Sony | DCR-DVD404E | Sony DCR-DVD404E Návod na použitie

2-661-365-11(1)
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E
© 2006 Sony Corporation
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót, és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink számára
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elekromágneses
terek befolyásolhatják e digitális
kamkorder kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb csatlakozó
kábellal használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, illetve húzza ki, majd ismét
csatlakoztassa az adatátviteli (USB, stb.)
kábelt.
2
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító
Megjegyzések a kártya
használatával kapcsolatban
A kamerához két használati
útmutató tartozik.
– „A kamera használati útmutatója”
(Ez a kézikönyv)
– „Első lépések” útmutató a kamera
csatlakoztatott számítógéppel történő
használatához (a mellékelt CD-ROM)*-on
tárolva;
* A DCR-DVD404E esetében nincs „Első
lépések” útmutató, mivel ez a típus nem
támogatja a számítógéphez való
csatlakoztatást.
A kamerával használható
lemezekről
Csak 8cm-es DVD-R, 8cm-es DVD-RW,
és 8cm-es DVD+RWlemezt használhat.
Az alábbiakban felsorolt jelölésű
lemezeket használja. A részletek a 12
oldalon találhatók.
Ha Ön „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ
„Memory Stick”
memóriakártyával kompatibilis
készülékkel
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig helyezze be a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe.
Memory Stick Duo illesztőkeret
A kamerával használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
Kétféle méretű „Memory
Stick.”memóriakártya van: Használhatja
a „Memory Stick Duo” kártyát, jelölése:
vagy
a
(133. o.).
A kamera használata
HU
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
(ez a méret használható a kamerával)
Kereső
LCD képernyő
„Memory Stick ” (A kamerával nem
használható.)
Akkumulátor
• Nem használhat más típusú
memóriakártyát, csak a „Memory Stick
Duo.” típusút.
• A„Memory Stick PRO” és a „Memory
Stick PRO Duo” csak „Memory Stick
PRO” memóriakártyával kompatibilis
eszközzel használható.
• A kamera nem por-, csepp- és vízálló.
Lásd: „Karbantartás és biztonsági
előírások” (137. o.).
• A lemezek törésének és a felvett képek
elvesztésének megelőzése érdekében
ne tegye az alábbiakat, ha a POWER
kapcsoló (20. o.) vagy az ACCESS
üzemmód (24. o.) lámpája világít:
– ne vegye ki az akkumulátort vagy a
hálózati tápegységet a kamerából.
– ne tegye ki a kamerát mechanikai
ütődésnek vagy rázkódásnak.
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez USB kábellel vagy
másképp csatlakoztatná, győződjék
meg arról, hogy a kábelt a megfelelő
állásban csatlakoztatta-e. Ha a
3
Először ezt olvassa el! (folytatás)
csatlakozódugót erőszakkal nem a
megfelelő állásban csatlakoztatja,
akkor megsérülhetnek az érintkezők,
illetve előfordulhat, hogy a kamera
sem megfelelően működik.
Megjegyzések a Beállításhoz, az
LCD táblához, a keresőhöz és a
lencséhez
• A szürkén megjelenő menüelemek
az adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül
fejlett gyártástechnológiával készült, így
a ténylegesen működő képpontok
aránya több mint 99,99 %. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD
képernyőn és a keresőben. Ezek a
pontok nem jelentenek meghibásodást.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen napsugárzásnak
teszi ki. Legyen óvatos, ha a kamerát
ablakhoz közel, vagy kültérben
helyezi el.
• Ne irányítsa a nap felé. Ez a kamera
hibás működését idézheti elő. A Napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
4
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki,
hogy a készülék gond nélkül rögzíti-e a
képet és a hangot. A képeket nem
törölheti, ha DVD-R lemezre rögzítette
őket. Használjon DVD-RW/DVD+RW
lemezt próbefelvételhez (12. o.).
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a felvétel,
illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása, vagy hibás működése
miatt hiúsul meg.
• A tévéadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült felvételt
tévékészüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízió-programokat, a filmeket,
a videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Kamerájára nem másolhat szerzői jogi
védelem alatt álló szoftvert.
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről
a kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így
előfordulhat, hogy nem pontosan
egyeznek meg azzal, amit Ön a
valóságban lát.
• Az adathordozók és tartozékok
tervezési és műszaki paraméterei
előzetes bejelentés nélkül
módosulhatnak.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a DCRDVD405E típus alapján készültek.
• A jelen használati útmutatóban
szereplő lemezek 8cm-es DVD
lemezek.
• A rendelkezésre álló műveletek az Ön
által használt lemeztől függenek.
Az alábbi jelölések az egyes DVD
formátumokra utalnak.
DVD
+RW
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (80. o.).
Megjegyzés a Carl Zeiss
lencsével kapcsolatban
Az Ön kamerája Carl Zeiss lencsével
rendelkezik, ezt együtt fejlesztette ki a
németországi Carl Zeiss és a Sony
Corporation, és kiváló minőségű képek
készítését teszi lehetővé.
A videokameráknál használt MTF*
mértékrendszert követi, miközben
a Carl Zeiss lencséktől megszokott
kiváló képminőséget biztosítja.
A kamera lencséje T*-bevonatú, a nem
kívánatos tükröződés megelőzése és a
valósághű színvisszaadás érdekében.
*Az MTF jelentése : Modulation Transfer
Function (modulált átviteli funkció).
A számérték azt jelzi, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
5
Tartalom
Élvezze a DVD Handycam használatát!
Mire használható a DVD Handycam ....................................................... 10
Lemezválasztás ...................................................................................... 12
A DVD Handycam használata................................................................. 14
Kezdeti lépések
1. lépés: A mellékelt tételek ellenőrzése ................................................. 16
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése............................................ 17
3. lépés: Bekapcsolás és a kamera tartása ............................................ 20
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső beállítása.................................. 21
5. lépés: Az érintőképernyő használata .................................................. 22
6. lépés: Dátum és időpont beállítása .................................................... 23
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo” behelyezése ....................... 24
8. lépés: Szélesség-magasság arány kiválasztása (16:9 vagy 4:3)
képfelvételhez ......................................................................................... 28
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus
beállításokkal
Az Easy Handycam üzemmód használata.............................................. 30
Felvétel könnyedén ................................................................................. 32
Lejátszás könnyedén .............................................................................. 34
Előkészítés DVD lejátszón történő lejátszáshoz (Lezárás) ...................... 36
Felvétel/Lejátszás
Felvétel.................................................................................................... 38
Lejátszás ................................................................................................. 40
Felvételhez/lejátszáshoz, stb. használható funkciók .............................. 42
Felvétel
Zoom használata
A hang valósághűbb rögzítése (5.1ch surround hangfelvétel)
Vaku használata
Felvétel sötét helyen (NightShot)
6
Ellenfényben lévő tárgyak expozíciójának beállítása (BACK LIGHT)
Fókuszálás a nem középpontban lévő tárgyra
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Speciális effektusok hozzáadása
Állvány használata
Vállszíj csatlakoztatása
Lejátszás
Lejátszási zoom használata
Állókép-sorozat lejátszása (Diabemutató)
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
A műveleteket megerősítő hangjelzés kikapcsolása
Beállítások alaphelyzetbe állítása (RESET)
További alkatrésznevek és funkciók
Utolsó felvétel ellenőrzése / törlése
(Visszajátszás/Visszajátszott törlése) ......................................................46
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések ...................................................47
Távirányító...............................................................................................49
Kép lejátszása TV-készüléken.................................................................50
Lejátszás DVD eszközökön
A lemez alkalmassá tétele DVD eszközökön vagy DVD meghajtóról való
lejátszásra (Lezárás) ................................................................................52
Lemez lejátszása DVD eszközökkel, stb. ................................................56
Lemez lejátszása DVD meghajtóval ellátott számítógépen.....................57
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW) használata
További jelenetek hozzáadása lezárás után ...........................................59
A lemezen lévő összes jelenet törlése (Formázás) .................................60
Menüelemek használata
A Menüelemekhasználatáról ...................................................................62
Menü-elemek ..........................................................................................64
KAMERABEÁLL.................................................................................66
A kamera beállítása a felvétel kö-rülményeihez
(EXPOZÍCIÓ/FEHÉ-REGYENS./STEADYSHOT, stb.)
FOTÓ BEÁLL. ....................................................................................71
Beállítások állóképekhez (KÉPSOR/MINŐSÉG/KÉPMÉRET, stb.)
7
Tartalom (folytatás)
KÉPALK. .......................................................................................... 73
Képek speciális jellemzői, illetve a felvétel/lejátszás további
funkciói (KÉPEFFEKTUS/D.EFFEKTUS, stb.)
TÁROLÓBEÁLL.................................................................................... 75
Beállítás lemezekhez és „Memory Stick Duo” memóriakártyához
(FORMÁZÁS/LEZÁRÁS/FELOLDÁS, stb.)
SZOK.BEÁLL. ................................................................................... 76
Lemezre való felvétel beállításai és más beállítások
(FELV.MÓD/LCD/KER.ÁLL/USB-SEBESSÉG, stb.)
IDŐ/LANGU. ................................................................................... 80
(ÓRABEÁLLÍTÁS/ZÓNABEÁLL./LANGUAGE, stb.)
Testreszabás Egyéni menü..................................................................... 81
Szerkesztés a DVD Handycam-on
Állóképek másolása ................................................................................ 83
Állóképek törlése a „Memory Stick Duo” memóriakártyáról .................. 85
Az eredeti adatok szerkesztése .............................................................. 86
A Lejátszási lista létrehozása ................................................................. 87
A Lejátszási lista lejátszása .................................................................... 91
Másolás, nyomtatás
Másolás videomagnóra/DVD készülékekre ............................................ 92
Képek felvétele tévékészülékről vagy videomagnóról/DVD
készülékről (DCR-DVD405E/DVD805E) .................................................. 94
Felvett állóképek nyomtatása (PictBridge technológiához
alkalmazható nyomtató) (DCR-DVD405E/DVD805E).............................. 96
Aljzatok külső eszközökhöz való csatlakozáshoz................................... 98
Számítógép használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
Mielőtt segítségért fordul az „Első lépések”
útmutatóhoz a számítógépen ................................................................. 99
A szoftver telepítése és az „Első lépések” útmutató ............................ 101
Az: „Első lépések” útmutató megtekintése .......................................... 105
8
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .........................................................................................106
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek .............................................124
További információk
Akamera használata külföldön ..............................................................130
Információk a lemezről ..........................................................................132
Információk a „Memory Stick” memóriakártyáról .................................133
Információk az “InfoLITHIUM” akkumulátorról .....................................135
Karbantartás és biztonsági előírások ....................................................137
Műszaki jellemzők .................................................................................141
Szójegyzék, Tárgymutató
Szójegyzék ............................................................................................143
Tárgymutató ..........................................................................................145
9
Élvezze a DVD Handycamhasználatát!
Mire használható a DVD Handycam
A DVD Handycam kamerával adatokat rögzíthet 8cm-es DVD*lemezre.
Lényegesen kényelmesebb és sokoldalúbb, mint a videokazetta használata.
Könnyen készíthet szép felvételeket
Nem kell visszacsévélni a felvétel
elkezdéséhez (o. 32, 38)
A felvett képek a lemez üres területein kerülnek
tárolásra, így nem áll fenn annak veszélye, hogy
az értékes felvételeket véletlenül felülírja.
Mivel felvétel előtt nincs szükség
visszacsévélésre, bármikor elkezdheti a
felvételt.
A lemezen álló- és mozgóképek egyaránt
tárolhatók.
• Az állóképek rögzíthetők lemezre vagy
„Memory Stick Duo”memóriakártyára.
Gyorsan megtalálhat jeleneteket a
VISUAL INDEX képernyő
segítségével.(o. 34, 40)
A VISUAL INDEX képernyővel egy
szempillantás alatt ellenőrizheti a lemez
tartalmát. Csak meg kell érintenie azt a
jelenetet, amit látni szeretne.
A lemez nem használódik el, akárhányszor
játssza le. A lemezre rögzített felejthetetlen
pillanatok örökre megmaradnak.
Szélesvásznú formátummal, 5.1ch
surround hanggal rendelkező felvételek
(o. 28, 42)
Kiváló minőségű szélesvásznú felvételt készíthet
széles LCD képernyőn, mely ugyanazt a 16:9
látószöget mutatja, mint a széles képernyőjű
TV-készülék. A valósághű 5.1ch surround hang
is közvetlenül felvehető a lemezre.
* DVD (Digital Versatile Disc) nagykapacitású optikai lemez.
10
Lejátszás DVD eszközön, vagy DVD
meghajtóról (o. 36, 52)
A felvett és lezárt** lemezeket otthoni DVD eszközön,
DVD felvevőn, vagy a 8 cm-es lemezt támogató számítógép
DVD meghajtójáról is lejátszhatja.
A lemez lezárásakor állóképekből diabemutatót hozhat
létre, valamint DVD menüket, melyekkel gyorsan hozzáférhet azokhoz a jelenetekhez, amelyeket meg szeretne
nézni.
Lejátszás széles képernyőjű TV-készüléken
és házimozin (o. 42, 50)
Szélesvásznú formátummal felvett képek teljes
panorámás hatással játszhatók le széles képernyőjű
TV-készüléken. A lemezre felvett anyag 5.1ch surround
hanggal házimozin lejátszva tökéletes hanghatást ad.
Élvezze a DVD Handycamhasználatát!
A felvételt tartalmazó lemez
többféle eszközön lejátszható
A DVD Handycam csatlakoztatása számítógéphez
• Előfordulhat, hogy egyes típusok nem támogatják a számítógéphez való csatlakoztatást.
Nagysebességű képátvitel (o. 99)
A képadatok gyorsan átvihetők számítógépre
anélkül, hogy le kellene játszani őket.
A Hi-Speed USB (USB 2.0) rendelkező
számítógépek még gyorsabb képátvitelt tesznek
lehetővé.
A mellékelt szoftver használata
szerkesztéshez és másoláshoz (o. 99)
A Picture Package, a DVD Handycam kamerához
mellékelt szoftver, lehetővé teszi olyan zene és hatások
hozzáadását a felvételhez, melyekkel Ön létrehozhatja
egyéni DVD lemezét. A lemezmásolás ennél könnyebb
már nem lehetne, és Ön így megoszthatja a
felejthetetlen pillanatokat családjával és barátaival.
** Lezárás: az a folyamat, mellyel a felvételt tartalmazó DVD más DVD eszközökön is lejátszható
(ld. az alábbi oldalakat: 36 és 52).
11
Lemezválasztás
A DVD Handycam 8cm-es DVD-R, DVD-RW és DVD+RW lemezekkel kompatibilis.
Nem támogatja a 12cm-es lemezeket.
Felvételformátum DVD-RW lemezhez
Ha DVD-RWlemezt használ, a felvételformátumot kiválaszthatja a VIDEO mód, illetve
a VR mód lehetőségek közül.
Ebben a kézikönyvben a VIDEO mód jelzése:
a VR módé pedig:
.
A legtöbb DVD eszközzel kompatibilis felvételformátum, különösen
lezárás után.
A VIDEO mód használatakor csak a legutóbbi kép törölhető.
Olyan felvételformátum, melynél szerkeszthet a DVD Handycam
segítségével (képek törlése, vagy sorrendjük átrendezése).
A lezárt lemez lejátszható olyan DVD eszközökön, melyek támogatják a VR
módot*1.
Lemezek és felvételformátumok
Lemezformátumjellemzők
Szójegyzék (o. 143, 144)
A ( ) zárójelben lévő számok az oldalszámokra
utalnak.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Lemeztípusok és szimbólumok
A kézikönyvben használt szimbólumok
Mind a 16:9 (széles), mind pedig a 4:3
video felvehető ugyanarra a lemezre*2
(28)
z
z
z
–
Az utolsó felvétel azonnali törlése
(46)
–
z
z
z
Felvételek szabad törlése
(86)
–
–
z
–
A kamerán lévő felvételek szerkesztése (86)
–
–
z
–
Le,ez ismételt használata, még ha a
lemez formázással meg is telik*3
(60)
–
z
z
z
Felvétel lejátszása más DVD eszközön,
ha Ön lezárja a lemezt
(36, 52)
z
z
*1z*1
z
Felvétel lejátszása más DVD
(52)
eszközökön, ha Ön nem zárja le a lemezt
–
–
–
*3z*4
DVD menü létrehozása, ha Ön lezárja a
lemezt
z
z
–
z
(55)
*1 Olvassa el a DVD utasításait arra vonatkozólag, hogy támogatja-e aVR módot DVD-RW esetén.
*2 Állóképeket mindegyik lemeztípusra felvehet.
*3 A formázás törli az összes felvételt, és visszaállítja a felvétel adathordozóját eredeti, üres állapotába.
(60. o.) Még az új lemezt is formázza meg DVD Handycam (24. o.) kamerájával.
*4 Ne használjon DVD+RW lemezt lezárás előtt számítógépen, mert hibás működést okozhat.
12
Felvételi idő
Felvételi mód
Felvételi idő
HQ (Kiváló minőség)
kb. 20 (18)
SP (Normál lejátszás)
kb. 30 (18)
LP (Hosszú lejátszás)
kb. 60 (44)
• A video felvételi ideje csökken, ha a lemezen
állóképek is vannak.
A DVD Handycam kamera VBR-t (Variable
Bit Rate) használ a képminőség automatikus
beállításához a felvett jelenetnek megfelelően.
Ez a technológia ingadozást okoz a lemez
felvételi idejét illetően.
A gyorsan mozgó és komplex képeket
tartalmazó video felvétele nagyobb bitsebesség
mellett történik, ami a rendelkezésre álló
felvételi időt összességében csökkenti.
VBR
Szójegyzék (144. o.)
Lemezhasználat
A megbízható és tartós felvétel/lejátszás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon Sony
*
(for VIDEO CAMERA) jelöléssel a DVD Handycam kamerában.
lemezt
Élvezze a DVD Handycamhasználatát!
Felvételi idő/lemezoldal
A minimális felvételi idő zárójelben
megadva.
egység: perc
• A fentitől eltérő lemez használata nem megfelelő felvételi/lejátszási minőséget eredményezhet,
esetleg előfordulhat, hogy Ön nem tudja kivenni a lemezt DVD Handycam kamerából.
*Attól függően, hogy hol vásárolta a lemezt, található rajta egy
jel.
Duplaoldalú lemez használata
A duplaoldalú lemezek mindkét oldalára készíthet felvételt.
Felvétel az A oldalra
Helyezze a lemezt a DVD Handycam kamerába azzal az oldalával, melyen a
található szimbólum kifelé mutat, míg nem hall kattanást.
szimbólum
középen
Az
szimbólum
kifelé mutasson.
A felvétel a hátsó
oldalra készül.
• Duplaoldalú lemez esetén vigyázzon, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a felületére.
• Ha duplaoldalú lemezt használ DVD Handycam kamerájában, csak azon az oldalon készül felvétel/
történik lejátszás. Nem válthat át a másik oldalra való felvételre vagy arról történő lejátszásra,
a lemez DVD Handycam beállításánál. Ha az egyik oldalon a felvétel/lejátszás befejeződött, vegye
ki a lemezt, és fordítsa meg a másik oldal használatához.
• A duplaoldalú lemez mindkét oldalán végre kell hajtani az alábbi műveleteket.
– Lezárás (52. o.)
– Feloldás (DVD-RW: VIDEO mód) (59. o.)
– Formázás (60. o.)
13
A DVD Handycam használata
1Előkészületek
(Ld.: 16 - 28.)
Válassza ki a céljainak leginkább megfelelő lemezt.
Lemez többszöri használata
Ugyanazon lemez
többszöri
használata
A felvett képek
mentése
Mit szeretne tenni a felvétel
elkészítése után?
Törölni és szerkeszte-ni
a DVD Handycam
kamerán lévő képeket
Lejátszani a
lemez tartalmát
különböző DVD
eszközökön
A lemez lejátszható
különböző DVD
eszközökön
A lemez még lezárás
nélkül is lejátszható
* Válassza ki a módot a
DVD Handycam
kamerán, és végezze el a
formázást (24. o.).
2Felvétel, törlés
és szerkesztés
(Ld. az alábbi
oldalakat: 32, 38, 46
és 86.)
Felvett képet
nem törölhet.
Felvett képet bármikor
törölhet vagy
szerkeszthet (86. o.).
3Felvétel megtekintése DVD
Handycam kamerával
(Ld. az alábbi oldalakat: 34 és 40)
TV-készülékhez is csatlakoztathatja a
kamerát a felvétel megtekintéséhez (50. o.).
Folytatás a jobb oldalon
14
Csak a frissen felvett
képeket törölheti
(46. o.).
4Felvétel megtekintése másik DVD eszközön
A DVD Handycam kamerával felvett lemez más DVD eszközön történő
megtekintéséhez először le kell zárnia a lemezt.
DVD eszköz /
DVD felvevő
DVD meghajtó
• Minél kisebb a lemez felvételi terjedelme, annál hosszabb időt vesz igénybe a lezárás.
A lezárt lemez jellemzői a lemez típusától függenek.
A boltokban elérhető DVD
lemezekhez hasonlóan ez a
lemez is lejátszható a legtöbb
DVD eszközzel, lezárás után.
A lemez lejátszható a DVDRW VR móddal kompatibilis
eszköz segítségével.
Nem adhatók hozzá
felvételek még akkor sem,
ha van szabad hely.
Élvezze a DVD Handycamhasználatát!
(Ld. az alábbi oldalakat: 52 és 56.)
Feloldással további
felvételeket lehet hozzáadni
(59. o.).
A felvételek feloldás nélkül
hozzáadhatók.
A lemez lezárás nélkül lejátszható.
Bizonyos esetekben mégis szükség van lezárásra.
A részletekkel kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 52.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantált a lejátszás kompatibilitása más DVD eszközökkel. Olvassa el a DVD eszköz
használati útmutatóját, vagy kérjen tanácsot a márkakereskedőtől.
15
Kezdeti lépések
1. lépés: A mellékelt tételek ellenőrzése
Ellenőrizze, minden megvan-e az
alábbiak közül
a kamerához mellékelten.
A zárójelben szereplő szám
a mellékelt tételek számát jelzi.
• Lemez és „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem jár a kamerával.
Újratölthető akkumulátor-egység
NP-FP60 (1) (18. o.)
Hálózati tápegység (1) (17. o.)
Tisztítóruha (1)
CD-ROM „Picture Package Ver.1.8.1” (1)
(99. o.) ( DCR-DVD405E/DVD805E)
CD-ROM „Nero Express 6” (1)
(99. o.) ( DCR-DVD404E)
Tápkábel (1) (17. o.)
Átmásolhatja a kamerával felírt lemezt
12 cm-es DVD-re.
A kamera használati útmutatója
(Ez a kézikönyv) (1)
A/V átjátszókábel (1) (50. o., 92, 94, 98)
USB átjátszókábel (1) (96. o., 98)
(DCR-DVD405E/DVD805E típusokhoz)
Vezeték nélküli távirányító (1) (49. o.)
Gombelemes típusú, lítiumos akkumulátor,
már felszerelve.
16
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése
Az akkumulátor töltéséhez helyezze fel
az “InfoLITHIUM” akkumulátoregységet (P series) (135. o.) a kamerára.
irányába, és állítsa OFF (CHG)
állásba (alapértelmezett beállítás).
Kezdeti lépések
• Kamerájához nem használhat NP-FP30
akkumulátor-egységet. (A típusszámot
ellenőrizze az akkumulátor-egység
hátoldalán.) Ha erőszakkal nyomja rá az
akkumulátor-egységet a kamerára,
meghibásodást okozhat, pl. az akkumulátoregység elromlik, vagy nehéz lesz eltávolítani.
2 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl
POWER
kapcsoló
CHG lámpa
DC IN aljzat
Akkumulátor
Aljzat fedele
Hálózati tápegység
DC csatlakozódugó
Tápkábel
Fali csatlakozóaljzatba
1 Az akkumulátor-egységet
3 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC IN
aljzatba.
Nyissa fel az aljzat fedelét a hálózati
tápegység csatlakoztatásához.
Illessze a v jelölést
a DC csatlakozódugón ahhoz a v
jelhez, mely a
kamerán van.
Aljzat fedele
felhelyezéséhez kattanásig tolja a
nyíl irányába.
17
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése (folytatás)
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
A CHG (töltés) lámpa a töltés
kezdetekor világítani kezd.
Az akkumulátor-egység tárolása
Merítse le teljesen az akkumulátort, ha
hosszabb ideig nem fogja használni
(135. o.).
Külső áramforrás használata
Végezze el ugyanazokat a csatlakoztatási
műveleteket, melyeket az akkumulátoregység töltésekor kell végezni. Ebben az
esetben nem fogy az akkumulátor
energiája.
Töltési idő (teljes töltöttséghez)
5 A CHG (töltés) lámpa kikapcsol, ha
az akkumulátor teljesen
feltöltődött. Távolítsa el a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC IN
aljzatból.
• Távolítsa el a hálózati tápegységet úgy,
hogy tartja a kamerát és a DC
csatlakozódugót is.
Az akkumulátor-egység
eltávolítása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe. Tolja el a BATT
(akkumulátor) kioldókart az
akkumulátor-egység eltávolításához.
BATT
(akkumulátor)
kioldókar
• Az akkumulátor-egység eltávolításakor a
POWER kapcsoló megfelelő lámpái (20. o.)
legyenek kikapcsolva.
18
Hozzávetőlegesen ennyi idő (perc) alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Akkumulátor-egység
Töltési idő
NP-FP50
NP-FP60 (mellékelve)
NP-FP70
NP-FP71
NP-FP90
125
135
155
170
220
Felvételi idő
Hozzávetőleges üzemi időtartam
(percekben megadva) teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
Akkumulátoregység
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi
idő*
NP-FP50
055
060
060
025
030
030
NP-FP60
(mellékelve)
085
090
095
040
045
045
NP-FP70
125
135
140
060
065
070
NP-FP71
145
155
160
070
075
080
NP-FP90
230
250
255
115
125
125
• Azt javasoljuk, hogy NP-FP70, NP-FP71 vagy
NP-FP90 akkumulátor-egységet használjon,
ha (külön megvásárolható) videolámpát
csatlakoztatott a kamerához.
Töltési/felvételi/lejátszási idő
• 25 °C esetén mért érték. (10-30°C a javasolt
hőmérséklet)
• Alacsony hőmérsékleten a felvételi és
lejátszási idő lerövidül.
• A rendelkezésre álló felvételi és lejátszási idő
a kamera használati körülményeinek
függvényében lerövidülhet.
Kezdeti lépések
* A szokásos felvételi idő azt az időt mutatja,
amikor Ön a felvétel kezdetét/befejezését
ismétli, az áramot ki/bekapcsolja, illetve
zoomol.
• A megjelenített idő az alábbi körülmények
függvényében változik.
– Felső érték: Amikor bekapcsol az LCD
háttérvilágítása.
– Középső érték: Ha kikapcsol az LCD
háttérvilágítása.
– Alsó érték: Felvételi idő, amikor zárt LCD
tábla mellett a keresővel készít felvételt.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges üzemi időtartam
(percekben megadva) teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
Akkumulátoregység
Nyitott
LCD
képernyő
esetén*
Lezárt
LCD
képernyő
esetén
NP-FP50
090
110
NP-FP60
(mellékelve)
110
120
NP-FP70
200
235
NP-FP71
235
280
NP-FP90
345
415
* Ha be van kapcsolva az LCD háttérvilágítása.
Akkumulátor-egység
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
állásba.
• A CHG (töltés) lámpa a töltés ideje alatt
villog, illetve a BATTERY INFO (45. o.) nem
megfelelően jelenik meg az alábbi
körülmények között:
– Az akkumulátor-egységet nem
megfelelően helyezte be.
– Az akkumulátor-egység sérült.
– Az akkumulátor teljesen lemerült
(Csak BATTERY INFO -hoz.)
• Amíg a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, az akkumulátor még
abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a tápkábel nincs a fali
csatlakozóaljzatban.
Hálózati tápegység
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert közeli,
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz.
Ha bármilyen probléma lépne fel a hálózati
adapter használata közben, azonnal szüntesse
meg annak áramellátását a hálózati kábel
kihúzásával.
• Ne használja a hálózati tápegységet szűk
helyre, például szekrény és fal közé téve.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
Ha nem így tesz, a kamera nem megfelelően
fog működni.
FIGYELEM!
• Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a
fali konnektorból, a készülék feszültség alatt
marad akkor is, ha magát a készüléket
kikapcsolja.
19
3. lépés: Bekapcsolás és a kamera tartása
Felvételhez a POWER kapcsolót eltolva
kapcsolja be a megfelelő üzemmód
lámpáját.
Amikor a kamerát első alkalommal
kapcsolja be, megjelenik az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő (23. o.)
POWER kapcsoló
Lencsevédő
• Miután beállította a dátumot és időpontot
az ([ÓRABEÁLLÍTÁS] opciónál 23. o.),
a kamera legközelebbi bekapcsolásakor az
aktuális dátum és időpont néhány
másodpercre megjelenik az LCD képernyőn.
2 A megfelelő módon tartsa a
kamerát.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsoló nyíl irányában történő
eltolásával, közben nyomja a
középső zöld gombot.
3 Találja meg az ideális fogást, majd
szorítson a pánton.
Felvételkor a POWER kapcsolónak
a nyíl irányában történő eltolásával
(míg a megfelelő lámpa világítani
kezd) kapcsolja be az üzemmódot.
Zöld gomb
(Video): Videofelvétel
(Állókép): Állóképek felvétele
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
• A gyári beállítás szerint az energiatakarékosság érdekében a készülék automatikusan
kikapcsol, ha kb. 5 percig nem használja.
([AUTO.KIKAPCS], 79. o.).
• Amikor a kamerát bekapcsolja, a lencsevédő
automatikusan kinyílik.
20
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső
beállítása
LCD képernyő
2 180 fok
(max.)
DISP/BATT INFO
2 90 fok
(max.)
1 90 fok a
kamerához
képest
A kereső
Megnézheti a képeket a keresővel csukott
LCD képernyőnél is, így kíméli az
akkumulátort, illetve akkor is, ha az LCD
képernyőn a képminőség gyenge.
Kereső
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD képernyő
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD képernyő
keretén található gombokat.
• Ha az LCD képernyőt a kamerához képest
90 fokos szögben nyitja ki, majd elfordítja
180 fokkal a lencse felé, akkor vissza tudja
csukni úgy, hogy az LCD képernyő kifelé
nézzen. Ez lejátszáskor praktikus lehet.
Kapcsolja ki az LCD háttérvilágítást, így az akkumulátor később
merüljön le.
Kezdeti lépések
Az LCD képernyőt hajtsa ki úgy, hogy az
a kamerával 90 fokos szöget zárjon be
(1), majd forgassa el a felvételnek,
illetve a lejátszásnak legmegfelelőbb
szögbe (2).
• Az LCD képernyő fényerejének beállításával
kapcsolatban lásd az [LCD/KER.ÁLL.] [LCD-FÉNYERŐ] (77. o.) menüelemet.
A keresőlencse
beállító karja
Emelje meg a keresőt,
és addig mozgassa, míg
a kép tiszta lesz.
• A kereső háttérvilágításának fényereje az
[LCD/KER.ÁLL.] – [KER.H.VILÁG.]
kiválasztásával állítható be (77. o.). A beállítás
nincs hatással a felvett képre.
• Beállíthatja az [ÚSZTATÁS] és az
[EXPOZÍCIÓ] lehetőségeket, mialatt
a keresőt nézi (67. o., 73).
Nyomja le, majd addig tartsa lenyomva
a DISP/BATT INFO gombot, amíg
(pár másodperc múlva) meg nem
jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a felvett képre.
Visszavonáshoz nyomja meg, és tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot,
míg a
megjelenik.
21
5. lépés: Az érintőképernyő használata
Az érintőképernyő segítségével
lejátszhat felvételeket (34. o., 40), illetve
módosíthatja a készülék beállításait
(62. o.).
Érintse meg a képernyőn látható
gombokat.
Az LCD panel hátsó részét bal
kezének tenyerével támassza meg.
A képernyőn látható gombokat csak
ez után érintse meg.
Az LCD képernyőn
érintse meg a gombot.
DISP/BATT INFO
• Az LCD képernyő keretén található gombok
megnyomása esetén is a fenti módon járjon el.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő
használata közben ne nyomja meg véletlenül
az LCD képernyő keretén található
gombokat.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
megfelelően működnek, állítsa be az LCD
képernyőt. (KALIBRÁLÁS) (138. o.)
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtése
Nyomja meg a DISP/BATT INFO
gombot, ha el akarja rejteni a képernyőn
megjelenő kijelzőket (számláló, stb.).
22
A nyelvbeállítás módosítása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg.
A [LANGUAGE] pontnál, az
IDŐ/
LANGU. opcióban válassza ki a nyelvet.
(80. o.).
6. lépés: Dátum és időpont beállítása
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátum és az
idő törlődik a készülék memóriájából, mert a
kamera beépített újratölthető eleme lemerül.
Ilyen esetben töltse fel a beépített újratölthető
elemet, majd ismét állítsa be a dátumot és az
időt (139. o.).
3A
/
gombokkal jelölje ki az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] elemet, majd
érintse meg az
gombot.
4 Válassza ki a kívánt földrajzi
területet a
/
gombokkal,
majd érintse meg az
.gombot.
Kezdeti lépések
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát vagy megváltoztatja a POWER
kapcsoló helyzetét.
POWER kapcsoló
5 Állítsa a [NYÁRI IDŐ] lehetőséget
[BE] állásba a
/
gombokkal
(ha szükséges), majd érintse meg
az
gombot.
6 Állítsa be az [É] (év) számát a
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a step 4 lépéssel.
1 Érintse meg a
/
gombokkal, majd érintse meg
az
.-t.
t [SETUP]
opciót.
• 2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
7 Állítsa be a [H] (hónap), a [N] (nap),
2 Válassza ki az
opciót a
/
érintse meg at
valamint az óra és a perc értékét,
majd érintse meg az
gombot.
(IDŐ/LANGU.)
gombokkal, majd
-t.
Ekkor elindul az óra.
• Olvassa el a 131 oldalt, ha többet szeretne
tudni a „Világ időzónáiról.”
• A felvételi dátum és idő felvétel alatt nem
jelenik meg, de a lemezre automatikusan
rögzítésre kerül, és lejátszáskor látható
([ADATKÓD], 77. o.).
23
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo”
behelyezése
Lemez behelyezése
A felvételhez új, 8cm-es DVD-R,
DVD-RW, vagy DVD+RW lemez
szükséges (12. o.).
• Először tisztítsa le a lemezről a port és az
ujjlenyomatokat (a kamerához mellékelt
törlőruhával (132. o.).
ACCESS lámpa (Lemez)
POWER kapcsoló
1 Ellenőrizze, be van-e kapcsolva
A lemeztartó
fedelének OPEN
kapcsolója
Érzékelőlencsék
Ha résnyire
kinyílt a
lemeztartó
teteje, nyissa
ki jobban.
• A lemeztartó tetejének nyitásakor/
csukásakor ne akadályozza a működést
kezével vagy valamilyen tárggyal. Mozdítsa
a pántot a kamera aljához, majd nyissa ki/
csukja le a lemeztartó fedelét.
• Ha a lemeztartó tetejének lecsukásakor eléri
lencsvédő pántját, az a kamera hibás
működéséhez vezethet.
a kamera.
• A lemezt akkor is kiveheti, ha
áramforráshoz van csatlakoztatva a
kamera, illetve bekapcsolt állapotban
van. A lemez-felismerési folyamat
azonban (step 4) nem kezdődik el.
3 Helyezze a lemezt felvevő oldalával
a kamera felé, majd kattanásig
nyomja a lemez közepét.
2 Tolja el a lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolóját a nyíl irányába
(OPEN B).
A [NYITÁST ELŐKÉSZÍT] kiírás
megjelenik az LCD képernyőn.
Egyszer hallható a nyitódallam, majd
a kamera sípoló hangja.
A hang megszűnésével a lemeztartó
fedele automatikusan résnyire
kinyílik.
Az egyoldalas lemezt a címkét tartalmazó
oldalával kifelé helyezze be.
• Ne érintse meg a lemezt felvételi oldalán,
illetve a felvevő lencsét (139. o.). Duplaoldalú
lemez esetén vigyázzon, hogy ne kerüljön
ujjlenyomat a felületére.
24
• Ha helytelenül berakott lemeznél csukja le
a lemeztartó fedelét, az a kamera hibás
működését okozhatja.
Megjelenik a [LEMEZKEZELÉS]
képernyő.
A lemez típusától és állapotától
függően eltarthat egy ideig, míg
a kamera a lemezt felismeri.
xDVD-R
Miután a [LEMEZKEZELÉS]
eltűnik az LCD kijelzőről, Ön azonnal
kezdheti a felvételt. Az step 5 utáni
lépésekre nem kell továbbmennie.
xDVD-RW
Válassza ki a felvétel formátumát,
majd formázza a lemezt. Az alábbi
lépéssel folytassa: step 5.
xDVD-RW
Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát, majd formázza a
lemezt. Az alábbi lépéssel folytassa:
step 6.
• Az Easy Handycam használat során
(30. o.), a [Megformázza a lemezt? Ha
nem,vegye ki.] szöveg jelenik meg.
Érintse meg az
gombot, majd
folytassa a step 8lépéssel.
5 Válassza ki a DVD-RW felvételi
formátumát, érintse meg az
-t,
majd folytassa a step 7lépéssel.
6 Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát ([16:9 SZÉLES]
vagy [4:3]) , DVD+RW lemezhez,
majd érintse meg a
gombot.
Kezdeti lépések
4 Csukja be a lemeztartó fedelét.
xVR mód
A kamerán szerkeszthet és törölhet
képeket, illetve elválaszthat videókat
(86. o.). A lemez ugyanakkor csak
olyan DVD eszközzel játszható le,
amely támogatja a VR módot, a lemez
lezárásakor.
x16:9 SZÉLES
Felvehet széles látószögű, nagy
felbontású képeket. Ha szélesvásznú
tévén szándékozik lejátszani a
felvételt, akkor javasoljuk, hogy
[16:9 SZÉLES] üzemmódban
filmezzen.
x4:3
Készítheti a felvételt 4:3 TVkészüléken történő lejátszáshoz is.
7 Érintse meg az [IGEN]-t t [IGEN]-t.
8 Érintse meg a
gombot, ha a
[Kész.] megjelenik.
Ha a formázás kész, elkezdheti a
felvételt DVD-RW/DVD+RW
lemezre.
xVIDEO mód
Lejátszhatja a felvételt a legtöbb DVD
eszközön, ha lezárta a lemezt.
• Formázás alatt ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet.
25
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo” behelyezése (folytatás)
Lemez eltávolítása
Végezze el a step 1 és 2 lépéseket a
lemeztartó tetejének kinyitásához, majd
vegye ki a lemezt.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, amíg az ACCESS lámpa világít
vagy villog, illetve a [LEMEZKEZELÉS]
vagy a [NYITÁST ELŐKÉSZÍT] látható az
LCD képernyőn.
• A lemez eltávolítása, a lemez állapotától,
illetve a felvett anyagtól függően eltarthat egy
ideig.
• Ha a lemez sérült, vagy ujjlenyomatokkal
szennyezett, stb., 10 percet is igénybe vehet a
lemez eltávolítása. Ebben az esetben a lemez
sérülhet.
• Miután a kamera felismerte a lemezt,
a lemezre vonatkozó információ, pl. a
használat kezdetének dátuma, illetve az
előzőleg felvett területekre vonatkozó
információ kb. 8 másodpercre megjelenik.
A lemez állapotától függően a korábban
felvett területekre vonatkozó információ
esetleg pontatlanul jelenhet meg.
• Ha törölni szeretné a korábban felvett
képeket a DVD-RW/DVD+RW lemezről,
hogy új képek felvételéhez újra használhassa,
ld.: „A lemezen lévő összes jelenet törlése
(Formázás)”, oldalon 60.
A „Memory Stick Duo ”
memóriakártya
behelyezése
Csak olyan „Memory Stick Duo” kártyát
használhat, melynek jelölése
vagy
(133. o.).
• A rögzíthető állóképek száma a választott
képminőségnek, ill. képméretnek függvényében változik. A részletekkel kapcsolatban
olvassa el az alábbi oldalt 72.
1 Emelje fel a keresőt.
2 Nyissa ki a Memory Stick Duo
fedelet.
Memory Stick
Duo fedél
3 Helyezze be a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a Memory Stick
Duo kártyanyílásba, a megfelelő
irányban, míg kattanást hall.
ACCESS lámpa
(„Memory Stick Duo”)
• Ha rossz állásban erőlteti be a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
a kártyanyílásba, akkor megsérülhet
a Memory Stick Duo kártyanyílás,
továbbá sérülhetnek a képadatok.
4 Csukja le a Memory Stick Duo
fedelet, és engedje vissza a
keresőt.
26
A „Memory Stick Duo” kivétele
Finoman nyomja meg a „Memory Stick
Duo” -t az step 1 és 2 lépés után.
Kezdeti lépések
• Amikor az ACCESS lámpa világít vagy villog,
a kamera adatokat olvas a memóriakártyáról,
illetve adatokat ír a memóriakártyára.
Ilyenkor ne kapcsolja ki a kamerát, ne vegye
ki a „Memory Stick Duo,” memóriakártyát, és
ne vegye le az akkumulátort. Ha nem elég
óvatos, előfordulhat, hogy megsérülnek
a képadatok.
• A „Memory Stick Duo” ne jöjjön elő és
menjen vissza, mialatt Ön beteszi a kamerába,
vagy kiveszi belőle.
27
8. lépés: Szélesség-magasság arány
kiválasztása (16:9 vagy 4:3) képfelvételhez
Ha 16:9 (szélesvásznú) módban készít
felvételt, széles látószögű, nagy
felbontású képekben gyönyörködhet.
16:9 (széles)*
4:3*
• Ha szélesvásznú tévén szándékozik lejátszani
a felvételt, akkor javasoljuk, hogy 16:9
(szélesvásznú) üzemmódban filmezzen.
POWER kapcsoló
WIDE SELECT
Videók
1 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl
* Ha a felvételt az LCD képernyőn nézi.
A keresőben a kép másképp jelenhet meg.
• Az alábbi esetekben nem módosíthatja a
szélesség-magasság arányt:
– DVD+RW lemez használatakor
– video felvételekor
– ha a [D.EFFEKTUS] beállítása [RÉGI
FILM] (74. o.)
• A látószögbeli különbségek a 16:9 (széles)
és 4:3 beállítás között a zoom-pozíciótól
függenek.
• Az alábbi esetekben rövidülhet a
rendelkezésre álló felvételi idő:
– Ha Ön váltogat 16:9 (széles) és 4:3
arány között, DVD-R/DVD-RW
lemezre történő felvételkor
(VIDEO módban)
– ha a [FELV.MÓD]-ot (76. o.)/ DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW
behelyezett lemeznél 4:3 beállított
arány esetén megváltoztatja.
irányába a
(Video) üzemmód
bekapcsolásához.
Képek lejátszása a kamera
TV-készülékhez való
csatlakoztatása után
Állítsa a [TV TÍPUSA] opciót a [16:9]
vagy [4:3] értékre TV-készülékének
megfelelően (16:9/4:3) (50. o.).
• Amikor 16:9-es (széles) képeket néz úgy, hogy
a [TV TÍPUSA] beállítás [4:3], a képek – a
tárgyaktól függően – durvák lehetnek.
2 A WIDE SELECT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a
képernyő kívánt szélességmagasság arányát.
28
Képek lejátszása DVD eszközön
vagy DVD felvevőn
Az ahogyan Ön a TV képernyőjén látja a
képeket, eltérő lehet, az Ön készülékétől
függően. A részleteket illetően olvassa el
az adott eszköz használati utasítását.
Állóképek
(Állókép) lámpa bekapcsolásához.
A kép méretaránya 4:3 értékre
változik.
2 Válassza ki a célhelyet az
Kezdeti lépések
1 Tolja el a POWER kapcsolót a
állóképek felvételéhez.
1 Érintse meg a
t
[FOTÓTÁROLÓ] opciót.
2 Válassza ki a felvételhez az
adathordozót, és érintse meg az
gombot.
• Az alapértelmezett beállítás:
[MEMORY STICK].
3 Nyomja meg a WIDE SELECT
opciót többször, és válassza ki a
kívánt beállítást.
• Az állókép mérete [
2,3M] (
), ha a
16:9 (széles)-re van állítva, és maximális
[3,0M], (
) ha a 4:3 érték került beállításra.
• A rögzíthető állóképek száma, a választott
képminőségnek, ill. képméretnek a
függvényében változik. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 71. o..
29
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
Az Easy Handycam üzemmód
használata
Az Easy Handycam üzemmód olyan funkció,
mely szinte minden beállítást automatikussá
tesz az EASY gomb egyetlen megnyomására. A
kamera automatikusan elvégzi a felvételhez
szükséges beállításokat, így nincs szükség
részletes beállításokra. Mivel csak az
alapfunkciók érhetők el így, és a képernyő
betűméret a könnyebb leolvasás érdekében
megnő, már első használatkor élvezhető a
könnyített működtetés.
EASY gomb
A kamera beállításai Easy Handycam üzemmódban
Érintse meg a [SETUP] opciót a rendelkezésre álló menüelemek megjelenítéséhez.
A beállítási részletekkel kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 62.
• Majdnem minden menüelem automatikusan rögzítésre kerül az Easy Handycam üzemmód
beállításába.
•
nem jelenik meg Easy Handycam üzemmódban
• Kézi fókusz, speciális effektusok hozzáadása, stb., vonja vissza az Easy Handycam üzemmódot.
Az Easy Handycam üzemmódban nem használható gombok
Az automatikus beállítás miatt az alábbi gombok és funkciók nem használhatók.
Érvénytelen művelet-beállításnál az [Easy Handycam üzemmódban nem használható]
kiírás jelenik meg.
• BACK LIGHT (43. o.)
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a DISP BATT/INFO (45. o.) gombot.
• Visszajátszás/Visszajátszott törlése(46. o.)
Az Easy Handycam üzemmód visszavonása
Nyomja meg az EASY gombot újra. A
eltűnik a képernyőről.
• Ha kikapcsolja a kamerát az Easy Handycam üzemmód visszavonás nélkül, a kamera
automatikusan Easy Handycam üzemmódban fog bekapcsolni, ha bekapcsolja.
Most próbáljon felvételt készíteni
oldal 32
Végezze el az 1 – 8 lépésekben leírt előkészületeket (16. o. - 28) használat előtt.
• Ha új DVD-RW-t helyez be, mely VIDEO móddal formázott.
• Ha DVD-RW lemezt használ, mely VR módban formázott, nem használhatja a szerkesztési funkciót
a kamerán (86. o.).
Ha nem kíván Easy Handycam üzemmódot használni, lépjen a 38 oldalra.
30
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
31
Felvétel könnyedén
Tolja a POWER
kapcsolót a nyíl
irányába, közben csak
akkor nyomja a zöld
gombot, amikor a
POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetben van.
Videók felvétele
Állókép nem rögzíthető
Videók
1 Tolja a POWER kapcsolót A a nyíl irányba a
(Video) üzemmód
bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a START/STOP B (vagy C) gombot.
• A gyári beállítás: [SP]. (76. o.).
[KÉSZ]
[FELV.]
A felvétel befejezéséhez nyomja meg újra a START/STOP gombot.
Következő képek felvétele
Hajtsa végre a step 2 lépést.
• Folytathatja a felvételt, ha nem zárta le a lemezt, (52. o.) és van még szabad hely a felvltelhez
a lemezen, amikor:
– Kikapcsolja a kamerát, majd újra bekapcsolja.
– Vegye ki a lemezt a kamerából, majd tegye vissza.
32
Az Easy Handycam üzemmód használata előtt
Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az Easy
Handycam üzemmód bekapcsolásához (30. o.).
[Easy Handycam funkció bekapcsolva] megjelenik, majd
jelenik meg az LCD képernyőn.
1 Tolja a POWER kapcsolót A a nyíl irányába a
(Állókép) üzemmód
bekapcsolásához.
2 Válassza ki a célhelyet az állóképek felvételéhez.
1 Érintse meg a [SETUP] t [FOTÓTÁROLÓ] gombot.
2 Válassza ki az állóképek számára az adathordozót, és érintse meg az
gombot.
Visszatér a felvétel-képernyő, jobb felső részén a kiválasztott adathordozóval.
1
2
Rögzíthető
állóképek és
adathordozók
száma
• Az alapértelmezett beállítás: [MEMORY STICK].
3 Nyomja meg enyhén a PHOTO D gombot a fókusz beállításához, majd A,
nyomja meg teljesen B.
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
álló képek
• A gyári beállítás: [JÓ MINŐSÉG] (71. o.).
Villogó bjelenik meg
Zárhang hallható. Amikor a
jel eltűnik, a kép felvétele kész.
33
Lejátszás könnyedén
Tolja a POWER kapcsolót
a nyíl irányába, közben csak
akkor nyomja a zöld
gombot, amikor a POWER
kapcsoló OFF (CHG)
helyzetben van.
1 Nyomja meg a
PLAY/EDIT A (vagy B) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD képernyőn.
Lemeztípus
DVD-RW
felvételformátum
Előző
6 kép
Következő
6 kép
A képpel együtt megjelenik
mindegyik utoljára
lejátszott/felvett fülön.
Visszatér
a felvétel-képernyőhöz
1
2
3
1
2
3
fül: Megjeleníti a videókat.
fül: Megjeleníti a lemezen lévő állóképeket.
fül: Megjeleníti a „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő állóképeket.
• A VISUAL INDEX képernyő megjelenítése igénybe vehet egy kis időt.
• Jelölje ki a
fület mindegyik videoklip első 5 másodpercének lejátszásához
a VISUAL INDEX képernyőn.
2 Kezdje meg a lejátszást.
Videók
Érintse meg a
fület, és azt a videót, melyet le akar játszani.
Váltogatás lejátszás vagy
szünet között, érintéssel
34
Jelenet kezdete/előző
jelenet
Következő jelenet
Stop (ugrás a
VISUAL INDEX
képernyőre)
Vissza/Előre
Felvételi
datum/idő
Az Easy Handycam üzemmód használata előtt
Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az
Easy Handycam üzemmód bekapcsolásához (30. o.).
[Easy Handycam funkció bekapcsolva] megjelenik, majd
jelenik meg az LCD képernyőn.
Álló képek
Lemez:
Érintse meg a
fület, és azt az állóképet, melyet vissza akar nézni.
Diabemutató
gomb(45. o.)
Adathordozó
típusa
Felvételi datum/idő
Lépjen a VISUAL
INDEX képernyőre
Előző/Következő
„Memory Stick Duo”:
Érintse meg a
fület, és azt az állóképet, melyet vissza akar nézni.
Diabemutató
gomb(45. o.)
Adathordozó típusa
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
• Amikor a kiválasztott video lejátszása a végéhez ér, a képernyő visszavált a VISUAL INDEX
képernyőre.
• Érintse meg a
/
gombot pause üzemmód közben, a videó lassú lejátszásához.
• Ha ijelölésű videót érint meg, onnan kezdve játszhatja vissza, ahol előzőleg abbahagyta.
• Érintse meg a [SETUP] t [HANGERŐ] gombot, majd állítsa be a
/
jelekkel.
Felvételi datum/idő
Lépjen a VISUAL
INDEX képernyőre
Előző/Következő
• Érintse meg a
-t állókép-sorozat lejátszásához (45. o.).
• Ha Easy Handycam üzemmódban játszik le, nem használhatja az alábbi funkciókat:
– Lejátszás zoomolása (44. o.)
– Az LCD képernyő háttérvilágításának kikapcsolása (21. o.)
35
Előkészítés DVD lejátszón történő
lejátszáshoz (Lezárás)
A lezárás alkalmassá teszi a DVD lemezt arra, hogy DVD eszközökön és számítógépek
DVD meghajtójáról lejátszható legyen.
Az Easy Handycam üzemódnál a DVD Handycam automatikusan beállítja az alábbi
opciókat. Ezért nagyon könnyű e lemez lezárása.
– DVD menü létrehozása képek miniatűrként való megjelenítéséhez DVD lejátszón, stb.
– Diafilm létrehozása állóképek lejátszásához DVD lejátszón. stb.
DVD menü, Diafilm
Szójegyzék (143. o., 143)
• A DVD-R nem írható felül, ha lezárta, még akkor sem, ha van szabad hely a
felvételhez.
• Ha lezárja a DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezt, nem vehet fel
további anyagot a lemezre Easy Handycam üzemmód alatt. Vonja vissza az
Easy Handycam üzemmódot, majd hajtsa végre a oldal 59 lépést.
Lemez lezárásának előkészítése
1 Helyezze el stabil pozícióban a kamerát. Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC IN aljzatba.
DC IN aljzat
POWER
kapcsoló
Hálózati tápegység
Fali
csatlakozóaljzatba
• Áramforrásként használja a hálózati tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés közben.
2 Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az
Easy Handycam (30. o.) üzemmód bekapcsolásához.
[Easy Handycam funkció bekapcsolva], majd
jelenik meg a képernyőn.
3 Helyezze be azt a lemezt, amit le szeretne zárni.
36
Lemez lezárása
Érintse meg az LCD képenyőt az alábbi lépésekben.
2
3
4
5
6
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy rázkódásnak, és működtetés közben ne vegye ki
a hálózati tápegységet.
• Minél kevesebb felvételt tartalmaz a lemez, annál hosszabb ideig tart a lezárás.
Kész a lemez
Vegye ki a lezárt lemezt a kamerából.
Élvezze képeit DVD eszközön, vagy DVD meghajtóról, stb.
Lásd még a csatlakoztatni kívánt DVD készülékkel, stb. szállított használati útmutatót.
Összes jelenet törlése lejátsáz után (Formázás)
DVD
+RW
Ha a lemezt formázza, a lemez helyreállítja a használt kapacitást, és újra használható
felvételhez.
Ha újra használni szeretné a DVD-RW felvételhez VR módban, formázza a lemezt az
Easy Handycam üzemmód visszavonásához (60. o.).
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
1
• A törölt jelenet többé nem állítható vissza.
Érintse meg az LCD képenyőt az alábbi lépésekben.
1 [BEÁLLÍTÁS]
2 [ FORMÁZÁS]
3 [IGEN]
4 [IGEN]
5
37
Felvétel/Lejátszás
Felvétel
Lencsevédő
PHOTO
POWER
kapcsoló
A POWER kapcsoló
beállításainak
megfelelően nyílik.
START/STOP A
START/STOP B
Videók
1 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl
Tolja a POWER kapcsolót
a nyíl irányába, közben
csak akkor nyomja a zöld
gombot, amikor a
POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetben van.
irányába a
(Video) üzemmód
bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a START/STOP A (vagy B) gombot.
[KÉSZ]
[FELVÉTEL]
A felvétel befejezéséhez nyomja meg újra a START/STOP gombot.
38
Álló képek
1 Tolja el a POWER kapcsolót a
(Állókép) lámpa bekapcsolásához.
2 Válassza ki a célhelyet az állóképek felvételéhez.
1 Érintse meg a
t [FOTÓTÁROLÓ] opciót.
2 Válassza ki az állóképek számára az adathordozót, és érintse meg az
gombot.
Visszatér a felvétel-képernyő, jobb felső részén a kiválasztott adathordozóval.
1
2
Rögzíthető állóképek és
adathordozók száma
Felvétel/Lejátszás
• Az alapértelmezett beállítás: [MEMORY STICK].
• Válassza ki a [FOTÓTÁROLÓ] lehetőséget a [SETUP] alatt, ha nem találja a
(62. o.) helyen.
3 Nyomja meg finoman a PHOTO gombot A a fókusz beállításához, majd
teljesen nyomja meg B.
Villogó bjelenik meg
Zárhang hallható. Amikor a
jel eltűnik, a kép felvétele kész.
Utolsó felvétel ellenőrzése vagy
törlése (Visszajátszás/
Visszajátszott törlése)
Lásd oldal 46.
• Ha az ACCESS lámpa a felvétel befejezése után
világít, ez azt jelenti, hogy még tart az adatok
lemezre, illetve „Memory Stick Duo”
memóriakártyára való írása. Ne tegye ki a
kamerát ütésnek vagy rázkódásnak, és
működtetés közben ne vegye ki a hálózati
tápegységet.
39
Lejátszás
Zoom gomb
POWER
kapcsoló
Lencsevédő
A
PLAY/EDITnek megfelelően
zár be.
PLAY/EDIT B
PLAY/EDIT A
1 Tolja el a POWER kapcsolót a kamera bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a
PLAY/EDIT A (vagy B) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD képernyőn.
Lemeztípus
DVD-RW
felvételformátum
Előző
6 kép
Következő
6 kép
Visszatér
a felvétel-képernyőhöz
1
2
3
A képpel együtt megjelenik
mindegyik utoljára
lejátszott/felvett fülön.
1
2
3
fül: Megjeleníti a videókat.
fül: Megjeleníti a lemezen lévő állóképeket.
fül: Megjeleníti a „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő állóképeket.
• A VISUAL INDEX képernyő megjelenítése igénybe vehet egy kis időt.
Hasznos funkciók a VISUAL INDEX képernyőn
• A zoom gombjának mozgatása módosítja a VISUAL INDEX képernyő kijelzését, 6 helyett 12,
vagy még több kép megjeleníthető egyszerre. Érintse meg a [
MEGJELENÍT] opciót a
SZOK.BEÁLL.-ban, így beállíthatja a VISUAL INDEX képernyőn (78. o.) megjelenő
miniatűrök számát.
• Válassza a
lehetőséget mindegyik videoklip első 5 másodpercének egymás után történő
lejátszásához aVISUAL INDEX képernyőn, ily módon ellenőrizheti a videót. Állítsa a
[
VIDEOJÁTSZ] lehetőséget [KI] helyzetbe a
SZOK.BEÁLL.-ban, ha nem akarja
a videót lejátszani, azért, hogy az akkumulátor később merüljön le (78. o.).
40
3 Kezdje meg a lejátszást.
Videók
Állóképek
Érintse meg a
fület, és azt a
videót, melyet le akar játszani.
Váltogatás
Jelenet
lejátszás vagy
kezdete/
Szünet között,
előző jelenet érintéssel
Lemez:
Érintse meg a
fület, és azt az
állóképet, melyet vissza akar nézni.
Következő
jelenet
Stop (ugrás a
VISUAL INDEX
képernyőre)
Vissza/
Előre
• Amikor a kiválasztott video lejátszása a
végéhez ér, a képernyő visszavált a
VISUAL INDEX képernyőre.
• Érintse meg a
/
gombot pause
üzemmód közben, a video lassú
lejátszásához.
• Egyszeri érintésre a vissza/előrecsévélés
kb. 5-ször olyan gyors, kétszeri érintés
hatására kb. 10-szeres * sebességű.
* Kb. 8-szor olyan gyors DVD+RW lemez
használatával
• Ha ijelölésű videót érint meg, onnan
kezdve játszhatja vissza, ahol előzőleg
abbahagyta.
Lépjen a
Előző/Következő
VISUAL INDEX
képernyőre
„Memory Stick Duo”:
Érintse meg a
fület, és azt az
állóképet, melyet vissza akar nézni.
Felvétel/Lejátszás
Diabemutató
gomb
(44. o.)
Diabemutató
gomb
(44. o.)
Előző/Következő
Lépjen a
VISUAL INDEX
képernyőre
A hangerő beállítása
Érintse meg a
t [HANGERŐ]
gombot, majd állítsa be a
/
jelekkel.
Lemez lejátszása más DVD
eszközökön
Lásd oldal 52.
• Ha nem találja a [HANGERŐ ] opciót a
alatt, érintse meg a [SETUP]
(62. o.)gombot.
41
Felvételhez/lejátszáshoz, stb.
használható funkciók
• Ne vegye le hirtelen az ujját a motoros zoom
gombról 2. Ha leveszi, a gomb mozdításának
hangja is felvételre kerül.
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom
gombokkal 6 nem befolyásolható a
zoomolás sebessége.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól
azért, hogy a kép éles legyen.
• A 10-szeresnél nagyobb zoomolás a
[DIGIT. ZOOM] (70. o.) funkcióval érhető el.
A hang valósághűbb rögzítése
(5.1ch surround hangfelvétel)
.............................................. 34
A kamera Dolby Digital 5.1 Creator ral
van ellátva 5.1-ch surround
hangfelvételhez. Ha az 5.1ch surround
hangot támogató eszközön játssza le a
lemezt, valósághű hanghatásban lehet
része.
•
Felvétel
Zoom használata ................ 26
Ha a motoros zoom gombját 2 kicsit
mozdítja, a zoomolás lassul. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
Széles látószög:
(Széles)
Szűk látószög:
(Telefotó)
látható a képernyőn 5.1ch felvétel/
lejátszás alatt. Az 5ch hang 2 csatornásra
konvertálva hallható kameráról történő
lejátszáskor.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1ch surround
hang
Szójegyzék (143. o.)
A beépített 4ch mikrofon 4, vagy
a surround mikrofon által felvett hang
5.1ch surround hangra konvertálódik és
kerül felvételre.
Felvétel vezeték nélküli mikrofonnal
Használhat (külön megvásárolható)* vezeték
nélküli mikrofont távoli hang vezeték nélküli
felvételéhez.
A felvett hang az 5.1ch surround hang elülső
külső részére kerül, a belső mikrofon által
felvett hanggal keverve, és felvételre kerül. Ha
az 5.1-ch surround hangot támogató eszközön
játssza le a lemezt, valósághű hanghatásban
lehet része. Csatlakoztassa a vezeték nélküli
mikrofont az Active Interface Shoe 3 -hoz
(98. o.). A részletekről olvassa el a vezeték
nélküli mikrofon használati utasításait is.
* A választható vezeték nélküli mikrofon
nem vásárolható meg minden országban.
42
Vaku használata ...................... 8
Nyomja meg a
(vaku) 8 opciót
többször, és válassza ki a kívánt beállítást.
• A beépített vaku használatánál a tárgytól való
javasolt távolság: 0,3 - 2,5 m.
• Használat előtt távolítsa el a port a vaku
lámpájáról. A vaku hatását gátolja, ha a
lámpán elszíneződés vagy por van.
• A vaku töltésjelzője villog a vaku töltésekor,
és tovább világít, amikor a töltés befejeződött.
• Ha világos helyeken használja a vakut (pl.
ellenfényben lévő tárgyaknál), előfordulhat,
hogy a vakunak nem lesz hatása.
• A vaku nem működik (külön
megvásárolható) konverziós lencse vagy
(külön megvásárolható) szűrő
csatlakoztatása esetén.
• Módosíthatja a vaku fényét a [VAKUFÉNY]
beállításával, illetve kiküszöbölheti a vörös
szem-hatást a [PIROS SZEM] (69. o.)
beállításával.
Ellenfényben lévő tárgyak
expozíciójának beállítása
(BACK LIGHT) .......................... 9
Ellenfénynél a tárgyak expozíciójának
beállításához nyomja meg a BACK
LIGHT 9 gombot, hogy megjelenjen a
.jelzés. Az ellenfényt kompenzáló
funkció kikapcsolásához ismét nyomja
meg a BACK LIGHT gombot.
Fókuszálás a nem középpontban
lévő tárgyra.............................. 7
Lásd a [FIX FÓKUSZ] funkciót oldal 68.
Az expozíció rögzítése a
kiválasztott tárgyhoz ............. 7
Felvétel/Lejátszás
Nincs jelzés: Automatikusan
villan, ha nincs elég
környezeti fény.
r
(Nem automatikus vaku):
Vakuhasználat mindig,
a környezeti fénytől
függetlenül.
r
(Nincs vaku): Felvétel vaku nélkül.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ]68. o.).
• Világos környezetben ne használja ezeket a
funkciókat. Ha nem így tesz, a kamera nem
megfelelően fog működni.
Lásd a [FÉNYMÉRŐ] funkciót oldal 66.
Felvétel sötét helyen
(NightShot) ............................... 1
Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót 1
ON helyzetbe, (
így a
[”NIGHTSHOT”] megjelenik.)
• Élesebb fényű felvételhez használja a Super
NightShot funkciót (69. o.). Élesebb fényű
felvételhez tompa fényben használja a Color
Slow Shutter funkciót (69. o.).
• A NightShot és a Super NightShot funkciók
infravörös fényt használnak. Ezért ujjával
vagy más tárggyal ne takarja le az 5
infravörös érzékelőt.
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
43
Felvételhez/lejátszáshoz, stb. használható funkciók (folytatás)
Speciális effektusok
hozzáadása .............................. 7
Ld.:
KÉPALK. ,oldal 73.
Állvány használata ................... qj
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz qj(az állvány külön
megvásárolható: a csavar legfeljebb 5,5
mm hosszú lehet).
Vállszíj csatlakoztatása ........... qh
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
vállszíjat a kamerához a számára
felszerelt kapocsba.
Lejátszás
Lejátszási zoom
használata ........................... 26
A képet eredeti méretének 1,1–5-szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás mértéke a motoros zoom
gombbal állítható 2, vagy a zoom
gombokkal 6 az LCD képernyő
keretén.
1 Játssza le a felnagyítandó képet.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban............................ qd
Nyissa ki az LCD képernyőt qd 90 fokban
a kamerától (1), majd fordítsa el 180
fokkal a lencse felé (2).
2 A T (Telefotó) segítségével nagyítsa
fel a képet.
Az LCD képernyőn megjelenik egy
keret.
3 Érintse meg azt a részletet, amit az
LCD képernyő közepén meg akar
jeleníteni.
4 A W (széles látószög) /T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[VÉG] elemet.
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom
gombokkal 6 nem befolyásolható a
zoomolás sebessége.
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
44
Állókép-sorozat lejátszása
(Diabemutató) ......................... 7
Touch Érintse meg a
jelzést az
állókép-lejátszó képernyőn.
A diabemutató a kiválasztott képpel
kezdődik.
Érintse meg a
jelzést a diabemutató
leállításához. Az újraindításhoz ismét
érintse meg a
jelzést.
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése............................... qf
Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe, majd nyomja meg a DISP/
BATT INFO qfgombot. A gomb
egyszeri megnyomására a BATTERY
INFO kb. 7 másodpercre megjelenik a
képernyőn. Nyomja meg a gombot, amíg
a BATTERY INFO látható a képernyőn,
így a jelzést max. 20 másodpercre
meghosszabbíthatja.
További alkatrésznevek és
funkciók
4 Beépített 4ch mikrofon
Ha (külön megvásárolható) külső
mikrofont csatlakoztat, az felülírja a belső
mikrofont (98. o.).
0 Infravörös érzékelő
A kamera működtetéséhez a távirányítót
(49. o.) fordítsa a kamera infravörös
érzékelője felé.
qa Felvétel lámpa
Felvételkor a felvételjelző pirosan világít
(79. o.).
A lámpa villog, ha az akkumulátor közel áll
a lemerüléshez.
qs Hangszóró
Felvétel/Lejátszás
• Ha megérinti a
jelzést, folyamatos
diabemutatót játszhat le. A gyári beállítás
[BE] (folyamatos lejátszás).
• Diabemutató alatt a lejátszás zoom nem
használható.
idő alaphelyzetbe állításához.
(Az Egyéni menüben testre szabott
elemek nem állítódnak vissza.)
Lejátszáskor a hangok a hangszóróból
jönnek.
• A hangerő beállítására vonatkozóan
ld.:oldal 41.
A még
felhasználható
akkumulátorenergia
(hozzávetőleg)
Felvételi
kapacitás
(hozzávetőleg)
A műveleteket megerősítő
hangjelzés kikapcsolása ........ 7
Ld.: [HANGJELZÉS] oldal 79.
Beállítások alaphelyzetbe
állítása (RESET) ....................... qg
Nyomja meg a RESET qg gombot
valamennyi beállítás, pl. dátum,
45
Utolsó felvétel ellenőrzése / törlése
(Visszajátszás/Visszajátszott törlése)
Ellenőrizheti, vagy törölheti az utoljára
rögzített jelenetet.
Nem törölhet, ha:
– eltávolította a lemezt,
– új mozgó- vagy állóképeket vett fel.
Az utolsó jelenet
ellenőrzése (Visszajátszás)
1 Tolja el a POWER kapcsolót a
(Videó) vagy
(Állókép) üzemmód
bekapcsolásához, majd érintse meg
a
.gombot.
A legutolsó jelenet lejátszása
megkezdődik.
Az utolsó jelenet törlése
(Visszajátszott törlése)
DVD
+RW
Ha a megnézett jelenetre nincs szüksége,
azonnal törölheti.
Ugyanezzel az eljárással törölheti a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
felvett állóképeket, míg ki nem kapcsolja
a kamerát, és be nem fejezi a felvételt.
A DVD-R lemezre felvett adatok nem
törölhetők.
1 Nyomja meg az
gombot
visszajátszás alatt.
Videó
Érintse meg az alábbi
funkciógombok megjelenítéséhez.
: Visszatérés a videónézés
elejéhez.
/
Visszatérés felvételhez
-t.
• A kameraadatok (felvétel ideje, feltételek,
stb.) nem jelennek meg.
• Állóképek folyamatos visszajátszásakor
(71. o.) előre/hátra mozgathatja a képeket a
/
gombokkal.
46
• A törölt jelenet többé nem állítható vissza.
: A hangerő beállítása
Állókép
Érintse meg a
2 Érintse meg az [IGEN] gombot.
• Csak az utolsó rögzített jelenetet törölheti. Ha
a
jel kiszürkítve látható, az alábbi okok
miatt nem törölheti a jelenetet:
– Az utoljára felvett jelenetet már törlésre
került.
– Az éppen lejátszott jelenet után még készült
videó vagy állókép.
• A folyamatosan felvett állóképek törlésekor
(71. o.) az összes kép egyszerre törlésre kerül.
Törölhet meghatározott állóképeket, amikor
felvételt készít DVD-RW (VR mód) és
„Memory Stick Duo” (85. o., 86) lemezre.
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések
( ) referenciaoldal.
A felvétel alatt látható jelzések nem kerülnek rögzítésre.
Videofelvétel
Állóképek felvétele
q; PLAY/EDIT gomb
2 Felvétel módja (HQ / SP / LP) (76)
qs Minőség ([FINE] / [STD]) (71)
3 A felvétel állapota ([KÉSZ] vagy
[FELV.]
qd A felvehető állóképek / használható
adathordozók száma
4 Számláló (óra:perc:másodperc)
qf Felvétel mappa (csak „Memory Stick
Duo”-nál)*
5 Lemeztípus (12)
6 Felvételformátum DVD-RW (12) esetén
7 A még felhasználható felvételi idő
(hozzávetőleg) (78)
qa Képméret (71)
* Ahogyan a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvett állóképek száma nő,
úgy kerülnek létrehozásra új mappák a
tárolásukra.
Felvétel/Lejátszás
1 A még felhasználható akkumulátorenergia (hozzávetőleg)(45)
8 Visszajátszás gomb (46)
9 Egyéni menü gomb (62)
Videók megtekintése
qg Lejátszás mód
qh Előző/Következő gomb (34, 41)
qj Jelenet száma
qk Videó-működtetési gombok (34, 41)
Állóképek megtekintése
ql Lejátszott állóképek száma /Felvett
képek száma összesen
w; Lejátszás mappa
(csak „Memory Stick Duo”esetén)
wa Adatfájl neve
ws VISUAL INDEX gomb (35, 41)
wd Diabemutató gomb (44)
wf Előző/Következő gomb (35, 41)
47
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések (folytatás)
( ) referenciaoldal.
Az LCD képernyő és a
kereső jelzései
Középen
Jelzés
Jelentése
E
NightShot (43)
Super NightShot (69)
Color Slow Shutter (69)
PictBridge kapcsolódás (96)
Figyelmeztetés (124)
Amikor a beállítás elemei módosíthatók,
illetve felvételkor és lejátszáskor, az
alábbi jelzések láthatók:
Bal oldalon
felül
Középen
felül
Jobb
oldalon felül
Alul
Alul
Középen
Jelzés
Jelentése
9
Képeffektus (74)
Digitális effektus (73)
Kézi fókuszbeállítás (68)
AE PROGRAM (66)
Bal oldalon felül
Jelzés
Jelentése
5.1-ch surround felvétel/
lejátszás(42)
Önkioldóval készített
felvétel (70)
Folyamatos
fényképfelvétel /
Sorozatfelvétel (71)
Vaku (69)
MIKR.JELSZ. alacsony
(76)
LCD ki (73)
Középen felül
Jelzés
Jelentése
Diabemutató ismétlése
(45)
Jobb oldalon felül
Jelzés
Jelentése
Úsztatás (73)
LCD háttérvilágítás ki (21)
48
.
n
Háttérvilágítás (43)
Fehéregyensúly (67)
SZÉLESVÁSZNÚ (28)
SteadyShot ki (70)
Rugalmas fénymérő (66)/
Expozíció (67)
ADATKÓD felvételkor
A felvétel dátuma és időpontja
automatikusan rögzítésre kerül a lemezre
és a „Memory Stick Duo.”
memóriakártyára. Felvételkor ezek nem
láthatók. [ADATKÓD]-ként
ugyanakkor ellenőrizhetők lejátszáskor
(77. o.).
A felvétel dátumát és időpontját
megtekintheti DVD eszközön, stb.
(56. o., [DÁTUMFELIRAT],79. o.).
Távirányító
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a védőfóliát.
Védőfólia
1 DATA CODE (77. o.)
Megjeleníti a felvett képek dátumát és
időpontját (77. o.), ha lejátszáskor
megnyomja.
2 PHOTO (33. o., 38)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
3 SCAN/SLOW (34. o., 41)
4 . > (Előző/Következő)
(34. o., 35, 41)
5 PLAY (34. o., 41)
7 DISPLAY (22. o.)
8 Jeladó
9 START/STOP (32. o., 38)
q; Motoros zoom (42. o., 44)
qa PAUSE (34. o., 41)
Felvétel/Lejátszás
6 STOP (34. o., 41)
qs VISUAL INDEX (34. o., 41)
Megjeleníti a VISUAL INDEX képernyőt,
ha megnyomja lejátszáskor.
qd b / B / v / V / ENTER
Ha bármelyik gombot megnyomja, az LCD
képernyőn megjelenik a narancssárga
keret. Válassza ki a kívánt gombot vagy
elemet ab / B / v / Vsegítségével, majd
nyomja meg az ENTER gombot a
belépéshez.
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(45. o.).
• Ha bizonyos ideig nem küld parancsot a
távirányítóról, akkor a narancssárga keret
eltűnik. Ha megnyomja újra a b / B / v / V
gombok bármelyikét, vagy az ENTER
gombot, a keret megjelenik ugyanott, ahol
legutóbb volt.
• Az akkumulátor cseréjéhez ld.: oldal 139.
49
Kép lejátszása TV-készüléken
Csatlakoztassa a kamerát a TV vagy videomagnó bemenetébe A/V átjátszókábellel 1
vagy A/V átjátszókábellel az S VIDEO 2 aljzathoz. Csatlakoztassa a kamerát a fali
aljzatba a mellékelt hálózati tápegység segítségével ehhez a művelethez (17. o.). Lásd még
a csatlakoztatni kívánt készülékekkel szállított használati útmutatókat.
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
A/V dugasz
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Videomagnók és
TV-készülékek
: Jelfolyam
1 A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S-VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S-VIDEO dugóját (S-VIDEO csatorna)
S-VIDEO kábellel (külön
megvásárolható). A sárga dugó
csatlakoztatása nem szükséges. S-VIDEO
csatlakozás nem fog hangot kiadni.
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
A kamerát a videomagnó LINE IN
bemenetéhez csatlakoztassa. Állítsa be a
bemenet-választót a videomagnón LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, stb.) állásba, ha a
videomagnónak van bemenetkiválasztója.
50
Szélesség-magasság arány
beállítása a csatlakoztatott
TV-készüléknek megfelelően
(16:9/4:3)
A megtekintéshez használt TV-képernyő
szélesség-magasság arányának
megfelelően állítsa be az értéket.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SETUP] t
SZOK.BEÁLL. t [TV
TÍPUSA] t [16:9] vagy [4:3] t
gombot.
• Amikor a [TV TÍPUSA] beállítás [4:3], a
képminőség rosszabb lehet. Amikor a felvett
kép ’szélesség-magasság aránya átvált 16:9
(széles) és 4:3 között, előfordulhat, hogy a kép
vibrálni kezd.
• Ha 16:9 (széles) szélesség-magasság aránynál
felvett képet játszik le 4:3 arányú TV –
készüléken (mely nem kompatibilis a 16:9
(széles) jellel, állítsa a [TV TÍPUSA] beállítást
[4:3] értékre.
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a TV vagy a videomagnó
video-bemenetéhez, a fehér (bal
csatorna) vagy a piros (jobb csatorna)
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy a
videomagnó audio-bementéhez.
Felvétel/Lejátszás
Ha a TV mono hangrendszerű
(ha a TV-készüléken csak egyetlen audio-bemenet található)
• Ha a [MEGJEL. HELYE] opciót [VID-KI/
TÁBLA] opcióra állítja, a számlálót a tévé
képernyőjén is megjelenítheti (79. o.).
Ha a TV-készülék/videomagnó
21-pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Lejátszási kép megtekintéséhez
használjon (külön megvásárolható)
21-pólusú aljzatot.
TV/
VIDEOMAGNÓ
51
Lejátszás DVD eszközökön
A lemez alkalmassá tétele DVD
eszközökön vagy DVD meghajtóról való
lejátszásra (Lezárás)
A lezárás alkalmassá teszi a DVD lemezt arra, hogy DVD eszközökön és számítógépek
DVD meghajtójáról lejátszható legyen.
• Nem garantált a lejátszás kompatibilitása más DVD eszközökkel.
Lezárás előtt az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
– Válassza ki a DVD menütípust a lemez tartalmának megtekintéséhez (ld.: 55 oldal)*
– Diafilm létrehozása állóképek megtekintéséhez (ld.: 55 oldal)*
– Lemezfeliratok módosítása (ld.: 55 oldal)
A DVD típusa határozza meg a lezárás jellemzőit.
Lezárást igénylő lemezek...
DVD
Lezárást nem igénylő lemezek... +RW
A lemeztípust
DVD
+RW
az alábbi esetekben le kell zárni:
1 DVD menük vagy diafilm létrehozásához
2 Számítógép DVD meghajtójáról történő lejátszás lehetővé tételére.
3 Amikor csak kevés anyag került felvételre
Legfeljebb 5 perc HQ módban, legfeljebb 8 perc SP módban, és legfeljebb 15 perc
LP módban.
Műveletsor
Ha először játszik le egy lemezt DVD eszközön (54. o.)
Lejátszás más
DVD eszközön
Az 1, 2 vagy
3esetben:
52
Végezze el a kívánt
beállításokat.
BDVD menü*
BDiafilm*
BLemezfelirat
Felvételek hozzáadása lezárt lemezhez (59. o.)
Nem adhatók hozzá
felvételek.
Új felvétel
készítése
Lemez feloldása.
A felvételek a szokásos módon hozzáadhatók.
Ha létrehozásra került DVD menü vagy
diafilm, megerősítő képernyő kéri Öntől,
hogy erősítse meg: felvételt akar hozzáadni.
Lejátszás más
DVD eszközön
Csak az 1esetben
* Nem lehetséges
Lejátszás DVD eszközökön
Lemez lejátszása DVD eszközön felvétel hozzáadása után (54. o.)
Végezze el a kívánt
beállításokat.
BDVD menü*
BDiafilm*
BLemezfelirat
(55. o.) esetén.
53
A lemez alkalmassá tétele DVD eszközökön vagy DVD
meghajtóról való lejátszásra (Lezárás) (folytatás)
használatával szeretné lezárni a
lemezt:
Lemez lezárása
• A lezárás egy perctől néhány órát vehet
igénybe. Minél kevesebb felvételt
tartalmaz a lemez, annál hosszabb ideig
tart a lezárás.
• Áramforrásként használja a hálózati
tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés
közben.
• Ha duplaoldalú lemezt zár le, mindkét oldalon
el kell végezni a lezárást.
1 Helyezze el stabil pozícióban a
kamerát. Csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a kamerán
lévő DC IN aljzatba.
2 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsoló eltolásával.
3 Helyezze be azt a lemezt, amit le
szeretne zárni.
4 Érintse meg a
– DVD menü: 1.fajta
– Diafilm: Diafilm létrehozása
– Lemezfelirat: A lemez első
használatának dátuma
DVD menü, Diafilm, Lemezfelirat
Szójegyzék (143. o., 143)
5 Érintse meg az
t [IGEN] t
[IGEN] gombot.
A lezárás elkezdődik.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és működtetés közben ne
vegye ki a hálózati tápegységet. Ha el kell
távolítania a hálózati tápegységet, a
kamera legyen kikapcsolva, a tápegységet
pedig akkor vegye ki, ha a CHG (töltés)
lámpa már nem világít. A lezárás akkor
kezdődik, amikor Ön újra csatlakoztatja
a hálózati tápegységet, és bekapcsolja a
kamerát. Nem veheti ki a lemezt, mielőtt
a lezárás művelete kész.
6 Érintse meg az
gombot,
amikor a [Kész.] megjelenik.
t [LEZÁRÁS]
gombot.
A [SET] megérintésével az alábbi
műveleteket hajthatja végre:
– DVD menüfajta kiválasztása (55 oldal)
– Diafilm-beállítás módosítása (55 oldal)
– A lemezfelirat módosításához ld.:
(55 oldal)
Menjen azstep 5 lépésre, ha az alábbi
alapértelmezett beállítások
54
• Ha DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/
DVD+RW használatakor a
Z jelzés villog
lezárás befejezése után a kamera felvételi
készenléti képernyőjén. Vegye ki a lezárt
lemezt a kamerából.
• Ha elvégezte a beállítást, mellyel a DVD
menü létrehozható DVD-R/DVD-RW
(VIDEO mód)/DVD+RW, zárja le a lemezt,
a DVD menü a lemez lezárásakor néhány
másodpercre megjelenik.
• Nem nézhet meg diafilmet DVD-R/DVDRW (VIDEO mód), lemezzel a kamerában.
• A lemez lezárása után a lemez jelzése és a
felvétel formátuma az alábbi módon
megjelenítésre kerül:
Lemezfelirat módosítása
DVD-R
1 Érintse meg a [LEMEZFELIR.]
elemet.
DVD-RW (VIDEO mód)
2 Törölje a felesleges karaktereket a
[T] gomb megérintésével.
A sárga kurzor mozog, a karakterek
pedig hátulról törlésre kerülnek.
DVD-RW (VR mód)
DVD+RW
DVD menüfajtakiválasztása
3 Válassza ki a karaktertípust, majd
érintse meg a kívánt karaktert.
1 Érintse meg a [DVD-MENÜ] opciót.
Karakter törlése: Érintse meg a [T]
gombot.
Szóköz beszúrása: Érintse meg a [t]
gombot.
4 Érintse meg a [t] gombot a karakter
regisztrálásakor, így a következő
beviteli pontra léphet.
Válassza ki a [NINCSMENÜ]
lehetőséget, ha nem hoz létre DVD
menüt.
3 Érintse meg a [VÉG]
t gombot.
• Legfeljebb 20 karakter regisztrálható.
5 Ha végzett a karakterbevitellel,
érintse meg a
gombot.
A lemezfelirat az Ön által megadottra
módosul.
Diafilm-beállítás módosítása
6 Érintse meg a [VÉG] gombot.
1 Érintse meg a [DIAFILM] gombot.
• Legfeljebb 20 karakter hosszú feliratot adhat
meg.
• Ha más eszköz által beállított lemezfeliratot
módosít, a 21. és az azt követő karakterek
törlődnek.
2 Érintse meg az [IGEN] gombot.
Válassza ki a [NEM] lehetőséget, ha
nem hoz létre Diafilmet.
3 Érintse meg a [VÉG]
Lejátszás DVD eszközökön
2 Válassza ki a kívánt fajtát
a 4 mintatípus közül a
/
gombokkal.
t gombot.
• A lezárás hosszabb ideig tarthat, ha Diafilmet
hoz létre, mivel minél több állókép került
felvételre a lemezre, annál tovább tart a
diafilm létrehozása.
• Megnézheti az állóképeket JPEG formátumban számítógép DVD meghajtójáról
anélkül, hogy Diafilmet (57. o.) hozna létre.
• Ebben a lépésben nem hozhat létre diafilmet
DVD-RW -n (VR mód). Testreszabhatja a
SZERKESZTÉS képernyőn (89. o.).
55
Lemez lejátszása DVD eszközökkel, stb.
A kamerán felvett, lezárt lemez
lejátszható DVD eszközön, stb. (52. o.).
DVD+RW lemezek lezárás nélkül
lejátszhatók.
• Ne használja a 8cm-es CD adaptert
8cm-es DVD lemezzel, mert ez hibás
működést okozhat.
• A függőlegesen elhelyezett DVD eszköz
olyan helyzetben legyen, hogy a lemezt
vízszintesen lehessen betenni.
1 Helyezzen be lemezt a DVD
eszközbe.
2 Játssza le a lemezt.
A lejátszás folyamata, a DVD
eszköztől függően, más és más lehet.
A részleteket illetően olvassa el az
adott DVD eszköz használati
utasítását.
Ha DVD menüt hozott létre
DVD
+RW
Kiválaszthatja a kívánt jelenetet a
menüben.
A diafilm a menüben szereplő összes
videó után kerül felsorolásra.
Diafilm
• Ha a lemez nem játszható le, a jelenetek közt
egy pillanatra lefagy, esetleg bizonyos
funkciók kikapcsolnak egyes DVD
eszközökön.
• Az állóképek diafilmként, 3 másodperces
váltással kerülnek lejátszásra.
56
• Azok a DVD eszközök, melyek a feliratokat
támogatják, megjelenítik a felvétel dátumát
és időontját, ahol normál esetben a feliratok
megjelennek.(79. o.). Olvassa el a DVD
eszköz használati utasítását is.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantált a lejátszási kompatibilitás
DVD eszközökkel. Olvassa el a DVD eszköz
használati útmutatóját, vagy kérjen tanácsot
a márkakereskedőtől.
Lemez lejátszása DVD meghajtóval
ellátott számítógépen
• Ne használja a 8cm-es CD adaptert 8cmes DVD lemezzel, mert ez hibás működést
okozhat.
• Még abban az esetben is, ha DVD+RW
lemezt használ, le kell zárnia a lemezt
(52. o.). Ha ezt nem teszi, az hibás
működést okozhat.
Videók lejátszása
Állóképek lejátszása
A lemezen lévő állóképek JPEG
formátumban kerülnek megjelenítésre.
Vegye figyelembe, hogy ezen művelet
során előfordulhat az eredeti adatok
véletlenszerű törlése vagy módosítása,
mivel a lemezen lévő eredeti adatokat
használja.
Olyan DVD meghajtóra van szükség,
mely támogatja a 8cm-es lemezeket, és
DVD lejátszó alkalmazásnak
rendelkezésre kell állnia a számítógépen.
1 Helyezze be a lezárt lemezt a
1 Helyezzen be lezárt lemezt a
2 Kattintson a [Start] t
2 Játssza le a lemezt DVD lejátszó
alkalmazás használatával.
• Egyes számítógépeken nem játszható le a
lemez. A részletekről olvassa el a számítógép
használati utasításait is.
• Nem játszhat le és szerkeszthet olyan
videókat, amelyeket lemezről a számítógép
merevlemezére másolt. További részletek
videók importálásáról: olvassa el az „Első
lépések” útmutatót a mellékelt CD-ROM -on
(DCR-DVD405E/DVD805E típusokhoz).
[My Computer] gombokra.
Vagy: kattintson duplán az asztalon
a [My Computer] ikonra.
3 Jobb egérgombbal kattintson
a DVD meghajtóra, ahová már
behelyezte a lemezt, majd
kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán a [DCIM] t
Lejátszás DVD eszközökön
számítógép DVD meghajtójába.
számítógép DVD meghajtójába.
[100MSDCF] gombokra.
5 Kattintson duplán a
megjelenítendő fájlra.
A kiválasztott állókép megjelenik
a képernyőn.
57
Lemez lejátszása DVD meghajtóval ellátott számítógépen
(folytatás)
Az először használt dátum kerül
rögzítésre a méretre vonatkozó
lemezfeliraton.
<pl.>
Ha a lemezt először 2006. január 1-én, d.u.
6:00-kor használták először:
2006_01_01_06H00M_DU
Méretcímke
A képek a lemez alábbi mappáiban
kerülnek tárolásra:
x Videók
DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/
DVD+RW:
VIDEO_TS mappa
DVD-RW (VR mód):
DVD_RTAV mappa
x Állóképek
DCIM\100MSDCF mappa
<pl.>
Mappaadatok DVD-Rs/DVD-RWs (VIDEO
mód)/DVD+RWlemezekhez Windows XP
használatánál:
Állóképmappa
58
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW) használata
További jelenetek hozzáadása lezárás után
DVD
+RW
További anyagot vehet fel lezárt
DVD-RW lemezekre (VIDEO mód)/
DVD+RW lemezekre, az alábbi lépések
végrehajtásával (ha még van hely
felvételhez a lemezen).
Lezárt DVD-RW (VR mód) lemez
használatakor felvehet további
anyagokat a lemezre további lépések
nélkül.
Ha DVD-RW (VIDEO mód)
lemezt használ (Feloldás)
[IGEN]
jelzést, majd érintse meg az
lehetőséget, amikor a [Kész.]
kiírás látható.
Amikor DVD+RW lemezt
használ:
Ha diafilmet, illetve DVD menüt hozott
létre lezáráskor (55. o.), az alábbi
lépéseket kell elvégeznie.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót
a kamera bekapcsolásához.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót
3 Tegye be a lezárt lemezt
a kamerába.
Egy megerősítési párbeszéd jelenik
meg, rákérdez, rögzít-e további
jeleneteket.
a kamera bekapcsolásához.
3 Tegye be a lezárt lemezt
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW)
• Áramforrásként használja a hálózati
tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés
közben.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet működés közben.
• A lezárás során létrehozott DVD menü és a
diafilm törlésre kerül.
• Ha duplaoldalú lemezt használ, mindkét
oldalon az alábbi eljárást kell elvégeznie.
6 Érintse meg az [IGEN] t
a kamerába.
4 Érintse meg a
t [SETUP]
opciót.
5 Érintse meg az alábbiakat:
4 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
kiírást.
A [Kész.] kiírás jelenik meg, majd a
képernyő visszaáll felvételi képernyőre.
TÁROLÓBEÁLL. t [FELOLDÁS].
59
A lemezen lévő összes jelenet törlése
(Formázás)
DVD
+RW
A formázás, a lemezre felvett összes adat törlésével, a felvételt tartalmazó lemezt
megújítja és újra használhatóvá teszi. Formázással a lemez visszanyeri felvételi
kapacitását.
• A DVD-R lemez nem formázható. Használjon helyette másik lemezt.
Lezárt lemez formázása
A lemez fel van oldva, és újra le kell zárni ahhoz, hogy tartalma lejátszható legyen
DVD eszközön.
A formázás törli a lezárt lemezen lévő összes képet. A
vagy
ikon
megjelenik a képernyőn, de nem kell lezárni a lemezt ahhoz, hogy meg lehessen
nézni DVD eszközön.*
* Ahhoz, hogy a DVD menüt vagy a diafilmet használni lehessen DVD+RW lemezen, a lemezt le
kell zárni (52. o.).
• Áramforrásként használja a hálózati tápegységet, így megelőzheti a kamera akkumulátorának
lemerülését működés közben.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy rázkódásnak, és működtetés közben ne vegye ki a hálózati
tápegységet.
• Ha duplaoldalú lemezt használ, mindkét oldalon el kell végezni a formázást.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót
a kamera bekapcsolásához.
3 Tegye be a formázandó lemezt
xDVD+RW
Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát, majd formázza a
lemezt. Az alábbi lépéssel folytassa:
step 6.
5 Válassza ki a DVD-RW felvételi
formátumát, érintse meg az
-t,
majd folytassa az alábbi lépéssel
step 7.
a kamerába.
4 Érintse meg a
t[
FORMÁZÁS] opciót.
xDVD-RW
Válassza ki a felvétel formátumát,
majd formázza a lemezt. Az alábbi
lépéssel folytassa: step 5.
60
• A felvétel formátumára vonatkozóan ld.:
oldal 12.
6 Válassza ki a ([16:9 SZÉLES], vagy
a [4:3]) képfelvételi arányt
DVD+RW-hez, majd érintse meg az
.-t.
• A videó szélesség-magasság arányával
kapcsolatban ld.:oldal 25.
7 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
lehetőséget, majd az
-t,
amikor a [Kész.] kiírás megjelenik.
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW)
• Nem változtathatja meg a már beállított video
szélesség-magasság arányt step 6 a DVD+RW
lemezhez. Formázza újra a lemezt a szélességmagasság arány módosításához.
• Az Easy Handycam működtetés alatt (30. o.)
a step 5 képernyője nem jelenik meg akkor
sem, ha behelyez egy DVD-RW lemezt a
kamerába. Folytassa az alábbi lépéssel: step 7.
• Nem formázhat olyan lemezt, melyet más
eszközön levédtek. Törölje az eredeti
eszközökkel végzett védelmet, majd
formázza.
61
Menüelemek használata
A Menüelemekhasználatáról
1 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl irányába a megfelelő üzemmód
bekapcsolásához.
Tolja a POWER kapcsolót a nyíl irányába, közben csak
akkor nyomja a középső zöld gombot, amikor a POWER
kapcsoló OFF (CHG) helyzetben van.
: Beállítások videókhoz
: Beállítások állóképekhez
A lejátszás beállításához nyomja meg a
a lejátszás képernyőre.
PLAY/EDIT gombot, hogy visszatérjen
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x Az egyéni menü parancsikonjainak használata
Az egyéni menüre a gyakran használt menüelemek parancsikonjai kerülnek rá.
• Az egyéni menü tetszés szerint testre szabható (81. o.).
1 Érintse meg a
-t.
2 Érintse meg a kívánt menüelemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a képernyőn, a
/
gombok segítségével addig
görgesse a menüt, amíg meg nem jelenik az illető elem.
3 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd érintse meg az
gombot.
x Menüelemek módosítása
Az egyéni menühöz nem tartozó menüelemek testre szabhatók.
1
62
2
3
4
1 Érintse meg a
t[SETUP] gombot.
2 Érintse meg a kívánt menüelemet.
A
/
megérintésével válassza ki a menüelemet, majd érintse meg az
(A 3 lépésben leírt folyamat azonos a 2. lépésben leírttal.
3 Jelölje ki a kívánt elemet.
gombot.
• Az egyes elemek úgy is kijelölhetők, hogy közvetlenül őket érinti meg.
4 Végezze el az elem testreszabását.
Amikor végzett a beállításokkal, a menüképernyő elrejtéséhez érintse meg a
következőket:
t
(bezárás).
Ha úgy dönt, hogy mégsem módosítja a beállítást, a
gomb megérintésével térjen
vissza az előző képernyőhöz.
x Menüelem módosítása Easy Handycam üzemmódnál
nem jelenik meg Easy Handycam üzemmódban (30. o.).
• Vonja vissza az Easy Handycam üzemmódot (30. o.), ha a menüelemeket a szokásos módhoz
szeretné beállítani.
Menüelemek használata
1 Érintse meg a [SETUP] gombot.
Megjelennek a rendelkezésre álló menüelemek.
2 Jelölje ki a kívánt elemet.
3 Végezze el az elem testreszabását.
Beállítás után érintse meg az
gombot.
Érintse meg a
gombot, ha nem módosítja az elemet a beállítás módosítása nélkül.
63
Menü-elemek
A rendelkezésre álló menüelemek a (z) működési
módtól függően változnak.
Az alábbi beállítások automatikusak Easy
Handycam üzemmódnál (30. o.).
Videó
Állókép
PLAY/EDIT Easy Handycam
KAMERABEÁLL. (66. o.)
AE PROGRAM
FÉNYMÉRŐ
EXPOZÍCIÓ
FEHÉREGYENS.
AUTO.ZÁRSEB.
FIX FÓKUSZ
FÓKUSZ
VAKU BEÁLL.
SUPER NS
NS FÉNY
COLOR SLOW S
ÖNKIOLDÓ
ÖNKIOLDÓ
DIGIT. ZOOM
STEADYSHOT
z
z
–
AUTO.
z
z
–
AUTO.
z
z
–
AUTO.
z
z
–
AUTO.
z
–
–
BE
z
z
–
AUTO.
AUTO.
z
z
–
–
z
–
*1/KI
z
–
–
KI
z
z
–
BE
z
–
–
KI
z
–
–
KI
–
z
–
KI
z
–
–
KI
z
–
–
BE
–
z
–
KI
–
z
–
JÓ MINŐSÉGŰ
–
z
–
z
–
z
–
–*1
z
–
–
KI
z
–
–
KI
z
–
–
KI
–
–
z
–
–
–
z
–*3
z
–
–
BE
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
z
z
z
FOTÓ BEÁLL. (71. o.)
KÉPSOR
MINŐSÉG
KÉPMÉRET
FÁJLSZÁM
KÉPALK. (73. o.)
ÚSZTATÁS
D. EFFEKTUS
KÉP EFFEKTUS
VEZ.FELV.*2
USB-S KIVÁL.*2
DEMÓ MÓD
TÁROLÓBEÁLL. (75. o.)
FORMÁZÁS
LEZÁRÁS
FELOLDÁS
LEMEZFELIRAT
FORMÁZÁS
64
Videó
Állókép
PLAY/EDIT Easy Handycam
SZOK.BEÁLL. (76. o.)
FELV.MÓD
FOTÓTÁROLÓ
HANGERŐ
TÖBB HANGSÁV
MIKR.JELSZ.
TÉRHAT.FIGY.
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
–
–
z
z*1
KI
z
–
–
NORMÁL
z
–
–
LCD/KER.ÁLL.
z
z
z
–
–/NORMÁL/–/
NORMÁL/–*1
TV TÍPUSA
USB-SEBESSÉG*2
ADATKÓD
MEGJELENÍT
VIDEOJÁTSZ.
SZABAD
TÁVIRÁNYÍTÓ
FELV.LÁMPA
HANGJELZÉS
MEGJEL.HELYE
SETUP LÉPT.
AUTO.KIKAPCS.
DÁTUMFELIRAT
KALIBRÁLÁS
z
z
z
–
–
z
AUTO.
–
–
z
DÁTUM/IDŐ
–
–
z
–*1
–
–
z
–*1
–*1
–
–
AUTO.
z
z
z
BE
z
z
–
BE
z
z
z
z
z
z
z*1
LCD TÁBLA
z
z
z
–*1
z
z
z
5 perc
z
–
–
–*1
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
IDŐ/LANGU. (80. o.)
ÓRABEÁLLÍTÁS
ZÓNABEÁLL.
NYÁRI IDŐ
LANGUAGE
Menüelemek használata
z
*1 Az Easy Handycam működtetés előtti beállítási értékek fenntartva.
*2 DCR-DVD405E/DVD805E
*3 Az [USB-S KIVÁL.] automatikusan megjelenik, ha a kamerát számítógéphez vagy más eszközhöz
csatlakoztatja USB kábel segítségével.
65
KAMERABEÁLL.
A kamera beállítása a felvétel körülményeihez (EXPOZÍCIÓ/FEHÉREGYENS./STEADYSHOT, stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
AE PROGRAM
Az AE PROGRAM funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet képfelvételeket.
nyár közepén, a vízparton vagy télen,
sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látsszék.
ALKONY&HOLD**(
)
Akkor válassza, ha meg szeretné őrizni
egyes speciális helyzetek (például
naplemente, éjszakai környezet,
tűzijáték) hangulatát.
TÁJKÉP**(
)
B AUTO.
Akkor válassza, ha az [AE PROGRAM]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
REFLEKTOR*(
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
PORTRÉ (Lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORT* (Sportesemény) (
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a beremegést.
PART&SÍ*(
)
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
66
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel tárgya
között elhelyezkedő üvegre, dróthálóra.
• Az egy csillaggal (*) jelölt elemek esetén csak
közeli tárgyakra lehet fókuszálni. A két
csillaggal (**) jelzett elemek esetén távolabbi
tárgyak is élesen behozhatók.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az így
beállított értéket úgy rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős kontraszt
lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni szeretné
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] gombot.
Ha vissza akarja állítani a kamerabeállítást automatikus expozícióra,
érintse meg az [AUTO]t[VÉG]
gombot.
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja,
az [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
• A beállítás visszatér [AUTO]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
EXPOZÍCIÓ
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
BELTÉRI (n)
A fehéregyensúly az alábbi felvételi
körülményeknek megfelelően kerül
beállításra:
– Beltéri
– Diszkó- és stúdiójelenetek felvétele
esetén, ahol a fényviszonyok gyorsan
változnak
– Stúdiók videolámpái, illetve
nátriumgőz-lámpák, vagy színes
izzószerű lámpák alatt
EGYRE (
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
2 Állítsa be az expozíciót a
/
gombok megérintésével.
3 Érintse meg a
-t.
Ha vissza akarja állítani a kamerabeállítást automatikus expozícióra,
érintse meg az [AUTO.]t
gombot.
• Ha az LCD panelt 180 fokkal elfordítja, és
lecsukja úgy, hogy a képernyő kifelé mutat,
beállíthatja az [ÚSZTATÁS] és
[EXPOZÍCIÓ] opciókat, a keresőt nézve.
(73. o.).
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
)
A fehéregyensúly az alábbi felvételi
körülményeknek megfelelően kerül
beállításra:
– Kültéri
– Éjszaka és neonfények, tűzijáték
– Napkelte és napnyugta
– Nappali fénynél, fénycsőnél
)
A kamera a fehéregyensúlyt a környezeti
fényviszonyoknak megfelelően
állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] gombot.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és fókuszáljon
rá úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a [
]. Gyorsan villogni
kezd a
szimbólum. Amikor a
kamera beállította és memóriájában
tárolta a fehéregyensúlyt, a
szimbólum villogása abbamarad.
Menüelemek használata
A kép fényerejét kézzel állíthatja be. Ha
például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
67
KAMERABEÁLL. (folytatás)
• Tartsa meg a fehér keret-tárgyat, míg
a
jelzés gyorsan villog.
• Ha a fehéregyensúlyt nem lehet
beállítani, a
jelzés lassan villog.
• Ha a
jelzés még akkor sem hagyja
abba a villogást, amikor megérinti az
gombot, állítsa a
[FEHÉREGYENS.] értékét
[AUTO.]-ra.
• Ha [AUTO] állásban akkumulátort cserélt,
vagy rögzített expozíció esetén a kamerát
épületből a szabadva vitte, válassza az
[AUTO] beállítást, és a jobb színbeállítás
érdekében mintegy 10 másodpercre fordítsa
a kamerát egy közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatja az [AE PROGRAM]
beállításait, akkor ismét hajtsa végre az
[EGYRE] eljárást, illetve vigye ki a kamerát
az épületből, vagy vigye be az épületbe úgy,
hogy az [EGYRE] funkció be van kapcsolva.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa [AUTO.]
vagy [EGYRE] pozícióra.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
AUTO.ZÁRSEB.
Ha [BE] állásba kapcsolja (ez a gyári
beállítás), akkor világos környezetben
történő felvételkészítéskor a zár
sebességét automatikusan az
elektronikus zársebesség-állító
funkcióval szabályozza.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
1 A képernyőn érintse meg a megfelelő
tárgyat.
68
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] gombot.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO]t[VÉG]
gombokat az 1lépésben.
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja,
a [FÓKUSZ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
• A beállítás visszatér [AUTO]-ra, ha
a POWER kapcsolót 12 óránál tovább
OFF (CHG) helyzetre állítja.
FÓKUSZ
A fókusz kézzel beállítható. Ezt a
lehetőséget akkor válassza, ha egy adott
tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 A (fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra)
gombok segítségével állítsa élesre a
képet. Ha a fókusz közelebbre már nem
állítható, megjelenik a
szimbólum, ha
pedig a fókusz távolabbra már nem
állítható, megjelenik a
szimbólum.
3 Érintse meg a
-t.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO.]t
az
1lépésben.
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja a
motoros zoom gombját a T (telefotó) jel felé,
majd pedig a gombot a W (széles látószög) jel
felé tolva állítsa be a felvételhez a ráközelítés
(zoom) mértékét. Ha közeli képet kíván
készíteni valamiről, akkor a motoros zoom
gombját a W (széles látószög) jel felé tolva
a lehető legjobban nagyítsa fel a képet, majd
ez után állítsa be a fókuszt.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól
azért, hogy a kép éles legyen.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha
a POWER kapcsolót 12 óránál tovább
OFF (CHG) helyzetre állítja.
VAKU BEÁLL.
SUPER NS (Super NightShot )
Beállíthatja ezt a funkciót, ha
kamerájával kompatibilis beépített vagy
külön megvásárolható külső vakut
használ.
x VAKUFÉNY
ERŐSEBB(
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
B NORMÁL (
)
GYENGÉBB (
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
• A beállítás visszatér [NORMÁL]-ra, ha
a POWER kapcsolót legalább 12 órára
OFF (CHG) állásban hagyja.
x PIROS SZEM
(Vörös szem-hatás automatikus
csökkentése): Előzetes vaku az
automatikus vakuműködés előtt, ha
a környezeti fény nem elég erős.
r
(Vörös szem-hatás nem
automatikus csökkentése): Mindig
használja a vakut, illetve a vörös szemhatást csökkentő előzetes vakut.
r
(Nincs vaku): Felvétel vaku nélkül.
• A vörös szem-hatás csökkentése esetleg nem
adja a kívánt eredményt, egyedi különbségek
és más feltételek miatt.
• A beállítás visszatér [KI]-re, ha a POWER
kapcsolót legalább 12 órára OFF (CHG)
állásban hagyja.
• Ne használja a NightShot és a [SUPER NS]
funkciót erős fényű helyeken. Ha nem így
tesz, a kamera nem megfelelően fog működni.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt (43. o.).
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ] 68. o.).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
NS FÉNY (NightShot fény)
Tisztább felvételeket készíthet infravörös
fényt kibocsátó izzóval, NightShot
használatával. A gyári beállítás: [BE].
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt (43. o.).
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Az [NS FÉNY] funkcióval legfeljebb 3 m
távolságra lévő tárgyakról készíthet felvételt.
Menüelemek használata
Megelőzheti a vörös szem-hatást, ha
felvétel előtt aktiválja a vakul.
Állítsa be a [PIROS SZEM]-et [BE]
pozícióra, majd nyomja meg a (vaku)
(43. o.) gombot többször, a beállítás
kiválasztásához.
Max. 16-szoros érzékenységgel vehet fel
NightShot képeket sötét helyen.
Állítsa a [SUPER NS] lehetőséget [BE]re, míg a NIGHTSHOT kapcsoló állása
ON.
és a [„SUPER NS”] villog a
képernyőn.
A beállítás törléséhez állítsa a
[SUPER NS]-t [KI] helyzetbe.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Sötét helyen is készíthet erősebb színű
felvételeket.
Állítsa a [COLOR SLOW S] opciót [BE]
állásba;
a [COLOR SLOW
SHUTTER] felvillan a képernyőn.
A [COLOR SLOW S] törléséhez érintse
meg a [KI] gombot.
69
KAMERABEÁLL. (folytatás)
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ] 68. o.).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÖNKIOLDÓ
DIGIT. ZOOM
Ha lemezre vagy „Memory Stick Duo” ra készít felvételt, 10-nél nagyobbra is
állíthatja a nagyítási mértéket×
(alapértelmezett beállítás). Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb. 10 másodperc elteltével kezdődik
meg.
Nyomja meg a START/STOP gombot,
ha az [
ÖNKIOLDÓ] beállítása:
[BE] ( ).
A visszaszámlálás törléséhez érintse meg
az [ALAP]-ot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza
a [KI] értéket.
• Az önkioldót beállíthatja a START/STOP
gombbal, a távirányítón is (49. o.).
ÖNKIOLDÓ
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb. 10 másodperc elteltével kezdődik
meg.
Nyomja meg a PHOTO gombot, ha az
[
ÖNKIOLDÓ] beállítása: [BE] ( ).
A visszaszámlálás törléséhez érintse meg
az [ALAP]-ot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] értéket.
• Az önkioldót beállíthatja a PHOTO gombbal,
a távirányítón is (49. o.).
70
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
Ön kiválasztja a nagyítási szintet.
B KI
Max. 10 × optikai zoom végrehajtása
lehetséges.
20 ×
Max. 10 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 20 × zoom digitális
végrehajtására.
120 ×
Max. 10 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 120 × zoom
digitális végrehajtására.
STEADYSHOT
Készíthet felvételeket a
[STEADYSHOT] használatával
(alapértelmezett beállítása: [BE]). Állítsa
a [STEADYSHOT]-ot [KI] állásba (
)
amikor állványt vagy a konverziós lencsét
használ (külön megvásárolható).
FOTÓ BEÁLL.
Beállítások állóképekhez
(KÉPSOR/MINŐSÉG/
KÉPMÉRET, stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
A PHOTO. gomb megnyomásával
egymás után több állókép is készíthető.
B KI
Akkor válassza, ha nem kíván
folyamatosan egymás után állóképeket
készíteni.
B JÓ MINŐSÉGŰ (
)
SZOKÁSOS (
)
A kamera szokásos minőségű állóképet
rögzít.
Állóképek mérete (Kb., kB)
3,0M
1,9M
VGA
(0,3M)
1150
960
150
480
420
60
2,3M
)
)
Körülbelül 0,5 másodperces
időközökkel 3 képet rögzít egymást
követően, különböző expozícióval.
Ezután összehasonlíthatja a 3 képet, és
kiválaszthatja azt, amelyik rögzítésénél
az expozíció a legmegfelelőbb volt.
• A folyamatos rögzítés alatt a vaku nem
működik.
• Az önkioldó és a távirányító használata esetén
a kamera a maximális számú felvételt
készíti el.
• Előfordulhat, hogy Ön nem tudja a maximális
képszámot folyamatosan felvenni (ez a képmérettől és a lemez vagy „Memory Stick Duo.”
memóriakártya fennmaradó kapacitásától
függ).
• Az [EXP.SOR] nem működik, ha a lemezen
vagy a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
3-nál kevesebb kép számára elegendő hely áll
rendelkezésre.
JÓ
MINŐSÉGŰ 1540
(FINE)
SZOKÁSOS
640
(STD)
KÉPMÉRET
B 3,0M (
)
A kamera éles állóképet rögzít.
1,9M (
)
Lehetővé teszi, hogy Ön viszonylag éles
állóképeket készítsen.
Menüelemek használata
Állóképek folyamatos rögzítése, kb. 0,5
másodperces intervallumokkal. A maximálisan rögzíthető képek száma a
következő:
3,0M (
) : 3 kép
1,9M (
) : 4 kép
VGA (0,3M) (
) : 21 kép
2,3M (
) : 3 kép
EXP. SOR (
MINŐSÉG
A kamera jó minőségű állóképet rögzít.
KÉPSOR
NORMÁL (
• A lemezre történő folyamatos képfelvétel
hosszabb ideig tart, mint a normális felvétel.
Vegye fel a következő állóképet, miután
a gördítősáv jelzése (
) és az ACCESS
műveletjelző kikapcsol.
VGA (0,3M)
A lehető legtöbb kép felvételét teszi
lehetővé.
• Amikor a kép szélesség-magasság aránya 16:9
(széles) módosult, a képméret [
2,3M]-re
változik (
) (29 o.).
• A képpontok száma az egyes képméretekhez
a következő:
3,0M : 2016×1512
1,9M : 1600×1200
VGA (0,3M) : 640×480
2,3M : 2016×1134
71
FOTÓ BEÁLL. (folytatás)
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzíthető
képek száma kb.)
3,0M
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0010
0024
0020
0048
0040
0098
0082
0195
0145
0355
0300
0720
0610
1450
1250
3000
2,3M
0013
0032
0027
0065
0054
0130
0105
0260
0195
0470
0400
0960
0820
1950
1650
4000
1,9M
0016
0037
0032
0075
0065
0150
0130
0300
0235
0540
0480
1100
0980
2250
2000
4650
VGA
(0,3M)
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
Fent:[JÓ MINŐSÉGŰ] / Lent:[SZOKÁSOS]
• Ha olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, mely a Sony
Corporation terméke. A felvehető képek
száma a felvételi körülmények függvényében
változhat.
Lemezre rögzíthető képek száma
(kb.)
3,0M
2,3M
1,9M
VGA
(0,3M)
0810
1750
1050
2250
1250
2550
5100
8100
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0740
1450
0930
1750
1050
1850
2950
3800
Fent:[JÓ MINŐSÉGŰ] / Lent:[SZOKÁSOS]
• A táblázat a felvehető képek körülbelüli
számát mutatja, a fenti számok egyoldalas
lemezre értendők, duplaoldalúnál
megduplázódnak.
72
FÁJLSZÁM
B FOLYTATVA
Számhozzárendelés fájlokhoz abban az
esetben is, ha a lemez, illetve a „Memory
Stick Duo” memóriakártya módosításra
került.
ELÖLRŐL
A sorszámozás 0001-gyel újrakezdődik,
valahányszor kicseréli a lemezt vagy a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
KÉPALK.
Képek speciális jellemzői, illetve
a felvétel/lejátszás további
funkciói
(KÉPEFFEKTUS/D.EFFEKTUS,
stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
ÚSZTATÁS
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 Válassza ki a kívánt funkciót készenlét
(beúsztatás) vagy felvétel (kiúsztatás)
alatt, majd érintse meg a then touch
gombot.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője abbahagyja a
villogást, és az úsztatás befejezésekor
eltűnik a képernyőről.
A művelet megszakításához az
1lépésben a [KI] lehetőséget válassza.
• A beállítás visszavonásra kerül a START/
STOP gomb újbóli megnyomásával.
Kiúsztatás
ÚSZT.FEHÉRB
ÚSZT.FEKET.
Beúsztatás
ÁTTŰNÉS (csak beúsztatás)
A kereső használata
Az [EXPOZÍCIÓ] és az [ÚSZTATÁS]
értéke akkor is beállítható, ha a keresőt
használja, az LCD képernyőt pedig 180
fokkal elforgatja, és képernyőjével kifelé
visszahajtja a kamerához.
1A
(Videó) jelzésnek világítania kell.
2 Hajtsa vissza az LCD táblát úgy, hogy
a képernyő kifelé nézzen.
Ekkor megjelenik a
3 Érintse meg a
szimbólum.
-t.
Az [LCD-t ki?] kérdés megjelenik a
képernyőn.
4 Érintse meg az [IGEN] gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi, érintse
meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOZÍCIÓ], stb.
elem.
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
tartozó értéket be kívánja állítani.
[EXPOZÍCIÓ] :Állítsa be a
/
,gombbal, és érintse
meg az
gombot.
[ÚSZTATÁS] :Többször érintse meg a kívánt
hatás eléréséhez.
: Az LCD képernyő világítani kezd.
Menüelemek használata
Amikor megérinti az [ÁTFEDÉS] vagy
[ÁTTŰNÉS] gombot, a képet a kamera
állóképként tárolja. (A tárolási folyamat
közben a képernyő kék színű.)
ÁTFEDÉS ( csak beúsztatás)
A gombok elrejtéséhez érintse meg a
gombot.
D. EFFEKTUS
(Digitális effektus)
A felvételeket digitális effektusokkal
teheti érdekesebbé. Megjelenik a
szimbólum.
1 Érintse meg a kívánt effektust.
73
KÉPALK. (folytatás)
2 Amikor kiválasztja a [FÉNYESET]
opciót, állítsa be az effektust a
/
gombokkal, majd érintse meg az
gombot.
A
megérintésekor megjelenő kép
állóképként kerül mentésre.
3 Érintse meg a
-t.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
A [D. EFFEKTUS] kikapcsolásához az
1 lépésben a [KI] értéket válassza.
FÉNYESET KEY (fényesség)
Egy előzőleg rögzített állókép világosabb
részét (pl. egy személy hátterét)
mozgóképpel helyettesíti.
RÉGI FILM
Videó-effektust kölcsönöz a képeknek.
A jelenet 16:9 (széles) módban kerül
rögzítésre.
• A szélesség-magasság arány nem
módosítható 16:9 (széles) beállításra, ha a
[RÉGI FILM] került kiválasztásra.
KÉP EFFEKTUS
(Képeffektus)
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a felvételek.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉP EFFEKTUS]
beállítást.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
PASZTELL
A kép lágy, pasztell-színekre vált.
74
MOZAIK
A kép mozaikszerűvé válik.
VEZ.FELV.
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Lásd oldal 94.
USB-S KIVÁL.
(DCR-DVD405E/DVD805E)
A képeket megnézheti számítógépen, ha
a kamerát csatlakoztatja a számítógéphez
USB kábellel, illetve PictBridge -nek
megfelelő nyomtatóhoz (96. o.).
KOMPUTER
Ezt válassza ki, ha a lemezen lévő
képeket nézi meg Windows alapú
számítógépen, és a mellékelt szoftver
segítségével a számítógépre másolja
őket.
KOMPUTER
Átmásolja a „Memory Stick Duo.”
memóriakártyán lévő állóképeket
NYOMTATÁS
Kinyomtatja a lemezen lévő állóképeket
PictBridge alkalmazáshoz megfelelő
nyomtatóval.
NYOMTATÁS
Kinyomtatja a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő állóképeket
PictBridge alkalmazáshoz megfelelő
nyomtatóval.
• Az [USB-S KIVÁL.] automatikusan
megjelenik a képernyőn az alábbi esetekben:
– Ha a
PLAY/EDIT gombot megnyomja,
amikor a kamerát más eszközhöz
csatlakoztatja, USB kábel használatával.
– Ha a kamerát más eszközhöz csatlakoztatja
USB kábellel a lejátszás képernyőn.
TÁROLÓBEÁLL.
• További részletek a számítógéphez való
csatlakoztatásról: „Első lépések” útmutató
a mellékelt CD-ROM-on.
DEMÓ MÓD
Az alapértelmezés: [BE], így kb. 10
perccel azután megnézheti a bemutatót,
hogy a POWER kapcsolót
(Videó)ra állította anélkül, hogy behelyezett
volna lemezt vagy „Memory Stick Duo .”
memóriakártyát.
• A bemutató bizonyos, például az alábbi,
esetekben abbamarad:
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
FORMÁZÁS
Lásd oldal 60.
LEZÁRÁS
Lásd oldal 52.
FELOLDÁS
Lásd oldal 59.
LEMEZFELIRAT
Minden lemeznek adhat címet.
Alapértelmezés szerint a lemez első
használatának dátuma lesz a cím (felirat).
Adja meg a lemezfeliratot a step 2 - 5
lépésekkel, a „Lemezfelirat módosítása”
alatt, a „Lemez lejátszásra való
kompatibilissé tétele DVD eszközökön
vagy DVD meghajtókon (Lezárás)”
(55. o.) részben.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[MÉGSE] elemet.
FORMÁZÁS
Ha a „Memory Stick Duo” formázott, az
összes adat törlésre kerül.
Menüelemek használata
– Ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha a lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolóját Ön eltolja.
– Ha „Memory Stick Duo”-t helyeztek be.
– Ha a POWER kapcsoló állása:
(Állókép).
– Ha a NIGHTSHOT kapcsolót ON (43. o.)
helyzetbe állítja.
Beállítás lemezekhez és
„Memory Stick Duo”
memóriakártyához (FORMÁZÁS/
LEZÁRÁS/FELOLDÁS, stb.)
1 A „Memory Stick Duo”-t formázza az
alábbi módon: érintse meg az [IGEN] t
[IGEN] gombot.
2 Érintse meg a
gombot, ha a [Kész.]
megjelenik.
• Még azok az állóképek is törlődnek, melyek
törlés ellen más készülékkel védettek.
• Ha a [Folyamatban...] jelzés látható a
képernyőn, ne próbálkozzon az alábbi
műveletekkel:
– A POWER kapcsoló vagy gombok
használata
– A „Memory Stick Duo” memóriakártya
eltávolítása
75
SZOK.BEÁLL.
Lemezre való felvétel beállításai
és más beállítások (FELV.MÓD/
LCD/KER.ÁLL/USB-SEBESSÉG,
stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
FELV.MÓD (Felvétel mód)
Három szint közül választhatja ki a videó
képminőségét.
HQ ( HQ )
Jó minőségű felvétel (felvételi idő
hozzávetőleg max. 20 perc).
B SP ( SP )
Szokásos minőségű felvétel (felvételi idő
hozzávetőleg max. 30 perc).
LP ( LP )
Megnöveli a felvételi időt (Hosszú
lejátszás) ( hozzávetőleg max. 60 perc).
• A zárójelben lévő idő a hozzávetőleges
felvételi időt jelzi, ha egyoldalas lemezre
vesz fel videót. Duplaoldalú lemezre
történő felvétel esetén ez az érték
alkalmazandó mindkét oldalra.
• A kamera VBR kódolási rendszerű, (13. o.)
így – amikor gyorsan mozgó tárgyról
készít felvételt, a rendelkezésre álló idő
kevesebb lehet. VBR
Szójegyzék
(144. o.)
• Ha LP módban készít felvételt, a felvett
jelenetek gyengébb minőségűek lehetnek,
illetve a gyors mozgást tartalmazó jelenetek
zajt tartalmaznak a lemez lejátszásakor.
FOTÓTÁROLÓ
Ld.:oldal 33, 39.
HANGERŐ
Lásd oldal 41.
76
TÖBB HANGSÁV
Kiválasztható, hogy egy másik
készülékkel rögzített hangot két
hangsávként vagy sztereó hangként
játsszék le.
B SZTEREÓ
Lejátssza a fő és a mellék hangsávot
(vagy a sztereó hangot).
1
A fő hangsávot, illetve a bal hangsávot
játssza le.
2
A mellék hangsávot, illetve a jobb
hangsávot játssza le.
• A beállítás visszatér [SZTERÓ]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
MIKR.JELSZ.
Hangfelvételhez beállíthatja a mikrofon
erősségét.
Válassza a [GYENGE] opciót, ha
érdekes, erős hangot vesz fel, pl.
koncertteremben, stb.
B NORMÁL
Különböző térhatású hangokat vesz fel,
azonos erősségre konvertálva őket.
GYENGE (
)
A térhatású hangot valósághűen veszi
fel. Ez a beállítás nem alkalmas
párbeszédek felvételére.
• A beállítás visszatér [NORMÁL]-ra, ha
a POWER kapcsolót legalább 12 órára
OFF (CHG) állásban hagyja.
TÉRHAT.FIGY.
Megjelenítheti azt az irányt, melyből a
felvétel hangja érkezik 5.1ch módban.
LCD/KER.ÁLL.
Ez a beállítás-módosítás nincs hatással
a felvett képre.
x LCD-FÉNYERŐ
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható.
1A
/
gombok segítségével állítsa
be a fényerőt.
2 Érintse meg a
-t.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor kis
mértékben csökken.
x KER.SZÉLESEN
Kiválasztható, hogyan jelenjenek meg a
keresőben a 16:9 es szélesség-magasság
arányú képek.
B KERETEZÉS
Szokásos beállítás (szokásos
képernyőtípus)
KESKENYÍTÉS (Keskenyítés)
x LCD-HÁTTÉR
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
B NORMÁL
• Ha a POWER kapcsolót
(Állókép)
helyzetbe tudja állítani, a [KER.SZÉLESEN]
nem jelenik meg.
Szokásos fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyőt fényesebbé teszi.
x LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható
az LCD képernyő színe.
Élénk színek
TV TÍPUSA
Lásd oldal 50.
USB-SEBESSÉG
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Kiválaszthatja az adatátvitel sebességét
a számítógépre való adatátvitelhez.
B AUTO.
Adatokat küld automatikus váltással
Hi-Speed USB (USB 2.0) és az USB1.1
-nek (max. sebességű átvitel) megfelelő
sebesség között .
x KER.H.VILÁG.
MAX.SEB.
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
Az USB1.1-nek megfelelő adatküldés
(maximális sebességű átvitel).
B NORMÁL
Szokásos fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső képernyőjét fényesebbé teszi.
• Ha a kamera hálózati tápegységhez
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
Menüelemek használata
• Ha a kamera hálózati tápegységet használ
áramforrásként, automatikusan a
[FÉNYERŐ beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja,
az akkumulátor üzemideje felvételkor kis
mértékben csökken.
Fakó színek
Ha egy 16:9-es kép esetén felül és alul
fekete csík jelenne meg, függőlegesen
megnyújtja a képet.
ADATKÓD
A felvétel során automatikusan rögzített
adatokat (adatkód) jeleníti meg.
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
77
SZOK.BEÁLL. (folytatás)
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a képek felvételének
dátumát és időpontját.
KAMERAADATOK
Megjeleníti a képek felvételének
kamera-beállítási adatait.
DÁTUM/IDŐ
• A lemez állapotától függően [--:--:--] vonalak
jelennek meg.
• A beállítás visszatér [KI]-re, ha a POWER
kapcsolót legalább 12 órára OFF (CHG)
állásban hagyja.
MEGJELENÍT
Kiválaszthatja a VISUAL INDEX
képernyőn megjelenő miniatűrök
számát.
Miniatűr
Szójegyzék (144. o.)
B ZOOMKAPCS.
1Dátum
2Idő
KAMERAADATOK
Videó
Módosítsa a miniatűrök számát (6 vagy
12) a kamera zoom gombjával.*
6KÉP
6 kép miniatűrjét jeleníti meg.
12KÉP
12 kép miniatűrjét jeleníti meg.
* Használhatja az LCD képernyő
keretének zoom gombjait, illetve a
távirányítót.
Állókép
3SteadyShot ki
4Expozíció
5Fehéregyensúly
6Jelerősítés
7Zársebesség
8Zárnyílás értéke
9Expozíció értéke
• Vakuval készített felvételnél megjelenik a
szimbólum.
• Ha a kamerát TV-készülékhez csatlakoztatta,
az adatkód megjelenik a TV-képernyőn.
• A jelzés a távirányító DATA CODE
megnyomásakor sorban vált: DÁTUM/IDŐ
t KAMERAADATOK t KI (nincs jelzés).
78
VIDEOJÁTSZ.
Mivel az alapértelmezett beállítás [BE],
amikor kiválasztja a
fület a VISUAL
INDEX képernyőn, mindegyik videó
első 5 másodperce sorra lejátszásra kerül.
• Állítsa [KI]-re az akkumulátor
energiatakarékos használata érdekében .
• A video lejátszása 5-szöri ismétlés után leáll.
SZABAD
B AUTO.
Bizonyos, például az alább leírt
helyzetekben, mintegy 8 másodpercre
megjeleníti a szabad lemezrészre
vonatkozó jelzést.
– Amikor a kamera felismeri a szabad
lemezkapacitást, a POWER
kapcsolóval állítsa
(Videó)-ra.
– Amikor megnyomja a DISP/BATT
INFO gombot a jelzés ki-helyzetről
be-helyzetre állításához a POWER
kapcsolóval
(Video)-ra.
– Amikor 5 percnél kevesebb a
hátralévő video-felvételi idő.
– Ha a felvételt vonali bemenetről kezdi
(DCR-DVD405E/DVD805E).
BE
A lemezen hátralévő idő mindig látható.
TÁVIRÁNYÍTÓ (Távirányító)
SETUP LÉPT.
B NORMÁL
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü lefelé gördül.
FORDÍTOTT
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü felfelé gördül.
AUTO.KIKAPCS
(Auto kikapcsolás)
B 5 perc
A gyári beállítás [BE], így használható a
mellékelt távirányító (49. o.).
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik eszköz távirányítója által küldött
parancsot észlelhessen.
• A beállítás visszatér [BE]-re, ha a POWER
kapcsolót 12 óránál tovább OFF (CHG)
helyzetre állítja.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
FELV.LÁMPA (felvétel lámpa)
Ha a [KI] értéket választja, felvételkor
nem fog felgyulladni a felvételjelző. (A
gyári beállítás [BE].)
HANGJELZÉS
B BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
DÁTUMFELIRAT
Állítsa [BE] (alapbeállítás) helyzetbe
a felvétel dátumának és idejének
megjelenítéséhez, lemez lejátszásakor
felirat-megjelenítő funkcióval ellátott
DVD eszközön.
Menüelemek használata
• Ha a kamerát a hálózatról üzemelteti, Az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
KALIBRÁLÁS
Lásd oldal 138.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
MEGJEL.HELYE
B LCD TÁBLA
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn
és a keresőben látni szeretné a
megjeleníthető adatokat (például a
számlálót).
VID-KI/TÁBLA
A TV-képernyőn is mutatja a
megjelenítőt.
79
IDŐ/LANGU.
(ÓRABEÁLLÍTÁS/ZÓNABEÁLL./
LANGUAGE, stb.)
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62 oldalt.
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd oldal 23.
ZÓNABEÁLL.
Az óra leállítása nélkül beállíthatja az
időeltérést.
Állítsa be a helyi zónát a v/V jelek
segítségével, ha más időzónában
használja a kamerát.
A Nemzetközi időeltérésekről a 131
oldalon olvashat.
NYÁRI IDŐ
Az óra leállítása nélkül elvégezheti ezt
a beállítást.
Állítsa [BE] helyzetbe, és vigye egy órával
előbbre.
LANGUAGE
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg
a listán, akkor választhatja az
egyszerűsített angol [ENG[SIMP]]
nyelvet.
80
Testreszabás Egyéni menü
Az egyéni menühöz hozzáadhatók
kívánság szerinti menüelemek, és az
egyéni menü testre szabható. Ha a
gyakran használt menüelemeket veszi fel
az egyéni menübe, használatuk
kényelmesebbé válik.
Menüelem felvétele
Max. 27 menüelem adható hozzá
a
(Video),
(Állókép) vagy
PLAY/EDIT opciókhoz. Ha több
menüelemre lenne szükség, törölje
a kevésbé fontosakat.
1 Érintse meg a
Menüelem törlése
1 Érintse meg a
t
[P-MENU BEÁLL] t [TÖRLÉS]
gombot.
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
t
[P-MENU BEÁLL] t
[HOZZÁVÉTEL]-t.
2 Érintse meg a törlendő
menüelemet.
/
gombokat
menükategória kiválasztásához,
majd érintse meg az
.gombot.
3 Érintse meg az [IGEN] t
-t.
• A [SETUP], [LEZÁRÁS] és [P-MENU
BEÁLL] nem törölhető.
Menüelemek használata
2 Érintse meg a
3 Érintse meg a
/
gombokat
a menüelem kiválasztásához,
majd érintse meg az
t [IGEN]
t
gombot.
Az újonnan felvett menüelem a lista
végére kerül.
81
Testreszabás Egyéni menü (folytatás)
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
1 Érintse meg a
t
[P-MENU BEÁLL] t [SORBA
REND.] gombokat.
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
2 Érintse meg az áthelyezendő
menüelemet.
3A
/
gombok segítségével
vigye a menüelemet a kívánt
helyre.
4 Érintse meg az
gombot.
További menüelemek áthelyezéséhez
ismételje meg astep 2 - 4 lépéseket.
5 Érintse meg a [VÉG] t
gombot.
• A [P-MENU BEÁLL] nem helyezhető át.
Az egyéni menü
alaphelyzetbe állítása
(Alaphelyzetbe állítás)
Érintse meg a
t
[P-MENU BEÁLL] t [ALAPHELYZ.]
t [IGEN] t [IGEN] t
.
82
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
Állóképek másolása
Másolhat felvett állóképeket „Memory
Stick Duo”-ról lemezre vagy lemezről
„Memory Stick Duo.”-ra.
• Használja energiaforrásként a hálózati
tápegységet annak megakadályozására,
hogy másolás közben lemerüljön a
kamera.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és másolás közben ne
húzza ki a hálózati tápegységet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
• Egyszerre legfeljebb 100 képet
választhat ki.
5 Érintse meg az
Állóképek másolása a
„Memory Stick Duo”-ról
DVD-re.
t [IGEN]-t.
A képmásolás elkezdődik.
Feltétlenül helyezze be a kamerába
a megírt „Memory Stick Duo”-t és egy
lemezt.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
-t, amikor
a [Kész.] jelenik meg.
A
fül jelenik meg a VISUAL
INDEX képernyőn.
Érintse meg a
[SZER]-t.
fület, majd a
A „Memory Stick Duo”-n lévő
összes állókép másolása:
Érintse meg a [MÁSOLD M.
opciót a step 3 lépésben.
3 Érints meg a [MÁSOLD
jelzést.
4 Érintse meg a másolandó
állóképet.
]
]
• A képek nem másolhatók lezárt DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW-re.
• Nagyszámú állókép másolása eltarthat egy
ideig.
• Ha a [Nincs elég hely.] üzenet jelenik meg,
törölje a lemezen lévő felesleges képeket
(86. o.), mielőtt újra használja a kamerát.
• Egyes állóképek nem másolhatók
a következő esetekben:
– Másik kamerával felvett képek
– Számítógéppel szerkesztett képek
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
2
6 Érintse meg a
83
Állóképek másolása (folytatás)
A DVD állóképeinek
másolása „Memory Stick
Duo” memóriakártyára
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
A képmásolás elkezdődik.
Feltétlenül helyezze be a kamerába a
felírt DVD-t és „Memory Stick Duo”-t.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
fület, majd a
[SZER]-t.
6 Érintse meg a
-t, amikor a
[Kész.] jelenik meg.
A
fül jelenik meg a VISUAL
INDEX képernyőn.
A DVD-n lévő összes állókép
másolása:
Érintse meg a [MÁSOLD M.
opciót a step 3 lépésben.
3 Érints meg a [MÁSOLD
]
jelzést.
4 Érintse meg a másolandó
állóképet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
• Egyszerre legfeljebb 100 képet
választhat ki.
84
]
• Sok kép másolása néha eltarthat egy ideig.
• Amikor a [Nincs elég hely.] jelenik meg,
törölje a felesleges képeket (85. o.) a
„Memory Stick Duo”-ról, mielőtt újra
használja a kamerát.
• Egyes állóképek nem másolhatók a
következő esetekben:
– Másik kamerával felvett képek
– Számítógéppel szerkesztett képek
Állóképek törlése a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról
Feltétlenül helyezze be a kamerába a
felírt „Memory Stick Duo”-t.
A „Memory Stick Duo”-n lévő
összes állókép törlése:
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
Érintse meg a [TÖRLI MIND] opciót a:
step 4.
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
fület.
3 Érintse meg az [SZER]-t.
• Nem törölhet a következő esetekben:
– ha a „Memory Stick Duo” írásvédő
kapcsolója írásvédelem állásba van állítva
(133. o.)
– ha az állókép más eszközön le lett védve
• A „Memory Stick Duo,”-n lévő összes állókép
törléséhez formázza a memóriakártyát
(75. o.).
4 Érintse meg a [TÖRLÉS]-t.
5 Érintse meg a törlésre szánt
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
állóképet.
• Egyszerre legfeljebb 100 képet választhat
ki.
6 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Nem állíthat helyre képet, ha azt már
törölte.
85
Az eredeti adatok szerkesztése
DVD-RW ket, melyeket VR módban
kamerájával felvett, törölheti, vagy
szétoszthatja.
Feltétlenül helyezze be a kamerába
a megírt lemezt.
Eredeti
Szójegyzék (143. o.)
Képek törlése
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Válassza a
fület vagy a
fület, amely tartalmazza a törölni
kívánt képet, majd érintse meg a
[SZER]-t.
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Nem állíthat helyre képet, ha azt már
törölte.
A lemezen lévő összes videó vagy
állókép egyidejű törlése
Érintse meg a [TÖRLI MIND] opciót a:
step 3.
• Ha egy eredeti videót töröl, amely fel van
sorolva a Lejátszási listán (87. o.), az a
Lejátszási listáról is törlődik.
• Jelenetek törlése esetleg nem biztosít
elegendő helyet további videók vagy
állóképek felvételéhez.
• A lemezen lévő összes kép törléséhez és az
eredeti felvételi kapacitás helyreállításához
formázza a lemezt (60. o.).
Videó felosztása
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
3 Érintse meg a [TÖRLÉS]-t.
4 Válassza ki a törlendő képet.
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
fület: t [SZER].
3 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]-t.
4 Érintse meg a szétosztandó
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel. Nyomja meg és tartsa
nyomva az LCD képernyőn a képet,
annak jóváhagyásához. Érintse meg a
-t az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
86
jelenetet.
Elkezdődik a kiválasztott videó
lejátszása.
A Lejátszási lista
létrehozása
5 Érintse meg a
-t azon a
ponton, ahol a videót jelenetekre
akarja szétosztani.
A videó szünetre áll.
Amikor megérinti a
-t, az
ra változik, és az alábbi működtető
gombok jelennek meg.
Visszatér a kiválasztott
videó elejére.
A Lejátszási lista az Ön által kiválasztott
álló- és mozgó mintaképek sorozata. Az
eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha módosítja vagy törli
a Lejátszási listán lévő jeleneteket.
Eredeti
Szójegyzék (144. o.)
Feltétlenül helyezze be a kamerába
a megírt lemezt.
• A Lejátszási lista szerkesztése közben ne
távolítsa el a kamerából az akkumulátort vagy
a hálózati tápegységet. Tönkreteheti a lemezt.
• Legfeljebb 999 jelenetet adhat hozzá
a Lejátszási listához.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
Állítsa be
a hangerőt
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
2 Válassza ki a
A gombok elrejtéséhez érintse meg
a
gombot.
• Lejátszás és szünet váltakozik, ahogy
-t megnyomja.
• Enyhe eltérés jelentkezhet attól a ponttól,
ahol megérinti a
-t és a tényleges
felosztási pont között, mert a kamera fél
másodperces növekmények alapján
választja ki a felosztási pontot.
6 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
fület vagy a
fület, amely tartalmazza a
Lejátszási listához hozzáadni
kívánt jelenetet, majd érintse meg
a [SZER]-t.
3 Érintse meg a [
HOZZÁADÁS]-t.
• Érintse meg a
/
-t [
HOZZÁADÁS] megjelenítéséhez,
amikor a [
HOZZÁADÁS] nem
jelenik meg.
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
Nagyobb pontossággal állítja be a
felosztási pontot annak
általi
kiválasztása után.
• Ha szétoszt egy videót, nem állíthatja azt
vissza abba az állapotba, amelyben az a
szétosztás előtt volt.
• Ha a videót felveszi a Lejátszási listára,
az eredeti videó szétosztása nem érinti
a Lejátszási listán lévő videót.
87
A Lejátszási lista létrehozása (folytatás)
4 Válassza ki a Lejátszási listához
hozzáadandó jelenetet.
látható itt:
. Az eredeti állóképek a
lemezen maradnak. Az átalakított videó
felbontása alacsonyabb lehet, mint az
eredeti állóképé.
Felesleges jelenetek törlése
a Lejátszási listáról
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához. Érintse meg a
-t
az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
5 Érintse meg az
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SZER]-t.
t [IGEN]-t.
3 Érintse meg a [KIVÉTEL]-t.
6
4 Válassza ki a Lejátszási listából
Érintse meg az [IGEN]-t a
Lejátszási lista megtekintéséhez,
illetve a [NEM]-et a
vagy
fülhöz való visszatéréshez.
A lemezen lévő összes videó
egyidejű hozzáadása
Érintse meg a [
itt: step 3.
VEDD MIND]-et, lásd
A lemezen lévő összes állókép
felvétele egy Lejátszási listára
Ajánlatos előre létrehozni egy Diafilmet
(90. o.), azután felvenni azt egy Lejátszási
listára.
• Amikor Lejátszási listán lévő állóképeket
vesz fel, azok automatikusan videóvá
alakulnak és hozzáadódnak a
fülhöz.
Egy állóképekből átalakított mozgógép
88
törlendő jelenetet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához. Érintse meg a
-t
az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
Az összes jelenet egyidejű törlése
Érintse meg a [KIVESZ MIND]
lehetőséget itt: step 3 t [IGEN].
6 Válassza ki a ki a kijelölt helyet
a [T]/[t] segítségével.
• Az eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha törli a jeleneteket a Lejátszási
listáról.
A sorrend megváltoztatása
a Lejátszási listán belül.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SZER]-t.
3 Érintse meg az [ÁTHELYEZÉS]-t.
4 Válassza ki az áthelyezendő
7 Érintse meg az
Videó szétosztása a
Lejátszási listán belül
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
5 Érintse meg a
-t.
t [IGEN]-t.
• Amikor kiválasztott több jelenetet, azok
a Lejátszási listában előforduló sorrendet
követve helyeződnek át.
t [SZER]-t.
3 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]-t.
4 Válassza ki a szétosztandó
jelenetet.
Elkezdődik a kiválasztott videó
lejátszása.
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
jelenetet.
Rendeltetési sáv
5 Érintse meg a
-t annál a
pontnál, ahol jelenetekre akarja
szétosztani a videót.
89
A Lejátszási lista létrehozása (folytatás)
A videó szünetre áll.
3 Érintse meg az [IGEN] gombot.
Érintse meg a funkciógombok
megjelenítéséhez.
Lásd 86. oldalon a részletekért.
• Lejátszás és szünet váltakozik, ahogy
-t megnyomja.
• Enyhe eltérés jelentkezhet attól a ponttól,
ahol megérinti a
-t és a tényleges
felosztási pont között, mert a kamera fél
másodperces növekmények alapján
választja ki a felosztási pontot.
6 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Az eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha szétosztja a Lejátszási listán
belüli jeleneteket.
Egy lemezen lévő összes
állókép videofájlba való
átalakítása (Diafilm)
A diafilm állóképeket videofájlként sorol
be, több képet vehet fel a Lejátszási
listára.
Diafilm
Szójegyzék (143. o.)
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [DIAFILM].
90
fület: t [SZER]
A lemezen lévő összes állókép
egyetlen videofájlba alakul át, és
hozzáadódik a
fülhöz. Az
állóképekből átalakított videón jobb
oldalon fent
jel látható.
• Több időt vehet igénybe egy Diafilm
létrehozása, mivel több állókép íródik fel
a lemezre.
• A kamerával nem kompatibilis állóképek –
például digitális fényképezővel felvettek és
számítógépre másoltak – nem alakíthatók át
állóképekből Diafilmmé.
A Lejátszási lista
lejátszása
Feltétlenül helyezze be azt a lemezt,
amelyről a Lejátszási listát felveszi a
kamerájába.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
-t.
Megjelenik a Lejátszási listára felvett
jelenetek listája.
3 Érintse meg azt a képet, amelytől
le akar játszani.
Szerkesztés a DVD Handycam-on.
A kép visszatér a VISUAL INDEX
képernyőhöz, amikor a kiválasztott
jelenettől a végéig lejátssza a
Lejátszási listát.
91
Másolás, nyomtatás
Másolás videomagnóra/
DVD készülékekre
Másolhat a kamerán lejátszott képeket más felvevő készülékre, például videomagnóra
vagy DVD felvevő készülékre.
Merevlemezes videomagnóra való másolásuk után élvezheti a videomagnó
merevlemezén tárolt képeket.
Csatlakoztassa a kamerát a fali aljzatba a mellékelt hálózati tápegység segítségével ehhez
a művelethez (17. o.). Lásd még a csatlakoztatni kívánt készülékekkel szállított használati
útmutatókat.
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
A/V dugasz
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videomagnók
vagy DVD
felvevők
: Video/Jelfolyam
1 A/V csatlakozókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna)
S VIDEO kábellel (külön megvásárolható). A sárga dugó csatlakoztatása nem
szükséges. S VIDEO csatlakozás nem fog
hangot kiadni.
92
• A csatlakoztatott monitor képernyőjén
megjelenő kijelzők (pl. számláló stb.)
elrejtéséhez állítsa a [MEGJEL.HELYE]
értékét [LCD TÁBLA]-ra (az alapbeállításra, 79. o.).
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket
a képernyőn (77. o.).
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy
a televízió bemeneti videoaljzatába, a piros
(jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja a bemeneti
audioaljzatába.
1 Tegye be a felvételt tartalmazó
lemezt a kamerába.
2 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
Állítsa be a [TV TÍPUSA] értékét a
lejátszó készülék szerint (50. o.).
3 Helyezze be a videomagnójához
vagy DVD felvevőjéhez való
adathordozót.
Ha a felvevő készüléken kiválasztható
a jelforrás, állítsa be úgy, hogy fogadja
a kameráról érkező jeleket.
4 Csatlakoztassa a kamerát a
• Csatlakoztassa a kamerát egy
videomagnó vagy DVD készülék
bemeneteihez.
5 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig a
felvételt.
Másolás, nyomtatás
videomagnóhoz/DVD készülékhez
A/V csatlakozókábellel
(mellékelve) 1 vagy az A/V
csatlakozókábellel az S VIDEO -val
(külön megvásárolható) 2.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
6 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
93
Képek felvétele tévékészülékről vagy
videomagnóról/DVD készülékről
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Felvehet egy lemezre képeket vagy TV műsort videomagnóról, TV-ről vagy DVD
készülékről a kamera segítségével.
Csatlakoztassa a kamerát a fali aljzatba a mellékelt hálózati tápegység segítségével ehhez
a művelethez (17. o.). Lásd még a csatlakoztatni kívánt készülékekkel szállított használati
útmutatókat.
(Sárga)
(Fehér) (Piros)
A/V dugasz
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videomagnók,
DVD készülékek
vagy TV-k
: Video/Jelfolyam
1 A/V csatlakozókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
kimenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével.
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna)
S VIDEO kábellel (külön megvásárolható). A sárga dugó csatlakoztatása nem
szükséges. S VIDEO csatlakozás nem fog
hangot kiadni.
94
• Nem tud képeket felvenni kimeneti aljzat
nélküli TV-ről.
• Nem tud olyan TV műsorokat felvenni,
amelyek csak egyszeri felvételt
engedélyeznek, vagy másolásvédelmi
technikával rendelkeznek.
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy
a televízió kimeneti video-aljzatába, a piros
(jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja a kimeneti audioaljzatába.
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező
jeleket tud rögzíteni. Például a (SECAM
rendszerű) francia videók és tévéműsorok
nem vehetők fel tökéletesen. A televíziós
színrendszerekről bővebben a 130 oldalon
olvashat.
• Ha a PAL jelet 21 érintkezős illesztő
közbeiktatásával kívánja a kamerához
továbbítani, (külön megvásárolható)
kétirányú 21 érintkezős illesztőt kell
használnia.
1 Csatlakoztassa a kamerát a TVhez vagy a video/DVD készülékhez
a (mellékelt) A/V
csatlakozókábellel 1 vagy az A/V
csatlkaozókábellel S VIDEO
(külön megvásárolható) 2.
• Csatlakoztassa a kamerát egy TV vagy
videomagnó vagy DVD készülék
kimeneti dugaszaihoz.
2 Ha videomagnóról/DVD
készülékről készít felvételt,
helyezze be a kazettát vagy
a lemezt a lejátszó készülékbe.
3 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
4 Érintse meg a
t [VEZ.
FELV.]-t.
• Érintse meg a [SET] gombot a felvételi
mód megváltoztatásához vagy a hangerő
beszabályozásához.
• Érintse meg a [SET] t [
SZABAD]
t [BE] gombot a hátralévő lemezterület
állandó kijelzéséhez..
lejátszását a lejátszó készüléken,
vagy válasszon ki egy TV műsort.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
7 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [FELV.] gombot.
8 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol le
akarja állítani a felvételt, érintse
meg a
gombot.
9 Érintse meg a [VÉG] gombot.
• Időkülönbség lehet aközött a pont között,
ahol megnyomja a [FELV.] gombot, és
a tényleges pont között, ahol a felvétel
indul/leáll.
• Felvétel közben nem rögzíthet állóképet
akkor sem, ha megnyomja a PHOTO gombot.
Másolás, nyomtatás
Ha olyan készülékhez csatlakoztatta a
kamerát, amelynek van S VIDEO
aljzata, érintse meg a [SET] t
[VIDEOBEMEN.] t
[S VIDEO] t
gombot.
6 Indítsa el a kazetta vagy a lemez
5 Tegyen be egy üres lemezt
a kamerába.
Formázza meg a lemezt, ha új
DVD-RW/DVD+RW (60. o.)
lemezt használ.
95
Felvett állóképek nyomtatása
(PictBridge technológiához alkalmazható nyomtató)
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Egy PictBridge technológiához
alkalmazható nyomtató segítségével
a képeket úgy is kinyomtathatja, hogy
a kamerát nem csatlakoztatja
számítógéphez.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse.
Helyezze be a kamerába azt a lemezt vagy
a „Memory Stick Duo”-t, amelyen
állóképek vannak tárolva, és kapcsolja be
a nyomtató tápellátását.
Csatlakoztassa a kamerát
és a nyomtatót.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Csatlakoztassa a kamera
Amikor létrejön a kapcsolat,
(PictBridge csatlakozás)
jelenik meg a képen.
Megjelenik az állókép.
• Megjelenítheti az [USB-S KIVÁL.]
képernyőt a
t [SETUP] t
KÉPALK. t [USB-S KIVÁL.]
megnyomásával is.
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
Nyomtatás
(USB)
dugaszát a nyomtatóhoz az USB
kábellel (mellékelve).
1 Jelölje ki a nyomtatandó képet
Az [USB-S KIVÁL.] képernyő jelenik
meg az LCD kijelzőn.
2 Érintse meg a
a
/
segítségével.
t
[PÉLDÁNY]-ot.
3 Érintse meg a [
NYOMTATÁS]
gombot állóképek lemezről való
nyomtatásához, illetve a [
NYOMTATÁS] gombot, hogy
„Memory Stick Duo.”-ról
nyomtasson képeket.
3 Jelölje ki a kívánt példányszámot
a
/
segítségével.
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb
20 példány nyomtatható.
4 Érintse meg a
t [VÉG]
gombot.
A dátumnak a képre való
nyomtatásához érintse meg a
t
[DÁTUM/IDŐ] t [DÁTUM] vagy
[NAP&IDŐ] t
gombot.
96
5 Érintse meg a [VHAJT] t [IGEN]
gombot.
A nyomtatás befejezésekor a
képernyőről eltűnik a [Nyomtatás…]
üzenet, és ismét a képkijelölő
képernyő jelenik meg. Folytathatja
egy másik állókép nyomtatását.
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kifejlesztett ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával és
digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készüléktől és annak gyártójától.
6 Amikor a nyomtatás befejeződik,
érintse meg a [VÉG] t [VÉG]
gombot.
• Kép másik adathordozóról történő
nyomtatásához érintse meg a [Funkció
kiválasztás] gombot és induljon a
„Kamera csatlakoztatása
a nyomtatóhoz” 3. lépésétől.
Másolás, nyomtatás
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ne kísérelje meg a következő műveleteket,
amikor
van a képernyőn. A műveletek
esetleg nem megfelelően működnek.
– Működtesse a POWER kapcsolót.
– Húzza ki az USB kábelt (mellékelve)
a nyomtatóból.
– Tolja el a lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolóját.
– Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t a
kamerából.
• Ha a nyomtató leáll, húzza ki az USB kábelt
(mellékelve), kapcsolja ki a nyomtatót majd
újra be, és indítsa újra a műveletet az elejétől.
• Ha 16:9 (széles) képaránnyal felvett állóképet
nyomtat, lehet, hogy a kép bal és jobb oldala
le lesz vágva.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ
a nyomtató ’ használati útmutatójában
található.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel a
kamerával rögzített képek kinyomtathatók.
• A 2 MB vagy annál nagyobb méretű, illetve
2304 × 1728 képpontnál nagyobb képek nem
nyomtathatók ki
97
Aljzatok külső eszközökhöz való
csatlakozáshoz
1 Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut és
a mikrofont látja el árammal.
A tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a tartozék
használati útmutatójában találhatók.
• Az Active Interface Shoe rendelkezik egy
biztonsági eszközzel a telepített tartozék
stabil rögzítéséhez. A tartozékot
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart. A tartozék levételéhez lazítsa meg a csavart,
majd nyomja le és húzza ki a tartozékot.
• Amikor a külön megvásárolható külső
vakuval készít felvételt, kapcsolja ki
annak tápellátását, hogy megelőzze
a töltési zaj felvételét.
• A külső (megvásárolható) vaku és
a készülék beépített vakuja egyszerre
nem használhatók.
• Ha (külön megvásárolható) külső
mikrofont csatlakoztat, az felülírja a belső
mikrofont (42. o.).
DCR-DVD405E/
DVD805E
2 Sarufedél
3
DCR-DVD404E
(USB) aljzat (96. o., 99)
(DCR-DVD405E/DVD805E-hez)
4 REMOTE aljzat
• Csatlakoztasson más, külön
megvásárolható tartozékot.
98
1…Távolítsa el a sarufedelet.
5 A/V (audio/video) aljzat (50. o., 92, 94)
3456…Nyissa ki az aljzat fedelét.
6 DC IN aljzat (17. o.)
Számítógép használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
Mielőtt segítségért fordul az „Első
lépések” útmutatóhoz a számítógépen
Ha telepíti a Picture Package vagy Nero
Express 6 szoftvert egy Windows
számítógépen a mellékelt CD-ROM-ról,
élvezheti a következő műveleteket a
kamerának a számítógéphez való
csatlakoztatásával.
A Macintosh nem támogatja a mellékelt
Picture Package és Nero Express 6 szoftvert.
A DCR-DVD404E nem támogatja a
számítógépes csatlakozást. Lásd „Lemez
lejátszása DVD meghajtóval ellátott
számítógépen” (o.57) képek számítógépen
való megtekintését.
• Átmásolhatja az állóképeket, amikor
a kamerát a Macintosh számítógéphez
csatlakoztatja az USB kábellel. Olvassa el
az „Első lépések”útmutatót a mellékelt
CD-ROM (105. o.)-ról.
állóképek dátum szerint mappákban
tárolódnak.
Törölhet mozgóképből felesleges
jeleneteket, illetve létrehozhat 8cm-es
DVD-ket menükkel.
x Zenés videó/Diabemutatókészítő
t Picture Package Producer2
Kiválaszthatja kedvenc mozgó- és
állóképeit, és könnyen létrehozhat egy
eredeti videót hozzáadott zenével és képi
stílusokkal.
x Másolás 8 cm-es lemezreDVD
t Picture Package Duplicator
Lemásolhatja a kamerával felírt lemezt egy
8 cm-es lemezre DVD.
Mit tehet a Nero Express 6
szoftverrel?
x Amikor lemezt 12 cm-es
DVD-re másol
Átmásolhatja a kamerával felírt lemezt
12 cm-es DVD-re.
Az „Első lépések ”
útmutatóról
Mit tehet a Picture Package
szoftverrel?
x Képek megtekintése és
kezelése
t Picture Package DVD Viewer
• A részletekért olvassa el a Nero Express 6
szoftver mellékelt kézikönyvét.
Számítógép
használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
• A CD-ROM (mellékelve) a következő
szoftvert tartalmazza.
– USB illesztőprogram
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– „Első lépések” útmutató
Az „Első lépések” útmutató egy olyan
használati útmutató, amely segítséget
nyújt Önnek a számítógépen.
Az alapvető műveleteket ismerteti,
kezdve a kamera és a számítógép
összekötésével és a beállítások
elvégzésével a mellékelt CD-ROM-on
lévő Picture Package szoftver első
használatával kapcsolatos általános
teendőkig. A CD-ROM behelyezése
után, mely az „A szoftver telepítése és az
„Első lépések” útmutató” (o.101)-ra
vonatkozik, indítsa el az „Első lépések”,
útmutatót, majd kövesse az utasításokat.
Megnézheti a videókat és állóképeket a
miniatűrökből való választással. A videók és
99
Mielőtt segítségért fordul az „Első lépések” útmutatóhoz a
számítógépen (folytatás)
A szoftver súgó funkciójáról
A Help (súgó) kézikönyv minden
program minden funkcióját ismerteti.
Miután áttanulmányozta az „Első
lépések” útmutatót, az egyes műveletek
részleteit a Súgó képernyőn
megtekinthető kézikönyvben olvassa el.
A Súgó kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a [?] jelre a képernyőn.
Rendszerkövetelmények
x Amikor Windows
számítógépet használ
Amikor Picture Package szoftvert
használ számítógépen
Op.rsz.: Microsoft Windows 2000
Professional / Windows XP Home
Edition / Windows XP Professional
Szokásos telepítés szükséges. A működés
nem garantált, ha a fenti operációs
rendszert továbbfejlesztették.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz, vagy
gyorsabb (Pentium III 1 GHz, vagy
gyorsabb ajánlott)
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy későbbi
(Ez a termék a DirectX technológián
alapul. Szükséges, hogy a DirectX
telepítve legyen.)/Windows Media
Player 7.0 vagy későbbi/Macromedia
Flash Player 6.0 vagy későbbi
Hangrendszer: 16 bites sztereo hangkártya
és sztereo hangszórók
Memória: 128 MB vagy több (256 MB vagy
több ajánlott)
Merevlemez:
Telepítéshez szükséges rendelkezésre
álló memória: 250 MB vagy több (2 GB
vagy több a Picture Package Duplicator.)
szoftver használatakor/ Rendelkezésre
álló ajánlott szabad merevlemezkapacitás: 6 GB vagy több (a szerkesztett
képfájlok méretétől függően)
Kijelző: 4 MB VRAM videokártya,
minimum 800 × 600 felbontás, High color
(16 bit szín, 65 000 szín), DirectDraw
megjelenítő meghajtó képesség
100
(a termék nem működik megfelelően
800 × 600 vagy kisebb felbontással, illetve
256 vagy kevesebb színnel.)
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
Amikor „Memory Stick Duo”-ra felvett
állóképeket játszik le számítógépen
Op.rsz.: Microsoft Windows 2000
Professional / Windows XP Home
Edition / Windows XP Professional
Szokásos telepítés szükséges.
A működés nem garantált, ha a fenti
operációs rendszert továbbfejlesztették.
CPU: MMX Pentium 200MHz, vagy
gyorsabb
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
x Amikor Macintosh
számítógépet használ
• Csak állóképeket másolhat a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról.
Op.rsz.: Mac OS 9.1/9.2 vagy Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
• A kamera kompatibilis a Hi-Speed USB-vel
(USB 2.0). Átvihet adatokat gyorsabb
sebességgel olyan számítógéppel, amely
kompatibilis a Hi-Speed USB-vel. Amikor
csatlakoztat egy USB interfészt, amely nem
kompatibilis a Hi-Speed USB-vel, az
adatátvitel sebessége az USB1.1 (USB
sebessége (teljes sebességű) lesz.
• A műveletek nem garantáltak minden
ajánlott környezetre.
• Ha a számítógépének van Memory Stick
nyílása, helyezze be a „Memory Stick Duo ”
-t, amelyre az állóképek vannak rögzítve,
a Memory Stick Duo adapterbe (külön
megvásárolható), majd helyezze be azt
a számítógépen lévő Memory Stick nyílásba
az állóképeknek a számítógépre való
másolásához.
• Amikor „Memory Stick PRO Duo”-t használ,
és a számítógépe nem kompatibilis azzal,
csatlakoztassa a kamerát az USB kábellel
a számítógépen lévő Memory Stick
használata helyett.
A szoftver telepítése és az „Első lépések”
útmutató
Telepítenie kell a szoftvert a Windows
számítógépére, mielőtt a kamerát
csatlakoztatja a számítógéphez.
A telepítésre csak legelőször van szükség.
A telepítendő tartalmak és eljárások
eltérhetnek az operációs rendszertől
függően.
Windows számítógép
használata
1 Ellenőrizze, hogy a kamera nincs
csatlakoztatva a számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként
telepítéshez.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
4 Kattintson az [Install]-ra.
• A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet arról,
hogy az „Első lépések útmutató”
kézikönyv nem telepíthető
automatikusan az InstallShield Wizard
varázslóval. Ebben az esetben másolja
kézzel az „Első lépések” útmutatót a
számítógépre az üzenet’ utasításai szerint.
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson
a [Next]-re.
3 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
Megjelenik a telepítőképernyő.
• Ha a képernyő nem jelenik meg, kövesse
az alábbi eljárást.
1 Kattintson duplán a [My Computer]-re
(Ha Windows XP-t használ, kattintson
a [Start] menüre, azután a
[My Computer]-re.)
2 Kattintson duplán a
[PICTUREPACKAGE]-re
(Lemezmeghajtó).*
* A meghajtók betűjelei (pl. (E:))
minden számítógépen
különbözhetnek.
Számítógép
használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
6 Kattintson a [Next]-re.
101
A szoftver telepítése és az „Első lépések” útmutató (folytatás)
7 Olvassa el a [License Agreement]-
10Kattintson az [Install]-ra a [Ready
et, ellenőrizze [I accept the terms
of the license agreement], ha
elfogadja, kattintson a [Next]-re.
to Install the Program] képernyőn.
8 Válassza ki, hogy hova mentse
a szoftvert, majd kattintson
a [Next]-re.
A Picture Package program telepítése
elkezdődik.
11Kattintson a [Next]-re, majd
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az „Első lépések ”
útmutató telepítéséhez.
Számítógéptől függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
Ilyen esetben folytassa itt step 12.
9 Válassza a [PAL]-t, majd kattintson
az [Install]-ra.
12Kattintson a [Next]-re, majd
kövesse a képernyőn lévő
utasításokat az „ImageMixer
EasyStepDVD” telepítéséhez.
102
13Ha megjelenik az [Installing
Microsoft (R) DirectX (R) ]
képernyő, az alábbi lépéseket
követve telepítse a DirectX 9.0c
programot. Ha nem, ugorjon ide:
step 14.
A számítógép kikapcsol, majd
automatikusan újraindul (Restart).
A [Picture Package Menu], [Picture
Package Menu destination Folder]
(és az „Első lépések” útmutató - ha
telepítve van - parancsikonja step 11)
megjelenik az asztalon.
1 Olvassa el a [License Agreement]-et,
majd kattintson a [Next]-re.
2 Kattintson a [Next]-re.
3 Kattintson a [Finish] gombra.
15Távolítsa el a CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójából.
• A kamerának a számítógéphez való
csatlakoztatásához lásd az „Első
lépések” útmutatót a mellékelt
CD-ROM-on.
• Ha bármilyen kérdése van a
PicturePackage programmal
kapcsolatban, lásd „Kérdések a
programmal kapcsolatban” (o.105).
14Ellenőrizze, hogy a [Yes, I want to
restart my computer now.] be
van jelölve, majd kattintson a
[Finish]-re.
Átmásolhatja az állóképeket a „Memory
Stick Duo”-ról a Macintosh
számítógépre. Telepítse az „Első
lépések”útmutatót a mellékelt
CD-ROM-ról.
• Lásd az „Első lépések ” útmutatót a kamera
számítógéphez való csatlakoztatásával és
állóképek másolásával kapcsolatban.
1 Ellenőrizze, hogy a kamera nincs
csatlakoztatva a számítógéphez.
Számítógép
használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
Macintosh számítógép
használata
103
A szoftver telepítése és az „Első lépések” útmutató (folytatás)
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a számítógépen zárjon be minden futó programot.
3 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
4 Kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
5 Másolja az „FirstStepGuide.pdf
fájlt,” amely a kívánt nyelven van
tárolva az [FirstStepGuide]
mappába a számítógépén.
104
Az: „Első lépések” útmutató megtekintése
Az „Első lépések” útmutató
megjelenítése
Az „Első lépések ” útmutató
számítógépen való megtekintéséhez,
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 vagy
későbbi ajánlott.
Kattintson duplán az asztalon lévő
ikonra.
Indítás Macintosh számítógépen
Kattintson duplán a
„FirstStepGuide.pdf”-re.
Kérdések a programmal
kapcsolatban
Pixela Ügyfélszolgálat
Pixela honlap
http://www.ppackage.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles) Telefon:
(Díjmentesen hívható)
+1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Európa (E.K.) Telefon:
(Díjmentesen hívható) Egyesült
Királyság, Németország, Franciaország
és Spanyolország:
+800-1532-4865
Egyéb országok:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-szigetek) Telefon:
+63-2-438-0090
Szerzői jogok
A CD-ről, az Internetről és más forrásból
származó zeneművek, hangfelvételek és
egyéb harmadik féltől származó zenei
alkotások (a továbbiakban „zenei
alkotások”) szerzői joggal rendelkeznek,
amely szerzői jogokat az egyes országok/
régiók szerzői jogra vonatkozó, illetve más
vonatkozó hatályos törvényei védenek.
Hacsak a vonatkozó jogszabályok ezt
kifejezetten nem engedélyezik, az illetékes
szerzők engedélye vagy jóváhagyása
nélkül semmilyen zenei alkotás nem
használható fel (felhasználásnak minősül
mindennemű másolás, módosítás,
reprodukálás, feltöltés, továbbítás, széles
körben való elérhetővé tétel, átjátszás,
terjesztés, kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül, sem
közvetve, sem milyen más módon nem ad
Önnek sem licencet, sem használati jogot
semminemű zenei alkotásra.
Számítógép
használata (DCR-DVD405E/DVD805E)
• Indíthat a [Start], [Programs] ([All Programs]
Windows XP) esetén, [Picture Package], és
[First Step Guide], majd [First Step Guide]
kiválasztásával is.
• Az „Első lépések” útmutató HTML-ben
történő, automatikus telepítés nélküli
megtekintéséhez másolja a kívánt nyelvi
mappát az [FirstStepGuide] mappából a
CD-ROM-on, majd kattintson duplán az
[Index.html]-re.
• Lásd: „FirstStepGuide.pdf” a következő
esetekben:
– Amikor nyomtatja az „Első
lépések”útmutatót
– Amikor az „Első lépések” útmutató nem
jelenik meg helyesen a javasolt
környezetben sem a böngésző-beállítás
miatt.
– Amikor az „Első lépések” útmutató HTML
változata nem kerül automatikusan
telepítésre.
A PDF megtekintéséhez Adobe
Reader szükséges. Ha ez nincs
telepítve a számítógépén, letöltheti
az Adobe Systems honlapról:
http://www.adobe.com/
105
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Általános használat/Easy Handycamüzemmód
A kamera nem működik, pedig be van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le
az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még
mindig nem működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET gombot
(45. o.). (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor a Saját menü kivételével valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket veszi fel. Ez alól csak
az egyéni menü elemei képeznek kivételt.)
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban csak korlátozott számú gomb használható. Lépjen ki az
Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Nem lehet az Easy Handycam üzemmódot ki- és bekapcsolni.
• Az Easy Handycam üzemmódot nem lehet ki- vagy bekapcsolni, ha közben felvételt
készít vagy az USB kábelen keresztül másik készülékkel kommunikál (DCR-DVD405E/
DVD805E készüléknél). Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Easy Handycam üzemmódban megváltoznak a beállítások.
• Az Easy Handycam üzemmód kiválasztásánál a kamera egyes beállításai a gyárilag
beállított értékekre állnak vissza (30. o.).
Nem indul el a [DEMÓ MÓD] üzemmódbeli bemutató.
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT kapcsoló ON helyzetben áll.
A NIGHTSHOT kapcsolót állítsa OFF helyzetbe (43. o.).
• Vegye ki a lemezt és a „Memory Stick Duo”-t a kamerából (26. o., 27).
• Állítsa a POWER kapcsolót a következőre:
(Videó).
A kamera vibrál.
• Vibrálás jelentkezhet, a lemez állapotától függően. Ez a jelenség nem utal
meghibásodásra.
Tenyerén érzékeli a készülék vibrálását, vagy működés közben halk zajt hall.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Időközönként motorzaj hallatszik a kamerából.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
106
Amikor a lemeztartó fedelét lemez nélkül csukja be, a kamerából motorzaj
hallatszik.
• A kamera a lemezt próbálja felismerni. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kamera melegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt bekapcsolva a készülék. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös helyre.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor nincs a kamerához csatlakoztatva. Csatlakoztasson a kamerához egy
feltöltött akkumulátort (17. o.).
• Az akkumulátor lemerült vagy lemerülőben van. Töltse fel az akkumulátort (17. o.).
• A hálózati tápegység csatlakozódugója kihúzódott a fali csatlakozóaljzatból. Dugja
vissza a fali csatlakozóaljzatba (17. o.).
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az [AUTO.KIKAPCS] (79. o.) beállítását, vagy ismét
kapcsolja be a kamerát, vagy használja a hálózati tápegységet.
• Az akkumulátor lemerült vagy lemerülőben van. Töltse fel az akkumulátort (17. o.).
A CHG (töltésjelző) az akkumulátor töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe (17. o.).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerához csatlakoztatva. Igazítsa meg (17. o.).
• A tápkábel nem helyesen csatlakoztatott a fali csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa
megfelelően.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése (17. o.).
A CHG (töltésjelző) az akkumulátor töltésekor villog.
A kamera gyakran kikapcsol, pedig az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző
szerint az akkumulátornak még működtetnie kellene a kamerát.
Hibaelhárítás
• Az akkumulátor nem jól van a kamerához csatlakoztatva. Igazítsa meg (17. o.). Ha ez
nem oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból,
és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző, vagy nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort (17. o.).
Az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző nem pontosan mutatja a
hátralévő időt.
• A környező hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
107
Hibaelhárítás (folytatás)
• Az akkumulátort nem töltötte elég hosszú ideig. Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra (17. o.).
• A használat körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem pontos. Miután kinyitja vagy bezárja az LCD képernyőt, a készüléknek mintegy
1 percre van szüksége ahhoz, hogy az akkumulátor energiaszintjének megfelelő
időértéket megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• A környező hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Az akkumulátort nem töltötte elég hosszú ideig. Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra (17. o.).
Hiba lép fel, amikor a kamerát a hálózati tápegységhez csatlakoztatja.
• Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
Ezután ismét csatlakoztassa.
LCD képernyő/kereső
A képernyőn ismeretlen kép jelenik meg.
• A kamera [DEMÓ MÓD] üzemmódban van (75. o.). A [DEMÓ MÓD] kikapcsolásához
érintse meg az LCD képernyőt, vagy helyezzen be egy lemezt vagy „Memory Stick Duo ”
memóriakártyát.
A képernyőn ismeretlen szimbólum jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy ezek figyelmeztető szimbólumok vagy üzenetek (124. o.).
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, ha anélkül, hogy előbb kikapcsolta volna a készüléket, kihúzza
a hálózati tápegység tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból, illetve a kameráról eltávolítja
az akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Nem lehet kikapcsolni az LCD háttérvilágítását.
• Easy Handycam üzzemódban (30. o.), a DISP/BATT INFO gombokkal nem lehet be/
ki kapcsolni az LCD háttérvilágítást.
Az érintőképernyőn nem jelennek meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a DISP/BATT INFO gombot a kamerán (vagy a DISPLAY gombot
a távirányítón) (22. o., 49).
Az érintőképernyőn megjelenő gombok nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([KALIBRÁLÁS]) (138. o.).
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a képet (21. o.).
108
A keresőből eltűnt a kép.
• Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben nem látszik a kép. Zárja be az LCD táblát
(21. o.).
Lemez
Nem lehet eltávolítani a lemezt.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás (akkumulátor, hálózati tápegység)
(17. o.).
• Vegye le az akkumulátort a kameráról, majd ismét tegye vissza (18. o.).
• Csatlakoztasson a kamerához egy feltöltött akkumulátort (17. o.).
• A lemez sérült, vagy ujjlenyomatok vannak rajta, stb. Ebben az esetben akár 10 percig
is eltarthat a lemez eltávolítása.
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát, körülbelül egy órára
(137. o.).
• A lezárást megszakította, mert kikapcsolta a kamerát. Kapcsolja be a kamerát, és a
lemezt csak a lezárás befejezte után vegye ki (52. o.).
A készülék nem jeleníti meg a fennmaradó lemezterületet.
• Ha a fennmaradó lemezterületet mindig látni szeretné, állítsa a [
[BE] helyzetbe (be) (78. o.).
SZABAD] értéket
A lemez típusának és a felvétel formátumának szimbólumai kiszürkültek az LCD
képernyőn.
• Előfordulhat, hogy a lemezt nem ezen a kamerán készítették. Az ilyen lemezeket
lejátszhatja kameráján, de nem készíthet további felvételeket.
„Memory Stick Duo”
• Tolja el a POWER kapcsolót, hogy felgyulladjon a
(Állókép) lámpa vagy nyomja
meg a
PLAY/EDIT gombot a bekapcsolt kamerán (20. o.).
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába (26. o.).
• Ha számítógépen formázott „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, azt
formázza meg a kamerán (75. o.).
Hibaelhárítás
„Memory Stick Duo” memóriakártya használata esetén nem működnek a
funkciók.
Az állóképeket nem lehet törölni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját. (133. o.)
• Az Áttekintés képernyőn kizárólag az utoljára felvett képeket tudja törölni (46. o.).
• A Szerkesztés képernyőn egyszerre legfeljebb 100 képet választhat ki törlésre.
• Más eszköz által levédett képet nem lehet törölni. A védelem megszüntetéséhez a másik
eszközt kell használnia.
109
Hibaelhárítás (folytatás)
Az összes kép egyszerre nem törölhető.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (133. o.).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát nem lehet formázni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (133. o.).
Az adatfájl neve helytelen.
• Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg az általános szabványnak, a kamera csak
a fájlnevet jeleníti meg.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (133. o.).
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (133. o.).
Felvétel
Lásd még a „A kép beállítása felvétel közben” (o.112) részt.
A START/STOP vagy PHOTO gombokat megnyomja, és a videó/állókép felvétel
készítése nem működik.
• A lejátszás képernyő jelenik meg. Nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot, vagy érintse
meg a
-t az LCD képernyőn a felvétel-képernyő megjelenítéséhez
(34. o.. és 40. oldal).
• A kamera az utoljára készített jelenetet veszi fel. Ekkor nem tudja megnyomni a PHOTO
gombot, és az LCD képernyőn a [RÖGZÍT] vagy
jelenik meg (33. o., 39).
• Nincs több tárhely a lemezen. Tegyen be egy új lemezt, vagy formázza a lemezt
(csak DVD-RW/DVD+RW lemezeknél, 60. o.). Vagy törölje azokat a képeket melyekre
már nincs szüksége (86. o.).
• A DVD-RW (VIDEO módban)/DVD+RW lezárása befejeződött. Tegyen egy lemezt
írhatóvá további jelenetekhez (59. o.).
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre
hűvös helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát, körülbelül egy órára
(137. o.).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára nem lehet felvételt készíteni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (133. o.).
• Nincs több tárhely a „Memory Stick Duo” memóriakártyán. Használjon új
„Memory Stick Duo” -t, vagy formázza a „Memory Stick Duo” (75. o.)-t. Vagy
törölje azokat a képeket melyekre már nincs szüksége (85. o.).
Az ACCESS felgyullad, pedig már befejezte a felvétel készítését.
• A kamera a lemezre rögzített jelenet felvételét készíti.
110
A felvétel látószöge a POWER kapcsoló állása szerint változó.
• Az állókép felvételi látószöge szélesebb, mint a videóé.
Állókép rögzítésénél nem hallatszik a zárhang.
• A [HANGJELZÉS]-t állítsa [BE]-pozícióba (79. o.).
A vaku nem működik.
• Nem lehet felvételt készíteni a vakuval az alábbi helyzetekben:
– Videók felvétele közben
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFEKTUS]
– [
KÉPSOR]
– Csatlakoztatott (külön megvásárolható) konverziós lencse
• Még ha az automatikus vaku
(Automatikus vörös szem-hatás csökkentés) ki is van
választva, nem használhatja a belső vakut az alábbiakkal együtt:
– NightShot
– [REFLEKTOR], [ALKONY&HOLD] vagy [TÁJKÉP] az [AE PROGRAM]-ban
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
A (külön megvásárolható) külső vaku nem működik.
• A vaku nincs bekapcsolva, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva a kamerára.
A videó aktuális felvételi ideje kevesebb, mint a tervezett körülbelüli felvételi idő.
• Ha gyorsan mozgó tárgyról kíván felvételt készíteni, a felvételhez rendelkezésre álló idő
rövidülhet (13. o., 76).
A felvétel készítése leáll.
Időeltolódást észlel a START/STOP gomb megnyomásának pillanata és a felvétel
elindulásának/leállításának pillanata között.
Hibaelhárítás
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja körülbelül egy
órára hűvös helyen (137. o.).
• A kamerán a START/STOP gomb megnyomásának pillanata és a felvétel elindulásának/
leállításának pillanata között kisebb időeltolódás előfordulhat. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a videó szélesség-magasság arányát.
• A DVD+RW lemezek képméretaránya nem módosítható. A videó képméretarányának
módosításához formázza újra a lemezt.
111
Hibaelhárítás (folytatás)
A kép beállítása felvétel közben
Lásd még a „Beállítási elemek” (o.115) részt.
Nem működik az automatikus fókuszbeállítás.
• A [FÓKUSZ] értékét állítsa [AUTO.]-ra (68. o.).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus beállításához. Állítsa
be a fókuszt manuálisan (68. o.).
Nem működik a [STEADYSHOT] képstabilizáló funkció.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [BE] pozícióra (70. o.).
• Erőteljes kameraremegésnél előfordulhat, hogy a [STEADYSHOT] nem működik,
annak ellenére, hogy a [STEADYSHOT] [BE] pozícióra van állítva.
Nem működik az ellenfény funkció.
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol, amikor az [EXPOZÍCIÓ] értékét [KÉZI]re állítja (67. o.) illetve amikor a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja (66. o.).
• Easy Handycam üzemmódban nem működik az ellenfényt kompenzáló funkció. Lépjen
ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy villanyfényt vesz fel, függőleges csík jelenik
meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége nagymértékben eltér
egymástól. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
• Ezt a jelenséget hívják elmosódásnak. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A képernyőn apró fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor [SUPER NS] vagy [COLOR SLOW S]
üzemmódban készít felvételt. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép színei nem valósághűek.
• A NIGHTSHOT kapcsolót állítsa OFF helyzetbe (43. o.).
A kép túl világos, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• A NIGHTSHOT kapcsolót állítsa OFF helyzetbe (43. o.).
A kép túl sötét, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• Az LCD ellenfényt kompenzáló funkciója ki van kapcsolva. Kapcsolja be az
LCD ellenfényt kompenzáló funkcióját, úgy, hogy lenyomja és lenyomva tartja
a DISP/BATT INFO gombot (21. o.).
Villog a kép, vagy vibrálnak a színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt készít felvételt
[PORTRÉ] vagy [SPORT] üzemmódban. Ilyenkor kapcsolja ki az [AE PROGRAM]
funkciót (66. o.).
112
Tévéképernyő vagy számítógép-képernyő felvételekor vízszintes fekete sávok
jelennek meg.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]-re (70. o.).
Távirányító
Nem működik a mellékelt távirányító.
• A [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét állítsa [BE]-re (79. o.).
• Tegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/– polaritásra (139. o.).
• A kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el minden akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy, hogy ne érje erős fény, például közvetlen
napsugárzás vagy mennyezeti világítás. Ha az érzékelőt erős fény éri, előfordulhat, hogy
a távirányító nem működik megfelelően.
• Távolítsa el a konverziós lencsét (külön megvásárolható) mert lehet, hogy akadályozza
a távirányító érzékelőjét.
Amikor a mellékelt távirányítót használja, helytelenül működik egy másik DVD.
• Válasszom ki olyan vezérlési módot, mely eltér a DVD 2-től az Ön DVD készülékéhez,
vagy takarja le a DVD készülék érzékelőjét fekete papírral.
Lemez lejátszása a kamerával
Nem lehet a lemezt a kamerával lejátszani.
• Kapcsolja be a kamerát a POWER kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT
gombot.
• Ellenőrizze a lemez kompatibilitását (12. o.).
• A lemezt az adathordozó oldallal a kamera felé helyezze be (24. o.).
• A más eszközön készített felvételeket tartalmazó lemezt a kamera nem játssza le.
A lejátszott kép torzítva jelenik meg.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt állóképek nem az eredeti méretben
jelennek meg lejátszáskor.
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem lehet tényleges méretükben
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 132. o.).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt állóképeket nem lehet lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a kamera nem tud állóképeket lejátszani, ha Ön számítógéppel
módosított mappákat és fájlokat, vagy szerkesztett adatokat. (Ilyen esetben az illető fájl
neve villog.) A jelenség nem utal meghibásodásra (134. o.).
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített állóképet ezzel a kamerával nem lehet
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra (134. o.).
113
Hibaelhárítás (folytatás)
Egy képen, a VISUAL INDEX képernyőn a „
” szimbólum jelenik meg.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 132. o.).
• Előfordulhat, hogy nem sikerült az adatokat betölteni. Ilyenkor kapcsolja ki a
készüléket, majd kapcsolja be újra, vagy vegye ki a lemezt és helyezze be újra.
Előfordulhat, hogy ezt követően a megfelelő kép jelenik meg majd.
• Ez megjelenhet más eszközökkel rögzített, számítógépen szerkesztett, stb. állóképeken.
A lemez lejátszásakor nincs hang, vagy nagyon halk.
• A [TÖBB HANGSÁV] értékét állítsa [SZTEREÓ]-ra (76. o.).
• Növelje a hangerőt (41. o.).
• Az LCD képernyő bezárása után nem hallható hang. Nyissa ki az LCD képernyőt.
• Amikor a [MIKR.JELSZ.]-t (76. o.) [GYENGE] értékre állítva készít felvételt,
előfordulhat, hogy a hang gyenge lesz.
Lemez lejátszása más eszközön
Nem lehet lejátszani a lemezt, vagy a készülék nem ismeri fel a lemezt.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 132. o.).
• Zárja le a lemezt (52. o.).
• VR VR módban felvett lemez nem játszható le olyan eszközön, mely nem támogatja
a VR módot. Ellenőrizze lejátszó kézikönyvében, hogy a készülék mely módokat
támogatja.
A lejátszott kép torzítva jelenik meg.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 132. o.).
Egy képen, a DVD menüben a „
” szimbólum jelenik meg.
• Lehetséges, hogy a lemez lezárásakor nem sikerült az adatok betöltése. DVD-RW
(VIDEO mód)/DVD+RW tegye lehetővé, hogy a lemezre további felvételek
kerülhessenek (59. o.), majd készítse el újra a DVD menüt a lemez lezárásával (55. o.).
Így elérhető, hogy a DVD menü megfelelően jelenjen meg.
A jelenetek között a lejátszás egy pillanatra lefagy.
• Attól függően, hogy milyen DVD lejátszót használ, előfordulhat, hogy a kép lefagy egy
pillanatra a jelenetek között. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Amikor a . gombot megnyomja, a lejátszás nem ugrik vissza az előző jelenetre.
• Ha a lejátszás során 2 olyan cím követte egymást, amelyet a kamera automatikusan
nevezett el, a . gombot megnyomva előfordulhat, hogy a lejátszás nem ugrik az előző
jelenetre. Ilyenkor a kívánt jelenetet a menüképernyőn választhatja ki. További
részletekért nézze meg a lejátszó kézikönyvét.
114
Beállítási elemek
A beállítási elemek szürkék.
• Az adott körülmények között nem használhatók a szürkén megjelenő elemek.
Nem jelenik meg a
.
• Az Easy Handycam üzemmódban csak korlátozott számú művelet használható. Lépjen
ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Nem használható az [AE PROGRAM] funkció.
• Az [AE PROGRAM] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [RÉGI FILM]
• A [SPORT] funkció nem működik, ha a kamera POWER kapcsolójával az
(Állókép) üzemmódot választja.
Nem használható a [FÉNYMÉRŐ] funkció.
• A [FÉNYMÉRŐ] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Ha az [AE PROGRAM] funkciót választja, a [FÉNYMÉRŐ] értéke automatikusan
[AUTO.] lesz.
Nem használható az [EXPOZÍCIÓ] funkció.
Nem használható a [FEHÉREGYENS.] funkció.
• A [FEHÉREGYENS.] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot
– [SUPER NS]
Hibaelhárítás
• Az [EXPOZÍCIÓ] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Ha az [AE PROGRAM] funkciót választja, az [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[AUTO.] lesz.
Nem használható a [FIX FÓKUSZ] funkció.
• A [FIX FÓKUSZ] funkció nem használható az [AE PROGRAM] funkcióval együtt.
115
Hibaelhárítás (folytatás)
A [SUPER NS] nem használható.
• A NIGHTSHOT kapcsoló nincs ON-ra állítva.
• A [SUPER NS] nem használható együtt a következőkkel:
– [ÚSZTATÁS]
– [D. EFFEKTUS]
A [COLOR SLOW S] funkció nem működik megfelelően.
• Előfordulhat, hogy teljes sötétségben nem megfelelően működik a [COLOR SLOW S]
funkció. Használja a NightShot vagy [SUPER NS] funkciók egyikét.
• A [COLOR SLOW S] nem használható együtt a következőkkel:
– [ÚSZTATÁS]
– [D. EFFEKTUS]
– [AE PROGRAM]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
Nem használható az [
• Nem használható az [
ÖNKIOLDÓ] funkció.
ÖNKIOLDÓ] funkció együtt az [ÚSZTATÁS] funkcióval.
Nem használható az [ÚSZTATÁS] funkció.
• Az [ÚSZTATÁS] nem használható együtt a következőkkel:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFEKTUS]
Nem használható a [D. EFFEKTUS] funkció.
• A [D. EFFEKTUS] digitális effektusok nem használhatók együtt a következőkkel:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ÚSZTATÁS]
• A [RÉGI FILM] nem használható együtt a következőkkel:
– [AE PROGRAM]
– [KÉPEFFEKTUS]
Nem használható a [KÉPEFFEKTUS] funkció.
• A [KÉPEFFEKTUS] nem használható együtt a [RÉGI FILM]-mel.
Nem látható a [TÉRHAT.FIGY.].
• A [TÉRHAT.FIGY]-t akkor nem tekintheti meg, ha nem 5.1ch surround felvételt készít,
vagy ha együtt kívánja használni az [ÚSZTATÁS] funkcióval.
116
Nem tudja beállítani az [LCD-HÁTTÉR]- t.
• Az [LCD-HÁTTÉR]-t nem lehet beállítani, ha az áramellátást hálózati tápegység
biztosítja, vagy ha a az LCD táblát elfordítja, a kijelzővel a kamerától kifelé, miközben
a POWER kapcsoló
(videó) vagy
(Állókép) beállításban van.
Videók és állóképek módosítási lehetőségei a lemezen
(DVD-RW:VR mód)
A kamerával nem lehet DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW formátumokon
módosításokat végezni.
Módosítás nem végezhető el.
• A lemezen nincsenek képek felvéve.
• Nem lehet módosítani a képminőség miatt.
• Nem lehet olyan képet módosítani, melyet előzőleg egy másik eszközön levédett.
Nem lehet jeleneteket hozzáadni a Lejátszási listához.
• A lemez megtelt vagy 999-nél több jelenet van. Törölje azokat a jeleneteket, amelyekre
már nincs szüksége, vagy vonja össze az összes állóképet, úgy, hogy mozgóképpé alakítja
azokat (Diafilm, 90. o.).
A videót nem lehet felosztani.
• Túl rövid videót nem tud részekre osztani.
•A
jellel ellátott videót nem lehet felosztani (86. o., 90).
• Más eszközön levédett videót nem lehet felosztani.
A jelenetet nem lehet törölni.
• Más eszközön levédett jelenetet nem lehet törölni.
Másolás/Csatlakoztatás más készülékekhez
• Állítsa be a [TV TÍPUSA] funkciót, a használni kívánt TV-készüléknek megfelelően
(50. o.).
A csatlakoztatott készülékekről érkező képek nem jelennek meg az LCD
képernyőn és a keresőben (DCR-DVD405E/DVD805E esetén).
• Érintse meg a
Hibaelhárítás
A TV készüléken lejátszott kép képméretaránya nem megfelelő.
t [VEZ.FELV.] (94. o.) menüelemet.
A csatlakoztatott készülékről érkező képeket nem lehet kinagyítani
(DCR-DVD405E/DVD805E esetén).
• A más készülékről a kamerába érkező jelenetek nem nagyíthatók.
117
Hibaelhárítás (folytatás)
A lemez lejátszásakor nem hallható a hang.
• Ha a másik készüléket kizárólag egy S VIDEO csatlakozón keresztül csatlakoztatja,
a hang nem kerül átvitelre. Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel fehér és vörös
csatlakozóit is (94. o.).
Az A/V csatlakozókábellel nem lehet megfelelően másolni.
• Az A/V csatlakozókábel nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze, hogy az A/V
csatlakozókábel a megfelelő aljzathoz csatlakozik-e, azaz annak a készüléknek a
kimenetéhez, amelyről képeket kíván a kamerára átmásolni illetve annak a készüléknek
a bemenetéhez, amelyre a kameráról képeket kíván átmásolni (92. o., 94).
A lemez tartalmát nem tudja a 12 cm-es DVD-re másolni.
• Használja a mellékelt Nero Express 6 szoftvert. A részletekért olvassa el a Nero Express 6
szoftver kézikönyvét.
Nem lehet nyomtatni PictBridge nyomtatóval (DCR-DVD405E/DVD805E esetén).
• Előfordulhat, hogy nyomtatója nem tudja a más eszközön felvett képeket kinyomtatni.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Egyéb
Nem tud törölni egy képet.
• DVD-R lemezről nem lehet képeket törölni.
• Egy DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW, használatával kizárólag az utoljára felvett
képeket törölheti (46. o.).
• Nem lehet képeket törölni olyan „Memory Stick Duo” memóriakártyáról, amelyet egy
másik eszközön védelemmel látott el.
Nem lehet állóképeket másolni.
• Nem lehet lezárt DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezekre állóképeket
másolni. Ha a DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezekre további anyagot kíván
másolni, kövesse az előírt eljárást (59. o.).
• Nincs elég kapacitás a lemez vagy „Memory Stick Duo” memóriakártya másolásához.
Törölje a szükségtelen képeket (85. o., 86).
• Amikor a „Memory Stick Duo” a célhely, de írásvédő kapcsolója lezárt állapotú, akkor
a „Memory Stick Duo” írásvédő kapcsolóját oldja ki (133. o. old.).
• Nem lehet más eszközzel felvett/szerkesztett állóképeket másolni.
A lezárás nem végezhető el.
• Az elem kezdett lemerülni a lezárás közben. Használja a hálózati tápegységet.
• A lemezt korábban már lezárták. Ha DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezeket
használ, kövesse az előírt eljárást, ha a lemezekre további anyagot kíván rögzíteni.
(59. o.).
118
Nem lehet a lemez tartalmát szerkeszteni vagy arra további anyagot másolni,
más eszközzel.
• Előfordulhat, hogy más eszközzel nem lehetséges a kamerával felvett lemezt
szerkeszteni.
Nem lehet módosítani a lemezfeliratot.
• Lezárt DVD-R lemezt nem lehet átnevezni.
• A lemezt korábban már lezárták. Ha DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezeket
használ, kövesse az előírt eljárást, ha a lemezekre további anyagot kíván rögzíteni.
(59. o.).
• Előfordulhat, hogy a lemez címét nem lehet módosítani a kamerán, ha a lemezt egy
másik eszközön nevezte el.
Nem lehetett létrehozni a diafilmet.
• Nincsenek állóképek.
• Sok állókép van a lemezen, és kevés szabad lemezterület van. Törölje a nem kívánt
képeket a lemezről.(86. o.).
A hangjelzés 5 másodpercig tart.
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre
hűvös helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát körülbelül egy órára, majd
kapcsolja be újra (137. o.).
• A kamera működésében kisebb probléma jelentkezett. Vegye ki a lemezt, helyezze be
újra, majd ismét próbálja meg használni a kamerát.
Nem lehet feloldani.
• A DVD-R/DVD-RW (VR mód)/DVD+RW lemezeket nem lehet feloldani (59. o.).
• A kamera Easy Handycam üzemmódban van. Ha a lemezt felkívánja oldani (59. o.),
lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd ismét dugja be mindkettőbe
úgy, hogy az érintkezés tökéletes legyen.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve
a billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa újra a számítógépet, majd
ismét csatlakoztassa megfelelően a számítógépet és a kamerát.
Hibaelhárítás
Csatlakozás számítógéphez (DCR-DVD405E/DVD805E)
Amikor a lemezen tárolt képeket használja, a számítógép nem ismeri fel
a kamerát.
• Telepítse a Picture Package szoftvert (101. o.).
• Bizonyosodjon meg, hogy az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve. Ezt az
alábbi módon teheti meg:
119
Hibaelhárítás (folytatás)
Windows XP esetén
1 Kattintson a [Start] menüelemre, majd válassza a [Control Panel] menüelemet.
2 Kattintson a [Performance and Maintenance] menüelemre, majd a [System] elemre.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Hardware] fülre.
4 Kattintson a [Device Manager] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [Device Manager] párbeszédpanel.
5 A [SONY DDX-C1002 USB Device] eszköz jelenjen meg a [DVD/CD-ROM drives]
[Generic volume] a [Storage volumes] alatt, illetve az [USB Mass Storage Device]
az [Universal Serial Bus controllers] alatt.
Ha minden eszköz megjelenik, az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve.
Ha az eszközök valamelyike nem jelenne meg, telepítse az USB illesztőprogramot.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] ikonra, (Lemezmeghajtó)*,
majd kattintson az [Open] parancsikonra.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson kétszer a [Driver] (Meghajtó)t [Setup.exe].parancsikonra
Windows 2000 esetén
1 Kattintson a [Start], [Settings] (Beállítások) menüelemre, majd válassza a
[Control Panel] menüelemet.
2 Kattintson a [System] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Hardware] fülre.
4 Kattintson a [Device Manager] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [Device Manager] párbeszédpanel.
120
5 A [SONY DDX-C1002 USB Device] eszköz jelenjen meg a [DVD/CD-ROM drives]
[Generic volume] a [Storage volumes] alatt, illetve az [USB Mass Storage Device]
az [Universal Serial Bus controllers] alatt.
Ha minden eszköz megjelenik, az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve.
Ha az eszközök valamelyike nem jelenne meg, telepítse az USB illesztőprogramot.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] ikonra, (Lemezmeghajtó)*,
majd kattintson az [Open] parancsikonra.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson kétszer a [Driver] (Meghajtó)t [Setup.exe].parancsikonra
Hibaüzenet jelenik meg, amikor a mellékelt CD-ROM-ot beteszi a számítógépbe.
• A számítógép videokártyáját a következőképp állítsa be:
– 800 × legalább 600 képpont; színek száma: legalább High Color (16 bites, 65 000 szín)
• A mellékelt Picture Package szoftver nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
Nem lehet megtekinteni a kamerán felvett képeket.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a helyes irányban van-e csatlakoztatva, majd
csatlakoztassa az USB kábelt a kamera (USB) aljzatához erősen.
• Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (74. o.).
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
Hibaelhárítás
A mellékelt CD-ROM -ot nem lehet Macintosh számítógépen használni.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített képeket nem lehet megnézni
a számítógépen.
• Helyezze be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát a megfelelő irányba, ügyelve, hogy
az elég szorosan illeszkedjen.
121
Hibaelhárítás (folytatás)
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (74. o.).
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a számítógép
nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a műveletet még a
kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
A „Memory Stick” ikon ([Removable Disk]) nem jelenik meg a számítógépen.
• Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve
a billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (74. o.).
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a számítógép
nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a műveletet még
a kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
A kamera képernyőjén a [Bedugott USB kábellel nem indul az Easy Handycam.],
vagy a [Nem állítható le az Easy Handycam bedugott USB-vel.] hibaüzenet
jelenik meg.
• Amíg be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam üzemmód nem indítható el, illetve
nem vonható vissza. Előbb húzza ki a kamerából az USB kábelt.
Nem lehet képadatokat a kameráról a számítógépre átvinni.
• Állítsa az [USB-SEBESSÉG] –et (USB sebesség) [MAX.SEBESSÉG] –re a beállítások
menüelem alatt (77. o.).
A kamerán rögzített képeket vagy hangokat nem lehet megfelelően lejátszani.
• Ha kameráját olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nem kompatibilis a Hi-Speed
USB-vel (USB 2.0), előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz tökéletes. Ez azonban nincs
hatással a számítógépre átvitt képekre vagy hangokra.
• Amikor az [USB-SEBESSÉG]-et [MAX.SEBESSÉG] –re állítja, (77. o.), előfordulhat,
hogy a lejátszás nem lesz tökéletes. Ez azonban nincs hatással a számítógépre átvitt
képekre vagy hangokra.
• A számítógéptől függően, a lejátszott kép vagy hang néha rövidebb időre leállhat,
ez azonban nincs hatással a számítógépre átvitt képekre vagy hangokra.
Nem lehet az USB kábel segítségével a számítógépről adatot átírni a kamerában
elhelyezett lemezre.
• A lemez nem kompatibilis a kamerával. Használjon olyan lemezt, amely kompatibilis a
kamerával (12. o.).
• Kizárólag a Picture Package alkalmazással lehet a kamerában lévő lemezre adatot írni.
A számítógépről átvitt fájl nincs a kamera „Memory Stick Duo”
memóriakártyájára írva.
• Az USB kábel nem megfelelő módon lett eltávolítva. Csatlakoztassa a kamerát újra,
és továbbítsa az adatokat.
122
Nem működik megfelelően a Picture Package alkalmazás.
• Zárja be a Picture Package, alkalmazást, majd indítsa újra a számítógépet.
• Győződjön meg arról, hogy a Picture Package alkalmazást támogatja a számítógép
operációs rendszere (100. o.).
A Picture Package. alkalmazás használata során hibaüzenet jelenik meg.
• Először zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a kamera POWER kapcsolóját
eltolva, válasszon másik üzemmódot.
A lemezen tárolt adatokat nem lehet a 12 cm-es DVD-re másolni, a Picture
Package alkalmazás segítségével.
• Használja a mellékelt Nero Express 6 szoftvert. A részletekért olvassa el a Nero Express 6
szoftver kézikönyvét.
Az „Első lépések”útmutató nem megfelelően jelenik meg.
• Kövesse az alábbi eljárást, és olvassa el az „Első lépések” (FirstStepGuide.pdf)
útmutatót.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [[PICTUREPACKAGE]
CD-meghajtóra*.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Explorer] elemre.
5 Kattintson duplán a [FirstStepGuide] elemre.
6 Kattintson duplán a kívánt nyelvmappára.
7 Kattintson duplán ide: „FirstStepGuide.pdf -re.”
Hibaelhárítás
123
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze a
következőket.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:21:00
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Hibás működés jelentkezett, amit
nem tud orvosolni. Forduljon a Sony
kereskedőhöz vagy a helyi jogosult
Sony szervizképviselethez. Közölje
velük az „E.” betűvel kezdődő 5 jegyű
kódot.
100-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
C:(vagy E:) ss:ss
(Öndiagnózis kijelzője)
C:04:ss
Ha lassan villog
• Az akkumulátor nem
“InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon “InfoLITHIUM”
akkumulátort (135. o.).
• Csatlakoztassa stabilan a hálózati
tápegység csatlakozódugóját a
kamera DC IN aljzatához (17. o.).
• Nincs behelyezve lemez.*
• Kevesebb, mint 5 perc maradt
mozgóképek felvételéhez.
• Kevesebb, mint 30 kép helyezhető
el a fennmaradó helyen.
C:13:ss
• A lemez hibás. Használjon a
kamerával kompatibilis lemezt
(12. o.).
• A lemez szennyeződött vagy karcos.
Tisztítsa meg a lemezt a mellékelt
törlőruhával (132. o.).
C:21:ss
• A lemezen páralecsapódás jelent
meg. Kapcsolja ki a kamerát,
körülbelül egy órára (137. o.).
C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a lemezt,
helyezze be újra, majd ismét próbálja
meg használni a kamerát.
124
(Lemezekre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha gyorsan villog:
• Felismerhetetlen lemez van
behelyezve.*
• Egy lezárt DVD-RW (VIDEO
mode)/DVD+RW van behelyezve a
kamerába, amikor eltolja a POWER
kapcsolót, hogy felgyújtsa a
(Videó) vagy
(Állókép) jelzést.*
• A lemez tele van írva.*
• Nem írható vagy nem olvasható
lemez van behelyezve, például
egyoldalas lemez fordítva van betéve.
• A kameráétól eltérő TV
színrendszerű felírt lemezt helyeztek
a kamerába, amikor
(Videó)
került kiválasztásra.*
Z El kell távolítania a lemezt*
Ha gyorsan villog:
• Felismerhetetlen lemez van
behelyezve.
• A lemez tele van írva.
• Hiba merülhetett fel a kamerában
lévő lemezmeghajtónál.
E (Akkumulátor energiaszintjére
való figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési környezettől és az
akkumulátor állapotától függően az
E akkor is villoghat, amikor még
körülbelül 20 perc van hátra.
% (Nedvességkicsapódásra való
figyelmeztetés)*
Ha gyorsan villog
• A lemezen páralecsapódás jelent
meg. Kapcsolja ki a kamerát,
körülbelül egy órára (137. o.).
(Magas hőmérsékletre való
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera hőmérséklete emelkedik.
Ha gyorsan villog
(Figyelmeztető jelzés, mely a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára vonatkozik).
• „Memory Stick Duo” nincs
behelyezve (26. o.).
(„Memory Stick Duo”-ra
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• A „Memory Stick Duo” nincs
megfelelően formázva (76. o., 133).
• Nem kompatibilis „Memory Stick
Duo”-t helyeztek be (133. o.).
- (Figyelmeztető jelzés, mely
írásvédett „Memory Stick Duo”)*
memóriakártyára vonatkozik
• Az írásvédelmi fül a „Memory Stick
Duo”-n zárásra van állítva (133. o.).
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog
• Még töltődik.
Ha gyorsan villog:
• Valami probléma van a vakuval.
(Figyelmeztető szimbólum jelzi a
kamera bemozdulását)
• Nem elegendő a fény, így a kamera
bemozdulása könnyen előfordulhat.
Használjon vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így a
kamera könnyen bemozdul. Két kézzel
tartsa mozdulatlanul a kamerát, és így
filmezzen. Ilyenkor azonban a kamera
rázkódására figyelmeztető szimbólum
nem jelenik meg.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető szimbólumok megjelennek, dallam hallható (79. o.).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Hibaelhárítás
• A kamera hőmérséklete rendkívül
magas.* Kapcsolja ki a kamerát, és
hagyja egy ideig hűvös helyen.
(Figyelmeztető jelzés, mely nem
kompatibilis „Memory Stick Duo”)*
memóriakártyára vonatkozik.
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
x Akkumulátor
Használjon “InfoLITHIUM”
akkumulátort. (135. o.)
125
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Az akkumulátor lemerülőben van.
(17. o., 135)
Az akkumulátor régi. Cserélje ki egy
újra. (135. o.)
Z A lemez tele van. Nem lehet rá
felvenni.
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(86. o.).
Nem lehet mozgóképet felvenni.
x Meghajtó
Z Meghajtóhiba. Kapcsolja ki, majd
be a készüléket.
• Probléma merülhetett fel a
lemezmeghajtóval. Kapcsolja ki,
majd újra be.
x Nedvességkicsapódás
% Páralecsapódás történt. Kapcsolja
ki 1 órára. (137. o.)
% Páralecsapódás. Nem nyitható ki.
Vegye ki később. (137. o.)
x Lemez
Túlmelegedett. A lemezre nem
lehet felvenni.
Túlmelegedett. Nem nyitható ki.
Próbálja később.
Z A lemezre nem lehet felvenni.
• Hibás működés jelentkezett a
lemeznél, amely nem használható.
A lemez mozgókép- területe
megtelt. Nem lehet felvenni
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(86. o.).
Nem lehet több jelenetet/képet
felvenni a lemezre
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(86. o.).
126
• Videók nem vehetők fel a lemez
korlátozásai miatt. Ugyanakkor
állóképeket esetleg felvehet.
Nem lehet állóképet felvenni a
lemezre.
• Állóképek nem vehetők fel a lemez
korlátozásai miatt. Ugyanakkor
videót esetleg felvehet.
Nem szabad lejátszani.
• A kamerájával nem kompatibilis
lemezt próbál lejátszani.
Z A lemez le van zárva. Nem lehet
rá felvenni.
• Lezárt DVD-R nem írható.
Használjon új lemezt.
Z Fel kell oldani a lemezt.
• Lezárt DVD-RW-re való felvételhez
(VIDEO mód), szüntesse meg a
lezárást (59. o.).
DVD+RW esetén a videó méretaránya
nem módosítható. (60. o.)
Videót 16:9 méretarányban vesz fel.
Beállít.:formázza. (60. o.)
Videót 4:3 méretarányban vesz fel.
Beállít.:formázza. (60. o.)
Tegyen be lemezt, vagy a
FOTÓTÁROLÓt cserélje Memory
Stick-re. (24. o. 33, 39)
Ismeretlen lemez. Nem lehet felvenni.
Az adatok nem állíthatók helyre.
Formázza a lemezt!
Z Hibás lemez. Vegye ki.
• A kamerába nem kompatibilis lemez
van behelyezve. A kamerája nem
tudja felismerni a lemezt olyan hibák
miatt, mint pl. karcolások, vagy a
lemezhelyzet nincs jól beállítva.
Z Lemezhiba. Nem megfelelő
formátum.
• A lemezt a kameráétól eltérő
formátumkódban írták fel. A lemez
formázása esetleg lehetővé teszi,
hogy azt a kamerájával használja
(csak DVD-RW/DVD+RW) (60. o.).
Adathiba.
• Hiba jelentkezett a lemez olvasásakor
vagy írásakor.
Adatkezelési hiba.
• Hiba jelentkezett a lemez olvasásakor
vagy írásakor.
x „Memory Stick Duo”
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
• Helyezze be újra a „Memory Stick
Duo”-t néhányszor. Ha villog is a
kijelző, a „Memory Stick Duo” sérült
lehet. Próbálja meg egy másik
„Memory Stick Duo”-val.
• Helyezzen be egy írható
„Memory Stick Duo”-t.
Nem megfelelő típusú Memory
Stick kártya.
• A kamerájával nem kompatibilis
„Memory Stick Duo” van behelyezve
(133. o.).
• Ellenőrizze a formátumot, majd
formázza a „Memory Stick Duo”-t a
kamerájával, ha szükséges
(75. o., 133).
Felvétel nem készíthető. Tele
a Memory Stick.
• Törölje a szükségtelen képeket
(85. o.).
Állóképet nem lehet Memory Stick-re
rögzíteni. (133. o.)
- A Memory Stick írásvédett.
Nézze meg a kapcsolóját. (133. o.)
Nem játszható le. Újra tegye be a
Memory Stick-et. (26. o.)
Nem lehet felvenni. Újra tegye be a
Memory Stick-et. (26. o.)
Kivette a Memory Stick-et.A művelet
megszakadt.
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. Nem hozhat
létre, és nem törölhet mappát a
kamera segítségével.
• Formáznia kell a „Memory Stick
Duo” (75. o.)-t, vagy le kell törölnie
a számítógép segítségével.
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát.
Hibaelhárítás
Ez a Memory Stick memóriakártya
csak olvasható.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
Tegyen be Memory Stick-t vagy
a FOTÓTÁROLÓt cserélje DVD-re.
(26. o., 33, 39)
127
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
x PictBridge kompatibilis
nyomtató
Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt.
• Kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, majd húzza ki az USB
kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa
újra.
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, majd húzza ki az USB
kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa
újra.
Hiba. Törölje a feladatot.
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, majd húzza ki az USB
kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa
újra.
x Vaku
Töltés... Állókép nem rögzíthető.
• A vaku töltése közben kísérelt meg
állóképet felvenni.
A vaku nem töltődik.
Nem használható.
• Hiba jelentkezett a stroboszkópnál,
és a töltés tiltva van.
Lencsetartozék csatlakoztatva. Vaku
nem használható
128
x Lencsevédő
A lencsevédő nincs teljesen nyitva.
Kapcsolja ki és be (20. o.)
A lencsevédő nincs zárva. Kapcsolja
ki a készüléket. (20. o.)
x Easy Handycam
Nem indítható az Easy Handycam
funkció. (30. o.)
Nem állítható le az Easy Handycam
funkció. (30. o.)
Bedugott USB kábellel nem indul az
Easy Handycam. (30. o.)
Nem állítható le az Easy Handycam
bedugott USB-vel. (30. o.)
Easy Handycam üzemmódban nem
használható. (30. o.)
Easy Handycam üzemmódban nem
lehet felvenni. (30. o.)
• A DVD+RW le van zárva. Tegyen egy
lemezt írhatóvá további jelenetekhez
(59. o.).
x Egyéb
E Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet.
• Le próbál zárni, vagy formázni egy
lemezt, illetve lemezt lezárás után
elérhetővé akar tenni további
felvételhez gyenge akkumulátorral.
Használja a hálózati tápegységet
energiaforrásként, hogy megóvja az
akkumulátort a műveletek közbeni
lemerüléstől.
Használon új hál. tápegységet, vagy
dugja be újra. (17. o.)
Megtelt a lejátszási lista.
• Nem hozhat létre 999 jelenetet
meghaladó lejátszási listát.
• Nincs elegendő hely a lemezen vagy
a „Memory Stick Duo ”-n.
Nem lehet szétosztani.
• Nem oszthat szét videóvá alakított
állóképeket ezzel:
.
• Nem oszthat szét rendkívül rövid
videót.
Kérem, várjon.
• Ez jelenik meg, ha a lemez eltávolítási
folyamat időt vesz igénybe. Tegye le
a kamerát körülbelül 10 percre, így
nem lesz a kamera rázkódásnak
kitéve.
Baj lehet a lemezzel.
• A lemezeltavolitasi folyamat nem jart
sikerrel. Valamilyen problema lehet a
lemezzel. Probléma van a lemezzel.
Védett adat.
• A lemezt egy másik készülék védi.
Nem szabad lemásolni.
• Nem másolhat másolásvédő jellel
ellátott jeleneteket.
Nincs elég hely. (83. o., 84)
Ez a fájl nem másolható át. (83. o., 84)
Több fájl már nem jelölhető ki.
(83. o., 84)
Véletlenül kinyílt a lemeztartó fedele.
Újra kapcsolja be a kész.-et.
• A kamera megpróbálja
automatikusan helyreállítani az
adatokat, ha az adatírás nem
megfelelően történt.
Hibaelhárítás
Adatvisszaállítás
Óvja a
készüléket a rázkódástól!
Az adatok nem állíthatók helyre a
lemezen.
• Adatok lemezre írása nem sikerült.
Kísérlet történt adatok
helyreállítására, de nem sikerült.
129
További információk
Akamera használata külföldön
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltóáramú hálózat feszültsége
100 V és 240 V közé esik, frekvenciája
pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a lejátszott képeket egy televízió
készüléken kívánja megtekinteni, a
készüléknek PAL színrendszer alapúnak
kell lennie és rendelkeznie kell AUDIO/
VIDEO bemeneti csatlakozóaljzattal.
130
Rendszer
Hol használják?
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre érvényes
időeltolódást. Az [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI IDŐ] beállításokat kell megadnia az
IDŐ/LANGU alatt. (23. o.).
Nemzetközi időeltérések
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
IdőzónaTerükülönbsé
letkód
gek
Terület beállítása
IdőzónaTerükülönbsé
letkód
gek
Terület beállítása
GMT
Lisszabon, London
17
+11:00
Solomon-szk.
2
+01:00
Berlin, Párizs
18
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
3
+02:00
Helsinki, Kairó
19
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moszkva, Nairobi
20
–11:00
Midway-szk., Samoa
5
+03:30
Teherán
21
–10:00
Hawaii
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
22
–09:00
Alaszka
7
+04:30
Kabul
23
–08:00
LosAngeles, Tijuana
8
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
24
–07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
25
–06:00
Chicago, Mexicováros
10
+06:00
Almati, Dakka
26
–05:00
NewYork, Bogota
11
+06:30
Rangoon
27
–04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
–03:30
St. John’s
13
+08:00
HongKong, Szingapúr
29
–03:00
Brazilia, Montevideo
14
+09:00
Szöul, Tokió
30
–02:00
Fernando de Noronha
15
+09:30
Adelaide, Darwin
31
–01:00
Azori-szk.
16
+10:00
Melbourne, Sydney
További információk
1
131
Információk a lemezről
A kamerával használható lemezekről
részletes információt a 12 oldalon
talál.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
• A lemezt mindig a peremén fogja meg,
miközben könnyedén támasztja a
középen lévő lyukat is. Ne érintse meg
az adathordozó felületet (egyoldalas
lemezeknél az az oldal, amelyen nincs
nyomtatás).
• A felvétel előtt távolítsa el a port és
az ujjlenyomatokat a lemezről
a kamerához mellékelt tisztítókendő
segítségével. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy bizonyos
helyzetekben nem tud megfelelő
minőségben felvenni erre a lemezre,
vagy lejátszani erről a lemezről.
• Miután a kamerába behelyezte a
lemezt, nyomja meg erősen, amíg az a
helyére kattan. Ha a [C:13:ss] üzenet
jelenik meg az LCD képernyőn, nyissa
ki a lemeztartó fedelét, és helyezze be
újra a lemezt.
• Ne ragasszon semmilyen anyagot
(pl. öntapadót) a lemez felületére.
Ez ugyanis azt eredményezheti, hogy
a lemez súlypontja eltolódik, ami
a lemez vagy a készülék hibás
működéséhez vezethet.
Lemezek szállítása és tárolása
• Tartsa tisztán a lemezt, mert az audio és
video anyagok minősége romolhat.
• Tisztítsa meg a lemezt a mellékelt
tisztítókendővel. A lemezt középről
132
kifelé haladva törölje. A piszok
eltávolításához a lemezt egy puha
nedves rongy segítségével törölje le,
majd száraz ruhadarabbal távolítsa el a
nedvességet a lemezről. Ne használjon
oldószereket, pl. benzint vagy műanyag
mikrolemezek tisztítására használatos
tisztítószereket és feltöltődésgátlót,
mert ezek ártalmasak lehetnek
a lemezre.
• Óvja a lemezt az erős napfénytől és
a nedves helyektől.
• A lemezt szállításkor tegye a
lemezhordozóba.
• Ha egyoldalas lemezre betűket vagy
jeleket kíván írni, kizárólag a
nyomtatott oldalra írjon, olaj alapú
filctollal és ne érjen a tintához, amíg az
meg nem száradt. Ne melegítse a lemezt,
és ne használjon hegyes eszközt, pl.
golyóstollat. Ne próbálja a lemez
felületét hő segítségével szárítani.
Kétoldalas lemezekre nem lehet írni, és
azokat nem lehet külsőleg megjelölni.
Információk a „Memory Stick” memóriakártyáról
A „Memory Stick” memóriakártya egy
kicsi, hordozható adathordozó, amelynek
tárolókapacitása meghaladja a hajlékony
lemezekét.
A kamerában „Memory Stick Duo,”
memóriakártya használható, amely
hozzávetőleg fele akkora, mint a szokásos
„Memory Stick” memóriakártya. Az,
hogy egy típus szerepel az alábbi listán,
még nem garantálja azonban, hogy ezzel
a kamerával valóban működik minden
olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
„Memory Stick” típusok
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
(MagicGatenélkül)
–
„Memory Stick Duo”*1
(MagicGatenélkül)
a
„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”*1
(MagicGate-tel)
a*2*3
„MagicGate Memory
Stick Duo” *1
a*3
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
*1
*2
*3
a*2*3
• Állóképek formátuma: A kamera a képeket
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumban tömörítve tárolja. A fájl
kiterjesztése „.JPG.”
Írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo”
memóriakártya
Ha egy kicsi hegyes tárggyal a kapcsolót
„írásvédett” állásba tolja, ezzel
meggátolhatja, hogy a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról véletlenül
letörlődjenek a képek.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
A képadatok megsérülhetnek
a következő esetekben. A sérült
képadatokért kártérítésre nincs mód.
• Ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo,”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor a
kamera képfájlokat ír a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára (míg az ACCESS lámpa
világít, vagy villog).
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mágnes vagy mágneses tér közelében
használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
a számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
x „Memory Stick” használata
A „Memory Stick Duo ”memóriakártyák
kezelésekor ne feledje az alábbiakat.
További információk
Egy „Memory Stick Duo” hozzávetőleg fele
akkora, mint a szokásos „Memory Stick.”
Nagy sebességű adatátvitelt biztosító
„Memory Stick” memóriakártyák típusai.
Az adatátvitel sebessége a használt
eszközöktől függ.
A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során rejtjelezést használ. A „MagicGate”
eljárással készített felvételek nem játszhatók
le ezen a kamerát, továbbá a „MagicGate”
eljárásnak megfelelően érkező rejtjelezett
jeleket sem tudja ez a kamera rögzíteni.
• Állóképfájlok neve:
– 101- 0001: A kamera képernyőjén ez
a fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Nem biztos, hogy a számítógéppel (Windows
OS/Mac OS operációs rendszer alatt)
megformázott „Memory Stick Duo”
memóriakártyákat ez a kamera használni
tudja.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick”
memóriakártya és a „Memory Stick”
kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• Amikor a „Memory Stick Duo”
memóriakártya memo-területére ír, ne
nyomja rá a tollat, ceruzát.
133
Információk a „Memory Stick” memóriakártyáról (folytatás)
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyára és
a Memory Stick Duo illesztőkeretre ne
ragasszon címkét stb.
• A „Memory Stick Duo”, memóriakártyát
mindig a tokjában szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgyak se érjenek hozzájuk.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le és óvja az erőteljes
behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét, és ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja. Előfordulhat,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” kártyanyílásba
kizárólag Memory Stick Duo memóriakártyát
helyezzen be. Ha nem ezt teszi, a memóriakártya megsérülhet.
x Hol használja?
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
ne használja, és ne tárolja az alábbi
helyeken:
• Igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
• Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
• Nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát beteszi egy Memory
Stick Duo illesztőkeretbe, akkor
a szokásos „Memory Stick”
memóriakártyát használni képes
készülékekhez is csatlakoztathatja.
134
• Ha olyan készülékben szeretné használni a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, amely
„Memory Stick” memóriakártyák
befogadására képes, akkor a „Memory Stick
Duo ” memóriakártyát feltétlenül tegye bele
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát beteszi egy Memory
Stick Duo illesztőkeretbe, a „Memory Stick
Duo” memóriakártya a megfelelő helyzetben
álljon, és úgy tolja be teljesen a keretbe,
nehogy a kártya vagy a készülék tönkremenjen. Ha rossz állásban erőlteti be
a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
a Memory Stick Duo kártyanyílásba,
akkor megsérülhet a Memory Stick Duo
kártyanyílás.
• Memory Stick Duo illesztőkeretet csak akkor
csatlakoztasson egy készülékbe, ha előbb
beletett egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ellenkező esetben
tönkremehet a készülék.
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
• Ezzel a kamerával legfeljebb 2 GB-os
„Memory Stick PRO Duo ” memóriakártya
használható.
Képadatok kompatibilitása
• A kamera által a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára írt képadat-fájlok
formátuma megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association — Japán Elektronikai
és Számítástechnikai Egyesület) által
kialakított univerzális Design rule for Camera
File systems (Kamera-fájlrendszerekre
vonatkozó tervezési szabályok) szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
(DCR-TRV900Evagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik eszközzel használt „Memory
Stick Duo” memóriakártya nem működik a
kamerában, formázza meg ezzel a kamerával
(76. o.). Vegye azonban figyelembe, hogy
a formázás letörli a „Memory Stick Duo”.
memóriakártyán lévő minden adatot.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította.
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
Információk az “InfoLITHIUM” akkumulátorról
Ez a készülék kompatibilis a (P series)
“InfoLITHIUM” akkumulátorral.
A kamera kizárólag “InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A P series “InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés látható.
Mit takar az “InfoLITHIUM” név?
Az “InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között .
Az “InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
Az akkumulátor feltöltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti környező hőmérsékleten töltse)
amíg a CHG (Töltés) lámpa kialszik. A fent
megadottól eltérő hőmérsékleti értékeknél
előfordulhat, hogy az akkumulátor feltöltése
kisebb hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejezése után húzza ki a kábelt
a kamera DC IN csatlakozójából vagy
távolítsa el az akkumulátort.
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen körülmények
között az akkumulátor használhatóságának
meghosszabbítása érdekében tegye az
alábbiak valamelyikét.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FP71/NP-FP90.
Akkumulátor energiaszintjét
mutató jelző
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés szerint az
akkumulátornak még működtetnie kellene
a kamerát, töltse fel újra teljesen az
akkumulátort, így az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés újra
megfelelően működik. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át magas
hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzést a felvételre elegendő idő
megközelítő értékeként fogja fel.
• A E szimbólum, amely azt jelzi, hogy kevés
akkumulátor-idő áll rendelkezésre,
a használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően néha akkor is villog,
ha a hátralévő idő még körülbelül 20 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente egyszer
tegye fel a kamerára és használja egy kicsit,
hogy ezzel fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
További információk
Az akkumulátor tulajdonképpeni
használata
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre vagy
vissza, az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FP71/NP-FP90.
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor a kamera
készenléti vagy szünet üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a tényleges
felvétel megkezdése előtt készítsen
próbafelvételeket DVD-RW/DVD+RW
lemezeken.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az akkumulátor nem vízálló.
135
Információk az “InfoLITHIUM” akkumulátorról (folytatás)
• Ha az akkumulátort a kamerával kívánja
lemeríteni, hagyja a kamerát a felvétel
készenléti állapotában, anélkül, hogy lemezt
helyezne be, miközben az
[AUTO.KIKAPCS] [SOHA] –ra van állítva
a
SZOK BEÁLL. –ban a SETUP
képernyőn, amíg az akkumulátor teljesen
lemerül. (79. o.).
Az akkumulátor életideje
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő, akkor
az akkumulátor valószínűleg élettartamának
vége felé jár. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor életideje a tárolási
körülmények, a használat körülményei és
a használati környezet függvényében
eltérő lehet.
136
Karbantartás és biztonsági előírások
Használat és gondozás
részek túlmelegedhetnek. Ez megnövelheti
a belső hőmérsékletet.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen
rá nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa
a gyerekektől elzárva. Az akkumulátor
lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha az akkumulátorból szivárog az elektrolitfolyadék,
– keresse fel a helyi Sony szervizközpontot.
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem használja
• Időnként kapcsolja be és körülbelül 3 percig
járassa a kamerát. Ehhez lejátszhat egy lemezt
vagy készíthet egy felvételt.
• A lemezt mindig vegye ki a kamerából.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a lemez felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ez a kamera meghibásodásához vezethet. Ha nedvesség van
a kamerában, [% Páralecsapódás történt.
Kapcsolja ki 1 órára., vagy [% Páralecsapódás. Nem nyitható ki. Próbálja
később.] jelenik meg.
Ha a pára a kamera lencséjére csapódik
le, ilyen üzenet nem jelenik meg.
x Ha páralecsapódás történt
Kapcsolja ki a kamerát, és körülbelül egy
óráig ne használja.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát párás
helyen használja, például:
További információk
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C, fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen
a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a felvétel
nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a kamerába, az
meghibásodást okozhat. Esetenként az
ilyen meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az LCD
képernyőt, a keresőt és a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenárammal
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben a használati útmutatóban
javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a kamera vizes
lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje erős
fizikai ráhatás: ne ütögesse, ne ejtse le, ne
lépjen rá. Az óvatosság fokozottan
vonatkozik a lencsékre.
• Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
137
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
Az LCD képernyőn
• Ne gyakoroljon nagyobb nyomást az LCD
képernyő felületére! az LCD-n homályos
foltok jelennek meg, ami a kamera
meghibásodásához vezethet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „képvisszamaradás” jelenhet meg.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Miközben a kamerát használja, az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő az ujjlenyomatok
vagy a por miatt bepiszkolódik,
megtisztításához használja a tisztító
rongyot (mellékelve).
Ha a (külön megvásárolható) LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja,
a benne található tisztító folyadékot ne
vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az LCD képernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
A művelet alatt ajánlatos a kamerát a
mellékelt hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóhoz csatlakoztatni.
138
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Húzzon ki minden kábelt, kivéve
a hálózati csatlakozó kábelét, majd
távolítsa el a lemezt és a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát a kamerából.
3 Érintse meg a
t [SETUP] t
SZOK. BEÁLL. t
[KALIBRÁLÁS] menüelemet.
4 Érintse meg a „×” szimbólumot egy
vékony tárggyal, pl. egy „Memory Stick
Duo” sarkával.
A „×” szimbólum pozíciója megváltozik.
Kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálást.
• Az LCD képernyő kalibrálásánál ne
használjon hegyes végű eszközt. Egy ilyen
eszköz sérüléseket okozhat a képernyő
felületén.
• Az LCD képernyőt nem lehet kalibrálni ha el
van fordítva, vagy ha az LCD
képernyőfelülete kifele néz.
A készülék házának
karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
Érzékelőlencsék
• Ne érintse meg a lemeztartóban lévő
lencséket. A lencsék porosodásának
megelőzése érdekében, a lemeztartót mindig
zárja be és csak akkor nyissa ki, ha a lemezt
abból kiveszi vagy oda behelyezi.
• Ha a kamera nem működik, mert a lencsék
piszkosak, a lencséket egy fúvóval tisztítsa
meg (külön megvásárolható). Tisztítás
közben ne érintse meg közvetlenül a
lencséket, mert ez a kamera
meghibásodásához vezethet.
érzékelőlencsék
Érzékelőlencsék
Szójegyzék (143. o.)
A kamera lencséinek
karbantartása és tárolása
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha
a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
tolja. A beépített újratölthető elem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát,
az elem fokozatosan lemerül. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen, ha időközben
a kamerát egyáltalán nem használja.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán
a felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
x Feltöltés
Csatlakoztassa a kamerát a hálózati
csatlakozóval a fali csatlakozóaljzathoz,
melyet a kamerával mellékeltek, majd
hagyja a kamerát legalább 24 óráig
töltődni a POWER gomb kikapcsolt
állapota mellett.
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy
a + vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót
a távirányítóba.
Fül
További információk
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta ruhával
a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja
egy ideig.
A beépített újratölthető elem
töltése
139
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
• A távirányító egy (CR2025) lítium
gombelemmel működik. Csak CR2025 típusú
elemet használjon.
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az
is előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ,
az tüzet vagy robbanást okozhat.
140
Műszaki jellemzők
Rendszer
Video tömörítés formátuma
MPEG2/JPEG (Állóképek)
Audio tömörítés formátuma
Dolby Digital 2/5,1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel
PAL színrendszer, CCIR szabványok
Használható lemezek
8cm-es DVD-R/DVD-RW/DVD+RW
Felvétel formátuma
Videó
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO
(VIDEO üzemmód),
DVD-Video Recording
(VR mód)
DVD+RW:DVD+RW Videó
Állókép
Exif *1 Ver.2.2
Felvételi/lejátszási idő
HQ:Körülbelül 20 perc
SP: Körülbelül 30 perc
LP: Körülbelül 60 perc
Kereső
Elektromos kereső
színes
Képalkotó
5,9 mm (1/3 típusú) CCD (Charge Coupled
Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen:
Kb. 3 310 000 képpont
Effektív (Videó, 4:3):
Kb. 2 050 000 képpont
Effektív (Videó, 16:9):
Kb. 2 060 000 képpont
Effektív (Állókép, 4:3):
Kb. 3 050 000 képpont
Effektív (Állókép, 16:9):
Kb. 2 290 000 képpont
Minimális megvilágítás
5 lx (lux) (F1,8)
0 lx (lux) (aNightShot üzemmód
használatakor)*3
*1
*2
*3
Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association — Japán Elektronikai és
Számítástechnikai Egyesület) által állóképek
tárolására kialakított fájlformátum. Az
ebben a formátumban tárolt fájlok a képen
túl egyéb adatokat is tárolhatnak, így például
a kamerának a felvétel időpontjában
érvényes beállításait.
A 16:9 -es üzemmódban a fókusztávolság
feltüntetett értéke a széles látószöggel mért
képpont olvasáskor mért tényleges érték.
A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
• Gyártva a Dolby Laboratories licence
alapján,
Kimeneti/Bemeneti csatlakozók
DCR-DVD404E
Audio/Video kimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színességjel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asszimetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ kohm-nál
nagyobb terhelőimpedanciánál)),
Kimeneti impedancia kevesebb,
mint 2,2 k Ω (kohm)
REMOTE aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (Ø 2,5 mm)
DCR-DVD405E/DVD805E
Audio/Video bemenet/kimenet
10 pólusú csatlakozó
Automatikus bemenet/kimenet kapcsoló
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színességjel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asszimetrikus
További információk
Lencse
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Szűrő átmérője: 30 mm
Optikai:10×, Digitális:20×, 120×
F=1,8-2,9
Fókusztávolság
f=5,1 - 51 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Videókhoz:
42,8 - 495 mm (16:9)*2
45 - 450 mm (4:3)
Állóképekhez:
37 - 370 mm (4:3)
40,6 - 406 mm (16:9)
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
141
Műszaki jellemzők (folytatás)
Audio jel: 327 mV
(47 kΩ (kohm) terhelőimpedancián),
bemeneti impedancia több mint 47 kΩ
(kohm), Kimeneti impedancia kevesebb,
mint 2,2 kΩ (kohm)
USB aljzat
mini-B
REMOTE aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (Ø 2,5 mm)
LCD képernyő
Kép
6,9 cm (2,7 típus, képméretarány 16:9)
Összes képpont száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátorról)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegységről)
Átlagos energiafogyasztás
(akkumulátorok használatával)
A kamerával felvételt készítve, az LCD-t
is használva
4,4 W
Kereső
4,0 W
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C
Méretek (kb.)
66 × 90 × 143 mm (w×h×d)
Tömeg (kb.)
510 g (csak a fő egység)
590 g NP-FP60 újratölthető elemmel
és lemezzel együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd oldal 16.
Hálózati tápegység AC-L200
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
DC 8,4 V*
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
142
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (sz×m×á)
a kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
Újratölthető akkumulátor-egység
NP-FP60
Maximális kimeneti feszültség
DC 8,4 V
Kimeneti feszültség
DC 7,2 V
Kapacitás
7,2 wh (1 000 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (sz×m×á)
Tömeg (kb.)
80 g
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
Típus
Li-ion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassa.
Szójegyzék, Tárgymutató
Szójegyzék
x 12cm disc
12 cm átmérőjű lemez. Nem használhat
12 cm-es lemezt ezzel a DVD Handycammal.
x 5.1ch surround hang
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón
játszik le hangot, 3 elöl (bal, jobb és
középső), és 2 hátul (jobb és bal) egy
kiegészítő aluláteresztő mélysugárzóval,
amely 0.1 csatornának számít 120 Hz vagy
alacsonyabb frekvencián. A mélysugárzó csak 0.1 csatornának számít,
mert a lejátszási sávja keskeny. A körkörös hangvisszaadás valósághűbb, mint
a sztereo, amely a hangnak csak egyik
oldalról a másikra való mozgását
adja vissza.
x 8 cm-es lemez
8 cm átmérőjű lemez. Használhat 8 cm-es
lemezt ezzel a DVD Handycam-mal.
x Diafilm
Állóképek sorozata (JPEG formátum),
amelyet mozgóképképpé alakítottak át
és mentettek el újra (MPEG formátum)
ugyanazon a lemezen, amely lejátszható
egy másik DVD készüléken vagy
számítógépen.
Hozzon létre egy diavetítést, hogy
megtekintsen egy olyan DVD készüléken
lévő állóképeket, amely nem támogatja a
JPEG lejátszást. A diafimmé alakított
állóképek diavetítésként kerülnek
lejátszásra. A felbontás kissé csökkentett.
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által
fejlesztett hangkódolás (tömörítés).
A hang különböző formátumokban
rögzíthető, 5.1 ch surroundtól 2 csatornás
sztereo vagy mono hangig.
x Dolby Digital 5.1 Creator
x DVD menü
Olyan menüképernyő, amely lehetővé
teszi, hogy kiválasszon egy konkrét
jelenetet egy éppen lejátszott DVD
készülékről vagy más készülékről.
Létrehozhat egy DVD menüt a DVD
Handycam-nál, amely dátummal
megmutatja az egyes jelenetek kezdetét.
x DVD-R
Olyan DVD formátum, amely nem
engedélyezi az újbóli felvételt.
Leginkább nem szerkesztendő adatok
mentéséhez használatos. Más DVD
készülékekkel való kiváló lejátszási
kompatibilitás jellemzi. Lezárás előtt
folytathatja a felvételt a lemez’ szabad
területére. Ha azonban a lemez le van
zárva, nem írhat rá akkor sem, ha van
rajta szabad hely.
x DVD-RW
Újraírható DVD formátum. Kétfajta
felírási mód közül választhat: VIDEO
mód, amely kihangsúlyozza a magas
lejátszási kompatibilitást más DVD
eszközökkel, és VR mód, amely
különböző szerkesztést tesz lehetővé
DVD Handycam segítségével felvétel
után.
x DVD+RW
Újraírható DVD formátum, amely magas
lejátszási kompatibilitást biztosít más
DVD készülékekkel. A lemezek nem
igényelnek lezárást, így bármikor
újraírhatók.
x Eredeti
Olyan mozgóképet vagy fényképet,
amelyet DVD Handycam segítségével
vettek fel lemezre „eredeti”-nek
nevezünk.
x Érzékelőlencse
Az az alkatrész, amely optikailag jeleket
olvas egy felírt lemezről.
Szójegyzék,
Tárgymutató
A Dolby Laboratories Inc. kifejlesztett
hangtömörítési technika, amely
hatékonyan tömöríti a hangot, miközben
megőrzi a kiváló hangminőséget.
Lehetővé teszi 5.1 ch surround hang
felvételét, miközben hatékonyabban
használja a lemezterületet. A Dolby
Digital 5.1 Creator által létrehozott
lemezek lejátszhatók DVD felvevőn vagy
a DVD Handycam-on lévő lemezzelkompatibilis eszközön. Ha van 5.1 ch
rendszere (például házimozi rendszer),
nagyteljesítményű hangot élvezhet.
x Feloldás
Felvételi kapacitással rendelkező lezárt
lemez olyan kezelése, ami lehetővé teszi,
hogy újra lehessen rá felvenni.
143
Szójegyzék (folytatás)
x Felvételi mód
A felvételi mód felvétel előtti beállításával kiválaszthatja a képminőséget.
3 mód választható: HQ (kiváló minőség),
SP (normál lejátszás) és LP (hosszú
lejátszás). Minél jobb a felvételi minőség,
annál rövidebb a felvételi idő.
x Formázás
Az a folyamat, amely minden
mozgóképet letöröl egy lemezről,
és visszaállítja annak eredeti
tárolókapacitását, hogy újra írható
legyen.
x JPEG
JPEG a Joint Photographic Experts
Group rövidítése, állókép-adattömörítés
(adatkapacitás-csökkentés) szabvány.
A DVD Handycam állóképeket rögzít
JPEG formátumban.
x Kétoldalas lemez
Olyan lemez, amelynek mindkét
oldala írható
x Lejátszási lista
Kedvenc kiválasztott eredeti
mozgóképeinek és állóképeinek listája.
Lehetővé teszi eredeti felvett adatok
egyszerű szerkesztését, például képek
törlése, videók felosztása, és lejátszási
sorrend megváltoztatása.
x Lemezfelirat
Egy felírt lemeznek adott cím
(megnevezés).
x Lezárás
Az a folyamat, amely DVD Handycamon felírt lemezeket kompatibilissá tesz
más DVD készülékeken való
lejátszáshoz. DVD-R/DVD-RW
lemezeket le kell zárni, mielőtt lejátssza
azokat más DVD készüléken.
(tömörítéséhez). Van MPEG1 (szokásos
felbontás) és MPEG2 (magas felbontás)
formátum. A DVD Handycam MPEG 2
formátumban vesz fel mozgóképeket.
x Miniatűr
144
Csökkentett méretű képek, amelyek
lehetővé teszik, hogy egyszerre sok képet
nézzen meg. A DVD Handycam
„VISUAL INDEX” és „DVD menü”
miniatűr-kijelzési rendszert használ.
x MPEG2
MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, szabványcsoport video
(mozgókép) és hang kódolásához
x VBR
VBR a Variable Bit Rate rövidítése,
újraírási formátum a bitsebesség (adott
idő alatt felírt adat mennyisége) az éppen
felvett jelenet szerinti vezérléséhez.
Gyorsan mozgó videónál sok
lemezterületet használ, hogy tiszta képet
állítson elő, így a felvételi idő rövid.
x VIDEO mód
Az egyik felvételi formátum, amit
kiválaszthat, amikor DVD-RW-t használ.
A VIDEO mód kiváló kompatibilitást
biztosít más DVD készülékekkel.
x VISUAL INDEX
Ez a funkció mozgóképek képeit és
állóképeket jelenít meg, hogy Ön
kiválaszthassa a lejátszani kívánt
jeleneteket.
x VR mód
Az egyik felvételi formátum, amit
kiválaszthat, amikor DVD-RW-t használ.
A VR lehetővé teszi a szerkesztést (törlés
vagy soroza-tátrendezés) a DVD
Handycam-mal. A lemez lezárása
lehetővé teszi, hogy azt lejátssza VR mód
kompatibilis DVD készüléken.
Tárgymutató
Számok
16:9 SZÉLES ................28, 61
21-pólusú aljzat ...................51
4:3 ...................................28, 61
AUTO.KIKAPCS.
(Auto zárseb. ki) ................79
AUTO.ZÁRSEB. ..............68
Cs
Csatlakozás
TV................................. 50
Az áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb...............47
VCR/DVD
készülék ................. 92, 94
4ch mikrofon .......................42
5.1 ch surround hang ..........42
Á
5.1 ch surround
hangfelvétel .........................42
Állókép
Felvétel...................33, 39
8cm-es DVD........................10
KÉPMÉRET.........33, 71
MINŐSÉG ..................71
A
A kamera tartása ................20
A kijelző jelzései...........47, 48
A lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolója ...............24
A még felhasználható
akkumulátor-energia..........47
Állvány ................................44
D
DÁTUM/IDŐ.............. 23, 78
DÁTUMFELIRAT........... 78
DC csatlakozódugó............ 17
DC IN aljzat ................. 17, 98
ÁTFEDÉS ..........................73
D. EFFEKTUS
(Digitális effektus)............. 73
ÁTTŰNÉS..........................73
DEMÓ MÓD ..................... 75
B
Diabemutató gomb
.................................. 35, 41, 46
Beállítás ...............................62
Diafilm .......................... 55, 90
A/V aljzat ..........50, 92, 94, 98
Egyéni menü..........62, 81
DIGIT. ZOOM .................. 70
A/V átjátszókábel
............................16, 50, 92, 94
FOTÓ BEÁLL. ..........71
IDŐ/LANGU..............80
DISP/BATT INFO
.................................. 21, 22, 45
ACCESS lámpa
KAMERABEÁLLÍTÁS
.......................................66
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 42
„Memory Stick Duo”
.......................................27
KÉPALK. ....................73
Duplaoldalú lemez............. 13
Menüelemek................64
DVD eszköz ....................... 56
Active Interface Shoe ........98
Menüelemek
használata ....................62
DVD menü ......................... 55
ADATKÓD............23, 48, 77
AE PROGRAM.........66, 115
SZOK.BEÁLL............76
DVD-R ............................... 12
Akkumulátor
TÁROLÓBEÁLL......75
DVD-RW ........................... 12
Lemez ...........................24
A még felhasználható
akkumulátor-energia
.......................................45
Beépített 4ch mikrofon......45
Akkumulátor-egység
.......................................17
BELTÉRI ...........................67
BATTERY INFO
.................................22, 45
Akkumulátor töltése ..........17
Akkumulátor-egység
.......................................18
Alaphelyzetbe állítás
(Reset) .................................45
Aljzat....................................98
ALKONY&HOLD............66
FF (fekete-fehér)................74
C
E
EASY gomb ....................... 30
Easy Handycam üzemmód
.............................................. 30
EasyStepDVD.................. 102
Egyéni menü................. 62, 81
CD-ROM ......................16, 99
Alaphelyzet ................. 82
CHG (töltést jelző) lámpa
..............................................17
Átrendezés .................. 82
Hozzáadás ................... 81
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter/kis zársebesség
színes felvételhez) ......69, 116
Egyéni menü gomb ............ 47
Copyright ..............5, 105, 129
EGYRE .............................. 67
Törlés ........................... 81
Szójegyzék,
Tárgymutató
BATT (akkumulátor)
kioldókar .............................18
Beépített újratölthető elem
............................................139
DVD+RW .......................... 12
Ellenfény............................. 43
145
Tárgymutató (folytatás)
ELÖLRŐL .........................45
Formázás
Előkészítés
Kamera.........................16
Számítógép...................99
KALIBRÁLÁS ............... 138
„Memory Stick Duo”
...................................... 75
KAMERAADATOK....... 78
Előző/Következő gomb
..................................34, 35, 41
FOTÓ BEÁLL. ................. 71
„Első lépések”
útmutató ......................99, 105
FÓKUSZ .................... 68, 112
FOTÓTÁROLÓ ......... 33, 39
Fő hangsáv .......................... 76
Eredeti adatok....................86
KAMERABEÁLLÍTÁS.. 66
Karbantartás..................... 137
KER.H.VILÁG (A kereső
háttérvilágítása) ................. 77
KER.SZÉLESEN
(Kereső szélesen)............... 77
Felosztás.......................86
H
Törlés............................86
Hangerő .............................. 41
EXPOZÍCIÓ ..............67, 115
HANGJELZÉS ................. 79
Expozíció beállítása
ellenfényhez ........................43
Hangszóró........................... 45
Fényerő........................ 77
Használat külföldön ........ 130
KERETEZÉS.................... 77
Hálózati tápegység....... 16, 17
KÉPALK.
(Képalkalmazás)................ 73
Expozíció rögzítése ............43
É
Érzékelőlencsék ...............139
F
Kereső ................................. 21
Hátralévő megjelenítés
Érintőképernyő ..................22
A keresőlencse
beállítása...................... 21
Akkumulátor............... 45
KÉP. EFFEKTUS
(Képeffektus) ..................... 74
Lemez........................... 47
KÉPMÉRET...................... 71
„Memory Stick Duo”
...................................... 45
KÉPSOR
EXP. SOR ................... 71
HQ ....................................... 76
Fali csatlakozóaljzat...........17
NORMÁL................... 71
FÁJLSZÁM
(A fájl száma) .....................72
I
Két hangsáv
....... Ld.: TÖBB HANGSÁV
IDŐ/LANGU.
(Language).......................... 80
KÜLTÉRI .......................... 67
Ikon..... Ld.: A kijelző jelzései
L
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)........67, 115
Feloldás ...............................59
FELV.LÁMPA
(felvétel lámpa) ............45, 79
Index
MEGJELENÍT ........... 78
FELV.MÓD .......................76
VIDEOJÁTSZ. .......... 78
Felvehető állóképek...........72
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 135
Felvétel ..........................32, 38
Felvétel formátuma......12, 25
Felvételi idő ........................18
FÉNYESET
(fényesség gomb) ...............74
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
fénymérő)....................66, 115
Infravörös érzékelő............ 45
LANGUAGE .................... 80
LCD/KER.ÁLL................. 77
LCD háttérvilágítás........... 21
LCD képernyő ................... 21
LCD SZÍNE....................... 77
LCD-FÉNYERŐ .............. 77
Í
LCD-HÁTTÉR ................. 77
Írásvédő kapcsoló ............ 133
Lejátszás ....................... 34, 40
Lejátszási lista
J
ÁTHELYEZÉS ......... 89
Figyelmeztető
szimbólumok.....................124
Jeladó .................................. 49
HOZZÁADÁS .......... 87
JÓ MINŐSÉGŰ ................ 71
KIVÉTEL ................... 88
Figyelmeztető üzenetek....124
JPEG ................................. 144
FIX FÓKUSZ.....................68
146
K
Lemez........................... 60
SZÉTOSZTÁS........... 89
Lemezfelirat ................. 55, 75
Lemezre rögzíthető
képek száma ........................72
NightShot ............................43
Slide show ........................... 45
NIGHTSHOT kapcsoló ....43
SP ......................................... 76
Lencsevédő....................20, 38
NORMÁL...........................71
SPORT (sportesemény) .....66
Lezárás.................................52
START/STOP.............. 32, 38
Lítium gombelem .............140
NS FÉNY
(NightShot Fény) ...............69
LP (Hosszú lejátszás) .........76
NTSC .................................130
SUPER NS
(Super NightShot)...... 69, 116
M
Ny
Súgó ................................... 100
Macintosh ............................99
NYÁRI IDŐ.................23, 80
S VIDEO aljzat ............ 50, 94
MAX.SEBESSÉG .............77
Nyomtatás ...........................96
S-VIDEO aljzat.................. 92
Másolás ................................92
MEGJEL.HELYE .............79
Ó
Mellék hangsáv ...................76
ÓRABEÁLLÍTÁS ............23
„Memory Stick”............3, 133
„Memory Stick Duo”
..................................3, 26, 133
Behelyezés/Kivétel......26
Felvehető
képek száma.................71
Ö
STEADYSHOT......... 70, 112
S-VIDEO kábel ................. 92
Sz
SZABAD............................ 78
Számítógép ......................... 99
Öndiagnózis kijelzője.......124
Számláló .............................. 47
ÖNKIOLDÓ ......................70
Szerkesztés.......................... 86
P
Széles látószög.................... 42
PAL....................................130
Szélesség-magasság arány
.............................................. 28
PASZTELL ........................74
Szoftver ............................. 101
Páralecsapódás .................137
SZOK.BEÁLL................... 76
Memory Stick Duo
kártyanyílás .........................26
PB (lejátszás) zoom............44
SZOKÁSOS ....................... 71
„Memory Stick PRO Duo”
............................................134
PictBridge............................96
T
Picture Package ............16, 99
Tartópánt ............................ 20
MIKR.JELSZ. ....................76
PIROS SZEM.....................69
TÁJKÉP ............................. 66
Miniatűr ...............................78
Pixela ügyfélszolgálat.......105
Tápkábel ............................. 17
MINŐSÉG ..........................71
P.MENU .. Ld.: Egyéni menü
TÁROLÓBEÁLL............. 75
MOZAIK ............................74
PORTRÉ (Lágy portré)....66
Távirányító ......................... 49
MPEG2..............................144
POWER kapcsoló..............17
Telefotó............................... 42
FORMÁZÁS ..............75
Írásvédő kapcsoló......133
Memory Stick Duo Adapter
........................................3, 133
PHOTO gomb ........33, 39, 49
Műszaki jellemzők............141
Telepítés............................ 101
R
Teljes töltöttség.................. 18
Rendszerkövetelmények
............................................100
TÉRHAT.FIGY. ............... 76
N
RÉGI FILM........................74
További felvétel ................. 59
Nagysebességű átvitel ............
11, 100
S
Nemzetközi időeltérések
............................................131
S VIDEO kábel ............50, 94
SEPIA (szépia)...................74
Lemez..................... 46, 86
Nero Express 6..............16, 99
SETUP LÉPT.....................79
„Memory Stick Duo”
................................ 46, 85
Tisztítóruha......................... 16
TÖBB HANGSÁV ........... 76
Töltési idő ........................... 18
Szójegyzék,
Tárgymutató
Műveleteknél hallható
hangjelzés
............. Ld.: HANGJELZÉS
Törlés
147
Tárgymutató (folytatás)
Tükör üzemmód .................44
VÍZPART&SÍ ................... 66
Tűzijáték
.............Ld.: AE PROGRAM
VR mód............................... 12
TV ........................................50
W
TV színrendszer................130
WIDE SELECT................. 28
TV TÍPUSA........................50
Windows............................ 100
U
Z
USB1.1.........................77, 100
Zoom ................................... 42
USB2.0.........................77, 100
Zoom gomb ........................ 42
USB aljzat ...........................98
USB illesztőprogram .........99
USB kábel ...........................16
USB-S KIVÁL. ..................74
USB-SEBESÉG.................77
Ú
Újratölthető akkumulátor/
egység ...... Ld.: Akkumulátor
ÚSZTATÁS ...............73, 116
V
Vaku ....................................43
VAKU BEÁLL..................69
VAKUFÉNY......................69
Vállszíj .................................44
VBR...............................13, 76
Védelem ......................60, 129
Védőfólia.............................49
Video
Felvétel.........................38
VIDEO mód .......................12
Videó
FELV.MÓD
(Felvétel mód).............76
Felvétel.........................32
Videó-működtetési gombok
..............................................47
Visszajátszás........................46
Visszajátszott törlése .........46
VISUAL INDEX képernyő
........................................34, 40
148
Védjegyek
• A „Handycam” és
a
Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
• A „Memory Stick,”
, „Memory Stick
Duo,”
, „Memory Stick
PRO Duo,”
,
„MagicGate,”
,
„MagicGate Memory Stick” és a „MagicGate
Memory Stick Duo” a Sony Corporation
védjegyei.
• Az “InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A DVD-R, DVD-RW, és a DVD+RW logo
védjegyek.
• A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
• A Dolby Digital 5.1 Creator a Dolby
Laboratories védjegye.
• A Microsoft, Windows, és a Windows Media
a Microsoft Corporation védjegyei, vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Windows Media Player a Microsoft
Corporation védjegye.
• Az iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook és a PowerMac az Apple
Computer, Inc védjegyei az Egyesült
Államokban és más országokban.
• A Macromedia és a Macromedia Flash Player
a Macromedia, Inc. védjegyei, vagy
bejegyzett védjegyei az Egysült Államokban,
és/vagy más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye,
vagy bejegyzett védjegye.
• A Nero 6 és a Nero AG által kifejlesztett más
szoftverek a Nero AG és fiók- illetve
leányvállalatainak bejegyzett védjegyei.
Copyright © Nero AG és engedélyezői,
1996-2005
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett
védjegye. A ™ és „®” nem minden esetben
vannak feltüntetve ebben az útmutatóban.
Felhasználással kapcsolatos megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
Skôr než začnete zariadenie používat’,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjst’ k požiaru
alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia určitých
frekvencií môžu mat’ vplyv na obraz
a zvuk tohto digitálneho kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších
ako 3 metre.
Upozornenie
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(USB atď.).
2
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (Platí
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručit’ do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabránit’ potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: diaľkový
ovládač.
Poznámky k používaniu
Videokamera sa dodáva s dvoma
druhmi návodu na používanie.
– „Návod na používanie“ (tento návod)
– „Úvodná príručka“ pre používanie
videokamery pripojenej k počítaču
(nachádza sa na dodávanom disku
CD-ROM)*
* S modelom DCR-DVD404E sa „Úvodná
príručka“ nedodáva, pretože nepodporujú
pripojenie k počítaču.
Disky, ktoré je možné vo
videokamere používat’
Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra Memory Stick Duo.
Môžete používat’ iba disky DVD-R,
DVD-RW a DVD+RW, všetky
s priemerom 8 cm. Používajte disky
označené nižšie uvedenými značkami.
Podrobné informácie nájdete na strane
12.
Adaptér Memory Stick Duo
Používanie videokamery
• Nasledujúce časti videokamery nie sú určené
na držanie.
Typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“, ktoré je možné
vo videokamere používat’
Existujú dve veľkosti pamät’ových kariet
„Memory Stick“. Môžete používat’
pamät’ové karty „Memory Stick Duo“
označené značkou
alebo
(str. 131).
„Memory Stick Duo“ (Túto veľkost’ môžete
používat’ vo videokamere.)
„Memory Stick“(Takúto pamät’ovú kartu
nemôžete vo videokamere používat’.)
• Nemôžete používat’ žiaden iný typ
pamät’ovej karty okrem typu „Memory
Stick Duo“.
• Pamät’ové karty „Memory Stick PRO“
a „Memory Stick PRO Duo“ možno
používat’ iba v zariadeniach
kompatibilných s pamät’ovými kartami
„Memory Stick PRO“.
Používanie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilným s pamät’ovými
kartami „Memory Stick“
hľadáčik
obrazovka LCD
SK
batéria
• Videokamera nie je prachotesná,
chránená proti kvapkajúcej vode ani
vodotesná. Pozrite si čast’ „Údržba a
odporúčania“ (str. 135).
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu diskov
alebo strate nasnímaných záberov,
v čase, keď svieti indikátor prepínača
POWER (str. 20) alebo indikátor
ACCESS (str. 24), nevykonávajte
nasledujúce činnosti:
– Nevyberajte batériu z videokamery
a neodpájajte siet’ový adaptér od
videokamery.
– Nevystavujte videokameru
mechanickým otrasom alebo
vibráciám.
• Pred pripojením videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla USB a pod.
skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom. Ak
zástrčku konektora násilne zastrčíte
nesprávnym smerom, môžete poškodit’
konektor alebo spôsobit’ poruchu
videokamery.
3
Najskôr si prečítajte tieto informácie (pokračovanie)
Poznámky k položkám ponuky
Setup, obrazovke LCD, hľadáčiku
a objektívu
• Položka ponuky Setup, ktorá sa zobrazí
v šedej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií,
vďaka čomu je funkčných vyše 99,99 %
pixlov. Na obrazovke LCD alebo
hľadáčiku sa však môžu objavit’
nepatrné čierne alebo svetlé body
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré neustále vidno. Takéto
body sú normálne.
• Za obsah nahrávky nie je možné
poskytnút’ náhradu, a to ani v prípade,
ak nebolo nahrávanie alebo
prehrávanie možné z dôvodu poruchy
videokamery, ukladacieho média a pod.
• Televízne systémy farieb sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak
chcete zobrazit’ nahrávku na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu byt’ chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie takýchto materiálov môže
byt’ v rozpore so zákonmi o autorských
právach. Pomocou videokamery nie je
možné kopírovat’ softvér chránený
autorskými právami.
Informácie o tomto návode
čierny bod
biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobit’
poruchu. Pri umiestňovaní
videokamery v blízkosti okna alebo vo
vonkajšom prostredí buďte obozretní.
• Videokamerou nesnímajte priame
slnko. Môže to spôsobit’ poruchu
videokamery. Slnko snímajte iba pri
nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
Nahrávanie
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.
Zábery zaznamenané na disku DVD-R
už nie je možné vymazat’. Na skúšobné
nahrávanie používajte disky DVD-RW/
DVD+RW (str. 12).
4
• Zobrazenia na obrazovke LCD a
v hľadáčiku, ktoré sú použité v tomto
návode, boli zachytené pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto môžu
vyzerat’ inak ako v skutočnosti.
• Vzhľad a technické parametre
záznamových médií a príslušenstva sa
môžu zmenit’ bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Obrázky použité v tomto návode
pochádzajú z modelu DCR-DVD405E.
• Slovom disk sa v tomto Návode na
používanie označuje disk DVD
s priemerom 8 cm.
• Činnosti, ktoré sú k dispozícii, závisia od
použitého disku. Pre jednotlivé formáty
diskov DVD sa používajú nasledujúce
označenia.
DVD
+RW
• Na objasnenie postupov činnosti sú
použité znázornenia obrazovky
v miestnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním videokamery zmeňte
jazyk obrazovky (str. 78).
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Videokamera je vybavená objektívom
Carl Zeiss, ktorý bol spoločne vyvinutý
spoločnost’ami Carl Zeiss v Nemecku a
Sony Corporation a ktorý vytvára
prvotriedny obraz.
Obsahuje merací systém MTF* pre
videokamery a ponúka kvalitu typickú
pre objektívy značky Carl Zeiss.
Takisto objektív videokamery je
potiahnutý vrstvou T*, ktorá slúži na
potlačenie nežiaducich odrazov a na
vernú reprodukciu farieb.
* Skratka MTF znamená Modulation
Transfer Function (prenosová funkcia
modulácie). Číselná hodnota udáva
množstvo svetla z objektu, ktoré
vchádza do objektívu.
5
Obsah
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Aké možnosti ponúka digitálna videokamera DVD Handycam .............. 10
Voľba disku ............................................................................................. 12
Používanie digitálnej videokamery DVD Handycam ............................... 14
Základné informácie
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva........................................... 16
Krok 2: Nabíjanie batérie ........................................................................ 17
Krok 3: Zapnutie napájania a držanie videokamery................................ 20
Krok 4: Nastavenie obrazovky LCD a hľadáčika .................................... 21
Krok 5: Používanie dotykového panela .................................................. 22
Krok 6: Nastavenie dátumu a času......................................................... 23
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“..... 24
Krok 8: Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3) nahrávaného obrazu ........ 27
Režim Easy Handycam – používanie videokamery
pri automatických nastaveniach
Používanie režimu Easy Handycam........................................................ 29
Pohodlné nahrávanie .............................................................................. 30
Pohodlné prehrávanie............................................................................. 32
Príprava na prehrávanie pomocou prehrávača DVD (finalizácia)............ 34
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie.............................................................................................. 36
Prehrávanie ............................................................................................. 38
Funkcie používané pri nahrávaní, prehrávaní atď................................... 40
Nahrávanie
Používanie priblíženia
Nahrávanie výraznejšieho zvuku (nahrávka s 5.1 kanálovým priestorovým
zvukom)
Používanie blesku
Nahrávanie na tmavých miestach (funkcia NightShot)
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle (funkcia BACK LIGHT)
6
Nastavenie zaostrenia pre objekty mimo stredu
Fixácia expozície pre vybratý objekt
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Pridanie špeciálnych efektov
Používanie statívu
Pripevnenie ramenného popruhu
Prehrávanie
Používanie priblíženia pri prehrávaní
Prehrávanie postupnosti statických obrázkov (prehliadky záberov)
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času batérie
Vypnutie pípania potvrdzujúceho operácie
Obnovenie nastavení (funkcia RESET)
Názvy ostatných súčastí a ich funkcie
Prezeranie a vymazanie poslednej scény
(Prezeranie/Vymazanie pri prezeraní) ......................................................44
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas nahrávania a prehrávania.............45
Diaľkový ovládač.....................................................................................47
Prehrávanie obrazu na televízore ............................................................48
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Zabezpečenie kompatibility disku pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD alebo jednotiek DVD (finalizácia) .....................................50
Prehrávanie disku pomocou zariadení DVD atď. ....................................54
Prehrávanie disku v počítači s nainštalovanou jednotkou DVD ..............55
Používanie nahratého disku (DVD-RW alebo DVD+RW)
Nahrávanie dodatočných scén po finalizácii...........................................57
Vymazanie všetkých scén na disku (formátovanie).................................58
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie položiek ponuky Setup .........................................................60
Položky ponuky Setup ............................................................................62
CAMERA SET ....................................................................................64
Nastavenia slúžiace na prispôsobenie videokamery
podmienkam nahrávania (EXPOSURE, WHITE BAL., STEADYSHOT atď.)
STILL SET..........................................................................................69
Nastavenia pre statické obrázky (BURST, QUALITY, IMAGE SIZE atď.)
7
Obsah (pokračovanie)
PICT.APPLI. ..................................................................................... 71
Špeciálne efekty pri obrázkoch alebo doplnkové funkcie pri
nahrávaní a prehrávaní (PICT.EFFECT, D.EFFECT atď.)
MEDIA SET........................................................................................ 73
Nastavenia pre disky a pamät’ové karty „Memory Stick Duo“
(FORMAT, FINALIZE, UNFINALIZE atď.)
STANDARD SET............................................................................... 74
Nastavenia pri nahrávaní na disk a iné základné nastavenia
(REC MODE, LCD, VF SET, USB SPEED atď.)
TIME/LANGU. ................................................................................. 78
(CLOCK SET, AREA SET, LANGUAGE atď.)
Prispôsobenie ponuky Personal Menu ................................................... 79
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD Handycam
Kopírovanie statických obrázkov............................................................ 81
Vymazanie statických obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ ............................................................................... 83
Úprava originálnych údajov .................................................................... 84
Vytvorenie zoznamu scén ....................................................................... 85
Prehrávanie zoznamu scén..................................................................... 88
Kopírovanie, tlač
Kopírovanie do videorekordérov alebo zariadení DVD ........................... 90
Nahrávanie záberov z televízora, videorekordéra alebo
zariadenia DVD (modely DCR-DVD405E/DVD805E) .............................. 92
Tlač nahratých statických obrázkov (tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge) (modely DCR-DVD405E/DVD805E) ................. 94
Zásuvky na pripojenie externých zariadení............................................. 96
Používanie počítača (modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Pred použitím „Úvodnej príručky“ uloženej v počítači............................ 97
Inštalácia softvéru a „Úvodnej príručky“ ................................................ 99
Prezeranie „Úvodnej príručky“.............................................................. 102
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 104
Indikátory upozornenia a správy s upozornením .................................. 122
8
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí .....................................................128
Informácie o diskoch.............................................................................130
Informácie o pamät’ových kartách „Memory Stick“ .............................131
Informácie o batérii “InfoLITHIUM” .......................................................133
Údržba a odporúčania ..........................................................................135
Technické parametre ............................................................................139
Slovník, register
Slovník...................................................................................................141
Register .................................................................................................144
9
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Aké možnosti ponúka digitálna
videokamera DVD Handycam
Digitálna videokamera DVD Handycam nahráva obrazové údaje na disk DVD*
s priemerom 8 cm.
Je to pohodlnejšie a oveľa univerzálnejšie ako videopáska.
Jednoduché snímanie nádherných záberov
Pred nahrávaním nie je potrebné
prevíjanie (str. 30, 36)
Nasnímané zábery sa ukladajú do prázdnych
oblastí na disku, takže nehrozí náhodné
prepísanie cenných nahrávok.
Keďže pred nahrávaním nie je potrebné
prevíjanie, snímat’ môžete začat’ vždy, keď si
to želáte.
Na disk je možné ukladat’ videozáznamy
i statické obrázky.
• Statické obrázky je možné nahrávat’ na disk alebo na
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
Scénu môžete rýchlo vyhľadat’
pomocou obrazovky VISUAL INDEX
(str. 32, 38)
Obrazovka VISUAL INDEX umožňuje na
prvý pohľad skontrolovat’ obsah disku. Stačí sa
len dotknút’ scény, ktorú si chcete pozriet’.
Disk sa neopotrebúva ani pri opakovanom
prehrávaní. Vzácne chvíle zaznamenané na disk
vydržia naveky.
Nahráva v širokouhlom formáte a s 5.1
kanálovým priestorovým zvukom (str. 27, 40)
Vysokokvalitné širokouhlé zábery môžete pri
nahrávaní sledovat’ na širokouhlej obrazovke LCD,
ktorá zobrazuje rovnaké zorné pole s pomerom strán
16:9 ako širokouhlý televízor. Na disk možno takisto
priamo nahrávat’ realistický 5.1 kanálový priestorový
zvuk.
* Disk DVD (Digital Versatile Disc) je optický disk s vysokou kapacitou.
10
Prehrávanie pomocou zariadenia DVD alebo
jednotky DVD (str. 34, 50)
Nahraté a finalizované** disky môžete prehrávat’
pomocou domáceho zariadenia DVD, rekordéra DVD
alebo jednotky DVD v počítači, ktorá podporuje disky
s priemerom 8 cm.
Pri finalizácii diskov môžete vytvárat’ prehliadky záberov
so statickými obrázkami a ponuky diskov DVD
umožňujúce rýchly prístup k jednotlivým scénam.
Prehrávanie na širokouhlom televízore a
domácom kine (str. 40, 48)
Zábery nahraté v širokouhlom formáte možno prehrávat’
na širokouhlom televízore s plným panoramatickým
efektom. Disky sa takisto nahrávajú s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom, aby bol v domácom kine
k dispozícii plný zvuk.
Práca s digitálnou videokamerou DVD
Nahratý disk možno prehrávat’
pomocou rôznych zariadení
Pripojenie digitálnej videokamery
DVD Handycam k počítaču
• Niektoré modely nemusia podporovat’ pripojenie k počítaču.
Vysokorýchlostný prenos obrazových
údajov (str. 97)
Obrazové údaje možno rýchlo preniest’
do počítača bez nutnosti prehrávania.
Počítače vybavené rozhraním Hi-Speed USB
(USB 2.0) umožňujú ešte rýchlejší prenos
obrazových údajov.
Používanie dodávaného softvéru na úpravy a
kopírovanie (str. 97)
Picture Package, softvér dodávaný s digitálnou
videokamerou DVD Handycam, umožňuje pridaním
hudby a efektov vytvorit’ originálny disk DVD.
Kopírovanie diskov už nemôže byt’ jednoduchšie, čo
umožňuje zdieľanie vzácnych chvíľ s rodinou a priateľmi.
** Finalizácia: proces umožňujúci prehrávanie nahratého disku DVD pomocou iných zariadení DVD
(pozrite si strany 34 a 50).
11
Voľba disku
Digitálna videokamera DVD Handycam je kompatibilná s diskami DVD-R, DVD-RW
a DVD+RW s priemerom 8 cm.
Nepodporuje disky s priemerom 12 cm.
Formát záznamu pre disky DVD-RW
Keď používate disky DVD-RW, formát záznamu si môžete zvolit’ pomocou režimu
VIDEO alebo VR.
V tomto návode je režim VIDEO označený značkou
a režim VR je označený
značkou
.
Formát záznamu kompatibilný s väčšinou zariadení DVD, najmä po
finalizácii.
V režime VIDEO je možné vymazat’ iba posledný záber.
Formát záznamu umožňujúci úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam (vymazávanie a preskupovanie záberov).
Finalizovaný disk možno prehrávat’ pomocou zariadení DVD, ktoré
podporujú režim VR*1.
Formáty diskov a záznamu
Vlastnosti formátov diskov
Slovník (str. 142)
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú čísla strán.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Typy diskov a značky
Značky používané v tomto návode
Na ten istý disk je možné nahrat’
videozáznamy s pomerom strán 16:9
(širokouhlé) i 4:3*2
Okamžité vymazanie poslednej nahrávky
Ľubovoľné vymazávanie nahrávok
Úprava nahrávok vo videokamere
Opakované používanie disku pomocou
formátovania, aj keď sa disk zaplní*3
Prehrávanie nahrávok pomocou iných
zariadení DVD, ak je disk finalizovaný
Prehrávanie nahrávok pomocou iných
zariadení DVD, aj keď nie je disk
finalizovaný
Vytváranie ponuky disku DVD pri
finalizácii disku
*1
(27)
z
z
z
–
(44)
(84)
(84)
–
–
–
z
–
–
z
z
z
z
–
–
(58)
–
z
z
z
(34, 50)
z
z
*1z*1
z
(50)
–
–
–
*3z*4
(53)
z
z
–
z
V návode na používanie zariadenia DVD si pozrite, či podporuje režim VR diskov DVD-RW.
*2 Statické obrázky možno nahrávat’ na všetky typy diskov.
*3 Formátovanie vymaže všetky nahrávky a vráti záznamové médium do pôvodného prázdneho stavu.
(str. 58) Aj keď používate nový disk, naformátujte ho pomocou digitálnej videokamery DVD
Handycam (str. 24).
*4 Disk DVD+RW nepoužívajte v počítači skôr, než ho finalizujete, pretože by nemusel správne
fungovat’.
12
Čas nahrávania
Režim nahrávania
Čas nahrávania
HQ (High Quality)
približne 20 (18)
SP (Standard Play)
približne 30 (18)
LP (Long Play)
približne 60 (44)
Digitálna videokamera DVD Handycam
používa formát VBR (Variable Bit Rate)
s premenlivou bitovou rýchlost’ou, ktorý
umožňuje automatické nastavovanie kvality
obrazu v závislosti od nahrávanej scény. Táto
technológia spôsobuje kolísanie času
nahrávania disku.
Videozáznam obsahujúci rýchlo sa pohybujúce
a zložité objekty sa nahráva pri vyššej bitovej
rýchlosti, čo zmenšuje celkový čas nahrávania.
VBR
Slovník (str. 142)
• Čas nahrávania, ktorý je k dispozícii pre
videozáznam, sa zmenšuje, ak disk obsahuje aj statické obrázky.
Používanie diskov
Kvôli zabezpečeniu spoľahlivosti a trvanlivosti nahrávky i prehrávania odporúčame
v digitálnej videokamere DVD Handycam používat’ disky Sony alebo disky so značkou
* (for VIDEO CAMERA).
Práca s digitálnou videokamerou DVD
Čas nahrávania jednej strany disku
V zátvorkách je uvedený minimálny čas
nahrávania.
jednotka: min.
• Používanie disku odlišného od vyššie spomínaných diskov môže spôsobit’ neuspokojivé nahrávanie
alebo prehrávanie, alebo sa môže stat’, že tento disk nebudete môct’ vybrat’ z digitálnej videokamery
DVD Handycam.
* V závislosti od miesta, kde ste disk kúpili, môže byt’ označený značkou
.
Používanie obojstranných diskov
Obojstranné disky umožňujú nahrávanie na obe strany disku.
Nahrávanie na stranu A
Vložte disk do digitálnej videokamery DVD Handycam tak, aby strana disku so značkou
pri jeho strede smerovala von, a zatlačte ho, až kým sa neozve cvaknutie.
značka
Vložte značkou
smerom von.
Nahráva sa na zadnú
stranu.
• Pri používaní obojstranného disku dávajte pozor, aby ste povrch neznečistili odtlačkami prstov.
• Keď sa v digitálnej videokamere DVD Handycam používa obojstranný disk, nahrávanie i
prehrávanie sa uskutočňuje iba na jednej strane. Keď je disk vložený v digitálnej videokamere
DVD Handycam, nemôžete zmenit’ stranu, na ktorú sa nahráva alebo ktorá sa prehráva. Po
dokončení nahrávania na jednu stranu disku alebo jej prehrávania disk vyberte a obrát’te ho, aby
ste sprístupnili jeho druhú stranu.
• Nasledujúce operácie sa vykonávajú pre každú stranu obojstranného disku.
– Finalizácia (str. 50).
– Zrušenie finalizácie (disk DVD-RW: režim VIDEO) (str. 57).
– Formátovanie (str. 58).
13
Používanie digitálnej videokamery
DVD Handycam
1Príprava
(Pozrite si strany
16 až 27.)
Zvoľte si disk, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Opakované používanie disku
Uložit’ nahraté
zábery
Opakovane
používat’ ten istý
disk
Čo chcete robit’ po skončení
nahrávania?
Odstraňovat’ a vymazávat’ zábery v digitálnej videokamere
DVD Handycam
Prehrávat’ disk
pomocou rôznych
zariadení DVD
Disk možno prehrávat’
pomocou rôznych
zariadení DVD
Disk možno prehrávat’
aj bez finalizácie
* V digitálnej
videokamere DVD
Handycam si zvoľte
režim a formát
záznamu (str. 24).
2Snímanie,
vymazávanie
a úpravy
(Pozrite si strany 30,
36, 44 a 84.)
Nahratý záber
nemožno
vymazat’.
Nahratý záber možno
kedykoľvek vymazat’
alebo upravit’
(str. 84).
3Prezeranie pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam
(Pozrite si strany 32 a 38)
Môžete ju tiež pripojit’ k televízoru a ten
použit’ na prezeranie (str. 48).
Pokračovanie na ďalšej strane
14
Dá sa vymazat’ len práve
nahratý záber (str. 44).
4Prezeranie pomocou iného zariadenia DVD
Ak si chcete prezerat’ disk nahratý v digitálnej videokamere DVD Handycam
pomocou iných zariadení DVD, najprv ho musíte finalizovat’.
zariadenie DVD/
rekordér DVD
jednotka DVD
• Čím menej obsahu je na disku nahratého, tým viac času je potrebného na finalizáciu
Vlastnosti finalizovaného disku závisia od jeho typu.
Podobne ako komerčne
predávané disky DVD
možno tento disk po jeho
finalizácii prehrávat’
pomocou väčšiny
zariadení DVD.
Disk možno prehrávat’
pomocou zariadenia
kompatibilného s režimom
VR diskov DVD-RW.
Nemožno pridat’ nahrávky,
ani keď je na disku voľné
miesto.
Práca s digitálnou videokamerou DVD
(Pozrite si strany 50 a 54.)
Zrušenie finalizácie
umožňuje pridávanie
nahrávok (str. 57).
Nahrávky možno pridávat’
bez zrušenia finalizácie.
Disk možno prehrávat’ bez finalizácie.
V niektorých prípadoch sa však finalizácia vyžaduje.
Podrobné informácie nájdete na strane 50.
Kompatibilita prehrávania
Nie je zaručená kompatibilita prehrávania s každým zariadením DVD. Pozrite si návod
na používanie dodaný so zariadením DVD, alebo sa obrát’te na obchodného zástupcu.
15
Základné informácie
Krok 1: Kontrola dodávaného
príslušenstva
Skontrolujte, či bolo s videokamerou
dodané nasledujúce príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách znamená počet
dodávaných kusov pre danú položku.
• Disky ani pamät’ová karta „Memory
Stick Duo“ nie sú súčast’ou dodávaného
príslušenstva.
Nabíjateľná batéria
NP-FP60 (1) (str. 18)
Siet’ový adaptér (1) (str. 17)
Čistiaca handrička (1)
Disk CD-ROM „Picture Package Ver.1.8.1“ (1)
(str. 97) (modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Disk CD-ROM „Nero Express 6“ (1)
(str. 97) (modely DCR-DVD404E)
Siet’ový napájací kábel (1) (str. 17)
Používa sa na kopírovanie disku
nahratého pomocou videokamery na disk
DVD s priemerom 12 cm.
Návod na používanie (tento návod) (1)
Prípojný kábel A/V (1) (str. 48, 90, 92, 96)
Kábel USB (1) (str. 94, 96)
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (str. 47)
Gombíková lítiová batéria je už vložená.
16
Krok 2: Nabíjanie batérie
Batériu “InfoLITHIUM” (P series)
(str. 133) možno nabíjat’ po jej pripojení
k videokamere.
prepínač
POWER
indikátor
CHG
zásuvka DC
IN
batéria
konektor
DC
kryt zásuvky
siet’ový
adaptér
siet’ový napájací
kábel
do siet’ovej zásuvky
šípky do polohy OFF (CHG)
(predvolené nastavenie).
Základné informácie
• S videokamerou nie je možné používat’
batériu NP-FP30. (Číslo modelu je uvedené
na zadnej strane batérie.) Inštalácia batérie
nadmernou silou môže spôsobit’ poruchu
videokamery, napríklad zníženie výkonu
batérie alebo t’ažkosti pri jej vyberaní.
2 Posuňte prepínač POWER v smere
3 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere.
Otvorte kryt zásuvky, aby ste mohli
pripojit’ siet’ový adaptér.
Značku v na
konektore DC
priložte ku značke
v na videokamere.
kryt zásuvky
1 Posúvajte batériu v smere šípky,
až kým sa neozve cvaknutie.
4 Pripojte siet’ový napájací kábel
k siet’ovému adaptéru a potom
ho zapojte do siet’ovej zásuvky.
Rozsvieti sa indikátor CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie.
17
Krok 2: Nabíjanie batérie (pokračovanie)
5 Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Odpojte siet’ový adaptér od
zásuvky DC IN na videokamere.
• Pri odpájaní siet’ového adaptéra držte
videokameru i konektor DC.
Vybratie batérie
Posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG). Posuňte uvoľňovaciu páčku
BATT (batéria) a vyberte batériu.
uvoľňovacia
páčka BATT
• Pred vybratím batérie skontrolujte, či nesvieti
žiaden z indikátorov prepínača POWER
(str. 20).
Skladovanie batérie
Ak batériu nemáte v úmysle dlhý čas
používat’, úplne ju vybite (str. 133).
Používanie vonkajšieho zdroja
napájania
Všetko zapojte tak, ako pri nabíjaní
batérie. V tomto prípade sa batéria
nevybije.
Čas nabíjania (úplné nabitie)
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Batéria
18
Čas nabíjania
NP-FP50
125
NP-FP60 (dodávané
príslušenstvo)
135
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
Čas nahrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania
nahrávania*
NP-FP50
055
060
060
025
030
030
NP-FP60
(dodávané
príslušenstvo)
085
090
095
040
045
045
NP-FP70
125
135
140
060
065
070
NP-FP71
145
155
160
070
075
080
NP-FP90
230
250
255
115
125
125
* Zvyčajný čas nahrávania predstavuje čas, keď
opakovane spúšt’ate a zastavujete
nahrávanie, zapínate a vypínate videokameru
a používate funkciu priblíženia.
• Zobrazené časy sa líšia v závislosti od
nasledujúcich podmienok.
– Horný údaj: pri zapnutom podsvietení
obrazovky LCD.
– Stredný údaj: pri vypnutom podsvietení
obrazovky LCD.
– Spodný údaj: čas nahrávania pri nahrávaní
s použitím hľadáčika, zatiaľ čo obrazovka
LCD je zatvorená.
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Zatvorená
obrazovka
LCD
NP-FP50
090
110
NP-FP60
(dodávané
príslušenstvo)
110
120
NP-FP70
200
235
NP-FP71
235
280
NP-FP90
345
415
UPOZORNENIE
• Pokiaľ je zariadenie zapojené do siet’ovej
zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj
v prípade, že zariadenie je vypnuté.
Základné informácie
Otvorená
obrazovka
LCD*
Batéria
Siet’ový adaptér
• Siet’ový adaptér pripojte do blízkej ľahko
prístupnej siet’ovej zásuvky. Ak spozorujete
nejaký problém pri používaní adaptéra,
okamžite odpojte siet’ovú šnúru adaptéra od
elektrickej siete.
• Nepoužívajte AC adaptér v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a pritlačeným
nábytkom.
• Neskratujte konektor DC siet’ového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Mohlo by to spôsobit’
poruchu videokamery.
* Pri zapnutom podsvietení obrazovky LCD.
Batéria
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• V nasledujúcich situáciách bliká počas
nabíjania indikátor CHG (nabíjanie), alebo
sa správne nezobrazujú informácie o batérii
BATTERY INFO (str. 43).
– Ak nie je batéria správne pripojená.
– Ak je batéria poškodená.
– Ak je batéria úplne vybitá. (Týka sa to iba
informácií o batérii BATTERY INFO.)
• Kým je k zásuvke DC IN na videokamere
pripojený siet’ový adaptér, energia sa nebude
čerpat’ z batérie, dokonca aj keď je siet’ový
napájací kábel odpojený od siet’ovej zásuvky.
• Keď je pripojené videosvetlo (voliteľné
príslušenstvo), odporúčame používat’ batériu
NP-FP70, NP-FP71 alebo NP-FP90.
Čas nabíjania, nahrávania a prehrávania
• Časy boli merané pri teplote 25 °C.
(Odporúčaná teplota je 10 – 30 °C.)
• Čas, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie a
prehrávanie, sa skráti, ak videokameru
používate pri nízkej teplote.
• Čas, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie
a prehrávanie, sa môže skrátit’ v závislosti
od podmienok, pri ktorých videokameru
používate.
19
Krok 3: Zapnutie napájania a držanie
videokamery
Ak chcete nahrávat’, prepínač POWER
posuňte do polohy, v ktorej sa rozsvieti
príslušný indikátor.
Pri prvom použití videokamery sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET] (str. 23).
2 Videokameru držte správne.
prepínač POWER
kryt objektívu
3 Zabezpečte si dobré uchopenie a
potom zapnite remeň.
1 Zapnite napájanie posunutím
prepínača POWER v smere šípky a
zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Pri nahrávaní zmeňte režim
posúvaním prepínača POWER
v smere šípky, až kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
zelené tlačidlo
Vypnutie napájania
Posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
(Video): nahrávanie videozáznamov
(Foto): snímanie statických obrázkov
• Po zapnutí videokamery sa kryt objektívu
automaticky otvorí.
• Po nastavení dátumu a času (položka
[CLOCK SET], str. 23) sa pri nasledujúcom
zapnutí videokamery na niekoľko sekúnd
zobrazí na obrazovke LCD aktuálny dátum
a čas.
20
• Pri zakúpení bude napájanie nastavené tak,
aby sa automaticky vypínalo, ak videokameru
približne 5 minút nepoužívate. Šetrí sa tak
batéria. (Položka [A.SHUT OFF], str. 77.)
Krok 4: Nastavenie obrazovky LCD
a hľadáčika
Obrazovka LCD
2 180
stupňov
(max.)
2 90 stupňov
(max.)
Obraz môžete sledovat’ pomocou
hľadáčika so zatvorenou obrazovkou
LCD kvôli šetreniu batérie, alebo keď nie
je obraz na obrazovke LCD dobre
viditeľný.
hľadáčik
DISP/BATT INFO
1 90 stupňov voči
videokamere
• Pri otváraní alebo nastavovaní obrazovky
LCD dávajte pozor, aby ste náhodne nestlačili
tlačidlá na jej ráme.
• Ak otvoríte obrazovku LCD v 90-stupňovom
uhle voči videokamere a potom ju otočíte
o 180 stupňov smerom k objektívu, môžete ju
zatvorit’ tak, že bude otočená smerom von.
Počas prehrávania je to pohodlnejšie.
Základné informácie
Otvorte obrazovku LCD v 90-stupňovom
uhle voči videokamere (1) a potom ju
pootočte tak, aby ste získali
najvýhodnejší uhol pre nahrávanie alebo
prehrávanie (2).
Hľadáčik
páčka na nastavenie
optického systému
hľadáčika
Zdvihnite hľadáčik a
pohybujte páčkou, až
kým nebude obraz
jasný.
• Jas podsvietenia hľadáčika je možné nastavit’
výberom položky [VF B.LIGHT] v ponuke
[LCD/VF SET] (str. 75). Toto nastavenie
nemá vplyv na nahratý obraz.
• Počas používania hľadáčika môžete
nastavovat’ položky [FADER] a
[EXPOSURE] (str. 65, 71).
Vypnutie podsvietenia obrazovky
LCD kvôli šetreniu batérie
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, až kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri používaní
videokamery za jasného svetla, alebo ak
chcete šetrit’ energiu batérie. Toto
nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
Ak chcete toto nastavenie zrušit’, podržte
stlačené tlačidlo DISP/BATT INFO, až
kým indikátor
nezmizne.
• Jas obrazovky LCD je možné nastavit’
výberom položky [LCD BRIGHT] v ponuke
[LCD/VF SET] (str. 75).
21
Krok 5: Používanie dotykového panela
Pomocou dotykového panela môžete
prehrávat’ nahraté zábery (str. 32, 38)
alebo menit’ nastavenia (str. 60).
Dotýkajte sa tlačidiel zobrazených na
obrazovke.
Zadnú stranu obrazovky LCD
podoprite dlaňou ľavej ruky. Potom sa
dotýkajte tlačidiel zobrazených na
obrazovke.
Dotknite sa tlačidla na obrazovke
LCD.
DISP/BATT INFO
• Pri stláčaní tlačidiel na ráme obrazovky LCD
postupujte rovnako.
• Pri používaní dotykového panela dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlá na
ráme obrazovky LCD.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, obrazovku LCD nastavte. (položka
CALIBRATION) (str. 136)
Ukrytie indikátorov na obrazovke
Indikátory na obrazovke (počítadlo atď.)
ukryjete alebo zobrazíte stlačením
tlačidla DISP/BATT INFO.
22
Zmena nastavenia jazyka
Môžete nastavit’ jazyk správ, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke. Jazyk obrazovky
vyberte v položke [LANGUAGE]
ponuky
TIME/LANGU (str. 78).
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
• Ak videokameru približne 3 mesiace
nepoužívate, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a môže dôjst’ k vymazaniu nastavenia
dátumu a času z pamäte. V takom prípade
nabite nabíjateľnú batériu a potom znova
nastavte dátum a čas (str. 137).
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku [CLOCK SET] a
potom sa dotknite tlačidla
.
4 Pomocou tlačidiel
a
vyberte požadovanú geografickú
oblast’ a potom sa dotknite
tlačidla
.
prepínač POWER
Základné informácie
Pri prvom použití videokamery nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
obrazovka [CLOCK SET] sa zobrazí po
každom zapnutí videokamery alebo po
každej zmene polohy prepínača
POWER.
5 V prípade potreby nastavte
Pri prvom nastavovaní hodín prejdite
na krok 4.
1 Dotknite sa položiek
t
[SETUP].
pomocou tlačidiel
a
položku [SUMMERTIME] na
hodnotu [ON] a potom sa dotknite
tlačidla
.
6 Pomocou tlačidiel
a
nastavte položku [Y] (rok) a potom
sa dotknite tlačidla
.
• Môžete nastavit’ akýkoľvek rok až po
rok 2079.
2 Pomocou tlačidiel
a
vyberte ponuku
(TIME/
LANGU.) a potom sa dotknite
tlačidla
.
7 Nastavte položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
• Informácie týkajúce sa rozdielov svetových
časov nájdete na str. 129.
• Dátum a čas nahrávania sa počas nahrávania
nezobrazujú, automaticky sa však
zaznamenávajú na disk a možno si ich pozriet’
počas prehrávania (položka [DATA CODE],
str. 75).
23
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“
Vloženie disku
Na nahrávanie potrebujete nový disk
DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW
s priemerom 8 cm (str. 12).
• Predtým však pomocou čistej handričky
dodávanej s videokamerou odstráňte z disku
prach alebo odtlačky prstov (str. 130).
indikátor ACCESS (disk)
prepínač POWER
prepínač
OPEN na
kryte disku
snímacia
šošovka
Keď sa kryt
disku mierne
pootvorí,
otvorte ho
• Dávajte pozor, aby ste rukou alebo inými
predmetmi nebránili otváraniu alebo
zatváraniu krytu disku. Remeň posuňte na
spodok videokamery a potom otvorte alebo
zatvorte kryt disku.
• Ak pri zatváraní krytu disku remeň zachytíte,
môže to spôsobit’ poruchu videokamery.
1 Skontrolujte, či je videokamera
zapnutá.
• Keď je k videokamere pripojený zdroj
napájania, disk môžete vybrat’ aj z vypnutej videokamery. Nespustí sa však
proces rozpoznania disku (krok 4).
3 Vložte disk nahrávacou stranou
smerom k videokamere a potom
zatlačte na stred disku, až kým sa
neozve cvaknutie.
2 Posuňte prepínač OPEN na kryte
disku v smere šípky (OPEN B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí správa
[PREPARING TO OPEN]. Potom
jedenkrát zaznie úvodná melódia a
videokamera začne pípat’.
Po skončení pípania sa kryt disku
automaticky mierne pootvorí.
Ak používate jednostranný disk, vložte
ho stranou so štítkom smerom von.
• Nedotýkajte sa nahrávacej strany disku ani
snímacej šošovky (str. 137). Pri používaní
obojstranného disku dávajte pozor, aby ste
povrch neznečistili odtlačkami prstov.
• Ak zatvoríte kryt disku, keď je disk vložený
nesprávne, môže to spôsobit’ poruchu
videokamery.
24
4 Zatvorte kryt disku.
6 Vyberte pomer strán nahrávaného
xDVD-R
Nahrávanie môžete spustit’ hneď po
zmiznutí obrazovky [DISC ACCESS]
z obrazovky LCD. Nemusíte
pokračovat’ krokmi, ktorým
predchádza krok 5.
xDVD-RW
Vyberte formát záznamu a potom disk
naformátujte. Prejdite na krok 5.
xDVD+RW
Vyberte pomer strán nahrávaného
obrazu a potom disk naformátujte.
Prejdite na krok 6.
• Počas používania režimu Easy Handycam
(str. 29) sa zobrazí správa [Format the
disc? If not, remove the disc.]. Dotknite
sa tlačidla
a potom prejdite na krok 8.
5 Vyberte formát záznamu pre disk
DVD-RW, dotknite sa tlačidla
a potom prejdite na krok 7.
FORMAT :
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
VIDEO
VR
OK
xRežim VIDEO
Ak disk finalizujete, môžete ho
prehrávat’ pomocou väčšiny zariadení
DVD.
xRežim VR
Vo videokamere môžete upravovat’ a
vymazávat’ zábery alebo rozdeľovat’
videozáznamy (str. 84). Disk však
možno po jeho finalizácii prehrávat’
iba pomocou zariadení DVD, ktoré
podporujú režim VR.
obrazu ([16:9 WIDE] alebo [4:3]) pre
disk DVD+RW a potom sa dotknite
tlačidla
.
FORMAT :
16:9 WIDE
Select aspect ratio of
movie to be recorded.
Format again to change.
16:9
WIDE
4:3
OK
x16:9 WIDE
Môžete nahrávat’ širokouhlý obraz
s vysokým rozlíšením. Výber režimu
[16:9 WIDE] sa odporúča najmä
v prípade, ak nahrávky plánujete
pozerat’ na širokouhlom televízore.
Základné informácie
Zobrazí sa obrazovka
[DISC ACCESS].
V závislosti od typu a stavu disku môže
jeho rozpoznanie trvat’ dlhšie.
x4:3
V tomto režime môžete nahrávat’,
ak nahrávky plánujete pozerat’ na
televízore s pomerom strán 4:3.
7 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
[YES].
8 Keď sa zobrazí správa
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Po skončení formátovania môžete
začat’ nahrávat’ na disk DVD-RW
alebo DVD+RW.
• Počas formátovania nevyberajte batériu
ani neodpájajte siet’ový adaptér.
Vybratie disku
Vykonajte krok 1 a 2, čím otvoríte kryt
disku a potom vyberiete disk.
• Keď svieti alebo bliká indikátor ACCESS,
alebo keď je na obrazovke LCD zobrazená
správa [DISC ACCESS] alebo
[PREPARING TO OPEN], videokameru
nevystavujte otrasom ani vibráciám.
25
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ (pokračovanie)
• V závislosti od stavu disku alebo nahratých
materiálov môže vybratie disku trvat’ dlhšie.
• Ak je disk poškodený alebo znečistený
odtlačkami prstov a pod., jeho vybratie môže
trvat’ až 10 minút. V takom prípade môže byt’
disk poškodený.
• Po rozpoznaní disku videokamerou sa
približne na 8 sekúnd zobrazia informácie
o disku, napríklad dátum, kedy ste ho začali
používat’, a informácie o doteraz nahratých
oblastiach. V závislosti od stavu disku sa
informácie o doteraz nahratých oblastiach
nemusia zobrazit’.
• Ak chcete z disku DVD-RW alebo DVD+RW
vymazat’ všetky doteraz nahraté zábery a
potom ho znova použit’ na nahrávanie nových
záberov, pozrite si čast’ „Vymazanie všetkých
scén z disku (formátovanie)“ na str. 58.
Vloženie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
Môžete používat’ iba pamät’ové karty
„Memory Stick Duo“ označené značkou
alebo
(str. 131).
• Počet záberov, ktoré je možné nasnímat’,
závisí od ich kvality alebo veľkosti. Podrobné
informácie nájdete na str. 70.
3 Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ zasúvajte správnym smerom
do zásuvky na pamät’ovú kartu
Memory Stick Duo, až kým sa
neozve cvaknutie.
indikátor ACCESS (pamät’ová
karta „Memory Stick Duo“)
• Ak pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ násilne zasuniete do zásuvky na
pamät’ové karty Memory Stick Duo
nesprávnym smerom, môže sa poškodit’
táto zásuvka alebo obrazové údaje.
4 Zatvorte kryt pamät’ovej karty
Memory Stick Duo a sklopte
hľadáčik.
1 Zdvihnite hľadáčik.
2 Otvorte kryt pamät’ovej karty
Memory Stick Duo.
Keď ste vykonali krok 1 a 2, jemne
zatlačte na pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“.
kryt
pamät’ovej
karty Memory
Stick Duo
26
Vysunutie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
• Ak svieti alebo bliká indikátor ACCESS,
videokamera číta alebo zapisuje údaje.
Videokamerou netraste ani neudierajte,
nevypínajte ju, nevysúvajte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ ani nevyberajte batériu.
Inak môže dôjst’ k poškodeniu obrazových
údajov.
• Pri vkladaní a vyberaní pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ dávajte pozor, aby
nevyskočila a nespadla.
Krok 8: Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3)
nahrávaného obrazu
Nahrávanie v (širokouhlom) režime 16:9
poskytuje širokouhlý obraz s vysokým
rozlíšením.
prepínač POWER
WIDE SELECT
Videozáznamy
Základné informácie
• Nahrávanie v (širokouhlom) režime 16:9 sa
odporúča najmä v prípade, ak nahrávky
plánujete pozerat’ na širokouhlom televízore.
* Pri zobrazení na obrazovke LCD.
V hľadáčiku môže obraz vyzerat’ inak.
• Pomer strán nemôžete zmenit’ v týchto
prípadoch:
– keď používate disk DVD+RW,
– počas nahrávania videozáznamu,
– keď je položka [D.EFFECT] nastavená
na hodnotu [OLD MOVIE] (str. 72).
• Rozdiely zorného poľa medzi pomerom
strán 16:9(širokouhlým) a 4:3 sa líšia
v závislosti od stupňa priblíženia.
• Čas nahrávania, ktorý je k dispozícii, sa
môže skrátit’ v týchto situáciách:
– keď počas nahrávania na disk DVD-R
alebo DVD-RW (v režime VIDEO)
prepínate medzi pomerom strán 16:9
(širokouhlým) a 4:3,
– keď zmeníte režim [REC MODE] (str.
74), zatiaľ čo je vložený disk DVD-R/
DVD-RW (režim VIDEO)/DVD+RW
a pomer strán je nastavený na 4:3.
Prehrávanie obrazu po pripojení
videokamery k televízoru
1 Posuňte prepínač POWER v smere
šípky do polohy, v ktorej sa
rozsvieti indikátor
(Video).
V závislosti od televízora (16:9/4:3)
nastavte položku [TV TYPE] na hodnotu
[16:9] alebo [4:3] (str. 48).
• Ak sledujete obraz s pomerom strán 16:9
(širokouhlým) a položka [TV TYPE] je
nastavená na hodnotu [4:3], v závislosti od
snímaných objektov môže byt’ obraz zrnitý.
Prehrávanie obrazu pomocou
zariadenia DVD alebo rekordéra
DVD
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadovaný pomer strán
obrazovky.
Spôsob zobrazenia obrazu na televíznej
obrazovke sa môže líšit’ v závislosti od
konkrétneho zariadenia. Ďalšie
informácie nájdete v návodoch na
používanie dodaných so zariadeniami,
ktoré používate.
16:9 (širokouhlý)* 4:3*
27
Krok 8: Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3) nahrávaného obrazu
(pokračovanie)
Statické obrázky
1 Posuňte prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto).
Pomer strán obrazu sa zmení na 4:3.
2 Vyberte záznamové médium pre
statické obrázky.
1 Dotknite sa položiek
t
[STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre
statické obrázky a dotknite sa tlačidla
.
• Predvolené nastavenie je [MEMORY
STICK].
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadované nastavenie.
• Veľkost’ statického obrázka je [
2.3M]
(
) v režime 16:9 (širokouhlom) a
maximálne [3.0M] (
) v režime 4:3.
• Počet statických obrázkov, ktoré je možné
nasnímat’, závisí od ich kvality a veľkosti.
Podrobné informácie nájdete na str. 69.
28
Režim Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických
nastaveniach
Používanie režimu Easy Handycam
Režim Easy Handycam je funkcia na
automatické nastavenie takmer všetkých
nastavení jediným stlačením tlačidla EASY.
Videokamera automaticky upravuje rozličné
nastavenia potrebné pri snímaní, takže nie je
nutné podrobné nastavovanie. Videokameru
dokážu jednoducho ovládat’ dokonca aj
začiatočníci, pretože sú k dispozícii len základné
funkcie a zväčší sa tiež veľkost’ písma na
obrazovke, aby bolo lepšie viditeľné.
tlačidlo EASY
Dostupné položky ponuky Setup zobrazíte pomocou tlačidla [SETUP].
Podrobné informácie o ponuke Setup nájdete na str. 60.
• Takmer všetky položky ponuky Setup sa automaticky nastavia na hodnoty platné pre režim
Easy Handycam.
• Tlačidlo
sa v režime Easy Handycam nezobrazí.
• Ak chcete vykonávat’ operácie ako sú ručné zaostrovanie alebo pridávanie špeciálnych efektov,
zrušte režim Easy Handycam.
Neplatné tlačidlá v režime Easy Handycam.
Nemôžete používat’ nasledujúce tlačidlá a funkcie, pretože sa nastavujú automaticky.
Ak vykonáte neplatnú operáciu, zobrazí sa správa [Invalid during Easy Handycam
operation].
• BACK LIGHT (str. 41),
• podržanie stlačeného tlačidla DISP BATT/INFO (str. 43),
• prezeranie alebo vymazávanie pri prezeraní (str. 44).
Zrušenie režimu Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY. Z obrazovky zmizne indikátor
.
• Ak vypnete napájanie videokamery bez zrušenia režimu Easy Handycam, po zapnutí napájania
sa videokamera automaticky zapne v režime Easy Handycam.
Teraz skúste nahrávanie
str. 30
Pred používaním videokamery dokončite prípravy opísané v krokoch 1 až 8 (str. 16 až 27).
• Po vložení nového disku DVD-RW sa tento disk naformátuje v režime VIDEO.
• Ak používate disk DVD-RW naformátovaný v režime VR, vo videokamere nemôžete používat’
funkciu upravovania (str. 84).
Režim Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
Nastavenia videokamery v režime Easy Handycam
Ak neplánujete používat’ režim Easy Handycam, prejdite na str. 36.
29
Pohodlné nahrávanie
Prepínač POWER
posuňte v smere šípky a
zároveň držte stlačené
zelené tlačidlo, len ak je
tento prepínač POWER
v polohe OFF (CHG).
nahrávanie videozáznamov
snímanie statických
obrázkov
Videozáznamy
1 Posuňte prepínač POWER A v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Video).
2 Stlačte tlačidlo START/STOP B (alebo C).
• Predvolené nastavenie je na hodnote [SP] (str. 74).
REC
[STBY]
[REC]
Ak chcete nahrávanie ukončit’, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Nahrávanie ďalších záberov
Vykonajte krok 2.
• V nasledujúcich prípadoch môžete v nahrávaní pokračovat’, ak ste disk nefinalizovali (str. 50) a je
na ňom zostávajúce voľné miesto, na ktoré je možné nahrávat’:
– ak vypnete napájanie videokamery a potom ho znova zapnete,
– ak z videokamery vyberiete disk a potom ho znova vložíte.
30
Pred zapnutím režimu Easy Handycam
Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu
Easy Handycam (str. 29).
Na obrazovke LCD sa zobrazí správa [Easy Handycam operation ON.] a potom
indikátor
.
1 Posuňte prepínač POWER A v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto).
2 Vyberte umiestnenie nasnímaných statických obrázkov.
1 Dotknite sa položiek [SETUP] t [STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky a potom sa dotknite tlačidla
.
Znova sa zobrazí obrazovka nahrávania a v jej pravom hornom rohu sa zobrazí vybraté
záznamové médium.
1
2
Počet statických
obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’,
a záznamové
médium.
• Predvolené nastavenie je [MEMORY STICK].
3 Jemným stlačením tlačidla PHOTO D nastavte zaostrenie (A) a potom ho
stlačte úplne (B).
• Predvolené nastavenie je [FINE] (str. 69).
Režim Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
Statické obrázky
bliká b svieti
Ozve sa zvuk uzávierky. Keď zmizne indikátor
, obrázok je nasnímaný.
31
Pohodlné prehrávanie
Prepínač POWER posuňte
v smere šípky a zároveň
držte stlačené zelené
tlačidlo, len ak je tento
prepínač POWER v polohe
OFF (CHG).
1 Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT A (alebo B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
predchádzajúcich
6 obrázkov
typ disku
formát záznamu
DVD-RW
nasledujúcich
6 obrázkov
Tento indikátor sa zobrazí na
každej karte pri zábere,
ktorý bol naposledy prehratý
alebo nasnímaný.
návrat na obrazovku
nahrávania
1
2
3
1 Karta
: zobrazuje videozáznamy.
2 Karta
: zobrazuje statické obrázky uložené na disku.
3 Karta
: zobrazuje statické obrázky uložené na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo.“
• Obrazovka VISUAL INDEX sa môže zobrazit’ s určitým oneskorením.
• Ak chcete na obrazovke VISUAL INDEX prehrat’ prvých 5 sekúnd každého videozáznamu,
vyberte položku
.
2 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
začiatok scény/
predchádzajúca
scéna
zastavenie
(prechod na
obrazovku
VISUAL INDEX)
32
a potom videozáznamu, ktorý chcete prehrat’.
pri dotyku prepína medzi
prehrávaním a
pozastavením
nasledujúca scéna
dátum a čas
nahrávania
prevíjanie dozadu
a dopredu
Pred zapnutím režimu Easy Handycam
Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu
Easy Handycam (str. 29).
Na obrazovke LCD sa zobrazí sa správa [Easy Handycam operation ON.] a potom
indikátor
.
Statické obrázky
Disk:
Dotknite sa karty
a statického obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
typ média
prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
tlačidlo prehliadky
záberov (str. 43)
dátum a čas
nahrávania
predchádzajúci a nasledujúci obrázok
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“:
Dotknite sa karty
a statického obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
typ média
prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
tlačidlo prehliadky
záberov (str. 43)
dátum a čas
nahrávania
predchádzajúci a nasledujúci obrázok
• Ak chcete prehrat’ postupnost’ statických obrázkov, dotknite sa tlačidla
(str. 43).
Režim Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
• Po skončení prehrávania vybratého videozáznamu sa znova zobrazí obrazovka
VISUAL INDEX.
• Ak chcete videozáznam prehrávat’ spomalene, počas pozastavenia sa dotknite tlačidla
alebo
.
• Keď sa dotknete videozáznamu označeného značkou i, môžete ho prehrávat’ od miesta,
na ktorom ste predtým skončili.
• Dotknite sa položiek [SETUP] t [VOLUME] a potom nastavte hlasitost’ pomocou tlačidiel
a
.
• Pri prehrávaní v režime Easy Handycam sa nedajú použit’ tieto funkcie:
– Priblíženie pri prehrávaní (str. 42),
– vypnutie podsvietenia obrazovky LCD (str. 21).
33
Príprava na prehrávanie pomocou
prehrávača DVD (finalizácia)
Finalizácia zabezpečí kompatibilitu nahratého disku DVD pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD a jednotiek DVD počítačov.
V režime Easy Handycam digitálna videokamera DVD Handycam automaticky nastaví
nasledujúce možnosti. Vďaka tomu môžete disk jednoduchým spôsobom finalizovat’.
– vytvorenie ponuky disku DVD slúžiacej na zobrazenie obrázkov ako miniatúr pomocou
prehrávača DVD a pod.,
– vytvorenie videa z fotografií slúžiaceho na prehrávanie statických obrázkov pomocou prehrávača
DVD a pod.
Ponuka disku DVD, video z fotografií
Slovník (str. 141, 142)
• Disk DVD-R sa už po finalizácii nedá prepísat’, ani keď je na ňom voľné miesto
na nahrávanie.
• Ak finalizujete disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW, v režime Easy
Handycam nemôžete na disk nahrávat’ dodatočný materiál. Zrušte režim Easy
Handycam a potom vykonajte kroky uvedené na str. 57.
Príprava na finalizáciu disku
1 Videokameru umiestnite do stabilnej polohy. Pripojte siet’ový adaptér
k zásuvke DC IN na videokamere.
zásuvka DC IN
prepínač POWER
siet’ový adaptér
k siet’ovej zásuvke
• Počas finalizácie použite siet’ový adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie vo videokamere.
2 Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu
Easy Handycam (str. 29).
Na obrazovke sa zobrazí správa [Easy Handycam operation ON.] a indikátor
.
3 Vložte disk, ktorý chcete finalizovat’.
34
Finalizácia disku
Na obrazovke LCD sa dotýkajte položiek v nasledujúcom poradí.
2
3
4
5
6
• Počas finalizácie nevystavujte videokameru otrasom ani vibráciám a neodpájajte
siet’ový adaptér.
• Čím kratší materiál je na disku nahratý, tým dlhšie trvá finalizácia.
Finalizácia disku je dokončená
Disk vyberte z videokamery.
Zábery sa dajú sledovat’ pomocou zariadenia DVD alebo jednotky DVD a pod.
Ďalšie informácie vyhľadajte aj v návodoch na používanie dodaných so zariadením
DVD a pod.
Vymazanie všetkých scén po prehrávaní (formátovanie)
DVD
+RW
Ak disk naformátujete, obnoví sa jeho použitá kapacita nahrávania a neskôr sa dá znova
použit’ na nahrávanie.
Ak chcete disk DVD-RW znova použit’ na nahrávanie v režime VR, tento disk
naformátujte po zrušení režimu Easy Handycam (str. 58).
• Vymazanú scénu už nemôžete obnovit’.
Na obrazovke LCD sa dotýkajte položiek v nasledujúcom poradí.
1 [SETUP]
2[
FORMAT]
3 [YES]
4 [YES]
5
Režim Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
1
35
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie
kryt objektívu
PHOTO
prepínač POWER
Otvára sa podľa
nastavenia prepínača
POWER.
START/STOP A
START/STOP B
Videozáznamy
1 Posuňte prepínač POWER v smere
Prepínač POWER
posuňte v smere šípky a
zároveň držte stlačené
zelené tlačidlo, len ak je
tento prepínač POWER
v polohe OFF (CHG).
šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Video).
2 Stlačte tlačidlo START/STOP A (alebo B).
REC
60min
[STBY]
[REC]
Ak chcete nahrávanie ukončit’, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
36
Statické obrázky
1 Posuňte prepínač POWER do polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Foto).
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky.
1 Dotknite sa položiek
t [STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky a potom sa dotknite tlačidla
.
Znova sa zobrazí obrazovka nahrávania a v jej pravom hornom rohu sa zobrazí vybraté
záznamové médium.
1
(str. 60), vyberte ju v ponuke
2
Počet statických obrázkov,
ktoré je možné nasnímat’, a
záznamové médium.
Nahrávanie a prehrávanie
• Predvolené nastavenie je [MEMORY STICK].
• Ak položku [STILL MEDIA] nenájdete v ponuke
[SETUP].
3 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie (A) a potom ho stlačte
úplne (B).
bliká b svieti
Ozve sa zvuk uzávierky. Keď zmizne indikátor
Prezeranie alebo vymazanie
posledného záberu (Prezeranie/
Vymazanie pri prezeraní)
Pozrite si str. 44.
, obrázok je nasnímaný.
• Ak po skončení snímania svieti indikátor
ACCESS, znamená to, že údaje sa ešte
zapisujú na disk alebo pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“. Videokameru
nevystavujte otrasom ani vibráciám a
neodpájajte batériu ani siet’ový adaptér.
37
Prehrávanie
kryt objektívu
páčka priblíženia
prepínač POWER
Zatvára sa podľa
režimu
PLAY/
EDIT.
PLAY/EDITB
PLAY/EDIT A
1 Posunutím prepínača POWER zapnite videokameru.
2 Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT A (alebo B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
typ disku
formát záznamu
DVD-RW
predchádzajúcich
6 obrázkov
nasledujúcich
6 obrázkov
návrat na obrazovku
nahrávania
Tento indikátor sa zobrazí na
každej karte pri zábere,
ktorý bol naposledy prehratý
alebo nasnímaný.
1
2
3
1 Karta
: zobrazuje videozáznamy.
2 Karta
: zobrazuje statické obrázky uložené na disku.
3 Karta
: zobrazuje statické obrázky uložené na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo.“
• Obrazovka VISUAL INDEX sa môže zobrazit’ s určitým oneskorením.
Užitočné funkcie na obrazovke VISUAL INDEX
• Posunutím páčky priblíženia sa zmení počet záberov zobrazených na obrazovke VISUAL
INDEX zo 6 na 12, aby bolo možné súčasne zobrazit’ viac záberov. Ak chcete nastavit’ počet
miniatúr zobrazených na obrazovke VISUAL INDEX, dotknite sa položky [
DISPLAY]
v ponuke
STANDARD SET (str. 76).
• Ak chcete kvôli kontrole videozáznamov na obrazovke VISUAL INDEX postupne prehrat’
prvých 5 sekúnd každého videozáznamu, vyberte položku
. Ak nechcete prehrávat’
videozáznamy, aby ste šetrili batériu, položku [
MOVIE PB] v ponuke
STANDARD
SET nastavte na hodnotu [OFF] (str. 76).
38
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
a
videozáznamu, ktorý chcete
prehrat’.
začiatok
scény/
predchádzajú
ca scéna
Statické obrázky
Disk:
Dotknite sa karty
a statického
obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
pri dotyku prepína
naslemedzi
dujúca
prehrávaním a
scéna
pozastavením
zastavenie (prechod na prevíjanie
obrazovku VISUAL
dozadu a
INDEX)
dopredu
• Po skončení prehrávania vybratého
videozáznamu sa znova zobrazí obrazovka
VISUAL INDEX.
• Ak chcete videozáznam prehrávat’
spomalene, počas pozastavenia sa dotknite
tlačidla
alebo
.
• Jeden dotyk spustí prevíjanie dozadu alebo
dopredu približne 5-násobnou rýchlost’ou
a dva dotyky približne 10-násobnou*
rýchlost’ou.
* Približne 8-násobnou rýchlost’ou pri
použití disku DVD+RW.
• Keď sa dotknete videozáznamu
označeného značkou i, môžete ho
prehrávat’ od miesta, na ktorom ste
predtým skončili.
Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa položiek
t
[VOLUME] a potom nastavte hlasitost’
pomocou tlačidiel
a
.
prechod na
obrazovku
VISUAL
INDEX
predchádzajúci a
nasledujúci
obrázok
Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“:
Dotknite sa karty
a statického
obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
Nahrávanie a prehrávanie
tlačidlo
prehliadky
záberov
(str. 42)
tlačidlo
prehliadky
záberov
(str. 42)
prechod na
obrazovku
VISUAL
INDEX
predchádzajúci
a nasledujúci
obrázok
Prehrávanie disku pomocou
iných zariadení DVD
Pozrite si str. 50.
• Ak položku [VOLUME ] nemôžete v ponuke
nájst’, dotknite sa položky [SETUP]
(str. 60).
39
Funkcie používané pri nahrávaní,
prehrávaní atď.
• Dávajte pozor, aby ste nedali prst dole z páčky
priblíženia 2 príliš rýchlo. V takom prípade
sa môže nahrat’ zvuk pohybujúcej sa páčky.
• Pomocou tlačidiel priblíženia 6 na ráme
obrazovky LCD nemôžete menit’ rýchlost’
približovania.
• Minimálna vzdialenost’ medzi videokamerou
a snímaným objektom potrebná na
dosiahnutie úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre snímanie vzdialených predmetov.
• Na viac ako 10-násobné približovanie môžete
použit’ funkciu [DIGITAL ZOOM] (str. 68).
Nahrávanie výraznejšieho zvuku
(nahrávka s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom) ........ 34
Vo videokamere je nainštalovaný softvér
Dolby Digital 5.1 Creator slúžiaci na
nahrávanie 5.1 kanálového priestorového
zvuku. Pri prehrávaní disku pomocou
zariadení podporujúcich 5.1 kanálový
priestorový zvuk budete počut’
realistický zvuk.
Nahrávanie
Používanie priblíženia......... 26
Jemným posunutím páčky priblíženia 2
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak
chcete priblíženie zrýchlit’, posuňte ju
ďalej.
Širšie zorné pole:
(širokouhlý záber)
Bližší pohľad:
(vzdialené predmety)
40
• Počas nahrávania alebo prehrávania 5.1
kanálového zvuku sa na obrazovke zobrazí
indikátor
. Pri prehrávaní pomocou
videokamery sa 5.1 kanálový zvuk konvertuje
na dvojkanálový.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 kanálový
priestorový zvuk
Slovník (str. 141)
Zvuk snímaný vstavaným
štvorkanálovým mikrofónom 4 sa
konvertuje na 5.1 kanálový priestorový
zvuk a nahráva.
Nahrávanie pomocou bezdrôtového
mikrofónu
Na bezdrôtové nahrávanie vzdialeného zvuku
môžete použit’ bezdrôtový mikrofón (voliteľné
príslušenstvo)*.
Zvuk, ktorý sníma, sa prideľuje ako predný
stredný kanál 5.1 kanálového priestorového
zvuku, zmiešava sa so zvukom snímaným
interným mikrofónom a nahráva sa. Pri
prehrávaní disku pomocou zariadenia
podporujúceho 5.1 kanálový priestorový zvuk
budete počut’ realistickejší zvuk. Bezdrôtový
mikrofón pripojte k držiaku Active Interface
Shoe 3 (str. 96). Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie bezdrôtového
mikrofónu.
* Voliteľný bezdrôtový mikrofón nie je
dostupný vo všetkých krajinách alebo
regiónoch.
Používanie blesku ................... 8
Opakovaným stláčaním tlačidla
(blesk) 8 vyberte požadované
nastavenie.
• Odporúčaná vzdialenost’ od snímaného
objektu pri používaní vstavaného blesku je
0,3 až 2,5 metra.
• Pred používaním blesku najprv odstráňte
prach z povrchu svietidla blesku. Účinok
blesku sa môže znížit’, ak je svietidlo blesku
zatemnené zmenou zafarbenia vplyvom
teploty alebo prachom.
• Indikátor nabíjania blesku bliká počas
nabíjania blesku a svieti po skončení
nabíjania batérie.
• Ak blesk používate na miestach so silným
svetlom, napríklad pri snímaní objektu
v protisvetle, blesk nemusí byt’ účinný.
• Blesk nefunguje, ak sa nasadí konverzný
objektív (voliteľné príslušenstvo) alebo filter
(voliteľné príslušenstvo).
• Môžete zmenit’ jasnost’ blesku nastavením
položky [FLASH LEVEL], alebo zabránit’
efektu červených očí nastavením položky
[REDEYE REDUC] (str. 67).
Nastavenie expozície pre objekty
v protisvetle
(funkcia BACK LIGHT) ............ 9
Ak chcete nastavit’ expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo BACK
LIGHT 9, aby sa zobrazil indikátor ..
Ak chcete zrušit’ funkciu snímania v
protisvetle, znova stlačte tlačidlo BACK
LIGHT.
Nastavenie zaostrenia pre
objekty mimo stredu............... 7
Nahrávanie a prehrávanie
Nie je zobrazený žiadny indikátor: blesk
sa použije automaticky pri nedostatočnom
okolitom svetle.
r
(vynútený blesk): blesk sa používa
vždy, bez ohľadu na jas okolitého
prostredia.
r
(bez blesku): snímanie bez blesku.
• Funkcie NightShot a Super NightShot
používajú infračervené svetlo. Infračervený
port 5 preto nezakrývajte prstami ani inými
predmetmi.
• Snímte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str. 66).
• Tieto funkcie nepoužívajte na miestach so
silným svetlom. Mohlo by to spôsobit’
poruchu videokamery.
Pozrite si informácie o položke
[SPOT FOCUS] na str. 66.
Fixácia expozície pre vybratý
objekt ....................................... 7
Pozrite si informácie o položke
[SPOT METER] na str. 64.
Nahrávanie na tmavých miestach
(funkcia NightShot) ................. 1
Prepínač NIGHTSHOT 1 prepnite do
polohy ON. ( Na obrazovke sa zobrazí
indikátor
a nápis
[”NIGHTSHOT”].)
• Ak chcete obraz nahrávat’ svetlejšie, použite
funkciu Super NightShot (str. 67). Ak chcete
obraz nahrávat’ svetlejšie pri tlmenom svetle,
použite funkciu Color Slow Shutter (str. 67).
41
Funkcie používané pri nahrávaní, prehrávaní atď. (pokračovanie)
Pridanie špeciálnych efektov.. 7
Pozrite si informácie o položke
PICT. APPLI. na str. 71.
Používanie statívu.................... qj
Pripevnite statív (voliteľné príslušenstvo:
skrutka musí byt’ kratšia ako 5,5 mm)
k lôžku pre statív qj pomocou skrutky
statívu.
Pripevnenie ramenného
popruhu .................................... qh
Ramenný popruh (voliteľné
príslušenstvo) pripevnite k očkám
videokamery pre ramenný popruh.
Prehrávanie
Používanie priblíženia pri
prehrávaní............................ 26
Zábery môžete zväčšit’ na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšovanie sa ovláda pomocou páčky
priblíženia 2 alebo pomocou tlačidiel
priblíženia 6 na ráme obrazovky LCD.
1 Prehrajte záber, ktorý chcete zväčšit’.
Nahrávanie v zrkadlovom režime
................................................... qd
Otvorte obrazovku LCD qd v 90stupňovom uhle voči videokamere (1)
a pootočte ju o 180 stupňov smerom
k objektívu (2).
2 Záber zväčšite posunutím páčky
priblíženia do polohy označenej T
(vzdialené predmety).
Na obrazovke LCD sa zobrazí
rámček.
3 Dotknite sa miesta, ktoré chcete
zobrazit’ v strede obrazovky LCD.
4 Mieru zväčšenia nastavte posúvaním
páčky priblíženia do polôh W
(širokouhlý záber) a T (vzdialené
predmety).
Ak chcete operáciu zrušit’, dotknite sa
tlačidla [END].
• Pomocou tlačidiel priblíženia 6 na ráme
obrazovky LCD nemôžete menit’ rýchlost’
približovania.
• Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový
obraz objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedat’ skutočnosti.
42
Prehrávanie postupnosti
statických obrázkov
(prehliadky záberov)................ 7
Na obrazovke na zobrazenie statických
obrázkov sa dotknite tlačidla
.
Prehliadka záberov sa spustí od
vybratého obrázka.
Ak chcete prehliadku záberov zastavit’,
dotknite sa tlačidla
. Ak ju chcete
spustit’ znova, opät’ sa dotknite tlačidla
.
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
batérie ...................................... qf
Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO qf. Ak toto tlačidlo
stlačíte raz, na obrazovke sa asi na 7
sekúnd zobrazia informácie BATTERY
INFO. Keď počas zobrazenia informácií
BATTERY INFO na obrazovke stlačíte
toto tlačidlo ešte raz, informácie zostanú
zobrazené až 20 sekúnd.
Stlačením tlačidla RESET qg obnovíte
všetky nastavenia vrátane nastavenia
dátumu a času. (Položky ponuky Setup
prispôsobené pomocou ponuky Personal
Menu sa neobnovia.)
Názvy ostatných súčastí a ich
funkcie
4 Vstavaný štvorkanálový mikrofón
Keď pripojíte externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo), získa prednost’ pred
interným mikrofónom (str. 96).
q; Senzor diaľkového ovládača
Ak chcete videokameru ovládat’, diaľkový
ovládač (str. 47) nasmerujte na senzor
diaľkového ovládača.
qa Indikátor nahrávania
Počas nahrávania sa indikátor nahrávania
rozsvieti v červenej farbe (str. 77).
Ak začína byt’ zostávajúca kapacita batérie
alebo disku nedostatočná, indikátor
nahrávania bliká.
Nahrávanie a prehrávanie
• Ak chcete nastavit’ nepretržité prehrávanie
.
prehliadky záberov, dotknite sa tlačidla
Predvolená je hodnota [ON] (nepretržité
prehrávanie).
• Počas prehliadky záberov nemôžete menit’
priblíženie prehrávania.
Obnovenie nastavení (funkcia
RESET) ..................................... qg
qs Reproduktor
Počas prehrávania vychádza z reproduktora
zvuk.
• Informácie o nastavovaní hlasitosti
nájdete na str. 39.
zostávajúci čas
batérie
(približne)
kapacita
nahrávania
(približne)
Vypnutie pípania potvrdzujúceho
operácie ................................... 7
Pozrite si informácie o položke [BEEP]
na str. 77.
43
Prezeranie a vymazanie poslednej scény
(Prezeranie/Vymazanie pri prezeraní)
Naposledy nahratú scénu si môžete
prezriet’, alebo ju môžete vymazat’.
Nemôžete ju vymazat’, ak ste:
– vybrali disk,
– nahrali nové videozáznamy alebo
statické obrázky.
Prezeranie poslednej scény
(Prezeranie)
1 Posuňte prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Video) alebo
(Foto) a potom
sa dotknite tlačidla
.
Spustí sa prehrávanie poslednej scény.
Vymazanie poslednej scény
(Vymazanie pri prezeraní)
DVD
+RW
Ak nie je prezeraná scéna potrebná, hneď
ju môžete vymazat’.
Rovnaký postup použite na vymazanie
statických obrázkov nahratých na
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
od skončenia nahrávania až do vypnutia
napájania.
Údaje nahraté na disky DVD-R sa už
nedajú vymazat’.
1 Počas prezerania stlačte tlačidlo
.
Videozáznam
Dotknite sa tohto tlačidla, aby sa
zobrazili nižšie uvedené funkčné
tlačidlá.
: Návrat na začiatok
sledovaného videozáznamu.
/
• Vymazanú scénu už nemôžete obnovit’.
: Nastavenie hlasitosti.
Statický
obrázok
Návrat na nahrávanie
Dotknite sa tlačidla
.
• Údaje videokamery (dátum nahrávania,
podmienky atď.) sa nezobrazia.
• Počas prezerania statických obrázkov
nasnímaných bez prerušenia (str. 69) môžete
prejst’ na nasledujúci a predchádzajúci
obrázok pomocou tlačidiel
a
.
44
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
• Môžete vymazat’ iba naposledy nahratú
scénu. Ak je tlačidlo
zobrazené sivou
farbou, scénu nemôžete vymazat’ z nasledujúcich dôvodov.
– Naposledy nahratá scéna už bola vymazaná.
– Za scénou, ktorá sa prehráva, bol nahratý
iný videozáznam alebo statický obrázok.
• Keď vymazávate statické obrázky, ktoré boli
nasnímané bez prerušenia (str. 69), naraz sa
vymažú všetky obrázky. Konkrétny statický
obrázok môžete vymazat’, ak obrázky
nahrávate na disk DVD-RW (v režime VR)
alebo na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (str. 83, 84).
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas
nahrávania a prehrávania
( ) je odkaz na stranu.
Indikátory zobrazené počas nahrávania nebudú súčast’ou nahrávky.
Nahrávanie videozáznamov
Prezeranie videozáznamov
q; Tlačidlo PLAY/EDIT
qa Veľkost’ obrázka (69)
qs Kvalita ([FINE]/[STD]) (69)
qd Počet statických obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’, a záznamové
médium
qf Priečinok nahrávania (len pre
pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“)*
* Ako narastá počet statických obrázkov
nahratých na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“, automaticky sa vytvárajú nové priečinky,
do ktorých sa tieto obrázky ukladajú.
Nahrávanie a prehrávanie
1 Zostávajúci čas batérie (približne) (43)
2 Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (74)
3 Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim nahrávania)/
[REC] (nahrávanie))
4 Počítadlo (hodiny: minúty: sekundy)
5 Typ disku (12)
6 Formát záznamu na disk DVD-RW (12)
7 Zostávajúci nahrávací čas
videozáznamu (približne) (76)
8 Tlačidlo kontroly (44)
9 Tlačidlo ponuky Personal Menu (60)
Nahrávanie statických
obrázkov
Prezeranie statických
obrázkov
60min
qg Režim prehrávania
qh Tlačidlo predchádzajúceho a
nasledujúceho záberu (32, 39)
qj Číslo scény
qk Tlačidlá na ovládanie videozáznamov
(32, 39)
ql Počet zobrazených statických
obrázkov/celkový počet nahratých
statických obrázkov
w; Priečinok prehrávania (len pre
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“)
wa Názov súboru s údajmi
ws Tlačidlo VISUAL INDEX (33, 39)
wd Tlačidlo prehliadky záberov (42)
wf Tlačidlo predchádzajúceho a
nasledujúceho záberu (33, 39)
45
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas nahrávania a prehrávania
(pokračovanie)
( ) je odkaz na stranu.
Indikátory na obrazovke
LCD a hľadáčiku
V strede
Indikátor
Význam
E
Funkcia NightShot (41)
Funkcia Super
NightShot (67)
Funkcia Color Slow
Shutter (67)
Pripojenie pomocou
funkcie PictBridge (94)
Upozornenie (122)
Nasledujúce indikátory sa zobrazia pri
zmene nastavení, alebo počas nahrávania
alebo prehrávania.
vľavo hore
hore v strede
vpravo hore
Spodná strana
spodná strana
v strede
Indikátor
Význam
9
Obrazové efekty (72)
Digitálne efekty (71)
Ručné zaostrovanie (66)
Vľavo hore
Indikátor
Význam
Nahrávanie/prehrávanie s
5.1 kanálovým
priestorovým zvukom (40)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača (68)
Nepretržité nahrávanie
fotografií/nahrávanie
skupiny záberov (69)
Blesk (67)
Položka MICREF
LEVEL je nastavená na
hodnotu LOW (74)
Obrazovka LCD je
vypnutá (71)
Vpravo hore
Význam
Prelínanie (71)
Podsvietenie obrazovky
LCD je vypnuté (21)
46
n
Podsvietenie (41)
Vyváženie bielej farby
(65)
Režim WIDE SELECT
(27)
Funkcia SteadyShot je
vypnutá (68)
Funkcia Nastaviteľné
bodové meranie (64)/
Expozícia (65)
Význam
Opakovanie prehliadky
záberov (43)
Indikátor
.
Údajový kód DATA CODE
počas nahrávania
Hore v strede
Indikátor
Funkcia PROGRAM
AE (64)
Na disk a pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo sa automaticky zaznamenáva dátum
a čas nahrávania.“ Počas nahrávania sa
nezobrazujú. Počas prehrávania ich však
môžete zobrazit’ pomocou položky
[DATA CODE] (str. 75).
Dátum a čas nahrávania môžete zobrazit’
pomocou zariadenia DVD a pod. (str. 54,
položka [SUB-T DATE], str. 77).
Diaľkový ovládač
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
ochranná fólia
1 DATA CODE (str. 75)
Stlačením tohto tlačidla počas prehrávania
sa zobrazí dátum a čas alebo údaje
o nastaveniach kamery pre nahraté
zábery (str. 75).
2 PHOTO (str. 31, 36)
Stlačením tohto tlačidla sa obraz zobrazený
na obrazovke uloží ako statický obrázok.
3 SCAN/SLOW (str. 32, 39)
4 . > (Predchádzajúci/
nasledujúci záber) (str. 32, 33, 39)
5 PLAY (str. 32, 39)
7 DISPLAY (str. 22)
8 Vysielač
9 START/STOP (str. 30, 36)
q; Tlačidlá priblíženia (str. 40, 42)
qa PAUSE (str. 32, 39)
qs VISUAL INDEX (str. 32, 39)
Stlačením tohto tlačidla počas prehrávania
sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Nahrávanie a prehrávanie
6 STOP (str. 32, 39)
qd b/B/v/V/ENTER
Po stlačení niektorého z týchto tlačidiel sa
na obrazovke LCD zobrazí oranžový
rámček. Pomocou tlačidiel b, B, v a V
vyberte požadované tlačidlo alebo položku
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak chcete videokameru ovládat’, diaľkový
ovládač nasmerujte na senzor diaľkového
ovládača (str. 43).
• Ak sa určitý čas nevyšle z diaľkového ovládača
žiaden príkaz, oranžový rámček zmizne. Ak
znova stlačíte niektoré z tlačidiel b, B, v, V
alebo ENTER, rámček sa zobrazí na tom
mieste, kde bol naposledy.
• Informácie o výmene batérie nájdete na
str. 137.
47
Prehrávanie obrazu na televízore
Videokameru pripojte ku vstupnej zásuvke televízora alebo videorekordéra pomocou
prípojného kábla A/V 1 alebo pomocou prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO
2. Pri tejto operácii pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou dodávaného
siet’ového adaptéra (str. 17). Ďalšie informácie nájdete aj v návodoch na používanie
zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
(biely)
(červený)
zásuvka A/V
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
videorekordér
alebo televízor
: tok signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ho ku vstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je možné
pripojením kábla A/V spoločne s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
dosiahnut’ vyššiu kvalitu obrazu ako so
samostatným káblom A/V. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo).
Pripojenie žltého konektora nie je potrebné.
Samotné pripojenie S VIDEO neumožňuje
výstup zvuku.
Ak je k televízoru pripojený
videorekordér
Videokameru pripojte ku vstupu LINE
IN na videorekordéri. Ak je
videorekordér vybavený prepínačom
vstupov, nastavte ho do polohy LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 a pod).
48
Nastavenie pomeru strán podľa
pripojeného televízora (16:9/4:3)
Zmeňte nastavenie podľa pomeru strán
televízora, na ktorom budete sledovat’
obraz.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t
[SETUP] t
STANDARD SET
t [TV TYPE] t [16:9] alebo [4:3]
t
.
• Ak nastavíte položku [TV TYPE] na hodnotu
[4:3], kvalita obrazu sa môže znížit’. Takisto ak
sa pomer strán nahratého záberu prepína
medzi hodnotami 16:9 (širokouhlý) a 4:3,
obraz sa môže chviet’.
• Ak prehrávate obraz nahratý s pomerom strán
16:9 (širokouhlým) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so
signálom 16:9 (širokouhlým), položku
[TV TYPE] nastavte na hodnotu [4:3].
Ak je televízor monofónny (ak má
iba jednu vstupnú zásuvku zvuku)
• Nastavením položky [DISP OUTPUT] na
hodnotu [V-OUT/PANEL] (str. 77) môžete
na televíznej obrazovke zobrazit’ počítadlo.
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
Nahrávanie a prehrávanie
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V ku vstupnej zásuvke obrazu a biely
(ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál)
konektor pripojte ku vstupnej zásuvke
zvuku na televízore alebo videorekordéri.
Na zobrazenie prehrávaného obrazu
použite 21-vývodový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
TV/videorekordér
49
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Zabezpečenie kompatibility disku pri
prehrávaní pomocou zariadení DVD alebo
jednotiek DVD (finalizácia)
Finalizácia zabezpečí kompatibilitu nahratého disku DVD pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD a jednotiek DVD počítačov.
• Nie je zaručená kompatibilita prehrávania s každým zariadením DVD.
Pred finalizáciou sú k dispozícii nasledujúce nastavenia.
– Výber typu ponuky disku DVD slúžiacej na prezeranie obsahu disku (pozrite si stranu 53)*.
– Vytvorenie videa z fotografií slúžiaceho na prezeranie statických obrázkov (pozrite si stranu 53)*.
– Zmena názvu disku (pozrite si stranu 53).
Vlastnosti finalizácie sú určené typom disku DVD.
Disky, ktoré sa musia finalizovat’:
Disky, pri ktorých nie je nutná finalizácia:
Disk typu
DVD
+RW
DVD
+RW
sa musí finalizovat’ v nasledujúcich prípadoch:
1 Ak chcete vytvorit’ ponuku disku DVD alebo video z fotografií.
2 Ak chcete disk prehrávat’ pomocou jednotiek DVD počítačov.
3 Keď je nahratého iba málo materiálu:
5 minút alebo menej v režime HQ, 8 minút alebo menej v režime SP a 15 minút alebo
menej v režime LP.
Postupnost’ operácií
Prvé prehrávanie disku pomocou zariadenia DVD (str. 52)
Prehrávanie
pomocou iného
zariadenia DVD
V prípade 1,
2 alebo 3.
50
Upravte požadované
nastavenia.
Bponuka disku DVD*
Bvideo z fotografií*
Bnázov disku
Pridanie nahrávok na finalizovaný disk (str. 57)
Nahrávky sa nedajú
pridat’.
Vytvorte novú
nahrávku
Zrušte finalizáciu
disku.
Nahrávky možno pridávat’ obvyklým spôsobom.
Po vytvorení ponuky disku DVD alebo
videa z fotografií sa zobrazí obrazovka s
výzvou na potvrdenie pridania nahrávky.
Prehrávanie
pomocou iného
zariadenia DVD
Iba v prípade 1.
* Nie je to možné v prípade disku
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Prehrávanie disku pomocou zariadenia DVD po pridaní nahrávky
(str. 52)
Upravte požadované
nastavenia.
Bponuka disku DVD*
Bvideo z fotografií*
Bnázov disku
(str. 53).
51
Zabezpečenie kompatibility disku pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD alebo jednotiek DVD (finalizácia) (pokračovanie)
Finalizácia disku
Ponuka disku DVD, video z fotografií,
názov disku
Slovník (str. 141, 142)
• Finalizácia môže trvat’ od jednej minúty
až do niekoľkých hodín. Čím kratší
materiál je na disku nahratý, tým dlhšie
trvá finalizácia.
• Počas finalizácie použite siet’ový
adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie
vo videokamere.
• Keď finalizujete obojstranný disk, musíte
finalizovat’ obe strany disku.
1 Videokameru umiestnite do
stabilnej polohy. Pripojte siet’ový
adaptér k zásuvke DC IN na
videokamere.
2 Zapnite napájanie posunutím
prepínača POWER.
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES]
t [YES].
Spustí sa finalizácia.
• Počas finalizácie nevystavujte
videokameru otrasom ani vibráciám a
neodpájajte siet’ový adaptér. Ak siet’ový
adaptér potrebujete odpojit’, skontrolujte,
či je videokamera vypnutá, a adaptér
odpojte po zhasnutí indikátora CHG
(nabíjanie). Po opätovnom pripojení
siet’ového adaptéra a zapnutí
videokamery sa finalizácia spustí znova.
Disk nemôžete vybrat’, kým sa finalizácia
neskončí.
6 Keď sa zobrazí správa
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
3 Vložte disk, ktorý chcete
finalizovat’.
4 Dotknite sa položiek
t
[FINALIZE].
Ak sa dotknete tlačidla [SET], budete
môct’ vykonat’ nasledujúce operácie.
– Zvolit’ si štýl ponuky disku DVD (str. 53).
– Zmenit’ nastavenia pre videá z fotografií
(str. 53).
– Zmenit’ názov disku (str. 53).
Ak chcete disk finalizovat’ s použitím
nasledujúcich predvolených
nastavení, prejdite na krok 5.
52
– Ponuka disku DVD: štýl 1
– Video z fotografií: vytvorit’ video
z fotografií
– Názov disku: dátum prvého použitia
disku
• Ak používate disk DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW, po
skončení finalizácie bude na obrazovke
pohotovostného režimu nahrávania blikat’
indikátor
Z. Disk vyberte z videokamery.
• Ak ste povolili vytváranie ponuky disku DVD
na disku DVD-R, DVD-RW (v režime
VIDEO) alebo DVD+RW a potom ste disk
finalizovali, počas finalizácie disku sa na
niekoľko sekúnd zobrazí ponuka disku DVD.
• Ak je vo videokamere vložený disk DVD-R
alebo DVD-RW (v režime VIDEO), video
z fotografií sa nedá prezerat’.
• Po finalizácii disku sa zobrazí nasledujúci
indikátor disku a formát záznamu:
DVD-R
DVD-RW (v režime VIDEO)
DVD-RW (v režime VR)
DVD+RW
Voľba štýlu ponuky disku DVD
Zmena názvu disku
1 Dotknite sa položky [DISC TITLE].
1 Dotknite sa tlačidla [DVD MENU].
2 Pomocou tlačidiel
a
si zvoľte
požadovaný štýl zo 4 typov vzorov.
2 Nepotrebné znaky vymažte pomocou
tlačidla [T].
Žltý kurzor sa pohybuje a znaky sa
vymazávajú od konca.
3 Vyberte typ znaku a potom sa
dotknite požadovaného znaku.
Ak nevytvárate ponuku disku DVD,
vyberte položku [NO MENU].
t [END].
Zmena nastavení pre videá
z fotografií
4 Po zadaní znaku sa dotknite tlačidla
[t], aby ste sa presunuli na ďalší znak.
• Možno zadat’ až 20 znakov.
1 Dotknite sa tlačidla
[PHOTOMOVIE].
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak nevytvárate video z fotografií,
vyberte položku [NO].
3 Dotknite sa tlačidiel
Ak chcete vymazat’ znak: dotknite sa
tlačidla [T].
Ak chcete vložit’ medzeru: dotknite sa
tlačidla [t].
t [END].
• Ak vytvárate video z fotografií, finalizácia
môže trvat’ dlhší čas, pretože čím viac
statických obrázkov je na disku nahratých,
tým dlhšie trvá vytvorenie videa z fotografií.
• Statické obrázky vo formáte JPEG môžete
zobrazit’ pomocou jednotky DVD v počítači
bez vytvárania videa z fotografií (str. 55).
• V tomto kroku nemôžete vytvorit’ video
z fotografií na disku DVD-RW (v režime VR).
Upravte ho pomocou obrazovky EDIT
(str. 87).
5 Po skončení zadávania znakov sa
dotknite tlačidla
.
Názov disku sa zmení na názov, ktorý
ste zadali.
6 Dotknite sa tlačidla [END].
• Názov disku môže mat’ až 20 znakov.
• Ak upravujete názov disku, ktorý predtým
nastavilo iné zariadenie, 21. a ďalšie znaky
sa vymažú.
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
3 Dotknite sa tlačidiel
53
Prehrávanie disku pomocou zariadení
DVD atď.
Finalizovaný disk nahratý pomocou
videokamery možno prehrávat’ pomocou
zariadenia DVD atď. (str. 50). Disky
DVD+RW možno prehrávat’ bez ich
finalizácie.
• Pri diskoch DVD s priemerom 8 cm
nepoužívajte adaptér na disky CD
s priemerom 8 cm, pretože by to
mohlo spôsobit’ poruchu.
• Zariadenie DVD nainštalované vo zvislom
smere umiestnite do polohy, v ktorej
možno vložit’ disk vodorovným smerom.
1 Vložte disk do zariadenia DVD.
2 Prehrávajte disk.
Postup pri prehrávaní sa líši
v závislosti od zariadenia DVD.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodanom so
zariadením DVD.
Ak ste vytvorili ponuku disku DVD
DVD
+RW
V ponuke si môžete zvolit’ požadovanú
scénu.
Video z fotografií je v ponuke uvedené za
všetkými videozáznamami.
video z fotografií
• Pri niektorých zariadeniach DVD sa disk
nemusí dat’ prehrat’, prehrávanie medzi
scénami sa môže na okamih zastavit’, alebo
niektoré funkcie môžu byt’ zablokované.
• Statické obrázky sa prehrajú ako video
z fotografií, pri ktorom sa obrázky menia
každé 3 sekundy.
• Zariadenia DVD, ktoré podporujú titulky,
môžu na mieste, kde sa zvyčajne zobrazujú
titulky, zobrazit’ dátum a čas nahrávania
54
(str. 77). Ďalšie informácie takisto nájdete
v návode na používanie zariadenia DVD.
Kompatibilita prehrávania
Nie je zaručená kompatibilita prehrávania
s každým zariadením DVD. Pozrite si návod
na používanie dodaný so zariadením DVD,
alebo sa obrát’te na obchodného zástupcu.
Prehrávanie disku v počítači
s nainštalovanou jednotkou DVD
• Pri diskoch DVD s priemerom 8 cm
nepoužívajte adaptér na disky CD
s priemerom 8 cm, pretože by to mohlo
spôsobit’ poruchu.
• Dokonca aj keď používate disk DVD+RW,
tento disk musíte finalizovat’ (str. 50). Inak
by to mohlo spôsobit’ poruchu.
Prehrávanie videozáznamov
Zobrazenie statických
obrázkov
Statické obrázky, ktoré sú uložené na
disku, sa zobrazujú vo formáte JPEG.
Uvedomte si, že pri tejto operácii môžete
nechtiac vymazat’ alebo zmenit’ pôvodné
údaje, pretože používate pôvodné údaje
na disku.
Používajte jednotku DVD podporujúcu
disky s priemerom 8 cm. V počítači musí
byt’ nainštalovaná aplikácia na
prehrávanie diskov DVD.
1 Do jednotky DVD v počítači vložte
1 Do jednotky DVD v počítači vložte
2 Kliknite na položky [Start] t
2 Disk prehrávajte pomocou
aplikácie na prehrávanie
diskov DVD.
• Na niektorých počítačoch sa disk nemusí dat’
prehrat’. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie počítača.
• Nemôžete prehrávat’ alebo upravovat’
videozáznamy, ktoré ste skopírovali z disku na
pevný disk v počítači. Podrobné informácie
o spôsobe importovania videozáznamov
nájdete v „Úvodnej príručke“ na dodanom
disku CD-ROM (modely DCR-DVD405E/
DVD805E).
[My Computer].
Alebo dvakrát kliknite na ikonu
[My Computer] na pracovnej ploche.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
jednotku DVD, do ktorej je disk
vložený, a potom kliknite na
položku [Open].
4 Dvakrát kliknite na priečinky
[DCIM] t [100MSDCF].
5 Dvakrát kliknite na súbor, ktorý
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
finalizovaný disk.
finalizovaný disk.
chcete zobrazit’.
Na obrazovke sa zobrazí zvolený
statický obrázok.
55
Prehrávanie disku v počítači s nainštalovanou jednotkou DVD
(pokračovanie)
Dátum prvého použitia disku sa
zaznamená do jeho označenia
zväzku.
<napr.>
Ak bol disk prvýkrát použitý o 18:00 hod., 1.
januára 2006:
2006_01_01_06H00M_PM
označenie
zväzku
Na disku sa ukladajú zábery do
nasledujúcich priečinkov.
x Videozáznamy
DVD-R/DVD-RW (v režime VIDEO)/
DVD+RW:
priečinok VIDEO_TS
DVD-RW (v režime VR):
priečinok DVD_RTAV
x Statické obrázky
priečinok DCIM\100MSDCF
<napr.>
Priečinok pre údaje na diskoch DVD-R/DVDRW (v režime VIDEO)/DVD+RW, ak sa
používa operačný systém Windows XP:
priečinok
pre
statické
obrázky
56
Používanie nahratého disku (DVD-RW alebo DVD+RW)
Nahrávanie dodatočných scén
po finalizácii
DVD
+RW
Pomocou nižšie uvedeného postupu
môžete na finalizované disky DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW
nahrat’ dodatočný materiál, ak je na disku
dostatok miesta na nahrávanie.
Ak používate finalizovaný disk
DVD-RW (v režime VR), na disk
môžete nahrávat’ dodatočný materiál
bez nutnosti vykonania akýchkoľvek
ďalších krokov.
Ak používate disk DVD-RW
(v režime VIDEO)
(zrušenie finalizácie)
MEDIA
SET t [UNFINALIZE].
6 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES]
a po zobrazení správy
[Completed.] sa dotknite tlačidla
.
Ak používate disk DVD+RW
Ak ste počas finalizácie vytvorili video
z fotografií alebo ponuku disku DVD
(str. 53), vyžadujú sa nasledujúce kroky.
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel
do siet’ovej zásuvky.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel
do siet’ovej zásuvky.
3 Do videokamery vložte
finalizovaný disk.
Zobrazí sa dialógové okno s otázkou,
či chcete nahrávat’ dodatočné scény.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
3 Do videokamery vložte
finalizovaný disk.
4 Dotknite sa položiek
[SETUP].
t
Používanie nahratého disku (DVD-RW alebo DVD+RW)
• Počas tejto operácie použite siet’ový adaptér,
aby ste predišli vybitiu batérie vo
videokamere.
• Počas operácie nevystavujte videokameru
otrasom ani vibráciám a neodpájajte siet’ový
adaptér.
• Ponuka disku DVD a video z fotografií, ktoré
boli vytvorené počas finalizácie, sa vymažú.
• Ak používate obojstranný disk, nasledujúci
postup je nutné vykonat’ na oboch stranách.
5 Dotknite sa položiek
4 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES].
Zobrazí sa správa [Completed.]
a potom sa znova zobrazí obrazovka
nahrávania.
57
Vymazanie všetkých scén na disku
(formátovanie)
DVD
+RW
Formátovanie robí disk novým a znova použiteľným tým, že vymaže všetky údaje nahraté
na disk. Formátovaním disku sa obnoví jeho kapacita nahrávania.
• Disk DVD-R nie je možné naformátovat’. Nahraďte ho novým diskom.
Formátovanie finalizovaného disku
Zruší sa finalizácia disku, ktorý musí byt’ znova finalizovaný, aby sa umožnilo
jeho prehrávanie pomocou zariadení DVD.
Formátovanie vymaže z finalizovaného disku všetky zábery. Na obrazovke sa
zobrazí ikona
alebo
, avšak pred prezeraním disku pomocou zariadenia
DVD nie je potrebné disk finalizovat’.*
* Ak chcete na disku DVD+RW použit’ ponuku disku DVD alebo video z fotografií, disk je nutné
finalizovat’ (str. 50).
• Počas formátovania použite siet’ový adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie vo videokamere.
• Počas formátovania nevystavujte videokameru otrasom ani vibráciám a neodpájajte siet’ový adaptér.
• Ak používate obojstranný disk, formátovanie je potrebné na oboch stranách.
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel do
siet’ovej zásuvky.
5 Vyberte formát záznamu pre disk
DVD-RW, dotknite sa tlačidla
a potom prejdite na krok 7.
FORMAT :
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
VIDEO
VR
OK
3 Do videokamery vložte disk, ktorý
• Podrobné informácie o formáte záznamu
nájdete na str. 12.
sa má naformátovat’.
4 Dotknite sa položiek
6 Vyberte pomer strán ([16:9 WIDE]
t[
FORMAT].
xDVD-RW
Vyberte formát záznamu a potom disk
naformátujte. Prejdite na krok 5.
xDVD+RW
Vyberte pomer strán nahrávaného
obrazu a potom disk naformátujte.
Prejdite na krok 6.
58
alebo [4:3]) nahrávaného obrazu
pre disk DVD+RW a potom sa
dotknite tlačidla
.
• Podrobné informácie o pomere strán
videozáznamov nájdete na strane str. 25.
7 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES]
a po zobrazení správy
[Completed.] sa dotknite tlačidla
.
• V prípade disku DVD+RW nemôžete zmenit’
pomer strán videozáznamov, na nastavenie
ktorého ste použili krok 6. Ak chcete zmenit’
pomer strán, disk znova naformátujte.
• V režime Easy Handycam (str. 29) sa
obrazovka, ktorú uvádza krok 5, nezobrazí
ani po vložení disku DVD-RW do
videokamery. Prejdite na krok 7.
• Nemôžete naformátovat’ disk, ktorý bol
v inom zariadení označený ako chránený.
Zrušte ochranu disku pomocou pôvodného
zariadenia a potom disk naformátujte.
Používanie nahratého disku (DVD-RW alebo DVD+RW)
59
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie položiek ponuky Setup
1 Posuňte prepínač POWER v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
príslušný indikátor.
Posuňte prepínač POWER a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo v strede, len ak je tento prepínač POWER v polohe
OFF (CHG).
: nastavenie pre videozáznamy
: nastavenie pre statické obrázky
Ak chcete upravit’ nastavenia prehrávania, stlačením tlačidla
prejdite na obrazovku prehrávania.
PLAY/EDIT
2 Dotykom na obrazovke LCD vyberte položku ponuky Setup.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej farbe.
x Používanie odkazov ponuky Personal Menu
V ponuke Personal Menu sú pridané odkazy na najčastejšie používané položky ponuky
Setup.
• Ponuku Personal Menu si môžete prispôsobit’ podľa vlastného uváženia (str. 79).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky Setup.
Ak sa požadovaná položka ponuky Setup na obrazovke nezobrazí, dotýkajte sa tlačidla
alebo
, kým sa daná položka nezobrazí.
3 Vyberte požadované nastavenie a potom sa dotknite tlačidla
.
x Zmena nastavení položiek ponuky Setup
Môžete zmenit’ nastavenia tých položiek ponuky Setup, ktoré neboli pridané do ponuky
Personal Menu.
1
2
0:00:00
VIDEO
60
3
4
1 Dotknite sa položiek
t[SETUP].
2 Vyberte požadovanú položku ponuky Setup.
Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku ponuky a potom sa dotknite tlačidla
(Postup v kroku 3 je rovnaký ako v kroku 2.)
3 Vyberte požadovanú položku.
.
• Položku môžete vybrat’ aj tak, že sa jej priamo dotknete.
4 Zmeňte nastavenie položky.
Po ukončení nastavovania sa dotknite tlačidiel
t
(zatvorit’), čím obrazovku
ponuky Setup skryjete.
Ak sa rozhodnete ponechat’ súčasné nastavenie, dotknite sa tlačidla
, čím sa vrátite
na predchádzajúcu obrazovku.
x Zmena nastavení položiek ponuky Setup v režime Easy Handycam
Tlačidlo
sa v režime Easy Handycam (str. 29) nezobrazí.
.
• Ak chcete zmenit’ nastavenia položiek ponuky Setup pre štandardný režim, zrušte režim
Easy Handycam (str. 29).
Používanie položiek ponuky Setup
1 Dotknite sa položky [SETUP].
Zobrazia sa dostupné položky ponuky Setup.
2 Vyberte požadovanú položku.
3 Zmeňte nastavenie položky.
Po dokončení nastavovania sa dotknite tlačidla
.
Ak nechcete zmenit’ nastavenie položky, dotknite sa tlačidla
61
Položky
ponuky
Setup
Dostupné položky ponuky Setup (z) sa líšia v závislosti od
režimu činnosti.
V režime Easy Handycam (str. 29) sa automaticky nastavia
nasledujúce nastavenia.
PLAY/EDIT Easy Handycam
Video
Foto
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
–
–
ON
z
z
–
AUTO
AUTO
CAMERA SET (str. 64)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
FOCUS
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
z
z
–
–
z
–
*1/OFF
z
–
–
OFF
z
z
–
ON
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
z
–
OFF
z
–
–
OFF
z
–
–
ON
–
z
–
OFF
–
z
–
FINE
–
z
–
z
–
z
–
–*1
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
–
z
–
–
–
z
–*3
z
–
–
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
z
z
z
STILL SET (str. 69)
BURST
QUALITY
IMAGE SIZE
FILE NO.
PICT.APPLI. (str. 71)
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
REC CTRL *2
USB SELECT *2
DEMO MODE
MEDIA SET (str. 73)
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
FORMAT
62
Video
Foto
PLAY/EDIT Easy Handycam
STANDARD SET (str. 74)
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
z*1
–
–
z
OFF
z
–
–
NORMAL
z
–
–
LCD/VF SET
z
z
z
–
–/NORMAL/–/
NORMAL/–*1
TV TYPE
USB SPEED *2
DATA CODE
DISPLAY
MOVIE PB
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
SETUP ROTATE
A.SHUT OFF
SUB-T DATE
CALIBRATION
z
z
z
–*1
–
–
z
AUTO
–
–
z
DATE/TIME
–
–
z
–*1
–
–
z
–*1
z
–
–
AUTO
z
z
z
ON
z
z
–
ON
z
z
z
z
z
z
z*1
LCD PANEL
z
z
z
z
z
z
–* 1
5 min
z
–
–
–*1
–
–
z
–
TIME/LANGU. (str. 78)
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
Používanie položiek ponuky Setup
REC MODE
STILL MEDIA
VOLUME
MULTI-SOUND
MICREF LEVEL
SUR MONITOR
1
* Hodnoty nastavení platné pred zapnutím režimu Easy Handycam sa zachovajú.
*2 DCR-DVD405E/DVD805E
*3 Ak je videokamera pripojená pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu, automaticky
sa zobrazí nápis [USB SELECT].
63
CAMERA SET
Nastavenia slúžiace na
prispôsobenie videokamery
podmienkam nahrávania
(EXPOSURE, WHITE BAL.,
STEADYSHOT atď.)
odrazeným svetlom, napríklad na letnej
pláži alebo na lyžiarskom svahu.
SUNSET&MOON** (
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 60.
)
Zachovanie atmosféry záberov
zapadajúceho slnka, nočných záberov
alebo záberov ohňostrojov.
LANDSCAPE** (
)
PROGRAM AE
Pomocou funkcie PROGRAM AE
môžete efektívne nahrávat’ zábery
v rôznych situáciách.
B AUTO
Automatické efektívne nahrávanie
záberov bez funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*(
)
Zabránenie príliš svetlému zobrazeniu
ľudských tvárí pri osvetlení silným
svetlom.
PORTRAIT (mäkký portrét) (
)
Zvýraznenie snímaného objektu,
napríklad ľudí alebo kvetov, a vytvorenie
mäkkého pozadia.
SPORTS* (šport) (
)
Ostré snímanie vzdialených objektov.
Toto nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu videokamery na sklo alebo
kovovú siet’ku v okne medzi
videokamerou a snímaným objektom.
• Položky označené jednou hviezdičkou (*)
možno nastavit’ tak, aby sa nezaostrovalo na
blízke objekty. Položky označené dvomi
hviezdičkami (**) možno nastavit’ tak, aby sa
zaostrovalo na vzdialenejšie objekty.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
SPOT METER (nastaviteľné
bodové meranie)
Expozíciu môžete nastavit’ a zafixovat’ na
objekt, aby sa nasnímal s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
Minimalizácia chvenia, ktoré vzniká pri
snímaní rýchlo sa pohybujúcich
objektov.
BEACH&SKI* (
)
1 Na obrazovke sa dotknite bodu, pre ktorý
chcete upravit’ a zafixovat’ expozíciu.
Zobrazí sa indikátor
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Zabránenie príliš tmavému zobrazeniu
ľudských tvárí v prostredí so silným alebo
64
.
Ak chcete nastavenie vrátit’ do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidiel [AUTO]t[END].
• Ak zapnete funkciu [SPOT METER],
položka [EXPOSURE] sa automaticky
prepne na hodnotu [MANUAL].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
WHITE BAL.
(vyváženie bielej farby)
Vyváženie farieb je možné prispôsobit’
jasu prostredia nahrávania.
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
OUTDOOR (
EXPOSURE
Jas obrázka môžete ručne zafixovat’.
Ak napríklad nahrávate v interiéri a je
jasný deň, zafixovaním expozície na
stenu miestnosti môžete zabránit’
vzniku tieňov pri snímaní ľudí pri okne
v protisvetle.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
– vo vonkajšom prostredí,
– nočné zábery, neónové reklamy a
ohňostroje,
– východ alebo západ slnka,
– pri dennom osvetlení žiarivkami.
INDOOR (n)
Zobrazí sa indikátor
.
2 Expozíciu upravte pomocou tlačidiel
a
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete nastavenie vrátit’ do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidiel [AUTO] t
.
• Ak otočíte obrazovku LCD o 180 stupňov a
zatvoríte ju otočenú smerom von, nastavenia
[FADER] a [EXPOSURE] môžete
upravovat’ počas používania hľadáčika
(str. 71).
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého svetla.
1 Dotknite sa položky [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Dotknite sa indikátora [
].
Indikátor
začne rýchlo blikat’.
Indikátor prestane blikat’ po
ukončení nastavovania vyváženia
bielej farby a uložení nastavenia do
pamäte.
Používanie položiek ponuky Setup
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
– v interiéri,
– na večierku alebo v štúdiu, kde sa
rýchlo menia svetelné podmienky,
– pri osvetlení videosvetlami,
štúdiovými svetlami, sodíkovými
výbojkami alebo farebnými svetlami
podobnými žiarovkám.
• Kým indikátor
rýchlo bliká,
pokračujte v snímaní bieleho objektu.
65
CAMERA SET (pokračovanie)
• Ak nie je možné nastavit’ vyváženie
bielej farby, indikátor
bliká
pomaly.
• Ak indikátor
bliká aj po tom, ako
ste sa dotkli tlačidla
, nastavte
položku [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO].
• Ak ste počas aktivovanej hodnoty [AUTO]
vymenili batériu alebo ste videokameru
preniesli zvnútra von počas používania
funkcie fixovanej expozície, vyberte hodnotu
[AUTO] a videokameru asi na 10 sekúnd
nasmerujte na blízky biely objekt, aby sa
lepšie nastavilo vyváženie bielej farby.
• Ak je funkcia [ONE PUSH] zapnutá, opät’ ju
nastavte, ak ste zmenili nastavenia funkcie
[PROGRAM AE], alebo ste preniesli
videokameru z vnútorného do vonkajšieho
prostredia alebo naopak.
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, položku
[WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] alebo [ONE PUSH].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
AUTO SHUTTER
Ak túto funkciu nastavíte na hodnotu
[ON] (predvolené nastavenie),
automaticky sa aktivuje elektronická
uzávierka slúžiaca na nastavenie rýchlosti
uzávierky pri nahrávaní za veľmi jasného
svetla.
SPOT FOCUS
Ohnisko môžete vybrat’ a upravit’
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
1 Na obrazovke sa dotknite objektu.
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
66
Ak chcete zaostrovat’ automaticky,
v kroku 1 sa dotknite tlačidiel
[AUTO]t[END].
• Ak nastavíte funkciu [SPOT FOCUS],
položka [FOCUS] sa automaticky prepne
na hodnotu [MANUAL].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
FOCUS
Zaostrovat’ môžete ručne. Túto možnost’
vyberte v prípade, keď chcete zámerne
zaostrit’ na určitý objekt.
1 Dotknite sa tlačidla [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Ak chcete zaostrit’, dotknite sa tlačidla
(zaostrenie na blízke predmety)
alebo tlačidla
(zaostrenie na
vzdialené predmety). Ak sa už nedá
zaostrit’ bližšie, zobrazí sa indikátor ,
a ak sa už nedá zaostrit’ na väčšiu
vzdialenost’, zobrazí sa indikátor
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete zaostrovat’ automaticky,
v kroku 1 sa dotknite tlačidiel
[AUTO]t
.
• Zaostrovanie na objekt je jednoduchšie, ak sa
na objekt zaostrí posunutím páčky priblíženia
smerom k značke T (vzdialené predmety) a
potom sa jej posunutím smerom k značke W
(širokouhlý záber) nastaví priblíženie pri
nahrávaní. Ak chcete objekt snímat’ zblízka,
posuňte páčku priblíženia smerom k značke
W (širokouhlý záber) a potom zaostrite.
• Minimálna vzdialenost’ medzi videokamerou
a snímaným objektom potrebná na
dosiahnutie úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre snímanie vzdialených predmetov.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
FLASH SET
SUPER NS (Super NightShot)
Túto funkciu môžete nastavit’, ak
používate vstavaný blesk alebo externý
blesk (voliteľné príslušenstvo)
kompatibilný s videokamerou.
x FLASH LEVEL
HIGH (
)
Zvyšuje úroveň intenzity blesku.
B NORMAL (
LOW (
)
)
Znižuje úroveň intenzity blesku.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [NORMAL].
x REDEYE REDUC
(automatické obmedzenie efektu
červených očí): ak je okolité svetlo
nedostatočné, pred automatickým
blysnutím blesku sa vopred blysne, aby
sa obmedzil efekt červených očí.
r
(vynútené obmedzenie efektu
červených očí): vždy sa používa blesk
i záblesk obmedzujúci efekt červených
očí, ktorý mu predchádza.
r
(bez blesku): snímanie bez blesku.
• Obmedzenie efektu červených očí nemusí
prinášat’ požadovaný efekt v dôsledku
individuálnych rozdielov a iných podmienok.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [OFF].
• Funkciu NightShot alebo [SUPER NS]
nepoužívajte na miestach so silným svetlom.
Mohlo by to spôsobit’ poruchu videokamery.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (str. 41).
• Snímte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str. 66).
• Rýchlost’ uzávierky videokamery sa mení
v závislosti od úrovne jasu. Pohyb obrazu sa
vtedy môže spomalit’.
NS LIGHT (NightShot Light)
Pri používaní funkcie NightShot môžete
nahrávat’ svetlejší obraz pomocou
osvetlenia infračerveným svetlom.
Predvolené nastavenie je na hodnote [ON].
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (str. 41).
• Snímte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Maximálna vzdialenost’ snímania pri použití
funkcie [NS LIGHT] je približne 3 m.
Používanie položiek ponuky Setup
Efektu červených očí môžete zabránit’
aktiváciou blesku pred snímaním.
Nastavte položku [REDEYE REDUC]
na hodnotu [ON] a potom vyberte
nastavenie opakovaným stláčaním
tlačidla
(blesk) (str. 41).
Na tmavých miestach môžete obraz
nahrávat’ s citlivost’ou maximálne 16krát väčšou ako pri snímaní pomocou
funkcie NightShot.
Položku [SUPER NS] nastavte na
hodnotu [ON], kým je prepínač
NIGHTSHOT nastavený na hodnotu
ON. Na obrazovke bude blikat’ indikátor
a nápis [“SUPER NS“].
Ak chcete toto nastavenie zrušit’, položku
[SUPER NS] nastavte na hodnotu [OFF].
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Dokonca aj na tmavých miestach môžete
nahrávat’ obraz svetlejšie a vo farbe.
Položku [COLOR SLOW S] nastavte na
hodnotu [ON]. Na obrazovke bude
blikat’ indikátor
a nápis [COLOR
SLOW SHUTTER].
67
CAMERA SET (pokračovanie)
Ak chcete funkciu [COLOR SLOW S]
zrušit’, dotknite sa tlačidla [OFF].
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str. 66).
• Rýchlost’ uzávierky videokamery sa mení
v závislosti od úrovne jasu. Pohyb obrazu sa
vtedy môže spomalit’.
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
Ak chcete pri nahrávaní na disk alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
dosiahnut’ viac ako 10-násobné
priblíženie (predvolené nastavenie),
môžete si zvolit’ maximálnu úroveň
priblíženia. Pri použití digitálneho
priblíženia sa znižuje kvalita obrazu.
Samočinný časovač spustí nahrávanie
videozáznamu približne po 10 sekundách.
Stlačte tlačidlo START/STOP, keď je
položka [
SELF-TIMER] nastavená
na hodnotu [ON] ( ).
Ak chcete odpočítavanie zrušit’, dotknite
sa tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušit’ samočinný časovač,
vyberte možnost’ [OFF].
• Samočinný časovač takisto môžete používat’
pomocou tlačidla START/STOP na
diaľkovom ovládači (str. 47).
SELF-TIMER
Samočinný časovač spustí snímanie
statického obrázka približne po 10
sekundách.
Stlačte tlačidlo PHOTO, keď je položka
[
SELF-TIMER] nastavená na
hodnotu [ON] ( ).
Ak chcete odpočítavanie zrušit’, dotknite
sa tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušit’ samočinný časovač,
vyberte možnost’ [OFF].
• Samočinný časovač takisto môžete používat’
pomocou tlačidla PHOTO na diaľkovom
ovládači (str. 47).
68
Pravá strana pruhu zobrazuje faktor
digitálneho priblíženia. Po vybratí
úrovne priblíženia sa zobrazí oblast’
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku sa
vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
20-násobku digitálne.
120 ×
Priblíženie až do hodnoty 10-násobku sa
vykoná opticky a do hodnoty
120-násobku digitálne.
STEADYSHOT
Zábery môžete snímat’ s použitím
funkcie [STEADYSHOT] (predvolené
nastavenie je [ON]). Keď používate statív
alebo konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo), funkciu
[STEADYSHOT] nastavte na hodnotu
[OFF] (
).
STILL SET
Nastavenia pre statické obrázky
(BURST, QUALITY, IMAGE SIZE
atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 60.
Stlačením tlačidla PHOTO môžete
nasnímat’ niekoľko za sebou idúcich
statických obrázkov.
B OFF
Toto nastavenie vyberte, ak nechcete
snímat’ nepretržite.
B FINE (
)
STANDARD (
Veľkost’ statických obrázkov
(približne kB)
3.0M
Postupné nasnímanie 3 za sebou idúcich
obrázkov s rôznou expozíciou v približne
0,5-sekundových intervaloch. Tieto 3
obrázky môžete porovnat’ a vybrat’
obrázok s najlepšou expozíciou.
• Počas nepretržitého snímania nefunguje
blesk.
• Maximálny počet obrázkov je možné nahrat’
v režime samočinného časovača alebo pri
používaní diaľkového ovládača.
• V závislosti od veľkosti obrázkov a
zostávajúcej kapacity disku alebo pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“ sa nemusí dat’
nepretržite nasnímat’ maximálny počet
obrázkov.
• Funkcia [EXP.BRKTG] nefunguje, ak je na
disku alebo pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ zostávajúce voľné miesto pre menej ako
3 obrázky.
FINE
1540
(FINE)
STANDAR
640
D (STD)
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
1150
960
150
480
420
60
IMAGE SIZE
B 3.0M (
)
Statické obrázky sa nahrávajú v čistej
kvalite.
1.9M (
)
Umožňuje nasnímat’ viac statických
obrázkov v relatívne čistej kvalite.
VGA (0.3M) (
)
Umožňuje nasnímat’ maximálny počet
obrázkov.
Používanie položiek ponuky Setup
)
)
Snímajú sa statické obrázky so
štandardnou úrovňou kvality obrazu.
)
Statické obrázky sa snímajú nepretržite
v približne 0,5-sekundových intervaloch.
Maximálne počty obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’, sú nasledujúce:
3.0M (
) : 3 obrázky
1.9M (
) : 4 obrázky
VGA (0.3M) (
) : 21 obrázkov
2.3M (
) : 3 obrázky
EXP. BRKTG (
QUALITY
Snímajú sa statické obrázky s vysokou
úrovňou kvality obrazu.
BURST
NORMAL (
• Zápis nepretržite nasnímaných obrázkov na
disk trvá dlhšie v porovnaní s normálnym
snímaním. Ďalší statický obrázok môžete
nasnímat’, keď zmizne indikátor priebehu
(
) a zhasne indikátor ACCESS.
• Ak sa zmení pomer strán obrázkov na 16:9
(širokouhlý), veľkost’ obrázka sa zmení na
[
2.3M] (
) (p. 28).
• Počty pixlov sú pre jednotlivé veľkosti
obrázkov nasledujúce:
3.0M : 2016 × 1512
1.9M : 1600 × 1200
VGA (0.3M) : 640 × 480
2.3M : 2016 × 1134
69
STILL SET (pokračovanie)
Počet statických obrázkov, ktoré
je možné zaznamenat’ na
pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (približne)
3.0M
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
0016
0037
0032
0075
0065
0150
0130
0300
0235
0540
0480
1100
0980
2250
2000
4650
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
• Tabuľka uvádza približné počty obrázkov,
ktoré je možné zaznamenat’, pričom vyššie
uvedené počty platia pre jednostranný disk a
pre obojstranný disk budú počty dvojnásobné.
FILE NO.
B SERIES
0010
16 MB
0024
0020
32 MB
0048
0040
64 MB
0098
0082
128 MB
0 195
0145
256 MB
0355
0300
512 MB
0720
0610
1 GB
1450
1250
2 GB
3000
0013
0032
0027
0065
0054
0130
0105
0260
0195
0470
0400
0960
0820
1950
1650
4000
Horný údaj: kvalita [FINE]. Dolný údaj: kvalita
[STANDARD].
• Pri použití pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ od spoločnosti Sony Corporation. Počet
statických obrázkov, ktoré je možné
zaznamenat’, závisí od prostredia nahrávania.
Počet statických obrázkov, ktoré
je možné zaznamenat’ na disk
(približne)
3.0M
2.3M
1.9M
VGA
(0.3M)
0810
1750
1050
2250
1250
2550
5100
8100
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0740
1450
0930
1750
1050
1850
2950
3800
Horný údaj: kvalita [FINE]. Dolný údaj: kvalita
[STANDARD].
70
Súborom sa postupne priraďujú čísla, aj
v prípade výmeny disku alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“.
RESET
Pri každej výmene disku alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
sa číslovanie súborov začne opät’ od
hodnoty 0001.
PICT.APPLI.
Špeciálne efekty pri obrázkoch
alebo doplnkové funkcie pri
nahrávaní a prehrávaní
(PICT.EFFECT, D.EFFECT atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 60.
FADER
Do práve nahrávaných záberov môžete
pridat’ nasledujúce efekty.
1 Vyberte požadovaný efekt počas
pohotovostného režimu (rozjasňovanie)
alebo nahrávania (stmievanie) a potom
sa dotknite tlačidla
.
Ak vyberiete možnost’ [OVERLAP] alebo
[WIPE], obraz sa uloží ako statický obrázok.
(Počas ukladania obrázka sa farba
obrazovky zmení na modrú.)
Po ukončení rozjasňovania alebo stmievania
indikátor funkcie prestane blikat’ a zmizne.
Ak chcete túto funkciu zrušit’ pred
začatím operácie, v kroku 1 sa dotknite
tlačidla [OFF].
• Nastavenie sa zruší opätovným stlačením
tlačidla START/STOP.
Pri používaní hľadáčika môžete
upravovat’ nastavenia [EXPOSURE] a
[FADER], keď otočíte obrazovku LCD o
180 stupňov a zatvoríte ju tak, aby bola
otočená smerom von.
1 Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
(Video).
2 Zatvorte obrazovku LCD tak, aby bola
otočená smerom von.
Zobrazí sa tlačidlo
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke sa zobrazí správa
[Set LCD off?].
4 Dotknite sa tlačidla [YES].
Obrazovka LCD sa vypne.
5 Počas sledovania obrazovky v hľadáčiku
sa dotknite obrazovky LCD.
Zobrazia sa položky [EXPOSURE] atď.
6 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete
nastavit’.
[EXPOSURE] :Nastavte ho pomocou
tlačidiel
a
a potom
sa dotknite tlačidla
.
[FADER] :Opakovane sa ho dotýkajte a
vyberte si tak požadovaný efekt.
: Obrazovka LCD sa rozsvieti.
Ak chcete tlačidlá skryt’, dotknite sa
tlačidla
.
stmievanie
rozjasňovanie
WHITE FADER
D. EFFECT (digitálne efekty)
Do nahrávok môžete pridat’ digitálne
efekty. Zobrazí sa indikátor
.
BLACK FADER
OVERLAP (iba rozjasňovanie)
WIPE (iba rozjasňovanie)
Používanie položiek ponuky Setup
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Používanie hľadáčika
1 Dotknite sa požadovaného efektu.
2 Ak vyberiete položku [LUMI. KEY],
efekt nastavte pomocou tlačidiel
a
a potom sa dotknite tlačidla
.
Obrázok zobrazený v momente, keď sa
dotknete tlačidla
, sa uloží ako
statický obrázok.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa tlačidlo
.
71
PICT.APPLI. (pokračovanie)
Ak chcete funkciu [D. EFFECT] zrušit’, v
kroku 1 sa dotknite položky [OFF].
LUMI. KEY (kláves jasu obrazu)
Nahradí svetlú oblast’ skôr nahratého
statického obrázka (napr. osobu)
videozáznamom.
OLD MOVIE
Do záberov pridá efekt starých filmov.
Scéna sa nahrá v (širokouhlom) režime
16:9.
• Keď je vybratá možnost’ [OLD MOVIE],
pomer strán nemožno zmenit’.
PICT. EFFECT (obrazové
efekty)
Počas nahrávania môžete do obrazu
pridat’ špeciálne efekty. Zobrazí sa
indikátor
.
B OFF
Nepoužíva sa nastavenie [PICT.
EFFECT].
SEPIA
Obraz sa tónuje dohneda.
B&W
Obraz je čiernobiely.
PASTEL
Obraz vyzerá ako svetlá pastelová
kresba.
MOSAIC
Obraz sa podobá mozaike.
72
REC CTRL (modely
DCR-DVD405E/DVD805E)
Pozrite si str. 92.
USB SELECT (modely
DCR-DVD405E/DVD805E)
Keď videokameru pripojíte k počítaču
pomocou kábla USB alebo keď ju
pripojíte k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 94), zábery si
môžete prezerat’ na počítači.
COMPUTER
Túto možnost’ vyberte, ak si zábery
uložené na disku prezeráte na počítači
s operačným systémom Windows a
kopírujete ich do počítača pomocou
dodaného softvéru.
COMPUTER
Kopírovanie statických obrázkov
uložených na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“.
PRINT
Tlač statických obrázkov uložených na
disku pomocou tlačiarne kompatibilnej
so štandardom PictBridge.
PRINT
Tlač statických obrázkov uložených na
pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge.
• V nasledujúcich prípadoch sa na obrazovke
automaticky zobrazí nápis [USB SELECT]:
– keď sa počas pripájania videokamery k
inému zariadeniu pomocou kábla USB
stlačí tlačidlo
PLAY/EDIT,
– na obrazovke prehrávania počas pripájania
videokamery k inému zariadeniu pomocou
kábla USB.
• Podrobné informácie o pripojení
videokamery k počítaču nájdete v „Úvodnej
príručke“ na dodanom disku CD-ROM.
MEDIA SET
DEMO MODE
Predvolené nastavenie je [ON], aby ste si
mohli pozriet’ ukážku približne 10 minút
po prepnutí prepínača POWER do
polohy
(Video), ak nie je vo
videokamere vložený disk ani pamät’ová
karta „Memory Stick Duo“.
• Ukážka sa preruší v týchto prípadoch:
– Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky.
(Ukážka sa spustí znova asi o 10 minút.)
– Ak posuniete prepínač OPEN na kryte
disku.
– Ak vložíte pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“.
– Ak prepnete prepínač POWER do polohy
(Foto).
– Ak prepnete prepínač NIGHTSHOT do
polohy ON (str. 41).
Nastavenia pre disky a pamät’ové
karty „Memory Stick Duo“
(FORMAT, FINALIZE,
UNFINALIZE atď.)
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 60.
FORMAT
Pozrite si str. 58.
FINALIZE
Pozrite si str. 50.
UNFINALIZE
Pozrite si str. 57.
DISC TITLE
FORMAT
Pri formátovaní pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ sa vymažú všetky
údaje.
1 Ak chcete pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ naformátovat’, dotknite sa
tlačidiel [YES] t [YES].
2 Keď sa zobrazí správa [Completed.],
dotknite sa tlačidla
.
• Vymažú sa aj statické obrázky, ktoré boli
v inom zariadení označené ako chránené proti
náhodnému vymazaniu.
• Ak je na obrazovke zobrazená správa
[Executing...]:
– nepoužívajte prepínač POWER ani
tlačidlá,
– nevyberajte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Používanie položiek ponuky Setup
Každému disku môžete priradit’ názov.
Predvolený názov disku je dátum prvého
použitia disku.
Názov disku zadajte tak, že vykonáte
krok 2 až 5 v časti „Zmena názvu disku“,
ktorá sa nachádza v časti „Zabezpečenie
kompatibility disku pri prehrávaní
pomocou zariadení DVD alebo jednotiek
DVD (finalizácia)“ (str. 53).
Ak chcete zrušit’ upravovanie názvu,
dotknite sa tlačidla [CANCEL].
73
STANDARD SET
Nastavenia pri nahrávaní na disk
a iné základné nastavenia (REC
MODE, LCD, VF SET, USB SPEED
atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 60.
REC MODE (režim
nahrávania)
Obrazovú kvalitu videozáznamu si
môžete zvolit’ z troch úrovní.
HQ ( HQ )
Nahrávanie v režime vysokej kvality
(približný čas nahrávania je do
20 minút).
MULTI-SOUND
Môžete si vybrat’, či chcete na prehrávanie
nahratého zvuku používat’ iné zariadenia
s duálnym alebo stereofonickým zvukom.
B STEREO
Prehrávanie s hlavným a vedľajším
zvukom (alebo stereofonickým
zvukom).
1
Prehrávanie s hlavným zvukom alebo
so zvukom ľavého kanála.
2
Prehrávanie s vedľajším zvukom alebo so
zvukom pravého kanála.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [STEREO].
B SP ( SP )
Nahrávanie v režime štandardnej kvality
(približný čas nahrávania je do
30 minút).
LP ( LP )
Predlžuje čas nahrávania (predĺžený
záznam) (približný čas nahrávania je
do 60 minút).
• Čas v zátvorkách znamená približný čas
nahrávania pri nahrávaní videozáznamu
na jednostranný disk. Pri nahrávaní na
obojstranný disk platí táto hodnota pre
obe strany.
• Videokamera je vybavená kódovacím
systémom VBR (str. 13), takže ak snímate
rýchlo sa pohybujúci objekt, môže sa
skrátit’ čas, ktorý je k dispozícii pre
nahrávanie. VBR
Slovník (str. 142)
• Ak nahrávate v režime LP, môže sa znížit’
kvalita scén, alebo sa môže pri prehrávaní scén
s rýchlym pohybom vyskytovat’ šum v podobe
štvorčekov.
STILL MEDIA
Pozrite si str. 31, 37.
VOLUME
74
Pozrite si str. 39.
MICREF LEVEL
Môžete si zvolit’ úroveň citlivosti
mikrofónu pre nahrávanie zvuku.
Možnost’ [LOW] vyberte, ak chcete
nahrávat’ silný zvuk v koncertnej sále atď.
B NORMAL
Nahrávanie rozličných zvukov okolia a
ich konverzia na rovnakú úroveň.
LOW (
)
Verné nahrávanie zvukov okolia. Toto
nastavenie sa nehodí na nahrávanie
rozhovorov.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [NORMAL].
SUR MONITOR
Pri nahrávaní v 5.1 kanálovom režime
môžete zobrazit’ smer, z ktorého
prichádza nahrávaný zvuk.
x VF WIDE DISP
LCD/VF SET
Zmena tohto nastavenia nemá vplyv na
nahratý obraz.
Môžete si zvolit’ spôsob zobrazenia
obrazu s pomerom strán 16:9
(širokouhlým) v hľadáčiku.
B LETTER BOX
x LCD BRIGHT
Môžete upravit’ intenzitu jasu obrazovky
LCD.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou tlačidiel
a
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
x LCD BL LEVEL
Môžete upravit’ intenzitu jasu
podsvietenia obrazovky LCD.
B NORMAL
Normálne nastavenie (štandardný typ
obrazovky).
SQUEEZE (stlačenie)
Ak sú čierne pruhy na hornom a dolnom
okraji obrazovky s pomerom strán 16:9
nežiaduce, obraz sa roztiahne v zvislom
smere.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
(Foto), položka [VF WIDE DISP] sa
nezobrazí.
Štandardný jas.
TV TYPE
BRIGHT
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
x LCD COLOR
Farebnost’ obrazovky LCD je možné
a
.
upravit’ pomocou tlačidiel
nízka intenzita
vysoká intenzita
Pozrite si str. 48.
USB SPEED (modely DCRDVD405E/DVD805E)
Môžete si zvolit’ rýchlost’ prenosu údajov
používanú pri prenose údajov do
počítača.
B AUTO
Pri prenose údajov sa rýchlost’ prenosu
automaticky prepína medzi rýchlost’ou
zodpovedajúcou špecifikácii Hi-Speed
USB (USB 2.0) a USB 1.1 (prenos plnou
rýchlost’ou).
x VF B.LIGHT
FULL SPEED
Môžete upravit’ intenzitu jasu hľadáčika.
Údaje sa prenášajú rýchlost’ou
zodpovedajúcou špecifikácii USB 1.1
(prenos plnou rýchlost’ou).
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
Vyšší jas obrazovky hľadáčika.
• Pri pripojení videokamery k siet’ovému
adaptéru sa toto nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], mierne sa
zníži životnost’ batérie počas nahrávania.
Používanie položiek ponuky Setup
• Ak ako zdroj napájania používate siet’ový
adaptér, toto nastavenie sa automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], mierne sa
zníži životnost’ batérie počas nahrávania.
DATA CODE
Počas prehrávania si môžete pozriet’
automaticky nahraté informácie
(údajový kód).
B OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
75
STANDARD SET (pokračovanie)
DATE/TIME
Zobrazuje sa dátum a čas nahrávania
záberov.
CAMERA DATA
Zobrazujú sa údaje o nastaveniach
videokamery počas nahrávania záberov.
DATE/TIME
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [OFF].
DISPLAY
Môžete si zvolit’ počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.
Miniatúra
Slovník (str. 142)
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12)
pomocou páčky priblíženia na
videokamere.*
1Dátum
2Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
6IMAGES
Zobrazenie miniatúr 6 obrázkov.
12IMAGES
Zobrazenie miniatúr 12 obrázkov.
* Môžete použit’ tlačidlá priblíženia na
ráme obrazovky LCD alebo na diaľkovom
ovládači.
MOVIE PB
Statický
obrázok
3Funkcia SteadyShot je vypnutá
4Expozícia
5Vyváženie bielej farby
6Zosilnenie
7Rýchlost’ uzávierky
8Clonové číslo
9Hodnota expozície
• Pri obrázku snímanom pomocou blesku sa
zobrazí indikátor .
• Ak videokameru pripojíte k televízoru,
údajový kód sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
• Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na
diaľkovom ovládači sa menia hodnoty
indikátora v tomto poradí: DATE/TIME t
CAMERA DATA t OFF (bez indikácie).
• V závislosti od stavu disku sa môžu zobrazit’
pomlčky [--:--:--].
76
Keďže predvolené nastavenie je [ON], po
výbere karty
na obrazovke VISUAL
INDEX sa postupne prehrá prvých
5 sekúnd každého videozáznamu
zobrazeného na obrazovke.
• Ak chcete šetrit’ batériu, vyberte možnost’
[OFF].
• Prehrávanie videozáznamu sa zastaví po
5 opakovaniach.
REMAINING
B AUTO
V prípadoch podobných nižšie
uvedeným sa asi na 8 sekúnd zobrazí
indikátor zostávajúcej kapacity disku.
– Keď videokamera zistí zostávajúcu
kapacitu disku a prepínač POWER je
prepnutý do polohy
(Video).
– Keď zapnete indikátor stlačením
tlačidla DISP/BATT INFO a prepínač
POWER je prepnutý do polohy
(Video).
V-OUT/PANEL
– Keď je čas nahrávania, ktorý je
k dispozícii pre videozáznamy, kratší
ako 5 minút.
– Keď spustíte nahrávanie z linkového
vstupu (modely DCR-DVD405E/
DVD805E).
SETUP ROTATE
ON
B NORMAL
Vždy sa zobrazuje indikátor zostávajúcej
kapacity disku.
REMOTE CTRL (diaľkový
ovládač)
Údaje sa zobrazujú aj na televíznej
obrazovke.
Pomocou tlačidla
sa posúvajú
položky ponuky Setup smerom nadol.
OPPOSITE
Pomocou tlačidla
sa posúvajú
položky ponuky Setup smerom nahor.
Predvolená hodnota [ON] vám umožňuje
používat’ dodávaný diaľkový ovládač
(str. 47).
A.SHUT OFF (automatické
vypnutie)
• Ak chcete videokamere zabránit’ reagovat’
na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom
iného zariadenia, zmeňte toto nastavenie na
hodnotu [OFF].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [ON].
B 5min
Ak túto funkciu nastavíte na hodnotu
[OFF], indikátor nahrávania sa počas
nahrávania nerozsvieti. (Predvolené
nastavenie je na hodnote [ON].)
BEEP
B ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
zaznie melódia.
OFF
Melódia sa neprehráva.
NEVER
Videokamera sa automaticky nevypína.
• Keď videokameru pripojíte k siet’ovej
zásuvke, funkcia [A.SHUT OFF] sa
automaticky prepne na hodnotu [NEVER].
SUB-T DATE
Nastavením na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) sa pri prehrávaní
disku pomocou zariadenia DVD
s funkciou zobrazenia titulkov zobrazí
dátum a čas nahrávania. Ďalšie
informácie takisto nájdete v návode na
používanie zariadenia DVD.
Používanie položiek ponuky Setup
REC LAMP (indikátor
nahrávania)
Po uplynutí približne piatich minút
nečinnosti videokamery sa videokamera
automaticky vypne.
CALIBRATION
Pozrite si str. 136.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku sa
zobrazujú údaje ako napríklad počítadlo.
77
TIME/LANGU.
(CLOCK SET, AREA SET,
LANGUAGE atď.)
Podrobné informácie o výbere
položiek ponuky Setup nájdete na
str. 60.
CLOCK SET
Pozrite si str. 23.
AREA SET
Časový rozdiel môžete nastavit’ bez
zastavenia hodín.
Ak videokameru používate v zahraničí,
pomocou tlačidiel v a V nastavte svoju
oblast’.
Informácie týkajúce sa rozdielov
svetových časov nájdete na str. 129.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmenit’ bez
zastavenia hodín.
Nastavením na hodnotu [ON] posuniete
čas dopredu o jednu hodinu.
LANGUAGE
Môžete vybrat’ jazyk, ktorý sa bude
používat’ na obrazovke LCD.
• Ak sa medzi možnost’ami nenachádza
váš rodný jazyk, videokamera ponúka
možnost’ [ENG[SIMP]] (zjednodušená
angličtina).
78
Prispôsobenie ponuky Personal Menu
Do ponuky Personal Menu môžete
pridat’ požadované položky ponuky
Setup a takisto môžete prispôsobit’
nastavenia ponuky Personal Menu. Je to
pohodlnejšie, ak do ponuky Personal
Menu pridáte často používané položky
ponuky Setup.
Pridanie položky ponuky
Setup
Odstránenie položky
ponuky Setup
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [DELETE].
Ak sa požadovaná položka ponuky
Setup nezobrazí, vyhľadajte ju
pomocou tlačidiel
a
.
Môžete pridat’ až 27 položiek ponuky
Setup pre režim
(Video),
(Foto)
alebo
PLAY/EDIT. Ak chcete pridat’
ďalšiu položku, odstráňte menej dôležitú
položku ponuky Setup.
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [ADD].
2 Dotknite sa položky ponuky Setup,
ktorú chcete odstránit’.
a
vyberte kategóriu ponuky Setup a
potom sa dotknite tlačidla
.
3 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
• Položky [SETUP], [FINALIZE] a
[P-MENU SET UP] nie je možné
odstránit’.
.
Používanie položiek ponuky Setup
2 Pomocou tlačidiel
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku ponuky Setup a
potom sa dotknite tlačidiel
t
[YES] t
.
Položka ponuky Setup sa pridá na
koniec zoznamu.
79
Prispôsobenie ponuky Personal
Menu (pokračovanie)
Usporiadanie položiek
ponuky Setup zobrazených
v ponuke Personal Menu
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [SORT].
Ak sa požadovaná položka ponuky
Setup nezobrazí, vyhľadajte ju
pomocou tlačidiel
a
.
2 Dotknite sa položky ponuky Setup,
ktorú chcete presunút’.
3 Pomocou tlačidiel
a
presuňte položku ponuky Setup na
požadované miesto.
4 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete zoradit’ ďalšie položky,
zopakujte krok 2 až 4.
5 Dotknite sa tlačidiel [END] t
.
• Položku [P-MENU SET UP] nie je možné
presunút’.
Obnovenie nastavení
ponuky Personal Menu
(príkaz Reset)
Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [RESET] t
[YES] t [YES] t
.
80
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD Handycam
Kopírovanie statických obrázkov
Zaznamenané statické obrázky sa dajú
kopírovat’ z pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ na disk a z disku na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Na napájanie použite siet’ový adaptér,
aby ste predišli vyčerpaniu energie
videokamery uprostred prebiehajúceho
kopírovania.
• Počas kopírovania videokameru
nevystavujte otrasom ani vibráciám a
neodpájajte siet’ový adaptér.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Naraz sa dá vybrat’ až 100 záberov.
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Spustí sa kopírovanie obrázkov.
Kopírovanie statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ na disk
DVD
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ so záznamom a disk.
Skopírovanie všetkých statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
a potom
3 Dotknite sa položky [COPY
4 Dotknite sa statického obrázka,
ktorý sa má skopírovat’.
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
položky [COPY ALL
].
].
• Statické obrázky sa nedajú kopírovat’ na
finalizovaný disk DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) ani DVD+RW.
• Kopírovanie veľkého množstva statických
obrázkov môže trvat’ dlho.
• Keď sa zobrazí správa [Not enough memory
space.], pred ďalším používaním videokamery
vymažte z disku nepotrebné obrázky (str. 84).
• V nasledujúcich prípadoch sa niektoré
statické obrázky nedajú skopírovat’:
– obrázky boli zaznamenané pomocou inej
videokamery,
– obrázky boli upravené v počítači.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
Dotknite sa karty
položky [EDIT].
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke VISUAL INDEX sa
zobrazí karta
.
1 Posunutím prepínača POWER
2
6 Keď sa zobrazí správa
81
Kopírovanie statických obrázkov (pokračovanie)
Kopírovanie statických
obrázkov z disku DVD na
pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Spustí sa kopírovanie obrázkov.
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk DVD so záznamom a
pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
1 Posunutím prepínača POWER
6 Keď sa zobrazí správa
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa karty
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovke VISUAL INDEX sa
zobrazí karta
.
a potom
položky [EDIT].
Skopírovanie všetkých statických
obrázkov z disku DVD
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
položky [COPY ALL
].
3 Dotknite sa položky [COPY
].
4 Dotknite sa statického obrázka,
ktorý sa má skopírovat’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Naraz sa dá vybrat’ až 100 záberov.
82
• Kopírovanie väčšieho počtu statických
obrázkov môže niekedy trvat’ dlho.
• Keď sa zobrazí správa [Not enough memory
space.], pred ďalším používaním videokamery
vymažte z pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ nepotrebné zábery (str. 83).
• V nasledujúcich prípadoch sa niektoré
statické obrázky nedajú skopírovat’:
– obrázky boli zaznamenané pomocou inej
videokamery,
– obrázky boli upravené v počítači.
Vymazanie statických obrázkov
z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ so záznamom.
Vymazanie všetkých statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
1 Posunutím prepínača POWER
Keď vykonávate krok 4, dotknite sa
tlačidla [DELETE ALL].
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa karty
.
3 Dotknite sa položky [EDIT].
• V týchto prípadoch sa vymazávat’ nedá:
– keď je plôška na ochranu proti zápisu na
pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
nastavená do polohy na ochranu proti
zápisu (str. 131),
– keď bol statický obrázok v inom zariadení
označený ako chránený.
• Ak chcete z pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ vymazat’ všetky statické obrázky,
naformátujte ju (str. 73).
4 Dotknite sa tlačidla [DELETE].
ktorý sa má vymazat’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Naraz sa dá vybrat’ až 100 záberov.
6 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam
5 Dotknite sa statického obrázka,
• Vymazaný záber sa už nedá obnovit’.
83
Úprava originálnych údajov
Ak používate disky DVD-RW nahraté
v režime VR, pomocou videokamery
môžete vymazávat’ zábery alebo
rozdeľovat’ videozáznamy uložené na
disku.
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk so záznamom.
Originál
Slovník (str. 142)
Vymazanie záberov
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Vyberte kartu
alebo kartu
,
ktorá obsahuje záber, ktorý chcete
vymazat’, a potom sa dotknite
položky [EDIT].
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
• Vymazaný záber sa už nedá obnovit’.
Súčasné vymazanie všetkých
videozáznamov alebo statických
obrázkov z disku
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
tlačidla [DELETE ALL].
• Ak vymažete originálny videozáznam, ktorý
je uvedený v zozname scén (str. 85), súčasne
sa vymaže aj z tohto zoznamu.
• Vymazanie záberov nemusí poskytnút’
dostatok miesta na nahratie ďalších
videozáznamov alebo statických obrázkov.
• Ak chcete z disku vymazat’ všetky zábery a
obnovit’ pôvodnú kapacitu nahrávania, disk
naformátujte (str. 58).
Rozdelenie videozáznamu
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
3 Dotknite sa tlačidla [DELETE].
4 Vyberte záber, ktorý sa má
vymazat’.
2 Dotknite sa karty
t položky
[EDIT].
3 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
4 Dotknite sa scény, ktorú chcete
rozdelit’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na predchádzajúcu
obrazovku.
84
Spustí sa prehrávanie vybratého
videozáznamu.
5 V bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdelit’ na scény,
sa dotknite tlačidla
.
Vytvorenie
zoznamu scén
Prehrávanie videozáznamu sa
pozastaví.
Keď sa dotknete tlačidla
, zmení
sa na tlačidlo
a v dolnej časti sa
zobrazia ovládacie tlačidlá.
Návrat na začiatok
vybratého videozáznamu.
Nastavenie
hlasitosti.
V zozname scén sa zobrazujú miniatúry
vybratých statických obrázkov a
videozáznamov. Originálne scény sa po
úprave alebo vymazaní scén zo zoznamu
scén nezmenia.
Zoznam scén
Slovník (str. 143)
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk so záznamom.
• Počas upravovania zoznamu scén
z videokamery nevyberajte batériu ani
neodpájajte siet’ový adaptér. Mohol by sa tým
poškodit’ disk.
• Do zoznamu scén môžete pridat’ až 999 scén.
1 Posunutím prepínača POWER
Umožňuje presnejšie nastavenie
bodu rozdelenia po tom, ako bol
vybratý pomocou tlačidla
.
Ak chcete tlačidlá skryt’, dotknite sa
tlačidla
.
6 Dotknite sa tlačidiel
2 Vyberte kartu
alebo kartu
,
ktorá obsahuje scénu, ktorú
chcete pridat’ do zoznamu scén, a
potom sa dotknite položky [EDIT].
3 Dotknite sa tlačidla [
t [YES].
• Ak videozáznam rozdelíte, nedá sa už
vrátit’ do stavu, v ktorom bol pred
rozdelením.
ADD].
• Pomocou tlačidiel
a
zobrazte
tlačidlo [
ADD], ak ešte nie je toto
tlačidlo [
ADD] zobrazené.
4 Vyberte scénu, ktorá sa má pridat’
do zoznamu scén.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam
• Stláčaním tlačidla
sa prepína medzi
prehrávaním a pozastavením prehrávania.
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
, a skutočným miestom, kam sa
nastaví bod rozdelenia, môže byt’
nepatrný rozdiel, pretože videokamera
nastavuje body rozdelenia v pol
sekundových prírastkoch.
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Ak sa videozáznam nachádza v zozname scén,
rozdelenie originálneho videozáznamu
neovplyvní videozáznam v zozname scén.
85
Vytvorenie zoznamu scén (pokračovanie)
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Vymazanie nepotrebných
scén zo zoznamu scén
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t
[EDIT].
6
Dotknite sa tlačidla [YES] na
zobrazenie zoznamu scén alebo
tlačidla [NO] na návrat na kartu
alebo
.
Súčasné pridanie všetkých
videozáznamov na disku
3 Dotknite sa tlačidla [ERASE].
4 Zo zoznamu vyberte scénu, ktorá
sa má vymazat’.
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
tlačidla [
ADD ALL].
Pridanie všetkých statických
obrázkov na disku do zoznamu
scén
Odporúča sa najskôr vytvorit’ video
z fotografií (str. 88) a to potom pridat’
do zoznamu scén.
• Keď do zoznamu scén pridáte statické
obrázky, automaticky sa konvertujú na
videozáznam a pridajú na kartu
. Pri
videozázname, ktorý bol vytvorený zo
statických obrázkov, sa zobrazí symbol
.
Pôvodné statické obrázky zostanú na disku.
Rozlíšenie konvertovaného videozáznamu
môže byt’ nižšie ako rozlíšenie pôvodných
statických obrázkov.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
Súčasné vymazanie všetkých
scén
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
tlačidiel [ERASE ALL] t [YES].
• Originálne scény sa nezmenia, aj keď ich
vymažete zo zoznamu scén.
86
Zmena poradia v zozname
scén
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t
[EDIT].
3 Dotknite sa tlačidla [MOVE].
4 Vyberte scénu, ktorá sa má
premiestnit’.
• Ak ste označili viacero scén, scény sa
premiestnia podľa poradia, v akom boli
v zozname scén.
Rozdelenie videozáznamu
v zozname scén
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t
[EDIT].
3 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
4 Vyberte scénu, ktorú chcete
rozdelit’.
Spustí sa prehrávanie vybratej scény.
5 Dotknite sa tlačidla
5 V bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdelit’ na scény,
sa dotknite tlačidla
.
Prehrávanie videozáznamu sa
pozastaví.
.
6 Pomocou tlačidiel [T] a [t]
vyberte cieľovú pozíciu.
Dotknite sa tohto
tlačidla, aby sa
zobrazili funkčné
Premiestnite pásik na
určenie cieľového
umiestnenia.
7 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
• Stláčaním tlačidla
sa prepína medzi
prehrávaním a pozastavením prehrávania.
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
, a skutočným miestom, kam sa
nastaví bod rozdelenia, môže byt’
nepatrný rozdiel, pretože videokamera
nastavuje body rozdelenia v pol
sekundových prírastkoch.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
87
Vytvorenie zoznamu scén
(pokračovanie)
6 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
• Originálne scény sa nezmenia, aj keď ich
rozdelíte v zozname scén.
Konverzia všetkých
statických obrázkov na
disku na videosúbor (video
z fotografií)
Formát video z fotografií mení statické
obrázky na videozáznam, a tak sa dá do
zoznamu scén pridat’ viac záberov.
Video z fotografií
Prehrávanie
zoznamu scén
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk, na ktorom je požadovaný
zoznam scén.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazia sa scény, ktoré boli pridané
do zoznamu scén.
Slovník (str. 142)
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
3 Dotknite sa záberu, ktorý chcete
2 Dotknite sa položiek
t [EDIT]
t [PHOTOMOVIE].
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Všetky statické obrázky na disku sa
konvertujú na samostatný videosúbor
a pridajú na kartu
. Pri
videozázname, ktorý bol vytvorený zo
statických obrázkov, sa vpravo hore
zobrazuje symbol
.
• Vytvorenie videa z fotografií môže trvat’
dlhšie, ak je na disku zaznamenaných viac
statických obrázkov.
• Statické obrázky, ktoré nie sú kompatibilné
s videokamerou, napríklad zábery nafotené
digitálnym fotoaparátom a skopírované do
počítača, sa nedajú skonvertovat’ zo
statických obrázkov na video z fotografií.
88
prehrat’.
Po prehratí zoznamu scén od vybratej
scény až do konca sa znova zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam
89
Kopírovanie, tlač
Kopírovanie do videorekordérov alebo
zariadení DVD
Obraz prehrávaný pomocou videokamery sa dá kopírovat’ do iného nahrávacieho
zariadenia, napríklad do videorekordéra alebo rekordéra DVD.
Po skopírovaní do videorekordéra s pevným diskom máte možnost’ prezerat’ zábery
uložené na pevnom disku daného rekordéra.
Pri tejto operácii pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou dodávaného
siet’ového adaptéra (str. 17). Ďalšie informácie nájdete aj v návodoch na používanie
zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
(biely)
(červený)
zásuvka A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
videorekordér
alebo rekordér
DVD
: tok obrazu/signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ho ku vstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je
možné pripojením kábla A/V spoločne
s káblom S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
dosiahnut’ vyššiu kvalitu obrazu ako so
samostatným káblom A/V. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo).
Pripojenie žltého konektora nie je potrebné.
Samotné pripojenie S VIDEO neumožňuje
výstup zvuku.
90
• Ak chcete skryt’ indikátory (napríklad
počítadlo) na obrazovke pripojeného
zobrazovacieho zariadenia, nastavte položku
[DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL]
(predvolené nastavenie, str. 77).
• Ak chcete zaznamenat’ údaje o dátume, čase a
nastavení kamery, nechajte ich zobrazit’ na
obrazovke (str. 75).
• Ak pripájate videokameru k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k vstupnej zásuvke pre video a
červený (pravý kanál) alebo biely (ľavý kanál)
konektor pripojte ku vstupnej zásuvke pre
zvuk na videorekordéri alebo televízore.
1 Do videokamery vložte disk so
záznamom.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
Podľa zariadenia, na ktorom sa bude
záznam prehrávat’, nastavte režim
[TV TYPE] (str. 48).
3 Do videorekordéra alebo
rekordéra DVD vložte nahrávacie
médium.
Ak je nahrávacie zariadenie vybavené
prepínačom vstupov, nastavte ho na
vstupný režim.
4 Pripojte videokameru k
• Pripojte videokameru ku vstupným
zásuvkám videorekordéra alebo
zariadenia DVD.
5 Na videokamere spustite
Kopírovanie, tlač
videorekordéru alebo zariadeniu
DVD pomocou prípojného kábla
A/V (dodávané príslušenstvo) 1
alebo pomocou prípojného kábla
A/V s konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) 2.
prehrávanie a na nahrávacom
zariadení spustite nahrávanie.
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie dodanom
s nahrávacím zariadením.
6 Po skončení kopírovania
videokameru a nahrávacie
zariadenie zastavte.
91
Nahrávanie záberov z televízora,
videorekordéra alebo zariadenia DVD
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Pomocou videokamery môžete na disk nahrávat’ obraz alebo televízne programy
z videorekordéra, televízora alebo zariadenia DVD.
Pri tejto operácii pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou dodávaného
siet’ového adaptéra (str. 17). Ďalšie informácie nájdete aj v návodoch na používanie
zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
(biely) (červený)
zásuvka A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
videorekordér,
zariadenie DVD
alebo televízor
: tok obrazu/signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ho k výstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V s konektorom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je
možné pripojením kábla A/V spoločne
s káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo) dosiahnut’ vyššiu kvalitu
obrazu ako so samostatným káblom A/V.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý a
pravý zvukový kanál) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V
s káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo). Pripojenie žltého konektora
nie je potrebné. Samotné pripojenie
S VIDEO neumožňuje výstup zvuku.
92
• Z televízora, ktorý nemá žiadne výstupné
zásuvky, sa zábery nahrávat’ nedajú.
• Nedajú sa nahrávat’ ani programy, ktoré
umožňujú len jeden záznam alebo sú
chránené technológiou proti kopírovaniu.
• Ak pripájate videokameru k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k výstupnej zásuvke pre video a
červený (pravý kanál) alebo biely (ľavý kanál)
konektor k výstupnej zásuvke pre zvuk na
videorekordéri alebo televízore.
• Videokamera môže nahrávat’ len zo zdroja so
systémom PAL. Napríklad francúzske video
alebo televízne programy (systém SECAM)
sa nenahrajú správne. Podrobnejšie
informácie o televíznych systémoch farieb
nájdete na str. 128.
• Ak na vstup zo zdroja so systémom PAL
používate 21-vývodový adaptér, potrebujete
obojsmerný 21-vývodový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
1 Pripojte videokameru k televízoru,
6 V prehrávacom zariadení spustite
videorekordéru alebo zariadeniu
DVD pomocou prípojného kábla
A/V (dodávané príslušenstvo) 1
alebo pomocou prípojného kábla
A/V s konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) 2.
prehrávanie kazety alebo disku,
alebo vyberte televízny program.
• Pripojte videokameru k výstupným
zásuvkám televízora, videorekordéra
alebo zariadenia DVD.
2 Ak nahrávate z videorekordéra
alebo zariadenia DVD, do
prehrávacieho zariadenia vložte
kazetu alebo disk.
3 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
4 Dotknite sa tlačidiel
t [REC
Ak ste videokameru pripojili
k zariadeniu, na ktorom je zásuvka
S VIDEO, dotknite sa položiek [SET]
t [VIDEO INPUT] t [S VIDEO]
t
.
• Ak chcete nastavit’ režim nahrávania
alebo hlasitost’, dotknite sa tlačidla [SET].
• Ak chcete, aby bol indikátor
zostávajúceho voľného miesta na disku
stále zobrazený, dotknite sa položiek
[SET] t [
REMAIN] t [ON].
7 V bode, v ktorom chcete spustit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla
[REC].
8 V bode, v ktorom chcete zastavit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla
.
9 Dotknite sa tlačidla [END].
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
[REC], a momentom, kedy sa nahrávanie
skutočne začne alebo zastaví, môže byt’
časový rozdiel.
• Obraz sa nedá nahrat’ ako statický obrázok,
ani ak počas nahrávania stlačíte tlačidlo
PHOTO.
Kopírovanie, tlač
CTRL].
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke
LCD videokamery.
5 Do videokamery vložte
prázdny disk.
Ak chcete použit’ nový disk
DVD-RW alebo DVD+RW,
naformátujte ho (str. 58).
93
Tlač nahratých statických obrázkov
(tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge)
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Statické obrázky môžete tlačit’ pomocou
tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge bez nutnosti pripojit’
videokameru k počítaču.
Pri tejto operácii pripojte videokameru
k siet’ovej zásuvke pomocou
dodávaného siet’ového adaptéra.
Do videokamery vložte disk alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“,
na ktorej sú uložené statické obrázky,
a zapnite tlačiareň.
Pripojenie videokamery
k tlačiarni
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
z pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“.
Po pripojení sa na obrazovke
zobrazí ikona
(pripojenie
pomocou funkcie PictBridge).
1 / 10
VGA
PRINT
101-0001
END
SET
EXEC
Zobrazí sa statický obrázok.
• Obrazovku [USB SELECT] môžete zobrazit’
aj pomocou položiek
t [SETUP] t
PICT.APPLI. t [USB SELECT].
• Funkčnost’ modelov, ktoré nie sú
kompatibilné so štandardom PictBridge,
sa nedá zaručit’.
Tlač
2 Zásuvku
(USB) videokamery
pripojte pomocou kábla USB
(dodávané príslušenstvo)
k tlačiarni.
Na obrazovke LCD sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
1 Pomocou tlačidiel
a
vyberte záber, ktorý sa má
vytlačit’.
2 Dotknite sa tlačidiel
t
[COPIES].
3 Dotknite sa tlačidla [
PRINT], ak
chcete vytlačit’ statické obrázky
z disku, alebo tlačidla [
PRINT],
ak chcete vytlačit’ obrázky
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte počet kópií obrázka, ktoré
sa majú vytlačit’.
Z jedného obrázka môžete vytlačit’
najviac 20 kópií.
94
4 Dotknite sa položiek
t [END].
Ak chcete na obrázku vytlačit’ dátum,
dotknite sa položiek
t [DATE/
TIME] t [DATE] alebo
[DAY&TIME] t
.
5 Dotknite sa tlačidiel [EXEC] t
[YES].
Po skončení tlače zmizne indikátor
[Printing...] a znova sa zobrazí
obrazovka s ponukou záberov. Môžete
pokračovat’ v tlači ďalšieho statického
obrázka.
• Nedá sa zaručit’ tlač záberov nahratých
pomocou iného zariadenia, ako je táto
videokamera.
• Statické obrázky zaznamenané pomocou
iných zariadení, ktoré majú veľkost’ 2 MB
alebo viac, alebo ktoré majú viac ako
2304 × 1728 pixlov, sa nedajú vytlačit’.
• Funkcia PictBridge je priemyselným
štandardom, ktorý vytvorila asociácia CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Statické obrázky sa dajú vytlačit’ bez použitia
počítača prostredníctvom priameho
pripojenia tlačiarne k digitálnej videokamere
alebo digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na
model alebo výrobcu.
6 Po skončení tlače sa dotknite
tlačidiel [END] t [END].
• Ak chcete vytlačit’ obrázok z iného média,
dotknite sa tlačidla [FUNC.SELECT] a
pokračujte krokom 3 v časti „Pripojte
videokameru k tlačiarni“.
Kopírovanie, tlač
• Dodržiavajte aj pokyny v návode na
používanie tlačiarne, ktorú chcete použit’.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nepokúšajte sa vykonat’ nasledujúce
operácie. Nemuseli by sa vykonat’ správne.
– Použitie prepínača POWER.
– Odpojenie kábla USB (dodávané
príslušenstvo) od tlačiarne.
– Posunutie prepínača OPEN na kryte disku.
– Vybratie pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ z videokamery.
• Ak tlačiareň prestane fungovat’, odpojte
kábel USB (dodávané príslušenstvo),
tlačiareň vypnite a opät’ zapnite a začnite
operáciu odznova.
• Ak budete tlačit’ statický obrázok
zaznamenaný v (širokouhlom) režime
s pomerom strán 16:9, ľavý a pravý okraj
obrázka môžu byt’ odrezané.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovat’
funkciu tlače dátumu. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
95
Zásuvky na pripojenie externých zariadení
1 Active Interface Shoe
Držiak Active Interface Shoe napája
voliteľné príslušenstvo, ako je
videosvetlo, blesk alebo mikrofón.
Príslušenstvo sa dá vypnút’ alebo
zapnút’ pomocou prepínača POWER
na videokamere. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie dodanom s
príslušenstvom.
• Držiak Active Interface Shoe je vybavený
zabezpečovacím prvkom na bezpečné
uchytenie nainštalovaného príslušenstva.
Ak chcete príslušenstvo pripojit’, zatlačte
ho nadol a potom až na koniec držiaka a
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstránit’, uvoľnite skrutku
a potom zatlačte príslušenstvo nadol a
vytiahnite ho.
• Keď nahrávate s externým bleskom
(voliteľné príslušenstvo), vypnite
napájanie externého blesku, aby sa
nenahral hluk nabíjania.
• Súčasne nemôžete používat’ externý
blesk (voliteľné príslušenstvo) aj vstavaný
blesk.
• Keď pripojíte externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo), získa prednost’ pred
interným mikrofónom (str. 40).
DCR-DVD405E/
DVD805E
DCR-DVD404E
2 Kryt držiaka
3
1...Otvorte kryt držiaka.
3456...Otvorte kryt zásuvky.
(USB) zásuvka (str. 94, 97) (modely
DCR-DVD405E/DVD805E)
4 Zásuvka REMOTE
• Pripojenie ďalšieho voliteľného
príslušenstva.
5 Zásuvka A/V (zvuk/obraz)
(str. 48, 90, 92)
6 Zásuvka DC IN (str. 17)
96
Používanie počítača (modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Pred použitím „Úvodnej príručky“ uloženej
v počítači
Keď z dodaného disku CD-ROM
nainštalujete do počítača so systémom
Windows softvér Picture Package alebo
Nero Express 6, pripojením videokamery
k počítaču získate možnost’ vykonávat’
nižšie uvedené operácie.
• Počítač Macintosh nepodporuje dodaný
softvér Picture Package ani Nero Express 6.
• Model DCR-DVD404E nepodporuje pripojenie k počítaču. Ďalšie informácie
o prehrávaní záberov v počítači nájdete
v časti „Prehrávanie disku v počítači
s nainštalovanou jednotkou DVD“ (str. 55).
• Ak pomocou kábla USB pripojíte
videokameru k počítaču Macintosh, môžete
kopírovat’ statické obrázky. Pozrite si
„Úvodnú príručku“ na dodanom disku
CD-ROM (str. 102).
Pomocou výberu zo zoznamu miniatúr
môžete prezerat’ videozáznamy alebo
statické obrázky. Videozáznamy a statické
obrázky sa ukladajú do priečinkov podľa
dátumu.
Môžete vymazávat’ nepotrebné scény
z videozáznamov alebo vytvárat’ disky
DVD s priemerom 8 cm s ponukami.
x Softvér na vytváranie
hudobného videa a prehliadky
záberov
t Picture Package Producer2
Môžete vybrat’ obľúbený videozáznam a
statické obrázky a jednoduchým spôsobom
vytvorit’ originálny film doplnený hudbou a
vizuálnymi štýlmi.
x Kopírovanie na disk DVD
s priemerom 8 cm
t Picture Package Duplicator
Disk nahratý pomocou videokamery sa dá
skopírovat’ na disk DVD s priemerom 8 cm.
Možnosti softvéru Nero
Express 6
x Kopírovanie disku na disk DVD
s priemerom 12 cm
• Disk CD-ROM (dodané príslušenstvo)
obsahuje nasledujúci softvér:
– ovládač USB
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– „Úvodnú príručku“
Možnosti softvéru
Picture Package
x Zobrazenie záberov a
manipulácia s nimi
t Picture Package DVD
Viewer
Informácie o „Úvodnej
príručke“
„Úvodná príručka“ je príručka, ktorú
môžete čítat’ v počítači.
Opisuje základné operácie od
počiatočného pripojenia videokamery
k počítaču a nastavenia až po všeobecné
používanie pri prvom použití softvéru
Picture Package uloženého na disku
CD-ROM (dodávané príslušenstvo). Po
vložení disku CD-ROM a prečítaní časti
„Inštalácia softvéru a „Úvodnej
príručky““ (str. 99) spustite „Úvodnú
príručku“ a postupujte podľa pokynov.
Používanie počítača
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Disk nahratý pomocou videokamery
môžete skopírovat’ na disk DVD
s priemerom 12 cm.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie softvéru Nero Express 6.
97
Informácie o funkcii
pomocníka pre softvér
Pomocník vysvetľuje všetky funkcie
všetkých softvérových aplikácií. Po
pozornom prečítaní „Úvodnej príručky“
hľadajte podrobnejšie informácie
o ďalších funkciách v pomocníkovi.
Ak chcete zobrazit’ pomocníka, na
obrazovke kliknite na značku [?].
Systémové požiadavky
x Pri používaní počítača so
systémom Windows
Pri používaní softvéru Picture
Package v počítači
Operačný systém: Microsoft Windows
2000 Professional/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnost’ sa nedá zaručit’, ak boli vyššie
uvedené operačné systémy inovované.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz alebo
rýchlejší (odporúča sa Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší).
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo novšia verzia
(Tento produkt je založený na
technológii DirectX. Inštalácia
technológie DirectX je nevyhnutná.),
prehrávač Windows Media Player 7.0
alebo novšia verzia a prehrávač
Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novšia verzia.
Zvukový systém: 16-bitová stereofonická
zvuková karta a stereofonické
reproduktory.
Pamät’: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac).
Pevný disk:
Voľné miesto potrebné na inštaláciu:
250 MB alebo viac (2 GB alebo viac pri
používaní softvéru Picture Package
Duplicator). Odporúčaná veľkost’
voľného miesta: 6 GB alebo viac
(závisí od veľkosti upravovaných
obrazových súborov).
Obrazovka: Grafická karta so 4 MB pamäte
VRAM, najmenej 800 × 600 bodov
v režime High color (16-bitová farebná
hĺbka, 65 000 farieb), ovládač obrazovky
98
s podporou funkcie DirectDraw (tento
produkt nebude fungovat’ správne na
obrazovke s rozlíšením 800 × 600 bodov
alebo menej a s farebnou hĺbkou 256
farieb alebo menej).
Iné: Port (USB) (musí byt’ štandardnou
súčast’ou).
Pri prehrávaní statických obrázkov
zaznamenaných na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ v počítači
Operačný systém: Microsoft Windows
2000 Professional/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnost’ sa nedá zaručit’, ak boli vyššie
uvedené operačné systémy inovované.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
rýchlejší.
Iné: Port (USB) (musí byt’ štandardnou
súčast’ou).
x Pri používaní počítača
Macintosh
• Z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo je
možné kopírovat’ iba statické obrázky.“
Operačný systém: Mac OS 9.1/9.2 alebo
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Iné: Port (USB) (musí byt’ štandardnou
súčast’ou).
• Videokamera je kompatibilná s rozhraním
Hi-Speed USB (USB 2.0). Ak používate
počítač kompatibilný s rozhraním Hi-Speed
USB, údaje možno prenášat’ rýchlejšie. Ak
pripojíte rozhranie USB, ktoré nie je
kompatibilné so štandardom Hi-Speed USB,
rýchlost’ prenosu údajov bude rovnaká ako
prostredníctvom rozhrania USB 1.1
(rozhrania USB s plnou rýchlost’ou).
• Nie je zaručená funkčnost’ v každom
odporúčanom prostredí.
• Ak je v počítači zásuvka na pamät’ové karty
Memory Stick, pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ so statickými obrázkami vložte
do adaptéra Memory Stick Duo (voliteľné
príslušenstvo), ktorý potom vložte do zásuvky
na pamät’ové karty Memory Stick v počítači,
aby ste mohli skopírovat’ statické obrázky
do počítača.
• Ak používate pamät’ovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a počítač s ňou nie je
kompatibilný, nepoužívajte zásuvku na
pamät’ové karty Memory Stick v počítači.
Namiesto toho pripojte videokameru
k počítaču pomocou kábla USB.
Inštalácia softvéru a „Úvodnej príručky“
Skôr ako pripojíte videokameru
k počítaču, do počítača so systémom
Windows musíte nainštalovat’ softvér.
Inštalácia je potrebná iba pri prvom
pripojení.
Inštalovaný obsah a postup inštalácie sa
môžu líšit’ v závislosti od operačného
systému.
Na počítači so systémom
Windows
1 Skontrolujte, či je videokamera
odpojená od počítača.
2 Zapnite počítač.
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators, aby ste mohli vykonat’
inštaláciu.
• Pred inštaláciou softvéru ukončite všetky
aplikácie spustené v počítači.
4 Kliknite na tlačidlo [Install].
• V závislosti od operačného systému
počítača sa zobrazí správa s upozornením,
že „Úvodná príručka“ sa pomocou
sprievodcu InstallShield nedá
automaticky nainštalovat’. V takom
prípade manuálne skopírujte „Úvodnú
príručku“ do počítača podľa pokynov
v správe.
5 Vyberte jazyk, v ktorom sa má
aplikácia nainštalovat’, a kliknite
na tlačidlo [Next].
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD počítača.
Zobrazí sa obrazovka s inštaláciou.
6 Kliknite na tlačidlo [Next].
7 Prečítajte si licenčnú zmluvu
[License Agreement]. Ak s ňou
súhlasíte, začiarknite možnost’
[I accept the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
Používanie počítača
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
• Ak sa obrazovka nezobrazí, vykonajte
nižšie uvedený postup.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
[My Computer]. (Ak používate systém
Windows XP, kliknite na tlačidlo
[Start] a potom na položku
[My Computer].)
2 Dvakrát kliknite na ikonu
[PICTUREPACKAGE]
(jednotka CD).*
* Označenie jednotiek (napríklad
(E:)) sa môže v každom počítači líšit’.
99
Inštalácia softvéru a „Úvodnej príručky“ (pokračovanie)
11Kliknite na tlačidlo [Next] a podľa
pokynov na obrazovke nainštalujte
„Úvodnú príručku“.
V závislosti od počítača sa táto
obrazovka nemusí zobrazit’. V takomto prípade prejdite na krok 12.
8 Vyberte umiestnenie, kam sa má
softvér uložit’, a kliknite na tlačidlo
[Next].
12Kliknite na tlačidlo [Next] a podľa
9 Vyberte možnost’ [PAL] a kliknite
pokynov na obrazovke nainštalujte
program „ImageMixer
EasyStepDVD.“
na tlačidlo [Install].
13Ak sa zobrazí obrazovka
10Na obrazovke [Ready to Install
the Program] kliknite na tlačidlo
[Install].
Spustí sa inštalácia softvéru
Picture Package.
100
[Installing Microsoft (R)
DirectX (R) ], vykonaním nasledujúcich krokov nainštalujte
aplikáciu DirectX 9.0c. Ak nie,
prejdite na krok 14.
1 Prečítajte si licenčnú zmluvu
[License Agreement] a kliknite na
tlačidlo [Next].
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
15Vyberte disk CD-ROM z jednotky
CD počítača.
3 Kliknite na tlačidlo [Finish].
• Informácie o pripojení videokamery
k počítaču nájdete v „Úvodnej
príručke“ na dodanom disku CD-ROM.
• Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa
softvéru PicturePackage, prečítajte si čast’
„Informácie o tomto softvéri“ (str. 102).
Na počítači Macintosh
14Skontrolujte, či je začiarknutá
možnost’ [Yes, I want to restart my
computer now.] a kliknite na
tlačidlo [Finish].
Do počítača Macintosh môžete
kopírovat’ statické obrázky z pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“. Z dodaného
disku CD-ROM nainštalujte „Úvodnú
príručku“.
• Podrobné informácie o pripojení videokamery k počítaču a kopírovaní statických
obrázkov nájdete v „Úvodnej príručke“.
1 Skontrolujte, či je videokamera
odpojená od počítača.
2 Zapnite počítač.
Pred inštaláciou softvéru ukončite
všetky aplikácie spustené v počítači.
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD počítača.
4 Dvakrát kliknite na ikonu disku
CD-ROM.
5 Skopírujte súbor
„FirstStepGuide.pdf“ uložený
v požadovanom jazyku v priečinku
[FirstStepGuide] do počítača.
Používanie počítača
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Počítač sa vypne a potom sa opät’
automaticky zapne (reštartuje sa).
Na pracovnej ploche sa zobrazia ikony
softvéru [Picture Package Menu] a
[Picture Package Menu destination
Folder] (ako aj „Úvodnej príručky“, ak
ste ju nainštalovali, keď ste vykonávali
krok 11).
101
Prezeranie „Úvodnej príručky“
Zobrazenie „Úvodnej
príručky“
Ak chcete prezerat’ „Úvodnú príručku“
v počítači, odporúča sa použit’
prehľadávač Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 alebo novší.
Dvakrát kliknite na ikonu
na
pracovnej ploche.
• Úvodná príručka sa dá otvorit’ aj tak, že
kliknete na položky [Start], [Programs]
(v systéme Windows XP je to položka
[All Programs]), [Picture Package]
a [First Step Guide]. Potom spustite
príručku [First Step Guide].
• Ak chcete prezerat’ „Úvodnú príručku“
vo formáte HTML bez použitia automatickej
inštalácie, skopírujte priečinok s požadovaným jazykom z priečinka [FirstStepGuide]
na disku CD-ROM a potom dvakrát kliknite
na súbor [Index.html].
• Súbor „FirstStepGuide.pdf“ si pozrite
v nasledujúcich prípadoch:
– Keď chcete „Úvodnú príručku“ vytlačit’.
– Ak sa v dôsledku nastavenia prehľadávača
nezobrazí „Úvodná príručka“ správne ani v
odporúčanom prostredí.
– Ak sa verzia „Úvodnej príručky“ vo
formáte HTML automaticky nenainštaluje.
102
Otvorenie príručky na počítači
Macintosh
Dvakrát kliknite na súbor
„FirstStepGuide.pdf“.
Na zobrazenie súboru vo formáte
PDF je potrebný program Adobe
Reader. Ak nie je v počítači
nainštalovaný, môžete ho prevziat’
z webovej stránky spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informácie o tomto softvéri
Centrum podpory používateľom
spoločnosti Pixela
Domovská stránka spoločnosti Pixela
http://www.ppackage.com/
– Telefónne číslo pre Severnú Ameriku
(Los Angeles):
(bezplatné) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Telefónne číslo pre Európu (Veľkú
Britániu):
(bezplatné) Veľká Británia, Nemecko,
Francúzsko a Španielsko:
+800-1532-4865
Ostatné krajiny:
+44-1489-564-764
– Telefónne číslo pre Áziu (Filipíny):
+63-2-438-0090
Autorské práva
Hudobné diela, zvukové nahrávky a
hudobný obsah od iných spoločností,
ktoré získate z diskov CD, z Internetu
alebo iných zdrojov (ďalej len „hudobný
obsah“), podliehajú autorským právam
príslušných vlastníkov a chránia ich
zákony o autorských právach a iné
príslušné zákony každej krajiny alebo
regiónu. Okrem rozsahu výslovne
povoleného príslušnými zákonmi
nesmiete používat’ (vrátane, bez
obmedzenia, kopírovania, upravovania,
reprodukovania, odovzdávania,
odosielania alebo umiestňovania do
externej siete prístupnej verejnosti,
prenášania, distribuovania, požičiavania,
udeľovania licencií, predávania a
publikovania) žiaden hudobný obsah bez
toho, aby ste od príslušného vlastníka
získali oprávnenie alebo súhlas. Licencia
na softvér Picture Package od spoločnosti
Sony Corporation sa nebude chápat’ ako
prepožičanie (nepriame, ako prekážka
uplatnenia žalobného nároku alebo iné)
žiadnej licencie ani práva na používanie
hudobného obsahu.
Používanie počítača
(modely DCR-DVD405E/DVD805E)
103
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery vyskytne problém, na jeho vyriešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte zdroj napájania a obrát’te
sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Všeobecné operácie a režim Easy Handycam
Videokamera nefunguje ani po zapnutí napájania.
• Siet’ový adaptér odpojte od siet’ovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po
1 minúte adaptér alebo batériu znova pripojte. Ak funkcie stále nefungujú, pomocou
predmetu s ostrým hrotom stlačte tlačidlo RESET (str. 43). (Po stlačení tlačidla RESET
sa obnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení vrátane nastavenia hodín, okrem
položiek ponuky Personal Menu.)
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a chvíľu ju nechajte na
chladnom mieste.
Tlačidlá nefungujú.
• Počas používania režimu Easy Handycam je počet dostupných tlačidiel obmedzený.
Zrušte režim Easy Handycam (str. 29).
Režim Easy Handycam nie je možné zapnút’ alebo vypnút’.
• Režim Easy Handycam sa počas nahrávania alebo komunikácie s iným zariadením
prostredníctvom kábla USB nedá zapnút’ ani vypnút’ (modely DCR-DVD405E/
DVD805E ). Zrušte režim Easy Handycam (str. 29).
Počas používania režimu Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• Niektoré nastavenia videokamery sa po spustení režimu Easy Handycam zmenia na
predvolené hodnoty (str. 29).
Nespustil sa režim [DEMO MODE].
• Ukážka sa nezobrazuje, ak je prepínač NIGHTSHOT prepnutý do polohy ON. Prepnite
prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41).
• Z videokamery vyberte disk i pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (str. 25, 26).
• Prepínač POWER prepnite do polohy
(Video).
Videokamera vibruje.
• V závislosti od stavu disku môžu vznikat’ vibrácie. Nie je to porucha.
V ruke cítite vibrácie alebo je počas prevádzky počut’ tlmený zvuk.
• Nie je to porucha.
Z videokamery pravidelne počut’ zvuk motora.
• Nie je to porucha.
Z videokamery počut’ zvuk motora, ak zatvoríte kryt disku bez vloženého disku.
• Videokamera sa snaží rozpoznat’ disk. Nie je to porucha.
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie napájania. Nie je to porucha. Videokameru vypnite a
chvíľu ju nechajte na chladnom mieste.
104
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa nezaplo.
• K videokamere nie je pripojená batéria. K videokamere pripojte nabitú batériu (str. 17).
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá. Nabite ju (str. 17).
• Zástrčka siet’ového adaptéra je odpojená od siet’ovej zásuvky. Pripojte ju k siet’ovej
zásuvke (str. 17).
Napájanie sa náhle prerušilo.
• Po uplynutí približne 5 minút nečinnosti sa videokamera automaticky vypne (funkcia
A.SHUT OFF). Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF] (str. 77) alebo znova zapnite
napájanie, prípadne použite siet’ový adaptér.
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá. Nabite ju (str. 17).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie nesvieti.
• Posuňte prepínač POWER do polohy OFF (CHG) (str. 17).
• K videokamere správne pripojte batériu (str. 17).
• Siet’ový napájací kábel správne pripojte k siet’ovej zásuvke.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (str. 17).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie bliká.
• K videokamere správne pripojte batériu (str. 17). Ak problém pretrváva, odpojte siet’ový
adaptér od siet’ovej zásuvky a obrát’te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Batéria môže byt’ poškodená.
Napájanie sa často prerušuje, aj keď indikátor zostávajúceho času batérie
ukazuje, že batéria má ešte dostatok energie na prevádzku.
• Vyskytol sa problém s indikátorom zostávajúceho času batérie alebo nie je batéria
dostatočne nabitá. Batériu znova celkom nabite, aby sa indikátor napravil (str. 17).
Indikátor zostávajúceho času batérie neukazuje správny čas.
Batéria sa rýchlo vybíja.
• Teplota prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nebola dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva,
batériu vymeňte za novú (str. 17).
Riešenie problémov
• Teplota prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nebola dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva,
vymeňte batériu za novú (str. 17).
• Uvedený čas nemusí byt’ správny. Závisí to od prostredia, v ktorom sa videokamera
používa. Po otvorení alebo zatvorení obrazovky LCD trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
Po pripojení videokamery k siet’ovému adaptéru sa vyskytol problém.
• Vypnite napájanie a siet’ový adaptér odpojte od siet’ovej zásuvky. Potom ho znova
pripojte.
105
Riešenie problémov (pokračovanie)
Obrazovka LCD a hľadáčik
Na obrazovke sa zobrazil neznámy obraz.
• Videokamera je prepnutá do režimu [DEMO MODE] (str. 73). Režim [DEMO MODE]
zrušíte dotykom na obrazovke LCD alebo vložením disku alebo pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ do videokamery.
Na obrazovke sa zobrazil neznámy indikátor.
• Môže íst’ o indikátor upozornenia alebo správu s upozornením (str. 122).
Na obrazovke LCD zostáva obraz.
• Dôjde k tomu vtedy, ak odpojíte siet’ový adaptér od siet’ovej zásuvky, alebo ak batériu
odstránite bez toho, aby ste najskôr vypli napájanie. Nie je to porucha.
Nedá sa vypnút’ podsvietenie obrazovky LCD.
• Keď je videokamera v režime Easy Handycam (str. 29), podsvietenie obrazovky LCD
sa stlačením a podržaním tlačidla DISP/BATT INFO nedá vypnút’ ani zapnút’.
Na dotykovej obrazovke sa nezobrazujú tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite obrazovky LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na videokamere (alebo tlačidlo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (str. 22, 47).
Tlačidlá na dotykovej obrazovke nefungujú správne alebo vôbec.
• Nastavte obrazovku (položka [CALIBRATION]) (str. 136).
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
• Nastavte optický systém pomocou páčky na nastavenie optického systému hľadáčika
(str. 21).
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Pri otvorenej obrazovke LCD sa obraz v hľadáčiku nezobrazuje. Zatvorte obrazovku
LCD (str. 21).
106
Disk
Disk sa z videokamery nedá vybrat’.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania (batéria alebo siet’ový adaptér) správne pripojený
(str. 17).
• Z videokamery vyberte batériu a znova ju pripojte (str. 18).
• K videokamere pripojte nabitú batériu (str. 17).
• Disk je poškodený alebo znečistený odtlačkami prstov atď. V takom prípade môže jeho
vybratie trvat’ až 10 minút.
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a chvíľu ju nechajte na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte
(str. 135).
• Vypnutím videokamery sa prerušila finalizácia. Zapnite videokameru a disk vyberte až
po dokončení finalizácie (str. 50).
Indikátor zostávajúceho voľného miesta na disku sa nezobrazil.
• Nastavte položku [
REMAINING] na hodnotu [ON]. Indikátor zostávajúceho
voľného miesta na disku potom bude stále zobrazený (str. 76).
Indikátory typu disku a formátu záznamu sú na obrazovke LCD zobrazené
sivou farbou.
• Disk bol pravdepodobne vytvorený v inom zariadení ako v tejto videokamere. Pomocou
videokamery sa dá disk prehrávat’, ale nedajú sa naň nahrat’ ďalšie scény.
„Memory Stick Duo“
Pri používaní pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné ovládat’ funkcie.
Statické obrázky sa nedajú vymazat’.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
do polohy, v ktorej je možné nahrávat’. (str. 131)
• Na kontrolnej obrazovke Review sa dá vymazat’ iba naposledy zaznamenaný záber
(str. 44).
• Na obrazovke na úpravy Edit sa dá naraz vybrat’ najviac 100 záberov, ktoré sa majú
vymazat’.
• Zábery chránené iným zariadením sa vymazat’ nedajú. Pomocou pôvodného zariadenia
odstráňte ochranu.
Riešenie problémov
• Na zapnutej videokamere posuňte prepínač POWER do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto), alebo stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT (str. 20).
• Do videokamery vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (str. 26).
• Ak používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ naformátovanú v počítači,
naformátujte ju pomocou videokamery (str. 73).
107
Riešenie problémov (pokračovanie)
Nedajú sa vymazat’ všetky statické obrázky súčasne.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str. 131).
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ sa nedá naformátovat’.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str. 131).
Názov súboru s údajmi sa nezobrazuje správne.
• Ak štruktúra priečinkov nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa iba
názov súboru.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje daný formát súborov (str. 131).
Názov súboru s údajmi bliká.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje daný formát súborov (str. 131).
Nahrávanie
Prečítajte si aj čast’ „Nastavenie obrazu počas nahrávania“ (str. 110).
Stlačenie tlačidla START/STOP alebo PHOTO nespustilo nahrávanie
videozáznamu ani snímanie statických obrázkov na disk.
• Zobrazila sa obrazovka prehrávania. Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT alebo sa dotknite
tlačidla
na obrazovke LCD, čím zobrazíte obrazovku nahrávania (str. 32, 38).
• Videokamera zaznamenáva práve nasnímanú scénu na disk. Kým je na obrazovke LCD
zobrazený nápis [CAPTURE] alebo indikátor
, nemôžete stlačit’ tlačidlo PHOTO
(str. 31, 37).
• Disk je plný. Použite nový disk alebo súčasný disk naformátujte (iba disk DVD-RW
alebo DVD+RW, str. 58). Prípadne vymažte nepotrebné zábery (str. 84).
• Disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW bol finalizovaný. Disk upravte tak,
aby sa naň dali nahrávat’ ďalšie scény (str. 57).
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a chvíľu ju nechajte na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte
(str. 135).
Nie je možné nahrávat’ na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str. 131).
• Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Použite novú pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ naformátujte
(str. 73). Prípadne vymažte nepotrebné zábery (str. 83).
Indikátor ACCESS svieti napriek tomu, že ste zastavili nahrávanie.
• Videokamera zaznamenáva práve nasnímanú scénu na disk.
108
Uhol nahrávania sa líši v závislosti od polohy nastavenia prepínača POWER.
• Uhol nahrávania statických obrázkov je širší ako pre videozáznam.
Pri zázname statického obrázka nepočut’ zvuk uzávierky.
• Nastavte položku [BEEP] na hodnotu [ON] (str. 77).
Blesk nefunguje.
• S bleskom sa nedá nahrávat’, ak sa používajú tieto funkcie:
– nahrávanie videozáznamov,
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S],
– [D. EFFECT],
– [
BURST],
– ak je nasadený konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• Aj keď je vybratý automatický blesk alebo funkcia
(automatické obmedzenie efektu
červených očí), interný blesk sa nedá používat’ s týmito funkciami:
– NightShot,
– nastavenia [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] alebo [LANDSCAPE] funkcie
[PROGRAM AE],
– [EXPOSURE],
– [SPOT METER].
Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) nefunguje.
• Nie je zapnuté napájanie blesku alebo nie je blesk správne pripojený.
Skutočný čas nahrávania pre videozáznam je kratší ako predpokladaný približný
čas nahrávania.
• Pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu sa môže skrátit’ čas, ktorý je k dispozícii
pre nahrávanie (str. 13, 74).
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a chvíľu ju nechajte na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nechajte na
chladnom mieste (str. 135).
Medzi momentom, kedy ste stlačili tlačidlo START/STOP, a momentom, kedy sa
nahrávanie videozáznamu spustilo alebo zastavilo, je časový rozdiel.
• Pri práci s videokamerou môže byt’ medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo START/
STOP, a momentom, kedy sa nahrávanie videozáznamu skutočne začne alebo zastaví,
drobný časový rozdiel. Nie je to porucha.
Riešenie problémov
Nahrávanie sa zastavilo.
Nie je možné zmenit’ pomer strán videozáznamu.
• Pomer strán záznamu na disku DVD+RW sa nedá zmenit’. Ak chcete zmenit’ pomer
strán, disk znova naformátujte.
109
Riešenie problémov (pokračovanie)
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Prečítajte si aj čast’ „Položky ponuky Setup“ (str. 112).
Automatické zaostrovanie nefunguje.
• Nastavte položku [FOCUS] na hodnotu [AUTO] (str. 66).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické zaostrovanie. Zaostrujte manuálne
(str. 66).
[STEADYSHOT] nefunguje.
• Nastavte položku [STEADYSHOT] na hodnotu [ON] (str. 68).
• [STEADYSHOT] nemusí pri prílišnom chvení videokamery fungovat’, ani ak je položka
[STEADYSHOT] nastavená na hodnotu [ON].
Funkcia snímania v protisvetle nefunguje.
• Funkcia snímania v protisvetle sa po nastavení položky [EXPOSURE] na hodnotu
[MANUAL] (str. 65) alebo po výbere možnosti [SPOT METER] (str. 64) zruší.
• Funkcia snímania v protisvetle nefunguje v režime Easy Handycam. Zrušte režim
Easy Handycam (str. 29).
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo elektrického svetla v tme sa zobrazuje zvislý pruh.
• Stáva sa to, ak je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím príliš veľký. Nie je to
porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné biele, červené, modré alebo zelené bodky.
• Takéto bodky sa objavujú počas nahrávania v režime [SUPER NS] alebo
[COLOR SLOW S]. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje správne.
• Prepnite prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41).
Obraz na obrazovke je príliš svetlý a snímaný objekt sa na obrazovke nezobrazuje.
• Prepnite prepínač NIGHTSHOT do polohy OFF (str. 41).
Obraz na obrazovke je príliš tmavý a snímaný objekt sa na obrazovke nezobrazuje.
• Podsvietenie obrazovky LCD je vypnuté. Stlačením a podržaním tlačidla
DISP/BATT INFO (str. 21) zapnite podsvietenie obrazovky LCD.
Vyskytuje sa blikanie alebo sa menia farby.
• Môže sa to stat’ pri nahrávaní obrazu vo svetle žiarivky, sodíkovej výbojky alebo
ortut’ovej výbojky v režime [PORTRAIT] alebo [SPORTS]. V takom prípade zrušte
funkciu [PROGRAM AE] (str. 64).
Pri snímaní televíznej obrazovky alebo počítačového monitora sa zobrazujú
čierne pruhy.
• Nastavte položku [STEADYSHOT] na hodnotu [OFF] (str. 68).
110
Diaľkový ovládač
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje.
• Nastavte položku [REMOTE CTRL] na hodnotu [ON] (str. 77).
• Do držiaka batérie vložte batériu tak, aby sa póly + a – zhodovali so značkami + a –
(str. 137).
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového
ovládania.
• Senzor diaľkového ovládania neotáčajte smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel správne fungovat’.
• Snímte konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo), pretože môže zakrývat’ senzor
diaľkového ovládania.
Pri používaní dodaného diaľkového ovládača dochádza k chybám na inom
zariadení DVD.
• Na zariadení DVD nastavte režim diaľkového ovládača na inú hodnotu ako DVD 2 alebo
zakryte senzor na zariadení DVD čiernym papierom.
Prehrávanie disku vo videokamere
Disk sa nedá prehrávat’.
• Posunutím prepínača POWER zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Skontrolujte kompatibilitu disku (str. 12).
• Disk vložte nahrávacou stranou smerom k videokamere (str. 24).
• Disk nahratý v inom zariadení sa nemusí dat’ pomocou videokamery prehrat’.
Prehrávaný obraz je skreslený.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str. 130).
Statické obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa
nezobrazujú v skutočnej veľkosti.
• Statické obrázky zaznamenané iným zariadením sa nemusia zobrazovat’ v skutočnej
veľkosti. Nie je to porucha.
• Statické obrázky sa nedajú zobrazit’, ak ste v počítači zmenili súbory alebo priečinky,
alebo ak ste upravili údaje. (V tom prípade názov súboru bliká.) Nie je to porucha (str.
132).
• Statické obrázky zaznamenané inými zariadeniami sa nemusia dat’ zobrazit’. Nie je to
porucha (str. 132).
Na obrazovke VISUAL INDEX sa na zábere zobrazuje ikona „
Riešenie problémov
Statické obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa nedajú
zobrazit’.
“.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str. 130).
• Pravdepodobne zlyhalo načítanie údajov. Informácie sa môžu zobrazit’ správne, keď
vypnete a potom opät’ zapnete napájanie, alebo keď vyberiete a opät’ vložíte disk.
• Môže sa zobrazit’ na statických obrázkoch zaznamenaných pomocou iného zariadenia,
upravených v počítači a pod.
111
Riešenie problémov (pokračovanie)
Počas prehrávania disku nie je počut’ zvuk, alebo je zvuk veľmi tichý.
• Položku [MULTI-SOUND] nastavte na hodnotu [STEREO] (str. 74).
• Zvýšte hlasitost’ (str. 39).
• Keď je obrazovka LCD zatvorená, nie je počut’ zvuk. Otvorte obrazovku LCD.
• Ak zvuk nahrávate s položkou [MICREF LEVEL] (str. 74) nastavenou na hodnotu
[LOW], nahratý zvuk môže byt’ veľmi tichý.
Prehrávanie disku pomocou iných zariadení
Disk sa nedá prehrat’ alebo nie je rozpoznaný.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str. 130).
• Disk finalizujte (str. 50).
• Disk nahratý v režime VR sa nedá prehrat’ pomocou zariadenia, ktoré nepodporuje
režim VR. V návode na používanie prehrávacieho zariadenia skontrolujte kompatibilitu.
Prehrávaný obraz je skreslený.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str. 130).
V ponuke disku DVD sa na zábere zobrazuje ikona „
“.
• Načítanie údajov mohlo zlyhat’ po finalizácii disku. Disk DVD-RW (v režime VIDEO)
alebo DVD+RW upravte tak, aby sa naň dalo opät’ nahrávat’ (str. 57) a potom pomocou
finalizácie disku (str. 53) znova vytvorte ponuku disku DVD. Ponuka disku DVD by sa
mohla zobrazit’ správne.
Prehrávanie medzi scénami sa na okamih zastavilo.
• V závislosti od použitého zariadenia DVD sa záber môže medzi scénami na chvíľu
zastavit’. Nie je to porucha.
Po stlačení tlačidla . sa prehrávanie nevrátilo na predchádzajúcu scénu.
• Ak sa po stlačení tlačidla . prehrajú 2 tituly automaticky vytvorené videokamerou,
prehrávanie sa nemusí vrátit’ na predchádzajúcu scénu. Požadovanú scénu vyberte na
obrazovke s ponukou. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie prehrávacieho
zariadenia.
Položky ponuky Setup
Položky ponuky Setup sú zobrazené sivou farbou.
• V danej situácii sa položky zobrazené sivou farbou nedajú vybrat’.
Položka
sa nezobrazila.
• Keď je zapnutý režim Easy Handycam, dá sa vykonávat’ iba obmedzený počet operácií.
Zrušte režim Easy Handycam (str. 29).
112
Funkcia [PROGRAM AE] sa nedá použit’.
• Funkcia [PROGRAM AE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot,
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S],
– [OLD MOVIE].
• Ak je prepínač POWER prepnutý do polohy
(Foto), funkcia [SPORTS] nefunguje.
Funkcia [SPOT METER] sa nedá použit’.
• Funkcia [SPOT METER] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot,
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S].
• Ak zapnete funkciu [PROGRAM AE], položka [SPOT METER] sa automaticky nastaví
na hodnotu [AUTO].
Funkcia [EXPOSURE] sa nedá použit’.
• Funkcia [EXPOSURE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot,
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S].
• Ak zapnete funkciu [PROGRAM AE], položka [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na hodnotu [AUTO].
Funkcia [WHITE BAL.] sa nedá použit’.
• Funkcia [WHITE BAL.] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot,
– [SUPER NS].
Funkcia [SPOT FOCUS] sa nedá použit’.
Funkcia [SUPER NS] sa nedá použit’.
• Prepínač NIGHTSHOT nie je v polohe ON.
• Funkcia [SUPER NS] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [FADER],
– [D. EFFECT].
Riešenie problémov
• Funkcia [SPOT FOCUS] sa nedá používat’ spolu s funkciou [PROGRAM AE].
113
Riešenie problémov (pokračovanie)
[COLOR SLOW S] nefunguje správne.
• [COLOR SLOW S] nemusí fungovat’ správne v úplnej tme. Použite funkciu NightShot
alebo [SUPER NS].
• Funkcia [COLOR SLOW S] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [FADER],
– [D. EFFECT],
– [PROGRAM AE],
– [EXPOSURE],
– [SPOT METER].
Funkcia [
SELF-TIMER] sa nedá použit’.
• Funkcia [
SELF-TIMER] sa nedá používat’ spolu s funkciou [FADER].
Funkcia [FADER] sa nedá použit’.
• Funkcia [FADER] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S],
– [D. EFFECT].
Funkcia [D. EFFECT] sa nedá použit’.
• Funkcia [D. EFFECT] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [SUPER NS],
– [COLOR SLOW S],
– [FADER].
• Funkcia [OLD MOVIE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [PROGRAM AE],
– [PICT. EFFECT].
Funkcia [PICT.EFFECT] sa nedá použit’.
• Funkcia [PICT.EFFECT] sa nedá používat’ spolu s funkciou [OLD MOVIE].
Informácie [SUR MONITOR] sa nedajú zobrazit’.
• Informácie [SUR MONITOR] sa nedajú zobrazit’, pretože buď nenahrávate
5.1 kanálový priestorový zvuk, alebo je zapnutá funkcia [FADER].
Položka [LCD BL LEVEL] sa nedá nastavit’.
• Keď je videokamera napájaná pomocou siet’ového adaptéra alebo keď obrazovku LCD
na videokamere otočíte smerom von, alebo keď je prepínač POWER prepnutý do polohy
(Video) alebo
(Foto), položka [LCD BL LEVEL] sa nedá nastavit’.
114
Úprava videozáznamov a statických obrázkov na disku
(DVD-RW: režim VR)
Pomocou videokamery sa nedá upravit’ záznam na disku DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW.
Úpravy nie sú možné.
• Na disku nie sú zaznamenané žiadne zábery.
• Úpravy nie sú možné v dôsledku stavu záberu.
• Záber označený v inom zariadení ako chránený sa nedá upravovat’.
Do zoznamu scén sa nedajú pridat’ ďalšie scény.
• Disk je plný alebo pridané scény prekračujú počet 999. Vymažte nepotrebné scény
alebo pridajte všetky statické obrázky tak, že ich konvertujete na videozáznam
(video z fotografií, str. 88).
Videozáznam sa nedá rozdelit’.
• Príliš krátky videozáznam sa nedá rozdelit’.
• Videozáznam so značkou
sa nedá rozdelit’ (str. 84, 88).
• Videozáznam označený v inom zariadení ako chránený sa nedá rozdelit’.
Scéna sa nedá vymazat’.
• Scéna označená v inom zariadení ako chránená sa nedá vymazat’.
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
Po pripojení videokamery k televízoru nemá prehrávaný záznam správny
pomer strán.
• Podľa televízora nastavte položku [TV TYPE] (str. 48).
Obraz z pripojených zariadení sa na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku nezobrazil
(modely DCR-DVD405E/DVD805E).
t [REC CTRL] (str. 92).
Obraz z pripojených zariadení sa nedá priblížit’ (modely DCR-DVD405E/DVD805E).
• Scény, ktoré vysiela iné zariadenie do videokamery, sa nedajú približovat’.
Počas prehrávania disku nie je počut’ žiaden zvuk.
• Ak zariadenie pripojíte iba prostredníctvom konektora S VIDEO, nebude sa vysielat’
zvukový signál. Pripojte aj biely a červený konektor prípojného kábla A/V (str. 92).
Riešenie problémov
• Dotknite sa položiek
Pomocou prípojného kábla A/V sa nedá správne kopírovat’.
• Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený. Skontrolujte, či je prípojný kábel A/V
pripojený ku správnej zásuvke, t. j. k výstupnej zásuvke zariadenia, z ktorého obraz
kopírujete, alebo ku vstupnej zásuvke druhého zariadenia, ak obraz kopírujete
z videokamery (str. 90, 92).
115
Riešenie problémov (pokračovanie)
Disk sa nedá skopírovat’ na disk DVD s priemerom 12 cm.
• Použite dodaný softvér Nero Express 6. Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie softvéru Nero Express 6.
Nedá sa tlačit’ pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(modely DCR-DVD405E/DVD805E).
• Tlačiareň nemusí vytlačit’ zábery zaznamenané pomocou iných zariadení. Nie je
to porucha.
Iné
Záber sa nedá vymazat’.
• Z disku DVD-R sa zábery nedajú vymazávat’.
• Z disku DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW sa dá vymazat’ iba posledný
záznam, ktorý ste nahrali (str. 44).
• Z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“, ktorá bola v inom zariadení označená ako
chránená, sa zábery nedajú vymazat’.
Statické obrázky sa nedajú kopírovat’.
• Statické obrázky sa nedajú kopírovat’ na finalizovaný disk DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) ani DVD+RW. Ak chcete na disk DVD-RW (v režime VIDEO)
alebo DVD+RW zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom (str. 57).
• Na skopírovanie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ nie je dostatočná
kapacita. Vymažte nepotrebné zábery (str. 83, 84).
• Keď sa kopíruje na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu nastavenou do polohy, v ktorej sa na kartu nedá zapisovat’, túto plôšku na ochranu
proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ posuňte do polohy, v ktorej sa
na kartu dá zapisovat’ (str. 131).
• Statické obrázky zaznamenané alebo upravené pomocou iných zariadení sa nedajú
kopírovat’.
Disk sa nedá finalizovat’.
• Počas finalizácie sa vybíja batéria. Použite siet’ový adaptér.
• Disk už bol finalizovaný. Ak používate disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo
DVD+RW a chcete na disk zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom
(str. 57).
Pomocou iných zariadení sa údaje na disku nedajú upravovat’, ani sa nedajú
zaznamenat’ ďalšie.
• Disk nahratý vo videokamere sa v iných zariadeniach nemusí dat’ upravovat’.
Nedá sa zmenit’ názov disku.
• Na finalizovaný disk DVD-R sa nedá zaznamenat’ názov disku.
• Disk už bol finalizovaný. Ak používate disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo
DVD+RW a chcete na disk zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom
(str. 57).
• Ak bol disk vytvorený v inom zariadení, jeho názov sa vo videokamere nedá zmenit’.
116
Nedá sa vytvorit’ video z fotografií.
• Na disku nie sú žiadne statické obrázky.
• Na disku môže byt’ veľa statických obrázkov, no zvyšná kapacita je nízka. Z disku
vymažte nepotrebné zábery (str. 84).
Ozvalo sa 5-sekundové pípanie.
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a chvíľu ju nechajte na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte,
potom ju znova zapnite (str. 135).
• Vo videokamere došlo k nejakým problémom. Vyberte disk a znova ho vložte spät’,
potom môžete videokameru opät’ používat’.
Nedá sa zrušit’ finalizácia.
• Finalizácia disku DVD-R, DVD-RW (v režime VR) alebo DVD+RW sa nedá zrušit’
(str. 57).
• Videokamera je v režime Easy Handycam. Ak chcete zrušit’ finalizáciu disku (str. 57),
zrušte režim Easy Handycam (str. 29).
Pripojenie k počítaču (modely DCR-DVD405E/DVD805E)
Počítač nerozpoznal videokameru.
• Odpojte kábel od počítača a videokamery a znova ho pevne pripojte.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
• Odpojte kábel od počítača a videokamery, reštartujte počítač a potom ich opät’ správne
prepojte.
Pri upravovaní záberov na disku počítač nerozpoznal videokameru.
• Nainštalujte softvér Picture Package (str. 99).
• Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či je ovládač USB správne nainštalovaný.
V systéme Windows XP
Riešenie problémov
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Control Panel].
2 Kliknite na ikonu [Performance and Maintenance] a potom na ikonu [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na tlačidlo [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazuje zariadenie [SONY DDX-C1002 USB Device] pod
položkou [DVD/CD-ROM drives], jednotka [Generic volume] pod položkou
[Storage volumes] a zariadenie [USB Mass Storage Device] pod položkou
[Universal Serial Bus controllers].
Ak sa zobrazujú všetky zariadenia, ovládač USB je nainštalovaný správne. Ak sa
niektoré z uvedených zariadení nezobrazuje, nainštalujte ovládač USB.
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
117
Riešenie problémov (pokračovanie)
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*
a potom kliknite na položku [Open].
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
4 Dvakrát kliknite na položky [Driver] t [Setup.exe].
V systéme Windows 2000
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položky [Settings], [Control Panel].
2 Kliknite na položku [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na tlačidlo [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazuje zariadenie [SONY DDX-C1002 USB Device] pod
položkou [DVD/CD-ROM drives], jednotka [Generic volume] pod položkou
[Storage volumes] a zariadenie [USB Mass Storage Device] pod položkou [Universal
Serial Bus controllers].
Ak sa zobrazujú všetky zariadenia, ovládač USB je nainštalovaný správne. Ak sa
niektoré z uvedených zariadení nezobrazuje, nainštalujte ovládač USB.
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*
a potom kliknite na položku [Open].
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
118
4 Dvakrát kliknite na položky [Driver] t [Setup.exe].
Po vložení dodaného disku CD-ROM do počítača sa zobrazila chybová správa.
• Obrazovku počítača nastavte takto:
– 800 × 600 bodov alebo viac, režim High color (16-bitová farebná hĺbka, 65 000 farieb)
alebo vyšší.
Dodaný disk CD-ROM sa nedá použit’ v počítači Macintosh.
• Dodaný softvér Picture Package nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Zábery nahraté vo videokamere sa nedajú zobrazit’.
Statické obrázky zaznamenané na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa
nedajú v počítači zobrazit’.
• Pevne vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ správnym smerom.
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t
COMPUTER] (str. 72).
[
• Počas používania videokamery, napríklad počas prehrávania disku alebo úprav, počítač
nerozpoznal pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. Pred opätovným pripojením
videokamery k počítaču ukončite jej používanie.
Riešenie problémov
• Konektor musíte pripojit’ správnym smerom. Potom pevne pripojte kábel USB
k zásuvke (USB) na videokamere.
• Zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t
COMPUTER] (str. 72).
[
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
Na obrazovke počítača sa nezobrazila ikona „Memory Stick“ ([Removable Disk]).
• Zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Do videokamery vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
119
Riešenie problémov (pokračovanie)
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t
[
COMPUTER] (str. 72).
• Počas používania videokamery, napríklad počas prehrávania disku alebo úprav, počítač
nerozpoznal pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. Pred opätovným pripojením
videokamery k počítaču ukončite jej používanie.
Na obrazovke videokamery sa zobrazila správa [Cannot start Easy Handycam
with USB connected] alebo [Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected].
• Kým je pripojený kábel USB, nedá sa spustit’ ani zrušit’ režim Easy Handycam.
Od videokamery najskôr odpojte kábel USB.
Obrazové údaje z videokamery sa nedajú preniest’ do počítača.
• Položku ponuky Setup [USB SPEED] nastavte na hodnotu [FULL SPEED] (str. 75).
Zábery alebo zvuk z videokamery sa nedá správne prehrat’.
• Keď pripojíte videokameru k počítaču, ktorý nie je kompatibilný s rozhraním
Hi-Speed USB (USB 2.0), prehrávanie nemusí správne fungovat’. Nemá to však
vplyv na zábery alebo zvuky prenesené do počítača.
• Keď nastavíte položku [USB SPEED] na hodnotu [FULL SPEED] (str. 75), prehrávanie
nemusí fungovat’ správne. Nemá to však vplyv na zábery alebo zvuky prenesené do
počítača.
• V závislosti od počítača, ktorý používate, sa prehrávaný záber alebo zvuk môže na chvíľu
zastavit’. Nemá to však vplyv na zábery alebo zvuk prenesený do počítača.
Pomocou kábla USB sa nedajú zapisovat’ údaje z počítača na disk vo
videokamere.
• Disk nie je s videokamerou kompatibilný. Použite disk kompatibilný s videokamerou
(str. 12).
• Údaje sa na disk vo videokamere nedajú zapisovat’ pomocou iného softvéru ako
Picture Package.
Súbor prenesený z počítača sa nezapísal na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vo videokamere.
• Kábel USB nebol správne odpojený. Videokameru znova pripojte k počítaču a
preneste údaje.
Softvér Picture Package nefunguje správne.
• Ukončite softvér Picture Package a reštartujte počítač.
• Overte si, či operačný systém podporuje softvér Picture Package (str. 98).
Počas používania softvéru Picture Package sa zobrazila chybová správa.
• Najprv ukončite softvér Picture Package a potom posuňte prepínač POWER
na videokamere do polohy, v ktorej sa rozsvieti iný indikátor.
120
Pomocou softvéru Picture Package sa disk nedá skopírovat’ na disk DVD
s priemerom 12 cm.
• Použite dodaný softvér Nero Express 6. Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie softvéru Nero Express 6.
„Úvodná príručka“ sa nezobrazuje správne.
• Podľa nižšie uvedených pokynov si prečítajte „Úvodnú príručku“ (FirstStepGuide.pdf).
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
4 Kliknite na položku [Explorer].
5 Dvakrát kliknite na priečinok [FirstStepGuide].
6 Dvakrát kliknite na priečinok s požadovaným jazykom.
7 Dvakrát kliknite na súbor „FirstStepGuide.pdf“.
Riešenie problémov
121
Indikátory upozornenia a správy
s upozornením
Indikátory vlastnej
diagnostiky a indikátory
upozornenia
Ak sa na obrazovke LCD alebo
v hľadáčiku zobrazia indikátory,
skontrolujte nasledujúce body.
Niektoré príznaky môžete odstránit’
sami. Ak sa problém nevyrieši ani po
niekoľkých pokusoch, obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:21:00
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a videokameru znova
používajte.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
sami odstránit’. Obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny kód začínajúci
písmenom „E“.
100-0001 (Indikátor upozornenia
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Zo súboru sa nedá čítat’.
C: (alebo E:) ss:ss (Indikátory
vlastnej diagnostiky)
C:04:ss
Pomalé blikanie
• Batéria je iného typu ako
“InfoLITHIUM”. Použite batériu
“InfoLITHIUM” (str. 133).
• Pevne pripojte konektor DC
siet’ového adaptéra k zásuvke DC IN
videokamery (str. 17).
• Nie je vložený disk.*
• Na videozáznam zostáva menej ako
5 minút.
• Do zvyšného voľného miesta sa
zmestí menej ako 30 záberov.
C:13:ss
• Je vložený disk, ktorý sa nedá
rozpoznat’.*
• Keď posuniete prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Video) alebo
(Foto), vo
videokamere je už vložený
finalizovaný disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW.*
• Disk je plný.*
• Do videokamery bol vložený disk,
ktorý sa nedá načítat’ a na ktorý sa
nedá zapisovat’, napríklad
jednostranný disk vložený naopak.
• V zapnutom režime
(Video) bol
vložený disk nahratý v inom
televíznom systéme farieb, ako
používa videokamera.*
• Disk je chybný. Použite disk
kompatibilný s videokamerou
(str. 12).
• Disk je špinavý alebo poškrabaný.
Pomocou dodanej handričky na
čistenie disk vyčistite (str. 130).
C:21:ss
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’.
Videokameru vypnite a približne 1
hodinu ju nepoužívajte (str. 135).
C:32:ss
• Vyskytli sa príznaky, ktoré nie sú
vyššie opísané. Vyberte disk a znova
ho vložte spät’, potom môžete
videokameru opät’ používat’.
122
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
diskov)
Rýchle blikanie
Z Disk musíte vybrat’*
Rýchle blikanie
• Je vložený disk, ktorý sa nedá
rozpoznat’.
• Disk je plný.
• V diskovej jednotke vo videokamere
mohlo dôjst’ k chybe.
E (Upozornenie na úroveň nabitia
batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od okolitého prostredia
alebo stavu batérie môže indikátor
upozornenia E blikat’, aj keď ešte
zostáva 20 minút prevádzky.
% (Upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
Rýchle blikanie
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ nie je správne naformátovaná
(str. 74, 131).
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
nekompatibilnej pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“)*
• Bola vložená nekompatibilná
pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ (str. 131).
- (Indikátor upozornenia
týkajúci sa pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ chránenej proti
zápisu)*
• Plôška na ochranu proti zápisu na
pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ je nastavená do polohy, v ktorej
sa na kartu nedá zapisovat’ (str. 131).
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
blesku)*
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’.
Videokameru vypnite a približne 1
hodinu ju nepoužívajte (str. 136).
• Prebieha nabíjanie blesku.
(Upozornenie na vysokú teplotu)
• Vyskytla sa chyba blesku.
Pomalé blikanie
• Teplota videokamery stúpa.
Rýchle blikanie
(Indikátor upozornenia týkajúci
sa pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“)
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ nie je vložená (str. 26).
(Indikátory upozornenia týkajúce
sa pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“)*
Rýchle blikanie
(Indikátor upozornenia týkajúci
sa upozornenia na roztrasenie
videokamery)
• Množstvo svetla nie je nedostatočné,
a preto môže ľahko nastat’ roztrasenie
videokamery. Použite blesk.
• Videokamera je nestabilná, a preto
môže ľahko nastat’ jej roztrasenie. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami. Indikátor
upozornenia na roztrasenie
videokamery však nezmizne.
* Pri zobrazení indikátorov upozornenia na
obrazovke je počut’ melódiu (str. 77).
Riešenie problémov
• Teplota videokamery je príliš
vysoká.* Videokameru vypnite a
chvíľu ju nechajte na chladnom
mieste.
Pomalé blikanie
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ je poškodená.
123
Indikátory upozornenia a správy s upozornením (pokračovanie)
Vysvetlenie správ
s upozorneniami
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa týchto pokynov.
x Batéria
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
(str. 133)
Battery level is low. (str. 17, 133)
Old Battery. Use a new one. (str. 133)
x Jednotka
Z Drive error. Turn on power again.
• V diskovej jednotke mohlo dôjst’
k chybe. Videokameru vypnite a
potom ju znova zapnite.
x Kondenzácia vlhkosti
% Moisture condensation. Turn off for
1H. (str. 135)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (str. 135)
Scene number on disc is full.
• Vymažte nepotrebné scény (str. 84).
Z Disc full. Cannot record.
• Vymažte nepotrebné scény (str. 84).
Movie recording disabled.
• V dôsledku určitých obmedzení disku
sa nedajú nahrávat’ videozáznamy.
Možno sa však dajú zaznamenávat’
statické obrázky.
Still recording on disc disabled.
• V dôsledku určitých obmedzení disku
sa nedajú zaznamenávat’ statické
obrázky. Možno sa však dajú
nahrávat’ videozáznamy.
Playback prohibited.
• Pomocou videokamery sa snažíte
prehrat’ nekompatibilný disk.
Z Disc finalized. Cannot record on
disc.
• Na finalizovaný disk DVD-R sa nedá
nahrávat’. Použite nový disk.
Z Need to unfinalize disc.
• Ak chcete nahrávat’ na finalizovaný
disk DVD-RW (v režime VIDEO),
zrušte finalizáciu (str. 57).
x Disk
Overheated. Recording on disc
disabled.
Overheated. Cannot open. Try
later.
Z Recording on disc disabled.
• Pri práci s diskom došlo k poruche a
disk sa nedá použit’.
Disc movie area full. Cannot
record movies.
• Vymažte nepotrebné scény (str. 84).
124
Cannot change movie aspect ratio on
DVD+RW.
Records movies in 16:9. Format to set.
(str. 58)
Records movies in 4:3. Format to set.
(str. 58)
Insert a disc or change STILL
MEDIA to Memory Stick. (str. 24, 31, 37)
Unknown disc. Cannot record.
Cannot recover data. Please format
disc.
Z Disc error. Remove disc.
• Bol vložený disk, ktorý nie je
kompatibilný s touto videokamerou.
Videokamera nedokáže pre chyby,
napríklad škrabance, rozpoznat’ disk
alebo nie sú správne nastavené
parametre disku.
Z Disc error. Unsupported format.
• Disk je nahratý s iným kódom formátu,
ako podporuje videokamera. Ak disk
naformátujete, možno ho budete môct’
v tejto videokamere používat’ (týka sa
to len diskov DVD-RW a DVD+RW)
(str. 58).
Data error.
• Počas čítania údajov z disku alebo
zápisu na disk došlo k chybe.
Access error.
• Počas čítania údajov z disku alebo
zápisu na disk došlo k chybe.
x Pamät’ová karta „Memory
Stick Duo“
Reinsert the Memory Stick.
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“, na ktorú sa dá zapisovat’.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Skontrolujte formát a potom, ak
treba, pomocou videokamery
naformátujte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 73, 131).
Cannot record. The Memory Stick
is full.
• Vymažte nepotrebné zábery (str. 83).
Cannot record still images on Memory
Stick. (str. 131)
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str. 131)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (str. 26)
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (str. 26)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvorit’ priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
Pomocou videokamery sa vytvorené
priečinky nedajú odstránit’.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ budete musiet’ naformátovat’
(str. 73), alebo budete musiet’
odstránit’ priečinky pomocou
počítača.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Insert a Memory Stick or change
STILL MEDIA to DVD. (str. 26, 31, 37)
Riešenie problémov
• Niekoľkokrát zopakujte vloženie
pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ môže byt’ poškodená. Skúste
použit’ inú pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo.“
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Do videokamery bol vložený typ
pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“, ktorý s ňou nie je kompatibilný
(str. 131).
125
Indikátory upozornenia a správy s upozornením (pokračovanie)
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Check the connected device.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
Cannot print. Check the printer.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
x Blesk
Charging... Cannot record still
images.
• Počas nabíjania blesku sa pokúšate
snímat’ statické obrázky.
Flash cannot charge. Not available.
• Došlo k poruche výbojky a blesk nie
je možné nabit’.
Lens accessory attached. Cannot
use flash.
x Kryt objektívu
Lens cover not fully open. Turn power
off then on. (str. 20)
Lens cover is not closed. Turn the
power off once. (str. 20)
126
x Režim Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam. (str. 29)
Cannot cancel Easy Handycam. (str. 29)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected. (str. 29)
Cannot cancel Easy Handycam with
USB connected. (str. 29)
Invalid during Easy Handycam
operation. (str. 29)
No recording in Easy Handycam
operation. (str. 29)
• Disk DVD+RW bol finalizovaný.
Disk upravte tak, aby sa naň dali
nahrávat’ ďalšie scény (str. 57).
x Iné
E Please connect AC adaptor.
• S nedostatočne nabitou batériou sa
pokúšate finalizovat’ alebo
naformátovat’ disk, prípadne disk
upravit’ tak, aby naň bolo možné ďalej
nahrávat’ po tom, ako bol
finalizovaný. Použite napájanie
pomocou siet’ového adaptéra, aby ste
predišli vyčerpaniu batérie uprostred
týchto operácií.
Use new AC adapter or reinsert. (str. 17)
Playlist full.
• Nedá sa vytvorit’ zoznam scén, ktorý
obsahuje viac ako 999 scén.
• Na disku alebo pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ nie je dostatok
voľného miesta.
Cannot divide.
• Statické obrázky skonvertované na
videozáznam pomocou funkcie
sa nedajú rozdelit’.
• Veľmi krátky videozáznam sa nedá
rozdelit’.
Data protected.
• Disk bol v inom zariadení označený
ako chránený.
Copy inhibit.
• Scény, ktoré obsahujú signál na
ochranu proti kopírovaniu, sa nedajú
kopírovat’.
Not enough memory space. (str. 81, 82)
This file cannot be copied. (str. 81, 82)
Cannot select any more files. (str. 81, 82)
Disc cover open, accidentally. Turn on
power again.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Videokamera sa pokúša automaticky
obnovit’ údaje, ak zápis údajov
predtým neprebehol korektne.
Cannot recover data on disc.
• Zápis údajov na disk zlyhal.
Videokamera sa pokúšala údaje
obnovit’, ale operácia nebola úspešná.
Please wait.
Possibility of problem with disc.
• Disk sa nepodarilo vybrat’. Disk môže
byt’ chybný.
Riešenie problémov
• Táto správa sa zobrazí, ak vybratie
disku trvá dlhšie. Videokamery sa asi
10 minút nedotýkajte, aby ste ju
nevystavili vibráciám.
127
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Videokameru s dodávaným siet’ovým
adaptérom môžete používat’ vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú
v elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Televízne systémy farieb
Videokamera pracuje v systéme PAL.
Ak chcete obraz prehrávat’ na televízore,
musí pracovat’ v systéme PAL a musí mat’
vstupnú zásuvku AUDIO/VIDEO.
128
Systém
Štáty, kde sa používa
PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Kuvajt, Maďarsko,
Malajzia, Nemecko, Nový
Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovenská
republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina atď.
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastavit’ pomocou
nastavenia časového rozdielu. V položke
TIME/LANGU nastavte hodnoty
[AREA SET] a [SUMMERTIME]. (str. 23).
Rozdiely svetových časov
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Rozdiely v
časových Nastavenie oblasti
pásmach
Kód
oblasti
Rozdiely v
časových Nastavenie oblasti
pásmach
1
GMT
Lisabon, Londýn
17
+11:00
Šalamúnove Ostrovy
2
+01:00
Berlín, Paríž
18
+12:00
Fidži, Wellington
3
+02:00
Helsinki, Kairo
19
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moskva, Nairobi
20
–11:00
ostrov Midway, Samoa
5
+03:30
Teherán
21
–10:00
Havaj
6
+04:00
Abú Zabí, Baku
22
–09:00
Aljaška
7
+04:30
Kábul
23
–08:00
Los Angeles, Tijuana
8
+05:00
Karáči, Islamabad
24
–07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Kalkata, Nové Dillí
25
–06:00
Chicago, Mexico City
10
+06:00
Almaty, Dháka
26
–05:00
New York, Bogota
11
+06:30
Rangún
27
–04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
–03:30
St. John’s
13
+08:00
Hongkong, Singapur
29
–03:00
Brazília, Montevideo
14
+09:00
Soul, Tokio
15
+09:30
Adelaide, Darwin
30
–02:00
Fernando de
Noronha
16
+10:00
Melbourne, Sydney
31
–01:00
Azory
Ďalšie informácie
Kód
oblasti
129
Informácie o diskoch
Ďalšie informácie o diskoch, ktoré
možno vo videokamere použit’,
nájdete na str. 12.
rozpúšt’adlá, ako sú benzín, čistiace
látky na vinylové platne alebo
antistatické spreje. Môžu spôsobit’
poškodenie disku.
Poznámky k používaniu
• Disk držte za okraj a opatrne za stredový
otvor. Nedotýkajte sa nahrávacej strany
(strana oproti potlačenej ploche na
jednostrannom disku).
• Skôr ako začnete snímat’, pomocou
handričky na čistenie dodanej spoločne
s videokamerou z disku odstráňte prach
a odtlačky prstov. Inak na disk v niektorých situáciách možno nebudete môct’
normálne nahrávat’, alebo ho prehrávat’.
• Keď disk vkladáte do videokamery,
pevne naň zatlačte, kým necvakne. Keď
sa na obrazovke LCD zobrazí správa
[C:13:ss], otvorte kryt disku a disk
znova vložte.
• Na povrch disku nepriliepajte žiaden
priľnavý materiál, napríklad samolepky.
Ak to urobíte, disk sa môže stat’
nestabilným a môže to spôsobit’ jeho
poškodenie alebo poruchu
videokamery.
Starostlivost’ o disky a ich
skladovanie
• Disk udržujte čistý, inak sa môže znížit’
kvalita zvukového a obrazového
výstupu.
• Disk čistite pomocou dodanej
handričky na čistenie.
Disk utierajte smerom od stredu k
okraju. Ak je špinavý, vyčistite ho
pomocou mäkkej handričky navlhčenej
vo vode a potom ho vysušte mäkkou,
suchou handričkou. Nepoužívajte
130
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani ho nenechávajte na vlhkom
mieste.
• Keď disk prenášate alebo skladujete,
vložte ho do obalu.
• Ak chcete označit’ jednostranný disk
písmenami alebo značkami a podobne,
píšte výhradne na potlačenú stranu a
používajte iba značkovač na báze oleja
s mäkkým hrotom. Nedotýkajte sa
atramentu, kým neuschne. Disk
nezahrievajte ani naň nepoužívajte
predmety s ostrým hrotom, napríklad
guľôčkové pero. Povrch nesušte teplom.
Na obojstranné disky nepíšte ani
nerobte značky.
Informácie o pamät’ových kartách
„Memory Stick“
Pamät’ová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie médium
IC s kapacitou údajov väčšou ako u diskety.
Vo videokamere je možné používat’ iba
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
s približne polovičnou fyzickou veľkost’ou
oproti pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Ani výskyt v nižšie uvedenom zozname
však nezaručuje funkčnost’ všetkých typov
pamät’ových kariet „Memory Stick Duo“
v tejto videokamere.
Typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“
„Memory Stick“
(bez technológie MagicGate)
„Memory Stick Duo“*1
(bez technológie MagicGate)
Nahrávanie a
prehrávanie
–
a
„MagicGate Memory Stick“
–
„Memory Stick Duo“*1
(s technológiou MagicGate)
a*2*3
„MagicGate Memory
Stick Duo“ *1
„Memory Stick PRO“
„Memory Stick PRO Duo“ *1
*1
*2
*3
a*3
–
a*2*3
• Formát statických obrázkov: videokamera
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Súbory majú príponu „.JPG“.
Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu
Ak malým špicatým predmetom
posuniete plôšku na ochranu proti zápisu
na pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ do polohy na ochranu proti zápisu,
môžete zabránit’ náhodnému vymazaniu
záberov.
Poznámky k používaniu
Obrazové údaje sa môžu v nasledujúcich
prípadoch poškodit’. Náhrada za
poškodené obrazové údaje sa
neposkytuje.
• Ak počas čítania alebo zápisu obrazových
súborov na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (kým svieti alebo bliká indikátor
ACCESS) vyberiete pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“, vypnete napájanie
videokamery alebo vyberiete batériu, aby ste
ju mohli vymenit’.
• Ak pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
používate v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Dôležité údaje odporúčame zálohovat’
na pevný disk počítača.
Ďalšie informácie
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ má
približne polovičnú veľkost’ oproti bežnej
pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Typy pamät’ových kariet „Memory Stick“,
ktoré podporujú vysokorýchlostný prenos
údajov. Rýchlost’ prenosu údajov sa líši
v závislosti od používaného zariadenia.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie
a prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Údaje, ktoré využívajú technológiu
„MagicGate“, sa pomocou tejto videokamery
nedajú nahrávat’ ani prehrávat’.
• Názvy súborov statických obrázkov:
– 101- 0001: Takto sa zobrazí názov súboru na
obrazovke videokamery.
– DSC00001.JPG: Takto sa zobrazí názov
súboru na obrazovke počítača.
• Ak bola pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ naformátovaná v počítači (s operačným
systémom Windows alebo Mac OS), jej
kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená.
• Rýchlost’ čítania a zapisovania sa môže líšit’
v závislosti od kombinácie pamät’ovej karty
„Memory Stick“ a používaného produktu
kompatibilného s pamät’ovou kartou
„Memory Stick“.
131
Informácie o pamät’ových kartách „Memory Stick“ (pokračovanie)
x Manipulácia s pamät’ovou kartou
„Memory Stick“
Pri manipulácii s pamät’ovou kartou
„Memory Stick Duo“ majte na pamäti
nasledujúce informácie.
• Pri písaní na plochu pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ určenú na poznámky
dbajte na to, aby ste nepoužívali nadmernú silu.
• Na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
alebo adaptér Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky a pod.
• Keď pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
prenášate alebo skladujete, vložte ju do obalu.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte ich
styku s kovovými predmetmi.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte pádom alebo
pôsobeniu veľkej sily.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Zabráňte navlhnutiu pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U detí
hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do zásuvky na pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ vkladajte iba pamät’ové karty
Memory Stick Duo. Ak tam vložíte niečo iné,
mohlo by to spôsobit’ poruchu.
x Miesto používania
Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
• na miestach, ktoré sú vystavené veľmi
vysokým teplotám, ako je napríklad auto
zaparkované v lete vonku,
• na miestach vystavených priamemu
slnečnému svetlu,
• na miestach s veľmi vysokou vlhkost’ou alebo
na miestach vystavených koróznym plynom.
x Adaptér Memory Stick Duo
Po vložení pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ do adaptéra Memory Stick
Duo ju môžete používat’ so zariadením
kompatibilným s bežnou pamät’ovou
kartou „Memory Stick“.
• Pri používaní pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ v zariadení, ktoré je kompatibilné
s pamät’ovými kartami „Memory Stick“,
132
musíte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vložit’ do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo skontrolujte, či
je pamät’ová karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju úplne
vložte. Nesprávnym použitím môžete
zariadenie poškodit’. Rovnako ak násilím
vložíte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
nesprávnym smerom do zásuvky na
pamät’ovú kartu Memory Stick Duo, zásuvka
na pamät’ovú kartu Memory Stick Duo sa
môže poškodit’.
• Ak v adaptéri Memory Stick Duo nie je
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“, nevkladajte ho do zariadenia. Mohlo
by to spôsobit’ poruchu zariadenia.
x Pamät’ová karta „Memory Stick
PRO Duo“
• Maximálna kapacita pamät’ovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je možné vo
videokamere použit’, je 2 GB.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi, zaznamenané
na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
pomocou tejto videokamery, zodpovedajú
všeobecnému štandardu Design rule for
Camera File system, ktorý bol vytvorený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Pomocou videokamery sa nedajú prehrávat’
statické obrázky nahraté pomocou iných
zariadení (DCR-TRV900E alebo DSC-D700/
D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto modely sa
v niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak sa pamät’ová karta „Memory Stick Duo“,
ktorá sa používala v inom zariadení, nedá
použit’, naformátujte ju pomocou tejto
videokamery (str. 74). Formátovaním sa
všetky informácie z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ vymažú.
• Môže sa stat’, že zábery sa pomocou
videokamery nebudú dat’ prehrat’:
– ak chcete prehrat’ obrazové údaje upravené
v počítači,
– ak chcete prehrat’ obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia.
Informácie o batérii “InfoLITHIUM”
Toto zariadenie je kompatibilné
s batériami “InfoLITHIUM” (série P).
Videokamera funguje iba s batériou
“InfoLITHIUM”.
Na batériách “InfoLITHIUM” série P je
značka
.
Čo je batéria “InfoLITHIUM”?
Batéria “InfoLITHIUM” je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie na
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
videokamerou a siet’ovým adaptérom
alebo nabíjačkou (voliteľné
príslušenstvo).
Batéria “InfoLITHIUM” vypočíta podľa
prevádzkových podmienok videokamery
spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas
batérie v minútach.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania videokamery
musíte batériu nabit’.
• Batériu sa odporúča sa nabíjat’ pri izbovej
teplote v rozsahu 10 °C až 30 °C, kým
nezhasne indikátor CHG (nabíjanie).
Ak budete batériu nabíjat’ pri inej teplote,
nemusí sa efektívne nabit’.
• Po skončení nabíjania buď odpojte kábel od
zásuvky DC IN na videokamere, alebo
vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
Indikátor zostávajúceho času
batérie
• Ak sa batéria vybije aj napriek tomu, že
indikátor zostávajúceho času batérie ukazuje,
že je dostatočne nabitá, batériu znova celkom
nabite, aby indikátor zostávajúceho času
batérie zobrazoval správne údaje. Ak sa však
batéria dlhodobo používa v prostredí
s vysokou teplotou, je ponechaná úplne
nabitá, alebo sa často používa, správna
indikácia stavu batérie sa niekedy neobnoví.
Zobrazený zvyšný čas batérie považujte za
približný čas snímania.
• Indikátor E, ktorý informuje, že sa
zostávajúci čas batérie končí, niekedy
v závislosti od prevádzkových podmienok a
okolitej teploty a prostredia bliká, aj keď je
zostávajúci čas batérie približne 20 minút.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju vo videokamere celkom nabite a vybite.
Zabezpečíte tým jej správne fungovanie.
Ak chcete batériu skladovat’, vyberte ju
z videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu vo videokamere celkom
vybit’, videokameru nechajte v
pohotovostnom režime nahrávania bez
vloženého disku a položku [A. SHUT OFF]
v ponuke
STANDARD SET na
obrazovke SETUP nechajte nastavenú na
hodnotu [NEVER], kým sa napájanie
nevypne (str. 77).
Ďalšie informácie
• Ak teplota prostredia klesne na alebo pod
10 °C, zníži sa výkon batérie a skráti sa čas,
počas ktorého sa dá batéria používat’.
V takom prípade vykonajte niektoré
z nasledujúcich opatrení, aby ste mohli
batériu používat’ dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s veľkou kapacitou:
NP-FP71 alebo NP-FP90.
• Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúča sa používat’ batériu s veľkou kapacitou: NP-FP71 alebo NP-FP90.
• Keď kamerou nič nesnímate ani pomocou nej
nič neprehrávate, posuňte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva
aj vtedy, ak je videokamera v pohotovostnom
režime, alebo ak je pozastavené prehrávanie.
• Vždy by ste mali mat’ pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním na disk DVD-RW alebo
DVD+RW je tiež vhodné urobit’ skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostat’ do styku s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
133
Informácie o batérii “InfoLITHIUM” (pokračovanie)
Životnost’ batérie
• Životnost’ batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupne znižuje úmerne frekvencii
používania a uplynutému času. Ak sa
podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnost’.
V takom prípade je potrebné kúpit’ novú
batériu.
• Životnost’ každej batérie závisí od spôsobu
skladovania, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa batéria používa.
134
Údržba a odporúčania
Používanie a starostlivost’
šliapaniu na prístroj. Obzvlášt’ opatrne
zaobchádzajte s objektívom.
• Keď videokameru nepoužívate, nechajte
prepínač POWER v polohe OFF (CHG).
• Videokameru pri používaní nezakrývajte,
napríklad uterákom. Mohlo by to spôsobit’
zvýšenie teploty vnútri videokamery.
• Siet’ový napájací kábel odpájajte t’ahaním za
zástrčku a nie za kábel.
• Nepoškoďte siet’ový napájací kábel,
napríklad tým, že naň umiestnite t’ažký
predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu
udržujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom
prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– Obrát’te sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
– Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku.
– Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich veľkým množstvom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc.
x Ak sa videokamera dlhší čas
nepoužíva
• Občas ju zapnite a nechajte bežat’. Nechajte
napríklad prehrat’ disk alebo nahrajte
3-minútový záznam.
• Z videokamery vyberte disk.
• Pred uskladnením batérie ju úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia, na povrchu disku alebo na
snímacej šošovke sa môže skondenzovat’
vlhkost’. Môže to spôsobit’ poruchu
videokamery. Ak sa do videokamery
dostane vlhkost’, zobrazí sa správa [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.]
alebo [% Condensation. Cannot open.
Try later.].
Ak sa vlhkost’ skondenzuje na objektíve
videokamery, správa sa nezobrazí.
Ďalšie informácie
• Videokameru a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi studených
miestach. Videokameru ani príslušenstvo
nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C,
napríklad na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na
slnku. Môžu sa pokazit’ alebo zdeformovat’.
– V blízkosti silných magnetických polí alebo
zdrojov mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže pokazit’.
– V blízkosti zdrojov silných rádiových vĺn
alebo žiarenia. Videokamera nemusí
správne nahrávat’.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnút’
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokazit’. V niektorých prípadoch sa takáto
porucha nedá odstránit’.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môžu byt’ obrazovka LCD,
hľadáčik alebo objektív vystavené
priamemu slnečnému žiareniu. Poškodzuje
sa tým vnútro hľadáčika alebo obrazovky
LCD.
– Na veľmi vlhkých miestach.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V
(siet’ový adaptér).
• Ak chcete prístroj používat’ na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
• Videokameru nenechajte navlhnút’,
napríklad od dažďa alebo morskej vody. Ak
videokamera navlhne, môže sa pokazit’.
V niektorých prípadoch sa takáto porucha
nedá odstránit’.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, videokameru
odpojte od siete a pred ďalším používaním ju
nechajte skontrolovat’ obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
• Vyvarujte sa hrubého zaobchádzania
s prístrojom, nerozoberajte ho, neupravujte,
predchádzajte otrasom alebo nárazom ako
napríklad búchaniu na prístroj, pádu alebo
135
Údržba a odporúčania (pokračovanie)
x Ak sa vo videokamere
skondenzovala vlhkost’
Videokameru vypnite a približne 1
hodinu ju nepoužívajte.
x Poznámka ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkost’ sa môže skondenzovat’, ak
videokameru prenesiete zo studeného
prostredia do teplého (alebo naopak),
alebo ak videokameru používate vo
vlhkom prostredí, tak ako v nasledujúcich
príkladoch.
• Keď videokameru prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď videokameru prenesiete z klimatizovaného auta alebo miestnosti do horúceho
vonkajšieho prostredia.
• Keď videokameru používate po búrke
alebo daždi.
• Keď videokameru používate v prostredí
s vysokou teplotou a vlhkost’ou.
x Zabránenie kondenzácii vlhkosti
Keď videokameru prenášate zo
studeného do teplého prostredia, vložte
ju do plastového vrecka a pevne ho
uzavrite. Videokameru z vrecka vyberte,
keď sa teplota vzduchu v ňom vyrovná
teplote okolia (asi po jednej hodine).
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD nevyvíjajte príliš veľký
tlak. Objavia sa škvrny a môže to spôsobit’
poruchu videokamery.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD objavit’
zvyškový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa zadná strana
obrazovky LCD môže zahrievat’. Nie je to
porucha.
x Čistenie obrazovky LCD
Ak sa obrazovka LCD zašpiní od
odtlačkov prstov alebo prachu, na
vyčistenie obrazovky LCD použite
handričku na čistenie (dodávané
príslušenstvo).
Ak používate súpravu na čistenie
obrazovky LCD (voliteľné
136
príslušenstvo), čistiacu tekutinu
nenanášajte priamo na obrazovku LCD.
Používajte navlhčený čistiaci papier.
x Nastavenie obrazovky LCD
(funkcia CALIBRATION)
Tlačidlá na dotykovej obrazovke nemusia
fungovat’ správne. V takom prípade
postupujte podľa nižšie uvedeného
návodu. Počas tejto činnosti sa odporúča
pripojit’ videokameru k siet’ovej zásuvke
pomocou dodaného siet’ového adaptéra.
1 Posunutím prepínača POWER zapnite
videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Od videokamery odpojte všetky káble
okrem siet’ového adaptéra. Potom
z videokamery vyberte disk a pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
3 Dotknite sa položiek
t [SETUP]
t
STANDARD SET t
[CALIBRATION].
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
4 Tenkým predmetom, napríklad rohom
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“,
sa dotknite symbolu „ × “, ktorý sa
zobrazil na obrazovke.
Poloha symbolu „ × “ sa zmení.
Dotknite sa tlačidla [CANCEL], čím
operáciu zrušíte.
Ak sa vám nepodarilo stlačit’ správne
miesto, znova spustite kalibráciu.
• Na kalibráciu obrazovky LCD nepoužívajte
nástroje s ostrým hrotom. Môže sa tým
poškodit’ povrch obrazovky.
• Obrazovka LCD sa nedá skalibrovat’, ak ste
ju otočili, alebo ak je obrátená smerom von.
Zaobchádzanie s krytom
videokamery
• Ak sa kryt videokamery znečistí, telo
videokamery vyčistite mäkkou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom kryt
utrite suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu povrchovej
úpravy videokamery, vyhnite sa:
– používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických tkanín,
repelentov a insekticídov,
– manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok,
– dlhotrvajúcemu kontaktu krytu
videokamery s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Snímacia šošovka
• Nedotýkajte sa šošovky pod krytom disku.
Kryt disku nechávajte okrem vkladania a
vyberania disku zavretý, aby ste zabránili
vniknutiu prachu.
• Keď videokamera prestane fungovat’, pretože
je špinavá snímacia šošovka, vyčistite ju
pomocou ventilátora (nie je súčast’ou
dodávky). Počas čistenia sa snímacej šošovky
nedotýkajte, pretože to môže zapríčinit’
poruchu videokamery.
snímacia šošovka
• Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom
a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predíst’ znehodnoteniu objektívu,
pravidelne ho čistite podľa vyššie uvedeného
návodu. Odporúča sa použit’ videokameru
aspoň raz za mesiac, aby sa dlho uchovala
v optimálnom stave.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Vo videokamere je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja pri každom
použití videokamery. Ak však
videokameru nepoužívate, postupne sa
vybije. Ak videokameru nebudete vôbec
používat’, nabíjateľná batéria sa približne
za 3 mesiace celkom vybije. Aj keď nie
je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie videokamery
to neovplyvní, ak nebudete
zaznamenávat’ informácie o dátume.
x Postup
Pomocou siet’ového adaptéra pripojte
videokameru k siet’ovej zásuvke a
s vypnutým prepínačom POWER ju
tak nechajte viac ako 24 hodín.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
Slovník (str. 142)
Starostlivost’ o objektív
videokamery a jeho skladovanie
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Ďalšie informácie
Snímacia šošovka
1 Stlačte plôšku, zasuňte necht do otvoru a
vytiahnite puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte spät’ do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počut’ cvaknutie.
plôška
137
Údržba a odporúčania (pokračovanie)
UPOZORNENIE
Ak sa batéria používa nesprávne, môže
vybuchnút’. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte ani neodhadzujte do ohňa.
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba
batérie typu CR2025.
• Keď je lítiová batéria čiastočne vybitá,
prevádzková vzdialenost’ diaľkového
ovládača sa môže skrátit’, alebo nemusí
diaľkový ovládač správne fungovat’. V takom
prípade vymeňte batériu za lítiovú batériu
typu CR2025 značky Sony. Použitie inej
batérie môže predstavovat’ nebezpečenstvo
požiaru alebo výbuchu.
138
Technické parametre
Systém
Farebná teplota
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
5 lx (luxov) (F1,8)
0 lx (luxov) (s funkciou NightShot)*3
*1
*2
*3
„Exif“ je formát súborov pre statické obrázky
vytvorený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Súbory v tomto
formáte môžu obsahovat’ doplnkové
informácie ako napríklad informácie
o nastavení videokamery v čase záznamu.
V režime s pomerom strán 16:9 sú hodnoty
ohniskovej vzdialenosti skutočnými
hodnotami vychádzajúcimi z čítania pixlov
v širokouhlom režime.
Objekty, ktoré sú v tme neviditeľné, sa dajú
snímat’ pomocou infračerveného osvetlenia.
• Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby
Laboratories.
Vstupné a výstupné konektory
DCR-DVD404E
Výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Obrazový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Signál pre jas: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Farbonosný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Zvukový signál: 327 mV (pri zát’ažovej
impedancii 47 kΩ (kiloohmov)), výstupná
impedancia menej ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Zásuvka REMOTE
Zásuvka typu stereo mini-minijack
(Ø 2,5 mm)
DCR-DVD405E/DVD805E
Vstup a výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Automatický prepínač vstupu a výstupu
Obrazový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Signál pre jas: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Farbonosný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Zvukový signál: 327 mV (pri zát’ažovej
impedancii 47 kΩ (kiloohmov)), vstupnej
impedancii viac ako 47 kΩ (kiloohmov)
a výstupnej impedancii menej ako 2,2 kΩ
(kiloohmov)
Ďalšie informácie
Formát kompresie obrazových údajov
MPEG2 alebo JPEG (pre statické obrázky)
Formát kompresie zvukových údajov
Dolby Digital 2 alebo 5,1 kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Obrazový signál
Systém farieb PAL, štandardy CCIR
Použiteľné disky
Disky DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW
s priemerom 8 cm
Formát záznamu
Videozáznam
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO (režim VIDEO),
DVD-Video Recording
(režim VR)
DVD+RW:DVD+RW Video
Statický obrázok
Exif *1 Ver.2.2
Čas nahrávania alebo prehrávania
HQ:Približne 20 min.
SP: Približne 30 min.
LP: Približne 60 min.
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik,
farebný
Zobrazovacie zariadenie
Čip CCD (Charge Coupled Device)
s veľkost’ou 5,9 mm (typ 1/3)
Rozlíšenie (celkové):
približne 3 310 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Video, 4:3):
približne 2 050 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Video, 16:9):
približne 2 060 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Foto, 4:3):
približne 3 050 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Foto, 16:9):
približne 2 290 000 pixlov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Priemer filtra: 30 mm
Priblíženie optické: 10 ×,
digitálne: 20 ×, 120 ×
F = 1,8 – 2,9
Ohnisková vzdialenost’
f = 5,1 – 51 mm
Ohnisková vzdialenost’ prepočítaná
na kinofilmový formát 35 mm
Pre videozáznamy:
42,8 – 495 mm (16:9)*2
45 – 450 mm (4:3)
Pre statické obrázky:
37 – 370 mm (4:3)
40,6 – 406 mm (16:9)
139
Technické parametre (pokračovanie)
Zásuvka USB
Typ mini-B
Hmotnost’ (približne)
170 g bez siet’ového napájacieho kábla
Zásuvka REMOTE
Zásuvka typu stereo mini-minijack
(Ø 2,5 mm)
* Ďalšie technické parametre nájdete na štítku
na siet’ovom adaptéri.
Obrazovka LCD
Nabíjateľná batéria
NP-FP60
Obraz
6,9 cm (typ 2,7 pomer strán 16:9)
Celkový počet pixlov
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Napájanie
7,2 V (batéria)
8,4 V (siet’ový adaptér)
Priemerný príkon
Pri nahrávaní pomocou obrazovky LCD
4,4 W
Hľadáčik
4,0 W
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozmery (približne)
66 × 90 × 143 mm (š × v × h)
Hmotnost’ (približne)
510 g (iba hlavné zariadenie)
590 g vrátane nabíjateľnej batérie NP-FP60
a disku
Dodávané príslušenstvo
Pozrite si str. 16.
Siet’ový adaptér AC-L200
Napájanie
Striedavé napätie 100 – 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 – 0,18 A
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné 8,4 V*
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozmery (približne)
48 × 29 × 81 mm (š × v × h)
bez vyčnievajúcich častí
140
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné 7,2 V
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Rozmery (približne)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (š × v × h)
Hmotnost’ (približne)
80 g
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Typ
Lítium-iónová batéria
Konštrukcia a technické parametre sa môžu
zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.
Slovník, register
Slovník
x 5.1 kanálový priestorový zvuk
Systém, ktorý prehráva zvuk pomocou
6 reproduktorov, 3 vpredu (vľavo, vpravo
a uprostred) a 2 vzadu (vpravo a vľavo).
Systém je doplnený nízkofrekvenčným
basovým reproduktorom (subwooferom),
ktorý sa počíta ako 0,1 kanála a prehráva
frekvencie od 120 Hz nižšie. Subwoofer sa
počíta iba ako 0,1 kanála, pretože rozsah
frekvencií, ktoré prehráva, je malý.
Celková reprodukcia zvuku je
realistickejšia ako pri stereofonickom
systéme, pretože ten reprodukuje len
pohyb zvuku z jednej strany na druhú.
x Disk s priemerom 12 cm
Disk, ktorého priemer je 12 cm.
V digitálnej videokamere DVD
Handycam sa nedajú používat’ disky
s priemerom 12 cm.
x Disk s priemerom 8 cm
Disk, ktorého priemer je 8 cm. Digitálna
videokamera DVD Handycam je určená
na použitie s diskami s priemerom 8 cm.
x Dolby Digital
Systém na kódovanie (komprimáciu)
zvuku vyvinutý spoločnost’ou Dolby
Laboratories Inc. Zvuk je možné
nahrávat’ v rôznych formátoch, od 5.1
kanálového priestorového zvuku až po
dvojkanálový stereofonický alebo
monofonický zvuk.
x Dolby Digital 5.1 Creator
x DVD-R
Formát disku DVD, ktorý neumožňuje
opätovné nahrávanie. Zvyčajne sa
používa na ukladanie údajov, ktoré
netreba upravovat’. Pre tento formát je
typická vynikajúca kompatibilita pri
prehrávaní pomocou iných zariadení
DVD. Pred finalizáciou disku môžete na
voľné miesto na disku nahrat’ ďalšie
údaje. Ak je však disk finalizovaný, už sa
naň nedá nahrávat’, ani ak obsahuje
zvyšné voľné miesto.
x DVD-RW
Formát disku DVD, na ktorý sa dá
opakovane nahrávat’. Máte na výber
z dvoch režimov nahrávania: režim
VIDEO, ktorého silnou stránkou je
vysoká kompatibilita s inými
zariadeniami DVD pri prehrávaní,
a režim VR, ktorý po dokončení
nahrávania umožňuje rôzne úpravy
pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam.
x DVD+RW
Formát disku DVD, na ktorý sa dá
opakovane nahrávat’ a ktorý poskytuje
vysokú kompatibilitu s inými
zariadeniami DVD pri prehrávaní. Disky
sa nemusia finalizovat’, a preto sa na ne
dá kedykoľvek opakovane nahrávat’.
x Finalizácia
Proces, ktorým sa z diskov nahratých
pomocou digitálnej videokamery DVD
Handycam vytvárajú disky kompatibilné
s prehrávaním pomocou iných zariadení
DVD. Skôr ako sa budú dat’ prehrat’
pomocou iného zariadenia DVD, disky
DVD-R alebo DVD-RW sa musia
finalizovat’.
x Formátovanie
Proces vymazania všetkých nahratých
videozáznamov z disku a obnovenia
Slovník, register
Technológia na komprimáciu zvuku
vyvinutá spoločnost’ou Dolby
Laboratories Inc. Táto technológia zvuk
efektívne komprimuje a súčasne
zachováva jeho vysokú kvalitu.
Umožňuje nahrávat’ 5.1 kanálový
priestorový zvuk a pritom efektívnejšie
využit’ miesto na disku. Disky vytvorené
technológiou Dolby Digital 5.1 Creator
sa dajú prehrávat’ pomocou rekordéra
DVD alebo zariadenia, ktoré je
kompatibilné s diskami vytvorenými
digitálnou videokamerou DVD
Handycam. Ak vlastníte systém
s podporou 5.1 kanálového zvuku
(napríklad domáce kino), môžete
počúvat’ mohutný zvuk.
141
Slovník (pokračovanie)
pôvodnej kapacity tak, aby sa na disk
dalo opät’ nahrávat’.
x JPEG
JPEG je skratkou názvu Joint
Photographic Experts Group. Ide
o štandard komprimácie údajov
(redukcie kapacity údajov) statických
obrázkov. Digitálna videokamera
DVD Handycam zaznamenáva statické
obrázky vo formáte JPEG.
x Miniatúra
Zmenšené zábery, ktoré umožňujú
zobrazit’ veľké množstvo záberov
súčasne. Funkcia „VISUAL INDEX“
a „ponuka disku DVD“ digitálnej
videokamery DVD Handycam
využívajú systém zobrazenia miniatúr.
x MPEG2
MPEG je skratkou názvu Moving
Picture Experts Group. Ide o skupinu
štandardov kódovania (komprimácie
záberov) obrazu (videozáznamov)
a zvuku. Existujú formáty MPEG1
(štandardné rozlíšenie) a MPEG2
(vysoké rozlíšenie). Digitálna
videokamera DVD Handycam nahráva
videozáznamy vo formáte MPEG2.
x Názov disku
Názov (pomenovanie), ktorý sa dáva
disku so záznamom.
x Obojstranný disk
Disk, na ktorý sa dá nahrávat’ na obe
strany.
x Originál
Videozáznam alebo statická fotografia
zaznamenaná pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam na disk sa
nazýva „originál“.
x Ponuka disku DVD
Obrazovka s ponukou, ktorá umožňuje
vybrat’ konkrétnu scénu z disku
prehrávaného pomocou zariadenia
DVD alebo iného zariadenia. Ponuka
142
disku DVD sa dá vytvorit’ pomocou
digitálnej videokamery DVD
Handycam. Budú sa v nej zobrazovat’
začiatky všetkých scén spolu s dátumami.
x Režim nahrávania
Nastavením režimu nahrávania pred
nahrávaním môžete určit’ kvalitu
záberov. K dispozícii sú 3 režimy: HQ
(vysoká kvalita), SP (štandardná dĺžka)
a LP (predĺžený záznam). Čím vyššia je
kvalita nahrávania, tým kratší je čas
nahrávania.
x Režim VIDEO
Jeden z formátov záznamu, ktorý môžete
vybrat’, keď používate disk DVD-RW.
Režim VIDEO poskytuje vynikajúcu
kompatibilitu s inými zariadeniami
DVD.
x Režim VR
Jeden z formátov záznamu, ktorý môžete
vybrat’, keď používate disk DVD-RW.
Režim VR umožňuje vykonávat’ úpravy
(vymazávanie alebo zmeny poradia
sekvencií) pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam.
Finalizácia disku umožňuje prehrat’ ho
pomocou zariadenia DVD, ktoré je
kompatibilné s režimom VR.
x Snímacia šošovka
Súčast’, ktorá opticky sníma signály
z disku so záznamom.
x VBR
VBR je skratka označenia Variable Bit
Rate (premenlivá bitová rýchlost’). Ide
o formát záznamu, ktorý automaticky
riadi bitovú rýchlost’ (objem zaznamenaných údajov za určitý časový interval)
podľa typu nahrávanej scény. Pre
videozáznam rýchlo sa pohybujúcich
objektov sa použije veľa miesta na disku,
aby sa vytvoril čistý záber, a preto je čas
nahrávania krátky.
x Video z fotografií
Séria statických obrázkov (vo formáte
JPEG), konvertovaná a uložená ako
videozáznam (vo formáte MPEG) na ten
istý disk, ktorý sa potom dá prehrat’
pomocou iného zariadenia DVD
alebo počítača.
Video z fotografií vytvorte, ak chcete
prezerat’ statické obrázky pomocou
zariadenia DVD, ktoré nepodporuje
prezeranie obrázkov vo formáte JPEG.
Statické obrázky konvertované na video
z fotografií sa prehrávajú postupne ako
prehliadka záberov. Rozlíšenie sa
čiastočne zníži.
x VISUAL INDEX
Táto funkcia zobrazuje zábery z videozáznamov a statické obrázky, ktoré ste
zaznamenali, aby ste mohli vybrat’ scény,
ktoré chcete prehrat’.
x Zoznam scén
Zoznam vybratých obľúbených originálnych videozáznamov a statických
obrázkov. Umožňuje jednoduchým
spôsobom upravovat’ pôvodne
zaznamenané údaje, napríklad
vymazávat’ zábery, rozdeľovat’
videozáznamy, alebo menit’
poradie prehrávania.
x Zrušenie finalizácie
Proces zmeny finalizovaného disku,
na ktorom je ešte nevyužité miesto na
nahrávanie tak, aby sa naň dalo
opät nahrávat’.
Slovník, register
143
Register
Čísla
CLOCK SET ...................... 23
FLASH LEVEL ................ 67
16:9 WIDE ....................27, 58
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
...................................... 67, 114
FLASH SET....................... 67
Č
formátovanie
21-vývodový adaptér..........49
4:3 ...................................27, 58
5.1 kanálový
priestorový zvuk .................40
8 cm disk DVD ...................10
A.SHUT OFF
(automatické vypnutie) .....77
D
Active Interface Shoe ........96
D.EFFECT
(digitálne efekty)................ 71
Autorské práva.....5, 103, 127
DATA CODE........ 23, 46, 75
DATE/TIME ............... 23, 76
DEMO MODE .................. 73
diaľkový ovládač ................ 47
B
DIGITAL ZOOM............. 68
B&W....................................72
DISP OUTPUT ................. 77
Batéria
DISP/
BATT INFO........... 21, 22, 43
batéria...........................17
BATTERY INFO
.................................22, 43
zostávajúci
čas batérie ....................43
Batéria
“InfoLITHIUM”..............133
BEACH&SKI ....................64
„Memory Stick Duo“
dodatočné nahrávanie ....... 57
Dolby Digital 5.1 Creator
.............................................. 40
dotykový panel ................... 22
držanie videokamery ......... 20
duálny zvuk
.......pozrite MULTI-SOUND
...................................... 73
FULL SPEED.................... 75
G
gombíková
lítiová batéria ................... 138
H
hlasitost’.............................. 39
hlavný zvuk......................... 74
hľadáčik............................... 21
jas ................................. 75
nastavenie objektívu
hľadáčika ..................... 21
HQ....................................... 74
I
ikona..........pozrite indikátory
na obrazovke
IMAGE SIZE .................... 69
indikátor ACCESS
BEEP...................................77
DVD+RW .......................... 12
BLACK FADER ...............71
DVD-R................................ 12
disk ............................... 24
DVD-RW............................ 12
„Memory Stick Duo“
...................................... 26
blesk.....................................41
BURST
EXP. BRKTG .............69
NORMAL ...................69
C
CALIBRATION..............136
CAMERA DATA .............76
CAMERA SET..................64
CD-ROM ......................16, 97
centrum podpory
používateľom
spoločnosti Pixela.............102
144
disku............................. 58
čas nahrávania .................... 18
čistiaca handrička............... 16
AUTO SHUTTER ............66
formát záznamu ........... 12, 25
čas nabíjania ....................... 18
A
Adaptér
Memory Stick Duo.......3, 131
FOCUS ....................... 66, 110
E
indikátor CHG
(nabíjanie) .......................... 17
EasyStepDVD.................. 100
EXPOSURE .............. 65, 113
indikátor nahrávania
(REC LAMP) .............. 43, 77
F
indikátor vlastnej
diagnostiky ....................... 122
FADER....................... 71, 114
FILE NO. (číslo súboru)... 70
finalizácia ............................ 50
FINE.................................... 69
fixácia expozície ................. 41
indikátory na
obrazovke ..................... 45, 46
indikátory upozornenia... 122
INDOOR............................ 65
inicializácia (reset)............. 43
inštalácia ............................. 99
J
N
JPEG..................................142
nabíjanie batérie.................17
Personal Menu ............. 60, 79
batéria ..........................18
K
kábel S VIDEO ......48, 90, 92
nabíjateľná batéria
......................... pozrite batéria
kábel USB ...........................16
nahrávanie.....................30, 36
kondenzácia vlhkosti........135
nahrávka s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom ........40
konektor DC .......................17
kopírovanie .........................90
nastavenie expozície
pre protisvetlo.....................41
kryt objektívu................20, 36
názov disku ...................53, 73
Nero Express 6 .............16, 97
L
NightShot ............................41
LANDSCAPE ....................64
NORMAL...........................69
LANGUAGE .....................78
LCD/VF SET ......................75
NS LIGHT
(NightShot Light)...............67
LCD BL LEVEL................75
NTSC .................................128
obnovenie .................... 80
odstránenie .................. 79
pridanie........................ 79
usporiadanie ................ 80
PICT.APPLI.
(obrazová aplikácia) .......... 71
PICT. EFFECT
(obrazové efekty)............... 72
PictBridge ........................... 94
Picture Package............ 16, 97
pípanie potvrdzujúce
operácie...........pozrite BEEP
plôška na ochranu
proti zápisu ....................... 131
počet statických
obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’ ................ 70
počet statických obrázkov,
ktoré je možné
zaznamenat’ na disk........... 70
LCD BRIGHT ...................75
LCD COLOR .....................75
O
LETTER BOX ...................75
obojstranný disk .................13
LP (predĺžený záznam)......74
obrazovka LCD..................21
počítač ................................. 97
počítadlo ............................. 45
LUMI. KEY
(kláves jasu obrazu) ...........72
obrazovka
VISUAL INDEX.........32, 38
podsvietenie
obrazovky LCD.................. 21
M
ohňostroj
........pozrite PROGRAM AE
Macintosh ............................97
ochrana ........................58, 127
pomer strán......................... 27
pomocník ............................ 98
MEDIA SET.......................73
ochranná fólia .....................47
„Memory Stick“............3, 131
OLD MOVIE .....................72
ponuka disku DVD ........... 53
PORTRAIT
(mäkký portrét).................. 64
„Memory
Stick Duo“.........3, 26, 28, 131
ONE PUSH ........................65
používanie v zahraničí ..... 128
originálne údaje ..................84
FORMAT ....................73
rozdelenie ....................84
prehliadka záberov ............ 43
prehrávanie................... 32, 38
plôška na ochranu
proti zápisu.................131
OUTDOOR........................65
vloženie/vysunutie.......26
OVERLAP .........................71
ovládač USB .......................97
„Memory
Stick PRO Duo“ ...............132
P
MICREF LEVEL ..............74
P.MENU .....pozrite Personal
Menu
miniatúra .............................76
MOSAIC .............................72
MPEG2..............................142
MULTI-SOUND................74
PAL....................................128
PASTEL..............................72
páčka priblíženia ................40
prepínač NIGHTSHOT .... 41
prepínač OPEN
na kryte disku ..................... 24
prepínač POWER.............. 17
prezeranie ........................... 44
priblíženie ........................... 40
priblíženie
pri prehrávaní ..................... 42
pripojenie
televízora ..................... 48
videorekordéra alebo
zariadenia DVD.... 90, 92
Slovník, Register
počet obrázkov, ktoré
je možné nasnímat’ .....69
vymazanie ....................84
145
Register (pokračovanie)
prídržný remeň ...................20
STANDARD SET ..... 74
T
prípojný kábel
A/V ....................16, 48, 90, 92
STILL SET .................. 69
technické parametre........ 139
príprava
TIME/LANGU........... 78
počítača ........................97
televízor .............................. 48
siet’ová zásuvka.................. 17
videokamery ................16
TIME/LANGU. (jazyk) ... 78
siet’ový adaptér ............ 16, 17
PROGRAM AE ........64, 113
siet’ový napájací kábel ...... 17
protisvetlo ...........................41
snímacia šošovka.............. 137
tlačidlá na ovládanie
videozáznamov................... 45
softvéru................................ 99
tlačidlo EASY .................... 29
SP ......................................... 74
tlačidlo PHOTO .... 31, 37, 47
SPORTS (šport)................. 64
SPOT FOCUS.................... 66
tlačidlo ponuky
Personal Menu ................... 45
REC MODE.......................74
SPOT METER
(nastaviteľné
bodové meranie) ........ 64, 113
tlačidlo predchádzajúceho
a nasledujúceho
záberu...................... 32, 33, 39
REDEYE REDUC ...........67
SPOTLIGHT...................... 64
register
správy s upozornením...... 122
tlačidlo prehliadky
záberov.................... 33, 39, 44
Q
QUALITY ..........................69
R
ramenný popruh .................42
tlač ....................................... 94
DISPLAY ....................76
STANDARD ..................... 69
tlačidlo zobrazenia
registra ................................ 45
TV TYPE............................ 48
MOVIE PB..................76
STANDARD SET ............ 74
REMAINING ....................76
START/STOP.............. 30, 36
reproduktor.........................43
statický obrázok
U
RESET ................................43
IMAGE SIZE ....... 31, 69
USB1.1 .......................... 75, 98
režim Easy Handycam.......29
QUALITY .................. 69
USB2.0 .......................... 75, 98
režim VIDEO .....................12
snímanie ................. 31, 37
USB SELECT.................... 72
režim VR .............................12
statív .................................... 42
USB SPEED ...................... 75
rozdiely
svetových časov ................129
STEADYSHOT......... 68, 110
uvoľňovacia páčka
BATT (batéria).................. 18
STILL MEDIA ............ 31, 37
STILL SET ......................... 69
S
SUB-T DATE .................... 76
Ú
SELF-TIMER ....................68
SUMMERTIME.......... 23, 78
údržba ............................... 135
senzor diaľkového
ovládača...............................43
SUNSET&MOON ............ 64
úplné nabitie....................... 18
úprava ................................. 84
SEPIA..................................72
SUPER NS
(Super NightShot)...... 67, 113
Setup ....................................60
SUR MONITOR ............... 74
CAMERA SET...........64
systémové požiadavky ....... 98
MEDIA SET ...............73
Personal Menu ......60, 79
Š
PICT.APPLI................71
širokouhlý záber................. 40
položky ponuky
Setup.............................62
štvorkanálový mikrofón .... 40
používanie položiek
ponuky Setup...............60
146
televízny systém farieb.... 128
SETUP ROTATE ............. 77
Úvodná príručka........ 97, 102
V
VBR .............................. 13, 74
vedľajší zvuk ....................... 74
VF B.LIGHT
(podsvietenie hľadáčika)... 75
VF WIDE DISP
(širokouhlý obraz
v hľadáčiku) ........................ 75
video z fotografií...........53, 88
zostávajúci čas batérie .......45
videozáznam
Zoznam scén
nahrávanie..............30, 36
ADD.............................85
REC MODE
(režim nahrávania)......74
DIVIDE.......................87
vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria............137
vstavaný štvorkanálový
mikrofón ..............................43
ERASE ........................86
MOVE..........................87
zrkadlový režim ..................42
zrušenie finalizácie .............57
vymazanie
disku........................44, 84
„Memory
Stick Duo“..............44, 83
vymazávanie
pri prezeraní ........................44
vysielač.................................47
vysokorýchlostný
prenos ............................11, 98
vzdialené predmety ............40
W
WHITE BAL.
(vyváženie
bielej farby) .................65, 113
WHITE FADER................71
WIDE SELECT .................27
Windows ..............................98
WIPE ...................................71
Z
zariadenie DVD .................54
zásuvka ................................96
zásuvka A/V ......48, 90, 92, 96
zásuvka DC IN..............17, 96
zásuvka S VIDEO... 48, 90, 92
zásuvka USB .......................96
zobrazenie
zostávajúceho času
batérie...........................43
disku..............................45
Slovník, Register
zásuvka na pamät’ovú
kartu Memory Stick Duo...26
„Memory Stick Duo“.. 43
147
Ochranné známky
Poznámky k licencii
• „Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• „Memory Stick,“
, „Memory Stick
Duo,“
, „Memory Stick
PRO Duo,“
,
„MagicGate,“
,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Picture Package je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Logá DVD-R, DVD-RW a DVD+RW
sú ochranné známky.
• Dolby a symbol dvojitého písmena D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator je ochranná známka
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných
krajinách.
• Windows Media Player je ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook a PowerMac sú ochranné známky
spoločnosti Apple Computer, Inc v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Macromedia,
Inc. v Spojených štátoch a v iných krajinách.
• Pentium je ochranná známka alebo
registrovaná ochranná známka spoločnosti
Intel Corporation.
• Nero 6 a iné softvérové produkty vyvinuté
spoločnos″ou Nero AG sú registrované
ochranné známky spoločnosti Nero AG a jej
dcérskych spoločností a pobočiek. Copyright
© Nero AG a jej poskytovatelia licencií
1996 – 2005
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ MÉDIUM
SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu by″ ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho, v tomto
návode nie sú vždy uvedené značky ™ a „®“.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevõszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
100%-ban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektõl mentes,
növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom
papieri s použitím atramentu vyrobeného
na báze rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Printed in Japan
HU/SK
Download PDF

advertising