Sony | DCR-DVD115E | Sony DCR-DVD115E Návod na použitie

3-285-368-11(1)
Digital Video Camera Recorder
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
HU/SK
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
70 vagy nagyobb százalékban
újrahasznosított papírra nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný
zo 70% alebo viacej.
Printed in China
© 2008 Sony Corporation
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01REG_E.fm
A kamera használatba vétele előtt
olvassa el ezt a kézikönyvet
A készülék használatba vétele előtt
kérjük, tanulmányozza át alaposan ezt a
kézikönyvet és őrizze meg a jövőbeni
használathoz.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: távirányító
(DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
HU
2
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01REG_E.fm
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
HU
Megjegyzések a kamera
használatával kapcsolatban
A kamerához kétféle használati
útmutató tartozik.
– „A kamera használati útmutatója” (Ez
a kézikönyv)
– „PMB Guide” a számítógéphez
csatlakoztatott kamera használatához
(a mellékelt CD-ROM tartalmazza)
(101. oldal)
A kamerában használható
lemeztípusok
Csak a következő típusú lemezek
használhatók:
– 8 cm-es DVD-RW
– 8 cm-es DVD+RW
– 8 cm-es DVD-R
– 8 cm-es DVD+R DL
Az alábbi jelzésekkel ellátott lemezeket
használja. A részleteket illetően lásd: 12.
oldalon.
A felvételek és a lejátszás
megbízhatósága és tartóssága érdekében
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
3
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01REG_E.fm
A kamera használatba vétele előtt olvassa el ezt a kézikönyvet
(folytatás)
a kamerához Sony vagy a
*(for
VIDEO CAMERA) jelzéssel ellátott
lemezek használatát ajánljuk.
* A vásárlás helyétől függően a lemezen a
megjelölés is lehet.
b Megjegyzés
• A fent felsoroltaktól eltérő lemezek
használata nem kielégítő minőségű felvételt/
lejátszást eredményezhet, vagy előfordulhat,
hogy a lemezt nem sikerül kivenni a
kamerából.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Mozgókép rögzítéséhez a következő
jelzéssel ellátott 512 MB vagy nagyobb
tárkapacitású „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya használatát
javasoljuk:
–
(„Memory Stick
A kamera használata
(„Memory Stick
• A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél
fogva.
PRO Duo”)*
–
HG Duo” memóriakártyákra
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyaként hivatkozunk.
• A fent említetteken kívül más típusú
memóriakártya nem használható.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya csak „Memory Stick
PRO”-kompatibilis készülékben
használható.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára és a
Memory Stick Duo illesztőkeretre.
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben
kíván „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használni, a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
feltétlenül tegye bele a Memory Stick
Duo illesztőkeretbe.
PRO-HG Duo”)
* „Mark2” jellel ellátott vagy anélküli
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát egyaránt használhat.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya maximális rögzítési
idejét illetően lásd: 33. oldalon.
Kereső
LCD-képernyő
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
Akkumulátor
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
HU
• A kézikönyvben a „Memory Stick
PRO Duo” és a „Memory Stick PRO-
• A kamera nem porálló, cseppálló és
vízálló. Lásd: „A kamera kezelése”
(126. oldal).
• Ha a
(Mozgókép)/
(Állókép)
kijelző (24. oldal) vagy a ACCESS/
működéskijelző (30. és 32. oldal)
világít, ügyeljen az alábbiakra, nehogy
az adathordozó tönkremenjen, és
elvesszenek a rögzített képek:
– ne távolítsa el az akkumulátort, se a
hálózati tápegységet;
4
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01REG_E.fm
– óvja a kamerát az ütéstől és a
rázkódástól;
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a kamerából.
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez kábellel csatlakoztatná,
győződjön meg arról, hogy a kábel
dugóját a megfelelő állásban dugta be.
Ha a csatlakozódugót erőszakkal dugja
be az aljzatba, megsérülhetnek az
érintkezők, illetve előfordulhat, hogy a
kamera sem működik megfelelően.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCDtáblával, a keresővel és a
lencsével kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem használhatók.
• Az LCD-képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD-képernyőn vagy a keresőn. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy
zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCDképernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Ne irányítsa a kamerát a nap felé.
Ellenkező esetben működési hiba
léphet fel. A napról csak sötétebb
fényviszonyok mellett, például
naplementekor készítsen felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD610E/DVD710E
Próbafelvételek készítéséhez DVD-RW/
DVD+RW lemezeket használjon.
– DCR-DVD410E/DVD810E
A próbafelvételeket a belső memóriába
készítse.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/rögzítők stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A TV-készülékek színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha a kamerával készült felvételeket
TV-készüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű készüléket kell
használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és egyéb anyagokat
gyakran szerzői jogok védenek. Az
ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
• Ha huzamosabb időn keresztül
ismételten rögzít és töröl képeket, a
belső memória (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya tartalma
felaprózódik, adattöredékekkel telik
meg. A képeket nem lehet elmenteni
vagy rögzíteni. Az ilyen esetben
előzőleg mentse el képeit egy más
típusú adathordozóra (55. és 64. oldal),
majd formázza az adathordozót
(75. oldal).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
5
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01REG_E.fm
A kamera használatba vétele előtt olvassa el ezt a kézikönyvet
(folytatás)
A nyelvbeállításról
A használatot a képernyőre az illető
helyi nyelven kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (25. oldal).
Kidobás/átruházás (DCRDVD410E/DVD810E)
A kamera belső memóriájára mentett
adatok néha még a belső memória
formázása (75. oldal) ellenére sem
törlődnek maradéktalanul. Ha a
kamerát elajándékozza vagy eladja, az
adatok visszaállításának megelőzése
érdekében azt ajánljuk, hogy végezze el
az [ ÜRES] (80. oldal) műveletet.
Továbbá ha hulladékba dobja a
kamerát, javasoljuk, hogy semmisítse
meg a kamera burkolatát is.
A Carl Zeiss lencséről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mérési rendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja.
MTF = Modulation Transfer Function.
Az érték azt mutatja, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
Duo” memóriakártyára
adathordozóként hivatkozunk.
• A kézikönyv ábrái a DCR-DVD810E
készüléken alapulnak, hacsak nincs
másként feltüntetve.
• Az adathordozók és egyéb tartozékok
külső megjelenése és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A kézikönyvben használt
jelölések
• A rendelkezésre álló műveletek a
használt adathordozótól függnek. Az
egyes műveletekhez használható
adathordozók típusát következő
jelek jelzik.
Belső memória
Lemez
„Memory Stick PRO Duo”
A kézikönyvről
HU
• A kézikönyvben az LCD-táblán és a
keresőben látható képek és
szimbólumok digitális
fényképezőgéppel készültek, és
eltérhetnek a valóságban látható
képektől.
• A kézikönyvben lemezeken a 8 cm-es
DVD-lemezeket értjük.
• A kézikönyvben a belső memóriára
(DCR-DVD410E/DVD810E), a
lemezekre és a „Memory Stick PRO
6
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKTOC.fm
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt
olvassa el ezt a kézikönyvet ......... 2
Tartalomjegyzék ............................. 7
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal ........................... 10
A kamera használata
Használja ki a különböző
adathordozók kínálta lehetőségeket
igényei szerint ............................. 11
A kamerához használható
adathordozók ............................. 12
A kamera használata .................... 14
„ HOME” és „ OPTION”
– A kétfajta menü előnyei ........... 16
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt
tételeket ...................................... 19
2. lépés: Az akkumulátor
feltöltése ..................................... 20
3. lépés: A készülék bekapcsolása, a
dátum és az idő beállítása .......... 24
A nyelv módosítása ..................... 25
4. lépés: Beállítások felvételkészítés
előtt ............................................. 26
5. lépés: Adathordozó
kiválasztása ................................ 28
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya
behelyezése ................................ 30
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód) ....... 34
Felvétel ......................................... 38
Életszerűbb hangfelvétel (5.1
csatornás térhatású hangfelvétel)
(DCR-DVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E) ................................. 40
Gyors felvételindítás
(QUICK ON) .............................. 41
Felvételkészítés sötétben
(NightShot plus) ........................ 41
Az expozíció beállítása ellenfényben
álló tárgyak esetén ................... 41
Felvételkészítés tükör
üzemmódban ............................ 42
Lejátszás .......................................43
Jelenetek keresése kiemelkedő
pontossággal (Filmtekercsindex) ........................................ 45
Jelenetek keresése arc alapján
(Arcindex) .................................. 45
A kívánt felvétel keresése dátum
alapján (Dátum-mutató) ............ 46
Zoomolás lejátszás közben ......... 47
Állóképek sorozatának lejátszása
(Diabemutató) ........................... 47
A felvételek megtekintése TVkészüléken ..................................48
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória ..................50
Felvételek törlése ..........................51
Állókép rögzítése mozgóképből
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E) ...................54
Felvételek másolása adathordozóra a
kamerán belül .............................55
Mozgóképek szétosztása .............59
Lejátszási lista készítése ..............60
Mozgóképek másolása VCR- vagy
DVD/HDD-felvevőre ....................64
Állóképek nyomtatása (PictBridge
rendszerű nyomtatóval) ..............66
Zoomolás .................................... 40
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
7
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKTOC.fm
Tartalomjegyzék (folytatás)
Adathordozók használata
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória .................................... 69
Kompatibilis lemez készítése más
készülékeken történő lejátszáshoz
(lezárás) ...................................... 70
Lemez lejátszása más
készülékeken .............................. 73
Az adathordozó adatainak
ellenőrzése ................................. 74
Az adathordozó formázása .......... 75
További mozgóképek felvétele
lezárás után ................................ 77
A megfelelő lemez kiválasztása
(LEMEZKIV.SEGÉDL.) ................ 78
A képi adatbázisfájl javítása ......... 79
A belső memórián található adatok
visszaállításának megelőzése
(DCR-DVD410E/DVD810E) ........ 80
A kamera testreszabása
Mire használható a
HOME MENU
menü
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategóriája? ................................ 81
A HOME MENU használata ......... 81
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
tételei ........................................ 82
VIDEÓBEÁLL. ............................... 83
(Mozgóképek felvételére vonatkozó tételek)
FÉNYKÉPBEÁLL. ......................... 86
(Állóképek felvételére vonatkozó elemek)
MEGTEK.BEÁLL. ......................... 88
(A megjelenítés testreszabására
vonatkozó elemek)
HANG/KÉP-BEÁLL. ..................... 89
(A hang és a képernyő beállításával
kapcsolatos elemek)
KIMENETI BEÁLL. ........................ 91
(Más készülékhez való csatlakoztatással
kapcsolatos elemek)
ÓRA/
NYELV ÁL. ....................... 91
(Az óra és a nyelv beállítására vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ...................... 92
(Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)
Funkciók bekapcsolása az
OPTION MENU menüből ....... 93
Az OPTION MENU használata .... 93
Az OPTION MENU felvételre
vonatkozó elemei ...................... 94
Az OPTION MENU megtekintésre
vonatkozó elemei ...................... 94
Az
OPTION MENU segítségével
beállítható funkciók .................... 95
Együttműködés a számítógéppel
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép? ............ 101
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .............................. 105
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek ................................... 115
További információk
Ha a kamerát külföldön
használja ................................... 119
Fájl- és mappaszerkezet a belső
memórián (DCR-DVD410E/
DVD810E) és a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán .............. 121
Karbantartás és biztonsági
előírások ................................... 122
A lemezek .................................. 122
A „Memory Stick”
memóriakártya ........................ 123
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor ............................ 125
A kamera kezelése .................... 126
Műszaki adatok .......................... 130
HU
8
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKTOC.fm
Gyors áttekintés
Alkatrészek és kezelőszervek ..... 134
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések .................................. 139
Kislexikon ................................... 141
Tárgymutató ............................... 142
HU
9
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01TOC2.fm
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal
Rögzítés
Közelkép
virágról
Gyermek a
színpadon
reflektorfényben
B PORTRÉ ...................................97
B FÓKUSZ ...................................95
B KÖZELKÉP ...............................95
Fókuszálás a
kép bal oldalán
lévő kutyára
B FÓKUSZ ...................................95
B FIX FÓKUSZ .............................95
Jó kép készítése
sípályán vagy
tengerparton
B BACK LIGHT.............................41
B TENGERPART ..........................97
B HÓ ............................................97
B REFLEKTOR............................. 97
Tűzijáték a
maga teljes
pompájában
B TŰZIJÁTÉK .............................. 97
B FÓKUSZ ................................... 95
Gyenge fénynél
alvó gyermek
B NightShot plus ......................... 41
B COLOR SLOW SHTR............... 98
A golfütés
kielemzése
B SPORT......................................97
HU
10
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\02HD.fm
A kamera használata
Használja ki a különböző adathordozók
kínálta lehetőségeket igényei szerint
Adathordozó kiválasztása
A kamera használata
A felvételhez, lejátszáshoz és szerkesztéshez adathordozóként a belső memóriát
(DCR-DVD410E/DVD810E), lemezt vagy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (28. oldal) választhat. A céljainak megfelelő adathordozót a mozgóvagy állóképekhez a [VIDEÓHORD.BEÁLL] vagy a [FOTÓHORD.BEÁLL.]
(DCR-DVD410E/DVD810E) funkció segítségével választhatja ki.
Másolás egyik adathordozóról a másikra
A kamera [VIDEÓMÁSOLÁS] funkciójával a belső memóriára (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzített
mozgóképeket további eszköz csatlakoztatása nélkül másolhatja át lemezre (55. oldal).
b Megjegyzések
• Bizonyos típusú kamerákkal nem lehet mozgóképeket másolni. A típusok kompatibilitását
illetően lásd: 55. oldalon.
HU
11
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\02HD.fm
A kamerához használható adathordozók
A kamerával a belső memóriába (DCR-DVD410E/DVD810E), 8 cm-es DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R vagy DVD+R DL lemezre, vagy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzíthet felvételeket. A kamerában használható „Memory Stick”
memóriakártya-típusokat lásd: 4. oldalon.
Felvételi formátum: DVD-RW
Ha DVD-RW lemezt használ, felvételi formátumként a VIDEO vagy a VR
üzemmódot választhatja.
A kézikönyvben a VIDEO üzemmódot a
, a VR üzemmódot a
szimbólum jelöli.
Ez a felvételi formátum a legtöbb DVD-készülékkel kompatibilis, különösen a
lemez lezárása után.
VIDEO üzemmódban csak a legutolsó mozgókép törölhető.
Ez a formátum lehetővé teszi a kamerával történő szerkesztést (képek törlése
és átrendezése).
A lezárt lemezeket olyan DVD-készülékekkel lehet lejátszani, amelyek
támogatják a VR üzemmódot.
Olvassa el a DVD-lejátszó használati útmutatójában, hogy a készülék támogatjae a DVD-RW lemezek VR üzemmódját.
VIDEO és VR üzemmód
Kislexikon (141. oldal)
A lemezek tulajdonságai
Zárójelben a megfelelő oldalszám áll.
DVD-RW
DVD+RW DVD-R
DVD+R
DL
A lemezek típusa és jelölése
A kézikönyvben használt szimbólumok
HU
16:9 (széles) és 4:3 képarányú mozgóképek
ugyanarra a lemezre is rögzíthetők (30)
z
z
–
z
z
A legutolsó mozgókép törlése (52)
z
z
z
–
–
Mozgóképek törlése és szerkesztése
kamerával (51)
–
z
–
–
–
A lemez formázást követő ismételt használata,
akár a lemez megtelte után is* (75)
z
z
z
–
–
Más készülékeken történő lejátszáshoz
lezárás szükséges (70)
z
z
*1–**
z
z
Hosszabb felvételek a lemez egyik oldalára
–
–
–
–
z
12
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\02HD.fm
* A formázás töröl minden képet, és visszaállítja az adathordozót az eredeti, üres állapotába (75.
oldal). Az új lemezeket is formázza meg a kamerával (30. oldal).
** A lezárás a lemez számítógép DVD-meghajtója segítségével történő lejátszásához szükséges.
Lezáratlan DVD+RW lemez használata a számítógép meghibásodását okozhatja.
A kamera használata
Mozgóképek felvételi ideje
A táblázatban percben kifejezett hozzávetőleges felvételi idők láthatók, amelyek a
belső memória (DCR-DVD410E/DVD810E) és a lemez egyik oldalának használatára
vonatkoznak.
A használható adathordozók esetén rendelkezésre álló felvételi idő az adathordozó
típusától és a [FELV.MÓD] (83. oldal) beállítástól is függ.
A zárójelben feltüntetett számok a minimális felvételi időt jelzik.
Az adathordozó
típusa
*
9M (HQ) (jó minőség)
115 (100)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (normál
minőség)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (hosszú
lejátszás)
325 (215)
60 (44)
110 (80)
* DCR-DVD410E/DVD810E
z Tanácsok
• A táblázatban szereplő 9M és 6M jelzések az átlagos bitsebességet jelentik. Az M jelentése Mb/mp.
• A fennmaradó felvételi időt a [HORDOZÓ ADATAI] funkcióval ellenőrizheti (74. oldal).
• Ha kétoldalas lemezt használ, akkor mindkét oldalra rögzíthet felvételeket (122. oldal).
• A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya maximális rögzítési idejét illetően lásd: 33. oldalon.
A kamera VBR (Variable Bit Rate) kódolás segítségével állítja be automatikusan a képminőséget
az adott jelenetnek megfelelően. Ez a technológia ingadozásokat okoz az adathordozó felvételi
idejében. A gyorsan mozgó és összetett képeket tartalmazó filmek nagyobb bitsebességgel kerülnek
rögzítésre, ami csökkenti a teljes felvételi időt.
HU
13
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\02HD.fm
A kamera használata
1Adathordozó kiválasztása (28. oldal)
Mozgó- illetve állóképek számára különböző adathordozókat is kijelölhet.
Ha lemezre készít felvételt, válassza a céljainak leginkább megfelelő lemezt.
Kívánja törölni vagy szerkeszteni a kamerában lévő
felvételeket?
Igen
Nem
Kívánja törölni a képeket és újra fel
szeretné használni a lemezt?
Igen
Nem
Hosszú
felvételhez
* Válassza ki a felvételi formátumot, és formázza meg a lemezt a kamerával (30. oldal).
zTanácsok
• A lemezt a [LEMEZKIV.SEGÉDL.] funkcióval választhatja ki (78. oldal).
2Felvételek rögzítése (38. oldal)
3Felvételek szerkesztése/mentése
A rendelkezésre álló funkciók a kiválasztott adathordozótól függnek.
x Felvételek másolása más típusú adathordozóra a kamerán belül
(55. oldal)
x Mozgóképek másolása más készülékekre (64. oldal)
x Szerkesztés számítógépen (101. oldal)
A mellékelt „Picture Motion Browser” nevű alkalmazással képeket importálhat
számítógépére, majd lemezre mentheti őket.
HU
14
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\02HD.fm
4Megtekintés más készülékeken
A kamera használata
x Felvételek megtekintése TV-készüléken (48. oldal)
A kamerával felvett és szerkesztett felvételeket megtekintheti a csatlakoztatott
TV-készüléken.
x Lemez lejátszása más készülékeken (73. oldal)
Ha a kamerával felvett lemezeket más készülékeken kívánja lejátszani, először
le kell zárnia a lemezt.
bMegjegyzések
• Minél kevesebb felvett anyag található a lemezen, annál több időbe telik a lezárása.
A lezárt lemez esetén rendelkezésre álló funkciók a lemez típusától függnek.
A kereskedelemben
kapható DVD-lemezekhez
hasonlóan a legtöbb DVDlejátszón ez a lemez is
lejátszható lezárás után.
További felvételek hozzáadása
még abban az esetben sem
lehetséges, ha a lemezen még
maradt szabad hely.
A lemezt a DVD-RW VR
üzemmóddal kompatibilis
készülékekkel lehet lejátszani.
Mozgóképek a lezárás
megszüntetése nélkül is
rögzíthetők.
A lezárás megszüntetése
után további mozgóképek
rögzíthetők (77. oldal).
A lemez lejátszható lezárás nélkül.
Bizonyos esetekben azonban szükség lehet lezárásra.
A részleteket lásd: 70. oldalon.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantáljuk a lejátszás kompatibilitását mindegyik DVD-készülékkel. Olvassa el
a DVD-készülékéhez mellékelt használati útmutatót, vagy kérjen tanácsot
forgalmazójától.
HU
15
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\03MENU.fm
„
HOME” és „
OPTION”
– A kétfajta menü előnyei
„
HOME MENU” – a kamerával végzett műveletek kiindulópontja
(HELP)
Az elem leírását jeleníti meg (17. oldal)
Kategória
B A HOME MENU kategóriái és elemei
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) kategória
Oldal
VIDEÓ*1
39
Tétel
Oldal
FÉNYKÉP*1
39
VIDEÓHORD.BEÁLL*1
28
FOTÓHORD.BEÁLL.*1*3
28
LEZÁRÁS*1
70
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
HORDOZÓ ADATAI
74
Tétel
Oldal
VISUAL INDEX*1
HORDOZÓ FORMÁZ*1
75
77
43
INDEX*1
FELOLDÁS
45
INDEX*1
LEMEZKIV.SEGÉDL.
78
45
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
79
LEJÁTSZÁSI LISTA
60
(EGYÉB) kategória
HU
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
Tétel
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória*1
A kamera testreszabása (81. oldal).
Tétel
Oldal
TÖRLÉS*2
51
FOTÓRÖGZÍTÉS*3
54
VIDEÓMÁSOLÁS*3
55
FOTÓMÁSOLÁS*3
57
SZER
59
LEJÁT.LIST.SZERK.
60
NYOMTATÁS
66
USB CSATL.
101
*1 Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (34. oldal). A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriában
használható elemeket illetően lásd: 82.
oldalon.
*2 Az elem az Easy Handycam művelet
folyamán érhető el (34. oldal), ha a
[BELSŐ MEMÓRIA] (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy [MEMORY STICK]
memóriakártyákat választja a
[VIDEÓHORD.BEÁLL] (28. oldal)
használatával.
*3 Ez az elem nem mindegyik típusú kamerán
érhető el.
16
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\03MENU.fm
A HOME MENU használata
1 A kamera bekapcsolásához
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Példa: [SZER]
A kamera használata
tartsa lenyomva a zöld gombot,
és fordítsa a POWER kapcsolót a
nyíl irányába.
5 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
2 Nyomja meg a
(HOME) A
(vagy a B) gombot.
(HOME) A
A HOME MENU képernyő
elrejtése
Érintse meg az
gombot.
Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek a
funkciójáról – HELP
1 Nyomja meg a
gombot.
(HOME)
Ekkor megjelenik a HOME MENU.
(HOME) B
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa:
(EGYÉB) kategória
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
17
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\03MENU.fm
„
HOME” és „
2 Érintse meg a
OPTION” – A kétfajta menü előnyei (folytatás)
(HELP) elemet.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
Az OPTION MENU
használata
Felvétel és lejátszás közben csak meg
kell érintenie a képernyőt, és máris
megjelennek az éppen használható
funkciók. Így könnyen végrehajthatók a
különféle beállítások. A részleteket lásd:
93. oldalon.
3 Érintse meg azt az elemet,
amelyről többet szeretne tudni.
(OPTION)
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot; ha
nem kívánja érvényre juttatni, a
[NEM] gombot érintse meg.
A HELP kikapcsolása
A 2. lépésben érintse meg ismét a
(HELP) gombot.
HU
18
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt tételeket
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
adott tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Újratölthető akkumulátor NP-FH40 (1)
(20. oldal)
Hálózati tápegység (1) (20. oldal)
– Picture Motion Browser (szoftver)
– PMB Guide
A kamera használati útmutatója (ez a
kézikönyv) (1)
Tápkábel (1) (20. oldal)
Az első lépések
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (101. oldal)
A/V átjátszókábel (1) (48. és 64. oldal)
USB-kábel (1) (66. oldal)
Távirányító (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E) (1) (137. oldal)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
HU
19
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
POWER kapcsoló
DC IN
aljzat
Akkumulátor
CHG töltésjelző
A fali
csatlakozóaljzathoz
Az aljzat fedele
Hálózati tápegység
Egyenáramú
csatlakozódugó
A (H sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor (125. oldal) a kamerára
felhelyezve tölthető fel.
b Megjegyzések
• A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral működik.
1 A POWER kapcsolót a nyíl
irányába fordítva állítsa OFF (CHG)
helyzetbe (ez a gyári beállítás).
2 A nyíl irányába kattanásig
csúsztatva helyezze fel az
akkumulátort.
3 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
aljzatához.
HU
Nyissa ki az aljzat fedelét, és
csatlakoztassa a hálózati tápegység
egyenáramú csatlakozódugóját.
Tápkábel
Az egyenáramú csatlakozódugó v
jelét igazítsa a kamerán található v
jelhez.
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Ekkor kigyullad a CHG töltésjelző,
és megkezdődik a töltés.
5 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
töltésjelző. Húzza ki a hálózati
tápegységet a DC IN aljzatból.
b Megjegyzések
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is tartsa kezében.
20
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
Az akkumulátor levétele
1 Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
2 Csúsztassa el a BATT
akkumulátorkioldó kart (1), és
vegye le az akkumulátort (2).
Kisvártatva 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha a DISP/BATT INFO gombot
ismét megnyomja, amikor a képernyőn
az akkumulátor adatai láthatók, akkor
ezeket akár 20 másodpercig is
megjelenítheti.
Az első lépések
A még felhasználható energia
(hozzávetőleg)
BATT akkumulátorkioldó kar
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző
(24. oldal)/ACCESS kijelző (30. oldal)/
működésjelző (32. oldal) ne világítson.
• Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolni
kívánja, előzőleg teljesen merítse le
(125. oldal) .
Fali konnektor használata
áramforrásként
A készüléket ugyanúgy csatlakoztassa,
mint amikor az akkumulátort tölti.
Ilyenkor nem fogy az akkumulátor
energiája.
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Töltésidő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Akkumulátor
Töltésidő
NP-FH40
(mellékelve)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
21
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
Felvételi idő
Lemezre történő felvételkészítés esetén
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
A belső memóriába (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára történő
felvételkészítés esetén
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Akkumulátor
NP-FH40
(mellékelve)
NP-FH50
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi idő*
110
50
120
55
Akkumulátor
NP-FH40
(mellékelve)
95
40
100
45
NP-FH50
110
45
120
50
235
105
NP-FH70
NP-FH100
60
65
NP-FH70
280
130
Akkumulátor
300
140
NP-FH100
625
300
NP-FH40
(mellékelve)
680
325
NP-FH50
Akkumulátor
NP-FH40
(mellékelve)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi idő*
100
45
115
55
115
55
135
60
245
115
255
110
535
240
580
260
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
130
140
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi idő*
NP-FH70
NP-FH100
Folyamatos Szokásos
felvételi idő felvételi idő*
85
100
100
115
215
245
485
555
35
45
45
50
95
110
215
245
* A szokásos felvételi idő azt jelzi, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el és állítja le a felvételt, sokszor
zoomol, illetve ha gyakran kapcsolja ki és be
a készüléket.
290
135
b Megjegyzések
555
265
650
310
• Az adathordozók kiválasztásáról lásd: 28.
oldalon.
• Mindegyik időtartamot [SP] felvételi
üzemmód mellett, az alábbi körülmények
között mértük:
Felső: Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Alsó: Felvétel a kereső segítségével,
miközben az LCD-tábla be van csukva.
HU
22
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
NP-FH40
(mellékelve)
115
135
NP-FH50
135
155
NP-FH70
290
330
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
NP-FH100
650
745
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
* Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
NP-FH40
(mellékelve)
150
170
b Megjegyzések
NP-FH50
170
195
• Az adathordozók kiválasztásáról lásd: 28.
oldalon.
NP-FH70
370
415
NP-FH100
830
925
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
NP-FH40
(mellékelve)
140
170
NP-FH50
165
195
NP-FH70
350
415
NP-FH100
785
925
Lemezről történő lejátszás esetén
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
NP-FH40
(mellékelve)
120
135
NP-FH50
140
155
NP-FH70
300
330
NP-FH100
680
745
Az első lépések
Belső memóriából (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyáról történő
lejátszás esetén
Az akkumulátorról
• Akkumulátorcsere előtt fordítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, és
kapcsolja ki a
(Mozgókép)/
(Állókép)
kijelzőt (24. oldal)/ACCESS kijelzőt
(30. oldal)/működésjelzőt (32. oldal).
• A CHG töltéskijelző töltés közben villog,
vagy a Battery Info (21. oldal) résznél
pontatlan információk jelennek meg az
akkumulátor állapotáról az alábbi esetekben:
– Az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel.
– Az akkumulátor sérült.
– Az akkumulátor elhasználódott (ez csak a
Battery Info-t érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az akkumulátor
nem látja el árammal a kamerát még abban
az esetben sem, ha a hálózati tápkábel nem
csatlakozik a fali konnektorhoz.
• Ha külön megvásárolható kameralámpát
használ, azt javasoljuk, hogy a kamerára NPFH70/NP-FH100 akkumulátort tegyen
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• NP-FH30 típusú akkumulátort nem célszerű
használni, mert ez csak rövid idejű felvételt
és lejátszást tesz lehetővé a kamerával.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
23
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
2. lépés: Az akkumulátor
feltöltése (folytatás)
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25 °C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C – 30 °C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő csökken.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera használati
körülményeinek függvényében csökkenhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fail csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fail
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
3. lépés: A készülék
bekapcsolása, a
dátum és az idő
beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, a
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
Érintse meg az LCD-képernyőn
található gombot.
POWER kapcsoló
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót fordítsa el
többször a nyíl irányába, egészen
addig, amíg a megfelelő kijelző fel
nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgókép
rögzítéséhez
(Állókép): Állóképek rögzítéséhez
Ha a kamerát első ízben kapcsolta
be, folytassa a 3. lépéssel.
2 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
HU
Megjelenik a [ÓRABEÁLLÍTÁS]
képernyő.
24
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
2037-ig bármilyen évszámot
megadhat.
A készülék kikapcsolása
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
4 Válassza a [NYÁRI IDŐ] elemet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
5A
/
gombok segítségével
állítsa be az [É] évet.
b Megjegyzések
• Ha a kamerát körülbelül 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és
az időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített akkumulátora lemerül. Ilyen
esetben töltse fel az akkumulátort, majd
ismét állítsa be a dátumot és az időt
(129. oldal).
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez idő
alatt a kamera nem használható.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS],
92. oldal).
Az első lépések
3A
z Tanácsok
6A
/
gombokkal válassza ki a
[H] elemet, majd a
/
gombokkal állítsa be a hónapot.
7 Ugyanígy állítsa be a [N] napot, az
órát és a percet, majd érintse
meg a [TOVÁBB] gombot.
8 Győződjön meg arról, hogy az óra
a pontos időt mutatja, majd
érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
• Bár felvételkészítéskor nem látható a dátum
és az idő, az adathordozóra mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető ([ADATKÓD], 88. oldal).
• Az „időeltolódással” kapcsolatban lásd: 120.
oldalon.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt ([KALIBRÁLÁS],
127. oldal).
A nyelv módosítása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(BEÁLLÍTÁSOK)
(HOME) t
t [ÓRA/
NYELV ÁL.] t
[ NYELV BEÁLL.], majd válassza ki
a kívánt nyelvet.
HU
25
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
4. lépés: Beállítások felvételkészítés előtt
A lencsevédő kinyitása
Csúsztassa a LENS COVER kapcsolót
OPEN állásba.
A felvétel befejezése után a LENS
COVER kapcsoló CLOSE állásba
kapcsolásával csukja be a lencsevédőt.
Az LCD-tábla beállítása
Hajtsa ki az LCD-táblát addig, míg a
kamerával 90 fokos szöget nem zár be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
1A kamerához képest
90 fokra
290 fok
(max.)
2180 fok (max.)
DISP/BATT INFO
Az LCD-képernyő
háttérvilágításának kikapcsolása
az akkumulátor üzemidejének
növelése érdekében
(DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a rögzített felvételre. Az
LCD háttérvilágításának
bekapcsolásához nyomja le és tartsa
lenyomva pár másodpercig a DISP/
BATT INFO gombot, amíg el nem tűnik
a
szimbólum.
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD-tábla
kinyitásakor, vagy állásának, szögének
beállításakor véletlenül megnyomja az LCD
keretén található gombokat.
z Tanácsok
• Ha az LCD-táblát a kamerához képest 90
fokra kinyitja, majd a lencse felé 180 fokkal
elforgatja, akkor visszahajthatja a
kamerához úgy, hogy az LCD-képernyő
kifelé nézzen. Ez lejátszáskor praktikus
lehet.
• Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[HANG/KÉP-BEÁLL.] t [LCDFÉNYERŐ] (89. oldal), majd állítsa be az
LCD-képernyő fényerejét.
• A DISP BATT/INFO gomb megnyomásával
a megjelenítés bármikor be-, illetve
kikapcsolható (megjelenítés y nincs
megjelenítés).
HU
26
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
A kereső beállítása
Kereső
Az első lépések
Az akkumulátor kímélése érdekében
vagy ha az LCD-képernyő képminősége
gyenge, a felvételeket a keresőben is
megtekintheti.
Húzza ki a keresőt, és nézzen bele.
Állítsa be a keresőt saját látószögének
megfelelően.
A kereső lencséjét
állító kar
Addig állítsa, míg a
kép éles nem lesz.
z Tanácsok
• A kereső háttérvilágításának fényereje a
következő elemek megérintésével állítható
be:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [HANG/KÉP-BEÁLL.] t
[KER.H.VILÁG.] (90. oldal).
A kéztámasz beállítása
Az ábrán látható módon állítsa be és
feszítse meg a kéztámaszt, miközben a
kamerát stabilan fogja.
HU
27
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
5. lépés: Adathordozó kiválasztása
A mozgó- illetve állóképek számára különböző adathordozókat is kijelölhet.
Mozgóképek esetén a belső memória*, lemez vagy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya közül választhat. Állóképek esetén a belső memóriát* vagy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát választhat.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
A gyári beállítás szerint a készülék a mozgóképeket lemezre rögzíti. Állóképek csak
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzíthetők.
DCR-DVD410E/DVD810E
A gyári beállítás szerint a készülék a mozgóképeket és az állóképeket egyaránt a belső
memóriában tárolja.
*
Belső memória
Lemez
Mozgókép
Állókép
„Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E/DVD810E
b Megjegyzések
• A kiválasztott adathordozót használhatja felvétel készítésére, lejátszására vagy szerkesztésére. Ha
más adathordozót kíván használni felvételre, lejátszásra vagy szerkesztésre, újra ki kell választania
az adathordozót.
Adathordozó kiválasztása
mozgóképekhez
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL].
Megjelenik a képernyő, ahol
kiválasztható a mozgóképek
adathordozója.
2 Érintse meg a kívánt
adathordozót.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
4 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
A mozgóképek adathordozója ezzel
megváltozott.
HU
28
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
Adathordozó kiválasztása
állóképekhez (DCRDVD410E/DVD810E)
1 Érintse meg a következőket:
Megjelenik a képernyő, ahol
kiválasztható az állóképek
adathordozója.
2 Érintse meg a kívánt
adathordozót.
b Megjegyzések
• Állóképekhez nem választhat lemezt
adathordozóként.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
1 A POWER kapcsoló csúsztatásával
kapcsolja be annak az üzemmódnak
(
(Mozgókép)/
(Állókép)) a
kijelzőjét, amelynél az adathordozót
ellenőrizni kívánja.
2 A képernyő jobb felső sarkában
ellenőrizze az adathordozót jelölő
ikont.
Adathordozót jelölő ikon
Az első lépések
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [FOTÓHORD.BEÁLL.].
A kiválasztott adathordozó
ellenőrzése
Belső memória*
Lemez (a lemez típusának
megfelelő ikon jelenik
meg (12. oldal))
„Memory Stick PRO
Duo”
* DCR-DVD410E/DVD810E
4 Amikor megjelenik a [Kész.]
üzenet, érintse meg az
gombot.
Az állóképek adathordozója ezzel
megváltozott.
HU
29
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya behelyezése
Ha az 5. lépésben a [BELSŐ
MEMÓRIA] lehetőséget választotta, az
alábbi, 6. lépés elvégzésére nincs
szükség (DCR-DVD410E/DVD810E).
Lemez behelyezése
3 Helyezze be a lemezt írható
oldalával a kamera felé, majd
nyomja meg a lemez közepét,
amíg a helyére nem pattan.
Ha az 5. lépésben a [LEMEZ] lehetőséget
választotta, akkor egy új 8 cm-es DVDRW, DVD+RW, DVD-R vagy DVD+R
DL lemezre lesz szüksége (12. oldal).
b Megjegyzések
• A lemezről előzőleg puha ruhával távolítsa
el a port és az ujjlenyomatokat (123. oldal).
1 Ellenőrizze, hogy a kamera be
van-e kapcsolva.
Ha egyoldalas lemezt használ, nyomtatott
oldalával kifelé helyezze be.
2 Csúsztassa a lemeztartó
fedelének OPEN kapcsolóját a
nyíllal jelzett irányba (OPEN l).
A képernyőn megjelenik a
[NYITÁST ELŐKÉSZÍT] üzenet. A
lemeztartó fedele automatikusan
kissé kinyílik.
ACCESS kijelző (lemez)
Lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolója
Pickup lencse
4 Csukja be a lemeztartó fedelét.
A képernyőn megjelenik a
[LEMEZKEZELÉS] üzenet.
Némi időt vehet igénybe, amíg a
kamera felismeri a lemezt.
x DVD-RW/DVD+RW
Ekkor a készülék megkérdezi, hogy
kívánja-e használni a
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] útmutatót.
A [LEMEZKIV.SEGÉDL.]
segítségével a lemezt a képernyőn
megjelenő útmutatót követve
formázhatja meg. Ha nem kívánja
használni, folytassa az 5. lépéssel.
x DVD-R/DVD+R DL
Mikor a [LEMEZKEZELÉS] üzenet
eltűnik a képernyőről, azonnal
megkezdheti a felvételkészítést. Az
5. lépés után nem szükséges
folytatnia az eljárást.
Miután a lemeztartó fedele kissé kinyílt,
hajtsa ki teljesen.
HU
30
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
5 Érintse meg a kívánt elemet a
képernyőn.
x DVD-RW
Válassza ki a [VIDEO] vagy a [VR]
(12. oldal) felvételi formátumot,
gombot.
majd érintse meg az
Válassza ki a [16:9 SZÉLES] vagy a
[4:3] képméretarányt, majd érintse
gombot.
meg az
6 Érintse meg az [IGEN] elemet.
7 Mikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Miután a formázás befejeződött,
megkezdheti a felvételek készítését a
lemezre.
z Tanácsok
• Ha Easy Handycam módban (34.
oldal) DVD-RW lemezt használ, a
felvételi formátum VIDEO
üzemmódra van beállítva.
A lemez eltávolítása
1 Az 1. és a 2. lépést követve nyissa ki a
lemeztartó fedelét.
2 Nyomja meg a lemeztartó közepén lévő
rögzítőgombot, és vegye ki a lemezt a
szélénél fogva.
b Megjegyzések
• A lemeztartó fedelének nyitása és zárása
során ügyeljen arra, hogy a műveletet ne
akadályozza kezével vagy egyéb tárggyal. A
lemeztartó fedelének nyitása vagy zárása
előtt húzza a kéztámaszt a kamera aljára.
• Ha a lemeztartó fedelével becsukáskor
becsípi a kéztámaszt, akkor a kamera
valószínűleg nem fog megfelelően működni.
• Ne érintse a lemez írható oldalát vagy a
pickup lencsét (128. oldal).
Ha kétoldalas lemezt használ, ügyeljen arra,
hogy ne maszatolja össze a felületét
ujjlenyomatokkal.
• Ha a lemeztartó fedelét úgy csukja be, hogy
a lemez helytelenül van behelyezve, a
kamera valószínűleg nem fog megfelelően
működni.
• A lemez formázása közben ne kapcsolja ki
az áramforrásokat.
• Mivel a kamera éppen a lemezt olvassa be
vagy arra rögzít, az alábbi esetekben ne
tegye ki ütésnek vagy rázkódásnak:
– a ACCESS kijelző világít;
– a ACCESS kijelző villog;
– a [LEMEZKEZELÉS] vagy a [NYITÁST
ELŐKÉSZÍT] üzenet látható az LCDképernyőn.
• A felvett anyagtól függően beletelhet egy kis
időbe, amíg a lemezt ki lehet venni.
• Ha a lemezen karcolások vagy
ujjlenyomatok stb. találhatóak, akkor
kivétele 10 percet is igénybe vehet. Ilyen
esetben a lemez már sérült lehet.
Az első lépések
x DVD+RW
z Tanácsok
• Ha a kamera áramforrásra van
csatlakoztatva, a lemezt behelyezheti vagy
kiveheti akkor is, ha a kamera nincs
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
31
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
behelyezése (folytatás)
bekapcsolva. A lemez felismerése (4. lépés)
azonban ilyenkor nem indul el.
• A DVD-RW/DVD+RW lemezre rögzített
felvételek törléséről és a lemez ismételt
felhasználásáról „Az adathordozó
formázása” című részben olvashat
(75. oldal).
• A lemezt a HOME MENU
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] műveletével
ellenőrizheti (78. oldal).
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
behelyezése
Az alábbi műveletet csak akkor kell
elvégezni, ha az 5. lépésben a
[MEMORY STICK] lehetőséget
választotta.
A kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártyákról lásd: 4.
oldalon.
z Tanácsok
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára csak állóképeket rögzít, a
3. lépést követő műveleteket nem kell
elvégeznie.
Memóriaműködés-jelző
A b jelet irányítsa az LCDképernyő irányába.
3 Ha az 5. lépésben [MEMORY
STICK] memóriakártyát választott
mozgóképek felvételéhez,
többször csúsztassa el a POWER
kapcsolót, amíg a
(Mozgókép)
kijelző ki nem gyullad .
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el.
1 Nyissa ki az LCD-táblát.
2 Helyezze be a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
1 Nyissa ki a Memory Stick Duo
fedelét a nyíllal jelzett irányban.
2 A megfelelő irányba, kattanásig
tolja be a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a Memory
Stick Duo nyílásba.
3 Csukja be a Memory Stick Duo
fedelét.
Ha új „Memory Stick PRO Duo”
kártyát helyez be, megjelenik az [Új
képkezelő fájl készítése.] képernyő.
HU
32
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\04GET.fm
4 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Mozgóképek felvételi ideje a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki az LCD-táblát és a Memory
Stick Duo fedelét. Finoman nyomja meg
egyszer a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, majd húzza ki a nyílásból.
b Megjegyzések
• Ha a működésjelző (32. oldal) világít,
ügyeljen az alábbiakra, nehogy az
adathordozó tönkremenjen, és elvesszenek a
rögzített képek:
– ne távolítsa el az akkumulátort és a
hálózati tápegységet;
– óvja a kamerát az ütéstől és a rázkódástól;
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ne nyissa fel a Memory Stick Duo fedelét
rögzítés közben.
• A „Memory Stick PRO Duo” rossz irányból
történő erőltetett behelyezése a „Memory
Stick PRO Duo”, a Memory Stick Duo
nyílásának vagy a képek károsodásához
vezethet.
• Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt
készíteni. Előfordulhat, hogy nincs elegendő
üres hely.] üzenet jelenik meg a 4. lépésnél,
formázza meg a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (75. oldal). A „Memory
Stick PRO Duo” formázásával minden
tárolt adat törlődik.
• Ne erővel megragadva húzza ki a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát. Ez
meghibásodáshoz vezethet.
9M (HQ) 6M (SP)
3M (LP)
Felvételi
(jó
(normál
(hosszú
üzemmód minőség) minőség) lejátszás)
6 (5)
9 (5)
15 (10)
512 MB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
1 GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
2 GB
55 (50)
80 (50) 160 (105)
4 GB
115 (100) 170 (100) 325 (215)
8 GB
Az első lépések
A táblázatban feltüntetett számok a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára történő felvétel
hozzávetőleges időtartamát jelzik
percben.
A zárójelben feltüntetett számok a
minimális felvételi időtartamot jelzik.
b Megjegyzések
• A táblázatban szereplő számok a Sony
Corporation által gyártott „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyákra vonatkoznak.
A felvételi időt a rögzítés körülményei, a
„Memory Stick” kártya típusa és a
[FELV.MÓD] beállítás (83. oldal)
befolyásolja.
• Ha a rögzítéshez rendelkezésre álló idő 5
percnél kevesebb, megjelenik a
jelzés.
z Tanácsok
• A rögzíthető állóképek számát illetően lásd:
86. oldalon.
HU
33
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód)
Easy Handycam üzemmódban csaknem minden beállítást automatikusan állít be a
készülék, így Önnek a felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az aprólékos
beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság érdekében a képernyőn a szöveg
nagyobb betűkkel jelenik meg. A felvételeket a készülék a kiválasztott adathordozón
tárolja (28. oldal).
Ha a POWER
kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa
lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa
el a kapcsolót.
R
Mozgókép
Állókép
1 Forgassa el a POWER
1 Fordítsa el a POWER
2 Nyomja meg az EASY A gombot.
2 Nyomja meg az EASY A gombot.
kapcsolót G, amíg ki
nem gyullad a
(Mozgókép) kijelző .
,
kapcsolót G, amíg ki
nem gyullad a
(Állókép) kijelző .
A képernyőn
megjelenik az
szimbólum.
3 A START/STOP H (vagy E)
gombot megnyomva indítsa el a
felvételt*.
A képernyőn
az
, megjelenik
szimbólum.
3 A PHOTO F gombot kissé
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).
[KÉSZ] t [FELV.]
A felvételt a START/STOP gomb
ismételt megnyomásával állíthatja le.
HU
Villog t Folyamatosan ég
* A mozgóképek [SP] üzemmódban kerülnek rögzítésre.
34
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
A rögzített mozgó- és állóképek lejátszása
1 A POWER kapcsolót G elforgatva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) I (vagy a D) gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (A
mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig.)
Előző 6 felvétel
Következő 6 felvétel
Visszatérés a
felvételkészítési
képernyőre.
Mozgóképek megjelenítése.
A legutóbb lejátszott/
rögzített felvétel mellett
jelenik meg a fülön
(„Memory Stick PRO Duo”
kártyára rögzített állókép
esetén B).
Felvétel/Lejátszás
Filmtekercs-index (45. oldal) Arcindex (45. oldal)
Felvétel keresése a rögzítés
dátuma szerint (46. oldal).*
Állóképek megjelenítése.
* Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél a [LEMEZ] hordozót választja (28. oldal), a
lemez típusa jelenik meg. Ebben az esetben a felvétel dátuma alapján nem kereshet
mozgóképeket.
3 Indítsa el a lejátszást.
Mozgóképek:
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt mozgóképet.
Visszatérés a
VISUAL INDEX
képernyőre.
A jelenet eleje/előző
jelenet
Leállítás (átváltás a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre.)
Érintésre váltás a
lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Következő jelenet
A rögzítés dátuma/
időpontja*
Vissza/Előre
* A [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (88. oldal).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
35
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel (Easy Handycam üzemmód)
(folytatás)
zTanácsok
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
/
gombot, lelassíthatja a lejátszás sebességét.
• Ha a szünetben megnyomja a
• A hangerőt a
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANGBEÁLLÍTÁS] t
[HANGERŐ] elemek megérintése után a
/
gombokkal szabályozhatja.
• A mozgókép adathordozója a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel módosítható (28. oldal).
Állóképek:
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt állóképet.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
Diabemutató (47. oldal)
Átváltás a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre.
A rögzítés dátuma/
időpontja*
Előző/következő
* A [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (88. oldal).
zTanácsok
• Az állókép adathordozója a [FOTÓHORD.BEÁLL.] művelettel módosítható (DCRDVD410E/DVD810E) (28. oldal).
HU
36
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét az EASY A
gombot.
eltűnik a képernyőről.
A menü használata Easy
Handycam üzemmódban
A módosítható menüelemeket a
(HOME) C (vagy B) gombot
megnyomva jelenítheti meg (16. és
81. oldal).
b Megjegyzések
• DVD-R és DVD+R DL lemezek esetén a
lemezt a lezárás után nem használhatja fel
újra, és nem vehet fel rá további
mozgóképeket, még akkor sem, ha a
lemezen maradt szabad hely.
• Lezárt lemezre nem vehet fel további
mozgóképeket Easy Handycam
üzemmódban (77. oldal).
• A legtöbb menüelem automatikusan a gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel. Egyes
menüelemek értéke nem módosítható. A
részleteket lásd: 82. oldalon.
• A DVD-RW lemezek VIDEO
üzemmódban kerülnek formázásra (12.
oldal).
• Az
(OPTION) menü nem használható.
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a
felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
Felvétel/Lejátszás
b Megjegyzések
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
gombok
Egyes gombok és funkciók nem
használhatók Easy Handycam
üzemmódban, mert azokat a készülék
automatikusan állítja be (82. oldal). Ha
érvénytelen műveletet kísérel meg
végrehajtani, az [Easy Handycam
üzemmódban nem használható.] üzenet
jelenik meg.
Lemezen tárolt mozgóképek
megjelenítése más
készülékeken (lezárás)
Ha a lemezen tárolt mozgóképeket más
készüléken vagy számítógépen szeretné
megtekinteni, a lemezt „le kell zárnia”.
A lezárással kapcsolatos részleteket
lásd: 70. oldalon.
HU
37
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Felvétel
A készülék a felvételeket az adathordozó beállítása művelettel kiválasztott
adathordozón tárolja (28. oldal).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
A gyári beállítás szerint a készülék a mozgóképeket lemezre rögzíti. Állóképek csak
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzíthetők.
DCR-DVD410E/DVD810E
A gyári beállítás szerint a készülék a mozgóképeket és az állóképeket egyaránt a belső
memóriában tárolja.
Nyissa ki a lencsevédőt
(26. oldal).
PHOTO F
START/STOP B
(HOME) E
(HOME) D
START/STOP C
POWER kapcsoló A
Ha a POWER
kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa
lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el a
kapcsolót.
(Mozgókép)
kijelző
(Állókép) kijelző
b Megjegyzések
• Ha a felvétel befejezése után az ACCESS/működéskijelzők (30. és 32. oldal) világítanak vagy
villognak, akkor a készülék még adatok ír az adathordozóra. Ekkor ne tegye ki a kamerát ütésnek
vagy rázkódásnak, és ne távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet.
• Abban az esetben, ha a [BELSŐ MEMÓRIA] (DCR-DVD410E/DVD810E) vagy a [MEMORY
STICK] lehetőséget választotta ki a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel (28. oldal), ha egy
mozgóképfájl mérete túllépi a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új mozgóképfájlban
folytatódik.
HU
38
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
z Tanácsok
• A kamerában használható „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyákról lásd: 4. oldalon.
• Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi szabad hely áll rendelkezésre a mozgóképek számára,
érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[HORDOZÓ ADATAI] (74. oldal).
Mozgókép
Állókép
1 Forgassa el a POWER kapcsolót
1 Fordítsa el a POWER kapcsolót
2 Nyomja meg a START/STOP B
2 A PHOTO F gombot kissé
A, amíg ki nem gyullad a
(Mozgókép) kijelző.
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).
Felvétel/Lejátszás
(vagy a C) gombot.
A, amíg ki nem gyullad a
(Állókép) kijelző.
[KÉSZ] t [FELV.]
A felvételt a START/STOP gomb
ismételt megnyomásával állíthatja le.
Villog t Folyamatosan ég
A
szimbólum jelenik meg a
vagy
mellett. A kép rögzítése
akkor fejeződik be, amikor a
képernyőről eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzések
• Lemezre nem lehet állóképet rögzíteni.
z Tanácsok
• Lásd a 13. oldalt a rögzíthető mozgóképek hosszát, illetve a 86. oldalt az állóképek számát
illetően.
• Mozgókép felvétele során a
szimbólum jelenik meg, ha az [ INDEX BEÁLL.] beállítás
értéke [BE] (alapértelmezett beállítás) (85. oldal).
• A felvételi üzemmódot a
(HOME) D (vagy E) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[VIDEÓ] vagy [FÉNYKÉP] megérintésével váltogathatja mozgókép és állókép között.
• A rögzített mozgóképekből állóképeket készíthet (54. oldal).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
39
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Felvétel (folytatás)
Zoomolás
A zoom az alábbi táblázatban feltüntetett
nagyítási arányig használható.
(optikai zoom)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
25 ×
A nagyítás a motoros zoom-karral vagy
az LCD-kereten található zoom
gombokkal állítható be.
Nagyobb látószög:
(Nagy látószög)
• Az LCD-kereten található zoom gombokkal
nem lehet a zoomolás sebességét befolyásolni.
• Ahhoz, hogy nagy látószögű állásban éles
képet kapjon, a kamera és a felvétel tárgya
között minimálisan kb. 1 cm-es, telefotó
állásban kb. 80 cm-es távolságnak kell lennie.
z Tanácsok
• [DIGIT.ZOOM] (84. oldal) használata
esetén a táblázatban szereplő nagyítási
értékeken túl is zoomolhat mozgóképek
felvétele során.
Életszerűbb hangfelvétel
(5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel) (DCRDVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
A beépített mikrofon által érzékelt
hangot a készülék 5.1 csatornás
térhatású hanggá alakítja, és így rögzíti.
Ha a mozgóképeket 5.1 csatornás
térhatású hang lejátszásra alkalmas
készülékkel játssza le, az eredeti
hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon
Közeli kép: (Telefotó)
HU
Ha a motoros zoom-kart csak egy kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 csatornás
térhatású hang
Kislexikon (141. oldal)
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• [STEADYSHOT] funkció nem mindig
képes a kép homályosságát a kívánt
mértékben csökkenteni, ha a motoros zoomkar T (telefotó) helyzetben van.
• Ujját mindig tartsa a motoros zoom-karon.
Ha leveszi ujját a zoom-karról, a kar
működésének hangja is rákerülhet a
felvételre.
• Amikor a felvételt a kamerával játssza le, az
5.1 csatornás hang 2 csatornás hangként szólal
meg.
z Tanácsok
• A felvétel hangminőségét kiválaszthatja:
[5.1ch TÉRHATÁSÚ] vagy [2ch
SZTEREÓ] ([HANGZÁSMÓD], 83. oldal).
40
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Gyors felvételindítás
(QUICK ON)
Gyenge megvilágítású helyeken történő
rögzítéshez állítsa a NIGHTSHOT
PLUS kapcsolót ON állásra. Megjelenik
a
szimbólum.
b Megjegyzések
QUICK ON
kijelző
b Megjegyzések
• Alvó módban a kamera energiafogyasztása
körülbelül a felére csökken a felvétel
közbeni fogyasztáshoz képest. Ezzel
kímélheti az akkumulátort.
• Ha a kamerát nem működteti, és alvó
módban hagyja, kisvártatva automatikusan
kikapcsol. A [GYORS BE KÉSZENL]
beállítással meghatározhatja, hogy a kamera
mennyi idő eltelte után kapcsoljon alvó
módba (92. oldal).
• Ha felvétel közben megnyomja a QUICK
ON gombot, a kamera leállítja a felvételt, és
alvó üzemmódba megy át.
Felvételkészítés sötétben
(NightShot plus)
Infravörös érzékelő
z Tanácsok
• Ha világosabban kívánja felvenni a képet,
használja a Super NightShot plus funkciót
(99. oldal). Ha azt szeretné, hogy a
mozgókép valósághűbben tükrözze az
eredeti színeket, használja a Color Slow
Shutter funkciót (98. oldal).
Felvétel/Lejátszás
Ha a POWER kapcsoló elfordítása
helyett a QUICK ON gombot nyomja
meg, az energiafogyasztás lecsökken
(alvó mód). Alvó módban villog a
QUICK ON kijelző. A következő
felvétel elindításához nyomja meg a
QUICK ON gombot újra. A kamera 1
másodperc alatt készen áll az új
felvételre.
• A NightShot plus és a Super NightShot plus
funkció infravörös fényt használ. Ezért
ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt.
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 95. oldal).
• Világos környezetben ne használja se a
NightShot plus, se a Super NightShot plus
funkciót. Ellenkező esetben a kamera
meghibásodhat.
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
. (BACK LIGHT) gombot – ekkor
megjelenik a . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkciót a
. (BACK LIGHT) gomb ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
41
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\05BAS1.fm
Felvétel (folytatás)
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD-panelt (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
z Tanácsok
• Ekkor az LCD-képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• Ha tükör üzemmódban készít felvételt, a
képek nem jelennek meg a keresőben.
HU
42
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
Lejátszás
Az adathordozó beállítása művelettel kiválasztott adathordozóról (28. oldal)
lejátszhatók a felvételek.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Alapértelmezésben a készülék a lemezen tárolt mozgóképeket játssza le. Állóképek
felvételére és lejátszására csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát használhat.
DCR-DVD410E/DVD810E
Alapértelmezésben a készülék a belső memóriában tárolt felvételeket játsza le.
A motoros zoom
karja F
Felvétel/Lejátszás
POWER kapcsoló
A
(HOME) D
(HOME) E
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) C
1 A POWER kapcsolót A elforgatva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B (vagy C) gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (A
mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig.)
Filmtekercs-index (45. oldal)
Arcindex (45. oldal)
Felvétel keresése a rögzítés
dátuma szerint (46. oldal).*
Előző 6 felvétel
A legutóbb lejátszott/
rögzített felvétel mellett
jelenik meg a fülön
(„Memory Stick PRO
Duo” kártyára rögzített
állókép esetén B).
Következő 6 felvétel
Visszatérés a
felvételkészítési
képernyőre.
Mozgóképek megjelenítése.
Állóképek
megjelenítése.
(OPTION)
* Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél a [LEMEZ] adathordozót választja (28.
oldal), megjelenik a lemez típusa. Ebben az esetben a rögzítés dátuma alapján nem
kereshet mozgóképeket.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
43
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
Lejátszás (folytatás)
z Tanácsok
• A VISUAL INDEX képernyőn megjelenő felvételek számát 6 y 12 között válthatja a motoros
zoom karjának mozgatásával F. A szám módosításához érintse meg rendre a következőket:
(HOME) D (vagy E) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t
[
MEGJELENÍT] (89. oldal).
3 Indítsa el a lejátszást.
Mozgókép
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt mozgóképet.
Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó
mozgóképhez, a képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
A mozgókép eleje/előző
mozgókép
Leállítás (átváltás a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre.)
Érintésre váltás a
lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Következő mozgókép
(OPTION)
Vissza/Előre
z Tanácsok
• Ha a mozgóképet lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gombot.
• Ha a belső memóriáról (DCR-DVD410E/DVD810E) vagy a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról játszik le mozgóképet, a
/
elemek egyszeri megérintésével 5-szörös,
2 érintéssel 10-szeres, 3 érintéssel 30-szoros, 4 érintéssel pedig körülbelül 60-szoros sebességgel
csévélheti a felvételt vissza vagy előre.
• Ha lemezről játszik le mozgóképet, a
/
elemek egyszeri megérintésével 5-szörös, 2
érintéssel 10-szeres (DVD+RW esetében 8-szoros) sebességgel csévélheti a felvételt vissza vagy
előre.
Állókép
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt állóképet.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
Diabemutató (47. oldal)
Átváltás a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre.
(OPTION)
Előző/következő
HU
44
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
Mozgóképek hangerejének
beállítása
Előző/következő mozgókép
Előző jelenet
Mozgókép lejátszása közben érintse meg
rendre a következőket:
(OPTION) t
fül t [HANGERŐ], majd a
/
gombokkal állítsa be a hangerőt.
z Tanácsok
• A képernyőt a VISUAL INDEX
képernyőre válthatja a következő elemek
megérintésével:
(HOME) D (vagy E)
t
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) t
[VISUAL INDEX].
A mozgóképek meghatározott
időtartamú szakaszokra oszthatók szét.
Ilyenkor az INDEX képernyőn a
szakaszok első jelenete jelenik meg. A
mozgókép lejátszását a kiválasztott
jelenetnél kezdve indíthatja.
Először válassza ki az adathordozót,
amely a lejátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Érintse meg a
index) gombot.
(Filmtekercs-
3A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
4A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt jelenetet.
A lejátszás a kiválasztott jelenettől
kezdődik.
Felvétel/Lejátszás
Jelenetek keresése
kiemelkedő pontossággal
(Filmtekercs-index)
Következő jelenet
A jelenetek időközének módosítása.
z Tanácsok
• A Filmtekercs-index képernyőt a következő
elemek megérintésével jelenítheti meg:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [ INDEX].
Jelenetek keresése arc
alapján (Arcindex)
A felvétel során felismert arcok képei
megjelennek az INDEX képernyőn.
A mozgókép lejátszását a kiválasztott
arc képénél kezdve indíthatja.
Először válassza ki az adathordozót,
amely a lejátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
HU
45
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
Lejátszás (folytatás)
2 Érintse meg a
(Arcindex)
gombot.
A kívánt felvétel keresése
dátum alapján (Dátummutató)
Előző/következő mozgókép
Előző/következő arckép
Dátum alapján hatékonyan
megtalálhatja a kívánt felvételt.
Először válassza ki az adathordozót,
amely a lejátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
b Megjegyzések
3A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
4A
/
gombok megérintésével
keresse meg a kívánt arc képét,
majd érintse meg annak az
arcnak a képét, amelytől kezdve
le kívánja játszani a felvételt.
A lejátszás a kiválasztott jelenettől
kezdődik.
• A Dátum-mutató nem használható lemezen
tárolt felvételek és „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán tárolt állóképek
esetén.
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Mozgókép kereséséhez érintse
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a felvétel körülményei
miatt nem sikerül felismerni az arcokat.
Példa: szemüveget vagy kalapot viselő,
illetve nem a kamerába néző személyek.
• Felvételkészítés előtt állítsa az [ INDEX
BEÁLL.] beállítást [BE] értékre
(alapértelmezett beállítás), ha a
mozgóképfelvételeket az [ INDEX]
(85. oldal) képernyőről kívánja lejátszani.
Az Arcindex nem mindig jelenik meg
helyesen, ha a készülék nem ismert fel
arcokat.
meg a
fület. Állókép
kereséséhez érintse meg a
fület.
3 Érintse meg a képernyő jobb
felső sarkában látható dátumgombot.
A képernyőn megjelenik a felvételek
rögzítési dátumának listája.
z Tanácsok
• Az Arcindex képernyőt a következő elemek
megérintésével jelenítheti meg:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [ INDEX].
HU
Előző/következő dátum
46
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
4A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt felvétel
rögzítési dátumát, majd érintse
meg az
gombot.
Állóképek sorozatának
lejátszása (Diabemutató)
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
felvételek.
z Tanácsok
Zoomolás lejátszás közben
Az állóképeket eredeti méretük 1,1-5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom-karral vagy
az LCD-kereten lévő zoom gombokkal
állítható be.
Az állóképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt képpel kezdve elindul a
diabemutató.
A diabemutató a
gomb
megérintésével állítható le. Az
újraindításhoz ismét érintse meg a
gombot.
Felvétel/Lejátszás
• A Filmtekercs-index vagy az Arcindex
képernyőn használhatja a Dátum-mutató
funkciót, ha követi a 3 - 4 lépéseket.
b Megjegyzések
• Diabemutató lejátszása közben nem
használható a lejátszási zoom funkció.
z Tanácsok
1 Játssza le azt az állóképet, amelyet
nagyítani kíván.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel az állóképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenő keret
közepére kíván helyezni.
• Diabemutatót a következők megérintésével
is lejátszhat:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS] a VISUAL INDEX
képernyőn.
• Állóképek lejátszásakor folyamatos
diabemutatót indíthat el a következők
megérintésével:
(OPTION) t
fül
t [DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. Mivel az
alapértelmezett beállítás [BE], az LCDképernyőn a
szimbólum látható, és a
kamera megismétli az állóképek
bemutatóját. Ha a [DIAVETÍTÉS
BEÁLL.] beállítása [KI], a kamera egyszer
játssza le a bemutatót a kiválasztott
állóképtől kezdve.
4 A W (nagy látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
gombot.
HU
47
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
A felvételek megtekintése TV-készüléken
Csatlakoztassa a kamerát a TV- vagy VCR-készülék bemeneti aljzatához az A/V
átjátszókábellel 1 vagy egy S VIDEO 2 csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábellel. A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse (20. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
Berendezés
S VIDEO aljzat nélkül
Berendezés
S VIDEO aljzattal
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
(Fehér)
AUDIO
AUDIO
A/V távcsatlakozó
(Piros)
: Jeláramlás iránya
1 A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a kamerát a másik készülék
bemeneti aljzatához.
2 A/V átjátszókábel S VIDEO
csatlakozódugóval (külön
megvásárolható)
Ha a készüléket egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
segítségével az S VIDEO aljzaton át
csatlakoztatja egy másik berendezéshez,
akkor jobb minőségű képet kap, mintha A/
V átjátszókábelt használna. Az S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
fehér és piros (bal/jobb oldali hang)
dugóját, valamint az S VIDEO dugót (S
VIDEO csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, a készülék
nem bocsát ki hangot.
HU
(Piros)
VCR- vagy TV-készülékek
Ha a TV egy VCR-készülékhez
csatlakozik
Csatlakoztassa a kamerát a VCRkészülék LINE IN bemenetéhez. A VCR
bemenetválasztó kapcsolóját állítsa
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, stb.)
helyzetbe, ha a VCR rendelkezik
bemenetválasztóval.
A képméretarány beállítása a
csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
Módosítsa a képméretarányt a
megjelenítéshez használni kívánt TVkészülék képméretarányának
megfelelően.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
48
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\06BAS2.fm
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[KIMENETI BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9] vagy [4:3] t
.
b Megjegyzések
• Ha a [TV TÍPUSA] beállítást [4:3] értékre
állítja, a kép minősége romolhat. Ha a
rögzített felvétel oldalaránya 16:9 (széles) és
4:3 között váltakozik, a kép vibrálhat.
• Ha 16:9 (széles) képméretaránnyal rögzített
felvételeket játszik le olyan 4:3 képarányú TVkészüléken, amely nem kompatibilis a 16:9
(széles) jellel, állítsa a [TV TÍPUSA] beállítást
[4:3] értékre.
Felvétel/Lejátszás
Ha a TV-készülék mono
hangrendszerű (ha a készüléken
csak egyetlen audiobemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a TV-készülék vagy a VCR
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
az audiobemenethez.
z Tanácsok
• Megjelenítheti a számlálót a TV-képernyőn a
[MEGJEL.HELYE] beállítás [VID-KI/
TÁBLA] értékre történő állításával
(91. oldal).
Ha a TV/VCR 21 érintkezős
csatlakozóval rendelkezik
(EUROCONNECTOR)
A felvételek lejátszásához használjon 21
érintkezős csatlakozót (külön
megvásárolható).
TV/VCR
HU
49
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória
Ez a kategória lehetővé teszi az
adathordozón lévő felvételek
szerkesztését vagy nyomtatását,
valamint számítógépre történő
másolását megtekintés, szerkesztés vagy
eredeti DVD készítése céljából.
FOTÓMÁSOLÁS (DCRDVD410E/DVD810E)
A belső memóriába felvett állóképek
másolása „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára (57. oldal).
SZER
Az adathordozón található felvételek
szerkesztése (59. oldal).
LEJÁT.LIST.SZERK.
(EGYÉB) kategória
b Megjegyzések
• A szerkeszteni kívánt felvétel
adathordozóját a következők
megérintésével választhatja ki:
(HOME)
t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL]/
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (28. oldal).
Elemek listája
TÖRLÉS
Lejátszási listák készítése és
szerkesztése (60. oldal).
NYOMTATÁS
Állóképek nyomtatása a csatlakoztatott
PictBridge rendszerű nyomtatóval
(66. oldal).
USB CSATL.
A kamera számítógéphez vagy egyéb
készülékhez történő csatlakoztatása
USB-kábel segítségével (101. oldal).
Az adathordozón található felvételek
törlése (51. oldal).
FOTÓRÖGZÍTÉS (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
A felvett mozgóképből egy jelenet
állóképként történő rögzítése
(54. oldal).
VIDEÓMÁSOLÁS (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
A belső memóriába (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára (DCRDVD610E/DVD710E/DVD810E)
felvett mozgóképek másolása lemezre
(55. oldal).
HU
50
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Felvételek törlése
b Megjegyzések
• A kitörölt felvételek többé nem állíthatók
vissza.
z Tanácsok
• Egyszerre akár 100 felvétel is kijelölhető.
Mozgóképek törlése
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
elemeket.
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a törölni kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
• Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél
a [LEMEZ] beállítást választja (28. oldal),
akkor az Easy Handycam üzemmódban nem
fog tudni mozgóképeket törölni (34. oldal).
Először lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
3 Érintse meg a [
(EGYÉB) t
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Az összes mozgókép egyidejű
törlése
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
MIND TÖRLÉSE] elemet.
2 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
TÖRLÉS] elemet.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
TÖRLÉS] elemet.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű törlése
4 Érintse meg a törölni kívánt
mozgóképet.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Szerkesztés
b Megjegyzések
t [IGEN]
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
TÖRLÉS dát.szer.] elemet.
Előző/következő dátum
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
51
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Felvételek törlése (folytatás)
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Az utoljára felvett mozgókép
törlése
1 A 3. lépésben érintse meg az
[
UTOL.JEL.TÖRL.] elemet.
2 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
A legutóbb felvett mozgókép nem
törölhető:
– ha a kamerából kiveszi a lemezt
felvételkészítés után;
– ha kikapcsolja a kamerát
felvételkészítés után.
b Megjegyzések
• Mozgóképek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a mozgóképek törlődnek a
„Memory Stick PRO Duo” kártyáról.
• Ha a kitörölt mozgókép rajta van egy
lejátszási listán (60. oldal), akkor onnan is
törlődik.
• Nem törölhetők a mozgóképek a „Memory
Stick PRO Duo” kártyáról, ha más készülék
által védve vannak.
• Elképzelhető, hogy a fennmaradó
lemezkapacitás nem lesz elég további
felvételek készítésére akkor sem, ha letörli a
felesleges mozgóképeket a lemezről.
z Tanácsok
• Ha az adathordozóról az összes felvételt le
kívánja törölni, és vissza szeretné nyerni a
rögzítésre használható összes területet,
formázza meg az adathordozót (75. oldal).
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével törölheti.
Állóképek törlése
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a törölni kívánt állóképet
tartalmazza (28. oldal).
1 Érintse meg a következőket
(HOME) t
[TÖRLÉS].
(EGYÉB) t
2 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
elemet.
4 Érintse meg a törölni kívánt
állóképet.
HU
52
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
A kijelölt állóképet a
jelöli.
szimbólum
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Az összes állókép egyidejű
törlése
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett állóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
állóképek.
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
elemeket.
Szerkesztés
6 Amikor a [Kész.] üzenet
Előző/következő dátum
t [IGEN]
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
1 A 3. lépésben érintse meg a
[ MIND TÖRLÉSE] elemet.
2 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített állóképek
egyidejű törlése
1 A 3. lépésben érintse meg a
[ TÖRLÉS dát.szer.] elemet.
b Megjegyzések
• Nem törölhet állóképeket a „Memory Stick
PRO Duo” kártyáról, ha a mozgóképek más
készülék által védve vannak.
z Tanácsok
• Ha a belső memóriáról (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyáról az összes felvételt
törölni kívánja, és vissza szeretné nyerni a
rögzítésre használható összes területet,
formázza meg az adathordozót (75. oldal).
• Az állóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével törölheti.
HU
53
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Állókép rögzítése mozgóképből (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E)
A lejátszás során a mozgóképből
bármikor készíthet állóképet.
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a mozgóképet tartalmazza, és azt
az adathordozót, amelyre az állóképeket
menteni kívánja (28. oldal).
Ha az állóképeket [MEMORY STICK]
kártyára kívánja menteni, először
helyezze be a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát.
A választható adathordozók a kamera
típusától függnek. Lásd az alábbi
táblázatot.
Típus
Mozgókép
helye
DCRDVD410E
Állókép
helye
t
t
DCRDVD610E/
DVD710E
t
t
DCRDVD810E
t
t
t
t
t
2 Érintse meg azt a mozgóképet,
amelyet le kíván játszani, és
amelyből állóképet kíván
készíteni.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
3A
gomb megérintésével
szüneteltesse a lejátszást azon a
ponton, ahol az állóképet
rögzíteni kívánja.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Miután a
gombbal kijelölte a
rögzítés helyét, tovább pontosíthatja azt.
t
b Megjegyzések
• Áramforrásként javasoljuk a hálózati
tápegység használatát, hogy megelőzze az
áramellátás megszakadását a művelet
közben.
Vissza a kijelölt mozgókép
elejére.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[FOTÓRÖGZÍTÉS].
Megjelenik a [FOTÓRÖGZÍTÉS]
képernyő.
4 Érintse meg az
gombot.
Amíg a készülék rögzíti és tárolja az
állóképet a kiválasztott
adathordozón, a
szimbólum
látható a képernyőn.
HU
54
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Ha további állóképeket kíván
rögzíteni, érintse meg a
gombot,
és ismételje meg a műveletet a 2.
lépéstől.
A műveletet a
t
gombokkal fejezheti be.
b Megjegyzések
Mozgóképek másolása
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
A belső memórián (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy „Memory Stick PRO
Duo” (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E) kártyán tárolt
mozgóképeket átmásolhatja lemezre.
A kamerába először helyezzen be egy
lemezt.
A választható adathordozók a kamera
típusától függnek. Lásd az alábbi
táblázatot.
Típus
Forrás
DCRDVD410E
DCRDVD610E/
DVD710E
DCRDVD810E
Cél
t
Szerkesztés
• Biztosítson elegendő szabad helyet azon az
adathordozón, ahová az állóképeket
menteni szeretné.
• A készülék a létrehozott állóképek felvételi
időpontjaként a mozgókép felvételi
időpontját jelöli meg.
• Ha a mozgókép nem tartalmazza a felvétel
dátumát, az állóképek felvételi
időpontjaként a mozgóképből történő
rögzítés időpontját jelöli meg a készülék.
Felvételek
másolása
adathordozóra a
kamerán belül
t
t
t
b Megjegyzések
• Áramforrásként a hálózati tápegységet
használja, hogy megelőzze az áramellátás
megszakadását a művelet közben.
z Tanácsok
• A lemezre másolt mozgóképek
ellenőrzéséhez a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
művelet során válassza a [LEMEZ]
adathordozót (28. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[VIDEÓMÁSOLÁS].
Vagy nyomja meg a kamerán a
DUBBING gombot (DCRDVD410E/DVD810E).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
55
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Felvételek másolása adathordozóra a kamerán belül (folytatás)
Szabad lemezterület*
Megjelenik a [VIDEÓMÁSOLÁS]
képernyő.
* x: Használt
x (zöld): A választott mozgókép
mentésére fenntartva
s: Szabad terület
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
mozgóképet.
2 DCR-DVD810E:
Érintse meg azt az adathordozót,
amelyen a másolni kívánt
mozgókép található.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
5 Érintse meg az
elemeket.
DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E:
A 2. lépést nem kell elvégezni.
Folytassa a 3. lépéssel.
3 Érintse meg a [MÁSOL kivál.sz.]
elemet.
4 Érintse meg a másolni kívánt
mozgóképet.
t [IGEN]
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű másolása
1 A 3. lépésben érintse meg a
[MÁSOL dát.sz.] elemet.
HU
56
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
A még el nem mentett
mozgóképek biztonsági
mentése
1 A 3. lépésben érintse meg a
[BIZT.MÁSOLAT] elemet.
Előző/következő dátum
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
t [IGEN]
elemeket.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
A lejátszási listán található
összes mozgókép másolása
(60. oldal)
1 A 3. lépésben érintse meg a
[ MÁSOLJA MIND] elemet.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik [A lemez megtelt.]
üzenet a szükséges egyoldalú
lemezek számával együtt. Készítse
elő a lemezeket, és ismételje meg az
eljárást az 1. lépéstől.
b Megjegyzések
Szerkesztés
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
2 Érintse meg a [Biztonsági másolat
készítése olyan videókról,
amelyekről ilyen még nem készült.]
t [IGEN] elemeket.
• Ha a mozgóképek 2 vagy több lemezre
vannak elmentve, az egyes lemezek utolsó
filmjei automatikusan kettéosztódnak, hogy
az anyag kitöltse a lemez teljes kapacitását.
z Tanácsok
• A 3. lépésben a [BIZT.MÁSOLAT] t [A
bizt.másolat-készítés az első videótól
kezdődik. Az előzménylista kitörlődik.]
megnyomásával elmentheti az összes
mozgóképet, beleértve azokat is, amelyeket
már előzőleg elmentett. A kamera csak
akkor tartja számon a mozgóképek eddigi
mentéseit, ha a [BIZT.MÁSOLAT]
funkcióval mentette őket.
Állóképek másolása (DCRDVD410E/DVD810E)
A belső memóriában tárolt állóképeket
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára másolhatja.
Forrás
Cél
t
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
57
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Felvételek másolása adathordozóra a kamerán belül (folytatás)
A kamerába először helyezzen be egy
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Áramforrásként a hálózati tápegységet
használja, hogy megelőzze az áramellátás
megszakadását a művelet közben.
z Tanácsok
• A másolt állóképek ellenőrzéséhez a
[FOTÓHORD.BEÁLL.] művelet során
válassza a [MEMORY STICK]
adathordozót (28. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[FOTÓMÁSOLÁS].
Megjelenik a [FOTÓMÁSOLÁS]
képernyő.
4 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
5 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített állóképek
egyidejű másolása
1 A 2. lépésben érintse meg a
[MÁSOL d.sz.] elemet.
Előző/következő dátum
2 Érintse meg a [MÁSOL kivál.sz.]
elemet.
3 Érintse meg a másolni kívánt
állóképet.
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt állóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
állóképek.
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A kijelölt állóképet a
jelöli.
HU
szimbólum
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
állóképet.
3 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
58
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Mozgóképek szétosztása
5 Érintse meg az
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a szétosztani kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[SZER].
elemeket.
t [IGEN]
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
(EGYÉB) t
b Megjegyzések
2 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
mozgóképet.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
4 Érintse meg a
gombot azon
a ponton, ahol a mozgóképet szét
kívánja osztani.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópontot, tovább pontosíthatja annak
helyét.
Szerkesztés
3 Érintse meg a szétosztani kívánt
• A szétosztott mozgóképek többé nem
állíthatók vissza.
• Mozgóképek szétosztása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a „Memory Stick PRO Duo”
kártyán lévő mozgóképek szétosztása
folyamatban van.
• Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél
a [BELSŐ MEMÓRIA] (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a [MEMORY STICK]
memóriakártyát választja (28. oldal), és a
szétosztott eredeti mozgókép rajta van egy
lejátszási listán, a lejátszási listán található
mozgókép is szétosztásra kerül. Ha a
[VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél a
[LEMEZ] adathordozót választja (28. oldal),
a lejátszási listán található mozgókép nem
kerül szétosztásra.
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és azon pont között, ahol Ön
megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
z Tanácsok
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével oszthatja
szét.
• A kamerával rögzített felvételekre mint
„eredetik”-re tekintünk.
Vissza a kijelölt mozgókép elejére.
HU
59
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Lejátszási lista készítése
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A lejátszási lista a kijelölt mozgóképek
kis mintaképeiből álló lista. Az eredeti
jelenetek akkor sem módosulnak, ha a
lejátszási listán szereplő mozgóképeket
szerkeszti vagy törli.
Lejátszási lista létrehozása, lejátszása
vagy szerkesztése előtt válassza ki a
használni kívánt adathordozót
(28. oldal).
4 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
5 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
• A belső memóriában (DCR-DVD410E/
DVD810E) és a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő lejátszási listák
legfeljebb 99, a lemezen rögzített lejátszási
listák pedig legfeljebb 999 mozgóképet
képesek tárolni.
• A kamerával rögzített felvételekre mint
„eredetik”-re tekintünk.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [
HOZZÁADÁS]
elemet.
Az összes mozgókép felvétele a
lejátszási listára
1 A 2. lépésben érintse meg az
[
ADD MIND] elemet.
2 Érintse meg a [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű
hozzáadása
3 Érintse meg a lejátszási listára
felvenni kívánt mozgóképet.
.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
1 A 2. lépésben érintse meg a
[
HOZZÁAD d.sz.] elemet.
Előző/következő dátum
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
HU
60
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
Megjelennek a lejátszási listán
található mozgóképek.
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
• Mozgóképek hozzáadása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a mozgóképek listára való
felvétele folyamatban van a „Memory Stick
PRO Duo” kártyán.
• Állóképek nem vehetők fel lejátszási listára.
amelytől kezdve el kívánja indítani
a lejátszást.
A kamera lejátssza a lejátszási listán
található mozgóképeket – a
kiválasztott tételtől kezdve az
utolsóig –, majd ismét a lejátszási
lista képernyője jelenik meg.
Szerkesztés
b Megjegyzések
2 Érintse meg azt a mozgóképet,
A felesleges mozgóképek
kivétele a lejátszási listáról
z Tanácsok
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével veheti fel
lejátszási listára.
• A mellékelt programmal a lejátszási lista
változatlan formában lemezre másolható.
Lejátszási lista lejátszása
Lejátszási lista létrehozása, lejátszása
vagy szerkesztése előtt válassza ki a
használni kívánt adathordozót
(28. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [ KIVÉTEL] elemet.
Az összes mozgóképet a következők
megérintésével veheti ki a lejátszási
listáról: [ KIVESZ MIND] t
[IGEN] t [IGEN]. Amikor a [Kész.]
üzenet megjelenik, érintse meg az
gombot.
3 Érintse meg azt a mozgóképet,
amelyet ki kíván venni a lejátszási
listáról.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t
[LEJÁTSZÁSI LISTA].
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
61
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Lejátszási lista készítése (folytatás)
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
5A
/
gombokkal jelölje ki a
mozgókép új helyét.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
5 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
• Az eredeti mozgóképek akkor sem
törlődnek, ha a lejátszási listáról letörli őket.
Az elemek sorrendjének
módosítása a lejátszási listában
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg az [
elemet.
ÁTHELYEZÉS]
3 Érintse meg az áthelyezni kívánt
mozgóképet.
Az új helyet jelző vonal
6 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
7 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
• Ha több mozgóképet jelölt ki, akkor a
lejátszási listán elfoglalt sorrendjük szerint
kerülnek áthelyezésre.
Lejátszási listán található
mozgókép szétosztása
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t (EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
3 Érintse meg a szétosztani kívánt
mozgóképet.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg az
4 Érintse meg a
gombot azon a
ponton, ahol a mozgóképet szét
kívánja osztani.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
gombot.
HU
62
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópontot, tovább pontosíthatja annak
helyét.
Vissza a kijelölt mozgókép elejére.
5 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
b Megjegyzések
• Kis eltérés előfordulhat a tényleges
osztópont és azon pont között, ahol Ön
megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
Szerkesztés
6 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
• Az eredeti mozgóképek nem kerülnek
szétosztásra akkor sem, ha a játéklistán
szétosztja őket.
HU
63
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Mozgóképek másolása VCR- vagy DVD/
HDD-felvevőre
Készülék csatlakoztatása A/V átjátszókábellel
A kamerával lejátszott mozgóképek más felvevőkészülékre, például VCR- vagy DVD/
HDD-felvevőre is átmásolhatók. A készülékeket az alábbi módok egyike szerint
csatlakoztathatja egymáshoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (20. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülékek használati útmutatóját is.
b Megjegyzések
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, romolhat a kép minősége.
Berendezés
S VIDEO aljzat nélkül
Berendezés
S VIDEO aljzattal
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
: Kép/jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a kamerát a másik
készülék bemeneti aljzatához.
HU
(Fehér)
AUDIO
A/V
távcsatlakozó
B A/V átjátszókábel S VIDEO
csatlakozódugóval (külön
megvásárolható)
Ha a készüléket S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön
megvásárolható) segítségével az S
VIDEO aljzaton át csatlakoztatja
egy másik berendezéshez, akkor jobb
AUDIO
(Piros)
VCR- vagy DVD/HDD-felvevő
minőségű mozgóképet kap, mintha
A/V átjátszókábelt használna. Az S
VIDEO csatlakozóval rendelkező A/
V átjátszókábel (külön
megvásárolható) fehér és piros (bal/
jobb oldali hang) dugóját, valamint
az S VIDEO dugót (S VIDEO
csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, a
készülék nem bocsát ki hangot.
64
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
b Megjegyzések
• Ha nem szeretné, hogy a csatlakoztatott
készülék képernyőjén megjelenjenek a
szokásos kijelzések (pl. a számláló), akkor
érintse meg a következőket:
(HOME)
t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [KIMENETI
BEÁLL.] t [MEGJEL.HELYE] t [LCD
TÁBLA] (ez a gyári beállítás) (91. oldal).
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket
a képernyőn (88. oldal).
• Ha a kamerát mono készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a vörös (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugót pedig az audiobemenetbe.
2 Válassza ki azt az adathordozót,
amely a másolni kívánt mozgóképet
tartalmazza (28. oldal).
3 Nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
A megjelenítő eszköznek
megfelelően állítsa be a [TV
TÍPUSA] értékét (48. oldal).
A kamerát a felvevőkészülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
6 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevőkészüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevőkészülék
használati útmutatójában találhatók.
7 Amikor befejeződött a másolás,
állítsa le a kamerát és a
felvevőkészüléket.
Készülék csatlakoztatása
USB-kábellel
Szerkesztés
1 Kapcsolja be a kamerát.
ellátott A/V átjátszókábellel
(külön megvásárolható) 2.
Ha USB-kapcsolaton keresztül
mozgóképek másolására alkalmas
DVD-írót vagy más eszközt csatlakoztat
a kamerához, a mozgóképeket
minőségromlás nélkül másolhatja át.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse (21.
oldal). Olvassa el a csatlakoztatott
készülékek használati útmutatóját is.
4 A felvevő készülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevő készüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa be
úgy, hogy fogadja a kameráról
érkező jeleket.
5 Csatlakoztassa a kamerát a
felvevőkészülékhez (VCR- vagy
DVD/HDD-felvevő) az A/V
átjátszókábellel (mellékelve) 1
vagy S VIDEO csatlakozóval
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
65
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Mozgóképek másolása VCR- vagy
DVD/HDD-felvevőre (folytatás)
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
jelzésű aljzatát a DVD-íróhoz vagy
más eszközhöz a mellékelt USBkábel segítségével (134. oldal).
Az LCD-táblán megjelenik az [USBS KIVÁL.] képernyő.
3 Érintse meg azt az adathordozót,
amelyen a másolni kívánt
mozgókép található.
4 Indítsa el a csatlakoztatott
Állóképek
nyomtatása
(PictBridge
rendszerű
nyomtatóval)
PictBridge rendszerű nyomtató
segítségével az állóképeket úgy is
kinyomtathatja, hogy a kamerát nem
csatlakoztatja számítógéphez.
Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet, hogy a fali aljzatból kapja
az áramot (20. oldal).
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a nyomtatni kívánt állóképet
tartalmazza (28. oldal).
Kapcsolja be a nyomtatót is.
Ha „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán található állóképeket
kíván nyomtatni, helyezze a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát a
kamerába.
készülékre történő felvételt.
További részletek a csatlakoztatott
készülék használati útmutatójában
találhatók.
5 Miután a másolás befejeződött,
érintse meg a [VÉG] t [IGEN]
elemeket, és húzza ki az USBkábelt.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
jelzésű aljzatát a nyomtatóhoz a
mellékelt USB-kábel segítségével
(134. oldal).
Az LCD-táblán megjelenik az [USBS KIVÁL.] képernyő.
3 Érintse meg a [NYOMTATÁS]
elemet.
Amikor létrejött a kapcsolat, a
képernyőn megjelenik a
(PictBridge-kapcsolat) szimbólum.
HU
66
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
6 Érintse meg a [VHAJT] t [IGEN]
elemeket.
7 Amikor a [Kész.] üzenet
4 Érintse meg a nyomtatni kívánt
állóképet.
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Ismét megjelenik a képernyő, ahol az
állóképek kiválasztása végezhető el.
A nyomtatás befejezése
A kijelölt állóképet a
jelöli.
szimbólum
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
(OPTION)
elemet, állítsa be az alábbi
értékeket, majd érintse meg az
gombot.
[PÉLDÁNYSZÁM]: Állítsa be a
kinyomtatandó állókép
példányszámát. Példányszámként
legfeljebb 20 adható meg.
[DÁTUM/IDŐ]: Válassza a
[DÁTUM], [NAP&IDŐ] vagy [KI]
(nem nyomtatódik ki a dátum/idő)
értéket.
[MÉRET]: Adja meg a papírméretet.
Ha nem változtatja meg a beállított
értékeket, folytassa a 6. lépéssel.
b Megjegyzések
• Csak a PictBridge-kompatibilis nyomtatók
esetében garantálhatjuk a nyomtatás sikerét.
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
kísérelje meg az alábbiakat. Lehet, hogy
ezek a műveletek nem hajthatóak végre
megfelelően.
– Ne működtesse a POWER kapcsolót.
– Ne nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
– Ne húzza ki az USB-kábelt a kamerából
vagy a nyomtatóból.
– Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USBkábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Csak olyan papírméretet választhat, amelyet
a nyomtató használni tud.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy az állóképek felső, alsó, jobb vagy bal
oldali széle nyomtatáskor lemarad. Ha 16:9es (széles) üzemmódban rögzített állóképet
nyomtat, előfordulhat, hogy a kép jobb és
bal széle nem kerül rá a nyomatra.
• Egyes nyomtatókkal a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
Szerkesztés
Az állóképek INDEX képernyőjén
érintse meg az
elemet.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
67
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\07ADV1.fm
Állóképek nyomtatása (PictBridge rendszerű nyomtatóval)
(folytatás)
• Előfordulhat, hogy a következőket nem
fogja tudni kinyomtatni:
– számítógéppel szerkesztett állóképek,
– más készülékkel felvett állóképek,
– 4 MB-os vagy nagyobb állóképek,
– olyan állóképek, amelyek pontban
kifejezett mérete nagyobb, mint 3 680 ×
2 760.
z Tanácsok
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készülék típusától és gyártójától.
• Az állóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével nyomtathatja
ki.
HU
68
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Adathordozók használata
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
E kategória segítségével az
adathordozókat különféle célokra
használhatja.
LEMEZKIV.SEGÉDL.
A kamera tanácsot ad a céljainak
leginkább megfelelő lemez
kiválasztásához (78. oldal).
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
A belső memórián (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a „Memory Stick PRO
Duo” kártyán található képi
adatbázisfájl kijavítása (79. oldal).
Elemek listája
VIDEÓHORD.BEÁLL
FOTÓHORD.BEÁLL. (DCRDVD410E/DVD810E)
Adathordozó kiválasztása állóképek
számára (28. oldal).
LEZÁRÁS
Lemezek más készülékeken történő
lejátszásának engedélyezése a lemezek
lezárása által (70. oldal).
Adathordozók használata
Adathordozó kiválasztása mozgóképek
számára (28. oldal).
HORDOZÓ ADATAI
Az adathordozóra vonatkozó
információk – például a felvételi idő –
megjelenítése (74. oldal).
HORDOZÓ FORMÁZ
Adathordozó formázása és a szabad
hely visszaállítása (75. oldal).
FELOLDÁS
Lemez lezárásának megszüntetése és
további felvételek rögzítése (77. oldal).
HU
69
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Kompatibilis lemez készítése más
készülékeken történő lejátszáshoz
(lezárás)
A felvételeket tartalmazó lemez a lezárás által lejátszhatóvá válik más készülékeken és
a számítógép DVD-meghajtóján.
A lezárás végrehajtása előtt kiválaszthatja a mozgóképek listáját megjelenítő DVDmenü stílusát (72. oldal).
A lemez típusától függ, hogy a lezárásra szükség van-e.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Lezárás szükséges.
• DVD+RW: Lezárás nem szükséges, a következő eseteket kivéve:
1 DVD-menü készítése
2 Lejátszás számítógép DVD-meghajtóján
3 Ha lemez teljes felvételi ideje rövid (kevesebb, mint 5 perc HQ üzemmódban, 8 perc
SP üzemmódban vagy 15 perc LP üzemmódban)
b Megjegyzések
• Nem garantáljuk, hogy mindegyik készüléken működni fog a lejátszás.
• DVD-RW (VR üzemmód) lemezek esetén nem készíthető DVD-menü.
A műveletek sorrendje
Lemez lejátszása más készüléken első ízben (72.oldal)
Lejátszás más
készüléken
Lezárás
Végezze el a
szükséges
beállításokat a DVDmenühöz.
1, 2 vagy
3 esetén
HU
70
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Mozgóképek hozzáadása lezárt lemezhez (77.oldal)
Mozgóképek nem adhatók
hozzá.
Folytassa a
felvételek
készítését
A lemez lezárásának feloldása.
Mozgóképek hozzáadása a szokásos módon.
Ha már elkészült a DVD-menü, egy üzenet
megerősítést kér, hogy kíván-e új
mozgóképeket hozzáadni.
b Megjegyzések
Lemez lejátszása más készülékeken mozgóképek hozzáadása
után (72.oldal)
Lejátszás más
készüléken
Lezárás
Csak az 1 esetén
Adathordozók használata
• Easy Handycam üzemmódban (34. oldal) DVD-RW vagy DVD+RW lemezre sem rögzíthet
további mozgóképeket, ha lezárta azt. Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
Végezze el a
szükséges
beállításokat a DVDmenühöz.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
71
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Kompatibilis lemez készítése más készülékeken történő
lejátszáshoz (lezárás) (folytatás)
Lemez lezárása
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
b Megjegyzések
elemeket.
• A lemezek lezárása egy perctől több óráig is
eltarthat. Minél kisebb a lemezre felvett
anyag mennyisége, annál tovább tart a lemez
lezárása.
Kezdetét veszi a lezárás.
6 Ha a lezárás befejeződött, érintse
meg az
gombot.
1 Helyezze a kamerát egy stabil
helyre, majd csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a kamerán
lévő DC IN aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Helyezze be a lezárni kívánt
lemezt.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [LEZÁRÁS].
b Megjegyzések
• Ha kétoldalas lemezt zár le, akkor mindkét
oldalt külön le kell zárnia.
• A lezárás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
Ha le kell csatlakoztatnia a hálózati
tápegységet, győződjön meg róla, hogy
kamera főkapcsolója ki van kapcsolva, és
csak akkor csatlakoztassa le a hálózati
tápegységet, ha a
(Mozgókép) és az
(Állókép) kijelző kialudt. A lezárás a
hálózati tápegység ismételt csatlakoztatása
és a kamera bekapcsolása után újraindul.
z Tanácsok
• Ha DVD-menüt készít és lezárja a lemezt, a
DVD-menü a lemez lezárása folyamán
megjelenik néhány másodpercre.
• A lemez lezárása után a lemezkijelző alatt a
„
” szimbólum jelenik meg, pl. DVDRW (VIDEO üzemmód) esetében „
”.
A DVD-menüstílus kiválasztása
A DVD-menüstílus kiválasztásához
érintse meg a
(OPTION) t
[DVD-MENÜ] elemeket (72. oldal).
Ha az [1.FAJTA] stílussal kívánja a
lemezt lezárni (alapértelmezett
beállítás), folytassa a 5. lépéssel.
1 A 4. lépésben érintse meg a
(OPTION) t [DVD-MENÜ]
elemeket.
2 A 4 minta közül válassza ki a kívánt
stílust a
/
gombokkal.
HU
72
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Lemez lejátszása
más készülékeken
Ha nem kíván DVD-menüt
készíteni, válassza a [NINCSMENÜ]
lehetőséget.
3 Érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban (34. oldal) a
DVD-menü stílusa mindig [1.FAJTA].
• A DVD-RW (VR üzemmód) lemezekhez
nem készíthető DVD-menü.
Lemez lejátszása más
készülékeken
A lemezek lezárásával (70. oldal)
lehetősége nyílik arra, hogy a kamerával
felvett mozgóképeket más DVD
készülékeken megtekintse. Azt azonban
nem garantálhatjuk, hogy a lejátszás
mindegyik készüléken hibátlanul fog
működni.
A DVD+RW lemezek lezárás nélkül is
lejátszhatók más készülékeken.
b Megjegyzések
z Tanácsok
• A feliratok kezelésére alkalmas készülékek
a feliratok szokásos helyén képesek
megjeleníteni a dátumot és az időt
(85. oldal). Olvassa el a készülék használati
útmutatóját.
• Ha készített DVD-menüt (72. oldal), a
kívánt jelenetet kiválaszthatja onnan.
Adathordozók használata
• Ne használjon 8 cm-es CD-illesztőt 8 cm-es
DVD-lemezekhez, mivel ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Győződjön meg róla, hogy a függőlegesen
telepített készülék olyan helyzetben van,
hogy a lemez vízszintesen behelyezhető.
• Bizonyos készülékeken egyes lemezek nem
játszhatók le, a mozgóképek a jelenetek
között egy pillanatra lefagyhatnak, illetve
előfordulhat, hogy néhány funkció nem
használható.
Lemez lejátszása
számítógépen
Ha a kamerával felvett lemezt lezárja
(70. oldal), a lemezt lejátszhatja olyan
számítógépen, amelyre DVDfelvételeket lejátszó alkalmazás van
telepítve.
b Megjegyzések
• A DVD+RW lemezeket is meg kell
formázni (70. oldal). Ellenkező esetben hiba
merülhet fel.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
73
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Lemez lejátszása más készülékeken
(folytatás)
• Győződjön meg róla, hogy a számítógép
DVD-meghajtója képes 8 cm-es DVDlemezek lejátszására.
• Ne használjon 8 cm-es CD-illesztőt 8 cm-es
DVD-lemezekhez, mivel ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Előfordulhat, hogy egyes számítógépeken
nem lehet lejátszani a lemezt, vagy a
lejátszás nem lesz folyamatos.
• A lemezen tárolt mozgóképeket nem lehet
közvetlenül a számítógépre másolni lejátszás
vagy szerkesztés céljából.
z Tanácsok
• A műveletek és eljárások részleteit illetően
lásd a „PMB Guide” útmutatót a mellékelt
CD-ROM lemezen (101. oldal).
Az adathordozó
adatainak
ellenőrzése
A [VIDEÓHORD.BEÁLL] funkcióval
(28. oldal) leellenőrizheti, hogy az
adathordozón mennyi felvételi idő és
szabad hely áll rendelkezésre.
Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ ADATAI].
További információkat a
megnyomásával ellenőrizhet le.
A képernyőt a megérintésével
kapcsolhatja ki
.
A lemez kötetcímkéje
A lemez első használatának a dátumát
jelzi.
<pl.>
Ha a lemezt 2008. január 1.-én, 0:00-kor vette
használatba:
2008_01_01_00H00M_AM
Kötetcímke
b Megjegyzések
• A belső memória (DCR-DVD410E/
DVD810E) és a „Memory Stick PRO Duo”
kapacitásának számításánál 1 MB =
1 048 576 bájt. Az 1 MB-nál kisebb törtrész
nem jelenik meg az adathordozó
kapacitásának megjelenítésekor. A
rendelkezésre álló, illetve a foglalt terület
mennyisége ezért a valóságnál valamivel
kisebbnek tűnik.
• Mivel az adathordozó egy képi adatbázisfájl
számára is foglal területet, a foglalt
lemezterület még a [HORDOZÓ
FORMÁZ] művelet végrehajtása után se
lesz 0 MB (75. oldal).
z Tanácsok
z Tanácsok
• A lemezeken tárolt mozgóképek a
következő mappákban tárolódnak:
– DVD-RW (VR üzemmód)
DVD_RTAV mappa
– Egyéb lemezek és üzemmódok
VIDEO_TS mappa
• Csak a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel
kiválasztott adathordozó adatai jelennek
meg. Szükség esetén válasszon másik
adathordozót (28. oldal).
HU
74
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Az adathordozó formázása
A formázás során a készülék törli az
összes felvételt, és visszaállítja az
adathordozót az eredeti, üres
állapotába.
A fontos felvételek elvesztésének
elkerülése érdekében mentse el őket
másik adathordozóra (55. és 64. oldal) a
[HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
végrehajtása előtt.
A belső memória (DCRDVD410E/DVD810E) és a
„Memory Stick PRO Duo”
formázása
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
1 Csatlakoztassa a hálózati
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Ha „Memory Stick PRO Duo”
kártyát kíván formázni, helyezze a
kamerába a formázni kívánt
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ] t
[BELSŐ MEMÓRIA] (DCRDVD410E/DVD810E) vagy
[MEMORY STICK].
b Megjegyzések
• A formázás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• Még azok a felvételek is törlődnek,
amelyeket más készülékkel látott el véletlen
törlés elleni védelemmel.
• Amikor a képernyőn a [Folyamatban…]
üzenet látható, ne kísérelje meg az
alábbiakat:
– Ne kezelje a POWER kapcsolót és a
gombokat,
– Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából a „Memory
Stick PRO Duo” formázása közben.
Adathordozók használata
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
A lemez formázása
A DVD-R/DVD+R DL lemezek nem
formázhatók. Használjon új lemezt.
Lezárt lemez formázása esetén
• A DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemez visszaáll lezáratlan állapotba. A
lemezt újra le kell zárni, mielőtt
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
75
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
Az adathordozó formázása (folytatás)
tartalmát megtekinthetné másik
készüléken.
• Lezárt DVD-RW (VR üzemmód)/
DVD+RW lemez formázása esetén az
összes mozgókép törlődik. A
képernyőn a formázás után is
megjelenik a
vagy a
szimbólum. A lemezt nem kell ismét
megformázni, mielőtt másik
készüléken lejátszaná.*
* Ha DVD+RW lemezen kíván DVD-menüt
készíteni, zárja le újra a lemezt (72. oldal).
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Helyezze a kamerába a
megformázni kívánt lemezt.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• A formázás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• Ha kétoldalas lemezt használ, akkor
mindkét oldalt külön formáznia kell. Az
egyes oldalakat különböző formátumúra is
formázhatja.
• DVD+RW lemez esetén a mozgókép
méretarányát nem változtathatja meg
utólag. Ha módosítani szeretné a kép
méretarányát, formázza újra a lemezt.
• Másik készülék által védett lemez nem
formázható. Szüntesse meg a védelmet az
illető készüléken, és azután formázza meg a
lemezt.
z Tanácsok
• Ha Easy Handycam működésmódban
(34. oldal) formáz DVD-RW lemezt, csak a
VIDEO felvételi formátum használható.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ] t
[LEMEZ].
x DVD-RW
Válassza ki a [VIDEO] vagy a [VR]
(12. oldal) felvételi formátumot,
gombot.
majd érintse meg az
x DVD+RW
Válassza ki a mozgókép [16:9
SZÉLES] vagy [4:3]
képméretarányát, majd érintse meg
az
gombot.
5 Érintse meg az [IGEN] elemet.
HU
76
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
További mozgóképek felvétele lezárás
után
6 Amikor a [Kész.] üzenet
Ha rendelkezésre áll szabad hely,
további mozgóképeket vehet fel a lezárt
DVD-RW (VIDEO üzemmód)/
DVD+RW lemezre a következő lépések
végrehajtása után.
Lezárt DVD-RW (VR üzemmód)
lemezre további műveletek végrehajtása
nélkül is folytathatja a mozgóképek
felvételét.
b Megjegyzések
• Lezárt DVD-R/DVD+R DL lemezre nem
vehet fel további mozgóképeket.
Használjon új lemezt.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Helyezze a kamerába a lezárt
lemezt.
DVD+RW lemez használata
esetén
Ha a lezárás során készített DVDmenüt (72. oldal), a további
mozgóképek felvétele előtt a következő
lépéseket kell végrehajtania.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 A POWER kapcsoló elfordításával
kapcsolja be a
kijelzőt.
(Mozgókép)
3 Helyezze a kamerába a lezárt
Adathordozók használata
DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemez használata esetén
(lezárás feloldása)
megjelenik, érintse meg az
gombot.
lemezt.
A megjelenő üzenet annak
megerősítését kéri, hogy valóban
kíván-e további mozgóképeket
felvenni.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [FELOLDÁS].
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
4 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
77
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
További mozgóképek felvétele
lezárás után (folytatás)
5 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• A művelet folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• A lezárás során készített DVD-menü
törlődik.
• Kétoldalas lemez esetében ezeket a
műveleteket mindkét oldallal végre kell
hajtani.
A megfelelő lemez
kiválasztása
(LEMEZKIV.SEGÉDL.)
A képernyőn válassza ki az Önnek
leginkább megfelelő lehetőséget, és a
rendszer megjeleníti a célra
legalkalmasabb típusú lemezt.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [LEMEZKIV.SEGÉDL.].
2 Érintse meg a kívánt lehetőséget
a képernyőn.
Ha behelyezi a
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] által
javasolt lemezt, megformázhatja az
Ön által megjelölt beállításokkal
(75. oldal).
HU
78
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
A képi adatbázisfájl javítása
4 Amikor a [Kész.] üzenet
Ez a funkció leellenőrzi a képi
adatbázisfájlt és a belső memóriában
(DCR-DVD410E/DVD810E) lévő
mozgóképek és állóképek, vagy a
„Memory Stick PRO Duo” kártyán lévő
mozgóképek egységességét, és kijavítja
az esetleges problémákat.
1 Érintse meg a következőket:
b Megjegyzések
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek, rázkódásnak
a művelet közben.
• Ne húzza ki a kamerából a hálózati
tápegységet és ne vegye le az akkumulátort.
• Amíg a „Memory Stick PRO Duo” kártyán
lévő képi adatbázisfájl javítása folyamatban
van, ne vegye ki a „Memory Stick PRO
Duo” kártyát.
• A belső memória (DCR-DVD410E/
DVD810E) és a „Memory Stick PRO Duo”
javítása külön művelettel történik.
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Adathordozók használata
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [KÉPKEZ.FÁJL JAV.] t
[BELSŐ MEMÓRIA] (DCRDVD410E/DVD810E) vagy
[MEMORY STICK].
megjelenik, érintse meg az
gombot.
A kamera ellenőrzi a képi
adatbázisfájlt.
Ha a készülék nem talált egyezési
problémát, érintse meg az
elemet a művelet befejezéséhez.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
HU
79
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\08ADV2.fm
A belső memórián található adatok
visszaállításának megelőzése (DCRDVD410E/DVD810E)
[ ÜRES] funkció segítségével
értelmezhetetlen adatokat írhat a belső
memóriára. Ily módon az eredeti adatok
visszaállítása sokkal nehezebbé válhat.
Ha eladja vagy másnak adja a kamerát,
azt ajánljuk, hogy előtte végezze el az
[ ÜRES] műveletet.
b Megjegyzések
• Az [
ÜRES] művelet végrehajtásával
minden felvétel törlődik. A fontos felvételek
elvesztésének elkerülése érdekében mentse
el őket másik adathordozóra (55. és
64. oldal) az [
ÜRES] művelet
végrehajtása előtt.
• Az [
ÜRES] művelet nem végezhető el,
ha a hálózati tápegység dugóját nem
csatlakoztatja a fali csatlakozóaljzathoz.
• Húzza ki az összes kábelt a hálózati
tápegységen kívül.
• Ne tegye ki a kamerát rázkódásnak vagy
ütésnek, amíg az [
ÜRES] műveletet
végzi.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ] t
[BELSŐ MEMÓRIA].
4 Nyomja meg és tartsa lenyomva a
. (BACK LIGHT) gombot
(134. oldal).
Megjelenik a képernyő, ahol az
[ ÜRES] műveletet
végrehajthatja.
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Ha megszakítja az [
ÜRES] műveletet,
amíg a [Folyamatban…] felirat a képernyőn
látható, ne feledje a műveletet befejezni az
[
ÜRES] újbóli végrehajtásával, mielőtt a
kamerát újra használatba venné.
Megjelenik a belső memória formázó
ablaka.
HU
80
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
A kamera testreszabása
Mire használható a HOME MENU menü
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
A HOME MENU használata
3 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
1 Kapcsolja be a kamerát, majd
nyomja meg a
gombot.
(HOME)
(HOME)
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
(HOME)
5 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
A kamera testreszabása
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
(BEÁLLÍTÁSOK) elemet.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
81
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Mire használható a HOME MENU menü
kategóriája? (folytatás)
(BEÁLLÍTÁSOK)
HANG/KÉP-BEÁLL.*4 (89. oldal)
A
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategória tételei
VIDEÓBEÁLL. (83. oldal)
Tétel
Oldal
HANGERŐ*2
89
HANGJELZÉS*2
89
Tétel
Oldal
FELV.MÓD
LCD-FÉNYERŐ
89
83
HANGZÁSMÓD*1
LCD-HÁTTÉR
90
83
NIGHTSHOT FÉNY
LCD SZÍNE
90
83
SZÉLESVÁSZNÚ
KER.H.VILÁG.
90
83
DIGIT.ZOOM
84
STEADYSHOT
84
Tétel
Oldal
AUT.KIS ZÁRSEB.
84
TV TÍPUSA
91
VEZETŐKERET
84
MEGJEL.HELYE
91
MARAD.BEÁLL.
DÁTUMFELIRAT
INDEX BEÁLL.*2
85
85
85
FÉNYKÉPBEÁLL. (86. oldal)
Tétel
Oldal
KÉPMÉRET*2
86
KIMENETI BEÁLL. (91. oldal)
ÓRA/
NYELV ÁL. (91. oldal)
Tétel
Oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS*2
24
ZÓNABEÁLL.
91
NYÁRI IDŐ
91
NYELV BEÁLL.*2
91
FÁJLSZÁM
87
NIGHTSHOT FÉNY
83
VEZETŐKERET
84
Tétel
Oldal
VAKUS MÓD*2*3
87
DEMÓ MÓD
92
VAKUFÉNY*3
87
KALIBRÁLÁS
127
PIROS SZEM*3
87
AUTO.KIKAPCS
92
GYORS BE KÉSZENL
92
TÁVIRÁNYÍTÓ*3
92
MEGTEK.BEÁLL. (88. oldal)
Tétel
Oldal
ADATKÓD
88
MEGJELENÍT
89
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (92. oldal)
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Ezek a tételek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (34. oldal).
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [HANGBEÁLLÍTÁS] az Easy Handycam
üzemmódban (34. oldal)
HU
82
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
VIDEÓBEÁLL.
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
tételek)
• Az egyes adathordozók esetén különböző
felvételi üzemmódot állíthat be (28. oldal).
HANGZÁSMÓD
(DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
(OPTION MENU) t 93. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
Mozgóképek esetén 3 különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
HQ (
)
Kiváló minőségben történik a kép
rögzítése.
(9M (HQ))
B SP (
)
A szokásos minőségben történik a kép
rögzítése.
(6M (SP))
LP (
B 5.1ch TÉRHATÁSÚ (
)
5.1 csatornás térhatású hang rögzítése.
2ch SZTEREÓ (
)
Sztereo hang rögzítése.
NIGHTSHOT FÉNY
Ha a NightShot plus (41. oldal) vagy a
[S. NIGHTSHOT PLS] (99. oldal)
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha beállítja a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó
[NIGHTSHOT FÉNY] funkciót. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (136. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• A [NIGHTSHOT FÉNY] fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet.
A kamera testreszabása
FELV.MÓD (Felvételi
üzemmód)
Kiválaszthatja a hangfelvétel
formátumát.
SZÉLESVÁSZNÚ
)
Növeli a felvételi időt (hosszan játszó).
(3M (LP))
b Megjegyzések
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
előfordulhat, hogy a jelenetek rosszabb
minőségűek lesznek, illetve lejátszáskor a
gyorsan mozgó tárgyak elmosódnak.
z Tanácsok
• Az egyes rögzítési módok várható rögzítési
idejét illetően lásd: 13. és 33. oldalon.
Felvételek rögzítése során beállíthatja a
szélesség-magasság arányt a
csatlakoztatott TV-készüléknek
megfelelően. Olvassa el a TV-készülék
használati útmutatóját is.
B 16:9 SZÉLES
Felvételek rögzítése oly módon, hogy a
16:9-es TV-készülék képernyőjét
teljesen kitöltsék.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
83
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
VIDEÓBEÁLL. (folytatás)
4:3 (
)
50×
Felvételek rögzítése oly módon, hogy a
4:3-as TV-készülék képernyőjét
teljesen kitöltsék.
b Megjegyzések
• A [TV TÍPUSA] tételt a lejátszás céljából
csatlakoztatott TV-készüléknek megfelelően
állítsa be (48. oldal).
DIGIT.ZOOM
Ha az optikai zoomnál nagyobb nagyítást
szeretne elérni, akkor kiválaszthatja a
maximális nagyítási mértéket. Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási tartomány
akkor jelenik meg, amikor használni kezdi a
zoom gombot.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B KI
Optikailag legfeljebb 40 ×-es mértékben
lehet zoomolni.
80×
Optikailag legfeljebb 40 ×-es, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
80 ×-os mértékben lehet zoomolni.
2000×
Optikailag legfeljebb 40 ×-es, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
2 000 ×-es mértékben lehet zoomolni.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B KI
Optikailag legfeljebb 25 ×-ös, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
50 ×-es mértékben lehet zoomolni.
2000×
Optikailag legfeljebb 25 ×-ös, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
2 000 ×-es mértékben lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását. Ha állványt (külön
megvásárolható) használ, a természetes
felvétel érdekében a [STEADYSHOT]
beállítást állítsa [KI] ( ) értékre
(kapcsolja ki a funkciót). Az
alapértelmezett beállítás [BE].
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség)
Ha sötétben készít felvételt, a
zársebesség automatikusan 1/25
másodpercre csökken. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és a
[VEZETŐKERET] beállítást [BE]
értékre állítva ellenőrizheti, hogy a
tárgyak a képen vízszintesek vagy
függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A keret
eltüntetéséhez nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot. Az
alapértelmezett beállítás [KI].
z Tanácsok
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
Optikailag legfeljebb 25 ×-ös mértékben
lehet zoomolni.
HU
84
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
MARAD.BEÁLL.
B BE
Az adathordozón lévő szabad terület
kijelzője mindig látható.
AUTO.
INDEX BEÁLL.
A kamera automatikusan felismeri az
arcokat mozgókép felvétele közben. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
Arc-ikonok és jelentésük
: Ez az ikon jelenik meg, ha a beállítás
[BE].
: Ez az ikon villog, ha a kamera
felismer egy arcot. Az ikon villogása
abbamarad, mikor az arc bekerült az
Arcindex elemei közé.
: Ez az ikon jelenik meg, ha az arc
nem vehető fel az Arcindex elemei közé.
A jelenetek Arcindex segítségével
történő lejátszását illetően lásd: 45.
oldalon.
b Megjegyzések
• A mozgóképekben felismerhető arcok
száma korlátozott.
b Megjegyzések
• Ha már csak kevesebb, mint 5 percnyi
mozgókép vehető fel, a kijelzés
folyamatosan látható a képernyőn.
DÁTUMFELIRAT
Ha a lemezt feliratok kezelésére
alkalmas készüléken játssza le,
megjelenítheti a felvétel dátumát és
időpontját. Az alapértelmezett beállítás
[BE].
Olvassa el a lejátszó készülék használati
útmutatóját is.
A kamera testreszabása
A mozgóképek számára fennmaradt
felvételi idő megjelenítése mintegy
8 másodpercig az alábbi helyzetekben.
– Amikor a kamera felismeri az
adathordozó szabad kapacitását a
POWER kapcsoló
(Mozgókép)
helyzetbe állítása mellett.
– Amikor a POWER kapcsoló
(Mozgókép) állása mellett a DISP/
BATT INFO gombot megnyomva
bekapcsolja a kijelzések
megjelenítését a képernyőn.
– Amikor a HOME MENU menüben
bekapcsolja a mozgóképfelvevő
üzemmódot.
S
b Megjegyzések
• A [DÁTUMFELIRAT] beállítást nem
választhatja a belső memória (DCRDVD410E/DVD810E) vagy „Memory Stick
PRO Duo” kártya használata esetén.
HU
85
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
A belső memóriába felvehető
állóképek száma (DCRDVD410E/DVD810E)
A belső memóriába legfeljebb 9 999
állóképet vehet fel. A felvehető
állóképek száma a felvételi
körülményektől függ.
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A „Memory Stick PRO Duo”
kártyára felvehető állóképek
száma (megközelítőleg)
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
(OPTION MENU) t 93. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
KÉPMÉRET
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0,3M) (
640 × 480)
Tiszta állóképek rögzítése 4:3
képarányban.
640 × 360)
0,2M (
Tiszta állóképek rögzítése 16:9 (széles)
képarányban.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1,0M (
1152 × 864)
Tiszta állóképek rögzítése 4:3
képarányban.
1152 × 648)
0,7M (
1,0M
1152 × 864
VGA (0,3M)
640 × 480
880
1800
3700
7200
14500
2800
5800
11500
23000
47000
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
b Megjegyzések
• A táblázatban szereplő számok a Sony
Corporation által gyártott „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyákra vonatkoznak.
A felvehető állóképek száma a felvételi
körülményektől vagy a „Memory Stick”
típusától függ.
z Tanácsok
• Állóképek rögzítéséhez 256 MB-os vagy
annál kisebb kapacitású „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát is használhat.
• A táblázatban feltüntetett számok a
kamerával felvehető legnagyobb méretű
állóképek számát jelzik.
A rögzíthető felvételek aktuális számát a
képernyőn ellenőrizheti az állóképek
felvétele közben (139. oldal).
Tiszta állóképek rögzítése 16:9 (széles)
képarányban.
VGA (0,3M) (
640 × 480)
A lehető legtöbb állókép rögzítése 4:3
képarányban.
HU
86
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
FÁJLSZÁM (Fájl
sorszáma)
B FOLYTATVA
A fájlokhoz egymást követő számok
hozzárendelése. Akkor is működik, ha
kicseréli a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
ELÖLRŐL
VAKUFÉNY (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(külön megvásárolható) használ.
ERŐSEBB(
)
A vaku fényerejének növelése.
Az egyes „Memory Stick PRO Duo”
kártyákhoz egyéni fájlszámok
hozzárendelése.
NIGHTSHOT FÉNY
Lásd: 83. oldalon.
VEZETŐKERET
Lásd: 84. oldalon.
B NORMÁL( )
GYENGÉBB(
)
A vaku fényerejének csökkentése.
PIROS SZEM
(Vörösszemcsökkentés) (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
AUTO.
b Megjegyzések
Automatikusan villan.
• Az eltérő egyéni reakciók és egyéb
körülmények következtében előfordulhat,
hogy a vörös szemet kiküszöbölő funkció
nem a kívánt eredményt adja.
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(külön megvásárolható) használ.
B BE ( )
b Megjegyzések
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy
a hőtől elszíneződött.
• Ha világos helyen, például egy ellenfényben
álló tárgyról készít felvételt vakuval, a vaku
nem biztos, hogy hatásos lesz.
A kamera testreszabása
Minden alkalommal villan.
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
kamerához egy hozzá illő külső vakut
(külön megvásárolható) használ
állóképek készítése során. Ha a
[VAKUS MÓD] (87. oldal) tételt
[AUTO.] vagy [BE] értékre állítja,
amikor a [PIROS SZEM] beállítása
[BE], a képernyőn a
szimbólum
jelenik meg. Ha a felvételkészítés előtt a
vaku elővillan, a piros szem elkerülhető.
VAKUS MÓD (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
HU
87
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
MEGTEK.BEÁLL.
(A megjelenítés testreszabására
vonatkozó elemek)
KAMERAADATOK
Mozgókép
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
Állókép
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
(OPTION MENU) t 93. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
ADATKÓD
Lejátszás során a kamera megjeleníti a
felvétel készítésekor automatikusan
rögzített adatokat (adatkód).
B KI
C SteadyShot kikapcsolva
D Fényerő
E Fehéregyensúly
F Jelerősítés
G Zársebesség
H Rekesznyílás értéke
I Expozíció
Az adatkód nem jelenik meg.
z Tanácsok
DÁTUM/IDŐ
• A szimbólum a következő esetekben
jelenik meg.
– A kamerával a választható vaku
segítségével vett fel állóképeket (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
– Más kamerával vett fel állóképeket vaku
használatával
• Ha a kamerát TV-készülékhez csatlakoztatja,
az adatkód megjelenik a TV-képernyőn.
• A távirányító DATA CODE gombját
többször lenyomva a következők jelennek
meg: [DÁTUM/IDŐ] t
[KAMERAADATOK] t [KI] (nincs
kijelzés) (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Az adathordozó állapotától függően vonalak
[--:--:--] is megjelenhetnek.
A dátum és az idő megjelenítése.
KAMERAADATOK
A kamera beállításainak megjelenítése.
DÁTUM/IDŐ
A Dátum
B Idő
HU
88
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
HANG/KÉPBEÁLL.
MEGJELENÍT
(A hang és a képernyő beállításával
kapcsolatos elemek)
Beállíthatja, hogy a VISUAL INDEX
képernyőn vagy a lejátszási listán
egyszerre hány mintakép jelenjen meg.
Mintakép
Kislexikon (141. oldal)
B ZOOMKAPCS.
A mintaképek számát (6 vagy 12) a
kamera motoros zoom-karjával
módosíthatja.*
6KÉP
6 mintakép jelenik meg.
12KÉP
12 mintakép jelenik meg.
* Az LCD-kereten, illetve a távirányítón
található zoom-gombok is használhatók
(DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
(OPTION MENU) t 93. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
A hangerőt a
/
gombok
megérintésével állíthatja be (45. oldal).
HANGJELZÉS
B BE
Egy dallam szólal meg, amikor
elindítja/leállítja a felvételt, illetve
amikor a képernyőt megérinti.
A kamera testreszabása
HANGERŐ
KI
A dallam és a zár hangjának
kikapcsolása.
LCD-FÉNYERŐ
Az LCD-képernyő fényerejét állíthatja be.
1 A fényerő a
/
gombok
segítségével állítható be.
2 Érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
HU
89
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
HANG/KÉP-BEÁLL. (folytatás)
LCD-HÁTTÉR (Az
LCD háttérvilágítása)
Az LCD-képernyő háttérvilágításának
ereje módosítható.
B NORMÁL
KER.H.VILÁG. (A
kereső
háttérvilágítása)
A kereső fényerejét állíthatja be.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
FÉNYERŐ
Az LCD-képernyő fényesebbé válik.
A kereső fényesebbé válik.
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvétel során az akkumulátor kissé
gyorsabban merül le.
• Ha az LCD-táblát úgy nyitja ki 180 fokra,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCDtáblát visszahajtja a kamerához, a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi
fel.
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvétel során az akkumulátor kissé
gyorsabban merül le.
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállíthatók az
LCD-képernyő színei.
Fakó színek
Élénk színek
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
HU
90
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
KIMENETI BEÁLL.
ÓRA/ NYELV ÁL.
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd: 24. oldalon.
ZÓNABEÁLL.
Lásd: 48. oldalon.
MEGJEL.HELYE
B LCD TÁBLA
Az LCD-képernyőn és a keresőben
adatok – például az időkód –
megjelenítése.
VID-KI/TÁBLA
A TV-képernyőn, az LCD-képernyőn
és a keresőn adatok – például az időkód
– megjelenítése.
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja.
Ha a kamerát más időzónában kezdi
használni, a
/
gombok segítségével
állíthatja be az új időzónát.
Az időeltolódásról szóló fejezetet lásd:
120. oldalon.
NYÁRI IDŐ
A kamera testreszabása
TV TÍPUSA
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
E beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja.
Ha [BE] értékre állítja, az idő 1 órával
előbbre áll.
NYELV BEÁLL.
Beállíthatja, hogy az LCD-képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
z Tanácsok
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
HU
91
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus
kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 81. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
DEMÓ MÓD
Ha a POWER kapcsolót
(Mozgókép) helyzetbe fordítja,
körülbelül 10 perc elteltével megnézheti
a bemutatót. Az alapértelmezett
beállítás [BE].
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzések
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
GYORS BE
KÉSZENL
Meghatározhatja, hogy a kamera
mennyi idő eltelte után kapcsoljon alvó
módba. Az alapértelmezett beállítás [10
perc].
b Megjegyzések
• [Az AUTO.KIKAPCS] funkció nem
működik alvó módban (41. oldal).
z Tanácsok
• A bemutató az alábbi esetekben megszakad:
– Ha megnyomja a START/STOP gombot,
– Ha megnyomja a DUBBING (DCRDVD410E/DVD810E) gombot,
– Ha a bemutató során megérinti a
képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva
újra elindul),
– Ha elcsúsztatja a lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolóját,
– Ha a POWER kapcsolót állókép-felvételi
helyzetbe fordítja,
– Ha megnyomja a
(HOME)/
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombot.
TÁVIRÁNYÍTÓ (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
A mellékelt távirányítót is használhatja
(137. oldal). Az alapértelmezett beállítás
[BE].
z Tanácsok
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik VCR távirányítója által küldött
parancsot észlelhessen.
KALIBRÁLÁS
Lásd: 127. oldalon.
HU
92
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Funkciók bekapcsolása az
MENU menüből
Az OPTION MENU ugyanúgy jelenik
meg, ahogy a számítógépen az egér jobb
gombjával való kattintáskor a helyi
menü.
Ekkor különböző funkciók jelennek
meg.
OPTION
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
Az OPTION MENU
használata
1 A kamera használata során
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU (34. oldal).
A kamera testreszabása
(OPTION)
Fül
2 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha nem találja a kívánt elemet,
másik fület megérintve lapozzon.
Ha sehol sem találja a kívánt elemet,
akkor az adott helyzetben a keresett
funkció nem használható.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
93
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Funkciók bekapcsolása az
(folytatás)
Az OPTION MENU
felvételre vonatkozó elemei
*
Tétel
OPTION MENU menüből
Az OPTION MENU
megtekintésre vonatkozó
elemei
Oldal
fül
Tétel
*
Oldal
fül
FÓKUSZ
-
95
FIX FÓKUSZ
-
95
TÖRLÉS**
a
KÖZELKÉP
-
95
TÖRLÉS dát.szer.**
a
51
EXPOZÍCIÓ
-
96
TÖRLI MIND**
a
51
FÉNYMÉRŐ
-
96
JELENET
-
96
FEHÉREGYENS.
-
98
SZÉTOSZTÁS
a
59
COLOR SLOW SHTR
-
98
KIVÉTEL**
a
61
S. NIGHTSHOT PLS
-
99
KIVESZ MIND**
a
61
ÁTHELYEZÉS**
a
62
51
fül
fül
ÚSZTATÁS
-
99
D.EFFEKTUS
-
100
KÉPEFFEKTUS
-
100
fül
FELV.MÓD
a
BEÉP.ZOOM-MIKR.
-
MIKR.JELSZ.
-
KÉPMÉRET
a
ÖNKIOLDÓ
-
VAKUS MÓD**
a
83
100
100
86
100
87
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek.
** DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
-- (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
HOZZÁADÁS**
a
HOZZÁAD d.sz.**
a
60
ADD MIND**
a
60
NYOMTATÁS
a
66
DIAVETÍTÉS
-
47
HANGERŐ
a
89
ADATKÓD
a
88
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
-
47
PÉLDÁNYSZÁM
-
66
DÁTUM/IDŐ
-
66
MÉRET
-
66
DVD-MENÜ
-
72
60
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek.
** Ezek az elemek a HOME MENU-ből is
elérhetők, de más néven.
HU
94
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Az OPTION MENU segítségével
beállítható funkciók
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU segítségével lehet
beállítani.
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
Ha a fókuszt automatikusan kívánja
beállítani, az 1. lépésben a
következőket érintse meg: [AUTO.] t
.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha a fókuszt automatikusan kívánja
beállítani, az 1. lépésben a
következőket érintse meg: [AUTO] t
[VÉG].
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ahhoz, hogy nagy látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya között minimálisan kb. 1 cm-es,
telefotó állásban kb. 80 cm-es távolságnak
kell lennie.
z Tanácsok
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom karját a T (Telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (Széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a zoomolás mértékét. Ha közeli tárgyról
kíván felvételt készíteni, a motoros zoom
karját tolja a W (Széles látószög) jelhez,
majd állítsa be a fókuszt.
A kamera testreszabása
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható, a
szimbólum jelenik meg.
3 Érintse meg az
gombot.
• A fókusztávolság (az a távolság, amelynél a
tárgy képe éles; arra az esetre, amikor sötét
van és nehéz beállítani a fókuszt) néhány
másodpercre megjelenik a képernyőn a
következő esetekben (ha külön
megvásárolható konverziós lencsét használ,
a kijelzett érték nem lesz pontos).
– Ha a fókuszállítás módját automatikusról
kézire váltja;
– Ha a fókuszt kézzel állítja be.
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kis
méretű tárgyakról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Ilyenkor
elhomályosíthatja a hátteret, hogy
jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha a [KÖZELKÉP] beállítását [BE]
( ) értékre állítja, akkor a zoom
(40. oldal) automatikusan a lehető
legnagyobb mértékben kitér a T
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
95
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
(Telefotó) jel felé, és automatikusan
lehetővé teszi, hogy közeli tárgyakról
készítsen felvételt.
– DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
Legkevesebb 43 cm
– DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Legkevesebb 38 cm
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
adott tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
elemet, vagy zoomoljon a széles látószög
(W jel) felé.
b Megjegyzések
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, a
fókuszálás nehéz és hosszadalmas lehet.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 95. oldal).
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét beállíthatja kézzel.
Akkor módosítsa a fényerőt, ha
a téma túl világos vagy túl sötét a
háttérhez képest.
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez az expozíció beállítását és
rögzítését el kívánja végezni.
Megjelenik a
szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1. lépésben
érintse meg a következőket: [AUTO]
t [VÉG].
b Megjegyzések
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, az
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
JELENET
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Megjelenik a
szimbólum.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1. lépésben
érintse meg a következőket: [AUTO.]
t
.
Különféle körülmények között
hatékonyan készíthet felvételeket a
[JELENET] funkció segítségével.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
HU
96
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
ÉJSZAKAI* (
)
PORTRÉ (
)
Akkor válassza, ha az éjszakai hangulat
megőrzésével szeretne felvételt
készíteni.
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
GYERTYA ( )
REFLEKTOR** (
Akkor válassza, ha a gyertyafényes
hangulat megőrzésével szeretne
felvételt készíteni.
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca túlságosan fehér legyen.
NAPKELTE&NYUGT.* (
SPORT** (Sportoktatás) (
)
)
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyakról kíván felvételt készíteni a kép
lehető legkisebb remegése mellett.
TŰZIJÁTÉK* (
TENGERPART** (
)
Akkor válassza, ha látványos felvételt
kíván készíteni a tűzijátékról.
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
)
Akkor válassza, ha az óceán vagy egy tó
vízének élénk kék színét szeretné
megörökíteni.
HÓ** (
A kamera testreszabása
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
)
Akkor válassza, ha fehér tájról éles
felvételt kíván készíteni.
* A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
** A kamera nem fókuszál közeli tárgyakra.
b Megjegyzések
• Ha a [JELENET] beállításokat használja, a
[FEHÉREGYENS.] értéke törlődik.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
97
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
b Megjegyzések
– Szabadtéri
– Éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– Napkelte és napnyugta
– Fénycsöves megvilágítás nappal
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] beállítását állítsa
[AUTO.] értékre vagy a [EGYRE]
beállításban állítsa be a színeket.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja,
álljon rá a kamerával egy fehér tárgyra
mindaddig, amíg a
szimbólum gyorsan
villog.
• Ha az [EGYRE] nem állítható be, a
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén tovább
villog az
szimbólum az
gomb
megérintése után is, a [FEHÉREGYENS.]
beállítását állítsa [AUTO.] értékre.
• Ha a [FEHÉREGYENS.] funkciót választja,
a [JELENET] értéke automatikusan
[AUTO.] lesz.
BELTÉRI (n)
z Tanácsok
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– Beltéri
– Összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– Stúdiók videolámpáival, nátriumlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a [
] elemet.
A
szimbólum gyorsan villogni
kezd. Amikor a kamera beállította
és memóriájában tárolta a
fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
• Ha akkor cserél akkumulátort, vagy akkor
viszi a kamerát a szabadból épületbe vagy
épületből a szabadba, amikor az [AUTO.]
érték van kiválasztva, a jobb színegyensúly
beállítása érdekében az [AUTO.] beállítás
mellett kb. 10 másodpercig fordítsa a
kamerát egy közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatta a [JELENET] beállítást,
vagy akkor viszi a kamerát a szabadból
épületbe vagy épületből a szabadba, amikor
az [EGYRE] érték van kiválasztva, meg kell
ismételnie az [EGYRE] műveletet.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW SHTR] tételt
[BE] értékre állítja, sötét helyen is
élénkebb színekkel rögzítheti a felvételt.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum.
A [COLOR SLOW SHTR]
üzemmódból a [KI] elem
megérintésével léphet ki.
b Megjegyzések
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 95. oldal).
HU
98
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot
plus)
Ha a [S. NIGHTSHOT PLS] elemet
[BE] helyzetbe állítja, miközben a
NIGHTSHOT PLUS kapcsoló
(41. oldal) ON helyzetbe van állítva,
akkor a NightShot plus éjszakai felvétel
érzékenységénél akár 16-szor nagyobb
érzékenységgel is készíthet felvételt.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum.
A normál beállítások visszaállításához a
[S. NIGHTSHOT PLS] értékét állítsa
[KI] helyzetbe.
ÚSZTATÁS
Az egymást követő jelenetek
átmenetére a következő effektusok
alkalmazhatók.
1 Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
(beúsztatás alatt), illetve a [FELV.]
(kiúsztatás alatt) üzemmódban, majd
érintse meg az
gombot.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztével eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, az 1.
lépében érintse meg a [KI] elemet.
A START/STOP gomb megnyomására
a beállítás érvényét veszti.
• Világos környezetben ne használja a [S.
NIGHTSHOT PLS] funkciót. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (136. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 95. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
Kiúsztatás
Beúsztatás
FEHÉRBŐL
FEKETÉBŐL
A kamera testreszabása
b Megjegyzések
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
99
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\09SET.fm
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
D.EFFEKTUS
(Digitális effektus)
Amikor a [RÉGI FILM] elemet
választja, a képernyőn megjelenik a
szimbólum, és a felvétel úgy fog hatni,
mint a régi filmek.
A [D.EFFEKTUS] üzemmódból a [KI]
megérintésével léphet ki.
KÉPEFFEKTUS
(Képeffektus)
Felvétel során különleges effektussal
láthatja el a felvételt. A
szimbólum
jelenik meg.
B KI
A [KÉPEFFEKTUS] beállítás
kikapcsolva.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF
A felvétel fekete-fehérben jelenik meg.
PASZTELL
A felvétel lágy pasztellszínekre vált.
MIKR.JELSZ.
A hang rögzítéséhez beállíthatja a
mikrofon jelszintjét.
A [GYENGE] beállítást akkor válassza,
ha izgalmas, erőteljes hangzást kíván
elérni, például koncertteremben stb.
B NORMÁL
Különféle környezeti hangok rögzítése
a megfelelő hangerőre átalakítva őket.
GYENGE (
)
A környezet hangjainak valósághű
rögzítése. Ez a beállítás nem alkalmas
beszélgetések rögzítésére.
ÖNKIOLDÓ
Ha az [ÖNKIOLDÓ] értéke [BE], a
képernyőn a
szimbólum jelenik meg.
A PHOTO megnyomására a kamera
elkezdi a visszaszámlálást, és kb. 10
másodperc múlva rögzít egy állóképet.
A felvétel visszavonásához érintse meg
az [ALAP] gombot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] elemet.
z Tanácsok
• Ez a művelet a távirányító PHOTO
gombjának segítségével is végrehajtható
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) (137. oldal).
BEÉP.ZOOM-MIKR.
Ha a [BEÉP.ZOOM-MIKR.] értéke
[BE] (
), a hangot a motoros zoom
karjának mozgatásának megfelelő
hangerővel rögzítheti. Az
alapértelmezett beállítás [KI].
HU
100
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\10PC.fm
Együttműködés a számítógéppel
Mire használható a Windows rendszerű
számítógép?
Ha a mellékelt CD-ROM lemezről egy
Windows operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a „Picture Motion
Browser” programot, akkor számos új
funkció válik elérhetővé. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
x A kamerával készített képek
áttöltése számítógépre
x A számítógépre beolvasott képek
megtekintése
x DVD készítése
x Lemez másolása
t Video Disc Copier
A „Picture Motion Browser”
funkcióinak részleteit illetően lásd:
„PMB Guide” (103. oldal).
x A „Picture Motion Browser”
program használatához javasolt
környezet
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP SP2*/Windows Vista*
* A 64 bites és a Starter (Kiadás) nem
támogatott.
• A szokásos (Standard) telepítési mód
szükséges.
• Ha a fent említett operációs rendszereket
frissítette, vagy ha a számítógépre egynél
több operációs rendszer is telepítve van,
akkor nem biztos, hogy minden funkció
hibátlanul működik.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz vagy
gyorsabb
Alkalmazás: DirectX 9.0c, vagy újabb
(ez a termék a DirectX technológián
alapul. A DirectX telepítése szükséges.)
Hangrendszer: Direct Soundkompatibilis hangkártya
Memória: 256 MB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
merevlemez-terület: Körülbelül 500 MB
(5 GB vagy több merevlemez-területre
lehet szükség DVD létrehozásához.)
Kijelző: Minimum 1 024 × 768 pont
Egyebek: USB-port (alapkiépítésben
szükséges), Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis ajánlott), DVD-író (CDROM meghajtó szükséges a
telepítéshez)
Együttműködés a számítógéppel
x Macintosh számítógép
használata
A mellékelt „Picture Motion Browser”
szoftver nem használható Macintosh
számítógépen.
A Macintosh számítógéphez
csatlakozó kamerán lévő felvételek
speciális használatát illetően lásd a
következő internetcímet:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/hu/
A program telepítése
b Megjegyzések
• Számítógépének a fentiekben, az egyes
operációs rendszerek esetén említetteken
kívül egyéb követelményeknek is eleget kell
tennie.
• Még az olyan számítógépes környezetben is,
ahol a funkciók működése garantált,
előfordulhat, hogy kiesik a mozgókép egyFolytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
HU
101
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\10PC.fm
Mire használható a Windows rendszerű számítógép? (folytatás)
egy képkockája, és így a lejátszás nem lesz
folyamatos. Ez azonban nincs hatással a
beolvasott felvételekre és a belőlük készített
lemezekre.
• A működést nem garantáljuk minden egyes
ajánlottként feltüntetett környezetben.
Például az egyéb nyitott, vagy háttérben futó
alkalmazások korlátozhatják a készülék
teljesítményét.
• A „Picture Motion Browser” nem támogatja
az 5.1 csatornás térhatású hangképzést.
2-csatornás hangot ad.
• Egyes számítógépeken 8 cm-es adathordozó
(DVD+R DL stb.) nem használható.
• Ha notebookot használ, áramforrásként
használja a hálózati tápegységet. Ellenkező
esetben a számítógép energiatakarékossági
funkciójának következtében a program nem
fog megfelelően működni.
• A számítógép Memory Stick nyílásába
helyezett „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő képeket
megtekintheti. Az alábbi esetekben azonban
ne használja a számítógép Memory Stick
nyílását, hanem kösse össze a kamerát és a
számítógépet az USB-kábellel:
– Ha a számítógép nem kompatibilis
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyával.
– Ha Memory Stick Duo illesztőkeretre van
szükség.
– Ha a Memory Stick nyílásban lévő
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nem olvasható.
– Ha a Memory Stick nyílás adatainak
olvasása lassú.
x Telepítés
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell a
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
A telepítés tartalma és módja az
operációs rendszertől függ.
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
b Megjegyzések
• A telepítéshez rendszergazda
jogosultsággal (Administrator)
jelentkezzen be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye be
a számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha a képernyő nem jelenik meg
1 Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] (Sajátgép) elemre.
(Windows 2000 esetén kattintson
duplán a [My Computer] (Sajátgép)
ikonra.)
2 Kattintson duplán a [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) elemre
(lemezmeghajtó).*
* A meghajtó betűjele (pl. E:) minden
számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Install] (Telepítés)
elemre.
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
6 A képernyőn hagyja jóvá a csatlakozást,
és csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez az alábbi lépések szerint.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 A kamera (USB) jelzésű aljzatát
(134. oldal) csatlakoztassa a
számítógéphez a mellékelt USB-kábel
segítségével.
4 A kamera képernyőjén érintse meg az
[
USB CSATL.] elemet.
HU
102
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\10PC.fm
qa Ha a telepítés befejezéséhez szükség
van rá, indítsa újra a számítógépet.
7 Kattintson az [Continue] elemet.
8 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit)
jelölőnégyzetet, majd kattintson a
[Next] (Tovább) gombra.
9 Hagyja jóvá a telepítés beállításait, majd
kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
b Megjegyzések
0 A program telepítéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A számítógépes környezettől függően
az alábbi telepítési képernyők
valamelyike jelenik meg. Ellenőrizze a
képernyőt, és a rajta lévő utasításokat
követve telepítse a szükséges szoftvert.
– Sonic UDF Reader*
DVD-RW (VR üzemmód) formátumú
lemez felismeréséhez szükséges szoftver
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (Csak Windows 2000 esetében)
DVD készítéséhez szükséges program
– Microsoft DirectX 9.0c*
Mozgóképek kezeléséhez szükséges
program
* Kizárólag Windows 2000 és Windows
XP esetében
x A Picture Motion Browser
program kezelése
• A „Picture Motion Browser”
elindításához kattintson a
következőkre: [Start] - [All Programs]
- [Sony Picture Utility] - [PMB Picture Motion Browser].
• A „Picture Motion Browser” alapvető
funkciói a „PMB Guide”
kézikönyvben vannak ismertetve. A
„PMB Guide” megtekintéséhez
kattintson a következőkre: [Start] [All Programs] - [Sony Picture Utility]
- [Help] - [PMB Guide].
x A kamera csatlakoztatása
számítógéphez
A kamerát a számítógéphez az alábbi
lépések követésével csatlakoztassa.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
kamerához és egy fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 A mellékelt USB-kábellel kösse össze a
számítógépet és a kamera (USB)
jelzésű aljzatát (134. oldal).
A kamerán megjelenik az [USB-S
KIVÁL.] képernyő. Érintse meg azt az
elemet, amelyet a képernyőn
működtetni szeretne.
Együttműködés a számítógéppel
• Ezúttal nem kell újraindítania a
számítógépet, még akkor sem, ha esetleg
egy képernyő erre kéri. A számítógépet
a telepítés befejezése után indítsa újra.
• A hitelesítés néhány másodpercet vehet
igénybe.
qs Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójából.
z Tanácsok
• Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [USB
CSATL.].
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
103
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\10PC.fm
Mire használható a Windows rendszerű számítógép? (folytatás)
Ajánlott USB-kábelcsatlakozás
b Megjegyzések
A kamera megfelelő működésének
biztosítása érdekében az alábbiak
szerint csatlakoztassa a számítógéphez.
• Amíg az ACCESS/működésjelző világít, ne
húzza ki az USB-kábelt.
• A számítógép kikapcsolása előtt a fenti
eljárást követve távolítsa el az USB-kábelt.
• Az USB-kábelt a fent leírt eljárást követve
távolítsa el. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy az adathordozón tárolt fájlok frissítése
nem megfelelően történik meg. Az USBkábel nem megfelelő módon történő
leválasztása is az adathordozó hibás
működését okozhatja.
• Csak a kamerát csatlakoztassa a számítógép
USB-aljzatához. A számítógép többi USBcsatlakozóihoz ne csatlakoztasson más
eszközt.
• Ha szabvány eszközként csatlakoztatott
USB-billentyűzettel és USB-egérrel
rendelkező számítógéphez kapcsolódik,
akkor a kamerát egy másik USBcsatlakozóhoz csatlakoztassa az USB-kábel
segítségével.
b Megjegyzések
• A műveletek megfelelő működése nem
garantált, ha a számítógéphez több USBeszköz csatlakozik.
• Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt USBaljzathoz csatlakoztassa. Ha az USB-kábel
USB-billentyűzeten vagy USB-hubon
keresztül csatlakozik a számítógéphez, a
műveletek nem biztos, hogy működni
fognak.
Az USB-kábel eltávolítása
1 Kattintson az asztal jobb alsó sarkában
lévő [Unplug or eject hardware]
(Hardver biztonságos eltávolítása)
elemre.
2 Kattintson a [Safely remove USB Mass
Storage Device] elemre.
3 Kattintson az [OK] gombra (Kizárólag
Windows 2000 esetében).
4 A kamera képernyőjén érintse meg a
[VÉG] elemet.
5 A kamera képernyőjén érintse meg az
[IGEN] elemet.
6 Húzza ki az USB-kábelt a kamerából és
a számítógépből.
HU
104
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód/Távirányító .............................. 105
• Akkumulátor/Áramforrás ...................... 106
• LCD-képernyő/Kereső ............................ 107
• Adathordozók .......................................... 107
• Felvétel ..................................................... 108
• Felvételek lejátszása a kamerán ............ 110
• Lemez lejátszása más készülékeken....... 111
• „Memory Stick PRO Duo” lejátszása más
készülékeken............................................. 112
• Felvételek szerkesztése a kamerával ..... 112
• Csatlakoztatás/Másolás más eszközökre
.................................................................... 113
• Csatlakoztatás a számítógéphez ............. 113
• Együttesen nem használható funkciók
.................................................................... 114
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód/
Távirányító
• Tegyen a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (20. oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati tápegység
dugóját a fali csatlakozóaljzathoz
(20. oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának szüksége
van pár másodpercre ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez
nem meghibásodás.
• Húzza ki a hálózati tápegység dugóját a
fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók
még mindig nem működnek, egy hegyes
tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot (134. oldal). (Ha megnyomja a
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban (34. oldal)
az alábbi gombok/funkciók nem
használhatók.
– Az LCD háttérvilágításának ki- és
bekapcsolása (úgy, hogy lenyomja és
pár másodpercig nyomva tartja a DISP
BATT/INFO gombot) (26. oldal)
– . (BACK LIGHT) gomb (41. oldal)
– Lejátszási zoom (47. oldal)
– DUBBING gomb (DCR-DVD410E/
DVD810E) (55. oldal)
Az
(OPTION) gomb nem jelenik meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU (34.
oldal).
Automatikusan megváltoztak a
menübeállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a legtöbb
menüelem automatikusan a gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel (34.
oldal).
• Easy Handycam üzemmódban a
következő menüelemek értéke rögzített.
– Mozgókép-felvételi üzemmód: [SP]
– [ADATKÓD]: [DÁTUM/IDŐ]
– DVD-RW lemez felvételi formátuma:
[VIDEO]
• A következő menüelemek ismét gyárilag
beállított értéküket veszik fel, ha a
POWER kapcsoló több mint 12 órán át
OFF (CHG) helyzetben áll.
– [DVD-MENÜ]
– [FÓKUSZ]
– [FIX FÓKUSZ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
– [FEHÉREGYENS.]
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
Hibaelhárítás
A kamera nem kapcsol be.
RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a
gyárilag beállított értékét veszi fel.)
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
HU
105
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás (folytatás)
–
–
–
–
[COLOR SLOW SHTR]
[S. NIGHTSHOT PLS]
[BEÉP.ZOOM-MIKR.]
[MIKR.JELSZ.]
Hiába nyomom meg az EASY gombot,
a menübeállítások nem váltanak
automatikusan gyári értékükre.
• A következő menüelemek megtartják
értéküket Easy Handycam üzemmódban
is (34. oldal).
– [VIDEÓHORD.BEÁLL]
– [FOTÓHORD.BEÁLL.]*1
– [HANGZÁSMÓD]*2
– [SZÉLESVÁSZNÚ]
– [DÁTUMFELIRAT]
– [ INDEX BEÁLL.]
– [ KÉPMÉRET]
– [FÁJLSZÁM]
– [VAKUS MÓD]*3
–[
MEGJELENÍT]
– [HANGERŐ]
– [HANGJELZÉS]
– [TV TÍPUSA]
– [ÓRABEÁLLÍTÁS]
– [ZÓNABEÁLL.]
– [NYÁRI IDŐ]
– [ NYELV BEÁLL.]
– [DEMÓ MÓD]
*1 DCR-DVD410E/DVD810E
*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
A kamera rezeg.
• Rezgések a lemez állapotától függően
léphetnek fel. Ez nem meghibásodás.
A rezgést a kezével érzékelheti, vagy
halk hangot hallhat működés közben.
• Ez nem meghibásodás.
Ha a készülékben nincs lemez, és a
lemeztartó fedelét lecsukja, a
kamerából a motor hangja hallható.
• A kamera ekkor a lemezt próbálja
azonosítani. Ez nem meghibásodás.
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már régóta be
van kapcsolva a készülék. Ez nem
meghibásodás. Kapcsolja ki kamerát, és
tegye hűvös helyre egy kis időre.
Nem működik a mellékelt távirányító
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét
[BE]-re (92. oldal).
• Tegyen egy elemet az elemtartóba,
ügyelve a lemez és a tartó azonos +/–
polaritására (137. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy,
hogy ne érje erős fény, például közvetlen
napsugárzás vagy mennyezeti világítás.
Ha az érzékelőt erős fény éri,
előfordulhat, hogy a távirányító nem
működik megfelelően.
Amikor a mellékelt távirányítót
használja (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E), helytelenül
működik egy másik DVD-készülék.
• Kapcsolja a DVD-készülék távirányítását
DVD 2-től eltérő üzemmódba, vagy
takarja le fekete papírlappal a DVDkészülék infravörös érzékelőjét.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] (92. oldal)
beállítását, vagy ismét kapcsolja be a
kamerát, vagy használja a hálózati
tápegységet.
HU
106
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
• Ha a [GYORS BE KÉSZENL]
(92. oldal) beállításnál megadott
időtartam eltelik alvó módban, a kamera
automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a
kamerát újra.
• Töltse fel az akkumulátort (20. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba (20. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van rögzítve a
kamerán. Igazítsa meg (20. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt a
fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(20. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy
túl alacsony. Ez nem meghibásodás.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
cserélje ki az akkumulátort egy újra
(20. oldal).
• A használat körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem helyes.
LCD-képernyő/Kereső
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem használhatók a szürkén
megjelenő menüelemek.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók (114. oldal).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD-képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját vagy a távirányító
DISPLAY gombját (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (26. és
137. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően működnek,
illetve egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS], 127. oldal).
A keresőben látható kép homályos.
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem jól van rögzítve a
kamerán. Igazítsa meg (20. oldal). Ha ez
nem oldja meg a problémát, húzza ki a
hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
cserélje ki az akkumulátort egy újra
(20. oldal).
• Húzza ki a keresőt, és mozdítsa el a
kereső lencséjét beállító kart addig, amíg
a kép tiszta nem lesz (27. oldal).
A keresőben látható kép eltűnt.
• Csukja be az LCD-táblát. Amíg az LCDtábla nyitva van, a keresőben nem jelenik
meg kép (27. oldal).
Adathordozók
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
A lemezt nem lehet kivenni.
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy
túl alacsony. Ez nem meghibásodás.
• Ellenőrizze, hogy az áramforrás
(akkumulátor vagy hálózati tápegység)
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
107
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás (folytatás)
megfelelően van-e csatlakoztatva
(20. oldal).
• A lemez sérült vagy szennyeződés
található rajta (pl. ujjlenyomatok) stb.
Ebben az esetben akár 10 percig is
eltarthat, amíg a lemezt sikerül kivenni.
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• A lemez lezárása közben kikapcsolta a
kamerát. Kapcsolja be a kamerát, és
fejezze be a lemez lezárását (70. oldal).
A lemezre rögzített felvételeket nem
lehet törölni.
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn.
• A következő mozgóképeket nem lehet
törölni (51. oldal).
– DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképek,
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemezre felvett mozgóképek, kivéve az
utoljára felvett mozgóképet,
– DVD+RW lemezre felvett
mozgóképek, kivéve az utoljára felvett
mozgóképet.
A lemeztípus és a felvételi formátum
szürkén jelenik meg az LCDképernyőn.
• Lehet, hogy a lemezt egy másik
készülékkel rögzítették. A lemez
lejátszható a kamerán, további
mozgóképeket azonban nem vehet fel a
lemezre.
• Olyan lemezt helyezett be, amely nem
használható a kamerával.
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.
Amikor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különböző funkciók.
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
használ, formázza meg újra a kamerával
(75. oldal).
A „Memory Stick PRO Duo” kártyáról
nem törölheti a felvételeket.
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn.
• Nem törölhetők a felvételek a „Memory
Stick PRO Duo” kártyáról, ha más
készülék által védve vannak.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot. Használjon támogatott
fájlformátumot (123. oldal).
Felvétel
Lásd még: „Adathordozók” (107. oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem vesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszási képernyő. A
kamerát állítsa felvétel-készenléti
üzemmódba (39. oldal).
• Alvó módban nem lehet felvételeket
rögzíteni. Lépjen ki az alvó módból a
QUICK ON megnyomásával (41. oldal).
• A kamera az imént rögzített felvételt
menti az adathordozóra.
• Megtelt az adathordozó. Formázza meg
az adathordozót (belső memória (DCRDVD410E/DVD810E)/DVD-RW/
DVD+RW/„Memory Stick PRO Duo”)
(75. oldal). Törölje a felesleges
felvételeket (51. oldal), használjon új
lemezt vagy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• Ha a következő lemezek valamelyikét
használja a lezárás után, oldja fel a
lezárást, hogy új mozgóképeket vehessen
fel rá (77. oldal). Vagy használjon új
lemezt.
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
HU
108
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• Pára csapódik le. Kapcsolja ki kamerát,
és ne használja körülbelül egy órán át
(127. oldal).
• Az állóképek száma meghaladja a
kamera kapacitását (86. oldal). Törölje a
felesleges felvételeket (51. oldal).
Nem lehet állóképet rögzíteni.
• Lemezre nem rögzíthet állóképet a
kamerával.
A ACCESS/működésjelző a felvétel
befejezése után is világít.
• A kamera az imént rögzített képet menti
az adathordozóra.
Megváltozott a képmező.
• A képmező a kamera állapotának
függvényében változhat. Ez nem
meghibásodás.
• A filmezett tárgytól függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi
idő (például gyorsan mozgó tárgy
felvétele során).
A felvétel megáll.
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• Pára csapódik le. Kapcsolja ki kamerát,
és ne használja körülbelül 1 órán át
(127. oldal).
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel
ténylegesen elindulása/leállása
között.
A kép méretaránya (16:9/4:3) nem
módosítható.
• A mozgókép méretaránya nem
változtatható a következő esetekben.
– Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
műveletnél a [LEMEZ] hordozót
választja, és DVD+RW lemezt helyez
be, vagy nem helyez be lemezt.
– Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
műveletnél a [MEMORY STICK]
hordozót választja, és „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát helyez be.
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]-ra
(95. oldal).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak
a fókusz automatikus beállításához.
Állítsa be a fókuszt kézzel (95. oldal).
Nem működik a [STEADYSHOT]
funkció.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét [BE]re (84. oldal).
• [STEADYSHOT] funkció erős rázkódást
nem mindig tud kompenzálni.
Hibaelhárítás
A mozgókép tényleges felvételi ideje
rövidebb az adathordozó várható
felvételi kapacitásánál.
• A kamerán egy kis időeltérés
előfordulhat a START/STOP gomb
megnyomása és a mozgókép-felvétel
ténylegesen elindulása/leállása között. Ez
nem meghibásodás.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
vagy zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor [S.
NIGHTSHOT PLS] vagy [COLOR
SLOW SHTR] üzemmódban készít
felvételt. Ez nem meghibásodás.
A felvétel színei nem valósághűek.
• Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
OFF állásra (41. oldal).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
109
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás (folytatás)
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
OFF állásra (41. oldal).
A képernyőn a kép sötét, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• A háttérvilágítás bekapcsolásához
nyomja le, és pár másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot
(26. oldal).
Nem kívánt villogás jelenik meg.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumvagy higanygőz-lámpa alatt készít
felvételt. Ez nem meghibásodás.
Ha gyertyafényt vagy elektromos
fényt filmez sötétben, egy
függőleges sáv jelenik meg.
• Ez akkor jelentkezik, ha a háttér és a
tárgy közötti kontraszt túlságosan éles.
Ez nem meghibásodás.
Erős fényben rögzített felvételen egy
függőleges fehér csík jelenik meg.
• Ez a jelenség a maszat effektus. Ez nem
meghibásodás.
Fekete sávok jelennek meg, ha a TVkészülék vagy a számítógép
képernyőjét rögzíti.
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét [KI]re (84. oldal).
Nem használható a [S. NIGHTSHOT
PLS] funkció.
• Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
ON állásra (41. oldal).
HU
A [COLOR SLOW SHTR] nem
működik megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a [COLOR SLOW
SHTR] funkció teljes sötétségben nem
működik tökéletesen. Használja a
NightShot plus vagy [S. NIGHTSHOT
PLS] lehetőséget.
Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem
állítható be.
• Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem
állítható be, ha:
– az LCD-táblát visszahajtotta a
kamerához úgy, hogy a képernyő kifelé
néz,
– a kamerát a hálózati tápegység látja el
árammal.
Felvételek lejátszása a
kamerán
Nem találja a lejátszani kívánt
felvételeket.
• Válassza ki az adathordozót a
következők megérintésével:
(HOME)
t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t
[VIDEÓHORD.BEÁLL] vagy
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (28. oldal).
A lemez nem játszható le.
• Ellenőrizze a lemez kompatibilitását
(12. oldal).
• Helyezzen be egy lemezt az írható
oldalával a kamera felé (30. oldal).
• Előfordulhat, hogy másik készüléken
felvett, formázott vagy lezárt lemez nem
játszható le a kamerán.
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
A lejátszott felvétel torzítva jelenik
meg.
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával
(123. oldal).
110
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
A „Memory Stick PRO Duo” kártyára
rögzített felvételeket nem lehet
lejátszani.
• Számítógéppel átnevezett fájlokat és
mappákat, továbbá számítógéppel
szerkesztett képadatokat a kamera nem
tud lejátszani. (Állókép lejátszása során a
fájl neve villog.) Ez nem meghibásodás
(124. oldal).
• Előfordulhat, hogy a más eszközökön
rögzített képeket nem lehet lejátszani és
megjeleníteni valós méretükben. Ez nem
meghibásodás (124. oldal).
A VISUAL INDEX képernyőn az egyik
felvételen a „
” szimbólum látható.
A VISUAL INDEX képernyőn az egyik
felvételen a „
” szimbólum látható.
• Hajtsa végre a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
műveletet (79. oldal). Ha továbbra is
látható, törölje a
szimbólummal jelölt
képet (51. oldal).
Lejátszás során nincs hang, vagy
csak nagyon halkan hallható.
• Növelje a hangerőt (45. oldal).
• Ha az LCD-képernyő zárva van, nem
hallható hang. Nyissa ki az LCDképernyőt.
• Ha felvétel során a [MIKR.JELSZ.]
értékét [GYENGE]-re állította
Lemez lejátszása más
készülékeken
Nem tudja lejátszani a lemezt, vagy a
lemez nem ismerhető fel.
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával
(123. oldal).
• Zárja le a lemezt (70. oldal).
• A VR üzemmódban felvett lemezeket
nem lehet olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják a VR
üzemmódot. Ellenőrizze a
kompatibilitást a lejátszókészülék
használati útmutatójában.
A lejátszott felvétel torzítva jelenik
meg.
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával
(123. oldal).
A DVD-menüben az egyik képen a
„
” szimbólum látható.
• Valószínűleg nem sikerült az adatok
beolvasása a lemez lezárása során. A
következő lemezek esetében tegye újra
lehetővé a további felvételek készítését
(77. oldal), majd a lemez ismételt
lezárásával készítsen új DVD-menüt
(70. oldal). A DVD-menü ekkor
valószínűleg megfelelő módon fog
megjelenni.
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
Hibaelhárítás
• Az adatok beolvasása valószínűleg
sikertelenül volt. A hiba helyrejöhet, ha
ki-, majd bekapcsolja a készüléket, majd
néhányszor kihúzza és visszahelyezi a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• Eltávolította az akkumulátort vagy a
hálózati tápegységet, míg a működésjelző
villogott. Ez a művelet tönkreteheti az
adatokat, amelyeket a készülék a
szimbólummal jelöli meg.
• Más készülékkel rögzített, számítógéppel
szerkesztett stb. állóképeken jelenhet
meg.
(100. oldal), előfordulhat, hogy a hang
alig lesz hallható.
A lejátszás egy pillanatra megáll a
jelenetek között.
• A felvétel a használt készüléktől függően
megállhat egy pillanatra az egyes
jelenetek között. Ez nem meghibásodás.
• DVD+R DL lemez esetén a felvétel
lefagyhat egy pillanatra, amikor a
felvételi szint megváltozik. Ez nem
meghibásodás.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
111
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás (folytatás)
Amikor a . gombot megnyomja, a
készülék nem játssza le az előző
jelenetet.
• Ha lejátszás során a kamera az általa
automatikusan készített 2 felvételen lép
át, amikor a . gombot megnyomja,
nem biztos, hogy elindul az előző jelenet
lejátszása. A kívánt jelenetet válassza ki a
menüből. További információkat a
lejátszókészülék használati
útmutatójában talál.
Ha a lemezt számítógépen vagy
egyéb készüléken játssza le, a jobb
és bal oldali hang
kiegyensúlyozatlanul szól (DCRDVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Ez akkor fordulhat elő, ha a számítógép
vagy más készülék az 5.1 csatornás
hangot átalakítja 2 csatornás hanggá
(hagyományos sztereó hanggá)
(40. oldal). Ez nem meghibásodás.
• Ha a lejátszókészülék 2 csatornás sztereó
rendszer, módosítsa a hangátalakító
rendszert (lekeverő rendszer).
Részleteket a lejátszó használati
útmutatójában talál.
• Ha a mellékelt „Picture Motion Browser”
szoftverrel készíti a lemezt,
hangbeállításként válassza a 2 csatornás
hangot.
• A kamerával a mozgóképeket az
[HANGZÁSMÓD] beállítás [2ch
SZTEREÓ] értéke mellett rögzítse
(83. oldal).
„Memory Stick PRO Duo”
lejátszása más
készülékeken
Nem tudja lejátszani a „Memory
Stick PRO Duo” kártyát, vagy a
„Memory Stick PRO Duo” nem
ismerhető fel.
HU
• A készülék valószínűleg nem támogatja a
„Memory Stick PRO Duo” kártyát.
Felvételek szerkesztése a
kamerával
Nem lehet szerkeszteni.
• Válassza ki a szerkeszteni kívánt
adathordozót a következők
megérintésével:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL] vagy
[FOTÓHORD.BEÁLL.] (28. oldal).
• DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképeket nem lehet szerkeszteni
(12. oldal).
• Nincsenek rögzített felvételek.
• A felvétel állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
• Nem lehet olyan felvételt szerkeszteni,
amelyet más készüléken láttak el
védelemmel.
• Lemezről nem másolhat mozgóképeket a
belső memóriába (DCR-DVD410E/
DVD810E) vagy a „Memory Stick PRO
Duo” kártyára.
Nem lehet mozgóképeket felvenni a
lejátszási listára.
• Megtelt az adathordozó.
• A belső memóriában (DCR-DVD410E/
DVD810E) és a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyán lévő lejátszási
listák 99, a lemezen rögzített lejátszási
listák pedig 999 mozgóképet képesek
tárolni (60. oldal). Törölje a felesleges
felvételeket (51. oldal).
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
A mozgóképek nem oszthatók szét.
• Túl rövid mozgóképet nem lehet
szétosztani.
• Másik készüléken védelemmel ellátott
mozgóképet nem lehet szétosztani.
A felvételeket nem lehet törölni.
• A következő mozgóképeket nem lehet
törölni (51. oldal).
112
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
– DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképek
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemezre felvett mozgóképek, kivéve az
utoljára felvett mozgóképet
– DVD+RW lemezre felvett
mozgóképek, kivéve az utoljára felvett
mozgóképet
• Lemez esetében a mozgóképeket nem
törölheti Easy Handycam üzemmódban
(34. oldal).
• A másik készüléken védelemmel ellátott
felvételeket nem lehet törölni.
Nem lehet állóképet rögzíteni
mozgóképből.
• Az adathordozón nincs elegendő szabad
hely állóképek rögzítéséhez (54. oldal).
Csatlakoztatás/Másolás
más eszközökre
Nem ad ki hangot a kamerához
csatlakoztatott TV-készülék.
• A hiba oka az, hogy csak az S VIDEO
dugó van csatlakoztatva. Ellenőrizze,
hogy az S VIDEO csatlakozóval ellátott
A/V átjátszókábel (külön
megvásárolható) vörös és fehér dugóit is
csatlakoztatta-e (64. oldal).
A felvétel képméretaránya nem
megfelelő a kamerához
csatlakoztatott 4:3 méretarányú TVkészüléken.
• A [TV TÍPUSA] értékét állítsa be a
televíziónak megfelelően (48. oldal).
Nem lehet a lemezt lezárni.
Nem lehet a [FELOLDÁS] műveletet
végrehajtani.
• [FELOLDÁS] művelet nem használható
a következő lemezek esetében:
– DVD-RW (VR üzemmód)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Másik készülékkel nem
szerkeszthetők a lemezen található
felvételek, illetve nem lehet rá
rögzíteni további felvételeket.
• Előfordulhat, hogy másik készülékkel
nem szerkeszthetőek a kamera által
készített lemez felvételei, illetve nem
rögzíthetők további felvételek.
Nem lehet másolni.
• Nem érintkezik megfelelően az A/V
átjátszókábel. Győződjön meg róla, hogy
amikor a kamerában tárolt mozgóképet
másolja, az A/V átjátszókábel a
megfelelő aljzathoz, vagyis a másik
készülék bemeneti aljzatához van
csatlakoztatva (55. oldal).
Csatlakoztatás a
számítógéphez
Hibaelhárítás
• A lezáráshoz használja a hálózati
tápegységet. Ne használja az
akkumulátort.
• A lemez már le van zárva. A következő
lemezek esetében további mozgóképek
rögzítéséhez kövesse a javasolt lépéseket
(77. oldal):
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
Nem lehet telepíteni a „Picture
Motion Browser” szoftvert.
• Ellenőrizze, hogy a „Picture Motion
Browser” telepítéséhez ajánlott
számítógépes környezettel rendelkezik-e.
• Telepítse megfelelő módon a „Picture
Motion Browser” programot (102. oldal).
Nem működik megfelelően a
„Picture Motion Browser” program.
• Zárja be a „Picture Motion Browser”
programot, és indítsa újra a számítógépet.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
113
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Hibaelhárítás (folytatás)
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• Telepítse a „Picture Motion Browser”
programot (102. oldal).
• A számítógép USB-aljzatáról a
billentyűzet, az egér és a kamera
kivételével válasszon le minden eszközt.
• Az USB-kábelt húzza ki a számítógépből
és a kamerából, indítsa újra a
számítógépet, majd ismét csatlakoztassa
megfelelően a számítógépet és a kamerát
(103. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
média-ellenőrző eszköze elindult.
Részletes információkat a médiaellenőrzőről lásd: „PMB Guide”.
Együttesen nem
használható funkciók
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együttesen nem
használható funkciók és menüelemek
szerepelnek.
Nem
használható
A következő beállítás
miatt
BACK LIGHT
[FÉNYMÉRŐ],
[TŰZIJÁTÉK],
[KÉZI] az
[EXPOZÍCIÓ]
menüben
[SZÉLESV
ÁSZNÚ]
[RÉGI FILM]
[AUT.KIS
ZÁRSEB.]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [JELENET],
[COLOR SLOW
SHTR],
[D.EFFEKTUS],
[ÚSZTATÁS]
Nem
használható
A következő beállítás
miatt
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[JELENET]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR
SLOW SHTR], [RÉGI
FILM],
[KÖZELKÉP],
[ÚSZTATÁS]
[FEHÉREGYENS.] NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[COLOR
SLOW SHTR]
NightShot plus,
[D.EFFEKTUS],
[JELENET],
[ÚSZTATÁS]
[S.
NIGHTSHOT
PLS]
[D.EFFEKTUS],
[ÚSZTATÁS]
[ÚSZTATÁS]
[D.EFFEKTUS], [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [GYERTYA]/
[TŰZIJÁTÉK] az
[JELENET] menüben
[D.EFFEKTUS] [S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR
SLOW SHTR],
[ÚSZTATÁS],
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
[KÉPEFFEKTUS] [RÉGI FILM]
[MIKR.JELSZ.] [BEÉP.ZOOMMIKR.]
[FIX FÓKUSZ] [JELENET]
[KÖZELKÉP]
[JELENET]
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
HU
114
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD-képernyőn vagy a keresőn
üzenetek, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
(Lemezekre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
C: (vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
C:04:ss
C:13:ss
• Nem megfelelő lemez. Használjon a
kamerával kompatibilis lemezt
(12. oldal).
• A lemez piszkos vagy a felületén
karcolások vannak. Tisztítsa meg a
lemezt törlőruhával (123. oldal).
C:32:ss
• A fentiekben nem említett hibák
léptek fel. Vegye ki, majd helyezze
vissza a lemezt, és próbálja meg újra
használni a kamerát.
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
Ha gyorsan villog
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.*
• Felvétel-készenléti módban lezárt
lemezt helyezett be a kamerába.
• A lemez tele van felvételekkel.*
• A kamerától eltérő TVszínrendszerben rögzített lemezt
helyezett be
(Mozgókép)
üzemmódban.*
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” H sorozatú
akkumulátor. Használjon
„InfoLITHIUM” H sorozatú
akkumulátort (125. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegység csatlakozóját a
kamera DC IN aljzatához
(20. oldal).
Ha lassan villog
• Nincs lemez behelyezve.*
• Mozgókép felvételéhez 5 percnél
kevesebb idő áll rendelkezésre.
• Nem olvasható vagy írható lemez
van behelyezve, például egyoldalas
lemez az írható oldalával kifelé.
Z (Vegye ki a lemezt)*
Ha gyorsan villog
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.
• A lemez tele van felvételekkel.
• Valószínűleg meghibásodott a
kamera lemezmeghajtója.
• Felvétel-készenléti módban lezárt
lemezt helyezett be (77. oldal).
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
115
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek (folytatás)
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek és az
akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
20 perc működést tesz lehetővé.
(Magas hőmérsékletre utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera hőmérséklete emelkedik.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye
hűvös helyre egy kis időre.
Ha gyorsan villog*
• A kamera hőmérséklete rendkívül
magas. Kapcsolja ki kamerát, és
tegye hűvös helyre egy kis időre.
(„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• Nincs elegendő hely további
felvételek készítéséhez. A
kamerában használható „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyatípusokat lásd: 4. oldalon.
• Nincs „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya a kamerában
(32. oldal).
Ha gyorsan villog*
• Nincs hely további felvételek
készítéséhez. Törölje a felesleges
felvételeket (51. oldal), vagy
formázza a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát (75. oldal),
miután mentette a felvételeket egy
másik adathordozóra (55., 64. és
101. oldal).
• A képi adatbázisfájl sérült (79. oldal).
(A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick PRO Duo” sérült.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (75. és 123. oldal).
(Inkompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• Nem kompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya van a
kamerában (123. oldal).
- (A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így rögzítse a képet. A kamera
rázkódására figyelmeztető
szimbólum azonban nem tűnik el.
(Az állóképek rögzítésére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• A kamera pillanatnyilag nem tud
állóképet rögzíteni, mivel még az imént
rögzített kép feldolgozását végzi. Várja
meg, amíg a kamera felkészül a
felvételre.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(89. oldal).
HU
116
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
x Adathordozók
Belsőmemória-formázási hiba.
• A kamera belső memóriájának a
formátuma megváltozott az
alapértelmezett formátumhoz
képest. A formázás után
valószínűleg újra fogja tudni
használni a belső memóriát (75.
oldal). A belső memóriában
található adatok törlődnek.
ZA lemezre nem lehet felvenni.
• A lemez meghibásodott, ezért nem
használható.
Nem szabad lejátszani.
Z Fel kell oldani a lemezt.
• Ha lezárt DVD-RW (VIDEO
üzemmód) lemezre kíván felvételt
készíteni, oldja fel a lezárást
(77. oldal).
Hibás lemez. Vegye ki.
• A kamera nem ismeri fel a lemezt,
mert a lemez nem kompatibilis vele,
vagy a felszínén karcolások vannak.
Z Lemezhiba. Nem megfelelő
formátum.
• A lemez a kameráétól eltérő
formátumkóddal lett felvéve. A
lemez megformázása után
valószínűleg használni tudja a
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya akkor is
sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbáljon ki egy másik „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd ha
kell, formázza meg a kamerával a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (75. oldal).
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
nem hozható létre mappa, illetve
létező mappa nem törölhető.
• Formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát
(75. oldal), vagy törölje a fölösleges
mappákat a számítógép segítségével.
Hibaelhárítás
• A kamerával nem kompatibilis
lemezt próbál lejátszani.
• Szerzőijog-védelmi jellel ellátott
felvételt próbál lejátszani.
lemezt a kamerával (csak DVDRW/DVD+RW) (75. oldal).
Előfordulhat,hogy erre a Memory Stickre nem lehet mozgóképet rögzíteni,
róla nem lehet mozgóképet lejátszani.
• Használja az ajánlott „Memory
Stick” memóriakártyák egyikét (4.
oldal).
Előfordulhat,hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet rendesen
állóképet rögzíteni, róla nem lehet
állóképet rendesen lejátszani.
• Valami probléma van a „Memory
Stick PRO Duo” kártyával.
Helyezze be újra a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
HU
117
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\11TBS.fm
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek (folytatás)
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát, mert megsérülhetnek
az adatok.
• Helyezze be újra a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát, és
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
• A képi adatbázisfájl sérült. Ha
megérinti az [IGEN] gombot,
létrejön egy új képi adatbázisfájl. A
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára régebben rögzített
felvételeket nem lehet lejátszani (a
képfájlok nem sérültek). Ha az új
képi adatbázisfájl létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] műveletet (79. oldal),
elképzelhető, hogy le tudja játszani a
régebben rögzített képfájlokat. Ha
ez sem oldja meg a problémát,
másolja át a felvételt a számítógépre
a mellékelt szoftver segítségével.
A képkezelő fájl inkonzisztens. Videók
nem vehetők fel,nem játszhatók le.
Kijavítja a képkezelő fájlt?
• A képi adatbázisfájl sérült. Érintse
meg az [IGEN] gombot a
kijavításához.
x PictBridge rendszerű
nyomtató
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
Ezután húzza ki, majd ismét dugja
be az USB-kábelt.
Nem lehet nyom- tatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
HU
x Egyéb
Más már nem választható ki.
• A belső memóriában (DCRDVD410E/DVD810E) és a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő lejátszási
listák 99, a lemezen rögzített
lejátszási listák pedig 999
mozgóképet képesek tárolni
(60. oldal).
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn az
alábbi műveletek során:
– felvételek törlésekor,
– mozgóképek másolásakor,
– állóképek másolásakor,
– lejátszási lista szerkesztésekor,
– állóképek nyomtatásakor.
Védett adat.
• A felvételt egy másik készülék
védelemmel látta el. Szüntesse meg
a készüléken a védelmet.
Nem lehet szétosztani.
• Nagyon rövid mozgókép nem
osztható szét.
Az adatok nem állíthatók helyre.
• Az adatok adathordozóra történő
írása sikertelen volt. Az adatok
visszaállítására tett kísérletek
sikertelenek voltak.
Kérem,várjon.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
lemez kivétele hosszabb időt vesz
igénybe. Kapcsolja be kamerát, és
ne működtesse körülbelül 10 percig,
hogy a rázkódást megelőzze.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
Ezután húzza ki, majd ismét dugja
be az USB-kábelt.
118
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Tápellátás
Rendszer
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
A televíziós színrendszerekről
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt TV-készüléken
kívánja megtekinteni, akkor annak
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező PAL rendszerű készüléknek
kell lennie.
PAL
Hol használják
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malajzia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guyana, Irán, Irak, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
További információk
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
119
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Ha a kamerát külföldön használja (folytatás)
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI
IDŐ] (91. oldal).
Időeltolódás
IdőzónaTérség
eltolódások
IdőzónaTérség
eltolódások
GMT
Lisszabon, London
+11:00
Solomon-szk.
+01:00
Berlin, Párizs
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moszkva, Nairobi
–11:00
Midway-szk.,Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaszka
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
–06:00
Chicago, Mexicováros
+06:00
Almati, Dakka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong Kong, Szingapúr, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Szöul, Tokió
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
+10:00
Melbourne, Sydney
HU
120
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Fájl- és mappaszerkezet a belső
memórián (DCR-DVD410E/DVD810E) és a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyán
A fájl- és mappaszerkezetet az alábbi ábra szemlélteti. Amikor a kamerára felvételeket
rögzít, illetve onnan felvételeket játszik le, általában nem szükséges, hogy tudatában legyen
a fájl- és mappaszerkezetnek. Ha a kamerát a számítógéphez csatlakoztatva kívánja
megnézni az álló- és mozgóképeket, tekintse meg a „PMB Guide” című dokumentumot a
mellékelt CD-ROM lemezen, majd vegye használatba a mellékelt alkalmazást.
* Csak a belső memória (DCR-DVD410E/DVD810E)
A Képkezelő fájlok
Ha kitörli ezeket a fájlokat, nem fog
tudni felvételeket megfelelően
rögzíteni és lejátszani. Ezek a fájlok
rejtettek, és rendszerint nem
jelennek meg.
A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9 999-et,
új mappa jön létre, és a készülék
abba menti az új mozgóképfájlokat.
A mappák neve így változik:
[101PNV01] t [102PNV01]
C Állókép fájlok (JPEG fájlok)
A fájlok kiterjesztése „.JPG”. A fájl
azonosítószáma automatikusan
növekszik. Amikor egy fájl száma
meghaladná a 9 999-et, egy új mappa
keletkezik, és a készülék abba menti
az új képfájlokat.
• A kamerában lévő adathordozó tartalmát
USB-kábel segítségével csatlakoztatott
számítógépen tekintheti meg (103. oldal).
• Ne módosítsa a kamerában lévő fájlokat
vagy mappákat a számítógépről. Ha
megteszi, előfordulhat, hogy a képfájlok
megsérülnek, vagy nem lehet majd őket
lejátszani.
• A Sony nem vállal felelősséget azokért a
következményekért, amelyek a kamerába
helyezett adathordozókon lévő adatok
számítógépről történő módosítása révén
lépnek fel.
• Képfájlok törlése során kövesse a 51.
oldalon lépéseit. Ne törölje a kamerába
helyezett adathordozón lévő képfájlokat
közvetlenül egy számítógépről.
• A kamerába helyezett adathordozót ne
formázza meg számítógép segítségével. Ha
így tesz, előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelően fog működni.
• Ne másolja a kamerába helyezett „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán lévő
képfájlokat számítógéppel. A Sony nem
vállal felelősséget az ilyen műveletek
következményeiért.
További információk
B Mozgóképfájlok (MPEG2 fájlok)
A fájlok kiterjesztése „.MPG”.
Maximális méretük 2 GB. Ha egy fájl
nagyobb lenne 2 GB-nál, új fájl jön
létre.
A mappák neve így változik:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
HU
121
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Karbantartás és biztonsági előírások
A lemezek
További tudnivalókat a kamerában
használható lemezekről lásd: 12.
oldalon.
x Írás az A oldalra
Helyezze a lemezt a kamerába úgy, hogy
a lemez közepén lévő
szimbólum
kifelé nézzen, majd tolja a helyére.
szimbólum
Megjegyzések a lemezek
használatával kapcsolatban
• A lemezt az élénél érintve, a közepén lévő
lyuknál óvatosan alátámasztva tartsa. Ne
érintse az írható oldalát (az egyoldalas
lemezek esetében ez a nyomtatottal
ellenkező oldal).
• Felvétel előtt ne feledje letisztítani a port és
az ujjlenyomatokat a lemez felszínéről egy
puha ruhával. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lemez nem használható
megfelelően felvételre vagy lejátszásra.
• Amikor a lemezt a kamerába helyezi,
határozott nyomással tolja a helyére. Ha az
LCD-képernyőn a [C:13:ss] üzenet jelenik
meg, nyissa ki a lemeztartó fedelét és
helyezze be újra a lemezt.
• Ne ragasszon tapadós címkét – például
matricát – a lemez felületére. Ennek
következtében a lemez súlyeloszlása
egyenlőtlenné válhat, és a lemez vagy a
kamera hibás működését okozhatja.
Kétoldalas lemezek használata
A kétoldalas lemezek mindkét oldalára lehet
felvételt rögzíteni.
Az
szimbólum a kifelé eső oldalon
legyen.
Az írás a belső oldalra történik.
• Ha kétoldalas lemezt használ, ügyeljen arra,
hogy ne maszatolja össze a felületét
ujjlenyomatokkal.
• Ha kétoldalas lemezt használ a kamerához, a
felvétel és a lejátszás csak erre az oldalra
történik. Amíg a lemez a kamerában van,
nem válthat a másik oldalra felvétel vagy
lejátszás céljából. Amikor az egyik oldalra
történő felvétele vagy annak lejátszása
befejeződött, vegye ki a lemezt és fordítsa
meg.
• A következő műveleteket a kétoldalas
lemezek mindkét oldalával végre kell
hajtani:
– Lezárás (70. oldal)
– Formázás (75. oldal)
– Lezárás feloldása (77. oldal)
HU
122
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
A lemezek gondozása és
tárolása
• Tartsa a lemezeket tisztán annak érdekében,
hogy a hang- és a képminőség ne romoljon.
• A lemezt puha ruhával tisztítsa.
A lemezt a közepétől kezdve törölje kifelé
haladva. A szennyeződéseket törölje le
enyhén nedves törlőruhával, majd puha,
száraz ruhával törölje le a nedvességet. Ne
használjon benzint, bakelit lemezek
tisztítására szánt tisztítószereket,
antisztatikus spray-ket és hasonló
oldószereket, mivel ezek károsíthatják a
lemezt.
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagykapacitású, hordozható ICadathordozó.
Kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használhat a
kamerában, amely körülbelül
feleakkora, mint a szabvány „Memory
Stick” memóriakártya. Nem garantáljuk
azonban, hogy a kamerában mindenfajta
„Memory Stick Duo” memóriakártya
kifogástalanul működik.
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(MagicGate-tel)
-
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* A kamera nem kompatibilis 8-bites
párhuzamos adatátvitellel – 4-bites
párhuzamos adatátvitelt biztosít, amelyre a
„Memory Stick PRO Duo” alkalmas.
• Ez a termék nem képes olyan adatokat
rögzíteni vagy lejátszani, amelyek
„MagicGate” technológiát alkalmaznak. A
„MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során titkosítást alkalmaz.
• A készülék a „Memory Stick Micro”
szabvánnyal kompatibilis („M2”). Az „M2”
a „Memory Stick Micro” rövidítése.
• Nem biztos, hogy számítógéppel (Windows
OS/Mac OS operációs rendszer alatt)
megformázott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamera probléma nélkül
használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
PRO Duo” és „Memory Stick PRO Duo”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• A következő esetekben előfordulhat, hogy
megsérülnek, vagy elvesznek az adatok
(ilyesmiért nem jár kártérítés):
– Ha akkor veszi ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, illetve kapcsolja ki
a kamerát, amikor a kamera képfájlokat ír
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára (miközben a
működésjelző világít vagy villog).
– Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Amikor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya felirat számára fenntartott
helyére ír, ne nyomja rá a tollat, ceruzát.
További információk
• Te tegye ki a lemezt közvetlen napsütésnek,
és ne tárolja nedves helyen.
• A lemezt mindig tokban szállítsa és tárolja.
• Ha feliratokkal vagy jelekkel szeretné ellátni
a lemezt, az egyoldalas lemez esetében csak
a nyomtatott oldalra írjon. Használjon
olajalapú filctollat, és ne érintse a festéket,
míg meg nem száradt. Ne tegye ki hőnek a
lemezt, és ne használjon éles hegyű eszközt,
például golyóstollat. Ne szárítsa a felszínét
melegítéssel. Kétoldalú lemezekre nem
szabad írni vagy jelzést tenni.
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
123
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára és a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mindig a tokjában szállítsa
és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le
és kímélje az erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne szedje szét, ne alakítsa
át.
• Óvja a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a nedvességtől.
• Tartsa távol a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát kisgyermekektől.
Véletlenül lenyelhetik.
• A Memory Stick Duo memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
helyezzen be. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne használja és ne tárolja az
alábbi helyeken:
– Igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– Nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben kíván
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• A hibás működés elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát behelyezi a
Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
a megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe. Ha a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát rossz állásban
erőlteti bele a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe, szintén tönkremehet a
memóriakártya.
HU
• „Memory Stick” kártya befogadására
kialakított eszközbe csak „Memory Stick
PRO Duo” kártyát tartalmazó Memory
Stick Duo illesztőkeretet tegyen. Ellenkező
esetben hibásan működhet a készülék.
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
• Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” vagy „Memory
Stick PRO-HG Duo” memóriakártya
használható.
Megjegyzések a „Memory Stick
Micro” memóriakártya
használatával kapcsolatban
• Ahhoz, hogy „Memory Stick Micro”
memóriakártyát használhasson a
kamerában, Duo méretű M2 illesztőkeretre
van szükség.
Helyezze a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát a Duo méretű M2
illesztőkeretbe, majd helyezze az
illesztőkeretet a Memory Stick Duo
nyílásba. Ha a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát Duo méretű M2
illesztőkeret nélkül helyezi a kamerába,
akkor előfordulhat, hogy nem tudja majd
kivenni.
• Tartsa távol a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát kisgyermekektől.
Véletlenül lenyelhetik.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• A kamerával a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” elnevezésű
egyetemes szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan készülékkel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
nem tud a kamerában használni, formázza
meg a kamerával (75. oldal). Ne feledje,
124
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
hogy a formázás minden adatot töröl a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
• Előfordulhat, hogy a felvételeket a kamera
nem tudja lejátszani:
– ha a felvétel adatait számítógépen
módosították;
– ha a felvételt másik készülékkel készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Ettől eltérő hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal megy végbe.
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt lecsökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat:
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével tartsa melegen, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/NP-FH100 (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD-képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/NPFH100 (külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő 2-3szorosához elegendő tartalék-akkumulátor,
és a felvétel előtt készítsen
próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera annak ellenére kikapcsol, hogy
az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelző szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
További információk
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az
energiafelvételt, és percekben kifejezve
kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes
működni.
A hálózati tápegység/töltő esetén az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő hátralévő működési idő és a
még hátralévő töltési idő jelenik meg.
• Miután a töltés befejeződött, kapcsolja le a
hálózati tápegységet a kamera DC IN
aljzatáról, vagy távolítsa el az akkumulátort.
HU
125
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az alacsony energiaszintet jelző E
szimbólum akkor is villogni kezd, ha az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
20 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja egy
ideig. Ezzel fenntartható az akkumulátor
működőképessége. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Ha a kamerán teljesen le kívánja meríteni az
akkumulátort, akkor érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[AUTO.KIKAPCS] t [SOHA], és hagyja
így a kamerát felvétel-készenléti
üzemmódban egészen addig, amíg ki nem
kapcsol (92. oldal).
Az akkumulátor élettartama
• Az idő múlásával és az ismételt használat
következtében csökken az akkumulátor
kapacitása. Ha az egyes feltöltések után a
használati idő jelentősen csökken, akkor
valószínűleg elérkezett annak az ideje, hogy
az akkumulátort egy újra cserélje.
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
A kamera kezelése
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett
vagy közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen. A meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében.
Ilyen helyeken előfordulhat, hogy a
felvétel nem lesz kielégítő.
– AM-vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. A
kamera meghibásodhat, ha homok vagy
por kerül bele. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD-képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. Ez
tönkreteheti a kereső vagy az LCDképernyő belsejét.
• A kamerát DC 6,8 V/7,2 V-os
(akkumulátor) vagy DC 8,4 V-os (hálózati
tápegység) egyenáramú feszültségről
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja a jelen útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamerát nedvesség éri, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
vizsgáltassa meg egy Sony
márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és ügyeljen arra, hogy ne
HU
126
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le és ne lépjen rá. Különösen a lencse
épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe. Ilyenkor a belső részek
túlmelegedhetnek.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa
gyermekektől elzárva. Ha gyermeke
véletlenül lenyeli az elemet, azonnal
forduljon orvoshoz (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Ha szivárog az elem:
– keresse fel a helyi hivatalos Sony
márkaszervizt.
– mossa le az esetlegesen a bőrre került
folyadékot.
– ha a folyadék a szemébe került, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát hosszú ideig nem
használja
Páralecsapódás
Ha a kamerát hirtelen hideg helyről
meleg helyre viszi, pára csapódhat le a
kamera belsejében, a lemez felületén
vagy a pickup lencsén. Ez működési
hibát okozhat.
x Ha páralecsapódás történt
Ne kapcsolja be a kamerát kb. 1 óráig,
hogy kiszáradjon.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
• A kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi.
• A kamerát légkondicionált gépkocsiból vagy
helyiségből a szabadba, meleg levegőre viszi.
• A kamerát zivatar vagy zápor után
használja.
• Ha a kamerát meleg, magas páratartalmú
helyen használja.
x Hogyan előzhető meg a
páralecsapódás?
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
körülbelül 1 óra elteltével bontsa ki,
amikor a tasakon belüli hőmérséklet
már elérte a környező légtér
hőmérsékletét.
LCD-képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD-képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCDképernyőn utófénylés, képvisszamaradás
jelenhet meg. Ez nem meghibásodás.
• A kamera működése közben az LCDképernyő hátoldala felmelegedhet. Ez nem
meghibásodás.
x Az LCD-képernyő tisztítása
Puha ruhával tisztítsa meg az LCDképernyőt, ha poros vagy ujjlenyomatok
vannak rajta. Ha az LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet (külön megvásárolható)
használja, a benne található
tisztítófolyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD-képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem működnek megfelelően.
Ilyen esetben hajtsa végre az
alábbiakban ismertetett eljárást.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
További információk
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszon le vagy rögzítsen
felvételeket.
• Vegye ki a lemezt a kamerából.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
magas páratartalmú helyen használja,
például:
HU
127
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[KALIBRÁLÁS].
A pickup lencséről
• Ne érintse meg a lemeztartó fedele alatt
található pickup lencsét. A por távoltartása
érdekében a lemeztartó fedele csak a lemez
behelyezése és kivétele alatt legyen nyitva.
• Ha a pickup lencse elszennyeződése miatt a
kamera nem működik, tisztítsa meg egy
kamerához való légpumpával (külön
megvásárolható). Tisztítás közben ne érintse
a pickup lencsét, mivel ez a kamera
meghibásodását okozhatja.
Pickup lencse
3 Érintse meg 3-szor a képernyőn látható
„×” jelet a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya sarkával vagy hasonló
tárggyal. Az „×” jel elhelyezkedése
megváltozik.
A kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálási
eljárást.
b Megjegyzések
• A kalibráláshoz ne használjon éles hegyű
tárgyat, mert megsértheti az LCDképernyőt.
• Az LCD-képernyő kalibrálása nem
végezhető el, ha el van forgatva vagy vissza
van hajtva úgy, hogy kifelé néz.
A készülékház karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– Ne használjon vegyszert, például
hígítószert, benzint, alkoholt, vegyszerrel
átitatott ruhát, impregnálószert,
rovarirtót, naptejet;
– Ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett;
– Ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– Ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– Nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– Ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Annak érdekében, hogy a kamera sokáig
kifogástalan állapotban maradjon, azt
javasoljuk, hogy havonta egyszer kapcsolja
be és használja egy kicsit.
A kereső belsejének tisztítása
A kereső belsejéből az alábbi lépésekkel
távolítsa el a port:
1 Húzza ki a keresőt.
2 Nyomja befelé a kereső alján lévő
nyelvet egy éles hegyű tárggyal, például
golyóstollal, és húzza ki a nézőkét a
nyíllal jelzett irányba.
HU
128
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
A beépített újratölthető elem
töltése
3 Távolítsa el a port a nézőkéből például
kamerához való légpumpával.
4 Nyomja rá a keresőt a kamera házára.
5 Távolítsa el a port a kamera nézőke
által takart belső részeiből például
kamerához való légpumpával.
A kamerában beépített újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe állítja. A beépített
újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységen
keresztül a fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, illetve amikor a kamerán
rajta van az akkumulátor. Ha a kamerát
egyáltalán nem használja, az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen. A kamerát az
újratölthető elem feltöltése után
használja.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
6 Helyezze fel a nézőkét a keresőre
egyenes irányú nyomással, amíg a
helyére nem kattan.
További információk
x Eljárások
Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
b Megjegyzések
• A nézőke egy rendkívül érzékeny alkatrész.
Ne szedje szét.
• Ne érintse meg a nézőke lencséjét.
HU
129
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Műszaki adatok
Rendszer
Képtömörítés formátuma
MPEG2/JPEG (állóképek)
Hangtömörítés formátuma
DCR-DVD110E/DVD610E
Dolby Digital – 2 csatornás
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dolby Digital – 2/5.1 csatornás
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Belső memória (DCR-DVD410E/
DVD810E)
8 GB
Az adathordozó tárolókapacitásának
mérésekor 1 GB = egymillió bájt; a
tárolókapacitás egy részét a készülék
adatkezelésre használja.
Használható lemezek
8 cm-es DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Mozgóképek felvételi formátuma
Belső memória (DCR-DVD410E/
DVD810E)
MPEG2-PS
Lemez
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO
üzemmód), DVD-Video Recording (VR
üzemmód)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
„Memory Stick PRO Duo”
MPEG2-PS
Állóképek felvételi formátuma
Exif Ver.2.2*
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
HU
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
2,25 mm (1/8 típus) CCD (Charge Coupled
Device)
Összesen:
Kb. 800 000 képpont
effektív (mozgókép, 16:9)
Kb. 490 000 képpont
effektív (állókép, 16:9)
Kb. 310 000 képpont
effektív (állókép, 4:3)
Kb. 410 000 képpont
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
3 mm (1/6 típus) CCD (Charge Coupled
Device)
Összesen:
Kb. 1 070 000 képpont
effektív (mozgókép, 16:9)
Kb. 670 000 képpont
effektív (állókép, 16:9)
Kb. 750 000 képpont
effektív (állókép, 4:3)
Kb. 1 000 000 képpont
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Optikai: 40×, digitális: 80×, 2 000×
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Optikai: 25×, digitális: 50×, 2 000×
Szűrő átmérője: 30 mm
Gyújtótávolság
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
F 1,8 - 4,1
f = 1,9 - 76 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén:
41 - 1 640 mm (16:9)
Állókép esetén:
48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F 1,8 - 3,2
f = 2,5 - 62,5 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén:
41 - 1 189 mm (16:9)**
Állókép esetén:
36 - 900 mm (4:3)
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
130
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Minimális megvilágítás
Általános jellemzők
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
6 lx (lux) (AUT.KIS ZÁRSEB. BE,
zársebesség: 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)
Tápfeszültség
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
8 lx (lux) (AUT.KIS ZÁRSEB. BE,
zársebesség: 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (NightShot plus üzemmódban)
Átlagos teljesítményfelvétel
* „Exif”: a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl egyéb
adatokat is tárolhatnak, így például a
kamerának a felvétel időpontjában érvényes
beállításait.
**A fókusztávolság értékei a nagy látószögű
képpontszámból adódó értékek.
• Gyártás a Dolby Laboratories licence
alapján.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó
Video/audiokimenet aljzata
USB-aljzat
LCD-képernyő
Kép
6,7 cm (2,7" képátló, szélesség-magasság
arány 16:9)
Képpontok száma
123 200 (560 × 220)
Normál fényerősségű LCD-képernyővel
vagy keresővel
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD: 2,9 W
Kereső: 2,7 W
DCR-DVD310E/DVD710E
LCD: 3,2 W
Kereső: 2,8 W
DCR-DVD410E/DVD810E
LCD: 2,8 W
Kereső: 2,4 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
55 × 89 × 130 mm (szé×ma×mé) a kiálló,
kihúzható részekkel együtt
55 × 89 × 130 mm (szé×ma×mé) a kiálló,
kihúzható részekkel és a felhelyezett NPFH40 akkumulátorral együtt
Tömeg (kb.)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
390 g tartozékok nélkül
440 g újratölthető NP-FH40
akkumulátorral és egy lemezzel együtt
DCR-DVD310E/DVD710E
400 g tartozékok nélkül
450 g újratölthető NP-FH40
akkumulátorral és egy lemezzel együtt
DCR-DVD410E/DVD810E
400 g tartozékok nélkül
445 g újratölthető NP-FH40
akkumulátorral együtt
Mellékelt tartozékok
További információk
mini-B
(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E: csak kimenet)
6,8 V egyenáram/7,2 V egyenáram
(akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Lásd: 19. oldalon.
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
131
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Műszaki adatok (folytatás)
AC-L200/L200B hálózati
tápegység
Védjegyek
Tápfeszültség
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
A „MagicGate Memory Stick” és a
„MagicGate Memory Stick Duo” védjegyek,
vagy a Sony Corporation bejegyzett
védjegyei.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A DVD-RW, DVD+RW, DVD-R és a
DVD+R DL emblémák bejegyzett
védjegyek.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• A Dolby Digital Stereo Creator és a Dolby
Digital 5.1 Creator a Dolby Laboratories
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media,
a Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation cégnek vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
100 V - 240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35 A - 0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet
0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé×ma×mé) ha
nincsenek kihúzva/kihajtva részek
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
NP-FH40 újratölthető
akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Típus
Li-ion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
• A „Handycam” és a
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az ® jel nem szerepel
ebben a kézikönyvben.
HU
132
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\12ADD.fm
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
Olvassa el a CD-ROM lemez „License”
mappájában lévő „license2.pdf” nevű fájlt. Itt
a „GPL” és az „LGPL” szoftverek (angol
nyelvű) licencszerződése található.
A PDF-fájl elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe
Systems weboldaláról:
http://www.adobe.com/
„C Library”, „Expat”, „zlib” és „libjpeg”
szoftverek: a kamera mellékletét képezik. A
szoftvereket a szerzői jogtulajdonosokkal
kötött licencmegállapodások alapján
bocsátjuk rendelkezésre. A
szoftveralkalmazások szerzői
jogtulajdonosainak kérése alapján
kötelességünk Önt tájékoztatni a
következőkről. Kérjük, olvassa el az
alábbiakat.
Olvassa el a CD-ROM lemez „License”
mappájában lévő „license1.pdf” nevű fájlt. Itt
a „C Library”, az „Expat”, az „zlib” és a
„libjpeg” szoftverek (angol nyelvű)
licencszerződését található.
A kamerában GNU General Public License (a
továbbiakban: „GPL”) vagy GNU Lesser
General Public License (a továbbiakban
„LGPL”) engedéllyel rendelkező programok
találhatók.
A fentiek értelmében jogában áll
megtekinteni, módosítani és továbbadni e
szoftverek forráskódját a mellékelt GPL/
LGPL feltételei szerint.
A forráskód megtalálható az interneten.
Letöltésükhöz nyissa meg a következő
webhelyet, és kattintson a DCR-DVD810
hivatkozásra.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, hogy a forráskód tartalmával
kapcsolatban ne lépjenek velünk kapcsolatba.
További információk
A GNU GPL/LGPL hatálya alá
eső szoftverek
HU
133
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Gyors áttekintés
Alkatrészek és kezelőszervek
A zárójelben a megfelelő oldalszám áll.
A NIGHTSHOT PLUS kapcsoló (41)
B Memory Stick Duo nyílás/fedél és
működésjelző (32)
A működésjelző a belső memória* és
a „Memory Stick PRO Duo”
működését is jelzi.
C LCD-képernyő/érintőképernyő (16,
26)
D
M
(USB) aljzat (66)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E:
csak kimenet
N
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb (35, 43)
O DUBBING gomb* (55)
P DISP/BATT INFO gomb (21)
(HOME) gomb (17, 81)
E Zoom gombok (40, 47)
* DCR-DVD410E/DVD810E
F START/STOP gomb (34, 39)
G RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
H QUICK ON gomb és kijelző (41)
I EASY gomb (34)
J A kereső lencséjét állító kar (27)
K . (BACK LIGHT) gomb (41)
L Hangszóró
A felvételen rögzített hangokat a
hangszóró bocsátja ki. A hangerő
beállítására vonatkozóan lásd: 45.
oldalon.
HU
134
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
A POWER kapcsoló (24)
B Kereső (27)
C CHG töltésjelző (20)
D
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (24)
E Akkumulátor (20)
Gyors áttekintés
F Beépített mikrofon (40)
Ha az Active Interface Shoe*
tartozékaljzatra csatlakoztatható
mikrofont (külön megvásárolható)
csatlakoztat, akkor a kamera az azon
át érkező hangokat rögzíti.
G A motoros zoom karja (40, 47)
H PHOTO gomb (34, 39)
I DC IN aljzat (20)
J START/STOP gomb (34, 39)
K Állványfoglalat
Az állványt (külön megvásárolható:
a csavar nem lehet hosszabb 5,5 mmnél) állványrögzítő csavarral erősítse
az állványfoglalathoz.
L BATT akkumulátorkioldó kar (21)
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
135
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Alkatrészek és kezelőszervek (folytatás)
A Active Interface Shoe
*
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A
tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a megfelelő
tartozékok használati útmutatójában
találhatók.
Az Active Interface Shoe
tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését
biztosító szerkezettel van ellátva. A
tartozékot csatlakoztatásához
nyomja le és tolja ütközésig, majd
húzza meg a csavart. A tartozék
levételéhez lazítsa meg a csavart,
majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
• Ha a kamera tartozékaljzatára külső
vakut (külön megvásárolható) illesztett,
akkor a mozgókép-felvétel készítésének
idejére azt kapcsolja ki, hogy a vaku
töltésekor hallható hang ne kerüljön rá a
felvételre.
• Ha külső mikrofont (külön
megvásárolható) csatlakoztat, akkor a
kamera az azon át érkező hangokat
rögzíti (40. oldal).
C Vállszíj rögzítőnyílása
Rögzíti a vállszíjat (külön
megvásárolható).
D Kéztámasz (27)
E Lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolója és az ACCESS kijelző
(30)
F Lencse (Carl Zeiss lencse) (6)
G Infravörös port/távirányító
érzékelője*
A kamera működtetéséhez a
távirányítót* (137. oldal) fordítsa a
kamera infravörös érzékelője felé.
H LENS COVER kapcsoló (26)
I A/V távcsatlakozó (48, 64)
Segítségével további külön
megvásárolható tartozékok
csatlakoztathatók.
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B Lemeztartó fedele (30)
HU
136
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Távirányító (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Ha megnyom egy gombot a VISUAL
INDEX/Arcindex/Filmtekercsindexképernyőn/lejátszási listán, az LCDképernyőn megjelenik a narancssárga
keret. A b / B / v / V gombok segítségével
jelöljön ki egy elemet, majd az ENTER
gombot megnyomva válassza ki a kijelölt
elemet.
b Megjegyzések
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelőlapot.
Szigetelőlap
A DATA CODE gomb (88)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
valamint megjelennek a felvételkor
érvényes kamerabeállítások.
B PHOTO gomb (34, 39)
Ha megnyomja ezt a gombot, a képernyőn
éppen látható képet a kamera állóképként
rögzíti.
C SCAN/SLOW gombok (35, 44)
E PLAY gomb (35, 44)
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vájatba, és húzza ki az elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
F STOP gomb (35, 44)
G DISPLAY gomb (21)
H Jeladó
I START/STOP gomb (34, 39)
J A motoros zoom gombjai (40, 47)
K PAUSE gomb (35, 44)
L VISUAL INDEX gomb (35, 43)
Fül
Gyors áttekintés
D . > (Előző/Következő)
gombok (35, 44)
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(136. oldal).
• Ha egy bizonyos ideig a távirányítóról nem
érkezik utasítás, eltűnik a narancssárga keret.
Ha ismét megnyomja a b / B / v / V gombok
egyikét vagy az ENTER gombot, a keret ismét
megjelenik ott, ahol legutóbb látható volt.
• A b / B / v / V gombokkal nem lehet az LCDképernyő néhány gombját kijelölni.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
Ha lejátszás közben megnyomja,
megjelenik a VISUAL INDEX képernyő.
M b / B / v / V / ENTER gombok
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
137
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Alkatrészek és kezelőszervek (folytatás)
• Ha lemerülőben van a lítium elem, csökken
a távirányító hatótávolsága, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Másfajta akkumulátor
használata tűz- vagy robbanásveszéllyel
járhat.
HU
138
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések
Mozgókép felvétele
A HOME gomb (17, 81)
B A még felhasználható energia
(hozzávetőleg) (21)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvételi üzemmód (HQ/SP/LP) (83)
E Az adathordozó típusa (12)
F Számláló (óra/perc/másodperc)
G OPTION gomb (18, 93)
Állókép felvétele
H Fennmaradó felvételi idő
mozgóképekhez
I Hangzásmód (83) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
J Arcindex beállítása (85)
K KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
(35, 43)
L Képméret (86)
Mozgóképek megtekintése
M A még rögzíthető állóképek száma
(86)
N Felvételi mappa
Ha a [FOTÓHORD.BEÁLL.]
értéke [MEMORY STICK].
O Visszatérés gomb
P Lejátszási üzemmód
R Előző/következő gomb (35, 44)
S Képkezelő gombok (35, 44)
Gyors áttekintés
Állóképek megtekintése
Q Az aktuális mozgókép sorszáma/
Rögzített mozgóképek száma
Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
értéke [BELSŐ MEMÓRIA] (DCRDVD410E/DVD810E) vagy
[MEMORY STICK].
T Adatfájl neve/jelenet száma
U Az aktuális állókép sorszáma/A
rögzített állóképek száma
V Lejátszási mappa
Ha a [FOTÓHORD.BEÁLL.]
értéke [MEMORY STICK].
W Diabemutató gomb (47)
X VISUAL INDEX gomb (35, 43)
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
HU
139
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\13QUI.fm
Felvétel/lejátszás közben látható kijelzések (folytatás)
Módosításra utaló kijelzések
Kijelzés
Jelentés
E
Figyelmeztetés (115)
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, és a kamera
érvényes beállításait jelzik.
Bal oldalon felül
PictBridge nyomtató
csatlakozik (66)
Jobb oldalon felül
Alul
Kijelzés
Jelentés
9
Kézi fókuszbeállítás (95)
Arcindex beállítása (85)
Alul
JELENET (96)
Középen
Bal oldalon felül
Kijelzés
Jelentés
Hangzásmód (83)
Fehéregyensúly (98)
SteadyShot kikapcsolva
(84)
SZÉLESVÁSZNÚ
(83)
Digitális effektus (100)
Vaku (87)
Közelkép (95)
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(100)
Jobb oldalon felül
Képeffektus (100)
EXPOZÍCIÓ (96)/
FÉNYMÉRŐ (96)
z Tanácsok
• Az itt feltüntetett kijelzők tartalma és
elhelyezkedése a valóságban eltérhet a
kamera képernyőjén látható jelzésektől.
Típustól függően némely kijelzők nem
jelennek meg.
Jelentés
Az LCD háttérvilágítása
kikapcsolva (26)
Úsztatás (99)
Középen
Kijelzés
n
MIKR.JELSZ.
alacsony (100)
Önkioldóval készített
felvétel (100)
Kijelzés
Háttérvilágítás (41)
.
Jelentés
NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (98)
Super NightShot plus
(99)
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma, időpontja és a
kamera beállítása automatikusan
rákerül az adathordozóra. A felvétel
során ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként
az [ADATKÓD] funkcióval
megtekinthetők (88. oldal).
A felvétel dátumát és időpontját stb.
más készüléken is megtekintheti
([DÁTUMFELIRAT], 85. oldal).
HU
140
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\14GLO.fm
Kislexikon
x 5.1 csatornás térhatású hang
x VBR
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón át
szólaltatja meg a hangot: 3 elsőn (bal oldali,
jobb oldali és középső) és 2 hátsón (bal oldali
és jobb oldali), továbbá egy alul áteresztő
szűrővel rendelkező mélysugárzón, a 0.1-es
csatornán, amely a 120 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú hangokat szólaltatja meg.
A VBR a Variable Bit Rate (változó átviteli
sebesség) rövidítése. A felvételi formátum az
éppen felvett jelenetnek megfelelően
automatikusan szabályozza az átviteli
sebességet (vagyis adott időtartam alatt felvett
adatok mennyiségét). Gyors mozgást
megörökítő mozgókép esetén sok helyre van
szükség az adathordozón ahhoz, hogy a kép
éles legyen, aminek következtében rövidebb
az adathordozó felvételi ideje.
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
hangkódoló (tömörítő) eljárás.
x Dolby Digital 5.1 Creator
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
olyan hangtömörítő eljárás, amely hatékonyan
tömöríti a hangot, és megőrzi a hang kiváló
minőségét. Lehetővé teszi 5.1 csatornás
térhatású hang rögzítését a lemezterület
hatékonyabb kihasználása mellett. A Dolby
Digital 5.1 Creator által készített lemezt a
kamerával készített lemezekkel kompatibilis
készülékekkel lehet lejátszani.
x JPEG
A JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, amely egy állókép-adatok
tömörítésére vonatkozó szabvány. A kamera
az állóképeket JPEG formátumban rögzíti.
x VIDEO üzemmód
DVD-RW lemez használata esetén
választható felvételi formátumok egyike. A
VIDEO üzemmód kitűnő kompatibilitást
biztosít más DVD készülékekkel.
x VR üzemmód
DVD-RW lemez használata esetén
választható felvételi formátumok egyike. A
VR üzemmód a kamerával történő
szerkesztést (törlést vagy a sorrend
megváltoztatását) teszi lehetővé. Lezárása
után a lemez lejátszható VR üzemmóddal
kompatibilis DVD-készülékeken.
x Mintakép
x MPEG
Az MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, amely a mozgóképek és a hang
tömörítésére vonatkozó szabványcsoport.
MPEG1 és MPEG2 formátum létezik. A
kamera a mozgóképeket MPEG2
formátumban rögzíti.
Gyors áttekintés
Kisméretű képek, amelyek révén egyszerre
több kép is megtekinthető. A [VISUAL
INDEX], az [
INDEX], az [
INDEX]
stb. mintaképek megjelenítését szolgáló
rendszerek.
HU
141
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKIX.fm
Tárgymutató
Számok
C
EXPOZÍCIÓ.............. 96, 114
12KÉP..................................89
CD-ROM.......................... 101
16:9 .......................................48
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow
Shutter) ....................... 98, 114
F
16:9 SZÉLES ......................31
21 érintkezős csatlakozó....49
4:3 ...................................31, 48
Csatlakoztatása
Nyomtató..................... 66
5.1 csatornás térhatású
hang......................................40
TV ................................ 48
VCR- vagy DVD/HDDfelvevő ......................... 64
5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel.........................40
6KÉP....................................89
8 cm-es DVD ......................12
A
FEHÉRBŐL ......................99
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly) ....... 98, 114
FEKETÉBŐL ....................99
FELOLDÁS ............... 77, 113
Felvétel.......................... 34, 38
D
Felvételi formátum ............12
DÁTUMFELIRAT .......... 85
Felvételi idő ............13, 22, 33
Dátum-mutató ................... 46
FELV.MÓD
(Felvételi mód)...................83
A felvehető állóképek
száma ...................................86
DÁTUM/IDŐ...... 25, 88, 140
A még felhasználható
energia .................................21
DEMÓ MÓD..................... 92
Diabemutató ...................... 47
ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE kategória ......69
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő).................... 96, 114
DIGITÁLIS ZOOM......... 84
FF ....................................... 100
ADATKÓD........................88
Dolby Digital 5.1
Creator.............................. 141
Akkumulátor ..............20, 137
Figyelmeztető
szimbólumok..................... 115
DVD-meghajtó .................. 73
Állókép..........................34, 39
DVD-menü......................... 72
Figyelmeztető
üzenetek ............................117
Állóképek másolása...........57
DVD-R ............................... 12
Filmtekercs-index...............45
Állvány ..............................135
DVD-RW ........................... 12
FIX FÓKUSZ ............ 95, 114
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK......92
DVD+R DL ....................... 12
FÓKUSZ..................... 95, 109
Arcindex........................45, 85
DVD+RW .......................... 12
FORMÁZÁS
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus
kikapcsolás) ........................92
D.EFFEKTUS (Digitális
effektus).................... 100, 114
Belső memória ............75
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség) ................84, 114
E
„Memory Stick PRO
Duo”.............................75
A/V átjátszókábel.........48, 64
B
BACK LIGHT ...........41, 114
Battery Info.........................21
BEÁLLÍTÁSOK
kategória..............................81
BEÉP.ZOOM-MIKR......100
HU
FÁJLSZÁM
(Fájl sorszáma) ...................87
DC IN aljzat ....................... 20
Easy Handycam
üzemmód ............................ 34
FÉNYKÉPBEÁLL. ..........86
Lemez...........................75
FOTÓMÁSOLÁS .............57
EGYÉB kategória ............. 50
G
Egyenáramú
csatlakozódugó................... 20
GYERTYA ........................97
EGYRE .............................. 98
ÉJSZAKAI ........................ 97
GYORS BE
KÉSZENL ..........................92
Előkészület ......................... 20
H
Eredeti
Hálózati tápegység .............20
BELTÉRI ...........................98
SZÉTOSZTÁS........... 59
HANGBEÁLLÍTÁS ........82
Biztonsági előírások.........122
TÖRLÉS ..................... 51
HANGERŐ ................. 45, 89
142
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKIX.fm
HANGJELZÉS..................89
KIMENETI BEÁLL......... 91
HANGZÁSMÓD ..............83
KÖZELKÉP .............. 95, 114
Mozgóképek
másolása ........................55, 64
HANG/KÉP-BEÁLL........89
KÜLTÉRI .......................... 98
MPEG................................141
Használat külföldön .........119
Műszaki adatok ................130
HÓ........................................97
L
HOME MENU.............16, 81
LCD FÉNYERŐ ............... 89
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ........92
LCD háttérvilágítása ......... 26
FÉNYKÉPBEÁLL.....86
LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának
fényereje) .................... 90, 110
HANG/KÉPBEÁLL.........................89
LCD SZÍNE ....................... 90
N
NAPKELTE&NYUGT...............................97
NIGHTSHOT FÉNY ........83
NightShot plus ....................41
NTSC .................................119
KIMENETI
BEÁLL.........................91
LCD-tábla........................... 26
NYÁRI IDŐ.......................91
Lejátszás........................ 35, 43
NYELV BEÁLL................91
MEGTEK.BEÁLL.....88
Lejátszási idő ...................... 23
Nyomtatás ...........................66
ÓRA/NYELV ÁL. .....91
Lejátszási lista
VIDEÓBEÁLL. .........83
Áthelyezés ................... 62
O
HQ........................................83
Készítés ........................ 60
Öndiagnózis kijelzője.......115
I
Kivétel.......................... 61
ÖNKIOLDÓ ....................100
Lejátszás ...................... 61
OPTION MENU................93
Időeltolódás ......................120
Szétosztás..................... 62
ÓRABEÁLLÍTÁS ............24
INDEX BEÁLL. (Arcindex
beállítása) ............................85
Lejátszási zoom .................. 47
ÓRA/NYELV ÁL. ............91
InfoLITHIUM ..................125
J
JELENET ...................96, 114
JPEG..................................141
KALIBRÁLÁS ................127
KAMERAADATOK........88
Karbantartás .....................122
KÉPEFFEKTUS
(Képeffektus)............100, 114
LEMEZKIV.SEGÉDL. ... 78
P
Lencsevédő ......................... 26
PAL....................................119
Lezárás ........................ 70, 113
Páralecsapódás .................127
Lítium gombelem............. 138
PASZTELL ......................100
LP......................................... 83
PictBridge............................66
M
MARAD.BEÁLL.
(Az adathordozó maradék
kapacitásának
megjelenítése) .................... 85
MEGJELENÍT .................. 89
PIROS SZEM.....................87
PORTRÉ.............................97
Q
QUICK ON ........................41
KÉPKEZ.FÁJL JAV. .......79
MEGJEL.HELYE ............ 91
R
KÉPMÉRET ......................86
MEGTEK.BEÁLL............ 88
REFLEKTOR ....................97
Képméretarány ...................48
„Memory Stick” ........... 4, 123
RÉGI FILM......................100
KER.H.VILÁG. (A kereső
háttérvilágítása) ..................90
„Memory Stick PRO
Duo” ........................ 4, 32, 123
S
Kétoldalas lemez ..............122
MIKR.JELSZ........... 100, 114
S VIDEO kábel ............48, 64
Kéztámasz ...........................27
Mozgókép ..................... 34, 39
SP .........................................83
Kijelzők..............................140
Gyors áttekintés
K
Lemez.................................. 30
SPORT (Sportoktatás) ......97
HU
Folytatás ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
143
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKIX.fm
Tárgymutató (folytatás)
STEADYSHOT.................84
Védelem............................ 118
Számítógép........................101
VEZETŐKERET ............. 84
SZÉLESVÁSZNÚ ....83, 114
VIDEO üzemmód ............. 12
SZÉPIA.............................100
VIDEÓBEÁLL................. 83
Szerkesztés ..........................50
VIDEÓMÁSOLÁS .......... 55
SZÉTOSZTÁS
VISUAL INDEX ........ 35, 43
Eredeti..........................59
Lejátszási lista..............62
Szigetelőlap .......................137
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)...........99, 114
VR üzemmód ..................... 12
W
Windows ........................... 101
Z
T
ZÓNABEÁLL. ................. 91
TÁJKÉP..............................97
Zoom................................... 40
Tápkábel..............................20
ZOOMKAPCS. ................. 89
TÁVIRÁNYÍTÓ ...............92
Távirányító................106, 137
Telepítés (szoftver) ..........101
Televíziós
színrendszerek ..................119
TENGERPART ................97
Töltésidő..............................21
TÖRLÉS
Állóképek ....................52
Mozgókép ....................51
További felvételek
készítése ..............................77
Tükör üzemmód .................42
TŰZIJÁTÉK......................97
TV TÍPUSA..................48, 91
U
USB 2.0..............................101
USB-kábel...................66, 102
ÚSZTATÁS ...............99, 114
UTOL.JEL.TÖRL.
(törlés) .................................52
V
VAKUFÉNY......................87
VAKUS MÓD ...................87
HU
VBR .....................................13
144
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
C:\_S_CX26100\01HU_DCRDVD410ECEM\01US00BOOKIX.fm
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-368-11(1)
Pred používaním videokamery si najskôr
prečítajte tento dokument
Skôr ako začnete používať toto
zariadenie, prečítajte si pozorne túto
príručku a odložte ju pre budúce
použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému
teplu, ako je napr. priame slnečné
žiarenie, oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (Platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteín é prislasénstvo: diaľkový ovládač
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
UPOZORNENIE
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
SK
2
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V
prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili,
že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
SK
Pokračovanie ,
3
Pred používaním videokamery si najskôr prečítajte tento
dokument (Pokračovanie)
Poznámky týkajúce sa
používania
Vaša videokamera sa dodáva s
dvoma typmi návodu na použitie.
– „Návod na používanie“ (Táto
príručka)
– „PMB Guide“ pre používanie
videokamery pripojenej ku počítaču
(uloženom na dodanom CD-ROM)
(s. 97)
Typy diskov, ktoré môžete s
videokamerou použiť
Môžete použiť len nasledovné typy
diskov.
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Používajte disky so značkami, ktoré sa
nachádzajú v zozname nižšie. Pozrite si
s. 12, kde nájdete podrobnosti.
Aby boli nahrávky/prehrávania
spoľahlivé a trvácne, odporúčame vám
používať vo vašej videokamere disky
*
Sony alebo disky so značkou
(for VIDEO CAMERA).
* V závislosti od miesta zkúpenia, može mať
disk značku
.
b Poznámka
• Použitie iného disku, ako je uvedený vyššie,
môže zapríčiniť neuspokojivé nahrávanie/
prehrávanie alebo možno nebudete vedieť
vybrať disk z videokamery.
SK
4
Typy „Memory Stick“, ktoré
môžete vo videokamere použiť.
• Pre nahrávanie videozáznamov sa
odporúča používať „Memory Stick
PRO Duo“ s veľkosťou 512 MB alebo
viac MB so značkou:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Použiť môžete „Memory Stick PRO Duo“
označené buď s „Mark2“ alebo bez.
• Pozrite si s. 33, kde nájdete časy
nahrávania „Memory Stick PRO
Duo“.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Táto veľkosť sa môže použiť vašou
videokamerou.)
„Memory Stick“
(Nemôžete to použiť vo vašej
videokamere.)
• „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ sa v tejto
príručke uvádzajú ako „Memory Stick
PRO Duo“.
• Nemôžete použiť nijaký iný typ
pamäťovej karty ako je uvedený vyššie.
• „Memory Stick PRO Duo“ sa môže
použiť len s kompatibilným zariadením
„Memory Stick PRO“.
• Nepripojte štítok alebo podobné na
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
adaptér Memory Stick Duo.
• Pri používaní „Memory Stick PRO
Duo“ s kompatibilným zariadením
„Memory Stick“ sa uistite, že ste vložili
„Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo.
Používanie videokamery
• Nedržte videokameru za nasledujúce
časti.
Hľadáčik
LCD obrazovka
• LCD obrazovka a hľadáčik sú
vyrobéné za použitia veľmi presnej
technológie, takže viac ako 99,99%
pixlov je účinných. Môžu sa však
objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite
objavujú na LCD displeji a v
hľadáčiku. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú
žiaden vplyv na nahrávanie.
Batéria
• Videokamera nie je prachuvzdorná,
odolná voči vlhkosti ani nie je
vodotesná. Pozrite si „Informácie o
manipulácii s videokamerou“ (s. 122).
• Aby ste predišli poškodeniu média
alebo strate nahratých záberov,
nevykonávajte nasledovné, keď
niektorý z indikátorov
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 24) svieti alebo je zapnutý indikátor
ACCESS/prístupu (s. 30, 32):
– vybratie batérie alebo odpojenie
sieťového adaptéra z videokamery
– vystavenie videokamery mechanickým
nárazom alebo vibráciám
– vybratie „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery
• Pri pripájaní kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte,
či vkladáte zástrčku konektora
správnym smerom. Násilné zatlačenie
prípojky do konektora môže poškodiť
konektor a môže spôsobiť nefunkčnosť
videokamery.
Informácie o položkách, LCD
paneli, hľadáčiku a šošovke
• Položka v ponuke, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie LCD displeja,
hľadáčika alebo šošovky priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobiť
nefunkčnosť.
• Nesnímajte priame slnko. Môže to
spôsobiť nefunkčnosť videokamery.
Zábery slnka robte iba pri nízkom
osvetlení, napríklad za súmraku.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD610E/DVD710E
Použite DVD-RW/DVD+RW na
skúšobné nahrávanie.
– DCR-DVD410E/DVD810E
Skúšobne nahrávajte do vnútornej
pamäte.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
videokamery, nahrávacieho média a
pod., za obsah nahrávky sa nebude
poskytovať náhrada.
SK
Pokračovanie ,
5
Pred používaním videokamery si najskôr prečítajte tento
dokument (Pokračovanie)
• Systémy kódovania farieb v televízore
sa líšia v závislosti od krajín/regiónov.
Ak chcete prezerať nahrávky v
televízore, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov
môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
• Ak dlho opakujete nahrávanie/
mazanie obrazov, v internej pamäti
(DCR-DVD410E/DVD810E) alebo v
„Memory Stick PRO Duo“ dôjde ku
fragmentácii dát. Obrazy nie je možné
uložiť alebo nahrať. V takom prípade,
uložte svoje obrazy najskôr na iný typ
média (s. 55, 62), a potom médium
naformátujte (s. 74).
Informácie o nastavení jazyka
Pokyny na používanie na displeji sa
zobrazujú v miestnom jazyku. Zmeňte
jazyk obrazovky pred používaním
videokamery, ak je to potrebné (s. 25).
ponúka kvalitu typickú pre šošovky Carl
Zeiss.
MTF = Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla, ktoré prichádza z predmetu do
šošovky.
Informácie o tejto príručke
• Zábery LCD obrazoviek a hľadáčika a
ukazovatele zobrazené v tejto príručke
boli vytvorené digitálnym
fotoaparátom a môžu sa líšiť od tých
záberov, ktoré práve vidíte.
• Disky v tejto príručke sú 8 cm diskami
DVD.
• V tejto príručke sa vnútorná pamäť
(DCR-DVD410E/DVD810E), disk a
„Memory Stick PRO Duo“ označujú
ako médiá.
• Ak to nie je ináč špecifikované,
ilustrácie v tejto príručke vychádzajú z
DCR-DVD810E.
• Dizajn a technické parametre médií a
ďalšieho príslušenstva sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o likvidácii/prevoze
(DCR-DVD410E/DVD810E)
Informácie o značkách, ktoré
sa používajú v tejto príručke
Aj keď budete formátovať vnútornú
pamäť videokamery (s. 72), údaje sa
nemusia úplne vymazať z vnútornej
pamäte. Ak dáte alebo predáte vašu
videokameru niekomu, odporúča sa
vykonať [ EMPTY] (s. 77), aby ste
zabránili obnoveniu vašich údajov.
Navyše ak likvidujete videokameru,
odporúča sa, aby ste zničili skutočné telo
videokamery.
• Operácie, ktoré sú k dipozícii, závisia
od používaného média. Nasledujúce
značky sa používajú na označenie
typu média, ktoré môžete používať
pre danú operáciu.
Vnútorná pamäť
Disk
Informácie o šošovke Carl Zeiss
Vaša videokamera je vybavená
šošovkou Carl Zeiss, ktorá bola vyvinutá
spoločne s Carl Zeiss, v Nemecku a s
Sony Corporation a ktorá vytvára
prvotriedne zábery. Používa systém
merania MTF určený pre videokamery a
SK
6
„Memory Stick PRO Duo“
Obsah
Pred používaním videokamery si
najskôr prečítajte tento dokument
.......................................................2
Obsah .............................................7
Príklady objektov a riešení ........... 10
Potešenie z používania
vašej videokamery
Potešte sa používanim rozličných
„médií“ podľa vašich potrieb ...... 11
Média vašej videokamery ............. 12
Používanie videokamery ............... 14
„ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky ... 16
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných
položiek ...................................... 19
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 20
Krok 3: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času .......... 24
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1-kanálový
priestorový zvuk) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) ................................. 40
Spustenie rýchleho nahrávania
(QUICK ON) .............................. 41
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot plus) ........................ 41
Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle ................................. 41
Nahrávanie v zrkadlovom režime
................................................... 42
Prehrávanie ...................................43
Vyhľadávanie scén s presnosťou
(Film Roll Index) ........................ 45
Vyhľadávanie požadovaných scén
podľa tvárí (Face Index) ............ 45
Vyhľadávanie požadovaných
záberov podľa dátumu (Dátumový
index) ........................................ 46
Používanie približovania pri
prehrávaní ................................. 47
Prehrávnie série statických záberov
(Prehliadka záberov) ................. 47
Prehrávanie záberov na televízore
.....................................................48
Úpravy
Zmena nastavenia jazyka ............ 25
Krok 4: Nastavovanie pred
nahrávaním ................................. 26
Krok 5: Výber média ..................... 28
Krok 6: Vloženie disku alebo
„Memory Stick PRO Duo“ .......... 30
Nahrávanie/prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (Easy Handycam
operácia) ..................................... 34
Nahrávanie ................................... 38
Približovanie ................................ 40
Kategória
(OTHERS) ................50
Odstraňovanie záberov ................51
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
.....................................................54
Dabovanie/kopírovanie záberov na
iné médium vo videokamere .......55
Rozdelenie videozáznamov ..........58
Vytvorenie zoznamu titulov ...........59
Dabovanie videoáznamov do VCR
alebo DVD/HDD videorekordéru
.....................................................62
Tlač statických záberov (PictBridge
kompatibilná tlačiareň) ................64
SK
Pokračovanie ,
7
Obsah (Pokračovanie)
Využité médiá
Kategória
(MANAGE MEDIA)
.................................................... 66
Vytvorenie kompatibilného disku na
prehrávanie na iných prístrojoch
(Dokončenie) ............................. 67
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch .................................. 70
Kontrola informácií o médiu ......... 71
Formátovanie médií ..................... 72
Nahrávanie ďalších filmov po
dokončení .................................. 74
Hľadanie vhodného disku (DISC
SELECT GUIDE) ......................... 75
Oprava databázového súboru
obrazov ...................................... 76
Predchádzanie nahratiu na uložené
údaje v internej pamäti (DCRDVD410E/DVD810E) .................. 77
Prispôsobenie vašej
videokamery
Čo môžete robiť s Kategóriou
(SETTINGS)
HOME MENU
.................................................... 78
Použitie HOME MENU ................ 78
Zoznam jednotlivých položiek
kategórie
(SETTINGS) ......... 79
MOVIE SETTINGS ........................ 80
(Položky na nahrávanie filmov)
PHOTO SETTINGS ...................... 82
(Položky na nahrávanie statických
obrázkov)
VIEW IMAGES SET ...................... 84
(Položky na prispôsobenie displeja)
SOUND/DISP SET ....................... 86
(Položky na prispôsobenie zvuku a
obrazovky)
SK
8
OUTPUT SETTINGS ..................... 87
(Položky, ktoré označujú, keď sa pripoja
iné prístroje)
CLOCK/
LANG ......................... 88
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ............................. 88
(Položky na iné nastavenie)
Aktivovanie funkcií pomocou
OPTION MENU ...................... 90
Použitie OPTION MENU .............. 90
Položky na nahrávanie na OPTION
MENU ....................................... 91
Položky na prezeranie na OPTION
MENU ....................................... 91
Funkcie nastavené v
OPTION
MENU ......................................... 92
Práca s vašim počítačom
Čo môžete robiť s Windows
počítačom .................................. 97
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................... 101
Výstražné indikátory a správy .... 111
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
................................................... 115
Štruktúra súborov/priečinkov
vnútornej pamäte (DCR-DVD410E/
DVD810E) a „Memory Stick PRO
Duo“ ......................................... 117
Údržba a preventívne opatrenia
................................................... 118
Informácie o optických nosičoch
................................................. 118
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“ ....................... 119
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
................................................. 121
Informácie o manipulácii s
videokamerou ......................... 122
Technické parametre .................. 126
Stručná referenčná
príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
................................................... 130
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania ......... 135
Slovník ........................................ 137
Register ...................................... 138
SK
9
Príklady objektov a riešení
Snímanie
Kvety zblízka
B PORTRAIT ................................94
B FOCUS .....................................92
B TELE MACRO ...........................92
Zaostrenie na
psa v ľavej časti
obrazovky
B FOCUS .....................................92
B SPOT FOCUS...........................92
Dobrá snímka
zjazdovky alebo
pláže
B BACK LIGHT.............................41
B BEACH .....................................94
B SNOW.......................................94
Kontrola
golfového úderu
B SPORTS ...................................94
SK
10
Dieťa na javisku
v žiare reflektora
B SPOTLIGHT ............................. 94
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B FIREWORKS ............................ 93
B FOCUS..................................... 92
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B NightShot plus ......................... 41
B COLOR SLOW SHTR............... 95
Potešenie z používania vašej videokamery
Potešte sa používanim rozličných „médií“
podľa vašich potrieb
Výber média
Potešenie z používania vašej videokamery
Môžete si vybrať požadované médium na nahrávanie/prehrávanie/upravovanie vo
vnútornej pamäti (DCR-DVD410E/DVD810E), na disku alebo „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 28). Aby ste nastavili médium pre videozábery alebo statické zábery, môžete
si vybrať [MOVIE MEDIA SET] alebo [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/
DVD810E) podľa vašich potrieb.
Dabovanie z jedného typu média na iný typ
Pomocou funkcie [MOVIE DUB] vo videokamere môžete dabovať videozáznamy
zaznamenané vo vnútornej pamäti (DCR-DVD410E/DVD810E) alebo „Memory Stick
PRO Duo“ na disku bez pripojenia sa k inému zariadeniu (s. 55).
b Poznámky
• Možno nebudete môcť dabovať obsah videozáznamu,závisí to od typu vašej videokamery.
Podrobnejšie informácie o kompatibilite jednotlivých typov nájdete na s. 55.
SK
11
Média vašej videokamery
So svojim kamkordérom môžete obrazy nahrávať buď do internej pamäte (DCRDVD410E/DVD810E), 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R alebo DVD+R DL disk,
alebo „Memory Stick PRO Duo“. Pozrite si s. 4, kde nájdete typy „Memory Stick“,
ktoré môžete používať s vašou videokamerou.
Formát nahrávania pre DVD-RW
Keď použijete DVD-RW, môžete si vybrať formát nahrávania z režimu VIDEO alebo z
režimu VR.
V tejto príručke VIDEO režim je označený ako
a VR režim ako
.
Formát nahrávania, ktroý je kompatibilný s väčšinou DVD zariadení,
predovšetkým po ukončení.
Vo VIDEO režime je možné vymazať len najnovší videozáznam.
Formát nahrávania, ktorý umožňuje upravovanie pomocou videokamery
(vymazanie a opätovné usporiadanie poradia záberov).
Ukončený disk je možné prehrať späť v DVD zariadeniach, ktoré podporujú VR
režim.
Pozrite si návod na použitie vášho DVD zariadenia, kde nájdete informácie o
tom, či podporuje VR režim DVD-RW.
VIDEO režim a VR režim
Vecný register (s. 137)
Vlastnosti disku
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné strany.
DVD-RW
DVD+RW DVD-R DVD+R DL
Typy diskov a symboly
Symboly použité v tomto návode
Obidva typy videozáznamov 16:9 (širokouhlý)
a 4:3 je možné zaznamenať na ten istý disk
z
z
–
z
z
Vymazanie najnovšieho videozáznamu (52)
z
z
z
–
–
Vymazávanie alebo upravovanie
videozáznamu vo vašej videokamere (51)
–
z
–
–
–
Opätovné používanie disku pomocou
formátovania, dokonca aj keď sa disk úplne
zaplní* (72)
z
z
z
–
–
Ukončenie, ktoré sa vyžaduje pri prehrávaní
na iných zariadeniach (67)
z
z
*1–**
z
z
Vytváranie dlhších nahrávok na jednej strane
disku
–
–
–
–
z
(30)
SK
12
* Formátovaním sa vymažú všetky zábery a obnoví sa pôvodný prázdny priestor na nahrávacom
médiu (s. 72). Aj keď použijete nový disk, naformátujte ho vo vašej videokamere (s. 30).
** Ukončenie sa vyžaduje pri prehrávaní disku v jednotke DVD v počítači. DVD+RW, ktorý sa
neukončí, môže zapríčiniť nefunkčnosť počítača.
Potešenie z používania vašej videokamery
Čas nahrávania videozáznamov
Čísla v tabuľke sú približnými časmi nahrávania v minútach pri používani vnútornej
pamäte (DCR-DVD410E/DVD810E) a na jednej strane disku.
Čas nahrávania na prijateľných médiách je rôzny v závislosti od typu média a
nastavenia [REC MODE] (s. 80).
Čísla v ( ) sú minimálnym časom potrebným na nahrávanie.
Typ média
*
9M (HQ) (vysoká
kvalita)
115 (100)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (štandardná
kvalita)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (dlhotrvajúci)
325 (215)
60 (44)
110 (80)
* DCR-DVD410E/DVD810E
z Tipy
• Hodnoty ako 9 M a 6 M v tabuľke predstavujú priemernú bitovú rýchlosť. M znamená Mbps.
• Môžete si skontrolovať čas nahrávania pomocou [MEDIA INFO] (s. 71).
• Keď používate obojstranný disk, môžete nahrávať zábery na obidve strany (s. 118).
• Pozrite si s. 33, kde nájdete časy nahrávania v „Memory Stick PRO Duo“.
Vaša videokamera používa formát VBR (Variable Bit Rate), čím sa automaticky nastaví kvalita
záberu vhodná pre zaznamenanie určitej scény. Táto technológia spôsobuje kolísanie času
nahrávania na médium. Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a zložité zábery sa zaznamenávajú
s vyššou bitovou rýchlosťou, čím sa skracuje celkový čas nahrávania.
SK
13
Používanie videokamery
1Výber média (s. 28)
Môžete si vybrať oddelene médium pre videozáznamy a pre statické zábery.
V prípade nahrávania na disk si vyberte taký disk, ktorý najviac vyhovuje vašim
potrebám.
Chcete vymazať alebo upraviť zábery vo vašej
videokamere?
Áno
Nie
Chcete vymazať zábery a znova použiť
disk?
Áno
Nie
Pre dlhé
nahrávanie
* Vyberte formát nahrávania a naformátujte disk vo vašej videokamere (s. 30).
zTipy
• Môžete si vybrať disk z [DISC SELECT GUIDE] (s. 75).
2Nahrávanie záberov (s. 38)
3Úprava/ukladanie záberov
Dostupné funkcie závisia od zvoleného média
x Dabovanie/kopírovanie záberov na iné médium vo videokamere (s. 55)
x Dabovanie videozáznamov na iné zariadenie (s. 62)
x Upravovanie na počítači (s. 97)
Pomocou dodaného aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ môžete
importovať zábery do počítača a uložiť ich na disk.
SK
14
4Prezeranie na iných zariadeniach
Potešenie z používania vašej videokamery
x Prezeranie záberov v televízore (s. 48)
Môžete si prezrieť zábery, ktoré boli zaznamenané a upravené vo vašej
videokamere, na pripojenom televízore.
x Prehrávanie disku na iných zariadeniach (s. 70)
Na prehratie disku zaznamenaného vo vašej videokamere na iných zariadeniach
budete musieť najprv disk ukončiť.
bPoznámky
• Čím je menší zaznamenaný obsah na disku, tým viac času budete potrebovať na ukončenie
disku.
Vlastnosti ukončeného disku závisia od typu disku.
Podobne ako bežne
predávané DVD je možné
prehrávať tento disk vo
väčšne DVD zariadení aj po
ich ukončení.
Záznamy nie je možné
pridávať ani vtedy, ak je na
disku ešte voľné miesto.
Ak disk neukončíte, môžete
naň pridávať ďalšie
videozáznamy (s. 74).
Disk je možné prehrať v
zariadení, ktoré je kompatibilné
s DVD-RW VR režimom.
Videozáznamy je možné
pridávať bez ukončenia
disku
Disk je možné prehrať bez ukončenia.
Ale ukončenie sa v určitých prípadoch vyžaduje.
Podrobnosti nájdete na s. 67.
Kompatibilita prehrávania
Kompatibilita prehrávania so všetkými DVD zariadeniami nie je zaručená. Ďalšie
informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva ku vášmu DVD zariadeniu,
alebo problémy konzultujte s vaším predajcom.
SK
15
„
HOME“ a „
OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky
„ HOME MENU“ - počiatočný bod pre operácie s
videokamerou
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 17)
Kategória
B Kategórie a položky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Položky
Strana
Položky
Strana
39
MOVIE MEDIA SET*1
28
PHOTO*1
39
PHOTO MEDIA SET*1*3
28
FINALIZE*1
67
(VIEW IMAGES)
MEDIA INFO
71
Položky
Strana
MEDIA FORMAT*1
72
VISUAL INDEX*1
43
UNFINALIZE
74
INDEX*1
45
DISC SELECT GUIDE
75
INDEX*1
45
REPAIR IMG.DB F.
76
PLAYLIST
Kategória
SK
(MANAGE MEDIA)
MOVIE*1
Kategória
16
Kategória
59
(OTHERS)
Kategória
(SETTINGS)*1
Prispôsobenie vašej videokamery (s. 78).
Položky
Strana
DELETE*2
51
PHOTO CAPTURE*3
54
MOVIE DUB*3
55
PHOTO COPY*3
57
EDIT
58
PLAYLIST EDIT
59
PRINT
64
USB CONNECT
97
*1 Môžete tiež nastaviť tieto položky počas
Easy Handycam operácie (s. 34). Informácie
o dostupných položkách v
(SETTINGS)
kategórii nájdete na s. 79.
*2 Položka je dostupná počas Easy Handycam
operácie (s. 34), keď vyberiete [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E)
alebo [MEMORY STICK] v [MOVIE
MEDIA SET] (s. 28).
3 Možno nebudete môcť použiť túto položku
*
v závislosti od modelu vašej videokamery.
Používanie HOME MENU
1 Počas stlačenia zeleného tlačidla
4 Dotknite sa požadovanej položky.
Príklad: [EDIT]
Potešenie z používania vašej videokamery
otočte spínač POWER v smere
šípky, aby ste zapli videokameru.
5 Pri ďalšej operácii postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
obrazovke.
2 Stlačte
(HOME) A (alebo B).
Ak chcete ukryť HOME MENU
obrazovku
Dotknite sa
(HOME) A
.
Ak sa chcete dozvedieť viac o
funkcii každej položky na HOME
MENU - HELP
1 Stlačte
(HOME).
Zobrazí sa HOME MENU.
(HOME) B
3 Dotknite sa požadovanej
kategórie.
Príklad: Kategória
(OTHERS)
2 Dotknite sa
Spodná časť
oranžovú.
(HELP).
(HELP) sa zmení na
SK
Pokračovanie ,
17
„ HOME“ a „ OPTION“ - Využitie dvoch typov ponuky
(Pokračovanie)
3 Dotknite sa položky, ktorej obsah
chcete poznať.
Keď sa dotknete položky, jej
vysvetlenie sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete možnosť použiť, dotknite
sa [YES], v opačnom prípade sa
dotknite [NO].
Deaktivácia HELP
Dotknite sa
(HELP) znova v kroku 2.
Používanie OPTION MENU
Jednoduchým dotykom na obrazovku
počas natáčania alebo prehrávania
zobrazíte funkcie, ktoré sú v tejto chvíli
dostupné. Vykonávanie rôznych
nastavení bude jednoduché. Pozrite si s.
90, kde nájdete ďalšie podrobnosti.
(OPTION)
SK
18
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných položiek
Skontrolujte, či boli ku videokamere
dodané nasledujúce položky.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Nabíjateľná batéria NP-FH40 (1) (s. 20)
Sieťový adaptér (1) (s. 20)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (s. 97)
Začíname
– Picture Motion Browser (softvér)
– PMB Guide
Sieťový kábel (1) (s. 20)
Návod na používanie (táto ríručka) (1)
A/V pripájací kábel (1) (s. 48, 62)
USB kábel (1) (s. 64)
Bezdrôtový diaľkový ovládač (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
(1) (s. 133)
Tlačidlová lítiová batéria je už nainštalovaná.
SK
19
Krok 2: Nabíjanie batérie
POWER spínač
DC IN
konektor
Batéria
CHG (nabíjanie)
indikátor
Do stenovej
zásuvky
Kryt konektora
sieťový adaptér
DC prípojka
Môžete nabiť batériu „InfoLITHIUM“
(H séria) (s. 121) potom, ako ju
pripojíte ku vašej videokamere.
b Poznámky
• Vaša videokamera pracuje len s
batériami „InfoLITHIUM“ (H séria).
1 Otočte spínač POWER v smere
šípky do polohy OFF (CHG)
(štandardné nastavenie).
2 Pripojte batériu jej posunutím v
smere šípky, kým sa neozve
kliknutie.
3 Pripojte sieťový adaptér do
konektoru DC IN na vašej
videokamere.
Otvorte kryt konektoru a pripojte
DC prípojku sieťového adaptéra.
SK
20
Sieťový kábel
Spárujte značku v na DC prípojke so
značkou v na vašej videokamere.
4 Pripojte sieťový kábel ku
sieťovému adaptéru a potom do
stenovej zásuvky.
Indikátor CHG (nabíjanie) sa
rozsvieti a začne sa nabíjanie.
5 Indikátor CHG (nabíjanie) zhasne,
keď sa batéria úplne nabije.
Odpojte sieťový adaptér z DC IN
konektoru.
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér z DC IN konektoru
tak, že súčasne držíte videokameru a DC
prípojku.
Vybratie batérie
1 Otočte spínač POWER do polohy
OFF (CHG).
2 Posuňte BATT (batéria)
uvoľňovaciu páčku (1) a vyberte
batériu (2).
b Poznámky
• Keď vyberiete batériu alebo sieťový adaptér,
uistite sa, že indikátor
(videozáznam)/
indikátor
(záber) (s. 24)/ACCESS
indikátor (s. 30)/prístupový indikátor (s. 32)
sú vypnuté.
• Keď chcete odložiť batériu, nechajte ju úplne
sa vybiť predtým, ako ju odložíte na dlhší čas
(s. 121).
Používanie energie zo stenovej
zásuvky
Videokameru pripojte tak ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
Nastavte spínač POWER do polohy
OFF (CHG), potom stlačte DISP/BATT
INFO.
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
Kapacita nahrávania (približne)
Čas nabíjania
Približný čas (v min.) potrebný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
Čas nabíjania
NP-FH40
(dodaný)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Čas nahrávania
Približný čas (v min.), ktorý je k dispozícii
počas používania úplne nabitej batérie.
Počas nahrávania do vnútornej
pamäte (DCR-DVD410E/DVD810E)
alebo na „Memory Stick PRO Duo“
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
NP-FH40
(dodaný)
110
50
120
55
NP-FH50
130
60
NP-FH70
Po chvíli sa približne na 7 sekúnd objaví
informácia o čase nahrávania a o batérii.
Môžete si prezrieť informácie o batérii
Začíname
BATT (batéria)
uvoľňovacia
páčka
po dobu najviac 20 sekúnd, a to
opätovným stlačením DISP/BATT
INFO, kým je informácia zobrazená.
NP-FH100
140
65
280
130
300
140
625
300
680
325
Pokračovanie ,
SK
21
Krok 2: Nabíjanie batérie (Pokračovanie)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
NP-FH40
(dodaný)
100
45
115
55
NP-FH50
115
55
NP-FH70
NP-FH100
135
60
245
115
290
135
555
265
650
310
Počas nahrávania na disk
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
• Pozrite si s. 28, ak si chcete vybrať médium.
• Všetky časy merané pomocou režimu
nahrávania [SP] za nasledujúcich
podmienok:
Horná strana: Pri zapnutí podsvietenia
displeja LCD.
Spodná strana: Počas nahrávania s
hľadáčikom, keď je LCD displej zatvorený.
Čas prehrávania
Približný čas (v min.), ktorý je k
dispozícii počas používania úplne
nabitej batérie.
NP-FH40
(dodaný)
95
40
100
45
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
NP-FH50
110
45
120
50
235
105
255
110
535
240
580
260
NP-FH70
NP-FH100
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
NP-FH40
(dodaný)
85
35
100
45
NP-FH50
100
45
115
50
215
95
245
110
485
215
555
245
NP-FH70
NP-FH100
22
b Poznámky
Počas prehrávania vnútornej pamäte
(DCR-DVD410E/DVD810E) alebo
„Memory Stick PRO Duo“
Batéria
SK
* Zvyčajný čas nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane začínate a ukončujete
nahrávanie, vypínate a zapínate
videokameru a používate funkciu
približovania.
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
NP-FH40
(dodaný)
150
170
NP-FH50
170
195
NP-FH70
370
415
NP-FH100
830
925
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
NP-FH40
(dodaný)
140
170
NP-FH50
165
195
NP-FH70
350
415
NP-FH100
785
925
Počas porehrávania disku
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
120
135
NP-FH50
140
155
NP-FH70
300
330
NP-FH100
680
745
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
NP-FH40
(dodaný)
115
135
NP-FH50
135
155
NP-FH70
290
330
NP-FH100
650
745
* Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
b Poznámky
• Pozrite si s. 28, ak si chcete vybrať médium.
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie otočte spínačom
POWER do polohy OFF (CHG) a vypnite
indikátor
(videozáznam)/
indikátor
(záber) (s. 24)/ACCESS indikátor (s. 30)/
prístupový indikátor (s. 32).
• Indikátor CHG (nabíjanie) bliká počas
nabíjania alebo Battery Info (s. 21) sa
nezobrazujú správne za nasledujúcich
podmienok:
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je opotrebovaná (iba pre
Informácie o batérii).
• Energia z batérie sa nebude dodávať, kým je
pripojený sieťový adaptér do DC IN
konektoru vašej videokamery, a to ani v
prípade, keď je sieťový kábel odpojený zo
stenovej zásuvky.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Časy namerané počas používania
videokamery pri teplote 25 °C (77 °F)
(odporúča sa teplota od 10 °C do 30 °C (od
50 °F do 86 °F).
• Čas, ktorý je k dispozícii pri nahrávaní a
prehrávaní, bude kratší, ak budete používať
videokameru pri nízkych teplotách.
• Čas, ktorý je k dispozícii pri nahrávaní a
prehrávaní, bude kratší v závislosti od
podmienok, v ktorých videokameru budete
používať.
Začíname
NP-FH40
(dodaný)
• Keď pripájate voliteľné svetlo ku videu,
odporúča sa, aby ste použili NP-FH70/NPFH100 batériu (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Neodporúča sa používať NP-FH30, ktorá
umožňuje len krátke časy nahrávania a
prehrávania s vašou videokamerou.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adapter
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keďje
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte DC prípojku sieťového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to zapríčiniť poruchu.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
SK
23
Krok 3: Zapnutie zariadenia a nastavenie
dátumu a času
Nastavte dátum a čas, keď použijete
videokameru po prvýkrát. Ak
nenastavíte dátum a čas, objaví sa
obrazovka [CLOCK SET] vždy, keď
videokameru zapnete alebo keď zmeníte
polohu spínača POWER.
Dotknite sa tlačidla na LCD displeji.
3 Vyberte požadovanú zemepisnú
oblasť pomocou
dotknite [NEXT].
/
, potom sa
4 Nastavte [SUMMERTIME], potom
sa dotknite [NEXT].
5 Nastavte [Y] (rok) pomocou
/
.
POWER spínač
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
otočte opakovane spínač POWER
v smere šípky, kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(Záber): Nahrávanie statických
záberov
Choďte na krok 3, keď videokameru
zapnete po prvýkrát.
2 Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
6 Vyberte [M] pomocou
/ ,
potom nastavte mesiac pomocou
/ .
7 Nastavte [D] (deň), hodinu a
minúty rovnakým spôsobom,
potom sa dotknite [NEXT].
8 Uistite sa, že hodiny sú nastavené
správne, potom sa dotknite
.
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
Objaví sa obrazovka [CLOCK SET].
Vypnutie napájania
Otočte spínač POWER do polohy OFF
(CHG).
SK
24
b Poznámky
Začíname
• Ak nepoužívate vašu videokameru po dobu
asi 3 mesiacov, zabudovaná nabíjateľná
batéria sa vybije a nastavenia dátumu a času
sa môžu vymazať z pamäte. V takom prípade
nabite zabudovanú nabíjateľnú batériu a
znova nastavte dátum a čas (s. 125).
• Po zapnutí videokamery chvíľu trvá, kým sa
s ňou bude dať nahrávať. Počas tohto času
nemôžete používať videokameru.
• V štandardnom nastavení sa videokamera
automaticky vypne, ak s ňou nepracujete
približne 5 minút, aby sa šetrila energia
batérie ([A.SHUT OFF], s. 89).
z Tipy
• Dátum a čas sa nezobrazia počas
nahrávania, ale automaticky sa nahrajú na
médium a môžu sa potom zobraziť počas
prehrávania ([DATA CODE], s. 84).
• Pozrite si s. 116, kde nájdete informácie
týkajúce sa „Časového posunu“.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, nastavte dotykový panel
([CALIBRATION], s. 123).
Zmena nastavenia jazyka
Môžete zmeniť zobrazovanie na displeji
tak, aby sa správy zobrazovali v danom
jazyku.
Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [ LANGUAGE SET],
potom vyberte požadovaný jazyk.
SK
25
Krok 4: Nastavovanie pred nahrávaním
Otvorenie krytu šošovky
Posuňte spínač LENS COVER do
polohy OPEN.
Po nahrávaní nastavte spínač LENS
COVER do polohy CLOSE, aby sa
zatvoril kryt šošovky.
Nastavenie LCD panela
Otvorte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere (1), potom ho
otočte tak, aby ste získali čo najlepší
uhol pre nahrávanie alebo prehrávanie
(2).
190 stupňov ku
videokamere
290 stupňov
(max.)
2180 stupňov
(max.)
SK
26
DISP/BATT INFO
Vypnutie podsvietenia LCD
displeja, aby sa predĺžila
životnosť batérie
(DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Stlačte a podržte DISP/BATT INFO na
niekoľko sekúnd, až kým sa neobjaví
.
Toto nastavenie je užitočné, keď
používate vašu videokameru v jasnom
svetle alebo keď chcete šetriť energiu
batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete
zapnúť podsvietenie LCD displeja,
stlačte a podržte DISP/BATT INFO na
niekoľko sekúnd, až kým
nezmizne.
b Poznámky
• Nestlačte náhodne tlačidlá na ráme LCD
displeja, keď otvárate alebo nastavujete
LCD panel.
z Tipy
• Ak otvoríte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere a potom ho otočíte o
180 stupňov smerom ku šošovke, môžete
zatvoriť LCD displej otočený smerom von.
Je to takto pohodlnejšie počas prehrávania.
• Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 86) a nastavte jas na
LCD obrazovke.
• Informácie sa zobrazia alebo ukryjú
(zobrazia y nezobrazia) vždy, keď stlačíte
DISP BATT/INFO.
Nastavenie hľadáčika
Môžete prezerať zábery pomocou
hľadáčika, aby ste sa vyhli
opotrebovaniu batérie alebo keď je
obraz na LCD obrazovke nedokonalý.
Vytiahnite hľadáčik a pozrite sa doň.
Nastavte hľadáčik podľa svojho zraku.
Hľadáčik
Začíname
Nastavovacia páčka
šošovky hľadáčika
Pohybujte ním, až
kým nezaostríte.
z Tipy
• Môžete nastaviť jas podsvietenia hľadáčika
dotykom na
(HOME)
t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP
SET] t [VF B.LIGHT] (s. 86).
Utiahnutie svorky remienka
Nastavte a utiahnite svorku remienka
tak, ako je to zobrazené na obrázku a
podržte videokameru správne.
SK
27
Krok 5: Výber média
Môžete osobitne nastaviť médiá, ktoré sa majú používať s videozáznamami a so
statickými zábermi.
Pri videozáznamoch si môžete vybrať vnútornú pamäť*, disk alebo „Memory Stick
PRO Duo“. Pri statických záberoch si môžete vybrať vnútornú pamäť*, disk alebo
„Memory Stick PRO Duo“.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
V štandardnom nastavení sa videozáznamy nahrávajú na disk. Statické zábery sa
nahrávajú len na „Memory Stick PRO Duo“.
DCR-DVD410E/DVD810E
V štandardnom nastavení aj videozáznamy aj statické zábery sa nahrávajú do
vnútornej pamäte.
*
Vnútorná pamäť
Disk
Videozáznam
Statický záber
„Memory Stick PRO Duo“
* DCR-DVD410E/DVD810E
b Poznámky
• Môžete nahrávať, prehrávať alebo upravovať zábery na vybranom médiu. Keď nahrávate,
prehrávate alebo upravujete zábery na inom médiu, opäť vyberte médium.
Výber média pre
videozáznamy
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
Objaví sa obrazovka nastavení pre
médiá videozáznamov.
SK
28
2 Dotknite sa požadovaného média.
3 Dotknite sa [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Médium pre videozáznamy sa zmení.
Výber média pre statické
zábery (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Ikona média
1 Dotknite sa
Objaví sa obrazovka nastavení pre
médiá statckých záberov.
Začíname
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Vnútorná pamäť*
Disk (Ikona sa líši v
závislosti od typu média
(s. 12).)
„Memory Stick PRO
Duo“
2 Dotknite sa požadovaného média.
* DCR-DVD410E/DVD810E
b Poznámky
• Nemôžete vybrať disk ako médium pre
statické zábery.
3 Dotknite sa [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Médium pre statické zábery sa
zmení.
Potvrdenie vybraného média
1 Posuňte spínač POWER, aby sa
zapol indikátor režimu
(Videozáznam)/
(Statický
záber), ktorý chcete skontrolovať na
médiu.
2 Potvrďte zobrazenú ikonu média v
pravom hornom rohu obrazovky.
SK
29
Krok 6: Vloženie disku alebo „Memory
Stick PRO Duo“
Keď vyberiete [INT. MEMORY] v
„Kroku 5“, tento „Krok 6“ nie je
potrebný (DCR-DVD410E/DVD810E).
Vloženie disku
3 Vložte disk so stranou nahrávania
smerom ku videokamere, potom
stlačte stred disku, až kým
nezapadne na miesto.
Keď vyberiete [DISC] v „Kroku 5“,
potrebný je nový 8 cm DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R alebo DVD+R DL
(s. 12).
b Poznámky
• Odstráňte predtým prach alebo odtlačky
prstov z disku pomocou jemnej handričky (s.
119).
1 Skontrolujte, či je vaša
videokamera zapnutá.
2 Posuňte spínač krytu disku OPEN
v smere šípky (OPEN l).
[PREPARING TO OPEN] sa objaví
na obrazovke. Kryt disku sa
automaticky trocha otvorí.
ACCESS indikátor (Disk)
Spínač krytu disku
OPEN
Snímacie šošovky
Vložte disk so stranou, kde je nálepka,
smerom von, ak používate jednostranný
disk.
4 Zatvorte kryt disku.
[DISC ACCESS] sa objaví na
obrazovke.
Môže trvať istý čas,kým videokamera
rozpozná disk.
x DVD-RW/DVD+RW
Objaví sa obrazovka, ktorá sa opýta,
či sa má použiť [DISC SELECT
GUIDE]. Použitie [DISC SELECT
GUIDE] vám umožní formátovať
disk nasledovaním pokynov na
obrazovke. Ak to nechcete použiť,
prejdite na krok 5.
x DVD-R/DVD+R DL
Keď sa trocha otvorí kryt disku,
úplne ho otvorte.
SK
30
Môžete začať nahrávať hneď potom,
ako [DISC ACCESS] zmizne z
obrazovky. Nemusíte prejsť na kroky
po kroku 5.
5 Dotknite sa na obrazovke
možnosti, ktorá je pre vás vhodná.
x DVD-RW
Zvoľte formát nahrávania, [VIDEO]
alebo [VR] (s. 12), potom sa dotknite
.
Zvoľte pomer strán obrazu filmu,
[16:9 WIDE] alebo [4:3], sa potom
.
dotknite
6 Dotknite sa [YES].
7 Keď sa zobrazí [Completed.],
dotknite sa
.
Keď je formátovanie ukončené,
možete začať nahrávať na disk.
z Tipy
• Keď použijete DVD-RW, ak je
nastavená Easy Handycam operácia (s.
34), formát nahrávania je nastavený do
VIDEO režimu.
Vybratie disku
1 Vykonajte kroky 1 a 2, aby sa otvoril
kryt disku.
2 Stlačte držiak disku v strede oddelenia
na disky a vyberte disk tak, že ho budete
držať za jeho kraj.
• Buďte opatrný, aby ste nezablokovali
operáciu svojimi rukami alebo iným
predmetom, keď otvárate alebo zatvárate
kryt disku. Posuňte svorku remienka na
spodnú časť videokamery, potom otvorte
alebo zatvorte kryt disku.
• Ak zachytíte svorku remienka počas
zatvárania krytu disku, môže to spôsobiť
nefunkčnosť videokamery.
• Nedotýkajte sa disku na strane nahrávania
alebo snímacích šošoviek (s. 124).
Pri používaní obojstranných diskov dbajte
na to, aby ste nezamazali povrch odtlačkami
prstov.
• Ak zatvoríte kryt s nesprávne vloženým
diskom, môže to zapríčiniť nefunkčnosť
videokamery.
• Neodpájajte zdroj energie počas
formátovania disku.
• Netraste a nevibrujte vašou videokamerou,
pretože dochádza k čítaniu/nahrávaniu na
disk:
– keď je indikátor ACCESS zapnutý
– keď indikátor ACCESS bliká
– keď [DISC ACCESS] alebo
[PREPARING TO OPEN] sa zobrazia na
LCD displeji
• Môže trvať určitý čas, kým vyberiete disk v
závislosti od nahratého obsahu.
• Môže trvať aj 10 minút, kým vyberiete disk,
ak sa poškriabal alebo zašpinil odtlačkami
prstov atď. V takomto prípade môže byť disk
poškodený.
Začíname
x DVD+RW
b Poznámky
z Tipy
• Môžete vložiť alebo vybrať disk, keď je
pripojený zdroj energie ku vašej
videokamere aj vtedy, keď je videokamera
vypnutá. Avšak proces rozpoznania disku
(krok 4) sa nespustí.
• Ak chcete vymazať všetky predtým nahraté
zábery z DVD-RW/DVD+RW, potom ho
chcete znova použiť na nahrávanie nových
záberov, pozrite si „Formátovanie médií“
(s. 72).
• Môžete skontrolovať správny disk pomocou
[DISC SELECT GUIDE] na HOME
MENU (s. 75).
SK
Pokračovanie ,
31
Krok 6: Vloženie disku alebo „Memory Stick PRO Duo“
(Pokračovanie)
Vloženie „Memory Stick
PRO Duo“
Táto operácia je potrebná len vtedy, ak
vyberiete [MEMORY STICK] v
„Kroku 5“.
Pozrite si s. 4 na „Memory Stick“, ktorý
môžete použiť vo vašej videokamere.
z Tipy
• Ak nahrávate len statické zábery na
„Memory Stick PRO Duo“, operácie po
kroku 3 nie sú potrebné.
3 Ak vyberiete [MEMORY STICK] v
„Kroku 5“ pre nahrávanie
videozáznamov, posuňte spínač
POWER opakovane, až kým sa
indikátor
(Videozáznam)
nerozosvieti.
Ak je spínač POWER v polohe OFF
(CHG), otočte ho za súčasného
stlačenia zeleného tlačidla.
1 Otvorte LCD panel.
2 Vložte „Memory Stick PRO Duo“.
1 Otvorte kryt Memory Stick Duo v
smere šípky.
2 Vložte „Memory Stick PRO Duo“
do slotu Memory Stick Duo
správnym smerom, až kým
nezapadne.
3 Zatvorte kryt Memory Stick Duo.
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa objaví na
obrazovke, keď vložíte nový
„Memory Stick PRO Duo“.
4 Dotknite sa [YES].
Indikátor prístupu
Nasmerujte značku b smerom
ku LCD obrazovke.
SK
32
Vybratie „Memory Stick PRO
Duo“
Čas nahrávania videozáznamov
v „Memory Stick PRO Duo“
Otvorte LCD panel a kryt Memory
Stick Duo. Zľahka potlačte „Memory
Stick PRO Duo“ raz, potom ho
vytiahnite zo slotu.
Čísla v tabuľke sú približnými časmi
nahrávania v minútach „Memory Stick
PRO Duo“.
Čísla v ( ) sú minimálnym časom
potrebným na nahrávanie.
b Poznámky
Režim
nahrávania
9 M (HQ) 6 M (SP)
(vysoká (štandardkvalita) ná kvalita)
3 M (LP)
(dlhotrvajúci)
6 (5)
9 (5)
15 (10)
1GB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4GB
55 (50)
80 (50)
160 (105)
512MB
8GB
Začíname
• Aby ste predišli poškodeniu média alebo
strate nahratých záberov, nevykonávajte
nasledovné, keď je indikátor prístupu (s. 32)
zapnutý:
– vybratie batérie alebo odpojenie sieťového
adaptéra z videokamery
– vystavenie videokamery mechanickým
nárazom alebo vibráciám
– vybratie „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery
• Neotvárajte kryt Memory Stick Duo počas
nahrávania.
• Násilné vloženie „Memory Stick PRO Duo“
v zlom smere môže zapríčiniť nefunkčnosť
„Memory Stick PRO Duo“, Memory Stick
Duo slotu alebo údajov o záberoch.
• Ak sa [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there
is not enough free space.] zobrazí v kroku 4,
naformátujte „Memory Stick PRO Duo“
(s. 72). Všetky nahraté údaje na „Memory
Stick PRO Duo“ sa vymažú počas
formátovania.
• Nepriškripnite ani nevyberajte „Memory
Stick PRO Duo“ násilím. Môže to zapríčiniť
nefunkčnosť.
115 (100) 170 (100) 325 (215)
b Poznámky
• Čísla v tabuľke nebudú, keď použijete
„Memory Stick PRO Duo“ vyrobené Sony
Corporation. Čas nahrávania sa líši v závislosti
od podmienok nahrávania, typu „Memory
Stick“, alebo nastavenia [REC MODE] (s.
80).
• Ak je čas nahrávania kratší ako 5 minút,
objaví sa
.
z Tipy
• Pozrite si s. 83, kde nájdete čísla pre
nahrávanie statických záberov.
SK
33
Nahrávanie/prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (Easy Handycam
operácia)
Easy Handycam operácia zautomatizuje takmer všetky nastavenia, takže budete môcť
nahrávať a prehrávať bez podrobných nastavení. Taktiež zväčší písmo na obrazovke
pre jednoduchšie prezeranie.. Zábery sa uložia na vybrané médium (s. 28).
Ak je spínač POWER
v polohe OFF (CHG),
otočte ho za
súčasného stlačenia
zeleného tlačidla.
R
Videozáznamy
1 Otočte POWER spínač
G, až kým sa indikátor
(videozáznam)
nerozsvieti.
2 Stlačte EASY A.
,
Statické zábery
1 Otočte POWER spínač
G, až kým sa indikátor
(záber) nerozsvieti.
2 Stlačte EASY A.
sa objaví na
, obrazovke.
sa objaví na
obrazovke.
3 Stlačte START/STOP H (alebo
E), ak chcete spustiť
nahrávanie*.
[STBY] t [REC]
3 Zľahka stlačte PHOTO F,čím
nastavíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie), potom ho úplne stlačte
B (ozve sa zvuk uzávierky).
Bliká t Rozsvieti sa
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením START/STOP.
SK
34
* Videozáznamy sa zaznamenajú v režime nahrávania [SP].
Prehrávanie nahratých videozáznamov/statických záberov
1 Otočte POWER spínač G, aby ste zapli vašu videokameru.
2 Stlačte
(VIEW IMAGES) I (alebo D).
Objaví sa [VISUAL INDEX] obrazovka na obrazovke. (Môže trvať istý čas, kým sa
zobrazia miniatúry.)
Film Roll Index (s. 45)
Face Index (s. 45)
Predchádzajúcich 6
záberov
Nahrávanie/prehrávanie
Vyhľadávanie záberov
podľa dátumu nahrávania
(s. 46).*
Zobrazí sa so záberom na
každej karte, ktorý sa
naposledy prehral/nahral
(B pre statické zábery
zaznamenané na „Memory
Stick PRO Duo“).
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania.
Zobrazenie
videozáznamov.
Zobrazenie statických
záberov.
* Keď si vyberiete [DISC] v [MOVIE MEDIA SET] (s. 28), objaví sa typ disku. Nemôžete
vyhľadávať videozáznamy podľa dátumu nahrávania.
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Dotykom sa prepína
medzi prehrávaním alebo
zastavením.
Začiatok scény/
predchádzajúca scéna
Nasledujúca scéna
Dátum/čas nahrávania*
Zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX.)
Dozadu/dopredu
* Nastavenie [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 84).
SK
Pokračovanie ,
35
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie (Easy Handycam
operácia) (Pokračovanie)
zTipy
• Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dôjde k poslednému záznamu, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Môžete znížiť rýchlosť prehrávania dotykom na
/
počas zastavenia.
• Môžete nastaviť hlasitosť dotykom na
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
/
.
SETTINGS] t [VOLUME], potom pomocou
• Môžete zmeniť médium videozáznamu [MOVIE MEDIA SET] (s. 28).
Statické zábery:
Dotknite sa karty
a statického záberu, ktorý chcete prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Prehliadka záberov (s. 47)
Dátum/čas nahrávania*
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX.
Predchádzajúci/nasledujúci
* Nastavenie [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 84).
zTipy
• Môžete prepnúť médium statických záberov pomocou [PHOTO MEDIA SET] (DCRDVD410E/DVD810E) (s. 28).
SK
36
Zrušenie Easy Handycam
operácie
Stlačte znova EASY A.
obrazovky.
zmizne z
Nastavenia ponuky počas Easy
Handycam operácie
Dotknite sa
(HOME) C (alebo B),
aby sa zobrazili položky v ponuke, ktoré
sú dostupné pre zmenu nastavení (p.16,
78).
b Poznámky
• Pre DVD-R, DVD+R DL nemôžete
opätovne použiť disk alebo nahrať
doplnkové videozáznamy, keď ste už
ukončili disk, dokonca ani vtedy, ak je na
disku ešte voľné miesto.
• Nemôžete nahrať doplnkové videozáznamy
na ukončený disk počas operácie Easy
Handycam (s. 74).
Nahrávanie/prehrávanie
b Poznámky
• Väčšina položiek v ponuke sa automaticky
vráti na štandardné nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek v ponuke sú nemenné.
Podrobnosti nájdete na s. 79.
• DVD-RW je formátovaný pomocou
VIDEO režimu (s. 12).
• Nemôžete použiť ponuku
(OPTION).
• Zrušte Easy Handycam operáciu, ak chcete
pridať efekty do záberov alebo ak chcete
zmeniť nastavenia.
Nefunkčné tlačidlá počas Easy
Handycam operácie
Nemôžete používať niektoré tlačidlá/
funkcie počas operácie Easy Handycam,
keďže sú automaticky nastavené (s. 79).
Ak nastavíte neplatnú operáciu, objaví
sa [Invalid during Easy Handycam
operation].
Prezeranie videozáznamov na
iných zariadeniach (Ukončenie)
Ak chcete prezerať videozáznamy
uložené na iných zariadeniach alebo v
počítači, musíte „ukončiť“ disk. Viac
informácií o postupe ukončovania
nájdete na s. 67.
SK
37
Nahrávanie
Zábery sa zaznamenajú na vybrané médium na základe nastavení média (s. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
V štandardnom nastavení sa videozáznamy nahrávajú na disk. Statické zábery sa
nahrávajú len na „Memory Stick PRO Duo“.
DCR-DVD410E/DVD810E
V štandardnom nastavení aj videozáznamy aj statické zábery sa nahrávajú do
vnútornej pamäte.
Otvorte kryt šošovky
(s. 26).
PHOTO F
START/STOP B
(HOME) E
(HOME) D
START/STOP C
POWER spínač A
Ak je spínač POWER v
polohe OFF (CHG),
otočte ho za súčasného
stlačenia zeleného
tlačidla.
Indikátor
(videozáznam)
Indikátor
(záber)
b Poznámky
• Ak indikátory ACCESS/prístupu (s. 30, 32) svietia alebo blikajú po ukončení nahrávania,
znamená to, že údaje sa ešte stále zapisujú na dané médium. Nevystavujte videokameru nárazu
alebo vibráciám a nevyberajte batériu alebo sieťový adaptér.
• V prípade, že [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) alebo [MEMORY STICK] sa
vyberie na [MOVIE MEDIA SET] (s. 28), keď súbor s videozáznamom je väčší ako 2 GB,
automaticky sa vytvorí súbor pre ďalší videozáznam.
z Tipy
SK
38
• Pozrite si s. 4 pre „Memory Stick PRO Duo“, ktorý môžete použiť vo vašej videokamere.
• Môžete skontrolovať voľné miesto na médiu pre nahrávanie videozáznamov dotykom na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 71).
Videozáznamy
Statické zábery
1 Otočte POWER spínač A, až kým
1 Otočte POWER spínač A, až kým
2 Stlačte START/STOP B (alebo
2 Zľahka stlačte PHOTO F,čím
sa indikátor
nerozsvieti.
(videozáznam)
C).
sa indikátor
nerozsvieti.
(záber)
nastavíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie), potom ho úplne stlačte
B (ozve sa zvuk uzávierky).
Nahrávanie/prehrávanie
[STBY] t [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením START/STOP.
Bliká t Rozsvieti sa
sa zobrazí vedľa
alebo
Keď
zmizne, obraz je už
zaznamenaný.
.
b Poznámky
• Nemôžete nahrať statické zábery na disk.
z Tipy
• Pozrite si s. 13, kde nájdete informácie o časoch nahrávania videozáznamov a s. 83 o počte
statických záberov, ktoré môžete nahrať.
•
sa objaví, keď [ INDEX SET] je nastavené na [ON] (štandardné nastavenie) počas
nahrávania videozáznamu (s. 82).
• Môžete prepnúť nahrávanie na nahrávanie videozáznamov alebo statických záberov dotykom na
(HOME) D (alebo E) t
(CAMERA) t [MOVIE] alebo [PHOTO].
• Môžete vytvárať statické zábery z nahratých videozáznamov (s. 54).
SK
Pokračovanie ,
39
Nahrávanie (Pokračovanie)
Približovanie
Môžete približovať až do zväčšení
uvedených v nasledujúcej tabuľke.
(optický zoom)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
25 ×
Môžete nastaviť zväčšenie pomocou
páčky motorového transfokátora alebo
tlačidlom priblíženia na ráme LCD
displeja.
Širší uhol pohľadu: (Široký
uhol)
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
motorového transfokátora.
• Pomocou tlačidiel priblíženia vedľa LCD
displeja nemôžete meniť rýchlosť priblíženia.
• Minimálna možná vzdialenosť medzi
videokamerou a predmetom počas
zabezpečenia úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre vzdialené predmety.
z Tipy
• Pomocou [DIGITAL ZOOM] (s. 81)
môžete počas nahrávania videozáznamov
približovať viac ako je zväčšenie uvedené v
tabuľke.
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1kanálový priestorový zvuk)
(DCR-DVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Zvuk zachytený zabudovaným
mikrofónom sa skonvertuje na 5.1kanálový priestorový zvuk a zaznamená
sa.
Vychutnajte si realistický zvuk pri
prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5.1kanálový priestorový zvuk.
Zabudovaný mikrofón
Blízky pohľad: (Vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Posuňte ho ďalej, ak chcete
rýchlejšie približovanie.
b Poznámky
• [STEADYSHOT] možno nezníži
rozmazanie záberu tak, ako si to želáte, ak je
páčka transfokátora nastavená do strany T
(Vzdialené predmety).
• Uistite sa, že váš prst je stále na páčke
motorového transfokátora. Ak prst dáte
preč z páčky motorového transfokátora,
SK
40
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanálový
priestorový zvuk
Slovník (s. 137)
b Poznámky
• 5.1-kanálový zvuk sa pri prehrávaní na
videokamere skonvertuje na 2-kanálový.
z Tipy
• Môžete si vybrať nahrávanie zvuku, [5.1ch
SURROUND] alebo [2ch STEREO]
([AUDIO MODE], s. 80).
Nahrávanie na tmavých
miestach (NightShot plus)
Spustenie rýchleho
nahrávania (QUICK ON)
Infračervený port
Ak stlačíte QUICK ON namiesto
vypnutia spínača POWER, spotreba
energie sa zníži (spánkový režim). V
spánkovom režime indikátor QUICK
ON bliká. Ak chcete spustiť ďalší
záznam a opäť stlačíte QUICK ON, váš
kamkordér bude na záznam pripravený
v priebehu 1 sekundy.
b Poznámky
• Keď sa kamkordér nachádza v režime
spánku, spotreba energie je približne
polovičná v porovnaní s činnosťou počas
nahrávania.
• Ak nepracujete s videokamerou a necháte ju
na chvíľu v spánkovom režime, automaticky
sa vypne. Pomocou [QUICK ON STBY]
môžete nastaviť čas, po akom sa má
videokamera prepnúť do spánkového
režimu (s. 89).
• Ak počas nahrávania stlačíte QUICK ON,
kamkordér zastaví nahrávanie a prepne sa
do režimu spánku.
Nahrávanie/prehrávanie
QUICK ON
indikátor
Ak chcete nahrávať na tmavých
miestach, nastavte spínač NIGHTSHOT
PLUS do polohy ON, aby sa zobrazilo
.
b Poznámky
• Funkcie NightShot plus a Super NightShot
plus používajú infračervené svetlo. Z tohto
dôvodu nezakrývajte infračervený port
svojimi prstami alebo inými predmetmi.
• Odpojte konverznú šošovku (voliteľné).
• Nastavte zaostrenie ručne ([FOCUS], s. 92),
keď sa ťažko nastavuje automaticky.
• Nepoužívajte funkcie NightShot plus a
Super NightShot plus na svetlých miestach.
Môže to zapríčiniť nefunkčnosť.
z Tipy
• Ak chcete zanamenať svetlejší obraz,
použite funkciu Super NightShot plus (s. 95).
Ak chcete nahrať videozáznam s vernejšími
farbami ako je originál, použite funkciu
Color Slow Shutter (s. 95).
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
SK
Pokračovanie ,
41
Nahrávanie (Pokračovanie)
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo . (BACK
LIGHT) a zobrazí sa ikona .. Ak
chcete zrušiť funkciu podsvietenia,
stlačte znova . (BACK LIGHT).
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Otvorte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere (1), potom ju
otočte o 180 stupňov smerom k šošovke
(2).
z Tipy
• Na LCD displeji sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
• Keď nahrávate v zrkadlovom režime, zábery
sa nezobrazia v hľadáčiku.
SK
42
Prehrávanie
Môžete prehrať zábery zaznamenané na médiu, ktoré ste si vybrali v nastavení médií
(s. 28).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
V štandardnom nastavení sa prehrajú videozáznamy z disku. Statické zábery sa nahrajú
a prehrajú len v „Memory Stick PRO Duo“.
DCR-DVD410E/DVD810E
V štandardnom nastavení sa prehrajú zábery z vnútornej pamäte.
Páčka transfokátora F
Nahrávanie/prehrávanie
POWER spínač A
(HOME) D
(HOME) E
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) C
1 Otočte POWER spínač A, aby ste zapli vašu videokameru.
2 Stlačte
(VIEW IMAGES) B (alebo C).
Objaví sa [VISUAL INDEX] obrazovka na obrazovke. (Môže trvať istý čas, kým sa
zobrazia miniatúry.)
Film Roll Index (s. 45)
Face Index (s. 45)
Vyhľadávanie záberov podľa
dátumu nahrávania (s. 46).*
Predchádzajúcich 6
záberov
Zobrazí sa so záberom na
každej karte, ktorý sa
naposledy prehral/nahral
(B pre statické zábery
nahraté na „Memory Stick
PRO Duo“).
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania.
Zobrazenie
videozáznamov.
Zobrazenie
statických záberov.
(OPTION)
* Keď si vyberiete [DISC] v [MOVIE MEDIA SET] (s. 28), objaví sa typ disku. Nemôžete
vyhľadávať videozáznamy podľa dátumu nahrávania.
SK
Pokračovanie ,
43
Prehrávanie (Pokračovanie)
z Tipy
• Počet záberov na obrazovke VISUAL INDEX je možné zmeniť na 6 y 12, a to posunutím páčky
transfokátora F. Ak chcete uložiť tento počet, dotknite sa
(HOME) D (alebo E) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 85).
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa
zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Začiatok videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX.)
Dotykom sa prepína
medzi prehrávaním alebo
zastavením.
Nasledujúci videozáznam
(OPTION)
Dozadu/dopredu
z Tipy
• Dotknite sa
/
počas zastavenia, videozáznam sa prehrá pomaly.
• Počas prehrávania videozáznamov z vnútornej pamäte (DCR-DVD410E/DVD810E) alebo z
„Memory Stick PRO Duo“ stačí jeden dotyk na
/
na posúvanie záznamu dozadu/
dopredu približne 5-krát rýchlejšie, ako je bežná rýchlosť, 2 dotyky zrýchlia posúvanie približne
10-krát, 3 dotyky približne 30-krát a 4 dotyky približne 60-krát.
• Počas prehrávania videozáznamu z disku stačí jeden dotyk na
/
na posúvanie záznamu
dozadu/dopredu približne 5-krát rýchlejšie, ako je bežná rýchlosť, 2 dotyky zrýchlia posúvanie
približne 10-krát (približne 8-krát rýchlejšie pre DVD+RW).
Statické zábery
Dotknite sa karty
a statického záberu, ktorý chcete prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Prehliadka záberov
(s. 47)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX.
(OPTION)
Predchádzajúci/
nasledujúci
SK
44
Nastavenie hlasitosti zvuku
videozáznamov
3 Dotknite sa
Počas prehrávania videozáznamov sa
dotknite
(OPTION) t
karty t
[VOLUME], potom nastavte hlasitosť
pomocou
/
.
4 Dotknite sa
z Tipy
• Obrazovku môžete prepnúť na VISUAL
INDEX obrazovku dotykom na
(HOME) D (alebo E) t
(VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
Videozáznamy sa môžu rozdeliť
nastaveným časom a prvá scéna každého
delenia sa zobrazí na obrazovke
INDEX. Môžete spustiť prehrávanie
videozáznamu od vybranej scény.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
(s. 28).
1 Stlačte
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa
(Film Roll Index).
Predchádzajúci/nasledujúci videozáznam
Predchádzajúca scéna
/ , ak chcete
vyhľadať požadovanú scénu.
Prehrávanie začne od vybranej scény.
z Tipy
• Môžete zobraziť Film Roll Index obrazovku
dotykom na
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Nahrávanie/prehrávanie
Vyhľadávanie scén s
presnosťou (Film Roll
Index)
/ , ak chcete
vybrať zvolený videozáznam.
Vyhľadávanie
požadovaných scén podľa
tvárí (Face Index)
Rozpoznané zábery tváre počas
nahrávania sú zobrazené na obrazovke
INDEX.
Môžete prehrať videozáznam od
vybraného záberu tváre.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
(s. 28).
1 Stlačte
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa
(Face Index).
Predchádzajúci/nasledujúci videozáznam
Zmena intervalu scén
Nasledujúca
scéna
Predchádzajúci/nasledujúci záber tváre
Pokračovanie ,
SK
45
Prehrávanie (Pokračovanie)
3 Dotknite sa
/ , ak chcete
vybrať zvolený videozáznam.
4 Dotknite sa
/ , ak chcete
vyhľadať požadovaný záber tváre,
potom vyberte záber tváre z tej
scény, ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie začne od vybranej
scény.
b Poznámky
• Tváre sa nemusia rozpoznať v závislosti od
podmienok nahrávania.
Príklad: Ľudia s okuliarmi alebo v
klobúkoch alebo ľudia, ktorí nestoja tvárou
ku kamere.
• Nastavte [ INDEX SET] na [ON]
(štandardné nastavenie) pred nahrávaním,
aby ste mohli prehrať videozábery z
[ INDEX] (s. 82). Face Index sa možno
nezobrazí správne, ak sa nerozpoznala
žiadna tvár.
b Poznámky
• Nemôžete použiť Dátumový index na disku
a so statickými zábermi na „Memory Stick
PRO Duo“.
1 Stlačte
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Ak chcete vyhľadávať
videozáznamy, dotknite sa karty
. Ak chcete vyhľadávať
statické zábery, dotknite sa karty
.
3 Dotknite sa dátumového tlačidla v
pravom hornom rohu obrazovky.
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahrávania záberov.
z Tipy
• Môžete zobraziť obrazovku Face Index
dotykom na
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Vyhľadávanie
požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový
index)
Požadované zábery je možné vyhľadávať
efektívne podľa dátumu.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete prehrať.
(s. 28).
SK
46
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
4 Dotknite sa
/ , ak chcete
vybrať dátum záznamu
požadovaných záberov, potom sa
dotknite
.
Zábery nahraté s požadovaným
dátumom sa zobrazia na obrazovke.
z Tipy
• Na obrazovke Film Roll Index alebo na
obrazovke Face Index môžete zobraziť
funkciu Dátumového indexu nasledujúc
kroky od 3 do 4.
Používanie približovania pri
prehrávaní
Môžete zväčšiť statické zábery na 1,1 až
5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie je možné nastaviť páčkou
motorového transfokátora alebo
tlačidlami priblíženia na ráme LCD
displeja.
2 Zväčšite statický záber pomocou T
(Vzdialené predmety).
Obrazovka sa zastaví.
3 Dotknite sa obrazovky v bode, v
ktorý chcete zobraziť v strede
zobrazeného obrazu.
4 Upravte zväčšenie pomocou W
(Širokouhlý záber)/ T (Vzdialené
predmety).
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
.
Nahrávanie/prehrávanie
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
Prehrávnie série statických
záberov (Prehliadka
záberov)
Dotknite sa
na obrazovke
prehrávania statického záberu.
Prehliadka záberov sa začne od
vybraného statického záberu.
Dotknite sa
, ak chcete zastaviť
prehliadku záberov. Ak chcete
prehliadku znova spustiť, znova sa
dotknite
.
b Poznámky
• Nemôžete používať približovanie pri
prehrávaní počas prehliadky záberov.
z Tipy
• Môžete tiež prezerať prehliadku záberov
dotykom na
(OPTION) t
kartu t
[SLIDE SHOW] na obrazovke VISUAL
INDEX.
• Počas prehrávania statických záberov
môžete nastaviť automatické prehrávanie
stlačením
(OPTION) t
karty t
[SLIDE SHOW SET]. Keďže štandarne je
nastavené [ON],
sa zobrazí na LCD
displeji a vaša videokamera zopakuje
prehliadku statických záberov. Ak nastavíte
[SLIDE SHOW SET] na [OFF], vaša
videokamera prehrá raz statické zábery v
režime prehliadky záberov, začínajúc od
vybraného statického záberu.
SK
47
Prehrávanie záberov na televízore
Pripojte vašu videokameru do vstupného konektora televízora alebo do VCR pomocou
A/V pripájacieho kábla 1 alebo A/V pripájacieho kábla s S VIDEO 2. Pripojte vašu
videokameru do stenovej zásuvky pomocou dodaného sieťového adaptéra pre túto
operáciu (s. 20). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so
zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Zariadenie bez
S VIDEO konektor
Zariadenie s
S VIDEO konektor
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
(Biely)
AUDIO
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
(Červený)
: Tok signálu
1 A/V pripájací kábel (dodaný)
Pripojte vstupný konektor ďalšieho
zariadenia.
2 A/V pripájací kábel s S VIDEO
(voliteľný)
Počas pripájania sa k ďalšiemu zariadeniu
cez S VIDEO konektor, pomocou A/V
pripájacieho kábla s S VIDEO (voliteľný),
je možné získať zábery vyššej kvality ako
pomocou A/V pripájacieho kábla. Pripojte
bielu a červenú prípojku (ľavý/pravý
zvukový kanál) a S VIDEO prípojku
(S VIDEO kanál) A/V pripájacieho kábla
s S VIDEO (voliteľný). Pripojenie cez žltú
prípojku nie je potrebné. Pripojenie len
S VIDEO prípojky nevykoná výstup
zvukového kanála.
SK
48
AUDIO
(Červený)
VCR alebo televízory
Keď je váš televízor pripojený ku
VCR
Pripojte vašu videokameru ku výstupu
LINE IN na VCR. Nastavte vstupný volič
na VCR do LINE (VIDEO 1, VIDEO 2
atď.), ak VCR má vstupný volič.
Nastavenie pomeru strán v
závislosti od pripojeného
televízora (16:9/4:3)
Zmeňte nastavenie v závislosti od
pomeru strán obrazovky televízora, na
ktorom budete prezerať zábery.
1 Zapnite svoju videokameru.
2 Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
alebo [4:3] t
.
b Poznámky
• Keď nastavíte [TV TYPE] na [4:3], kvalita
obrazu sa môže znížiť. Taktiež keď sa pomer
strán nahratého záberu prepne z 16:9
(širokouhlý) a 4:3, sa záber môže chvieť.
• Keď prehráte záber nahratý v pomere strán
16:9 (širokouhlý) na 4:3 televízore, ktorý nie
je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý),
nastavte [TV TYPE] na [4:3].
Nahrávanie/prehrávanie
Ak je váš televízor monofónny
(televízor má iba jeden vstupný
konektor pre zvuk)
Pripojte žltú prípojku A/V pripájacieho
kábla do vstupného konektoru videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do vstupného
konektoru pre zvuk na vašom televízore
alebo VCR.
z Tipy
• Môžete zobraziť počítadlo na obrazovke
televízora nastavením [DISP OUTPUT] na
[V-OUT/PANEL] (s. 87).
Ak váš TV/VCR má 21-vývodový
adaptér (EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér (voliteľný),
ak chcete prezerať zábery.
TV/VCR
SK
49
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Táto kategória umožňuje úpravu a tlač
záberov alebo ich kopírovanie do vášho
počítača, aby ste si ich mohli prezerať,
upravovať alebo vytvoriť si originálny
záber DVD.
EDIT
Môžete upravovať zábery na médiu
(s. 58).
PLAYLIST EDIT
Môžete vytvoriť a upraviť zoznam
titulov (s. 59).
PRINT
Kategória
(OTHERS)
b Poznámky
• Môžete si zvoliť médium záberu, ktorý
chcete upraviť, a to dotykom na
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET]/
[PHOTO MEDIA SET] (s. 28).
Zoznam položiek
DELETE
Môžete odstraňovať zábery na médiu
(s. 51).
PHOTO CAPTURE (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
Môžete zachytiť vybratú scénu z
nahratého videozáberu ako statický
záber (s. 54).
MOVIE DUB (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Môžete nadabovať videozáznamy
nahraté vo vnútornej pamäti (DCRDVD410E/DVD810E) alebo „Memory
Stick PRO Duo“ (DCR-DVD610E/
DVD710E/DVD810E) na disk (s. 55).
PHOTO COPY (DCR-DVD410E/
DVD810E)
SK
50
Môžete prekopírovať statické zábery
nahraté vo vnútornej pamäti do
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 57).
Môžete tlačiť statické zábery pomocou
pripojenej PictBridge tlačiarne (s. 64).
USB CONNECT
Môžete pripojiť vašu videokameru do
poíta alebo iné zariadenie pomocou
USB kábla (s. 97).
Odstraňovanie záberov
b Poznámky
• Nemôžete obnoviť zábery, ak ste ich už
vymazali.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať najviac 100 záberov.
Odstraňovanie
videozáznamov
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Vymazanie všetkých
videozáznamy naraz
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete vymazať.
(s. 28).
1 V kroku 3, sa dotknite [
ALL].
b Poznámky
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
• Keď si vyberiete [DISC] na [MOVIE
MEDIA SET] (s. 28), nemôžete vymazať
videozáznam počas Easy Handycam režimu
(s. 34). Najpr zrušte Easy Handycam režim.
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa [
DELETE].
3 Dotknite sa [
DELETE].
Úpravy
1 Dotknite sa
DELETE
Vymazanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
1 V kroku 3, sa dotknite [
by date].
DELETE
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vymazať.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte
dátum záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahrávania sa zobrazia na
obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
Pokračovanie ,
SK
51
Odstraňovanie záberov (Pokračovanie)
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Vymazanie statických
záberov
Vymazanie najnovšieho
nahratého videozáznamu
1 V kroku 3, sa dotknite [
SCENE DEL].
2 Dotknite sa
LAST
t [YES].
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
statický záznam, ktorý chcete vymazať.
(s. 28).
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
Nemôžete vymazať najnovší nahratý
videozáznam:
– ak odstránite disk z vašej videokamery
po nahrávaní.
– ak vypnete vašu videokameru po
nahrávaní.
2 Dotknite sa [
DELETE].
3 Dotknite sa [
DELETE].
b Poznámky
4 Dotknite sa statického záberu,
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas vymazávania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas vymazávania videozáznamov z
„Memory Stick PRO Duo“.
• Ak sa vymazaný videozáznam nachádza v
zozname titulov (s. 59), vymaže sa aj z tohto
zoznamu.
• Nemôžete vymazať videozáznamy z
„Memory Stick PRO Duo“, ak sú chránené
iným zariadením.
• Dokonca aj keď vymažete nepotrebné
videozáznamy z disku, zostávajúca kapacita
pamäte sa nemusí zvýšiť o toľko, aby ste
mohli pridať ďalší záznam.
z Tipy
• Ak chcete vymazať všetky zábery nahraté na
médiu a obnoviť miesto na nahrávanie na
médium, naformátujte médium (s. 72).
• Môžete vymazať videozáznam počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
ktorý chcete vymazať.
Vybraný statický záber sa označí
značkou .
Stlačte a podržte statický záber na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa
6 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
SK
52
t [YES].
.
Vymazanie všetkých statických
záberov naraz
1 V kroku 3 sa dotknite [
ALL].
DELETE
z Tipy
• Ak chcete vymazať všetky zábery nahraté vo
vnútornej pamäti (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo „Memory Stick PRO
Duo“, a obnoviť miesto na nahrávanie na
médium, naformátujte médium (s. 72).
• Môžete vymazať statický záber počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Vymazanie všetkých statických
záberov nahratých v jeden deň v
rovnaký čas
Úpravy
1 V kroku 3 sa dotknite [
by date].
DELETE
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte
dátum záznamu požadovaných
statických záberov, potom sa
dotknite
.
Statické zábery s požadovaným
dátumom nahrávania sa zobrazia na
obrazovke.
Dotknite sa statického záberu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
b Poznámky
• Nemôžete vymazať statické záznamy z
„Memory Stick PRO Duo“, ak sú chránené
iným zariadením.
SK
53
Zachytenie statického záberu z videozáznamu
(DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Môžete zachytiť statický záber kedykoľvek
počas prehrávania videozáznamu.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, a médium, kde chcete uložiť
statické zábery. (s. 28).
Keď vyberiete [MEMORY STICK], aby
ste mohli uložiť statické zábery, najprv
vložte „Memory Stick PRO Duo“.
Médium, ktoré si môžete vybrať, závisí od
modelu videokamery. Pozri tabuľku nižšie.
Model
Videozázn
amy na
DCRDVD410E
Statické
zábery na
t
t
DCRDVD610E/
DVD710E
t
DCRDVD810E
t
2 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrať a zachytiť z neho
jeden záber.
Vybraný videozáznam sa prehrá.
3 Dotknite sa
, aby ste sa
zastavili v tom bode, kde chcete
zachytiť záber.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
Bod snímania sa nastavuje
presnejšie, keď sa vybral s
.
t
t
t
t
t
t
b Poznámky
• Odporúča sa používať sieťový adaptér ako
zdroj energie, aby sa zabránilo vypnutiu
zariadenia počas prevádzky.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO CAPTURE].
Objaví sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
SK
54
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
4 Dotknite sa
.
sa zobrazí, keď sa zachytí
statický záber a uloží sa na médium,
ktoré ste si vybrali.
Ak chcete zachytiť ďalší statický
záber, dotknite sa
a opakujte od
kroku 2.
Ak chcete ukončiť operáciu, dotknite
sa
t
.
b Poznámky
• Na médiu, kde chcete uložiť statické zábery,
musí byť dostatok voľného miesta.
• Dátum a čas záznamu vytvorených
statických záberov sú rovnaké ako dátum a
čas záznamu videozáznamov.
• Ak videozáznamy nemajú údajový kód,
dátum a čas záznamu statických záberov sa
uloží ako čas, počas ktorého ste vytvorili
videozáznamy.
Dabovanie/kopírovanie záberov na iné
médium vo videokamere
Dabovanie videozáznamov
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
Môžete nadabovať videozáznamy z
vnútornej pamäte (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo „Memory Stick PRO
Duo“ (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E) na disk.
Predtým vložte disk do videkamery.
Médium, ktoré si môžete vybrať, závisí od
modelu videokamery. Pozri tabuľku nižšie.
Model
DCRDVD810E
Z
Na
2 DCR-DVD810E:
Dotknite sa média, ktoré
obsahuje videozáznam, ktorý sa
bude dabovať.
t
Úpravy
DCRDVD410E
DCRDVD610E/
DVD710E
Objaví sa obrazovka [MOVIE
DUB].
t
t
t
b Poznámky
• Odporúča sa používať sieťový adaptér ako
zdroj energie, aby sa zabránilo vypnutiu
zariadenia počas prevádzky.
DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E:
Krok 2 nie je potrebný. Choďte na
krok 3.
z Tipy
3 Dotknite sa [DUB by select].
• Ak chcete skontrolovať nadabované
videozáznamy, vyberte [DISC] na [MOVIE
MEDIA SET] (s. 28).
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete nadabovať.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Alebo stlačte DUBBING na vašej
videokamere (DCR-DVD410E/
DVD810E).
Zostávajúce miesto na disku*
* x: Použité
x (zelená): Musí sa použiť, aby sa uložil
vybraný videozáznam
s: Voľné miesto
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Pokračovanie ,
SK
55
Dabovanie/kopírovanie záberov na iné médium vo videokamere
(Pokračovanie)
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
4 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
Nadabovanie všetkých
videozáznamov v zozname
titulov (s. 59)
Ak nie je dostatok miesta na disku na
nahratie celého videozáznamu, objaví
sa [Not enough memory space.].
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Dabovanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
1 V kroku 3, sa dotknite [DUB by
date].
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknutím sa
/
zvolíte dátum
záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahrávania sa zobrazia na
obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
SK
56
3 Dotknite sa
t [YES].
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Not enough memory
space.].
1 V kroku 3, sa dotknite [ DUB
ALL].
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Not enough memory
space.].
2 Dotknite sa [YES].
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Zálohovanie videozáznamov,
ktoré doteraz neboli zálohované
1 V kroku 3, sa dotknite [BACKUP].
2 Dotknite sa [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Disc is full.] a zobrazí sa
počet požadovaných jednostranných
diskov. Pripravte disky a zopakujte
postup od kroku 1.
b Poznámky
• Ak sú videozáznamy zálohované na 2 alebo
viacerých diskoch, videozáznam nahratý na
konci každého disku sa automaticky rozdelí
tak, aby sa vtesnal do úplnej kapacity disku.
z Tipy
• V kroku 3, dotykom na [BACKUP] t
[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.] môžete
zálohovať všetky videozáznamy, vrátane
záznamov, ktoré už boli predtým
zálohované. Vaša videokamera si uchová
históriu zálohovania videozáznamov, iba ak
sa uložia pomocou funkcie [BACKUP].
Kopírovanie statických
záberov (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Môžete prekopírovať statické zábery
nahraté vo vnútornej pamäti do
„Memory Stick PRO Duo“.
Z
Na
Vybraný statický záber sa označí
značkou .
Stlačte a podržte statický záber na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
4 Dotknite sa
t [YES].
t
Predtým vložte do vašej videokamery
„Memory Stick PRO Duo“.
5 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
b Poznámky
z Tipy
• Ak chcete skontrolovať prekopírované
statické zábery, vyberte [MEMORY
STICK] na [PHOTO MEDIA SET] (s. 28).
Úpravy
• Odporúča sa používať sieťový adaptér ako
zdroj energie, aby sa zabránilo vypnutiu
zariadenia počas prevádzky.
Kopírovanie všetkých statických
záberov nahratých v jeden deň v
rovnaký čas
1 V kroku 2, sa dotknite [COPY by
date].
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Objaví sa obrazovka [PHOTO COPY].
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa [COPY by select].
3 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete prekopírovať.
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte
dátum záznamu požadovaných
statických záberov, potom sa
dotknite
.
Statické zábery s požadovaným
dátumom nahratia sa zobrazia na
obrazovke.
Dotknite sa statického záberu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku.
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
SK
57
Rozdelenie videozáznamov
b Poznámky
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete rozdeliť.
(s. 28).
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Dotknite sa [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Vybraný videozáznam sa prehrá.
4 Dotknite sa
v bode, kde
chcete rozdeľovať.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
Presnejšie nastavte rozdeľovací bod
potom, ako sa vybral tento bod
pomocou
.
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
SK
58
.
• Nemôžete obnoviť videozáznamy, ktoré už
boli rozdelené.
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas rozdeľovania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas rozdeľovania videozáznamov v
„Memory Stick PRO Duo“.
• Ak si vyberiete [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) alebo [MEMORY
STICK] na [MOVIE MEDIA SET] (s. 28) a
rozdelený pôvodný videozáznam sa
nachádza v zozname titulov, záznam v
zozname titulov sa tiež rozdelí. Ak si
vyberiete [DISC] na [MOVIE MEDIA
SET] (s. 28), videozáznam v zozname titulov
sa nerozdelí.
• Môže sa objaviť malý rozdiel medzi bodom,
kde sa dotknete
a aktuálnym
rozdeľovacím bodom, pretože vaša
videokamera vyberie rozdeľovací bod na
základe asi polsekundových prírastkov.
z Tipy
• Môžete rozdeliť videozáznam počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
• Zábery nahraté vo vašej videokamere sa
označujú ako „originál“.
Vytvorenie zoznamu titulov
4 Dotknite sa
Zoznam titulov je zoznam miniatúr
vybraných videozáznamov. Originálne
scény sa nemenia ani napriek tomu, že
ich upravíte alebo vymažete zo zoznamu
titulov.
Vopred vyberte pamätovú kartu, ktorú
použijete na vytvorenie, prehrávanie
alebo upravovanie zoznamu titulov
(s. 28).
z Tipy
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Dotknite sa [
ADD].
5 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Pridanie všetkých videozáznamov
do zoznamu titulov
1 V kroku 2, sa dotknite [
ALL].
ADD
Úpravy
• Do zoznamu titulov môžete pridať najviac 99
videozáznamov do vnútornej pamäte (DCRDVD410E/DVD810E) alebo „Memory
Stick PRO Duo“, alebo 999 videzáznamov
na disk.
• Zábery nahraté vo vašej videokamere sa
označujú ako „originál“.
t [YES].
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
3 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
Pridanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
1 V kroku 2, sa dotknite [
date].
ADD by
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete pridať do zoznamu titulov.
.
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte
dátum záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahratia sa zobrazia na obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku.
Pokračovanie ,
SK
59
Vytvorenie zoznamu titulov (Pokračovanie)
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
b Poznámky
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas pridávania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas pridávania videozáznamov v
„Memory Stick PRO Duo“.
• Nemôžete pridať statické zábery do
zoznamu titulov.
z Tipy
• Môžete pridať videozáznam, keď si ho
prezeráte pomocou dotyku na
(OPTION).
• Môžete prekopírovať zoznam titulov na disk
taký, aký je, a to pomocou dodaného
softvéru.
Prehrávanie zoznamu
titulov
Vopred vyberte pamätovú kartu, ktorú
použijete na vytvorenie, prehrávanie
alebo upravovanie zoznamu titulov
(s. 28).
2 Dotknite sa videozáznamu, od
ktorého chcete spustiť
prehrávanie.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybraného videozáznamu do konca,
potom sa obrazovka vráti na
obrazovku zoznamu titulov.
Vymazanie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu
titulov.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [ ERASE].
Ak chcete vymazať všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
dotknite sa [ ERASE ALL] t
[YES] t [YES]. Potom, keď sa objaví
.
[Completed.], dotknite sa
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vymazať zo zoznamu titulov.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Videozáznamy zo zoznamu titulov sa
objavia na obrazovke.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
4 Dotknite sa
t [YES].
5 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
SK
60
z Tipy
• Pôvodné videozáznamy sa nevymažú ani
potom, ako vymažete záznamy zo zoznamu
titulov.
Zmena poradia v zozname titulov
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [
MOVE].
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
posunúť.
Rozdelenie videozáznamu v
zozname titulov
1 Dotknite sa
(HOME)
t (OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Vybraný videozáznam sa prehrá.
Úpravy
4 Dotknite sa
v bode, kde chcete
rozdeľovať.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Presnejšie nastavte rozdeľovací bod
potom, ako sa vybral tento bod
pomocou
.
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
4 Dotknite sa
.
5 Vyberte cieľ pomocou
/
.
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
b Poznámky
Cieľový panel
6 Dotknite sa
t [YES].
7 Keď sa objaví [Completed.], dotknite
sa
.
z Tipy
• V prípade výberu viacerých videozáznamov
sa záznamy presunú v poradí, v akom sú
zobrazené v zozname titulov.
• Môže sa objaviť malý rozdiel medzi bodom,
kde sa dotknete
a aktuálnym
rozdeľovacím bodom, pretože vaša
videokamera vyberie rozdeľovací bod na
základe asi polsekundových prírastkov.
z Tipy
• Pôvodné videozáznamy sa nerozdelia ani
vtedy, ak rozdelíte záznam v zozname
titulov.
SK
61
Dabovanie videoáznamov do VCR alebo
DVD/HDD videorekordéru
Pripojenie zariadenia pomocou A/V pripájacieho kábla
Môžete nadabovať videozáznamy na vašej videokamere do iných nahrávacích
zariadení, ako sú VCR alebo DVD/HDD rekordéry. Zariadenie pripojte pomocou
niektorého z nasledujúcich spôsobov.
Pripojte vašu videokameru do stenovej zásuvky pomocou dodaného sieťového
adaptéra pre túto operáciu (s. 20). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa
dodávajú spolu so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Pretože dabovanie sa vykonáva cez analógový dátový prenos, kvalita záberu sa môže znížiť.
Zariadenie bez
S VIDEO konektoru
Zariadenie s
S VIDEO konektorom
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
(Biely)
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
AUDIO
(Červený)
: Tok obrazu/signálu
A A/V pripájací kábel (dodaný)
Pripojte vstupný konektor ďalšieho
zariadenia.
B A/V pripájací kábel s S VIDEO
(voliteľný)
Počas pripájania sa k ďalšiemu
zariadeniu cez S VIDEO konektor,
pomocou A/V pripájacieho kábla s
S VIDEO (voliteľný), je možné
SK
62
AUDIO
(Červený)
VCR alebo DVD/HDD rekordéry
získať videozáznamy vyššej kvality
ako pomocou A/V pripájacieho
kábla. Pripojte bielu a červenú
prípojku (ľavý/pravý zvukový kanál)
a S VIDEO prípojku (S VIDEO
kanál) A/V pripájacieho kábla s
S VIDEO (voliteľný). Pripojenie cez
žltú prípojku nie je potrebné.
Pripojenie len S VIDEO prípojky
nevykoná výstup zvukového kanála.
b Poznámky
• Ak chcete ukryť ukazovatele na obrazovke,
ako sú počítadlo na obrazovke pripojeného
zariadenia, dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (štandardné nastavenie) (s. 87).
• Ak chcete nahrať dátum/čas a nastavenia
kamery, zobrazte ich na obrazovke (s. 84).
• Keď pripájate svoju videokameru k
monofónnemu zariadenie, pripojte žltú
prípojku A/V pripájacieho kábla do prípojky
video vstupu a červenú (pravý kanál) alebo
bielu (ľavý kanál) prípojku do prípojky
zvukového vstupu na zariadení.
2 Vyberte médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete
dabovať. (s. 28).
3 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Nastavte [TV TYPE] podľa
zobrazovacieho zariadenia (s. 48).
4 Vložte nahrávacie médium do
videokamere a zaznamenajte to v
nahrávacom zariadení.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na použitie dodávanom s vaším
nahrávacím zariadením.
7 Po ukončení dabovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
videokameru.
Úpravy
1 Zapnite vašu videokameru.
6 Spustite prehrávanie na
Pripojenie zariadenia
pomocou USB kábla
Po pripojení zápisného zariadenia DVD
a pod., ktoré umožňuje dabovanie
videozáznamu cez prípojku USB k
vášmu kamkordéru, môžete
videozáznam dabovať bez ujmy na
kvalite obrazu.
Pripojte vašu videokameru do stenovej
zásuvky pomocou dodaného sieťového
adaptéra pre túto operáciu (s. 21).
Informácie sú uvedené aj v príručkách,
ktoré sa dodávajú spolu so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
5 Pripojte vašu videokameru ku
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo DVD/HDD rekordér) s A/V
pripájacím káblom (dodaný) 1
alebo s A/V pripájacím káblom s
S VIDEO (voliteľný) 2.
Pripojte vašu videokameru do
vstupných konektorov nahrávacieho
zariadenia.
SK
Pokračovanie ,
63
Dabovanie videozáznamov do
VCR alebo DVD/HDD
videorekordéru (Pokračovanie)
1 Zapnite vašu videokameru.
Tlač statických
záberov (PictBridge
kompatibilná
tlačiareň)
2 Pripojte konektor
(USB) svojho
kamkordéra k zápisnému
zariadeniu DVD a pod. pomocou
dodaného USB kábla (s. 130).
Objaví sa [USB SELECT] obrazovka
na obrazovke.
3 Dotknite sa média, ktoré
obsahuje videozáznam, ktorý sa
bude dabovať.
4 Spustite nahrávanie na
pripojenom zariadení.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na použitie dodávanom s pripojeným
zariadením.
5 Po ukončení dabovania sa
dotknite [END] t [YES] a odpojte
USB kábel.
Môžete vytlačiť statické zábery pomocou
PictBridge kompatibilnej tlačiarne, bez
pripojenia videkamery ku počítaču.
Pripojte vašu videokameru ku
sieťovému adaptéru, aby ste získali
enegiu zo stenovej zásuvky. (s. 20).
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
statický záznam, ktorý chcete vytlačiť.
(s. 28).
Tiež zapnite tlačiareň.
Ak chcete vytlačiť statické zábery z
„Memory Stick PRO Duo“, vložte
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá ich
obsahuje, do vašej videokamery.
1 Zapnite svoju videokameru.
2 Pripojte
(USB) prípojku vašej
videokamery ku tlačiarni
pomocou dodaného USB kábla
(s. 130).
Objaví sa [USB SELECT] obrazovka
na obrazovke.
3 Dotknite sa [PRINT].
Po ukončení pripojenia,
(PictBridge pripájanie) sa zobrazí na
obrazovke.
SK
64
4 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete vytlačiť.
Ukončenie tlače
Na INDEX obrazovke statických
záberov sa dotknite
.
b Poznámky
Vybraný statický záber sa označí
značkou .
Stlačte a podržte statický záber na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
5 Dotknite sa
(OPTION), nastavte
nasledujúce možnosti, potom sa
dotknite
.
[COPIES]: Nastavte počet kópií
statického záberu, ktoré sa majú
vytlačiť. Môžete nastaviť najviac 20
kópií.
[DATE/TIME]: Vyberte [DATE],
[DAY&TIME], alebo [OFF] (žiaden
dátum/čas sa nevytlačí).
[SIZE]: Vyberte veľkosť papiera.
Ak nezmeníte nastavenie, choďte na
krok 6.
6 Dotknite sa [EXEC] t [YES].
7 Keď sa objaví [Completed.],
dotknite sa
.
Znovu sa zobrazí obrazovka na výber
statických záberov.
Úpravy
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Nevykonávajte nasledujúce operácie, ak je
na obrazovke
. Operácie by sa nemuseli
vykonať správne.
– Ovládanie spínača POWER
– Stlačenie
(VIEW IMAGES)
– Odpojenie USB kábla od videokamery
alebo tlačiarne
– Odstránenie „Memory Stick PRO Duo“ z
vašej videokamery
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte
USB kábel, vypnite a znova zapnite tlačiareň
a znova spustite operáciu od začiatku.
• Môžete si vybrať len tie veľkosti papiera,
ktoré môže tlačiareň vytlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nahratý v 16:9 (širokouhlý záber) pomere
strán, ľavá a pravá strana záberu môže byť
orezaná na šírku.
• Niektoré typy tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlačenia dátumu. Ďalšie informácie
nájdete v návode na použitie tlačiarne.
• Možno nebude môcť vytlačiť:
– statické zábery upravené v počítači
– statické zábery nahraté inými
zariadeniami
– statické zábery väčšie ako 4 MB
– statické zábery s rozmerom pixlov viac
ako 3 680 × 2 760
z Tipy
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Môžete vytlačiť statické zábery bez
použitia počítača pripojením tlačiarne
priamo k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu, bez ohľadu na typ a
výrobcu.
• Môžete vytlačiť statický záber počas jeho
prezerania pomocou dotyku na
(OPTION).
SK
65
Využité médiá
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Táto kategória vám umožní použiť
médiá na rôzne účely.
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Zoznam položiek
MOVIE MEDIA SET
Môžete zvoliť médiá pre filmy (s. 28).
PHOTO MEDIA SET (DCRDVD410E/DVD810E)
Môžete zvoliť médiá pre statické zábery
(s. 28).
FINALIZE
Disky môžete prehrávať na iných
prístrojoch, keď ich dokončíte (s. 67).
MEDIA INFO
Môžete nechať zobraziť informácie o
médiu, ako napríklad dĺžku času
nahrávania (s. 71).
MEDIA FORMAT
Médiá môžete formátovať a nahrávať na
zvyšné voľné miesto (s. 72).
UNFINALIZE
Môžete neukončiť disk a nahrávať naň
viac obrazov (s. 74).
DISC SELECT GUIDE
Vaša videokamera vám odporučí
vhodný disk na konkrétny účel (s. 75).
SK
66
REPAIR IMG.DB F.
Môžete opraviť databázu obrázkov v
internej pamäti (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 76).
Vytvorenie kompatibilného disku na
prehrávanie na iných prístrojoch
(Dokončenie)
Dokončenie urobí disky kompatibilné na prehrávanie v iných prístrojoch a DVD
počítačových mechanikách.
Pred dokončením môžete zvoliť štýl DVD ponuky, ktoré zobrazuje zoznam filmov
(s. 69).
Dokončenie sa vyžaduje na základe typu disku.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Dokončenie sa vyžaduje.
• DVD+RW: Dokončenie sa nevyžaduje, okrem nasledujúcich prípadov:
1 Vytvoriť DVD ponuku
2 Prehrať na počítačovej DVD mechanike
3 Ak má disk celkovo krátky nahrávací čas (menej ako 5 min. v HQ režime, 8 min. v SP
režime, alebo 15 min. v LP režime)
b Poznámky:
• Kompatibilita prehrávania so všetkými prístrojmi nie je zaručená.
• DVD Ponuka nie je vytvorená pre DVD-RW (VR režim).
Využité médiá
Prevádzkový tok
Ak chcete prvýkrát prehrať disk na iných prístrojoch (s.69)
Prehrávanie
na iných
prístrojoch
Dokončiť
Nastavte ponuku
DVD podľa
požiadaviek.
V prípade 1,
2 alebo 3
SK
Pokračovanie ,
67
Vytvorenie kompatibilného disku na prehrávanie na iných
prístrojoch (Dokončenie) (Pokračovanie)
Ak chcete pridať na dokončený disk filmy (s.74)
Filmy sa nedajú pridať.
Nahrajte
nanovo
Nedokončiť disk.
Filmy sa dajú bežne pridať.
Keď bola ponuka DVD vytvorená, objaví
sa na obrazovke požiadavka na potvrdenie,
že chcete pridať filmy.
b Poznámky:
• Počas Easy Handycam prevádzky (s. 34), hoci používate DVD-RW alebo DVD+RW nemôžete
nahrať na disk ďalšie filmy po jeho dokončení. Zrušte Easy Handycam operáciu.
Prehrávanie disku na iných prístrojoch po pridaní filmov (s.69)
Prehrávanie
na iných
prístrojoch
Dokončiť
Len v prípade 1
SK
68
Nastavte ponuku
DVD podľa
požiadaviek.
Dokončenie disku
b Poznámky:
• Dokončenie disku môže trvať od jednej
minúty až do niekoľkých hodín. Čím menšie
je množstvo materiálu nahratého na disk,
tým dlhšie trvá jeho dokončenie.
1 Videokameru položte na pevné
miesto a k jej DC IN konektoru
pripojte sieťový adaptér.
2 Zapnite videokameru.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[FINALIZE].
Dokončenie sa začína.
6 Po ukončení finalizácie stlačte
.
b Poznámky:
• Ak dokončujete obojstranný disk, musíte
dokončiť osobitne každú jeho stranu.
• Počas dokončenia prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptera.
Ak potrebujete odpojiť sieťový adaptér,
presvedčte sa, že je videokamera vypnutá, a
sieťový adaptér odpojte až vtedy, keď sa
vypne indikátor
(Film) alebo
(Still).
Dokončenie sa reštartuje, keď pripojite
sieťový adapter, a znova zapnete
videokameru.
Využité médiá
3 Vložte disk, ktorý treba dokončiť.
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
z Tipy
• Keď nastavujete DVD ponuku a
dokončujete disk, DVD ponuka sa počas
dokončovania objaví na niekoľko sekúnd.
• Po dokončení disku „
“ sa objaví dole
pri indikátore disku tak ako „
“v
prípade DVD-RW (VIDEO režimu).
Výber DVD štýlu ponuky
Na výber DVD štýlu ponuky sa
dotknite
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 69).
Prejdite na krok 5 ak chcete
dokončiť disk podľa [STYLE1]
(predvoleného nastavenia).
1 V kroku 4, sa dotknite
(OPTION) t [DVD MENU].
2 Zvoľte požadovaný štýl zo 4 typov
štýlov pomocou
/
.
Zvoľte [NO MENU], ak nevytvárate
DVD ponuku.
3 Dotknite sa
.
SK
Pokračovanie ,
69
Vytvorenie kompatibilného disku na
prehrávanie na iných prístrojoch
(Dokončenie) (Pokračovanie)
b Poznámky:
• Počas Easy Handycam prevádzky (s. 34) je
DVD štýl ponuky viazaný na [STYLE1].
• Nemôžete vytvoriť DVD ponuku pre DVDRW (VR režim).
Prehrávanie disku
na iných
prístrojoch
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch
Dokončenie disku (s. 67) vám umožní
pozerať filmy nahraté na vašej
videokamere aj na iných DVD
prístrojoch. Nezaručujeme však správne
prehrávanie na všetkých prístrojoch.
Môžete prehrávať DVD+RW na iných
prístrojoch aj bez dokončenia disku.
b Poznámky:
• Nepoužívajte 8 cm CD adaptér s 8 cm DVD,
pretože to môže spôsobiť poruchu prístroja.
• Ubezpečte sa, že vertikálne nainštalovaný
prístroj je umiestnený v takej polohe, že disk
môže byť umiestnený horizontálne.
• Na niektorých prístrojoch sa niektoré disky
nemusia dať prehrať, filmy môžu zastať na
okamih medzi jednotlivými scénami, alebo
nemusia fungovať niektoré funkcie.
z Tipy
• Prístroje, ktoré podporujú titulky, môžu
zobraziť dátum a čas nahrávania na mieste,
kde sa zvyčajne objavujú titulky (s. 82).
Pozrite si informácie v príručke k vašemu
prístroju.
• Ak ste vytvorili DVD ponuku (s. 69),
môžete zvoliť požadovanú scénu.
Prehrávanie disku na
počítači.
Ak dokončíte disk, (s. 67) ktorý ste
nahrali na videokamere, môžete ho
prehrávať na počítači, ktorý má
nainštalovanú aplikáciu na prehrávanie
DVD.
b Poznámky:
• Aj keď používate DVD+RW, musíte disk
dokončiť (s. 67). Inak môže dôjsť k poruche
prístroja.
• Ubezpečte sa, že DVD počítačová
mechanika môže prehrávať 8 cm DVD.
SK
70
Kontrola informácií
o médiu
• Nepoužívajte 8 cm CD adaptér s 8 cm DVD,
pretože to môže spôsobiť poruchu prístroja.
• Na niektorých počítačoch sa disk možno
nebude dať prehrať, alebo prehrávanie
filmov nepôjde plynulo.
• Filmy, ktoré sú uložené na disku, sa nedajú
kopírovať priamo do počítača na
prehrávanie alebo úpravu.
z Tipy
• Pre ďalšie detaily o činnosti a postupe pozri
„PMB Guide“, na dodanom CD-ROM
(s. 97).
Zvyšný nahrávací čas alebo miesto na
médiu môžete skontrolovať výberom
[MOVIE MEDIA SET] (s. 28).
Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
Ostatné informácie môžete
skontrolovať, keď sa dotknete
.
Ak chcete vypnúť displej, dotknite sa
.
Označenie hlasitosti disku
Nahratý je dátum, keď bol disk prvýkrát
použitý.
Označenie
hlasitosti
z Tipy
b Poznámky:
• Výpočet miesta vnútornej pamäti (DCRDVD410E/DVD810E) a „Memory Stick
PRO Duo“ je 1MB = 1 048 576 bytov. Časti
menšie ako 1 MB sú zmazané, keď sa zobrazí
miesto na disku. Preto sa zdá celkové voľné
použiteľné miesto trochu menšie.
• Pretože je na disku oblasť databázového
súboru obrazov, využité miesto sa nezobrazí
ako 0 MB, aj keď vykonáte [MEDIA
FORMAT] (s. 72).
Využité médiá
<napr.>
Keď bol disk prvýkrát použitý 1.januára 2008
o 0:00 hod.
2008_01_01_00H00M_AM
z Tipy
• Zobrazia sa len informácie o médiu, ktoré je
zvolené v [MOVIE MEDIA SET]. Zmeňte
nastavenie média podľa potreby (s. 28).
• Filmy na diskoch sú uložené v nasledujúcich
adresároch:
– DVD-RW (VR režim)
DVD_RTAV adresár
– Iné disky a režimy
VIDEO_TS adresár
SK
71
Formátovanie médií
Formátovanie vymaže všetky obrazy a
médiá na nahrávanie budú opäť
prázdne.
Aby ste predišli strate dôležitých
obrazov, urobte si záložné kópie na
iných médiách ešte (s. 55, 62) pred
spustením [MEDIA FORMAT].
Formátovanie internej
pamäti (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo „Memory
Stick PRO Duo“
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Keď formátujete „Memory Stick
PRO Duo“, vložte „Memory Stick
PRO Duo“ do videokamery na
formátovanie.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY]
(DCR-DVD410E/DVD810E) alebo
[MEMORY STICK].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
b Poznámky:
• Počas formátovania prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptéra.
• Vymazané budú aj obrazy, ktoré sú v inom
prístroji chránené proti náhodnému
vymazaniu.
• Nerobte nasledujúce veci, keď [Executing...]
je na obrazovke:
– Nestláčajte POWER tlačidlo na zapnutie,
ani iné tlačidlá
– Neodpájajte „Memory Stick PRO Duo“
počas formátovania „Memory Stick PRO
Duo“
Formátovanie disku
A DVD-R/DVD+R DL sa nedá
formátovať. Vymeňte disk a vložte
nový.
Ak formátujete dokončený disk
• A DVD-RW (VIDEO režim) sa vracia
do nedokončeného stavu. Ak chcete
na iných prístrojoch prezerať obsah
disku, musíte ho opäť dokončiť.
• V prípade DVD-RW (VR režimu)/
DVD+RW, formátovanie vymaže
všetky filmy na dokončenom disku. Aj
po formátovaní,
alebo
sa
objaví na obrazovke. Pred
prehrávaním disku na iných prístrojoch
ho nemusíte znova dokončiť.*
* Ak chcete vytvoriť DVD ponuku pre
DVD+RW, znova dokončite disk (s. 69).
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
SK
72
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
• Nemôžete formátovať disk, ktorý je na iných
prístrojoch chránený. Zrušte ochranu u
pôvodného prístroja, a potom ho formátujte.
z Tipy
• Ak formátujete DVD-RW počas Easy
Handycam prevádzky (s. 34), formát
nahrávania je viazaný na VIDEO režim.
3 Vložte do videokamery disk, ktorý
má byť formátovaný.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
Využité médiá
x DVD-RW
Zvoľte formát nahrávania, [VIDEO]
alebo [VR] (s. 12), sa potom dotknite
.
x DVD+RW
Zvoľte pomer strán obrazu filmu,
[16:9 WIDE] alebo [4:3], sa potom
dotknite
.
5 Dotknite sa [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
b Poznámky:
• Počas formátovania prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptéra.
• Ak používate obojstranný disk, musíte
formátovať na každej strane. Každú stranu
môžete formátovať v inom formáte
nahrávania.
• V prípade DVD+RW, môžete zmeniť pomer
strán obrazu filmu midway. Znova
formátujte disk, ak chcete zmeniť pomer
strán obrazu.
SK
73
Nahrávanie ďalších filmov po dokončení
6 Keď [Completed.] sa objaví,
Môžete nahrávať ďalšie filmy na
dokončené DVD-RW (VIDEO režim)/
DVD+RW disky po nasledujúcich
krokoch, ak je na disku voľné miesto.
Ak použijete dokončenie DVD-RW
(VR režim), môžete nahrávať na disk
ďalšie filmy bez akýchkoľvek ďalších
krokov.
dotknite sa
.
Keď používate DVD+RW
b Poznámky:
Ak ste vytvorili DVD ponuku (s. 69)
počas dokončenia, musíte pred
nahrávaním ďalších filmov vykonať
nasledujúce kroky.
• Po dokončení nemôžete na DVD-R/
DVD+R DL nahrávať ďalšie filmy. Použite
nový disk.
1 Ku konektoru DC IN na
Keď používate DVD-RW
(VIDEO režim)
(Nedokončenie)
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Stlačte tlačidlo, POWER aby sa
zapol
(Film) indikátor.
3 Do videokamery vložte
dokončený disk.
Na obrazovke sa objaví požiadavka
na potvrdenie, že chcete nahrať
ďalšie filmy.
3 Do videokamery vložte
dokončený disk.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[UNFINALIZE].
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
4 Dotknite sa [YES] t [YES].
5 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
SK
74
.
b Poznámky:
• Počas prevádzky prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptera.
• Ponuka DVD, ktorú ste vytvorili počas
dokončenia, sa vymaže.
• V prípade obojstranných diskov postupujte
podľa týchto krokov na každej strane disku.
Hľadanie
vhodného disku
(DISC SELECT
GUIDE)
Zvoľte jednu z možností, ktoré sa
objavili na monitore, a potom budete
informovaní o vhodnom disku na vaše
účely.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Dotknite sa možnosti, ktorá je pre
vás na obrazovke vhodná.
Využité médiá
Ak vložíte rovnaký typ disku, ako sa
uvádza v [DISC SELECT GUIDE],
môžete ho formátovať pomocou
zvoleného nastavenia (s. 72).
SK
75
Oprava databázového súboru obrazov
b Poznámky:
Táto funkcia skontroluje databázový
súbor obrazov a konzistenciu filmov a
statických záberov v internej pamäti
(DCR-DVD410E/DVD810E), alebo
filmov v „Memory Stick PRO Duo“, a
opraví všetky zistené nezhody.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo [MEMORY
STICK].
2 Dotknite sa [YES].
Vaša videokamera skontroluje
databázový súbor obrazov.
Ak sa nenašli nijaké nezhody,
dotknite sa
a ukončíte operáciu.
3 Dotknite sa [YES].
4 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
SK
76
.
• Počas tejto operácie prístrojom nehýbte.
• Neodpájajte sieťový adaptér, ani
nevymieňajte batériu.
• Kým prebieha oprava databázového súboru
obrázkov na „Memory Stick PRO Duo“,
nevymieňajte „Memory Stick PRO Duo“.
• Oprava internej pamäti (DCR-DVD410E/
DVD810E) a „Memory Stick PRO Duo“ sa
vykonávajú osobitne.
Predchádzanie nahratiu na uložené údaje v
internej pamäti (DCR-DVD410E/DVD810E)
[ EMPTY] vám umožňuje zapísať
nezrozumiteľné údaje do internej
pamäti. Takto môže byť oveľa zložitejšie
obnoviť pôvodné údaje. Ak odhodíte
videokameru, alebo ju niekomu dáte,
odporúčame vykonať [ EMPTY].
4 Stlačte a podržte . (BACK
LIGHT) tlačidlo dole (s. 130).
Objaví sa obrazovka [
EMPTY].
b Poznámky:
• Ak vykonáte [
EMPTY], všetky obrazy sa
vymažú. Aby ste predišli strate dôležitých
obrazov, urobte si záložné kópie na iné
médiá (s. 55, 62) ešte pred spustením
[
EMPTY].
• Nemôžete vykonať, [
EMPTY] kým
nepripojíte sieťový adaptér do zásuvky na
stene.
• Odpojte všetky káble okrem sieťového
adaptéra.
• Počas tejto činnosti [
EMPTY],
videokamerou vôbec nehýbte.
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
1 Ku konektoru na videokamere DC
b Poznámky:
dotknite sa
.
Využité médiá
IN pripojte sieťový adaptér,
potom pripojte sieťový kábel do
zásuvky na stene.
6 Keď [Completed.] sa objaví,
• Ak prerušíte činnosť [
EMPTY], kým je
na displeji zobrazená [Executing...],
nezabudnite činnosť [
EMPTY] určite
znova dokončiť pred ďalším použitím
videokamery.
2 Zapnite videokameru.
3 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Objaví sa obrazovka na
formátovanie internej pamäti.
SK
77
Prispôsobenie vašej videokamery
Čo môžete robiť s Kategóriou
(SETTINGS) HOME MENU
Môžete zmeniť funkcie nahrávania a
operačné nastavenia podľa vlastnej
potreby.
Použitie HOME MENU
3 Stlačte požadovaný znak na
nastavenie.
Ak nie je znak na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
1 Zapnite videokameru, potom
stlačte
(HOME).
(HOME)
4 Stlačte požadovaný znak.
Ak nie je znak na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
(HOME)
Kategória
2 Dotknite sa
SK
78
(SETTINGS)
(SETTINGS).
5 Zmeňte nastavenie, potom
stlačte
.
SOUND/DISP SET*4 (s. 86)
Zoznam jednotlivých
položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 80)
Položky
Strana
VOLUME*2
86
BEEP*2
86
LCD BRIGHT
86
LCD BL LEVEL
86
LCD COLOR
86
VF B.LIGHT
86
Položky
Strana
REC MODE
80
AUDIO MODE*1
80
NIGHTSHOT LIGHT
80
WIDE SELECT
80
DIGITAL ZOOM
81
STEADYSHOT
Položky
Strana
81
AUTO SLW SHUTTR
TV TYPE
87
81
GUIDEFRAME
DISP OUTPUT
87
81
REMAINING SET
SUB-T DATE
IMAGE SIZE*2
LANG (s. 88)
82
Položky
Strana
82
CLOCK SET*2
24
AREA SET
88
SUMMERTIME
88
PHOTO SETTINGS (s. 82)
Položky
CLOCK/
Strana
82
LANGUAGE SET*2
88
GENERAL SET (s. 88)
FILE NO.
83
NIGHTSHOT LIGHT
80
Položky
Strana
GUIDEFRAME
81
DEMO MODE
88
FLASH MODE*2*3
83
CALIBRATION
123
FLASH LEVEL*3
83
A.SHUT OFF
89
REDEYE REDUC*3
84
QUICK ON STBY
89
REMOTE CTRL*3
89
VIEW IMAGES SET (s. 84)
Položky
Strana
DATA CODE
84
DISPLAY
85
Prispôsobenie vašej videokamery
INDEX SET*2
81
OUTPUT SETTINGS (s. 87)
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Tieto položky môžete nastaviť aj počas
Easy Handycam prevádzky (s. 34).
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [SOUND SETTINGS] počas Easy
Handycam prevádzky (s. 34)
SK
79
MOVIE SETTINGS
(Položky na nahrávanie filmov)
AUDIO MODE (DCRDVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
(OPTION MENU) t strana 90
Predvolené nastavenia sú označené B.
REC MODE (Režim
nahrávania)
Môžete zvoliť režim na nahrávanie filmu
z 3 úrovní kvality obrazu.
HQ (
)
Nahrávky v režime vysokej kvality.
(9M (HQ))
B SP (
)
Nahrávky v režime štandardnej kvality.
(6M (SP))
LP (
)
Zvyšuje nahrávací čas (Long Play).
(3M (LP))
b Poznámky:
• Ak nahrávate v LP režime, kvalita scén sa
môže znížiť, alebo počas prehrávania scén s
rýchlym pohybom sa môže objaviť šum.
z Tipy
• Všimnite si s. 13, 33 odhadovaný nahrávací
čas pre každý režim nahrávania.
• Pre každé médium môžete nastaviť režim
nahrávania osobitne.(s. 28).
Na nahrávanie môžete zvoliť formát
audio.
B 5.1ch SURROUND (
)
Nahrávky zvuku 5.1ch surround.
2ch STEREO (
)
Nahrávky stereo.
NIGHTSHOT LIGHT
Keď používate NightShot plus (s. 41)
alebo [S. NIGHTSHOT PLS] (s. 95)
funkciu na nahrávanie, môžete nahrávať
čistejšie obrazy, ak nastavíte
[NIGHTSHOT LIGHT], ktoré vyžaruje
infračervené svetlo (neviditeľné).
Predvolené nastavenie je [ON].
b Poznámky:
• Port na infračervené svetlo neprikrývajte
prstami ani inými objektmi (s. 132).
• Odstráňte konverzné šošovky (voliteľné).
• Maximálna vzdialenosť na snímanie s
použitím [NIGHTSHOT LIGHT] je asi 3 m.
WIDE SELECT
Keď nahrávate obraz, môžete zvoliť
pomer strán obrazu podľa pripojeného
televízora. Pozrite si tiež pokyny v
manuáloch, ktoré sa dodávajú s
televízorom.
B 16:9 WIDE
Nahrávanie obrazov na celú obrazovku
na 16:9 (širokouhlú) televíznu
obrazovku.
4:3 (
)
Nahrávanie obrazov na celú obrazovku
na 4:3 televíznu obrazovku.
SK
80
b Poznámky:
• Nastavte [TV TYPE] správne podľa
televízora, ktorý je pripojený na prehrávanie
(s. 48).
DIGITAL ZOOM
Môžete zvoliť maximálnu úroveň
zväčšenia, ak chcete zväčšiť viac, než
ponúka optické zväčšenia obrazu.
Všimnite si, že za použitia digitálneho
zväčšenia sa kvalita obrazu zníži.
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF]
( ), keď používate stojan (voliteľné),
potom sa obraz stane prirodzený.
Predvolené nastavenie je [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
nízkorýchlostná
spúšť)
Keď nahrávate v tmavých miestach,
rýchlosť uzávierky sa automaticky zníži
na 1/25 sekundy. Predvolené nastavenie
je [ON].
Pravá strana lišty ukazuje faktor
digitálneho zväčšenia. Oblasť zväčšenia
sa objaví po zvolení úrovne zväčšenia.
B OFF
Až do 40 × sa zväčšenie robí opticky.
80×
Až do 40 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 80 × je zväčšenie digitálne.
2000×
Až do 40 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 2 000 × je zväčšenie
digitálne.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B OFF
z Tipy
• Umiestnenie subjektu v priesečníku rámu
vytvára vyváženú kompozíciu.
REMAINING SET
B ON
Vždy zobrazuje indikátor zvyšnej
kapacity médií.
Až do 25 × sa zväčšenie robí opticky.
AUTO
50×
Asi na 8 sekúnd zobrazuje zvyšný čas
nahrávania filmu v nasledujúcich
situáciách.
– Ak vaša videokamera zistí zvyšnú
kapacitu médií, keď POWER vypínač
je nastavený na
(Film).
– Keď stlačíte DISP/BATT INFO
indikátor z polohy vypnutia do
zapnutia, keď je POWER vypínač
nastavený na
(Film).
Až do 25 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 50 × je zväčšenie digitálne.
2000×
Až do 25 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 2 000 × je zväčšenie
digitálne.
Prispôsobenie vašej videokamery
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
GUIDEFRAME
Môžete zobraziť rám a skontrolovať, či
je subjekt horizontálny alebo vertikálny,
keď nastavíte [GUIDEFRAME] na
[ON].
Rám nie je nahratý. Stlačte DISP/BATT
INFO, aby zmizol rám. Predvolené
nastavenie je [OFF].
Pokračovanie ,
SK
81
MOVIE SETTINGS
(Pokračovanie)
– Keď zvolíte režim nahrávania filmu na
HOME MENU.
PHOTO SETTINGS
(Položky na nahrávanie statických
obrázkov)
b Poznámky:
• Keď je zvyšný čas nahrávania filmu kratší
ako 5 minút, indikátor zostane na
obrazovke.
SUB-T DATE
Keď prehrávate disk na prístroji s
funkciou zobrazenia titulkov, môžete
zobraziť dátum a čas nahrávania
Predvolené nastavenie je [ON].
Tiež si pozrite pokyny v príručke
prístroja na prehrávanie.
b Poznámky:
• Nemôžete nastaviť [SUB-T DATE] pre
internú pamäť (DCR-DVD410E/
DVD810E) ani „Memory Stick PRO Duo“.
S
INDEX SET
Počas nahrávania filmu rozozná
videokamera tváre automaticky.
Predvolené nastavenie je [ON].
Ikony tváre a ich význam.
: Táto ikona sa objaví, ak je
nastavenie [ON].
: Táto ikona zabliká, ak vaša
videokamera rozozná nejakú tvár. Ikona
prestane blikať, keď je tvár nahratá vo
Face Index.
: Táto ikona sa objaví, keď sa tváre
nedajú nahrať vo Face Index.
Ak chcete prehrávať scény s použitím
Face Index, pozri s. 45.
SK
82
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
(OPTION MENU) t strana 90
Predvolené nastavenia sú označené B.
IMAGE SIZE
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0.3M) (
640 × 480)
Nahráva statické zábery s pomermi strán
obrazu 4:3 čisto.
640 × 360)
0.2M (
Nahráva čisto statické zábery v 16:9
(širokých) pomeroch.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1.0M (
1152 × 864)
Nahráva stacionárne obrázky s pomermi
strán obrazu 4:3 čisto.
0.7M (
1152 × 648)
Nahráva čisto stacionárne obrázky v
16:9 (širokých) pomeroch.
b Poznámky:
VGA (0.3M) (
• Počet tvárí, ktoré prístroj dokáže rozoznať,
je obmedzený.
Nahráva najväčší pomer strán statických
záberov 4:3.
640 × 480)
Počet statických záberov, ktoré
sa dajú nahrať do internej
pamäti (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Do internej pamäti môžete nahrať až
9 999 statických záberov. Počet
statických záberov, ktoré sa dajú nahrať,
sa mení na základe podmienok
nahrávania.
Počet statických záberov, ktoré
sa dajú nahrať na „Memory Stick
PRO Duo“ (pribl.)
RESET
Priraďuje súborom individuálne čísla
pre každý „Memory Stick PRO Duo“.
NIGHTSHOT LIGHT
Pozri s. 80.
GUIDEFRAME
Pozri s. 81.
FLASH MODE (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
1,0 M
1152 × 864
VGA (0,3M)
640 × 480
512MB
880
2800
1GB
1800
5800
2GB
3700
11500
4GB
7200
23000
Vždy zabliká.
8GB
14500
47000
AUTO
• Čísla v tabuľke označujú, keď sa používa
„Memory Stick PRO Duo“ vyrobená Sony
Corporation. Počet statických záberov, ktoré
sa dajú nahrať, sa mení na základe podmienok
nahrávana alebo typu „Memory Stick“.
z Tipy
• Na nahrávanie statických záberov môžete
použiť „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou 256MB alebo nižšou.
• Čísla v tabuľke označujú počet statických
záberov, ktoré sa dajú nahrať v maximálnej
veľkosti obrazu, ktorý vaša videokamera
dokáže nahrať. Keď nahrávate statické
zábery, skontrolujte na obrazovke aktuálny
počet, ktorý sa dá nahrať (s. 135).
FILE NO. (Číslo
súboru)
B SERIES
Priraďuje súborom čísla podľa poradia,
aj keď „Memory Stick PRO Duo“ je
nahradený iným.
B ON ( )
Prispôsobenie vašej videokamery
b Poznámky:
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
použijete externý blesk (voliteľné),
ktorý je kompatibilný s vašou
videokamerou.
Spustí sa automaticky.
b Poznámky:
• Pred použitím blesku odstráňte z jeho
povrchu prach. Účinnosť blesku sa môže
znížiť, ak prach zatemňuje blesk.
• Ak používate blesk na jasných miestach, ako
je snímanie predmetu s podsvietením, blesk
nemusí byť účinný.
FLASH LEVEL (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
použijete externý blesk (voliteľné), ktorý
je kompatibilný s vašou videokamerou.
HIGH(
)
Zvyšuje úroveň blesku.
B NORMAL( )
LOW(
)
Znižuje úroveň blesku.
SK
Pokračovanie ,
83
PHOTO SETTINGS
(Pokračovanie)
VIEW IMAGES SET
(Položky na prispôsobenie displeja)
REDEYE REDUC
(Redukcia červených
očí) (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
nahrávate statické zábery pomocou
externého blesku (voliteľné), ktorý je
kompatibilný s vašou videokamerou. Ak
nastavíte [FLASH MODE] (s. 83) na
[AUTO] alebo [ON] keď [REDEYE
REDUC] je nastavené na [ON],
objaví sa na obrazovke. Efektu
červených očí môžete zabrániť, ak pred
nahrávaním aktivujete predbežný blesk.
b Poznámky:
• Kvôli jednotlivým rozdielom a iným
okolnostiam nemusí priniesť redukcia
červených očí požadovaný efekt.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
(OPTION MENU) t strana 90
Predvolené nastavenia sú označené B.
DATA CODE
Počas prehrávania zobrazuje vaša
videokamera informácie (kód údajov),
ktoré sú nahraté automaticky počas
nahrávania.
B OFF
Kód údajov sa nezobrazí.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazuje údaje o nastavení kamery.
DATE/TIME
A Dátum
B Čas
SK
84
CAMERA DATA
Film
DISPLAY
Môžete zvoliť počet náhľadov, ktoré sa
zobrazia na VISUAL INDEX alebo
obrazovku na prezeranie zoznamu na
prehrávanie.
Náhľad
Register (s. 137)
B ZOOM LINK
Statické zábery
Zmení počet náhľadov (6 alebo 12) s
intenzitou zväčšenia pomocou páčky na
vašej videokamere.*
6IMAGES
Zobrazí náhľady 6 obrazov.
12IMAGES
Zobrazí náhľady 12 obrazov.
* Tlačidlá pre zväčšenie môžete ovládať na
LCD ráme alebo pomocou diaľkového
ovládania (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
Prispôsobenie vašej videokamery
C SteadyShot vypnuté
D Jas
E Vyváženie bielej
F Zisk
G Rýchlosť uzávierky
H Veľkosť apertúry
I Expozícia
z Tipy
•
objaví sa v nasledujúcich prípadoch.
– Statické zábery nahraté na vašej
videokamere pomocou voliteľného blesku
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
– Statické zábery nahraté na iných
kamerách pomocou blesku
• Kód údajov sa zobrazí na televíznej
obrazovke, ak k nej pripojíte videokameru.
• Indikátor prepína jednotlivé sekvencie, keď
stlačíte DATA CODE na diaľkovom ovládači:
[DATE/TIME] t [CAMERA DATA] t
[OFF] (no indication) (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Na základe podmienok jednotlivých médií sa
objavia pomlčky [--:--:--].
SK
85
SOUND/DISP SET
(Položky na prispôsobenie zvuku a
obrazovky)
LCD BL LEVEL (LCD
úroveň podsvietenia)
Môžete prispôsobiť jas podsvietenia
LCD obrazovky.
B NORMAL
Štandardný jas.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
BRIGHT
Zvýši jas LCD obrazovky.
b Poznámky:
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
(OPTION MENU) t strana 90
Predvolené nastavenia sú označené B.
VOLUME
Stlačte
/
na prispôsobenie
hlasitosti (s. 45).
• Keď pripojíte vašu videokameru k externým
zdrojom energie, [BRIGHT] sa automaticky
zvolí na nastavenie.
• Keď zvolíte [BRIGHT], životnosť batérie sa
počas nahrávania trochu zníži.
• Ak otvoríte LCD panel 180 stupňov k
obrazovke a zavriete ho k telu prístroja,
nastavenie sa spustí [NORMAL]
automaticky.
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
BEEP
B ON
Keď sa začne/skončí nahrávanie, alebo
ovládanie dotykového panela.
OFF
LCD COLOR
Farbu LCD obrazovky môžete
prispôsobiť pomocou
/
.
Vypne zvuk melódie a uzávierky.
Nízka intenzita
LCD BRIGHT
z Tipy
Môžete prispôsobiť jas LCD obrazovky.
1 Prispôsobiť jas pomocou
2 Dotknite sa
.
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
Vysoká intenzita
/
.
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
VF B.LIGHT
(Podsvietenie
vyhľadávača obrazu)
Môžete prispôsobiť jas vyhľadávača
obrazu.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
SK
86
Zvýši jas obrazovky vyhľadávača.
OUTPUT
SETTINGS
b Poznámky:
• Keď pripojíte vašu videokameru k externým
zdrojom energie, [BRIGHT] sa automaticky
zvolí na nastavenie.
• Keď zvolíte [BRIGHT], životnosť batérie sa
počas nahrávania trochu zníži.
(Položky, ktoré označujú, keď sa
pripoja iné prístroje)
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
Predvolené nastavenia sú označené B.
TV TYPE
Prispôsobenie vašej videokamery
Pozri s. 48.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Ukazuje na LCD obrazovke a v
hľadáčiku kód času.
V-OUT/PANEL
Ukazuje na televíznej obrazovke, LCD
obrazovke a v hľadáčiku kód času.
SK
87
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
(Položky na iné nastavenie)
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 78
CLOCK SET
Pozri s. 24.
AREA SET
Časový rozdiel môžete prispôsobiť bez
prerušenia hodín.
Nastavte miesto používania
/
ak
používate videokameru v iných
časových zónach.
Pozrite si rozdiel vo svetovom čase na s.
116.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
prerušenia hodín.
Toto nastavte na [ON], aby sa posunul
čas dopredu o 1 hodinu.
LANGUAGE SET
Môžete zvoliť jazyk, ktorý sa použije na
LCD obrazovke.
z Tipy
• Vaša videokamera ponúka [ENG[SIMP]]
(zjednodušenú angličtinu), ak neviete nájsť
medzi jazykmi váš rodný jazyk.
SK
88
(HOME MENU) t strana 78
Predvolené nastavenia sú označené B.
DEMO MODE
Asi o 10 minút môžete sledovať ukážku
po stlačení POWER vypínača na
(Film). Predvolené nastavenie je [ON].
z Tipy
• Ukážka sa pozastaví v nasledujúcich
prípadoch.
– Keď stlačíte START/STOP.
– Keď stlačíte DUBBING (DCRDVD410E/DVD810E)
– Ak sa dotknete obrazovky počas ukážky
(Ukážka sa začne opäť asi po 10
minútach).
– Ak posuniete vypínač krytu OPEN disku.
– Keď prepnete spínač POWER na záznam
statických obrazov.
– Keď stlačíte
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Pozri s. 123.
A.SHUT OFF
(Autovypnutie off)
B 5min
Videokamera sa automaticky vypne,
keď ju nepoužívate viac ako 5 minút.
NEVER
Videokamera sa automaticky nevypne.
b Poznámky:
• Keď pripojíte videokameru do zásuvky na
stene, [A.SHUT OFF] automaticky sa
nastaví na [NEVER].
QUICK ON STBY
Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa
videokamera automaticky vypne do
režimu spánku. Predvolené nastavenie
je [10min].
Prispôsobenie vašej videokamery
b Poznámky:
• [A.SHUT OFF] nepracuje v režime spánku
(s. 41).
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
(DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Môžete používať dodané diaľkové
ovládanie (s. 133). Predvolené
nastavenie je [ON].
z Tipy
• Nastavte na [OFF], aby sa zabránilo tomu,
že videokamera bude reagovať na príkaz
vyslaný iným VCR diaľkovým ovládačom.
SK
89
Aktivovanie funkcií pomocou
MENU
OPTION MENU sa objaví práve vtedy,
keď sa objaví aktivované okno,po
kliknutí pravým tlačidlom myši na
počitači.
Zobrazené sú rôzne funkcie.
Použitie OPTION MENU
1 Kým používate videokameru,
dotknite sa
obrazovke.
(OPTION) na
(OPTION)
Tab
2 Stlačte požadovanú položku.
Ak neviete nájsť požadovanú
položku, dotknite sa inej tabuľky a
zmeníte stranu.
Ak nikde neviete nájsť položku,
funkcia nebude v tejto situácii
fungovať.
SK
90
OPTION
3 Zmeňte nastavenie, potom sa
dotknite
.
b Poznámky:
• Tabuľky a položky, ktoré sa objavujú na
obrazovke, závisia od stavu nahrávania/
prehrávania vašej videokamery.
• Niektoré položky sa objavia bez tabuľky.
• OPTION MENU sa nemôže používať počas
Easy Handycam prevádzky (s. 34).
Položky na nahrávanie na
OPTION MENU
*
Položky
Strana
tab
Položky na prezeranie na
OPTION MENU
Položky
*
Strana
tab
-
92
DELETE**
a
51
-
92
DELETE by date**
a
51
TELE MACRO
-
92
DELETE ALL**
a
51
EXPOSURE
-
93
SPOT METER
-
93
tab
SCENE SELECTION
-
93
DIVIDE
a
58
WHITE BAL.
-
94
ERASE**
a
60
COLOR SLOW SHTR
-
95
ERASE ALL**
a
60
S. NIGHTSHOT PLS
-
95
MOVE**
a
61
FADER
-
95
-- (Tabuľka závisí od situácie/Bez
tabuľky)
D.EFFECT
-
96
tab
PICT.EFFECT
-
96
tab
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
a
a
a
80
96
96
82
96
83
* Položky, ktoré sa nachádzajú aj v HOME
MENU
** DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
ADD**
a
59
ADD by date**
a
59
ADD ALL**
a
59
PRINT
a
64
SLIDE SHOW
-
47
VOLUME
a
86
DATA CODE
a
84
SLIDE SHOW SET
-
47
COPIES
-
64
DATE/TIME
-
64
SIZE
-
64
DVD MENU
-
69
Prispôsobenie vašej videokamery
FOCUS
SPOT FOCUS
* Položky, ktoré sa nachádzajú aj v HOME
MENU
** Tieto položky sú dostupné aj v HOME
MENU, ale pod inými názvami.
SK
91
Funkcie nastavené v
Položky, ktoré môžete nastaviť len na
OPTION MENU sa budú opisovať nižšie.
Predvolené nastavenia sú označené B.
FOCUS
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Môžete zvoliť a prispôsobiť bod
zaostrenia, zamerať ho na objekt, ktorý
sa nenachádza v strede obrazovky.
Zaostrenie môžete prispôsobiť
manuálne. Túto funkciu môžete zvoliť aj
tak, že zámerne zaostríte na nejaký
objekt.
1 Dotknite sa [MANUAL].
9 sa objaví.
2 Dotknite sa
(zaostrenie na blízke
objekty)/
(zaostrenie na vzdialené
objekty) na zaostrenie.
sa objaví, ak
sa zaostrenie nedá viac priblížiť, a
sa
objaví, keď sa nedá viac oddialiť.
3 Dotknite sa
.
Ak chcete automaticky prispôsobiť
zaostrenie, dotknite sa [AUTO] t
v kroku 1.
b Poznámky:
• Najmenšia možná vzdialenosť medzi
videokamerou a predmetom počas
udržiavania zaostrenia je asi 1 cm pre
širokouhlé a asi 80 cm pre telefoto.
z Tipy
SK
92
• Je jednoduchšie zaostriť na objekt posunutím
páčky na úpravu zväčšenia na T (telefoto),
aby sa prispôsobilo zaostrenie, potom na W
(široký uhol), aby sa prispôsobilo zväčšenie
na nahrávanie. Keď chcete nahrávať nejaký
objekt zblízka, posuňte páčku na úpravu
zväčšenia na W (široký uhol), potom
prispôsobte zaostrenie.
• Informácie o bode zaostrenia (vzdialenosť,
pri ktorej sa zaostrí na objekt, keď je tma a
ťažké zaostriť) objavia sa na niekoľko
sekúnd v nasledujúcich prípadoch.
(Nezobrazia sa správne, ak používate
konverzné šošovky (voliteľné).)
– Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
– Keď nastavíte zaostrenie manuálne.
1 Dotknite sa objektu na obrazovke.
9 sa objaví.
2 Dotknite sa [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa [AUTO] t
[END] v kroku 1.
b Poznámky:
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS] je
automaticky nastavené na [MANUAL].
TELE MACRO
Toto je užitočné na nahrávanie malých
objektov ako kvety alebo hmyz. Môžete
vymazať pozadie a objekt zostane
čistejší.
Keď nastavíte [TELE MACRO] na
[ON] ( ), zväčšenie (s. 40) sa posunie
na vrch T (telefoto) strany automaticky
a umožní nahrávať objekty z blízkej
vzdialenosti.
– DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
Dole asi na 43 cm
– DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dole asi na 38 cm
Ak chcete zrušiť, dotknite sa [OFF],
alebo zväčšite na široký uhol (W strana).
b Poznámky:
2 Dotknite sa [END].
• Keď nahrávate objekt z veľkej vzdialenosti,
zaostrenie môže byť ťažké, a môže určitý čas
potrvať.
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 92), ak je ťažké zaostriť
automaticky.
Ak chcete vrátiť nastavenie
automatickej expozície, dotknite sa
[AUTO] t [END] v kroku 1.
EXPOSURE
Jas obrazu môžete zaistiť manuálne.
Prispôsobte jas vtedy, keď
je predmet príliš jasný alebo príliš tmavý
vzhľadom na pozadie
b Poznámky:
• Ak nastavíte [SPOT METER],
[EXPOSURE] je automaticky nastavené na
[MANUAL].
SCENE SELECTION
Obrazy môžete efektívne nahrávať v
rôznych situáciách s [SCENE
SELECTION] funkciou.
B AUTO
Zvoľte toto a automaticky sa efektívne
nahrajú obrazy bez [SCENE
SELECTION] funkcie.
Ak chcete vrátiť nastavenie na
automatickú expozíciu, dotknite sa
[AUTO] t
v kroku 1.
SPOT METER (Merač
pružného bodu)
Môžete prispôsobiť a zaistiť expozíciu
pre objekt, aby sa nahral vo vhodnom
jase, aj keď je silný kontrast medzi
objektom a pozadím, ako napríklad
objekty v svetle reflektorov na scéne.
TWILIGHT* (
)
Zvoľte toto a urobíte nočný záber bez
straty efektu.
Prispôsobenie vašej videokamery
1 Dotknite sa [MANUAL].
sa objaví
2 Prispôsobte expozíciu dotykom na
/
.
3 Dotknite sa
.
CANDLE ( )
Zvoľte toto a urobíte snímku bez straty
efektu sviečky.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Zvoľte toto na vytvorenie atmosféry
scén ako západ a východ slnka.
FIREWORKS* (
)
Zvoľte toto na vytvorenie veľkolepých
záberov ohňostrojov.
1 Dotknite sa bodu, ktorý chcete zaistiť, a
prispôsobte expozíciu na obrazovke.
sa objaví.
SK
Pokračovanie ,
93
Funkcie nastavené v
LANDSCAPE* (
OPTION MENU (Pokračovanie)
)
Zvoľte toto na čisté nahratie vdialených
objektov. Toto nastavenie tiež zabráni
zaostreniu videokamery na sklenenú
alebo kovovú mriežku v oknách, ktorá
sa dostáva medzi videokameru a objekt.
PORTRAIT (
* Vaša videokamera je nastavená len na
zaostrenie na objekty v diaľke.
** Vaša videokamera nie je nastavená na
zaostrenie na objekty zblízka.
b Poznámky:
• Nastavenie [WHITE BAL.] sa vymaže, keď
nastavíte [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej)
)
Zvoľte toto, ak chcete snímať predmety,
ako sú ľudia alebo kvety spolu s
jemným pozadím.
Môžete prispôsobiť vyváženie farby k
jasu prostredia, ktoré sa nahráva.
B AUTO
Vyváženie bielej sa prispôsobí
automaticky.
SPOTLIGHT** (
OUTDOOR (
)
Zvoľte toto, ak chcete zabrániť, aby sa
tváre ľudí zobrazovali nadmerné, keď sú
osvetlené silným svetlom.
SPORTS** (Športová hodina) (
)
Zvoľte toto, ak chcete zminimalizovať
otrasy počas nahrávania rýchlo sa
pohybujúcich objektov.
BEACH** (
)
Zvoľte toto, ak chcete získať jasnú
modrú farbu oceána alebo jazera.
– Vonkajšie
– Nočný pohľad, neónové nápisy a
ohňostroje
– Oblasť východ a západ slnka
– Lampy fluorescentné počas denného
svetla
INDOOR (n)
Vyváženie bielej sa prispôsobí, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
– Vnútorné
– Na scénach oslavy alebo v štúdiu, kde sa
podmienky osvetlenia rýchlo menia.
– Pod videolampami v štúdiu alebo pod
sodíkovými lampami alebo farebnými
lampami bez bieleho svetla.
ONE PUSH (
SNOW** (
)
Zvoľte toto, ak chcete vytvoriť jasné
obrázky bielej krajny.
SK
94
)
Vyváženie bielej sa prispôsobí, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
)
Vyváženie bielej sa prispôsobí podľa
svetla prostredia.
1 Dotknite sa [ONE PUSH].
2 Orámujte biely predmet ako
napríklad kus papiera, aby vyplnil
obrazovku za rovnakých
podmienok, ako vy nahráte objekt.
3 Dotknite sa [
].
rýchlo bliká. Keď je upravené
vyváženie bielej a uložené v pamäti,
indikátor prestane blikať.
b Poznámky:
• Nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO] alebo
prispôsobte farbu v [ONE PUSH] pod
bielymi alebo svetlobielymi fluorescentnými
lampami.
• Keď zvolíte [ONE PUSH], udržte rámovanie
bieleho predmetu, kým
rýchlo bliká.
bliká pomaly, ak [ONE PUSH] sa
•
nedalo nastaviť.
• Keď [ONE PUSH] bolo vybraté, ak
aj
po dotyku stále bliká
, nastavte
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Ak nastavíte [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] je automaticky nastavené na
[AUTO].
z Tipy
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Keď nastavíte [COLOR SLOW SHTR]
na [ON], môžete nahrať obraz jasnejšie
vo farbe aj na tmavom mieste.
sa objaví na obrazovke.
Ak chcete zrušiť [COLOR SLOW
SHTR], dotknite sa [OFF].
b Poznámky:
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 92), ak je ťažké zaostriť
automaticky.
• Rýchlosť uzávierky vašej videokamery sa
mení v závislosti od jasu, ktorý môže
spôsobiť spomalenie pohybu obrazu.
Obraz sa nahrá maximálne 16-krát
intenzívnejšie ako počas NightShot plus
nahrávania, ak nastavíte [S.
NIGHTSHOT PLS] na [ON] kým je
NIGHTSHOT PLUS vypínač (s. 41) tiež
nastavený na ON.
sa objaví na obrazovke.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
nastaveniu, nastavte [S. NIGHTSHOT
PLS] na [OFF].
b Poznámky:
• Nepoužívajte [S. NIGHTSHOT PLS] na
jasných miestach. Môže to spôsobiť
nefunkčnosť prístroja.
• Port na infračervené svetlo neprikrývajte
prstami ani inými objektmi (s. 132).
• Odstráňte konverzné šošovky (voliteľné).
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 92) ak je ťažké zaostriť
automaticky.
• Rýchlosť shutter vašej videokamery sa mení
v závislosti od jasu, ktorý môže spôsobiť
spomalenie pohybu obrazu.
Prispôsobenie vašej videokamery
• Ak ste zmenili batérie, alebo zmenili miesto
zvonka dovnútra, keď [AUTO] bol zvolený,
zamierte videokamerou na blízky biely
predmet pomocou [AUTO] asi na 10
sekúnd, aby sa lepšie nastavilo vyváženie
farby.
• Ak ste zmenili [SCENE SELECTION]
nastavenie alebo zmenili miesto zvonka
dovnútra počas nastavenia vyváženia bielej
pomocou [ONE PUSH], musíte zopakovať
operáciu [ONE PUSH].
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot
plus)
FADER
Pomocou nasledujúcich efektov môžete
nahrať prechod a pridať ho k intervalom
medzi jednotlivými scénami.
1 Zvoľte požadovaný efekt v [STBY]
(počas stmievania) alebo [REC] (počas
zosvetľovania) režimu, potom sa
dotknite
.
2 Stlačte START/STOP.
Indikátor stmievania prestane blikať a
zmizne, keď je zatmievanie ukončené.
Ak chcete zrušiť stmievanie predtým,
ako sa začne operácia, dotknite sa [OFF]
v kroku 1.
Ak stlačíte START/STOP, nastavenie
sa vymaže.
SK
Pokračovanie ,
95
Funkcie nastavené v
STBY
Stmievanie
OPTION MENU (Pokračovanie)
REC
Zosvetľovanie
WHITE FADER
BLACK FADER
D.EFFECT (Digitálny
efekt)
Keď nastavíte [OLD MOVIE],
sa
objaví a môžete pridať k obrazom efekt
zo starého filmu.
Ak chcete zrušiť [D.EFFECT], dotknite
sa [OFF].
PICT.EFFECT (Efekt
obrázka)
Počas nahrávania môžete k obrazu
pridať zvláštne efekty.
sa objaví.
B OFF
Nepoužívajte [PICT.EFFECT]
nastavenie.
SEPIA
Obrazy sa objavia v sépii.
B&W
Obrazy sa objavia čiernobiele.
PASTEL
Obrazy sa objavia ako bledá pastelová
kresba.
SK
96
BLT-IN ZOOM MIC
Keď nastavíte [BLT-IN ZOOM MIC] na
[ON] (
), môžete nahrávať zvuk
smerom, ktorým pohybujete páčkou na
úpravu zväčšenia. Predvolené
nastavenie je [OFF].
MICREF LEVEL
Môžete zvoliť funkciu mikrofónu na
nahrávanie zvuku.
Zvoľte [LOW], ak chcete nahrávať
prenikavý alebo silný zvuk na koncerte
atď.
B NORMAL
Nahráva rôzne priestorové zvuky,
prevádza ich do určitej úrovne.
LOW (
)
Dokonale nahráva priestorový zvuk.
Toto nastavenie nie je vhodné na
nahrávanie rozhovorov.
SELF-TIMER
Keď nastavíte [SELF-TIMER] na [ON],
sa objaví na obrazovke.
Keď stlačíte PHOTO, vaša videokamera
začne odpočítavanie a nahráva statický
záber asi po 10 sekundách.
Ak chcete zrušiť nahrávanie, dotknite sa
[RESET].
Ak chcete zrušiť samospúšt, zvoľte
[OFF].
z Tipy
• Môžete tiež ovládať keď stlačíte PHOTO na
diaľkovom ovládaní (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (s. 133).
Práca s vašim počítačom
Čo môžete robiť s Windows počítačom
Keď inštalujete „Picture Motion
Browser“ na Windows počítač z
dodaného CD-ROM, môžete využiť
nasledujúce operácie.
x Import obrazov vytvorených
vašou videokamerou do počítača
x Prezeranie importovaných
obrazov na počítači
Inštalovanie softvéru
x Prostredie na používanie „Picture
Motion Browser“
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
x Kopírovanie disku
t Video Disc Copier
* 64-bitové edície a Štartovacia (edícia) nie
sú súčasťou.
• Požaduje sa štandardná inštalácia.
• Operácia nie je zaručená, ak horeuvedený
OS bol aktualizovaný alebo v
multibootovom prostredí.
O detailoch funkcií „Picture Motion
Browser“, pozri „PMB Guide“ (s. 99).
Procesor: Intel Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší
x Vytvorenie DVD
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo novšia
(Tento produkt je založený na
technológii DirectX. Je potrebné mať
nainštalované DirectX.)
Zvukový systém: Zvuková karta
kompatibilná so systémom Direct Sound
Pamäť: 256 MB alebo viac
Práca s vašim počítačom
x Použitie Macintosh počítača
Dodaný softvér „Picture Motion
Browser“ nepodporuje Macintosh
počítač.
Pre ďalšie použitie obrázkov na vašej
videokamere pripojenej k Macintosh
počítaču, pozri nasledujúcu URL:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/sk/
Pevný disk: Požadovaná kapacita disku
na inštaláciu: Približne 500 MB (5 GB
alebo viac môže byť potrebné počas
vytvárania DVD.)
Displej: Minimum 1 024 × 768 znakov
Ostatné: USB port (toto musí byť
štandardnou súčasťou), Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilný sa odporúča),
DVD napaľovačka (CD-ROM
mechanika je nutná na inštaláciu.)
b Poznámky:
• Váš počítač musí vyhovovať hardvérovým
požiadavkám iným, ako horeuvedeným pre
každý OS.
• Aj v počítačovom prostredí, kde sú operácie
zaručené, sa môžu z filmov stratiť rámy, čo
spôsobí nesprávne prehrávanie.
Importované obrazy a obrazy na diskoch
vytvorené neskôr však nebudú poškodené.
• Negarantujeme operácie vo všetkých
odporúčaných prostrediach. Napríklad
ostatné otvorené aplikácie alebo aplikácie v
SK
Pokračovanie ,
97
Čo môžete robiť s Windows počítačom (Pokračovanie)
pozadí, ktoré sú práve spustené, môžu
obmedziť výkon produktu.
• „Picture Motion Browser“ nepodporuje
prehrávanie zvuku 5.1ch surround. Zvuk sa
prehráva v 2ch.
• V závislosti od vášho počítača, 8 cm médiá
(DVD+R DL, atď.) sa nedajú použiť.
• Ak používate notebook, pripojte ho k
sieťovému adaptéru, ktorý je zdrojom
energie. Kvôli funkcii šetrenia energie
počítača nebude inak softvér fungovať
správne.
• Môžete si čítať obrázky nahraté na „Memory
Stick PRO Duo“ v Memory Stick slote
počítača. V nasledujúcich prípadoch však
nepoužívajte Memory Stick slot počítača, ale
pripojte svoju videokameru k počítaču
pomocou USB kábla:
– Počítač nie je kompatibilný s „Memory
Stick PRO Duo“.
– Memory Stick Duo požaduje sa adaptér.
– „Memory Stick PRO Duo“ sa nedá čítať
cez Memory Stick slot.
– Čítanie údajov zo Memory Stick slotu je
pomalé.
x Inštalačný proces
Do vášho počítača s OS Windows
potrebujete nainštalovať softvér,
predtým ako k nemu pripojíte
videokameru. Inštaláciu treba urobiť
len prvýkrát.
Obsah nainštalovaných údajov a postup
inštalácie sa môžu líšiť na základe vášho
OS.
Ak sa táto obrazovka neobjaví
1 Kliknite [Start], potom kliknite [My
Computer]. (Na Windows 2000, dvojité
kliknutie [My Computer].)
2 Dvojité kliknutie [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková
mechanika).*
* Názov mechaniky (ako napríklad
(E:)) sa môže líšiť na základe
počítača.
4 Kliknite [Install].
5 Vyberte jazyk aplikácie, ktorý bude
nainštalovaný, potom kliknite [Next].
6 Keď sa objaví obrazovka na potvrdenie,
pripojte videokameru k počítaču podľa
nasledujúcich krokov.
1 Zapojte sieťový adaptér do zásuvky na
stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Pripojte (USB) konektor (s. 130)
vašej videokamery k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
4 Dotknite sa [
USB CONNECT] na
obrazovke vašej videokamery.
1 Potvrďte, že vaša videokamera nie je
pripojená k počítaču.
2 Zapnite počítač.
b Poznámky:
• Na inštaláciu sa prihláste ako
Administrátor.
• Pred inštaláciou softvéru ukončite v
počítači všetky spustené aplikácie.
3 Vyberte dodaný CD-ROM z diskovej
mechaniky vášho počítača.
Objaví sa obrazovka pre inštaláciu.
SK
98
7 Kliknite [Continue].
8 Prečítajte [License Agreement], zvoľte,
[I accept the terms of the license
agreement] ak súhlasíte, kliknite [Next].
9 Potvrďte inštalačné nastavenia, potom
hodiny [Install].
b Poznámky:
• Aj keď počítač od vás požaduje
reštartovanie, netreba ho hneď
reštartovať. Počítač reštartujte až po
skončení inštalácie.
• Autorizácia môže trvať nejaký čas.
0 Pri inštalácii softvéru postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
V závislosti od počítačového prostredia
sa objaví vždy jedna z nasledujúcich
obrazoviek. Skontrolujte údaje na
obrazovke a pri inštalácii požadovaného
softvéru postupujte podľa zobrazených
pokynov.
– Sonic UDF Reader*
Požaduje sa softvér na rozoznanie DVDRW (VR režimu) disk
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (Windows 2000 len)
Požaduje sa softvér na vytvorenie DVD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Požaduje sa softvér na ovládanie filmov
* Windows 2000, Windows XP len
1 Zapojte sieťový adaptér do
videokamery a do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Pripojte (USB) konektor (s. 130) vašej
videokamery k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
Na vašej videokamere sa objaví
obrazovka [USB SELECT]. Dotknite sa
znaku, ktorý chcete na obrazovke
ovládať.
z Tipy
• Ak sa [USB SELECT] obrazovka neobjaví,
dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS)
t [USB CONNECT].
Odporúčané pripojenie cez USB
kábel
Aby ste zabezpečili správne fungovanie
vašej videokamery, pripojte ju k
počítaču tak, ako je dole uvedené.
Práca s vašim počítačom
qa Reštartujte počítač, ak je to nutné na
ukončenie inštalácie.
x Pripojenie videokamery k počítaču
Ak chcete pripojiť videokameru k
počítaču, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
• Pripojte len videokameru k USB portu
vášho počítača. K ostatným USB portom
počítača nepripájajte nič iné.
• Keď pripájate k počítaču s USB klávesnicou
a USB myšou, ktoré sú pripojené ako
štandardná výbava, pripojte videokameru k
inému USB portu pomocou USB kábla.
b Poznámky:
qs Vložte dodaný CD-ROM do diskovej
mechaniky vášho počítača.
x Riadenie Picture Motion Browser
• „Picture Motion Browser“ spustíte
kliknutím na [Start] - [All Programs] [Sony Picture Utility] - [PMB - Picture
Motion Browser].
• Základné operácie „Picture Motion
Browser“ sa popisujú v príručke „PMB
Guide“. Príručku „PMB Guideg
zobrazíte kliknutím na [Start] - [All
Programs] - [Sony Picture Utility] [Help] - [PMB Guide].
• Operácie nie sú zaručené, ak je k počítaču
pripojených niekoľko USB prístrojov.
• Nezabudnite pripojiť USB kábel do USB
portu. Ak USB kábel pripojený k počítaču
cez USB klávesnicu alebo USB rozbočku,
operáce nie sú zaručené.
Ak chcete odpojiť USB kábel
1 Kliknite [Unplug or eject hardware] na
ikonu na zoznam úloh napravo dole na
desktope.
SK
Pokračovanie ,
99
Čo môžete robiť s Windows počítačom (Pokračovanie)
2 Kliknite [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Kliknite [OK] (Windows 2000 len).
4 Dotknite sa [END] obrazovky
videokamery.
5 Dotknite sa [YES] obrazovky
videokamery.
6 Odpojte USB kábel od videokamery a
od počítača.
b Poznámky:
• Neodpájajte USB kábel, kým ACCESS/
indikátor prístupu svieti.
• Pred vypnutím videokamery odpojte USB
kábel presne podľa horeuvedeného postupu.
• Odpojte USB kábel presne podľa
horeuvedeného postupu. Inak nemusia byť
uložené súbory na médiách aktualizované
správne. Aj nesprávne odpojenie USB kábla
môže spôsobiť poruchy činnosti médií.
SK
100
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery
vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém
naďalej pretrváva, odpojte zdroj
napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné činnosti/režim Easy Handycam/
diaľkový ovládač ....................................... 101
• Batérie a zdroje napájania ...................... 102
• Displej LCD/ hľadáčik ............................. 103
• Médium ..................................................... 103
• Nahrávanie ............................................... 104
• Prehrávanie záberov na videokamere ... 106
• Prehrávanie disku na iných prístrojoch . 107
• Prehrávanie „Memory Stick PRO Duo“ na
iných zariadeniach .................................... 108
• Úprava záberov vo videokamere ........... 108
• Pripojenie/kopírovanie na iné zariadenia
.................................................................... 109
• Pripojenie k počítaču ............................... 109
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať zároveň
.................................................................... 110
Všeobecné činnosti/režim
Easy Handycam/diaľkový
ovládač
• K videokamere pripojte nabitú batériu
(s. 20).
• Pripojte konektor sieťového adaptéra do
sieťovej zásuvky (s. 20).
Videokamera nefunguje ani po
zapnutí napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa
dá videokamerou snímať. Nie je to
porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie naďalej nepracujú, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 130). (Po stlačení tlačidla
RESET sa obnovia všetky nastavenia
vrátane hodín.)
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam (s. 34) nie sú k
dispozícii nasledujúce tlačidlá/funkcie.
– Vypnutie a zapnutie podsvietenia LCD
displeja (stlačením a podržaním tlačidla
DISP BATT/INFO na pár sekúnd)
(s. 26)
– . (BACK LIGHT) tlačidlo (s. 41)
– Funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 47)
– DUBBING tlačidlo (DCR-DVD410E/
DVD810E) (s. 55)
Tlačidlo
(OPTION) sa nezobrazí.
• OPTION MENU sa nemôže používať
počas Easy Handycam prevádzky (s. 34).
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
• Väčšina položiek ponuky sa vráti do
svojho predvoleného stavu počas Easy
Handycam prevádzky (s. 34).
• Nasledovné položky ponuky sa opravia
počas Easy Handycam prevádzky:
– Režim nahrávania filmu: [SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Formát zaznamenávania pre DVDRW: [VIDEO]
• Nasledujúce položky ponuky sa vrátia na
predvolené nastavenia, keď nastavíte
prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) na viac ako 12 hodín:
– [DVD MENU]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [S. NIGHTSHOT PLS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Riešenie problémov
Napájanie sa nezapne.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
SK
Pokračovanie ,
101
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Ani po stlačení tlačidla EASY sa
položky ponuky automaticky
nenastavia na predvolené
nastavenia.
• Nasledovné nastavenia ponuky zostanú
tak, ako boli nastavené, aj Easy
Handycam prevádzky (s. 34).
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*1
– [AUDIO MODE]*2
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [FLASH MODE]*3
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
*1 DCR-DVD410E/DVD810E
*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Videokamera vibruje.
• Vibrácie sa vyskytujú v závislosti na
vlastnostiach disku. Toto nie je porucha.
Počas prevádzky môžete v ruke cítiť
vibrácie alebo počuť slabý zvuk.
• Nie je to porucha.
Vo videokamere počuť zvuk motora,
keď je kryt disku zatvorený bez
disku.
• Videokamera sa pokúša rozpoznať disk.
Nie je to porucha.
SK
102
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha. Vypnite
videokameru a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Funkciu [REMOTE CTRL] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 89).
• Batériu vložte do držiaka tak, aby sa
polarita + a – zhodovala so značkami + a
– (s. 133).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a snímačom
diaľkového ovládača.
• Snímač diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné
svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel
správne fungovať.
Poruchy iného zariadenia DVD pri
použití dodaného diaľkového
ovládača (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Vyberte iný režim ovládača než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo
prikryte snímač zariadenia DVD čiernym
papierom.
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.
• Po asi 5-minútovej nečinnosti
videokamery sa zariadenie automaticky
vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 89) alebo znovu zapnite napájanie,
prípadne použite sieťový adaptér.
• Ak nastavenie času pomocou funkcie
[QUICK ON STBY] (s. 89) v režime
spánku vypršalo, videokamera sa
automaticky vypne. Znova zapnite
videokameru.
• Nabite batériu (s. 20).
Indikátor CHG (nabíjanie) nesvieti,
kým sa batéria nabíja.
• Otočte spínač POWER do polohy OFF
(CHG) (s. 20).
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 20).
• Pripojte sieťový kábel správne k zásuvke.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 20).
Indikátor CHG (nabíjania) bliká, kým
sa batéria nabíja.
Displej LCD/ hľadáčik
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať naraz
(s. 110).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 20). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a
obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť
poškodená.
• Zľahka stlačte displej LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na
videokamere (alebo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)(s. 26,
133).
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 123).
Obrázok v hľadáčiku obrazu nie je
jasný.
Riešenie problémov
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 20).
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia, v ktorom sa
videokamera používa.
• Vytiahnite hľadáčik, potom posúvajte
nastavovaciu páčku jeho objektívu, kým
nebude obrázok jasný (s. 26).
Batéria sa rýchlo vybije.
Obrázok v hľadáčiku obrazu zmizol.
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 20).
• Zatvorte panel LCD. V hľadáčiku sa
nezobrazí žiadny obrázok, keď je LCD
panel otvorený (s. 26).
Médium
Disk nie je možné vybrať.
• Ubezpečte sa, či je zdroj napíjania
(batéria alebo sieťový adaptér) správne
pripojený (s. 20).
• Disk je poškodený alebo je znečistený
otlačkami prstov, atď. V takomto prípade
môže trvať až 10 minút, kým vyberiete
disk.
Pokračovanie ,
SK
103
Riešenie problémov (Pokračovanie)
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Počas finalizovania disku ste vypli
videokameru. Zapnite ju a dokončite
finalizovanie disku (s. 67).
Obrázky nahrané na disku nie je
možné vymazať.
• Maximálny počet obrázkov, ktoré môžete
vymazať na obrazovke INDEX naraz je
100.
• Nemôžete vymazať filmy, ktoré nasledujú
(s. 51).
– Filmy nahrané na DVD-R/DVD+R DL
– Filmy nahrané na DVD-RW (VIDEO
režim) s výnimkou posledného
nahraného filmu
– Filmy nahrané v DVD+RW s
výnimkou posledného nahraného filmu
Indikátory typu disku a formátu
nahrávania na LCD displeji sú sivé.
• Disk bol možno vytvorený na inom
zariadení. Disk je možné na videokamere
prehrávať, ale nemôžete nahrávať ďalšie
filmy na disk.
• Vložili ste disk, ktorý nie je možné použiť
s touto videokamerou.
• Videokamera nemôže rozpoznať tento
disk.
Nie je možné ovládať funkcie
využívajúce „Memory Stick PRO
Duo“.
• Ak používate „Memory Stick PRO Duo“
formátovanú v počítači, naformátujte ju
znovu vo videokamere (s. 72).
Nemôžete odstrániť zábery na
„Memory Stick PRO Duo“.
• Maximálny počet obrázkov, ktoré môžete
vymazať na obrazovke INDEX naraz je
100.
SK
104
• Nemôžete vymazať videozáznamy z
„Memory Stick PRO Duo“, ak sú
chránené iným zariadením.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor sa nedá čítať.
• Videokamera nepodporuje formát
súboru. Použite podporovaný formát
súboru (s. 119).
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Médium“
(s. 103).
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte videokameru do
pohotovostného režimu nahrávania
(s. 39).
• Nemôžete nahrávať zábery v režime
spánku. Opustite režim spánku stlačením
QUICK ON (s. 41).
• Videokamera ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na médium.
• Na médiu už nie je miesto. Naformátujte
médium (internú pamäť (DCRDVD410E/DVD810E)/DVD-RW/
DVD+RW/„Memory Stick PRO Duo“)
(s. 72). Vymažte nepotrebné zábery
(s. 51) alebo použite nový disk alebo
„Memory Stick PRO Duo“.
• Keď používate jeden z nasledovných
diskov po jeho finalizovaní, zabezpečte,
aby bol disk schopný nahrávať ďalšie
filmy (s. 74). Alebo použite nový disk.
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vypnite videokameru a nechajte ju tak
približne 1 hodinu (s. 123).
• Počet statických záberov prekročil
kapacitu vašej videokamery (s. 83, 83).
Odstráňte nepotrebné zábery (s. 51).
Statický záber sa nedá nahrať.
• Nie je možné nahrať statický záber na
disk alebo do videokamery.
Prístupový indikátor ACCESS/svieti,
aj keď ste zastavili nahrávanie.
• Váš kamkordér nahráva obraz, ktorý ste
práve zaznamenali na médium.
Pole so záberom vyzerá inak.
Pomer strán videozáznamu (16:9/4:3)
nie je možné zmeniť.
• Nemôžete zmeniť pomer strán
videozáznamu v nasledovných prípadoch.
– Keď je zvolené [DISC] na [MOVIE
MEDIA SET], keď ste vložili
DVD+RW alebo keď nie je vložený
žiadny disk.
– Keď ste zvolili [MEMORY STICK] na
[MOVIE MEDIA SET], nie je vložený
žiadny „Memory Stick PRO Duo“.
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Pole so záberom môže vyzerať inak v
závislosti od podmienok snímania. Nie je
to porucha.
• Funkciu [FOCUS] nastavte na hodnotu
[AUTO] (s. 92).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne
(s. 92).
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na médium.
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
Nahrávanie sa zastaví.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vypnite videokameru a nechajte ju tak
približne 1 hodinu (s. 123).
Medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a bodom
spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu je časový
posun.
• Na videokamere môže byť menší časový
posun medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP a skutočným
bodom spustenia alebo ukončenia
nahrávania videozáznamu. Nie je to
porucha.
Riešenie problémov
• V závislosti od podmienok pri nahrávaní
rýchleho objektu alebo podobne, čas
potrebný na nahrávanie sa môže skrátiť.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 81).
• Funkcia STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké vibrácie.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
• Bodky sa zobrazujú v režime [S.
NIGHTSHOT PLS] alebo [COLOR
SLOW SHTR]. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
• Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy OFF (s. 41).
Obrazovka je jasná a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy OFF (s. 41).
SK
Pokračovanie ,
105
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Zapnite podsvietenie tak, že na niekoľko
sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo DISP/
BATT INFO (s. 26).
Objavilo sa nechcené blikanie.
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Keď nahrávate pri svetle sviečky
alebo elektrickom svetle v
tme,objaví sa vertikálny pruh.
• Toto sa objavuje vtedy, keď je kontrast
medzi predmetom a pozadím príliš
vysoký.
Nie je to porucha.
Na zábere spravenom v jasnom
svetle sa objaví vertikálna biela
čiara.
• Tento jav sa nazýva efekt škvrny. Nie je
to porucha.
Keď nahrávate TV obrazovku alebo
obrazovku počítača, objavia sa
čierne pásy.
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [OFF] (s. 81).
Funkciu [S. NIGHTSHOT PLS]
nemožno používať.
• Prepínač NIGHTSHOT PLUS posuňte
do polohy ON (s. 41).
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
SK
106
• Funkcia [COLOR SLOW SHTR] nemusí
v úplnej tme fungovať správne. Použite
funkciu NightShot plus alebo [S.
NIGHTSHOT PLS].
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť, keď:
– Panel LCD na videokamere je
zatvorený s displejom smerom von.
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra
Prehrávanie záberov na
videokamere
Nie je možné nájsť zábery, ktoré by
ste prehrali.
• Zvoľte médium, ktoré sa bude prehrávať
stlačením
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] alebo [PHOTO MEDIA
SET] (s. 28).
Nie je možné prehrať disk.
• Skontrolujte kompatibilitu disku (s. 12).
• Vložte disk so stranou záznamu
smerujúcou k videokamere (s. 30).
• Disk,ktorý sa nahrával, formátoval alebo
finalizoval na iných zariadeniach nie je
možné vo videokamere prehrať.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
Prehrávaný obraz je zdeformovaný.
• Disk vyčistite jemnou handričkou
(s. 119).
Zábery uložené na „Memory Stick
PRO Duo“ nie je možné prehrať.
• Zábery sa nedajú prehrať, ak boli v
počítači zmenené súbory alebo priečinky
alebo upravené údaje. (Názov súboru
bliká, keď prezeráte statický obrázok.)
Nie je to porucha s. 120).
• Obrázky nahrané na iných zariadeniach
nie je možné ani prehrať, ani zobraziť ich
aktuálnu veľkosť. Nie je to porucha
s. 120).
„
“ je v obrázku na obrazovke
VISUAL INDEX.
• Možno zlyhalo načítavanie údajov. Môžu
sa zobrazovať správne, keď vypnete
napájanie a potom ho znova zapnete
alebo zopakujete vyberanie a vkladanie
„Memory Stick PRO Duo“ niekoľko krát.
• Vybrali ste batériu alebo sieťový adaptér
počas toho, ako blikal prístupový
indikátor. Táto operácia môže poškodiť
údaje záberu, ktorý bol označený ako
.
• Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Prehrávaný obraz je zdeformovaný.
• Disk vyčistite jemnou handričkou (s. 119).
„
“ je v obrázku na obrazovke
DVD.
• Načítavanie údajov môže pri finalizácii
disku zlyhať. v prípade nasledovných
diskov zabezpečte, aby disk bol schopný
nahrávať ďalšie záznamy (s. 74), potom
obnovte ponuku DVD pomocou
opätovného finalizovania disku (s. 67).
Ponuka DVD sa možno zobrazí správne.
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
„
“ je v obrázku na obrazovke
VISUAL INDEX.
Prehrávanie medzi scénami na
chvíľu zamŕza.
• Vykonajte funkciu [REPAIR IMG.DB
F.] (s. 76). Ak sa indikátor stále
zobrazuje, odstráňte záber označený
symbolom
(s. 51).
• Obraz môže medzi scénami na chvíľu
zamŕzať v závislosti od použitého
zariadenia. Nie je to porucha.
• V prípade DVD+R DL, môže obraz na
chvíľu zamŕzať, keď sa mení záznamová
vrstva. Nie je to porucha.
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch
Nie je možné prehrávať disk alebo
disk nebol rozpoznaný.
• Disk vyčistite jemnou handričkou
(s. 119).
• Finalizujte disk (s. 67).
• Disk nahraný v režime VR nie je možné
prehrávať na zariadení, ktoré
nepodporuje režim VR. Skontrolujte
kompatibilitu podľa návodu na použitie
prehrávacieho zariadenia.
Prehrávanie nie je možné presunúť
na predchádzajúcu scénu, keď
stlačíte ..
Riešenie problémov
• Zvýšte hlasitosť (s. 45).
• Keď je panel LCD zatvorený, zvuk
nepočuť. Otvorte displej LCD.
• Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 96) nastavenou na hodnotu
[LOW], nahraný zvuk bude ťažko
počuteľný.
• Keď prehráte 2 tituly, urobené
automaticky videokamerou a tlačíte .,
prehrávanie nemusí byť možné presunúť
na predchádzajúcu scénu. Zvoľte
požadovanú scénu z obrazovky ponuky.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie prehrávacieho zariadenia.
Keď prehrávate disk na počítači
alebo inom prehrávacom zariadení,
ľavé a pravé zvuky nie sú vyvážené
(DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Toto sa môže stať, keď sa zvuk nahraný s
5.1 kanálovým priestorovým efektom
prekonvertuje na 2 kanálový (normálny
stereo zvuk) na počítači alebo inom
prehrávacom zariadení (s. 40). Nie je to
porucha.
Pokračovanie ,
SK
107
Riešenie problémov (Pokračovanie)
• Ak má prehrávacie zariadenie 2 kanálový
stereo systém, zmeňte systém audio
konverzie (systém downmix). Pre viac
podrobností si pozrite pokyny v príručke
prístroja na prehrávanie.
• Keď vytvoríte disk pomocou dodaného
softvéru „Picture Motion Browser“,
zvoľte 2 kanály pre audio nastavenie.
• Filmy nahrajte pomocou [AUDIO
MODE] nastaveného na [2ch STEREO]
na videokamere (s. 80).
Prehrávanie „Memory Stick
PRO Duo“ na iných
zariadeniach
Nie je možné prehrať „Memory Stick
PRO Duo“, alebo sa „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná.
• Zariadenie nemusí podporovať „Memory
Stick PRO Duo“.
Úprava záberov vo
videokamere
Záznamy sa nedajú upravovať.
• Zvoľte médium, ktoré sa bude upravovať
stlačením
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] or [PHOTO MEDIA
SET] (s. 28).
• Nie je možné upravovať filmy nahrané na
DVD-R/DVD+R DL (s. 12).
• Nie sú tam žiadne nahrané zábery.
• Stav záberu neumožňuje vykonávať
úpravy.
• Nie je možné upravovať zábery chránené
iným zariadením.
• Nie je možné kopírovať filmy z disku do
internej pamäte (DCR-DVD410E/
DVD810E) alebo a „Memory Stick PRO
Duo“.
SK
108
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
filmy.
• Médium je plné.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
najviac 99 videozáznamov do vnútornej
pamäte (DCR-DVD410E/DVD810E)
alebo „Memory Stick PRO Duo“, alebo
999 filmov na disk (s. 59). Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 51).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
Filmy sa nedajú deliť.
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam chránený iným zariadením
sa nedá rozdeliť.
Zábery nie je možné vymazať.
• Nemôžete vymazať filmy, ktoré nasledujú
(s. 51).
– Filmy nahrané na DVD-R/DVD+R DL
– Filmy nahrané na DVD-RW (VIDEO
režim) s výnimkou posledného
nahraného filmu
– Filmy nahrané v DVD+RW s
výnimkou posledného nahraného filmu
• V prípade disku nemôžete vymazať filmy
počas prevádzky Easy Handycam (s. 34).
• Zábery chránené iným zariadením nie je
možné vymazať.
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu nie je možné.
• Na médiu nie je voľné miesto na uloženie
statických záberov (s. 54).
Nie je možné finalizovať.
• Použite sieťový adaptér na prevedenie
finalizácie. Nepoužívajte batériu.
• Disk už bol finalizovaný. V prípade
nasledovných diskov vykonajte
požadovanú procedúru, ak chcete nahrať
ďalšie filmy (s. 74):
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
Nie je možné [UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] nie je prístupné pre
nasledovné disky:
– DVD-RW (VR režim)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Nie je možné upravovať alebo
nahrávať ďalšie zábery na disku
pomocou iných zariadení.
• Možno nebudete môcť upravovať alebo
nahrávať ďalšie zábery na disku
nahranom na videokamere pomocou
iných zariadení.
Pripojenie/kopírovanie na
iné zariadenia
Nepočuť zvuk na TV pripojenom k
videokamere.
Pomer strán záberu nie je správny na
TV 4:3 pripojenom k videokamere.
• Nastav te [TV TYPE] v závislosti od TV
(s. 48).
Nie je možné nainštalovať „Picture
Motion Browser“.
• Skontrolujte, či počítačové prostredie
spĺňa požiadavky na inštaláciu programu
„Picture Motion Browser“.
• Nainštalujte správnym spôsobom
program „Picture Motion Browser“
(s. 98).
„Picture Motion Browser“ nefunguje
správne.
• Ukončite „Picture Motion Browser“ a
reštartujte počítač.
Videokamera nebola počítačom
rozpoznaná.
• Nainštalujte program „Picture Motion
Browser“ (s. 98).
• Odpojte od konektora USB v počítači
zariadenia okrem klávesnice, myši a
svojej videokamery.
• Odpojte USB kábel z počítača a zo
zariadenia a reštartujte počítač. Potom
pripojte videokameru k počítaču znova
správnym spôsobom (s. 99).
• Skontrolujte, či je v počítači aktivovaný
nástroj na kontrolu diskov. Pre detaily o
nástroji na kontrolu média pozrite „PMB
Guide“.
Riešenie problémov
• Toto môže byť preto, že je pripojený len
konektor S VIDEO. Ubezpečte sa, či ste
prepojili tiež červený a biely konektor
A/V pripájacieho kábla s S VIDEO
(voliteľné) (s. 62).
Pripojenie k počítaču
Nie je možné kopírovať.
• A/V pripájací kábel nie je správne
pripojený. Ubezpečte sa, či je A/V
pripájací kábel pripojený k správnemu
konektoru, t.j. vstupnému konektoru pre
kopírovanie filmu iného zariadenia z
videokamery (s. 55).
SK
Pokračovanie ,
109
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať zároveň
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
Nedá sa používať
SK
110
Nedá sa používať
[S. NIGHTSHOT [D.EFFECT],
PLS]
[FADER]
[FADER]
[D.EFFECT], [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] v
[SCENE
SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR
SLOW SHTR],
[FADER], [SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
Pre nasledujúce
nastavenia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] v
[EXPOSURE]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER]
[SPOT FOCUS]
[SCENE
SELECTION]
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[SPOT
METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR
SLOW SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS]
[COLOR
SLOW SHTR]
NightShot plus,
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION],
[FADER]
Pre nasledujúce
nastavenia
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM
MIC]
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie
samodiagnostiky/varovné
indikátory
Ak sa na displeji LCD alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledujúce body.
Niektoré príznaky môžete opraviť sami.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5ciferný kód začínajúci písmenom
„E“.
101-0001 (Výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
diskov)
C: (alebo E:) ss:ss (Zobrazenie
samodiagnostiky)
C:04:ss
C:13:ss
• Disk je chybný. Použite disk
kompatibilný s videokamerou
(s. 12).
• Disk je znečistený alebo
poškriabaný. Vyčistite disk jemnou
handričkou (s. 119).
C:32:ss
• Vyskytli sa príznaky, ktoré nie sú
popísané vyššie. Vyberte disk a
vložte ho znova, potom znova
používajte videokameru.
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
videokamerou.
• Disk nie je vložený.*
• Zostáva menej ako 5 minút záznamu
filmov.
• Vložený je disk, ktorý nie je možné
čítať ani naň zapisovať, ako
napríklad jednostranný disk
založený naopak.
Riešenie problémov
• Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“
H. Používajte batériu typu
„InfoLITHIUM“ H (s. 121).
• Bezpečne zapojte DC prípojku
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN videokamery (s. 20).
Pomalé blikanie
Rýchle blikanie
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk.*
• Finalizovaný disk bol vložený do
videokamery počas pohotovostného
režimu nahrávania.
• Disk je úplne nahraný.*
• Disk nahraný v inom systéme farieb
TV, ako má videokamera bol
vložený, keď ste zvolili
(film).*
Z (Je potrebné vložiť disk)*
Rýchle blikanie
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk.
• Disk je úplne nahraný.
• Mohla sa vyskytnúť chyba diskovej
mechaniky vo videokamere.
Pokračovanie ,
SK
111
Výstražné indikátory a správy (Pokračovanie)
• Počas pohotovostného režimu
nahrávania bol vložený finalizovaný
disk (s. 74).
E (Výstraha o stave batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže E
blikať dokonca aj vtedy, ak zostáva
ešte 20 minút.
(Výstraha vysokej teploty)
Pomalé blikanie
• Teplota videokamery sa zvyšuje.
Vypnite videokameru a nechajte ju
chvíľu na chladnom mieste.
Rýchle blikanie*
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a
nechajte ju chvíľu na chladnom
mieste.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
„Memory Stick PRO Duo“)
Pomalé blikanie
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Pozrite si s. 4, kde nájdete
typy „Memory Stick PRO Duo“,
ktoré môžete používať s vašou
videokamerou.
• Nie je vložená „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 32).
Rýchle blikanie*
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Vymažte nepotrebné
zábery (s. 51) alebo naformátujte
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 72)
po skopírovaní záberov (s. 55, 62,
97).
• Súbor databázy záberov je
poškodený (s. 76).
SK
112
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania „Memory Stick PRO
Duo“)*
• „Memory Stick PRO Duo“ je
poškodená.
• „Memory Stick PRO Duo“ nie je
správne naformátovaná (s. 72, 119).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej „Memory Stick PRO
Duo“)*
• Je vložená nekompatibilná
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 119).
- (Výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu „Memory
Stick PRO Duo“)*
• Prístup na „Memory Stick PRO
Duo“ bol obmedzený iným
zariadením.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
• Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak
je videokamera nestabilna. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami a nahrajte záber.
Výstražný indikátor roztrasenia
videokamery však nezmizne.
(Výstražná signalizácia sa týka
nahrávania statických obrazov)
• Kamkordér momentálne nemôže
nahrať statický obraz, pretože
spracováva statický obraz, ktorý sa
práve zaznamenal. Počkajte, kým
kamkordér nebude na nahrávanie
opäť pripravený.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 86).
Popis výstražných správ
Ak sa na displeji zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
x Médium
Internal memory format error.
• Formát internej pamäte
videokamery bol zmenený na iný,
ako predvolený. Možno budete
môcť použiť internú pamäť znova po
jej naformátovaní (s. 72). Všetky
údaje v internej pamäti sa vymažú.
ZRecording on disc disabled.
• Vyskytla sa porucha disku a disk nie
je možné použiť.
Playback prohibited.
• Pokúšate sa prehrať disk
nekompatibilný s videokamerou.
• Pokúšate sa prehrať záber nahraný
so signálom ochrany autorských
práv.
• Ak chcete nahrať na finalizovaný
DVD-RW (VIDEO režim),
odfinalizujte ho (s. 74).
Disc error. Remove disc.
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk, pretože disk nie je
kompatibilný alebo je poškriabaný.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Disk je nahraný v inom formátovom
kóde, ako má videokamera.
Formátovanie disku vám umožní
použiť disk vo videokamere (DVDRW/DVD+RW len) (s. 72).
• Viackrát zopakujte vloženie
„Memory Stick PRO Duo“. Ak
indikátor stále bliká „Memory Stick
PRO Duo“ môže byť poškodená.
Skúste inú „Memory Stick PRO
Duo“.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Ak je to potrebné, skontrolujte
formát a potom pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
naformátujte vo videokamere
(s. 72).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvárať priečinky
presahujúce 999MSDCF. Nie je
možné vytvoriť ani odstrániť
priečinky pomocou videokamery.
• Naformátujte „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 72) alebo odstráňte
pomocou počítača nepotrebné
priečinky.
Riešenie problémov
Z Need to unfinalize disc.
Reinsert the Memory Stick.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Použite odporúčanú „Memory
Stick“ (s. 4).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Možno bude nejaký problém v
súvislosti s „Memory Stick PRO
Duo“. Vložte znova „Memory Stick
PRO Duo“.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
• Vložte znova „Memory Stick PRO
Duo“ a vykonajte pokyny na
obrazovke.
SK
Pokračovanie ,
113
Výstražné indikátory a správy (Pokračovanie)
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
• Súbor databázy záberov je
poškodený. Keď stlačíte položku
[YES], vytvorí sa nový súbor
databázy záberov. Staré nahrané
súbory na „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné prehrávať
(súbory záberov nie sú poškodené).
Ak vykonáte [REPAIR IMG.DB
F.] (s. 76) po vytvorení nového
súboru databázy záberov,
prehrávanie starých nahraných
záberov možno bude možné. Ak
prehrávanie nefunguje, skopírujte
zábery do počítača pomocou
priloženého softvéru.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
• Súbor databázy záberov je
poškodený. Opravte stlačením
tlačidla [YES].
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite,
potom odpojte USB kábel a znova
ho pripojte.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite,
potom odpojte USB kábel a znova
ho pripojte.
SK
114
x Ostatné
No further selection is possible.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
najviac 99 videozáznamov do
vnútornej pamäte (DCRDVD410E/DVD810E) alebo
„Memory Stick PRO Duo“, alebo
999 filmov na disk (s. 59).
• Maximálny počet obrázkov, ktoré
môžete vymazať na obrazovke
INDEX naraz je 100, keď:
– vymažete zábery
– skopírujete filmy
– skopírujete statické zábery
– upravíte zoznam titulov
– tlač statických záberov
Data protected.
• Záber je chránený iným zariadením.
Zrušte ochranu na tomto zariadení.
Cannot divide.
• Nemôžete deliť videozáznam na
také extrémne malé časti.
Cannot recover data.
• Zapisovanie dát na médium zlyhalo.
Prebehli pokusy o obnovenie
údajov, ale boli neúspešné.
Please wait.
• Toto sa zobrazí, ak proces vyberania
disku trvá dlho. Zapnite
videokameru a nechajte ju tak na 10
minút, aby sa predišlo vibráciám.
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Systém
Videokameru s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
Informácie o systémoch
kódovania farieb v televízore
Videokamera pracuje v systéme PAL.
Zábery je možné prehrávať aj na
televíznom prijímači s normou PAL a so
vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
PAL
Používa sa v
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Spojené
kráľovstvo atď.
PAL - M Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Čile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Tchajwan, USA, Venezuela atď.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
mesto Guyana, Irán, Irak,
Monako, Rusko, Ukrajina
atď.
Ďalšie informácie
SK
Pokračovanie ,
115
Používanie videokamery v zahraničí (Pokračovanie)
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 88).
Časový posun
SK
116
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Nastavenie oblasti
Štruktúra súborov/priečinkov vnútornej
pamäte (DCR-DVD410E/DVD810E) a
„Memory Stick PRO Duo“
Štruktúra súborov a priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov vo videokamere zvyčajne nie je potrebné poznať štruktúru súborov a
priečinkov. Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov
pomocou pripojenia k počítaču nájdete v dokumente „PMB Guide“ na priloženom
disku CD-ROM, potom použite dodávanú aplikáciu.
* Len interná pamäť (DCR-DVD410E/DVD810E)
A Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory skryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky. Ak počet súborov
prekročí 9 999, vytvorí sa nový
priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamu.
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01]
C Súbory so statickými zábermi
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9 999,
vytvorí sa nový priečinok na
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
• K záznamom vo videokamere sa dostanete z
počítača pomocou USB kábla (s. 99).
• Nemeňte pomocou počítača súbory ani
priečinky umiestnené vo videokamere na
pamäťovej karte. Obrazové súbory sa môžu
zničiť alebo sa nemusia dať prehrať.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za následky
manipulácie so súbormi umiestnenými na
pamäťovej karte „ “ pomocou počítača.
• Pri odstraňovaní obrazových súborov
postupujte podľa krokov uvedených na s. 51.
Neodstraňujte priamo pomocou počítača
súbory ani priečinky umiestnené vo
videokamere na pamäťovej karte.
• Neformátujte pamäťovú kartu vo
videokamere pomocou počítača.
Videokamera nemusí fungovať správne.
• Nekopírujte pomocou počítača súbory
umiestnené vo videokamere na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za následky
takýchto zásahov.
Ďalšie informácie
B Súbory videozáznamov (MPEG2
súbory)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
ukladanie nových obrazových
súborov.
SK
117
Údržba a preventívne opatrenia
Informácie o optických
nosičoch
Informácia o tom, ktoré nosiče je
možné používať s touto
videokamerou, nájdete na s. 12.
x Nahrávanie na stranu A
Vložte disk do videokamery tou stranou,
ktorá má v strede symbol
smerom
von a zľahka naň zatlačte, kým
nezapadne do pracovnej polohy.
symbol
Poznámky týkajúce sa
používania
• Disk berte do rúk vždy len za jeho okraje a
súčasne ho zľahka podopierajte v strednej
časti. Nedotýkajte sa záznamovej strany
disku (nepotlačenej strany, ak ide o
jednostranný disk).
• Pred napaľovaním zotrite z disku prach a
odtlačky prstov jemnou handričkou. Inak
nebude možné korektne nahrávať alebo
prehrávať taký nosič v niektorých situáciách.
• Vložte disk do videokamery a zľahka naň
zatlačte, až kým zapadne do pracovnej
polohy. Ak sa na LCD obrazovke objaví
správa [C:13:ss], otvorte kryt a zopakujte
vkladanie disku.
• Na povrch disku nelepte priľnavý materiál,
napr. nálepky. Môže to spôsobiť nekvalitnú
reprodukciu záznamu alebo poškodenie
zariadenia.
Používanie obojstranných
diskov
Obojstranné disky umožňujú nahrávanie na
obe strany nosiča.
SK
118
Umiestnite symbolom
smerov
von.
Nahrávať sa bude na zadnú stranu.
• Pri používaní obojstranných diskov dbajte
na to, aby ste nezamazali povrch odtlačkami
prstov.
• Pri obojstranných diskoch sa nahrávanie
alebo prehrávanie uskutočňuje len na jednu
stranu. Nie je možné prestaviť nahrávanie
alebo prehrávanie druhej strany, ak sa
nahráva alebo prehráva prvá strana. Po
ukončení nahrávania alebo prehrávania na
jednej strane, disk vyberte, otočte ho a
znovu vložte.
• Vykonajte nasledovné operácie na obidvoch
stranách obojstranného disku:
– Ukončenie (s. 67)
– Formátovanie (s. 72)
– Neukončenie (s. 74)
Údržba a skladovanie diskov
• Nosiče udržiavajte čisté, v opačnom prípade
môže dôjsť k zhoršeniu kvality audio alebo
video výstupu.
• Disk čistite jemnou handričkou.
Disk utierajte zo stredu smerom von. Pri
väčšom znečistení utrite disk handričkou
mierne navlhčenou vo vode, a potom utrite
do sucha suchou handričkou. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako napr. benzol, čistiace
prostriedky na vinylové platne LP alebo
antistatické spreje, lebo môžu disk poškodiť.
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
Vo videokamere možno používať len
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ vo
videokamere nie je zaručené.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
Nahrávanie/
prehrávanie
-
Nahrávanie/
prehrávanie
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
* Vaša videokamera nie je kompatibilná s 8bitovým, ale 4-bitovým paralelným
rozhraním, ktoré používa pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
• Výrobok nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje využívajúce technológiu „MagicGate“.
Technológia „MagicGate“ je systém ochrany
proti kopírovaniu, ktorý nahráva a prenáša
obsah v zašifrovanom formáte.
• Výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.
• Kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
použitého výrobku kompatibilného s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu alebo strate údajov (náhrada za
stratené údaje sa neposkytuje):
– Ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo vypnete
videokameru počas čítania alebo
zapisovania obrazových súborov na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (kým svieti alebo bliká indikátor
prístupu).
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov
alebo magnetických polí.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ príliš
netlačte, ale píšte zľahka.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér karty Memory Stick
Duo nelepte žiadne nálepky a pod.
Ďalšie informácie
• Nevystavujte disky priamemu slnečnému
žiareniu a nenechávajte ich na vlhkom
mieste.
• Ak disky odkladáte alebo prenášate, vložte
ich do puzdra.
• Ak chcete písať na jednostranný disk, píšte
len na potlačenú stranu, a to jemnou fixkou s
plstenou špičkou a náplňou na báze oleja, a
počkajte, kým zápis nevyschne. Disk
nezahrievajte a nepoužívajte guľôčkové pero
a iné písacie potreby. Nesnažte sa vysušiť
povrch ohrievaním. Na obojstranné disky
nie je možné písať.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
SK
Pokračovanie ,
119
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju
do puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Médiá „Memory Stick PRO Duo“
uschovávajte mimo dosahu malých detí.
Mohli by ich nechtiac prehltnúť.
• Do otvoru pre pamäťovú kartu Memory
Stick Duo nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu
zariadenia.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
– Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám
(napr. auto zaparkované v lete vonku).
– Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
– Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick“ sa uistite, či je pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“ vložená do
adaptéra karty Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ otočená
správnym smerom a vložte ju. Nesprávnym
použitím môže dôjsť k poškodeniu. K tomu
môže dôjsť aj vtedy, ak pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ vložíte nasilu do
adaptéra karty Memory Stick Duo
nesprávnym smerom.
• Nevkladajte adaptér Memory Stick Duo bez
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
zapojenej do kompatibilného zariadenia
SK
120
„Memory Stick“. Môže to spôsobiť poruchu
na zariadení.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
• Až 8 GB pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG
Duo“ je možné použiť s Vašou
videokamerou.
Poznámky k používaniu
„Memory Stick Micro“
• Ak chcete vo videokamere používať
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“, je
potrebný adaptér M2 s veľkosťou Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do adaptéra M2 s veľkosťou Duo a
potom vložte adaptér do otvoru pre
pamäťovú kartu Memory Stick Duo. Ak
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do videokamery bez použitia
adaptéra M2 s veľkosťou Duo, hrozí, že sa
nebude dať karta z videokamery vytiahnuť.
• Médiá „Memory Stick Micro“ uschovávajte
mimo dosahu malých detí. Mohli by ich
nechtiac prehltnúť.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou videokamery zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vo videokamere nie je možné prehrávať
statické obrázky nahrané v iných
zariadeniach (DCR-TRV900E alebo DSCD700/D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
používala s iným zariadením, naformátujte
ju pomocou svojej videokamery (s. 72).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
• Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
videokamery nebudú dať prehrať:
– ak sa obrazové dáta upravujú pomocou
počítača
– ak sa obrazové dáta nahrávajú na iných
zariadeniach
Informácie o batérii
„InfoLITHIUM“
Videokameru je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria
H).
„InfoLITHIUM“ Batérie série H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na sprostredkovanie informácií
týkajúcich sa prevádzkových podmienok
medzi videokamerou a sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok
videokamery vypočíta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Ak je pripojený sieťový adaptér alebo
nabíjačka, zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
• Pred začiatkom používania videokamery
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Ak
budete batériu nabíjať pri inej teplote
prostredia, nemusí sa nabiť úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťový
adaptér z prípojky DC IN na videokamere
alebo vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa nezobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie stavu batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká označenie
vybitej batérie E aj v takom prípade, ak
zostáva čas pre operácie v rozsahu ešte 20
minút.
Ďalšie informácie
Nabíjanie batérie
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s vyššou kapacitou: NPFH70/NP-FH100 (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie displeja LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
Odporúča sa používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/NP-FH100 (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak nepoužívate videokameru na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčite sa, či je
prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je videokamera v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite vo videokamere,
čím zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
SK
Pokračovanie ,
121
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, stlačte
položky
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF]
t [NEVER] a nechajte videokameru v
pohotovostnom režime nahrávania, až kým
sa nevypne napájanie (s. 89).
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
Informácie o manipulácii s
videokamerou
Používanie a údržba
• Videokamera a príslušenstvo nepoužívajte
ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Videokameru a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže poškodiť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia.
Videokamera môže nesprávne nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
SK
122
žiareniu. Poškodzuje to vnútornú stranu
hľadáčika alebo LCD obrazovku.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite
príslušenstvo odporúčané v tomto návode na
používanie.
• Nenechajte videokameru navlhnúť,
napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak
videokamera navlhne, môže sa pokaziť. V
niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
videokameru od siete a pred ďalším
použitím ju nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a
obozretnosť venujte zaobchádzaniu s
objektívom.
• Ak videokameru nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
• Videokameru pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by
to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri
zariadenia.
• Sieťový kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu držte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
x Ak videokameru dlhší čas
nepoužívate
• Občas ju zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávanie
záberov.
• Z videokamery vyberte disk.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať
vlhkosť. Mohlo by to spôsobiť poruchu
videokamery.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Videokameru nechajte približne
1 hodinu vypnutú.
x Poznámka o kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
videokameru prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak),
alebo ak ju používate v prostredí s
vysokou vlhkosťou nasledujúcim
spôsobom:
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Videokameru prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Videokameru
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou
okolia (asi po 1 hodine).
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie displeja LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier
namočený v čistiacej tekutine.
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia
pracovať správne. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť videokameru do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra.
1 Zapnite videokameru.
2 Stlačte
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
Ďalšie informácie
• videokameru prenesiete z lyžiarskeho svahu
na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením;
• videokameru prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia;
• videokameru používate po búrke alebo
daždi;
• videokameru používate v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosťou.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa môže zadná
strana displeja LCD zahrievať. Nie je to
porucha.
3 Rohom pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ alebo podobným
predmetom stlačte trikrát znak „ד
zobrazený na obrazovke. Poloha „ד sa
zmení.
Ak chcete operáciu zrušiť, stlačte
tlačidlo [CANCEL].
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
Displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
SK
Pokračovanie ,
123
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
b Poznámky
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť displej LCD.
• Displej LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočený, alebo ak smeruje od videokamery.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
videokamery jemnou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
– Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému.
– Manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Informácie o snímacích
šošovkách
• Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri krytu
disku. Kryt disku by mal byť vždy zatvorený,
aby sa nedostal dovnútra prach.
• Ak videokamera nefunguje kvôli
znečisteným snímacím šošovkám, vyčistite
ich čistidlom (voliteľné). Šošoviek sa pri
čistení priamo nedotýkajte, aby ste
nespôsobili poruchu na zariadení.
Snímacie šošovky
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– Ak sú na povrchu objektívu odtlačky
prstov.
– Ak sa videokamera používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí.
– Ak sa objektív používa v prostredí s
vysokým obsahom soli, napríklad na
pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Videokamera sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ju aspoň raz
za mesiac použijete.
Čistenie vo vnútri hľadáčika
Z hľadáčika odstráňte prach nasledovne:
1 Vytiahnite hľadáčik.
2 Kým vtláčate západku na spodku
hľadáčika nejakým predmetom s tupým
hrotom, ako je napr. hrot guličkového
pera, kryt optiky potiahnite v smere
šípky, čím ho odoberiete.
SK
124
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
3 Čistidlom odstráňte prach.
4 Stlačte hľadáčik.
5 Čistidlom odstráňte prach.
Videokamera má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy OFF
(CHG). Táto vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení videokamery do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa
videokamera približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, batéria sa úplne vybije.
Videokameru používajte po nabití
vopred nainštalovanej nabíjateľnej
batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
videokamery to neovplyvní, ak
nebudete nahrávať informácie o dátume.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte videokameru do
elektrickej zásuvky a nechajte ju aspoň
24 hodín s prepínačom POWER
nastaveným v polohe OFF (CHG).
Ďalšie informácie
6 Kryt vráťte na miesto, zľahka ho stlačte
až kým nezapadne.
b Poznámky
• Kryt hľadáčika je precíznou súčasťou. Ďalej
ho nerozoberajte.
• Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri krytu
disku.
SK
125
Technické parametre
Systém
Formát kompresie videa
MPEG2/JPEG (Statické zábery)
Formát kompresie zvuku
DCR-DVD110E/DVD610E
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dolby Digital 2/5.1-k
Dolby Digital 5.1 Creator
Obrazový signál
Systém farieb PAL, normy CCIR
Interná pamäť (DCR-DVD410E/
DVD810E)
8 GB
Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná
jednej miliarde bajtov, pričom časť sa
použije na spravovanie údajov.
Použiteľné disky
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Formát nahrávania
Interná pamäť (DCR-DVD410E/DVD810E)
MPEG2-PS
Disk
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO
režim), DVD-Video Recording (VR
režim)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
„Memory Stick PRO Duo“
MPEG2-PS
Formát statických záberov
Exif Ver.2.2*
Hľadáčik
Elektrický hľadáčik (farba)
Zobrazovacie zariadenie
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
2,25 mm (typ 1/8) CCD (Charge Coupled
Device)
Rozlíšenie (hrubé):
Približne 800 000 pixelov
Efektívne (Video, 16:9)
Približne 490 000 pixelov
Efektívne (Statika, 16:9)
Približne 310 000 pixelov
Efektívne (Statika, 4:3)
Približne 410 000 pixelov
SK
126
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
3 mm (typ 1/6) CCD (Charge Coupled
Device)
Rozlíšenie (hrubé):
Približne 1 070 000 pixelov
Efektívne (Video, 16:9)
Približne 670 000 pixelov
Efektívne (Statika, 16:9)
Približne 750 000 pixelov
Efektívne (Statika, 4:3)
Približne 1 000 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Optický 40×, Digitálny: 80×, 2 000×
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Optický: 25×, Digitálny: 50×, 2 000×
Priemer filtra: 30 mm
Ohnisková vzdialenosť
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
F 1,8 - 4,1
f = 1,9 - 76 mm
Pri prestavení na 35 mm statickú kameru
Pre videozáznamy:
41 - 1 640 mm (16:9)
Pre statické zábery:
48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F 1,8 -3,2
f = 2,5 -62,5 mm
Pri prestavení na 35 mm statickú kameru
Pre videozáznamy:
41 - 1 189 mm (16:9)**
Pre statické zábery:
36 - 900 mm (4:3)
Teplota farieb
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
Všeobecné
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
6 lx (luxov) (AUTO SLW SHUTTR ON,
rýchlosť uzávierky 1/25 sekúnd)
0 lx (luxov) (počas funkcie NightShot plus)
Požiadavky na napájanie
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
8 lx (luxov) (AUTO SLW SHUTTR ON,
rýchlosť uzávierky 1/25 sekúnd)
0 lx (luxov) (počas funkcie NightShot plus)
Priemerná spotreba energie
* „Exif“ je formát súboru, ktorý je určený pre
statické zábery a bol vytvorený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Súbory
v tomto formáte môžu obsahovať doplnkové
informácie, ako napríklad informácie o
nastavení videokamery v čase nahrávania.
**Hodnoty ohniskovej vzdialenosti sú
aktuálne hodnoty vychádzajúce zo
širokouhlého pixelového výstupu.
• Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
Výstupný konektor video/audio
USB konektor
typ mini-B
(len systém DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E)
Obraz
6,7 cm (2,7 typ, pomer strán 16:9)
Celkové množstvo pixelov
123 200 (560 × 220)
Používanie LCD displeja alebo hľadáčika s
normálnym jasom
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD: 2,9 W
Hľadáčik: 2,7 W
DCR-DVD310E/DVD710E
LCD: 3,2 W
Hľadáčik: 2,8 W
DCR-DVD410E/DVD810E
LCD: 2,8 W
Hľadáčik: 2,4 W
Prevádzková teplota
0 °C do +40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C do +60 °C
Rozmery (približne)
55 × 89 × 130 mm (š×v×h) vrátane
príslušenstva
55 × 89 × 130 mm (š×v×h) vrátane
príslušenstva s nabíjateľnou batériou NPFH40
Hmotnosť (približne)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
390 g iba hlavná jednotka
440 g vrátane nabíjateľnej batérie NPFH40 a disku
DCR-DVD310E/DVD710E
400 g iba hlavná jednotka
450 g vrátane nabíjateľnej batérie NPFH40 a disku
DCR-DVD410E/DVD810E
400 g iba hlavná jednotka
445 g vrátane nabíjateľnej batérie NPFH40
Ďalšie informácie
Displej LCD
Jednosmerné napätie 6,8 V/7,2 V (batéria)
Jednosmerné napätie 8,4 V (Sieťový
adaptér)
Príslušenstvo
Pozrite s. 19.
SK
Pokračovanie ,
127
Technické parametre (Pokračovanie)
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Požiadavky na napájanie
Striedavé napätie 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 A - 0,18 A
Spotreba energie
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota
0 °C do +40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C do +60 °C
Rozmery (približne)
48 × 29 × 81 mm (š×v×h) bez príslušenstva
Hmotnosť (približne)
170 g bez sieťového kábla
* Ďalšie technické parametre sú uvedené na
štítku sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria NP-FH40
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
4,9 Wh (680 mAh)
Typ
Li-ion
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o ochranných
známkach
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, a DVD+R
DL logá sú ochranné známky.
• Dolby a značka dvojité D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator a Dolby
Digital 5.1 Creator sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX su buď
registrovanymi ochrannymi znamkami,
alebo ochrannymi znamkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojenych štatoch
americkych a v inych krajinach.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc.. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Intel Corporation alebo jej
dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky ™ a ® vo
všetkých prípadoch.
SK
128
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je
potrebný program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
„C Library“, „Expat“, „zlib“, a „libjpeg“
softvér sa dodáva spolu s videokamerou.
Tento softvér poskytujeme na základe
licenčných zmlúv s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníkov
autorských práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
V priečinku „License“ na CD-ROM si
prečítajte „license1.pdf“ Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“.
Ďalšie informácie
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo videokamere sa nachádza softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License (ďalej
ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov týchto softvérových
programov, a to na základe licencií GPL/
LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Pre
prebratie softvéru navštívte nasledovnú
webovú stránku a zvoľteDCR-DVD810
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste sa na nás
neobracali v súvislosti s obsahom zdrojového
kódu.
V priečinku „License“ na CD-ROM si
prečítajte „license2.pdf“ Nájdete v ňom
SK
129
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
A NIGHTSHOT PLUS prepínač (41)
B Memory Stick Duo zásuvka/kryt a
prístupový indikátor (32)
Prístupový indikátor svieti pre
internú pamäť* a “Memory Stick
PRO Duo”.
N
(VIEW IMAGES) tlačidlo (35,
43)
O DUBBING tlačidlo* (55)
D
P DISP/BATT INFO tlačidlo (21)
(HOME) tlačidlo (17, 78)
F START/STOP tlačidlo (34, 39)
G RESET tlačidlo
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
H QUICK ON tlačidlo a indikátor (41)
I EASY tlačidlo (34)
J Nastavovacia páčka šošovky
hľadáčika (26)
K . (BACK LIGHT) tlačidlo (41)
L Reproduktor
Prehráva zvuky vychádzajúce z
reproduktora. Informácie o
nastavení hlasitosti nájdete na s. 45.
SK
(USB) konektor (64)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E:
Len výstup
C Displej LCD/dotykový panel (16, 26)
E Tlačidlá priblíženia (40, 47)
130
M
* DCR-DVD410E/DVD810E
A POWER prepínač (24)
B Hľadáčik (26)
C CHG (nabíjanie) indikátor (20)
D Indikátory režimov
(film)/
(statický obraz) (24)
E Batéria (20)
F Zabudovaný mikrofón (40)
Kompatibilný mikrofón Active
Interface Shoe* (voliteľný) bude mať
prioritu, keď sa pripojí.
G Páčka transfokátora (40, 47)
Stručná referenčná príručka
H PHOTO tlačidlo (34, 39)
I DC IN konektor (20)
J START/STOP tlačidlo (34, 39)
K Lôžko pre statív
Pripojte statív ((voliteľné): dížka
skrutky musí byť menej ako 5,5 mm)
k lôžku statívu pomocou skrutky na
statív.
L BATT (batéria) uvoľňovacia páčka
(21)
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
SK
Pokračovanie ,
131
Popis častí a ovládacích prvkov (Pokračovanie)
A Active Interface Shoe
*
Active Interface Shoe dodáva
energiu pre voliteľné zariadenia ako
voliteľné svetlo, blesk a mikrofón.
Voliteľné príslušenstvo môžete
zapnúť alebo vypnúť pomocou
prepínača POWER. Ďalšie
informácie nájdete v návode
dodávanom k príslušenstvu.
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe obsahuje
bezpečnostné zariadenie na
bezpečné uchytenie inštalovaného
príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstrániť, uvoľnite
skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
• Ak je počas nahrávania videozáznamov
k držiaku pripojený externý blesk
(voliteľné príslušenstvo), vypnite ho, čím
zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
• Pripojený externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo) má prednosť pred
interným mikrofónom (s. 40).
B Kryt disku (30)
SK
132
C Háčik pre remienok na plece
Pripojte remienok na plece
(voliteľné).
D Svorka remienka (27)
E Prepínač krytu disku OPEN a
ACCESS indikátor (30)
F Objektív (Carl Zeiss Objektív) (6)
G Infračervený port/Snímač diaľkového
ovládania*
Namierte diaľkový ovládač* (s. 133)
smerom k snímaču, ak chcete ovládať
videokameru.
H LENS COVER prepínač (26)
I Konektor pre diaľkový ovládač A/V
(48, 62)
Pripojte ostatné voliteľné
príslušenstvo.
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Diaľkový ovládač (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
M b / B / v / V / ENTER tlačidlá
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na VISUAL
INDEX/Face Index/Film Roll Index/
Zozname titulov, na LCD displeji sa objaví
oranžový rám. Zvoľte požadované tlačidlo
alebo položku pomocou b / B / v / V, potom
stlačte ENTER pre potvrdenie.
b Poznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Izolačná fólia
A DATA CODE tlačidlo (84)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo nastavenie
videokamery pre nahrané zábery.
B PHOTO tlačidlo (34, 39)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na displeji
nahrá ako statický záber.
C SCAN/SLOW tlačidlá (35, 44)
E PLAY tlačidlo (35, 44)
F STOP tlačidlo (35, 44)
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak
+ smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
Stručná referenčná príručka
D . > (Predchádzajúci/
Nasledovný) tlačidlá (35, 44)
• Ak chcete videokameru ovládať, diaľkový
ovládač nasmerujte na snímač diaľkového
ovládača (s. 132).
• Ak sa pomocou diaľkového ovládača určitý
čas nevysielajú žiadne príkazy, oranžový rám
zmizne. Keď znova stlačíte niektoré z tlačidiel
b / B / v / V, alebo ENTER, rám sa objaví v
polohe, kde bol zobrazený naposledy.
• Niektoré tlačidlá nemôžete na LCD displeji
zvoliť pomocou b / B / v / V.
G DISPLAY tlačidlo (21)
H Vysielač
I START/STOP tlačidlo (34, 39)
J Tlačidlá motorového transfokátora
(40, 47)
K PAUSE tlačidlo (35, 44)
L VISUAL INDEX tlačidlo (35, 43)
Zobrazí obrazovku VISUAL INDEX, keď
ho stlačíte počas prehrávania.
Ploska
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte ani
neodhadzujte do ohňa.
SK
Pokračovanie ,
133
Popis častí a ovládacích prvkov (Pokračovanie)
• Keď je lítiová batéria slabá, prevádzková
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo zariadenie nemusí fungovať
správne. V takom prípade vymeňte batériu
za novú lítiovú batériu Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
SK
134
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
Nahrávanie statických záberov
Prezeranie videozáznamov
Stručná referenčná príručka
Prezeranie statických záberov
A HOME tlačidlo (17, 78)
B Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (21)
C Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
D Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (80)
E Typ média (12)
F Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
G OPTION tlačidlo (18, 90)
H Zostávajúci čas záznamu filmov
I Režim audio (80) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
J Face Index nastavenie (82)
K VIEW IMAGES tlačidlo (35, 43)
L Veľkosť záberu (82)
M Počet statických záberov, ktoré sa
dajú nahrať (83)
N Priečinok nahrávania
Keď [PHOTO MEDIA SET] je
[MEMORY STICK]
O Tlačidlo návratu
P Režim prehrávania
Q Číslo aktuálneho filmu/Celkový
počet nahraných filmov
Keď [MOVIE MEDIA SET] je
[INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) alebo
[MEMORY STICK]
R Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(35, 44)
S Ovládacie tlačidlá videa (35, 44)
T Názov dátového súboru/Číslo scény
U Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nahratých statických
záberov
V Priečinok prehrávania
Keď [PHOTO MEDIA SET] je
[MEMORY STICK]
W Tlačidlo prehliadky záberov (47)
X VISUAL INDEX tlačidlo (35, 43)
SK
Pokračovanie ,
135
Indikátory zobrazované počas nahrávania a prehrávania
(Pokračovanie)
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
Indikátor
Význam
E
Výstraha (111)
Počas nahrávania/prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia videokamery.
Vľavo hore
Vpravo hore
PictBridge pripájanie
(64)
Spodná strana
Indikátor
Význam
Face Index nastavenie
(82)
Ručné zaostrenie (92)
9
Spodná strana
SCENE SELECTION
(93)
V strede
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Režim audio (80)
Podsvietenie (41)
.
n
MICREF LEVEL
nízka hodnota (96)
Vyváženie bielej farby
(94)
SteadyShot vypnuté (81)
WIDE SELECT (80)
Digitálne efekty (96)
Blesk (83, 84)
Obrazové efekty (96)
Tele makro (92)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(96)
BLT-IN ZOOM MIC
(96)
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté (26)
Fader (stmievanie a
zjasňovanie) (95)
V strede
Indikátor
Význam
NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (95)
SK
136
Super NightShot plus
(95)
EXPOSURE (93)/
SPOT METER (93)
z Tipy
• Obsah a umiestnenie indikátorov tu
popísaných sa môže líšiť od aktuálnych
indikátorov na obrazovke videokamery.
Niektoré indikátory sa v závislosti od
modelu neobjavia.
Dátový kód počas
nahrávania
Dátum, čas záznamu a údaje nastavenia
kamery sa automaticky zaznamenajú na
médium. Tieto údaje sa počas
nahrávania nezobrazia. Môžete ich však
skontrolovať ako [DATA CODE] počas
prehrávania (s. 84).
Môžete si pozrieť dátum a čas záznamu na
inom zariadení, atď. ([SUB-T DATE], s. 82).
Slovník
x 5.1 kanálový priestorový zvuk
x VBR
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0.1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, formát
nahrávania pre automatické ovládanie bitovej
rýchlosti (objem nahrávaných údajov v
určitom časom úseku) podľa nahrávanej
scény. Pri rýchlo sa pohybujúcom obraze sa
čas nahrávania na pamäťovú kartu skráti,
preto je treba na pamäťovej karte veľa miesta,
aby bol zabezpečený jasný obraz.
x Dolby Digital
x VIDEO režim
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories
Inc.
Môžete zvoliť jeden z formátov nahrávania,
keď používate režim DVD-RW. VIDEO
režim poskytuje vynikajúcu kompatibilitu s
inými zariadeniami DVD.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia komprimácie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorá
efektívne komprimuje zvuk, čím sa zachováva
jeho vysoká kvalita. Toto umožňuje nahrávať
5.1 kanálový priestorový zvuk, čím je použitie
miesta na disku viac efektívne. Disky
vytvorené pomocou Dolby Digital 5.1 Creator
sa môžu prehrávať na zariadení
kompatibilným s diskom, ktorý bol vytvorený
vo vašej videokamere.
x VR režim
Môžete zvoliť jeden z formátov nahrávania,
keď používate režim DVD-RW. VR režim
umožní upravovanie (vymazanie alebo
upravenie sekvencie) vo vašej videokamere.
Ukončenie disku vám umožní opätovné
prehrávanie v režime VR kompatibilného
zariadenia DVD.
x JPEG
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, štandard údajovej kompresie
statických záberov (zníženie údajovej
kapacity). Videokamera zaznamenáva
statické zábery vo formáte JPEG.
Stručná referenčná príručka
x MPEG
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (komprimáciu obrazu)
videozáznamu alebo zvukového záznamu.
Patria sem formáty MPEG1 a MPEG2. Vaša
videokamera nahráva filmy vo formáte
MPEG2.
x Miniatúra
Obrazy so zmenšenou veľkosťou, ktoré
umožňujú prezerať súčasne viac obrazov.
[VISUAL INDEX], [
INDEX], [
INDEX], atď. sú miniatúrami systému
zobrazenia.
SK
137
Register
Numerické
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
..................................... 95, 110
Ď
16:9 WIDE ..........................31
Č
E
21-vývodový adaptér..........49
Čas nabíjania ...................... 21
EXPOSURE............... 93, 110
4:3 ...................................31, 48
Čas nahrávania....... 13, 21, 33
5.1 kanálový priestorový
zvuk......................................40
Čas prehrávania ................. 22
F
Časový posun ................... 116
Face Index.....................45, 82
12 IMAGES........................85
16:9 .......................................48
5.1-kanálové priestorové
nahrávanie...........................40
6 IMAGES..........................85
FILE NO............................. 83
8 cm DVD ...........................12
Film Roll Index ..................45
A
DATA CODE ................... 84
FIREWORKS ....................93
DATE/TIME ....... 25, 84, 136
FLASH LEVEL................. 83
Dátumový register............. 46
FLASH MODE..................83
DC IN konektor................. 20
FOCUS........................ 92, 105
DC prípojka........................ 20
Formát nahrávania.............12
DELETE
FORMÁTOVAŤ
AUDIO MODE.................80
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
nízkorýchlostná spúšť)
......................................81, 110
A.SHUT OFF
(Autovypnutie off).............89
B
BACK LIGHT ...........42, 110
SK
FADER....................... 95, 110
D
Dabovanie videozáznamov
....................................... 55, 62
AREA SET.........................88
138
Ďalšie nahrávanie .............. 74
Finalizovať...................67, 108
Statické zábery............ 52
Disk .............................. 72
Videozáznamy ............ 51
Interná pamäť.............. 72
DEMO MODE.................. 88
„Memory Stick PRO
Duo“.............................72
Diaľkový ovládač ..... 102, 133
DIGITAL ZOOM............. 81
Batéria .........................20, 133
DISC SELECT GUIDE
............................................. 75
Battery Info.........................21
Disk ..................................... 30
BEACH...............................94
DISP OUTPUT ................. 87
BEEP...................................86
DISPLAY........................... 85
BLACK FADER ...............96
DIVIDE
BLT-IN ZOOM MIC ........96
Originál........................ 58
B&W....................................96
Zoznam titulov ........... 61
C
Dolby Digital 5.1 Creator
........................................... 137
CALIBRATION..............123
DVD ponuka...................... 69
CAMERA DATA .............84
DVD-R ............................... 12
CANDLE............................93
DVD-RW ........................... 12
CD-ROM ............................97
DVD+R DL ....................... 12
CLOCK SET ......................24
DVD+RW .......................... 12
CLOCK/LANG..................88
D.EFFECT (Digitálny efekt)
..................................... 96, 110
G
GENERAL SET................ 88
Gombíková lítiová batéria
............................................134
GUIDEFRAME ................ 81
H
HOME MENU ............16, 78
CLOCK/LANG .......... 88
GENERAL SET ........ 88
MOVIE SETTINGS
....................................... 80
OUTPUT SETTINGS
....................................... 87
PHOTO SETTINGS
....................................... 82
SOUND/DISP SET....86
VIEW IMAGES SET
....................................... 84
HQ ....................................... 80
I
IMAGE SIZE.....................82
MOVIE SETTINGS ......... 80
Prehrávanie ...................35, 43
MPEG ............................... 137
Preventívne opatrenia......118
Priblíženie ...........................40
INDEX SET (Nastavenie
indexu tváre) .......................82
N
Indikátory..........................136
Nahrávanie ................... 34, 38
Približovanie pri prehrávaní
..............................................47
INDOOR ............................94
NIGHTSHOT LIGHT...... 80
Pripájací kábel A/V......48, 62
InfoLITHIUM ..................121
NightShot plus.................... 41
Pripájanie
Inštalovať (softvér).............97
NTSC................................. 115
Izolačná fólia .....................133
O
J
JPEG..................................137
K
Kategória OTHERS ..........50
Kategória SETTINGS .......78
Kondenzácia vlhkosti.......123
Kopírovanie statických
záberov ................................57
Tlačiareň ......................64
Obojstranné disky............ 118
Ochrana............................. 114
OLD MOVIE..................... 96
ONE PUSH ........................ 94
Operácia Easy Handycam
.............................................. 34
OPTION MENU ............... 90
Originál
DELETE ..................... 51
DIVIDE....................... 58
Kryt šošovky .......................26
L
LANDSCAPE ....................94
LANGUAGE SET ............88
televízora......................48
OUTDOOR ....................... 94
OUTPUT SETTINGS ...... 87
P
VCR alebo DVD /HDD
rekordéry .....................62
Príprava ...............................20
Q
QUICK ON ........................41
QUICK ON STBY.............89
R
REC MODE (Režim
nahrávania) .........................80
REDEYE REDUC ...........84
REMAINING SET (Zvyšné
nastavenie displeja médií)
..............................................81
REMOTE CTRL ...............89
REPAIR IMG.DB F. ........76
PAL ................................... 115
LCD BL LEVEL (úroveň
podsvietenia LCD).....86, 106
PASTEL ............................. 96
S
PHOTO COPY.................. 57
S video kábel.................48, 62
PHOTO SETTINGS ......... 82
SCENE SELECTION
......................................93, 110
LCD BRIGHT ...................86
LCD COLOR .....................86
LCD panel...........................26
Parametre ......................... 126
PictBridge ........................... 64
PICT.EFFECT (Efekt
obrázka) ...................... 96, 110
SELF-TIMER.....................96
LP .........................................80
M
Podsvietenie LCD displeja
.............................................. 26
Sieťový adaptér ...................20
MANAGE MEDIA podľa
kategórií...............................66
SNOW .................................94
mechanika DVD.................70
Počet stacionárnych
obrázkov, ktoré sa dajú
nahrať .................................. 83
„Memory Stick“............4, 119
Počítač ................................. 97
SOUND/DISP SET ...........86
„Memory Stick PRO Duo“
..................................4, 32, 119
Pomer strán ........................ 48
SP .........................................80
PORTRAIT ....................... 94
MICREF LEVEL ......96, 110
Používanie v zahraničí..... 115
SPORTS (Športová hodina)
..............................................94
MOVIE DUB .....................55
Prehliadka záberov ............ 47
Stručná referenčná príručka
LAST SCENE DEL
(vymazať).............................52
SEPIA..................................96
Sieťový kábel.......................20
SOUND SETTINGS .........79
SPOT FOCUS ............92, 110
SK
Pokračovanie ,
139
Register (Pokračovanie)
SPOT METER (Merač
pružného bodu) ..........93, 110
SPOTLIGHT......................94
Statické zábery .............34, 39
Statív ..................................131
STEADYSHOT.................81
W
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej) .......................... 94, 110
WHITE FADER............... 96
WIDE SELECT ........ 80, 110
Windows ............................. 97
SUB-T DATE ....................82
SUMMERTIME ................88
SUNRISE&SUNSET........93
Svorka remienka ................27
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky ....................... 111
Systém kódovania farieb v
televízore ...........................115
ZOOM LINK..................... 85
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)...........95, 110
Zoznam titulov
Posunutie..................... 61
TELE MACRO .........92, 110
Rozdeliť ....................... 61
Tlač ......................................64
Vymazať....................... 60
Prehrávanie ................. 60
TV TYPE ......................48, 87
Vytvorenie................... 59
TWILIGHT ........................93
Zrkadlový režim ................ 42
UNFINALIZE ...........74, 109
USB 2.0................................97
USB kábel .....................64, 98
Ú
Údržba ...............................118
Úpravy .................................50
V
VBR.....................................13
VF B.LIGHT (Podsvietenie
vyhľadávača obrazu) ..........86
VIDEO režim .....................12
Videozáznamy ..............34, 39
VIEW IMAGES SET........84
VISUAL INDEX.........35, 43
VOLUME .....................45, 86
VR režim .............................12
Výstražné indikátory .......111
140
Zostávajúca kapacita batérie
............................................. 21
T
U
SK
Z
Výstražné správy ..............113
Download PDF

advertising