Sony | DCR-DVD910E | Sony DCR-DVD910E Návod na použitie

3-285-370-81(1)
Digital Video Camera Recorder
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
DCR-DVD510E/DVD910E
HU/SK
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
70 vagy nagyobb százalékban
újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo
70% alebo viacej s použitím atramentu
vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
© 2008 Sony Corporation
Printed in Japan
DCR-DVD510E/DVD910E
3-285-370-81(1)
DCR-DVD510E/DVD910E
3-285-370-81(1)
A kamera használatba vétele előtt
olvassa el ezt a kézikönyvet
A készülék használatba vétele előtt,
kérjük, tanulmányozza át alaposan ezt a
kézikönyvet, és őrizze meg, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Ne tegye ki az akkumulátorokat
túlzott hőnek, például napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú
akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
EURÓPAI VÁSÁRLÓINK
FIGYELMÉBE
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
HU
2
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladédhol a terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: távirányító
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa
el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés az EU-s
irányelveket követő
országokban élő vásárlóink
számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japán). EMC- és
termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland
GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország) látja el.
Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
HU
Megjegyzések a készülék
használatával kapcsolatban
A kamerához kétféle használati
útmutató tartozik.
– „A kamera használati útmutatója” (Ez
a kézikönyv)
– „PMB Guide” a számítógéphez
csatlakoztatott kamera használatához
(a mellékelt CD-ROM tartalmazza)
(99. oldal)
A kamerában használható
lemeztípusok
Csak a következő típusú lemezek
használhatók:
– 8 cm-es DVD-RW
– 8 cm-es DVD+RW
– 8 cm-es DVD-R
– 8 cm-es DVD+R DL
Az alábbi jelzésekkel ellátott lemezeket
használja. A részleteket illetően lásd: 10.
oldalon.
HU
Folytatás ,
3
A kamera használatba vétele előtt olvassa el ezt a kézikönyvet
(folytatás)
A felvételek és a lejátszás
megbízhatósága és tartóssága érdekében
*(for
a kamerához Sony vagy a
VIDEO CAMERA) jelzéssel ellátott
lemezek használatát ajánljuk.
* A vásárlás helyétől függően a lemezen a
megjelölés is lehet.
b Megjegyzés
• A fent felsoroltaktól eltérő lemezek
használata nem kielégítő minőségű felvételt/
lejátszást eredményezhet, vagy előfordulhat,
hogy a lemezt nem sikerül kivenni a
kamerából.
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok
• Mozgókép rögzítéséhez a következő
jelzéssel ellátott 512 MB vagy nagyobb
tárkapacitású „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya használatát
javasoljuk:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
• A kézikönyvben a „Memory Stick
PRO Duo” és a „Memory Stick PROHG Duo” memóriakártyákra
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyaként hivatkozunk.
• A fent említetteken kívül más típusú
memóriakártya nem használható.
• „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya csak „Memory Stick
PRO”-kompatibilis készülékben
használható.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára és a
Memory Stick Duo illesztőkeretre.
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben
kíván „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használni, a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
feltétlenül tegye bele a Memory Stick
Duo illesztőkeretbe.
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa az alábbi részeinél
fogva.
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* „Mark2” jelölésű és ilyen jelölés nélküli
„Memory Stick PRO Duo” egyaránt
használható.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya maximális rögzítési
idejét illetően lásd: 31. oldalon.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
(A kamerában ekkora méretű kártya
használható.)
„Memory Stick”
(Ez nem használható a kamerában.)
HU
4
Kereső
LCD-képernyő
Akkumulátor
• A kamera nem porálló, cseppálló és
vízálló. Lásd: „A kamera kezelése”
(125. oldal).
• Ha a
(Mozgókép)/
(Állókép)
kijelző (23. oldal) vagy a ACCESS/
működéskijelző (28. és 30. oldal)
világít, ügyeljen az alábbiakra, nehogy
az adathordozó tönkremenjen, és
elvesszenek a rögzített képek:
– ne távolítsa el az akkumulátort és a
hálózati tápegységet
– óvja a kamerát az ütéstől és a
rázkódástól
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a kamerából
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez kábellel csatlakoztatná,
győződjön meg arról, hogy a kábel
dugóját a megfelelő állásban dugta be.
Ha a csatlakozódugót erőszakkal dugja
be az aljzatba, megsérülhetnek az
érintkezők, illetve előfordulhat, hogy a
kamera sem működik megfelelően.
Megjegyzések a
menüelemekkel, az LCDtáblával, a keresővel és a
lencsével kapcsolatban
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem
használhatók.
• Az LCD-képernyő és a kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%.
Ennek ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy
zöld) fénypontok jelennek meg az
LCD-képernyőn vagy a keresőn. Ezek
a pontok a gyártási folyamat szokásos
velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCDképernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki.
• Ne irányítsa a nap felé. Ellenkező
esetben működési hiba léphet fel. A
napról csak sötétebb fényviszonyok
mellett, például naplementekor
készítsen felvételt.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja
ki, hogy a készülék gond nélkül rögzítie a képet és a hangot. Próbafelvételek
készítéséhez DVD-RW/DVD+RW
lemezeket használjon.
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a
felvétel, illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/rögzítők stb.
meghibásodása vagy hibás működése
miatt meghiúsul.
• A TV-készülékek színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha a kamerával készült felvételeket
TV-készüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű készüléket kell
használnia.
• A televízió-műsorokat, a filmeket, a
videokazettákat és egyéb anyagokat
gyakran szerzői jogok védenek. Az
ilyen anyagok illetéktelen másolása a
szerzői jog védelméről szóló törvénybe
ütközhet.
• Ha sokszor készít, majd töröl
felvételeket, az adatok töredezetté
válhatnak a „Memory Stick PRO
Duo” adathordozón. Ilyen esetben
nem lehet felvételeket menteni vagy
rögzíteni. Mentse el a felvételeket egy
másik típusú adathordozóra (54. oldal,
61), majd formázza meg a „Memory
Stick PRO Duo” (73. oldal)
memóriakártyát.
A nyelvbeállításról
A használatot a képernyőre az illető
helyi nyelven kiírt szöveg segíti. Ha
HU
Folytatás ,
5
A kamera használatba vétele előtt olvassa el ezt a kézikönyvet
(folytatás)
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (24. oldal).
A Carl Zeiss lencséről
A kamerában tökéletes képet alkotó
Carl Zeiss lencse található, amely a
német Carl Zeiss cég és a Sony
Corporation közös fejlesztésének
eredménye. A videokameráknál
használt MTF mérési rendszert követi,
miközben a Carl Zeiss lencséktől
megszokott kiváló képminőséget
biztosítja. A kamera lencséje továbbá
T bevonattal rendelkezik, amely
kiszűri a tükröződést és valósághű
színeket ad.
MTF = Modulation Transfer Function.
Az érték azt mutatja, hogy a tárgyról
mennyi fény jut a lencsébe.
A kézikönyvről
• A kézikönyvben az LCD-táblán és a
keresőben látható képek és
szimbólumok digitális
fényképezőgéppel készültek, és
eltérhetnek a valóságban látható
képektől.
• A kézikönyvben lemezeken a 8 cm-es
DVD-lemezeket értjük.
• A kézikönyvben a lemezekre és a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára adathordozóként
hivatkozunk.
• A kézikönyv ábrái a DCR-DVD910E
készüléken alapulnak, hacsak nincs
másként feltüntetve.
• Az adathordozók és egyéb tartozékok
külső megjelenése és műszaki adatai
előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
HU
6
A kézikönyvben használt
jelölések
• A rendelkezésre álló műveletek a
használt adathordozótól függnek. Az
egyes műveletekhez használható
adathordozók típusát a következő
jelek jelzik.
Lemez
„Memory Stick PRO Duo”
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt
olvassa el ezt a kézikönyvet .........2
Tartalomjegyzék .............................7
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal .............................. 9
A kamera használata
A kamerához használható
adathordozók .............................. 10
A kamera használata .................... 13
„ HOME” és „ OPTION”
– A kétfajta menü előnyei ........... 15
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt
tételeket ...................................... 18
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
..................................................... 19
3. lépés: A készülék bekapcsolása, a
dátum és az idő beállítása .......... 23
A nyelv módosítása ..................... 24
4. lépés: Beállítások felvételkészítés
előtt ............................................. 25
5. lépés: Adathordozó kiválasztása
mozgóképekhez .......................... 27
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya
behelyezése ................................ 28
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód) ....... 32
Felvétel ......................................... 36
Zoomolás .................................... 38
Életszerűbb hangfelvétel (5.1
csatornás térhatású hangfelvétel)
................................................... 38
Gyors felvételindítás (QUICK ON)
................................................... 39
Kiváló minőségű állóképek rögzítése
mozgókép felvétele közben (Dual
Rec) .......................................... 39
Felvételkészítés sötétben
(NightShot) ................................ 39
Az expozíció beállítása ellenfényben
álló tárgyak esetén ................... 40
Felvételkészítés tükör üzemmódban
................................................... 40
Gyors mozgás lassított felvétele
(F.LASS.FELV.) ......................... 40
Lejátszás .......................................42
Jelenetek keresése kiemelkedő
pontossággal (Filmtekercs-index)
................................................... 44
Jelenetek keresése arc alapján
(Arcindex) .................................. 44
A kívánt felvétel keresése dátum
alapján (Dátum-mutató) ............ 45
Zoomolás lejátszás közben ......... 46
Állóképek sorozatának lejátszása
(Diabemutató) ........................... 46
A felvételek megtekintése TVkészüléken ..................................47
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória ................49
Felvételek törlése ..........................50
Állókép rögzítése mozgóképből
(DCR-DVD910E) ..........................53
Felvételek másolása adathordozóra a
kamerán belül (DCR-DVD910E)
.....................................................54
Mozgóképek szétosztása .............56
Lejátszási lista készítése ..............57
Mozgóképek másolása VCR-vagy
DVD/HDD-felvevőre ....................61
Állóképek nyomtatása (PictBridge
rendszerű nyomtatóval) ..............64
Adathordozók használata
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória .....................................66
HU
Folytatás ,
7
Tartalomjegyzék (Folytatás)
Kompatibilis lemez készítése más
készülékeken történő lejátszáshoz
(lezárás) ...................................... 67
Lemez lejátszása más készülékeken
.................................................... 71
Az adathordozó adatainak
ellenőrzése ................................. 72
Az adathordozó formázása .......... 72
További mozgóképek felvétele
lezárás után ................................ 74
A megfelelő lemez kiválasztása
(LEMEZKIV.SEGÉDL.) ................ 76
A képi adatbázisfájl helyreállítása
.................................................... 76
A kamera testreszabása
Mire használható a
HOME MENU
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
.................................................... 78
Kezelés: HOME MENU ................ 78
A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
tételei ........................................ 78
VIDEÓBEÁLL. .............................. 80
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
tételek)
FÉNYKÉPBEÁLL. ........................ 84
(Állóképek felvételére vonatkozó elemek)
MEGTEK.BEÁLL. ......................... 86
(A megjelenítés testreszabására
vonatkozó elemek)
HANG/KÉP-BEÁLL. ..................... 87
(A hang és a képernyő beállításával
kapcsolatos elemek)
KIMENETI BEÁLL. ....................... 89
(Más készülékhez való csatlakoztatással
kapcsolatos elemek)
ÓRA/
NYELV ÁL. ..................... 89
(Az óra és a nyelv beállítására vonatkozó
elemek)
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ..................... 90
(Egyéb beállításokra vonatkozó elemek)
Funkciók bekapcsolása:
OPTION
MENU ......................................... 91
HU
8
A OPTION MENU használata ...... 91
Az OPTION MENU felvételre
vonatkozó elemei ...................... 92
Az OPTION MENU megtekintésre
vonatkozó elemei ...................... 92
Az
OPTION MENU segítségével
beállítható funkciók ..................... 93
Együttműködés a
számítógéppel
Mire használható a Windows
rendszerű számítógép? .............. 99
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .............................. 103
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
................................................... 113
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
................................................... 118
Fájl- és mappaszerkezet a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán
................................................... 120
Karbantartás és biztonsági előírások
................................................... 121
A lemezek .................................. 121
A „Memory Stick” memóriakártya
................................................. 122
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
................................................. 124
A kamera kezelése .................... 125
Műszaki adatok .......................... 129
Gyors áttekintés
Alkatrészek és kezelőszervek ..... 132
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések .................................. 136
Kislexikon ................................... 138
Tárgymutató ............................... 139
Példák a fényképezés tárgyára –
megoldásokkal
Rögzítés
A golfütés
kielemzése
B F.LASS.FELV. ......................40
Állókép
rögzítése
mozgókép
felvétele
közben
B Dual Rec ..............................39
Közelkép
virágról
B PORTRÉ ...................................95
B FÓKUSZ ...................................93
B KÖZELKÉP ...............................93
Fókuszálás a
kép bal oldalán
lévő kutyára
B FÓKUSZ ...................................93
B FIX FÓKUSZ .............................93
Jó kép
készítése
sípályán vagy
tengerparton
B BACK LIGHT ............................ 40
B TENGERPART.......................... 95
B HÓ ............................................ 95
Gyermek a
színpadon
reflektorfénybe
n
B REFLEKTOR............................. 95
Tűzijáték a
maga teljes
pompájában
B TŰZIJÁTÉK .............................. 95
B FÓKUSZ ................................... 93
Gyenge fénynél
alvó gyermek
B NightShot ................................. 39
B COLOR SLOW SHTR............... 96
HU
9
A kamera használata
A kamerához használható adathordozók
Felvételkészítés többféle adathordozóra
Mozgóképek felvételéhez, lejátszásához és szerkesztéséhez adathordozóként lemezt
vagy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát választhat. A lemezt vagy a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát a [VIDEÓHORD.BEÁLL] funkcióval választhatja
ki (27. oldal).
A DCR-DVD910E típus esetén.
A kamera [VIDEÓMÁSOLÁS] funkciójával a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzített mozgóképeket további készülék csatlakoztatása nélkül
másolhatja át lemezre (54. oldal).
z Tanácsok
• A kamerához 8 cm-es DVD-RW, DVD+
RW, DVD-R és DVD+R DL lemezeket használhat.
• A kamerában használható „Memory Stick” memóriakártya-típusokat lásd: 4. oldalon.
• Állóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára rögzíthetők.
Felvételi formátum: DVD-RW
Ha DVD-RW lemezt használ, felvételi formátumként a VIDEO vagy a VR
üzemmódot választhatja.
A kézikönyvben a VIDEO üzemmódot a
szimbólum jelöli.
, a VR üzemmódot a
Ez a felvételi formátum a legtöbb DVD-készülékkel kompatibilis, különösen a
lemez lezárása után.
VIDEO üzemmódban csak a legutolsó mozgókép törölhető.
Ez a formátum lehetővé teszi a kamerával történő szerkesztést (felvételek törlése
és átrendezése).
A lezárt lemezeket olyan DVD-készülékekkel lehet lejátszani, amelyek
támogatják a VR üzemmódot.
Olvassa el a DVD-lejátszó használati útmutatójában, hogy a készülék támogatjae a DVD-RW lemezek VR üzemmódját.
VIDEO és VR üzemmód
HU
10
Kislexikon (138. oldal)
A lemezek tulajdonságai
Zárójelben a megfelelő oldalszám áll.
DVD+
RW
DVD-R
DVD+R
DL
A kamera használata
DVD-RW
A lemezek típusa és jelölése
A kézikönyvben használt szimbólumok
16:9 (széles) és 4:3 képarányú mozgóképek
ugyanarra a lemezre is rögzíthetők (28)
z
z
–
z
z
A legutolsó mozgókép törlése (51)
z
z
z
–
–
Mozgóképek törlése és szerkesztése a
kamerával (50)
–
z
–
–
–
A lemez formázást követő ismételt
használata, akár a lemez megtelte után is*
z
z
z
–
–
Más készülékeken történő lejátszáshoz
lezárás szükséges (67)
z
z
*1–**
z
z
Hosszabb felvételek a lemez egyik oldalára
–
–
–
–
z
(72)
*
* A formázás töröl minden képet, és visszaállítja az adathordozót az eredeti, üres állapotába (72.
oldal). Az új lemezeket is formázza meg a kamerával (28. oldal).
** A lezárás a lemez számítógép DVD-meghajtón történő lejátszásához szükséges. Lezáratlan DVD+
RW lemez használata a számítógép hibás működését okozhatja.
Mozgóképek felvételi ideje
A táblázatban percben kifejezett hozzávetőleges felvételi idők láthatók, amelyek a
lemez egyik oldalának használatára vonatkoznak.
A használható adathordozók esetén rendelkezésre álló felvételi idő az adathordozó
típusától és a [FELV.MÓD] (80. oldal) beállítástól is függ.
A zárójelben feltüntetett számok a minimális felvételi időt jelzik.
Az adathordozó típusa
9M (HQ) (jó minőség)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (normál minőség)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (hosszú lejátszás)
60 (44)
110 (80)
HU
Folytatás ,
11
A kamerához használható adathordozók (folytatás)
z Tanácsok
• A táblázatban szereplő 9M és 6M jelzések az átlagos bitsebességet jelentik. Az M jelentése Mb/mp.
• A fennmaradó felvételi időt a [HORDOZÓ ADATAI] funkcióval ellenőrizheti (72. oldal).
• Ha kétoldalas lemezt használ, akkor mindkét oldalra rögzíthet felvételeket (121. oldal).
• A „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya maximális rögzítési idejét illetően lásd: 31. oldalon.
A kamera VBR (Variable Bit Rate) kódolás segítségével állítja be automatikusan a képminőséget
az adott jelenetnek megfelelően. Ez a technológia ingadozásokat okoz az adathordozó felvételi
idejében. A gyorsan mozgó és összetett képeket tartalmazó filmek nagyobb bitsebességgel kerülnek
rögzítésre, ami csökkenti a teljes felvételi időt.
HU
12
A kamera használata
1Adathordozó kiválasztása (27. oldal)
Adathordozó kiválasztása mozgóképekhez.
Ha lemezre készít felvételt, válassza a céljainak leginkább megfelelő lemezt.
A kamera használata
Kívánja törölni vagy szerkeszteni a kamerában lévő
felvételeket?
Igen
Nem
Kívánja törölni a felvételeket és újra fel
szeretné használni a lemezt?
Igen
Nem
Hosszú felvételhez
*Válassza ki a felvételi formátumot, és formázza meg a lemezt a kamerával (28. oldal).
zTanácsok
• A lemezt a [LEMEZKIV.SEGÉDL.] funkcióval választhatja ki (76. oldal).
2Felvételek rögzítése (36. oldal)
3Felvételek szerkesztése/mentése
A rendelkezésre álló funkciók a kiválasztott adathordozótól függnek.
x Felvételek másolása más típusú adathordozóra a kamerán belül
(54. oldal)
x Mozgóképek másolása más készülékekre (61. oldal)
x Szerkesztés számítógépen (99. oldal)
A mellékelt „Picture Motion Browser” nevű alkalmazással felvételeket
importálhat számítógépére, majd lemezre mentheti őket.
HU
Folytatás ,
13
A kamera használata (folytatás)
4Megtekintés más készülékeken
x Felvételek megtekintése TV-készüléken (47. oldal)
A kamerával felvett és szerkesztett felvételeket megtekintheti a csatlakoztatott
TV-készüléken.
x Lemez lejátszása más készülékeken (71. oldal)
Ha a kamerával felvett lemezeket más készülékeken kívánja lejátszani, először
le kell zárnia a lemezt.
bMegjegyzések
• Minél kevesebb felvett anyag található a lemezen, annál több időbe telik a lezárása.
A lezárt lemez esetén rendelkezésre álló funkciók a lemez típusától függnek.
A kereskedelemben
kapható DVD-lemezekhez
hasonlóan a legtöbb DVDlejátszón ez a lemez is
lejátszható lezárás után.
További felvétel nem
lehetséges akkor sem, ha a
lemezen még maradt szabad
hely.
A lemezt a DVD-RW VR
üzemmóddal kompatibilis
készülékekkel lehet lejátszani.
Mozgóképek a lezárás
megszüntetése nélkül is
rögzíthetők.
A lezárás megszüntetése
után további mozgóképek
rögzíthetők (74. oldal).
A lemez lejátszható lezárás nélkül.
Bizonyos esetekben azonban szükség lehet lezárásra.
A részleteket lásd: 67. oldalon.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantáljuk a tökéletes lejátszhatóságot minden DVD-készüléken. Olvassa el a
DVD-készülékéhez mellékelt használati útmutatót, vagy kérjen tanácsot a
márkakereskedőtől.
HU
14
„
HOME” és „
OPTION”
– A kétfajta menü előnyei
„ HOME MENU” – a kamerával végzett műveletek
kiindulópontja
A kamera használata
(HELP)
Az elem leírását jeleníti meg (16. oldal)
Kategória
B A következő kategóriái és elemei: HOME MENU
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS)
kategória
Tétel
VIDEÓ*1
FÉNYKÉP*1
F.LASS.FELV.
Oldal
37
37
40
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
kategória
Tétel
VISUAL INDEX*1
INDEX*1
INDEX*1
LEJÁTSZÁSI LISTA
Oldal
42
44
44
57
(EGYÉB) kategória
Tétel
TÖRLÉS*2
FOTÓRÖGZÍTÉS*3
VIDEÓMÁSOLÁS*3
SZER
LEJÁT.LIST.SZERK.
NYOMTATÁS
USB CSATL.
Oldal
50
53
54
56
57
64
99
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
Tétel
Oldal
VIDEÓHORD.BEÁLL*1
27
LEZÁRÁS*1
67
HORDOZÓ ADATAI
72
HORDOZÓ FORMÁZ*1
72
FELOLDÁS
74
LEMEZKIV.SEGÉDL.
76
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
76
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória*1
A kamera testreszabása (78. oldal).
*1 Ezek az elemek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (32. oldal). A
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriában
használható elemeket illetően lásd: 78.
*2 Az elem az Easy Handycam művelet
folyamán érhető el (32. oldal), ha a
[MEMORY STICK] memóriakártyát
választja a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
(27. oldal) használatával.
3 DCR-DVD910E
*
HU
Folytatás ,
15
„
HOME” és „
OPTION” – A kétfajta menü előnyei (folytatás)
Kezelés: HOME MENU
1 A kamera bekapcsolásához
4 Érintse meg a kívánt elemet.
Példa: [SZER]
tartsa lenyomva a zöld gombot,
és fordítsa a POWER kapcsolót a
nyíl irányába.
5 A további műveletekhez kövesse
a képernyőn megjelenő
útmutatást.
2 Nyomja meg a
(HOME) A
(vagy a B) gombot.
(HOME) A
A HOME MENU képernyő
elrejtése
Érintse meg a
gombot.
Ha többet szeretne megtudni a
HOME MENU egyes elemeinek a
funkciójáról – HELP
1 Nyomja meg a
(HOME)
gombot.
Ekkor megjelenik a HOME MENU.
(HOME) B
3 Érintse meg a kívánt kategóriát.
Példa:
HU
16
(EGYÉB) kategória
2 Érintse meg a
(HELP) elemet.
A
(HELP) gomb alja
narancssárgává válik.
Kezelés: OPTION MENU
A kamera használata
Felvétel és lejátszás közben csak meg
kell érintenie a képernyőt, és máris
megjelennek az éppen használható
funkciók. Így könnyen végrehajthatók a
különféle beállítások. A részleteket lásd
itt: 91. oldalon.
3 Érintse meg azt az elemet,
amelyről többet szeretne tudni.
(OPTION)
Amikor megérint egy elemet, leírása
megjelenik a képernyőn.
A kijelölt elem érvényre juttatásához
érintse meg az [IGEN] gombot; ha
nem kívánja érvényre juttatni, a
[NEM] gombot érintse meg.
A HELP kikapcsolása
A 2. lépésben érintse meg ismét a
(HELP) gombot.
HU
17
Az első lépések
1. lépés: Ellenőrizze a mellékelt tételeket
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
tartozékok benne vannak a kamera
dobozában.
A zárójelben álló szám azt jelzi, hogy az
adott tartozékból hány darabnak kell a
csomagban lennie.
Újratölthető akkumulátor NP-FH60 (1)
(19. oldal)
Hálózati tápegység (1) (19. oldal)
CD-ROM „Handycam Application
Software” (1) (99. oldal)
– Picture Motion Browser (szoftver)
– PMB Guide
Tápkábel (1) (19. oldal)
A/V átjátszókábel (1) (47. és 61. oldal)
USB-kábel (1) (64. oldal)
Távirányító (1) (135. oldal)
Egy lítium gombelem már eredetileg benne
van.
HU
18
A kamera használati útmutatója (Ez a
kézikönyv) (1)
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése
POWER kapcsoló
Az első lépések
DC IN aljzat
Akkumulátor
CHG töltésjelző
Az aljzat fedele
Egyenáramú csatlakozódugó
Hálózati
tápegység
A fali
csatlakozóaljzathoz
Tápkábel
A (H sorozatú) „InfoLITHIUM”
akkumulátor (124. oldal) a kamerára
felhelyezve tölthető fel.
Nyissa ki az aljzat fedelét, és
csatlakoztassa a hálózati tápegység
egyenáramú csatlakozódugóját.
b Megjegyzések
Az egyenáramú csatlakozódugó v
jelét igazítsa a kamerán található v
jelhez.
• A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral működik.
1 A POWER kapcsolót a nyíl
irányába fordítva állítsa OFF
(CHG) helyzetbe (ez a gyári
beállítás).
2 Illessze a kamerába az
akkumulátor sarkait (1), majd
kattanásig nyomja a helyére az
akkumulátort, a nyíl szerint (2).
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Ekkor kigyullad a CHG töltésjelző,
és megkezdődik a töltés.
5 Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, kialszik a CHG
töltésjelző. Húzza ki a hálózati
tápegységet a DC IN aljzatból.
3 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
aljzatához.
HU
Folytatás ,
19
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
b Megjegyzések
• Amikor a DC IN aljzatból kihúzza a hálózati
tápegységet, a kamerát és az egyenáramú
csatlakozódugót is tartsa kezében.
Az akkumulátor levétele
1 Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
Az akkumulátor
energiaszintjének ellenőrzése
(Battery Info)
A POWER kapcsolót állítsa OFF
(CHG) helyzetbe, majd nyomja meg a
DISP/BATT INFO gombot.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a
BATT akkumulátorkioldó gombot
és a nyíl irányába húzva vegye le az
akkumulátort.
BATT akkumulátorkioldó gomb
Kisvártatva 7 másodpercre az
akkumulátor adataival együtt
megjelenik a hozzávetőleges felvételi
idő. Ha a DISP/BATT INFO gombot
ismét megnyomja, amikor a képernyőn
az akkumulátor adatai láthatók, akkor
ezeket akár 20 másodpercig is
megjelenítheti.
A még felhasználható energia (hozzávetőleg)
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az
akkumulátort vagy a hálózati tápegységet, a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelző
(23. oldal)/ACCESS kijelző (28. oldal)/
működésjelző (30. oldal) ne világítson.
• Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolni
kívánja, előzőleg teljesen merítse le
(124. oldal).
Fali konnektor használata
áramforrásként
A készüléket ugyanúgy csatlakoztassa,
mint amikor az akkumulátort tölti.
Ilyenkor nem fogy az akkumulátor
energiája.
HU
20
Felvételi kapacitás (hozzávetőleg)
Töltésidő
Hozzávetőlegesen ennyi perc alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Akkumulátor
Töltésidő
NP-FH50
135
NP-FH60
(mellékelve)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Felvételi idő
Lejátszási idő
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Hozzávetőleges időtartam percekben
megadva teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
Lemezre történő felvételkészítés
esetén
Lemezről történő lejátszás esetén
NP-FH50
NP-FH60
(mellékelve)
NP-FH70
NP-FH100
Szokásos
Folyamatos
felvételi
felvételi idő
idő*
85
90
115
120
185
195
415
440
45
45
60
60
95
100
215
230
„Memory Stick PRO Duo” kártyára
történő felvételkészítés esetén
Akkumulátor
NP-FH50
NP-FH60
(mellékelve)
NP-FH70
NP-FH100
Szokásos
Folyamatos
felvételi
felvételi idő
idő*
90
100
125
135
200
220
455
500
45
50
65
70
105
115
235
260
* A szokásos felvételi idő azt jelzi, hogy
mennyi ideig készíthet felvételt, ha gyakorta
indítja el és állítja le a felvételt, sokszor
zoomol, illetve ha gyakran kapcsolja ki és be
a készüléket.
b Megjegyzések
• Az adathordozók kiválasztásáról lásd: 27.
oldalon.
• Mindegyik időtartamot [SP] felvételi
üzemmód mellett, az alábbi körülmények
között mértük:
Felső: Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
Alsó: Felvétel a kereső segítségével,
miközben az LCD-tábla be van csukva.
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
NP-FH50
110
125
NP-FH60
(mellékelve)
145
165
NP-FH70
235
270
NP-FH100
535
600
Az első lépések
Akkumulátor
„Memory Stick PRO Duo” kártyáról
történő lejátszás esetén
Akkumulátor
Nyitott LCD- Zárt LCDtábla*
tábla
NP-FH50
130
140
NP-FH60
(mellékelve)
170
190
NP-FH70
280
300
NP-FH100
625
680
* Ha be van kapcsolva az LCD
háttérvilágítása.
b Megjegyzések
• Az adathordozók kiválasztásáról lásd: 27.
oldalon.
Az akkumulátorról
• Akkumulátorcsere előtt fordítsa a POWER
kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe, és
kapcsolja ki a
(Mozgókép)/
(Állókép) kijelzőt (23. oldal)/ACCESS
kijelzőt (28. oldal)/működésjelzőt
(30. oldal).
• A /CHG töltésjelző töltés közben villog,
vagy a Battery Info (20. oldal) résznél
pontatlan információk jelennek meg az
akkumulátor állapotáról az alábbi
esetekben:
– Az akkumulátort nem megfelelően
helyezte fel.
– Az akkumulátor sérült.
HU
Folytatás ,
21
2. lépés: Az akkumulátor feltöltése (folytatás)
– Az akkumulátor elhasználódott (ez csak a
Battery Info-t érinti).
• Ha a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, akkor az
akkumulátor nem látja el árammal a
kamerát még abban az esetben sem, ha a
hálózati tápkábel nem csatlakozik a fali
konnektorhoz.
• Ha külön megvásárolható kameralámpát
használ, azt javasoljuk, hogy a kamerára NPFH70/NP-FH100 akkumulátort tegyen.
• NP-FH30 típusú akkumulátort nem célszerű
használni, mert ezzel a kamerával csak rövid
ideig teszi lehetővé a felvételt és a lejátszást.
A töltési/felvételi/lejátszási időről
• Az időértékeket 25 °C-on mértük (javasolt
hőmérséklettartomány: 10 °C – 30 °C).
• Hidegben a felvételi és lejátszási idő
csökken.
• A felvételi és lejátszási idő a kamera
használati körülményeinek függvényében
csökkenhet.
A hálózati tápegységről
• A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fail csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a fail
csatlakozóaljzatból.
• A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység
egyenáramú dugójának, sem pedig az
akkumulátornak a pólusait. Ellenkező
esetben a kamera meghibásodhat.
• Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
HU
22
3. lépés: A készülék bekapcsolása, a
dátum és az idő beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg
nem állítja be a dátumot és az időt, a
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a
kamerát, vagy megváltoztatja a
POWER kapcsoló helyzetét.
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t
[ÓRABEÁLLÍTÁS].
Megjelenik a képernyő, ahol az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] műveletet
végrehajthatja.
Az első lépések
Érintse meg az LCD-képernyőn
található gombot.
2 Érintse meg a következőket:
3A
POWER kapcsoló
1 Tartsa lenyomva a zöld gombot,
és a POWER kapcsolót fordítsa el
többször a nyíl irányába, egészen
addig, amíg a megfelelő kijelző fel
nem gyullad.
(Mozgókép): Mozgókép
rögzítéséhez
/
gombok segítségével
jelölje ki a kívánt földrajzi helyet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
4 Válassza a [NYÁRI IDŐ] elemet,
majd érintse meg a [TOVÁBB]
gombot.
5A
/
gombok segítségével
állítsa be az [É] évet.
(Állókép): Állóképek
rögzítéséhez
Ha a kamerát első ízben kapcsolta
be, folytassa a 3. lépéssel.
6A
/
gombokkal válassza ki a
[H] elemet, majd a
/
gombokkal állítsa be a hónapot.
HU
Folytatás ,
23
3. lépés: A készülék bekapcsolása, a dátum és az idő beállítása
(folytatás)
7 Ugyanígy állítsa be a [N] napot, az
órát és a percet, majd érintse
meg a [TOVÁBB] gombot.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
működnek megfelelően, állítsa be az
érintőképernyőt ([KALIBRÁLÁS],
126. oldal).
A nyelv módosítása
8 Győződjön meg arról, hogy az óra
a pontos időt mutatja, majd
érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
2037-ig bármilyen évszámot
megadhat.
A készülék kikapcsolása
Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba.
b Megjegyzések
• Ha a kamerát körülbelül 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátumot és
az időt a készülék „elfelejti”, mert a kamera
beépített akkumulátora lemerül. Ilyen
esetben töltse fel az akkumulátort, majd
ismét állítsa be a dátumot és az időt
(128. oldal).
• Bekapcsolás után a kamerának pár
másodpercre van szüksége ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez idő
alatt a kamera nem használható.
• Amikor bekapcsolja a készüléket, a
lencsevédő automatikusan kinyílik.
Amikor a lejátszó képernyőt választja,
illetve amikor a készüléket kikapcsolja, a
lencsevédő becsukódik.
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a kamera
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig
nem használja ([AUTO.KIKAPCS],
90. oldal).
z Tanácsok
• Bár felvételkészítéskor nem látható a dátum
és az idő, az adathordozóra mindkettő
automatikusan rákerül, és lejátszáskor
megjeleníthető ([ADATKÓD], 86. oldal).
• Az „időeltolódással” kapcsolatban lásd: 119.
oldalon.
HU
24
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek
meg.
Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t
[ NYELV BEÁLL.], majd válassza ki
a kívánt nyelvet.
4. lépés: Beállítások felvételkészítés előtt
Az LCD-tábla beállítása
Hajtsa ki az LCD-táblát addig, míg a
kamerával 90 fokos szöget nem zár be
(1), majd forgassa el úgy, ahogyan azt a
felvétel, illetve a lejátszás megkívánja
(2).
1A kamerához
képest 90 fokra
• Ha az LCD-táblát a kamerához képest 90
fokra kinyitja, majd a lencse felé 180 fokkal
elforgatja, akkor visszahajthatja a
kamerához úgy, hogy az LCD-képernyő
kifelé nézzen. Ez lejátszáskor praktikus
lehet.
• Érintse meg rendre a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[HANG/KÉP-BEÁLL.] t [LCDFÉNYERŐ] (87. oldal), majd állítsa be az
LCD-képernyő fényerejét.
• A DISP BATT/INFO gomb megnyomásával
a megjelenítés bármikor be-, illetve
kikapcsolható (megjelenítés y nincs
megjelenítés).
Az első lépések
290 fok
(max.)
z Tanácsok
A kereső beállítása
2180 fok (max.)
DISP/BATT INFO
Az LCD-képernyő
háttérvilágításának kikapcsolása
az akkumulátor üzemidejének
növelése érdekében
Nyomja le és tartsa lenyomva pár
másodpercig a DISP/BATT INFO
gombot, amíg meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni,
ha a kamerát világos helyen használja,
vagy ha takarékoskodni kíván az
akkumulátor energiájával. Ez a beállítás
nincs hatással a rögzített felvételre. Az
LCD háttérvilágításának
bekapcsolásához nyomja le és tartsa
lenyomva pár másodpercig a DISP/
BATT INFO gombot, amíg el nem tűnik
a
szimbólum.
b Megjegyzések
Az akkumulátor kímélése érdekében
vagy ha az LCD-képernyő képminősége
gyenge, a felvételeket a keresőben is
megtekintheti.
Húzza ki a keresőt, és nézzen bele.
Állítsa be a keresőt saját látószögének
megfelelően.
Kereső
A kereső lencséjét
állító kar
Addig állítsa, míg a
kép éles nem lesz.
z Tanácsok
• A kereső háttérvilágításának fényereje a
következő elemek megérintésével állítható
be:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK)
t [HANG/KÉP-BEÁLL.] t
[KER.H.VILÁG.] (88. oldal).
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD-tábla
kinyitásakor, vagy állásának, szögének
beállításakor véletlenül megnyomja az LCD
keretén található gombokat.
HU
Folytatás ,
25
4. lépés: Beállítások felvételkészítés előtt (folytatás)
A kéztámasz beállítása
Az ábrán látható módon állítsa be és
feszítse meg a kéztámaszt, miközben a
kamerát stabilan fogja.
HU
26
5. lépés: Adathordozó kiválasztása
mozgóképekhez
Kiválasztható a mozgóképekhez
használni kívánt adathordozó. Lemezt
vagy „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát választhat.
b Megjegyzések
1 A POWER kapcsolót elcsúsztatva
kapcsolja be a
(Mozgókép)
kijelzőt.
2 A képernyő jobb felső sarkában
ellenőrizze az adathordozót jelölő
ikont.
Az első lépések
• A kiválasztott adathordozót használhatja
felvétel készítésére, lejátszására vagy
szerkesztésére. Ha más adathordozót kíván
használni felvételre, lejátszásra vagy
szerkesztésre, újra ki kell választania az
adathordozót.
A kiválasztott adathordozó
ellenőrzése
Adathordozót jelölő ikon
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL].
Megjelenik a képernyő, ahol
kiválasztható a mozgóképek
adathordozója.
Lemez (a lemez típusának
megfelelő ikon jelenik
meg (11. oldal))
„Memory Stick PRO
Duo”
2 Érintse meg a kívánt
adathordozót.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
4 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
A mozgóképek adathordozója ezzel
megváltozott.
HU
27
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártya behelyezése
Lemez behelyezése
Ha az 5. lépésben a [LEMEZ]
lehetőséget választotta, akkor egy új 8
cm-es DVD-RW, DVD+RW, DVD-R
vagy DVD+R DL lemezre lesz szüksége
(11. oldal).
3 Helyezze be a lemezt írható
oldalával a kamera felé, majd
nyomja meg a lemez közepét,
amíg a helyére nem pattan.
b Megjegyzések
• A lemezről előzőleg puha ruhával távolítsa
el a port és az ujjlenyomatokat (122. oldal).
1 Ellenőrizze, hogy a kamera be
van-e kapcsolva.
2 Csúsztassa a lemeztartó
fedelének OPEN kapcsolóját a
nyíllal jelzett irányba (OPEN l).
A képernyőn megjelenik a
[NYITÁST ELŐKÉSZÍT] üzenet. A
lemeztartó fedele automatikusan
kissé kinyílik.
ACCESS kijelző (lemez)
Lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolója
Pickup lencse
Ha egyoldalas lemezt használ, nyomtatott
oldalával kifelé helyezze be.
4 Csukja be a lemeztartó fedelét.
A képernyőn megjelenik a
[LEMEZKEZELÉS] üzenet.
Némi időt vehet igénybe, amíg a
kamera felismeri a lemezt.
x DVD-RW/DVD+RW
Ekkor a készülék megkérdezi, hogy
kívánja-e használni a
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] útmutatót.
A [LEMEZKIV.SEGÉDL.]
segítségével a lemezt a képernyőn
megjelenő útmutatót követve
formázhatja meg. Ha nem kívánja
használni, folytassa az 5. lépéssel.
x DVD-R/DVD+R DL
Miután a lemeztartó fedele kissé kinyílt,
hajtsa ki teljesen.
HU
28
Mikor a [LEMEZKEZELÉS] üzenet
eltűnik a képernyőről, azonnal
megkezdheti a felvételkészítést. Az
5. lépés után nem szükséges
folytatnia az eljárást.
5 Érintse meg a kívánt elemet a
képernyőn.
x DVD-RW
Válassza ki a [VIDEO] vagy a [VR]
(10. oldal) felvételi formátumot,
gombot.
majd érintse meg az
Az első lépések
x DVD+RW
Válassza ki a [16:9 SZÉLES] vagy a
[4:3] képméretarányt, majd érintse
gombot.
meg az
6 Érintse meg az [IGEN] elemet.
7 Mikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Miután a formázás befejeződött,
megkezdheti a felvételek készítését a
lemezre.
z Tanácsok
• Ha Easy Handycam módban (32.
oldal) DVD-RW lemezt használ, a
felvételi formátum VIDEO
üzemmódra van beállítva.
A lemez eltávolítása
1 Az 1. és a 2. lépést követve nyissa ki a
lemeztartó fedelét.
2 Nyomja meg a lemeztartó közepén lévő
rögzítőgombot, és vegye ki a lemezt a
szélénél fogva.
b Megjegyzések
• A lemeztartó fedelének nyitása és zárása
során ügyeljen arra, hogy a műveletet ne
akadályozza kezével vagy egyéb tárggyal. A
lemeztartó fedelének nyitása vagy zárása
előtt húzza a kéztámaszt a kamera aljára.
• Ha a lemeztartó fedelével becsukáskor
becsípi a kéztámaszt, akkor a kamera
valószínűleg nem fog megfelelően működni.
• Ne érintse a lemez írható oldalát vagy a
pickup lencsét (127. oldal).
Ha kétoldalas lemezt használ, ügyeljen arra,
hogy ne maszatolja össze a felületét
ujjlenyomatokkal.
• Ha a lemeztartó fedelét úgy csukja be, hogy
a lemez helytelenül van behelyezve, a
kamera valószínűleg nem fog megfelelően
működni.
• A lemez formázása közben ne kapcsolja ki
az áramforrásokat.
• Mivel a kamera éppen a lemezt olvassa be
vagy arra rögzít, az alábbi esetekben ne
tegye ki ütésnek vagy rázkódásnak:
– a ACCESS kijelző világít;
– a ACCESS kijelző villog;
– a [LEMEZKEZELÉS] vagy a [NYITÁST
ELŐKÉSZÍT] üzenet látható az LCDképernyőn.
• A felvett anyagtól függően beletelhet egy kis
időbe, amíg a lemezt ki lehet venni.
• Ha a lemezen karcolások vagy
ujjlenyomatok, stb. találhatóak, akkor
kivétele 10 percet is igénybe vehet. Ilyen
esetben megsérülhet a lemez.
z Tanácsok
• Ha a kamera áramforrásra van
csatlakoztatva, a lemezt behelyezheti vagy
kiveheti akkor is, ha a kamera nincs
HU
Folytatás ,
29
6. lépés: Lemez vagy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
behelyezése (folytatás)
bekapcsolva. A lemez felismerése (4. lépés)
azonban ilyenkor nem indul el.
• A DVD-RW/DVD+RW lemezre rögzített
felvételek törléséről és a lemez ismételt
felhasználásáról „Az adathordozó
formázása” című részben olvashat
(72. oldal).
• A lemezt a HOME MENU
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] műveletével
ellenőrizheti (76. oldal).
Memóriaműködés-jelző
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
behelyezése
A b jelet irányítsa az LCDképernyő irányába.
A kamerában használható „Memory
Stick” memóriakártyákról lásd: 4.
oldalon.
3 Ha az 5. lépésben [MEMORY
z Tanácsok
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára csak állóképeket rögzít, a
3. lépést követő műveleteket nem kell
elvégeznie.
STICK] memóriakártyát választott
mozgóképek felvételéhez,
többször csúsztassa el a POWER
kapcsolót, amíg a
(Mozgókép)
kijelző ki nem gyullad.
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el.
1 Nyissa ki az LCD-táblát.
2 Helyezze be a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
1 Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelét
a nyíllal jelzett irányban.
2 A megfelelő irányba, kattanásig
tolja be a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát a Memory
Stick Duo nyílásba.
3 Csukja be a Memory Stick Duo fedelét.
HU
30
Ha új „Memory Stick PRO Duo”
kártyát helyez be, megjelenik az [Új
képkezelő fájl készítése.] képernyő.
4 Érintse meg az [IGEN] elemet.
Mozgóképek felvételi ideje a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya eltávolítása
Felvételi
üzemmód
Nyissa ki az LCD-táblát és a Memory
Stick Duo fedelét. Finoman nyomja meg
egyszer a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, majd húzza ki a nyílásból.
512 MB
1GB
2GB
4 GB
8 GB
b Megjegyzések
• Ha a működésjelző (30. oldal) világít,
ügyeljen az alábbiakra, nehogy az
adathordozó tönkremenjen, és elvesszenek a
rögzített képek:
– ne távolítsa el az akkumulátort és a
hálózati tápegységet;
– óvja a kamerát az ütéstől és a rázkódástól;
– ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ne nyissa fel a Memory Stick Duo fedelét
rögzítés közben.
• A „Memory Stick PRO Duo” rossz irányból
történő erőltetett behelyezése a „Memory
Stick PRO Duo”, a Memory Stick Duo
nyílásának vagy a felvételek károsodásához
vezethet.
• Ha a [Nem sikerült új képkezelő fájlt
készíteni. Előfordulhat, hogy nincs elegendő
üres hely.] üzenet jelenik meg a 4. lépésnél,
formázza meg a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (73. oldal). A „Memory
Stick PRO Duo” formázásával minden
tárolt adat törlődik.
• Ne erővel megragadva húzza ki a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát. Ez
meghibásodáshoz vezethet.
Az első lépések
A táblázatban feltüntetett számok a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára történő felvétel
hozzávetőleges időtartamát jelzik
percben.
A zárójelben feltüntetett számok a
minimális felvételi időtartamot jelzik.
9M (HQ) 6M (SP)
3M (LP)
(jó
(normál
(hosszú
minőség) minőség) lejátszás)
6 (5)
9 (5)
15 (10)
10 (10)
20 (10)
35 (25)
25 (25)
40 (25)
80 (50)
55 (50)
80 (50)
160 (105)
115 (100) 170 (100) 325 (215)
b Megjegyzések
• A táblázatban szereplő számok a Sony
Corporation által gyártott „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyákra vonatkoznak.
A felvételi időt a rögzítés körülményei, a
„Memory Stick” kártya típusa és a
[FELV.MÓD] beállítás (80. oldal)
befolyásolja.
• Ha a rögzítéshez rendelkezésre álló idő 5
percnél kevesebb, megjelenik a
jelzés.
z Tanácsok
• A rögzíthető állóképek számát illetően lásd:
84. oldalon.
HU
31
Felvétel/Lejátszás
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel
(Easy Handycam üzemmód)
Easy Handycam üzemmódban csaknem minden beállítást automatikusan állít be a
készülék, így Önnek a felvételhez vagy lejátszáshoz nem kell az aprólékos
beállításokkal foglalkoznia. A jobb olvashatóság érdekében a képernyőn a szöveg
nagyobb betűkkel jelenik meg. A felvételeket a készülék a kiválasztott adathordozón
tárolja (27. oldal).
Ha a POWER kapcsoló OFF (CHG) állásban
van, tartsa lenyomva a zöld gombot, és
fordítsa el a kapcsolót.
R
Mozgókép
Állókép
1 Forgassa el a POWER
kapcsolót G, amíg ki
nem gyullad a
(Mozgókép) kijelző.
2 Nyomja meg az EASY A gombot.
,
1 Fordítsa el a POWER
kapcsolót G, amíg ki
nem gyullad a
(Állókép) kijelző.
2 Nyomja meg az EASY A gombot.
A képernyőn
megjelenik a
szimbólum.
3 A START/STOP H (vagy D)
gombot megnyomva indítsa el a
felvételt*.
,
A képernyőn
megjelenik a
szimbólum.
3 A PHOTO F gombot kissé
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).
[KÉSZ] t [FELV.]
A felvételt a START/STOP gomb
ismételt megnyomásával állíthatja le.
HU
32
Villog t Folyamatosan ég
* A mozgóképek [SP] üzemmódban kerülnek rögzítésre.
z Tanácsok
• Easy Handycam üzemmódban egy keret jelenik meg a személyek arcán ([ARCFELISMERÉS],
83. oldal).
A rögzített mozgó- és állóképek lejátszása
1 A POWER kapcsolót G elforgatva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) I (vagy a E) gombot.
Filmtekercs-index (44. oldal)
Felvétel/Lejátszás
Ekkor az LCD-képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (A
mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig.)
Arcindex (44. oldal)
A lemez típusa *
Előző 6 felvétel
A legutóbb lejátszott/
rögzített felvétel mellett
jelenik meg a fülön
(állókép esetén: B).
Következő 6 felvétel
Visszatérés a
felvételkészítési
képernyőre.
Mozgóképek
megjelenítése.
Állóképek
megjelenítése.
* Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél a [MEMORY STICK] adathordozót választja
(27. oldal), a rögzítés dátuma szerint kereshet felvételeket.
3 Indítsa el a lejátszást.
Mozgóképek:
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt mozgóképet.
Visszatérés a
VISUAL INDEX
képernyőre.
A jelenet eleje/előző
jelenet
Leállítás (átváltás a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre.)
Érintésre váltás a lejátszás és
a lejátszási szünet között.
Következő jelenet
A rögzítés dátuma/
időpontja*
Vissza/Előre
* A [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (86. oldal).
HU
Folytatás ,
33
Felvétel és lejátszás könnyűszerrel (Easy Handycam üzemmód)
(folytatás)
zTanácsok
• Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó mozgóképhez, a
képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
• Ha a szünetben megnyomja a
/
gombot, lelassíthatja a lejátszás sebességét.
• A hangerőt a
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [HANGBEÁLLÍTÁS] t
[HANGERŐ] elemek megérintése után a
/
gombokkal szabályozhatja.
• A mozgókép adathordozója a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel módosítható (27. oldal).
Állóképek:
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt állóképet.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
Diabemutató (46. oldal)
Átváltás a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre.
A rögzítés dátuma/
időpontja*
Előző/következő
* A [ADATKÓD] értéke [DÁTUM/IDŐ], és nem módosítható (86. oldal).
Kilépés az Easy Handycam
üzemmódból
Nyomja meg ismét az EASY A
gombot. Ekkor az LCD-képernyőről
eltűnik az
szimbólum.
A menü használata Easy
Handycam üzemmódban
A módosítható menüelemeket a
(HOME) C (vagy B) gombot
megnyomva jelenítheti meg (15., 78.
oldal).
b Megjegyzések
• A legtöbb menüelem automatikusan a gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel. Egyes
menüelemek értéke nem módosítható. A
részleteket lásd: 78. oldalon.
• A DVD-RW lemezek VIDEO
üzemmódban kerülnek formázásra
(10. oldal).
• Az
(OPTION) menü nem használható.
HU
34
• Ha effektusokkal kívánja színesíteni a
felvételeket, vagy ha módosítani szeretné a
beállításokat, lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
Az Easy Handycam
üzemmódban nem használható
gombok
Egyes gombok és funkciók nem
használhatók Easy Handycam
üzemmódban, mert azokat a készülék
automatikusan állítja be (78. oldal). Ha
érvénytelen műveletet kísérel meg
végrehajtani, az [Easy Handycam
üzemmódban nem használható.] üzenet
jelenik meg.
Lemezen tárolt mozgóképek
megjelenítése más
készülékeken (lezárás)
Ha a lemezen tárolt mozgóképeket más
készüléken vagy számítógépen szeretné
megtekinteni, a lemezt le kell „zárnia”;
lásd: 67. oldalon.
b Megjegyzések
• DVD-R és DVD+R DL lemezek esetén a
lemezt a lezárás után nem használhatja fel
újra, és nem vehet fel rá további
mozgóképeket, még akkor sem, ha a
lemezen maradt szabad hely.
• Lezárt lemezre nem vehet fel további
mozgóképeket Easy Handycam
üzemmódban (74. oldal).
Felvétel/Lejátszás
HU
35
Felvétel
A készülék a felvételeket a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel kiválasztott
adathordozón tárolja (27. oldal).
(HOME) E
(HOME) D
Lencsevédő
Automatikusan kinyílik, amikor a
készüléket bekapcsolják.
PHOTO F
START/STOP C
POWER kapcsoló
A
Ha a POWER
kapcsoló OFF (CHG)
állásban van, tartsa
lenyomva a zöld
gombot, és fordítsa el
a kapcsolót.
(Mozgókép) kijelző START/STOP B
(Állókép) kijelző
b Megjegyzések
• Ha a felvétel befejezése után az ACCESS kijelző (28. oldal)/működésjelző (30. oldal) világít vagy
villog, a készülék még adatokat ír az adathordozóra. Ekkor ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és ne távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati tápegységet.
• Abban az esetben, ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] (27. oldal) művelettel a [MEMORY STICK]
lehetőséget választotta ki, a felvétel automatikusan új mozgóképfájlban folytatódik, ha a
mozgóképfájl mérete túllépi a 2 GB-ot.
z Tanácsok
• A kamerában használható „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyákról lásd: 4..
• Ha meg szeretné tudni, hogy mennyi szabad hely áll rendelkezésre a mozgóképek számára,
érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE) t
[HORDOZÓ ADATAI] (72. oldal).
HU
36
Mozgókép
Állókép
1 Forgassa el a POWER kapcsolót
A, amíg ki nem gyullad a
(Mozgókép) kijelző.
2 Nyomja meg a START/STOP B
(vagy a C) gombot.
1 Fordítsa el a POWER kapcsolót
A, amíg ki nem gyullad a
(Állókép) kijelző.
2 A PHOTO F gombot kissé
Felvétel/Lejátszás
lenyomva állítsa be a fókuszt A
(hangjelzés hallható), majd nyomja
le teljesen a gombot B (zárhang
hallható).
[KÉSZ] t [FELV.]
A felvételt a START/STOP gomb
ismételt megnyomásával állíthatja le.
Villog t Folyamatosan ég
A
szimbólum jelenik meg a
jel mellett. A kép rögzítése akkor
fejeződik be, amikor a képernyőről
eltűnik a
szimbólum.
b Megjegyzések
• Lemezre nem lehet állóképet rögzíteni.
z Tanácsok
• Lásd a 11. oldalt a rögzíthető mozgóképek hosszát, illetve a 84. oldalt az állóképek számát
illetően.
• Mozgókép felvétele közben a PHOTO F gomb megnyomásával állókép rögzíthető (Dual Rec,
39. oldal).
• Mozgókép felvétele során a
szimbólum jelenik meg, ha az [
INDEX BEÁLL.] beállítás
értéke [BE] (alapértelmezett beállítás) (83. oldal).
• Ha az [ARCFELISMERÉS] beállítása [BE] ( ) (alapértelmezett beállítás), akkor a kamera
által felismert arcon megjelenik egy keret és az arc képe automatikusan élesre állítódik (83. oldal).
• A felvételi üzemmódot a
(HOME) D (vagy E) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[VIDEÓ] vagy [FÉNYKÉP] megérintésével váltogathatja mozgókép és állókép között.
• A rögzített mozgóképekből állóképeket készíthet (53. oldal) (DCR-DVD910E).
HU
Folytatás ,
37
Felvétel (folytatás)
Zoomolás
A képeket legfeljebb 15-szörös
mértékre nagyíthatja a motoros zoomkar vagy az LCD-képernyő keretén
található zoom-gombok segítségével.
z Tanácsok
• A [DIGIT.ZOOM] (81. oldal) segítségével
15-szörösnél erősebben is zoomolhat
mozgóképek felvétele során.
Életszerűbb hangfelvétel
(5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel)
A beépített mikrofon által érzékelt
hangot a készülék 5.1 csatornás térhatású
hanggá alakítja, és így rögzíti.
Ha a mozgóképeket 5.1 csatornás
térhatású hang lejátszásra alkalmas
készülékkel játssza le, az eredeti
hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon
Nagyobb látószög:
(Nagy látószög)
Közeli kép: (Telefotó)
Ha a motoros zoom-kart csak egy kicsit
mozdítja el, a zoomolás kis sebességgel
történik. Ha gyorsabb zoomolást kíván,
mozdítsa el jobban.
b Megjegyzések
• Ujját mindig tartsa a motoros zoom-karon.
Ha leveszi ujját a zoom-karról, a kar
működésének hangja is rákerülhet a
felvételre.
• Az LCD-kereten található zoom gombokkal
nem lehet a zoomolás sebességét
befolyásolni.
• Ahhoz, hogy nagy látószögű állásban éles
képet kapjon, a kamera és a felvétel tárgya
között minimálisan kb. 1 cm-es, telefotó
állásban kb. 80 cm-es távolságnak kell
lennie.
HU
38
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 csatornás
térhatású hang
Kislexikon (138. oldal)
b Megjegyzések
• Amikor a felvételt a kamerával játssza le, az 5.1
csatornás hang 2 csatornás hangként szólal meg.
z Tanácsok
• A felvétel hangminőségét kiválaszthatja:
[5.1ch TÉRHATÁSÚ] vagy [2ch
SZTEREÓ] ([HANGZÁSMÓD],
80. oldal).
Gyors felvételindítás
(QUICK ON)
z Tanácsok
• Ha a
(Mozgókép) kijelző világít, az
állóképek mérete [
3,0 M] (16:9 széles)
vagy [2,2 M] (4:3) lesz.
• Felvétel-készenléti üzemmódban ugyanúgy
lehet állóképet rögzíteni, mint amikor a
(Állókép) kijelző világít. Ekkor a vaku is
használható.
Felvételkészítés sötétben
(NightShot)
Infravörös érzékelő
Felvétel/Lejátszás
Ha a POWER kapcsoló elfordítása
helyett a QUICK ON gombot nyomja
meg, az energiafogyasztás lecsökken
(alvó mód). Alvó módban villog a
QUICK ON gomb. Ha felvételt kíván
készíteni, nyomja meg a QUICK ON
gombot újra. A kamera kb. 1 másodperc
elteltével készen áll a felvételre.
b Megjegyzések
• Alvó módban a kamera energiafogyasztása
körülbelül a felére csökken a felvételi
módhoz képest. Ezzel kímélheti az
akkumulátort.
• Ha a kamerát nem működteti, és alvó
módban hagyja, kisvártatva automatikusan
kikapcsol. A [GYORS BE KÉSZENL]
beállítással meghatározhatja, hogy a kamera
mennyi idő eltelte után kapcsoljon alvó
módba (90. oldal).
Kiváló minőségű állóképek
rögzítése mozgókép
felvétele közben (Dual Rec)
Mozgókép felvétele közben a PHOTO
gomb megnyomásával jó minőségű
állókép rögzíthető. Állóképek csak
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzíthetők.
b Megjegyzések
• Dual Rec üzemmódban a vaku nem
használható.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo” kapacitása
kevésnek bizonyul, vagy ha állóképsorozatot rögzít, megjelenhet a
szimbólum. Nem lehet állóképet rögzíteni,
amíg a
szimbólum látható.
Gyenge megvilágítású helyeken történő
rögzítéshez állítsa a NIGHTSHOT
kapcsolót ON állásra. Megjelenik a
szimbólum.
b Megjegyzések
• A NightShot és a Super NightShot funkció
infravörös fényt használ. Ezért ügyeljen
arra, hogy ujjával vagy más tárggyal ne
takarja el az infravörös érzékelőt.
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 93. oldal).
• Világos környezetben ne használja se a
NightShot, se a Super NightShot funkciót.
Ellenkező esetben a kamera meghibásodhat.
HU
Folytatás ,
39
Felvétel (folytatás)
z Tanácsok
z Tanácsok
• Ha világosabban kívánja felvenni a képet,
használja a Super NightShot funkciót
(97. oldal). Ha azt szeretné, hogy a
mozgókép valósághűbben tükrözze az
eredeti színeket, használja a Color Slow
Shutter funkciót (96. oldal).
• Ekkor az LCD-képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• Ha tükör üzemmódban készít felvételt, nem
jeleni meg keret a képen szereplő személy
arcán ([ARCFELISMERÉS], 83. oldal).
Az expozíció beállítása
ellenfényben álló tárgyak
esetén
Ellenfényben álló tárgyak esetén az
expozíció beállításához nyomja meg a
. (BACK LIGHT) gombot – ekkor
megjelenik a . szimbólum. Az
ellenfényt kompenzáló funkciót a
. (BACK LIGHT) gomb ismételt
megnyomásával kapcsolhatja ki.
Felvételkészítés tükör
üzemmódban
Felvétel készítése közben a felvett képet
a képen szereplő személy is láthatja.
Gyors mozgás lassított
felvétele (F.LASS.FELV.)
Az olyan gyorsan mozgó tárgyakról és
gyors történésekről, amelyeket a
szokásos felvételi beállításokkal nem
lehet rögzíteni, folyamatos lassított
felvétel készíthető.
Ezt a funkciót gyors mozgás, például
golfütés, teniszütés felvételekor célszerű
használni.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(FELVÉTELKÉSZÍTÉS) t
[F.LASS.FELV.].
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
A kamera egy kb. 3 másodperces
mozgóképet 12 másodperces lassított
mozgóképként rögzít.
[A felvétel akkor ér véget, amikor a
képernyőről eltűnik a [Felvétel…]
üzenet.
A folyamatos lassított felvétel
leállításához érintse meg a
gombot.
A kamerához viszonyítva 90 fokra
nyissa ki az LCD-panelt (1), majd
fordítsa el a lencse felé 180 fokkal (2).
HU
40
A beállítások megváltoztatása
A [F.LASS.FELV.] képernyőn érintse
meg a
(OPTION) t
fület, majd
válassza ki a módosítani kívánt
beállítást.
• [IDŐZÍTÉS]
A START/STOP gomb megnyomása
után válassza ki a felvétel
kezdőpontját. Az alapértelmezett
beállítás [3mp TOVÁBB].
Felvétel/Lejátszás
[3mp TOVÁBB]
[3mp ELŐBB]
• [HANGFELVÉTEL]
Ha a lassított mozgóképre hangot
(például beszélgetést) is rögzíteni
kíván, a [BE] (
) elemet válassza. Az
alapértelmezett beállítás [KI]. A
kamera az alatt a kb. 12 másodperc
alatt, amíg a 2 lépésben a [Felvétel…]
üzenet látható, rögzíti a hangot is.
b Megjegyzések
• A kb. 3 másodperces mozgóképfelvétel
közben a kamera nem rögzít hangot.
• A [F.LASS.FELV.] képminősége nem olyan
jó, mint a normál felvételé.
• Ha olyan mozgóképet játszik le, amelynek
rögzítése során a [F.LASS.FELV.] menüben
a [HANGFELVÉTEL] beállítás [KI]
értéken van, megjelenik a
szimbólum,
függetlenül a [HANGZÁSMÓD]
beállítástól (80. oldal).
• Easy Handycam üzemódban nem működik a
[F.LASS.FELV.] funkció (32. oldal).
Először lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
HU
41
Lejátszás
A készülékkel lejátszhatók a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel kiválasztott
adathordozón tárolt mozgóképfelvételek (27. oldal).
Lencsevédő
A motoros zoom
karja F
A
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) szerint
záródik le.
POWER kapcsoló
A
(HOME) E
(HOME) D
(KÉPEK
MEGTEKINT
ÉSE) C
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B
1 A POWER kapcsolót A elforgatva kapcsolja be a kamerát.
2 Nyomja meg a
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE) B (vagy C) gombot.
Ekkor a képernyőn megjelenik a VISUAL INDEX áttekintő képernyő. (A
mintaképek megjelenítése eltarthat egy ideig.)
Filmtekercs-index (44. oldal)
Arcindex (44. oldal)
A lemez típusa *
Előző 6 felvétel
Következő 6 felvétel
Visszatérés a
felvételkészítési
képernyőre.
Mozgóképek megjelenítése.
A legutóbb lejátszott/
rögzített felvétel mellett
jelenik meg a fülön
(állókép esetén: B).
(OPTION)
Állóképek megjelenítése.
* Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél a [MEMORY STICK] adathordozót
választja (27. oldal), a rögzítés dátuma szerint kereshet felvételeket (45. oldal).
z Tanácsok
HU
42
• A VISUAL INDEX képernyőn megjelenő felvételek számát 6 y 12 között válthatja a motoros
zoom karjának mozgatásával F. A szám módosításához érintse meg rendre a következőket:
(HOME) D (vagy E) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [MEGTEK.BEÁLL.] t
[
MEGJELENÍT] (87. oldal).
3 Indítsa el a lejátszást.
Mozgókép
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt mozgóképet.
Ha a kiválasztott mozgóképpel kezdődő lejátszás során elérkezik az utolsó
mozgóképhez, a képernyőn ismét a VISUAL INDEX áttekintő képernyő jelenik meg.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
Leállítás (átváltás a
VISUAL INDEX
áttekintő képernyőre.)
Felvétel/Lejátszás
A mozgókép eleje/előző
mozgókép
Érintésre váltás a
lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Következő mozgókép
(OPTION)
Vissza/Előre
z Tanácsok
• Ha a mozgóképet lassítva kívánja lejátszani, lejátszási szünetben érintse meg a
/
gombot.
• Ha lemezről játszik le mozgóképet, a
/
elemek egyszeri megérintésével 5-szörös, 2
érintéssel 10-szeres (DVD+RW esetében 8-szoros) sebességgel csévélheti a felvételt vissza vagy
előre.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”memóriakártyáról játszik le mozgóképet, a
/
elemek
egyszeri megérintésével 5-szörös, 2 érintéssel 10-szeres, 3 érintéssel 30-szoros, 4 érintéssel pedig
körülbelül 60-szoros sebességgel csévélheti a felvételt vissza vagy előre.
Állókép
Érintse meg a
fület és a lejátszani kívánt állóképet.
Visszatérés a VISUAL
INDEX képernyőre.
Diabemutató
(46. oldal)
Átváltás a VISUAL
INDEX áttekintő
képernyőre.
(OPTION)
Előző/következő
Mozgóképek hangerejének beállítása
Mozgókép lejátszása közben érintse meg rendre a következőket:
(OPTION) t
/
gombokkal állítsa be a hangerőt.
fül t [HANGERŐ], majd a
Folytatás ,
HU
43
Lejátszás (folytatás)
z Tanácsok
• A VISUAL INDEX képernyőre a következő
elemek megérintésével válthat át:
(HOME) D (vagy E) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [VISUAL INDEX].
Jelenetek keresése
kiemelkedő pontossággal
(Filmtekercs-index)
A mozgóképek meghatározott
időtartamú szakaszokra oszthatók szét.
Ilyenkor az INDEX képernyőn a
szakaszok első jelenete jelenik meg. A
mozgókép lejátszását a kiválasztott
jelenetnél kezdve indíthatja.
Először válassza ki az adathordozót,
amely a lejátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (27. oldal).
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Érintse meg a
(Filmtekercs-
4A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt jelenetet.
A lejátszás a kiválasztott jelenettől
kezdődik.
z Tanácsok
• A Filmtekercs-index képernyőt a következő
elemek megérintésével jelenítheti meg:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [ INDEX].
Jelenetek keresése arc
alapján (Arcindex)
A felvétel során felismert arcok képei
megjelennek az INDEX képernyőn.
A mozgókép lejátszását a kiválasztott
arc képénél kezdve indíthatja.
Először válassza ki az adathordozót,
amely a lejátszani kívánt mozgóképet
tartalmazza (27. oldal).
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
index) elemet.
Előző/következő mozgókép
Előző jelenet
2 Érintse meg a
(Arcindex)
elemet.
Előző/következő mozgókép
Következő jelenet
A jelenetek időközének módosítása.
3A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
HU
44
Előző/következő arckép
3A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt mozgóképet.
4A
/
gombok megérintésével
keresse meg a kívánt arc képét,
majd érintse meg annak az
arcnak a képét, amelytől kezdve
le kívánja játszani a felvételt.
A lejátszás a kiválasztott jelenettől
kezdődik.
1 Nyomja meg a kamera
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombját.
Megjelenik a VISUAL INDEX
képernyő.
2 Érintse meg a képernyő jobb
felső sarkában látható dátumgombot.
Felvétel/Lejátszás
Ekkor a képernyőn megjelenik a
mozgóképek felvételi dátumának
listája.
b Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a felvétel körülményei
miatt nem sikerül felismerni az arcokat.
Példa: szemüveget vagy kalapot viselő,
illetve nem a kamerába néző személyek.
• Felvételkészítés előtt állítsa az [ INDEX
BEÁLL.] beállítást [BE] értékre
(alapértelmezett beállítás), ha a
mozgóképfelvételeket az [ INDEX]
képernyőről kívánja lejátszani (83. oldal).
Az Arcindex nem mindig jelenik meg
helyesen, ha a készülék nem ismert fel
arcokat.
z Tanácsok
• Az Arcindex képernyőt a következő elemek
megérintésével jelenítheti meg:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t [ INDEX].
A kívánt felvétel keresése
dátum alapján (Dátummutató)
Dátum szerint is könnyen megtalálhatja
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán a kívánt mozgóképet.
Először állítsa a
[VIDEÓHORD.BEÁLL] beállítást
[MEMORY STICK] értékre (27. oldal).
Előző/következő dátum
3A
/
gombok megérintésével
válassza ki a kívánt mozgókép
rögzítési dátumát, majd érintse
meg az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
felvételek.
z Tanácsok
• A Filmtekercs-index vagy az Arcindex
képernyőn a 2-3 lépéseket követve
használhatja a Dátum-mutató funkciót.
HU
Folytatás ,
45
Lejátszás (folytatás)
Zoomolás lejátszás közben
Az állóképeket eredeti méretük 1,1-5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás a motoros zoom-karral vagy
az LCD-kereten lévő zoom gombokkal
állítható be.
1 Játssza le azt az állóképet, amelyet
nagyítani kíván.
2 A T (telefotó) segítségével nagyítsa
fel az állóképet.
A képernyőn keret jelenik meg.
3 Érintse meg a képernyőnek azt a
részét, amelyet a megjelenő keret
közepére kíván helyezni.
4 A W (nagy látószög)/T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
Kilépéshez érintse meg a
HU
46
gombot.
Állóképek sorozatának
lejátszása (Diabemutató)
Az állóképeket lejátszó képernyőn
érintse meg a
gombot.
A kijelölt képpel kezdve elindul a
diabemutató.
A diabemutató a
gomb
megérintésével állítható le. Az
újraindításhoz ismét érintse meg a
gombot.
b Megjegyzések
• Diabemutató lejátszása közben nem
használható a lejátszási zoom funkció.
z Tanácsok
• Diabemutatót a következők megérintésével
is lejátszhat:
(OPTION) t
fül t
[DIAVETÍTÉS] a VISUAL INDEX
képernyőn.
• Állóképek lejátszása során folyamatos
diabemutatót indíthat a következők
megérintésével:
(OPTION) t
fül
t [DIAVETÍTÉS BEÁLL.]. Mivel az
alapértelmezett beállítás [BE], az LCDképernyőn a
szimbólum látható, és a
kamera megismétli az állóképek
diabemutatóját. Ha a [DIAVETÍTÉS
BEÁLL.] beállítása [KI], a kamera egyszer
játssza le a bemutatót a kiválasztott
állóképtől kezdve.
A felvételek megtekintése TV-készüléken
Csatlakoztassa a kamerát a TV- vagy VCR-készülék bemeneti aljzatához az A/V
átjátszókábellel 1 vagy egy S VIDEO 2 csatlakozóval rendelkező
A/V átjátszókábellel. A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel
üzemeltesse (19. oldal). Olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját is.
Berendezés
S VIDEO aljzat nélkül
Berendezés
S VIDEO aljzattal
IN
IN
VIDEO
Felvétel/Lejátszás
VIDEO
S VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
(Fehér)
AUDIO
A/V
távcsatlakozó
(Piros)
: Jeláramlás iránya
1 A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a kamerát a másik készülék
bemeneti aljzatához.
2 A/V átjátszókábel S VIDEO
csatlakozódugóval (külön
megvásárolható)
Ha a készüléket egy S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
segítségével az S VIDEO aljzaton át
csatlakoztatja egy másik berendezéshez,
akkor jobb minőségű képet kap, mintha A/
V átjátszókábelt használna. Az S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön megvásárolható)
fehér és piros (bal/jobb oldali hang)
dugóját, valamint az S VIDEO dugót (S
VIDEO csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, a készülék
nem bocsát ki hangot.
AUDIO
(Piros)
VCR- vagy TV-készülékek
Ha a TV egy VCR-készülékhez
csatlakozik
Csatlakoztassa a kamerát a VCRkészülék LINE IN bemenetéhez. A VCR
bemenetválasztó kapcsolóját állítsa
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, stb.)
helyzetbe, ha a VCR rendelkezik
bemenetválasztóval.
A képméretarány beállítása a
csatlakoztatott televíziónak
megfelelően (16:9/4:3)
Módosítsa a képméretarányt a
megjelenítéshez használni kívánt TVkészülék képméretarányának
megfelelően.
1 Kapcsolja be a kamerát.
HU
Folytatás ,
47
A felvételek megtekintése TV-készüléken (folytatás)
2 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[KIMENETI BEÁLL.] t [TV
TÍPUSA] t [16:9] vagy [4:3] t
.
b Megjegyzések
• Ha a [TV TÍPUSA] beállítást [4:3] értékre
állítja, a kép minősége romolhat. Ha a
rögzített felvétel oldalaránya 16:9 (széles) és
4:3 között váltakozik, a kép vibrálhat.
• Ha 16:9 (széles) képméretaránnyal rögzített
felvételeket játszik le olyan 4:3 képarányú TVkészüléken, amely nem kompatibilis a 16:9
(széles) jellel, állítsa a [TV TÍPUSA] beállítást
[4:3] értékre.
Ha a TV-készülék mono
hangrendszerű (ha a készüléken
csak egyetlen audiobemenet
található)
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a TV-készülék vagy a VCR
videobemenetéhez, a fehér (bal csatorna)
vagy a piros (jobb csatorna) dugót pedig
az audiobemenethez.
z Tanácsok
• Megjelenítheti a számlálót a TV-képernyőn a
[MEGJEL.HELYE] beállítás [VID-KI/
TÁBLA] értékre történő állításával
(89. oldal).
Ha a TV/VCR 21 érintkezős
csatlakozóval rendelkezik
(EUROCONNECTOR)
A felvételek lejátszásához használjon 21
érintkezős csatlakozót (külön
megvásárolható).
TV/VCR
HU
48
Szerkesztés
(EGYÉB) kategória
Ez a kategória lehetővé teszi az
adathordozón lévő felvételek
szerkesztését vagy nyomtatását,
valamint számítógépre történő
másolását megtekintés, szerkesztés vagy
eredeti DVD készítése céljából.
LEJÁT.LIST.SZERK.
Lejátszási listák készítése és
szerkesztése (57. oldal).
NYOMTATÁS
Állóképek nyomtatása a csatlakoztatott
PictBridge rendszerű nyomtatóval
(64. oldal).
USB CSATL.
(EGYÉB) kategória
A kamera számítógéphez vagy egyéb
készülékhez történő csatlakoztatása
USB-kábel segítségével (99. oldal).
b Megjegyzések
Szerkesztés
• A szerkeszteni kívánt felvétel
adathordozóját a következők
megérintésével választhatja ki:
(HOME)
t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL] (27. oldal).
Elemek listája
TÖRLÉS
Az adathordozón található felvételek
törlése (50. oldal).
FOTÓRÖGZÍTÉS (DCRDVD910E)
A felvett mozgóképből egy jelenet
állóképként történő rögzítése
(53. oldal).
VIDEÓMÁSOLÁS (DCRDVD910E)
A készülékkel lemezre másolhatók a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán tárolt
mozgóképfelvételek (54. oldal).
SZER
Az adathordozón található felvételek
szerkesztése (56. oldal).
HU
49
Felvételek törlése
b Megjegyzések
• A kitörölt felvételek többé nem állíthatók
vissza.
z Tanácsok
• Egyszerre akár 100 felvétel is kijelölhető.
Mozgóképek törlése
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a törölni kívánt mozgóképet
tartalmazza (27. oldal).
b Megjegyzések
• Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL] műveletnél
a [LEMEZ] beállítást választja (27. oldal),
akkor az Easy Handycam üzemmódban nem
fog tudni mozgóképeket törölni (32. oldal).
Először lépjen ki az Easy Handycam
üzemmódból.
t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Az összes mozgókép egyidejű
törlése
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
(EGYÉB) t
TÖRLÉS]
TÖRLÉS]
elemet.
4 Érintse meg a törölni kívánt
mozgóképet.
HU
50
2 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
elemet.
3 Érintse meg a [
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
MIND TÖRLÉSE] elemet.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű törlése
– ha a kamerából kiveszi a lemezt
felvételkészítés után;
– ha kikapcsolja a kamerát
felvételkészítés után.
1 A 3. lépésben érintse meg a
[
TÖRLÉS dát.szer.] elemet.
b Megjegyzések
Előző/következő dátum
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
Szerkesztés
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
• Mozgóképek törlése közben ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából a
hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a mozgóképek törlődnek a
„Memory Stick PRO Duo” kártyáról.
• Ha a kitörölt mozgókép rajta van egy
lejátszási listán (57. oldal), akkor onnan is
törlődik.
• Nem törölhetők a mozgóképek a „Memory
Stick PRO Duo” kártyáról, ha más készülék
által védve vannak.
• Elképzelhető, hogy a fennmaradó
lemezkapacitás nem lesz elég további
felvételek készítésére akkor sem, ha letörli a
felesleges mozgóképeket a lemezről.
z Tanácsok
• Ha az adathordozóról az összes felvételt le
kívánja törölni, és vissza szeretné nyerni a
rögzítésre használható összes területet,
formázza meg az adathordozót (72. oldal).
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével törölheti.
Állóképek törlése
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Az utoljára felvett mozgókép
törlése
1 A 3. lépésben érintse meg az
[
UTOL.JEL.TÖRL.] elemet.
2 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[TÖRLÉS].
2 Érintse meg a [
(EGYÉB) t
TÖRLÉS]
elemet.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
A legutóbb felvett mozgókép nem
törölhető:
3 Érintse meg a [
TÖRLÉS]
elemet.
HU
Folytatás ,
51
Felvételek törlése (folytatás)
4 Érintse meg a törölni kívánt
állóképet.
A kijelölt állóképet a
jelöli.
szimbólum
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Az összes állókép egyidejű
törlése
1 A 3. lépésben érintse meg a
[ MIND TÖRLÉSE] elemet.
2 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Nem törölhet állóképeket a „Memory Stick
PRO Duo” kártyáról, ha a mozgóképek más
készülék által védve vannak.
HU
52
z Tanácsok
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról az összes felvételt le
kívánja törölni, és vissza szeretné nyerni a
rögzítésre használható összes területet,
formázza meg a memóriakártyát (72. oldal).
• Az állóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével törölheti.
Állókép rögzítése mozgóképből (DCRDVD910E)
A lejátszás során a mozgóképből
bármikor készíthet állóképet.
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a mozgóképeket tartalmazza
(27. oldal).
Először helyezzen be egy „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Mozgókép
helye
Állókép
helye
t
ponton, ahol az állóképet
rögzíteni kívánja.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Miután a
gombbal kijelölte
a rögzítés helyét, utána tovább
pontosíthatja azt.
t
b Megjegyzések
Szerkesztés
• Áramforrásként a hálózati tápegységet
használja, hogy megelőzze az áramellátás
megszakadását a művelet közben.
Vissza a kijelölt
mozgókép elejére.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[FOTÓRÖGZÍTÉS].
Megjelenik a képernyő, ahol a
[FOTÓRÖGZÍTÉS] műveletet
végrehajthatja.
4 Érintse meg az
gombot.
Amíg a készülék rögzíti és tárolja az
állóképet, a
szimbólum látható a
képernyőn.
Ha további állóképeket kíván
rögzíteni, érintse meg a
gombot,
és folytassa a 2. lépéssel.
A műveletet a
t
gombokkal fejezheti be.
2 Érintse meg azt a mozgóképet,
amelyet le kíván játszani, és
amelyből állóképet kíván
készíteni.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
3A
gomb megérintésével
szüneteltesse a lejátszást azon a
b Megjegyzések
• Biztosítson elegendő szabad helyet azon az
adathordozón, ahová az állóképeket
menteni szeretné.
• A készülék a létrehozott állóképek felvételi
időpontjaként a mozgókép felvételi
időpontját jelöli meg.
• Ha a mozgókép nem tartalmazza a felvétel
dátumát, az állóképek felvételi
időpontjaként a mozgóképből történő
rögzítés időpontját jelöli meg a készülék.
HU
53
Felvételek másolása adathordozóra a
kamerán belül (DCR-DVD910E)
A készülékkel lemezre másolhatók a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán tárolt
mozgóképfelvételek.
A kamerába először helyezzen be egy
lemezt.
Forrás
3 Érintse meg a másolni kívánt
mozgóképet.
Cél
t
Szabad lemezterület*
b Megjegyzések
• Áramforrásként a hálózati tápegységet
használja, hogy megelőzze az áramellátás
megszakadását a művelet közben.
* x: Használt
x (zöld): A választott mozgókép
mentésére fenntartva
s: Szabad terület
z Tanácsok
• Az átmásolt mozgóképek ellenőrzéséhez a
[VIDEÓHORD.BEÁLL] művelet során
válassza a [LEMEZ] adathordozót (27.
oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[VIDEÓMÁSOLÁS].
Megjelenik a képernyő, ahol a
[VIDEÓMÁSOLÁS] műveletet
végrehajthatja.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
4 Érintse meg az
t [IGEN]
elemeket.
5 Amikor a [Kész.] üzenet
2 Érintse meg a [MÁSOL kivál.sz.]
elemet.
HU
54
megjelenik, érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű másolása
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
1 A 2. lépésben érintse meg a
[MÁSOL dát.sz.] elemet.
A még el nem mentett
mozgóképek biztonsági
mentése
1 A 2. lépésben érintse meg a
[BIZT.MÁSOLAT] elemet.
Előző/következő dátum
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
t [IGEN]
elemeket.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
A lejátszási listán található
összes mozgókép másolása
(57. oldal)
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik [A lemez megtelt.]
üzenet a szükséges egyoldalú
lemezek számával együtt. Készítse
elő a lemezeket, és ismételje meg az
eljárást az 1. lépéstől.
Szerkesztés
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
2 Érintse meg a [Biztonsági másolat
készítése olyan videókról,
amelyekről ilyen még nem készült.]
t [IGEN] elemeket.
b Megjegyzések
• Ha a mozgóképek 2 vagy több lemezre
vannak elmentve, az egyes lemezek utolsó
filmjei automatikusan kettéosztódnak, hogy
az anyag kitöltse a lemez teljes kapacitását.
z Tanácsok
• A 2. lépésben a [BIZT.MÁSOLAT] t [A
bizt.másolat-készítés az első videótól
kezdődik. Az előzménylista kitörlődik.]
megnyomásával elmentheti az összes
mozgóképet, beleértve azokat is, amelyeket
már előzőleg elmentett. A kamera csak
akkor tartja számon a mozgóképek eddigi
mentéseit, ha a [BIZT.MÁSOLAT]
funkcióval mentette őket.
1 A 2. lépésben érintse meg a
[ MÁSOLJA MIND] elemet.
Ha a lemezterület nem elegendő az
egész mozgókép felvételére,
megjelenik a [Nincs elég hely.]
üzenet.
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
HU
55
Mozgóképek szétosztása
5 Érintse meg az
Először válassza ki azt az adathordozót,
amely a szétosztani kívánt mozgóképet
tartalmazza (27. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
[SZER].
t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
(EGYÉB) t
b Megjegyzések
2 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
3 Érintse meg a szétosztani kívánt
mozgóképet.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
4 Érintse meg a
gombot azon
a ponton, ahol a mozgóképet szét
kívánja osztani.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
Miután a
gombbal kijelölte az
osztópontot, tovább pontosíthatja
annak helyét.
Vissza a kijelölt mozgókép
elejére.
HU
56
• A szétosztott mozgóképek többé nem
állíthatók vissza.
• Mozgóképek szétosztása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a rajta lévő mozgóképek
szétosztása folyamatban van.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán szétoszt egy mozgóképet és
az rajta van egy lejátszási listán, a lejátszási
listán található mozgókép is szétosztásra
kerül. Ha lemezen lévő mozgóképet oszt
szét, a lejátszási listán található mozgókép
nem kerül szétosztásra.
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és azon pont között, ahol Ön
megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
z Tanácsok
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével oszthatja
szét.
• A kamerával rögzített felvételekre mint
„eredetik”-re tekintünk.
Lejátszási lista készítése
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
A lejátszási lista a kijelölt mozgóképek
kis mintaképeiből álló lista. Az eredeti
jelenetek akkor sem módosulnak, ha a
lejátszási listán szereplő mozgóképeket
szerkeszti vagy törli.
Lejátszási lista létrehozása, lejátszása
vagy szerkesztése előtt válassza ki a
használni kívánt adathordozót
(27. oldal).
4 Érintse meg az
t [IGEN]
elemeket.
5 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
Az összes mozgókép felvétele a
lejátszási listára
1 Érintse meg a következőket:
1 A 2. lépésben érintse meg a
[
ADD MIND] elemet.
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [
HOZZÁADÁS]
elemet.
3 Érintse meg a lejátszási listára
Szerkesztés
• A lemezen lévő lejátszási listák legfeljebb
999, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévők pedig legfeljebb 99
mozgóképet képesek tárolni.
• A kamerával rögzített felvételekre mint
„eredetik”-re tekintünk.
2 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
3 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
Adott napon rögzített
mozgóképek egyidejű
hozzáadása
felvenni kívánt mozgóképet.
.
1 A 2. lépésben érintse meg a
[
HOZZÁAD d.sz.] elemet.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Előző/következő dátum
2A
/
gombok megérintésével
válassza ki a keresett mozgóképek
HU
Folytatás ,
57
Lejátszási lista készítése (folytatás)
rögzítési dátumát, majd érintse meg
az
gombot.
A képernyőn megjelennek a
kiválasztott napon készített
mozgóképek.
Megjelennek a lejátszási listán
található mozgóképek.
Jóváhagyásként érintse meg a
képernyőn látható mozgóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
3 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
4 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Mozgóképek hozzáadása közben ne vegye le
az akkumulátort, és ne húzza ki a kamerából
a hálózati tápegységet.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, amíg a mozgóképek írása
folyamatban van.
• Állóképek nem vehetők fel lejátszási listára.
2 Érintse meg azt a mozgóképet,
amelytől kezdve el kívánja indítani
a lejátszást.
A kamera lejátssza a lejátszási listán
található mozgóképeket – a
kiválasztott tételtől kezdve az
utolsóig –, majd ismét a lejátszási
lista képernyője jelenik meg.
A felesleges mozgóképek
kivétele a lejátszási listáról
z Tanácsok
• A mozgóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével veheti fel
lejátszási listára.
• A mellékelt programmal a lejátszási lista
változatlan formában lemezre másolható.
Lejátszási lista lejátszása
Lejátszási lista létrehozása, lejátszása
vagy szerkesztése előtt válassza ki a
használni kívánt adathordozót
(27. oldal).
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) t
[LEJÁTSZÁSI LISTA].
HU
58
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t (EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [ KIVÉTEL] elemet.
Az összes mozgóképet a következők
megérintésével veheti ki a lejátszási
listáról: [ KIVESZ MIND] t
[IGEN] t [IGEN]. Amikor a [Kész.]
üzenet megjelenik, érintse meg az
gombot.
3 Érintse meg azt a mozgóképet,
amelyet ki kíván venni a lejátszási
listáról.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
5A
/
gombokkal jelölje ki a
mozgókép új helyét.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
5 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
Az elemek sorrendjének
módosítása a lejátszási listában
6 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
7 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
z Tanácsok
Szerkesztés
• Az eredeti mozgóképek akkor sem
törlődnek, ha a lejátszási listáról letörli őket.
Az új helyet jelző vonal
• Ha több mozgóképet jelölt ki, akkor a
lejátszási listán elfoglalt sorrendjük szerint
kerülnek áthelyezésre.
Lejátszási listán található
mozgókép szétosztása
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg az [
elemet.
ÁTHELYEZÉS]
3 Érintse meg az áthelyezni kívánt
mozgóképet.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t (EGYÉB) t
[LEJÁT.LIST.SZERK.].
2 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]
elemet.
3 Érintse meg a szétosztani kívánt
mozgóképet.
A kijelölt mozgókép lejátszása
elindul.
A kijelölt mozgóképet a
szimbólum jelöli.
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a mozgóképet a
képernyőn.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
4 Érintse meg az
4 Érintse meg a
gombot azon a
ponton, ahol a mozgóképet szét
kívánja osztani.
A kamera felfüggeszti a mozgókép
lejátszását.
A
gomb megnyomásával
váltani lehet a lejátszás és a lejátszási
szünet között.
gombot.
HU
Folytatás ,
59
Lejátszási lista készítése (folytatás)
Miután a
gombbal kijelölte
az osztópontot, tovább
pontosíthatja annak helyét.
Vissza a kijelölt mozgókép
elejére.
5 Érintse meg az
elemeket.
t [IGEN]
6 Amikor a [Kész.] üzenet megjelenik,
érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Kis eltérés fordulhat elő a tényleges
osztópont és azon pont között, ahol Ön
megérintette a
gombot, mivel a
kamera fél másodperces egységekben jelöli
ki az osztópont helyét.
z Tanácsok
• Az eredeti mozgóképek nem kerülnek
szétosztásra akkor sem, ha a játéklistán
szétosztja őket.
HU
60
Mozgóképek másolása VCR-vagy DVD/
HDD-felvevőre
Készülék csatlakoztatása A/V átjátszókábellel
A kamerával lejátszott mozgóképek más felvevőkészülékre, például VCR- vagy DVD/
HDD-felvevőre is átmásolhatók. A készülékeket az alábbi módok egyike szerint
csatlakoztathatja egymáshoz.
A művelet során a kamerát a mellékelt hálózati tápegységgel üzemeltesse (19. oldal).
Olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját is.
b Megjegyzések
• Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik, romolhat a kép minősége.
Berendezés
S VIDEO aljzattal
IN
IN
VIDEO
Szerkesztés
Berendezés
S VIDEO aljzat nélkül
S VIDEO
VIDEO
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
: Kép/jeláramlás iránya
A A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a kamerát a másik
készülék bemeneti aljzatához.
B A/V átjátszókábel S VIDEO
csatlakozódugóval (külön
megvásárolható)
Ha a készüléket S VIDEO
csatlakozóval rendelkező A/V
átjátszókábel (külön
megvásárolható) segítségével az S
VIDEO aljzaton át csatlakoztatja
(Fehér)
AUDIO
A/V
távcsatlakozó
AUDIO
(Piros)
VCR- vagy DVD/HDD-felvevő
egy másik berendezéshez, akkor jobb
minőségű mozgóképet kap, mintha
A/V átjátszókábelt használna. Az S
VIDEO csatlakozóval rendelkező A/
V átjátszókábel (külön
megvásárolható) fehér és piros (bal/
jobb oldali hang) dugóját, valamint
az S VIDEO dugót (S VIDEO
csatorna) csatlakoztassa. A sárga
dugót nem kell bedugni. Ha csak az S
VIDEO dugót csatlakoztatja, a
készülék nem bocsát ki hangot.
HU
Folytatás ,
61
Mozgóképek másolása VCR-vagy DVD/HDD-felvevőre
(folytatás)
b Megjegyzések
• Ha nem szeretné, hogy a csatlakoztatott
készülék képernyőjén megjelenjenek a
szokásos kijelzések (pl. a számláló), akkor
érintse meg a következőket:
(HOME)
t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [KIMENETI
BEÁLL.] t [MEGJEL.HELYE] t
[LCD TÁBLA] (ez a gyári beállítás)
(89. oldal).
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és a
kamera beállításait, akkor jelenítse meg őket
a képernyőn (86. oldal).
• Ha a kamerát mono készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját dugja a készülék videobemenetébe,
a vörös (jobb hangsáv) vagy a fehér (bal
hangsáv) dugót pedig az audiobemenetbe.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Válassza ki azt az adathordozót,
amely a másolni kívánt
mozgóképet tartalmazza
(27. oldal).
3 Nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
A megjelenítő-készüléknek
megfelelően állítsa be a [TV
TÍPUSA] értékét (47. oldal).
4 A felvevőkészülékbe tegye be azt
az adathordozót, amelyre a képek
majd rákerülnek.
Ha a felvevőkészüléken
kiválasztható a jelforrás, állítsa be
úgy, hogy fogadja a kameráról
érkező jeleket.
5 Csatlakoztassa a kamerát a
felvevőkészülékhez (VCR-vagy
DVD/HDD-felvevő) az A/V
HU
62
átjátszókábellel (mellékelve) 1
vagy S VIDEO csatlakozóval
ellátott A/V átjátszókábellel
(külön megvásárolható) 2.
A kamerát a felvevőkészülék
bemenetéhez csatlakoztassa.
6 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevőkészüléken pedig a
felvételt.
További részletek a felvevőkészülék
használati útmutatójában találhatók.
7 Amikor befejeződött a másolás,
állítsa le a kamerát és a
felvevőkészüléket.
Készülék csatlakoztatása
USB-kábellel
Ha USB-kapcsolaton keresztül
mozgóképek másolására alkalmas
DVD-írót stb. csatlakoztat a kamerához,
a mozgóképeket minőségromlás nélkül
másolhatja át.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse (20.
oldal). Olvassa el a csatlakoztatott
készülék használati útmutatóját is.
3 Érintse meg azt az adathordozót,
amelyen a másolni kívánt
mozgókép található.
4 Indítsa el a csatlakoztatott
készülékre történő felvételt.
További részletek a csatlakoztatott
készülék használati útmutatójában
találhatók.
5 Miután a másolás befejeződött,
Szerkesztés
érintse meg a [VÉG] t [IGEN]
elemeket, és húzza ki az USBkábelt.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
jelzésű aljzatát a DVD-íróhoz a
mellékelt USB-kábel segítségével
(133. oldal).
Megjelenik a képernyő, ahol az
[USB-S KIVÁL.] műveletet
végrehajthatja.
HU
63
Állóképek nyomtatása (PictBridge
rendszerű nyomtatóval)
4 Érintse meg a nyomtatni kívánt
PictBridge rendszerű nyomtató
segítségével az állóképeket úgy is
kinyomtathatja, hogy a kamerát nem
csatlakoztatja számítógéphez.
Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet, hogy a fali aljzatból kapja
az áramot (19. oldal).
Helyezze a nyomtatni kívánt
állóképeket tartalmazó „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát a
kamerába.
Kapcsolja be a nyomtatót.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
jelzésű aljzatát a nyomtatóhoz a
mellékelt USB-kábel segítségével
(133. oldal).
Az LCD-táblán megjelenik az [USBS KIVÁL.] képernyő.
3 Érintse meg a [NYOMTATÁS]
elemet.
Amikor létrejött a kapcsolat, a
képernyőn megjelenik a
(PictBridge-kapcsolat) szimbólum.
állóképet.
A kijelölt állóképet a
jelöli.
szimbólum
Jóváhagyásként érintse meg és tartsa
megérintve a képernyőn látható
állóképet.
Ha vissza kíván térni az előző
képernyőhöz, érintse meg a
gombot.
5 Érintse meg az
(OPTION)
elemet, állítsa be az alábbi
értékeket, majd érintse meg az
gombot.
[PÉLDÁNYSZÁM]: Állítsa be a
kinyomtatandó állókép
példányszámát. Példányszámként
legfeljebb 20 adható meg.
[DÁTUM/IDŐ]: Válassza a
[DÁTUM], [NAP&IDŐ] vagy [KI]
(nem nyomtatódik ki a dátum/idő)
értéket.
[MÉRET]: Adja meg a papírméretet.
Ha nem változtatja meg a beállított
értékeket, folytassa a 6. lépéssel.
6 Érintse meg az [VHAJT] t [IGEN]
elemeket.
HU
64
7 Amikor a [A nyomtatás kész.]
üzenet megjelenik, érintse meg
az
gombot.
Ismét megjelenik a képernyő, ahol az
állóképek kiválasztása végezhető el.
A nyomtatás befejezése
Az állóképek INDEX képernyőjén
érintse meg az
elemet.
b Megjegyzések
z Tanácsok
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és a
képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával
és digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül a
képkészítő készülék típusától és gyártójától.
• Az állóképeket megtekintés közben a
(OPTION) megérintésével nyomtathatja
ki.
Szerkesztés
• Csak a PictBridge-kompatibilis nyomtatók
esetében garantálhatjuk a nyomtatás sikerét.
• Olvassa el a nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ha a képernyőn a
szimbólum látható, ne
kísérelje meg az alábbiakat. Lehet, hogy
ezek a műveletek nem hajthatóak végre
megfelelően.
– Ne működtesse a POWER kapcsolót.
– Ne nyomja meg a
(KÉPEK
MEGTEKINTÉSE) gombot.
– Ne húzza ki az USB-kábelt a kamerából
vagy a nyomtatóból.
– Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamerából.
• Ha a nyomtató megáll, húzza ki az USBkábelt, kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, és kezdje elölről a műveletet.
• Csak olyan papírméretet választhat, amelyet
a nyomtató használni tud.
• Egyes nyomtatótípusok esetén előfordulhat,
hogy az állóképek felső, alsó, jobb vagy bal
oldali széle nyomtatáskor lemarad. Ha 16:9es (széles) üzemmódban rögzített állóképet
nyomtat, előfordulhat, hogy a kép jobb és
bal széle nem kerül rá a nyomatra.
• Egyes nyomtatókkal a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ a
nyomtató használati útmutatójában
található.
• Előfordulhat, hogy a következőket nem
fogja tudni kinyomtatni:
– számítógéppel szerkesztett állóképek,
– más készülékkel felvett állóképek,
– 4 MB-os vagy nagyobb állóképek,
– olyan állóképek, amelyek pontban
kifejezett mérete nagyobb, mint 3 680 ×
2 760.
HU
65
Adathordozók használata
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
kategória
E kategória segítségével az
adathordozókat különféle célokra
használhatja.
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) kategória
Elemek listája
VIDEÓHORD.BEÁLL
Adathordozó kiválasztása mozgóképek
számára (27. oldal).
LEZÁRÁS
Lemezek más készülékeken történő
lejátszásának engedélyezése a lemezek
lezárása által (67. oldal).
HORDOZÓ ADATAI
Az adathordozóra vonatkozó
információk – például a felvételi idő –
megjelenítése (72. oldal).
HORDOZÓ FORMÁZ
Adathordozó formázása és a szabad
hely visszaállítása (72. oldal).
FELOLDÁS
Lemez lezárásának megszüntetése és
további felvételek rögzítése (74. oldal).
LEMEZKIV.SEGÉDL.
A kamera tanácsot ad a céljainak
leginkább megfelelő lemez
kiválasztásához (76. oldal).
HU
66
KÉPKEZ.FÁJL JAV.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő képi adatbázisfájl
helyreállítása (76. oldal).
Kompatibilis lemez készítése más
készülékeken történő lejátszáshoz
(lezárás)
A felvételeket tartalmazó lemez a lezárás által lejátszhatóvá válik más készülékeken és
a számítógép DVD-meghajtóján.
A lezárás végrehajtása előtt kiválaszthatja a mozgóképek listáját megjelenítő DVDmenü stílusát (69. oldal).
A lemez típusától függ, hogy a lezárásra szükség van-e.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Lezárás szükséges.
• DVD+RW: Lezárás nem szükséges, a következő eseteket kivéve:
1 DVD-menü készítése
2 Lejátszás számítógép DVD-meghajtóján
3 Ha lemez teljes felvételi ideje rövid (kevesebb, mint 5 perc HQ üzemmódban, 8 perc
SP üzemmódban vagy 15 perc LP üzemmódban)
b Megjegyzések
• Nem garantáljuk, hogy mindegyik készüléken működni fog a lejátszás.
• DVD-RW (VR üzemmód) lemezek esetén nem készíthető DVD-menü.
Adathordozók használata
A műveletek sorrendje
Lemez lejátszása más készüléken első ízben (69.oldal)
Lejátszás más
készüléken
Lezárás
Végezze el a
szükséges
beállításokat a DVDmenühöz.
1, 2 vagy
3 esetén
HU
Folytatás ,
67
Kompatibilis lemez készítése más készülékeken történő
lejátszáshoz (lezárás) (folytatás)
Mozgóképek hozzáadása lezárt lemezhez (74.oldal)
Mozgóképek nem adhatók
hozzá.
Folytassa a
felvételek
készítését
A lemez lezárásának feloldása.
Mozgóképek hozzáadása a szokásos módon.
Ha már elkészült a DVD-menü, egy üzenet
megerősítést kér, hogy kíván-e új
mozgóképeket hozzáadni.
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban (32.) DVD-RW vagy DVD+RW lemezre sem rögzíthet további
mozgóképeket, ha lezárta azt. Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból.
Lemez lejátszása más készülékeken mozgóképek hozzáadása
után (69.oldal)
Lejátszás más
készüléken
Lezárás
Csak az 1 esetén
HU
68
Végezze el a
szükséges
beállításokat a DVDmenühöz.
Lemez lezárása
b Megjegyzések
• A lemezek lezárása egy perctől több óráig is
eltarthat. Minél kisebb a lemezre felvett
anyag mennyisége, annál tovább tart a lemez
lezárása.
1 Helyezze a kamerát egy stabil
helyre, majd csatlakoztassa a
hálózati tápegységet a kamerán
lévő DC IN aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
lemezt.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [LEZÁRÁS].
meg az
gombot.
b Megjegyzések
• Ha kétoldalas lemezt zár le, akkor mindkét
oldalt külön le kell zárnia.
• A lezárás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
Ha le kell csatlakoztatnia a hálózati
tápegységet, győződjön meg róla, hogy a
kamera főkapcsolója ki van kapcsolva, és
csak akkor csatlakoztassa le a hálózati
tápegységet, ha a
(Mozgókép) és az
(Állókép) kijelző kialudt. A lezárás a
hálózati tápegység ismételt csatlakoztatása
és a kamera bekapcsolása után újraindul.
Adathordozók használata
3 Helyezze be a lezárni kívánt
6 A lezárás befejeztével érintse
z Tanácsok
• Ha DVD-menüt készít és lezárja a lemezt, a
DVD-menü a lemez lezárása folyamán
megjelenik néhány másodpercre.
• A lemez lezárása után a lemezkijelző alatt a
„
” szimbólum jelenik meg, pl. DVDRW (VIDEO üzemmód) esetében
„
”.
A DVD-menüstílus kiválasztása
1 A 4. lépésben érintse meg a
(OPTION) t [DVD-MENÜ]
elemeket.
2 A 4 minta közül válassza ki a kívánt
stílust a
/
gombokkal.
A DVD-menüstílus kiválasztásához
érintse meg a
(OPTION) t
[DVD-MENÜ] elemeket (69. oldal).
Ha az [1.FAJTA] stílussal kívánja a
lemezt lezárni (alapértelmezett
beállítás), folytassa a 5. lépéssel.
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
Kezdetét veszi a lezárás.
Ha nem kíván DVD-menüt
készíteni, válassza a [NINCSMENÜ]
lehetőséget.
3 Érintse meg az
gombot.
HU
Folytatás ,
69
Kompatibilis lemez készítése más készülékeken történő
lejátszáshoz (lezárás) (folytatás)
b Megjegyzések
• Easy Handycam üzemmódban (32.) a DVDmenü stílusa mindig [1.FAJTA].
• DVD-RW (VR üzemmód) lemezekhez nem
készíthető DVD-menü.
HU
70
Lemez lejátszása más készülékeken
Lemez lejátszása más
készülékeken
A lemezek lezárásával (67. oldal)
lehetősége nyílik arra, hogy a kamerával
felvett mozgóképeket más DVD
készülékeken megtekintse. Azt azonban
nem garantálhatjuk, hogy a lejátszás
mindegyik készüléken hibátlanul fog
működni.
DVD+RW lemezek lezárás nélkül is
lejátszhatók más készülékeken.
b Megjegyzések
z Tanácsok
• A műveletek és eljárások részleteit illetően
lásd a „PMB Guide” útmutatót a mellékelt
CD-ROM lemezen (99. oldal).
A lemez kötetcímkéje
A lemez első használatának a dátumát
jelzi.
Adathordozók használata
• Ne használjon 8 cm-es CD-illesztőt 8 cm-es
DVD-lemezekhez, mivel ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Győződjön meg róla, hogy a függőlegesen
telepített készülék olyan helyzetben van,
hogy a lemez vízszintesen behelyezhető.
• Bizonyos készülékeken egyes lemezek nem
játszhatók le, a mozgóképek a jelenetek
között egy pillanatra lefagyhatnak, illetve
előfordulhat, hogy néhány funkció nem
használható.
• Győződjön meg róla, hogy a számítógép
DVD-meghajtója képes 8 cm-es DVDlemezek lejátszására.
• Ne használjon 8 cm-es CD-illesztőt 8 cm-es
DVD-lemezekhez, mivel ez
meghibásodáshoz vezethet.
• Előfordulhat, hogy egyes számítógépeken
nem lehet lejátszani a lemezt, vagy a
lejátszás nem lesz folyamatos.
• A lemezen tárolt mozgóképeket nem lehet
közvetlenül a számítógépre másolni lejátszás
vagy szerkesztés céljából.
<pl.>
Ha a lemezt 2008. január 1.-én, 0:00-kor vette
használatba:
2008_01_01_00H00M_AM
z Tanácsok
• A feliratok kezelésére alkalmas készülékek
a feliratok szokásos helyén képesek
megjeleníteni a dátumot és az időt
(82. oldal). Olvassa el a készülék használati
útmutatóját.
• Ha készített DVD-menüt (69. oldal), a
kívánt jelenetet kiválaszthatja onnan.
Kötetcímke
z Tanácsok
Lemez lejátszása
számítógépen
Ha a kamerával felvett lemezt lezárja
(67.), a lemezt lejátszhatja olyan
számítógépen, amelyre DVDfelvételeket lejátszó alkalmazás van
telepítve.
• A lemezeken tárolt mozgóképek a
következő mappákban tárolódnak:
– DVD-RW (VR üzemmód)
DVD_RTAV mappa
– Egyéb lemezek és üzemmódok
VIDEO_TS mappa
b Megjegyzések
• A DVD+RW lemezeket is meg kell
formázni (67. oldal). Ellenkező esetben hiba
merülhet fel.
HU
71
Az adathordozó
adatainak
ellenőrzése
A [VIDEÓHORD.BEÁLL] funkcióval
(27. oldal) leellenőrizheti, hogy az
adathordozón mennyi felvételi idő és
szabad hely áll rendelkezésre.
Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t [HORDOZÓ ADATAI].
További információkat a
megnyomásával ellenőrizhet le.
A képernyőt a
megérintésével
kapcsolhatja ki.
Az adathordozó
formázása
A formázás során a készülék törli az
összes felvételt, és visszaállítja az
adathordozót az eredeti, üres
állapotába.
A fontos felvételek elvesztésének
elkerülése érdekében másolja át őket
másik adathordozóra (54., 61. oldal) a
[HORDOZÓ FORMÁZ] művelet
végrehajtása előtt.
Lemez formázása
A DVD-R/DVD+R DL lemezek nem
formázhatók. Használjon új lemezt.
b Megjegyzések
Lezárt lemez formázása esetén
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya kapacitásának számításánál
1 MB = 1 048 576 bájt. Az 1 MB-nál kisebb
törtrész nem jelenik meg az adathordozó
kapacitásának megjelenítésekor. A
rendelkezésre álló, illetve a foglalt terület
mennyisége ezért a valóságnál valamivel
kisebbnek tűnik.
• Mivel az adathordozó egy képi adatbázisfájl
számára is foglal területet, a foglalt
lemezterület még a [HORDOZÓ
FORMÁZ] művelet végrehajtása után se
lesz 0 MB (72. oldal).
• A DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemez visszaáll lezáratlan állapotba. A
lemezt újra le kell zárni, mielőtt
tartalmát megtekinthetné másik
készüléken.
• Lezárt DVD-RW (VR üzemmód)/
DVD+RW lemez formázása esetén az
összes mozgókép törlődik. A
képernyőn a formázás után is
megjelenik a
vagy a
szimbólum. A lemezt nem kell ismét
megformázni, mielőtt másik
készüléken lejátszaná.*
z Tanácsok
• Csak a [VIDEÓHORD.BEÁLL] művelettel
kiválasztott adathordozó adatai jelennek
meg. Szükség esetén válasszon másik
adathordozót (27. oldal).
* Ha DVD+RW lemezen kíván DVD-menüt
készíteni, zárja le újra a lemezt (69. oldal).
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
HU
72
3 Helyezze a kamerába a
megformázni kívánt lemezt.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ] t
[LEMEZ].
x DVD-RW
Válassza ki a [VIDEO] vagy a [VR]
(10. oldal) felvételi formátumot,
gombot.
majd érintse meg az
x DVD+RW
5 Érintse meg az [IGEN] elemet.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
• Ha Easy Handycam működésmódban
(32. oldal) formáz DVD-RW lemezt, csak a
VIDEO felvételi formátum használható.
A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya formázása
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
Adathordozók használata
Válassza ki a mozgókép [16:9
SZÉLES] vagy [4:3]
képméretarányát, majd érintse meg
az
gombot.
z Tanácsok
3 Tegye be a kamerába a
formázandó „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [HORDOZÓ FORMÁZ] t
[MEMORY STICK].
b Megjegyzések
• A formázás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• Ha kétoldalas lemezt használ, akkor
mindkét oldalt külön formáznia kell. Az
egyes oldalakat különböző formátumúra is
formázhatja.
• DVD+RW lemez esetén a mozgókép
méretarányát nem változtathatja meg
utólag. Ha módosítani szeretné a kép
méretarányát, formázza újra a lemezt.
• Másik készülék által védett lemez nem
formázható. Szüntesse meg a védelmet az
illető készüléken, és azután formázza meg a
lemezt.
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
HU
Folytatás ,
73
Az adathordozó formázása
(folytatás)
b Megjegyzések
• A formázás folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• Még azok a felvételek is törlődnek,
amelyeket más készülékkel látott el véletlen
törlés elleni védelemmel.
• Amikor a képernyőn a [Folyamatban…]
üzenet látható, ne kísérelje meg az
alábbiakat:
– Ne kezelje a POWER kapcsolót és a
gombokat,
– A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya eltávolítása
További
mozgóképek
felvétele lezárás
után
Ha rendelkezésre áll szabad hely,
további mozgóképeket vehet fel a lezárt
DVD-RW (VIDEO üzemmód)/
DVD+RW lemezre a következő lépések
végrehajtása után.
Lezárt DVD-RW (VR üzemmód)
lemezre további műveletek végrehajtása
nélkül is folytathatja a mozgóképek
felvételét.
b Megjegyzések
• Lezárt DVD-R/DVD+R DL lemezre nem
vehet fel további mozgóképeket.
Használjon új lemezt.
DVD-RW(VIDEO üzemmód)
lemez használata esetén
(lezárás feloldása)
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 Helyezze a kamerába a lezárt
lemezt.
4 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [FELOLDÁS].
HU
74
5 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
4 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
elemeket.
6 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
DVD+RW lemez használata
esetén
megjelenik, érintse meg az
gombot.
b Megjegyzések
• A művelet folyamán ne tegye ki a kamerát
ütésnek vagy rázkódásnak, és ne kapcsolja le
a hálózati tápegységet.
• A lezárás során készített DVD-menü
törlődik.
• Kétoldalas lemez esetében ezeket a
műveleteket mindkét oldallal végre kell
hajtani.
Adathordozók használata
Ha a lezárás során készített DVDmenüt (69. oldal), a további
mozgóképek felvétele előtt a következő
lépéseket kell végrehajtania.
5 Amikor a [Kész.] üzenet
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC
IN aljzathoz, majd csatlakoztassa
a tápkábelt a fali aljzathoz.
2 A POWER kapcsoló elfordításával
kapcsolja be a
kijelzőt.
(Mozgókép)
3 Helyezze a kamerába a lezárt
lemezt.
A megjelenő üzenet annak
megerősítését kéri, hogy valóban
kíván-e további mozgóképeket
felvenni.
HU
75
A megfelelő lemez
kiválasztása
(LEMEZKIV.SEGÉDL.)
A képernyőn válassza ki az Önnek
leginkább megfelelő lehetőséget, és a
rendszer megjeleníti a célra
legalkalmasabb típusú lemezt.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [LEMEZKIV.SEGÉDL.].
2 Érintse meg a kívánt lehetőséget
a képernyőn.
A képi
adatbázisfájl
helyreállítása
A funkcióval ellenőrizhető a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán lévő
képi adatbázisfájl és mozgóképek
egységessége, és kijavíthatóak az
esetleges problémák.
1 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [KÉPKEZ.FÁJL JAV.].
Ha behelyezi a
[LEMEZKIV.SEGÉDL.] által
javasolt lemezt, megformázhatja az
Ön által megjelölt beállításokkal
(72. oldal).
2 Érintse meg az [IGEN] elemet.
A kamera ellenőrzi a képi
adatbázisfájlt.
Ha a készülék nem talált egyezési
problémát, érintse meg az
elemet a művelet befejezéséhez.
3 Érintse meg az [IGEN] elemet.
4 Amikor a [Kész.] üzenet
megjelenik, érintse meg az
gombot.
HU
76
b Megjegyzések
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek, rázkódásnak
a művelet közben.
• Ne húzza ki a kamerából a hálózati
tápegységet és ne vegye le az akkumulátort.
• Ne vegye ki a „Memory Stick PRO Duo”
kártyát, míg a képkezelő fájl javítása
folyamatban van.
Adathordozók használata
HU
77
A kamera testreszabása
Mire használható a HOME MENU
(BEÁLLÍTÁSOK) kategóriája?
Tetszés szerint módosíthatja a felvételi
funkciókat és a különféle beállításokat.
Kezelés: HOME MENU
3 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
1 Kapcsolja be a kamerát, majd
nyomja meg a
gombot.
(HOME)
(HOME)
4 Érintse meg a kívánt elemet.
(HOME)
(BEÁLLÍTÁSOK) kategória
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
5 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
2 Érintse meg a
(BEÁLLÍTÁSOK) elemet.
A
(BEÁLLÍTÁSOK)
kategória tételei
VIDEÓBEÁLL. (80. oldal)
HU
78
Tétel
Oldal
FELV.MÓD
80
HANGZÁSMÓD
80
NIGHTSHOT FÉNY
80
SZÉLESVÁSZNÚ
80
DIGIT.ZOOM
81
STEADYSHOT
81
Tétel
Oldal
Tétel
Oldal
AUT.KIS ZÁRSEB.
81
LCD-FÉNYERŐ
87
VEZETŐKERET
81
LCD-HÁTTÉR
88
ZEBRA
81
LCD SZÍNE
88
82
KER.H.VILÁG.
88
MARAD.BEÁLL.
DÁTUMFELIRAT
82
VAKUS MÓD*
82
VAKUFÉNY
82
Tétel
Oldal
PIROS SZEM
83
TV TÍPUSA
89
ARCFELISMERÉS
83
MEGJEL.HELYE
89
INDEX BEÁLL.*
83
KONVERZ.LENCSE
83
KIMENETI BEÁLL. (89. oldal)
ÓRA/
NYELV ÁL. (89. oldal)
Tétel
FÉNYKÉPBEÁLL. (84. oldal)
Tétel
KÉPMÉRET*
23
Oldal
ZÓNABEÁLL.
89
84
NYÁRI IDŐ
89
85
NIGHTSHOT FÉNY
80
STEADYSHOT
81
VEZETŐKERET
81
ZEBRA
81
VAKUFÉNY
PIROS SZEM
82
82
83
ARCFELISMERÉS
83
KONVERZ.LENCSE
83
MEGTEK.BEÁLL. (86. oldal)
Tétel
Oldal
ADATKÓD
86
MEGJELENÍT
NYELV BEÁLL.*
89
A kamera testreszabása
FÁJLSZÁM
VAKUS MÓD*
Oldal
ÓRABEÁLLÍTÁS*
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK (90. oldal)
Tétel
Oldal
DEMÓ MÓD
90
KALIBRÁLÁS
126
AUTO.KIKAPCS
90
GYORS BE KÉSZENL
90
TÁVIRÁNYÍTÓ
90
* Ezek a tételek Easy Handycam
üzemmódban is beállíthatók (32. oldal).
** [HANGBEÁLLÍTÁS] az Easy Handycam
üzemmódban (32. oldal)
87
HANG/KÉP-BEÁLL.** (87. oldal)
Tétel
Oldal
HANGERŐ*
87
HANGJELZÉS*
87
HU
79
VIDEÓBEÁLL.
(Mozgóképek felvételére vonatkozó
tételek)
HANGZÁSMÓD
Kiválaszthatja a hangfelvétel
formátumát.
B 5.1ch TÉRHATÁSÚ (
)
5.1 csatornás térhatású hang rögzítése.
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
(OPTION MENU) t 91. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
FELV.MÓD (Felvételi
üzemmód)
Mozgóképek esetén 3 különböző
minőségű képet adó felvételi mód közül
választhat.
HQ (
)
Kiváló minőségben történik a felvétel.
(9M (HQ))
B SP (
)
A szokásos minőségben történik a
felvétel.
(6M (SP))
LP (
)
Növeli a felvételi időt (hosszan játszó).
(3M (LP))
b Megjegyzések
• Ha LP módban készít felvételt, akkor
előfordulhat, hogy a jelenetek rosszabb
minőségűek lesznek, illetve lejátszáskor a
gyorsan mozgó tárgyak elmosódnak.
z Tanácsok
HU
80
• Az egyes rögzítési módok várható rögzítési
idejét illetően lásd: 11. és 31. oldalon.
• Az egyes adathordozók esetén különböző
felvételi üzemmódot állíthat be (27. oldal).
2ch SZTEREÓ (
)
Sztereo hang rögzítése.
NIGHTSHOT FÉNY
Ha a NightShot (39. oldal) vagy a
[SUPER NIGHTSHOT] (97. oldal)
funkcióval készít felvételt, akkor
élesebb képet érhet el, ha beállítja a
(láthatatlan) infravörös fényt kibocsátó
[NIGHTSHOT FÉNY] funkciót. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
b Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (134. oldal).
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• A [NIGHTSHOT FÉNY] fényforrás
segítségével legfeljebb körülbelül 3 méteres
távolságig filmezhet.
SZÉLESVÁSZNÚ
Felvételek rögzítése során beállíthatja a
szélesség-magasság arányt a
csatlakoztatott TV-készüléknek
megfelelően. Olvassa el a TV-készülék
használati útmutatóját is.
B 16:9 SZÉLES
Felvételek rögzítése oly módon, hogy a
16:9-es TV-készülék képernyőjét
teljesen kitöltsék.
4:3 (
)
Felvételek rögzítése oly módon, hogy a
4:3-as TV-készülék képernyőjét
teljesen kitöltsék.
b Megjegyzések
• A [TV TÍPUSA] tételt a lejátszás céljából
csatlakoztatott TV-készüléknek megfelelően
állítsa be (47. oldal).
DIGIT.ZOOM
Ha az optikai zoomnál nagyobb nagyítást
szeretne elérni, akkor kiválaszthatja a
maximális nagyítási mértéket. Ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
B KI
Optikailag legfeljebb 15 ×-ös mértékben
lehet zoomolni.
30×
Optikailag legfeljebb 15 ×-ös, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
30 ×-es mértékben lehet zoomolni.
180×
Optikailag legfeljebb 15 ×-ös, ezt
követően digitálisan pedig legfeljebb
180 ×-es mértékben lehet zoomolni.
STEADYSHOT
Kompenzálhatja a kamera
bemozdulását. Ha állványt (külön
megvásárolható) használ, a természetes
felvétel érdekében a [STEADYSHOT]
beállítást állítsa [KI] ( ) értékre
(kapcsolja ki a funkciót). Az
alapértelmezett beállítás [BE].
Ha sötétben készít felvételt, a
zársebesség automatikusan 1/25
másodpercre csökken. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
VEZETŐKERET
Megnézhet egy képkockát, és a
[VEZETŐKERET] beállítást [BE]
értékre állítva ellenőrizheti, hogy a
tárgyak a képen vízszintesek vagy
függőlegesek-e.
A keretet a kamera nem rögzíti. A keret
eltüntetéséhez nyomja meg a DISP/
BATT INFO gombot. Az
alapértelmezett beállítás [KI].
z Tanácsok
A kamera testreszabása
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási tartomány
akkor jelenik meg, amikor használni kezdi a
zoom-gombot.
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség)
• Ha a felvétel tárgya a vezetőkeret
szálkeresztjénél van, a kép kiegyensúlyozott
lesz.
ZEBRA
Ott, ahol a fényerő előre beállított
mértékű, a képernyőn ferde csíkok
jelennek meg.
Ez a funkció a fényerő beállításához ad
segítséget. Ha megváltoztatja a gyári
beállítást, megjelenik a
szimbólum.
A csíkok nem kerülnek rá a felvételre.
B KI
A csíkok nem jelennek meg.
70
A csíkok kb. 70 IRE
képernyőfényerőnél jelennek meg.
100
A csíkok kb. 100 IRE vagy nagyobb
képernyőfényerőnél jelennek meg.
HU
Folytatás ,
81
VIDEÓBEÁLL. (folytatás)
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ahol a képernyő fényerőssége eléri vagy
meghaladja a 100 IRE értéket, a felvétel
valószínűleg túlexponált lesz.
• „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
esetén nem állítható be a
[DÁTUMFELIRAT] értéke.
z Tanácsok
• Az IRE a képek fényerősségének
mértékegysége.
MARAD.BEÁLL.
B BE
Az adathordozón lévő szabad terület
kijelzője mindig látható.
AUTO.
A mozgóképek számára fennmaradt
felvételi idő megjelenítése mintegy
8 másodpercig az alábbi helyzetekben.
– Amikor a kamera felismeri az
adathordozó szabad kapacitását a
POWER kapcsoló
(Mozgókép)
helyzetbe állítása mellett.
– Amikor a POWER kapcsoló
(Mozgókép) állása mellett a DISP/
BATT INFO gombot megnyomva
bekapcsolja a kijelzések
megjelenítését a képernyőn.
– Amikor a HOME MENU menüben
bekapcsolja a mozgóképfelvevő
üzemmódot.
b Megjegyzések
• Ha már csak kevesebb, mint 5 percnyi
mozgókép vehető fel, a kijelzés
folyamatosan látható a képernyőn.
DÁTUMFELIRAT
Ha a lemezt feliratok kezelésére
alkalmas készüléken játssza le,
megjelenítheti a felvétel dátumát és
időpontját. Az alapértelmezett beállítás
[BE].
Olvassa el a lejátszó készülék használati
útmutatóját is.
VAKUS MÓD
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakuval vagy a kamerához illő
külső vakuval (külön megvásárolható)
készít állóképeket.
B AUTO.
Ha nem elegendő a környezeti
megvilágítás, a vaku automatikusan
működésbe lép.
BE ( )
A környezeti fényviszonyoktól
függetlenül a vaku mindig működik.
KI (
)
Vaku használata nélkül készül a
felvétel.
b Megjegyzések
• Ha a beépített vakut használja, kb. 0,3–2,5 m
távolságról készítsen felvételt.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hatása romlik, ha a lámpa poros vagy
a hőtől elszíneződött.
• Miközben a vaku töltődik, a /CHG
töltésjelző (132. oldal) villog; a töltés
befejeztével pedig folyamatosan világít.
• Ha világos helyen vagy ellenfényben álló
tárgyról készít felvételt vakuval, a vaku nem
biztos, hogy hatásos lesz.
VAKUFÉNY
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakuval vagy a kamerához illő
külső vakuval (külön megvásárolható)
készít állóképeket.
ERŐSEBB(
)
A vaku fényerejének növelése.
B NORMÁL( )
GYENGÉBB(
HU
82
)
A vaku fényerejének csökkentése.
PIROS SZEM
(Vörösszemcsökkentés)
INDEX BEÁLL.
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
beépített vakuval vagy a kamerához illő
külső vakuval (külön megvásárolható)
készít állóképeket. Ha a [VAKUS
MÓD] (82. oldal) tételt [AUTO.] vagy
[BE] értékre állítja, amikor a [PIROS
SZEM] beállítása [BE], a képernyőn a
szimbólum jelenik meg. Ha a
felvételkészítés előtt a vaku elővillan, a
piros szem elkerülhető.
b Megjegyzések
• Az eltérő egyéni reakciók és egyéb
körülmények következtében előfordulhat,
hogy a vörös szemet kiküszöbölő funkció
nem a kívánt eredményt adja.
A jelenetek Arcindex segítségével
történő lejátszását illetően lásd: 44.
oldalon.
b Megjegyzések
)
Keretekkel érzékeli az arcokat, majd
automatikusan beállítja a
képminőséget.
)
Keretek nélkül érzékeli az arcokat,
majd automatikusan beállítja a
képminőséget.
KI
A kamera testreszabása
A kamera automatikusan beállítja az
arcokról készült felvételek fókuszát/
színegyensúlyát/expozícióját.
BE [KERET NÉLKÜL] (
Arcikonok és jelentésük
: Ez az ikon jelenik meg, ha a beállítás
[BE].
: Ez az ikon villog, ha a kamera
felismer egy arcot. Az ikon villogása
abbamarad, mikor az arc bekerült az
Arcindex elemei közé.
: Ez az ikon jelenik meg, ha az arc
nem vehető fel az Arcindex elemei közé.
• A mozgóképekben felismerhető arcok
száma korlátozott.
ARCFELISMERÉS
B BE (
A kamera automatikusan felismeri az
arcokat mozgókép felvétele közben. Az
alapértelmezett beállítás [BE].
S.
KONVERZ.LENCSE
Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
kamerához egy hozzá illő külső
konverziós lencsét (külön
megvásárolható) használ. A
csatlakoztatott konverziós lencséhez
megfelelően beállított SteadyShot
funkció segítségével rögzíthet. A
[SZÉLES LÁTÓSZÖG] ( ) és a
[TELEOBJEKTÍV] ( ) beállítások
közül választhat. Az alapértelmezett
beállítás [KI].
Nem érzékeli az arcokat.
b Megjegyzések
• A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy nem érzékelhetők az
arcok.
HU
83
FÉNYKÉPBEÁLL.
(Állóképek felvételére vonatkozó
elemek)
A „Memory Stick PRO Duo”
kártyára felvehető állóképek
száma (megközelítőleg)
Ha világít a
(Állókép) kijelző:
4,0M
2304 × 1728
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
(OPTION MENU) t 91. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
KÉPMÉRET
B 4,0M (
2304 × 1728)
Tiszta állóképek rögzítése 4:3
képarányban.
2304 × 1296)
3,0M (
Tiszta állóképek rögzítése 16:9 (széles)
képarányban.
1,9M (
1600 × 1200)
A kamera több, viszonylag éles
állóképet rögzít, 4:3 képaránnyal.
VGA (0,3M) (
640 × 480)
A kamera a lehető legtöbb állóképet
rögzíti, 4:3 képaránnyal.
b Megjegyzések
• A [ KÉPMÉRET] menüben megadott
méretű állóképek csak akkor rögzíthetők,
amikor a
(Állókép) kijelző világít.
HU
84
512 MB
225
1 GB
475
2 GB
970
4 GB
1900
8 GB
3850
Ha világít a
kijelző:
(Mozgókép)
A képméret a felvett mozgókép
méretarányától függően rögzített:
–[
3,0M] ilyen képarány mellett: 16:9
– [2,2M] ilyen képarány mellett: 4:3
b Megjegyzések
• A táblázatban szereplő számok a Sony
Corporation által gyártott „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyákra vonatkoznak.
A felvehető állóképek száma a felvételi
körülményektől vagy a „Memory Stick”
típusától függ.
• A Sony ClearVid CMOS érzékelő
egyedülálló képpont-elrendezése és a
BIONZ képfeldolgozó rendszer lehetővé
teszi a leírt méreteknek megfelelő állóképfelbontás elérését.
z Tanácsok
• Állóképek rögzítéséhez 256 MB-os vagy
annál kisebb kapacitású „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát is használhat.
• A táblázatban feltüntetett számok a
kamerával felvehető legnagyobb méretű
állóképek számát jelzik.
A rögzíthető felvételek aktuális számát a
képernyőn ellenőrizheti az állóképek
felvétele közben (136. oldalon).
FÁJLSZÁM (Fájl
sorszáma)
KONVERZ.LENCSE
Lásd: 83. oldalon.
B FOLYTATVA
A fájlokhoz egymást követő számok
hozzárendelése. Akkor is működik, ha
kicseréli a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
ELÖLRŐL
Az egyes „Memory Stick PRO Duo”
kártyákhoz egyéni fájlszámok
hozzárendelése.
NIGHTSHOT FÉNY
Lásd: 80. oldalon.
STEADYSHOT
Lásd: 81. oldalon.
A kamera testreszabása
VEZETŐKERET
Lásd: 81. oldalon.
ZEBRA
Lásd: 81. oldalon.
VAKUS MÓD
Lásd: 82. oldalon.
VAKUFÉNY
Lásd: 82. oldalon.
PIROS SZEM
(Vörösszemcsökkentés)
Lásd: 83. oldalon.
ARCFELISMERÉS
Lásd: 83. oldalon.
HU
85
MEGTEK.BEÁLL.
(A megjelenítés testreszabására
vonatkozó elemek)
KAMERAADATOK
Mozgókép
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
Állókép
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
(OPTION MENU) t 91. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
ADATKÓD
Lejátszás során a kamera megjeleníti a
felvétel készítésekor automatikusan
rögzített adatokat (adatkód).
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
z Tanácsok
DÁTUM/IDŐ
• A szimbólum jelenik meg vakuval
készített állóképek esetén.
• Ha a kamerát TV-készülékhez csatlakoztatja,
az adatkód megjelenik a TV-képernyőn.
• A távirányító DATA CODE gombját
többször lenyomva a következők jelennek
meg: [DÁTUM/IDŐ] t
[KAMERAADATOK] t [KI] (nincs
kijelzés).
• Az adathordozó állapotától függően vonalak
[--:--:--] is megjelenhetnek.
A dátum és az idő megjelenítése.
KAMERAADATOK
A kamera beállításainak megjelenítése.
DÁTUM/IDŐ
A Dátum
B Idő
HU
86
C SteadyShot kikapcsolva
D Fényerő
E Fehéregyensúly
F Jelerősítés
G Zársebesség
H Rekesznyílás értéke
I Expozíció
HANG/KÉPBEÁLL.
MEGJELENÍT
(A hang és a képernyő beállításával
kapcsolatos elemek)
Beállíthatja, hogy a VISUAL INDEX
képernyőn vagy a lejátszási listán
egyszerre hány mintakép jelenjen meg.
Mintakép
Kislexikon (138. oldalon)
B ZOOMKAPCS.
A mintaképek számát (6 vagy 12) a
kamera motoros zoom karjával
módosíthatja.*
6KÉP
6 mintakép jelenik meg.
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
12KÉP
12 mintakép jelenik meg.
* Az LCD keretén és a távirányítón található
zoom-gombok is használhatók.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
(OPTION MENU) t 91. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
A kamera testreszabása
HANGERŐ
A hangerőt a
/
gombok
megérintésével állíthatja be (43. oldal).
HANGJELZÉS
B BE
Egy dallam szólal meg, amikor
elindítja/leállítja a felvételt, illetve
amikor a képernyőt megérinti.
KI
A dallam és a zár hangjának
kikapcsolása.
LCD-FÉNYERŐ
Az LCD-képernyő fényerejét állíthatja
be.
1 A fényerő a
/
gombok
segítségével állítható be.
2 Érintse meg az
gombot.
HU
Folytatás ,
87
HANG/KÉP-BEÁLL. (folytatás)
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
LCD-HÁTTÉR (Az
LCD háttérvilágítása)
Az LCD-képernyő háttérvilágításának
ereje módosítható.
B NORMÁL
FÉNYERŐ
Az LCD-képernyő fényesebbé válik.
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvétel során az akkumulátor kissé
gyorsabban merül le.
• Ha az LCD-táblát úgy nyitja ki 180 fokra,
hogy a képernyő kifelé néz, és az LCDtáblát visszahajtja a kamerához, a beállítás
automatikusan a [NORMÁL] értéket veszi
fel.
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállíthatók az
LCD-képernyő színei.
Élénk színek
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
HU
88
A kereső fényerejét állíthatja be.
B NORMÁL
Szokásos, normál fényerő.
FÉNYERŐ
A kereső fényesebbé válik.
Szokásos, normál fényerő.
Fakó színek
KER.H.VILÁG. (A
kereső
háttérvilágítása)
b Megjegyzések
• Ha a kamera külső áramforráshoz
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást használja,
felvétel során az akkumulátor kissé
gyorsabban merül le.
z Tanácsok
• Ez a beállítás nincs hatással a rögzített
felvételekre.
KIMENETI BEÁLL.
ÓRA/ NYELV ÁL.
(Más készülékhez való
csatlakoztatással kapcsolatos
elemek)
(Az óra és a nyelv beállítására
vonatkozó elemek)
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
(HOME MENU) t 78. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
Lásd: 47. oldalon.
MEGJEL.HELYE
B LCD TÁBLA
Az LCD-képernyőn és a keresőben
adatok – például az időkód –
megjelenítése.
VID-KI/TÁBLA
A TV-képernyőn, az LCD-képernyőn
és a keresőn adatok – például az időkód
– megjelenítése.
Lásd: 23. oldalon.
ZÓNABEÁLL.
A kamera testreszabása
TV TÍPUSA
ÓRABEÁLLÍTÁS
Az időeltolódást az óra leállítása nélkül
is beállíthatja.
Ha a kamerát más időzónában kezdi
használni, a
/
gombok segítségével
állíthatja be az új időzónát.
Az időeltolódásról szóló fejezetet lásd:
119. oldalon.
NYÁRI IDŐ
E beállítást az óra leállítása nélkül is
módosíthatja.
Ha [BE] értékre állítja, az idő 1 órával
előbbre áll.
NYELV BEÁLL.
Beállíthatja, hogy az LCD-képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
z Tanácsok
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg a
listán, akkor választhatja az egyszerűsített
angol [ENG[SIMP]] nyelvet.
HU
89
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
(Egyéb beállításokra vonatkozó
elemek)
KALIBRÁLÁS
Lásd: 126. oldalon.
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus
kikapcsolás)
Érintse meg az 1, majd a 2 elemet.
Ha a kívánt elem nincs a képernyőn,
lapozzon tovább a
/
gombokat
megérintve.
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A beállítás módja
(HOME MENU) t 78. oldal
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
DEMÓ MÓD
Ha a POWER kapcsolót
(Mozgókép) helyzetbe fordítja,
körülbelül 10 perc elteltével megnézheti
a bemutatót. Az alapértelmezett
beállítás [BE].
z Tanácsok
• A bemutató az alábbi esetekben megszakad:
– Ha megnyomja a START/STOP vagy a
PHOTO gombot,
– Ha a bemutató során megérinti a
képernyőt (a bemutató kb. 10 perc múlva
újra elindul),
– Ha elcsúsztatja a lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolóját,
– Ha a POWER kapcsolót állóképfelvételi
helyzetbe állítja.
– Ha megnyomja a
(HOME)/
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gombot.
HU
90
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
b Megjegyzések
• Amikor a kamerát rákapcsolja az
elektromos hálózatra, az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
GYORS BE
KÉSZENL
Meghatározhatja, hogy a kamera
mennyi idő eltelte után kapcsoljon alvó
módba. Az alapértelmezett beállítás [10
perc].
b Megjegyzések
• [Az AUTO.KIKAPCS] funkció nem
működik alvó módban (39. oldalon).
TÁVIRÁNYÍTÓ
A mellékelt távirányító használata
(135. oldal). Az alapértelmezett beállítás
[BE].
z Tanácsok
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik VCR-készülék távirányítója által
küldött parancsot észlelhessen.
Funkciók bekapcsolása:
MENU
Az OPTION MENU ugyanúgy jelenik
meg, ahogy a számítógépen az egér jobb
gombjával való kattintáskor a helyi
menü.
Ekkor különböző funkciók jelennek
meg.
OPTION
Ha sehol sem találja a kívánt elemet,
akkor az adott helyzetben a keresett
funkció nem használható.
3 Módosítsa a beállítást, majd
érintse meg az
gombot.
A OPTION MENU
használata
b Megjegyzések
1 A kamera használata során
érintse meg a képernyőn az
(OPTION) gombot.
• A képernyőn megjelenő fülek és elemek a
kamera aktuális felvételi/lejátszási
állapotától függnek.
• Egyes elemek fül nélkül jelennek meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU (32.
oldalon).
A kamera testreszabása
(OPTION)
Fül
2 Érintse meg a kívánt elemet.
Ha nem találja a kívánt elemet,
másik fület megérintve lapozzon.
HU
Folytatás ,
91
Funkciók bekapcsolása:
OPTION MENU (folytatás)
Az OPTION MENU
felvételre vonatkozó elemei
*
Tétel
Az OPTION MENU
megtekintésre vonatkozó
elemei
Oldal
Tétel
fül
*
Oldal
fül
FÓKUSZ
-
93
FIX FÓKUSZ
-
93
TÖRLÉS**
a
50
KÖZELKÉP
-
93
TÖRLÉS dát.szer.**
a
51
EXPOZÍCIÓ
-
94
TÖRLI MIND**
a
50
FÉNYMÉRŐ
-
94
JELENET
-
94
FEHÉREGYENS.
-
96
SZÉTOSZTÁS
a
56
COLOR SLOW SHTR
-
96
KIVÉTEL**
a
58
SUPER NIGHTSHOT
-
97
KIVESZ MIND**
a
58
ÁTHELYEZÉS**
a
59
fül
fül
ÚSZTATÁS
-
97
D.EFFEKTUS
-
97
KÉPEFFEKTUS
-
97
fül
FELV.MÓD
BEÉP.ZOOM-MIKR.
MIKR.JELSZ.
KÉPMÉRET
ÖNKIOLDÓ
IDŐZÍTÉS
HANGFELVÉTEL
VAKUS MÓD
a
a
a
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek
HU
92
80
98
98
84
98
40
40
82
-- (a fül az aktuális helyzettől függ/
nincs fül)
HOZZÁADÁS**
a
57
HOZZÁAD d.sz.**
a
57
ADD MIND**
a
57
NYOMTATÁS
a
64
DIAVETÍTÉS
-
46
HANGERŐ
a
87
ADATKÓD
a
86
DIAVETÍTÉS BEÁLL.
-
46
PÉLDÁNYSZÁM
-
64
DÁTUM/IDŐ
-
64
MÉRET
-
64
DVD-MENÜ
-
69
* A HOME MENU menüben is
megtalálható elemek
** Ezek az elemek a HOME MENU menüben
is megtalálhatók, de más néven.
Az OPTION MENU segítségével
beállítható funkciók
Az alábbiakban azokat az elemeket
ismertetjük, amelyeket kizárólag az
OPTION MENU segítségével lehet
beállítani.
A gyárilag beállított értékeket B
szimbólum jelzi.
FÓKUSZ
A fókuszt kézzel lehet beállítani. Akkor
is választhatja ezt a lehetőséget, ha egy
adott tárgyra kíván fókuszálni.
Ha a fókuszt automatikusan kívánja
beállítani, az 1. lépésben a
következőket érintse meg: [AUTO.] t
.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a
képernyő közepére eső tárgyra kerüljön
a fókusz.
A kamera testreszabása
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Megjelenik a 9 szimbólum.
2A
(fókuszálás közeli tárgyra)/
(fókuszálás távoli tárgyra) gombok
segítségével állítsa élesre a képet. Ha a
fókusz közelebbre már nem állítható,
megjelenik a
szimbólum, ha pedig a
fókusz távolabbra már nem állítható, a
szimbólum jelenik meg.
3 Érintse meg az
gombot.
• A fókusztávolság (az a távolság, amelynél a
tárgy képe éles, amikor sötétben nehéz
beállítani a fókuszt) néhány másodpercre
megjelenik a képernyőn a következő
esetekben (ha külön megvásárolható
konverziós lencsét használ, a kijelzett érték
nem lesz pontos).
– Ha a fókuszállítás módját automatikusról
kézire váltja;
– Ha a fókuszt kézzel állítja be.
1 Érintse meg a képernyőn látható
tárgyat.
Megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha a fókuszt automatikusan kívánja
beállítani, az 1. lépésben a
következőket érintse meg: [AUTO] t
[VÉG].
b Megjegyzések
b Megjegyzések
• Ahhoz, hogy nagy látószögű állásban éles
képet kaphasson, a kamera és a felvétel
tárgya között minimálisan kb. 1 cm-es,
telefotó állásban kb. 80 cm-es távolságnak
kell lennie.
z Tanácsok
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja
a motoros zoom karját a T (Telefotó) jel
felé, majd pedig a gombot a W (Széles
látószög) jel felé tolva állítsa be a felvételhez
a zoomolás mértékét. Ha közeli tárgyról
kíván felvételt készíteni, a motoros zoom
karját tolja a W (Széles látószög) jelhez,
majd állítsa be a fókuszt.
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
KÖZELKÉP
Ez a beállítás akkor hasznos, ha kis
méretű tárgyakról, például virágokról,
rovarokról készít felvételt. Ilyenkor
elhomályosíthatja a hátteret, hogy
jobban kiemelje a lefényképezett
tárgyat.
Ha a [KÖZELKÉP] értékét [BE] ( )
helyzetbe állítja, akkor a zoom
(38. oldal) automatikusan a lehető
legnagyobb mértékben kitér a T
HU
Folytatás ,
93
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
(telefotó) jel teteje felé, és így közeli
tárgyakról készíthet felvételt, akár kb.
57 cm távolságból.
A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI]
elemet, vagy zoomoljon a széles látószög
(W jel) felé.
b Megjegyzések
• Amikor távoli tárgyról készít felvételt, a
fókuszálás nehéz és hosszadalmas lehet.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 93. oldal).
FÉNYMÉRŐ
(Rugalmas pontszerű
fénymérő)
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra és az
így beállított értéket rögzítse, hogy az
adott tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős
kontraszt lenne (erre például a
színpadon reflektorfényben álló személy
filmezése esetén lehet szükség).
EXPOZÍCIÓ
A kép fényerejét beállíthatja kézzel.
Akkor módosítsa a fényerőt, ha
a téma túl világos vagy túl sötét a
háttérhez képest.
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez az expozíció beállítását és
rögzítését el kívánja végezni.
Megjelenik a
szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] elemet.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1. lépésben
érintse meg a következőket: [AUTO]
t [VÉG].
b Megjegyzések
1 Érintse meg a [KÉZI] elemet.
Megjelenik a
szimbólum.
2A
/
gombok segítségével
állítsa be az expozíciót.
3 Érintse meg az
gombot.
Ha vissza kíván térni az automatikus
expozíció-beállításhoz, az 1. lépésben
érintse meg a következőket: [AUTO.]
t
.
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja, a
[EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
JELENET
Különféle körülmények között
hatékonyan készíthet felvételeket a
[JELENET] funkció segítségével.
B AUTO.
Akkor válassza, ha a [JELENET]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
HU
94
ÉJSZAKAI* (
)
Akkor válassza, ha az éjszakai hangulat
megőrzésével szeretne felvételt
készíteni.
PORTRÉ (
)
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
ÉJSZAKAI PORTRÉ (
)
Akkor válassza, ha háttér előtt álló
személyekről szeretne vakuval
fényképet készíteni.
REFLEKTOR** (
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca túlságosan fehér legyen.
GYERTYA ( )
Akkor válassza, ha a gyertyafényes
hangulat megőrzésével szeretne
felvételt készíteni.
TENGERPART** (
)
NAPKELTE&NYUGT.* (
A kamera testreszabása
Akkor válassza, ha az óceán vagy egy tó
vízének élénk kék színét szeretné
megörökíteni.
)
Akkor válassza, ha olyan pillanatok
hangulatát kívánja megörökíteni, mint
a napnyugta vagy a napkelte.
HÓ** (
)
Akkor válassza, ha fehér tájról éles
felvételt kíván készíteni.
TÛZIJÁTÉK* (
)
Akkor válassza, ha látványos felvételt
kíván készíteni a tűzijátékról.
* A kamera csak távoli tárgyakra fókuszál.
**A kamera nem fókuszál közeli tárgyakra.
b Megjegyzések
TÁJKÉP* (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel a
beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel
tárgya között elhelyezkedő üvegre,
dróthálóra.
• Ha a [JELENET] beállításokat használja, a
[FEHÉREGYENS.] értéke törlődik.
• Ha mozgóképfelvételre kapcsol állóképek
[ÉJSZAKAI PORTRÉ] segítségével
történő rögzítése után, a mozgóképek
rögzítése [AUTO.] módban történik.
HU
Folytatás ,
95
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)
– Szabadtéri
– Éjszaka, neonreklám és tűzijáték
– Napkelte és napnyugta
– Fénycsöves megvilágítás nappal
BELTÉRI (n)
z Tanácsok
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
B AUTO.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
KÜLTÉRI (
)
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
A fehéregyensúlyt a következő felvételi
körülményeknek megfelelően állítja be
a kamera:
– Beltéri
– Összejöveteleken, stúdióban, ahol a
fényviszonyok gyorsan változnak
– Stúdiók videolámpáival, nátriumlámpával, illetve fénylő színes
reflektorszerű lámpákkal történő
megvilágítás esetén
EGYRE (
)
A kamera a fehéregyensúlyt a
környezeti fényviszonyoknak
megfelelően állítja be.
1 Érintse meg az [EGYRE] elemet.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és álljon rá
úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg az [
] elemet.
A
szimbólum gyorsan villogni
kezd. Amikor a kamera beállította
és memóriájában tárolta a
fehéregyensúlyt, a szimbólum
villogása abbamarad.
HU
96
b Megjegyzések
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] beállítását állítsa
[AUTO.] értékre vagy a [EGYRE]
beállításban állítsa be a színeket.
• Amikor az [EGYRE] elemet választja,
álljon rá a kamerával egy fehér tárgyra
mindaddig, amíg a
szimbólum gyorsan
villog.
Ha az [EGYRE] nem állítható be, a
•
szimbólum lassan villog.
• Ha az [EGYRE] kiválasztása esetén tovább
villog az
szimbólum az
gomb
megérintése után is, a [FEHÉREGYENS.]
beállítását állítsa [AUTO.] értékre.
• Ha a [FEHÉREGYENS.] funkciót választja,
a [JELENET] értéke automatikusan
[AUTO.] lesz.
• Ha akkor cserél akkumulátort, vagy akkor
viszi a kamerát a szabadból épületbe vagy
épületből a szabadba, amikor az [AUTO.]
érték van kiválasztva, a jobb színegyensúly
beállítása érdekében az [AUTO.] beállítás
mellett kb. 10 másodpercig fordítsa a
kamerát egy közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatta a [JELENET] beállítást,
vagy akkor viszi a kamerát a szabadból
épületbe vagy épületből a szabadba, amikor
az [EGYRE] érték van kiválasztva, meg kell
ismételnie az [EGYRE] műveletet.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Ha a [COLOR SLOW SHTR] tételt
[BE] értékre állítja, sötét helyen is
élénkebb színekkel rögzítheti a felvételt.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum.
A [COLOR SLOW SHTR]
üzemmódból a [KI] megérintésével
léphet ki.
b Megjegyzések
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 93. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
SUPER NIGHTSHOT
Ha a [SUPER NIGHTSHOT] elemet
[BE] helyzetbe állítja, miközben a
NIGHTSHOT kapcsoló (39. oldal) ON
helyzetbe van állítva, akkor a NightShot
éjszakai felvétel érzékenységénél akár
16-szor nagyobb érzékenységgel is
készíthet felvételt.
A képernyőn megjelenik a
szimbólum.
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
Az úsztatás effektus kijelzője
abbahagyja a villogást, és az úsztatás
befejeztével eltűnik a képernyőről.
Ha a művelet végrehajtása előtt kívánja
érvényteleníteni az úsztatást, az 1.
lépében érintse meg a [KI] elemet.
A START/STOP gomb megnyomására
a beállítás érvényét veszti.
Kiúsztatás
Beúsztatás
FEHÉRBŐL
FEKETÉBŐL
b Megjegyzések
• Világos környezetben ne használja a
[SUPER NIGHTSHOT] funkciót.
Ellenkező esetben a kamera meghibásodhat.
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más
tárggyal ne takarja el az infravörös
érzékelőt/jeladót (134. oldalon).
• Vegye le a konverziós lencsét (külön
megvásárolható).
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ], 93. oldal).
• A kamera zársebessége a fényerőtől függően
változik, aminek következtében
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÚSZTATÁS
Az egymást követő jelenetek
átmenetére a következő effektusok
alkalmazhatók.
1 Válassza ki a kívánt effektust a [KÉSZ]
(beúsztatás alatt), illetve a [FELV.]
(kiúsztatás alatt) üzemmódban, majd
érintse meg az
gombot.
A kamera testreszabása
A normál beállítások visszaállításához a
[SUPER NIGHTSHOT] értékét állítsa
[KI] helyzetbe.
D.EFFEKTUS
(Digitális effektus)
Amikor a [RÉGI FILM] elemet
választja, a képernyőn megjelenik a
szimbólum, és a felvétel úgy fog hatni,
mint a régi filmek.
A [D.EFFEKTUS] üzemmódból a [KI]
megérintésével léphet ki.
KÉPEFFEKTUS
(Képeffektus)
Felvétel során különleges effektussal
láthatja el a felvételt. A
szimbólum
jelenik meg.
B KI
A [KÉPEFFEKTUS] beállítás
kikapcsolva.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF
A felvétel fekete-fehérben jelenik meg.
Folytatás ,
HU
97
Az
OPTION MENU segítségével beállítható funkciók
(folytatás)
PASZTELL
A felvétel lágy pasztellszínekre vált.
BEÉP.ZOOM-MIKR.
Ha a [BEÉP.ZOOM-MIKR.] értéke
[BE] (
), a hangot a motoros zoom
karjának mozgatásának megfelelő
hangerővel rögzítheti. Az
alapértelmezett beállítás [KI].
MIKR.JELSZ.
A hang rögzítéséhez beállíthatja a
mikrofon jelszintjét.
A [GYENGE] beállítást akkor válassza,
ha izgalmas, erőteljes hangzást kíván
elérni, például koncertteremben stb.
B NORMÁL
Különféle környezeti hangok rögzítése
a megfelelő hangerőre átalakítva őket.
GYENGE (
)
A környezet hangjainak valósághű
rögzítése. Ez a beállítás nem alkalmas
beszélgetések rögzítésére.
ÖNKIOLDÓ
Ha az [ÖNKIOLDÓ] értéke [BE], a
képernyőn a
szimbólum jelenik meg.
A PHOTO megnyomására a kamera
elkezdi a visszaszámlálást, és kb.
10 másodperc múlva rögzít egy
állóképet.
A felvétel visszavonásához érintse meg
az [ALAP] gombot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] elemet.
z Tanácsok
• Ez a művelet a távirányító PHOTO
gombjával is végrehajtható (135. oldal).
HU
98
Együttműködés a számítógéppel
Mire használható a Windows rendszerű
számítógép?
Ha a mellékelt CD-ROM lemezről egy
Windows operációs rendszerrel működő
számítógépre telepíti a „Picture Motion
Browser” programot, akkor számos új
funkció válik elérhetővé. Ezeket az
alábbiakban ismertetjük.
x A kamerával készített képek
áttöltése számítógépre
x A számítógépre beolvasott képek
megtekintése
x DVD készítése
x Lemez másolása
t Video Disc Copier
A „Picture Motion Browser”
funkcióinak részleteit illetően lásd:
„PMB Guide” (101. oldal).
x A „Picture Motion Browser”
program használatához javasolt
környezet
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP SP2*/Windows Vista*
* A 64 bites és a Starter (Kiadás) nem
támogatott.
• A szokásos (Standard) telepítési mód
szükséges.
• Ha a fent említett operációs rendszereket
frissítette, vagy ha a számítógépre egynél
több operációs rendszer is telepítve van,
akkor nem biztos, hogy minden funkció
hibátlanul működik.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz vagy
gyorsabb
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy újabb (a
készülék DirectX technológiára épül.
Ezért telepíteni kell a DirectX
programot.)
Együttműködés a számítógéppel
x Macintosh számítógép
használata
A mellékelt „Picture Motion Browser”
szoftver nem használható Macintosh
számítógépen.
A Macintosh számítógéphez
csatlakozó kamerán lévő felvételek
speciális használatát illetően lásd a
következő internetcímet:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/hu/
A program telepítése
Hangrendszer: Direct Sound-dal
kompatibilis hangkártya
Memória: 256 MB vagy több
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
merevlemez-terület: Körülbelül 500 MB
(5 GB vagy több merevlemez-területre
lehet szükség DVD készítéséhez.)
Kijelző: Minimum 1 024 × 768 pont
Egyebek: USB-port (alapkiépítésben
szükséges), Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis ajánlott), DVD-író (CDROM meghajtó szükséges a
telepítéshez).
b Megjegyzések
• Számítógépének a fentiekben, az egyes
operációs rendszerek esetén említetteken
kívül egyéb követelményeknek is eleget kell
tennie.
• Még az olyan számítógépes környezetben is,
ahol a funkciók működése garantált,
Folytatás ,
HU
99
Mire használható a Windows rendszerű számítógép? (folytatás)
előfordulhat, hogy kiesik a mozgókép egyegy képkockája, és így a lejátszás nem lesz
folyamatos. Ez azonban nincs hatással a
beolvasott felvételekre és a belőlük készített
lemezekre.
• A működést nem garantáljuk minden egyes
ajánlottként feltüntetett környezetben.
Például az egyéb nyitott, vagy háttérben futó
alkalmazások korlátozhatják a készülék
teljesítményét.
• A „Picture Motion Browser” nem támogatja
az 5.1 csatornás térhatású hangképzést.
2-csatornás hangot ad.
• Egyes számítógépeken 8 cm-es adathordozó
(DVD+R DL stb.) nem használható.
• Ha notebookot használ, áramforrásként
használja a hálózati tápegységet. Ellenkező
esetben a számítógép energiatakarékossági
funkciójának következtében a program nem
fog megfelelően működni.
• A számítógép Memory Stick nyílásába
helyezett „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévő képeket
megtekintheti. Az alábbi esetekben azonban
ne használja a számítógép Memory Stick
nyílását, hanem kösse össze a kamerát és a
számítógépet az USB-kábellel:
– Ha a számítógép nem kompatibilis
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyával.
– Memory Stick Duo illesztőkeretre van
szükség.
– Ha a Memory Stick nyílásban lévő
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nem olvasható.
– Ha a Memory Stick nyílás adatainak
olvasása lassú.
x Telepítés
Mielőtt a számítógépet és a kamerát
csatlakoztatná, a Windows rendszerű
számítógépre telepítenie kell a
programot. Ezt a telepítést csak az első
alkalommal kell végrehajtani.
A telepítés tartalma és módja az
operációs rendszertől függ.
1 Bizonyosodjék meg arról, hogy a
kamera és a számítógép nincs
összekötve egymással.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
HU
100
b Megjegyzések
• A telepítéshez rendszergazda
jogosultsággal (Administrator)
jelentkezzen be.
• A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM lemezt tegye be
a számítógép lemezmeghajtójába.
Ekkor megjelenik a telepítőképernyő.
Ha a képernyő nem jelenik meg
1Kattintson a [Start] gombra, majd a
[My Computer] (Sajátgép) elemre.
(Windows 2000 esetén kattintson
duplán a [My Computer] (Sajátgép)
ikonra.)
2 Kattintson duplán a [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) elemre
(lemezmeghajtó).*
* A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden
számítógépen más lehet.
4 Kattintson a [Install] elemre.
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
6 A képernyőn hagyja jóvá a csatlakozást,
és csatlakoztassa a kamerát a
számítógéphez az alábbi lépések szerint.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 A kamera (USB) jelzésű aljzatát
(133. oldal) csatlakoztassa a
számítógéphez a mellékelt USB-kábel
segítségével.
4 A kamera képernyőjén érintse meg az
[ USB CSATL.] elemet.
7 Kattintson a [Continue] elemet.
8 Olvassa el a [License Agreement]
licencszerződést; ha egyetért vele, akkor
jelölje be az [I accept the terms of the
license agreement] (Elfogadom a
licencszerződés feltételeit)
jelölőnégyzetet, majd kattintson a
[Next] (Tovább) gombra.
9 Hagyja jóvá a telepítés beállításait, majd
kattintson az [Install] (Telepítés)
gombra.
b Megjegyzések
0 A program telepítéséhez kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A számítógépes környezettől függően
az alábbi telepítési képernyők
valamelyike jelenik meg. Ellenőrizze a
képernyőt, és a rajta lévő utasításokat
követve telepítse a szükséges szoftvert.
– Sonic UDF Reader*
DVD-RW (VR üzemmód) formátumú
lemez felismeréséhez szükséges szoftver
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (Csak Windows 2000 esetében)
DVD készítéséhez szükséges program
– Microsoft DirectX 9.0c*
Mozgóképek kezeléséhez szükséges
program
* Kizárólag Windows 2000 és Windows
XP esetében
x A Picture Motion Browser
program kezelése
• A „Picture Motion Browser”
indításához kattintson a következőkre:
[Start] - [All Programs] - [Sony Picture
Utility] - [PMB - Picture Motion
Browser].
• A „Picture Motion Browser” alapvető
funkcióit a „PMB Guide” ismerteti. A
„PMB Guide” megtekintéséhez
kattintson a következőkre: [Start] [All Programs] - [Sony Picture Utility]
- [Help] - [PMB Guide].
Együttműködés a számítógéppel
• Ezúttal nem kell újraindítania a
számítógépet, még akkor sem, ha esetleg
egy képernyő erre kéri. A számítógépet
a telepítés befejezése után indítsa újra.
• A hitelesítés néhány másodpercet vehet
igénybe.
qs Vegye ki a CD-ROM lemezt a
számítógép lemezmeghajtójából.
x A kamera csatlakoztatása
számítógéphez
A kamerát a számítógéphez az alábbi
lépések követésével csatlakoztassa.
1 A hálózati tápegységet csatlakoztassa a
kamerához és egy fali aljzathoz.
2 Kapcsolja be a kamerát.
3 A mellékelt USB-kábellel kösse össze a
számítógépet és a kamera (USB)
jelzésű aljzatát (133. oldal).
A kamerán megjelenik az [USB-S
KIVÁL.] képernyő. Érintse meg azt az
elemet, amelyet a képernyőn
működtetni szeretne.
z Tanácsok
• Ha nem jelenik meg az [USB-S KIVÁL.]
képernyő, érintse meg a következőket:
(HOME) t
(EGYÉB) t [USB
CSATL.].
qa Ha a telepítés befejezéséhez szükség
van rá, indítsa újra a számítógépet.
HU
Folytatás ,
101
Mire használható a Windows rendszerű számítógép? (folytatás)
Ajánlott USB-kábelcsatlakozás
b Megjegyzések
A kamera megfelelő működésének
biztosítása érdekében az alábbiak
szerint csatlakoztassa a számítógéphez.
• Amíg az ACCESS/működésjelző világít, ne
húzza ki az USB-kábelt.
• A számítógép kikapcsolása előtt a fenti
eljárást követve távolítsa el az USB-kábelt.
• Az USB-kábelt a fent leírt eljárást követve
távolítsa el. Ellenkező esetben előfordulhat,
hogy az adathordozón tárolt fájlok frissítése
nem megfelelően történik meg. Az USBkábel nem megfelelő módon történő
leválasztása is az adathordozó hibás
működését okozhatja.
• Csak a kamerát csatlakoztassa a számítógép
USB-aljzatához. A számítógép többi USBcsatlakozóihoz ne csatlakoztasson más
eszközt.
• Ha szabvány eszközként csatlakoztatott
USB-billentyűzettel és USB-egérrel
rendelkező számítógéphez kapcsolódik,
akkor a kamerát egy másik USBcsatlakozóhoz csatlakoztassa az USB-kábel
segítségével.
b Megjegyzések
• A műveletek megfelelő működése nem
garantált, ha a számítógéphez több USBeszköz csatlakozik.
• Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelt USBaljzathoz csatlakoztassa. Ha az USB-kábel
USB-billentyűzeten vagy USB-hubon
keresztül csatlakozik a számítógéphez, a
műveletek nem biztos, hogy működni
fognak.
Az USB-kábel eltávolítása
1 Kattintson az asztal jobb alsó sarkában
lévő [Unplug or eject hardware]
(Hardver biztonságos eltávolítása)
elemre.
2 Kattintson a [Safely remove USB Mass
Storage Device] elemre.
3 Kattintson az [OK] gombra (Kizárólag
Windows 2000 esetében).
4 A kamera képernyőjén érintse meg az
[VÉG] elemet.
5 A kamera képernyőjén érintse meg az
[IGEN] elemet.
6 Húzza ki az USB-kábelt a kamerából és
a számítógépből.
HU
102
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során
valamilyen probléma merül fel, az alábbi
táblázat alapján hárítsa el. Ha a
probléma továbbra is fennáll, iktassa ki
az áramforrást, és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
• Általános műveletek/Easy Handycam
üzemmód/Távirányító .............................. 103
• Akkumulátor/Áramforrás ...................... 104
• LCD-képernyő/Kereső ............................ 105
• Adathordozók .......................................... 105
• Felvétel ..................................................... 106
• Felvételek lejátszása a kamerán ............ 108
• Lemez lejátszása más készülékeken....... 109
• „Memory Stick PRO Duo” lejátszása más
készülékeken............................................. 110
• Felvételek szerkesztése a kamerával ..... 110
• Csatlakoztatás/Másolás más eszközökre
.................................................................... 111
• Csatlakoztatás a számítógéphez ............. 112
• Együttesen nem használható funkciók
.................................................................... 112
Általános műveletek/Easy
Handycam üzemmód/
Távirányító
• Tegyen a kamerára egy feltöltött
akkumulátort (19. oldal).
• Csatlakoztassa a hálózati tápegység
dugóját a fali csatlakozóaljzathoz (19.
oldal).
A kamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.
• Bekapcsolás után a kamerának szüksége
van pár másodpercre ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. Ez
nem meghibásodás.
• Húzza ki a hálózati tápegység dugóját a
fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le az
akkumulátort, majd körülbelül 1 perc
múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók
még mindig nem működnek, egy hegyes
tárgy segítségével nyomja meg a RESET
gombot (133. oldal). (Ha megnyomja a
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban (32. oldal)
az alábbi gombok/funkciók nem
használhatók.
– Az LCD háttérvilágításának ki- és
bekapcsolása (úgy, hogy lenyomja és
pár másodpercig nyomva tartja a DISP
BATT/INFO gombot) (25. oldal)
– . (BACK LIGHT) gomb (40. oldal)
– Lejátszási zoom (46. oldal)
Az
(OPTION) gomb nem jelenik
meg.
• Easy Handycam üzemmódban nem
használható az OPTION MENU (32.
oldal).
Automatikusan megváltoztak a
menübeállítások.
• Easy Handycam üzemmódban a legtöbb
menüelem automatikusan a gyári
alapértelmezett beállítását veszi fel (32.
oldal).
• Easy Handycam üzemmódban a
következő menüelemek értéke rögzített
(32. oldal).
– Mozgókép-felvételi üzemmód: [SP]
– [ADATKÓD]: [DÁTUM/IDŐ]
– DVD-RW lemez felvételi formátuma:
[VIDEO]
• A következő menüelemek ismét gyárilag
beállított értéküket veszik fel, ha a
POWER kapcsoló több mint 12 órán át
OFF (CHG) helyzetben áll:
– [DVD-MENÜ]
– [VAKUS MÓD]
– [FÓKUSZ]
– [FIX FÓKUSZ]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
– [JELENET]
Folytatás ,
Hibaelhárítás
A kamera nem kapcsol be.
RESET gombot, akkor valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a
gyárilag beállított értékét veszi fel.)
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
HU
103
Hibaelhárítás (folytatás)
–
–
–
–
–
[FEHÉREGYENS.]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[BEÉP.ZOOM-MIKR.]
[MIKR.JELSZ.]
Hiába nyomom meg az EASY
gombot, a menübeállítások nem
váltanak automatikusan gyári
értékükre.
• A következő menüelemek megtartják
értéküket Easy Handycam üzemmódban
is (32. oldal).
– [VIDEÓHORD.BEÁLL]
– [HANGZÁSMÓD]
– [SZÉLESVÁSZNÚ]
– [DÁTUMFELIRAT]
– [VAKUS MÓD]
– [ INDEX BEÁLL.]
– [KONVERZ.LENCSE]
–[
KÉPMÉRET]
– [FÁJLSZÁM]
–[
MEGJELENÍT]
– [HANGERŐ]
– [HANGJELZÉS]
– [TV TÍPUSA]
– [ÓRABEÁLLÍTÁS]
– [ZÓNABEÁLL.]
– [NYÁRI IDŐ]
– [ NYELV BEÁLL.]
– [DEMÓ MÓD]
A kamera rezeg.
• Rezgések a lemez állapotától függően
léphetnek fel. Ez nem meghibásodás.
A rezgést a kezével érzékelheti, vagy
halk hangot hallhat működés
közben.
• Ez nem meghibásodás.
Ha a készülékben nincs lemez, és a
lemeztartó fedelét lecsukja, a
kamerából a motor hangja hallható.
• A kamera ekkor a lemezt próbálja
azonosítani. Ez nem meghibásodás.
HU
104
A kamera felmelegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már régóta be
van kapcsolva a készülék. Ez nem
meghibásodás. Kapcsolja ki kamerát, és
tegye hűvös helyre egy kis időre.
Nem működik a mellékelt távirányító.
• Állítsa a [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét
[BE]-re (90. oldal).
• Tegyen egy elemet az elemtartóba,
ügyelve a lemez és a tartó azonos +/–
polaritására (135. oldal).
• A kamera infravörös érzékelője és a
távirányító közül távolítson el minden
akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy,
hogy ne érje erős fény, például közvetlen
napsugárzás vagy mennyezeti világítás.
Ha az érzékelőt erős fény éri,
előfordulhat, hogy a távirányító nem
működik megfelelően.
Amikor a mellékelt távirányítót
használja, helytelenül működik egy
másik DVD-készülék.
• Kapcsolja a DVD-készülék távirányítását
DVD 2-től eltérő üzemmódba, vagy
takarja le fekete papírlappal a DVDkészülék infravörös érzékelőjét.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a
kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az
[AUTO.KIKAPCS] (90. oldal)
beállítását, vagy ismét kapcsolja be a
kamerát, vagy használja a hálózati
tápegységet.
• Ha a [GYORS BE KÉSZENL] (90.
oldal) beállításnál megadott időtartam
eltelik alvó módban, a kamera
automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a
kamerát újra.
• Töltse fel az akkumulátort (19. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor nem világít.
• Fordítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG) állásba (19. oldal).
• Az akkumulátor nem jól van rögzítve a
kamerán. Igazítsa meg (19. oldal).
• Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt a
fali csatlakozóaljzathoz.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése
(19. oldal).
A CHG töltésjelző az akkumulátor
töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van rögzítve a
kamerán. Igazítsa meg (19. oldal). Ha ez
nem oldja meg a problémát, húzza ki a
hálózati tápegységet a fali
csatlakozóaljzatból, és vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés nem pontosan
mutatja a hátralévő időt.
LCD-képernyő/Kereső
Egyes menüelemek szürkék.
• Az adott felvételi/lejátszási körülmények
között nem használhatók a szürkén
megjelenő menüelemek.
• Bizonyos funkciók egyszerre nem
használhatók (112. oldal).
Az érintőképernyőn nem jelennek
meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD-képernyőt.
• Nyomja meg a kamera DISP/BATT
INFO gombját vagy a távirányító
DISPLAY gombját (25., 135. oldal).
Az érintőképernyőn megjelenő
gombok nem megfelelően
működnek, illetve egyáltalán nem
működnek.
• Állítsa be az érintőképernyőt
([KALIBRÁLÁS], 126. oldal).
A keresőben látható kép homályos.
• Húzza ki a keresőt, és mozdítsa el a
kereső lencséjét beállító kart addig, amíg
a kép tiszta nem lesz (25. oldal).
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
A lemezt nem lehet kivenni.
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy
túl alacsony. Ez nem meghibásodás.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
cserélje ki az akkumulátort egy újra (19.
oldal).
• Ellenőrizze, hogy az áramforrás
(akkumulátor vagy hálózati tápegység)
megfelelően van-e csatlakoztatva (19.
oldal).
• A lemez sérült vagy szennyeződés
található rajta (pl. ujjlenyomatok) stb.
Ebben az esetben akár 10 percig is
eltarthat, amíg a lemezt sikerül kivenni.
Hibaelhárítás
• A környezeti hőmérséklet túl magas vagy
túl alacsony. Ez nem meghibásodás.
• Az akkumulátor nincs eléggé feltöltve.
Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát,
cserélje ki az akkumulátort egy újra (19.
oldal).
• A használat körülményeitől függően
előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem helyes.
A keresőben látható kép eltűnt.
• Csukja be az LCD-táblát. Amíg az LCDtábla nyitva van, a keresőben nem jelenik
meg kép (25. oldal).
Adathordozók
HU
Folytatás ,
105
Hibaelhárítás (folytatás)
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• A lemez lezárása közben kikapcsolta a
kamerát. Kapcsolja be a kamerát, és
fejezze be a lemez lezárását (67. oldal).
A lemezre rögzített felvételeket nem
lehet törölni.
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn.
• A következő mozgóképeket nem lehet
törölni (50. oldal).
– DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképek,
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemezre felvett mozgóképek, kivéve az
utoljára felvett mozgóképet,
– DVD+RW lemezre felvett
mozgóképek, kivéve az utoljára felvett
mozgóképet.
A lemeztípus és a felvételi formátum
szürkén jelenik meg az LCDképernyőn.
• Lehet, hogy a lemezt egy másik
készülékkel rögzítették. A lemez
lejátszható a kamerán, további
mozgóképeket azonban nem vehet fel a
lemezre.
• Olyan lemezt helyezett be, amely nem
használható a kamerával.
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.
Amikor „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használ, nem
működnek a különböző funkciók.
• Ha számítógépen formázott „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát
használ, formázza meg újra a kamerával
(73. oldal).
A „Memory Stick PRO Duo” kártyáról
nem törölheti a felvételeket.
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn.
HU
106
• Nem törölhetők a felvételek a „Memory
Stick PRO Duo” kártyáról, ha más
készülék által védve vannak.
Az adatfájl neve helytelen vagy
villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott
fájlformátumot. Használjon támogatott
fájlformátumot (122. oldal).
Felvétel
Lásd még: „Adathordozók” (105. oldal).
Hiába nyomja meg a START/STOP
vagy a PHOTO gombot, a kamera
nem vesz fel mozgó-, illetve
állóképet.
• Megjelenik a lejátszási képernyő. A
kamerát állítsa felvétel-készenléti
üzemmódba (37. oldal).
• Alvó módban nem lehet felvételeket
rögzíteni. Lépjen ki az alvó módból a
QUICK ON megnyomásával (39. oldal).
• A kamera az imént rögzített felvételt
menti az adathordozóra.
• Megtelt az adathordozó. Formázza meg
az adathordozót (DVD-RW/DVD+RW/
„Memory Stick PRO Duo”) (72. oldal).
Törölje a felesleges felvételeket (50.
oldal), használjon új lemezt vagy
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• Ha a következő lemezek valamelyikét
használja a lezárás után, oldja fel a
lezárást, hogy új mozgóképeket vehessen
fel rá (74. oldal). Vagy használjon új
lemezt.
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• Pára csapódik le. Kapcsolja ki kamerát,
és ne használja körülbelül egy órán át
(126. oldal).
• Az állóképek száma meghaladja a
kamera kapacitását (84. oldal). Törölje a
felesleges felvételeket (50. oldal).
idő (például gyorsan mozgó tárgy
felvétele során).
A felvétel megáll.
Nem lehet állóképet rögzíteni.
• Nem lehet állóképet rögzíteni, ha a
következők valamelyikét használja:
– [F.LASS.FELV.]
– [ÚSZTATÁS]
– [D.EFFEKTUS]
– [KÉPEFFEKTUS]
• Lemezre nem rögzíthet állóképet a
kamerával.
A ACCESS/működésjelző a felvétel
befejezése után is világít.
• A kamera menti az imént rögzített
felvételt az adathordozóra.
Megváltozott a képmező.
• A képmező a kamera állapotának
függvényében változhat. Ez nem
meghibásodás.
• Nem lehet vakuval felvételt készíteni
állóképek rögzítésekor mozgókép
felvétele közben (40. oldal).
• Még ha [AUTO.] állásban is van a
[VAKUS MÓD], a beépített vaku nem
használható az alábbi üzemmódokban:
– NightShot
– [KÉZI] az [EXPOZÍCIÓ] menüben
– [FÉNYMÉRŐ]
– [ÉJSZAKAI], [GYERTYA],
[NAPKELTE&
NYUGT.], [TŰZIJÁTÉK], [TÁJKÉP],
[REFLEKTOR], [TENGERPART]
vagy [HÓ] a [JELENET] menüben
– [SUPER NIGHTSHOT]
Időeltérés van a START/STOP gomb
megnyomása és a felvétel
ténylegesen elindulása/leállása
között.
• A kamerán egy kis időeltérés
előfordulhat a START/STOP gomb
megnyomása és a mozgókép-felvétel
ténylegesen elindulása/leállása között. Ez
nem meghibásodás.
A kép méretaránya (16:9/4:3) nem
módosítható.
• A mozgókép méretaránya nem
változtatható a következő esetekben.
– Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
műveletnél a [LEMEZ] hordozót
választja, és DVD+RW lemezt helyez
be, vagy nem helyez be lemezt.
– Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
műveletnél a [MEMORY STICK]
hordozót választja, és „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát helyez be.
Hibaelhárítás
Nem működik a vaku.
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
• Pára csapódik le. Kapcsolja ki kamerát,
és ne használja körülbelül 1 órán át (126.
oldal).
Nem működik az automatikus
fókuszbeállítás.
• Állítsa a [FÓKUSZ] értékét [AUTO.]-re
(93. oldal).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak
a fókusz automatikus beállításához.
Állítsa be a fókuszt kézzel (93. oldal).
A mozgókép tényleges felvételi ideje
rövidebb az adathordozó várható
felvételi kapacitásánál.
Nem működik a [STEADYSHOT]
funkció.
• A filmezett tárgytól függően
előfordulhat, hogy lerövidül a felvételi
• Állítsa a [STEADYSHOT] értékét [BE]re (81. oldal).
Folytatás ,
HU
107
Hibaelhárítás (folytatás)
• [STEADYSHOT] funkció erős rázkódást
nem mindig tud kompenzálni.
A képernyőn a gyorsan haladó
tárgyak szálkásak.
• Ez a fókuszsík jelenség. Ez nem
meghibásodás. Abból következően,
ahogyan a képalkotó eszköz (a CMOS
érzékelő) a képjeleket beolvassa, a
felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a lencse előtt gyorsan
áthaladó tárgyak szálkásak lesznek.
A képernyőn apró fehér, piros, kék
vagy zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor
[SUPER NIGHTSHOT] vagy [COLOR
SLOW SHTR] üzemmódban készít
felvételt. Ez nem meghibásodás.
A felvétel színei nem valósághűek.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
állásra (39. oldal).
A képernyőn a kép túl világos, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót OFF
állásra (39. oldal).
A képernyőn a kép sötét, és a
felvétel tárgya nem jelenik meg a
képernyőn.
• A háttérvilágítás bekapcsolásához
nyomja le, és pár másodpercig tartsa
lenyomva a DISP/BATT INFO gombot
(25. oldal).
A képen vízszintes csíkok jelennek
meg.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumvagy higanygőz-lámpa alatt készít
felvételt. Ez nem meghibásodás.
HU
108
Nem használható a [SUPER
NIGHTSHOT] funkció.
• Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót ON
állásra (39. oldal).
A [COLOR SLOW SHTR] nem
működik megfelelően.
• Előfordulhat, hogy a [COLOR SLOW
SHTR] funkció teljes sötétségben nem
működik tökéletesen. Használja a
NightShot vagy [SUPER NIGHTSHOT]
lehetőséget.
Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem
állítható be.
• Az [LCD-HÁTTÉR] értéke nem
állítható be, ha:
– az LCD-táblát visszahajtotta a
kamerához úgy, hogy a képernyő kifelé
néz,
– a kamerát a hálózati tápegység látja el
árammal.
Felvételek lejátszása a
kamerán
Nem találja a lejátszani kívánt
felvételeket.
• Válassza ki az adathordozót a
következők megérintésével:
(HOME)
t
(ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE) t
[VIDEÓHORD.BEÁLL] (27. oldal).
A lemez nem játszható le.
• Ellenőrizze a lemez kompatibilitását (10.
oldal).
• Helyezzen be egy lemezt az írható
oldalával a kamera felé (28. oldal).
• Előfordulhat, hogy másik készüléken
felvett, formázott vagy lezárt lemez nem
játszható le a kamerán.
• A kamera hőmérséklete rendkívül magas.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye hűvös
helyre egy kis időre.
A lejátszott felvétel torzítva jelenik
meg.
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával (122.
oldal).
A „Memory Stick PRO Duo” kártyára
rögzített felvételeket nem lehet
lejátszani.
• Számítógéppel átnevezett fájlokat és
mappákat, továbbá számítógéppel
szerkesztett képadatokat a kamera nem
tud lejátszani. (Állókép lejátszása során a
fájl neve villog.) Ez nem meghibásodás
(123. oldal).
• Előfordulhat, hogy a más eszközökön
rögzített képeket nem lehet lejátszani és
megjeleníteni valós méretükben. Ez nem
meghibásodás (123. oldal).
A VISUAL INDEX képernyőn az egyik
felvételen a „
” szimbólum látható.
A VISUAL INDEX képernyőn az egyik
felvételen a „
” szimbólum látható.
• Hajtsa végre a [KÉPKEZ.FÁJL JAV.]
műveletet (76. oldal). Ha továbbra is
látható, törölje a
szimbólummal jelölt
képet (50. oldal).
Lemez lejátszása más
készülékeken
Nem tudja lejátszani a lemezt, vagy a
lemez nem ismerhető fel.
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával (122.
oldal).
• Zárja le a lemezt (67. oldal).
• A VR üzemmódban felvett lemezeket
nem lehet olyan készülékeken lejátszani,
amelyek nem támogatják a VR
üzemmódot. Ellenőrizze a
kompatibilitást a lejátszókészülék
használati útmutatójában.
A lejátszott felvétel torzítva jelenik
meg.
Hibaelhárítás
• Az adatok beolvasása valószínűleg
sikertelenül volt. A hiba helyrejöhet, ha
ki-, majd bekapcsolja a készüléket, majd
néhányszor kihúzza és visszahelyezi a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát.
• Eltávolította az akkumulátort vagy a
hálózati tápegységet, míg a működésjelző
villogott. Ez a művelet tönkreteheti az
adatokat, amelyeket a készülék a
szimbólummal jelöli meg.
• Más készülékkel rögzített, számítógéppel
szerkesztett stb. állóképeken jelenhet
meg.
• Ha az LCD-képernyő zárva van, nem
hallható hang. Nyissa ki az LCDképernyőt.
• Ha felvétel során a [MIKR.JELSZ.]
értékét [GYENGE]-re állította (98.
oldal), előfordulhat, hogy a hang alig lesz
hallható.
• [F.LASS.FELV.] üzemmódban kb. 3
másodperces mozgóképfelvétel közben a
kamera nem rögzít hangot (40. oldal).
• Tisztítsa meg a lemezt puha ruhával (122.
oldal).
A DVD-menüben az egyik képen a
„
” szimbólum látható.
• Valószínűleg nem sikerült az adatok
beolvasása a lemez lezárása során. A
következő lemezek esetében tegye újra
lehetővé a további felvételek készítését
(74. oldal), majd a lemez ismételt
lezárásával készítsen új DVD-menüt (67.
oldal). A DVD-menü ekkor valószínűleg
megfelelő módon fog megjelenni.
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
Lejátszás során nincs hang, vagy
csak nagyon halkan hallható.
• Növelje a hangerőt (43. oldal).
HU
Folytatás ,
109
Hibaelhárítás (folytatás)
A lejátszás egy pillanatra megáll a
jelenetek között.
• A felvétel a használt készüléktől függően
megállhat egy pillanatra az egyes
jelenetek között. Ez nem meghibásodás.
• DVD+R DL lemez esetén a felvétel
lefagyhat egy pillanatra, amikor a
felvételi szint megváltozik. Ez nem
meghibásodás.
Amikor a . gombot megnyomja, a
készülék nem játssza le az előző
jelenetet.
• Ha lejátszás során a kamera az általa
automatikusan készített 2 felvételen lép
át, amikor a . gombot megnyomja,
nem biztos, hogy elindul az előző jelenet
lejátszása. A kívánt jelenetet válassza ki a
menüből. További információkat a
lejátszókészülék használati
útmutatójában talál.
Ha a lemezt számítógépen vagy
egyéb készüléken játssza le, a jobb
és bal oldali hang
kiegyensúlyozatlanul szól.
• Ez akkor fordulhat elő, ha a számítógép
vagy más készülék az 5.1 csatornás
hangot átalakítja 2 csatornás hanggá
(hagyományos sztereó hanggá) (38.
oldal). Ez nem meghibásodás.
• Ha a lejátszókészülék 2 csatornás sztereó
rendszer, módosítsa a hangátalakító
rendszert (lekeverő rendszer).
Részleteket a lejátszó használati
útmutatójában talál.
• Ha a mellékelt „Picture Motion Browser”
szoftverrel készíti a lemezt,
hangbeállításként válassza a 2 csatornás
hangot.
• A kamerával a mozgóképeket az
[HANGZÁSMÓD] beállítás [2ch
SZTEREÓ] értéke mellett rögzítse (80.
oldal).
HU
110
„Memory Stick PRO Duo”
lejátszása más
készülékeken
Nem tudja lejátszani a „Memory
Stick PRO Duo” kártyát, vagy a
„Memory Stick PRO Duo” nem
ismerhető fel.
• A készülék valószínűleg nem támogatja a
„Memory Stick PRO Duo” kártyát.
Felvételek szerkesztése a
kamerával
Nem lehet szerkeszteni.
• Válassza ki a szerkeszteni kívánt
adathordozót a következők
megérintésével:
(HOME) t
(ADATHORDOZÓ KEZELÉSE)
t [VIDEÓHORD.BEÁLL] (27. oldal).
• DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképeket nem lehet szerkeszteni
(11. oldal).
• Nincsenek rögzített felvételek.
• A felvétel állapota miatt nem lehetséges a
szerkesztés.
• Nem lehet olyan felvételt szerkeszteni,
amelyet más készüléken láttak el
védelemmel.
• Lemezről nem másolhatók a „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyára
mozgóképfelvételek.
Nem lehet mozgóképeket felvenni a
lejátszási listára.
• Megtelt az adathordozó.
• A lemezen lévő lejátszási listák legfeljebb
999, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán lévők pedig legfeljebb
99 mozgóképet képesek tárolni (57.
oldal). Törölje a felesleges felvételeket
(50. oldal).
• Állóképek nem vehetők fel a lejátszási
listára.
A mozgóképek nem oszthatók szét.
• Túl rövid mozgóképet nem lehet
szétosztani.
• Másik készüléken védelemmel ellátott
mozgóképet nem lehet szétosztani.
A felvételeket nem lehet törölni.
• A következő mozgóképeket nem lehet
törölni (50. oldal).
– DVD-R/DVD+R DL lemezre felvett
mozgóképek
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
lemezre felvett mozgóképek, kivéve az
utoljára felvett mozgóképet,
– DVD+RW lemezre felvett
mozgóképek, kivéve az utoljára felvett
mozgóképet
• Lemez esetében a mozgóképeket nem
törölheti Easy Handycam üzemmódban
(32. oldal).
• A másik készüléken védelemmel ellátott
felvételeket nem lehet törölni.
Nem lehet állóképet rögzíteni
mozgóképből.
Nem lehet a lemezt lezárni.
• A lezáráshoz használja a hálózati
tápegységet. Ne használja az
akkumulátort.
• A lemez már le van zárva. A következő
lemezek esetében további mozgóképek
rögzítéséhez kövesse a javasolt lépéseket
(74. oldal):
– DVD-RW (VIDEO üzemmód)
– DVD+RW
Másik készülékkel nem
szerkeszthetők a lemezen található
felvételek, illetve nem lehet rá
rögzíteni további felvételeket.
• Előfordulhat, hogy másik készülékkel
nem szerkeszthetőek a kamera által
készített lemez felvételei, illetve nem
rögzíthetők további felvételek.
Csatlakoztatás/Másolás
más eszközökre
Nem ad ki hangot a kamerához
csatlakoztatott TV-készülék.
• A hiba oka az, hogy csak az S VIDEO
dugó van csatlakoztatva. Ellenőrizze,
hogy az S VIDEO csatlakozóval ellátott
A/V átjátszókábel (külön
megvásárolható) vörös és fehér dugóit is
csatlakoztatta-e (61. oldal).
A felvétel képméretaránya nem
megfelelő a kamerához
csatlakoztatott 4:3 méretarányú TVkészüléken.
Hibaelhárítás
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyán nincs elegendő szabad
hely állóképek mentéséhez (53. oldal).
– DVD-R
– DVD+R DL
• A [TV TÍPUSA] értékét állítsa be a
televíziónak megfelelően (47. oldal).
Nem lehet másolni.
• Nem érintkezik megfelelően az A/V
átjátszókábel. Győződjön meg róla, hogy
amikor a kamerában tárolt mozgóképet
másolja, az A/V átjátszókábel a
megfelelő aljzathoz, vagyis a másik
készülék bemeneti aljzatához van
csatlakoztatva (61. oldal).
Nem lehet a [FELOLDÁS] műveletet
végrehajtani.
• [FELOLDÁS] művelet nem használható
a következő lemezek esetében:
– DVD-RW (VR üzemmód)
– DVD+RW
HU
Folytatás ,
111
Hibaelhárítás (folytatás)
Csatlakoztatás a
számítógéphez
Nem
használható
A következő beállítás
miatt
BACK LIGHT
[FÉNYMÉRŐ],
[TŰZIJÁTÉK],
[KÉZI] az
[EXPOZÍCIÓ]
menüben
[SZÉLESVÁS
ZNÚ]
[RÉGI FILM]
[AUT.KIS
ZÁRSEB.]
[F.LASS.FELV.],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[JELENET], [COLOR
SLOW SHTR],
[D.EFFEKTUS],
[ÚSZTATÁS]
[ARCFELISM
ERÉS]
[F.LASS.FELV.],
[FÓKUSZ], [FIX
FÓKUSZ],
[EXPOZÍCIÓ],
[FÉNYMÉRŐ],
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[FEHÉREGYENS.],
[DIGIT.ZOOM],
[ÉJSZAKAI]/
[ÉJSZAKAI
PORTRÉ]/
[GYERTYA]/
[NAPKELTE&
NYUGT.]/
[TŰZIJÁTÉK]/
[TÁJKÉP]/
[REFLEKTOR]/
[TENGERPART]/
[HÓ] a [JELENET]
menüben,
[D.EFFEKTUS],
[KÉPEFFEKTUS]
Nem lehet telepíteni a „Picture
Motion Browser” szoftvert.
• Ellenőrizze, hogy a „Picture Motion
Browser” telepítéséhez ajánlott
számítógépes környezettel rendelkezik-e.
• Telepítse megfelelő módon a „Picture
Motion Browser” programot (100. oldal).
Nem működik megfelelően a
„Picture Motion Browser” program.
• Zárja be a „Picture Motion Browser”
programot, és indítsa újra a számítógépet.
A számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• Telepítse a „Picture Motion Browser”
programot (100. oldal).
• A számítógép USB-aljzatáról a
billentyűzet, az egér és a kamera
kivételével válasszon le minden eszközt.
• Az USB-kábelt húzza ki a számítógépből
és a kamerából, indítsa újra a
számítógépet, majd ismét csatlakoztassa
megfelelően a számítógépet és a kamerát
(101. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
média-ellenőrző eszköze elindult.
Részletes információkat a médiaellenőrzőről lásd: „PMB Guide”.
Együttesen nem
használható funkciók
A következő lista olyan példákat sorol
fel, amelyekben együttesen nem
használható funkciók és menüelemek
szerepelnek.
[FIX FÓKUSZ] [JELENET]
HU
112
[KÖZELKÉP]
[JELENET]
[EXPOZÍCIÓ]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
Nem
használható
A következő beállítás
miatt
[FÉNYMÉRŐ]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
[JELENET]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [RÉGI
FILM],
[KÖZELKÉP],
[ÚSZTATÁS]
[FEHÉREGYENS.] NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
Figyelmeztető
kijelzések és
üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető
szimbólumok
Ha az LCD-képernyőn vagy a keresőn
üzenetek, szimbólumok jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók. Ha
a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
C:04:00
[EGYRE] az
[F.LASS.FELV.]
[FEHÉREGYE
NS.] menüben
[COLOR
SLOW SHTR]
NightShot,
[D.EFFEKTUS],
[JELENET],
[ÚSZTATÁS]
[D.EFFEKTUS],
[ÚSZTATÁS]
[ÚSZTATÁS]
[D.EFFEKTUS],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [GYERTYA]/
[TŰZIJÁTÉK] az
[JELENET] menüben
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
„InfoLITHIUM” H sorozatú.
Használjon „InfoLITHIUM” H
sorozatú akkumulátort (124. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a
hálózati tápegység csatlakozóját a
kamera DC IN aljzatához (19.
oldal).
[D.EFFEKTUS] [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[ÚSZTATÁS],
[JELENET],
[KÉPEFFEKTUS]
C:13:ss
[KÉPEFFEKTUS] [RÉGI FILM]
C:32:ss
[MIKR.JELSZ.] [BEÉP.ZOOMMIKR.]
• A fentiekben nem említett hibák
léptek fel. Vegye ki, majd helyezze
vissza a lemezt, és próbálja meg újra
használni a kamerát.
Hibaelhárítás
[SUPER
NIGHTSHOT]
C: (vagy E:) ss:ss (Öndiagnózis
kijelzője)
• Nem megfelelő lemez. Használjon a
kamerával kompatibilis lemezt (10.
oldal).
• A lemez piszkos vagy a felületén
karcolások vannak. Tisztítsa meg a
lemezt törlőruhával (122. oldal).
HU
Folytatás ,
113
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek (folytatás)
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja
meg újra használni a kamerát.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• A kamerának olyan hibája van,
amelyet nem lehet házilag orvosolni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony
márkaszervizhez. Közölje velük az
„E” betűvel kezdődő 5 jegyű kódot.
101-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
(Lemezekre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési feltételek és az
akkumulátor állapotának
függvényében előfordulhat, hogy az
E figyelmeztető szimbólum már
akkor villogni kezd, amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje még
20 perc működést tesz lehetővé.
(Magas hőmérsékletre utaló
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera hőmérséklete emelkedik.
Kapcsolja ki kamerát, és tegye
hűvös helyre egy kis időre.
Ha lassan villog
Ha gyorsan villog*
• A kamera hőmérséklete rendkívül
magas. Kapcsolja ki kamerát, és
tegye hűvös helyre egy kis időre.
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.*
• Felvétel-készenléti módban lezárt
lemezt helyezett be a kamerába.
• A lemez tele van felvételekkel.*
• A kamerától eltérő TVszínrendszerben rögzített lemezt
helyezett be
(Mozgókép)
üzemmódban.*
Z (Vegye ki a lemezt)*
Ha gyorsan villog
• A kamera nem ismeri fel a lemezt.
• A lemez tele van felvételekkel.
• Valószínűleg meghibásodott a
kamera lemezmeghajtója.
HU
E (Az akkumulátor energiaszintjére
utaló figyelmeztetés)
• Nincs lemez behelyezve.*
• Mozgókép felvételéhez 5 percnél
kevesebb idő áll rendelkezésre.
• Nem olvasható vagy írható lemez
van behelyezve, például egyoldalas
lemez az írható oldalával kifelé.
Ha gyorsan villog
114
• Felvétel-készenléti módban lezárt
lemezt helyezett be (74. oldal).
(„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
Ha lassan villog
• Nincs elegendő hely további
felvételek készítéséhez. A
kamerában használható „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyatípusokat lásd: 4. oldalon.
• Nincs „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya a kamerában (30.
oldal).
Ha gyorsan villog*
• Nincs hely további felvételek
készítéséhez. Törölje a felesleges
felvételeket (50. oldal), vagy
formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát (72.
oldal), miután mentette a
felvételeket egy másik
adathordozóra (54., 61., 99. oldal).
• A képi adatbázisfájl sérült (76.
oldal).
(A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya formázására
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick PRO Duo” sérült.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya nincs megfelelően
megformázva (73., 122. oldal).
(Inkompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyára
vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
• Nem kompatibilis „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya van a
kamerában (122. oldal).
- (A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya írásvédettségére
figyelmeztető szimbólum)*
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)
• Nincs elegendő hely további
állóképfelvételek készítéséhez.
• A kamera pillanatnyilag nem tud
állóképet rögzíteni, mert az imént
rögzített állókép feldolgozását végzi.
Várja meg, amíg a kamera ismét
készen áll a felvételre.
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető jelek,
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(87. oldal).
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
x Adathordozók
Z A lemezre nem lehet felvenni.
• A lemez meghibásodott, ezért nem
használható.
Hibaelhárítás
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyához való hozzáférést
másik készüléken korlátozták.
(Állóképek rögzítésére
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
Nem szabad lejátszani.
• A kamerával nem kompatibilis
lemezt próbál lejátszani.
• Szerzőijog-védelmi jellel ellátott
felvételt próbál lejátszani.
Ha gyorsan villog
• Valami probléma van a vakuval.
(A kamera bemozdulására
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
• Nem elegendő a fény, így a kamera
könnyen bemozdul. Használja a
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, így
könnyen bemozdul. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és
így rögzítse a képet. A kamera
rázkódására figyelmeztető
szimbólum azonban nem tűnik el.
Z Fel kell oldani a lemezt.
• Ha lezárt DVD-RW (VIDEO
üzemmód) lemezre kíván felvételt
készíteni, oldja fel a lezárást (74.
oldal).
Hibás lemez. Vegye ki.
• A kamera nem ismeri fel a lemezt,
mert a lemez nem kompatibilis vele,
vagy a felszínén karcolások vannak.
HU
Folytatás ,
115
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek (folytatás)
Z Lemezhiba. Nem megfelelő
formátum.
• A lemez a kameráétól eltérő
formátumkóddal lett felvéve. A
lemez megformázása után
valószínűleg használni tudja a
lemezt a kamerával (csak DVDRW/DVD+RW) (72. oldal).
Vegye ki, majd ismét tegye be a
Memory Stick-et.
• Néhányszor vegye ki és tegye be a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát. A „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártya akkor is
sérült lehet, ha villog a kijelző.
Próbáljon ki egy másik „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd ha
kell, formázza meg a kamerával a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát (73. oldal).
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. A kamerával
nem hozható létre mappa, illetve
létező mappa nem törölhető.
• Formázza meg a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát (73.
oldal), vagy törölje a fölösleges
mappákat a számítógép segítségével.
Előfordulhat, hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet mozgóképet
rögzíteni, róla nem lehet
mozgóképet lejátszani.
• Használja az ajánlott „Memory
Stick” memóriakártyák egyikét (4.
oldal).
HU
116
Előfordulhat, hogy erre a Memory
Stick-re nem lehet rendesen
állóképet rögzíteni, róla nem lehet
állóképet rendesen lejátszani.
• Valami probléma van a „Memory
Stick PRO Duo” kártyával.
Helyezze be újra a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát.
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát, mert megsérülhetnek
az adatok.
• Helyezze be újra a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát, és
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A képkezelő fájl sérült. Készít újat?
• A képi adatbázisfájl sérült. Ha
megérinti az [IGEN] gombot,
létrejön egy új képi adatbázisfájl. A
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára régebben rögzített
felvételeket nem lehet lejátszani (a
képfájlok nem sérültek). Ha az új
képi adatbázisfájl létrehozása után
végrehajtja a [KÉPKEZ.FÁJL
JAV.] műveletet (76. oldal),
elképzelhető, hogy le tudja játszani a
régebben rögzített képfájlokat. Ha
ez sem oldja meg a problémát,
másolja át a felvételt a számítógépre
a mellékelt szoftver segítségével.
A képkezelő fájl inkonzisztens.
Videók nem vehetők fel, nem
játszhatók le. Kijavítja a képkezelő
fájlt?
• A képi adatbázisfájl sérült. Érintse
meg az [IGEN] gombot a
kijavításához.
x PictBridge rendszerű
nyomtató
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
Ezután húzza ki, majd ismét dugja
be az USB-kábelt.
visszaállítására tett kísérletek
sikertelenek voltak.
Kérem, várjon.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
lemez kivétele hosszabb időt vesz
igénybe. Kapcsolja be kamerát, és
ne működtesse körülbelül 10 percig,
hogy a rázkódást megelőzze.
Nem lehet nyom- tatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
Ezután húzza ki, majd ismét dugja
be az USB-kábelt.
x Egyéb
Más már nem választható ki.
Hibaelhárítás
• A lemezen lévő lejátszási listák
legfeljebb 999, a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán lévők
pedig legfeljebb 99 mozgóképet
képesek tárolni (57. oldal).
• Egyszerre legfeljebb 100 felvétel
törölhető az INDEX képernyőn az
alábbi műveletek során:
– felvételek törlésekor,
– mozgóképek másolásakor,
– lejátszási lista szerkesztésekor,
– állóképek nyomtatásakor.
Védett adat.
• A felvételt egy másik készülék
védelemmel látta el. Szüntesse meg
a készüléken a védelmet.
Nem lehet szétosztani.
• Nagyon rövid mozgókép nem
osztható szét.
Az adatok nem állíthatók helyre.
• Az adatok adathordozóra történő
írása sikertelen volt. Az adatok
HU
117
További információk
Ha a kamerát külföldön használja
Tápellátás
Rendszer
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltakozó áramú hálózat
feszültsége 100 V és 240 V közé esik,
frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
A televíziós színrendszerekről
Ez a kamera PAL színrendszerű
készülék. Ha a felvételt TV-készüléken
kívánja megtekinteni, akkor annak
AUDIO/VIDEO bemenettel
rendelkező PAL rendszerű készüléknek
kell lennie.
PAL
Hol használják
Ausztrália, Ausztria,
Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malajzia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M Brazília
PAL - N
NTSC
Argentína, Paraguay,
Uruguay
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
Bulgária, Franciaország,
SECAM Guyana, Irán, Irak, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
HU
118
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre
érvényes időeltolódást. Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t [ÓRA/ NYELV ÁL.] t [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI
IDŐ] (89. oldal).
Időeltolódás
IdőzónaTérség
eltolódások
GMT
Lisszabon, London
+11:00
Solomon-szk..
+01:00
Berlin, Párizs
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
+02:00
Helsinki, Kairó, Isztanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moszkva, Nairobi
–11:00
Midway-szk.,Samoa
+03:30
Teherán
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaszka
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
–06:00
Chicago, Mexicováros
+06:00
Almati, Dakka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St.John’s
+08:00
Hong Kong, Szingapúr, Peking
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Szöul, Tokió
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azori-szk., Cape Verde-sz.
+10:00
Melbourne, Sydney
További információk
IdőzónaTérség
eltolódások
HU
119
Fájl- és mappaszerkezet a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyán
A fájl- és mappaszerkezetet az alábbi ábra szemlélteti. Amikor a kamerára felvételeket
rögzít, illetve onnan felvételeket játszik le, általában nem szükséges, hogy tudatában
legyen a fájl- és mappaszerkezetnek. Ha a kamerát a számítógéphez csatlakoztatva
kívánja megnézni az álló- és mozgóképeket, tekintse meg a „PMB Guide” című
dokumentumot a mellékelt CD-ROM lemezen, majd vegye használatba a mellékelt
alkalmazást.
A Képkezelő fájlok
Ha kitörli ezeket a fájlokat, nem fog
tudni felvételeket megfelelően
rögzíteni és lejátszani. Ezek a fájlok
rejtettek, és rendszerint nem
jelennek meg.
B Mozgóképfájlok (MPEG2 fájlok)
A fájlok kiterjesztése „.MPG”.
Maximális méretük 2 GB. Ha egy fájl
nagyobb lenne 2 GB-nál, új fájl jön
létre.
A fájl azonosítószáma
automatikusan növekszik. Amikor
egy fájl száma meghaladná a 9 999-et,
új mappa jön létre, és a készülék
abba menti az új mozgóképfájlokat.
A mappák neve így változik:
[101PNV01] t [102PNV01]
C Állóképfájlok (JPEG fájlok)
A fájlok kiterjesztése „.JPG”. A fájl
azonosítószáma automatikusan
növekszik. Amikor egy fájl száma
meghaladná a 9 999-et, egy új mappa
keletkezik, és a készülék abba menti
az új képfájlokat.
A mappák neve így változik:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
HU
120
• A kamerában lévő adathordozó tartalmát
USB-kábel segítségével csatlakoztatott
számítógépen tekintheti meg (101. oldal).
• Ne módosítsa a kamerában lévő fájlokat
vagy mappákat a számítógépről. Ha
megteszi, előfordulhat, hogy a képfájlok
megsérülnek, vagy nem lehet majd őket
lejátszani.
• A Sony nem vállal felelősséget azokért a
következményekért, amelyek a kamerába
helyezett adathordozókon lévő adatok
számítógépről történő módosítása révén
lépnek fel.
• Képfájlok törlése során kövesse a 50.
oldalon lépéseit. Ne törölje a kamerába
helyezett adathordozón lévő képfájlokat
közvetlenül egy számítógépről.
• A kamerába helyezett adathordozót ne
formázza meg számítógép segítségével. Ha
így tesz, előfordulhat, hogy a kamera nem
megfelelően fog működni.
• Ne másolja a kamerába helyezett „Memory
Stick PRO Duo” memóriakártyán lévő
képfájlokat számítógéppel. A Sony nem
vállal felelősséget az ilyen műveletek
következményeiért.
Karbantartás és biztonsági előírások
A lemezek
További tudnivalókat a kamerában
használható lemezekről lásd: 11.
oldalon.
x Írás az A oldalra
Helyezze a lemezt a kamerába úgy, hogy
a lemez közepén lévő
szimbólum
kifelé nézzen, majd tolja a helyére.
szimbólum
Megjegyzések a lemezek
használatával kapcsolatban
• A lemezt az élénél érintve, a közepén lévő
lyuknál óvatosan alátámasztva tartsa. Ne
érintse az írható oldalát (az egyoldalas
lemezek esetében ez a nyomtatottal
ellenkező oldal).
Kétoldalas lemezek használata
A kétoldalas lemezek mindkét oldalára lehet
felvételt rögzíteni.
Az
szimbólum a kifelé eső
oldalon legyen.
Az írás a belső oldalra történik.
További információk
• Felvétel előtt ne feledje letisztítani a port és
az ujjlenyomatokat a lemez felszínéről egy
puha ruhával. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lemez nem használható
megfelelően felvételre vagy lejátszásra.
• Amikor a lemezt a kamerába helyezi,
határozott nyomással tolja a helyére. Ha az
LCD-képernyőn a [C:13:ss] üzenet jelenik
meg, nyissa ki a lemeztartó fedelét és
helyezze be újra a lemezt.
• Ne ragasszon tapadós címkét – például
matricát – a lemez felületére. Ennek
következtében a lemez súlyeloszlása
egyenlőtlenné válhat, ami a lemez vagy a
kamera hibás működését okozhatja.
• Ha kétoldalas lemezt használ, ügyeljen arra,
hogy ne maszatolja össze a felületét
ujjlenyomatokkal.
• Ha kétoldalas lemezt használ a kamerához, a
felvétel és a lejátszás csak erre az oldalra
történik. Amíg a lemez a kamerában van,
nem válthat a másik oldalra felvétel vagy
lejátszás céljából. Amikor az egyik oldalra
történő felvétele vagy annak lejátszása
befejeződött, vegye ki a lemezt és fordítsa
meg.
• A következő műveleteket a kétoldalas
lemezek mindkét oldalával végre kell
hajtani:
– Lezárás (67. oldal)
– Formázás (72. oldal)
– Lezárás feloldása (74. oldal)
HU
Folytatás ,
121
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
A lemezek gondozása és
tárolása
• Tartsa a lemezeket tisztán annak érdekében,
hogy a hang- és a képminőség ne romoljon.
• A lemezt puha ruhával tisztítsa.
A lemezt a közepétől kezdve törölje kifelé
haladva. A szennyeződéseket törölje le
enyhén nedves törlőruhával, majd puha,
száraz ruhával törölje le a nedvességet. Ne
használjon benzint, bakelit lemezek
tisztítására szánt tisztítószereket,
antisztatikus spray-ket és hasonló
oldószereket, mivel ezek károsíthatják a
lemezt.
• Te tegye ki a lemezt közvetlen napsütésnek,
és ne tárolja nedves helyen.
• A lemezt mindig tokban szállítsa és tárolja.
• Ha feliratokkal vagy jelekkel szeretné ellátni
a lemezt, az egyoldalas lemez esetében csak
a nyomtatott oldalra írjon. Használjon
olajalapú filctollat, és ne érintse a festéket,
míg meg nem száradt. Ne tegye ki hőnek a
lemezt, és ne használjon éles hegyű eszközt,
például golyóstollat. Ne szárítsa a felszínét
melegítéssel. Kétoldalú lemezekre nem
szabad írni vagy jelzést tenni.
A „Memory Stick”
memóriakártya
A „Memory Stick” memóriakártya kicsi,
nagykapacitású, hordozható ICadathordozó.
Kizárólag „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használhat a
kamerában, amely körülbelül
feleakkora, mint a szabvány „Memory
Stick” memóriakártya. Nem garantáljuk
azonban, hogy a kamerában mindenfajta
„Memory Stick Duo” memóriakártya
kifogástalanul működik.
HU
122
„Memory Stick”
memóriakártya-típusok
Felvétel/
lejátszás
„Memory Stick Duo”
(MagicGate-tel)
-
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
* A kamera nem kompatibilis 8-bites
párhuzamos adatátvitellel – 4-bites
párhuzamos adatátvitelt biztosít, amelyre a
„Memory Stick PRO Duo” alkalmas.
• Ez a termék nem képes olyan adatokat
rögzíteni vagy lejátszani, amelyek
„MagicGate” technológiát alkalmaznak. A
„MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során titkosítást alkalmaz.
• A készülék a „Memory Stick Micro”
szabvánnyal kompatibilis („M2”). Az „M2”
a „Memory Stick Micro” rövidítése.
• Nem biztos, hogy számítógéppel (Windows
OS/Mac OS) operációs rendszer alatt
megformázott „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a kamera probléma nélkül
használni tud.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick
PRO Duo” és „Memory Stick PRO Duo”kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
• A következő esetekben előfordulhat, hogy
megsérülnek, vagy elvesznek az adatok
(ilyesmiért nem jár kártérítés):
– Ha akkor veszi ki a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, illetve kapcsolja ki
a kamerát, amikor a kamera képfájlokat ír
a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára (miközben a
működésjelző világít vagy villog).
– Ha a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mágnes vagy mágneses
tér közelében használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról a
számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
• Amikor a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya felirat számára fenntartott
helyére ír, ne nyomja rá a tollat, ceruzát.
• Ne ragasszon címkét a „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyára és a Memory Stick
Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát mindig a tokjában szállítsa
és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgy se érjen hozzájuk.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne ejtse le
és kímélje az erőteljes behatásoktól.
• A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát ne szedje szét, ne alakítsa
át.
• Óvja a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát a nedvességtől.
• Tartsa távol a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát kisgyermekektől.
Véletlenül lenyelhetik.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyák
befogadására szolgáló nyílásba kizárólag
Memory Stick PRO Duo memóriakártyát
helyezzen be. Ellenkező esetben hiba
jelentkezhet.
• A Memory Stick PRO Duo memóriakártyát
ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken:
– Igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
– Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
– Nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
• Ha „Memory Stick” memóriakártyák
befogadására alkalmas készülékben kíván
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
használni, a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát feltétlenül tegye bele egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• A hibás működés elkerülése érdkében
ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát behelyezi a
Memory Stick Duo illesztőkeretbe, a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
a megfelelő helyzetben álljon, és úgy tolja be
teljesen a keretbe. Szintén tönkremehet a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya,
ha rossz állásban erőlteti a Memory Stick
Duo illesztőkeretbe.
• „Memory Stick” kártya befogadására
kialakított eszközbe csak „Memory Stick
PRO Duo” kártyát tartalmazó Memory
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
• Ezzel a kamerával legfeljebb 8 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” vagy „Memory
Stick PRO-HG Duo” memóriakártya
használható.
Megjegyzések a „Memory Stick
Micro” memóriakártya
használatával kapcsolatban
• Ahhoz, hogy „Memory Stick Micro”
memóriakártyát használhasson a
kamerában, Duo méretű M2 illesztőkeretre
van szükség.
Helyezze a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát a Duo méretű M2
illesztőkeretbe, majd helyezze az
illesztőkeretet a Memory Stick Duo
nyílásba. Ha a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát Duo méretű M2
illesztőkeret nélkül helyezi a kamerába,
akkor előfordulhat, hogy nem tudja majd
kivenni.
• Tartsa távol a „Memory Stick Micro”
memóriakártyát kisgyermekektől.
Véletlenül lenyelhetik.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• A kamerával a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzített képfájlok
megfelelnek a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által kialakított „Design rule
for Camera File system” elnevezésű
egyetemes szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan készülékkel
(DCR-TRV900E vagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik készülékben használt
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát
nem tud a kamerában használni, formázza
meg a kamerával (73. oldal). Ne feledje,
hogy a formázás minden adatot töröl a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyáról.
Folytatás ,
További információk
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
Stick Duo illesztőkeretet tegyen. Ellenkező
esetben hibásan működhet a készülék.
HU
123
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
• Előfordulhat, hogy a felvételeket a kamera
nem tudja lejátszani:
– ha a felvétel adatait számítógépen
módosították;
– ha a felvételt másik készülékkel készítette.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor
A kamera kizárólag (H sorozatú)
„InfoLITHIUM” akkumulátorral
működik.
A H sorozatú „InfoLITHIUM”
akkumulátorokon az
jelzés
látható.
Mit takar az „InfoLITHIUM” név?
Az „InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor a
kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az
energiafelvételt, és percekben kifejezve
kijelzi, hogy az akkumulátorral a
kamera még mennyi ideig képes
működni.
A hálózati tápegység/töltő esetén az
akkumulátor energiaszintjének
megfelelő hátralévő működési idő és a
még hátralévő töltési idő jelenik meg.
Az akkumulátor töltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és
30 °C közötti hőmérsékleten töltse egészen
addig, amíg a CHG töltésjelző ki nem alszik.
Ettől eltérő hőmérsékleten előfordulhat,
hogy az akkumulátor feltöltése kisebb
hatásfokkal megy végbe.
• Miután a töltés befejeződött, kapcsolja le a
hálózati tápegységet a kamera DC IN
aljzatáról, vagy vegye ki az akkumulátort.
HU
124
Hogyan használható ki az
akkumulátor?
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt lecsökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen
körülmények között az akkumulátor
használhatóságának meghosszabbítása
érdekében tegye az alábbiakat:
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével tartsa melegen, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Nagy kapacitású akkumulátort használjon:
NP-FH70/NP-FH100 (külön
megvásárolható).
• Ha gyakran használja az LCD-képernyőt,
játszik le felvételt, csévél előre vagy vissza,
az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Javasoljuk, hogy nagy kapacitású
akkumulátort használjon: NP-FH70/NPFH100 (külön megvásárolható).
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani. Az
akkumulátor energiája akkor is fogy, amikor
a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő 2-3szorosához elegendő tartalék-akkumulátor,
és a felvétel előtt készítsen
próbafelvételeket.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
Az akkumulátor
energiaszintjének kijelzése
• Ha a kamera annak ellenére kikapcsol, hogy
az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelző szerint az akkumulátornak még
működtetnie kellene a kamerát, töltse fel
újra teljesen az akkumulátort. Ekkor az
akkumulátor energiaszintjét a készülék
helyesen fogja mutatni. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át
magas hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
csak tájékoztató értéknek tekintse.
• Az üzemi körülményektől és a
hőmérséklettől függően előfordulhat, hogy
az alacsony energiaszintet jelző E
szimbólum akkor is villogni kezd, ha az
akkumulátor által biztosított üzemidő még
20 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente
egyszer tegye fel a kamerára és használja egy
ideig. Ezzel fenntartható az akkumulátor
működőképessége. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Ha a kamerán teljesen le kívánja meríteni az
akkumulátort, akkor érintse meg rendre a
következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[AUTO.KIKAPCS] t [SOHA], és hagyja
így a kamerát felvétel-készenléti
üzemmódban egészen addig, amíg ki nem
kapcsol (90. oldal).
Az akkumulátor élettartama
A kamera kezelése
Használat és gondozás
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken:
– Rendkívül meleg, rendkívül hideg,
rendkívül párás helyen. Soha ne hagyja
őket olyan helyen, ahol a hőmérséklet
60 °C fölé emelkedhet, például tűző napon
parkoló gépkocsiban, hősugárzó mellett
vagy közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen. A meleg hatására
meghibásodhatnak, deformálódhatnak.
További információk
• Az idő múlásával és az ismételt használat
következtében csökken az akkumulátor
kapacitása. Ha az egyes feltöltések után a
használati idő jelentősen csökken, akkor
valószínűleg elérkezett annak az ideje, hogy
az akkumulátort egy újra cserélje.
• Az akkumulátor élettartamát a tárolási, az
üzemi és a környezeti körülmények
határozzák meg.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen a
kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás
közelében.
Ilyen helyeken előfordulhat, hogy a
felvétel nem lesz kielégítő.
– AM-vevőkészülékek és
videoberendezések közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen. A
kamera meghibásodhat, ha homok vagy
por kerül bele. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az
LCD-képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
közvetlen napsugárzás érheti. Ez
tönkreteheti a kereső vagy az LCDképernyő belsejét.
• A kamerát DC 6,8 V/7,2 V-os
(akkumulátor) vagy DC 8,4 V-os (hálózati
tápegység) egyenáramú feszültségről
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja a jelen útmutatóban javasolt
tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen
vizes (ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a
kamerát nedvesség éri, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem is
javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamerát, és a további üzemeltetés előtt
vizsgáltassa meg egy Sony
márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje
szét, ne alakítsa át, és ügyeljen arra, hogy ne
érje erős fizikai hatás: ne kalapálja, ne ejtse
le és ne lépjen rá. Különösen a lencse
épségére ügyeljen.
• Amikor nem használja a kamerát, a
POWER kapcsolót állítsa OFF (CHG)
helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe. Ilyenkor a belső részek
túlmelegedhetnek.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
HU
Folytatás ,
125
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
• A távirányítót és a gombelemet tartsa
gyermekektől elzárva. Ha a gyermek az
elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon
orvoshoz.
• Ha szivárog az elem:
– keresse fel a helyi hivatalos Sony
márkaszervizt.
– mossa le az esetlegesen a bőrre került
folyadékot.
– ha a folyadék a szemébe került, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát hosszú ideig nem
használja
• Rendszeresen kapcsolja be, és kb. 3 percen
át használja – játsszon le vagy rögzítsen
felvételeket.
• Vegye ki a lemezt a kamerából.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hirtelen hideg helyről
meleg helyre viszi, pára csapódhat le a
kamera belsejében, a lemez felületén
vagy a pickup lencsén. Ez működési
hibát okozhat.
x Ha páralecsapódás történt
Ne kapcsolja be a kamerát kb. 1 óráig,
hogy kiszáradjon.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), illetve ha a kamerát
magas páratartalmú helyen használja,
például:
• A kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi.
• A kamerát légkondicionált gépkocsiból vagy
helyiségből a szabadba, meleg levegőre viszi.
• A kamerát zivatar vagy zápor után
használja.
• Ha a kamerát meleg, magas páratartalmú
helyen használja.
HU
126
x Hogyan előzhető meg a
páralecsapódás?
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
körülbelül 1 óra elteltével bontsa ki,
amikor a tasakon belüli hőmérséklet
már elérte a környező légtér
hőmérsékletét.
LCD-képernyő
• Ügyeljen arra, hogy az LCD-képernyőt ne
érje erős nyomás, mert tönkremehet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCDképernyőn utófénylés, képvisszamaradás
jelenhet meg. Ez nem meghibásodás.
• A kamera működése közben az LCDképernyő hátoldala felmelegedhet. Ez nem
meghibásodás.
x Az LCD-képernyő tisztítása
Puha ruhával tisztítsa meg az LCDképernyőt, ha poros vagy ujjlenyomatok
vannak rajta. Ha az LCD Cleaning Kit
tisztítókészletet (külön megvásárolható)
használja, a benne található
tisztítófolyadékot ne vigye fel
közvetlenül az LCD-képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
x Az érintőképernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem működnek megfelelően.
Ilyen esetben hajtsa végre az
alábbiakban ismertetett eljárást.
Javasoljuk, hogy a művelet során a
kamerát a mellékelt hálózati
tápegységgel üzemeltesse.
1 Kapcsolja be a kamerát.
2 Érintse meg a következőket:
(HOME) t
(BEÁLLÍTÁSOK) t
[ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK] t
[KALIBRÁLÁS].
3 Érintse meg 3-szor a képernyőn látható
„×” jelet a „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya sarkával vagy hasonló
tárggyal. Az „×” jel elhelyezkedése
megváltozik.
A kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Pickup lencse
Ha nem jó helyen érintette meg a
képernyőt, ismételje meg a kalibrálási
eljárást.
b Megjegyzések
• A kalibráláshoz ne használjon éles hegyű
tárgyat, mert megsértheti az LCDképernyőt.
• Az LCD-képernyő kalibrálása nem
végezhető el, ha el van forgatva vagy vissza
van hajtva úgy, hogy kifelé néz.
A készülékház karbantartása
A pickup lencséről
• Ne érintse meg a lemeztartó fedele alatt
található pickup lencsét. A por távoltartása
érdekében a lemeztartó fedele csak a lemez
behelyezése és kivétele alatt legyen nyitva.
• Ha a pickup lencse elszennyeződése miatt a
kamera nem működik, tisztítsa meg egy
kamerához való légpumpával (külön
megvásárolható). Tisztítás közben ne érintse
a pickup lencsét, mivel ez a kamera
meghibásodását okozhatja.
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta
ruhával a következő esetekben:
– Ha a lencse felületén ujjlenyomatok
vannak,
– Nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– Ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó
levegő éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Annak érdekében, hogy a kamera sokáig
kifogástalan állapotban maradjon, azt
javasoljuk, hogy havonta egyszer kapcsolja
be és használja egy kicsit.
A kereső belsejének tisztítása
További információk
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves
puha ruhával törölje meg, majd száraz puha
ruhával törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– Ne használjon vegyszert, például
hígítószert, benzint, alkoholt, vegyszerrel
átitatott ruhát, impregnálószert,
rovarirtót, naptejet;
– Ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett;
– Ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
A lencse gondozása és tárolása
A kereső belsejéből az alábbi lépésekkel
távolítsa el a port:
1 Húzza ki a keresőt.
2 Nyomja befelé az oldalsó nyelvet a
kereső alján egy hegyes tárggyal,
például golyóstollal, és közben húzza le
a nézőkét a nyíllal jelzett irányban.
HU
Folytatás ,
127
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
3 Távolítsa el a port a nézőkéből például
kamerához való légpumpával.
4 Nyomja rá a keresőt a kamera házára.
5 Távolítsa el a port a kamera nézőke
által takart belső részeiből például
kamerához való légpumpával.
6 Helyezze fel a nézőkét a keresőre
egyenes irányú nyomással, amíg a
helyére nem kattan.
b Megjegyzések
• A nézőke egy rendkívül érzékeny alkatrész.
Ne szedje szét.
• Ne érintse meg a nézőke lencséjét.
A beépített újratölthető elem
töltése
A kamerában beépített újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat,
HU
128
ha a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe állítja. A beépített
újratölthető elem mindig töltődik,
amikor a kamera a hálózati tápegységen
keresztül a fali csatlakozóaljzathoz
csatlakozik, illetve amikor a kamerán
rajta van az akkumulátor. Ha a kamerát
egyáltalán nem használja, az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen. A kamerát az
újratölthető elem feltöltése után
használja.
A kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem
fel van-e töltve, lemerült elemmel
csupán a felvétel idejét nem lehet
rögzíteni.
x Eljárások
Csatlakoztassa a kamerához a hálózati
tápegységet (amelyet bedugott a fali
csatlakozóaljzatba), a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe,
és legalább 24 óráig hagyja így a
kamerát.
Műszaki adatok
Rendszer
Képtömörítés formátuma
MPEG2/JPEG (állóképek)
Hangtömörítés formátuma
Dolby Digital - 2/5.1 csatornás
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel
PAL színrendszerű, megfelel a CCIR
szabványoknak
Használható lemezek
8 cm-es DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Mozgóképek felvételi formátuma
Lemez
DVD-RW:DVD-VIDEO (VIDEÓ
üzemmód), DVD-Video Recording (VR
üzemmód)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
„Memory Stick PRO Duo”
MPEG2-PS
Állóképek felvételi formátuma
Exif Ver.2.2*
Kereső
Elektromos kereső (színes)
Képalkotó
Lencse
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optikai:15×, Digitális:30×, 180×
Szűrő átmérője: 30 mm
Gyújtótávolság
F 1,8 - 2,6
f = 3,1 - 46,5 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Mozgókép esetén:
40 - 600 mm (16:9)
Állókép esetén:
37 - 555 mm (4:3)
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
5 lx (lux) (AUT.KIS ZÁRSEB. BE,
zársebesség: 1/25 másodperc)
0 lx (lux) (NightShot üzemmódban)
* „Exif”: a JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) által állóképek tárolására
kialakított fájlformátum. Az ebben a
formátumban tárolt fájlok a képen túl
egyéb adatokat is tárolhatnak, így
például a kamerának a felvétel
időpontjában érvényes beállításait.
** A Sony ClearVid CMOS érzékelő
egyedülálló képpont-elrendezése és a
BIONZ képfeldolgozó rendszer
lehetővé teszi a leírt méreteknek
megfelelő állókép-felbontás elérését.
• Gyártás a Dolby Laboratories licence
alapján.
Kimeneti/bemeneti csatlakozók
A/V távcsatlakozó
Video/audio kimeneti csatlakozó
USB-aljzat
mini-B
(DCR-DVD510E: csak kimenet)
További információk
3,6 mm-es (1/5 típusú) CMOS érzékelő
Felvett képpontok száma (állókép, 4:3-as):
legfeljebb 4,0 millió (2 304 × 1 728)
képpont**
Összesen: kb. 2 360 000 képpont
Effektív (mozgókép, 16:9-as):
1 490 000 képpont
Effektív (állókép, 16:9-as):
1 490 000 képpont
Effektív (állókép, 4:3-as):
1 990 000 képpont
Színhőmérséklet
LCD-képernyő
Kép
6,7 cm (2,7" képátló, szélesség-magasság
arány 16:9)
Képpontok száma
211 200 (960 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
6,8 V/7,2 V egyenáram (akkumulátor)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
Normál fényerősségű LCD-képernyővel
vagy keresővel
LCD: 3,7 W
Kereső: 3,5 W
Üzemi hőmérséklet
0 °C - +40 °C
HU
Folytatás ,
129
Műszaki adatok (folytatás)
Tárolási hőmérséklet
- 20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
58 × 93 × 134 mm
(szé× ma×mé) a kiálló, kihúzható
részekkel együtt
58 × 93 × 150 mm
(szé× ma×mé) a kiálló részekkel együtt,
felhelyezett NP-FH60 akkumulátorral
Tömeg (kb.)
460 g, csak a főegység
550 g a tartozék NP-FH60 akkumulátorral
és egy lemezzel együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd: 18. oldalon.
AC-L200/L200B hálózati
tápegység
Tápfeszültség
100 V - 240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35 A - 0,18 A
Teljesítményfelvétel
18 W
Kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet
0 °C - +40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C - +60 °C
Méretek (kb.)
48 × 29 × 81 mm (szé×ma×mé) a kiálló/
kihúzható részek nélkül
Tömeg (kb.)
170 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
NP-FH60 újratölthető
akkumulátor
Maximális kimeneti feszültség
8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség
7,2 V egyenáram
Kapacitás
7,2 Wh (1 000 mAh)
Típus
Li-ion
HU
130
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassa.
Védjegyek
• A„Handycam” és
a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
„
”, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, „
”,
a „MagicGate Memory Stick” és a
„MagicGate Memory Stick Duo” a Sony
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegyei.
• A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
• A DVD-RW, DVD+RW, DVD-R és a
DVD+R DL emblémák bejegyzett
védjegyek.
• A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
• Dolby Digital 5.1 Creator: a Dolby
Laboratories védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, Windows, Windows Media, a
Windows Vista és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
• A Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation cégnek vagy leányvállalatainak
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe
Acrobat az Adobe Systems Incorporated
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Minden más említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Sem a ™, sem az ® jel nem szerepel
ebben a kézikönyvben.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
Olvassa el a CD-ROM lemez „License”
mappájában lévő „license2.pdf” nevű fájlt. Itt
a „GPL” és az „LGPL” szoftverek (angol
nyelvű) licencszerződése található.
A PDF-fájl elolvasásához az Adobe Reader
programra van szükség. Ha nincs telepítve a
számítógépre, akkor töltse le az Adobe
Systems weboldaláról:
http://www.adobe.com/
„C Library”, „Expat”, „zlib” és „libjpeg”
szoftverek: a kamera mellékletét képezik. A
szoftvereket a szerzői jogtulajdonosokkal
kötött licencmegállapodások alapján
bocsátjuk rendelkezésre. A
szoftveralkalmazások szerzői
jogtulajdonosainak kérése alapján
kötelességünk Önt tájékoztatni a
következőkről. Kérjük, olvassa el az
alábbiakat.
Olvassa el a CD-ROM lemez „License”
mappájában lévő „license1.pdf” nevű fájlt. Itt
a „C Library”, az „Expat”, az „zlib” és a
„libjpeg” szoftverek (angol nyelvű)
licencszerződését található.
További információk
A GNU GPL/LGPL hatálya alá
eső szoftverek
A kamerában GNU General Public License (a
továbbiakban: „GPL”) vagy GNU Lesser
General Public License (a továbbiakban
„LGPL”) engedéllyel rendelkező programok
találhatók.
A fentiek értelmében jogában áll
megtekinteni, módosítani és továbbadni e
szoftverek forráskódját a mellékelt GPL/
LGPL feltételei szerint.
A forráskód megtalálható az interneten.
Letöltésükhöz nyissa meg a következő
webhelyet, és kattintson a DCR-DVD810
hivatkozásra.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kérjük, hogy a forráskód tartalmával
kapcsolatban ne lépjenek velünk kapcsolatba.
HU
131
Gyors áttekintés
Alkatrészek és kezelőszervek
A zárójelben a megfelelő oldalszám áll.
A A motoros zoom karja (38, 46)
N Kéztámasz (26)
B PHOTO gomb (32, 37)
O Vállszíj rögzítőnyílása
Rögzíti a vállszíjat (külön
megvásárolható).
C POWER kapcsoló (23)
D
/CHG vaku/töltésjelző (19)
E QUICK ON gomb/kijelző (39)
F A/V távcsatlakozó (47, 61)
Segítségével további külön
megvásárolható tartozékok
csatlakoztathatók.
G DC IN aljzat (19)
H Beépített mikrofon (38)
Ha az Active Interface Shoe
tartozékaljzatra csatlakoztatható
mikrofont (külön megvásárolható)
csatlakoztat, akkor a kamera az azon
át érkező hangokat rögzíti.
I Lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolója (28)
J ACCESS kijelző (lemez) (28)
K Lemeztartó fedele (28)
L
(Mozgókép)/
(Állókép)
üzemmódkijelző (23)
M START/STOP gomb (32, 37)
HU
132
A A Memory Stick Duo
memóriakártya nyílása/fedele (30)
B LCD-képernyő/érintőképernyő
(15, 25)
C
(HOME) gomb (16, 78)
D Zoom gombok (38, 46)
E START/STOP gomb (32, 37)
F RESET gomb
Az összes állítható értéket –
beleértve a dátumot és az időt is –
alaphelyzetbe állítja.
Gyors áttekintés
G DISP/BATT INFO gomb (20)
H Működésjelző („Memory Stick PRO
Duo”) (30)
I Kereső (25)
J BATT akkumulátorkioldó gomb
(20)
K Hangszóró
A felvételen rögzített hangokat a
hangszóró bocsátja ki. A hangerő
beállítására vonatkozóan lásd: 43.
oldalon.
L Akkumulátor (19)
M
(USB) aljzat (64)
DCR-DVD510E: csak kimenet
N NIGHTSHOT kapcsoló (39)
HU
Folytatás ,
133
Alkatrészek és kezelőszervek (folytatás)
A Lencse (Carl Zeiss lencse) (6)
töltésekor hallható hang ne kerüljön rá a
felvételre.
• A beépített vaku és a külső vaku (külön
megvásárolható) egyszerre nem
használható.
• Ha külső mikrofont (külön
megvásárolható) csatlakoztat, akkor a
kamera az azon át érkező hangokat
rögzíti (38. oldal).
• A kereső kihúzása után csúsztassa a
helyére az aljzatvédőt.
B Vaku (82)
C Infravörös port/távirányító
érzékelője
A kamera működtetéséhez a
távirányítót (135. oldal) fordítsa a
kamera infravörös érzékelője felé.
D Active Interface Shoe
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut és a
mikrofont árammal is ellátja. A
tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a megfelelő
tartozékok használati útmutatójában
találhatók.
Az Active Interface Shoe
tartozékaljzat a ráhelyezett
tartozékok szilárd rögzítését
biztosító szerkezettel van ellátva. A
tartozékot csatlakoztatásához
nyomja le és tolja ütközésig, majd
húzza meg a csavart. A tartozék
levételéhez lazítsa meg a csavart,
majd nyomja le és húzza ki a
tartozékot.
• Ha a kamera tartozékaljzatára külső
vakut (külön megvásárolható) illesztett,
akkor a mozgókép-felvétel készítésének
idejére azt kapcsolja ki, hogy a vaku
HU
134
E A kereső lencséjét állító kar (25)
F
(KÉPEK MEGTEKINTÉSE)
gomb (33, 42)
G EASY gomb (32)
H . (BACK LIGHT) gomb (40)
I Állványfoglalat
Az állványt (külön megvásárolható)
állványrögzítő csavarral erősítse az
állványfoglalathoz (a csavar nem
lehet hosszabb 5,5 mm-nél).
Távirányító
indexképernyőn/lejátszási listán, az LCDképernyőn megjelenik a narancssárga keret.
A b / B / v / V gombok segítségével jelöljön
ki egy elemet, majd az ENTER gombot
megnyomva válassza ki a kijelölt elemet.
b Megjegyzések
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelőlapot.
Szigetelőlap
A DATA CODE gomb (86)
Ha lejátszás közben megnyomja, akkor
megjelenik a felvétel dátuma és időpontja,
valamint megjelennek a felvételkor
érvényes kamerabeállítások.
B PHOTO gomb (32, 37)
Ha megnyomja ezt a gombot, a képernyőn
éppen látható képet a kamera állóképként
rögzíti.
C SCAN/SLOW gombok (33, 43)
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vájatba, és húzza ki az elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Gyors áttekintés
D . > (Előző/Következő) gomb
(33, 43)
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(134. oldal).
• Ha egy bizonyos ideig a távirányítóról nem
érkezik utasítás, eltűnik a narancssárga keret.
Ha ismét megnyomja a b / B / v / V gombok
egyikét vagy az ENTER gombot, a keret ismét
megjelenik ott, ahol legutóbb látható volt.
• A b / B / v / V gombokkal nem lehet az LCDképernyő néhány gombját kijelölni.
E PLAY gomb (33, 43)
F STOP gomb (33, 43)
Fül
G DISPLAY gomb (20)
H Jeladó
FIGYELMEZTETÉS
I START/STOP gomb (32, 37)
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
J A motoros zoom gombjai (38, 46)
K PAUSE gomb (33, 43)
L VISUAL INDEX gomb (33, 42)
Ha lejátszás közben megnyomja,
megjelenik a VISUAL INDEX képernyő.
M b / B / v / V / ENTER gombok
Ha megnyom egy gombot a VISUAL
INDEX/Arcindex/Filmtekercs-
• Ha lemerülőben van a lítium elem, csökken
a távirányító hatótávolsága, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Másfajta akkumulátor
használata tűz- vagy robbanásveszéllyel
járhat.
HU
135
Felvétel/lejátszás közben látható
kijelzések
Mozgókép felvétele
A HOME gomb (16, 78)
B A még felhasználható energia
(hozzávetőleg) (20)
C A felvétel állapota ([KÉSZ]
(készenlét) vagy [FELV.] (felvétel))
D Felvételi üzemmód (HQ/SP/LP) (80)
E Az adathordozó típusa (10)
F Számláló (óra/perc/másodperc)
G OPTION gomb (17, 91)
Állókép felvétele
H Dual Rec (39)
I Fennmaradó felvételi idő
mozgóképekhez
J Hangzásmód (80)
K ARCFELISMERÉS (83)
L KÉPEK MEGTEKINTÉSE gomb
(33, 42)
M Arcindex beállítása (83)
N Képméret (84)
Mozgóképek megtekintése
O A még rögzíthető állóképek száma
(84)
P Felvételi mappa
Q Visszatérés gomb
R Lejátszási üzemmód
S Az aktuális mozgókép sorszáma/
Rögzített mozgóképek száma
Ha a [VIDEÓHORD.BEÁLL]
értéke [MEMORY STICK].
Állóképek megtekintése
T Előző/következő gomb (33, 43)
U Képkezelő gombok (33, 43)
V Adatfájl neve/jelenet száma
W Az aktuális állókép sorszáma/A
rögzített állóképek száma
X Lejátszási mappa
Y Diabemutató gomb (46)
Z VISUAL INDEX gomb (33, 42)
HU
136
Kijelzés
Módosításra utaló
kijelzések
PictBridge nyomtató
csatlakozik (64)
A következő szimbólumok felvétel/
lejátszás alatt jelennek meg, és a kamera
érvényes beállításait jelzik.
Bal oldalon felül
Alul
Kijelzés
Jobb oldalon felül
Középen
Bal oldalon felül
Háttérvilágítás (40)
.
n
Kijelzés
Jelentés
Önkioldóval készített
felvétel (98)
BEÉP.ZOOM-MIKR.
(98)
Jelentés
Az LCD
háttérvilágítása
kikapcsolva (25)
Úsztatás (97)
Középen
Kijelzés
E
Jelentés
NightShot (39)
Color Slow Shutter (96)
Super NightShot (97)
Figyelmeztetés (113)
z Tanácsok
• Az itt feltüntetett kijelzők tartalma és
elhelyezkedése a valóságban eltérhet a
kamera képernyőjén látható jelzésektől.
Gyors áttekintés
Jobb oldalon felül
Fehéregyensúly (96)
SteadyShot kikapcsolva
(81)
Digitális effektus (97)
Képeffektus (97)
Közelkép (93)
Zebra (81)
Konverziós lencse (83)
EXPOZÍCIÓ (94)/
FÉNYMÉRŐ (94)
Hangzásmód (80)
MIKR.JELSZ.
alacsony (98)
SZÉLESVÁSZNÚ (80)
Vaku (82, 83)
Kijelzés
Jelentés
ARCFELISMERÉS
(83)
Arcindex beállítása (83)
Kézi fókuszbeállítás
(93)
JELENET (94)
9
Alul
Jelentés
Adatkód felvételkor
A felvétel dátuma, időpontja és a
kamera beállítása automatikusan
rákerül az adathordozóra. A felvétel
során ezek az adatok nem jelennek meg.
Lejátszás közben azonban adatkódként
az [ADATKÓD] funkcióval
megtekinthetők (86. oldal).
A felvétel dátumát és időpontját stb.
más készüléken is megtekintheti
([DÁTUMFELIRAT], 82. oldal).
HU
137
Kislexikon
x 5.1 csatornás térhatású hang
x VBR
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón át
szólaltatja meg a hangot: 3 elsőn (bal oldali,
jobb oldali és középső) és 2 hátsón (bal oldali
és jobb oldali), továbbá egy alul áteresztő
szűrővel rendelkező mélysugárzón, a 0.1-es
csatornán, amely a 120 Hz-nél nem nagyobb
frekvenciájú hangokat szólaltatja meg.
A VBR a Variable Bit Rate (változó átviteli
sebesség) rövidítése. A felvételi formátum az
éppen felvett jelenetnek megfelelően
automatikusan szabályozza az átviteli
sebességet (vagyis adott időtartam alatt felvett
adatok mennyiségét). Gyors mozgást
megörökítő mozgókép esetén sok helyre van
szükség az adathordozón ahhoz, hogy a kép
éles legyen, aminek következtében rövidebb
az adathordozó felvételi ideje.
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
hangkódoló (tömörítő) eljárás.
x Dolby Digital 5.1 Creator
A Dolby Laboratories Inc. által kidolgozott
olyan hangtömörítő eljárás, amely hatékonyan
tömöríti a hangot, és megőrzi a hang kiváló
minőségét. Lehetővé teszi 5.1 csatornás
térhatású hang rögzítését a lemezterület
hatékonyabb kihasználása mellett. A Dolby
Digital 5.1 Creator által készített lemezt a
kamerával készített lemezekkel kompatibilis
készülékekkel lehet lejátszani.
x JPEG
A JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, amely egy állókép-adatok
tömörítésére vonatkozó szabvány. A kamera
az állóképeket JPEG formátumban rögzíti.
x Mintakép
Az MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, amely a mozgóképek és a hang
tömörítésére vonatkozó szabványcsoport.
MPEG1 és MPEG2 formátum létezik. A
kamera a mozgóképeket MPEG2
formátumban rögzíti.
x MPEG
Kisméretű képek, amelyek révén egyszerre
több kép is megtekinthető. A [VISUAL
INDEX], az [
INDEX], az [
INDEX]
stb. mintaképek megjelenítését szolgáló
rendszerek.
HU
138
x VIDEO üzemmód
DVD-RW lemez használata esetén
választható felvételi formátumok egyike. A
VIDEO üzemmód kitűnő kompatibilitást
biztosít más DVD-készülékekkel.
x VR üzemmód
DVD-RW lemez használata esetén
választható felvételi formátumok egyike. A
VR üzemmód a kamerával történő
szerkesztést (törlést vagy a sorrend
megváltoztatását) teszi lehetővé. Lezárása
után a lemez lejátszható VR üzemmóddal
kompatibilis DVD-készülékeken.
Tárgymutató
Számok
Biztonsági előírások ........ 121
12KÉP..................................87
C
16:9 .......................................47
16:9 SZÉLES ......................29
21 érintkezős csatlakozó ....48
4:3 ...................................29, 47
5.1 csatornás térhatású hang
..............................................38
Eredeti
TÖRLÉS........................50
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
...................................... 96, 113
EXPOZÍCIÓ ..............94, 112
Csatlakoztatása
6KÉP....................................87
8 cm-es DVD.......................10
A felvehető állóképek száma
..............................................84
A még felhasználható
energia .................................20
SZÉTOSZTÁS ..............56
CD-ROM ............................ 99
5.1 csatornás térhatású
hangfelvétel .........................38
A
Előkészület..........................19
F
Nyomtató ...................... 64
FÁJLSZÁM (Fájl sorszáma)
..............................................85
TV ................................. 47
FEHÉRBŐL.......................97
VCR- vagy DVD/HDDfelvevõ .......................... 61
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)........96, 113
D
FEKETÉBŐL ....................97
FELOLDÁS ...............74, 111
DÁTUMFELIRAT........... 82
Felvétel ..........................32, 36
Dátum-mutató.................... 45
Felvételi formátum.............10
DÁTUM/IDŐ ...... 24, 86, 137
Felvételi idő ............11, 21, 31
DC IN aljzat ....................... 19
ADATHORDOZÓ
KEZELÉSE kategória ......66
DEMÓ MÓD ..................... 90
FELV.MÓD (Felvételi mód)
..............................................80
Diabemutató....................... 46
FÉNYKÉPBEÁLL............84
ADATKÓD........................86
DIGITÁLIS ZOOM ......... 81
Akkumulátor ..............19, 135
Állókép ..........................32, 37
Dolby Digital 5.1 Creator
............................................ 138
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
pontszerű fénymérő)
......................................94, 113
Állvány ..............................134
Dual Rec ............................. 39
FF .........................................97
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK ......90
DVD-meghajtó .................. 71
ARCFELISMERÉS
......................................83, 112
DVD-menü......................... 69
Figyelmeztető szimbólumok
............................................113
Arcindex ........................44, 83
DVD-RW ........................... 11
AUTO.KIKAPCS
(Automatikus kikapcsolás)
..............................................90
DVD+R DL ....................... 11
AUT.KIS ZÁRSEB.
(Automatikus kis
zársebesség) ................81, 112
D.EFFEKTUS (Digitális
effektus) ...................... 97, 113
DVD-R ............................... 11
A/V átjátszókábel.........47, 61
E
B
Easy Handycam üzemmód
.............................................. 32
BACK LIGHT ...........40, 112
EGYÉB kategória ............. 49
Battery Info.........................20
Egyenáramú csatlakozódugó
.............................................. 19
BEÁLLÍTÁSOK kategória
..............................................78
Filmtekercs-index...............44
FIX FÓKUSZ.............93, 112
Gyors áttekintés
DVD+RW .......................... 11
Figyelmeztető üzenetek...115
FÓKUSZ.....................93, 107
FORMÁZÁS
Lemez............................72
„Memory Stick PRO Duo”
.......................................73
F.LASS.FELV. ...................40
G
GYERTYA.........................95
GYORS BE KÉSZENL ...90
EGYRE ...................... 96, 113
BEÉP.ZOOM-MIKR. .......98
ÉJSZAKAI......................... 95
H
BELTÉRI............................96
ÉJSZAKAI PORTRÉ ...... 95
Hálózati tápegység .............19
HU
Folytatás ,
139
Tárgymutató (folytatás)
HANGBEÁLLÍTÁS.........79
KIMENETI BEÁLL. ....... 89
Mozgókép .....................32, 37
HANGERŐ..................43, 87
KONVERZIÓS LENCSE
Mozgóképek másolása ...... 61
HANGJELZÉS..................87
............................................. 83
MPEG ...............................138
HANGZÁSMÓD ..............80
KÖZELKÉP .............. 93, 112
Műszaki adatok ................129
HANG/KÉP-BEÁLL........87
KÜLTÉRI .......................... 96
N
Használat külföldön.........118
HÓ .......................................95
L
NAPKELTE&NYUGT.... 95
HOME MENU.............15, 78
LCD FÉNYERŐ............... 87
NightShot ............................ 39
ÁLT.BEÁLLÍTÁSOK
.......................................90
LCD háttérvilágítása ......... 25
NIGHTSHOT FÉNY........ 80
LCD SZÍNE....................... 88
NTSC .................................118
FÉNYKÉPBEÁLL........84
NYÁRI IDŐ ......................89
KIMENETI BEÁLL......89
LCD-HÁTTÉR (az LCD
háttérvilágításának
fényereje).................... 88, 108
MEGTEK.BEÁLL. .......86
LCD-tábla........................... 25
ÓRA/NYELV ÁL. ........89
Lejátszás ....................... 33, 42
VIDEÓBEÁLL. ............80
Lejátszási idő...................... 21
HANG/KÉP-BEÁLL. ...87
HQ .......................................80
Lejátszási lista
Áthelyezés .................... 59
I
Készítés......................... 57
Időeltolódás ......................119
Kivétel .......................... 58
INDEX BEÁLL. (Arcindex
beállítása) ............................83
Lejátszás ....................... 58
InfoLITHIUM..................124
Lejátszási zoom.................. 46
Szétosztás ..................... 59
Lemez.................................. 28
J
LEMEZKIV.SEGÉDL. ... 76
JELENET ...................94, 113
Lencsevédő......................... 24
JPEG..................................138
Lezárás........................ 67, 111
Lítium gombelem ............ 135
K
LP ........................................ 80
KALIBRÁLÁS................126
KAMERAADATOK .......86
Karbantartás .....................121
KÉPEFFEKTUS
(Képeffektus)..............97, 113
KÉPKEZ.FÁJL JAV. .......76
KÉPMÉRET ......................84
Képméretarány...................47
KER.H.VILÁG. (A kereső
háttérvilágítása)..................88
Kétoldalas lemez ..............121
Kéztámasz ...........................26
HU
140
Kijelzők .............................137
M
MARAD.BEÁLL. (Az
adathordozó maradék
kapacitásának megjelenítése)
............................................. 82
MEGJELENÍT .................. 87
NYELV BEÁLL................ 89
Nyomtatás ...........................64
O
Öndiagnózis kijelzője ......113
ÖNKIOLDÓ ......................98
OPTION MENU ............... 91
ÓRABEÁLLÍTÁS............ 23
ÓRA/NYELV ÁL. ............ 89
P
PAL ...................................118
Páralecsapódás .................126
PASZTELL ........................ 98
PictBridge ...........................64
PIROS SZEM ....................83
PORTRÉ ............................ 95
Q
QUICK ON ........................ 39
R
REFLEKTOR....................95
RÉGI FILM........................ 97
MEGJEL.HELYE ............ 89
MEGTEK.BEÁLL. .......... 86
S
„Memory Stick”........... 4, 122
S VIDEO kábel ............47, 61
„Memory Stick PRO Duo”
................................. 4, 30, 122
SP ......................................... 80
MIKR.JELSZ. ........... 98, 113
STEADYSHOT................. 81
SUPER NIGHTSHOT
......................................97, 113
Védelem ............................ 117
Számítógép ..........................99
VIDEO üzemmód ............. 10
SZÉLESVÁSZNÚ ....80, 112
VIDEÓBEÁLL. ................ 80
SZÉPIA ...............................97
VIDEÓMÁSOLÁS........... 54
Szerkesztés ..........................56
VISUAL INDEX ........ 33, 42
SZÉTOSZTÁS
VR üzemmód ..................... 10
VEZETŐKERET ............. 81
Eredeti ...........................56
Lejátszási lista ...............59
W
Szigetelőlap .......................135
Windows ............................. 99
T
Z
TÁJKÉP ..............................95
ZEBRA............................... 81
Tápkábel ..............................19
ZÓNABEÁLL................... 89
TÁVIRÁNYÍTÓ ...............90
Zoom ................................... 38
Távirányító ................104, 135
ZOOMKAPCS. ................. 87
Telepítés (szoftver) ............99
Televíziós színrendszerek
............................................118
TENGERPART.................95
Töltésidő..............................20
TÖRLÉS
Állóképek ......................51
Mozgókép......................50
További felvételek készítése
..............................................74
Tükör üzemmód .................40
Gyors áttekintés
TŰZIJÁTÉK ......................95
TV TÍPUSA ..................47, 89
U
USB 2.0................................99
USB-kábel .............63, 64, 100
ÚSZTATÁS................97, 113
UTOL.JEL.TÖRL. (törlés)
..............................................51
V
Vaku...................................107
VAKUFÉNY......................82
VAKUS MÓD....................82
VBR .....................................12
HU
141
Pred používaním videokamery si najskôr
prečítajte tento dokument
Skôr ako začnete používať toto
zariadenie, prečítajte si pozorne túto
príručku a odložte ju pre budúce
použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému
teplu, ako je napr. priame slnečné
žiarenie, oheň a pod.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k
požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (Platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteín é prislasénstvo: diaľkový ovládač
UPOZORNENIE
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
SK
2
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V
prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili,
že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Poznámky týkajúce sa
používania
Vaša videokamera sa dodáva s
dvoma typmi návodu na použitie.
– „Návod na používanie“ (Táto
príručka)
– „PMB Guide“ pre používanie
videokamery pripojenej ku počítaču
(uloženom na dodanom CD-ROM)
(s. 91)
Typy diskov, ktoré môžete s
videokamerou použiť
SK
Môžete použiť len nasledovné typy
diskov.
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Používajte disky so značkami, ktoré sa
nachádzajú v zozname nižšie. Pozrite si
s. 10, kde nájdete podrobnosti.
Aby boli nahrávky/prehrávania
spoľahlivé a trvácne, odporúčame vám
používať vo vašej videokamere disky
Sony alebo disky so značkou
*(for VIDEO CAMERA).
* V závislosti od miesta zakúpenia, môže mať
disk značku
.
b Poznámka
• Použitie iného disku, ako je uvedený vyššie,
môže zapríčiniť neuspokojivé nahrávanie/
prehrávanie alebo možno nebudete vedieť
vybrať disk z videokamery.
SK
Pokračovanie ,
3
Pred používaním videokamery si najskôr prečítajte tento
dokument (Pokračovanie)
Typy „Memory Stick“, ktoré
môžete vo videokamere použiť.
• Pre nahrávanie videozáznamov sa
odporúča používať „Memory Stick
PRO Duo“ s veľkosťou 512 MB alebo
viac MB so značkou:
–
(„Memory Stick
„Memory Stick“ sa uistite, že ste vložili
„Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo.
Používanie videokamery
• Nedržte videokameru za nasledujúce
časti.
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete používať „Memory Stick PRO
Duo“ s označením „Mark2“ alebo bez
tohto označenia.
Hľadáčik
Displej LCD
• Pozrite si s. 29, kde nájdete časy
nahrávania „Memory Stick PRO
Duo“.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
(Táto veľkosť sa môže použiť vašou
videokamerou.)
„Memory Stick“
(Nemôžete to použiť vo vašej
videokamere.)
SK
4
• „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v
tejto príručke uvádzajú ako „Memory
Stick PRO Duo“.
• Nemôžete použiť nijaký iný typ
pamäťovej karty ako je uvedený vyššie.
• „Memory Stick PRO Duo“ sa môže
použiť len s kompatibilným zariadením
„Memory Stick PRO“.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér karty
Memory Stick Duo nelepte žiadne
nálepky a pod.
• Pri používaní „Memory Stick PRO
Duo“ s kompatibilným zariadením
Batéria
• Videokamera nie je prachuvzdorná,
odolná voči vlhkosti ani nie je
vodotesná. Pozrite si „Informácie o
manipulácii s videokamerou“ (s. 116).
• Aby ste predišli poškodeniu média
alebo strate nahratých záberov,
nevykonávajte nasledovné, keď
niektorý z indikátorov
(Videozáznam)/
(Statický záber)
(s. 22) svieti alebo je zapnutý
indikátorACCESS/prístupu (s. 26, 28):
– vybratie batérie alebo odpojenie
sieťového adaptéra z videokamery
– vystavenie videokamery mechanickým
nárazom alebo vibráciám
– vybratie „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery
• Pri pripájaní videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla
skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom.
Násilné zatlačenie prípojky do
konektora môže poškodiť konektor a
môže spôsobiť nefunkčnosť
videokamery.
Informácie o položkách, LCD
paneli, hľadáčiku a šošovke
• Položka v ponuke, ktorá sa zobrazí v
sivej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• LCD obrazovka a hľadáčik sú
vyrobené za použitia veľmi presnej
technológie, takže viac ako 99,99%
pixlov je účinných. Môžu sa však
objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite
objavujú na LCD displeji a v
hľadáčiku. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú
žiaden vplyv na nahrávanie.
• Systémy kódovania farieb v televízore
sa líšia v závislosti od krajín/regiónov.
Ak chcete prezerať nahrávky v
televízore, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky
a iné materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie uvedených materiálov
môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
• Ak počas dlhšej doby budete opakovať
nahrávanie/mazanie obrázkov, na
„Memory Stick PRO Duo“ dôjde k
fragmentácii údajov. Obrázky nie je
možné uložiť ani nahrať. V takomto
prípade uložte svoje obrázky najprv na
iný typ média (s. 50, 56), a následne
naformátujte „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 66).
Informácie o nastavení jazyka
Čierny bod
Biely, červený, modrý
alebo zelený bod
Pokyny na používanie na displeji sa
zobrazujú v miestnom jazyku. Zmeňte
jazyk obrazovky pred používaním
videokamery, ak je to potrebné (s. 23).
Informácie o šošovke Carl Zeiss
• Dlhodobé vystavenie LCD displeja,
hľadáčika alebo šošovky priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobiť
nefunkčnosť.
• Nesnímajte priame slnko. Môže to
spôsobiť nefunkčnosť videokamery.
Zábery slnka robte iba pri nízkom
osvetlení, napríklad za súmraku.
Informácie o nahrávaní
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez
problémov. Na skúšobné nahrávanie
použite DVD-RW/DVD+RW.
• Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie
je možné z dôvodu poruchy
videokamery, nahrávacieho média a
pod., za obsah nahrávky sa nebude
poskytovať náhrada.
Vaša videokamera je vybavená
šošovkou Carl Zeiss, ktorá bola vyvinutá
spoločne s Carl Zeiss, v Nemecku a
Sony Corporation a ktorá vytvára
prvotriedne zábery. Používa systém
merania MTF určený pre videokamery a
ponúka kvalitu typickú pre šošovky Carl
Zeiss. Šošovka vašej videokamery je
opatrená povlakom T s cieľom potlačiť
nežiadúce odrazy a dôveryhodne
reprodukovať farby.
MTF = Modulation Transfer Function.
Číselná hodnota označuje množstvo
svetla, ktoré prichádza z predmetu do
šošovky.
SK
Pokračovanie ,
5
Pred používaním videokamery si najskôr prečítajte tento
dokument (Pokračovanie)
Informácie o tejto príručke
• Zábery LCD obrazoviek a hľadáčika a
ukazovatele zobrazené v tejto príručke
boli vytvorené digitálnym
fotoaparátom a môžu sa líšiť od tých
záberov, ktoré práve vidíte.
• Disky v tejto príručke sú 8 cm diskami
DVD.
• V tejto príručke sa disk a „Memory
Stick PRO Duo“ označujú ako médiá.
• Ak to nie je ináč špecifikované,
ilustrácie v tejto príručke vychádzajú z
DCR-DVD910E.
• Dizajn a technické parametre médií a
ďalšieho príslušenstva sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o značkách, ktoré
sa používajú v tejto príručke
• Operácie, ktoré sú k dispozícii,
závisia od používaného média.
Nasledujúce značky sa používajú na
označenie typu média, ktoré môžete
používať pre danú operáciu.
Disk
„Memory Stick PRO Duo“
SK
6
Obsah
Pred používaním videokamery si
najskôr prečítajte tento dokument
.......................................................2
Obsah .............................................7
Príklady objektov a riešení .............9
Potešenie z používania
vašej videokamery
Média vašej videokamery ............. 10
Používanie videokamery ............... 13
„ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky ... 15
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných
položiek ...................................... 18
Krok 2: Nabíjanie batérie .............. 19
Krok 3: Zapnutie zariadenia a
nastavenie dátumu a času .......... 22
Zmena nastavenia jazyka ............ 23
Krok 4: Nastavovanie pred
nahrávaním ................................. 24
Krok 5: Výber média pre
videozáznamy ............................. 25
Krok 6: Vloženie disku alebo
„Memory Stick PRO Duo“ .......... 26
Nahrávanie/prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (Easy Handycam
operácia) ..................................... 30
Nahrávanie ................................... 33
Približovanie ................................ 35
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1-kanálový
priestorový zvuk) ...................... 35
Spustenie rýchleho nahrávania
(QUICK ON) .............................. 36
Nahrávanie vysoko kvalitných
statických záberov počas
nahrávania videozáznamu (Dual
Rec) .......................................... 36
Nahrávanie na tmavých miestach
(NightShot) ................................ 36
Nastavenie expozície pre objekty v
protisvetle ................................. 37
Nahrávanie v zrkadlovom režime
................................................... 37
Nahrávanie rýchlej akcie pri
pomalom pohybe (SMTH SLW
REC) .......................................... 37
Prehrávanie ...................................39
Vyhľadávanie scén s presnosťou
(Film Roll Index) ........................ 41
Vyhľadávanie požadovaných scén
podľa tvárí (Face Index) ............ 41
Vyhľadávanie požadovaných
záberov podľa dátumu (Dátumový
index) ........................................ 42
Používanie približovania pri
prehrávaní ................................. 42
Prehrávnie série statických záberov
(Prehliadka záberov) ................. 43
Prehrávanie záberov na televízore
.....................................................44
Úpravy
Kategória
(OTHERS) ...............46
Odstraňovanie záberov ................46
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu (DCR-DVD910E)
.....................................................49
Dabovanie videozáznamov na iné
médium vo videokamere (DCRDVD910E) ....................................50
Rozdelenie videozáznamov ..........51
Vytvorenie zoznamu titulov ...........52
Dabovanie videozáznamov do VCR
alebo DVD/HDD videorekordéru
.....................................................56
Tlač statických záberov (PictBridge
kompatibilná tlačiareň) ................58
SK
Pokračovanie ,
7
Obsah (Pokračovanie)
Využité médiá
Kategória
(MANAGE MEDIA)
.................................................... 60
Vytvorenie kompatibilného disku na
prehrávanie na iných prístrojoch
(Dokončenie) ............................. 61
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch .................................. 64
Kontrola informácií o médiu ......... 65
Formátovanie médií ..................... 65
Nahrávanie ďalších filmov po
dokončení ................................... 67
Hľadanie vhodného disku (DISC
SELECT GUIDE) ......................... 69
Oprava databázového súboru
obrazov ...................................... 69
Prispôsobenie vašej
videokamery
Čo môžete robiť s kategóriou
(SETTINGS)
HOME MENU ........................ 71
Použitie HOME MENU ................ 71
Zoznam jednotlivých položiek
kategórie
(SETTINGS) ......... 71
MOVIE SETTINGS ........................ 73
(Položky na nahrávanie filmov)
PHOTO SETTINGS ...................... 77
(Položky na nahrávanie statických
obrázkov)
VIEW IMAGES SET ...................... 78
(Položky na prispôsobenie displeja)
SOUND/DISP SET ....................... 80
(Položky na prispôsobenie zvuku a
obrazovky)
OUTPUT SETTINGS .................... 81
(Položky, ktoré označujú, keď sa pripoja
iné prístroje)
CLOCK/
LANG ......................... 82
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
GENERAL SET ............................. 82
(Položky na iné nastavenie)
SK
8
Aktivovanie funkcií pomocou
OPTION MENU ...................... 84
Použitie OPTION MENU .............. 84
Položky na nahrávanie na OPTION
MENU ....................................... 85
Položky na prezeranie na OPTION
MENU ....................................... 85
Funkcie nastavené v
OPTION
MENU ......................................... 86
Práca s vašim počítačom
Čo môžete robiť s Windows
počítačom .................................. 91
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..................... 95
Výstražné indikátory a správy .... 104
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
................................................... 109
Štruktúra súborov/priečinkov v
„Memory Stick PRO Duo“ ........ 111
Údržba a preventívne opatrenia
................................................... 112
Informácie o optických nosičoch
................................................. 112
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“ ....................... 113
Informácie o batérii „InfoLITHIUM“
................................................. 114
Informácie o manipulácii s
videokamerou ......................... 116
Technické parametre ................. 119
Stručná referenčná
príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
................................................... 122
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania ......... 126
Slovník ........................................ 128
Register ...................................... 129
Príklady objektov a riešení
Snímanie
Kontrola
golfového
úderu
B SMTH SLW REC .................37
Zachytenie
statických
záberov počas
nahrávania
videozáznamu
B Dual Rec ..............................36
Kvety zblízka
B PORTRAIT ................................88
B FOCUS .....................................86
B TELE MACRO ...........................86
Zaostrenie na
psa v ľavej
časti obrazovky
B FOCUS .....................................86
B SPOT FOCUS...........................86
Dobrá snímka
zjazdovky
alebo pláže
B BACK LIGHT ............................ 37
B BEACH ..................................... 88
B SNOW ...................................... 88
Dieťa na
javisku v žiari
reflektora
B SPOTLIGHT ............................. 88
Ohňostroj v
celej svojej
kráse
B FIREWORKS ............................ 87
B FOCUS..................................... 86
Spiace dieťa v
slabom
osvetlení
B NightShot ................................. 36
B COLOR SLOW SHTR............... 89
SK
9
Potešenie z používania vašej videokamery
Média vašej videokamery
Pluralitné média pre nahrávanie záberov
Môžete si vybrať požadované médium na nahrávanie/prehrávanie/upravovanie z disku
alebo „Memory Stick PRO Duo“. Môžete si zvoliť disk alebo „Memory Stick PRO
Duo“ na [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
Pre DCR-DVD910E
Pomocou funkcie [MOVIE DUB] vo videokamere môžete dabovať videozáznamy
zaznamenané na „Memory Stick PRO Duo“ na disk bez pripojenia sa k inému
zariadeniu (s. 50).
z Tipy
• Disky, ktoré môžete v spojení s vašou videokamerou používať sú 8 cm disky DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R a disky DVD+R DL.
• Pozrite si s. 4, kde nájdete typy „Memory Stick“, ktoré môžete používať s vašou videokamerou.
• Statické zábery sa nahrajú len na „Memory Stick PRO Duo“.
Formát nahrávania pre DVD-RW
Keď použijete DVD-RW, môžete si vybrať formát nahrávania z režimu VIDEO alebo z
režimu VR.
V tejto príručke VIDEO režim je označený ako
a VR režim ako
.
Formát nahrávania, ktorý je kompatibilný s väčšinou DVD zariadení,
predovšetkým po ukončení.
Vo VIDEO režime je možné vymazať len najnovší videozáznam.
Formát nahrávania, ktorý umožňuje upravovanie pomocou videokamery
(vymazanie a opätovné usporiadanie poradia záberov).
Ukončený disk je možné prehrať späť v DVD zariadeniach, ktoré podporujú VR
režim.
Pozrite si návod na použitie vášho DVD zariadenia, kde nájdete informácie o
tom, či podporuje VR režim DVD-RW.
VIDEO režim a VR režim
SK
10
Vecný register (s. 128)
Vlastnosti disku
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné strany.
DVD+RW DVD-R DVD+R DL
Potešenie z používania vašej videokamery
DVD-RW
Typy diskov a symboly
Symboly použité v tomto návode
Obidva typy videozáznamov 16:9
(širokouhlý) a 4:3 je možné zaznamenať na
ten istý disk (26)
z
z
–
z
z
Vymazanie najnovšieho videozáznamu (47)
z
z
z
–
–
Vymazávanie alebo upravovanie
videozáznamu vo vašej videokamere (46)
–
z
–
–
–
Opätovné používanie disku pomocou
formátovania, dokonca aj keď sa disk úplne
zaplní* (65)
z
z
z
–
–
Ukončenie, ktoré sa vyžaduje pri prehrávaní
na iných zariadeniach (61)
z
z
*1–**
z
z
Vytváranie dlhších nahrávok na jednej strane
disku
–
–
–
–
z
* Formátovaním sa vymažú všetky zábery a obnoví sa pôvodný prázdny priestor na nahrávacom
médiu (s. 65). Aj keď použijete nový disk, naformátujte ho vo vašej videokamere (s. 26).
** Ukončenie sa vyžaduje pri prehrávaní disku v jednotke DVD v počítači. DVD+RW, ktorý sa
neukončí, môže zapríčiniť nefunkčnosť počítača.
Čas nahrávania videozáznamov
Čísla v tabuľke sú približnými časmi nahrávania v minútach na jednej strane disku.
Čas nahrávania na prijateľných médiách je rôzny v závislosti od typu média a
nastavenia [REC MODE] (s. 73).
Čísla v ( ) sú minimálnym časom potrebným na nahrávanie.
Typ média
9M (HQ) (vysoká kvalita)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (štandardná kvalita)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (dlhotrvajúci)
60 (44)
110 (80)
SK
Pokračovanie ,
11
Média vašej videokamery (Pokračovanie)
z Tipy
• Hodnoty ako 9 M a 6 M v tabuľke predstavujú priemernú bitovú rýchlosť. M znamená Mbps.
• Môžete si skontrolovať čas nahrávania pomocou [MEDIA INFO] (s. 65).
• Keď používate obojstranný disk, môžete nahrávať zábery na obidve strany (s. 112).
• Pozrite si s. 29, kde nájdete časy nahrávania v „Memory Stick PRO Duo“.
Vaša videokamera používa formát VBR (Variable Bit Rate), čím sa automaticky nastaví kvalita
záberu vhodná pre zaznamenanie určitej scény. Táto technológia spôsobuje kolísanie času
nahrávania na médium. Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a zložité zábery sa zaznamenávajú
s vyššou bitovou rýchlosťou, čím sa skracuje celkový čas nahrávania.
SK
12
Používanie videokamery
1Výber média (s. 25)
Môžete zvoliť médiá pre filmy.
V prípade nahrávania na disk si vyberte taký disk, ktorý najviac vyhovuje vašim
potrebám.
Potešenie z používania vašej videokamery
Chcete vymazať alebo upraviť zábery vo vašej
videokamere?
Nie
Áno
Chcete vymazať zábery a znova použiť
disk?
Nie
Áno
Pre dlhé nahrávanie
*Vyberte formát nahrávania a naformátujte disk vo vašej videokamere (s. 26).
zTipy
• Môžete si vybrať disk z [DISC SELECT GUIDE] (s. 69).
2Nahrávanie záberov (s. 33)
3Úprava/ukladanie záberov
Dostupné funkcie závisia od zvoleného média
x Dabovanie filmov na iný typ média vo videokamere (s. 50)
x Dabovanie videozáznamov na iné zariadenie (s. 56)
x Upravovanie na počítači (s. 91)
Pomocou dodaného aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ môžete
importovať zábery do počítača a uložiť ich na disk.
SK
Pokračovanie ,
13
Používanie videokamery (Pokračovanie)
4Prezeranie na iných zariadeniach
x Prezeranie záberov v televízore (s. 44)
Môžete si prezrieť zábery, ktoré boli zaznamenané a upravené vo vašej
videokamere, na pripojenom televízore.
x Prehrávanie disku na iných zariadeniach (s. 64)
Na prehratie disku zaznamenaného vo vašej videokamere na iných zariadeniach
budete musieť najprv disk ukončiť.
bPoznámky
• Čím je menší zaznamenaný obsah na disku, tým viac času budete potrebovať na ukončenie
disku.
Vlastnosti ukončeného disku závisia od typu disku.
Podobne ako bežne
predávané DVD je možné
prehrávať tento disk vo
väčšine DVD zariadení aj po
ich ukončení.
Záznamy nie je možné
pridávať ani vtedy, ak je na
disku ešte voľné miesto.
Ak disk neukončíte, môžete
naň pridávať ďalšie
videozáznamy (s. 67).
Disk je možné prehrať v
zariadení, ktoré je kompatibilné
s DVD-RW VR režimom.
Videozáznamy je možné
pridávať bez ukončenia
disku
Disk je možné prehrať bez ukončenia.
Ale ukončenie sa v určitých prípadoch vyžaduje.
Podrobnosti nájdete na s. 61.
Kompatibilita prehrávania
Kompatibilita prehrávania so všetkými DVD zariadeniami nie je zaručená. Ďalšie
informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva ku vášmu DVD zariadeniu,
alebo problémy konzultujte s vaším predajcom.
SK
14
„
HOME“ a „
OPTION“
- Využitie dvoch typov ponuky
„ HOME MENU“ - počiatočný bod pre operácie s
videokamerou
Potešenie z používania vašej videokamery
(HELP)
Zobrazí popis položky (s. 16)
Kategória
B Kategórie a položky HOME MENU
Kategória
(CAMERA)
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Položky
Strana
Položky
Strana
MOVIE*1
34
MOVIE MEDIA SET*1
25
PHOTO*1
34
FINALIZE*1
61
SMTH SLW REC
37
MEDIA INFO
65
Kategória
(VIEW IMAGES)
MEDIA FORMAT*1
65
UNFINALIZE
67
Položky
Strana
DISC SELECT GUIDE
69
VISUAL INDEX*1
39
REPAIR IMG.DB F.
69
INDEX*1
41
INDEX*1
41
PLAYLIST
Kategória
52
(OTHERS)
Položky
Strana
DELETE*2
46
PHOTO CAPTURE*3
49
MOVIE DUB*3
50
EDIT
51
PLAYLIST EDIT
52
PRINT
58
USB CONNECT
91
Kategória
(SETTINGS)*1
Prispôsobenie vašej videokamery (s. 71).
*1 Môžete tiež nastaviť tieto položky počas
Easy Handycam operácie (s. 30).
Informácie o dostupných položkách v
Kategórii
(SETTINGS) nájdete na 71.
*2 Položka je dostupná počas obsluhy Easy
Handycam (s. 30), keď vyberiete
[MEMORY STICK] v [MOVIE MEDIA
SET] (s. 25).
*3 DCR-DVD910E
SK
Pokračovanie ,
15
„ HOME“ a „ OPTION“ - Využívanie výhod dvoch typov
ponúk (Pokračovanie)
Použitie HOME MENU
1 Počas stlačenia zeleného tlačidla
4 Stlačte požadovanú položku.
Príklad: [EDIT]
otočte spínač POWER v smere
šípky, aby ste zapli videokameru.
5 Pri ďalšej operácii postupujte
podľa pokynov sprievodcu na
obrazovke.
2 Stlačte
(HOME) A (alebo B).
Ak chcete ukryť HOME MENU
obrazovku
Dotknite sa
.
Ak sa chcete dozvedieť viac o
funkcii každej položky na HOME
MENU - HELP
(HOME) A
1 Stlačte
(HOME).
Zobrazí sa HOME MENU.
(HOME) B
3 Dotknite sa požadovanej
kategórie.
Príklad: Kategória
(OTHERS)
2 Dotknite sa
Spodná časť
oranžovú.
SK
16
(HELP).
(HELP) sa zmení na
3 Dotknite sa položky, ktorej obsah
chcete poznať.
Potešenie z používania vašej videokamery
Keď sa dotknete položky, jej
vysvetlenie sa zobrazí na obrazovke.
Ak chcete možnosť použiť, dotknite
sa [YES], v opačnom prípade sa
dotknite [NO].
Deaktivácia HELP
Dotknite sa
2.
(HELP) znova v kroku
Použitie OPTION MENU
Jednoduchým dotykom na obrazovku
počas natáčania alebo prehrávania
zobrazíte funkcie, ktoré sú v tejto chvíli
dostupné. Vykonávanie rôznych
nastavení bude jednoduché. Pozrite si s.
84,, kde nájdete ďalšie podrobnosti.
(OPTION)
SK
17
Začíname
Krok 1: Kontrola dodávaných položiek
Skontrolujte, či boli ku videokamere
dodané nasledujúce položky.
Číslo v zátvorkách označuje počet
dodaných kusov príslušenstva.
Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1) (s. 19)
Sieťový adaptér (1) (s. 19)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (s. 91)
– Picture Motion Browser (softvér)
– PMB Guide
Sieťový kábel (1) (s. 19)
A/V pripájací kábel (1) (s. 44, 56)
USB kábel (1) (s. 58)
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (s. 125)
Tlačidlová lítiová batéria je už nainštalovaná.
SK
18
Návod na používanie (Táto príručka) (1)
Krok 2: Nabíjanie batérie
POWER spínač
Začíname
DC IN konektor
Batéria
CHG (nabíjanie) indikátor
Kryt konektora
Do stenovej
zásuvky
sieťový adaptér
DC prípojka
Môžete nabiť batériu „InfoLITHIUM“
(H séria) (s. 114) potom, ako ju
pripojíte ku vašej videokamere.
Sieťový kábel
Otvorte kryt konektoru a pripojte
DC prípojku sieťového adaptéra.
Spárujte značku v na DC prípojke so
značkou v na vašej videokamere.
b Poznámky
• Vaša videokamera pracuje len s
batériami „InfoLITHIUM“ (H séria).
1 Otočte spínač POWER v smere
šípky do polohy OFF (CHG)
(štandardné nastavenie).
2 Zarovnajte koncovky batérie a
svojej kamery (1), následne
pripojte batériu v smere šípky,
dokiaľ nezaklikne (2).
4 Pripojte sieťový kábel ku
sieťovému adaptéru a potom do
stenovej zásuvky.
Indikátor CHG (charge) sa rozsvieti
a začne sa nabíjanie.
5 Indikátor CHG (nabíjanie) zhasne,
keď sa batéria úplne nabije.
Odpojte sieťový adaptér z DC IN
konektoru.
3 Pripojte sieťový adaptér do
konektoru DC IN na vašej
videokamere.
SK
Pokračovanie ,
19
Krok 2: Nabíjanie batérie (Pokračovanie)
b Poznámky
• Odpojte sieťový adaptér z DC IN konektoru
tak, že súčasne držíte videokameru a DC
prípojku.
Vybratie batérie
Kontrola zostávajúcej kapacity
batérie (Battery Info)
Nastavte spínač POWER do polohy
OFF (CHG), potom stlačte DISP/BATT
INFO.
1 Otočte spínač POWER do polohy
OFF (CHG).
2 Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo
BATT (batéria) a vyberte batériu v
smere šípky.
BATT (batéria) uvoľňovacie tlačidlo
Po chvíli sa približne na 7 sekúnd objaví
informácia o čase nahrávania a o batérii.
Môžete si prezrieť informácie o batérii
po dobu najviac 20 sekúnd, a to
opätovným stlačením DISP/BATT
INFO, kým je informácia zobrazená.
Zostávajúca kapacita batérie (približne)
b Poznámky
• Keď vyberiete batériu alebo sieťový adaptér,
uistite sa, že indikátor
(videozáznam)/
indikátor
(záber) (s. 22)/ACCESS
indikátor (s. 26)/prístupový indikátor (s. 28)
sú vypnuté.
• Keď chcete odložiť batériu, nechajte ju úplne
sa vybiť predtým, ako ju odložíte na dlhší čas
(s. 114).
SK
20
Kapacita nahrávania (približne)
Čas nabíjania
Približný čas (v min.) potrebný na úplné
nabitie úplne vybitej batérie.
Používanie energie zo stenovej
zásuvky
Batéria
NP-FH50
135
Videokameru pripojte tak ako pri
nabíjaní batérie. V tomto prípade sa
batéria nevybije.
NP-FH60
(dodaný)
135
Čas nabíjania
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Čas nahrávania
Čas prehrávania
Približný čas (v min.), ktorý je k
dispozícii počas používania úplne
nabitej batérie.
Približný čas (v min.), ktorý je k
dispozícii počas používania úplne
nabitej batérie.
Počas nahrávania na disk
Počas prehrávania disku
Batéria
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
85
45
NP-FH50
110
125
90
45
145
165
NP-FH60
(dodaný)
115
60
NP-FH60
(dodaný)
120
60
NP-FH70
235
270
NP-FH70
185
95
NP-FH100
535
600
195
100
NP-FH100
415
215
440
230
Počas nahrávania na „Memory Stick
PRO Duo“
Batéria
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
Počas prehrávania „Memory Stick
PRO Duo“
Batéria
LCD
LCD displej
displej
otvorený*
zatvorený
NP-FH50
130
140
NP-FH60
(dodaný)
170
190
90
45
NP-FH70
280
300
100
50
NP-FH100
625
680
NP-FH60
(dodaný)
125
65
135
70
NP-FH70
200
105
220
115
455
235
500
260
NP-FH50
NP-FH100
* Zvyčajný čas nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane začínate a ukončujete
nahrávanie, vypínate a zapínate
videokameru a používate funkciu
približovania.
b Poznámky
• Pozrite si s. 25, ak si chcete vybrať médium.
• Všetky časy merané pomocou režimu
nahrávania [SP] za nasledujúcich
podmienok:
Horná strana: Pri zapnutí podsvietenia
displeja LCD.
Spodná strana: Počas nahrávania s
hľadáčikom, keď je LCD displej zatvorený.
Začíname
NP-FH50
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas
nahrávania nahrávania*
* Pri zapnutom podsvietení displeja LCD.
b Poznámky
• Pozrite si s. 25, ak si chcete vybrať médium.
Informácie o batérii
• Pred výmenou batérie otočte spínačom
POWER do polohy OFF (CHG) a vypnite
indikátor
(videozáznam)/indikátor
(záber) (s. 22)/ACCESS indikátor indikátor
(s. 26)/prístupový indikátor (s. 28).
• Indikátor /CHG (charge) bliká počas
nabíjania alebo Battery Info (s. 20) nebude
správne zobrazený v prípade nasledujúcich
podmienok:
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je opotrebovaná (iba pre
Informácie o batérii).
• Energia z batérie sa nebude dodávať, kým je
pripojený sieťový adaptér do DC IN
SK
Pokračovanie ,
21
Krok 2: Nabíjanie batérie
(pokračovanie)
konektoru vašej videokamery, a to ani v
prípade, keď je sieťový kábel odpojený zo
stenovej zásuvky.
• Keď pripájate voliteľné svetlo ku videu,
odporúča sa, aby ste použili batériu NPFH70/NP-FH100.
• Neodporúča sa používať NP-FH30, ktorá
umožňuje len krátke časy nahrávania a
prehrávania s vašou videokamerou.
Informácie o čase nabíjania, nahrávania a
prehrávania
• Časy namerané počas používania
videokamery pri teplote 25 °C (77 °F)
(odporúča sa teplota od 10 °C do 30 °C (od
50 °F do 86 °F).
• Čas, ktorý je k dispozícii pri nahrávaní a
prehrávaní, bude kratší, ak budete používať
videokameru pri nízkych teplotách.
• Čas, ktorý je k dispozícii pri nahrávaní a
prehrávaní, bude kratší v závislosti od
podmienok, v ktorých videokameru budete
používať.
Krok 3: Zapnutie
zariadenia a
nastavenie dátumu
a času
Nastavte dátum a čas, keď použijete
videokameru po prvýkrát. Ak
nenastavíte dátum a čas, objaví sa
obrazovka [CLOCK SET] vždy, keď
videokameru zapnete alebo keď zmeníte
polohu spínača POWER.
Dotknite sa tlačidla na LCD displeji.
POWER spínač
Informácie o sieťovom adaptéri
• Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adapter
zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér nepoužívajte, keďje
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
• Neskratujte DC prípojku sieťového adaptéra
ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť nefunkčnosť
prístroja.
• Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
1 So stlačeným zeleným tlačidlom
otočte opakovane spínač POWER
v smere šípky, kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
(Videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(Záber): Nahrávanie statických
záberov
Choďte na krok 3, keď videokameru
zapnete po prvýkrát.
2 Stlačte
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
[CLOCK SET] objaví sa obrazovka.
SK
22
Vypnutie napájania
Otočte spínač POWER do polohy OFF
(CHG).
b Poznámky
oblasť pomocou
dotknite [NEXT].
/
, potom sa
4 Nastavte [SUMMERTIME], potom
sa dotknite [NEXT].
5 Nastavte [Y] (rok) pomocou
/
.
Začíname
3 Vyberte požadovanú zemepisnú
• Ak nepoužívate vašu videokameru po dobu
asi 3 mesiacov, zabudovaná nabíjateľná
batéria sa vybije a nastavenia dátumu a času
sa môžu vymazať z pamäte. V takom prípade
nabite zabudovanú nabíjateľnú batériu a
znova nastavte dátum a čas (s. 118).
• Po zapnutí videokamery chvíľu trvá, kým sa
s ňou bude dať nahrávať. Počas tohto času
nemôžete používať videokameru.
• Kryt šošovky sa otvorí automaticky po
zapnutí. Zatvorí sa pri vybratí obrazovky pre
prehrávanie alebo po vypnutí.
• V štandardnom nastavení sa videokamera
automaticky vypne, ak s ňou nepracujete
približne 5 minút, aby sa šetrila energia
batérie ([A.SHUT OFF], s. 83).
z Tipy
6 Vyberte [M] pomocou
/ ,
potom nastavte mesiac pomocou
/ .
7 Nastavte [D] (deň), hodinu a
minúty rovnakým spôsobom,
potom sa dotknite [NEXT].
8 Uistite sa, že hodiny sú nastavené
správne, potom sa dotknite
• Dátum a čas sa nezobrazia počas
nahrávania, ale automaticky sa nahrajú na
médium a môžu sa potom zobraziť počas
prehrávania ([DATA CODE], s. 78).
• Pozrite si s. 110, kde nájdete informácie
týkajúce sa „Časového posunu“.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, nastavte dotykový panel
([CALIBRATION], s. 117).
Zmena nastavenia jazyka
Môžete zmeniť zobrazovanie na displeji
tak, aby sa správy zobrazovali v danom
jazyku.
Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [ LANGUAGE SET],
potom vyberte požadovaný jazyk.
.
Hodiny sa spustia.
Môžete nastaviť akýkoľvek rok až po
rok 2037.
SK
23
Krok 4: Nastavovanie pred nahrávaním
Nastavenie LCD panela
Otvorte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere (1), potom ho
otočte tak, aby ste získali čo najlepší
uhol pre nahrávanie alebo prehrávanie
(2).
190 stupňov ku
videokamere
290 stupňov
(max.)
• Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 80) a nastavte jas na
LCD obrazovke.
• Informácie sa zobrazia alebo ukryjú
(zobrazia y nezobrazia) vždy, keď stlačíte
DISP BATT/INFO.
Nastavenie hľadáčika
Môžete prezerať zábery pomocou
hľadáčika, aby ste sa vyhli
opotrebovaniu batérie alebo keď je
obraz na LCD obrazovke nedokonalý.
Vytiahnite hľadáčik a pozrite sa doň.
Nastavte hľadáčik podľa svojho zraku.
Hľadáčik
2180 stupňov
(max.)
DISP/BATT INFO
Vypnutie podsvietenia LCD
displeja, aby sa predĺžila
životnosť batérie
Stlačte a podržte DISP/BATT INFO na
niekoľko sekúnd, až kým sa neobjaví
.
Toto nastavenie je užitočné, keď
používate vašu videokameru v jasnom
svetle alebo keď chcete šetriť energiu
batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete
zapnúť podsvietenie LCD displeja,
stlačte a podržte DISP/BATT INFO na
niekoľko sekúnd, až kým
nezmizne.
b Poznámky
• Nestlačte náhodne tlačidlá na ráme LCD
displeja, keď otvárate alebo nastavujete
LCD panel.
z Tipy
• Ak otvoríte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere a potom ho otočíte o
180 stupňov smerom ku šošovke, môžete
zatvoriť LCD displej otočený smerom von.
Je to takto pohodlnejšie počas prehrávania.
SK
24
Nastavovacia páčka
šošovky hľadáčika
Pohybujte ním, až
kým nezaostríte.
z Tipy
• Môžete nastaviť jas podsvietenia hľadáčika
dotykom na
(HOME)
t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP
SET] t [VF B.LIGHT] (s. 80).
Utiahnutie svorky remienka
Nastavte a utiahnite svorku remienka
tak, ako je to zobrazené na obrázku a
podržte videokameru správne.
Krok 5: Výber média pre videozáznamy
Možete nastaviť médium používané na
nahrávanie videozáznamov. Môžete
vybrať disk alebo „Memory Stick PRO
Duo“.
Potvrdenie vybraného média
1 Posuňte prepínač POWER, aby sa
zapol indikátor
(videozáznam).
2 Potvrďte zobrazenú ikonu média v
pravom hornom rohu obrazovky.
b Poznámky
Ikona média
Začíname
• Môžete nahrávať, prehrávať alebo upravovať
zábery na vybranom médiu. Keď nahrávate,
prehrávate alebo upravujete zábery na inom
médiu, opäť vyberte médium.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
Objaví sa obrazovka nastavení pre
médiá videozáznamov.
Disk (Ikona sa líši v
závislosti od typu média
(s. 11).)
„Memory Stick PRO
Duo“
2 Dotknite sa požadovaného média.
3 Dotknite sa [YES].
4 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
Médium pre videozáznamy sa zmení.
SK
25
Krok 6: Vloženie disku alebo „Memory
Stick PRO Duo“
Vloženie disku
Keď vyberiete [DISC] v „Kroku 5“,
potrebný je nový 8 cm, alebo (DVDRW).
3 Vložte disk so stranou nahrávania
smerom ku videokamere, potom
stlačte stred disku, až kým
nezapadne na miesto.
b Poznámky
• Odstráňte predtým prach alebo odtlačky
prstov z disku pomocou jemnej handričky
(s. 113).
1 Skontrolujte, či je vaša
videokamera zapnutá.
2 Posuňte spínač krytu disku OPEN
v smere šípky (OPEN l).
[PREPARING TO OPEN] sa objaví
na obrazovke. Kryt disku sa
automaticky trocha otvorí.
ACCESS indikátor (Disk)
Spínač krytu disku OPEN
Snímacie
šošovky
Vložte disk so stranou, kde je nálepka,
smerom von, ak používate jednostranný disk.
4 Zatvorte kryt disku.
[DISC ACCESS] sa objaví na
obrazovke.
Môže trvať istý čas, kým
videokamera rozpozná disk.
x DVD-RW/DVD+RW
Objaví sa obrazovka, ktorá sa opýta,
či sa má použiť [DISC SELECT
GUIDE]. Použitie [DISC SELECT
GUIDE] vám umožní formátovať
disk nasledovaním pokynov na
obrazovke. Ak to nechcete použiť,
prejdite na krok 5.
Keď sa trocha otvorí kryt disku, úplne
ho otvorte.
SK
26
x DVD-R/DVD+R DL
Môžete začať nahrávať hneď potom,
ako [DISC ACCESS] zmizne z
obrazovky. Nemusíte prejsť na kroky
po kroku 5.
5 Dotknite sa na obrazovke
možnosti, ktorá je pre vás
vhodná.
x DVD-RW
Zvoľte formát nahrávania, [VIDEO]
alebo [VR] (s. 10), sa potom dotknite
x DVD+RW
Zvoľte pomer strán obrazu filmu,
[16:9 WIDE] alebo [4:3], sa potom
.
dotknite
6 Dotknite sa [YES].
7 Keď sa zobrazí [Completed.],
dotknite sa
.
Keď je formátovanie ukončené,
môžete začať nahrávať na disk.
z Tipy
• Keď použijete DVD-RW, ak je
nastavená Easy Handycam operácia
(s. 30), formát nahrávania je nastavený
do VIDEO režimu.
Vybratie disku
1 Vykonajte kroky 1 a 2, aby sa otvoril
kryt disku.
2 Stlačte držiak disku v strede oddelenia
na disky a vyberte disk tak, že ho budete
držať za jeho kraj.
• Buďte opatrný, aby ste nezablokovali
operáciu svojimi rukami alebo iným
predmetom, keď otvárate alebo zatvárate
kryt disku. Posuňte svorku remienka na
spodnú časť videokamery, potom otvorte
alebo zatvorte kryt disku.
• Ak zachytíte svorku remienka počas
zatvárania krytu disku, môže to spôsobiť
nefunkčnosť videokamery.
• Nedotýkajte sa disku na strane nahrávania
alebo snímacích šošoviek (s. 117).
Pri používaní obojstranných diskov dbajte
na to, aby ste nezamazali povrch odtlačkami
prstov.
• Ak zatvoríte kryt s nesprávne vloženým
diskom, môže to zapríčiniť nefunkčnosť
videokamery.
• Neodpájajte zdroj energie počas
formátovania disku.
• Netraste a nevibrujte vašou videokamerou,
pretože dochádza k čítaniu/nahrávaniu na
disk:
– keď je indikátor ACCESS indikátor
zapnutý
– keď indikátor ACCESS indikátor bliká
– keď [DISC ACCESS] alebo
[PREPARING TO OPEN] sa zobrazia na
LCD displeji
• Môže trvať určitý čas, kým vyberiete disk v
závislosti od nahratého obsahu.
• Môže trvať aj 10 minút, kým vyberiete disk,
ak sa poškriabal alebo zašpinil odtlačkami
prstov atď. V takomto prípade môže byť disk
poškodený.
Začíname
.
b Poznámky
z Tipy
• Môžete vložiť alebo vybrať disk, keď je
pripojený zdroj energie ku vašej
videokamere aj vtedy, keď je videokamera
vypnutá. Avšak proces rozpoznania disku
(krok 4) sa nespustí.
• Ak chcete vymazať všetky predtým nahraté
zábery z DVD-RW/DVD+RW, potom ho
chcete znova použiť na nahrávanie nových
záberov, pozrite si „Formátovanie médií“
(s. 65).
• Môžete skontrolovať správny disk pomocou
[DISC SELECT GUIDE] na HOME
MENU (s. 69).
SK
Pokračovanie ,
27
Krok 6: Vloženie disku alebo „Memory Stick PRO Duo“
(Pokračovanie)
Vloženie „Memory Stick
PRO Duo“
Ak je spínač POWER v polohe OFF
(CHG), otočte ho za súčasného
stlačenia zeleného tlačidla.
Pozrite si s. 4 na „Memory Stick“, ktorý
môžete použiť vo vašej videokamere.
z Tipy
• Ak nahrávate len statické zábery na
„Memory Stick PRO Duo“, operácie po
kroku 3 nie sú potrebné.
1 Otvorte LCD panel.
2 Vložte „Memory Stick PRO Duo“.
1 Otvorte kryt Memory Stick Duo v
smere šípky.
2 Vložte „Memory Stick PRO Duo“
do slotu Memory Stick Duo
správnym smerom, až kým
nezapadne.
3 Zatvorte kryt Memory Stick Duo.
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa objaví na
obrazovke LCD, keď vložíte novú
„Memory Stick PRO Duo“.
4 Dotknite sa [YES].
Indikátor prístupu
Nasmerujte značku b smerom
ku LCD obrazovke.
3 Ak vyberiete [MEMORY STICK] v
„Kroku 5“ pre nahrávanie
videozáznamov, posuňte spínač
POWER opakovane, až kým sa
indikátor
(Videozáznam)
nerozsvieti.
Vybratie „Memory Stick PRO
Duo“
Otvorte LCD panel a kryt Memory
Stick Duo. Zľahka potlačte „Memory
Stick PRO Duo“ raz, potom ho
vytiahnite zo slotu.
b Poznámky
• Aby ste predišli poškodeniu média alebo
strate nahratých záberov, nevykonávajte
SK
28
z Tipy
• Pozrite si s. 77, kde nájdete čísla pre
nahrávanie statických záberov.
Začíname
nasledovné, keď je indikátor prístupu (s. 28)
zapnutý:
– vybratie batérie alebo odpojenie sieťového
adaptéra z videokamery
– vystavenie videokamery mechanickým
nárazom alebo vibráciám
– vybratie „Memory Stick PRO Duo“ z
videokamery
• Neotvárajte kryt Memory Stick Duo počas
nahrávania.
• Násilné vloženie „Memory Stick PRO Duo“
v zlom smere môže zapríčiniť nefunkčnosť
„Memory Stick PRO Duo“, Memory Stick
Duo slotu alebo údajov o záberoch.
• Ak sa [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there
is not enough free space.] zobrazí v kroku 4,
naformátujte „Memory Stick PRO Duo“
(s. 66). Všetky nahraté údaje na „Memory
Stick PRO Duo“ sa vymažú počas
formátovania.
• Nepriškripnite ani nevyberajte „Memory
Stick PRO Duo“ násilím. Môže to zapríčiniť
nefunkčnosť.
Čas nahrávania videozáznamov
v „Memory Stick PRO Duo“
Čísla v tabuľke sú približnými časmi
nahrávania v minútach „Memory Stick
PRO Duo“.
Čísla v ( ) sú minimálnym časom
potrebným na nahrávanie.
Režim
nahrávania
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
9 M (HQ) 6 M (SP)
3 M (LP)
(vysoká (štandardná
(dlhotrvajúci)
kvalita)
kvalita)
6 (5)
9 (5)
15 (10)
10 (10)
20 (10)
35 (25)
25 (25)
40 (25)
80 (50)
55 (50)
80 (50) 160 (105)
115 (100) 170 (100) 325 (215)
b Poznámky
• Čísla v tabuľke označujú, keď sa používa
„Memory Stick PRO Duo“ vyrobená Sony
Corporation. Čas nahrávania sa líši v závislosti
od podmienok nahrávania, typu „Memory
Stick“, alebo nastavenia [REC MODE] (s.
73).
• Ak je čas nahrávania kratší ako 5 minút,
objaví sa
.
SK
29
Nahrávanie/prehrávanie
Jednoduché nahrávanie a
prehrávanie (Easy Handycam
operácia)
Easy Handycam operácia zautomatizuje takmer všetky nastavenia, takže budete môcť
nahrávať a prehrávať bez podrobných nastavení. Taktiež zväčší písmo na obrazovke
pre jednoduchšie prezeranie. Zábery sa uložia na vybrané médium (s. 25).
Ak je spínač POWER v polohe OFF (CHG),
otočte ho za súčasného stlačenia zeleného
tlačidla.
R
Videozáznamy
1 Otočte POWER spínač
G, až kým sa indikátor
(videozáznam)
nerozsvieti.
2 Stlačte EASY A.
,
sa objaví na
obrazovke.
3 Stlačte START/STOP H (alebo
D), ak chcete spustiť
nahrávanie*.
[STBY] t [REC]
Statické zábery
1 Otočte POWER spínač
G, až kým sa indikátor
(záber) nerozsvieti.
2 Stlačte EASY A.
,
sa objaví na
obrazovke.
3 Zľahka stlačte PHOTO F, čím
nastavíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie), potom ho úplne stlačte
B (ozve sa zvuk uzávierky).
Bliká t Rozsvieti sa
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením START/STOP.
* Videozáznamy sa zaznamenajú v režime nahrávania [SP].
z Tipy
SK
30
• Počas prevádzky Easy Handycam sa rámček zobrazí na tvári osoby ([FACE DETECTION], s. 76).
Prehrávanie nahratých videozáznamov/statických záberov
1 Otočte POWER spínač G, aby ste zapli vašu videokameru.
2 Stlačte
(VIEW IMAGES) I (alebo E).
Na LCD obrazovke sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX. (Môže trvať istý čas,
kým sa zobrazia miniatúry.)
Film Roll Index (s. 41)
Face Index (s. 41)
Nahrávanie/prehrávanie
Typ disku*
Predchádzajúcich 6
záberov
Zobrazí sa so záberom na
každej karte, ktorý sa
naposledy prehral/nahral
(B pre statické zábery).
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania.
Zobrazenie
videozáznamov.
Zobrazenie statických
záberov.
* Ak zvolíte [MEMORY STICK] na [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), dokážete vyhľadávať
obrázky podľa dátumu ich zaznamenania (s. 42).
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy:
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Začiatok scény/
predchádzajúca scéna
Zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX.)
Dotykom sa prepína medzi
prehrávaním alebo
zastavením.
Nasledujúca scéna
Dátum/čas
nahrávania*
Dozadu/dopredu
* Nastavenie [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 78).
zTipy
• Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
• Môžete znížiť rýchlosť prehrávania dotykom na
/
počas zastavenia.
Pokračovanie ,
SK
31
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie (Easy Handycam
operácia) (Pokračovanie)
• Môžete nastaviť hlasitosť dotykom na
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME], potom pomocou
/
.
• Môžete zmeniť médium videozáznamu [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
Statické zábery:
Dotknite sa karty
a statického záberu, ktorý chcete prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Prehliadka záberov (s. 43)
Dátum/čas nahrávania*
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX .
Predchádzajúci/nasledujúci
* Nastavenie [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 78).
Zrušenie Easy Handycam
operácie
Nefunkčné tlačidlá počas Easy
Handycam operácie
Stlačte znova EASY A.
obrazovky.
Nastavenia ponuky počas Easy
Handycam operácie
Nemôžete používať niektoré tlačidlá/
funkcie počas operácie Easy Handycam,
keďže sú automaticky nastavené (s. 71).
Ak nastavíte neplatnú operáciu, objaví
sa [Invalid during Easy Handycam
operation].
Dotknite sa
(HOME) C (alebo B),
aby sa zobrazili položky v ponuke, ktoré
sú dostupné pre zmenu nastavení (s.15,
71).
Prezeranie videozáznamov na
disku na iných zariadeniach
(Ukončenie)
zmizne z
b Poznámky
• Väčšina položiek v ponuke sa automaticky
vráti na štandardné nastavenia. Nastavenia
niektorých položiek v ponuke sú nemenné.
Podrobnosti nájdete na s. 71.
• DVD-RW je formátovaný pomocou
VIDEO režimu (s. 10).
• Nemôžete použiť ponuku
(OPTION).
• Zrušte Easy Handycam operáciu, ak chcete
pridať efekty do záberov alebo ak chcete
zmeniť nastavenia.
SK
32
Ak chcete prezerať videozáznamy
uložené na iných zariadeniach alebo v
počítači, musíte „ukončiť“ disk. Viac
informácií o postupe ukončovania
nájdete na s. 61.
b Poznámky
• Pre DVD-R, DVD+R DL nemôžete
opätovne použiť disk alebo nahrať
doplnkové videozáznamy, keď ste už
ukončili disk, dokonca ani vtedy, ak je na
disku ešte voľné miesto.
• Nemôžete nahrať doplnkové videozáznamy
na ukončený disk počas operácie Easy
Handycam (s. 67).
Nahrávanie
Zábery sa zaznamenajú na médium vybrané na [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
(HOME) E
(HOME) D
Kryt šošovky
Otvára sa automaticky po
zapnutí.
PHOTO F
START/STOP C
Nahrávanie/prehrávanie
POWER spínač A
Ak je spínač POWER
v polohe OFF (CHG),
otočte ho za
súčasného stlačenia
Indikátor
zeleného tlačidla.
START/STOP B
(videozáznam)
Indikátor
(záber)
b Poznámky
• Ak indikátor ACCESS (s. 26)/prístupu (s. 28) svietia alebo blikajú po ukončení nahrávania,
znamená to, že údaje sa ešte stále zapisujú na dané médium. Nevystavujte videokameru nárazu
alebo vibráciám a nevyberajte batériu alebo sieťový adaptér.
• V prípade že [MEMORY STICK] sa vyberie na [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), keď súbor s
videozáznamom je väčší ako 2 GB, automaticky sa vytvorí súbor pre ďalší videozáznam.
z Tipy
• Pozrite si s. 4 pre „Memory Stick PRO Duo“, ktorý môžete použiť vo vašej videokamere.
• Môžete skontrolovať voľné miesto na médiu pre nahrávanie videozáznamov dotykom na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 65).
SK
Pokračovanie ,
33
Nahrávanie (Pokračovanie)
Videozáznamy
Statické zábery
1 Otočte POWER spínač A, až kým
sa indikátor
nerozsvieti.
(videozáznam)
2 Stlačte START/STOP B (alebo
C).
1 Otočte POWER spínač A, až kým
sa indikátor
nerozsvieti.
(záber)
2 Zľahka stlačte PHOTO F,čím
nastavíte zaostrenie A (ozve sa
pípnutie), potom ho úplne stlačte
B (ozve sa zvuk uzávierky).
[STBY] t [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným
stlačením START/STOP.
Bliká t Rozsvieti sa
sa zobrazí vedľa
. Keď
zmizne, obraz je už zaznamenaný.
b Poznámky
• Nemôžete nahrať statické zábery na disk.
z Tipy
• Pozrite si s. 11, kde nájdete informácie o časoch nahrávania videozáznamov a s. 77 o počte
statických záberov, ktoré môžete nahrať.
• Statické zábery dokážete nasnímať stlačením PHOTO F počas nahrávania videozáznamu (Dual
Rec, s. 36).
•
sa objaví, keď [ INDEX SET] je nastavené na [ON] (štandardné nastavenie) počas
nahrávania videozáznamu (s. 76).
• Na zistenej tvári sa zobrazí rámček a obraz zistenej tváre sa automaticky zaostrí, keď [FACE
DETECTION] je nastavené na [ON] ( ) (predvolené nastavenie) (s. 76).
• Môžete prepnúť nahrávanie na nahrávanie videozáznamov alebo statických záberov dotykom na
(HOME) D (alebo E) t
(CAMERA) t [MOVIE] alebo [PHOTO].
• Môžete vytvárať statické zábery z nahratých videozáznamov (s. 49) (DCR-DVD910E).
SK
34
Približovanie
Obrázky dokážete zväčšiť až 15 krát v
porovnaní s pôvodným rozmerom, a to
pomocou páčky motorového
transfokátora alebo tlačidlami
priblíženia na ráme LCD displeja.
z Tipy
• Pomocou [DIGITAL ZOOM] (s. 74)
môžete počas nahrávania videozáznamov
približovať o viac než 15 násobok.
Nahrávanie zvuku s väčšou
prirodzenosťou (5.1kanálový priestorový zvuk)
Nahrávanie/prehrávanie
Zvuk zachytený zabudovaným
mikrofónom sa skonvertuje na 5.1kanálový priestorový zvuk a zaznamená
sa.
Vychutnajte si realistický zvuk pri
prehrávaní videozáznamov na
zariadeniach, ktoré podporujú 5.1kanálový priestorový zvuk.
Zabudovaný mikrofón
Širší uhol pohľadu:
(Široký uhol)
Blízky pohľad: (Vzdialené predmety)
Jemným posunutím páčky motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie
priblíženie. Posuňte ho ďalej, ak chcete
rýchlejšie približovanie.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanálový
priestorový zvuk
Slovník (s. 128)
b Poznámky
• 5.1-kanálový zvuk sa pri prehrávaní na
videokamere skonvertuje na 2-kanálový.
b Poznámky
z Tipy
• Uistite sa, že váš prst je stále na páčke
motorového transfokátora. Ak prst dáte
preč z páčky motorového transfokátora,
môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka
motorového transfokátora. Môžete ušetriť
energiu batérie.
• Pomocou tlačidiel priblíženia vedľa LCD
displeja nemôžete meniť rýchlosť priblíženia.
• Minimálna možná vzdialenosť medzi
videokamerou a predmetom počas
zabezpečenia úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre vzdialené predmety.
• Môžete si vybrať nahrávanie zvuku, [5.1ch
SURROUND] alebo [2ch STEREO]
([AUDIO MODE], s. 73).
SK
Pokračovanie ,
35
Nahrávanie (Pokračovanie)
Spustenie rýchleho
nahrávania (QUICK ON)
Ak stlačíte QUICK ON namiesto
vypnutia spínača POWER, spotreba
energie sa zníži (spánkový režim). V
spánkovom režime tlačidlo QUICK ON
bliká. Ak chcete spustiť ďalší záznam a
opäť stlačíte QUICK ON, váš
kamkordér bude na záznam pripravený
v priebehu 1 sekundy.
z Tipy
• Keď indikátor
(Videozáznam) svieti,
veľkosť statického obrázka bude [
3.0M]
(16:9 široký) alebo [2.2M] (4:3).
• Statické obrázky dokážete nahrávať počas
pohotovostného režimu nahrávania takým
istým spôsobom ako keď indikátor
(Záber) svieti. Nahrávanie môžete
vykonávať aj s pomocou blesku.
Nahrávanie na tmavých
miestach (NightShot)
Infračervený port
b Poznámky
• Keď sa kamkordér nachádza v režime spánku,
spotreba energie je približne polovičná v
porovnaní s činnosťou počas nahrávania.
Môžete ušetriť energiu batérie.
• Ak nepracujete s videokamerou a necháte ju
na chvíľu v spánkovom režime, automaticky
sa vypne. Pomocou [QUICK ON STBY]
môžete nastaviť čas, po akom sa má
videokamera prepnúť do spánkového
režimu (s. 83).
Nahrávanie vysoko
kvalitných statických
záberov počas nahrávania
videozáznamu (Dual Rec)
Vysoko kvalitné statické zábery
dokážete počas nahrávania
videozáznamu zachytiť stlačením
PHOTO. Statické zábery sa nahrajú na
„Memory Stick PRO Duo“.
b Poznámky
• Blesk nemožno používať počas Dual Rec.
• Ak je kapacita „Memory Stick PRO Duo“
nedostatočná, alebo pri nahrávaní série
statických záberov sa môže zobraziť
.
Počas doby zobrazenia
nedokážete
nahrávať statické zábery.
SK
36
Ak chcete nahrávať na tmavých
miestach, nastavte spínač NIGHTSHOT
do polohy ON, aby sa zobrazilo
.
b Poznámky
• Funkcie NightShot a Super NightShot
používajú infračervené svetlo. Z tohto
dôvodu nezakrývajte infračervený port
svojimi prstami alebo inými predmetmi.
• Odstráňte konverzné šošovky (voliteľné).
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 86) ak je ťažké zaostriť
automaticky.
• Nepoužívajte funkcie NightShot a Super
NightShot na svetlých miestach. Môže to
spôsobiť nefunkčnosť prístroja.
z Tipy
• Ak chcete znamenať svetlejší obraz, použite
funkciu Super NightShot (s. 89). Ak chcete
nahrať videozáznam s vernejšími farbami
ako je originál, použite funkciu Color Slow
Shutter (s. 89).
Nastavenie expozície pre
objekty v protisvetle
Nahrávanie rýchlej akcie pri
pomalom pohybe (SMTH
SLW REC)
Rýchlo sa pohybujúce predmety a
činnosti, ktoré nemožno nasnímať v rámci
bežných podmienok nahrávania sa dajú
zaznamenať v rámci pomalého pohybu.
Táto funkcia je užitočná v prípade
rýchlych činností ako je golf alebo tenis.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(CAMERA) t [SMTH SLW
REC].
Nahrávanie/prehrávanie
Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo . (BACK
LIGHT) a zobrazí sa ikona .. Ak
chcete zrušiť funkciu podsvietenia,
stlačte znova . (BACK LIGHT).
Nahrávanie v zrkadlovom
režime
Počas nahrávania môžete
zaznamenávaný obraz ukázať osobe,
ktorú budete snímať.
2 Stlačte START/STOP.
3 sekundový videozáznam (cca) sa
nahrá ako 12 sekundový videozáznam
pri pomalom pohybe.
[Recording···] zmizne po dokončení
záznamu.
Dotknite sa
nahrávanie.
a zrušte pomalé
Zmena nastavenia
Na obrazovke [SMTH SLW REC] sa
(OPTION) t
kartu, následne zvoľte nastavenie,
ktoré chcete zmeniť.
• [TIMING]
Zvoľte počiatočný bod nahrávania po
stlačení START/STOP. Predvolené
nastavenie je [3sec AFTER].
dotknite karty
Otvorte LCD panel v 90-stupňovom
uhle ku videokamere (1), potom ju
otočte o 180 stupňov smerom k šošovke
(2).
z Tipy
• Na LCD displeji sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedať skutočnosti.
• Počas nahrávania v zrkadlovom režime sa na
tvári osoby nezobrazí rámček ([FACE
DETECTION], s. 76).
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
SK
Pokračovanie ,
37
Nahrávanie (Pokračovanie)
• [RECORD SOUND]
Zvoľte [ON] (
) na prekrytie
zvukov, akým je konverzácia počas
filmov s pomalou rýchlosťou.
Predvolené nastavenie je [OFF]. Vaša
videokamera nahráva zvuky počas asi
12 sekúnd kedy sa [Recording···]
zobrazí v kroku 2.
b Poznámky
• Zvuky nemožno nahrávať počas nahrávania
3 sekundového videozáznamu (asi).
• Kvalita obrazu [SMTH SLW REC] nie je až
taká dobrá ako v prípade normálneho
nahrávania.
• Počas prehrávania videozáznamu, keď
[RECORD SOUND] na [SMTH SLW
REC] je nastavený na [OFF],
sa
zobrazí, bez ohľadu na nastavenie [AUDIO
MODE] (s. 73).
• Nedokážete vykonať [SMTH SLW REC]
počas Easy Handycam prevádzky (s. 30).
Najprv zrušte Easy Handycam režim.
SK
38
Prehrávanie
Môžete prehrávať videozáznamy nahraté na médiu zvolenom na [MOVIE MEDIA
SET] (s. 25).
Kryt šošovky
Páčka
transfokátora F
Zatvára sa v súlade s
(VIEW IMAGES).
POWER spínač
A
(HOME) E
(HOME) D
Nahrávanie/prehrávanie
(VIEW
IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
1 Otočte POWER spínač A, aby ste zapli vašu videokameru.
2 Stlačte
(VIEW IMAGES) B (alebo C).
Objaví sa VISUAL INDEX obrazovka na obrazovke. (Môže trvať istý čas, kým sa
zobrazia miniatúry.)
Film Roll Index (s. 41)
Face Index (s. 41)
Typ disku*
Predchádzajúcich 6
záberov
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania.
Zobrazenie videozáznamov.
Zobrazí sa so záberom na
každej karte, ktorý sa
naposledy prehral/nahral
(B pre statické zábery).
(OPTION)
Zobrazenie statických záberov.
* Ak zvolíte [MEMORY STICK] na [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), dokážete vyhľadávať
obrázky podľa dátumu ich zaznamenania (s. 42).
z Tipy
• Počet záberov na obrazovke VISUAL INDEX je možné zmeniť na 6 y 12, a to posunutím páčky
transfokátora F. Ak chcete uložiť tento počet, dotknite sa
(HOME) D (alebo E) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 79).
SK
Pokračovanie ,
39
Prehrávanie (Pokračovanie)
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý sa má prehrať.
Keď prehrávanie od vybraného videozáznamu dosiahne posledný záznam, opäť sa
zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Začiatok videozáznamu/
predchádzajúci
videozáznam
Zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX.)
Dotykom sa prepína
medzi prehrávaním
alebo zastavením.
Nasledujúci videozáznam
(OPTION)
Dozadu/dopredu
z Tipy
• Dotknite sa
/
počas zastavenia, videozáznam sa prehrá pomaly.
• Počas prehrávania videozáznamu z disku stačí jeden dotyk na
/
na posúvanie záznamu
dozadu/dopredu približne 5-krát rýchlejšie, ako je bežná rýchlosť, 2 dotyky zrýchlia posúvanie
približne 10-krát (približne 8-krát rýchlejšie pre DVD+RW).
• Počas prehrávania videozáznamov z „Memory Stick PRO Duo“ stačí jeden dotyk na
/
na posúvanie záznamu dozadu/dopredu približne 5-krát rýchlejšie, ako je bežná rýchlos, 2 dotyky
zrýchlia posúvanie približne 10-krát, 3 dotyky približne 30-krát a 4 dotyky približne 60-krát.
Statické zábery
Dotknite sa karty
a statického záberu, ktorý chcete prehrať.
Návrat na obrazovku
VISUAL INDEX.
Prehliadka záberov
(s. 43)
(OPTION)
Prechod na obrazovku
VISUAL INDEX.
Predchádzajúci/nasledujúci
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
SK
40
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite
(OPTION) t
[VOLUME], potom nastavte hlasitosť pomocou
/
.
karty t
z Tipy
z Tipy
• Obrazovku môžete prepnúť na VISUAL
INDEX obrazovku dotykom na
(HOME)
D (alebo E) t
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX].
• Môžete zobraziť obrazovku Film Roll Index
dotykom na
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Vyhľadávanie scén s
presnosťou (Film Roll
Index)
Vyhľadávanie
požadovaných scén podľa
tvárí (Face Index)
Rozpoznané zábery tváre počas
nahrávania sú zobrazené na obrazovke
INDEX.
Môžete prehrať videozáznam od
vybraného záberu tváre.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete prehrať. (s. 25).
1 Stlačte
1 Stlačte
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa
(Film Roll Index).
Predchádzajúci/nasledujúci videozáznam
Nahrávanie/prehrávanie
Videozáznamy sa môžu rozdeliť
nastaveným časom a prvá scéna každého
delenia sa zobrazí na obrazovke
INDEX. Môžete spustiť prehrávanie
videozáznamu od vybranej scény.
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete prehrať. (s. 25).
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa
(Face Index).
Predchádzajúci/nasledujúci videozáznam
Predchádzajúca scéna
Predchádzajúci/nasledujúci záber tváre
Zmena intervalu scén
Nasledujúca
scéna
3 Dotknite sa
/ , ak chcete
vybrať zvolený videozáznam.
4 Dotknite sa
/ , ak chcete
vyhľadať požadovanú scénu.
Prehrávanie začne od vybranej
scény.
3 Dotknite sa
/ , ak chcete
vybrať zvolený videozáznam.
4 Dotknite sa
/ , ak chcete
vyhľadať požadovaný záber tváre,
potom vyberte záber tváre z tej
scény, ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie začne od vybranej scény.
SK
Pokračovanie ,
41
Prehrávanie (Pokračovanie)
b Poznámky
• Tváre sa nemusia rozpoznať v závislosti od
podmienok nahrávania.
Príklad: Ľudia s okuliarmi alebo v
klobúkoch alebo ľudia, ktorí nestoja tvárou
ku kamere.
• Nastavte [ INDEX SET] na [ON]
(štandardné nastavenie) pred nahrávaním,
aby ste mohli prehrať videozáznamy z
[ INDEX] (s. 76). Face Index sa možno
nezobrazí správne, ak sa nerozpoznala
žiadna tvár.
z Tipy
• Môžete zobraziť obrazovku Face Index
dotykom na
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Vyhľadávanie
požadovaných záberov
podľa dátumu (Dátumový
index)
Videozáznamy nahraté na „Memory
Stick PRO Duo“ dokážete efektívne
vyhľadávať podľa dátumu.
Predtým zvoľte [MEMORY STICK] na
[MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
3 Dotknite sa
/ , ak chcete
vybrať dátum záznamu
požadovaných videozáznamov,
potom sa dotknite
.
Zábery nahraté s požadovaným
dátumom sa zobrazia na obrazovke.
z Tipy
• Na obrazovke Film Roll Index alebo na
obrazovke Face Index môžete zobraziť
funkciu Dátumového indexu nasledujúc
kroky od 2 až 3.
Používanie približovania pri
prehrávaní
Môžete zväčšiť statické zábery na 1,1 až
5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie je možné nastaviť páčkou
motorového transfokátora alebo tlačidlami
priblíženia na ráme LCD displeja.
1 Stlačte
(VIEW IMAGES) na
vašej videokamere.
Objaví sa obrazovka VISUAL
INDEX.
2 Dotknite sa dátumového tlačidla v
pravom hornom rohu obrazovky.
Na obrazovke sa zobrazí dátum
nahrávania videozáznamov.
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
SK
42
1 Prehrajte statické zábery, ktoré
chcete zväčšiť.
2 Zväčšite statický záber pomocou T
(Vzdialené predmety).
Obrazovka sa zastaví.
3 Dotknite sa obrazovky v bode, v
ktorý chcete zobraziť v strede
zobrazeného obrazu.
4 Upravte zväčšenie pomocou W
(Širokouhlý záber)/T (Vzdialené
predmety).
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
.
Prehrávnie série statických
záberov (Prehliadka
záberov)
Nahrávanie/prehrávanie
Dotknite sa
na obrazovke
prehrávania statického záberu.
Prehliadka záberov sa začne od
vybraného statického záberu.
Dotknite sa
, ak chcete zastaviť
prehliadku záberov. Ak chcete
prehliadku znova spustiť, znova sa
dotknite
.
b Poznámky
• Nemôžete používať približovanie pri
prehrávaní počas prehliadky záberov.
z Tipy
• Môžete tiež prezerať prehliadku záberov
dotykom na
(OPTION) t
kartu t
[SLIDE SHOW] na obrazovke VISUAL
INDEX.
• Počas prehrávania statických záberov
môžete nastaviť automatické prehrávanie
stlačením
(OPTION) t
kartu t
[SLIDE SHOW SET]. Keďže štandardne je
nastavené [ON],
sa zobrazí na LCD
displeji a vaša videokamera zopakuje
prehliadku statických záberov. Ak nastavíte
[SLIDE SHOW SET] na [OFF], vaša
videokamera prehrá raz statické zábery v
režime prehliadky záberov, začínajúc od
vybraného statického záberu.
SK
43
Prehrávanie záberov na televízore
Pripojte vašu videokameru do vstupného konektora televízora alebo do VCR pomocou
A/V pripájacieho kábla 1 alebo A/V pripájacieho kábla s S VIDEO 2. Pripojte vašu
videokameru do stenovej zásuvky pomocou dodaného sieťového adaptéra pre túto
operáciu (s. 19). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa dodávajú spolu so
zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Zariadenie bez
S VIDEO konektor
Zariadenie s
S VIDEO konektor
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Žltý)
Konektor pre
diaľkový ovládač
A/V
(Biely)
(Biely)
AUDIO
(Červený)
: Tok signálu
1 A/V pripájací kábel (dodaný)
Pripojte vstupný konektor ďalšieho
zariadenia.
2 A/V pripájací kábel s S VIDEO
(voliteľný)
Počas pripájania sa k ďalšiemu zariadeniu
cez S VIDEO konektor, pomocou A/V
pripájacieho kábla s S VIDEO (voliteľný),
je možné získať zábery vyššej kvality ako
pomocou A/V pripájacieho kábla. Pripojte
bielu a červenú prípojku (ľavý/pravý
zvukový kanál) a S VIDEO prípojku (S
VIDEO kanál) A/V pripájacieho kábla s S
VIDEO (voliteľný). Pripojenie cez žltú
prípojku nie je potrebné. Pripojenie len S
VIDEO prípojky nevykoná výstup
zvukového kanála.
SK
44
AUDIO
(Červený)
VCR alebo televízory
Keď je váš televízor pripojený ku
VCR
Pripojte vašu videokameru ku výstupu
LINE IN na VCR. Nastavte vstupný volič
na VCR do LINE (VIDEO 1, VIDEO 2
atď.), ak VCR má vstupný volič.
Nastavenie pomeru strán v
závislosti od pripojeného
televízora (16:9/4:3)
Zmeňte nastavenie v závislosti od
pomeru strán obrazovky televízora, na
ktorom budete prezerať zábery.
1 Zapnite videokameru.
2 Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
alebo [4:3] t
.
b Poznámky
• Keď nastavíte [TV TYPE] na [4:3], kvalita
obrazu sa môže znížiť. Taktiež keď sa pomer
strán nahratého záberu prepne z 16:9
(širokouhlý) a 4:3, sa záber môže chvieť.
• Keď prehráte záber nahratý v pomere strán
16:9 (širokouhlý) na 4:3 televízore, ktorý nie
je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý),
nastavte [TV TYPE] na [4:3].
Nahrávanie/prehrávanie
Ak je váš televízor monofónny
(televízor má iba jeden vstupný
konektor pre zvuk)
Pripojte žltú prípojku A/V pripájacieho
kábla do vstupného konektoru videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do vstupného
konektoru pre zvuk na vašom televízore
alebo VCR.
z Tipy
• Môžete zobraziť počítadlo na obrazovke
televízora nastavením [DISP OUTPUT] na
[V-OUT/PANEL] (s. 81).
Ak váš TV/VCR má 21-vývodový
adaptér (EUROCONNECTOR)
Použite 21-vývodový adaptér (voliteľný),
ak chcete prezerať zábery.
TV/VCR
SK
45
Úpravy
Kategória
(OTHERS)
Odstraňovanie
záberov
Táto kategória umožňuje úpravu a tlač
záberov alebo ich kopírovanie do vášho
počítača, aby ste si ich mohli prezerať,
upravovať alebo vytvoriť si originálny
záber DVD.
b Poznámky
• Nemôžete obnoviť zábery, ak ste ich už
vymazali.
z Tipy
• Naraz môžete vybrať najviac 100 záberov.
Odstraňovanie
videozáznamov
Kategória
(OTHERS)
b Poznámky
• Môžete si zvoliť médium záberu, ktorý
chcete upraviť dotykom na
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25).
Zoznam položiek
DELETE
Môžete odstraňovať zábery na médiu
(s. 46).
PHOTO CAPTURE (DCRDVD910E)
Môžete zachytiť vybratú scénu z
nahratého videozáznamu ako statický
záber (s. 49).
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete vymazať.
(s. 25).
b Poznámky
• Keď si vyberiete [DISC] na [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25), nemôžete vymazať
videozáznam počas Easy Handycam režimu
(s. 30). Najprv zrušte Easy Handycam režim.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa [
DELETE].
3 Dotknite sa [
DELETE].
MOVIE DUB (DCR-DVD910E)
Môžete dabovať videozáznamy nahraté na
„Memory Stick PRO Duo“ na disk (s. 50).
EDIT
Môžete upravovať zábery na médiu (s. 51).
PLAYLIST EDIT
4 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vymazať.
Môžete vytvoriť a upraviť zoznam
titulov (s. 52).
PRINT
Môžete tlačiť statické zábery pomocou
pripojenej PictBridge tlačiarne (s. 58).
USB CONNECT
SK
46
Môžete pripojiť vašu videokameru do
poíta alebo iné zariadenie pomocou
USB kábla (s. 91).
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa
t [YES].
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Vymazanie najnovšieho
nahratého videozáznamu
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
1 V kroku 3, sa dotknite [
SCENE DEL].
2 Dotknite sa
Vymazanie všetkých
videozáznamy naraz
DELETE
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Vymazanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
1 V kroku 3, sa dotknite [
by date].
t [YES].
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
DELETE
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte
dátum záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahratia sa zobrazia na obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Úpravy
1 V kroku 3, sa dotknite [
ALL].
LAST
Nemôžete vymazať najnovší nahratý
videozáznam:
– ak odstránite disk z vašej videokamery
po nahrávaní.
– ak vypnete vašu videokameru po
nahrávaní.
b Poznámky
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas vymazávania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas vymazávania videozáznamov z
„Memory Stick PRO Duo“.
• Ak sa vymazaný videozáznam nachádza v
zozname titulov (s. 52), vymaže sa aj z tohto
zoznamu.
• Nemôžete vymazať videozáznamy z
„Memory Stick PRO Duo“, ak sú chránené
iným zariadením.
• Dokonca aj keď vymažete nepotrebné
videozáznamy z disku, zostávajúca kapacita
pamäte sa nemusí zvýšiť o toľko, aby ste
mohli pridať ďalší záznam.
z Tipy
• Ak chcete vymazať všetky zábery nahraté na
médiu a obnoviť miesto na nahrávanie na
médium, naformátujte médium (s. 65).
• Môžete vymazať videozáznam počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
SK
Pokračovanie ,
47
Odstraňovanie záberov (Pokračovanie)
Vymazanie statických
záberov
Vymazanie všetkých statických
záberov naraz
1 V kroku 3, sa dotknite [
ALL].
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Dotknite sa [
DELETE].
3 Dotknite sa [
DELETE].
4 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete vymazať.
Vybraný statický záber sa označí
značkou .
Stlačte a podržte statický záber na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
SK
48
.
DELETE
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
b Poznámky
• Nemôžete vymazať statické záznamy
nahraté na „Memory Stick PRO Duo“, ak sú
chránené iným zariadením.
z Tipy
• Ak chcete vymazať všetky zábery nahraté na
„Memory Stick PRO Duo“ a obnoviť miesto
na nahrávanie na médium, naformátujte
médium (s. 65).
• Môžete vymazať statický záber počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu (DCR-DVD910E)
Môžete zachytiť statický záber
kedykoľvek počas prehrávania
videozáznamu.
Predtým zvoľte médium, ktoré obsahuje
videozáznam (s. 25).
Predtým vložte „Memory Stick PRO
Duo“.
Videozáznamy
na
Bod snímania sa nastavuje
presnejšie, keď sa vybral s
.
Statické
zábery na
t
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
t
b Poznámky
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
[PHOTO CAPTURE] Objaví sa
obrazovka.
2 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
4 Dotknite sa
.
sa zobrazí počas doby záznamu a
uloženia statického záberu.
Úpravy
• Odporúča sa používať sieťový adaptér ako
zdroj energie, aby sa zabránilo vypnutiu
zariadenia počas prevádzky.
Ak chcete zachytiť ďalší statický
záber, dotknite sa
a opakujte od
kroku 2.
Ak chcete ukončiť operáciu, dotknite
sa
t
.
b Poznámky
• Na médiu, kde chcete uložiť statické zábery,
musí byť dostatok voľného miesta.
• Dátum a čas záznamu vytvorených
statických záberov sú rovnaké ako dátum a
čas záznamu videozáznamov.
• Ak videozáznamy nemajú údajový kód,
dátum a čas záznamu statických záberov sa
uloží ako čas, počas ktorého ste vytvorili
videozáznamy.
chcete prehrať a zachytiť z neho
jeden záber.
Vybraný videozáznam sa prehrá.
3 Dotknite sa
, aby ste sa
zastavili v tom bode, kde chcete
zachytiť záber.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
SK
49
Dabovanie videozáznamov na iné
médium vo videokamere (DCR-DVD910E)
Môžete dabovať videozáznamy nahraté
na „Memory Stick PRO Duo“ na disk.
Predtým vložte disk do videokamery.
Z
Na
t
b Poznámky
• Odporúča sa používať sieťový adaptér ako
zdroj energie, aby sa zabránilo vypnutiu
zariadenia počas prevádzky.
z Tipy
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Not enough memory
space.].
4 Dotknite sa
t [YES].
• Ak chcete skontrolovať nadabované
videozáznamy po dokončení dabovania,
vyberte [DISC] na [MOVIE MEDIA SET]
(s. 25).
5 Keď [Completed.] sa objaví,
1 Dotknite sa
Dabovanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
[MOVIE DUB] Objaví sa
obrazovka.
2 Dotknite sa [DUB by select].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete nadabovať.
dotknite sa
.
1 V kroku 2, sa dotknite [DUB by
date].
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte dátum
záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahratia sa zobrazia na obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
Zostávajúce miesto na disku*
* x: Použité
x (zelená): Musí sa použiť, aby sa uložil
vybraný videozáznam
s: Voľné miesto
SK
50
3 Dotknite sa
t [YES].
Ak nie je dostatok miesta na disku na
nahratie celého videozáznamu, objaví
sa [Not enough memory space.].
4 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Rozdelenie
videozáznamov
Nadabovanie všetkých
videozáznamov v zozname
titulov (s. 52)
1 V kroku 2, sa dotknite [ DUB
ALL].
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Not enough memory
space.].
Vyberte vopred médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete rozdeliť
(s. 25).
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Dotknite sa [YES].
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
2 Dotknite sa [DIVIDE].
Zálohovanie videozáznamov,
ktoré doteraz neboli zálohované
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
1 V kroku 2, sa dotknite [BACKUP].
Vybraný videozáznam sa prehrá.
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Ak nie je dostatok miesta na disku
na nahratie celého videozáznamu,
objaví sa [Disc is full.] a zobrazí sa
počet požadovaných jednostranných
diskov. Pripravte disky a zopakujte
postup od kroku 1.
Úpravy
2 Dotknite sa [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
chcete rozdeliť.
4 Dotknite sa
v bode, kde
chcete rozdeľovať.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
Presnejšie nastavte rozdeľovací bod
potom, ako sa vybral tento bod
pomocou
.
b Poznámky
• Ak sú videozáznamy zálohované na 2 alebo
viacerých diskoch, videozáznam nahratý na
konci každého disku sa automaticky rozdelí
tak, aby sa vtesnal do úplnej kapacity disku.
z Tipy
• V kroku 2, dotykom na [BACKUP] t
[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.] môžete
zálohovať všetky videozáznamy, vrátane
záznamov, ktoré už boli predtým
zálohované. Vaša videokamera si uchová
históriu zálohovania videozáznamov, ak sa
uložia pomocou funkcie [BACKUP].
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
SK
Pokračovanie ,
51
Reozdelenie videozáznamov
(Pokračovanie)
Vytvorenie
zoznamu titulov
b Poznámky
• Nemôžete obnoviť videozáznamy, ktoré už
boli rozdelené.
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas rozdeľovania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas rozdeľovania videozáznamov v
„Memory Stick PRO Duo“.
• Ak vykonávate delenie videozáznamu na
„Memory Stick PRO Duo“ a rozdelený
pôvodný videozáznam sa nachádza v
zozname titulov, záznam v zozname titulov
sa tiež rozdelí. Ak rozdeľujete videozáznam
na disku, videozáznam v zozname titulov sa
nerozdelí.
• Môže sa objaviť malý rozdiel medzi bodom,
kde sa dotknete
a aktuálnym
rozdeľovacím bodom, pretože vaša
videokamera vyberie rozdeľovací bod na
základe asi polsekundových prírastkov.
Zoznam titulov je zoznam miniatúr
vybraných videozáznamov. Originálne
scény sa nemenia ani napriek tomu, že
ich upravíte alebo vymažete zo zoznamu
titulov.
Vopred vyberte pamäťovú kartu, ktorú
použijete na vytvorenie, prehrávanie
alebo upravovanie zoznamu titulov
(s. 25).
z Tipy
• Do zoznamu titulov môžete pridať najviac
999 videozáznamov na disk alebo 99
videozáznamov na „Memory Stick PRO
Duo“.
• Zábery nahraté vo vašej videokamere sa
označujú ako „originál“.
z Tipy
• Môžete rozdeliť videozáznam počas jeho
prezerania, a to dotykom na
(OPTION).
• Zábery nahraté vo vašej videokamere sa
označujú ako „originál“.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Dotknite sa [
ADD].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete pridať do zoznamu titulov.
.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
SK
52
4 Dotknite sa
t [YES].
5 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
Pridanie všetkých videozáznamov
do zoznamu titulov
b Poznámky
• Nevyberajte batérie alebo sieťový adaptér z
vašej videokamery počas pridávania
videozáznamov.
• Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“
počas pridávania videozáznamov na
„Memory Stick PRO Duo“.
• Nemôžete pridať statické zábery do
zoznamu titulov.
z Tipy
1 V kroku 2, sa dotknite [
ALL].
ADD
2 Dotknite sa [YES] t [YES].
3 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
1 V kroku 2, sa dotknite [
date].
ADD by
Úpravy
Pridanie všetkých
videozáznamov nahratých v
jeden deň v rovnaký čas
• Môžete pridať videozáznam, keď si ho
prezeráte pomocou dotyku na
(OPTION).
• Môžete prekopírovať zoznam titulov na disk
taký, aký je, a to pomocou dodaného
softvéru.
Prehrávanie zoznamu
titulov
Vopred vyberte pamäťovú kartu, ktorú
použijete na vytvorenie, prehrávanie
alebo upravovanie zoznamu titulov
(s. 25).
1 Dotknite sa
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Predchádzajúci/nasledujúci dátum
2 Dotknite sa
/ , čím zvolíte dátum
záznamu požadovaných
videozáznamov, potom sa dotknite
.
Videozáznamy s vybraným dátumom
nahratia sa zobrazia na obrazovke.
Dotknite sa videozáznamu na
obrazovke, čím potvrdíte voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku.
3 Dotknite sa
t [YES].
4 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Videozáznamy zo zoznamu titulov sa
objavia na obrazovke.
2 Dotknite sa videozáznamu, od
ktorého chcete spustiť prehrávanie.
Zoznam titulov sa prehrá od
vybraného videozáznamu do konca,
potom sa obrazovka vráti na
obrazovku zoznamu titulov.
SK
Pokračovanie ,
53
Vytvorenie zoznamu titulov (Pokračovanie)
Vymazanie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu
titulov.
1 Dotknite sa
(HOME)
t (OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [ ERASE].
Ak chcete vymazať všetky
videozáznamy zo zoznamu titulov,
dotknite sa [ ERASE ALL] t
[YES] t [YES]. Potom, keď sa objaví
.
[Completed.], dotknite sa
Zmena poradia v zozname
titulov
1 Dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [
MOVE].
3 Vyberte videozáznam, ktorý chcete
posunúť.
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete vymazať zo zoznamu titulov.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Vybraný videozáznam sa označí
značkou .
Stlačte a podržte videozáznam na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
4 Dotknite sa
.
5 Vyberte cieľ pomocou
/
.
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
4 Dotknite sa
t [YES].
5 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
Cieľový panel
z Tipy
6 Dotknite sa
• Pôvodné videozáznamy sa nevymažú ani
potom, ako vymažete záznamy zo zoznamu
titulov.
7 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
t [YES].
z Tipy
• V prípade výberu viacerých videozáznamov
sa záznamy presunú v poradí, v akom sú
zobrazené v zozname titulov.
SK
54
Rozdelenie videozáznamu v
zozname titulov
1 Dotknite sa
(HOME)
t (OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Dotknite sa [DIVIDE].
3 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Vybraný videozáznam sa prehrá.
Úpravy
4 Dotknite sa
v bode, kde chcete
rozdeľovať.
Videozáznam sa zastaví.
Prepínajte medzi prehrávaním a
zastavovaním, a to stláčaním
.
Presnejšie nastavte rozdeľovací bod
potom, ako sa vybral tento bod
pomocou
.
Vráti sa na začiatok vybraného
videozáznamu.
5 Dotknite sa
t [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví, dotknite
sa
.
b Poznámky
• Môže sa objaviť malý rozdiel medzi bodom,
kde sa dotknete
a aktuálnym
rozdeľovacím bodom, pretože vaša
videokamera vyberie rozdeľovací bod na
základe asi polsekundových prírastkov.
z Tipy
• Pôvodné videozáznamy sa nerozdelia ani
vtedy, ak rozdelíte záznam v zozname
titulov.
SK
55
Dabovanie videozáznamov do VCR alebo
DVD/HDD videorekordéru
Pripojenie zariadenia pomocou A/V pripájacieho kábla
Môžete nadabovať videozáznamy na vašej videokamere do iných nahrávacích
zariadení, ako sú VCR alebo DVD/HDD rekordér. Zariadenie pripojte pomocou
niektorého z nasledujúcich spôsobov.
Pripojte vašu videokameru do stenovej zásuvky pomocou dodaného sieťového
adaptéra pre túto operáciu (s. 19). Informácie sú uvedené aj v príručkách, ktoré sa
dodávajú spolu so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
b Poznámky
• Pretože dabovanie sa vykonáva cez analógový dátový prenos, kvalita záberu sa môže znížiť.
Zariadenie bez
S VIDEO konektor
Zariadenie s
S VIDEO konektor
IN
IN
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
(Žltý)
(Biely)
Konektor pre
diaľkový ovládač
A/V
(Biely)
AUDIO
(Červený)
: Tok obrazu/signálu
SK
56
A A/V pripájací kábel (dodaný)
Pripojte vstupný konektor ďalšieho
zariadenia.
B A/V pripájací kábel s S VIDEO
(voliteľný)
Počas pripájania sa k ďalšiemu
zariadeniu cez S VIDEO konektor,
pomocou A/V pripájacieho kábla s S
VIDEO (voliteľný), je možné získať
videozáznamy vyššej kvality ako
pomocou A/V pripájacieho kábla.
AUDIO
(Červený)
VCR alebo DVD/HDD rekordér
Pripojte bielu a červenú prípojku
(ľavý/pravý zvukový kanál) a S
VIDEO prípojku (S VIDEO kanál)
A/V pripájacieho kábla s S VIDEO
(voliteľný). Pripojenie cez žltú
prípojku nie je potrebné. Pripojenie
len S VIDEO prípojky nevykoná
výstup zvukového kanála.
b Poznámky
• Ak chcete ukryť ukazovatele na obrazovke,
ako sú počítadlo na obrazovke pripojeného
zariadenia, dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t
[LCD PANEL] (štandardné nastavenie)
(s. 81).
• Ak chcete nahrať dátum/čas a nastavenia
kamery, zobrazte ich na obrazovke (s. 78).
• Keď pripájate svoju videokameru k
monofónnemu zariadenie, pripojte žltú
prípojku A/V pripájacieho kábla do prípojky
video vstupu a červenú (pravý kanál) alebo
bielu (ľavý kanál) prípojku do prípojky
zvukového vstupu na zariadení.
2 Vyberte médium, ktoré obsahuje
videozáznam, ktorý chcete
dabovať (s. 25).
3 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Nastavte [TV TYPE] podľa
zobrazovacieho zariadenia (s. 44).
4 Vložte nahrávacie médium do
videokamere a zaznamenajte to v
nahrávacom zariadení.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na použitie dodávanom s vaším
nahrávacím zariadením.
7 Po ukončení dabovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
videokameru.
Úpravy
1 Zapnite videokameru.
6 Spustite prehrávanie na
Pripojenie zariadenia
pomocou USB kábla
Po pripojení zápisného zariadenia DVD
a pod., ktoré umožňuje dabovanie
videozáznamu cez prípojku USB k
vášmu kamkordéru, môžete
videozáznam dabovať bez ujmy na
kvalite obrazu.
Pripojte vašu videokameru do stenovej
zásuvky pomocou dodaného sieťového
adaptéra pre túto operáciu (s. 20).
Informácie sú uvedené aj v príručkách,
ktoré sa dodávajú spolu so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
nahrávacieho zariadenia.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupov, nastavte
ho na vstupný režim.
5 Pripojte vašu videokameru ku
nahrávaciemu zariadeniu (VCR
alebo DVD/HDD rekordér) s A/V
pripájacím káblom (dodaný) 1
alebo s A/V pripájacím káblom s S
VIDEO (voliteľný) 2.
Pripojte vašu videokameru do
vstupných konektorov nahrávacieho
zariadenia.
SK
Pokračovanie ,
57
Dabovanie videozáznamov do
VCR alebo DVD/HDD
videorekordéru (Pokračovanie)
1 Zapnite videokameru.
2 Pripojte konektor
(USB) svojho
kamkordéra k zápisnému
zariadeniu DVD a pod. Pomocou
dodaného USB kábla (s. 123).
[USB SELECT] Objaví sa
obrazovka.
3 Dotknite sa média, ktoré
obsahuje videozáznam, ktorý sa
bude dabovať.
Tlač statických
záberov
(PictBridge
kompatibilná
tlačiareň)
Môžete vytlačiť statické zábery
pomocou PictBridge kompatibilnej
tlačiarne, bez pripojenia videokamery
ku počítaču.
Pripojte vašu videokameru ku
sieťovému adaptéru, aby ste získali
energiu zo stenovej zásuvky (s. 19).
Zasuňte „Memory Stick PRO Duo“,
ktorá obsahuje statické zábery, ktoré si
želáte vytlačiť pomocou videokamery.
Tiež zapnite tlačiareň.
1 Zapnite videokameru.
4 Spustite nahrávanie na
pripojenom zariadení.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na použitie dodávanom s pripojeným
zariadením.
5 Po ukončení dabovania sa
dotknite [END] t [YES] a odpojte
USB kábel.
2 Pripojte
(USB) prípojku vašej
videokamery ku tlačiarni
pomocou dodaného USB kábla
(s. 123).
Objaví sa [USB SELECT] obrazovka
na obrazovke.
3 Dotknite sa [PRINT].
Po ukončení pripojenia,
(PictBridge pripájanie) sa zobrazí na
obrazovke.
SK
58
4 Dotknite sa statického záberu,
ktorý chcete vytlačiť.
Ukončenie tlače
Na INDEX obrazovke statických
záberov sa dotknite
.
b Poznámky
Vybraný statický záber sa označí
značkou .
Stlačte a podržte statický záber na
obrazovke, aby ste potvrdili voľbu.
5 Dotknite sa
(OPTION), nastavte
nasledujúce možnosti, potom sa
dotknite
.
[COPIES]: Nastavte počet kópií
statického záberu, ktoré sa majú
vytlačiť. Môžete nastaviť najviac 20
kópií.
[DATE/TIME]: Zvoľte [DATE],
[DAY&TIME], alebo [OFF]
(nevtlačí sa žiadny dátum/čas).
[SIZE]: Vyberte veľkosť papiera.
Ak nezmeníte nastavenie, choďte na
krok 6.
6 Dotknite sa [EXEC] t [YES].
7 Keď [Printing is finished.] sa
objaví, dotknite sa
.
Znovu sa zobrazí obrazovka na výber
statických záberov.
Úpravy
Dotknite sa
, ak sa chcete vrátiť
na predchádzajúcu obrazovku.
• Fungovanie typov, ktoré nie sú kompatibilné
so štandardom PictBridge, nie je zaručené.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie tlačiarne.
• Nevykonávajte nasledujúce operácie, ak je
na obrazovke
. Operácie by sa nemuseli
vykonať správne.
– Ovládanie spínača POWER
– Stlačte
(VIEW IMAGES)
– Odpojenie USB kábla od videokamery
alebo tlačiarne
– Odstránenie „Memory Stick PRO Duo“ z
vašej videokamery
• Ak tlačiareň prestane pracovať, odpojte
USB kábel, vypnite a znova zapnite tlačiareň
a znova spustite operáciu od začiatku.
• Môžete si vybrať len tie veľkosti papiera,
ktoré môže tlačiareň vytlačiť.
• Pri niektorých typoch tlačiarní môže byť
pravá, ľavá, horná alebo spodná strana
záberu orezaná. Ak tlačíte statický záber
nahratý v 16:9 (širokouhlý záber) pomere
strán, ľavá a pravá strana záberu môže byť
orezaná na šírku.
• Niektoré typy tlačiarní nemusia podporovať
funkciu tlačenia dátumu. Ďalšie informácie
nájdete v návode na použitie tlačiarne.
• Možno nebude môcť vytlačiť:
– statické zábery upravené v počítači
– statické zábery nahraté inými
zariadeniami
– statické zábery väčšie ako 4 MB
– statické zábery s rozmerom viac ako
3 680 × 2 760 pixlov
z Tipy
• PictBridge je priemyselný štandard vyvinutý
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Môžete vytlačiť statické zábery bez
použitia počítača pripojením tlačiarne
priamo k digitálnej videokamere alebo
digitálnemu fotoaparátu, bez ohľadu na typ a
výrobcu.
• Môžete vytlačiť statický záber počas jeho
prezerania pomocou dotyku na
(OPTION).
SK
59
Využité médiá
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Táto kategória vám umožní použiť
médiá na rôzne účely.
Kategória
(MANAGE MEDIA)
Zoznam položiek
MOVIE MEDIA SET
Môžete zvoliť médiá pre filmy (s. 25).
FINALIZE
Disky môžete prehrávať na iných
prístrojoch, keď ich dokončíte (s. 61).
MEDIA INFO
Môžete nechať zobraziť informácie o
médiu, ako napríklad dĺžku času
nahrávania (s. 65).
MEDIA FORMAT
Médiá môžete formátovať a nahrávať na
zvyšné voľné miesto (s. 65).
UNFINALIZE
Môžete neukončiť disk a nahrávať naň
viac obrazov (s. 67).
DISC SELECT GUIDE
Vaša videokamera vám odporučí
vhodný disk na konkrétny účel (s. 69).
REPAIR IMG.DB F.
Dokážete opraviť súbor databázy
záberov na „Memory Stick PRO Duo“
(s. 69).
SK
60
Vytvorenie kompatibilného disku na
prehrávanie na iných prístrojoch
(Dokončenie)
Dokončenie urobí disky kompatibilné na prehrávanie v iných prístrojoch a DVD
počítačových mechanikách.
Pred dokončením môžete zvoliť štýl DVD ponuky, ktoré zobrazuje zoznam filmov
(s. 63).
Dokončenie sa vyžaduje na základe typu disku.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Dokončenie sa požaduje.
• DVD+RW: Dokončenie sa nevyžaduje, okrem nasledujúcich prípadov:
1 Vytvoriť DVD ponuku
2 Prehrať na počítačovej DVD mechanike
3 Ak má disk celkovo krátky nahrávací čas (menej ako 5 min. v HQ režime, 8 min. v SP
režime, alebo 15 min. v LP režime)
b Poznámky
• Kompatibilita prehrávania so všetkými prístrojmi nie je zaručená.
• DVD Ponuka nie je vytvorená pre DVD-RW (VR režim).
Využité médiá
Prevádzkový tok
Ak chcete prvýkrát prehrať disk na iných prístrojoch (s. 63)
Prehrávanie
na iných
prístrojoch
Finalizovať
Nastavte ponuku
DVD podľa
požiadaviek.
V prípade 1,
2 alebo 3
SK
Pokračovanie ,
61
Vytvorenie kompatibilného disku na prehrávanie na iných
prístrojoch (Dokončenie) (Pokračovanie)
Ak chcete pridať na dokončený disk filmy (s. 67)
Filmy sa nedajú pridať.
Nahrajte
nanovo
Nedokončiť disk.
Filmy sa dajú bežne pridať.
Keď bola ponuka DVD vytvorená, objaví
sa na obrazovke požiadavka na potvrdenie,
že chcete pridať filmy.
b Poznámky
• Počas Easy Handycam prevádzky (s. 30), hoci používate DVD-RW alebo DVD+RW nemôžete
nahrať na disk ďalšie filmy po jeho dokončení. Zrušte Easy Handycam operáciu.
Prehrávanie disku na iných prístrojoch po pridaní filmov (s. 63)
Prehrávanie
na iných
prístrojoch
Finalizovať
Len v prípade 1
SK
62
Nastavte ponuku
DVD podľa
požiadaviek.
Dokončenie disku
6 Po dokončení sa dotknite
.
b Poznámky
• Dokončenie disku môže trvať od jednej
minúty až do niekoľkých hodín. Čím menšie
je množstvo materiálu nahratého na disk,
tým dlhšie trvá jeho dokončenie.
1 Videokameru položte na pevné
miesto a k jej DC IN konektoru
pripojte sieťový adaptér.
2 Zapnite videokameru.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[FINALIZE].
• Ak dokončujete obojstranný disk, musíte
dokončiť osobitne každú jeho stranu.
• Počas dokončenia prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od adaptéru striedavého
prúdu.
Ak potrebujete odpojiť adaptér striedavého
prúdu, presvedčte sa, že je videokamera
vypnutá, a adaptér odpojte až vtedy, keď
sa vypne indikátor (Film) alebo
(Záber). Dokončenie sa reštartuje, keď
pripojíte adaptér striedavého prúdu, a znova
zapnete videokameru.
z Tipy
Využité médiá
3 Vložte disk, ktorý treba dokončiť.
b Poznámky
• Keď nastavujete DVD ponuku a
dokončujete disk, DVD ponuka sa počas
dokončovania objaví na niekoľko sekúnd.
• Po dokončení disku „
“ sa objaví dole
pri indikátore disku tak ako „
“v
prípade DVD-RW (VIDEO režimu).
Výber DVD štýlu ponuky
1 V kroku 4, sa dotknite
(OPTION) t [DVD MENU].
2 Zvoľte požadovaný štýl zo 4 typov
štýlov pomocou
/
.
Na výber DVD štýlu ponuky sa
dotknite
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 63).
Prejdite na krok 5 ak chcete
dokončiť disk podľa [STYLE1]
(predvoleného nastavenia).
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
Dokončenie sa začína.
Zvoľte [NO MENU], ak nevytvárate
DVD ponuku.
3 Dotknite sa
.
b Poznámky
• Počas Easy Handycam prevádzky (s. 30) je
DVD štýl ponuky viazaný na [STYLE1].
• Nemôžete vytvoriť DVD ponuku pre DVDRW (VR režim).
SK
63
Prehrávanie disku na iných prístrojoch
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch
Dokončenie disku (s. 61) vám umožní
pozerať filmy nahraté na vašej
videokamere aj na iných DVD
prístrojoch. Nezaručujeme však správne
prehrávanie na všetkých prístrojoch.
Môžete prehrávať DVD+RW na iných
prístrojoch aj bez dokončenia disku.
b Poznámky
• Nepoužívajte 8 cm CD adaptér s DVD 8 cm,
pretože to môže spôsobiť poruchu prístroja.
• Ubezpečte sa, že vertikálne nainštalovaný
prístroj je umiestnený v takej polohe, že disk
môže byť umiestnený horizontálne.
• Na niektorých prístrojoch sa niektoré disky
nemusia dať prehrať, filmy môžu zastať na
okamih medzi jednotlivými scénami, alebo
nemusia fungovať niektoré funkcie.
• Filmy, ktoré sú uložené na disku, sa nedajú
kopírovať priamo do počítača na
prehrávanie alebo úpravu.
z Tipy
• Pre ďalšie detaily o činnosti a postupe pozri
„PMB Guide“ na dodanom CD-ROM
(s. 91).
Označenie hlasitosti disku
Nahratý je dátum, keď bol disk prvýkrát
použitý.
<napr.>
Keď bol disk prvýkrát použitý 1.januára 2008
o 0:00 hod:
2008_01_01_00H00M_AM
Označenie
hlasitosti
z Tipy
• Prístroje, ktoré podporujú titulky, môžu
zobraziť dátum a čas nahrávania na mieste,
kde sa zvyčajne objavujú titulky (s. 75).
Pozrite si informácie v príručke k vašemu
prístroju.
• Ak ste vytvorili DVD ponuku (s. 63),
môžete zvoliť požadovanú scénu.
Prehrávanie disku na
počítači
Ak dokončíte disk, (s. 61) ktorý ste
nahrali na videokamere, môžete ho
prehrávať na počítači, ktorý má
nainštalovanú aplikáciu na prehrávanie
DVD.
b Poznámky
• Aj keď používate DVD+RW, musíte disk
dokončiť (s. 61). Inak môže dôjsť k poruche
prístroja.
• Ubezpečte sa, že DVD počítačová
mechanika môže prehrávať DVD 8 cm.
• Nepoužívajte 8 cm CD adaptér s DVD 8 cm,
pretože to môže spôsobiť poruchu prístroja.
• Na niektorých počítačoch sa disk možno
nebude dať prehrať, alebo prehrávanie
filmov nepôjde plynulo.
SK
64
z Tipy
• Filmy na diskoch sú uložené v nasledujúcich
adresároch:
– DVD-RW (VR režim)
DVD_RTAV adresár
– Iné disky a režimy
VIDEO_TS adresár
Kontrola informácií
o médiu
Formátovanie
médií
Zvyšný nahrávací čas alebo miesto na
médiu môžete skontrolovať výberom
[MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
Formátovanie vymaže všetky obrazy a
médiá na nahrávanie budú opäť
prázdne.
Aby ste predišli strate dôležitých
obrazov, urobte si záložné kópie na iné
médiá (s. 50, 56) ešte pred spustením
[MEDIA FORMAT].
Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
Ostatné informácie môžete
skontrolovať, keď sa dotknete
.
Ak chcete vypnúť displej, dotknite sa
.
b Poznámky
z Tipy
• Zobrazia sa len informácie o médiu, ktoré je
zvolené v [MOVIE MEDIA SET]. Zmeňte
nastavenie média podľa potreby (s. 25).
A DVD-R/DVD+R DL sa nedá
formátovať. Vymeňte disk a vložte
nový.
Ak formátujete dokončený disk
Využité médiá
• Výpočet miesta „Memory Stick PRO Duo“
je 1MB = 1 048 576 bytov. Časti menšie ako
1 MB sú zmazané, keď sa zobrazí miesto na
disku. Preto sa zdá celkové voľné použiteľné
miesto trochu menšie.
• Pretože je na disku oblasť databázového
súboru obrazov, využité miesto sa nezobrazí
ako 0 MB, aj keď vykonáte [MEDIA
FORMAT] (s. 65).
Formátovanie disku
• A DVD-RW (VIDEO režim) sa vracia
do nedokončeného stavu. Ak chcete
na iných prístrojoch prezerať obsah
disku, musíte ho opäť dokončiť.
• V prípade DVD-RW (VR režimu)/
DVD+RW, formátovanie vymaže
všetky filmy na dokončenom disku. Aj
po formátovaní,
alebo
sa
objaví na obrazovke. Pred
prehrávaním disku na iných prístrojoch
ho nemusíte znova dokončiť.*
* Ak chcete vytvoriť DVD ponuku pre
DVD+RW, znova dokončite disk (s. 63).
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Vložte do videokamery disk, ktorý
má byť formátovaný.
SK
Pokračovanie ,
65
Formátovanie médií (Pokračovanie)
4 Stlačte
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
Formátovanie „Memory
Stick PRO Duo“
1 Ku konektoru DC IN na
x DVD-RW
Zvoľte formát nahrávania, [VIDEO]
alebo [VR] (s. 10), sa potom dotknite
.
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
x DVD+RW
Zvoľte pomer strán obrazu filmu,
[16:9 WIDE] alebo [4:3], sa potom
dotknite
.
2 Zapnite videokameru.
3 Vložte „Memory Stick PRO Duo“,
5 Dotknite sa [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
ktorý má byť formátovaný.
4 Stlačte
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [MEMORY STICK].
b Poznámky
• Počas formátovania prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptéra.
• Ak používate obojstranný disk, musíte
formátovať na každej strane. Každú stranu
môžete formátovať v inom formáte
nahrávania.
• V prípade DVD+RW, môžete zmeniť pomer
strán obrazu filmu. Znova formátujte disk,
ak chcete zmeniť pomer strán obrazu.
• Nemôžete formátovať disk, ktorý je na iných
prístrojoch chránený. Zrušte ochranu u
pôvodného prístroja, a potom ho formátujte.
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
z Tipy
• Ak formátujete DVD-RW počas Easy
Handycam prevádzky (s. 30), formát
nahrávania je viazaný na VIDEO režim.
SK
66
b Poznámky
• Počas formátovania prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptéra.
• Vymazané budú aj obrazy, ktoré sú v inom
prístroji chránené proti náhodnému
vymazaniu.
• Nerobte nasledujúce veci, keď [Executing...]
je na obrazovke:
– Nestláčajte POWER tlačidlo na zapnutie,
ani iné tlačidlá
– Vybratie „Memory Stick PRO Duo“
Nahrávanie ďalších
filmov po
dokončení
Môžete nahrávať ďalšie filmy na
dokončené DVD-RW (VIDEO režim)/
DVD+RW disky po nasledujúcich
krokoch, ak je na disku voľné miesto.
Ak použijete dokončenie DVD-RW
(VR režim), môžete nahrávať na disk
ďalšie filmy bez akýchkoľvek ďalších
krokov.
b Poznámky
• Po dokončení nemôžete na DVD-R/
DVD+R DL nahrávať ďalšie filmy. Použite
nový disk.
Využité médiá
Keď používate DVD-RW
(VIDEO režim)
(Nedokončenie)
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Do videokamery vložte
dokončený disk.
4 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[UNFINALIZE].
5 Dotknite sa [YES] t [YES].
SK
Pokračovanie ,
67
Nahrávanie ďalších filmov po dokončení (Pokračovanie)
6 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
Keď používate DVD+RW
Ak ste vytvorili DVD ponuku (s. 63)
počas dokončenia, musíte pred
nahrávaním ďalších filmov vykonať
nasledujúce kroky.
1 Ku konektoru DC IN na
videokamere pripojte sieťový
adaptér, potom pripojte sieťový
kábel do zásuvky na stene.
2 Stlačte tlačidlo, POWER aby sa
zapol
(Film) indikátor.
3 Do videokamery vložte
dokončený disk.
Na obrazovke sa objaví požiadavka
na potvrdenie, že chcete nahrať
ďalšie filmy.
4 Dotknite sa [YES] t [YES].
5 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
SK
68
.
b Poznámky
• Počas prevádzky prístrojom nehýbte a
neodpájajte ho od sieťového adaptéra.
• Ponuka, DVD ktorú ste vytvorili počas
dokončenia, sa vymaže.
• V prípade obojstranných diskov postupujte
podľa týchto krokov na každej strane disku.
Hľadanie
vhodného disku
(DISC SELECT
GUIDE)
Zvoľte jednu z možností, ktoré sa
objavili na monitore, a potom budete
informovaní o vhodnom disku na vaše
účely.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
Oprava
databázového
súboru obrazov
Táto funkcia kontroluje súbor databázy
záberov a konzistenciu filmov v
„Memory Stick PRO Duo“, a opravuje
akékoľvek zistené inkonzistencie.
1 Dotknite sa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.].
2 Dotknite sa možnosti, ktorá je pre
vás na obrazovke vhodná.
Využité médiá
Ak vložíte rovnaký typ disku, ako sa
uvádza v [DISC SELECT GUIDE],
môžete ho formátovať pomocou
zvoleného nastavenia (s. 65).
2 Dotknite sa [YES].
Vaša videokamera skontroluje
databázový súbor obrazov.
Ak sa nenašli nijaké nezhody,
dotknite sa
a ukončíte operáciu.
3 Dotknite sa [YES].
4 Keď [Completed.] sa objaví,
dotknite sa
.
b Poznámky
• Počas tejto operácie prístrojom nehýbte.
SK
Pokračovanie ,
69
Oprava databázového súboru obrazov (Pokračovanie)
• Neodpájajte sieťový adaptér, ani
nevymieňajte batériu.
• Kým sa databázový súbor obrázkov na
opravuje, nevymieňajte „Memory Stick
PRO Duo“.
SK
70
Prispôsobenie vašej videokamery
Čo môžete robiť s kategóriou
(SETTINGS) HOME MENU
Môžete zmeniť funkcie nahrávania a
operačné nastavenia podľa vlastnej
potreby.
Použitie HOME MENU
3 Stlačte požadovaný znak na
nastavenie.
Ak nie je položka na obrazovke,
stlačte
/
a zmeníte stranu.
1 Zapnite videokameru, potom
stlačte
(HOME).
(HOME)
4 Stlačte požadovanú položku.
Ak nie je položka na obrazovke,
stlačte
/
a zmeníte stranu.
(HOME)
Prispôsobenie vašej videokamery
5 Zmeňte nastavenie, potom, sa
Kategória
2 Dotknite sa
(SETTINGS)
dotknite
.
(SETTINGS).
Zoznam jednotlivých
položiek kategórie
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS (s. 73)
Položky
Strana
REC MODE
73
AUDIO MODE
73
NIGHTSHOT LIGHT
73
WIDE SELECT
73
DIGITAL ZOOM
74
STEADYSHOT
74
SK
Pokračovanie ,
71
Čo môžete robiť s kategóriou
(Pokračovanie)
SOUND/DISP SET** (s. 80)
Strana
AUTO SLW SHUTTR
74
Položky
GUIDEFRAME
74
VOLUME*
80
ZEBRA
74
BEEP*
80
Strana
75
LCD BRIGHT
80
SUB-T DATE
75
LCD BL LEVEL
80
FLASH MODE*
75
LCD COLOR
80
FLASH LEVEL
75
VF B.LIGHT
80
REDEYE REDUC
75
FACE DETECTION
76
INDEX SET*
76
Položky
Strana
76
TV TYPE
81
DISP OUTPUT
81
CONVERSION LENS
PHOTO SETTINGS (s. 77)
Položky
Strana
OUTPUT SETTINGS (s. 81)
CLOCK/
LANG (s. 82)
77
Položky
FILE NO.
78
CLOCK SET*
22
NIGHTSHOT LIGHT
73
AREA SET
82
STEADYSHOT
74
SUMMERTIME
GUIDEFRAME
74
ZEBRA
74
FLASH MODE*
75
FLASH LEVEL
75
Položky
Strana
REDEYE REDUC
75
DEMO MODE
82
FACE DETECTION
76
CALIBRATION
117
CONVERSION LENS
76
A.SHUT OFF
83
QUICK ON STBY
83
REMOTE CTRL
83
IMAGE SIZE*
VIEW IMAGES SET (s. 78)
SK
HOME MENU
Položky
REMAINING SET
72
(SETTINGS)
Položky
Strana
DATA CODE
78
DISPLAY
79
LANGUAGE SET*
Strana
82
82
GENERAL SET (s. 82)
* Tieto položky môžete nastaviť aj počas
Easy Handycam prevádzky (s. 30).
** [SOUND SETTINGS] počas Easy
Handycam prevádzky (s. 30)
MOVIE SETTINGS
(Položky na nahrávanie filmov)
AUDIO MODE
Na nahrávanie môžete zvoliť formát
audio.
B 5.1ch SURROUND (
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 71
(OPTION MENU) t strana 84
Predvolené nastavenia sú označené B.
REC MODE (Režim
nahrávania)
HQ (
)
Nahrávky v režime vysokej kvality.
(9M (HQ))
B SP (
)
Nahrávky v režime štandardnej kvality.
(6M (SP))
LP (
)
Zvyšuje nahrávací čas (Long Play).
(3M (LP))
b Poznámky
• Ak nahrávate v LP režime, kvalita scén sa
môže znížiť, alebo počas prehrávania scén s
rýchlym pohybom sa môže objaviť šum.
z Tipy
• Všimnite si s. 11, 29 odhadovaný nahrávací
čas pre každý režim nahrávania.
• Pre každé médium môžete nastaviť režim
nahrávania osobitne (s. 25).
2ch STEREO (
)
Nahrávky stereo.
NIGHTSHOT LIGHT
Keď používate NightShot (s. 36) alebo
[SUPER NIGHTSHOT] (s. 89) funkciu
na nahrávanie, môžete nahrávať čistejšie
obrazy, ak nastavíte [NIGHTSHOT
LIGHT], ktoré vyžaruje infračervené
svetlo (neviditeľné). Predvolené
nastavenie je [ON].
b Poznámky
Prispôsobenie vašej videokamery
Môžete zvoliť režim na nahrávanie filmu
z 3 úrovní kvality obrazu.
)
Nahrávky priestorového 5.1
kanálového zvuku.
• Port na infračervené svetlo neprikrývajte
prstami ani inými objektmi (s. 124).
• Odstráňte konverzné šošovky (voliteľné).
• Maximálna vzdialenosť na snímanie s
použitím [NIGHTSHOT LIGHT] je asi 3 m.
WIDE SELECT
Keď nahrávate obraz, môžete zvoliť
pomer strán obrazu podľa pripojeného
televízora. Pozrite si tiež pokyny v
manuáloch, ktoré sa dodávajú s
televízorom.
B 16:9 WIDE
Nahrávanie obrazov na celú obrazovku
na 16:9 (širokouhlú) televíznu
obrazovku.
4:3 (
)
Nahrávanie obrazov na celú obrazovku
na 4:3 televíznu obrazovku.
b Poznámky
• Nastavte [TV TYPE] správne podľa
televízora, ktorý je pripojený na prehrávanie
(s. 44).
SK
Pokračovanie ,
73
MOVIE SETTINGS (Pokračovanie)
DIGITAL ZOOM
Môžete zvoliť maximálnu úroveň
zväčšenia, ak chcete zväčšiť viac, než
ponúka optické zväčšenia obrazu.
Všimnite si, že za použitia digitálneho
zväčšenia sa kvalita obrazu zníži.
GUIDEFRAME
Môžete zobraziť rám a skontrolovať, či
je subjekt horizontálny alebo vertikálny,
keď nastavíte [GUIDEFRAME] na
[ON].
Rám nie je nahratý. Stlačte DISP/BATT
INFO, aby zmizol rám. Predvolené
nastavenie je [OFF].
z Tipy
Pravá strana lišty ukazuje faktor digitálneho
zväčšenia. Oblasť zväčšenia sa objaví po
zvolení úrovne zväčšenia.
B OFF
Až do 15 × sa zväčšenie robí opticky.
30×
Až do 15 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 30 × je zväčšenie digitálne.
180×
Až do 15 × sa zväčšenie robí opticky,
potom až do 180 je zväčšenie digitálne.
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Nastavte [STEADYSHOT] na [OFF]
( ), keď používate stojan (voliteľné),
potom sa obraz stane prirodzený.
Predvolené nastavenie je [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
nízkorýchlostná
spúšť)
Keď nahrávate v tmavých miestach,
rýchlosť uzávierky sa automaticky zníži
na 1/25 sekundy. Predvolené nastavenie
je [ON].
SK
74
• Umiestnenie subjektu v priesečníku
vodiaceho rámčeka vytvára vyváženú
kompozíciu.
ZEBRA
Diagonálne pásy sa zobrazia v častiach
obrazovky, kde je jas nastavený na
predvolenú úroveň.
Je to užitočné pri nastavovaní jasu. Ak
zmeníte predvolené nastavenie, zobrazí
sa . Vzor zebra nie je nahraný.
B OFF
Vzor zebra nie je zobrazený.
70
Vzor zebra sa zobrazí pri úrovni jasu
obrazovky asi 70 IRE.
100
Vzor zebra sa zobrazí pri úrovni jasu
obrazovky asi 100 IRE alebo vyššej.
b Poznámky
• Časti obrazovky, u ktorých je jas asi 100 IRE
alebo viac, sa môžu javiť preexponované.
z Tipy
• IRE reprezentuje jednotku amplitúdy jasu
obrazu.
REMAINING SET
B ON
Vždy zobrazuje indikátor zvyšnej
kapacity médií.
AUTO
Asi na 8 sekúnd zobrazuje zvyšný čas
nahrávania filmu v nasledujúcich
situáciách.
– Ak vaša videokamera zistí zvyšnú
kapacitu médií, keď POWER vypínač
je nastavený na
(Film).
– Keď stlačíte DISP/BATT INFO
indikátor z polohy vypnutia do
zapnutia, keď je POWER vypínač
nastavený na
(Film).
– Keď zvolíte režim nahrávania filmu na
HOME MENU.
b Poznámky
SUB-T DATE
Keď prehrávate disk na prístroji s
funkciou zobrazenia titulkov, môžete
zobraziť dátum a čas nahrávania.
Predvolené nastavenie je [ON].
Tiež si pozrite pokyny v príručke
prístroja na prehrávanie.
b Poznámky
• Nedokážete nastaviť [SUB-T DATE] pre
„Memory Stick PRO Duo“.
FLASH MODE
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
nahrávate statické zábery pomocou
zabudovaného blesku alebo externého
blesku (voliteľný), ktorý je kompatibilný
s vašou videokamerou.
B AUTO
V prípade nedostatočného okolitého
svetla dôjde k automatickému
vyžiareniu blesku.
K vyžiareniu blesku dôjde vždy bez
ohľadu na jas prostredia.
OFF (
)
Záznam bez blesku.
b Poznámky
• Odporúčaná vzdialenosť k predmetu pri
používaní zabudovaného blesku je asi 0,3 až
2,5 m.
• Pred použitím blesku odstráňte z jeho
povrchu prach. Účinnosť blesku sa môže
znížiť, ak prach zatemňuje blesk.
• /CHG indikátor (s. 122) bliká počas
nabíjania blesku a po dokončení nabitia
zostane svietiť.
• Ak používate blesk na jasných miestach, ako
je snímanie predmetu s podsvietením, blesk
nemusí byť účinný.
FLASH LEVEL
Prispôsobenie vašej videokamery
• Keď je zvyšný čas nahrávania filmu kratší
ako 5 minút, indikátor zostane na
obrazovke.
ON ( )
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
nahrávate statické zábery pomocou
zabudovaného blesku alebo externého
blesku (voliteľný), ktorý je kompatibilný
s vašou videokamerou.
HIGH(
)
Zvyšuje úroveň blesku.
B NORMAL( )
LOW(
)
Znižuje úroveň blesku.
REDEYE REDUC
(Redukcia červených
očí)
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
nahrávate statické zábery pomocou
zabudovaného blesku alebo externého
blesku (voliteľný), ktorý je kompatibilný
s vašou videokamerou. Ak nastavíte
[FLASH MODE] (s. 75) na [AUTO]
alebo [ON] keď [REDEYE REDUC] je
nastavené na [ON],
objaví sa na
obrazovke. Efektu červených očí môžete
SK
Pokračovanie ,
75
MOVIE SETTINGS (Pokračovanie)
zabrániť, ak pred nahrávaním aktivujete
predbežný blesk.
b Poznámky
• Kvôli jednotlivým rozdielom a iným
okolnostiam nemusí priniesť redukcia
červených očí požadovaný efekt.
FACE DETECTION
Videokamera nastavuje zaostrenie/
farbu/expozíciu pre obrazy tváre
automaticky.
B ON (
)
Zisťuje obrazy tváre v rámčekoch a
následne automaticky prispôsobuje
kvalitu záberu.
ON [NO FRAMES] (
)
Zisťuje obrazy tváre bez rámčekov a
následne automaticky prispôsobuje
kvalitu záberu.
OFF
Nezisťuje obrazy tváre.
b Poznámky
• Na základe podmienok záznamu nemusíte
byť schopní zistiť obrazy tváre.
S
INDEX SET
Počas nahrávania filmu rozozná
videokamera tváre automaticky.
Predvolené nastavenie je [ON].
Ikony tváre a ich význam.
: Táto ikona sa objaví, ak je
nastavenie [ON].
: Táto ikona zabliká, ak vaša
videokamera rozozná nejakú tvár. Ikona
prestane blikať, keď je tvár nahratá vo
Face Index.
: Táto ikona sa objaví, keď sa tváre
nedajú nahrať vo Face Index.
Ak chcete prehrávať scény s použitím
Face Index, pozri s. 41.
b Poznámky
• Počet tvárí, ktoré prístroj dokáže rozoznať,
je obmedzený.
SK
76
S.
CONVERSION LENS
Túto funkciu môžete nastaviť, keď
použijete externú konverznú šošovku
(voliteľná), ktorá je kompatibilná s
vašou videokamerou. Môžete realizovať
záznam s funkciou SteadyShot
optimálne nastavenou pre pripojené
konverzné šošovky. Môžete si vybrať z
[WIDE CONVERSION] ( ) a [TELE
CONVERSION] ( ). Predvolené
nastavenie je [OFF].
PHOTO SETTINGS
(Položky na nahrávanie statických
obrázkov)
Počet statických záberov, ktoré
sa dajú nahrať na „Memory Stick
PRO Duo“ (pribl.)
Ak indikátor
(záber) svieti:
4.0 M
2304 × 1728
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
512MB
225
1GB
475
Ako nastaviť
2GB
970
4GB
1900
8GB
3850
(HOME MENU) t strana 71
(OPTION MENU) t strana 84
Predvolené nastavenia sú označené B.
IMAGE SIZE
4.0M
2304 × 1728)
Nahráva čisto statické zábery v pomere
4:3.
3.0M (
3.0M
2304 × 1296)
Nahráva čisto statické zábery v 16:9
(širokých) pomeroch.
1.9M (
1600 × 1200)
Umožňuje nahrať viac statických
záberov v relatívne jasnej kvalite v
pomere 4:3.
VGA (0.3M) (
640 × 480)
Umožňuje maximálny počet statických
záberov nasnímaných v pomere 4:3.
b Poznámky
• Môžete zaznamenať statické zábery vo
veľkosti nastavenej na [ IMAGE SIZE]
iba ak indikátor
(záber) svieti.
Ak indikátor
svieti:
(videozáznam)
Veľkosť obrazu je nastavená v závislosti
na pomere strán obrazu pre nahrávaný
videozáznam.
Prispôsobenie vašej videokamery
B 4.0M (
4.0M
–[
3.0M] pri pomere strán 16:9
– [2.2M] pri pomere strán 4:3
b Poznámky
• Čísla v tabuľke označujú, keď sa používa
„Memory Stick PRO Duo“ vyrobená Sony
Corporation. Počet statických záberov, ktoré
sa dajú nahrať, sa mení na základe podmienok
nahrávania alebo typu „Memory Stick“.
• Unikátne usporiadanie pixlov pre snímač
Sony ClearVid CMOS a systém spracovania
obrazu BIONZ umožňujú rozlíšenie
statického záberu zhodné s popísanými
rozmermi.
z Tipy
• Na nahrávanie statických záberov môžete
použiť „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou 256MB alebo nižšou.
• Čísla v tabuľke označujú počet statických
záberov, ktoré sa dajú nahrať v maximálnej
veľkosti obrazu, ktorý vaša videokamera
dokáže nahrať. Keď nahrávate statické
zábery, skontrolujte na obrazovke aktuálny
počet, ktorý sa dá nahrať (s. 126).
SK
Pokračovanie ,
77
PHOTO SETTINGS
(Pokračovanie)
VIEW IMAGES SET
(Položky na prispôsobenie displeja)
FILE NO. (Číslo
súboru)
B SERIES
Priraďuje súborom čísla podľa poradia,
aj keď „Memory Stick PRO Duo“ je
nahradený iným.
RESET
Priraďuje súborom individuálne čísla
pre každý „Memory Stick PRO Duo“.
NIGHTSHOT LIGHT
Pozrite s. 73.
STEADYSHOT
Pozrite s. 74.
GUIDEFRAME
Pozrite s. 74.
ZEBRA
Pozrite s. 74.
FLASH MODE
Pozrite s. 75.
FLASH LEVEL
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 71
(OPTION MENU) t strana 84
Predvolené nastavenia sú označené B.
DATA CODE
Počas prehrávania zobrazuje vaša
videokamera informácie (kód údajov),
ktoré sú nahraté automaticky počas
nahrávania.
B OFF
Kód údajov sa nezobrazí.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazuje údaje o nastavení kamery.
DATE/TIME
Pozrite s. 75.
REDEYE REDUC
(Redukcia červených očí)
Pozrite s. 75.
FACE DETECTION
Pozrite s. 76.
CONVERSION LENS
Pozrite s. 76.
SK
78
A Dátum
B Čas
CAMERA DATA
Film
DISPLAY
Môžete zvoliť počet náhľadov, ktoré sa
zobrazia na VISUAL INDEX alebo
obrazovku na prezeranie zoznamu na
prehrávanie.
Náhľad
Register (s. 128)
B ZOOM LINK
Statický záber
Zmení počet náhľadov (6 alebo 12) s
intenzitou zväčšenia pomocou páčky na
vašej videokamere.*
6IMAGES
Zobrazí náhľady 6 obrazov.
12IMAGES
Zobrazí náhľady 12 obrazov.
* Tlačidlá pre zväčšenie môžete ovládať na
LCD ráme alebo pomocou diaľkového
ovládania.
Prispôsobenie vašej videokamery
C SteadyShot vypnuté
D Jas
E Vyváženie bielej
F Zisk
G Rýchlosť uzávierky
H Veľkosť clony
I Expozícia
z Tipy
•
sa zobrazí v prípade statických záberov
zachytených s použitím blesku.
• Kód údajov sa zobrazí na televíznej
obrazovke, ak k nej pripojíte videokameru.
• Indikátor prepína jednotlivé sekvencie, keď
stlačíte DATA CODE na diaľkovom ovládači:
[DATE/TIME] t [CAMERA DATA] t
[OFF] (bez indikácie).
• Na základe podmienok jednotlivých médií sa
objavia pomlčky [--:--:--].
SK
79
SOUND/DISP SET
(Položky na prispôsobenie zvuku a
obrazovky)
LCD BL LEVEL (LCD
úroveň podsvietenia)
Môžete prispôsobiť jas podsvietenia
LCD obrazovky.
B NORMAL
Štandardný jas.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
BRIGHT
Zvýši jas LCD obrazovky.
b Poznámky
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 71
(OPTION MENU) t strana 84
Predvolené nastavenia sú označené B.
VOLUME
Stlačte
/
na prispôsobenie
hlasitosti (s. 40).
• Keď pripojíte vašu videokameru k externým
zdrojom energie, [BRIGHT] sa automaticky
zvolí na nastavenie.
• Keď zvolíte [BRIGHT], životnosť batérie sa
počas nahrávania trochu zníži.
• Ak otvoríte LCD panel 180 stupňov k
obrazovke a zavriete ho k telu prístroja,
nastavenie sa spustí [NORMAL]
automaticky.
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
BEEP
B ON
LCD COLOR
Keď sa začne/skončí nahrávanie, alebo
ovládanie dotykového panela.
OFF
Farbu LCD obrazovky môžete
prispôsobiť pomocou
/
.
Vypne zvuk melódie a uzávierky.
Nízka intenzita
LCD BRIGHT
z Tipy
Môžete prispôsobiť jas LCD obrazovky.
1 Prispôsobiť jas pomocou
2 Dotknite sa
.
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
Vysoká intenzita
/
.
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
VF B.LIGHT
(Podsvietenie
vyhľadávača obrazu)
Môžete prispôsobiť jas vyhľadávača
obrazu.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
SK
80
Zvýši jas obrazovky vyhľadávača.
OUTPUT
SETTINGS
b Poznámky
• Keď pripojíte vašu videokameru k externým
zdrojom energie, [BRIGHT] sa automaticky
zvolí na nastavenie.
• Keď zvolíte [BRIGHT], životnosť batérie sa
počas nahrávania trochu zníži.
(Položky, ktoré označujú, keď sa
pripoja iné prístroje)
z Tipy
• Prispôsobenie nijakým spôsobom
neovplyvní nahraté obrazy.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 71
Predvolené nastavenia sú označené B.
TV TYPE
Prispôsobenie vašej videokamery
Pozrite s. 44.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Ukazuje na LCD obrazovke a v
hľadáčiku kód času.
V-OUT/PANEL
Ukazuje na televíznej obrazovke, LCD
obrazovke a v hľadáčiku kód času.
SK
81
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Položky na nastavenie hodín a jazyka)
(Položky na iné nastavenie)
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Stlačte 1, potom 2.
Ak nie je položka na obrazovke, stlačte
/
a zmeníte stranu.
Ako nastaviť
Ako nastaviť
(HOME MENU) t strana 71
CLOCK SET
Pozrite s. 22.
AREA SET
Časový rozdiel môžete prispôsobiť bez
prerušenia hodín.
Nastavte miesto používania
/
ak
používate videokameru v iných
časových zónach.
Pozrite si rozdiel vo svetovom čase na s.
110.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez
prerušenia hodín.
Toto nastavte na [ON], aby sa posunul
čas dopredu o 1 hodinu.
LANGUAGE SET
Môžete zvoliť jazyk, ktorý sa použije na
LCD obrazovke.
z Tipy
• Vaša videokamera ponúka [ENG[SIMP]]
(zjednodušenú angličtinu) ak neviete nájsť
medzi jazykmi váš rodný jazyk.
SK
82
(HOME MENU) t strana 71
Predvolené nastavenia sú označené B.
DEMO MODE
Asi o 10 minút môžete sledovať ukážku
po stlačení POWER vypínača na
(Film). Predvolené nastavenie je [ON].
z Tipy
• Ukážka sa pozastaví v nasledujúcich
prípadoch.
– Keď stlačíte START/STOP alebo
PHOTO.
– Ak sa dotknete obrazovky počas ukážky
(Ukážka sa začne opäť asi po 10
minútach).
– Ak posuniete vypínač krytu OPEN disku.
– Keď prepnete spínač POWER na záznam
statických obrazov.
– Keď stlačíte
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Pozrite s. 117.
A.SHUT OFF
(Autovypnutie off)
B 5min
Videokamera sa automaticky vypne,
keď ju nepoužívate viac ako 5 minút.
NEVER
Videokamera sa automaticky nevypne.
b Poznámky
• Keď pripojíte videokameru do zásuvky na
stene, [A.SHUT OFF] automaticky sa
nastaví na [NEVER].
QUICK ON STBY
Môžete nastaviť dobu, po ktorej sa
videokamera automaticky vypne do
režimu spánku. Predvolené nastavenie
je [10min].
Prispôsobenie vašej videokamery
b Poznámky
• [A.SHUT OFF] nepracuje v režime spánku
(s. 36).
REMOTE CTRL
(Diaľkové ovládanie)
Môžete používať dodané diaľkové
ovládanie (s. 125). Predvolené
nastavenie je [ON].
z Tipy
• Nastavte na [OFF], aby sa zabránilo tomu,
že videokamera bude reagovať na príkaz
vyslaný iným VCR diaľkovým ovládačom.
SK
83
Aktivovanie funkcií pomocou
MENU
OPTION MENU sa objaví práve vtedy,
keď sa objaví aktivované okno, po
kliknutí pravým tlačidlom myši na
počítači.
Zobrazené sú rôzne funkcie.
Použitie OPTION MENU
1 Kým používate videokameru,
dotknite sa
obrazovke.
(OPTION) na
(OPTION)
Tab
2 Stlačte požadovanú položku.
Ak neviete nájsť požadovanú
položku, dotknite sa inej tabuľky a
zmeníte stranu.
Ak nikde neviete nájsť položku,
funkcia nebude v tejto situácii
fungovať.
SK
84
OPTION
3 Zmeňte nastavenie, potom sa
dotknite
.
b Poznámky
• Tabuľky a položky, ktoré sa objavujú na
obrazovke, závisia od stavu nahrávania/
prehrávania vašej videokamery.
• Niektoré položky sa objavia bez tabuľky.
• OPTION MENU sa nemôže používať počas
Easy Handycam prevádzky (s. 30).
Položky na nahrávanie na
OPTION MENU
*
Položky
Strana
karta
Položky na prezeranie na
OPTION MENU
Položky
*
Strana
karta
FOCUS
-
86
DELETE**
a
46
SPOT FOCUS
-
86
DELETE by date**
a
47
TELE MACRO
-
86
DELETE ALL**
a
47
EXPOSURE
-
87
SPOT METER
-
87
SCENE SELECTION
-
87
DIVIDE
a
51
WHITE BAL.
-
88
ERASE**
a
54
COLOR SLOW SHTR
-
89
ERASE ALL**
a
54
SUPER NIGHTSHOT
-
89
MOVE**
a
54
FADER
-
89
-- (Tabuľka závisí od situácie/Bez
tabuľky)
D.EFFECT
-
90
ADD**
a
52
90
ADD by date**
a
53
ADD ALL**
a
53
PRINT
a
58
73
SLIDE SHOW
-
43
90
VOLUME
a
80
90
DATA CODE
a
78
77
SLIDE SHOW SET
-
43
90
COPIES
-
58
37
DATE/TIME
-
58
37
SIZE
-
58
75
DVD MENU
-
63
karta
-
karta
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
TIMING
RECORD SOUND
FLASH MODE
a
a
a
* Položky, ktoré sa nachádzajú aj v HOME
MENU
Prispôsobenie vašej videokamery
PICT.EFFECT
karta
* Položky, ktoré sa nachádzajú aj v HOME
MENU
** Tieto položky sú dostupné aj v HOME
MENU, avšak pod inými názvami položiek.
SK
85
Funkcie nastavené v
Položky, ktoré môžete nastaviť len na
OPTION MENU sa budú opisovať
nižšie.
– Keď je režim zaostrenia prepnutý z
automatického na manuálny.
– Keď nastavíte zaostrenie manuálne.
Predvolené nastavenia sú označené B.
SPOT FOCUS
FOCUS
Zaostrenie môžete prispôsobiť
manuálne. Túto funkciu môžete zvoliť aj
tak, že zámerne zaostríte na nejaký
objekt.
1 Dotknite sa [MANUAL].
9 sa objaví.
2 Dotknite sa
(zaostrenie na blízke
objekty)/
(zaostrenie na vzdialené
objekty) na zaostrenie.
sa objaví, ak
sa zaostrenie nedá viac priblížiť, a
sa
objaví, keď sa nedá viac oddialiť.
3 Dotknite sa
.
Ak chcete automaticky prispôsobiť
zaostrenie, dotknite sa [AUTO] t
v kroku 1.
b Poznámky
• Najmenšia možná vzdialenosť medzi
videokamerou a predmetom počas
udržiavania zaostrenia je asi 1 cm pre
širokouhlé a asi 80 cm pre telefoto.
z Tipy
• Je jednoduchšie zaostriť na objekt
posunutím páčky na úpravu zväčšenia na T
(telefoto), aby sa prispôsobilo zaostrenie,
potom na W (široký uhol), aby sa
prispôsobilo zväčšenie na nahrávanie. Keď
chcete nahrávať nejaký objekt zblízka,
posuňte páčku na úpravu zväčšenia na W
(široký uhol), potom prispôsobte zaostrenie.
• Informácie o bode zaostrenia (vzdialenosť,
pri ktorej sa zaostrí na objekt, keď je tma a
ťažké zaostriť) objavia sa na niekoľko
sekúnd v nasledujúcich prípadoch.
(Nezobrazia sa správne, ak používate
konverzné šošovky (voliteľné).)
SK
86
OPTION MENU
Môžete zvoliť a prispôsobiť bod
zaostrenia, zamerať ho na objekt, ktorý
sa nenachádza v strede obrazovky.
1 Dotknite sa objektu na obrazovke.
9 sa objaví.
2 Dotknite sa [END].
Ak chcete upraviť zaostrenie
automaticky, dotknite sa [AUTO] t
[END] v kroku 1.
b Poznámky
• Ak nastavíte [SPOT FOCUS], [FOCUS] je
automaticky nastavené na [MANUAL].
TELE MACRO
Toto je užitočné na nahrávanie malých
objektov ako kvety alebo hmyz. Môžete
vymazať pozadie a objekt zostane čistejší.
Keď nastavíte [TELE MACRO] na
[ON] ( ), zväčšenie (s. 35) sa posunie
na vrch T (telefoto) strany automaticky
a umožní nahrávať objekty z blízkej
vzdialenosti asi 57 cm.
Ak chcete zrušiť, dotknite sa [OFF],
alebo zväčšite na široký uhol (W strana).
b Poznámky
• Keď nahrávate objekt z veľkej vzdialenosti,
zaostrenie môže byť ťažké, a môže určitý čas
potrvať.
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 86), ak je ťažké zaostriť
automaticky.
EXPOSURE
Jas obrazu môžete zaistiť manuálne.
Prispôsobte jas vtedy, keď
je predmet príliš jasný alebo príliš tmavý
vzhľadom na pozadie
SCENE SELECTION
Obrazy môžete efektívne nahrávať v
rôznych situáciách s [SCENE
SELECTION] funkciou.
B AUTO
Zvoľte toto a automaticky sa efektívne
nahrajú obrazy bez [SCENE
SELECTION] funkcie.
TWILIGHT* (
1 Dotknite sa [MANUAL].
sa objaví.
2 Prispôsobte expozíciu dotykom na
/
.
3 Dotknite sa
.
Ak chcete vrátiť nastavenie na
automatickú expozíciu, dotknite sa
[AUTO] t
v kroku 1.
)
Zvoľte toto a urobíte nočný záber bez
straty efektu.
TWILIGHT PORT. (
)
Touto voľbou nasnímate statický záber
ľudí s pozadím pomocou blesku.
Prispôsobenie vašej videokamery
SPOT METER (Merač
pružného bodu)
Môžete prispôsobiť a zaistiť expozíciu
pre objekt, aby sa nahral vo vhodnom
jase, aj keď je silný kontrast medzi
objektom a pozadím, ako napríklad
objekty v svetle reflektorov na scéne.
CANDLE ( )
Zvoľte toto a urobíte snímku bez straty
efektu sviečky.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Zvoľte toto na vytvorenie atmosféry
scén ako západ a východ slnka.
1 Dotknite sa bodu, ktorý chcete zaistiť, a
prispôsobte expozíciu na obrazovke.
sa objaví.
2 Dotknite sa [END].
Ak chcete vrátiť nastavenie
automatickej expozície, dotknite sa
[AUTO] t [END] v kroku 1.
FIREWORKS* (
)
Zvoľte toto na vytvorenie veľkolepých
záberov ohňostrojov.
b Poznámky
• Ak nastavíte [SPOT METER],
[EXPOSURE] je automaticky nastavené na
[MANUAL].
SK
Pokračovanie ,
87
Funkcie nastavené v
LANDSCAPE* (
OPTION MENU (Pokračovanie)
)
Zvoľte toto na čisté nahratie
vzdialených objektov. Toto nastavenie
tiež zabráni zaostreniu videokamery na
sklenenú alebo kovovú mriežku v
oknách, ktorá sa dostáva medzi
videokameru a objekt.
• Ak prepnete na nahrávanie videozáznamu
po snímaní statických záberov pomocou
[TWILIGHT PORT.], videozáznamy sa
nahrajú s [AUTO].
WHITE BAL.
(Vyváženie bielej)
Môžete prispôsobiť vyváženie farby k
jasu prostredia, ktoré sa nahráva.
PORTRAIT (
B AUTO
)
Zvoľte toto, ak chcete snímať predmety,
ako sú ľudia alebo kvety spolu s
jemným pozadím.
Vyváženie bielej sa prispôsobí
automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyváženie bielej sa prispôsobí, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
SPOTLIGHT** (
)
Zvoľte toto, ak chcete zabrániť, aby sa
tváre ľudí zobrazovali nadmerné, keď sú
osvetlené silným svetlom.
– Vonkajšie
– Nočný pohľad, neónové nápisy a
ohňostroje
– Výchor alebo západ slnka
– Lampy fluorescenčné počas denného
svetla
INDOOR (n)
BEACH** (
)
Zvoľte toto, ak chcete získať jasnú
modrú farbu oceána alebo jazera.
– Vnútorné
– Na scénach oslavy alebo v štúdiu, kde sa
podmienky osvetlenia rýchlo menia
– Pod video lampami v štúdiu alebo pod
sodíkovými lampami alebo farebnými
lampami bez bieleho svetla.
SNOW** (
ONE PUSH (
)
Zvoľte toto, ak chcete vytvoriť jasné
obrázky bielej krajiny.
* Vaša videokamera je nastavená len na
zaostrenie na objekty v diaľke.
**Vaša videokamera nie je nastavená na
zaostrenie na objekty zblízka.
b Poznámky
• Nastavenie [WHITE BAL.] sa vymaže, keď
nastavíte [SCENE SELECTION].
SK
88
Vyváženie bielej sa prispôsobí, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
)
Vyváženie bielej sa prispôsobí podľa
svetla prostredia.
1 Dotknite sa [ONE PUSH].
2 Orámujte biely predmet ako
napríklad kus papiera, aby vyplnil
obrazovku za rovnakých
podmienok, ako vy nahráte objekt.
3 Dotknite sa [
].
rýchlo bliká. Keď je upravené
vyváženie bielej a uložené v pamäti,
indikátor prestane blikať.
b Poznámky
• Nastavte [WHITE BAL.] na [AUTO] alebo
prispôsobte farbu v [ONE PUSH] pod
bielymi alebo svetlo bielymi
fluorescenčnými lampami.
• Keď zvolíte [ONE PUSH], udržte rámovanie
bieleho predmetu, kým
rýchlo bliká.
bliká pomaly, ak [ONE PUSH] sa
•
nedalo nastaviť.
• Keď [ONE PUSH] bolo vybraté, ak
aj
po dotyku stále bliká
, nastavte
[WHITE BAL.] na [AUTO].
• Ak nastavíte [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION] je automaticky nastavené na
[AUTO].
z Tipy
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Keď nastavíte [COLOR SLOW SHTR]
na [ON], môžete nahrať obraz jasnejšie
vo farbe aj na tmavom mieste.
sa objaví na obrazovke.
Ak chcete zrušiť [COLOR SLOW
SHTR], dotknite sa [OFF].
b Poznámky
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 86), ak je ťažké zaostriť
automaticky.
• Rýchlosť uzávierky vašej videokamery sa
mení v závislosti od jasu, ktorý môže
spôsobiť spomalenie pohybu obrazu.
b Poznámky
• Nepoužívajte [SUPER NIGHTSHOT] na
jasných miestach. Môže to spôsobiť
nefunkčnosť prístroja.
• Port na infračervené svetlo neprikrývajte
prstami ani inými objektmi (s. 124).
• Odstráňte konverzné šošovky (voliteľné).
• Prispôsobte zaostrenie manuálne
([FOCUS], s. 86) ak je ťažké zaostriť
automaticky.
• Rýchlosťuzávierky vašej videokamery sa
mení v závislosti od jasu, ktorý môže
spôsobiť spomalenie pohybu obrazu.
FADER
Pomocou nasledujúcich efektov môžete
nahrať prechod a pridať ho k intervalom
medzi jednotlivými scénami.
Prispôsobenie vašej videokamery
• Ak ste zmenili batérie, alebo zmenili miesto
zvonka dovnútra, keď [AUTO] bol zvolený,
zamierte videokamerou na blízky biely
predmet pomocou [AUTO] asi na 10
sekúnd, aby sa lepšie nastavilo vyváženie
farby.
• Ak ste zmenili [SCENE SELECTION]
nastavenie alebo zmenili miesto zvonka
dovnútra počas nastavenia vyváženia bielej
pomocou [ONE PUSH], musíte zopakovať
operáciu [ONE PUSH].
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
nastaveniu, nastavte [SUPER
NIGHTSHOT] na [OFF].
1 Zvoľte požadovaný efekt v [STBY]
(počas stmievania) alebo [REC] (počas
zasvetľovania) režimu, potom sa
dotknite
.
2 Stlačte START/STOP.
Indikátor stmievania prestane blikať a
zmizne, keď je zatmievanie ukončené.
Ak chcete zrušiť stmievanie predtým,
ako sa začne operácia, dotknite sa [OFF]
v kroku 1.
Ak stlačíte START/STOP, nastavenie
sa vymaže.
STBY
Stmievanie
REC
Zosvetľovanie
WHITE FADER
SUPER NIGHTSHOT
Obraz sa nahrá maximálne 16-krát
intenzívnejšie ako počas NightShot
nahrávania, ak nastavíte [SUPER
NIGHTSHOT] na [ON] kým je
NIGHTSHOT vypínač (s. 36) tiež
nastavený na ON.
sa objaví na obrazovke.
BLACK FADER
SK
Pokračovanie ,
89
Funkcie nastavené v
OPTION MENU (Pokračovanie)
D.EFFECT (Digitálny
efekt)
Keď nastavíte[OLD MOVIE],
sa
objaví a môžete pridať k obrazom efekt
zo starého filmu.
Ak chcete zrušiť [D.EFFECT], dotknite
sa [OFF].
B NORMAL
Nahráva rôzne priestorové zvuky,
prevádza ich do určitej úrovne.
LOW (
)
Dokonale nahráva priestorový zvuk.
Toto nastavenie nie je vhodné na
nahrávanie rozhovorov.
SELF-TIMER
PICT.EFFECT (Efekt
obrázka)
SEPIA
Keď nastavíte [SELF-TIMER] na [ON],
sa objaví na obrazovke.
Keď stlačíte PHOTO, vaša videokamera
začne odpočítavanie a nahráva statický
záber asi po 10 sekundách.
Ak chcete zrušiť nahrávanie, dotknite sa
[RESET].
Ak chcete zrušiť samospúšť, zvoľte
[OFF].
Obrazy sa objavia v sépii.
z Tipy
B&W
• Môžete tiež ovládať keď stlačíte PHOTO na
diaľkovom ovládaní (s. 125).
Počas nahrávania môžete k obrazu
pridať zvláštne efekty.
sa objaví.
B OFF
Nepoužívajte [PICT.EFFECT]
nastavenie.
Obrazy sa objavia čiernobiele.
PASTEL
Obrazy sa objavia ako bledá pastelová
kresba.
BLT-IN ZOOM MIC
Keď nastavíte [BLT-IN ZOOM MIC] na
[ON] (
), môžete nahrávať zvuk
smerom, ktorým pohybujete páčkou na
úpravu zväčšenia. Predvolené
nastavenie je [OFF].
MICREF LEVEL
Môžete zvoliť funkciu mikrofónu na
nahrávanie zvuku.
Zvoľte [LOW], ak chcete nahrávať
prenikavý alebo silný zvuk na koncerte
atď.
SK
90
Práca s vašim počítačom
Čo môžete robiť s Windows počítačom
Keď inštalujete „Picture Motion
Browser“ na Windows počítač z
dodaného CD-ROM, môžete využiť
nasledujúce operácie.
x Import obrazov vytvorených
vašou videokamerou do počítača
x Prezeranie importovaných
obrazov na počítači
Inštalovanie softvéru
x Prostredie na používanie „Picture
Motion Browser“
OS: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
x Kopírovanie disku
t Video Disc Copier
* 64-bitové edície a Štartovacia (edícia) nie
sú súčasťou.
• Požaduje sa štandardná inštalácia.
• Operácia nie je zaručená, ak hore uvedený
OS bol aktualizovaný alebo v
multibootovom prostredí.
O detailoch funkcií „Picture Motion
Browser“, pozri „PMB Guide“ (s. 93).
Procesor: Intel Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší
x Vytvorenie DVD
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo neskôr
(Tento produkt bol vyrobený na základe
technológie DirectX. Je potrebné
nainštalovať DirectX.)
Systém zvuku: Zvuková karta
kompatibilná s vyýstupom priameho
zvuku
Práca s vašim počítačom
x Použitie Macintosh počítača
Dodaný softvér „Picture Motion
Browser“ nepodporuje Macintosh
počítač.
Pre ďalšie použitie obrázkov na vašej
videokamere pripojenej k Macintosh
počítaču, pozri nasledujúcu URL:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/sk/
Pamäť: 256 MB alebo viac
Pevný disk: Požadovaná kapacita disku
na inštaláciu: Približne 500 MB (5 GB
alebo viac môže byť potrebné počas
vytvárania DVD.)
Displej: Minimum 1 024 × 768 znakov
Ostatné: USB port (toto musí byť
štandardnou súčasťou), Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilný sa odporúča),
DVD napaľovačka (CD-ROM
mechanika je nutná na inštaláciu.)
b Poznámky
• Váš počítač musí vyhovovať hardvérovým
požiadavkám iným, ako hore uvedeným pre
každý OS.
• Aj v počítačovom prostredí, kde sú operácie
zaručené, sa môžu z filmov stratiť rámy, čo
spôsobí nesprávne prehrávanie.
Importované obrazy a obrazy na diskoch
vytvorené neskôr však nebudú poškodené.
• Negarantujeme operácie vo všetkých
odporúčaných prostrediach. Napríklad
ostatné otvorené aplikácie alebo aplikácie v
Pokračovanie ,
SK
91
Čo môžete robiť s Windows počítačom (Pokračovanie)
pozadí, ktoré sú práve spustené, môžu
obmedziť výkon produktu.
• „Picture Motion Browser“ nepodporuje
prehrávanie zvuku 5.1ch surround. Zvuk sa
prehráva v 2ch.
• V závislosti od vášho počítača, 8 cm médiá
(DVD+R DL, atď.) sa nedajú použiť.
• Ak používate notebook, pripojte ho k
sieťovému adaptéru, ktorý je zdrojom
energie. Kvôli funkcii šetrenia energie
počítača nebude inak softvér fungovať
správne.
• Môžete si čítať obrázky nahraté na „Memory
Stick PRO Duo“ v Memory Stick slote
počítača. V nasledujúcich prípadoch však
nepoužívajte Memory Stick slot počítača, ale
pripojte svoju videokameru k počítaču
pomocou USB kábla:
– Počítač nie je kompatibilný s „Memory
Stick PRO Duo“.
– Memory Stick Duo požaduje sa adaptér.
– „Memory Stick PRO Duo“ sa nedá čítať
cez Memory Stick slot.
– Čítanie údajov zo Memory Stick slotu je
pomalé.
x Inštalačný proces
Do vášho počítača s OS Windows
potrebujete nainštalovať softvér,
predtým ako k nemu pripojíte
videokameru. Inštaláciu treba urobiť
len prvýkrát.
Obsah nainštalovaných údajov a postup
inštalácie sa môžu líšiť na základe vášho OS.
Ak sa táto obrazovka neobjaví
1Kliknite [Start], potom kliknite [My
Computer]. (Na Windows 2000, dvojité
kliknutie [My Computer].)
2 Dvojité kliknutie [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disková
mechanika).*
* Názov mechaniky (ako napríklad
(E:)) sa môže líšiť na základe
počítača.
4 Kliknite [Install].
5 Vyberte jazyk aplikácie, ktorý bude
nainštalovaný, potom kliknite [Next].
6 Keď sa objaví obrazovka na potvrdenie,
pripojte videokameru k počítaču podľa
nasledujúcich krokov.
1 Zapojte sieťový adaptér do zásuvky na
stene.
2 Zapnite videokameru.
3 Pripojte (USB) konektor (s. 123)
vašej videokamery k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
4 Dotknite sa [ USB CONNECT] na
obrazovke vašej videokamery.
1 Potvrďte, že vaša videokamera nie je
pripojená k počítaču.
2 Zapnite počítač.
b Poznámky
• Na inštaláciu sa prihláste ako
Administrátor.
• Pred inštaláciou softvéru ukončite v
počítači všetky spustené aplikácie.
3 Vyberte dodaný CD-ROM z diskovej
mechaniky vášho počítača.
Objaví sa obrazovka pre inštaláciu.
7 Kliknite [Continue].
8 Prečítajte [License Agreement], zvoľte,
[I accept the terms of the license
agreement] ak súhlasíte, kliknite [Next].
9 Potvrďte inštalačné nastavenia, potom
kliknite [Install].
b Poznámky
• Aj keď počítač od vás požaduje
reštartovanie, netreba ho hneď
reštartovať. Počítač reštartujte až po
skončení inštalácie.
• Autorizácia môže trvať nejaký čas.
SK
92
0 Pri inštalácii softvéru postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
V závislosti od počítačového prostredia
sa objaví vždy jedna z nasledujúcich
obrazoviek. Skontrolujte údaje na
obrazovke a pri inštalácii požadovaného
softvéru postupujte podľa zobrazených
pokynov.
– Sonic UDF Reader*
Požaduje sa softvér na rozoznanie DVDRW (VR režimu) disk
– Windows Media Format 9 Series
Runtime (Windows 2000 len)
Požaduje sa softvér na vytvorenie DVD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Požaduje sa softvér na ovládanie filmov
* Windows 2000, Windows XP len
qa Reštartujte počítač, ak je to nutné na
ukončenie inštalácie.
3 Pripojte (USB) konektor (s. 123) vašej
videokamery k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
Na vašej videokamere sa objaví
obrazovka [USB SELECT]. Dotknite sa
znaku, ktorý chcete na obrazovke
ovládať.
z Tipy
• Ak sa [USB SELECT] obrazovka neobjaví,
dotknite sa
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
Odporúčané pripojenie cez USB
kábel
Aby ste zabezpečili správne fungovanie
vašej videokamery, pripojte ju k
počítaču tak, ako je dole uvedené.
qs Vložte dodaný CD-ROM do diskovej
mechaniky vášho počítača.
x Riadenie Picture Motion Browser
• Pre spustenie „Picture Motion
Browser“, kliknite na [Start] - [All
Programs] - [Sony Picture Utility] [PMB - Picture Motion Browser].
• Základná činnosť „Picture Motion
Browser“ je popísaná v rámci návodu
„PMB Guide“. Návod „PMB Guide“
zobrazíte kliknutím na [Start] - [All
Programs] - [Sony Picture Utility] [Help] - [PMB Guide].
x Pripojenie videokamery k
počítaču
Ak chcete pripojiť videokameru k
počítaču, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1 Zapojte sieťový adaptér do
videokamery a do zásuvky na stene.
2 Zapnite videokameru.
Práca s vašim počítačom
• Pripojte len videokameru k USB portu
vášho počítača. K ostatným USB portom
počítača nepripájajte nič iné.
• Keď pripájate k počítaču s USB klávesnicou
a USB myšou, ktoré sú pripojené ako
štandardná výbava, pripojte videokameru k
inému USB portu pomocou USB kábla.
b Poznámky
• Operácie nie sú zaručené, ak je k počítaču
pripojených niekoľko USB prístrojov.
• Nezabudnite pripojiť USB kábel do USB
portu. Ak USB kábel pripojený k počítaču
cez USB klávesnicu alebo USB rozbočku,
operácie nie sú zaručené.
Ak chcete odpojiť USB kábel
1 Kliknite [Unplug or eject hardware] na
ikonu na zoznam úloh napravo dole na
desktope.
2 Kliknite [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Kliknite [OK] (Windows 2000 len).
SK
Pokračovanie ,
93
Čo môžete robiť s Windows počítačom (Pokračovanie)
4 Dotknite sa [END] obrazovky
videokamery.
5 Dotknite sa [YES] obrazovky
videokamery.
6 Odpojte USB kábel od videokamery a
od počítača.
b Poznámky
• Neodpájajte USB kábel, kým ACCESS/
indikátor prístupu svieti.
• Pred vypnutím videokamery odpojte USB
kábel presne podľa hore uvedeného
postupu.
• Odpojte USB kábel presne podľa hore
uvedeného postupu. Inak nemusia byť
uložené súbory na médiách aktualizované
správne. Aj nesprávne odpojenie USB kábla
môže spôsobiť poruchy činnosti médií.
SK
94
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery
vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém
naďalej pretrváva, odpojte zdroj
napájania a obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
• Všeobecné činnosti/režim Easy Handycam/
diaľkový ovládač ......................................... 95
• Batérie a zdroje napájania ........................ 96
• Displej LCD/hľádáčik ................................ 97
• Médium ....................................................... 97
• Nahrávanie ................................................. 98
• Prehrávanie záberov na videokamere ... 100
• Prehrávanie disku na iných prístrojoch
.................................................................... 101
• Prehrávanie „Memory Stick PRO Duo“ na
iných zariadeniach .................................... 101
• Úprava záberov vo videokamere ........... 102
• Pripojenie/kopírovanie na iné zariadenia
.................................................................... 102
• Pripojenie k počítaču ............................... 103
• Funkcie, ktoré sa nedajú používať zároveň
.................................................................... 103
Všeobecné činnosti/režim
Easy Handycam/diaľkový
ovládač
• K videokamere pripojte nabitú batériu
(s. 19).
• Pripojte konektor sieťového adaptéra do
sieťovej zásuvky (s. 19).
Videokamera nefunguje ani po
zapnutí napájania.
• Po zapnutí napájania chvíľu trvá, kým sa
dá videokamerou snímať. Nie je to
porucha.
• Sieťový adaptér odpojte zo sieťovej
zásuvky alebo vyberte batériu. Približne
po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie naďalej nepracujú, stlačte
pomocou ostrého predmetu tlačidlo
RESET (s. 123). (Po stlačení tlačidla
RESET sa obnovia všetky nastavenia
vrátane hodín.)
Tlačidlá nefungujú.
• V režime Easy Handycam (s. 30) nie sú k
dispozícii nasledujúce tlačidlá/funkcie.
– Vypnutie a zapnutie podsvietenia LCD
displeja (stlačením a podržaním tlačidla
DISP BATT/INFO na pár sekúnd)
(s. 24)
– . (BACK LIGHT) tlačidlo (s. 37)
– Funkcia priblíženia pri prehrávaní
(s. 42)
Tlačidlo
(OPTION) sa nezobrazí.
• OPTION MENU sa nemôže používať
počas Easy Handycam prevádzky (s. 30).
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.
• Väčšina položiek ponuky sa vráti do
svojho predvoleného stavu počas Easy
Handycam prevádzky (s. 30).
• Nasledovné položky ponuky sa opravia
počas Easy Handycam prevádzky (s. 30):
– Režim nahrávania filmu: [SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Formát zaznamenávania pre DVDRW: [VIDEO]
• Nasledujúce položky ponuky sa vrátia na
predvolené nastavenia, keď nastavíte
prepínač POWER do polohy OFF
(CHG) na viac ako 12 hodín:
– [DVD MENU]
– [FLASH MODE]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Riešenie problémov
Napájanie sa nezapne.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
SK
Pokračovanie ,
95
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Ani po stlačení tlačidla EASY sa
položky ponuky automaticky
nenastavia na predvolené
nastavenia.
• Nasledovné nastavenia ponuky zostanú
tak, ako boli nastavené, aj Easy
Handycam prevádzky (s. 30).
– [MOVIE MEDIA SET]
– [AUDIO MODE]
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [FLASH MODE]
– [ INDEX SET]
– [CONVERSION LENS]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
Poruchy iného zariadenia DVD pri
použití dodaného diaľkového
ovládača.
• Vyberte iný režim ovládača než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo
prikryte snímač zariadenia DVD čiernym
papierom.
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.
• Vibrácie sa vyskytujú v závislosti na
vlastnostiach disku. Toto nie je porucha.
• Po asi 5-minútovej nečinnosti
videokamery sa zariadenie automaticky
vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF]
(s. 83) alebo znovu zapnite napájanie,
prípadne použite sieťový adaptér.
• Ak nastavenie času pomocou funkcie
[QUICK ON STBY] (s. 83) v režime
spánku vypršalo, videokamera sa
automaticky vypne. Znova zapnite
videokameru.
• Nabite batériu (s. 19).
• Nie je to porucha.
Vo videokamere počuť zvuk motora,
keď je kryt disku zatvorený bez
disku.
• Videokamera sa pokúša rozpoznať disk.
Nie je to porucha.
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie
napájania. Nie je to porucha. Vypnite
videokameru a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
SK
• Funkciu [REMOTE CTRL] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 83).
• Batériu vložte do držiaka tak, aby sa
polarita + a – zhodovala so značkami + a
– (s. 125).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a snímačom
diaľkového ovládača.
• Snímač diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné
svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel
správne fungovať.
Videokamera vibruje.
Počas prevádzky môžete v ruke cítiť
vibrácie alebo počuť slabý zvuk.
96
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje.
Indikátor CHG (nabíjanie) nesvieti,
kým sa batéria nabíja.
• Otočte spínač POWER do polohy OFF
(CHG) (s. 19).
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 19).
• Pripojte sieťový kábel správne k zásuvke.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 19).
Indikátor CHG (nabíjania) bliká, kým
sa batéria nabíja.
• Batériu pripojte k videokamere správne
(s. 19). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky a
obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť
poškodená.
Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 19).
• Uvedený čas nemusí byť správny v
závislosti od prostredia, v ktorom sa
videokamera používa.
Batéria sa rýchlo vybije.
Displej LCD/hľádáčik
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
• Počas daného nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
• Niektoré funkcie nemôžu pracovať naraz
(s. 103).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
• Zľahka stlačte displej LCD.
• Stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO na
videokamere (alebo DISPLAY na
diaľkovom ovládači) (s. 24, 125).
• Nastavte dotykový panel
([CALIBRATION]) (s. 117).
Obrázok v hľadáčiku obrazu nie je
jasný.
• Vytiahnite hľadáčik, potom posúvajte
nastavovaciu páčku jeho objektívu, kým
nebude obrázok jasný (s. 24).
Obrázok v hľadáčiku obrazu zmizol.
• Zatvorte panel LCD. V hľadáčiku obrazu
sa nezobrazí žiadny obrázok, keď je LCD
panel otvorený (s. 24).
Médium
Disk nie je možné vybrať.
• Ubezpečte sa, či je zdroj napíjania
(batéria alebo sieťový adaptér) správne
pripojený (s. 19).
• Disk je poškodený alebo je znečistený
odtlačkami prstov, atď. V takomto
prípade môže trvať až 10 minút, kým
vyberiete disk.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Počas finalizovania disku ste vypli
videokameru. Zapnite ju a dokončite
finalizovanie disku (s. 61).
Riešenie problémov
• Teplota okolitého prostredia je príliš
vysoká alebo príliš nízka. Nie je to
porucha.
• Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu
znova úplne nabite. Ak problém
pretrváva, vymeňte batériu za novú
(s. 19).
Tlačidlá na dotykovom paneli
nefungujú správne alebo nefungujú
vôbec.
Obrázky nahrané na disku nie je
možné vymazať.
• Maximálny počet obrázkov, ktoré môžete
vymazať na obrazovke INDEX naraz je
100.
• Nemôžete vymazať filmy, ktoré nasledujú
(s. 46).
– Filmy nahrané na DVD-R/DVD+R DL
– Filmy nahrané na DVD-RW (VIDEO
režim) s výnimkou posledného
nahraného filmu
– Filmy nahrané v DVD+RW s
výnimkou posledného nahraného filmu
SK
Pokračovanie ,
97
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Indikátory typu disku a formátu
nahrávania na LCD displeji sú sivé.
• Disk bol možno vytvorený na inom
zariadení. Disk je možné na videokamere
prehrávať, ale nemôžete nahrávať ďalšie
filmy na disk.
• Vložili ste disk, ktorý nie je možné použiť
s touto videokamerou.
• Videokamera nemôže rozpoznať tento
disk.
Nie je možné ovládať funkcie
využívajúce „Memory Stick PRO
Duo“.
• Ak používate „Memory Stick PRO Duo“
formátovanú v počítači, naformátujte ju
znovu vo videokamere (s. 66).
Nemôžete odstrániť zábery na
„Memory Stick PRO Duo“.
• Maximálny počet obrázkov, ktoré môžete
vymazať na obrazovke INDEX naraz je
100.
• Nemôžete vymazať videozáznamy z
„Memory Stick PRO Duo“, ak sú
chránené iným zariadením.
Názov údajového súboru sa
nezobrazuje správne alebo bliká.
• Súbor sa nedá čítať.
• Videokamera nepodporuje formát
súboru. Použite podporovaný formát
súboru (s. 113).
Nahrávanie
Informácie nájdete aj v časti „Médium“
(s. 97).
• Nemôžete nahrávať zábery v režime
spánku. Opustite režim spánku stlačením
QUICK ON (s. 36).
• Videokamera ešte zaznamenáva práve
nasnímané zábery na médium.
• Na médiu už nie je miesto. Vykonajte
formátovanie média (DVD-RW/
DVD+RW/„Memory Stick PRO Duo“)
(s. 65). Vymažte nepotrebné zábery
(s. 46) alebo použite nový disk alebo
„Memory Stick PRO Duo“.
• Keď používate jeden z nasledovných
diskov po jeho finalizovaní, zabezpečte,
aby bol disk schopný nahrávať ďalšie
filmy (s. 67). Alebo použite nový disk.
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vypnite videokameru a nechajte ju tak
približne 1 hodinu (s. 116).
• Počet statických záberov prekročil
kapacitu vašej videokamery (s. 77).
Odstráňte nepotrebné zábery (s. 46).
Statický záber sa nedá nahrať.
• Statický záber sa nedá nahrať spoločne s:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Nie je možné nahrať statický záber na
disk alebo do videokamery.
Prístupový indikátor ACCESS/svieti,
aj keď ste zastavili nahrávanie.
• Váš kamkordér nahráva obraz, ktorý ste
práve zaznamenali na médium.
Pole so záberom vyzerá inak.
SK
98
Stlačením tlačidla START/STOP
alebo PHOTO sa nespustí
nahrávanie záberov.
• Pole so záberom môže vyzerať inak v
závislosti od podmienok snímania. Nie je
to porucha.
• Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Nastavte videokameru do
pohotovostného režimu nahrávania
(s. 34).
Blesk nefunguje.
• Nedokážete vykonávať záznam s
bleskom, ak snímate statické zábery
počas nahrávania videozáznamu (s. 37).
• Aj keď je [FLASH MODE] nastavený na
[AUTO], nedokážete zabudovaný blesk
používať s:
– NightShot
– [MANUAL] v [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS], [LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH] alebo
[SNOW] v [SCENE SELECTION]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– Keď ste zvolili [MEMORY STICK] na
[MOVIE MEDIA SET], nie je vložený
žiadny „Memory Stick PRO Duo“.
Automatické zaostrovanie
nefunguje.
• Funkciu [FOCUS] nastavte na hodnotu
[AUTO] (s. 86).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne
(s. 86).
Funkcia [STEADYSHOT] nefunguje.
Skutočný čas nahrávania
videozáznamu je kratší ako
očakávaný približný čas nahrávania
na médium.
• V závislosti od podmienok pri nahrávaní
rýchleho objektu alebo podobne, čas
potrebný na nahrávanie sa môže skrátiť.
Nahrávanie sa zastaví.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP, a bodom
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.
• Na videokamere môže byť menší časový
posun medzi bodom, v ktorom stlačíte
tlačidlo START/STOP a skutočným bodom
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu. Nie je to porucha.
Pomer strán videozáznamu (16:9/4:3)
nie je možné zmeniť.
• Nemôžete zmeniť pomer strán
videozáznamu v nasledovných prípadoch.
– Keď je zvolené [DISC] na [MOVIE
MEDIA SET], keď ste vložili
DVD+RW alebo keď nie je vložený
žiadny disk.
Predmety prechádzajúce
obrazovkou veľmi rýchlo sa zdajú
ohnuté.
• Toto sa nazýva fenomén ústrednej roviny.
Nie je to porucha. Kvôli spôsobu, akým
zobrazovacie zariadenie (CMOS snímač)
načítava signály obrazu, predmety
prechádzajúce popred šošovky veľmi
rýchlo sa zdajú zohnuté, a to na základe
podmienok nahrávania.
Riešenie problémov
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti.
Vypnite videokameru a nechajte ju tak
približne 1 hodinu (s. 116).
• Funkciu [STEADYSHOT] nastavte na
hodnotu [ON] (s. 74).
• Funkcia [STEADYSHOT] nemusí
dostatočne kompenzovať veľké vibrácie.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné
biele, červené, modré alebo zelené
bodky.
• Bodky sa zobrazujú v režime [SUPER
NIGHTSHOT] alebo [COLOR SLOW
SHTR]. Nie je to porucha.
Farba obrazu sa nezobrazuje
správne.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy OFF (s. 36).
Obrazovka je jasná a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy OFF (s. 36).
SK
Pokračovanie ,
99
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Obrazovka je tmavá a snímaný
predmet sa na nej nezobrazuje.
• Zapnite podsvietenie tak, že na niekoľko
sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo DISP/
BATT INFO (s. 24).
Na obraze sa zobrazujú horizontálne
pásy.
• Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Funkciu [SUPER NIGHTSHOT]
nemožno používať.
• Prepínač NIGHTSHOT posuňte do
polohy ON (s. 36).
Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nefunguje správne.
• [Funkcia [COLOR SLOW SHTR]
nemusí v úplnej tme fungovať správne.
Použite funkciu NightShot alebo
[SUPER NIGHTSHOT].
Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť.
• Funkcia [LCD BL LEVEL] sa nedá
nastaviť, keď:
– Panel LCD na videokamere je
zatvorený s displejom smerom von.
– zariadenie je napájané zo sieťového
adaptéra.
Prehrávanie záberov na
videokamere
Nie je možné nájsť zábery, ktoré by
ste prehrali.
• Zvoľte médium, ktoré sa bude prehrávať
stlačením
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25).
Nie je možné prehrať disk.
• Skontrolujte kompatibilitu disku (s. 10).
• Vložte disk so stranou záznamu
smerujúcou k videokamere (s. 26).
• Disk,ktorý sa nahrával, formátoval alebo
finalizoval na iných zariadeniach nie je
možné vo videokamere prehrať.
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a nechajte
ju chvíľu na chladnom mieste.
Prehrávaný obraz je zdeformovaný.
• Disk vyčistite jemnou handričkou
(s. 113).
Zábery uložené na „Memory Stick
PRO Duo“ nie je možné prehrať.
• Zábery sa nedajú prehrať, ak boli v
počítači zmenené súbory alebo priečinky
alebo upravené údaje. (Názov súboru
bliká, keď prezeráte statický obrázok.)
Nie je to porucha (s. 114).
• Obrázky nahrané na iných zariadeniach
nie je možné ani prehrať, ani zobraziť ich
aktuálnu veľkosť. Nie je to porucha
(s. 114).
„
“ je v obrázku na obrazovke
VISUAL INDEX.
• Možno zlyhalo načítavanie údajov. Môžu
sa zobrazovať správne, keď vypnete
napájanie a potom ho znova zapnete
alebo zopakujete vyberanie a vkladanie
„Memory Stick PRO Duo“ niekoľko krát.
• Vybrali ste batériu alebo sieťový adaptér
počas toho, ako blikal prístupový
indikátor. Táto operácia môže poškodiť
údaje záberu, ktorý bol označený ako
.
• Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
„
“ je v obrázku na obrazovke
VISUAL INDEX.
• Vykonajte funkciu [REPAIR IMG.DB
F.] (s. 69). Ak sa indikátor stále
SK
100
zobrazuje, odstráňte záber označený
symbolom
(s. 46).
Počas prehrávania nie je počuť
žiadny alebo len tichý zvuk.
• Zvýšte hlasitosť (s. 40).
• Keď je panel LCD zatvorený, zvuk
nepočuť. Otvorte displej LCD.
• Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 90) nastavenou na hodnotu
[LOW], nahraný zvuk bude ťažko
počuteľný.
• Zvuky nemožno nahrávať počas
nahrávania 3 sekundového videozáznamu
(približne) pomocou [SMTH SLW REC]
(s. 37).
Prehrávanie disku na iných
prístrojoch
Nie je možné prehrávať disk alebo
disk nebol rozpoznaný.
Prehrávaný obraz je zdeformovaný.
• Disk vyčistite jemnou handričkou
(s. 113).
„
“ je v obrázku na obrazovke
DVD.
• Načítavanie údajov môže pri finalizácii
disku zlyhať. v prípade nasledovných
diskov zabezpečte, aby disk bol schopný
nahrávať ďalšie záznamy (s. 67), potom
obnovte ponuku DVD pomocou
opätovného finalizovania disku (s. 61).
Ponuka DVD sa možno zobrazí správne.
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
Prehrávanie medzi scénami na
chvíľu zamŕza.
Prehrávanie nie je možné presunúť
na predchádzajúcu scénu, keď
stlačíte ..
• Keď prehráte 2 tituly, urobené
automaticky videokamerou a tlačíte .,
prehrávanie nemusí byť možné presunúť
na predchádzajúcu scénu. Zvoľte
požadovanú scénu z obrazovky ponuky.
Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie prehrávacieho zariadenia.
Keď prehrávate disk na počítači
alebo inom prehrávacom zariadení,
ľavé a pravé zvuky nie sú vyvážené.
• Toto sa môže stať, keď sa zvuk nahraný s
5.1 kanálovým priestorovým efektom
prekonvertuje na 2 kanálový (normálny
stereo zvuk) na počítači alebo inom
prehrávacom zariadení (s. 35). Nie je to
porucha.
• Ak má prehrávacie zariadenie 2 kanálový
stereo systém, zmeňte systém audio
konverzie (systém downmix). Pre viac
podrobností si pozrite pokyny v príručke
prístroja na prehrávanie.
• Keď vytvoríte disk pomocou dodaného
softvéru „Picture Motion Browser“,
zvoľte 2 kanály pre audio nastavenie.
• Filmy nahrajte pomocou [AUDIO
MODE] nastaveného na [2ch STEREO]
na videokamere (s. 73).
Riešenie problémov
• Disk vyčistite jemnou handričkou
(s. 113).
• Finalizujte disk (s. 61).
• Disk nahraný v režime VR nie je možné
prehrávať na zariadení, ktoré
nepodporuje režim VR. Skontrolujte
kompatibilitu podľa návodu na použitie
prehrávacieho zariadenia.
• Obraz môže medzi scénami na chvíľu
zamŕzať v závislosti od použitého
zariadenia. Nie je to porucha.
• V prípade DVD+R DL, môže obraz na
chvíľu zamŕzať, keď sa mení záznamová
vrstva. Nie je to porucha.
Prehrávanie „Memory Stick
PRO Duo“ na iných
zariadeniach
Nie je možné prehrať „Memory Stick
PRO Duo“, alebo sa „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná.
• Zariadenie nemusí podporovať „Memory
Stick PRO Duo“.
SK
Pokračovanie ,
101
Riešenie problémov (Pokračovanie)
Úprava záberov vo
videokamere
Záznamy sa nedajú upravovať.
• Zvoľte médium, ktoré sa bude upravovať
stlačením
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25).
• Nie je možné upravovať filmy nahrané na
DVD-R/DVD+R DL (s. 11).
• Nie sú tam žiadne nahrané zábery.
• Stav záberu neumožňuje vykonávať
úpravy.
• Nie je možné upravovať zábery chránené
iným zariadením.
• Nemôžete dabovať videozáznamy
nahraté na „Memory Stick PRO Duo“.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
filmy.
• Médium je plné.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
najviac 999 videozáznamov na disk alebo
99 videozáznamov na „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 52). Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 46).
• Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
statické zábery.
SK
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu nie je možné.
• Na médiu „Memory Stick PRO Duo“ nie
je voľné miesto na uloženie statických
záberov (s. 49).
Nie je možné finalizovať.
• Použite sieťový adaptér na prevedenie
finalizácie. Nepoužívajte batériu.
• Disk už bol finalizovaný. V prípade
nasledovných diskov vykonajte
požadovanú procedúru, ak chcete nahrať
ďalšie filmy (s. 67):
– DVD-RW (VIDEO režim)
– DVD+RW
Nie je možné [UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] nie je prístupné pre
nasledovné disky:
– DVD-RW (VR režim)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Filmy sa nedajú deliť.
Nie je možné upravovať alebo
nahrávať ďalšie zábery na disku
pomocou iných zariadení.
• Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa
nedá rozdeliť.
• Videozáznam chránený iným zariadením
sa nedá rozdeliť.
• Možno nebudete môcť upravovať alebo
nahrávať ďalšie zábery na disku
nahranom na videokamere pomocou
iných zariadení.
Zábery nie je možné vymazať.
102
• Zábery chránené iným zariadením nie je
možné vymazať.
• Nemôžete vymazať filmy, ktoré nasledujú
(s. 46).
– Filmy nahrané na DVD-R/DVD+R DL
– Filmy nahrané na DVD-RW (VIDEO
režim) s výnimkou posledného
nahraného filmu
– Filmy nahrané v DVD+RW s
výnimkou posledného nahraného filmu
• V prípade disku nemôžete vymazať filmy
počas prevádzky Easy Handycam (s. 30).
Pripojenie/kopírovanie na
iné zariadenia
Nepočuť zvuk na TV pripojenom k
videokamere.
• Toto môže byť preto, že je pripojený len
konektor S VIDEO. Ubezpečte sa, či ste
prepojili tiež červený a biely konektor
A/V pripájacieho kábla s S VIDEO
(voliteľné) (s. 56).
Pomer strán záberu nie je správny na
TV 4:3 pripojenom k videokamere.
• Nastavenite [TV TYPE] v závislosti od
TV (s. 44).
Nie je možné kopírovať.
• A/V pripájací kábel nie je správne
pripojený. Ubezpečte sa, či je A/V
pripájací kábel pripojený k správnemu
konektoru, t.j. vstupnému konektoru pre
kopírovanie filmu iného zariadenia z
videokamery (s. 56).
Pripojenie k počítaču
Nie je možné nainštalovať „Picture
Motion Browser“.
• Skontrolujte, či počítačové prostredie
spĺňa požiadavky na inštaláciu programu
„Picture Motion Browser“.
• Nainštalujte správnym spôsobom
program „Picture Motion Browser“
(s. 92).
„Picture Motion Browser“ nefunguje
správne.
Funkcie, ktoré sa nedajú
používať zároveň
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk,
ktoré sa nedajú používať súčasne.
Pre nasledujúce
nastavenia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] v
[EXPOSURE]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SMTH SLW REC],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[SCENE
SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER]
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[FOCUS], [SPOT
FOCUS],
[EXPOSURE], [SPOT
METER], NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [WHITE
BAL.], [DIGITAL
ZOOM],
[TWILIGHT]/
[TWILIGHT PORT. ]/
[CANDLE]/
[SUNRISE&SUNSET
]/[FIREWORKS]/
[LANDSCAPE]/
[SPOTLIGHT]/
[BEACH]/[SNOW] v
[SCENE
SELECTION],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[SPOT
FOCUS]
[SCENE
SELECTION]
• Ukončite „Picture Motion Browser“ a
reštartujte počítač.
Videokamera nebola počítačom
rozpoznaná.
• Nainštalujte program „Picture Motion
Browser“ (s. 92).
• Odpojte od konektora USB v počítači
zariadenia okrem klávesnice, myši a
svojej videokamery.
• Odpojte USB kábel z počítača a zo
zariadenia a reštartujte počítač. Potom
pripojte videokameru k počítaču znova
správnym spôsobom (s. 93).
• Skontrolujte, či je v počítači aktivovaný
nástroj na kontrolu diskov. Pre detaily o
nástroji na kontrolu média pozrite „PMB
Guide“.
Riešenie problémov
Nedá sa
používať
SK
Pokračovanie ,
103
Riešenie problémov
(Pokračovanie)
Nedá sa
používať
Pre nasledujúce
nastavenia
[TELE
MACRO]
[SCENE
SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
[SPOT
METER]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
[SCENE
SELECTION]
NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
Výstražné
indikátory a správy
Zobrazenie
samodiagnostiky/varovné
indikátory
Ak sa na displeji LCD alebo v hľadáčiku
zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledujúce body.
Niektoré príznaky môžete opraviť sami.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:04:00
[WHITE BAL.] NightShot,
[SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] v [SMTH SLW REC]
[WHITE BAL.]
[COLOR
SLOW SHTR]
NightShot,
[D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION],
[FADER]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[D.EFFECT],
[FADER]
[FADER]
[D.EFFECT],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] v
[SCENE
SELECTION]
C:13:ss
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE
SELECTION],
[PICT.EFFECT]
C:32:ss
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT] [OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
SK
104
C: (alebo E:) ss:ss (Zobrazenie
samodiagnostiky)
[BLT-IN ZOOM MIC]
C:04:ss
• Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“
série H. Používajte batériu typu
„InfoLITHIUM“ série H (s. 114).
• Bezpečne zapojte DC prípojku
sieťového adaptéra do konektorovej
zásuvky DC IN videokamery (s. 19).
• Disk je chybný. Použite disk
kompatibilný s videokamerou
(s. 10).
• Disk je znečistený alebo
poškriabaný. Vyčistite disk jemnou
handričkou (s. 113).
• Vyskytli sa príznaky, ktoré nie sú
popísané vyššie. Vyberte disk a
vložte ho znova, potom znova
používajte videokameru.
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a pokračujte v práci s
videokamerou.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete samostatne odstrániť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5ciferný kód začínajúci písmenom
„E“.
E (Výstraha o stave batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prevádzkového
prostredia alebo batérie môže E
blikať dokonca aj vtedy, ak zostáva
ešte 20 minút.
(Výstraha vysokej teploty)
101-0001 (Výstražný indikátor
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor sa nedá čítať.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
diskov)
Pomalé blikanie
Rýchle blikanie
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk.*
• Finalizovaný disk bol vložený do
videokamery počas pohotovostného
režimu nahrávania.
• Disk je úplne nahraný.*
• Disk nahraný v inom systéme farieb
TV, ako má videokamera bol
vložený, keď ste zvolili
(film).*
Z (Je potrebné vložiť disk)*
Rýchle blikanie
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk.
• Disk je úplne nahraný.
• Mohla sa vyskytnúť chyba diskovej
mechaniky vo videokamere.
• Počas pohotovostného režimu
nahrávania bol vložený finalizovaný
disk (s. 67).
• Teplota videokamery sa zvyšuje.
Vypnite videokameru a nechajte ju
chvíľu na chladnom mieste.
Rýchle blikanie*
• Teplota videokamery je extrémne
vysoká. Vypnite videokameru a
nechajte ju chvíľu na chladnom
mieste.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
„Memory Stick PRO Duo“)
Pomalé blikanie
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Pozrite si s. 4, kde nájdete
typy „Memory Stick PRO Duo“,
ktoré môžete používať s vašou
videokamerou.
• Nie je vložená „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 28).
Riešenie problémov
• Disk nie je vložený.*
• Zostáva menej ako 5 minút záznamu
filmov.
• Vložený je disk, ktorý nie je možné
čítať ani naň zapisovať, ako
napríklad jednostranný disk
založený naopak.
Pomalé blikanie
Rýchle blikanie*
• Nedostatok miesta na nahrávanie
záberov. Vymažte nepotrebné
zábery (s. 46) alebo naformátujte
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 65)
po skopírovaní záberov (s. 50, 56,
91).
• Súbor databázy záberov je
poškodený (s. 69).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania „Memory Stick PRO
Duo“)*
• „Memory Stick PRO Duo“ je
poškodená.
SK
Pokračovanie ,
105
Výstražné indikátory a správy (Pokračovanie)
• „Memory Stick PRO Duo“ nie je
správne naformátovaná (s. 66, 113).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej „Memory Stick PRO
Duo“)*
• Je vložená nekompatibilná
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 113).
- (Výstražný indikátor týkajúci
sa ochrany proti zápisu „Memory
Stick PRO Duo“)*
• Prístup na „Memory Stick PRO
Duo“ bol obmedzený iným
zariadením.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
blesku)
Rýchle blikanie
• Niečo sa s bleskom stalo.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)
• Nie je dostatočné množstvo svetla a
dochádza k traseniu kamery.
Použite blesk.
• Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak
je videokamera nestabilna. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami a nahrajte záber.
Výstražný indikátor roztrasenia
videokamery však nezmizne.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu statického záberu)
• Nedostatok miesta na nahrávanie
statických záberov.
• Kamera nedokáže momentálne
nahrať statický záber, pretože
spracováva práve nahratý statický
záber. Počkajte, pokiaľ bude kamera
pripravená na záznam.
* Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia (s. 80).
SK
106
Popis výstražných správ
Ak sa na displeji zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
x Médium
ZRecording on disc disabled.
• Vyskytla sa porucha disku a disk nie
je možné použiť.
Playback prohibited.
• Pokúšate sa prehrať disk
nekompatibilný s videokamerou.
• Pokúšate sa prehrať záber nahraný
so signálom ochrany autorských
práv.
Z Need to unfinalize disc.
• Ak chcete nahrať na finalizovaný
DVD-RW (VIDEO režim),
odfinalizujte ho (s. 67).
Disc error. Remove disc.
• Videokamera nemôže rozpoznať
disk, pretože disk nie je
kompatibilný alebo je poškriabaný.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Disk je nahraný v inom formátovom
kóde, ako má videokamera.
Formátovanie disku vám umožní
použiť disk vo videokamere (DVDRW/DVD+RW len) (s. 65).
Reinsert the Memory Stick.
• Viackrát zopakujte vloženie
„Memory Stick PRO Duo“. Ak
indikátor stále bliká „Memory Stick
PRO Duo“ môže byť poškodená.
Skúste inú „Memory Stick PRO
Duo“.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Ak je to potrebné, skontrolujte
formát a potom pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
naformátujte vo videokamere
(s. 66).
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvárať priečinky
presahujúce 999MSDCF. Nie je
možné vytvoriť ani odstrániť
priečinky pomocou videokamery.
• Naformátujte „Memory Stick PRO
Duo“ (s. 66) alebo odstráňte
pomocou počítača nepotrebné
priečinky.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Použite odporúčanú „Memory
Stick“ (s. 4).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
• Súbor databázy záberov je
poškodený. Opravte stlačením
tlačidla [YES].
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite,
potom odpojte USB kábel a znova
ho pripojte.
Cannot print. Check the printer.
• Vypnite tlačiareň a znova ju zapnite,
potom odpojte USB kábel a znova
ho pripojte.
Riešenie problémov
• Možno bude nejaký problém v
súvislosti s „Memory Stick PRO
Duo“. Vložte znova „Memory Stick
PRO Duo“.
F.] (s. 69) po vytvorení nového
súboru databázy záberov,
prehrávanie starých nahraných
záberov možno bude možné. Ak
prehrávanie nefunguje, skopírujte
zábery do počítača pomocou
priloženého softvéru.
x Ostatné
Do not eject the Memory Stick
during writing. Data may be
damaged.
• Vložte znova „Memory Stick PRO
Duo“ a vykonajte pokyny na
obrazovke.
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
• Súbor databázy záberov je
poškodený. Keď stlačíte položku
[YES], vytvorí sa nový súbor
databázy záberov. Staré nahrané
súbory na „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné prehrávať
(súbory záberov nie sú poškodené).
Ak vykonáte [REPAIR IMG.DB
No further selection is possible.
• Do zoznamu titulov môžete pridať
najviac 99 videozáznamov na
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
999 videozáznamov na disk (s. 52).
• Maximálny počet obrázkov, ktoré
môžete vymazať na obrazovke
INDEX naraz je 100, keď:
– vymažete zábery
– skopírujete filmy
– upravíte zoznam titulov
– tlač statických záberov
Data protected.
• Záber je chránený iným zariadením.
Zrušte ochranu na tomto zariadení.
SK
Pokračovanie ,
107
Výstražné indikátory a správy (Pokračovanie)
Cannot divide.
• Nemôžete deliť videozáznam na
také extrémne malé časti.
Cannot recover data.
• Zapisovanie dát na médium zlyhalo.
Prebehli pokusy o obnovenie
údajov, ale boli neúspešné.
Please wait.
• Toto sa zobrazí, ak proces vyberania
disku trvá dlho. Zapnite
videokameru a nechajte ju tak na 10
minút, aby sa predišlo vibráciám.
SK
108
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Systém
Videokameru s dodávaným sieťovým
adaptérom môžete používať vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v
elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
Informácie o systémoch
kódovania farieb v televízore
Videokamera pracuje v systéme PAL.
Zábery je možné prehrávať aj na
televíznom prijímači s normou PAL a so
vstupným konektorom AUDIO/
VIDEO.
PAL
Používa sa v
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Spojené
kráľovstvo atď.
PAL - M Brazília
PAL - N
NTSC
SECAM
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Čile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Tchajwan, USA, Venezuela atď.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irán, Irak, Monako,
Rusko, Ukrajina atď.
Ďalšie informácie
SK
Pokračovanie ,
109
Používanie videokamery v zahraničí (Pokračovanie)
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť
pomocou nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 82).
Časový posun
SK
110
Posun
časového
pásma
Nastavenie oblasti
Posun
časového
pásma
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Nastavenie oblasti
Štruktúra súborov/priečinkov v „Memory
Stick PRO Duo“
Štruktúra súborov a priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
záberov vo videokamere zvyčajne nie je potrebné poznať štruktúru súborov a
priečinkov. Informácie o prezeraní statických záberov a videozáznamov pripojením k
počítaču nájdete v dokumente „PMB Guide“ na priloženom disku CD-ROM, následne
použite dodávanú aplikáciu.
A Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení
sú súbory skryté a zvyčajne sa
nezobrazujú.
B Súbory videozáznamov (MPEG2
súbory)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
Priradí sa názov priečinka:
[101PNV01] t [102PNV01]
Ďalšie informácie
Čísla súborov sa priraďujú
automaticky. Ak počet súborov
prekročí 9 999, vytvorí sa nový
priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamu.
• K záznamom vo videokamere sa dostanete z
počítača pomocou USB kábla (s. 93).
• Nemeňte pomocou počítača súbory ani
priečinky umiestnené vo videokamere na
pamäťovej karte. Obrazové súbory sa môžu
zničiť alebo sa nemusia dať prehrať.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za následky
manipulácie so súbormi umiestnenými na
pamäťovej karte pomocou počítača.
• Pri odstraňovaní obrazových súborov
postupujte podľa krokov uvedených na s. 46.
Neodstraňujte priamo pomocou počítača
súbory ani priečinky umiestnené vo
videokamere na pamäťovej karte.
• Neformátujte pamäťovú kartu vo
videokamere pomocou počítača.
Videokamera nemusí fungovať správne.
• Nekopírujte pomocou počítača súbory
umiestnené vo videokamere na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
Spoločnosť (Sony) nezodpovedá za následky
takýchto zásahov.
C Súbory so statickými zábermi
(súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9 999,
vytvorí sa nový priečinok na
ukladanie nových obrazových
súborov.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF] t [102MSDCF]
SK
111
Údržba a preventívne opatrenia
Informácie o optických
nosičoch
Informácia o tom, ktoré nosiče je
možné používať s touto
videokamerou, nájdete na s. 11.
x Nahrávanie na stranu A
Vložte disk do videokamery tou stranou,
ktorá má v strede symbol
smerom
von a zľahka naň zatlačte, kým
nezapadne do pracovnej polohy.
symbol
Poznámky týkajúce sa
používania
• Disk berte do rúk vždy len za jeho okraje a
súčasne ho zľahka podopierajte v strednej
časti. Nedotýkajte sa záznamovej strany
disku (nepotlačenej strany, ak ide o
jednostranný disk).
• Pred napaľovaním zotrite z disku prach a
odtlačky prstov jemnou handričkou. Inak
nebude možné korektne nahrávať alebo
prehrávať taký nosič v niektorých situáciách.
• Vložte disk do videokamery a zľahka naň
zatlačte, až kým zapadne do pracovnej
polohy. Ak sa na LCD obrazovke objaví
správa [C:13:ss], otvorte kryt a zopakujte
vkladanie disku.
• Na povrch disku nelepte priľnavý materiál,
napr. nálepky. Môže to spôsobiť nekvalitnú
reprodukciu záznamu alebo poškodenie
zariadenia.
Používanie obojstranných
diskov
Obojstranné disky umožňujú nahrávanie na
obe strany nosiča.
SK
112
Umiestnite symbolom
smerov
von.
Nahrávať sa bude na zadnú stranu.
• Pri používaní obojstranných diskov dbajte
na to, aby ste nezamazali povrch odtlačkami
prstov.
• Pri obojstranných diskoch sa nahrávanie
alebo prehrávanie uskutočňuje len na jednu
stranu. Nie je možné prestaviť nahrávanie
alebo prehrávanie druhej strany, ak sa
nahráva alebo prehráva prvá strana. Po
ukončení nahrávania alebo prehrávania na
jednej strane, disk vyberte, otočte ho a
znovu vložte.
• Vykonajte nasledovné operácie na obidvoch
stranách obojstranného disku:
– Ukončenie (s. 61)
– Formátovanie (s. 65)
– Neukončenie (s. 67)
Údržba a skladovanie diskov
• Nosiče udržiavajte čisté, v opačnom prípade
môže dôjsť k zhoršeniu kvality audio alebo
video výstupu.
• Disk čistite jemnou handričkou.
Disk utierajte zo stredu smerom von. Pri
väčšom znečistení utrite disk handričkou
mierne navlhčenou vo vode, a potom utrite
do sucha suchou handričkou. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako napr. benzol, čistiace
prostriedky na vinylové platne LP alebo
antistatické spreje, lebo môžu disk poškodiť.
• Nevystavujte disky priamemu slnečnému
žiareniu a nenechávajte ich na vlhkom
mieste.
• Ak disky odkladáte alebo prenášate, vložte
ich do puzdra.
• Ak chcete písať na jednostranný disk, píšte
len na potlačenú stranu, a to jemnou fixkou s
plstenou špičkou a náplňou na báze oleja, a
počkajte, kým zápis nevyschne. Disk
nezahrievajte a nepoužívajte guľôčkové pero
a iné písacie potreby. Nesnažte sa vysušiť
povrch ohrievaním. Na obojstranné disky
nie je možné písať.
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC s veľkou kapacitou údajov.
Vo videokamere možno používať len
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
ktorá má polovičnú veľkosť štandardnej
pamäťovej karty „Memory Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ vo
videokamere nie je zaručené.
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie/
prehrávanie
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
-
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG Duo“
a*
• Výrobok nemôže nahrávať ani prehrávať
údaje využívajúce technológiu „MagicGate“.
Technológia „MagicGate“ je systém ochrany
proti kopírovaniu, ktorý nahráva a prenáša
obsah v zašifrovanom formáte.
• Výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.
• Kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená v prípade pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ formátovanej v
počítači (systém Windows OS alebo Mac
OS).
• Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
použitého výrobku kompatibilného s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu alebo strate údajov (náhrada za
stratené údaje sa neposkytuje):
– Ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo vypnete
videokameru počas čítania alebo
zapisovania obrazových súborov na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (kým svieti alebo bliká indikátor
prístupu).
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov
alebo magnetických polí.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
• Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ príliš
netlačte, ale píšte zľahka.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér karty Memory Stick
Duo nelepte žiadne nálepky a pod.
• Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju
do puzdra.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Ďalšie informácie
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick“
* Vaša videokamera nie je kompatibilná s 8bitovým, ale 4-bitovým paralelným
rozhraním, ktoré používa pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
SK
Pokračovanie ,
113
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
• Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
• Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Médiá „Memory Stick PRO Duo“
uschovávajte mimo dosahu malých detí.
Mohli by ich nechtiac prehltnúť.
• Do otvoru pre pamäťovú kartu Memory
Stick Duo nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Vloženie akéhokoľvek iného
predmetu môže spôsobiť poruchu
zariadenia.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte ani neskladujte na
nasledujúcich miestach:
– Miesta vystavené veľmi vysokým
teplotám, napr. auto zaparkované v lete
vonku.
– Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
– Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené žieravým plynom.
x Informácie o adaptéri pamäťovej
karty Memory Stick Duo
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ so zariadením
kompatibilným s pamäťovou kartou
„Memory Stick“ sa uistite, či je pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“ vložená do
adaptéra karty Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ do adaptéra karty Memory
Stick Duo sa uistite, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ otočená
správnym smerom a vložte ju. Nesprávnym
použitím môže dôjsť k poškodeniu. K tomu
môže dôjsť aj vtedy, ak pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ vložíte nasilu do
adaptéra karty Memory Stick Duo
nesprávnym smerom.
• Nevkladajte adaptér Memory Stick Duo bez
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
zapojenej do kompatibilného zariadenia
„Memory Stick“. Môže to spôsobiť poruchu
na zariadení.
x Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
• Až 8 GB pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG
SK
114
Duo“ je možné použiť s Vašou
videokamerou.
Poznámky k používaniu
„Memory Stick Micro“
• Ak chcete vo videokamere používať
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“, je
potrebný adaptér M2 s veľkosťou Duo.
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do adaptéra M2 s veľkosťou Duo a
potom vložte adaptér do otvoru pre
pamäťovú kartu Memory Stick Duo. Ak
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do videokamery bez použitia
adaptéra M2 s veľkosťou Duo, hrozí, že sa
nebude dať karta z videokamery vytiahnuť.
• Médiá „Memory Stick Micro“ uschovávajte
mimo dosahu malých detí. Mohli by ich
nechtiac prehltnúť.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory obrazových údajov zaznamenané na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou videokamery zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File system“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vo videokamere nie je možné prehrávať
statické obrázky nahrané v iných
zariadeniach (DCR-TRV900E alebo DSCD700/D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa v
niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa
používala s iným zariadením, naformátujte
ju pomocou svojej videokamery (s. 66).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie
na pamäťovej karte „Memory Stick PRO
Duo“.
• Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
videokamery nebudú dať prehrať:
– ak sa obrazové dáta upravujú pomocou
počítača
– ak sa obrazové dáta nahrávajú na iných
zariadeniach
Informácie o batérii
„InfoLITHIUM“
Videokameru je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
„Série batérií InfoLITHIUM“ H majú
označenie
.
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie
na sprostredkovanie informácií
týkajúcich sa prevádzkových podmienok
medzi videokamerou a sieťovým
adaptérom alebo nabíjačkou.
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa
prevádzkových podmienok
videokamery vypočíta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Ak je pripojený sieťový adaptér alebo
nabíjačka, zobrazí sa zostávajúci čas
batérie a čas nabíjania.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania videokamery
skontrolujte, či je batéria nabitá.
• Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor (nabíjanie) nezhasne. Ak budete
batériu nabíjať pri inej teplote prostredia,
nemusí sa nabiť úplne.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťový
adaptér z prípojky DC IN na videokamere
alebo vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie
• Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú energiu na
prevádzku, batériu znova úplne nabite.
Zostávajúca kapacita batérie sa nezobrazí
správne. Ak sa však batéria dlho používa v
prostredí s vysokou teplotou, je ponechaná v
úplne nabitom stave alebo sa často používa,
správne zobrazovanie stavu batérie sa
neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity
batérie používajte len ako orientačný údaj.
• V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká označenie
vybitej batérie E aj v takom prípade, ak
zostáva čas pre operácie v rozsahu ešte 20
minút.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite vo videokamere,
čím zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak
chcete batériu skladovať, vyberte ju z
videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu úplne vybiť, stlačte
položky
(HOME) t
(SETTINGS)
t [GENERAL SET] t [A.SHUT OFF]
t [NEVER] a nechajte videokameru v
pohotovostnom režime nahrávania, až kým
sa nevypne napájanie (s. 83).
Ďalšie informácie
• Ak teplota prostredia klesne na 10 °C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z
nasledujúcich postupov, aby ste mohli
batériu používať dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s vyššou kapacitou: NPFH70/NP-FH100 (voliteľné príslušenstvo).
• Časté používanie displeja LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie.
Odporúča sa používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/NP-FH100 (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak nepoužívate videokameru na nahrávanie
alebo prehrávanie, presvedčite sa, či je
prepínač POWER nastavený do polohy
OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva aj vtedy,
ak je videokamera v pohotovostnom režime
nahrávania alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
• Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním je tiež vhodné urobiť skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne vhodný čas na
výmenu batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určuje jej
skladovanie, používanie a podmienky
prostredia.
SK
Pokračovanie ,
115
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
Informácie o manipulácii s
videokamerou
Používanie a údržba
• Videokamera a príslušenstvo nepoužívajte
ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
– Na príliš horúcom, chladnom alebo
vlhkom mieste. Videokameru a
príslušenstvo nikdy nevystavujte teplotám
nad 60 °C, napríklad na miestach
vystavených priamemu slnečnému
žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v
aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
deformovať alebo poškodiť.
– V blízkosti silného magnetického poľa
alebo mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže poškodiť.
– V blízkosti silných rádiových vĺn alebo žiarenia.
Videokamera môže nesprávne nahrávať.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení na
spracovanie videa. Môže sa vyskytnúť šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokaziť. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť displej LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to vnútornú stranu
hľadáčika alebo LCD obrazovku.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový adaptér).
• Ak chcete prístroj používať na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
• Nenechajte videokameru navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak videokamera
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek
pevný predmet alebo tekutina, odpojte
videokameru od siete a pred ďalším
použitím ju nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
• S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte
naň, nenechajte ho spadnúť ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť a obozretnosť
venujte zaobchádzaniu s objektívom.
• Ak videokameru nepoužívate, prepínač
POWER nastavte do polohy OFF (CHG).
SK
116
• Videokameru pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
• Sieťový kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
• Nepoškoďte sieťový kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu držte
mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí
batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
– ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte ich
väčším množstvom vody a navštívte lekára.
x Ak videokameru dlhší čas
nepoužívate
• Občas ju zapnite a na približne 3 minúty
spustite prehrávanie alebo nahrávanie
záberov.
• Z videokamery vyberte disk.
• Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia sa môže skondenzovať vlhkosť.
Mohlo by to spôsobiť poruchu videokamery.
x Ak sa v prístroji skondenzovala
vlhkosť
Videokameru nechajte približne 1
hodinu vypnutú.
x Poznámka o kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
videokameru prenesiete zo studeného
prostredia do tepla (alebo naopak), alebo
ak ju používate v prostredí s vysokou
vlhkosťou nasledujúcim spôsobom:
• videokameru prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
• videokameru prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého
vonkajšieho prostredia.
• videokameru používate po búrke alebo daždi;
• videokameru používate v prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosťou.
x Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Videokameru prenášajte zo studeného
miesta na teplé miesto v pevne
uzavretom obale z plastu. Videokameru
nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou
okolia (asi po 1 hodine).
Displej LCD
• Na displej LCD príliš netlačte, mohli by ste
ho poškodiť.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na displeji LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa môže zadná strana
displeja LCD zahrievať. Nie je to porucha.
x Čistenie displeja LCD
Displej LCD znečistený odtlačkami
prstov alebo prachom odporúčame čistiť
jemnou handričkou. Ak použijete
súpravu na čistenie displeja LCD
(voliteľné príslušenstvo), čistiacu
tekutinu neaplikujte priamo na displej
LCD. Používajte čistiaci papier
namočený v čistiacej tekutine.
1 Zapnite videokameru.
2 Stlačte
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Rohom pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ alebo podobným predmetom
stlačte trikrát znak „ד zobrazený na
obrazovke. Poloha „ד sa zmení.
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny
bod, vykonajte kalibráciu znova.
b Poznámky
• Na kalibráciu nepoužívajte predmety s
ostrým hrotom. V opačnom prípade môžete
poškodiť displej LCD.
• Displej LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočený, alebo ak smeruje od videokamery.
Zaobchádzanie s krytom
zariadenia
• Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
videokamery jemnou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt
suchou handričkou.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej úpravy
zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim situáciám:
– Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému.
– Manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
– Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela
zariadenia v kontakte s gumovými alebo
vinylovými predmetmi.
Informácie o snímacích šošovkách
• Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri krytu
disku. Kryt disku by mal byť vždy zatvorený,
aby sa nedostal dovnútra prach.
• Ak videokamera nefunguje kvôli
znečisteným snímacím šošovkám, vyčistite
ich čistidlom (voliteľné). Šošoviek sa pri
čistení priamo nedotýkajte, aby ste
nespôsobili poruchu na zariadení.
Ďalšie informácie
x Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Tlačidlá dotykového panela nemusia
pracovať správne. V takom prípade
postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Počas tejto činnosti odporúčame
pripojiť videokameru do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného
sieťového adaptéra.
Ak chcete operáciu zrušiť, stlačte
tlačidlo [CANCEL].
Snímacie šošovky
Údržba a skladovanie objektívu
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
Pokračovanie ,
SK
117
Údržba a preventívne opatrenia (Pokračovanie)
– Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
– Ak sa videokamera používa v horúcom
alebo vlhkom prostredí.
– Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
• Objektív skladujte na dobre vetranom,
čistom a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predísť znehodnoteniu,
pravidelne čistite objektív podľa popisu
uvedeného vyššie. Videokamera sa uchová
dlhý čas v optimálnom stave, ak ju aspoň raz
za mesiac použijete.
6 Kryt vráťte na miesto, zľahka ho stlačte
až kým nezapadne.
Čistenie vo vnútri hľadáčika
Z hľadáčika odstráňte prach nasledovne:
b Poznámky
1 Vytiahnite hľadáčik.
2 Pri stlačení výčnelku na spodnej strane
hľadáčika jemne zahroteným
predmetom, napr. guľôčkovým perom a
posuňte kryt hľadáčika v smere šípky.
• Kryt hľadáčika je precíznou súčasťou. Ďalej
ho nerozoberajte.
• Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri krytu disku.
3 Čistidlom odstráňte prach.
4 Stlačte hľadáčik.
5 Čistidlom odstráňte prach.
SK
118
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Videokamera má vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER nastavený do polohy OFF
(CHG). Táto vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení videokamery do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér, alebo ak je
pripojená hlavná batéria. Ak sa
videokamera približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, batéria sa úplne vybije.
Videokameru používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria nabitá, fungovanie
videokamery to neovplyvní, ak
nebudete nahrávať informácie o dátume.
x Postup
Pomocou dodávaného sieťového
adaptéra pripojte videokameru do
elektrickej zásuvky a nechajte ju aspoň
24 hodín s prepínačom POWER
nastaveným v polohe OFF (CHG).
Technické parametre
Systém
Formát kompresie videa
MPEG2/JPEG (Statické zábery)
Formát kompresie zvuku
Dolby Digital 2/5.1-k
Dolby Digital 5.1 Creator
Obrazový signál
Systém farieb PAL, normy CCIR
Použiteľné disky
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Formát nahrávania
Disk
DVD-RW:DVD-VIDEO (VIDEO
režim), DVD-Video Recording
(VR režim)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
„Memory Stick PRO Duo“
MPEG2-PS
Formát statických záberov
Exif Ver.2.2*
Hľadáčik
Elektrický hľadáčik (farba)
Zobrazovacie zariadenie
Objektív
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
Optický:15×, Digitálny:30×, 180×
Priemer filtra: 30 mm
Ohnisková vzdialenosť
F 1,8 – 2,6
f = 3,1 – 46,5 mm
Pri prestavení na 35 mm statickú kameru
Pre videozáznamy:
40 – 600 mm (16:9)
Pre statické zábery:
37 – 555 mm (4:3)
5 lx (luxov) (AUTO SLW SHUTTR ON,
rýchlosť uzávierky 1/25 sekúnd)
0 lx (luxov) (počas funkcie NightShot)
* „Exif“ je formát súboru, ktorý je
určený pre statické zábery a bol
vytvorený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association).
Súbory v tomto formáte môžu
obsahovať doplnkové informácie, ako
napríklad informácie o nastavení
videokamery v čase nahrávania.
** Unikátne usporiadanie pixelov pre
snímač Sony ClearVid CMOS a systém
spracovania obrazu BIONZ umožňujú
rozlíšenie statického záberu zhodné s
popísanými rozmermi.
• Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
Vstupné a výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
Video/audio výstupný konektor
USB konektor
typ mini-B
(DCR-DVD510E: len výstup)
Displej LCD
Obraz
6,7 cm (2,7 typ, pomer strán 16:9)
Ďalšie informácie
3,6 mm (1/5 typ) CMOS snímač
Nahrávanie pixlov (statický záber, 4:3):
Max. 4,0 mega (2 304 × 1 728) pixelov**
Rozlíšenie (hrubé): Približne 2 360 000
pixelov
Efektívne (videozáznam, 16:9):
1 490 000 pixelov
Efektívne (statický záber, 16:9):
1 490 000 pixelov
Efektívne (statický záber, 4:3):
1 990 000 pixelov
Minimálna úroveň osvetlenia
Celkové množstvo pixelov
211 200 (960 × 220)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Jednosmerný prúd 6,8 V/7,2 V (batéria)
Jednosmerný prúd 8,4 V (sieťový adaptér)
Priemerná spotreba energie
Používanie LCD displeja alebo hľadáčika s
normálnym jasom
LCD : 3,7 W
Hľadáčik : 3,5 W
Prevádzková teplota
0 °C do +40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C do +60 °C
Teplota farieb
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
SK
Pokračovanie ,
119
Technické parametre (Pokračovanie)
Rozmery (približne)
58 × 93 × 134 mm
(švh) vrátane projekčných súčastí
58 × 93 × 150 mm
(švh) vrátané projekčných súčasti s
nabíjateľnou batériou NP-FH60
Hmotnosť (približne)
460 g iba hlavná jednotka
550 g vrátane dodávanej nabíjateľnej
batérie NP-FH60 a disku
Príslušenstvo
Pozrite s. 18.
Sieťový adaptér AC-L200/L200B
Požiadavky na napájanie
Striedavé napätie 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 A – 0,18 A
Spotreba energie
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota
0 °C do +40 °C
Skladovacia teplota
-20 °C do +60 °C
Rozmery (približne)
48 × 29 × 81 mm
(švh) bez projekčných súčastí
Hmotnosť (približne)
170 g bez sieťového kábla
* Ďalšie technické parametre sú uvedené na
štítku sieťového adaptéra.
Nabíjateľná batéria NP-FH60
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 7,2 V
Kapacita
7,2 Wh (1 000 mAh)
Typ
Li-ion
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
SK
120
Informácie o ochranných
známkach
• „Handycam“ a
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
Duo“, „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, a DVD+R
DL logá sú ochranné známky.
• Dolby a značka dvojité D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator a Dolby
Digital 5.1 Creator sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX su buď
registrovanymi ochrannymi znamkami,
alebo ochrannymi znamkami spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojenych štatoch
americkych a v inych krajinach.
• Macintosh a Mac OS sú registrované
ochranné známky spoločnosti Apple Inc.. v
USA a v iných krajinách.
• Intel, Intel Core a Pentium sú ochrannými
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Intel Corporation alebo jej
dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v iných
krajinách.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v
tomto dokumente môžu byť ochrannými alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných spoločností. Okrem toho sa v tejto
príručke neuvádzajú značky ™ a „®“ vo
všetkých prípadoch.
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je
potrebný program Adobe Reader. Ak ho
nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho
prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
„C Library“, „Expat“, „zlib“, a „libjpeg“
softvér sa dodáva spolu s videokamerou.
Tento softvér poskytujeme na základe
licenčných zmlúv s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníkov
autorských práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
V priečinku „License“ na CD-ROM si
prečítajte „license1.pdf“ Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“.
Ďalšie informácie
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo videokamere sa nachádza softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License (ďalej
ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte
právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov týchto softvérových
programov, a to na základe licencií GPL/
LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Pre
prebratie softvéru navštívte nasledovnú
webovú stránku a zvoľte DCR-DVD810
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste sa na nás
neobracali v súvislosti s obsahom zdrojového
kódu.
V priečinku „License“ na CD-ROM si
prečítajte „license2.pdf“ Nájdete v ňom
SK
121
Stručná referenčná príručka
Popis častí a ovládacích prvkov
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
A Páčka transfokátora (35, 42)
B PHOTO tlačidlo (30, 34)
C POWER prepínač (22)
D
/CHG (blesk/nabíjanie) indikátor
(19)
E QUICK ON tlačidlo/indikátor (36)
F Konektor pre diaľkový ovládač A/V
(44, 56)
Pripojte ostatné voliteľné
príslušenstvo.
G DC IN konektor (19)
H Zabudovaný mikrofón (35)
Kompatibilný mikrofón Active
Interface Shoe (voliteľný) bude mať
prioritu, keď sa pripojí.
I Spínač krytu disku OPEN (26)
J ACCESS indikátor (Disk) (26)
K Kryt disku (26)
L Indikátory režimov
(film)/
(statický záber) (22)
M START/STOP tlačidlo (30, 34)
N Svorka remienka (24)
SK
122
O Háčik pre remienok na plece
Pripojte remienok na plece
(voliteľné).
A Memory Stick Duo štrbina/kryt (28)
B Displej LCD/dotykový panel (15, 24)
C
(HOME) tlačidlo (16, 71)
D Tlačidlá priblíženia (35, 42)
E START/STOP tlačidlo (30, 34)
F RESET tlačidlo
Obnovuje všetky nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času.
G DISP/BATT INFO tlačidlo (20)
H Indikátor prístupu („Memory Stick
PRO Duo“) (28)
Stručná referenčná príručka
I Vyhľadávač obrazu (24)
J BATT (batéria) uvoľňovacie tlačidlo
(20)
K Reproduktor
Prehráva zvuky vychádzajúce z
reproduktora. Informácie o
nastavení hlasitosti nájdete na s. 40.
L Batéria (19)
M
(USB) konektor (58)
DCR-DVD510E: len výstup
N NIGHTSHOT prepínač (36)
SK
Pokračovanie ,
123
Popis častí a ovládacích prvkov (Pokračovanie)
A Objektív (Carl Zeiss Objektív) (5)
• Nemôžete naraz používať externý blesk
(voliteľný) a zabudovaný blesk.
• Pripojený externý mikrofón (voliteľné
príslušenstvo) má prednosť pred
interným mikrofónom (s. 35).
• Posuňte kryt drážky po vytiahnutí
hľadáčika.
B Blesk (75)
C Infračervený port/Snímač diaľkového
ovládania
Ak chcete videokameru ovládať,
diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládača (s. 125).
D Active Interface Shoe
Active Interface Shoe dodáva
energiu pre voliteľné zariadenia ako
voliteľné svetlo, blesk a mikrofón.
Voliteľné príslušenstvo môžete
zapnúť alebo vypnúť pomocou
prepínača POWER. Ďalšie
informácie nájdete v návode
dodávanom k príslušenstvu.
Držiak s aktívnym rozhraním Active
Interface Shoe obsahuje
bezpečnostné zariadenie na
bezpečné uchytenie inštalovaného
príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom
zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstrániť, uvoľnite
skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
• Ak je počas nahrávania videozáznamov
k držiaku pripojený externý blesk
(voliteľné príslušenstvo), vypnite ho, čím
zabránite nahrávaniu šumu nabíjania.
SK
124
E Nastavovacia páčka objektívu
vyhľadávača obrazu (24)
F
(VIEW IMAGES) tlačidlo (31,
39)
G EASY tlačidlo (30)
H . (BACK LIGHT) tlačidlo (37)
I Lôžko pre statív
Pripojte statív (voliteľné): dĺžka
skrutky musí byť menej ako 5,5 mm
k lôžku statívu pomocou skrutky na
statív.
Diaľkový ovládač
alebo položku pomocou b / B / v / V, potom
stlačte ENTER pre potvrdenie.
b Poznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Izolačná fólia
A DATA CODE tlačidlo (78)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas alebo nastavenie
videokamery pre nahrané zábery.
B PHOTO tlačidlo (30, 34)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na displeji
nahrá ako statický záber.
C SCAN/SLOW tlačidlá (31, 40)
D . > Tlačidlá (Predchádzajúci/
Nasledovný) (31, 40)
• Ak chcete videokameru ovládať, diaľkový
ovládač nasmerujte na snímač diaľkového
ovládača (s. 124).
• Ak sa pomocou diaľkového ovládača určitý
čas nevysielajú žiadne príkazy, oranžový rám
zmizne. Keď znova stlačíte niektoré z tlačidiel
b / B / v / V, alebo ENTER, rám sa objaví v
polohe, kde bol zobrazený naposledy.
• Niektoré tlačidlá nemôžete na LCD displeji
zvoliť b / B / v / V.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
E PLAY tlačidlo (31, 40)
G DISPLAY tlačidlo (20)
Stručná referenčná príručka
F STOP tlačidlo (31, 40)
Karta
H Vysielač
I START/STOP tlačidlo (30, 34)
VÝSTRAHA
J Tlačidlá motorového transfokátora
(35, 42)
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Batériu opakovane
nenabíjajte, nerozoberajte ani
neodhadzujte do ohňa.
K PAUSE tlačidlo (31, 40)
L VISUAL INDEX tlačidlo (31, 39)
Zobrazí obrazovku VISUAL INDEX, keď
ho stlačíte počas prehrávania.
M b / B / v / V / ENTER tlačidlá
Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na VISUAL
INDEX/Face Index/Film Roll Index/
Zozname titulov, na LCD displeji sa objaví
oranžový rám. Zvoľte požadované tlačidlo
• Keď je lítiová batéria slabá, prevádzková
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo zariadenie nemusí fungovať
správne. V takom prípade vymeňte batériu
za novú lítiovú batériu Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
SK
125
Indikátory zobrazované počas
nahrávania a prehrávania
Nahrávanie videozáznamov
A HOME tlačidlo (16, 71)
B Zostávajúca kapacita batérie
(približne) (20)
C Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim) alebo [REC]
(nahrávanie))
D Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (73)
E Typ média (10)
F Počítadlo (hodiny/minúty/sekundy)
Nahrávanie statických záberov
G OPTION tlačidlo (17, 84)
H Dual Rec (36)
I Zostávajúci čas záznamu filmov
J Režim audio (73)
K FACE DETECTION (76)
L VIEW IMAGES tlačidlo (31, 39)
M Face Index nastavenie (76)
N Veľkosť záberu (77)
Prezeranie videozáznamov
O Počet statických záberov, ktoré sa
dajú nahrať (77)
P Priečinok nahrávania
Q Tlačidlo návratu
R Režim prehrávania
S Číslo aktuálneho filmu/Celkový
počet nahraných filmov
Keď [MOVIE MEDIA SET] je
[MEMORY STICK]
Prezeranie statických záberov
T Tlačidlo Predchádzajúci/Nasledujúci
(31, 40)
U Ovládacie tlačidlá videa (31, 40)
V Názov dátového súboru/Číslo scény
W Číslo aktuálneho statického záberu/
Celkový počet nahratých statických
záberov
X Priečinok prehrávania
Y Tlačidlo prehliadky záberov (43)
Z VISUAL INDEX tlačidlo (31, 39)
SK
126
Indikátory označujúce
vykonané zmeny
Počas nahrávania/prehrávania sa
zobrazujú nasledovné indikátory
označujúce nastavenia videokamery.
Vľavo hore
Vpravo hore
Indikátor
E
Význam
Výstraha (104)
PictBridge pripájanie (58)
Spodná strana
Indikátor
Význam
FACE DETECTION
(76)
Face Index nastavenie (76)
Ručné zaostrenie (86)
9
Spodná strana
SCENE SELECTION
(87)
V strede
Vľavo hore
Podsvietenie (37)
.
Indikátor
Význam
Režim audio (73)
n
MICREF LEVEL
nízka hodnota (90)
SteadyShot vypnuté (74)
Digitálne efekty (90)
WIDE SELECT (73)
Obrazové efekty (90)
Blesk (75, 75)
Tele makro (86)
Zebra (74)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača
(90)
Konverzné šošovky (76)
EXPOSURE (87)/
SPOT METER (87)
BLT-IN ZOOM MIC
(90)
Význam
Podsvietenie displeja
LCD vypnuté (24)
Fader (stmievanie a
zjasňovanie) (89)
V strede
Indikátor
Význam
NightShot (36)
Color Slow Shutter (89)
Super NightShot (89)
Stručná referenčná príručka
z Tipy
Vpravo hore
Indikátor
Vyváženie bielej farby
(88)
• Obsah a umiestnenie indikátorov tu
popísaných sa môže líšiť od aktuálnych
indikátorov na obrazovke videokamery.
Dátový kód počas
nahrávania
Dátum, čas záznamu a údaje nastavenia
kamery sa automaticky zaznamenajú na
médium. Tieto údaje sa počas
nahrávania nezobrazia. Môžete ich však
skontrolovať ako [DATA CODE] počas
prehrávania (s. 78).
Môžete si pozrieť dátum a čas záznamu
na inom zariadení, atď. ([SUB-T
DATE], s. 75).
SK
127
Slovník
x 5.1 kanálový priestorový zvuk
x VBR
Systém, ktorý prehráva zvuk prostredníctvom
6 reproduktorov, pričom 3 reproduktory sa
nachádzajú vpredu (vľavo, vpravo a v strede) a
2 reproduktory sa nachádzajú vzadu (vpravo a
vľavo). Súčasťou tohto systému je aj basový
reproduktor s filtrom vysokých frekvencií,
ktorý sa uvádza ako kanál 0.1 pre frekvencie
120 Hz alebo nižšie.
VBR je skratka pre Variable Bit Rate, formát
nahrávania pre automatické ovládanie bitovej
rýchlosti (objem nahrávaných údajov v
určitom časom úseku) podľa nahrávanej
scény. Pri rýchlo sa pohybujúcom obraze sa
čas nahrávania na pamäťovú kartu skráti,
preto je treba na pamäťovej karte veľa miesta,
aby bol zabezpečený jasný obraz.
x Dolby Digital
x VIDEO režim
Systém na kódovanie (komprimáciu) zvuku
vyvinutý spoločnosťou Dolby Laboratories
Inc.
Môžete zvoliť jeden z formátov nahrávania,
keď používate režim DVD-RW. VIDEO
režim poskytuje vynikajúcu kompatibilitu s
inými zariadeniami DVD.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Technológia komprimácie zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, ktorá
efektívne komprimuje zvuk, čím sa zachováva
jeho vysoká kvalita. Toto umožňuje nahrávať
5.1 kanálový priestorový zvuk, čím je použitie
miesta na disku viac efektívne. Disky
vytvorené pomocou Dolby Digital 5.1 Creator
sa môžu prehrávať na zariadení
kompatibilným s diskom, ktorý bol vytvorený
vo vašej videokamere.
x JPEG
JPEG je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, štandard údajovej kompresie
statických záberov (zníženie údajovej
kapacity). Videokamera zaznamenáva
statické zábery vo formáte JPEG.
x Miniatúra
Obrazy so zmenšenou veľkosťou, ktoré
umožňujú prezerať súčasne viac obrazov.
[VISUAL INDEX], [
INDEX], [
INDEX], atď. sú miniatúrami systému
zobrazenia.
x MPEG
MPEG je skratka pre Moving Picture Experts
Group, čo je skupina štandardov na
kódovanie (komprimáciu obrazu)
videozáznamu alebo zvukového záznamu.
Patria sem formáty MPEG1 a MPEG2. Vaša
videokamera nahráva filmy vo formáte
MPEG2.
SK
128
x VR režim
Môžete zvoliť jeden z formátov nahrávania,
keď používate režim DVD-RW. VR režim
umožní upravovanie (vymazanie alebo
upravenie sekvencie) vo vašej videokamere.
Ukončenie disku vám umožní opätovné
prehrávanie v režime VR kompatibilného
zariadenia DVD.
Register
Numerické
12IMAGES .........................79
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
...................................... 89, 104
16:9 .......................................44
CONVERSION LENS ..... 76
16:9 WIDE ..........................27
21-vývodový adaptér ..........45
Č
4:3 ...................................27, 44
Čas nabíjania ...................... 20
5.1 kanálový priestorový
zvuk ......................................35
Čas nahrávania ....... 11, 21, 29
5.1-kanálové priestorové
nahrávanie ...........................35
Časový posun.................... 110
6 IMAGES ..........................79
8 cm DVD ...........................10
A
AREA SET.........................82
AUDIO MODE .................73
AUTO SLW SHUTTR
(Automatická
nízkorýchlostná spúšť)
......................................74, 103
A.SHUT OFF
(Autovypnutie off) .............83
B
BACK LIGHT ...........37, 103
Batéria .........................19, 125
Battery Info.........................20
BEACH ...............................88
BLACK FADER ...............89
BLT-IN ZOOM MIC.........90
B&W ....................................90
Ďalšie nahrávanie...............67
E
EXPOSURE...............87, 104
Čas prehrávania ................. 21
F
FACE DETECTION
......................................76, 103
Face Index .....................41, 76
FADER .......................89, 104
D
Dabovanie videozáznamov
.............................................. 56
DATA CODE.................... 78
DATE/TIME ....... 23, 78, 127
Dátumový register ............. 42
DC IN konektor................. 19
DC prípojka........................ 19
DELETE
Statické zábery............ 48
Videozáznamy............. 46
DEMO MODE .................. 82
FILE NO. (Číslo súboru)
..............................................78
Film Roll Index...................41
Finalizovať...................61, 102
FIREWORKS ....................87
Flash.....................................98
FLASH LEVEL .................75
FLASH MODE..................75
FOCUS ..........................86, 99
Formát nahrávania .............10
FORMAT
Disk...............................65
Diaľkový ovládač ....... 96, 125
“Memory Stick PRO
Duo” .............................66
DIGITAL ZOOM ............. 74
DISC SELECT GUIDE ... 69
Disk ..................................... 26
DISP OUTPUT ................. 81
DISPLAY ........................... 79
DIVIDE
Originál ........................ 51
G
GENERAL SET ................82
Stručná referenčná príručka
BEEP ...................................80
Ď
Gombíková lítiová batéria
............................................125
GUIDEFRAME ................74
Zoznam titulov............ 55
H
C
Dolby Digital 5.1 Creator
............................................ 128
CALIBRATION..............117
Dual Rec ............................. 36
CAMERA DATA .............78
CLOCK/LANG ..........82
DVD ponuka...................... 63
CANDLE ............................87
GENERAL SET.........82
DVD-R ............................... 11
CD-ROM.............................91
DVD-RW ........................... 11
MOVIE SETTINGS
.......................................73
CLOCK SET.......................22
DVD+R DL ....................... 11
CLOCK/LANG..................82
DVD+RW .......................... 11
OUTPUT SETTINGS
.......................................81
D.EFFECT (Digitálny efekt)
...................................... 90, 104
PHOTO SETTINGS
.......................................77
HOME MENU.............15, 71
SK
Pokračovanie ,
129
Register (Pokračovanie)
SOUND/DISP SET ....80
VIEW IMAGES SET
.......................................78
HQ .......................................73
I
„Memory Stick PRO Duo“
................................. 4, 28, 113
PORTRAIT........................ 88
MICREF LEVEL...... 90, 104
Prehliadka záberov ............ 43
MOVIE DUB .................... 50
Prehrávanie...................31, 39
MOVIE SETTINGS ......... 73
Prevádzka Easy Handycam
.............................................. 30
MPEG ............................... 128
Preventívne opatrenia .....112
IMAGE SIZE.....................77
INDEX SET (Nastavenie
indexu tváre).......................76
Používanie v zahraničí .....109
N
Priblíženie ...........................35
INDOOR ............................88
NightShot............................ 36
Približovanie pri prehrávaní
.............................................. 42
Indikátory..........................127
NIGHTSHOT LIGHT ..... 73
Pripájací kábel A/V .....44, 56
InfoLITHIUM..................114
NTSC................................. 109
Pripájanie
Nahrávanie ................... 30, 33
Inštalovať (softvér).............91
Izolačná fólia.....................125
J
JPEG..................................128
K
Kategória MANAGE
MEDIA ...............................60
Kategória OTHERS ..........46
televízora ..................... 44
O
Tlačiareň ......................58
Obojstranné disky............ 112
VCR alebo DVD /HDD
rekordéry ..................... 56
Ochrana ............................ 107
OLD MOVIE .................... 90
ONE PUSH................ 88, 104
Operácia Easy Handycam
............................................. 30
OPTION MENU............... 84
Originál
Kategória SETTINGS .......71
DELETE..................... 46
Kondenzácia vlhkosti.......116
DIVIDE ...................... 51
Kryt šošovky .......................23
OUTDOOR ....................... 88
L
OUTPUT SETTINGS ...... 81
QUICK ON ........................ 36
QUICK ON STBY ............ 83
R
REC MODE (Režim
nahrávania) .........................73
REDEYE REDUC ...........75
P
REMAINING SET (Zvyšné
nastavenie displeja médií)
.............................................. 75
LANGUAGE SET............82
PAL ................................... 109
REMOTE CTRL............... 83
LAST SCENE DEL
(vymazať) ............................47
Parametre ......................... 119
REPAIR IMG.DB F. ........ 69
LCD BL LEVEL (úroveň
podsvietenia LCD).....80, 100
PASTEL ............................. 90
PHOTO SETTINGS......... 77
S
LCD BRIGHT ...................80
PictBridge ........................... 58
S video kábel.................44, 56
LCD COLOR.....................80
PICT.EFFECT (Efekt
obrázka)...................... 90, 104
SCENE SELECTION
...................................... 87, 104
LP.........................................73
Počet stacionárnych
obrázkov, ktoré sa dajú
nahrať .................................. 77
SELF-TIMER ....................90
M
Počítač................................. 91
mechanika DVD ................64
„Memory Stick“ ...........4, 113
Podsvietenie LCD displeja
............................................. 24
Pomer strán ........................ 44
130
Q
LANDSCAPE....................88
LCD panel...........................24
SK
Príprava ............................... 19
SEPIA ................................. 90
Sieťový adaptér................... 19
Sieťový kábel (sieťová šnúra)
.............................................. 19
SMTH SLW REC .............. 37
SNOW ................................. 88
SOUND SETTINGS .........72
VISUAL INDEX ........ 31, 39
SOUND/DISP SET ...........80
VOLUME..................... 40, 80
SP..........................................73
VR režim............................. 10
SPOT FOCUS ............86, 103
Výstražné indikátory ....... 104
SPOT METER (Merač
pružného bodu) ..........87, 104
Výstražné správy.............. 106
SPOTLIGHT ......................88
W
Statické zábery..............30, 34
Statív ..................................124
WHITE BAL. (Vyváženie
bielej)........................... 88, 104
STEADYSHOT .................74
WHITE FADER ............... 89
SUB-T DATE.....................75
WIDE SELECT......... 73, 103
SUMMERTIME ................82
Windows ............................. 91
SUNRISE&SUNSET ........87
SUPER NIGHTSHOT
......................................89, 104
Svorka remienka.................24
Systém kódovania farieb v
televízore ...........................109
Z
ZEBRA............................... 74
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky........................ 104
ZOOM LINK ..................... 79
T
Zostávajúca kapacita batérie
.............................................. 20
TELE MACRO..........86, 104
Zoznam titulov
Tlač.......................................58
Posunutie ..................... 54
TV TYPE ......................44, 81
Prehrávanie ................. 53
TWILIGHT ........................87
Rozdeliť........................ 55
TWILIGHT PORT. ...........87
Vymazať....................... 54
Vytvorenie................... 52
U
Zrkadlový režim................. 37
Stručná referenčná príručka
UNFINALIZE ...........67, 102
USB 2.0................................91
USB kábel .....................58, 92
Ú
Údržba ...............................112
Úpravy .................................51
V
VBR .....................................12
VF B.LIGHT (Podsvietenie
vyhľadávača obrazu) ..........80
VIDEO režim .....................10
Videozáznamy ..............30, 34
VIEW IMAGES SET........78
SK
131
Download PDF

advertising