.
Znova zapnite napájanie posunutím prepínača POWER nadol
(s. 17) alebo použite siet’ový adaptér.
cNabite batériu (s. 14).
Funkcia SteadyShot nefunguje.
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
[STEADYSHOT] na hodnotu [ON] (s. 66).
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku [16:9 WIDE] na
hodnotu [OFF] (s. 66).
Automatické zaostrenie
nefunguje.
cAutomatické zaostrovanie zapnete tak, že v ponuke
(CAMERA SET) nastavíte položku [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 39).
cPodmienky nahrávania nie sú vhodné pre automatické zaostrenie.
Zaostrenie upravte ručne (s. 39).
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo
elektrického svetla v tme sa
zobrazuje zvislý pruh.
• Môže sa to stat’ vtedy, ak je kontrast medzi snímaným objektom a
pozadím príliš veľký. Nie je to porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných
objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazujú
nepatrné biele, červené, modré
alebo zelené bodky.
• Bodky sa zobrazujú pri nahrávaní v režime [SLOW SHUTTR],
Super NightShot plus alebo Color Slow Shutter. Nie je to porucha
(s. 37, 42).
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
cVypnite funkciu NightShot plus (s. 37).
Obraz je na obrazovke príliš jasný
a snímaný objekt sa na obrazovke
nezobrazuje.
cNa jasných miestach vypnite funkciu NightShot plus (s. 37).
cZrušte funkciu podsvietenia (s. 35).
Nie je počut’ zvuk uzávierky.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [BEEP] na
hodnotu [MELODY] alebo [NORMAL] (s. 83).
Riešenie problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Pri snímaní TV obrazovky alebo
monitora počítača sa zobrazujú
čierne pruhy.
cV ponuke
(CAMERA SET) nastavte položku
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF] (s. 66).
Vyskytuje sa blikanie alebo zmena
farieb.
cMôže sa to stat’ pri snímaní obrazu pod fluorescenčnou lampou,
sodíkovou alebo ortut’ovou výbojkou v režime Mäkký portrét a
Šport. V takom prípade zrušte funkciu [PROGRAM AE] (s. 63).
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po nahrávaní sa vysunula kazeta.
• Kazeta je nová a je prázdna.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
Vstavané svetlo nefunguje.
cOpakovaným stlačením tlačidla LIGHT vyberte nastavenie
.
cAk sa tým problém nevyriešil, obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Prehrávanie
Príznak
Príčina a riešenie
Prehrávanie sa nedá spustit’.
cAk je páska na konci, previňte ju na začiatok (s. 48).
V obraze sú vodorovné čiary.
Obraz je nejasný alebo sa vôbec
nezobrazuje.
cHlavu vyčistite čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 126).
Nie je počut’ žiadny alebo len tichý
zvuk.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [MULTISOUND] na hodnotu [STEREO] (s. 79).
cZvýšte hlasitost’ (s. 48).
cV ponuke
(STANDARD SET) a položke [AUDIO MIX]
upravujte hodnotu [ST2] (vedľajší zvuk), kým nie je zvuk počut’
správne (s. 80).
cPri používaní konektora S VIDEO sa uistite, či je pripojený aj
červený a biely konektor prípojného kábla A/V (s. 58).
Zvuk sa vypína.
cHlavu vyčistite čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 126).
Na obrazovke je zobrazený dátum
a nie je možné použit’
vyhľadávanie dátumu.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
Obraz sa neprehráva správne.
cPre pásky nahraté na iných zariadeniach v systéme Hi8
alebo
v štandardom 8 mm
systéme nastavte v ponuke
(STANDARD SET) položku [PB MODE] na hodnotu [
/ ]
(s. 81).
cPre pásky nahraté v systéme Digital8
nastavte v ponuke
(STANDARD SET) položku [PB MODE] na hodnotu [AUTO]
(s. 81).
Riešenie problémov
Ak prehrávate obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory Stick“, viac informácií nájdete
v časti „Memory Stick“. (s. 110)
,pokračovanie
Riešenie problémov
109
Príznak
Príčina a riešenie
Na obrazovke sa zobrazuje
indikátor „---“.
• Prehrávaná páska bola nahratá bez nastavenia dátumu a času.
• Prehráva sa prázdna čast’ pásky.
• Údajový kód na poškodenej páske alebo páske so šumom sa nedá
prečítat’.
Funkcia END SEARCH
nefunguje.
• Po nahrávaní sa vysunula kazeta.
• Kazeta je nová a je prázdna.
Funkcia END SEARCH
nefunguje správne.
• Páska obsahuje na začiatku alebo v strede prázdnu oblast’. Nie je
to porucha.
„Memory Stick“
110
Príznak
Príčina a riešenie
Funkcie pamät’ovej karty
„Memory Stick“ nefungujú.
cPrepínač POWER nastavte do režimu CAMERA-MEMORY
alebo PLAY/EDIT (s. 17).
c Do kamkordéra vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick“ (s. 21).
• Pamät’ová karta „Memory Stick“ bola naformátovaná na osobnom
počítači.
cNaformátujte ju na kamkordéri (všetky nahraté údaje sa
odstránia) (s. 68).
Na pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ nie je možné nahrávat’.
cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
cPamät’ová karta je plná. Z pamät’ovej karty „Memory Stick“
odstráňte nepotrebné obrázky (s. 100).
cPamät’ovú kartu „Memory Stick“ naformátujte na kamkordéri
alebo vložte inú pamät’ovú kartu „Memory Stick“ (s. 68).
• Je vybratý priečinok „100MSDCF“. Do priečinka „100MSDCF“
nie je možné nahrat’ obraz. Súbory v priečinku sú určené iba na
prehrávanie.
Obraz sa neprehráva v skutočnej
veľkosti.
• Obraz nahratý na inom zariadení sa nemusí zobrazovat’ v skutočnej
veľkosti. Nie je to porucha.
Údaje obrázka sa nedajú prehrat’.
• Údaje obrázka sa nedajú prehrat’, ak boli zmenené súbory alebo
priečinky alebo ak boli údaje zmenené v počítači. (V takom prípade
bliká názov súboru.) Nie je to porucha (s. 121).
• Obraz nahratý na iných zariadeniach sa nemusí prehrávat’. Nie je
to porucha.
Obrázky sa nedajú odstránit’.
cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
cNa príslušnom obrázku zrušte ochranu obrázkov (s. 101).
• Naraz sa dá odstránit’ najviac 100 obrázkov. Obrázky odstraňujte v
skupinách menších ako 100.
Pamät’ovú kartu „Memory Stick“
nie je možné naformátovat’.
cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
Odstránenie všetkých obrázkov
naraz nie je možné.
cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
cNa príslušnom obrázku zrušte ochranu obrázkov (s. 101).
Riešenie problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Ochrana obrázkov sa nedá použit’. cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
cProces vykonajte ešte raz na obrazovke registra (s. 101).
Obrázky sa nedajú označit’
tlačovými značkami.
cZasuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte
„Memory Stick“ do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (s. 120).
cProces vykonajte ešte raz na obrazovke registra (s. 101).
• Tlačovou značkou môžete označit’ najviac 999 obrázkov.
• Filmy sa nedajú označit’ tlačovými značkami.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne.
• Ak štruktúra adresára nezodpovedá univerzálnemu štandardu,
zobrazí sa iba názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér nepodporuje daný formát súboru (s. 119).
Názov údajového súboru bliká.
• Súbor je poškodený.
• Kamkordér nepodporuje daný formát súboru (s. 119).
Kopírovanie a úprava
Príčina a riešenie
Na obrazovke LCD alebo v
hľadáčiku sa nezobrazuje obraz z
pripojených zariadení.
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku
[DISPLAY] na hodnotu [LCD PANEL] (s. 83).
Statické obrázky nie je možné
kopírovat’ z pásky na pamät’ovú
kartu „Memory Stick“.
• Ak bola páska opakovane použitá na nahrávanie, ďalšie nahrávanie
nemusí byt’ úspešné alebo sa môže nahrat’ skreslený obraz.
Nie je možné kopírovat’ filmy z
pásky na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“.
• V nasledujúcich prípadoch sa obraz nahrá skreslene alebo sa
nenahrá vôbec:
– na páske sa vyskytujú prázdne miesta,
– páska už bola opakovane nahrávaná,
– vstupný signál bol prerušený alebo zastavený.
Digitálna úprava programu na
páske nefunguje.
cNa videorekordéri nastavte správne prepínač vstupov a
skontrolujte pripojenie kamkordéra k videorekordéru (s. 88).
cAk je kamkordér pripojený pomocou kábla i.LINK k zariadeniu
DV, ktoré nie je produktom spoločnosti Sony, v kroku 11 časti
„Krok č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra“ (s. 93) vyberte
možnost’ [IR].
cUpravte synchronizáciu videorekordéra (s. 96).
cZadajte správny kód [IR SETUP] (s. 95).
cZnova vyberte režim na zrušenie pozastaveného nahrávania (s. 95).
cKamkordér a videorekordér umiestnite vo vzájomnej vzdialenosti
najmenej 30 cm (s. 95).
cV ponuke
(STANDARD SET) nastavte položku [PB
MODE] na hodnotu [AUTO] (s. 81).
• Program možno nie je nastavený na prázdne miesto na páske.
Riešenie problémov
Príznak
,pokračovanie
Riešenie problémov
111
112
Príznak
Príčina a riešenie
Videorekordér pripojený
prostredníctvom kábla i.LINK
nereaguje správne počas digitálnej
úpravy programu.
• Pri pripojení prostredníctvom kábla i.LINK vyberte v kroku 11
časti „Krok č. 1: Príprava kamkordéra a videorekordéra“ (s. 93)
možnost’ [IR].
Digitálna úprava programu na
pamät’ovej karte „Memory Stick“
nefunguje správne.
• Program možno nie je nastavený na prázdne miesto na páske.
• Ak bola páska opakovane použitá na nahrávanie, ďalšie nahrávanie
nemusí byt’ úspešné alebo sa môže nahrat’ skreslený obraz.
Riešenie problémov
Indikátory a správy
s upozorneniami
Displej funkcie vlastnej diagnostiky a indikátory upozornenia
Ak sa na obrazovke alebo v hľadáčiku zobrazia indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Podrobné informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Príčina a riešenie
C:ss:ss/E:ss:ss (displej
funkcie vlastnej diagnostiky)
Niektoré príznaky môžete odstránit’ sami. Ak sa problém nevyrieši
ani po niekoľkých pokusoch, obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:04:ss
cJe použitá batéria iného typu ako „InfoLITHIUM“. Použite
batériu typu „InfoLITHIUM“ (s. 122).
C:21:ss
cV prístroji sa skondenzovala vlhkost’. Vyberte kazetu a kamkordér
aspoň 1 hodinu nepoužívajte. Potom kazetu vložte naspät’ (s. 125).
C:22:ss
cVyčistite hlavu čistiacou kazetou (voliteľné príslušenstvo) (s. 126).
C:31:ss / C:32:ss
cVyskytli sa príznaky, ktoré nie sú popísané vyššie. Kazetu vyberte,
znova ju vložte a potom pokračujte v práci s kamkordérom. Tento
postup nepoužívajte, ak sa začala kondenzovat’ vlhkost’ (s. 125).
cOdpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a pokračujte v práci s
kamkordérom.
cVymeňte pásku.
cStlačte tlačidlo RESET a pokračujte v práci s kamkordérom
(s. 131).
E:61:ss / E:62:ss
cObrát’te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny kód začínajúci písmenom „E“.
101-0001 (indikátor upozornenia
týkajúci sa súborov)
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítat’.
• Pokúšate sa použit’ funkciu MEMORY MIX na film (s. 44).
Riešenie problémov
Indikátor
E (upozornenie na úroveň nabitia • Batéria je takmer vybitá.
batérie)
• V závislosti od podmienok prevádzky, prostredia a batérie môže
indikátor upozornenia E blikat’ aj v takom prípade, ak je ešte k
dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho času batérie.
% (upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
cVysuňte kazetu, prepínač POWER nastavte do polohy (CHG)
OFF a kamkordér nechajte asi jednu hodinu s otvoreným
priestorom pre kazetu (s. 125).
,pokračovanie
Riešenie problémov
113
Indikátor
Príčina a riešenie
(indikátor upozornenia
týkajúci sa pamät’ovej karty
„Memory Stick“)
• Nie je vložená pamät’ová karta „Memory Stick“.
(indikátor upozornenia
týkajúci sa formátovania
pamät’ovej karty „Memory
Stick“)*
• Údaje na pamät’ovej karte „Memory Stick“ sú poškodené.
• Pamät’ová karta „Memory Stick“ nie je správne naformátovaná
(s. 68).
(indikátor upozornenia
týkajúci sa nekompatibilnej
pamät’ovej karty „Memory
Stick“)*
• V kamkordéri je vložená nekompatibilná pamät’ová karta
„Memory Stick“.
Q (indikátor upozornenia
týkajúci sa pásky)
Pomalé blikanie:
• Na páske zostáva menej ako 5 minút času.
• Nie je vložená kazeta.*
• Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je vysunutá (s. 118).*
Rýchle blikanie:
• Páska je na konci.*
Z (upozornenie na vysunutie
kazety)*
Pomalé blikanie:
• Plôška na ochranu proti zápisu na kazete je vysunutá (s. 118).
Rýchle blikanie:
• V prístroji sa skondenzovala vlhkost’ (s. 125).
• Je zobrazený kód funkcie vlastnej diagnostiky (s. 113).
- (indikátor upozornenia
týkajúci sa odstraňovania
obrázkov)*
• Obrázok je chránený (s. 101).
- (indikátor upozornenia
• Na pamät’ovej karte „Memory Stick“ je vysunutá plôška na
týkajúci sa ochrany proti zápisu na
ochranu proti zápisu (s. 120).
pamät’ovú kartu „Memory Stick“)
* Pri zobrazení indikátorov upozornenia na obrazovke je počut’ melódiu alebo pípnutie.
Správy s upozorneniami
Ak sa na obrazovke zobrazia správy, skontrolujte nasledujúce body. Podrobné informácie
nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Batéria
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cPozrite stranu 122.
Battery level is low.
cBatériu nabite (s. 14).
Kondenzácia
vlhkosti
114
Old battery. Use a new one.
cPozrite stranu 122.
Z Re-attach the power source.
–
% Z Moisture condensation. Eject the
cassette.
cPozrite stranu 125.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
cPozrite stranu 125.
Riešenie problémov
Predmet
Kazeta a páska
„Memory Stick“
Indikátor
Riešenia a odporúčania
Q Insert a cassette.
cPozrite stranu 20.
Z Reinsert the cassette.
cKazeta môže byt’ poškodená atď.
Q Z The tape is locked - check the tab.
cPozrite stranu 118.
Q The tape has reached the end.
–
Insert a Memory Stick.
cPozrite stranu 21.
Reinsert the Memory Stick.
cViackrát zopakujte vloženie
pamät’ovej karty „Memory Stick“.
cNaformátujte pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ (s. 68).
• Pamät’ová karta „Memory Stick“
môže byt’ poškodená. Vyskúšajte
inú pamät’ovú kartu „Memory
Stick“.
Do not eject the Memory Stick during writing. –
This is a read-only Memory Stick.
Incompatible type of Memory Stick.
–
cPozrite stranu 119.
cSkontrolujte formátovanie a v
prípade potreby naformátujte
pamät’ovú kartu „Memory Stick“
(s. 68).
Cannot record. The Memory Stick is full.
cOdstráňte nepotrebné obrázky
(s. 100).
- The Memory Stick is locked - check
the tab.
cPozrite stranu 120.
Riešenie problémov
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Cannot playback. Reinsert the Memory Stick. –
Cannot record. Reinsert the Memory Stick.
–
No file.
• Na pamät’ovej karte „Memory
Stick“ nie je nahratý žiaden súbor
alebo na karte nie je súbor, ktorý by
sa dal čítat’.
No File Available.
• Vo vybratom priečinku sa
nenachádza žiaden súbor.
USB streaming... This function is not
available.
• Pokúsili ste sa prehrávat’ alebo
nahrávat’ na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ počas spustenej
funkcie USB Streaming.
,pokračovanie
Riešenie problémov
115
Predmet
Indikátor
Riešenia a odporúčania
„Memory Stick“
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvorit’ priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
• Kamkordér neumožňuje
odstraňovanie vytvorených
priečinkov. Pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ musíte
naformátovat’ (s. 68) alebo
priečinky odstránit’ pomocou
počítača.
Cannot record still images on Memory Stick.
–
Cannot record Memory Stick movie on a tape. –
Tlačiareň
kompatibilná s
funkciou
PictBridge
Iné
Check the connected device.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
Connect the camcorder to a PictBridge
compatible printer.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
Check the printer.
cSkontrolujte tlačiareň.
Error-Cancel the task.
cSkontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
cTlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova zapojte
kábel USB.
Cannot record due to copyright protection.
–
Cannot record 44.1 kHz audio on a Memory
Stick.
–
Already added to CAMERA-TAPE mode’s
P-MENU.
–
Already added to CAMERA-MEMORY
mode’s P-MENU.
–
Already added to PLAY/EDIT mode’s PMENU.
–
x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.
cPozrite stranu 126.
Cannot start Easy Handycam
–
Cannot cancel Easy Handycam
–
Cannot start Easy Handycam with USB
connected
–
Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected
–
Invalid button with Easy Handycam operation –
USB is invalid in this mode during Easy
Handycam
116
Riešenie problémov
• Počas práce v režime Easy
Handycam môžete v režime PLAY/
EDIT vybrat’ možnost’ [STDUSB], ale nie možnost’ [PictBridge]
alebo [USB STREAM]. (Správa
zmizne, keď sa dotknete tlačidla
.)
Ďalšie informácie
Používanie
kamkordéra v
zahraničí
Jednoduché nastavenie hodín
pomocou časového rozdielu
Pri používaní kamkordéra v zahraničí
môžete miestny čas jednoducho nastavit’
pomocou nastavenia časového rozdielu. V
ponuke
(TIME/LANGU.) vyberte
možnost’ [WORLD TIME] a potom
nastavte časový rozdiel (s. 84).
Napájanie
Kamkordér s dodávaným siet’ovým
adaptérom môžete používat’ vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Systémy farieb televízora
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Prehrávaný obraz možno sledovat’ na TV so
vstupným konektorom AUDIO/VIDEO,
ktorý pracuje v systéme PAL (informácie
nájdete v nasledujúcom zozname).
Krajiny použitia
PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská
republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia a ďalšie.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Ďalšie informácie
Systém
Ďalšie informácie
117
Vhodné pásky
V kamkordéri môžete používat’ štandardné
8 mm
videopásky a pásky typu Hi8
a Digital8 .
Systém Digital8
Tento videosystém bol vyvinutý s cieľom
umožnit’ digitálne nahrávanie na
videopásky typu Hi8
a Digital8 .
Čas nahrávania pri použití kamkordéra so
systémom Digital8
na pásku typu Hi8
alebo štandardnú 8 mm
pásku
predstavuje 2/3 času nahrávania pri použití
kamkordéra s bežným systémom Hi8
alebo štandardným 8 mm
systémom.
(90 minút času nahrávania sa v režime SP
zníži na 60 minút.)
Systém Hi8
Systém Hi8
je rozšírením
štandardného 8 mm
systému a bol
vyvinutý s cieľom vytvorit’ obraz s vyššou
kvalitou.
Pásku nahratú v systéme Hi8
môžete
správne prehrávat’ iba na videorekordéroch
alebo prehrávačoch so systémom Hi8.
Ak chcete zabránit’ vytvoreniu
prázdneho miesta na páske
V nasledujúcich prípadoch sa pred
začiatkom ďalšieho nahrávania dotknite
tlačidla
, čím prejdete na koniec
nahratej časti pásky:
– počas nahrávania ste vysunuli pásku,
– prehrali ste pásku,
– použili ste funkciu EDIT SEARCH.
Ak je na páske prázdne miesto alebo
prerušovaný signál, znova ju nahrajte od
začiatku do konca podľa postupu uvedeného
vyššie.
Signál na ochranu autorských
práv
Pri prehrávaní
Ak páska, ktorú prehrávate na kamkordéri,
obsahuje signál na ochranu autorských práv,
nemôžete ju skopírovat’ na pásku v inej
videokamere pripojenej ku kamkordéru.
Pri nahrávaní
Softvér, ktorý obsahuje signály na
ochranu autorských práv, sa na
kamkordéri nedá nahrávat’.
Ak sa pokúsite takýto softvér nahrat’, na
obrazovke LCD alebo TV sa zobrazí nápis
[Cannot record due to copyright
protection.].
Pri nahrávaní na pásku kamkordér
nenahráva signály na ochranu autorských
práv.
Poznámky o používaní
Ochrana pred náhodným vymazaním
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na
kazete smerom k polohe SAVE.
Poloha REC: na kazetu je možné nahrávat’.
Poloha SAVE: na kazetu nie je možné
nahrávat’ (ochrana proti zápisu).
Označenie kazety
Aby ste predišli poškodeniu kamkordéra,
uistite sa, že štítok umiestňujete iba na
miesta označené na nasledujúcom obrázku.
Neumiestňujte
štítok cez okraj.
Umiestnenie štítka
118
Ďalšie informácie
Po použití kazety
Previňte pásku na začiatok, čím zabránite
skresleniu obrazu a zvuku. Kazetu by ste
potom mali uložit’ do obalu a uchovávat’ v
zvislej polohe.
•
,
a
sú obchodné známky.
Pamät’ová karta
„Memory Stick“
Pamät’ová karta „Memory Stick“ je nové
malé a ľahké nahrávacie médium, na
ktoré je (napriek jeho veľkosti) možné
uložit’ viac údajov ako na disketu.
V kamkordéri môžete používat’
nasledujúce typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“. Ani zaradenie do
zoznamu však nezaručuje funkčnost’
všetkých typov pamät’ových kariet
„Memory Stick“ v kamkordéri.
Typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie
a
prehrávanie
„Memory Stick“
a
„Memory Stick Duo“
*1
a
„MagicGate Memory Stick“
a*2
„MagicGate Memory Stick
Duo“*1
a*2
„Memory Stick PRO“
a*2
a*2
Ďalšie informácie
„Memory Stick PRO
Duo“*1
*1 Pred vložením karty do kamkordéra pripojte
adaptér pre karty Memory Stick Duo.
*2 „MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte. Údaje,
ktoré využívajú technológiu „MagicGate“, nie
je možné nahrávat’ ani prehrávat’ na tomto
kamkordéri.
• Formát statických obrázkov: Kamkordér
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Súbory majú príponu
„.JPG“.
• Formát filmu: Kamkordér komprimuje a
nahráva obrazové údaje vo formáte
MPEG (Moving Picture Experts Group).
Súbory majú príponu „.MPG“.
• Názvy súborov statických obrázkov:
– 101-0001: Tento názov súboru sa objaví
na obrazovke kamkordéra.
– DSC00001.JPG: Tento názov súboru sa
objaví na obrazovke počítača.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
119
• Názvy filmových súborov:
– MOV00001: Tento názov súboru sa
objaví na obrazovke kamkordéra.
– MOV00001.MPG: Tento názov súboru
sa objaví na obrazovke počítača.
• Karta „Memory Stick“ naformátovaná na
počítači: V prípade pamät’ovej karty
„Memory Stick“ naformátovanej na
počítači s operačným systémom Windows
alebo Macintosh nie je zaručená
kompatibilita s kamkordérom.
• Rýchlost’ čítania a zapisovania môže byt’
rôzna. Závisí od kombinácie pamät’ovej
karty „Memory Stick“ a používaného
výrobku kompatibilného s kartou
„Memory Stick“.
Ochrana pred náhodným
vymazaním obrázkov
Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na
pamät’ovej karte „Memory Stick“ do
polohy ochrany proti zápisu.
Umiestnenie a tvar plôšky na ochranu proti
zápisu sa môže v závislosti od typu líšit’.
Zadná strana pamät’ovej karty „Memory Stick“
Plôška na ochranu
proti zápisu
Konektor
Poznámky o používaní
Obrazové údaje sa môžu poškodit’ v
nasledujúcich prípadoch. Náhrada za
poškodené obrazové údaje sa neposkytuje.
– Ak počas čítania alebo zápisu
obrazových súborov na pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ (kým svieti alebo bliká
indikátor prístupu) vysuniete kartu
„Memory Stick“, vypnete napájanie
kamkordéra alebo vyberiete batérie,
aby ste ich mohli vymenit’.
– Ak používate pamät’ovú kartu
„Memory Stick“ v blízkosti magnetov
alebo magnetického poľa.
Odporúčame zálohovat’ dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
120
Ďalšie informácie
Manipulácia
Miesto na označenie
Štítok pripevnite na
určené miesto na
označenie.
Pri manipulácii s pamät’ovou kartou
„Memory Stick“ majte na pamäti
nasledujúce poznámky.
• Ak pamät’ovú kartu „Memory Stick“
ukladáte alebo ju prenášate, vložte ju do
puzdra.
• Nedotýkajte sa konektora a zabráňte styku
konektora s kovovými predmetmi.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ rozoberat’ ani upravovat’.
• Zabráňte prístupu vlhkosti k pamät’ovej
karte „Memory Stick“.
• Do otvoru pre pamät’ovú kartu „Memory
Stick“ nevkladajte žiadne iné predmety
okrem kompatibilnej pamät’ovej karty
„Memory Stick“. Môže to spôsobit’
poruchu.
Miesto používania
Pamät’ovú kartu „Memory Stick“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
– miesta vystavené veľmi vysokým
teplotám (napr. auto zaparkované v lete
vonku),
– miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu,
– miesta s veľmi vysokou vlhkost’ou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
Poznámky o používaní pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete používat’ v kamkordéri, keď ju
vložíte do adaptéra pre karty Memory Stick
Duo.
V nasledujúcich situáciách môže dôjst’ k
poškodeniu pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ alebo otvoru pre karty „Memory
Stick“ v kamkordéri.
– Ak do otvoru pre karty „Memory Stick“
v kamkordéri vložíte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“, ktorá nie je
vložená do adaptéra pre karty Memory
Stick Duo.
– Ak vložíte pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ nesprávnym smerom.
Ak nedopatrením vložíte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ bez adaptéra pre
karty Memory Stick Duo, podržte
kamkordér tak, aby otvor pre kartu
„Memory Stick“ smeroval nadol, a
pomocou špáradla alebo podobného
predmetu odsuňte kryt nabok, aby mohla
pamät’ová karta „Memory Stick Duo“
vypadnút’.
• „Memory Stick“,
a „MagicGate
Memory Stick“ sú obchodné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick Duo“ a „
“
sú obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „Memory Stick PRO“ a „
“
sú obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „MagicGate“ a „
“ sú
obchodné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu byt’
obchodnými alebo ochrannými známkami
príslušných spoločností.
Okrem toho, v príručke nie sú vždy
uvedené značky „™“ a „®“.
Poznámky o kompatibilite
obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov nahraté na
pamät’ovej karte „Memory Stick“
použitím kamkordéra zodpovedajú
všeobecným štandardom „Design Rules
for Camera File Systems“, ktoré boli
stanovené asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Na kamkordéri nie je možné prehrávat’
statické obrázky nahraté na iných
zariadeniach (typy DCR-TRV890E,
TRV900, TRV900E alebo DSC-D700/
D770), ktoré nezodpovedajú týmto
všeobecným štandardom. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Poznámky o používaní pamät’ovej karty
„Memory Stick PRO“
• Maximálna kapacita pamät’ovej karty
„Memory Stick“, ktorú je možné použit’ v
kamkordéri, je 1 GB (512 MB pri
pamät’ovej karte „Memory Stick PRO
Duo“).
• Táto jednotka nepodporuje
vysokorýchlostný prenos údajov.
• Ak nie je možné používat’ pamät’ovú
kartu „Memory Stick“, ktorá bola použitá
s iným zariadením, naformátujte ju
pomocou svojho kamkordéra (s. 68).
Formátovanie vymaže všetky informácie
na pamät’ovej karte „Memory Stick“.
• Môže sa stat’, že sa obrázky pomocou
kamkordéra nebudú dat’ prehrat’:
– ak boli prehrávané obrazové údaje
upravené na počítači,
– ak boli prehrávané obrazové údaje
nahraté použitím iného zariadenia.
121
Batéria
„InfoLITHIUM“
Toto zariadenie je kompatibilné s batériami
typu „InfoLITHIUM“ (séria M).
Kamkordér môžete používat’ iba s batériou
typu „InfoLITHIUM“. Batérie
„InfoLITHIUM“ série M majú označenie
.
TM
SERIES
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá poskytuje informácie týkajúce
sa prevádzkových podmienok kamkordéra a
voliteľného siet’ového adaptéra alebo
nabíjačky.
Batéria „InfoLITHIUM“ vypočíta podľa
prevádzkových podmienok kamkordéra
spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas
batérie v minútach. Ak máte nainštalovaný
voliteľný siet’ový adaptér alebo nabíjačku,
zobrazí sa zostávajúci čas batérie a čas
nabíjania.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania kamkordéra
skontrolujte, či bola batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjat’ pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
nezhasne indikátor CHG (nabíjanie). Ak
budete batériu nabíjat’ pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabit’ úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte kábel z
konektorovej zásuvky DC IN na
kamkordéri alebo vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C
alebo menej, výkon batérie sa zníži a skráti
sa čas, počas ktorého môžete batériu
používat’. V takom prípade vykonajte
jeden z nasledujúcich postupov, aby ste
mohli batériu používat’ dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa
zohriala. Do kamkordéra ju vložte
bezprostredne pred začiatkom
nahrávania.
122
Ďalšie informácie
– Používajte batériu s vyššou kapacitou:
NP-FM50, QM71, QM71D, QM91 alebo
QM91D (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie panela LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie
dopredu alebo dozadu spôsobuje
rýchlejšie vybíjanie batérie. Odporúčame
používat’ batériu s vyššou kapacitou: NPFM50, QM71, QM71D, QM91 alebo
QM91D (voliteľné príslušenstvo).
• Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčte sa, že ste
nastavili prepínač POWER do polohy
(CHG) OFF. Batéria sa spotrebúva aj
vtedy, ak je kamkordér v pohotovostnom
režime nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mat’ pripravené
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
nahrávania. Pred nahrávaním je tiež
vhodné urobit’ skúšobné zábery.
• Batéria sa nesmie dostat’ do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúceho času
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú kapacitu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zobrazí sa správny zostávajúci čas batérie.
Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná
v úplne nabitom stave alebo sa často
používa, správna indikácia stavu batérie sa
neobnoví.
Indikáciu zostávajúceho času batérie
používajte preto iba ako približnú dobu
snímania.
• Indikátor E označujúci vybitú batériu
bliká aj v prípade, že zostávajúci čas
batérie je ešte v rozsahu 5 až 10 minút, v
závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, raz za
rok ju úplne nabite a použite ju v
kamkordéri, čím zabezpečíte jej správnu
funkčnost’.
Ak chcete batériu skladovat’, vyberte ju z
kamkordéra a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu kamkordéra úplne
vybit’, v ponuke
(STANDARD SET)
nastavte položku [A. SHUT OFF] na
hodnotu [NEVER] a kamkordér
ponechajte v pohotovostnom režime
nahrávania na pásku, pokiaľ sa nevypne
napájanie (s. 83).
Životnost’ batérie
• Životnost’ batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje.
Ak sa podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnost’.
V takom prípade je potrebné kúpit’ novú
batériu.
• Životnost’ batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia.
Rozhranie DV na tomto zariadení je
rozhraním DV, ktoré je kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Táto čast’ popisuje
štandard pre rozhranie i.LINK a jeho
vlastnosti.
Čo je skratka i.LINK?
i.LINK je digitálne sériové rozhranie na
prenos digitálneho videa, zvuku a iných
údajov na iné zariadenie kompatibilné s
rozhraním i.LINK. Pomocou rozhrania
i.LINK môžete tiež ovládat’ iné zariadenie.
Zariadenie kompatibilné s rozhraním
i.LINK je možné pripojit’ pomocou kábla
i.LINK. Možné využitie je napríklad na
prenos údajov a ovládanie rôznych typov
digitálnych zariadení AV.
Ak sa k tomuto zariadeniu pripoja formou
uzavretého cyklu aspoň dve zariadenia
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ovládat’ a
prenášat’ údaje je možné nielen na zariadení
pripojenom k tomuto prístroju, ale
prostredníctvom priamo pripojeného
zariadenia aj na iných zariadeniach.
Spôsob ovládania sa však môže niekedy líšit’
v závislosti od vlastností a technických
parametrov pripojeného zariadenia. Na
niektorých pripojených zariadeniach možno
nebude možné ovládanie a prenos údajov.
Ďalšie informácie
„InfoLITHIUM“ je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
Rozhranie i.LINK
b Poznámka
• Za normálnych okolností sa môže k tomuto
prístroju pripojit’ pomocou kábla i.LINK iba
jedno zariadenie. Ak chcete prístroj pripojit’ k
zariadeniu kompatibilnému s rozhraním i.LINK,
ktoré má dve alebo viac rozhraní DV, riaďte sa
pokynmi v návode na používanie zariadenia,
ktoré chcete pripojit’.
z Tipy
• i.LINK je známejší termín pre zbernicu IEEE
1394, ktorá slúži na prenos údajov. Navrhla ho
spoločnost’ Sony a je to jej obchodná známka,
ktorú uznávajú mnohé spoločnosti.
• IEEE 1394 je medzinárodná norma
štandardizovaná inštitútom elektrotechnických
inžinierov (Institute of Electrical and Electronic
Engineers).
,pokračovanie
Ďalšie informácie
123
Prenosová rýchlost’ rozhrania
i.LINK
Maximálna prenosová rýchlost’ rozhrania
i.LINK sa líši v závislosti od typu zariadenia.
Existujú tri typy.
S100 (približne 100 Mb/s*),
S200 (približne 200 Mb/s),
S400 (približne 400 Mb/s).
Prenosová rýchlost’ je uvedená v téme
„Technické parametre“ v návode na
používanie každého zariadenia. Na
niektorých zariadeniach je uvedená aj pri
rozhraní i.LINK.
Maximálna prenosová rýchlost’ zariadenia,
na ktorom nie je uvedená žiadna rýchlost’
(ako napríklad na tomto zariadení), je
„S100“.
Prenosová rýchlost’ sa môže líšit’ od
uvedenej hodnoty, ak je prístroj pripojený k
zariadeniu s inou maximálnou prenosovou
rýchlost’ou.
* Čo je skratka Mb/s?
Skratka Mb/s znamená „megabity za
sekundu“, čiže množstvo údajov, ktoré je
možné odoslat’ alebo prijat’ za jednu
sekundu. Napríklad prenosová rýchlost’ 100
Mb/s znamená, že za jednu sekundu je možné
odoslat’ 100 megabitov údajov.
Používanie funkcií rozhrania
i.LINK na tomto zariadení
Ak chcete získat’ podrobné informácie o
možnostiach kopírovania, keď je tento
prístroj pripojený k ďalším zariadeniam na
spracovanie videa s rozhraním DV, pozrite
stranu 88, 89.
Tento prístroj je možné pripojit’ aj k iným
zariadeniam od spoločnosti Sony, ktoré sú
kompatibilné s rozhraním i.LINK
(rozhranie DV) (napr. k osobnému počítaču
série VAIO) a k zariadeniam na
spracovanie videa.
Pred pripojením tohto zariadenia k
osobnému počítaču skontrolujte, či je na
počítači už nainštalovaný aplikačný softvér
podporovaný týmto zariadením.
Niektoré zariadenia na spracovanie videa
kompatibilné s rozhraním i.LINK, ako napr.
zariadenia Digital Televisions, zariadenia na
nahrávanie a prehrávanie diskov DVD a
124
Ďalšie informácie
zariadenia MICROMV na nahrávanie a
prehrávanie, nie sú kompatibilné so
zariadením DV. Pred pripojením k inému
zariadeniu sa presvedčte, či je kompatibilné
so zariadením DV.
Podrobné informácie o odporúčaniach a
kompatibilnom aplikačnom softvéri nájdete
aj v návode na používanie zariadenia, ktoré
sa chystáte pripojit’.
Požadovaný kábel i.LINK
Pri kopírovaní pások prostredníctvom
rozhrania DV používajte kábel i.LINK od
spoločnosti Sony so štyrmi vývodmi na
oboch stranách.
i.LINK a
sú obchodné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Údržba a
odporúčania
Používanie a údržba
Ďalšie informácie
• Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi
studených miestach. Kamkordér a
príslušenstvo nikdy nevystavujte
teplotám nad 60 °C, napríklad na
miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom
na slnku. Môžu sa pokazit’ alebo
zdeformovat’.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Kamkordér sa môže pokazit’.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávat’.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a
zariadení na spracovanie videa. Môže sa
vyskytnút’ šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do
kamkordéra dostane piesok alebo
prach, môže sa pokazit’. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá
odstránit’.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byt’ obrazovka
LCD, hľadáčik alebo objektív vystavený
priamemu slnečnému žiareniu.
Poškodzuje to vnútro hľadáčika a
obrazovky LCD.
– Na veľmi vlhkých miestach.
• Kamkordér používajte pri jednosmernom
napätí 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (siet’ový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používat’ na
jednosmerné alebo striedavé napätie,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
• Nenechajte kamkordér navlhnút’,
napríklad od dažďa alebo morskej vody.
Ak kamkordér navlhne, môže sa pokazit’.
V niektorých prípadoch sa táto porucha
nedá odstránit’.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
kamkordér od siete a pred ďalším použitím
ho nechajte skontrolovat’ obchodnému
zástupcovi spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte a
nevystavujte ho mechanickým nárazom.
Zvláštnu pozornost’ a obozretnost’
venujte zaobchádzaniu s objektívom.
• Keď kamkordér nepoužívate, nastavte
prepínač POWER do polohy (CHG) OFF.
• Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad ručníkom. Mohlo by
to spôsobit’ zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte t’ahaním za
zástrčku, nie za kábel.
• Nepoškodzujte napájací kábel, napríklad
tým, že naň umiestnite t’ažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte v čistote.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu
udržujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom
prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Ak tekutý elektrolyt vytečie z batérie,
– obrát’te sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala
na vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostane do očí,
vymyte ich väčším množstvom vody a
navštívte lekára.
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate
Občas ho zapnite a spustite, napríklad na
približne 3 minúty spustite prehrávanie
pásky. Inak ho odpojte zo siet’ovej zásuvky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia priamo do tepla, vnútri
zariadenia, na povrchu pásky alebo na
optických častiach môže skondenzovat’
vlhkost’. V takom prípade sa páska môže
poškodit’ prilepením na bubon hlavy alebo
kamkordér nebude správne pracovat’. Ak je
v kamkordéri vlhkost’, zobrazí sa indikátor
[% Z Moisture condensation. Eject the
,pokračovanie
Ďalšie informácie
125
cassette] alebo [% Moisture condensation.
Turn off for 1H.]. Ak vlhkost’ skondenzuje
na objektíve, indikátor sa neobjaví.
Ak v prístroji skondenzovala vlhkost’
Žiadna z funkcií (okrem vysunutia kazety)
nebude fungovat’. Vysuňte kazetu, vypnite
kamkordér a nechajte ho asi jednu hodinu s
otvoreným priestorom pre kazetu.
Kamkordér sa môže znova použit’, ak sa pri
zapnutí nezobrazí indikátor % alebo Z.
Keď sa vlhkost’ začne kondenzovat’,
kamkordér niekedy kondenzáciu nezistí. V
takom prípade sa niekedy kazeta nevysunie
10 sekúnd po otvorení priestoru pre kazetu.
Nie je to porucha. Kým sa kazeta nevysunie,
nezatvárajte priestor pre kazetu.
Poznámka týkajúca sa kondenzácie
vlhkosti
Vlhkost’ kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak), alebo ak
kamkordér používate vo vlhkom prostredí
ako v nasledujúcich príkladoch.
• Keď kamkordér prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď kamkordér vyberiete z
klimatizovaného auta alebo miestnosti do
horúceho vonkajšieho prostredia.
• Keď používate kamkordér po búrke alebo
daždi.
• Keď používate kamkordér v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkost’ou.
Ako zabránit’ kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z
umelej hmoty. Kamkordér z obalu
nevyberajte, kým sa teplota vzduchu v obale
nevyrovná teplote okolia (asi po jednej
hodine).
Videohlava
• Ak sa videohlava znečistí, nie je možné
normálne nahrávat’ obraz, prípadne sa
prehrá skreslený obraz alebo zvuk.
• Po dlhom používaní sa videohlava
opotrebuje. Ak nezískate čistý obraz ani
po použití čistiacej kazety, možnou
126
Ďalšie informácie
príčinou je opotrebovanie videohlavy.
Obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony, kde vám videohlavu
vymenia.
• Ak sa objavia nasledujúce problémy,
čistite videohlavy 10 sekúnd pomocou
čistiacej kazety V8-25CLD od spoločnosti
Sony (voliteľné príslušenstvo).
Pri prehrávaní v systéme Digital8
– Prehrávaný obraz obsahuje šum v
podobe mozaikových vzorov alebo sa
obrazovka zobrazuje v modrej farbe.
– Prehrávaný obraz sa nepohybuje.
– Prehrávané obrázky sa nezobrazia alebo
sa vypne zvuk.
– Počas prehrávania sa na obrazovke
zobrazí indikátor [x
Dirty video
head. Use a cleaning cassette.].
Pri prehrávaní v systéme Hi8
alebo v
štandardnom 8 mm
systéme
– Počas prehrávania sa na obrazovke
Dirty video
zobrazí indikátor [x
head. Use a cleaning cassette.].
– Prehrávaný obraz obsahuje šum.
– Prehrávaný obraz takmer nie je vidiet’.
– Prehrávaný obraz sa nezobrazuje.
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD Príliš netlačte, pretože
to môže spôsobit’ jej poškodenie.
• Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD
objavovat’ zostatkový obraz. Nie je to
porucha.
• Pri používaní kamkordéra sa môže zadná
strana obrazovky LCD zahrievat’. Nie je to
porucha.
Čistenie obrazovky LCD
• Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistit’
pomocou čistiacej látky (dodávané
príslušenstvo). Ak použijete súpravu na
čistenie obrazovky LCD (voliteľné
príslušenstvo), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte papier namočený v čistiacej
tekutine.
Nastavenie obrazovky LCD (funkcia
CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela možno
nepracujú správne. V takom prípade
postupujte podľa inštrukcií uvedených
nižšie. Odporúčame počas tejto činnosti
pripojit’ kamkordér do siet’ovej zásuvky
pomocou dodávaného siet’ového adaptéra.
1 Prepínač POWER posuňte do polohy
(CHG) OFF.
2 Z kamkordéra vysuňte kazetu a
pamät’ovú kartu „Memory Stick“ a
potom z neho odpojte všetky prípojné
káble okrem siet’ového adaptéra.
3 Opakovane posuňte prepínač POWER
4 Pomocou predmetu (napr. rohu
pamät’ovej karty „Memory Stick“) sa
dotknite položky „ד zobrazenej na
obrazovke.
Zmení sa umiestnenie položky „ד.
CALIBRATION
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite
telo kamkordéra mäkkou látkou mierne
navlhčenou vodou a potom utrite kryt
suchou mäkkou látkou.
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu
povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa
nasledujúcim situáciám.
– Používanie chemikálií, napríklad
riedidla, benzínu, alkoholu, chemických
látok, repelentu a insekticídu.
– Manipulácia s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Ponechanie krytu zariadenia v kontakte
s gumovými alebo vinylovými
predmetmi dlhší čas.
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite
povrch objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predíst’ znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie.
Kamkordér sa uchová dlhý čas v
optimálnom stave, ak ho aspoň raz za mesiac
použijete.
Ďalšie informácie
a zároveň podržte stlačené tlačidlo
DSPL/BATT INFO na kamkordéri, čím
vyberiete režim PLAY/EDIT, a potom
stlačte a podržte stlačené tlačidlo DSPL/
BATT INFO približne na 5 sekúnd.
b Poznámka
• Obrazovku LCD nie je možné kalibrovat’, ak ste
otočili panel LCD tak, že obrazovka LCD
smeruje von.
Ak sa vám nepodarilo stlačit’ správne
miesto, začnite opät’ od kroku č. 4.
,pokračovanie
Ďalšie informácie
127
Nabíjanie predinštalovanej
gombíkovej batérie
Kamkordér má predinštalovanú gombíkovú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu,
času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je
prepínač POWER nastavený do polohy
(CHG) OFF. Predinštalovaná gombíková
batéria je vždy nabitá, keď používate
kamkordér, ale ak ho nepoužívate, postupne
sa vybije. Ak nebudete kamkordér vôbec
používat’, gombíková batéria sa úplne
vybije približne za 3 mesiace. Aj keď nie je
predinštalovaná gombíková batéria nabitá,
fungovanie kamkordéra to neovplyvní, ak
nebudete nahrávat’ informácie o dátume.
Postup
Pomocou dodávaného siet’ového adaptéra
pripojte kamkordér do siet’ovej zásuvky a
nechajte ho aspoň 24 hodín s prepínačom
POWER nastaveným do polohy (CHG)
OFF.
128
Ďalšie informácie
Technické
parametre
Videokamera
Systém
*2 Objekty, ktoré sú v tme neviditeľné, sa dajú
snímat’ použitím infračerveného
osvetlenia.
Ďalšie informácie
Systém nahrávania videa
2 rotačné hlavy, špirálový systém snímania
Systém nahrávania statických obrázkov
Formát Exif, verzie 2.2*1
*1 „Exif“ je formát súborov pre statické
obrázky vyvinutý asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Súbory v tomto formáte môžu
obsahovat’ doplnkové informácie, ako
napríklad informácie o nastavení
kamkordéra v čase nahrávania.
Systém nahrávania zvuku
Rotačné hlavy, systém PCM
Kvantovanie: 12 bits (bitov) (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16
bits (bitov) (vzorkovacia frekvencia 48
kHz, stereo)
Obrazový signál
Farebný PAL, štandard CCIR
Vhodná kazeta
Videokazeta s formátom 8 mm
Rýchlost’ pásky
SP: približne 28,70 mm/s
LP: približne 19,13 mm/s
Doba nahrávania alebo prehrávania (pri
použití 90-minútovej videokazety typu Hi8
alebo Digital8)
SP: 60 min
LP: 90 min
Doba prevíjania pásky dopredu alebo dozadu
(pri použití 90-minútovej videokazety typu Hi8
alebo Digital8)
Približne 5 min (minút)
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik (monochromatický)
Zobrazovacie zariadenie
Zariadenie CCD (Charge Coupled
Device) s veľkost’ou 3,0 mm (typ 1/6)
Hrubé rozlíšenie: približne 540 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (statický obraz):
približne 350 000 pixelov
Efektívne rozlíšenie (film): približne
350 000 pixelov
Objektív
Kombinovaný objektív s motorovým
transfokátorom
Priemer filtra: 37 mm
20 × (opticky), 990 × (digitálne)
F = 1,6 ~ 2,4
Ohnisková vzdialenost’
2,5 - 50 mm
Ohnisková vzdialenost’ prepočítaná na
fotoaparát formátu 35 mm
V režime CAMERA-TAPE:
42 - 840 mm
V režime CAMERA-MEMORY:
42 - 840 mm
Teplota farieb
Automatická
Minimálna úroveň osvetlenia
4 lx (luxy) (F 1,6)
0 lx (luxov) (pri používaní funkcie
NightShot plus)*2
Vstupné a výstupné konektory
Vstup a výstup S video
Jasový signál: 1 Vp-p (Všš), 75 Ω (ohmov),
nesymetrický
Chrominančný signál: 0,3 Vp-p (Všš), 75 Ω
(ohmov), nesymetrický
4-vývodový typu mini DIN
Vstup a výstup zvuku a videa
AV MINIJACK
Obrazový signál: 1 Vp-p (Všš), 75 Ω
(ohmov), nesymetrický, negatívna
synchronizácia
Zvukový signál: 327 mV (pri výstupnej
impedancii viac ako 47 kΩ (kiloohmov)),
vstupná impedancia viac ako 47 kΩ
(kiloohmov), výstupná impedancia menej
ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Konektor typu stereo mini (φ 3,5 mm)
Vstup a výstup rozhrania DV
4-vývodový konektor
Konektor rozhrania USB
Konektor typu mini-B
,pokračovanie
Ďalšie informácie
129
Obrazovka LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
Celkový počet bodov
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Napájanie
Jednosmerné napätie 7,2 V (batéria)
Jednosmerné napätie 8,4 V (siet’ový
adaptér)
Priemerná spotreba energie (pri použití
batérie)
Pri nahrávaní použitím hľadáčika
2,9 W
Pri nahrávaní použitím obrazovky LCD
3,8 W
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C až +60 °C
Rozmery (približne)
85 × 98 × 151 mm (š/v/h)
Hmotnost’ (približne)
800 g (iba hlavné zariadenie)
940 g vrátane nabíjateľnej batérie NPFM30, kazety typu Hi8 alebo Digital8,
krytu objektívu a remienka na plece
Dodávané príslušenstvo
Pozrite stranu 13.
Siet’ový adaptér typu AC-L15A/
L15B
Napájanie
Striedavé napätie 100 - 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 - 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V, 1,5 A
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C až +60 °C
Rozmery (približne)
56 × 31 × 100 mm (š/v/h)
bez vyčnievajúcich častí
130
Ďalšie informácie
Hmotnost’ (približne)
190 g bez siet’ového napájacieho kábla
Nabíjateľná batéria (NP-FM30)
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
5,0 Wh (700 mAh)
Rozmery (približne)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (š/v/h)
Hmotnost’ (približne)
65 g
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Typ
Lítium-iónová
Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.
Stručná referenčná príručka
Popis častí a
ovládacích prvkov
Kamkordér
A Tlačidlo EASY (s. 12, 33 a 54)
C Kryt objektívu (s. 24 a 29)
D Panel LCD alebo obrazovka
dotykového panela (s. 2 a 18)
K Indikátory režimov CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY a PLAY/EDIT
(s. 17)
L LIGHT – tlačidlo (s. 27)
M Indikátor prístupu (s. 21 a 120)
E Tlačidlo OPEN (s. 18)
N Batéria (s. 14)
F Reproduktor
O „Memory Stick“ – otvor na pamät’ovú
kartu (s. 21)
G Tlačidlo RESET
Po stlačení tlačidla RESET sa všetky
nastavenia vrátane dátumu a času
(okrem položiek ponuky Personal
Menu) nastavia na predvolené hodnoty.
Stručná referenčná príručka
B Tlačidlo DSPL/BATT INFO (s. 15)
Pripojenie krytu objektívu
H BACK LIGHT – tlačidlo (s. 35)
Tlačidlo BACK LIGHT nie je k
dispozícii počas prevádzky v režime
Easy Handycam.
(značka z)
I Hľadáčik (s. 2 a 18)
J Indikátor CHG (nabíjanie) (s. 14)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
131
A Ovládač motorového transfokátora
(s. 26)
E Prepínač POWER (s. 17)
B Uvoľňovacie tlačidlo BATT (batéria)
(s. 15)
G Tlačidlo REC START/STOP (s. 24)
C Očká pre remienok na plece
D Tlačidlo PHOTO (s. 29)
F Svorka ramienka (s. 3)
H Konektorová zásuvka DC IN (s. 14)
Pripnutie remienka na plece
Remienok na plece dodávaný s
kamkordérom pripnite k očkám pre
remienok na plece.
132
Stručná referenčná príručka
A Konektorová zásuvka A/V (zvuk/video)
(s. 58 a 88)
B Rozhranie
C
DV (s. 88 a 123)
(USB) – konektorová zásuvka
G Vstavané svetlo (s. 27)
H Senzor diaľkového ovládača a vysielač
infračervených lúčov (s. 95)
I Indikátor nahrávania (s. 24)
D Kryt konektorovej zásuvky
J Mikrofón
E Prepínač NIGHTSHOT PLUS (s. 37)
K Konektorová zásuvka S VIDEO (s. 58 a
88)
F Objektív
Stručná referenčná príručka
A Ovládač nastavenia optického systému
hľadáčika (s. 18)
B Očná mušľa
C Priestor pre kazetu (s. 20)
D Ovládač
OPEN/EJECT (s. 20)
E Lôžko pre statív
Skrutka statívu musí byt’ kratšia ako 5,5
mm.
Inak nebude možné statív bezpečne
pripevnit’, pričom skrutka môže
poškodit’ kamkordér.
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
133
Diaľkový ovládač
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Odstránenie ochrannej fólie
Ochranná fólia
Výmena gombíkovej batérie
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
Plôška
A Tlačidlo PHOTO (s. 29)
B Ovládacie tlačidlá pamäte (register*,
–/+, prehrávanie z pamäte) (s. 51)
2 Vyberte gombíkovú lítiovú batériu.
C Tlačidlo SEARCH M.* (s. 59)
D ./> – tlačidlá* (s. 59)
E Ovládacie tlačidlá videa (prevíjanie
dozadu, prehrávanie, rýchle prevíjanie
dopredu, pozastavit’, zastavit’,
spomalit’) (s. 49)
F Tlačidlo ZERO SET MEMORY*
(s. 59)
G Vysielač
Po zapnutí kamkordéra ukážte smerom
na senzor diaľkového ovládania.
3 Novú gombíkovú lítiovú batériu
umiestnite tak, aby znak + smeroval
nahor.
H Tlačidlo REC START/STOP (s. 28)
I Tlačidlo motorového transfokátora
(s. 26)
J DISPLAY – tlačidlo (s. 59)
* Tieto tlačidlá nie sú k dispozícii počas
prevádzky v režime Easy Handycam.
134
Stručná referenčná príručka
4 Puzdro na batériu vsuňte spät’ do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počut’ kliknutie.
UPOZORNENIE
Nesprávna výmena batérie môže spôsobit’
výbuch.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
výrobcom.
Použité batérie odstráňte podľa pokynov
výrobcu.
b Poznámky týkajúce sa diaľkového
ovládača
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba batérie
typu CR2025.
• Senzor diaľkového ovládania neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. V takom
prípade diaľkový ovládač nemusí správne
pracovat’.
• Diaľkový ovládač nemusí pracovat’ správne, ak
senzoru diaľkového ovládača prekáža
konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• Pri používaní diaľkového ovládača dodávaného
s kamkordérom je možné, že bude ovládat’ aj
videorekordér. V takom prípade zmeňte režim
ovládania videorekordéra nastavením inej
hodnoty ako VTR2 alebo zakryte senzor
videorekordéra čiernym papierom.
Stručná referenčná príručka
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
135
Indikátory na obrazovke LCD a hľadáčik
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku sa
zobrazujú nasledujúce indikátory, ktoré
označujú stav kamkordéra. Indikátory sa
líšia v závislosti od typu kamkordéra.
Indikátory
Nahrávanie po snímkach
(s. 72)
Príklad: Indikátory v režime CAMERA-TAPE
Časový kód (s. 25), počítadlo pásky (s. 25),
vlastná diagnostika (s. 113), číslo obrázka (s. 52)
60min
STBY
Význam
Vstavané svetlo (s. 27)
Výstup analógových
obrázkov a zvuku v
digitálnom formáte
(s. 80)
0:00:00
DV – vstup (s. 90)
Vynulovanie pamäte
(s. 59)
P-MENU
NightShot plus (s. 37)
Super NightShot plus
(s. 38)
Mierka nastavenia expozície
Indikátory
Význam
y60min
Zostávajúci čas batérie
(s. 25)
SP LP
Režim nahrávania (s. 26)
STBY REC
Pohotovostný režim
nahrávania, režim
nahrávania
Kvalita obrazu (s. 31)
Color Slow Shutter
(s. 38)
QZ
Obrazové efekty (s. 70)
Digitálne efekty (s. 42 a
50)
MEMORY MIX (s. 44)
9
Veľkost’ obrázka (s. 26)
Priečinok nahrávania
alebo priečinok
prehrávania (s. 69)
Ručné zaostrovanie
(s. 39)
PROGRAM AE (s. 63)
.
Podsvietenie (s. 35)
Indikátor formátu (s. 25)
Režim 16:9 WIDE (s. 66)
Zvukový režim (s. 78)
SteadyShot – vypnuté
(s. 66)
Zostávajúci čas pásky
(s. 25)
136
Upozornenie (s. 113)
-
Ochrana (s. 101)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(s. 28 a 31)
Tlačová značka (s. 101)
Nahrávanie po
intervaloch (s. 72)
Odstraňovanie obrázkov
(s. 100)
Nahrávanie statických
obrázkov po intervaloch
(s. 73)
Pripojenie PictBridge
(s. 103)
Stručná referenčná príručka
Prehliadka záberov
(s. 71)
Register
Číselný
16:9 WIDE, režim ............66
21-vývodový adaptér
...............................58, 90
A
A/V, prípojný kábel
...............................58, 88
AUDIO MIX ...................80
AUDIO MODE ..............78
AUTO SHUTTER..........64
DNR ................................. 79
DOT FADER.................. 41
E
čas nahrávania ........... 16, 26
čas prehrávania................ 16
časový kód........................ 25
Easy Handycam......... 33, 54
EDIT SEARCH.............. 46
END SEARCH ......... 46, 76
expozícia........................... 35
F
C
G
CALIBRATION ...........127
Color Slow Shutter
(COLOR SLW S) .....38
gombíková batéria
diaľkový ovládač ..... 134
kamkordér ............... 128
D
H
dátum a čas .......................56
DEMO MODE................74
diaľkový ovládač ............134
REMOTE CTRL......82
DIGITAL ZOOM...........65
Digital8, systém..............118
digitálne efekty
(D.EFFECT) .............42
digitálne úpravy programu
(PROG.EDIT) ..........93
digitálny efekt
(D.EFFECT) .............50
displej funkcie vlastnej
diagnostiky...............113
hľadáčik ............................ 18
hľadáčik, nastavenie ........ 18
Hi8 alebo štandardný
8 mm systém............ 118
hladký prechod
pozri END SEARCH
hlasitost’ (VOLUME)
.............................. 48, 52
hlavný zvuk
pozri MULTI-SOUND
B
i.LINK ............................ 123
i.LINK, kábel ............ 88, 94
indikátor nahrávania
(REC LED) .............. 82
indikátory upozornenia 113
„InfoLITHIUM“,
batéria...................... 122
J
jas obrazovky LCD
(LCD BRIGHT) ...... 18
jazyk (LANGUAGE)
.............................. 22, 84
JPEG .............................. 119
K
kapacita nahrávania
obrazovka.................. 25
REMAINING .... 68, 82
kazeta ....................... 20, 118
kláves farby obrázka v
pamäti (MTCAM
CHROMA)............... 44
kláves farby snímaného
obrázka (CAMTM
CHROMA)............... 44
kláves jasu obrázka
(LUMI. KEY) .......... 43
kláves jasu obrázka v pamäti
(MTCAM LUMI.)
.................................... 44
kondenzácia vlhkosti .... 125
konektorová zásuvka
USB ......................... 133
kopírovanie
(REC CTRL)............ 90
kvalita obrazu
(QUALITY)....... 31, 67
Stručná referenčná príručka
BACK LIGHT
(kamera).....................35
batéria
batéria.........................14
informácie o
batérii...................15
zostávajúci čas
batérie ..........25, 122
BEEP ..........................18, 83
BLACK FADER ............41
BURN DVD ....................75
BURN VCD.....................75
FADER ............................ 41
FILE NO. ......................... 69
Flexible spot meter
(SPOT METER) ...... 36
FORMAT ................ 68, 119
formát statických
obrázkov .................. 119
fotografie v pamäti .... 29, 51
fotografovanie vzdialených
predmetov
pozri priblíženie
funkcia automatického
vypnutia
(A.SHUT OFF) ........ 83
funkcia digitálnej konverzie
(A/V cDV OUT) ..... 80
I
L
LCD COLOR ................. 80
LCD SET ......................... 80
LP (úsporné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
,pokračovanie
Stručná referenčná príručka
137
M
P
MEMORY MIX ............. 44
„Memory Stick“
počet obrázkov ......... 31
všeobecné
informácie......... 119
vloženie...................... 21
MONOTONE ................. 41
MOSAIC FADER.......... 41
MOVIE SET ................... 67
MPEG ............................ 119
MULTI-SOUND ............ 79
PAL .................................117
páska s dvoma zvukovými
stopami .......................79
PB FOLDER ...................69
PictBridge .......................103
plôška na ochranu proti
zápisu................118, 120
podsvietenie obrazovky
LCD
(LCD BL LEVEL) ...80
počítadlo pásky ................25
pomalá uzávierka
(SLOW SHUTTR) ...43
ponuka
CAMERA SET.........63
EDIT/PLAY..............75
MEMORY SET ........67
MENU ROTATE.....83
PICT. APPLI.............70
STANDARD SET ...78
TIME/LANGU.........84
výber položiek ...........61
ponuka Personal Menu
(P-MENU).................61
používanie v zahraničí...117
prehrávanie
(VAR. SPD PB)
dvojnásobnou
rýchlost’ou...........50
opačné ........................49
po snímkach...............50
pomalé........................49
prehrávanie po snímkach
.....................................50
prekrytie pamäte
(OVERLAP).............42
Priamy prístup k funkcii
„Click to DVD“
pozri BURN DVD
Priamy prístup k
napal’ovaniu diskov
Video CD
pozri BURN VCD
priblíženie .........................26
priblíženie pri prehrávaní
(PB ZOOM) ..............55
priečinok
pozri NEW FOLDER
pozri PB FOLDER
N
nabíjanie batérie.............. 14
nahrávanie fotografií po
intervaloch
(INT. REC-STL) ...... 73
nahrávanie po intervaloch
(INTERVAL REC)
.................................... 72
nahrávanie po snímkach
(FRAME REC)........ 72
nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(SELF-TIMER)
.............................. 28, 31
nastavenie hodín
(CLOCK SET) ... 19, 84
NEW FOLDER .............. 69
NightShot Light
(NS LIGHT) ....... 38, 64
NightShot plus................. 37
NTSC .............................. 117
O
obrazové efekty
(PICT. EFFECT) ..... 70
obrazovka
DISPLAY ................. 83
indikátory obrazovky
........................... 136
obrazovka LCD................. 3
ochrana obrázkov.......... 101
odstránit’
odstraňovanie
obrázkov ........... 100
OLD MOVIE.................. 43
OVERLAP ...................... 41
138
Stručná referenčná príručka
pozri REC FOLDER
PRINT
pozri PictBridge
prispôsobenie ponuky
Personal Menu .......... 85
PROGRAM AE ............. 63
prúdenie údajov
prostredníctvom
rozhrania USB .......... 81
USB-CAMERA ....... 81
USB-PLY/EDT ........ 81
R
režim nahrávania
(REC MODE) .... 25, 78
režim napájania ............... 17
REC FOLDER ............... 69
Rec Review ...................... 47
remienok na plece ......... 132
RESET ........................... 131
Review........................ 25, 30
ručné zaostrovanie .......... 39
S
S video ........................ 58, 88
senzor diaľkového
ovládača................... 133
siet’ový adaptér ............... 14
signalizačné pípanie pri
prevádzke
pozri BEEP
skokové prehľadávanie... 49
SLIDE SHOW ................ 71
SP (štandardné prehrávanie)
pozri režim nahrávania
(REC MODE)
SPOT FOCUS ................. 39
správy s
upozorneniami ........ 113
STEADYSHOT.............. 66
stereofónny a
monofónny ................ 79
STILL ............................... 42
STILL SET ...................... 67
Super NightShot plus...... 38
svorka ramienka ................ 3
systémy farieb
televízora ................. 117
širokouhlý
pozri priblíženie
štandardná (STANDARD)
pozri kvalita obrazu
(QUALITY)
T
TBC ...................................79
TITLE ...............................76
tlačová značka ................101
TRAIL ..............................43
U
údajový kód (DATA
CODE).................56, 82
úplné nabitie.....................14
úprava programu
(PROG. EDIT) .........75
V
Stručná referenčná príručka
vedľajší zvuk
pozri MULTI-SOUND
videohlava.......................126
vstavané svetlo .................27
vyhľadávanie dátumu ......59
vyhľadávanie s obrazom
.....................................49
vymazanie
ALL ERASE (statický
obrázok) ..............68
vynulovanie pamäte ........59
vysielač infračervených
lúčov ...........................95
vysoká (FINE)
pozri kvalita obrazu
(QUALITY)
W
WHITE FADER .............41
WIPE.................................41
WORLD TIME ...............84
Z
zaostrenie..........................64
záznam obrázkov
(FLASH)....................43
zobrazenie registra ..........53
zobrazenie údajov
nastavenia kamery ....56
zrkadlový režim................28
Stručná referenčná príručka
139
Printed in Japan
Download PDF