Sony | DCR-SR37E | Sony DCR-SR37E SR37 Standard Definition Hard Disk Drive camcorder Návod na použitie

Kliknite
Obsah
Príručka k zariadeniu Handycam
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/
SR67E/SR77E/SR87E
Užitočné postupy nahrávania
Register
 2009 Sony Corporation
4-124-312-42(1)
SK
Používanie príručky Príručka k zariadeniu
Handycam
Obsah
Kompletné informácie o používaní kamkordéra nájdete v príručke Príručka k zariadeniu
Handycam. Prečítajte si príručku Príručka k zariadeniu Handycam ako doplnenie k príručke
Návod na používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní kamkordéra pripojeného
k počítaču nájdete v príručkách Návod na používanie a PMB Guide, ktoré predstavujú Help k
dodávanému softvéru „PMB (Picture Motion Browser)“.
Rýchle vyhľadávanie informácií
Kliknite na položku na pravom okraji každej strany, čím rýchlo prejdete na príslušnú stránku
vybratej položky.


Užitočné postupy nahrávania
 Kliknite sem.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova pomocou programu Adobe Reader. V časti Help
programu Adobe Reader nájdete tipy na používanie programu Adobe Reader.
Príručku Príručka k zariadeniu Handycam môžete aj vytlačiť.
Informácie o príručke Príručka k zariadeniu Handycam




Register

Ilustračné snímky používané v príručke Príručka k zariadeniu Handycam boli nasnímané pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu odlišovať od snímok a indikátorov, ktoré sa v skutočnosti
zobrazia na obrazovke kamkordéra.
Pokiaľ nie je uvedené inak, zobrazenie modelu DCR-SR87E sa v príručke používa ako ilustračné.
V príručke Príručka k zariadeniu Handycam sa interný pevný disk kamkordéra a pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ nazývajú „nahrávacie médiá“.
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sú v príručke označené
pojmom „Memory Stick PRO Duo“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Obsah
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Krok 2: Zapnutie zariadenia a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nahrávanie/prehrávanie
22
23
23
25
26
28
29
29
31
33
33
34
34
35
35
36
36
Register
Päť rád pre úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie videozáznamov a fotografií
Easy Handycam).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(činnosť zariadenia
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie počas nahrávania videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou (5,1-kanálový priestorový zvuk)
(DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prepínanie zobrazenia obrazovky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné postupy nahrávania
Začíname
Obsah
Používanie príručky Príručka k zariadeniu Handycam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Užitočné postupy nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Časti a ovládacie prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
„ HOME“ a „ OPTION“ – využitie výhod dvoch typov ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie ponuky HOME MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie ponuky OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zoznam pre ponuku HOME MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zoznam pre ponuku OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pred používaním kamkordéra si najprv prečítajte tento dokument.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Poznámky o používaní zariadenie Handycam s pevným diskom.. . . . . . . . . . . . . . . 15
38
39
39
39
40
41
42
43
Obsah
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie počas prehrávania videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa presne stanoveného bodu
(Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie požadovaných záberov podľa dátumu (Date Index).. . . . . . . . . . . . .
Používanie približovania typu PB pri fotografiách.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov v televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úpravy
45
47
48
48
49
51
53
54
54
55
57
57
Užitočné postupy nahrávania
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zachytenie fotografie z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov/kopírovanie fotografií z interného pevného disku na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Ochrana).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie zoznamu titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou napaľovačky diskov DVD, rekordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou špeciálnej napaľovačky diskov DVD, DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváranie disku pomocou napaľovačky diskov DVD atď., inej než DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvorenie disku pomocou rekordéra atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola informácií o batérii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
60
62
Používanie nahrávacích médií
63
63
63
63
66
67
68
Prispôsobenie kamkordéra
MOVIE SETTINGS (položky pre nahrávanie videozáznamov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
PHOTO SETTINGS (položky pre snímanie fotografií).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
VIEW IMAGES SET (položky na prispôsobenie obrazovky).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Register
Zmena nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber nahrávacieho média pre fotografie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vkladanie pamäťovej karty Memory Stick PRO Duo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola informácií o médiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstránenie všetkých videozáznamov a fotografií (formátovanie).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana údajov na internom pevnom disku pred obnovením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUND/DISP SET (položky na úpravu zvuku a obrazovky).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUTPUT SETTINGS (položky na pripojenie k televízoru).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLOCK/ LANG (položky na nastavenie hodín a jazyka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (ďalšie položky nastavenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcie nastavené v ponuke OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
79
80
81
83
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . 95
Obsah
Riešenie problémov
Ďalšie informácie
Užitočné postupy nahrávania
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Predpokladaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Štruktúra súborov a priečinkov na internom pevnom disku a pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Údržba a odporúčania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
O batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Register
Užitočné postupy nahrávania
Záznam golfového
úderu
Dobrý záber
lyžiarskeho svahu
alebo pláže
 Podsvietenie............................................. 34
 BEACH........................................................ 86
 SNOW........................................................ 86
Detailný záber
kvetov
Obsah
 SPORTS...................................................... 86
Dieťa na pódiu pri
bodovom osvetlení
 PORTRAIT................................................... 86
 FOCUS........................................................ 85
 TELE MACRO............................................... 84
 SPOTLIGHT................................................. 86
Ohňostroj v plnej
nádhere
 FOCUS........................................................ 85
 SPOT FOCUS............................................... 84
 SPOT MTR/FCS............................................ 83
 FIREWORKS................................................ 86
 FOCUS........................................................ 85
Užitočné postupy nahrávania
Zaostrenie na psa
na ľavej strane
obrazovky
Register
Časti a ovládacie prvky
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
Batéria (17)
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (18)
Obsah
Indikátor ACCESS (pevný disk) (17)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér
vykonáva nahrávanie alebo zápis údajov.
Konektor DC IN (17)
Otvor na pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ (64)
Indikátory
Reproduktor
Vstavaný mikrofón (34)
Pripevnite statív (predáva sa osobitne) k lôžku
pre statív pomocou statívovej skrutky (predáva
sa osobitne: skrutka nesmie byť dlhšia než
5,5 mm).
Objektív (objektív Carl Zeiss) (16)
Prepínač LENS COVER (23, 25, 29, 31)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (43,
60)
Tlačidlo
(HOME)* (10)
Tlačidlá priblíženia* (33, 41)
Tlačidlo START/STOP* (24, 30)
* DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/
Páčka transfokátora (33, 41)
Tlačidlo PHOTO (26, 31)
SR77E/SR87E
Indikátor CHG (nabíjanie) (17)
Register
Obrazovka LCD/dotykový panel (10, 35)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Užitočné postupy nahrávania
(videozáznam)/
(fotografia) (20)
Tlačidlo MODE (25, 31)
Tlačidlo START/STOP (24, 30)
Remienok na uchopenie (23, 29)
Háčik na remienok na plece
Ukotvenie statívu
Indikátor
Význam
WIDE SELECT (69)
 60 min
Tlačidlo DISP (displej) (35)
Tlačidlo EASY (24)
Indikátor
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (24, 30)
Veľkosť fotografie (73)
Tlačidlo
(DISC BURN) (pozri príručku
Návod na používanie)
Tlačidlo
(VIEW IMAGES) (26, 36)
Indikátor prístupu („Memory Stick PRO
Duo“) (64)
Nastavenie prezentácie
záberov (42)

Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér
vykonáva nahrávanie alebo zápis údajov.

Tlačidlo  (protisvetlo) (34)
DCR-SR37E/SR38E/SR57E/SR77E: len výstup
Indikátory na obrazovke
Vpravo hore
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (23, 29, 36)
[00min]
Predpokladaný zostávajúci
čas nahrávania (23, 29)
Význam
100/112
AUDIO MODE* (69)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (89)
BLT-IN ZOOM MIC (88)
Úroveň MICREF LEVEL
nízka (89)
FADER (88)
Snímač spadnutia vypnutý
(82)
Snímač spadnutia
aktivovaný (82)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacie médium
(26, 31)
Priečinok prehrávania (38)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový počet
nahratých videozáznamov
alebo fotografií (26, 28,
36, 37)
Register
Vľavo hore
Tlačidlo HOME (10)
Význam
Režim nahrávania (HQ/
SP/LP) (69)
Nahrávacie/prehrávacie/
upravovacie médium (63)
0:00:00
9999
9999
Spodná strana
Indikátor
Režim prehrávania (27,
37)
Užitočné postupy nahrávania
Indikátor
Konektor  (USB) (59)
V strede
Výstraha (95)
Vpravo hore
 Tlačidlo RESET
Ak chcete inicializovať všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, stlačte tlačidlo
RESET.
Vľavo hore
Obsah
V strede
Tlačidlo POWER (20)
Zostávajúca kapacita
batérie
Tlačidlo návratu (10)
Spodná strana
Indikátor
Význam
Face Index (39)

Manuálne zaostrenie (85)
SCENE SELECTION (86)

Obsah

Vyváženie bielej farby (87)
Funkcia SteadyShot je
vypnutá (71)
SPOT MTR/FCS (83)/
EXPOSURE (84)/SPOT
METER (83)
TELE MACRO (84)
Protisvetlo (34)
Tlačidlo OPTION (10)

Užitočné postupy nahrávania
101-0001
101-0005
Tlačidlo VIEW IMAGES
(26, 36)
Tlačidlo prezentácie
záberov (42)
Názov údajového súboru
(28, 38)
Chránená snímka (51)
Tlačidlo VISUAL INDEX
(27, 37)
* DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
V závislosti od typu kamkordéra sa niektoré
položky nemusia zobraziť.
Register

„ HOME“ a „
OPTION“ – využitie
výhod dvoch typov
ponúk
Používanie funkcie HELP
Ak chcete zobraziť popis v ponuke HOME
MENU, dotknite sa položky (HELP)
na obrazovke ponuky HOME MENU.
zmení farbu na
(Spodná strana položky
oranžovú.) Potom sa dotknite položky, o
ktorej sa chcete dozvedieť viac.
HOME
Po stlačení tlačidla (HOME) sa zobrazí
ponuka HOME MENU. Môžete zmeniť
nastavenie pre svoj kamkordér atď.
Používanie ponuky
MENU
(HOME)
OPTION
 Dotknite sa požadovanej
kategórie  položky ponuky,
ktorú chcete zmeniť.
(OPTION)
Položka ponuky
 Dotknite sa požadovanej karty
 a vyberte položku, ktorej
nastavenie chcete zmeniť.
Užitočné postupy nahrávania
Ponuka OPTION MENU sa zobrazuje
rovnako ako kontextové okno v počítači
zobrazované po kliknutí pravým tlačidlom
myši. Zobrazia sa položky ponuky, ktoré
môžete meniť v kontextovom okne.
Tlačidlo
(HOME)
Obsah
Používanie ponuky
MENU
Položky alebo nastavenia zobrazené sivou
farbou sa nedajú vybrať.
Položka ponuky
Kategória
 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.



Karta
 Po dokončení nastavenia sa
dotknite položky
.
Ak sa položka na obrazovke nezobrazuje,
dotknite sa tlačidla / .
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa tlačidla
Obrazovku HOME MENU skryjete, ak sa
.
dotknete tlačidla
10
Register
 Po dokončení nastavenia sa
.
dotknite položky
 Poznámky
Ak sa požadovaná položka na obrazovke
nezobrazuje, dotknite sa inej karty. (Nemusí sa
zobrazovať žiadna karta.)
 Ponuku OPTION MENU nemôžete použiť
počas prevádzky v režime Easy Handycam.
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke, závisia od stavu prehrávania/
nahrávania v kamkordéri.

Obsah
Užitočné postupy nahrávania
Register
11
Zoznamy ponúk
Zoznam pre ponuku
MENU
HOME
(CAMERA)
MOVIE*1
PHOTO*1
Kategória
Kategória
Kategória
s. 29
s. 31
AUDIO MODE*2
s. 37
s. 39
s. 39
s. 55
DELETE
s. 45
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
DUB by select
s. 48
s. 49
DUB ALL
PHOTO COPY
COPY by select
COPY by date
s. 71
REMAINING SET
s. 72
FACE SET*1
s. 72
s. 73
FILE NO.
s. 73
AUTO SLW SHUTTR
s. 74
GUIDEFRAME
s. 74
s. 75
s. 49
SOUND/DISP SET
VOLUME*1
s. 27, 37
DELETE
s. 45
DELETE
s. 45
PROTECT
s. 51
PROTECT
s. 51
DIVIDE
s. 53
BEEP*1
ERASE
s. 55
ERASE ALL
s. 55
MOVE
s. 55
USB CONNECT
USB CONNECT
s. 59
USB CONNECT
s. 59
s. 77
LCD BL LEVEL
s. 77
LCD COLOR
s. 78
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
s. 79
DISP OUTPUT
s. 79
s. 80
SUMMERTIME
s. 80
LANGUAGE SET*1
Návod na používanie
s. 62
12
s. 20
AREA SET
s. 80
GENERAL SET
DEMO MODE
s. 81
CALIBRATION
s. 108
A.SHUT OFF
s. 81
POWER ON BY LCD
s. 82
DROP SENSOR
s. 82
Register
s. 54
s. 77
LCD BRIGHT
CLOCK/ LANG
CLOCK SET*1
s. 54
ADD by date
BATTERY INFO
s. 71
GUIDEFRAME
s. 48
EDIT
DISC BURN
s. 71
AUTO SLW SHUTTR
VIEW IMAGES SET
DATA CODE
s. 49
PLAYLIST EDIT
ADD
s. 69
s. 70
PHOTO SETTINGS
IMAGE SIZE*1
s. 47
DUB by date
WIDE SELECT
Užitočné postupy nahrávania
s. 45
s. 69
s. 69
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
(OTHERS)
DELETE*1
DELETE
s. 63
s. 63
s. 66
s. 67
s. 93
(SETTINGS)
MOVIE SETTINGS
REC MODE
(VIEW IMAGES)
VISUAL INDEX*1
FILM ROLL*1
FACE*1
PLAYLIST
(MANAGE MEDIA)
MOVIE MEDIA SET*1
PHOTO MEDIA SET*1
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*1
REPAIR IMG.DB F.
Obsah
Kategória
Kategória

[SOUND/DISP SET] sa zmení na položku
[SOUND SETTINGS] počas prevádzky v
režime Easy Handycam.
*1 Túto položku môžete nastaviť počas prevádzky
v režime Easy Handycam.
*2 DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E
Obsah
Zoznam pre ponuku
MENU
OPTION
Nasledujúce položky sú k dispozícii iba pre
ponuku OPTION MENU.
Karta
SPOT MTR/FCS
s. 83
SPOT METER
s. 83
SPOT FOCUS
s. 84
s. 84
EXPOSURE
s. 84
FOCUS
s. 85
SCENE SELECTION
s. 86
WHITE BAL.
s. 87
FADER
s. 88
Užitočné postupy nahrávania
TELE MACRO
Karta
Karta
BLT-IN ZOOM MIC
s. 88
MICREF LEVEL
s. 89
SELF-TIMER
s. 89
Zobrazenie karty závisí od situácie/žiadna
karta
SLIDE SHOW
s. 42
SLIDE SHOW SET
s. 42
Register
13
Batéria
Dodávané položky


 Softvér
„PMB (Picture Motion Browser)“
vrátane príručky „PMB Guide“
 „Príručka k zariadeniu Handycam“ (formát
PDF)


„Návod na používanie“ (1)


Na strane 64 nájdete informácie o pamäťových
kartách „Memory Stick“, ktoré je možné
používať s týmto kamkordérom.
Položky ponuky, panel LCD a objektív
Používanie kamkordéra

Užitočné postupy nahrávania
Čísla v ( ) znamenajú dodávané množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Sieťový kábel (1)
 Prípojný kábel A/V (1) 
 Kábel USB (1) 
 Nabíjateľná batéria
Iba pre typ DCR-SR37E/SR38E/SR47E/
SR48E/SR57E/SR67E: NP-FH30 (1)
Iba pre typ DCR-SR77E/SR87E:
NP-FH50 (1)
 CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný
voči vlhkosti, ani vodotesný. Pozrite si časť
„Informácie o manipulácii s kamkordérom“
(s. 106).
Keď svietia alebo blikajú indikátory
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 20) alebo
indikátory ACCESS (s. 17, 64), nemali by ste
vykonávať žiadnu z nasledovných činností. Inak
sa môže poškodiť nahrávacie médium, môžu
sa stratiť nahraté zábery alebo sa vyskytnúť iné
poruchy.
 Vyberať z kamkordéra pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
 Vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
striedavého prúdu z kamkordéra.
 Vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám.
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správnym smerom.
Násilné vtláčanie zástrčky do konektora môže
poškodiť konektor alebo spôsobiť poruchu
kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra držiac súčasne kamkordér aj
konektor DC.
Obsah
Pred používaním
kamkordéra si najprv
prečítajte tento
dokument

Nasledujúce časti kamkordéra nie sú určené na
držanie, rovnako ako ani kryt konektora.

Obrazovka LCD
Register
14
Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu sa
však objaviť nepatrné čierne alebo jasné bodky
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby),
ktoré sa nepretržite objavujú na obrazovke LCD.
Tieto bodky vznikajú pri výrobe, sú normálnym
javom a nemajú žiaden vplyv na nahrávanie.
Poznámky o používaní zariadenie
Handycam s pevným diskom
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Čierne body


Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Kamkordér nevystavujte účinkom
otrasov alebo vibrácií
Informácie o zmene nastavenia jazyka







Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod., za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.

Pevný disk kamkordéra nemusí byť rozpoznaný
alebo bude znemožnené nahrávanie alebo
prehrávanie.
Zariadenie nevystavujte otrasom, hlavne počas
nahrávania alebo prehrávania. Po nahrávaní,
pokiaľ svieti indikátor ACCESS, nevystavujte
kamkordér účinkom vibrácií alebo otrasov.
Počas používania remienka na plece (predáva sa
osobitne) chráňte kamkordér pred nárazom do
iného objektu.
Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných
prostrediach.
Informácie o snímači spadnutia

Aby bol pevný disk chránený v prípade
otrasov alebo pádu, kamkordér je vybavený
funkciou snímača spadnutia (s. 82). Ak dôjde k
spadnutiu, alebo nastane stav beztiaže, budete
môcť zachytiť zvuk zablokovania vydaný
kamkordérom, a to v prípade aktivovania tejto
funkcie. Pokiaľ snímač spadnutia zaznamená
opakované spadnutie, nahrávanie alebo
prehrávanie môže byť zastavené.
15
Batériu vyberajte a sieťový adaptér odpájajte až
po vypnutí kamkordéra.
Register
Poznámky o batérii alebo sieťovom
adaptéri striedavého prúdu

Užitočné postupy nahrávania
Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 80).
Nahrávanie

Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky nasnímané zábery na
externé médiá. Odporúčame, aby ste údaje s
obrázkami uložili pomocou počítača na disk,
ako je napríklad DVD-R (pozrite si Návod na
používanie). Údaje s obrázkami môžete uložiť
aj pomocou napaľovačky DVD, videorekordéra
alebo rekordéra DVD/HDD (s. 57).
Obsah
Biele, červené, modré alebo zelené body
Poznámka o prevádzkových teplotách

Objektív Carl Zeiss
Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss
(Nemecko) a Sony Corporation a ktorý vytvára
zábery vysokej kvality. Používa systém merania
MTF určený pre videokamery a zábery sa
vyznačujú mimoriadnou kvalitou typickou pre
objektívy Carl Zeiss.
MTF = Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota označuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prichádza do objektívu.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču

Nepokúšajte sa formátovať pevný disk
alebo miesto ukladania hudobných súborov
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
váš kamkordér nemusí správne fungovať.
Obsah
Keď sa teplota kamkordéra veľmi zvýši alebo
veľmi poklesne, môže sa stať, že nebudete môcť
kamkordérom nahrávať alebo prehrávať, a to
kvôli tomu, že sa v takýchto situáciách zaktivuje
ochranná funkcia kamkordéra. V takomto
prípade sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor
(s. 95).
Poznámka o používaní kamkordéra vo
vysokých nadmorských výškach

Užitočné postupy nahrávania
Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym
tlakom vzduchu, kde je nadmorská výška
viac ako 5 000 metrov. V opačnom prípade
sa môže poškodiť mechanika pevného disku
kamkordéra.
Poznámka o zneškodnení alebo
odovzdaní

Ani po spustení funkcie [ DELETE ALL],
[ DELETE ALL] alebo [MEDIA FORMAT],
sa nemusia niektoré údaje úplne odstrániť z
pevného disku. Ak chcete zabrániť obnoveniu
údajov pri zmene vlastníka kamkordéra, použite
funkciu [ EMPTY] (s. 68). Taktiež v prípade
zneškodňovania kamkordéra sa odporúča, aby
ste zničili celú hlavnú časť kamkordéra.
Ak nie je možné nahrávať ani prehrávať
zábery, použite funkciu [MEDIA
FORMAT]

Register
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania alebo odstraňovania záberov sa na
nahrávacom médiu objaví fragmentácia údajov.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať.
V takom prípade uložte údaje na nejakom
type externého média (s. 57, ďalšie informácie
vyhľadajte aj v príručke Návod na používanie),
a potom použite funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 67).
16
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Indikátor ACCESS (pevný disk)
Obsah
Batéria
Konektor DC
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.

Ku kamkordéru nemôžete pripojiť nijaké iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série H.
1
2
3
Vypnite kamkordér zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu jej posunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Užitočné postupy nahrávania
Konektor Sieťový adaptér
DC IN
striedavého prúdu
Sieťový kábel Do sieťovej zásuvky
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a sieťový kábel ku
kamkordéru a do sieťovej zásuvky.

Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu z
konektora DC IN kamkordéra.


Na strane 98 nájdete informácie o čase nahrávania a prehrávania.
Keď je kamkordér zapnutý, skontrolujte približnú výdrž batérie prostredníctvom indikátora v ľavom
hornom rohu obrazovky LCD.
17
Register
4
Značka  na konektore DC musí smerovať nadol.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E
Čas nabíjania
115
135
170
390
Obsah
Batéria
NP-FH30 (dodáva sa)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
DCR-SR77E/SR87E
Batéria
NP-FH50 (dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100

Čas nabíjania
135
170
390
Keď sa batéria nabíja pri 25 C (odporúča sa teplota od 10 C do 30 C).
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria)  a vyberte batériu .
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Užitočné postupy nahrávania
Vybratie batérie
Vykonajte pripojenie podľa časti „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Aj keď je batéria pripojená,
nevybíja sa.
Nabíjanie batérie v zahraničí
Prostredníctvom sieťového adaptéra striedavého prúdu dodaného s kamkordérom môžete
batériu nabíjať vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti
striedavý prúd 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.

Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.



Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 20)/indikátor ACCESS (s. 17)/
skontrolujte, či je vypnutý indikátor
indikátor prístupu (s. 64).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 batéria nie je správne pripojená,
 batéria je poškodená.
V rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky vypne, ak nebudete kamkordér používať
počas doby asi 5 minút, a to kvôli úspore batérie ([A.SHUT OFF]).
18
Register
Poznámky o batérii
Poznámky o sieťovom adaptéri striedavého prúdu



Obsah
Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte v úzkom priestore, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Užitočné postupy nahrávania
Register
19
Krok 2: Zapnutie zariadenia a nastavenie dátumu
a času
1
Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.

Obsah
Kamkordér je zapnutý.
Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER.
Tlačidlo POWER
(videozáznam): na nahrávanie
videozáznamov
(fotografia): na nahrávanie fotografií
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.

3
Užitočné postupy nahrávania
2
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidla / , potom sa
dotknite položky [NEXT].
Ak chcete opäť nastaviť dátum a čas, dotknite sa položky
(HOME) 
(SETTINGS) 
[CLOCK/ LANG]  [CLOCK SET]. Kým sa položka na obrazovke nenachádza, dotknite sa
položky / pokiaľ sa nezobrazí.
Nastavte položku [SUMMERTIME], dátum a čas a dotknite sa položky
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte položku [SUMMERTIME] na hodnotu [ON], hodiny sa posunú o 1 hodinu.
Register
20



Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie médium
a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položky
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  [DATE/TIME] 
(HOME) 

.

(HOME)
Zvuky sprevádzajúce jednotlivé činnosti kamkordéra môžete vypnúť dotknutím sa položky
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF] 


.

Ak tlačidlo, ktorého ste sa dotkli, nezareaguje správne, kalibrujte dotykový panel (s. 108).
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
zariadenie sa vypne.
(videozáznam) bude niekoľko sekúnd blikať a
Obsah
Vypnutie zariadenia
Tlačidlo POWER

Kamkordér môžete vypnúť aj prostredníctvom stlačenia tlačidla POWER.
Keď je položka [POWER ON BY LCD] (s. 82) nastavená na hodnotu [OFF], vypnite kamkordér
stlačením tlačidla POWER.
Zmena nastavenia jazyka
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť tak, aby sa správy zobrazovali vo vami zadanom
jazyku.
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
Dotknite sa položky (HOME) 


.
[ LANGUAGE SET]  požadovaný jazyk 
Užitočné postupy nahrávania

Register
21
Nahrávanie/prehrávanie
Päť rád pre úspešné nahrávanie
Stabilizácia kamkordéra
Obsah
Pokiaľ kamkordér držíte, hornú časť tela držte vo vzpriamenej
polohe a ruky držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná na zabránenie trasenia
kamkordérom, predsa len je však dôležité, aby ste ním nehýbali.
Pomalé približovanie
Približujte a odďaľujte pomaly. Používajte tieto funkcie uvážene.
Pričasté približovanie alebo odďaľovanie môže diváka unavovať.
Zvýraznenie záznamov slovom
Uvážte, aký zvuk chcete so záznamom nahrať. Počas snímania
nechajte objekt hovoriť alebo s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú úroveň hlasu pretože osoba, ktorá sníma, je
k mikrofónu bližšie ako snímaná osoba.
Užitočné postupy nahrávania
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a
kamkordérom pohybujte v horizontálnom smere pri pomalom
otáčaní hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu
zastaňte, aby scéna vyzerala stabilne.
Používanie príslušenstva
22
Register
Využite voliteľné príslušenstvo kamkordéra.
Pomocou statívu môžete nahrávať dlhé záznamy alebo snímať
objekty v tlmenom svetle, ako sú napríklad scény s ohňostrojmi
alebo nočné scenérie. Vždy majte pri sebe náhradné batérie, čím
zabezpečíte nahrávanie bez obáv o vybitie batérie.
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie
videozáznamov a fotografií (činnosť zariadenia
Easy Handycam)

Obsah
Jednoducho stlačte tlačidlo EASY. Môžete jednoduchým spôsobom nahrávať alebo prehrávať
videozáznamy a fotografie (činnosť zariadenia Easy Handycam).
Počas činnosti zariadenia Easy Handycam môžete nastaviť základné možnosti v rámci
položiek nastavenia a prispôsobenia, ako je zmena rozmerov snímky alebo odstránenie
záberov. Ďalšie položky sa nastavia automaticky.
Pokiaľ sa spustí činnosť zariadenia Easy Handycam, takmer všetky nastavenia ponuky sa automaticky
obnovia na hodnoty predvolených nastavení. (Niektoré položky ponuky si zachovajú nastavenia
vykonané pred začatím činnosti zariadenia Easy Handycam.)
Nahrávanie videozáznamov
V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy
zaznamenávajú na pevný disk (s. 63).
Užitočné postupy nahrávania
 Upevnite remienok na uchopenie.
 Otvorte kryt objektívu.
Register
23
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
Obsah
 Stlačte tlačidlo EASY.
Na obrazovke LCD sa zobrazí ikona
.
Tipy
Funkcia [REC MODE] je nastavená na hodnotu [SP] (s. 69).


24
Register
[STBY]  [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.
Užitočné postupy nahrávania
 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo START/STOP.
Fotografovanie
 Otvorte kryt objektívu.
Obsah
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
Na obrazovke LCD sa zobrazí ikona
.
Užitočné postupy nahrávania
 Stlačte tlačidlo EASY.
 Na zapnutie indikátora
(fotografie) stlačte tlačidlo MODE.
Register
25
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
zmizne, fotografia je nahratá na interný pevný disk.
Prehrávanie videozáznamov
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
Užitočné postupy nahrávania
Keď označenie
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
26
Register
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa karty
(videozáznamy) ()  vyberte požadovaný
videozáznam ().
HOME MENU
Predchádzajúcich 6
záberov
Obsah
Vyhľadávanie záberov
podľa dátumu (s. 40)
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania

: Zobrazí sa obrazovka Film Roll Index (s. 39).
: Zobrazí sa obrazovka Face Index (s. 39).
: Zobrazia sa videozáznamy.
: Zobrazia sa fotografie.
Značka  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie so značkou , od tohto miesta budete
môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Na fotografii nasnímanej na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ sa zobrazí značka .)
Kamkordér začne prehrávať vybraný videozáznam.
Úprava hlasitosti
Predchádzajúci
Nasledujúci
Zastaviť
Rýchle prevíjanie
dopredu
Rýchle prevíjanie
dozadu
Pozastaviť/prehrať




27
Register
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, obnoví sa zobrazenie
obrazovky VISUAL INDEX.
/
počas pozastavenia.
Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotykom na položku
 a položku
/

.
Hlasitosť môžete počas prehrávania upraviť dotykom na položku
Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na hodnotu [DATE/TIME] (s. 75).
Ak chcete zmeniť nahrávacie médium, vyberte nahrávacie médium v rámci funkcie [MOVIE MEDIA
SET] (s. 63).


Užitočné postupy nahrávania




Prezeranie fotografií
Na obrazovke VISUAL INDEX sa dotknite karty
požadovanú fotografiu ().
(fotografie) ()  vyberte
Obsah
Kamkordér začne zobrazovať požadovanú fotografiu.
Prejsť na obrazovku
VISUAL INDEX
Tipy
Funkcia [DATA CODE] je pevne nastavená na hodnotu [DATE/TIME] (s. 75).
Ak chcete zmeniť nahrávacie médium, vyberte nahrávacie médium v rámci funkcie [PHOTO MEDIA
SET] (s. 63).



Užitočné postupy nahrávania
Prezentácia záberov/
pozastaviť
Nasledujúca
Predchádzajúca
Zrušenie činnosti zariadenia Easy Handycam
Po dokončení nahrávania alebo zatvorení obrazovky pre nastavenie ponuky opätovne stlačte
z obrazovky LCD zmizne.
tlačidlo EASY. Ikona
Nastavenia ponuky počas činnosti zariadenia Easy Handycam
 Poznámky
OPTION MENU sa nedá použiť.
Ponuka
 Ak chcete k záberom pridať efekty alebo zmeniť nastavenia, zrušte činnosť zariadenia Easy Handycam.

Nefunkčné tlačidlá pri činnosti zariadenia Easy Handycam
Počas činnosti zariadenia Easy Handycam nie je možné používať niektoré tlačidlá alebo
funkcie, pretože sú nastavené automaticky. Ak ste nastavili neplatnú činnosť, môže sa zobraziť
hlásenie [Invalid during Easy Handycam operation.].
28
Register
Stlačením tlačidla (HOME) zobrazíte položky ponuky, ktoré sú k dispozícii na zmenu
nastavení. Ďalšie informácie o dostupných položkách ponuky nájdete v časti „Zoznamy
ponúk“ (s. 12).
Nahrávanie
Nahrávanie videozáznamov
Obsah
V rámci predvoleného nastavenia sú videozáznamy
zaznamenávané na pevný disk (s. 63).
 Upevnite remienok na uchopenie.
 Otvorte kryt objektívu.
Užitočné postupy nahrávania
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
Register
29
 Ak chcete spustiť nahrávanie, stlačte tlačidlo START/STOP.
Obsah
[STBY]  [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.









Informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 99.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
Môžete zmeniť nahrávacie médium a režim nahrávania (s. 63, 69).
[ STEADYSHOT] je v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu [ON].
Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať zaznamenávať. Počas tohto
času nie je možné s kamkordérom pracovať.
Ak počas nahrávania videozáznamu zatvoríte obrazovku LCD, kamkordér prestane zaznamenávať.
Ak indikátor prístupu/ACCESS aj po dokončení nahrávania svieti alebo bliká, znamená to, že sa údaje
stále zaznamenávajú na nahrávacie médium. Kamkordér nevystavujte účinkom nárazov a vibrácií,
nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
(HOME) 
Ak chcete zistiť zostávajúci čas nahrávania a kapacitu atď., dotknite sa položky
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA INFO] (s. 66).
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov , a následne uhol prispôsobte . Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov smerom k objektívu ,
môžete nahrávať videozáznamy alebo snímať fotografie v zrkadlovom režime.
Užitočné postupy nahrávania

 90 stupňov (max.)
 90 stupňov vzhľadom ku
kamkordéru
 180 stupňov (max.)
Ak otvárate alebo zatvárate obrazovku LCD, prípadne upravujete jej uhol, dávajte pozor, aby ste omylom
nestlačili tlačidlá na strane obrazovky LCD (DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/SR77E/SR87E).
Tipy
Ak je počas nahrávania videozáznamu zistená tvár, indikátor začne blikať a zistená tvár sa uloží do
registra. Požadovanú scénu môžete počas prehrávania videozáznamov vyhľadať podľa obrazu tváre ([Face
Index], s. 39).
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 47).
(HOME) 
(CAMERA) 
Režim fotografovania môžete prepnúť dotykom na položku
[MOVIE].




30
Register

Údajový kód počas nahrávania
Dátum nahrávania, čas a stav sa automaticky nahrávajú na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich skontrolovať počas prehrávania pomocou položky
[DATA CODE] (s. 75).
Fotografovanie
Obsah
V rámci predvoleného nastavenia sa fotografie nahrávajú na interný pevný disk (s. 63).
 Otvorte kryt objektívu.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
 Na zapnutie indikátora
(fotografie) stlačte tlačidlo MODE.
Užitočné postupy nahrávania
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Register
31
 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte
úplne.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
Po zmiznutí označenia


Informácie o počte fotografií, ktoré môžete nahrať nájdete na strane 100.
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, dotknite sa položky


(s. 73).
SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  požadované nastavenie 
nie je možné nahrávať fotografie.
Počas zobrazenia ikony
Užitočné postupy nahrávania

je fotografia nahratá.
Register
32
Užitočné funkcie počas nahrávania
videozáznamov a fotografií
Približovanie
Jemným posunutím páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
 Poznámky
Funkcia SteadyShot nemusí znížiť rozmazanie obrazu v požadovanej miere, ak je páčka transfokátora
nastavená na stranu T (vzdialené predmety).
 Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč z páčky transfokátora, môže sa nahrať aj
zvuk, ktorý vydáva páčka transfokátora.
 Rýchlosť priblíženia nie je možné meniť použitím tlačidiel priblíženia na ráme obrazovky LCD
(DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/SR77E/SR87E).
 Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom potrebná na zabezpečenie úplného
zaostrenia je približne 1 cm pre širokouhlý záber a približne 150 cm pre vzdialené objekty
(DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E).
 Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom potrebná na zabezpečenie úplného zaostrenia je
približne 1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm pre vzdialené objekty (DCR-SR77E/SR87E).
Užitočné postupy nahrávania
Širší uhol pohľadu
Bližší pohľad
(širokouhlý záber) (snímanie vzdialených
predmetov)
Obsah
Zábery môžete zväčšiť pomocou páčky transfokátora.
Zábery môžete zväčšovať aj pomocou tlačidiel priblíženia na ráme obrazovky LCD (DCRSR38E/SR48E/SR57E/SR67E/SR77E/SR87E).
Úroveň zväčšenia kamkordéra je nasledovná:
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E: 60-násobok pôvodnej veľkosti
DCR-SR77E/SR87E: 25-násobok pôvodnej veľkosti

33
Register
Tipy
Ak chcete pri nahrávaní videozáznamov zväčšiť úroveň priblíženia, môžete nastaviť funkciu [DIGITAL
ZOOM] (s. 70).


Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou (5,1-kanálový priestorový zvuk)
(DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E)
Dolby Digital 5,1-kanálový priestorový zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného
mikrofónu. Vychutnajte si realistický zvuk pri prehrávaní videozáznamov na zariadeniach,
ktoré podporujú 5,1-kanálový priestorový zvuk.
Obsah
Vstavaný mikrofón
 Poznámky
Ak na kamkordéri prehrávate 5,1-kanálový zvuk, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky skonvertuje a jeho
výstup bude 2-kanálový.


Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle
Užitočné postupy nahrávania
Tipy
) alebo [2ch STEREO] (
) ([AUDIO
Zvuk môžete nahrávať v kvalite [5.1ch SURROUND] (
MODE], s. 69).
V počítači môžete pomocou dodávaného softvéru vytvoriť disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté na
kamkordéri. Ak budete prehrávať disk na systéme s podporou 5,1-kanálového zvuku, môžete si vychutnať
realistický zvuk.


Ak chcete upraviť expozíciu pre objekty v protisvetle, stlačte tlačidlo  (protisvetlo) a zobrazí
sa indikátor . Ak chcete zrušiť funkciu protisvetla, stlačte tlačidlo  (protisvetlo) ešte raz.
Register
34
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Obsah
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom uhle ku kamkordéru , potom ho pootočte o 180
stupňov k objektívu .
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz snímaného objektu, ale nahratý obraz bude zodpovedať
skutočnosti.


Prepínanie zobrazenia obrazovky
Užitočné postupy nahrávania
Po každom stlačení tlačidla DISP vypnete a zapnete informácie (o zostávajúcej kapacity
batérie, atď.).
Register
35
Prehrávanie na kamkordéri
V rámci predvoleného nastavenia sú prehrávané videozáznamy a fotografie nahraté na interný
pevný disk (s. 63).
Obsah
Prehrávanie videozáznamov
 Otvorte obrazovku LCD kamkordéra.
Kamkordér je zapnutý.

Ak chcete zapnúť kamkordér, keď je otvorená obrazovka LCD, stlačte tlačidlo POWER (s. 20).
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).

Obrazovku VISUAL INDEX zobrazíte aj dotykom na položku
LCD.
 Dotknite sa karty
(VIEW IMAGES) na obrazovke
(videozáznamy) ()  vyberte požadovaný
Užitočné postupy nahrávania
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
videozáznam ().
Do zoznamu dátumov
nahrávania (s. 40)
Predchádzajúci
Nasledujúci




: Zobrazí sa obrazovka Film Roll Index (s. 39).
: Zobrazí sa obrazovka Face Index (s. 39).
: Zobrazia sa videozáznamy.
: Zobrazia sa fotografie.
36
Register
Návrat na režim
nahrávania

Značka  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie so značkou , od tohto miesta budete
môcť nabudúce spustiť prehrávanie. (Na fotografii nasnímanej na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ sa zobrazí značka .)
Kamkordér začne prehrávať vybraný videozáznam.
Nasledujúci
Obsah
Predchádzajúci
Úprava hlasitosti
OPTION
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastaviť/prehrať
Zastaviť
Rýchle prevíjanie
dozadu
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, obnoví sa zobrazenie
obrazovky VISUAL INDEX.
/
, videozáznam sa ďalej bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete tlačidla
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať tlačidiel
asi 5-krát rýchlejšie  asi 10-krát rýchlejšie  asi 30-krát rýchlejšie  asi 60-krát rýchlejšie.
(HOME) 
(VIEW IMAGES)
Obrazovku VISUAL INDEX zobrazíte dotykom na položku
 [VISUAL INDEX].
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania sa počas nahrávania automaticky nahrávajú. Tieto
informácie nie sú počas nahrávania zobrazené, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotykom na
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  požadované
položku


.
nastavenie 





Užitočné postupy nahrávania

Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Pri prehrávaní videozáznamu sa dotknite tlačidla
/
 .
tlačidiel

 nastavenie upravte pomocou
Hlasitosť zvuku môžete upraviť pomocou ponuky OPTION MENU.
Register
37
Prezeranie fotografií
Dotknite sa karty (fotografia) ()  požadovaná fotografia () na
obrazovke VISUAL INDEX.
Obsah
Kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Nasledujúca
OPTION MENU
Prejsť na obrazovku
VISUAL INDEX
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“, sa na obrazovke
(priečinok prehrávania).
zobrazí ikona


Užitočné postupy nahrávania
Spustiť/zastaviť
prezentáciu záberov
Predchádzajúca
Register
38
Užitočné funkcie počas prehrávania
videozáznamov a fotografií
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa presne stanoveného bodu
(Film Roll Index)
Obsah
Videozáznam je možné rozdeliť podľa časových úsekov a prvá scéna každého úseku sa zobrazí
na obrazovke INDEX. Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratej miniatúry.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznam, ktorý chcete prehrať pred
vykonaním operácie (s. 63).
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
(Film Roll Index).
Nastavenie intervalu na vytvorenie miniatúr scén videozáznamu.

Dotykom na položku
/
Užitočné postupy nahrávania
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
vyberte požadovaný videozáznam.
 Požadovanú scénu vyhľadajte dotykom na položku
/
, potom sa
dotknite scény, ktorú chcete prehrať.
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
Tipy
Obrazovku [Film Roll Index] môžete vybrať aj dotykom na položku
IMAGES)  [ FILM ROLL].

(HOME) 
(VIEW
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index)
Na obrazovke INDEX sa zobrazia zábery tvárí detegované počas nahrávania videozáznamu.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratého záberu tváre.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznam, ktorý chcete prehrať pred
vykonaním operácie (s. 63).
39
Register

 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa položky
(Face Index).
Obsah
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
 Dotykom na položku
/
vyberte požadovaný videozáznam.
 Požadovaný záber tváre vyhľadajte dotykom na položku
/
, potom sa
Prehrávanie sa spustí od scény, na ktorej sa nachádza vybratá tvár.
 Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti od podmienok snímania zistené.
Príklad: Ľudia, ktorí nosia okuliare alebo klobúky, alebo tí, ktorí nemajú tvár obrátenú ku kamkordéru.

Tipy
Obrazovku [Face Index] môžete vybrať aj dotykom na položku
[ FACE].


(HOME) 
Užitočné postupy nahrávania
dotknite záberu tváre, čím spustíte prehrávanie scény.
(VIEW IMAGES) 
Vyhľadávanie požadovaných záberov podľa dátumu (Date Index)
Požadované zábery môžete efektívne hľadať podľa dátumu.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré obsahuje záber, ktorý chcete prehrať pred vykonaním
operácie (s. 63).
 Stlačte tlačidlo
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Ak chcete vyhľadať videozáznamy, dotknite sa karty
chcete vyhľadať fotografie, dotknite sa karty
40
(videozáznam). Ak
(fotografia).
Register
 Poznámky
Funkciu Dátumový register nie je možné použiť pri pamäťových kartách „Memory Stick PRO Duo“.

 Dotknite sa dátumu na obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia záberov.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Obsah
 Ak chcete vybrať dátum požadovaného záberu, dotknite sa tlačidla
potom sa dotknite tlačidla
/
a
.
Zábery s požadovaným dátumom sa zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.
Tipy
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index] môžete použiť funkciu Dátumový register podľa krokov 3
a 4.

Používanie približovania typu PB pri fotografiách
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až 5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie môžete upraviť pomocou páčky transfokátora.
Pre typy DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/SR77E/SR87E:
Zväčšovať zábery môžete aj pomocou tlačidiel priblíženia na ráme obrazovky LCD.
Užitočné postupy nahrávania

 Zväčšite fotografiu pomocou tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka sa zobrazí v ráme.
41
Register
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete zväčšiť.
 Dotknite sa obrazovky na mieste, ktoré chcete zobraziť v strede
zobrazeného rámu.
Obsah
 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel W (širokouhlý záber)/T (vzdialené
predmety).
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa tlačidla
.
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov)
Užitočné postupy nahrávania
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke prehrávania fotografií.
Prezentácia záberov sa začne od vybratej fotografie.
Zastavenie prezentácie záberov
Dotknite sa položky
.
Opätovné spustenie prezentácie záberov
.
 Poznámky
Počas prezentácie záberov nie je možné použiť funkciu priblíženia pri prehrávaní.

Tipy
(OPTION) 
 [SLIDE SHOW] na
Prezentáciu záberov môžete prehrať aj dotykom na kartu
obrazovke VISUAL INDEX.
(OPTION)
Ak chcete nastaviť nepretržitú prezentáciu, vyberte počas prehrávania fotografií položku
 [SLIDE SHOW SET]. Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité prehrávanie).
 karta



42
Register
Dotknite sa opäť položky
Prehrávanie záberov v televízore
Obsah
Pripojte kamkordér do vstupnej zásuvky televízora alebo videorekordéra pomocou prípojného
kábla A/V  alebo prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO . Zapojte kamkordér
do sieťovej zásuvky prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 18).
Potrebné informácie nájdete aj v príručkách dodaných so zariadeniami, ktoré chcete pripojiť.
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Pripojenie k inému zariadeniu konektorom A/V pomocou prípojného kábla A/V.
Prípojný kábel A/V s konektorom typu S VIDEO (predáva sa osobitne)
Pri pripájaní k inému zariadeniu prostredníctvom konektora S VIDEO s prípojným káblom
A/V a s káblom S VIDEO (predáva sa osobitne) môžete dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší
obraz) než s použitím prípojného kábla A/V. Prepojte biely a červený konektor (ľavý a pravý
zvukový kanál) a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom S VIDEO
(predáva sa osobitne). Pripojenie žltého konektora nie je potrebné. Ak pripojíte len konektor S
VIDEO, nebude vysielaný zvuk.
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
(žltý)
(biely)
Televízory
(červený)
Užitočné postupy nahrávania
IN
Videorekordéry
(žltý)
:Tok signálu
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
 Nastavte hodnotu prepínača vstupov televízora na vstup kamkordéra, aby
sa dali prepojiť.
 Pripojte kamkordér k televízoru pomocou prípojného kábla A/V (,
dodáva sa) alebo pomocou prípojného kábla A/V S VIDEO (, predáva sa
osobitne).
Pripojte kamkordér do vstupného konektora televízora.
43
Register
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s televízorom.
 Prehrajte videozáznamy a fotografie na kamkordéri (s. 36).
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV

.
Tipy
Ak chcete skontrolovať informácie na obrazovke monitora (počítadlo atď.), dotknite sa položiek
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL]


.
(predvolené nastavenie) 


Obsah
Dotknite sa položiek (HOME) 

TYPE]  [16:9] alebo [4:3] 
Ak je k televízoru pripojený videorekordér
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prípojného kábla A/V.
Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atď.).
Ak je televízor monofónny (má iba jednu vstupnú konektorovú zásuvku pre zvuk)
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
Na prehrávanie fotografií použite 21-vývodový adaptér (predáva sa osobitne).
TV/VCR
 Poznámky
Ak je položka [TV TYPE] nastavená na hodnotu [4:3], kvalita obrazu sa môže znížiť. Ak sa zmení pomer
strán nasnímaného záznamu z možnosti 16:9 (širokouhlý) na možnosť 4:3, obraz sa môže chvieť.
 Na niektorých televízoroch s pomerom strán 4:3 sa možno nebudú statické zábery nasnímané s pomerom
strán 4:3 zobrazovať na celej obrazovke. Nie je to porucha.
Užitočné postupy nahrávania
Pripojte žltý konektor prípojného kábla A/V do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky pre zvuk v televízore alebo videorekordéri.


44
Register
Ak prehrávate zábery nasnímane s pomerom strán 16:9 (širokouhlý režim) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9 (širokouhlý režim), nastavte položku [TV TYPE] na
pomer [4:3].
Úpravy
2
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Ak chcete odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položky [ DELETE] 
[ DELETE].

Ak chcete odstrániť fotografie, dotknite sa
položky [ DELETE]  [ DELETE].
3
Dotykom zobrazte značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Nevyberajte pamäťové karty „Memory Stick
PRO Duo“ počas odstraňovania snímok z
pamäťových kariet „Memory Stick PRO Duo“.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak chcete odstrániť takéto
videozáznamy alebo fotografie, musíte najskôr
zrušiť ich ochranu (s. 51).
 Ak sa odstránený videozáznam nachádza v
zozname titulov (s. 54), videozáznam pridaný
do zoznamu titulov bude odstránený aj zo
zoznamu titulov.
 V prvom rade ukladajte dôležité videozáznamy
a fotografie (s. 57).
Obsah
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré
obsahuje videozáznamy a fotografie, ktoré
chcete odstrániť ešte pred vykonaním
operácie (s. 63).

Dotknite sa položky

 .


 [YES]
Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
Tipy
Naraz môžete vybrať až 100 záberov.
Záber môžete odstrániť na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke
Aby ste mohli odstrániť všetky zábery nahraté
na nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú
kapacitu nahrávania pre médium, médium
naformátujte (s. 67).
Miniatúrne snímky, umožňujúce prezeranie
viacerých snímok naraz na obrazovke registra,
sa nazývajú „miniatúry“.
V kroku 2 sa dotknite položky
[ DELETE]  [ DELETE ALL] 

.
[YES]  [YES] 

1
Dotknite sa položky (HOME)
(OTHERS)  [DELETE].

45
Ak chcete odstrániť všetky fotografie naraz,
dotknite sa položky [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 
.

Register

Užitočné postupy nahrávania
4


Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz

Fotografie môžete odstrániť výberom dátumov
nahratia, jedine ak sú fotografie nahraté na
interný pevný disk.

Obsah
V kroku 2 sa dotknite položiek
[ DELETE]  [ DELETE by
date].
Ak chcete odstrániť všetky fotografie
nasnímané v rovnaký deň naraz, dotknite
sa položiek [ DELETE] 
[ DELETE by date].
Užitočné postupy nahrávania
Dotknite sa tlačidla / , vyberte
dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite tlačidla
Videozáznamy/fotografie nasnímané
v požadovaný deň sa zobrazia na
obrazovke.
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky


Dotknite sa položky

.

 [YES]
Register
46
4
Zachytenie fotografie z
videozáznamu
Dotknite sa tlačidla

1
Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [PHOTO
CAPTURE].

5
Dotknite sa položky
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
Dotknite sa videozáznamu, z
ktorého chcete nasnímať statický
záber.
3
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a následne zopakujte kroky
sa položky
od bodu 3.
Ak chcete nasnímať záber z iného
a
videozáznamu, dotknite sa položky
následne zopakujte kroky od bodu 2.

.
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená podľa pomeru strán
videozáznamu:
0.2M] pri pomere strán 16:9
[
 [VGA(0.3M)] pri pomere strán 4:3
 Nahrávacie médium, kam chcete uložiť snímky,
by malo mať dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií
zostávajú zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.
 Pokiaľ filmový materiál, z ktorého fotografiu
snímate, neobsahuje nijakú údajovú stopu,
dátumom a časom tohto statického obrázka
bude dátum a čas jeho nasnímania z filmu.
 Nie je možné zachytiť fotografiu z
videozáznamu zachyteného na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
(DCR-SR37E/SR38E/SR57E/SR77E).

Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete vykonať
nasnímanie, sa dotknite položky
.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po voľbe záberu, ktorý chcete v rámci
videozáznamu nasnímať nastavte tento záber
ešte presnejšie pomocou
.
Užitočné postupy nahrávania
2
Nasnímaný záber sa uloží na
nahrávacie médium vybrané v rámci
[PHOTO MEDIA SET] (s. 63).
Po skončení zaznamenania záberu
sa obrazovka prepne do režimu
pozastavenia.
Obsah
Rámček vybratý z videozáznamu môžete
uložiť ako statický záber.
Zvoľte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy a nahrávacie médium, kam
chcete fotografie uložiť skôr, ako pristúpite
k činnosti (s. 63).
.
Register
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
47
 Dotknite sa typu kopírovania.
[DUB by select]: výber videozáznamov
a kopírovanie
[DUB by date]: kopírovanie všetkých
videozáznamov s uvedeným dátumom
[ DUB ALL]: kopírovanie zoznamu
titulov
Ak vyberiete zoznam titulov ako zdroj
kopírovania, v prípade kopírovania
celého zoznamu titulov postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Kopírovanie videozáznamov
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
 Poznámky
Pri prvom nahrávaní videozáznamu na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
vytvorte obrazový databázový súbor dotykom
(HOME) 
(MANAGE
na položku
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.] 
[MEMORY STICK].
 Pripojte kamkordér pomocou dodávaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.
[DUB by select]: Dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete skopírovať
a označte ho znakom . Môžete vybrať
viac videozáznamov.

Tipy
Pôvodný videozáznam nebude po skopírovaní
odstránený.
Skopírujú sa aj všetky snímky v zozname titulov.
Snímky nasnímané kamkordérom a uložené na
nahrávacom médiu sa označujú ako „originál“.
Zostávajúca kapacita pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“




Užitočné postupy nahrávania
Videozáznamy nasnímané na internom
pevnom disku kamkordéra môžete
kopírovať na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto činnosti vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
do kamkordéra.
Obsah
Kopírovanie
videozáznamov/
kopírovanie fotografií
z interného pevného
disku na pamäťovú
kartu „Memory Stick
PRO Duo“
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
48
Register
 Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [MOVIE DUB].
[DUB by date]: Vyberte dátum
nasnímania videozáznamu, ktorý bude
kopírovaný a následne sa dotknite
. Nemôžete vybrať viac
položky
dátumov.
 Dotknite sa položky

 .
[COPY by select]: kopírovanie
vybratých fotografií
[COPY by date]: kopírovanie všetkých
fotografií s uvedeným dátumom
 [YES]
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
Kopírovanie fotografií
Fotografie môžete kopírovať z interného
pevného disku kamkordéra na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto činnosti vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
do kamkordéra.
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť,
dotknite sa záberu na obrazovke a na
chvíľu ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou dodaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej
zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili
výpadku napájania.

 Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [PHOTO
COPY].
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].
49
Register
[COPY by date]: Vyberte dátum
nasnímania záberu, ktorý bude
kopírovaný a následne sa dotknite
. Nemôžete vybrať viac
položky
dátumov.
Užitočné postupy nahrávania
[COPY by select]: Dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať a
označte ju značkou . Môžete vybrať
viac záberov.
Tipy
Ak chcete skopírované videozáznamy po
dokončení kopírovania skontrolovať, vyberte
možnosť [MEMORY STICK] v časti [MOVIE
MEDIA SET] a prehrajte ich (s. 63).


Obsah
 Dotknite sa typu kopírovania.
 Dotknite sa položky

 .
 [YES]
Tipy
Ak chcete skopírované zábery po dokončení
kopírovania skontrolovať, vyberte možnosť
[MEMORY STICK] v časti [PHOTO MEDIA
SET] a zábery prehrajte (s. 63).

Obsah

Užitočné postupy nahrávania
Register
50
Ochrana nahratých
videozáznamov a
fotografií (Ochrana)
4
Ochráňte videozáznamy a fotografie, aby
ste zabránili ich náhodnému odstráneniu.
Vyberte nahrávacie médium, ktoré
obsahuje videozáznamy a fotografie, ktoré
chcete ochrániť, a to pred operáciou (s. 63).
Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií

Dotknite sa položky

 .
Obsah
Tipy
Videozáznamy a fotografie môžete ochrániť na
OPTION
obrazovke prehrávania v ponuke
MENU.
Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
1
Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [EDIT].

Fotografie nahraté na internom pevnom disku
môžete chrániť výberom dátumu nahratia.
2

Ak chcete ochrániť všetky fotografie
nasnímané v jeden deň naraz, dotknite
sa položky [ PROTECT]  [ PRT.
by date].
Ak chcete ochrániť fotografie, dotknite sa
položky [ PROTECT] 
[ PROTECT].
Užitočné postupy nahrávania
V kroku 2 sa dotknite položiek
[ PROTECT]  [ PRT. by date].
Ak chcete ochrániť
videozáznamy, dotknite sa
položky [ PROTECT] 
[ PROTECT].

 [YES]
Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označených v kroku 3 značkou .
Značka  zmizne.


Naraz môžete vybrať až 100 záberov.
3
Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete ochrániť.
Dotknite sa tlačidla / , vyberte
dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite tlačidla
Na vybratých záberoch sa zobrazí
značka .
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa položky


51
 [ON] 
Register
Dotknite sa položky

.
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Zrušenie ochrany videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
Obsah
V hore uvedenom kroku  vyberte dátum
nahratia požadovaných videozáznamov/
fotografií a potom sa dotknite položky

.
 [OFF] 
Užitočné postupy nahrávania
Register
52
Rozdelenie
videozáznamu
 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.
 Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Počas
rozdeľovania videozáznamu na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ nevyberajte ani
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
 Medzi bodom, keď ste sa dotkli položky
a skutočným rozdeľovacím bodom môže
byť malý rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi polsekundových
prírastkov.
 Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.

1
Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [EDIT] 
[ DIVIDE].
2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.

3
Užitočné postupy nahrávania
Dotknite sa položky
v bode,
v ktorom chcete videozáznam
rozdeliť na scény.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po výbere rozdeľovacieho bodu
pomocou tlačidla
nastavuje tento
rozdeľovací bod ešte presnejšie.
Register
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu
Dotknite sa položky

 .
Tipy
Videozáznam môžete rozdeliť aj na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke

Vybratý videozáznam sa začne
prehrávať.
4
Obsah
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznam, ktorý chcete rozdeliť pred
operáciou (s. 63).
 [YES]
53
Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
 Dotknite sa položky

 .
Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Originálne videozáznamy sa nezmenia, aj
keď ich v zozname titulov zmeníte alebo ich
z neho odstránite.
Pred vykonaním činnosti zvoľte nahrávacie
médium, v rámci ktorého chcete vytvoriť,
prehrať alebo editovať zoznam titulov
(s. 63).
Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz
 [YES]
Obsah
V kroku 2 sa dotknite položky [ ADD
by date].
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Vytvorenie zoznamu titulov
 Dotknite sa položky [
Dotknite sa tlačidla
/ , ak
chcete vybrať dátum požadovaného
videozáznamu a potom sa dotknite
.
tlačidla
Videozáznamy nasnímané v požadovaný
deň sa zobrazia na obrazovke.
ADD].
 Dotykom vyberte videozáznam,
ktorý chcete pridať do zoznamu
titulov.
Tipy
Záber potvrďte dotykom na
obrazovke LCD. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


Dotknite sa položky

.
Užitočné postupy nahrávania
 Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [PLAYLIST
EDIT].
 [YES] 
 Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Taktiež nevyberajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ počas doby upravovania
videozáznamov na pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
 Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.

Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
99 videozáznamov.


54
Register
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky




Videozáznam môžete pridať na prehrávaciu
obrazovku alebo na obrazovku INDEX
(OPTION).
dotykom na položku
Zoznam titulov môžete kopírovať na disk s
použitím dodaného softvéru.
Prehrávanie zoznamu titulov
Pred vykonaním činnosti zvoľte nahrávacie
médium, v rámci ktorého chcete prehrať
zoznam titulov (s. 63).
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


 Dotknite sa položky (HOME)

(VIEW IMAGES) 
[PLAYLIST].
Dotknite sa položky

.
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.
Obsah
Vybratý videozáznam sa označí značkou
.
 [YES] 
Tipy
Aj keď vymažete videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam nebude
vymazaný.


Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
Dotknite sa položky [ MOVE].
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
 Dotknite sa videozáznamu, od
ktorého chcete prehrávať.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa
opäť zobrazí obrazovka so zoznamom
titulov.
Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
 Dotknite sa položky [ ERASE].
Ak chcete zo zoznamu titulov vymazať
všetky videozáznamy, dotknite sa
položky [ ERASE ALL]  [YES] 
.
[YES] 
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.
Užitočné postupy nahrávania
Zmena poradia v zozname titulov
Vybratý videozáznam sa označí značkou
.
Tipy
Záber potvrďte dotykom na
obrazovke LCD. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky


55
.
Register
Dotknite sa tlačidla
Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
/
vyberte
Obsah
Panel umiestnenia
Dotknite sa položky

.
 [YES] 
Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.


Užitočné postupy nahrávania
Register
56
Vytvorenie disku
pomocou napaľovačky
diskov DVD, rekordéra
 Do napaľovačky diskov DVD
vložte nepoužitý disk a zatvorte
priestor pre disk.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [DISC BURN].
Obsah
Vytvorenie disku pomocou
špeciálnej napaľovačky diskov
DVD, DVDirect Express
Ovládaním prostredníctvom obrazovky
kamkordéra môžete uložiť videozáznamy
na disk pomocou špeciálnej napaľovačky
diskov DVD, DVDirect Express (predáva sa
osobitne). Na vytvorenom disku môžete aj
prehrávať zábery.
Ďalšie informácie nájdete v príručke
dodanej s „napaľovačkou diskov DVD“.



Na disk sa nahrajú videozáznamy
nahraté na internom pevnom disku,
ktoré ešte neboli uložené na žiaden
disk.
Po vytvorení disku sa otvorí priestor
pre disk napaľovačky diskov DVD a
môžete vybrať disk.
V tejto časti sa napaľovačka diskov DVDirect
Express označuje pojmom „napaľovačka diskov
DVD“.
Je možné použiť len nepoužité disky
nasledujúcich typov:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
Zariadenie nepodporuje dvojvrstvové disky.
V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusí
byť napaľovačka diskov DVD spoločnosti Sony
dostupná.

V kamkordéri môžete používať aj funkciu
(DISC BURN).
 Ak celková veľkosť pamäte
videozáznamov, ktoré chcete
napáliť, prekročí veľkosť pamäte
disku, opakujte kroky 2 a 3.
 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) na kamkordéri
prostredníctvom kábla USB
napaľovačky diskov DVD.
Užitočné postupy nahrávania

 Stlačte tlačidlo (DISC BURN) na
napaľovačke diskov DVD.
 Po dokončení operácie sa na
obrazovke kamkordéra dotknite
položky
 [END].

 Zatvorte priestor pre disk na
napaľovačke diskov DVD a
odpojte kábel USB.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [EXTERNAL DRIVE].
 Poznámky
Zariadenie napájajte pomocou dodávaného
sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 18).
Pri použití napájania z batérie napaľovačka
diskov DVD nefunguje.

57
Register
Dotknite sa položky [EJECT DISC] a
vyberte vložený disk.
Vytvorenie disku s vybratými snímkami
Po dokončení operácie sa dotknite
položky [EXIT]  [END] na obrazovke
kamkordéra.
Zatvorte priestor pre disk na
napaľovačke diskov DVD a odpojte od
kamkordéra kábel USB.
Ak chcete skopírovať požadovanú snímku
alebo vytvoriť mnoho rovnakých diskov,
vykonajte túto operáciu.
Prehrávanie disku v napaľovačke diskov
DVD
Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD ku
konektoru  (USB) na kamkordéri
prostredníctvom kábla USB napaľovačky
diskov DVD.
Zobrazí sa obrazovka [EXTERNAL
DRIVE].
Tipy
Po pripojení kamkordéra k televízoru
môžete prehrávať videozáznamy na
televíznej obrazovke (s. 43).


Zostávajúca kapacita disku
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknutím sa dátumu môžete vyhľadávať
zábery podľa dátumu.



Dotknite sa položky
 [YES] na
obrazovke kamkordéra.
Po vytvorení disku sa otvorí priestor pre
disk napaľovačky diskov DVD.
Vyberte disk z napaľovačky diskov DVD
a zatvorte priestor pre disk.


Zariadenie môžete ovládať aj pomocou
obrazovky kamkordéra (s. 36).
Po ukončení operácie sa dotknite
položky [END]  [EJECT DISC] na
obrazovke kamkordéra a vyberte disk.
a odpojte kábel USB.
Stlačte tlačidlo
Ak chcete vytvoriť ďalší disk s rovnakým
obsahom, vložte nový disk a dotknite sa
položky [CREATE SAME DISC].
58
Register
Vložte do napaľovačky diskov DVD
vytvorený disk.
Videozáznamy na disku sa zobrazia na
obrazovke kamkordéra ako obrazovka
VISUAL INDEX.
Stlačte tlačidla prehrávania na
napaľovačke diskov DVD.
Videozáznam sa prehrá na obrazovke
kamkordéra.
Užitočné postupy nahrávania
Vyberte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy, ktoré chcete uložiť.
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazia
miniatúry videozáznamu.
Dotknite sa videozáznamu, ktorý chcete
napáliť na disk.
Zobrazí sa značka .
Obsah
V hore uvedenom kroku 3 sa dotknite
položky [DISC BURN OPTION].
 Poznámky
Nezabudnite zapnúť kamkordér. Napaľovačka
diskov DVD je napájaná z kamkordéra.
 Pomocou možnosti [DISC BURN OPTION]
môžete z jedného disku vytvoriť viaceré.
 Pri vytváraní disku sa vyhnite nasledujúcim
činnostiam.
 Vypnutie kamkordéra.
 Odpojte kábel USB alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu.
 Vystavovanie zariadenia mechanickým
nárazom alebo vibráciám.
 Vyberanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ z kamkordéra.
 Na vytvorený disk sa nemôžu pridávať
videozáznamy.
 Pred odstránením videozáznamov z
kamkordéra vytvorený disk prehrajte a
skontrolujte, či sa kopírovanie vykonalo
správne.
 Ak sa na obrazovke zobrazí správa [Failed.]
alebo [DISC BURN failed.], vložte do
napaľovačky diskov DVD ďalší disk a dotknite
(DISC BURN).
sa opäť položky
Vytváranie disku pomocou
napaľovačky diskov DVD atď., inej
než DVDirect Express





 Zapnite kamkordér a pripojte
napaľovačku diskov DVD, a
pod. ku konektoru  (USB) na
kamkordéri prostredníctvom
kábla USB (dodáva sa).
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

59
Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa položky
(HOME)  (OTHERS)  [USB
CONNECT].
Register
Tipy
Ak celková veľkosť pamäte videozáznamov,
ktoré chcete napáliť pomocou funkcie DISC
BURN prekročí veľkosť pamäte disku,
vytváranie disku sa pri dosiahnutí limitu
zastaví. Posledný videozáznam na disku môže
byť orezaný.
Na disk je možné nahrať 20 až 60 minút
videozáznamu. Tento čas závisí od režimu
nahrávania a počtu scén.
Vytvorené disky môžete prehrávať na bežnom
prehrávači diskov DVD. Ak prehrávanie
z nejakého dôvodu nie je možné, pripojte
kamkordér k napaľovačke diskov DVD a
prehrávajte týmto spôsobom.
Značka disku sa zobrazí na obrazovke
kamkordéra.


Užitočné postupy nahrávania

Zapojte kamkordér do sieťovej zásuvky
prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 18).
V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusí
byť napaľovačka diskov DVD spoločnosti Sony
dostupná.
Obsah
Videozáznamy môžete ukladať na disk
pripojením kamkordéra k zariadeniam
určeným na vytváranie diskov, napríklad
k napaľovačke diskov Sony DVD inej
značky ako DVDirect Express, a to
prostredníctvom kábla USB. Potrebné
informácie nájdete aj v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť.
Spôsob použitý na vytvorenie disku
pripojením kamkordéra k napaľovačke
diskov DVD značky Sony prostredníctvom
kábla USB je popísaný ďalej.
 Dotknite sa položky
[ USB CONNECT] pri nahrávaní
videozáznamov na interný pevný
disk alebo položky [ USB
CONNECT] pri nahrávaní
videozáznamov na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ na
obrazovke kamkordéra.
 Poznámky
Zapojte kamkordér do sieťovej zásuvky
prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 18).

Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Prípojný kábel A/V s konektorom typu
S VIDEO (predáva sa osobitne)
 Videozáznamy nahrajte na
pripojené zariadenie.

Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite položky [END]  [YES]
na obrazovke kamkordéra.
Konektor pre diaľkový
ovládač A/V
 Odpojte kábel USB.
Užitočné postupy nahrávania
Pri pripájaní k inému zariadeniu
prostredníctvom konektora S VIDEO
s prípojným káblom A/V a s káblom
S VIDEO (predáva sa osobitne) môžete
dosiahnuť lepší výsledok (kvalitnejší
obraz) než s použitím prípojného kábla
A/V. Biely a červený konektor (ľavý/pravý
kanál zvukového signálu) a konektor typu
S VIDEO (kanál S VIDEO) prípojného
kábla A/V prepojte s káblom S VIDEO. Ak
pripojíte iba konektor S VIDEO, nebudete
počuť žiadny zvuk. Pripojenie žltého
(video) konektora nie je potrebné.
Obsah
Pripojte prípojný kábel A/V k vstupnému
konektoru iného zariadenia.
Vytvorenie disku pomocou
rekordéra atď.
Vstup
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
skopírovať na disk alebo videokazetu, a to
pripojením kamkordéra k rekordéru diskov,
napaľovačke diskov DVD spoločnosti
Sony značky inej ako DVDirect Express
atď., pomocou prípojného kábla A/V.
Zariadenie pripojte spôsobom  alebo .
Potrebné informácie nájdete aj v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť. Vyberte nahrávacie médium,
ktoré obsahuje videozáznamy, ktoré chcete
skopírovať, a to pred operáciou (s. 63).
VIDEO
(žltý)
(biely)
AUDIO
(žltý)
V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusí
byť napaľovačka diskov DVD spoločnosti Sony
dostupná.
Tok signálu
60
(červený)
Register

S VIDEO
 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.


Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.



Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.

Užitočné postupy nahrávania
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
Obsah
 Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného kábla A/V  (dodáva
sa) alebo prípojného kábla A/V s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa osobitne).
Ak chcete nahrať dátum/čas alebo údaje
o nastavení zariadenia, dotknite sa položky
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW
IMAGES SET]  [DATA CODE] 


požadované nastavenie 
. Okrem toho sa dotknite položky
(SETTINGS)  [OUTPUT
(HOME) 
SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [V-OUT/


.
PANEL] 
Ak je formát obrazovky zobrazovacích zariadení
(TV prijímač a pod.) 4:3, dotknite sa položky
(SETTINGS)  [OUTPUT
(HOME) 
SETTINGS]  [TV TYPE]  [4:3] 

.

Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na
zariadení.
Ďalšie informácie nájdete v dodávanej
príručke k nahrávaciemu zariadeniu.
 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
kamkordér.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Ak chcete na obrazovke monitora pripojeného
zariadenia skryť indikátory na obrazovke
(ako je počítadlo atď.), dotknite sa položky
(SETTINGS)  [OUTPUT
(HOME) 
SETTINGS]  [DISP OUTPUT]  [LCD

PANEL] (predvolené nastavenie) 

.

Register
61
Kontrola informácií o
batérii
Môžete skontrolovať predpokladanú
zostávajúcu kapacitu batérie.
Obsah
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [BATTERY INFO].
Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
Užitočné postupy nahrávania
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
Dotknite sa položky
.
Register
62
Používanie nahrávacích médií
Zmena nahrávacieho
média
Výber nahrávacieho média pre
fotografie
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného
nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Pevný disk
Videozáznamy
Obsah
 Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[PHOTO MEDIA SET].
Ako nahrávacie médium, médium na
prehrávanie alebo úpravu môžete vo
svojom kamkordéri vybrať interný pevný
disk alebo pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Médium pre videozáznamy
a fotografie vyberte osobitne. V rámci
predvoleného nastavenia sú videozáznamy
aj fotografie nahrávané na interný pevný
disk.
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Fotografie



Na vybranom médiu môžete vykonávať
nahrávanie, prehrávanie a úpravy.
Pozrite stranu 99 s informáciami o čase
nahrávania videozáznamov.
Informácie o počte nasnímateľných fotografií
nájdete na strane 100.
Kontrola nastavení nahrávacieho média
Zapnite indikátor (videozáznam) pre
kontrolu nahrávacieho média používaného
pre videozáznamy, alebo indikátor
(fotografia) pre fotografie. Ikona média sa
zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.
Výber nahrávacieho média
 Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[MOVIE MEDIA SET].
: interný pevný disk
: pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA
SET].
Vkladanie pamäťovej karty
Memory Stick PRO Duo

.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
63
Nastavením nahrávacieho média na možnosť
[MEMORY STICK] môžete nahrávať
videozáznamy alebo fotografie na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“ (s. 63).
Register
 Dotknite sa požadovaného
média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Užitočné postupy nahrávania
Pamäťová karta „Memory Stick“

Pri nahrávaní videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou 512 MB alebo väčšiu
označenú ako:

(pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“)*
(pamäťová karta
„Memory Stick PRO-HG Duo“)
* Môžete použiť kartu aj s označením Mark2,
ale aj bez neho.
Na strane 99 nájdete informácie o čase
nahrávania pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.



Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“ .
(Túto veľkosť je možné používať v kamkordéri.)

Pamäťová karta „Memory Stick“.
(Nemôže sa používať s kamkordérom.)




Okrem pamäťových kariet uvedených vyššie
sa nemôžu použiť žiadne iné typy pamäťových
kariet.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ je možné použiť iba so zariadeniami
kompatibilnými s pamäťovou kartou „Memory
Stick PRO“.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadeniami kompatibilnými
s pamäťovou kartou „Memory Stick“ vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Užitočné postupy nahrávania
Skontrolujte smer pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“. Ak násilne
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ nesprávnym smerom, pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“, otvor
pre zasunutie pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ alebo obrazové údaje sa môžu
poškodiť.
Po vložení pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ zatvorte kryt pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“.
Obsah
 Otvorte kryt pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ a pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
zasúvajte do otvoru pre zasunutie
pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, kým nebudete počuť
kliknutie.
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré môžete používať s kamkordérom
Indikátor prístupu
(pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“)
 Dotknite sa položky [YES].

64
Ak chcete na pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ zaznamenať len fotografie,
dotknite sa položky [NO].
Register
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa zobrazí, ak vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ v čase, keď svieti indikátor
(videozáznam).
 Poznámky
Ak sa v kroku 2 zobrazí správa [Failed to
create a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.],
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 67).

Obsah
Vysunutie pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“
Otvorte kryt pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ a naraz jemne zatlačte na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.


Počas nahrávania kryt pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ postupujte opatrne,
aby pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
nevyskočila a nespadla.
Užitočné postupy nahrávania
Register
65
Kontrola informácií o
médiu
Tipy
Zobrazia sa len informácie o médiu vybratom v
rámci položky [MOVIE MEDIA SET] (s. 63). V
prípade potreby zmeňte nastavenie média.


Obsah
Môžete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania každého režimu snímania pre
nahrávacie médium vybraté v položke
[MOVIE MEDIA SET] (s. 63), ako aj
približné voľné a využité miesto na
nahrávacom médiu.
 Poznámky
V režime Easy Handycam nie je možné
kontrolovať informácie o médiu. Zrušte režim
Easy Handycam.

Užitočné postupy nahrávania
Dotknite sa položky (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
INFO].
Zobrazí sa zostávajúci čas nahrávania pre
každý režim snímania.
Tipy
Ak chcete zistiť zostatkovú kapacitu nahrávania,
v pravej dolnej časti
dotknite sa položky
obrazovky.


Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Prepočet pre miesto na nahrávacom médiu
je 1 MB = 1 048 576 bajtov. Časti s veľkosťou
menšou ako MB sa pri zobrazovaní miesta
na nahrávacom médiu neberú do úvahy.
Zobrazená veľkosť pre celý pevný disk bude o
niečo menšia ako je veľkosť zobrazená nižšie, a
to aj napriek zobrazeniu voľného aj využitého
miesta na pevnom disku.
 DCR-SR37E/SR47E: 60 000 MB
 DCR-SR38E/SR48E: 70 000 MB
 DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E: 80 000
MB
 Keďže existuje oblasť správy súborov, použité
miesto sa nezobrazí ako 0 MB ani po použití
funkcie [MEDIA FORMAT] (s. 67).

Register
66
Odstránenie všetkých
videozáznamov a
fotografií (formátovanie)
Obsah
Formátovaním sa odstránia všetky
videozáznamy a fotografie, čím sa obnoví
voľné miesto na nahrávanie.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu určeného na tento úkon
(s. 18).
 Aby ste zabránili strate dôležitých záberov, mali
by ste ich pred formátovaním nahrávacieho
média uložiť (s. 57, pozrite si aj príručku Návod
na používanie).
 Chránené videozáznamy a fotografie sa tiež
odstránia.

Užitočné postupy nahrávania
1
Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[MEDIA FORMAT].
2
Dotknite sa nahrávacieho média,
ktoré chcete formátovať ([HDD]
alebo [MEMORY STICK]).
3
Dotknite sa položky [YES] 
[YES] 
.
 Poznámky
Kým je zobrazená položka [Executing…],
nezatvárajte obrazovku LCD. Nepoužívajte
tlačidlá na kamkordéri, neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu alebo z kamkordéra
nevysúvajte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (Počas formátovania média
indikátor prístupu ACCESS svieti alebo bliká.).

Register
67
3
Ochrana údajov na
internom pevnom
disku pred obnovením
Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[MEDIA FORMAT]  [HDD].
Zobrazí sa obrazovka [
FORMAT].
Obsah
Funkcia [ EMPTY] umožňuje zapísať
nezrozumiteľné údaje na interný pevný disk
kamkordéra. Týmto spôsobom bude ťažšie
obnoviť akékoľvek pôvodné údaje. Ak sa
rozhodnete predať alebo požičať kamkordér
niekomu inému, odporúča sa vykonať
operáciu [ EMPTY].
4
Zobrazí sa obrazovka [
EMPTY].
5
Dotknite sa položky [YES] 
[YES] 
.
 Poznámky
Skutočný čas vykonávania operácie
[ EMPTY] je nasledujúci:
 DCR-SR37E/SR47E: približne 60 minút
 DCR-SR38E/SR48E: približne 70 minút
 DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E: približne
80 minút
EMPTY] počas
 Ak zastavíte funkciu [
zobrazenia hlásenia [Executing…], pri
najbližšom použití kamkordéra skontrolujte, či
sa činnosť vykonaná pomocou funkcie [MEDIA
FORMAT] alebo [ EMPTY] dokončila
úplne.
1
Sieťový adaptér striedavého
prúdu pripojte do konektora DC
IN na kamkordéri a do sieťovej
zásuvky.
Užitočné postupy nahrávania
 Poznámky
Ak vykonáte operáciu [ EMPTY], všetky
zábery sa odstránia. Ak chcete zabrániť strate
dôležitých snímok, mali by sa uložiť (s. 57,
ďalšie informácie nájdete aj v príručke Návod
na používanie) ešte pred použitím funkcie
[ EMPTY].
EMPTY] je možné spustiť, iba ak
 Funkciu [
je sieťový adaptér striedavého prúdu pripojený
do sieťovej zásuvky.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
EMPTY], nevystavujte
 Počas operácie [
kamkordér vibráciám ani nárazom.

Dotknite sa položky [EMPTY].

2
Kamkordér zapnete otvorením
obrazovky LCD.
Register
68
Prispôsobenie kamkordéra
MOVIE SETTINGS (položky pre nahrávanie videozáznamov)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
REC MODE (režim nahrávania)
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [REC MODE]  požadované

Obsah
Kroky
(HOME) 
nastavenie 

Režim nahrávania pre nahrávanie videozáznamu je možné vybrať spomedzi 3 úrovní.
HQ (
Nahráva v režime vysokej kvality (9M (HQ)).
)
 SP (
)
Nahráva v režime štandardnej kvality (6M (SP)).
LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné prehrávanie) (3M (LP)).
 Poznámky
Ak nahrávate v režime LP, kvalita videozáznamov môže byť nižšia, prípadne sa môžu počas prehrávania
snímky zobraziť scény s rýchlym pohybom ako blokový šum.



AUDIO MODE (DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E)
Formát záznamu zvuku možno zmeniť.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 

Užitočné postupy nahrávania
Tipy
Pozrite si stránku 98, kde nájdete informácie pre predpokladaný čas nahrávania každého režimu.
Režim [REC MODE] môžete vybrať pre každé nahrávacie médium samostatne.
Čísla v tabuľke, napr. 9M vyjadrujú štandardnú bitovú rýchlosť. Skratka M znamená Mbps.


(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [AUDIO MODE]  požadované


5.1ch SURROUND
(
)
Nahráva zvuk vo formáte 5,1-kanálového priestorového zvuku.
2ch STEREO
(
)
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálové stereo.
Podľa pripojeného televízora môžete vybrať pomer horizontálnej a vertikálnej strany. Ďalšie
informácie nájdete v dodávanej príručke k televízoru.
69
Register
WIDE SELECT
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [WIDE SELECT]  požadované

Nahráva videozáznamy na celú obrazovku televízora s pomerom strán 16:9
(širokouhlá).
 16:9 WIDE
Nahráva videozáznamy na celú obrazovku televízora s pomerom strán 4:3.
)
Obsah
4:3 (

 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa televízora pripojeného na prehrávanie (s. 79).
DIGITAL ZOOM
Ak chcete počas nahrávania dosiahnuť vyššiu úroveň priblíženia ako je uvedená úroveň
optického priblíženia, môžete vybrať maximálnu úroveň priblíženia. Kvalita obrazu sa v
prípade digitálneho priblíženia zhorší.
 DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E:
 DCR-SR77E/SR87E:
60 ×
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [DIGITAL ZOOM]  požadované


Na pravej strane pruhu sa zobrazuje faktor digitálneho
priblíženia. Po vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí oblasť
priblíženia.
Užitočné postupy nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
25 ×
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E
 OFF
Priblíženie do hodnoty 60-násobku sa vykoná opticky.
120 ×
Priblíženie do hodnoty 60-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
120-násobku digitálne.
2000 ×
Priblíženie do hodnoty 60-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
2000-násobku digitálne.
 OFF
Priblíženie do hodnoty 25-násobku sa vykoná opticky.
50 ×
Priblíženie do hodnoty 25-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
50-násobku digitálne.
2000 ×
Priblíženie do hodnoty 25-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
2000-násobku digitálne.
70
Register
DCR-SR77E/SR87E
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa osobitne), nastavte funkciu [
[OFF] ( ). Záber bude potom prirodzený.
 ON
OFF (
STEADYSHOT] 
Obsah
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [


požadované nastavenie 
STEADYSHOT] na hodnotu
Funkcia SteadyShot sa používa.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
AUTO SLW SHUTTR (automatická pomalá uzávierka)
Počas nahrávania na tmavých miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži na
1/25 sekundy.
 ON
Používa sa funkcia automatickej pomalej uzávierky.
OFF
Funkcia automatickej pomalej uzávierky sa nepoužíva.
GUIDEFRAME
Rámček môžete zobraziť a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenahrá. Stlačením tlačidla DISP rámček zmizne.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 OFF
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [GUIDEFRAME]  požadované


Pomocný rámček sa nezobrazí.
Pomocný rámček sa zobrazí.
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku pomocného rámčeka, kompozícia bude vyvážená.


71
Register
ON
Užitočné postupy nahrávania
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [AUTO SLW SHUTTR] 


požadované nastavenie 
REMAINING SET
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [


požadované nastavenie 
Vždy zobrazuje indikátor zostatkovej kapacity nahrávacieho média.
V prípadoch popísaných nižšie sa asi na 8 sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
 Keď kamkordér počas doby rozsvietenia indikátora
(videozáznam) zistí
zostávajúcu kapacitu nahrávacieho média.
 Keď stlačením tlačidla DISP zapnete indikátor počas rozsvietenia
indikátora
(videozáznam).
 Keď vyberiete režim nahrávania videozáznamu v ponuke HOME MENU.
AUTO
Obsah
 ON
REMAINING SET] 
 Poznámky
Keď je zostávajúci čas na nahrávanie videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor zostáva zobrazený na
obrazovke.

FACE SET
 ON
OFF
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [

FACE SET]  požadované

Kamkordér rozpozná tváre automaticky a zobrazí obrazovku Face Index
(s. 39).
Ikony tvárí a ich významy
: Táto ikona sa zobrazí, ak je funkcia nastavená na hodnotu [ON].
: Táto ikona zabliká, keď kamkordér rozpozná tvár. Ikona prestane blikať,
keď sa tvár nahrá do položky Face Index.
: Táto ikona sa zobrazí, ak sa tváre nedajú nahrať do položky Face Index.
Užitočné postupy nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Nezobrazí sa obrazovka Face Index.
 Poznámky
Počet tvárí, ktoré sa dajú vo videozázname vyhľadať, je obmedzený.

Register
72
PHOTO SETTINGS (položky pre snímanie fotografií)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
IMAGE SIZE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Obsah
Veľkosť nasnímanej fotografie môžete vybrať.
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [

IMAGE SIZE]  požadované

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/SR67E
 VGA(0.3M) (
0.2M (
Fotky sú nahrávané jasne (640 × 480).
)
Umožňuje snímanie maximálneho počtu fotografií (640 × 360).
Veľkosť snímky je pri pomere strán 16:9 (širokouhlý záber) nastavená
automaticky na možnosť [ 0.2M].
)
DCR-SR77E/SR87E
Fotky sú nahrávané jasne (1 152 × 864).
)
0.7M (
VGA(0.3M) (
Fotky sú nahrávané jasne pri pomere strán 16:9 (širokouhlý záber) (1 152 ×
648).
Veľkosť snímky je pri pomere strán 16:9 (širokouhlý záber) nastavená
automaticky na možnosť [ 0.7M].
)
Umožňuje snímanie maximálneho počtu fotografií (640 × 480).
)
 Poznámky
Informácie o počte nasnímateľných fotografií nájdete na strane 100.

Užitočné postupy nahrávania
 1.0M (
FILE NO. (číslo súboru)
Spôsob priraďovania čísla pre súbory fotografií môžete vybrať.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
RESET


Priraďuje čísla súborov fotografií podľa poradia.
súboru sa zväčšuje pri každom nahraní fotografie.
 Aj v prípade výmeny pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ za inú je
číslo súboru priradené podľa poradia.
 Číslo
Postupne priraďuje čísla súborov až po najvyššie číslo súboru, ktorý sa
nachádza v aktuálnom nahrávacom médiu.
 Keď je pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ vymenená za inú, číslo
súboru je priradené pre každú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
73
Register
 SERIES
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [FILE NO.]  požadované
AUTO SLW SHUTTR (automatická pomalá uzávierka)
Počas nahrávania na tmavých miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži na 1/25
sekundy.
 ON
Používa sa funkcia automatickej pomalej uzávierky.
OFF
Obsah
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [AUTO SLW SHUTTR] 


požadované nastavenie 
Funkcia automatickej pomalej uzávierky sa nepoužíva.
GUIDEFRAME
Rámček môžete zobraziť a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenahrá. Stlačením tlačidla DISP rámček zmizne.
 OFF
ON
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [GUIDEFRAME]  požadované


Pomocný rámček sa nezobrazí.
Pomocný rámček sa zobrazí.
Užitočné postupy nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku pomocného rámčeka, kompozícia bude vyvážená.


Register
74
VIEW IMAGES SET (položky na prispôsobenie obrazovky)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
DATA CODE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 OFF
Obsah
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje informácie o údajovom kóde zaznamenané
automaticky pri nahrávaní.
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  požadované


Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
DATE/TIME
Užitočné postupy nahrávania
 Dátum
 Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
Fotografia
Register
 Indikátor vypnutia funkcie SteadyShot
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Veľkosť clony
 Expozícia
75
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k TV prijímaču, na TV obrazovke za zobrazí údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa zobrazí indikátor [--:--:--].



Obsah
Užitočné postupy nahrávania
Register
76
SOUND/DISP SET (položky na úpravu zvuku a obrazovky)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
VOLUME
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [VOLUME] 


(hlasnejšie) 
Obsah
Hlasitosť prehrávaného zvuku môžete zmeniť.
(tichšie)/
BEEP
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [BEEP]  požadované


OFF
Zruší melódiu.
LCD BRIGHT
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT] 


(svetlejšie) 
(tmavšie)/
Užitočné postupy nahrávania
Pri spustení alebo zastavení nahrávania a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
 ON
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.


LCD BL LEVEL (úroveň podsvietenia obrazovky LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD je možné nastaviť.
 NORMAL
BRIGHT
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD BL LEVEL]  požadované


Štandardný jas.
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
77
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 Poznámky
Keď pripojíte kamkordér k elektrickej zásuvke pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého
prúdu, funkcia [BRIGHT] sa automaticky vyberie pre dané nastavenie.
 Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT], životnosť batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
 Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180 stupňov, aby bola obrazovka nasmerovaná von, a potom panel
LCD zatvoríte, nastavenie sa automaticky zmení na hodnotu [NORMAL].

Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.

Obsah

LCD COLOR
Farby obrazovky LCD môžete nastaviť.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD COLOR] 


(vyššia intenzita) 
intenzita)/
(nižšia
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.


Užitočné postupy nahrávania
Register
78
OUTPUT SETTINGS (položky na pripojenie k televízoru)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
TV TYPE
Obsah
Pozrite stranu 44.
DISP OUTPUT (výstup obrazovky)
Môžete nastaviť, kde sa zobrazí výstup obrazovky.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT] 


požadované nastavenie 
 LCD PANEL
V-OUT/PANEL
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód na displeji LCD.
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód na obrazovke LCD a na
obrazovke televízora.
Užitočné postupy nahrávania
Register
79
CLOCK/
LANG (položky na nastavenie hodín a jazyka)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
CLOCK SET
Obsah
Pozrite stranu 20.
AREA SET
Časový posun môžete nastaviť bez zastavenia hodín. Nastavte vašu miestnu oblasť pri
používaní kamkordéra v iných časových pásmach. Ďalšie informácie o časových posunoch
nájdete na strane 102.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [AREA SET]  nastavte miestnu


oblasť pomocou položiek / 
Toto nastavenie môžete zmeniť bez zastavenia hodín. Nastavte hodnotu [ON], ak chcete
posunúť čas o jednu hodinu dopredu.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [CLOCK/

 OFF
ON
LANG]  [SUMMERTIME]  požadované

Nenastaví letný čas.
Užitočné postupy nahrávania
SUMMERTIME
Nastaví letný čas.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke LCD.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/


požadované nastavenie 
LANG]  [
80
Register
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).


LANGUAGE SET] 
GENERAL SET (ďalšie položky nastavenia)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
DEMO MODE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Obsah
Pri pripojení kamkordéra k sieťovej zásuvke sa videozáznam ukážky zobrazí asi 10 minút po
zapnutí indikátora (Videozáznam) stlačením položky MODE.
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [DEMO MODE]  požadované
 ON
Zobrazí sa ukážka.
Ukážka sa nezobrazí.
OFF
Tipy
Ak túto položku nastavíte na hodnotu [ON] a dotknete sa položky
, spustí sa ukážka.
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte tlačidlo START/STOP
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky (Ukážka sa znova spustí neskôr približne o 10 minút.).
 Ak zapnete indikátor
(Fotografia).
 Ak stlačíte položku
(HOME) alebo
(VIEW IMAGES).



Pozrite stranu 108.
A.SHUT OFF (funkcia automatického vypnutia)
Užitočné postupy nahrávania
CALIBRATION
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, a to ak kamkordér nepoužívate
počas doby dlhšej ako 5 minút.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 5min


Kamkordér sa automaticky vypne.
Kamkordér sa automaticky nevypne.
 Poznámky
Keď kamkordér zapojíte do sieťovej zásuvky, položka [A.SHUT OFF] sa automaticky nastaví na hodnotu
[NEVER].

81
Register
NEVER
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [A.SHUT OFF]  požadované
POWER ON BY LCD
Môžete nastaviť vypínanie a zapínanie kamkordéra pri otvorení a zatvorení obrazovky LCD.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [POWER ON BY LCD] 


požadované nastavenie 
Pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD sa kamkordér zapína a vypína.
OFF
Pri otváraní a zatváraní obrazovky LCD sa kamkordér nezapína a nevypína.
Obsah
 ON
DROP SENSOR
Kamkordér zaznamená pád a chráni interný pevný disk.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 


)
Deaktivuje snímač otrasov.
 Poznámky
Ak kamkordér používate, nastavte snímač otrasov na možnosť [ON]. V opačnom prípade, ak dôjde k
spadnutiu kamkordéra, môže dôjsť k poškodeniu interného pevného disku.
 V beztiažovom stave sa snímač otrasov aktivuje. Ak vykonávate snímanie záberov počas činnosti ako
je jazda na húsenkovej dráhe alebo zoskok s padákom, môžete položku [DROP SENSOR] nastaviť na
hodnotu [OFF] s cieľom neaktivovať snímač otrasov.

Užitočné postupy nahrávania
Aktivuje snímač otrasov. Pokiaľ je zistený pád kamkordéra, možno nebudete
môcť snímať alebo prehrávať obrázky správnym spôsobom, a to kvôli
ochrane interného pevného disku. Keď je zistené spadnutie, zobrazí sa ikona
.
 ON
OFF (
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [DROP SENSOR]  požadované
Register
82
Funkcie nastavené v ponuke
OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v ponuke
OPTION MENU budú popísané nižšie.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
SPOT MTR/FCS
Obsah
Môžete naraz upraviť jas a zaostrenie pre vybratý objekt. Táto funkcia umožňuje súčasne
použiť funkciu [SPOT METER] (s. 83) a funkciu [SPOT FOCUS] (s. 84).
Kroky
 [SPOT MTR/FCS]  dotknite sa objektu, na
V režime snímania: (OPTION) 
ktorom chcete upraviť jas a zaostrenie  [END] 
 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] a [FOCUS] sa automaticky nastavia na hodnotu [MANUAL].

SPOT METER (Flexibilné bodové meranie)
Expozíciu môžete nastaviť a prispôsobiť na objekt tak, aby sa nahral s vyhovujúcou úrovňou
jasu aj vtedy, keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast, napríklad objekty osvetlené
ostrým bodovým svetlom na javisku.
Užitočné postupy nahrávania
Pre automatickú úpravu jasu a zaostrenia sa dotknite položky [AUTO].
Kroky
 [SPOT METER]  sa dotknite bodu, v
V režime snímania: (OPTION) 
ktorom chcete vykonať úpravu a nastaviť expozíciu na obrazovke  [END] 
Register
Ak chcete opätovne nastaviť automatickú expozíciu, dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcie [EXPOSURE] sa automaticky nastaví na hodnotu [MANUAL].

83
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť nasmerovaním na objekt mimo stredu obrazovky.
Kroky
 [SPOT FOCUS]  v rámci rámčeka na
V režime snímania: (OPTION) 
obrazovke sa dotknite bodu, ktorý sa má zaostriť  [END] 
Obsah
Ak chcete vykonať automatickú úpravu zaostrenia, dotknite sa položky [AUTO].
 Poznámky
Funkcie [FOCUS] sa automaticky nastaví na hodnotu [MANUAL].

Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní malých objektov, ako napríklad kvetov alebo
hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Kroky
V režime snímania:

(OPTION) 

[TELE MACRO]  požadované nastavenie

Zruší funkciu TELE MACRO. (Funkcia TELE MACRO sa zruší aj v prípade,
ak páčku transfokátora posuniete do polohy W.)
 OFF
ON (
)
Užitočné postupy nahrávania
TELE MACRO
Priblíženie (s. 33) sa automaticky
posunie k značke T (vzdialené
predmety) a umožní snímanie
objektov zblízka nasledovne:
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E: približne 50 cm
DCR-SR77E/SR87E: približne 38 cm
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže byť zložitejšie a môže trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 85).

Jas záberu môžete upraviť manuálne. Nastavte jas, keď je predmet veľmi jasný alebo veľmi
tmavý.
84
Register
EXPOSURE
Kroky
V režime snímania: (OPTION) 

(jasnejší) 

[EXPOSURE]  [MANUAL] 
(tmavší)/
Obsah
Ak chcete vykonať automatickú úpravu expozície, dotknite sa položky [AUTO].
FOCUS
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete zámerne
zaostriť na určitý objekt.
(zaostrenie

Ak chcete vykonať automatickú úpravu zaostrenia, dotknite sa položky [AUTO].
Užitočné postupy nahrávania
Kroky
 [FOCUS]  [MANUAL] 
V režime snímania: (OPTION) 
(zaostrenie na vzdialené predmety) 
na blízke predmety)/
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [FOCUS] na možnosť [MANUAL], zobrazí sa ikona .
 Minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom potrebná na zabezpečenie úplného zaostrenia
je približne 1 cm pre širokouhlý záber a približne 150 cm pre vzdialené objekty (DCR-SR37E/SR38E/
SR47E/SR48E/SR57E/SR67E)/80 cm (DCR-SR77E/SR87E) v prípade vzdialených predmetov.

Tipy
Ikona sa zobrazí, ak zaostrenie už nie je možné nastaviť na bližšiu hodnotu a ikona sa zobrazí, ak sa
už zaostrenie nedá nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak zaostrujete na objekt posunutím páčky transfokátora smerom
k značke T (vzdialené predmety) a potom smerom k značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte
priblíženie pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku transfokátora k značke W
(širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia (vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený; používa sa ako pomocný
prvok v tmavom prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch. (Táto informácia sa nezobrazí správne v prípade používania konverzného
objektívu (predáva sa osobitne).)
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z automatického na manuálny.
 Keď zaostrujete manuálne.



85
Register

SCENE SELECTION
Môžete snímať zábery efektívne v rôznych situáciách.
Kroky
V režime snímania:

nastavenie 
(OPTION) 

[SCENE SELECTION]  požadované
Udržiava stmievajúcu atmosféru vzdialeného okolia za
súmraku.
CANDLE ( )
Udržiava tlmenú atmosféru scenérie pri sviečkach.
SUNRISE&SUNSET*
(
)
Reprodukuje atmosféru scenérie podobnej pri západe
alebo východe slnka.
FIREWORKS* ( )
Dokáže nasnímať vynikajúce zábery ohňostroja.
LANDSCAPE*(
)
Jasne nasníma vzdialené predmety. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi kamkordérom a snímaným
objektom.
PORTRAIT (mäkký
portrét) ( )
Zvýrazňuje snímaný objekt, napríklad ľudia alebo kvety a
zároveň vytvára mäkké pozadie.
SPOTLIGHT**(
Zabraňuje tomu, aby sa ľudské tváre pri osvetlení silným
svetlom nasnímali neprirodzene biele.
Vyberte, ak chcete minimalizovať roztrasenie pri snímaní
rýchlo sa pohybujúcich predmetov.
SPORTS** ( )
SNOW** ( )
)
Nasníma výraznú modrú farbu oceánu alebo jazera.
Nasníma jasné obrazy bielej krajiny.
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na objekty v blízkej vzdialenosti.
86
Register
BEACH** (
)
Užitočné postupy nahrávania
TWILIGHT* ( )
Obsah
Automaticky zaznamená obrázky bez použitia funkcie [SCENE
SELECTION].
 AUTO
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION], nastavenie funkcie [WHITE BAL.] sa zruší.

WHITE BAL. (vyváženie bielej farby)
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa jasu prostredia snímania.

(OPTION) 

[WHITE BAL.]  požadované nastavenie

 AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
 vonkajšie prostredie,
 nočné zábery, neónové nápisy a ohňostroje,
 východ alebo západ slnka,
 osvetlenie žiarivkami.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
prostredie,
 na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa svetelné podmienky menia veľmi
rýchlo,
 pod videolampami v štúdiu, prípadne pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
 vnútorné
INDOOR ()
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu okolia.
ONE PUSH (
)
Užitočné postupy nahrávania
OUTDOOR (
Obsah
Kroky
V režime snímania:
 Dotknite sa položky [ONE PUSH].
Nasnímajte biely objekt, napríklad kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.
].
Indikátor
bliká rýchlo. Indikátor prestane blikať po ukončení úpravy
nastavenia vyváženia bielej farby a uložení v pamäti.
 Dotknite sa položky [
 Poznámky
Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym alebo studeným bielym svetlom, nastavte funkciu [WHITE
BAL.] na hodnotu [AUTO] alebo upravte farbu pomocou funkcie [ONE PUSH].
 Keď vyberiete funkciu [ONE PUSH], zameriavajte biely predmet dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
.
bliká pomaly, keď funkcia [ONE PUSH] nemohla byť nastavená.
 Indikátor
po dotknutí sa položky
stále bliká, nastavte
 Ak pri výbere funkcie [ONE PUSH] indikátor
funkciu [WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte funkciu [WHITE BAL.], funkcia [SCENE SELECTION] sa nastaví na hodnotu [AUTO].

Register
87
Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu alebo kamkordér zoberiete von po natáčaní vnútri (alebo
opačne), vyberte nastavenie [AUTO] a zamerajte kamkordér na približne 10 sekúnd na blízky biely
objekt, aby sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
Ak bolo vyváženie bielej farby nastavené pomocou funkcie [ONE PUSH], tak po zmene svetelných
podmienok po premiestnení kamkordéra z vnútra von, alebo naopak, budete musieť zopakovať postup
[ONE PUSH] pre nastavenie vyváženia bielej farby.



Obsah
FADER
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi efektmi s pridaním intervalov medzi zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime [STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na stmavenie).
Kroky
V režime snímania:
 OFF
BLACK FADER

[FADER]  požadované nastavenie 

Efekt sa nepoužije.
Stmavuje
Rozjasňuje
Stmavuje
Rozjasňuje
Rozjasňuje/stmavuje efekt bielej.
Rozjasňuje/stmavuje efekt čiernej.
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, dotknite sa najprv položky [OFF].
Užitočné postupy nahrávania
WHITE FADER
(OPTION) 
Tipy
Ak stlačíte tlačidlo START/STOP, nastavenie sa zruší.


BLT-IN ZOOM MIC (vstavaný mikrofón priblíženia)
Videozáznam môžete nahrávať so smerovým zvukom ako pri približovaní alebo odďaľovaní.
Kroky
V režime snímania:

nastavenie 
ON ( )

[BLT-IN ZOOM MIC]  požadované
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri približovaní alebo odďaľovaní.
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní
alebo odďaľovaní.
88
Register
 OFF
(OPTION) 
MICREF LEVEL (referenčná úroveň mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
Kroky
V režime snímania:

(OPTION) 

[MICREF LEVEL]  požadované nastavenie

LOW ( )
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na príslušnú úroveň.
Verne nahráva okolité zvuky. Vyberte možnosť [LOW], ak chcete nahrať
vzrušujúci a silný zvuk v koncertnej sieni a pod. (Toto nastavenie nie je
vhodné na nahrávanie konverzácií.)
Obsah
 NORMAL
SELF-TIMER
Stlačením tlačidla PHOTO začnete odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi 10 sekundách.
Kroky
V režime snímania:
(OPTION) 

[SELF-TIMER]  požadované nastavenie 
 OFF
ON ( )
Zruší samospúšť.
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak chcete zrušiť snímanie, dotknite
sa položky [RESET].
Užitočné postupy nahrávania

Register
89
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti/režim Easy
Handycam
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúci
zoznam. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.









Všeobecné činnosti/režim Easy Handycam
.............................................................................s. 90
Batérie a zdroje napájania . .............................s. 91
Obrazovka LCD................................................s. 91
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
.............................................................................s. 92
Nahrávanie.........................................................s. 92
Prehrávanie........................................................s. 93
Prehrávanie záberov uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“ na iných
zariadeniach.......................................................s. 94
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
.............................................................................s. 94
Pripojenie/kopírovanie na iné zariadenia......s. 94
Funkcie, ktoré sa nedajú používať súčasne....s. 94
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.



Poznámky pred zaslaním kamkordéra
do opravy


Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 17).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (s. 17).

V závislosti od problému bude možno
potrebné inicializovať alebo vymeniť aktuálny
pevný disk kamkordéra. V takomto prípade
dôjde k odstráneniu údajov uložených na
pevnom disku. Skôr, ako dáte kamkordér do
servisu, nahrajte údaje na interný pevný disk
na inom zariadení (záloha) (s. 57, pozrite
príručku Návod na používanie). Za akúkoľvek
stratu údajov uložených na pevnom disku
neposkytujeme žiadne odškodnenie.
Počas vykonávania opravy môžeme
skontrolovať minimálne množstvo údajov
uložených na pevnom disku s cieľom zistenia
problému. Aj napriek tomu však predajca
spoločnosti Sony nebude kopírovať, ani si
ponechávať vaše údaje.
Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu a
približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
zahroteného predmetu tlačidlo RESET (s. 8).
(Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia,
vrátane nastavenia hodín, sa resetujú.)
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka. Prestaňte
s kamkordérom pracovať, ale nechajte ho
zapnutý. Kamkordér vypnite a preneste ho do
teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu
v tomto prostredí a následne ho zapnite.
Užitočné postupy nahrávania


Obsah

Napájanie sa nezapne.
Tlačidlá nefungujú.

V režime Easy Handycam nie je priblíženie pri
prehrávaní (s. 41) k dispozícii.
Tlačidlo

(OPTION) sa nezobrazí.
Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.


90
V režime Easy Handycam sa takmer všetky
položky ponuky nastavia na predvolené
nastavenia.
Niektoré položky ponuky, ako napríklad
[ IMAGE SIZE], si zachovajú nastavenia
vykonané pred režimom Easy Handycam.
Register
Položku OPTION MENU nie je možné
používať počas režimu Easy Handycam.


Indikátor CHG (nabíjanie) počas dobíjania
batérie bliká.

Indikátor zostávajúceho času batérie
neukazuje správny čas.




Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nie je to porucha.
Batérie a zdroje napájania
Obrazovka LCD
Napájanie sa zrazu preruší.


Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.
Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa asi po
5 minútovej nečinnosti kamkordéra zariadenie
automaticky vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie funkcie [A.SHUT OFF] (s. 81),
alebo znovu zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 17).





Zatvorte obrazovku LCD (s. 17).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 17).
Sieťový kábel správne zapojte do sieťovej
zásuvky.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 17).

Dotknite sa jemne obrazovky LCD.
Stlačte DISP (s. 35).
Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne alebo nefungujú vôbec.

91
Nastavte dotykový panel [CALIBRATION]
(s. 108).
Register

Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu pracovať naraz
(s. 94).
Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania
batérie nesvieti.

Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 106).
Užitočné postupy nahrávania


Teplota okolia je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 106).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Batéria sa rýchlo vybije.
Kamkordér sa zahrieva.

Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 17). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Obsah

V režime Easy Handycam sú niektoré
nasledujúce položky ponuky nastavené pevne.
 [REC MODE]: [SP]
 [DATA CODE]: [DATE/TIME]
Niektoré položky ponuky si zachovajú
nastavenie vykonané v režime Easy Handycam
aj po ukončení režimu Easy Handycam.
Nasledujúce položky sa obnovia na predvolené
nastavenia až po 12 hodinách po zatvorení
obrazovky LCD.
 [DROP SENSOR]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 Protisvetlo

Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“
Nie je možné vykonávať operácie
pomocou pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“.
Indikátor prístupu/ACCESS svieti alebo
bliká aj po ukončení nahrávania.

Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ formátovanú v počítači,
naformátujte ju znovu v kamkordéri (s. 67).
Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.
Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ nie je možné
odstrániť.



Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 snímok.
Nemôžete odstrániť chránené snímky.

Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 105).
Činnosť kamkordéra sa zastavila.
Nahrávanie

Pozrite tiež časť týkajúcu sa pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 92).

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí nahrávanie záberov.






Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(videozáznam) alebo (fotografia) (s. 29,
31).
Kamkordér ešte nahráva práve nasnímané
zábery na nahrávacie médium. Počas tohto
procesu nemôžete robiť nové nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 45).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekračuje kapacitu nahrávania kamkordéra
(s. 99). Odstráňte nepotrebné zábery (s. 45).
Ak je snímač [DROP SENSOR] aktivovaný
(s. 82), nebudete môcť nahrávať zábery.
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Ak kamkordér nepretržite vystavujete
vibráciám, nahrávanie sa môže zastaviť.
Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
Automatické zaostrovanie nefunguje.

92
Nastavte funkciu [FOCUS] na hodnotu
[AUTO] (s. 85).
Register

V závislosti od podmienok nahrávania
môže byť čas dostupný na nahrávanie kratší,
a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 99).
Užitočné postupy nahrávania

Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nie je to
porucha.
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.
Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.

Kamkordér ešte nahráva práve nasnímanú
scénu na nahrávacie médium.
Obsah

Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.

Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne (s. 85).
Prehrávanie
Funkcia SteadyShot nefunguje.


Videosekvencie sa nedajú prehrávať.

Fotografie sa nedajú prehrávať.

Pri nahrávaní svetla sviečky alebo
elektrického svetla v tme sa zobrazuje
zvislý pruh.

Stáva sa to vtedy, keď je kontrast medzi
objektom a pozadím príliš veľký. Nie je to
porucha.


Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [OFF] (s. 71).
Indikátor
sa zobrazuje na snímke v
rámci obrazovky VISUAL INDEX .
Objaví sa neželané blikanie.


Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Položka [LCD BL LEVEL] sa nedá upraviť.

Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Vybrali ste sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo batériu pred vypnutím indikátora
prístupu/ACCESS po ukončení nahrávania.
Toto môže poškodiť vaše zábery a zobrazí sa
indikátor
.
Databázový súbor obrazu môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.]
 nahrávacie médium. Ak sa stále zobrazuje,
odstráňte záber označený indikátorom
(s. 45).
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.



93
Zvýšte hlasitosť (s. 37).
Keď je obrazovka LCD zatvorená, zvuk
nepočuť. Otvorte obrazovku LCD.
Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 89) nastavenou na hodnotu
[LOW], nahratý zvuk bude ťažko počuteľný.
Register
Položku [LCD BL LEVEL] nemôžete upraviť,
keď:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané zo sieťového adaptéra
striedavého prúdu.
Užitočné postupy nahrávania

Tento jav sa nazýva efekt rozmazania. Nie je
to porucha.
Pri snímaní televíznej obrazovky alebo
monitora počítača sa zobrazujú čierne
pruhy.

Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.
Fotografie zaznamenané na iných zariadeniach
nie je možné prehrať. Nie je to porucha.
Indikátor
sa zobrazuje na snímke v
rámci obrazovky VISUAL INDEX .
Na zábere nasnímanom pri jasnom svetle
sa môže zobraziť zvislá biela čiara.

Nahrávacie médium, ktoré chcete prehrávať,
vyberiete dotykom na položku (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE MEDIA
SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 63).
Obsah
Nastavte funkciu [ STEADYSHOT] na
hodnotu [ON] (s. 71).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na hodnotu [ON], kamkordér
nemusí dostatočne kompenzovať veľké
vibrácie.

Pri prehrávaní videozáznamov na počítači
alebo inom zariadení nebude zvuk sprava
a zľava vyvážený.



Videozáznam sa nedá rozdeliť.
Toto sa stane v prípade, ak je zvuk nahratý
ako priestorový 5,1-kanálový konvertovaný
pomocou počítača alebo iného zariadenia na
2-kanálový (normálny stereofónny zvuk). Nie
je to porucha (DCR-SR57E/SR67E/SR77E/
SR87E).
Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku
(typ downmix). Ďalšie informácie nájdete
v dodávanej príručke k prehrávaciemu
zariadeniu.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ (DCR-SR57E/SR67E/SR77E/
SR87E) zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Zvuk nahrávajte s funkciou [AUDIO MODE]
nastavenou na hodnotu [2ch STEREO]
(DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E) (s. 69).


Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.

Na televízore pripojenom ku kamkordéru
nie je počuť zvuk.
Po pripojení kamkordéra k televízoru
nie je pomer strán prehrávaného obrazu
správny.


Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený.
Pripojte kábel k vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 60).
Funkcie, ktoré sa nedajú používať
súčasne
Záznamy sa nedajú upravovať.
Už nie je voľné miesto v rámci nahrávacieho
média.
Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov. Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 55).
94
Nedá sa používať
Kvôli nasledujúcim nastaveniam
[SCENE
SELECTION]
[FADER], [TELE MACRO]
Protisvetlo
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [MANUAL]
v [EXPOSURE],
[FIREWORKS]
Register
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk, ktoré
sa nedajú používať súčasne.
Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.

Nastavte položku [TV TYPE] podľa televízora
(s. 44).
Záznamy nie sú kopírované správne.
Zariadenie nemusí podporovať pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Úprava videozáznamov/fotografií v
kamkordéri

Ak používate konektor S VIDEO, skontrolujte
či je pripojený červený a biely konektor
prípojného kábla A/V (s. 43).
Užitočné postupy nahrávania

Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
nebola rozpoznaná.

Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Pripojenie/kopírovanie na iné
zariadenia
Prehrávanie záberov uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ na iných zariadeniach

Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.
Obsah

Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
(výstražný indikátor týkajúci sa
pevného disku kamkordéra)
Ak sa na obrazovke LCD zobrazujú
indikátory, skontrolujte nasledujúce body.
Ak sa problém nevyrieši ani po niekoľkých
pokusoch, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Rýchle blikanie
 Pevný disk kamkordéra je plný.
 Na pevnom disku kamkordéra sa
pravdepodobne vyskytla chyba.
Obsah
 (výstražný indikátor týkajúci sa úrovne
nabitia batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor
 blikať aj v takom prípade, ak je ešte k
dispozícii približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
C:(alebo E:) : (zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom
mieste.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.

E:20: / E:31: / E:61: / E:62: /
E:91: / E:94:
 Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
samostatne odstrániť. Obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5-miestny kód
začínajúci písmenom „E“.
(výstražný indikátor týkajúci sa nízkej
teploty)
101-0001 (výstražný indikátor týkajúci sa
súborov)
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie záberov.
Informácie o typoch pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete používať s
kamkordérom, nájdete na strane 64.
 Nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 64).
Užitočné postupy nahrávania
(výstražný indikátor týkajúci sa vysokej
teploty)
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
Použite batériu „InfoLITHIUM“ (séria H)
(s. 105).
 Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu do konektora DC
IN kamkordéra (s. 17).
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér zahrejte.
(výstražný indikátor týkajúci sa
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“)
95
Register
Pomalé blikanie
 Súbor je poškodený.
 Súbor sa nedá čítať.

(výstražný indikátor týkajúci sa
nahrávania fotografií)

Popis výstražných správ
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
Došlo k poškodeniu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie
je naformátovaná správne (s. 67).
Nahrávacie médiá
(výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“)

HDD format error.

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s. 64).
 (výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“)


Prístup na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ bol obmedzený iným zariadením.
Počas čítania alebo zapisovania sa na pevnom
disku kamkordéra vyskytla chyba. Môže k
tomu dôjsť vtedy, ak na kamkordér dlhšie
pôsobia otrasy.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?

Funkcia snímača otrasov (s. 82) je aktivovaná
a zaznamenala otras kamkordéra. Z tohto
dôvodu kamkordér vykonáva kroky na
96
Súbor spravovania záberov je poškodený.
Dotykom na tlačidlo [YES] sa vytvorí nový
súbor spravovania. Následne už nebude
možné prehrať staršie zábery uložené na
médiu (obrazové súbory nie sú poškodené).
Ak po vytvorení novej informácie spustíte
funkciu [REPAIR IMG.DB F.], možno budete
môcť opäť prehrávať staré nasnímané zábery.
Ak to nefunguje, skopírujte záber pomocou
dodávaného softvéru.
Register
Roztrasenie kamkordéra sa vyskytuje, ak
je kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
(výstražný indikátor týkajúci sa snímača
otrasov)

Pevný disk kamkordéra nie je nastavený na
predvolený formát. Použitie funkcie [MEDIA
FORMAT] (s. 67) môže umožniť opätovné
používanie kamkordéra. Odstránia sa všetky
údaje na pevnom disku.
Data error.
(výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamkordéra)

Tipy
Pri zobrazení výstražných indikátorov na
obrazovke sa prehrá melódia.
Užitočné postupy nahrávania

Nahrávacie médium je plné.


(výstražné indikátory týkajúce sa
formátovania pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“)

ochranu pevného disku. Dôsledkom toho sa
môže vypnúť funkcia nahrávania/prehrávania.
Funkcia snímača otrasov nezaručuje ochranu
pevného disku vo všetkých možných
situáciách. Používajte kamkordér v stabilných
podmienkach.
Obsah
Rýchle blikanie
 Nie je dostatok pamäte na nahrávanie záberov.
Po uložení záberov na iné médium (s. 57,
pozrite príručku Návod na používanie),
odstráňte nepotrebné zábery alebo
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 67).
 Databázový súbor obrazu môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotykom na položku (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.]
 nahrávacie médium.
 Došlo k poškodeniu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?



Súbor spravovania záberov je poškodený
a videozáznamy ani fotografie nie je možné
nahrávať. Dotykom na položku [YES]
vykonajte opravu.
Môžete snímať fotografie na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.

Buffer overflow

Nedá sa nahrávať, pretože snímač otrasov
zachytáva opakované otrasy kamkordéra.
Ak bude kamkordér dlhší čas vystavený
riziku pádu, nastavte snímač otrasov [DROP
SENSOR] na hodnotu [OFF] a záber
nasnímajte znovu (s. 82).

Iné
Zapisovanie údajov na nahrávacie médium
kamkordéra zlyhalo. Pokusy na obnovenie
údajov neboli úspešné.
No further selection is possible.


Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“. Ak indikátor stále
bliká, pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ môže byť poškodená. Vyskúšajte inú
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Do zoznamu titulov je možné pridať
maximálne 99 videozáznamov.
Naraz môžete vybrať 99 alebo iba 100 záberov
na:
 Odstraňovanie záberov
 Ochranu záberov alebo zrušenie ochrany
 Kopírovanie videozáznamov
 Kopírovanie fotografií
 Úprava zoznamu titulov
Data protected.
Ak je to potrebné, skontrolujte formát a potom
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
naformátujte v kamkordéri (s. 67).

97
Pokúsili ste sa odstrániť chránené údaje.
Zrušte ochranu údajov.
Register
This Memory Stick is not formatted
correctly.

Opäť vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ a postupujte podľa pokynov na
obrazovke LCD.
Užitočné postupy nahrávania

Ak sa údaje nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi údaje obnoviť.
Reinsert the Memory Stick.

Použite pamäťovú kartu „Memory Stick“
odporúčanú pre váš kamkordér (s. 64).
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
Cannot recover data.

Použite pamäťovú kartu „Memory Stick“
odporúčanú pre váš kamkordér (s. 64).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
Recovering data.

Nie je možné vytvoriť priečinky s označením
vyšším ako 999MSDCF. Nie je možné vytvoriť
ani odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 67) alebo priečinky odstráňte
pomocou počítača.
Obsah

Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
Ďalšie informácie
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
(jednotka: minúta)
Batéria
DCR-SR77E/SR87E:
Očakávaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
(jednotka: minúta)
Čas nahrávania
Batéria
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
NP-FH50
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Interný pevný disk
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E:

NP-FH30
(dodáva sa)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas nepretržitého
nahrávania
90

Čas zvyčajného
nahrávania
45

145
315
710
70
155
355


DCR-SR77E/SR87E:
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FH50
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Čas nepretržitého
nahrávania
130
280
625
Čas zvyčajného
nahrávania
65
140
320
Každý čas je nameraný pri položke [REC
MODE] nastavenej na hodnotu SP.
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate a končíte nahrávanie,
prepínate indikátor MODE a používate funkciu
priblíženia.
Časy sú namerané pri používaní kamkordéra
pri teplote 25 C (odporúča sa teplota od 10 C
do 30 C).
Ak kamkordér používate pri nízkych teplotách,
čas nahrávania a prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E:
(jednotka: minúta)
Čas zvyčajného
nahrávania
45
NP-FH70
98
105
120
170
195
370
415
Register
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FH30
(dodáva sa)
NP-FH50
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E:
NP-FH30
(dodáva sa)
300
680
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
140
310
Čas nepretržitého
nahrávania
95
Čas zvyčajného
nahrávania
65
Čas prehrávania
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
Batéria
Čas nepretržitého
nahrávania
140
Užitočné postupy nahrávania
(jednotka: minúta)
Batéria
Čas zvyčajného
nahrávania
70
155
350
Obsah
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Čas nepretržitého
nahrávania
155
330
745
DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E:
(jednotka: minúta)
(jednotka: hodina minúta)
Batéria
NP-FH100
830
925
DCR-SR77E/SR87E:
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FH50
(dodáva sa)
NP-FH70
170
195
370
415
830
925
NP-FH100

Tipy
Maximálny počet videozáznamov je 9 999 scén.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Kamkordér používa formát VBR (Premenlivá
bitová rýchlosť) na automatickú úpravu kvality
záberu tak, aby zodpovedala zaznamenávanému
záberu. Táto technológia spôsobuje odchýlky
v záznamovom čase média. Videozáznamy,
ktoré obsahujú rýchlo sa pohybujúce a zložité
zábery, sa zaznamenávajú s vyššou prenosovou
frekvenciou, čím sa znižuje celkový čas
nahrávania disku.




Interný pevný disk
DCR-SR37E/SR47E:
Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“
(jednotka: hodina minúta)
Čas nahrávania
15 h 10 min.
21 h 50 min.
45 h 40 min.
Užitočné postupy nahrávania
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E:
(jednotka: minúta)
512 MB
DCR-SR38E/SR48E:
1 GB
(jednotka: hodina minúta)
Čas nahrávania
17 h 40 min.
25 h 30 min.
53 h 20 min.
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
99
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
170
(110)
355
(230)
235
(210)
340
(210)
715
(460)
Register
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
61 h
* Formát záznamu zvuku možno zmeniť na
[AUDIO MODE] (s. 69).
Hore: interný pevný disk
Dole: pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP]
Čas nahrávania
19 h 40 min.
29 h 10 min.
56 h
Obsah
Režim nahrávania
[HQ]
[SP]
[LP](5,1-kanálový
priestorový zvuk)*
[LP](2-kanálový
zvuk)*
DCR-SR57E/SR67E/SR77E/SR87E:
Pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“
(jednotka: minúta)
HQ
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(100)
230
(205)
340
(205)
LP
LP
(2(5,1kanálový kanálový
priestorový zvuk)**
zvuk)**
15
20
(10)
(10)
35
40
(25)
(25)
80
85
(50)
(55)
160
170
(105)
(110)
325
355
(215)
(230)
655
(435)
DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/
SR57E/SR67E:
VGA
640 × 480
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
2800
5700
11500
23000
47000
94000
Obsah
512 MB
SP
DCR-SR77E/SR87E:
715
(460)
[AUDIO MODE] (s. 69).
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
 Poznámky
 Čísla v tabuľke sú založené na používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ od
spoločnosti Sony.
 Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania a objektu, od režimu
[REC MODE] (s. 69), ako aj v závislosti od typu
pamäťovej karty „Memory Stick“.
 V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.

Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
870
1800
3700
7200
14500
29500
Zobrazí sa počet fotografií, ktoré možno
zaznamenať vzhľadom na maximálnu veľkosť
snímky v kamkordéri. Počas snímania sa na
obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet
nasnímateľných fotografií (s. 8).
 Poznámky
Čísla v tabuľke sú založené na používaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
od spoločnosti Sony. Počet nasnímateľných
fotografií sa môže líšiť v závislosti od
podmienok snímania alebo typu pamäťovej
karty „Memory Stick“.
Užitočné postupy nahrávania
1.0M
1 152 × 864
** Formát záznamu zvuku možno zmeniť na

Interný pevný disk
Môžete nahrať maximálne 9 999 fotografií.
100
Register
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ s kapacitou do 512 MB.


Používanie
kamkordéra v zahraničí
Napájanie
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.
Informácie o systémoch kódovania
farieb v TV prijímači
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači so systémom PAL a so
vstupným konektorom AUDIO/VIDEO.
PAL-M
PAL-N
NTSC
Register
SECAM
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko,
Veľká Británia a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Užitočné postupy nahrávania
Systém
PAL
101
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(SETTINGS) 
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa položky (HOME) 
[CLOCK/ LANG]  [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 80).
Časový posun
Obsah
–11:00
–10:00
Posuny časového
pásma
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Nastavenie oblasti
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Nastavenie oblasti
Užitočné postupy nahrávania
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
102
Štruktúra súborov a priečinkov na internom
pevnom disku a pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“
Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení sú
súbory skryté a zvyčajne sa nezobrazujú.






Súbory fotografií (súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky. Ak
počet súborov prekročí 9999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie nových

103
Register
Súbory videozáznamov (súbory
MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.
Čísla súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie nových
súborov videozáznamov.
Priradí sa názov priečinka: [101PNV01]
 [102PNV01]
Nastavením položky
(HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT]  [ USB
CONNECT]/[ USB CONNECT] získate
prístup na nahrávacie médium z počítača
prostredníctvom pripojenia USB.
Prístup z počítača pomocou dodaného softvéru
„PMB“. Neupravujte súbory ani priečinky v
kamkordéri pomocou počítača bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie. Obrazové
súbory sa môžu zničiť alebo sa nemusia dať
prehrať.
Ak vykonáte vyššie uvedenú operáciu, jej
výsledok nemožno zaručiť.
Ak odstránite súbory so zábermi, postupujte
podľa krokov na strane 45. Obrazové súbory z
kamkordéra neodstraňujte priamo z počítača.
Nahrávacie médiá neformátujte pomocou
počítača. Kamkordér nemusí fungovať správne.
Súbory nekopírujte na na nahrávacie médium
pomocou počítača. Funkčnosť v takom prípade
nie je zaručená.
Údaje z média kamkordéra sa nedajú
importovať pomocou počítača platí pre modely
(DCR-SR37E/SR38E/SR57E/SR77E).
Užitočné postupy nahrávania
súborov fotografií.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF]  [102MSDCF]
* Iba pre interný pevný disk
Obsah
Štruktúra súborov a priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
videozáznamov a fotografií v kamkordéri zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov
alebo priečinkov. Informácie o prehrávaní statických záberov alebo videozáznamov pomocou
pripojenia k počítaču nájdete v príručke „PMB Guide“, a potom použite dodávanú aplikáciu.
Údržba a odporúčania

Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“






* Tento výrobok nepodporuje 8-bitový paralelný

prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov, rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.




Tento výrobok nemôže nahrávať alebo
prehrávať údaje používajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom
formáte.
Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“
je skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“.
Kompatibilita s kamkordérom nie je zaručená
v prípade pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ formátovanej v počítači (operačný systém
Windows/Mac OS).
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže
byť rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej


104
Register


Užitočné postupy nahrávania
Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/prehrávanie
Stick“
—
Pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (s
technológiou MagicGate)
Pamäťová karta „Memory

Stick PRO Duo“
Pamäťová karta „Memory
*
Stick PRO-HG Duo“
Obsah
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné IC nahrávacie
médium s veľkou kapacitou dát.
V kamkordéri môžete používať iba
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá
má približne polovičnú veľkosť v porovnaní
so štandardnou pamäťovou kartou
„Memory Stick“.
Fungovanie všetkých typov pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“ v kamkordéri
nie je zaručené.
karty „Memory Stick PRO Duo“ a použitého
produktu kompatibilného s pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (údaje sa už nenahradia):
 Ak vysuniete pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ alebo vypnete kamkordér v čase,
keď načítava alebo zapisuje obrazové súbory
na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
(zatiaľ čo indikátor prístupu/ACCESS svieti
alebo bliká).
 Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ dbajte na to,
aby ste nepoužívali nadmernú silu.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju do
puzdra.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
držte mimo dosahu malých detí. U detí hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia.
Nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ do
otvoru na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vloženie akéhokoľvek iného predmetu môže
spôsobiť poruchu.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku.
 Miesta vystavené priamemu slnečnému
svetlu.
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.
Informácie o adaptéri pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“


Kompatibilita obrazových údajov




Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“

O batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
Batérie „InfoLITHIUM“ série H majú
.
označenie
Maximálna kapacita pamäte pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je možné
použiť v kamkordéri, je 16 GB.
Poznámky o používaní pamäťových
kariet „Memory Stick Micro“

Súbory obrazových údajov nahraté na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“
pomocou tohto kamkordéra zodpovedajú
všeobecnému štandardu „Design rule for
Camera File System“, ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto všeobecnému štandardu. (Tieto typy sa
v niektorých regiónoch nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa používala
s iným zariadením, naformátujte ju pomocou
svojho kamkordéra (s. 67). Formátovaním sa
vymažú všetky informácie na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“.
Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači.
 Ak prehrávate obrazové údaje nahraté
použitím iného zariadenia.
Užitočné postupy nahrávania

Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ sa uistite,
či je pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
vložená do adaptéra karty „Memory Stick Duo“.
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadením kompatibilným
s pamäťovou kartou „Memory Stick“ pri
vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéra pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ skontrolujte, či je pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“ vložená správnym
smerom. Nesprávnym použitím môže dôjsť k
poškodeniu.
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ vloženej do adaptéra pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilného s pamäťovou kartou „Memory
Stick“ skontrolujte, či je adaptér pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ vložený do
zariadenia správnym smerom. Pri vložení
nesprávnym smerom sa zariadenie môže
poškodiť.
Nevkladajte adaptér pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ bez vloženej pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ do zariadenia
kompatibilného s pamäťovou kartou „Memory
Stick“. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
náhodne prehltnúť.
Obsah


Čo je batéria „InfoLITHIUM“?


105
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predáva
sa osobitne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Register
Na používanie pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ s kamkordérom potrebujete adaptér
pamäťovej karty M2 veľkosti duo. Vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra pamäťovej karty M2 veľkosti duo a
následne vložte adaptér do otvoru na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“. Ak vložíte do
kamkordéra pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ bez použitia adaptéra karty M2
veľkosti duo, nemusí sa vám podariť ju vybrať z
kamkordéra.

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie

Nabíjanie batérie


Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Odporúčame batériu nabíjať pri teplote
prostredia medzi 10 C a 30 C, kým nezhasne
indikátor CHG (nabíjanie). Ak budete batériu
nabíjať pri inej teplote prostredia, nemusí sa
nabiť úplne.

Efektívne používanie batérie





Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Keď chcete batériu na kamkordéri úplne
(HOME) 
vybiť, dotknite sa položky
(SETTINGS)  [GENERAL SET] 
[A.SHUT OFF]  [NEVER] a kamkordér
ponechajte v pohotovostnom režime
nahrávania, kým sa nevypne napájanie (s. 81).
Životnosť batérie


Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie určuje jej skladovanie,
používanie a podmienky prostredia.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe

106
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš teplých, chladných alebo vlhkých
miestach. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
Register

Skladovanie batérie
Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s veľkou kapacitou: NP-FH70/
FH100 (predáva sa osobitne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúča sa používať batériu s vyššou
kapacitou: NP-FH70/FH100 (predáva sa
osobitne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, skontrolujte, či je obrazovka
LCD zatvorená. Batéria sa spotrebúva aj
vtedy, ak je kamkordér v pohotovostnom
režime nahrávania, alebo ak je pozastavené
prehrávanie.
Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3 - násobok predpokladaného
času nahrávania. Pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
Užitočné postupy nahrávania

Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte
20 minút.
Obsah
Batéria NP-FH50 dodávaná so zariadením
DCR-SR77E/SR87E je kompatibilná so
systémom „ActiFORCE“. „ActiFORCE“
je energetický systém novej generácie.
Pri porovnaní s aktuálnymi batériami
„InfoLITHIUM“ série P sa vylepšila kapacita
batérie, dobíjanie a rýchlosť a presnosť výpočtov
zostávajúceho času batérie.







Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Aby ste kamkordér dlhodobo udržali v
optimálnom stave, raz za mesiac ho zapnite a
nechajte ho bežať pri nahrávaní a prehrávaní
obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka o kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť sa kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
107
Register


Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte
lekára.
Užitočné postupy nahrávania


Obsah

slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
 V blízkosti rádioprijímačov v pásme AM
a videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte s jednosmerným
napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo s
jednosmerným napätím 8,4 V (sieťový adaptér
striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerný
alebo striedavý prúd, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
Nepoškoďte napájací kábel, napríklad tým, že
naň položíte ťažký predmet.
Obrazovka LCD


Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Čistenie obrazovky LCD


Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka
smeruje od kamkordéra.
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (predáva sa osobitne), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou
tekutinou.
Údržba a skladovanie objektívu

Tlačidlá dotykového panela možno nepracujú
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu.
Dotknite sa položky
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET] 
[CALIBRATION].


V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov.
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí.
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Užitočné postupy nahrávania
Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému.
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie.
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Obsah


Na obrazovku LCD príliš netlačte, mohlo by
to spôsobiť nerovnomernosť farby alebo iné
poškodenie.
Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí
sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový
obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Dotknite sa 3-krát znaku „“ zobrazeného na
obrazovke s rohom pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ alebo podobným predmetom.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa tlačidla
[CANCEL] .
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.

108
Register
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka
LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria sa nabíja vždy pri pripojení kamkordéra
do sieťovej zásuvky, a to cez sieťový adaptér
striedavého prúdu, alebo ak je pripojená hlavná
batéria. Ak sa kamkordér približne
3 mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Ako nabíjať vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu
Ochranné známky

Kamkordér pripojte k sieťovej zásuvke pomocou
dodávaného sieťového adaptéra striedavého
prúdu a nechajte ho so zatvorenou obrazovkou
LCD minimálne 24 hodín.








Užitočné postupy nahrávania
Ani pri odstraňovaní údajov na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ alebo pri formátovaní
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ v
kamkordéri alebo v počítači by ste nemali úplne
vymazať údaje na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“. Pokiaľ pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ niekomu dávate, odporúča sa, aby ste
údaje odstránili úplne, a to pomocou softvéru na
odstraňovanie údajov nainštalovaného v počítači.
Taktiež v prípade likvidácie pamäťových kariet
„Memory Stick PRO Duo“ sa odporúča, aby ste
zničili celú hlavnú časť pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“.
Obsah
Poznámka týkajúca sa likvidácie a
zmeny majiteľa pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Dolby a symbol double-D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v
iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.
Register
109
Poznámky k licencii
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať z
webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Obsah
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K
DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
Užitočné postupy nahrávania
Kamkordér poskytuje softvér „C Library“, „Expat“,
„zlib“ a „libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na
základe licenčných zmlúv s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadaviek vlastníkov
autorských práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C
Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
Register
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, ktorý
spĺňa podmienky licencie GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencie GNU
Lesser General Public License (ďalej ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a právo na ďalšiu distribúciu
zdrojových kódov pre tieto softvérové programy, a
to na základe dodávaných licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy
URL. Ak chcete prevziať zdrojový kód, ako typ
kamkordéra vyberte možnosť DCR-SR87.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste sa na našu
spoločnosť neobracali s otázkami týkajúcimi sa
obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM. Nájdete v ňom
licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“
a „LGPL“.
110
Register
Čísla
A
A.SHUT OFF...............................81
A/V, prípojný kábel.....................60
AREA SET....................................80
AUDIO MODE............................69
AUTO SLW SHUTTR..........71, 74
B
C
CALIBRATION.........................108
CAMERA DATA.........................75
CANDLE......................................86
CLOCK SET...........................20, 80
CLOCK/LANG............................80
Č
čas nahrávania a prehrávania.....98
čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.......................................................98
činnosť zariadenia Easy
Handycam....................................23
M
F
Face Index.....................................39
FACE SET.....................................72
FADER..........................................88
FILE NO. .....................................73
Film Roll Index............................39
FIREWORKS...............................86
FOCUS..........................................85
formát............................................67
fotografie.......................... 28, 31, 38
G
GENERAL SET............................81
GUIDEFRAME.....................71, 74
H
HELP, funkcia..............................10
hlasitosť.........................................37
HOME MENU.......................10, 12
HQ.................................................69
I
IMAGE SIZE................................73
indikátory na obrazovke...............8
INDOOR......................................87
„InfoLITHIUM“, batéria...........105
interný pevný disk.....................103
J
JPEG............................................103
K
kondenzácia vlhkosti................107
kopírovanie.............................48, 49
111
MANAGE MEDIA......................63
MEDIA FORMAT.......................67
MEDIA INFO..............................66
„Memory Stick PRO Duo“,
pamäťová karta............. 63, 65, 103
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
pamäťová karta................... 64, 104
„Memory Stick“, pamäťová karta
.............................................. 64, 104
MICREF LEVEL..........................89
miniatúra......................................45
MOVIE DUB...............................48
MOVIE MEDIA SET..................63
MOVIE SETTINGS....................69
MPEG 2......................................103
N
nabíjanie batérie...........................17
nabíjanie batérie v zahraničí
.............................................. 18, 101
nadmorská výška.........................16
nahrávacie médiá.........................63
nahrávanie....................................29
O
odporúčania...............................104
odstraňovanie údajov............45, 67
ONE PUSH..................................87
oprava............................................90
OPTION MENU............ 10, 13, 83
originál..........................................48
OTHERS.......................................45
OUTDOOR..................................87
OUTPUT SETTINGS.................79
Register
D
DATA CODE...............................75
DATE/TIME..........................21, 75
dátumový register........................40
DELETE........................................45
DEMO MODE.............................81
DIGITAL ZOOM........................70
DISC BURN.................................12
DISP OUTPUT............................79
E
EDIT..............................................53
EXPOSURE..................................84
L
LANDSCAPE...............................86
LANGUAGE SET..................21, 80
LCD BL LEVEL...........................77
LCD BRIGHT..............................77
LCD COLOR................................78
LP...................................................69
Užitočné postupy nahrávania
batéria...........................................17
BATTERY INFO..........................62
BEACH.........................................86
BEEP.............................................77
BLACK FADER...........................88
BLT-IN ZOOM MIC...................88
DIVIDE.........................................53
dodávané položky........................14
DROP SENSOR...........................82
DVD, napaľovačka diskov..........59
Obsah
16:9..........................................44, 70
4:3............................................44, 70
5,1-kanálový priestorový zvuk
.......................................................34
P
S
Š
širokouhlý záber..........................33
T
TELE MACRO.............................84
TV..................................................43
TV TYPE......................................79
TWILIGHT..................................86
U
USB CONNECT..........................59
USB, kábel....................................59
Ú
údržba.........................................104
V
VBR...............................................99
videozáznamy................. 26, 29, 36
VIEW IMAGES SET...................75
VISUAL INDEX....................26, 36
vysoké nadmorské výšky............16
vytvorenie disku...........................57
výstražné správy..........................96
W
WHITE BAL. ..............................87
WHITE FADER...........................88
WIDE SELECT............................69
Z
zachytenie fotografie z
videozáznamu..............................47
zahraničie...................................101
zapnutie.........................................20
112
Register
SCENE SELECTION..................86
SELF-TIMER................................89
SLIDE SHOW SET......................42
snímanie.......................................31
snímanie vzdialených predmetov
.......................................................33
SNOW...........................................86
SOUND/DISP SET......................77
SP...................................................69
SPORTS........................................86
SPOT FOCUS..............................84
SPOT METER..............................83
SPOT MTR/FCS..........................83
SPOTLIGHT................................86
zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory.....................................95
zoznam titulov.............................54
zrkadlový režim...........................35
Užitočné postupy nahrávania
R
REC MODE..................................69
rekordér diskov............................60
REMAINING SET.......................72
REPAIR IMG.DB F. . ............93, 96
RESET.............................................8
riešenie problémov......................90
statív................................................7
STEADYSHOT............................71
SUMMERTIME...........................80
SUNRISE&SUNSET...................86
súbor............................................103
súbor na spravovanie záberov
.....................................................103
systémy kódovania farieb v TV
prijímači......................................101
Obsah
PAL..............................................101
PHOTO CAPTURE....................47
PHOTO COPY............................49
PHOTO MEDIA SET.................63
PHOTO SETTINGS....................73
PMB Guide.....................................2
ponuky..........................................10
PORTRAIT...................................86
POWER ON BY LCD.................82
Poznámky o používaní zariadenie
Handycam s pevným diskom.....15
prázdny.........................................68
prehrávanie.............................26, 36
prezentácia....................................42
prezeranie...............................28, 38
približovanie...........................33, 41
približovanie typu PB..................41
priečinok.....................................103
PROTECT....................................51
Obsah
Užitočné postupy nahrávania
Register
http://www.sony.net/
113
Download PDF

advertising