Sony | CCD-TR728E | Sony CCD-TR728E Návod na použitie

3-065-646-91 (2)
Video Camera
Recorder
Návod na používanie
Skôr, ako zariadenie začnete používa», prečítajte si pozorne
tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Kezelési útmutató
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, figyelmesen
olvassa el ezt a kezelési útmutatót és tegye el, hogy a jövőben
bármikor fellapozhassa.
CCD-TR728E
CCD-TR618E/TR718E/TR728E
©2001 Sony Corporation
Slovensky
Magyarul
Vítame vás!
Tisztelt Vásárló!
Blahoželáme vám k nákupu kamkordéra
Handycam spoločnosti Sony. Pomocou
kamkordéra Handycam môžete zachyti»
vzácne životné momenty s dokonalejším
obrazom a vo vynikajúcej zvukovej kvalite.
Kamkordér Handycam obsahuje zdokonalené
funkcie s veµmi jednoduchým ovládaním.
Čoskoro budete môc» vytvára» domáce video,
ktoré bude zdrojom vašej zábavy v
budúcnosti.
Köszönjük, hogy Sony Handycam kamkordert
vásárolt. Ezzel a Handycam kamkorderrel az élet
legszebb pillanatait csodálatos képminőségben
és kiváló hanggal örökítheti meg.
E Handycam kamkorder számos korszerű
szolgáltatással rendelkezik, használata mégis
egyszerűen elsajátítható. Hamarosan képes lesz
olyan felvételeket készíteni, amelyeket hosszú
éveken át élvezni fog.
UPOZORNENIE
2
FIGYELMEZTETÉS
Zariadenie nevystavujte dažïu ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy
nedvesség hatásának.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom
neotvárajte skrinku zariadenia.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
A készülék burkolatát ne távolítsa el, mert ez
áramütést okozhat.
A javítást bízza szakemberre!
Slovensky
Hlavné funkcie
Funkcie na úpravu expozície (v režime nahrávania)
•Na tmavom mieste
•V tmavom prostredí, ako napríklad pri západe
slnka, počas ohňostroja alebo pri nočných
záberoch všeobecne
•Snímanie objektov v protisvetle
•Pri ostrom svetle, ako napríklad v divadle alebo
pri spoločenských udalostiach
•Pri silnom alebo odrazenom svetle, ako
napríklad na pláži v lete alebo na lyžiarskych
svahoch v zime
Funkcia NIGHTSHOT (s. 31)
Režim Západ slnka a mesačné svetlo (s. 46)
Funkcia BACK LIGHT (s. 30)
Režim Ostré svetlo (s. 46)
Režim Pláž a lyžovanie (s. 46)
Funkcie na vytvorenie pôsobivejšieho obrazu (v režime nahrávania)
•Hladký prechod medzi zábermi
•Digitálne spracovanie obrazu
•Vytvorenie mäkkého pozadia objektov
•Prekrytie obrazu titulkom
Funkcia FADER (s. 41)
Funkcia PICTURE EFFECT (s. 44)
Režim Mäkký portrét (s. 46)
Funkcia TITLE (s. 52)
Funkcie na dodanie prirodzeného vzhµadu nahrávkam (v režime nahrávania)
•Zabránenie zníženiu kvality obrazu pri
digitálnom priblížení
Predvoleným nastavením je OFF
(Ak chcete približova» viac ako 20×, vyberte
možnos» digitálneho približovania D ZOOM v
nastaveniach ponuky.)
•Ručné zaostrovanie
•Snímanie vzdialených objektov
•Nahrávanie rýchlo sa pohybujúcich objektov
Funkcia D ZOOM [MENU] (s. 64)
Ručné zaostrovanie (s. 50)
Režim Krajina (s. 46)
Režim Šport (s. 46)
Funkcie používané pri úprave (v režime nahrávania)
•Sledovanie obrazu na širokouhlej televíznej
obrazovke
•Nahrávanie s dátumom a časom
•Vylepšenie starých pások
Širokouhlý režim (s. 39)
Dátum a čas (s. 33)
Funkcia ORC [MENU] (s. 66)
Funkcie používané po skončení nahrávania (v režime prehrávania)
•Korekcia chvenia
•Korekcia farebného šumu
Funkcia TBC [MENU] (s. 65)
Funkcia DNR [MENU] (s. 65)
3
Magyarul
Főbb szolgáltatások
Az expozíciót módosító funkciók (felvételi üzemmódban)
•Sötét helyen
•Sötét környezetben, például naplemente,
tűzijáték vagy általában éjszakai tájak
felvételekor
•Ellenfényben készített felvételekhez
•Reflektorfényben, például színházban vagy
ünnepi eseményeknél
•Erős vagy visszavert fényben, például vízparton
nyár közepén vagy sípályán
NIGHTSHOT (31. oldal)
Napnyugta vagy holdfény üzemmód (46. oldal)
BACK LIGHT (30. oldal)
Reflektorfény üzemmód (46. oldal)
Tengerparti vagy havas táj üzemmód
(46. oldal)
Erőteljesebb képi hatásokat eredményező funkciók (felvételi üzemmódban)
•Jelenetek folytonos átúsztatása
•Digitális képfeldolgozás
•Lágy háttér készítése
•Feliratozás
FADER (41. oldal)
PICTURE EFFECT (44. oldal)
Lágy portré üzemmód (46. oldal)
TITLE (52. oldal)
A felvételnek természetes hatást kölcsönző funkciók (felvételi üzemmódban)
•A képminőség romlásának megakadályozása
digitális zoomolás közben
A funkció gyári beállítása OFF (kikapcsolva).
(Ha 20-szorosnál nagyobb mértékű zoomolást
kíván végezni, kapcsolja be a menü D ZOOM
menüpontjában a digitális zoom funkciót.)
•A fókusz kézi beállítása
•Távoli tárgyak filmezése
•Gyorsan mozgó tárgyak felvétele
D ZOOM [MENU] (64. oldal)
Kézi fókuszbeállítás (50. oldal)
Tájkép üzemmód (46. oldal)
Sport üzemmód (46. oldal)
Szerkesztéshez használható funkciók (felvételi üzemmódban)
•A kép megtekintése széles TV-képernyőn
•Felvétel a dátum/idő rögzítésével
•Régi szalagok lejátszási minőségének feljavítása
Szélesvásznú üzemmód (39. oldal)
Dátum és idő (33. oldal)
ORC [MENU] (71. oldal)
Felvétel után használható funkciók (lejátszás üzemmódban)
•Remegés kiküszöbölése
•Színzaj kiküszöbölése
4
TBC [MENU] (70. oldal)
DNR [MENU] (70. oldal)
Slovensky
Obsah
Hlavné funkcie ............................................ 3
Kontrola dodávaného príslušenstva ........... 7
Úpravy
Kopírovaní pásky ...................................... 60
Stručný sprievodca začiatkom
používania .................................................. 8
Prispôsobenie kamkordéra
Zmena nastavení ponuky ......................... 62
Začíname
Používanie návodu ...................................
Krok 1 Príprava zdroja napájania ............
Inštalácia batérie ................................
Nabíjanie batérie ................................
Pripojenie k elektrickej sieti ................
Krok 2 Nastavenie dátumu a času ..........
Krok 3 Vloženie pásky .............................
12
14
14
15
19
21
23
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu ...................................
Snímanie objektov v protisvetle
– funkcia BACK LIGHT .......................
Snímanie v tme
– funkcia NightShot ............................
Prekrytie obrazu dátumom a časom ........
25
30
31
33
Prehrávanie – základné informácie
Riešenie problémov
Typy problémov a možnosti ich riešenia .. 74
Zobrazenie výsledkov vlastnej diagnostiky
........................................................... 77
Indikátory upozornenia a hlásenia ............ 78
Ďalšie informácie
Použiteµné pásky a režimy prehrávania ....
Batéria "InfoLITHIUM" ..............................
Používanie kamkordéra v zahraničí ..........
Informácie o údržbe a odporúčania .........
Technické parametre ................................
86
88
90
91
98
Stručná referenčná príručka
Časti a ovládacie prvky .......................... 100
Register .................................................. 109
Prepojenia pre prehrávanie ...................... 34
Prehrávanie pásky .................................... 36
Rozšírené funkcie nahrávania
Používanie širokouhlého režimu ...............
Používanie funkcie Fader .........................
Používanie špeciálnych efektov
– obrazové efekty ...............................
Používanie funkcie PROGRAM AE ...........
Ručná úprava expozície ...........................
Ručné zaostrovanie ..................................
Prekrytie obrazu titulkom ..........................
Vytvorenie vlastných titulkov ....................
Používanie vstavaného svetla ..................
39
41
44
46
49
50
52
54
56
5
Magyarul
Tartalomjegyzék
Főbb szolgáltatások ................................... 4
A tartozékok ellenőrzése ............................ 7
Szerkesztés
Kazettamásolás ........................................ 60
Gyors használatbavételi
útmutató ...................................................
10
A kamkorder testre szabása
A menü beállításainak módosítása ........... 62
A kezdő lépések
Az útmutató használata ............................ 12
1. lépés A tápfeszültség-forrás előkészítése
........................................................... 14
Az akkumulátor felhelyezése .............. 14
Az akkumulátor feltöltése ................... 15
Csatlakoztatás a hálózathoz .............. 19
2. lépés A dátum és az idő beállítása ...... 21
3. lépés A kazetta behelyezése ............... 23
Felvételkészítés – Alapműveletek
Felvétel készítése .....................................
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT ...................................
Filmezés sötétben – NightShot ................
A dátum és az idő rögzítése a képre ........
25
30
31
33
A lejátszáshoz szükséges csatlakoztatások
........................................................... 34
Szalag lejátszása ...................................... 36
Speciális felvételi funkciók
6
Hibatípusok és megoldásuk ..................... 80
Az öndiagnózis kijelzés ............................. 83
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek ...... 84
További információk
Használható kazetták és lejátszási
üzemmódok .......................................
Az "InfoLITHIUM" akkumulátor ................
A kamkorder használata külföldön ...........
Karbantartás és biztonsági előírások .......
Minőségtanúsítás .....................................
86
88
90
91
99
Gyors áttekintés
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése ................................. 100
Tárgymutató ........................................... 110
Lejátszás – Alapműveletek
A szélesvásznú üzemmód használata ......
Az úsztatási funkció használata ...............
Speciális effektusok használata
– Képeffektusok .................................
A PROGRAM AE funkció használata ........
Az expozíció kézi beállítása ......................
Kézi fókuszbeállítás ..................................
Feliratozás ................................................
Egyéni feliratok készítése .........................
A beépített kameralámpa használata .......
Hibaelhárítás
39
41
44
46
49
50
52
54
56
Kontrola dodávaného
príslušenstva
A tartozékok
ellenőrzése
Presvedčite sa, či bolo s kamkordérom dodané
nasledujúce príslušenstvo.
Győződjön meg róla, a kamkorderrel együtt
megkapta-e az alábbi tartozékokat:
1
2
4
5
3
6
7
8
1 Bezdrôtový diaµkový ovládač (1)
(s. 105)
iba typ CCD-TR728E
1 Vezeték nélküli távvezérlő (1 db)
(105. oldal)
Csak a CCD-TR728E típus esetében
2 Sie»ový adaptér typu AC-L10A/L10B/L10C
(1), sie»ový napájací kábel (1) (s. 15)
2 AC-L10A/L10B/L10C hálózati tápegység
(1db), Hálózati vezeték (1 db) (15. oldal)
3 Batéria typu NP-F330 (1) (s. 14, 15)
3 NP-F330 akkumulátor (1db) (14, 15. oldal)
4 Batéria typu R6 (veµkosti AA) pre diaµkový
ovládač (2) (s. 105)
iba typ CCD-TR728E
4 R6 (AA méretű) elemek a távvezérlőhöz
(2 db) (105. oldal)
Csak a CCD-TR728E típus esetében
5 Prípojný kábel A/V (1) (s. 34)
5 A/V csatlakozó kábel (1db) (34. oldal)
6 Remienok na plece (1) (s. 102)
6 Vállszíj (1db) (102. oldal)
7 Kryt objektívu (1) (s. 25, 103)
7 Lencsevédő sapka (1db) (25, 103. oldal)
8 21-vývodový adaptér (1) (s. 35)
iba typy CCD-TR718E/TR728E
8 21-pólusú adapter (1db) (35. oldal)
Csak a CCD-TR718E/TR728E típusok
esetében
Ak sa nahrávanie alebo prehrávanie nedalo
vykona» z dôvodu poruchy kamkordéra,
úložného média, atï., nahrávka sa nebude
môc» nahradi».
A gyártó nem vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért abban az esetben,
ha a felvétel illetve lejátszás a kamkorder, a
tároló médiumok stb. meghibásodása miatt
meghiúsul.
7
Slovensky
Stručný sprievodca začiatkom používania
V tejto kapitole sa oboznámite so základnými funkciami
kamkordéra. Ďalšie informácie získate na stranách v
úvodzovkách "( )".
Pripojenie sie»ového napájacieho kábla (s. 19)
Pri používaní kamkordéra vo vonkajšom prostredí používajte batériu (s. 14).
Otvorte kryt
zdierky DC IN.
Stručný sprievodca začiatkom používania
Konektor pripojte tak,
aby bola značka v
otočená smerom nahor.
Sie»ový adaptér (dodávaný)
Vloženie pásky
1 Otvorte kryt priestoru
2 Pásku vložte do
pre pásku a stlačte
tlačidlo EJECT.
Priestor pre pásku sa
otvorí automaticky.
priestoru pre
pásku tak, aby
bola jej predná
strana otočená
dopredu a
plôška na
ochranu proti
zápisu smerom
nahor.
CT
EJE
8
(s. 23)
3 Priestor pre pásku
zavrite zatlačením na
značku
na jeho
vonkajšej časti. Priestor
pre pásku sa
automaticky zavrie.
Zatvorte kryt priestoru
pre pásku.
Nahrávanie obrazu (s. 25)
1 Odstráňte kryt objektívu.
2 Stlačte malé zelené
PLAYER
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
tlačidlo a prepínač
POWER nastavte do
polohy CAMERA.
V hµadáčiku sa objaví
obraz.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
tlačidlo. Kamkordér
začne nahráva». Ak
chcete nahrávanie
zastavi», stlačte znova
červené tlačidlo.
PLAYER
3 Stlačte červené
Hµadáčik
Hµadáčik používajte priložením očnej mušle k oku.
Obraz v hµadáčiku je čiernobiely.
Sledovanie prehrávaného obrázku v hµadáčiku
(s. 27)
2 Stlačením tlačidla m previňte pásku.
REW
3 Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Stručný sprievodca začiatkom používania
Pri zakúpení kamkordéra sú hodiny vypnuté. Ak chcete pre obraz nahra» dátum a čas,
nastavte pred nahrávaním hodiny (s. 21).
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
stlačené malé zelené
tlačidlo a prepínač
POWER nastavte do
polohy PLAYER.
PLAYER
1 Stlačte a podržte
POZNÁMKA
Kamkordér nevyberajte tak, že ho
chytíte za hµadáčik alebo batériu.
9
Magyarul
Gyors használatbavételi útmutató
Ebben a fejezetben bemutatjuk Önnek a kamkorder
alapfunkcióit. A részletesebb információkat a zárójelben "( )"
található oldalakon olvashatja el.
A hálózati kábel csatlakoztatása (19. oldal)
Ha a szabadban filmez, használja az akkumulátort. (14. oldal).
Nyissa ki a DC IN
aljzat fedelét.
Gyors használatbavételi útmutató
Csatlakoztatásnál a
dugó v jelölése felfelé
nézzen.
Hálózati tápegység (tartozék)
A kazetta behelyezése (23. oldal)
1 Nyissa fel a
kazettafészek fedelét,
majd nyomja meg az
EJECT (kazettakidobás)
jelű gombot. A
kazettafészek
automatikusan kinyílik.
CT
EJE
10
2 Helyezzen be
egy kazettát úgy,
hogy a kazetta
ablak kifelé
nézzen, az
írásvédő fül
pedig felfelé
legyen.
3 A kazettafészket úgy
tudja bezárni, hogy a
jelzésnél
megnyomja. A
kazettafészek
automatikusan
visszasüllyed.
Zárja vissza a
kazettafészek fedelét.
Felvételkészítés (25. oldal)
1 Távolítsa el a lencsevédő sapkát.
2 A kis zöld gombot
PLAYER
PLAYER
4 Nyomja meg a piros
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
gombot. A kamkorder
megkezdi a felvételt. A
felvétel leállításához
nyomja meg újból a
piros gombot.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
lenyomva tartva állítsa
a POWER kapcsolót
CAMERA helyzetbe. A
kép megjelenik a
keresőben.
Kereső
Használatakor illessze a szemét szorosan a kereső nézőkéjéhez.
A kép a keresőben fekete-fehér.
A lejátszott kép figyelemmel kísérése a keresőben
(27. oldal)
2 Csévélje vissza a szalagot a m
gombbal.
REW
Gyors használatbavételi útmutató
Megvásárláskor a kamkorder belső órájának beállítása kikapcsolt állapotban van. Ha a
képhez dátumot és időt is rögzíteni kíván, felvétel előtt állítsa be a belső órát (21. oldal).
3 Indítsa el a lejátszást a N gombbal.
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
lenyomva tartva állítsa
a POWER kapcsolót
PLAYER helyzetbe.
PLAYER
1 A kis zöld gombot
MEGJEGYZÉS
A kamkordert soha ne szállítsa a
keresőnél vagy az akkumulátornál
fogva.
11
— Začíname —
— A kezdő lépések —
Používanie návodu
Az útmutató használata
Pokyny v tomto návode sú určené pre tri typy
uvedené v nasledujúcej tabuµke. Skôr, ako
začnete číta» tento návod alebo používa»
kamkordér, skontrolujte číslo typu uvedené na
jeho zadnej časti. Na ilustráciách je zobrazený
typ CCD-TR728E. V ostatných prípadoch je typ
vyznačený na ilustráciách. Každá odchýlka pri
prevádzke je jasne označená v texte, napríklad
"iba typ CCD-TR728E".
Tlačidlá a nastavenia kamkordéra sú v tomto
návode zobrazené veµkými písmenami.
Napríklad "Nastavte prepínač POWER do polohy
CAMERA".
Po vykonaní operácie budete poču» pípnutie,
ktoré označuje skončenie operácie.
Az útmutatóban leírtak az alábbi táblázatban
felsorolt három modellre vonatkoznak. Mielőtt
elkezdené olvasni az útmutatót és üzemeltetni a
kamkordert, ellenőrizze a típusszámot a készülék
alján. Az útmutatóban található ábrák a CCDTR728E típust szemléltetik. Ettől eltérő esetben a
típust az ábrán külön feltüntettük. A működtetést
érintő különbségeket minden esetben
egyértelműen jeleztük, például "csak a CCDTR728E típus esetében".
A szövegben végig nagybetűvel szedtük a
készülék gombjainak és beállításainak nevét.
Pl. Állítsa a POWER kapcsolót CAMERA
helyzetbe.
Üzemeltetés közben a készülék sípoló hanggal
jelzi, hogy utasítást hajt végre.
Rozdiely/Különbségek a típusok között
CCD-
TR618E
TR718E
TR728E
450×
460×
560×
—
—
z
Digitálny transfokátor/
Digitális zoom
Senzor diaµkového ovládania/
Távvezérlő érzékelő
z Je súčas»ou/Tartozék
— Nie je súčas»ou/Nem tartozék
Poznámka k farebným televíznym
systémom
V rôznych krajinách sa používajú rôzne farebné
televízne systémy. Ak chcete zobrazi» nahrávku
na televíznej obrazovke, potrebujete televízor
založený na systéme PAL.
12
Megjegyzés a tv
színrendszerekhez
A tv színrendzerek országonként eltérőek
lehetnek. Ha a kamkorderrel készült felvételt tvkészüléken szeretné megnézni, akkor PALrendszerű tv-készüléket kell használnia.
Používanie návodu
Az útmutató használata
Odporúčania pre údržbu
kamkordéra
Tanácsok a kamkorder
megóvásához
[a]
[b]
•Az LCD képernyő és a kereső rendkívül
fejlett gyártástechnológiával készült, így az
effektíven működő képpontok aránya több,
mint 99,99%. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD képernyőn
és a keresőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat szokásos velejárói és semmilyen
módon nem befolyásolják a felvételt.
•Óvja kamkorderét a nedvességtől. Ne engedje,
hogy a kamkordert eső vagy tengervíz érje.
Előfordulhat, hogy nedvesség hatására a
kamkorder meghibásodik. Esetenként ez a
hibásodás nem is javítható. [a]
•Soha ne hagyja a kamkordert olyan helyen,
ahol a hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet,
például tűző napon parkoló gépkocsiban vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. [b]
•Vigyázzon, amikor a kamerát ablak mellett vagy
a szabadban teszi le. Működési hibákat
okozhat, ha az LCD képernyőt, a keresőt vagy
a lencsét hosszú időre közvetlen
napsugárzásnak teszi ki. [c]
•Soha ne filmezze közvetlenül a napot, mert
ezzel a kamkorder meghibásodását idézheti
elő. A napról csak sötétebb fényviszonyok
mellett, például naplementekor készítsen
felvételt. [d]
A kezdő lépések
•Hµadáčik a obrazovka LCD sa vyrábajú
použitím vysoko precíznych technológií tak,
aby sa efektívne využilo 99,99 % pixelov.
Môžu sa však objavi» nepatrné čierne alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite objavujú
v hµadáčiku a na obrazovke LCD. Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe a
nemajú žiadny vplyv na nahrávanie.
•Zabráňte prístupu vlhkosti ku kamkordéru.
Kamkordér chráňte pred dažïom a morskou
vodou. Vlhkos» môže spôsobi» poruchu
kamkordéra. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstráni» [a].
•Nikdy nenechávajte kamkordér vystavený
teplotám nad 60°C (140°F), ako napríklad v
zaparkovanom aute na slnku alebo vystavený
priamemu slnečnému svetlu [b].
•Buïte opatrní pri odkladaní kamery vo
vonkajšom prostredí alebo pri okne. Dlhodobé
vystavenie obrazovky LCD, hµadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému svetlu môže
by» príčinou poruchy [c].
•Nesnímajte priame slnko. Môže to spôsobi»
poruchu kamkordéra. Snímky slnka robte iba
pri slabom osvetlení, napríklad za súmraku [d].
Lencse és LCD képernyő/kereső (csak
az állványos modellekhez)
Začíname
Objektív a obrazovka LCD alebo
hµadáčik (iba pre typy, ktoré ich
obsahujú)
[c]
[d]
13
Krok 1 Príprava zdroja
napájania
Inštalácia batérie
1. lépés A tápfeszültségforrás előkészítése
Az akkumulátor felhelyezése
Pri používaní kamkordéra vo vonkajšom
prostredí vložte batériu.
Ha a kamkorderrel a szabadban filmez, helyezze
fel az akkumulátort.
Batériu posuňte smerom nadol, až dokiaµ nie je
poču» kliknutie.
Kattanásig csúsztassa lefelé az akkumulátort.
Vyberanie batérie
Az akkumulátor levétele
Stlačte tlačidlo BATT RELEASE a vysuňte
batériu v smere šípky.
A BATT RELEASE gombot lenyomva tartva
húzza ki a nyíl irányában az akkumulátort.
BATT RELEASE
14
Krok 1 Príprava zdroja napájania
Nabíjanie batérie
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Az akkumulátor feltöltése
(1) Otvorte kryt zdierky DC IN a pripojte k nej
dodávaný sie»ový adaptér tak, aby značka v
na konektore bola otočená smerom nahor.
(2) Sie»ový napájací kábel pripojte k sie»ovému
adaptéru.
(3) Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
(4) Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHARGE). Začne sa nabíjanie. Zostávajúci
čas batérií je zobrazený v minútach na
displeji.
(1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét és
csatlakoztassa a kamkorderhez mellékelt
hálózati tápegységet a DC IN aljzathoz úgy,
hogy a csatlakozó dugón látható v jelzés
felfelé nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
(4) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHARGE)
helyzetbe. A feltöltés megkezdődik. A kijelző
ablak percekben kifejezve megadja, hogy az
akkumulátor milyen hosszú működést tesz
még lehetővé (maradék akkumulátor idő).
Nabíjanie je dokončené vtedy, ak sa indikátor
zostávajúceho času batérie zmení na u a na
displeji sa objaví nápis FULL.
A kezdő lépések
A kamkorder használata előtt fel kell tölteni az
akkumulátort.
Ezt a kamkordert csak "InfoLITHIUM" (L sorozat)
akkumulátorral szabad üzemeltetni.
Ha az "InfoLITHIUM" akkumulátorról többet
szeretne megtudni, olvassa el a 88. oldalt.
Začíname
Po skončení nabíjania použite batériu v
kamkordéri.
Kamkordér funguje iba s batériou typu
"InfoLITHIUM" (séria L).
Ďalšie informácie o batérii typu "InfoLITHIUM" sú
uvedené na strane 88.
A feltöltés akkor tekinthető befejezettnek, ha a
maradék akkumulátor idő kijelzője u -ra vált, a
kijelző ablakban pedig megjelenik a FULL felirat.
PLAYER
4
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
1
2
15
Krok 1 Príprava zdroja napájania
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Po skončení nabíjania batérie
Az akkumulátor feltöltése után
Odpojte sie»ový adaptér zo zdierky DC IN na
kamkordéri.
Húzza ki a kamkorder DC IN aljzatából a hálózati
tápegységet.
Poznámky
•Zabráňte prístupu kovových predmetov ku
kovovým častiam konektora DC sie»ového
adaptéra. Môže to spôsobi» skrat, ktorý
poškodí sie»ový adaptér.
•Batériu udržujte suchú.
•Ak sa batéria nebude dlhší čas používa», úplne
ju jedenkrát nabite a potom ju používajte až do
úplného vybitia. Urobte tak aspoň raz za rok.
Batériu skladujte na chladnom mieste.
Megjegyzések
•Ügyeljen rá, hogy semmilyen fémtárgy ne
érhessen hozzá a hálózati tápegység DC
csatlakozó dugójának fém részeihez.
Rövidzárlat léphet fel, amely károsítja a hálózati
tápegységet.
•Az akkumulátort tartsa szárazon.
•Ha az akkumulátort hosszú ideig nem fogja
használni, töltse fel teljesen, majd használja
teljes kimerülésig. Évente egyszer ismételje
meg ezt a műveletet. Az akkumulátort tárolja
hűvös helyen.
Pokým kamkordér vypočíta aktuálny
zostávajúci čas batérie
Na displeji sa zobrazuje nápis "– – – – min".
Pri nabíjaní batérie sa v nasledujúcich
prípadoch na displeji nezobrazí žiaden
indikátor alebo indikátor bliká
– Batéria nie je správne vložená.
– Batéria je chybná.
Prístroj sa môže vypnú», hoci indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že
batéria má ešte dostatočnú kapacitu na
prevádzku
Batériu znovu úplne nabite a indikácia
zostávajúceho času batérie sa upraví.
16
Amíg a kamkorder ki nem számítja a
tényleges maradék akkumulátor időt
A kijelző ablakban a "– – – – min" jelzés látható.
Az akkumulátor töltése közben az alábbi
esetekben nem jelenik meg illetve villog a
jelzés a kijelző ablakban:
– Az akkumulátort nem megfelelően helyezte fel.
– Valami baj van az akkumulátorral.
Ha netán a kamkorder kikapcsol, pedig a
maradék akkumulátor idő kijelző szerint az
akkumulátornak még elegendő a
teljesítménye a működéshez
Töltse fel újra teljesen az akkumulátort, hogy a
kijelző a maradék akkumulátor idő tényleges
értékét mutassa.
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Krok 1 Príprava zdroja napájania
Čas nabíjania/Töltési idő
Batéria/
Akkumulátor
Začíname
150
210
300
390
420
Približný čas nabíjania vybitej batérie v minútach
Az üres akkumulátor feltöltéséhez szükséges
hozzávetőleges időtartam
Čas nahrávania/Felvételi idő
Batéria/
Akkumulátor
NP-F330
(dodávaná)/(tartozék)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
Nepretržité*/
Folyamatos*
Typické**/
Jellemző**
140
75
245
280
500
580
780
900
1035
135
155
275
320
430
495
570
Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej
batérie
* Približný čas nepretržitého nahrávania pri
teplote 25°C (77°F). Životnos» batérií sa skráti,
ak používate kamkordér v chladnom prostredí.
** Približný čas nahrávania, ak dochádza k
opakovanému spusteniu a zastaveniu
nahrávania, približovaniu a zapínaniu a
vypínaniu zariadenia. Skutočná životnos»
batérií môže by» kratšia.
A kezdő lépések
NP-F330
(dodávaná)/(tartozék)
NP-F530/F550
NP-F730/F750
NP-F930/F950
NP-F960
Úplné nabitie/
Teljes feltöltés
Hozzávetőleges felvételi idő percekben
megadva, teljesen feltöltött akkumulátor
használata esetén.
* Hozzávetőleges felvételi idő, ha 25°C
hőmérsékleten folyamatosan filmez. Ha a
kamkorderrel hideg környezetben filmez, az
akkumulátor üzemideje ennél rövidebb lesz.
** Hozzávetőleges érték percekben megadva a
felvétel többszöri elindítása/megállítása,
zoomolás és a kamkorder ki-/bekapcsolása
esetén. Az akkumulátor tényleges üzemideje
ennél rövidebb is lehet.
17
Krok 1 Príprava zdroja napájania
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
Čas prehrávania/Lejátszási idő
Batéria/
Akkumulátor
NP-F330 (dodávaná)/(tartozék)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
18
145
260
295
525
610
825
930
1090
Približný čas v minútach pri použití úplne nabitej
batérie
Hozzávetőleges időtartam percekben megadva,
teljesen feltöltött akkumulátor használata esetén.
Životnos» batérií sa skráti, ak používate
kamkordér v chladnom prostredí.
Az akkumulátor üzemideje lerövidül, ha hideg
környezetben használja a kamkorderét.
Čo je "InfoLITHIUM"?
Výrazom "InfoLITHIUM" sa označuje lítiumiónová batéria, ktorá umožňuje výmenu údajov
(napríklad informácií o stave batérie) s
kompatibilným elektronickým zariadením. Toto
zariadenie je kompatibilné s batériami typu
"InfoLITHIUM" (série L). Kamkordér môžete
používa» iba s batériou typu "InfoLITHIUM".
Batéria typu "InfoLITHIUM" série L má označenie
.
"InfoLITHIUM" je obchodnou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Mit takar az "InfoLITHIUM" név?
Az "InfoLITHIUM" név olyan lítium ion
akkumulátorokat jelöl, amelyek többek között az
akkumulátor töltöttségi szintjére vonatkozóan
képesek adatokat cserélni a kompatibilis
elektronikus berendezésekkel. Ez a berendezés
kompatibilis az "InfoLITHIUM" akkumulátorokkal
(L sorozat). A kamkorder kizárólag
"InfoLITHIUM" akkumulátorral üzemeltethető. Az
L sorozatú "InfoLITHIUM" akkumulátorokat az
jelzésről lehet felismerni.
Az "InfoLITHIUM" a Sony Corporation védjegye.
Krok 1 Príprava zdroja napájania
Pripojenie k elektrickej sieti
Ha a kamkordert hosszú ideig kívánja
működtetni, javasoljuk, hogy a hálózati
tápegység segítségével a hálózatról
üzemeltesse.
(1) Nyissa ki a DC IN aljzat fedelét, majd
csatlakoztassa a hálózati tápegységet a DC
IN aljzatba úgy, hogy a dugó v jelölése felfelé
nézzen.
(2) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati
tápegységhez.
(3) Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a fali
konnektorba.
A kezdő lépések
1
Csatlakoztatás a hálózathoz
Začíname
Ak kamkordér používate dlhší čas, odporúčame
používa» na napájanie sie»ový adaptér.
(1) Otvorte kryt zdierky DC IN a pripojte k nej
sie»ový adaptér tak, aby značka v na
konektore bola otočená smerom nahor.
(2) Sie»ový napájací kábel pripojte k sie»ovému
adaptéru.
(3) Sie»ový napájací kábel pripojte do sie»ovej
zásuvky.
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
2, 3
19
Krok 1 Príprava zdroja napájania
1. lépés A tápfeszültség-forrás
előkészítése
ODPORÚČANIE
Pokiaµ je zariadenie pripojené k sie»ovej zásuvke,
nie je odpojené od siete, a to aj v takom prípade,
ak je vypnuté.
FIGYELEM!
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a fali
konnektorból, a készülék feszültség alatt marad
akkor is, ha magát a készüléket kikapcsolja.
Poznámky
•Sie»ový adaptér môže dodáva» energiu aj v
takom prípade, ak je ku kamkordéru pripojená
batéria.
•Zdierka DC IN má "zdrojovú prioritu". To
znamená, že ak je sie»ový napájací kábel
pripojený do zdierky DC IN, batéria nemôže
pracova» ako zdroj energie ani vtedy, ak
sie»ový napájací kábel nie je zapojený do
sie»ovej zásuvky.
•Umiestnite sie»ový adaptér do blízkosti sie»ovej
zásuvky.
Ak počas používania sie»ového adaptéra
nastane problém so zariadením, čím skôr
odpojte zástrčku zo sie»ovej zásuvky.
Megjegyzések:
•A kamkorder akkor is üzemelhet a hálózati
tápegységről, ha az akkumulátort rajta hagyja a
kamkorderen.
•A DC IN aljzat mint feszültségforrás
elsőbbséget élvez. Ez azt jelenti, hogy ha a
hálózati vezeték be van dugva a DC IN aljzatba,
még akkor sem lehet akkumulátorral
üzemeltetni a kamkordert, ha a hálózati vezeték
másik végét kihúzza a fali konnektorból.
•A hálózati tápegységet a fali konnektor
közelében helyezze el. Ha a tápegység
használata közben bármi rendellenességet
észlel, a lehető leggyorsabban húzza ki a dugót
a konnektorból, hogy leválassza a készüléket a
feszültségforrásról.
Používanie autobatérie
Používajte adaptér a nabíjačku spoločnosti Sony
na jednosmerné napätie (voliteµné príslušenstvo).
20
Üzemeltetés gépkocsi akkumulátorral
Használjon Sony DC adaptert/töltőt (nem
tartozék).
Ak používate kamkordér prvýkrát, nastavte
dátum a čas.
Amikor első ízben használja a kamkordert,
végezze el a dátum és az idő beállításait.
Ak ste kamkordér nepoužívali po dobu približne
štyroch mesiacov, v dôsledku vybitia vstavaného
nabíjateµného lítiového článku v kamkordéri sa
môže nastavenie dátumu a času strati» (môžu sa
objavi» čiarky). Najprv nastavte rok, potom
mesiac, deň, hodinu a nakoniec minútu.
Ha körülbelül 4 hónapon keresztül nem használja
a kamkordert, előfordulhat, hogy elvesznek a
dátum és az idő beállításai (helyükön csíkok
jelennek meg), mert addigra lemerül a
kamkorderbe beépített újratölthető lítium elem.
Először állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az
órát, majd a percet.
(1) V režime CAMERA zobrazte ponuku
stlačením tlačidla MENU.
(2) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
a potom ovládací
EXEC vyberte položku
prvok stlačte.
(3) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos» CLOCK SET a potom
ovládací prvok stlačte.
(4) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte požadovaný rok a potom
prvok stlačte.
(5) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte mesiac, deň a hodinu a potom
ovládací prvok stlačte.
(6) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte minúty a s časovým signálom
ovládacím prvok stlačte. Hodiny začnú ráta»
čas.
(7) Ak chcete zruši» zobrazenie ponuky, stlačte
tlačidlo MENU. Zobrazí sa indikátor času.
(1) A menü megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot CAMERA üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
ikont, majd nyomja meg a
válassza ki a
tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával
válassza ki a CLOCKSET funkciót, majd
nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
be a kívánt évszámot, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) A hónapot, napot és órát úgy tudja beállítani,
hogy elforgatja majd megnyomja a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
(6) A percet úgy tudja beállítani, hogy elforgatja a
SEL/PUSH EXEC tárcsát és az idő szignál
felhangzásakor megnyomja. Az óra elindul.
(7) A menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU
gombot.
Az időkijelzés megjelenik.
2
1,7
A kezdő lépések
2. lépés A dátum és az
idő beállítása
Začíname
Krok 2 Nastavenie
dátumu a času
3
MENU
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
– –:– –:– –
2001
1
1
0 00
[ ME NU ] : E ND
6
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
2001
1
1
2001
1
1
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
AUTO DA T E
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
4 7 2001
1 7 :3 0:0 0
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
2001
[ ME NU ] : E ND
0 00
21
Krok 2 Nastavenie dátumu a času
2. lépés A dátum és az idő
beállítása
Kontrola nastaveného dátumu a času
A beállított dátum és idő ellenőrzése
Ak chcete zobrazi» indikátor dátumu, stlačte
tlačidlo DATE.
Ak chcete zobrazi» indikátor času, stlačte tlačidlo
TIME.
Ak chcete naraz zobrazi» indikátor dátumu i
času, stlačte tlačidlo DATE (alebo TIME) a potom
tlačidlo TIME (alebo DATE).
Znova stlačte tlačidlo DATE alebo TIME.
Indikátor dátumu alebo času sa stratí.
A dátum kijelzéséhez nyomja meg a DATE
gombot.
Az idő kijelzéséhez nyomja meg a TIME gombot.
Ha a dátumot és az időt egyidejűleg kívánja
megjeleníteni, nyomja meg a DATE (vagy TIME),
majd a TIME (vagy DATE) gombot.
Nyomja meg ismét a DATE és/vagy TIME
gombot. A dátum és/vagy az idő kijelzése
eltűnik.
Rok sa mení nasledovne:
Évszámot az alábbi tartományból állíthat be:
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Funkcia automatického dátumu
Ak používate kamkordér prvýkrát, zapnite ho a
pred začatím nahrávania nastavte aktuálny
dátum a čas (s. 21). Dátum sa automaticky nahrá
po dobu 10 sekúnd od spustenia nahrávania
(funkcia Automatický dátum). Táto funkcia sa
dá použi» iba raz denne.
Poznámka k indikátoru času
Interné hodiny v kamkordéri fungujú na základe
24-hodinového cyklu.
Poznámka k funkcii automatického dátumu
Nastavenie funkcie AUTO DATE je možné zmeni»
výberom možnosti ON alebo OFF v nastaveniach
ponuky. Funkcia automatického dátumu
automaticky zobrazí dátum jedenkrát denne.
Dátum sa však môže automaticky zobrazi»
viackrát za deň v prípade, ak:
– došlo k zmene dátumu a času,
– došlo k opätovnému vysunutiu a vloženiu
pásky,
– počas desiatich sekúnd došlo k zastaveniu
nahrávania,
– ste v nastaveniach ponuky nastavili funkciu
AUTO DATE na hodnotu OFF a potom spä» na
hodnotu ON.
22
Automatikus dátumozás funkció
Amikor első ízben használja a kamkordert,
kapcsolja be és a felvétel megkezdése előtt
állítsa be a helyi időnek megfelelő dátumot és
időt (21. oldal). A felvétel elindítása után a
kamkorder 10 másodpercen át automatikusan
felveszi a dátumot (automatikus dátumozás
funkció). Ez a funkció egy adott naptári napon
csak egyszer működik.
Megjegyzés az idő kijelzéséhez
A kamkorder beépített órája 24 órás rendszerben
működik.
Megjegyzés az automatikus dátumozás
funkcióhoz
Az AUTO DATE funkciót a menüben
kapcsolhatja be (ON) vagy ki (OFF). Az
automatikus dátumozás funkció egy adott
naptári napon csak egyszer működik.
A dátum automatikus felvétele azonban egy
adott naptári napon többször is lehetővé válik
abban az esetben, ha
– módosítja a dátumot és az időt.
– a kazettát kiveszi, majd újra behelyezi.
– a felvételkészítést 10 másodpercen belül
leállítja.
– az AUTO DATE funkciót ki (OFF) majd ismét
bekapcsolja (ON) a menüben.
Ak chcete nahráva» v systéme Hi8, použite
videopásky typu
.
(1) Pripravte zdroj napájania (s. 14).
(2) Otvorte kryt priestoru pre pásku a stlačte
tlačidlo EJECT. Priestor pre pásku sa otvorí
automaticky.
(3) Pásku vložte do priestoru pre pásku tak, aby
jej predná strana bola otočená smerom
dopredu a plôška na ochranu proti zápisu
smerom nahor.
(4) Priestor pre pásku zatvorte stlačením značky
na jeho vonkajšej časti. Priestor pre pásku sa
automaticky zavrie.
(5) Zatvorte kryt priestoru pre pásku.
Ha Hi8-as felvételt kíván készíteni, használjon
Hi8-as videokazettát
.
(1) Készítse elő a tápfeszültség-forrást
(14. oldal).
(2) Nyissa fel a kazettafészek fedelét, majd
nyomja meg az EJECT gombot. A
kazettafészek automatikusan kinyílik.
(3) Helyezzen be egy kazettát úgy, hogy a
kazetta ablak kifelé nézzen, az írásvédő fül
pedig felfelé legyen.
(4) A kazettafészket úgy tudja bezárni, hogy a
jelzésnél megnyomja. A kazettafészek
automatikusan visszasüllyed.
(5) Zárja vissza a kazettafészek fedelét.
2
3
A kezdő lépések
3. lépés A kazetta
behelyezése
Začíname
Krok 3 Vloženie pásky
4
CT
EJE
Vysunutie pásky
A kazetta kivétele
Postupujte podµa vyššie uvedeného postupu a v
kroku 3 vysuňte pásku.
Járjon el a fent ismertetett módon, és a 3.
lépésben vegye ki a kazettát.
23
24
Krok 3 Vloženie pásky
3. lépés A kazetta behelyezése
Poznámky
•Nestláčajte priestor pre pásku smerom nadol.
Môže to spôsobi» poruchu.
•Ak stlačíte niektorú z iných častí priestoru pre
, priestor pre pásku sa
pásku ako značku
nemusí zatvori».
•Pri vyberaní nechytajte kamkordér za kryt
priestoru pre pásku.
Megjegyzések
•Soha ne nyomja le erővel a kazettafészket.
Ha ezt teszi, a kamkorder megsérülhet.
jelzésnél
•Ha a kazettafészket nem a
nyomja meg, nem fogja tudni visszazárni.
•A kamkordert ne szállítsa a kazettafészek
fedelénél fogva.
Predchádzanie náhodnému vymazaniu
Na páske vysuňte plôšku na ochranu proti
zápisu a odkryte červenú značku.
A véletlen törlés megakadályozása
Csúsztassa el a kazetta írásvédő fülét úgy, hogy
a piros jelölés láthatóvá váljon.
— Felvételkészítés – Alapműveletek —
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Kamkordér zaostruje automaticky.
(1) Stlačením oboch tlačidiel po stranách
objektívu odstráňte jeho kryt a pripevnite ho k
svorke remienka.
(2) Nainštalujte zdroj napájania a vložte pásku.
Ďalšie informácie sú uvedené v častiach
"Krok 1" až "Krok 3" (s. 14 až 24).
(3) Stlačte malé zelené tlačidlo a prepínač
POWER nastavte do polohy CAMERA.
Kamkordér sa nastaví do pohotovostného
režimu.
(4) Stlačte tlačidlo START/STOP. Kamkordér
začne nahráva». Objaví sa indikátor REC.
Indikátor nahrávania umiestnený na prednej
časti kamkordéra sa rozsvieti. Ak chcete
nahrávanie ukonči», stlačte znova tlačidlo
START/STOP.
V hµadáčiku sa počas nahrávania rozsvieti
indikátor nahrávania.
Ez a kamkorder automatikusan beállítja Önnek a
fókuszt.
(1) A kétoldalt található gombok egyidejű
megnyomásával távolítsa el a lencsevédő
sapkát és rögzítse a kéztámasz szíjához.
(2) Csatlakoztassa az áramforrást és helyezzen
be egy kazettát. További információkért
lapozzon az "1. lépés"-től a "3. lépés"-ig,
terjedő részhez (12-24. oldal).
(3) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe. A
kamkorder készenléti üzemmódba kerül.
(4) Nyomja meg a START/STOP jelű gombot. A
kamkorder megkezdi a felvételt. Megjelenik a
REC jelzés. Kigyullad a kamkorder elején
található felvétel jelző lámpa. A felvétel
leállításához nyomja meg újra a START/STOP
jelű gombot.
A felevétel során a keresőben világít a felvétel
jelző lámpa.
POWER
PLAYER
3
Felvételkészítés – Alapműveletek
1
OFF
(CHARGE) CAMERA
PLAYER
4
Nahrávanie – základné informácie
— Nahrávanie – základné informácie —
POWER
40min
REC 0:00:01
OFF
(CHARGE) CAMERA
Mikrofón/
Mikrofon
Indikátor
nahrávania/
A kamera felvétel
jelző lámpája
2
25
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Poznámka
Pevne utiahnite svorku remienka. Počas
nahrávania sa nedotýkajte vstavaného
mikrofónu.
Megjegyzés
Feszítse meg kellő mértékben a kéztámaszt.
Felvétel közben ne érjen hozzá a beépített
mikrofonhoz.
Zapnutie hladkého prechodu
Pokiaµ nevysuniete pásku, môžete medzi
ostatným nahratým záberom a ïalším záberom
vytvori» plynulý prechod, a to dokonca aj v
prípade, ak dôjde k vypnutiu kamkordéra. Po
výmene batérie nastavte prepínač POWER do
polohy OFF (CHARGE).
Zajmentes átmenetek biztosítása
Az utolsó felvett jelenet és a következő jelenet
közti átmenet csak úgy lehet zajmentes, ha a
kazettát nem veszi ki még akkor sem, ha a
kamkordert kikapcsolja. Akkumulátor csere
közben állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHARGE) helyzetbe.
Ak je vložená páska a kamkordér je po dobu 5
minút v pohotovostnom režime
Kamkordér sa automaticky vypne. Šetrí to
zostávajúci čas batérie a zabraňuje poškodeniu
batérie alebo opotrebovaniu pásky. Ak chcete
obnovi» pohotovostný režim, nastavte prepínač
POWER do polohy OFF (CHARGE) a potom
znova do polohy CAMERA.
Ha a kamkordert behelyezett kazettával 5
percnél hosszabb ideig készenléti
üzemmódban hagyja
A kamkorder automatikusan kikapcsol, hogy az
akkumulátor kimerülését és a szalag kopását
megelőzze. Ha vissza kíván térni készenléti
üzemmódba, állítsa először a POWER kapcsolót
OFF (CHARGE) helyzetbe, majd fordítsa újra
CAMERA állásba.
Nastavenie počítadla na hodnotu 0:00:00
Stlačte tlačidlo COUNTER RESET (s. 103)
A szalagszámláló 0:00:00 helyzetbe állítása
Nyomja meg a COUNTER RESET gombot
(103. oldal)
Po skončení nahrávania
(1) Nastavte prepínač POWER do polohy OFF
(CHARGE).
(2) Vysuňte pásku.
(3) Pripojte kryt objektívu.
Po skončení používania kamkordéra
Aby ste predišli náhodnému zapnutiu vstavaného
svetla, odstráňte batériu z kamkordéra.
26
Felvétel után
(1) Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHARGE)
helyzetbe.
(2) Vegye ki a kazettát.
(3) Zárja vissza a lencsevédő sapkát.
A kamkorder használatának befejeztével
Vegye le az akkumulátort a kamkorderről,
nehogy a beépített kameralámpa véletlenül
felkapcsolódjon.
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Nahrávanie obrazu použitím
hµadáčika – nastavenie hµadáčika
Felvételkészítés a kereső
segítségével – a kereső beállítása
Optický systém hµadáčika nastavte podµa vášho
zraku tak, aby indikátory v hµadáčiku boli
zobrazené čo najostrejšie.
Állítsa be a kereső lencséjét úgy, hogy a kereső
kijelzéseit élesen lássa.
Emelje fel a keresőt és mozgassa a keresőlencse
beállító karját.
Nahrávanie – základné informácie
Zdvihnite hµadáčik smerom nahor a posuňte
ovládač nastavenia optického systému
hµadáčika.
Felvételkészítés – Alapműveletek
27
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Používanie funkcie približovania
Zoomolás
Jemným posunutím ovládača motorového
transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie.
Ďalším posunutím dosiahnete rýchlejšie
priblíženie.
Výsledkom úsporného používania funkcií
približovania sú nahrávky s dokonalejším
vzhµadom.
Strana "T": pre fotografie vzdialených
predmetov (s priblížením objektu)
Strana "W": pre široký uhol záberu (so
vzdialením objektu)
Ha a motoros zoom kart kicsit mozdítja el, a
zoomolás kis sebességgel történik. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
A jobb összhatás érdekében ne vigye túlzásba a
zoom funkciót használatát.
"T" oldal: telefotó üzemmód (tárgyak
közelítése)
"W" oldal: nagy látószögű felvételi üzemmód
(tárgyak távolítása)
W
W
Priblíženie na viac ako 20× sa vykonáva
digitálne.
Ak chcete aktivova» digitálne približovanie,
vyberte v nastaveniach ponuky položku D ZOOM
(s. 64). Pri digitálnom spracovaní obrazu sa jeho
kvalita znižuje.
T
W
T
A 20-szorosnál nagyobb mértékű zoomolás
digitális úton történik. A digitális zoom
bekapcsolásához válassza ki a menü beállításai
közül a D ZOOM funkciót (69. oldal). A kép
digitális feldolgozása miatt gyengébb lesz a
képminőség.
W
Pravá strana panela zobrazuje oblas» digitálneho
priblíženia.
Oblas» digitálneho priblíženia sa objaví vtedy, ak vyberiete
možnos» digitálneho približovania v
nastaveniach ponuky v časti D ZOOM./
A digitális zoom tartomány a vonaltól jobbra látható.
A digitális zoom tartomány akkor jelenik meg, ha a menü
beállításai közül kiválasztja a D ZOOM funkciót.
28
T
T
Felvétel készítése
Snímanie v blízkosti objektu
Ak nemôžete dosiahnu» úplné zaostrenie,
posuňte ovládač motorového transfokátora na
stranu "W", dokiaµ sa obraz nezaostrí. Pri
fotografovaní vzdialených predmetov môžete
sníma» objekt, ktorý je vzdialený najmenej 80 cm
(približne 2 stopy a 5/8 palca) od povrchu
objektívu.
Pri širokouhlých záberoch je táto vzdialenos»
približne 1 cm (približne 1 palec).
Ha egy tárgyat közelről filmez
Ha a kép életlen, addig tolja a zoom kapcsolót a
"W" oldal irányába, amíg a kép éles nem lesz.
Teleobjektív helyzetben a lencse felszínétől
minimum 80 cm-re, nagylátószögű üzemmódban
a lencse felszínétől minimum 1 cm-re lévő
tárgyakat lehet élesen behozni.
Poznámky k digitálnemu približovaniu
•Digitálne približovanie začína pracova», ak
priblíženie presiahne hodnotu 20×.
•Pri posune ovládača na stranu "T" sa kvalita
obrazu zhoršuje.
Indikátory sa nenahrávajú na pásku.
Felvétel közben látható kijelzések
A kijelzéseket a kamkorder nem veszi fel a
szalagra.
Indikátor formátu Hi8
Zobrazí sa pri prehrávaní alebo nahrávaní vo formáte Hi8./
Hi8-as formátum jelző
Hi8-as formátumú lejátszás vagy felvétel közben jelenik meg.
Indikátor režimu nahrávania/Felvételi üzemmód jelző
Indikátor STBY/REC / STBY/REC jelző
40min
REC
0:00:01
Felvételkészítés – Alapműveletek
Indikátory zobrazené v režime
nahrávania
Megjegyzések a digitális zoomhoz
•A digitális zoom akkor kezd el működni, ha a
nagyítás meghaladja a 20-szoros mértéket.
•A "T" oldal felé haladva a képminőség
fokozatosan gyengül.
Nahrávanie – základné informácie
Nahrávanie obrazu
Indikátor počítadla pásky/Szalagszámláló jelző
Indikátor zostávajúcej pásky
Objaví sa po vložení pásky a uplynutí určitej doby od začatia nahrávania
alebo prehrávania./
Hátralévő szalagidő jelző
Kis időre megjelenik azután, hogy behelyezte a kazettát és lejátssza vagy
felvesz rá.
Indikátor zostávajúceho času batérie/
Maradék akkumulátor idő kijelző
29
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Poznámky k indikátoru zostávajúceho času
batérie
Indikátor zostávajúceho času batérie zobrazuje
približný čas nahrávania. Indikátor môže v
závislosti od podmienok nahrávania ukazova»
nesprávne hodnoty.
Megjegyzés a maradék akkumulátor idő
kijelzőhöz
A maradék akkumulátor idő kijelző a
hozzávetőleges felvételi időt mutatja. A felvételi
körülmények függvényében előfordulhat, hogy a
kijelző nem a valós értéket mutatja.
Snímanie objektov v protisvetle
– funkcia BACK LIGHT
Filmezés ellenfényben
– BACK LIGHT
Pri snímaní objektu so zdrojom svetla
umiestneným za ním alebo pri snímaní objektu
so svetlým pozadím použite funkciu snímania v
protisvetle.
Ha olyan tárgyat filmez, amely hátulról kap
megvilágítást vagy amelynek nagyon világos a
háttere, használja az ellenfény kompenzálása
funkciót.
V režime CAMERA stlačte tlačidlo BACK LIGHT.
V hµadáčiku sa objaví indikátor ..
Ak chcete túto funkciu zruši», stlačte znova
tlačidlo BACK LIGHT.
Nyomja meg CAMERA üzemmódban a BACK
LIGHT gombot.
A keresőben megjelenik a . jelzés.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra a
BACK LIGHT gombot.
BACK
LIGHT
Ak pri snímaní objektov v protisvetle stlačíte
tlačidlo EXPOSURE
Funkcia snímania v protisvetle sa zruší.
30
Ha ellenfényben álló tárgyak filmezése
közben megnyomja az EXPOSURE gombot
Az ellenfény kompenzálása funkció kikapcsol.
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Filmezés sötétben – NightShot
Snímanie v tme
– funkcia NightShot
Keï je kamkordér v režime CAMERA, nastavte
prepínač NIGHTSHOT do polohy ON.
V hµadáčiku blikajú indikátory
a
"NIGHTSHOT". Ak chcete funkciu NightShot
zruši», posuňte prepínač NIGHTSHOT do polohy
OFF.
A NightShot funkció segítségével sötét helyen is
készíthet felvételeket. Kielégítő minőségben
rögzítheti például az éjszakai életmódú állatok
környezetében végzett megfigyeléseit.
CAMERA üzemmódban tolja a NIGHTSHOT
kapcsolót ON állásba.
és a "NIGHTSHOT"
A keresőben villog a
jelzés. A NightShot funkció kikapcsolásához tolja
a NIGHTSHOT kapcsolót OFF állásba.
NIGHTSHOT
ON
Zdroj svetla pre funkciu NightShot/
NightShot fény kibocsátó
Používanie zdroja svetla pre funkciu
NightShot
Pri zapnutom zdroji svetla pre funkciu NightShot
bude obraz jasnejší. Ak chcete zdroj svetla pre
funkciu NightShot zapnú», v nastaveniach
ponuky nastavte položku N.S.LIGHT na hodnotu
ON (s. 64).
A NightShot fény funkció használata
A NightShot fény funkcióval tisztább lesz a kép.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a
menüben az N.S.LIGHT funkció ON beállítását
(69. oldal).
Felvételkészítés – Alapműveletek
OFF
Nahrávanie – základné informácie
Funkcia NightShot umožňuje sníma» objekty v
tmavom prostredí. Túto funkciu môžete použi»
napríklad pri sledovaní a nahrávaní nočných
zvierat.
31
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Poznámky
•Funkciu NightShot nepoužívajte pri ostrom
svetle (napríklad cez deň vo vonkajšom
prostredí). Mohlo by to spôsobi» poruchu
kamkordéra.
•Ak ponecháte funkciu NIGHTSHOT pri
normálnom nahrávaní v polohe ON, obraz sa
môže nahra» s nesprávnymi alebo
neprirodzenými farbami.
•Ak sa pri použití funkcie NighShot pri nahrávaní
v režime automatického zaostrovania objavia
problémy, zaostrujte ručne.
Megjegyzések
•Ne használja a NightShot funkciót erős
megvilágítású helyen (pl. nappal szabadban),
mivelez működési hibákat okozhat a
kamkorderben.
•Ha normál fényviszonyok között filmez és a
NIGHTSHOT kapcsolót ON állásban hagyja, a
felvétel színei a valóságtól eltérőek vagy
természetellenesek lehetnek.
•Ha a NightShot funkció alkalmazása közben az
automatikus fókusz bizonytalanul működik,
állítsa be kézzel a fókuszt.
Počas používania funkcie NightShot sa
nedajú použi» nasledujúce funkcie:
– Expozícia
– PROGRAM AE
A NightShot funkció alkalmazásával
egyidejűleg nem működnek a következő
funkciók:
– Expozíció beállítás
– PROGRAM AE
Zdroj svetla pre funkciu NightShot
Zdroj svetla pre funkciu NightShot pracuje v
infračervenej oblasti, a teda je neviditeµný.
Maximálna vzdialenos» snímania pri použití
zdroja svetla pre funkciu NightShot je približne 3
m (10 stôp).
32
A NightShot fény
A NightShot fény funkció infravörös
fénysugarakat alkalmaz, amelyek láthatatlanok. A
NightShot fény funkció segítségével legfeljebb
körülbelül 3 méteres távolságig filmezhet.
Nahrávanie obrazu
Felvétel készítése
Prekrytie obrazu dátumom a
časom
A keresőben látható dátumot és/vagy időt
rögzítheti a képre is. Hajtsa végre CAMERA
üzemmódban a következő műveleteket.
Ak chcete nahra» dátum, stlačte tlačidlo DATE.
Ak chcete nahra» čas, stlačte tlačidlo TIME.
Ak chcete nahra» dátum i čas, stlačte tlačidlo
DATE (alebo TIME) a potom tlačidlo TIME (alebo
DATE).
A dátum rögzítéséhez nyomja meg a DATE
gombot.
Az idő rögzítéséhez nyomja meg a TIME gombot.
A dátum és az idő egyidejű rögzítéséhez nyomja
meg a DATE (vagy a TIME), majd a TIME (vagy a
DATE) gombot.
Znova stlačte tlačidlo DATE alebo TIME.
Indikátor dátumu alebo času sa stratí.
Nyomja meg újra a DATE és/vagy TIME gombot.
A dátum és/vagy az idő kijelzése eltűnik.
Pri zakúpení kamkordéra sú hodiny vypnuté.
Skôr, ako začnete kamkordér používa», nastavte
aktuálny dátum a čas (s. 21).
Poznámka
Ručne nahraté indikátory dátumu a času sa
nedajú zmaza».
Ak dátum a čas nenahrávate do obrazu
Na tmavú obrazovku nahrajte dátum a čas ako
pozadie po dobu viac ako 10 sekúnd a pred
samotným nahrávaním vymažte indikátory
dátumu a času.
TIME
Megvásárláskor a kamkorder belső órájának
beállítása kikapcsolt állapotban van. Használatba
vételkor állítsa be a helyi időnek megfelelő
dátumot és időt (21. oldal).
Felvételkészítés – Alapműveletek
DATE
Nahrávanie – základné informácie
Dátum a čas zobrazený v hµadáčiku môžete
nahra» tak, aby prekrýval obraz.
V režime CAMERA vykonajte nasledujúce
operácie.
A dátum és az idő rögzítése a
képre
Megjegyzés
A kézileg rögzített dátum és idő jelzést nem lehet
törölni a szalagról.
Ha nem kívánja a dátumot és az időt a képre
rögzíteni
Körülbelül 10 másodpercen keresztül vegye fel a
dátumot és az időt üres képernyőre - ez lesz a
háttér -, majd a tényleges felvétel megkezdése
előtt törölje a dátum és az idő kijelzését.
33
— Prehrávanie – základné informácie —
— Lejátszás – Alapműveletek —
Prepojenia pre
prehrávanie
A lejátszáshoz szükséges
csatlakoztatások
Ak chcete obraz prehráva» na obrazovke
televízora, pripojte kamkordér k televízoru
pomocou dodávaného prípojného kábla A/V. Pri
prehrávaní na televíznej obrazovke sa odporúča
napája» kamkordér z elektrickej siete použitím
sie»ového adaptéra (s. 19). Ďalšie informácie
získate v návode k televízoru.
Ha a felvett műsort tv-képernyőn kívánja
megtekinteni, csatlakoztassa a kamkordert a tvkészülékhez a kamkorderhez mellékelt A/V
csatlakozó kábellel. Javasoljuk, hogy miközben a
tv-képernyőn figyeli a felvételt, a kamkordert a
hálózati tápegységgel működtesse (19. oldal).
Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját
is.
Otvorte kryt konektorových zásuviek. Kamkordér
pripojte k televízoru pomocou prípojného kábla
A/V. Potom na televízore nastavte prepínač TV/
VCR do polohy VCR.
Nyissa ki a csatlakozóaljzatok védőfedelét. Az A/
V csatlakozó kábel segítségével csatlakoztassa a
kamkordert a tv-készülékhez. Ezután állítsa a tvkészülék TV/VCR kapcsolóját VCR helyzetbe.
Źltý/Sárga
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
Ak je už k televízoru pripojený
videorekordér
Kamkordér pripojte k vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou dodávaného
prípojného kábla A/V. Na videorekordéri nastavte
prepínač vstupu do polohy LINE.
34
Čierny/
Fekete
Ha a TV-készüléket már korábban
videomagnóhoz is csatlakoztatta
A kamkorderhez mellékelt A/V csatlakozó
kábellel csatlakoztassa a kamkordert a
videomagnó LINE IN bemenetéhez. Válassza ki a
videomagnón a LINE bemenetet.
Prepojenia pre prehrávanie
A lejátszáshoz szükséges
csatlakoztatások
Pripojenie k televízoru, ktorý nie je
vybavený vstupnými konektormi
Video/Audio
Csatlakoztatás Video/Audio
bemeneti csatlakozóaljzat nélküli
tv-készülékhez
Použite adaptér RFU pre systém PAL (voliteµné
príslušenstvo).
Ďalšie informácie získate v návode k televízoru a
adaptéru RFU.
Használjon PAL rendszerű RFU adaptert (külön
megvásárolható).
Olvassa el a tv-készülék és az RFU adapter
használati útmutatóját.
– iba pre typy CCD-TR718E/TR728E
Použite 21-vývodový adaptér dodávaný s
kamkordérom.
Ha a tv-kémszülék/videomagnó
21-pólusú csatlakozóval
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
– Csak a CCD-TR718E/TR728E típusok
esetében
Használja a kamkorderhez mellékelt 21-pólusú
adaptert.
Televízor s konektorom typu S video
Pripojenie použitím kábla typu S video (voliteµné
príslušenstvo) zabezpečí vysoko kvalitný obraz.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája» žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Kábel typu S video (voliteµné príslušenstvo)
pripojte do konektorových zásuviek typu S video
na kamkordéri a televízore.
Ha a tv-készülék S-videó csatlakozóaljzattal
rendelkezik
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt
(külön megvásárolható). Ilyen csatlakoztatás
mellett nem szükséges az A/V csatlakoztató
kábel sárga (video) dugóját csatlakoztatni. Az Svideó kábel (külön megvásárolható) egyik végét a
kamkorder, a másikat a tv-készülék S-videó
aljzatához csatlakoztassa.
Lejátszás – Alapműveletek
TV
Prehrávanie – základné informácie
Televízor alebo videorekordér s
21-vývodovým konektorom
(EUROCONNECTOR)
35
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Po pripojení kamkordéra k televízoru alebo
videorekordéru môžete prehrávaný obraz
sledova» na obrazovke televízora. Obraz môžete
sledova» aj v hµadáčiku. Prehrávanie môžete
ovláda» pomocou diaµkového ovládača, ktorý sa
dodáva s kamkordérom (iba typ CCD-TR728E).
(1) Nainštalujte zdroj napájania a vložte nahratú
pásku.
(2) Stlačte a podržte stlačené malé zelené
tlačidlo a prepínač POWER nastavte do
polohy PLAYER.
(3) Stlačením tlačidla m previňte pásku.
(4) Prehrávanie spustite stlačením tlačidla N.
Miután a kamkordert tv-képernyőhöz vagy
videomagnóhoz csatlakoztatta, tv-képernyőn
nézheti a felvett műsort. A felvételt a keresőben
is megtekintheti. A lejátszást a kamkorderhez
mellékelt távvezérlő segítségével tudja irányítani.
(Csak a CCD-TR728E típus esetében.)
(1) Csatlakoztassa az áramforrást és helyezze be
a felvételt tartalmazó szalagot.
(2) A kis zöld gombot lenyomva tartva állítsa a
POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe.
(3) A szalag visszacsévéléséhez nyomja meg a
m gombot.
(4) A lejátszás elindításához nyomja meg a N
gombot.
4
36
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
REW
2
PLAYER
3
Zastavenie prehrávania
A lejátszás megállításához
Stlačte tlačidlo x.
Nyomja meg a x gombot.
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Zobrazovanie indikátorov na
obrazovke
– iba typ CCD-TR728E
Stlačte tlačidlo DISPLAY na diaµkovom ovládači
kamkordéra. Na televíznej obrazovke sa zobrazia
indikátory. Ak chcete zobrazenie indikátorov
zruši», znova stlačte tlačidlo DISPLAY.
A képernyő kijelzések
megjelenítésének vezérlése
DISPLAY
Režimy prehrávania
A szalagvezérlő gombok működtetéséhez állítsa
a POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe.
Zobrazenie statického obrazu
(pozastavené prehrávanie)
A kép fagyasztása (pillanat állj)
Počas prehrávania stlačte tlačidlo X.
Prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla X alebo
N.
Nyomja meg lejátszás közben a X gombot. A
lejátszás folytatásához nyomja meg a X vagy a
N gombot.
Prevíjanie pásky dopredu
Gyors előrecsévélés
V režime zastavenia stlačte tlačidlo M.
Normálne prehrávanie obnovíte stlačením
tlačidla N.
Nyomja meg állj üzemmódban a M gombot. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
Prevíjanie pásky dozadu
Gyors hátracsévélés
V režime zastavenia stlačte tlačidlo m.
Normálne prehrávanie obnovíte stlačením
tlačidla N.
Nyomja meg állj üzemmódban a m gombot. A
normál lejátszás folytatásához nyomja meg a N
gombot.
Vyhµadanie záberu pri sledovaní obrazu
(vyhµadávanie s obrazom)
A kívánt jelenet megkeresése a felvétel
figyelemmel kísérése közben
(képkeresés)
Počas prehrávania držte stlačené tlačidlo m
alebo M. Normálne prehrávanie obnovíte
uvoµnením stlačeného tlačidla.
Lejátszás – Alapműveletek
Ak chcete použi» ovládacie tlačidlá videa,
prepnite prepínač POWER do polohy PLAYER.
Változó sebességű lejátszási
üzemmódok
Prehrávanie – základné informácie
– Csak a CCD-TR728E típus esetében
Nyomja meg a DISPLAY gombot a
kamkorderhez mellékelt távvezérlőn.
A kijelzések feltűnnek a tv-képernyőn.
A kijelzések eltüntetéséhez nyomja meg újra a
DISPLAY gombot.
Lejátszás közben tartsa lenyomva a m vagy a
M gombot. A normál lejátszás folytatásához
engedje el a gombot.
37
Prehrávanie pásky
Szalag lejátszása
Sledovanie zrýchleného obrazu pri
prevíjaní pásky dopredu alebo dozadu
(skokové prehµadávanie)
Gyorsan pergő felvétel figyelemmel
kísérése gyors előre- vagy hátracsévélés
közben (pásztázás)
Pri prevíjaní pásky dozadu držte stlačené tlačidlo
m. Pri prevíjaní pásky dopredu držte stlačené
tlačidlo M. Prevíjanie pásky dopredu alebo
dozadu obnovíte uvoµnením stlačeného tlačidla.
Gyors előre- vagy hátracsévélés közben tartsa
lenyomva a m illetve M gombot. A gyors
előre- vagy hátracsévélés folytatásához engedje
el a gombot.
Prezeranie obrazu pri spomalenej
rýchlosti (spomalené prehrávanie)
A felvétel megtekintése lassított
ütemben (lassított lejátszás)
– iba typ CCD-TR728E
Počas prehrávania stlačte na diaµkovom ovládači
tlačidlo y. Normálne prehrávanie obnovíte
stlačením tlačidla N.
– Csak a CCD-TR728E típus esetében
Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő y
gombját. A normál lejátszás folytatásához
nyomja meg a N gombot.
Vo viacerých režimoch prehrávania
Zvuk sa stlmí.
A változó sebességű lejátszási
üzemmódokban
Hang nem hallható.
Ak pozastavenie prehrávania trvá 5 minút
Kamkordér sa automaticky prepne do režimu
zastavenia. Prehrávanie obnovíte stlačením
tlačidla N.
Ak spomalené prehrávanie trvá asi 1 minútu
(iba typ CCD-TR728E)
Kamkordér sa automaticky prepne na normálnu
rýchlos».
Prehrávanie pásky
V režime pozastaveného prehrávania, pri
spomalenom prehrávaní alebo pri vyhµadávaní s
obrazom môže vznika» šum.
Prehrávanie pásky smerom dozadu
V strede alebo v hornej a dolnej časti obrazu sa
môže objavi» vodorovný šum. Nie je to porucha.
Ha a pillanat állj üzemmód 5 percnél tovább
tart
A kamkorder automatikusan állj üzemmódba
kapcsol. A lejátszás folytatásához nyomja meg a
N gombot.
Ha a lassított lejátszás már körülbelül egy
perce tart
(Csak a CCD- TR728E típus esetében)
A kamkorder automatikusan visszakapcsol
normál sebességre.
Szalag lejátszása közben
Előfordulhat, hogy pillanat állj, lassított lejátszás
vagy képkeresés üzemmódban zaj
tapasztalható.
Ha a szalagot fordított irányban játssza le
A képernyő közepén vagy tetején és alján
vízszintes zajcsík jelenhet meg. Ez nem utal
hibás működésre.
38
— Rozšírené funkcie nahrávania —
— Speciális felvételi funkciók —
Používanie širokouhlého
režimu
A szélesvásznú
üzemmód használata
Nahráva» môžete aj obraz kinematografického
formátu (režim CINEMA) alebo širokouhlý obraz
formátu 16:9, ktorý je určený na sledovanie na
širokouhlej televíznej obrazovke s pomerom
strán 16:9 (režim 16:9FULL). Ďalšie informácie
získate v návode k televízoru.
Mozifilm-szerű (CINEMA) vagy 16:9-es kép
felvételére is van lehetőség, amelyet 16:9-es
széles képernyőjű tv-készüléken (16:9FULL) tud
megtekinteni. Olvassa el a tv-készülék használati
útmutatóját.
CINEMA
Režim CINEMA
Režim 16:9FULL
16:9FULL
16:9FULL üzemmódú [e] felvétel készitése,
továbbá lejátszása közben a kép normál tvkészüléken [f] vagy széles képernyőjű tvkészüléken [g] vízszintes irányban összenyomott
formában látható. Ha a széles képernyőjű tvkészüléket teljes üzemmódban tekinti meg,
akkor a kép természetes arányaiban jelenik meg
[h].
[b]
CINEMA
[a]
CINEMA
[c]
[d]
Speciális felvételi funkciók
Pri nahrávaní v režime 16:9FULL [e], pri
prehrávaní záznamu na normálnej televíznej
obrazovke [f] alebo na širokouhlej televíznej
obrazovke [g] je obraz horizontálne stlačený.
Normálny obraz získate nastavením širokouhlej
obrazovky do režimu celej obrazovky [h].
CINEMA üzemmódú [a] felvétel közben a normál
tv-készüléken [b] vagy széles képernyőjű tvkészüléken [c] megjelenő képen fekete csíkok
láthatóak. Ha a széles képernyőjű tv-készüléket
zoom üzemmódba állítja, a fekete csíkok
eltűnnek [d].
Rozšírené funkcie nahrávania
Pri nahrávaní v režime CINEMA [a], pri
prehrávaní záznamu na normálnej televíznej
obrazovke [b] alebo na širokouhlej televíznej
obrazovke [c] sa na obrazovke zobrazujú čierne
pásy. Ak širokouhlú televíznu obrazovku
nastavíte do režimu priblíženia (zoom), čierne
pásy sa odstránia [d].
[f]
16:9FULL
[e]
16:9FULL
[g]
[h]
39
Používanie širokouhlého režimu
A szélesvásznú üzemmód
használata
V režime CAMERA nastavte v časti
v
nastaveniach ponuky položku 16:9WIDE na
hodnotu CINEMA alebo 16:9FULL (s. 64).
CAMERA üzemmódban válassza ki a
menü
16:9WIDE beállításai közül a CINEMA vagy
16:9FULL parancsot (69. oldal).
MENU
40
Zrušenie širokouhlého režimu
A szélesvásznú üzemmód kikapcsolása
Položku 16:9WIDE v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
Válassza ki a menü 16:9WIDE beállításai közül az
OFF parancsot.
Širokouhlý režim
V tomto režime sa nedá použitím tlačidla FADER
zapnú» funkcia preskakovania.
Szélesvásznú üzemmódban
A FADER gombbal nem választható a pattogó
effektus.
Indikátor dátumu a času
Pri nahrávaní v režime 16:9FULL sa zobrazenie
indikátora dátumu a času na širokouhlej
obrazovke rozšíri.
Dátum vagy idő kijelzés
Ha 16:9FULL üzemmódban készít felvételt, a
dátum vagy idő kijelzés a széles képernyőjű tvkészülékeken szélesebb formában lesz látható.
Počas nahrávania
Pri nahrávaní sa širokouhlý režim nedá zmeni»
ani zruši». Po zrušení širokouhlého režimu
prepnite kamkordér do pohotovostného režimu a
potom v nastaveniach ponuky nastavte položku
16:9WIDE na hodnotu OFF.
Felvétel közben
Nem lehet a szélesvásznú üzemmódot
megváltoztatni vagy kikapcsolni. Ha kikapcsolja
a szélesvásznú üzemmódot, állítsa a kamkordert
készenléti üzemmódba, majd válassza ki a menü
16:9WIDE beállításai közül az OFF parancsot.
Používanie funkcie
Fader
Az úsztatási funkció
használata
Obraz môžete stmieva» alebo rozjasňova», čím
získa profesionálny vzhµad.
A kép ki- és beúsztatásával felvételeinek
professzionális jelleget kölcsönözhet.
[a]
STBY
REC
FADER (úsztatás)
Rozšírené funkcie nahrávania
M.FADER (mozaika)/
(mozaik)
STRIPE (csíkos)
[b]
STBY
MONOTONE
Pri rozjasňovaní sa obraz postupne mení z
čierno-bieleho na farebný.
Pri stmievaní sa obraz postupne mení z
farebného na čierno-biely.
REC
Speciális felvételi funkciók
BOUNCE
(iba rozjasňovanie)/
(pattogó - csak beúsztatásra)
MONOTONE (egytónusú)
Beúsztatásnál a fekete-fehér kép fokozatosan
színesbe megy át.
Kiúsztatásnál a színes kép fokozatosan feketefehérbe megy át.
41
Používanie funkcie Fader
Az úsztatási funkció használata
(1) Rozjasňovanie [a]
V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo
FADER, kým nezačne blika» požadovaný
indikátor.
Stmievanie [b]
V režime nahrávania stláčajte tlačidlo FADER,
kým nezačne blika» požadovaný indikátor.
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
(1) Beúsztatás [a]
Készenléti üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
Kiúsztatás [b]
Felvételi üzemmódban addig nyomja a
FADER gombot, amíg a kívánt úsztatási
kijelzés villogni nem kezd.
A kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
FADER t M.FADER t STRIPE
nincs kijelzés T MONOTONE T BOUNCE
FADER t M.FADER t STRIPE
bez indikátora T MONOTONE T BOUNCE
Ako prvý sa zobrazí naposledy zvolený
indikátor.
(2) Stlačte tlačidlo START/STOP. Indikátor
funkcie Fader prestane blika».
Po vykonaní funkcie rozjasňovania alebo
stmievania sa kamkordér automaticky prepne
do normálneho režimu.
Legelőször az utoljára kiválasztott úsztatási
üzemmód jelenik meg.
(2) Nyomja meg a START/STOP gombot. Az
úsztatás kijelzése abbahagyja a villogást.
A be- illetve kiúsztatás végrehajtása után a
kamkorder automatikusan visszakapcsol
normál üzemmódba.
1
FADER
42
FADER
Zrušenie funkcie Fader
Az úsztatási funkció kikapcsolása
Skôr, ako stlačíte tlačidlo START/STOP, stláčajte
tlačidlo FADER, kým sa indikátor neprestane
zobrazova».
A START/STOP gomb megnyomása előtt addig
nyomja a FADER gombot, amíg a jelzés el nem
tűnik.
Az úsztatási funkció használata
Na indikátor dátumu a času a titulky funkcia
stmievania nevplýva.
Ak ich nepotrebujete, pred použitím funkcie
Fader ich odstráňte.
A dátum, az idő jelzés és a felirat nem
úsztatható ki- és be.
Ha nincs rájuk szüksége, az úsztatási funkció
előtt törölje őket.
Počas používania funkcie preskakovania sa
nedajú použi» nasledujúce funkcie:
– Zaostrovanie
– Približovanie
– Obrazové efekty
A pattogó funkció használatával egyidejűleg
az alábbi funkciók nem működnek:
– Fókuszbeállítás
– Zoom
– Képeffektusok
Poznámka k funkcii preskakovania
Indikátor BOUNCE sa nezobrazuje pri
nasledujúcich režimoch alebo funkciách:
– Položka D ZOOM v nastaveniach ponuky nie je
nastavená na hodnotu OFF
– Širokouhlý režim
– Obrazové efekty
– PROGRAM AE
Megjegyzés a pattogó effektushoz
A BOUNCE kijelzés az alábbi üzemmódokban
illetve funkciókban nem jelenik meg:
– Ha a menüben a D ZOOM funkcióhoz nem az
OFF beállítást választotta ki
– Szélesvásznú üzemmód
– Képeffektusok
– PROGRAM AE
Rozšírené funkcie nahrávania
Používanie funkcie Fader
Speciális felvételi funkciók
43
Používanie špeciálnych
efektov – obrazové efekty
Pomocou digitálneho spracovania obrazu získate
špeciálne efekty podobné efektom vo filmoch a
televízii.
Speciális effektusok
használata
– Képeffektusok
Digitális képfeldolgozással a mozi-vagy tvfilmekben látott különleges hatásokat érhet el.
PASTEL [a] :
PASTEL [a] :
Zvýrazní sa kontrast obrazu,
obraz sa podobá obrazu
animovaných filmov.
NEG. ART [b] : Farby a jas sa zobrazia inverzne.
SEPIA :
Obraz sa tónuje do hneda.
B&W :
Obraz je monochromatický
(čierno-biely).
SOLARIZE [c] : Svetlé časti obrazu sú jasnejšie,
obraz sa podobá ilustrácii.
MOSAIC [d] : Obraz sa podobá mozaike.
SLIM [e] :
Obraz sa zvisle roztiahne.
STRETCH [f] : Obraz sa vodorovne roztiahne.
[a]
44
[b]
[c]
A kontrasztok kiemelésével a
kép rajzfilm-jellegűvé válik.
NEG. ART [b] : A kép színeinek és a
fényességnek a negatívját
mutatja.
SEPIA :
Egyszínű (szépia) képet
eredményez.
B&W :
A kép monokróm változatban
(fekete-fehérben) látható.
SOLARIZE [c] : A magasabb fényintenzitás
következtében a kép olyanná
válik, mint egy szemléltető ábra.
MOSAIC [d] : Mozaik-szerű képet eredményez.
SLIM [e] :
A kép függőlegesen megnyúlik.
STRETCH [f] : A kép vízszintesen megnyúlik.
[d]
[e]
[f]
Používanie špeciálnych efektov
– obrazové efekty
Speciális effektusok használata
– Képeffektusok
(1) V režime CAMERA vyberte v nastaveniach
ponuky pri ikone
položku P EFFECT
(s. 64).
(2) V nastaveniach ponuky vyberte požadovaný
obrazový efekt a potom stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC.
(1) CAMERA üzemmódban válassza ki a
menü P EFFECT menüpontját (69. oldal).
(2) Válassza ki a menü beállításai közül a kívánt
képeffektus-üzemmódot, majd nyomja meg a
SEL/PUSH EXEC tárcsát.
MENU
A képeffektus funkció kikapcsolása
Položku P EFFECT v nastaveniach ponuky
nastavte na hodnotu OFF.
Válassza ki a menü P EFFECT beállításai közül
az OFF parancsot.
Po vypnutí napájania
Kamkordér sa automaticky prepne do
normálneho režimu.
Ha kikapcsolja a kamkordert
A kamkorder automatikusan visszakapcsol
normál üzemmódba.
Speciális felvételi funkciók
Zrušenie obrazového efektu
Rozšírené funkcie nahrávania
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E O F F
P E F F ECT
PASTE L
RE T URN
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
MOS A I C
SL IM
S T RE T CH
[ ME N U ] : E N D
45
46
Používanie funkcie
PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció
használata
V režime PROGRAM AE (automatická expozícia)
sa parametre expozície prispôsobia konkrétnym
požiadavkám.
A PROGRAM AE (automatikus expozíció)
üzemmódok közül kiválaszthatja a filmezési
körülményeknek legjobban megfelelőt.
Ostré svetlo
Tento režim zabráni veµmi jasnému zobrazeniu
objektov, napríklad tvárí, pri osvetlení silným
umelým svetlom (napríklad v divadle).
Reflektorfény üzemmód
Ezzel az üzemmóddal például
megakadályozhatja, hogy az erős színpadi
fényben álló emberek arca túl fehérnek látsszon.
Mäkký portrét
Tento režim zvýrazňuje snímaný objekt, ako sú
napríklad µudia alebo kvety, a vytvára mäkké
pozadie.
Lágy portré üzemmód
Ezzel az üzemmóddal a filmezés tárgyai, például
személyek vagy virágok, kiemelkednek a lágy
háttérből.
Šport
Tento režim minimalizuje chyby vznikajúce pri
snímaní rýchlo sa pohybujúcich objektov
(napríklad pri tenise alebo golfe).
Sport üzemmód
Ezzel az üzemmóddal a minimálisra csökkentheti
a gyorsan mozgó tárgyak remegését, például
tenisz vagy golf filmezésekor.
Pláž a lyžovanie
Tento režim zabraňuje priveµmi tmavému
zobrazeniu µudských tvárí v silnom alebo
odrazenom svetle (napríklad na letnej pláži alebo
lyžiarskom svahu).
Tengerparti vagy havas táj üzemmód
Ezzel az üzemmóddal megakadályozhatja, hogy
az erős, közvetlen vagy tükrözött fényben például nyár közepén a vízparton vagy sípályán filmezett személyek arca sötétnek látsszon.
Západ slnka a mesačné svetlo
Tento režim zachováva atmosféru záberov
zapadajúceho slnka, nočných záberov,
ohňostrojov a neónových svetiel.
Napnyugta vagy holdfény üzemmód
Ezzel az üzemmóddal hűen megörökítheti a
környezetet akkor is, ha naplementét, éjszakai
tájat, tűzijátékot vagy neonfeliratokat filmez.
Krajina
Tento režim slúži na nahrávanie vzdialených
objektov (napríklad hory). Zabraňuje aj zaostreniu
kamkordéra na sklo alebo kovovú sie»ku v okne
pri nahrávaní objektov za sklom alebo sie»kou.
Tájkép üzemmód
Ezzel üzemmóddal távoli tárgyakat, például
hegyeket rögzíthet, és segítségével
megakadályozhatja, hogy amikor ablakon vagy
rácson keresztül filmez, a kamkorder az üvegre
vagy a fémhálóra fókuszáljon.
Používanie funkcie PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció használata
(1) V režime CAMERA vyberte v nastaveniach
ponuky pri ikone
položku PROGRAM AE
(s. 64).
(2) V nastaveniach ponuky vyberte požadovaný
režim PROGRAM AE a potom stlačte ovládací
prvok SEL/PUSH EXEC.
(1) CAMERA üzemmódban válassza ki a
menü PROGRAM AE beállítását (69. oldal).
(2) Válassza ki a menü beállításai közül a kivánt
PROGRAM AE üzemmódot, majd nyomja
meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát.
[ ME N U ] : E N D
MENU
A PROGRAM AE funkció kikapcsolása
V nastaveniach ponuky nastavte položku
PROGRAM AE na hodnotu AUTO.
Válassza ki a menü PROGRAM AE beállításai
közül az AUTO parancsot.
Speciális felvételi funkciók
Vypnutie funkcie PROGRAM AE
Rozšírené funkcie nahrávania
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E A U T O
P E F F ECT
S PO T L I GH T
RE T URN
POR T R A I T
S P OR T S
B E ACH& S K I
S U N S E T MOON
L ANDSCA P E
47
Používanie funkcie PROGRAM AE
A PROGRAM AE funkció használata
Poznámky
•V režimoch Ostré svetlo, Šport a Pláž a
lyžovanie sa nedajú nahráva» zábery zblízka. V
týchto režimoch kamkordér zaostruje iba na
stredne až veµmi vzdialené objekty.
•V režimoch Západ slnka a mesačné svetlo a
Krajina kamkordér zaostruje iba na vzdialené
objekty.
•Funkcia preskakovania nepracuje v režime
PROGRAM AE.
•Ak je prepínač NIGHTSHOT nastavený do
polohy ON, funkcia PROGRAM AE nepracuje
(indikátor bliká).
Megjegyzések
• Reflektorfény, sport és tengerparti vagy havas
táj üzemmódban közelképeket nem lehet
készíteni, mert a kamkorder úgy van beállítva,
hogy ilyenkor csak a közepestől a végtelenig
terjedő távolság tartományban lévő tárgyakra
fókuszáljon.
• Napnyugta vagy holdfény és tájkép
üzemmódban kamkorder úgy van beállítva,
hogy csak a távoli tárgyakra fókuszáljon.
• PROGRAM AE üzemmódban nem működik a
pattogó funkció.
• Ha a NIGHTSHOT funkciót az ON beállítással
már bekapcsolta, nem működik a PROGRAM
AE funkció.
(Villog a kijelző)
Nahrávanie v svetle výbojovej lampy
(fluorescenčná lampa, sodíková a ortu»ová
výbojka)
V nasledujúcich režimoch môže obraz blika»
alebo sa môžu zmeni» farby. V takomto prípade
funkciu PROGRAM AE vypnite.
– Režim Mäkký portrét
– Režim Šport
48
Ha kisülő cső, például neonlámpa,
nátriumgőz vagy higanygőz lámpa alatt filmez
Az alábbi üzemmódok alkalmazása közben
villódzás vagy színváltozás léphet fel. Ilyenkor
kapcsolja ki a PROGRAM AE funkciót.
– Lágy portré üzemmód
– Sport üzemmód
Ručná úprava expozície
Expozícia sa dá upravi» a nastavi» ručne.
Expozícia sa upravuje ručne najmä v
nasledujúcich prípadoch:
•Objekt je v protisvetle
•Nahrávanie jasného objektu na tmavom pozadí
•Verné nahrávanie tmavých scén (napr. nočné
scény)
Az expozíciót kézi vezérléssel is állíthatja.
Kézi beállítás ajánlott az alábbi esetekben:
•A tárgy hátulról kap megvilágítást
•A tárgy világos, a háttér pedig sötét
•Ha élethűen akar rögzíteni sötét képeket (pl.
éjszakai jeleneteket).
(1) Nyomja meg az EXPOSURE gombot
CAMERA üzemmódban.
Megjelenik az expozíció kijelzése.
(2) A világosság beállításához fordítsa el a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
1
EXPOSURE
Návrat do režimu automatickej expozície
Znova stlačte tlačidlo EXPOSURE.
Visszakapcsolás automatikus expozíció
üzemmódba
Speciális felvételi funkciók
2
Rozšírené funkcie nahrávania
(1) V režime CAMERA stlačte tlačidlo
EXPOSURE.
Zobrazí sa indikátor expozície.
(2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte jas.
Az expozíció kézi
beállítása
Nyomja meg újra az EXPOSURE gombot.
Poznámka
Pri ručnej úprave expozície nepracuje funkcia
snímania v protisvetle.
Kamkordér sa automaticky vráti do režimu
automatickej expozície:
– pri zmene režimu PROGRAM AE,
– pri prepnutí prepínača NIGHTSHOT do polohy
ON.
Megjegyzés
Ha az expozíciót kézi vezérléssel állítja be, az
ellenfény kompenzálása üzemmód nem
működik.
A kamkorder automatikusan visszakapcsol
automatikus expozíció üzemmódba, ha:
– megváltoztatja a PROGRAM AE üzemmódot;
– a NIGHTSHOT kapcsolót ON állásba tolja.
49
Ručné zaostrovanie
Kézi fókuszbeállítás
V nasledujúcich prípadoch sa lepšie výsledky
dosiahnu ručným zaostrením:
•Režim automatického zaostrovania nie je
spoµahlivý pri snímaní:
– objektov cez sklo orosené kvapkami vody,
– vodorovných pruhov,
– objektov s nízkym kontrastom, ktoré majú na
pozadí objekty ako stena alebo obloha.
•Zmena zaostrenia z objektu v popredí na objekt
v pozadí
•Snímanie stabilného objektu pomocou statívu
Az alábbi esetekben eredményesebb a kézi
fókuszbeállítás:
•Az automatikus fókusz nem elég hatékony, ha
– olyan üveg mögül filmez, amelyet vízcseppek
borítanak
– vízszintes csíkokat filmez
– gyenge kontrasztokkal rendelkező tárgyat,
például falat vagy eget filmez
•Ha az előtérben álló tárgy helyett a háttérben
állóra kíván fókuszálni
•Ha álló tárgyat állványról filmez
(1) V režime CAMERA stlačte tlačidlo FOCUS.
Zobrazí sa indikátor 9.
(2) Otáčaním ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC ručne zaostrite.
(1) CAMERA üzemmódban nyomja meg a
FOCUS gombot.
Megjelenik a 9 jelzés.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa forgatásával állítsa
élesre a képet.
FOCUS
50
Návrat do režimu automatického
zaostrovania
Visszakapcsolás automatikus fókusz
üzemmódba
Stlačte tlačidlo FOCUS.
Nyomja meg a FOCUS gombot.
Kézi fókuszbeállítás
Presné zaostrenie
Najprv zaostrite s transfokátorom v polohe "T"
(vzdialené predmety) a potom snímajte s
transfokátorom v polohe "W" (širokouhlý záber).
Zaostrovanie bude jednoduchšie.
A fókusz pontos beállítása
Állítsa be a zoomot úgy, hogy először "T"
(telefotó) állásban fókuszál, majd pedig "W"
(széles látószögű) állásban filmez. Ezáltal
könnyebbé válik a fókuszálás.
Snímanie blízkych objektov
Zaostrujte s transfokátorom nastaveným na
konci polohy "W" (širokouhlý záber).
Ha közelről filmezi a tárgyat
Fókuszáljon a "W" (széles látószögű) üzemmód
szélső állásában.
9 Zobrazovanie indikátorov:
nahrávanie vzdialeného objektu.
blízky objekt sa nedá zaostri».
Az 9 ikon helyett az alábbi ikonok
jelenhetnek meg:
ha távoli tárgyra fókuszál.
ha a tárgy túl közel van ahhoz, hogy élesbe
lehessen hozni.
Rozšírené funkcie nahrávania
Ručné zaostrovanie
Speciális felvételi funkciók
51
Prekrytie obrazu
titulkom
Feliratozás
K dispozícii je osem predvolených a
dva vlastné titulky (s. 54). Jazyk, farbu,
veµkos» a polohu titulkov si môžete
vybra».
VACATION
(1) V režime CAMERA stlačte tlačidlo TITLE, čím
zobrazíte ponuku titulkov.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
a potom prvok
EXEC vyberte možnos»
stlačte.
(3) V nastaveniach ponuky vyberte požadovaný
titulok a potom stlačte ovládací prvok SEL/
PUSH EXEC.
(4) V prípade potreby upravte farbu, veµkos»
alebo polohu titulku.
1 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte farbu, veµkos» alebo polohu
titulku a potom ovládací prvok stlačte.
Zobrazí sa príslušná položka.
2 Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku a
potom ovládací prvok stlačte.
3 Zopakujte kroky 1 a 2, kým nenastavíte
požadovaný vzhµad titulku.
(5) Ďalším pootočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC sa nastavenie dokončí.
(6) Nahrávanie sa spustí stlačením tlačidla
START/STOP.
(7) Ak chcete skonči» nahrávanie titulku, stlačte
tlačidlo TITLE.
1
Nyolc gyárilag beállított és két egyéni
felirat közül választhat (54. oldal). Ezen
kívül kiválaszthatja a felirat nyelvét,
színét, méretét és megjelenési helyét.
(1) A felirat menü megjelenítéséhez nyomja meg
a TITLE gombot CAMERA üzemmódban.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
ikont, majd nyomja meg a
válassza ki a
tárcsát.
(3) Válassza ki a kívánt feliratot a menü
beállításai közül, majd nyomja meg a SEL/
PUSH EXEC tárcsát.
(4) Ha szükséges, módosítsa a felirat színét,
méretét vagy megjelenési helyét.
1 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a színt, méretet vagy
megjelenési helyet, majd nyomja meg a
tárcsát. Megjelenik a kívánt menüpont.
2 A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja
meg a tárcsát.
3 Addig ismételje az 1 és a 2 lépést, amíg
a felirat a kívánt megjelenési formát el nem
éri.
(5) A beállítás befejezéséhez nyomja meg újra a
SEL/PUSH EXEC tárcsát.
(6) A felvétel elindításához nyomja meg a
START/STOP gombot.
(7) Ha már nem kívánja venni a feliratot, nyomja
meg a TITLE gombot.
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
VACATION
52
[ T I T L E ] : E ND
Prekrytie obrazu titulkom
Feliratozás
Prekrytie obrazu titulkom počas
nahrávania
Feliratozás felvételkészítés közben
Počas nahrávania stlačte tlačidlo TITLE a
vykonajte kroky 2 až 5. Po stlačení ovládacieho
prvku SEL/PUSH EXEC v kroku 5 sa obraz
prekryje titulkom.
Felvételkészítés közben nyomja meg a TITLE
gombot, majd hajtsa végre a 2 - 5. lépést.
Amikor az 5. lépésben megnyomja a SEL/PUSH
EXEC tárcsát, a felirat felkerül a szalagra.
A gyári feliratok nyelvének kiválasztása
Výber jazyka predvoleného titulku
Poznámka
V závislosti od veµkosti a polohy titulku sa
nemusí zobrazova» dátum ani čas.
Ak sa počas prekrývania obrazu titulkom
zobrazí ponuka alebo ponuka titulkov
Počas zobrazenia ponuky alebo ponuky titulkov
sa titulok nenahráva.
Nastavenie titulku
•Farba titulku sa pri nastavovaní mení v poradí:
WHITE (biela) y YELLOW (žltá) y VIOLET
(fialová) y RED (červená) y CYAN (azúrová)
y GREEN (zelená) y BLUE (modrá)
•Veµkos» titulku sa pri nastavovaní mení v
poradí:
SMALL (malý) y LARGE (veµký)
V titulku s veµkos»ou LARGE sa dá zada»
najviac 13 znakov.
•Poloha titulku sa pri nastavovaní mení v poradí:
1y 2y3y4y5y6y7y8
y9
Vyšším číslam označujúcim polohu zodpovedá
nižšie umiestnenie titulku.
V titulku s veµkos»ou "LARGE" sa nedá zvoli»
poloha 9.
V titulku s veµkos»ou "LARGE" sa v režime
CINEMA nedá zvoli» poloha 8 ani 9.
Megjegyzés
A felirat méretének és megjelenési helyének
függvényében előfordulhat, hogy a dátum és/
vagy az idő nem tud megjelenni.
Ha feliratozás közben jeleníti meg a főmenüt
vagy a felirat menüt
A menü vagy felirat menü megjelenítése közben
a feliratot nem lehet rögzíteni.
Egyéni felirat használata
Ha egyéni feliratot kíván használni, a 2. lépésben
válassza a
ikont.
Ak vyberáte a nastavujete titulok
Titulok zobrazený na obrazovke sa nedá použi»
na prekrytie obrazu.
A felirat beállítása
• A felirat színe az alábbi módon változik:
WHITE (fehér) y YELLOW (sárga) y VIOLET
(ibolya) y RED (piros) y CYAN (kékeszöld)
y GREEN (zöld) y BLUE (kék)
• A felirat mérete az alábbi módon változik:
SMALL (kicsi) y LARGE (nagy)
LARGE méretben legfeljebb 13 karaktert tud
beírni.
• A felirat megjelenési helye az alábbi módon
változik:
1y2y3y4y5y6y7y8
y9
Minél nagyobb a kiválasztott szám, annál
lejjebb kerül a felirat.
Ha a "LARGE" méretet választotta ki a felirat
számára, nem választhatja a 9-es megjelenési
helyet.
Ha CINEMA üzemmódban választotta ki a
"LARGE" méretet a felirat számára, nem
választhatja sem a 8-as, sem a 9-es
megjelenési helyet.
Ak titulkom prekrývate obraz počas
nahrávania
Neozve sa zvukový signál (pípnutie).
A felirat kiválasztása és beállítása közben
A képernyőben megjelenő felirat nem vehető fel
a szalagra.
Ha felvételkészítés közben rögzít feliratot
A sípoló hang nem hallható.
Speciális felvételi funkciók
Používanie vlastného titulku
Ak chcete použi» vlastný titulok, v kroku 2
vyberte ikonu
.
Ha módosítani szeretné a felirat nyelvét, a 2.
lépés végrehajtása előtt válassza ki a
ikont.
Ezután válassza ki a kívánt nyelvet, majd térjen
vissza a 2. lépéshez.
Rozšírené funkcie nahrávania
Ak chcete zmeni» jazyk titulku, pred vykonaním
kroku 2 vyberte ikonu
. Potom nastavte
požadovaný jazyk a pokračujte krokom 2.
53
Vytvorenie vlastných
titulkov
Egyéni feliratok
készítése
Môžete si pripravi» až dva vlastné titulky a uloži»
ich v kamkordéri. Každý titulok môže obsahova»
najviac 20 znakov.
(1) V režime CAMERA alebo PLAYER stlačte
tlačidlo TITLE.
(2) Otočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
a potom ovládací
EXEC vyberte možnos»
prvok stlačte.
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte prvý (CUSTOM1 SET) alebo
druhý (CUSTOM2 SET) riadok a potom
ovládací prvok stlačte.
(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC nastavte stĺpec so zadávaným znakom
a potom ovládací prvok stlačte.
(5) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný znak a potom
ovládací prvok stlačte.
(6) Opakovaním krokov 4 a 5 titulok dokončite.
(7) Ak chcete prípravu vlastného titulku dokonči»,
pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte možnos» [SET] a potom
ovládací prvok stlačte.
Titulok sa uloží do pamäte.
(8) Ak chcete zruši» zobrazenie ponuky titulkov,
stlačte tlačidlo TITLE.
Két különböző feliratot készíthet el és tárolhat a
kamkorderben. Mindegyik felirat legfeljebb 20
karakterből állhat.
(1) CAMERA vagy PLAYER üzemmódban
nyomja meg TITLE gombot.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
ikont, majd nyomja meg a
válassza ki a
tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki az első sort (CUSTOM1 SET) vagy
a második sort (CUSTOM2 SET), majd
nyomja meg a tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki azt az oszlopot, amelyben a kívánt
karakter szerepel, majd nyomja meg a
tárcsát.
(5) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt karaktert, majd nyomja
meg a tárcsát.
(6) Addig ismételgesse a 4. és az 5. lépést, amíg
a felirathoz szükséges valamennyi karaktert ki
nem választotta.
(7) A feliratkészítés befejezéséhez a SEL/PUSH
EXEC tárcsa elforgatásával válassza ki a
[SET] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
A felirat eltárolódik a memóriában.
(8) A felirat menü eltüntetéséhez nyomja meg a
TITLE gombot.
1
2
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
TITLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
54
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Zmena uloženého titulku
Tárolt felirat módosítása
V kroku 3 vyberte položku CUSTOM1 SET alebo
CUSTOM2 SET podµa toho, ktorý titulok chcete
zmeni». Potom stlačte ovládací prvok SEL/PUSH
EXEC. Pootočením ovládacieho prvku SEL/
PUSH EXEC vyberte položku [C] a stlačením
ovládacieho prvku titulok odstráňte. Posledný
znak sa vymaže. Podµa potreby zadajte nový
titulok.
Attól függően, hogy melyik feliratot kívánja
módosítani, válassza ki a 3. lépésben a
CUSTOM1 SET vagy CUSTOM2 SET beállítást,
majd nyomja meg a SEL/PUSH EXEC tárcsát. A
SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával válassza
ki a [C] parancsot, majd a felirat törléséhez
nyomja meg a tárcsát. Az utolsó karakter
törlődik. Írja be a kívánt új feliratot.
Ak zadávanie znakov v pohotovostnom
režime s kazetou v kamkordéri trvá 5 minút
alebo dlhšie
Napájanie sa automaticky vypne. Zadané znaky
sa zachovajú uložené v pamäti. Nastavte
prepínač POWER do polohy OFF (CHARGE),
potom ho prepnite spä» do polohy CAMERA a
pokračujte od kroku 1.
Odporúča sa nastavi» prepínač POWER do
polohy PLAYER alebo vybra» kazetu. Kamkordér
sa potom počas zadávania znakov nebude
automaticky vypína».
Ha készenléti üzemmódban a karakterek
bevitele 5 percig vagy annál hosszabb ideig
tart miközben kazetta van a készülékben
A kamkorder automatikusan kikapcsol. A már
beírt karaktereket a memória tárolja. Állítsa a
POWER kapcsolót először OFF (CHARGE), majd
ismét CAMERA helyzetbe, és folytassa a
műveletet az 1. lépéstől.
Javasoljuk, hogy a karakterek bevitele idejére
állítsa a POWER kapcsolót PLAYER helyzetbe
vagy vegye ki a kazettát, ha nem akarja, hogy a
kamkorder automatikusan kikapcsoljon.
Ak vyberiete znak [
]
Zobrazí sa ponuka pre výber abecedy a ruských
znakov. Predchádzajúca obrazovka sa obnoví
výberom znaku [
].
Ha a [
] parancsot választja ki
Megjelenik a latin és az orosz karakterek
kiválasztására szolgáló menü. Az előző
képernyőre a [
] parancs kiválasztásával
térhet vissza.
Odstránenie titulku
Vyberte znak [C]. Posledný znak sa vymaže.
Zadávanie medzery
Vyberte skupinu znakov [ Z& ? ! ], a potom a
vyberte prázdny znak.
A felirat törlése
Válassza ki a [C] parancsot. A kamkorder törli az
utolsó karaktert.
Speciális felvételi funkciók
Egyéni feliratok készítése
Rozšírené funkcie nahrávania
Vytvorenie vlastných titulkov
Szóköz bevitele
Válassza ki a [ Z& ? ! ] parancsot, majd
válassza ki az üres részt.
55
Používanie vstavaného
svetla
A beépített kameralámpa
használata
V určitých podmienkach sa pri snímaní používa
vstavané svetlo. Odporúčaná vzdialenos»
objektu a kamkordéra pri použití vstavaného
svetla je asi 1,5 m (5 stôp).
A felvételi körülmények függvényében
szükségessé válhat a beépített kameralámpa
használata. Javasoljuk, hogy a felvétel tárgya és
a kamkorder között k.b. 1,5 méter távolság
legyen.
V režime CAMERA stlačte tlačidlo LIGHT a držte
ho stlačené, kým sa v hµadáčiku nezobrazí
. Zapne sa vstavané svetlo.
indikátor
Ak prepínač POWER prepnete do polohy OFF
(CHARGE), zároveň zhasne aj vstavané svetlo.
Jednoduchým prepnutím prepínača POWER
spä» do polohy CAMERA sa vstavané svetlo
nerozsvieti.
Ak chcete vstavané svetlo opä» zapnú», v režime
CAMERA znova stlačte tlačidlo LIGHT.
CAMERA üzemmódban addig nyomja a LIGHT
jelzés fel nem tűnik a
gombot, amíg a
keresőben. A beépített kameralámpa bekapcsol.
Ha a POWER kapcsolót OFF (CHARGE) állásba
fordítja, egyidejűleg lekapcsolódik a beépített
kameralámpa is. Amikor a POWER kapcsolót
visszafordítja CAMERA állásba, a beépített
kameralámpa nem kapcsolódik fel.
A beépített kameralámpa bekapcsolásához
nyomja meg újra a LIGHT gombot CAMERA
üzemmódban.
LIGHT
Vypnutie vstavaného svetla
A beépített kameralámpa kikapcsolása
Stlačte tlačidlo LIGHT a držte ho, kým v
hµadáčiku nezmiznú všetky indikátory.
Addig nyomja a LIGHT gombot, amíg a jelzés el
nem tűnik a keresőben.
Automatické zapínanie vstavaného
svetla
Ha azt akarja, hogy a beépített
kameralámpa automatikusan
bekapcsoljon
Stlačte tlačidlo LIGHT a držte ho, kým sa v
hµadáčiku nezobrazí indikátor
.
Vstavané svetlo sa bude automaticky zapína» a
vypína» podµa úrovne jasu okolia.
56
Addig nyomja a LIGHT gombot, amíg a
jelzés fel nem tűnik a keresőben.
A külső fényviszonyok függvényében a beépített
kameralámpa automatikusan ki- vagy bekapcsol.
Používanie vstavaného svetla
UPOZORNENIE
A beépített kameralámpa használata
FIGYELEM
Nedotýkajte sa osvetµovacej jednotky
kamkordéra. Ak je svetlo zapnuté, plastové
okienko a povrchy v jeho blízkosti budú
horúce. Ochladnú až chvíµu po vypnutí svetla.
VÝSTRAHA
Vigyázzon, nehogy hozzáérjen a
lámpaegységhez, mert a lámpa bekapcsolt
állapotában a műanyag ablak és környezete
felforrósodik. Ez a felület a lámpa
kikapcsolása után is forró marad egy ideig.
VIGYÁZAT!
Pri stlačení tlačidla LIGHT
Zobrazenie indikátora sa mení nasledovne:
žiadny indikátor
Ha megnyomja a LIGHT gombot
A kijelzés az alábbi sorrendben változik:
nincs jelzés
Megjegyzések
• A beépített kameralámpa automatikusan
kikapcsol az alábbi esetekben:
– Ha több, mint 5 percen keresztül AUTO
üzemmódban marad.
– Ha üres kazettafészekkel vagy lejárt
kazettával 5 percnél tovább bekapcsolva
hagyja.
A beépített kameralámpa visszakapcsolásához
nyomja meg ismét a LIGHT gombot.
• Ha a beépített kameralámpa be van kapcsolva,
gyorsan kimerül az akkumulátor. Használat
után kapcsolja ki lámpát.
• A kamkorder használatának befejeztével
kapcsolja ki a beépített kameralámpát és vegye
le az akkumulátort a kamkorderről, nehogy a
lámpa véletlenül felkapcsolódjon.
• Ha AUTO üzemmódban filmezés közben
villogást észlel, addig nyomja a LIGHT
kapcsolót, amíg meg nem jelenik a
jelzés.
• Amikor AUTO üzemmódban filmez,
előfordulhat, hogy PROGRAM AE vagy
ellenfény kompenzálása funkcióban a beépített
kameralámpa be- vagy kikapcsol.
Speciális felvételi funkciók
Poznámky
•V nasledujúcich prípadoch sa vstavané svetlo
vypne automaticky:
– Ak je kamkordér v režime AUTO dlhšie ako 5
minút.
– Ak je kamkordér zapnutý viac ako 5 minút
bez vloženej pásky alebo ak páska dosiahla
koniec.
Svetlo opä» zapnete stlačením tlačidla LIGHT.
•Zapnuté vstavané svetlo veµmi rýchlo vybíja
batériu. Ak svetlo nepoužívate, vypnite ho.
•Ak kamkordér dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite
vstavané svetlo a vyberte batériu. Predídete tak
náhodnému zapnutiu vstavaného svetla.
•Ak sa pri snímaní v režime AUTO vyskytne
blikanie obrazu, stlačte tlačidlo LIGHT a
podržte ho, kým sa nezobrazí indikátor
.
•Ak pri snímaní v režime AUTO používate
funkciu PROGRAM AE alebo funkciu snímania
v protisvetle, vstavané svetlo sa môže vypnú»
alebo zapnú».
Gyermekek a készüléket ne üzemeltessék.
A készülék erős hőt és fényt bocsát ki.
A tűzveszély és a személyi sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
óvatosan kezelje.
Ne világítsa meg közvetlenül 1,22 méternél
kisebb távolságról a filmezett személyt vagy
tárgyat, és ne vigye a kamkordert ennél
közelebb mindaddig, amíg a lámpa ki nem
hűl.
Ha már nem használja a beépített lámpát,
kapcsolja ki.
Rozšírené funkcie nahrávania
Nie je určené pre deti.
Zariadenie vyžaruje intenzívne teplo a svetlo.
Opatrným používaním zmenšíte
nebezpečenstvo požiaru a zranenia.
Pri používaní a pokiaµ zariadenie nevychladne
neosvetµujte osoby a materiál zo vzdialenosti
menšej ako 1,22 m (4 stopy).
Ak kamkordér nepoužívate, vstavané svetlo
vypnite.
57
Používanie vstavaného svetla
A beépített kameralámpa használata
•Vstavané svetlo sa môže vypnú» aj pri vkladaní
alebo vyberaní pásky.
•Ak používate konverzný objektív (voliteµné
príslušenstvo), svetlo zo vstavaného svetla
bude zablokované a nemusí dobre osvetli»
snímaný objekt.
•Kazetta behelyezése vagy kivétele közben
előfordulhat, hogy a beépített kameralámpa bevagy kikapcsol.
•Ha konverziós lencsét használ (külön
megvásárolható), akkor az a beépített
kameralámpa fényét takarhatja, és így esetleg
nem világítja meg rendesen a felvétel tárgyát.
Výmena žiarovky
Používajte halogénovú žiarovku Sony XB-3D
(voliteµné príslušenstvo).
Dodávaná žiarovka sa vo voµnom predaji
neponúka.
Zakúpte si halogénovú žiarovku Sony XB-3D.
Pred výmenou žiarovky odstráňte zdroj
napájania.
(1) Ostrým predmetom (napríklad drôtikom)
zatlačte do dierky pod jednotkou vstavaného
svetla a jednotku vyberte.
(2) Objímku so žiarovkou pootočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ju z jednotky
vstavaného svetla.
(3) Žiarovku vymeňte použitím suchej látky.
(4) Nasaïte objímku so žiarovkou do jednotky
vstavaného svetla a upevnite ju pootočením v
smere hodinových ručičiek. Jednotku vložte
do kamkordéra.
Az izzó cseréje
Használjon Sony XB-3D típusú halogén izzót
(külön megvásárolható). A kamkorderhez
mellékelt halogén izzó kereskedelmi forgalomban
nem kapható. Vásároljon Sony XB-3D típusú
halogén izzót.
Az izzó cseréje előtt válassza le az áramforrást.
(1) A beépített kameralámpa-egység alatt lévő
furatot egy huzallal lenyomva vegye ki
beépített kameralámpa-egységet.
(2) Az óramutató járásával ellenkezö irányba
forgatva vegye ki a foglalatot a beépített
kameralámpa-egységböl.
(3) Száraz ruhával fogja meg az izzót és cserélje
ki.
(4) Az óramutató járásával megegyezö irányba
forgatva helyezze vissza foglalatot, majd
erösítse vissza a beépített kameralámpaegységet.
1
2
58
3
Používanie vstavaného svetla
UPOZORNENIE
A beépített kameralámpa használata
FIGYELEM
•Izzócseréhez a tűzveszély csökkentése
érdekében csak Sony XB-3D halogén lámpát
(külön megvásárolható) használjon.
•Az égési sérülések elkerülése érdekében
izzócsere előtt távolítsa el a tápfeszültségforrást, és csak akkor fogja meg az izzót, ha az
már kellő mértékben lehűlt (körülbelül 30 perc
vagy még több).
Poznámka
Pri manipulácii držte žiarovku v suchej látke, aby
ste ju neznečistili odtlačkami prstov. Ak sa
žiarovka znečistí, starostlivo ju poutierajte.
Megjegyzés
Az izzót száraz ruhával, stb. fogja meg, nehogy
ujjlenyomatok kenődjenek rá. Ha az izzó
beszennyeződik, törölje tisztára.
Rozšírené funkcie nahrávania
•Pri výmene používajte len halogénové žiarovky
Sony XB-3D (voliteµné príslušenstvo). Zmenšíte
tak nebezpečenstvo požiaru.
•Pred výmenou žiarovky odpojte zdroj napájania
a žiarovky sa nedotýkajte, až kým nevychladne
tak, že s ňou možno bezpečne manipulova» (asi
30 minút alebo viac). Predídete tak možnému
úrazu popálením.
Speciális felvételi funkciók
59
— Úpravy —
— Szerkesztés —
Kopírovaní pásky
Kazettamásolás
Používanie prípojného kábla A/V
Az A/V csatlakoztató kábel használata
Kamkordér pripojte k videorekordéru pomocou
prípojného kábla A/V dodávaného s
kamkordérom.
Pomocou pripojeného videorekordéra môžete
nahráva» a upravova» obraz. Kamkordér sa
pritom používa ako prehrávač.
A kamkorderhez mellékelt A/V csatlakozó kábel
segítségével csatlakoztassa a kamkordert a
videomagnóhoz.
A csatlakoztatott videomagnóval felveheti és
szerkesztheti a képet, amely a kamkorderről mint
lejátszó forrásról érkezik.
(1) Prázdnu pásku (alebo pásku, na ktorú chcete
nahráva») vložte do videorekordéra a nahratú
(zdrojovú) pásku vložte do kamkordéra.
(2) Na videorekordéri nastavte prepínač vstupu
do polohy LINE.
Ďalšie informácie získate v návode k
videorekordéru.
(3) Prepínač POWER nastavte do polohy
PLAYER.
(4) Použitím kamkordéra prehrávajte nahratú
pásku.
(5) Začnite nahráva» použitím videorekordéra.
Ďalšie informácie získate v návode k
videorekordéru.
(1) Helyezzen a videomagnóba egy üres kazettát
(vagy olyat, amelyre felvenni akar), és
helyezze a felvételt tartalmazó kazettát a
kamkorderbe.
(2) Válassza ki a videomagnón a LINE
bemenetet.
További információkért olvassa el a
videomagnó használati utasítását.
(3) Állítsa a POWER kapcsolót PLAYER
helyzetbe.
(4) Játssza le a felvételt tartalmazó szalagot a
kamkorderrel.
(5) Indítsa el a felvételt a videomagnón.
További információkért olvassa el a
videomagnó használati utasítását.
Źltý/Sárga
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Tok signálu/Jeláramlás iránya
60
Čierny/
Fekete
Po skončení kopírovania pásky
Ha a másolást befejezte
Stlačte tlačidlo x na kamkordéri aj na
videorekordéri.
Nyomja meg a x gombot a kamkorderen és a
videomagnón is.
Ako zabráni» zhoršeniu kvality obrazu pri
kopírovaní
A képminőség romlásának megelőzése
másolás közben
Pred kopírovaním nastavte položku EDIT v
nastaveniach ponuky na hodnotu ON.
Másolás előtt a menüben állítsa az EDIT funkciót
ON helyzetbe.
Kopírovaní pásky
Kazettamásolás
Pri úpravách môžete použi» videorekordér,
ktorý podporuje niektorý z nasledujúcich
systémov
8 mm,
Hi8, Digital8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV alebo
DV
Szerkesztést az alábbi rendszerekkel
kompatibilis videomagnókon végezhet
8 mm,
Hi8, Digital8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV vagy
DV
A jobb képminőség érdekében a
csatlakoztatáshoz használjon S-videó kábelt
(külön megvásárolható)
Ha ezt a csatlakoztatási módot alkalmazza, nem
szükséges az A/V csatlakoztató kábel sárga
(videó) dugóját csatlakoztatni.
Az S-videó kábel (külön megvásárolható) egyik
végét a kamkorder, a másikat a videomagnó Svideó aljzatához csatlakoztassa.
Úpravy
Pripojenie pomocou kábla typu S video
(voliteµné príslušenstvo) zabezpečí vysoko
kvalitný obraz.
Pri tomto pripojení nemusíte pripája» žltý (video)
konektor prípojného kábla A/V.
Kábel typu S video (voliteµné príslušenstvo)
pripojte ku konektorom typu S video na
kamkordéri a videorekordéri.
Szerkesztés
61
— Prispôsobenie kamkordéra —
— A kamkorder testre szabása —
Zmena nastavení
ponuky
A menü beállításainak
módosítása
Zmenu nastavení režimu v nastaveniach ponuky
môžete vykona» otáčaním ovládacieho prvku
SEL/PUSH EXEC, prostredníctvom ktorého
môžete vybera» položky ponuky. Predvolené
nastavenia je možné čiastočne zmeni». Najprv
vyberte ikonu, potom položku v ponuke a
nakoniec režim.
Az üzemmódok beállításait úgy lehet a menüben
megváltoztatni, hogy a SEL/PUSH EXEC tárcsa
segítségével kiválasztja a menü adott pontjait. A
gyári beállítások egy része módosítható. A
kiválasztás sorrendje a következő: ikon,
menüpont, üzemmód.
(1) V režime CAMERA alebo PLAYER stlačte
tlačidlo MENU.
(2) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú ikonu a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(3) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovanú položku a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(4) Pootočením ovládacieho prvku SEL/PUSH
EXEC vyberte požadovaný režim a jeho
stlačením vykonajte nastavenie.
(5) Ak chcete zmeni» iné položky, vyberte
RETURN a stlačte ovládací
položku
prvok. Potom zopakujte kroky 2 až 4.
Ďalšie informácie získate v kapitole "Výber
nastavenia režimu pre každú položku" (s. 64).
62
(1) CAMERA vagy PLAYER üzemmódban
nyomja meg a MENU gombot.
(2) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt ikont, majd a beállítás
végrehajtásához nyomja meg a tárcsát.
(3) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt menüpontot, majd a
beállítás végrehajtásához nyomja meg a
tárcsát.
(4) A SEL/PUSH EXEC tárcsa elforgatásával
válassza ki a kívánt üzemmódot, majd a
beállítás végrehajtásához nyomja meg a
tárcsát.
(5) Ha további menüpontokat is módosítani
RETURN parancsot és
kíván, válassza ki a
nyomja meg a tárcsát, majd ismételje meg a
2-4. lépést.
A részleteket illetően olvassa el "Az egyes
menüpontok üzemmódjának beállítása" című
fejezet (69. oldal).
Zmena nastavení ponuky
1
CAMERA
MENU
A menü beállításainak módosítása
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
P L AYER SE T
ED I T
T BC
DNR
NT SC PB
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
2
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
R E T URN
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
ON
R E C L AMP
R E T URN
OF F
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
R E T URN
Zrušenie zobrazenia ponuky
A menü kijelzésének eltüntetése
Stlačte tlačidlo MENU.
Nyomja meg a MENU gombot.
A kamkorder testre szabása
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
ON
R E T URN
OF F
Prispôsobenie kamkordéra
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
ON
R E C L AMP
R E T URN
63
Zmena nastavení ponuky
A menü beállításainak módosítása
Položky ponuky sa zobrazujú ako nasledovné
ikony:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
A menüpontokat az alábbi ikonok jelölik:
MANUAL SET (kézi beállítás)
CAMERA SET (kamera beállítása)
PLAYER SET (lejátszó beállítása)
TAPE SET (szalag beállítása)
SETUP MENU (alapbeállítás menü)
OTHERS (egyéb)
Podµa typu kamkordéra
Zobrazenie ponuky sa môže líši» od zobrazenia
na tejto ilustrácii.
A kamkorder típusától függően
Előfordulhat, hogy a menü kijelzései eltérnek az
itt bemutatottaktól.
Slovensky
Výber nastavenia režimu pre každú položku
z je predvolené nastavenie.
Položky ponuky sa odlišujú v závislosti od polohy prepínača POWER.
Na obrazovke hµadáčika sa zobrazia iba položky, s ktorými je možné v danej chvíli pracova».
Ikona/položka
Význam
PROGRAM AE
——
Vyhovenie špecifickým požiadavkám pri filmovaní
(s. 46)
CAMERA
P EFFECT
——
Pridanie špeciálnych filmových alebo televíznych
efektov do obrazu (s. 44).
CAMERA
D ZOOM
z OFF
Ak nastavíte prepínač do polohy OFF, digitálne
priblíženie sa vypne a priblíženie sa bude vykonáva»
do hodnoty 20×.
Ak nastavíte hodnotu na 40×/450×, digitálne
priblíženie sa zapne a v rozpätí od 20× do 40×/450×
sa bude vykonáva» digitálne (s. 28)
(iba typ CCD-TR618E)
CAMERA
40×
450×
z OFF
40×
460×
z OFF
40×
560×
16:9WIDE
N.S. LIGHT
64
Prepínač
POWER
Režim
z OFF
Ak nastavíte prepínač do polohy OFF, digitálne
priblíženie sa vypne a priblíženie sa bude vykonáva»
do hodnoty 20×.
Ak nastavíte hodnotu na 40×/460×, digitálne
priblíženie sa zapne a v rozpätí od 20× do 40×/460×
sa bude vykonáva» digitálne (s. 28)
(iba typ CCD-TR718E)
Ak nastavíte prepínač do polohy OFF, digitálne
priblíženie sa vypne a priblíženie sa bude vykonáva»
do hodnoty 20×.
Ak nastavíte hodnotu na 40×/560×, digitálne
priblíženie sa zapne a v rozsahu od 20× do 40×/560×
sa bude vykonáva» digitálne (s. 28)
(iba typ CCD-TR728E)
—
CINEMA
Nahrávanie v režime CINEMA (s. 39)
16:9FULL
Nahrávanie v režime 16:9FULL
z ON
OFF
Zapnutie zdroja svetla pre funkciu NightShot (s. 31)
Vypnutie zdroja svetla pre funkciu NightShot
CAMERA
CAMERA
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
EDIT
Režim
Význam
Prepínač
POWER
z OFF
—
PLAYER
ON
TBC
z ON
OFF
Minimalizovanie znižovania kvality obrazu pri
úpravách
Korekcia chvenia
PLAYER
Bez korekcie chvenia. Pri prehrávaní pásky, na
ktorú ste nahrali signál z televíznej hry alebo
podobného zariadenia, nastavte položku TBC
na hodnotu OFF.
Skratka TBC znamená "Time Base Corrector" ("Korektor časovej základne").
DNR
z ON
OFF
Zníženie šumu obrázka
PLAYER
Skratka DNR znamená "Digital Noise Reduction" ("Digitálna redukcia šumu").
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
Prehrávanie pásky so záznamom vo farebnom
systéme NTSC na televízore so systémom PAL
PLAYER
Prehrávanie pásky so záznamom vo farebnom
systéme NTSC na televízore so systémom
NTSC 4.43
Po uplynutí viac ako 5 minút od odpojenia zdroja napájania
U položiek "EDIT" a "COMMANDER" (iba typy CCD-TR728E) sa obnoví predvolené nastavenie.
Ostatné položky ponuky zostanú uložené v pamäti aj po odpojení batérie.
A kamkorder testre szabása
Poznámka k prehrávaniu pások nahratých v systéme NTSC
Môžete prehráva» pásky nahraté v systéme NTSC.
Pri prehrávaní pásky na multisystémovom televízore vyberte najvhodnejší režim počas pozerania
záznamu na obrazovke televízora.
Prispôsobenie kamkordéra
Zníženie pohybovej neostrosti u rýchlo sa
pohybujúceho obrazu
65
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
REC MODE
Režim
Význam
Prepínač
POWER
z SP
Nahrávanie v režime SP (štandardné prehrávanie)
CAMERA
LP
ORC TO SET
——
Predĺženie času nahrávania na dvojnásobok v
porovnaní s režimom SP
Automatické nastavenie podmienok nahrávania
tak, aby nahrávka mala čo najlepšiu kvalitu.
Stlačením tlačidla START/STOP spustite
nastavenie. Kamkordér po dobu približne 10
sekúnd kontroluje stav pásky a potom sa vráti do
pohotovostného režimu.
CAMERA
Skratka ORC znamená "Optimizing the Recording Condition" ("Optimalizácia podmienok nahrávania").
qREMAIN
z AUTO
ON
Zobrazenie pruhu vyjadrujúceho zostávajúci čas na
páske:
• po dobu približne 8 sekúnd po tom, ako sa
kamkordér zapne a vyráta dĺžku zostávajúcej
pásky,
• po dobu približne 8 sekúnd po vložení pásky a
po tom, ako kamkordér vyráta dĺžku zostávajúcej
pásky,
• po dobu približne 8 sekúnd po stlačení tlačidla
N v režime PLAYER,
• počas prevíjania pásky alebo pri vyhµadávaní s
obrazom v režime PLAYER.
PLAYER
CAMERA
Nepretržité zobrazenie pruhu určujúceho dĺžku
zostávajúcej pásky
Poznámky k režimu LP
•Ak na vašom kamkordéri nahráte pásku v režime LP, odporúčame, aby ste ju na vašom kamkordéri
aj prehrávali. Pri prehrávaní pásky na inom kamkordéri alebo videorekordéri sa môže vyskytnú» v
obraze alebo v zvuku šum.
•Šum sa môže vyskytnú» aj vtedy, ak budete na vašom kamkordéri prehráva» pásky nahraté v režime
LP na iných kamkordéroch alebo videorekordéroch.
Poznámky k nastaveniu funkcie ORC
•Vždy, keï vyberiete pásku, nastavenie funkcie ORC sa zruší. Ak je to potrebné, znova vykonajte
nastavenie.
•Toto nastavenie nie je možné použi» na páske s odkrytou červenou značkou.
(t.j., ak je páska chránená proti zápisu)
•Po nastavení položky ORC TO SET sa na páske objaví prázdna čas» v trvaní približne 0,1 sekundy.
Pri pokračovaní nahrávania od tejto pozície sa však táto prázdna čas» z pásky stratí.
•Ak chcete zisti», či je už funkcia ORC nastavená, vyberte položku ORC TO SET v nastaveniach
ponuky. Ak je už položka ORC TO SET nastavená, zobrazí sa indikátor "ORC ON".
66
Zmena nastavení ponuky
Režim
Význam
Prepínač
POWER
CLOCK SET
——
Nastavenie dátumu a času (s. 21)
CAMERA
AUTO DATE
z ON
Zaznamenávanie dátumu po dobu 10 sekúnd od
začiatku nahrávania
CAMERA
LTR SIZE
z NORMAL
Ikona/položka
OFF
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Zrušenie funkcie automatického dátumu
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v normálnej
veµkosti
PLAYER
CAMERA
Zobrazenie vybratých položiek ponuky v
dvojnásobnej veµkosti
Zobrazenie ukážky
CAMERA
Zrušenie ukážkového režimu
Prispôsobenie kamkordéra
Poznámky k režimu DEMO MODE
•Ak je v kamkordéri vložená kazeta, režim DEMO MODE sa nedá vybra».
•Režim DEMO MODE je od výrobcu nastavený na hodnotu STBY (Standby - pohotovostný režim).
Ukážka sa začne v prípade, ak nie je vložená páska po dobu približne 10 minút od nastavenia
prepínača POWER do polohy CAMERA.
Ak chcete ukážku zruši», vložte pásku a nastavte prepínač POWER do polohy inej ako CAMERA,
alebo nastavte položku DEMO MODE na hodnotu OFF.
•Ak je položka NIGHTSHOT nastavená na hodnotu ON, v hµadáčiku sa objaví indikátor "NIGHTSHOT"
a v nastaveniach ponuky nie je možné zvoli» režim DEMO MODE.
A kamkorder testre szabása
67
Zmena nastavení ponuky
Ikona/položka
Význam
WORLD TIME
——
Nastavenie hodín na miestny čas. Pootočením
ovládacieho prvku SEL/PUSH EXEC nastavte
časový rozdiel. Hodiny sa menia podµa
nastaveného časového rozdielu. Ak nastavíte
časový rozdiel na hodnotu 0, hodiny sa nastavia na
pôvodne nastavený čas.
CAMERA
BEEP
z MELODY
Prehrávanie melódie na začiatku alebo na konci
nahrávania, alebo ak pri používaní kamkordéra
nastane neštandardná situácia.
PLAYER
CAMERA
NORMAL
Namiesto melódie sa použije pípanie.
OFF
Zrušenie melódie a pípania.
COMMANDER* z ON
OFF
REC LAMP
z ON
OFF
* iba typ CCD-TR728E
68
Prepínač
POWER
Režim
Aktivovanie diaµkového ovládača dodávaného s
kamkordérom.
PLAYER
CAMERA
Deaktivovanie diaµkového ovládača, aby sa
zabránilo náhodnému ovládaniu kamkordéra
diaµkovým ovládačom iného videorekordéra.
Zapnutie indikátora nahrávania na prednej strane
kamkordéra.
Vypnutie indikátora nahrávania, aby sme subjekt
neupozornili na nahrávanie.
CAMERA
A menü beállításainak módosítása
Magyarul
Az egyes menüpontok üzemmódjának beállítása
z a gyári beállítás
Az egyes menüpontok a POWER kapcsoló helyzetének függvényében különbözőek lehetnek.
A kereső képernyőjében csak az éppen aktív menüpontok jelennek meg.
POWER
kapcsoló
Szerepe
PROGRAM AE
——
Az Ön egyéni felvétel készítési igényeinek
megfelelően (46. oldal)
CAMERA
P EFFECT
——
Mozi-vagy tv-filmekben látott különleges hatások
elérésére (44. oldal)
CAMERA
D ZOOM
z OFF
állásban a digitális zoom kikapcsol és csak legfeljebb
20× szoros zoomolás végezhető.
állásban bekapcsol a digitális zoom és a 20×szorostól 40×/450×-szeresig terjedő zoomolás
digitális úton történik (28. oldal)
(Csak a CCD-TR618E típus esetében)
CAMERA
40×
450×
z OFF
40×
460×
z OFF
16:9WIDE
N.S. LIGHT
z OFF
állásban a digitális zoom kikapcsol és csak legfeljebb
20× szoros zoomolás végezhető.
állásban bekapcsol a digitális zoom és a 20×szorostól 40×/460×-szorosig terjedő zoomolás
digitális úton történik (28. oldal)
(Csak a CCD-TR718E típus esetében)
állásban a digitális zoom kikapcsol és csak legfeljebb
20× szoros zoomolás végezhető.
állásban bekapcsol a digitális zoom és a 20×szorostól 40×/560×-szorosig terjedő zoomolás
digitális úton történik (28. oldal)
(Csak a CCD-TR728E típus esetében)
—
CINEMA
Ha CINEMA üzemmódban kíván felvételt készíteni
(39. oldal)
16:9FULL
Ha 16:9FULL üzemmódban kíván felvételt készíteni
z ON
OFF
Ha a NightShot fény funkciót kívánja használni
(31. oldal)
CAMERA
CAMERA
A kamkorder testre szabása
40×
560×
Prispôsobenie kamkordéra
Üzemmód
Ikon/menüpont
Ha ki kívánja kapcsolni a NightShot fény funkciót
69
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
EDIT
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló
z OFF
—
PLAYER
ON
TBC
z ON
OFF
A képminőség romlásának minimalizálása
szerkesztés közben
A képremegés korrigálásához
PLAYER
Ha a képremegést nem kívánja korrigálni.
Válassza ki a TBC funkció OFF beállítását, ha
olyan átmásolt szalagot játszik le, amelyre
televíziós játék vagy hasonló készülék jeleit
vette fel.
A TBC a "Time Base Corrector" (időalap korrekció) rövidítése.
DNR
z ON
OFF
A képzaj csökkentésére
PLAYER
Sok mozgást tartalmazó felvétel feltűnő
utóképeinek csökkentésére
A DNR a "Digital Noise Reduction" (digitális zajcsökkentő) rövidítése.
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
Ha NTSC színrendszerben felvett szalagot PAL
rendszerű tv-készüléken játszik le.
PLAYER
Ha NTSC színrendszerben felvett szalagot
NTSC 4.43-as rendszerű tv-készüléken játszik
le.
Megjegyzés az NTSC szalagok lejátszásához
NTSC videorendszerben felvett szalagokat is le tud játszani.
Ha több színrendszerrel is kompatibilis tv-készüléken játssza le a szalagot, a tv-képernyőn megjelenő
képet figyelve válassza ki a legjobb képminőséget adó üzemmódot.
Ha a tápfeszültség-forrást több, mint 5 percre leválasztja a kamkorderről
Az "EDIT" és a "COMMANDER" (csak a CCD-TR728E típusok esetében) menüpontok visszatérnek a
gyári beállításra.
A többi menüpontot a memória akkor is megőrzi, ha leveszi az akkumulátort.
70
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
Üzemmód
Szerepe
REC MODE
z SP
SP (standard lejátszás) üzemmódú felvétel
készítésére
ORC TO SET
——
LP
POWER
kapcsoló
CAMERA
A felvételi idő megkétszerezésére SP üzemmódban
A kamkorder automatikusan beállítja azokat a
paramétereket, amelyekkel a felvétel a legjobb
minőségben készülhet el. A beállítás
megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP
gombot. A kamkordernek körülbelül 10
másodpercre van szüksége, hogy a szalag
állapotát ellenőrizze, majd visszakapcsol készenléti
üzemmódba.
CAMERA
Az ORC az "Optimizing the Recording Condition" (felvételi beállítások optimalizálása) rövidítése.
z AUTO
PLAYER
CAMERA
Ha a hátralévő műsoridő kijelzését állandóan
bekapcsolva kívánja hagyni.
Megjegyzések az LP üzemmódhoz
•Javasoljuk, hogy az ezzel a kamkorderrel LP üzemmódban felvett szalagot csak ezen a kamkorderen
játssza le. Ha a felvételt másik kamkorderen vagy videomagnón játssza le, a kép vagy a hang zajos
lehet.
•Akkor is előfordulhat zaj, ha ezen a kamkorderen másik kamkorderrel vagy videomagnóval LP
üzemmódban felvett szalagot játszik le.
A kamkorder testre szabása
ON
Hogy a kamkorder kijelezze a szalag hátralévő
műsoridejét:
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
bekapcsolta a kamkordert és a kamkorder
kiszámította a maradék szalaghosszt
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
kazettát helyezett a kamkorderbe és a kamkorder
kiszámította a maradék szalaghosszt
• körülbelül 8 másodpercig azt követően, hogy
PLAYER üzemmódban megnyomta a N gombot
• PLAYER üzemmódban a szalag gyors visszavagy előrecsévélése illetve képkeresés alatt
Prispôsobenie kamkordéra
qREMAIN
Megjegyzések az ORC funkcióhoz
•Valahányszor kiveszi a kazettát, a kamkorder törli az ORC beállítást. Ha szüksége van rá, végezze el
újra a beállítást.
•Ha a kazettán látható a piros jelzés (azaz a szalag írásvédett), ez a funkció nem használható.
•Az ORC TO SET funkció beállításakor egy körülbelül 0,1 másodperces, felvételt nem tartalmazó üres
rész kerül a kazettára. Ha azonban a felvételkészítést ettől a ponttól kezdve folytatja, ez a felvételt
nem tartalmazó rész eltűnik.
•Az ORC beállítás ellenőrzése érdekében válassza ki a menüben az ORC TO SET beállítást. Ha az
ORC TO SET beállítást már elvégezte, az "ORC ON" jelzés jelenik meg.
71
A menü beállításainak módosítása
Üzemmód
Szerepe
POWER
kapcsoló
CLOCK SET
——
A dátum és az idő beállítására (21. oldal)
CAMERA
AUTO DATE
z ON
A felvétel megkezdése után a kamkorder 10
másodpercen keresztül rögzíti a dátumot.
CAMERA
LTR SIZE
z NORMAL
Ikon/menüpont
OFF
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Az automatikus dátumozási funkció kikapcsolására
A kiválasztott menüpontok normál méretű
megjelenítésére
PLAYER
CAMERA
A kiválasztott menüpontoknak a normálhoz képest
kétszeres méretű megjelenítésére
A bemutató üzemmód megjelenítésére
CAMERA
A bemutató üzemmód kikapcsolására
Megjegyzések a DEMO MODE (bemutató üzemmódhoz)
• Ha a kamkorderben kazetta van, a DEMO MODE nem választható.
• A DEMO MODE gyári beállítása STBY (készenlét), és a bemutató körülbelül 10 perccel azután
kezdődik meg, hogy a POWER kapcsolót CAMERA helyzetbe állította anélkül, hogy kazettát
helyezett volna a kamkorderbe.
A bemutató kikapcsolásához helyezzen be egy kazettát, állítsa a POWER kapcsolót a CAMERA
kivételével bármelyik helyzetbe, vagy válassza ki a DEMO MODE - OFF beállítást.
• Ha a NIGHTSHOT funkció ON beállítását kiválasztotta, megjelenik a keresőben a "NIGHTSHOT"
jelzés, és a menüben nem választható ki a DEMO MODE.
72
A menü beállításainak módosítása
Ikon/menüpont
POWER
kapcsoló
Üzemmód
Szerepe
WORLD TIME
——
A helyi idő beállításához. A SEL/PUSH EXEC tárcsa
forgatásával állítsa be az időkülönbséget. Az
óraérték a megadott különbség értékével
megváltozik. Ha az időkülönbséghez a "0" értéket
választja ki, az óra visszakapcsol az eredeti
beállításhoz.
CAMERA
BEEP
z MELODY
Ha szeretné, hogy a kamkorder a felvétel
elindításakor/leállításakor vagy a kamkorder
működésében észlelt szokatlan jelenség esetén
egy dallamot játsszon le
PLAYER
CAMERA
Ha azt szeretné, hogy a kamkorder dallam helyett
sípjelzést adjon
OFF
A dallam vagy sípjelzés kikapcsolásához
COMMANDER* z ON
OFF
REC LAMP
z ON
OFF
Ha a kamkordert a mellékelt távvezérlővel kívánja
működtetni
PLAYER
CAMERA
Ha a távvezérlőt ki kívánja kapcsolni annak
érdekében, nehogy egy másik videomagnó
távvezérlője zavarja a kamkorder működését
A kamkorder elején található felvételjelző lámpa
aktivizálására
* Csak a CCD-TR728E-as típus esetében
A kamkorder testre szabása
Ha a kamkorder elején található felvételjelző lámpát
ki kívánja kapcsolni annak érdekében, hogy a
filmezett személy ne tudja, mikor készül róla
felvétel.
CAMERA
Prispôsobenie kamkordéra
NORMAL
73
— Riešenie problémov —
Slovensky
Typy problémov a možnosti ich riešenia
Pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú pri používaní kamkordéra, použite nasledujúcu tabuµku. Ak sa
problém nevyrieši, odpojte zdroj napájania a obrá»te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Ak sa v hµadáčiku alebo na
displeji objaví nápis "C:ss:ss", spustila sa funkcia zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky.
Ďalšie informácie získate na strane 77.
V režime nahrávania
Príznak
Tlačidlo START/STOP nefunguje.
Porucha napájania.
Obraz v hµadáčiku je nejasný.
Funkcia automatického zaostrovania
nefunguje.
V hµadáčiku bliká indikátor x.
Pri snímaní predmetov, ako sú svetlá
alebo plameň sviečky na tmavom
pozadí, sa zobrazuje zvislý pruh.
74
Príčina a riešenie
• Prepínač POWER je nastavený do polohy OFF (CHARGE)
alebo PLAYER.
c Nastavte ho do polohy CAMERA (s. 25).
• Páska je na konci.
c Previňte pásku alebo vložte novú (s. 23, 36).
• Plôška na ochranu proti zápisu je nastavená do polohy, v
ktorej je odkrytá červená značka.
c Použite novú pásku alebo posuňte plôšku (s. 23).
• Páska je prilepená k bubnu (kondenzácia vlhkosti).
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte,
aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 91).
• Kamkordér bol pri používaní v režime CAMERA viac ako 5
minút v pohotovostnom režime.
c Nastavte prepínač POWER do polohy OFF (CHARGE) a
potom znova do polohy CAMERA (s. 25).
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.
c Nainštalujte úplne nabitú batériu (s. 14, 15).
• Optický systém hµadáčika nie je nastavený.
c Nastavte optický systém hµadáčika (s. 27).
• Prepínač FOCUS je nastavený do polohy MANUAL.
c Nastavte ho do polohy AUTO (s. 50).
• Podmienky snímania nie sú vhodné pre automatické
zaostrovanie.
c Prepínač FOCUS nastavte do polohy MANUAL a zaostrujte
ručne (s. 50).
• Videohlavy môžu by» znečistené.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou Sony V8-25CLD (voliteµné
príslušenstvo) (s. 92).
• Kontrast medzi snímaným objektom a pozadím je veµmi veµký.
Nie je to porucha.
Pri snímaní veµmi jasného predmetu
sa zobrazuje zvislý pruh.
• Nie je to porucha.
V hµadáčiku sa zobrazuje neznámy
obraz.
• Ak uplynie 10 minút od nastavenia prepínača POWER do
polohy CAMERA, alebo ak je v nastaveniach ponuky zapnutý
režim DEMO MODE (hodnota ON) a v kamkordéri nie je kazeta,
kamkordér začne automaticky prehráva» ukážku.
c Vložte pásku a prehrávanie ukážky sa zastaví.
Režim DEMO MODE sa dá aj zruši» (s. 67).
Typy problémov a možnosti ich riešenia
Príznak
Príčina a riešenie
• Funkcia NIGHTSHOT je zapnutá (hodnota ON).
c Vypnite ju (hodnota OFF) (s. 31).
Obraz je príliš jasný a snímaný objekt • Funkcia NIGHTSHOT je zapnutá (hodnota ON) na mieste s
sa nezobrazuje v hµadáčiku.
dostatkom svetla.
c Vypnite ju (hodnota OFF). Používajte ju len pre málo
osvetlené scény (s. 31).
• Je zapnutá funkcia snímania v protisvetle.
c Vypnite ju (s. 30).
Nahratý obraz má nesprávne alebo
neprirodzené farby.
V režime prehrávania
Príznak
Príčina a riešenie
• Prepínač POWER je nastavený do polohy CAMERA alebo OFF
(CHARGE).
c Nastavte ho do polohy PLAYER (s. 36)
• Páska je na konci.
c Previňte ju na začiatok (s. 23).
Prehrávaný obraz je nejasný alebo sa • Videokanál na televízore nie je správne nastavený.
vôbec nezobrazuje.
c Nastavte ho (s. 34).
• Položka EDIT v nastaveniach ponuky je nastavená na hodnotu
ON.
c Nastavte ju na hodnotu OFF (s. 65).
• Možno je znečistená videohlava.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou Sony V8-25CLD (voliteµné
príslušenstvo) (s. 92).
Páska sa po stlačení tlačidla na
ovládanie videa netočí.
Riešenie problémov
Hibaelhárítás
V režimoch nahrávania a prehrávania
Príznak
Príčina a riešenie
• Nie je nainštalovaná batéria, prípadne je vybitá alebo takmer
vybitá.
c Nainštalujte nabitú batériu (s. 14, 15).
• Sie»ový adaptér nie je pripojený do siete.
c Sie»ový adaptér pripojte do siete (s. 19).
Batéria sa rýchlo vybíja.
• Prevádzková teplota je príliš nízka.
• Batéria nie je úplne nabitá.
c Batériu znova úplne nabite (s. 15).
• Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi».
c Nahraïte ju novou batériou (s. 14).
Indikátor zostávajúceho času batérie • Batéria sa dlho používala vo veµmi horúcom alebo veµmi
neukazuje správny čas.
studenom prostredí.
• Batéria je úplne vybitá a nedá sa znova nabi».
c Nahraïte ju novou batériou (s. 14).
• Batéria nie je úplne nabitá.
c Batériu znova úplne nabite (s. 15).
• Nesprávna indikácia zostávajúceho času batérie.
c Batériu znova úplne nabite (s. 15).
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
Napájanie sa nedá zapnú».
75
Typy problémov a možnosti ich riešenia
Príznak
Napájanie sa vypne napriek tomu, že
indikátor zostávajúceho času batérie
ukazuje, že batéria má ešte
dostatočnú kapacitu na prevádzku.
Páska sa nedá vybra» z priestoru pre
pásku.
Indikátory % a Z blikajú a žiadna
funkcia okrem vysúvania pásky
nefunguje.
Príčina a riešenie
• Nesprávna indikácia zostávajúceho času batérie.
c Batériu znova úplne nabite (s. 15)
• Zdroj napájania je odpojený.
c Pevne ho pripojte (s. 14, 19).
• Batéria je vybitá.
c Použite nabitú batériu (s. 14, 15).
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos».
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte,
aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 91).
Iné
Príznak
Diaµkový ovládač kamkordéra
nefunguje
(iba typ CCD-TR728E)
Namiesto indikátora dátumu a času
sa zobrazujú čiarky "--:--:--".
Po dobu 5 sekúnd znie melódia
alebo pípanie.
Napájanie je zapnuté, ale žiadna
funkcia nefunguje.
Pri nabíjaní batérie sa nezobrazuje
žiaden indikátor alebo indikátor na
displeji bliká.
Batéria nainštalovaná v kamkordéri
sa nedá nabi».
76
Príčina a riešenie
• Položka COMMANDER v nastaveniach ponuky je nastavená
na hodnotu OFF.
c Nastavte ju na hodnotu ON (s. 68).
• Infračervené lúče majú v ceste prekážku.
c Odstráňte prekážku.
• Batérie sú umiestnené v držiaku tak, že ich polarita + a – sa
nezhoduje so značkami + a –.
c Vložte batérie tak, aby ich polarita bola správna (s. 105).
• Batérie sú vybité.
c Vložte nové batérie (s. 105).
• Nastavte aktuálny dátum a čas (s. 21).
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos».
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte,
aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 91).
• Nastali problémy s kamkordérom.
c Vyberte pásku, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
kamkordérom.
• Odpojte dosku pripojenia sie»ového adaptéra alebo vyberte
batériu. Približne po 1 minúte zdroj napájania znova pripojte.
Zapnite napájanie (s. 14, 19). Ak funkcie nezačnú fungova»,
pomocou predmetu s ostrým hrotom stlačte tlačidlo RESET.
(Po stlačení tlačidla RESET sa všetky nastavenia vrátane
dátumu a času nastavia na predvolené hodnoty.) (s. 102)
• Sie»ový adaptér je odpojený.
c Pevne ho pripojte (s. 19).
• Batéria je chybná.
c Obrá»te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
• Prepínač POWER nie je v polohe OFF (CHARGE).
c Nastavte ho do polohy OFF (CHARGE).
Slovensky
Zobrazenie výsledkov vlastnej diagnostiky
Kamkordér je vybavený funkciou zobrazenia
výsledkov vlastnej diagnostiky.
Táto funkcia zobrazí v hµadáčiku alebo na displeji
aktuálny stav kamkordéra v podobe pä»miestneho
kódu (kombinácia písmen a čísel). Zobrazený
pä»miestny kód rozšifrujte pomocou nasledujúcej
tabuµky. Posledné dve miesta kódu (označené ako
ss) sa budú líši» v závislosti od stavu
kamkordéra.
Hµadáčik
C:21:00
Pä»miestny kód
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Hibaelhárítás
C:22:ss
Príčina a riešenie
• Nepoužívate batériu typu "InfoLITHIUM".
c Použite batériu typu "InfoLITHIUM" (s. 88).
• V prístroji sa skondenzovala vlhkos».
c Vyberte kazetu a kamkordér aspoň 1 hodinu nepoužívajte,
aby sa jeho teplota prispôsobila okoliu (s. 91).
• Videohlavy sú znečistené.
c Vyčistite hlavy čistiacou kazetou Sony V8-25CLD (voliteµné
príslušenstvo) (s. 92).
• Nastala iná porucha, ktorú môžete samostatne odstráni».
c Vyberte pásku, znova ju vložte a potom pokračujte v práci s
kamkordérom.
c Odpojte napájací kábel sie»ového adaptéra alebo odstráňte
batériu. Po opätovnom pripojení zdroja napájania pokračujte
v práci s kamkordérom.
• Nastala porucha, ktorú nemôžete samostatne odstráni».
c Obrá»te sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony a oznámte im hodnotu pä»miestneho kódu
(príklad: E:61:10)
Riešenie problémov
Zobrazenie výsledkov vlastnej
diagnostiky
•C:ss:ss
Údržbu kamkordéra môžete urobi»
samostatne.
•E:ss:ss
Obrá»te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Ak sa problém nepodarí vyrieši» ani po viacnásobnom vyskúšaní navrhovaných postupov, obrá»te sa
na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
77
Slovensky
Indikátory upozornenia a hlásenia
Ak sa v hµadáčiku alebo na displeji objavia indikátory alebo hlásenia, postupujte nasledovne:
Ďalšie informácie sú na stranách uvedených v zátvorkách "( )".
Indikátory upozornenia
Videohlavy sú znečistené
Pomalé blikanie:
• Vyčistite hlavy čistiacou kazetou Sony V8-25CLD
(voliteµné príslušenstvo) (s. 92).
Batéria je vybitá alebo takmer
vybitá
Pomalé blikanie:
•Batéria je takmer vybitá.
V závislosti od podmienok,
prostredia a batérie môže
indikátor upozornenia blika» aj v
prípade, že je ešte k dispozícii 5
až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
Rýchle blikanie:
•Batéria je vybitá (s. 23).
• Batéria je úplne vybitá a nie je
možné ju znova nabi».
Indikátor upozornenia na stav
pásky
Pomalé blikanie:
• Páska je takmer na konci.
• V prístroji nie je vložená páska.*
• Plôška na ochranu proti zápisu je
nastavená do polohy, v ktorej je
odkrytá červená značka.*
Rýchle blikanie:
•Páska je na konci.*
Zobrazenie výsledkov vlastnej
diagnostiky (s. 77)
C:21:00
V prístroji sa skondenzovala
vlhkos».*
Rýchle blikanie:
•Vyberte kazetu, vypnite
kamkordér a priestor pre
kazetu nechajte približne jednu
hodinu otvorený (s. 91).
Vyberte pásku.
Pomalé blikanie:
•Plôška na ochranu proti zápisu
je nastavená do polohy, v
ktorej je odkrytá červená
značka (s. 23).*
Rýchle blikanie:
•V prístroji sa skondenzovala
vlhkos» (s. 91).
•Páska je na konci.*
•Funkcia zobrazenia výsledkov
vlastnej diagnostiky je
aktivovaná (s. 77).*
Indikátor upozornenia na stav
pásky alebo batérie
Pomalé blikanie:
•Batéria je takmer vybitá.
•Páska je takmer na konci.
Rýchle blikanie:
•Batéria je vybitá.
•Páska je na konci*.
* Zaznie melódia alebo pípnutie.
78
Indikátory upozornenia a hlásenia
Upozorňujúce hlásenia
• CLOCK SET
Nastavte dátum a čas (s. 21).
• For “InfoLITHIUM”
Použite batériu typu "InfoLITHIUM" (s. 88).
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Videohlavy sú znečistené (s. 92).
• START/STOP KEY
Stlačením tlačidla START/STOP aktivujete nastavenie funkcie ORC.
Toto hlásenie sa zobrazí bielou farbou (s. 66).
• ORC
Toto hlásenie sa zobrazí bielou farbou (s. 66).
• Q NO TAPE
Vložte pásku*.
• Q TAPE END
Páska je na konci*.
* Zaznie melódia alebo pípnutie.
Riešenie problémov
Hibaelhárítás
79
— Hibaelhárítás —
Magyarul
Hibatípusok és megoldásuk
Ha a kamkorder használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat segítségével
hárítsa el. Ha a probléma ezt követően is fennáll, válassza le az áramforrást és forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi szakszervizhez. Ha a keresőben vagy a
kijelző ablakban a "C:ss:ss" jelzés jelenik meg, bekapcsolt az öndiagnózis funkció. Lásd 83. oldal.
Felvételi üzemmódban
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsoló OFF (CHARGE) vagy PLAYER helyzetben
áll.
c Állítsa CAMERA helyzetbe. (25. oldal)
• A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza a szalagot vagy helyezzen be egy másikat.
(23, 36. oldal)
• Az írásvédő fül úgy van állítva, hogy látszik a piros jelzés.
c Használjon új kazettát vagy csúsztassa el a fület. (23. oldal)
• A szalag hozzátapadt a fejhez (páralecsapódás).
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy
a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (91. oldal)
A kamkorder kikapcsol.
• CAMERA üzemmódban a kamkorder már több, mint 5 percig
volt pillanat állj üzemmódban.
c Állítsa a POWER kapcsolót OFF (CHARGE), majd újra
CAMERA helyzetbe. (25. oldal)
• Az akkumulátor kimerült vagy kimerülőben van.
c Helyezzen fel egy teljesen feltöltött akkumulátort.
(14, 15. oldal)
A kereső képernyőjében látható kép
• Nincs beállítva a kereső lencséje.
életlen.
c Állítsa be a kereső lencséjét. (27. oldal)
A START/STOP gomb nem működik.
Az automatikus fókusz funkció nem
működik.
A x jelzés villog keresőben.
Függőleges sáv jelenik meg, amikor
például fényforrást vagy
gyertyalángot filmez sötét háttér
előtt.
80
• A FOCUS kapcsolót MANUAL helyzetbe állította.
c Állítsa AUTO helyzetbe. (50. oldal)
• A filmezési körülmények nem alkalmasak az automatikus
fókusz funkció használatára.
c Állítsa a FOCUS kapcsolót MANUAL helyzetbe, hogy kézileg
tudjon fókuszálni. (50. oldal)
• Előfordulhat, hogy szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával
(külön megvásárolható). (92. oldal)
• Túl nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között. A jelenség nem
a kamkorder meghibásodására utal.
Nagyon világos tárgy filmezésekor
függőleges sáv jelenik meg.
• A jelenség nem a kamkorder meghibásodására utal.
Ismeretlen kép jelenik meg a
keresőben.
• Ha nincs kazetta a kamkorderben, 10 perccel azután, hogy a
POWER kapcsolót CAMERA vagy DEMO MODE menüpontot
ON helyzetbe állítja, a kamkorder automatikusan megkezdi a
bemutatót.
c Helyezzen be egy kazettát, ekkor a bemutató leáll.
A DEMO MODE funkciót a menüben is kikapcsolhatja.
(72. oldal)
Hibatípusok és megoldásuk
Hibajelenség
A felvett műsor színei nem
valósághűek vagy
természetellenesek.
A kép túl világos és a felvétel tárgya
nem jelenik meg a keresőben.
Ok és/vagy teendő
• A NIGHTSHOT kapcsolót ON helyzetbe állította.
c Állítsa OFF helyzetbe. (31. oldal)
• Jól megvilágított helyen állította a NIGHTSHOT kapcsolót ON
helyzetbe.
c Állítsa OFF helyzetbe, és csak sötét helyen használja a
NightShot funkciót. (31. oldal)
• Bekapcsolt az ellenfény kompenzálása funkció.
c Kapcsolja ki. (30. oldal)
Lejátszási üzemmódban
Hibajelenség
Hibajelenség
A kamkorder nem kapcsol be.
Az akkumulátor gyorsan kimerül.
A maradék akkumulátor idő kijelző
nem pontosan mutatja a hátralévő
időt.
Hibaelhárítás
Felvételi és lejátszás üzemmódban
Riešenie problémov
Ok és/vagy teendő
• A POWER kapcsolót CAMERA vagy OFF (CHARGE) helyzetbe
állította.
c Állítsa PLAYER helyzetbe. (36. oldal)
• A szalag a végére ért.
c Csévélje vissza a szalagot. (23. oldal)
A lejátszott kép nem tiszta vagy nem • Nem megfelelően állította be a tv-készülék videocsatornáját.
jelenik meg.
c Állítsa be. (34. oldal)
• Az EDIT funkció ON beállítását választotta ki a menüben.
c Válassza ki az OFF beállítást. (70. oldal)
• Előfordulhat, hogy szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával
(külön megvásárolható). (92. oldal)
A kamkorder nem reagál a
szalagvezérlő gombok
megnyomására.
Ok és/vagy teendő
• Az akkumulátor nincs a kamkorderen, kimerült vagy
kimerülőben van.
c Helyezzen fel egy feltöltött akkumulátort. (14, 15. oldal)
• Nem csatlakoztatta a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz.
c Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali konnektorhoz.
(19. oldal)
• A környezet hőmérséklete túl alacsony.
• Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (15. oldal)
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet újratölteni.
c Cserélje ki egy új akkumulátorra. (14. oldal)
• Sokáig használta az akkumulátort túl hideg vagy túl meleg
környezetben.
• Az akkumulátor végleg kimerült, nem lehet újratölteni.
c Cserélje ki egy új akkumulátorra. (14. oldal)
• Az akkumulátor nem volt teljesen feltöltve.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (15. oldal)
• A maradék akkumulátor idő kijelző nem a tényleges értéket
mutatja.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (15. oldal)
(Folytatás a következő oldalon)
81
Hibatípusok és megoldásuk
Hibajelenség
A kamkorder kikapcsol, pedig a
maradék akkumulátor idő kijelző
szerint az akkumulátornak még
elegendő a teljesítménye a
működéshez.
A kazettát nem lehet kivenni a
kazettatartóból.
Villog a % és a Z jelzés és a
kazettakidobás kivételével semelyik
funkció nem működik.
Ok és/vagy teendő
• A maradék akkumulátor idő kijelző nem a tényleges értéket
mutatja.
c Töltse fel újra teljesen az akkumulátort. (15. oldal)
• A tápfeszültség-forrás levált.
c Csatlakoztassa szilárdan. (14, 19. oldal)
• Az akkumulátor kimerült.
c Helyezzen fel egy feltöltött akkumulátort. (14, 15. oldal)
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy
a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (91. oldal)
Egyéb
Hibajelenség
Ok és/vagy teendő
• A COMMANDER üzemmód OFF beállítását választotta ki a
menüben.
c Válassza ki az ON beállítást. (73. oldal)
(Csak a CCD-TR728E típus
• Valami az infravörös sugarak útjában áll.
esetében)
c Távolítsa el az akadályt.
• Helytelen + – polaritással helyezte be az elemeket az
elemtartóba.
c Tegye be az elemeket helyes + – polaritással. (105. oldal)
• Az elemek kimerültek.
c Helyezzen be új elemeket. (105. oldal)
•
Állítsa be újból a dátumot és az időt. (21. oldal)
A dátum vagy idő kijelzése helyett a
A kamkorderhez mellékelt távvezérlő
nem működik.
"--:--:--" jelzés látható.
A dallam vagy sípoló hang 5
másodpercen keresztül szól.
Egyik funkció sem működik, pedig a
kamkorder be van kapcsolva.
Az akkumulátor feltöltése közben
semmilyen kijelzés nem látható, vagy
a kijelzés villog a kijelző ablakban.
Nem lehet a kamkorderre helyezett
akkumulátort tölteni.
82
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy
a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (91. oldal)
• Valamilyen probléma van a kamkorderrel.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd próbálja meg
újból üzemeltetni a kamkordert.
• Távolítsa el a hálózati adapter csatlakozólapját vagy vegye ki
az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
újra. Kapcsolja be a kamkordert (14, 19. oldal). Ha a funkciók
még mindig nem működnek, egy hegyes tárgy segítségével
nyomja meg a RESET gombot. (Ha a RESET gombot
megnyomja, valamennyi beállítás, köztük a dátum és az idő is,
visszatér a gyári beállításhoz.) (102. oldal)
• A hálózati tápegység levált.
c Csatlakoztassa szilárdan. (19. oldal)
• Probléma van az akkumulátorral.
c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
• A POWER kapcsolót nem állította OFF (CHARGE) helyzetbe.
c Állítsa OFF (CHARGE) helyzetbe.
Magyarul
Az öndiagnózis kijelzés
A kamkorder öndiagnózis kijelzés funkcióval
rendelkezik.
Ez a funkció a készülék pillanatnyi állapotát 5
karakterrel (betűjel és számos kombinációjával)
jelzi a keresőben vagy a kijelző ablakban. Ha
megjelenik egy 5-jegyű kód, keresse ki az alábbi
kódtáblázatban. Az utolsó két számjegy (jelölése
ss) a készülék állapotának függvényében
különböző lehet.
Kereső
C:21:00
Öndiagnózis kijelzés
•C:ss:ss
Házilag is kijavíthatja a kamkorder
hibáját.
•E:ss:ss
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott
helyi szakszervizhez.
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Hibaelhárítás
C:22:ss
Ok és/vagy teendő
• Nem "InfoLITHIUM" akkumulátort használ.
c Használjon "InfoLITHIUM" akkumulátort. (88. oldal)
• Páralecsapódás fordult elő.
c Vegye ki a kazettát és legalább 1 órán keresztül hagyja, hogy
a kamkorder alkalmazkodjon a környezethez. (91. oldal)
• Szennyezettek a videofejek.
c Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával
(külön megvásárolható). (92. oldal)
• A fentiekben fel nem sorolt, házilag javítható hiba lépett fel.
c Vegye ki a kazettát, helyezze be újra, majd próbálja meg
újból üzemeltetni a kamkordert.
c Húzza ki a hálózati tápegység vezetékét a konnektorból vagy
vegye le az akkumulátort. A tápfeszültség-forrás
visszahelyezése után próbálja meg újból üzemeltetni a
kamkordert.
• A kamkordernek olyan hibája van, melyet nem lehet házilag
javítani.
c Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez és közölje velük az 5jegyű kódot.
(például: E:61:10)
Riešenie problémov
5-jegyű kijelzés
Ha a hibát többszöri próbálkozással sem sikerül elhárítani, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi szakszervizhez.
83
Magyarul
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Ha a keresőben vagy a kijelző ablakban jelzések vagy üzenetek jelennek meg, ellenőrizze az
alábbiakat:
Részletesebb információkat a zárójelben "( )" megadott oldalakon talál.
Figyelmeztető kijelzések
Szennyezettek a videofejek.
Ha lassan villog:
•Tisztítsa meg a fejeket Sony V8-25CLD tisztítókazettával
(külön megvásárolható). (92. oldal)
Az akkumulátor kimerült vagy
kimerülőben van
Ha lassan villog:
•Az akkumulátor kimerülőben van.
A körülmények, a környezet vagy az
akkumulátor függvényében
előfordulhat, hogy a figyelmeztető
kijelzés már akkor villogni kezd,
amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje még 5-10 perc működést
tesz lehetővé.
Ha gyorsan villog:
•Az akkumulátor kimerült
(23. oldal).
• Az akkumulátor végleg kimerült,
nem lehet újratölteni.
A kazettára vonatkozó kijelzés
Ha lassan villog:
•A szalag majdnem a végére ért.
•Nincs szalag a kamkorderben. *
•A kazetta írásvédő füle ki van
húzva (piros).*
Ha gyorsan villog:
•A kazetta a végére ért. *
Öndiagnózis kijelzés (83. oldal)
C:21:00
Páralecsapódás fordult elő.*
Ha gyorsan villog:
• Vegye ki a kazettát, kapcsolja
ki a kamkordert és legalább 1
órán keresztül hagyja nyitva a
kazettafészket (91. oldal).
Vegye ki a kazettát
Ha lassan villog:
• PA kazetta írásvédő füle ki van
húzva (piros) (23. oldal).*
Ha gyorsan villog:
• Páralecsapódás fordult elő
(91. oldal).
• A kazetta a végére ért. *
• Bekapcsolt az öndiagnózis
kijelzés (83. oldal).*
A kazettára és a szalagra
vonatkozó figyelmeztető
kijelzés
Ha lassan villog:
• Az akkumulátor kimerülőben
van.
• A szalag majdnem a végére ért.
Ha gyorsan villog:
• Az akkumulátor kimerült.
• A szalag a végére ért.*
* Dallam vagy sípjelzés hallható.
84
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Figyelmeztető üzenetek
• CLOCK SET
Állítsa be a dátumot és az időt (21. oldal).
• For “InfoLITHIUM”
Használjon "InfoLITHIUM" akkumulátort (88. oldal).
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Szennyezettek a videofejek (92. oldal).
• START/STOP KEY
Nyomja meg a START/STOP gombot az ORC funkció
bekapcsolásához. Ez az üzenet fehér színben jelenik meg.
(71. oldal).
• ORC
Az ORC funkció bekapcsolt. Ez az üzenet fehér színben jelenik meg.
(71. oldal).
• Q NO TAPE
Helyezzen be egy szalagkazettát*.
• Q TAPE END
A szalag a végére ért*.
Riešenie problémov
* Dallam vagy sípjelzés hallható.
Hibaelhárítás
85
— Ďalšie informácie —
— További információk —
Použiteµné pásky a
režimy prehrávania
Használható kazetták és
lejátszási üzemmódok
Výber typu pásky
V kamkordéri môžete používa» pásky typu Hi8 a
štandardné 8 milimetrové videopásky. Ak
použijete pásku typu Hi8, nahrávanie a
prehrávanie sa bude vykonáva» v systéme Hi8.
Ak použijete štandardnú 8 milimetrovú pásku,
nahrávanie a prehrávanie sa bude vykonáva» v
štandardnom 8 milimetrovom systéme.
Ak na kamkordéri prehrávate pásku nahratú na
inom videorekordéri, režim prehrávania sa
automaticky nastaví podµa formátu záznamu na
danej páske.
Systém Hi8 je rozšírením štandardného 8
milimetrového systému a bol vyvinutý s cieµom
získa» obraz s vyššou kvalitou.
Pásku nahratú v systéme Hi8 môžete správne
prehráva» iba na videorekordéroch alebo
prehrávačoch pre systém Hi8.
Prehrávanie
Režim prehrávania (SP/LP) a systém (Hi8 alebo
štandardný 8 milimetrový) sa automaticky
nastavia podµa formátu záznamu na prehrávanej
páske. Kvalita nahrávky v režime LP však
nebude taká vysoká ako v režime SP.
A kazetta típusának kiválasztása
A kamkorderhez Hi8-as és standard 8 mm-es
videokazettát is használhat. Ha Hi8-as kazettát
használ, a kamkorder Hi8-as rendszerben vesz
fel és játszik le. Ha standard 8 mm-es kazettát
használ, a kamkorder standard 8 mm-es
rendszerben vesz fel és játszik le.
Ha a kamkorderen másik videomagnóval felvett
szalagot játszik le, a kamkorder automatikusan
kiválasztja a felvétel formátumának megfelelő
lejátszási üzemmódot.
A Hi8-as rendszer a standard 8 mm-es rendszer
továbbfejlesztett változata, amelyet a jobb
képminőség érdekében fejlesztettek ki.
A Hi8-as rendszerben felvett szalagokat csak
Hi8-as videomagnókkal/lejátszókkal lehet
megfelelő minőségben lejátszani.
Lejátszás közben
A kamkorder automatikusan kiválasztja a szalag
felvételi formátumának megfelelő lejátszási
üzemmódot (SP/LP) és rendszert (Hi8-as vagy
standard 8 mm-es). Az LP üzemmódban felvett
kép minősége azonban elmarad az SP
üzemmódban felvettétől.
Zahraničné 8 milimetrové video
Farebné televízne systémy sú v rôznych
krajinách rôzne. Preto je možné, že nebudete
môc» prehráva» zahraničné pásky so záznamom.
O farebných televíznych systémoch používaných
v zahraničí sa viac dozviete v kapitole
"Používanie kamkordéra v zahraničí".
86
Külföldi 8 mm-es videoműsorok
Mivel a színes tv-rendszerek országonként
különbözőek, előfordulhat, hogy a külföldi
műsoros szalagokat nem fogja tudni lejátszani.
Olvassa el "A kamkorder használata külföldön"
című fejezetet és keresse ki a külföldön
használatos színes tv-rendszereket.
Használható kazetták és lejátszási
üzemmódok
Prehrávanie pásky nahratej v systéme NTSC
Prehráva» môžete pásky nahraté v systéme
NTSC použitím režimu SP.
Pri prehrávaní pásky nahratej v systéme NTSC
však môže nasta» jedna z nasledujúcich situácií.
•Pri prehrávaní pásky na obrazovke televízora sa
v závislosti od typu televízora nemusia
zobrazova» pôvodné farby. Pri prehrávaní na
multisystémovom televízore v nastaveniach
ponuky nastavte položku NTSC PB na
požadovaný režim.
•Počas prehrávania sa zobrazuje čierny pás v
dolnej časti hµadáčika.
•Pásku nahratú v systéme NTSC v režime LP
nemôžete prehráva» na televíznej obrazovke.
•Ak sú časti pásky nahraté vo videosystémoch
PAL a NTSC, údaje počítadla pásky nie sú
správne. Tento nesúlad je spôsobený rozdielmi
v časovaní cyklov pri týchto dvoch
videosystémoch.
•Páska nahratá v systéme NTSC sa nedá
upravi» na inom videorekordéri.
NTSC rendszerben felvett szalagok lejátszása
A kamkorderen lehetőség van NTSC
rendszerben SP üzemmódban felvett felvételek
lejátszására.
Az NTSC rendszerben felvett szalagok lejátszása
közben azonban az alábbi jelenségek fordulnak
elő:
•Ha a szalagot tv-képernyőn játssza le,
előfordulhat, hogy a tv-készüléktől függően
nem az eredeti színben látható a kép. Ha több
színrendszerrel is kompatíbilis tv-készüléken
játssza le a szalagot, válassza ki az NTSC PB
menüpontban a kívánt üzemmódot.
•Lejátszás közben fekete sáv jelenik meg a
kereső alsó részében.
•Az NTSC képrendszerben felvett szalagot LP
üzemmódban nem lehet tv-képernyőn
lejátszani.
•Ha a szalagon PAL és NTSC képrendszerben
felvett részek egyaránt megtalálhatóak, a
szalagszámláló kijelzése pontatlan lesz. Az
eltérés a két képrendszer számlálási ciklusának
különbözőségéből adódik.
•Az NTSC rendszerben felvett képet nem lehet
másik videomagnóra másolni.
Ďalšie informácie
Použiteµné pásky a režimy
prehrávania
További információk
87
Batéria "InfoLITHIUM"
Az "InfoLITHIUM"
akkumulátor
Čo je batéria "InfoLITHIUM"?
Mit takar az "InfoLITHIUM" név?
Batéria "InfoLITHIUM" je lítium-iónová batéria,
ktorá má schopnos» sprostredkova» informácie
týkajúce sa podmienok prevádzky medzi
kamkordérom a sie»ovým adaptérom.
Batéria "InfoLITHIUM" podµa prevádzkových
podmienok kamkordéra vyráta spotrebu energie
a zobrazí zostávajúci čas batérie v minútach.
Az "InfoLITHIUM" név lítium-ion akkumulátort
jelöl, amely képes a kamkorder és a hálózati
tápegység közötti működési feltételekkel
kapcsolatos információk továbbítására. Az
"InfoLITHIUM" akkumulátor a kamkorder
működési feltételei függvényében kiszámítja az
energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi a
maradék akkumulátor időt.
Nabíjanie batérie
•Pred začatím používania kamkordéra nabite
batériu.
•Odporúčame vám, aby ste batériu nabíjali pri
teplote prostredia 10 až 30ĄC. Batériu treba
nabíja» až dovtedy, kým sa indikátor
zostávajúceho času batérie nezmení na u a
na displeji sa nezobrazí nápis FULL, ktorý
oznamuje, že batéria je úplne nabitá. Ak budete
batériu nabíja» pri inej teplote prostredia,
nemusí sa dobre nabi».
•Po skončení nabíjania odpojte kábel zo zdierky
DC IN na kamkordéri, alebo vyberte batériu.
Efektívne používanie batérie
•Výkon batérie sa pri nízkej teplote zníži. Na
chladných miestach bude teda možné batériu
používa» kratší čas. Ak chcete zabezpeči»
dlhšie používanie, odporúčame vám, aby ste sa
riadili nasledovnými pokynmi:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k telu,
aby sa zohriala. Do kamkordéra ju vložte
bezprostredne pred začiatkom nahrávania.
– Používajte batérie s vysokým výkonom (NPF730/F730H/F750/F930/F950/F960, voliteµné
príslušenstvo).
•Batéria sa rýchlejšie vybíja pri častom
prehrávaní a rýchlom prevíjaní dopredu alebo
dozadu. Odporúčame používa» batérie s
vysokým výkonom (NP-F730/F730H/F750/
F930/F950/F960, voliteµné príslušenstvo).
•Vždy, keï kamkordér nepoužívate na snímanie
alebo prehrávanie, skontrolujte, či ste prepínač
POWER nastavili do polohy OFF (CHARGE).
•Odporúčame vám, aby ste mali poruke
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času snímania a
aby ste pred snímaním urobili skúšobné
zábery.
88
Az akkumulátor feltöltése
•A kamkorder használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
•Javasoljuk, hogy 10-30ĄC hőmérsékletű
környezetben töltse az akkumulátort
mindaddig, amíg a maradék akkumulátor idő
kijelzője u-ra nem vált és a kijelző ablakban
meg nem jelenik a FULL felirat, jelezve, hogy az
akkumulátor teljesen feltöltődött. Ha a fenti
tartományon kívüli hőmérsékleten tölti az
akkumulátort, előfordulhat, hogy a feltöltés
nem lesz hatékony.
•A feltöltés befejeztével vagy távolítsa el a
kábelt a kamkorder DC IN aljzatából, vagy
vegye ki az akkumulátort.
Az akkumulátor hatékony használata
•Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben lecsökken. Ennek
következtében az akkumulátor hideg helyen
csak rövidebb ideig működőképes. Ha szeretné
az akkumulátort hosszabb időn át, nyugodtan
használni, a következőket javasoljuk:
– Az akkumulátort tartsa zsebben, a teste
közelében, és csak közvetlenül a
felvételkészítés előtt helyezze a kamkorderbe.
– Használjon nagy teljesítményű akkumulátort
(NP-F730/F730H/F750/F930/F950/F960,
külön megvásárolható).
•Ha gyakran játszik le felvételt, csévéli előre
vagy hátra a szalagot, az akkumulátor
gyorsabban kimerül. Ajánljuk, használjon nagy
teljesítményű akkumulátort (NP-F730/ F730H/
F750/F930/F950/F960, külön megvásárolható).
•Amikor a kamkorderrel nem készít vagy játszik
le egy felvételt, ne felejtse el a POWER
kapcsolót OFF (CHARGE) helyzetbe állítani. Az
akkumulátort akkor is fogyasztja, ha a
kamkorder készenléti vagy pillanat állj
üzemmódban van.
•Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő akkumulátor, és a tényleges
felvételkészítés megkezdése előtt végezzen
próbafelvételeket.
Az "InfoLITHIUM" akkumulátor
Indikátor zostávajúceho času batérie
A maradék akkumulátor idő kijelző
•Ak sa prepínač POWER ihneï prepne do
polohy OFF (CHARGE), aj keï indikátor
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú kapacitu, znovu úplne
nabite batériu. Zobrazí sa správny zostávajúci
čas batérie. Správny údaj o zostávajúcom čase
batérie sa nemusí zobrazi» v prípade, ak batériu
používate dlhú dobu pri vysokej teplote, ak ju
dlhú dobu ponecháte úplne nabitú alebo ak ju
často používate. Indikátor zostávajúceho času
batérie vyjadruje iba približnú dobu snímania.
•V závislosti od prevádzkových podmienok a
teploty prostredia môže niekedy blika» indikátor
E, ktorý ukazuje, že zostávajúci čas batérie je
krátky, hoci skutočný zostávajúci čas môže by»
5 až 10 minút.
•Ha autornatikusan kikapcsol annak ellenére,
hogy a maradék akkumulátor idő kijelző szerint
még elegendő az akkumulátor teljesítménye,
töltse fel ismét teljesen az akkumulátort. Ekkor
helyesen jelenik meg a maradék akkumulátor
idő.
Előfordulhat azonban az is, hogy ha az
akkumulátort hosszú ideig magas
hőmérsékletű környezetben használja, teljesen
feltöltött állapotban tárolja vagy gyakran
használja, a helyes akkumulátor kijelzést nem
lehet visszaállítani. Tekintse úgy, hogy a
maradék akkumulátor idő csak
hozzávetőlegesen mutatja a felvételkészítés
lehetséges időtartamát.
•A működési feltételek vagy a környezet és a
hőmérséklet függvényében a kevés maradék
akkumulátor időre figyelmeztető E jelzés néha
már akkor villogni kezd, amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje még 5-10 perc működést tesz
lehetővé.
Skladovanie batérie
Životnos» batérie
•Životnos» batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa časom a úmerne s tým, ako často ju
používate, postupne znižuje. Keï sa výrazne
zníži dostupný čas batérie, pravdepodobnou
príčinou je to, že sa skončila jej životnos». V
takomto prípade je potrebné kúpi» novú
batériu.
•Životnos» batérie závisí od podmienok
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia.
Az akkumulátor tárolása
•Ha az akkumulátort hosszú ideig nem
szándékozik használni, akkor is töltse fel
évente egyszer teljesen, használja a
kamkorderen teljes kimerülésig, majd tárolja
alacsony páratartalmú, hűvös helyen. Az
akkumulátor csak így tudja megőrizni a
tulajdonságait.
•Az akkumulátort úgy tudja a kamkorderen
teljesen lemeríteni, hogy a kamkordert kazetta
behelyezése nélkül felvételi üzemmódban
hagyja mindaddig, amíg az akkumulátor ki nem
merül.
További információk
•Ak batériu dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite
ju na suchom a chladnom mieste. Raz za rok
batériu úplne nabite a potom ju v kamkordéri
nechajte úplne vybi». Takýmto spôsobom
zachováte funkčnos» batérie.
•Batériu môžete v kamkordéri úplne vybi» tak, že
kamkordér necháte zapnutý v režime snímania
bez vloženej pásky až dovtedy, kým sa batéria
úplne nevybije.
Ďalšie informácie
Batéria "InfoLITHIUM"
Az akkumulátor élettartama
•Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan csökken.
Ha jelentősen megrövidül a felhasználható
akkumulátor idő, ennek valószínűleg az az oka,
hogy az akkumulátor élettartamának a végére
ért. Vásároljon új akkumulátort.
•Az egyes akkumulátorok élettartama a tárolási
és a működtetési feltételek, illetve a környezet
függvényében eltérő lehet.
89
Používanie kamkordéra
v zahraničí
Používanie kamkordéra v zahraničí
A kamkorder használata külföldön
Kamkordér s dodávaným sie»ovým adaptérom
môžete použi» v každej krajine alebo oblasti,
ktorá má v elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
A kamkorderhez mellékelt hálózati tápegységgel
a kamkordert 100 V és 240 V (50/60 Hz) közötti
hálózati váltakozó feszültségről bármely
országban vagy térségben tudja működtetni.
Kamkordér pracuje v systéme PAL. Prehrávaný
obraz možno sledova» na televízore so vstupným
konektorom VIDEO/AUDIO, ktorý pracuje v
systéme PAL.
V nasledujúcej časti sa uvádzajú farebné
televízne systémy používané v niektorých
krajinách sveta.
Ez a kamkorder PAL rendszerű készülék. Ha a
lejátszott képet tv-készüléken kívánja
megtekinteni, akkor annak VIDEO/AUDIO
bemeneti aljzattal rendelkező PAL rendszerű tvkészüléknek kell lennie.
Az alábbiakban a külföldi országokban
használatos színes tv-rendszereket ismertetjük:
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Čína, Česká republika,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovenská
republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veµká Británia a ïalšie.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Finnország, Hollandia, Hong-Kong, Kína,
Kuvait, Malaysia, Nagy Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Thaiföld, Új-Zéland stb.
Systém PAL-M
Brazília
PAL-M rendszer
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny,
Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia,
Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a ïalšie.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile, Equador, Fülöpszigetek, Jamaica, Japán, Kanada, Kolumbia,
Korea, Közép-Amerika, Mexikó, Peru, Surinam,
Tajvan, USA, Venezuela stb.
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán,
Maïarsko, Monako, Poµsko, Rusko, Ukrajina a
ïalšie.
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak, Irán,
Lengyelország, Magyarország, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
Jednoduché nastavenie hodín
pomocou časového rozdielu
Miestny čas môžete jednoducho nastavi»
pomocou nastavenia časového rozdielu. V
nastaveniach ponuky vyberte položku WORLD
TIME. Ďalšie informácie získate na strane 68.
90
A kamkorder használata
külföldön
Az óra egyszerű beállítása az
időkülönbség alapján
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi
idő, ha megadja az adott országra érvényes
időkülönbséget. Válassza ki a WORLD TIME
funkciót a menüben. Részletesebb információkat
a 73. oldalon talál.
Informácie o údržbe a
odporúčania
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete zo studeného
prostredia priamo do tepla, vnútri, na povrchu
pásky alebo na optických častiach môže
skondenzova» vlhkos». V takomto prípade sa
páska môže prilepi» na bubon hlavy a poškodi»
sa alebo kamkordér nebude správne pracova».
Pípnutie a blikajúci indikátor % oznamuje vlhkos»
v priestoroch kamkordéra. Ak zároveň bliká aj
indikátor Z, v kamkordéri je vložená páska. Ak
vlhkos» kondenzuje na objektíve, indikátor sa
neobjaví.
Karbantartás és
biztonsági előírások
Páralecsapódás
Ha a kamkordert hideg helyről közvetlenül meleg
helyre visszük, a kamkorder belsejében, a szalag
felszínén vagy a lencsén pára csapódhat le.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a szalag a fejre tapad
és megsérül, vagy a készülék hibás működését
idézi elő. Ha a készülék belsejében pára van,
megszólal a sípoló hangjelzés és villog a %
jelzés. Ha egyidejűleg a Z jelzés is villog, a
kamkorderben kazetta van. Ha a pára a lencsére
csapódik le, a jelzés nem jelenik meg.
Ha páralecsapódás fordul elő
Ak kondenzuje vlhkos»
Ako zabráni» kondenzácii vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného na teplé
miesto v pevne uzavretom obale z umelej hmoty.
Kamkordér z obalu nevyberajte, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia (asi
po 1 hodine).
Megjegyzés a páralecsapódáshoz
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
kamkordert hideg helyről meleg helyre viszi (vagy
fordítva), illetve ha a kamkordert meleg helyen
használja, például:
•A kamkordert síterepről fűtött helyiségbe viszi
•A kamkordert légkondicionált gépkocsiból vagy
helyiségből a szabadba, meleg levegőre viszi ki
•A kamkordert zivatar vagy zápor után használja
•A kamkordert magas hőmérsékletű, nagy
páratartalmú helyen használja
A páralecsapódás megakadályozása
Amikor a kamkordert hideg helyről meleg helyre
viszi, tegye a kamkordert műanyag tasakba és
ügyeljen rá, hogy a tasak tökéletesen zárva
legyen. A tasakot csak akkor bontsa ki, ha a
tasakon belüli hőmérséklet már elérte a környező
légtér hőmérsékletét (körülbelül 1 óra).
További információk
Poznámka ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkos» kondenzuje v prípade, ak kamkordér
prenesiete zo studeného prostredia do tepla
(alebo naopak) alebo ak kamkordér používate v
teplom prostredí nasledujúcim spôsobom:
•Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto zohrievané vykurovacím zariadením
•Kamkordér prenesiete z klimatizovaného auta
alebo miestnosti do tepla exteriéru
•Kamkordér používate po búrke alebo daždi
•Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkos»ou
A kazettakidobás kivételével egyik funkció sem
működik. Vegye ki a kazettát, kapcsolja ki a
kamkordert és legalább 1 órán keresztül hagyja
nyitva a kazettafészket. A kamkordert akkor lehet
ismét használni, ha bekapcsoláskor nem jelenik
meg a % jelzés.
Ďalšie informácie
Žiadna z funkcií okrem vysunutia kazety nebude
fungova». Vysuňte kazetu, vypnite kamkordér a
nechajte ho asi 1 hodinu s otvoreným priestorom
pre kazetu. Kamkordér sa bude da» znova
použi», ak sa pri zapnutí nezobrazí indikátor %.
91
Informácie o údržbe a odporúčania
Informácie o údržbe
Karbantartás
Čistenie videohláv
A videofej tisztítása
Čistenie videohláv zaručuje normálne nahrávanie
a jasný obraz. Videohlava môže by» znečistená v
nasledujúcich prípadoch:
•Ak sa za sebou zobrazujú indikátor x a
hlásenie " CLEANING CASSETTE" alebo v
hµadáčiku bliká indikátor x.
•Prehrávaný obraz obsahuje šum.
•Prehrávaný obraz takmer nie je vidie».
•Prehrávaný obraz sa nezobrazuje.
A jó minőségű, tiszta felvételek érdekében
rendszeresen tisztítsa meg a videofejeket. A
videofej szennyezettségére utal, ha:
•A keresőben egymás után megjelenik a x
jelzés és a " CLEANING CASSETTE" üzenet,
vagy villog a x jelzés.
•A lejátszott kép zajos.
•A lejátszott kép alig látható.
•A lejátszott kép nem jelenik meg.
V takýchto prípadoch vyčistite videohlavy
čistiacou kazetou Sony V8-25CLD (voliteµné
príslušenstvo).
Ilyen esetben tisztítsa meg a videofejeket Sony
V8-25CLD tisztítókazettával (külön
megvásárolható).
[a]
92
Karbantartás és biztonsági előírások
[b]
[a] ¥ahko znečistené
[b] Veµmi znečistené
[a] Enyhén szennyezett
[b] Erősen szennyezett
Poznámka k videohlavám
Ak prehrávaný obraz obsahuje šum aj po
vyčistení videohláv čistiacou kazetou, môžu by»
opotrebované videohlavy dlhým používaním. V
tomto prípade sa musia nahradi» za nové.
Obrá»te sa na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Megjegyzés a videofejekhez
Ha a kép azután is zajos marad, hogy a fejeket a
tisztítókazettával megtisztította, ez arra utal,
hogy a videofejek a hosszú használatban
elkoptak. Ebben az esetben ki kell őket cserélni.
Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a megbízott helyi
szakszervizhez.
Informácie o údržbe a odporúčania
Karbantartás és biztonsági előírások
Údržba a skladovanie objektívu
A lencse gondozása és tárolása
•V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou tkaninou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, ako napríklad na pobreží mora.
•Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
•Törölje tisztára a lencse felületét puha ronggyal
az alábbi esetekben:
– Ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak
– Meleg vagy nagy páratartalmú helyen
– Amikor a lencsét sót tartalmazó
környezetben, például tengerparton
használja.
•Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
Aby sa predišlo znehodnoteniu, pravidelne
vykonávajte vyššie uvedené postupy.
Odporúčame aspoň raz za mesiac zapnú» a
použi» kamkordér, aby sa dlhodobo uchoval v
optimálnom stave.
A penészesedés megelőzése érdekében
rendszeresen végezze el a fenti műveletet.
Javasoljuk, hogy körülbelül havonta kapcsolja be
és működtesse a kamkordert, hogy sokáig jó
állapotban maradhasson.
Odstránenie prachu z vnútorného
priestoru hµadáčika
A por eltávolítása a keresőből
További információk
Výstraha
Neuvoµňujte žiadne iné skrutky. Uvoµňova»
môžete len skrutku určenú na demontáž očnej
mušle.
(1) 1 Csavarhúzóval (nem tartozék) távolítsa el a
csavart. 2 Majd a RELEASE gombot feltolva
3 fordítsa el a nézőkét az óramutató
járásával ellenkező irányban, majd húzza ki.
(2) A kereskedelmi forgalomban
fényképezőgépekhez kapható porfúvóval
tisztítsa meg a felületet.
(3) Az óramutató járásával egyező irányban
elforgatva helyezze vissza a nézőkét, majd
csavarja vissza a csavart.
Ďalšie informácie
(1) 1 Skrutkovačom (nie je súčas»ou) odstráňte
skrutku. 2 Potom podržte tlačidlo RELEASE
v hornej polohe, 3 pootočte očnou mušµou
proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite
ju.
(2) Povrch očistite bežne dostupným ofukovacím
štetcom na čistenie fotoaparátov.
(3) Očnú mušµu pootočte v smere hodinových
ručičiek a zaskrutkujte zais»ovaciu skrutku.
Figyelem
Semmilyen más csavart ne csavarjon ki. Csak a
nézőke rögzítő csavarját szabad eltávolítani.
93
Informácie o údržbe a odporúčania
Nabíjanie lítiového článku
vstavaného v kamkordéri
Kamkordér obsahuje vstavaný nabíjateµný lítiový
článok, ktorý slúži na zachovanie údajov, ako je
dátum, čas a podobne, bez ohµadu na
nastavenie prepínača POWER. Nabíjateµný lítiový
článok sa nabíja vždy pri používaní kamkordéra.
Ak sa kamkordér nepoužíva, článok sa postupne
vybije. Ak sa kamkordér vôbec nepoužíva
približne po dobu štyroch mesiacov, článok sa
vybije úplne. Vybitie lítiového článku
neovplyvňuje funkcie a činnos» kamkordéra.
Vybitý článok znova nabite, aby sa zachovávali
údaje o dátume, čase, atï.
Nabíjanie nabíjateµného lítiového článku:
•Kamkordér pripojte pomocou dodávaného
sie»ového adaptéra k elektrickej sieti a nechajte
ho aspoň 24 hodín s prepínačom POWER v
polohe vypnuté,
•alebo do kamkordéra nainštalujte úplne nabitú
batériu a prepínač POWER ponechajte v
polohe vypnuté po dobu viac ako 24 hodín.
Odporúčania
Karbantartás és biztonsági előírások
A kamkorderbe épített újratölthető
lítium elem feltöltése
Ezt a kamkordert beépített, újratölthető lítium
elemmel látták el, hogy a POWER kapcsoló
állásától függetlenül meg tudja őrizni a dátumra,
órára, stb. vonatkozó információkat.
Valahányszor használja a kamkordert, az
újratölthető lítium elem mindig feltöltődik. Ha
azonban a kamkordert nem használja, az elem
fokozatosan lemerül. Ha a kamkordert egyáltalán
nem használja, az elem körülbelül 4 hónap alatt
merül ki teljesen. A kamkorder működését nem
befolyásolja, ha az újratölthető lítium elem nem
töltődik fel. Akkor töltse fel a lemerült elemet, ha
meg kívánja őrizni a dátumra, időre, stb.
vonatkozó információkat.
Az újratölthető lítium elem feltöltése:
•A mellékelt hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa a kamkordert a fali
konnektorba, és legalább 24 órán keresztül
hagyja a hálózaton anélkül, hogy a POWER
kapcsolót bekapcsolná.
•Vagy tegye fel a kamkorderre a teljesen
feltöltött akkumulátort és legalább 24 órán
keresztül hagyja rajta a kamkorderen anélkül,
hogy a POWER kapcsolót bekapcsolná.
Používanie kamkordéra
•Kamkordér používajte pri napätí 7,2 V (batérie)
alebo 8,4 V (sie»ový adaptér).
•Ak chcete prístroj používa» na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
•Ak sa do zariadenia dostane akýkoµvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér od
siete a pred ïalším používaním ho nechajte
skontrolova» obchodnému zástupcovi
spoločnosti Sony.
•S prístrojom zaobchádzajte opatrne a
nevystavujte ho mechanickým nárazom.
Zvláštnu pozornos» a obozretnos» venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
•Ak kamkordér nepoužívate, prepínač POWER
nastavte do polohy OFF (CHARGE).
•Pri používaní kameru nezakrývajte predmetmi,
napríklad ručníkom. Mohlo by to spôsobi»
zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
•Kameru nenechávajte v blízkosti silných
magnetických polí alebo mechanických
vibrácií.
94
Biztonsági előírások
A kamkorder üzemeltetése
•A kamkordert 7,2 V-os (akkumulátor) vagy 8,4
V-os (hálózati tápegység) feszültségen
üzemeltesse.
•Ha a kamkordert egyen/váltakozó feszültségen
kívánja üzemelteti, használja az ebben az
útmutatóban javasolt tartozékokat.
•Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
kamkordert és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
•Óvja a készüléket a durva kezeléstöl és
mechanikai hatásoktól. Különösen ügyeljen a
lencse épségére.
•Amikor nem használja a kamkordert, állítsa a
POWER kapcsolót OFF (CHARGE) helyzetbe.
•Üzemeltetés közben ne csavarja a kamkordert
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek.
•Óvja a kamkordert az erős mágneses tértől és
a rázkódástól.
Informácie o údržbe a odporúčania
Karbantartás és biztonsági előírások
Vstavané svetlo
A beépített kameralámpa
•Údery alebo nárazy na zapnuté vstavané svetlo
môžu poškodi» žiarovku alebo skráti» jej
životnos».
•Nenechávajte vstavané svetlo zapnuté, ak sa
niečoho dotýka alebo je nasmerované na
predmet v tesnej blízkosti. Môže to spôsobi»
požiar alebo jeho poškodenie.
•Bekapcsolt állapotban soha ne rázza vagy
ütögesse a beépített kameralámpát, mert az
izzó kiéghet vagy élettartama csökkenhet.
• Ne hagyja égve a kameralámpát, ha a
kamkordert valamire leteszi vagy valaminek
nekitámasztja: tűz keletkezhet vagy a beépített
kameralámpa károsodhat.
Používanie pások
A kazetták kezelése
Do malých otvorov na zadnej časti kazety nič
nevkladajte. Tieto otvory sa používajú na určenie
typu a šírky pásky, ako aj na určenie, či je
ochranná plôška zabraňujúca nahrávaniu
zasunutá alebo vysunutá.
Semmit ne dugjon a kazetta hátoldalán lévő kis
nyílásokba. Ezek a nyílások arra szolgálnak, hogy
érzékeljék a szalag típusát és vastagságát, illetve
hogy megállapítsák, milyen helyzetben van az
írásvédő fül.
Údržba kamkordéra
A kamkorder gondozása
Sie»ový adaptér
A hálózati tápegység
•Ak zariadenie nebudete dlhší čas používa»,
odpojte ho od elektrickej siete. Sie»ový kábel
odpájajte od elektrickej siete »ahaním za
zástrčku. Nikdy ne»ahajte za samotný sie»ový
kábel.
•Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodeným
sie»ovým káblom alebo ak spadlo alebo sa inak
poškodilo.
•Sie»ový kábel nasilu neskrúcajte a neukladajte
naň »ažké predmety. Kábel sa môže poškodi» a
spôsobi» požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
•Zabráňte dotyku kovových predmetov s
kovovými čas»ami konektorov. Inak môže
nasta» skrat a zariadenie sa môže poškodi».
•Kovové kontakty udržujte v čistote.
•Zariadenie nerozoberajte.
•Zariadenie nevystavujte silným nárazom a
zabraňujte jeho pádom.
További információk
•Ha a kamkordert hosszabb ideig nem
használja, vegye ki a szalagot és időnként
kapcsolja be a kamkordert, és körülbelül 5
percen keresztül üzemeltesse a CAMERA és a
PLAYER funkciókat és játsszon le egy
tetszőleges kazettát.
•A lencséről a port puha ecsettel távolítsa el. Ha
a lencsén ujjlenyomatok vannak, törölje le őket
puha ronggyal.
•A kamkorder burkolatát száraz - vagy kíméletes
tisztítószerrel kissé megnedvesített - puha
ronggyal tisztítsa. Ne használjon olyan
tisztítószert, amely károsíthatja a burkolatot.
•Ne engedje, hogy homok kerüljön a
kamkorderbe. Ha a kamkordert homokos
vízparton vagy poros helyen használja, védje
meg a homoktól, portól. A homok vagy a por
esetenként olyan súlyos károsodást okozhat,
amely nem javítható.
Ďalšie informácie
• Ak sa kamkordér dlhší čas nepoužíval, vyberte
pásku a periodicky zapínajte napájanie,
používajte časti CAMERA a PLAYER a
prehrávajte pásku po dobu približne 5 minút.
•Objektív vyčistite jemným štetcom, ktorým
odstránite prach. Objektív znečistený
odtlačkami prstov vyčistite mäkkou látkou.
•Telo kamkordéra utierajte mäkkou a suchou
látkou alebo látkou jemne navlhčenou v slabom
roztoku saponátu. Nepoužívajte rozpúš»adlá,
ktoré by mohli poruši» povrchovú úpravu
zariadenia.
•Dbajte na to, aby sa do kamkordéra nedostal
piesok. Ak kamkordér používate na piesočnej
pláži alebo na prašnom mieste, chráňte ho
pred pieskom a prachom. Piesok alebo prach
by mohli spôsobi» poruchu kamkordéra, ktorá
sa niekedy nedá opravi».
•Ha a hálózati tápegységet hosszabb időn át
nem használja, húzza ki a konnektorból. Amikor
kihúzza a csatlakozó kábelt, a dugójánál fogja
meg. Soha ne húzza magát a vezetéket.
•Ne üzemeltesse a kamkordert sérült, sérült
vezetékű illetve olyan tápegységgel, amelyet
leejtett.
•Ne hajlítsa meg erővel a hálózati csatlakozó
vezetéket, és ne helyezzen rá súlyos tárgyakat.
A sérült vezeték tűzveszélyes, és áramütést is
okozhat.
•Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne
érhessen a csatlakozó egység fém részeihez,
mert rövidzárlat léphet fel, ami károsítja a
tápegységet.
•A fém csatlakozó felületeket mindig tartsa
tisztán.
•A tápegységet ne szedje szét.
•Óvja a készüléket a mechanikai rázkódástól, és
vigyázzon, nehogy leejtse.
95
Informácie o údržbe a odporúčania
Karbantartás és biztonsági előírások
•Pri používaní a hlavne pri nabíjaní zariadenie
nepribližujte k rozhlasovým prijímačom AM ani
k zariadeniam na spracovanie videa.
Rozhlasové prijímače AM a zariadenia na
spracovanie videa rušia príjem rozhlasu v
pásmach AM a funkcie videa.
•Prístroj sa počas používania zahrieva. Nie je to
porucha.
•Prístroj neumiestňujte v priestoroch, ktoré sú:
– veµmi horúce alebo veµmi studené,
– prašné alebo znečistené,
– veµmi vlhké,
– vyskytujú sa v nich otrasy.
•A tápegységet használat közben, de különösen
feltöltés alatt, tartsa távol az AM hullámsávú
vevő- és videoberendezésektől, mert zavarja az
AM hullámsávú vételt és a videó működését.
•A hálózati tápegység használat közben
felmelegszik. Ez nem rendellenes jelenség.
•Ne helyezze el a készüléket ott, ahol ki van téve
– Szélsőséges melegnek vagy hidegnek
– Pornak vagy piszoknak
– Magas páratartalomnak
– Erős rezgésnek
Batéria
•Používajte len určenú nabíjačku alebo
zariadenie na spracovanie videa vybavené
funkciou nabíjania.
•Nedovoµte, aby sa kovové objekty dostali do
styku s kontaktmi batérie. Zabránite tak
možnému skratu.
•S batériou sa nepribližujte k ohňu.
•Batériu nikdy nevystavujte teplotám nad 60°C
(140°F ), ako napríklad v aute zaparkovanom
na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
•Batériu udržujte suchú.
•Batériu nevystavujte mechanickým nárazom.
•Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
•Batériu pripájajte k zariadeniu na spracovanie
videa pevne.
•Nabíjanie batérie, ktorá nie je úplne vybitá,
neovplyvní pôvodnú kapacitu batérie.
96
Az akkumulátor
•Csak az előírt töltővel vagy töltés funkcióval
ellátott videoberendezéssel töltse fel.
•Az esetleges rövidzárlat elkerülése végett ne
engedje, hogy az akkumulátor érintkezőihez
fémtárgy érjen.
•Tartsa tűztől távol az akkumulátort.
•Az akkumulátort soha ne tegye ki 60°C-nál
magasabb hőmérsékletnek, ne hagyja például
tűző napon parkoló gépkocsiban, és ne tegye
ki közvetlen napsugárzásnak.
•Az akkumulátort tartsa szárazon.
•Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai
rázkódásnak.
•Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyúljon
bele.
•Az akkumulátort szilárdan rögzítse a
kamkorderre.
•Az eredeti teljesítményen nem változtat, ha
nem teljesen kimerült állapotban tölti fel az
akkumulátort.
Informácie o údržbe a odporúčania
Karbantartás és biztonsági előírások
Poznámky k suchým galvanickým
článkom
Megjegyzések az alkáli elemekhez
– iba typ CCD-TR728E
Dodržiavaním nasledujúcich pokynov predídete
škodám spôsobeným vytečením batérie alebo
koróziou:
•Batérie vkladajte tak, aby sa ich póly + a –
zhodovali so značkami + a –.
•Suché batérie sa nedajú nabíja».
•Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
•Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií.
•Batérie sa pri dlhšom nepoužívaní vybíjajú.
•Nepoužívajte vytekajúce batérie.
Ha a készülékkel bármilyen probléma merül fel,
áramtalanítsa, majd forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
További információk
V prípade akýchkoµvek problémov odpojte
kamkordér od elektrickej siete a obrá»te sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Ha elemszivárgás fordul elő
•Az új elemek behelyezése előtt gondosan
törölje ki a folyadékot az elemtartó rekeszéből.
•Ha a folyadék a bőrére kerül, mossa le vízzel.
•Ha a folyadék a szemébe kerül, mossa ki bő
vízzel és forduljon orvoshoz.
Ďalšie informácie
Ak batérie vytekajú
•Pred výmenou batérií dôkladne vyčistite
priestor pre batérie.
•Ak ste v priestore zistili tekutinu, umyte ju
vodou.
•Ak sa vám tekutina z priestoru pre batérie
dostala do očí, vymyte ich väčším množstvom
vody a vyhµadajte lekársku pomoc.
– csak a CCD-TR728E típus esetében
Az elemekből kifolyó elektrolit okozta
meghibásodás és a korrózió megelőzése
érdekében tartsa be az alábbiakat:
•Az elemek behelyezésnél ügyeljen a helyes + –
polaritásra.
•Az alkáli elemeket nem szabad újratölteni.
•Ne használjon együtt régi és új elemeket.
•Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
•A hosszú időn át nem használt elemek lassan
kimerülnek.
•Ne használjon olyan elemet, amelyből szivárog
az elektrolit.
97
Slovensky
Technické parametre
Videokamera
Systém
Systém nahrávania videa
2 rotačné hlavy
Špirálovito snímajúci systém FM
Systém nahrávania zvuku
Rotačné hlavy, systém FM
Videosignál
Farebný systém PAL, štandard
CCIR
Odporúčané kazety
Videokazety s formátom 8 mm
Hi8 alebo štandardného typu 8
Čas nahrávania/prehrávania (pri
použití 90 min. kazety)
Režim SP: 1 hodina a 30 minút
Režim LP: 3 hodiny
Rýchle prevíjanie dopredu/
dozadu (pri použití 90 min.
kazety)
Približne 5 minút
Hµadáčik
Elektronický hµadáčik
(monochromatický)
Snímanie obrazu
Prvok CCD (Charge Coupled
Device - zariadenie s prenosom
viazaného náboja) s veµkos»ou 3
mm (typ 1/6)
Približne 320 000 pixelov
(Efektívne rozlíšenie: približne
290 000 pixelov)
Objektív
Kombinovaný objektív s motorovým
transfokátorom
Priemer filtra 37 mm (1 7/16 palca)
CCD-TR618E:
20× (opticky), 450× (digitálne)
CCD-TR718E:
20× (opticky), 460× (digitálne)
CCD-TR728E:
20× (opticky), 560× (digitálne)
Ohnisková vzdialenos»
3,6 - 72 mm (5/32 - 2 7/8 palca)
Ohnisková vzdialenos» prepočítaná
pre fotoaparát formátu 35 mm
51,8 - 1 036 mm (2 - 40 6/8 palca)
Teplota farieb
Automatické nastavenie
Minimálne osvetlenie
1 l x (luxov) (F 1,4)
0 l x (luxov) (v režime NightShot)*
* Objekty, ktoré sú v tme
neviditeµné, sa dajú sníma»
použitím infračerveného
osvetlenia.
98
Výstupné konektory
Výstup S video
4-vývodový typu mini DIN
Jasový signál: 1 Všš,
75 Ω (ohmov), nesymetrický
Chrominančný signál: 0,3 Všš,
75 Ω (ohmov), nesymetrický
Výstup Audio/Video
AV MINIJACK, 1 Všš,
75 Ω (ohmov), nesymetrický,
negatívna synchronizácia 327 mV,
(pri výstupnej impedancii viac ako
47 kΩ (kiloohmov))
Výstupná impedancia menej ako
2,2 kΩ (kiloohmov)/Monofónny
konektor typu minijack (ø 3,5 mm)
Výstup RFU DC OUT
Konektor typu Mini-mini (ø 2,5 mm),
jednosmerné napätie 5V
Všeobecné údaje
Napájanie
7,2 V (batéria)
8,4 V (sie»ový adaptér)
Priemerná spotreba energie
(pri napájaní batériou)
Pri nahrávaní kamkordérom typu
2,3 W
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Odporúčaná teplota pre nabíjanie
10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F)
Skladovacia teplota
–20 °C až +60 °C (–4 °F až +140 °F)
Rozmery (približne)
104 × 105 × 223 mm
(4 1/8 × 4 1/4 × 9 1/8 palcov) (š/v/d)
Hmotnos» (približne)
780 g (1 libra 11 uncí)
bez batérie, kazety a remienka na
plece
930 g (2 libry)
s batériou
typu NP-F330, kazetou a
remienkom na plece
Dodávané príslušenstvo
Ďalšie informácie získate na strane
7.
Sie»ový adaptér
Napájanie
striedavé napätie 100 - 240 V, 50/
60 Hz
Spotreba
23 W
Výstupné napätie
Výstup DC OUT: 8,4 V, 1,5 A v
režime prevádzky
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Skladovacia teplota
–20 °C až +60 °C (–4 °F až +140 °F)
Rozmery (približne)
125 × 39 × 62 mm
5 × 1 9/16 × 2 1/2 palca
(š/v/d) bez vyčnievajúcich častí
Hmotnos» (približne)
280 g (9,8 unce)
bez sie»ového kábla
Batéria
Maximálne výstupné napätie
jednosmerné napätie 8,4 V
Výstupné napätie
jednosmerné, 7,2 V
Kapacita
5,0 Wh (700 mAh)
Rozmery (približne)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(1 9/16 × 13/16 × 2 7/8 palca)
(š/v/d)
Hmotnos» (približne)
70 g (2,5 unce)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Typ
Lítium-iónová
Vzhµad a technické parametre sa
môžu zmeni» bez
predchádzajúceho upozornenia.
Magyarul
Minőségtanúsítás
Videokamera
Rendszer
Általános jellemzők
Tápfeszültség
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
23 W
Kimeneti feszültség
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A üzemelés
közben
Üzemi hőmérséklet
0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C - +60°C
Méretek (kb.)
125 × 39 × 62 mm
(szé/ma/mé)
a kihúzható részek nélkül
Tömeg (kb.)
280 g
a hálózati vezeték nélkül
Akkumulátor
Maximális kimeneti
egyenfeszültég
DC 8,4 V
Kimeneti feszültség
DC 7,2 V
Kapacitás
5,0 Wh (700mAh)
Méretek (kb.)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
70 g
Üzemi hőmérséklet
0°C - 40°C
Típus
Lítium ion
További információk
Tápfeszültség
7,2 V (akkumulátor)
8,4 V (Hálózati tápegység)
Átlagos teljesítményfelvétel
(akkumulátorral)
Felvételkészítés közben
2,3 W
Üzemi hőmérséklet
0°C - 40°C
Ajánlott tőltési hőmérséklet
10°C - 30°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C - +60°C
Méretek (kb.)
104 × 105 × 223 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.)
780 g
akkumulátor, kazetta és vállszíj
nélkül
930 g
NP-F330-as akkumulátorral,
kazettával és vállszíjjal együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd 7. oldal
Hálózati tápegység
Ďalšie informácie
Képfelvevő rendszer
2 forgófejes
Helikális pásztázású FM rendszer
Hangfelvevő rendszer
Forgófejes, FM rendszerű
Videojel
PAL színrendszer, CCIR
szabványok
Használható kazetták
8mm-es videokazetta
Hi8-as vagy standard 8-as
Felvételi/lejátszási idő (90 perces
kazettával)
SP üzemmód: 1 óra 30 perc
LP üzemmód: 3 óra
Gyors előre-/hátracsévélés ideje
(90 perces kazettával)
Kb. 5 perc
Kereső
Elektronikus kereső (monokróm)
Képérzékelő
3 mm-es (1/6-os típusú) CCD
(töltéscsatolt képalkotó)
Kb. 320 000 pixel
(Effektív: kb. 290 000 pixel)
Lencse
Kombinált, motoros zoommal
ellátott lencse
Szűrő átmérő: 37 mm
CCD-TR618E:
20× (Optikai), 450× (Digitális)
CCD-TR718E:
20× (Optikai), 460× (Digitális)
CCD-TR728E:
20× (Optikai), 560× (Digitális)
Gyújtótávolság
3,6 - 72 mm
35 mm-es fényképezőgép
egyenérték
51,8 - 1 036 mm
Színhőmérséklet
Automatikus
Minimális megvilágítás
1 lx (lux) (F 1,4)
0 lx (lux) (NightShot üzemmódban)*
* A sötétben szabad szemmel nem
látható tárgyakat az infravörös
megvilágítással veheti fel.
Kimeneti csatlakozók
S-videó kimenet
4-pólusú mini DIN
Luminencia jel: 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), aszimmetrikus
Krominancia jel: 0,3 Vp-p,
75 Ω (Ohm), aszimmetrikus
Audio/Video kimenet
AV MINIJACK, 1 Vp-p,
75 Ω (Ohm), aszimmetrikus,
negatív szinkron 327 mV
(több, mint 47 kΩ (kohm) terhelő
impedanciával)
Kimeneti impedancia kevesebb,
mint 2,2 kΩ (kohm) / Mono
mini jack (ø 3,5 mm)
RFU DC OUT
Mini-mini jack (ø 2,5 mm), DC 5V
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a
modell külső megjelenését és
műszaki jellemzőit előzetes
bejelentés nélkül
megváltoztathassa.
99
— Gyors áttekintés —
— Stručná referenčná príručka —
Časti a ovládacie prvky
Kamkordér
A részegységek és
kezelőszervek elhelyezkedése
Kamkorder
1
2
5
3
6
7
8
4
9
0
1 Očná mušµa (s. 93)
1 Nézőke (93. oldal)
2 Ovládač nastavenia optického systému
hµadáčika (s. 27)
2 Kereső élesség beállító kar (27. oldal)
3 Tlačidlo RELEASE (uvoµnenie očnej mušle)
(s. 93)
4 Tlačidlo FOCUS (s. 50)
5 Ovládač motorového transfokátora (s. 28)
3 Nézőke RELEASE (kioldó) gombja
(93. oldal)
4 FOCUS gomb (50. oldal)
5 Motoros zoom beállító (28. oldal)
6 Páčka BATT RELEASE (p. 14)
6 BATT RELEASE (akku. kioldó) gomb
(14. oldal)
7 Prepínač POWER (s. 25)
7 POWER (fő) kapcsoló (25. oldal)
8 Tlačidlo START/STOP (s. 25)
8 START/STOP gomb (25. oldal)
9 Očká pre remienok na plece (s. 102)
9 Vállszíj rögzítési helye (102. oldal)
q; Konektor DC IN (s. 15, 19)
q; DC IN (egyenáramú) bemenet (15, 19. oldal)
Táto značka označuje originálne
príslušenstvo pre videoprodukty
spoločnosti Sony.
Pre videoprodukty spoločnosti
Sony sa odporúča nákup
príslušenstva so značkou
"GENUINE VIDEO
ACCESSORIES".
100
Ez a szimbólum az Sony
videoeszközökhöz gyártott eredeti
Sony tartozékokat jelzi. Javasoljuk,
hogy amikor Sony videó
termékeket vásárol, csak
"GENUINE VIDEO
ACCESSORIES" jelzéssel ellátott
terméket vegyen.
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Časti a ovládacie prvky
qa
qg
qh
qs
qj
qd
qk
qf
qs Mikrofón
qs Mikrofon
qd Senzor diaµkového ovládania
(iba typ CCD-TR728E) (s. 105)
qd Távvezérlő érzékelő (csak a CCD-TR728Eas típus esetében) (105. oldal)
qf Vysielač infračervených lúčov (s. 31)
qf Infravörös fény kibocsátó (31. oldal)
qg Prepínač NIGHTSHOT (s. 31)
qg NIGHTSHOT kapcsoló (31. oldal)
qh Displej (s. 107, 108)
qh Kijelző ablak (107, 108. oldal)
qj Indikátor nahrávania (s. 25)
qj Kamera felvételjelző lámpája (25. oldal)
qk Lôžko pre statív (podstavec)
Skrutka statívu musí by» kratšia ako 6,5 mm
(9/32 palca). Dlhšou skrutkou statív bezpečne
nepripevníte a môžete poškodi» kamkordér.
qk Állvány foglalat (alul)
Ügyeljen arra, hogy az állvány rögzítő
csavarja 6,5 mm-nél rövidebb legyen.
Ellenkező esetben az állványt nem tudja
stabilan rögzíteni, és a csavar kárt tehet a
kamkorderben is.
Gyors áttekintés
qa Szalagvezérlő gombok (37, 38. oldal)
x STOP (állj)
m REW (visszacsévélés)
N PLAY (lejátszás)
M FF (előrecsévélés)
X PAUSE (pillanat állj)
Stručná referenčná príručka
qa Tlačidlá ovládania videa (s. 37, 38)
x STOP (zastavi»)
m REW (prevíjanie dozadu)
N PLAY (prehrávanie)
M FF (prevíjanie dopredu)
X PAUSE (pozastavenie)
101
Časti a ovládacie prvky
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
ql
w;
wa
wd
wf
ws
ql Tlačidlo BACK LIGHT (s. 30)
ql BACK LIGHT gomb (30. oldal)
w; Tlačidlo FADER (s. 42)
w; FADER gomb (42. oldal)
wa Tlačidlo RESET (s. 76)
wa RESET gomb (82. oldal)
ws Tlačidlo EXPOSURE (s. 49)
ws EXPOSURE gomb (49. oldal)
wd Ovládací prvok SEL/PUSH EXEC (s. 40, 62)
wd SEL/PUSH EXEC tárcsa (40, 62. oldal)
wf Tlačidlo MENU (s. 62)
wf MENU gomb (62. oldal)
Pripnutie remienka na plece
Remienok na plece dodávaný s kamkordérom
pripnite k očkám pre remienok na plece.
A vállszíj rögzítése
A kamkorderhez mellékelt vállszíjat rögzítse a
vállszíj számára kialakított fülekhez.
102
Časti a ovládacie prvky
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
wg
wh
wl
wj
e;
wk
wg LIGHT gomb (56. oldal)
wh DATE gomb (33. oldal)
wj TIME gomb (33. oldal)
wk Tlačidlo TITLE (s. 52)
wk TITLE gomb (52. oldal)
wl Hµadáčik (s. 27)
wl Kereső (27. oldal)
e; Tlačidlo COUNTER RESET (s. 26)
e; COUNTER RESET gomb (26. oldal)
Pripevnenie krytu objektívu
Kryt objektívu pripevnite podµa obrázka k svorke
remienka.
A lencsevédő sapka rögzítése
A lencsevédő sapkát az ábrán látható módon
rögzítse a kéztámasz szíjához.
Gyors áttekintés
wh Tlačidlo DATE (s. 33)
wj Tlačidlo TIME (s. 33)
Stručná referenčná príručka
wg Tlačidlo LIGHT (s. 56)
103
Časti a ovládacie prvky
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
ea
ef
es
eg
ed
eh
ej
ea Tlačidlo EJECT (s. 23)
ea EJECT gomb (23. oldal)
es Priestor na kazetu (s. 23)
es Kazettafészek (23. oldal)
ed Svorka remienka
ed Kéztámasz
ef Konektor S VIDEO OUT (s. 34)
ef S VIDEO OUT csatlakozóaljzat (34. oldal)
eg Vstavané svetlo (s. 56)
eg Beépített kameralámpa (56. oldal)
eh Konektor A/V OUT (s. 34)
eh A/V OUT aljzat (34. oldal)
ej Konektor RFU DC OUT (adaptér RFU s
jednosmerným výstupom) (s. 35)
ej RFU DC OUT (RFU adapter DC kimenet)
aljzat (35. oldal)
Upevnenie svorky remienka
A kéztámasz beállítása
Pevne utiahnite svorku remienka.
Húzza meg szorosan a kéztámasz szíját.
104
Časti a ovládacie prvky
Diaµkový ovládač
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Távvezérlő
– iba typ CCD-TR728E
– Csak a CCD-TR728E típus esetében
Tlačidlá na diaµkovom ovládači pracujú rovnako
ako tlačidlá s rovnakým názvom na kamkordéri.
A kamkorder és a távvezérlő azonos elnevezésű
gombjainak a funkciója is azonos.
1
4
2
5
3
2 Tlačidlá ovládania videa (s. 37, 38)
3 Tlačidlo DISPLAY (s. 37)
5 Tlačidlo motorového transfokátora (s. 28)
2 Szalagvezérlő gombok (37, 38. oldal)
3 DISPLAY (kijelzés) gomb (37. oldal)
4 START/STOP gomb (25. oldal)
5 Motoros zoom gomb (28. oldal)
Príprava diaµkového ovládača
A távvezérlő előkészítése
Do ovládača vložte dve batérie typu R6 (veµkosti
AA) tak, aby sa póly batérií + a – zhodovali so
značkami + a – v priestore pre batérie.
Helyezzen be 2 db R6 (AA méretű) elemet a
távvezérlőbe, ügyelve az elemtartó rekesz
belsejében + – jellel feltüntetett polaritásra.
Gyors áttekintés
4 Tlačidlo START/STOP (s. 25)
1 Jeladó
Ha ezzel kívánja vezérelni a kamkordert, a
kamkorder bekapcsolása után fordítsa a
távvezérlés érzékelő felé.
Stručná referenčná príručka
1 Vysielač
Po zapnutí kamkordéra ukážte smerom na
senzor diaµkového ovládania.
105
Časti a ovládacie prvky
Poznámky k diaµkovému ovládaču
•Snímač diaµkového ovládania neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. Diaµkový
ovládač by nemusel správne pracova».
•Kamkordér pracuje v režime ovládača VTR 2.
Režimy ovládača 1, 2 a 3 sa používajú na
odlíšenie kamkordéra od iných videorekordérov
Sony, aby sa zabránilo nesprávnej funkcii
diaµkového ovládania. Ak používate iný
videorekordér Sony v režime ovládača VTR 2,
odporúčame zmeni» režim ovládača alebo
prikry» senzor videorekordéra čiernym
papierom.
106
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Megjegyzések a távvezérlőhöz
•Ne irányítsa a készülék érzékelőjét erős
fényforrás, például közvetlen napfény vagy
lámpa felé, mert ez hibás működést idézhet
elő.
•Ez a kamkorder VTR 2 távvezérlő üzemmódban
működik. Az 1-es, 2-es és 3-as távvezérlő
üzemmód arra szolgál, hogy a téves
távvezérlés elkerülése érdekében a kamkordert
más Sony videomagnóktól
megkülönböztethesse. Ha másik, VTR 2
távvezérlő üzemmódú Sony videomagnót is
használ, javasoljuk, alkalmazzon másik
távvezérlő üzemmódot vagy takarja le fekete
kartonnal a videomagnó távérzékelőjét.
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
Časti a ovládacie prvky
Indikátory prevádzky
Üzemi kijelzések
Hµadáčik/Kereső
1
2
3
4
5
6
7
Displej/Kijelző ablak
qs
2
qd
40 min
W
0:00:00
S T BY
T
qf
M . F ADER
C I NEMA
SEP I A
wa
1
w;
3
qg
4
7 2001
12:00:00
qh
qj
qk
ql
1 Felvételi üzemmód bijelzés (71. oldal)
2 Indikátor formátu Hi8
2 Hi8 képformátum kijelzés
3 Indikátor zostávajúceho času batérie
(s. 29)
3 Maradék akkumulátor idő kijelző (29. oldal)
4 Indikátor expozície (s. 49)/Indikátor
priblíženia (s. 28)
5 Indikátor funkcie Fader (s. 42)
6 Indikátor širokouhlého režimu (s. 39)
7 Indikátor obrazových efektov (s. 44)
8 Indikátor funkcie PROGRAM AE (s. 46)
4 Expozíció jelző (49. oldal)/
Zoom jelző (28. oldal)
5 Úsztatás jelző (42. oldal)
6 Szélesvásznú üzemmód jelző (39. oldal)
Gyors áttekintés
1 Indikátor režimu nahrávania (s. 66)
Stručná referenčná príručka
8
9
0
qa
qk
7 Képeffektus kijelző (44. oldal)
8 PROGRAM AE jelző (46. oldal)
9 Ellenfény kompenzálás jelző (30. oldal)
9 Indikátor funkcie snímania v protisvetle
(s. 30)
q; Kézi fókuszbeállítás jelző (50. oldal)
q; Indikátor ručného zaostrovania (s. 50)
qa Beépített kameralámpa jelző (56. oldal)
qa Indikátor vstavaného svetla (p. 56)
qs STBY/REC jelző (29. oldal)/
Videomagnó üzemmód jelző (37,38. oldal)
qs Indikátor STBY/REC (s. 29)/Indikátor
režimu ovládania videa (s. 37, 38)
107
Časti a ovládacie prvky
qd Indikátor počítadla pásky (s. 29)/Indikátor
zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky
(s. 77)
qf Indikátor času zostávajúcej pásky (s. 29)
qg Indikátor funkcie NIGHTSHOT (s. 31)
qh Indikátor funkcie AUTO DATE (s. 22)/
Indikátor dátumu (s. 21, 33)
qj Indikátor času (s. 21, 33)
qk Indikátory upozornenia (s. 78)
ql Indikátor nahrávania (p. 25)
w; Indikátor dátumu alebo času (s. 21, 33)/
Indikátor počítadla pásky (s. 29)/Indikátor
zobrazenia výsledkov vlastnej diagnostiky
(s. 77)/Indikátor zostávajúceho času
batérie (s. 29)
wa Indikátor úplného nabitia FULL (s. 15)
108
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése
qd Szalagszámláló jelző (29. oldal)/
Öndiagnózis kijelzés jelző (83. oldal)
qf Hátralévő szalagidő jelző (29. oldal)
qg NIGHTSHOT jelző (31. oldal)
qh AUTO DATE jelző (22. oldal)/
Dátum jelző (21, 33. oldal)
qj Idő kijelzés (21, 33. oldal)
qk Figyelmeztető kijelzések (84. oldal)
ql Felvétel jelző lámpa (25. oldal)
w; Dátum vagy idő kijelzés (21, 33. oldal)/
Szalagszámláló jelző (29. oldal)/
Öndiagnózis kijelzés jelző (83. oldal)/
Hátralévő szalagidő jelző (29. oldal)
wa FULL (teljes) töltés jelző (15. oldal)
Slovensky
Register
A, B
M, N
S
adaptér RFU............................ 39
BACK LIGHT, tlačidlo ............. 30
batéria ..................................... 13
batéria "InfoLITHIUM" ............. 18
BOUNCE, indikátor ................. 41
MONOTONE, režim ................ 41
motorový transfokátor ............ 25
mozaika ................................... 47
nabíjanie batérie ...................... 14
nabíjanie vstavaného
nabíjateµného lítiového článku
............................................. xx
nastavenie hµadáčika .............. 27
nastavenie hodín ..................... 86
nastavenia ponuky .................. 74
NIGHTSHOT, prepínač ........... 31
S VIDEO, konektor ........... 34, 60
senzor diaµkového ovládania
........................................... 114
sie»ový adaptér ....................... 14
skokové prehµadávanie ........... 36
spomalené prehrávanie .......... 36
STRIPE, funkcia ...................... 47
svorka remienka .................... 117
systémy nahrávania a
prehrávania .......................... 89
širokouhlý režim ...................... 45
širokouhlý záber ...................... 25
štandardný systém 8 mm ....... 89
C, D
čas nahrávania ........................ 16
DEMO, režim ........................... 67
diaµkový ovládač ................... 119
DNR ........................................ 65
O, P, Q
E
EDIT, funkcia ........................... 65
expozícia ................................. 58
F, G, H
I, J, K, L
remienok na plece ................ 115
RESET ..................................... 76
režim LP .................................. 78
režim nahrávania ..................... 78
rozjasňovanie/stmievanie ........ 47
ručné zaostrovanie .................. 59
TBC, funkcia ........................... 65
titulok ...................................... 61
transfokátor (Zoom) ................ 25
vyhµadávanie s obrazom ......... 36
vysielač infračervených lúčov
....................................... 29, 40
W, X, Y, Z
WORLD TIME, funkcia ............ 68
zobrazenie výsledkov vlastnej
diagnostiky ........................... 96
Gyors áttekintés
indikátor zostávajúceho času
batérie .................................. 28
indikátor zostávajúcej pásky ... 28
indikátory prevádzky ............. 121
indikátory upozornenia ........... 97
kondenzácia vlhkosti ............ 104
Kopírovanie pásky .................. 70
R
T, U, V
Stručná referenčná príručka
FADER, tlačidlo ....................... 41
farebné televízne systémy .... 103
FOCUS, tlačidlo ...................... 50
fotografie vzdialených objektov
............................................. 25
Hi8, systém ............................. 89
hlavy ...................................... 105
obrazové efekty ...................... 50
ORC ........................................ 66
PAL, systém .......................... 103
pípnutie ................................... 80
plôška na ochranu proti zápisu
............................................. 21
počítadlo pásky ...................... 28
pozastavenie prehrávania ....... 36
prechod ................................... 32
prekrytie obrazu dátumom a
časom ................................... 31
prípojný kábel A/V ....... 38, 70, 72
PROGRAM AE, funkcia .......... 46
109
Magyarul
Tárgymutató
A, B
K
R
Akkumulátor feltöltése ............ 15
Akkumulátor ............................ 14
Átmenet .................................. 26
A/V csatlakozó kábel ........ 34, 60
BACK LIGHT
(ellenfény kompenzálása) ..... 30
Beépített újratölthető lítium elem
feltöltése ............................... 94
BOUNCE (pattogó) ................. 41
Képeffektusok ......................... 44
Képkeresés ............................. 37
Képúsztatás ki- és be ............. 41
Kereső beállítása .................... 27
Kézi fókuszbeállítás ................ 50
Kéztámasz ............................ 104
RESET (alapértékre állítás) ...... 82
RFU adapter ............................ 35
L, M
Dátum és idő rögzítése ........... 33
DEMO (bemutató) ................... 72
DNR ........................................ 70
EDIT (szerkesztés) ................... 70
Expozíció ................................ 49
Lassított lejátszás ................... 38
LP üzemmód ........................... 71
Maradék akkumulátor idő kijelző
............................................. 29
Menü beállításai ...................... 62
MONOTONE (egytónusú) ........ 41
Motoros zoom ......................... 28
Mozaikos úsztatás .................. 41
F
N, O
FADER (úsztatás) .................... 41
Fejek ....................................... 92
Felirat ...................................... 52
Felvételi és lejátszási rendszerek
............................................. 86
Felvételi idő ............................. 17
Felvételi üzemmód .................. 71
Figyelmeztető kijelzések ......... 84
FOCUS (fókuszálás) ................ 50
Nagy látószög ......................... 28
NIGHTSHOT (filmezés sötétben)
............................................. 31
Óra beállítása .......................... 21
ORC ........................................ 71
Öndiagnózis kijelzés ............... 83
D, E
H, I
Hálózati tápegység ................. 15
Hátralévő szalagidő kijelzés .... 29
Hi8-as rendszer ....................... 86
"InfoLITHIUM" akkumulátor .... 88
Infravörös fény kibocsátó ....... 31
Írásvédő fül ............................. 24
110
P
PAL rendszer .......................... 90
Páralecsapódás ...................... 91
Pásztázás ................................ 38
Pillanat állj ............................... 37
PROGRAM AE
(automatikus expozíció) ....... 46
S
S VIDEO OUT aljzat .......... 34, 60
Sípjelzés .................................. 73
Standard 8 mm-es rendszer ... 86
STRIPE (csíkos) ....................... 41
Kazettamásolás ...................... 60
Szalagszámláló ....................... 29
Szélesvásznú üzemmód ......... 39
T
Távvezérlés érzékelő ............. 101
Távvezérlő ............................. 105
TBC ......................................... 70
Telefotó ................................... 28
tv színrendszerek .................... 90
U, V, W, Z
Üzemi kijelzések ................... 107
Vállszíj ................................... 102
WORLD TIME (világóra) .......... 73
Zoom ....................................... 28
Sony Corporation
Printed in Japan
3 0 6 5 6 4 6 9 1
Download PDF

advertising